Autokaupan määrävuosiselvitys 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Autokaupan määrävuosiselvitys 2010"

Transkriptio

1 Kauppa 2012 Autokaupan määrävuosiselvitys 2010 Autokaupassa vähittäis- ja lähes yhtä suuret Vuonna 2010 Tilastokeskuksen mukaan autokaupan tuotteiden lähes 14,5 miljardin euron liikevaihdosta vähittäiskaupan osuus oli 37,1 prosenttia ja tukkukaupan 36,1 prosenttia. Autokaupan koko liikevaihto oli lähes 15,3 miljardia mukaan luettuna muu vähittäis- ja sekä liikevaihto muista toiminnoista. vähittäiskaupan osuus oli 7,9 prosenttia, kun niiden tukkukaupan osuus oli 10,9 prosenttia. Huolto- ja palveluiden osuus autokaupan tuotteiden liikevaihdosta oli 8 prosenttia. Autokaupan tuotteiden liikevaihdon prosenttiosuudet toimialoilla Ei mukana muu tukku- ja eikä liikevaihto muista toiminnoista 2005 ja 2010 sekä lisäksi vuoden 2005 tiedoista poistettu polttoainemyynti Vuonna 2005 vähittäiskaupan osuus oli selvästi a suurempi. Ero vähittäisja tukkukaupan välillä oli yli 15 prosenttiyksikköä kun ero vuonna 2010 oli ainoastaan yhden prosenttiyksikön. oli kasvanut ja laskenut vuodesta Huolto- ja palveluiden osuus oli lisääntynyt vuonna Helsinki Tietoja lainattaessa lähteenä mainittava Tilastokeskus.

2 Autokaupan tuotteiden liikevaihdon prosenttiosuudet toimialoilla ) Huolto- ja palvelut 45112, 45113, 45192, 45193, 45402, , 45191, 45401, , , , Toimialat Prosenttiosuudet ,2 30,7 7,2 6,9 Prosenttiosuudet ) Ei mukana muu tukku- ja eikä liikevaihto muista toiminnoista 2005 ja 2010 sekä lisäksi vuoden 2005 tiedoista poistettu polttoainemyynti 9,0 37,1 36,1 10,9 8,0 7,9 2

3 Sisällys Autokaupan tuotekäyttäytyminen eri toimialoilla Taulukot Taulukko 1. Autokaupan tuotteiden liikevaihto miljoonaa euroa ja prosenttiosuudet toimialalla Taulukko 2. Autokaupan tuotteiden liikevaihto miljoonaa euroa ja prosenttiosuudet toimialalla Taulukko 3. Autokaupan tuotteiden liikevaihto miljoonaa euroa ja prosenttiosuudet toimialalla Taulukko 4. Autokaupan tuotteiden liikevaihto miljoonaa euroa ja prosenttiosuudet toimialalla Taulukko 5. Autokaupan tuotteiden liikevaihto miljoonaa euroa ja prosenttiosuudet toimialalla Taulukko 6. Autokaupan tuotteiden liikevaihto miljoonaa euroa ja prosenttiosuudet toimialalla Liitetaulukot Liitetaulukko 1. Autokaupan 2010 tuotteiden ( ) liikevaihto miljoonaa euroa toimialoilla Liitetaulukko 2. Autokaupan 2010 tuotteiden () liikevaihdon prosenttiosuudet toimialoilla Kuviot Kuvio 1. Autokaupan tuotteiden liikevaihdon prosenttiosuudet toimialalla Kuvio 2. Autokaupan tuotteiden liikevaihdon prosenttiosuudet toimialalla Kuvio 3. Autokaupan tuotteiden liikevaihdon prosenttiosuudet toimialalla Kuvio 4. Autokaupan tuotteiden liikevaihdon prosenttiosuudet toimialalla Kuvio 5. Autokaupan tuotteiden liikevaihdon prosenttiosuudet toimialalla Kuvio 6. Autokaupan tuotteiden liikevaihdon prosenttiosuudet toimialalla Laatuseloste: Autokaupan määrävuosiselvityksen laatuseloste

4 Autokaupan tuotekäyttäytyminen eri toimialoilla 2010 Autokaupan määrävuosiselvitykset kerätään voimassa olevan EU:n rakennetilastoja koskevan asetuksen (295/2008) mukaisesti ja tuoteluokituksen mukaan. ja moottoripyörien tukkuja eivät ole tilastoitavissa erikseen, sillä moottoripyörien kauppaan on sisällytetty moottoripyörien kauppaa. Moottoripyörien kauppa tuoteryhmän kokonaisliikevaihdosta on kuitenkin pieni osa moottoripyörien sekä niiden kaupasta. ja moottoripyörien tukku- tai a esiintyy jonkin verran kaikilla autokaupan toimialoilla ja niiden toimialoittainen tuotekäyttäytyminen esitetään kuvissa prosentteina toimialan liikevaihdosta ja lisäksi taulukoissa miljoonina euroina ja prosenttiosuuksina. Taulukoissa näkyy myös cpa-luokkien yhdistämiset tuotekokonaisuuksiksi. Kuvissa ja taulukoissa on huomioitu pelkästään liikevaihto autokaupasta poislukien muu tukku- ja sekä liikevaihto muista toiminnoista. Kuvio 1. Autokaupan tuotteiden liikevaihdon prosenttiosuudet toimialalla 4511 Toimiala 4511 Henkilöautojen ja kevyiden kauppa Toimialalla 4511 käytiin tukku- ja a lähes saman verran. Huolto- ja palveluita toimialalla oli 4 prosenttia toimialan liikevaihdosta. vähittäis- ja tukkukaupan osuus liikevaihdosta oli yhteensä vajaa 7 prosenttia Taulukko 1. Autokaupan tuotteiden liikevaihto miljoonaa euroa ja prosenttiosuudet toimialalla 4511 Huolto- ja palvelut 45111, 45401, , 45113, 45192, 45193, 45402, , , Toimiala 4511 Henkilöautojen ja kevyiden kauppa Liikevaihto miljoonaa euroa Prosenttiosuudet 4 597, ,3 407,3 375,5 320,4 44,7 44,6 4,0 3,6 3,1 4

5 Kuvio 2. Autokaupan tuotteiden liikevaihdon prosenttiosuudet toimialalla 4519 Toimiala 4519 myynti Toimialalla 4519 käytiin kauppaa lähes yhtä paljon henkilöautojen ja kevyiden tukkuja vähittäiskaupan osalta. Eroa oli vain 4 prosenttiyksikköä. vähittäis- ja tukkukaupan osuus toimialan liikevaihdosta oli yhteensä yli 14 prosenttia. Huolto- ja palvelut olivat alle yhden prosentin toimialan liikevaihdosta Taulukko 2. Autokaupan tuotteiden liikevaihto miljoonaa euroa ja prosenttiosuudet toimialalla 4519 Huolto- ja palvelut 45111, , 45113, 45192, , , Toimiala 4519 myynti Liikevaihto miloonaa euroa 226,1 205,1 48,0 25,6 4,3 Prosenttiosuudet 44,4 40,3 9,4 5,0 0,8 Kuvio 3. Autokaupan tuotteiden liikevaihdon prosenttiosuudet toimialalla 4520 Toimiala 4520 (pl. moottoripyörät) Toimialalla 4520 henkilöautojen ja kevyiden vähittäis- ja tukkukaupan osuus oli toimialan liikevaihdosta yhteensä yli 43 prosenttia. huolto- ja palvelut olivat 35 prosenttia toimialan liikevaihdosta. tukku- ja 5

6 ylsivät lähes 22 prosenttiin. Toimialan liikevaihdosta oli vajaa puolet henkilöautojen ja kevyiden kauppaa vuonna Taulukko 3. Autokaupan tuotteiden liikevaihto miljoonaa euroa ja prosenttiosuudet toimialalla 4520 Huolto- ja palvelut , 45113, , , Toimiala 4520 (pl. moottoripyörät) Liikevaihto miljoonaa euroa 680,5 489,9 357,3 284,0 133,9 Prosenttiosuus 35,0 25,2 18,4 14,6 6,9 Kuvio 4. Autokaupan tuotteiden liikevaihdon prosenttiosuudet toimialalla 4531 Toimiala 4531 Toimialalla 4531 henkilöautojen ja kevyiden vähittäis- ja tukkukaupan osuus toimialan liikevaihdosta oli yhteensä ainoastaan alle yhden prosentin. tukku- ja oli yhteensä yli 98 prosenttia toimialan liikevaihdosta. Huolto- ja palveluiden osuus oli alle yhden prosentin vuonna Taulukko 4. Autokaupan tuotteiden liikevaihto miljoonaa euroa ja prosenttiosuudet toimialalla 4531 Huolto- ja palvelut 45311, , , Toimiala 4531 Liikevaihto miljoonaa euroa 707,2 6,8 4,8 4,7 1,3 Prosenttiosuudet 97,6 0,9 0,7 0,6 0,2 6

7 Kuvio 5. Autokaupan tuotteiden liikevaihdon prosenttiosuudet toimialalla 4532 Toimialalla 4532 henkilöautojen ja kevyiden vähittäis- ja tukkukaupan osuus toimialan liikevaihdosta oli yhteensä yli kahdeksan prosenttia. vähittäisja oli yhteensä yli 85 prosenttia toimialan liikevaihdosta. Huolto- ja palveluiden osuus oli yli kuusi prosenttia vuonna Taulukko 5. Autokaupan tuotteiden liikevaihto miljoonaa euroa ja prosenttiosuudet toimialalla 4532 Toimiala 4532 Liikevaihto miljoonaa euroa Prosenttiosuudet 45321, ,9 67, ,2 17,6 Huolto- ja palvelut 45201, ,5 6, , 45113, 45402, ,7 5, , ,2 2,5 Kuvio 6. Autokaupan tuotteiden liikevaihdon prosenttiosuudet toimialalla 4540 Toimiala 4540 Moottoripyörien sekä niiden myynti, Toimialalla 4540 tukkukaupan osuus oli kokonaisuudessaan moottoripyörien ja niiden a. vähittäiskaupan osuudessa oli lähes neljä viidesosaa moottoripyörien ja niiden a, loput olivat muiden 7

8 kauppaa. tukkukaupan osuus oli yli 22 prosenttia ja niiden vähittäiskaupan osuus oli vajaa kolme prosenttia toimialan liikevaihdosta. Huolto- ja palveluiden osuus oli yli 10 prosenttia toimialan liikevaihdosta vuonna Taulukko 6. Autokaupan tuotteiden liikevaihto miljoonaa euroa ja prosenttiosuudet toimialalla 4540 Huolto- ja palvelut , 45193, 45402, , , Toimiala 4540 Moottoripyörien sekä niiden myynti, Liikevaihto miljoonaa euroa Prosenttiosuudet 30,2 30,0 20,7 9,7 2,5 32,4 32,2 22,3 10,4 2,7 8

9 Liitetaulukot Liitetaulukko 1. Autokaupan 2010 tuotteiden ( ) liikevaihto miljoonaa euroa toimialoilla Muu autojen ja kevyiden palkkiotai sopimusperusteisesti Muu muiden palkkio tai sopimus-perusteisesti tavarankuljetusajoneuvojen palvelu palkkiotai sopimusperusteisesti Muu Henkilöautojen ja kevyiden kauppa 4 507, ,11 837,55 60,80 101,03 403,52 375,49 184,81 135,60 myynti 71,74 131,45 0,78 154,33 47,38 25,50 4,30 25,64 47,04 1,00 (pl. moottoripyörät) 357,31 472,20 17,51 0,23 680,46 267,45 16,57 65,98 67,89 4,55 671,11 36,10 6,19 0,59 osien ja 25,26 6,44 54,77 162,22 420,80 205,11 Moottoripyörien sekä niiden myynti, 2,37 4,51 3,29 3,80 16,95 2,54 Autokauppa yhteensä 4 936, ,01 862,28 154,33 110,78 131, , ,71 69,62 727,36 410,20 9

10 niiden niiden niiden muu niiden palkkio- tai sopimusperusteisesti Moottoripyörien huolto ja palvelut Liikevaihto ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskaupasta ja palveluista Tukkukauppa, ei kuitenkaan ja moottoripyörien Hedelmien, kasvisten, lihan, kalan, leipomoja meijerituotteiden sekä munien elintarvikkeiden, juomien ja tupakan Vähittäiskauppa, ei kuitenkaan moottori-ajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa Liikevaihto muista toiminnoista Liikevaihto maatalous-, metsätalous-, kalastusja teollisuustoiminnasta Liikevaihto palvelutoiminnasta Yhteensä , 46, 47 Henkilöautojen ja kevyiden kauppa 88,91 68,36 0,49 0,61 3, ,95 117,27 0,03 29,14 113,79 31, ,36 myynti 509,15 28,48 13,94 3,23 537,64 (pl. moottoripyörät) 1 945,60 5,65 104,15 45,08 22,07 22, ,40 1,28 4,67 0,30 724,80 181,37 21,45 4,29 906,17 osien ja 1,53 21,78 0,26 21,71 4,76 924,62 58,90 1,69 184,65 51,71 26, ,16 Moottoripyörien sekä niiden myynti, 30,22 15,58 7,55 6,38 Autokauppa yhteensä 121,93 110,39 8,30 22,31 15,19 93, ,30 41,38 28,95 36,45 404,57 1,72 375,36 282,42 26,36 82,86 163, ,24 10

11 Liitetaulukko 2. Autokaupan 2010 tuotteiden () liikevaihdon prosenttiosuudet toimialoilla Muu autojen ja kevyiden palkkiotai sopimusperusteisesti Muu muiden palkkio tai sopimus-perusteisesti tavarankuljetusajoneuvojen palvelu palkkiotai sopimusperusteisesti Muu niiden Henkilöautojen ja kevyiden kauppa 43,19 33,75 8,02 0,58 0,97 3,87 3,60 1,77 1,30 0,85 myynti 13,34 24,45 0,15 28,71 8,81 4,74 0,80 4,77 8,75 0,19 (pl. moottoripyörät) 17,38 22,97 0,85 0,01 33,11 13,01 0,81 3,21 3,30 0,50 74,06 3,98 0,68 0,07 0,14 2,16 0,55 4,69 13,89 36,02 17,56 0,13 Moottoripyörien sekä niiden osien ja myynti, 1,45 2,76 2,01 2,32 10,36 1,56 18,48 Autokauppa yhteensä 32,33 27,19 5,65 1,01 0,73 0,86 7,54 9,86 0,46 4,76 2,69 0,80 11

12 niiden niiden muu niiden palkkio- tai sopimusperusteisesti Moottoripyörien huolto ja palvelut Liikevaihto ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskaupasta ja palveluista Tukkukauppa, ei kuitenkaan ja moottoripyörien Hedelmien, kasvisten, lihan, kalan, leipomoja meijerituotteiden sekä munien elintarvikkeiden, juomien ja tupakan Vähittäiskauppa, ei kuitenkaan moottori-ajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa Liikevaihto muista toiminnoista Liikevaihto maatalous-, metsätalous-, kalastusja teollisuustoiminnasta Liikevaihto palvelutoiminnasta Yhteensä , 46, 47 Henkilöautojen ja kevyiden kauppa 0,65 0,01 0,04 98,60 1,12 0,28 1,09 0,30 10 myynti 94,70 5,30 2,59 0,60 10 (pl. moottoripyörät) 94,66 0,27 5,07 2,19 1,07 1, ,52 0,03 79,98 20,02 2,37 0, ,86 0,02 1,86 0,41 79,15 5,04 0,14 15,81 4,43 2,27 10 Moottoripyörien sekä niiden osien ja myynti, 9,53 4,62 3,90 56,99 25,31 17,70 22,29 10 Autokauppa yhteensä 0,72 0,05 0,15 0,10 94,89 2,65 0,01 2,46 1,85 0,17 0,

13 Laatuseloste: Autokaupan määrävuosiselvityksen laatuseloste 1. Tilastotietojen relevanssi Autokaupan määrävuosiselvitys kerättiin voimassa olevan EU:n rakennetilastoja koskevan asetuksen (295/2008) mukaisesti. Autokaupan määrävuosiselvitysten tiedot tehdään viiden vuoden välein. Selvityksessä kerättiin tietoja: liikevaihdosta luokiteltuna 18 -luokkaan eli tuoteryhmään, liikevaihtoon muusta tukkukaupasta, liikevaihtoon muusta vähittäiskaupasta, liikevaihtoon muista toiminnoista Autokaupan -luokitus eli tuoteluokitus: Muu autojen ja kevyiden palkkio tai sopimusperusteisesti Muu muiden palkkio- tai sopimusperusteisesti tavarankuljetusajoneuvojen huolto- ja palvelut palkkio tai sopimusperusteisesti Muu niiden niiden niiden muu niiden palkkio- tai sopimusperusteisesti Moottoripyörien huolto- ja palvelut Autokaupan lisäksi selvitys tehdään erikseen vähittäiskaupasta, tukkukaupasta sekä kaupan pinta-alatiedoista. Kaikki tilastot tehdään viiden vuoden välein. 2. Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus Autokaupan määrävuosiselvityksen tiedot kerättiin suoraan yrityksiltä. Kyselyn perusjoukko kohdistettiin toimialalle 45, kauppa, ja huolto. Kaikkia yrityksiä ei oteta varsinaiseen otospoimintaan. Kyselyn kannalta liian pieniksi katsotaan yritykset, joiden henkilöstömäärä on alle yhden henkilön tai joiden liikevaihto jää alle toimialoittain määritellyn rajan. Liikevaihtorajat asetetaan siten, että rajan ylittävien yritysten henkilöstömäärä on pääosin vähintään yksi henkilö. Otoskoko oli noin 250 yritystä. Otospoimintaa varten yritykset ositettiin toimialoittain kolmeen poimintaluokkaan koon perusteella. Poimintaluokkaan 3 luokiteltiin toimialoittain noin 3-8 suurinta yritystä, jotka otettiin kaikki mukaan. Poimintaluokkiin 1 ja 2 sovellettiin satunnaisotantaa. 3. Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus Vastausprosentti pyrittiin saamaan mahdollisimman korkeaksi. Autokaupan määrävuosiselvityksen 2010 vastausprosentti oli 85. Erityisesti haluttiin varmistaa, että suurimmat yritykset vastasivat kyselyyn. 13

14 Myynnin kokonaismääriä verrattiin kaupan tilipäätöstilaston liikevaihtotietoon. Tilinpäätöstilaston liikevaihtotietojen erotessa kerätyistä liikevaihdoista saadut tiedot tarkistettiin tiedonantajilta. 4. Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus EU:n rakennetilastoja koskevan asetuksen (295/2008) mukaan autokaupan määrävuosiselvityksen tietojen tulee valmistua puolentoista vuoden viiveellä tilastovuoden päättymisestä. Tiedot ovat julkaistaessa lopullisia, eivätkä enää muutu. Tilaston tiedot ovat yritysten tilastovuoden aikana päättyneeltä tilikaudelta. Autokaupan määrävuosiselvitys tehdään joka viides vuosi. 5. Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys Tiedot julkaistiin internetissä Tilastokeskuksen sivuilla ja toimitettiin Stat-Fin taulukkoina Eurostatiin annettuun päivämäärään mennessä. Lisätietoja saa sähköpostiosoitteesta 6. Tilastojen vertailukelpoisuus Autokaupan määrävuosiselvitys tehtiin toisen kerran samalla menetelmällä, joten tietoja voi verrata edelliseen autokaupan määrävuosiselvitykseen. Edellinen määrävuosiselvitys tehtiin toimialaluokituksella TOL 2002 ja tämä tehtiin TOL luokituksella. Tästä johtuen pieniä eroavaisuuksia voi olla. Edellisessä tiedustelussa olivat mukana polttoaineet, jotka uuden luokituksen myötä jäivät pois. 7. Selkeys ja eheys/yhtenäisyys Autokaupan määrävuosiselvitys on osa yritysten rakennetilastoja, joten muuttujat on määritelty yhdenmukaisesti. 8. Dokumentointi Kerätyt alkuperäiset tiedot arkistoidaan pysyvästi. 14

15 Kauppa 2012 Lisätietoja Marjatta Tenhunen Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds Lähde: Autokaupan määrävuosiselvitys 2010, Tilastokeskus Asiakaspalaute: Tietopalvelu, Tilastokeskus puh ISSN = Suomen virallinen tilasto ISSN X (pdf) Julkaisutilaukset, Edita Publishing Oy puh

Kaupan alueellinen määrävuosiselvitys 2009

Kaupan alueellinen määrävuosiselvitys 2009 Kauppa 2011 Kaupan alueellinen määrävuosiselvitys 2009 Liikevaihto suhteessa myyntipinta-alaan nousi noin 26 prosenttia vuodesta 2004 Suomen vähittäiskauppojen myyntipinta-ala oli yhteensä noin 9,6 miljoonaa

Lisätiedot

Vähittäiskaupan määrävuosiselvitys 2012

Vähittäiskaupan määrävuosiselvitys 2012 Kauppa 2014 Vähittäiskaupan määrävuosiselvitys 2012 Elintarvikkeet ja juomat vähittäiskaupan suurin tuoteryhmä 2012 Elintarvikkeet ja juomat olivat selvästi vähittäiskaupan myynnin suurin tuoteryhmä vuonna

Lisätiedot

Rahoitusleasinghankinnat 2,1 miljardia vuonna 2012

Rahoitusleasinghankinnat 2,1 miljardia vuonna 2012 Rahoitus ja vakuutus 2013 Rahoitustoiminta Rahoitusleasing 2012 Rahoitusleasinghankinnat 2,1 miljardia vuonna 2012 Rahoitusleasinghankinnat olivat 2,1 miljardia euroa vuonna 2012. Edelliseen vuoteen verrattuna

Lisätiedot

Kaupan varastotilasto

Kaupan varastotilasto Kauppa 2011 Kaupan varastotilasto 2011, 2. vuosineljännes Kaupan varastot nousivat 7,8 prosenttia vuoden 2011 toisella vuosineljänneksellä Kaupan yritysten varastojen arvo oli Tilastokeskuksen mukaan kesäkuun

Lisätiedot

Teollisuuden varastotilasto

Teollisuuden varastotilasto Teollisuus 2012 Teollisuuden varastotilasto 2011, 4. neljännes Varastojen arvo teollisuudessa kasvoi vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä Teollisuuden varastojen arvo oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden

Lisätiedot

Kaupan varastotilasto

Kaupan varastotilasto Kauppa 2012 Kaupan varastotilasto 2011, 4. vuosineljännes Kaupan varastot kasvoivat 12,5 prosenttia vuoden 2011 viimeisellä vuosineljänneksellä Kaupan yritysten varastojen arvo oli Tilastokeskuksen mukaan

Lisätiedot

Kaupan varastotilasto

Kaupan varastotilasto Kauppa 2010 Kaupan varastotilasto 2009, 4. neljännes Kaupan varastojen arvo laski edelleen vuoden 2009 viimeisellä neljänneksellä Kaupan yritysten varastojen arvo oli Tilastokeskuksen mukaan joulukuun

Lisätiedot

Teollisuuden varastotilasto

Teollisuuden varastotilasto Teollisuus 2011 Teollisuuden varastotilasto 2011, 3. neljännes Teollisuuden varastojen arvot laskivat 2,4 prosenttia vuoden 2011 kolmannella neljänneksellä Teollisuuden varastojen arvo oli vuoden 2011

Lisätiedot

Teollisuuden varastotilasto

Teollisuuden varastotilasto Teollisuus 2009 Teollisuuden varastotilasto Teollisuuden varastot vähenivät vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden takaisesta Teollisuuden varastojen arvo oli vuoden 2009 maaliskuun lopussa 4,6

Lisätiedot

Teollisuuden varastotilasto

Teollisuuden varastotilasto Teollisuus 2010 Teollisuuden varastotilasto 2010, 2. vuosineljännes Teollisuuden varastot vähenivät edelleen vuoden 2010 toisella neljänneksellä Teollisuuden varastojen arvo oli vuoden 2010 kesäkuun lopussa

Lisätiedot

Rahoitusleasinghankinnat 1,6 miljardia vuonna 2010

Rahoitusleasinghankinnat 1,6 miljardia vuonna 2010 Rahoitus ja vakuutus 2011 Rahoitusleasing 2010 Rahoitusleasinghankinnat 1,6 miljardia vuonna 2010 Korjattu 17.4.2012. Korjaukset on merkitty punaisella. Rahoitusleasinghankinnat olivat 1,6 miljardia euroa

Lisätiedot

Rahoitusleasinghankinnat 1,9 miljardia vuonna 2009

Rahoitusleasinghankinnat 1,9 miljardia vuonna 2009 Rahoitus ja vakuutus 2010 Rahoitusleasing 2009 Rahoitusleasinghankinnat 1,9 miljardia vuonna 2009 Korjattu 17.4.2012. Korjaukset on merkitty punaisella. Rahoitusleasinghankinnat olivat 1,9 miljardia euroa

Lisätiedot

Rahoitusleasinghankinnat 2,0 miljardia vuonna 2013

Rahoitusleasinghankinnat 2,0 miljardia vuonna 2013 Rahoitus ja vakuutus 04 03 hankinnat,0 miljardia vuonna 03 hankinnat olivat,0 miljardia euroa vuonna 03. Edelliseen vuoteen verrattuna hankinnat vähenivät 4 prosenttia. vuokria puolestaan maksettiin, miljardia

Lisätiedot

Venäjää opiskelevien peruskoululaisten osuus kasvanut

Venäjää opiskelevien peruskoululaisten osuus kasvanut Koulutus 215 Ainevalinnat 214 Peruskoulun oppilaiden ainevalinnat ä opiskelevien peruskoululaisten osuus kasvanut Tilastokeskuksen mukaan venäjää opiskelleiden osuus peruskoulun 1-6 oppilaista oli,2 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

Teollisuuden varastotilasto

Teollisuuden varastotilasto Teollisuus 2011 Teollisuuden varastotilasto 2011, 1. vuosineljännes Teollisuuden varastot kasvoivat 2,9 prosenttia vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä Teollisuuden varastojen arvo oli vuoden 2011

Lisätiedot

Rahoitusleasinghankinnat 2,2 miljardia vuonna 2014

Rahoitusleasinghankinnat 2,2 miljardia vuonna 2014 Rahoitus ja vakuutus 15 1 hankinnat, miljardia vuonna 1 hankinnat olivat, miljardia euroa vuonna 1. Edelliseen vuoteen verrattuna hankinnat kasvoivat 1 prosenttia. vuokria puolestaan maksettiin 1, miljardia

Lisätiedot

Kaupan varastotilasto

Kaupan varastotilasto Kauppa 2010 Kaupan varastotilasto 2010, 3. vuosineljännes Kaupan varastot laskivat 7,3 prosenttia vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä Kaupan yritysten varastojen arvo oli Tilastokeskuksen mukaan syyskuun

Lisätiedot

Kaupan varastotilasto

Kaupan varastotilasto Kauppa 2011 Kaupan varastotilasto 2011, 3. vuosineljännes Kaupan varastot kasvoivat 12,1 prosenttia vuoden 2011 kolmannella vuosineljänneksellä Kaupan yritysten varastojen arvo oli Tilastokeskuksen mukaan

Lisätiedot

Teollisuuden varastotilasto

Teollisuuden varastotilasto Teollisuus 2010 Teollisuuden varastotilasto 2009, 4. neljännes Teollisuuden varastot vähenivät vuoden 2009 neljännellä neljänneksellä vuoden takaisesta Teollisuuden varastojen arvo oli vuoden 2009 joulukuun

Lisätiedot

Kaksi kolmesta alakoululaisesta opiskelee englantia

Kaksi kolmesta alakoululaisesta opiskelee englantia Koulutus 216 Ainevalinnat 215 Peruskoulun oppilaiden ainevalinnat Kaksi kolmesta alakoululaisesta opiskelee englantia Tilastokeskuksen mukaan englanti oli syyslukukaudella 215 yleisimmin opiskeltu vieras

Lisätiedot

Teollisuuden ja kaupan varastotilasto

Teollisuuden ja kaupan varastotilasto Yritykset 2013 Teollisuuden ja kaupan varastotilasto 2013, 1. neljännes Varastojen arvo laski vuoden takaisesta sekä teollisuuden että kaupan toimialalla vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä Teollisuuden

Lisätiedot

Kivihiilen kulutus väheni 35 prosenttia tammi-syyskuussa

Kivihiilen kulutus väheni 35 prosenttia tammi-syyskuussa Energia 2012 Kivihiilen kulutus 2012, 3 vuosineljännes Kivihiilen kulutus väheni 35 prosenttia tammi-syyskuussa Kivihiilen kulutus väheni 35 prosenttia Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan tämän vuoden

Lisätiedot

Teollisuuden ja kaupan varastotilasto

Teollisuuden ja kaupan varastotilasto Yritykset 2013 Teollisuuden ja kaupan varastotilasto 2012, 4. neljännes Varastojen arvo teollisuudessa laski vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä vuoden takaisesta Teollisuuden varastojen arvo oli Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Teollisuuden ja kaupan varastotilasto

Teollisuuden ja kaupan varastotilasto Yritykset 2012 Teollisuuden ja kaupan varastotilasto 2012, 2. neljännes Varastojen arvo teollisuudessa laski vuoden 2012 toisella neljänneksellä Teollisuuden varastojen arvo oli Tilastokeskuksen mukaan

Lisätiedot

Teollisuuden varastotilasto 2008, 4. vuosineljännes

Teollisuuden varastotilasto 2008, 4. vuosineljännes Teollisuus 2009 Teollisuuden varastotilasto 2008, 4. vuosineljännes Tehdasteollisuuden varastot kasvoivat vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä vuoden takaisesta Tehdasteollisuuden varastojen arvo oli

Lisätiedot

Teollisuuden ja kaupan varastotilasto

Teollisuuden ja kaupan varastotilasto Yritykset 2012 Teollisuuden ja kaupan varastotilasto 2012, 1. neljännes Varastojen arvo kasvoi teollisuudessa vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä Teollisuuden varastojen arvo oli Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Teollisuuden ja kaupan varastotilasto

Teollisuuden ja kaupan varastotilasto Yritykset 2013 Teollisuuden ja kaupan varastotilasto 2013, 2. neljännes Varastojen arvo laski vuoden takaisesta sekä teollisuuden että kaupan toimialalla vuoden 2013 toisella neljänneksellä Teollisuuden

Lisätiedot

Talonrakennusalan yritysten korjausrakentamisen urakoista kertyi 7,6 miljardia euroa vuonna 2016

Talonrakennusalan yritysten korjausrakentamisen urakoista kertyi 7,6 miljardia euroa vuonna 2016 Rakentaminen 2017 Korjausrakentaminen Rakennusyritysten korjaukset 2016 Talonrakennusalan yritysten korjausrakentamisen urakoista kertyi 7,6 miljardia euroa vuonna 2016 Tilastokeskuksen mukaan vähintään

Lisätiedot

Suurin osa peruskoululaisista opiskelee englantia

Suurin osa peruskoululaisista opiskelee englantia Koulutus 23 Ainevalinnat 22 Peruskoulun oppilaiden ainevalinnat Suurin osa peruskoululaisista opiskelee englantia Tilastokeskuksen mukaan englanti oli syyslukukaudella 22 yleisimmin opiskeltu vieras kieli

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen päättäneiden ainevalinnat 2013

Lukiokoulutuksen päättäneiden ainevalinnat 2013 Koulutus Ainevalinnat Lukiokoulutuksen päättäneiden ainevalinnat Lukiokoulutuksen päättäneiden ainevalinnat Tilastokeskuksen mukaan lähes kaikki keväällä lukion koko oppimäärän suorittaneet olivat opiskelleet

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen päättäneiden ainevalinnat 2017

Lukiokoulutuksen päättäneiden ainevalinnat 2017 Koulutus 17 Ainevalinnat 17 Lukiokoulutuksen päättäneiden ainevalinnat Lukiokoulutuksen päättäneiden ainevalinnat 17 Tilastokeskuksen mukaan lähes kaikki keväällä 17 lukion koko oppimäärän suorittaneet

Lisätiedot

Suurin osa peruskoululaisista opiskelee englantia

Suurin osa peruskoululaisista opiskelee englantia Koulutus 217 Ainevalinnat 216 Peruskoulun oppilaiden ainevalinnat Suurin osa peruskoululaisista opiskelee englantia Korjattu 286217 Korjatut kohdat on merkitty punaisella Tilastokeskuksen mukaan englanti

Lisätiedot

Suurin osa peruskoululaisista opiskelee englantia

Suurin osa peruskoululaisista opiskelee englantia Koulutus 18 Ainevalinnat 18 Peruskoulun oppilaiden ainevalinnat Suurin osa peruskoululaisista opiskelee englantia Tilastokeskuksen mukaan englanti oli peruskouluissa yleisimmin opiskeltu vieras kieli syyslukukaudella

Lisätiedot

Suurin osa peruskoululaisista opiskelee englantia

Suurin osa peruskoululaisista opiskelee englantia Koulutus 212 Ainevalinnat 211 Peruskoulun oppilaiden ainevalinnat Suurin osa peruskoululaisista opiskelee englantia Tilastokeskuksen mukaan englanti oli syyslukukaudella 211 yleisimmin opiskeltu kieli

Lisätiedot

Valtion takauskanta 33,2 miljardia joulukuun 2013 lopussa

Valtion takauskanta 33,2 miljardia joulukuun 2013 lopussa Julkinen talous 2013 Valtion takaukset 2013, 4 vuosineljännes Valtion takauskanta 33,2 miljardia joulukuun 2013 lopussa Valtion takauskanta oli 33,2 miljardia euroa vuoden 2013 neljännen neljänneksen lopussa

Lisätiedot

Teollisuuden varastotilasto

Teollisuuden varastotilasto Teollisuus 2008 Teollisuuden varastotilasto Tehdasteollisuuden varastot kasvoivat vuoden takaisesta vuoden 2008 kolmannella neljänneksellä Tehdasteollisuuden varastojen arvo oli vuoden 2008 syyskuun lopussa

Lisätiedot

Velkajärjestelyt 2013

Velkajärjestelyt 2013 Oikeus 2014 Velkajärjestelyt 2013 Loppuun käsiteltyjen velkajärjestelyasioiden määrä kasvoi 6,0 prosenttia vuonna 2013 Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuoden 2013 aikana käräjäoikeuksissa käsiteltiin

Lisätiedot

Verot ja veronluonteiset maksut 2012

Verot ja veronluonteiset maksut 2012 Julkinen talous 2013 Verot ja veronluonteiset maksut Verokertymä kasvoi vuonna Veroaste oli 43,6 prosenttia vuonna. Veroaste kuvaa verojen ja pakollisten sosiaaliturvamaksujen suhdetta bruttokansantuotteeseen.

Lisätiedot

Teollisuuden ja kaupan varastotilasto

Teollisuuden ja kaupan varastotilasto Yritykset 2012 Teollisuuden ja kaupan varastotilasto 2012, 3. neljännes Varastojen arvo teollisuudessa nousi vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä vuoden takaisesta Teollisuuden varastojen arvo oli Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Tukkukaupan määrävuosiselvitys 2013

Tukkukaupan määrävuosiselvitys 2013 Kauppa 215 Tukkukaupan määrävuosiselvitys 213 Tukkukaupan liikevaihdon kasvu hidastui viimeisen viiden vuoden aikana Tukkukaupan liikevaihto vuonna 213 oli 65,3 miljardia, vuonna 28 liikevaihto oli 59,6

Lisätiedot

Valtion takauskanta 30,6 miljardia joulukuun lopussa

Valtion takauskanta 30,6 miljardia joulukuun lopussa Julkinen talous 213 Valtion takaukset 212, 4. vuosineljännes Valtion takauskanta 3,6 miljardia joulukuun lopussa Valtion takauskanta oli 3,6 miljardia euroa vuoden 212 lopussa. Takauskanta oli joulukuun

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2016

Ammattikorkeakoulukoulutus 2016 Koulutus 2017 Ammattikorkeakoulukoulutus 2016 Ylempään ammattikorkeatutkintoon johtava koulutus lisääntynyt Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan vuonna 2016 ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa

Lisätiedot

Verot ja veronluonteiset maksut 2014

Verot ja veronluonteiset maksut 2014 Julkinen talous 2015 Verot ja veronluonteiset maksut Verokertymä kasvoi 1,5 prosenttia vuonna Verojen ja pakollisten sosiaaliturvamaksujen kertymä kasvoi 1,5 prosenttia vuonna. Kertymä oli yhteensä 89,9

Lisätiedot

Vuonna 2013 talonrakennusalan yritysten tuotot korjausrakentamisesta olivat 6 miljardia euroa

Vuonna 2013 talonrakennusalan yritysten tuotot korjausrakentamisesta olivat 6 miljardia euroa Rakentaminen 2014 Korjausrakentaminen Rakennusyritysten korjaukset Vuonna 2013 talonrakennusalan yritysten tuotot korjausrakentamisesta olivat 6 miljardia euroa Tilastokeskuksen mukaan vähintään 5 hengen

Lisätiedot

Verot ja veronluonteiset maksut 2013

Verot ja veronluonteiset maksut 2013 Julkinen talous 2014 Verot ja veronluonteiset maksut Verokertymä kasvoi vuonna Verojen ja pakollisten sosiaaliturvamaksujen kertymä kasvoi 3,9 prosenttia vuonna. Kertymä oli yhteensä 88,2 miljardia euroa.

Lisätiedot

Korjausrakentaminen 2012

Korjausrakentaminen 2012 Rakentaminen 2013 Korjausrakentaminen 2012 Rakennusyritysten korjaukset Vuonna 2012 talonrakennusyritykset korjasivat rakennuksia 5,6 miljardilla eurolla Tilastokeskuksen mukaan vähintään 5 hengen talonrakennusyrityksissä

Lisätiedot

Kivihiilen kulutus väheni 14 prosenttia vuonna 2012

Kivihiilen kulutus väheni 14 prosenttia vuonna 2012 Energia 2013 Kivihiilen kulutus 2012, 4. vuosineljännes Kivihiilen kulutus väheni 14 prosenttia vuonna 2012 Kivihiilen kulutus väheni 14 prosenttia Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan viime vuoden tammi-joulukuussa

Lisätiedot

Tieliikenteen tavarankuljetukset

Tieliikenteen tavarankuljetukset Liikenne ja matkailu 2014 Tieliikenteen tavarankuljetukset 2014, 3. neljännes Kuorma-autoilla kuljetettu tavaramäärä kasvoi vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä Vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä

Lisätiedot

Talonrakennusalan yritysten korjausrakentamisen urakoista kertyi 6,8 miljardia euroa vuonna 2015

Talonrakennusalan yritysten korjausrakentamisen urakoista kertyi 6,8 miljardia euroa vuonna 2015 Rakentaminen 2016 Korjausrakentaminen Rakennusyritysten korjaukset 2015 Talonrakennusalan yritysten korjausrakentamisen urakoista kertyi 6,8 miljardia euroa vuonna 2015 Tilastokeskuksen mukaan vähintään

Lisätiedot

Valtion takauskanta 38,7 miljardia vuoden 2014 lopussa

Valtion takauskanta 38,7 miljardia vuoden 2014 lopussa Julkinen talous 215 Valtion takaukset 214, 4. vuosineljännes Valtion takauskanta 38,7 miljardia vuoden 214 lopussa Tilastokeskuksen tietojen mukaan valtion takauskanta oli 38,7 miljardia euroa vuoden 214

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus 2013

Ammatillinen koulutus 2013 Koulutus 2014 Ammatillinen 2013 Ammatillisessa koulutuksessa 313 600 opiskelijaa vuonna 2013 Tilastokeskuksen tilastojen mukaan tutkintoon johtavassa ammatillisessa koulutuksessa opiskeli kalenterivuoden

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus 2014

Ammatillinen koulutus 2014 Koulutus 2015 Ammatillinen 2014 Ammatillisessa koulutuksessa 120 700 uutta opiskelijaa vuonna 2014 Tilastokeskuksen tilastojen mukaan tutkintoon johtavassa ammatillisessa koulutuksessa opiskeli kalenterivuoden

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2011

Yliopistokoulutus 2011 Koulutus 01 Yliopistokoulutus 011 Yliopistotutkinnon suorittaneet Yliopistoissa suoritettiin 8 500 tutkintoa vuonna 011 Tilastokeskuksen mukaan yliopistoissa suoritettiin vuonna 011 yhteensä 8 500 tutkintoa.

Lisätiedot

Esi- ja peruskouluopetus 2013

Esi- ja peruskouluopetus 2013 Koulutus 2013 Esi- ja peruskouluopetus 2013 Peruskouluissa 540 500 oppilasta vuonna 2013 Tilastokeskuksen mukaan peruskouluissa oli 540 500 oppilasta vuonna 2013. Peruskoulun oppilasmäärä kasvoi edellisestä

Lisätiedot

Ympäristöliiketoiminta 2010

Ympäristöliiketoiminta 2010 Ympäristö ja luonnonvarat 2011 Ympäristöliiketoiminta 2010 Metalliteollisuus suurin ympäristöliiketoiminnan tuottaja vuonna 2010 Vuonna 2010 ympäristöliiketoiminnan yhteenlaskettu liikevaihto teollisuudessa

Lisätiedot

Rakennusyritysten rakennuksiin kohdistuvien korjausurakoiden arvo oli 8,9 miljardia euroa vuonna 2017

Rakennusyritysten rakennuksiin kohdistuvien korjausurakoiden arvo oli 8,9 miljardia euroa vuonna 2017 Rakentaminen 2018 Korjausrakentaminen Rakennusyritysten korjaukset 2017 Rakennusyritysten rakennuksiin kohdistuvien korjausurakoiden arvo oli 8,9 miljardia euroa vuonna 2017 Tilastokeskuksen mukaan vähintään

Lisätiedot

Moottoriajoneuvokanta 2018

Moottoriajoneuvokanta 2018 Liikenne ja matkailu 2019 Moottoriajoneuvokanta 2018 Ajoneuvokanta kasvoi vuonna 2018 Ajoneuvorekisterissä oli vuoden 2018 päättyessä 6 623 990 ajoneuvoa, joista liikennekäytössä oli 5 085 796 ajoneuvoa.

Lisätiedot

Kuntatalous neljännesvuosittain

Kuntatalous neljännesvuosittain Julkinen talous Kuntatalous neljännesvuosittain, 1. vuosineljännes Kuntien toimintakulut olivat 9,0 miljardia euroa tammi-maaliskuussa Vuoden tammi-maaliskuussa kuntien ulkoiset toimintakulut olivat 9,0

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2015

Ammattikorkeakoulukoulutus 2015 Koulutus 2016 Ammattikorkeakoulukoulutus 2015 Ammattikorkeakoulujen opiskelija- ja tutkintomäärät kasvussa Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan vuonna 2015 ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa

Lisätiedot

Moottoriajoneuvokanta 2014

Moottoriajoneuvokanta 2014 Liikenne ja matkailu 2015 Moottoriajoneuvokanta 2014 Ajoneuvokanta kasvoi vuonna 2014 Ajoneuvorekisterissä oli vuoden 2014 päättyessä 6 014 610 ajoneuvoa, joista liikennekäytössä oli 5 043 523 ajoneuvoa.

Lisätiedot

Moottoriajoneuvokanta 2011

Moottoriajoneuvokanta 2011 Liikenne ja matkailu 2012 Moottoriajoneuvokanta 2011 Ajoneuvokanta kasvoi 3,9 prosenttia vuonna 2011 Ajoneuvorekisterissä oli vuoden 2011 päättyessä 5 539 322 ajoneuvoa, joista autoja oli 3 494 357. Autojen

Lisätiedot

Kivihiilen kulutus väheni 3 prosenttia tammi-maaliskuussa

Kivihiilen kulutus väheni 3 prosenttia tammi-maaliskuussa Energia 2011 Kivihiilen kulutus 2011, 1 vuosineljännes Kivihiilen kulutus väheni 3 prosenttia tammi-maaliskuussa Kivihiilen kulutus väheni 3 prosenttia Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan tämän vuoden

Lisätiedot

Moottoriajoneuvokanta 2013

Moottoriajoneuvokanta 2013 Liikenne ja matkailu 2014 Moottoriajoneuvokanta 2013 Ajoneuvokanta kasvoi vuonna 2013 Ajoneuvorekisterissä oli vuoden 2013 päättyessä 5 862 216 ajoneuvoa, joista liikennekäytössä oli 4 993 740 ajoneuvoa.

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus 2016

Ammatillinen koulutus 2016 Koulutus 2017 Ammatillinen 2016 Ammatillisessa koulutuksessa 125 600 uutta opiskelijaa vuonna 2016 Tilastokeskuksen tilastojen mukaan tutkintoon johtavassa ammatillisessa koulutuksessa opiskeli kalenterivuoden

Lisätiedot

Moottoriajoneuvokanta 2017

Moottoriajoneuvokanta 2017 Liikenne ja matkailu 2018 Moottoriajoneuvokanta 2017 Ajoneuvokanta kasvoi vuonna 2017 Ajoneuvorekisterissä oli vuoden 2017 päättyessä 6 474 783 ajoneuvoa, joista liikennekäytössä oli 5 045 365 ajoneuvoa.

Lisätiedot

Tieliikenteen tavarankuljetukset

Tieliikenteen tavarankuljetukset Liikenne ja matkailu 2012 Tieliikenteen tavarankuljetukset 2012, 2. vuosineljännes Kuorma-autojen maa-aineskuljetukset vähenivät, muut kuljetukset lisääntyivät huhti kesäkuussa 2012 Kuorma-autoilla kotimaan

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2011

Yliopistokoulutus 2011 Koulutus 2012 Yliopistokoulutus 2011 Yliopistoopiskelijat Yliopistoissa 169 000 opiskelijaa vuonna 2011 Tilastokeskuksen mukaan yliopistojen tutkintoon johtavassa koulutuksessa oli vuonna 2011 169 000

Lisätiedot

Moottoriajoneuvokanta 2015

Moottoriajoneuvokanta 2015 Liikenne ja matkailu 2016 Moottoriajoneuvokanta 2015 Ajoneuvokanta kasvoi vuonna 2015 Ajoneuvorekisterissä oli vuoden 2015 päättyessä 6 152 680 ajoneuvoa, joista liikennekäytössä oli 5 066 119 ajoneuvoa.

Lisätiedot

Moottoriajoneuvokanta 2016

Moottoriajoneuvokanta 2016 Liikenne ja matkailu 2017 Moottoriajoneuvokanta 2016 Ajoneuvokanta kasvoi vuonna 2016 Ajoneuvorekisterissä oli vuoden 2016 päättyessä 6 316 531 ajoneuvoa, joista liikennekäytössä oli 4 996 194 ajoneuvoa.

Lisätiedot

Velkajärjestelyt 2011

Velkajärjestelyt 2011 Oikeus 2012 Velkajärjestelyt 2011 Vuoden 2011 aikana loppuun käsitellyt yksityishenkilöiden velkajärjestelyasiat Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuoden 2011 aikana käräjäoikeuksissa käsiteltiin loppuun

Lisätiedot

Henkilöstörahastot 2007

Henkilöstörahastot 2007 Rahoitus ja vakuutus 2008 Henkilöstörahastot 2007 Henkilöstörahastojen arvo 493 miljoonaa euroa vuonna 2007 Henkilöstörahastojen yhteenlaskettu arvo oli 493 miljoonaa euroa vuonna 2007. Rahastojen arvo

Lisätiedot

Valtion takauskanta 44,7 miljardia syyskuun 2016 lopussa

Valtion takauskanta 44,7 miljardia syyskuun 2016 lopussa Julkinen talous 2016 Valtion takaukset 2016, 3. vuosineljännes Valtion takauskanta 44,7 miljardia syyskuun 2016 lopussa Tilastokeskuksen tietojen mukaan valtion takauskanta oli 44,7 miljardia euroa vuoden

Lisätiedot

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit Liikenne ja matkailu 05 Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit 05, helmikuu Helmikuussa 05 ensirekisteröitiin 7 989 uutta henkilöautoa Helmikuussa 05 rekisteröitiin 03 uutta ajoneuvoa, joista autoja oli

Lisätiedot

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit Liikenne ja matkailu 05 Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit 05, kesäkuu Kesäkuussa 05 ensirekisteröitiin 8 976 uutta henkilöautoa Kesäkuussa 05 rekisteröitiin 5 97 uutta ajoneuvoa, joista autoja oli

Lisätiedot

Ilmapäästöt toimialoittain 2010

Ilmapäästöt toimialoittain 2010 Ympäristö ja luonnonvarat 203 Ilma toimialoittain 200 Yksityisautoilun hiilidioksidi suuremmat kuin ammattimaisen maaliikenteen Yksityisautoilun hiilidioksidi olivat vuonna 200 runsaat 5 miljoonaa tonnia.

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2012

Yliopistokoulutus 2012 Koulutus 2013 Yliopistokoulutus 2012 Yliopistoopiskelijat Yliopistoissa 169 000 opiskelijaa vuonna 2012 Tilastokeskuksen mukaan yliopistojen tutkintoon johtavassa koulutuksessa oli vuonna 2012 169 000

Lisätiedot

Esi- ja peruskouluopetus 2018

Esi- ja peruskouluopetus 2018 Koulutus 218 Esi- ja peruskouluopetus 218 Peruskouluissa 56 5 oppilasta vuonna 218 Tilastokeskuksen mukaan peruskouluissa oli 56 5 oppilasta vuonna 218. Peruskoulun oppilasmäärä kasvoi edellisestä vuodesta,7

Lisätiedot

Luottokorttimyynti kasvoi ja korttien luottotappiot vähenivät vuonna 2012

Luottokorttimyynti kasvoi ja korttien luottotappiot vähenivät vuonna 2012 Rahoitus ja vakuutus 2013 Rahoitustoiminta Luottokortit 2012 Luottokorttimyynti kasvoi ja korttien luottotappiot vähenivät vuonna 2012 Kotimaisten luottokorttien myynnin arvo Suomessa oli 8,9 miljardia

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden velkajärjestelyt lievässä kasvussa tammi syyskuussa 2012

Yksityishenkilöiden velkajärjestelyt lievässä kasvussa tammi syyskuussa 2012 Oikeus 2012 Velkajärjestelyt 2012, 3. vuosineljännes Yksityishenkilöiden velkajärjestelyt lievässä kasvussa tammi syyskuussa 2012 Tilastokeskuksen tietojen mukaan tammi syyskuussa 2012 käräjäoikeuksiin

Lisätiedot

Ympäristöliiketoiminta 2011

Ympäristöliiketoiminta 2011 Ympäristö ja luonnonvarat 2012 Ympäristöliiketoiminta 2011 arvo liki 12 miljardia euroa liikevaihto vuonna 2011 oli 11,8 miljardia euroa, suurimpana toimialana metalliteollisuus. Rakentaminen oli tilastossa

Lisätiedot

Kivihiilen kulutus kasvoi 60 prosenttia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä

Kivihiilen kulutus kasvoi 60 prosenttia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Energia 2009 Kivihiilen kulutus Kivihiilen kulutus 2009, ensimmäinen neljännes Kivihiilen kulutus kasvoi 60 prosenttia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Kivihiiltä käytettiin vuoden 2009 tammi-maaliskuussa

Lisätiedot

Konkurssit. Konkurssien määrä edellisvuoden tasolla tammi helmikuussa , helmikuu

Konkurssit. Konkurssien määrä edellisvuoden tasolla tammi helmikuussa , helmikuu Oikeus 013 013, helmikuu Konkurssien määrä edellisvuoden tasolla 013 Tilastokeskuksen tietojen mukaan 013 pantiin vireille 533 konkurssia, mikä on 16 konkurssia (,9 %) vähemmän kuin vastaavana ajankohtana

Lisätiedot

Kivihiilen kulutus kasvoi 35 prosenttia tammi-syyskuussa

Kivihiilen kulutus kasvoi 35 prosenttia tammi-syyskuussa Energia 2010 Kivihiilen kulutus 2010, 3. vuosineljännes Kivihiilen kulutus kasvoi 35 prosenttia tammisyyskuussa Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan kivihiiltä käytettiin vuoden 2010 kolmen ensimmäisen

Lisätiedot

Kivihiilen kulutus. Kivihiilen kulutus kasvoi 18 prosenttia vuonna , neljäs neljännes

Kivihiilen kulutus. Kivihiilen kulutus kasvoi 18 prosenttia vuonna , neljäs neljännes Energia 2010 Kivihiilen kulutus 2009, neljäs neljännes Kivihiilen kulutus kasvoi 18 prosenttia vuonna 2009 Kivihiiltä käytettiin vuonna 2009 sähkön- ja lämmöntuotannon polttoaineena 4,7 miljoonaa tonnia

Lisätiedot

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit Liikenne ja matkailu 0 Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit 0, huhtikuu Huhtikuussa 0 ensirekisteröitiin 4 05 uutta henkilöautoa Huhtikuussa 0 rekisteröitiin 5 uutta ajoneuvoa, joista autoja oli 4 60.

Lisätiedot

Henkilöstörahastot 2008

Henkilöstörahastot 2008 Rahoitus ja vakuutus 009 Henkilöstörahastot 008 Henkilöstörahastojen arvo 41 miljoonaa euroa vuonna 008 Henkilöstörahastojen yhteenlaskettu arvo oli 41 miljoonaa euroa vuonna 008. Rahastojen arvo laski

Lisätiedot

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit Liikenne ja matkailu 05 Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit 05, tammikuu Tammikuussa 05 ensirekisteröitiin 0 67 uutta henkilöautoa Tammikuussa 05 rekisteröitiin 4 53 uutta ajoneuvoa, joista autoja oli

Lisätiedot

Esi- ja peruskouluopetus 2012

Esi- ja peruskouluopetus 2012 Koulutus 202 Esi- ja peruskouluopetus 202 Peruskouluissa 539 500 oppilasta vuonna 202 Tilastokeskuksen mukaan peruskouluissa oli 539 500 oppilasta vuonna 202. Peruskoulun oppilasmäärä väheni edellisestä

Lisätiedot

Ympäristöliiketoiminta 2009

Ympäristöliiketoiminta 2009 Ympäristö ja luonnonvarat 2010 Ympäristöliiketoiminta 2009 Lajiteltujen materiaalien kierrätys oli suurin ympäristöliiketoiminnan toimiala vuonna 2009 Ympäristöliiketoimintaan kuuluvien toimialojen yritysten

Lisätiedot

Esi- ja peruskouluopetus 2016

Esi- ja peruskouluopetus 2016 Koulutus 06 Esi- ja peruskouluopetus 06 Peruskouluissa 550 00 oppilasta vuonna 06 Tilastokeskuksen mukaan peruskouluissa oli 550 00 oppilasta vuonna 06. Peruskoulun oppilasmäärä kasvoi edellisestä vuodesta

Lisätiedot

Oppilaitosten aikuiskoulutus 2013

Oppilaitosten aikuiskoulutus 2013 Koulutus 2014 Oppilaitosten aikuiskoulutus 2013 Oppilaitosten tutkintoon johtamattomassa aikuiskoulutuksessa 2,2 miljoonaa osallistujaa vuonna 2013 Tilastokeskuksen oppilaitoksilta keräämien tietojen mukaan

Lisätiedot

Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa 2011

Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa 2011 Yritykset 2012 Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa 2011 Ulkomaisten tytäryhtiöiden liikevaihdossa 7 prosentin kasvu vuonna 2011 Suomessa sijaitsevien ulkomaisten yritysten yhteenlaskettu liikevaihto oli 76

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2011

Ammattikorkeakoulukoulutus 2011 Koulutus 2012 Ammattikorkeakoulukoulutus 2011 Ammattikorkeakoulututkinnot Ammattikorkeakouluissa suoritettiin 22 900 tutkintoa vuonna 2011 Tilastokeskuksen mukaan ammattikorkeakouluissa suoritettiin 22

Lisätiedot

Oppilaitosten aikuiskoulutus 2011

Oppilaitosten aikuiskoulutus 2011 Koulutus 2012 Oppilaitosten aikuiskoulutus 2011 Oppilaitosten tutkintoon johtamattomassa aikuiskoulutuksessa 2,2 miljoonaa osallistujaa vuonna 2011 Tilastokeskuksen oppilaitoksilta keräämien tietojen mukaan

Lisätiedot

Korjausrakentaminen 2011

Korjausrakentaminen 2011 Rakentaminen 2012 2011 Rakennusyritysten Vuonna 2011 suurimpien talonrakennusyritysten korjausrakentamisen liikevaihto kasvoi 5 prosenttia vuoden takaisesta Korjausrakentamisesta kertynyt liikevaihto vähintään

Lisätiedot

Oppilaitosten aikuiskoulutus 2014

Oppilaitosten aikuiskoulutus 2014 Koulutus 2015 Oppilaitosten aikuiskoulutus 2014 Tutkintoon johtamattomassa aikuiskoulutuksessa annettiin opetusta 6 miljoonaa tuntia 2014 Tilastokeskuksen oppilaitoksilta keräämien tietojen mukaan oppilaitosten

Lisätiedot

Tieliikenteen tavarankuljetukset

Tieliikenteen tavarankuljetukset Liikenne ja matkailu 2013 Tieliikenteen tavarankuljetukset 2013, 2. neljännes Kuorma-autoilla kuljetettu tavaramäärä väheni vuoden 2013 toisella neljänneksellä Vuoden 2013 toisella neljänneksellä kuorma-autoilla

Lisätiedot

Konkurssit. Konkurssien määrä kasvoi 4,8 prosenttia tammi-toukokuussa , toukokuu

Konkurssit. Konkurssien määrä kasvoi 4,8 prosenttia tammi-toukokuussa , toukokuu Oikeus 2013 2013, toukokuu Konkurssien määrä kasvoi 4,8 prosenttia 2013 Tilastokeskuksen tietojen mukaan 2013 pantiin vireille 1 398 konkurssia, mikä on 64 konkurssia (4,8 prosenttia) enemmän kuin vastaavana

Lisätiedot

Verot ja veronluonteiset maksut 2011

Verot ja veronluonteiset maksut 2011 Julkinen talous 2012 Verot ja veronluonteiset maksut Veroaste 43,4 prosenttia vuonna Veroaste oli 43,4 prosenttia vuonna. Veroaste kuvaa verojen ja pakollisten sosiaaliturvamaksujen suhdetta bruttokansantuotteeseen.

Lisätiedot

Oppilaitosten aikuiskoulutus 2012

Oppilaitosten aikuiskoulutus 2012 Koulutus 2013 Oppilaitosten aikuiskoulutus 2012 Oppilaitosten tutkintoon johtamattomassa aikuiskoulutuksessa 2,2 miljoonaa osallistujaa vuonna 2012 Tilastokeskuksen oppilaitoksilta keräämien tietojen mukaan

Lisätiedot