Etelä-Savon matkailubarometri Ennakoimalla eteenpäin Etelä-Savossa -hanke

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Etelä-Savon matkailubarometri 2010. Ennakoimalla eteenpäin Etelä-Savossa -hanke"

Transkriptio

1 Etelä-Savon matkailubarometri 2010 Ennakoimalla eteenpäin Etelä-Savossa -hanke

2 Etelä-Savon matkailubarometri 2010 Kyselyssä kartoitettiin yrittäjien näkemyksiä kevään ja lähitulevaisuuden suhdannetilanteesta. Kysely toteutettiin huhti-toukokuussa 2010 Etelä- Savon ELY-keskuksen ennakointiprojektissa. Edellisen kerran vastaava kysely tehtiin keväällä Kevään 2010 kysely lähetettiin samoille yrityksille kuin edeltävänä vuonna. Kyselylomake lähetettiin sähköisesti 409 yrittäjälle ja vastauksia saatiin kaikkiaan 129 yrittäjältä (vastausprosentti 32 %). Vuoden 2009 kyselyn vastausprosentti oli 45 %.

3 1. Yritysten pääasiallinen matkailutoiminta ja vuotuinen liikevaihto Suurin osa vastaajista oli mökkivuokraajia (54 %) sekä muuta majoituspalvelua tarjoavia yrityksiä (17 %). Ohjelmapalveluyritysten osuus oli 15 %. Noin yrityksistä tarjosi sekä majoitus- että ohjelmapalveluja. Suurimalla osalla (yht. 57 %) yrityksistä vuotuinen liikevaihto oli alle euroa. 23 % vastaajista ilmoitti yrityksensä vuotuiseksi liikevaihdoksi euroa ja 14 prosentti euroa. Vain 6 prosentilla vuotuinen liikevaihto ylitti miljoona euroa vuodessa.

4 kpl Kyselyyn vastanneiden pääasiallinen matkailutoiminta (54 %) (17 %) 19 (15 %) 18 () 10 0 Mökkivuokraus Muu majoituspalvelu Ohjelmapalvelu Sekä majoitus- että ohjelmapalvelut

5 Kyselyyn vastanneiden yritysten matkailuliiketoiminnan vuotuinen liikevaihto Yli (6 %) () (22 %) (22 %) Alle (36 %) kpl

6 100 % 90 % Kyselyyn vastanneiden yritysten matkailutoiminnan vuotuinen liikevaihto 7 % 17 % 80 % 27 % 26 % 70 % 28 % 60 % 40 % 27 % 23 % 18 % 16 % 5 % 30 % 22 % 20 % 10 % 39 % 32 % 42 % 22 % 0 % Mökkivuokraus (N=70) Muu majoituspalvelu (N=22) Ohjelmapalvelu (N=19) Ohjelma- ja majoituspalvelu (N=18) Alle Yli

7 2. Matkailutoimintaan liittyvät suunnitelmat Suurin osa yrittäjistä kertoi aikovansa jatkaa yrityksensä matkailutoimintaa lähivuosina suunnilleen nykyisessä laajuudessaan (69 yrittäjää) tai kehittää sitä jollain tavoin, esim. yhteystyöverkostoja muiden yrittäjien kanssa kehittämällä (51 kpl) tai majoituspaikkoja lisäämällä (31 kpl). Matkailutoiminnan lopettamis- ja supistamisaikeita ilmoitti 11 vastaajaa.

8 Lähivuosien suunnitelmat yrityksenmatkailutoimintaan liittyen (kpl) Jatketaan suunnilleen samassa laajuudessa 69 Kehitetään yhteistyöverkostoa muiden yritysten kanssa 51 Lisätään majoituskapasiteettia Nostetaan majoitustilojen tasoa Kehitetään nykyistä ohjelmapalvelutoimintaa 25 Lisätään henkilökuntaa 14 Jokin muu, mikä Lopetetaan majoitustoiminta 5 5 Supistetaan majoitustoimintaa Aloitetaan ohjelmapalvelutoiminta Lopetetaan ohjelmapalvelutoiminta Vähennetään henkilökuntaa kpl

9 Lähivuosien suunnitelmat yrityksen matkailutoimintaan liittyen (kpl) Jatketaan suunnilleen samassa laajuudessa Kehitetään yhteistyöverkostoa muiden yritysten kanssa Lisätään majoituskapasiteettia Nostetaan majoitustilojen tasoa Kehitetään nykyistä ohjelmapalvelutoimintaa Lisätään henkilökuntaa Jokin muu, mikä Lopetetaan majoitustoiminta Supistetaan majoitustoimintaa Lopetetaan ohjelmapalvelutoiminta Aloitetaan ohjelmapalvelutoiminta Vähennetään henkilökuntaa Mökkivuokraus Muu majoituspalvelu Ohjelmapalvelu Majoitus- ja ohjelmapalvelu kpl

10 Minkälaisia suunnitelmia teillä on lähivuosille yrityksenne matkailutoimintaan liittyen? (kpl) Jatketaan suunnilleen samassa laajuudessa Kehitetään yhteistyöverkostoa muiden yritysten kanssa Lisätään majoituskapasiteettia Alle euroa Nostetaan majoitustilojen tasoa Kehitetään nykyistä ohjelmapalvelutoimintaa Lisätään henkilökuntaa euroa euroa Jokin muu, mikä Lopetetaan majoitustoiminta Supistetaan majoitustoimintaa euroa Yli euroa Lopetetaan ohjelmapalvelutoiminta Aloitetaan ohjelmapalvelutoiminta Vähennetään henkilökuntaa kpl

11 3. Vastausajankohdan suhdannetilanne (huhtitoukokuu 2010) Suurin osa vastaajista koki matkailualan suhdannetilanteen olevan vastaushetkellä oman yrityksensä kannalta joko ennallaan tai parempi vuoden takaiseen verrattuna. Huonommaksi nykytilannetta arvioi 16 %. Positiivisimmin nykytilannetta arvioivat sekä majoitus- ja ohjelmapalveluja tarjoavat yritykset. Pienin nykytilannetta paremmaksi arvioineiden osuus oli muita majoituspalveluja tarjoavissa yrittäjissä. Liikevaihtoluokittain tarkasteltuna positiivisimmin nykytilanteen näkivät vuotuiselta liikevaihdoltaan euron yritykset (saldoluku +50). Pienin saldoluku oli liikevaihdoltaan pienimpien, alle euron yrityksissä (saldoluku +7).

12 Millainen on yrityksenne matkailutoiminnan tilanne nyt verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen? Kaikki vastaajat 16 % 59 % 26 % Mökkivuokraus 13 % 64 % 23 % Muu majoituspalvelu 23 % 59 % 18 % Ohjelmapalvelu 58 % 32 % Majoitus- ja ohjelmapalvelu 22 % 39 % 39 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Huonompi Ennallaan Parempi Saldoluvut Kaikki vastaajat: +10 Mökkivuokraus: +10 Muu majoituspalvelu: -5 Ohjelmapalvelu: +21 Majoitus- ja ohjelmapalvelu: +17

13 Millainen on yrityksenne matkailutilanne nyt verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen? Yli % 38 % % % 31 % % 32 % Alle % 76 % 7 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Huonompi Ennallaan Parempi Saldoluvut Alle : : : : +39 Yli : +25

14 4. Suhdannetilanteen kehittyminen seuraavien 6 ja 12 kuukauden aikana Seuraavan 6 kuukauden suhdannekehitys nähtiin kyselyssä positiivisena. Valtaosa uskoi matkailutoiminnan suhdannetilanteen olevan tulevana kesäkautena oman yrityksensä kannalta joko parempi (28 %) tai ennallaan (65 %) vuoden takaiseen verrattuna. Suhdannetilanteen heikkenemiseen uskoi kaikista vastaajista noin 8 prosenttia. Vastaajista erityisesti muu majoituspalvelu- sekä ohjelmapalveluyritykset odottivat ensi kesästä tulevan edellisvuotta parempi.

15 Seuraavan 12 kuukauden odotukset olivat positiivisemmat, joskin myös heikkenevä kehitystä ennakoivien osuus kasvoi hieman. Myös seuraavan 12 kuukauden arvioissa positiivisimmat näkymät olivat ohjelmapalveluyrittäjillä sekä muilla majoituspalveluyrittäjillä. Synkimpänä seuraavan vuoden kehitys nähtiin majoitus- ja ohjelmapalvelua sekä mökkimajoitusta tarjoavissa yrityksissä.

16 Liikevaihtoluokittain seuraavan 6 kuukauden näkymiä tarkasteltaessa positiivisimmat odotukset olivat vuotuiselta liikevaihdoltaan yli miljoonan euron (saldoluku +50) ja euron yrityksillä (+ 44). Vuosiliikevaihdoltaan alle euron yrityksissä suhdannetilanteen näkymät olivat synkeimmät (saldoluku -2). Seuraavan 12 kuukauden näkymät olivat melkein kaikissa yrityksissä hieman positiivisemmat. Erityisesti yli euron liikevaihdon omaavissa yrityksissä odotuksista kertova saldoluku oli hyvin korkea. Liikevaihdoltaan euron yrityksissä positiivista ja negatiivista kehitystä ennakoivien osuudet olivat yhtä suuret (21 %).

17 Kuinka arvioitte matkailualan suhdannetilanteen kehittyvän oman yrityksenne kannalta seuraavan 6 kuukauden aikana viime kesäkauteen verrattuna? Majoitus- ja ohjelmapalvelu 17 % 61 % 22 % Saldoluvut Kaikki vastaajat: +20 Ohjelmapalvelu 5 % 53 % 42 % Mökkivuokraus : +11 Muu majoituspalvelu 5 % 45 % Muu majoituspalvelu : +45 Ohjelmapalvelu : +37 Mökkivuokraus 7 % 75 % 18 % Majoitus- ja ohjelmapalvelu: +5 Kaikki vastajaat 8 % 65 % 28 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Heikkenee Pysyy ennallaan Paranee Kuinka arvioitte matkailualan suhdannetilanteen kehittyvän oman yrityksenne kannalta seuraavan 12 kuukauden aikana menneeseen vuoteen verrattuna? Majoitus- ja ohjelmapalvelu 56 % 33 % Saldoluvut Kaikki vastaajat: +25 Ohjelmapalvelu 42 % 47 % Mökkivuokraus : +20 Muu majoituspalvelu 18 % 32 % Muu majoituspalvelu : +32 Ohjelmapalvelu : +36 Mökkivuokraus 15 % 35 % Majoitus- ja ohjelmapalvelu: +22 Kaikki vastajaat 46 % 39 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Heikkenee Pysyy ennallaan Paranee

18 Kuinka arvioitte matkailualan suhdannetilanteen kehittyvän oman yrityksenne kannalta seuraavan 6 kuukauden aikana? Yli % 44 % Saldoluvut Alle : : % 55 % 41 % : : % 26 % Yli : +50 Alle % 9 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Heikkenee Pysyy ennallaan Paranee Kuinka arvioitte matkailualan suhdannetilanteen kehittyvän oman yrityksenne kannalta seuraavan 12 kuukauden aikana? Yli % 7 % 38 % 22 % 39 % 72 % 63 % 54 % Saldoluvut Alle : : : : +66 Yli : % 57 % 21 % Alle % 56 % 24 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Heikkenee Pysyy ennallaan Paranee

19 5. Liikevaihdon, matkailija- ja henkilöstömäärien kehitys Kyselyssä tiedusteltiin myös yrittäjien tuntumia liikevaihdon, matkailijasekä henkilöstömäärien kehityksestä seuraavan kesäkauden sekä vuoden aikana. Erityisesti matkailutoiminnan liikevaihdon kehitykseen liittyvät odotukset olivat myönteisiä. Lähes 88 % vastaajista uskoi sen pysyvän ennallaan tai kasvavan tulevana kesäkautena. Seuraavaan vuoden odotukset olivat liikevaihdon suhteen yhtä myönteisiä. Matkailijamäärät olivat korkeita arvioiden mukaan sekä seuraavan kesäkauden että tulevan 12 kuukauden arvoissa. Myös arviot ulkomaalaisten asiakkaiden määrien kehityksestä olivat melkein kokonaismatkailijamääriin liittyvien arvioiden tasolla. Henkilöstömäärissä ei juuri ennakoitu tapahtuvan muutoksia tulevan kesäkauden ja vuoden aikana, vaan valtaosa arvioi yrityksensä henkilöstömäärän pysyvän ennallaan.

20 Arviot yrityksen matkailutoiminnan kehityksestä 6 kk ja 12 kk sisällä Henkilöstömäärä 6 kk 5 % 81 % Henkilöstömäärä 12 kk 5 % 75 % 20 % Ulkomaalaisten matkailijoiden määrä 6 kk 13 % 59 % 29 % Ulkomaalaisten matkailijoiden määrä 12 kk 12 % 53 % 35 % Matkailijamäärä 6 kk 12 % 54 % 34 % Matkailijamäärä 12 kk 45 % 40 % Liikevaihto 6 kk 13 % 48 % 40 % Liikevaihto 12 kk 13 % 44 % 43 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Laskee Pysyy ennallaan Kasvaa Saldoluvut Liikevaihto 6 kk: +27 Liikevaihto 12 kk: +30 Matkailijamäärä 6 kk: +22 Matkailijamäärä 12 kk: +26 Ulkomaalaisten matkailijoiden määrä 6 kk: +16 Ulkomaalaisten matkailijoiden määrä 12 kk: +23 Henkilöstömäärä 6 kk: +9 Henkilöstömäärä 12 kk: +15

21 Liikevaihdon kehitys seuraavan 6 kuukauden aikana viime kesäkauteen verrattuna Mökkivuokraus (N=69) 13 % 55 % 32 % Saldoluvut Kaikki vastaajat: +27 Muu majoituspalvelu (N=22) 32 % 55 % Mökkivuokraus: +19 Ohjelmapalvelu (N=19) 42 % 47 % Muu majoituspalvelu: +41 Ohjelmapalvelu: +36 Majoitus- ja ohjelmapalvelu (N=18) 44 % 44 % Majoitus- ja ohjelmapalvelu: +33 Kaikki vastajaat (N=128) 13 % 48 % 40 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Laskee Pysyy ennallaan Kasvaa Liikevaihdon kehitys seuraavan 12 kuukauden aikana viime kesäkauteen verrattuna Mökkivuokraus (N=69) Muu majoituspalvelu (N=22) Ohjelmapalvelu (N=18) 13 % 6 % 44 % 46 % 41 % 41 % 45 % Saldoluvut Kaikki vastaajat: +30 Mökkivuokraus: +28 Muu majoituspalvelu: +31 Ohjelmapalvelu: +44 Majoitus- ja ohjelmapalvelu: +27 Majoitus- ja ohjelmapalvelu (N=18) 17 % 39 % 44 % Kaikki vastajaat (N=127) 13 % 44 % 43 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Laskee Pysyy ennallaan Kasvaa

22 Matkailijamäärän kehitys seuraavan 6 kuukauden aikana viime kesäkauteen verrattuna Mökkivuokraus (N=69) 12 % 62 % 26 % Saldoluvut Muu majoituspalvelu (N=22) 36 % Kaikki vastaajat: +22 Mökkivuokraus: +14 Ohjelmapalvelu (N=19) 47 % 42 % Muu majoituspalvelu: +36 Ohjelmapalvelu: +31 Majoitus- ja ohjelmapalvelu (N=18) 39 % Majoitus- ja ohjelmapalvelu: +28 Kaikki vastajaat (N=128) 12 % 54 % 34 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Vähenee Pysyy ennallaan Kasvaa Matkailijamäärän kehitys seuraavan 12 kuukauden aikana menneeseen vuoteen verrattuna Mökkivuokraus (N=68) Muu majoituspalvelu (N=21) Ohjelmapalvelu (N=19) Majoitus- ja ohjelmapalvelu (N=18) 15 % 17 % 42 % 47 % 43 % 44 % 43 % 47 % 38 % 39 % Saldoluvut Kaikki vastaajat: +26 Mökkivuokraus: +23 Muu majoituspalvelu: +29 Ohjelmapalvelu: +36 Majoitus- ja ohjelmapalvelu: +22 Kaikki vastajaat (N=126) 45 % 40 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Vähenee Pysyy ennallaan Kasvaa

23 Ulkomaalaisten matkailijoiden määrän kehitys seuraavan 6 kuukauden aikana viime kesäkauteen verrattuna Mökkivuokraus (N=69) 10 % 61 % 29 % Saldoluvut Muu majoituspalvelu (N=22) 23 % 27 % Kaikki vastaajat: +16 Mökkivuokraus: +19 Ohjelmapalvelu (N=19) 89 % Muu majoituspalvelu: +4 Majoitus- ja ohjelmapalvelu (N=18) 22 % 28 % Ohjelmapalvelu: +11 Majoitus- ja ohjelmapalvelu: +28 Kaikki vastajaat (N=128) 13 % 59 % 29 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Vähenee Pysyy ennallaan Kasvaa Mökkivuokraus (N=69) Muu majoituspalvelu (N=22) Ohjelmapalvelu (N=19) Majoitus- ja ohjelmapalvelu (N=18) Ulkomaalaisten matkailijoiden määrän kehitys seuraavan 12 kuukauden aikana menneeseen vuoteen verrattuna 12 % 18 % 17 % 51 % 79 % 39 % 38 % 44 % 32 % 21 % Saldoluvut Kaikki vastaajat: +23 Mökkivuokraus: +26 Muu majoituspalvelu: +14 Ohjelmapalvelu: +21 Majoitus- ja ohjelmapalvelu: +27 Kaikki vastajaat (N=128) 12 % 53 % 35 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Vähenee Pysyy ennallaan Kasvaa

24 Henkilöstömäärän kehitys seuraavan 6 kuukauden aikana viime kesäkauteen verrattuna Mökkivuokraus (N=67) Muu majoituspalvelu (N=22) 4 % 73 % 87 % 27 % 9 % Saldoluvut Kaikki vastaajat: +9 Mökkivuokraus: +5 Ohjelmapalvelu (N=19) 5 % 74 % 21 % Muu majoituspalvelu: +27 Ohjelmapalvelu: +16 Majoitus- ja ohjelmapalvelu (N=17) 12 % 76 % 12 % Majoitus- ja ohjelmapalvelu: 0 Kaikki vastajaat (N=125) 5 % 81 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Vähenee Pysyy ennallaan Kasvaa Henkilöstömäärän kehitys seuraavan 12 kuukauden aikana menneeseen vuoteen verrattuna Mökkivuokraus (N=69) Muu majoituspalvelu (N=22) Ohjelmapalvelu (N=19) Majoitus- ja ohjelmapalvelu (N=18) 4 % 5 % 73 % 68 % 81 % 61 % 27 % 26 % 28 % Saldoluvut Kaikki vastaajat: +15 Mökkivuokraus: +10 Muu majoituspalvelu: +27 Ohjelmapalvelu: +21 Majoitus- ja ohjelmapalvelu: +17 Kaikki vastajaat (N=128) 5 % 75 % 20 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Vähenee Pysyy ennallaan Kasvaa

25 6. Vertailu 2009 vs Kevään 2010 kyselyssä yrittäjien arviot tulevasta kesäkaudesta ja vuodesta ovat edellisvuoteen verrattuna positiivisemmat. Vuoden 2009 kyselyyn verrattuna vastaajissa oli tänä vuonna vähemmän vuotuiselta liikevaihdoltaan pienimpiä yrityksiä (alle ). Toisaalta liikevaihdoltaan suurimpien yritysten määrä kasvoi hieman.

26 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Vastaajat matkailutoiminnan mukaan vuonna % 54 % 19 % 17 % 15 % 15 % 12 % Mökkivuokraus Muu majoituspalvelu Ohjelmapalvelu Sekä majoitus- että ohjelmapalvelut v v % 90 % 80 % 70 % 60 % 40 % 47 % 36 % Vastaajat liikevaihdon mukaan v v % 20 % 10 % 22 % 22 % 19 % 16 % 13 % 5 % 6 % 0 % Alle Yli

27 Kuinka arvioitte matkailualan suhdannetilanteen kehittyvän oman yrityksenne kannalta seuraavan 6 kuukauden aikana viime kesäkauteen verrattuna? Kaikki vastajaat v % 26 % Kaikki vastajaat v Mökkivuokraus v Mökkivuokraus v Muu majoituspalvelu v Muu majoituspalvelu v Ohjelmapalvelu v Ohjelmapalvelu v Majoitus- ja ohjelmapalvelu v Majoitus- ja ohjelmapalvelu v % 7 % 6 % 5 % 4 % 5 % 19 % 20 % 17 % 45 % 54 % 53 % 66 % 30 % 65 % 75 % 61 % 67 % 43 % 42 % 28 % 29 % 18 % 22 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Heikkenee Pysyy ennallaan Paranee Kuinka arvioitte matkailualan suhdannetilanteen kehittyvän oman yrityksenne kannalta seuraavan 12 kuukauden aikana menneeseen vuoteen verrattuna? Kaikki vastajaat v % 54 % 25 % Kaikki vastajaat v % 39 % Mökkivuokraus v % 61 % 16 % Mökkivuokraus v % 35 % Muu majoituspalvelu v % 51 % 23 % Muu majoituspalvelu v % 32 % Ohjelmapalvelu v % 48 % 44 % Ohjelmapalvelu v % 47 % Majoitus- ja ohjelmapalvelu v % 38 % 43 % Majoitus- ja ohjelmapalvelu v % 33 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Heikkenee Pysyy ennallaan Paranee

28 saldoluku saldoluku Kuinka arvioitte matkailualan suhdannetilanteen kehittyvän oman yrityksenne kannalta seuraavan 6 kuukauden aikana viime kesäkauteen verrattuna? (saldoluvut) v v Kaikki vastaajat Ohjelma- ja majoituspalvelu Ohjelmapalvelu Muu majoituspalvelu Mökkivuokraajat Kuinka arvioitte matkailualan suhdannetilanteen kehittyvän oman yrityksenne kannalta seuraavan 12 kuukauden aikana? (saldoluvut) v v Kaikki vastaajat Ohjelma- ja majoituspalvelu Ohjelmapalvelu Muu majoituspalvelu Mökkivuokraajat

29 Kuinka arvioitte matkailualan suhdannetilanteen kehittyvän oman yrityksenne kannalta seuraavan 6 kuukauden aikana? Yli (v. 2010) Yli (v. 2009) 56 % 33 % (v. 2010) 6 % 44 % (v. 2009) 27 % 41 % 32 % (v. 2010) 3 % 55 % 41 % (v. 2009) 7 % 60 % 33 % (v. 2010) 63 % 26 % (v. 2009) 69 % 20 % Alle (v. 2010) 80 % 9 % Alle (v. 2009) 63 % 23 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Heikkenee Pysyy ennallaan Paranee Kuinka arvioitte matkailualan suhdannetilanteen kehittyvän oman yrityksenne kannalta seuraavan 12 kuukauden aikana? Yli (v. 2010) 38 % 63 % Yli (v. 2009) 33 % 44 % 22 % (v. 2010) 6 % 22 % 72 % (v. 2009) 30 % 39 % 30 % (v. 2010) 7 % 39 % 54 % (v. 2009) 17 % 53 % 30 % (v. 2010) 21 % 57 % 21 % (v. 2009) 23 % 54 % 23 % Alle (v. 2010) 20 % 56 % 24 % Alle (v. 2009) 17 % 60 % 23 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Heikkenee Pysyy ennallaan Paranee

30 Kuinka arvioitte matkailualan suhdannetilanteen kehittyvän oman yrityksenne kannalta seuraavan 6 kuukauden aikana? (saldoluvut) Yli v v Alle saldoluku

Etelä-Savon matkailubarometri 2011

Etelä-Savon matkailubarometri 2011 Etelä-Savon matkailubarometri 2011 Etelä-Savon Ely-keskus, TENHO- hankkeen (ESR) ennakointiosio Etelä-Savon matkailuyrittäjät odottavat vilkasta matkailuvuotta Etelä-Savon matkailuyrittäjät ennakoivat

Lisätiedot

ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY

ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY Erikoiskaupan Liiton toteuttamassa Erikoiskaupan suhdannekyselyssä kartoitettiin erikoiskaupan yritysten näkemyksiä siitä, miten myynnin, henkilöstön, varastojen ja markkinointipanostusten

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 Anetjärvi Mikko Karvonen Kaija Ojala Satu Sisällysluettelo 1 TUTKIMUKSEN YLEISTIEDOT... 2 2 LIIKEVAIHTO... 5 3 TYÖVOIMA... 6 3.1 Henkilöstön määrä... 6 3.2 Rekrytoinnit...

Lisätiedot

ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 1/2013

ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 1/2013 1 ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 1/2013 Erikoiskaupan Liiton toteuttamassa Erikoiskaupan suhdannekyselyssä kartoitettiin erikoiskaupan ketjujen näkemyksiä siitä, miten myynnin, henkilöstön, varastojen ja

Lisätiedot

ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 2/2010

ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 2/2010 ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 2/2010 Erikoiskaupan Liiton toteuttamassa Erikoiskaupan suhdannekyselyssä kartoitettiin erikoiskaupan yritysten näkemyksiä siitä, miten myynnin, henkilöstön, varastojen ja

Lisätiedot

Alamäentie 6 A 74300 Sonkajärvi Puh. (017) 760 7700 Telefax (017) 760 7721. Ylä-Savon Pk-aluebarometri

Alamäentie 6 A 74300 Sonkajärvi Puh. (017) 760 7700 Telefax (017) 760 7721. Ylä-Savon Pk-aluebarometri Alamäentie 6 A 743 Sonkajärvi Puh. (17) 76 77 Telefax (17) 76 7721 Ylä-Savon Pk-aluebarometri Tammikuu 214 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Pk-yritysten suhdanteet... 4 2.1 Suhdannenäkymät... 4 2.2 Tuotanto

Lisätiedot

Ylä -Sävon Pk-äluebärometri

Ylä -Sävon Pk-äluebärometri Ylä -Sävon Pk-äluebärometri Heinäkuu 15 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Pk-yritysten suhdanteet... 4 2.1 Suhdannenäkymät... 4 2.2 Tuotanto / myynti ja odotukset... 5 2.3 Henkilöstökehitys... 5 2.4 Toimintaa

Lisätiedot

Alamäentie 6 A 74300 Sonkajärvi Puh. (017) 760 7700 Telefax (017) 760 7721. Ylä-Savon Pk-aluebarometri

Alamäentie 6 A 74300 Sonkajärvi Puh. (017) 760 7700 Telefax (017) 760 7721. Ylä-Savon Pk-aluebarometri Alamäentie 6 A 743 Sonkajärvi Puh. (17) 76 77 Telefax (17) 76 7721 Ylä-Savon Pk-aluebarometri Tammikuu 15 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Pk-yritysten suhdanteet... 4 2.1 Suhdannenäkymät... 4 2.2 Tuotanto

Lisätiedot

ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 2/2012

ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 2/2012 ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 2/2012 Erikoiskaupan Liiton toteuttamassa Erikoiskaupan suhdannekyselyssä kartoitettiin erikoiskaupan ketjujen/monimyymäläyritysten näkemyksiä siitä, miten myynnin, henkilöstön,

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2014

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2014 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2014 Sisällysluettelo 1. Selvityksen yleistiedot... 3 1.1. Toimialat... 3 1.2. Taustatiedot... 4 2. Liikevaihto ja talousodotukset... 4 2.1. Liikevaihtoindeksit... 4

Lisätiedot

KESKI-SUOMI Matkailun alueelliset tietovarannot

KESKI-SUOMI Matkailun alueelliset tietovarannot KESKI-SUOMI Matkailun alueelliset tietovarannot Aineistonkeruuraportti 213 Itä-Suomen Yliopisto, Matkailualan opetus ja tutkimuslaitos 2 Sisällysluettelo KESKI-SUOMI... 3 1. Perustiedot... 3 2. Matkailuliiketoiminnan

Lisätiedot

EDUSTUSKULUJEN VEROVÄHENNYSOIKEUDEN POISTAMISEN VAIKUTUKSET MATKAILU- JA RAVINTOLAPALVELUIHIN

EDUSTUSKULUJEN VEROVÄHENNYSOIKEUDEN POISTAMISEN VAIKUTUKSET MATKAILU- JA RAVINTOLAPALVELUIHIN EDUSTUSKULUJEN VEROVÄHENNYSOIKEUDEN POISTAMISEN VAIKUTUKSET MATKAILU- JA RAVINTOLAPALVELUIHIN Pasi Holm, Tapani Yrjölä ja Suvi Rinta-Kiikka 25.6.2014 Johdanto Vuoden 2014 alusta lähtien yritysten oikeus

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2013

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2013 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2013 Hiltunen Heikki Junnila Tiia Luukkonen Aki Sisällysluettelo 1 TUTKIMUKSEN YLEISTIEDOT... 2 2 LIIKEVAIHTO... 5 3 TYÖVOIMA... 6 3.1 Henkilöstön määrä... 6 3.2 Rekrytoinnit...

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI IV/2013

PANKKIBAROMETRI IV/2013 PANKKIBAROMETRI IV/2013 13.12.2013 1 Pankkibarometri IV/2013 Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet... 2 2 Yritykset... 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien

Lisätiedot

Henkilöstöpalvelut. Henkilöstövuokrauspalveluiden liikevaihdon. arvo oli 1 019,76 miljoonaa euroa. Kasvua vuoteen 2014 nähden oli 13,9 prosenttia.

Henkilöstöpalvelut. Henkilöstövuokrauspalveluiden liikevaihdon. arvo oli 1 019,76 miljoonaa euroa. Kasvua vuoteen 2014 nähden oli 13,9 prosenttia. Liikevaihtotiedustelu Henkilöstöpalvelut zhenkilöstöpalvelualan kokonaisliikevaihto oli joulukuussa 95,62 vuoden 214 joulukuuhun verrattuna 28,5 prosenttia. Tiedustelun tiedot on tarkoitettu jäsenliiton

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 2009

KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 2009 KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 9 Julkaistavissa..8 klo KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 9 Lokakuu 8 KESKUSKAUPPAKAMARI Aleksanterinkatu, PL, 1 Helsinki Puh.

Lisätiedot

MTL-Barometri 2Q/2013 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 24.6.2013

MTL-Barometri 2Q/2013 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 24.6.2013 MTL-Barometri 2Q/2013 Tulokset Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 24.6.2013 MTL-Barometri Q2/2013 Tutkimusajanjakso 21.5. 10.6.2013 Verkkotutkimus sähköpostikutsulla Kohderyhmänä 424 Suomen suurinta

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Yrittäjien alueelliset talousnäkymät huhtikuu 2013

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Yrittäjien alueelliset talousnäkymät huhtikuu 2013 Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Yrittäjien alueelliset talousnäkymät huhtikuu 213 Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Hallituskatu 21 3 krs., 91 Oulu puhelin 1 322 198 ppy@yrittajat.fi www.ppy.fi SISÄLLYS POHJOIS-POHJANMAAN

Lisätiedot

Henkilöstöpalvelut. Odotukset loppuvuoden liikevaihdon kehityksestä ovat positiiviset. Liikevaihdon arvioidaan kasvavan 6,3 prosenttia.

Henkilöstöpalvelut. Odotukset loppuvuoden liikevaihdon kehityksestä ovat positiiviset. Liikevaihdon arvioidaan kasvavan 6,3 prosenttia. Liikevaihtotiedustelu Henkilöstöpalvelujen liikevaihto on yhä vuoden takaista pienempi. Tiedustelun tiedot on tarkoitettu jäsenliiton sisäiseen käyttöön, eikä niitä saa julkaista ilman lupaa. Henkilöstön

Lisätiedot

Alamäentie 6 A 74300 Sonkajärvi Puh. (017) 760 7700 Telefax (017) 760 7721. Ylä-Savon Pk-aluebarometri

Alamäentie 6 A 74300 Sonkajärvi Puh. (017) 760 7700 Telefax (017) 760 7721. Ylä-Savon Pk-aluebarometri Alamäentie 6 A 743 Sonkajärvi Puh. (17) 76 77 Telefax (17) 76 7721 Ylä-Savon Pk-aluebarometri Heinäkuu 213 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Pk-yritysten suhdanteet... 4 2.1 Suhdannenäkymät... 4 2.2 Tuotanto

Lisätiedot

Henkilöstöpalvelut. Liikevaihtotiedustelu. Henkilöstövuokraus. Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöpalveluiden. Henkilöstövuokrauspalveluiden

Henkilöstöpalvelut. Liikevaihtotiedustelu. Henkilöstövuokraus. Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöpalveluiden. Henkilöstövuokrauspalveluiden Liikevaihtotiedustelu Henkilöstöpalvelut zhenkilöstöpalvelualan kokonaisliikevaihto oli joulukuussa 74,34 miljoonaa Liikevaihto supistui 3,6 prosenttia. Tiedustelun tiedot on tarkoitettu jäsenliiton sisäiseen

Lisätiedot

MTL-Barometri Q1/2013 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 3.4.2013

MTL-Barometri Q1/2013 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 3.4.2013 MTL-Barometri Q1/2013 Tulokset Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 3.4.2013 1 MTL-Barometri Q1/2013 Tutkimusajanjakso 5.3. 28.3.2013 Verkkotutkimus sähköpostikutsulla Kohderyhmänä 424 Suomen suurinta

Lisätiedot

ETELÄ-SAVO. Matkailun alueelliset tietovarannot. Aineistonkeruuraportti Itä-Suomen yliopisto, Matkailualan opetus ja tutkimuslaitos

ETELÄ-SAVO. Matkailun alueelliset tietovarannot. Aineistonkeruuraportti Itä-Suomen yliopisto, Matkailualan opetus ja tutkimuslaitos ETELÄ-SAVO Matkailun alueelliset tietovarannot Aineistonkeruuraportti 2013 Itä-Suomen yliopisto, Matkailualan opetus ja tutkimuslaitos 2 Sisällysluettelo ETELÄ-SAVO... 3 1. Perustiedot... 3 2. Matkailuliiketoiminnan

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN SUHDANNE- JA RAHOITUSTILANNE

PK-YRITYSTEN SUHDANNE- JA RAHOITUSTILANNE PK-YRITYSTEN SUHDANNENÄKEMYS lokakuu 28 Pk-yritysten suhdannenäkemys, lokakuu 28 PK-YRITYSTEN SUHDANNE- JA RAHOITUSTILANNE 1 JOHDANTO JA YHTEENVETO 1 Suomen Yrittäjät teki suhdanne- ja rahoitustilannetta

Lisätiedot

RAKENNUS- JA KIINTEISTÖALAN NÄKYMÄT PIRKANMAALLA 2010 2011

RAKENNUS- JA KIINTEISTÖALAN NÄKYMÄT PIRKANMAALLA 2010 2011 RAKENNUS- JA KIINTEISTÖALAN NÄKYMÄT PIRKANMAALLA 2010 2011 Pirkanmaan rakennuspäivä 2.11.2009, Tampere Markku Riihimäki VTT Rakentamisen markkinat ja vaikuttavuus 3.11.2010 2 BAROMETRIN RAHOITTAJAT Talonrakennusteollisuus

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 2008

KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 2008 KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 8 Julkaistavissa 2..7 klo. KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 8 Lokakuu 7 KESKUSKAUPPAKAMARI Aleksanterinkatu 17, PL, 1 Helsinki

Lisätiedot

Maatilojen matkailutulot Etelä-Savossa 2004-2013. Hanna Kautiainen Etelä-Savon maakuntaliitto

Maatilojen matkailutulot Etelä-Savossa 2004-2013. Hanna Kautiainen Etelä-Savon maakuntaliitto Maatilojen matkailutulot Etelä-Savossa 2004-2013 Hanna Kautiainen Etelä-Savon maakuntaliitto Maatilojen matkailutulot Tähän katsaukseen on koottu tietoa Etelä Savon maatilojen harjoittamasta majoitustoiminnasta

Lisätiedot

Pankkibarometri IV/2011 15.12.2011

Pankkibarometri IV/2011 15.12.2011 Pankkibarometri IV/2011 1 Sisältö Sivu Kotitaloudet 2 Yritykset 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien käsityksiä ja odotuksia luotonkysynnän ja eri sijoitusmuotojen

Lisätiedot

Henkilöstöpalvelut. Liikevaihtotiedustelu. Henkilöstövuokraus. Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöpalveluiden. oli henkilöstövuokrauspalvelut.

Henkilöstöpalvelut. Liikevaihtotiedustelu. Henkilöstövuokraus. Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöpalveluiden. oli henkilöstövuokrauspalvelut. Liikevaihtotiedustelu zhenkilöstöpalvelualan kokonaisliikevaihto kesäkuussa selvästi vuoden takaista suurempi Tiedustelun tiedot on tarkoitettu jäsenliiton sisäiseen käyttöön, eikä niitä saa julkaista

Lisätiedot

Isännöintiyritysten talousbarometri 2013

Isännöintiyritysten talousbarometri 2013 Isännöintiyritysten talousbarometri 2013 Tiedonkeruu toukokuu 2013 Vastaajia 184 - Isännöintiyritysten johtoa - Omistajia ja yrittäjiä Tutkimuksen toteutus: Promenade Research Oy Isännöintiyritysten liikevaihto,

Lisätiedot

SPONSOROINTIBAROMETRI 2010

SPONSOROINTIBAROMETRI 2010 SPONSOROINTIBAROMETRI 2010 Tutkimuksen päätavoitteina oli estimoida suomalaisten yritysten investoimien sponsorointieurojen määrää ja jakaumaa eri kohteille. Tutkimuksen toteutti Mainostajien Liiton toimeksiannosta

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMI. Matkailun alueelliset tietovarannot. Aineistonkeruuraportti Itä-Suomen yliopisto, matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos

VARSINAIS-SUOMI. Matkailun alueelliset tietovarannot. Aineistonkeruuraportti Itä-Suomen yliopisto, matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos VARSINAIS-SUOMI Matkailun alueelliset tietovarannot Aineistonkeruuraportti 212 Itä-Suomen yliopisto, matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos Sisältö 1. Perustiedot...3 2. Matkailuliiketoiminnan tunnusluvut...4

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI I/2014

PANKKIBAROMETRI I/2014 PANKKIBAROMETRI I/2014 7.3.2014 1 Pankkibarometri I/2014 Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet... 2 2 Yritykset... 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien

Lisätiedot

Alueraporttien 1/2002 yhteenveto Suomen Yrittäjät

Alueraporttien 1/2002 yhteenveto Suomen Yrittäjät Pk-yritysbarometri Alueraporttien 1/2002 yhteenveto Suomen Yrittäjät Alueraporttien yhteenveto Suhdannenäkymät Pk-yritysten suhdannenäkymät lähimmän vuoden aikana ovat koko maassa nyt selvästi paremmat

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI III/2013

PANKKIBAROMETRI III/2013 PANKKIBAROMETRI III/2013 19.9.2013 1 Pankkibarometri III/2013 Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet... 2 2 Yritykset... 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki 2013

Savonlinnan kaupunki 2013 Savonlinnan kaupunki 2013 Kuntasi työhyvinvointisyke Yleistä kyselystä Savonlinnan kaupungin työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin organisaation palveluksessa olevien työntekijöiden työhyvinvointi ja siinä

Lisätiedot

MTL-Barometri 3Q/2013 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 4.10.2013

MTL-Barometri 3Q/2013 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 4.10.2013 MTL-Barometri 3Q/2013 Tulokset Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 4.10.2013 MTL-Barometri Q3/2013 Tutkimusajanjakso 4.9. 20.9.2013 Verkkotutkimus sähköpostikutsulla Kohderyhmänä 427 Suomen suurinta

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI I/2016

PANKKIBAROMETRI I/2016 PANKKIBAROMETRI I/2016 18.3.2016 1 Pankkibarometri I/2016 Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet... 2 2 Yritykset... 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien

Lisätiedot

PIRKANMAA. Matkailun alueelliset tietovarannot. Aineistonkeruuraportti Itä-Suomen yliopisto, Matkailualan opetus ja tutkimuslaitos

PIRKANMAA. Matkailun alueelliset tietovarannot. Aineistonkeruuraportti Itä-Suomen yliopisto, Matkailualan opetus ja tutkimuslaitos PIRKANMAA Matkailun alueelliset tietovarannot Aineistonkeruuraportti 2013 Itä-Suomen yliopisto, Matkailualan opetus ja tutkimuslaitos 2 Sisällysluettelo PIRKANMAA... 3 1. Perustiedot... 3 2. Matkailuliiketoiminnan

Lisätiedot

Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely. Helmikuu 2010

Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely. Helmikuu 2010 Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely Helmikuu 2010 Kyselyn taustaa ELY-keskus tukee yrityksiä tarjoamalla neuvonta-, kehittämis- ja rahoituspalveluja. ELYkeskuksen tavoitteena on jatkuvasti kehittää

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan suhdannekysely 2014 Konjukturbarometer för Västra Nyland 2014

Länsi-Uudenmaan suhdannekysely 2014 Konjukturbarometer för Västra Nyland 2014 Länsi-Uudenmaan suhdannekysely 2014 Konjukturbarometer för Västra Nyland 2014 Kyselyn tausta ja toteutus Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekivät yhteistyössä pienten ja

Lisätiedot

Koko maa -6 % Varsinais-Suomi. Pohjois-Pohjanmaa. Uusimaa -4 % Pirkanmaa -8 % Kaakkois-Suomi. Varsinais-Suomi -11 % Pohjois-Savo

Koko maa -6 % Varsinais-Suomi. Pohjois-Pohjanmaa. Uusimaa -4 % Pirkanmaa -8 % Kaakkois-Suomi. Varsinais-Suomi -11 % Pohjois-Savo TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN KEHITYS ALUEITTAIN: Teknologiateollisuuden yrityksien liikevaihdon lasku näyttäisi taittuneen viime vuoden loppupuolella - Kolmas vuosineljännes monilla alueilla edellistä parempi

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMI. Matkailun alueelliset tietovarannot. Aineistonkeruuraportti Itä-Suomen yliopisto, Matkailualan opetus ja tutkimuslaitos

VARSINAIS-SUOMI. Matkailun alueelliset tietovarannot. Aineistonkeruuraportti Itä-Suomen yliopisto, Matkailualan opetus ja tutkimuslaitos VARSINAIS-SUOMI Matkailun alueelliset tietovarannot Aineistonkeruuraportti 2013 Itä-Suomen yliopisto, Matkailualan opetus ja tutkimuslaitos 2 Sisällysluettelo VARSINAIS-SUOMI VARSINAIS-SUOMI... 3 1. Perustiedot...

Lisätiedot

VVO:n vuokra-asuntobarometri. Kesäkuu 2013

VVO:n vuokra-asuntobarometri. Kesäkuu 2013 VVO:n vuokra-asuntobarometri Kesäkuu 13 18.6.13 1 Miten arvioit vuokra-asuntotarjonnan muuttuvan seuraavan 12 kuukauden aikana? 7 6 4 % Markkina % 3 Omakustannus % Lisääntyy Lisääntyy jonkin verran Pysyy

Lisätiedot

Venäjän kaupan barometri Kevät 2015. Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä:

Venäjän kaupan barometri Kevät 2015. Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Venäjän kaupan barometri Kevät 2015 Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Venäjän kaupassa ollaan kasvuhakuisia Tämän kevään Barometrissä esitimme kolme ylimääräistä kysymystä, joista yksi

Lisätiedot

Tiedonkeruu 04-06 / 2010. Tutkimuksen toteutus: Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski

Tiedonkeruu 04-06 / 2010. Tutkimuksen toteutus: Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tiedonkeruu 04-06 / Vastaajia 183 Tutkimuksen toteutus: Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Isännöintiala Suomessa Noin 800 yritystä 2500 isännöitsijää - Kaikkiaan yrityksissä töissä noin 5000 henkilöä

Lisätiedot

Näkymät vähemmän negatiiviset Mara-alalle neljäs vaikea vuosi

Näkymät vähemmän negatiiviset Mara-alalle neljäs vaikea vuosi Näkymät vähemmän negatiiviset Mara-alalle neljäs vaikea vuosi Jouni Vihmo, ekonomisti 25.6.215 Suhdannenäkymät parantuneet hieman reaalitaloudessa ei selvää käännettä ylöspäin 4 Päätoimialojen suhdannenäkymät,

Lisätiedot

JOHDANTO (1/3) JOHDANTO (3/3) JOHDANTO (2/3)

JOHDANTO (1/3) JOHDANTO (3/3) JOHDANTO (2/3) JOHDANTO (1/3) ESTEETTÖMYYS LIIKUNTA- JA LUONTOMATKAILUSSA Kyselytutkimus Lapin matkailuyrityksille Esteettömyydellä tarkoitetaan sellaista ympäristöä ja sellaisia palveluita, joita voidaan hyödyntää fyysisestä,

Lisätiedot

Teräsrakenteiden tuotannon arvo

Teräsrakenteiden tuotannon arvo Forecon Oy Teräsrakenteiden tuotantomäärät vuonna 2013 1 (5) 1 000 Milj. 800 Vienti Kotimaa Teräsrakenteiden tuotannon arvo 600 400 200 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Teräsrakenteiden tuotantomäärät

Lisätiedot

Kuntapäättäjien näkemyksiä kirjastopalvelujen tilasta ja tasosta

Kuntapäättäjien näkemyksiä kirjastopalvelujen tilasta ja tasosta Kuntapäättäjien näkemyksiä kirjastopalvelujen tilasta ja tasosta Tuloksia Itä-Suomen kirjastojen laatutason kartoituksesta Kohti uutta kirjastolakia 21.4.2015 Varkaus Marja Tiittanen-Savolainen Itä-Suomen

Lisätiedot

KUMPPANUUSBAROMETRI 3.12.2014

KUMPPANUUSBAROMETRI 3.12.2014 KUMPPANUUSBAROMETRI KÄYNNISTÄÄ MAAKUNTASTRATEGIAN SEURANNAN Kumppanuusbarometrissa tarkastellaan maakunnan yleistä kehitystä ja maakuntastrategian toimenpiteiden toteutumista. Se on maakunnan keskeisten

Lisätiedot

Mainosbarometri 2007 ennakoi mainonnan kasvua

Mainosbarometri 2007 ennakoi mainonnan kasvua Mainosbarometri 2007 ennakoi mainonnan kasvua TIEDOTUSVÄLINEILLE JULKAISTAVISSA 20.9.2006 KLO 9.00 Markkinointiviestinnän panostusaikeita selvittävä Mainosbarometri 2007 -tutkimus ennakoi mainonnan lisääntyvän

Lisätiedot

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 1 28.6.2010 Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 Sisällys 1. Selvityksen tarkoitus s. 1 2. Selvityksen toteuttaminen s. 1 3. Selvityksen tulokset s. 2 3.1 Velkaantumisen

Lisätiedot

Kaupan näkymät 2012 2013. Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät

Kaupan näkymät 2012 2013. Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät Kaupan näkymät 2012 2013 Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät Kaupan myynti 2011 Liikevaihto yht. 127 mrd. euroa (pl. alv) 13% 13% 29 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan näkymät 2013 2014 Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan myynti 2012 Liikevaihto yht. 129 mrd. euroa (pl. alv) 13% 12% 30 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58% Lähde:

Lisätiedot

SUUNNITTELU- JA KONSULTOINTIALAN SUHDANNEKATSAUS 1/2015. Tilauskanta

SUUNNITTELU- JA KONSULTOINTIALAN SUHDANNEKATSAUS 1/2015. Tilauskanta SUUNNITTELU- JA KONSULTOINTIALAN SUHDANNEKATSAUS 1/2015 Tilauskanta Kokonaiskasvu suunnittelu- ja konsultointiyritysten tilauskannassa oli seitsemän prosenttia edellisestä vuosineljänneksestä, ja 18 %

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI III/2015

PANKKIBAROMETRI III/2015 PANKKIBAROMETRI III/2015 16.9.2015 1 Pankkibarometri III/2015 Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet... 2 2 Yritykset... 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien

Lisätiedot

Tuotanto vähentynee kuluvan vuoden alussa - henkilökunnan määrä pysynee ennallaan

Tuotanto vähentynee kuluvan vuoden alussa - henkilökunnan määrä pysynee ennallaan Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Häme Helmikuu 2015 Teollisuus ja rakentaminen Suhdannetilanne on viime kuukausien paranemisesta huolimatta heikko Tuotanto vähentynee kuluvan vuoden alussa - henkilökunnan

Lisätiedot

TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN KEHITYS ALUEITTAIN: Teknologiateollisuuden yrityksien liikevaihdon lasku hiukan taittunut alkuvuonna.

TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN KEHITYS ALUEITTAIN: Teknologiateollisuuden yrityksien liikevaihdon lasku hiukan taittunut alkuvuonna. TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN KEHITYS ALUEITTAIN: Teknologiateollisuuden yrityksien liikevaihdon lasku hiukan taittunut alkuvuonna Vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä teknologiateollisuuden yritysten liikevaihto

Lisätiedot

Kuntaliiton asiakaskysely 2012

Kuntaliiton asiakaskysely 2012 Kuntaliiton asiakaskysely 2012 Tuloksia vuoden 2012 kyselystä ja vertailutietoa vuoden 2011 kyselyn tuloksista Marraskuu 2011 tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom KUNTALIITON ASIAKASKYSELY 2012 KENELLE?

Lisätiedot

Etelä-Pirkanmaalla toimivien yritysten suhdannebarometri Syksy 2010

Etelä-Pirkanmaalla toimivien yritysten suhdannebarometri Syksy 2010 Etelä-Pirkanmaalla toimivien yritysten suhdannebarometri Syksy 2010 Etelä-Pirkanmaalla toimivien yritysten suhdannebarometri, syksy 2010 Toimeksiantajat - Valkeakosken Seudun Kehitys Oy - Valkeakosken

Lisätiedot

POHJANMAA. Matkailun alueelliset tietovarannot. Aineistonkeruuraportti Itä-Suomen yliopisto, Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos

POHJANMAA. Matkailun alueelliset tietovarannot. Aineistonkeruuraportti Itä-Suomen yliopisto, Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos POHJANMAA Matkailun alueelliset tietovarannot Aineistonkeruuraportti 2012 Itä-Suomen yliopisto, Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos Sisältö 1. Perustiedot... 3 2. Matkailuliiketoiminnan tunnusluvut...

Lisätiedot

Teollisuuden palveluliiketoiminnan KT-keskus Puh AutoMaint -osaamiskeskittymä Fax

Teollisuuden palveluliiketoiminnan KT-keskus Puh AutoMaint -osaamiskeskittymä Fax Hämeen ammattikorkeakoulu Tietotie 1, 37630, Valkeakoski Teollisuuden palveluliiketoiminnan KT-keskus Puh. 03 646 2627 AutoMaint -osaamiskeskittymä Fax. 03 646 2290 etunimi.sukunimi@hamk.fi SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI I/2015

PANKKIBAROMETRI I/2015 PANKKIBAROMETRI I/2015 17.3.2015 1 Pankkibarometri I/2015 Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet... 2 2 Yritykset... 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien

Lisätiedot

Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020

Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020 Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020 Niina Kuuva Etelä-Savon maaseutupäivä 12.10.2015, Mikaeli Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti / Niina Kuuva / Etelä-Savon maaseudulla

Lisätiedot

Venäjän-kaupan Barometri Syksy 2008. Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä:

Venäjän-kaupan Barometri Syksy 2008. Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Venäjän-kaupan Barometri Syksy 2008 Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Suomen ja Venäjän välinen kauppa 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 mrd 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄME. Matkailun alueelliset tietovarannot. Aineistonkeruuraportti Itä-Suomen yliopisto, matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos

PÄIJÄT-HÄME. Matkailun alueelliset tietovarannot. Aineistonkeruuraportti Itä-Suomen yliopisto, matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos PÄIJÄT-HÄME Matkailun alueelliset tietovarannot Aineistonkeruuraportti 12 Itä-Suomen yliopisto, matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos Sisältö 1. Perustiedot... 3 2. Matkailuliiketoiminnan tunnusluvut...

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN LOGISTIIKKASEKTORIN SUHDANNEBAROMETRI

VARSINAIS-SUOMEN LOGISTIIKKASEKTORIN SUHDANNEBAROMETRI TURUN YLIOPISTON MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUKSEN JULKAISUJA PUBLICATIONS FROM THE CENTRE FOR MARITIME STUDIES UNIVERSITY OF TURKU C 44 / 2005 VARSINAIS-SUOMEN LOGISTIIKKASEKTORIN SUHDANNEBAROMETRI

Lisätiedot

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2011

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2011 1 Sisällys 1. Selvityksen tarkoitus s. 1 2. Selvityksen toteuttaminen s. 1 3. Selvityksen tulokset s. 2 3.1 Velkaantumisen taustalla olevien syiden kehittyminen s. 2 3.2 Nuorten velkaantumisen taustalla

Lisätiedot

Pankkibarometri I/2012 14.3.2012

Pankkibarometri I/2012 14.3.2012 Pankkibarometri I/2012 1 Sisältö Sivu Kotitaloudet 2 Yritykset 6 Finanssialan Keskusliitto kysyy Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien käsityksiä ja odotuksia luotonkysynnän ja eri sijoitusmuotojen kehityksestä.

Lisätiedot

Kaupan näkymät 2014 2015. Myynti- ja työllisyysnäkymät

Kaupan näkymät 2014 2015. Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan näkymät 2014 2015 Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan myynti 2012 Liikevaihto yht. 129 mrd. euroa (pl. alv) 13% 12% 30 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58% Lähde:

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 2/2014

Keski-Suomen Aikajana 2/2014 Keski-Suomen Aikajana 2/2014 Aikajanassa kuvataan ja analysoidaan Keski-Suomen maakunnan yritystoimintaa ja aluetaloutta tuoreilla, luotettavilla ja havainnollisilla indikaattoreilla, painotuksena Keski-Suomen

Lisätiedot

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Etelä-Savo Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Kesäkuu 2013 Anne Matilainen ja Tarinka Ringvall ETELÄ-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 029 502

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI III/2014

PANKKIBAROMETRI III/2014 PANKKIBAROMETRI III/2014 17.9.2014 1 Pankkibarometri III/2014 Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet... 2 2 Yritykset... 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien

Lisätiedot

Ammattiosaamisen barometri

Ammattiosaamisen barometri Ammattiosaamisen barometri Hanne Paila Ammattiosaamisen barometri Suuntana tulevaisuus koulutuksen järjestäjien näkemykset muutoksista ja niiden vaikutuksista Toteutettiin ensimmäisen kerran syksyllä 2014

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI II/2014

PANKKIBAROMETRI II/2014 PANKKIBAROMETRI II/2014 16.6.2014 1 Pankkibarometri II/2014 Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet... 2 2 Yritykset... 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien

Lisätiedot

Maaseutumatkailu Suomessa ja maaseutumatkailun tulovaikutukset. Pori 16.10. 2014 Kimmo Aalto

Maaseutumatkailu Suomessa ja maaseutumatkailun tulovaikutukset. Pori 16.10. 2014 Kimmo Aalto Maaseutumatkailu Suomessa ja maaseutumatkailun tulovaikutukset Pori 16.10. 2014 Kimmo Aalto Valtakunnallinen kylämatkailun kehittämishanke Kylien tapahtumat ja kylämatkailutuotteet tervetuloakylaan.fi

Lisätiedot

Henkilöstöpalvelut. verrattuna liikevaihto laski. 0,3 prosenttia. Vuoden 2013 marraskuuhun

Henkilöstöpalvelut. verrattuna liikevaihto laski. 0,3 prosenttia. Vuoden 2013 marraskuuhun Liikevaihtotiedustelu zhenkilöstöpalvelualan kokonaisliikevaihto joulukuussa hieman vuoden takaista suurempi Tiedustelun tiedot on tarkoitettu jäsenliiton sisäiseen käyttöön, eikä niitä saa julkaista ilman

Lisätiedot

Talousjohdon haasteet kyselyn tulokset Amy Skogberg Markkinointipäällikkö Business Intelligence and Performance Management

Talousjohdon haasteet kyselyn tulokset Amy Skogberg Markkinointipäällikkö Business Intelligence and Performance Management Talousjohdon haasteet kyselyn tulokset Amy Skogberg Markkinointipäällikkö Business Intelligence and Performance Management 2008 IBM Corporation IBM Cognos: suorituskyvyn johtamisen asiantuntija IBM osti

Lisätiedot

RAPORTTI HYÖTYPELITOIMIALALLE SUUNNATUSTA PALVELUTARVEKYSELYSTÄ

RAPORTTI HYÖTYPELITOIMIALALLE SUUNNATUSTA PALVELUTARVEKYSELYSTÄ RAPORTTI HYÖTYPELITOIMIALALLE SUUNNATUSTA PALVELUTARVEKYSELYSTÄ Serious Gaming Research Lab - hanke Jonna Kalermo- Poranen & Veli- Matti Nurkkala, 28.10.2015 Kajaanin ammattikorkeakoululla huhtikuussa

Lisätiedot

Matkailun ja matkailuinvestointien alueellinen merkitys

Matkailun ja matkailuinvestointien alueellinen merkitys Matkailun ja matkailuinvestointien alueellinen merkitys LAPIN MATKAILUPARLAMENTTI 6.10.2016 10.10.2016 Page 1 Sisällys Taustaa Matkailun merkitys Matkailuinvestoinnin vaikutusmekanismit Case-esimerkit

Lisätiedot

Isännöinnin laatu 2015

Isännöinnin laatu 2015 Isännöinnin laatu 2015 Keskeiset tulokset Tutkimuksen tavoite ja toteutus Kiinteistöliiton tavoitteena oli kartoittaa taloyhtiöiden tyytyväisyyttä isännöintiyritysten ja isännöitsijöiden toimintaan tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan näkymät 2013 2014 Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan myynti 2011 Liikevaihto yht. 127 mrd. euroa (pl. alv) 13% 13% 29 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58% Lähde:

Lisätiedot

Tiivistelmä. Tupakkalakikysely 2008

Tiivistelmä. Tupakkalakikysely 2008 TUPAKKALAKIKYSELY Tupakkalakikysely Tiivistelmä Suomen Yrittäjät teki kyselyn liittyen tupakkalain muutokseen keväällä. Kysely lähetettiin reilulle ravintola-alan jäsenyrittäjälle. Pk-yrittäjistä vastasi

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTA ENNUSTE VUODELLE 2016

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTA ENNUSTE VUODELLE 2016 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTA ENNUSTE VUODELLE 2016 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTA ENNUSTE VUODELLE 2016 Yhteistyössä Varsinais-Suomen Yrittäjät ja Varsinais-Suomen Osuuspankit Toimitus Eurofacts Oy 1. JOHDANTO

Lisätiedot

Asianajajatutkimus 2012. Tiedotustilaisuus 8.11.2012

Asianajajatutkimus 2012. Tiedotustilaisuus 8.11.2012 Asianajajatutkimus 2012 Tiedotustilaisuus 8.11.2012 Yksityishenkilöiden ulottuvilla olevat oikeuspalvelut uhattuina Asianajajakunta kasvaa ja palvelutarjonta lisääntyy, mutta vain pääkaupunkiseudulla ja

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät

Rakentamisen suhdannenäkymät Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Julkiset palvelurakennukset m 3 8 7 6 5 4 3 2 1 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Bo Salmén Markku Leppälehto Huhtikuu 214 Varsinais-Suomen talonrakentamisen

Lisätiedot

KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOON KAUPUNGIN ELINKEINOPOLIITTINEN SELVITYS TIEDOTUSTILAISUUS 29.8.2013 Selvityksen avulla halutaan arvioida Porvoon kaupungin

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö viestinnän tukena suomalaisissa yliopistokirjastoissa

Sosiaalisen median käyttö viestinnän tukena suomalaisissa yliopistokirjastoissa Sosiaalisen median käyttö viestinnän tukena suomalaisissa yliopistokirjastoissa 1.7.2011 Suomen yliopistokirjastojen neuvosto lähetti huhti-toukokuussa 2011 yliopistokirjastoille kyselyn Sosiaalisen median

Lisätiedot

Kaikkien toimialojen (A-X) liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehitys Kainuun kunnissa

Kaikkien toimialojen (A-X) liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehitys Kainuun kunnissa 1 Kaikkien toimialojen (A-X) liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehitys Kainuun kunnissa Hyrynsalmi Hyrynsalmen kunnan alueella kaikkien toimialojen liikevaihto nousi vuonna 2014 yhteensä 7,8 prosenttia

Lisätiedot

Kansallinen hevosmatkailututkimus 2009

Kansallinen hevosmatkailututkimus 2009 Kansallinen hevosmatkailututkimus 2009 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS MEK Helsinki 2009 MEK A:165 ISBN 978-952-5682-28-1 (PDF) ISSN 0355-6204 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS MEK / KANSALLINEN HEVOSMATKAILUTUTKIMUS

Lisätiedot

Jyväskylän seudun suhdannetiedot Q2/2016. Olli Patrikainen

Jyväskylän seudun suhdannetiedot Q2/2016. Olli Patrikainen suhdannetiedot Q2/2016 Olli Patrikainen 27.9.2016 Tuoteseloste Tietojen lähteenä on Tilastokeskuksen asiakaskohtainen suhdannepalvelu. Liikevaihto lasketaan ilman arvonlisäveroa. Kuvattava liikevaihto

Lisätiedot

Matkailun taloudelliset vaikutukset Pirkanmaalla

Matkailun taloudelliset vaikutukset Pirkanmaalla Matkailun taloudelliset vaikutukset Pirkanmaalla vuonna 2008 Välitön matkailutulo Milj. vuonna 2008 Tampereen seutu 551 Ylä-Pirkanmaa 32 Kaakkois-Pirkanmaa 14 Etelä-Pirkanmaa 34 Lounais-Pirkanmaa 22 Luoteis-Pirkanmaa

Lisätiedot

Luovat alat. Helsingissä 16.12.2014 Sami Peltola, Matias Ollila

Luovat alat. Helsingissä 16.12.2014 Sami Peltola, Matias Ollila Luovat alat Helsingissä 16.12.2014 Sami Peltola, Matias Ollila Toimialaraportin teon taustoittamiseksi Varsinais-Suomen ELY-keskuksen LUOVAMO luovien alojen urapalvelut toiminut 3,5v luovien alojen kehittämiseksi

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa

Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Huhtikuu 2015 Varsinais-Suomen talonrakentamisen suhdannetilanne pysynee yhä ennallaan Varsinais-Suomen talonrakentamisen

Lisätiedot

RAPORTTI. Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013. Siru Korkala

RAPORTTI. Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013. Siru Korkala RAPORTTI Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013 Siru Korkala Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013 CIMOn kysely oppilaitoksille

Lisätiedot

Kansalaiset vastaavat: Millainen on Suomen kehitys vaalikaudella 2015-2019?

Kansalaiset vastaavat: Millainen on Suomen kehitys vaalikaudella 2015-2019? Kansalaiset vastaavat: Millainen on Suomen kehitys vaalikaudella -2019? KAKS - Kunnallisalan kehittämissäätiön tuoreimmassa vuoden Ilmapuntari-tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten näkemyksiä siitä,

Lisätiedot

Kilpailuetua digitalisaatiosta elintarviketeollisuudessa. Digitalisaatioselvitys, toukokuu 2016

Kilpailuetua digitalisaatiosta elintarviketeollisuudessa. Digitalisaatioselvitys, toukokuu 2016 Kilpailuetua digitalisaatiosta elintarviketeollisuudessa Digitalisaatioselvitys, toukokuu 2016 Kyselyn taustatiedot ja digitalisaation määritelmä ETL:n jäsenyritysten digitalisaation tilannetta kartoittava

Lisätiedot

Asiakaskysely 2011. Olemme toimineet FINASin kanssa yhteistyössä. KAIKKI VASTAAJAT Vastaajia yhteensä: 182 (61%) Sähköpostikutsujen määrä: 298

Asiakaskysely 2011. Olemme toimineet FINASin kanssa yhteistyössä. KAIKKI VASTAAJAT Vastaajia yhteensä: 182 (61%) Sähköpostikutsujen määrä: 298 Asiakaskysely 2011 FINAS-akkreditointipalvelun asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin marras-joulukuussa 2011. Kysely lähetettiin sähköisenä kaikille FINASin asiakkaille. Kyselyyn saatiin yhteensä 182

Lisätiedot

Palvelualojen odotukset heikkenemässä

Palvelualojen odotukset heikkenemässä Palvelualojen odotukset heikkenemässä * Yksityisten palvelualojen suhdanneodotuksissa heikkenemisen merkkejä * Palveluyritysten myynnin kasvu jatkuu hidastuen * Kannattavuusodotukset ennallaan * Työvoiman

Lisätiedot