Etelä-Savon matkailubarometri Ennakoimalla eteenpäin Etelä-Savossa -hanke

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Etelä-Savon matkailubarometri 2010. Ennakoimalla eteenpäin Etelä-Savossa -hanke"

Transkriptio

1 Etelä-Savon matkailubarometri 2010 Ennakoimalla eteenpäin Etelä-Savossa -hanke

2 Etelä-Savon matkailubarometri 2010 Kyselyssä kartoitettiin yrittäjien näkemyksiä kevään ja lähitulevaisuuden suhdannetilanteesta. Kysely toteutettiin huhti-toukokuussa 2010 Etelä- Savon ELY-keskuksen ennakointiprojektissa. Edellisen kerran vastaava kysely tehtiin keväällä Kevään 2010 kysely lähetettiin samoille yrityksille kuin edeltävänä vuonna. Kyselylomake lähetettiin sähköisesti 409 yrittäjälle ja vastauksia saatiin kaikkiaan 129 yrittäjältä (vastausprosentti 32 %). Vuoden 2009 kyselyn vastausprosentti oli 45 %.

3 1. Yritysten pääasiallinen matkailutoiminta ja vuotuinen liikevaihto Suurin osa vastaajista oli mökkivuokraajia (54 %) sekä muuta majoituspalvelua tarjoavia yrityksiä (17 %). Ohjelmapalveluyritysten osuus oli 15 %. Noin yrityksistä tarjosi sekä majoitus- että ohjelmapalveluja. Suurimalla osalla (yht. 57 %) yrityksistä vuotuinen liikevaihto oli alle euroa. 23 % vastaajista ilmoitti yrityksensä vuotuiseksi liikevaihdoksi euroa ja 14 prosentti euroa. Vain 6 prosentilla vuotuinen liikevaihto ylitti miljoona euroa vuodessa.

4 kpl Kyselyyn vastanneiden pääasiallinen matkailutoiminta (54 %) (17 %) 19 (15 %) 18 () 10 0 Mökkivuokraus Muu majoituspalvelu Ohjelmapalvelu Sekä majoitus- että ohjelmapalvelut

5 Kyselyyn vastanneiden yritysten matkailuliiketoiminnan vuotuinen liikevaihto Yli (6 %) () (22 %) (22 %) Alle (36 %) kpl

6 100 % 90 % Kyselyyn vastanneiden yritysten matkailutoiminnan vuotuinen liikevaihto 7 % 17 % 80 % 27 % 26 % 70 % 28 % 60 % 40 % 27 % 23 % 18 % 16 % 5 % 30 % 22 % 20 % 10 % 39 % 32 % 42 % 22 % 0 % Mökkivuokraus (N=70) Muu majoituspalvelu (N=22) Ohjelmapalvelu (N=19) Ohjelma- ja majoituspalvelu (N=18) Alle Yli

7 2. Matkailutoimintaan liittyvät suunnitelmat Suurin osa yrittäjistä kertoi aikovansa jatkaa yrityksensä matkailutoimintaa lähivuosina suunnilleen nykyisessä laajuudessaan (69 yrittäjää) tai kehittää sitä jollain tavoin, esim. yhteystyöverkostoja muiden yrittäjien kanssa kehittämällä (51 kpl) tai majoituspaikkoja lisäämällä (31 kpl). Matkailutoiminnan lopettamis- ja supistamisaikeita ilmoitti 11 vastaajaa.

8 Lähivuosien suunnitelmat yrityksenmatkailutoimintaan liittyen (kpl) Jatketaan suunnilleen samassa laajuudessa 69 Kehitetään yhteistyöverkostoa muiden yritysten kanssa 51 Lisätään majoituskapasiteettia Nostetaan majoitustilojen tasoa Kehitetään nykyistä ohjelmapalvelutoimintaa 25 Lisätään henkilökuntaa 14 Jokin muu, mikä Lopetetaan majoitustoiminta 5 5 Supistetaan majoitustoimintaa Aloitetaan ohjelmapalvelutoiminta Lopetetaan ohjelmapalvelutoiminta Vähennetään henkilökuntaa kpl

9 Lähivuosien suunnitelmat yrityksen matkailutoimintaan liittyen (kpl) Jatketaan suunnilleen samassa laajuudessa Kehitetään yhteistyöverkostoa muiden yritysten kanssa Lisätään majoituskapasiteettia Nostetaan majoitustilojen tasoa Kehitetään nykyistä ohjelmapalvelutoimintaa Lisätään henkilökuntaa Jokin muu, mikä Lopetetaan majoitustoiminta Supistetaan majoitustoimintaa Lopetetaan ohjelmapalvelutoiminta Aloitetaan ohjelmapalvelutoiminta Vähennetään henkilökuntaa Mökkivuokraus Muu majoituspalvelu Ohjelmapalvelu Majoitus- ja ohjelmapalvelu kpl

10 Minkälaisia suunnitelmia teillä on lähivuosille yrityksenne matkailutoimintaan liittyen? (kpl) Jatketaan suunnilleen samassa laajuudessa Kehitetään yhteistyöverkostoa muiden yritysten kanssa Lisätään majoituskapasiteettia Alle euroa Nostetaan majoitustilojen tasoa Kehitetään nykyistä ohjelmapalvelutoimintaa Lisätään henkilökuntaa euroa euroa Jokin muu, mikä Lopetetaan majoitustoiminta Supistetaan majoitustoimintaa euroa Yli euroa Lopetetaan ohjelmapalvelutoiminta Aloitetaan ohjelmapalvelutoiminta Vähennetään henkilökuntaa kpl

11 3. Vastausajankohdan suhdannetilanne (huhtitoukokuu 2010) Suurin osa vastaajista koki matkailualan suhdannetilanteen olevan vastaushetkellä oman yrityksensä kannalta joko ennallaan tai parempi vuoden takaiseen verrattuna. Huonommaksi nykytilannetta arvioi 16 %. Positiivisimmin nykytilannetta arvioivat sekä majoitus- ja ohjelmapalveluja tarjoavat yritykset. Pienin nykytilannetta paremmaksi arvioineiden osuus oli muita majoituspalveluja tarjoavissa yrittäjissä. Liikevaihtoluokittain tarkasteltuna positiivisimmin nykytilanteen näkivät vuotuiselta liikevaihdoltaan euron yritykset (saldoluku +50). Pienin saldoluku oli liikevaihdoltaan pienimpien, alle euron yrityksissä (saldoluku +7).

12 Millainen on yrityksenne matkailutoiminnan tilanne nyt verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen? Kaikki vastaajat 16 % 59 % 26 % Mökkivuokraus 13 % 64 % 23 % Muu majoituspalvelu 23 % 59 % 18 % Ohjelmapalvelu 58 % 32 % Majoitus- ja ohjelmapalvelu 22 % 39 % 39 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Huonompi Ennallaan Parempi Saldoluvut Kaikki vastaajat: +10 Mökkivuokraus: +10 Muu majoituspalvelu: -5 Ohjelmapalvelu: +21 Majoitus- ja ohjelmapalvelu: +17

13 Millainen on yrityksenne matkailutilanne nyt verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen? Yli % 38 % % % 31 % % 32 % Alle % 76 % 7 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Huonompi Ennallaan Parempi Saldoluvut Alle : : : : +39 Yli : +25

14 4. Suhdannetilanteen kehittyminen seuraavien 6 ja 12 kuukauden aikana Seuraavan 6 kuukauden suhdannekehitys nähtiin kyselyssä positiivisena. Valtaosa uskoi matkailutoiminnan suhdannetilanteen olevan tulevana kesäkautena oman yrityksensä kannalta joko parempi (28 %) tai ennallaan (65 %) vuoden takaiseen verrattuna. Suhdannetilanteen heikkenemiseen uskoi kaikista vastaajista noin 8 prosenttia. Vastaajista erityisesti muu majoituspalvelu- sekä ohjelmapalveluyritykset odottivat ensi kesästä tulevan edellisvuotta parempi.

15 Seuraavan 12 kuukauden odotukset olivat positiivisemmat, joskin myös heikkenevä kehitystä ennakoivien osuus kasvoi hieman. Myös seuraavan 12 kuukauden arvioissa positiivisimmat näkymät olivat ohjelmapalveluyrittäjillä sekä muilla majoituspalveluyrittäjillä. Synkimpänä seuraavan vuoden kehitys nähtiin majoitus- ja ohjelmapalvelua sekä mökkimajoitusta tarjoavissa yrityksissä.

16 Liikevaihtoluokittain seuraavan 6 kuukauden näkymiä tarkasteltaessa positiivisimmat odotukset olivat vuotuiselta liikevaihdoltaan yli miljoonan euron (saldoluku +50) ja euron yrityksillä (+ 44). Vuosiliikevaihdoltaan alle euron yrityksissä suhdannetilanteen näkymät olivat synkeimmät (saldoluku -2). Seuraavan 12 kuukauden näkymät olivat melkein kaikissa yrityksissä hieman positiivisemmat. Erityisesti yli euron liikevaihdon omaavissa yrityksissä odotuksista kertova saldoluku oli hyvin korkea. Liikevaihdoltaan euron yrityksissä positiivista ja negatiivista kehitystä ennakoivien osuudet olivat yhtä suuret (21 %).

17 Kuinka arvioitte matkailualan suhdannetilanteen kehittyvän oman yrityksenne kannalta seuraavan 6 kuukauden aikana viime kesäkauteen verrattuna? Majoitus- ja ohjelmapalvelu 17 % 61 % 22 % Saldoluvut Kaikki vastaajat: +20 Ohjelmapalvelu 5 % 53 % 42 % Mökkivuokraus : +11 Muu majoituspalvelu 5 % 45 % Muu majoituspalvelu : +45 Ohjelmapalvelu : +37 Mökkivuokraus 7 % 75 % 18 % Majoitus- ja ohjelmapalvelu: +5 Kaikki vastajaat 8 % 65 % 28 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Heikkenee Pysyy ennallaan Paranee Kuinka arvioitte matkailualan suhdannetilanteen kehittyvän oman yrityksenne kannalta seuraavan 12 kuukauden aikana menneeseen vuoteen verrattuna? Majoitus- ja ohjelmapalvelu 56 % 33 % Saldoluvut Kaikki vastaajat: +25 Ohjelmapalvelu 42 % 47 % Mökkivuokraus : +20 Muu majoituspalvelu 18 % 32 % Muu majoituspalvelu : +32 Ohjelmapalvelu : +36 Mökkivuokraus 15 % 35 % Majoitus- ja ohjelmapalvelu: +22 Kaikki vastajaat 46 % 39 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Heikkenee Pysyy ennallaan Paranee

18 Kuinka arvioitte matkailualan suhdannetilanteen kehittyvän oman yrityksenne kannalta seuraavan 6 kuukauden aikana? Yli % 44 % Saldoluvut Alle : : % 55 % 41 % : : % 26 % Yli : +50 Alle % 9 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Heikkenee Pysyy ennallaan Paranee Kuinka arvioitte matkailualan suhdannetilanteen kehittyvän oman yrityksenne kannalta seuraavan 12 kuukauden aikana? Yli % 7 % 38 % 22 % 39 % 72 % 63 % 54 % Saldoluvut Alle : : : : +66 Yli : % 57 % 21 % Alle % 56 % 24 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Heikkenee Pysyy ennallaan Paranee

19 5. Liikevaihdon, matkailija- ja henkilöstömäärien kehitys Kyselyssä tiedusteltiin myös yrittäjien tuntumia liikevaihdon, matkailijasekä henkilöstömäärien kehityksestä seuraavan kesäkauden sekä vuoden aikana. Erityisesti matkailutoiminnan liikevaihdon kehitykseen liittyvät odotukset olivat myönteisiä. Lähes 88 % vastaajista uskoi sen pysyvän ennallaan tai kasvavan tulevana kesäkautena. Seuraavaan vuoden odotukset olivat liikevaihdon suhteen yhtä myönteisiä. Matkailijamäärät olivat korkeita arvioiden mukaan sekä seuraavan kesäkauden että tulevan 12 kuukauden arvoissa. Myös arviot ulkomaalaisten asiakkaiden määrien kehityksestä olivat melkein kokonaismatkailijamääriin liittyvien arvioiden tasolla. Henkilöstömäärissä ei juuri ennakoitu tapahtuvan muutoksia tulevan kesäkauden ja vuoden aikana, vaan valtaosa arvioi yrityksensä henkilöstömäärän pysyvän ennallaan.

20 Arviot yrityksen matkailutoiminnan kehityksestä 6 kk ja 12 kk sisällä Henkilöstömäärä 6 kk 5 % 81 % Henkilöstömäärä 12 kk 5 % 75 % 20 % Ulkomaalaisten matkailijoiden määrä 6 kk 13 % 59 % 29 % Ulkomaalaisten matkailijoiden määrä 12 kk 12 % 53 % 35 % Matkailijamäärä 6 kk 12 % 54 % 34 % Matkailijamäärä 12 kk 45 % 40 % Liikevaihto 6 kk 13 % 48 % 40 % Liikevaihto 12 kk 13 % 44 % 43 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Laskee Pysyy ennallaan Kasvaa Saldoluvut Liikevaihto 6 kk: +27 Liikevaihto 12 kk: +30 Matkailijamäärä 6 kk: +22 Matkailijamäärä 12 kk: +26 Ulkomaalaisten matkailijoiden määrä 6 kk: +16 Ulkomaalaisten matkailijoiden määrä 12 kk: +23 Henkilöstömäärä 6 kk: +9 Henkilöstömäärä 12 kk: +15

21 Liikevaihdon kehitys seuraavan 6 kuukauden aikana viime kesäkauteen verrattuna Mökkivuokraus (N=69) 13 % 55 % 32 % Saldoluvut Kaikki vastaajat: +27 Muu majoituspalvelu (N=22) 32 % 55 % Mökkivuokraus: +19 Ohjelmapalvelu (N=19) 42 % 47 % Muu majoituspalvelu: +41 Ohjelmapalvelu: +36 Majoitus- ja ohjelmapalvelu (N=18) 44 % 44 % Majoitus- ja ohjelmapalvelu: +33 Kaikki vastajaat (N=128) 13 % 48 % 40 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Laskee Pysyy ennallaan Kasvaa Liikevaihdon kehitys seuraavan 12 kuukauden aikana viime kesäkauteen verrattuna Mökkivuokraus (N=69) Muu majoituspalvelu (N=22) Ohjelmapalvelu (N=18) 13 % 6 % 44 % 46 % 41 % 41 % 45 % Saldoluvut Kaikki vastaajat: +30 Mökkivuokraus: +28 Muu majoituspalvelu: +31 Ohjelmapalvelu: +44 Majoitus- ja ohjelmapalvelu: +27 Majoitus- ja ohjelmapalvelu (N=18) 17 % 39 % 44 % Kaikki vastajaat (N=127) 13 % 44 % 43 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Laskee Pysyy ennallaan Kasvaa

22 Matkailijamäärän kehitys seuraavan 6 kuukauden aikana viime kesäkauteen verrattuna Mökkivuokraus (N=69) 12 % 62 % 26 % Saldoluvut Muu majoituspalvelu (N=22) 36 % Kaikki vastaajat: +22 Mökkivuokraus: +14 Ohjelmapalvelu (N=19) 47 % 42 % Muu majoituspalvelu: +36 Ohjelmapalvelu: +31 Majoitus- ja ohjelmapalvelu (N=18) 39 % Majoitus- ja ohjelmapalvelu: +28 Kaikki vastajaat (N=128) 12 % 54 % 34 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Vähenee Pysyy ennallaan Kasvaa Matkailijamäärän kehitys seuraavan 12 kuukauden aikana menneeseen vuoteen verrattuna Mökkivuokraus (N=68) Muu majoituspalvelu (N=21) Ohjelmapalvelu (N=19) Majoitus- ja ohjelmapalvelu (N=18) 15 % 17 % 42 % 47 % 43 % 44 % 43 % 47 % 38 % 39 % Saldoluvut Kaikki vastaajat: +26 Mökkivuokraus: +23 Muu majoituspalvelu: +29 Ohjelmapalvelu: +36 Majoitus- ja ohjelmapalvelu: +22 Kaikki vastajaat (N=126) 45 % 40 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Vähenee Pysyy ennallaan Kasvaa

23 Ulkomaalaisten matkailijoiden määrän kehitys seuraavan 6 kuukauden aikana viime kesäkauteen verrattuna Mökkivuokraus (N=69) 10 % 61 % 29 % Saldoluvut Muu majoituspalvelu (N=22) 23 % 27 % Kaikki vastaajat: +16 Mökkivuokraus: +19 Ohjelmapalvelu (N=19) 89 % Muu majoituspalvelu: +4 Majoitus- ja ohjelmapalvelu (N=18) 22 % 28 % Ohjelmapalvelu: +11 Majoitus- ja ohjelmapalvelu: +28 Kaikki vastajaat (N=128) 13 % 59 % 29 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Vähenee Pysyy ennallaan Kasvaa Mökkivuokraus (N=69) Muu majoituspalvelu (N=22) Ohjelmapalvelu (N=19) Majoitus- ja ohjelmapalvelu (N=18) Ulkomaalaisten matkailijoiden määrän kehitys seuraavan 12 kuukauden aikana menneeseen vuoteen verrattuna 12 % 18 % 17 % 51 % 79 % 39 % 38 % 44 % 32 % 21 % Saldoluvut Kaikki vastaajat: +23 Mökkivuokraus: +26 Muu majoituspalvelu: +14 Ohjelmapalvelu: +21 Majoitus- ja ohjelmapalvelu: +27 Kaikki vastajaat (N=128) 12 % 53 % 35 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Vähenee Pysyy ennallaan Kasvaa

24 Henkilöstömäärän kehitys seuraavan 6 kuukauden aikana viime kesäkauteen verrattuna Mökkivuokraus (N=67) Muu majoituspalvelu (N=22) 4 % 73 % 87 % 27 % 9 % Saldoluvut Kaikki vastaajat: +9 Mökkivuokraus: +5 Ohjelmapalvelu (N=19) 5 % 74 % 21 % Muu majoituspalvelu: +27 Ohjelmapalvelu: +16 Majoitus- ja ohjelmapalvelu (N=17) 12 % 76 % 12 % Majoitus- ja ohjelmapalvelu: 0 Kaikki vastajaat (N=125) 5 % 81 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Vähenee Pysyy ennallaan Kasvaa Henkilöstömäärän kehitys seuraavan 12 kuukauden aikana menneeseen vuoteen verrattuna Mökkivuokraus (N=69) Muu majoituspalvelu (N=22) Ohjelmapalvelu (N=19) Majoitus- ja ohjelmapalvelu (N=18) 4 % 5 % 73 % 68 % 81 % 61 % 27 % 26 % 28 % Saldoluvut Kaikki vastaajat: +15 Mökkivuokraus: +10 Muu majoituspalvelu: +27 Ohjelmapalvelu: +21 Majoitus- ja ohjelmapalvelu: +17 Kaikki vastajaat (N=128) 5 % 75 % 20 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Vähenee Pysyy ennallaan Kasvaa

25 6. Vertailu 2009 vs Kevään 2010 kyselyssä yrittäjien arviot tulevasta kesäkaudesta ja vuodesta ovat edellisvuoteen verrattuna positiivisemmat. Vuoden 2009 kyselyyn verrattuna vastaajissa oli tänä vuonna vähemmän vuotuiselta liikevaihdoltaan pienimpiä yrityksiä (alle ). Toisaalta liikevaihdoltaan suurimpien yritysten määrä kasvoi hieman.

26 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Vastaajat matkailutoiminnan mukaan vuonna % 54 % 19 % 17 % 15 % 15 % 12 % Mökkivuokraus Muu majoituspalvelu Ohjelmapalvelu Sekä majoitus- että ohjelmapalvelut v v % 90 % 80 % 70 % 60 % 40 % 47 % 36 % Vastaajat liikevaihdon mukaan v v % 20 % 10 % 22 % 22 % 19 % 16 % 13 % 5 % 6 % 0 % Alle Yli

27 Kuinka arvioitte matkailualan suhdannetilanteen kehittyvän oman yrityksenne kannalta seuraavan 6 kuukauden aikana viime kesäkauteen verrattuna? Kaikki vastajaat v % 26 % Kaikki vastajaat v Mökkivuokraus v Mökkivuokraus v Muu majoituspalvelu v Muu majoituspalvelu v Ohjelmapalvelu v Ohjelmapalvelu v Majoitus- ja ohjelmapalvelu v Majoitus- ja ohjelmapalvelu v % 7 % 6 % 5 % 4 % 5 % 19 % 20 % 17 % 45 % 54 % 53 % 66 % 30 % 65 % 75 % 61 % 67 % 43 % 42 % 28 % 29 % 18 % 22 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Heikkenee Pysyy ennallaan Paranee Kuinka arvioitte matkailualan suhdannetilanteen kehittyvän oman yrityksenne kannalta seuraavan 12 kuukauden aikana menneeseen vuoteen verrattuna? Kaikki vastajaat v % 54 % 25 % Kaikki vastajaat v % 39 % Mökkivuokraus v % 61 % 16 % Mökkivuokraus v % 35 % Muu majoituspalvelu v % 51 % 23 % Muu majoituspalvelu v % 32 % Ohjelmapalvelu v % 48 % 44 % Ohjelmapalvelu v % 47 % Majoitus- ja ohjelmapalvelu v % 38 % 43 % Majoitus- ja ohjelmapalvelu v % 33 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Heikkenee Pysyy ennallaan Paranee

28 saldoluku saldoluku Kuinka arvioitte matkailualan suhdannetilanteen kehittyvän oman yrityksenne kannalta seuraavan 6 kuukauden aikana viime kesäkauteen verrattuna? (saldoluvut) v v Kaikki vastaajat Ohjelma- ja majoituspalvelu Ohjelmapalvelu Muu majoituspalvelu Mökkivuokraajat Kuinka arvioitte matkailualan suhdannetilanteen kehittyvän oman yrityksenne kannalta seuraavan 12 kuukauden aikana? (saldoluvut) v v Kaikki vastaajat Ohjelma- ja majoituspalvelu Ohjelmapalvelu Muu majoituspalvelu Mökkivuokraajat

29 Kuinka arvioitte matkailualan suhdannetilanteen kehittyvän oman yrityksenne kannalta seuraavan 6 kuukauden aikana? Yli (v. 2010) Yli (v. 2009) 56 % 33 % (v. 2010) 6 % 44 % (v. 2009) 27 % 41 % 32 % (v. 2010) 3 % 55 % 41 % (v. 2009) 7 % 60 % 33 % (v. 2010) 63 % 26 % (v. 2009) 69 % 20 % Alle (v. 2010) 80 % 9 % Alle (v. 2009) 63 % 23 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Heikkenee Pysyy ennallaan Paranee Kuinka arvioitte matkailualan suhdannetilanteen kehittyvän oman yrityksenne kannalta seuraavan 12 kuukauden aikana? Yli (v. 2010) 38 % 63 % Yli (v. 2009) 33 % 44 % 22 % (v. 2010) 6 % 22 % 72 % (v. 2009) 30 % 39 % 30 % (v. 2010) 7 % 39 % 54 % (v. 2009) 17 % 53 % 30 % (v. 2010) 21 % 57 % 21 % (v. 2009) 23 % 54 % 23 % Alle (v. 2010) 20 % 56 % 24 % Alle (v. 2009) 17 % 60 % 23 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Heikkenee Pysyy ennallaan Paranee

30 Kuinka arvioitte matkailualan suhdannetilanteen kehittyvän oman yrityksenne kannalta seuraavan 6 kuukauden aikana? (saldoluvut) Yli v v Alle saldoluku

Etelä-Savon matkailubarometri 2011

Etelä-Savon matkailubarometri 2011 Etelä-Savon matkailubarometri 2011 Etelä-Savon Ely-keskus, TENHO- hankkeen (ESR) ennakointiosio Etelä-Savon matkailuyrittäjät odottavat vilkasta matkailuvuotta Etelä-Savon matkailuyrittäjät ennakoivat

Lisätiedot

Alamäentie 6 A 74300 Sonkajärvi Puh. (017) 760 7700 Telefax (017) 760 7721. Ylä-Savon Pk-aluebarometri

Alamäentie 6 A 74300 Sonkajärvi Puh. (017) 760 7700 Telefax (017) 760 7721. Ylä-Savon Pk-aluebarometri Alamäentie 6 A 743 Sonkajärvi Puh. (17) 76 77 Telefax (17) 76 7721 Ylä-Savon Pk-aluebarometri Tammikuu 15 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Pk-yritysten suhdanteet... 4 2.1 Suhdannenäkymät... 4 2.2 Tuotanto

Lisätiedot

Etelä Suomen logistiikkabarometri 1/2012

Etelä Suomen logistiikkabarometri 1/2012 Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukyvyn kehittäminen Etelä Suomen logistiikkabarometri 1/2012 Logistiikka alan suhdannetilanne ja näkymät Laura Leppänen Elisa Holma Sakari Kajander Turun yliopisto

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 Anetjärvi Mikko Karvonen Kaija Ojala Satu Sisällysluettelo 1 TUTKIMUKSEN YLEISTIEDOT... 2 2 LIIKEVAIHTO... 5 3 TYÖVOIMA... 6 3.1 Henkilöstön määrä... 6 3.2 Rekrytoinnit...

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2014

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2014 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2014 Sisällysluettelo 1. Selvityksen yleistiedot... 3 1.1. Toimialat... 3 1.2. Taustatiedot... 4 2. Liikevaihto ja talousodotukset... 4 2.1. Liikevaihtoindeksit... 4

Lisätiedot

ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 2/2012

ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 2/2012 ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 2/2012 Erikoiskaupan Liiton toteuttamassa Erikoiskaupan suhdannekyselyssä kartoitettiin erikoiskaupan ketjujen/monimyymäläyritysten näkemyksiä siitä, miten myynnin, henkilöstön,

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN LOGISTIIKKASEKTORIN SUHDANNEBAROMETRI

VARSINAIS-SUOMEN LOGISTIIKKASEKTORIN SUHDANNEBAROMETRI TURUN YLIOPISTON MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUKSEN JULKAISUJA PUBLICATIONS FROM THE CENTRE FOR MARITIME STUDIES UNIVERSITY OF TURKU C 5 / 2004 VARSINAIS-SUOMEN LOGISTIIKKASEKTORIN SUHDANNEBAROMETRI

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN SUHDANNE- JA RAHOITUSTILANNE

PK-YRITYSTEN SUHDANNE- JA RAHOITUSTILANNE PK-YRITYSTEN SUHDANNENÄKEMYS lokakuu 28 Pk-yritysten suhdannenäkemys, lokakuu 28 PK-YRITYSTEN SUHDANNE- JA RAHOITUSTILANNE 1 JOHDANTO JA YHTEENVETO 1 Suomen Yrittäjät teki suhdanne- ja rahoitustilannetta

Lisätiedot

Juha Kansikas & Krista Elo-Pärssinen PERHEYRITYKSET LUOVAT UUDENTAVAA JA VASTUULLISTA OMISTAJUUTTA

Juha Kansikas & Krista Elo-Pärssinen PERHEYRITYKSET LUOVAT UUDENTAVAA JA VASTUULLISTA OMISTAJUUTTA Juha Kansikas & Krista Elo-Pärssinen PERHEYRITYKSET LUOVAT UUDENTAVAA JA VASTUULLISTA OMISTAJUUTTA Perheyritysten liitto ry:n Perheyritysbarometri 2008 Helsinki 2 SISÄLLYS JOHDANTO 5 TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTA ENNUSTE VUODELLE 2015. Varsinais-Suomen Osuuspankit

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTA ENNUSTE VUODELLE 2015. Varsinais-Suomen Osuuspankit VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTA ENNUSTE VUODELLE 2015 Varsinais-Suomen Osuuspankit VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTA ENNUSTE VUODELLE 2015 Yhteistyössä Varsinais-Suomen Yrittäjät ja Varsinais-Suomen osuuspankit Toimitus

Lisätiedot

PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2014 2015

PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2014 2015 4.11. PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2015 Forecon Oy päivämäärä: 4.11. tekijät: Markku Riihimäki ja Liisa Jaakkonen Pirkanmaan rakennusbarometri 2015 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2015 Tekijä Forecon Oy Hermiankatu

Lisätiedot

Etelä Suomen logistiikkabarometri

Etelä Suomen logistiikkabarometri Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukyvyn kehittäminen Etelä Suomen logistiikkabarometri 1/2010 Johanna Särkijärvi Sakari Kajander Turun yliopisto MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUS TURUN YLIOPISTON

Lisätiedot

Matkailun taloudelliset vaikutukset Oulunkaaren seudulla 2006 ja matkailutulon kehitys 2001 2006

Matkailun taloudelliset vaikutukset Oulunkaaren seudulla 2006 ja matkailutulon kehitys 2001 2006 Matkailun taloudelliset vaikutukset Oulunkaaren seudulla 2006 ja matkailutulon kehitys 2001 2006 Matkailun taloudelliset vaikutukset Oulunkaaren seudulla 2006 ja matkailutulon kehitys 2001 2006 Haaga-Perho

Lisätiedot

Venäjän kaupan barometri Kevät 2015. Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä:

Venäjän kaupan barometri Kevät 2015. Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Venäjän kaupan barometri Kevät 2015 Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Venäjän kaupassa ollaan kasvuhakuisia Tämän kevään Barometrissä esitimme kolme ylimääräistä kysymystä, joista yksi

Lisätiedot

Suomessa toimivien saksalaisomisteisten yritysten nykytilanne ja tulevaisuudennäkymät

Suomessa toimivien saksalaisomisteisten yritysten nykytilanne ja tulevaisuudennäkymät Suomessa toimivien saksalaisomisteisten yritysten nykytilanne ja tulevaisuudennäkymät 2014/2015 Saksalais-Suomalaisen Kauppakamarin yrityskysely maaliskuussa 2015 SISÄLLYS Johdanto... 2 Yritysten koko-

Lisätiedot

VARUSTAMOBAROMETRI Heinäkuu 2009

VARUSTAMOBAROMETRI Heinäkuu 2009 TURUN YLIOPISTON MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUKSEN JULKAISUJA PUBLICATIONS FROM THE CENTRE FOR MARITIME STUDIES UNIVERSITY OF TURKU B 165 29 VARUSTAMOBAROMETRI Heinäkuu 29 Pekka Sundberg TURUN

Lisätiedot

PK-Suhdannebarometri Marraskuu 2007

PK-Suhdannebarometri Marraskuu 2007 PK-Suhdannebarometri Marraskuu 7 PK-Suhdannebarometri Marraskuu 7 PK-yritysten suhdanteet Suhdannetilanne jatkunut tavanomaista vahvempana alkusyksyllä Odotukset lähikuukausille aiempaa vaisummat - suhdannehuippu

Lisätiedot

Etelä-Suomen logistiikkabarometri 2/2010

Etelä-Suomen logistiikkabarometri 2/2010 Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukyvyn kehittäminen Etelä-Suomen logistiikkabarometri 2/2010 Logistiikka-alan suhdannetilanne ja näkymät Johanna Särkijärvi Sakari Kajander Turun yliopisto MERENKULKUALAN

Lisätiedot

PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2008 2009

PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2008 2009 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 28 29 MARRASKUU 28 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 28 29 Tekijä VTT Rakentamisen markkinat ja vaikuttavuus PL 13, 3311 TAMPERE Puh. 2 722 1111, telefax: 2 722 3497 Painopaikka

Lisätiedot

Perheyritysten liitto ry:n Perheyritysbarometri. Helsinki 2009

Perheyritysten liitto ry:n Perheyritysbarometri. Helsinki 2009 Perheyritysten liitto ry:n Perheyritysbarometri Helsinki 2009 2 Tiivistelmä Perheyritysten liiton barometrin 2009 tuloksiin perustuen voidaan esittää johtopäätöksenä seuraavaa siitä, miten kyselyyn vastanneet

Lisätiedot

Teräsrakenteiden tuotannon arvo

Teräsrakenteiden tuotannon arvo Forecon Oy Teräsrakenteiden tuotantomäärät vuonna 2013 1 (5) 1 000 Milj. 800 Vienti Kotimaa Teräsrakenteiden tuotannon arvo 600 400 200 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Teräsrakenteiden tuotantomäärät

Lisätiedot

5.11.2012 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2012 2013

5.11.2012 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2012 2013 5.11.212 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 212 213 MARRASKUU 212 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 212 213 Tekijä VTT Expert Services Oy PL 345, 3311 Tampere Puh. 2 722 111 Painopaikka Tampere, marraskuu 212 Kannen

Lisätiedot

PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2007 2008

PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2007 2008 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 27 28 MARRASKUU 27 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 27 28 Tekijä Tilaukset VTT liiketoimintatieto PL 13, 3311 TAMPERE Puh. 2-722 1111, telefax: 2-722 3497 ISBN 978-951-38-6359-3

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri kevät

Pk-yritysbarometri kevät Pk-yritysbarometri kevät Suomen Yrittäjät ry, Finnvera Oyj, Työ- ja elinkeinoministeriö Pk-yritysbarometri kevät 2011 EsipuhE Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät yhteistyössä

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri kevät 2012

Pk-yritysbarometri kevät 2012 Pk-yritysbarometri kevät 2012 Suomen Yrittäjät ry, Finnvera Oyj, Työ- ja elinkeinoministeriö Pk-yritysbarometri kevät 2012 EsipuhE Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät

Lisätiedot

AutoMaint -osaamiskeskittymä Puh. 03 646 2627 etunimi.sukunimi@hamk.fi

AutoMaint -osaamiskeskittymä Puh. 03 646 2627 etunimi.sukunimi@hamk.fi Hämeen ammattikorkeakoulu Tietotie 1, 37630, Valkeakoski AutoMaint -osaamiskeskittymä Puh. 03 646 2627 etunimi.sukunimi@hamk.fi SISÄLLYSLUETTELO 1 ESIPUHE... 1 2 TAUSTATIEDOT... 2 3 YRITYSTEN LIIKEVAIHDON

Lisätiedot

Tiivistelmä tuloksista

Tiivistelmä tuloksista Esipuhe Kauppa- ja teollisuusministeriö tekee yhteistyössä Suomen Yrittäjien kanssa pientä ja keskisuurta yritystoimintaa ja sen kehitystä kuvaavaa a. Barometri perustuu runsaan 4 pk-yrityksen vastauksiin

Lisätiedot

PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI

PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 25 26 VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA LOKAKUU 25 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 25-26 Tekijä Tilaukset VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka PL 182, 3311 TAMPERE Puh. 2-722

Lisätiedot

Suhdannebarometri. Elokuu 2009

Suhdannebarometri. Elokuu 2009 Suhdannebarometri Elokuu 29 Tuotanto- ja myyntiodotus 8 6 4 2 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 2-2 -4-6 -2-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 21 22 23 24 25 26 27 28 29-6 25 26 27 28 29 elokuussa

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI IV/2013

PANKKIBAROMETRI IV/2013 PANKKIBAROMETRI IV/2013 13.12.2013 1 Pankkibarometri IV/2013 Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet... 2 2 Yritykset... 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien

Lisätiedot