Etelä-Savon matkailubarometri Ennakoimalla eteenpäin Etelä-Savossa -hanke

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Etelä-Savon matkailubarometri 2010. Ennakoimalla eteenpäin Etelä-Savossa -hanke"

Transkriptio

1 Etelä-Savon matkailubarometri 2010 Ennakoimalla eteenpäin Etelä-Savossa -hanke

2 Etelä-Savon matkailubarometri 2010 Kyselyssä kartoitettiin yrittäjien näkemyksiä kevään ja lähitulevaisuuden suhdannetilanteesta. Kysely toteutettiin huhti-toukokuussa 2010 Etelä- Savon ELY-keskuksen ennakointiprojektissa. Edellisen kerran vastaava kysely tehtiin keväällä Kevään 2010 kysely lähetettiin samoille yrityksille kuin edeltävänä vuonna. Kyselylomake lähetettiin sähköisesti 409 yrittäjälle ja vastauksia saatiin kaikkiaan 129 yrittäjältä (vastausprosentti 32 %). Vuoden 2009 kyselyn vastausprosentti oli 45 %.

3 1. Yritysten pääasiallinen matkailutoiminta ja vuotuinen liikevaihto Suurin osa vastaajista oli mökkivuokraajia (54 %) sekä muuta majoituspalvelua tarjoavia yrityksiä (17 %). Ohjelmapalveluyritysten osuus oli 15 %. Noin yrityksistä tarjosi sekä majoitus- että ohjelmapalveluja. Suurimalla osalla (yht. 57 %) yrityksistä vuotuinen liikevaihto oli alle euroa. 23 % vastaajista ilmoitti yrityksensä vuotuiseksi liikevaihdoksi euroa ja 14 prosentti euroa. Vain 6 prosentilla vuotuinen liikevaihto ylitti miljoona euroa vuodessa.

4 kpl Kyselyyn vastanneiden pääasiallinen matkailutoiminta (54 %) (17 %) 19 (15 %) 18 () 10 0 Mökkivuokraus Muu majoituspalvelu Ohjelmapalvelu Sekä majoitus- että ohjelmapalvelut

5 Kyselyyn vastanneiden yritysten matkailuliiketoiminnan vuotuinen liikevaihto Yli (6 %) () (22 %) (22 %) Alle (36 %) kpl

6 100 % 90 % Kyselyyn vastanneiden yritysten matkailutoiminnan vuotuinen liikevaihto 7 % 17 % 80 % 27 % 26 % 70 % 28 % 60 % 40 % 27 % 23 % 18 % 16 % 5 % 30 % 22 % 20 % 10 % 39 % 32 % 42 % 22 % 0 % Mökkivuokraus (N=70) Muu majoituspalvelu (N=22) Ohjelmapalvelu (N=19) Ohjelma- ja majoituspalvelu (N=18) Alle Yli

7 2. Matkailutoimintaan liittyvät suunnitelmat Suurin osa yrittäjistä kertoi aikovansa jatkaa yrityksensä matkailutoimintaa lähivuosina suunnilleen nykyisessä laajuudessaan (69 yrittäjää) tai kehittää sitä jollain tavoin, esim. yhteystyöverkostoja muiden yrittäjien kanssa kehittämällä (51 kpl) tai majoituspaikkoja lisäämällä (31 kpl). Matkailutoiminnan lopettamis- ja supistamisaikeita ilmoitti 11 vastaajaa.

8 Lähivuosien suunnitelmat yrityksenmatkailutoimintaan liittyen (kpl) Jatketaan suunnilleen samassa laajuudessa 69 Kehitetään yhteistyöverkostoa muiden yritysten kanssa 51 Lisätään majoituskapasiteettia Nostetaan majoitustilojen tasoa Kehitetään nykyistä ohjelmapalvelutoimintaa 25 Lisätään henkilökuntaa 14 Jokin muu, mikä Lopetetaan majoitustoiminta 5 5 Supistetaan majoitustoimintaa Aloitetaan ohjelmapalvelutoiminta Lopetetaan ohjelmapalvelutoiminta Vähennetään henkilökuntaa kpl

9 Lähivuosien suunnitelmat yrityksen matkailutoimintaan liittyen (kpl) Jatketaan suunnilleen samassa laajuudessa Kehitetään yhteistyöverkostoa muiden yritysten kanssa Lisätään majoituskapasiteettia Nostetaan majoitustilojen tasoa Kehitetään nykyistä ohjelmapalvelutoimintaa Lisätään henkilökuntaa Jokin muu, mikä Lopetetaan majoitustoiminta Supistetaan majoitustoimintaa Lopetetaan ohjelmapalvelutoiminta Aloitetaan ohjelmapalvelutoiminta Vähennetään henkilökuntaa Mökkivuokraus Muu majoituspalvelu Ohjelmapalvelu Majoitus- ja ohjelmapalvelu kpl

10 Minkälaisia suunnitelmia teillä on lähivuosille yrityksenne matkailutoimintaan liittyen? (kpl) Jatketaan suunnilleen samassa laajuudessa Kehitetään yhteistyöverkostoa muiden yritysten kanssa Lisätään majoituskapasiteettia Alle euroa Nostetaan majoitustilojen tasoa Kehitetään nykyistä ohjelmapalvelutoimintaa Lisätään henkilökuntaa euroa euroa Jokin muu, mikä Lopetetaan majoitustoiminta Supistetaan majoitustoimintaa euroa Yli euroa Lopetetaan ohjelmapalvelutoiminta Aloitetaan ohjelmapalvelutoiminta Vähennetään henkilökuntaa kpl

11 3. Vastausajankohdan suhdannetilanne (huhtitoukokuu 2010) Suurin osa vastaajista koki matkailualan suhdannetilanteen olevan vastaushetkellä oman yrityksensä kannalta joko ennallaan tai parempi vuoden takaiseen verrattuna. Huonommaksi nykytilannetta arvioi 16 %. Positiivisimmin nykytilannetta arvioivat sekä majoitus- ja ohjelmapalveluja tarjoavat yritykset. Pienin nykytilannetta paremmaksi arvioineiden osuus oli muita majoituspalveluja tarjoavissa yrittäjissä. Liikevaihtoluokittain tarkasteltuna positiivisimmin nykytilanteen näkivät vuotuiselta liikevaihdoltaan euron yritykset (saldoluku +50). Pienin saldoluku oli liikevaihdoltaan pienimpien, alle euron yrityksissä (saldoluku +7).

12 Millainen on yrityksenne matkailutoiminnan tilanne nyt verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen? Kaikki vastaajat 16 % 59 % 26 % Mökkivuokraus 13 % 64 % 23 % Muu majoituspalvelu 23 % 59 % 18 % Ohjelmapalvelu 58 % 32 % Majoitus- ja ohjelmapalvelu 22 % 39 % 39 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Huonompi Ennallaan Parempi Saldoluvut Kaikki vastaajat: +10 Mökkivuokraus: +10 Muu majoituspalvelu: -5 Ohjelmapalvelu: +21 Majoitus- ja ohjelmapalvelu: +17

13 Millainen on yrityksenne matkailutilanne nyt verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen? Yli % 38 % % % 31 % % 32 % Alle % 76 % 7 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Huonompi Ennallaan Parempi Saldoluvut Alle : : : : +39 Yli : +25

14 4. Suhdannetilanteen kehittyminen seuraavien 6 ja 12 kuukauden aikana Seuraavan 6 kuukauden suhdannekehitys nähtiin kyselyssä positiivisena. Valtaosa uskoi matkailutoiminnan suhdannetilanteen olevan tulevana kesäkautena oman yrityksensä kannalta joko parempi (28 %) tai ennallaan (65 %) vuoden takaiseen verrattuna. Suhdannetilanteen heikkenemiseen uskoi kaikista vastaajista noin 8 prosenttia. Vastaajista erityisesti muu majoituspalvelu- sekä ohjelmapalveluyritykset odottivat ensi kesästä tulevan edellisvuotta parempi.

15 Seuraavan 12 kuukauden odotukset olivat positiivisemmat, joskin myös heikkenevä kehitystä ennakoivien osuus kasvoi hieman. Myös seuraavan 12 kuukauden arvioissa positiivisimmat näkymät olivat ohjelmapalveluyrittäjillä sekä muilla majoituspalveluyrittäjillä. Synkimpänä seuraavan vuoden kehitys nähtiin majoitus- ja ohjelmapalvelua sekä mökkimajoitusta tarjoavissa yrityksissä.

16 Liikevaihtoluokittain seuraavan 6 kuukauden näkymiä tarkasteltaessa positiivisimmat odotukset olivat vuotuiselta liikevaihdoltaan yli miljoonan euron (saldoluku +50) ja euron yrityksillä (+ 44). Vuosiliikevaihdoltaan alle euron yrityksissä suhdannetilanteen näkymät olivat synkeimmät (saldoluku -2). Seuraavan 12 kuukauden näkymät olivat melkein kaikissa yrityksissä hieman positiivisemmat. Erityisesti yli euron liikevaihdon omaavissa yrityksissä odotuksista kertova saldoluku oli hyvin korkea. Liikevaihdoltaan euron yrityksissä positiivista ja negatiivista kehitystä ennakoivien osuudet olivat yhtä suuret (21 %).

17 Kuinka arvioitte matkailualan suhdannetilanteen kehittyvän oman yrityksenne kannalta seuraavan 6 kuukauden aikana viime kesäkauteen verrattuna? Majoitus- ja ohjelmapalvelu 17 % 61 % 22 % Saldoluvut Kaikki vastaajat: +20 Ohjelmapalvelu 5 % 53 % 42 % Mökkivuokraus : +11 Muu majoituspalvelu 5 % 45 % Muu majoituspalvelu : +45 Ohjelmapalvelu : +37 Mökkivuokraus 7 % 75 % 18 % Majoitus- ja ohjelmapalvelu: +5 Kaikki vastajaat 8 % 65 % 28 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Heikkenee Pysyy ennallaan Paranee Kuinka arvioitte matkailualan suhdannetilanteen kehittyvän oman yrityksenne kannalta seuraavan 12 kuukauden aikana menneeseen vuoteen verrattuna? Majoitus- ja ohjelmapalvelu 56 % 33 % Saldoluvut Kaikki vastaajat: +25 Ohjelmapalvelu 42 % 47 % Mökkivuokraus : +20 Muu majoituspalvelu 18 % 32 % Muu majoituspalvelu : +32 Ohjelmapalvelu : +36 Mökkivuokraus 15 % 35 % Majoitus- ja ohjelmapalvelu: +22 Kaikki vastajaat 46 % 39 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Heikkenee Pysyy ennallaan Paranee

18 Kuinka arvioitte matkailualan suhdannetilanteen kehittyvän oman yrityksenne kannalta seuraavan 6 kuukauden aikana? Yli % 44 % Saldoluvut Alle : : % 55 % 41 % : : % 26 % Yli : +50 Alle % 9 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Heikkenee Pysyy ennallaan Paranee Kuinka arvioitte matkailualan suhdannetilanteen kehittyvän oman yrityksenne kannalta seuraavan 12 kuukauden aikana? Yli % 7 % 38 % 22 % 39 % 72 % 63 % 54 % Saldoluvut Alle : : : : +66 Yli : % 57 % 21 % Alle % 56 % 24 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Heikkenee Pysyy ennallaan Paranee

19 5. Liikevaihdon, matkailija- ja henkilöstömäärien kehitys Kyselyssä tiedusteltiin myös yrittäjien tuntumia liikevaihdon, matkailijasekä henkilöstömäärien kehityksestä seuraavan kesäkauden sekä vuoden aikana. Erityisesti matkailutoiminnan liikevaihdon kehitykseen liittyvät odotukset olivat myönteisiä. Lähes 88 % vastaajista uskoi sen pysyvän ennallaan tai kasvavan tulevana kesäkautena. Seuraavaan vuoden odotukset olivat liikevaihdon suhteen yhtä myönteisiä. Matkailijamäärät olivat korkeita arvioiden mukaan sekä seuraavan kesäkauden että tulevan 12 kuukauden arvoissa. Myös arviot ulkomaalaisten asiakkaiden määrien kehityksestä olivat melkein kokonaismatkailijamääriin liittyvien arvioiden tasolla. Henkilöstömäärissä ei juuri ennakoitu tapahtuvan muutoksia tulevan kesäkauden ja vuoden aikana, vaan valtaosa arvioi yrityksensä henkilöstömäärän pysyvän ennallaan.

20 Arviot yrityksen matkailutoiminnan kehityksestä 6 kk ja 12 kk sisällä Henkilöstömäärä 6 kk 5 % 81 % Henkilöstömäärä 12 kk 5 % 75 % 20 % Ulkomaalaisten matkailijoiden määrä 6 kk 13 % 59 % 29 % Ulkomaalaisten matkailijoiden määrä 12 kk 12 % 53 % 35 % Matkailijamäärä 6 kk 12 % 54 % 34 % Matkailijamäärä 12 kk 45 % 40 % Liikevaihto 6 kk 13 % 48 % 40 % Liikevaihto 12 kk 13 % 44 % 43 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Laskee Pysyy ennallaan Kasvaa Saldoluvut Liikevaihto 6 kk: +27 Liikevaihto 12 kk: +30 Matkailijamäärä 6 kk: +22 Matkailijamäärä 12 kk: +26 Ulkomaalaisten matkailijoiden määrä 6 kk: +16 Ulkomaalaisten matkailijoiden määrä 12 kk: +23 Henkilöstömäärä 6 kk: +9 Henkilöstömäärä 12 kk: +15

21 Liikevaihdon kehitys seuraavan 6 kuukauden aikana viime kesäkauteen verrattuna Mökkivuokraus (N=69) 13 % 55 % 32 % Saldoluvut Kaikki vastaajat: +27 Muu majoituspalvelu (N=22) 32 % 55 % Mökkivuokraus: +19 Ohjelmapalvelu (N=19) 42 % 47 % Muu majoituspalvelu: +41 Ohjelmapalvelu: +36 Majoitus- ja ohjelmapalvelu (N=18) 44 % 44 % Majoitus- ja ohjelmapalvelu: +33 Kaikki vastajaat (N=128) 13 % 48 % 40 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Laskee Pysyy ennallaan Kasvaa Liikevaihdon kehitys seuraavan 12 kuukauden aikana viime kesäkauteen verrattuna Mökkivuokraus (N=69) Muu majoituspalvelu (N=22) Ohjelmapalvelu (N=18) 13 % 6 % 44 % 46 % 41 % 41 % 45 % Saldoluvut Kaikki vastaajat: +30 Mökkivuokraus: +28 Muu majoituspalvelu: +31 Ohjelmapalvelu: +44 Majoitus- ja ohjelmapalvelu: +27 Majoitus- ja ohjelmapalvelu (N=18) 17 % 39 % 44 % Kaikki vastajaat (N=127) 13 % 44 % 43 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Laskee Pysyy ennallaan Kasvaa

22 Matkailijamäärän kehitys seuraavan 6 kuukauden aikana viime kesäkauteen verrattuna Mökkivuokraus (N=69) 12 % 62 % 26 % Saldoluvut Muu majoituspalvelu (N=22) 36 % Kaikki vastaajat: +22 Mökkivuokraus: +14 Ohjelmapalvelu (N=19) 47 % 42 % Muu majoituspalvelu: +36 Ohjelmapalvelu: +31 Majoitus- ja ohjelmapalvelu (N=18) 39 % Majoitus- ja ohjelmapalvelu: +28 Kaikki vastajaat (N=128) 12 % 54 % 34 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Vähenee Pysyy ennallaan Kasvaa Matkailijamäärän kehitys seuraavan 12 kuukauden aikana menneeseen vuoteen verrattuna Mökkivuokraus (N=68) Muu majoituspalvelu (N=21) Ohjelmapalvelu (N=19) Majoitus- ja ohjelmapalvelu (N=18) 15 % 17 % 42 % 47 % 43 % 44 % 43 % 47 % 38 % 39 % Saldoluvut Kaikki vastaajat: +26 Mökkivuokraus: +23 Muu majoituspalvelu: +29 Ohjelmapalvelu: +36 Majoitus- ja ohjelmapalvelu: +22 Kaikki vastajaat (N=126) 45 % 40 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Vähenee Pysyy ennallaan Kasvaa

23 Ulkomaalaisten matkailijoiden määrän kehitys seuraavan 6 kuukauden aikana viime kesäkauteen verrattuna Mökkivuokraus (N=69) 10 % 61 % 29 % Saldoluvut Muu majoituspalvelu (N=22) 23 % 27 % Kaikki vastaajat: +16 Mökkivuokraus: +19 Ohjelmapalvelu (N=19) 89 % Muu majoituspalvelu: +4 Majoitus- ja ohjelmapalvelu (N=18) 22 % 28 % Ohjelmapalvelu: +11 Majoitus- ja ohjelmapalvelu: +28 Kaikki vastajaat (N=128) 13 % 59 % 29 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Vähenee Pysyy ennallaan Kasvaa Mökkivuokraus (N=69) Muu majoituspalvelu (N=22) Ohjelmapalvelu (N=19) Majoitus- ja ohjelmapalvelu (N=18) Ulkomaalaisten matkailijoiden määrän kehitys seuraavan 12 kuukauden aikana menneeseen vuoteen verrattuna 12 % 18 % 17 % 51 % 79 % 39 % 38 % 44 % 32 % 21 % Saldoluvut Kaikki vastaajat: +23 Mökkivuokraus: +26 Muu majoituspalvelu: +14 Ohjelmapalvelu: +21 Majoitus- ja ohjelmapalvelu: +27 Kaikki vastajaat (N=128) 12 % 53 % 35 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Vähenee Pysyy ennallaan Kasvaa

24 Henkilöstömäärän kehitys seuraavan 6 kuukauden aikana viime kesäkauteen verrattuna Mökkivuokraus (N=67) Muu majoituspalvelu (N=22) 4 % 73 % 87 % 27 % 9 % Saldoluvut Kaikki vastaajat: +9 Mökkivuokraus: +5 Ohjelmapalvelu (N=19) 5 % 74 % 21 % Muu majoituspalvelu: +27 Ohjelmapalvelu: +16 Majoitus- ja ohjelmapalvelu (N=17) 12 % 76 % 12 % Majoitus- ja ohjelmapalvelu: 0 Kaikki vastajaat (N=125) 5 % 81 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Vähenee Pysyy ennallaan Kasvaa Henkilöstömäärän kehitys seuraavan 12 kuukauden aikana menneeseen vuoteen verrattuna Mökkivuokraus (N=69) Muu majoituspalvelu (N=22) Ohjelmapalvelu (N=19) Majoitus- ja ohjelmapalvelu (N=18) 4 % 5 % 73 % 68 % 81 % 61 % 27 % 26 % 28 % Saldoluvut Kaikki vastaajat: +15 Mökkivuokraus: +10 Muu majoituspalvelu: +27 Ohjelmapalvelu: +21 Majoitus- ja ohjelmapalvelu: +17 Kaikki vastajaat (N=128) 5 % 75 % 20 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Vähenee Pysyy ennallaan Kasvaa

25 6. Vertailu 2009 vs Kevään 2010 kyselyssä yrittäjien arviot tulevasta kesäkaudesta ja vuodesta ovat edellisvuoteen verrattuna positiivisemmat. Vuoden 2009 kyselyyn verrattuna vastaajissa oli tänä vuonna vähemmän vuotuiselta liikevaihdoltaan pienimpiä yrityksiä (alle ). Toisaalta liikevaihdoltaan suurimpien yritysten määrä kasvoi hieman.

26 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Vastaajat matkailutoiminnan mukaan vuonna % 54 % 19 % 17 % 15 % 15 % 12 % Mökkivuokraus Muu majoituspalvelu Ohjelmapalvelu Sekä majoitus- että ohjelmapalvelut v v % 90 % 80 % 70 % 60 % 40 % 47 % 36 % Vastaajat liikevaihdon mukaan v v % 20 % 10 % 22 % 22 % 19 % 16 % 13 % 5 % 6 % 0 % Alle Yli

27 Kuinka arvioitte matkailualan suhdannetilanteen kehittyvän oman yrityksenne kannalta seuraavan 6 kuukauden aikana viime kesäkauteen verrattuna? Kaikki vastajaat v % 26 % Kaikki vastajaat v Mökkivuokraus v Mökkivuokraus v Muu majoituspalvelu v Muu majoituspalvelu v Ohjelmapalvelu v Ohjelmapalvelu v Majoitus- ja ohjelmapalvelu v Majoitus- ja ohjelmapalvelu v % 7 % 6 % 5 % 4 % 5 % 19 % 20 % 17 % 45 % 54 % 53 % 66 % 30 % 65 % 75 % 61 % 67 % 43 % 42 % 28 % 29 % 18 % 22 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Heikkenee Pysyy ennallaan Paranee Kuinka arvioitte matkailualan suhdannetilanteen kehittyvän oman yrityksenne kannalta seuraavan 12 kuukauden aikana menneeseen vuoteen verrattuna? Kaikki vastajaat v % 54 % 25 % Kaikki vastajaat v % 39 % Mökkivuokraus v % 61 % 16 % Mökkivuokraus v % 35 % Muu majoituspalvelu v % 51 % 23 % Muu majoituspalvelu v % 32 % Ohjelmapalvelu v % 48 % 44 % Ohjelmapalvelu v % 47 % Majoitus- ja ohjelmapalvelu v % 38 % 43 % Majoitus- ja ohjelmapalvelu v % 33 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Heikkenee Pysyy ennallaan Paranee

28 saldoluku saldoluku Kuinka arvioitte matkailualan suhdannetilanteen kehittyvän oman yrityksenne kannalta seuraavan 6 kuukauden aikana viime kesäkauteen verrattuna? (saldoluvut) v v Kaikki vastaajat Ohjelma- ja majoituspalvelu Ohjelmapalvelu Muu majoituspalvelu Mökkivuokraajat Kuinka arvioitte matkailualan suhdannetilanteen kehittyvän oman yrityksenne kannalta seuraavan 12 kuukauden aikana? (saldoluvut) v v Kaikki vastaajat Ohjelma- ja majoituspalvelu Ohjelmapalvelu Muu majoituspalvelu Mökkivuokraajat

29 Kuinka arvioitte matkailualan suhdannetilanteen kehittyvän oman yrityksenne kannalta seuraavan 6 kuukauden aikana? Yli (v. 2010) Yli (v. 2009) 56 % 33 % (v. 2010) 6 % 44 % (v. 2009) 27 % 41 % 32 % (v. 2010) 3 % 55 % 41 % (v. 2009) 7 % 60 % 33 % (v. 2010) 63 % 26 % (v. 2009) 69 % 20 % Alle (v. 2010) 80 % 9 % Alle (v. 2009) 63 % 23 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Heikkenee Pysyy ennallaan Paranee Kuinka arvioitte matkailualan suhdannetilanteen kehittyvän oman yrityksenne kannalta seuraavan 12 kuukauden aikana? Yli (v. 2010) 38 % 63 % Yli (v. 2009) 33 % 44 % 22 % (v. 2010) 6 % 22 % 72 % (v. 2009) 30 % 39 % 30 % (v. 2010) 7 % 39 % 54 % (v. 2009) 17 % 53 % 30 % (v. 2010) 21 % 57 % 21 % (v. 2009) 23 % 54 % 23 % Alle (v. 2010) 20 % 56 % 24 % Alle (v. 2009) 17 % 60 % 23 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Heikkenee Pysyy ennallaan Paranee

30 Kuinka arvioitte matkailualan suhdannetilanteen kehittyvän oman yrityksenne kannalta seuraavan 6 kuukauden aikana? (saldoluvut) Yli v v Alle saldoluku

ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 2/2010

ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 2/2010 ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 2/2010 Erikoiskaupan Liiton toteuttamassa Erikoiskaupan suhdannekyselyssä kartoitettiin erikoiskaupan yritysten näkemyksiä siitä, miten myynnin, henkilöstön, varastojen ja

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 2011

KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 2011 KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 11 Julkaistavissa 12.. KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 11 Syyskuu KESKUSKAUPPAKAMARI Aleksanterinkatu, PL, 1 Helsinki Puh.

Lisätiedot

Pirkanmaan yritysbarometri II/2015

Pirkanmaan yritysbarometri II/2015 Pirkanmaan yritysbarometri II/215 Lokakuu 215 Markus Sjölund Pirkanmaan yritysbarometri ll/215 Yhteensä 361 vastausta Kysely lähetettiin Pirkanmaalla 1 651:lle Vastausprosentti = 22 Osuus vastaajista Pirkanmaan

Lisätiedot

Ylä -Sävon Pk-äluebärometri

Ylä -Sävon Pk-äluebärometri Ylä -Sävon Pk-äluebärometri Heinäkuu 16 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Pk-yritysten suhdanteet... 4 2.1 Suhdannenäkymät... 4 2.2 Tuotanto / myynti ja odotukset... 5 2.3 Henkilöstökehitys... 5 2.4 Toimintaa

Lisätiedot

Ylä -Sävon Pk-äluebärometri

Ylä -Sävon Pk-äluebärometri Ylä -Sävon Pk-äluebärometri Tammikuu 16 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Pk-yritysten suhdanteet... 4 2.1 Suhdannenäkymät... 4 2.2 Tuotanto / myynti ja odotukset... 5 2.3 Henkilöstökehitys... 5 2.4 Toimintaa

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan kauppakamarin Syysbarometri Grafiikka

Pohjois-Karjalan kauppakamarin Syysbarometri Grafiikka Pohjois-Karjalan kauppakamarin Syysbarometri 2016 Grafiikka Liikevaihto Kohderyhmänä pohjoiskarjalaiset yritykset 7% Toteutettiin 10.10.-4.11.2016 9% Vastauksia 328 kpl 38% 34% alle 500 000 euroa 500 000

Lisätiedot

Alamäentie 6 A Sonkajärvi Puh. (017) Telefax (017) Ylä-Savon Pk-aluebarometri

Alamäentie 6 A Sonkajärvi Puh. (017) Telefax (017) Ylä-Savon Pk-aluebarometri Alamäentie 6 A 743 Sonkajärvi Puh. (17) 76 77 Telefax (17) 76 7721 Ylä-Savon Pk-aluebarometri Heinäkuu 14 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Pk-yritysten suhdanteet... 4 2.1 Suhdannenäkymät... 4 2.2 Tuotanto

Lisätiedot

Matkailun alueelliset tietovarannot

Matkailun alueelliset tietovarannot Matkailun alueelliset tietovarannot Aineistonkeruuraportti 2012 Itä-Suomen yliopisto, Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos 2 Sisällysluettelo 1. Perustiedot... 3 2. Matkailuliiketoiminnan tunnusluvut...

Lisätiedot

Henkilöstöpalvelut. Henkilöstövuokrauspalveluiden liikevaihdon. arvo oli 1 019,76 miljoonaa euroa. Kasvua vuoteen 2014 nähden oli 13,9 prosenttia.

Henkilöstöpalvelut. Henkilöstövuokrauspalveluiden liikevaihdon. arvo oli 1 019,76 miljoonaa euroa. Kasvua vuoteen 2014 nähden oli 13,9 prosenttia. Liikevaihtotiedustelu Henkilöstöpalvelut zhenkilöstöpalvelualan kokonaisliikevaihto oli joulukuussa 95,62 vuoden 214 joulukuuhun verrattuna 28,5 prosenttia. Tiedustelun tiedot on tarkoitettu jäsenliiton

Lisätiedot

ETELÄ-SAVO. Matkailun alueelliset tietovarannot. Aineistonkeruuraportti Itä-Suomen Yliopisto, matkailualan opetus ja tutkimuslaitos

ETELÄ-SAVO. Matkailun alueelliset tietovarannot. Aineistonkeruuraportti Itä-Suomen Yliopisto, matkailualan opetus ja tutkimuslaitos ETELÄ-SAVO Matkailun alueelliset tietovarannot Aineistonkeruuraportti 2012 Itä-Suomen Yliopisto, matkailualan opetus ja tutkimuslaitos 2 Sisällysluettelo ETELÄ-SAVO... 3 1. Perustiedot... 3 2. Matkailuliiketoiminnan

Lisätiedot

SKAL Kuljetusbarometri 2/2006. Alueellisia tuloksia. Liite lehdistötiedotteeseen. Etelä-Suomi

SKAL Kuljetusbarometri 2/2006. Alueellisia tuloksia. Liite lehdistötiedotteeseen. Etelä-Suomi 1 SKAL Kuljetusbarometri 2/2006 Alueellisia tuloksia Liite lehdistötiedotteeseen Etelä-Suomi Kuljetusalan yleiset näkymät ovat kuluvan vuoden aikana selvästi parantuneet. Viime vuoden syksyllä vain 17

Lisätiedot

ETELÄ-SAVO. Matkailun alueelliset tietovarannot. Aineistonkeruuraportti Itä-Suomen yliopisto, Matkailualan opetus ja tutkimuslaitos

ETELÄ-SAVO. Matkailun alueelliset tietovarannot. Aineistonkeruuraportti Itä-Suomen yliopisto, Matkailualan opetus ja tutkimuslaitos ETELÄ-SAVO Matkailun alueelliset tietovarannot Aineistonkeruuraportti 2013 Itä-Suomen yliopisto, Matkailualan opetus ja tutkimuslaitos 2 Sisällysluettelo ETELÄ-SAVO... 3 1. Perustiedot... 3 2. Matkailuliiketoiminnan

Lisätiedot

Keskuskauppakamarin Luoteis-Venäjän Business. barometri 2010

Keskuskauppakamarin Luoteis-Venäjän Business. barometri 2010 KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 1 Julkaistavissa 8.9.9 klo 11. Keskuskauppakamarin Luoteis-Venäjän Business barometri Syyskuu 9 KESKUSKAUPPAKAMARI Aleksanterinkatu, PL, 1 Helsinki

Lisätiedot

Pk-toimintaympäristökysely. Kasvuhakuisuus työnantajayrityksissä

Pk-toimintaympäristökysely. Kasvuhakuisuus työnantajayrityksissä Pk-toimintaympäristökysely Kasvuhakuisuus työnantajayrityksissä Työnantajayritysten tilannekuva 2 Omistajanvaihdosten pato kasvaa edelleen* 58 000 yritystä 16 000 yritystä Alkuvaihe Kasvu Vakaa toiminta

Lisätiedot

SKAL:n kuljetusbarometri 2/2005. Etelä-Suomi

SKAL:n kuljetusbarometri 2/2005. Etelä-Suomi SKAL:n kuljetusbarometri 2/2005 Alueellisia tuloksia Liite lehdistötiedotteeseen Etelä-Suomi Kuljetusalan yleiset näkymät ovat jo keväästä 2004 alkaen olleet Etelä- Suomessa huonompia kuin koko maassa

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMI. Matkailun alueelliset tietovarannot. Aineistonkeruuraportti Itä-Suomen yliopisto, matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos

VARSINAIS-SUOMI. Matkailun alueelliset tietovarannot. Aineistonkeruuraportti Itä-Suomen yliopisto, matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos VARSINAIS-SUOMI Matkailun alueelliset tietovarannot Aineistonkeruuraportti 212 Itä-Suomen yliopisto, matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos Sisältö 1. Perustiedot...3 2. Matkailuliiketoiminnan tunnusluvut...4

Lisätiedot

Henkilöstöpalvelut. Liikevaihtotiedustelu. Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöpalvelut

Henkilöstöpalvelut. Liikevaihtotiedustelu. Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöpalvelut j Liikevaihtotiedustelu zvuoden 216 alussa kyselyyn tehtiin muutoksia ja otettiin mukaan kokonaan uusi liikevaihtokategoria. Muutoksista johtuen kaikki vuoden 216 luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia

Lisätiedot

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen 1 8 6 4 2-4 Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen Lounais-Suomi 26 Uusimaa -21 Pohjanmaa 5 Keski-Suomi -21 Pohjois-Suomi -12 Pirkanmaa -21 Kaakkois-Suomi -18 Itä-Suomi Häme -25-43

Lisätiedot

Henkilökunnan määrä on pysynyt ennallaan - kannattavuus heikkeni. Tuotantomäärät pienenivät kausivaihtelu

Henkilökunnan määrä on pysynyt ennallaan - kannattavuus heikkeni. Tuotantomäärät pienenivät kausivaihtelu Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Häme Elokuu 2015 Teollisuus ja rakentaminen Kysyntä on vaimeaa ja tuotanto on hienoisessa laskussa Henkilökunnan määrä on pysynyt ennallaan - kannattavuus heikkeni Suhdanneodotukset

Lisätiedot

Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020

Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020 Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020 Niina Kuuva Etelä-Savon maaseutupäivä 12.10.2015, Mikaeli Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti / Niina Kuuva / Etelä-Savon maaseudulla

Lisätiedot

Etelä-Savon aluetalouskatsaus 2010

Etelä-Savon aluetalouskatsaus 2010 Etelä-Savon aluetalouskatsaus 2010 5/2010 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen julkaisuja Sisällysluettelo 1 JOHDANTO.................................................. 5 2 Väestön, työllisyyden

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan näkymät 2013 2014 Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan myynti 2012 Liikevaihto yht. 129 mrd. euroa (pl. alv) 13% 12% 30 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58% Lähde:

Lisätiedot

JOHDANTO (1/3) JOHDANTO (3/3) JOHDANTO (2/3)

JOHDANTO (1/3) JOHDANTO (3/3) JOHDANTO (2/3) JOHDANTO (1/3) ESTEETTÖMYYS LIIKUNTA- JA LUONTOMATKAILUSSA Kyselytutkimus Lapin matkailuyrityksille Esteettömyydellä tarkoitetaan sellaista ympäristöä ja sellaisia palveluita, joita voidaan hyödyntää fyysisestä,

Lisätiedot

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Etelä-Savo Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Kesäkuu 2013 Anne Matilainen ja Tarinka Ringvall ETELÄ-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 029 502

Lisätiedot

Suomen finanssisektori vastaa digitalisaatioon kehittämällä uusia palveluja

Suomen finanssisektori vastaa digitalisaatioon kehittämällä uusia palveluja BLOGI Suomen finanssisektori vastaa digitalisaatioon kehittämällä uusia palveluja 1 1. 1 0. 2 0 1 6 B L O G I M e r v i T o i v a n e n K i r j o i t t a j a M e r v i T o i v a n e n t y ö s k e n t e

Lisätiedot

Teollisuuden palveluliiketoiminnan KT-keskus Puh AutoMaint -osaamiskeskittymä Fax

Teollisuuden palveluliiketoiminnan KT-keskus Puh AutoMaint -osaamiskeskittymä Fax Hämeen ammattikorkeakoulu Tietotie 1, 37630, Valkeakoski Teollisuuden palveluliiketoiminnan KT-keskus Puh. 03 646 2627 AutoMaint -osaamiskeskittymä Fax. 03 646 2290 etunimi.sukunimi@hamk.fi SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI I/2016

PANKKIBAROMETRI I/2016 PANKKIBAROMETRI I/2016 18.3.2016 1 Pankkibarometri I/2016 Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet... 2 2 Yritykset... 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien

Lisätiedot

PIRKANMAA. Matkailun alueelliset tietovarannot. Aineistonkeruuraportti Itä-Suomen yliopisto, Matkailualan opetus ja tutkimuslaitos

PIRKANMAA. Matkailun alueelliset tietovarannot. Aineistonkeruuraportti Itä-Suomen yliopisto, Matkailualan opetus ja tutkimuslaitos PIRKANMAA Matkailun alueelliset tietovarannot Aineistonkeruuraportti 2013 Itä-Suomen yliopisto, Matkailualan opetus ja tutkimuslaitos 2 Sisällysluettelo PIRKANMAA... 3 1. Perustiedot... 3 2. Matkailuliiketoiminnan

Lisätiedot

SATL jälkimarkkinointibarometri 2015 Yhteenveto. Hannu Palmu

SATL jälkimarkkinointibarometri 2015 Yhteenveto. Hannu Palmu SATL jälkimarkkinointibarometri 2015 Yhteenveto Hannu Palmu 6.2.2015 Kyselyn tavoite Tavoitteena oli selvittää kyselyn avulla jälkimarkkinoinnin johdon oma näkemys siitä, miten jälkimarkkinoinnissa nähdään

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

Etelä-Pirkanmaalla toimivien yritysten suhdannebarometri Syksy 2010

Etelä-Pirkanmaalla toimivien yritysten suhdannebarometri Syksy 2010 Etelä-Pirkanmaalla toimivien yritysten suhdannebarometri Syksy 2010 Etelä-Pirkanmaalla toimivien yritysten suhdannebarometri, syksy 2010 Toimeksiantajat - Valkeakosken Seudun Kehitys Oy - Valkeakosken

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMI. Matkailun alueelliset tietovarannot. Aineistonkeruuraportti Itä-Suomen yliopisto, Matkailualan opetus ja tutkimuslaitos

VARSINAIS-SUOMI. Matkailun alueelliset tietovarannot. Aineistonkeruuraportti Itä-Suomen yliopisto, Matkailualan opetus ja tutkimuslaitos VARSINAIS-SUOMI Matkailun alueelliset tietovarannot Aineistonkeruuraportti 2013 Itä-Suomen yliopisto, Matkailualan opetus ja tutkimuslaitos 2 Sisällysluettelo VARSINAIS-SUOMI VARSINAIS-SUOMI... 3 1. Perustiedot...

Lisätiedot

SATAKUNTA. Matkailun alueelliset tietovarannot. Aineistonkeruuraportti Itä-Suomen yliopisto, Matkailualan opetus ja tutkimuslaitos

SATAKUNTA. Matkailun alueelliset tietovarannot. Aineistonkeruuraportti Itä-Suomen yliopisto, Matkailualan opetus ja tutkimuslaitos SATAKUNTA Matkailun alueelliset tietovarannot Aineistonkeruuraportti 2013 Itä-Suomen yliopisto, Matkailualan opetus ja tutkimuslaitos 2 Sisällysluettelo SATAKUNTA... 3 1. Perustiedot... 3 2. Matkailuliiketoiminnan

Lisätiedot

POHJANMAA. Matkailun alueelliset tietovarannot. Aineistonkeruuraportti Itä-Suomen yliopisto, Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos

POHJANMAA. Matkailun alueelliset tietovarannot. Aineistonkeruuraportti Itä-Suomen yliopisto, Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos POHJANMAA Matkailun alueelliset tietovarannot Aineistonkeruuraportti 2012 Itä-Suomen yliopisto, Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos Sisältö 1. Perustiedot... 3 2. Matkailuliiketoiminnan tunnusluvut...

Lisätiedot

Asianajajatutkimus 2012. Tiedotustilaisuus 8.11.2012

Asianajajatutkimus 2012. Tiedotustilaisuus 8.11.2012 Asianajajatutkimus 2012 Tiedotustilaisuus 8.11.2012 Yksityishenkilöiden ulottuvilla olevat oikeuspalvelut uhattuina Asianajajakunta kasvaa ja palvelutarjonta lisääntyy, mutta vain pääkaupunkiseudulla ja

Lisätiedot

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen 1 8 6 4 2 Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen Häme -2 Pohjanmaa -8 Pohjois-Suomi -4 Pirkanmaa -8 Keski-Suomi -5 Kaakkois-Suomi -1 Itä-Suomi -7 Lounais-Suomi Uusimaa -25 1 8 6

Lisätiedot

Kuolevia potilaita hoitavien lääkärien mielipiteitä saattohoidosta ja eutanasiasta. Julkaisuvapaa klo 14

Kuolevia potilaita hoitavien lääkärien mielipiteitä saattohoidosta ja eutanasiasta. Julkaisuvapaa klo 14 Kuolevia potilaita hoitavien lääkärien mielipiteitä saattohoidosta ja eutanasiasta Julkaisuvapaa 13.2.2017 klo 14 Kysely kohdistettiin erikoisalan perusteella kuolevien potilaiden hoitoon osallistuville

Lisätiedot

SKAL KULJETUSBAROMETRI 1/2013

SKAL KULJETUSBAROMETRI 1/2013 SKAL KULJETUSBAROMETRI 1/2013 www.skal.fi SKAL:n Kuljetusbarometri 1/2013 SKAL:n vuoden 2013 ensimmäiseen kuljetusbarometriin vastasi 966 jäsenyritystä. Vastaajat edustavat kaikkia SKAL:n alue- ja erikoisjärjestöjä

Lisätiedot

Raahen seutukunnan yritysbarometri 2015

Raahen seutukunnan yritysbarometri 2015 Raahen seutukunnan yritysbarometri 2015 Raahe, Pyhäjoki, Siikajoki Raahen seutukunnan jokavuotinen yritysbarometri toteutettiin 17. kerran. Yritysbarometrilla mitataan alueen yritystoiminnan lyhyen aikavälin

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄME. Matkailun alueelliset tietovarannot. Aineistonkeruuraportti Itä-Suomen yliopisto, matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos

PÄIJÄT-HÄME. Matkailun alueelliset tietovarannot. Aineistonkeruuraportti Itä-Suomen yliopisto, matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos PÄIJÄT-HÄME Matkailun alueelliset tietovarannot Aineistonkeruuraportti 12 Itä-Suomen yliopisto, matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos Sisältö 1. Perustiedot... 3 2. Matkailuliiketoiminnan tunnusluvut...

Lisätiedot

Kaikkien toimialojen (A-X) liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehitys Kainuun kunnissa

Kaikkien toimialojen (A-X) liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehitys Kainuun kunnissa 1 Kaikkien toimialojen (A-X) liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehitys Kainuun kunnissa Hyrynsalmi Vuonna 2013 Hyrynsalmen kunnan alueella kaikkien toimialojen liikevaihto nousi 5,1 prosenttia edellisvuoteen

Lisätiedot

Kulutusindikaattorit. Lokakuu 2016

Kulutusindikaattorit. Lokakuu 2016 Kulutusindikaattorit Lokakuu 2016 Kulutusindikaattorit Kulutusindikaattorit on koottu Tilastokeskuksen Kuluttajabarometria varten keräämistä tiedoista. Indikaattorit kuvaavat joidenkin kaupan alaa koskevien

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät

Rakentamisen suhdannenäkymät Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Julkiset palvelurakennukset m 3 8 7 6 5 4 3 2 1 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Bo Salmén Markku Leppälehto Huhtikuu 214 Varsinais-Suomen talonrakentamisen

Lisätiedot

Kilpailuetua digitalisaatiosta elintarviketeollisuudessa. Digitalisaatioselvitys, toukokuu 2016

Kilpailuetua digitalisaatiosta elintarviketeollisuudessa. Digitalisaatioselvitys, toukokuu 2016 Kilpailuetua digitalisaatiosta elintarviketeollisuudessa Digitalisaatioselvitys, toukokuu 2016 Kyselyn taustatiedot ja digitalisaation määritelmä ETL:n jäsenyritysten digitalisaation tilannetta kartoittava

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI II/2016

PANKKIBAROMETRI II/2016 PANKKIBAROMETRI II/2016 28.6.2016 1 Pankkibarometri II/2016 Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet... 2 2 Yritykset... 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI III/2016

PANKKIBAROMETRI III/2016 PANKKIBAROMETRI III/2016 27.9.2016 1 Pankkibarometri III/2016 Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet... 2 2 Yritykset... 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien

Lisätiedot

SKAL KULJETUSBAROMETRI 1/2016

SKAL KULJETUSBAROMETRI 1/2016 SKAL KULJETUSBAROMETRI 1/2016 www.skal.fi SKAL:n Kuljetusbarometri 1/2016 SKAL ry:n vuoden 2016 ensimmäiseen kuljetusbarometriin vastasi yhteensä 690 jäsenyritystä. Vastaajat edustavat kaikkia SKAL ry:n

Lisätiedot

Palvelujen suhdannetilanne: Suunta hitaasti ylöspäin, mutta kuluvana vuonna jäädään nollan tuntumaan

Palvelujen suhdannetilanne: Suunta hitaasti ylöspäin, mutta kuluvana vuonna jäädään nollan tuntumaan Palvelujen suhdannetilanne: Suunta hitaasti ylöspäin, mutta kuluvana vuonna jäädään nollan tuntumaan, Palvelujen suhdannekatsaus Matti Paavonen, ekonomisti Palvelualojen työnantajat PALTA ry Suomi on riippuvainen

Lisätiedot

SATAKUNTA. Matkailun alueelliset tietovarannot. Aineistonkeruuraportti Itä-Suomen yliopisto, Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos

SATAKUNTA. Matkailun alueelliset tietovarannot. Aineistonkeruuraportti Itä-Suomen yliopisto, Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos SATAKUNTA Matkailun alueelliset tietovarannot Aineistonkeruuraportti 2012 Itä-Suomen yliopisto, Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos Sisältö 1. Perustiedot... 3 2. Matkailuliiketoiminnan tunnusluvut...

Lisätiedot

Kysely palvelusetelipalveluiden tuottajille 2016

Kysely palvelusetelipalveluiden tuottajille 2016 Kysely palvelusetelipalveluiden tuottajille 2016 Polycon Oy toteutti helmikuussa 2016 palse.fi -portaalin käyttäjille kohdistetun kyselyn, jonka tarkoituksena oli selvittää palveluntuottajien kokemuksia

Lisätiedot

SKAL KULJETUSBAROMETRI 3/2013

SKAL KULJETUSBAROMETRI 3/2013 SKAL KULJETUSBAROMETRI 3/2013 www.skal.fi SKAL:n Kuljetusbarometri 3/2013 SKAL:n vuoden 2013 kolmanteen kuljetusbarometriin vastasi 694 jäsenyritystä. Vastaajat edustavat kaikkia SKAL:n alue- ja erikoisjärjestöjä

Lisätiedot

Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset. FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry

Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset. FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry Luonnontuotealan yhteistyöverkostot Kainuussa -esiselvityshanke 2016 Sisältö Lähtökohdat ja tausta

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan näkymät 2013 2014 Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan myynti 2011 Liikevaihto yht. 127 mrd. euroa (pl. alv) 13% 13% 29 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58% Lähde:

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan kauppakamarin KEVÄTBAROMETRI

Pohjois-Karjalan kauppakamarin KEVÄTBAROMETRI vk 17-18 531 vastausta: 123 kpl 323 kpl 66 kpl muut 19 kpl Vastaajat / toimiala Vastaajat / henkilöstömäärä 12 % 4 % 23 % muu 10 % 4 % alle 50 hlöä 50-249 hlöä 250 tai yli hlöä 61 % 86 % Odotukset suhdannenäkymistä

Lisätiedot

SUHDANNEKATSAUS 2/2005

SUHDANNEKATSAUS 2/2005 SUHDANNEKATSAUS 2/25 SKOLIN JÄSENYRITYSTEN HENKILÖSTÖ 14...25 14 Ennuste 12 1 8 6 4 2 84 85 86 87 88 89 9 91 92 93 94 1 2 3 4 5 6 7 SUHDANNEKATSAUS 2/25 31.1.25 1(3) SUUNNITTELUVIENTI VETÄÄ HYVIN, OSAAVASTA

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa

Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Lokakuu 2016 Varsinais-Suomen talonrakentamisen suhdannetilanne on hyvä Varsinais-Suomen talonrakentamisen suhdannetilanne

Lisätiedot

Yleiset suhdannenäkymät ovat varovaisia, saldoluku 1

Yleiset suhdannenäkymät ovat varovaisia, saldoluku 1 Suhdannebarometri Helmikuu 1 Uusimaa Helmikuu 17 Teollisuus ja rakentaminen parani vuoden 16 lopussa - tilauksia edelleen normaalia niukemmin Yleiset suhdannenäkymät ovat varovaisia, saldoluku 1 Tuotantomäärät

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI IV/2016

PANKKIBAROMETRI IV/2016 PANKKIBAROMETRI IV/2016 13.12.2016 1 Pankkibarometri IV/2016 Sisällysluettelo 1 Kotitalouksien luotonkysyntä... 2 2 Yritysten luotonkysyntä... 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin

Lisätiedot

Henkilöstöpalvelut. Liikevaihtotiedustelu. Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöpalvelut

Henkilöstöpalvelut. Liikevaihtotiedustelu. Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöpalvelut j Liikevaihtotiedustelu zvuoden 1 alussa kyselyyn tehtiin muutoksia ja otettiin mukaan kokonaan uusi liikevaihtokategoria. Muutoksista johtuen kaikki vuoden 1 luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia vuoden

Lisätiedot

TAPAHTUMAKARTOITUS 2013

TAPAHTUMAKARTOITUS 2013 TAPAHTUMAKARTOITUS 2013 Tapahtumia Pohjois-Karjalaan hanke 2010-2013 Anna Jetsu Projektikoordinaattori 25.1.2013 1 Tapahtumakartoitus Tapahtumakartoitus toteutettiin 18.12.2012-8.1.2013 Survey Monkey kyselyn

Lisätiedot

Jyväskylän seudun suhdannetiedot Q2/2016. Olli Patrikainen

Jyväskylän seudun suhdannetiedot Q2/2016. Olli Patrikainen suhdannetiedot Q2/2016 Olli Patrikainen 27.9.2016 Tuoteseloste Tietojen lähteenä on Tilastokeskuksen asiakaskohtainen suhdannepalvelu. Liikevaihto lasketaan ilman arvonlisäveroa. Kuvattava liikevaihto

Lisätiedot

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Laura Bordi, FM, tutkija, suunnittelija Marja-Liisa Manka, FT, professori, tutkimusjohtaja Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu

Lisätiedot

Koko maa 0 % Varsinais-Suomi. Pohjois-Pohjanmaa. Uusimaa +3 % Pirkanmaa +8 % Kaakkois-Suomi. Varsinais-Suomi +9 % Pohjois-Savo.

Koko maa 0 % Varsinais-Suomi. Pohjois-Pohjanmaa. Uusimaa +3 % Pirkanmaa +8 % Kaakkois-Suomi. Varsinais-Suomi +9 % Pohjois-Savo. TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN KEHITYS ALUEITTAIN: Teknologiateollisuuden liikevaihto laskusuunnassa useilla alueilla Teknologiateollisuuden (elektroniikka- ja sähköteollisuus, kone- ja metallituoteteollisuus,

Lisätiedot

Autoalan Suhdannebarometri Kevät Automotive

Autoalan Suhdannebarometri Kevät Automotive Autoalan Suhdannebarometri 20 20 2 Tämänkertaiseen suhdannebarometriin vastasi 129 autoliikettä. Kysely tehtiin 16-18.3 välisenä aikana. Keväällä 20 autokauppiaat arvioivat kuluvan vuoden kaupan määräksi.3

Lisätiedot

TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu)

TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu) TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu) VNK TEAS hanke Taustamateriaalia työpajaan 24.11.2016 Kysely yrityksille Yritys ten toimintaympäristö ja sijoittuminen Kysely yrityksille Kyselyn

Lisätiedot

Kuntauudistuspuntari 3 (2013) Tulostaulukot. Suomen Kuntaliitto

Kuntauudistuspuntari 3 (2013) Tulostaulukot. Suomen Kuntaliitto Kuntauudistuspuntari 3 (2013) Tulostaulukot Suomen Kuntaliitto Kyselyn tiedot Kysely toteutettiin 10.12.-21.12.2012 välisenä aikana. Kysely lähetettiin kuntajohtajille. Yhteensä 124 vastaajaa vastasi kyselyyn.

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan suhdannetiedot 12/2012

Pohjois-Pohjanmaan suhdannetiedot 12/2012 Pohjois-Pohjanmaan suhdannetiedot 12/2012 Lisätietoja: Tutkimus- ja kehittämispäällikkö Mikko Väisänen, Pohjois-Pohjanmaan liitto, p. 050 336 6524 Lähde: Tilastokeskuksen asiakaskohtainen suhdannepalvelu

Lisätiedot

SUHDANNEKATSAUS 2/2004

SUHDANNEKATSAUS 2/2004 SUHDANNEKATSAUS 2/24 SKOLIN JÄSENYRITYSTEN HENKILÖSTÖ 1984..25 12 Ennuste 1 8 6 4 2 84 85 86 87 88 89 9 91 92 93 95 96 97 98 1 2 3 4 5 6 SUHDANNEKATSAUS 2/24 29.1.24 1(3) SUUNNITTELUALAN KASVUNÄKYMÄT HIIPUIVAT

Lisätiedot

PVO Vesivoima Oy Kollajan ympäristövaikutusten arviointi

PVO Vesivoima Oy Kollajan ympäristövaikutusten arviointi Ramboll Finland Oy Knowledge taking people further PVO Vesivoima Oy Kollajan ympäristövaikutusten arviointi Porotalouskysely 13.1.2009 PVO Vesivoima Oy Kollajan ympäristövaikutusten arviointi Porotalouskysely

Lisätiedot

yrittäjän työterveyshuolto

yrittäjän työterveyshuolto yrittäjän työterveyshuolto Tiivistelmä 1 Yrittäjän oma hyvinvointi on tärkeää niin yrittäjän itsensä kuin koko liiketoiminnan kannalta. Hyvinvoinnin yksi osatekijä on toimiva työterveyshuolto. Työterveyshuollolla

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN SUHDANNE- JA RAHOITUSTILANNE

PK-YRITYSTEN SUHDANNE- JA RAHOITUSTILANNE PK-YRITYSTEN SUHDANNENÄKEMYS joulukuu 28 PK-YRITYSTEN SUHDANNE- JA RAHOITUSTILANNE 1 JOHDANTO JA YHTEENVETO 1 Suomen Yrittäjät teki suhdanne- ja rahoitustilannetta luotaavan pikakyselyn joulukuussa 28

Lisätiedot

Matkailun ja matkailuinvestointien alueellinen merkitys

Matkailun ja matkailuinvestointien alueellinen merkitys Matkailun ja matkailuinvestointien alueellinen merkitys LAPIN MATKAILUPARLAMENTTI 6.10.2016 10.10.2016 Page 1 Sisällys Taustaa Matkailun merkitys Matkailuinvestoinnin vaikutusmekanismit Case-esimerkit

Lisätiedot

Tilauksia on saatu lisää, mutta tilauskirjat

Tilauksia on saatu lisää, mutta tilauskirjat Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Häme Marraskuu 2016 Teollisuus ja rakentaminen Tuotanto kasvaa - vapaata kapasiteettia edelleen runsaasti Tilauksia on saatu lisää - tilauskirjat edelleen normaalia ohuemmat

Lisätiedot

Puutarhatuottajien kiinnostus siirtyä luomuun? Anu Koivisto, Juha Heikkinen, Tiina Mattila

Puutarhatuottajien kiinnostus siirtyä luomuun? Anu Koivisto, Juha Heikkinen, Tiina Mattila Puutarhatuottajien kiinnostus siirtyä luomuun? Anu Koivisto, Juha Heikkinen, Tiina Mattila 1 Teppo Tutkija 4.4.2016 Osana hanketta Suomalainen kannattava ja voimistuva luomupuutarhatuotanto Luomupuutarha

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon. Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö

Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon. Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö Yleistä selvityksestä Tässä esityksessä kuvataan hankkeen

Lisätiedot

Selvitys maatalouden koneurakoinnin kysynnästä ja tarjonnasta Sonkajärvellä kyselyn havainnot

Selvitys maatalouden koneurakoinnin kysynnästä ja tarjonnasta Sonkajärvellä kyselyn havainnot Selvitys maatalouden koneurakoinnin kysynnästä ja tarjonnasta Sonkajärvellä kyselyn havainnot KYSELYN TAVOITE JA TOTEUTUS Tavoitteena oli selvittää maatalouden koneurakoinnin kysyntä ja tarjonta Sonkajärvellä

Lisätiedot

Kuntalaki uudistuu -seminaarisarja: Miten kunnallisen päätöksenteon läpinäkyvyyttä ja luotettavuutta parannetaan?

Kuntalaki uudistuu -seminaarisarja: Miten kunnallisen päätöksenteon läpinäkyvyyttä ja luotettavuutta parannetaan? Kuntalaki uudistuu -seminaarisarja: Miten kunnallisen päätöksenteon läpinäkyvyyttä ja luotettavuutta parannetaan? 21.5.2013 Puoluerahoituksen kehittämistä koskeva kyselytulokset Tietoa kyselystä Kuntaliitto

Lisätiedot

Tutkimus kuntien kiinteistöpalveluista. Yhteenveto tutkimuksen tuloksista

Tutkimus kuntien kiinteistöpalveluista. Yhteenveto tutkimuksen tuloksista Tutkimus kuntien kiinteistöpalveluista Yhteenveto tutkimuksen tuloksista 29.5.2013 Tutkimusasetelma Aula Research Oy toteutti kuntavaikuttajien parissa kyselytutkimuksen kuntien kiinteistöpalveluista Tutkimuksen

Lisätiedot

Tilinpäätös Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja

Tilinpäätös Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja Tilinpäätös 27 Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja Liikevaihto 1985-27 8 7 6 5 Infrastruktuuri & ympäristö Energia 4 Metsäteollisuus 3 2 1 Metsäteollisuus, uudet investoinnit 12 % vuotuinen kasvu 1985

Lisätiedot

Kaikkien toimialojen (A-X) liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehitys Kainuun kunnissa

Kaikkien toimialojen (A-X) liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehitys Kainuun kunnissa 1 Kaikkien toimialojen (A-X) liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehitys Kainuun kunnissa Hyrynsalmi Vuonna 2013 Hyrynsalmen kunnan alueella kaikkien toimialojen liikevaihto nousi 6,8 prosenttia edellisvuoteen

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa

Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Lokakuu 2014 Varsinais-Suomen talonrakentamisen suhdannetilanne on korkeintaan tyydyttävä Varsinais-Suomen talonrakentamisen

Lisätiedot

Puumala. Kuntaraportti

Puumala. Kuntaraportti Puumala Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Rantasalmi. Kuntaraportti

Rantasalmi. Kuntaraportti Rantasalmi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

FSD2439 Terveyden edistämisen barometri 2009: jäsenjärjestöt

FSD2439 Terveyden edistämisen barometri 2009: jäsenjärjestöt KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2439 Terveyden edistämisen barometri 2009: jäsenjärjestöt Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Lisätiedot

FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat

FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

TUKI KUMPPANUUSAJATTELULLE VAHVISTUNUT VUOSI VUODELTA

TUKI KUMPPANUUSAJATTELULLE VAHVISTUNUT VUOSI VUODELTA TUKI KUMPPANUUSAJATTELULLE VAHVISTUNUT VUOSI VUODELTA Vuonna 16 kolmannen kerran toteutettu barometrikysely antaa vahvan tuen maakunnan kehittämiselle kumppanuuden kautta. Kyselyyn vastanneista suurin

Lisätiedot

PÄIJÄT HÄME. Matkailun alueelliset tietovarannot. Aineistonkeruuraportti Itä Suomen yliopisto, Matkailualan opetus ja tutkimuslaitos

PÄIJÄT HÄME. Matkailun alueelliset tietovarannot. Aineistonkeruuraportti Itä Suomen yliopisto, Matkailualan opetus ja tutkimuslaitos PÄIJÄT HÄME Matkailun alueelliset tietovarannot Aineistonkeruuraportti 2013 Itä Suomen yliopisto, Matkailualan opetus ja tutkimuslaitos 2 Sisällysluettelo PÄIJÄT HÄME... 3 1. Perustiedot... 3 2. Matkailuliiketoiminnan

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa

Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa Sami Pakarinen Kimmo Anttonen Maaliskuu 2017 Itä-Suomen rakentamisen suhdannetilanne jatkuu hyvänä Itä-Suomen rakentamisen suhdannetilanne jatkunee tänä vuonna

Lisätiedot

Kaikkien toimialojen (A-X) liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehitys Kainuun kunnissa

Kaikkien toimialojen (A-X) liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehitys Kainuun kunnissa 1 Kaikkien toimialojen (A-X) liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehitys Kainuun kunnissa Hyrynsalmi Hyrynsalmen kunnan alueella kaikkien toimialojen liikevaihto nousi vuonna 2014 yhteensä 8,2 prosenttia

Lisätiedot

Biotalous luo työtä ja hyvinvointia: Esimerkkinä ruoantuotanto

Biotalous luo työtä ja hyvinvointia: Esimerkkinä ruoantuotanto Biotalous luo työtä ja hyvinvointia: Esimerkkinä ruoantuotanto Susanna Määttä susanna.maatta@helsinki.fi 9.9.2014 Helsinki www.helsinki.fi/ruralia 9.10.2013 1 Ruralia-instituutti on maaseudun kehittämiseen

Lisätiedot

YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA. n=kaikki vastaajat

YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA. n=kaikki vastaajat YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA KOKO MAA (n=3747) Pohjois-Savo (n=189) 24 23 Ylä-Savo (n=39) -3 Kuopion seutu (n=57) 3 3 Varkauden seutu (n=33)

Lisätiedot

Kevät 2016 VENÄJÄN KAUPAN BAROMETRI

Kevät 2016 VENÄJÄN KAUPAN BAROMETRI 06 VENÄJÄN KAUPAN BAROMETRI Tietoja tutkimuksesta Tutkimuksen tekemistä ovat rahoittaneet Suomalais-Venäläinen kauppakamari, Elinkeinoelämän keskusliitto, Keskuskauppakamari ja East Office of Finnish industries.

Lisätiedot

Oluen keskiostos liikenneasemilla on pieni Liikenneasemilla ei ole alkoholipoliittista merkitystä MARA

Oluen keskiostos liikenneasemilla on pieni Liikenneasemilla ei ole alkoholipoliittista merkitystä MARA Oluen keskiostos liikenneasemilla on pieni Liikenneasemilla ei ole alkoholipoliittista merkitystä 2.6.2014 Kyselyn tulokset Kauppa- ja ravintolamyynnin ja keskioluen vähittäismyynnin osuudet myynnistä

Lisätiedot

JOHDANTO. Yritysten taustatiedot Toimialat (1/2)

JOHDANTO. Yritysten taustatiedot Toimialat (1/2) JOHDANTO ESTEETTÖMYYS LIIKUNTA- JA LUONTOMATKAILUSSA Hankkeessa suunnitellut koulutuskokonaisuudet Kyselytutkimuksen Esteettömyys liikunta- ja luontomatkailussa yhtenä tavoitteena oli saada tietoa matkailun

Lisätiedot

Venäjän-kaupan Barometri Syksy Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä:

Venäjän-kaupan Barometri Syksy Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Venäjän-kaupan Barometri Syksy 2009 Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: mrd 10 Suomen ja Venäjän välinen kauppa 8 6 4 2 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 (01- Vienti

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Marraskuu 2016 Satakunnan talonrakentamisen suhdannetilanne helpottamassa Satakunnan talonrakentamisen suhdannetilanne on rakennusalan

Lisätiedot

Shortsea Promotion Centre (SPC) Finland Varustamobarometrin julkistamistilaisuus Jenny Katila Ravintola Pääposti

Shortsea Promotion Centre (SPC) Finland Varustamobarometrin julkistamistilaisuus Jenny Katila Ravintola Pääposti Shortsea Promotion Centre (SPC) Finland Varustamobarometrin julkistamistilaisuus 9.12.2015 Jenny Katila Ravintola Pääposti Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus, Pori Turun yliopiston Brahea-keskus

Lisätiedot