BuildingSMART Finland. InfraBIM -nimikkeistö (suunnittelu-, mittaus- ja tietomallinimikkeistö) v. 1.6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "BuildingSMART Finland. InfraBIM -nimikkeistö (suunnittelu-, mittaus- ja tietomallinimikkeistö) v. 1.6"

Transkriptio

1 InfraBIM -nimikkeistö (suunnittelu-, mittaus- ja tietomallinimikkeistö) v. 1.6

2 Dokumentin versiohistoria Versio Päiväys Tekijä Kuvaus Juuso Virtanen Liitteiden (mallikuvien) päivitys Ohjeen ja mallikuvien päivitys 1

3 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 4 2 LIITTYVIÄ OHJEITA 4 3 OHJEET 5 4 RAKENNEPINTOJEN MALLIKUVAT Yksiajorataisen tien rakennepinnat ja taiteviivat (1/3) Yksiajorataisen tien rakennepinnat ja taiteviivat (2/3) Yksiajorataisen tien rakennepinnat ja taiteviivat, 3D (2/3) Yksiajorataisen tien rakennepinnat ja taiteviivat (3/3) Moottoritien rakennepinnat ja taiteviivat Kallioleikkauksen rakennepinnat ja taiteviivat Massanvaihdon kaivantojen rakennepinnat ja taiteviivat Vasta- ja ylipenkereiden rakennepinnat ja taiteviivat Täyttöjen ja rakennekerrosten taiteviivat Kadun rakennepinnat ja taiteviivat (1/3) Kadun taiteviivat (2/3) Kadun rakennepinnat (3/3) Yksiraiteisen radan rakennepinnat ja taiteviivat Maalaatikon rakennepinnat ja taiteviivat Suodatinkerroksen ja suodatinkankaan rakennepinnat ja taiteviivat Maapenkereen rakennepinnat ja taiteviivat Kallioleikkauksen rakennepinnat ja taiteviivat Massanvaihdon kaivantojen rakennepinnat ja taiteviivat Vasta- ja ylipenkereiden rakennepinnat ja taiteviivat Ruoppauksen rakennepinnat ja taiteviivat Vedenalaisen louhinnan rakennepinnat ja taiteviivat 27 5 TAITEVIIVAT Tien / kadun taiteviivat Radan taiteviivat Vesiliikenneväylän taiteviivat 30 6 GEOMETRIALINJAT 31 7 MAASTOMALLIN JA MAAPERÄMALLIN KOODIT 32 2

4 8 VESIHUOLLON JÄRJESTELMÄT, ATTRIBUUTIT Kuivatusrakenteet ja vesihuolto Kaivojen attribuutit Putkien attribuutit Rumpujen attribuutit 35 9 RAKENNEPINTATAULUKKO 36 3

5 1 Johdanto Tässä julkaisussa on määritelty InfraBIM-nimikkeistö (BIM = Building Information Model), jossa esitetään infrarakenteiden ja -mallien elinkaaren kattavat numerointi- ja nimeämiskäytännöt. Nimikkeistö tukeutuu ja laajentaa Infra-rakennusosanimikkeistöä. Julkaisun tavoitteena on saada yhtenäinen numerointi- ja nimeämiskäytäntö, joka palvelee infrarakenteita ja -malleja koko elinkaaren ajan sen eri vaiheissa: lähtötietojen hankinnassa, suunnittelussa, toteutuksessa, toteuman mittauksessa sekä kunnossapidossa. Ohjeen versio 1.6 on laadittu buildingsmart Finlandin Infra-toimialaryhmän alaisuudessa osana Inframallintamisen käyttöönottohanketta. Edeltävä versio 1.5 valmistui vuosina InfraFINBIM-kehityshankkeen yhteydessä. Ohjeen päivittäneeseen työryhmään ovat osallistuneet asiantuntijoita Sito Oy:stä ja Ramboll Finland Oy:stä. Ohjeessa on esitetty väylärakenteiden (tie, katu, rata, vesiväylä) numerointi- ja nimeämiskäytännöt. Tässä versiossa nimikkeistöä on laajennettu ensisijaisesti katurakenteiden ja vesiväyläverkostojen osalta. Samalla on täydennetty luokitusta reunalinjojen sekä maastomallin ja maaperämallin pintojen osalta. Ohjetta on päivitetty vastaamaan Infra-rakennusosanimikkeistössä (2015) tulleita muutoksia. Siinä on pyritty huomioimaan myös inframallintamisen tarpeet mm. selkeyttämällä päätason nimikkeiden sisältöä. Lisäksi on kokeiltu luettavuuden parantamista ja visuaalisen ilmeen nostamista havainnollisilla 3D-kuvilla. Ohjeen lopussa kattava luettelo kaikista Infra-rakennusosanimikkeistön mukaisista InfraBIM-nimikkeistä. Lisäksi ohjeeseen liittyy Excel-taulukko, jossa näkyy luokitusvastaavuudet sekä myös rakennusosanimikkeet, joilla ei ole InfraBIM-nimikettä. 2 Liittyviä ohjeita Tienrakentamisen mittaussuunnitelman laatimisohje. Julkaisussa on määritelty tiensuunnittelun eri vaiheissa syntyvän mittausaineiston sisältö ja muoto sekä laatuvaatimukset. Liikennevirasto Yleiset inframallivaatimukset (YIV 2015). BuildingSMART Tie- ja ratahankkeiden maastotiedot Mittausohje 4

6 3 Ohjeet 1. Väylärakenne kuvataan rakennepintoina, jotka muodostuvat nimetyistä taiteviivoista. Taiteviivojen numeroinneissa ja nimeämistavassa ei esitetä sijaintia suhteessa väylän mittalinjaan, vaan se voidaan tarkistaa graafisesti. Kaikissa mallinnusvaiheissa käytetään samaa ohjeen nimeämis- ja numeroimiskäytäntöä. Mallinnuksen vaihetta ei esitetä numerokoodissa, vaan sen tulee ilmetä kohteen aineistoa kokonaisuudessaan käsittelevistä metatiedoissa (alkuperätiedoissa). Vaihe on jokin seuraavista: Mitattu, Suunniteltu, Toteutettu. 2. Rakennepinnat määritellään rakennusosien avulla. Infrarakentamisen rakennusosat on esitetty Infra 2014 rakennusosanimikkeistössä. Rakennepintojen numeroinnin ja nimeämisen tulee noudattaa kulloinkin voimassa olevaa nimikkeistöä. Selvyyden vuoksi rakennepinnat voidaan kuitenkin nimetä yksikössä rakennusosanimikkeistöstä poiketen. Rakennekerroksissa ja pengerrakenteissa mallinnetaan rakennusosan yläpinta ja vastaavasti leikkauksissa ja kaivannoissa alapinta. Tämä informaatio voidaan sisällyttää rakennepinnan nimeen rakennusosan otsikon perään. 3. Tässä ohjeessa on esitetty tie-, katu-, rata-, vesiväylä- sekä vesihuolto- ja kuivatusrakenteiden tyypilliset rakennepinnat. Vesihuollon osalta ei ole tässä vaiheessa esitetty kaivannon eri kerroksia. Muut mallinnettaviksi tulevat rakennepinnat numeroidaan ja nimetään vastaavasti rakennusosanimikkeistöä noudattaen. InfraBIM -nimikkeistöön on sisällytetty myös suoraan tiettyyn rakennusosaan kuulumattomia pintoja, useista rakennusosista koostuvia yhdistelmäpintoja (mm. ylin / alin). Yhdistelmäpinnoille on määritelty tässä ohjeessa numerotunnukset ja nimet. 4. Rakennusosat on esitetty rakennusosanimikkeistössä pääasiallisesti nelinumeroisella tasolla. Nimikkeistön alemmat erittelytasot kuvaavat yleensä ohjeellisesti rakennusosiin liittyviä ominaisuustietoja (mm. materiaali). Nämä eivät sisälly pinnan tietoihin, vaan ne tulee esittää erillisinä rakennepintaan liittyvinä attribuutteina. Tässä ohjeessa on esitetty esimerkkeinä kaivojen, putkien ja rumpujen attribuuttitiedot (ks. kohta 6). 5. Eri rakennepinnoilla voi olla samannimisiä ja samalla numerokoodilla olevia taiteviivoja. Jokaisesta pinnasta mallinnetaan pääsääntöisesti vain ne viivat, joiden kohdalla on rakenteen pinnassa taite. Esimerkiksi ylimmässä yhdistelmäpinnassa maaliviivan kohdalle ei tule taiteviivaa. Toisaalta mittalinjan kohdalla esim. koneohjausmalleissa vaaditaan taiteviiva. Taiteviivojen numerokoodit ja nimet kuvataan tässä ohjeessa ja sen myöhemmin täydentyvissä versioissa. Nyt laaditut numerointi- ja nimeämistavat pohjautuvat ja täydentävät Tie- ja ratahankkeiden maastotiedot Mittausohje -julkaisussa esitettyjä taiteviivamäärittelyjä. 5

7 4 Rakennepintojen mallikuvat Tie Moottoritie Katu Vesiväylä Rata 6

8 4.1 Yksiajorataisen tien rakennepinnat ja taiteviivat (1/3) Rakennepinnat Putki- ja johtokaivanto Ylin yhdistelmäpinta Väylärakenteen alapinta Alin yhdistelmäpinta Suodatinkerros, yläpinta Suodatinkangas Jakava kerros, yläpinta Sitomaton kantava kerros, yläpinta Kulutuskerros, yläpinta Sidottu kantava kerros, yläpinta Piennartäyte, yläpinta Taiteviivat 101 Mittalinja (tie) 122 Päällysteen reuna 123 Sisäluiskan yläreuna 126 Ulkoluiskan yläreuna 127 Pinnan taite 141 Ojan pohja 150 Rakenneluiskan alareuna 151 Rakenneluiskan yläreuna 153 Päällysrakenteen pohjan kulma 155 Kaivannon alareuna 156 Kaivannon yläreuna 159 Muu rakenne, reuna

9 4.2 Yksiajorataisen tien rakennepinnat ja taiteviivat (2/3) Rakennepinnat Maapenger, yläpinta Ylin yhdistelmäpinta Väylärakenteen alapinta Suodatinkerros, yläpinta Jakava kerros, yläpinta Sitomaton kantava kerros, yläpinta Kulutuskerros, yläpinta Sidottu kantava kerros, yläpinta Piennartäyte, yläpinta Taiteviivat 124 Sisäluiskan alareuna 140 Ojan reuna 141 Ojan pohja 150 Rakenneluiskan alareuna 151 Rakenneluiskan yläreuna 8

10 4.3 Yksiajorataisen tien rakennepinnat ja taiteviivat, 3D (2/3) Rakennepinnat Maapenger, yläpinta Luiskatäyte, yläpinta Ylin yhdistelmäpinta Väylärakenteen alapinta Suodatinkerros, yläpinta Jakava kerros, yläpinta Sitomaton kantava kerros, yläpinta Kulutuskerros, yläpinta Sidottu kantava kerros, yläpinta Piennartäyte, yläpinta Taiteviivat 124 Sisäluiskan alareuna 140 Ojan reuna 141 Ojan pohja 150 Rakenneluiskan alareuna 151 Rakenneluiskan yläreuna 9

11 4.4 Yksiajorataisen tien rakennepinnat ja taiteviivat (3/3) Taiteviivat 122 Päällysteen reuna 123 Sisäluiskan yläreuna 126 Ulkoluiskan yläreuna 127 Pinnan taite 130 Reunatuki korkeus alapuolelta 131 Reunatuki korkeus yläpuolelta 141 Ojan pohja 150 Rakenneluiskan alareuna 153 Päällysrakenteen pohjan kulma 192 Kallioleikkauksen alareuna 193 Kallioleikkauksen yläreuna 194 Kallioleikkauksen taite 10

12 4.5 Moottoritien rakennepinnat ja taiteviivat Rakennepinnat Putki- ja johtokaivanto Irtilouhittu rakenne, yläpinta Maapenger yläpinta Ylin yhdistelmäpinta Väylärakenteen alapinta Alin yhdistelmäpinta Suodatinkerros, yläpinta Jakava kerros yläpinta Sitomaton kantava kerros yläpinta Kulutuskerros, yläpinta Sidottu kantava kerros, yläpinta Piennartäyte yläpinta Taiteviivat 102 Ajoradan mittalinja 122 Päällysteen reuna 123 Sisäluiskan yläreuna 124 Sisäluiskan alareuna 126 Ulkoluiskan yläreuna 127 Pinnan taite 134 Vallin yläreuna 135 Vallin alareuna 140 Ojan reuna 141 Ojan pohja 142 Ulkoluiskan taite (näkemäleikkaus) 150 Rakenneluiskan alareuna 151 Rakenneluiskan yläreuna 153 Päällysrakenteen pohjan kulma 193 Kallioleikkauksen yläreuna 195 Kalliohyllyn ja maaleikkauksen raja 11

13 4.6 Kallioleikkauksen rakennepinnat ja taiteviivat Rakennepinnat Putki- ja johtokaivanto Irtilouhittu rakenne yläpinta Ylin yhdistelmäpinta Väylärakenteen alapinta Alin yhdistelmäpinta Sitomaton kantava kerros yläpinta Kulutuskerros, yläpinta Sidottu kantava kerros, yläpinta Piennartäyte yläpinta Taiteviivat 126 Ulkoluiskan yläreuna 140 Ojan reuna 141 Ojan pohja 142 Ulkoluiskan taite (näkemäleikkaus) 192 Kallioleikkaus alareuna 193 Kallioleikkaus yläreuna 194 Kallioleikkauksen taite 195 Kalliohyllyn ja maaleikkauksen raja 196 Kalliokaivannon alareuna 197 Kalliokaivannon yläreuna 12

14 4.7 Massanvaihdon kaivantojen rakennepinnat ja taiteviivat Rakennepinnat Massanvaihtoon kuuluva kaivanto Taiteviivat 155 Kaivannon alareuna 156 Kaivannon yläreuna 13

15 4.8 Vasta- ja ylipenkereiden rakennepinnat ja taiteviivat Rakennepinnat Vastapenger Esikuormituspenger Taiteviivat 127 Pinnan taite 150 Rakenneluiskan alareuna 151 Rakenneluiskan yläreuna 14

16 4.9 Täyttöjen ja rakennekerrosten taiteviivat Taiteviivat 134 Vallin yläreuna 135 Vallin alareuna 141 Ojan pohja 150 Rakenneluiskan alareuna 151 Rakenneluiskan yläreuna 15

17 4.10 Kadun rakennepinnat ja taiteviivat (1/3) Rakennepinnat Putki- ja johtokaivanto Ylin yhdistelmäpinta Väylärakenteen alapinta Alin yhdistelmäpinta Jakava kerros yläpinta Sitomaton kantava kerros yläpinta Kulutuskerros, yläpinta Sidottu kantava kerros, yläpinta Taiteviivat 122 Päällysteen reuna 123 Sisäluiskan yläreuna 124 Sisäluiskan alareuna 125 Ulkoluiskan alareuna 126 Ulkoluiskan yläreuna 127 Pinna taite 130 Reunatuki korkeus alapuolelta 131 Reunatuki korkeus yläpuolelta 150 Rakenneluiskan alareuna 151 Rakenneluiskan yläreuna 153 Päällysrakenteen pohjan kulma 192 Kallioleikkauksen alareuna 193 Kallioleikkauksen yläreuna 16

18 4.11 Kadun taiteviivat (2/3) Taiteviivat 122 Päällysteen reuna 123 Sisäluiskan yläreuna 126 Ulkoluiskan yläreuna 127 Pinna taite 130 Reunatuki korkeus alapuolelta 131 Reunatuki korkeus yläpuolelta 141 Ojan pohja 150 Rakenneluiskan alareuna 151 Rakenneluiskan yläreuna 153 Päällysrakenteen pohjan kulma 155 Kaivannon alareuna 156 Kaivannon yläreuna 192 Kallioleikkauksen alareuna 193 Kallioleikkauksen yläreuna 194 Kallioleikkauksen taite 17

19 4.12 Kadun rakennepinnat (3/3) Rakennepinnat Putki- ja johtokaivanto Penger Luiskatäyte Asennusalusta Alin yhdistelmäpinta Suodatinkerros Jakava kerros, yläpinta Sitomaton kantava kerros Sidottu päällysrakenne Kulutuskerros, yläpinta Ladottava pintarakenne Siirtymäkiila Kasvualusta Jätevesiviemäriputki Hulevesiviemäriputki Vesijohto Maakaapelirakenne Kaukolämpöputki 18

20 4.13 Yksiraiteisen radan rakennepinnat ja taiteviivat Rakennepinnat Roudaneristys alapinta Ylin yhdistelmäpinta Väylärakenteen alapinta Alin yhdistelmäpinta Alusrakenteen ylin yhdistelmäpinta Eristyskerros ratarakenteissa, yläpinta Välikerros ratarakenteissa, yläpinta Tukikerros ratarakenteissa, yläpinta Tukikerroksen alaosa ratarakenteissa, yläpinta Taiteviivat 123 Sisäluiskan yläreuna 124 Sisäluiskan alareuna 126 Ulkoluiskan yläreuna 127 Pinnan taite 141 Ojan pohja 150 Rakenneluiskan alareuna 151 Rakenneluiskan yläreuna 281 Raiteen keskilinja 19

21 4.14 Maalaatikon rakennepinnat ja taiteviivat Rakennepinnat Putki- ja johtokaivanto Ylin yhdistelmäpinta Väylärakenteen alapinta Alin yhdistelmäpinta Alusrakenteen ylin yhdistelmäpinta Eristyskerros ratarakenteissa, yläpinta Välikerros ratarakenteissa, yläpinta Tukikerros ratarakenteissa, yläpinta Tukikerroksen alaosa ratarakenteissa, yläpinta Taiteviivat 124 Sisäluiskan alareuna 155 Kaivannon yläreuna 156 Kaivannon alareuna 20

22 4.15 Suodatinkerroksen ja suodatinkankaan rakennepinnat ja taiteviivat Rakennepinnat Ylin yhdistelmäpinta Väylärakenteen alapinta Alin yhdistelmäpinta Alusrakenteen ylin yhdistelmäpinta Suodatinkerros ratarakenteissa, yläpinta Suodatinkangas Eristyskerros ratarakenteissa, yläpinta Välikerros ratarakenteissa, yläpinta Tukikerros ratarakenteissa, yläpinta Tukikerroksen alaosa ratarakenteissa, yläpinta Taiteviivat 126 Ulkoluiskan yläreuna 127 Pinnan taite 141 Ojan pohja 159 Muu rakenne, reuna 21

23 4.16 Maapenkereen rakennepinnat ja taiteviivat Rakennepinnat Maapenger, yläpinta Ylin yhdistelmäpinta Väylärakenteen alapinta Alusrakenteen ylin yhdistelmäpinta Eristyskerros ratarakenteissa, yläpinta Välikerros ratarakenteissa, yläpinta Tukikerros ratarakenteissa, yläpinta Tukikerroksen alaosa ratarakenteissa, yläpinta Taiteviivat 124 Sisäluiskan alareuna 140 Ojan reuna 141 Ojan pohja 22

24 4.17 Kallioleikkauksen rakennepinnat ja taiteviivat Rakennepinnat Ylin yhdistelmäpinta Väylärakenteen alapinta Alin yhdistelmäpinta Alusrakenteen ylin yhdistelmäpinta Taiteviivat 126 Ulkoluiskan yläreuna 192 Kallioleikkaus alareuna 193 Kallioleikkaus yläreuna 195 Kalliohyllyn ja maaleikkauksen raja 196 Kalliokaivannon alareuna 197 Kalliokaivannon yläreuna 23

25 4.18 Massanvaihdon kaivantojen rakennepinnat ja taiteviivat Rakennepinnat Massanvaihtoon kuuluva kaivanto Taiteviivat 155 Kaivannon alareuna 156 Kaivannon yläreuna 24

26 4.19 Vasta- ja ylipenkereiden rakennepinnat ja taiteviivat Rakennepinnat Vastapenger Esikuormituspenger Taiteviivat 127 Muu pinnan taite 150 Rakenneluiskan alareuna 151 Rakenneluiskan yläreuna 25

27 4.20 Ruoppauksen rakennepinnat ja taiteviivat Rakennepinnat Vesiväylän pohjapinta (haraustaso) Taiteviivat 125 Ulkoluiskan alareuna 126 Ulkoluiskan yläreuna 127 Pinnan taite 159 Muu rakenne, reuna 160 Väylän reunalinja 26

28 4.21 Vedenalaisen louhinnan rakennepinnat ja taiteviivat Rakennepinnat Vesiväylän pohjapinta (haraustaso) Taiteviivat 125 Ulkoluiskan alareuna 126 Ulkoluiskan yläreuna 160 Väylän reunalinja 192 Kallioleikkauksen alareuna 193 Kallioleikkauksen yläreuna 27

29 5 Taiteviivat 5.1 Tien / kadun taiteviivat Koodi Nimi 122 Päällysteen reuna 123 Sisäluiskan yläreuna 124 Sisäluiskan alareuna 126 Ulkoluiskan yläreuna 127 Pinnan taite 130 Reunatuki korkeus alapuolelta 131 Reunatuki korkeus yläpuolelta 134 Vallin yläreuna 135 Vallin alareuna 140 Ojan reuna 141 Ojan pohja 142 Ulkoluiskan taite (näkemäleikkaus) 150 Rakenneluiskan alareuna 151 Rakenneluiskan yläreuna 153 Päällysrakenteen pohjan kulma 155 Kaivannon alareuna 156 Kaivannon yläreuna 192 Kallioleikkaus alareuna 193 Kallioleikkaus yläreuna 194 Kallioleikkauksen taite 195 Kalliohyllyn ja maaleikkauksen raja 196 Kalliokaivannon alareuna 197 Kalliokaivannon yläreuna 28

30 5.2 Radan taiteviivat Koodi Nimi 123 Sisäluiskan yläreuna 124 Sisäluiskan alareuna 126 Ulkoluiskan yläreuna 127 Muu pinnan taite 140 Ojan reuna 141 Ojan pohja 150 Rakenneluiskan alareuna 155 Kaivannon alareuna 156 Kaivannon yläreuna 159 Muu rakenne, reuna 192 Kallioleikkaus alareuna 193 Kallioleikkaus yläreuna 195 Kalliohyllyn ja maaleikkauksen raja 196 Kalliokaivannon alareuna 197 Kalliokaivannon yläreuna 281 Raiteen keskilinja 29

31 5.3 Vesiliikenneväylän taiteviivat Koodi Nimi 125 Ulkoluiskan alareuna 126 Ulkoluiskan yläreuna 159 Muu rakenne, reuna 160 Väylän reunalinja 192 Kallioleikkauksen alareuna 193 Kallioleikkauksen yläreuna 30

32 6 Geometrialinjat Koodi Nimi 101 Mittalinja (tie/katu/vesiväylä) 102 Ajoradan mittalinja (moniajorataiset) 103 Tsv-linja (* 111 Pituusmittausraide 115 Väylälinja haraustasossa, vesiväylän mittalinja 116 Väylälinjan jatke 117 Väylän reunalinja haraustasossa 121 Keskilinja 122 Päällysteen reuna 130 Reunakivilinja, alareuna 131 Reunakivilinja, yläreuna 220 Kaide yleensä 292 Maaliviiva (* Tsv on yleensä ajoradan mittalinjan kohdalla. Jos se ei ole mittalinjan kohdalla esim. perusparannuskohteissa muussa kohdassa, on esitettävä omana viivana. 31

33 7 Maastomallin ja maaperämallin koodit Pintakoodi Kuvaus Lisätiedot 1 Maanpinta Maanpinnan pintamalliin kuuluvat kohteet 2 Kalliopinta 9 Maastokartoitus Ei maanpinnan pintamallin kohteet 31 Maalajirajapinta 32 Pohjavesipinta 33 Orsivesipinta 34 Massanvaihdon tavoitepinta 35 Syvästabiloinnin tavoitepinta 36 Paalutuksen tavoitepinta 32

34 8 Vesihuollon järjestelmät, attribuutit 8.1 Kuivatusrakenteet ja vesihuolto Kaivojen attribuutit Attribuutti Nimi (yksilöllinen) Tunnus / numero Materiaali Kannen korkeusasema Pohjan korkeusasema Kaivon sisähalkaisija Seinämäpaksuus Inframodel -vastine name structlabel material elevrim elevsump diameter thickness Kaivon korkeus Tila (Suunniteltu, Olemassaoleva, ) Kansityyppi state rimtype Kaivon kannen materiaali Kaivon kannen kantavuus Kaivon kannen koko Kannen 2 D keskipiste Sakkapesän korkeus Sakkapesän tilavuus rimload rimdiameter rimcenter heightdeposit volumedeposit Pohjan paksuus Perustamistapaluokka Valmistaja Tuotenumero Omistaja Asennusvuosi constructiondate Käytöstä poisto vuosi Saneerausajankohta Saneeraustieto renewaldate renewaldesc 33

35 8.1.2 Putkien attribuutit Attribuutti Materiaali Korkeusaseman mittauspiste (vesijuoksu, putken laki) Kaltevuus Lujuusluokka Paineluokka Putken liitostyyppi Inframodel -vastine material elevtype slope strengthclass pressureclass jointtype Virtaussuunta Minimitaivutussäde Tila (Suunniteltu, Olemassaoleva, ) state Valmistaja Tuotenumero Omistaja Alkuperäinen asennusvuosi Käytöstä poisto vuosi Saneerausajankohta Saneeraustieto Materiaali renewaldate renewaldesc material 34

36 8.1.3 Rumpujen attribuutit Attribuutti Inframodel -vastine Tunnus Materiaali Ulkohalkaisija Sisähalkaisija Nimellishalkaisija diameter diameter Muoto Putkityyppi pipecode Perustamistapa Asema (päätierumpu, sivutierumpu) Pääteverhousmateriaali Tila Lujuusluokka state strengthclass Omistaja 35

37 9 Rakennepintataulukko Maa-, pohja- ja kalliorakenteet Olevat rakenteet ja rakennusosat Poistettava, siirrettävä ja suojattava kasvillisuus Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat rakenteet Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat järjestelmät Poistettavat ja siirrettävät maa- ja pengerrakenteet Poistettavat päällysrakenteet Poistettavat ja siirrettävät avo-ojat ja kaivannot Pilaantuneet maat ja rakenteet Poistettavat pilaantuneet maat ja rakenteet Eristerakenteet Muut poistettavat pilaantuneet maat ja rakenteet Perustusrakenteet Maanvaraiset perustukset Anturaperustukset Laattaperustukset Muut maanvaraiset perustukset Paaluperustukset Paalut Paalulaatat Paaluhatut Paaluhattujen ja -laattojen suojakerros Muut paaluperustukset Arinarakenteet Arinat Muut arinarakenteet Pohjarakenteet Vahvistetut maarakenteet Syvätiivistetyt maarakenteet Liuskapystyojitetut maarakenteet Stabiloidut maarakenteet Injektoidut maarakenteet Lujitetut maarakenteet Muut vahvistetut maarakenteet Suojaukset ja eristykset Roudaneristykset Lämmöneristykset (mm. putket) Pohjavedensuojaukset Radonkaasunsuojaukset Maaperän eristerakenteet Muut suojaukset ja eristykset 36

38 Kuivatusrakenteet Salaojaputket Salaojien tarkastuskaivot Salaojien tarkastusputket Avo-ojat ja -uomat Rumpuputket Imeytysrakenteet Muut kuivatusrakenteet Kallion tiivistys- ja lujitusrakenteet Kallioinjektoinnit Injektoidut kalliorakenteet Muut kallioinjektoinnit Mekaanisesti lujitetut kalliorakenteet Kalliopultitukset Kallioankkuroinnit Verkotukset Muut mekaanisesti lujitetut kalliorakenteet Ruiskubetonointirakenteet Ruiskubetonointipinnat Ruiskubetonoinnin salaojat Muut ruiskubetonointirakenteet Maaleikkaukset ja -kaivannot Maaleikkaukset Maaleikkaus, erittelemätön Maakaivannot Putki- ja johtokaivannot Rumpukaivannot Syvennykset ja kuopat Rakennus- ja siltakaivannot Massanvaihtoon kuuluvat kaivannot Muut maakaivannot Kaivannon tukirakenteet Elementtituet Ponttiseinät Settiseinät Patoseinät Porapaaluseinät Kaivinpaaluseinät Muut kaivannon tukirakenteet Vedenalaiset maaleikkaukset ja -kaivannot (ruoppaus) Muut vedenalaiset maaleikkaukset ja rakenteet Rakenteiden alitukset 37

39 Kallioleikkaukset, -kaivannot ja -tunnelit Kallioavoleikkaukset Irtilouhittu rakenne Muut kallioavoleikkaukset ja rakenteet Kalliokanaalit, -kuopat ja -syvennykset Muut kalliokanaalit, -syvennykset ja kuopat Kallioon louhittavat rakennus- ja siltakaivannot Muut kalliokaivannot Vedenalaiset kallioleikkaukset ja -kaivannot Muut vedenalaiset kallioleikkaukset ja -kaivannot ja rakenteet Jälkikäsitellyt kalliopinnat Maanalaiset kalliotilat Kallioon poratut reiät Kallioon poratut kaivot Muut kallioon porattavat rakenteet Penkereet, maapadot ja täytöt Penkereet Luiskatäyte Muut pengerrakenteet Maapadot ja aallonmurtajat Maapatojen tiivistesydämet Maapatojen tukipenkereet Aallonmurtajat Kaivantojen täytöt Asennusalustat Alkutäytöt Lopputäytöt Perustusten alustäytöt Rakenteiden ympärystäytöt Massanvaihtoon kuuluvat täytöt Johtokaivantojen virtaussulut Muut kaivantojen täytöt Päällys- ja pintarakenteet Ylin yhdistelmäpinta Väylärakenteen alapinta Alin yhdistelmäpinta Päällysrakenteen osat ja radan alusrakennekerrokset Suodatinrakenteet Suodatinkerrokset Suodatinkankaat Muut suodatinrakenteet Jakavat kerrokset, eristyskerrokset ja välikerrokset Jakavat kerrokset 38

40 Eristyskerrokset ratarakenteissa Välikerrokset ratarakenteissa Muut jakavat tai eristävät kerrokset Kantavat kerrokset Sitomattomat kantavat kerrokset Sidotut kantavat kerrokset Muut kantavat kerrokset Päällysteet ja pintarakenteet Sidotut päällysrakenteet Kulutuskerros Sidottu kantava kerros Pintaukset Ladottavat pintarakenteet Sitomattomat pintarakenteet Liikunta- ja virkistyspaikkojen pintarakenteet Erityispintarakenteet Muut päällysteet ja pintarakenteet Siirtymärakenteet Siirtymäkiilat Muut siirtymärakenteet Erityisrakenteet Piennartäyte Päällysrakenteen lujitteet Muut erityisrakenteet Reunatuet, kourut, askelmat ja eroosiosuojaukset Reunatuet, kourut, askelmat ja muurit Reunatuet Hulevesikourut Maastoaskelmat Muurit Muut reunatuet, kourut ja askelmat Luiskaverhoukset ja eroosiosuojaukset Luiskakennostot Kiviheitokkeet Kiviladokset Vahvisteverkot Luonnonmukaiset eroosiosuojaukset Muut luiskaverhoukset ja eroosiosuojaukset Kasvillisuusrakenteet Kasvualustat ja katteet Kasvualustat Katteet Muut alusta- ja katerakenteet Nurmikko- ja niittyverhoukset 39

41 Nurmikot Niityt Muut nurmi- ja niittyverhoukset Istutukset Puut Metsitykset Pensaat ja köynnökset Perennat Ryhmäruusut Muut kukat Kosteikko- ja vesikasvit Muut istutukset Ratojen päällysrakenteet Tukikerrokset ratarakenteissa Tukikerrokset Muut tukikerrokset Raiteet Ratakiskot Ratapölkyt Vaihteet Raiteen pintarakenteet Tasoristeyselementit Kävelykulkutiet Muut kiskorakenteet Järjestelmät Vesihuollon järjestelmät Jätevesiviemärit Jätevesiviemäriputket Jätevesiviemärin tarkastuskaivot Jätevesiviemärin tarkastusputket Jätevesiviemärin purkukaivot Liitosrakenteet (jätevesiviemärit) Jätevesipumppaamot Jätevesialtaat Erityisrakenteet (jätevesiviemärit) Muut jätevesiviemärirakenteet Hulevesiviemärit Hulevesiviemäriputket Hulevesiviemärien tarkastuskaivot Hulevesiviemärien tarkastusputket Hulevesiviemärin purkukaivot Liitosrakenteet (hulevesiviemärit) Hulevesipumppaamot (kuivatusvesipumppaamot) Hulevesialtaat 40

42 Erityisrakenteet (hulevesiviemärit) Muut hulevesiviemärirakenteet Vesijohdot Vesijohdon laitteet Liitosrakenteet (vesijohdot) Paineenkorotuspumppaamot Vesisäiliöt Erityisrakenteet Muut vesijohtorakenteet Veden ja jäteveden käsittelylaitokset Jätevedenpuhdistamot Vedenpuhdistamot Muut veden puhdistuslaitokset Pysyvät pohjaveden alennusrakenteet Turvallisuusrakenteet ja opastusjärjestelmät Kaiteet, johteet ja törmäyssuojat Kaiteet Kokoonpainuvat kaiteen päät Törmäysvaimentimet Päätepuskimet Laiva- ja uittojohteet Muut kaiteet, johteet ja törmäyssuojat Aidat, puomit ja portit Aidat Portit Puomit Liikenne-esteet Muut aidat Reunapaalut ja pollarit Reunapaalut Pollarit Muut reunapaalut ja pollarit Suoja- ja varoitusrakenteet Kiipeämisesteet Varoitusraidoitukset Kilvet ja merkinnät Muut suojaavat tai varoittavat rakenteet Erityisrakenteet Hidasterakenteet Muut ajonopeutta rajoittavat rakenteet Opastus- ja ohjausjärjestelmät Liikenne- ja opastusmerkit Liikennevalot ja valo-opasteet Tiemerkinnät Informaatiotaulut 41

43 Laitekilvet Muut opastavat ja ohjaavat järjestelmät Muut turvallisuusrakenteet ja opastusjärjestelmät Sähkö-, tele- ja konetekniset järjestelmät Sähkön- ja tiedonsiirtorakenteet Maakaapelirakenteet Ilmajohtorakenteet Maadoitukset Muut sähkön- ja tiedonsiirtorakenteet Kaapeleiden putkien ja johtojen suojarakenteet Kaapelisuojausrakenteet Suojauselementit Kaapelikaivot Muut kaapeleihin liittyvät rakenteet Pylväs- ja tukirakenteet Pylväät Ilmajohtojen kannatinrakenteet Mastot Portaalit Muut kannatusrakenteet Muuntamot ja keskukset Sähkönjakelun muuntamot Sähkönjakelun erotinasemat Sähkönjakelun jakokaapit Sähkökeskukset Muut muuntamot ja keskukset Laitetilat, kojut ja kaapit Laitetilat ja kojut Kaapit Muut laitetilat, kojut ja kaapit Valaistusrakenteet Valaisinpylväät Valaisinvarret Valaisimet Lamput Sähkönjakolaitteet Valaistuksen keskukset Muut valaistusrakenteet Sähkö-, tele- ja konetekniset laitteet Sulkujen porttikoneistot Ilmapumppaamot Varavoimakoneet Apusähköjärjestelmät (UPS) Henkilö- ja tavarankuljetuslaitteet Erilliset järjestelmät 42

44 Muut sähkö-, tele- ja konetekniset laitteet Erityiset sähkön- ja tiedonsiirtorakenteet Radan sähkön- ja tiedonsiirtorakenteet Lentoliikenteen sähkön- ja tiedonsiirtorakenteet Vesiliikenteen sähkön- ja tiedonsiirtorakenteet Lämmön- ja kaasunsiirtojärjestelmät Kaukolämpöjohdot Kaukolämpöputket Johtojen liitosrakenteet Porausliitoshaarat Kaukolämmön kaivot Kaukolämpöverkon varusteet Välipumppaamot ja lämmönsiirrinasemat Mittauskeskukset Muut kaukolämpörakenteet Kaukojäähdytysjohdot Kaukojäähdytysputket Johtojen liitosrakenteet Porausliitoshaarat Kaukojäähdytyksen kaivot Kaukojäähdytysverkon varusteet Välipumppaamot Mittauskeskukset Muut kaukojäähdytysrakenteet Sulanapitojärjestelmä Putkistot Lämmönjakokeskukset Säätöjärjestelmät Mittauskeskukset Muut sulanapitojärjestelmän rakenteet Maakaasuputkisto Siirtoputkisto (korkeapaineinen putkisto) Jakeluputkisto Käyttöputkisto Kaasuputkiston asemat Muut maakaasuputkistojen rakenteet Ilmanvaihtojärjestelmät Tuuletusjärjestelmät Tuuletusjärjestelmän puhaltimet Savunpoistojärjestelmät Savunpoistojärjestelmän puhaltimet Muut ilmanvaihtojärjestelmät 43

45 Erittelemättömät rakennustekniset rakennusosat Betonirakenteet Teräsrakenteet Puurakenteet Sillat Sillan tukirakenteet Päätytuet Välituet Sillan tukirakenteiden eristykset Sillan tukirakenteiden verhoukset Muut sillan tukirakenteet Sillan päällysrakenteet Betonirakenteet päällysrakenteessa Betonielementtirakenteet päällysrakenteessa Teräsrakenteet päällysrakenteessa Puurakenteet päällysrakenteessa Kivirakenteet päällysrakenteessa Päällysrakenteen pintojen verhoukset Muut sillan päällysrakenteet Sillan kannen pintarakenteet Eristys Eristyksen suojaus Sillan päällyste Muut sillan kannen pintarakenteet Sillan varusteet ja laitteet Liikuntasaumat Laakerit ja nivelet Koneistot ja ohjaamot Siirtymälaatat Suojalaitteet Sillan maadoitus Tukikerroksen katkaisulaite Kuivatuslaitteet Muut sillan varusteet ja laitteet Laiturit Laiturien tukirakenteet Laiturien päällys- ja pintarakenteet Laituritaso Laiturien varusteet ja laitteet Tihtaalit ja paalut Nosturiradat Logistiset järjestelmät Muut laiturien varusteet ja laitteet Muut laiturirakenteet 44

46 Perustus- ja tukirakenteet Perustukset ja siirtymälaatat Kasuuniperustukset Siirtymälaatat Muut perustusrakenteet Tukimuurit, -seinät ja portaat Tukimuurit (> 700 mm) Tukiseinät Kivikorit Portaat Muut tukirakenteet Muut perustus- ja tukirakenteet Ympäristörakenteet Suojaus- ja vaimennusrakenteet Meluseinät Melukaiteet Tärinänvaimennusrakenteet Muut vaimentavat rakenteet Ympäristön taiderakenteet Ympäristötaide Rakennelmat ja kalusteet Suojat Katokset Varastot Suojien varusteet ja kalusteet Muut suojat Kalusteet ja varusteet Leikki- ja oleskelualueiden kalusteet ja varusteet Liikunta- ja virkistyspaikkojen kalusteet ja varusteet Liikennealueiden kalusteet ja varusteet Taideteokset Muut kalusteet ja varusteet Vesiliikenteen rakenteet ja padot Padot ja patorakenteet Säännöstelypadot Tulvapumppaamot Muut padot ja patorakenteet Sulkurakenteet Sulkuportit Sulkukammiot Muut sulkurakenteet 45

Built Environment Process Re-engineering PRE

Built Environment Process Re-engineering PRE Built Environment Process Re-engineering PRE AP2 Standardit ja rajapinnat 5.3.2012 InfraBIM -nimikkeistö (suunnittelu-, mittaus- ja tietomallinimikkeistö) 2 Built Environment Process Re-engineering PRE

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Käyttäjälle... 3

Sisällysluettelo. Käyttäjälle... 3 Käyttäjälle..................................... 3 Sisällysluettelo................................. 5 Johdanto..................................... 19 Tekniset vaatimukset........................... 29

Lisätiedot

MÄENPÄÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, URAKKAVAIHE 2

MÄENPÄÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, URAKKAVAIHE 2 PUNKALAITUMEN KUNTA TEKNISET PALVELUT LIITE URAKKATARJOUKSEEN: MÄENPÄÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, URAKKAVAIHE 2 rakentaminen kokonaisurakkana 14.7.2014 Työ n:o 12055 MÄENPÄÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN

Lisätiedot

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 30.5.2014 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 2 SISÄLLYSLUETTELO 1-50 Yleiset perusteet... 3 10 Maaperä... 3 50 Mittaustyöt... 3 1000 Maa-,

Lisätiedot

LIITE 2. Mallinnustarkkuus/-tapa Lähtökohtaisesti ei mallinneta. Voidaan sopia hankekohtaisesti. Mallinnustaso

LIITE 2. Mallinnustarkkuus/-tapa Lähtökohtaisesti ei mallinneta. Voidaan sopia hankekohtaisesti. Mallinnustaso 0 1 2 3 H Mallinnus ja sen tarkkuustaso sovitaan hankekohtaisesti Mallinnustarkkuus/-tapa Lähtökohtaisesti ei mallinneta. Voidaan sopia hankekohtaisesti. Mittaus tai teoreettinen. Mallinnetaan osan ulkopinnat

Lisätiedot

LIITE 1. Mallinnustarkkuus/-tapa Lähtökohtaisesti ei mallinneta. Voidaan sopia hankekohtaisesti. Mallinnustaso

LIITE 1. Mallinnustarkkuus/-tapa Lähtökohtaisesti ei mallinneta. Voidaan sopia hankekohtaisesti. Mallinnustaso 0 1 2 3 H Mallinnus ja sen tarkkuustaso sovitaan hankekohtaisesti Mallinnustarkkuus/-tapa Lähtökohtaisesti ei mallinneta. Voidaan sopia hankekohtaisesti. Mittaus tai teoreettinen. Mallinnetaan osan ulkopinnat

Lisätiedot

PRE/infraBIM tietomallivaatimukset ja ohjeet

PRE/infraBIM tietomallivaatimukset ja ohjeet PRE/infraBIM tietomallivaatimukset ja ohjeet Osa 5 5.3.2014 Pöyry Finland Oy / Aki Leislahti, Ilkka Puustinen, Harri Sivonen, Markus Lakanen, 1 (16) Dokumentin versiohistoria Versio Päiväys Tekijä Kuvaus

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Käyttäjälle... 3

Sisällysluettelo. Käyttäjälle... 3 Käyttäjälle..................................... 3 Sisällysluettelo................................. 5 Johdanto..................................... 11 Tekniset vaatimukset 31000 Vesihuolto.............................

Lisätiedot

Yleiset inframallivaatimukset YIV 2015

Yleiset inframallivaatimukset YIV 2015 Osa 5.3 Koekäyttöön ja pilotointiin 5.5.2015 1 (23) LIITE 1 Versiointisivu Dokumentin versiohistoria Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.9 21.4.2015 Petteri Palviainen pilotointia varten 2 (23) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Tie- ja ratahankkeiden CAD-suunnitelmapiirustukset. Tasojako-ohje 13.3.2008

Tie- ja ratahankkeiden CAD-suunnitelmapiirustukset. Tasojako-ohje 13.3.2008 Tie- ja ratahankkeiden CAD-suunnitelmapiirustukset Tasojako-ohje 13.3.2008 Tie- ja ratahankkeiden CAD-suunnitelmapiirustukset Tasojako-ohje 13.3.2008 Suunnittelu- ja toteuttamisvaiheen ohjaus Tiehallinto

Lisätiedot

Yleiset inframallivaatimukset YIV 2015

Yleiset inframallivaatimukset YIV 2015 Laadunvarmistus Tekniikkalajien yhteensovittaminen Vuorovaikutus ja yhteistyö Ohjaus ja koordinointi Inframallintaminen Lähtötietojen hankinta ja harmonisointi Suunnittelu, rakentaminen, infran hallinta

Lisätiedot

Hausjärven kunta Maa-,pohja- ja kalliorakenteet. Muutos-ja yksikköhintaluettelo

Hausjärven kunta Maa-,pohja- ja kalliorakenteet. Muutos-ja yksikköhintaluettelo Hausjärven kunta Muutos-ja intaluettelo Pionkaarteen alueen kunnallistekniikan ja vesiuollon rakentaminen Jokainen inta on täysin itsenäinen ja muista riippumaton.yksikköintoiin on sisällytettävä nimikkeen

Lisätiedot

1135 Opastustaulun siirto < 10 m2 kpl 2 Liikenneviraston juna-aseman opasteet

1135 Opastustaulun siirto < 10 m2 kpl 2 Liikenneviraston juna-aseman opasteet MÄÄRÄLUETTELO Projekti: 02 Konsulttilaskenta > Ramboll > Bredanportti Laskelma: Bredanportti, rakennussuunnitelma Työnumero: 2256 Hankkeen tyyppi: Dokumentin luoja: Dokumentin omistaja: Viimeinen muokkaaja:

Lisätiedot

Yleiset inframallivaatimukset YIV2014

Yleiset inframallivaatimukset YIV2014 Osa 5.3 Väylärakenteen toteumamallin vaatimukset ja -ohjeet 3.12.2014 Yleiset inframallivaatimukset YIV2014 1 (25) LIITE 1 Versiointisivu Dokumentin versiohistoria Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 3.12.2014

Lisätiedot

INFRA 2006 Rakennusosa- ja hankenimikkeistö

INFRA 2006 Rakennusosa- ja hankenimikkeistö INFRA 2006 Rakennusosa- ja hankenimikkeistö Lausuntoversio 2.1 / 23.9.2008 / RTS 08:42 21.8.2007 Vahvistetut muutokset versioon 2.0 vihreä Ehdotetut muutokset versioon 2.0 punainen 1000 Maa-, pohja- ja

Lisätiedot

INFRA 2006 Rakennusosa- ja hankenimikkeistö Versio 2.0

INFRA 2006 Rakennusosa- ja hankenimikkeistö Versio 2.0 INFRA 2006 Rakennusosa- ja hankenimikkeistö Versio 2.0 PT 19 Infra nimikkeistön päätoimikunta vahvistanut 10.8.2006 1000 Maa-, pohja- ja kalliorakenteet 1100 Olevat rakenteet ja rakennusosat 1200 Pilaantuneet

Lisätiedot

Yleiset inframallivaatimukset YIV 2015

Yleiset inframallivaatimukset YIV 2015 Osa 5.1 5.1 Rakennussuunnitelmavaiheen maa-, pohja- ja kalliorakenteet sekä päällys- ja Laadunvarmistus Tekniikkalajien yhteensovittaminen Vuorovaikutus ja yhteistyö Ohjaus ja koordinointi Inframallintaminen

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA LIITE URAKKATARJOUKSEEN: JOKIKUJA

PORNAISTEN KUNTA LIITE URAKKATARJOUKSEEN: JOKIKUJA PORNAISTEN KUNTA LIITE URAKKATARJOUKSEEN: 31.3.2017 2(6) Rakennusaikana mahdollisesti tehtävät lisä- ja muutostyöt hinnoitellaan noudattaen jäljempänä mainittuja yksikköhintoja. Yksikköhintojen tulee vastata

Lisätiedot

Laturakan asemakaava-alueen katujen, kevyen liikenteen väylien ja ulkoilureitin rakentaminen sekä Rakkavaarantien suojatiejärjestelyt TYÖSELOSTUS

Laturakan asemakaava-alueen katujen, kevyen liikenteen väylien ja ulkoilureitin rakentaminen sekä Rakkavaarantien suojatiejärjestelyt TYÖSELOSTUS Laturakan asemakaava-alueen katujen, kevyen liikenteen väylien ja ulkoilureitin rakentaminen sekä Rakkavaarantien suojatiejärjestelyt TYÖSELOSTUS 25.3.2015 2 (10) Sisältö RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT...

Lisätiedot

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä SILLAN MÄÄRÄLUETTELO (sisältäen kulmatukimuurin raudoitusluettelon) 10.6.2010 Hannikaisenkatu

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMISTO

KOKEMÄEN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMISTO KOKEMÄEN KAUPUNKI KÄRÄJÄTIEN PARANTAMINEN RAKENTAMALLA KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ rakentaminen kokonaisurakkana 14.6.2012 Työ n:o 9067 KOKEMÄEN KAUPUNKI 2(12) SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ... 4 TOIMINNAN JÄRJESTELYT

Lisätiedot

26.1. 2004 Jani Kemppainen

26.1. 2004 Jani Kemppainen Huom! Kommentteja 130204: - radan sähkö- ja turvalaitteet? - viherpuoli riittävästi käsitelty? Lea laittaa VYL:iin - onko jokainen otsikkotaso itsenäinen? Laitettava itsenäisiksi 1. Tuotanto-osia ei ole

Lisätiedot

30.10.2009. InfraRYL mitä ja kenelle? RYL:n oikeudellinen asema. Yhteisen infranimikkeistön etuja. Uudet laatuvaatimukset InfraRYL 2006.

30.10.2009. InfraRYL mitä ja kenelle? RYL:n oikeudellinen asema. Yhteisen infranimikkeistön etuja. Uudet laatuvaatimukset InfraRYL 2006. Uudet laatuvaatimukset InfraRYL 2006 Hulevesiviemärin rakentamisen uudet laatuvaatimukset -InfraRYL 2006 Reijo Järvinen 30.10.2009 Sisältö Mikä on InfraRYL Rakennusosanimikkeistö Määrämittausohje Tekniset

Lisätiedot

Laskelman kustannukset yhteensä: 1000 Maa- pohja- ja kalliorakenteet 1100 Olevat rakenteet ja rakennusosat 1140 Poistettavat ja siirrettävät maa- ja

Laskelman kustannukset yhteensä: 1000 Maa- pohja- ja kalliorakenteet 1100 Olevat rakenteet ja rakennusosat 1140 Poistettavat ja siirrettävät maa- ja KUSTANNUSARVIO NIMIKKEITTÄIN Projekti: Laskelma: Työnumero: Hankkeen tyyppi: Dokumentin luoja: Vastuuhenkilö: Viimeisin muokkaaja: Raportoija: Asiakas: Projektipäällikkö: Aluekerroin: Kustannusindeksi:

Lisätiedot

TYÖSELOSTUS TYÖNUMERO:E27329 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI K1 HUHTOTIE/MUSTANLAMMENTIE K2 RUKANTIE 13.11.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY. Mäkelininkatu 17 A 90100 Oulu

TYÖSELOSTUS TYÖNUMERO:E27329 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI K1 HUHTOTIE/MUSTANLAMMENTIE K2 RUKANTIE 13.11.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY. Mäkelininkatu 17 A 90100 Oulu TYÖNUMERO:E27329 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI K1 HUHTOTIE/MUSTANLAMMENTIE K2 RUKANTIE SWECO YMPÄRISTÖ OY Mäkelininkatu 17 A 90100 Oulu S w e co Ympä r is t ö O y PL 88, 00521 Helsinki Mäkelininkatu 17 A, 90100

Lisätiedot

PRE/infraBIM tietomallivaatimukset ja ohjeet

PRE/infraBIM tietomallivaatimukset ja ohjeet PRE/infraBIM tietomallivaatimukset ja ohjeet Osa 4 Tekijät xxxx/yyyy aaaaa,bbbbb 28.2.2014 1 (33) Taavi Dettenborn Dokumentin versiohistoria Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 28.2.2014 Taavi Detenborn 2

Lisätiedot

BuildingSMART Finland. InfraBIM -nimikkeistö (suunnittelu-, mittaus- ja tietomallinimikkeistö) v. 1.6

BuildingSMART Finland. InfraBIM -nimikkeistö (suunnittelu-, mittaus- ja tietomallinimikkeistö) v. 1.6 InfraBIM -nimikkeistö (suunnittelu-, mittaus- ja tietomallinimikkeistö) v. 1.6 Dokumentin versiohistoria Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 1.5 5.3.2012 1.51 21.1.2014 Liitteiden (mallikuvien) päivitys 1.6 18.1.2016

Lisätiedot

PRE/infraBIM tietomallivaatimukset ja -ohjeet

PRE/infraBIM tietomallivaatimukset ja -ohjeet Osa 6 22.5.2014 1 (23) Dokumentin versiohistoria Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 10.09.2013 12.9.2013 5.11.2013 7.3.2014 9.4.2013 Aki Leislahti Ilkka Puustinen Markus Lakanen Tiina Karjalainen

Lisätiedot

PRE/inframallin vaatimukset ja -ohjeet

PRE/inframallin vaatimukset ja -ohjeet Osa 11.3 Väylärakenteen toteumamallin vaatimukset ja -ohjeet 30.4.2014 1 (31) LIITE 1 Versiointisivu Dokumentin versiohistoria Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 30.4.2014 Petteri Palviainen Ohjeen ensimmäinen

Lisätiedot

Infra-nimikkeistön laajennus, esiselvitys 29.12.2009

Infra-nimikkeistön laajennus, esiselvitys 29.12.2009 Infra-nimikkeistön laajennus, esiselvitys 29.12.2009 1000 Maa-, pohja- ja kalliorakenteet Tarkennustarve päätasoilla Lisätarkenne Luokitus Ominaisuus 1 Ominaisuus 2 Ominaisuus 3 Oleva/suunniteltu/mitattu

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Sisällysluettelo. Käyttäjälle

Sisällysluettelo. Sisällysluettelo. Käyttäjälle Sisällysluettelo Käyttäjälle Johdanto 21000 Päällysrakenteen osat ja radan alusrakennekerrokset 21100 Suodatinrakenteet... 18 21110 Suodatinkerrokset... 18 21110.1 Suodatinkerroksen materiaalit... 18 21110.2

Lisätiedot

Suunnitteluohje. HKR - Kadunsuunnittelun inframalliohje

Suunnitteluohje. HKR - Kadunsuunnittelun inframalliohje Suunnitteluohje HKR - Kadunsuunnittelun inframalliohje Helsingin kaupungin rakennusvirasto 1.9.2014 Kadunsuunnittelun inframalliohje 2/20 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Liittyvät ohjeet... 4 3 Ohjeen

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN ASEMAKAAVA- ALUEEN KUNNALLISTEKNII- KAN YLEISSUUNNITELMA

HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN ASEMAKAAVA- ALUEEN KUNNALLISTEKNII- KAN YLEISSUUNNITELMA Vastaanottaja Hollolan kunta Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä 6.11.2014 Viite 1510014712 HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN ASEMAKAAVA- ALUEEN KUNNALLISTEKNII- KAN YLEISSUUNNITELMA HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN

Lisätiedot

Viikinrannan koira-aitaus

Viikinrannan koira-aitaus HELSINGIN KAUPUNKI Katu- ja puisto-osasto MA403-3 Viikinrannan koira-aitaus TYÖSELOSTUS 20.10.2014 HELSINGIN KAUPUNKI Työselostus 2 (10) Sisältö RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 4 RAKENNUSHANKKEEN KUVAUS...

Lisätiedot

Sillan kustannusarvio

Sillan kustannusarvio Sillan kustannusarvio Sillan kustannusarvio Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2008 Kansikuva: Vihantasalmen silta Mäntyharjussa / Heikki Heiniö Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/sillat)

Lisätiedot

InfraTM / SKOL. InfraBIM-nimikkeistö (suunnittelu-, mittaus- ja tietomallinimikkeistö)

InfraTM / SKOL. InfraBIM-nimikkeistö (suunnittelu-, mittaus- ja tietomallinimikkeistö) InfraTM / SKOL InfraBIM-nimikkeistö (suunnittelu-, mittaus- ja tietomallinimikkeistö) Esiselvitys Versio 1.2 Muutoshistoria Versio Päivämäärä Selitys Tekijä(t) 1.1 25.1.2010 Loppuraportti JLi, SLa 1.2

Lisätiedot

R/A. Kårkulla Samkommun. Liikennejärjestelyiden parantaminen, Kirjala RAKENNUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS

R/A. Kårkulla Samkommun. Liikennejärjestelyiden parantaminen, Kirjala RAKENNUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS R/A Kårkulla Samkommun Liikennejärjestelyiden parantaminen, RAKENNUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS 28.8.2017 Rakennussuunnitelma 1 (7) SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 2 0650 MITTAUSTYÖT 3 0651 Koordinaatti-

Lisätiedot

Built Environment Process Re-engineering PRE

Built Environment Process Re-engineering PRE Built Environment Process Re-engineering PRE AP3 Suunnittelun ja rakentamisen uudet prosessit Sami Snellman 17.10.2012 Väylärakenteen toteutusmallin laatimisohje SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 4 1.1. Yleistä

Lisätiedot

1832 Alkutäytöt Alkutäyttö sorasta m3rtr , kuljetuksen lisäkustannus (5-10 km), alkutäytöt

1832 Alkutäytöt Alkutäyttö sorasta m3rtr , kuljetuksen lisäkustannus (5-10 km), alkutäytöt KUSTANNUSARVIO NIMIKKEITTÄIN Projekti: Laskelma: Työnumero: Hankkeen tyyppi: Dokumentin luoja: 2 Konsultit > Ramboll Oy Karhunmäki_2017_alue_Juoksupolku_vesih uolto Investointi Lauri Jauhiainen Vastuuhenkilö:

Lisätiedot

Mustolan risteyssilta VT13/Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19188. Sillan määräluettelo

Mustolan risteyssilta VT13/Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19188. Sillan määräluettelo Sivu 1 (7) Mustolan risteyssilta VT13/Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19188 Teräsbetoninen ulokelaattasilta (Bul) Jännemitta (m) (2,25) + 8 + 10 + 8 + (2,25) Hyödyllinen leveys (m) 11 Vapaa-aukko

Lisätiedot

Urjalan kunta LÄHILIIKUNTAPAIKKA, RAKENNUSSUUNNITELMA. Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYLn mukaan

Urjalan kunta LÄHILIIKUNTAPAIKKA, RAKENNUSSUUNNITELMA. Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYLn mukaan 1 Urjalan kunta LÄHILIIKUNTAPAIKKA, RAKENNUSSUUNNITELMA Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYLn mukaan Infrasuunnittelu Tampere 11.9.2015 2 (7) 0 YLEISTÄ 01 Tilaaja Urjalan kunta Tampereentie

Lisätiedot

23.5.2012. Yksikköhintojen sisällössä noudatetaan soveltuvin osin InfraRYLin määrämittausperusteita.

23.5.2012. Yksikköhintojen sisällössä noudatetaan soveltuvin osin InfraRYLin määrämittausperusteita. YKSIKKÖHINTALUETTELO 1 (5) YKSIKKÖHINTALUETTELO Urakkatarjouspyyntöönne viitaten tarjoudumme suorittamaan Nurmijärven Syrjälän koulun lähiliikuntaalueen rakennusurakan lisä- ja muutostyöt tämän yksikköhintaluettelon

Lisätiedot

Ylä-Levin kaava-alueen katujen ja ympäristön rakentaminen, vaihe 1

Ylä-Levin kaava-alueen katujen ja ympäristön rakentaminen, vaihe 1 Ylä-Levin kaava-alueen katujen ja ympäristön rakentaminen, vaihe 1 HANKEKOHTAINEN TYÖSELOSTUS URAKKALASKENTAA VARTEN 14.5.2014 2 (17) Sisältö RAKENNUSHANKKEEN KUVAUS... 4 SUUNNITTELIJAT, ASIANTUNTIJAT...

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA. PALONUMMENKAARI (plv. 0-120) ja PALONUMMENMÄKI TYÖSELOSTUS

SIUNTION KUNTA. PALONUMMENKAARI (plv. 0-120) ja PALONUMMENMÄKI TYÖSELOSTUS SIUNTION KUNTA PALONUMMENKAARI (plv. 0-120) ja PALONUMMENMÄKI TYÖSELOSTUS SIUNTION KUNTA Työselostus 2 (8) Sisältö RAKENNUSHANKKEEN KUVAUS... 3 SUUNNITTELIJAT, ASIANTUNTIJAT... 3 TEKNISET VAATIMUKSET...

Lisätiedot

YKSIKKÖHINTALUETTELO YKSIKKÖHINTALUETTELO 1 (7) 24.5.2012

YKSIKKÖHINTALUETTELO YKSIKKÖHINTALUETTELO 1 (7) 24.5.2012 YKSIKKÖHINTALUETTELO 1 (7) YKSIKKÖHINTALUETTELO Urakkatarjouspyyntöönne viitaten tarjoudumme suorittamaan Nurmijärven Kirkonkylän liikuntapuiston maanrakennusurakan lisä- ja muutostyöt tämän yksikköhintaluettelon

Lisätiedot

Yleiset inframallivaatimukset YIV2015

Yleiset inframallivaatimukset YIV2015 Laadunvarmistus Tekniikkalajien yhteensovittaminen Vuorovaikutus ja yhteistyö Ohjaus ja koordinointi Inframallintaminen Lähtötietojen hankinta ja harmonisointi Suunnittelu, rakentaminen, infran hallinta

Lisätiedot

INFRA MÄÄRÄMITTAUSOHJE

INFRA MÄÄRÄMITTAUSOHJE RTS 05:36 INFRA MÄÄRÄMITTAUSOHJE Luonnos: ver4.18_infra_määrämittausohje Sisällysluettelo: 1 Maa-, pohja- ja kalliorakenteet...3 11 Olevat ja poistettavat rakenteet ja rakennusosat...3 12 Pilaantuneet

Lisätiedot

Uudet tietosisällöt infrarakentajille RT tietoväylässä. Koneyrittäjien Maarakennuspäivä. Sirpa Väisänen,

Uudet tietosisällöt infrarakentajille RT tietoväylässä. Koneyrittäjien Maarakennuspäivä. Sirpa Väisänen, Uudet tietosisällöt infrarakentajille RT tietoväylässä Koneyrittäjien Maarakennuspäivä Sirpa Väisänen, 7.4.2017 1 Rakennustiedon toiminta Rakennustietosäätiö RTS > Rakennusalan puolueeton vaikuttaja ja

Lisätiedot

Avo-ojan ja maakaivannon tekeminen (rummut, avo-ojat, salaojat) Rumpu M 315 L= 8 m. Rumpu M315 L=10 m

Avo-ojan ja maakaivannon tekeminen (rummut, avo-ojat, salaojat) Rumpu M 315 L= 8 m. Rumpu M315 L=10 m 1(5) Liite Koukkuniemen alueen katujen ja vesihuollon rakentamisen urakkatarjoukseen. YKSIKKÖHINTALUETTELO, TÄYTETÄÄN KAIKKI KOHDAT Kokonaishintaurakkaan sisältymättömien töiden varalta ilmoitetaan seuraavat

Lisätiedot

TUOTE(tieto)MALLIT Espoon pilottikohteiden urakoiden hankintaprosessi. Harri Tanska, Espoon kaupunki 5.2.2013 Infra FIMBIM Pilottipäivä

TUOTE(tieto)MALLIT Espoon pilottikohteiden urakoiden hankintaprosessi. Harri Tanska, Espoon kaupunki 5.2.2013 Infra FIMBIM Pilottipäivä TUOTE(tieto)MALLIT Espoon pilottikohteiden urakoiden hankintaprosessi Harri Tanska, Espoon kaupunki 5.2.2013 Infra FIMBIM Pilottipäivä Miten tuotemallisuunnittelu eroaa perinteisestä suunnittelusta? Käytännössä

Lisätiedot

InfraFINBIM pilotti 09: Vt 14 Savonlinna Laitaatsalmen tie-, rata ja syväväyläsuunnitelman laatiminen

InfraFINBIM pilotti 09: Vt 14 Savonlinna Laitaatsalmen tie-, rata ja syväväyläsuunnitelman laatiminen LOPPURAPORTTI 1 (21) BUILT ENVIRONMENT PROCESS RE-ENGINEERING (PRE) WP5: InfraFINBIM Pilotti 09: Vt 14 Savonlinna Laitaatsalmen tie-, rata ja syväväyläsuunnitelman laatiminen LOPPURAPORTTI Laatinut: Niklas

Lisätiedot

Yleiset inframallivaatimukset YIV 2014

Yleiset inframallivaatimukset YIV 2014 Yleiset inframallivaatimukset YIV 2014 Osa 7 RAKENNUSTEKNISET RAKENNUSOSAT A- Insinöörit Suunnittelu Oy/Minna Salonsaari, Jarkko Savolainen, Liikennevirasto/Heikki Myllymäki 27.6.2014 2 (16) Dokumentin

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KANAVAPUISTONKUJA RAKENTAMINEN

ORIMATTILAN KAUPUNKI KANAVAPUISTONKUJA RAKENTAMINEN ORIMATTILAN KAUPUNKI KANAVAPUISTONKUJA RAKENTAMINEN Rakennustapaselostus 24.11.2015 y-tunnus: 2239171-9 POP 561211-2287666 Sisällys YLEISTÄ 3 Rakennuttajat 3 Suunnittelija 3 Rakennuskohde 3 Rakennustyö

Lisätiedot

TAIMINKUJAN, IRJANKUJAN JA PAAVONKUJAN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELU, HATTULA

TAIMINKUJAN, IRJANKUJAN JA PAAVONKUJAN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELU, HATTULA TAIMINKUJAN, IRJANKUJAN JA PAAVONKUJAN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELU, HATTULA Hattulan kunta Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYL 2006 mukaan TYÖSELITYS 2(11) YLEISTÄ 01 Tilaaja Hattulan

Lisätiedot

PRE/infraBIM tietomallivaatimukset ja ohjeet

PRE/infraBIM tietomallivaatimukset ja ohjeet PRE/infraBIM tietomallivaatimukset ja ohjeet Osa 6 RAKENNUSTEKNISET RAKENNUSOSAT A-Insinöörit Suunnittelu Oy/Minna Salonsaari, Jarkko Savolainen, Liikennevirasto/Heikki Myllymäki 12.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Sulkutien alikulkukäytävä VT13/Lappeenranta Suunnitelman numero R15/ Sillan määräluettelo

Sulkutien alikulkukäytävä VT13/Lappeenranta Suunnitelman numero R15/ Sillan määräluettelo Sivu 1 (5) Sulkutien alikulkukäytävä VT13/Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19189 Teräsbetoninen laattakehäsilta II (BlkII) Jännemitta (m) 5,4 Hyödyllinen leveys (m) 12,9...13,6 Vapaa-aukko (m) 5 Vinous

Lisätiedot

KAUSTISEN KUNTA RAKENNUSSUUNNITELMA OPISTONTIEN LEVENTÄMINEN TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS

KAUSTISEN KUNTA RAKENNUSSUUNNITELMA OPISTONTIEN LEVENTÄMINEN TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS KAUSTISEN KUNTA OPISTONTIEN LEVENTÄMINEN RAKENNUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS KAUSTISEN KUNTA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS Päivämäärä 31.5.2016 Laatija Tarkastaja Eino Kattilakoski Mikko Uljas Kuvaus

Lisätiedot

Liite 3, Lauttapaikan linjauksen siltavaihtoehdot; Riippusilta ja vinoköysisilta

Liite 3, Lauttapaikan linjauksen siltavaihtoehdot; Riippusilta ja vinoköysisilta Liite 3, Lauttapaikan linjauksen siltavaihtoehdot; Riippusilta ja vinoköysisilta 1. Yleispiirustus v. 1992, kaksipyloninen riippusilta 2. Yleispiirustus v. 1992, kolmipyloninen riippusilta 3. Luonnospiirustus,

Lisätiedot

SAUNANIEMI II A KAAVA-ALUE, KATU- JA RAKENNUSSUUNNITTELU HANKEKOHTAINEN TYÖSELOSTUS

SAUNANIEMI II A KAAVA-ALUE, KATU- JA RAKENNUSSUUNNITTELU HANKEKOHTAINEN TYÖSELOSTUS 1 ESPOON KAUPUNKI TEKNINEN KESKUS Katu- ja Viherpalvelut SAUNANIEMI II A KAAVA-ALUE, KATU- JA RAKENNUSSUUNNITTELU HANKEKOHTAINEN TYÖSELOSTUS H. Rautio / S. Anttila Tarkastaja: Hyväksyjä: /. 2012 /. 2012

Lisätiedot

Yleiset inframallivaatimukset YIV 2015

Yleiset inframallivaatimukset YIV 2015 Yleiset inframallivaatimukset YIV 2015 Osa 7 RAKENNUSTEKNISET RAKENNUSOSAT Ohjaus ja koordinointi Laadunvarmistus Lähtötietojen hankinta ja mallintaminen Inframallintaminen Vuorovaikutus ja yhteistyö Suunnittelu

Lisätiedot

Oulaistenkosken silta, Oulainen

Oulaistenkosken silta, Oulainen Oulaistenkosken silta, Oulainen Suunnitelma n:o R15/7883 Määrä- ja yksikköhintaluettelo Teräsbetoninen jatkuva ontelopalkkisilta (Bjop) Jännemitta 22,0+27,50+22,0 m Hyödyllinen leveys 14,10 m Vinous 0

Lisätiedot

Kuorevirran liikunta-alue: uimahallin pysäköintialueen parantaminen, Kiuruvesi Rakennussuunnitelma

Kuorevirran liikunta-alue: uimahallin pysäköintialueen parantaminen, Kiuruvesi Rakennussuunnitelma parantaminen, Kiuruvesi Rakennussuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO 30.4.2012 1. YHTEISET ASIAKIRJAT Rakennussuunnitelman sisällysluettelo 30.4.2012 Hankekohtainen työselostus 30.4.2012 Määräluettelo 30.4.2012

Lisätiedot

0,91 137,00 (2005=100) 1.4.2014 Laskelman kustannukset yhteensä: 960 900

0,91 137,00 (2005=100) 1.4.2014 Laskelman kustannukset yhteensä: 960 900 KUSTANNUSARVIO RYHMITTÄIN Projekti: Laskelma: Työnumero: Hankkeen tyyppi: Dokumentin luoja: Vastuuhenkilö: Viimeinen muokkaaja: Raportoija: Asiakas: Projektipäällikkö: Aluekerroin: Kustannusindeksi: Päivämäärä:

Lisätiedot

Akkamäen risteyssilta Vt 13, Kokkola - Nuijamaa / Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19459. Sillan määräluettelo. KaS (Kaakkois-Suomi)

Akkamäen risteyssilta Vt 13, Kokkola - Nuijamaa / Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19459. Sillan määräluettelo. KaS (Kaakkois-Suomi) Sivu 1 (6) KaS (Kaakkois-Suomi) Akkamäen risteyssilta Vt 13, Kokkola - Nuijamaa / Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19459 Teräsbetoninen laattakehäsilta II (BlkII) Jännemitta (m) Hyödyllinen leveys

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI JUUSTOMÄENTIEN PERUSPARNNUS. RAKEN- NUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS

HAAPAVEDEN KAUPUNKI JUUSTOMÄENTIEN PERUSPARNNUS. RAKEN- NUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS HAAPAVEDEN KAUPUNKI JUUSTOMÄENTIEN PERUSPARNNUS. RAKEN- NUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS Päivämäärä 29.5.2015 Laatija Tarkastaja Jussi Pajula Timo Ojanperä Kuvaus Perusparannuksen

Lisätiedot

Yleiset inframallivaatimukset YIV 2014 OSA 6 JÄRJESTELMÄT

Yleiset inframallivaatimukset YIV 2014 OSA 6 JÄRJESTELMÄT 7.11.2014 1 (23) 2 (2 3) Dokumentin versiohistoria Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 7.11.2014 Tiina Karjalainen Ohje lausunnolle 3 (23) SISÄLLYS 3000 JÄRJESTELMÄT... 5 3100 Vesihuollon järjestelmät...

Lisätiedot

InfraRYL, mikä muuttuu?

InfraRYL, mikä muuttuu? InfraRYL, mikä muuttuu? Laura Pennanen, Liikennevirasto Kiviaines- ja murskauspäivät 21.-22.1.2016 Esityksen sisältö 1. InfraRYL, Kiviainesluvut Kiviaineslukujen valmistelu Tavoitteita Esimerkkejä valmistelluista

Lisätiedot

MÄÄRÄLUETTELO RYHMITTÄIN JA NIMIKKEITTÄIN. Koko laskelma. Rakennusosat

MÄÄRÄLUETTELO RYHMITTÄIN JA NIMIKKEITTÄIN. Koko laskelma. Rakennusosat MÄÄRÄLUETTELO RYHMITTÄIN JA NIMIKKEITTÄIN Projekti: 457_Pudasjärven_koulukeskus Laskelma: Pudasjärven_kadun_rakennussuunnitelma Työnumero: 457 Hankkeen tyyppi: Investointi Dokumentin luoja: Olli Planting

Lisätiedot

Numero Nimike Sijaintikoodi Yksikkö Määrä Huomautukset

Numero Nimike Sijaintikoodi Yksikkö Määrä Huomautukset Sivu 1 (6) Järvenpään kaupunki (Uudenmaan ELY) S1 Haarajoen patosilta Haarajoen patosillan uusiminen/järvenpää Suunnitelman numero S1 Jännitetty betoninen ulokepalkkisilta (jbup) Jännemitta (m) (4,0) +25,0+

Lisätiedot

ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 ja Y25/K4

ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 ja Y25/K4 ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 ja Y25/K4 RAKENNUS- JA LIIKENTEENOHJAUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS JA LAATUVAATIMUKSET LUONNOS URAKKALASKENTAA VARTEN 31.8.2009 Destia Oy Oravakivensalmen

Lisätiedot

Osa R7 VARUSTEET JA LAITTEET

Osa R7 VARUSTEET JA LAITTEET Osa R7 VARUSTEET JA LAITTEET Laitesiirtojen suunnitelmat Osa R7-20 Siirrettävät vesihuolto- ja kaukolämpöverkostot TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS JA LAATU- VAATIMUKSET VAIN URAKKALASKENTAAN 1.4.2014 Destia Oy,

Lisätiedot

Ohje Suodatinkankaiden vaatimukset esitetään luvussa 21120. Viitteet 21120 Suodatinkankaat, InfraRYL osa 1.

Ohje Suodatinkankaiden vaatimukset esitetään luvussa 21120. Viitteet 21120 Suodatinkankaat, InfraRYL osa 1. 1 21110 Suodatinkerrokset Suodatinkankaiden vaatimukset esitetään luvussa 21120. 21120 Suodatinkankaat, InfraRYL osa 1. 21110.1 Suodatinkerroksen materiaalit Tuotteen kelpoisuus osoitetaan ensisijaisesti

Lisätiedot

PRE/infraBIM tietomallivaatimukset ja -ohjeet

PRE/infraBIM tietomallivaatimukset ja -ohjeet Osa 5.1 Tekijät: Ramboll Finland Oy: Taavi Dettenborn, Petri Tyynelä FINNMAP Infra Oy: Iikka Kärki, Noora Hulkkonen, Lauri Harjula VR Track Oy: Valtteri Brotherus WSP Finland 22.4.2014 Ramboll Finland

Lisätiedot

SUNNAVIKIN KAAVA-ALUE

SUNNAVIKIN KAAVA-ALUE Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO SUNNAVIKIN KAAVA-ALUE HANKEKOHTAINEN TYÖSELOSTUS SIUNTION KUNTA Hankekohtainen työselostus 2 (12) Sisältö RAKENNUSHANKKEEN KUVAUS... 4 SUUNNITTELIJAT,

Lisätiedot

INFRA RAKENNUSOSANIMIKKEISTÖ. Luonnos: nimikkeistö versio 12.0

INFRA RAKENNUSOSANIMIKKEISTÖ. Luonnos: nimikkeistö versio 12.0 INFRA RAKENNUSOSANIMIKKEISTÖ Luonnos: nimikkeistö versio 12.0 Sisällysluettelo: 1 Maa-, pohja- ja kalliorakenteet...4 11 Purettavat rakenteet ja rakennusosat (olevat rakenteet ja maapohja)...4 12 Pilaantuneet

Lisätiedot

Levin korttelin 965 länsipuolen pysäköintialue

Levin korttelin 965 länsipuolen pysäköintialue 1 (11) R1-1 Levin korttelin 965 länsipuolen pysäköintialue Pysäköintialueen työkohtaiset laatuvaatimukset ja työselitykset 23.08.2016 Kittilän kunta 2 (11) Sisältö RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 4 RAKENNUSHANKKEEN

Lisätiedot

ALUSTAVA KUSTANNUSARVIO RYHMITTÄIN. Koko laskelma. Rakennusosat

ALUSTAVA KUSTANNUSARVIO RYHMITTÄIN. Koko laskelma. Rakennusosat ALUSTAVA KUSTANNUSARVIO RYHMITTÄIN Laskelma: Vilkkalan klv RS Työnumero: 8240889 Hankkeen tyyppi: Investointi Dokumentin luo: Mika Kaukoranta Vastuuhenkilö: Viimeinen muokkaa: Pietari Kousa Päivämäärä:

Lisätiedot

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTEET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTEET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET Asfaltointi- ja tiemerkintätyöt (MALLIASIAKIRJA) 2(9) YLEISTÄ Nämä määrämittausperusteet noudattavat Infra 2015 Rakennusosa- ja hankenimikkeistöä ja Infraryl 2010 Osa 1 Väylät

Lisätiedot

649 HEINÄVEDEN KUNTA KENTTÄTIEN PERUSPARANNUS TYÖSELITYS 20.08.2013. Heinäveden kunta Työselitys 20.08.2013 Kenttätien perusparannus

649 HEINÄVEDEN KUNTA KENTTÄTIEN PERUSPARANNUS TYÖSELITYS 20.08.2013. Heinäveden kunta Työselitys 20.08.2013 Kenttätien perusparannus 1 649 HEINÄVEDEN KUNTA KENTTÄTIEN PERUSPARANNUS TYÖSELITYS 20.08.2013 SAVO-KARJALAN VESI- JA YMPÄRISTÖSUUNNITTELU OY Versokuja 4 D 70150 KUOPIO puh. (017) 369 4483 2 Sisältö 1 YLEISET OHJEET JA VAATIMUKSET...

Lisätiedot

Built Environment Process Reengineering (PRE)

Built Environment Process Reengineering (PRE) RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia? Built Environment Process Reengineering (PRE) Inframodel3-toteutus, esimerkkitiedostot 1.3.2013 Built Environment Process Innovations Reengineering Esimerkit

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI

ORIMATTILAN KAUPUNKI ORIMATTILAN KAUPUNKI AROLANTIEN LOPPUOSAN, ILVEKSENTIEN, MÄYRÄNKUJAN, KANKAANMÄENTIEN, PIKKUKETUNKUJAN JA PEURANPOLUN KATUJEN JA VESIHUOLLON RAKENTAMINEN SEKÄ TUOMISEN ALUEEN VESIHUOLTOLINJOJEN RAKENTAMINEN

Lisätiedot

Nissolan tasoristeysten poistot ja tiejärjestelyt, katu ja ratasuunnitelma Hy Kr 106+799, NISSOLAN ALIKULKUSILTA

Nissolan tasoristeysten poistot ja tiejärjestelyt, katu ja ratasuunnitelma Hy Kr 106+799, NISSOLAN ALIKULKUSILTA Nissolan tasoristeysten poistot ja tiejärjestelyt, katu ja ratasuunnitelma Hy Kr 106+799, NISSOLAN ALIKULKUSILTA VIHDIN KUNTA Hy-Kr 106+799, Nissolan aks, siltasuunnitelma 1/ 16 Nissolan tasoristeysten

Lisätiedot

RÄIKÄN URHEILUKENTÄN PERUSKORJAUS

RÄIKÄN URHEILUKENTÄN PERUSKORJAUS 1.3.2016 RÄIKÄN URHEILUKENTÄN PERUSKORJAUS TYÖSELITYS 2 RAKENNUSKOHDE Rakennuskohde on Räikän urheilukentän peruskorjaus. Kohde sijaitsee Ylöjärven kaupungin Keijärven rannalla. Kenttä on rakennettu 1980

Lisätiedot

KANUNGIN ASEMAKAAVA-ALUE, HATTULA

KANUNGIN ASEMAKAAVA-ALUE, HATTULA KANUNGIN ASEMAKAAVA-ALUE, HATTULA Hattulan kunta Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYL 2006 mukaan TYÖSELITYS 2(11) YLEISTÄ 01 Tilaaja Hattulan kunta Tekninen yksikkö Tekninen johtaja Janne

Lisätiedot

1/15 Rikkilän maantien 14811 parantaminen välillä 7.11.2012 Simola-Ojala, Lappeenranta TYÖSELOSTUS

1/15 Rikkilän maantien 14811 parantaminen välillä 7.11.2012 Simola-Ojala, Lappeenranta TYÖSELOSTUS 1/15 RIKKILÄN MAANTIEN 14811 PARANTAMINEN VÄLILLÄ SIMOLA - OJALA, LAPPEENRANTA... 3 TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS... 3 A YLEINEN OSA... 3 A.1 YLEISTÄ RAKENNUSKOHTEESTA JA TYÖN SUORITUKSESTA... 3 A.1.2 Rakennustyö...

Lisätiedot

Maa- ja kallioperämallit InfraFINBIM / Inframodel-kehitys

Maa- ja kallioperämallit InfraFINBIM / Inframodel-kehitys Maa- ja kallioperämallit InfraFINBIM / Inframodel-kehitys Maa- ja kallioperämallit yhdyskuntasuunnittelussa ja rakentamisessa -työpaja 12.3.2014 Ympäristösi parhaat tekijät Sisältö Inframodel3 Inframodel4..5

Lisätiedot

Vastaanottaja Pornaisten kunta. Asiakirjatyyppi Rakennustapaselostus. Päivämäärä Viite PORNAISTEN KUNTA REVONTIEN JK+PP-TIE

Vastaanottaja Pornaisten kunta. Asiakirjatyyppi Rakennustapaselostus. Päivämäärä Viite PORNAISTEN KUNTA REVONTIEN JK+PP-TIE Vastaanottaja Pornaisten kunta Asiakirjatyyppi Rakennustapaselostus Päivämäärä 8.2.2011 Viite 82132050 PORNAISTEN KUNTA REVONTIEN JK+PP-TIE Päivämäärä 8.2.2011 Laatija Anssi Vaittinen Tarkastaja Hyväksyjä

Lisätiedot

Yleiset inframallivaatimukset YIV2014

Yleiset inframallivaatimukset YIV2014 Osa 5.1 Tekijät: Ramboll Finland Oy: Taavi Dettenborn, Petri Tyynelä FINNMAP Infra Oy: Iikka Kärki, Noora Hulkkonen, Lauri Harjula VR Track Oy: Valtteri Brotherus WSP Finland Oy: Henri Haverinen Sito:

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PL PL Lutakon-satama 0... 15.5 Rantarakenteen informatiivinen määräluettelo. 7.4.2010 YHT NOIN 15.5 METRIÄ

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PL PL Lutakon-satama 0... 15.5 Rantarakenteen informatiivinen määräluettelo. 7.4.2010 YHT NOIN 15.5 METRIÄ Lutakon-satama 0... 15.5 YHT NOIN 15.5 METRIÄ Tukimuurilaituri Hs ~NW -nav -0,5 L(m) määrä / jm yks. määrä yks Mv-penkereen kaivu elementtien kohdalla. Arvio 15.5 28 m3 434 m3 Elementtien muotti noin 15.5

Lisätiedot

SARKIONAUKIO. Työkohtainen työselitys. Järvenpää työ nro 5648

SARKIONAUKIO. Työkohtainen työselitys. Järvenpää työ nro 5648 SARKIONAUKIO Työkohtainen työselitys Järvenpää työ nro 5648 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Työkohtainen työselitys 2 (13) Sisällys RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 3 RAKENNUSHANKKEEN KUVAUS... 3 SUUNNITTELIJA... 3

Lisätiedot

Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KATU JA KUNNALLISTEKNIIKKA, ÄÄNEKOSKI

Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KATU JA KUNNALLISTEKNIIKKA, ÄÄNEKOSKI Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KATU JA KUNNALLISTEKNIIKKA, ÄÄNEKOSKI Työselostus 12.2.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT 10000 MAA- POHJA, JA KALLIORAKENTEET

Lisätiedot

Ilvolankosken urheilukenttä, rakennussuunnitelman päivitys v. 2016

Ilvolankosken urheilukenttä, rakennussuunnitelman päivitys v. 2016 JUUAN KUNTA Ilvolankosken urheilukenttä, rakennussuunnitelman päivitys v. 2016 Työselostus 29.2.2016 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY [29.2.2016] 373- P28835 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Työselostus

Lisätiedot

X = Y = X = Y =

X = Y = X = Y = X = 6674100 X = 6674100 Y = 25488750 Y = 25488650 X = 6674050 Y = 25488650 Y = 25488700 X = 6674000 NS Y = 25488800 X = 6674000 1 Kaupunkitekniikan keskus Ramboll Finland Oy / Markku Lindroos 12.9.2016

Lisätiedot

INFRA RAKENNUSOSANIMIKKEISTÖ Luonnos: ver14.0_infra_rakennusosanimikkeistö

INFRA RAKENNUSOSANIMIKKEISTÖ Luonnos: ver14.0_infra_rakennusosanimikkeistö INFRA RAKENNUSOSANIMIKKEISTÖ Luonnos: ver14.0_infra_rakennusosanimikkeistö 1 Maa-, pohja- ja kalliorakenteet 11 Purettavat rakenteet ja rakennusosat (olevat rakenteet ja maapohja) 12 Pilaantuneet maat

Lisätiedot

HAUSJÄRVI KUULOJAN VESIHOLTOLINJA

HAUSJÄRVI KUULOJAN VESIHOLTOLINJA Vastaanottaja Hausjärven kunta Asiakirjatyyppi Työkohtainen työselostus, johtolinjat Päivämäärä 22.01.2016 päivitetty 1.2.2016 Viite 1510022847 HAUSJÄRVI KUULOJAN VESIHOLTOLINJA HAUSJÄRVI KUULOJAN VESIHOLTOLINJA

Lisätiedot

Työselostus LIITE 2. Seinäjoen kaupunki. Seinäjoen asuntomessualueen maa- ja vesistörakennustyöt. Elina Männikkö

Työselostus LIITE 2. Seinäjoen kaupunki. Seinäjoen asuntomessualueen maa- ja vesistörakennustyöt. Elina Männikkö LIITE 2 Seinäjoen kaupunki Työselostus Seinäjoen asuntomessualueen maa- ja vesistörakennustyöt Elina Männikkö 21.1.2015 Seinäjoen kaupunki Tekniikkakeskus Kunnallistekniikka Kirkkokatu 6 PL 215 60101 Seinäjoki

Lisätiedot

Kittilän koulukeskuksen (Lukkarin koulu) monitoimikenttä (ässäkenttä) ja Sirkan koulun pallokentän tekonurmi, pohjarakenteet TYÖSELOSTUS

Kittilän koulukeskuksen (Lukkarin koulu) monitoimikenttä (ässäkenttä) ja Sirkan koulun pallokentän tekonurmi, pohjarakenteet TYÖSELOSTUS Kittilän koulukeskuksen (Lukkarin koulu) monitoimikenttä (ässäkenttä) ja Sirkan koulun pallokentän TYÖSELOSTUS 31.3.2017 2 (8) Sisältö RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 3 RAKENNUSHANKKEEN KUVAUS... 3 SUUNNITTELIJAT,

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN KUNTA KIRKONKYLÄN KOULU KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄ PLV MAARAKENNUSTYÖSELOSTUS

RUOKOLAHDEN KUNTA KIRKONKYLÄN KOULU KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄ PLV MAARAKENNUSTYÖSELOSTUS 7973 RUOKOLAHDEN KUNTA KIRKONKYLÄN KOULU KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄ PLV 0 215 MAARAKENNUSTYÖSELOSTUS 28.3.2017 RUOKOLAHTI SISÄLLYSLUETTELO 0 HANKKEEN YLEISKUVAUS 4 0.1 Tilaaja, rakennuttaja 4 0.2 Suunnittelija

Lisätiedot

Ylivieskan kaupunki Tekninen palvelukeskus PL 70 84101 YLIVIESKA TYÖSELOSTUS

Ylivieskan kaupunki Tekninen palvelukeskus PL 70 84101 YLIVIESKA TYÖSELOSTUS Ylivieskan kaupunki Tekninen palvelukeskus PL 70 84101 YLIVIESKA VIEMÄREIDEN SANEERAUS YLIVIESKA 2015-2016 2 (6) RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT Rakennushankkeen kuvaus Työ koostuu jätevesiviemärin sujutuksesta

Lisätiedot

Liperin kunta. Tohtorintien osittainen peruskorjaus plv HANKEKOHTAINEN TYÖSELOSTUS

Liperin kunta. Tohtorintien osittainen peruskorjaus plv HANKEKOHTAINEN TYÖSELOSTUS Liperin kunta Tohtorintien osittainen peruskorjaus plv. 70-541 HANKEKOHTAINEN TYÖSELOSTUS 14.06.2013 Sivu 2 / 20 Sisällys 1. Rakennushankkeen yleistiedot... 5 1.1. Rakennushankkeen kuvaus... 5 1.2. Tilaaja...

Lisätiedot