Suunnitteluohje. HKR - Kadunsuunnittelun inframalliohje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suunnitteluohje. HKR - Kadunsuunnittelun inframalliohje"

Transkriptio

1 Suunnitteluohje HKR - Kadunsuunnittelun inframalliohje Helsingin kaupungin rakennusvirasto

2 Kadunsuunnittelun inframalliohje 2/20 Sisällysluettelo 1 Johdanto Liittyvät ohjeet Ohjeen sisältö Kadun inframalli Sisältö kokonaisuutena Yleistiedot Maastomalli Maaperämalli Katurakenne Pohjarakenteet Kasvillisuusrakenteet Vesihuollon järjestelmät Turvallisuusrakenteet ja opastusjärjestelmät Sähkö-, tele- ja konetekniset järjestelmät Lämmön- ja kaasunsiirtojärjestelmät Mallikokonaisuus ja mallin jakaminen osiin Inframalliselostus Mallien laadunvarmistus Liittyminen CAD-tiedostoihin Liitteet... 18

3 Kadunsuunnittelun inframalliohje 3/20 1 Johdanto Ohjeessa esitetään katusuunnitelman ja kadun rakennussuunnitelmien sisällön tietomallinnusvaatimukset. Tietomallinnuksen osalta ohje perustuu Yleisiin inframallivaatimuksiin YIV2014, InfraBIMnimikkeistöön ja Inframodel3-formaattiin. Ohje täydentää Rakennusviraston nykyisiä kadunsuunnitteluohjeita. Inframodel-formaatti ei sisällä täydellisinä vielä kaikkia rakennusosia. Ohjeessa on esitetty tämän hetkinen kohtuullinen vähimmäistaso mallinnukselle: miten katusuunnitelman tai kadun rakennussuunnitelman osamallit tuotetaan Inframodel3-formaatissa Ohjetta tullaan päivittämään muun ohjeistuksen kehittymisen myötä. Tietomallipohjainen aineisto tulee luovuttaa tämän ohjeen mukaisesti. Ohjeessa käytetään termiä inframalli tietyn infrakohteen tietomallista. Inframalliin kuuluu aina myös inframalliselostus, jossa on kuvattu mallin sisältö ja mallinnusperiaatteet sekä mahdolliset epävarmuudet. Kadun suunnittelussa lopputuotteina toimitetaan edelleen perinteinen suunnitteluaineisto. Tietomallinnusohjeet tuovat joitakin muutoksia ja lisäyksiä myös niihin. Hankekohtaisesti voidaan sopia, että inframalliaineistolla voidaan korvata osa perinteisestä dokumentaatiosta.

4 Kadunsuunnittelun inframalliohje 4/20 2 Liittyvät ohjeet Yleiset vaatimukset ja ohjeet Yleiset inframallivaatimukset 2014 Yleiset inframallivaatimukset on tarkoitettu käytettäväksi hankintojen yleisinä teknisinä viiteasiakirjoina ja inframallintamisen ohjeina, jotka Rakennustietosäätiön erityispäätoimikunta buildingsmart Finland tulee julkaisemaan vuoden 2014 loppupuolella. Yleiset inframallivaatimukset ovat vielä luonnoksia. Ajantasainen tilanne ohjeista löytyy InfraBIMsivuilta (http://www.infrabim.fi/yiv2014/) Inframodel3-ohje Inframodel3-käyttöönotto-ohje on luettavissa InfraBIM-sivustolla (http://www.infrabim.fi/inframodel-3/). InfraBIM-nimikkeistö Infra2006 Rakennusosanimikkeistöön tukeutuvassa ja sitä laajentavassa InfraBIM-nimikkeistössä esitetään infrarakenteiden ja -mallien elinkaaren kattavat numerointi- ja nimeämiskäytännöt. Ohje on luettavissa InfraBIM-sivustolla (http://www.infrabim.fi/infrabim-nimikkeisto-sivu/)tällä hetkellä ne ovat Rakennusviraston ohjeet suunnittelijoille Katusuunnitelman ja kadun rakennussuunnitelmien sisältö Taitorakenteiden tietomallinnusohje Ajantasaiset ohjeet ovat luettavissa rakennusviraston sivuilta.

5 Kadunsuunnittelun inframalliohje 5/20 3 Ohjeen sisältö Ohje kuvaa katusuunnitelman ja kadun rakennussuunnitelman sisällön Inframodel-formaatin mukaisesti. Ohje sisältää vaatimukset seuraaviin asiakokonaisuuksiin: yleiset vaatimukset projektin yleistiedot rakennusosakohtaiset vaatimukset ja nimeämisperiaatteet nimikkeistöt ja luokitukset aineiston jakaminen tiedostoihin ja tiedostojen nimeäminen inframalliselostus Vaatimusten mukaisena esimerkkinä on esitetty kadun suunnitteluohjeiden mukainen Mallikadun inframalli selostuksineen liitteessä 1. Tässä ohjeessa lähtötietoja käsitellään sen osalta, mikä liittyy Inframodel-formaatin sisältöön. Ylin yhdistellmäpinta, viivamalli Ylin. yhd.pinta +maastomali Putkijohtokaivanto Maastomalli Jakavan kerroksen yläpinta Kantava kasvualustan ap Kuva 1 Esimerkki Inframodel-tiedoston eri osamalleista

6 Kadunsuunnittelun inframalliohje 6/20 4 Kadun inframalli 4.1 Sisältö kokonaisuutena Kadun inframallin osamallit ja niiden vaadittu sisältö rakennusosittain Inframodel-formaatissa on esitetty kokonaisuutena taulukossa 1. Sisältö rakennusosittain käydään yksityiskohtaisemmin läpi seuraavissa kappaleissa. Oleviin rakenteisiin sovelletaan vastaavasti rakennusosakohtaisia vaatimuksia. Ne tulee selkeästi erottaa suunniteltavista ja niihin liittyvät epävarmat tiedot tulee ilmetä inframalliselostuksesta. Pintamalli (esim. maastomalli, rakennepinta, kalliopinta) sisältää sekä pinnan lähtötiedot eli luokitellut pisteet ja viivat sekä näiden perusteella muodostetun kolmiopinnan. Maastomallin osalta tietoja joudutaan usein jakamaan eri tiedostoihin, jotta alkuperältään eri mittaukset ja niistä yhtenäisesti muodostettu kolmiopinta voidaan erottaa. Taulukko 1 Kadun inframallin osamallit rakennusosittain IM3: X=on Inframodelista, HKR: P=pakollinen kadun inframallissa Kokonaisuus /osamallit Yleistiedot Suunnitelman yleistiedot InfraBIM nimikkeistö InfraRO-nimikkeistö Maastomalli - maastomallimittaus - maastokartoitus I M 3 H K R X P Lisätiedot suunnitelman nimi, kuvaus yksiköt koordinaattijärjestelmät ohjelmisto toimittaja X P kaikki suunnitellut kohteet X P - maanpintamalli X P kolmiopinnat Maaperämalli - kalliopinta X P - maalajirajapinnat X P - pohjavedenpinta X P pisteet ja viivat sekä näiden luokitus alkuperän mukaan tiedostoina kartoitustiedot (ei maastomallia) erikseen pintamalli, jossa tulkintapisteet ja -viivat sekä näiden luokiteltu Katurakenne Geometriat Maa- ja kallioleikkaukset (1600, 1700) - väylärakenteen alapinta - putki- ja johtokaivannot, alapinta X P mittalinja, reunakivilinjat, reunalinjat X P pintamalli johtokaivannot sovitaan hankekohtaisesti

7 Kadunsuunnittelun inframalliohje 7/20 Päällysrakenteet osat (2100) - ylin yhdistelmäpinta - kantavan kerroksen yläpinta - jakavan kerroksen yläpinta - maapenkereet (maisemoinnit, maaaineksen sijoitusalueet) - päällysteet ja pintarakenteet X P pintamalli X P pintamalli - - sovitaan hankekohtaisesti Pohjarakenteet (1400) - massanvaihtoon kuuluva kaivanto, vastapenger, esikuormituspenger - syvästabiloinnin tavoitepinta X P pintamalli X P pintamalli - paalujen tavoitepinta X P pintamalli - syvästabilointi, paalutus - - sovitaan hankekohtaisesti Kasvillisuusrakenteet (2300) - kantava kasvualusta X P Vesihuollon järjestelmät (3100) pintamalli, alapinta ja kantavan yläpinta katurakenteeseen liittyen - hulevesi-, jätevesi-, vesijohtoverkosto - rummut Turvallisuusrakenteet ja opastusjärjestelmät (3200) X P verkostomalli: kaivot (laitteet), putket ja niiden ominaisuudet - kaiteet, aidat X - sovitaan hankekohtaisesti - jalustat X - sovitaan hankekohtaisesti Sähkö-, tele- ja konetekniset järjestelmät (3300) Lämmön- ja kaasunsiirtojärjestelmät (3400) - - sovitaan hankekohtaisesti - - sovitaan hankekohtaisesti

8 Kadunsuunnittelun inframalliohje 8/ Yleistiedot Inframodel3 perustuu LandXML-versioon 1.2. Aineiston toimittaja vastaa siitä, että tiedosto on näiden suhteen ns. validia eli täyttää sisällön ja eheyden osalta ko. versioiden vaatimukset. Seuraavassa esitetyt yleistiedot tulee sisältyä Inframodel-tiedostoon. Projektin tiedot Projektin nimenä on arkistojärjestelmän katusuunnitelman mukainen numero. Erityyppisissä hankkeissa käytetään samaa nimeämisperiaatetta kuin suunnittelutiedostojen nimeämisessä. Kuvaustekstinä on kadun nimi tai osuus katuväleittäin. Yksiköt Sijainnin ja etäisyyden mittayksikkönä käytetään metriä ja pinta-alan sekä tilavuuden yksikköinä sen johdannaisia (m2, m3). Suunnan ja kulmamuutoksen yksikkönä gradia (gonia). Koordinaatti- ja korkeusjärjestelmät Suunnittelussa noudatetaan Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan kaupunkien käyttämää koordinaatti- ja korkeusjärjestelmää: ETRS-GK25-tasokoordinaatisto, joka perustuu eurooppalaisen ETRS89 -koordinaattijärjestelmän suomalaiseen realisaatioon EUREF-FIN. Koordinaatiston kansainvälinen tunniste on EPSG:3879 N2000-korkeusjärjestelmä Lähdeohjelmisto Inframallin kirjoittaman ohjelman nimi ja versio. Toimittajatiedot Kadun inframallin tekijän yritys, toimittajan nimi (etunimi sukunimi), sähköpostiosoite ja tulostuksen aikaleima. Lajiluokitukset ja nimikkeistöt Maastomallin ja maaperämallin osalta käytetään seuraavassa esitettyjä lajiluokituksia, jossa käytössä olevaa mittausten tasoerittelyä on täydennetty pintamallien ja maaperämallin tulkintapisteillä. terraincoding=tielaitos surfacecoding=tielaitos Maastomallin ja maaperämallin pintakoodit on esitetty taulukossa 2 ja maaperämallin tulkinnan koodit taulukossa 3.

9 Kadunsuunnittelun inframalliohje 9/20 Taulukko 2 HKR-luokituksen mukaiset pintakoodit Pintakoodi Pinnan kuvaus 1 maanpinta 2 kalliopinta 3 maalajirajapinta 4 pohjavesipinta massanvaihdon tavoitepinta syvästabiloinnin tavoitepinta paalutuksen tavoitepinta 9 maastokartoitus Lisätietoja maanpinnan pintamalliin kuuluvat kohteet ei maanpinnan pintamallin kohteet Suunniteltujen kohteiden rakennepintojen osalta käytetään InfraBIMluokitusta (infracoding = InfraBIM). Muiden rakennusosien koodina käytetään Infra-rakennusosanimikkeistön päätason nimikkeestä johdettua kuusinumeroista koodia. Esimerkiksi: Jakava kerros, yläpinta Jätevesiviemäriputki (viettoviemäri) Erityis/laitekaivo 4.3 Maastomalli Maastomalli koostuu varsinaisesta maanpinnan mittauksista (pisteet ja viivat), niistä muodostetusta kolmiopinnasta maastokartoituksen mittauksista (pisteet ja viivat), joita ei oteta mukaan maanpintamallin muodostukseen. Maastomittaukset (pinta 1) ja maastokartoitukset (pinta 9) eritellään omiksi pinnoikseen inframallissa. Lisäksi mittaukset tulee erotella tarkkuuden ja alkuperän mukaan eri tiedostoihin. Maanpintaa kuvaava kolmiopinta muodostetaan yhtenäisenä suunnittelualueen kattavana.

10 Kadunsuunnittelun inframalliohje 10/ Maaperämalli Maaperämallin pintamalli sisältää lähtötiedot sekä näistä muodostetun kolmiopinnan. Pintamalleja ovat kalliopinta, pohjavesipinta ja maalajirajapinnat. Maaperämallin pintojen lähtötiedot (tulkitut pisteet ja viivat) tulee erotella tulkinnan tarkkuuden (tulkintaperusteen) mukaisilla koodeilla (ks. Taulukko 3). Taulukko 3 Maaperämallin pintojen tulkintapisteiden luokittelu (koodit). Pistekoodi Kalliopinta Maalajirajapinta Tulkinnan kuvaus Varmistettu kalliopinnan piste, jonka kohdalla kalliopinta on havaittu porakonekairauksella, koekuopasta tai maastossa tehdyllä avokalliohavainnolla. Kairauksesta tulkittu kalliopinnan piste, vastuskairauksen perusteella tulkittu kalliopinnan piste. Määrittelemätön kalliopinnan piste, pintamallin muodostamista tai laajentamista varten lisättyjä kalliopinnan pisteitä. Pisteet perustuvat suunnittelijan näkemykseen kalliopinnan mahdollisesta sijainnista kyseisessä pisteessä Kairauksesta tulkittu rajapinnan piste Pintamallin muodostamista tai laajentamista varten tehty lisätulkinta.

11 Kadunsuunnittelun inframalliohje 11/ Katurakenne Nimeämisessä käytetään kadun nimeä, johon voidaan tarvittaessa liittää vaihtoehto tai muu yksilöivä tunniste (esim. Mallikatu_ve2). Liitteessä 1 on tyyppipoikkileikkaus, jossa on esitetty inframallin pinnat ja taiteviivat. Geometriat Katugeometrioista inframalliin sisältyvät: mittalinja (päägeometrialinja, vaaka- ja pystygeometria) reunalinjat, reunakivilinjat (vaakageometria) Kadulla tulee olla jatkuva mittalinja. InfraBIM-nimikkeistön versiosta 1.5 puuttuvat kattavasti geometrialinjojen nimikkeet. Toistaiseksi käytetään taukukossa 4 esitettyä luokittelua. Taulukko 4 Geometrialinjojen luokittelu Viivakoodi Geometria 101 Mittalinja 102 Reunalinja 130 Reunakivilinja Maa- ja kallioleikkaukset Pintamallit tuotetaan seuraavista leikkauspinnoista: väylärakenteen alapinta putki- ja johtokaivanto, alapinta Muut geometrialinjat ja viivaketjut sekä pinnat nimetään InfraBIMluokituksen mukaisesti. Viivamallin viivoilla tulee olla väyläkohtainen yksilöllinen nimi (name). Viivamallit ja kolmiopinnat ovat eri elementtien (Alignments, Surfaces) alla Inframodel-tiedostossa. Näiden osalta väylän nimen ja sen pinnan nimen tulee vastata toisiaan. Päällysrakenteen osat Päällysrakenteen pintamallit tuotetaan seuraavista leikkauspinnoista: ylin yhdistelmäpinta kantavan kerroksen yläpinta jakavan kerroksen yläpinta Päällysteiden ja pintarakenteiden (mm. kiveykset) rajausten mallinnuksesta sovitaan hankekohtaisesti.

12 Kadunsuunnittelun inframalliohje 12/20 Muut maapenkereet (maisemoinnit, läjitykset) mallinnetaan pintamalleina. 4.6 Pohjarakenteet Massanvaihtoon kuuluvat täytöt, vastapenkereet ja esikuormituspenkereet mallinnetaan pintamalleina. Massanvaihdon, syvästabiloinnin ja paalujen tavoitepinnat mallinnetaan pintamalleina. Syvästabiloinnin ja paalutuksen mallinnus sovitaan hankekohtaisesti. 4.7 Kasvillisuusrakenteet Kasvualustan alapinta ja kantavan kerroksen yläpinta mallinnetaan katurakenteeseen liittyen. 4.8 Vesihuollon järjestelmät Vesihuoltoverkosto mallinnetaan kaivoina (laite, liitos, purkuaukko), joihin putket liittyvät. Kaivoille tulee antaa vähintään seuraavat ominaisuustiedot: kannen korkeus pohjan korkeus sisähalkaisija seinämäpaksuus materiaali tila (oleva, suunniteltu) sakkapesän korkeus liittyvien putkien korkeudet vesijuoksu hule- ja jätevesiputkille putken laki vesijohdoille ja paineviemärille

13 Kadunsuunnittelun inframalliohje 13/20 Putkille annetaan seuraavat tiedot: putken tyyppi (vesijohto, hulevesi-, jätevesi-, paineviemäri) putken vesijuoksu tai laki (ks. edellä) sisähalkaisija seinämäpaksuus materiaali tila (oleva, suunniteltu) 4.9 Turvallisuusrakenteet ja opastusjärjestelmät Inframodel3-formaatissa kaiteet ja aidat voidaan mallintaa taiteviivana, jonka InfraBIM-koodina on rakennusosanimike. Samoin jalustat voidaan mallintaa pistemäisinä kohteina, joiden InfraBIM-koodi on rakennusosanimike. Kuvauskentässä voi antaa lisätietoja. Kadun inframallin osalta em. kohteiden mallinnus sovitaan hankekohtaisesti Sähkö-, tele- ja konetekniset järjestelmät Sovitaan hankekohtaisesti Lämmön- ja kaasunsiirtojärjestelmät Sovitaan hankekohtaisesti.

14 Kadunsuunnittelun inframalliohje 14/20 5 Mallikokonaisuus ja mallin jakaminen osiin Inframodel-formaatti mahdollistaa kadun inframallin toimittamisen yhtenä tiedostona. Käytännössä on perusteltua jakaa malli sopiviin osiin suunnitelman laajuudesta riippuen. Maastomalli/kartoitusaineistot jaetaan eri tiedostoihin alkuperän (tarkkuuden) mukaisesti, esim. ilmakuvilta mitattu, laserkeilattu, maastossa mitattu. Maanpinnan yhtenäinen kolmiopintamalli luovutetaan omana tiedostonaan. Edellä mainitut tiedot voidaan kirjoittaa samaan tiedostoon, jos mittausten alkuperä ja tarkkuus ovat samat. Kalliopinta, maalajirajapinnat ja pohjavesipinnat tuotetaan samaan tiedostoon ja tarvittaessa (sovitaan erikseen) lisäksi pinnoittain omiin tiedostoihin. Tulkinnat (pisteet, viivat) tulee sisältyä pintoihin. Pinnat, joka sisältää sekä tulkinnat että kolmiopinnat. Katurakenteet tuotetaan kaikki samaan tiedostoon ja tarvittaessa (sovitaan erikseen) lisäksi pinnoittain omiin tiedostoihin. Tiedostojen nimen alussa käytetään arkistojärjestelmän katusuunnitelman mukaista numeroa, johon liitetään osamallin lyhenne sekä tunniste IM3. Tarvittaessa lyhenteen perässä annetaan juokseva numero, jos osamalli on vielä jaettu eri kokonaisuuksiin. Esimerkkejä: 27455_mm_IM3.xml (maastomallin aineisto kokonaisuudessaan) 27455_mko_IM3.xml (maanpintamallin kolmiot) 27455_mmi_osa1_IM3.xml (maastomallin mittausaineisto, osa1) 27455_Krak_IM3.xml (katurakenteet kaikki samassa) 27455_Vap_IM3.xml (väylärakenteen alapinta) Kadun inframallin tiedostot nimetään taulukon 5 mukaisesti. Taulukko 5 Kadun inframallin jakaminen tiedostoihin. Kokonaisuus /osamallit Tunnus Lisätiedot Yleistiedot Maastomalli mm mittausaineisto+kolmiopinta - maastomittaus mmi - maanpintamalli mko kolmiopinta Maaperämalli - kalliopinta kal - maalajirajapinnat <maalaji> -ap - pohjavedenpinta pve esim. Saven alapinta Sa-ap

15 Kadunsuunnittelun inframalliohje 15/20 Katurakenne Geometriat Maa- ja kallioleikkaukset (1600, 1700) - väylärakenteen alapinta - putki- ja johtokaivannot, alapinta Päällysrakenteet osat (2100) - ylin yhdistelmäpinta - kantavan kerroksen yläpinta - jakavan kerroksen yläpinta - maapenkereet (maisemoinnit, maaaineksen sijoitusalueet) Pohjarakenteet (1400) - massanvaihtoon kuuluva kaivanto, vastapenger, esikuormituspenger - syvästabiloinnin tavoitepinta Krak gm Vap Putk Yyp Kant Jak Mai Mas Mvk Vpe Epe St-tav sisältää mittalinjan sisältää mittalinjan - paalujen tavoitepinta Pa-tav Kasvillisuusrakenteet (2300) - kantava kasvualusta Kkas Vesihuollon järjestelmät (3100) - hulevesi-, jätevesi-, vesijohtoverkosto - rummut Vh Turvallisuusrakenteet ja opastusjärjestelmät (3200) - kaiteet, aidat - sovitaan hankekohtaisesti - jalustat sovitaan hankekohtaisesti Sähkö-, tele- ja konetekniset järjestelmät (3300) Lämmön- ja kaasunsiirtojärjestelmät (3400) - sovitaan hankekohtaisesti - sovitaan hankekohtaisesti Tiedostojen nimeämisessä sallitut merkit ovat a-z, A-Z, 0-9, väliviiva (-) ja alaviiva (_). Välilyöntejä, ääkkösiä ja erikoismerkkejä ei saa käyttää.

16 Kadunsuunnittelun inframalliohje 16/20 6 Inframalliselostus Jokaisesta erillisestä inframallista laaditaan inframalliselostus, jossa on kuvattu mallinnetut kohteet ja niiden mallinnusperusteet. Selostuksesta käy ilmi kunkin osamallien tilanne aineiston luovutushetkellä. Inframalliselostuksen on sisällettävä kaikki tarpeellinen tieto inframallin mahdollisista poikkeamista inframalliohjeisiin. Selostuksessa on myös esitettävä mahdollisesti havaitut virheet tai poikkeamat Inframodelmuotoisessa tiedostossa. Inframalliselostuksesta tulee ilmetä ainakin seuraavat tietomallia koskevat asiat: mallin tarkastus- ja hyväksymistietotaulukko (versiohistoria) kohde mallin sisältö suunnittelija(t) käytetty ohjelmisto ja sen versio koordinaatisto ja korkeusjärjestelmä ohjeen mukaisesti rakennusosittain mahdolliset puutteet ja keskeneräisyydet mallissa suhteessa kyseisen vaiheen vaatimuksiin väylägeometrian ja muiden liittyvien rakenteiden tarkkuus tietomallissa tuotetut tiedostot tietomallin laadunvarmistus (tarkastuslista) muut huomioitavat asiat Liitteessä 2 on esimerkki inframalliselostuksesta ja liitteessä 3 inframalliselostuksen mallipohja. 7 Mallien laadunvarmistus Mallien laadunvarmistus perustuu suunnittelijan itselle luovutukseen. Suositeltavana tarkastusmenetelmänä on lukea inframalli tai sen osamallit toiseen sovellukseen ja tehdä vähintään visuaalinen tarkastus. Inframalliselostukseen tulee aina kirjata poikkeamat tämän ohjeen vaatimuksista.

17 Kadunsuunnittelun inframalliohje 17/20 8 Liittyminen CAD-tiedostoihin Maastomallimittausten ja kartoitusten kohteet jaetaan CADtiedostoissa Katusuunnitelman ja kadun rakennussuunnitelmien sisältöohjeen mukaisesti. Tiedostojen aikaisempiin tasoerittelyihin tulee seuraavia muutoksia Tasot 43 ja 44 vapautuvat Otetaan käyttöön uudet piirustustasot liitteen 2 mukaisesti.

18 Kadunsuunnittelun inframalliohje 18/20 Liitteet Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Tyyppipoikkileikkaus (inframallin pinnat ja taiteviivat) Muutokset CAD-tasoissa Inframalliselostuksen mallipohja (HKR_Kadun_inframalliselostus_pohja.docx) Mallikadun inframalli (27445_Mallikatu_Inframalli.zip) Inframalliselostus (27445_Mallikatu_inframalliselostus.pdf) Inframodel-tiedostot (ks. selostus) Inframalli dgn-tiedostona. Mallikadun yhdistelmä/katselumalli 3D-PDF-muodossa (27445_Mallikatu_Inframalli_3D.pdf).

19 Kadunsuunnittelun inframalliohje 19/20 Liite 1 Tyyppipoikkileikkaus (inframallin pinnat ja taiteviivat) 111. Ylin yhdistelmäpinta, kolmiointi (20100) 112. Kulutuskerroksen AB, yläpinta, kolmiointi (214111) 113. Sitomaton kantava kerros, yläpinta, kolmiointi (213100) 114. Jakava kerros, yläpinta, kolmiointi (212100) 115. Väylärakenteen alapinta, kolmiointi (201100) 116. Putki- ja johtokaivannot, kolmiointi (162100) 117. Kantava kasvualusta, kolmiointi 121. Ylin yhdistelmäpinta, 3d-taiteviivat (20100) 123. Sitomaton kantava kerros, yläpinta 3d-taiteviivat (213100) 124. Jakava kerros, yläpinta, 3d-taiteviivat (212100) 125. Väylärakenteen alapinta, 3d-taiteviivat (201100) 126. Putki- ja johtokaivannot, 3d-taiteviivat (162100) 127. Kantava kasvualusta, 3d-taiteviivat

20 Kadunsuunnittelun inframalliohje 20/20 Liite 2 Muutokset CAD-tasoissa Tasot (RAKENTEIDEN LINJAUSELEMENTIT JA PINTOJEN KOLMIOINTIELEMENTIT) numero tyyppi leveys Maanpinta, kolmiointi CO=9 LC=0 WT= Kallionpinta kolmiointi CO=13 LC=0 WT= Ylin yhdistelmäpinta, kolmiointi (20100) CO=0 LC=0 WT= Kulutuskerroksen AB, yläpinta, kolmiointi (214111) CO=176 LC=0 WT= Sitomaton kantava kerros, yläpinta, kolmiointi (213100) CO=3 LC=0 WT= Jakava kerros, yläpinta, kolmiointi (212100) CO=5 LC=0 WT= Väylärakenteen alapinta, kolmiointi (201100) CO=6 LC=0 WT= Putki- ja johtokaivannot, kolmiointi (162100) CO=7 LC=0 WT= Kantava kasvualusta, kolmiointi CO=2 LC=0 WT= Ylin yhdistelmäpinta, 3d-taiteviivat (20100) vaihtelee 123. Sitomaton kantava kerros, yläpinta 3d-taiteviivat (213100) vaihtelee 124. Jakava kerros, yläpinta, 3d-taiteviivat (212100) vaihtelee 125. Väylärakenteen alapinta, 3d-taiteviivat (201100) vaihtelee 126. Putki- ja johtokaivannot, 3d-taiteviivat (162100) vaihtelee 127. Kantava kasvualusta, 3d-taiteviivat vaihtelee 141. Ylin yhdistelmäpinta, 2d-linjauselementit (tstreet) (20100) vaihtelee 143. Kantavan kerroksen yläpinnan 2d-linjauselementit (tstreet) vaihtelee 144. Jakavan kerroksen yläpinnan 2d-linjauselementit (tstreet) vaihtelee 145. Rakenteiden alapinnan 2d-linjauselementit (tstreet) vaihtelee 146. Putkikaivannon 2d-linjauselementit (tstreet) vaihtelee 147. Kantavan kasvualustan alapinnan 2d-linjauselementit (tstreet) vaihtelee

Maa- ja kallioperämallit InfraFINBIM / Inframodel-kehitys

Maa- ja kallioperämallit InfraFINBIM / Inframodel-kehitys Maa- ja kallioperämallit InfraFINBIM / Inframodel-kehitys Maa- ja kallioperämallit yhdyskuntasuunnittelussa ja rakentamisessa -työpaja 12.3.2014 Ympäristösi parhaat tekijät Sisältö Inframodel3 Inframodel4..5

Lisätiedot

Infra-alan kehittämistulosten käyttöönotto teiden suunnittelussa ja rakentamisessa 15977/2006/30/1 1.12.2006

Infra-alan kehittämistulosten käyttöönotto teiden suunnittelussa ja rakentamisessa 15977/2006/30/1 1.12.2006 Tiepiirit 1 (1) 15.11.2007 15977/2006/30/5 Infra-alan kehittämistulosten käyttöönotto teiden suunnittelussa ja rakentamisessa 15977/2006/30/1 1.12.2006 Tiehallinto, Ratahallintokeskus; Inframodel-ohje

Lisätiedot

Built Environment Process Reengineering (PRE)

Built Environment Process Reengineering (PRE) Juha Liukas RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia? Built Environment Process Reengineering (PRE) Inframodel3-tiedonsiirtoformaatin käyttöönottoprojekti - työpaja 14.12.2012 Tavoite aikataulu -

Lisätiedot

Built Environment Process Re-engineering PRE

Built Environment Process Re-engineering PRE Built Environment Process Re-engineering PRE AP2 Standardit ja rajapinnat 5.3.2012 InfraBIM -nimikkeistö (suunnittelu-, mittaus- ja tietomallinimikkeistö) 2 Built Environment Process Re-engineering PRE

Lisätiedot

TUOTE(tieto)MALLIT Espoon pilottikohteiden urakoiden hankintaprosessi. Harri Tanska, Espoon kaupunki 5.2.2013 Infra FIMBIM Pilottipäivä

TUOTE(tieto)MALLIT Espoon pilottikohteiden urakoiden hankintaprosessi. Harri Tanska, Espoon kaupunki 5.2.2013 Infra FIMBIM Pilottipäivä TUOTE(tieto)MALLIT Espoon pilottikohteiden urakoiden hankintaprosessi Harri Tanska, Espoon kaupunki 5.2.2013 Infra FIMBIM Pilottipäivä Miten tuotemallisuunnittelu eroaa perinteisestä suunnittelusta? Käytännössä

Lisätiedot

Built Environment Process Reengineering (PRE)

Built Environment Process Reengineering (PRE) RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia? Built Environment Process Reengineering (PRE) Inframodel3-toteutus, esimerkkitiedostot 1.3.2013 Built Environment Process Innovations Reengineering Esimerkit

Lisätiedot

Digitalisaatio työmaan arjessa nyt ja tulevaisuudessa Tietomallinnus avuksi oton suunnitteluun

Digitalisaatio työmaan arjessa nyt ja tulevaisuudessa Tietomallinnus avuksi oton suunnitteluun Digitalisaatio työmaan arjessa nyt ja tulevaisuudessa Tietomallinnus avuksi oton suunnitteluun Kiviaines- ja murskauspäivä 19.1.2018 Juha Liukas Johtava asiantuntija, InfraBIM Dokumenttien hallinnasta

Lisätiedot

Toteutusmalleihin liittyvät haasteet Äänekosken ratahankkeella Pauli Ruokanen VR Track Oy, Suunnittelu

Toteutusmalleihin liittyvät haasteet Äänekosken ratahankkeella Pauli Ruokanen VR Track Oy, Suunnittelu Toteutusmalleihin liittyvät haasteet Äänekosken ratahankkeella 1.2.2017 Pauli Ruokanen VR Track Oy, Suunnittelu Yleistä hankkeesta Äänekosken biotuotetehtaan liikenneyhteydet, ratahanke Tampere-Jyväskylä,

Lisätiedot

Yleiset inframallivaatimukset YIV2014

Yleiset inframallivaatimukset YIV2014 Osa 5.3 Väylärakenteen toteumamallin vaatimukset ja -ohjeet 3.12.2014 Yleiset inframallivaatimukset YIV2014 1 (25) LIITE 1 Versiointisivu Dokumentin versiohistoria Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 3.12.2014

Lisätiedot

Yleiset inframallivaatimukset YIV 2015

Yleiset inframallivaatimukset YIV 2015 Osa 5.3 Koekäyttöön ja pilotointiin 5.5.2015 1 (23) LIITE 1 Versiointisivu Dokumentin versiohistoria Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.9 21.4.2015 Petteri Palviainen pilotointia varten 2 (23) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Built Environment Process Re-engineering PRE

Built Environment Process Re-engineering PRE Built Environment Process Re-engineering PRE AP3 Suunnittelun ja rakentamisen uudet prosessit Sami Snellman 17.10.2012 Väylärakenteen toteutusmallin laatimisohje SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 4 1.1. Yleistä

Lisätiedot

PRE/infraBIM tietomallivaatimukset ja ohjeet

PRE/infraBIM tietomallivaatimukset ja ohjeet PRE/infraBIM tietomallivaatimukset ja ohjeet Osa 5 5.3.2014 Pöyry Finland Oy / Aki Leislahti, Ilkka Puustinen, Harri Sivonen, Markus Lakanen, 1 (16) Dokumentin versiohistoria Versio Päiväys Tekijä Kuvaus

Lisätiedot

YIV Osa 4 - Inframalli ja mallinnus hankkeen eri suunnitteluvaiheissa

YIV Osa 4 - Inframalli ja mallinnus hankkeen eri suunnitteluvaiheissa YIV Osa 4 - Inframalli ja mallinnus hankkeen eri suunnitteluvaiheissa 5.5.2015 Niko Janhunen Ohjeen rajaukset Ohje käsittelee: Teiden, katujen, puistojen ja ratojen mallinnusta Suunnitteluvaiheet ennen

Lisätiedot

InfraTM / SKOL. InfraBIM-nimikkeistö (suunnittelu-, mittaus- ja tietomallinimikkeistö)

InfraTM / SKOL. InfraBIM-nimikkeistö (suunnittelu-, mittaus- ja tietomallinimikkeistö) InfraTM / SKOL InfraBIM-nimikkeistö (suunnittelu-, mittaus- ja tietomallinimikkeistö) Versio 1.2 Muutoshistoria Versio Päivämäärä Selitys Tekijä(t) 1.1 25.1.2010 Loppuraportti JLi, SLa 1.2 2.2.2010 InfraBIM-nimikkeistö

Lisätiedot

Yleiset inframallivaatimukset YIV2015

Yleiset inframallivaatimukset YIV2015 Laadunvarmistus Tekniikkalajien yhteensovittaminen Vuorovaikutus ja yhteistyö Ohjaus ja koordinointi Inframallintaminen Lähtötietojen hankinta ja harmonisointi Suunnittelu, rakentaminen, infran hallinta

Lisätiedot

Yleiset inframallivaatimukset YIV 2015

Yleiset inframallivaatimukset YIV 2015 Laadunvarmistus Tekniikkalajien yhteensovittaminen Vuorovaikutus ja yhteistyö Ohjaus ja koordinointi Inframallintaminen Lähtötietojen hankinta ja harmonisointi Suunnittelu, rakentaminen, infran hallinta

Lisätiedot

Urjalan kunta LÄHILIIKUNTAPAIKKA, RAKENNUSSUUNNITELMA. Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYLn mukaan

Urjalan kunta LÄHILIIKUNTAPAIKKA, RAKENNUSSUUNNITELMA. Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYLn mukaan 1 Urjalan kunta LÄHILIIKUNTAPAIKKA, RAKENNUSSUUNNITELMA Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYLn mukaan Infrasuunnittelu Tampere 11.9.2015 2 (7) 0 YLEISTÄ 01 Tilaaja Urjalan kunta Tampereentie

Lisätiedot

PRE/infraBIM tietomallivaatimukset ja -ohjeet

PRE/infraBIM tietomallivaatimukset ja -ohjeet Osa 4 RAKENNEMALLIT; MAA-, POHJA- JA KALLIO, PÄÄLLYS- JA PINTA Destia Oy / Sami Snellman 3.9.2013 RAKENNEMALLIT; MAA-, POHJA- JA KALLIO, PÄÄLLYS- JA PINTA 1 (30) Versiointisivu Dokumentin versiohistoria

Lisätiedot

INFRAMALLI JA MALLINNUS HANKKEEN ERI SUUNNITTELUVAIHEISSA

INFRAMALLI JA MALLINNUS HANKKEEN ERI SUUNNITTELUVAIHEISSA INFRAMALLI JA MALLINNUS HANKKEEN ERI SUUNNITTELUVAIHEISSA 1 YLEISTÄ INFRAHANKKEEN MALLINNUKSESTA Väylämalli ohjaa suunnittelua Infrahankkeessa väylämalli toimii pohjana kaikille muille tekniikkalajimalleille

Lisätiedot

Kokemuksia tietomallipohjaisen

Kokemuksia tietomallipohjaisen Kokemuksia tietomallipohjaisen Vt 3-18 parantaminen Laihian kohdalla Projektipäällikkö / Projektinjohtaja Liikennevirasto projektien suunnittelu ja toteutus Aikaisempi työura; Lemminkäinen Infra 1983-1997

Lisätiedot

BuildingSMART Finland. InfraBIM -nimikkeistö (suunnittelu-, mittaus- ja tietomallinimikkeistö) v. 1.6

BuildingSMART Finland. InfraBIM -nimikkeistö (suunnittelu-, mittaus- ja tietomallinimikkeistö) v. 1.6 InfraBIM -nimikkeistö (suunnittelu-, mittaus- ja tietomallinimikkeistö) v. 1.6 Dokumentin versiohistoria Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 1.5 5.3.2012 1.51 21.1.2014 Juuso Virtanen Liitteiden (mallikuvien)

Lisätiedot

Siltojen tietomalliohje (4.4.2011) Hankekohtaisesti sovittavat asiat

Siltojen tietomalliohje (4.4.2011) Hankekohtaisesti sovittavat asiat Siltojen tietomalliohje (4.4.2011) Hankekohtaisesti sovittavat asiat Esimerkki: rakennussuunnitelmavaihe Liikenneviraston ohjeita 8/2011 Liite Liikennevirasto Helsinki 2011 Siltojen tietomalliohje 3 (7)

Lisätiedot

MAASTOKARTOITUSAINEISTON VISUALISOINTI. Kai Lappalainen, Ramboll Finland Tampere

MAASTOKARTOITUSAINEISTON VISUALISOINTI. Kai Lappalainen, Ramboll Finland Tampere MAASTOKARTOITUSAINEISTON VISUALISOINTI Kai Lappalainen, Ramboll Finland Tampere RAMBOLL FINLAND OY Perustettu vuonna 1962 Vuonna 2009 lähes 1200 työntekijää 23 paikkakunnalla Liikevaihto 89,9 M (2009)

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KATU- JA KADUNRAKENNUSSUUNNITELMIEN SISÄLTÖ puitejärjestelyjen tarjouspyyntöön liittyen 15.2.2013

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KATU- JA KADUNRAKENNUSSUUNNITELMIEN SISÄLTÖ puitejärjestelyjen tarjouspyyntöön liittyen 15.2.2013 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KATU- JA KADUNRAKENNUSSUUNNITELMIEN SISÄLTÖ puitejärjestelyjen tarjouspyyntöön liittyen 15.2.2013 1 1. Katusuunnitelma, pituusleikkaus ja tyyppipoikkileikkaus sekä katusuunnitelmien

Lisätiedot

PRE/infraBIM tietomallivaatimukset ja -ohjeet

PRE/infraBIM tietomallivaatimukset ja -ohjeet Osa 5 Ilkka Puustinen, Harri Sivonen 9.8.2013 1 (12) LIITE 1 Lähtötietomalli liite-esimerkkinä Dokumentin versiohistoria Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 0.2 10.09.2013 12.9.2013 Aki Leislahti Ilkka Puustinen

Lisätiedot

PRE/inframallin vaatimukset ja -ohjeet

PRE/inframallin vaatimukset ja -ohjeet Osa 11.3 Väylärakenteen toteumamallin vaatimukset ja -ohjeet 30.4.2014 1 (31) LIITE 1 Versiointisivu Dokumentin versiohistoria Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 30.4.2014 Petteri Palviainen Ohjeen ensimmäinen

Lisätiedot

Sillat ja taitorakenteet

Sillat ja taitorakenteet Sillat ja taitorakenteet YIV2015 Yleiset inframallivaatimukset käytännössä Minna Salonsaari WWW.AINS.FI Osa 7 Rakennustekniset rakennusosat Ohjeen käyttö Voidaan soveltaa kaikissa urakkamuodoissa ja suunnitteluvaiheissa

Lisätiedot

Inframodel 2 kehityshanke

Inframodel 2 kehityshanke Inframodel 2 kehityshanke 30.9.2005 Inframodel2 esittely Yleistä Hankkeen tavoitteet Hankkeen osapuolet ja organisointi Budjetti ja rahoitus Aikataulu ja osatehtävät Työskentely ja dokumentointi LandXML

Lisätiedot

PRE/infraBIM tietomallivaatimukset ja -ohjeet

PRE/infraBIM tietomallivaatimukset ja -ohjeet Osa 6 22.5.2014 1 (23) Dokumentin versiohistoria Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 10.09.2013 12.9.2013 5.11.2013 7.3.2014 9.4.2013 Aki Leislahti Ilkka Puustinen Markus Lakanen Tiina Karjalainen

Lisätiedot

Road Pro, W&S, VM6.0. KONEOHJAUS Vianova Systems Finland Oy Versio 18.00 20.04.2010 ver1.0

Road Pro, W&S, VM6.0. KONEOHJAUS Vianova Systems Finland Oy Versio 18.00 20.04.2010 ver1.0 Road Pro, W&S, VM6.0 KONEOHJAUS Vianova Systems Finland Oy Versio 18.00 20.04.2010 ver1.0 2(11) SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. VAATIMUKSET SUUNNITTELUSSA... 4 2.1. Geometrian suunnittelu... 4 2.2.

Lisätiedot

RAKENNETTUJEN VESIHUOLTOLINJOJEN MAASTOKARTOITUSOHJE ESPOO JA KAUNIAINEN

RAKENNETTUJEN VESIHUOLTOLINJOJEN MAASTOKARTOITUSOHJE ESPOO JA KAUNIAINEN 1 (6) RAKENNETTUJEN VESIHUOLTOLINJOJEN MAASTOKARTOITUSOHJE ESPOO JA KAUNIAINEN HSY siirtyy uusiin taso- ja korkeusjärjestelmiin 1.12.2012 yhtä aikaa pääkaupunkiseudun kaupunkien kanssa. Espoon ja Kauniaisten

Lisätiedot

Inframallit Liikennevirastossa 10.9.2014

Inframallit Liikennevirastossa 10.9.2014 Inframallit Liikennevirastossa 10.9.2014 Mitä mallintamisella tavoitellaan Liikenneviraston näkökulmasta Omaisuuden hallintaa Kunto Mittaukset Analyysit Tuottavuuden parantamista Tehdyn työn hyödynnettävyyttä

Lisätiedot

InfraModel 2 LIITE Taulukko: Määrittelyn tarkennus 1/6. Luokka Vaatimus Tunnus Kuvaus Kommentti

InfraModel 2 LIITE Taulukko: Määrittelyn tarkennus 1/6. Luokka Vaatimus Tunnus Kuvaus Kommentti InfraModel 2 LIITE Taulukko: Määrittelyn tarkennus 1/6 Luokka Vaatimus Tunnus Kuvaus Kommentti Ylset vaatimukset LandXML-formaatin käyttäminen Y1 Tiedonsiirto suunnittelujärjestelmien välillä tapahtuu

Lisätiedot

YIV 2015 ohjeiden yleisesittely

YIV 2015 ohjeiden yleisesittely YIV 2015 ohjeiden yleisesittely Harri Mäkelä, bsfinfra ohjetyöryhmä, Innogeo Oy Esityksen sisältö - Ohjeiden taustasta, InfraTM, PRE-InfraFINBIM, bsf ohjeet - Ohjekokonaisuudesta ja lyhyet esittely ohjeiden

Lisätiedot

Built Environment Process Reengineering (PRE)

Built Environment Process Reengineering (PRE) RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia? Built Environment Process Reengineering (PRE) Kohti kulttuurimuutosta Tiina Perttula Built Environment Process Innovations Reengineering Tuottavuus Infra-ala

Lisätiedot

MÄENPÄÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, URAKKAVAIHE 2

MÄENPÄÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, URAKKAVAIHE 2 PUNKALAITUMEN KUNTA TEKNISET PALVELUT LIITE URAKKATARJOUKSEEN: MÄENPÄÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, URAKKAVAIHE 2 rakentaminen kokonaisurakkana 14.7.2014 Työ n:o 12055 MÄENPÄÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN

Lisätiedot

Työkoneohjauksen perusteet

Työkoneohjauksen perusteet Työkoneohjauksen perusteet TIETOMALLIRAKENTAMINEN NOVATRON - TUOTTEILLA Petteri Palviainen Petteri 19.4.2016 13.6.2016 Palviainen Infrarakentamisen työkoneautomaatio Työkoneet varustetaan koneohjausjärjestelmillä

Lisätiedot

KATUSUUNNITELMAN JA KADUN RAKENTAMISSUUNNITELMIEN SISÄLTÖ

KATUSUUNNITELMAN JA KADUN RAKENTAMISSUUNNITELMIEN SISÄLTÖ Suunnitteluohje 6.3.2015 KATUSUUNNITELMAN JA KADUN RAKENTAMISSUUNNITELMIEN SISÄLTÖ ULVILAN KAUPUNKI Tekninen osasto PL 77 28401 ULVILA puh. (02) 6774 511 fax. (02) 6774 798 Sisällys 1 Suunnitelmien sisältö...3

Lisätiedot

KANKAAN VANHA PAPERITEHDAS ARKKITEHTITOIMISTO PETRI ROUHIAINEN OY INVENTOINTIMALLI 5.6.2012

KANKAAN VANHA PAPERITEHDAS ARKKITEHTITOIMISTO PETRI ROUHIAINEN OY INVENTOINTIMALLI 5.6.2012 KANKAAN VANHA PAPERITEHDAS ARKKITEHTITOIMISTO PETRI ROUHIAINEN OY INVENTOINTIMALLI Tämä tietomalliselostus koskee Jyväskylän Kankaan vanhan paperitehtaan (VPT) inventointimallin mallinnustilannetta 31.05.2012

Lisätiedot

LASERKEILAUKSEEN PERUSTUVA 3D-TIEDONKERUU MONIPUOLISIA RATKAISUJA KÄYTÄNNÖN TARPEISIIN

LASERKEILAUKSEEN PERUSTUVA 3D-TIEDONKERUU MONIPUOLISIA RATKAISUJA KÄYTÄNNÖN TARPEISIIN LASERKEILAUKSEEN PERUSTUVA 3D-TIEDONKERUU MONIPUOLISIA RATKAISUJA KÄYTÄNNÖN TARPEISIIN PSK-BIM seminaari 9.5.2014 Jukka Mäkelä, Oy 1 SMARTGEO OY Palvelujen johtoajatuksena on tarkkojen, kattavien ja luotettavien

Lisätiedot

Built Environment Process Reengineering (PRE)

Built Environment Process Reengineering (PRE) RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia? Built Environment Process Reengineering (PRE) InfraFINBIM Pilottipäivä nro 5, 3.10.2012 Tietomalliohjeiden kokonaistilanne Tarja Mäkeläinen VTT, Harri Mäkelä

Lisätiedot

Laturakan asemakaava-alueen katujen, kevyen liikenteen väylien ja ulkoilureitin rakentaminen sekä Rakkavaarantien suojatiejärjestelyt TYÖSELOSTUS

Laturakan asemakaava-alueen katujen, kevyen liikenteen väylien ja ulkoilureitin rakentaminen sekä Rakkavaarantien suojatiejärjestelyt TYÖSELOSTUS Laturakan asemakaava-alueen katujen, kevyen liikenteen väylien ja ulkoilureitin rakentaminen sekä Rakkavaarantien suojatiejärjestelyt TYÖSELOSTUS 25.3.2015 2 (10) Sisältö RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT...

Lisätiedot

PRE/inframallin vaatimukset ja -ohjeet

PRE/inframallin vaatimukset ja -ohjeet PRE/inframallin vaatimukset ja -ohjeet Osa 11.0 Tietomallin hyödyntäminen eri suunnitteluvaiheissa, infran rakentamisessa sekä infran käytössä ja ylläpidossa Tieverkon ylläpidon mallivaatimukset 5.4.2014

Lisätiedot

Siltojen tietomalliohje ( ) Hankekohtaisesti sovittavat asiat

Siltojen tietomalliohje ( ) Hankekohtaisesti sovittavat asiat Siltojen tietomalliohje (4.4.2011) Hankekohtaisesti sovittavat asiat Esimerkki: yleissuunnitteluvaihe Liikenneviraston ohjeita 8/2011 Liite Liikennevirasto Helsinki 2011 Siltojen tietomalliohje 3 (7)

Lisätiedot

Yleiset inframallivaatimukset YIV2015

Yleiset inframallivaatimukset YIV2015 Osa 8 15.4.2015 Tekla Oy/ Erkki Mäkinen, Sito Oy / Ilkka Tieaho, Proxion Oy/ Juha Parkkari 1 (18) Versiointisivu Dokumentin versiohistoria Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 22.03.2013 Erkki Mäkinen Inframallin

Lisätiedot

Kaupunkimalli Heinolassa

Kaupunkimalli Heinolassa Kaupunkimalli Heinolassa Hankittu EAKR-hankerahoituksella, 2012 (ensimmäinen versio 2011) Alusta: Vianova Oy:n Novapoint Virtual Map (Autodesk IDSP) Tuotettu kaupungin kantakartasta, MML:n maastotietokannasta,

Lisätiedot

KATUSUUNNITELMIEN TASOJAKO OHJE ASEMAPIIRUSTUS / PUTKISUUNNITELMA

KATUSUUNNITELMIEN TASOJAKO OHJE ASEMAPIIRUSTUS / PUTKISUUNNITELMA KATUSUUNNITELMIEN TASOJAKO OHJE ASEMAPIIRUSTUS / PUTKISUUNNITELMA Tason nimi Tason numero Kuvaus Väri Viivan vahvuus Viivan tyyli Teksti koko Taso 1 1 Mittalinja 0 0,18 4 paaluviiva 0 0,18 0 paaluluku

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN KATUYHTEYS

HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN KATUYHTEYS Vastaanottaja Hollolan kunta Asiakirjatyyppi Tilanvaraussuunnitelma Päivämäärä 7.12.2016 Viite 1510030125 HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN KATUYHTEYS HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN KATUYHTEYS Päivämäärä 7.12.2016 Laatija

Lisätiedot

Inframallintamisen mahdollisuudet

Inframallintamisen mahdollisuudet Inframallintamisen mahdollisuudet Tiina Perttula 25.4.2016 Inframalli Rakenteen ja rakentamisprosessin elinkaarenaikainen tieto digitaalisessa muodossa - Tuotemalli joka (voi) sisältää - Geometriatiedon

Lisätiedot

Tampereen seutukunnan maanmittauspäivät

Tampereen seutukunnan maanmittauspäivät Tampereen seutukunnan maanmittauspäivät Ikaalinen 28. 29.3.2007 Katusuunnittelu ja maastomittaukset Tampereen kaupungilla 28.3.2007 I 1 Tampereen kaupungin suunnittelupalvelut Henkilöstö yksiköittäin Tukipalvelut

Lisätiedot

PRE/inframallin vaatimukset ja ohjeet

PRE/inframallin vaatimukset ja ohjeet PRE/inframallin vaatimukset ja ohjeet Osa 2.0 LÄHTÖTIEDOT 8.10.2013 PRE/inframallin vaatimukset ja ohjeet 1 (19) LIITE 1 Versiointisivu Dokumentin versiohistoria Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 1.0 24.8.2012

Lisätiedot

PRE/InfraFINBIM tietomallivaatimukset ja ohjeet AP3 Suunnittelun ja rakentamisen uudet prosessit

PRE/InfraFINBIM tietomallivaatimukset ja ohjeet AP3 Suunnittelun ja rakentamisen uudet prosessit Built Environment Process Re-engineering PRE PRE/InfraFINBIM tietomallivaatimukset ja ohjeet AP3 Suunnittelun ja rakentamisen uudet prosessit 18.03.2014 Osa 12: Tietomallin hyödyntäminen infran rakentamisessa

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA LIITE URAKKATARJOUKSEEN: JOKIKUJA

PORNAISTEN KUNTA LIITE URAKKATARJOUKSEEN: JOKIKUJA PORNAISTEN KUNTA LIITE URAKKATARJOUKSEEN: 31.3.2017 2(6) Rakennusaikana mahdollisesti tehtävät lisä- ja muutostyöt hinnoitellaan noudattaen jäljempänä mainittuja yksikköhintoja. Yksikköhintojen tulee vastata

Lisätiedot

Tietomalliselostus, lähtötiedot liite 2

Tietomalliselostus, lähtötiedot liite 2 Tietomalliselostus, lähtötiedot liite 2 Osa 3 Liite 2 LÄHTÖTIEDOT 5.5.2015 Tietomalliselostus, lähtötiedot liite 2 2 (8) SISÄLLYS 1 Yleistä... 4 1.1 Tausta ja tavoitteet... 4 1.2 Työn sisältö ja ohjaus...

Lisätiedot

Yleiset inframallivaatimukset YIV 2014

Yleiset inframallivaatimukset YIV 2014 Yleiset inframallivaatimukset YIV 2014 Osa 7 RAKENNUSTEKNISET RAKENNUSOSAT A- Insinöörit Suunnittelu Oy/Minna Salonsaari, Jarkko Savolainen, Liikennevirasto/Heikki Myllymäki 27.6.2014 2 (16) Dokumentin

Lisätiedot

Mallipohjaisuus Liikennevirastossa 13.3.2014

Mallipohjaisuus Liikennevirastossa 13.3.2014 Mallipohjaisuus Liikennevirastossa 13.3.2014 Mitä mallintamisella tavoitellaan Tuottavuuden parantamista Virheiden vähenemistä Laatua Kustannustenhallintaa Määrätietoutta Kommunikoinnin ja yhteistyön paranemista

Lisätiedot

INBIM mallinnusvaatimukset Mitä mallinnusvaatimuksilla tarkoitetaan ja miksi niitä tarvitaan

INBIM mallinnusvaatimukset Mitä mallinnusvaatimuksilla tarkoitetaan ja miksi niitä tarvitaan INBIM mallinnusvaatimukset Mitä mallinnusvaatimuksilla tarkoitetaan ja miksi niitä tarvitaan Harri Mäkelä ja Kalle Serén InfraFINBIM, AP2 työpaja, 27.1.2011 2011 DocId: 2494429CF4EB Tavoite Työn tavoitteena

Lisätiedot

ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 ja Y25/K4

ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 ja Y25/K4 ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 ja Y25/K4 RAKENNUS- JA LIIKENTEENOHJAUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS JA LAATUVAATIMUKSET LUONNOS URAKKALASKENTAA VARTEN 31.8.2009 Destia Oy Oravakivensalmen

Lisätiedot

R/A. Kårkulla Samkommun. Liikennejärjestelyiden parantaminen, Kirjala RAKENNUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS

R/A. Kårkulla Samkommun. Liikennejärjestelyiden parantaminen, Kirjala RAKENNUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS R/A Kårkulla Samkommun Liikennejärjestelyiden parantaminen, RAKENNUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS 28.8.2017 Rakennussuunnitelma 1 (7) SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 2 0650 MITTAUSTYÖT 3 0651 Koordinaatti-

Lisätiedot

Yleiset inframallivaatimukset YIV 2015

Yleiset inframallivaatimukset YIV 2015 Yleiset inframallivaatimukset YIV 2015 Osa 7 RAKENNUSTEKNISET RAKENNUSOSAT Ohjaus ja koordinointi Laadunvarmistus Lähtötietojen hankinta ja mallintaminen Inframallintaminen Vuorovaikutus ja yhteistyö Suunnittelu

Lisätiedot

HUS-Kiinteistöt Oy:n tietomallinnusohjeet

HUS-Kiinteistöt Oy:n tietomallinnusohjeet HUS-Kiinteistöt Oy:n tietomallinnusohjeet Yleinen osa Versio 1.1 18.02.2009 1. YLEISTÄ Projektien mallinnuksen tavoitteena on, että tietomallien sisältämä tieto on hyödynnettävissä rakennushankkeen kaikissa

Lisätiedot

Yleiset inframallivaatimukset YIV 2015

Yleiset inframallivaatimukset YIV 2015 Osa 3 LÄHTÖTIEDOT Tekniikkalajien yhteensovittaminen Vuorovaikutus ja yhteistyö Ohjaus ja koordinointi Suunnittelu, rakentaminen, infran hallinta Inframallintaminen Laadunvarmistus Lähtötietojen hankinta

Lisätiedot

PRE/infraBIM tietomallivaatimukset ja -ohjeet

PRE/infraBIM tietomallivaatimukset ja -ohjeet Osa 3 29.11.2013 Versiointi Dokumentin versiohistoria Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 7.2.2013 Markku Pienimäki Sisältörunko-ehdotus 0.2 7.2.2013 Niko Janhunen Eri suunnitteluvaiheiden lyhyet kuvaukset

Lisätiedot

PRE/infraBIM tietomallivaatimukset ja ohjeet

PRE/infraBIM tietomallivaatimukset ja ohjeet PRE/infraBIM tietomallivaatimukset ja ohjeet Osa 6 RAKENNUSTEKNISET RAKENNUSOSAT A-Insinöörit Suunnittelu Oy/Minna Salonsaari, Jarkko Savolainen, Liikennevirasto/Heikki Myllymäki 12.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Vapo: Turveauman laskenta 1. Asennusohje

Vapo: Turveauman laskenta 1. Asennusohje Turveauman mittaus 3D-system Oy 3D-Win ohjelman lisätoiminto, jolla lasketaan turveaumasta tilaajan haluamat arvot ja piirretään aumasta kuva. Laskentatoiminto löytyy kohdasta Työkalut/Lisätoiminnot. Valitse

Lisätiedot

Infraomaisuuden hallinnan nimikkeistö

Infraomaisuuden hallinnan nimikkeistö Infraomaisuuden hallinnan nimikkeistö Kuntatekniikan päivät 2017 Josefiina Saarnikko Asiantuntija Sito Oy Sito Parhaan ympäristön tekijät Esityksen rakenne 1)Taustaa 2)Nimikkeistöt ja niiden kehittäminen

Lisätiedot

Yleiset inframallivaatimukset YIV2015

Yleiset inframallivaatimukset YIV2015 Osa 4 INFRAMALLI JA MALLINNUS HANKKEEN ERI SUUNNITTELUVAI- HEISSA Ohjaus ja koordinointi Laadunvarmistus Lähtötietojen hankinta ja mallintaminen Inframallintaminen Vuorovaikutus ja yhteistyö Suunnittelu

Lisätiedot

Laskelman kustannukset yhteensä: 1000 Maa- pohja- ja kalliorakenteet 1100 Olevat rakenteet ja rakennusosat 1140 Poistettavat ja siirrettävät maa- ja

Laskelman kustannukset yhteensä: 1000 Maa- pohja- ja kalliorakenteet 1100 Olevat rakenteet ja rakennusosat 1140 Poistettavat ja siirrettävät maa- ja KUSTANNUSARVIO NIMIKKEITTÄIN Projekti: Laskelma: Työnumero: Hankkeen tyyppi: Dokumentin luoja: Vastuuhenkilö: Viimeisin muokkaaja: Raportoija: Asiakas: Projektipäällikkö: Aluekerroin: Kustannusindeksi:

Lisätiedot

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 30.5.2014 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 2 SISÄLLYSLUETTELO 1-50 Yleiset perusteet... 3 10 Maaperä... 3 50 Mittaustyöt... 3 1000 Maa-,

Lisätiedot

PRE/infraBIM tietomallivaatimukset ja -ohjeet

PRE/infraBIM tietomallivaatimukset ja -ohjeet Osa 4 MALLINNUS HANKKEEN ERI SUUNNITTELUVAIHEISSA ENNEN RA- KENNUS 28.4.2014 Versiointi Dokumentin versiohistoria Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 7.2.2013 Markku Pienimäki Sisältörunko-ehdotus 0.2 7.2.2013

Lisätiedot

23.5.2012. Yksikköhintojen sisällössä noudatetaan soveltuvin osin InfraRYLin määrämittausperusteita.

23.5.2012. Yksikköhintojen sisällössä noudatetaan soveltuvin osin InfraRYLin määrämittausperusteita. YKSIKKÖHINTALUETTELO 1 (5) YKSIKKÖHINTALUETTELO Urakkatarjouspyyntöönne viitaten tarjoudumme suorittamaan Nurmijärven Syrjälän koulun lähiliikuntaalueen rakennusurakan lisä- ja muutostyöt tämän yksikköhintaluettelon

Lisätiedot

Uudet väylät: tuotannon vaatimat toteutusmallit ja mallipohjainen laadunvarmistus

Uudet väylät: tuotannon vaatimat toteutusmallit ja mallipohjainen laadunvarmistus Firstname Lastname RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia? Uudet väylät: tuotannon vaatimat toteutusmallit ja mallipohjainen laadunvarmistus Pasi Nurminen, Destia Oy Built Environment Process Innovations

Lisätiedot

PRE/inframallin vaatimukset ja -ohjeet

PRE/inframallin vaatimukset ja -ohjeet Osa 9 19.9.2013 1 (23) Versiointisivu Dokumentin versiohistoria Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 16.4.2013 Sami Luoma Mallinnusohjeen perusohjeet 0.2 22.8.2013 0.3 19.9.2013 Luonnosversio 0.1 19.9.2013

Lisätiedot

TURKU. http://fi.wikipedia.org/wiki/turku

TURKU. http://fi.wikipedia.org/wiki/turku Turun kaupungin maastomittauspalvelut ja koordinaaattijärjestelmän vaihto käytännössä Tampereen seutukunnan maanmittauspäivät Ikaalisten kylpylässä 17.-18.3.2010, Harri Kottonen Kuka Harri Kottonen, Mittaustyöpäällikkö

Lisätiedot

Yleiset inframallivaatimukset YIV2015

Yleiset inframallivaatimukset YIV2015 Yleiset inframallivaatimukset YIV2015 Osa 11.1 Infran hallinta Tieverkon kunnossapidon mallivaatimukset 23.4.2015 Yleiset inframallivaatimukset YIV2015 1 (9) LIITE 1 Versiointisivu Dokumentin versiohistoria

Lisätiedot

Infra FINBIM Pilottipäivä 9. Pisararata

Infra FINBIM Pilottipäivä 9. Pisararata Infra FINBIM Pilottipäivä 9 Pisararata 6.2.2014 Pisararata: - Helsingin keskustan alle suunniteltava lähijunien kaupunkiratalenkki - Kolme asemaa: Töölö, Keskusta, Hakaniemi - Rata- ja rakentamissuunnittelu

Lisätiedot

Vanha-Kirkkotie ja siihen liittyvät kadut pilot-kohde. Sauli Hakkarainen, aluepäällikkö Espoon kaupunki / katu- ja viherpalvelut / suunnittelu

Vanha-Kirkkotie ja siihen liittyvät kadut pilot-kohde. Sauli Hakkarainen, aluepäällikkö Espoon kaupunki / katu- ja viherpalvelut / suunnittelu ja siihen liittyvät kadut pilot-kohde, aluepäällikkö Espoon kaupunki / katu- ja viherpalvelut / suunnittelu Tuotemallikohteiden rakentaminen Vanha Kirkkotie Vanhan Kirkkotien ja liittyvien katujen rakentaminen

Lisätiedot

Kuokkatien ja Kuokkakujan alueen rakennettavuusselvitys

Kuokkatien ja Kuokkakujan alueen rakennettavuusselvitys KIRKKONUMMEN KUNTA SEPÄNKANNAS III Kuokkatien ja Kuokkakujan alueen rakennettavuusselvitys P18602 7.5.2012 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO: 1 YLEISTÄ... 3 2 TUTKIMUKSET... 3 3 POHJASUHTEET... 3 4 KATUALUEET...

Lisätiedot

3D-Win 5.3. Tierakenneohje. 3D-system Oy Kielotie 14 B 01300 VANTAA puh. 09-2532 4411 www.3d-system.fi (10/2008)

3D-Win 5.3. Tierakenneohje. 3D-system Oy Kielotie 14 B 01300 VANTAA puh. 09-2532 4411 www.3d-system.fi (10/2008) 3D-Win 5.3 Tierakenneohje 3D-system Oy Kielotie 14 B 01300 VANTAA puh. 09-2532 4411 www.3d-system.fi (10/2008) Sisällysluettelo: 1 LÄHTÖAINEISTOT... 3 2 TIHENNYS... 3 3 AINEISTOT MITTALAITTEISIIN... 4

Lisätiedot

Inframodel tiedonsiirto 23.8.2006

Inframodel tiedonsiirto 23.8.2006 Inframodel tiedonsiirto 23.8.2006 Inframodel 2 tiedonsiirto, yleistä Inframodel 2 -projekti valmistui maaliskuun 2006 lopussa. Projektissa määritettiin ja toteutettiin uusi menetelmä väylätietojen siirtoon

Lisätiedot

Liite A. Kantakartan mallinnus tiedonsiirtoa varten

Liite A. Kantakartan mallinnus tiedonsiirtoa varten Liite A. Kantakartan mallinnus tiedonsiirtoa varten Versio: 18.10.2011 Julkaistu: 27.10.2011 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Kantakarttasuosituksen tausta... 2 1.2 Kantakarttasuosituksen

Lisätiedot

30.10.2009. InfraRYL mitä ja kenelle? RYL:n oikeudellinen asema. Yhteisen infranimikkeistön etuja. Uudet laatuvaatimukset InfraRYL 2006.

30.10.2009. InfraRYL mitä ja kenelle? RYL:n oikeudellinen asema. Yhteisen infranimikkeistön etuja. Uudet laatuvaatimukset InfraRYL 2006. Uudet laatuvaatimukset InfraRYL 2006 Hulevesiviemärin rakentamisen uudet laatuvaatimukset -InfraRYL 2006 Reijo Järvinen 30.10.2009 Sisältö Mikä on InfraRYL Rakennusosanimikkeistö Määrämittausohje Tekniset

Lisätiedot

BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala

BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala Proxion 19.10.2015 Proxion BIM historiikkia Kehitystyö lähtenyt rakentamisen tarpeista Työkoneautomaatio alkoi yleistymään 2000 luvulla

Lisätiedot

Built Environment Process Reengineering (PRE)

Built Environment Process Reengineering (PRE) RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia? Built Environment Process Reengineering (PRE) Prosessimuutos kohti laajamittaista tietomallintamisen hyödyntämistä Tiina Perttula Built Environment Process

Lisätiedot

RAKENNETTAVUUSSELVITYS

RAKENNETTAVUUSSELVITYS RAKENNETTAVUUSSEVITYS PAIMIO MEIJERITIEN ÄNSIOSAN ASEMAKAAVA 9.11.2015 1 (5) _Rakennettavuusselvitys1.docx Sisältö 1 Yleistä... 3 2 Tehdyt tutkimukset... 3 2.1 Mittaukset... 3 2.2 Pohjatutkimukset... 3

Lisätiedot

Suunnittelijan näkökulma tietomallintamiseen kalliorakennussuunnittelussa

Suunnittelijan näkökulma tietomallintamiseen kalliorakennussuunnittelussa Suunnittelijan näkökulma tietomallintamiseen kalliorakennussuunnittelussa CityGeoModel seminaari 1.4.2016 klo 11:00-11:15 Matti Kalliomäki ja Kalle Hollmén / Saanio & Riekkola Oy 1.4.2016 Saanio & Riekkola

Lisätiedot

Korkeusjärjestelmän muutos ja niiden sijoittuminen tulevaisuuteen

Korkeusjärjestelmän muutos ja niiden sijoittuminen tulevaisuuteen Rakennusvalvontamittaus 15.02.2010-> Korkeusjärjestelmän muutos ja niiden sijoittuminen tulevaisuuteen Ongelmat suurimmillaan parin vuoden kuluttua, kun maastossa on yhtä paljon uuden korkeusjärjestelmän

Lisätiedot

Avoimella tiedonsiirrolla kohti kulttuurimuutosta 3.4.2014

Avoimella tiedonsiirrolla kohti kulttuurimuutosta 3.4.2014 Avoimella tiedonsiirrolla kohti kulttuurimuutosta 3.4.2014 Mitä mallintamisella tavoitellaan Tuottavuuden parantamista Virheiden vähenemistä Laatua Kustannustenhallintaa Määrätietoutta Kommunikoinnin ja

Lisätiedot

TYÖSELOSTUS. Ähtärin kaupunki MOKSUNNIEMEN LP-ALUE

TYÖSELOSTUS. Ähtärin kaupunki MOKSUNNIEMEN LP-ALUE TYÖSELOSTUS 7693 Ähtärin kaupunki MOKSUNNIEMEN LP-ALUE 7.8.2017 MOKSUNNIEMEN LP-ALUE 7693 SISÄLLYSLUETTELO 1. ESITYÖT... 3 1.1. Yleiset työselitykset... 3 1.2. Asetuksia ja määräyksiä... 3 2. KUIVATUSTYÖT...

Lisätiedot

KOIRANKOPPI ARK. Tietomalliseloste. Havainnollistuskuva kohteesta. Heidi Sumkin. Mallintaja. Kohde

KOIRANKOPPI ARK. Tietomalliseloste. Havainnollistuskuva kohteesta. Heidi Sumkin. Mallintaja. Kohde Tietomalliseloste Havainnollistuskuva kohteesta KOIRANKOPPI ARK Aloituspvm Mallintaja Kohde Mallinnustarkoitus Käytettävät ohjelmistot, tiedonsiirto Lisätietoja, huomioita yms. 15.5.2009 Nimi Heidi Sumkin

Lisätiedot

Osa R7 VARUSTEET JA LAITTEET

Osa R7 VARUSTEET JA LAITTEET Osa R7 VARUSTEET JA LAITTEET Laitesiirtojen suunnitelmat Osa R7-20 Siirrettävät vesihuolto- ja kaukolämpöverkostot TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS JA LAATU- VAATIMUKSET VAIN URAKKALASKENTAAN 1.4.2014 Destia Oy,

Lisätiedot

Mäntytie 4, 00270 Helsinki p. (09) 2410006 tai 0400 465861, fax (09) 2412311 KERAVA- PORVOO RAUTATIEN ALITUSPAIKKOJEN RAKENNETTAVUUSSELVITYS

Mäntytie 4, 00270 Helsinki p. (09) 2410006 tai 0400 465861, fax (09) 2412311 KERAVA- PORVOO RAUTATIEN ALITUSPAIKKOJEN RAKENNETTAVUUSSELVITYS INSINÖÖRITOIMISTO e-mail: severi.anttonen@kolumbus.fi Mäntytie 4, 00270 Helsinki p. (09) 2410006 tai 0400 465861, fax (09) 2412311 2017 TALMAN OSAYLEISKAAVA-ALUE SIPOO KERAVA- PORVOO RAUTATIEN ALITUSPAIKKOJEN

Lisätiedot

Yleiset inframallivaatimukset YIV 2014 OSA 6 JÄRJESTELMÄT

Yleiset inframallivaatimukset YIV 2014 OSA 6 JÄRJESTELMÄT 7.11.2014 1 (23) 2 (2 3) Dokumentin versiohistoria Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 7.11.2014 Tiina Karjalainen Ohje lausunnolle 3 (23) SISÄLLYS 3000 JÄRJESTELMÄT... 5 3100 Vesihuollon järjestelmät...

Lisätiedot

Yleiset inframallivaatimukset YIV2015

Yleiset inframallivaatimukset YIV2015 Yleiset inframallivaatimukset YIV2015 Osa 2 Yleiset mallinnusvaatimukset Ohjaus ja koordinointi Laadunvarmistus Lähtö-tietojen hankinta ja harmoni-sointi Infra-mallintaminen Tekniikkalajien yhteensovittaminen

Lisätiedot

Mallipohjainen radanrakentamisen automaatio

Mallipohjainen radanrakentamisen automaatio Mallipohjainen radanrakentamisen automaatio Infra FINBIM Pilottipäivät 24.10.2013 Jussi Heikkilä Mallipohjainen radanrakentamisen automaatio Pilotin kesto: huhtikuu/2012 lokakuu/2012 Diplomityö Tietomallipohjaisen

Lisätiedot

Kittilän koulukeskuksen (Lukkarin koulu) monitoimikenttä (ässäkenttä) ja Sirkan koulun pallokentän tekonurmi, pohjarakenteet TYÖSELOSTUS

Kittilän koulukeskuksen (Lukkarin koulu) monitoimikenttä (ässäkenttä) ja Sirkan koulun pallokentän tekonurmi, pohjarakenteet TYÖSELOSTUS Kittilän koulukeskuksen (Lukkarin koulu) monitoimikenttä (ässäkenttä) ja Sirkan koulun pallokentän TYÖSELOSTUS 31.3.2017 2 (8) Sisältö RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 3 RAKENNUSHANKKEEN KUVAUS... 3 SUUNNITTELIJAT,

Lisätiedot

InfraModel2 Tiedonsiirron pilotointi

InfraModel2 Tiedonsiirron pilotointi InfraModel2 Tiedonsiirron pilotointi Infra 2010 kehittämisohjelman loppuseminaari 5.11.2008, Erkki Mäkinen Sisältö Taustatietoa InfraModel2 - Tiedonsiirron pilotointi InfraModel-formaatin jatkokehittäminen

Lisätiedot

3.a. Helposti rakennettavaa aluetta -Sr, Hk, Mr, Si. Vaikeasti rakennettava pehmeikkö lyhyehkö paalutus 2-5m

3.a. Helposti rakennettavaa aluetta -Sr, Hk, Mr, Si. Vaikeasti rakennettava pehmeikkö lyhyehkö paalutus 2-5m 2 5 6 5 7 7 1. Helposti rakennettavaa aluetta -Sr, Hk, Mr, Si 3 3.a Vaikeasti rakennettava pehmeikkö lyhyehkö paalutus 2-5m 1. Vaikeasti rakennettava pehmeikkö paaluperustus 5-12m kadut, pihat mahd. kalkkipilarointi

Lisätiedot

EUREF-FIN/N2000-MUUNNOKSET HELSINGIN KAUPUNGISSA

EUREF-FIN/N2000-MUUNNOKSET HELSINGIN KAUPUNGISSA 1 (10) EUREF-FIN/N2000-MUUNNOKSET HELSINGIN KAUPUNGISSA 5.3.2012 2 (10) Sisältö: 1 Johdanto... 3 1.1 Muunnosasetukset paikkatieto-ohjelmistoissa... 3 1.2 Lisätiedot... 3 2 Korkeusjärjestelmän muunnos NN

Lisätiedot

Tietomallintamisen reikäkierto-ohje

Tietomallintamisen reikäkierto-ohje HELSINGIN KAUPUNKI 1 (16) Tietomallintamisen reikäkierto-ohje Sisällysluettelo: Johdanto... 2 Prosessi... 3 Vaihe 1: Varausasetuksien testaus... 4 Vaihe 2: Erilaisten kerrosten rakenteellinen tarkastus...

Lisätiedot