Suunnitteluohje. HKR - Kadunsuunnittelun inframalliohje

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suunnitteluohje. HKR - Kadunsuunnittelun inframalliohje"

Transkriptio

1 Suunnitteluohje HKR - Kadunsuunnittelun inframalliohje Helsingin kaupungin rakennusvirasto

2 Kadunsuunnittelun inframalliohje 2/20 Sisällysluettelo 1 Johdanto Liittyvät ohjeet Ohjeen sisältö Kadun inframalli Sisältö kokonaisuutena Yleistiedot Maastomalli Maaperämalli Katurakenne Pohjarakenteet Kasvillisuusrakenteet Vesihuollon järjestelmät Turvallisuusrakenteet ja opastusjärjestelmät Sähkö-, tele- ja konetekniset järjestelmät Lämmön- ja kaasunsiirtojärjestelmät Mallikokonaisuus ja mallin jakaminen osiin Inframalliselostus Mallien laadunvarmistus Liittyminen CAD-tiedostoihin Liitteet... 18

3 Kadunsuunnittelun inframalliohje 3/20 1 Johdanto Ohjeessa esitetään katusuunnitelman ja kadun rakennussuunnitelmien sisällön tietomallinnusvaatimukset. Tietomallinnuksen osalta ohje perustuu Yleisiin inframallivaatimuksiin YIV2014, InfraBIMnimikkeistöön ja Inframodel3-formaattiin. Ohje täydentää Rakennusviraston nykyisiä kadunsuunnitteluohjeita. Inframodel-formaatti ei sisällä täydellisinä vielä kaikkia rakennusosia. Ohjeessa on esitetty tämän hetkinen kohtuullinen vähimmäistaso mallinnukselle: miten katusuunnitelman tai kadun rakennussuunnitelman osamallit tuotetaan Inframodel3-formaatissa Ohjetta tullaan päivittämään muun ohjeistuksen kehittymisen myötä. Tietomallipohjainen aineisto tulee luovuttaa tämän ohjeen mukaisesti. Ohjeessa käytetään termiä inframalli tietyn infrakohteen tietomallista. Inframalliin kuuluu aina myös inframalliselostus, jossa on kuvattu mallin sisältö ja mallinnusperiaatteet sekä mahdolliset epävarmuudet. Kadun suunnittelussa lopputuotteina toimitetaan edelleen perinteinen suunnitteluaineisto. Tietomallinnusohjeet tuovat joitakin muutoksia ja lisäyksiä myös niihin. Hankekohtaisesti voidaan sopia, että inframalliaineistolla voidaan korvata osa perinteisestä dokumentaatiosta.

4 Kadunsuunnittelun inframalliohje 4/20 2 Liittyvät ohjeet Yleiset vaatimukset ja ohjeet Yleiset inframallivaatimukset 2014 Yleiset inframallivaatimukset on tarkoitettu käytettäväksi hankintojen yleisinä teknisinä viiteasiakirjoina ja inframallintamisen ohjeina, jotka Rakennustietosäätiön erityispäätoimikunta buildingsmart Finland tulee julkaisemaan vuoden 2014 loppupuolella. Yleiset inframallivaatimukset ovat vielä luonnoksia. Ajantasainen tilanne ohjeista löytyy InfraBIMsivuilta (http://www.infrabim.fi/yiv2014/) Inframodel3-ohje Inframodel3-käyttöönotto-ohje on luettavissa InfraBIM-sivustolla (http://www.infrabim.fi/inframodel-3/). InfraBIM-nimikkeistö Infra2006 Rakennusosanimikkeistöön tukeutuvassa ja sitä laajentavassa InfraBIM-nimikkeistössä esitetään infrarakenteiden ja -mallien elinkaaren kattavat numerointi- ja nimeämiskäytännöt. Ohje on luettavissa InfraBIM-sivustolla (http://www.infrabim.fi/infrabim-nimikkeisto-sivu/)tällä hetkellä ne ovat Rakennusviraston ohjeet suunnittelijoille Katusuunnitelman ja kadun rakennussuunnitelmien sisältö Taitorakenteiden tietomallinnusohje Ajantasaiset ohjeet ovat luettavissa rakennusviraston sivuilta.

5 Kadunsuunnittelun inframalliohje 5/20 3 Ohjeen sisältö Ohje kuvaa katusuunnitelman ja kadun rakennussuunnitelman sisällön Inframodel-formaatin mukaisesti. Ohje sisältää vaatimukset seuraaviin asiakokonaisuuksiin: yleiset vaatimukset projektin yleistiedot rakennusosakohtaiset vaatimukset ja nimeämisperiaatteet nimikkeistöt ja luokitukset aineiston jakaminen tiedostoihin ja tiedostojen nimeäminen inframalliselostus Vaatimusten mukaisena esimerkkinä on esitetty kadun suunnitteluohjeiden mukainen Mallikadun inframalli selostuksineen liitteessä 1. Tässä ohjeessa lähtötietoja käsitellään sen osalta, mikä liittyy Inframodel-formaatin sisältöön. Ylin yhdistellmäpinta, viivamalli Ylin. yhd.pinta +maastomali Putkijohtokaivanto Maastomalli Jakavan kerroksen yläpinta Kantava kasvualustan ap Kuva 1 Esimerkki Inframodel-tiedoston eri osamalleista

6 Kadunsuunnittelun inframalliohje 6/20 4 Kadun inframalli 4.1 Sisältö kokonaisuutena Kadun inframallin osamallit ja niiden vaadittu sisältö rakennusosittain Inframodel-formaatissa on esitetty kokonaisuutena taulukossa 1. Sisältö rakennusosittain käydään yksityiskohtaisemmin läpi seuraavissa kappaleissa. Oleviin rakenteisiin sovelletaan vastaavasti rakennusosakohtaisia vaatimuksia. Ne tulee selkeästi erottaa suunniteltavista ja niihin liittyvät epävarmat tiedot tulee ilmetä inframalliselostuksesta. Pintamalli (esim. maastomalli, rakennepinta, kalliopinta) sisältää sekä pinnan lähtötiedot eli luokitellut pisteet ja viivat sekä näiden perusteella muodostetun kolmiopinnan. Maastomallin osalta tietoja joudutaan usein jakamaan eri tiedostoihin, jotta alkuperältään eri mittaukset ja niistä yhtenäisesti muodostettu kolmiopinta voidaan erottaa. Taulukko 1 Kadun inframallin osamallit rakennusosittain IM3: X=on Inframodelista, HKR: P=pakollinen kadun inframallissa Kokonaisuus /osamallit Yleistiedot Suunnitelman yleistiedot InfraBIM nimikkeistö InfraRO-nimikkeistö Maastomalli - maastomallimittaus - maastokartoitus I M 3 H K R X P Lisätiedot suunnitelman nimi, kuvaus yksiköt koordinaattijärjestelmät ohjelmisto toimittaja X P kaikki suunnitellut kohteet X P - maanpintamalli X P kolmiopinnat Maaperämalli - kalliopinta X P - maalajirajapinnat X P - pohjavedenpinta X P pisteet ja viivat sekä näiden luokitus alkuperän mukaan tiedostoina kartoitustiedot (ei maastomallia) erikseen pintamalli, jossa tulkintapisteet ja -viivat sekä näiden luokiteltu Katurakenne Geometriat Maa- ja kallioleikkaukset (1600, 1700) - väylärakenteen alapinta - putki- ja johtokaivannot, alapinta X P mittalinja, reunakivilinjat, reunalinjat X P pintamalli johtokaivannot sovitaan hankekohtaisesti

7 Kadunsuunnittelun inframalliohje 7/20 Päällysrakenteet osat (2100) - ylin yhdistelmäpinta - kantavan kerroksen yläpinta - jakavan kerroksen yläpinta - maapenkereet (maisemoinnit, maaaineksen sijoitusalueet) - päällysteet ja pintarakenteet X P pintamalli X P pintamalli - - sovitaan hankekohtaisesti Pohjarakenteet (1400) - massanvaihtoon kuuluva kaivanto, vastapenger, esikuormituspenger - syvästabiloinnin tavoitepinta X P pintamalli X P pintamalli - paalujen tavoitepinta X P pintamalli - syvästabilointi, paalutus - - sovitaan hankekohtaisesti Kasvillisuusrakenteet (2300) - kantava kasvualusta X P Vesihuollon järjestelmät (3100) pintamalli, alapinta ja kantavan yläpinta katurakenteeseen liittyen - hulevesi-, jätevesi-, vesijohtoverkosto - rummut Turvallisuusrakenteet ja opastusjärjestelmät (3200) X P verkostomalli: kaivot (laitteet), putket ja niiden ominaisuudet - kaiteet, aidat X - sovitaan hankekohtaisesti - jalustat X - sovitaan hankekohtaisesti Sähkö-, tele- ja konetekniset järjestelmät (3300) Lämmön- ja kaasunsiirtojärjestelmät (3400) - - sovitaan hankekohtaisesti - - sovitaan hankekohtaisesti

8 Kadunsuunnittelun inframalliohje 8/ Yleistiedot Inframodel3 perustuu LandXML-versioon 1.2. Aineiston toimittaja vastaa siitä, että tiedosto on näiden suhteen ns. validia eli täyttää sisällön ja eheyden osalta ko. versioiden vaatimukset. Seuraavassa esitetyt yleistiedot tulee sisältyä Inframodel-tiedostoon. Projektin tiedot Projektin nimenä on arkistojärjestelmän katusuunnitelman mukainen numero. Erityyppisissä hankkeissa käytetään samaa nimeämisperiaatetta kuin suunnittelutiedostojen nimeämisessä. Kuvaustekstinä on kadun nimi tai osuus katuväleittäin. Yksiköt Sijainnin ja etäisyyden mittayksikkönä käytetään metriä ja pinta-alan sekä tilavuuden yksikköinä sen johdannaisia (m2, m3). Suunnan ja kulmamuutoksen yksikkönä gradia (gonia). Koordinaatti- ja korkeusjärjestelmät Suunnittelussa noudatetaan Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan kaupunkien käyttämää koordinaatti- ja korkeusjärjestelmää: ETRS-GK25-tasokoordinaatisto, joka perustuu eurooppalaisen ETRS89 -koordinaattijärjestelmän suomalaiseen realisaatioon EUREF-FIN. Koordinaatiston kansainvälinen tunniste on EPSG:3879 N2000-korkeusjärjestelmä Lähdeohjelmisto Inframallin kirjoittaman ohjelman nimi ja versio. Toimittajatiedot Kadun inframallin tekijän yritys, toimittajan nimi (etunimi sukunimi), sähköpostiosoite ja tulostuksen aikaleima. Lajiluokitukset ja nimikkeistöt Maastomallin ja maaperämallin osalta käytetään seuraavassa esitettyjä lajiluokituksia, jossa käytössä olevaa mittausten tasoerittelyä on täydennetty pintamallien ja maaperämallin tulkintapisteillä. terraincoding=tielaitos surfacecoding=tielaitos Maastomallin ja maaperämallin pintakoodit on esitetty taulukossa 2 ja maaperämallin tulkinnan koodit taulukossa 3.

9 Kadunsuunnittelun inframalliohje 9/20 Taulukko 2 HKR-luokituksen mukaiset pintakoodit Pintakoodi Pinnan kuvaus 1 maanpinta 2 kalliopinta 3 maalajirajapinta 4 pohjavesipinta massanvaihdon tavoitepinta syvästabiloinnin tavoitepinta paalutuksen tavoitepinta 9 maastokartoitus Lisätietoja maanpinnan pintamalliin kuuluvat kohteet ei maanpinnan pintamallin kohteet Suunniteltujen kohteiden rakennepintojen osalta käytetään InfraBIMluokitusta (infracoding = InfraBIM). Muiden rakennusosien koodina käytetään Infra-rakennusosanimikkeistön päätason nimikkeestä johdettua kuusinumeroista koodia. Esimerkiksi: Jakava kerros, yläpinta Jätevesiviemäriputki (viettoviemäri) Erityis/laitekaivo 4.3 Maastomalli Maastomalli koostuu varsinaisesta maanpinnan mittauksista (pisteet ja viivat), niistä muodostetusta kolmiopinnasta maastokartoituksen mittauksista (pisteet ja viivat), joita ei oteta mukaan maanpintamallin muodostukseen. Maastomittaukset (pinta 1) ja maastokartoitukset (pinta 9) eritellään omiksi pinnoikseen inframallissa. Lisäksi mittaukset tulee erotella tarkkuuden ja alkuperän mukaan eri tiedostoihin. Maanpintaa kuvaava kolmiopinta muodostetaan yhtenäisenä suunnittelualueen kattavana.

10 Kadunsuunnittelun inframalliohje 10/ Maaperämalli Maaperämallin pintamalli sisältää lähtötiedot sekä näistä muodostetun kolmiopinnan. Pintamalleja ovat kalliopinta, pohjavesipinta ja maalajirajapinnat. Maaperämallin pintojen lähtötiedot (tulkitut pisteet ja viivat) tulee erotella tulkinnan tarkkuuden (tulkintaperusteen) mukaisilla koodeilla (ks. Taulukko 3). Taulukko 3 Maaperämallin pintojen tulkintapisteiden luokittelu (koodit). Pistekoodi Kalliopinta Maalajirajapinta Tulkinnan kuvaus Varmistettu kalliopinnan piste, jonka kohdalla kalliopinta on havaittu porakonekairauksella, koekuopasta tai maastossa tehdyllä avokalliohavainnolla. Kairauksesta tulkittu kalliopinnan piste, vastuskairauksen perusteella tulkittu kalliopinnan piste. Määrittelemätön kalliopinnan piste, pintamallin muodostamista tai laajentamista varten lisättyjä kalliopinnan pisteitä. Pisteet perustuvat suunnittelijan näkemykseen kalliopinnan mahdollisesta sijainnista kyseisessä pisteessä Kairauksesta tulkittu rajapinnan piste Pintamallin muodostamista tai laajentamista varten tehty lisätulkinta.

11 Kadunsuunnittelun inframalliohje 11/ Katurakenne Nimeämisessä käytetään kadun nimeä, johon voidaan tarvittaessa liittää vaihtoehto tai muu yksilöivä tunniste (esim. Mallikatu_ve2). Liitteessä 1 on tyyppipoikkileikkaus, jossa on esitetty inframallin pinnat ja taiteviivat. Geometriat Katugeometrioista inframalliin sisältyvät: mittalinja (päägeometrialinja, vaaka- ja pystygeometria) reunalinjat, reunakivilinjat (vaakageometria) Kadulla tulee olla jatkuva mittalinja. InfraBIM-nimikkeistön versiosta 1.5 puuttuvat kattavasti geometrialinjojen nimikkeet. Toistaiseksi käytetään taukukossa 4 esitettyä luokittelua. Taulukko 4 Geometrialinjojen luokittelu Viivakoodi Geometria 101 Mittalinja 102 Reunalinja 130 Reunakivilinja Maa- ja kallioleikkaukset Pintamallit tuotetaan seuraavista leikkauspinnoista: väylärakenteen alapinta putki- ja johtokaivanto, alapinta Muut geometrialinjat ja viivaketjut sekä pinnat nimetään InfraBIMluokituksen mukaisesti. Viivamallin viivoilla tulee olla väyläkohtainen yksilöllinen nimi (name). Viivamallit ja kolmiopinnat ovat eri elementtien (Alignments, Surfaces) alla Inframodel-tiedostossa. Näiden osalta väylän nimen ja sen pinnan nimen tulee vastata toisiaan. Päällysrakenteen osat Päällysrakenteen pintamallit tuotetaan seuraavista leikkauspinnoista: ylin yhdistelmäpinta kantavan kerroksen yläpinta jakavan kerroksen yläpinta Päällysteiden ja pintarakenteiden (mm. kiveykset) rajausten mallinnuksesta sovitaan hankekohtaisesti.

12 Kadunsuunnittelun inframalliohje 12/20 Muut maapenkereet (maisemoinnit, läjitykset) mallinnetaan pintamalleina. 4.6 Pohjarakenteet Massanvaihtoon kuuluvat täytöt, vastapenkereet ja esikuormituspenkereet mallinnetaan pintamalleina. Massanvaihdon, syvästabiloinnin ja paalujen tavoitepinnat mallinnetaan pintamalleina. Syvästabiloinnin ja paalutuksen mallinnus sovitaan hankekohtaisesti. 4.7 Kasvillisuusrakenteet Kasvualustan alapinta ja kantavan kerroksen yläpinta mallinnetaan katurakenteeseen liittyen. 4.8 Vesihuollon järjestelmät Vesihuoltoverkosto mallinnetaan kaivoina (laite, liitos, purkuaukko), joihin putket liittyvät. Kaivoille tulee antaa vähintään seuraavat ominaisuustiedot: kannen korkeus pohjan korkeus sisähalkaisija seinämäpaksuus materiaali tila (oleva, suunniteltu) sakkapesän korkeus liittyvien putkien korkeudet vesijuoksu hule- ja jätevesiputkille putken laki vesijohdoille ja paineviemärille

13 Kadunsuunnittelun inframalliohje 13/20 Putkille annetaan seuraavat tiedot: putken tyyppi (vesijohto, hulevesi-, jätevesi-, paineviemäri) putken vesijuoksu tai laki (ks. edellä) sisähalkaisija seinämäpaksuus materiaali tila (oleva, suunniteltu) 4.9 Turvallisuusrakenteet ja opastusjärjestelmät Inframodel3-formaatissa kaiteet ja aidat voidaan mallintaa taiteviivana, jonka InfraBIM-koodina on rakennusosanimike. Samoin jalustat voidaan mallintaa pistemäisinä kohteina, joiden InfraBIM-koodi on rakennusosanimike. Kuvauskentässä voi antaa lisätietoja. Kadun inframallin osalta em. kohteiden mallinnus sovitaan hankekohtaisesti Sähkö-, tele- ja konetekniset järjestelmät Sovitaan hankekohtaisesti Lämmön- ja kaasunsiirtojärjestelmät Sovitaan hankekohtaisesti.

14 Kadunsuunnittelun inframalliohje 14/20 5 Mallikokonaisuus ja mallin jakaminen osiin Inframodel-formaatti mahdollistaa kadun inframallin toimittamisen yhtenä tiedostona. Käytännössä on perusteltua jakaa malli sopiviin osiin suunnitelman laajuudesta riippuen. Maastomalli/kartoitusaineistot jaetaan eri tiedostoihin alkuperän (tarkkuuden) mukaisesti, esim. ilmakuvilta mitattu, laserkeilattu, maastossa mitattu. Maanpinnan yhtenäinen kolmiopintamalli luovutetaan omana tiedostonaan. Edellä mainitut tiedot voidaan kirjoittaa samaan tiedostoon, jos mittausten alkuperä ja tarkkuus ovat samat. Kalliopinta, maalajirajapinnat ja pohjavesipinnat tuotetaan samaan tiedostoon ja tarvittaessa (sovitaan erikseen) lisäksi pinnoittain omiin tiedostoihin. Tulkinnat (pisteet, viivat) tulee sisältyä pintoihin. Pinnat, joka sisältää sekä tulkinnat että kolmiopinnat. Katurakenteet tuotetaan kaikki samaan tiedostoon ja tarvittaessa (sovitaan erikseen) lisäksi pinnoittain omiin tiedostoihin. Tiedostojen nimen alussa käytetään arkistojärjestelmän katusuunnitelman mukaista numeroa, johon liitetään osamallin lyhenne sekä tunniste IM3. Tarvittaessa lyhenteen perässä annetaan juokseva numero, jos osamalli on vielä jaettu eri kokonaisuuksiin. Esimerkkejä: 27455_mm_IM3.xml (maastomallin aineisto kokonaisuudessaan) 27455_mko_IM3.xml (maanpintamallin kolmiot) 27455_mmi_osa1_IM3.xml (maastomallin mittausaineisto, osa1) 27455_Krak_IM3.xml (katurakenteet kaikki samassa) 27455_Vap_IM3.xml (väylärakenteen alapinta) Kadun inframallin tiedostot nimetään taulukon 5 mukaisesti. Taulukko 5 Kadun inframallin jakaminen tiedostoihin. Kokonaisuus /osamallit Tunnus Lisätiedot Yleistiedot Maastomalli mm mittausaineisto+kolmiopinta - maastomittaus mmi - maanpintamalli mko kolmiopinta Maaperämalli - kalliopinta kal - maalajirajapinnat <maalaji> -ap - pohjavedenpinta pve esim. Saven alapinta Sa-ap

15 Kadunsuunnittelun inframalliohje 15/20 Katurakenne Geometriat Maa- ja kallioleikkaukset (1600, 1700) - väylärakenteen alapinta - putki- ja johtokaivannot, alapinta Päällysrakenteet osat (2100) - ylin yhdistelmäpinta - kantavan kerroksen yläpinta - jakavan kerroksen yläpinta - maapenkereet (maisemoinnit, maaaineksen sijoitusalueet) Pohjarakenteet (1400) - massanvaihtoon kuuluva kaivanto, vastapenger, esikuormituspenger - syvästabiloinnin tavoitepinta Krak gm Vap Putk Yyp Kant Jak Mai Mas Mvk Vpe Epe St-tav sisältää mittalinjan sisältää mittalinjan - paalujen tavoitepinta Pa-tav Kasvillisuusrakenteet (2300) - kantava kasvualusta Kkas Vesihuollon järjestelmät (3100) - hulevesi-, jätevesi-, vesijohtoverkosto - rummut Vh Turvallisuusrakenteet ja opastusjärjestelmät (3200) - kaiteet, aidat - sovitaan hankekohtaisesti - jalustat sovitaan hankekohtaisesti Sähkö-, tele- ja konetekniset järjestelmät (3300) Lämmön- ja kaasunsiirtojärjestelmät (3400) - sovitaan hankekohtaisesti - sovitaan hankekohtaisesti Tiedostojen nimeämisessä sallitut merkit ovat a-z, A-Z, 0-9, väliviiva (-) ja alaviiva (_). Välilyöntejä, ääkkösiä ja erikoismerkkejä ei saa käyttää.

16 Kadunsuunnittelun inframalliohje 16/20 6 Inframalliselostus Jokaisesta erillisestä inframallista laaditaan inframalliselostus, jossa on kuvattu mallinnetut kohteet ja niiden mallinnusperusteet. Selostuksesta käy ilmi kunkin osamallien tilanne aineiston luovutushetkellä. Inframalliselostuksen on sisällettävä kaikki tarpeellinen tieto inframallin mahdollisista poikkeamista inframalliohjeisiin. Selostuksessa on myös esitettävä mahdollisesti havaitut virheet tai poikkeamat Inframodelmuotoisessa tiedostossa. Inframalliselostuksesta tulee ilmetä ainakin seuraavat tietomallia koskevat asiat: mallin tarkastus- ja hyväksymistietotaulukko (versiohistoria) kohde mallin sisältö suunnittelija(t) käytetty ohjelmisto ja sen versio koordinaatisto ja korkeusjärjestelmä ohjeen mukaisesti rakennusosittain mahdolliset puutteet ja keskeneräisyydet mallissa suhteessa kyseisen vaiheen vaatimuksiin väylägeometrian ja muiden liittyvien rakenteiden tarkkuus tietomallissa tuotetut tiedostot tietomallin laadunvarmistus (tarkastuslista) muut huomioitavat asiat Liitteessä 2 on esimerkki inframalliselostuksesta ja liitteessä 3 inframalliselostuksen mallipohja. 7 Mallien laadunvarmistus Mallien laadunvarmistus perustuu suunnittelijan itselle luovutukseen. Suositeltavana tarkastusmenetelmänä on lukea inframalli tai sen osamallit toiseen sovellukseen ja tehdä vähintään visuaalinen tarkastus. Inframalliselostukseen tulee aina kirjata poikkeamat tämän ohjeen vaatimuksista.

17 Kadunsuunnittelun inframalliohje 17/20 8 Liittyminen CAD-tiedostoihin Maastomallimittausten ja kartoitusten kohteet jaetaan CADtiedostoissa Katusuunnitelman ja kadun rakennussuunnitelmien sisältöohjeen mukaisesti. Tiedostojen aikaisempiin tasoerittelyihin tulee seuraavia muutoksia Tasot 43 ja 44 vapautuvat Otetaan käyttöön uudet piirustustasot liitteen 2 mukaisesti.

18 Kadunsuunnittelun inframalliohje 18/20 Liitteet Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Tyyppipoikkileikkaus (inframallin pinnat ja taiteviivat) Muutokset CAD-tasoissa Inframalliselostuksen mallipohja (HKR_Kadun_inframalliselostus_pohja.docx) Mallikadun inframalli (27445_Mallikatu_Inframalli.zip) Inframalliselostus (27445_Mallikatu_inframalliselostus.pdf) Inframodel-tiedostot (ks. selostus) Inframalli dgn-tiedostona. Mallikadun yhdistelmä/katselumalli 3D-PDF-muodossa (27445_Mallikatu_Inframalli_3D.pdf).

19 Kadunsuunnittelun inframalliohje 19/20 Liite 1 Tyyppipoikkileikkaus (inframallin pinnat ja taiteviivat) 111. Ylin yhdistelmäpinta, kolmiointi (20100) 112. Kulutuskerroksen AB, yläpinta, kolmiointi (214111) 113. Sitomaton kantava kerros, yläpinta, kolmiointi (213100) 114. Jakava kerros, yläpinta, kolmiointi (212100) 115. Väylärakenteen alapinta, kolmiointi (201100) 116. Putki- ja johtokaivannot, kolmiointi (162100) 117. Kantava kasvualusta, kolmiointi 121. Ylin yhdistelmäpinta, 3d-taiteviivat (20100) 123. Sitomaton kantava kerros, yläpinta 3d-taiteviivat (213100) 124. Jakava kerros, yläpinta, 3d-taiteviivat (212100) 125. Väylärakenteen alapinta, 3d-taiteviivat (201100) 126. Putki- ja johtokaivannot, 3d-taiteviivat (162100) 127. Kantava kasvualusta, 3d-taiteviivat

20 Kadunsuunnittelun inframalliohje 20/20 Liite 2 Muutokset CAD-tasoissa Tasot (RAKENTEIDEN LINJAUSELEMENTIT JA PINTOJEN KOLMIOINTIELEMENTIT) numero tyyppi leveys Maanpinta, kolmiointi CO=9 LC=0 WT= Kallionpinta kolmiointi CO=13 LC=0 WT= Ylin yhdistelmäpinta, kolmiointi (20100) CO=0 LC=0 WT= Kulutuskerroksen AB, yläpinta, kolmiointi (214111) CO=176 LC=0 WT= Sitomaton kantava kerros, yläpinta, kolmiointi (213100) CO=3 LC=0 WT= Jakava kerros, yläpinta, kolmiointi (212100) CO=5 LC=0 WT= Väylärakenteen alapinta, kolmiointi (201100) CO=6 LC=0 WT= Putki- ja johtokaivannot, kolmiointi (162100) CO=7 LC=0 WT= Kantava kasvualusta, kolmiointi CO=2 LC=0 WT= Ylin yhdistelmäpinta, 3d-taiteviivat (20100) vaihtelee 123. Sitomaton kantava kerros, yläpinta 3d-taiteviivat (213100) vaihtelee 124. Jakava kerros, yläpinta, 3d-taiteviivat (212100) vaihtelee 125. Väylärakenteen alapinta, 3d-taiteviivat (201100) vaihtelee 126. Putki- ja johtokaivannot, 3d-taiteviivat (162100) vaihtelee 127. Kantava kasvualusta, 3d-taiteviivat vaihtelee 141. Ylin yhdistelmäpinta, 2d-linjauselementit (tstreet) (20100) vaihtelee 143. Kantavan kerroksen yläpinnan 2d-linjauselementit (tstreet) vaihtelee 144. Jakavan kerroksen yläpinnan 2d-linjauselementit (tstreet) vaihtelee 145. Rakenteiden alapinnan 2d-linjauselementit (tstreet) vaihtelee 146. Putkikaivannon 2d-linjauselementit (tstreet) vaihtelee 147. Kantavan kasvualustan alapinnan 2d-linjauselementit (tstreet) vaihtelee

Yleiset inframallivaatimukset YIV2015

Yleiset inframallivaatimukset YIV2015 Yleiset inframallivaatimukset YIV2015 Osa 2 Yleiset mallinnusvaatimukset Ohjaus ja koordinointi Laadunvarmistus Lähtö-tietojen hankinta ja harmoni-sointi Infra-mallintaminen Tekniikkalajien yhteensovittaminen

Lisätiedot

Yleiset inframallivaatimukset YIV2014

Yleiset inframallivaatimukset YIV2014 Osa 5.3 Väylärakenteen toteumamallin vaatimukset ja -ohjeet 3.12.2014 Yleiset inframallivaatimukset YIV2014 1 (25) LIITE 1 Versiointisivu Dokumentin versiohistoria Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 3.12.2014

Lisätiedot

Yleiset inframallivaatimukset YIV 2015

Yleiset inframallivaatimukset YIV 2015 Osa 5.3 Koekäyttöön ja pilotointiin 5.5.2015 1 (23) LIITE 1 Versiointisivu Dokumentin versiohistoria Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.9 21.4.2015 Petteri Palviainen pilotointia varten 2 (23) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Yleiset inframallivaatimukset YIV2015

Yleiset inframallivaatimukset YIV2015 Osa 8 15.4.2015 Tekla Oy/ Erkki Mäkinen, Sito Oy / Ilkka Tieaho, Proxion Oy/ Juha Parkkari 1 (18) Versiointisivu Dokumentin versiohistoria Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 22.03.2013 Erkki Mäkinen Inframallin

Lisätiedot

Yleiset inframallivaatimukset YIV 2015

Yleiset inframallivaatimukset YIV 2015 Osa 9 Ohjaus ja koordinointi Laadunvarmistus Lähtötietojen hankinta ja mallintaminen Inframallintaminen Vuorovaikutus ja yhteistyö Suunnittelu ja rakentaminen Määrälaskenta ja kustannusarviot, 17.8.2015

Lisätiedot

PRE/inframallin vaatimukset ja -ohjeet

PRE/inframallin vaatimukset ja -ohjeet Osa 7 28.4.2014 1 (17) Versiointisivu Dokumentin versiohistoria Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 22.03.2013 Erkki Mäkinen Inframallin laadunvarmistus 0.5 03.04.2013 Erkki Mäkinen Täydennyksiä, lähetetty

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Tie- ja ratahankkeiden maastotiedot Mittausohje

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Tie- ja ratahankkeiden maastotiedot Mittausohje 18 2011 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Mittausohje Mittausohje Liikenneviraston ohjeita 18/2011 Liikennevirasto Helsinki 2011 Kannen kuva: Vt 14 Savonlinna, Laitaatsalmen maastomalliote Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi)

Lisätiedot

Tienrakentamisen mittaussuunnitelman ohjeistuksen nykytilanne ja kehittämistarpeet. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 15/2008

Tienrakentamisen mittaussuunnitelman ohjeistuksen nykytilanne ja kehittämistarpeet. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 15/2008 Tienrakentamisen mittaussuunnitelman ohjeistuksen nykytilanne ja Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 15/2008 Tienrakentamisen mittaussuunnitelman ohjeistuksen nykytilanne ja Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja

Lisätiedot

KATUSUUNNITELMAN JA KADUN RAKENTAMIS- SUUNNITELMIEN SISÄLTÖ

KATUSUUNNITELMAN JA KADUN RAKENTAMIS- SUUNNITELMIEN SISÄLTÖ VANTAAN KAUPUNKI KATUSUUNNITELMAN JA KADUN RAKENTAMIS- SUUNNITELMIEN SISÄLTÖ KUNTATEKNIIKAN KESKUS KATUTEKNIIKKA 19.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 2 2. SUUNNITELMIEN SISÄLTÖ... 3 2.1. KATUSUUNNITELMA...

Lisätiedot

Yleiset inframallivaatimukset YIV2015

Yleiset inframallivaatimukset YIV2015 Osa 1 TIETOMALLIPOHJAINEN HANKE Ohjaus ja koordinointi Laadunvarmistus Lähtötietojen hankinta ja mallintaminen Inframallintaminen Vuorovaikutus ja yhteistyö Suunnittelu ja rakentaminen Tekniikkalajien

Lisätiedot

PRE/inframallin vaatimukset ja -ohjeet

PRE/inframallin vaatimukset ja -ohjeet Osa 9 19.9.2013 1 (23) Versiointisivu Dokumentin versiohistoria Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 16.4.2013 Sami Luoma Mallinnusohjeen perusohjeet 0.2 22.8.2013 0.3 19.9.2013 Luonnosversio 0.1 19.9.2013

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO Katu- ja puisto-osasto. Nordenskiöldinkatu välillä Topeliuksenkatu - Urheilukatu Pyöräilyjärjestelyt TYÖSELOSTUS

HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO Katu- ja puisto-osasto. Nordenskiöldinkatu välillä Topeliuksenkatu - Urheilukatu Pyöräilyjärjestelyt TYÖSELOSTUS HELSINGIN KAUPUNKI Katu- ja puisto-osasto Nordenskiöldinkatu välillä Topeliuksenkatu - Urheilukatu Pyöräilyjärjestelyt TYÖSELOSTUS 12.1.2012 HELSINGIN KAUPUNKI Työselostus 2 (14) Sisältö RAKENNUSHANKKEEN

Lisätiedot

KATUSUUNNITELMAN JA KADUN RAKENTAMISSUUNNITELMIEN SISÄLTÖ

KATUSUUNNITELMAN JA KADUN RAKENTAMISSUUNNITELMIEN SISÄLTÖ Suunnitteluohje 6.3.2015 KATUSUUNNITELMAN JA KADUN RAKENTAMISSUUNNITELMIEN SISÄLTÖ ULVILAN KAUPUNKI Tekninen osasto PL 77 28401 ULVILA puh. (02) 6774 511 fax. (02) 6774 798 Sisällys 1 Suunnitelmien sisältö...3

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Maastotietojen hankinta Toimintaohjeet

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Maastotietojen hankinta Toimintaohjeet 23 2011 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Maastotietojen hankinta Toimintaohjeet Maastotietojen hankinta - Toimintaohjeet Liikenneviraston ohjeita 23/2011 Liikennevirasto Helsinki 2011 Kannen kuva: Liikennevirasto

Lisätiedot

Tien rakennussuunnitelma SISÄLTÖ JA ESITYSTAPA

Tien rakennussuunnitelma SISÄLTÖ JA ESITYSTAPA 44 2013 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Tien rakennussuunnitelma SISÄLTÖ JA ESITYSTAPA Tien rakennussuunnitelma Sisältö ja esitystapa Liikenneviraston ohjeita 44/2013 Liikennevirasto Helsinki 2013 Kannen kuva:

Lisätiedot

Vanha-Kirkkotie ja siihen liittyvät kadut pilot-kohde. Sauli Hakkarainen, aluepäällikkö Espoon kaupunki / katu- ja viherpalvelut / suunnittelu

Vanha-Kirkkotie ja siihen liittyvät kadut pilot-kohde. Sauli Hakkarainen, aluepäällikkö Espoon kaupunki / katu- ja viherpalvelut / suunnittelu ja siihen liittyvät kadut pilot-kohde, aluepäällikkö Espoon kaupunki / katu- ja viherpalvelut / suunnittelu Tuotemallikohteiden rakentaminen Vanha Kirkkotie Vanhan Kirkkotien ja liittyvien katujen rakentaminen

Lisätiedot

MT 252 PARANTAMINEN, HYRKIN ETELÄINEN KIERTOLIITTYMÄ, SASTAMALA TIENRAKENNUSKOHTEIDEN TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELITYS

MT 252 PARANTAMINEN, HYRKIN ETELÄINEN KIERTOLIITTYMÄ, SASTAMALA TIENRAKENNUSKOHTEIDEN TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELITYS TIEHALLINTO SASTAMALAN KAUPUNKI MT 252 PARANTAMINEN, HYRKIN ETELÄINEN KIERTOLIITTYMÄ, SASTAMALA RAKENNUSSUUNNITELMA TIENRAKENNUSKOHTEIDEN TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELITYS 29.03.2011, URAKKALASKENTAA

Lisätiedot

YTV. Osa 4. Yleiset tietomallivaatimukset 2012. Talotekninen suunnittelu. versio 1.0

YTV. Osa 4. Yleiset tietomallivaatimukset 2012. Talotekninen suunnittelu. versio 1.0 YTV Yleiset tietomallivaatimukset 2012 versio 1.0 Osa 4. Talotekninen suunnittelu Alkusanat Julkaisusarja Yleiset Tietomallivaatimukset 2012 on laajapohjaisen kehittämishankkeen, COBIM, tulos. Tarve vaatimuksille

Lisätiedot

Laadunvarmistusmittaukset tietomallipohjaisessa

Laadunvarmistusmittaukset tietomallipohjaisessa Laadunvarmistusmittaukset tietomallipohjaisessa väylärakentamisessa 34. Rakennuttajakoulutus Tutkielma Janne Pietarinen Skanska Infra Oy Helsinki 19.10.2012 Aalto University Professional Development Tiivistelmä

Lisätiedot

Teknisen dokumentoinnin ohjeisto. Osa 1 Digitaalinen aineisto. CAD-ohje. Versio 3.0

Teknisen dokumentoinnin ohjeisto. Osa 1 Digitaalinen aineisto. CAD-ohje. Versio 3.0 Teknisen dokumentoinnin ohjeisto Osa 1 Digitaalinen aineisto CAD-ohje Versio 3.0 CAD-ohje, versio 3.0 Sivu 2 (24) CAD-ohje Versiohistoria Versio 1.0 Versio 1.1 Versio 2.0 Versio 3.0 7.6.2000 Ensimmäinen

Lisätiedot

ILKKA HAAVISTO TIETOMALLINTAMINEN KORJAUSRAKENTAMISEN RAKENNE- SUUNNITTELUSSA

ILKKA HAAVISTO TIETOMALLINTAMINEN KORJAUSRAKENTAMISEN RAKENNE- SUUNNITTELUSSA ILKKA HAAVISTO TIETOMALLINTAMINEN KORJAUSRAKENTAMISEN RAKENNE- SUUNNITTELUSSA Diplomityö Tarkastaja: Professori Jarmo Laitinen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tuotantotalouden ja rakentamisen tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Inframodel-spesifikaation päivitys Loppuraportti

Inframodel-spesifikaation päivitys Loppuraportti TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-02228-10 Inframodel-spesifikaation päivitys Loppuraportti Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Juha Hyvärinen, Janne Porkka Luottamuksellinen 1 (26) Raportin nimi Inframodel-spesifikaation

Lisätiedot

tietomallintaminen kuvaus ei kuitenkaan ole välttämätön osa tietomallia. Tietomallipohjaisessa rakennushankkeessa

tietomallintaminen kuvaus ei kuitenkaan ole välttämätön osa tietomallia. Tietomallipohjaisessa rakennushankkeessa Laserkeilausmittaus ja rakennuksen inventointimalli Marko Rajala, arkkitehti SAFA Hallituksen puheenjohtaja, Tietoa Finland Oy marko.rajala@tietoafinland.fi Ilmailu-, auto- ja prosessiteollisuuden jo useita

Lisätiedot

ArchiCAD-tuotemallintamisohje

ArchiCAD-tuotemallintamisohje 1.9.2009 ArchiCAD 13 TM. - 1 ArchiCAD-tuotemallintamisohje 1 Johdanto 1.1 Tuotemallintamisohjeet ArchiCADin käyttäjälle tuotemallintamiseen siirtyminen on luontevaa, koska ohjelman käyttö on aina perustunut

Lisätiedot

INFRA-TUOTEMALLIN HYÖDYT

INFRA-TUOTEMALLIN HYÖDYT INFRA-TUOTEMALLIN HYÖDYT Luonnos 19.11.2008 Juha Liukas Sito Oy Jari Niskanen Vianova Systems Finland Oy Esityksen sisältö OSA 1: Infran tuotetietojen hallinta, nykytilanne - esimerkkinä suunnittelu ja

Lisätiedot

DIGITAALISTEN LOPPUDOKUMENTTIEN MUOTOVAATIMUKSET

DIGITAALISTEN LOPPUDOKUMENTTIEN MUOTOVAATIMUKSET 17.3.2015 Sivu 1/13 Tilaaja: Tuusulan kunta, tilakeskus PL 60 04301 Tuusula Hanke: Notkopuiston päiväkodin laajennus DIGITAALISTEN LOPPUDOKUMENTTIEN MUOTOVAATIMUKSET 1. YLEISTÄ Cad-suunnitelmia laaditaan

Lisätiedot

ArchiCAD-tuotemalliohje

ArchiCAD-tuotemalliohje ArchiMAD-lehden liite syksy 2003 ArchiCAD-tuotemalliohje 1 TUOTEMALLINTAMISEN PERIAATTEET... 2 1.1 Mikä on tuotemalli ja tuotemallintaminen?... 2 1.2 Erilaisten mallinnusohjeiden hierarkia... 2 1.3 Ohjeen

Lisätiedot

Laadun raportointi. Tiehallinnon selvityksiä 42/2005

Laadun raportointi. Tiehallinnon selvityksiä 42/2005 Laadun raportointi Tiehallinnon selvityksiä 42/2005 Laadun raportointi Tiehallinnon selvityksiä 42/2005 Tiehallinto Helsinki 2005 2 Laadun raportointi ISSN 1457-9871 ISBN 951-803-564-4 TIEH 3200954 Verkkojulkaisu

Lisätiedot

TerraPipe käyttöopas. 31.1.2006/hjk

TerraPipe käyttöopas. 31.1.2006/hjk TerraPipe käyttöopas 31.1.2006/hjk Sivu 2 Tavaramerkit MicroStation, MDL ja Bentley PowerDraft ovat Bentley Systemsin rekisteröityjä tavaramerkkejä. TerraBore, TerraModeler, TerraPhoto, TerraPipe, TerraScan,

Lisätiedot

MAASTOKARTOITUSAINEISTON VISUALISOINTI. Kai Lappalainen, Ramboll Finland Tampere

MAASTOKARTOITUSAINEISTON VISUALISOINTI. Kai Lappalainen, Ramboll Finland Tampere MAASTOKARTOITUSAINEISTON VISUALISOINTI Kai Lappalainen, Ramboll Finland Tampere RAMBOLL FINLAND OY Perustettu vuonna 1962 Vuonna 2009 lähes 1200 työntekijää 23 paikkakunnalla Liikevaihto 89,9 M (2009)

Lisätiedot