LIITE 2. Mallinnustarkkuus/-tapa Lähtökohtaisesti ei mallinneta. Voidaan sopia hankekohtaisesti. Mallinnustaso

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIITE 2. Mallinnustarkkuus/-tapa Lähtökohtaisesti ei mallinneta. Voidaan sopia hankekohtaisesti. Mallinnustaso"

Transkriptio

1 H Mallinnus ja sen tarkkuustaso sovitaan hankekohtaisesti Mallinnustarkkuus/-tapa Lähtökohtaisesti ei mallinneta. Voidaan sopia hankekohtaisesti. Mittaus tai teoreettinen. Mallinnetaan osan ulkopinnat tai pistemäinen tieto. Ei vaadita tilavuusominaisuuksia, aluerajaus, pistemäinen tieto tai taiteviiva riittää. Mittaus tai teoreettinen. Mallinnetaan osat 3D-pisteinä, pintoina tai taiteviivoina, mallina voi toimia määrälaskennassa käytetty pinta. Mittaus tai teoreettinen. Toteutetun rakenteen ollessa vaaditussa tarkkuudessaan voidaan toteutusmallia pitää toteumamallina. N A P E D T V Piste (Koordinaatit) 2- tai 3-ulotteinen aluerajaus 3-ulotteinen pinta, joka koostuu 3D-taiteviivoista tai 3D-pisteistä Ei pintaerottelua Sisältää rakennusosan tarke- ja toteumapisteet sta riippuen joko 2D- tai 3D-taiteviiva Verkostomalli LIITE Olevat rakenteet ja rakennusosat Poistettava, siirrettävä ja suojattava kasvillisuus Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat rakenteet Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat järjestelmät Poistettavat ja siirrettävät maa- ja pengerrakenteet 0 0 Kts Poistettavat pintamaat, alapinta (InfraRYL ) 2 P ns. raivauspinta Poistettavat päällysrakenteet Poistettavat ja siirrettävät avo-ojat ja kaivannot, alapinta 2 P Pilaantuneet maat ja rakenteet 1210 Poistettavat pilaantuneet maat ja rakenteet, alapinta Poistettavat ja käsiteltävät pilaantuneet maat ja rakenteet 2 P 1 A 2012 Poistettavat, käsiteltävät ja loppusijoitettavat pilaantuneet maat ja rakenteet 2 P 1 A Eristerakenteet Eristäminen ympäristöstä paikan päällä Eristäminen siirrettynä

2 1300 Perustusrakenteet 1310 Maanvaraiset perustukset Anturaperustukset 2 P Laattaperustukset 2 P Muut maanvaraiset perustukset 2 P Paaluperustukset Paalut 2 ND? Lyöntipaalut 2 ND? Teräsbetonipaalut 2 ND? Teräspaalut 2 ND? Teräsputkipaalut 2 ND? Liittopaalut 2 ND? Puupaalut 2 ND? Puristettavat paalut 2 ND? Tärytettävät paalut 2 ND? Kaivettavat paalut 2 ND? Kaivinpaalut 2 ND? Muut kaivettavat paalut 2 ND? Porapaalut 2 ND? Paalulaatat 2 P? Paaluhatut?? Paaluhattujen ja laattojen suojakerros?? Muut paaluperustukset?? 1330 Arinarakenteet Arinat?? Kiviainesarinat?? Puuarinat?? Teräsbetoniarinat?? Teräslevyarinat?? Muut arinarakenteet?? 1400 Pohjarakenteet 1410 Vahvistetut maarakenteet Syvätiivistetyt maarakenteet?? Pudotustiivistetyt maarakenteet?? Vibraamalla syvätiivistetyt maarakenteet?? Tiivistyspaalutuksella syvätiivistetyt maarakenteet?? Räjäyttämällä tiivistetyt maarakenteet??

3 Liuskapystyojitetut maarakenteet?? Stabiloidut maarakenteet?? Pilaristabiloidut maarakenteet?? Massastabiloidut maarakenteet?? Pintastabiloidut maarakenteet?? Injektoidut maarakenteet?? Maainjektoidut rakenteet?? Suihkuinjektoidut rakenteet?? Lujitetut maarakenteet?? Verkolla lujitetut maarakenteet?? Kankaalla lujitetut maarakenteet?? Kalvolla lujitetut maarakenteet?? Muut vahvistetut maarakenteet?? 1420 Suojaukset ja eristykset Roudaneristykset?? Lämmöneristykset (mm. putket)?? 1423 Pohjavedensuojaukset Suojaverhous, yläpinta 2 P 2 PE 2010 Kartoitus Ylin yhdistelmäpinta Suoja- ja salaojakerros, yläpinta 3 P Suojauskerros(bentoniittimatto/-maa/maatiiviste tms.) 1 T 1 T Alusta(suodatin- ja tukikerros tms.) 3 P 3 P Radonkaasunsuojaukset 1 T 1 T Muut suojaukset ja eristykset 1 T 1 T 1430 Kuivatusrakenteet Salaojaputket 2 V Aluesalaojat 2 V Rakenteen yhteydessä olevat salaojat 2 V Salaojien tarkastuskaivot ja -putket 2 N 2 N Avo-ojat ja -uomat, alapinta 3 P Vain jos eri tasossa kuin Ylin yhdistelmäpinta Avo-ojat ja -uomat, yläpinta 2 P 2 PE 2010 Kartoitus Ylin yhdistelmäpinta Sivu- ja niskaojat, alapinta 3 P Vain jos eri tasossa kuin Ylin yhdistelmäpinta Sivu- ja niskaojat, yläpinta 2 P 2 PE 2010 Kartoitus Ylin yhdistelmäpinta Laskuojat, alapinta 3 P Vain jos eri tasossa kuin Ylin yhdistelmäpinta Laskuojat, yläpinta 2 P 2 PE 2010 Kartoitus Ylin yhdistelmäpinta Rumpuputket 2 V 2 T Betoniputkirummut 2 V 2 T Teräsrummut 2 V 2 T Muoviputkirummut 2 V 2 T Imeytysrakenteet??

4 1500 Kallion tiivistys- ja lujitusrakenteet 1510 Kallioinjektoinnit Injektoidut kalliorakenteet?? Sementillä injektoidut kalliorakenteet?? Kemiallisesti injektoidut kalliorakenteet?? 1520 Mekaanisesti lujitetut kalliorakenteet Kalliopultitukset?? Teräspultitukset?? Vaijeripultitukset?? Kallioankkuroinnit?? Verkotukset?? 1530 Ruiskubetonointirakenteet Ruiskubetonointipinnat?? Kuituruiskubetonointirakenteet?? Verkotetut ruiskubetonointirakenteet?? Ruiskubetonoinnin salaojat?? 1600 Maaleikkaukset ja -kaivannot 1610 Maaleikkaus Maaleikkaus ja penger tai täyttö, ala/yläpinta 3 PD 3 PD 2012 Yhdistetty leikkaus/pengerpinta Maaleikkaus ja läjitys tai kaatopaikka 3 PD 3 PD Maaleikkaus ja kerrosrakenne 3 PD 3 PD Maaleikkaus ja välivarastointi 3 PD 3 PD Maaleikkaus ja materiaalijalosteet 3 PD 3 PD Ylös kohonneet maat ja niiden käyttö 3 PD 3 PD Maakaivannot Putki- ja johtokaivanto Siirtymäkiilat mukaan Rumpukaivannot Siirtymäkiilat mukaan Syvennykset ja kuopat Rakennus- ja siltakaivannot?? Massanvaihtoon kuuluva kaivanto, alapinta 2 P 2 P 2012 kts. tarkennus ohjeesta Muut maakaivannot?? Kallioleikkaukset, -kaivannot ja -tunnelit 1710 Kallioavoleikkaukset Kallioleikkauksista (rakolinja) kartoitus Kallioavoleikkaukset, alapinta 3 PD Irtilouhittu rakenne, yläpinta 3 P Kalliokanaalit, -kuopat ja -syvennykset 3 P

5 Kalliokanaalit 3 P Kalliosyvennykset ja kuopat 3 P Jälkikäsitellyt kalliopinnat Betonoimalla tasattu kalliopinta, yläpinta 3 PD 3 PD Kiviaineksella tasattu louhittu kalliopinta, yläpinta 3 PD 3 PD Maanalaiset kalliotilat Maanalaiset kalliotilat?? Kalliotunnelit?? Ajotunnelit?? Hallit?? Kuilut?? 1770 Kallioon poratut reiät ja kaivot Kallioon poratut reiät 2 N H Kallioon poratut kaivot 2 N H Penkereet, maapadot ja täytöt 1810 Penkereet Maapenkereet, yläpinta 3 PD 3 PD 2012 Yhdistetty leikkaus/pengerpinta, voi korvata penkereen Maalle pengerretyt maapenkereet 3 PD 3 PD 2012 Yhdistetty leikkaus/pengerpinta, voi korvata penkereen Veteen pengerretyt maapenkereet 3 PD 3 PD 2012 Yhdistetty leikkaus/pengerpinta, voi korvata penkereen Louhepenkereet, kiilattu yläpinta 3 PD 3 PD Maalle pengerretyt louhepenkereet 3 PD 3 PD Veteen pengerretyt louhetäytöt 3 PD 3 PD Penkereet uusiomateriaalista, yläpinta 3 PD Kevennetyt penkereet, yläpinta 3 PD Kevytsorapenkereet, yläpinta 3 PD Kevytsorabetonipenkereet, yläpinta 3 PD Solumuovipenkereet, yläpinta 3 PD Rengasrouhepenkereet, yläpinta 3 PD Vastapenkereet, yläpinta 2 P Kartoitus Ylin yhdistelmäpinta Esikuormituspenkereet, yläpinta 3 P Ylipenkereen teoreettinen yläpinta 3 P Ylipenkereen yläpinta painuma-ajan päätyttyä 2 N Luiskatäyte, yläpinta Maapadot ja aallonmurtajat Maapatojen tiivistesydämet, yläpinta 3 P Maapatojen tukipenkereet, yläpinta 3 P Aallonmurtajat 3 P

6 1830 Kaivantojen täytöt Asennusalustat, yläpinta 3 P Alkutäytöt, yläpinta 3 P Lopputäytöt, yläpinta 3 P Perustusten alustäytöt, yläpinta 3 P Rakenteiden ympärystäytöt, yläpinta 3 P Massanvaihtoon kuuluvat täytöt, yläpinta 3 P Johtokaivantojen virtaussulut, yläpinta Päällys- ja pintarakenteet Ylin yhdistelmäpinta 2 P 2 P 2000 Kartoitus maastomallimittauksena erillisten laatuvaatimusten mukaan Väylärakenteen alapinta 3 PD 3 PD Alin yhdistelmäpinta 3 PD 3 PD Päällysrakenteen osat ja radan alusrakennekerrokset Alusrakenteen ylin yhdistelmäpinta 3 PD 3 PD Suodatinrakenteet Suodatinkerrokset, yläpinta 3 PD 3 PD Suodatinkankaat 1 A Jakavat kerrokset, eristyskerrokset ja välikerrokset Jakavat kerrokset, yläpinta 3 PD 3 PD Eristyskerrokset ratarakenteissa, yläpinta 3 PD 3 PD Välikerrokset ratarakenteissa, yläpinta 3 PD 3 PD Kantavat kerrokset Sitomattomat kantavat kerrokset, yläpinta 3 PD 3 PD 2100 Materiaalitieto metatietona Stabiloidut kantavat kerrokset 1 A Bitumistabilointi (BST) 1 A Sementtistabilointi (SST) 1 A Komposiittistabilointi (KOST) 1 A Masuunihiekkastabilointi (MHST) 1 A Päällysteet ja pintarakenteet 2141 Sidotut päällysrakenteet Asfalttibetoni 2 P 2 PE 2010 Kartoitus Ylin yhdistelmäpinta, materiaalitieto metatietona Kulutuskerroksen asfalttibetoni AB 2 P 2 PE 2010 Kartoitus Ylin yhdistelmäpinta, materiaalitieto metatietona Sidekerroksen asfalttibetoni ABS 3 P 3 P 2100 Materiaalitieto metatietona Kantavan kerroksen asfalttibetoni ABK 3 P 3 P 2100 Materiaalitieto metatietona Pehmeä asfaltti (PAB) 2 P 2 PE 2010 Kartoitus Ylin yhdistelmäpinta, materiaalitieto metatietona Kivimastiksiasfaltti (SMA) 3 P 3 P Valuasfaltti (VA)??

7 Avoin asfaltti (AA)?? Tiivis asfalttibetoni (ABT)?? Betonipäällysteet (valettavat) 2P 2PE 2010 Kartoitus Ylin yhdistelmäpinta, materiaalitieto metatietona Betonilaatta 2P 2PE 2010 Kartoitus Ylin yhdistelmäpinta, materiaalitieto metatietona Saumat (lisäerittelynä tarkennukset) 1T Hienojyrsityt olevat päällysteet?? 2142 Pintaukset Sirotepintaus (SIP) 2 P 2 PE 2010 Kartoitus Ylin yhdistelmäpinta Soratien pintaus (SOP) 2 P 2 PE 2010 Kartoitus Ylin yhdistelmäpinta Emulsiopintaus (LP) 2 P 2 PE 2010 Kartoitus Ylin yhdistelmäpinta 2143 Ladottavat pintarakenteet Betoniset pintarakenteet 2 P 2 PE 2010 Kartoitus Ylin yhdistelmäpinta Betonikivi- ja -laattapäällysteet 2 P 2 PE 2010 Kartoitus Ylin yhdistelmäpinta Luonnonkiviset pintarakenteet 2 P 2 PE 2010 Kartoitus Ylin yhdistelmäpinta Luonnonkivilaatoitukset 2 P 2 PE 2010 Kartoitus Ylin yhdistelmäpinta Noppakiveykset 2 P 2 PE 2010 Kartoitus Ylin yhdistelmäpinta Nupukiveykset 2 P 2 PE 2010 Kartoitus Ylin yhdistelmäpinta Kenttäkiveykset 2 P 2 PE 2010 Kartoitus Ylin yhdistelmäpinta Liuskekiveykset 2 P 2 PE 2010 Kartoitus Ylin yhdistelmäpinta Sitomattomat pintarakenteet 2 P 2 PE 2010 Kartoitus Ylin yhdistelmäpinta Sorapäällysteet 2 P 2 PE 2010 Kartoitus Ylin yhdistelmäpinta Murskepäällysteet 2 P 2 PE 2010 Kartoitus Ylin yhdistelmäpinta 2145 Liikunta- ja virkistyspaikkojen pintarakenteet Hiekkapäällysteet 2 P 2 PE 2010 Kartoitus Ylin yhdistelmäpinta Sorapäällysteet 2 P 2 PE 2010 Kartoitus Ylin yhdistelmäpinta Murskepäällysteet 2 P 2 PE 2010 Kartoitus Ylin yhdistelmäpinta Erityispäällysteet 2 P 2 PE 2010 Kartoitus Ylin yhdistelmäpinta Urheilunurmet 2 P 2 PE 2010 Kartoitus Ylin yhdistelmäpinta Tekonurmet 2 P 2 PE 2010 Kartoitus Ylin yhdistelmäpinta 2146 Erityispintarakenteet Metallirakenteet 2 P 2 PE 2010 Kartoitus Ylin yhdistelmäpinta Puupäällysteet 2 P 2 PE 2010 Kartoitus Ylin yhdistelmäpinta Synteettiset turva-alustat 2 P 2 PE 2010 Kartoitus Ylin yhdistelmäpinta 2150 Siirtymärakenteet Siirtymäkiilat 3 PD 1 T 2012 kts. tarkennus ohjeesta 2160 Erikoisrakenteet Piennartäyte, yläpinta 2 P 2 PE 2010 Kartoitus Ylin yhdistelmäpinta Päällysrakenteen lujitteet 1 A 1 A 2100 Materiaalitieto metatietona

8 2200 Reunatuet, kourut, askelmat ja eroosiosuojaukset 2210 Reunatuet, kourut, askelmat ja muurit Reunatuet luonnonkivestä 2 P 2 PE 2010 Kartoitus Ylin yhdistelmäpinta Reunatuet betonista ja komposiitista 2 P 2 PE 2010 Kartoitus Ylin yhdistelmäpinta Upotettavat betoniset reunatuet 2 P 2 PE 2010 Kartoitus Ylin yhdistelmäpinta Liimattavat reunatuet 2 P 2 PE 2010 Kartoitus Ylin yhdistelmäpinta Liukuvalettavat betoniset reunatuet 2 P 2 PE 2010 Kartoitus Ylin yhdistelmäpinta Erityisreunatuet 2 P 2 PE 2010 Kartoitus Ylin yhdistelmäpinta Puiset reunatuet 2 P 2 PE 2010 Kartoitus Ylin yhdistelmäpinta Reunatuet asfaltista 2 P 2 PE 2010 Kartoitus Ylin yhdistelmäpinta Metallireunukset 2 P 2 PE 2010 Kartoitus Ylin yhdistelmäpinta Reunatuet uusiomateriaalista 2 P 2 PE 2010 Kartoitus Ylin yhdistelmäpinta 2212 Hulevesikourut Betoniset hulevesikourut 2 P 2 PE 2010 Kartoitus Ylin yhdistelmäpinta Luonnonkiviset hulevesikourut 2 P 2 PE 2010 Kartoitus Ylin yhdistelmäpinta Muut hulevesikourut 2 P 2 PE 2010 Kartoitus Ylin yhdistelmäpinta Asfalttikourut 2 P 2 PE 2010 Kartoitus Ylin yhdistelmäpinta Linjakuivatusjärjestelmät?? Maastoaskelmat 2 P 2 PE 2010 Kartoitus Ylin yhdistelmäpinta Tukimuurit 2 P 2 PE 2010 Kartoitus Ylin yhdistelmäpinta Luiskaverhoukset ja eroosiosuojaukset Luiskakennostot 1 A Kiviheitokkeet 1 A Kiviladokset 1 A Vahvisteverkot 1 A Luonnonmukaiset eroosiosuojaukset 2 P 2 PE 2010 Kartoitus Ylin yhdistelmäpinta Muut luiskaverhoukset ja eroosiosuojaukset 2 P 2 PE 2010 Kartoitus Ylin yhdistelmäpinta 2300 Kasvillisuusrakenteet 2310 Kasvualustat ja katteet Kasvualustat 1 A Tuotteistetut kasvualustat 1 A Paikalla tehtävät kasvualustat 1 A Kantavat kasvualustat 3 PD Katteet 1 A Nurmi- ja niittyverhoukset 2 P 2 PE 2010 Kartoitus Ylin yhdistelmäpinta Nurmikot 2 P 2 PE 2010 Kartoitus Ylin yhdistelmäpinta Kylvönurmikot 2 P 2 PE 2010 Kartoitus Ylin yhdistelmäpinta Siirtonurmikot 2 P 2 PE 2010 Kartoitus Ylin yhdistelmäpinta

9 Niityt 2 P 2 PE 2010 Kartoitus Ylin yhdistelmäpinta Istutukset 2 N 2 NE 2010 Kartoitus Ylin yhdistelmäpinta Puut 2 N 2 NE 2010 Kartoitus Ylin yhdistelmäpinta Puistopuut 2 N 2 NE 2010 Kartoitus Ylin yhdistelmäpinta Katupuut 2 N 2 NE 2010 Kartoitus Ylin yhdistelmäpinta Metsitykset 1 A Kartoitus Ylin yhdistelmäpinta Pensaat ja köynnökset 2 N Kartoitus Ylin yhdistelmäpinta Perennat 1 A Kartoitus Ylin yhdistelmäpinta Ryhmäruusut 1 A Kartoitus Ylin yhdistelmäpinta Muut istutukset 1 A Kartoitus Ylin yhdistelmäpinta 2400 Ratojen päällysrakenteet Ylin yhdistelmäpinta ratarakenteissa?? Tukikerrokset ratarakenteissa, yläpinta?? Tukikerroksen alaosa ratarakenteissa, yläpinta?? Tukikerrokset sorasta?? Tukikerrokset sepelistä?? Muut tukikerrokset?? 2420 Raiteet Ratakiskot?? Lyhytkiskoraide?? Pitkäkiskoraide?? Jatkuvakiskoraide?? Ratapölkyt?? Puupölkyt?? Betonipölkyt?? Siltapelkat (puiset)?? Erikoispölkyt?? Vaihteet?? Lyhyet yksinkertaiset vaihteet (YV)?? Pitkät yksinkertaiset vaihteet (YV)?? Erikoispitkät vaihteet (YV)?? Erikoisvaihteet?? Muut erikoisvaihteet?? Raideristeykset?? Muut kiskorakenteet??

Pienrakentajan BETONIOPAS

Pienrakentajan BETONIOPAS Pienrakentajan BETONIOPAS Pienrakentajan betoniopas Tekijät: Ohjaajat: Julkaisija: Kustantaja: Tuomas Palolahti, Mittaviiva Oy Seppo Petrow, Rakennustuoteteollisuus RTT ry Petri Mannonen, Rakennustuoteteollisuus

Lisätiedot

Rakennuttaja on Mäntsälän kunta, Tekniset palvelut.

Rakennuttaja on Mäntsälän kunta, Tekniset palvelut. FCG Finnish Consulting Group Oy Työselitys 1 (8) MÄNTSÄLÄN KUNTA, APPOSEN VANHAN KENKÄTEHTAAN ALUE, PILAANTUNEEN MAAPERÄN KUNNOSTUS TYÖSELITYS 0 YLEISTÄ 01 Rakennuskohde ja sen sijainti 02 Rakennuttaja

Lisätiedot

Helminharjun alue Otalampi POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 4003/12

Helminharjun alue Otalampi POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 4003/12 VIHDIN KUNTA Helminharjun alue Otalampi POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 4003/12 Sisällys Pohjatutkimuslausunto Pohjatutkimusmerkinnät Pohjatutkimuskartta 4003/12/1 1:2000 Leikkaus A-A 4003/12/2 1:1000/1:100

Lisätiedot

Menetelmäkuvaus TPPT 13

Menetelmäkuvaus TPPT 13 TIEN POHJA- JA PÄÄLLYSRAKENTEET TUTKIMUSOHJELMA 1994-2001 Menetelmäkuvaus TPPT 13 Espoo, 5.12.2001 TIEN RAKENNEKERROSTUTKIMUKSET Antenni Leena Korkiala-Tanttu Heikki Onninen VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Lisätiedot

Tekninen kuvaus ja kunto

Tekninen kuvaus ja kunto 16URP0037.TK01-401 3.5 ja 6.5.2011 Senaatti-kiinteistöt Luutnantintie 13 Helsinki Luottamuksellinen Pöyry Finland Oy PL2, Tekniikantie 4 D, 02151 Espoo, FINLAND puh. 010 3311, fax. 010 33 24311 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Rautatiealueelle tulevien kiinteiden laitteiden ja rakenteiden maadoitussuunnittelu

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Rautatiealueelle tulevien kiinteiden laitteiden ja rakenteiden maadoitussuunnittelu 13 2010 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Rautatiealueelle tulevien kiinteiden laitteiden ja rakenteiden maadoitussuunnittelu Rautatiealueelle tulevien kiinteiden laitteiden ja rakenteiden maadoitussuunnittelu

Lisätiedot

Fore-palvelu väylähankkeiden kustannushallinnassa

Fore-palvelu väylähankkeiden kustannushallinnassa 26 2011 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Fore-palvelu väylähankkeiden kustannushallinnassa VERSIO 1.0 Fore-palvelu väylähankkeiden kustannushallinnassa Versio 1.0 Liikenneviraston ohjeita 26/2011 Liikennevirasto

Lisätiedot

Takapelto, Kulmakorpi

Takapelto, Kulmakorpi Ramboll Finland Oy Espoon kaupunki Takapelto, Kulmakorpi Maankaatopaikan yleissuunnitelma [LUONNOS] Ramboll PL 3, Piispanmäentie 5 02241 Espoo Finland Puhelin: 020 755 611 www.ramboll.fi Sivu 1 1. HANKKEEN

Lisätiedot

KAAVAN POHJAKARTTA 1997

KAAVAN POHJAKARTTA 1997 KAAVAN POHJAKARTTA 997 KARITAKOHDEMALLI Käsikirja karttakohteiden mallinnuksesta ja esitystavasta suurimittakaavaisissa kartoissa Maanmittauslaitoksen julkaisuja n:o 85 Maanmittauslaitos Keskushallinto

Lisätiedot

MTT:n selvityksiä 72. Jaloittelutarhat. -rakenteet ja varusteet. Maarit Puumala. Teknologia

MTT:n selvityksiä 72. Jaloittelutarhat. -rakenteet ja varusteet. Maarit Puumala. Teknologia MTT:n selvityksiä 72 Jaloittelutarhat -rakenteet ja varusteet Maarit Puumala Teknologia MTT:n selvityksiä 72 17 s., 7 liitettä Jaloittelutarhat -rakenteet ja varusteet Maarit Puumala Maa- ja elintarviketalouden

Lisätiedot

INFRA 2011. Toimenpidenimikkeistö 26.10.2011. Rakennustietosäätiö RTS

INFRA 2011. Toimenpidenimikkeistö 26.10.2011. Rakennustietosäätiö RTS INFRA 2011 Toimenpidenimikkeistö 26.10.2011 Rakennustietosäätiö RTS Infra 2011 Toimenpidenimikkeistö 26.10.2011 2/19 Infra 2011 Toimenpidenimikkeistö 26.10.2011 Sisällys Sisällys... 3 Johdanto... 4 Toimenpiteet...

Lisätiedot

Hajavesihuolto HVH Oy Killaistenkuja 32, 21270 Nousiainen 0400 775 114 www.hajavesihuolto.fi. Rakenna aina suunnitelman mukaan. Perusasioita?

Hajavesihuolto HVH Oy Killaistenkuja 32, 21270 Nousiainen 0400 775 114 www.hajavesihuolto.fi. Rakenna aina suunnitelman mukaan. Perusasioita? Hajavesihuolto HVH Oy Killaistenkuja 32, 21270 Nousiainen 0400 775 114 www.hajavesihuolto.fi Toimivan maaperäkäsittelyn rakentamisessa huomioitavaa Jätevesitoimijoiden Ajankohtaispäivä KVVY / Tampere Haja-asutuksen

Lisätiedot

Hyvä tästä vielä tulee. Perinnerakennusmestarin parhaat vinkit

Hyvä tästä vielä tulee. Perinnerakennusmestarin parhaat vinkit Hyvä tästä vielä tulee Perinnerakennusmestarin parhaat vinkit Kuva: Eija Haapalainen, Pirkanmaan maakuntamuseo Hyvä tästä vielä tulee Perinnerakennusmestarin parhaat vinkit Tapani Koiranen Mari Imppola

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiöiden korjauskysely

Asunto-osakeyhtiöiden korjauskysely Asunto-osakeyhtiöiden korjauskysely Taloyhtiön tämänhetkinen kunto Erittäin huono = Korjaustoimenpiteet olisi jo pitänyt tehdä. Korjaustyön viivästyminen on saattanut lisätä tulevia korjauskustannuksia.

Lisätiedot

Sisältö. Osa 1 Viheralueiden suunnittelu. Osa 2 Viheralueiden rakentaminen. Esipuhe...7 Lukijalle...8

Sisältö. Osa 1 Viheralueiden suunnittelu. Osa 2 Viheralueiden rakentaminen. Esipuhe...7 Lukijalle...8 Sisältö Esipuhe...7 Lukijalle...8 Osa 1 Viheralueiden suunnittelu Johdanto... 10 1 Suunnitelmapiirustukset ja piirustusmerkinnät 11 1.1 Pihan yleissuunnitelma... 11 1.2 Pihan toteutusasiakirjat... 12 1.3

Lisätiedot

Keljonkankaan pohjavesialueen suojelusuunnitelma

Keljonkankaan pohjavesialueen suojelusuunnitelma Keljonkankaan pohjavesialueen suojelusuunnitelma JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELU Alkusanat Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma on selvitys ja ohje, jota sovelletaan maankäytön suunnittelussa ja

Lisätiedot

Ruiskubetonointi ja sen mahdollisuudet

Ruiskubetonointi ja sen mahdollisuudet Ruiskubetonointi ja sen mahdollisuudet Seppo Petrow, dipl.ins. Betoniteollisuus ry Ruiskubetonointi on betonointimenetelmä, joka nimensä mukaisesti perustuu betonimassan ruiskuttamiseen paineilman avulla

Lisätiedot

Käytöstä poistettu asfaltti on lakien ja määräysten (EU-direktiivit ja Suomen lainsäädäntö) mukaan jäte!

Käytöstä poistettu asfaltti on lakien ja määräysten (EU-direktiivit ja Suomen lainsäädäntö) mukaan jäte! 6.2.2013 Helsinki ASFALTIN UUSIOKÄYTTÖ Vanha asfaltti Tuote vai jäte? Kierrätysmenetelmät Lars Forstén Vanha Asfaltti Vanhaa asfalttia syntyy rakennuskohteissa kun esimerkiksi: - katu-, tie- ja piharakenteita

Lisätiedot

Suljetut tilat 1. Tarkoitus ja soveltaminen

Suljetut tilat 1. Tarkoitus ja soveltaminen Suljetut tilat 1. Tarkoitus ja soveltaminen Tämä ohje kuvaa toimenpiteet, jotka on tehtävä, jotta työ suljetussa tilassa voidaan tehdä turvallisesti. Suljetun tilan työksi luetaan kaikki työt, joissa työskentely

Lisätiedot

Lämpökaivo. Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa. Janne Juvonen (toim.) Suomen ympäristökeskus YMPÄRISTÖOPAS 20 09

Lämpökaivo. Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa. Janne Juvonen (toim.) Suomen ympäristökeskus YMPÄRISTÖOPAS 20 09 YMPÄRISTÖOPAS 20 09 Lämpökaivo Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa Janne Juvonen (toim.) Suomen ympäristökeskus Y M PÄ R I S TÖ O PA S 2 0 0 9 Lämpökaivo Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa Janne Juvonen

Lisätiedot

Sisällys. Esipuhe 4. 1 Alkusanat 6. 2 Määritelmiä 9. 3 Taajamahydrologia ja hulevesijärjestelmät 18. 4 Hulevesien hallinnan yleiset periaatteet 20

Sisällys. Esipuhe 4. 1 Alkusanat 6. 2 Määritelmiä 9. 3 Taajamahydrologia ja hulevesijärjestelmät 18. 4 Hulevesien hallinnan yleiset periaatteet 20 Hulevesiopas 1 Sisällys Esipuhe 4 1 Alkusanat 6 Määritelmiä 9 3 Taajamahydrologia ja hulevesijärjestelmät 18 4 Hulevesien hallinnan yleiset periaatteet 0 5 Hulevesien hallinnan suunnitteluprosessi 6 Hulevesien

Lisätiedot

Pohjatutkimusten ohjelmointi sekä tulosten käsittely ja tulkinta Rak-50.3133 Pohjarakentaminen ja pohjanvahvistaminen Luento 1

Pohjatutkimusten ohjelmointi sekä tulosten käsittely ja tulkinta Rak-50.3133 Pohjarakentaminen ja pohjanvahvistaminen Luento 1 Pohjatutkimusten ohjelmointi sekä tulosten käsittely ja tulkinta Rak-50.3133 Pohjarakentaminen ja pohjanvahvistaminen Luento 1 Petteri Ukonjärvi 12.1.2015 Sisällysluettelo Pohjatutkimukset Mielikuvat vs

Lisätiedot

Sisällys LOIVAT KATOT 7. Toimivat Katot... 5 Vesikatto on tärkeä asia... 6

Sisällys LOIVAT KATOT 7. Toimivat Katot... 5 Vesikatto on tärkeä asia... 6 Toimivat katot 2013 Toimivat katot 2013 Kattoliitto ry ISBN 978-952-269-091-3 ISBN 978-952-269-092-0 (pdf) Taiton suunnittelu ja taitto: Tmi Airos Paino: Vammalan Kirjapaino Oy, Sastamala 2013 Sisällys

Lisätiedot

RT 38269 tarviketieto 1 TARVIKETIETO helmikuu 2013 voimassa 31.03.2015 asti korvaa RT X37-37620 1 (8) Sertifikaatti Nro 4540-03

RT 38269 tarviketieto 1 TARVIKETIETO helmikuu 2013 voimassa 31.03.2015 asti korvaa RT X37-37620 1 (8) Sertifikaatti Nro 4540-03 Inspecta Sertifiointi Oy P.O. Box 113, Porkkalankatu 13 G FI- 00181 Helsinki, Finland Tel. +358 10 521 600 Fax +358 10 521 6211 Sertifikaatti perustuu alkutarkastukseen. Sertifikaatti on voimassa toistaiseksi

Lisätiedot

RT 14-10675 BETONIN SUHTEELLISEN KOSTEUDEN MITTAUS SISÄLLYSLUETTELO 2 KÄSITTEITÄ 1 JOHDANTO

RT 14-10675 BETONIN SUHTEELLISEN KOSTEUDEN MITTAUS SISÄLLYSLUETTELO 2 KÄSITTEITÄ 1 JOHDANTO RT 14-10675 ohjetiedosto lokakuu 1998 1(5) BETONIN SUHTEELLISEN KOSTEUDEN MITTAUS mittausmenetelmä, suhteellinen kosteus, betoni mätning, relativ fuktighet, betong measuring, relative humidity, concrete

Lisätiedot

Ohje KAIVOLLE. HUOMIOI! Huomioi että käytössä olevaan kaivoon voi muodostua kaasuja, KOMBIKAIVO. Kuva 1. SISÄÄN ULOS SISÄÄN PB (2)

Ohje KAIVOLLE. HUOMIOI! Huomioi että käytössä olevaan kaivoon voi muodostua kaasuja, KOMBIKAIVO. Kuva 1. SISÄÄN ULOS SISÄÄN PB (2) Versio 1.0 2012-01-27 Kuva 1. ULOS KOMBIKAIVO PB (2) 1 kpl sisään tulo jako-/ tarkastuskaivolle 130 mm pohjasta 4 kpl ulostuloja (joista 2 kpl ovat valinnaisia) jako-/ tarkastuskaivolle, 30 mm pohjalta

Lisätiedot

3/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta

3/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta E1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Rakennusten paloturvallisuus Määräykset ja ohjeet 2011 3/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta Annettu Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2011

Lisätiedot

Kaupunkibulevardien rakenneteknisiä tarkasteluja Esimerkkejä väyläalueiden kattamisesta

Kaupunkibulevardien rakenneteknisiä tarkasteluja Esimerkkejä väyläalueiden kattamisesta HELSINGIN YLEISKAAVA Kaupunkibulevardien rakenneteknisiä tarkasteluja Esimerkkejä väyläalueiden kattamisesta Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston

Lisätiedot

Betonivalmisosarakentamisen kosteudenhallinta

Betonivalmisosarakentamisen kosteudenhallinta TAMPERE 2003 Suomen Betonitieto Oy Betonivalmisosarakentamisen kosteudenhallinta Olli Teriö VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA 1 Betonivalmisosarakentamisen kosteudenhallinta Olli Teriö TAMPERE 2003

Lisätiedot

VIEMÄRIKAIVANNON POIKKILEIKKAUKSEN TUOTTEET KÄYTÄ OIKEAA TUOTETTA; VARMISTA SE STANDARDEILLA!

VIEMÄRIKAIVANNON POIKKILEIKKAUKSEN TUOTTEET KÄYTÄ OIKEAA TUOTETTA; VARMISTA SE STANDARDEILLA! VIEMÄRIKAIVANNON POIKKILEIKKAUKSEN TUOTTEET KÄYTÄ OIKEAA TUOTETTA; VARMISTA SE STANDARDEILLA! MIKA TULIMAA, TkL TUOTERYHMÄJOHTAJA, RUDUS OY Vesihuolto 2015/Hulevesi ja muut Mika Tulimaa TkL (rakennusmateriaalitekniikka)

Lisätiedot