LIITE 2. Mallinnustarkkuus/-tapa Lähtökohtaisesti ei mallinneta. Voidaan sopia hankekohtaisesti. Mallinnustaso

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIITE 2. Mallinnustarkkuus/-tapa Lähtökohtaisesti ei mallinneta. Voidaan sopia hankekohtaisesti. Mallinnustaso"

Transkriptio

1 H Mallinnus ja sen tarkkuustaso sovitaan hankekohtaisesti Mallinnustarkkuus/-tapa Lähtökohtaisesti ei mallinneta. Voidaan sopia hankekohtaisesti. Mittaus tai teoreettinen. Mallinnetaan osan ulkopinnat tai pistemäinen tieto. Ei vaadita tilavuusominaisuuksia, aluerajaus, pistemäinen tieto tai taiteviiva riittää. Mittaus tai teoreettinen. Mallinnetaan osat 3D-pisteinä, pintoina tai taiteviivoina, mallina voi toimia määrälaskennassa käytetty pinta. Mittaus tai teoreettinen. Toteutetun rakenteen ollessa vaaditussa tarkkuudessaan voidaan toteutusmallia pitää toteumamallina. N A P E D T V Piste (Koordinaatit) 2- tai 3-ulotteinen aluerajaus 3-ulotteinen pinta, joka koostuu 3D-taiteviivoista tai 3D-pisteistä Ei pintaerottelua Sisältää rakennusosan tarke- ja toteumapisteet sta riippuen joko 2D- tai 3D-taiteviiva Verkostomalli LIITE Olevat rakenteet ja rakennusosat Poistettava, siirrettävä ja suojattava kasvillisuus Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat rakenteet Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat järjestelmät Poistettavat ja siirrettävät maa- ja pengerrakenteet 0 0 Kts Poistettavat pintamaat, alapinta (InfraRYL ) 2 P ns. raivauspinta Poistettavat päällysrakenteet Poistettavat ja siirrettävät avo-ojat ja kaivannot, alapinta 2 P Pilaantuneet maat ja rakenteet 1210 Poistettavat pilaantuneet maat ja rakenteet, alapinta Poistettavat ja käsiteltävät pilaantuneet maat ja rakenteet 2 P 1 A 2012 Poistettavat, käsiteltävät ja loppusijoitettavat pilaantuneet maat ja rakenteet 2 P 1 A Eristerakenteet Eristäminen ympäristöstä paikan päällä Eristäminen siirrettynä

2 1300 Perustusrakenteet 1310 Maanvaraiset perustukset Anturaperustukset 2 P Laattaperustukset 2 P Muut maanvaraiset perustukset 2 P Paaluperustukset Paalut 2 ND? Lyöntipaalut 2 ND? Teräsbetonipaalut 2 ND? Teräspaalut 2 ND? Teräsputkipaalut 2 ND? Liittopaalut 2 ND? Puupaalut 2 ND? Puristettavat paalut 2 ND? Tärytettävät paalut 2 ND? Kaivettavat paalut 2 ND? Kaivinpaalut 2 ND? Muut kaivettavat paalut 2 ND? Porapaalut 2 ND? Paalulaatat 2 P? Paaluhatut?? Paaluhattujen ja laattojen suojakerros?? Muut paaluperustukset?? 1330 Arinarakenteet Arinat?? Kiviainesarinat?? Puuarinat?? Teräsbetoniarinat?? Teräslevyarinat?? Muut arinarakenteet?? 1400 Pohjarakenteet 1410 Vahvistetut maarakenteet Syvätiivistetyt maarakenteet?? Pudotustiivistetyt maarakenteet?? Vibraamalla syvätiivistetyt maarakenteet?? Tiivistyspaalutuksella syvätiivistetyt maarakenteet?? Räjäyttämällä tiivistetyt maarakenteet??

3 Liuskapystyojitetut maarakenteet?? Stabiloidut maarakenteet?? Pilaristabiloidut maarakenteet?? Massastabiloidut maarakenteet?? Pintastabiloidut maarakenteet?? Injektoidut maarakenteet?? Maainjektoidut rakenteet?? Suihkuinjektoidut rakenteet?? Lujitetut maarakenteet?? Verkolla lujitetut maarakenteet?? Kankaalla lujitetut maarakenteet?? Kalvolla lujitetut maarakenteet?? Muut vahvistetut maarakenteet?? 1420 Suojaukset ja eristykset Roudaneristykset?? Lämmöneristykset (mm. putket)?? 1423 Pohjavedensuojaukset Suojaverhous, yläpinta 2 P 2 PE 2010 Kartoitus Ylin yhdistelmäpinta Suoja- ja salaojakerros, yläpinta 3 P Suojauskerros(bentoniittimatto/-maa/maatiiviste tms.) 1 T 1 T Alusta(suodatin- ja tukikerros tms.) 3 P 3 P Radonkaasunsuojaukset 1 T 1 T Muut suojaukset ja eristykset 1 T 1 T 1430 Kuivatusrakenteet Salaojaputket 2 V Aluesalaojat 2 V Rakenteen yhteydessä olevat salaojat 2 V Salaojien tarkastuskaivot ja -putket 2 N 2 N Avo-ojat ja -uomat, alapinta 3 P Vain jos eri tasossa kuin Ylin yhdistelmäpinta Avo-ojat ja -uomat, yläpinta 2 P 2 PE 2010 Kartoitus Ylin yhdistelmäpinta Sivu- ja niskaojat, alapinta 3 P Vain jos eri tasossa kuin Ylin yhdistelmäpinta Sivu- ja niskaojat, yläpinta 2 P 2 PE 2010 Kartoitus Ylin yhdistelmäpinta Laskuojat, alapinta 3 P Vain jos eri tasossa kuin Ylin yhdistelmäpinta Laskuojat, yläpinta 2 P 2 PE 2010 Kartoitus Ylin yhdistelmäpinta Rumpuputket 2 V 2 T Betoniputkirummut 2 V 2 T Teräsrummut 2 V 2 T Muoviputkirummut 2 V 2 T Imeytysrakenteet??

4 1500 Kallion tiivistys- ja lujitusrakenteet 1510 Kallioinjektoinnit Injektoidut kalliorakenteet?? Sementillä injektoidut kalliorakenteet?? Kemiallisesti injektoidut kalliorakenteet?? 1520 Mekaanisesti lujitetut kalliorakenteet Kalliopultitukset?? Teräspultitukset?? Vaijeripultitukset?? Kallioankkuroinnit?? Verkotukset?? 1530 Ruiskubetonointirakenteet Ruiskubetonointipinnat?? Kuituruiskubetonointirakenteet?? Verkotetut ruiskubetonointirakenteet?? Ruiskubetonoinnin salaojat?? 1600 Maaleikkaukset ja -kaivannot 1610 Maaleikkaus Maaleikkaus ja penger tai täyttö, ala/yläpinta 3 PD 3 PD 2012 Yhdistetty leikkaus/pengerpinta Maaleikkaus ja läjitys tai kaatopaikka 3 PD 3 PD Maaleikkaus ja kerrosrakenne 3 PD 3 PD Maaleikkaus ja välivarastointi 3 PD 3 PD Maaleikkaus ja materiaalijalosteet 3 PD 3 PD Ylös kohonneet maat ja niiden käyttö 3 PD 3 PD Maakaivannot Putki- ja johtokaivanto Siirtymäkiilat mukaan Rumpukaivannot Siirtymäkiilat mukaan Syvennykset ja kuopat Rakennus- ja siltakaivannot?? Massanvaihtoon kuuluva kaivanto, alapinta 2 P 2 P 2012 kts. tarkennus ohjeesta Muut maakaivannot?? Kallioleikkaukset, -kaivannot ja -tunnelit 1710 Kallioavoleikkaukset Kallioleikkauksista (rakolinja) kartoitus Kallioavoleikkaukset, alapinta 3 PD Irtilouhittu rakenne, yläpinta 3 P Kalliokanaalit, -kuopat ja -syvennykset 3 P

5 Kalliokanaalit 3 P Kalliosyvennykset ja kuopat 3 P Jälkikäsitellyt kalliopinnat Betonoimalla tasattu kalliopinta, yläpinta 3 PD 3 PD Kiviaineksella tasattu louhittu kalliopinta, yläpinta 3 PD 3 PD Maanalaiset kalliotilat Maanalaiset kalliotilat?? Kalliotunnelit?? Ajotunnelit?? Hallit?? Kuilut?? 1770 Kallioon poratut reiät ja kaivot Kallioon poratut reiät 2 N H Kallioon poratut kaivot 2 N H Penkereet, maapadot ja täytöt 1810 Penkereet Maapenkereet, yläpinta 3 PD 3 PD 2012 Yhdistetty leikkaus/pengerpinta, voi korvata penkereen Maalle pengerretyt maapenkereet 3 PD 3 PD 2012 Yhdistetty leikkaus/pengerpinta, voi korvata penkereen Veteen pengerretyt maapenkereet 3 PD 3 PD 2012 Yhdistetty leikkaus/pengerpinta, voi korvata penkereen Louhepenkereet, kiilattu yläpinta 3 PD 3 PD Maalle pengerretyt louhepenkereet 3 PD 3 PD Veteen pengerretyt louhetäytöt 3 PD 3 PD Penkereet uusiomateriaalista, yläpinta 3 PD Kevennetyt penkereet, yläpinta 3 PD Kevytsorapenkereet, yläpinta 3 PD Kevytsorabetonipenkereet, yläpinta 3 PD Solumuovipenkereet, yläpinta 3 PD Rengasrouhepenkereet, yläpinta 3 PD Vastapenkereet, yläpinta 2 P Kartoitus Ylin yhdistelmäpinta Esikuormituspenkereet, yläpinta 3 P Ylipenkereen teoreettinen yläpinta 3 P Ylipenkereen yläpinta painuma-ajan päätyttyä 2 N Luiskatäyte, yläpinta Maapadot ja aallonmurtajat Maapatojen tiivistesydämet, yläpinta 3 P Maapatojen tukipenkereet, yläpinta 3 P Aallonmurtajat 3 P

6 1830 Kaivantojen täytöt Asennusalustat, yläpinta 3 P Alkutäytöt, yläpinta 3 P Lopputäytöt, yläpinta 3 P Perustusten alustäytöt, yläpinta 3 P Rakenteiden ympärystäytöt, yläpinta 3 P Massanvaihtoon kuuluvat täytöt, yläpinta 3 P Johtokaivantojen virtaussulut, yläpinta Päällys- ja pintarakenteet Ylin yhdistelmäpinta 2 P 2 P 2000 Kartoitus maastomallimittauksena erillisten laatuvaatimusten mukaan Väylärakenteen alapinta 3 PD 3 PD Alin yhdistelmäpinta 3 PD 3 PD Päällysrakenteen osat ja radan alusrakennekerrokset Alusrakenteen ylin yhdistelmäpinta 3 PD 3 PD Suodatinrakenteet Suodatinkerrokset, yläpinta 3 PD 3 PD Suodatinkankaat 1 A Jakavat kerrokset, eristyskerrokset ja välikerrokset Jakavat kerrokset, yläpinta 3 PD 3 PD Eristyskerrokset ratarakenteissa, yläpinta 3 PD 3 PD Välikerrokset ratarakenteissa, yläpinta 3 PD 3 PD Kantavat kerrokset Sitomattomat kantavat kerrokset, yläpinta 3 PD 3 PD 2100 Materiaalitieto metatietona Stabiloidut kantavat kerrokset 1 A Bitumistabilointi (BST) 1 A Sementtistabilointi (SST) 1 A Komposiittistabilointi (KOST) 1 A Masuunihiekkastabilointi (MHST) 1 A Päällysteet ja pintarakenteet 2141 Sidotut päällysrakenteet Asfalttibetoni 2 P 2 PE 2010 Kartoitus Ylin yhdistelmäpinta, materiaalitieto metatietona Kulutuskerroksen asfalttibetoni AB 2 P 2 PE 2010 Kartoitus Ylin yhdistelmäpinta, materiaalitieto metatietona Sidekerroksen asfalttibetoni ABS 3 P 3 P 2100 Materiaalitieto metatietona Kantavan kerroksen asfalttibetoni ABK 3 P 3 P 2100 Materiaalitieto metatietona Pehmeä asfaltti (PAB) 2 P 2 PE 2010 Kartoitus Ylin yhdistelmäpinta, materiaalitieto metatietona Kivimastiksiasfaltti (SMA) 3 P 3 P Valuasfaltti (VA)??

7 Avoin asfaltti (AA)?? Tiivis asfalttibetoni (ABT)?? Betonipäällysteet (valettavat) 2P 2PE 2010 Kartoitus Ylin yhdistelmäpinta, materiaalitieto metatietona Betonilaatta 2P 2PE 2010 Kartoitus Ylin yhdistelmäpinta, materiaalitieto metatietona Saumat (lisäerittelynä tarkennukset) 1T Hienojyrsityt olevat päällysteet?? 2142 Pintaukset Sirotepintaus (SIP) 2 P 2 PE 2010 Kartoitus Ylin yhdistelmäpinta Soratien pintaus (SOP) 2 P 2 PE 2010 Kartoitus Ylin yhdistelmäpinta Emulsiopintaus (LP) 2 P 2 PE 2010 Kartoitus Ylin yhdistelmäpinta 2143 Ladottavat pintarakenteet Betoniset pintarakenteet 2 P 2 PE 2010 Kartoitus Ylin yhdistelmäpinta Betonikivi- ja -laattapäällysteet 2 P 2 PE 2010 Kartoitus Ylin yhdistelmäpinta Luonnonkiviset pintarakenteet 2 P 2 PE 2010 Kartoitus Ylin yhdistelmäpinta Luonnonkivilaatoitukset 2 P 2 PE 2010 Kartoitus Ylin yhdistelmäpinta Noppakiveykset 2 P 2 PE 2010 Kartoitus Ylin yhdistelmäpinta Nupukiveykset 2 P 2 PE 2010 Kartoitus Ylin yhdistelmäpinta Kenttäkiveykset 2 P 2 PE 2010 Kartoitus Ylin yhdistelmäpinta Liuskekiveykset 2 P 2 PE 2010 Kartoitus Ylin yhdistelmäpinta Sitomattomat pintarakenteet 2 P 2 PE 2010 Kartoitus Ylin yhdistelmäpinta Sorapäällysteet 2 P 2 PE 2010 Kartoitus Ylin yhdistelmäpinta Murskepäällysteet 2 P 2 PE 2010 Kartoitus Ylin yhdistelmäpinta 2145 Liikunta- ja virkistyspaikkojen pintarakenteet Hiekkapäällysteet 2 P 2 PE 2010 Kartoitus Ylin yhdistelmäpinta Sorapäällysteet 2 P 2 PE 2010 Kartoitus Ylin yhdistelmäpinta Murskepäällysteet 2 P 2 PE 2010 Kartoitus Ylin yhdistelmäpinta Erityispäällysteet 2 P 2 PE 2010 Kartoitus Ylin yhdistelmäpinta Urheilunurmet 2 P 2 PE 2010 Kartoitus Ylin yhdistelmäpinta Tekonurmet 2 P 2 PE 2010 Kartoitus Ylin yhdistelmäpinta 2146 Erityispintarakenteet Metallirakenteet 2 P 2 PE 2010 Kartoitus Ylin yhdistelmäpinta Puupäällysteet 2 P 2 PE 2010 Kartoitus Ylin yhdistelmäpinta Synteettiset turva-alustat 2 P 2 PE 2010 Kartoitus Ylin yhdistelmäpinta 2150 Siirtymärakenteet Siirtymäkiilat 3 PD 1 T 2012 kts. tarkennus ohjeesta 2160 Erikoisrakenteet Piennartäyte, yläpinta 2 P 2 PE 2010 Kartoitus Ylin yhdistelmäpinta Päällysrakenteen lujitteet 1 A 1 A 2100 Materiaalitieto metatietona

8 2200 Reunatuet, kourut, askelmat ja eroosiosuojaukset 2210 Reunatuet, kourut, askelmat ja muurit Reunatuet luonnonkivestä 2 P 2 PE 2010 Kartoitus Ylin yhdistelmäpinta Reunatuet betonista ja komposiitista 2 P 2 PE 2010 Kartoitus Ylin yhdistelmäpinta Upotettavat betoniset reunatuet 2 P 2 PE 2010 Kartoitus Ylin yhdistelmäpinta Liimattavat reunatuet 2 P 2 PE 2010 Kartoitus Ylin yhdistelmäpinta Liukuvalettavat betoniset reunatuet 2 P 2 PE 2010 Kartoitus Ylin yhdistelmäpinta Erityisreunatuet 2 P 2 PE 2010 Kartoitus Ylin yhdistelmäpinta Puiset reunatuet 2 P 2 PE 2010 Kartoitus Ylin yhdistelmäpinta Reunatuet asfaltista 2 P 2 PE 2010 Kartoitus Ylin yhdistelmäpinta Metallireunukset 2 P 2 PE 2010 Kartoitus Ylin yhdistelmäpinta Reunatuet uusiomateriaalista 2 P 2 PE 2010 Kartoitus Ylin yhdistelmäpinta 2212 Hulevesikourut Betoniset hulevesikourut 2 P 2 PE 2010 Kartoitus Ylin yhdistelmäpinta Luonnonkiviset hulevesikourut 2 P 2 PE 2010 Kartoitus Ylin yhdistelmäpinta Muut hulevesikourut 2 P 2 PE 2010 Kartoitus Ylin yhdistelmäpinta Asfalttikourut 2 P 2 PE 2010 Kartoitus Ylin yhdistelmäpinta Linjakuivatusjärjestelmät?? Maastoaskelmat 2 P 2 PE 2010 Kartoitus Ylin yhdistelmäpinta Tukimuurit 2 P 2 PE 2010 Kartoitus Ylin yhdistelmäpinta Luiskaverhoukset ja eroosiosuojaukset Luiskakennostot 1 A Kiviheitokkeet 1 A Kiviladokset 1 A Vahvisteverkot 1 A Luonnonmukaiset eroosiosuojaukset 2 P 2 PE 2010 Kartoitus Ylin yhdistelmäpinta Muut luiskaverhoukset ja eroosiosuojaukset 2 P 2 PE 2010 Kartoitus Ylin yhdistelmäpinta 2300 Kasvillisuusrakenteet 2310 Kasvualustat ja katteet Kasvualustat 1 A Tuotteistetut kasvualustat 1 A Paikalla tehtävät kasvualustat 1 A Kantavat kasvualustat 3 PD Katteet 1 A Nurmi- ja niittyverhoukset 2 P 2 PE 2010 Kartoitus Ylin yhdistelmäpinta Nurmikot 2 P 2 PE 2010 Kartoitus Ylin yhdistelmäpinta Kylvönurmikot 2 P 2 PE 2010 Kartoitus Ylin yhdistelmäpinta Siirtonurmikot 2 P 2 PE 2010 Kartoitus Ylin yhdistelmäpinta

9 Niityt 2 P 2 PE 2010 Kartoitus Ylin yhdistelmäpinta Istutukset 2 N 2 NE 2010 Kartoitus Ylin yhdistelmäpinta Puut 2 N 2 NE 2010 Kartoitus Ylin yhdistelmäpinta Puistopuut 2 N 2 NE 2010 Kartoitus Ylin yhdistelmäpinta Katupuut 2 N 2 NE 2010 Kartoitus Ylin yhdistelmäpinta Metsitykset 1 A Kartoitus Ylin yhdistelmäpinta Pensaat ja köynnökset 2 N Kartoitus Ylin yhdistelmäpinta Perennat 1 A Kartoitus Ylin yhdistelmäpinta Ryhmäruusut 1 A Kartoitus Ylin yhdistelmäpinta Muut istutukset 1 A Kartoitus Ylin yhdistelmäpinta 2400 Ratojen päällysrakenteet Ylin yhdistelmäpinta ratarakenteissa?? Tukikerrokset ratarakenteissa, yläpinta?? Tukikerroksen alaosa ratarakenteissa, yläpinta?? Tukikerrokset sorasta?? Tukikerrokset sepelistä?? Muut tukikerrokset?? 2420 Raiteet Ratakiskot?? Lyhytkiskoraide?? Pitkäkiskoraide?? Jatkuvakiskoraide?? Ratapölkyt?? Puupölkyt?? Betonipölkyt?? Siltapelkat (puiset)?? Erikoispölkyt?? Vaihteet?? Lyhyet yksinkertaiset vaihteet (YV)?? Pitkät yksinkertaiset vaihteet (YV)?? Erikoispitkät vaihteet (YV)?? Erikoisvaihteet?? Muut erikoisvaihteet?? Raideristeykset?? Muut kiskorakenteet??

BuildingSMART Finland. InfraBIM -nimikkeistö (suunnittelu-, mittaus- ja tietomallinimikkeistö) v. 1.6

BuildingSMART Finland. InfraBIM -nimikkeistö (suunnittelu-, mittaus- ja tietomallinimikkeistö) v. 1.6 InfraBIM -nimikkeistö (suunnittelu-, mittaus- ja tietomallinimikkeistö) v. 1.6 Dokumentin versiohistoria Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 1.5 5.3.2012 1.51 21.1.2014 Juuso Virtanen Liitteiden (mallikuvien)

Lisätiedot

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTEET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTEET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET Asfaltointi- ja tiemerkintätyöt (MALLIASIAKIRJA) 2(9) YLEISTÄ Nämä määrämittausperusteet noudattavat Infra 2015 Rakennusosa- ja hankenimikkeistöä ja Infraryl 2010 Osa 1 Väylät

Lisätiedot

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTEET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTEET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET VIHDIN KUNNAN PÄÄLLYSTYSURAKKA 2016-2018 (+MAHD. OPTIO V. 2019) HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET Asfaltointi- ja tiemerkintätyöt 30.6.2016 2(9) Yleistä Nämä määrämittausperusteet noudattavat Infra 2015 Rakennusosa-

Lisätiedot

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 30.5.2014 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 2 SISÄLLYSLUETTELO 1-50 Yleiset perusteet... 3 10 Maaperä... 3 50 Mittaustyöt... 3 1000 Maa-,

Lisätiedot

26.1. 2004 Jani Kemppainen

26.1. 2004 Jani Kemppainen Huom! Kommentteja 130204: - radan sähkö- ja turvalaitteet? - viherpuoli riittävästi käsitelty? Lea laittaa VYL:iin - onko jokainen otsikkotaso itsenäinen? Laitettava itsenäisiksi 1. Tuotanto-osia ei ole

Lisätiedot

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä SILLAN MÄÄRÄLUETTELO (sisältäen kulmatukimuurin raudoitusluettelon) 10.6.2010 Hannikaisenkatu

Lisätiedot

Sillan kustannusarvio

Sillan kustannusarvio Sillan kustannusarvio Sillan kustannusarvio Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2008 Kansikuva: Vihantasalmen silta Mäntyharjussa / Heikki Heiniö Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/sillat)

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMISTO

KOKEMÄEN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMISTO KOKEMÄEN KAUPUNKI KÄRÄJÄTIEN PARANTAMINEN RAKENTAMALLA KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ rakentaminen kokonaisurakkana 14.6.2012 Työ n:o 9067 KOKEMÄEN KAUPUNKI 2(12) SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ... 4 TOIMINNAN JÄRJESTELYT

Lisätiedot

Laturakan asemakaava-alueen katujen, kevyen liikenteen väylien ja ulkoilureitin rakentaminen sekä Rakkavaarantien suojatiejärjestelyt TYÖSELOSTUS

Laturakan asemakaava-alueen katujen, kevyen liikenteen väylien ja ulkoilureitin rakentaminen sekä Rakkavaarantien suojatiejärjestelyt TYÖSELOSTUS Laturakan asemakaava-alueen katujen, kevyen liikenteen väylien ja ulkoilureitin rakentaminen sekä Rakkavaarantien suojatiejärjestelyt TYÖSELOSTUS 25.3.2015 2 (10) Sisältö RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT...

Lisätiedot

1832 Alkutäytöt Alkutäyttö sorasta m3rtr , kuljetuksen lisäkustannus (5-10 km), alkutäytöt

1832 Alkutäytöt Alkutäyttö sorasta m3rtr , kuljetuksen lisäkustannus (5-10 km), alkutäytöt KUSTANNUSARVIO NIMIKKEITTÄIN Projekti: Laskelma: Työnumero: Hankkeen tyyppi: Dokumentin luoja: 2 Konsultit > Ramboll Oy Karhunmäki_2017_alue_Juoksupolku_vesih uolto Investointi Lauri Jauhiainen Vastuuhenkilö:

Lisätiedot

PRE/infraBIM tietomallivaatimukset ja -ohjeet

PRE/infraBIM tietomallivaatimukset ja -ohjeet Osa 5.1 Tekijät: Ramboll Finland Oy: Taavi Dettenborn, Petri Tyynelä FINNMAP Infra Oy: Iikka Kärki, Noora Hulkkonen, Lauri Harjula VR Track Oy: Valtteri Brotherus WSP Finland 22.4.2014 Ramboll Finland

Lisätiedot

Kuorevirran liikunta-alue: uimahallin pysäköintialueen parantaminen, Kiuruvesi Rakennussuunnitelma

Kuorevirran liikunta-alue: uimahallin pysäköintialueen parantaminen, Kiuruvesi Rakennussuunnitelma parantaminen, Kiuruvesi Rakennussuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO 30.4.2012 1. YHTEISET ASIAKIRJAT Rakennussuunnitelman sisällysluettelo 30.4.2012 Hankekohtainen työselostus 30.4.2012 Määräluettelo 30.4.2012

Lisätiedot

KAUSTISEN KUNTA RAKENNUSSUUNNITELMA OPISTONTIEN LEVENTÄMINEN TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS

KAUSTISEN KUNTA RAKENNUSSUUNNITELMA OPISTONTIEN LEVENTÄMINEN TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS KAUSTISEN KUNTA OPISTONTIEN LEVENTÄMINEN RAKENNUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS KAUSTISEN KUNTA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS Päivämäärä 31.5.2016 Laatija Tarkastaja Eino Kattilakoski Mikko Uljas Kuvaus

Lisätiedot

TYÖSELOSTUS TYÖNUMERO:E27329 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI K1 HUHTOTIE/MUSTANLAMMENTIE K2 RUKANTIE 13.11.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY. Mäkelininkatu 17 A 90100 Oulu

TYÖSELOSTUS TYÖNUMERO:E27329 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI K1 HUHTOTIE/MUSTANLAMMENTIE K2 RUKANTIE 13.11.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY. Mäkelininkatu 17 A 90100 Oulu TYÖNUMERO:E27329 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI K1 HUHTOTIE/MUSTANLAMMENTIE K2 RUKANTIE SWECO YMPÄRISTÖ OY Mäkelininkatu 17 A 90100 Oulu S w e co Ympä r is t ö O y PL 88, 00521 Helsinki Mäkelininkatu 17 A, 90100

Lisätiedot

Tie- ja ratahankkeiden CAD-suunnitelmapiirustukset. Tasojako-ohje 13.3.2008

Tie- ja ratahankkeiden CAD-suunnitelmapiirustukset. Tasojako-ohje 13.3.2008 Tie- ja ratahankkeiden CAD-suunnitelmapiirustukset Tasojako-ohje 13.3.2008 Tie- ja ratahankkeiden CAD-suunnitelmapiirustukset Tasojako-ohje 13.3.2008 Suunnittelu- ja toteuttamisvaiheen ohjaus Tiehallinto

Lisätiedot

InfraRYL, mikä muuttuu?

InfraRYL, mikä muuttuu? InfraRYL, mikä muuttuu? Laura Pennanen, Liikennevirasto Kiviaines- ja murskauspäivät 21.-22.1.2016 Esityksen sisältö 1. InfraRYL, Kiviainesluvut Kiviaineslukujen valmistelu Tavoitteita Esimerkkejä valmistelluista

Lisätiedot

YKSIKKÖHINTALUETTELO YKSIKKÖHINTALUETTELO 1 (7) 24.5.2012

YKSIKKÖHINTALUETTELO YKSIKKÖHINTALUETTELO 1 (7) 24.5.2012 YKSIKKÖHINTALUETTELO 1 (7) YKSIKKÖHINTALUETTELO Urakkatarjouspyyntöönne viitaten tarjoudumme suorittamaan Nurmijärven Kirkonkylän liikuntapuiston maanrakennusurakan lisä- ja muutostyöt tämän yksikköhintaluettelon

Lisätiedot

Levin korttelin 965 länsipuolen pysäköintialue

Levin korttelin 965 länsipuolen pysäköintialue 1 (11) R1-1 Levin korttelin 965 länsipuolen pysäköintialue Pysäköintialueen työkohtaiset laatuvaatimukset ja työselitykset 23.08.2016 Kittilän kunta 2 (11) Sisältö RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 4 RAKENNUSHANKKEEN

Lisätiedot

Ylä-Levin kaava-alueen katujen ja ympäristön rakentaminen, vaihe 1

Ylä-Levin kaava-alueen katujen ja ympäristön rakentaminen, vaihe 1 Ylä-Levin kaava-alueen katujen ja ympäristön rakentaminen, vaihe 1 HANKEKOHTAINEN TYÖSELOSTUS URAKKALASKENTAA VARTEN 14.5.2014 2 (17) Sisältö RAKENNUSHANKKEEN KUVAUS... 4 SUUNNITTELIJAT, ASIANTUNTIJAT...

Lisätiedot

SAUNANIEMI II A KAAVA-ALUE, KATU- JA RAKENNUSSUUNNITTELU HANKEKOHTAINEN TYÖSELOSTUS

SAUNANIEMI II A KAAVA-ALUE, KATU- JA RAKENNUSSUUNNITTELU HANKEKOHTAINEN TYÖSELOSTUS 1 ESPOON KAUPUNKI TEKNINEN KESKUS Katu- ja Viherpalvelut SAUNANIEMI II A KAAVA-ALUE, KATU- JA RAKENNUSSUUNNITTELU HANKEKOHTAINEN TYÖSELOSTUS H. Rautio / S. Anttila Tarkastaja: Hyväksyjä: /. 2012 /. 2012

Lisätiedot

30.10.2009. InfraRYL mitä ja kenelle? RYL:n oikeudellinen asema. Yhteisen infranimikkeistön etuja. Uudet laatuvaatimukset InfraRYL 2006.

30.10.2009. InfraRYL mitä ja kenelle? RYL:n oikeudellinen asema. Yhteisen infranimikkeistön etuja. Uudet laatuvaatimukset InfraRYL 2006. Uudet laatuvaatimukset InfraRYL 2006 Hulevesiviemärin rakentamisen uudet laatuvaatimukset -InfraRYL 2006 Reijo Järvinen 30.10.2009 Sisältö Mikä on InfraRYL Rakennusosanimikkeistö Määrämittausohje Tekniset

Lisätiedot

Ohje Suodatinkankaiden vaatimukset esitetään luvussa 21120. Viitteet 21120 Suodatinkankaat, InfraRYL osa 1.

Ohje Suodatinkankaiden vaatimukset esitetään luvussa 21120. Viitteet 21120 Suodatinkankaat, InfraRYL osa 1. 1 21110 Suodatinkerrokset Suodatinkankaiden vaatimukset esitetään luvussa 21120. 21120 Suodatinkankaat, InfraRYL osa 1. 21110.1 Suodatinkerroksen materiaalit Tuotteen kelpoisuus osoitetaan ensisijaisesti

Lisätiedot

Liperin kunta. Tohtorintien osittainen peruskorjaus plv HANKEKOHTAINEN TYÖSELOSTUS

Liperin kunta. Tohtorintien osittainen peruskorjaus plv HANKEKOHTAINEN TYÖSELOSTUS Liperin kunta Tohtorintien osittainen peruskorjaus plv. 70-541 HANKEKOHTAINEN TYÖSELOSTUS 14.06.2013 Sivu 2 / 20 Sisällys 1. Rakennushankkeen yleistiedot... 5 1.1. Rakennushankkeen kuvaus... 5 1.2. Tilaaja...

Lisätiedot

Tiepiirit MUU OHJAUS 1 (8) /2006/30/ /2006/30/2. InfraRYL laatuvaatimusten soveltaminen Tiehallinnon töissä

Tiepiirit MUU OHJAUS 1 (8) /2006/30/ /2006/30/2. InfraRYL laatuvaatimusten soveltaminen Tiehallinnon töissä Tiepiirit MUU OHJAUS 1 (8) 29.9.2009 15977//30/14 15977//30/2 InfraRYL laatuvaatimusten soveltaminen Tiehallinnon töissä Tässä ohjeessa kuvataan, miten Rakennustieto Oy:n julkaisemia Infra- RYL (jäljempänä

Lisätiedot

TAIMINKUJAN, IRJANKUJAN JA PAAVONKUJAN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELU, HATTULA

TAIMINKUJAN, IRJANKUJAN JA PAAVONKUJAN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELU, HATTULA TAIMINKUJAN, IRJANKUJAN JA PAAVONKUJAN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELU, HATTULA Hattulan kunta Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYL 2006 mukaan TYÖSELITYS 2(11) YLEISTÄ 01 Tilaaja Hattulan

Lisätiedot

Tarjouslomake / Yksikköhintaluettelo Lappeenrannan kaupungin katujen peruskorjaus ja saneerausura

Tarjouslomake / Yksikköhintaluettelo Lappeenrannan kaupungin katujen peruskorjaus ja saneerausura Tarjouslomake / Yksikköhintaluettelo Lappeenrannan kaupungin katujen peruskorjaus ja saneerausura Tarjouksen tekijän tulee antaa kaikki yksikköhinnat ilman arvonlisäveroa (alv.%) Kaikkiin alla mainittuihin

Lisätiedot

Vastaanottaja Pornaisten kunta. Asiakirjatyyppi Rakennustapaselostus. Päivämäärä Viite PORNAISTEN KUNTA REVONTIEN JK+PP-TIE

Vastaanottaja Pornaisten kunta. Asiakirjatyyppi Rakennustapaselostus. Päivämäärä Viite PORNAISTEN KUNTA REVONTIEN JK+PP-TIE Vastaanottaja Pornaisten kunta Asiakirjatyyppi Rakennustapaselostus Päivämäärä 8.2.2011 Viite 82132050 PORNAISTEN KUNTA REVONTIEN JK+PP-TIE Päivämäärä 8.2.2011 Laatija Anssi Vaittinen Tarkastaja Hyväksyjä

Lisätiedot

MÄÄRÄLUETTELO RYHMITTÄIN JA NIMIKKEITTÄIN. Koko laskelma. Rakennusosat

MÄÄRÄLUETTELO RYHMITTÄIN JA NIMIKKEITTÄIN. Koko laskelma. Rakennusosat MÄÄRÄLUETTELO RYHMITTÄIN JA NIMIKKEITTÄIN Projekti: 457_Pudasjärven_koulukeskus Laskelma: Pudasjärven_kadun_rakennussuunnitelma Työnumero: 457 Hankkeen tyyppi: Investointi Dokumentin luoja: Olli Planting

Lisätiedot

Liite 3, Lauttapaikan linjauksen siltavaihtoehdot; Riippusilta ja vinoköysisilta

Liite 3, Lauttapaikan linjauksen siltavaihtoehdot; Riippusilta ja vinoköysisilta Liite 3, Lauttapaikan linjauksen siltavaihtoehdot; Riippusilta ja vinoköysisilta 1. Yleispiirustus v. 1992, kaksipyloninen riippusilta 2. Yleispiirustus v. 1992, kolmipyloninen riippusilta 3. Luonnospiirustus,

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI KAUPUNKIKEHITYS KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELU

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI KAUPUNKIKEHITYS KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELU KAUPUNKIKEHITYS KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELU Reservikomppanian kaava-alueen Sorapuiston ja katu- ja kunnallistekniikan sekä sorapuiston viereisten tonttien ennallistamisen ja esirakentamisen rakennussuunnitelmat

Lisätiedot

31 Kivipäällystäminen. 315 Kantava kerros Sitomattomat kantavat kerrokset. MaaRYL Uusiminen 315 Kantava kerros TK

31 Kivipäällystäminen. 315 Kantava kerros Sitomattomat kantavat kerrokset. MaaRYL Uusiminen 315 Kantava kerros TK 1 31 Kivipäällystäminen 315 Kantava kerros 31, 33 Päällyste 315 Kantava kerros 22341 Jakava kerros 22342 Suodatinkerros Pohjamaa Kuva 315:K1 Kantavan kerroksen sijainti rakenteessa. 3151 Sitomattomat kantavat

Lisätiedot

649 HEINÄVEDEN KUNTA KENTTÄTIEN PERUSPARANNUS TYÖSELITYS 20.08.2013. Heinäveden kunta Työselitys 20.08.2013 Kenttätien perusparannus

649 HEINÄVEDEN KUNTA KENTTÄTIEN PERUSPARANNUS TYÖSELITYS 20.08.2013. Heinäveden kunta Työselitys 20.08.2013 Kenttätien perusparannus 1 649 HEINÄVEDEN KUNTA KENTTÄTIEN PERUSPARANNUS TYÖSELITYS 20.08.2013 SAVO-KARJALAN VESI- JA YMPÄRISTÖSUUNNITTELU OY Versokuja 4 D 70150 KUOPIO puh. (017) 369 4483 2 Sisältö 1 YLEISET OHJEET JA VAATIMUKSET...

Lisätiedot

Ilvolankosken urheilukenttä, rakennussuunnitelman päivitys v. 2016

Ilvolankosken urheilukenttä, rakennussuunnitelman päivitys v. 2016 JUUAN KUNTA Ilvolankosken urheilukenttä, rakennussuunnitelman päivitys v. 2016 Työselostus 29.2.2016 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY [29.2.2016] 373- P28835 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Työselostus

Lisätiedot

Sillan määräluettelo

Sillan määräluettelo Sillan määräluettelo Sillan määräluettelo Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2008 Kansikuva: Merimaskun silta / Jari Nikki Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/sillat) ISBN 978-951-803-892-7

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN KUNTA PUIKKARIKUJAN KUNNALLISTEKNIIKKA MAARAKENNUSTYÖSELOSTUS

RUOKOLAHDEN KUNTA PUIKKARIKUJAN KUNNALLISTEKNIIKKA MAARAKENNUSTYÖSELOSTUS 7304 RUOKOLAHDEN KUNTA PUIKKARIKUJAN KUNNALLISTEKNIIKKA MAARAKENNUSTYÖSELOSTUS 4.6.2013 RUOKOLAHTI SISÄLLYSLUETTELO 0 HANKKEEN YLEISKUVAUS...4 0.1 Tilaaja, rakennuttaja...4 0.2 Suunnittelija...4 1 TYÖSELOSTUKSEN

Lisätiedot

0,91 137,00 (2005=100) 1.4.2014 Laskelman kustannukset yhteensä: 960 900

0,91 137,00 (2005=100) 1.4.2014 Laskelman kustannukset yhteensä: 960 900 KUSTANNUSARVIO RYHMITTÄIN Projekti: Laskelma: Työnumero: Hankkeen tyyppi: Dokumentin luoja: Vastuuhenkilö: Viimeinen muokkaaja: Raportoija: Asiakas: Projektipäällikkö: Aluekerroin: Kustannusindeksi: Päivämäärä:

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNKI SAHKONKADUN JATKEEN TYÖSELOSTUS

HUITTISTEN KAUPUNKI SAHKONKADUN JATKEEN TYÖSELOSTUS HUITTISTEN KAUPUNKI SAHKONKADUN JATKEEN TYÖSELOSTUS Sahkonkadun jatke, Huittinen 1 (16) SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ TEKNISISTÄ VAATIMUKSISTA 3 5300 RAKENTAMISEN TYÖMAATEHTÄVÄT 4 5330 Koordinaatti- ja korkeusjärjestelmä

Lisätiedot

Liite 2, Haverön linjauksen siltavaihtoehdot; Airiston silta ja Maltholmin silta

Liite 2, Haverön linjauksen siltavaihtoehdot; Airiston silta ja Maltholmin silta Liite 2, Haverön linjauksen siltavaihtoehdot; Airiston silta ja Maltholmin silta 1. Airiston silta, yleispiirustus, alikulkukorkeus 45 m 2. Airiston silta, sivukuvat, alikulkukorkeudet 35, 40 ja 50 m 3.

Lisätiedot

Perustukset ja pohjarakenteet. Lauri Salokangas

Perustukset ja pohjarakenteet. Lauri Salokangas Perustukset ja pohjarakenteet Lauri Salokangas 1. Pohja- ja maarakentamisen peruskäsitteitä Maamekaniikka maan mekaanisen käyttäytymisen mallintaminen laskennallisin keinoin; sisältää maaparametrien määrittämisen

Lisätiedot

HAUSJÄRVI KUULOJAN VESIHOLTOLINJA

HAUSJÄRVI KUULOJAN VESIHOLTOLINJA Vastaanottaja Hausjärven kunta Asiakirjatyyppi Työkohtainen työselostus, johtolinjat Päivämäärä 22.01.2016 päivitetty 1.2.2016 Viite 1510022847 HAUSJÄRVI KUULOJAN VESIHOLTOLINJA HAUSJÄRVI KUULOJAN VESIHOLTOLINJA

Lisätiedot

TUOTE(tieto)MALLIT Espoon pilottikohteiden urakoiden hankintaprosessi. Harri Tanska, Espoon kaupunki 5.2.2013 Infra FIMBIM Pilottipäivä

TUOTE(tieto)MALLIT Espoon pilottikohteiden urakoiden hankintaprosessi. Harri Tanska, Espoon kaupunki 5.2.2013 Infra FIMBIM Pilottipäivä TUOTE(tieto)MALLIT Espoon pilottikohteiden urakoiden hankintaprosessi Harri Tanska, Espoon kaupunki 5.2.2013 Infra FIMBIM Pilottipäivä Miten tuotemallisuunnittelu eroaa perinteisestä suunnittelusta? Käytännössä

Lisätiedot

BuildingSMART Finland. InfraBIM -nimikkeistö (suunnittelu-, mittaus- ja tietomallinimikkeistö) v. 1.6

BuildingSMART Finland. InfraBIM -nimikkeistö (suunnittelu-, mittaus- ja tietomallinimikkeistö) v. 1.6 InfraBIM -nimikkeistö (suunnittelu-, mittaus- ja tietomallinimikkeistö) v. 1.6 Dokumentin versiohistoria Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 1.5 5.3.2012 1.51 21.1.2014 Liitteiden (mallikuvien) päivitys 1.6 18.1.2016

Lisätiedot

Ouluhallin latusilta /Oulu Suunnitelman numero R15/S-1. Rakennussuunnitelmaselostus

Ouluhallin latusilta /Oulu Suunnitelman numero R15/S-1. Rakennussuunnitelmaselostus Sivu 1 (1) Tulostettu: 12.4.2016 Ouluhallin latusilta /Oulu Suunnitelman numero R15/S-1 Rakennussuunnitelmaselostus Teräksinen palkkisilta, puukantinen (Tpp) Jännemitta (m) 7.385 Hyödyllinen leveys (m)

Lisätiedot

Nummisillankadun sadevesilinja Vesihuoltosuunnitelma

Nummisillankadun sadevesilinja Vesihuoltosuunnitelma Nummisillankadun sadevesilinja Vesihuoltosuunnitelma Työkohtainen työselostus 5.8.2015 Viite 2014021 Hyväksynyt Kirjoittanut Jarmo Äkräs 1- SISÄLLYS 1. YLEISTÄ 4 1.1. Rakennushanke 4 1.2. Katselmukset

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA FÄRJÄRINRAITIN HULEVERUMMUN UUSIMINEN RAKENNUSTAPASELOSTE TYÖNRO

MÄNTSÄLÄN KUNTA FÄRJÄRINRAITIN HULEVERUMMUN UUSIMINEN RAKENNUSTAPASELOSTE TYÖNRO MÄNTSÄLÄN KUNTA FÄRJÄRINRAITIN HULEVERUMMUN UUSIMINEN RAKENNUSTAPASELOSTE TYÖNRO 201464 20.1.2014 Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä p. (019) 264 5000 fax (019) 6890 444 email: etunimi.sukunimi@mantsala.fi www.mantsala.fi

Lisätiedot

InfraFINBIM pilotti 09: Vt 14 Savonlinna Laitaatsalmen tie-, rata ja syväväyläsuunnitelman laatiminen

InfraFINBIM pilotti 09: Vt 14 Savonlinna Laitaatsalmen tie-, rata ja syväväyläsuunnitelman laatiminen LOPPURAPORTTI 1 (21) BUILT ENVIRONMENT PROCESS RE-ENGINEERING (PRE) WP5: InfraFINBIM Pilotti 09: Vt 14 Savonlinna Laitaatsalmen tie-, rata ja syväväyläsuunnitelman laatiminen LOPPURAPORTTI Laatinut: Niklas

Lisätiedot

Mika Waltarin koulun lähiliikuntapaikka. Pornainen. Lähiliikuntapaikkasuunnitelma HANKEKOHTAINEN TYÖSELOSTUS

Mika Waltarin koulun lähiliikuntapaikka. Pornainen. Lähiliikuntapaikkasuunnitelma HANKEKOHTAINEN TYÖSELOSTUS Pornainen HANKEKOHTAINEN TYÖSELOSTUS YMPÄRISTÖSUUNNITTELU HARJU-SOINI KY Ympäristösuunnittelu Harju-Soini Ky 0400 754840 Sivu 1/15 Rakennushanke... 4 Rakennuskohteen sijainti... 4 Rakennuttaja... 4 Suunnittelija:...

Lisätiedot

PARIKKALAN KUNTA LEHMUSKUJA RAKENNUSTYÖSELITYS PARIKKALA

PARIKKALAN KUNTA LEHMUSKUJA RAKENNUSTYÖSELITYS PARIKKALA 7518 PARIKKALAN KUNTA LEHMUSKUJA RAKENNUSTYÖSELITYS 3.8.2015 PARIKKALA 2 SISÄLLYSLUETTELO 0 HANKKEEN YLEISKUVAUS... 4 0.1 TILAAJA... 4 0.2 SUUNNITTELIJA... 4 1 TYÖSELITYKSEN SISÄLTÖ... 4 2 RAKENNUSTYÖSSÄ

Lisätiedot

Virkamiehenkadun saneeraus välillä Koskelankatu-Virtasalmentie

Virkamiehenkadun saneeraus välillä Koskelankatu-Virtasalmentie ym ym-suunnittelu oy Mänttä-Vilppulan kaupunki Virkamiehenkadun saneeraus välillä Koskelankatu-Virtasalmentie Työselitys 20.12.2015 Työnro: 1524232 Ym-Suunnittelu Oy Teerikorventie 74 35820 Mänttä puhelin:

Lisätiedot

Oulaistenkosken silta, Oulainen

Oulaistenkosken silta, Oulainen Oulaistenkosken silta, Oulainen Suunnitelma n:o R15/7883 Määrä- ja yksikköhintaluettelo Teräsbetoninen jatkuva ontelopalkkisilta (Bjop) Jännemitta 22,0+27,50+22,0 m Hyödyllinen leveys 14,10 m Vinous 0

Lisätiedot

TYÖSELOSTUS TYÖNUMERO: E VIHDIN KUNTA MERITIEN POHJOINEN LISÄKAISTA VÄLILLÄ RATASILTA - NAARANPAJUNTIE

TYÖSELOSTUS TYÖNUMERO: E VIHDIN KUNTA MERITIEN POHJOINEN LISÄKAISTA VÄLILLÄ RATASILTA - NAARANPAJUNTIE TYÖNUMERO: E27221.20 VIHDIN KUNTA MERITIEN POHJOINEN LISÄKAISTA VÄLILLÄ RATASILTA - NAARANPAJUNTIE MERITIEN ETELÄINEN LISÄKAISTA JA NAARANPAJUNTIEN LISÄKAISTASUUNNITTELU MERITIEN LISÄKAISTA VÄLILLÄ CITYMARKET

Lisätiedot

SUUNNITELMASELOSTUS JA TYÖSELITYS

SUUNNITELMASELOSTUS JA TYÖSELITYS SUUNNITELMASELOSTUS JA TYÖSELITYS Jouni Juurikka 31.10.2016 SUUNNITELMASELOSTUS JA TYÖSELITYS 2 (6) 1 Hankkeen lähtötiedot 1.1 Sijainti Suunnitelmakohde sijaitsee Pyhäjoella n. 2 km Pyhäjoen keskustasta

Lisätiedot

Syrjätien saneeraus. ym-suunnittelu oy. Mänttä-Vilppulan kaupunki. Työselitys Työnro:

Syrjätien saneeraus. ym-suunnittelu oy. Mänttä-Vilppulan kaupunki. Työselitys Työnro: ym ym-suunnittelu oy Mänttä-Vilppulan kaupunki Syrjätien saneeraus Työselitys 9.9.2016 Työnro: 1524254 Ym-Suunnittelu Oy Teerikorventie 74 35820 Mänttä puhelin: 050 327 6927 Sivu 2 / 23 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kiviaines Vaatimus Suodatinkerroksessa käytetään hiekkaa, jonka rakeisuus on kuvan 22342:K1 mukainen.

Kiviaines Vaatimus Suodatinkerroksessa käytetään hiekkaa, jonka rakeisuus on kuvan 22342:K1 mukainen. 1 22342 Suodatinrakenteet 22342.1 Suodatinrakenteen materiaalit, yleistä Tuotteen kelpoisuus osoitetaan ensisijaisesti CE-merkinnällä, kun asetetut kansalliset vaatimustasot tuotteen käyttökohteessa täytetään.

Lisätiedot

laatutietokanta Aktiivinen raportointi + rakennusosan yhteenveto Urakoitsijan laaturaportointi 9.12.2009

laatutietokanta Aktiivinen raportointi + rakennusosan yhteenveto Urakoitsijan laaturaportointi 9.12.2009 Raportointi Dokumentointi/ laatutietokanta Aktiivinen raportointi + rakennusosan yhteenveto Urakoitsijan laaturaportointi 9.12.2009 Urakoitsijan laaturaportointi Toteuttamisvaiheen ohjaus Tiehallinto

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 RAKENNUSSELOSTUS

UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 RAKENNUSSELOSTUS UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 RAKENNUSSELOSTUS Leskinen Petri vs. Tekninen johtaja, Tekniset palvelut Laitilantie 5, 91600 Utajärvi 050 387 1973

Lisätiedot

VANHALINNAN MELUSUOJAUSRAKENTEET

VANHALINNAN MELUSUOJAUSRAKENTEET S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIEDON KUNTA VANHALINNAN MELUSUOJAUSRAKENTEET Työselostus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 25.3.2014 P22738 Työselostus 1 (13) 25.3.2014 Sisällysluettelo YLEISTÄ...

Lisätiedot

Ilvolankosken urheilukenttä, rakennussuunnitelman päivitys v. 2016

Ilvolankosken urheilukenttä, rakennussuunnitelman päivitys v. 2016 JUUAN KUNTA Ilvolankosken urheilukenttä, rakennussuunnitelman päivitys v. 2016 Työselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 373-P28835 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Työselostus 1 (11) Sisällysluettelo

Lisätiedot

LIEDON KUNTA SAUK3-ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA TYÖSELOSTUS

LIEDON KUNTA SAUK3-ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA TYÖSELOSTUS LIEDON KUNTA SAUK3-ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA TYÖSELOSTUS 2 Sisältö RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 4 Rakennushankkeen kuvaus... 4 YLEISTÄ... 4 Tekniset vaatimukset... 4 Maaperätutkimukset...

Lisätiedot

Vastaanottajaa. HSY Vesi. Asiakirjatyyppi Työselostus. Päivämäärä laatija. hyväksyjä. pvm.

Vastaanottajaa. HSY Vesi. Asiakirjatyyppi Työselostus. Päivämäärä laatija. hyväksyjä. pvm. Vastaanottajaa Kauniaisten kaupunki Yhdyskuntatoimi, kuntatekniikka PL 52, 02701 KAUNIAINEN HSY Vesi Ilmalankuja 2A PL 300, 00066 HSY Asiakirjatyyppi Työselostus Päivämäärä 16.6.2014 HELSINGINTIE KADUN

Lisätiedot

Avo-ojan ja maakaivannon tekeminen (rummut, avo-ojat, salaojat) Rumpu M 315 L= 8 m. Rumpu M315 L=10 m

Avo-ojan ja maakaivannon tekeminen (rummut, avo-ojat, salaojat) Rumpu M 315 L= 8 m. Rumpu M315 L=10 m 1(5) Liite Koukkuniemen alueen katujen ja vesihuollon rakentamisen urakkatarjoukseen. YKSIKKÖHINTALUETTELO, TÄYTETÄÄN KAIKKI KOHDAT Kokonaishintaurakkaan sisältymättömien töiden varalta ilmoitetaan seuraavat

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA Tekninen osasto. KITTILÄN YLÄKOULU Piha-alueet ja huoltotie TYÖSELOSTUS

KITTILÄN KUNTA Tekninen osasto. KITTILÄN YLÄKOULU Piha-alueet ja huoltotie TYÖSELOSTUS KITTILÄN YLÄKOULU Piha-alueet ja huoltotie TYÖSELOSTUS 6.4.2016 2 (9) Sisällys RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 3 RAKENNUSHANKKEEN KUVAUS... 3 SUUNNITTELIJAT, ASIANTUNTIJAT... 3 YLEISTÄ... 3 TEKNISET VAATIMUKSET...

Lisätiedot

Kivissä ei ole lohkeamia, rapautumia tai lujuutta haitallisesti heikentäviä halkeamia.

Kivissä ei ole lohkeamia, rapautumia tai lujuutta haitallisesti heikentäviä halkeamia. 1 313 Luonnonkivipäällystäminen 3132.1 Kiveyksen materiaalit Tuotteen kelpoisuus osoitetaan ensisijaisesti CE-merkinnällä, kun asetetut kansalliset vaatimustasot tuotteen käyttökohteessa täytetään. Mikäli

Lisätiedot

Infra-nimikkeistöjärjestelmä Jouko Kankainen Professori, Teknillinen korkeakoulu, rakentamistalouden laboratorio jouko.kankainen@hut.

Infra-nimikkeistöjärjestelmä Jouko Kankainen Professori, Teknillinen korkeakoulu, rakentamistalouden laboratorio jouko.kankainen@hut. Jouko Kankainen Professori, Teknillinen korkeakoulu, rakentamistalouden laboratorio jouko.kankainen@hut.fi Jani Kemppainen Tutkija, Teknillinen korkeakoulu, rakentamistalouden laboratorio jani.kemppainen@hut.fi

Lisätiedot

Telalahdentien ja Kuoppanotkonkadun saneeraus

Telalahdentien ja Kuoppanotkonkadun saneeraus ym-suunnittelu oy Mänttä-Vilppulan kaupunki Telalahdentien ja Kuoppanotkonkadun saneeraus Työselitys 8.9.2014 Työnro: 1424218 Ym-Suunnittelu Oy Hietarannantie 5 35700 Vilppula puhelin: 050 327 6927 Sivu

Lisätiedot

LIITE 2 1(9) SEINÄJOEN KAUPUNKI. Riskuntien raitti TYÖSELOSTUS

LIITE 2 1(9) SEINÄJOEN KAUPUNKI. Riskuntien raitti TYÖSELOSTUS LIITE 2 1(9) SEINÄJOEN KAUPUNKI Riskuntien raitti TYÖSELOSTUS 23.8.2016 2(9) Sisällysluettelo YLEISTÄ 3 TEKNISET VAATIMUKSET 3 Laadunvalvonta ja kelpoisuusasiakirja 3 Mittaukset 3 Maaperätiedot 4 Tilaajan

Lisätiedot

INFRAMALLI JA MALLINNUS HANKKEEN ERI SUUNNITTELUVAIHEISSA

INFRAMALLI JA MALLINNUS HANKKEEN ERI SUUNNITTELUVAIHEISSA INFRAMALLI JA MALLINNUS HANKKEEN ERI SUUNNITTELUVAIHEISSA 1 YLEISTÄ INFRAHANKKEEN MALLINNUKSESTA Väylämalli ohjaa suunnittelua Infrahankkeessa väylämalli toimii pohjana kaikille muille tekniikkalajimalleille

Lisätiedot

Hangonsillan alueen orsivesien kuivatussuunnitelma, vaihe 1

Hangonsillan alueen orsivesien kuivatussuunnitelma, vaihe 1 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ Hangonsillan alueen orsivesien kuivatussuunnitelma, vaihe 1 Työkohtainen työselostus 1.2.2016 Päivitys A 10.5.2016 kohdat 8.1 ja 8.2.1.7 Viite 14020 Hyväksynyt

Lisätiedot

SUOJALINNAN URHEILUKENTTIEN RAKENNUSSUUNNITELMA

SUOJALINNAN URHEILUKENTTIEN RAKENNUSSUUNNITELMA Vastaanottaja Pudasjärven kaupunki Asiakirjatyyppi Rakennustapaselostus Päivämäärä 6.4.2016 SUOJALINNAN URHEILUKENTTIEN RAKENNUSSUUNNITELMA ALUERAKENTAMISEN RAKENNUSTAPASELOSTUS SISÄLTÖ Yleistä rakennuskohteesta

Lisätiedot

Valvojan päätäntävallan tarkka määrittely jo urakan alussa (tai ennen) Muutoksia tehtäessä on kysyttävä SUUNNITTELIJALTA, VALVOJALTA JA TILAAJALTA

Valvojan päätäntävallan tarkka määrittely jo urakan alussa (tai ennen) Muutoksia tehtäessä on kysyttävä SUUNNITTELIJALTA, VALVOJALTA JA TILAAJALTA Valvojan rooli ja valvontatyö käytännössä Työmaavalvonnan tarkoituksena on varmistaa rakentamisen laatu saavutetaan haluttu lopputulos sopimuksen mukaisuus hyvän rakennustavan noudattaminen, jos sopimuksia

Lisätiedot

TYÖSELOSTUS KIRKONKYLÄN KOULU RANUA LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN 3.7.2012. Maisemasuunnittelija 3.7.2012

TYÖSELOSTUS KIRKONKYLÄN KOULU RANUA LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN 3.7.2012. Maisemasuunnittelija 3.7.2012 TYÖSELOSTUS KIRKONKYLÄN KOULU RANUA LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN 3.7.2012 Maisemasuunnittelija 3.7.2012 Katja Pesonen KIRKONKYLÄN KOULU Puh. 044 747 5000, Email. katja.pesonen@carousel.fi RANUA Sisällysluettelo

Lisätiedot

Lahti JHG\Hämeenkoski\20339\Piirustukset\20339_1.dwg / 20339_1.ctb (2133 09) TUTKIMUSKOHDE Tampere Hämeenlinna 1 KOKO ALUEELLA: Maanvaraiset anturaperustukset, anturoiden alla vähintään 0.3m paksu anturanalustäyttö

Lisätiedot

Lääkäriliitto. Pohjatutkimus-, perustamistapa- ja rakennettavuusselvitys. Kiinteistö Oy Sipoon hotelli ja koulutuskeskus. Söderkulla, Kallbäck

Lääkäriliitto. Pohjatutkimus-, perustamistapa- ja rakennettavuusselvitys. Kiinteistö Oy Sipoon hotelli ja koulutuskeskus. Söderkulla, Kallbäck Lääkäriliitto Kiinteistö Oy Sipoon hotelli ja koulutuskeskus Söderkulla, Kallbäck Pohjatutkimus-, perustamistapa- ja rakennettavuusselvitys 13.08.2014 Latokartanontie 7A, 00700 Helsinki etunimi.sukunimi@sipti.fi

Lisätiedot

Sveitsinpuiston laskeutusallas, rakentamissuunnitelma

Sveitsinpuiston laskeutusallas, rakentamissuunnitelma HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ Sveitsinpuiston laskeutusallas, rakentamissuunnitelma Työkohtainen työselostus 30.12.2015 Viite 16X219668 Hyväksynyt Kirjoittanut Risto Ketonen ja Jukka Ruuska

Lisätiedot

1/16 ALEKSIS KIVEN KATU POIKKILEIKKAUKSEN MUUTOS VÄLILLÄ KYLÄTIE-LOIMALAHDENTIE

1/16 ALEKSIS KIVEN KATU POIKKILEIKKAUKSEN MUUTOS VÄLILLÄ KYLÄTIE-LOIMALAHDENTIE 1/16 ALEKSIS KIVEN KATU POIKKILEIKKAUKSEN MUUTOS VÄLILLÄ KYLÄTIE-LOIMALAHDENTIE KATU, VIHER- JA VESIHUOLTOTÖIDEN TYÖSELOSTUS 21.1.2016 2/16 ALEKSIS KIVEN KATU POIKKILEIKKAUKSEN MUUTOS VÄLILLÄ KYLÄTIE-

Lisätiedot

VINOLANTIE HAAPAVESI KADUNRAKENNUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS

VINOLANTIE HAAPAVESI KADUNRAKENNUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS A3 VINOLANTIE HAAPAVESI KADUNRAKENNUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS Vinolantie Sivu 2/8 Rakennushankkeen kuvaus Rakentaminen sijoittuu Erkkisenniemen kaupunginosaan Haapavedellä. Rakennushanke sisältää

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA Kauppatien liittymäjärjestelyt TYÖSELITYS Tämä työselitys koskee seuraavia urakoita: MAANRAKENNUSURAKKA (pääurakka)

PADASJOEN KUNTA Kauppatien liittymäjärjestelyt TYÖSELITYS Tämä työselitys koskee seuraavia urakoita: MAANRAKENNUSURAKKA (pääurakka) PADASJOEN KUNTA Kauppatien liittymäjärjestelyt Tämä työselitys koskee seuraavia urakoita: MAANRAKENNUSURAKKA (pääurakka) Kauppatien liittymän parantaminen 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ... 3 RAKENNUTTAJA

Lisätiedot

OTTO KARHIN PUISTON PERUSPARANNUS, VAIHE II

OTTO KARHIN PUISTON PERUSPARANNUS, VAIHE II OTTO KARHIN PUISTON PERUSPARANNUS, VAIHE II Työkohtainen työselostus 11.3.2014 Versio1.0 päiväys: 11.4.2013 Yhdyskunta ja ympäristöpalvelut YLEIS TÄ RAKENNUSKOHTEESTA JA TYÖN SUORITUKSESTA... 3 Rakennuskohde

Lisätiedot

13270 Paaluhatturakenteet RTS 09:14

13270 Paaluhatturakenteet RTS 09:14 1 13270 Paaluhatturakenteet RTS 09:14 Paalujen hatut voidaan tehdä elementtirakenteisina tai paikalleen valettuina. Paikalleen valetut voidaan tehdä erillisinä tai yhteen valettuina. Paaluhattujen mitat

Lisätiedot

Vaatimus Tuotteen kelpoisuus osoitetaan ensisijaisesti CE-merkinnällä, kun asetetut kansalliset vaatimustasot tuotteen käyttökohteessa täytetään.

Vaatimus Tuotteen kelpoisuus osoitetaan ensisijaisesti CE-merkinnällä, kun asetetut kansalliset vaatimustasot tuotteen käyttökohteessa täytetään. 1 312 Betonikivi- ja laattapäällysteet 3121 Betonikivi- ja laattapäällysteen tekeminen Betonikivi: betonikivellä kokonaispituuden (pidemmän sivun) ja paksuuden suhde on enintään 4 ja se on joka kohdasta

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTO OPAS 2 (6) LIVI/6305/ /2015

LIIKENNEVIRASTO OPAS 2 (6) LIVI/6305/ /2015 LIIKENNEVIRASTO OPAS 2 (6) EU:n rakennustuoteasetus (305/2011) tuli osittain voimaan 24.4.2011 ja se tuli kokonaisuudessaan voimaan 1.7.2013. EU-asetus on voimassa sellaisenaan kaikissa EU:n jäsenmaissa.

Lisätiedot

KONALAN LIIKUNTAPUISTO LÄHILIIKUNTAPAIKKA

KONALAN LIIKUNTAPUISTO LÄHILIIKUNTAPAIKKA M A I S E M A - A R K K I T E H D I T B Y M A N & R U O K O N E N O Y Hämeentie 133a 00560 Helsinki puhelin 09-857 1761 byman.ruokonen@maisema-arkkitehdit.fi KONALAN LIIKUNTAPUISTO LÄHILIIKUNTAPAIKKA PIIRUSTUSLUETTELO

Lisätiedot

Usvapolun puistot, Päiväpolun puisto, Päiväpolun leikkipuisto, Ruskopolun puistot 18.3.2016

Usvapolun puistot, Päiväpolun puisto, Päiväpolun leikkipuisto, Ruskopolun puistot 18.3.2016 Usvapolun puistot, Päiväpolun puisto, Päiväpolun leikkipuisto, Ruskopolun puistot RAKENNUSSUUNNITELMA TYÖSELOSTUS 18.3.2016 STUDIO TERRA OY Järvenpään kaupunki TYÖSELOSTUS 2 (15) RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT...

Lisätiedot

Hyyppäräntie Tien ja ulkoilureitin rakennussuunnitelma

Hyyppäräntie Tien ja ulkoilureitin rakennussuunnitelma HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ Hyyppäräntie Tien ja ulkoilureitin rakennussuunnitelma Vantaanjoen kohdalta Työkohtainen työselostus 30.9.2015 Viite 2015012 Hyväksynyt Kirjoittanut Kari Pulkkinen

Lisätiedot

13260 Paalulaattarakenteet RTS 09:13

13260 Paalulaattarakenteet RTS 09:13 1 13260 Paalulaattarakenteet RTS 09:13 13261 Paikalla valettavat paalulaatat 13261.1 Paikalla valettujen paalulaattojen materiaalit 13261.1.1 Paikalla valettujen paalulaattojen materiaalit tie- ja katurakenteissa

Lisätiedot

METSÄ-TUOMELAN JÄTEASEMA TÄYTTÖVAIHEEN 1 VIIMEISTELYN PINNAN MUOTOILU JA LAAJENNUSALUEEN POHJARA- KENNE. Urakoitsija. Osoite. Käsittelijä.

METSÄ-TUOMELAN JÄTEASEMA TÄYTTÖVAIHEEN 1 VIIMEISTELYN PINNAN MUOTOILU JA LAAJENNUSALUEEN POHJARA- KENNE. Urakoitsija. Osoite. Käsittelijä. NURMIJÄRVEN KUNTA METSÄ-TUOMELAN JÄTEASEMA TÄYTTÖVAIHEEN 1 VIIMEISTELYN PINNAN MUOTOILU JA LAAJENNUSALUEEN POHJARA- KENNE Yksikköhintaluettelo P14142 21.5.2012 Urakoitsija Osoite Käsittelijä Puhelin Telefaksi

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS RAKENNUSTAPASELOSTUS 25.1.2016 Oy Kyöstintie 29 84100 Ylivieska puhelin 08-420 009 faksi 08-420 060 2 D1 Olevat aluerakenteet D10 Oleva maaperä Rakennusalue on rakennettua

Lisätiedot

PÄÄLLYSTYSTÖIDEN TYÖSELOSTUS 2013

PÄÄLLYSTYSTÖIDEN TYÖSELOSTUS 2013 31.1.2013 ESPOON KAUPUNKI Päällysteet ja merkinnät PL 6400 00270 ESPOON KAUPUNKI PÄÄLLYSTYSTÖIDEN 2013 Päällysteet ja merkinnät 31.1.2013 2(9) SISÄLLYSLUETTELO 1. PÄÄLLYSTEMASSOJEN OHJEARVOT 3 2. MURSKEET

Lisätiedot

Karhusjärven risteyssilta Vt 13, Kokkola - Nuijamaa / Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19460. Rakennussuunnitelmaselostus. KaS (Kaakkois-Suomi)

Karhusjärven risteyssilta Vt 13, Kokkola - Nuijamaa / Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19460. Rakennussuunnitelmaselostus. KaS (Kaakkois-Suomi) Sivu 1 (7) KaS (Kaakkois-Suomi) Karhusjärven risteyssilta Vt 13, Kokkola - Nuijamaa / Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19460 Rakennussuunnitelmaselostus Teräsbetoninen laattakehäsilta II (BlkII) Jännemitta

Lisätiedot

Telalahdentie OHJEELLINEN MÄÄRÄLUETTELO Yksikkö Määrä ALUSTAVAT TYÖT: Purku-, raivaus-, suojaus- ym. työt erä 1

Telalahdentie OHJEELLINEN MÄÄRÄLUETTELO Yksikkö Määrä ALUSTAVAT TYÖT: Purku-, raivaus-, suojaus- ym. työt erä 1 Mänttä-Vilppulan kaupunki Telalahdentien ja Kuoppanotkonkadun saneeraus ym-suunnittelu oy Hietarannantie 5 35700 Vilppula Telalahdentie OHJEELLINEN MÄÄRÄLUETTELO 8.9.2014 Yksikkö Määrä ALUSTAVAT TYÖT:

Lisätiedot

Kolarin keskusurheilukentän peruskorjauksen rakennesuunnittelu

Kolarin keskusurheilukentän peruskorjauksen rakennesuunnittelu SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA KOLARIN KUNTA Kolarin keskusurheilukentän peruskorjauksen rakennesuunnittelu Työselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P27472 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Työselostus 1 (24)

Lisätiedot

Kauppilanmäen vesisäiliön saneeraus. Työselostus

Kauppilanmäen vesisäiliön saneeraus. Työselostus Kauppilanmäen vesisäiliön saneeraus Työselostus 24.2.2016 Sisällysluettelo 24.2.2016 2 (11) RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 4 Rakennushankkeen kuvaus... 4 SUUNNITTELIJAT, ASIANTUNTIJAT... 4 YLEISTÄ....

Lisätiedot

NCC Property Development Oy Tampereen keskusareenan alue, asemakaavan muutos Tampere

NCC Property Development Oy Tampereen keskusareenan alue, asemakaavan muutos Tampere NCC Property Development Oy Tampereen keskusareenan alue, asemakaavan muutos Tampere RAKENNETTAVUUSSELVITYS ASEMAKAAVAN MUUTOSTA VARTEN 1. YLEISTÄ Selvityksen kohde on asemakaava-alue Tampereen keskustan

Lisätiedot

VESIEN HALLINTAJÄRJESTELMÄN TEHOSTAMINEN

VESIEN HALLINTAJÄRJESTELMÄN TEHOSTAMINEN Vastaanottaja Kiertokapula Oy/Nevanperä Asiakirjatyyppi Rakennusselostus Päivämäärä 16.5.2016 Muutos A 31.5.2016 KAPULAN JÄTTEIDENKÄSITTELYALUE VESIEN HALLINTAJÄRJESTELMÄN TEHOSTAMINEN KAPULAN JÄTTEIDENKÄSITTELYALUE

Lisätiedot

PÄÄLLYSTYSTÖIDEN TYÖSELITYS 2016

PÄÄLLYSTYSTÖIDEN TYÖSELITYS 2016 1 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Kuntatekniikka ================================================================== 14.03.2016 PÄÄLLYSTYSTÖIDEN TYÖSELITYS 2016 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 PÄÄLLYSTEMASSOJEN OHJEARVOT 3 2

Lisätiedot

23 Kalliorakentaminen. 231 Louhinta ja lujitus Kalliokaivannon louhiminen TK RTS 10:27

23 Kalliorakentaminen. 231 Louhinta ja lujitus Kalliokaivannon louhiminen TK RTS 10:27 1 23 Kalliorakentaminen Tässä jaksossa esitetään kallioon louhittava rakennuskaivanto, kanaali sekä alueella tehtävä louhintatyö. Kalliotilat ja tunnelit esitetään julkaisussa InfraRYL. Kalliokuopalla

Lisätiedot

Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3401/09

Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3401/09 VIHDIN KUNTA Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 3401/09 Sisällys: Pohjatutkimuslausunto Pohjatutkimusmerkinnät Pohjatutkimuskartta 3401/09/1 1:3000 Leikkaus A-A

Lisätiedot

SENAATTI-KIINTEISTÖT LAHDEN VARIKKO RAKENNETTAVUUSSEL- VITYS

SENAATTI-KIINTEISTÖT LAHDEN VARIKKO RAKENNETTAVUUSSEL- VITYS Vastaanottaja Senaatti-kiinteistöt Asiakirjatyyppi Rakennettavuusselvitys Päivämäärä 26.2.2010 Viite 82127893 SENAATTI-KIINTEISTÖT LAHDEN VARIKKO RAKENNETTAVUUSSEL- VITYS SENAATTI-KIINTEISTÖT LAHDEN VARIKKO

Lisätiedot

10.11.2014 Laskelman kustannukset yhteensä: 952 500

10.11.2014 Laskelman kustannukset yhteensä: 952 500 KUSTANNUSARVIO RYHMITTÄIN Projekti: 415721_Pudasjärven_koulukeskus Laskelma: Työnumero: Pudasjärven_kadun_rakennussuunnitelma 415721 Hankkeen tyyppi: Investointi Dokumentin luoja: Olli Planting Vastuuhenkilö:

Lisätiedot