INFRA MÄÄRÄMITTAUSOHJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "INFRA MÄÄRÄMITTAUSOHJE"

Transkriptio

1 RTS 05:36 INFRA MÄÄRÄMITTAUSOHJE Luonnos: ver4.18_infra_määrämittausohje

2 Sisällysluettelo: 1 Maa-, pohja- ja kalliorakenteet Olevat ja poistettavat rakenteet ja rakennusosat Pilaantuneet maat ja rakenteet Perustusrakenteet Pohjarakenteet Kallion tiivistys- ja lujitusrakenteet Maaleikkaukset ja -kaivannot Kallioleikkaukset, -kaivannot ja -tunnelit Penkereet ja täytöt Päällys- ja pintarakenteet Päällysrakenteen alaosat Päällysrakenteen yläosat Reunatuet, kourut, portaat ja tukimuurit Kasvillisuusrakenteet Ratojen päällysrakenteet Eroosiosuojaukset Järjestelmät Vesihuollon järjestelmät Turvallisuus- ja suojarakenteet Opastus- ja ohjausjärjestelmät (asennukset) Sähkö- ja konetekniset järjestelmät Telejärjestelmät Lämmön- ja kaasunsiirtojärjestelmät Erilliset järjestelmät Palvelujärjestelmät (käytetään tapauskohtaisen harkinnan mukaan, vaihtoehto 4.ryhmä) Sillat ja muut rakennustekniset rakennusosat Sillat Ympäristörakenteet Terminaalirakenteet Pato- ja sulkurakenteet Mastot Maanalaisten tilojen betonirakenteet Merenkulun turvarakenteet ja allasrakenteet Muut rakennusosat (Talo2000 mukaisesti) Läjitysaltaat (ylivuotojärjestelyt) Hankepalvelut Rakennuttamis- ja suunnittelupalvelut Rakentamispalvelut Yrityspalvelut Maa-alueet ja toimintainvestoinnit Maa-alue Toimintainvestoinnit Rahoitus, markkinointi ja varaukset(luonnoksessa Talo2000 pohjalta, ei infraan sovellettu) Hankerahoitus Markkinointi Varaukset Hoito- ja ylläpitopalvelut Talvihoito /156

3 82 Kesähoito Puhtaanapito Liikenteenohjaus Varusteet, laitteet ja rakenteet Viheralueiden hoito ja kunnossapito Ulkovalaistus Väylänhoito (vesiväylien ylläpito) Kanavien hoito ja kunnossapito Muut jätä tämä rivi tyhjäksi!!! kommentit: viittaukset tehty kolminumeroisille tasoille saakka. voiko tuotanto-osia olla alemmilla kuin 2-numeroisilla tasoilla?? tulisivatko viittaukset muihin nimikkeisiin olla sisältö -tason alla? 1 Maa-, pohja- ja kalliorakenteet Sisällys 11 Olevat ja poistettavat rakenteet ja rakennusosat 12 Pilaantuneet maat ja rakenteet 13 Perustusrakenteet 14 Pohjarakenteet 15 Kallion tiivistys- ja lujitusrakenteet 16 Maaleikkaukset ja -kaivannot 17 Kallioleikkaukset, -kaivannot ja -tunnelit 18 Penkereet ja täytöt 11 Olevat ja poistettavat rakenteet ja rakennusosat Tuotanto-osat TU1 Poisto TU2 Siirto TU3 Suojaus tn/kpl/m 2 tr tn/kpl/m 2 tr tn/kpl/m 2 tr 3/156

4 111 Rakennusalueella oleva luonnontilainen maa ja kallio Rakennusalueella oleva luonnontilainen maa ja kallio on suunnitelmissa osoitetulla rakennusalueella oleva, työnaikaisten väylien alusrakenteena, varastoitavien rakennusmateriaalien ja -tuotteiden sijoituskohteena tai muussa vastaavassa käyttötarkoituksessa toimiva alue, johon ei suoraan kohdisteta rakentamista edistäviä toimenpiteitä. Nimikkeeseen ei kuulu työsuoritteita ja materiaaleja. Nimikkeeseen kuuluu rakennusalueella oleva maa-, kallio- ja kiviaines. Yksikkö Nimike Mittausohje m 2 tr 113 Poistettavat pintamaat. 114 Poistettavat ja siirrettävät maa- ja pengerrakenteet. (Työnaikaisten väylien purkaminen) 16 Maaleikkaukset ja -kaivannot. (Luonnontilaisen maan kaivu) 17 Kallioleikkaukset, -kaivannot ja -tunnelit. (Luonnontilaisen kallion louhinta ja kaivu) 112 Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat puut ja kasvillisuus Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat puut ja kasvillisuus ovat suunnitelmissa osoitetulla rakennusalueella olevia hyötypuita, pienpuustoa, pensaita, kasveja, istutuksia tms., joiden poistaminen, siirtäminen tai suojaaminen on tavallisesti välttämätöntä seuraavien työvaiheiden aloitus- ja jatkamisedellytysten turvaamiseksi. Nimikkeeseen kuuluvat työsuorite- ja materiaalihankinnat, materiaalitoimitukset työmaalle, rakennusosan poistaminen, siirtäminen tai suojaaminen sekä jätteiden ja sivutuotteiden käsittely. Lisäksi nimikkeeseen kuuluvat kasvillisuuden uudelleenistutuksen edellyttämä hoito, suojausrakenteiden purku työn jälkeen ja säilytettäväksi määrättyjen puiden ja pensaiden työnaikainen kastelu. Yksikkö Nimike Mittausohje m 3 ktr (k-m 3 ) mm hyötypuun paksuus 1,5 m korkeudella Hyötypuun kiintotilavuus mitataan metsätöiden mittausnormien mukaan pysty- tai pinomittauksena. 4/156

5 kpl mm hyötypuun paksuus 1,5 m korkeudella m 2 tr 1122 mtr 1122 Hyötypuiden lukumäärä määritetään maastokatselmuksessa, mikäli lukumäärä ei käy ilmi suunnitelmista. 24 Kasvillisuusrakenteet. (Puiden ja kasvillisuuden istutus) 1121 Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat hyötypuut k-m 3, kpl Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat hyötypuut ovat suunnitelmissa osoitetulla rakennusalueella olevia, 1,5 m:n korkeudelta 75 mm paksuja puita. ja mittausperusteet on esitetty kohdassa Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat pienkasvit m 2 tr, mtr Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat pienkasvit ovat suunnitelmissa osoitetulla rakennusalueella olevia, 1,5 m:n korkeudelta < 75 mm paksuja puita, pensaita tms.. ja mittausperusteet on esitetty kohdassa Muut poistettavat, siirrettävät ja suojattavat puut ja kasvillisuus 113 Poistettavat pintamaat Poistettava pintamaa on suunnitelmissa osoitetulla rakennusalueella oleva, 1,5 m:n korkeudelta 75 mm paksujen poistettujen hyötypuiden kannoista, 1 m 3 kivistä sekä mättäistä ja humuspitoisesta maasta koostuva maan pintakerros, jonka teoreettinen poistosyvyys on 0,20 m ellei suunnitelmissa toisin mainita. Nimikkeeseen kuuluvat työsuoritehankinnat, rakennusosan poistaminen, siirtäminen tai suojaaminen sekä jätteiden ja sivutuotteiden käsittely. Lisäksi nimikkeeseen kuuluvat mahdollinen raivausjätteiden polttaminen ja työn yhteydessä tehtävä lumen poisto poistettavan pintamaan päältä. Yksikkö Nimike Mittausohje 5/156

6 m 2 tr 0,20 m pintamaan poiston teoreettinen poistosyvyys 1,0 m kallioleikkauksen päälle tehtävän pintamaan poiston teoreettinen ulottuma kallioleikkauksen ulkopuolelle 16 Maaleikkaukset ja -kaivannot. (Konetyönä tehtävä louhittavan kallionpinnan puhdistus) 17 Kallioleikkaukset, -kaivannot ja -tunnelit. (Käsityönä tehtävä louhittavan kallionpinnan puhdistus) Kuva 1. Poistettavat pintamaat maaleikkauksen yhteydessä. 114 Poistettavat ja siirrettävät maa- ja pengerrakenteet Poistettavat ja siirrettävät maa- ja pengerrakenteet ovat suunnitelmissa osoitetulla rakennusalueella olevia silta-, rata-, tai tiepenkereitä, tulvapatoja sekä rakennekerroksia, esikuormitusrakenteita ja työnaikaisia väyliä, joiden poistaminen tai siirtäminen tulee kysymykseen niiden rakennusaikaisen käyttötarkoituksen vuoksi tai maisemanhoidollisten syiden perusteella. 6/156

7 Nimikkeeseen kuuluvat työsuoritehankinnat, rakennusosan poistaminen, siirtäminen tai suojaaminen sekä jätteiden ja sivutuotteiden käsittely. Yksikkö Nimike Mittausohje m 3 ktr 1141 m 3 rtr 1142 siirtyvän ylipenkereen tilavuus m 2 tr 1143 Mikäli pengerrys edellytetään tehtäväksi ns. siirtyvänä ylipenkereenä, siirtyvän ylipenkereen tilavuus lasketaan kertomalla ylipenkereen poikkileikkaus sen matkan pituudella, jolla ylipengertä käytetään. Penkereen yläpintana käytetään painuma-ajan jälkeen mitattua penkereen yläpinnan tasoa. 112 Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat puut ja kasvillisuus. 121 Poistettavat pilaantuneet maat ja rakenteet. 141 Vahvistetut maapohjat. (Esikuormitusrakenteen tekeminen) Kuva Poistettavat ja siirrettävät esikuormitusrakenteet (ylipenkereet). a) Poikkileikkaus ylipenkereestä. 7/156

8 b) Siirtyvän ylipenkereen pituusleikkaus Poistettavat ja siirrettävät rakennekerrokset ja penkereet 8/156 m 3 ktr Poistettavat ja siirrettävät rakennekerrokset ja penkereet ovat suunnitelmissa osoitetulla rakennusalueella olevia, teitä, patoja tms. varten tehtyjä rakennekerroksia ja penkereitä. ja mittausperusteet on esitetty kohdassa Poistettavat ja siirrettävät esikuormitusrakenteet (ylipenkereet) m 3 rtr Poistettavat ja siirrettävät ylipenkereet ovat suunnitelmissa osoitetulla rakennusalueella olevia, pintamaan tiivistämiseksi tehtyjä esikuormitusrakenteita. ja mittausperusteet on esitetty kohdassa Poistettavat ja siirrettävät työnaikaiset väylät m 2 tr Poistettavat ja siirrettävät työnaikaiset väylät ovat suunnitelmissa osoitetulla rakennusalueella olevia, rakentamisen aikaiseen liikennöintiin tarkoitettuja väyliä. ja mittausperusteet on esitetty kohdassa Muut poistettavat ja siirrettävät maa- ja pengerrakenteet 115 Poistettavat päällysrakenteet Poistettavat päällysrakenteet ovat suunnitelmissa osoitetulla rakennusalueella olevia, käytöstä poistettavien teiden, pysäköintialueiden ja muiden liikennealueiden päällysrakenteita sekä rautatien kiskorakenteita, joiden poistaminen tulee kysymykseen, kun tie, rata tai muu vastaava liikennealue poistetaan pysyvästi käytöstä. Nimikkeeseen kuuluvat työsuorite- ja materiaalihankinnat, materiaalitoimitukset työmaalle, rakennusosan poistaminen, siirtäminen tai suojaaminen sekä jätteiden ja sivutuotteiden käsittely. Lisäksi nimikkeeseen kuuluvat jyrsityn pinnan harjaus ja pölyn poisto sekä vanhan asfalttipäällysteen reunan viimeistely. Yksikkö Nimike Mittausohje m 2 tr 1151 < 1 m 2 vähäisten levennysten ja pyöristysten pinta-ala Tonttiliittymiä ja kaivonkansia tms. < 1 m 2 vähäisiä le-

9 vennyksiä ja pyöristyksiä ei oteta huomioon määrälaskennassa. mtr (rd-m) Penkereet ja täytöt. (Mikäli suunnitelmissa ei ole määrätty pengertä poistettavaksi vaan vanhaa pengertä käytetään maanottopaikkana) 118 Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat sillat ja muut rakennustekniset rakennusosat. 21 Päällysrakenteen alaosat. (Pengermateriaalien vaihto, penkereiden madallus sekä tonttiliittymien yms. poisto tien kunnossapitotarkoituksessa) 22 Päällysrakenteen yläosat. (Asfalttipäällysteisten teiden kunnostustoimenpiteisiin liittyvät jyrsinnät) (Pengermateriaalien vaihto, penkereiden madallus sekä tonttiliittymien yms. poisto tien kunnossapitotarkoituksessa) 25 Ratojen päällysrakenteet. (Raiderakenteiden poisto radan kunnossapitotarkoituksessa) 1151 Poistettavat päällysterakenteet m 2 tr Poistettavat päällysterakenteet ovat suunnitelmissa osoitetulla rakennusalueella olevia, pysyvästi käytöstä poistettavien teiden tms. liikennealueiden päällysterakenteita. ja mittausperusteet on esitetty kohdassa Poistettavat kiskorakenteet rd-m Poistettavat kiskorakenteet ovat suunnitelmissa osoitetulla rakennusalueella olevia, pysyvästi käytöstä poistettavien rautateiden kiskorakenteita. ja mittausperusteet on esitetty kohdassa Muut poistettavat päällysrakenteet 116 Poistettavat avo-ojat ja kaivannot 9/156

10 Poistettavat avo-ojat ja kaivannot ovat suunnitelmissa osoitetulla rakennusalueella olevia, poistettavia avo-ojia ja kaivantoja, joiden poistamisella ja siirtämisellä tarkoitetaan yksinomaan vanhan kaivannon tai avo-ojan täyttämistä sopivalla täyttömateriaalilla. Nimikkeeseen kuuluvat työsuorite- ja materiaalihankinnat, materiaalitoimitukset työmaalle ja rakennusosan poistaminen, siirtäminen tai suojaaminen. Yksikkö Nimike Mittausohje m 3 rtr m 3 ktr mtr Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat rakenteet ja järjestelmät. (Putki- ja kaapelirakenteet) 184 Kaivantojen täytöt Poistettavat ja siirrettävät avo-ojat m 3 rtr, m 3 ktr, mtr Poistettavat ja siirrettävät avo-ojat ovat suunnitelmissa osoitetulla rakennusalueella olevia avo-ojia. ja mittausperusteet on esitetty kohdassa Poistettavat ja siirrettävät kaivannot m 3 rtr, m 3 ktr Poistettavilla ja siirrettävät kaivannot ovat suunnitelmissa osoitetulla rakennusalueella olevia kaivantoja. ja mittausperusteet on esitetty kohdassa Muut poistettavat avo-ojat ja kaivannot 117 Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat rakennukset ja rakennelmat 10/156

11 Poistettavat siirrettävät ja suojattavat rakennukset ja rakennelmat ovat suunnitelmissa osoitetulla rakennusalueella olevia, asuin-, loma-, liike- ja teollisuusrakennuksia sekä muita kiinteiksi ja paikallaan pysyviksi tarkoitettuja maanpäällisiä rakennuksia sekä varastointi- ja huoltotarkoituksiin ja tilapäiseen oleskeluun tarkoitettuja katoksia, kioskeja ja vajoja sekä suurehkoja laitureita, aallonmurtajia, kanavia tms. rakennelmia. Nimikkeeseen kuuluvat työsuorite- ja materiaalihankinnat, materiaalitoimitukset työmaalle, rakennusosan poistaminen, siirtäminen tai suojaaminen sekä jätteiden ja sivutuotteiden käsittely. Lisäksi nimikkeeseen kuuluvat perustusten tuenta ja muut vastaavat työnaikaiset suojaustoimenpiteet sekä alueen täyttö-, tiivistys- ja siistimistyöt. Yksikkö Nimike Mittausohje kpl 118 Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat sillat ja muut rakennustekniset rakennusosat. 119 Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat rakenteet ja järjestelmät. (Rakennuksiin ja rakenteisiin läheisesti kuuluvien putki- ja kaapelirakenteiden poistaminen) 118 Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat sillat ja muut rakennustekniset rakennusosat Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat sillat ja muut rakennustekniset rakennusosat ovat suunnitelmissa osoitetulla rakennusalueella olevia, siltoja ja puusta, betonista, teräksestä tms. valmistettavia siltoihin kuuluvia rakennusteknisiä rakennusosia, kuten perustuksia, maa- ja välitukia ja muita vastaavia insinöörirakenteita sekä siltoihin kiinteästi kuuluvia varusteita ja laitteita. Nimikkeeseen kuuluvat työsuorite- ja materiaalihankinnat, materiaalitoimitukset työmaalle, rakennusosan poistaminen, siirtäminen sekä jätteiden ja sivutuotteiden käsittely. Lisäksi nimikkeeseen kuuluvat alueen täyttö-, tiivistys- ja siistimistyöt sekä siirrettävien rakennusten uudelleenpystytys. Yksikkö Nimike Mittausohje kpl 41 Sillat. (Sillan rakentaminen) 119 Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat rakenteet ja järjestelmät 11/156

12 Poistettavat siirrettävät ja suojattavat rakenteet ja järjestelmät ovat suunnitelmissa osoitetulla rakennusalueella olevia putki-, kaapeli- ja sähkörakenteita, pysyviä tukirakenteita sekä turvalaite- ja ohjausjärjestelmiä ja käytöstä poistettavia kalliotiloja. Nimikkeeseen kuuluvat työsuorite- ja materiaalihankinnat, materiaalitoimitukset työmaalle, rakennusosan poistaminen, siirtäminen tai suojaaminen sekä jätteiden ja sivutuotteiden käsittely. Lisäksi nimikkeeseen kuuluvat uuden kaivannon pohjan tasaus, mahdollinen arinarakenteen tekeminen sekä vanhan ja uuden kaivannon tukeminen ja täyttö. Yksikkö Nimike Mittausohje mtr putki- ja kaapelirakenteen pituus Putki- tai kaapelirakenteen pituus mitataan kaivon keskeltä kaivon keskelle tai laskuaukon päähän. Pituus mitataan yksinkertaisena, vaikka kaivannossa on useita putki- tai kaapelirakenteita. Mikäli samasta kaivannosta siirretään putki- tai kaapelirakenteita kahteen tai useampaan paikkaan, mitataan kukin putki- tai kaapelirakenne erikseen. kpl tukirakenteiden mitat Kaivantoa risteävien putki- tai kaapelirakenteiden tukirakenteet mitataan käyttäen kaivannon teoreettisia mittoja ja luiskakaltevuuksia. 3 Järjestelmät. (Rakenteiden ja järjestelmien rakentaminen) 1191 Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat putkirakenteet mtr Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat putkirakenteet ovat suunnitelmissa osoitetulla rakennusalueella olevia putkirakenteita. ja mittausperusteet on esitetty kohdassa Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat kaapelirakenteet mtr ja mittausperusteet on esitetty kohdassa Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat pysyvät tukirakenteet mtr 12/156

13 Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat pysyvät tukirakenteet ovat suunnitelmissa osoitetulla rakennusalueella olevia pysyviä tukirakenteita ja mittausperusteet on esitetty kohdassa Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat sähkörakenteet kpl Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat sähkörakenteet ovat suunnitelmissa osoitetulla rakennusalueella olevia sähkörakenteita. ja mittausperusteet on esitetty kohdassa Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat turvalaiterakenteet Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat turvalaiterakenteet ovat suunnitelmissa osoitetulla rakennusalueella olevia turvalaiterakenteita. ja mittausperusteet on esitetty kohdassa Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat ohjausjärjestelmät kpl Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat ohjausjärjestelmät ovat suunnitelmissa osoitetulla rakennusalueella olevia ohjausjärjestelmiä. ja mittausperusteet on esitetty kohdassa Käytöstä poistettavat kalliotilat kpl Käytöstä poistettavat kalliotilat ovat suunnitelmissa osoitetulla rakennusalueella olevia, pysyvästi käytöstä poistettavia kalliotiloja. ja mittausperusteet on esitetty kohdassa Muut poistettavat, siirrettävät ja suojattavat rakenteet ja järjestelmät 12 Pilaantuneet maat ja rakenteet Tuotanto-osat kpl 13/156

14 TU1 Märkäerotus TU2 Huokostus TU3 Biologinen käsittely TU4 Pilaantuneen maan kaivu m 3 ktr m 3 ktr m 3 ktr m 3 ktr 121 Poistettavat pilaantuneet maat ja rakenteet Poistettavat pilaantuneet maat ja rakenteet ovat ympäristölle tai terveydelle haittaa tai vaaraa aiheuttavia maa-alueita, jotka vaaran tai haitan poistamiseksi käsitellään fysikaalisin, kemiallisin tai biologisin menetelmin sekä mahdollisesti loppusijoitetaan käsittelyn jälkeen. Nimikkeeseen kuuluvat työsuorite- ja materiaalihankinnat, materiaalitoimitukset työmaalle, rakennusosan tekeminen sekä jätteiden ja sivutuotteiden käsittely. Lisäksi nimikkeeseen kuuluvat kallionpinnan puhdistus konetyönä, kaivannon työnaikainen kuivana pito sekä urakka-asiakirjoissa poistettaviksi määrättyjen 1 m 3 :n kivien rikkominen. Yksikkö Nimike Mittausohje m 3 itd tn Kapselointirakenteet. 162 Maakaivannot. 181 Maapenkereet ja -padot. (Massanvaihdon täyttö) 1211 Poistettavat ja käsiteltävät pilaantuneet maat ja rakenteet m 3 itd, tn Poistettavat ja käsiteltävät pilaantuneet maat ja rakenteet ovat ympäristölle tai terveydelle haittaa tai vaaraa aiheuttavia, puhdistuskäsittelyä vaativia maa-alueita tai rakenteita, jotka eivät puhdistuksen jälkeen vaadi erityistä loppusijoitusta. ja mittausperusteet on esitetty kohdassa Poistettavat, käsiteltävät ja loppusijoitettavat pilaantuneet maat ja rakenteet m 3 itd, tn 14/156

15 Poistettavat, käsiteltävät ja loppusijoitettavat pilaantuneet maat ja rakenteet ovat ympäristölle tai terveydelle haittaa tai vaaraa aiheuttavia, puhdistuskäsittelyä vaativia maa-alueita tai rakenteita, jotka käsittelyn jälkeen loppusijoitetaan. ja mittausperusteet on esitetty kohdassa Muut poistettavat pilaantuneet maat ja rakenteet 122 Kapselointirakenteet Kapselointirakenteet ovat tiivistysrakenteita, joiden avulla pyritään estämään pilaantuneiden maa-ainesten sisältämien haitallisten aineiden kulkeutuminen maaperässä ja siirtyminen ympäristöön. Kapselointirakenteilla pilaantunut maa-aines eristetään ympäristöstään täysin tai osittain injektoimalla maata tai asentamalla maahan eristävä kalvorakenne siten, että maaperään muodostuu tiiviitä seinämiä tai eristyskerroksia. Nimikkeeseen kuuluvat työsuorite- ja materiaalihankinnat, materiaalitoimitukset työmaalle ja rakennusosan tekeminen. Yksikkö Nimike Mittausohje m 3 itd m 2 td Poistettavat pilaantuneet maat ja rakenteet. 141 Vahvistetut maapohjat. (Pohjamaan tiiveyden parantaminen injektoimalla) 162 Maakaivannot Kokokapselointirakenteet m 3 itd, m 2 td Kokokapselointirakenteet ovat pinta- ja pohjaeristysrakenteita, joiden avulla estetään sadevesien imeytyminen maa-ainekseen ja maa-aineksessa syntyvien suotovesien kulkeutuminen maaperään tai pohjaveteen. ja mittausperusteet on esitetty kohdassa Osakapselointirakenteet m 3 itd, m 2 td 15/156

16 Osakapselointirakenteet ovat pintaeristysrakenteita, joiden avulla pyritään ensisijaisesti estämään sadevesien imeytyminen pilaantuneeseen maaperään ja haitallisten aineiden huuhtoutuminen imeytyneeseen sadeveteen. ja mittausperusteet on esitetty kohdassa Muut kapselointirakenteet 13 Perustusrakenteet Tuotanto-osat TU1 Muottityö m 2 TU2 Betonointi b-m 3 TU3 Raudoitus tn TU4 Muotin purkutyö m 2 TU5 Elementtityö kpl TU6 Puutyö 131 Anturaperustukset Anturaperustukset ovat perustusrakenteita, joiden tarkoitus on välittää niiden päälle rakennettavien rakenteiden ja rakennusosien seinä- tai pilarikuormitukset laajemmalle alueelle kantavaan maapohjaan siten, että varmuus maapohjan murtumista vastaan on riittävä ja että perustusten painumat ja painumaerot pysyvät perustettavan rakenteen sietämissä rajoissa. Nimikkeeseen kuuluvat työsuorite- ja materiaalihankinnat, materiaalitoimitukset työmaalle ja rakennusosan tekeminen. Lisäksi nimikkeeseen kuuluvat käsityönä tehtävä anturan alustan loppukaivu, mahdollinen tasaus ja täyttö sekä anturan ja peruspilarin tai perusmuurin kiinnitys raudoittamalla, kun on kysymys työmaalla valmistettavasta anturaperustuksesta. Yksikkö Nimike Mittausohje m 3 rtr vähäinen anturan tilavuuden muutos Määrälaskennassa ei oteta huomioon sallittujen toleranssien rajoissa pysyvän vähäisen ylimääräisen kaivusyvyyden aiheuttamaa anturan tilavuuden kasvua. 162 Maakaivannot. 172 Kalliokaivannot. 184 Kaivantojen täytöt. 16/156

17 411 Perustukset (Nimi vaihdettava). 132 Laattaperustukset Laattaperustukset ovat perustusrakenteita, joiden tarkoitus on välittää niiden päälle rakennettavien rakenteiden ja rakennusosien kuormitukset taipuisan laattarakenteen välityksellä laajemmalle alueelle kantavaan maapohjaan siten, että varmuus maapohjan murtumista vastaan on riittävä ja että painumat ja laattarakenteen taipumat pysyvät perustettavan rakenteen sietämissä rajoissa. Nimikkeeseen kuuluvat työsuorite- ja materiaalihankinnat, materiaalitoimitukset työmaalle ja rakennusosan tekeminen. Lisäksi nimikkeeseen kuuluvat käsityönä tehtävä alustan loppukaivu, liikuntasauman tekeminen, kaivannon täyttäminen laatan yläpinnan tasolle sekä laattarakenteen vahvistaminen sen ylä- ja alapintaan tehtävillä raudoituksilla, kun on kysymys työmaalla valettavasta laattaperustuksesta. Yksikkö Nimike Mittausohje m 2 tr m 3 rtr vähäinen laatan tilavuuden muutos Määrälaskennassa ei oteta huomioon sallittujen toleranssien rajoissa pysyvän vähäisen ylimääräisen kaivusyvyyden aiheuttamaa laatan tilavuuden kasvua. 133 Paaluperustukset. (Paalujen varaan valettu paalulaattarakenne) 162 Maakaivannot. (Laattaperustuksia varten tehtävät kaivannot) 184 Kaivantojen täytöt. 133 Paaluperustukset Paaluperustukset ovat rakenteita, joiden avulla paalut ja niiden päälle rakennettavat rakenteet ja rakennusosat perustetaan kitkamaan tai syvemmällä sijaitsevan kantavan maapohjan tai kallion varaan, kun perustaminen maanvaraisesti ei rakenteiden kuormitusten aiheuttamien painumien, siirtymien, kiertymien tai maapohjan murtumien, riittämättömän vakavuuden tai jonkin muun syyn vuoksi ole mahdollista. Nimikkeeseen kuuluvat työsuorite- ja materiaalihankinnat, materiaalitoimitukset työmaalle ja rakennusosan tekeminen. Lisäksi nimikkeeseen kuuluvat elementtirakenteisten paaluhattujen hankinta ja asennus, valupohjien kuivana pito ja vahvistaminen, muotit, muottityöt, koepaalutus, paalujen jatkaminen, katkaiseminen, kyllästäminen, kuoriminen, paalu- 17/156

18 tustyön aikana suoritettavat mittaukset sekä, kun on kysymys valettavasta paaluperustusrakenteesta, täyttötyöt paaluhattujen yläpinnan tasolle. Yksikkö Nimike Mittausohje mtr ,20 m paalulaatan tai -hatun ja paalun katkaisutason välinen teoreettinen etäisyys Paalulaatan tai -hatun alapinnan yläpuolella sijaitsevan paalun katkaisutason teoreettinen etäisyys on 0,2 m paalulaatan tai -hatun alapinnasta mitattuna. paalun pituus Paalun kärjen sijainti määräytyy suunnitelmassa määrätyn tavoitetason mukaan. Suunnitelmissa esitetyn tavoitetason ylittävät paalujen pituudet on tulkittava suunnitelmamuutoksiksi. Mikäli tavoitetaso ei käy ilmi suunnitelmista, paalutus mitataan hyväksytyn paalutilauksen mukaisesti. Tartuntateräksiä ei lasketa paalujen pituuteen. kpl paalukärjet, kalliokärjet, levykärjet, paalujatkokset m 3 rtr m 2 tr Vahvistetut maapohjat. (Maapohjan vahvistamiseksi tehtävä tiivistyspaalutus) 162 Maakaivannot. 411 Perustukset (Nimi vaihdettava). 18/156

19 Kuva 3. Paalutusten määrämittaus Maata syrjäyttävät paalut (asennettaessa) mtr, kpl Maata syrjäyttävät paalut ovat paaluja, jotka asennetaan maahan lyömällä, täryttämällä, puristamalla tai muulla vastaavalla tunkeutumismenetelmällä. ja mittausperusteet on esitetty kohdassa Lyöntipaalut Betonipaalut Teräspaalut Puupaalut Puristettavat paalut Tärytettävät paalut Muut syrjäyttävät paalut 1332 Maata syrjäyttämättömät paalut mtr, kpl Maata syrjäyttämättömät paalut ovat paaluja, joiden asentamiseksi on kaivettava maata paaluille varatusta kohdista paalujen suuren halkaisijan tai jonkin muun syyn vuoksi. ja mittausperusteet on esitetty kohdassa /156

20 13321 Kaivinpaalut Porapaalut Muut maata syrjäyttämättömät paalut 1333 Paalulaatat m 3 rtr, m 2 tr Paalulaatta on yhtenäinen laattarakenne, jonka tarkoitus on välittää sen päälle rakennettavien rakenteiden kuormitukset laattaan kiinnitettävälle paaluryhmälle. ja mittausperusteet on esitetty kohdassa Paaluhatut kpl Paaluhattu on yksittäinen laattarakenne, jonka tarkoitus on välittää sen päälle rakennettavien rakenteiden kuormitukset hattuun kiinnitettävälle paalulle. ja mittausperusteet on esitetty kohdassa Paaluhattujen ja -laattojen suojakerros m 3 rtr Paaluhattujen ja -laattojen suojakerros on niiden päälle ja väliin rakennettava kuormaa jakava rakenne, jonka alaosa toimii paaluhattujen tai paalulaatan suojakerroksena. ja mittausperusteet on esitetty kohdassa Muut paaluperustukset 134 Arinarakenteet Arinarakenteet ovat perustusrakenteita, joiden tarkoitus kannatella ja välittää niiden päälle rakennettavien putki- ja johtorakenteiden kuormitukset laajemmalle alueelle kantavaan maapohjaan siten, että painumat ja putki- tai johtorakenteen taipumat ja kiertymät pysyvät rakenteen sietämissä rajoissa. Nimikkeeseen kuuluvat työsuorite- ja materiaalihankinnat, materiaalitoimitukset työmaalle ja rakennusosan tekeminen. Lisäksi nimikkeeseen kuuluvat asennusalustan tasaus, täyttö ja tiivistys arinarakenteen yläpintaan asti, lankkuarinoiden poikittaislankkujen kaivutyö, kiviainesarinaan kuuluvan kuitukankaan hankinta ja asennus sekä puusta valmistettujen arinoiden suojaus talvella. 20/156

21 Yksikkö Nimike Mittausohje m 3 rtr 1341 mtr vakiolevyinen arinarakenne m 2 tr Maakaivannot. (Arinarakenteita varten tehtävät kaivannot) 184 Kaivantojen täytöt. 251 Tukikerros. (Radan tukikerros) 1341 Kiviainesarinat m 3 rtr, mtr Kiviainesarinat ovat kiviaineksesta valmistettavia perustusrakenteita, joiden tarkoitus on välittää putkirakenteiden tms. kuormitukset laajemmalle alueelle kantavaan maapohjaan. ja mittausperusteet on esitetty kohdassa Lankkuarinat m 2 tr, mtr Lankkuarinat ovat lankuista valmistettavia perustusrakenteita, joiden tarkoitus on välittää putkirakenteiden tms. kuormitukset laajemmalle alueelle kantavaan maapohjaan. ja mittausperusteet on esitetty kohdassa Hirsiarinat m 2 tr, mtr Hirsiarinat ovat hirsistä valmistettavia perustusrakenteita, joiden tarkoitus on välittää putkirakenteiden tms. kuormitukset laajemmalle alueelle kantavaan maapohjaan. ja mittausperusteet on esitetty kohdassa Teräsbetoniarinat m 2 tr, mtr 21/156

22 Teräsbetoniarinat ovat teräsbetonista valmistettavia perustusrakenteita, joiden tarkoitus on välittää putkirakenteiden kuormitukset laajemmalle alueelle kantavaan maapohjaan. ja mittausperusteet on esitetty kohdassa Teräslevyarinat m 2 tr, mtr Teräslevyarinat ovat teräslevyistä valmistettavia perustusrakenteita, joiden tarkoitus on välittää putkirakenteiden tms. kuormitukset laajemmalle alueelle kantavaan maapohjaan. ja mittausperusteet on esitetty kohdassa Muut arinarakenteet 135 Kasuuniperustukset Kasuuniperustukset ovat betonilla tai maa- ja kiviaineksella täytetyistä kasuuneista tehtäviä, vedenalaiseen maapohjaan upotettavia perustusrakenteita, joiden tarkoitus on välittää niiden päälle rakennettavien rakenteiden tai rakennusosien kuormitukset tasaisesti laajemmalle alueelle kantavaan maapohjaan siten, että painumat ja kiertymät pysyvät perustettavan rakenteen sietämissä rajoissa. Nimikkeeseen kuuluvat työsuorite- ja materiaalihankinnat, materiaalitoimitukset työmaalle ja rakennusosan tekeminen. Yksikkö Nimike Mittausohje m 3 rtr Eroosiosuojaukset. (Kasuuniperustukseen kuuluva eroosiosuojaus) 1351 Hirsiarkut m 3 rtr Hirsiarkut ovat betonilla tai maa- ja kiviaineksella täytettäviä hirsistä valmistettavia kasuunirakenteita. ja mittausperusteet on esitetty kohdassa /156

23 1352 Betonikasuunit m 3 rtr Betonikasuunit ovat betonilla tai maa- ja kiviaineksella täytettäviä betonista valmistettavia kasuunirakenteita. ja mittausperusteet on esitetty kohdassa Kiviarkut ja -kasuunit m 3 rtr Kiviarkut ja -kasuunit ovat betonilla tai maa- ja kiviaineksella täytettäviä kivistä valmistettavia kasuunirakenteita. ja mittausperusteet on esitetty kohdassa Muut kasuuniperustukset 14 Pohjarakenteet Tuotanto-osat TU1 Pudotustiivistys TU2 Täryhuuhtelu TU3 Tiivistyspaalutus TU4 Työnaikainen pohjaveden alennus m 2 tr 141 Vahvistetut maapohjat Vahvistetut maapohjat ovat rakenteita, joiden geoteknisiä ominaisuuksia parannetaan huokostilavuutta pienentämällä, jolloin vahvistettava maapohja tiivistyy ja painuminen vähenee sekä huokosia täyttämällä tai maan fysikaalis-kemiallisia ominaisuuksia muuttamalla, jolloin maan lujuus ja vesitiiveys paranevat. Nimikkeeseen kuuluvat työsuorite- ja materiaalihankinnat, materiaalitoimitukset työmaalle ja rakennusosan tekeminen. Lisäksi nimikkeeseen kuuluvat varamaapaikan käyttöönotto, hoito ja maisemointi, kun esikuormitusmateriaalina käytetään välivarastoitua materiaalia sekä lujitetun rakenteen jälkihoito, kuten betonin kovettaminen. Yksikkö Nimike Mittausohje m 2 tr /156

24 lujitusrakenteiden limitykset Lujitusrakenteiden limityksiä ei oteta määrälaskennassa huomioon. mtr 1412 pystyojitettavan maakerroksen paksuus Pystyojitettavan maakerroksen paksuus määräytyy maahan muodostettavien pystyojien keskipituutena. Pystyojitettavan maakerroksen yläpään katkaisutaso on suodatinkerroksen yläpinta syvästabiloitavan maakerroksen paksuus Syvästabiloitavan maakerroksen paksuus määräytyy maahan muodostettavien pilarien keskipituutena. mtd 1412 pystyojitettavan maakerroksen paksuus Mikäli pystyojitettavan maakerroksen paksuus ei käy ilmi suunnitelmista, maakerroksen paksuus määräytyy työnaikaisessa määrien seurannassa todettavan kerrospaksuuden mukaan syvästabiloitavan maakerroksen paksuus Mikäli syvästabiloitavan maakerroksen paksuus ei käy ilmi suunnitelmista, maakerroksen paksuus määräytyy työnaikaisessa määrien seurannassa todettavan kerrospaksuuden mukaan. m 3 rtr :1,5 esikuormitusrakenteen teoreettinen luiskakaltevuus tn m 3 rtd (bet-m 3 ) 1414 injektointiaineen menekki Mikäli injektointiaineen menekkiä ei voida arvioida suunnitelmissa esitettyjen tietojen perusteella, menekki määräytyy työnaikaisessa määrien seurannassa todennettavan menekin mukaan. 114 Poistettavat ja siirrettävät maa- ja pengerrakenteet. (Esikuormitusrakenteen poistaminen) 13 Perustusrakenteet. 151 Injektoidut kalliorakenteet. 164 Kaivannon tukirakenteet. 181 Maapenkereet ja -padot. 24/156

25 (Vastapenkereet) 213 Päällysrakenteen alaosat louheesta (Esikuormitusrakenteen yläpinnan kiilaus) 222 Sidottu kantava kerros. (Tierakenteiden kantavan kerroksen stabiloinnit) 1411 Pudotustiivistetyt maapohjat m 2 tr Pudotustiivistetyt maapohjat ovat rakenteita, joiden tiiveyttä parannetaan pudottamalla toistuvasti mekaanisesti nostettu paino vapaasti tiivistettävän maan pintaan. ja mittausperusteet on esitetty kohdassa Esikonsolidoidut maapohjat m 3 rtr, tn, mtr, mtd Esikonsolidoidut maapohjat ovat rakenteita, joiden konsolidaatiopainumaa nopeutetaan esikuormitus- ja pystyojitusrakenteilla. ja mittausperusteet on esitetty kohdassa Esikuormitusrakenteet (ylipenkereet) Liuskapystyojitusrakenteet (nauhapystyojitukset) Muut pystyojitukset 1413 Syvästabiloidut rakenteet tn, m 2 tr, mtr, mtd Syvästabiloidut rakenteet ovat rakenteita, joiden lujuutta ja vesitiiveyttä parannetaan sekoittamalla maapohjaan sementtiä, kalkkia tms. lujittuvaa sideainetta. ja mittausperusteet on esitetty kohdassa Pilaristabiloidut rakenteet Lamellistabiloidut rakenteet Massastabiloidut rakenteet 1414 Maainjektoidut rakenteet tn, m 2 tr, bet-m 3 Maainjektoidut rakenteet ovat rakenteita, joiden lujuutta ja vesitiiveyttä parannetaan pumppaamalla maapohjaan huokosia täyttävää sementtiä tms. nestemäistä ainetta. 25/156

26 ja mittausperusteet on esitetty kohdassa Maainjektoidut rakenteet Suihkuinjektoidut rakenteet Muut maainjektoidut rakenteet 1415 Lujitetut maarakenteet m 2 tr Lujitetut maarakenteet ovat rakenteita, joiden vakavuutta parannetaan ja painumia pienennetään lujiteverkoilla tms. lujitemateriaaleilla. ja mittausperusteet on esitetty kohdassa Verkolla lujitetut maarakenteet (teräs- ja muoviverkot) Kankaalla lujitetut maarakenteet Kalvolla lujitetut maarakenteet 1416 Pintastabilointirakenteet m 2 tr Pintastabilointirakenteet ovat rakenteita, joiden lujuutta ja tiiveyttä parannetaan rikkomalla maan pintakerros, sekoittamalla sideaine ja suorittamalla tiivistäminen. ja mittausperusteet on esitetty kohdassa Muut vahvistetut maapohjat 142 Suojaukset ja eristykset Suojaukset ja eristykset ovat rakenteita, joiden tarkoitus on estää routa- ja pakkasvaurioiden syntyminen ja vähentää niiden aiheuttamia vahinkoja ja vaurioita rakenteissa sekä estää haitallisten aineiden kulkeutuminen pohjaveteen ja terveydelle vaaraa aiheuttavan radonkaasun nouseminen huonetilaan. Nimikkeeseen kuuluvat työsuorite- ja materiaalihankinnat, materiaalitoimitukset työmaalle ja rakennusosan tekeminen. Lisäksi nimikkeeseen kuuluu mahdollinen suojaus- tai eristysrakenteen suojatäyttö. Yksikkö Nimike Mittausohje m 3 rtr /156

27 m 2 tr mtr 1424 eristyskouru 143 Kuivatusrakenteet. (Routimisen estämiseksi ja vähentämiseksi tehtävät kuivatusrakenteet) 157 Kallion eristys- ja kuivatusrakenteet. 162 Maakaivannot. (Suojaus- ja eristysrakenteita varten tehtävät maakaivannot) 172 Kalliokaivannot. (Suojaus- ja eristysrakenteita varten tehtävät kalliokaivannot) 184 Kaivantojen täytöt. 211 Suodatinrakenteet. (Päällys- ja pintarakenteiden suodatinrakenteet) 1421 Roudansuojaukset m 2 tr, m 3 rtr Roudansuojaukset ovat suojaus- ja eristysrakenteita, joiden tarkoitus on estää roudan tunkeutuminen perustustason alapuolelle tai tien tai radan alusrakenteeseen tms.. ja mittausperusteet on esitetty kohdassa Pohjavedensuojaukset m 2 tr Pohjavedensuojaukset ovat suojausrakenteita, joiden tarkoitus on estää haitallisten aineiden tunkeutuminen pohjaveteen. ja mittausperusteet on esitetty kohdassa Radonkaasunsuojaukset m 2 tr Radonkaasunsuojaukset ovat suojausrakenteita, joiden tarkoitus on estää terveydelle vaaraa aiheuttavan radonkaasun nouseminen huonetilaan. ja mittausperusteet on esitetty kohdassa /156

28 1424 Lämmöneristykset (mm. putket) m 2 tr, mtr Lämmöneristykset ovat rakenteita, joiden tarkoitus on estää roudan ja pakkasen aiheuttamat vauriot putki- ja johtorakenteissa tms.. ja mittausperusteet on esitetty kohdassa Muut suojaukset ja eristykset 143 Kuivatusrakenteet Kuivatusrakenteet ovat rakenteita, joiden tarkoitus on estää kosteuden aiheuttamat vauriot rakenteissa ja rakennekerroksissa. Avo-ojilla ja -uomilla tms. pintakuivatusrakenteilla pyritään estämään maan pinnalle joutuneen pintaveden imeytyminen maaperään ja salaojarakenteilla tms. syväkuivatusrakenteilla pyritään estämään maakerroksiin imeytyneen vajoveden kulkeutuminen rakenteisiin ja rakennekerroksiin. Nimikkeeseen kuuluvat työsuorite- ja materiaalihankinnat, materiaalitoimitukset työmaalle, rakennusosan tekeminen sekä jätteiden ja sivutuotteiden käsittely. Lisäksi nimikkeeseen kuuluvat kaivannossa olevien, 1 m 3 kivien rikkominen, rakenteita sisältävien kaivantojen pohjien tasaaminen, asennusalustan tekeminen kaivantoon tulevia rakenteita varten sekä mahdollinen suodatinkankaan hankinta ja asennus. Yksikkö Nimike Mittausohje kpl 1431 tarkastuskaivot ja -putket mtr (rumpu-m) 1431 salaojaputken pituus Salaojaputken pituus mitataan kaivon keskeltä kaivon keskelle tai laskuaukon päähän. Mikäli samassa kaivannossa on useita putkia, mitataan kukin putki erikseen poistumaltaan vakio avo-oja tai -uoma 1433 rummun pituus Mittausyksikköä mtr käytetään, kun avo-ojan tai -uoman poikkileikkaus on vakio avo-ojan tai -uoman koko pituudelta. Rummun päiden ollessa viistoleikatut, rummun pituus määritetään rummun pohjan mukaan. m 3 ktr poistumaltaan vaihteleva avo-oja tai -uoma Mittausyksikköä m 3 ktr käytetään, kun avo-ojan tai -uoman poikkileikkaus vaihtelee. 28/156

29 m 2 tr ,20 m pintamaan poiston teoreettinen poistosyvyys Pintamaan poisto vähennetään teoreettisesta kiintotilavuudesta, mikäli se on määrätty tehtäväksi erillisenä työvaiheenaan. 3:1 avo-ojan tai -uoman teoreettinen luiskakaltevuus 142 Suojaukset ja eristykset. (Roudansuojaukset) 162 Maakaivannot. (Suojaus- ja eristysrakenteita varten tehtävät maakaivannot) 164 Kaivannon tukirakenteet. 172 Kalliokaivannot. (Suojaus- ja eristysrakenteita varten tehtävät kalliokaivannot) 184 Kaivantojen täytöt. 211 Suodatinrakenteet. (Päällys- ja pintarakenteiden suodatinrakenteet) 1431 Salaojat mtr, kpl Salaojat ovat kuivatusrakenteita, joiden tarkoitus on estää maaperään imeytyneen vajoveden kulkeutuminen rakenteisiin ja rakennekerroksiin. ja mittausperusteet on esitetty kohdassa Aluesalaojat Rakenteen yhteydessä olevat salaojat Salaojan tarkastuskaivot ja -putket Vettä johtavat rakennekerrokset kiviaineksesta 1432 Avo-ojat ja -uomat mtr, m 3 ktr Avo-ojat ja -uomat ovat kuivatusrakenteita, joiden tarkoitus on estää maan pinnalle joutuneen pintaveden imeytyminen maaperään. ja mittausperusteet on esitetty kohdassa /156

30 14321 Sivu- ja niskaojat Laskuojat 1433 Rummut rumpu-m Rummut ovat kuivatusrakenteita, joiden tarkoitus on johtaa avo-ojien ja vesistöjen pintavedet tien, sillan tai vesistöpenkereen alitse. ja mittausperusteet on esitetty kohdassa Betoniputkirummut Teräsrummut Muoviputkirummut Aaltolevyrummut Kierresaumarummut Muut rummut 1434 Imeytysrakenteet m 2 tr Imeytysrakenteet ovat kuivatusrakenteita, joiden tarkoitus on edistää maan pinnalle joutuneen pintaveden imeytymistä maaperään. ja mittausperusteet on esitetty kohdassa Muut kuivatusrakenteet 15 Kallion tiivistys- ja lujitusrakenteet Tuotanto-osat TU1 Poraus TU2 Pumppaus TU3 Injektointi TU4 Pultitus TU5 Ruiskubetonointi mtr m 3 ktr m 2 tr mtr m 2 tr 151 Injektoidut kalliorakenteet Injektoidut kalliorakenteet ovat louhittuja tai louhimattomia kalliopintoja, jotka tiivistetään ja lujitetaan pumppaamalla paineella sementtiä tms. nestemäistä injektointiainetta kallion rakoihin tavallisesti porattujen reikien välityksellä onnistuneen louhintatuloksen aikaan saamiseksi sekä louhintavahinkojen korjaamiseksi. 30/156

31 Nimikkeeseen kuuluvat työsuorite- ja materiaalihankinnat, materiaalitoimitukset työmaalle ja rakennusosan tekeminen. Yksikkö Nimike Mittausohje m 3 rtr injektoidun rakenteen tilavuus m 3 rtd (b-m 3 ) injektointiaineen menekki Mikäli injektointiaineen menekkiä ei voida arvioida suunnitelmissa esitettyjen tietojen perusteella, menekki määräytyy työnaikaisessa määrien seurannassa todennettavan menekin mukaan. kpl injektointireiät 141 Vahvistetut maapohjat. (Maainjektoinnit) 153 Ruiskubetonointirakenteet. 17 Kallioleikkaukset, -kaivannot ja -tunnelit. (Louhinta ja poraukset) 1511 Sementillä injektoidut kalliorakenteet b-m 3, kpl Sementillä injektoidut kalliorakenteet ovat rakenteita, joiden lujuutta ja tiiveyttä parannetaan pumppaamalla kalliomassaan kalliorakoja täyttävää sementtiä tms. lujittuvaa ainetta. ja mittausperusteet on esitetty kohdassa Kemiallisesti injektoidut kalliorakenteet b-m 3, kpl Kemiallisesti injektoidut kalliorakenteet ovat rakenteita, joiden lujuutta ja tiiveyttä parannetaan pumppaamalla kalliomassaan kalliorakoja täyttävää kemiallisesti lujittuvaa ainetta. ja mittausperusteet on esitetty kohdassa /156

32 1519 Muut Injektoidut kalliorakenteet 152 Pultitukset Pultitukset ovat rakenteita, joiden tarkoitus on teräksen suuren vetolujuuden avulla parantaa kallion lujuusominaisuuksia, estää murtumia, sitoa louhinnan rikkoma vyöhyke ja parantaa yleisesti kallion rasituskestävyyttä pysyvästi tai työnaikaisesti seuraavien rakentamisvaiheiden edistämiseksi. Nimikkeeseen kuuluvat työsuorite- ja materiaalihankinnat, materiaalitoimitukset työmaalle ja rakennusosan tekeminen. Yksikkö Nimike Mittausohje kpl mtr mtd pultitusten kokonaispituus pultitusten kokonaispituus Mikäli pultitusreikien pituutta ei voida arvioida suunnitelmissa esitettyjen tietojen perusteella, pultituksen kokonaispituus määräytyy työnaikaisessa määrien seurannassa todettavan pultitusreikien yhteenlasketun pituuden mukaan. 155 Ankkuroinnit. (Pulttien ankkurointi) 17 Kallioleikkaukset, -kaivannot ja -tunnelit. (Louhinta ja poraukset) 1521 Teräspultit kpl, mtd Teräspultit ovat juotetusta harjateräksestä valmistettavia jännittämättömiä pultitusrakenteita, joiden tarkoitus on parantaa yleisesti kallion rasituskestävyyttä Vaijeripultit kpl, mtd Vaijeripultit ovat jännepunoksesta valmistettavia jännitettäviä pultitusrakenteita, joiden tarkoitus on yleisesti parantaa kallion rasituskestävyyttä. 32/156

33 1529 Muut pultitukset 153 Ruiskubetonointirakenteet Ruiskubetonointirakenteet ovat kallion tiivistys- ja lujitusrakenteita, jotka tehdään ruiskuttamalla paineilman avulla betonimassaa ja siihen ruiskusuuttimessa lisättävää vettä (kuivaseosmenetelmä) tai valmiiksi sekoitettua betoniseosta (märkäseosmenetelmä) louhittua kalliopintaa vasten. Nimikkeeseen kuuluvat työsuorite- ja materiaalihankinnat, materiaalitoimitukset työmaalle ja rakennusosan tekeminen. Lisäksi nimikkeeseen kuuluvat ruiskubetonoinnin jälkihoito ja mahdolliset vuotokohtien työnaikaiset ruiskubetonipaikkaustyöt. Yksikkö Nimike Mittausohje m 2 tr mtr < 1 % < 1 % betonimenekin poikkeaman suunnitellusta aiheuttavat syvennykset ja ulokkeet Sellaisia syvennyksiä ja ulokkeita, jotka aiheuttavat < 1 %:n poikkeaman suunnitellusta ei oteta huomioon määrälaskennassa. salaojaputket 143 Kuivatusrakenteet. (Ruiskubetonointikerrokseen rakennettavat salaojat) 151 Injektoidut kalliorakenteet. 156 Verkotukset. (Ruiskubetonoinnin yhteydessä tehtävä raudoitus) 17 Kallioleikkaukset, -kaivannot ja -tunnelit. (Louhinta ja poraukset) 175 Jälkikäsitellyt kalliopinnat. (Betonoimalla tasatut kalliopinnat) 33/156

34 Kuva Verkotetut ruiskubetonirakenteet Kuituruiskubetonirakenteet Kuituruiskubetonointirakenteet ovat kuituruiskubetonista valmistettavia kallion tiivistysja lujitusrakenteita. ja mittausperusteet on esitetty kohdassa Verkotetut ruiskubetonirakenteet m 2 tr m 2 tr 34/156

35 Verkotetut ruiskubetonointirakenteet ovat teräsverkoilla vahvistettuja kallion tiivistys- ja lujitusrakenteita. ja mittausperusteet on esitetty kohdassa Muut ruiskubetonointirakenteet 154 Kalliotilojen tukirakenteet Kalliotilojen tukirakenteet ovat tavanomaisesti murtumille alttiiden kalliotilojen sisäänmenoväylien kohdalla käytettäviä valurauta-, teräs-, tai teräsbetonivalmisteisia tuki ja eristysrakenteita, joiden tarkoituksena on tukea kallion heikkousvyöhykkeessä oleva kalliotila tai maaosuus pysyvällä tukirakenteella, joka usein toimi samalla vesieristyksenä. Nimikkeeseen kuuluvat työsuorite- ja materiaalihankinnat, materiaalitoimitukset työmaalle ja rakennusosan tekeminen. Yksikkö Nimike Mittausohje kpl 155 Ankkuroinnit 119 Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat rakenteet ja järjestelmät. (Poistettavat pysyvät tukirakenteet) 157 Kallion eristys- ja kuivatusrakenteet. 17 Kallioleikkaukset, -kaivannot ja -tunnelit. (Louhinta ja poraukset) Ankkuroinnit ovat tavallisesti teräksestä valmistettavia rakenteita, joiden tarkoitus on kiinnittää kallion heikkousvyöhykkeeseen tehtävät pultitukset lujaan kallioon siten, että kallion lujuusominaisuudet paranevat, murtumia ei pääse tapahtumaan, louhinnan rikkoma vyöhyke tulee sidotuksi ja kallion rasituskestävyys paranee yleisesti. Nimikkeeseen kuuluvat työsuorite- ja materiaalihankinnat, materiaalitoimitukset työmaalle ja rakennusosan tekeminen. Yksikkö Nimike Mittausohje kpl 152 Pultitukset. 35/156

36 156 Verkotukset 17 Kallioleikkaukset, -kaivannot ja -tunnelit. (Louhinta ja poraukset) 234 Tukimuurit. (Kaivantojen ja penkereiden pysyviksi tukirakenteiksi tarkoitettujen tukimuurien ankkuroinnit) Verkotukset ovat tavallisesti kallioavoleikkausten louhituissa kalliopinnoissa käytettäviä, pultituksin tai muulla vastaavalla menetelmällä kiinnitettäviä teräsverkkoja, joiden tarkoitus on estää lohkareiden putoaminen louhitusta ja murtumille alttiista kalliopinnasta. Nimikkeeseen kuuluvat työsuorite- ja materiaalihankinnat, materiaalitoimitukset työmaalle ja rakennusosan tekeminen. Yksikkö Nimike Mittausohje m 2 tr 17 Kallioleikkaukset, -kaivannot ja -tunnelit. (Louhinta ja poraukset) 157 Kallion eristys- ja kuivatusrakenteet Kallion eristys- ja kuivatusrakenteet ovat rakenteita, joiden tarkoitus on estää routa- ja pakkasvaurioiden syntyminen ja vähentää niiden aiheuttamia vahinkoja ja vaurioita rakenteissa sekä pienentää lämpöhäviöitä ja kosteuden siirtymistä rakenteissa. Nimikkeeseen kuuluvat työsuorite- ja materiaalihankinnat, materiaalitoimitukset työmaalle ja rakennusosan tekeminen. Yksikkö Nimike Mittausohje m 2 tr Suojaukset ja eristykset 143 Kuivatusrakenteet. 154 Kalliotilojen tukirakenteet. (Vedeneristeenä toimivat tukirakenteet) 17 Kallioleikkaukset, -kaivannot ja -tunnelit. (Louhinta ja poraukset) 36/156

37 211 Suodatinrakenteet. (Päällys- ja pintarakenteiden suodatinrakenteet) 1571 Alapohjan kuivatusrakenteet m 2 tr Alapohjan kuivatusrakenteet ovat rakenteita, joiden tarkoitus on estää kosteuden aiheuttamat vahingot alapohjarakenteissa. ja mittausperusteet on esitetty kohdassa Vedeneristeet m 2 tr Vedeneristeet ovat rakenteita, joiden tarkoitus on estää kosteuden siirtyminen kalliotiloissa oleviin rakenteisiin. ja mittausperusteet on esitetty kohdassa Lämmön- ja roudaneristeet m 2 tr Lämmön- ja roudaneristeet rakenteita, joiden tarkoitus on estää routa- ja pakkasvaurioille alttiiden rakenteiden vahingoittuminen. ja mittausperusteet on esitetty kohdassa Muut kallion eristys- ja kuivatusrakenteet 16 Maaleikkaukset ja -kaivannot Tuotanto-osat TU1 Maan kaivu TU2 Jalostus TU3 Schlitz-seinät TU4 Vedenalainen kaivu m 3 ktr tn/m 3 itd kpl m 3 ktr 161 Maaleikkaukset Maaleikkaukset ovat pohjaleveydeltään > 3 m levyisiä perinteisiä maansiirtotöitä sisältäviä avoleikkauksia, joiden tarkoitus on tasata ja muotoilla maan pintaa sekä muuttaa maanpinnan korkeutta siten, että leikkauksesta kaivettavat kaivumassat tulevat käytetyiksi rakennustaloudellisesti ja -teknisesti parhaalla mahdollisella tavalla. 37/156

38 Nimikkeeseen kuuluvat työsuoritehankinnat, rakennusosan tekeminen sekä jätteiden ja sivutuotteiden käsittely. Lisäksi nimikkeeseen kuuluvat työnaikainen kaivutason tarkkailu, kallionpinnan puhdistus konetyönä, louhimatta irti lähtevän kallion kaivu, työturvallisuuden tai työtekniikan vaatima lisäkaivu, leikkauksen pohjan muotoilu ja tiivistäminen, luiskaverhouksen ja siirtymäkiilojen edellyttämä lisäkaivu, luiskien pyöristykset, urakkaasiakirjoissa poistettaviksi määrättyjen 1 m 3 :n kivien rikkominen sekä maaleikkauksen työnaikainen kuivana pito. Yksikkö Nimike Mittausohje m 3 ktr Pintamaan poisto vähennetään teoreettisesta kiintotilavuudesta, mikäli se on määrätty tehtäväksi erillisenä työvaiheenaan ,20 m pintamaan poiston teoreettinen poistosyvyys 1:1 maaleikkauksen teoreettinen luiskakaltevuus maaleikkauksen pohjan taso Mikäli suunnitelmissa ei tosin mainita, kallion pinnan päälle tehtävän maaleikkauksen pohjan taso on suunnitelman mukainen kallion pinnan taso. tn m 3 itd 1617 m 2 tr :1 massanvaihtoon kuuluvan kaivannon teoreettinen luiskakaltevuus 11 Olevat ja poistettavat rakenteet ja rakennusosat. (Kasvillisuuden raivaaminen ja pintamaan poisto) 141 Vahvistetut maapohjat. (Maa-aineksen jalostaminen stabilointiasemalla) (Maan lujitus- ja tiivistysrakenteet) 162 Maakaivannot. (Leikkauksen pohjalle tehtävät putki- ja johtokaivannot) 164 Kaivannon tukirakenteet. (Pysyvät tai työnaikaiset kaivannon tukirakenteet) 171 Kallioavoleikkaukset. (Kallionpinnan puhdistaminen käsityönä) (1 m 3 :ä suurempien kivien rikkominen) 38/156

39 181 Maapenkereet ja -padot. 184 Kaivantojen täytöt. 525 Mittaukset (ennen töiden alkua tai jälkimittauksia). (Työtuloksen luovutusta varten tehtävät mittaukset ja haraukset) Maaleikkaukset Massojen kuljetus jalostuslaitokseen Massojen kuljetus välivarastoon Massojen kuljetus penkereisiin, täyttöihin tms Massojen kuljetus läjitykseen tai kaatopaikalle Massojen kuljetus kerrosrakenteisiin Kuva 5. Maaleikkauksen erittely massojen käyttökohteen mukaisesti Maaleikkaus, massojen kuljetus penkereisiin ja täyttöihin tms. 39/156 m 3 ktr, tn Ko. maaleikkaukset ovat pohjaleveydeltään > 3 m levyisiä avoleikkauksia, joista irrotettavat kaivumassat kuljetetaan penkereisiin ja täyttöihin tms.. ja mittausperusteet on esitetty kohdassa Maaleikkaus, massojen kuljetus läjitykseen tai kaatopaikalle m 3 ktr, tn Ko. maaleikkaukset ovat pohjaleveydeltään > 3 m levyisiä avoleikkauksia, joista irrotettavat kaivumassat kuljetetaan läjitykseen tai kaatopaikalle.

Sisällysluettelo. Käyttäjälle... 3

Sisällysluettelo. Käyttäjälle... 3 Käyttäjälle..................................... 3 Sisällysluettelo................................. 5 Johdanto..................................... 19 Tekniset vaatimukset........................... 29

Lisätiedot

1640 Vedenalaiset maaleikkaukset ja -kaivannot

1640 Vedenalaiset maaleikkaukset ja -kaivannot INFRA 2006 Rakennusosa- ja hankenimikkeistö. Määrämittausohje versio 2.1 1/5 1640 Vedenalaiset maaleikkaukset ja -kaivannot Sisällys 1641 Vedenalaiset maaleikkaukset ja kaivannot, erittelemätön 1642 Vedenalaiset

Lisätiedot

Hausjärven kunta Maa-,pohja- ja kalliorakenteet. Muutos-ja yksikköhintaluettelo

Hausjärven kunta Maa-,pohja- ja kalliorakenteet. Muutos-ja yksikköhintaluettelo Hausjärven kunta Muutos-ja intaluettelo Pionkaarteen alueen kunnallistekniikan ja vesiuollon rakentaminen Jokainen inta on täysin itsenäinen ja muista riippumaton.yksikköintoiin on sisällytettävä nimikkeen

Lisätiedot

MÄENPÄÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, URAKKAVAIHE 2

MÄENPÄÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, URAKKAVAIHE 2 PUNKALAITUMEN KUNTA TEKNISET PALVELUT LIITE URAKKATARJOUKSEEN: MÄENPÄÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, URAKKAVAIHE 2 rakentaminen kokonaisurakkana 14.7.2014 Työ n:o 12055 MÄENPÄÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN

Lisätiedot

17 Kallioleikkaukset, -kaivannot ja -tunnelit

17 Kallioleikkaukset, -kaivannot ja -tunnelit 17 Kallioleikkaukset, -kaivannot ja -tunnelit Määritelmä: Pääryhmä sisältää kaikki kalliota rikkomalla (louhiminen, poraaminen, hydraulinen puristaminen tms.) tehdyt tilat mukaan lukien pintojen jälkikäsittelyn.

Lisätiedot

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 30.5.2014 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 2 SISÄLLYSLUETTELO 1-50 Yleiset perusteet... 3 10 Maaperä... 3 50 Mittaustyöt... 3 1000 Maa-,

Lisätiedot

26.1. 2004 Jani Kemppainen

26.1. 2004 Jani Kemppainen Huom! Kommentteja 130204: - radan sähkö- ja turvalaitteet? - viherpuoli riittävästi käsitelty? Lea laittaa VYL:iin - onko jokainen otsikkotaso itsenäinen? Laitettava itsenäisiksi 1. Tuotanto-osia ei ole

Lisätiedot

Urjalan kunta LÄHILIIKUNTAPAIKKA, RAKENNUSSUUNNITELMA. Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYLn mukaan

Urjalan kunta LÄHILIIKUNTAPAIKKA, RAKENNUSSUUNNITELMA. Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYLn mukaan 1 Urjalan kunta LÄHILIIKUNTAPAIKKA, RAKENNUSSUUNNITELMA Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYLn mukaan Infrasuunnittelu Tampere 11.9.2015 2 (7) 0 YLEISTÄ 01 Tilaaja Urjalan kunta Tampereentie

Lisätiedot

LIITE 2. Mallinnustarkkuus/-tapa Lähtökohtaisesti ei mallinneta. Voidaan sopia hankekohtaisesti. Mallinnustaso

LIITE 2. Mallinnustarkkuus/-tapa Lähtökohtaisesti ei mallinneta. Voidaan sopia hankekohtaisesti. Mallinnustaso 0 1 2 3 H Mallinnus ja sen tarkkuustaso sovitaan hankekohtaisesti Mallinnustarkkuus/-tapa Lähtökohtaisesti ei mallinneta. Voidaan sopia hankekohtaisesti. Mittaus tai teoreettinen. Mallinnetaan osan ulkopinnat

Lisätiedot

LIITE 1. Mallinnustarkkuus/-tapa Lähtökohtaisesti ei mallinneta. Voidaan sopia hankekohtaisesti. Mallinnustaso

LIITE 1. Mallinnustarkkuus/-tapa Lähtökohtaisesti ei mallinneta. Voidaan sopia hankekohtaisesti. Mallinnustaso 0 1 2 3 H Mallinnus ja sen tarkkuustaso sovitaan hankekohtaisesti Mallinnustarkkuus/-tapa Lähtökohtaisesti ei mallinneta. Voidaan sopia hankekohtaisesti. Mittaus tai teoreettinen. Mallinnetaan osan ulkopinnat

Lisätiedot

Laskelman kustannukset yhteensä: 1000 Maa- pohja- ja kalliorakenteet 1100 Olevat rakenteet ja rakennusosat 1140 Poistettavat ja siirrettävät maa- ja

Laskelman kustannukset yhteensä: 1000 Maa- pohja- ja kalliorakenteet 1100 Olevat rakenteet ja rakennusosat 1140 Poistettavat ja siirrettävät maa- ja KUSTANNUSARVIO NIMIKKEITTÄIN Projekti: Laskelma: Työnumero: Hankkeen tyyppi: Dokumentin luoja: Vastuuhenkilö: Viimeisin muokkaaja: Raportoija: Asiakas: Projektipäällikkö: Aluekerroin: Kustannusindeksi:

Lisätiedot

23.5.2012. Yksikköhintojen sisällössä noudatetaan soveltuvin osin InfraRYLin määrämittausperusteita.

23.5.2012. Yksikköhintojen sisällössä noudatetaan soveltuvin osin InfraRYLin määrämittausperusteita. YKSIKKÖHINTALUETTELO 1 (5) YKSIKKÖHINTALUETTELO Urakkatarjouspyyntöönne viitaten tarjoudumme suorittamaan Nurmijärven Syrjälän koulun lähiliikuntaalueen rakennusurakan lisä- ja muutostyöt tämän yksikköhintaluettelon

Lisätiedot

BuildingSMART Finland. InfraBIM -nimikkeistö (suunnittelu-, mittaus- ja tietomallinimikkeistö) v. 1.6

BuildingSMART Finland. InfraBIM -nimikkeistö (suunnittelu-, mittaus- ja tietomallinimikkeistö) v. 1.6 InfraBIM -nimikkeistö (suunnittelu-, mittaus- ja tietomallinimikkeistö) v. 1.6 Dokumentin versiohistoria Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 1.5 5.3.2012 1.51 21.1.2014 Juuso Virtanen Liitteiden (mallikuvien)

Lisätiedot

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä SILLAN MÄÄRÄLUETTELO (sisältäen kulmatukimuurin raudoitusluettelon) 10.6.2010 Hannikaisenkatu

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA LIITE URAKKATARJOUKSEEN: JOKIKUJA

PORNAISTEN KUNTA LIITE URAKKATARJOUKSEEN: JOKIKUJA PORNAISTEN KUNTA LIITE URAKKATARJOUKSEEN: 31.3.2017 2(6) Rakennusaikana mahdollisesti tehtävät lisä- ja muutostyöt hinnoitellaan noudattaen jäljempänä mainittuja yksikköhintoja. Yksikköhintojen tulee vastata

Lisätiedot

INFRA RAKENNUSOSANIMIKKEISTÖ. Luonnos: nimikkeistö versio 12.0

INFRA RAKENNUSOSANIMIKKEISTÖ. Luonnos: nimikkeistö versio 12.0 INFRA RAKENNUSOSANIMIKKEISTÖ Luonnos: nimikkeistö versio 12.0 Sisällysluettelo: 1 Maa-, pohja- ja kalliorakenteet...4 11 Purettavat rakenteet ja rakennusosat (olevat rakenteet ja maapohja)...4 12 Pilaantuneet

Lisätiedot

18116 Esikuormituspenkereet

18116 Esikuormituspenkereet InfraRYL, Päivitys 23.8.2017 / KM 1 18116 Esikuormituspenkereet Tässä luvussa käsitellään esikonsolidoitava maapohja ja esikuormituspenger. Menetelmiä sovelletaan hienorakeisten maakerrosten tiivistämisessä.

Lisätiedot

Numero Nimike Sijaintikoodi Yksikkö Määrä Huomautukset

Numero Nimike Sijaintikoodi Yksikkö Määrä Huomautukset Sivu 1 (6) Järvenpään kaupunki (Uudenmaan ELY) S1 Haarajoen patosilta Haarajoen patosillan uusiminen/järvenpää Suunnitelman numero S1 Jännitetty betoninen ulokepalkkisilta (jbup) Jännemitta (m) (4,0) +25,0+

Lisätiedot

Yleiset inframallivaatimukset YIV 2015

Yleiset inframallivaatimukset YIV 2015 Osa 5.1 5.1 Rakennussuunnitelmavaiheen maa-, pohja- ja kalliorakenteet sekä päällys- ja Laadunvarmistus Tekniikkalajien yhteensovittaminen Vuorovaikutus ja yhteistyö Ohjaus ja koordinointi Inframallintaminen

Lisätiedot

Peräläntien kiviholvisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1094/S3. Sillan määräluettelo

Peräläntien kiviholvisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1094/S3. Sillan määräluettelo Sivu 1 (5) Peräläntien kiviholvisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1094/S3 Kivinen holvisilta (Kh) Jännemitta (m) Hyödyllinen leveys (m) 5,00... 7,13 Vapaa-aukko (m) 6,68+6,85 Vinous (gon) 0 Kokonaispituus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PL PL Lutakon-satama 0... 15.5 Rantarakenteen informatiivinen määräluettelo. 7.4.2010 YHT NOIN 15.5 METRIÄ

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PL PL Lutakon-satama 0... 15.5 Rantarakenteen informatiivinen määräluettelo. 7.4.2010 YHT NOIN 15.5 METRIÄ Lutakon-satama 0... 15.5 YHT NOIN 15.5 METRIÄ Tukimuurilaituri Hs ~NW -nav -0,5 L(m) määrä / jm yks. määrä yks Mv-penkereen kaivu elementtien kohdalla. Arvio 15.5 28 m3 434 m3 Elementtien muotti noin 15.5

Lisätiedot

INFRA 2006 Rakennusosa- ja hankenimikkeistö Versio 2.0

INFRA 2006 Rakennusosa- ja hankenimikkeistö Versio 2.0 INFRA 2006 Rakennusosa- ja hankenimikkeistö Versio 2.0 PT 19 Infra nimikkeistön päätoimikunta vahvistanut 10.8.2006 1000 Maa-, pohja- ja kalliorakenteet 1100 Olevat rakenteet ja rakennusosat 1200 Pilaantuneet

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KANAVAPUISTONKUJA RAKENTAMINEN

ORIMATTILAN KAUPUNKI KANAVAPUISTONKUJA RAKENTAMINEN ORIMATTILAN KAUPUNKI KANAVAPUISTONKUJA RAKENTAMINEN Rakennustapaselostus 24.11.2015 y-tunnus: 2239171-9 POP 561211-2287666 Sisällys YLEISTÄ 3 Rakennuttajat 3 Suunnittelija 3 Rakennuskohde 3 Rakennustyö

Lisätiedot

R/A. Kårkulla Samkommun. Liikennejärjestelyiden parantaminen, Kirjala RAKENNUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS

R/A. Kårkulla Samkommun. Liikennejärjestelyiden parantaminen, Kirjala RAKENNUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS R/A Kårkulla Samkommun Liikennejärjestelyiden parantaminen, RAKENNUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS 28.8.2017 Rakennussuunnitelma 1 (7) SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 2 0650 MITTAUSTYÖT 3 0651 Koordinaatti-

Lisätiedot

11410 Poistettavat pintamaat

11410 Poistettavat pintamaat InfraRYL / TK242/TR7, Päivitys 1 11410 Poistettavat pintamaat Määrämittausohje 1141. 11410.1 Poistettavien pintamaiden materiaalit Alueelta raivattavan materiaalin suhteen toimitaan suunnitelma-asiakirjojen

Lisätiedot

Avo-ojan ja maakaivannon tekeminen (rummut, avo-ojat, salaojat) Rumpu M 315 L= 8 m. Rumpu M315 L=10 m

Avo-ojan ja maakaivannon tekeminen (rummut, avo-ojat, salaojat) Rumpu M 315 L= 8 m. Rumpu M315 L=10 m 1(5) Liite Koukkuniemen alueen katujen ja vesihuollon rakentamisen urakkatarjoukseen. YKSIKKÖHINTALUETTELO, TÄYTETÄÄN KAIKKI KOHDAT Kokonaishintaurakkaan sisältymättömien töiden varalta ilmoitetaan seuraavat

Lisätiedot

Laturakan asemakaava-alueen katujen, kevyen liikenteen väylien ja ulkoilureitin rakentaminen sekä Rakkavaarantien suojatiejärjestelyt TYÖSELOSTUS

Laturakan asemakaava-alueen katujen, kevyen liikenteen väylien ja ulkoilureitin rakentaminen sekä Rakkavaarantien suojatiejärjestelyt TYÖSELOSTUS Laturakan asemakaava-alueen katujen, kevyen liikenteen väylien ja ulkoilureitin rakentaminen sekä Rakkavaarantien suojatiejärjestelyt TYÖSELOSTUS 25.3.2015 2 (10) Sisältö RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT...

Lisätiedot

YKSIKKÖHINTALUETTELO 20.08.2013 649 HEINÄVEDEN KUNTA KENTTÄTIEN PERUSPARANNUS

YKSIKKÖHINTALUETTELO 20.08.2013 649 HEINÄVEDEN KUNTA KENTTÄTIEN PERUSPARANNUS YKSIKKÖHINTALUETTELO 20.08.2013 649 HEINÄVEDEN KUNTA KENTTÄTIEN PERUSPARANNUS Rakennusaikana mahdollisesti tehtävät muutostyöt hinnoitellaan noudattaen jäljempänä mainittuja yksikköhintoja. Yksikköhintojen

Lisätiedot

PRE/infraBIM tietomallivaatimukset ja ohjeet

PRE/infraBIM tietomallivaatimukset ja ohjeet PRE/infraBIM tietomallivaatimukset ja ohjeet Osa 4 Tekijät xxxx/yyyy aaaaa,bbbbb 28.2.2014 1 (33) Taavi Dettenborn Dokumentin versiohistoria Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 28.2.2014 Taavi Detenborn 2

Lisätiedot

LIEDON KUNTA TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT LIITE URAKKATARJOUKSEEN: Kaijasenpellon kunnallistekniikan rakentaminen

LIEDON KUNTA TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT LIITE URAKKATARJOUKSEEN: Kaijasenpellon kunnallistekniikan rakentaminen LIEDON KUNTA TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT LIITE URAKKATARJOUKSEEN: Kaijasenpellon kunnallistekniikan rakentaminen MUUTOS- JA LISÄTÖIDEN 11.12.2016 Lisä-, muutos- ja kokonaisurakkahintaan sisältymättömien

Lisätiedot

INFRA 2006 Rakennusosa- ja hankenimikkeistö

INFRA 2006 Rakennusosa- ja hankenimikkeistö INFRA 2006 Rakennusosa- ja hankenimikkeistö Lausuntoversio 2.1 / 23.9.2008 / RTS 08:42 21.8.2007 Vahvistetut muutokset versioon 2.0 vihreä Ehdotetut muutokset versioon 2.0 punainen 1000 Maa-, pohja- ja

Lisätiedot

Mustolan risteyssilta VT13/Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19188. Sillan määräluettelo

Mustolan risteyssilta VT13/Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19188. Sillan määräluettelo Sivu 1 (7) Mustolan risteyssilta VT13/Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19188 Teräsbetoninen ulokelaattasilta (Bul) Jännemitta (m) (2,25) + 8 + 10 + 8 + (2,25) Hyödyllinen leveys (m) 11 Vapaa-aukko

Lisätiedot

1135 Opastustaulun siirto < 10 m2 kpl 2 Liikenneviraston juna-aseman opasteet

1135 Opastustaulun siirto < 10 m2 kpl 2 Liikenneviraston juna-aseman opasteet MÄÄRÄLUETTELO Projekti: 02 Konsulttilaskenta > Ramboll > Bredanportti Laskelma: Bredanportti, rakennussuunnitelma Työnumero: 2256 Hankkeen tyyppi: Dokumentin luoja: Dokumentin omistaja: Viimeinen muokkaaja:

Lisätiedot

Teräspaalupäivä 21.1.2016 TRIPLA, YIT RAKENNUS OY Juha Vunneli. yit.fi

Teräspaalupäivä 21.1.2016 TRIPLA, YIT RAKENNUS OY Juha Vunneli. yit.fi Teräspaalupäivä 21.1.2016 TRIPLA, YIT RAKENNUS OY Juha Vunneli yit.fi Pasila kesällä 2014 YIT 2 Pasila 28.8.2015 YIT 3 Company presentation Pasila tulevaisuudessa YIT 4 Company presentation Mikä on Tripla?

Lisätiedot

Ohje Lisätarkistuksia tehdään tarvittaessa työn aikana. Rakeisuuskäyrät liitetään kelpoisuusasiakirjaan.

Ohje Lisätarkistuksia tehdään tarvittaessa työn aikana. Rakeisuuskäyrät liitetään kelpoisuusasiakirjaan. 1 Tässä luvussa käsitellään johtokaivantojen eli johtojen, kaapeleiden, salaojien, putkien ja kaivojen alkutäyttöjä. Tässä luvussa alkutäytöllä tarkoitetaan myös rumpujen ympärystäyttöjä. 22332.1 Alkutäyttöjen

Lisätiedot

YKSIKKÖHINTALUETTELO 20.10.2014

YKSIKKÖHINTALUETTELO 20.10.2014 YKSIKKÖHINTALUETTELO 20.10.2014 POLVIJÄRVEN KUNTA KUOREVAARANTIEN ALUEEN VESIHUOLTO 1. YLEISTÄ Rakennusaikana mahdollisesti tehtävät muutostyöt hinnoitellaan noudattaen jäljempänä mainittuja yksikköhintoja.

Lisätiedot

YKSIKKÖHINTALUETTELO YKSIKKÖHINTALUETTELO 1 (7) 24.5.2012

YKSIKKÖHINTALUETTELO YKSIKKÖHINTALUETTELO 1 (7) 24.5.2012 YKSIKKÖHINTALUETTELO 1 (7) YKSIKKÖHINTALUETTELO Urakkatarjouspyyntöönne viitaten tarjoudumme suorittamaan Nurmijärven Kirkonkylän liikuntapuiston maanrakennusurakan lisä- ja muutostyöt tämän yksikköhintaluettelon

Lisätiedot

Pohjarakentamisen kustannustietoja

Pohjarakentamisen kustannustietoja Pohjarakentamisen kustannustietoja Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 19/2002 Tiehallinto Helsinki 2002 ISSN 1457-991X TIEH 4000330 Oy Edita Ab Helsinki 2002 Julkaisua myy/saatavana: Tiehallinto, julkaisumyynti

Lisätiedot

Nissolan tasoristeysten poistot ja tiejärjestelyt, katu ja ratasuunnitelma Hy Kr 106+799, NISSOLAN ALIKULKUSILTA

Nissolan tasoristeysten poistot ja tiejärjestelyt, katu ja ratasuunnitelma Hy Kr 106+799, NISSOLAN ALIKULKUSILTA Nissolan tasoristeysten poistot ja tiejärjestelyt, katu ja ratasuunnitelma Hy Kr 106+799, NISSOLAN ALIKULKUSILTA VIHDIN KUNTA Hy-Kr 106+799, Nissolan aks, siltasuunnitelma 1/ 16 Nissolan tasoristeysten

Lisätiedot

KAUSTISEN KUNTA RAKENNUSSUUNNITELMA OPISTONTIEN LEVENTÄMINEN TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS

KAUSTISEN KUNTA RAKENNUSSUUNNITELMA OPISTONTIEN LEVENTÄMINEN TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS KAUSTISEN KUNTA OPISTONTIEN LEVENTÄMINEN RAKENNUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS KAUSTISEN KUNTA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS Päivämäärä 31.5.2016 Laatija Tarkastaja Eino Kattilakoski Mikko Uljas Kuvaus

Lisätiedot

Osa R7 VARUSTEET JA LAITTEET

Osa R7 VARUSTEET JA LAITTEET Osa R7 VARUSTEET JA LAITTEET Laitesiirtojen suunnitelmat Osa R7-20 Siirrettävät vesihuolto- ja kaukolämpöverkostot TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS JA LAATU- VAATIMUKSET VAIN URAKKALASKENTAAN 1.4.2014 Destia Oy,

Lisätiedot

30.10.2009. InfraRYL mitä ja kenelle? RYL:n oikeudellinen asema. Yhteisen infranimikkeistön etuja. Uudet laatuvaatimukset InfraRYL 2006.

30.10.2009. InfraRYL mitä ja kenelle? RYL:n oikeudellinen asema. Yhteisen infranimikkeistön etuja. Uudet laatuvaatimukset InfraRYL 2006. Uudet laatuvaatimukset InfraRYL 2006 Hulevesiviemärin rakentamisen uudet laatuvaatimukset -InfraRYL 2006 Reijo Järvinen 30.10.2009 Sisältö Mikä on InfraRYL Rakennusosanimikkeistö Määrämittausohje Tekniset

Lisätiedot

Sulkutien alikulkukäytävä VT13/Lappeenranta Suunnitelman numero R15/ Sillan määräluettelo

Sulkutien alikulkukäytävä VT13/Lappeenranta Suunnitelman numero R15/ Sillan määräluettelo Sivu 1 (5) Sulkutien alikulkukäytävä VT13/Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19189 Teräsbetoninen laattakehäsilta II (BlkII) Jännemitta (m) 5,4 Hyödyllinen leveys (m) 12,9...13,6 Vapaa-aukko (m) 5 Vinous

Lisätiedot

ALUSTAVA KUSTANNUSARVIO RYHMITTÄIN. Koko laskelma. Rakennusosat

ALUSTAVA KUSTANNUSARVIO RYHMITTÄIN. Koko laskelma. Rakennusosat ALUSTAVA KUSTANNUSARVIO RYHMITTÄIN Laskelma: Vilkkalan klv RS Työnumero: 8240889 Hankkeen tyyppi: Investointi Dokumentin luo: Mika Kaukoranta Vastuuhenkilö: Viimeinen muokkaa: Pietari Kousa Päivämäärä:

Lisätiedot

ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 ja Y25/K4

ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 ja Y25/K4 ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 ja Y25/K4 RAKENNUS- JA LIIKENTEENOHJAUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS JA LAATUVAATIMUKSET LUONNOS URAKKALASKENTAA VARTEN 31.8.2009 Destia Oy Oravakivensalmen

Lisätiedot

Oulaistenkosken silta, Oulainen

Oulaistenkosken silta, Oulainen Oulaistenkosken silta, Oulainen Suunnitelma n:o R15/7883 Määrä- ja yksikköhintaluettelo Teräsbetoninen jatkuva ontelopalkkisilta (Bjop) Jännemitta 22,0+27,50+22,0 m Hyödyllinen leveys 14,10 m Vinous 0

Lisätiedot

Hollontien kivisilta. Sillan määräluettelo. /Laihia Suunnitelman numero R15/1095/S3

Hollontien kivisilta. Sillan määräluettelo. /Laihia Suunnitelman numero R15/1095/S3 Sivu 1 (6) Hollontien kivisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1095/S3 Sillan määräluettelo Teräsbetoninen palkkisilta (Bp), 2-aukkoinen, ei jatkuva Jännemitta (m) Hyödyllinen leveys (m) 6,05 Vapaa-aukko

Lisätiedot

Infra-nimikkeistöjärjestelmä Jouko Kankainen Professori, Teknillinen korkeakoulu, rakentamistalouden laboratorio jouko.kankainen@hut.

Infra-nimikkeistöjärjestelmä Jouko Kankainen Professori, Teknillinen korkeakoulu, rakentamistalouden laboratorio jouko.kankainen@hut. Jouko Kankainen Professori, Teknillinen korkeakoulu, rakentamistalouden laboratorio jouko.kankainen@hut.fi Jani Kemppainen Tutkija, Teknillinen korkeakoulu, rakentamistalouden laboratorio jani.kemppainen@hut.fi

Lisätiedot

1832 Alkutäytöt Alkutäyttö sorasta m3rtr , kuljetuksen lisäkustannus (5-10 km), alkutäytöt

1832 Alkutäytöt Alkutäyttö sorasta m3rtr , kuljetuksen lisäkustannus (5-10 km), alkutäytöt KUSTANNUSARVIO NIMIKKEITTÄIN Projekti: Laskelma: Työnumero: Hankkeen tyyppi: Dokumentin luoja: 2 Konsultit > Ramboll Oy Karhunmäki_2017_alue_Juoksupolku_vesih uolto Investointi Lauri Jauhiainen Vastuuhenkilö:

Lisätiedot

YKSIKKÖHINTALUETTELO 26.1.2015

YKSIKKÖHINTALUETTELO 26.1.2015 YKSIKKÖHINTALUETTELO 26.1.2015 POLVIJÄRVEN KUNTA PITKÄSENLAHDENTIEN VESIHUOLTO 1. YLEISTÄ Rakennusaikana mahdollisesti tehtävät muutostyöt hinnoitellaan noudattaen jäljempänä mainittuja yksikköhintoja.

Lisätiedot

SEINÄJOEN KAUPUNKI ROVEKSEN POHJATUTKIMUS POHJATUTKIMUSSELOSTUS 10.8.2010

SEINÄJOEN KAUPUNKI ROVEKSEN POHJATUTKIMUS POHJATUTKIMUSSELOSTUS 10.8.2010 3136 SEINÄJOEN KAUPUNKI POHJATUTKIMUSSEOSTUS 10.8.2010 SUUNNITTEUTOIMISTO 3136 AUETEKNIIKKA OY TUTKIMUSSEOSTUS JP 10.8.2010 SISÄYSUETTEO 1 TEHTÄVÄ JA SUORITETUT TUTKIMUKSET... 1 2 TUTKIMUSTUOKSET... 1

Lisätiedot

TYÖSELOSTUS TYÖNUMERO:E27329 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI K1 HUHTOTIE/MUSTANLAMMENTIE K2 RUKANTIE 13.11.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY. Mäkelininkatu 17 A 90100 Oulu

TYÖSELOSTUS TYÖNUMERO:E27329 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI K1 HUHTOTIE/MUSTANLAMMENTIE K2 RUKANTIE 13.11.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY. Mäkelininkatu 17 A 90100 Oulu TYÖNUMERO:E27329 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI K1 HUHTOTIE/MUSTANLAMMENTIE K2 RUKANTIE SWECO YMPÄRISTÖ OY Mäkelininkatu 17 A 90100 Oulu S w e co Ympä r is t ö O y PL 88, 00521 Helsinki Mäkelininkatu 17 A, 90100

Lisätiedot

Built Environment Process Re-engineering PRE

Built Environment Process Re-engineering PRE Built Environment Process Re-engineering PRE AP2 Standardit ja rajapinnat 5.3.2012 InfraBIM -nimikkeistö (suunnittelu-, mittaus- ja tietomallinimikkeistö) 2 Built Environment Process Re-engineering PRE

Lisätiedot

Akkamäen risteyssilta Vt 13, Kokkola - Nuijamaa / Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19459. Sillan määräluettelo. KaS (Kaakkois-Suomi)

Akkamäen risteyssilta Vt 13, Kokkola - Nuijamaa / Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19459. Sillan määräluettelo. KaS (Kaakkois-Suomi) Sivu 1 (6) KaS (Kaakkois-Suomi) Akkamäen risteyssilta Vt 13, Kokkola - Nuijamaa / Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19459 Teräsbetoninen laattakehäsilta II (BlkII) Jännemitta (m) Hyödyllinen leveys

Lisätiedot

Tarjolla maansiirto-, sokkelineristys- ja putkitusurakka kokeneelle ja ammattitaitoiselle maansiirtourakoitsijalle Itä-Helsingissä.

Tarjolla maansiirto-, sokkelineristys- ja putkitusurakka kokeneelle ja ammattitaitoiselle maansiirtourakoitsijalle Itä-Helsingissä. MAANSIIRTOURAKKA Tarjolla maansiirto-, sokkelineristys- ja putkitusurakka kokeneelle ja ammattitaitoiselle maansiirtourakoitsijalle Itä-Helsingissä. Urakka koostuu seuraavista tehtävistä: 1. Pihan raivaus-

Lisätiedot

RAKENNUSLIIKE LAPTI OY KUOPION PORTTI

RAKENNUSLIIKE LAPTI OY KUOPION PORTTI RAKENNUSLIIKE LAPTI OY KUOPION PORTTI KOHTEEN ALUSTAVA RAKENNETTAVUUSSELVITYS 30.11.2016 Viite 1510030132 Versio 1 Hyväksynyt Tarkistanut Kirjoittanut J. Hirvonen Ramboll Kirjastokatu 4 70100 Kuopio Finland

Lisätiedot

Ylivieskan kaupunki Tekninen palvelukeskus PL 70 84101 YLIVIESKA TYÖSELOSTUS

Ylivieskan kaupunki Tekninen palvelukeskus PL 70 84101 YLIVIESKA TYÖSELOSTUS Ylivieskan kaupunki Tekninen palvelukeskus PL 70 84101 YLIVIESKA VIEMÄREIDEN SANEERAUS YLIVIESKA 2015-2016 2 (6) RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT Rakennushankkeen kuvaus Työ koostuu jätevesiviemärin sujutuksesta

Lisätiedot

1/15 Rikkilän maantien 14811 parantaminen välillä 7.11.2012 Simola-Ojala, Lappeenranta TYÖSELOSTUS

1/15 Rikkilän maantien 14811 parantaminen välillä 7.11.2012 Simola-Ojala, Lappeenranta TYÖSELOSTUS 1/15 RIKKILÄN MAANTIEN 14811 PARANTAMINEN VÄLILLÄ SIMOLA - OJALA, LAPPEENRANTA... 3 TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS... 3 A YLEINEN OSA... 3 A.1 YLEISTÄ RAKENNUSKOHTEESTA JA TYÖN SUORITUKSESTA... 3 A.1.2 Rakennustyö...

Lisätiedot

Tie- ja ratahankkeiden CAD-suunnitelmapiirustukset. Tasojako-ohje 13.3.2008

Tie- ja ratahankkeiden CAD-suunnitelmapiirustukset. Tasojako-ohje 13.3.2008 Tie- ja ratahankkeiden CAD-suunnitelmapiirustukset Tasojako-ohje 13.3.2008 Tie- ja ratahankkeiden CAD-suunnitelmapiirustukset Tasojako-ohje 13.3.2008 Suunnittelu- ja toteuttamisvaiheen ohjaus Tiehallinto

Lisätiedot

Perustukset ja pohjarakenteet. Lauri Salokangas

Perustukset ja pohjarakenteet. Lauri Salokangas Perustukset ja pohjarakenteet Lauri Salokangas 1. Pohja- ja maarakentamisen peruskäsitteitä Maamekaniikka maan mekaanisen käyttäytymisen mallintaminen laskennallisin keinoin; sisältää maaparametrien määrittämisen

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN ASEMAKAAVA- ALUEEN KUNNALLISTEKNII- KAN YLEISSUUNNITELMA

HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN ASEMAKAAVA- ALUEEN KUNNALLISTEKNII- KAN YLEISSUUNNITELMA Vastaanottaja Hollolan kunta Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä 6.11.2014 Viite 1510014712 HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN ASEMAKAAVA- ALUEEN KUNNALLISTEKNII- KAN YLEISSUUNNITELMA HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN

Lisätiedot

S302 KÄRJEN RS / Tiesuunnitelma VT6:n parantaminen/lappeenranta Suunnitelman numero S/t. Sillan kustannusarvio. KaS (Kaakkois-Suomi)

S302 KÄRJEN RS / Tiesuunnitelma VT6:n parantaminen/lappeenranta Suunnitelman numero S/t. Sillan kustannusarvio. KaS (Kaakkois-Suomi) Sivu 1 (5) KaS (Kaakkois-Suomi) S302 KÄRJEN RS / Tiesuunnitelma VT6:n parantaminen/lappeenranta Suunnitelman numero S/t Teräsbetoninen ulokelaattasilta (Bul) Jännemitta (m) (2.50)+18.00+(2.50) Hyödyllinen

Lisätiedot

101, +118.62 +113.20 / 5.42. 1 0 0 20 40 60 80 100 pk/0.2m

101, +118.62 +113.20 / 5.42. 1 0 0 20 40 60 80 100 pk/0.2m 101, +118.62 2.00 3.00 373 L 4.00 5.00 +113.20 / 5.42 333 L kn 1 0 0 20 40 60 80 100 pk/0.2m Number101 Method PAKL X 6989356.742 3 Y 28485661.384 3 Date 13.5.2013 2.00 102, +118.56 +116.31 / 2.25 286 L

Lisätiedot

Yleiset inframallivaatimukset YIV 2015

Yleiset inframallivaatimukset YIV 2015 Osa 5.3 Koekäyttöön ja pilotointiin 5.5.2015 1 (23) LIITE 1 Versiointisivu Dokumentin versiohistoria Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.9 21.4.2015 Petteri Palviainen pilotointia varten 2 (23) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Tarjouslomake / Yksikköhintaluettelo Lappeenrannan kaupungin katujen peruskorjaus ja saneerausura

Tarjouslomake / Yksikköhintaluettelo Lappeenrannan kaupungin katujen peruskorjaus ja saneerausura Tarjouslomake / Yksikköhintaluettelo Lappeenrannan kaupungin katujen peruskorjaus ja saneerausura Tarjouksen tekijän tulee antaa kaikki yksikköhinnat ilman arvonlisäveroa (alv.%) Kaikkiin alla mainittuihin

Lisätiedot

Reunakaiteiden suunnittelu- ja asennusohje

Reunakaiteiden suunnittelu- ja asennusohje Reunakaiteiden suunnittelu- ja asennusohje Reunakaide Ruukki W230 Reunakaide Ruukki W230/4, Ty3/51:2010 Reunakaide Ruukki W230/4, Ty3/51:2006 Sisältö Sovellusalue... 2 Asennus... 2 Kaiteiden käsittely...

Lisätiedot

Ohje Suodatinkankaiden vaatimukset esitetään luvussa 21120. Viitteet 21120 Suodatinkankaat, InfraRYL osa 1.

Ohje Suodatinkankaiden vaatimukset esitetään luvussa 21120. Viitteet 21120 Suodatinkankaat, InfraRYL osa 1. 1 21110 Suodatinkerrokset Suodatinkankaiden vaatimukset esitetään luvussa 21120. 21120 Suodatinkankaat, InfraRYL osa 1. 21110.1 Suodatinkerroksen materiaalit Tuotteen kelpoisuus osoitetaan ensisijaisesti

Lisätiedot

Työn nro. PL 120 30101 Forssa puh. 03 4243 100 www.foamit.fi. Päiväys. Lattianpäällyste huoneselostuksen mukaan

Työn nro. PL 120 30101 Forssa puh. 03 4243 100 www.foamit.fi. Päiväys. Lattianpäällyste huoneselostuksen mukaan MAANVARAINEN ALAPOHJA puh 03 4243 100 wwwfoamitfi AP 101 X Lattianpäällyste huoneselostuksen mukaan Tasoite tarvittaessa rakennusselostuksen mukaan 60 mm Teräsbetonilaatta, raudoitus betoniteräsverkolla

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta HEINIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta HEINIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912 FCG Finnish Consulting Group Oy Tammelan kunta HEINIJÄRVEN POHJAPATO Rakennussuunnitelma 30309-P11912 ENNAKKOKOPIO 10.6.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Rakennussuunnitelma I 10.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTEET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTEET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET Asfaltointi- ja tiemerkintätyöt (MALLIASIAKIRJA) 2(9) YLEISTÄ Nämä määrämittausperusteet noudattavat Infra 2015 Rakennusosa- ja hankenimikkeistöä ja Infraryl 2010 Osa 1 Väylät

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS RAKENNUSTAPASELOSTUS 25.1.2016 Oy Kyöstintie 29 84100 Ylivieska puhelin 08-420 009 faksi 08-420 060 2 D1 Olevat aluerakenteet D10 Oleva maaperä Rakennusalue on rakennettua

Lisätiedot

Liite 3, Lauttapaikan linjauksen siltavaihtoehdot; Riippusilta ja vinoköysisilta

Liite 3, Lauttapaikan linjauksen siltavaihtoehdot; Riippusilta ja vinoköysisilta Liite 3, Lauttapaikan linjauksen siltavaihtoehdot; Riippusilta ja vinoköysisilta 1. Yleispiirustus v. 1992, kaksipyloninen riippusilta 2. Yleispiirustus v. 1992, kolmipyloninen riippusilta 3. Luonnospiirustus,

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI JUUSTOMÄENTIEN PERUSPARNNUS. RAKEN- NUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS

HAAPAVEDEN KAUPUNKI JUUSTOMÄENTIEN PERUSPARNNUS. RAKEN- NUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS HAAPAVEDEN KAUPUNKI JUUSTOMÄENTIEN PERUSPARNNUS. RAKEN- NUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS Päivämäärä 29.5.2015 Laatija Tarkastaja Jussi Pajula Timo Ojanperä Kuvaus Perusparannuksen

Lisätiedot

GEOTEKNINEN RAKENNET- TAVUUSSELVITYS

GEOTEKNINEN RAKENNET- TAVUUSSELVITYS Vastaanottaja Kangasalan kunta Asiakirjatyyppi Rakennettavuusselvitys Päivämäärä Rev A 27.10.2015 GEOTEKNINEN RAKENNET- TAVUUSSELVITYS TARASTENJÄRVEN ASEMA- KAAVA-ALUE 740 KANGASALA TÄMÄ RAPORTTI KORVAA

Lisätiedot

INFRA RAKENNUSOSANIMIKKEISTÖ Luonnos: ver14.0_infra_rakennusosanimikkeistö

INFRA RAKENNUSOSANIMIKKEISTÖ Luonnos: ver14.0_infra_rakennusosanimikkeistö INFRA RAKENNUSOSANIMIKKEISTÖ Luonnos: ver14.0_infra_rakennusosanimikkeistö 1 Maa-, pohja- ja kalliorakenteet 11 Purettavat rakenteet ja rakennusosat (olevat rakenteet ja maapohja) 12 Pilaantuneet maat

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMISTO

KOKEMÄEN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMISTO KOKEMÄEN KAUPUNKI KÄRÄJÄTIEN PARANTAMINEN RAKENTAMALLA KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ rakentaminen kokonaisurakkana 14.6.2012 Työ n:o 9067 KOKEMÄEN KAUPUNKI 2(12) SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ... 4 TOIMINNAN JÄRJESTELYT

Lisätiedot

MUOVIPUTKIEN ASENNUS

MUOVIPUTKIEN ASENNUS MUOVIPUTKIEN ASENNUS Putkijaoston julkaisu no 36 TASKUOPAS Tässä taskuoppaassa esitetyt asennusohjeet noudattavat Suomen Rakennusinsinöörien liitto ry:n julkaisussa RIL 77-2005 Maahan ja veteen asennettavat

Lisätiedot

KANUNGIN ASEMAKAAVA-ALUE, HATTULA

KANUNGIN ASEMAKAAVA-ALUE, HATTULA KANUNGIN ASEMAKAAVA-ALUE, HATTULA Hattulan kunta Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYL 2006 mukaan TYÖSELITYS 2(11) YLEISTÄ 01 Tilaaja Hattulan kunta Tekninen yksikkö Tekninen johtaja Janne

Lisätiedot

Infra55-riskilista. Riittämätön aikataulu vaikeuttaa koko hankkeen onnistumista

Infra55-riskilista. Riittämätön aikataulu vaikeuttaa koko hankkeen onnistumista Infra55-riskilista Riittämätön aikataulu vaikeuttaa koko hankkeen onnistumista 1.Virheitä suunnittelussa tai epäselvät suunnitelmissa 2.Virheet mittalaitteistojen käytössä 3.Luiskien sortuminen 4.Maaperän

Lisätiedot

Pilaantuneen alueen kunnostusvaihtoehtojen vertailu, entinen Svärdfeltin ampumarata-alue

Pilaantuneen alueen kunnostusvaihtoehtojen vertailu, entinen Svärdfeltin ampumarata-alue FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Sipoon kunta Pilaantuneen alueen kunnostusvaihtoehtojen vertailu, entinen Svärdfeltin ampumarata-alue P19175P001 3.9.2014 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Päivämäärä 03.04.2014 PAPINKANKAAN KAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS

Päivämäärä 03.04.2014 PAPINKANKAAN KAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS Päivämäärä 03.04.2014 PAPINKANKAAN KAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS PAPINKANKAAN KAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS Päivämäärä 03.04.2014 Laatija Tarkastaja Iikka Hyvönen Jari Hirvonen SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ

Lisätiedot

Yleiset inframallivaatimukset YIV2014

Yleiset inframallivaatimukset YIV2014 Osa 5.3 Väylärakenteen toteumamallin vaatimukset ja -ohjeet 3.12.2014 Yleiset inframallivaatimukset YIV2014 1 (25) LIITE 1 Versiointisivu Dokumentin versiohistoria Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 3.12.2014

Lisätiedot

Uudet tietosisällöt infrarakentajille RT tietoväylässä. Koneyrittäjien Maarakennuspäivä. Sirpa Väisänen,

Uudet tietosisällöt infrarakentajille RT tietoväylässä. Koneyrittäjien Maarakennuspäivä. Sirpa Väisänen, Uudet tietosisällöt infrarakentajille RT tietoväylässä Koneyrittäjien Maarakennuspäivä Sirpa Väisänen, 7.4.2017 1 Rakennustiedon toiminta Rakennustietosäätiö RTS > Rakennusalan puolueeton vaikuttaja ja

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 RAKENNUSSELOSTUS

UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 RAKENNUSSELOSTUS UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 RAKENNUSSELOSTUS Leskinen Petri vs. Tekninen johtaja, Tekniset palvelut Laitilantie 5, 91600 Utajärvi 050 387 1973

Lisätiedot

Multimäki II rakennettavuusselvitys

Multimäki II rakennettavuusselvitys Multimäki II rakennettavuusselvitys ERILLISLIITE 2 1 / 27 12.8.2014 1 (8) Multimäki II rakennettavuusselvitys TIE21218 Joensuun kaupunki SUUNNITTELUKOHDE Teemu Tapaninen 12.8.2014 Multimäki II rakennettavuusselvitys

Lisätiedot

Lopputäytön materiaali tai siinä olevat aineet eivät saa vahingoittaa putkia tai kaapeleita eikä niiden

Lopputäytön materiaali tai siinä olevat aineet eivät saa vahingoittaa putkia tai kaapeleita eikä niiden InfraRYL, Päivitys 6.4.2017 / KM 1 18330 Lopputäytöt Tässä luvussa käsitellään ensisijaisesti liikennöitäville alueille rakennettavien johto- ja putkikaivantojen lopputäyttöjä. Vaatimuksia voidaan soveltaa

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912 FCG Finnish Consulting Group Oy Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO Rakennussuunnitelma 30309-P11912 ENNAKKOKOPIO 10.6.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Rakennussuunnitelma I 10.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

R1-2 Hankekohtainen työselostus

R1-2 Hankekohtainen työselostus R1-2 Hankekohtainen työselostus Vt 13 Mustolan n rakentaminen tiejärjestelyineen, Lappeenranta, Rakennussuunnitelma Liikennevirasto 29.04.2011 Mustolan Hankekohtainen työselostus 2 (27) Sisältö Rakennushankkeen

Lisätiedot

Sillan kustannusarvio

Sillan kustannusarvio Sillan kustannusarvio Sillan kustannusarvio Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2008 Kansikuva: Vihantasalmen silta Mäntyharjussa / Heikki Heiniö Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/sillat)

Lisätiedot

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTEET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTEET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET VIHDIN KUNNAN PÄÄLLYSTYSURAKKA 2016-2018 (+MAHD. OPTIO V. 2019) HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET Asfaltointi- ja tiemerkintätyöt 30.6.2016 2(9) Yleistä Nämä määrämittausperusteet noudattavat Infra 2015 Rakennusosa-

Lisätiedot

YKSIKKÖHINTALUETTELO 16X JANAKKALAN VESI. Pahamyllyntien viemärisaneeraus

YKSIKKÖHINTALUETTELO 16X JANAKKALAN VESI. Pahamyllyntien viemärisaneeraus YKSIKKÖHINTALUETTELO 16X188095.007 10.12.2016 JANAKKALAN VESI Pahamyllyntien viemärisaneeraus 2 Pöyry Finland Oy PL 50 (Jaakonkatu 3) FI-01621 Vantaa Finland Kotipaikka Vantaa Y-tunnus 0625905-6 Puh. +358

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI

ORIMATTILAN KAUPUNKI ORIMATTILAN KAUPUNKI AROLANTIEN LOPPUOSAN, ILVEKSENTIEN, MÄYRÄNKUJAN, KANKAANMÄENTIEN, PIKKUKETUNKUJAN JA PEURANPOLUN KATUJEN JA VESIHUOLLON RAKENTAMINEN SEKÄ TUOMISEN ALUEEN VESIHUOLTOLINJOJEN RAKENTAMINEN

Lisätiedot

Kuorevirran liikunta-alue: uimahallin pysäköintialueen parantaminen, Kiuruvesi Rakennussuunnitelma

Kuorevirran liikunta-alue: uimahallin pysäköintialueen parantaminen, Kiuruvesi Rakennussuunnitelma parantaminen, Kiuruvesi Rakennussuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO 30.4.2012 1. YHTEISET ASIAKIRJAT Rakennussuunnitelman sisällysluettelo 30.4.2012 Hankekohtainen työselostus 30.4.2012 Määräluettelo 30.4.2012

Lisätiedot

LIEDON KUNTA TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT LIITE URAKKATARJOUKSEEN: Nenämäki 6

LIEDON KUNTA TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT LIITE URAKKATARJOUKSEEN: Nenämäki 6 LIEDON KUNTA TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT LIITE URAKKATARJOUKSEEN: Nenämäki 6 MUUTOS- JA LISÄTÖIDEN 20.11.2014 Lisä-, muutos- ja kokonaisurakkahintaan sisältymättömien töiden varalta ilmoitetaan seuraavat

Lisätiedot

Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3401/09

Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3401/09 VIHDIN KUNTA Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 3401/09 Sisällys: Pohjatutkimuslausunto Pohjatutkimusmerkinnät Pohjatutkimuskartta 3401/09/1 1:3000 Leikkaus A-A

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI. Kauniaistentien levennys. Maanrakennustöiden työselostus. Työ: E25632.28. Turku 19.2.2013

KAUNIAISTEN KAUPUNKI. Kauniaistentien levennys. Maanrakennustöiden työselostus. Työ: E25632.28. Turku 19.2.2013 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Kauniaistentien levennys InfraRYL 2006 Työ: E25632.28 Turku 19.2.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot: Turku,

Lisätiedot

TYÖSELOSTUS. Ähtärin kaupunki MOKSUNNIEMEN LP-ALUE

TYÖSELOSTUS. Ähtärin kaupunki MOKSUNNIEMEN LP-ALUE TYÖSELOSTUS 7693 Ähtärin kaupunki MOKSUNNIEMEN LP-ALUE 7.8.2017 MOKSUNNIEMEN LP-ALUE 7693 SISÄLLYSLUETTELO 1. ESITYÖT... 3 1.1. Yleiset työselitykset... 3 1.2. Asetuksia ja määräyksiä... 3 2. KUIVATUSTYÖT...

Lisätiedot

PRE/inframallin vaatimukset ja -ohjeet

PRE/inframallin vaatimukset ja -ohjeet Osa 11.3 Väylärakenteen toteumamallin vaatimukset ja -ohjeet 30.4.2014 1 (31) LIITE 1 Versiointisivu Dokumentin versiohistoria Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 30.4.2014 Petteri Palviainen Ohjeen ensimmäinen

Lisätiedot

LIIKEKUJA-SAIRAALATIE-VARTIOTIE RISTEYS TYÖSELOSTUS

LIIKEKUJA-SAIRAALATIE-VARTIOTIE RISTEYS TYÖSELOSTUS LIIKEKUJA-SAIRAALATIE-VARTIOTIE RISTEYS TYÖSELOSTUS 20.4.2017 SISÄLLYSLUETTELO 0 YLEISTÄ... 2 0.1 Rakennushankkeen kuvaus... 2 10000 MAA-, POHJA JA KALLIORAKENTEET... 2 11300 Poistettavat, siirrettävät

Lisätiedot