INFRA MÄÄRÄMITTAUSOHJE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "INFRA MÄÄRÄMITTAUSOHJE"

Transkriptio

1 RTS 05:36 INFRA MÄÄRÄMITTAUSOHJE Luonnos: ver4.18_infra_määrämittausohje

2 Sisällysluettelo: 1 Maa-, pohja- ja kalliorakenteet Olevat ja poistettavat rakenteet ja rakennusosat Pilaantuneet maat ja rakenteet Perustusrakenteet Pohjarakenteet Kallion tiivistys- ja lujitusrakenteet Maaleikkaukset ja -kaivannot Kallioleikkaukset, -kaivannot ja -tunnelit Penkereet ja täytöt Päällys- ja pintarakenteet Päällysrakenteen alaosat Päällysrakenteen yläosat Reunatuet, kourut, portaat ja tukimuurit Kasvillisuusrakenteet Ratojen päällysrakenteet Eroosiosuojaukset Järjestelmät Vesihuollon järjestelmät Turvallisuus- ja suojarakenteet Opastus- ja ohjausjärjestelmät (asennukset) Sähkö- ja konetekniset järjestelmät Telejärjestelmät Lämmön- ja kaasunsiirtojärjestelmät Erilliset järjestelmät Palvelujärjestelmät (käytetään tapauskohtaisen harkinnan mukaan, vaihtoehto 4.ryhmä) Sillat ja muut rakennustekniset rakennusosat Sillat Ympäristörakenteet Terminaalirakenteet Pato- ja sulkurakenteet Mastot Maanalaisten tilojen betonirakenteet Merenkulun turvarakenteet ja allasrakenteet Muut rakennusosat (Talo2000 mukaisesti) Läjitysaltaat (ylivuotojärjestelyt) Hankepalvelut Rakennuttamis- ja suunnittelupalvelut Rakentamispalvelut Yrityspalvelut Maa-alueet ja toimintainvestoinnit Maa-alue Toimintainvestoinnit Rahoitus, markkinointi ja varaukset(luonnoksessa Talo2000 pohjalta, ei infraan sovellettu) Hankerahoitus Markkinointi Varaukset Hoito- ja ylläpitopalvelut Talvihoito /156

3 82 Kesähoito Puhtaanapito Liikenteenohjaus Varusteet, laitteet ja rakenteet Viheralueiden hoito ja kunnossapito Ulkovalaistus Väylänhoito (vesiväylien ylläpito) Kanavien hoito ja kunnossapito Muut jätä tämä rivi tyhjäksi!!! kommentit: viittaukset tehty kolminumeroisille tasoille saakka. voiko tuotanto-osia olla alemmilla kuin 2-numeroisilla tasoilla?? tulisivatko viittaukset muihin nimikkeisiin olla sisältö -tason alla? 1 Maa-, pohja- ja kalliorakenteet Sisällys 11 Olevat ja poistettavat rakenteet ja rakennusosat 12 Pilaantuneet maat ja rakenteet 13 Perustusrakenteet 14 Pohjarakenteet 15 Kallion tiivistys- ja lujitusrakenteet 16 Maaleikkaukset ja -kaivannot 17 Kallioleikkaukset, -kaivannot ja -tunnelit 18 Penkereet ja täytöt 11 Olevat ja poistettavat rakenteet ja rakennusosat Tuotanto-osat TU1 Poisto TU2 Siirto TU3 Suojaus tn/kpl/m 2 tr tn/kpl/m 2 tr tn/kpl/m 2 tr 3/156

4 111 Rakennusalueella oleva luonnontilainen maa ja kallio Rakennusalueella oleva luonnontilainen maa ja kallio on suunnitelmissa osoitetulla rakennusalueella oleva, työnaikaisten väylien alusrakenteena, varastoitavien rakennusmateriaalien ja -tuotteiden sijoituskohteena tai muussa vastaavassa käyttötarkoituksessa toimiva alue, johon ei suoraan kohdisteta rakentamista edistäviä toimenpiteitä. Nimikkeeseen ei kuulu työsuoritteita ja materiaaleja. Nimikkeeseen kuuluu rakennusalueella oleva maa-, kallio- ja kiviaines. Yksikkö Nimike Mittausohje m 2 tr 113 Poistettavat pintamaat. 114 Poistettavat ja siirrettävät maa- ja pengerrakenteet. (Työnaikaisten väylien purkaminen) 16 Maaleikkaukset ja -kaivannot. (Luonnontilaisen maan kaivu) 17 Kallioleikkaukset, -kaivannot ja -tunnelit. (Luonnontilaisen kallion louhinta ja kaivu) 112 Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat puut ja kasvillisuus Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat puut ja kasvillisuus ovat suunnitelmissa osoitetulla rakennusalueella olevia hyötypuita, pienpuustoa, pensaita, kasveja, istutuksia tms., joiden poistaminen, siirtäminen tai suojaaminen on tavallisesti välttämätöntä seuraavien työvaiheiden aloitus- ja jatkamisedellytysten turvaamiseksi. Nimikkeeseen kuuluvat työsuorite- ja materiaalihankinnat, materiaalitoimitukset työmaalle, rakennusosan poistaminen, siirtäminen tai suojaaminen sekä jätteiden ja sivutuotteiden käsittely. Lisäksi nimikkeeseen kuuluvat kasvillisuuden uudelleenistutuksen edellyttämä hoito, suojausrakenteiden purku työn jälkeen ja säilytettäväksi määrättyjen puiden ja pensaiden työnaikainen kastelu. Yksikkö Nimike Mittausohje m 3 ktr (k-m 3 ) mm hyötypuun paksuus 1,5 m korkeudella Hyötypuun kiintotilavuus mitataan metsätöiden mittausnormien mukaan pysty- tai pinomittauksena. 4/156

5 kpl mm hyötypuun paksuus 1,5 m korkeudella m 2 tr 1122 mtr 1122 Hyötypuiden lukumäärä määritetään maastokatselmuksessa, mikäli lukumäärä ei käy ilmi suunnitelmista. 24 Kasvillisuusrakenteet. (Puiden ja kasvillisuuden istutus) 1121 Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat hyötypuut k-m 3, kpl Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat hyötypuut ovat suunnitelmissa osoitetulla rakennusalueella olevia, 1,5 m:n korkeudelta 75 mm paksuja puita. ja mittausperusteet on esitetty kohdassa Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat pienkasvit m 2 tr, mtr Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat pienkasvit ovat suunnitelmissa osoitetulla rakennusalueella olevia, 1,5 m:n korkeudelta < 75 mm paksuja puita, pensaita tms.. ja mittausperusteet on esitetty kohdassa Muut poistettavat, siirrettävät ja suojattavat puut ja kasvillisuus 113 Poistettavat pintamaat Poistettava pintamaa on suunnitelmissa osoitetulla rakennusalueella oleva, 1,5 m:n korkeudelta 75 mm paksujen poistettujen hyötypuiden kannoista, 1 m 3 kivistä sekä mättäistä ja humuspitoisesta maasta koostuva maan pintakerros, jonka teoreettinen poistosyvyys on 0,20 m ellei suunnitelmissa toisin mainita. Nimikkeeseen kuuluvat työsuoritehankinnat, rakennusosan poistaminen, siirtäminen tai suojaaminen sekä jätteiden ja sivutuotteiden käsittely. Lisäksi nimikkeeseen kuuluvat mahdollinen raivausjätteiden polttaminen ja työn yhteydessä tehtävä lumen poisto poistettavan pintamaan päältä. Yksikkö Nimike Mittausohje 5/156

6 m 2 tr 0,20 m pintamaan poiston teoreettinen poistosyvyys 1,0 m kallioleikkauksen päälle tehtävän pintamaan poiston teoreettinen ulottuma kallioleikkauksen ulkopuolelle 16 Maaleikkaukset ja -kaivannot. (Konetyönä tehtävä louhittavan kallionpinnan puhdistus) 17 Kallioleikkaukset, -kaivannot ja -tunnelit. (Käsityönä tehtävä louhittavan kallionpinnan puhdistus) Kuva 1. Poistettavat pintamaat maaleikkauksen yhteydessä. 114 Poistettavat ja siirrettävät maa- ja pengerrakenteet Poistettavat ja siirrettävät maa- ja pengerrakenteet ovat suunnitelmissa osoitetulla rakennusalueella olevia silta-, rata-, tai tiepenkereitä, tulvapatoja sekä rakennekerroksia, esikuormitusrakenteita ja työnaikaisia väyliä, joiden poistaminen tai siirtäminen tulee kysymykseen niiden rakennusaikaisen käyttötarkoituksen vuoksi tai maisemanhoidollisten syiden perusteella. 6/156

7 Nimikkeeseen kuuluvat työsuoritehankinnat, rakennusosan poistaminen, siirtäminen tai suojaaminen sekä jätteiden ja sivutuotteiden käsittely. Yksikkö Nimike Mittausohje m 3 ktr 1141 m 3 rtr 1142 siirtyvän ylipenkereen tilavuus m 2 tr 1143 Mikäli pengerrys edellytetään tehtäväksi ns. siirtyvänä ylipenkereenä, siirtyvän ylipenkereen tilavuus lasketaan kertomalla ylipenkereen poikkileikkaus sen matkan pituudella, jolla ylipengertä käytetään. Penkereen yläpintana käytetään painuma-ajan jälkeen mitattua penkereen yläpinnan tasoa. 112 Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat puut ja kasvillisuus. 121 Poistettavat pilaantuneet maat ja rakenteet. 141 Vahvistetut maapohjat. (Esikuormitusrakenteen tekeminen) Kuva Poistettavat ja siirrettävät esikuormitusrakenteet (ylipenkereet). a) Poikkileikkaus ylipenkereestä. 7/156

8 b) Siirtyvän ylipenkereen pituusleikkaus Poistettavat ja siirrettävät rakennekerrokset ja penkereet 8/156 m 3 ktr Poistettavat ja siirrettävät rakennekerrokset ja penkereet ovat suunnitelmissa osoitetulla rakennusalueella olevia, teitä, patoja tms. varten tehtyjä rakennekerroksia ja penkereitä. ja mittausperusteet on esitetty kohdassa Poistettavat ja siirrettävät esikuormitusrakenteet (ylipenkereet) m 3 rtr Poistettavat ja siirrettävät ylipenkereet ovat suunnitelmissa osoitetulla rakennusalueella olevia, pintamaan tiivistämiseksi tehtyjä esikuormitusrakenteita. ja mittausperusteet on esitetty kohdassa Poistettavat ja siirrettävät työnaikaiset väylät m 2 tr Poistettavat ja siirrettävät työnaikaiset väylät ovat suunnitelmissa osoitetulla rakennusalueella olevia, rakentamisen aikaiseen liikennöintiin tarkoitettuja väyliä. ja mittausperusteet on esitetty kohdassa Muut poistettavat ja siirrettävät maa- ja pengerrakenteet 115 Poistettavat päällysrakenteet Poistettavat päällysrakenteet ovat suunnitelmissa osoitetulla rakennusalueella olevia, käytöstä poistettavien teiden, pysäköintialueiden ja muiden liikennealueiden päällysrakenteita sekä rautatien kiskorakenteita, joiden poistaminen tulee kysymykseen, kun tie, rata tai muu vastaava liikennealue poistetaan pysyvästi käytöstä. Nimikkeeseen kuuluvat työsuorite- ja materiaalihankinnat, materiaalitoimitukset työmaalle, rakennusosan poistaminen, siirtäminen tai suojaaminen sekä jätteiden ja sivutuotteiden käsittely. Lisäksi nimikkeeseen kuuluvat jyrsityn pinnan harjaus ja pölyn poisto sekä vanhan asfalttipäällysteen reunan viimeistely. Yksikkö Nimike Mittausohje m 2 tr 1151 < 1 m 2 vähäisten levennysten ja pyöristysten pinta-ala Tonttiliittymiä ja kaivonkansia tms. < 1 m 2 vähäisiä le-

9 vennyksiä ja pyöristyksiä ei oteta huomioon määrälaskennassa. mtr (rd-m) Penkereet ja täytöt. (Mikäli suunnitelmissa ei ole määrätty pengertä poistettavaksi vaan vanhaa pengertä käytetään maanottopaikkana) 118 Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat sillat ja muut rakennustekniset rakennusosat. 21 Päällysrakenteen alaosat. (Pengermateriaalien vaihto, penkereiden madallus sekä tonttiliittymien yms. poisto tien kunnossapitotarkoituksessa) 22 Päällysrakenteen yläosat. (Asfalttipäällysteisten teiden kunnostustoimenpiteisiin liittyvät jyrsinnät) (Pengermateriaalien vaihto, penkereiden madallus sekä tonttiliittymien yms. poisto tien kunnossapitotarkoituksessa) 25 Ratojen päällysrakenteet. (Raiderakenteiden poisto radan kunnossapitotarkoituksessa) 1151 Poistettavat päällysterakenteet m 2 tr Poistettavat päällysterakenteet ovat suunnitelmissa osoitetulla rakennusalueella olevia, pysyvästi käytöstä poistettavien teiden tms. liikennealueiden päällysterakenteita. ja mittausperusteet on esitetty kohdassa Poistettavat kiskorakenteet rd-m Poistettavat kiskorakenteet ovat suunnitelmissa osoitetulla rakennusalueella olevia, pysyvästi käytöstä poistettavien rautateiden kiskorakenteita. ja mittausperusteet on esitetty kohdassa Muut poistettavat päällysrakenteet 116 Poistettavat avo-ojat ja kaivannot 9/156

10 Poistettavat avo-ojat ja kaivannot ovat suunnitelmissa osoitetulla rakennusalueella olevia, poistettavia avo-ojia ja kaivantoja, joiden poistamisella ja siirtämisellä tarkoitetaan yksinomaan vanhan kaivannon tai avo-ojan täyttämistä sopivalla täyttömateriaalilla. Nimikkeeseen kuuluvat työsuorite- ja materiaalihankinnat, materiaalitoimitukset työmaalle ja rakennusosan poistaminen, siirtäminen tai suojaaminen. Yksikkö Nimike Mittausohje m 3 rtr m 3 ktr mtr Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat rakenteet ja järjestelmät. (Putki- ja kaapelirakenteet) 184 Kaivantojen täytöt Poistettavat ja siirrettävät avo-ojat m 3 rtr, m 3 ktr, mtr Poistettavat ja siirrettävät avo-ojat ovat suunnitelmissa osoitetulla rakennusalueella olevia avo-ojia. ja mittausperusteet on esitetty kohdassa Poistettavat ja siirrettävät kaivannot m 3 rtr, m 3 ktr Poistettavilla ja siirrettävät kaivannot ovat suunnitelmissa osoitetulla rakennusalueella olevia kaivantoja. ja mittausperusteet on esitetty kohdassa Muut poistettavat avo-ojat ja kaivannot 117 Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat rakennukset ja rakennelmat 10/156

11 Poistettavat siirrettävät ja suojattavat rakennukset ja rakennelmat ovat suunnitelmissa osoitetulla rakennusalueella olevia, asuin-, loma-, liike- ja teollisuusrakennuksia sekä muita kiinteiksi ja paikallaan pysyviksi tarkoitettuja maanpäällisiä rakennuksia sekä varastointi- ja huoltotarkoituksiin ja tilapäiseen oleskeluun tarkoitettuja katoksia, kioskeja ja vajoja sekä suurehkoja laitureita, aallonmurtajia, kanavia tms. rakennelmia. Nimikkeeseen kuuluvat työsuorite- ja materiaalihankinnat, materiaalitoimitukset työmaalle, rakennusosan poistaminen, siirtäminen tai suojaaminen sekä jätteiden ja sivutuotteiden käsittely. Lisäksi nimikkeeseen kuuluvat perustusten tuenta ja muut vastaavat työnaikaiset suojaustoimenpiteet sekä alueen täyttö-, tiivistys- ja siistimistyöt. Yksikkö Nimike Mittausohje kpl 118 Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat sillat ja muut rakennustekniset rakennusosat. 119 Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat rakenteet ja järjestelmät. (Rakennuksiin ja rakenteisiin läheisesti kuuluvien putki- ja kaapelirakenteiden poistaminen) 118 Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat sillat ja muut rakennustekniset rakennusosat Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat sillat ja muut rakennustekniset rakennusosat ovat suunnitelmissa osoitetulla rakennusalueella olevia, siltoja ja puusta, betonista, teräksestä tms. valmistettavia siltoihin kuuluvia rakennusteknisiä rakennusosia, kuten perustuksia, maa- ja välitukia ja muita vastaavia insinöörirakenteita sekä siltoihin kiinteästi kuuluvia varusteita ja laitteita. Nimikkeeseen kuuluvat työsuorite- ja materiaalihankinnat, materiaalitoimitukset työmaalle, rakennusosan poistaminen, siirtäminen sekä jätteiden ja sivutuotteiden käsittely. Lisäksi nimikkeeseen kuuluvat alueen täyttö-, tiivistys- ja siistimistyöt sekä siirrettävien rakennusten uudelleenpystytys. Yksikkö Nimike Mittausohje kpl 41 Sillat. (Sillan rakentaminen) 119 Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat rakenteet ja järjestelmät 11/156

12 Poistettavat siirrettävät ja suojattavat rakenteet ja järjestelmät ovat suunnitelmissa osoitetulla rakennusalueella olevia putki-, kaapeli- ja sähkörakenteita, pysyviä tukirakenteita sekä turvalaite- ja ohjausjärjestelmiä ja käytöstä poistettavia kalliotiloja. Nimikkeeseen kuuluvat työsuorite- ja materiaalihankinnat, materiaalitoimitukset työmaalle, rakennusosan poistaminen, siirtäminen tai suojaaminen sekä jätteiden ja sivutuotteiden käsittely. Lisäksi nimikkeeseen kuuluvat uuden kaivannon pohjan tasaus, mahdollinen arinarakenteen tekeminen sekä vanhan ja uuden kaivannon tukeminen ja täyttö. Yksikkö Nimike Mittausohje mtr putki- ja kaapelirakenteen pituus Putki- tai kaapelirakenteen pituus mitataan kaivon keskeltä kaivon keskelle tai laskuaukon päähän. Pituus mitataan yksinkertaisena, vaikka kaivannossa on useita putki- tai kaapelirakenteita. Mikäli samasta kaivannosta siirretään putki- tai kaapelirakenteita kahteen tai useampaan paikkaan, mitataan kukin putki- tai kaapelirakenne erikseen. kpl tukirakenteiden mitat Kaivantoa risteävien putki- tai kaapelirakenteiden tukirakenteet mitataan käyttäen kaivannon teoreettisia mittoja ja luiskakaltevuuksia. 3 Järjestelmät. (Rakenteiden ja järjestelmien rakentaminen) 1191 Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat putkirakenteet mtr Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat putkirakenteet ovat suunnitelmissa osoitetulla rakennusalueella olevia putkirakenteita. ja mittausperusteet on esitetty kohdassa Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat kaapelirakenteet mtr ja mittausperusteet on esitetty kohdassa Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat pysyvät tukirakenteet mtr 12/156

13 Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat pysyvät tukirakenteet ovat suunnitelmissa osoitetulla rakennusalueella olevia pysyviä tukirakenteita ja mittausperusteet on esitetty kohdassa Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat sähkörakenteet kpl Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat sähkörakenteet ovat suunnitelmissa osoitetulla rakennusalueella olevia sähkörakenteita. ja mittausperusteet on esitetty kohdassa Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat turvalaiterakenteet Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat turvalaiterakenteet ovat suunnitelmissa osoitetulla rakennusalueella olevia turvalaiterakenteita. ja mittausperusteet on esitetty kohdassa Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat ohjausjärjestelmät kpl Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat ohjausjärjestelmät ovat suunnitelmissa osoitetulla rakennusalueella olevia ohjausjärjestelmiä. ja mittausperusteet on esitetty kohdassa Käytöstä poistettavat kalliotilat kpl Käytöstä poistettavat kalliotilat ovat suunnitelmissa osoitetulla rakennusalueella olevia, pysyvästi käytöstä poistettavia kalliotiloja. ja mittausperusteet on esitetty kohdassa Muut poistettavat, siirrettävät ja suojattavat rakenteet ja järjestelmät 12 Pilaantuneet maat ja rakenteet Tuotanto-osat kpl 13/156

14 TU1 Märkäerotus TU2 Huokostus TU3 Biologinen käsittely TU4 Pilaantuneen maan kaivu m 3 ktr m 3 ktr m 3 ktr m 3 ktr 121 Poistettavat pilaantuneet maat ja rakenteet Poistettavat pilaantuneet maat ja rakenteet ovat ympäristölle tai terveydelle haittaa tai vaaraa aiheuttavia maa-alueita, jotka vaaran tai haitan poistamiseksi käsitellään fysikaalisin, kemiallisin tai biologisin menetelmin sekä mahdollisesti loppusijoitetaan käsittelyn jälkeen. Nimikkeeseen kuuluvat työsuorite- ja materiaalihankinnat, materiaalitoimitukset työmaalle, rakennusosan tekeminen sekä jätteiden ja sivutuotteiden käsittely. Lisäksi nimikkeeseen kuuluvat kallionpinnan puhdistus konetyönä, kaivannon työnaikainen kuivana pito sekä urakka-asiakirjoissa poistettaviksi määrättyjen 1 m 3 :n kivien rikkominen. Yksikkö Nimike Mittausohje m 3 itd tn Kapselointirakenteet. 162 Maakaivannot. 181 Maapenkereet ja -padot. (Massanvaihdon täyttö) 1211 Poistettavat ja käsiteltävät pilaantuneet maat ja rakenteet m 3 itd, tn Poistettavat ja käsiteltävät pilaantuneet maat ja rakenteet ovat ympäristölle tai terveydelle haittaa tai vaaraa aiheuttavia, puhdistuskäsittelyä vaativia maa-alueita tai rakenteita, jotka eivät puhdistuksen jälkeen vaadi erityistä loppusijoitusta. ja mittausperusteet on esitetty kohdassa Poistettavat, käsiteltävät ja loppusijoitettavat pilaantuneet maat ja rakenteet m 3 itd, tn 14/156

15 Poistettavat, käsiteltävät ja loppusijoitettavat pilaantuneet maat ja rakenteet ovat ympäristölle tai terveydelle haittaa tai vaaraa aiheuttavia, puhdistuskäsittelyä vaativia maa-alueita tai rakenteita, jotka käsittelyn jälkeen loppusijoitetaan. ja mittausperusteet on esitetty kohdassa Muut poistettavat pilaantuneet maat ja rakenteet 122 Kapselointirakenteet Kapselointirakenteet ovat tiivistysrakenteita, joiden avulla pyritään estämään pilaantuneiden maa-ainesten sisältämien haitallisten aineiden kulkeutuminen maaperässä ja siirtyminen ympäristöön. Kapselointirakenteilla pilaantunut maa-aines eristetään ympäristöstään täysin tai osittain injektoimalla maata tai asentamalla maahan eristävä kalvorakenne siten, että maaperään muodostuu tiiviitä seinämiä tai eristyskerroksia. Nimikkeeseen kuuluvat työsuorite- ja materiaalihankinnat, materiaalitoimitukset työmaalle ja rakennusosan tekeminen. Yksikkö Nimike Mittausohje m 3 itd m 2 td Poistettavat pilaantuneet maat ja rakenteet. 141 Vahvistetut maapohjat. (Pohjamaan tiiveyden parantaminen injektoimalla) 162 Maakaivannot Kokokapselointirakenteet m 3 itd, m 2 td Kokokapselointirakenteet ovat pinta- ja pohjaeristysrakenteita, joiden avulla estetään sadevesien imeytyminen maa-ainekseen ja maa-aineksessa syntyvien suotovesien kulkeutuminen maaperään tai pohjaveteen. ja mittausperusteet on esitetty kohdassa Osakapselointirakenteet m 3 itd, m 2 td 15/156

16 Osakapselointirakenteet ovat pintaeristysrakenteita, joiden avulla pyritään ensisijaisesti estämään sadevesien imeytyminen pilaantuneeseen maaperään ja haitallisten aineiden huuhtoutuminen imeytyneeseen sadeveteen. ja mittausperusteet on esitetty kohdassa Muut kapselointirakenteet 13 Perustusrakenteet Tuotanto-osat TU1 Muottityö m 2 TU2 Betonointi b-m 3 TU3 Raudoitus tn TU4 Muotin purkutyö m 2 TU5 Elementtityö kpl TU6 Puutyö 131 Anturaperustukset Anturaperustukset ovat perustusrakenteita, joiden tarkoitus on välittää niiden päälle rakennettavien rakenteiden ja rakennusosien seinä- tai pilarikuormitukset laajemmalle alueelle kantavaan maapohjaan siten, että varmuus maapohjan murtumista vastaan on riittävä ja että perustusten painumat ja painumaerot pysyvät perustettavan rakenteen sietämissä rajoissa. Nimikkeeseen kuuluvat työsuorite- ja materiaalihankinnat, materiaalitoimitukset työmaalle ja rakennusosan tekeminen. Lisäksi nimikkeeseen kuuluvat käsityönä tehtävä anturan alustan loppukaivu, mahdollinen tasaus ja täyttö sekä anturan ja peruspilarin tai perusmuurin kiinnitys raudoittamalla, kun on kysymys työmaalla valmistettavasta anturaperustuksesta. Yksikkö Nimike Mittausohje m 3 rtr vähäinen anturan tilavuuden muutos Määrälaskennassa ei oteta huomioon sallittujen toleranssien rajoissa pysyvän vähäisen ylimääräisen kaivusyvyyden aiheuttamaa anturan tilavuuden kasvua. 162 Maakaivannot. 172 Kalliokaivannot. 184 Kaivantojen täytöt. 16/156

17 411 Perustukset (Nimi vaihdettava). 132 Laattaperustukset Laattaperustukset ovat perustusrakenteita, joiden tarkoitus on välittää niiden päälle rakennettavien rakenteiden ja rakennusosien kuormitukset taipuisan laattarakenteen välityksellä laajemmalle alueelle kantavaan maapohjaan siten, että varmuus maapohjan murtumista vastaan on riittävä ja että painumat ja laattarakenteen taipumat pysyvät perustettavan rakenteen sietämissä rajoissa. Nimikkeeseen kuuluvat työsuorite- ja materiaalihankinnat, materiaalitoimitukset työmaalle ja rakennusosan tekeminen. Lisäksi nimikkeeseen kuuluvat käsityönä tehtävä alustan loppukaivu, liikuntasauman tekeminen, kaivannon täyttäminen laatan yläpinnan tasolle sekä laattarakenteen vahvistaminen sen ylä- ja alapintaan tehtävillä raudoituksilla, kun on kysymys työmaalla valettavasta laattaperustuksesta. Yksikkö Nimike Mittausohje m 2 tr m 3 rtr vähäinen laatan tilavuuden muutos Määrälaskennassa ei oteta huomioon sallittujen toleranssien rajoissa pysyvän vähäisen ylimääräisen kaivusyvyyden aiheuttamaa laatan tilavuuden kasvua. 133 Paaluperustukset. (Paalujen varaan valettu paalulaattarakenne) 162 Maakaivannot. (Laattaperustuksia varten tehtävät kaivannot) 184 Kaivantojen täytöt. 133 Paaluperustukset Paaluperustukset ovat rakenteita, joiden avulla paalut ja niiden päälle rakennettavat rakenteet ja rakennusosat perustetaan kitkamaan tai syvemmällä sijaitsevan kantavan maapohjan tai kallion varaan, kun perustaminen maanvaraisesti ei rakenteiden kuormitusten aiheuttamien painumien, siirtymien, kiertymien tai maapohjan murtumien, riittämättömän vakavuuden tai jonkin muun syyn vuoksi ole mahdollista. Nimikkeeseen kuuluvat työsuorite- ja materiaalihankinnat, materiaalitoimitukset työmaalle ja rakennusosan tekeminen. Lisäksi nimikkeeseen kuuluvat elementtirakenteisten paaluhattujen hankinta ja asennus, valupohjien kuivana pito ja vahvistaminen, muotit, muottityöt, koepaalutus, paalujen jatkaminen, katkaiseminen, kyllästäminen, kuoriminen, paalu- 17/156

18 tustyön aikana suoritettavat mittaukset sekä, kun on kysymys valettavasta paaluperustusrakenteesta, täyttötyöt paaluhattujen yläpinnan tasolle. Yksikkö Nimike Mittausohje mtr ,20 m paalulaatan tai -hatun ja paalun katkaisutason välinen teoreettinen etäisyys Paalulaatan tai -hatun alapinnan yläpuolella sijaitsevan paalun katkaisutason teoreettinen etäisyys on 0,2 m paalulaatan tai -hatun alapinnasta mitattuna. paalun pituus Paalun kärjen sijainti määräytyy suunnitelmassa määrätyn tavoitetason mukaan. Suunnitelmissa esitetyn tavoitetason ylittävät paalujen pituudet on tulkittava suunnitelmamuutoksiksi. Mikäli tavoitetaso ei käy ilmi suunnitelmista, paalutus mitataan hyväksytyn paalutilauksen mukaisesti. Tartuntateräksiä ei lasketa paalujen pituuteen. kpl paalukärjet, kalliokärjet, levykärjet, paalujatkokset m 3 rtr m 2 tr Vahvistetut maapohjat. (Maapohjan vahvistamiseksi tehtävä tiivistyspaalutus) 162 Maakaivannot. 411 Perustukset (Nimi vaihdettava). 18/156

19 Kuva 3. Paalutusten määrämittaus Maata syrjäyttävät paalut (asennettaessa) mtr, kpl Maata syrjäyttävät paalut ovat paaluja, jotka asennetaan maahan lyömällä, täryttämällä, puristamalla tai muulla vastaavalla tunkeutumismenetelmällä. ja mittausperusteet on esitetty kohdassa Lyöntipaalut Betonipaalut Teräspaalut Puupaalut Puristettavat paalut Tärytettävät paalut Muut syrjäyttävät paalut 1332 Maata syrjäyttämättömät paalut mtr, kpl Maata syrjäyttämättömät paalut ovat paaluja, joiden asentamiseksi on kaivettava maata paaluille varatusta kohdista paalujen suuren halkaisijan tai jonkin muun syyn vuoksi. ja mittausperusteet on esitetty kohdassa /156

20 13321 Kaivinpaalut Porapaalut Muut maata syrjäyttämättömät paalut 1333 Paalulaatat m 3 rtr, m 2 tr Paalulaatta on yhtenäinen laattarakenne, jonka tarkoitus on välittää sen päälle rakennettavien rakenteiden kuormitukset laattaan kiinnitettävälle paaluryhmälle. ja mittausperusteet on esitetty kohdassa Paaluhatut kpl Paaluhattu on yksittäinen laattarakenne, jonka tarkoitus on välittää sen päälle rakennettavien rakenteiden kuormitukset hattuun kiinnitettävälle paalulle. ja mittausperusteet on esitetty kohdassa Paaluhattujen ja -laattojen suojakerros m 3 rtr Paaluhattujen ja -laattojen suojakerros on niiden päälle ja väliin rakennettava kuormaa jakava rakenne, jonka alaosa toimii paaluhattujen tai paalulaatan suojakerroksena. ja mittausperusteet on esitetty kohdassa Muut paaluperustukset 134 Arinarakenteet Arinarakenteet ovat perustusrakenteita, joiden tarkoitus kannatella ja välittää niiden päälle rakennettavien putki- ja johtorakenteiden kuormitukset laajemmalle alueelle kantavaan maapohjaan siten, että painumat ja putki- tai johtorakenteen taipumat ja kiertymät pysyvät rakenteen sietämissä rajoissa. Nimikkeeseen kuuluvat työsuorite- ja materiaalihankinnat, materiaalitoimitukset työmaalle ja rakennusosan tekeminen. Lisäksi nimikkeeseen kuuluvat asennusalustan tasaus, täyttö ja tiivistys arinarakenteen yläpintaan asti, lankkuarinoiden poikittaislankkujen kaivutyö, kiviainesarinaan kuuluvan kuitukankaan hankinta ja asennus sekä puusta valmistettujen arinoiden suojaus talvella. 20/156

21 Yksikkö Nimike Mittausohje m 3 rtr 1341 mtr vakiolevyinen arinarakenne m 2 tr Maakaivannot. (Arinarakenteita varten tehtävät kaivannot) 184 Kaivantojen täytöt. 251 Tukikerros. (Radan tukikerros) 1341 Kiviainesarinat m 3 rtr, mtr Kiviainesarinat ovat kiviaineksesta valmistettavia perustusrakenteita, joiden tarkoitus on välittää putkirakenteiden tms. kuormitukset laajemmalle alueelle kantavaan maapohjaan. ja mittausperusteet on esitetty kohdassa Lankkuarinat m 2 tr, mtr Lankkuarinat ovat lankuista valmistettavia perustusrakenteita, joiden tarkoitus on välittää putkirakenteiden tms. kuormitukset laajemmalle alueelle kantavaan maapohjaan. ja mittausperusteet on esitetty kohdassa Hirsiarinat m 2 tr, mtr Hirsiarinat ovat hirsistä valmistettavia perustusrakenteita, joiden tarkoitus on välittää putkirakenteiden tms. kuormitukset laajemmalle alueelle kantavaan maapohjaan. ja mittausperusteet on esitetty kohdassa Teräsbetoniarinat m 2 tr, mtr 21/156

22 Teräsbetoniarinat ovat teräsbetonista valmistettavia perustusrakenteita, joiden tarkoitus on välittää putkirakenteiden kuormitukset laajemmalle alueelle kantavaan maapohjaan. ja mittausperusteet on esitetty kohdassa Teräslevyarinat m 2 tr, mtr Teräslevyarinat ovat teräslevyistä valmistettavia perustusrakenteita, joiden tarkoitus on välittää putkirakenteiden tms. kuormitukset laajemmalle alueelle kantavaan maapohjaan. ja mittausperusteet on esitetty kohdassa Muut arinarakenteet 135 Kasuuniperustukset Kasuuniperustukset ovat betonilla tai maa- ja kiviaineksella täytetyistä kasuuneista tehtäviä, vedenalaiseen maapohjaan upotettavia perustusrakenteita, joiden tarkoitus on välittää niiden päälle rakennettavien rakenteiden tai rakennusosien kuormitukset tasaisesti laajemmalle alueelle kantavaan maapohjaan siten, että painumat ja kiertymät pysyvät perustettavan rakenteen sietämissä rajoissa. Nimikkeeseen kuuluvat työsuorite- ja materiaalihankinnat, materiaalitoimitukset työmaalle ja rakennusosan tekeminen. Yksikkö Nimike Mittausohje m 3 rtr Eroosiosuojaukset. (Kasuuniperustukseen kuuluva eroosiosuojaus) 1351 Hirsiarkut m 3 rtr Hirsiarkut ovat betonilla tai maa- ja kiviaineksella täytettäviä hirsistä valmistettavia kasuunirakenteita. ja mittausperusteet on esitetty kohdassa /156

23 1352 Betonikasuunit m 3 rtr Betonikasuunit ovat betonilla tai maa- ja kiviaineksella täytettäviä betonista valmistettavia kasuunirakenteita. ja mittausperusteet on esitetty kohdassa Kiviarkut ja -kasuunit m 3 rtr Kiviarkut ja -kasuunit ovat betonilla tai maa- ja kiviaineksella täytettäviä kivistä valmistettavia kasuunirakenteita. ja mittausperusteet on esitetty kohdassa Muut kasuuniperustukset 14 Pohjarakenteet Tuotanto-osat TU1 Pudotustiivistys TU2 Täryhuuhtelu TU3 Tiivistyspaalutus TU4 Työnaikainen pohjaveden alennus m 2 tr 141 Vahvistetut maapohjat Vahvistetut maapohjat ovat rakenteita, joiden geoteknisiä ominaisuuksia parannetaan huokostilavuutta pienentämällä, jolloin vahvistettava maapohja tiivistyy ja painuminen vähenee sekä huokosia täyttämällä tai maan fysikaalis-kemiallisia ominaisuuksia muuttamalla, jolloin maan lujuus ja vesitiiveys paranevat. Nimikkeeseen kuuluvat työsuorite- ja materiaalihankinnat, materiaalitoimitukset työmaalle ja rakennusosan tekeminen. Lisäksi nimikkeeseen kuuluvat varamaapaikan käyttöönotto, hoito ja maisemointi, kun esikuormitusmateriaalina käytetään välivarastoitua materiaalia sekä lujitetun rakenteen jälkihoito, kuten betonin kovettaminen. Yksikkö Nimike Mittausohje m 2 tr /156

24 lujitusrakenteiden limitykset Lujitusrakenteiden limityksiä ei oteta määrälaskennassa huomioon. mtr 1412 pystyojitettavan maakerroksen paksuus Pystyojitettavan maakerroksen paksuus määräytyy maahan muodostettavien pystyojien keskipituutena. Pystyojitettavan maakerroksen yläpään katkaisutaso on suodatinkerroksen yläpinta syvästabiloitavan maakerroksen paksuus Syvästabiloitavan maakerroksen paksuus määräytyy maahan muodostettavien pilarien keskipituutena. mtd 1412 pystyojitettavan maakerroksen paksuus Mikäli pystyojitettavan maakerroksen paksuus ei käy ilmi suunnitelmista, maakerroksen paksuus määräytyy työnaikaisessa määrien seurannassa todettavan kerrospaksuuden mukaan syvästabiloitavan maakerroksen paksuus Mikäli syvästabiloitavan maakerroksen paksuus ei käy ilmi suunnitelmista, maakerroksen paksuus määräytyy työnaikaisessa määrien seurannassa todettavan kerrospaksuuden mukaan. m 3 rtr :1,5 esikuormitusrakenteen teoreettinen luiskakaltevuus tn m 3 rtd (bet-m 3 ) 1414 injektointiaineen menekki Mikäli injektointiaineen menekkiä ei voida arvioida suunnitelmissa esitettyjen tietojen perusteella, menekki määräytyy työnaikaisessa määrien seurannassa todennettavan menekin mukaan. 114 Poistettavat ja siirrettävät maa- ja pengerrakenteet. (Esikuormitusrakenteen poistaminen) 13 Perustusrakenteet. 151 Injektoidut kalliorakenteet. 164 Kaivannon tukirakenteet. 181 Maapenkereet ja -padot. 24/156

25 (Vastapenkereet) 213 Päällysrakenteen alaosat louheesta (Esikuormitusrakenteen yläpinnan kiilaus) 222 Sidottu kantava kerros. (Tierakenteiden kantavan kerroksen stabiloinnit) 1411 Pudotustiivistetyt maapohjat m 2 tr Pudotustiivistetyt maapohjat ovat rakenteita, joiden tiiveyttä parannetaan pudottamalla toistuvasti mekaanisesti nostettu paino vapaasti tiivistettävän maan pintaan. ja mittausperusteet on esitetty kohdassa Esikonsolidoidut maapohjat m 3 rtr, tn, mtr, mtd Esikonsolidoidut maapohjat ovat rakenteita, joiden konsolidaatiopainumaa nopeutetaan esikuormitus- ja pystyojitusrakenteilla. ja mittausperusteet on esitetty kohdassa Esikuormitusrakenteet (ylipenkereet) Liuskapystyojitusrakenteet (nauhapystyojitukset) Muut pystyojitukset 1413 Syvästabiloidut rakenteet tn, m 2 tr, mtr, mtd Syvästabiloidut rakenteet ovat rakenteita, joiden lujuutta ja vesitiiveyttä parannetaan sekoittamalla maapohjaan sementtiä, kalkkia tms. lujittuvaa sideainetta. ja mittausperusteet on esitetty kohdassa Pilaristabiloidut rakenteet Lamellistabiloidut rakenteet Massastabiloidut rakenteet 1414 Maainjektoidut rakenteet tn, m 2 tr, bet-m 3 Maainjektoidut rakenteet ovat rakenteita, joiden lujuutta ja vesitiiveyttä parannetaan pumppaamalla maapohjaan huokosia täyttävää sementtiä tms. nestemäistä ainetta. 25/156

26 ja mittausperusteet on esitetty kohdassa Maainjektoidut rakenteet Suihkuinjektoidut rakenteet Muut maainjektoidut rakenteet 1415 Lujitetut maarakenteet m 2 tr Lujitetut maarakenteet ovat rakenteita, joiden vakavuutta parannetaan ja painumia pienennetään lujiteverkoilla tms. lujitemateriaaleilla. ja mittausperusteet on esitetty kohdassa Verkolla lujitetut maarakenteet (teräs- ja muoviverkot) Kankaalla lujitetut maarakenteet Kalvolla lujitetut maarakenteet 1416 Pintastabilointirakenteet m 2 tr Pintastabilointirakenteet ovat rakenteita, joiden lujuutta ja tiiveyttä parannetaan rikkomalla maan pintakerros, sekoittamalla sideaine ja suorittamalla tiivistäminen. ja mittausperusteet on esitetty kohdassa Muut vahvistetut maapohjat 142 Suojaukset ja eristykset Suojaukset ja eristykset ovat rakenteita, joiden tarkoitus on estää routa- ja pakkasvaurioiden syntyminen ja vähentää niiden aiheuttamia vahinkoja ja vaurioita rakenteissa sekä estää haitallisten aineiden kulkeutuminen pohjaveteen ja terveydelle vaaraa aiheuttavan radonkaasun nouseminen huonetilaan. Nimikkeeseen kuuluvat työsuorite- ja materiaalihankinnat, materiaalitoimitukset työmaalle ja rakennusosan tekeminen. Lisäksi nimikkeeseen kuuluu mahdollinen suojaus- tai eristysrakenteen suojatäyttö. Yksikkö Nimike Mittausohje m 3 rtr /156

27 m 2 tr mtr 1424 eristyskouru 143 Kuivatusrakenteet. (Routimisen estämiseksi ja vähentämiseksi tehtävät kuivatusrakenteet) 157 Kallion eristys- ja kuivatusrakenteet. 162 Maakaivannot. (Suojaus- ja eristysrakenteita varten tehtävät maakaivannot) 172 Kalliokaivannot. (Suojaus- ja eristysrakenteita varten tehtävät kalliokaivannot) 184 Kaivantojen täytöt. 211 Suodatinrakenteet. (Päällys- ja pintarakenteiden suodatinrakenteet) 1421 Roudansuojaukset m 2 tr, m 3 rtr Roudansuojaukset ovat suojaus- ja eristysrakenteita, joiden tarkoitus on estää roudan tunkeutuminen perustustason alapuolelle tai tien tai radan alusrakenteeseen tms.. ja mittausperusteet on esitetty kohdassa Pohjavedensuojaukset m 2 tr Pohjavedensuojaukset ovat suojausrakenteita, joiden tarkoitus on estää haitallisten aineiden tunkeutuminen pohjaveteen. ja mittausperusteet on esitetty kohdassa Radonkaasunsuojaukset m 2 tr Radonkaasunsuojaukset ovat suojausrakenteita, joiden tarkoitus on estää terveydelle vaaraa aiheuttavan radonkaasun nouseminen huonetilaan. ja mittausperusteet on esitetty kohdassa /156

28 1424 Lämmöneristykset (mm. putket) m 2 tr, mtr Lämmöneristykset ovat rakenteita, joiden tarkoitus on estää roudan ja pakkasen aiheuttamat vauriot putki- ja johtorakenteissa tms.. ja mittausperusteet on esitetty kohdassa Muut suojaukset ja eristykset 143 Kuivatusrakenteet Kuivatusrakenteet ovat rakenteita, joiden tarkoitus on estää kosteuden aiheuttamat vauriot rakenteissa ja rakennekerroksissa. Avo-ojilla ja -uomilla tms. pintakuivatusrakenteilla pyritään estämään maan pinnalle joutuneen pintaveden imeytyminen maaperään ja salaojarakenteilla tms. syväkuivatusrakenteilla pyritään estämään maakerroksiin imeytyneen vajoveden kulkeutuminen rakenteisiin ja rakennekerroksiin. Nimikkeeseen kuuluvat työsuorite- ja materiaalihankinnat, materiaalitoimitukset työmaalle, rakennusosan tekeminen sekä jätteiden ja sivutuotteiden käsittely. Lisäksi nimikkeeseen kuuluvat kaivannossa olevien, 1 m 3 kivien rikkominen, rakenteita sisältävien kaivantojen pohjien tasaaminen, asennusalustan tekeminen kaivantoon tulevia rakenteita varten sekä mahdollinen suodatinkankaan hankinta ja asennus. Yksikkö Nimike Mittausohje kpl 1431 tarkastuskaivot ja -putket mtr (rumpu-m) 1431 salaojaputken pituus Salaojaputken pituus mitataan kaivon keskeltä kaivon keskelle tai laskuaukon päähän. Mikäli samassa kaivannossa on useita putkia, mitataan kukin putki erikseen poistumaltaan vakio avo-oja tai -uoma 1433 rummun pituus Mittausyksikköä mtr käytetään, kun avo-ojan tai -uoman poikkileikkaus on vakio avo-ojan tai -uoman koko pituudelta. Rummun päiden ollessa viistoleikatut, rummun pituus määritetään rummun pohjan mukaan. m 3 ktr poistumaltaan vaihteleva avo-oja tai -uoma Mittausyksikköä m 3 ktr käytetään, kun avo-ojan tai -uoman poikkileikkaus vaihtelee. 28/156

29 m 2 tr ,20 m pintamaan poiston teoreettinen poistosyvyys Pintamaan poisto vähennetään teoreettisesta kiintotilavuudesta, mikäli se on määrätty tehtäväksi erillisenä työvaiheenaan. 3:1 avo-ojan tai -uoman teoreettinen luiskakaltevuus 142 Suojaukset ja eristykset. (Roudansuojaukset) 162 Maakaivannot. (Suojaus- ja eristysrakenteita varten tehtävät maakaivannot) 164 Kaivannon tukirakenteet. 172 Kalliokaivannot. (Suojaus- ja eristysrakenteita varten tehtävät kalliokaivannot) 184 Kaivantojen täytöt. 211 Suodatinrakenteet. (Päällys- ja pintarakenteiden suodatinrakenteet) 1431 Salaojat mtr, kpl Salaojat ovat kuivatusrakenteita, joiden tarkoitus on estää maaperään imeytyneen vajoveden kulkeutuminen rakenteisiin ja rakennekerroksiin. ja mittausperusteet on esitetty kohdassa Aluesalaojat Rakenteen yhteydessä olevat salaojat Salaojan tarkastuskaivot ja -putket Vettä johtavat rakennekerrokset kiviaineksesta 1432 Avo-ojat ja -uomat mtr, m 3 ktr Avo-ojat ja -uomat ovat kuivatusrakenteita, joiden tarkoitus on estää maan pinnalle joutuneen pintaveden imeytyminen maaperään. ja mittausperusteet on esitetty kohdassa /156

30 14321 Sivu- ja niskaojat Laskuojat 1433 Rummut rumpu-m Rummut ovat kuivatusrakenteita, joiden tarkoitus on johtaa avo-ojien ja vesistöjen pintavedet tien, sillan tai vesistöpenkereen alitse. ja mittausperusteet on esitetty kohdassa Betoniputkirummut Teräsrummut Muoviputkirummut Aaltolevyrummut Kierresaumarummut Muut rummut 1434 Imeytysrakenteet m 2 tr Imeytysrakenteet ovat kuivatusrakenteita, joiden tarkoitus on edistää maan pinnalle joutuneen pintaveden imeytymistä maaperään. ja mittausperusteet on esitetty kohdassa Muut kuivatusrakenteet 15 Kallion tiivistys- ja lujitusrakenteet Tuotanto-osat TU1 Poraus TU2 Pumppaus TU3 Injektointi TU4 Pultitus TU5 Ruiskubetonointi mtr m 3 ktr m 2 tr mtr m 2 tr 151 Injektoidut kalliorakenteet Injektoidut kalliorakenteet ovat louhittuja tai louhimattomia kalliopintoja, jotka tiivistetään ja lujitetaan pumppaamalla paineella sementtiä tms. nestemäistä injektointiainetta kallion rakoihin tavallisesti porattujen reikien välityksellä onnistuneen louhintatuloksen aikaan saamiseksi sekä louhintavahinkojen korjaamiseksi. 30/156

31 Nimikkeeseen kuuluvat työsuorite- ja materiaalihankinnat, materiaalitoimitukset työmaalle ja rakennusosan tekeminen. Yksikkö Nimike Mittausohje m 3 rtr injektoidun rakenteen tilavuus m 3 rtd (b-m 3 ) injektointiaineen menekki Mikäli injektointiaineen menekkiä ei voida arvioida suunnitelmissa esitettyjen tietojen perusteella, menekki määräytyy työnaikaisessa määrien seurannassa todennettavan menekin mukaan. kpl injektointireiät 141 Vahvistetut maapohjat. (Maainjektoinnit) 153 Ruiskubetonointirakenteet. 17 Kallioleikkaukset, -kaivannot ja -tunnelit. (Louhinta ja poraukset) 1511 Sementillä injektoidut kalliorakenteet b-m 3, kpl Sementillä injektoidut kalliorakenteet ovat rakenteita, joiden lujuutta ja tiiveyttä parannetaan pumppaamalla kalliomassaan kalliorakoja täyttävää sementtiä tms. lujittuvaa ainetta. ja mittausperusteet on esitetty kohdassa Kemiallisesti injektoidut kalliorakenteet b-m 3, kpl Kemiallisesti injektoidut kalliorakenteet ovat rakenteita, joiden lujuutta ja tiiveyttä parannetaan pumppaamalla kalliomassaan kalliorakoja täyttävää kemiallisesti lujittuvaa ainetta. ja mittausperusteet on esitetty kohdassa /156

32 1519 Muut Injektoidut kalliorakenteet 152 Pultitukset Pultitukset ovat rakenteita, joiden tarkoitus on teräksen suuren vetolujuuden avulla parantaa kallion lujuusominaisuuksia, estää murtumia, sitoa louhinnan rikkoma vyöhyke ja parantaa yleisesti kallion rasituskestävyyttä pysyvästi tai työnaikaisesti seuraavien rakentamisvaiheiden edistämiseksi. Nimikkeeseen kuuluvat työsuorite- ja materiaalihankinnat, materiaalitoimitukset työmaalle ja rakennusosan tekeminen. Yksikkö Nimike Mittausohje kpl mtr mtd pultitusten kokonaispituus pultitusten kokonaispituus Mikäli pultitusreikien pituutta ei voida arvioida suunnitelmissa esitettyjen tietojen perusteella, pultituksen kokonaispituus määräytyy työnaikaisessa määrien seurannassa todettavan pultitusreikien yhteenlasketun pituuden mukaan. 155 Ankkuroinnit. (Pulttien ankkurointi) 17 Kallioleikkaukset, -kaivannot ja -tunnelit. (Louhinta ja poraukset) 1521 Teräspultit kpl, mtd Teräspultit ovat juotetusta harjateräksestä valmistettavia jännittämättömiä pultitusrakenteita, joiden tarkoitus on parantaa yleisesti kallion rasituskestävyyttä Vaijeripultit kpl, mtd Vaijeripultit ovat jännepunoksesta valmistettavia jännitettäviä pultitusrakenteita, joiden tarkoitus on yleisesti parantaa kallion rasituskestävyyttä. 32/156

33 1529 Muut pultitukset 153 Ruiskubetonointirakenteet Ruiskubetonointirakenteet ovat kallion tiivistys- ja lujitusrakenteita, jotka tehdään ruiskuttamalla paineilman avulla betonimassaa ja siihen ruiskusuuttimessa lisättävää vettä (kuivaseosmenetelmä) tai valmiiksi sekoitettua betoniseosta (märkäseosmenetelmä) louhittua kalliopintaa vasten. Nimikkeeseen kuuluvat työsuorite- ja materiaalihankinnat, materiaalitoimitukset työmaalle ja rakennusosan tekeminen. Lisäksi nimikkeeseen kuuluvat ruiskubetonoinnin jälkihoito ja mahdolliset vuotokohtien työnaikaiset ruiskubetonipaikkaustyöt. Yksikkö Nimike Mittausohje m 2 tr mtr < 1 % < 1 % betonimenekin poikkeaman suunnitellusta aiheuttavat syvennykset ja ulokkeet Sellaisia syvennyksiä ja ulokkeita, jotka aiheuttavat < 1 %:n poikkeaman suunnitellusta ei oteta huomioon määrälaskennassa. salaojaputket 143 Kuivatusrakenteet. (Ruiskubetonointikerrokseen rakennettavat salaojat) 151 Injektoidut kalliorakenteet. 156 Verkotukset. (Ruiskubetonoinnin yhteydessä tehtävä raudoitus) 17 Kallioleikkaukset, -kaivannot ja -tunnelit. (Louhinta ja poraukset) 175 Jälkikäsitellyt kalliopinnat. (Betonoimalla tasatut kalliopinnat) 33/156

34 Kuva Verkotetut ruiskubetonirakenteet Kuituruiskubetonirakenteet Kuituruiskubetonointirakenteet ovat kuituruiskubetonista valmistettavia kallion tiivistysja lujitusrakenteita. ja mittausperusteet on esitetty kohdassa Verkotetut ruiskubetonirakenteet m 2 tr m 2 tr 34/156

35 Verkotetut ruiskubetonointirakenteet ovat teräsverkoilla vahvistettuja kallion tiivistys- ja lujitusrakenteita. ja mittausperusteet on esitetty kohdassa Muut ruiskubetonointirakenteet 154 Kalliotilojen tukirakenteet Kalliotilojen tukirakenteet ovat tavanomaisesti murtumille alttiiden kalliotilojen sisäänmenoväylien kohdalla käytettäviä valurauta-, teräs-, tai teräsbetonivalmisteisia tuki ja eristysrakenteita, joiden tarkoituksena on tukea kallion heikkousvyöhykkeessä oleva kalliotila tai maaosuus pysyvällä tukirakenteella, joka usein toimi samalla vesieristyksenä. Nimikkeeseen kuuluvat työsuorite- ja materiaalihankinnat, materiaalitoimitukset työmaalle ja rakennusosan tekeminen. Yksikkö Nimike Mittausohje kpl 155 Ankkuroinnit 119 Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat rakenteet ja järjestelmät. (Poistettavat pysyvät tukirakenteet) 157 Kallion eristys- ja kuivatusrakenteet. 17 Kallioleikkaukset, -kaivannot ja -tunnelit. (Louhinta ja poraukset) Ankkuroinnit ovat tavallisesti teräksestä valmistettavia rakenteita, joiden tarkoitus on kiinnittää kallion heikkousvyöhykkeeseen tehtävät pultitukset lujaan kallioon siten, että kallion lujuusominaisuudet paranevat, murtumia ei pääse tapahtumaan, louhinnan rikkoma vyöhyke tulee sidotuksi ja kallion rasituskestävyys paranee yleisesti. Nimikkeeseen kuuluvat työsuorite- ja materiaalihankinnat, materiaalitoimitukset työmaalle ja rakennusosan tekeminen. Yksikkö Nimike Mittausohje kpl 152 Pultitukset. 35/156

36 156 Verkotukset 17 Kallioleikkaukset, -kaivannot ja -tunnelit. (Louhinta ja poraukset) 234 Tukimuurit. (Kaivantojen ja penkereiden pysyviksi tukirakenteiksi tarkoitettujen tukimuurien ankkuroinnit) Verkotukset ovat tavallisesti kallioavoleikkausten louhituissa kalliopinnoissa käytettäviä, pultituksin tai muulla vastaavalla menetelmällä kiinnitettäviä teräsverkkoja, joiden tarkoitus on estää lohkareiden putoaminen louhitusta ja murtumille alttiista kalliopinnasta. Nimikkeeseen kuuluvat työsuorite- ja materiaalihankinnat, materiaalitoimitukset työmaalle ja rakennusosan tekeminen. Yksikkö Nimike Mittausohje m 2 tr 17 Kallioleikkaukset, -kaivannot ja -tunnelit. (Louhinta ja poraukset) 157 Kallion eristys- ja kuivatusrakenteet Kallion eristys- ja kuivatusrakenteet ovat rakenteita, joiden tarkoitus on estää routa- ja pakkasvaurioiden syntyminen ja vähentää niiden aiheuttamia vahinkoja ja vaurioita rakenteissa sekä pienentää lämpöhäviöitä ja kosteuden siirtymistä rakenteissa. Nimikkeeseen kuuluvat työsuorite- ja materiaalihankinnat, materiaalitoimitukset työmaalle ja rakennusosan tekeminen. Yksikkö Nimike Mittausohje m 2 tr Suojaukset ja eristykset 143 Kuivatusrakenteet. 154 Kalliotilojen tukirakenteet. (Vedeneristeenä toimivat tukirakenteet) 17 Kallioleikkaukset, -kaivannot ja -tunnelit. (Louhinta ja poraukset) 36/156

37 211 Suodatinrakenteet. (Päällys- ja pintarakenteiden suodatinrakenteet) 1571 Alapohjan kuivatusrakenteet m 2 tr Alapohjan kuivatusrakenteet ovat rakenteita, joiden tarkoitus on estää kosteuden aiheuttamat vahingot alapohjarakenteissa. ja mittausperusteet on esitetty kohdassa Vedeneristeet m 2 tr Vedeneristeet ovat rakenteita, joiden tarkoitus on estää kosteuden siirtyminen kalliotiloissa oleviin rakenteisiin. ja mittausperusteet on esitetty kohdassa Lämmön- ja roudaneristeet m 2 tr Lämmön- ja roudaneristeet rakenteita, joiden tarkoitus on estää routa- ja pakkasvaurioille alttiiden rakenteiden vahingoittuminen. ja mittausperusteet on esitetty kohdassa Muut kallion eristys- ja kuivatusrakenteet 16 Maaleikkaukset ja -kaivannot Tuotanto-osat TU1 Maan kaivu TU2 Jalostus TU3 Schlitz-seinät TU4 Vedenalainen kaivu m 3 ktr tn/m 3 itd kpl m 3 ktr 161 Maaleikkaukset Maaleikkaukset ovat pohjaleveydeltään > 3 m levyisiä perinteisiä maansiirtotöitä sisältäviä avoleikkauksia, joiden tarkoitus on tasata ja muotoilla maan pintaa sekä muuttaa maanpinnan korkeutta siten, että leikkauksesta kaivettavat kaivumassat tulevat käytetyiksi rakennustaloudellisesti ja -teknisesti parhaalla mahdollisella tavalla. 37/156

38 Nimikkeeseen kuuluvat työsuoritehankinnat, rakennusosan tekeminen sekä jätteiden ja sivutuotteiden käsittely. Lisäksi nimikkeeseen kuuluvat työnaikainen kaivutason tarkkailu, kallionpinnan puhdistus konetyönä, louhimatta irti lähtevän kallion kaivu, työturvallisuuden tai työtekniikan vaatima lisäkaivu, leikkauksen pohjan muotoilu ja tiivistäminen, luiskaverhouksen ja siirtymäkiilojen edellyttämä lisäkaivu, luiskien pyöristykset, urakkaasiakirjoissa poistettaviksi määrättyjen 1 m 3 :n kivien rikkominen sekä maaleikkauksen työnaikainen kuivana pito. Yksikkö Nimike Mittausohje m 3 ktr Pintamaan poisto vähennetään teoreettisesta kiintotilavuudesta, mikäli se on määrätty tehtäväksi erillisenä työvaiheenaan ,20 m pintamaan poiston teoreettinen poistosyvyys 1:1 maaleikkauksen teoreettinen luiskakaltevuus maaleikkauksen pohjan taso Mikäli suunnitelmissa ei tosin mainita, kallion pinnan päälle tehtävän maaleikkauksen pohjan taso on suunnitelman mukainen kallion pinnan taso. tn m 3 itd 1617 m 2 tr :1 massanvaihtoon kuuluvan kaivannon teoreettinen luiskakaltevuus 11 Olevat ja poistettavat rakenteet ja rakennusosat. (Kasvillisuuden raivaaminen ja pintamaan poisto) 141 Vahvistetut maapohjat. (Maa-aineksen jalostaminen stabilointiasemalla) (Maan lujitus- ja tiivistysrakenteet) 162 Maakaivannot. (Leikkauksen pohjalle tehtävät putki- ja johtokaivannot) 164 Kaivannon tukirakenteet. (Pysyvät tai työnaikaiset kaivannon tukirakenteet) 171 Kallioavoleikkaukset. (Kallionpinnan puhdistaminen käsityönä) (1 m 3 :ä suurempien kivien rikkominen) 38/156

39 181 Maapenkereet ja -padot. 184 Kaivantojen täytöt. 525 Mittaukset (ennen töiden alkua tai jälkimittauksia). (Työtuloksen luovutusta varten tehtävät mittaukset ja haraukset) Maaleikkaukset Massojen kuljetus jalostuslaitokseen Massojen kuljetus välivarastoon Massojen kuljetus penkereisiin, täyttöihin tms Massojen kuljetus läjitykseen tai kaatopaikalle Massojen kuljetus kerrosrakenteisiin Kuva 5. Maaleikkauksen erittely massojen käyttökohteen mukaisesti Maaleikkaus, massojen kuljetus penkereisiin ja täyttöihin tms. 39/156 m 3 ktr, tn Ko. maaleikkaukset ovat pohjaleveydeltään > 3 m levyisiä avoleikkauksia, joista irrotettavat kaivumassat kuljetetaan penkereisiin ja täyttöihin tms.. ja mittausperusteet on esitetty kohdassa Maaleikkaus, massojen kuljetus läjitykseen tai kaatopaikalle m 3 ktr, tn Ko. maaleikkaukset ovat pohjaleveydeltään > 3 m levyisiä avoleikkauksia, joista irrotettavat kaivumassat kuljetetaan läjitykseen tai kaatopaikalle.

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 30.5.2014 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 2 SISÄLLYSLUETTELO 1-50 Yleiset perusteet... 3 10 Maaperä... 3 50 Mittaustyöt... 3 1000 Maa-,

Lisätiedot

30.10.2009. InfraRYL mitä ja kenelle? RYL:n oikeudellinen asema. Yhteisen infranimikkeistön etuja. Uudet laatuvaatimukset InfraRYL 2006.

30.10.2009. InfraRYL mitä ja kenelle? RYL:n oikeudellinen asema. Yhteisen infranimikkeistön etuja. Uudet laatuvaatimukset InfraRYL 2006. Uudet laatuvaatimukset InfraRYL 2006 Hulevesiviemärin rakentamisen uudet laatuvaatimukset -InfraRYL 2006 Reijo Järvinen 30.10.2009 Sisältö Mikä on InfraRYL Rakennusosanimikkeistö Määrämittausohje Tekniset

Lisätiedot

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTEET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTEET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET Asfaltointi- ja tiemerkintätyöt (MALLIASIAKIRJA) 2(9) YLEISTÄ Nämä määrämittausperusteet noudattavat Infra 2015 Rakennusosa- ja hankenimikkeistöä ja Infraryl 2010 Osa 1 Väylät

Lisätiedot

KAUSTISEN KUNTA RAKENNUSSUUNNITELMA OPISTONTIEN LEVENTÄMINEN TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS

KAUSTISEN KUNTA RAKENNUSSUUNNITELMA OPISTONTIEN LEVENTÄMINEN TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS KAUSTISEN KUNTA OPISTONTIEN LEVENTÄMINEN RAKENNUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS KAUSTISEN KUNTA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS Päivämäärä 31.5.2016 Laatija Tarkastaja Eino Kattilakoski Mikko Uljas Kuvaus

Lisätiedot

TYÖSELOSTUS TYÖNUMERO:E27329 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI K1 HUHTOTIE/MUSTANLAMMENTIE K2 RUKANTIE 13.11.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY. Mäkelininkatu 17 A 90100 Oulu

TYÖSELOSTUS TYÖNUMERO:E27329 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI K1 HUHTOTIE/MUSTANLAMMENTIE K2 RUKANTIE 13.11.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY. Mäkelininkatu 17 A 90100 Oulu TYÖNUMERO:E27329 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI K1 HUHTOTIE/MUSTANLAMMENTIE K2 RUKANTIE SWECO YMPÄRISTÖ OY Mäkelininkatu 17 A 90100 Oulu S w e co Ympä r is t ö O y PL 88, 00521 Helsinki Mäkelininkatu 17 A, 90100

Lisätiedot

Tarjouslomake / Yksikköhintaluettelo Lappeenrannan kaupungin katujen peruskorjaus ja saneerausura

Tarjouslomake / Yksikköhintaluettelo Lappeenrannan kaupungin katujen peruskorjaus ja saneerausura Tarjouslomake / Yksikköhintaluettelo Lappeenrannan kaupungin katujen peruskorjaus ja saneerausura Tarjouksen tekijän tulee antaa kaikki yksikköhinnat ilman arvonlisäveroa (alv.%) Kaikkiin alla mainittuihin

Lisätiedot

Multimäki II rakennettavuusselvitys

Multimäki II rakennettavuusselvitys Multimäki II rakennettavuusselvitys ERILLISLIITE 2 1 / 27 12.8.2014 1 (8) Multimäki II rakennettavuusselvitys TIE21218 Joensuun kaupunki SUUNNITTELUKOHDE Teemu Tapaninen 12.8.2014 Multimäki II rakennettavuusselvitys

Lisätiedot

1832 Alkutäytöt Alkutäyttö sorasta m3rtr , kuljetuksen lisäkustannus (5-10 km), alkutäytöt

1832 Alkutäytöt Alkutäyttö sorasta m3rtr , kuljetuksen lisäkustannus (5-10 km), alkutäytöt KUSTANNUSARVIO NIMIKKEITTÄIN Projekti: Laskelma: Työnumero: Hankkeen tyyppi: Dokumentin luoja: 2 Konsultit > Ramboll Oy Karhunmäki_2017_alue_Juoksupolku_vesih uolto Investointi Lauri Jauhiainen Vastuuhenkilö:

Lisätiedot

Päivämäärä 03.04.2014 PAPINKANKAAN KAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS

Päivämäärä 03.04.2014 PAPINKANKAAN KAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS Päivämäärä 03.04.2014 PAPINKANKAAN KAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS PAPINKANKAAN KAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS Päivämäärä 03.04.2014 Laatija Tarkastaja Iikka Hyvönen Jari Hirvonen SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ

Lisätiedot

Teräsrunkoisen. perustaminen,

Teräsrunkoisen. perustaminen, Teräsrunkoisen kangaskatteisen hallin perustaminen, kun perustaminen tehdään ankkuroimalla pilarin pohjalevy terästangoilla maahan asfaltin päältä. FISE-PÄIVÄ 1.11.2006 Pentti Äystö 1 Luvanvaraiset rakennustoimenpiteet:

Lisätiedot

Tie- ja ratahankkeiden CAD-suunnitelmapiirustukset. Tasojako-ohje 13.3.2008

Tie- ja ratahankkeiden CAD-suunnitelmapiirustukset. Tasojako-ohje 13.3.2008 Tie- ja ratahankkeiden CAD-suunnitelmapiirustukset Tasojako-ohje 13.3.2008 Tie- ja ratahankkeiden CAD-suunnitelmapiirustukset Tasojako-ohje 13.3.2008 Suunnittelu- ja toteuttamisvaiheen ohjaus Tiehallinto

Lisätiedot

Kaivannon toiminnallinen suunnittelu

Kaivannon toiminnallinen suunnittelu RIL263-2014 Kaivanto-ohjeen koulutustilaisuus, Helsinki Kaivannon toiminnallinen suunnittelu Tommi Hakanen Esityksen sisältö 1. Kaivannon ympäristövaikutusten hallinta 2. Kaivannon tilantarve 3. Rakennustyön

Lisätiedot

Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3401/09

Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3401/09 VIHDIN KUNTA Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 3401/09 Sisällys: Pohjatutkimuslausunto Pohjatutkimusmerkinnät Pohjatutkimuskartta 3401/09/1 1:3000 Leikkaus A-A

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 RAKENNUSSELOSTUS

UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 RAKENNUSSELOSTUS UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 RAKENNUSSELOSTUS Leskinen Petri vs. Tekninen johtaja, Tekniset palvelut Laitilantie 5, 91600 Utajärvi 050 387 1973

Lisätiedot

Liite 3, Lauttapaikan linjauksen siltavaihtoehdot; Riippusilta ja vinoköysisilta

Liite 3, Lauttapaikan linjauksen siltavaihtoehdot; Riippusilta ja vinoköysisilta Liite 3, Lauttapaikan linjauksen siltavaihtoehdot; Riippusilta ja vinoköysisilta 1. Yleispiirustus v. 1992, kaksipyloninen riippusilta 2. Yleispiirustus v. 1992, kolmipyloninen riippusilta 3. Luonnospiirustus,

Lisätiedot

Karhusjärven risteyssilta Vt 13, Kokkola - Nuijamaa / Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19460. Rakennussuunnitelmaselostus. KaS (Kaakkois-Suomi)

Karhusjärven risteyssilta Vt 13, Kokkola - Nuijamaa / Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19460. Rakennussuunnitelmaselostus. KaS (Kaakkois-Suomi) Sivu 1 (7) KaS (Kaakkois-Suomi) Karhusjärven risteyssilta Vt 13, Kokkola - Nuijamaa / Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19460 Rakennussuunnitelmaselostus Teräsbetoninen laattakehäsilta II (BlkII) Jännemitta

Lisätiedot

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTEET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTEET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET VIHDIN KUNNAN PÄÄLLYSTYSURAKKA 2016-2018 (+MAHD. OPTIO V. 2019) HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET Asfaltointi- ja tiemerkintätyöt 30.6.2016 2(9) Yleistä Nämä määrämittausperusteet noudattavat Infra 2015 Rakennusosa-

Lisätiedot

LIEDON KUNTA TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT LIITE URAKKATARJOUKSEEN: Nenämäki 6

LIEDON KUNTA TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT LIITE URAKKATARJOUKSEEN: Nenämäki 6 LIEDON KUNTA TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT LIITE URAKKATARJOUKSEEN: Nenämäki 6 MUUTOS- JA LISÄTÖIDEN 20.11.2014 Lisä-, muutos- ja kokonaisurakkahintaan sisältymättömien töiden varalta ilmoitetaan seuraavat

Lisätiedot

INFO, maanvaraisten anturoiden pohjan ala, 698 m2 0

INFO, maanvaraisten anturoiden pohjan ala, 698 m2 0 2 PERUSTUKSET JA ULKOPUOLISET RAKENTEET 0 21 ANTURAT, 326 m3 0 210001 INFO, maanvaraisten anturoiden pohjan ala, 698 m2 0 2110 ANTUROIDEN MUOTTITYÖ 0 211010 Anturan muottityö (sis. purku ja puhd.) 489

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMISTO

KOKEMÄEN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMISTO KOKEMÄEN KAUPUNKI KÄRÄJÄTIEN PARANTAMINEN RAKENTAMALLA KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ rakentaminen kokonaisurakkana 14.6.2012 Työ n:o 9067 KOKEMÄEN KAUPUNKI 2(12) SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ... 4 TOIMINNAN JÄRJESTELYT

Lisätiedot

KAIVU- JA LOUHINTATOIMENPITEIDEN SUORITTAMINEN SEKÄ KAADETTAVAT PUUT

KAIVU- JA LOUHINTATOIMENPITEIDEN SUORITTAMINEN SEKÄ KAADETTAVAT PUUT 1 (5) KAIVU- JA LOUHINTATOIMENPITEIDEN SUORITTAMINEN SEKÄ KAADETTAVAT PUUT 1. Yleistä Tällä ohjeella pyritään selventämään kaivettavien ja louhittavien massojen sekä kaadettavien puiden osalta vuokraehtoja

Lisätiedot

13270 Paaluhatturakenteet RTS 09:14

13270 Paaluhatturakenteet RTS 09:14 1 13270 Paaluhatturakenteet RTS 09:14 Paalujen hatut voidaan tehdä elementtirakenteisina tai paikalleen valettuina. Paikalleen valetut voidaan tehdä erillisinä tai yhteen valettuina. Paaluhattujen mitat

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy JOENSUUN KAUPUNKI MARJALAN KAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS P13815

FCG Finnish Consulting Group Oy JOENSUUN KAUPUNKI MARJALAN KAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS P13815 JOENSUUN KAUPUNKI MARJALAN KAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS P13815 18.11.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 1 Rakennushankkeen kuvaus:... 1 Suunnittelijat, asiantuntijat:... 1 2.

Lisätiedot

LEPOMOISIO-HUOVIN ALUEEN RAKENNETTAVUUSSELVITYS

LEPOMOISIO-HUOVIN ALUEEN RAKENNETTAVUUSSELVITYS 21.11.2014 Työnumero 140107 LEPOMOISIO-HUOVIN ALUEEN RAKENNETTAVUUSSELVITYS Pirkkalan kunta Pirkkala ESPOO Bertel Jungin aukio 9 02600 Espoo Puh. 0207 911 777 Fax 0207 911 779 TAMPERE Satakunnankatu 23

Lisätiedot

HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET. Uponorumpisäiliö. 10 m 3

HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET. Uponorumpisäiliö. 10 m 3 HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET Uponorumpisäiliö 10 m 3 1 Monta huolta vähemmän luotettavilla Uponor-ratkaisuilla Teit hyvän ratkaisun valitessasi luotettavan Uponorjätevesijärjestelmän.

Lisätiedot

Telalahdentie OHJEELLINEN MÄÄRÄLUETTELO Yksikkö Määrä ALUSTAVAT TYÖT: Purku-, raivaus-, suojaus- ym. työt erä 1

Telalahdentie OHJEELLINEN MÄÄRÄLUETTELO Yksikkö Määrä ALUSTAVAT TYÖT: Purku-, raivaus-, suojaus- ym. työt erä 1 Mänttä-Vilppulan kaupunki Telalahdentien ja Kuoppanotkonkadun saneeraus ym-suunnittelu oy Hietarannantie 5 35700 Vilppula Telalahdentie OHJEELLINEN MÄÄRÄLUETTELO 8.9.2014 Yksikkö Määrä ALUSTAVAT TYÖT:

Lisätiedot

RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -julkistamisseminaari 13.11.2012

RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -julkistamisseminaari 13.11.2012 RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -julkistamisseminaari 13.11.2012 Julkaisun tavoitteet ja yleiset periaatteet Pekka Laamanen 14.11.2012 1 RIL 107-2012 Julkaisu sisältää veden-

Lisätiedot

Valvojan päätäntävallan tarkka määrittely jo urakan alussa (tai ennen) Muutoksia tehtäessä on kysyttävä SUUNNITTELIJALTA, VALVOJALTA JA TILAAJALTA

Valvojan päätäntävallan tarkka määrittely jo urakan alussa (tai ennen) Muutoksia tehtäessä on kysyttävä SUUNNITTELIJALTA, VALVOJALTA JA TILAAJALTA Valvojan rooli ja valvontatyö käytännössä Työmaavalvonnan tarkoituksena on varmistaa rakentamisen laatu saavutetaan haluttu lopputulos sopimuksen mukaisuus hyvän rakennustavan noudattaminen, jos sopimuksia

Lisätiedot

Kuorevirran liikunta-alue: uimahallin pysäköintialueen parantaminen, Kiuruvesi Rakennussuunnitelma

Kuorevirran liikunta-alue: uimahallin pysäköintialueen parantaminen, Kiuruvesi Rakennussuunnitelma parantaminen, Kiuruvesi Rakennussuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO 30.4.2012 1. YHTEISET ASIAKIRJAT Rakennussuunnitelman sisällysluettelo 30.4.2012 Hankekohtainen työselostus 30.4.2012 Määräluettelo 30.4.2012

Lisätiedot

Työ nro RAKENNETTAVUUSSELVITYS YLÖJÄRVEN KAUPUNKI SILTATIEN ASUTUSALUE KIRKONSEUTU, YLÖJÄRVI

Työ nro RAKENNETTAVUUSSELVITYS YLÖJÄRVEN KAUPUNKI SILTATIEN ASUTUSALUE KIRKONSEUTU, YLÖJÄRVI Työ nro 10675-3 04.11.2014 RAKENNETTAVUUSSELVITYS YLÖJÄRVEN KAUPUNKI SILTATIEN ASUTUSALUE KIRKONSEUTU, YLÖJÄRVI TARATEST OY * Mittaustyöt Turkkirata 9 A, 33960 PIRKKALA PUH 03-368 33 22 * Pohjatutkimukset

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä

Lisätiedot

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje 8.7.2015 Kaapeleiden sijoittaminen jyrkkäluiskaisen tien varressa Pirkanmaan ELY-keskus 8.12.2015 Jyrkkäluiskaisella tiellä kaapelipaikat voidaan täyttää seuraavasti:

Lisätiedot

MH-KIVI OY SIIKAKANKAAN SORA-ALUE RUOVESI SUUNNITELMA POHJAVEDEN SUOJAAMISEKSI TANKKAUS- JA MURSKAUSTOIMINTOJEN YHTEYDESSÄ

MH-KIVI OY SIIKAKANKAAN SORA-ALUE RUOVESI SUUNNITELMA POHJAVEDEN SUOJAAMISEKSI TANKKAUS- JA MURSKAUSTOIMINTOJEN YHTEYDESSÄ MH-KIVI OY SIIKAKANKAAN SORA-ALUE RUOVESI SUUNNITELMA POHJAVEDEN SUOJAAMISEKSI TANKKAUS- JA MURSKAUSTOIMINTOJEN YHTEYDESSÄ 15.1.2016 1 (5) YLEISTÄ Suunnitelma on laadittu MH-Kivi Oy:n tiloille 702-416-1-194

Lisätiedot

VAHVISTETTU MAAVALLI, KEHÄ 1:N JA KIVIKONTIEN ERITASOLIITTYMÄ SUUNNITTELU JA MITOITUS

VAHVISTETTU MAAVALLI, KEHÄ 1:N JA KIVIKONTIEN ERITASOLIITTYMÄ SUUNNITTELU JA MITOITUS VAHVISTETTU MAAVALLI, KEHÄ 1:N JA KIVIKONTIEN ERITASOLIITTYMÄ SUUNNITTELU JA MITOITUS Pohjanvahvistuspäivä 21.8.2014 Kirsi Koivisto, Ramboll Finland Oy SUUNNITTELUKOHTEEN SIJAINTI JA MELUN LEVIÄMINEN Kivikko

Lisätiedot

Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi

Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi Ohje 1 (3) 23.4.2014 Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi Yleistä Liittymiskaapelityyppinä käytetään omakotitalojohdoissa AMCMK 3 x 25 + 16 ja suuremmissa poikkipinnoissa AXMK -maakaapeleita.

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä olevaan

Lisätiedot

UIMARANNAN SANEERAUS JA LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN

UIMARANNAN SANEERAUS JA LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavin kunta UIMARANNAN SANEERAUS JA LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN Suunnitelmaselostus 9.12.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Suunnitelmaselostus I SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Levin korttelin 965 länsipuolen pysäköintialue

Levin korttelin 965 länsipuolen pysäköintialue 1 (11) R1-1 Levin korttelin 965 länsipuolen pysäköintialue Pysäköintialueen työkohtaiset laatuvaatimukset ja työselitykset 23.08.2016 Kittilän kunta 2 (11) Sisältö RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 4 RAKENNUSHANKKEEN

Lisätiedot

Sillan määräluettelo

Sillan määräluettelo Sillan määräluettelo Sillan määräluettelo Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2008 Kansikuva: Merimaskun silta / Jari Nikki Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/sillat) ISBN 978-951-803-892-7

Lisätiedot

SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE

SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE ( Rovaniemen kaupunki/ Suomen Ilmakuva Oy) SIJOITTAMISSOPIMUS Rovaniemen kaupungin

Lisätiedot

BENDERS SOKKELIELEMENTIT SOKKELIELEMENTIT. Kunnon perustus. Lisätietoja Bendersistä www.benders.fi

BENDERS SOKKELIELEMENTIT SOKKELIELEMENTIT. Kunnon perustus. Lisätietoja Bendersistä www.benders.fi BENDERS SOKKELIELEMENTIT SOKKELIELEMENTIT Kunnon perustus Lisätietoja Bendersistä www.benders.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO INFO 2 TAUSTATIETOA SOKKELIELEMENTTI 4 BENDER L-SOKKELIELEMENTTI 7 BENDER I-SOKKELIELEMENTTI

Lisätiedot

SENAATTI-KIINTEISTÖT LAHDEN VARIKKO RAKENNETTAVUUSSEL- VITYS

SENAATTI-KIINTEISTÖT LAHDEN VARIKKO RAKENNETTAVUUSSEL- VITYS Vastaanottaja Senaatti-kiinteistöt Asiakirjatyyppi Rakennettavuusselvitys Päivämäärä 26.2.2010 Viite 82127893 SENAATTI-KIINTEISTÖT LAHDEN VARIKKO RAKENNETTAVUUSSEL- VITYS SENAATTI-KIINTEISTÖT LAHDEN VARIKKO

Lisätiedot

RAKENNETTAVUUSSELVITYS

RAKENNETTAVUUSSELVITYS RAKENNETTAVUUSSEVITYS PAIMIO MEIJERITIEN ÄNSIOSAN ASEMAKAAVA 9.11.2015 1 (5) _Rakennettavuusselvitys1.docx Sisältö 1 Yleistä... 3 2 Tehdyt tutkimukset... 3 2.1 Mittaukset... 3 2.2 Pohjatutkimukset... 3

Lisätiedot

Aidot ja alkuperäiset RR- ja RD-paalutuotteet. Hannu Vesamäki

Aidot ja alkuperäiset RR- ja RD-paalutuotteet.  Hannu Vesamäki Aidot ja alkuperäiset RR- ja RD-paalutuotteet 1 www.ruukki.com Hannu Vesamäki 17.1.2013 Esityksen sisältö RR-paalutuotteet Pieniläpimittaiset RR-paalut Suuriläpimittaiset RR-paalut Injektoidut RR-paalut

Lisätiedot

1000 TALVIHOITO: KADUT, TORIT, AUKIOT, KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT, LINJA- AUTOPYSÄKIT, PYSÄKÖINTIALUEET Valmistelevat työt

1000 TALVIHOITO: KADUT, TORIT, AUKIOT, KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT, LINJA- AUTOPYSÄKIT, PYSÄKÖINTIALUEET Valmistelevat työt Sivu 1 JOKELAN ALUEURAKKA 2O13 2O17 Tuusulan Jokelan alueurakkaa 2013 2017 koskevaan urakkatarjouspyyntöönne viitaten tarjoudumme suorittamaan urakassa esiin tulevia kokonaishintaan kuuluvia tehtäviä hinnoin

Lisätiedot

SAUNANIEMI II A KAAVA-ALUE, KATU- JA RAKENNUSSUUNNITTELU HANKEKOHTAINEN TYÖSELOSTUS

SAUNANIEMI II A KAAVA-ALUE, KATU- JA RAKENNUSSUUNNITTELU HANKEKOHTAINEN TYÖSELOSTUS 1 ESPOON KAUPUNKI TEKNINEN KESKUS Katu- ja Viherpalvelut SAUNANIEMI II A KAAVA-ALUE, KATU- JA RAKENNUSSUUNNITTELU HANKEKOHTAINEN TYÖSELOSTUS H. Rautio / S. Anttila Tarkastaja: Hyväksyjä: /. 2012 /. 2012

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 135. Rakennuslautakunta 28.06.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 135. Rakennuslautakunta 28.06.2012 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 28.06.2012 Sivu 1 / 1 2979/10.03.00/2012 135 Betoniharkkorakenteisen tukimuurin ja muiden piharakenteiden rakentamista koskevan toimenpidepyynnön saattaminen rakennuslautakunnan käsiteltäväksi,

Lisätiedot

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27 9 LIITE 5. s. 1 1 RAKENNNESELVITYS 1.1 TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY Selvitys on rajattu koskemaan :ssa olevan rakennuksen 1. ja 2. kerroksen tiloihin 103, 113, 118, 204 ja 249 liittyviä rakenteita. 1.2 YLEISKUVAUS

Lisätiedot

Pekka Makkonen Versokuja 4 D Kuopio

Pekka Makkonen Versokuja 4 D Kuopio SKVY Oy LAUSUNTO Pekka Makkonen Versokuja 4 D 70150 Kuopio 24.11.2015 Juuan kunta Ympäristölautakunta Poikolantie 1 83900 JUUKA Yleistä Juuan rengasvesiosuuskunta teki vuonna 2011 päätöksen vesihuoltosuunnitelman

Lisätiedot

1 Rakennettavuusselvitys

1 Rakennettavuusselvitys 1 Rakennettavuusselvitys 1.1 Toimeksianto Rakennettavuusselvityksen tavoitteena on ollut selvittää kaavarunko-/asemakaava-alueen pohjaolosuhteet ja alueen soveltuvuus rakentamiseen sekä antaa yleispiirteiset

Lisätiedot

OHJE 1 (5) 21.10.2015 OHJEITA VESIHUOLTOON LIITTYVIEN KUNNALLISTEKNISTEN TUNNELEIDEN PÄÄLLE JA LÄHEISYYTEEN RAKENTAMISESTA

OHJE 1 (5) 21.10.2015 OHJEITA VESIHUOLTOON LIITTYVIEN KUNNALLISTEKNISTEN TUNNELEIDEN PÄÄLLE JA LÄHEISYYTEEN RAKENTAMISESTA OHJE 1 (5) 21.10.2015 OHJEITA VESIHUOLTOON LIITTYVIEN KUNNALLISTEKNISTEN TUNNELEIDEN PÄÄLLE JA LÄHEISYYTEEN RAKENTAMISESTA 1. YLEISTÄ Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymän (jäljempänä HSY) vesihuoltopalveluihin

Lisätiedot

NCC Property Development Oy Tampereen keskusareenan alue, asemakaavan muutos Tampere

NCC Property Development Oy Tampereen keskusareenan alue, asemakaavan muutos Tampere NCC Property Development Oy Tampereen keskusareenan alue, asemakaavan muutos Tampere RAKENNETTAVUUSSELVITYS ASEMAKAAVAN MUUTOSTA VARTEN 1. YLEISTÄ Selvityksen kohde on asemakaava-alue Tampereen keskustan

Lisätiedot

R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S

R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S INKOON PALVELUTALO KOTIPOLKU 7 10210 INKOO AUTOKATOKSEN RAKENTAMINEN YLÄPIHAN ASFALTOINTI R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S Tmi Nalle Grönberg RAKENNUSSELOSTUS INKOON PALVELUTALO 2 / 5 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

KALKKIA MAAN STABILOINTIIN

KALKKIA MAAN STABILOINTIIN KALKKIA MAAN STABILOINTIIN Vakaasta kallioperästä vakaaseen maaperään SMA Mineral on Pohjoismaiden suurimpia kalkkituotteiden valmistajia. Meillä on pitkä kokemus kalkista ja kalkin käsittelystä. Luonnontuotteena

Lisätiedot

5 Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset RAKENNUSALUEELLA OLEVAT RAKENTEET

5 Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset RAKENNUSALUEELLA OLEVAT RAKENTEET 5 6 1000 8 1000.1 Yleistä 8 1100 Puusto ja muu kasvillisuus 9 1110 Puuston ja muun kasvillisuuden kaataminen ja poisto 9 1111 Hyötypuun hakkuu 9 1111.1 Yleistä 9 1111.2 Työohjeet 9 1112 Jätepuun poisto

Lisätiedot

Maanvaraisia perustuksia pudotustiivistetylle louhetäytölle. Pohjanvahvistuspäivä 2014 Juha Häkkänen Aalto-yliopisto / Ramboll Finland Oy

Maanvaraisia perustuksia pudotustiivistetylle louhetäytölle. Pohjanvahvistuspäivä 2014 Juha Häkkänen Aalto-yliopisto / Ramboll Finland Oy Maanvaraisia perustuksia pudotustiivistetylle louhetäytölle Pohjanvahvistuspäivä 2014 Juha Häkkänen Aalto-yliopisto / Ramboll Finland Oy Esityksen rakenne Esitys perustuu allekirjoittaneen elokuussa 2014

Lisätiedot

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-102-11-6 osoitteessa Satakunnankatu 21, TAMPERE

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-102-11-6 osoitteessa Satakunnankatu 21, TAMPERE HAKIJA VVO Kodit Oy PL 40 00301 HELSINKI KIINTEISTÖ Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-102-11-6 osoitteessa Satakunnankatu 21, TAMPERE VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki 78 VIREILLETULOAIKA

Lisätiedot

KYRÖÖNTIE. Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015

KYRÖÖNTIE. Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015 Isonkyrön kunta KYRÖÖNTIE Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015 muutos 26.6.2015 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ... 3 2. LÄHTÖTIEDOT... 4 3. SUUNNITELLUT PERUSRATKAISUT...

Lisätiedot

Käsittelyssä olevia virhekorttiehdotuksia. Jyrki Kauppinen

Käsittelyssä olevia virhekorttiehdotuksia. Jyrki Kauppinen Käsittelyssä olevia virhekorttiehdotuksia Jyrki Kauppinen Esityksen sisältö Yksitoista rakennusvirhettä Mitä seurauksia? Mitä pitäisi tehdä? Lopuksi Pientalon lämmöneristeiden virheellinen asennus Ulkoseinien

Lisätiedot

Raportti KOEKUOPPATUTKIMUKSET JA POHJAVESIMITTAUKSET 2/2016

Raportti KOEKUOPPATUTKIMUKSET JA POHJAVESIMITTAUKSET 2/2016 1 (2) Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Kuntatekniikan keskus Geotekniikka 9.3.2016 Hämeenkylän koulu Raportti KOEKUOPPATUTKIMUKSET JA POHJAVESIMITTAUKSET 2/2016 1. Yleistä Vantaan geotekniikka

Lisätiedot

Pohjaveden huomiointi Tikkurilan alueen rakentamisessa

Pohjaveden huomiointi Tikkurilan alueen rakentamisessa 1 (4) Pohjaveden huomiointi Tikkurilan alueen rakentamisessa 1. Yleistä 1.1. Tikkurilan pohjavesiolosuhteet Tikkurilan alueen luonnollinen maaperä on suurimmaksi osaksi savikkoa, jonka alla on karkeampia

Lisätiedot

TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmä

TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmä TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmä Vaarnalevyt lattioiden liikuntasaumoihin Versio: FI 6/2014 Tekninen käyttöohje TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmät Vaarnalevyt lattioiden

Lisätiedot

CASE TRIPLA SUUNNITTELIJAN NÄKÖKULMASTA PETRI TYYNELÄ/RAMBOLL FINLAND OY

CASE TRIPLA SUUNNITTELIJAN NÄKÖKULMASTA PETRI TYYNELÄ/RAMBOLL FINLAND OY CASE TRIPLA SUUNNITTELIJAN NÄKÖKULMASTA PETRI TYYNELÄ/RAMBOLL FINLAND OY TRIPLA SUUNNITTELIJAN HAASTEET Millä vaihtoehtoisilla ratkaisuilla/rakenteilla ja miten voidaan toteuttaa pysäköintilaitoksen syvä

Lisätiedot

TYÖOHJE 4/2010 TYÖOHJE. LammiMuurikivi

TYÖOHJE 4/2010 TYÖOHJE. LammiMuurikivi TYÖOHJE 4/2010 TYÖOHJE LammiMuurikivi LammiMurikivi TYÖOHJE SISÄLLYS 1 LAMMIMUURI 3 2 RAKENNE JA OMINAISUUDET 3 2.1 Rakenne 3 2.2 Ominaisuudet 3 3 KÄYTTÖKOHTEET 3 4 MATALAT JA KORKEAT MUURIT 3 5 MUURIN

Lisätiedot

Pyynikin sosiaali- ja terveysasema

Pyynikin sosiaali- ja terveysasema Riski- ja toimenpidekartoitus Suunnittelualue Sosiaali- ja terveysasema, luonnos Haitta-aineet, jäte Haitta-aineet, pintamaa Riskinarviointi Haitta-aineiden kulkeutuminen Käsitteellinen malli Altistujat:

Lisätiedot

Koordinointimallin lokitiedosto

Koordinointimallin lokitiedosto 1 PÄIVITYKSET Pvm. Viite / huomautus 2.12.2011 Mallin (esittely2) läpikäynti sisäisesti. 7.12.2011 Mallin (esittely2) läpikäynti suunnittelukokouksessa Vaasassa. 15.12.2011 Malliin saa viedä E2R1 ja E2R4

Lisätiedot

RIL263 KAIVANTO-OHJE TUETUN KAIVANNON MITOITUS PETRI TYYNELÄ/RAMBOLL FINLAND OY

RIL263 KAIVANTO-OHJE TUETUN KAIVANNON MITOITUS PETRI TYYNELÄ/RAMBOLL FINLAND OY RIL263 KAIVANTO-OHJE TUETUN KAIVANNON MITOITUS PETRI TYYNELÄ/RAMBOLL FINLAND OY YLEISTÄ Kaivanto mitoitetaan siten, että maapohja ja tukirakenne kestävät niille kaikissa eri työvaiheissa tulevat kuormitukset

Lisätiedot

Suihkuinjektoinnissa syntyvän paluuvirtauslietteen jatkokäsittelymahdollisuudet

Suihkuinjektoinnissa syntyvän paluuvirtauslietteen jatkokäsittelymahdollisuudet Suihkuinjektoinnissa syntyvän paluuvirtauslietteen jatkokäsittelymahdollisuudet Pohjanvahvistuspäivä 21.8.2014 Diplomityö, Mikko Möttönen 2013 YIT Rakennus Oy Valvoja: Prof. Leena Korkiala-Tanttu Ohjaaja:

Lisätiedot

YKSIKKÖKUSTANNUKSET 8.6.2004

YKSIKKÖKUSTANNUKSET 8.6.2004 Nro: 452 Sivu1(8) VEIKKOLAN KATUVERKKOSELVITYS Yksikköhintoina käytetään Espoon kaupungin kunnallisteknisten töiden yksikköhintaluetteloa 2002. Hintaryhmittely B. Keskinkertaiset olosuhteet, suoritemäärät

Lisätiedot

ROTOTEC OY ENERGIAKENTÄN RAKENNUSTAPASELITYS TAMK L-OSAN LAAJENNUS KUNTOKATU 3

ROTOTEC OY ENERGIAKENTÄN RAKENNUSTAPASELITYS TAMK L-OSAN LAAJENNUS KUNTOKATU 3 LIITE 2 ROTOTEC OY ENERGIAKENTÄN RAKENNUSTAPASELITYS TAMK L-OSAN LAAJENNUS KUNTOKATU 3 Energiakaivojärjestelmän yleiskuvaus Alueelle on tarkoitus porata suunnitelman mukaisesti lämmitystä varten 5 kappaletta

Lisätiedot

Ikaalisten kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 143-1-13-4 osoitteessa Pärkonkatu,

Ikaalisten kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 143-1-13-4 osoitteessa Pärkonkatu, HAKIJA Ikaalisten kaupunki, Tekniset palvelut Kolmen Airon katu 3 39500 IKAALINEN KIINTEISTÖ Ikaalisten kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 143-1-13-4 osoitteessa Pärkonkatu, Ikaalinen VIREILLETULOPERUSTE

Lisätiedot

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakentajan sähkömuistio - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakennuksen sähköistys Rakennuksen onnistunut sähköistys vaatii runsaasti tietoa, eikä rakentajan kannata lähteä toteuttamaan

Lisätiedot

Kehä I, Vallikallio STU1

Kehä I, Vallikallio STU1 Kehä I Vallikallio Kehä I, Vallikallio STU1 Tilaaja Rakennuttaja Pääurakoitsija Espoon kaupunki Tiehallinto, Uudenmaan tiepiiri YIT Rakennus Oy Infrapalvelut IMP (Maa-, vesi- ja pohjarakentaminen) IKR

Lisätiedot

TÄRINÄ JA MUUT YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET. Lyöntipaalutustärinä Tärinän ohjearvot Tärinämittauskohde, Lahti Maan tiivistyminen Maan syrjäytyminen

TÄRINÄ JA MUUT YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET. Lyöntipaalutustärinä Tärinän ohjearvot Tärinämittauskohde, Lahti Maan tiivistyminen Maan syrjäytyminen TÄRINÄ JA MUUT YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Lyöntipaalutustärinä Tärinän ohjearvot Tärinämittauskohde, Lahti Maan tiivistyminen Maan syrjäytyminen Lyöntipaalutustärinä Tärinä on hukkaan mennyttä energiaa Tärinä

Lisätiedot

Lemminkäinen. Skaftkärrin koulu TARJOUS. nro 002 Lisä-ja muutostyö 18.3.2016. Skaftkärrin koulun tilojen muutos. Peruste/ viite

Lemminkäinen. Skaftkärrin koulu TARJOUS. nro 002 Lisä-ja muutostyö 18.3.2016. Skaftkärrin koulun tilojen muutos. Peruste/ viite Lemminkäinen Skaftkärrin koulu TARJOUS nro 002 Lisä-ja muutostyö 18.3.2016 Skaftkärrin koulun tilojen muutos Peruste/ viite Skaftkärrin koulu on laajentunut 780 brm2 verrattuna tarjousvaiheen ve 1 laajuuteen.

Lisätiedot

Lahti JHG\Hämeenkoski\20339\Piirustukset\20339_1.dwg / 20339_1.ctb (2133 09) TUTKIMUSKOHDE Tampere Hämeenlinna 1 KOKO ALUEELLA: Maanvaraiset anturaperustukset, anturoiden alla vähintään 0.3m paksu anturanalustäyttö

Lisätiedot

Keinot tiskiin! Miten kiviainekset pannaan riittämään kestävästi? Jukka Annevirta, INFRA ry

Keinot tiskiin! Miten kiviainekset pannaan riittämään kestävästi? Jukka Annevirta, INFRA ry Keinot tiskiin! Miten kiviainekset pannaan riittämään kestävästi? Jukka Annevirta, TARVITAANKO KIVIAINEKSIA VIELÄ 2020- LUVUN SUOMESSA? JA MISTÄ LÄHTEISTÄ KIVIAINEKSET OTETAAN? Maa- ja vesirakennus-, asfaltti-

Lisätiedot

Liperin kunta. Tohtorintien osittainen peruskorjaus plv HANKEKOHTAINEN TYÖSELOSTUS

Liperin kunta. Tohtorintien osittainen peruskorjaus plv HANKEKOHTAINEN TYÖSELOSTUS Liperin kunta Tohtorintien osittainen peruskorjaus plv. 70-541 HANKEKOHTAINEN TYÖSELOSTUS 14.06.2013 Sivu 2 / 20 Sisällys 1. Rakennushankkeen yleistiedot... 5 1.1. Rakennushankkeen kuvaus... 5 1.2. Tilaaja...

Lisätiedot

Asennusohjeet. Uponor-pumppukaivo 150 l

Asennusohjeet. Uponor-pumppukaivo 150 l Asennusohjeet Uponor-pumppukaivo 150 l Paketin purkaminen ja esivalmistelu Avaa pumppukaivopaketti ja varmista, että sinulla on kaikki asentamisessa tarvittavat osat. Paketin sisältö 1. Pumppuyksikkö 2.

Lisätiedot

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen:

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: RT-ohjekortti RT 12-10277 Rakennuksen pinta-alat (1985) Kerrosalan laskeminen, Ympäristöopas 72 (2000) RAKENNUSALA: Rakennusala on se alue tontilla,

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje

Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Erstantie 2, 15540 Villähde 3 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 TOIMINTATAPA... 4 2 MATERIAALIT JA RAKENNE... 5 2.1 MATERIAALIT... 5 2.2 RAKENNEMITAT... 5 3 VALMISTUS... 6 3.1 VALMISTUSTAPA...

Lisätiedot

Akaan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 20-444-1-90 osoitteessa Kirkkokatu

Akaan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 20-444-1-90 osoitteessa Kirkkokatu HAKIJA Akaan kaupunki PL 34 37801 AKAA KIINTEISTÖ Akaan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 20-444-1-90 osoitteessa Kirkkokatu 14, 37830 AKAA Kiinteistön omistaa Viialan VPK VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki

Lisätiedot

Ratateknisten piirustusohjeiden liitemateriaali

Ratateknisten piirustusohjeiden liitemateriaali Liikenneviraston ohjeita 14/2012 Ratatekniset piirustusohjeet Ratateknisten piirustusohjeiden liitemateriaali Ratateknisten piirustusohjeiden liitemateriaali on kokoelma dokumentteja eri tekniikka-aloilta.

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus

Ympäristöministeriön asetus Luonnos 11.12.2012 Ympäristöministeriön asetus rakentamisen suunnittelutehtävän vaativuusluokan määräytymisestä nnettu Helsingissä.. päivänä..kuuta 201. Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti säädetään

Lisätiedot

JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS KORJAUS RAPORTTI VÄLIAIKAISTUENNOISTA Torikatu Joensuu

JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS KORJAUS RAPORTTI VÄLIAIKAISTUENNOISTA Torikatu Joensuu JOENSUUN JUVA OY JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS KORJAUS RAPORTTI VÄLIAIKAISTUENNOISTA Torikatu 26 80100 Joensuu 04.07.2011 JOENSUUN JUVA OY Penttilänkatu 1 F 80220 Joensuu Puh. 013 137980 Fax.

Lisätiedot

Sastamalan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 790-1-27-12 osoitteessa Lapinmäenkatu 38200 SASTAMALA

Sastamalan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 790-1-27-12 osoitteessa Lapinmäenkatu 38200 SASTAMALA HAKIJA Sastamalan kaupunki PL 23 38201 SASTAMALA KIINTEISTÖ Sastamalan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 790-1-27-12 osoitteessa Lapinmäenkatu 38200 SASTAMALA Kiinteistön omistaa Kiinteistö Oy Pohjolan

Lisätiedot

Liperin kunta. Tohtorintien peruskorjaus plv Rakennussuunnitelma SUUNNITELMASELOSTUS

Liperin kunta. Tohtorintien peruskorjaus plv Rakennussuunnitelma SUUNNITELMASELOSTUS Rakennussuunnitelma SUUNNITELMASELOSTUS 14.06.2013 Sivu 2 / 5 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 2. LÄHTÖTIEDOT... 3 3. SUUNNITELLUT PERUSRATKAISUT... 3 4. MITOITUS... 4 5. LIITTYMINEN OLEVAAN TIEVERKKOON...

Lisätiedot

Lämpöpuiset kylpytynnyrit. Käyttöohjeet Mallit AMH 170TW, AMH 200TW, AMH 170TW+ ja AMH 200TW+

Lämpöpuiset kylpytynnyrit. Käyttöohjeet Mallit AMH 170TW, AMH 200TW, AMH 170TW+ ja AMH 200TW+ Lämpöpuiset kylpytynnyrit Käyttöohjeet Mallit AMH 170TW, AMH 200TW, AMH 170TW+ ja AMH 200TW+ Huomaa veden minimitäyttö tynnyrissä!! AMH-Puu Oy Puh. (03) 513 5569 Niemisvedentie 801 Faksi (03) 513 5561

Lisätiedot

rakennustyömaalle www.machinery.fi Turvakaiteet Askelmat Kulkutiet Tavaransiirto ja varastointi

rakennustyömaalle www.machinery.fi Turvakaiteet Askelmat Kulkutiet Tavaransiirto ja varastointi Kotimaista laatua rakennustyömaalle www.machinery.fi Turvakaiteet Askelmat Kulkutiet Tavaransiirto ja varastointi Machinery ja Vepe ovat solmineet yhteistyösopimuksen Vepe-tuotteiden myynnistä. Machinery

Lisätiedot

KIINTEISTÖ Mänttä-Vilppulan kaupunki, kiinteistörekisteritunnukset 508-401-3-259, 508-401-3-305, 508-401-3-337, osoitteessa Sahatie, 35700 Vilppula

KIINTEISTÖ Mänttä-Vilppulan kaupunki, kiinteistörekisteritunnukset 508-401-3-259, 508-401-3-305, 508-401-3-337, osoitteessa Sahatie, 35700 Vilppula HAKIJA Metsäliitto Osuuskunta Metsä Wood Vilppulan saha Sahatie 35700 Vilppula KIINTEISTÖ Mänttä-Vilppulan kaupunki, kiinteistörekisteritunnukset 508-401-3-259, 508-401-3-305, 508-401-3-337, osoitteessa

Lisätiedot

OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN VARATTUJEN TONTTIEN 1 (2)

OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN VARATTUJEN TONTTIEN 1 (2) OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN VARATTUJEN TONTTIEN 1 (2) K20006 T6 25.5.2016 ALUSTAVA KUURINNIITTY KIRJOMÄKI KORTTELI 20006 T6 Yleistä Alueen alustavaa rakennettavuusselvityksen määrittämistä varten on lähtötietoina

Lisätiedot

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje Uponor G12 -lämmönkeruuputki Asennuksen pikaohje poraajille Uponor G12 -lämmönkeruuputken asennus neljässä vaiheessa Uponor G12 -putket asennetaan periaatteessa samalla menetelmällä kuin tavanomaiset keruuputket.

Lisätiedot

MolokClassic Syväkeräys -säiliön (5 m³, 3 m³, 1.3 m³, 800l ja 300 l) ASENNUSOHJE

MolokClassic Syväkeräys -säiliön (5 m³, 3 m³, 1.3 m³, 800l ja 300 l) ASENNUSOHJE MolokClassic Syväkeräys -säiliön (5 m³, 3 m³, 1.3 m³, 800l ja 300 l) ASENNUSOHJE SÄILIÖIDEN KULJETUS JA KÄSITTELY Käsittele Syväkeräys -säiliöitä varoen. Säiliötä ei saa vierittää eikä pudottaa. Nosta

Lisätiedot

METSÄMÄENTIEN YLIKULKUSILTA NRO3

METSÄMÄENTIEN YLIKULKUSILTA NRO3 METSÄMÄENTIEN YLIKULKUSILTA NRO3 Suunniteltu ja rakennettu 70-luvun puolivälissä Toteutettu urakoitsijan esittämän, vaihtoehtoisen suunnitelman mukaan jännitettynä, elementtirakenteisena betonisiltana

Lisätiedot

Alustava pohjaveden hallintaselvitys

Alustava pohjaveden hallintaselvitys Alustava pohjaveden hallintaselvitys Ramboll Finland Oy Säterinkatu 6, PL 25 02601 Espoo Finland Puhelin: 020 755 611 Ohivalinta: 020 755 6333 Fax: 020 755 6206 jarno.oinonen@ramboll.fi www.ramboll.fi

Lisätiedot

Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 211-462-7-61 osoitteessa Tykkitie, 36240 KANGASALA

Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 211-462-7-61 osoitteessa Tykkitie, 36240 KANGASALA HAKIJA Rakennusliike Lapti Mannerheimintie 107 00280 HELSINKI KIINTEISTÖ Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 211-462-7-61 osoitteessa Tykkitie, 36240 KANGASALA VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki

Lisätiedot

Suihkuinjektoinnissa syntyvän paluuvirtauslietteen jatkokäsittelymahdollisuudet

Suihkuinjektoinnissa syntyvän paluuvirtauslietteen jatkokäsittelymahdollisuudet Suihkuinjektoinnissa syntyvän paluuvirtauslietteen jatkokäsittelymahdollisuudet Diplomityö, Mikko Möttönen 2013 YIT Rakennus Oy Valvoja: Prof. Leena Korkiala-Tanttu Ohjaaja: DI Juha Vunneli Suihkuinjektointi

Lisätiedot

Kiviaines Vaatimus Suodatinkerroksessa käytetään hiekkaa, jonka rakeisuus on kuvan 22342:K1 mukainen.

Kiviaines Vaatimus Suodatinkerroksessa käytetään hiekkaa, jonka rakeisuus on kuvan 22342:K1 mukainen. 1 22342 Suodatinrakenteet 22342.1 Suodatinrakenteen materiaalit, yleistä Tuotteen kelpoisuus osoitetaan ensisijaisesti CE-merkinnällä, kun asetetut kansalliset vaatimustasot tuotteen käyttökohteessa täytetään.

Lisätiedot

Rakentamisen laadun prosessi

Rakentamisen laadun prosessi Rakentamisen laadun prosessi Työn suunnittelu Työmaan toimintasuunnitelma Työn toteutus Rakenne- tai työvaihekohtainen laaturaportti Urakkakohtainen laaturaportti Työnaikainen laadunvarmistus Poikkeamaraportti

Lisätiedot