INFRA MÄÄRÄMITTAUSOHJE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "INFRA MÄÄRÄMITTAUSOHJE"

Transkriptio

1 RTS 05:36 INFRA MÄÄRÄMITTAUSOHJE Luonnos: ver4.18_infra_määrämittausohje

2 Sisällysluettelo: 1 Maa-, pohja- ja kalliorakenteet Olevat ja poistettavat rakenteet ja rakennusosat Pilaantuneet maat ja rakenteet Perustusrakenteet Pohjarakenteet Kallion tiivistys- ja lujitusrakenteet Maaleikkaukset ja -kaivannot Kallioleikkaukset, -kaivannot ja -tunnelit Penkereet ja täytöt Päällys- ja pintarakenteet Päällysrakenteen alaosat Päällysrakenteen yläosat Reunatuet, kourut, portaat ja tukimuurit Kasvillisuusrakenteet Ratojen päällysrakenteet Eroosiosuojaukset Järjestelmät Vesihuollon järjestelmät Turvallisuus- ja suojarakenteet Opastus- ja ohjausjärjestelmät (asennukset) Sähkö- ja konetekniset järjestelmät Telejärjestelmät Lämmön- ja kaasunsiirtojärjestelmät Erilliset järjestelmät Palvelujärjestelmät (käytetään tapauskohtaisen harkinnan mukaan, vaihtoehto 4.ryhmä) Sillat ja muut rakennustekniset rakennusosat Sillat Ympäristörakenteet Terminaalirakenteet Pato- ja sulkurakenteet Mastot Maanalaisten tilojen betonirakenteet Merenkulun turvarakenteet ja allasrakenteet Muut rakennusosat (Talo2000 mukaisesti) Läjitysaltaat (ylivuotojärjestelyt) Hankepalvelut Rakennuttamis- ja suunnittelupalvelut Rakentamispalvelut Yrityspalvelut Maa-alueet ja toimintainvestoinnit Maa-alue Toimintainvestoinnit Rahoitus, markkinointi ja varaukset(luonnoksessa Talo2000 pohjalta, ei infraan sovellettu) Hankerahoitus Markkinointi Varaukset Hoito- ja ylläpitopalvelut Talvihoito /156

3 82 Kesähoito Puhtaanapito Liikenteenohjaus Varusteet, laitteet ja rakenteet Viheralueiden hoito ja kunnossapito Ulkovalaistus Väylänhoito (vesiväylien ylläpito) Kanavien hoito ja kunnossapito Muut jätä tämä rivi tyhjäksi!!! kommentit: viittaukset tehty kolminumeroisille tasoille saakka. voiko tuotanto-osia olla alemmilla kuin 2-numeroisilla tasoilla?? tulisivatko viittaukset muihin nimikkeisiin olla sisältö -tason alla? 1 Maa-, pohja- ja kalliorakenteet Sisällys 11 Olevat ja poistettavat rakenteet ja rakennusosat 12 Pilaantuneet maat ja rakenteet 13 Perustusrakenteet 14 Pohjarakenteet 15 Kallion tiivistys- ja lujitusrakenteet 16 Maaleikkaukset ja -kaivannot 17 Kallioleikkaukset, -kaivannot ja -tunnelit 18 Penkereet ja täytöt 11 Olevat ja poistettavat rakenteet ja rakennusosat Tuotanto-osat TU1 Poisto TU2 Siirto TU3 Suojaus tn/kpl/m 2 tr tn/kpl/m 2 tr tn/kpl/m 2 tr 3/156

4 111 Rakennusalueella oleva luonnontilainen maa ja kallio Rakennusalueella oleva luonnontilainen maa ja kallio on suunnitelmissa osoitetulla rakennusalueella oleva, työnaikaisten väylien alusrakenteena, varastoitavien rakennusmateriaalien ja -tuotteiden sijoituskohteena tai muussa vastaavassa käyttötarkoituksessa toimiva alue, johon ei suoraan kohdisteta rakentamista edistäviä toimenpiteitä. Nimikkeeseen ei kuulu työsuoritteita ja materiaaleja. Nimikkeeseen kuuluu rakennusalueella oleva maa-, kallio- ja kiviaines. Yksikkö Nimike Mittausohje m 2 tr 113 Poistettavat pintamaat. 114 Poistettavat ja siirrettävät maa- ja pengerrakenteet. (Työnaikaisten väylien purkaminen) 16 Maaleikkaukset ja -kaivannot. (Luonnontilaisen maan kaivu) 17 Kallioleikkaukset, -kaivannot ja -tunnelit. (Luonnontilaisen kallion louhinta ja kaivu) 112 Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat puut ja kasvillisuus Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat puut ja kasvillisuus ovat suunnitelmissa osoitetulla rakennusalueella olevia hyötypuita, pienpuustoa, pensaita, kasveja, istutuksia tms., joiden poistaminen, siirtäminen tai suojaaminen on tavallisesti välttämätöntä seuraavien työvaiheiden aloitus- ja jatkamisedellytysten turvaamiseksi. Nimikkeeseen kuuluvat työsuorite- ja materiaalihankinnat, materiaalitoimitukset työmaalle, rakennusosan poistaminen, siirtäminen tai suojaaminen sekä jätteiden ja sivutuotteiden käsittely. Lisäksi nimikkeeseen kuuluvat kasvillisuuden uudelleenistutuksen edellyttämä hoito, suojausrakenteiden purku työn jälkeen ja säilytettäväksi määrättyjen puiden ja pensaiden työnaikainen kastelu. Yksikkö Nimike Mittausohje m 3 ktr (k-m 3 ) mm hyötypuun paksuus 1,5 m korkeudella Hyötypuun kiintotilavuus mitataan metsätöiden mittausnormien mukaan pysty- tai pinomittauksena. 4/156

5 kpl mm hyötypuun paksuus 1,5 m korkeudella m 2 tr 1122 mtr 1122 Hyötypuiden lukumäärä määritetään maastokatselmuksessa, mikäli lukumäärä ei käy ilmi suunnitelmista. 24 Kasvillisuusrakenteet. (Puiden ja kasvillisuuden istutus) 1121 Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat hyötypuut k-m 3, kpl Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat hyötypuut ovat suunnitelmissa osoitetulla rakennusalueella olevia, 1,5 m:n korkeudelta 75 mm paksuja puita. ja mittausperusteet on esitetty kohdassa Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat pienkasvit m 2 tr, mtr Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat pienkasvit ovat suunnitelmissa osoitetulla rakennusalueella olevia, 1,5 m:n korkeudelta < 75 mm paksuja puita, pensaita tms.. ja mittausperusteet on esitetty kohdassa Muut poistettavat, siirrettävät ja suojattavat puut ja kasvillisuus 113 Poistettavat pintamaat Poistettava pintamaa on suunnitelmissa osoitetulla rakennusalueella oleva, 1,5 m:n korkeudelta 75 mm paksujen poistettujen hyötypuiden kannoista, 1 m 3 kivistä sekä mättäistä ja humuspitoisesta maasta koostuva maan pintakerros, jonka teoreettinen poistosyvyys on 0,20 m ellei suunnitelmissa toisin mainita. Nimikkeeseen kuuluvat työsuoritehankinnat, rakennusosan poistaminen, siirtäminen tai suojaaminen sekä jätteiden ja sivutuotteiden käsittely. Lisäksi nimikkeeseen kuuluvat mahdollinen raivausjätteiden polttaminen ja työn yhteydessä tehtävä lumen poisto poistettavan pintamaan päältä. Yksikkö Nimike Mittausohje 5/156

6 m 2 tr 0,20 m pintamaan poiston teoreettinen poistosyvyys 1,0 m kallioleikkauksen päälle tehtävän pintamaan poiston teoreettinen ulottuma kallioleikkauksen ulkopuolelle 16 Maaleikkaukset ja -kaivannot. (Konetyönä tehtävä louhittavan kallionpinnan puhdistus) 17 Kallioleikkaukset, -kaivannot ja -tunnelit. (Käsityönä tehtävä louhittavan kallionpinnan puhdistus) Kuva 1. Poistettavat pintamaat maaleikkauksen yhteydessä. 114 Poistettavat ja siirrettävät maa- ja pengerrakenteet Poistettavat ja siirrettävät maa- ja pengerrakenteet ovat suunnitelmissa osoitetulla rakennusalueella olevia silta-, rata-, tai tiepenkereitä, tulvapatoja sekä rakennekerroksia, esikuormitusrakenteita ja työnaikaisia väyliä, joiden poistaminen tai siirtäminen tulee kysymykseen niiden rakennusaikaisen käyttötarkoituksen vuoksi tai maisemanhoidollisten syiden perusteella. 6/156

7 Nimikkeeseen kuuluvat työsuoritehankinnat, rakennusosan poistaminen, siirtäminen tai suojaaminen sekä jätteiden ja sivutuotteiden käsittely. Yksikkö Nimike Mittausohje m 3 ktr 1141 m 3 rtr 1142 siirtyvän ylipenkereen tilavuus m 2 tr 1143 Mikäli pengerrys edellytetään tehtäväksi ns. siirtyvänä ylipenkereenä, siirtyvän ylipenkereen tilavuus lasketaan kertomalla ylipenkereen poikkileikkaus sen matkan pituudella, jolla ylipengertä käytetään. Penkereen yläpintana käytetään painuma-ajan jälkeen mitattua penkereen yläpinnan tasoa. 112 Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat puut ja kasvillisuus. 121 Poistettavat pilaantuneet maat ja rakenteet. 141 Vahvistetut maapohjat. (Esikuormitusrakenteen tekeminen) Kuva Poistettavat ja siirrettävät esikuormitusrakenteet (ylipenkereet). a) Poikkileikkaus ylipenkereestä. 7/156

8 b) Siirtyvän ylipenkereen pituusleikkaus Poistettavat ja siirrettävät rakennekerrokset ja penkereet 8/156 m 3 ktr Poistettavat ja siirrettävät rakennekerrokset ja penkereet ovat suunnitelmissa osoitetulla rakennusalueella olevia, teitä, patoja tms. varten tehtyjä rakennekerroksia ja penkereitä. ja mittausperusteet on esitetty kohdassa Poistettavat ja siirrettävät esikuormitusrakenteet (ylipenkereet) m 3 rtr Poistettavat ja siirrettävät ylipenkereet ovat suunnitelmissa osoitetulla rakennusalueella olevia, pintamaan tiivistämiseksi tehtyjä esikuormitusrakenteita. ja mittausperusteet on esitetty kohdassa Poistettavat ja siirrettävät työnaikaiset väylät m 2 tr Poistettavat ja siirrettävät työnaikaiset väylät ovat suunnitelmissa osoitetulla rakennusalueella olevia, rakentamisen aikaiseen liikennöintiin tarkoitettuja väyliä. ja mittausperusteet on esitetty kohdassa Muut poistettavat ja siirrettävät maa- ja pengerrakenteet 115 Poistettavat päällysrakenteet Poistettavat päällysrakenteet ovat suunnitelmissa osoitetulla rakennusalueella olevia, käytöstä poistettavien teiden, pysäköintialueiden ja muiden liikennealueiden päällysrakenteita sekä rautatien kiskorakenteita, joiden poistaminen tulee kysymykseen, kun tie, rata tai muu vastaava liikennealue poistetaan pysyvästi käytöstä. Nimikkeeseen kuuluvat työsuorite- ja materiaalihankinnat, materiaalitoimitukset työmaalle, rakennusosan poistaminen, siirtäminen tai suojaaminen sekä jätteiden ja sivutuotteiden käsittely. Lisäksi nimikkeeseen kuuluvat jyrsityn pinnan harjaus ja pölyn poisto sekä vanhan asfalttipäällysteen reunan viimeistely. Yksikkö Nimike Mittausohje m 2 tr 1151 < 1 m 2 vähäisten levennysten ja pyöristysten pinta-ala Tonttiliittymiä ja kaivonkansia tms. < 1 m 2 vähäisiä le-

9 vennyksiä ja pyöristyksiä ei oteta huomioon määrälaskennassa. mtr (rd-m) Penkereet ja täytöt. (Mikäli suunnitelmissa ei ole määrätty pengertä poistettavaksi vaan vanhaa pengertä käytetään maanottopaikkana) 118 Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat sillat ja muut rakennustekniset rakennusosat. 21 Päällysrakenteen alaosat. (Pengermateriaalien vaihto, penkereiden madallus sekä tonttiliittymien yms. poisto tien kunnossapitotarkoituksessa) 22 Päällysrakenteen yläosat. (Asfalttipäällysteisten teiden kunnostustoimenpiteisiin liittyvät jyrsinnät) (Pengermateriaalien vaihto, penkereiden madallus sekä tonttiliittymien yms. poisto tien kunnossapitotarkoituksessa) 25 Ratojen päällysrakenteet. (Raiderakenteiden poisto radan kunnossapitotarkoituksessa) 1151 Poistettavat päällysterakenteet m 2 tr Poistettavat päällysterakenteet ovat suunnitelmissa osoitetulla rakennusalueella olevia, pysyvästi käytöstä poistettavien teiden tms. liikennealueiden päällysterakenteita. ja mittausperusteet on esitetty kohdassa Poistettavat kiskorakenteet rd-m Poistettavat kiskorakenteet ovat suunnitelmissa osoitetulla rakennusalueella olevia, pysyvästi käytöstä poistettavien rautateiden kiskorakenteita. ja mittausperusteet on esitetty kohdassa Muut poistettavat päällysrakenteet 116 Poistettavat avo-ojat ja kaivannot 9/156

10 Poistettavat avo-ojat ja kaivannot ovat suunnitelmissa osoitetulla rakennusalueella olevia, poistettavia avo-ojia ja kaivantoja, joiden poistamisella ja siirtämisellä tarkoitetaan yksinomaan vanhan kaivannon tai avo-ojan täyttämistä sopivalla täyttömateriaalilla. Nimikkeeseen kuuluvat työsuorite- ja materiaalihankinnat, materiaalitoimitukset työmaalle ja rakennusosan poistaminen, siirtäminen tai suojaaminen. Yksikkö Nimike Mittausohje m 3 rtr m 3 ktr mtr Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat rakenteet ja järjestelmät. (Putki- ja kaapelirakenteet) 184 Kaivantojen täytöt Poistettavat ja siirrettävät avo-ojat m 3 rtr, m 3 ktr, mtr Poistettavat ja siirrettävät avo-ojat ovat suunnitelmissa osoitetulla rakennusalueella olevia avo-ojia. ja mittausperusteet on esitetty kohdassa Poistettavat ja siirrettävät kaivannot m 3 rtr, m 3 ktr Poistettavilla ja siirrettävät kaivannot ovat suunnitelmissa osoitetulla rakennusalueella olevia kaivantoja. ja mittausperusteet on esitetty kohdassa Muut poistettavat avo-ojat ja kaivannot 117 Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat rakennukset ja rakennelmat 10/156

11 Poistettavat siirrettävät ja suojattavat rakennukset ja rakennelmat ovat suunnitelmissa osoitetulla rakennusalueella olevia, asuin-, loma-, liike- ja teollisuusrakennuksia sekä muita kiinteiksi ja paikallaan pysyviksi tarkoitettuja maanpäällisiä rakennuksia sekä varastointi- ja huoltotarkoituksiin ja tilapäiseen oleskeluun tarkoitettuja katoksia, kioskeja ja vajoja sekä suurehkoja laitureita, aallonmurtajia, kanavia tms. rakennelmia. Nimikkeeseen kuuluvat työsuorite- ja materiaalihankinnat, materiaalitoimitukset työmaalle, rakennusosan poistaminen, siirtäminen tai suojaaminen sekä jätteiden ja sivutuotteiden käsittely. Lisäksi nimikkeeseen kuuluvat perustusten tuenta ja muut vastaavat työnaikaiset suojaustoimenpiteet sekä alueen täyttö-, tiivistys- ja siistimistyöt. Yksikkö Nimike Mittausohje kpl 118 Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat sillat ja muut rakennustekniset rakennusosat. 119 Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat rakenteet ja järjestelmät. (Rakennuksiin ja rakenteisiin läheisesti kuuluvien putki- ja kaapelirakenteiden poistaminen) 118 Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat sillat ja muut rakennustekniset rakennusosat Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat sillat ja muut rakennustekniset rakennusosat ovat suunnitelmissa osoitetulla rakennusalueella olevia, siltoja ja puusta, betonista, teräksestä tms. valmistettavia siltoihin kuuluvia rakennusteknisiä rakennusosia, kuten perustuksia, maa- ja välitukia ja muita vastaavia insinöörirakenteita sekä siltoihin kiinteästi kuuluvia varusteita ja laitteita. Nimikkeeseen kuuluvat työsuorite- ja materiaalihankinnat, materiaalitoimitukset työmaalle, rakennusosan poistaminen, siirtäminen sekä jätteiden ja sivutuotteiden käsittely. Lisäksi nimikkeeseen kuuluvat alueen täyttö-, tiivistys- ja siistimistyöt sekä siirrettävien rakennusten uudelleenpystytys. Yksikkö Nimike Mittausohje kpl 41 Sillat. (Sillan rakentaminen) 119 Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat rakenteet ja järjestelmät 11/156

12 Poistettavat siirrettävät ja suojattavat rakenteet ja järjestelmät ovat suunnitelmissa osoitetulla rakennusalueella olevia putki-, kaapeli- ja sähkörakenteita, pysyviä tukirakenteita sekä turvalaite- ja ohjausjärjestelmiä ja käytöstä poistettavia kalliotiloja. Nimikkeeseen kuuluvat työsuorite- ja materiaalihankinnat, materiaalitoimitukset työmaalle, rakennusosan poistaminen, siirtäminen tai suojaaminen sekä jätteiden ja sivutuotteiden käsittely. Lisäksi nimikkeeseen kuuluvat uuden kaivannon pohjan tasaus, mahdollinen arinarakenteen tekeminen sekä vanhan ja uuden kaivannon tukeminen ja täyttö. Yksikkö Nimike Mittausohje mtr putki- ja kaapelirakenteen pituus Putki- tai kaapelirakenteen pituus mitataan kaivon keskeltä kaivon keskelle tai laskuaukon päähän. Pituus mitataan yksinkertaisena, vaikka kaivannossa on useita putki- tai kaapelirakenteita. Mikäli samasta kaivannosta siirretään putki- tai kaapelirakenteita kahteen tai useampaan paikkaan, mitataan kukin putki- tai kaapelirakenne erikseen. kpl tukirakenteiden mitat Kaivantoa risteävien putki- tai kaapelirakenteiden tukirakenteet mitataan käyttäen kaivannon teoreettisia mittoja ja luiskakaltevuuksia. 3 Järjestelmät. (Rakenteiden ja järjestelmien rakentaminen) 1191 Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat putkirakenteet mtr Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat putkirakenteet ovat suunnitelmissa osoitetulla rakennusalueella olevia putkirakenteita. ja mittausperusteet on esitetty kohdassa Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat kaapelirakenteet mtr ja mittausperusteet on esitetty kohdassa Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat pysyvät tukirakenteet mtr 12/156

13 Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat pysyvät tukirakenteet ovat suunnitelmissa osoitetulla rakennusalueella olevia pysyviä tukirakenteita ja mittausperusteet on esitetty kohdassa Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat sähkörakenteet kpl Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat sähkörakenteet ovat suunnitelmissa osoitetulla rakennusalueella olevia sähkörakenteita. ja mittausperusteet on esitetty kohdassa Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat turvalaiterakenteet Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat turvalaiterakenteet ovat suunnitelmissa osoitetulla rakennusalueella olevia turvalaiterakenteita. ja mittausperusteet on esitetty kohdassa Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat ohjausjärjestelmät kpl Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat ohjausjärjestelmät ovat suunnitelmissa osoitetulla rakennusalueella olevia ohjausjärjestelmiä. ja mittausperusteet on esitetty kohdassa Käytöstä poistettavat kalliotilat kpl Käytöstä poistettavat kalliotilat ovat suunnitelmissa osoitetulla rakennusalueella olevia, pysyvästi käytöstä poistettavia kalliotiloja. ja mittausperusteet on esitetty kohdassa Muut poistettavat, siirrettävät ja suojattavat rakenteet ja järjestelmät 12 Pilaantuneet maat ja rakenteet Tuotanto-osat kpl 13/156

14 TU1 Märkäerotus TU2 Huokostus TU3 Biologinen käsittely TU4 Pilaantuneen maan kaivu m 3 ktr m 3 ktr m 3 ktr m 3 ktr 121 Poistettavat pilaantuneet maat ja rakenteet Poistettavat pilaantuneet maat ja rakenteet ovat ympäristölle tai terveydelle haittaa tai vaaraa aiheuttavia maa-alueita, jotka vaaran tai haitan poistamiseksi käsitellään fysikaalisin, kemiallisin tai biologisin menetelmin sekä mahdollisesti loppusijoitetaan käsittelyn jälkeen. Nimikkeeseen kuuluvat työsuorite- ja materiaalihankinnat, materiaalitoimitukset työmaalle, rakennusosan tekeminen sekä jätteiden ja sivutuotteiden käsittely. Lisäksi nimikkeeseen kuuluvat kallionpinnan puhdistus konetyönä, kaivannon työnaikainen kuivana pito sekä urakka-asiakirjoissa poistettaviksi määrättyjen 1 m 3 :n kivien rikkominen. Yksikkö Nimike Mittausohje m 3 itd tn Kapselointirakenteet. 162 Maakaivannot. 181 Maapenkereet ja -padot. (Massanvaihdon täyttö) 1211 Poistettavat ja käsiteltävät pilaantuneet maat ja rakenteet m 3 itd, tn Poistettavat ja käsiteltävät pilaantuneet maat ja rakenteet ovat ympäristölle tai terveydelle haittaa tai vaaraa aiheuttavia, puhdistuskäsittelyä vaativia maa-alueita tai rakenteita, jotka eivät puhdistuksen jälkeen vaadi erityistä loppusijoitusta. ja mittausperusteet on esitetty kohdassa Poistettavat, käsiteltävät ja loppusijoitettavat pilaantuneet maat ja rakenteet m 3 itd, tn 14/156

15 Poistettavat, käsiteltävät ja loppusijoitettavat pilaantuneet maat ja rakenteet ovat ympäristölle tai terveydelle haittaa tai vaaraa aiheuttavia, puhdistuskäsittelyä vaativia maa-alueita tai rakenteita, jotka käsittelyn jälkeen loppusijoitetaan. ja mittausperusteet on esitetty kohdassa Muut poistettavat pilaantuneet maat ja rakenteet 122 Kapselointirakenteet Kapselointirakenteet ovat tiivistysrakenteita, joiden avulla pyritään estämään pilaantuneiden maa-ainesten sisältämien haitallisten aineiden kulkeutuminen maaperässä ja siirtyminen ympäristöön. Kapselointirakenteilla pilaantunut maa-aines eristetään ympäristöstään täysin tai osittain injektoimalla maata tai asentamalla maahan eristävä kalvorakenne siten, että maaperään muodostuu tiiviitä seinämiä tai eristyskerroksia. Nimikkeeseen kuuluvat työsuorite- ja materiaalihankinnat, materiaalitoimitukset työmaalle ja rakennusosan tekeminen. Yksikkö Nimike Mittausohje m 3 itd m 2 td Poistettavat pilaantuneet maat ja rakenteet. 141 Vahvistetut maapohjat. (Pohjamaan tiiveyden parantaminen injektoimalla) 162 Maakaivannot Kokokapselointirakenteet m 3 itd, m 2 td Kokokapselointirakenteet ovat pinta- ja pohjaeristysrakenteita, joiden avulla estetään sadevesien imeytyminen maa-ainekseen ja maa-aineksessa syntyvien suotovesien kulkeutuminen maaperään tai pohjaveteen. ja mittausperusteet on esitetty kohdassa Osakapselointirakenteet m 3 itd, m 2 td 15/156

16 Osakapselointirakenteet ovat pintaeristysrakenteita, joiden avulla pyritään ensisijaisesti estämään sadevesien imeytyminen pilaantuneeseen maaperään ja haitallisten aineiden huuhtoutuminen imeytyneeseen sadeveteen. ja mittausperusteet on esitetty kohdassa Muut kapselointirakenteet 13 Perustusrakenteet Tuotanto-osat TU1 Muottityö m 2 TU2 Betonointi b-m 3 TU3 Raudoitus tn TU4 Muotin purkutyö m 2 TU5 Elementtityö kpl TU6 Puutyö 131 Anturaperustukset Anturaperustukset ovat perustusrakenteita, joiden tarkoitus on välittää niiden päälle rakennettavien rakenteiden ja rakennusosien seinä- tai pilarikuormitukset laajemmalle alueelle kantavaan maapohjaan siten, että varmuus maapohjan murtumista vastaan on riittävä ja että perustusten painumat ja painumaerot pysyvät perustettavan rakenteen sietämissä rajoissa. Nimikkeeseen kuuluvat työsuorite- ja materiaalihankinnat, materiaalitoimitukset työmaalle ja rakennusosan tekeminen. Lisäksi nimikkeeseen kuuluvat käsityönä tehtävä anturan alustan loppukaivu, mahdollinen tasaus ja täyttö sekä anturan ja peruspilarin tai perusmuurin kiinnitys raudoittamalla, kun on kysymys työmaalla valmistettavasta anturaperustuksesta. Yksikkö Nimike Mittausohje m 3 rtr vähäinen anturan tilavuuden muutos Määrälaskennassa ei oteta huomioon sallittujen toleranssien rajoissa pysyvän vähäisen ylimääräisen kaivusyvyyden aiheuttamaa anturan tilavuuden kasvua. 162 Maakaivannot. 172 Kalliokaivannot. 184 Kaivantojen täytöt. 16/156

17 411 Perustukset (Nimi vaihdettava). 132 Laattaperustukset Laattaperustukset ovat perustusrakenteita, joiden tarkoitus on välittää niiden päälle rakennettavien rakenteiden ja rakennusosien kuormitukset taipuisan laattarakenteen välityksellä laajemmalle alueelle kantavaan maapohjaan siten, että varmuus maapohjan murtumista vastaan on riittävä ja että painumat ja laattarakenteen taipumat pysyvät perustettavan rakenteen sietämissä rajoissa. Nimikkeeseen kuuluvat työsuorite- ja materiaalihankinnat, materiaalitoimitukset työmaalle ja rakennusosan tekeminen. Lisäksi nimikkeeseen kuuluvat käsityönä tehtävä alustan loppukaivu, liikuntasauman tekeminen, kaivannon täyttäminen laatan yläpinnan tasolle sekä laattarakenteen vahvistaminen sen ylä- ja alapintaan tehtävillä raudoituksilla, kun on kysymys työmaalla valettavasta laattaperustuksesta. Yksikkö Nimike Mittausohje m 2 tr m 3 rtr vähäinen laatan tilavuuden muutos Määrälaskennassa ei oteta huomioon sallittujen toleranssien rajoissa pysyvän vähäisen ylimääräisen kaivusyvyyden aiheuttamaa laatan tilavuuden kasvua. 133 Paaluperustukset. (Paalujen varaan valettu paalulaattarakenne) 162 Maakaivannot. (Laattaperustuksia varten tehtävät kaivannot) 184 Kaivantojen täytöt. 133 Paaluperustukset Paaluperustukset ovat rakenteita, joiden avulla paalut ja niiden päälle rakennettavat rakenteet ja rakennusosat perustetaan kitkamaan tai syvemmällä sijaitsevan kantavan maapohjan tai kallion varaan, kun perustaminen maanvaraisesti ei rakenteiden kuormitusten aiheuttamien painumien, siirtymien, kiertymien tai maapohjan murtumien, riittämättömän vakavuuden tai jonkin muun syyn vuoksi ole mahdollista. Nimikkeeseen kuuluvat työsuorite- ja materiaalihankinnat, materiaalitoimitukset työmaalle ja rakennusosan tekeminen. Lisäksi nimikkeeseen kuuluvat elementtirakenteisten paaluhattujen hankinta ja asennus, valupohjien kuivana pito ja vahvistaminen, muotit, muottityöt, koepaalutus, paalujen jatkaminen, katkaiseminen, kyllästäminen, kuoriminen, paalu- 17/156

18 tustyön aikana suoritettavat mittaukset sekä, kun on kysymys valettavasta paaluperustusrakenteesta, täyttötyöt paaluhattujen yläpinnan tasolle. Yksikkö Nimike Mittausohje mtr ,20 m paalulaatan tai -hatun ja paalun katkaisutason välinen teoreettinen etäisyys Paalulaatan tai -hatun alapinnan yläpuolella sijaitsevan paalun katkaisutason teoreettinen etäisyys on 0,2 m paalulaatan tai -hatun alapinnasta mitattuna. paalun pituus Paalun kärjen sijainti määräytyy suunnitelmassa määrätyn tavoitetason mukaan. Suunnitelmissa esitetyn tavoitetason ylittävät paalujen pituudet on tulkittava suunnitelmamuutoksiksi. Mikäli tavoitetaso ei käy ilmi suunnitelmista, paalutus mitataan hyväksytyn paalutilauksen mukaisesti. Tartuntateräksiä ei lasketa paalujen pituuteen. kpl paalukärjet, kalliokärjet, levykärjet, paalujatkokset m 3 rtr m 2 tr Vahvistetut maapohjat. (Maapohjan vahvistamiseksi tehtävä tiivistyspaalutus) 162 Maakaivannot. 411 Perustukset (Nimi vaihdettava). 18/156

19 Kuva 3. Paalutusten määrämittaus Maata syrjäyttävät paalut (asennettaessa) mtr, kpl Maata syrjäyttävät paalut ovat paaluja, jotka asennetaan maahan lyömällä, täryttämällä, puristamalla tai muulla vastaavalla tunkeutumismenetelmällä. ja mittausperusteet on esitetty kohdassa Lyöntipaalut Betonipaalut Teräspaalut Puupaalut Puristettavat paalut Tärytettävät paalut Muut syrjäyttävät paalut 1332 Maata syrjäyttämättömät paalut mtr, kpl Maata syrjäyttämättömät paalut ovat paaluja, joiden asentamiseksi on kaivettava maata paaluille varatusta kohdista paalujen suuren halkaisijan tai jonkin muun syyn vuoksi. ja mittausperusteet on esitetty kohdassa /156

20 13321 Kaivinpaalut Porapaalut Muut maata syrjäyttämättömät paalut 1333 Paalulaatat m 3 rtr, m 2 tr Paalulaatta on yhtenäinen laattarakenne, jonka tarkoitus on välittää sen päälle rakennettavien rakenteiden kuormitukset laattaan kiinnitettävälle paaluryhmälle. ja mittausperusteet on esitetty kohdassa Paaluhatut kpl Paaluhattu on yksittäinen laattarakenne, jonka tarkoitus on välittää sen päälle rakennettavien rakenteiden kuormitukset hattuun kiinnitettävälle paalulle. ja mittausperusteet on esitetty kohdassa Paaluhattujen ja -laattojen suojakerros m 3 rtr Paaluhattujen ja -laattojen suojakerros on niiden päälle ja väliin rakennettava kuormaa jakava rakenne, jonka alaosa toimii paaluhattujen tai paalulaatan suojakerroksena. ja mittausperusteet on esitetty kohdassa Muut paaluperustukset 134 Arinarakenteet Arinarakenteet ovat perustusrakenteita, joiden tarkoitus kannatella ja välittää niiden päälle rakennettavien putki- ja johtorakenteiden kuormitukset laajemmalle alueelle kantavaan maapohjaan siten, että painumat ja putki- tai johtorakenteen taipumat ja kiertymät pysyvät rakenteen sietämissä rajoissa. Nimikkeeseen kuuluvat työsuorite- ja materiaalihankinnat, materiaalitoimitukset työmaalle ja rakennusosan tekeminen. Lisäksi nimikkeeseen kuuluvat asennusalustan tasaus, täyttö ja tiivistys arinarakenteen yläpintaan asti, lankkuarinoiden poikittaislankkujen kaivutyö, kiviainesarinaan kuuluvan kuitukankaan hankinta ja asennus sekä puusta valmistettujen arinoiden suojaus talvella. 20/156

21 Yksikkö Nimike Mittausohje m 3 rtr 1341 mtr vakiolevyinen arinarakenne m 2 tr Maakaivannot. (Arinarakenteita varten tehtävät kaivannot) 184 Kaivantojen täytöt. 251 Tukikerros. (Radan tukikerros) 1341 Kiviainesarinat m 3 rtr, mtr Kiviainesarinat ovat kiviaineksesta valmistettavia perustusrakenteita, joiden tarkoitus on välittää putkirakenteiden tms. kuormitukset laajemmalle alueelle kantavaan maapohjaan. ja mittausperusteet on esitetty kohdassa Lankkuarinat m 2 tr, mtr Lankkuarinat ovat lankuista valmistettavia perustusrakenteita, joiden tarkoitus on välittää putkirakenteiden tms. kuormitukset laajemmalle alueelle kantavaan maapohjaan. ja mittausperusteet on esitetty kohdassa Hirsiarinat m 2 tr, mtr Hirsiarinat ovat hirsistä valmistettavia perustusrakenteita, joiden tarkoitus on välittää putkirakenteiden tms. kuormitukset laajemmalle alueelle kantavaan maapohjaan. ja mittausperusteet on esitetty kohdassa Teräsbetoniarinat m 2 tr, mtr 21/156

22 Teräsbetoniarinat ovat teräsbetonista valmistettavia perustusrakenteita, joiden tarkoitus on välittää putkirakenteiden kuormitukset laajemmalle alueelle kantavaan maapohjaan. ja mittausperusteet on esitetty kohdassa Teräslevyarinat m 2 tr, mtr Teräslevyarinat ovat teräslevyistä valmistettavia perustusrakenteita, joiden tarkoitus on välittää putkirakenteiden tms. kuormitukset laajemmalle alueelle kantavaan maapohjaan. ja mittausperusteet on esitetty kohdassa Muut arinarakenteet 135 Kasuuniperustukset Kasuuniperustukset ovat betonilla tai maa- ja kiviaineksella täytetyistä kasuuneista tehtäviä, vedenalaiseen maapohjaan upotettavia perustusrakenteita, joiden tarkoitus on välittää niiden päälle rakennettavien rakenteiden tai rakennusosien kuormitukset tasaisesti laajemmalle alueelle kantavaan maapohjaan siten, että painumat ja kiertymät pysyvät perustettavan rakenteen sietämissä rajoissa. Nimikkeeseen kuuluvat työsuorite- ja materiaalihankinnat, materiaalitoimitukset työmaalle ja rakennusosan tekeminen. Yksikkö Nimike Mittausohje m 3 rtr Eroosiosuojaukset. (Kasuuniperustukseen kuuluva eroosiosuojaus) 1351 Hirsiarkut m 3 rtr Hirsiarkut ovat betonilla tai maa- ja kiviaineksella täytettäviä hirsistä valmistettavia kasuunirakenteita. ja mittausperusteet on esitetty kohdassa /156

23 1352 Betonikasuunit m 3 rtr Betonikasuunit ovat betonilla tai maa- ja kiviaineksella täytettäviä betonista valmistettavia kasuunirakenteita. ja mittausperusteet on esitetty kohdassa Kiviarkut ja -kasuunit m 3 rtr Kiviarkut ja -kasuunit ovat betonilla tai maa- ja kiviaineksella täytettäviä kivistä valmistettavia kasuunirakenteita. ja mittausperusteet on esitetty kohdassa Muut kasuuniperustukset 14 Pohjarakenteet Tuotanto-osat TU1 Pudotustiivistys TU2 Täryhuuhtelu TU3 Tiivistyspaalutus TU4 Työnaikainen pohjaveden alennus m 2 tr 141 Vahvistetut maapohjat Vahvistetut maapohjat ovat rakenteita, joiden geoteknisiä ominaisuuksia parannetaan huokostilavuutta pienentämällä, jolloin vahvistettava maapohja tiivistyy ja painuminen vähenee sekä huokosia täyttämällä tai maan fysikaalis-kemiallisia ominaisuuksia muuttamalla, jolloin maan lujuus ja vesitiiveys paranevat. Nimikkeeseen kuuluvat työsuorite- ja materiaalihankinnat, materiaalitoimitukset työmaalle ja rakennusosan tekeminen. Lisäksi nimikkeeseen kuuluvat varamaapaikan käyttöönotto, hoito ja maisemointi, kun esikuormitusmateriaalina käytetään välivarastoitua materiaalia sekä lujitetun rakenteen jälkihoito, kuten betonin kovettaminen. Yksikkö Nimike Mittausohje m 2 tr /156

24 lujitusrakenteiden limitykset Lujitusrakenteiden limityksiä ei oteta määrälaskennassa huomioon. mtr 1412 pystyojitettavan maakerroksen paksuus Pystyojitettavan maakerroksen paksuus määräytyy maahan muodostettavien pystyojien keskipituutena. Pystyojitettavan maakerroksen yläpään katkaisutaso on suodatinkerroksen yläpinta syvästabiloitavan maakerroksen paksuus Syvästabiloitavan maakerroksen paksuus määräytyy maahan muodostettavien pilarien keskipituutena. mtd 1412 pystyojitettavan maakerroksen paksuus Mikäli pystyojitettavan maakerroksen paksuus ei käy ilmi suunnitelmista, maakerroksen paksuus määräytyy työnaikaisessa määrien seurannassa todettavan kerrospaksuuden mukaan syvästabiloitavan maakerroksen paksuus Mikäli syvästabiloitavan maakerroksen paksuus ei käy ilmi suunnitelmista, maakerroksen paksuus määräytyy työnaikaisessa määrien seurannassa todettavan kerrospaksuuden mukaan. m 3 rtr :1,5 esikuormitusrakenteen teoreettinen luiskakaltevuus tn m 3 rtd (bet-m 3 ) 1414 injektointiaineen menekki Mikäli injektointiaineen menekkiä ei voida arvioida suunnitelmissa esitettyjen tietojen perusteella, menekki määräytyy työnaikaisessa määrien seurannassa todennettavan menekin mukaan. 114 Poistettavat ja siirrettävät maa- ja pengerrakenteet. (Esikuormitusrakenteen poistaminen) 13 Perustusrakenteet. 151 Injektoidut kalliorakenteet. 164 Kaivannon tukirakenteet. 181 Maapenkereet ja -padot. 24/156

25 (Vastapenkereet) 213 Päällysrakenteen alaosat louheesta (Esikuormitusrakenteen yläpinnan kiilaus) 222 Sidottu kantava kerros. (Tierakenteiden kantavan kerroksen stabiloinnit) 1411 Pudotustiivistetyt maapohjat m 2 tr Pudotustiivistetyt maapohjat ovat rakenteita, joiden tiiveyttä parannetaan pudottamalla toistuvasti mekaanisesti nostettu paino vapaasti tiivistettävän maan pintaan. ja mittausperusteet on esitetty kohdassa Esikonsolidoidut maapohjat m 3 rtr, tn, mtr, mtd Esikonsolidoidut maapohjat ovat rakenteita, joiden konsolidaatiopainumaa nopeutetaan esikuormitus- ja pystyojitusrakenteilla. ja mittausperusteet on esitetty kohdassa Esikuormitusrakenteet (ylipenkereet) Liuskapystyojitusrakenteet (nauhapystyojitukset) Muut pystyojitukset 1413 Syvästabiloidut rakenteet tn, m 2 tr, mtr, mtd Syvästabiloidut rakenteet ovat rakenteita, joiden lujuutta ja vesitiiveyttä parannetaan sekoittamalla maapohjaan sementtiä, kalkkia tms. lujittuvaa sideainetta. ja mittausperusteet on esitetty kohdassa Pilaristabiloidut rakenteet Lamellistabiloidut rakenteet Massastabiloidut rakenteet 1414 Maainjektoidut rakenteet tn, m 2 tr, bet-m 3 Maainjektoidut rakenteet ovat rakenteita, joiden lujuutta ja vesitiiveyttä parannetaan pumppaamalla maapohjaan huokosia täyttävää sementtiä tms. nestemäistä ainetta. 25/156

26 ja mittausperusteet on esitetty kohdassa Maainjektoidut rakenteet Suihkuinjektoidut rakenteet Muut maainjektoidut rakenteet 1415 Lujitetut maarakenteet m 2 tr Lujitetut maarakenteet ovat rakenteita, joiden vakavuutta parannetaan ja painumia pienennetään lujiteverkoilla tms. lujitemateriaaleilla. ja mittausperusteet on esitetty kohdassa Verkolla lujitetut maarakenteet (teräs- ja muoviverkot) Kankaalla lujitetut maarakenteet Kalvolla lujitetut maarakenteet 1416 Pintastabilointirakenteet m 2 tr Pintastabilointirakenteet ovat rakenteita, joiden lujuutta ja tiiveyttä parannetaan rikkomalla maan pintakerros, sekoittamalla sideaine ja suorittamalla tiivistäminen. ja mittausperusteet on esitetty kohdassa Muut vahvistetut maapohjat 142 Suojaukset ja eristykset Suojaukset ja eristykset ovat rakenteita, joiden tarkoitus on estää routa- ja pakkasvaurioiden syntyminen ja vähentää niiden aiheuttamia vahinkoja ja vaurioita rakenteissa sekä estää haitallisten aineiden kulkeutuminen pohjaveteen ja terveydelle vaaraa aiheuttavan radonkaasun nouseminen huonetilaan. Nimikkeeseen kuuluvat työsuorite- ja materiaalihankinnat, materiaalitoimitukset työmaalle ja rakennusosan tekeminen. Lisäksi nimikkeeseen kuuluu mahdollinen suojaus- tai eristysrakenteen suojatäyttö. Yksikkö Nimike Mittausohje m 3 rtr /156

27 m 2 tr mtr 1424 eristyskouru 143 Kuivatusrakenteet. (Routimisen estämiseksi ja vähentämiseksi tehtävät kuivatusrakenteet) 157 Kallion eristys- ja kuivatusrakenteet. 162 Maakaivannot. (Suojaus- ja eristysrakenteita varten tehtävät maakaivannot) 172 Kalliokaivannot. (Suojaus- ja eristysrakenteita varten tehtävät kalliokaivannot) 184 Kaivantojen täytöt. 211 Suodatinrakenteet. (Päällys- ja pintarakenteiden suodatinrakenteet) 1421 Roudansuojaukset m 2 tr, m 3 rtr Roudansuojaukset ovat suojaus- ja eristysrakenteita, joiden tarkoitus on estää roudan tunkeutuminen perustustason alapuolelle tai tien tai radan alusrakenteeseen tms.. ja mittausperusteet on esitetty kohdassa Pohjavedensuojaukset m 2 tr Pohjavedensuojaukset ovat suojausrakenteita, joiden tarkoitus on estää haitallisten aineiden tunkeutuminen pohjaveteen. ja mittausperusteet on esitetty kohdassa Radonkaasunsuojaukset m 2 tr Radonkaasunsuojaukset ovat suojausrakenteita, joiden tarkoitus on estää terveydelle vaaraa aiheuttavan radonkaasun nouseminen huonetilaan. ja mittausperusteet on esitetty kohdassa /156

28 1424 Lämmöneristykset (mm. putket) m 2 tr, mtr Lämmöneristykset ovat rakenteita, joiden tarkoitus on estää roudan ja pakkasen aiheuttamat vauriot putki- ja johtorakenteissa tms.. ja mittausperusteet on esitetty kohdassa Muut suojaukset ja eristykset 143 Kuivatusrakenteet Kuivatusrakenteet ovat rakenteita, joiden tarkoitus on estää kosteuden aiheuttamat vauriot rakenteissa ja rakennekerroksissa. Avo-ojilla ja -uomilla tms. pintakuivatusrakenteilla pyritään estämään maan pinnalle joutuneen pintaveden imeytyminen maaperään ja salaojarakenteilla tms. syväkuivatusrakenteilla pyritään estämään maakerroksiin imeytyneen vajoveden kulkeutuminen rakenteisiin ja rakennekerroksiin. Nimikkeeseen kuuluvat työsuorite- ja materiaalihankinnat, materiaalitoimitukset työmaalle, rakennusosan tekeminen sekä jätteiden ja sivutuotteiden käsittely. Lisäksi nimikkeeseen kuuluvat kaivannossa olevien, 1 m 3 kivien rikkominen, rakenteita sisältävien kaivantojen pohjien tasaaminen, asennusalustan tekeminen kaivantoon tulevia rakenteita varten sekä mahdollinen suodatinkankaan hankinta ja asennus. Yksikkö Nimike Mittausohje kpl 1431 tarkastuskaivot ja -putket mtr (rumpu-m) 1431 salaojaputken pituus Salaojaputken pituus mitataan kaivon keskeltä kaivon keskelle tai laskuaukon päähän. Mikäli samassa kaivannossa on useita putkia, mitataan kukin putki erikseen poistumaltaan vakio avo-oja tai -uoma 1433 rummun pituus Mittausyksikköä mtr käytetään, kun avo-ojan tai -uoman poikkileikkaus on vakio avo-ojan tai -uoman koko pituudelta. Rummun päiden ollessa viistoleikatut, rummun pituus määritetään rummun pohjan mukaan. m 3 ktr poistumaltaan vaihteleva avo-oja tai -uoma Mittausyksikköä m 3 ktr käytetään, kun avo-ojan tai -uoman poikkileikkaus vaihtelee. 28/156

29 m 2 tr ,20 m pintamaan poiston teoreettinen poistosyvyys Pintamaan poisto vähennetään teoreettisesta kiintotilavuudesta, mikäli se on määrätty tehtäväksi erillisenä työvaiheenaan. 3:1 avo-ojan tai -uoman teoreettinen luiskakaltevuus 142 Suojaukset ja eristykset. (Roudansuojaukset) 162 Maakaivannot. (Suojaus- ja eristysrakenteita varten tehtävät maakaivannot) 164 Kaivannon tukirakenteet. 172 Kalliokaivannot. (Suojaus- ja eristysrakenteita varten tehtävät kalliokaivannot) 184 Kaivantojen täytöt. 211 Suodatinrakenteet. (Päällys- ja pintarakenteiden suodatinrakenteet) 1431 Salaojat mtr, kpl Salaojat ovat kuivatusrakenteita, joiden tarkoitus on estää maaperään imeytyneen vajoveden kulkeutuminen rakenteisiin ja rakennekerroksiin. ja mittausperusteet on esitetty kohdassa Aluesalaojat Rakenteen yhteydessä olevat salaojat Salaojan tarkastuskaivot ja -putket Vettä johtavat rakennekerrokset kiviaineksesta 1432 Avo-ojat ja -uomat mtr, m 3 ktr Avo-ojat ja -uomat ovat kuivatusrakenteita, joiden tarkoitus on estää maan pinnalle joutuneen pintaveden imeytyminen maaperään. ja mittausperusteet on esitetty kohdassa /156

30 14321 Sivu- ja niskaojat Laskuojat 1433 Rummut rumpu-m Rummut ovat kuivatusrakenteita, joiden tarkoitus on johtaa avo-ojien ja vesistöjen pintavedet tien, sillan tai vesistöpenkereen alitse. ja mittausperusteet on esitetty kohdassa Betoniputkirummut Teräsrummut Muoviputkirummut Aaltolevyrummut Kierresaumarummut Muut rummut 1434 Imeytysrakenteet m 2 tr Imeytysrakenteet ovat kuivatusrakenteita, joiden tarkoitus on edistää maan pinnalle joutuneen pintaveden imeytymistä maaperään. ja mittausperusteet on esitetty kohdassa Muut kuivatusrakenteet 15 Kallion tiivistys- ja lujitusrakenteet Tuotanto-osat TU1 Poraus TU2 Pumppaus TU3 Injektointi TU4 Pultitus TU5 Ruiskubetonointi mtr m 3 ktr m 2 tr mtr m 2 tr 151 Injektoidut kalliorakenteet Injektoidut kalliorakenteet ovat louhittuja tai louhimattomia kalliopintoja, jotka tiivistetään ja lujitetaan pumppaamalla paineella sementtiä tms. nestemäistä injektointiainetta kallion rakoihin tavallisesti porattujen reikien välityksellä onnistuneen louhintatuloksen aikaan saamiseksi sekä louhintavahinkojen korjaamiseksi. 30/156

31 Nimikkeeseen kuuluvat työsuorite- ja materiaalihankinnat, materiaalitoimitukset työmaalle ja rakennusosan tekeminen. Yksikkö Nimike Mittausohje m 3 rtr injektoidun rakenteen tilavuus m 3 rtd (b-m 3 ) injektointiaineen menekki Mikäli injektointiaineen menekkiä ei voida arvioida suunnitelmissa esitettyjen tietojen perusteella, menekki määräytyy työnaikaisessa määrien seurannassa todennettavan menekin mukaan. kpl injektointireiät 141 Vahvistetut maapohjat. (Maainjektoinnit) 153 Ruiskubetonointirakenteet. 17 Kallioleikkaukset, -kaivannot ja -tunnelit. (Louhinta ja poraukset) 1511 Sementillä injektoidut kalliorakenteet b-m 3, kpl Sementillä injektoidut kalliorakenteet ovat rakenteita, joiden lujuutta ja tiiveyttä parannetaan pumppaamalla kalliomassaan kalliorakoja täyttävää sementtiä tms. lujittuvaa ainetta. ja mittausperusteet on esitetty kohdassa Kemiallisesti injektoidut kalliorakenteet b-m 3, kpl Kemiallisesti injektoidut kalliorakenteet ovat rakenteita, joiden lujuutta ja tiiveyttä parannetaan pumppaamalla kalliomassaan kalliorakoja täyttävää kemiallisesti lujittuvaa ainetta. ja mittausperusteet on esitetty kohdassa /156

32 1519 Muut Injektoidut kalliorakenteet 152 Pultitukset Pultitukset ovat rakenteita, joiden tarkoitus on teräksen suuren vetolujuuden avulla parantaa kallion lujuusominaisuuksia, estää murtumia, sitoa louhinnan rikkoma vyöhyke ja parantaa yleisesti kallion rasituskestävyyttä pysyvästi tai työnaikaisesti seuraavien rakentamisvaiheiden edistämiseksi. Nimikkeeseen kuuluvat työsuorite- ja materiaalihankinnat, materiaalitoimitukset työmaalle ja rakennusosan tekeminen. Yksikkö Nimike Mittausohje kpl mtr mtd pultitusten kokonaispituus pultitusten kokonaispituus Mikäli pultitusreikien pituutta ei voida arvioida suunnitelmissa esitettyjen tietojen perusteella, pultituksen kokonaispituus määräytyy työnaikaisessa määrien seurannassa todettavan pultitusreikien yhteenlasketun pituuden mukaan. 155 Ankkuroinnit. (Pulttien ankkurointi) 17 Kallioleikkaukset, -kaivannot ja -tunnelit. (Louhinta ja poraukset) 1521 Teräspultit kpl, mtd Teräspultit ovat juotetusta harjateräksestä valmistettavia jännittämättömiä pultitusrakenteita, joiden tarkoitus on parantaa yleisesti kallion rasituskestävyyttä Vaijeripultit kpl, mtd Vaijeripultit ovat jännepunoksesta valmistettavia jännitettäviä pultitusrakenteita, joiden tarkoitus on yleisesti parantaa kallion rasituskestävyyttä. 32/156

33 1529 Muut pultitukset 153 Ruiskubetonointirakenteet Ruiskubetonointirakenteet ovat kallion tiivistys- ja lujitusrakenteita, jotka tehdään ruiskuttamalla paineilman avulla betonimassaa ja siihen ruiskusuuttimessa lisättävää vettä (kuivaseosmenetelmä) tai valmiiksi sekoitettua betoniseosta (märkäseosmenetelmä) louhittua kalliopintaa vasten. Nimikkeeseen kuuluvat työsuorite- ja materiaalihankinnat, materiaalitoimitukset työmaalle ja rakennusosan tekeminen. Lisäksi nimikkeeseen kuuluvat ruiskubetonoinnin jälkihoito ja mahdolliset vuotokohtien työnaikaiset ruiskubetonipaikkaustyöt. Yksikkö Nimike Mittausohje m 2 tr mtr < 1 % < 1 % betonimenekin poikkeaman suunnitellusta aiheuttavat syvennykset ja ulokkeet Sellaisia syvennyksiä ja ulokkeita, jotka aiheuttavat < 1 %:n poikkeaman suunnitellusta ei oteta huomioon määrälaskennassa. salaojaputket 143 Kuivatusrakenteet. (Ruiskubetonointikerrokseen rakennettavat salaojat) 151 Injektoidut kalliorakenteet. 156 Verkotukset. (Ruiskubetonoinnin yhteydessä tehtävä raudoitus) 17 Kallioleikkaukset, -kaivannot ja -tunnelit. (Louhinta ja poraukset) 175 Jälkikäsitellyt kalliopinnat. (Betonoimalla tasatut kalliopinnat) 33/156

34 Kuva Verkotetut ruiskubetonirakenteet Kuituruiskubetonirakenteet Kuituruiskubetonointirakenteet ovat kuituruiskubetonista valmistettavia kallion tiivistysja lujitusrakenteita. ja mittausperusteet on esitetty kohdassa Verkotetut ruiskubetonirakenteet m 2 tr m 2 tr 34/156

35 Verkotetut ruiskubetonointirakenteet ovat teräsverkoilla vahvistettuja kallion tiivistys- ja lujitusrakenteita. ja mittausperusteet on esitetty kohdassa Muut ruiskubetonointirakenteet 154 Kalliotilojen tukirakenteet Kalliotilojen tukirakenteet ovat tavanomaisesti murtumille alttiiden kalliotilojen sisäänmenoväylien kohdalla käytettäviä valurauta-, teräs-, tai teräsbetonivalmisteisia tuki ja eristysrakenteita, joiden tarkoituksena on tukea kallion heikkousvyöhykkeessä oleva kalliotila tai maaosuus pysyvällä tukirakenteella, joka usein toimi samalla vesieristyksenä. Nimikkeeseen kuuluvat työsuorite- ja materiaalihankinnat, materiaalitoimitukset työmaalle ja rakennusosan tekeminen. Yksikkö Nimike Mittausohje kpl 155 Ankkuroinnit 119 Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat rakenteet ja järjestelmät. (Poistettavat pysyvät tukirakenteet) 157 Kallion eristys- ja kuivatusrakenteet. 17 Kallioleikkaukset, -kaivannot ja -tunnelit. (Louhinta ja poraukset) Ankkuroinnit ovat tavallisesti teräksestä valmistettavia rakenteita, joiden tarkoitus on kiinnittää kallion heikkousvyöhykkeeseen tehtävät pultitukset lujaan kallioon siten, että kallion lujuusominaisuudet paranevat, murtumia ei pääse tapahtumaan, louhinnan rikkoma vyöhyke tulee sidotuksi ja kallion rasituskestävyys paranee yleisesti. Nimikkeeseen kuuluvat työsuorite- ja materiaalihankinnat, materiaalitoimitukset työmaalle ja rakennusosan tekeminen. Yksikkö Nimike Mittausohje kpl 152 Pultitukset. 35/156

36 156 Verkotukset 17 Kallioleikkaukset, -kaivannot ja -tunnelit. (Louhinta ja poraukset) 234 Tukimuurit. (Kaivantojen ja penkereiden pysyviksi tukirakenteiksi tarkoitettujen tukimuurien ankkuroinnit) Verkotukset ovat tavallisesti kallioavoleikkausten louhituissa kalliopinnoissa käytettäviä, pultituksin tai muulla vastaavalla menetelmällä kiinnitettäviä teräsverkkoja, joiden tarkoitus on estää lohkareiden putoaminen louhitusta ja murtumille alttiista kalliopinnasta. Nimikkeeseen kuuluvat työsuorite- ja materiaalihankinnat, materiaalitoimitukset työmaalle ja rakennusosan tekeminen. Yksikkö Nimike Mittausohje m 2 tr 17 Kallioleikkaukset, -kaivannot ja -tunnelit. (Louhinta ja poraukset) 157 Kallion eristys- ja kuivatusrakenteet Kallion eristys- ja kuivatusrakenteet ovat rakenteita, joiden tarkoitus on estää routa- ja pakkasvaurioiden syntyminen ja vähentää niiden aiheuttamia vahinkoja ja vaurioita rakenteissa sekä pienentää lämpöhäviöitä ja kosteuden siirtymistä rakenteissa. Nimikkeeseen kuuluvat työsuorite- ja materiaalihankinnat, materiaalitoimitukset työmaalle ja rakennusosan tekeminen. Yksikkö Nimike Mittausohje m 2 tr Suojaukset ja eristykset 143 Kuivatusrakenteet. 154 Kalliotilojen tukirakenteet. (Vedeneristeenä toimivat tukirakenteet) 17 Kallioleikkaukset, -kaivannot ja -tunnelit. (Louhinta ja poraukset) 36/156

37 211 Suodatinrakenteet. (Päällys- ja pintarakenteiden suodatinrakenteet) 1571 Alapohjan kuivatusrakenteet m 2 tr Alapohjan kuivatusrakenteet ovat rakenteita, joiden tarkoitus on estää kosteuden aiheuttamat vahingot alapohjarakenteissa. ja mittausperusteet on esitetty kohdassa Vedeneristeet m 2 tr Vedeneristeet ovat rakenteita, joiden tarkoitus on estää kosteuden siirtyminen kalliotiloissa oleviin rakenteisiin. ja mittausperusteet on esitetty kohdassa Lämmön- ja roudaneristeet m 2 tr Lämmön- ja roudaneristeet rakenteita, joiden tarkoitus on estää routa- ja pakkasvaurioille alttiiden rakenteiden vahingoittuminen. ja mittausperusteet on esitetty kohdassa Muut kallion eristys- ja kuivatusrakenteet 16 Maaleikkaukset ja -kaivannot Tuotanto-osat TU1 Maan kaivu TU2 Jalostus TU3 Schlitz-seinät TU4 Vedenalainen kaivu m 3 ktr tn/m 3 itd kpl m 3 ktr 161 Maaleikkaukset Maaleikkaukset ovat pohjaleveydeltään > 3 m levyisiä perinteisiä maansiirtotöitä sisältäviä avoleikkauksia, joiden tarkoitus on tasata ja muotoilla maan pintaa sekä muuttaa maanpinnan korkeutta siten, että leikkauksesta kaivettavat kaivumassat tulevat käytetyiksi rakennustaloudellisesti ja -teknisesti parhaalla mahdollisella tavalla. 37/156

38 Nimikkeeseen kuuluvat työsuoritehankinnat, rakennusosan tekeminen sekä jätteiden ja sivutuotteiden käsittely. Lisäksi nimikkeeseen kuuluvat työnaikainen kaivutason tarkkailu, kallionpinnan puhdistus konetyönä, louhimatta irti lähtevän kallion kaivu, työturvallisuuden tai työtekniikan vaatima lisäkaivu, leikkauksen pohjan muotoilu ja tiivistäminen, luiskaverhouksen ja siirtymäkiilojen edellyttämä lisäkaivu, luiskien pyöristykset, urakkaasiakirjoissa poistettaviksi määrättyjen 1 m 3 :n kivien rikkominen sekä maaleikkauksen työnaikainen kuivana pito. Yksikkö Nimike Mittausohje m 3 ktr Pintamaan poisto vähennetään teoreettisesta kiintotilavuudesta, mikäli se on määrätty tehtäväksi erillisenä työvaiheenaan ,20 m pintamaan poiston teoreettinen poistosyvyys 1:1 maaleikkauksen teoreettinen luiskakaltevuus maaleikkauksen pohjan taso Mikäli suunnitelmissa ei tosin mainita, kallion pinnan päälle tehtävän maaleikkauksen pohjan taso on suunnitelman mukainen kallion pinnan taso. tn m 3 itd 1617 m 2 tr :1 massanvaihtoon kuuluvan kaivannon teoreettinen luiskakaltevuus 11 Olevat ja poistettavat rakenteet ja rakennusosat. (Kasvillisuuden raivaaminen ja pintamaan poisto) 141 Vahvistetut maapohjat. (Maa-aineksen jalostaminen stabilointiasemalla) (Maan lujitus- ja tiivistysrakenteet) 162 Maakaivannot. (Leikkauksen pohjalle tehtävät putki- ja johtokaivannot) 164 Kaivannon tukirakenteet. (Pysyvät tai työnaikaiset kaivannon tukirakenteet) 171 Kallioavoleikkaukset. (Kallionpinnan puhdistaminen käsityönä) (1 m 3 :ä suurempien kivien rikkominen) 38/156

39 181 Maapenkereet ja -padot. 184 Kaivantojen täytöt. 525 Mittaukset (ennen töiden alkua tai jälkimittauksia). (Työtuloksen luovutusta varten tehtävät mittaukset ja haraukset) Maaleikkaukset Massojen kuljetus jalostuslaitokseen Massojen kuljetus välivarastoon Massojen kuljetus penkereisiin, täyttöihin tms Massojen kuljetus läjitykseen tai kaatopaikalle Massojen kuljetus kerrosrakenteisiin Kuva 5. Maaleikkauksen erittely massojen käyttökohteen mukaisesti Maaleikkaus, massojen kuljetus penkereisiin ja täyttöihin tms. 39/156 m 3 ktr, tn Ko. maaleikkaukset ovat pohjaleveydeltään > 3 m levyisiä avoleikkauksia, joista irrotettavat kaivumassat kuljetetaan penkereisiin ja täyttöihin tms.. ja mittausperusteet on esitetty kohdassa Maaleikkaus, massojen kuljetus läjitykseen tai kaatopaikalle m 3 ktr, tn Ko. maaleikkaukset ovat pohjaleveydeltään > 3 m levyisiä avoleikkauksia, joista irrotettavat kaivumassat kuljetetaan läjitykseen tai kaatopaikalle.

LIITE 2. Mallinnustarkkuus/-tapa Lähtökohtaisesti ei mallinneta. Voidaan sopia hankekohtaisesti. Mallinnustaso

LIITE 2. Mallinnustarkkuus/-tapa Lähtökohtaisesti ei mallinneta. Voidaan sopia hankekohtaisesti. Mallinnustaso 0 1 2 3 H Mallinnus ja sen tarkkuustaso sovitaan hankekohtaisesti Mallinnustarkkuus/-tapa Lähtökohtaisesti ei mallinneta. Voidaan sopia hankekohtaisesti. Mittaus tai teoreettinen. Mallinnetaan osan ulkopinnat

Lisätiedot

Yleiset inframallivaatimukset YIV 2015

Yleiset inframallivaatimukset YIV 2015 Osa 9 Ohjaus ja koordinointi Laadunvarmistus Lähtötietojen hankinta ja mallintaminen Inframallintaminen Vuorovaikutus ja yhteistyö Suunnittelu ja rakentaminen Määrälaskenta ja kustannusarviot, 17.8.2015

Lisätiedot

TALO 2000 TUOTANTONIMIKKEISTÖ

TALO 2000 TUOTANTONIMIKKEISTÖ TALO 2000 TUOTANTONIMIKKEISTÖ 2.1.2010 Sivu 1/49 TALO 2000 TUOTANTONIMIKKEISTÖ 1 PURKAMINEN JA SÄILYTTÄMINEN... 7 1.1 Rakennusosien purkaminen...7 1.2 Haitallisten aineiden purkaminen...7 1.3 Rakennusten

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Koulutien katusuunnitelma. Maanrakennustöiden työselostus. Työ: E24139. Turku 4.11.2010

EURAJOEN KUNTA. Koulutien katusuunnitelma. Maanrakennustöiden työselostus. Työ: E24139. Turku 4.11.2010 EURAJOEN KUNTA Koulutien katusuunnitelma InfraRYL Työ: E24139 Turku 4.11.2010 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTALAITURI KORJAUS JA KUNNOSTUSTYÖ

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTALAITURI KORJAUS JA KUNNOSTUSTYÖ Sipti Oy UUSIKAUPUNKI UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTALAITURI KORJAUS JA KUNNOSTUSTYÖ RAKENNUSSELOSTUS Sipti Oy Rakennusselostus 1 (21) SISÄLLYSLUETTELO 1 MAA- JA POHJARAKENNUS... 4 10 YLEISTÄ...

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI PUNAHILKKA - RAKENNUSSELOSTUS 733-101-011-30.04.2010 - UUDISRAKENNUS

PÄIVÄKOTI PUNAHILKKA - RAKENNUSSELOSTUS 733-101-011-30.04.2010 - UUDISRAKENNUS PÄIVÄKOTI PUNAHILKKA - RAKENNUSSELOSTUS 733-101-011-30.04.2010 - UUDISRAKENNUS SISÄLLYSLUETTELO RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT 1 RAKENNUSHANKE 1 KOHDE 1 RAKENNUTTAJA 1 KÄYTTÄJÄN EDUSTAJAT 2 SUUNNITTELIJAT,

Lisätiedot

Metsokangas II, päiväkoti 2011 2012 31.3.2011

Metsokangas II, päiväkoti 2011 2012 31.3.2011 Metsokangas II, päiväkoti 2011 2012 31.3.2011 SIPARK Oy RAKENNUSHANKE 1 KOHDE 1 YLEISET SUORITUSVAATIMUKSET 3 1 RAKENNUSOSAT 4 11 ALUEOSAT 4 111 MAAOSAT 4 112 TUENNAT JA VAHVISTUKSET 10 113 PÄÄLLYSTEET

Lisätiedot

MT 252 PARANTAMINEN, HYRKIN ETELÄINEN KIERTOLIITTYMÄ, SASTAMALA TIENRAKENNUSKOHTEIDEN TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELITYS

MT 252 PARANTAMINEN, HYRKIN ETELÄINEN KIERTOLIITTYMÄ, SASTAMALA TIENRAKENNUSKOHTEIDEN TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELITYS TIEHALLINTO SASTAMALAN KAUPUNKI MT 252 PARANTAMINEN, HYRKIN ETELÄINEN KIERTOLIITTYMÄ, SASTAMALA RAKENNUSSUUNNITELMA TIENRAKENNUSKOHTEIDEN TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELITYS 29.03.2011, URAKKALASKENTAA

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA KIIMINGIN YRITYSPUISTON JA HONKIMAAN TEOLLISUUSALUEEN KEHITTÄMINEN, RAKENNUSSUUNNITELMA. Oulu 28.2.2011

KIIMINGIN KUNTA KIIMINGIN YRITYSPUISTON JA HONKIMAAN TEOLLISUUSALUEEN KEHITTÄMINEN, RAKENNUSSUUNNITELMA. Oulu 28.2.2011 KIIMINGIN KUNTA KIIMINGIN YRITYSPUISTON JA HONKIMAAN TEOLLISUUSALUEEN KEHITTÄMINEN, RAKENNUSSUUNNITELMA K1 VEISTÄMÖNTIE / NIKKARINKUJA K2 NÄÄTÄMÖNTIE K3 TEOLLISUUSTIE K4 VÄLIRINNE Oulu AIRIX Ympäristö

Lisätiedot

B3 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Pohjarakenteet Määräykset ja ohjeet 2004. Ympäristöministeriön asetus pohjarakenteista

B3 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Pohjarakenteet Määräykset ja ohjeet 2004. Ympäristöministeriön asetus pohjarakenteista B3 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Pohjarakenteet Määräykset ja ohjeet 2004 1 Ympäristöministeriön asetus pohjarakenteista Annettu Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2003 Ympäristöministeriön päätöksen

Lisätiedot

Pohjarakennusohjeet sillansuunnittelussa

Pohjarakennusohjeet sillansuunnittelussa Tielaitos Pohjarakennusohjeet sillansuunnittelussa Sillansuunnittelu Helsinki 1999 TIEHALLINTO Siltayksikkö Pohjanrakennusohjeet sillansuunnittelussa Tielaitos TIEHALLINTO Helsinki 1999 ISBN 951-726-583-2

Lisätiedot

Massastabilointika sikirja 24.6.2014

Massastabilointika sikirja 24.6.2014 0 Massastabilointika sikirja 24.6.2014 Massastabilointikäsikirja 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 4 2. MASSASTABILOINTIMENETELMÄ JA LAITTEISTOT... 6 2.1 Menetelmän yleiskuvaus... 6 2.2 Menetelmän etuja...

Lisätiedot

MAARAKENNUSURAKKA TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS

MAARAKENNUSURAKKA TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS 1 (11) PYHÄN FIS -RINNE MAARAKENNUSURAKKA TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS URAKKALASKENTAAN Pyhän FIS rinne Työkohtainen työselitys 2 (12) Rakennushankkeen yleistiedot Rakennusalue Rakennusalue sijaitsee Pyhätunturilla,

Lisätiedot

D024 SUOMUSSALMEN VANHUSTEN HOITOKOTI

D024 SUOMUSSALMEN VANHUSTEN HOITOKOTI Rakennusselostus Sivu 1/49 A R K K I T E H D I T S I I S T O N E N O Y 30.06.2014 D024 SUOMUSSALMEN VANHUSTEN HOITOKOTI Välskärinkuja 4 89600 Suomussalmi RAKENNUSSELOSTUS VAIN URAKKALASKENTAA VARTEN 30.06.2014

Lisätiedot

VALTATIEN 20 LIIKENNEJÄRJESTELYT VÄLILLÄ VARSITIE- POROPUDAS RITOLANTIE, PELTOTIE, KALLENTIE, NYYNÄJÄNTIE PUDASJÄRVI

VALTATIEN 20 LIIKENNEJÄRJESTELYT VÄLILLÄ VARSITIE- POROPUDAS RITOLANTIE, PELTOTIE, KALLENTIE, NYYNÄJÄNTIE PUDASJÄRVI A3 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI VALTATIEN 20 LIIKENNEJÄRJESTELYT VÄLILLÄ VARSITIE- POROPUDAS RITOLANTIE, PELTOTIE, KALLENTIE, NYYNÄJÄNTIE PUDASJÄRVI KADUNRAKENNUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS Valtatien 20

Lisätiedot

Pohjarakenteiden suunnittelu

Pohjarakenteiden suunnittelu Eero Slunga, emeritusprofessori Teknillinen korkeakoulu, Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan osasto eero.slunga@hut.fi 1 Yleistä Pohjarakennusohjeiden [1] mukaan pohjarakenteet ovat pysyviä rakennusten ja

Lisätiedot

MAANRAKENNUSTÖIDEN 1. VAIHEEN RAKENNUSSELOSTUS. Mika Waltarin koulu

MAANRAKENNUSTÖIDEN 1. VAIHEEN RAKENNUSSELOSTUS. Mika Waltarin koulu MAANRAKENNUSTÖIDEN 1. VAIHEEN RAKENNUSSELOSTUS Mika Waltarin koulu 06.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO: 1(9) RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 2 RAKENNUSHANKE... 2 KOHDE... 2 URAKKA-ALUE... 2 YLEISET SUORITUSVAATIMUKSET...

Lisätiedot

TUOTANTONIMIKKEISTÖ 11.12.2003 Sivu 1/40 1. RAKENNUSTEKNIIKKA... 7. 1.1 Aluerakenteet... 7 1.1.1 Rakennusalueen raivaus... 7

TUOTANTONIMIKKEISTÖ 11.12.2003 Sivu 1/40 1. RAKENNUSTEKNIIKKA... 7. 1.1 Aluerakenteet... 7 1.1.1 Rakennusalueen raivaus... 7 TUOTANTONIMIKKEISTÖ 11.12.2003 Sivu 1/40 1. RAKENNUSTEKNIIKKA... 7 1.1 Aluerakenteet... 7 1.1.1 Rakennusalueen raivaus... 7 1.1.1.1 Raivaus... 7 1.1.1.2 Rakennusten ja rakennelmien purku... 7 1.1.2 Rakennuksen

Lisätiedot

Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet. Suositus L11/2013. Kaukolämpö

Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet. Suositus L11/2013. Kaukolämpö Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet Suositus L11/2013 Kaukolämpö Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet Energiateollisuus ry 2013 ET-Kaukolämpökansio 2/6 Energiateollisuus

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Tien geotekninen suunnittelu

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Tien geotekninen suunnittelu 10 2012 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Liikenneviraston ohjeita 10/2012 Liikennevirasto Helsinki 2012 Kannen kuva: Luiskan vakavuus Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi) ISSN-L 1798-663X ISSN 1798-6648

Lisätiedot

Kaukolämpöjohtojen suunnitteluja rakentamisohjeet

Kaukolämpöjohtojen suunnitteluja rakentamisohjeet Kaukolämpöjohtojen suunnitteluja rakentamisohjeet Raportti L11/2003 Suomen Kaukolämpö ry 2003 ISSN 1238-9315 Sky-kansio 2/6 Kaukolämpöjohtojen suunnitteluja rakentamisohjeet SUOMEN KAUKOLÄMPÖ RY RAPORTTI

Lisätiedot

YLIVIESKAN LUKIO PERUSKORJAUS RAKENNUSSELOSTUS 10.7.2014

YLIVIESKAN LUKIO PERUSKORJAUS RAKENNUSSELOSTUS 10.7.2014 YLIVIESKAN LUKIO PERUSKORJAUS RAKENNUSSELOSTUS 10.7.2014 2 Sisällysluettelo: B RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT B1 Rakennushanke B2 Kohde B3 Rakennuttaja B4 Käyttäjän edustajat B5 Suunnittelijat, asiantuntijat

Lisätiedot

Paalulaattojen ja paaluhatturakenteiden suunnitteluohje

Paalulaattojen ja paaluhatturakenteiden suunnitteluohje Paalulaattojen ja paaluhatturakenteiden suunnitteluohje Paalulaattojen ja paaluhatturakenteiden suunnitteluohje Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2001 ISBN 951-726-817-3 TIEH 2100007-01 Edita

Lisätiedot

tukiseinäratkaisu kaikkiin olosuhteisiin

tukiseinäratkaisu kaikkiin olosuhteisiin www.ruukki.fi tukiseinäratkaisu kaikkiin olosuhteisiin RUUKKI RD -PAALUSEINÄ 2 Ruukki RD -paaluseinä Toiminnassamme yhdistyvät teräs- ja pohjarakentamisen osaaminen Ruukki on yksi Euroopan merkittävimpiä

Lisätiedot

25.9.2015, klo 12.00 mennessä. Tekninen osasto Suitia 51 B 02570 Siuntio

25.9.2015, klo 12.00 mennessä. Tekninen osasto Suitia 51 B 02570 Siuntio Siuntion kunta TARJOUSPYYNTÖ Jorma Skyttä 11.9.2015 Suitia 51 B 02570 Siuntio Siuntion kunta pyytää tarjoustanne Siuntion kunnassa sijaitsevan Grönkullan alueen vesijohtolinjan rakentamisesta laadittujen

Lisätiedot

Kevennysrakenteiden suunnittelu

Kevennysrakenteiden suunnittelu 05 2011 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Kevennysrakenteiden suunnittelu Tien pohjarakenteiden suunnitteluohjeet 9.3.2011 5 Tien pohjarakenteiden suunnitteluohjeet Liikenneviraston ohjeita 5/2011 Liikennevirasto

Lisätiedot

Rakennustyön tarkastusasiakirja

Rakennustyön tarkastusasiakirja Rakennustyön tarkastusasiakirja VALVONNAN LÄHTÖTIETOJA KIINTEISTÖ Osoite Omistaja ja osoite Haltija ja osoite Kunta Kortteli Kaupunginosa/kylä Tontti/tila YHTIÖMUOTO Asunto-osakeyhtiö Kiinteistöosakeyhtiö

Lisätiedot

Pientalon perustusten korjaus

Pientalon perustusten korjaus Museoviraston korjauskortisto Korjauskortti nro 24 21.09.2003 Pientalon perustusten korjaus Tässä korjausohjeessa käsitellään luonnonkivestä ja paikallavaletusta betonista tehtyjä puurunkoisten pientalojen

Lisätiedot

PIENTALON MAARAKENNUSTYÖT

PIENTALON MAARAKENNUSTYÖT PIENTALON MAARAKENNUSTYÖT Ohjeita konepalvelun ja pienurakoiden tilaajalle Tekijät Taitto 2010, Infra ry Tuomas Palolahti, Mittaviiva Oy Matti Lahtinen ja Satu Sahlstedt, Mittaviiva Oy Julkaisija Kuvat

Lisätiedot

Tietunnelin rakennetekniset ohjeet

Tietunnelin rakennetekniset ohjeet 14 2015 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Tietunnelin rakennetekniset ohjeet 1.6.2015 Tietunnelin rakennetekniset ohjeet 1.6.2016 Liikenneviraston ohjeita 14/2015 Liikennevirasto Helsinki 2015 Kannen kuva: Liikenneviraston

Lisätiedot