649 HEINÄVEDEN KUNTA KENTTÄTIEN PERUSPARANNUS TYÖSELITYS Heinäveden kunta Työselitys Kenttätien perusparannus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "649 HEINÄVEDEN KUNTA KENTTÄTIEN PERUSPARANNUS TYÖSELITYS 20.08.2013. Heinäveden kunta Työselitys 20.08.2013 Kenttätien perusparannus"

Transkriptio

1 1 649 HEINÄVEDEN KUNTA KENTTÄTIEN PERUSPARANNUS TYÖSELITYS SAVO-KARJALAN VESI- JA YMPÄRISTÖSUUNNITTELU OY Versokuja 4 D KUOPIO puh. (017)

2 2 Sisältö 1 YLEISET OHJEET JA VAATIMUKSET Esitiedot rakennuskohteesta Rakennuskohde ja sen sijainti Rakennuttaja Suunnittelija Maasto- ja pohjasuhteet Rakennustyössä noudatettavat asiakirjat Säädökset ja viranomaisten määräykset Ohjeet Hankekohtaiset asiakirjat ja ohjeet Rakennusalue Tontti Kulkutiet Yleiset suoritusvaatimukset Suoritusvaatimukset, yleistä Rakennustarvikkeet Työn suoritus ESITYÖT Mittaustyöt Raivaus, purku ja suojaukset Liikennejärjestelyt LIIKENNEVÄYLÄTYÖT Maaleikkaus Kallioleikkaus Suodatinkankaan käyttö ja asennus Kuivatus- ja rumputyöt Yleistä Avo- ojat Sadevesiviemärit Rummut Päällysrakennetyöt Yleistä Siirtymäkiilat Suodatinkerros Jakava kerros Kantava kerros Päällyste Reunatuet Betonikivi VESIHUOLLON MAATYÖT Yleistä Maakaivannon tekeminen Kalliokaivannon tekeminen Lämpöeristys Johtokaivannon täyttö- ja pengerrystyöt VIEMÄRITYÖT Yleistä Jätevesiviemärit LIIKENTEEN OHJAUS- JA SUOJALAITTEET... 12

3 3 5.1 Liikennemerkit ja opastaulut Tiemerkinnät VIHERTYÖT Yleistä Nurmetus Istutukset VAROITUSVAATETUS LAADUNVALVONTA Yleistä Alusrakenne Sitomattomat kerrokset Päällyste Putkikaivannot Viemärit ja vesijohdot... 14

4 4 HEINÄVEDEN KUNTA KENTTÄTIEN PERUSPARANNUS YLEISET OHJEET JA VAATIMUKSET 01.1 Esitiedot rakennuskohteesta Rakennuskohde ja sen sijainti Rakennuskohde sijaitsee Heinäveden keskustaajamassa. Työ sisältää Kenttätien peruskorjauksen piirustuksissa esitetyssä laajuudessa. Lisäksi uusitaan taloviemärijohto Kenttätien pysäköintialueen poikki Rakennuttaja Heinäveden kunta Kermanrannantie HEINÄVESI Yhteyshenkilö: Tekninen johtaja Osmo Jauhiainen p Suunnittelija Oy Maasto- ja pohjasuhteet Versokuja 4 D KUOPIO p. (017) Yhteyshenkilöt: Ins. Raili Metsävuori, puh. (017) Maastomittaukset on tehnyt T:mi Osmo Sutinen kesällä Suunnitelma-alueen tiealue on kärsinyt routavaurioista, jotka johtuvat sekä riittämättömästä kantavuudesta että puutteellisesta kuivatuksesta. Maaperä on silttimoreenia.. Tien parantaminen on tarkoitus suorittaa rakennekerroksia uusimalla. Samalla kuivatusta parannetaan sadevesiviemäreillä. Siellä, missä sadevesiviemäreiden rakentaminen aiheuttaa kohtuuttomia kustannuksia, kuivatusta parannetaan rumpujen ja avo-ojien avulla.

5 Rakennustyössä noudatettavat asiakirjat Säädökset ja viranomaisten määräykset - lait, asetukset, valtioneuvoston ja ministeriöiden päätökset sekä niihin rinnastettavat julkisoikeudelliset määräykset - Suomen rakentamismääräyskokoelma - kunnalliset rakentamista koskevat paikalliset määräykset ja ohjeet - velvoittavina noudatetaan myös RIL:n ja BY:n ohjeita ja standardeja niiltä osin kuin sopimusasiakirjat eivät toisin määrää - InfraRYL 2010 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset Osa 1, Väylät ja alueet ja InfraRYL 2006 Osa 2 Järjestelmät ja täydentävät osat. - Infra 2006 Rakennusosa- ja hankenimikkeistö. Määrämittausohje. - PANK ry, Asfalttinormit tarkastavien viranomaisten rakennusaikana antamat määräykset ja ohjeet - Rakennustyön järjestysohjeet - Räjäytys- ja louhintatyön järjestysohjeet. - Tilapäiset liikennejärjestelyt katualueella (Suomen kuntatekniikan julkaisu 19/99) Työn suorittamista varten on työkohteeseen laadittava erillinen työturvallisuussuunnitelma, joka täydentää turvallisuusasiakirjaa. Urakoitsijan on toimitettava ennen urakkasopimuksen allekirjoitusta työmaata koskeva työturvallisuussuunnitelma. Urakoitsijan tulee hankkia tätä rakennustyötä koskevat säädökset ja määräykset työmaalle Ohjeet Jos asiakirjoista puuttuu osasuorituksen kohdalta työnsuorituksen määrittely, noudatetaan työnsuorituksessa tahdonvaltaisia määräyksiä ja ohjeita sekä rakennusalalla yleisesti vastaavissa tapauksissa noudatettua luotettavaa työtapaa Hankekohtaiset asiakirjat ja ohjeet - tämä rakennustyöselitys - pää-, rakenne- ja työpiirustukset

6 6 - erikoispiirustukset (sähkö) - suunnittelijoiden täydentävät piirustukset ja selitykset rakennusaikana - rakennuttajan edustajien täydentävät kirjalliset ja suulliset ohjeet rakennusaikana. Asiakirjat täydentävät toisiaan siten, että ne yhdessä määrittelevät sekä rakennustyön kokonaisuuden että sen osat. Urakoitsijan tulee ajoissa hankkia hankintaansa sisältyvien rakennusosien ja laitteiden tarvittavat mitta- ja asennuspiirustukset sekä toimittaa nämä rakennuttajan ja ao. suunnittelijan hyväksyttäviksi Rakennusalue Tontti Rakennusalueen rajat ilmenevät suunnitelmapiirustuksista. Työmaan yleisjärjestelyt hyväksytetään rakennuttajalla. Rakennusalue luovutetaan urakoitsijan käyttöön siinä kunnossa kuin se on sopimusajankohtana. Säilytettävän kasvillisuuden laajuus määritellään ennen rakennustöiden aloittamista pidettävässä katselmuksessa Kulkutiet Urakoitsijan on sovittava etukäteen tilapäisteiden yms. paikoista rakennuttajan ja ao. alueen haltijan kanssa. Tällaiset alueet on työn päätyttyä kunnostettava siihen kuntoon, missä ne olivat ennen työn aloittamista Yleiset suoritusvaatimukset Suoritusvaatimukset, yleistä Urakkaan kuuluvat kaikki sopimusasiakirjoissa mainitut materiaalit, tarvikkeet, työt ja velvoitteet. Myös sellaiset työt, joita asiakirjoissa ei ole mainittu, mutta jotka yleisen tavan mukaan ovat tarpeellisia vaadittavaan lopputulokseen pyrittäessä, on suoritettava urakkaan kuuluvina, ellei niitä nimenomaan ole jätetty urakan ulkopuolelle Rakennustarvikkeet Työhön käytettävien rakennusaineiden ja tarvikkeiden tulee olla asiakirjojen määräysten mukaisia, käyttämättömiä ja virheettömiä. Rakennuttaja edellyttää, että urakoitsija huolehtii, että hänen käyttämänsä rakennustuotteet ovat joko Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) nro: 305/2011 (rakennustuoteasetuksen) mukaisesti CE- merkittyjä tai siltä osin kuin tuotteiden ei tarvitse olla CE- merkittyjä, tuotteet ovat lain eräiden raken-

7 7 nustuotteiden tuotehyväksynnästä 2012/954 (tuotehyväksyntälain) ja vastaavan asetuksen mukaisesti varmennettuja. Urakoitsijan tulee varmistaa rakennustuotteen kelpoisuus eli tuotteen CEmerkintä ja kansallinen hyväksyntä ennen tuotteiden tilaamista/käyttämistä/ kiinnittämistä rakennuskohteeseen. Mikäli rakennustuote ei täytä edellä mainittuja vaatimuksia, urakoitsija vastaa tuotteen vaihtamisesta aiheutuvista kustannuksista. Tarvikkeissa ja pakkauksissa tulee olla valmistajan merkinnät, joiden perusteella tarvikkeiden asianmukaisuus on todettavissa. Kauppanimellä mainitut tarvikkeet voidaan korvata vain rakennuttajan suostumuksella toisilla laadultaan ja ominaisuuksiltaan vastaavilla tarvikkeilla. Vastaavuuden todistamisvelvollisuus vastuu vaihtamisesta kuuluu urakoitsijalle Työn suoritus Työn suorituksessa käytetään työn luonteen vaatimaa ammattitaitoista työnjohtoa ja työvoimaa. Erikoisammattitaitoa vaativissa osasuorituksissa käytetään alan tuntevia hyvän ammattitaidon omaavia työkuntia, aliurakoitsijoita ja hankkijoita. Aliurakoitsijoiden tulee olla luotettavia, alan hallitsevia ja ammattitaitoisia erikoisliikkeitä. Nämä aliurakoitsijat on esitettävä rakennuttajan hyväksyttäviksi ennen ko. työn aloittamista. Meluntorjuntaan tulee kiinnittää huomiota ja mm. yötöitä ei sallita. Työskentely on sallittu vain klo välisenä aikana. Urakoitsijan tulee oma-aloitteisesti osoittaa rakennuttajalle eri työvaiheiden suoritus ja tarvikkeiden laatu siten, että rakennuttajalla on selvä käsitys ja varmuus myös peittyvien suoritusten asiallisuudesta. Tällainen osasuoritusten toteaminen ei kuitenkaan vapauta urakoitsijaa lopullisesta vastuusta. 1 ESITYÖT 1.1 Mittaustyöt Suunnitelmissa esitetyt korkeudet ovat N60-järjestelmässä. Koordinaattijärjestelmä on KKJ. Urakoitsijan on selvitettävä ennen työn aloitusta pyykkien, rajamerkkien, sähköjohtojen, kaapeleiden, putkistojen ja muiden laitteiden sijainti sekä työ- ja siirtolupien olemassaolo. Pääpiste- ja paalutuslaskennat on esitetty liitteissä /649. Tiedot monikulmio- ja korkeuskiintopisteistä on saatavissa kunnan teknisestä toimistosta. Kaavatien ja putkilinjojen sijainti on esitetty piirustuksessa C.

8 8 1.2 Raivaus, purku ja suojaukset Noudatetaan InfraRYL 2010 "11100 Poistettava, siirrettävä ja suojattava kasvillisuus" sekä Suomen Kunnallisteknisen Yhdistyksen julkaisun "Vihertöiden tekniset ohjeet 1983, 2.12 Suojaukset" Urakoitsija kaataa tarvittaessa työalueella olevat puut (puiden kaadot sovittava tilaajan edustajan kanssa ennen kaatoa). Raivaustöihin kuuluu nykyisen asfalttipäällysteen, humuspitoisen pintamaan, kasvillisuuden, pintakivien ja roskien sekä jätteiden poisto rakennusalueelta. Säilytettävä puusto, pensaat, pensasaidat yms. kasvillisuus sovitaan rakennuttajan kanssa yksityiskohtaisesti ennen rakennustöiden aloittamista pidettävässä alkukatselmuksessa. Raivausjätteet kuljetetaan rakennuttajan osoittamaan paikkaan ja käsitellään siellä rakennuttajan ohjeiden mukaisesti. Rakennustyössä noudatettavat järjestysohjeet velvoittavat kaivajaa ennen kaivutyötä varmistautumaan kaivualueella olevien kaapeleiden, johtojen ja putkistojen sijainnista. Lisäksi on otettava selville ne rakenteet ja laitteet, joille rakennustyö tai siitä aiheutuva tärinä saattaa aiheuttaa vaurioita. Tarvittaessa rakenteet ja laitteet on suojattava ja siirrettävä suunnitelman ja laitteiden haltijan ohjeiden mukaisesti. Urakoitsijan on tilattava tarvittavat johtojen, kaapelien yms. näytöt kustannuksellaan. Tiealueella sijaitsee eri operaattorien kaapeleita sekä kunnallistekniikan putkia. Urakoitsija ei saa ilman asianomaista lupaa siirtää rajapyykkejä, monikulmiopisteitä yms. rakenteita tai laitteita, joiden siirron ainoastaan niiden haltija tai viranomainen on oikeutettu suorittamaan. Olemassa oleville rakenteille ei saa aiheutua vahinkoa. 1.3 Liikennejärjestelyt Tiealueella sijaitsevat, käyttöön jäävät, viemärikaivot ja vesijohtolinjan laitekaivot sekä venttiilien suojaputket hattuineen asennetaan uuden tien mukaiselle tasolle. Työn aikana esiin tulevat kunnallistekniikan putket tarvittaessa puretaan ja tilalle asennetaan uudet putket. Käytöstä poistettavat vesihuolto- yms. rakenteet kuuluvat rakennuttajalle. Urakoitsija suunnittelee ja toteuttaa työnaikaiset liikennejärjestelyt voimassa olevien, työnaikaisia liikennejärjestelyjä koskevien säännösten mukaisesti. Urakoitsija vastaa liikennemerkkien, tilapäisten ajoteiden, varasiltojen yms. järjestämisestä tienpitäjän tai työnvalvojan määräysten mukaan. Ennen rakennustyön aloittamista urakoitsija hankkii ja asennuttaa työmaakyltin, jossa on rakennuttajan ja urakoitsijoiden nimet puhelinnumeroineen.

9 9 Liikennejärjestelyissä on huomioitava se, että tiellä on jatkuva liikenne ja sen sujuvuus on varmistettava urakan aikana. Urakoitsija vastaa työkohteen kunnossa- ja puhtaanapidosta sekä työnaikaisesta pölynsidonnasta ( tien kastelu tai suolaus). Liikennejärjestelysuunnitelma on hyväksytettävä tien pitäjällä ja liikennejärjestelyistä on ilmoitettava poliisi- ja paloviranomaisille sekä julkisesta matkustajaliikenteestä ja sairaankuljetusliikenteestä vastaaville liikennöitsijöille. 2 LIIKENNEVÄYLÄTYÖT 2.1 Maaleikkaus Noudatetaan InfraRYL 2010 "16100 Maaleikkaukset". Leikkauspohjan tulee täyttää suunnitelman mukaiset mitat. Korkeustasojen tarkkailemiseksi on rakennusalueelle asetettava riittävästi korkeusmerkkejä. Alusrakenteen yläpinta ei saa millään kohdalla jäädä suunnitellun tason yläpuolelle. Leikkauspohjan yläpinta muotoillaan suunnitelman mukaiseen tasoon. Leikkaustasossa esiintyvät kivet ja lohkareet poistetaan. Pohjamaa häiriintyy herkästi joutuessaan kosketuksiin veden kanssa. Leikkaustöiden yhteydessä mahdollisesti löyhtynyt leikkauspohja on tiivistettävä huolellisesti. Laadunvalvontaohjeet on esitetty kohdassa 8. Leikkausmassat kuljetetaan ensisijaisesti rakennuttajan osoittamaan paikkaan. Urakoitsija voi rakennuttajan luvalla kuljettaa massoja myös muille läjitysalueille. Läjitysalueiden tasaus- ja hoitotyöt kuuluvat urakoitsijalle. 2.2 Kallioleikkaus Noudatetaan InfraRYL 2010 "17100 Kallioavoleikkaukset". 2.3 Suodatinkankaan käyttö ja asennus 2.4 Kuivatus- ja rumputyöt 2.41 Yleistä Suodatinkangasta käytetään suunnitelman mukaisilla tieosilla sekä siellä, missä se työn suorittamiseksi ja kunnollisen lopputuloksen saavuttamiseksi on välttämätöntä. Suodatinkankaan käyttöluokka on N3. Suodatinkankaiden sovellutusalueet on esitetty TAULUKOSSA 21120:T1, InfraRYL Työssä noudatetaan InfraRYL 2010 "14300 Kuivatusrakenteet" sekä RIL "Rakennusten ja tonttialueiden kuivatus".

10 10 Tiealueelta tulevat pintavedet johdetaan sivuojien ja sadevesiviemäreiden kautta laskuojiin Avo- ojat 2.43 Sadevesiviemärit Sivuojat tehdään piirustuksien mukaisesti yleensä tien pituuskaltevuuden mukaiseen kaltevuuteen. Pienin pituuskaltevuus on 0.2 %. Sivuojat tiivistetään vettä pidättävällä maalla (esim. moreeni, siltti tai savi). Sadevesiviemärit tehdään SN8-luokan muoviputkista de =200 mm. Sadevesikaivot ovat lietepesällä (h > 500 mm) ja jäätymissuojalla varustettuja muovisia teleskooppikaivoja De 560/500. Kaivojen kannet varustetaan 40 t:n kuormituksen kestävillä siivilä- tai umpikansilla piirustuksen C mukaisesti Rummut Piirustuksessa C esitettyyn kohtaan rakennetaan rumpu muoviputkesta de =315 mm. Asennusluokka on SN8. Rummun pituuskaltevuus > 0.5 %. Rummun päät verhoillaan kiviheitokkeella InfraRYL 2010 kuvan 14340:K15 periaatteen mukaisesti. 2.5 Päällysrakennetyöt 2.51Yleistä Noudatetaan InfraRYL 2010 "20000 Päällysrakennetyöt". Eri päällysrakennealueiden rajat ja päällysrakenteiden kerrosrakenteet ilmenevät piirustuksista. Alusrakenteen yläpinta tasataan ennen päällysrakenteiden tekoa kohdan 2 mukaisesti. Käytettävien päällysrakennemateriaalien on täytettävä esitetyt rakeisuusvaatimukset. Vaadittavan tiiviysasteen saavuttamiseksi tulisi kerrosmateriaalin kosteuden olla mahdollisimman lähellä sen optimivesipitoisuutta. Ennakkokokeiden avulla tulee selvittää tiivistettävän materiaalin optimivesipitoisuus, maksimikuivatilavuuspaino ja tarvittavien jyräyskertojen lukumäärä. Liikajyräystä tulee välttää, koska se usein johtaa tiivistetyn kerroksen uudelleen löyhtymiseen. Kunkin kerroksen tiivistystyön yhteydessä on kerroksen pinta muotoiltava lopullisen yläpinnan kaltevuuteen ja tasoitettava siten, ettei synny vettä kerääviä painanteita. Laadunvalvontaohjeet on esitetty kohdassa Siirtymäkiilat Teiden ali rakennettavien rumpujen, sadevesiviemäreiden, vesijohtojen ja viemäreiden molemmin puolin tehdään siirtymäkiilat, joiden kaltevuus tien pituussuunnassa on 1:5.

11 Suodatinkerros 2.54 Jakava kerros 2.55 Kantava kerros 2.56 Päällyste Suodatinkerros tehdään hiekasta mm. Suodatinkerroksen kiviaineksen rakeisuuden tulee olla InfraRYL 2010 kuvan 21110:K1 ohjealue 1 mukainen. Rakeisuuskäyrän tulee olla likimain alueen rajakäyrien suuntainen. Jakava kerros tehdään murskeesta mm. Kiviaineksen rakeisuuskäyrän tulee olla InfraRYL 2010 kuvan 21210:K3 ohjealueella ja likimain alueen rajakäyrien suuntainen. Kantava kerros rakennetaan murskeesta mm yhtenä kerroksena. Pinta tasoitetaan murskeella mm. Kantavan kerroksen kiviaineksen rakeisuuden tulee olla InfraRYL 2010 kuvan 21310:K2 ohjealueen mukainen. Noudatetaan InfraRYL 2010 "21410 Asfalttipäällysteet", Päällystysalan neuvottelukunta "Asfalttinormit 2011" ja Suomen Kuntaliitto "Katujen ja pihaalueiden päällystystöiden työselitys Ajoradan päällyste tehdään asfalttibetonista Ab 16/ Reunatuet 2.58 Betonikivi Noudatetaan InfraRYL 2010 "22100 Reunatuet, kourut, askelmat ja muurit". Reunatukina käytetään Suomen Kunnallisteknisen Yhdistyksen julkaisun nro 14 "Betoniset päällystetuotteet ja reunatuet" tyyppi 6 mukaisia upotettavia betonisia reunatukia (h = 300 mm, b = 170 mm). Noudatetaan InfraRYL 2010 "22100 Reunatuet, kourut, askelmat ja muurit". Betonikivinä käytetään Suomen Kuntatekniikan Yhdistyksen julkaisun nro 14 "Betoni- ja luonnonkivituotteet" mukaisia suorakaidekiviä, joiden korkeus on 80 mm. 3 VESIHUOLLON MAATYÖT 3.1 Yleistä Rakennustyössä noudatetaan InfraRYL 2006 "16000 Maaleikkaukset ja - kaivannot" sekä kallioleikkaukset, -kaivannot ja tunnelit. 3.2 Maakaivannon tekeminen Kaivantojen teossa noudatetaan työsuojeluhallituksen ohjetta "Kapeat kaivannot". sekä InfraRYL 2006 "16200 Maakaivannot" ja Putki- ja johtokaivannot. 3.3 Kalliokaivannon tekeminen Kalliokaivannon teossa noudatetaan InfraRYL Kalliokanaalit, - syvennykset ja kuopat.

12 Lämpöeristys Noudatetaan InfraRYL 2006 " Suojaukset ja eristykset. Eristelevyinä käytetään suulakepuristettua tai paisutettua polystyreenisolumuovilevyä, jonka kuivairtotiheys on vähintään 35 kg/m Johtokaivannon täyttö- ja pengerrystyöt Urakkaan kuuluu kaikki kaapeliojien kaivu ja lopputäyttö. Noudatetaan InfraRYL 2006 "18300 Kaivantojen täytöt, "18310 Asennusalustat, Alkutäytöt ja Lopputäytöt. 4 VIEMÄRITYÖT 4.1 Yleistä 4.2 Jätevesiviemärit Rakennustyössä noudatetaan InfraRYL 2006 Vesihuolto "31100 Jätevesiviemärit" Viettoviemäri tehdään SN8 -luokan muoviputkesta de = 110 mm. 5 LIIKENTEEN OHJAUS- JA SUOJALAITTEET 5.1 Liikennemerkit ja opastaulut Noudatetaan InfraRYL 2010 "32610 Liikennemerkit ". Liikennemerkit on esitetty piirustuksessa A. 5.2 Tiemerkinnät Noudatetaan InfraRYL 2010 "32630 Tiemerkinnät". Kenttätien pysäköintialueelle maalataan pysäköintiruudut. Tiemerkintöjen mitat on esitetty InfraRYL 2010 taulukossa 32630:T1. 6 VIHERTYÖT 6.1 Yleistä 6.2 Nurmetus Rakennustyössä noudatetaan InfraRYL 2010 "23000 Kasvillisuusrakenteet". Sivuojien luiskat nurmetetaan. Nurmetus tehdään InfraRYL 2010 "23200 Nurmi- ja niittyverhoukset" nurmikkotyyppi A3 mukaan. Kasvualustan paksuus = 150 mm. Kasvualustan rakentamisessa noudatetaan InfraRYL 2010 "23100 Kasvualustat ja katteet".

13 Istutukset Rakennuttajan kanssa sovittaviin kohtiin (arvio 5 kpl) istutetaan lehtipuut (puistolehmus) InfraRYL 2010 "23113 Kantavat kasvualustat ja Katupuut kohtien mukaan. Katupuut istutetaan käyttäen Maaritilän tukikehikkoa, Maaritilää ja Rungonsuojaa (esim. Oy Haveno Ab). 7 VAROITUSVAATETUS Urakoitsijan työntekijöiden tulee käyttää työmaalla suojakypärää ja standardin SFS- EN 471 suojausluokan 2 mukaista varoitusvaatetusta ja liikenteenohjaustehtävissä suojausluokan 3 mukaista varoitusvaatetusta. 8 LAADUNVALVONTA 8.1 Yleistä Laadunvalvontaan kuuluu käytettävien materiaalien laadunvalvonta, oikeiden mittojen, korkeuksien ja tasaisuuden valvonta, tiiviystarkkailu sekä putkien tiiviyden valvonta. Eri materiaalien laadunvalvonnassa noudatetaan InfraRYL 2010 laadunvalvontaohjeita. Maa-ainesten laadunvalvonta suoritetaan määrittämällä määrävälein materiaalien rakeisuudet, joita verrataan rakeisuuksien raja-arvokäyriin. Erilaisten mittojen ja korkeuksien oikeellisuus tarkastetaan kuhunkin tilanteeseen parhaiten sopivalla menetelmällä. Erityistä huomiota rakentamisessa on kiinnitettävä tiivistystöiden huolelliseen suorittamiseen. Riittävää huomiota tiivistämiseen on kiinnitettävä jo alusrakennetta ja kuivatus- ja vesihuoltojärjestelmiä sekä siirtymäkiiloja rakennettaessa. Tiiveysmääritys tehdään jokaisesta kerroksesta (suodatinkerros, jakava kerros ja kantava kerros) kultakin alkavalta 100 m:ltä jokaisen poikkileikkauksen kaistalta. 8.2 Alusrakenne Leikkauspohjan tasaisuus ja tiiveysvaatimukset ovat InfraRYL 2010 "16100 Maaleikkaukset" mukaiset. 8.3 Sitomattomat kerrokset Maa-aines poistetaan häiriintymättömään pohjamaahan saakka. Leikkauspohjassa ei saa olla vettä kerääviä painanteita. Suodatinkerroksen sekä jakavan ja kantavan kerroksen materiaalien rakeisuuden tulee täyttää InfraRYL :K1, 21210:K3 ja 21310:K2 kuvien rakeisuusvaatimukset.

14 14 Suodatinkerroksen vaaditut näytemäärät (1 näyte / 5000 t, väh. 2 näytettä), tasaisuus- ja tiiveysvaatimukset on esitetty InfraRYL 2010 kohdassa "Suodatinrakenteet", jakavan kerroksen kohdassa Jakavat kerrokset, eristys- ja välikerrokset" (1 näyte / 5000 t, väh. 2 näytettä) ja kantavan kerroksen kohdassa Kantavat kerrokset" (1 näyte/ 2000 m3). 8.4 Päällyste Asfalttibetonipäällysteen laadunvalvonta suoritetaan "Asfalttinormit 2011" ohjeiden mukaisesti. 8.5 Putkikaivannot 8.6 Viemärit ja vesijohdot Tasauskerroksen, alkutäytön ja lopputäytön tiiveysvaatimukset on esitetty InfraRYL 2010 "18300 Kaivantojen täytöt, "18310 Asennusalustat, Alkutäytöt ja Lopputäytöt. Jätevesiviemäri- ja vesijohtoputkien laatuvaatimukset ja tiiviydenvalvonta on esitetty InfraRYL 2006 Osa 2 kohdassa "31100 Jätevesiviemärit" ja kohdassa Vesijohdot. Kuopiossa elokuun 20. päivänä 2013 SAVO-KARJALAN VESI- JA YMPÄRISTÖSUUNNITTELU OY Raili Metsävuori

PUHDISTAMONTIEN PERUSPARANNUS

PUHDISTAMONTIEN PERUSPARANNUS 804 JUANKOSKEN KAUPUNKI PUHDISTAMONTIEN PERUSPARANNUS TYÖSELITYS 11.08.2014 SAVO-KARJALAN VESI- JA YMPÄRISTÖSUUNNITTELU OY Versokuja 4 D 70150 KUOPIO puh. (017) 369 4483, 369 4481 Oy 2 Sisältö 1 YLEISET

Lisätiedot

ITÄSIMUNAN RAKENTAMINEN

ITÄSIMUNAN RAKENTAMINEN 838 MÄNTYHARJUN KUNTA ITÄSIMUNAN RAKENTAMINEN TYÖSELITYS 25.3.2015 SAVO-KARJALAN VESI- JA YMPÄRISTÖSUUNNITTELU OY Versokuja 4 D 70150 KUOPIO puh. (017) 369 4481, 369 4483 Oy 2 Sisältö 1 YLEISET OHJEET

Lisätiedot

VÄLILÄNTIEN JA KIRKKOHARJUNTIEN PERUSPARANNUS

VÄLILÄNTIEN JA KIRKKOHARJUNTIEN PERUSPARANNUS 787 KAAVIN KUNTA VÄLILÄNTIEN JA KIRKKOHARJUNTIEN PERUSPARANNUS TYÖSELITYS 09.12.2013 SAVO-KARJALAN VESI- JA YMPÄRISTÖSUUNNITTELU OY Versokuja 4 D 70150 KUOPIO puh. (017) 369 4483, 369 4481 Oy 2 Sisältö

Lisätiedot

Urjalan kunta LÄHILIIKUNTAPAIKKA, RAKENNUSSUUNNITELMA. Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYLn mukaan

Urjalan kunta LÄHILIIKUNTAPAIKKA, RAKENNUSSUUNNITELMA. Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYLn mukaan 1 Urjalan kunta LÄHILIIKUNTAPAIKKA, RAKENNUSSUUNNITELMA Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYLn mukaan Infrasuunnittelu Tampere 11.9.2015 2 (7) 0 YLEISTÄ 01 Tilaaja Urjalan kunta Tampereentie

Lisätiedot

PUUSTELLINPOLUN PERUSPARANNUS

PUUSTELLINPOLUN PERUSPARANNUS 812 KAAVIN KUNTA PUUSTELLINPOLUN PERUSPARANNUS TYÖSELITYS 25.08.2014 SAVO-KARJALAN VESI- JA YMPÄRISTÖSUUNNITTELU OY Versokuja 4 D 70150 KUOPIO puh. (017) 369 4483, 369 4481 Oy 2 Sisältö 1 YLEISET OHJEET

Lisätiedot

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 30.5.2014 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 2 SISÄLLYSLUETTELO 1-50 Yleiset perusteet... 3 10 Maaperä... 3 50 Mittaustyöt... 3 1000 Maa-,

Lisätiedot

Laturakan asemakaava-alueen katujen, kevyen liikenteen väylien ja ulkoilureitin rakentaminen sekä Rakkavaarantien suojatiejärjestelyt TYÖSELOSTUS

Laturakan asemakaava-alueen katujen, kevyen liikenteen väylien ja ulkoilureitin rakentaminen sekä Rakkavaarantien suojatiejärjestelyt TYÖSELOSTUS Laturakan asemakaava-alueen katujen, kevyen liikenteen väylien ja ulkoilureitin rakentaminen sekä Rakkavaarantien suojatiejärjestelyt TYÖSELOSTUS 25.3.2015 2 (10) Sisältö RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT...

Lisätiedot

YKSIKKÖHINTALUETTELO YKSIKKÖHINTALUETTELO 1 (7) 24.5.2012

YKSIKKÖHINTALUETTELO YKSIKKÖHINTALUETTELO 1 (7) 24.5.2012 YKSIKKÖHINTALUETTELO 1 (7) YKSIKKÖHINTALUETTELO Urakkatarjouspyyntöönne viitaten tarjoudumme suorittamaan Nurmijärven Kirkonkylän liikuntapuiston maanrakennusurakan lisä- ja muutostyöt tämän yksikköhintaluettelon

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912 FCG Finnish Consulting Group Oy Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO Rakennussuunnitelma 30309-P11912 ENNAKKOKOPIO 10.6.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Rakennussuunnitelma I 10.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Osa R7 VARUSTEET JA LAITTEET

Osa R7 VARUSTEET JA LAITTEET Osa R7 VARUSTEET JA LAITTEET Laitesiirtojen suunnitelmat Osa R7-20 Siirrettävät vesihuolto- ja kaukolämpöverkostot TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS JA LAATU- VAATIMUKSET VAIN URAKKALASKENTAAN 1.4.2014 Destia Oy,

Lisätiedot

TYÖSELOSTUS TYÖNUMERO:E27329 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI K1 HUHTOTIE/MUSTANLAMMENTIE K2 RUKANTIE 13.11.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY. Mäkelininkatu 17 A 90100 Oulu

TYÖSELOSTUS TYÖNUMERO:E27329 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI K1 HUHTOTIE/MUSTANLAMMENTIE K2 RUKANTIE 13.11.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY. Mäkelininkatu 17 A 90100 Oulu TYÖNUMERO:E27329 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI K1 HUHTOTIE/MUSTANLAMMENTIE K2 RUKANTIE SWECO YMPÄRISTÖ OY Mäkelininkatu 17 A 90100 Oulu S w e co Ympä r is t ö O y PL 88, 00521 Helsinki Mäkelininkatu 17 A, 90100

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMISTO

KOKEMÄEN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMISTO KOKEMÄEN KAUPUNKI KÄRÄJÄTIEN PARANTAMINEN RAKENTAMALLA KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ rakentaminen kokonaisurakkana 14.6.2012 Työ n:o 9067 KOKEMÄEN KAUPUNKI 2(12) SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ... 4 TOIMINNAN JÄRJESTELYT

Lisätiedot

23.5.2012. Yksikköhintojen sisällössä noudatetaan soveltuvin osin InfraRYLin määrämittausperusteita.

23.5.2012. Yksikköhintojen sisällössä noudatetaan soveltuvin osin InfraRYLin määrämittausperusteita. YKSIKKÖHINTALUETTELO 1 (5) YKSIKKÖHINTALUETTELO Urakkatarjouspyyntöönne viitaten tarjoudumme suorittamaan Nurmijärven Syrjälän koulun lähiliikuntaalueen rakennusurakan lisä- ja muutostyöt tämän yksikköhintaluettelon

Lisätiedot

MÄENPÄÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, URAKKAVAIHE 2

MÄENPÄÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, URAKKAVAIHE 2 PUNKALAITUMEN KUNTA TEKNISET PALVELUT LIITE URAKKATARJOUKSEEN: MÄENPÄÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, URAKKAVAIHE 2 rakentaminen kokonaisurakkana 14.7.2014 Työ n:o 12055 MÄENPÄÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN

Lisätiedot

YKSIKKÖHINTALUETTELO 20.08.2013 649 HEINÄVEDEN KUNTA KENTTÄTIEN PERUSPARANNUS

YKSIKKÖHINTALUETTELO 20.08.2013 649 HEINÄVEDEN KUNTA KENTTÄTIEN PERUSPARANNUS YKSIKKÖHINTALUETTELO 20.08.2013 649 HEINÄVEDEN KUNTA KENTTÄTIEN PERUSPARANNUS Rakennusaikana mahdollisesti tehtävät muutostyöt hinnoitellaan noudattaen jäljempänä mainittuja yksikköhintoja. Yksikköhintojen

Lisätiedot

Ohje Suodatinkankaiden vaatimukset esitetään luvussa 21120. Viitteet 21120 Suodatinkankaat, InfraRYL osa 1.

Ohje Suodatinkankaiden vaatimukset esitetään luvussa 21120. Viitteet 21120 Suodatinkankaat, InfraRYL osa 1. 1 21110 Suodatinkerrokset Suodatinkankaiden vaatimukset esitetään luvussa 21120. 21120 Suodatinkankaat, InfraRYL osa 1. 21110.1 Suodatinkerroksen materiaalit Tuotteen kelpoisuus osoitetaan ensisijaisesti

Lisätiedot

Avo-ojan ja maakaivannon tekeminen (rummut, avo-ojat, salaojat) Rumpu M 315 L= 8 m. Rumpu M315 L=10 m

Avo-ojan ja maakaivannon tekeminen (rummut, avo-ojat, salaojat) Rumpu M 315 L= 8 m. Rumpu M315 L=10 m 1(5) Liite Koukkuniemen alueen katujen ja vesihuollon rakentamisen urakkatarjoukseen. YKSIKKÖHINTALUETTELO, TÄYTETÄÄN KAIKKI KOHDAT Kokonaishintaurakkaan sisältymättömien töiden varalta ilmoitetaan seuraavat

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA Kauppatien liittymäjärjestelyt TYÖSELITYS Tämä työselitys koskee seuraavia urakoita: MAANRAKENNUSURAKKA (pääurakka)

PADASJOEN KUNTA Kauppatien liittymäjärjestelyt TYÖSELITYS Tämä työselitys koskee seuraavia urakoita: MAANRAKENNUSURAKKA (pääurakka) PADASJOEN KUNTA Kauppatien liittymäjärjestelyt Tämä työselitys koskee seuraavia urakoita: MAANRAKENNUSURAKKA (pääurakka) Kauppatien liittymän parantaminen 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ... 3 RAKENNUTTAJA

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA LIITE URAKKATARJOUKSEEN: JOKIKUJA

PORNAISTEN KUNTA LIITE URAKKATARJOUKSEEN: JOKIKUJA PORNAISTEN KUNTA LIITE URAKKATARJOUKSEEN: 31.3.2017 2(6) Rakennusaikana mahdollisesti tehtävät lisä- ja muutostyöt hinnoitellaan noudattaen jäljempänä mainittuja yksikköhintoja. Yksikköhintojen tulee vastata

Lisätiedot

Ylivieskan kaupunki Tekninen palvelukeskus PL 70 84101 YLIVIESKA TYÖSELOSTUS

Ylivieskan kaupunki Tekninen palvelukeskus PL 70 84101 YLIVIESKA TYÖSELOSTUS Ylivieskan kaupunki Tekninen palvelukeskus PL 70 84101 YLIVIESKA VIEMÄREIDEN SANEERAUS YLIVIESKA 2015-2016 2 (6) RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT Rakennushankkeen kuvaus Työ koostuu jätevesiviemärin sujutuksesta

Lisätiedot

TAIMINKUJAN, IRJANKUJAN JA PAAVONKUJAN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELU, HATTULA

TAIMINKUJAN, IRJANKUJAN JA PAAVONKUJAN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELU, HATTULA TAIMINKUJAN, IRJANKUJAN JA PAAVONKUJAN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELU, HATTULA Hattulan kunta Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYL 2006 mukaan TYÖSELITYS 2(11) YLEISTÄ 01 Tilaaja Hattulan

Lisätiedot

117 vj M 160 s jv M 160 v M 160

117 vj M 160 s jv M 160 v M 160 117 vj M 160 jv M 160 sv M 160 Vattenfall Verkko Oy 10407526 Avux Maastosuunittelu ID Xpower 6JAN107709A10 TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS KOHDE: Kenttävahdintie Tervakoski Janakkala VATTENFALL VERKKO OY

Lisätiedot

Lahti JHG\Hämeenkoski\20339\Piirustukset\20339_1.dwg / 20339_1.ctb (2133 09) TUTKIMUSKOHDE Tampere Hämeenlinna 1 KOKO ALUEELLA: Maanvaraiset anturaperustukset, anturoiden alla vähintään 0.3m paksu anturanalustäyttö

Lisätiedot

KANUNGIN ASEMAKAAVA-ALUE, HATTULA

KANUNGIN ASEMAKAAVA-ALUE, HATTULA KANUNGIN ASEMAKAAVA-ALUE, HATTULA Hattulan kunta Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYL 2006 mukaan TYÖSELITYS 2(11) YLEISTÄ 01 Tilaaja Hattulan kunta Tekninen yksikkö Tekninen johtaja Janne

Lisätiedot

Telalahdentien ja Kuoppanotkonkadun saneeraus

Telalahdentien ja Kuoppanotkonkadun saneeraus ym-suunnittelu oy Mänttä-Vilppulan kaupunki Telalahdentien ja Kuoppanotkonkadun saneeraus Työselitys 8.9.2014 Työnro: 1424218 Ym-Suunnittelu Oy Hietarannantie 5 35700 Vilppula puhelin: 050 327 6927 Sivu

Lisätiedot

HERMANNINSAARENKADUT, 1. VAIHE

HERMANNINSAARENKADUT, 1. VAIHE Porvoon kaupunki HERMANNINSAARENKADUT, 1. VAIHE Turvallisuusasiakirja Vaahterakalliontie, Albert Edelfeltin rantatie, Hermanninsaarentie Sisällys 1. Yleistä 1 2. Rakennuskohde 1 3. Työssä esiintyvät vaaratekijät

Lisätiedot

HKM Infra Oy Nikolaintie 6A 62200 Kauhava www.hkminfra.fi JALASJÄRVEN KUNTA POHJANMAANPORTIN KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ TYÖSELOSTUS 3.11.

HKM Infra Oy Nikolaintie 6A 62200 Kauhava www.hkminfra.fi JALASJÄRVEN KUNTA POHJANMAANPORTIN KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ TYÖSELOSTUS 3.11. HKM Infra Oy Nikolaintie 6A 62200 Kauhava www.hkminfra.fi 542 JALASJÄRVEN KUNTA POHJANMAANPORTIN KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ TYÖSELOSTUS 3.11.2010 SISÄLLYSLUETTELO: I YLEISTÄ... 3 TÄYDENTÄVÄT RAKENNUSSELITYKSET...

Lisätiedot

TYÖSELOSTUS. Ähtärin kaupunki MOKSUNNIEMEN LP-ALUE

TYÖSELOSTUS. Ähtärin kaupunki MOKSUNNIEMEN LP-ALUE TYÖSELOSTUS 7693 Ähtärin kaupunki MOKSUNNIEMEN LP-ALUE 7.8.2017 MOKSUNNIEMEN LP-ALUE 7693 SISÄLLYSLUETTELO 1. ESITYÖT... 3 1.1. Yleiset työselitykset... 3 1.2. Asetuksia ja määräyksiä... 3 2. KUIVATUSTYÖT...

Lisätiedot

Ohje Lisätarkistuksia tehdään tarvittaessa työn aikana. Rakeisuuskäyrät liitetään kelpoisuusasiakirjaan.

Ohje Lisätarkistuksia tehdään tarvittaessa työn aikana. Rakeisuuskäyrät liitetään kelpoisuusasiakirjaan. 1 Tässä luvussa käsitellään johtokaivantojen eli johtojen, kaapeleiden, salaojien, putkien ja kaivojen alkutäyttöjä. Tässä luvussa alkutäytöllä tarkoitetaan myös rumpujen ympärystäyttöjä. 22332.1 Alkutäyttöjen

Lisätiedot

Ramboll. Knowledge taking people further --- HIRVENSALMEN KUNTA URMASRINNE. Rakennussuunnitelma 119789

Ramboll. Knowledge taking people further --- HIRVENSALMEN KUNTA URMASRINNE. Rakennussuunnitelma 119789 Ramboll Knowledge taking people further --- HIRVENSALMEN KUNTA URMASRINNE Rakennussuunnitelma 119789 16.4.2008 12.1.2010 Urmasrinne Hirvensalmen kunta SISÄLLYSLUETTELO 10000 YHTEISET TYÖT... 3 10100 Yleistä...

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KANAVAPUISTONKUJA RAKENTAMINEN

ORIMATTILAN KAUPUNKI KANAVAPUISTONKUJA RAKENTAMINEN ORIMATTILAN KAUPUNKI KANAVAPUISTONKUJA RAKENTAMINEN Rakennustapaselostus 24.11.2015 y-tunnus: 2239171-9 POP 561211-2287666 Sisällys YLEISTÄ 3 Rakennuttajat 3 Suunnittelija 3 Rakennuskohde 3 Rakennustyö

Lisätiedot

30.10.2009. InfraRYL mitä ja kenelle? RYL:n oikeudellinen asema. Yhteisen infranimikkeistön etuja. Uudet laatuvaatimukset InfraRYL 2006.

30.10.2009. InfraRYL mitä ja kenelle? RYL:n oikeudellinen asema. Yhteisen infranimikkeistön etuja. Uudet laatuvaatimukset InfraRYL 2006. Uudet laatuvaatimukset InfraRYL 2006 Hulevesiviemärin rakentamisen uudet laatuvaatimukset -InfraRYL 2006 Reijo Järvinen 30.10.2009 Sisältö Mikä on InfraRYL Rakennusosanimikkeistö Määrämittausohje Tekniset

Lisätiedot

Ennen mahdollista uusintakaivua on hankittava ajan tasalla oleva kartta.

Ennen mahdollista uusintakaivua on hankittava ajan tasalla oleva kartta. KAUKOLÄMPÖ-, KAUKOJÄÄHDYTYS- 1(5) JA KAASUJOHDOT YLEINEN OHJE 3 115-1 Luotu 16.12.2013 Korvaa ohjeen 10.02.2012 Voimassa toistaiseksi 1 Yleistä Sähkölaitoksen sijaintikartoilla on esitettynä maahan asennettuja

Lisätiedot

LIEDON KUNTA TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT LIITE URAKKATARJOUKSEEN: Kaijasenpellon kunnallistekniikan rakentaminen

LIEDON KUNTA TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT LIITE URAKKATARJOUKSEEN: Kaijasenpellon kunnallistekniikan rakentaminen LIEDON KUNTA TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT LIITE URAKKATARJOUKSEEN: Kaijasenpellon kunnallistekniikan rakentaminen MUUTOS- JA LISÄTÖIDEN 11.12.2016 Lisä-, muutos- ja kokonaisurakkahintaan sisältymättömien

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 RAKENNUSSELOSTUS

UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 RAKENNUSSELOSTUS UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 RAKENNUSSELOSTUS Leskinen Petri vs. Tekninen johtaja, Tekniset palvelut Laitilantie 5, 91600 Utajärvi 050 387 1973

Lisätiedot

0,91 137,00 (2005=100) 1.4.2014 Laskelman kustannukset yhteensä: 960 900

0,91 137,00 (2005=100) 1.4.2014 Laskelman kustannukset yhteensä: 960 900 KUSTANNUSARVIO RYHMITTÄIN Projekti: Laskelma: Työnumero: Hankkeen tyyppi: Dokumentin luoja: Vastuuhenkilö: Viimeinen muokkaaja: Raportoija: Asiakas: Projektipäällikkö: Aluekerroin: Kustannusindeksi: Päivämäärä:

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA Mattilankatu JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka 16.4.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 Rakennuttaja

Lisätiedot

KAUSTISEN KUNTA RAKENNUSSUUNNITELMA OPISTONTIEN LEVENTÄMINEN TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS

KAUSTISEN KUNTA RAKENNUSSUUNNITELMA OPISTONTIEN LEVENTÄMINEN TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS KAUSTISEN KUNTA OPISTONTIEN LEVENTÄMINEN RAKENNUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS KAUSTISEN KUNTA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS Päivämäärä 31.5.2016 Laatija Tarkastaja Eino Kattilakoski Mikko Uljas Kuvaus

Lisätiedot

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE LVI-TYÖSELOSTUS IV-urakka KOHDE Ranuan jäähalli 24.4.2015 1 Sisältö LVI-TYÖSELOSTUS... 1 1. Yleistä rakennuskohteesta... 3 1.1 Rakennuskohteen tiedot... 3 1.1.1 Rakennuttaja... 3 1.1.2 Käyttäjän edustaja...

Lisätiedot

Nummisillankadun sadevesilinja Vesihuoltosuunnitelma

Nummisillankadun sadevesilinja Vesihuoltosuunnitelma Nummisillankadun sadevesilinja Vesihuoltosuunnitelma Työkohtainen työselostus 5.8.2015 Viite 2014021 Hyväksynyt Kirjoittanut Jarmo Äkräs 1- SISÄLLYS 1. YLEISTÄ 4 1.1. Rakennushanke 4 1.2. Katselmukset

Lisätiedot

Viikinrannan koira-aitaus

Viikinrannan koira-aitaus HELSINGIN KAUPUNKI Katu- ja puisto-osasto MA403-3 Viikinrannan koira-aitaus TYÖSELOSTUS 20.10.2014 HELSINGIN KAUPUNKI Työselostus 2 (10) Sisältö RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 4 RAKENNUSHANKKEEN KUVAUS...

Lisätiedot

KYRÖÖNTIE. Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015

KYRÖÖNTIE. Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015 Isonkyrön kunta KYRÖÖNTIE Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015 muutos 26.6.2015 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ... 3 2. LÄHTÖTIEDOT... 4 3. SUUNNITELLUT PERUSRATKAISUT...

Lisätiedot

Oulaistenkosken silta, Oulainen

Oulaistenkosken silta, Oulainen Oulaistenkosken silta, Oulainen Suunnitelma n:o R15/7883 Määrä- ja yksikköhintaluettelo Teräsbetoninen jatkuva ontelopalkkisilta (Bjop) Jännemitta 22,0+27,50+22,0 m Hyödyllinen leveys 14,10 m Vinous 0

Lisätiedot

Hausjärven kunta Maa-,pohja- ja kalliorakenteet. Muutos-ja yksikköhintaluettelo

Hausjärven kunta Maa-,pohja- ja kalliorakenteet. Muutos-ja yksikköhintaluettelo Hausjärven kunta Muutos-ja intaluettelo Pionkaarteen alueen kunnallistekniikan ja vesiuollon rakentaminen Jokainen inta on täysin itsenäinen ja muista riippumaton.yksikköintoiin on sisällytettävä nimikkeen

Lisätiedot

Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy KOUKKUNIEMEN ALUEEN KADUT JA KUNNALLISTEKNIIKKA, ÄÄNEKOSKI

Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy KOUKKUNIEMEN ALUEEN KADUT JA KUNNALLISTEKNIIKKA, ÄÄNEKOSKI Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy KOUKKUNIEMEN ALUEEN KADUT JA KUNNALLISTEKNIIKKA, ÄÄNEKOSKI Työselostus 22.1.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT 10000 MAA- POHJA, JA KALLIORAKENTEET

Lisätiedot

HAUSJÄRVI KUULOJAN VESIHOLTOLINJA

HAUSJÄRVI KUULOJAN VESIHOLTOLINJA Vastaanottaja Hausjärven kunta Asiakirjatyyppi Työkohtainen työselostus, johtolinjat Päivämäärä 22.01.2016 päivitetty 1.2.2016 Viite 1510022847 HAUSJÄRVI KUULOJAN VESIHOLTOLINJA HAUSJÄRVI KUULOJAN VESIHOLTOLINJA

Lisätiedot

MÄÄRÄLUETTELO RYHMITTÄIN JA NIMIKKEITTÄIN. Koko laskelma. Rakennusosat

MÄÄRÄLUETTELO RYHMITTÄIN JA NIMIKKEITTÄIN. Koko laskelma. Rakennusosat MÄÄRÄLUETTELO RYHMITTÄIN JA NIMIKKEITTÄIN Projekti: 457_Pudasjärven_koulukeskus Laskelma: Pudasjärven_kadun_rakennussuunnitelma Työnumero: 457 Hankkeen tyyppi: Investointi Dokumentin luoja: Olli Planting

Lisätiedot

YLEISTEN ALUEIDEN VUOKRAUS- JA KAIVUTYÖT

YLEISTEN ALUEIDEN VUOKRAUS- JA KAIVUTYÖT 1 YLEISTEN ALUEIDEN VUOKRAUS- JA KAIVUTYÖT Yhdyskuntatekniikka OHJEET VUOKRAUS- JA KAIVUTÖIDEN SUORITTAMISESTA... 2 1. YLEISTÄ... 2 2. KAIVULUVAN HAKEMINEN... 2 3. ENNAKKOTOIMENPITEET... 2 5. JÄLKITYÖT...

Lisätiedot

Laskelman kustannukset yhteensä: 1000 Maa- pohja- ja kalliorakenteet 1100 Olevat rakenteet ja rakennusosat 1140 Poistettavat ja siirrettävät maa- ja

Laskelman kustannukset yhteensä: 1000 Maa- pohja- ja kalliorakenteet 1100 Olevat rakenteet ja rakennusosat 1140 Poistettavat ja siirrettävät maa- ja KUSTANNUSARVIO NIMIKKEITTÄIN Projekti: Laskelma: Työnumero: Hankkeen tyyppi: Dokumentin luoja: Vastuuhenkilö: Viimeisin muokkaaja: Raportoija: Asiakas: Projektipäällikkö: Aluekerroin: Kustannusindeksi:

Lisätiedot

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä SILLAN MÄÄRÄLUETTELO (sisältäen kulmatukimuurin raudoitusluettelon) 10.6.2010 Hannikaisenkatu

Lisätiedot

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTEET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTEET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET Asfaltointi- ja tiemerkintätyöt (MALLIASIAKIRJA) 2(9) YLEISTÄ Nämä määrämittausperusteet noudattavat Infra 2015 Rakennusosa- ja hankenimikkeistöä ja Infraryl 2010 Osa 1 Väylät

Lisätiedot

MT 252 PARANTAMINEN HYRKIN ETELÄINEN KIERTOLIITTYMÄ, SASTAMALA

MT 252 PARANTAMINEN HYRKIN ETELÄINEN KIERTOLIITTYMÄ, SASTAMALA M1 1131 3U Putkijohdon purku, muoviputket mtr 33 1131 5K Betonikaivojen purku kpl 5 1131 7K Betonikaivojen puhdistus kpl 1 1135 1U Liikenteenohjauslaitteiden purku kpl 10 1135 3U Tieliikenteen portaalin

Lisätiedot

SUUNNITELMASELOSTUS JA TYÖSELITYS

SUUNNITELMASELOSTUS JA TYÖSELITYS SUUNNITELMASELOSTUS JA TYÖSELITYS Jouni Juurikka 31.10.2016 SUUNNITELMASELOSTUS JA TYÖSELITYS 2 (6) 1 Hankkeen lähtötiedot 1.1 Sijainti Suunnitelmakohde sijaitsee Pyhäjoella n. 2 km Pyhäjoen keskustasta

Lisätiedot

LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO. Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015

LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO. Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015 LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015 HATTULAN SEURAKUNTA LVI SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 1 1.1 RAKENNUSKOHDE 1 1.3 SUUNNITTELIJAT 1 1.4 HANKINNAN

Lisätiedot

R/A. Kårkulla Samkommun. Liikennejärjestelyiden parantaminen, Kirjala RAKENNUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS

R/A. Kårkulla Samkommun. Liikennejärjestelyiden parantaminen, Kirjala RAKENNUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS R/A Kårkulla Samkommun Liikennejärjestelyiden parantaminen, RAKENNUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS 28.8.2017 Rakennussuunnitelma 1 (7) SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 2 0650 MITTAUSTYÖT 3 0651 Koordinaatti-

Lisätiedot

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ (09) 2500 2010 etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Tietoa tiensuunnitteluun nro 43

Tietoa tiensuunnitteluun nro 43 Tietoa tiensuunnitteluun nro 43 Julkaisija: Tielaitos Tie- ja liikennetekniikka 17.5.1999 LOIVLUISKISTEN TEIEN KUIVTUS Johdanto Perinteisistä luiskakaltevuuksista (1:1,5 ja 1:3) ollaan siirtymässä loivempiin

Lisätiedot

Valvojan päätäntävallan tarkka määrittely jo urakan alussa (tai ennen) Muutoksia tehtäessä on kysyttävä SUUNNITTELIJALTA, VALVOJALTA JA TILAAJALTA

Valvojan päätäntävallan tarkka määrittely jo urakan alussa (tai ennen) Muutoksia tehtäessä on kysyttävä SUUNNITTELIJALTA, VALVOJALTA JA TILAAJALTA Valvojan rooli ja valvontatyö käytännössä Työmaavalvonnan tarkoituksena on varmistaa rakentamisen laatu saavutetaan haluttu lopputulos sopimuksen mukaisuus hyvän rakennustavan noudattaminen, jos sopimuksia

Lisätiedot

ALUSTAVA KUSTANNUSARVIO RYHMITTÄIN. Koko laskelma. Rakennusosat

ALUSTAVA KUSTANNUSARVIO RYHMITTÄIN. Koko laskelma. Rakennusosat ALUSTAVA KUSTANNUSARVIO RYHMITTÄIN Laskelma: Vilkkalan klv RS Työnumero: 8240889 Hankkeen tyyppi: Investointi Dokumentin luo: Mika Kaukoranta Vastuuhenkilö: Viimeinen muokkaa: Pietari Kousa Päivämäärä:

Lisätiedot

ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 ja Y25/K4

ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 ja Y25/K4 ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 ja Y25/K4 RAKENNUS- JA LIIKENTEENOHJAUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS JA LAATUVAATIMUKSET LUONNOS URAKKALASKENTAA VARTEN 31.8.2009 Destia Oy Oravakivensalmen

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA KAJAANIN KAUPUNKI Ympäristötekninen toimiala Tilakeskus TURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖKOHDE: Menninkäisen päiväkodin liikennejärjestelyt TURVALLISUUSASIAKIRJA: Menninkäisen päiväkodin liikennejärjestelyt, KAJAANI

Lisätiedot

Tukikerroksen vaihto-/puhdistustyön yleiset laatuvaatimukset

Tukikerroksen vaihto-/puhdistustyön yleiset laatuvaatimukset Päällysrakennetöiden yleiset laatuvaatimukset PYL 1(8) Tekninen yksikkö 5.6.1998 90/731/98 Korvaa määräykset 3.10.1997 RHK 265/731/97, 20.1.1998 RHK 91/731/98 ja 20.1.1998 RHK 90/731/98 Tukikerroksen vaihto-/puhdistustyön

Lisätiedot

JÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU...

JÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU... Kiinteistökohtainen paineviemärijärjestelmä Suunnittelu Kai Saralehto 01/2005 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 JÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU... 2 2.1 YLEISSUUNNITELMA JA KUSTANNUSLASKENTA... 2 2.2 RAKENNUSSUUNNITTELU...

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNISTEN TÖIDEN TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS

KUNNALLISTEKNISTEN TÖIDEN TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS 1(8) KITTILÄN KUNTA Tekninen osasto KIRKONKYLÄN KADUT 2011 K1 Karitörmäntie, K2 Kuurakuja, K3 Kuusipolku J1 jkpp-tie väli Järveläntie-Koulutie, J2 Tuomarintien jkpp-tie KUNNALLISTEKNISTEN TÖIDEN TYÖKOHTAINEN

Lisätiedot

16WWE1440-2 TYRNÄVÄN KUNTA KAAVATEIDEN KORJAUKSET 2011 RAKENNUSTYÖSELOSTUS

16WWE1440-2 TYRNÄVÄN KUNTA KAAVATEIDEN KORJAUKSET 2011 RAKENNUSTYÖSELOSTUS 16WWE1440-2 TYRNÄVÄN KUNTA KAAVATEIDEN KORJAUKSET 2011 RAKENNUSTYÖSELOSTUS i Sisältö 00000 MAARAKENNUSTYÖT, YLEISTÄ 1 00100 Työkohteen esitiedot 1 00110 Rakennuttajat ja suunnittelija (yhteystiedot) 1

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA. PALONUMMENKAARI (plv. 0-120) ja PALONUMMENMÄKI TYÖSELOSTUS

SIUNTION KUNTA. PALONUMMENKAARI (plv. 0-120) ja PALONUMMENMÄKI TYÖSELOSTUS SIUNTION KUNTA PALONUMMENKAARI (plv. 0-120) ja PALONUMMENMÄKI TYÖSELOSTUS SIUNTION KUNTA Työselostus 2 (8) Sisältö RAKENNUSHANKKEEN KUVAUS... 3 SUUNNITTELIJAT, ASIANTUNTIJAT... 3 TEKNISET VAATIMUKSET...

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta HEINIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta HEINIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912 FCG Finnish Consulting Group Oy Tammelan kunta HEINIJÄRVEN POHJAPATO Rakennussuunnitelma 30309-P11912 ENNAKKOKOPIO 10.6.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Rakennussuunnitelma I 10.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KATU JA KUNNALLISTEKNIIKKA, ÄÄNEKOSKI

Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KATU JA KUNNALLISTEKNIIKKA, ÄÄNEKOSKI Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KATU JA KUNNALLISTEKNIIKKA, ÄÄNEKOSKI Työselostus 12.2.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT 10000 MAA- POHJA, JA KALLIORAKENTEET

Lisätiedot

Spurilan alueen kunnallistekniikan saneeraus

Spurilan alueen kunnallistekniikan saneeraus S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PAIMION KAUPUNKI Spurilan alueen kunnallistekniikan saneeraus Työkohtainen työselostus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy P23877 Työselostus 1 (13) Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa.

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa. 7.2 Mallityöselitys Geberit Silent-PP Tämä mallityöselitys on laadittu edesauttamaan kohteen LVI-työselityksen laatimista. Mallityöselityksessä on esitetty Geberit Silent-PP -kiinteistöviemärijärjestelmän

Lisätiedot

Kittilän koulukeskuksen (Lukkarin koulu) monitoimikenttä (ässäkenttä) ja Sirkan koulun pallokentän tekonurmi, pohjarakenteet TYÖSELOSTUS

Kittilän koulukeskuksen (Lukkarin koulu) monitoimikenttä (ässäkenttä) ja Sirkan koulun pallokentän tekonurmi, pohjarakenteet TYÖSELOSTUS Kittilän koulukeskuksen (Lukkarin koulu) monitoimikenttä (ässäkenttä) ja Sirkan koulun pallokentän TYÖSELOSTUS 31.3.2017 2 (8) Sisältö RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 3 RAKENNUSHANKKEEN KUVAUS... 3 SUUNNITTELIJAT,

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Käyttäjälle... 3

Sisällysluettelo. Käyttäjälle... 3 Käyttäjälle..................................... 3 Sisällysluettelo................................. 5 Johdanto..................................... 19 Tekniset vaatimukset........................... 29

Lisätiedot

MUOVIPUTKIEN ASENNUS

MUOVIPUTKIEN ASENNUS MUOVIPUTKIEN ASENNUS Putkijaoston julkaisu no 36 TASKUOPAS Tässä taskuoppaassa esitetyt asennusohjeet noudattavat Suomen Rakennusinsinöörien liitto ry:n julkaisussa RIL 77-2005 Maahan ja veteen asennettavat

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI. Kauniaistentien levennys. Maanrakennustöiden työselostus. Työ: E25632.28. Turku 19.2.2013

KAUNIAISTEN KAUPUNKI. Kauniaistentien levennys. Maanrakennustöiden työselostus. Työ: E25632.28. Turku 19.2.2013 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Kauniaistentien levennys InfraRYL 2006 Työ: E25632.28 Turku 19.2.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot: Turku,

Lisätiedot

23312 Katupuut. InfraRYL / TK242/TR7, Päivitys 26.3.2015/KM 1 JULKAISTAAN

23312 Katupuut. InfraRYL / TK242/TR7, Päivitys 26.3.2015/KM 1 JULKAISTAAN InfraRYL / TK242/TR7, Päivitys 26.3.2015/KM 1 23312 Katupuut Katupuilla tarkoitetaan kadun- tai liikenneväylän keski- tai välikaistoille sekä lähelle kadunvartta istutettavia runkopuita, joiden rungonkorkeutta

Lisätiedot

NIKKARINKUJA / VEISTÄMONTIE KIIMINKI

NIKKARINKUJA / VEISTÄMONTIE KIIMINKI KIIMINGIN KUNTA 28.2.2011 NIKKARINKUJA / VEISTÄMONTIE KIIMINKI Työkohtainen työselitys Täydentää julkaisua InfraRYL 2006 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset Osa 2 Järjestelmät ja täydentävät osat

Lisätiedot

M A A N R A K E N N U S S E L O S T U S KAUPPAKESKUS PALETTI KYYJÄRVI

M A A N R A K E N N U S S E L O S T U S KAUPPAKESKUS PALETTI KYYJÄRVI M A A N R A K E N N U S S E L O S T U S KAUPPAKESKUS PALETTI KYYJÄRVI Arkkitehtuuritoimisto Martti Vähäniitty Oy Vasarakatu 1A 40320 Jyväskylä Puh. 014-3381 770 18.08.2014 B RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA FÄRJÄRINRAITIN HULEVERUMMUN UUSIMINEN TURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖNRO 201464 20.1.2014

MÄNTSÄLÄN KUNTA FÄRJÄRINRAITIN HULEVERUMMUN UUSIMINEN TURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖNRO 201464 20.1.2014 MÄNTSÄLÄN KUNTA FÄRJÄRINRAITIN HULEVERUMMUN UUSIMINEN TURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖNRO 201464 20.1.2014 Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä p. (019) 264 5000 fax (019) 6890 444 email: etunimi.sukunimi@mantsala.fi

Lisätiedot

POIKKITIEN PARANTAMINEN, VAIHE 3

POIKKITIEN PARANTAMINEN, VAIHE 3 1 (10) POIKKITIEN PARANTAMINEN, VAIHE 3 Liittyen 26.2.2015 päivättyyn tarjouspyyntöön koskien Poikkitien parantaminen välillä Poikkitie pl. 1680 - Pohjoisväylä ja Pohjoisväylä 0-480, vaihe 3, sekä pohjanvahvistustyöt

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI

ORIMATTILAN KAUPUNKI ORIMATTILAN KAUPUNKI AROLANTIEN LOPPUOSAN, ILVEKSENTIEN, MÄYRÄNKUJAN, KANKAANMÄENTIEN, PIKKUKETUNKUJAN JA PEURANPOLUN KATUJEN JA VESIHUOLLON RAKENTAMINEN SEKÄ TUOMISEN ALUEEN VESIHUOLTOLINJOJEN RAKENTAMINEN

Lisätiedot

Liedon kunta/tekniset ja ympäristöpalvelut 20.3.2014 PL 24 21421 LIETO HALMELAN KENTÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN

Liedon kunta/tekniset ja ympäristöpalvelut 20.3.2014 PL 24 21421 LIETO HALMELAN KENTÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN HALMELAN KENTÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN Liedon kunta / Tekniset ja ympäristöpalvelut, Liedon kunta / Liedon Vesi pyytää kokonaishintaurakkatarjoustanne Halmelan kentän alueen kunnallistekniikan

Lisätiedot

PÄÄLLYSTYSTÖIDEN TYÖSELITYS 2016

PÄÄLLYSTYSTÖIDEN TYÖSELITYS 2016 1 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Kuntatekniikka ================================================================== 14.03.2016 PÄÄLLYSTYSTÖIDEN TYÖSELITYS 2016 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 PÄÄLLYSTEMASSOJEN OHJEARVOT 3 2

Lisätiedot

1 SUOMEN SILLAT... 1 2 SILLANTARKASTUSTOIMINTA... 1 3 KORJAUSSUUNNITTELU... 1 4 LAADUNVALVONTAMITTAUKSET... 1 5 YKSITYISTEIDEN SILLAT...

1 SUOMEN SILLAT... 1 2 SILLANTARKASTUSTOIMINTA... 1 3 KORJAUSSUUNNITTELU... 1 4 LAADUNVALVONTAMITTAUKSET... 1 5 YKSITYISTEIDEN SILLAT... Sillan rakentaminen 1 SUOMEN SILLAT... 1 2 SILLANTARKASTUSTOIMINTA... 1 3 KORJAUSSUUNNITTELU... 1 4 LAADUNVALVONTAMITTAUKSET... 1 5 YKSITYISTEIDEN SILLAT... 1 6 VALTIONAVUSTUS... 2 6.1 VALTIONAVUN EDELLYTYKSET...

Lisätiedot

18145 Vaahtolasimurskepenkereet ja -rakenteet

18145 Vaahtolasimurskepenkereet ja -rakenteet 18145 Vaahtolasimurskepenkereet ja -rakenteet Määrämittausohje 1814. 18145.1 Vaahtolasimurskepenkereen ja -rakenteen materiaalit 18145.1.1 Vaahtolasimurskepenkereen ja rakenteen materiaali, yleistä Tuotteen

Lisätiedot

Karhusjärven risteyssilta Vt 13, Kokkola - Nuijamaa / Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19460. Rakennussuunnitelmaselostus. KaS (Kaakkois-Suomi)

Karhusjärven risteyssilta Vt 13, Kokkola - Nuijamaa / Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19460. Rakennussuunnitelmaselostus. KaS (Kaakkois-Suomi) Sivu 1 (7) KaS (Kaakkois-Suomi) Karhusjärven risteyssilta Vt 13, Kokkola - Nuijamaa / Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19460 Rakennussuunnitelmaselostus Teräsbetoninen laattakehäsilta II (BlkII) Jännemitta

Lisätiedot

LIEDON KUNTA TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT LIITE URAKKATARJOUKSEEN: Nenämäki 6

LIEDON KUNTA TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT LIITE URAKKATARJOUKSEEN: Nenämäki 6 LIEDON KUNTA TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT LIITE URAKKATARJOUKSEEN: Nenämäki 6 MUUTOS- JA LISÄTÖIDEN 20.11.2014 Lisä-, muutos- ja kokonaisurakkahintaan sisältymättömien töiden varalta ilmoitetaan seuraavat

Lisätiedot

YRITYSPUISTONTIEN ALKUPÄÄN YMPÄRISTÖN KUN- NOSTUS

YRITYSPUISTONTIEN ALKUPÄÄN YMPÄRISTÖN KUN- NOSTUS KIIMINGIN KUNTA YRITYSPUISTONTIEN ALKUPÄÄN YMPÄRISTÖN KUN- NOSTUS 6277-D3213 TYÖSELOSTUS 31.8.2009 TARKENNETTU AIRIX YMPÄRISTÖN TOIMESTA /ERA 1.2.2011 FCG Planeko Oy Kiimingin kunta SISÄLLYSLUETTELO 1

Lisätiedot

R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S

R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S INKOON PALVELUTALO KOTIPOLKU 7 10210 INKOO AUTOKATOKSEN RAKENTAMINEN YLÄPIHAN ASFALTOINTI R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S Tmi Nalle Grönberg RAKENNUSSELOSTUS INKOON PALVELUTALO 2 / 5 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA Kenttätien perusparannus HEINÄVESI

HEINÄVEDEN KUNTA Kenttätien perusparannus HEINÄVESI HEINÄVEDEN KUNTA Kenttätien perusparannus HEINÄVESI KATUVALAISTUS b 12.5.2015 / HM a 7.4.2015 / HM Muutos Pvm/Tarkastanut Pvm/Hyväksynyt Pvm/Julkaissut Huomautukset 03.12.2013 / HM 1 Katuvalaistus 2 Piirustukset

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki Kuntatekniikka. YLEISSUUNNITELMASELOSTUS KASAVUORENTIE Katusuunnitelma

Kauniaisten kaupunki Kuntatekniikka. YLEISSUUNNITELMASELOSTUS KASAVUORENTIE Katusuunnitelma YLEISSUUNNITELMASELOSTUS KASAVUORENTIE Katusuunnitelma Infrasuunnittelu Oy D1010 19.5.2014 RAKENNUSSUUNNITELMA SISÄLLYS YLEISTÄ 1 1 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 1 1.1 Kustannusarvio 1 2 MITOITUS JA LIIKENTEELLINEN

Lisätiedot

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS Laatija Rauno Huuki Urakkaohjelma Pvm. 14.11.2014 Sivu 1(9) Projekti nimi, Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Projekti nro Projekti 1649V01 Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Kittilä

Lisätiedot

Märäjälahden alue. VESIHUOLTOVERKOSTON RAKENTAMINEN Talojohtourakka

Märäjälahden alue. VESIHUOLTOVERKOSTON RAKENTAMINEN Talojohtourakka Lieksan eteläpään vesiosuuskunta Märäjälahden alue VESIHUOLTOVERKOSTON RAKENTAMINEN Talojohtourakka 20.7.2011 Lieksan eteläpään vesiosuuskunta 2/10 1. YLEISET OHJEET JA VAATIMUKSET 1.1 Rakennuskohde ja

Lisätiedot

POLVIJÄRVEN KUNTA PITKÄSENLAHDENTIEN VESIHUOLTO TYÖSELITYS 26.1.2015

POLVIJÄRVEN KUNTA PITKÄSENLAHDENTIEN VESIHUOLTO TYÖSELITYS 26.1.2015 832 POLVIJÄRVEN KUNTA PITKÄSENLAHDENTIEN VESIHUOLTO TYÖSELITYS 26.1.2015 SAVO-KARJALAN VESI- JA YMPÄRISTÖSUUNNITTELU OY Versokuja 4 D 70150 KUOPIO puh. (017) 369 4481, 369 4483 2 TYÖSELITYS 26.1.2015 POLVIJÄRVEN

Lisätiedot

Ilvolankosken urheilukenttä, rakennussuunnitelman päivitys v. 2016

Ilvolankosken urheilukenttä, rakennussuunnitelman päivitys v. 2016 JUUAN KUNTA Ilvolankosken urheilukenttä, rakennussuunnitelman päivitys v. 2016 Työselostus 29.2.2016 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY [29.2.2016] 373- P28835 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Työselostus

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN KUNTA KIRKONKYLÄN KOULU KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄ PLV MAARAKENNUSTYÖSELOSTUS

RUOKOLAHDEN KUNTA KIRKONKYLÄN KOULU KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄ PLV MAARAKENNUSTYÖSELOSTUS 7973 RUOKOLAHDEN KUNTA KIRKONKYLÄN KOULU KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄ PLV 0 215 MAARAKENNUSTYÖSELOSTUS 28.3.2017 RUOKOLAHTI SISÄLLYSLUETTELO 0 HANKKEEN YLEISKUVAUS 4 0.1 Tilaaja, rakennuttaja 4 0.2 Suunnittelija

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA ESPOON KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA ESPOON KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 VESIHUOLLON RAKENNUTTAMISEN ERITYISPIIRTEET Sisällysluettelo 1 Menettelytapaohje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 3 Valvonta... 3 4 Vastaanotto... 4 5 Suoriteseuranta... 4 6 Laskutus ja kokouskäytännöt...

Lisätiedot

Espoon hulevesien hallinta

Espoon hulevesien hallinta Espoon hulevesien hallinta Kuntaliitto 4.9.2007 Rakennusjärjestys 17 Hulevesien ja perustusten kuivatusvesien johtaminen Vesihuoltolaitosten toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä rakennettuun

Lisätiedot

UIMARANNAN SANEERAUS JA LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN

UIMARANNAN SANEERAUS JA LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavin kunta UIMARANNAN SANEERAUS JA LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN Suunnitelmaselostus 9.12.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Suunnitelmaselostus I SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA LEPSÄMÄ, LINTUMETSÄN LAAJENNUSOSAN ASEMA- KAAVA-ALUE

NURMIJÄRVEN KUNTA LEPSÄMÄ, LINTUMETSÄN LAAJENNUSOSAN ASEMA- KAAVA-ALUE Vastaanottaja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Rakennustapaselostus Päivämäärä 31.12.2012 Viite 1510000210 NURMIJÄRVEN KUNTA LEPSÄMÄ, LINTUMETSÄN LAAJENNUSOSAN ASEMA- KAAVA-ALUE Päivämäärä 31.12.2012

Lisätiedot