Yleiset inframallivaatimukset YIV 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yleiset inframallivaatimukset YIV 2015"

Transkriptio

1 Laadunvarmistus Tekniikkalajien yhteensovittaminen Vuorovaikutus ja yhteistyö Ohjaus ja koordinointi Inframallintaminen Lähtötietojen hankinta ja harmonisointi Suunnittelu, rakentaminen, infran hallinta

2 1 (2 1) Dokumentin versiohistoria Versio Päiväys Tekijä Kuvaus Tiina Karjalainen Ohje

3 2 (21) SISÄLLYS 3000 JÄRJESTELMÄT Vesihuollon järjestelmät Jätevesiviemärit Hulevesiviemärit Vesijohdot Vesijohdon laitteet Turvallisuusrakenteet ja opastusjärjestelmät Kaiteet, johteet ja törmäyssuojat Kaiteet Kokoon painuvat kaiteen päät Törmäysvaimentimet Päätepuskimet Laiva- ja uittojohteet Muut kaiteet, johteet ja törmäyssuojat Aidat, puomit ja portit Aidat Portit Puomit Liikenne-esteet Muut aidat Reunapaalut ja pollarit Suoja- ja varoitusrakenteet Erityisrakenteet Opastus- ja ohjausjärjestelmät Liikenne- ja opastusmerkit Vakiokokoisen kilven sijainti määritetään pistetiedolla (xyz) merkin alareunasta keskeltä. Merkittävistä, erikseen mitoitettavista kilvistä mallinnetaan myös piste (xyz) Liikennevalot ja valo-opasteet Tiemerkinnät Informaatiotaulut Muut turvallisuusrakenteet ja opastusjärjestelmät Sähkö-, tele- ja konetekniset järjestelmät Sähkön- ja tiedonsiirtorakenteet Maakaapelirakenteet... 16

4 3 (21) 3312 Ilmajohtorakenteet Maadoitukset Muut sähkön- ja tiedonsiirtorakenteet Kaapeleiden putkien ja johtojen suojarakenteet Pylväs- ja tukirakenteet Pylväät Mastot Portaalit Muut kannatusrakenteet Muuntamot ja keskukset Laitetilat, kojut ja kaapit Valaistusrakenteet Sähkö-, tele- ja konetekniset laitteet Lämmön- ja kaasunsiirtojärjestelmät Kaukolämpöjohdot Kaukojäähdytysjohdot Sulanapitojärjestelmä Maakaasuputkisto... 21

5 4 (2 1) 3000 JÄRJESTELMÄT Tässä yhteydessä tarkastellaan tie-, katu- ja rataväylien sekä -alueiden järjestelmien mallinnustapaa. Järjestelmät koostuvat pääsääntöisesti seuraavista INFRA 2015 rakennusosa- ja hankenimikkeistön luvun 3000 JÄRJESTELMÄT mukaisista rakennusosista: 3100 Vesihuollon järjestelmät 3110 Jätevesiviemärit 3120 Hulevesiviemärit 3130 Vesijohdot 3200 Turvallisuusrakenteet ja opastusjärjestelmät 3210 Kaiteet, johteet ja törmäyssuojat 3220 Aidat, puomit ja portit 3230 Reunapaalut ja pollarit 3240 Suoja- ja varoitusrakenteet 3250 Erityisrakenteet 3260 Opastus- ja ohjausjärjestelmät 3290 Muut turvallisuusrakenteet ja opastusjärjestelmät 3300 Sähkö-, tele- ja konetekniset järjestelmät 3310 Sähkön- ja tiedonsiirtorakenteet 3320 Kaapeleiden putkien ja johtojen suojarakenteet 3330 Pylväs- ja tukirakenteet 3340 Muuntamot ja keskukset 3350 Laitetilat, kojut ja kaapit 3360 Valaistusrakenteet 3370 Sähkö- tele- ja konetekniset laitteet 3400 Lämmön- ja kaasunsiirtojärjestelmät 3410 Kaukolämpöjohdot 3420 Kaukojäähdytysjohdot 3430 Sulanapitojärjestelmä 3440 Maakaasuputkisto Tämän ohjeistus painottuu rakennussuunnitelma- ja ylläpitovaiheen mallivaatimuksiin. Varhaisemmissa suunnitteluvaiheissa ohjetta suositellaan käytettäväksi soveltaen suunnitteluvaiheen tarkkuustasoon. Ohjetta laadittaessa tiedonsiirtoformaattina on ollut käytössä Inframodel3 (IM3), tiedonsiirtoformaattien kehittyessä edelleen, voidaan järjestelmiin mallintaa lisää ominaisuuksia.

6 5 (21) 3100 VESIHUOLLON JÄRJESTELMÄT Vesihuollon järjestelmien sijainti mallinnetaan pääsääntöisesti pisteinä tai viivoina. Sijaintitietoon voidaan liittää objekteja (olioita). Objekti on tiettyä asiaa kuvaavien tietojen kooste, jota sovelluksissa käytetään yhtenä kokonaisuutena. Objektit ovat avaruuskappaleita joilla on oma sijaintinsa avaruudessa (3D). Kaivannot ja täytöt mallinnetaan Yleiset inframallivaatimukset YIV 2015, osan 5.1 Maa-, pohja- ja kalliorakenteet, päällys- ja pintarakenteet mukaisesti Jätevesiviemärit 3120 Hulevesiviemärit 3130 Vesijohdot Vesihuollon putket mallinnetaan seuraavasti: Putken sijainti mallinnetaan taiteviivana (xyz) aloituskaivon/varusteen liitynnästä lopetuskaivon/varusteen liityntään tai purkuputken päähän. Korkeustieto (z) annetaan hule- ja jätevesiviemäreillä vesijuoksusta, vesijohdoilla putken yläpinnasta. Kuva 1. Putken sijaintitietojen mallinnus

7 6 (21) Putken perustiedot: Putkilinjan nimi (yksilöllinen) Lähtökaivo (tai muu varuste) Tulokaivo (tai muu varuste) Pituus Objektin tarkenne Kaltevuus Tila (Käytöstä poistettu, poistettu, nykyinen tai suunniteltu) Poikkileikkauksen mitat: Pyöreä poikkileikkaus: Putken sisähalkaisija Soikea poikkileikkaus: Korkeus ja sisäjänne Kulmikas poikkileikkaus: Poikkileikkauksen leveys ja korkeus Kuvaus Materiaali Putken materiaalipaksuus Putkikoodi Korkeustiedon tarkennus (onko korkeus z annettu putken päältä, keskeltä vai vesijuoksusta) Alkukoordinaatti Loppukoordinaatti Liitostyyppi Lujuusluokka Paineluokka Rakennuspäivä Kunnostuspäivä Kunnostuksen kommentit

8 7 (21) Vesihuoltoverkoston kaivot, tarkastuskaivot ja tarkastusputket mallinnetaan seuraavasti: Kuva 2. Kaivon mallinnus Kaivon kannen ja pohjan keskipisteet (xyz). Kaivon perustiedot: Kaivon nimi/numero (yksilöllinen) Kannen tyyppi Kannen kuormituksen kestävyys Sakkapesän korkeus Sakkapesän tilavuus Kaivon korkeus Poikkileikkauksen mitat: Pyöreä poikkileikkaus: Kaivon sisähalkaisija Kulmikas poikkileikkaus: Poikkileikkauksen leveys ja korkeus Kuvaus Kaivon materiaali Materiaalipaksuus Veden korkeus kaivossa Virtaussuunta Liittyvät putket Rakennuspäivä Kunnostuspäivä Kunnostuksen kommentit

9 8 (21) Tiedonsiirtoformaattien kehittyessä, voidaan talletettaviin ominaisuuksiin lisätä mm. Kannen kaltevuus (%) Kaivon varusteet (esim. lämmitys) Varusteiden kuvaus Omistaja Linjasidonta putkilinjaan Kaivokortti 3132 Vesijohdon laitteet Geometria. Laitteiden ja varusteiden sijainti mallinnetaan pääsääntöisesti pistetietoina laitteen ylä- ja alapinnasta poikkileikkauksen keskeltä (xyz), mutta tapauskohtaisesti voidaan mallintaa myös taiteviiva- tai aluetietona (xyz). Laitteen / varusteen tarkenne Tila (Käytöstä poistettu, poistettu, nykyinen tai suunniteltu) Laitteen tyyppi Liitosrakenteet Rakennuspäivä Kunnostuspäivä Kunnostuksen kommentit Laitteen varusteet (esim. lämmitys) Varusteiden kuvaus Omistaja Sidonta johtolinjaan/kaivoon Kuva 3. Venttiilin mallinnus.

10 9 (21) 3200 TURVALLISUUSRAKENTEET JA OPASTUSJÄRJES- TELMÄT Turvallisuusrakenteiden ja opastusjärjestelmien sijainti mallinnetaan rakenteesta riippuen pisteenä (xyz) tai viivana (xyz). Sijaintitietoon voidaan liittää objekti (olio). Objekti on tiettyä rakennetta kuvaavien tietojen kooste, jota sovelluksissa käytetään yhtenä kokonaisuutena. Objektit ovat avaruuskappaleita joilla on oma sijaintinsa avaruudessa (3D). Kaivannot ja täytöt mallinnetaan Yleiset inframallivaatimukset YIV 2015, osan 5.1 Maa-, pohja- ja kalliorakenteet, päällys- ja pintarakenteet mukaisesti Kaiteet, johteet ja törmäyssuojat 3211 Kaiteet Kaiteen sijainti mallinnetaan mallintamalla kaidelinja taiteviivana (xyz). Korkeus z annetaan kaidetyypin mukaan (Kuva 1.) Kuva 4. Eri kaidetyyppien sijainnin mallintaminen Kaidetyyppi Käyttötarkoitus (mm. odotustilankaide, porraskaide, melukaide, muu kaide ) Törmäyskestävyysluokka

11 10 (21) Joustovara Lujuusluokka Aurauskestävyysluokka Toimintaleveys Kaiteen korkeus Johteen korkeus Pylväsväli Kaiteen aloittaminen Kaiteen päättäminen Liikuntasaumat Varusteet (aurausverkko, tiheä kaide, kokoon painuva kaiteenpää, törmäysvaimennin) Pinnoite Jalustan tyyppi Jalustan korkeus Rakennuspäivä Kunnostuspäivä Kunnostuksen kommentit Omistaja Tiedonsiirtoformaattien kehittyessä, voidaan talletettaviin ominaisuuksiin lisätä mm. Ulkonäkövaatimukset (väri, verkko, läpinäkyvyys) Tuotekoodi Sillankaiteet mallinnetaan: Liikenneviraston ohjeita 6/2014 Siltojen tietomalliohje mukaisesti. Kaiteesta ei ole tarkoituksenmukaista mallintaa kiinnityksen komponentteja Kokoon painuvat kaiteen päät 3213 Törmäysvaimentimet Mallinnetaan tarpeen mukaan erikseen, tai sisällytetään kaiteen mallinnukseen Päätepuskimet 3215 Laiva- ja uittojohteet 3219 Muut kaiteet, johteet ja törmäyssuojat Mallinnetaan tarpeen mukaan. Pistetietona (xyz). Korkeus z mallinnetaan maan-/merenpinnasta tai suunnitellun päällysteen pinnasta.

12 11 (21) Materiaali Tyyppi Korkeus 3220 Aidat, puomit ja portit 3221 Aidat Aidan sijainti mallinnetaan viivatietona (xyz). Korkeus z annetaan maanpinnasta tai ylimmästä yhdistelmäpinnasta. Kulkuaukkojen, puomien ja porttien sijainnit mallinnetaan omana viivatietonaan. Aidan tyyppi Aidan korkeus Pylväs/tolppatiedot Tiedonsiirtoformaattien kehittyessä, voidaan talletettaviin ominaisuuksiin lisätä mm. Ulkonäkövaatimuksia (väri, verkko, läpinäkyvyys) Muut mahdolliset vaatimukset 3222 Portit 3223 Puomit Sisällytetään kaiteen/aidan mallinnukseen tai mallinnetaan erillisenä Liikenne-esteet 3229 Muut aidat Sijaintitiedot taiteviivatietona (xyz). Korkeus z annetaan maanpinnasta tai suunnitellun päällysteen pinnasta. Puomin tyyppi (nostopuomi, liukupuomi) Materiaali Pituus käyttötarkoitus Ulkonäkövaatimukset Muut mahdolliset vaatimukset

13 12 (21) Kaivannot ja täytöt mallinnetaan Yleiset inframallivaatimukset YIV 2015, osan 5.1 Maa-, pohja- ja kalliorakenteet, päällys- ja pintarakenteet mukaisesti Reunapaalut ja pollarit Reunapaalut ja pollarit mallinnetaan tarpeen mukaan. Pistetietona (xyz). Korkeus z mallinnetaan maanpinnasta tai suunnitellun päällysteen pinnasta. Materiaali Tyyppi Korkeus Heijasteluokka Väri Pinnoite 3240 Suoja- ja varoitusrakenteet Suoja- ja varoitusrakenteet mallinnetaan tapauskohtaisesti. Joko pisteenä, viivana tai alueena (xyz). Materiaali Tyyppi Korkeus 3250 Erityisrakenteet Mallinnetaan tapauskohtaisesti. Joko pisteenä, viivana tai alueena (xyz). Materiaali Tyyppi Korkeus 3260 Opastus- ja ohjausjärjestelmät 3261 Liikenne- ja opastusmerkit

14 13 (21) Liikennemerkkejä ovat vakiokokoiset liikennemerkit (vakiomerkit) ja opastusmerkit. Opastusmerkkejä ovat viitoituksessa käytettävät tienviitat, suunnistustaulut, tunnukset ja muut opasteet. Opasteet voivat olla myös olosuhteiden mukaan vaihtuvia. Pylväät (3330 Kannatusrakenteet: 3331 Pylväät) ovat liikennemerkkien pystytysrakenteita, joihin merkin kilpi kiinnitetään. Kilvet voidaan kiinnittää myös portaaliin (3330 Kannatusrakenteet: 3333 Portaalit), joka on yhden tai useamman ajokaistan ylittävä liikennemerkin pystytysrakenne. Jalusta on maahan asennettava betonielementti, teräsrakenteinen jalusta tai pystytyspylväänosa, joka varmistaa pylväiden ja kilven muodostaman kokonaisuuden pystyssä pysymisen. Kuva 5. Liikennemerkkien kilpien, pylväiden ja jalustojen sijainnin mallinnus. Kilven geometria: Vakiokokoisen kilven sijainti määritetään pistetiedolla (xyz) merkin alareunasta keskeltä. Merkittävistä, erikseen mitoitettavista kilvistä mallinnetaan myös piste (xyz) joka on lähimpänä ajorataa. Kilven ominaisuudet: Puoleisuus (yksi-/kaksipuoleinen) Merkin suunta (asteina tai gooneina) Tunnustieto Liikennemerkin numero

15 14 (21) Materiaali Koko Mitoitus Taulukiinnikkeiden tyyppi Kilven valaistus Onko vaihtuva Kilven ja lisäkilven teksti, tekstin koko ja kalvotyyppi Portaaleissa lisäksi portaalin alikulkukorkeus Linjasidonta Pylvään ja jalustan geometria: Pylvään ja jalustan sijainti määritellään antamalla pylvään halkaisijan keskipisteen sijainti jalustan yläpinnassa (xyz). Mikäli pylväällä ei ole jalustaa, annetaan korkeustieto z maantai päällysteen pinnasta. Ominaisuustietoihin on tällöin lisättävä tieto siitä mistä korkeus z on annettu ja mikä on pylvään perustamistapa. Portaaleissa annetaan lisäksi pylvään yläpään sijainti (xyz) eli orren korkeus. Pylvään ja jalustan ominaisuudet: Pylvästyyppi (putkipylväs, profiilipylväs, ristikkopylväs, erikoisprofiilipylväs) Pylvään materiaali Tieto siitä mistä korkeustieto z on annettu. Tiedonsiirtoformaattien kehittyessä, voidaan talletettaviin ominaisuuksiin lisätä mm. Pylvään ulkohalkaisijan nimellismitta (mm) Pylvään taivutuskestävyys M u (knm) Pylvään vääntökestävyys M vu (knm) Pylvään taivutusjäykkyys El (knm 2 ) Pylvään vääntöjäykkyys Gl v (kn/m 2 ) Törmäysturvallisuus (Liukulaippa, nivel, myötäävä) Pylvään pinnoite Pylvään korkeus Pylvään väri Jalustan tyyppi Jalustan materiaali Muu perustustapa Omistaja 3262 Liikennevalot ja valo-opasteet Pylvään jalustan yläpinnan keskipisteen sijainti (xyz). Pylvään pituus

16 15 (21) Sähköistys Pylvään tunnus Pylvääseen kiinnitetyt merkit 3263 Tiemerkinnät Tiemerkintöjen geometria: Viivamaiset tiemerkinnät 3D-viivalla (xyz) Aluemaiset tiemerkinnät 3D-alueena (xyz) Pistemäiset tiemerkinnät 3D-pisteellä (xyz) merkinnän keskeltä Tyyppi Väri Materiaali (kuumamassa, kylmämassa, maali) Upotus Paksuus Heräteraidat 3264 Informaatiotaulut Informaatiotaulujen sijainti ja ominaisuudet mallinnetaan kuten liikennemerkit (kts. luku 3261 Liikennemerkit) Muut turvallisuusrakenteet ja opastusjärjestelmät Mallinnetaan tapauskohtaisesti. Joko pisteenä, viivana tai alueena (xyz). Materiaali Tyyppi Korkeus

17 16 (21) 3300 SÄHKÖ-, TELE- JA KONETEKNISET JÄRJESTELMÄT 3310 Sähkön- ja tiedonsiirtorakenteet 3311 Maakaapelirakenteet Sijainti mallinnetaan viivatietona (xyz). Korkeus z annetaan kaapelin yläpinnasta. Omistaja Tyyppi Materiaali Peitesyvyys Turvaetäisyys 3312 Ilmajohtorakenteet Ilmajohdon sijainniksi mallinnetaan sitä kannattavien pylväiden keskipisteet (xyz). Korkeustiedoksi z annetaan ilmajohdon kiinnityskohta pylvääseen. Omistaja Tyyppi Materiaali Pylvään tiedot Alikulkukorkeus 3313 Maadoitukset Maadoituksen sijainti mallinnetaan tapauskohtaisesti pistetietona (xyz) tai viivatietona (xyz). Omistaja Tyyppi Materiaali Korkeus

18 17 (21) 3319 Muut sähkön- ja tiedonsiirtorakenteet Sijainti mallinnetaan tapauskohtaisesti pistetietona (xyz) tai viivatietona (xyz). Omistaja Tyyppi Materiaali Korkeus 3320 Kaapeleiden putkien ja johtojen suojarakenteet Sijainti mallinnetaan tapauskohtaisesti varusteesta tai rakenteesta riippuen joko pistetietona (xyz) tai viivatietona (xyz). Putkirakenteissa korkeustieto z mallinnetaan putken pinnasta. Muissa varusteissa tai rakenteissa korkeustieto z määritellään tapauskohtaisesti esimerkiksi maanpinnasta, jolloin ominaisuus tietoihin on kirjattava mistä korkeustieto z on annettu. Omistaja Tyyppi Materiaali Tieto siitä mistä korkeustieto z on annettu Pylväs- ja tukirakenteet 3331 Pylväät 3333 Mastot 3334 Portaalit 3339 Muut kannatusrakenteet Sijainniksi mallinnetaan pylvään / maston keskipiste (xyz), korkeustieto z määritellään jalustan yläpinnasta. Jos pylväällä ei ole jalustaa, mallinnetaan korkeus esimerkiksi maanpinnasta, jolloin ominaisuus tietoihin on kirjattava mistä korkeustieto z on annettu. Portaaleissa mallinnetaan pylvään / pylväiden keskipiste (xy), jolle korkeudeksi z annetaan orren korkeus.

19 18 (21) Omistaja Tyyppi Materiaali Korkeus Tieto mistä korkeus z on annettu Alikulkukorkeus 3340 Muuntamot ja keskukset Sijainti mallinnetaan tapauskohtaisesti joko piste-, viiva- tai aluetietona (xyz). Tyyppi Materiaali Korkeus Omistaja 3350 Laitetilat, kojut ja kaapit Sijainti mallinnetaan tapauskohtaisesti joko piste-, taiteviiva tai aluetietona (xyz). Laitteen tarkenne Omistaja Tyyppi Materiaali 3360 Valaistusrakenteet Sijainniksi annetaan valaisinpylvään tyven keskipiste (xyz), korkeustieto z annetaan jalustan yläpinnasta. Pylväsnumero Pylvään materiaali (Metalli, komposiitti, puu) Tiedonsiirtoformaattien kehittyessä, voidaan talletettaviin ominaisuuksiin lisätä mm. Pylväsdimensiotunnus, jossa esitetään pylvään asennuskorkeus (m tai dm), varren tyyppi, varren pituus (dm), pylvään käyttöolosuhteet, esim. 10MP15E tai 103P15

20 19 (21) Varren tyyppi: P Yksivartinen T Kaksivartinen S Suora varreton Käyttöolosuhteet: E Erityisen tuulinen L Valaisin yli 20 kg tai tuulipinta-ala yli 0,2 m 2 K kaksi tai useampia kytkentäaukkoja N Ei erityisvaatimuksia U tai merkki puuttuu, tällöin E, L tai K tunnusta ei ole eritelty Törmäysturvallisuustunnus, esim. HE70, jossa: HE Vaaditaan törmäysturvallinen energiaa vaimentava HE NE Vaaditaan törmäysturvallinen, joka ei saa olla HE TU Vaaditaan törmäysturvallinen JÄ Jäykkäkin kelpaa (myös törmäysturvallinen käy) 70 Törmäysturvallisuuden nopeusluokka 70 tai 100 kelpaa 100 Törmäysturvallisuuden nopeusluokka 100 Valaisinvarren tyyppi Valaisinkoukun tyyppi Valaisimen (lampun) tyyppi Suunta Jalustan DL 3-mitta Jalustan säätövara Pylvään törmäyskestävyysluokka Pylvään tyven halkaisija Pylvään kuormituskestävyysluokka (, jos ei ole standardin SFS2662:1985, lk.2 mukainen.) Kytkentäkalusteet ja johdot Kytkentäaukkojen lukumäärä Kunnossapito-ohjelma Pylvään kiinnitystapa jalustaan Valaisinpylväässä olevat laitteet; liikennemerkit, liikennevalot ym. Ilmajohto / kaapelointi Valaisimen tyyppi Valaisimen valonjako Omistaja Linjasidonta

21 20 (21) 3370 Sähkö-, tele- ja konetekniset laitteet Sijainti mallinnetaan tapauskohtaisesti joko piste-, viiva- tai aluetietona (xyz). Omistaja Tyyppi Materiaali Korkeus

22 21 (21) 3400 LÄMMÖN- JA KAASUNSIIRTOJÄRJESTELMÄT 3410 Kaukolämpöjohdot 3420 Kaukojäähdytysjohdot 3430 Sulanapitojärjestelmä 3440 Maakaasuputkisto Lämmön- ja kaasunsiirtojärjestelmät koostuvat pääsääntöisesti putkistoista, kaivoista ja näiden erilaisista varusteista. Putkien sijainti mallinnetaan viivatietona (xyz) aloituskaivon/varusteen keskeltä lopetuskaivon/varusteen keskelle. Korkeustieto z annetaan putken yläpinnasta. Lämmön- ja kaasunsiirtojärjestelmien kaivojen sijainniksi mallinnetaan kaivon kannen yläpinnan keskipiste (xyz). Lämmön- ja kaasunsiirtojärjestelmien varusteiden sijainnit mallinnetaan tapauskohtaisesti joko piste-, viiva- tai aluetietona (xyz). Tyyppi Materiaalitiedot Kannen tyyppi Varusteen tiedot Halkaisija Suojaetäisyys Omistaja

PRE/infraBIM tietomallivaatimukset ja -ohjeet

PRE/infraBIM tietomallivaatimukset ja -ohjeet Osa 6 22.5.2014 1 (23) Dokumentin versiohistoria Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 10.09.2013 12.9.2013 5.11.2013 7.3.2014 9.4.2013 Aki Leislahti Ilkka Puustinen Markus Lakanen Tiina Karjalainen

Lisätiedot

Yleiset inframallivaatimukset YIV 2014 OSA 6 JÄRJESTELMÄT

Yleiset inframallivaatimukset YIV 2014 OSA 6 JÄRJESTELMÄT 7.11.2014 1 (23) 2 (2 3) Dokumentin versiohistoria Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 7.11.2014 Tiina Karjalainen Ohje lausunnolle 3 (23) SISÄLLYS 3000 JÄRJESTELMÄT... 5 3100 Vesihuollon järjestelmät...

Lisätiedot

PRE/infraBIM tietomallivaatimukset ja ohjeet

PRE/infraBIM tietomallivaatimukset ja ohjeet PRE/infraBIM tietomallivaatimukset ja ohjeet Osa 5 5.3.2014 Pöyry Finland Oy / Aki Leislahti, Ilkka Puustinen, Harri Sivonen, Markus Lakanen, 1 (16) Dokumentin versiohistoria Versio Päiväys Tekijä Kuvaus

Lisätiedot

PRE/infraBIM tietomallivaatimukset ja -ohjeet

PRE/infraBIM tietomallivaatimukset ja -ohjeet Osa 5 Ilkka Puustinen, Harri Sivonen 9.8.2013 1 (12) LIITE 1 Lähtötietomalli liite-esimerkkinä Dokumentin versiohistoria Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 0.2 10.09.2013 12.9.2013 Aki Leislahti Ilkka Puustinen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Käyttäjälle... 3

Sisällysluettelo. Käyttäjälle... 3 Käyttäjälle..................................... 3 Sisällysluettelo................................. 5 Johdanto..................................... 11 Tekniset vaatimukset 31000 Vesihuolto.............................

Lisätiedot

MÄENPÄÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, URAKKAVAIHE 2

MÄENPÄÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, URAKKAVAIHE 2 PUNKALAITUMEN KUNTA TEKNISET PALVELUT LIITE URAKKATARJOUKSEEN: MÄENPÄÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, URAKKAVAIHE 2 rakentaminen kokonaisurakkana 14.7.2014 Työ n:o 12055 MÄENPÄÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN

Lisätiedot

Urjalan kunta LÄHILIIKUNTAPAIKKA, RAKENNUSSUUNNITELMA. Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYLn mukaan

Urjalan kunta LÄHILIIKUNTAPAIKKA, RAKENNUSSUUNNITELMA. Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYLn mukaan 1 Urjalan kunta LÄHILIIKUNTAPAIKKA, RAKENNUSSUUNNITELMA Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYLn mukaan Infrasuunnittelu Tampere 11.9.2015 2 (7) 0 YLEISTÄ 01 Tilaaja Urjalan kunta Tampereentie

Lisätiedot

Built Environment Process Reengineering (PRE)

Built Environment Process Reengineering (PRE) RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia? Built Environment Process Reengineering (PRE) Inframodel3-työpaja Varusteet / IM3-arvojoukot Markku Pienimäki, FINNMAP Infra Built Environment Process Innovations

Lisätiedot

YIV Osa 4 - Inframalli ja mallinnus hankkeen eri suunnitteluvaiheissa

YIV Osa 4 - Inframalli ja mallinnus hankkeen eri suunnitteluvaiheissa YIV Osa 4 - Inframalli ja mallinnus hankkeen eri suunnitteluvaiheissa 5.5.2015 Niko Janhunen Ohjeen rajaukset Ohje käsittelee: Teiden, katujen, puistojen ja ratojen mallinnusta Suunnitteluvaiheet ennen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015. Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015. Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015 Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä 1.2 Työselityksen käyttöalue 1.3

Lisätiedot

BuildingSMART Finland. InfraBIM -nimikkeistö (suunnittelu-, mittaus- ja tietomallinimikkeistö) v. 1.6

BuildingSMART Finland. InfraBIM -nimikkeistö (suunnittelu-, mittaus- ja tietomallinimikkeistö) v. 1.6 InfraBIM -nimikkeistö (suunnittelu-, mittaus- ja tietomallinimikkeistö) v. 1.6 Dokumentin versiohistoria Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 1.5 5.3.2012 1.51 21.1.2014 Juuso Virtanen Liitteiden (mallikuvien)

Lisätiedot

Maa- ja kallioperämallit InfraFINBIM / Inframodel-kehitys

Maa- ja kallioperämallit InfraFINBIM / Inframodel-kehitys Maa- ja kallioperämallit InfraFINBIM / Inframodel-kehitys Maa- ja kallioperämallit yhdyskuntasuunnittelussa ja rakentamisessa -työpaja 12.3.2014 Ympäristösi parhaat tekijät Sisältö Inframodel3 Inframodel4..5

Lisätiedot

Suunnitteluohje. HKR - Kadunsuunnittelun inframalliohje

Suunnitteluohje. HKR - Kadunsuunnittelun inframalliohje Suunnitteluohje HKR - Kadunsuunnittelun inframalliohje Helsingin kaupungin rakennusvirasto 1.9.2014 Kadunsuunnittelun inframalliohje 2/20 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Liittyvät ohjeet... 4 3 Ohjeen

Lisätiedot

Sillat ja taitorakenteet

Sillat ja taitorakenteet Sillat ja taitorakenteet YIV2015 Yleiset inframallivaatimukset käytännössä Minna Salonsaari WWW.AINS.FI Osa 7 Rakennustekniset rakennusosat Ohjeen käyttö Voidaan soveltaa kaikissa urakkamuodoissa ja suunnitteluvaiheissa

Lisätiedot

Vt13 Mustolan eritasoliittymä

Vt13 Mustolan eritasoliittymä Vt13 Mustolan eritasoliittymä VALAISTUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS R11-2-1 LiCon-AT Sisällysluettelo Projektin tiedot... 3 Toimivuusvaatimukset... 3 14100 Tievalaistus... 3 14100.1 Valaistuksen

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA LIITE URAKKATARJOUKSEEN: JOKIKUJA

PORNAISTEN KUNTA LIITE URAKKATARJOUKSEEN: JOKIKUJA PORNAISTEN KUNTA LIITE URAKKATARJOUKSEEN: 31.3.2017 2(6) Rakennusaikana mahdollisesti tehtävät lisä- ja muutostyöt hinnoitellaan noudattaen jäljempänä mainittuja yksikköhintoja. Yksikköhintojen tulee vastata

Lisätiedot

Built Environment Process Reengineering (PRE)

Built Environment Process Reengineering (PRE) Juha Liukas RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia? Built Environment Process Reengineering (PRE) Inframodel3-tiedonsiirtoformaatin käyttöönottoprojekti - työpaja 14.12.2012 Tavoite aikataulu -

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, RESERVIKOMPPANIAN ASEMAKAAVA-ALUE

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, RESERVIKOMPPANIAN ASEMAKAAVA-ALUE JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, RESERVIKOMPPANIAN ASEMAKAAVA-ALUE VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 20.5.2013 Järvenpään kaupunki työ nro 5582 Eltel Networks Oy työ nro JK-U382 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä

Lisätiedot

Hausjärven kunta Maa-,pohja- ja kalliorakenteet. Muutos-ja yksikköhintaluettelo

Hausjärven kunta Maa-,pohja- ja kalliorakenteet. Muutos-ja yksikköhintaluettelo Hausjärven kunta Muutos-ja intaluettelo Pionkaarteen alueen kunnallistekniikan ja vesiuollon rakentaminen Jokainen inta on täysin itsenäinen ja muista riippumaton.yksikköintoiin on sisällytettävä nimikkeen

Lisätiedot

KAIVULUPA MITTAUS- JA KARTOITUSOHJE 1.1.2015

KAIVULUPA MITTAUS- JA KARTOITUSOHJE 1.1.2015 KAIVULUPA MITTAUS- JA KARTOITUSOHJE 1.1.2015 1. YLEISTÄ Kaikki kartoitukset on tehtävä Helsingin kaupungin käyttämässä koordinaattijärjestelmässä 3D-muotoisina, avonaisesta kaivannosta kartoitettuna. Kartoitettavat

Lisätiedot

Maksniemen latuvalaistuksen saneeraus

Maksniemen latuvalaistuksen saneeraus Simon kunta 11.2.2014 Maksniemen latuvalaistuksen saneeraus Työkohtainen työselitys Täydentää julkaisua InfraRYL 2006 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset Osa 2 Järjestelmät ja täydentävät osat 1

Lisätiedot

Uutuus! 1. VALAISINPYLVÄIDEN JALUSTAT Pylvään kiinnitys säätöpulteilla. Suojakumit sivulla 5.

Uutuus! 1. VALAISINPYLVÄIDEN JALUSTAT Pylvään kiinnitys säätöpulteilla. Suojakumit sivulla 5. Luja-PYLVÄSJALUSTAt 1. VALAISINPYLVÄIDEN JALUSTAT Pylvään kiinnitys säätöpulteilla. Suojakuit sivulla 5. 2 3 SÄÄTÖ- PULTIT M16 kpl DT 3 DL 3 PAINO RBJ - 2B 4607215 100-143 1-4 700 430 40 50 310 260 155

Lisätiedot

Tievalaistus/sähkö tiedote nro 12

Tievalaistus/sähkö tiedote nro 12 Tievalaistus/sähkö tiedote nro 12 Julkaisija: Tiehallinto, tie- ja liikennetekniikka 15.3.2001 POHJOISMAINEN KÄYTÄNTÖ TÖRMÄYSTURVALLISTEN VALAISIN- PYLVÄIDEN JA OPASTUSTAULUJEN TUKIEN HYVÄKSYMISESSÄ Pohjoismaiden

Lisätiedot

KATUTYÖT. Hanke: Urakoitsija: Pvm:

KATUTYÖT. Hanke: Urakoitsija: Pvm: HINNOITEL Hanke: Urakoitsija: Pvm: Rakennusurakk Yksikköhintoja k hankinta, laadun pitää sisältyä ka suoritusvelvollis suoritus, jota ei tulee antaa lisä- KATUTYÖT Littera 1000 0 1100 1131 10 1131 11 1132

Lisätiedot

Inframallit Liikennevirastossa 10.9.2014

Inframallit Liikennevirastossa 10.9.2014 Inframallit Liikennevirastossa 10.9.2014 Mitä mallintamisella tavoitellaan Liikenneviraston näkökulmasta Omaisuuden hallintaa Kunto Mittaukset Analyysit Tuottavuuden parantamista Tehdyn työn hyödynnettävyyttä

Lisätiedot

Built Environment Process Re-engineering PRE

Built Environment Process Re-engineering PRE Built Environment Process Re-engineering PRE AP2 Standardit ja rajapinnat 5.3.2012 InfraBIM -nimikkeistö (suunnittelu-, mittaus- ja tietomallinimikkeistö) 2 Built Environment Process Re-engineering PRE

Lisätiedot

Inframallintamisen mahdollisuudet

Inframallintamisen mahdollisuudet Inframallintamisen mahdollisuudet Tiina Perttula 25.4.2016 Inframalli Rakenteen ja rakentamisprosessin elinkaarenaikainen tieto digitaalisessa muodossa - Tuotemalli joka (voi) sisältää - Geometriatiedon

Lisätiedot

KAAPELINSUOJAUS SUOMALAISEN MUOVIVALUN EXPERTTI

KAAPELINSUOJAUS SUOMALAISEN MUOVIVALUN EXPERTTI SUOMALAISEN MUOVIVALUN EXPERTTI KAAPELINSUOJAUS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT PUMPPAAMOT PUTKET JA OSAT KAAPELINSUOJAUS RUMMUT VIEMÄRI- JA VESIJOHTOPUTKET KAIVOT LAITURITARVIKKEET KIINTEISTÖTARVIKKEET SUOMALAISEN

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KATU- JA KADUNRAKENNUSSUUNNITELMIEN SISÄLTÖ puitejärjestelyjen tarjouspyyntöön liittyen 15.2.2013

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KATU- JA KADUNRAKENNUSSUUNNITELMIEN SISÄLTÖ puitejärjestelyjen tarjouspyyntöön liittyen 15.2.2013 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KATU- JA KADUNRAKENNUSSUUNNITELMIEN SISÄLTÖ puitejärjestelyjen tarjouspyyntöön liittyen 15.2.2013 1 1. Katusuunnitelma, pituusleikkaus ja tyyppipoikkileikkaus sekä katusuunnitelmien

Lisätiedot

INFRAMALLI JA MALLINNUS HANKKEEN ERI SUUNNITTELUVAIHEISSA

INFRAMALLI JA MALLINNUS HANKKEEN ERI SUUNNITTELUVAIHEISSA INFRAMALLI JA MALLINNUS HANKKEEN ERI SUUNNITTELUVAIHEISSA 1 YLEISTÄ INFRAHANKKEEN MALLINNUKSESTA Väylämalli ohjaa suunnittelua Infrahankkeessa väylämalli toimii pohjana kaikille muille tekniikkalajimalleille

Lisätiedot

R/A. Kårkulla Samkommun. Liikennejärjestelyiden parantaminen, Kirjala RAKENNUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS

R/A. Kårkulla Samkommun. Liikennejärjestelyiden parantaminen, Kirjala RAKENNUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS R/A Kårkulla Samkommun Liikennejärjestelyiden parantaminen, RAKENNUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS 28.8.2017 Rakennussuunnitelma 1 (7) SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 2 0650 MITTAUSTYÖT 3 0651 Koordinaatti-

Lisätiedot

Kokemuksia tietomallipohjaisen

Kokemuksia tietomallipohjaisen Kokemuksia tietomallipohjaisen Vt 3-18 parantaminen Laihian kohdalla Projektipäällikkö / Projektinjohtaja Liikennevirasto projektien suunnittelu ja toteutus Aikaisempi työura; Lemminkäinen Infra 1983-1997

Lisätiedot

PYLVÄSJALUSTOJEN MITAT Jalustan Sähkö- Pylvään Pylvään tyyppi numero halkaisija mm korkeus Jalustan Jalustan Putken pituus korkeus mm paino kg jalusta

PYLVÄSJALUSTOJEN MITAT Jalustan Sähkö- Pylvään Pylvään tyyppi numero halkaisija mm korkeus Jalustan Jalustan Putken pituus korkeus mm paino kg jalusta LUJA-PYLVÄSJALUSTAT PYLVÄSJALUSTOJEN MITAT Jalustan Sähkö- Pylvään Pylvään tyyppi numero halkaisija mm korkeus Jalustan Jalustan Putken pituus korkeus mm paino kg jalustassa mm Jalustan pohjan Yläpään

Lisätiedot

VALAISTUS- JA SÄHKÖSUUNNITELMA PIIR.NO R17/101 VALAISTUSTÖIDEN LAATUVAATIMUKSET JA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS

VALAISTUS- JA SÄHKÖSUUNNITELMA PIIR.NO R17/101 VALAISTUSTÖIDEN LAATUVAATIMUKSET JA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS RIIHIMÄEN KAUPUNKI KOKONKADUN JATKE 1 KOKONKADUN JATKE VALAISTUS- JA SÄHKÖSUUNNITELMA PIIR.NO R17/101 VALAISTUSTÖIDEN LAATUVAATIMUKSET JA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS Laatinut: 28.2.2016 Toni Eeva / Sito Oy

Lisätiedot

1135 Opastustaulun siirto < 10 m2 kpl 2 Liikenneviraston juna-aseman opasteet

1135 Opastustaulun siirto < 10 m2 kpl 2 Liikenneviraston juna-aseman opasteet MÄÄRÄLUETTELO Projekti: 02 Konsulttilaskenta > Ramboll > Bredanportti Laskelma: Bredanportti, rakennussuunnitelma Työnumero: 2256 Hankkeen tyyppi: Dokumentin luoja: Dokumentin omistaja: Viimeinen muokkaaja:

Lisätiedot

Liitos nykyiseen tasaukseen. Mäntsälän kunta

Liitos nykyiseen tasaukseen. Mäntsälän kunta YLEISKARTTA PIETILÄNTIE MIKROPOLKU KAIJANPOLKU OLLINPOLKU Pietilänraitti Liitos nykyiseen tasaukseen RIIHENMÄENTIE PIETILÄNRAITTI Liitos nykyiseen tasaukseen Mäntsälän kunta Mäntsälän kunta PIETILÄNRAITTI

Lisätiedot

NIKKARINKUJA / VEISTÄMONTIE KIIMINKI

NIKKARINKUJA / VEISTÄMONTIE KIIMINKI KIIMINGIN KUNTA 28.2.2011 NIKKARINKUJA / VEISTÄMONTIE KIIMINKI Työkohtainen työselitys Täydentää julkaisua InfraRYL 2006 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset Osa 2 Järjestelmät ja täydentävät osat

Lisätiedot

Reunakaiteiden suunnittelu- ja asennusohje

Reunakaiteiden suunnittelu- ja asennusohje Reunakaiteiden suunnittelu- ja asennusohje Reunakaide Ruukki W230 Reunakaide Ruukki W230/4, Ty3/51:2010 Reunakaide Ruukki W230/4, Ty3/51:2006 Sisältö Sovellusalue... 2 Asennus... 2 Kaiteiden käsittely...

Lisätiedot

VALAISTUSSUUNNITELMA. Ilottulan maantien 14832 parantaminen varustamalla tie kevyen liikenteen väylällä välillä Haukilahti - Pulp, Lappeenranta

VALAISTUSSUUNNITELMA. Ilottulan maantien 14832 parantaminen varustamalla tie kevyen liikenteen väylällä välillä Haukilahti - Pulp, Lappeenranta VALAISTUSSUUNNITELMA Ilottulan maantien 14832 parantaminen varustamalla tie kevyen liikenteen väylällä välillä Haukilahti - Pulp, Lappeenranta TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS R9-1-2 LiCon-AT Oy 31.5.2013 Sisällys

Lisätiedot

Tie- ja ratahankkeiden CAD-suunnitelmapiirustukset. Tasojako-ohje 13.3.2008

Tie- ja ratahankkeiden CAD-suunnitelmapiirustukset. Tasojako-ohje 13.3.2008 Tie- ja ratahankkeiden CAD-suunnitelmapiirustukset Tasojako-ohje 13.3.2008 Tie- ja ratahankkeiden CAD-suunnitelmapiirustukset Tasojako-ohje 13.3.2008 Suunnittelu- ja toteuttamisvaiheen ohjaus Tiehallinto

Lisätiedot

Perusta laatuun. www.sahkojokinen.fi. Valikoimastamme löytyvät laadukkaat betoniperustukset kaikille metallipylväille, mastoille ja putkille.

Perusta laatuun. www.sahkojokinen.fi. Valikoimastamme löytyvät laadukkaat betoniperustukset kaikille metallipylväille, mastoille ja putkille. Perusta laatuun Valikoimastae löytyvät laadukkaat betoniperustukset kaikille metallipylväille, mastoille ja putkille. www.sahkojokinen.fi Yli miljoona valmistamaae betonijalustaa kannattaa erilaisia pylväitä

Lisätiedot

Tietomallityöskentelyn hyödyntäminen Liikennevirastossa

Tietomallityöskentelyn hyödyntäminen Liikennevirastossa Tietomallityöskentelyn hyödyntäminen Liikennevirastossa Kehto foorumi 10.11.2016 10.11.2016 Heikki Myllymäki / Tiina Perttula 10.11.2016 Heikki Myllymäki 2 Heikki Myllymäki 3 10.11.2016 Heikki Myllymäki

Lisätiedot

Osa R7 VARUSTEET JA LAITTEET

Osa R7 VARUSTEET JA LAITTEET Osa R7 VARUSTEET JA LAITTEET Laitesiirtojen suunnitelmat Osa R7-20 Siirrettävät vesihuolto- ja kaukolämpöverkostot TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS JA LAATU- VAATIMUKSET VAIN URAKKALASKENTAAN 1.4.2014 Destia Oy,

Lisätiedot

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 30.5.2014 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 2 SISÄLLYSLUETTELO 1-50 Yleiset perusteet... 3 10 Maaperä... 3 50 Mittaustyöt... 3 1000 Maa-,

Lisätiedot

Valtatien 20 liikennejärjestelyt välillä Varsitie-Poropudas K1, K2, K3, K4J - K8J, luontopolku

Valtatien 20 liikennejärjestelyt välillä Varsitie-Poropudas K1, K2, K3, K4J - K8J, luontopolku Pudasjärven kaupunki K7-1 Valtatien 20 liikennejärjestelyt välillä Varsitie-Poropudas K1, K2, K3, K4J - K8J, luontopolku Työkohtainen työselitys Täydentää julkaisua InfraRYL 2009 Infrarakentamisen yleiset

Lisätiedot

Keskikaiteen suunnittelu- ja asennusohje

Keskikaiteen suunnittelu- ja asennusohje Keskikaiteen suunnittelu- ja asennusohje Keskikaide Ruukki 210x130/4 Sisältö Sovellusalue... 2 Asennus... 2 Kaiteiden käsittely... 2 Kaiteen rakenne ja osat... 3 Kaiteen aloitus ja lopetuskohdat... 4 Kaiteen

Lisätiedot

YIV 2015 ohjeiden yleisesittely

YIV 2015 ohjeiden yleisesittely YIV 2015 ohjeiden yleisesittely Harri Mäkelä, bsfinfra ohjetyöryhmä, Innogeo Oy Esityksen sisältö - Ohjeiden taustasta, InfraTM, PRE-InfraFINBIM, bsf ohjeet - Ohjekokonaisuudesta ja lyhyet esittely ohjeiden

Lisätiedot

Laskelman kustannukset yhteensä: 1000 Maa- pohja- ja kalliorakenteet 1100 Olevat rakenteet ja rakennusosat 1140 Poistettavat ja siirrettävät maa- ja

Laskelman kustannukset yhteensä: 1000 Maa- pohja- ja kalliorakenteet 1100 Olevat rakenteet ja rakennusosat 1140 Poistettavat ja siirrettävät maa- ja KUSTANNUSARVIO NIMIKKEITTÄIN Projekti: Laskelma: Työnumero: Hankkeen tyyppi: Dokumentin luoja: Vastuuhenkilö: Viimeisin muokkaaja: Raportoija: Asiakas: Projektipäällikkö: Aluekerroin: Kustannusindeksi:

Lisätiedot

HÄMEEN TIEPIIRI MT252 PARANTAMINEN, HYRKIN ETELÄINEN KIERTOLIITTYMÄ SASTAMALA TIEVALAISTUS R11-SE100 TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS

HÄMEEN TIEPIIRI MT252 PARANTAMINEN, HYRKIN ETELÄINEN KIERTOLIITTYMÄ SASTAMALA TIEVALAISTUS R11-SE100 TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS HÄMEEN TIEPIIRI MT252 PARANTAMINEN, HYRKIN ETELÄINEN KIERTOLIITTYMÄ SASTAMALA TIEVALAISTUS R11-SE100 TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS Muutos A Korjattu 18.4.2011 R5291 SISÄLLYSLUETTELO I 7511 1 7512 1 7513 2 7513

Lisätiedot

TUOTE(tieto)MALLIT Espoon pilottikohteiden urakoiden hankintaprosessi. Harri Tanska, Espoon kaupunki 5.2.2013 Infra FIMBIM Pilottipäivä

TUOTE(tieto)MALLIT Espoon pilottikohteiden urakoiden hankintaprosessi. Harri Tanska, Espoon kaupunki 5.2.2013 Infra FIMBIM Pilottipäivä TUOTE(tieto)MALLIT Espoon pilottikohteiden urakoiden hankintaprosessi Harri Tanska, Espoon kaupunki 5.2.2013 Infra FIMBIM Pilottipäivä Miten tuotemallisuunnittelu eroaa perinteisestä suunnittelusta? Käytännössä

Lisätiedot

Katuvalotyöt 2016 Urakka-alue 3 Huittisten kaupunki

Katuvalotyöt 2016 Urakka-alue 3 Huittisten kaupunki SÄH 1566-3 Katuvalotyöt 2016 Urakka-alue 3 Huittisten kaupunki RAKENNUSSUUNNITELMA KATUVALAISTUS TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS 33600 Z:\Nettiin\Valaistus\Urakka-alue 3\1566-3-TS.doc 1 Yleistä Hankinnan laajuus

Lisätiedot

1 Pylvästuotteen tunnistaminen

1 Pylvästuotteen tunnistaminen 2 2 Liikenneviraston ohje 1 Pylvästuotteen tunnistaminen Puisia törmäysturvallisia valaisinpylvästuotteita ovat: Sivulta ontoksi koverrettu (Maansiirto Junttila Oy:n): Tunnistetaan puisesta peitelaudasta,

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, POIKKITIEN YRITYSALUE VALAISTUS- JA SÄHKÖSUUNNITELMA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, POIKKITIEN YRITYSALUE VALAISTUS- JA SÄHKÖSUUNNITELMA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, POIKKITIEN YRITYSALUE VALAISTUS- JA SÄHKÖSUUNNITELMA 5733-360 TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET 27.2.2017 Sisällysluettelo Projektin tiedot 1 Toimivuusvaatimukset 1 24100 KATUALUE 1 24100.1

Lisätiedot

Valaistus. muurivalaisimet pylväsvalaisimet pylväspistorasiat maatuet. Luminum Oy Ratastie 5, 03100 NUMMELA 044 588 5970 www.luminum.

Valaistus. muurivalaisimet pylväsvalaisimet pylväspistorasiat maatuet. Luminum Oy Ratastie 5, 03100 NUMMELA 044 588 5970 www.luminum. Valaistus muurivalaisimet pylväsvalaisimet pylväspistorasiat maatuet KEVYET MAATUET MAAJUSSI JA PIKKUJUSSI Luminumin Maajusseilla pystytät ja perustat minkä tahansa pylvään tehokkaasti, helposti ja kevyesti.

Lisätiedot

X = Y = X = Y =

X = Y = X = Y = X = 6674100 X = 6674100 Y = 25488750 Y = 25488650 X = 6674050 Y = 25488650 Y = 25488700 X = 6674000 NS Y = 25488800 X = 6674000 1 Kaupunkitekniikan keskus Ramboll Finland Oy / Markku Lindroos 12.9.2016

Lisätiedot

InfraTM / SKOL. InfraBIM-nimikkeistö (suunnittelu-, mittaus- ja tietomallinimikkeistö)

InfraTM / SKOL. InfraBIM-nimikkeistö (suunnittelu-, mittaus- ja tietomallinimikkeistö) InfraTM / SKOL InfraBIM-nimikkeistö (suunnittelu-, mittaus- ja tietomallinimikkeistö) Versio 1.2 Muutoshistoria Versio Päivämäärä Selitys Tekijä(t) 1.1 25.1.2010 Loppuraportti JLi, SLa 1.2 2.2.2010 InfraBIM-nimikkeistö

Lisätiedot

Yleiset inframallivaatimukset YIV2015

Yleiset inframallivaatimukset YIV2015 Yleiset inframallivaatimukset YIV2015 Osa 11.1 Infran hallinta Tieverkon kunnossapidon mallivaatimukset 23.4.2015 Yleiset inframallivaatimukset YIV2015 1 (9) LIITE 1 Versiointisivu Dokumentin versiohistoria

Lisätiedot

Mallipohjaisen hankkeen hyödyt

Mallipohjaisen hankkeen hyödyt Mallipohjaisen hankkeen hyödyt Tilaajan mietteitä 1.12.2015 Mitä mallintamisella tavoitellaan Tuottavuuden parantamista Virheiden vähenemistä Laatua Kustannustenhallintaa Määrätietoutta Kommunikoinnin

Lisätiedot

Yhdyskunta yksikkö Vretantie 19 25700 KEMIÖ

Yhdyskunta yksikkö Vretantie 19 25700 KEMIÖ TARJOUSPYYNTÖ TAALINTEHTAAN TIEVALAISTUKSESTA Tilaaja Yhteyshenkilö Kemiönsaaren kunta Yhdyskunta yksikkö Vretantie 19 25700 KEMIÖ Infrapäällikkö Roger Hakalax (sopimusasioissa) roger.hakalax@kimitoon.fi

Lisätiedot

Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4. Rakennusteknilliset osat. Hankkeen nimi. Huomioita

Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4. Rakennusteknilliset osat. Hankkeen nimi. Huomioita Hankkeen nimi Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4 Rakennusteknilliset osat Alueosat Maaosat Tuennat ja vahvistukset Päällysteet Alueen varusteet, opasteet Alueen rakenteet, aidat, tukimuurit

Lisätiedot

Yleiset inframallivaatimukset YIV 2015

Yleiset inframallivaatimukset YIV 2015 Osa 5.3 Koekäyttöön ja pilotointiin 5.5.2015 1 (23) LIITE 1 Versiointisivu Dokumentin versiohistoria Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.9 21.4.2015 Petteri Palviainen pilotointia varten 2 (23) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

LUJA-PYLVÄSJALUSTAT KAIVONRENGAS- HINNASTO 2015

LUJA-PYLVÄSJALUSTAT KAIVONRENGAS- HINNASTO 2015 LUJA-PYLVÄSJALUSTAT KAIVONRENGAS- HINNASTO 2015 1.12.2014 alkaen sitouuksetta korvaa innaston 1.12.2014 1. VALAISINPYLVÄIDEN JALUSTAT Pylvään kiinnitys säätöpulteilla. Suojakuit sivulla 5. 1 2 3 SÄÄTÖ-

Lisätiedot

VÄISTÄMÄTTÄ PARAS PYLVÄSRATKAISU

VÄISTÄMÄTTÄ PARAS PYLVÄSRATKAISU 1 VÄISTÄMÄTTÄ PARAS PYLVÄSRATKAISU Ajathan silti varovasti. JRK Tekniikka on parantanut liikenneturvallisuutta kehittämällä markkinoiden edistyksellisemmän turvapylvästuotteen. Yrityksellä on käytännön

Lisätiedot

Built Environment Process Reengineering (PRE)

Built Environment Process Reengineering (PRE) RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia? Built Environment Process Reengineering (PRE) Inframodel3-toteutus, esimerkkitiedostot 1.3.2013 Built Environment Process Innovations Reengineering Esimerkit

Lisätiedot

Vt 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti-Metso, Kouvola

Vt 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti-Metso, Kouvola KUSTANNUSARVIO RYHMITTÄIN Projekti: Vt 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti-Metso, Kouvola Laskelma TIESUUNNITELMA Hankkeen tyyppi: Investointi Dokumentin luoja: Kari Seitsonen Vastuuhenkilö:

Lisätiedot

Lappeenrannan kaupunki Tekninen toimi PL 11, Villimiehenkatu 1 53101 Lappeenranta

Lappeenrannan kaupunki Tekninen toimi PL 11, Villimiehenkatu 1 53101 Lappeenranta SOPIMUS Luonnos 1 (4) Kaivokadun rakentaminen, plv 40-135, Lappeenranta Sopimus hankkeen rakennuttamisesta 1 Sopimusosapuolet Tekninen toimi PL 11, Villimiehenkatu 1 53101 Lappeenranta Lappeenrannan Villimiehen

Lisätiedot

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä SILLAN MÄÄRÄLUETTELO (sisältäen kulmatukimuurin raudoitusluettelon) 10.6.2010 Hannikaisenkatu

Lisätiedot

Valaistuksen rakennussuunnitelma

Valaistuksen rakennussuunnitelma HATTULAN KUNTA Valaistuksen rakennussuunnitelma HATTULAN KUNTA Paavonkuja, Irjankuja, Taiminkuja 7-05.SÄHKÖTYÖSELITYS Rev. - / 09.07.2014 / MHa SISÄLLYSLUETTELO PROJEKTIN TIEDOT JA YHTEYSHENKILÖT... 2

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Tien valaisinpylväiden ja jalustojen laatuvaatimukset 11.10.2010

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Tien valaisinpylväiden ja jalustojen laatuvaatimukset 11.10.2010 14 2010 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Tien valaisinpylväiden ja jalustojen laatuvaatimukset 11.10.2010 Tien valaisinpylväiden ja jalustojen laatuvaatimukset 11.10.2010 Liikenneviraston ohjeita 14/2010 Liikennevirasto

Lisätiedot

Avoimella tiedonsiirrolla kohti kulttuurimuutosta 3.4.2014

Avoimella tiedonsiirrolla kohti kulttuurimuutosta 3.4.2014 Avoimella tiedonsiirrolla kohti kulttuurimuutosta 3.4.2014 Mitä mallintamisella tavoitellaan Tuottavuuden parantamista Virheiden vähenemistä Laatua Kustannustenhallintaa Määrätietoutta Kommunikoinnin ja

Lisätiedot

SUOMALAISEN MUOVIVALUN EXPERTTI KAAPELINSUOJAUS

SUOMALAISEN MUOVIVALUN EXPERTTI KAAPELINSUOJAUS SUOMALAISEN MUOVIVALUN EXPERTTI KAAPELINSUOJAUS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT PUMPPAAMOT PUTKET JA OSAT KAAPELINSUOJAUS RUMMUT VIEMÄRI- JA VESIJOHTOPUTKET KAIVOT LAITURITARVIKKEET KIINTEISTÖTARVIKKEET SUOMALAISEN

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ 5731-360-3 24.3.2016 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä 1.2 Työselityksen käyttöalue ja turvallisuus 1.3 Muut ohjeet

Lisätiedot

PRE/inframallin vaatimukset ja -ohjeet

PRE/inframallin vaatimukset ja -ohjeet PRE/inframallin vaatimukset ja -ohjeet Osa 11.0 Tietomallin hyödyntäminen eri suunnitteluvaiheissa, infran rakentamisessa sekä infran käytössä ja ylläpidossa Tieverkon ylläpidon mallivaatimukset 5.4.2014

Lisätiedot

JALUSTATYYPIT VALTATIEN 13 PARANTAMINEN VÄLILLÄ R2= ref 2 R3= määritetään erikseen. A1 h=500 mm B1 h=900 mm B2 h=1300 mm

JALUSTATYYPIT VALTATIEN 13 PARANTAMINEN VÄLILLÄ R2= ref 2 R3= määritetään erikseen. A1 h=500 mm B1 h=900 mm B2 h=1300 mm 1 11580 oik. 371 Pysäyttäminen kielletty 640 - R2 A3 2 11740 oik. 612 Suunnistustaulu N N N N Sijainti muutetaan tarvittaessa. 3a 11780 oik. 361 Nopeusrajoitus 640 - R2 A3 80 km/h 3b " 211 Etuajo-oikeutettu

Lisätiedot

PRINTTIVAARANTIE ROVANIEMI

PRINTTIVAARANTIE ROVANIEMI Rovaniemen kaupunki 5.9.2014 PRINTTIVAARANTIE ROVANIEMI KATUVALAISTUKSEN RAKENTAMINEN Työselostus Täydentää julkaisua InfraRYL 2006 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset Osa 2 Järjestelmät ja täydentävät

Lisätiedot

Siltojen tietomalliohje (4.4.2011) Hankekohtaisesti sovittavat asiat

Siltojen tietomalliohje (4.4.2011) Hankekohtaisesti sovittavat asiat Siltojen tietomalliohje (4.4.2011) Hankekohtaisesti sovittavat asiat Esimerkki: rakennussuunnitelmavaihe Liikenneviraston ohjeita 8/2011 Liite Liikennevirasto Helsinki 2011 Siltojen tietomalliohje 3 (7)

Lisätiedot

Toteutusmalleihin liittyvät haasteet Äänekosken ratahankkeella Pauli Ruokanen VR Track Oy, Suunnittelu

Toteutusmalleihin liittyvät haasteet Äänekosken ratahankkeella Pauli Ruokanen VR Track Oy, Suunnittelu Toteutusmalleihin liittyvät haasteet Äänekosken ratahankkeella 1.2.2017 Pauli Ruokanen VR Track Oy, Suunnittelu Yleistä hankkeesta Äänekosken biotuotetehtaan liikenneyhteydet, ratahanke Tampere-Jyväskylä,

Lisätiedot

Peräläntien kiviholvisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1094/S3. Sillan määräluettelo

Peräläntien kiviholvisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1094/S3. Sillan määräluettelo Sivu 1 (5) Peräläntien kiviholvisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1094/S3 Kivinen holvisilta (Kh) Jännemitta (m) Hyödyllinen leveys (m) 5,00... 7,13 Vapaa-aukko (m) 6,68+6,85 Vinous (gon) 0 Kokonaispituus

Lisätiedot

Onnettomuuksien ehkäisy / TP 4.3.2010

Onnettomuuksien ehkäisy / TP 4.3.2010 1 Ohje on laadittu yhteistyössä; Helsingin pelastuslaitoksen, Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen, Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa Itä-Uudenmaan pelastuslaitos;

Lisätiedot

Yleiset inframallivaatimukset YIV2014

Yleiset inframallivaatimukset YIV2014 Osa 5.3 Väylärakenteen toteumamallin vaatimukset ja -ohjeet 3.12.2014 Yleiset inframallivaatimukset YIV2014 1 (25) LIITE 1 Versiointisivu Dokumentin versiohistoria Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 3.12.2014

Lisätiedot

InfraModel 2 LIITE Taulukko: Määrittelyn tarkennus 1/6. Luokka Vaatimus Tunnus Kuvaus Kommentti

InfraModel 2 LIITE Taulukko: Määrittelyn tarkennus 1/6. Luokka Vaatimus Tunnus Kuvaus Kommentti InfraModel 2 LIITE Taulukko: Määrittelyn tarkennus 1/6 Luokka Vaatimus Tunnus Kuvaus Kommentti Ylset vaatimukset LandXML-formaatin käyttäminen Y1 Tiedonsiirto suunnittelujärjestelmien välillä tapahtuu

Lisätiedot

Estemuutokset uusiin sääntöihin

Estemuutokset uusiin sääntöihin Estemuutokset uusiin sääntöihin Uusien kansallisten sääntöjen astuessa voimaan tulee voimaan myös tämän liitteen muutokset esteiden osalta. 27.11.2017 Suomen Agilityliitto Yleiset tiedustelut: saannot@agilityliitto.fi

Lisätiedot

SUPER TT-, TT- JA HTT -LAATAT

SUPER TT-, TT- JA HTT -LAATAT SUUNNITTELUOHJE SUPER TT-, TT- JA HTT -LAATAT 1 (33) SISÄLLYS 1. YLEISTÄ...2 2. SUUNNITTELU...3 3. VALMISTUS...4 4. KIINNITYSTEN JA RIPUSTUSTEN YLEISOHJE...5 LIITTEET...6 LIITE 1A: SUPERTT-LAATAN POIKKILEIKKAUSMITAT...7

Lisätiedot

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje Suunnitteluvaiheen esiselvitykset

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje Suunnitteluvaiheen esiselvitykset Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje 8.7.2015 Suunnitteluvaiheen esiselvitykset Ennen mahdollista maastokatselmusta tehtävät esiselvitykset Pirkanmaan ELY-keskus 8.12.2015 Kaapelireitin suunniteluun liittyvät

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA. PALONUMMENKAARI (plv. 0-120) ja PALONUMMENMÄKI TYÖSELOSTUS

SIUNTION KUNTA. PALONUMMENKAARI (plv. 0-120) ja PALONUMMENMÄKI TYÖSELOSTUS SIUNTION KUNTA PALONUMMENKAARI (plv. 0-120) ja PALONUMMENMÄKI TYÖSELOSTUS SIUNTION KUNTA Työselostus 2 (8) Sisältö RAKENNUSHANKKEEN KUVAUS... 3 SUUNNITTELIJAT, ASIANTUNTIJAT... 3 TEKNISET VAATIMUKSET...

Lisätiedot

MT 252 PARANTAMINEN HYRKIN ETELÄINEN KIERTOLIITTYMÄ, SASTAMALA

MT 252 PARANTAMINEN HYRKIN ETELÄINEN KIERTOLIITTYMÄ, SASTAMALA M1 1131 3U Putkijohdon purku, muoviputket mtr 33 1131 5K Betonikaivojen purku kpl 5 1131 7K Betonikaivojen puhdistus kpl 1 1135 1U Liikenteenohjauslaitteiden purku kpl 10 1135 3U Tieliikenteen portaalin

Lisätiedot

20.2.2009 13984/2006/30/16. Vastaanottaja Tiepiirit. Maantielaki 109 Tyyppipiirustukset 19.10.2006. 31.3.2009 - toistaiseksi

20.2.2009 13984/2006/30/16. Vastaanottaja Tiepiirit. Maantielaki 109 Tyyppipiirustukset 19.10.2006. 31.3.2009 - toistaiseksi 20.2.2009 13984/2006/30/16 Vastaanottaja Tiepiirit Säädösperusta Korvaa/muuttaa Maantielaki 109 Tyyppipiirustukset 19.10.2006 Kohdistuvuus Tiehallinto Voimassa 31.3.2009 - toistaiseksi Asiasanat Tyyppipiirustukset,

Lisätiedot

SERTIFIKAATTI SUORITUSTASOJEN PYSYVYYDESTÄ 0416-CPR

SERTIFIKAATTI SUORITUSTASOJEN PYSYVYYDESTÄ 0416-CPR Page 1 (5) ZA.3.Liikennemerkkipylväät: Varastotuotteina toimitettavat liikennemerkkien pylväät Materiaali ja laatuluokka hitsattu teräsputki, S355J2H Geometriset ominaisuudet mitat Halkaisija 60,3mm, seinämän

Lisätiedot

Pintakäsittely / viimeistely. Kuumasinkitys + sinkkifosfatointi + jauhemaalaus (tai vastaava yhdistelmä) Ruostumaton teräs: hionta grit 180

Pintakäsittely / viimeistely. Kuumasinkitys + sinkkifosfatointi + jauhemaalaus (tai vastaava yhdistelmä) Ruostumaton teräs: hionta grit 180 HKR pollarit B 1 100 mm 168 mm 900 mm 750 mm HKR-malliston pollareita käytetään katualueilla. Valmistetaan tarvittaessa myös irrotettavina. Irrotettavat mallit ovat avattavissa kolmioavaimella (avaimen

Lisätiedot

Liikenneviraston ohjejärjestelmä Tiensuunnittelun uudet ohjeet. Kari Lehtonen 8.9.2011

Liikenneviraston ohjejärjestelmä Tiensuunnittelun uudet ohjeet. Kari Lehtonen 8.9.2011 Liikenneviraston ohjejärjestelmä Tiensuunnittelun uudet ohjeet Kari Lehtonen 8.9.2011 LIIKENNEVIRASTON OHJELUETTELO Ohjeluetteloon on kaksi reittiä valitse urakoitsijat ja suunnittelijat valitse ohjeluettelo

Lisätiedot

YKSIKKÖHINTALUETTELO 16X JANAKKALAN VESI. Pahamyllyntien viemärisaneeraus

YKSIKKÖHINTALUETTELO 16X JANAKKALAN VESI. Pahamyllyntien viemärisaneeraus YKSIKKÖHINTALUETTELO 16X188095.007 10.12.2016 JANAKKALAN VESI Pahamyllyntien viemärisaneeraus 2 Pöyry Finland Oy PL 50 (Jaakonkatu 3) FI-01621 Vantaa Finland Kotipaikka Vantaa Y-tunnus 0625905-6 Puh. +358

Lisätiedot

Uudet tietosisällöt infrarakentajille RT tietoväylässä. Koneyrittäjien Maarakennuspäivä. Sirpa Väisänen,

Uudet tietosisällöt infrarakentajille RT tietoväylässä. Koneyrittäjien Maarakennuspäivä. Sirpa Väisänen, Uudet tietosisällöt infrarakentajille RT tietoväylässä Koneyrittäjien Maarakennuspäivä Sirpa Väisänen, 7.4.2017 1 Rakennustiedon toiminta Rakennustietosäätiö RTS > Rakennusalan puolueeton vaikuttaja ja

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS

NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS Vastaanottaja Nastolan kunta Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä 30.6.2014 Viite 1510007986 NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS NASTOLAN KUNTA ESISELVITYS Päivämäärä 30.6.20014

Lisätiedot

VARUSTE- JA LAITEINVENTOINTIOHJE HARJA-KÄYTTÄJILLE

VARUSTE- JA LAITEINVENTOINTIOHJE HARJA-KÄYTTÄJILLE 1 (5) VARUSTE- JA LAITEINVENTOINTIOHJE HARJA-KÄYTTÄJILLE Varusteet ovat tierekisterin 500-sarjan tietolajeja. Kaikki varusteita koskevat muutokset voidaan kirjata Harjan kautta. Tietojen kirjaamista varten

Lisätiedot

MAASTOMALLIN KOODAUSOHJE

MAASTOMALLIN KOODAUSOHJE MAASTOMALLIN KOODAUSOHJE Alla kuvataan Liikennevirastossa käytössä olevan ns. Tielaitos -formaatin rakenne: Riviformaatti: 4I8, 3F14.3 T1 T2 T3 Nro X Y Z T1: Pintatunnus 1 = maanpinta 2 = kallionpinta

Lisätiedot

Tiepiirit 1 (3) 19.10.2006 13984/2006/30/1. Tyyppipiirustukset

Tiepiirit 1 (3) 19.10.2006 13984/2006/30/1. Tyyppipiirustukset Tiepiirit 1 (3) 19.10.2006 13984/2006/30/1 Tyyppipiirustukset Tämän kirjeen liitteenä on luettelo Tiehallinnon voimassa olevista tien rakenteita ja laitteita koskevista Ty-sarjan tyyppipiirustuksista.

Lisätiedot

Suravage-aineiston tuottaminen tien suunnittelijan näkökulmasta

Suravage-aineiston tuottaminen tien suunnittelijan näkökulmasta Suravage-aineiston tuottaminen tien suunnittelijan näkökulmasta Infotilaisuus 7.4.2015, Jan-Erik Berg Ympäristösi parhaat tekijät Agenda 2 Johdanto Ohjeen kuvaus Käytännön tekeminen ja erikoistapaukset

Lisätiedot

Mäntyläntien kunnallistekniikan saneerauksen yleissuunnitelma

Mäntyläntien kunnallistekniikan saneerauksen yleissuunnitelma 1 / 19 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA JOENSUUN KAUPUNKI Mäntyläntien kunnallistekniikan saneerauksen yleissuunnitelma Suunnitelmaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 31.5.2015 120-P26975 Suunnitelmaselostus

Lisätiedot