Yleiset inframallivaatimukset YIV 2014 OSA 6 JÄRJESTELMÄT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yleiset inframallivaatimukset YIV 2014 OSA 6 JÄRJESTELMÄT"

Transkriptio

1

2 1 (23)

3 2 (2 3) Dokumentin versiohistoria Versio Päiväys Tekijä Kuvaus Tiina Karjalainen Ohje lausunnolle

4 3 (23) SISÄLLYS 3000 JÄRJESTELMÄT Vesihuollon järjestelmät Jätevesiviemärit Vesijohdon laitteet Turvallisuusrakenteet ja opastusjärjestelmät Kaiteet, johteet ja törmäyssuojat Kaiteet Sillankaiteet Kokoon painuvat kaiteen päät Törmäysvaimentimet Päätepuskimet Laiva- ja uittojohteet Muut kaiteet, johteet ja törmäyssuojat Aidat, puomit ja portit Riista- aidat Suoja- aidat Taajama- aidat Turva- aidat Portit Puomit Liikenne- esteet Muut kulkua rajoittavat rakenteet Reunapaalut ja pollarit Suoja- ja varoitusrakenteet Erityisrakenteet Opastus- ja ohjausjärjestelmät Liikennemerkit Liikennevalot ja valo-opasteet Tiemerkinnät Opastustaulut Muut turvallisuusrakenteet ja opastusjärjestelmät Sähkö-, tele- ja konetekniset järjestelmät Sähkön- ja tiedonsiirtorakenteet Maakaapelit Ilmajohdot Maadoitukset... 17

5 4 (23) 3319 Muut sähkön- ja tiedonsiirtorakenteet Kaapeleiden varusteet ja suojarakenteet Kannatusrakenteet Pylväät Mastot Portaalit Muut kannatusrakenteet Muuntamot ja keskukset Laitetilat, kojut ja kaapit Valaisimet Sähkö-, tele- ja konetekniset laitteet Lämmön- ja kaasunsiirtojärjestelmät Kaukolämpö Kaukojäähdytys Sulanapitojärjestelmä Maakaasuputkisto... 22

6 5 (2 3) 3000 JÄRJESTELMÄT Tässä yhteydessä tarkastellaan tie-, katu- ja rataväylien sekä -alueiden järjestelmien mallinnustapaa. Järjestelmät koostuvat pääsääntöisesti seuraavista INFRA 2010 rakennusosa- ja hankenimikkeistön luvun 3000 JÄRJESTELMÄT mukaisista rakennusosista: 3100 Vesihuollon järjestelmät 3100 Jätevesiviemärit 3120 Hulevesiviemärit 3130 Vesijohdot 3200 Turvallisuusrakenteet ja ohjausjärjestelmät 3220 Aidat ja puomit 3230 Reunapaalut ja pollarit 3240 Suoja- ja varoitusrakenteet 3250 Erikoisrakenteet 3260 Opastus- ja ohjausjärjestelmät 3270 Muut turvallisuusrakenteet ja opastusjärjestelmät 3300 Sähkö-, tele- ja konetekniset järjestelmät 3310 Sähkön- ja tiedonsiirtorakenteet 3320 Kaapeleiden varusteet ja suojarakenteet 3330 Kannatusrakenteet 3340 Muuntamot ja keskukset 3350 Laitetilat, kojut ja kaapit 3360 Valaisimet 3370 Sähkö- tele- ja konetekniset laitteet 3400 Lämmön- ja kaasunsiirtojärjestelmät 3410 Kaukolämpö 3420 Kaukojäähdytys 3430 Sulanapitojärjestelmä 3440 Maakaasuputkisto Tämän ohjeistus painottuu rakennussuunnitelma- ja ylläpitovaiheen mallivaatimuksiin. Varhaisemmissa suunnitteluvaiheissa ohjetta suositellaan käytettäväksi soveltaen suunnitteluvaiheen tarkkuustasoon. Ohjetta laadittaessa tiedonsiirtoformaattina on ollut käytössä Inframodel3 (IM3), tiedonsiirtoformaattien kehittyessä edelleen, voidaan järjestelmiin mallintaa lisää ominaisuuksia.

7 6 (23) 3100 VESIHUOLLON JÄRJESTELMÄT Vesihuollon järjestelmien sijainti mallinnetaan pääsääntöisesti pisteinä tai viivoina. Sijaintitietoon voidaan liittää objekteja (olioita). Objekti on tiettyä asiaa kuvaavien tietojen kooste, jota sovelluksissa käytetään yhtenä kokonaisuutena. Objektit ovat avaruuskappaleita joilla on oma sijaintinsa avaruudessa (3D). Vesihuollon järjestelmien kaivannot ja täytöt mallinnetaan InfraBIM tietomallivaatimukset ja ohjeet, osan 5.1 Maa-, pohja- ja kalliorakenteet, päällys- ja pintarakenteet ohjeen mukaisesti Jätevesiviemärit 3120 Hulevesiviemärit 3130 Vesijohdot Vesihuollon putket mallinnetaan seuraavasti: Putken sijainti mallinnetaan taiteviivana (xyz) aloituskaivon/varusteen liitynnästä lopetuskaivon/varusteen liityntään tai purkuputken päähän. Korkeustieto (z) annetaan hule- ja jätevesiviemäreillä vesijuoksusta, vesijohdoilla putken yläpinnasta.

8 7 (23) Putken perustiedot: Putkilinjan nimi (yksilöllinen) Lähtökaivo (tai muu varuste) Tulokaivo (tai muu varuste) Pituus Objektin tarkenne Kaltevuus Tila (Käytöstä poistettu, poistettu, nykyinen tai suunniteltu) Poikkileikkauksen mitat: Pyöreä poikkileikkaus: Putken sisähalkaisija Soikea poikkileikkaus: Korkeus ja sisäjänne Kulmikas poikkileikkaus: Poikkileikkauksen leveys ja korkeus Kuvaus Materiaali Putken materiaalipaksuus Putkikoodi Korkeustiedon tarkennus (onko korkeus z annettu putken päältä, keskeltä vai vesijuoksusta) Alkukoordinaatti Loppukoordinaatti Liitostyyppi Lujuusluokka Paineluokka Rakennuspäivä Kunnostuspäivä Kunnostuksen kommentit

9 8 (23) Vesihuoltoverkoston kaivot, tarkastuskaivot ja tarkastusputket mallinnetaan seuraavasti: Kaivon kannen ja pohjan keskipisteet (xyz). Kaivon perustiedot: Kaivon nimi/numero (yksilöllinen) Kannen tyyppi Kannen kuormituksen kestävyys Sakkapesän korkeus Sakkapesän tilavuus Kaivon korkeus Poikkileikkauksen mitat: Pyöreä poikkileikkaus: Kaivon sisähalkaisija Kulmikas poikkileikkaus: Poikkileikkauksen leveys ja korkeus Kuvaus Kaivon materiaali Materiaalipaksuus Veden korkeus kaivossa Virtaussuunta Liittyvät putket Rakennuspäivä Kunnostuspäivä Kunnostuksen kommentit

10 9 (23) Tiedonsiirtoformaattien kehittyessä, voidaan talletettaviin ominaisuuksiin lisätä mm. Kannen kaltevuus (%) Kaivon varusteet (esim. lämmitys) Varusteiden kuvaus Omistaja Linjasidonta putkilinjaan Kaivokortti 3132 Vesijohdon laitteet Geometria. Laitteiden ja varusteiden sijainti mallinnetaan pääsääntöisesti pistetietoina laitteen ylä- ja alapinnasta poikkileikkauksen keskeltä (xyz), mutta tapauskohtaisesti voidaan mallintaa myös taiteviiva- tai aluetietona (xyz). Laitteen / varusteen tarkenne Tila (Käytöstä poistettu, poistettu, nykyinen tai suunniteltu) Laitteen tyyppi Liitosrakenteet Rakennuspäivä Kunnostuspäivä Kunnostuksen kommentit Laitteen varusteet (esim. lämmitys) Varusteiden kuvaus Omistaja Sidonta johtolinjaan/kaivoon

11 10 (23) 3200 TURVALLISUUSRAKENTEET JA OPASTUSJÄRJES- TELMÄT Turvallisuusrakenteiden ja opastusjärjestelmien sijainti mallinnetaan rakenteesta riippuen pisteenä (xyz) tai viivana (xyz). Sijaintitietoon voidaan liittää objekti (olio). Objekti on tiettyä rakennetta kuvaavien tietojen kooste, jota sovelluksissa käytetään yhtenä kokonaisuutena. Objektit ovat avaruuskappaleita joilla on oma sijaintinsa avaruudessa (3D). Perustukset ja täytöt mallinnetaan InfraBIM tietomallivaatimukset ja ohjeet, osan 5.1 Maa-, pohjaja kalliorakenteet, päällys- ja pintarakenteet ohjeen mukaisesti Kaiteet, johteet ja törmäyssuojat 3211 Kaiteet Kaiteen sijainti mallinnetaan mallintamalla kaidelinja taiteviivana (xyz). Korkeus z annetaan kaidetyypin mukaan (Kuva 1.) Kuva 1. Eri kaidetyyppien sijainnin mallintaminen Kaidetyyppi Käyttötarkoitus (mm. odotustilankaide, porraskaide, melukaide, muu kaide ) Törmäyskestävyysluokka Joustovara

12 11 (23) Lujuusluokka Aurauskestävyysluokka Toimintaleveys Kaiteen korkeus Johteen korkeus Pylväsväli Kaiteen aloittaminen Kaiteen päättäminen Liikuntasaumat Varusteet (aurausverkko, tiheä kaide, kokoon painuva kaiteenpää, törmäysvaimennin) Pinnoite Jalustan tyyppi Jalustan korkeus Rakennuspäivä Kunnostuspäivä Kunnostuksen kommentit Omistaja Tiedonsiirtoformaattien kehittyessä, voidaan talletettaviin ominaisuuksiin lisätä mm. Ulkonäkövaatimukset (väri, verkko, läpinäkyvyys) Tuotekoodi Kaiteesta ei oli tarkoituksenmukaista mallintaa kiinnityksen komponentteja (Liikenneviraston ohjeita 6/2014 Siltojen tietomalliohje) Sillankaiteet Mallinnetaan ohjeen: Liikenneviraston ohjeita 6/2014: Siltojen tietomalliohje mukaisesti Kokoon painuvat kaiteen päät 3214 Törmäysvaimentimet Mallinnetaan tarpeen mukaan erikseen, tai sisällytetään kaiteen mallinnukseen Päätepuskimet 3216 Laiva- ja uittojohteet 3219 Muut kaiteet, johteet ja törmäyssuojat Mallinnetaan tarpeen mukaan.

13 12 (23) Pistetietona (xyz). Korkeus z mallinnetaan maan-/merenpinnasta tai suunnitellun päällysteen pinnasta. Materiaali Tyyppi Korkeus 3220 Aidat, puomit ja portit 3221 Riista- aidat 3222 Suoja- aidat 3223 Taajama- aidat 3224 Turva- aidat Aidan sijainti mallinnetaan viivatietona (xyz). Korkeus z annetaan maanpinnasta tai ylimmästä yhdistelmäpinnasta. Kulkuaukkojen, puomien ja porttien sijainnit mallinnetaan omana viivatietonaan. Aidan tyyppi Aidan korkeus Pylväs/tolppatiedot Tiedonsiirtoformaattien kehittyessä, voidaan talletettaviin ominaisuuksiin lisätä mm. Ulkonäkövaatimuksia (väri, verkko, läpinäkyvyys) Muut mahdolliset vaatimukset 3225 Portit 3226 Puomit Sisällytetään kaiteen/aidan mallinnukseen tai mallinnetaan erillisenä Liikenne- esteet 3229 Muut kulkua rajoittavat rakenteet Sijaintitiedot taiteviivatietona (xyz). Korkeus z annetaan maanpinnasta tai suunnitellun päällysteen pinnasta.

14 13 (23) Puomin tyyppi (nostopuomi, liukupuomi) Materiaali Pituus käyttötarkoitus Ulkonäkövaatimukset Muut mahdolliset vaatimukset Kaivannot mallinnetaan lukujen ja täytöt luvun 1830 ohjeiden mukaisesti Reunapaalut ja pollarit Reunapaalut ja pollarit mallinnetaan tarpeen mukaan. Pistetietona (xyz). Korkeus z mallinnetaan maanpinnasta tai suunnitellun päällysteen pinnasta. Materiaali Tyyppi Korkeus 3240 Suoja- ja varoitusrakenteet Suoja- ja varoitusrakenteet mallinnetaan tapauskohtaisesti. Joko pisteenä, viivana tai alueena (xyz). Materiaali Tyyppi Korkeus 3250 Erityisrakenteet Mallinnetaan tapauskohtaisesti. Joko pisteenä, viivana tai alueena (xyz). Materiaali Tyyppi Korkeus

15 14 (23) 3260 Opastus- ja ohjausjärjestelmät 3261 Liikennemerkit Liikennemerkkejä ovat vakiokokoiset liikennemerkit (vakiomerkit) ja opastusmerkit. Opastusmerkkejä ovat viitoituksessa käytettävät tienviitat, suunnistustaulut, tunnukset ja muut opasteet. Opasteet voivat olla myös olosuhteiden mukaan muuttuvia. Pylväät (3330 Kannatusrakenteet: 3331 Pylväät) ovat liikennemerkkien pystytysrakenteita, joihin merkin kilpi kiinnitetään. Kilvet voidaan kiinnittää myös portaaliin (3330 Kannatusrakenteet: 3333 Portaalit), joka on yhden tai useamman ajokaistan ylittävä liikennemerkin pystytysrakenne. Jalusta on maahan asennettava betonielementti, teräsrakenteinen jalusta tai pystytyspylväänosa, joka varmistaa pylväiden ja kilven muodostaman kokonaisuuden pystyssä pysymisen. Kuva 2. Liikennemerkkien kilpien, pylväiden ja jalustojen sijainnin mallinnus. Kilven geometria: Vakiokokoisen kilven sijainti määritetään pistetiedolla (xyz) merkin alareunasta keskeltä. Merkittävistä, erikseen mitoitettavista kilvistä mallinnetaan myös piste (xyz) merkin siitä pisteestä joka on lähimpänä ajorataa. Kilven ominaisuudet: Puoleisuus (yksi-/kaksipuoleinen)

16 15 (23) Merkin suunta (asteina tai gooneina) Tunnustieto Liikennemerkin numero Koko Mitoitus Taulukiinnikkeiden tyyppi Kilven valaistus Onko muuttuva Kilven ja lisäkilven teksti, tekstin koko ja kalvotyyppi Portaaleissa lisäksi portaalin alikulkukorkeus Linjasidonta Pylvään ja jalustan geometria: Pylvään ja jalustan sijainti määritellään antamalla pylvään halkaisijan keskipisteen sijainti jalustan yläpinnassa (xyz). Mikäli pylväällä ei ole jalustaa, annetaan korkeustieto z maantai päällysteen pinnasta. Ominaisuustietoihin on tällöin lisättävä tieto siitä mistä korkeus z on annettu ja mikä on pylvään perustamistapa. Portaaleissa annetaan lisäksi pylvään yläpään sijainti (xyz) eli orren korkeus. Pylvään ja jalustan ominaisuudet: Pylvästyyppi (putkipylväs, profiilipylväs, ristikkopylväs, erikoisprofiilipylväs) Pylvään materiaali Tieto siitä mistä korkeustieto z on annettu. Tiedonsiirtoformaattien kehittyessä, voidaan talletettaviin ominaisuuksiin lisätä mm. Pylvään ulkohalkaisijan nimellismitta (mm) Pylvään taivutuskestävyys M u (knm) Pylvään vääntökestävyys M vu (knm) Pylvään taivutusjäykkyys El (knm 2 ) Pylvään vääntöjäykkyys Gl v (kn/m 2 ) Törmäysturvallisuus (Liukulaippa, nivel, myötäävä) Pylvään pinnoite Pylvään korkeus Pylvään väri Jalustan tyyppi Jalustan materiaali Muu perustustapa Omistaja 3262 Liikennevalot ja valo-opasteet Pylvään jalustan yläpinnan keskipisteen sijainti (xyz).

17 16 (23) Pylvään pituus Sähköistys Pylvään tunnus Pylvääseen kiinnitetyt merkit 3263 Tiemerkinnät Tiemerkintöjen geometria: Viivamaiset tiemerkinnät 3D-viivalla (xyz) Aluemaiset tiemerkinnät 3D-alueena (xyz) Pistemäiset tiemerkinnät 3D-pisteellä (xyz) merkinnän keskeltä Tyyppi Materiaali (kuumamassa, kylmämassa, maali) Upotus Paksuus Heräteraidat 3264 Opastustaulut Opastustaulut (opaskartat) ovat tarkoitettu osoittamaan paikan sijaintia sekä viitoittamaan mahdollinen reitti kyseiseen paikkaan. Opastaulujen sijainti ja ominaisuudet mallinnetaan kuten liikennemerkit (kts. luku 3261 Liikennemerkit) Muut turvallisuusrakenteet ja opastusjärjestelmät Mallinnetaan tapauskohtaisesti. Joko pisteenä, viivana tai alueena (xyz). Materiaali Tyyppi Korkeus

18 17 (23) 3300 SÄHKÖ-, TELE- JA KONETEKNISET JÄRJESTELMÄT 331 Sähkön- ja tiedonsiirtorakenteet 3311 Maakaapelit Sijainti mallinnetaan viivatietona (xyz). Korkeus z annetaan kaapelin yläpinnasta. Omistaja Tyyppi Materiaali Peitesyvyys Turvaetäisyys 3312 Ilmajohdot Ilmajohdon sijainniksi mallinnetaan sitä kannattavien pylväiden keskipisteet (xyz). Korkeustiedoksi z annetaan ilmajohdon kiinnityskohta pylvääseen. Omistaja Tyyppi Materiaali Pylvään tiedot Alikulkukorkeus 3313 Maadoitukset Maadoituksen sijainti mallinnetaan tapauskohtaisesti pistetietona (xyz) tai viivatietona (xyz). Omistaja Tyyppi Materiaali Korkeus

19 18 (23) 3319 Muut sähkön- ja tiedonsiirtorakenteet Sijainti mallinnetaan tapauskohtaisesti pistetietona (xyz) tai viivatietona (xyz). Omistaja Tyyppi Materiaali Korkeus 3320 Kaapeleiden varusteet ja suojarakenteet Sijainti mallinnetaan tapauskohtaisesti varusteesta tai rakenteesta riippuen joko pistetietona (xyz) tai viivatietona (xyz). Putkirakenteissa korkeustieto z mallinnetaan putken pinnasta. Muissa varusteissa tai rakenteissa korkeustieto z määritellään tapauskohtaisesti esimerkiksi maanpinnasta, jolloin ominaisuus tietoihin on kirjattava mistä korkeustieto z on annettu. Omistaja Tyyppi Materiaali Tieto siitä mistä korkeustieto z on annettu Kannatusrakenteet 3331 Pylväät 3332 Mastot 3333 Portaalit 3339 Muut kannatusrakenteet Sijainniksi mallinnetaan pylvään / maston keskipiste (xyz), korkeustieto z määritellään jalustan yläpinnasta. Jos pylväällä ei ole jalustaa, mallinnetaan korkeus esimerkiksi maanpinnasta, jolloin ominaisuus tietoihin on kirjattava mistä korkeustieto z on annettu. Portaaleissa mallinnetaan pylvään / pylväiden keskipiste (xy), jolle korkeudeksi z annetaan orren korkeus.

20 19 (23) Omistaja Tyyppi Materiaali Korkeus Tieto mistä korkeus z on annettu Alikulkukorkeus 3340 Muuntamot ja keskukset Sijainti mallinnetaan tapauskohtaisesti joko piste-, viiva- tai aluetietona (xyz). Tyyppi Materiaali Korkeus Omistaja 3350 Laitetilat, kojut ja kaapit Sijainti mallinnetaan tapauskohtaisesti joko piste-, taiteviiva tai aluetietona (xyz). Laitteen tarkenne Omistaja Tyyppi Materiaali 3360 Valaisimet Sijainniksi annetaan valaisinpylvään tyven keskipiste (xyz), korkeustieto z annetaan jalustan yläpinnasta. Pylväsnumero Pylvään materiaali (Metalli, komposiitti, puu) Tiedonsiirtoformaattien kehittyessä, voidaan talletettaviin ominaisuuksiin lisätä mm. Pylväsdimensiotunnus, jossa esitetään pylvään asennuskorkeus (m tai dm), varren tyyppi, varren pituus (dm), pylvään käyttöolosuhteet, esim. 10MP15E tai 103P15 Varren tyyppi:

21 20 (23) P Yksivartinen T Kaksivartinen S Suora varreton Käyttöolosuhteet: E Erityisen tuulinen L Valaisin yli 20 kg tai tuulipinta-ala yli 0,2 m 2 K kaksi tai useampia kytkentäaukkoja N Ei erityisvaatimuksia U tai merkki puuttuu, tällöin E, L tai K tunnusta ei ole eritelty Törmäysturvallisuustunnus, esim. HE70, jossa: HE Vaaditaan törmäysturvallinen energiaa vaimentava HE NE Vaaditaan törmäysturvallinen, joka ei saa olla HE TU Vaaditaan törmäysturvallinen JÄ Jäykkäkin kelpaa (myös törmäysturvallinen käy) 70 Törmäysturvallisuuden nopeusluokka 70 tai 100 kelpaa 100 Törmäysturvallisuuden nopeusluokka 100 Valaisinvarren tyyppi Valaisinkoukun tyyppi Valaisimen (lampun) tyyppi Suunta Jalustan DL 3- mitta Jalustan säätövara Pylvään törmäyskestävyysluokka Pylvään tyven halkaisija Pylvään kuormituskestävyysluokka (, jos ei ole standardin SFS2662:1985, lk.2 mukainen.) Kytkentäkalusteet ja johdot Kytkentäaukkojen lukumäärä Kunnossapito-ohjelma Pylvään kiinnitystapa jalustaan Valaisinpylväässä olevat laitteet; liikennemerkit, liikennevalot ym. Ilmajohto / kaapelointi Valaisimen tyyppi Valaisimen valonjako Omistaja Linjasidonta 3370 Sähkö-, tele- ja konetekniset laitteet Sijainti mallinnetaan tapauskohtaisesti joko piste-, viiva- tai aluetietona (xyz).

22 21 (23) Omistaja Tyyppi Materiaali Korkeus

23 22 (23) 3400 LÄMMÖN- JA KAASUNSIIRTOJÄRJESTELMÄT 3410 Kaukolämpö 3420 Kaukojäähdytys 3430 Sulanapitojärjestelmä 3440 Maakaasuputkisto Lämmön- ja kaasunsiirtojärjestelmät koostuvat pääsääntöisesti putkistoista, kaivoista ja näiden erilaisista varusteista. Putkien sijainti mallinnetaan viivatietona (xyz) aloituskaivon/varusteen keskeltä lopetuskaivon/varusteen keskelle. Korkeustieto z annetaan putken yläpinnasta. Lämmön- ja kaasunsiirtojärjestelmien kaivojen sijainniksi mallinnetaan kaivon kannen yläpinnan keskipiste (xyz). Lämmön- ja kaasunsiirtojärjestelmien varusteiden sijainnit mallinnetaan tapauskohtaisesti joko piste-, viiva- tai aluetietona (xyz). Tyyppi Materiaalitiedot Kannen tyyppi Varusteen tiedot Halkaisija Suojaetäisyys Omistaja

24 23 (23)

Yleiset inframallivaatimukset YIV 2015

Yleiset inframallivaatimukset YIV 2015 Laadunvarmistus Tekniikkalajien yhteensovittaminen Vuorovaikutus ja yhteistyö Ohjaus ja koordinointi Inframallintaminen Lähtötietojen hankinta ja harmonisointi Suunnittelu, rakentaminen, infran hallinta

Lisätiedot

PRE/infraBIM tietomallivaatimukset ja -ohjeet

PRE/infraBIM tietomallivaatimukset ja -ohjeet Osa 6 22.5.2014 1 (23) Dokumentin versiohistoria Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 10.09.2013 12.9.2013 5.11.2013 7.3.2014 9.4.2013 Aki Leislahti Ilkka Puustinen Markus Lakanen Tiina Karjalainen

Lisätiedot

PRE/infraBIM tietomallivaatimukset ja ohjeet

PRE/infraBIM tietomallivaatimukset ja ohjeet PRE/infraBIM tietomallivaatimukset ja ohjeet Osa 5 5.3.2014 Pöyry Finland Oy / Aki Leislahti, Ilkka Puustinen, Harri Sivonen, Markus Lakanen, 1 (16) Dokumentin versiohistoria Versio Päiväys Tekijä Kuvaus

Lisätiedot

PRE/infraBIM tietomallivaatimukset ja -ohjeet

PRE/infraBIM tietomallivaatimukset ja -ohjeet Osa 5 Ilkka Puustinen, Harri Sivonen 9.8.2013 1 (12) LIITE 1 Lähtötietomalli liite-esimerkkinä Dokumentin versiohistoria Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 0.2 10.09.2013 12.9.2013 Aki Leislahti Ilkka Puustinen

Lisätiedot

MÄÄRÄLUETTELO. Koko laskelma

MÄÄRÄLUETTELO. Koko laskelma MÄÄRÄLUETTELO Projekti: 12 Konsulttien työkansiot > Sito Oy > 03 Kaakkois-Suomen ELY-keskus > Vt 6 Hevossuo-Nappa > Tiesuunnittelu > Laskelma: Rakennusosalaskelma, päivitetty Työnumero: Hankkeen tyyppi:

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Käyttäjälle... 3

Sisällysluettelo. Käyttäjälle... 3 Käyttäjälle..................................... 3 Sisällysluettelo................................. 5 Johdanto..................................... 11 Tekniset vaatimukset 31000 Vesihuolto.............................

Lisätiedot

MÄÄRÄLUETTELO. Suodatus: V6

MÄÄRÄLUETTELO. Suodatus: V6 MÄÄRÄLUETTELO Projekti: 12 Konsulttien työkansiot > Sito Oy > 03 Kaakkois-Suomen ELY-keskus > Vt 6 Hevossuo-Nappa > Tiesuunnittelu > Laskelma: Rakennusosalaskelma, päivitetty Työnumero: Hankkeen tyyppi:

Lisätiedot

ym -suunnittelu oy Teerikorventie Mänttä

ym -suunnittelu oy Teerikorventie Mänttä Mänttä-Vilppulan kaupunki Miinanpellonkadun ja Niittykadun saneeraus ym ym -suunnittelu oy Teerikorventie 74 35820 Mänttä OHJEELLINEN MÄÄRÄLUETTELO 20.12.2016 Miinanpellonkatu Tunniste Yksikkö Määrä 1000

Lisätiedot

Built Environment Process Reengineering (PRE)

Built Environment Process Reengineering (PRE) RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia? Built Environment Process Reengineering (PRE) Inframodel3-työpaja Varusteet / IM3-arvojoukot Markku Pienimäki, FINNMAP Infra Built Environment Process Innovations

Lisätiedot

MÄENPÄÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, URAKKAVAIHE 2

MÄENPÄÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, URAKKAVAIHE 2 PUNKALAITUMEN KUNTA TEKNISET PALVELUT LIITE URAKKATARJOUKSEEN: MÄENPÄÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, URAKKAVAIHE 2 rakentaminen kokonaisurakkana 14.7.2014 Työ n:o 12055 MÄENPÄÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN

Lisätiedot

Järvirovantien parantaminen ja pysäköintialueen rakentaminen, Kittilä / Levi. Katusuunnitelma RAKENNUSTAPASELOSTUS. Liite 1

Järvirovantien parantaminen ja pysäköintialueen rakentaminen, Kittilä / Levi. Katusuunnitelma RAKENNUSTAPASELOSTUS. Liite 1 Liite 1 Kittilän kunta Tekninen osasto Järvirovantien parantaminen ja pysäköintialueen rakentaminen, Kittilä / Levi Katusuunnitelma 2 SISÄLTÖ YLEISTÄ 3 1000 MAA-, POHJA- JA KALLIORAKENTEET 3 1000.01 Mittaustyöt

Lisätiedot

Urjalan kunta LÄHILIIKUNTAPAIKKA, RAKENNUSSUUNNITELMA. Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYLn mukaan

Urjalan kunta LÄHILIIKUNTAPAIKKA, RAKENNUSSUUNNITELMA. Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYLn mukaan 1 Urjalan kunta LÄHILIIKUNTAPAIKKA, RAKENNUSSUUNNITELMA Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYLn mukaan Infrasuunnittelu Tampere 11.9.2015 2 (7) 0 YLEISTÄ 01 Tilaaja Urjalan kunta Tampereentie

Lisätiedot

YIV Osa 4 - Inframalli ja mallinnus hankkeen eri suunnitteluvaiheissa

YIV Osa 4 - Inframalli ja mallinnus hankkeen eri suunnitteluvaiheissa YIV Osa 4 - Inframalli ja mallinnus hankkeen eri suunnitteluvaiheissa 5.5.2015 Niko Janhunen Ohjeen rajaukset Ohje käsittelee: Teiden, katujen, puistojen ja ratojen mallinnusta Suunnitteluvaiheet ennen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015. Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015. Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015 Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä 1.2 Työselityksen käyttöalue 1.3

Lisätiedot

Joonatan Lehtonen YHTENÄISTEN KAIVOMALLIEN KEHITTÄMINEN JA SUUNNITTELUMATERIAA- LIEN LAATIMINEN

Joonatan Lehtonen YHTENÄISTEN KAIVOMALLIEN KEHITTÄMINEN JA SUUNNITTELUMATERIAA- LIEN LAATIMINEN Joonatan Lehtonen YHTENÄISTEN KAIVOMALLIEN KEHITTÄMINEN JA SUUNNITTELUMATERIAA- LIEN LAATIMINEN YHTENÄISTEN KAIVOMALLIEN KEHITTÄMINEN JA SUUNNITTELU- MATERIAALIEN LAATIMINEN Joonatan Lehtonen Opinnäytetyö

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA LIITE URAKKATARJOUKSEEN: JOKIKUJA

PORNAISTEN KUNTA LIITE URAKKATARJOUKSEEN: JOKIKUJA PORNAISTEN KUNTA LIITE URAKKATARJOUKSEEN: 31.3.2017 2(6) Rakennusaikana mahdollisesti tehtävät lisä- ja muutostyöt hinnoitellaan noudattaen jäljempänä mainittuja yksikköhintoja. Yksikköhintojen tulee vastata

Lisätiedot

INFRAMODEL 4. Uudet ominaisuudet. buildingsmart Finland

INFRAMODEL 4. Uudet ominaisuudet. buildingsmart Finland INFRAMODEL 4 Uudet ominaisuudet buildingsmart Finland 19.11.2015 Tässä esityksessä käydään läpi Inframodel4:ään suunnitellut uudet ominaisuudet. Vihreissä tekstilaatikoissa on pyritty tiivistämään uuden

Lisätiedot

Maa- ja kallioperämallit InfraFINBIM / Inframodel-kehitys

Maa- ja kallioperämallit InfraFINBIM / Inframodel-kehitys Maa- ja kallioperämallit InfraFINBIM / Inframodel-kehitys Maa- ja kallioperämallit yhdyskuntasuunnittelussa ja rakentamisessa -työpaja 12.3.2014 Ympäristösi parhaat tekijät Sisältö Inframodel3 Inframodel4..5

Lisätiedot

Built Environment Process Reengineering (PRE)

Built Environment Process Reengineering (PRE) Juha Liukas RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia? Built Environment Process Reengineering (PRE) Inframodel3-tiedonsiirtoformaatin käyttöönottoprojekti - työpaja 14.12.2012 Tavoite aikataulu -

Lisätiedot

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 30.5.2014 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 2 SISÄLLYSLUETTELO 1-50 Yleiset perusteet... 3 10 Maaperä... 3 50 Mittaustyöt... 3 1000 Maa-,

Lisätiedot

VALAISTUS- JA SÄHKÖSUUNNITELMA PIIR.NO R17/101 VALAISTUSTÖIDEN LAATUVAATIMUKSET JA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS

VALAISTUS- JA SÄHKÖSUUNNITELMA PIIR.NO R17/101 VALAISTUSTÖIDEN LAATUVAATIMUKSET JA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS RIIHIMÄEN KAUPUNKI KOKONKADUN JATKE 1 KOKONKADUN JATKE VALAISTUS- JA SÄHKÖSUUNNITELMA PIIR.NO R17/101 VALAISTUSTÖIDEN LAATUVAATIMUKSET JA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS Laatinut: 28.2.2016 Toni Eeva / Sito Oy

Lisätiedot

Suunnitteluohje. HKR - Kadunsuunnittelun inframalliohje

Suunnitteluohje. HKR - Kadunsuunnittelun inframalliohje Suunnitteluohje HKR - Kadunsuunnittelun inframalliohje Helsingin kaupungin rakennusvirasto 1.9.2014 Kadunsuunnittelun inframalliohje 2/20 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Liittyvät ohjeet... 4 3 Ohjeen

Lisätiedot

Tunniste Rakennusosa Yks. Määrä Yks. hinta Yhteensä V6 0, Kaiteiden purku mtr , Purettava vt6 osuus

Tunniste Rakennusosa Yks. Määrä Yks. hinta Yhteensä V6 0, Kaiteiden purku mtr , Purettava vt6 osuus KUSTANNUSARVIO RYHMITTÄIN Projekti: 12 Konsulttien työkansiot > Sito Oy > 03 Kaakkois- Suomen ELY-keskus > Vt 6 Hevossuo-Nappa > Tiesuunnittelu > Laskelma: Työnumero Hankkeen tyyppi: Dokumentin luoja:

Lisätiedot

Hausjärven kunta Maa-,pohja- ja kalliorakenteet. Muutos-ja yksikköhintaluettelo

Hausjärven kunta Maa-,pohja- ja kalliorakenteet. Muutos-ja yksikköhintaluettelo Hausjärven kunta Muutos-ja intaluettelo Pionkaarteen alueen kunnallistekniikan ja vesiuollon rakentaminen Jokainen inta on täysin itsenäinen ja muista riippumaton.yksikköintoiin on sisällytettävä nimikkeen

Lisätiedot

Built Environment Process Re-engineering PRE

Built Environment Process Re-engineering PRE Built Environment Process Re-engineering PRE AP2 Standardit ja rajapinnat 5.3.2012 InfraBIM -nimikkeistö (suunnittelu-, mittaus- ja tietomallinimikkeistö) 2 Built Environment Process Re-engineering PRE

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, RESERVIKOMPPANIAN ASEMAKAAVA-ALUE

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, RESERVIKOMPPANIAN ASEMAKAAVA-ALUE JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, RESERVIKOMPPANIAN ASEMAKAAVA-ALUE VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 20.5.2013 Järvenpään kaupunki työ nro 5582 Eltel Networks Oy työ nro JK-U382 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä

Lisätiedot

KAIVULUPA MITTAUS- JA KARTOITUSOHJE 1.1.2015

KAIVULUPA MITTAUS- JA KARTOITUSOHJE 1.1.2015 KAIVULUPA MITTAUS- JA KARTOITUSOHJE 1.1.2015 1. YLEISTÄ Kaikki kartoitukset on tehtävä Helsingin kaupungin käyttämässä koordinaattijärjestelmässä 3D-muotoisina, avonaisesta kaivannosta kartoitettuna. Kartoitettavat

Lisätiedot

VALAISTUSSUUNNITELMA VALAISTUSSUUNNITELMASELOSTUS Yritystie ja Yrittäjänkatu

VALAISTUSSUUNNITELMA VALAISTUSSUUNNITELMASELOSTUS Yritystie ja Yrittäjänkatu VALAISTUSSUUNNITELMA VALAISTUSSUUNNITELMASELOSTUS Yritystie ja Yrittäjänkatu SISÄLLYSLUETTELO: Projektin tiedot... 2 Toimivuusvaatimukset... 2 Tekniset vaatimukset... 2 11200 Poistettavat, siirrettävät

Lisätiedot

PYLVÄS- JA VALAISINLUETTELO

PYLVÄS- JA VALAISINLUETTELO -407, Vuoltee 1 / 6 S200 407 1 8 1 LED 1 SJ-2 1 Iltarusko 6 / M5 407 2 8 1 LED 1 SJ-2 1 Iltarusko 6 / M5 407 3 8 1 LED 1 SJ-2 1 Iltarusko 6 / M5 407 1 8 1 LED 1 SJ-2 1 Päivänpaiste 6 / M5 407 2 8 1 LED

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KATU- JA KADUNRAKENNUSSUUNNITELMIEN SISÄLTÖ puitejärjestelyjen tarjouspyyntöön liittyen 15.2.2013

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KATU- JA KADUNRAKENNUSSUUNNITELMIEN SISÄLTÖ puitejärjestelyjen tarjouspyyntöön liittyen 15.2.2013 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KATU- JA KADUNRAKENNUSSUUNNITELMIEN SISÄLTÖ puitejärjestelyjen tarjouspyyntöön liittyen 15.2.2013 1 1. Katusuunnitelma, pituusleikkaus ja tyyppipoikkileikkaus sekä katusuunnitelmien

Lisätiedot

INFRAMODEL 4. Uudet ominaisuudet buildingsmart Finland

INFRAMODEL 4. Uudet ominaisuudet buildingsmart Finland INFRAMODEL 4 Uudet ominaisuudet buildingsmart Finland 8.8.2016 Tässä esityksessä käydään läpi Inframodel4:ään määritellyt uudet ominaisuudet. Vihreissä tekstilaatikoissa on pyritty tiivistämään uuden ominaisuuden

Lisätiedot

Perusta laatuun. www.sahkojokinen.fi. Valikoimastamme löytyvät laadukkaat betoniperustukset kaikille metallipylväille, mastoille ja putkille.

Perusta laatuun. www.sahkojokinen.fi. Valikoimastamme löytyvät laadukkaat betoniperustukset kaikille metallipylväille, mastoille ja putkille. Perusta laatuun Valikoimastae löytyvät laadukkaat betoniperustukset kaikille metallipylväille, mastoille ja putkille. www.sahkojokinen.fi Yli miljoona valmistamaae betonijalustaa kannattaa erilaisia pylväitä

Lisätiedot

BuildingSMART Finland. InfraBIM -nimikkeistö (suunnittelu-, mittaus- ja tietomallinimikkeistö) v. 1.6

BuildingSMART Finland. InfraBIM -nimikkeistö (suunnittelu-, mittaus- ja tietomallinimikkeistö) v. 1.6 InfraBIM -nimikkeistö (suunnittelu-, mittaus- ja tietomallinimikkeistö) v. 1.6 Dokumentin versiohistoria Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 1.5 5.3.2012 1.51 21.1.2014 Juuso Virtanen Liitteiden (mallikuvien)

Lisätiedot

1135 Opastustaulun siirto < 10 m2 kpl 2 Liikenneviraston juna-aseman opasteet

1135 Opastustaulun siirto < 10 m2 kpl 2 Liikenneviraston juna-aseman opasteet MÄÄRÄLUETTELO Projekti: 02 Konsulttilaskenta > Ramboll > Bredanportti Laskelma: Bredanportti, rakennussuunnitelma Työnumero: 2256 Hankkeen tyyppi: Dokumentin luoja: Dokumentin omistaja: Viimeinen muokkaaja:

Lisätiedot

KATUTYÖT. Hanke: Urakoitsija: Pvm:

KATUTYÖT. Hanke: Urakoitsija: Pvm: HINNOITEL Hanke: Urakoitsija: Pvm: Rakennusurakk Yksikköhintoja k hankinta, laadun pitää sisältyä ka suoritusvelvollis suoritus, jota ei tulee antaa lisä- KATUTYÖT Littera 1000 0 1100 1131 10 1131 11 1132

Lisätiedot

Liitos nykyiseen tasaukseen. Mäntsälän kunta

Liitos nykyiseen tasaukseen. Mäntsälän kunta YLEISKARTTA PIETILÄNTIE MIKROPOLKU KAIJANPOLKU OLLINPOLKU Pietilänraitti Liitos nykyiseen tasaukseen RIIHENMÄENTIE PIETILÄNRAITTI Liitos nykyiseen tasaukseen Mäntsälän kunta Mäntsälän kunta PIETILÄNRAITTI

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, POIKKITIEN YRITYSALUE VALAISTUS- JA SÄHKÖSUUNNITELMA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, POIKKITIEN YRITYSALUE VALAISTUS- JA SÄHKÖSUUNNITELMA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, POIKKITIEN YRITYSALUE VALAISTUS- JA SÄHKÖSUUNNITELMA 5733-360 TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET 27.2.2017 Sisällysluettelo Projektin tiedot 1 Toimivuusvaatimukset 1 24100 KATUALUE 1 24100.1

Lisätiedot

INFRAMALLI JA MALLINNUS HANKKEEN ERI SUUNNITTELUVAIHEISSA

INFRAMALLI JA MALLINNUS HANKKEEN ERI SUUNNITTELUVAIHEISSA INFRAMALLI JA MALLINNUS HANKKEEN ERI SUUNNITTELUVAIHEISSA 1 YLEISTÄ INFRAHANKKEEN MALLINNUKSESTA Väylämalli ohjaa suunnittelua Infrahankkeessa väylämalli toimii pohjana kaikille muille tekniikkalajimalleille

Lisätiedot

Vt13 Mustolan eritasoliittymä

Vt13 Mustolan eritasoliittymä Vt13 Mustolan eritasoliittymä VALAISTUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS R11-2-1 LiCon-AT Sisällysluettelo Projektin tiedot... 3 Toimivuusvaatimukset... 3 14100 Tievalaistus... 3 14100.1 Valaistuksen

Lisätiedot

Kokemuksia tietomallipohjaisen

Kokemuksia tietomallipohjaisen Kokemuksia tietomallipohjaisen Vt 3-18 parantaminen Laihian kohdalla Projektipäällikkö / Projektinjohtaja Liikennevirasto projektien suunnittelu ja toteutus Aikaisempi työura; Lemminkäinen Infra 1983-1997

Lisätiedot

R/A. Kårkulla Samkommun. Liikennejärjestelyiden parantaminen, Kirjala RAKENNUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS

R/A. Kårkulla Samkommun. Liikennejärjestelyiden parantaminen, Kirjala RAKENNUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS R/A Kårkulla Samkommun Liikennejärjestelyiden parantaminen, RAKENNUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS 28.8.2017 Rakennussuunnitelma 1 (7) SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 2 0650 MITTAUSTYÖT 3 0651 Koordinaatti-

Lisätiedot

PYLVÄSJALUSTOJEN MITAT Jalustan Sähkö- Pylvään Pylvään tyyppi numero halkaisija mm korkeus Jalustan Jalustan Putken pituus korkeus mm paino kg jalusta

PYLVÄSJALUSTOJEN MITAT Jalustan Sähkö- Pylvään Pylvään tyyppi numero halkaisija mm korkeus Jalustan Jalustan Putken pituus korkeus mm paino kg jalusta LUJA-PYLVÄSJALUSTAT PYLVÄSJALUSTOJEN MITAT Jalustan Sähkö- Pylvään Pylvään tyyppi numero halkaisija mm korkeus Jalustan Jalustan Putken pituus korkeus mm paino kg jalustassa mm Jalustan pohjan Yläpään

Lisätiedot

Uutuus! 1. VALAISINPYLVÄIDEN JALUSTAT Pylvään kiinnitys säätöpulteilla. Suojakumit sivulla 5.

Uutuus! 1. VALAISINPYLVÄIDEN JALUSTAT Pylvään kiinnitys säätöpulteilla. Suojakumit sivulla 5. Luja-PYLVÄSJALUSTAt 1. VALAISINPYLVÄIDEN JALUSTAT Pylvään kiinnitys säätöpulteilla. Suojakuit sivulla 5. 2 3 SÄÄTÖ- PULTIT M16 kpl DT 3 DL 3 PAINO RBJ - 2B 4607215 100-143 1-4 700 430 40 50 310 260 155

Lisätiedot

SUOMALAISEN MUOVIVALUN EXPERTTI KAAPELINSUOJAUS

SUOMALAISEN MUOVIVALUN EXPERTTI KAAPELINSUOJAUS SUOMALAISEN MUOVIVALUN EXPERTTI KAAPELINSUOJAUS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT PUMPPAAMOT PUTKET JA OSAT KAAPELINSUOJAUS RUMMUT VIEMÄRI- JA VESIJOHTOPUTKET KAIVOT LAITURITARVIKKEET KIINTEISTÖTARVIKKEET SUOMALAISEN

Lisätiedot

HOIVAKODIN KATUYHTEYDEN RAKENNUSURAKKA RAKENNUSSSUUNNITTELU URJALA. Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYL mukaan

HOIVAKODIN KATUYHTEYDEN RAKENNUSURAKKA RAKENNUSSSUUNNITTELU URJALA. Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYL mukaan 1 Urjalan kunta HOIVAKODIN KATUYHTEYDEN RAKENNUSURAKKA RAKENNUSSSUUNNITTELU URJALA Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYL mukaan Infrasuunnittelu Tampere 2018 A 2 (7) 0 YLEISTÄ 01 Tilaaja

Lisätiedot

KAAPELINSUOJAUS SUOMALAISEN MUOVIVALUN EXPERTTI

KAAPELINSUOJAUS SUOMALAISEN MUOVIVALUN EXPERTTI SUOMALAISEN MUOVIVALUN EXPERTTI KAAPELINSUOJAUS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT PUMPPAAMOT PUTKET JA OSAT KAAPELINSUOJAUS RUMMUT VIEMÄRI- JA VESIJOHTOPUTKET KAIVOT LAITURITARVIKKEET KIINTEISTÖTARVIKKEET SUOMALAISEN

Lisätiedot

järjestelmät. Betonikaivojen purku ( kuljetus < 5 km ) kpl 1 104, Kaivo (laatu määrittelemättä)

järjestelmät. Betonikaivojen purku ( kuljetus < 5 km ) kpl 1 104, Kaivo (laatu määrittelemättä) KUSTANNUSARVIO NIMIKKEITTÄIN Projekti: Pöytyä > Laurilantie kt Laskelma: Laurilantie kt/vaihe 1 Työnumero: 20601549 Hankkeen tyyppi: Dokumentin luoja: Vastuuhenkilö: Viimeinen muokkaaja: Raportoija: Asiakas:

Lisätiedot

NIKKARINKUJA / VEISTÄMONTIE KIIMINKI

NIKKARINKUJA / VEISTÄMONTIE KIIMINKI KIIMINGIN KUNTA 28.2.2011 NIKKARINKUJA / VEISTÄMONTIE KIIMINKI Työkohtainen työselitys Täydentää julkaisua InfraRYL 2006 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset Osa 2 Järjestelmät ja täydentävät osat

Lisätiedot

Jos ohjeessa on jotain epäselvää, on otettava yhteys Mänttä-Vilppulan kaupungin kiinteistö- ja mittauspalveluihin.

Jos ohjeessa on jotain epäselvää, on otettava yhteys Mänttä-Vilppulan kaupungin kiinteistö- ja mittauspalveluihin. Kartoitusohje Johdanto Tämä ohje määrittää Mänttä-Vilppulan kaupungille tehtävien kaapelien ja putkien kartoitustyön vaatimukset sekä antaa ohjeet kartoitustyön suorittamiseen. Ohjeessa määritellään kartoituksen

Lisätiedot

Laskelman kustannukset yhteensä: 1000 Maa- pohja- ja kalliorakenteet 1100 Olevat rakenteet ja rakennusosat 1140 Poistettavat ja siirrettävät maa- ja

Laskelman kustannukset yhteensä: 1000 Maa- pohja- ja kalliorakenteet 1100 Olevat rakenteet ja rakennusosat 1140 Poistettavat ja siirrettävät maa- ja KUSTANNUSARVIO NIMIKKEITTÄIN Projekti: Laskelma: Työnumero: Hankkeen tyyppi: Dokumentin luoja: Vastuuhenkilö: Viimeisin muokkaaja: Raportoija: Asiakas: Projektipäällikkö: Aluekerroin: Kustannusindeksi:

Lisätiedot

Tie- ja ratahankkeiden CAD-suunnitelmapiirustukset. Tasojako-ohje 13.3.2008

Tie- ja ratahankkeiden CAD-suunnitelmapiirustukset. Tasojako-ohje 13.3.2008 Tie- ja ratahankkeiden CAD-suunnitelmapiirustukset Tasojako-ohje 13.3.2008 Tie- ja ratahankkeiden CAD-suunnitelmapiirustukset Tasojako-ohje 13.3.2008 Suunnittelu- ja toteuttamisvaiheen ohjaus Tiehallinto

Lisätiedot

Vaatimukset johtokartoituksille

Vaatimukset johtokartoituksille Vaatimukset johtokartoituksille, paikkatietoaineistot 26.2.2014 Päivitetty 7.11.2014: luku 2, Mittauksen suorittaja Päivitetty 19.9.2016: Johtokarttapalvelun osoite ja poistettu luku 2, Mittauksen suorittaja

Lisätiedot

Maksniemen latuvalaistuksen saneeraus

Maksniemen latuvalaistuksen saneeraus Simon kunta 11.2.2014 Maksniemen latuvalaistuksen saneeraus Työkohtainen työselitys Täydentää julkaisua InfraRYL 2006 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset Osa 2 Järjestelmät ja täydentävät osat 1

Lisätiedot

20.2.2009 13984/2006/30/16. Vastaanottaja Tiepiirit. Maantielaki 109 Tyyppipiirustukset 19.10.2006. 31.3.2009 - toistaiseksi

20.2.2009 13984/2006/30/16. Vastaanottaja Tiepiirit. Maantielaki 109 Tyyppipiirustukset 19.10.2006. 31.3.2009 - toistaiseksi 20.2.2009 13984/2006/30/16 Vastaanottaja Tiepiirit Säädösperusta Korvaa/muuttaa Maantielaki 109 Tyyppipiirustukset 19.10.2006 Kohdistuvuus Tiehallinto Voimassa 31.3.2009 - toistaiseksi Asiasanat Tyyppipiirustukset,

Lisätiedot

SERTIFIKAATTI SUORITUSTASOJEN PYSYVYYDESTÄ 0416-CPR

SERTIFIKAATTI SUORITUSTASOJEN PYSYVYYDESTÄ 0416-CPR Page 1 (5) ZA.3.Liikennemerkkipylväät: Varastotuotteina toimitettavat liikennemerkkien pylväät Materiaali ja laatuluokka hitsattu teräsputki, S355J2H Geometriset ominaisuudet mitat Halkaisija 60,3mm, seinämän

Lisätiedot

Built Environment Process Reengineering (PRE)

Built Environment Process Reengineering (PRE) RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia? Built Environment Process Reengineering (PRE) Inframodel3-toteutus, esimerkkitiedostot 1.3.2013 Built Environment Process Innovations Reengineering Esimerkit

Lisätiedot

Tievalaistus/sähkö tiedote nro 12

Tievalaistus/sähkö tiedote nro 12 Tievalaistus/sähkö tiedote nro 12 Julkaisija: Tiehallinto, tie- ja liikennetekniikka 15.3.2001 POHJOISMAINEN KÄYTÄNTÖ TÖRMÄYSTURVALLISTEN VALAISIN- PYLVÄIDEN JA OPASTUSTAULUJEN TUKIEN HYVÄKSYMISESSÄ Pohjoismaiden

Lisätiedot

Vt 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti-Metso, Kouvola

Vt 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti-Metso, Kouvola KUSTANNUSARVIO RYHMITTÄIN Projekti: Vt 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti-Metso, Kouvola Laskelma TIESUUNNITELMA Hankkeen tyyppi: Investointi Dokumentin luoja: Kari Seitsonen Vastuuhenkilö:

Lisätiedot

KYRÖN TORIN PARANTAMINEN

KYRÖN TORIN PARANTAMINEN PÖYTYÄN KUNTA TEKNISET PALVELUT LIITE URAKKATARJOUKSEEN: KYRÖN TORIN PARANTAMINEN Rakentaminen kokonaisurakkana 29.4.2019 Työ nro: 18013 KYRÖN TORIN PARANTAMINEN 2(6) Lisä-, muutos- ja kokonaisurakkahintaan

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ 5731-360-3 24.3.2016 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä 1.2 Työselityksen käyttöalue ja turvallisuus 1.3 Muut ohjeet

Lisätiedot

Yleiset inframallivaatimukset YIV 2015

Yleiset inframallivaatimukset YIV 2015 Osa 5.3 Koekäyttöön ja pilotointiin 5.5.2015 1 (23) LIITE 1 Versiointisivu Dokumentin versiohistoria Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.9 21.4.2015 Petteri Palviainen pilotointia varten 2 (23) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Sillat ja taitorakenteet

Sillat ja taitorakenteet Sillat ja taitorakenteet YIV2015 Yleiset inframallivaatimukset käytännössä Minna Salonsaari WWW.AINS.FI Osa 7 Rakennustekniset rakennusosat Ohjeen käyttö Voidaan soveltaa kaikissa urakkamuodoissa ja suunnitteluvaiheissa

Lisätiedot

X = Y = X = Y =

X = Y = X = Y = X = 6674100 X = 6674100 Y = 25488750 Y = 25488650 X = 6674050 Y = 25488650 Y = 25488700 X = 6674000 NS Y = 25488800 X = 6674000 1 Kaupunkitekniikan keskus Ramboll Finland Oy / Markku Lindroos 12.9.2016

Lisätiedot

TUOTE(tieto)MALLIT Espoon pilottikohteiden urakoiden hankintaprosessi. Harri Tanska, Espoon kaupunki 5.2.2013 Infra FIMBIM Pilottipäivä

TUOTE(tieto)MALLIT Espoon pilottikohteiden urakoiden hankintaprosessi. Harri Tanska, Espoon kaupunki 5.2.2013 Infra FIMBIM Pilottipäivä TUOTE(tieto)MALLIT Espoon pilottikohteiden urakoiden hankintaprosessi Harri Tanska, Espoon kaupunki 5.2.2013 Infra FIMBIM Pilottipäivä Miten tuotemallisuunnittelu eroaa perinteisestä suunnittelusta? Käytännössä

Lisätiedot

Onnettomuuksien ehkäisy / TP 4.3.2010

Onnettomuuksien ehkäisy / TP 4.3.2010 1 Ohje on laadittu yhteistyössä; Helsingin pelastuslaitoksen, Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen, Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa Itä-Uudenmaan pelastuslaitos;

Lisätiedot

SUOMALAISEN MUOVIVALUN EXPERTTI KAAPELINSUOJAUS

SUOMALAISEN MUOVIVALUN EXPERTTI KAAPELINSUOJAUS SUOMALAISEN MUOVIVALUN EXPERTTI KAAPELINSUOJAUS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT PUMPPAAMOT PUTKET JA OSAT KAAPELINSUOJAUS RUMMUT VIEMÄRI- JA VESIJOHTOPUTKET KAIVOT LAITURITARVIKKEET KIINTEISTÖTARVIKKEET SUOMALAISEN

Lisätiedot

Reunakaiteiden suunnittelu- ja asennusohje

Reunakaiteiden suunnittelu- ja asennusohje Reunakaiteiden suunnittelu- ja asennusohje Reunakaide Ruukki W230 Reunakaide Ruukki W230/4, Ty3/51:2010 Reunakaide Ruukki W230/4, Ty3/51:2006 Sisältö Sovellusalue... 2 Asennus... 2 Kaiteiden käsittely...

Lisätiedot

Inframallit Liikennevirastossa 10.9.2014

Inframallit Liikennevirastossa 10.9.2014 Inframallit Liikennevirastossa 10.9.2014 Mitä mallintamisella tavoitellaan Liikenneviraston näkökulmasta Omaisuuden hallintaa Kunto Mittaukset Analyysit Tuottavuuden parantamista Tehdyn työn hyödynnettävyyttä

Lisätiedot

Katuvalotyöt 2016 Urakka-alue 3 Huittisten kaupunki

Katuvalotyöt 2016 Urakka-alue 3 Huittisten kaupunki SÄH 1566-3 Katuvalotyöt 2016 Urakka-alue 3 Huittisten kaupunki RAKENNUSSUUNNITELMA KATUVALAISTUS TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS 33600 Z:\Nettiin\Valaistus\Urakka-alue 3\1566-3-TS.doc 1 Yleistä Hankinnan laajuus

Lisätiedot

InfraModel 2 LIITE Taulukko: Määrittelyn tarkennus 1/6. Luokka Vaatimus Tunnus Kuvaus Kommentti

InfraModel 2 LIITE Taulukko: Määrittelyn tarkennus 1/6. Luokka Vaatimus Tunnus Kuvaus Kommentti InfraModel 2 LIITE Taulukko: Määrittelyn tarkennus 1/6 Luokka Vaatimus Tunnus Kuvaus Kommentti Ylset vaatimukset LandXML-formaatin käyttäminen Y1 Tiedonsiirto suunnittelujärjestelmien välillä tapahtuu

Lisätiedot

Keskikaiteen suunnittelu- ja asennusohje

Keskikaiteen suunnittelu- ja asennusohje Keskikaiteen suunnittelu- ja asennusohje Keskikaide Ruukki 210x130/4 Sisältö Sovellusalue... 2 Asennus... 2 Kaiteiden käsittely... 2 Kaiteen rakenne ja osat... 3 Kaiteen aloitus ja lopetuskohdat... 4 Kaiteen

Lisätiedot

1 Pylvästuotteen tunnistaminen

1 Pylvästuotteen tunnistaminen 2 2 Liikenneviraston ohje 1 Pylvästuotteen tunnistaminen Puisia törmäysturvallisia valaisinpylvästuotteita ovat: Sivulta ontoksi koverrettu (Maansiirto Junttila Oy:n): Tunnistetaan puisesta peitelaudasta,

Lisätiedot

Mäntyläntien kunnallistekniikan saneerauksen yleissuunnitelma

Mäntyläntien kunnallistekniikan saneerauksen yleissuunnitelma 1 / 19 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA JOENSUUN KAUPUNKI Mäntyläntien kunnallistekniikan saneerauksen yleissuunnitelma Suunnitelmaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 31.5.2015 120-P26975 Suunnitelmaselostus

Lisätiedot

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje Suunnitteluvaiheen esiselvitykset

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje Suunnitteluvaiheen esiselvitykset Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje 8.7.2015 Suunnitteluvaiheen esiselvitykset Ennen mahdollista maastokatselmusta tehtävät esiselvitykset Pirkanmaan ELY-keskus 8.12.2015 Kaapelireitin suunniteluun liittyvät

Lisätiedot

LUJA-PYLVÄSJALUSTAT KAIVONRENGAS- HINNASTO 2015

LUJA-PYLVÄSJALUSTAT KAIVONRENGAS- HINNASTO 2015 LUJA-PYLVÄSJALUSTAT KAIVONRENGAS- HINNASTO 2015 1.12.2014 alkaen sitouuksetta korvaa innaston 1.12.2014 1. VALAISINPYLVÄIDEN JALUSTAT Pylvään kiinnitys säätöpulteilla. Suojakuit sivulla 5. 1 2 3 SÄÄTÖ-

Lisätiedot

PYLVÄS- JA VALAISINLUETTELO

PYLVÄS- JA VALAISINLUETTELO A ANi / SLa Muutosteksti PYLVÄS- JA VALAISINLUETTELO TVK-101, Kauvatsa Kokemäki Saneeraus 2017 1 / 4 30.12.2013 Työnumero 4452-T10101 Piirr.nro S200A KVK Ryhmä H/ V/ P / W Valaisin Etäisyys Maa- Nro Pl

Lisätiedot

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä SILLAN MÄÄRÄLUETTELO (sisältäen kulmatukimuurin raudoitusluettelon) 10.6.2010 Hannikaisenkatu

Lisätiedot

Työkohtainen työselitys

Työkohtainen työselitys K11.2 / Val2 Oulun kaupunki, katu- ja viherpalvelu 28.2.2016 Solistinkatu 2 90140 Oulun kaupunki Kylätien parantaminen parantaminen Kello, Oulu Valaistussuunnitelma Työkohtainen työselitys Täydentää julkaisua

Lisätiedot

TAIVAANKAARI. Uusi liittymä LAUKAAN KUNTA Tekniset palvelut Suunnittelupalvelut Piirustus nro

TAIVAANKAARI. Uusi liittymä LAUKAAN KUNTA Tekniset palvelut Suunnittelupalvelut Piirustus nro LAAJALAHDENTI UUNSIRPPI KATUVALAISTUS: 7 8 9 uusi purkuoja - Valaisin Led-valaisin, tyyppi erillisen valaistussuunnitelman mukaan - Teräspylväs, 8 m (olake), tyyppi P210B208 - Valaisimen varsi 1,5 m(=laajalahdentie)

Lisätiedot

Yhdyskunta yksikkö Vretantie 19 25700 KEMIÖ

Yhdyskunta yksikkö Vretantie 19 25700 KEMIÖ TARJOUSPYYNTÖ TAALINTEHTAAN TIEVALAISTUKSESTA Tilaaja Yhteyshenkilö Kemiönsaaren kunta Yhdyskunta yksikkö Vretantie 19 25700 KEMIÖ Infrapäällikkö Roger Hakalax (sopimusasioissa) roger.hakalax@kimitoon.fi

Lisätiedot

Valtatien 20 liikennejärjestelyt välillä Varsitie-Poropudas K1, K2, K3, K4J - K8J, luontopolku

Valtatien 20 liikennejärjestelyt välillä Varsitie-Poropudas K1, K2, K3, K4J - K8J, luontopolku Pudasjärven kaupunki K7-1 Valtatien 20 liikennejärjestelyt välillä Varsitie-Poropudas K1, K2, K3, K4J - K8J, luontopolku Työkohtainen työselitys Täydentää julkaisua InfraRYL 2009 Infrarakentamisen yleiset

Lisätiedot

Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4. Rakennusteknilliset osat. Hankkeen nimi. Huomioita

Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4. Rakennusteknilliset osat. Hankkeen nimi. Huomioita Hankkeen nimi Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4 Rakennusteknilliset osat Alueosat Maaosat Tuennat ja vahvistukset Päällysteet Alueen varusteet, opasteet Alueen rakenteet, aidat, tukimuurit

Lisätiedot

InfraTM / SKOL. InfraBIM-nimikkeistö (suunnittelu-, mittaus- ja tietomallinimikkeistö)

InfraTM / SKOL. InfraBIM-nimikkeistö (suunnittelu-, mittaus- ja tietomallinimikkeistö) InfraTM / SKOL InfraBIM-nimikkeistö (suunnittelu-, mittaus- ja tietomallinimikkeistö) Versio 1.2 Muutoshistoria Versio Päivämäärä Selitys Tekijä(t) 1.1 25.1.2010 Loppuraportti JLi, SLa 1.2 2.2.2010 InfraBIM-nimikkeistö

Lisätiedot

Määrä Yks. hinta Yhteensä Vt6 plv , Puupylväs ja ilmakaapeli, purku ( kuljetus < 5 km ) kpl , km )

Määrä Yks. hinta Yhteensä Vt6 plv , Puupylväs ja ilmakaapeli, purku ( kuljetus < 5 km ) kpl , km ) KUSTANNUSARVIO RYHMITTÄIN Projekti: Laskelma: Vt 6 Taavetin eteläinen etl Taavetin eteläinen etl Työnumero: Hankkeen tyyppi: Investointi Dokumentin luoja: Simo Saros Vastuuhenkilö: Viimeinen muokkaaja:

Lisätiedot

Lappeenrannan kaupunki Tekninen toimi PL 11, Villimiehenkatu 1 53101 Lappeenranta

Lappeenrannan kaupunki Tekninen toimi PL 11, Villimiehenkatu 1 53101 Lappeenranta SOPIMUS Luonnos 1 (4) Kaivokadun rakentaminen, plv 40-135, Lappeenranta Sopimus hankkeen rakennuttamisesta 1 Sopimusosapuolet Tekninen toimi PL 11, Villimiehenkatu 1 53101 Lappeenranta Lappeenrannan Villimiehen

Lisätiedot

VALAISTUSSUUNNITELMA VALAISTUSSUUNNITELMASELOSTUS Mattilantien/ Uuden Herajoen tien kiertoliittymä

VALAISTUSSUUNNITELMA VALAISTUSSUUNNITELMASELOSTUS Mattilantien/ Uuden Herajoen tien kiertoliittymä VALAISTUSSUUNNITELMA VALAISTUSSUUNNITELMASELOSTUS Mattilantien/ Uuden Herajoen tien kiertoliittymä SISÄLLYSLUETTELO: Projektin tiedot... 2 Toimivuusvaatimukset... 2 Tekniset vaatimukset... 2 11200 Poistettavat,

Lisätiedot

VARUSTE- JA LAITEINVENTOINTIOHJE HARJA-KÄYTTÄJILLE

VARUSTE- JA LAITEINVENTOINTIOHJE HARJA-KÄYTTÄJILLE 1 (5) VARUSTE- JA LAITEINVENTOINTIOHJE HARJA-KÄYTTÄJILLE Varusteet ovat tierekisterin 500-sarjan tietolajeja. Kaikki varusteita koskevat muutokset voidaan kirjata Harjan kautta. Tietojen kirjaamista varten

Lisätiedot

Estemuutokset uusiin sääntöihin

Estemuutokset uusiin sääntöihin Estemuutokset uusiin sääntöihin Uusien kansallisten sääntöjen astuessa voimaan tulee voimaan myös tämän liitteen muutokset esteiden osalta. 27.11.2017 Suomen Agilityliitto Yleiset tiedustelut: saannot@agilityliitto.fi

Lisätiedot

PRINTTIVAARANTIE ROVANIEMI

PRINTTIVAARANTIE ROVANIEMI Rovaniemen kaupunki 5.9.2014 PRINTTIVAARANTIE ROVANIEMI KATUVALAISTUKSEN RAKENTAMINEN Työselostus Täydentää julkaisua InfraRYL 2006 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset Osa 2 Järjestelmät ja täydentävät

Lisätiedot

YIV 2015 ohjeiden yleisesittely

YIV 2015 ohjeiden yleisesittely YIV 2015 ohjeiden yleisesittely Harri Mäkelä, bsfinfra ohjetyöryhmä, Innogeo Oy Esityksen sisältö - Ohjeiden taustasta, InfraTM, PRE-InfraFINBIM, bsf ohjeet - Ohjekokonaisuudesta ja lyhyet esittely ohjeiden

Lisätiedot

Valaistuksen rakennussuunnitelma

Valaistuksen rakennussuunnitelma HATTULAN KUNTA Valaistuksen rakennussuunnitelma HATTULAN KUNTA Paavonkuja, Irjankuja, Taiminkuja 7-05.SÄHKÖTYÖSELITYS Rev. - / 09.07.2014 / MHa SISÄLLYSLUETTELO PROJEKTIN TIEDOT JA YHTEYSHENKILÖT... 2

Lisätiedot

Liikenneviraston ohjejärjestelmä Tiensuunnittelun uudet ohjeet. Kari Lehtonen 8.9.2011

Liikenneviraston ohjejärjestelmä Tiensuunnittelun uudet ohjeet. Kari Lehtonen 8.9.2011 Liikenneviraston ohjejärjestelmä Tiensuunnittelun uudet ohjeet Kari Lehtonen 8.9.2011 LIIKENNEVIRASTON OHJELUETTELO Ohjeluetteloon on kaksi reittiä valitse urakoitsijat ja suunnittelijat valitse ohjeluettelo

Lisätiedot

Osa R7 VARUSTEET JA LAITTEET

Osa R7 VARUSTEET JA LAITTEET Osa R7 VARUSTEET JA LAITTEET Laitesiirtojen suunnitelmat Osa R7-20 Siirrettävät vesihuolto- ja kaukolämpöverkostot TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS JA LAATU- VAATIMUKSET VAIN URAKKALASKENTAAN 1.4.2014 Destia Oy,

Lisätiedot

VALAISTUSSUUNNITELMA. Ilottulan maantien 14832 parantaminen varustamalla tie kevyen liikenteen väylällä välillä Haukilahti - Pulp, Lappeenranta

VALAISTUSSUUNNITELMA. Ilottulan maantien 14832 parantaminen varustamalla tie kevyen liikenteen väylällä välillä Haukilahti - Pulp, Lappeenranta VALAISTUSSUUNNITELMA Ilottulan maantien 14832 parantaminen varustamalla tie kevyen liikenteen väylällä välillä Haukilahti - Pulp, Lappeenranta TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS R9-1-2 LiCon-AT Oy 31.5.2013 Sisällys

Lisätiedot

Valaistus. muurivalaisimet pylväsvalaisimet pylväspistorasiat maatuet. Luminum Oy Ratastie 5, 03100 NUMMELA 044 588 5970 www.luminum.

Valaistus. muurivalaisimet pylväsvalaisimet pylväspistorasiat maatuet. Luminum Oy Ratastie 5, 03100 NUMMELA 044 588 5970 www.luminum. Valaistus muurivalaisimet pylväsvalaisimet pylväspistorasiat maatuet KEVYET MAATUET MAAJUSSI JA PIKKUJUSSI Luminumin Maajusseilla pystytät ja perustat minkä tahansa pylvään tehokkaasti, helposti ja kevyesti.

Lisätiedot

VALAISINPYLVÄÄN (PUU 10m), PÄÄTTEIDEN, VALAISIMEN JA VARREN PURKU JA HÄVITYS ILMAJOHTOKAAPELIN AMKA16-35 PURKU JA HÄVITYS 0

VALAISINPYLVÄÄN (PUU 10m), PÄÄTTEIDEN, VALAISIMEN JA VARREN PURKU JA HÄVITYS ILMAJOHTOKAAPELIN AMKA16-35 PURKU JA HÄVITYS 0 : VALAISTUSJÄRJESTELMÄ KOHDE:, RYTTYLÄ (28) NO NIMIKE OSA OSA 2 OSA 3. HUOM. 2 PURETTAVAT JÄRJESTELMÄT 2. VALAISINPYLVÄÄN (PUU m), PÄÄTTEIDEN, VALAISIMEN JA VARREN PURKU JA HÄVITYS 2.2 VALAISIMEN JA VARREN

Lisätiedot

Yleiset inframallivaatimukset YIV2014

Yleiset inframallivaatimukset YIV2014 Osa 5.3 Väylärakenteen toteumamallin vaatimukset ja -ohjeet 3.12.2014 Yleiset inframallivaatimukset YIV2014 1 (25) LIITE 1 Versiointisivu Dokumentin versiohistoria Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 3.12.2014

Lisätiedot

JALUSTATYYPIT VALTATIEN 13 PARANTAMINEN VÄLILLÄ R2= ref 2 R3= määritetään erikseen. A1 h=500 mm B1 h=900 mm B2 h=1300 mm

JALUSTATYYPIT VALTATIEN 13 PARANTAMINEN VÄLILLÄ R2= ref 2 R3= määritetään erikseen. A1 h=500 mm B1 h=900 mm B2 h=1300 mm 1 11580 oik. 371 Pysäyttäminen kielletty 640 - R2 A3 2 11740 oik. 612 Suunnistustaulu N N N N Sijainti muutetaan tarvittaessa. 3a 11780 oik. 361 Nopeusrajoitus 640 - R2 A3 80 km/h 3b " 211 Etuajo-oikeutettu

Lisätiedot