Tilikartta: Muu yritystoiminta Martti-järjestelmä 2006

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilikartta: Muu yritystoiminta Martti-järjestelmä 2006"

Transkriptio

1 1***** VASTAAVAA 1***** 10**** KÄYTTÖOMAISUUS 1***** 101*** AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 10**** 1010** PERUSTAMISMENOT 101*** VA Perustamismenot 1010** D 1011 Perustamismenojen aktivointi 1011 D Perustamismenojen poistot 1015 D 1020** TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISMENOT 101*** VA Tutkimus- ja kehittämismenot 1020** D 1021 Tutkimus- ja keh.menojen aktivointi 1021 D Tutkimus- ja kehittämismenojen poistot 1025 D 1030** AINEETTOMAT OIKEUDET 101*** VA Aineettomat oikeudet 1030** D 1031 Aineett. oikeuksien hankintamenot 1031 D Aineettomien oikeuksien myynti 1034 D Aineettomien oikeuksien poistot 1035 D 1040** LIIKEARVO 101*** VA Liikearvo 1040** D 1041 Liikearvon hankintamenot 1041 D Liikearvon myynti 1044 D Liikearvon poistot 1045 D 1050** MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT 101*** VA Muut pitkävaikutteiset menot 1050** D 1051 Muiden pitkävaik.menojen aktivointi 1051 D Muiden pitkävaik.menojen myynti 1054 D Muiden pitkävaik.menojen poistot 1055 D 1060 Aineettomien hyödykk. ennakkomaksut 101*** VA170 D *** AINEELLISET HYÖDYKKEET 10**** 1110** MAA- JA VESIALUEET 110*** VA Maa- ja vesialueet 1110** D 1111 Maa- ja vesialueiden hankintamenot 1111 D Maa- ja vesial. muut aktivoidut menot 1112 D Maa- ja vesialueiden myynti 1114 D Paljaanmaan arvo 1110** D ** RAKENNUKSET 110*** VA Rakennukset 1120** D 1121 Rakennusten hankintamenot 1121 D Rakennusten muut aktivoidut menot 1122 D Rakennusten myynti 1124 D Rakennusten poistot 1125 D 1130** KONEET JA KALUSTO 110*** VA Koneet ja kalusto 1130** D 1131 Koneiden hankintamenot 1131 D Koneiden muut aktivoidut menot 1132 D Koneiden myynti 1134 D Koneiden ja kaluston poistot 1135 D 1140** SALAOJAT, SILLAT, KAIVOT YMS. 110*** VA Salaojat, sillat, kaivot yms. 1140** D 1141 Salaojien yms. hankintamenot 1141 D Salaojien yms. arvonkorotukset 1143 D 1144 Salaojien yms. myynti 1144 D Salaojien, siltojen yms. poistot 1145 D 1160** KASVUSTOT 110*** VA Kasvustot 1160** D 1161 Kasvustojen hankintamenot 1161 D Kasvustojen muut aktivoidut menot 1162 D Kasvustojen myynti 1164 D Kasvustojen poistot 1165 D 1166 Kasvava puusto 1160** D 50

2 1180** MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET 110*** VA Muu käyttöomaisuus 1180** D 1181 Muun käyttöomaisuuden hankintamenot 1181 D Muun käyttöomaisuuden muut aktiv. menot 1182 D Muun käyttöomaisuuden myynti 1184 D Muun käyttöomaisuuden poistot 1185 D 1190 Aineellisten hyödykk. ennakkomaksut 110*** VA250 D *** KOM-ARVOPAPERIT JA MUUT SIJOITUKSET 10**** 1470 Muun yritystoiminnan osakkeet ja osuudet 141*** VA310 D Muun yritystoiminnan lainasaamiset 141*** VA320 D Muun yritystoiminnan muut sijoitukset 141*** VA330 D 25 16**** VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS 1***** 161*** VAIHTO-OMAISUUS 16**** 1670 Muun yritystoim. aineet ja tarvikkeet 161*** VA520 D Muun yritystoim. keskeneräiset tuotteet 161*** VA530 D 1680 Muun yritystoiminnan tuotteet 161*** VA540 D Muun yritystoiminnan eläimet 161*** VA550 D Muun yritystoim. muu vaihto-omaisuus 161*** VA560 D Muun yritystoim. maksetut ennakkomaksut 161*** VA570 D 22, *** SAAMISET 16**** 1771 Muun yritystoiminnan myyntisaamiset 171*** VA610 D Muun yritystoiminnan tukisaamiset 171*** VA620 D Muun yritystoim. lyhytaik. lainasaamiset 171*** VA640 D Muun yritystoiminnan menoennakot 171*** VA640 D 22,17, Muun yritystoiminnan ALV-saamiset 171*** VA630 D Muun yritystoiminnan muut saamiset 171*** VA640 D *** RAHOITUSARVOPAPERIT 16**** 1870 Muun yritystoim. osakkeet, lyhytaik. 181*** VA710 D Muun yritystoiminnan muut arvopaperit 181*** VA720 D *** RAHAT JA PANKKISAAMISET 16**** VA Kassa/ Pankkitilit 191*** D Muun yritystoiminnan käteiskassa 191*** D Muun yritystoiminnan pankkitilit 191*** D Muun yritystoim. sijoitus- yms. talletukset 191*** D 25 2***** VASTATTAVAA 2***** 20**** OMA PÄÄOMA 2***** 215*** MUUN YRITYSTOIMINNAN OMA PÄÄOMA 20**** 2150 Muun yritystoiminnan oma pääoma 215*** VS120 K Muun yritystoim. osake/osuuspääoma/ 215*** VS110 K ** MUUN YRITYSTOIM. MUU OMA PÄÄOMA 215*** VS Yksityisotot muusta yritystoiminnasta 2180** K Yksityispanot muuhun yritystoimintaan 2180** K Muun yritystoim. muu oma pääoma 2180** K 25 22**** VARAUKSET 2***** 2280 Muun yritystoiminnan jha-varaukset 22**** VS220 K Muun yritystoiminnan tasausvaraukset 22**** VS220 K Muun yritystoiminnan muut varaukset 22**** VS220 K 25 23**** INVESTOINTITUKI 2***** VS Investointituen tasearvo 23**** K 2311 Investointituki, maksettu 2311 K Investointituki, kohde myyty 2314 K Investointitukien tuloutus 2315 K 25**** VIERAS PÄÄOMA 2***** 250*** PITKÄAIKAISET VELAT 25**** 2660 Muun yritystoiminnan valtionlainat 250*** VS510 K Muun yritystoiminnan korkotukilainat 250*** VS520 K Muun yritystoim. muut pankkilainat 250*** VS530 K Muun yritystoiminnan eläkelainat 250*** VS540 K Muun yritystoim. muut pitkäaik. velat 250*** VS550 K 25

3 270*** LYHYTAIKAISET VELAT 25**** 2850 Muun yritystoim. lyhytaik. pankkilainat 270*** VS610 K Muun yritystoiminnan valuuttalainat 270*** VS610 K Muun yritystoiminnan rahoitusyhtiölainat 270*** VS610 K Muun yritystoim. lyhytaik. eläkelainat 270*** VS620 K Muun yritystoim. saadut ennakkomaksut 270*** VS630 K 22,17, Muun yritystoiminnan ostovelat 270*** VS640 K Muun yritystoiminnan rahoitusvekselit 270*** VS650 K Muun yritystoiminnan ALV-velat 270*** VS660 K Muun yritystoim. muut lyhytaikaiset velat 270*** VS670 K *** ALV-VELAT/SAAMISET 290*** 2970** MUUN YRITYSTOIMINNAN ALV-VELAT 290*** 2970 Muun yritystoiminnan myynnin alv-velat 2970** K Suoritettava vero 22%/muu yritystoiminta 2970** K Suoritettava vero 17%/muu yritystoiminta 2970** K Suoritettava vero 8%/muu yritystoiminta 2970** K Muun yr.toim. yhteisöhankintojen vero 2970** K Muun yritystoiminnan ostojen alv-saamiset 2970** K 25 3***** KOKONAISTUOTOT 3***** 35**** MUUN YRITYSTOIMINNAN TULOT 3***** VT *** MAA-AINEKSEN MYYNTITULOT 35**** 3511 Pääomatulot maa-aineksen myynnistä 350*** K Maa-aineksen myynnin muut tulot 350*** K ** MAATILAMATKAILUN TULOT 35**** 3521 Vuokratulot lomamökeistä 3520** K Tulot muun majoitustilan myynnistä 3520** K Tulot ateriapalveluista 3520** K Tulot elintarvikkeiden myynnistä 3520** K 17, Tulot ohjelmapalveluista 3520** K Muut maatilamatkailutulot 3520** K 22,17, ** TULOT MAATAL. JATKOJALOSTUKSESTA 35**** 3530 Tulot maatalouden jatkojalostuksesta 3530** K 17, ** TULOT KALANVILJELYSTÄ 35**** 3540 Tulot kalanviljelystä 3540** K 17, ** TULOT MEHILÄISTARHAUKSESTA 35**** 3550 Tulot mehiläistarhauksesta 3550** K 17, ** TULOT POROTALOUDESTA 35**** 3560 Tulot porotaloudesta 3560** K 17, ** TULOT TURKISTARHAUKSESTA 35**** 3570 Tulot turkistarhauksesta 3570** K 17, ** TULOT KONEURAKOINNISTA 35**** 3580 Tulot koneurakoinnista 3580** K Tulot metsäkoneurakoinnista 3580** K ** TULOT METSÄTAL. JATKOJALOSTUKSESTA 35**** 3590 Tulot metsätalouden jatkojalostuksesta 3590** K ** MUUN YRITYSTOIMINNAN MUUT TULOT 35**** 3680 Muun yritystoiminnan muut tulot 3680** K 22,17, *** MUUN YRITYSTOIM. MYYNNIN OIKAISUERÄT 35**** 3691 Muun yritystoim. annetut alennukset 369*** D 22,17, Muun yr.toim. muut myynnin oikaisuerät 369*** D 22,17, **** AVUSTUKSET JA TUET 3***** VT *** MUUN YRITYSTOIMINNAN TUET 37**** 3791 Mehiläistarhauksen tuet 379*** K Eloporotuki 379*** K Muun yritystoiminnan muut tuet 379*** K 15

4 38**** MUUT OIKAISUERÄT 3***** 387*** MUUN YRITYSTOIMINNAN MUUT OIKAISUERÄT 38**** 3870 Muun yritystoim. tuotevarastojen muutos 387*** VT210 K Muun yritystoim. eläinomaisuuden muutos 387*** VT210 K Muun yritystoim. siirrot muille toimialoille 387*** VT220 K 45 39**** LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT 3***** VT *** MUUN YRITYSTOIM. MUUN LIIKETOIM. TUOTOT 39**** 3970 Muun yritystoim. muun liiketoim. tulot 397*** K 22,17,8 10 4***** MUUTTUVAT KULUT 4***** 47**** MUUN YRITYSTOIM. AINE- JA TARVIKEKULUT 4***** 470*** MUUN YRITYSTOIM. AINE- JA TARVIKEOSTOT 47**** VT ** MAATILAMATKAILUN AINE- JA TARVIKEOSTOT 470*** 4710 Maatilamatkailun aine- ja tarvikeostot 4710** D 22, ** JATKOJALOSTUKSEN AINE- JA TARVIKEOSTOT 470*** 4720 Maatal. jatkojalostuksen aine- ja tarvikeostot 4720** D 22, Metsätal. jatkojalostuksen aine- ja tarvikeostot 4720** D ** KALANVILJELYN AINE- JA TARVIKEOSTOT 470*** 4730 Kalanviljelyn aine- ja tarvikeostot 4730** D 22, ** MEHILÄISTARHAUKSEN AINE- TARVIKEOSTOT 470*** 4740 Mehiläistarhauksen aine- ja tarvikeostot 4740** D 22, ** POROTALOUDEN AINE- JA TARVIKEOSTOT 470*** 4750 Porotalouden aine- ja tarvikeostot 4750** D 22, ** TURKISTARHAUKSEN AINE- JA TARVIKEOSTOT 470*** 4760 Turkistarhauksen aine- ja tarvikeostot 4760** D 22, ** KONEURAKOINNIN AINE- JA TARVIKEOSTOT 470*** 4770 Koneurakoinnin aine- ja tarvikeostot 4770** D Koneurakoinnin poltto- ja voiteluaineet 4770** D Koneurakoinnin muut kone- ja kalustokulut 4770** D ** MUUN TOIMINNAN AINE- JA TARVIKEOSTOT 470*** 4780 Muun toiminnan aine- ja tarvikeostot 4780** D 22, *** MUUN YRITYSTOIM. TARVIKEVARAST. MUUTOS 47**** VT Maatilamatkailun tarvikevaraston muutos 479*** K Maatal. jatkojalost. tarvikevaraston muutos 479*** K Kalanviljelyn tarvikevarastojen muutos 479*** K Mehiläistarhauksen tarvikevaraston muutos 479*** K Porotalouden tarvikevaraston muutos 479*** K Turkistarhauksen tarvikevaraston muutos 479*** K Koneurakoinnin tarvikevaraston muutos 479*** K Muun toiminnan tarvikevaraston muutos 479*** K Metsätal. jatkojalost. tarvikevaraston muutos 479*** K 55 48**** ULKOPUOLISET PALVELUT 4***** VT *** MUUN YRITYSTOIM. ULKOPUOLISET PALVELUT 48**** 4880 Muun yritystoiminnan konetyöt 488*** D Muun yritystoiminnan rahtikulut 488*** D Muun yritystoiminnan muut ostopalvelut 488*** D **** SISÄISET SIIRROT (=VASTAANOTETUT SUORITTEET) 4***** VT Muun yritystoiminnan siirrot muilta toimialoilta 49**** D 40 53**** MUUN YRITYSTOIM. MUUTTUVAT HENKILÖSTÖKULUT 4***** VT Muun yritystoiminnan nettopalkat 53**** D Muun yritystoiminnan ennakonpidätykset 53**** D Muun yr.toim. palkkojen muut pidätykset 53**** D Muun yritystoiminnan sotu-maksut 53**** D Muun yr.toim. työntek. eläkevakuutusmaksut 53**** D Muun yritystoim. muut henkiköstökulut 53**** D Muun yrityst. henk.kulujen siirto muilta toimial. 53**** D Muun yrityst. henk.kulujen siirto muille toimial. 53**** K Muun yrityst. henk.kulujen siirto investointeihin 53**** K 20

5 57**** MUUN YRITYSTOIM. MUUT MUUTTUVAT KULUT 4***** VT Työntekijöiden matkakulut 57**** D Muun yritystoiminnan konevuokrat 57**** D Muun yritystoiminnan luottotappiot 57**** D Muun yritystoiminnan sähkö 57**** D Muun yritystoim. vesi- ja jätevesimaksut 57**** D Muun yritystoiminnan jätehuolto 57**** D Muun yritystoim. muut muuttuvat kulut 57**** D 22,17,8 20 6***** KIINTEÄT KULUT 6***** 66**** MUUN YRITYSTOIMINNAN KIINTEÄT KULUT 6***** 660*** MUUN YRITYSTOIM. KIINTEÄT HENKILÖSTÖKULUT 66**** 6610 Muun yritystoim. kiinteät palkat (oma/perhe) 660*** VT415 D Muun yritystoim. omien palkkojen sivukulut 660*** VT415 D Muun yritystoiminnan palkkavaatimus 660*** VT410 D *** MUUN YRITYSTOIM. KIINTEÄT VUOKRAKULUT 66**** VT Muun yritystoiminnan kiinteät vuokrat 670*** D *** MUUN YRITYSTOIMINNAN MUUT KIINTEÄT KULUT 66**** VT Muun yritystoiminnan matkakulut 671*** D Muun yritystoim. koneiden kunnossapito 671*** D Muun yritystoim. pienkaluston hankinta 671*** D Muun yr.toim. rakenn. kunnossapitokulut 671*** D Muun yritystoiminnan vakuutusmaksut 671*** D Yrittäjäeläke-, MYEL yms. maksut 671*** D Muun yritystoiminnan markkinointikulut 671*** D Muun yritystoiminnan julkiset maksut 671*** D Muun yritystoiminnan kiinteistövero 671*** D Muun yritystoiminnan ajoneuvoverot 671*** D Muun yritystoiminnan katsastusmaksut 671*** D Muun yritystoiminnan puhelinkulut 671*** D Muun yritystoiminnan koulutuskulut 671*** D Muun yritystoiminnan neuvontakulut 671*** D Muun yritystoiminnan lehdet ja kirjallisuus 671*** D Muun yritystoiminnan jäsenmaksut 671*** D Muun yr.toim. kirjanpito- ja toimistokulut 671*** D Muun yritystoiminnan tiemaksut 671*** D Muun yritystoiminnan muut kiinteät menot 671*** D ***** POISTOT 7***** 7710 Poistot rakennuksista 7***** VT520 D 7810 Poistot koneista ja kalustosta 7***** VT530 D 7910 Poistot aineettomista hyödykkeistä 7***** VT540 D 7920 Poistot salaojista yms. 7***** VT540 D 7930 Poistot kasvustoista 7***** VT540 D 7940 Poistot metsätal. aktivoiduista menoista 7***** VT540 D 7950 Poistot muista hyödykkeistä 7***** VT540 D 8***** RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 8***** 860*** MUUN YRITYSTOIM. RAHOITUSTUOTOT 8***** VT Yritystoim. osingot ja os.pääoman korot 860*** K Muun yritystoim. yhtiöveron hyvitystuotot 860*** K Muun yritystoiminnan muut korkotulot 860*** K Muut muun yritystoiminnan rahoitustuotot 860*** K *** MUUN YRITYSTOIMINNAN RAHOITUSKULUT 8***** VT Muun yritystoiminnan korkokulut 870*** D Toimitusmaksut ym. muun yr.toim. rahoituksesta 870*** D Muun yritystoiminnan muut rahoituskulut 870*** D Poistot muun yritystoim. sijoituksista 870*** D 22 9***** SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT 9***** 90**** SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT 9***** 9300 Muun yritystoiminnan satunnaiset tuotot 90**** VT720 K Muun yritystoiminnan satunnaiset kulut 90**** VT730 D 22 22

6 94**** MYYNTIVOITOT/ -TAPPIOT 9***** 9410 Koneiden ja kaluston myyntivoitot 94**** VT720 K Rakennusten myyntivoitot 94**** VT720 K Muun käyttöomaisuuden myyntivoitot 94**** VT720 K Koneiden ja kaluston myyntitappiot 94**** VT730 D Rakennusten myyntitappiot 94**** VT730 D Muun käyttöomaisuuden myyntitappiot 94**** VT730 D 22 97**** VARAUSTEN LISÄYS/VÄHENNYS 9***** VT Muun yritystoiminnan varausten lisäys 97**** D Muun yritystoiminnan varausten tuloutus 97**** K 25 98**** VÄLITTÖMÄT VEROT 9***** VT Muun yritystoiminnan ennakkoverot 98**** D Muun yritystoiminnan veronpalautukset 98**** K Muun yritystoiminnan jälkiverot 98**** D 22 99**** TILIKAUDEN VOITTO 9***** VT Muun yritystoim. tilikauden voitto/tappio 99**** D 25

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Ammatinharjoittaja - Asteri mallitilikartta (am11)

Ammatinharjoittaja - Asteri mallitilikartta (am11) T A S E Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Osuuskunta - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Osuuskunta - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Saamiset Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaikaiset Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Perustililuettelo (laaja)

Perustililuettelo (laaja) T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet

Lisätiedot

Kommandiittiyhtiö - Asteri mallitilikartta (ky11)

Kommandiittiyhtiö - Asteri mallitilikartta (ky11) T A S E V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Saamiset Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaikaiset Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

Osakeyhtiö - Asteri mallitilikartta (Oy13)

Osakeyhtiö - Asteri mallitilikartta (Oy13) T A S E V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Perustamismenot 1010 Tutkimusmenot 1015 Kehittämismenot 1020 Aineettomat oikeudet 1030 Liikearvo 1040 Muut pitkävaikutteiset menot

Lisätiedot

Siemenviljelijöiden talousvalmennus

Siemenviljelijöiden talousvalmennus Siemenviljelijöiden talousvalmennus Tuloslaskelma ja tase ABC-koulutus Maatilan yhtiöittäminen Sokos Hotel Presidentti, Helsinki 14.11.2014 Yrityksen reaali- ja rahaprosessi TULOSLASKELMA TASE VASTAAVAA

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

PUOTILAN VENEKERHO RY T A S E K I R J A 2 0 12. Sisällys:

PUOTILAN VENEKERHO RY T A S E K I R J A 2 0 12. Sisällys: PUOTILAN VENEKERHO RY T A S E K I R J A 2 0 12 Sisällys: Tilinpäätös * Tuloslaskelma * Tase * Tase-erittelyjä * Pääkirja * Päiväkirja * Palkkakortisto Helsingissä 15.11.2012 Taisto Johansson TASE VASTAAVAA

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS 1.1. 31.12. 1.1. 31.12. Liite 2011 2010 Liikevaihto 1 1 165,2 1 167,2 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 0,2 0,2 Liiketoiminnan muut tuotot 2 201,3 7,9

Lisätiedot

YHTEYSHENKILÖ TILASTOKESKUKSESSA / KONTAKTPERSON I STATISTIKCENTRALEN

YHTEYSHENKILÖ TILASTOKESKUKSESSA / KONTAKTPERSON I STATISTIKCENTRALEN LIIKENNE- JA VIESTINTÄ- MINISTERIÖ KOMMUNIKATIONSMINISTERIET TILINPÄÄTÖSTIEDOT BOKSLUTSUPPGIFTER Postiosoite Postadress Tiedot kerää Uppgifterna samlas in av TILASTOKESKUS STATISTIKCENTRALEN PL 6B, 00022

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Sovellettu liikekaava 5.2.2015 10:22:26 1/45

Sovellettu liikekaava 5.2.2015 10:22:26 1/45 Sovellettu liikekaava 5.2.2015 10:22:26 1/45 Tililuettelo Vapaahaku tililuettelosta: tai listaa koko tililuettelo [ Uusi tiliryhmä ] [ Uusi tili ] Näytä myös piilotetut tilit Ryhmä / tili Alv-koodi Tiedot

Lisätiedot

ASTERI VEROLOMAKE 60 61A 61B WINDOWS-OHJELMA ESITTEET

ASTERI VEROLOMAKE 60 61A 61B WINDOWS-OHJELMA ESITTEET ASTERI VEROLOMAKE 60 61A 61B WINDOWS-OHJELMA ESITTEET Atsoft Oy Mäkinen Malminkaari 21 B Puh. (09) 350 7530 Päivystykset: 0400 316 088, 0400 505 596 00700 HELSINKI Fax (09) 351 5532 0500 703730 Internet:

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot, FAS

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot, FAS TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET Itella Oyj:n tilinpäätös on laadittu suomalaisen kirjanpitolainsäädännön ja osakeyhtiölain mukaisesti. Tuloutusperiaatteet ja liikevaihto Tuotot tavaroiden (ml. postimerkit)

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

Julkisyhteisön laskentatoimen toiminnan ja talouden käsitteitä

Julkisyhteisön laskentatoimen toiminnan ja talouden käsitteitä Julkisyhteisön laskentatoimen toiminnan ja talouden käsitteitä Kunnan ja Yrityksen tuloslaskelman rakenne ja sisältö Suomen Museoliitto 6.10.2009 Maija Sumi Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Käyttötalousosa

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot

Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -4 969 133,08-4 535 465,53 Arvonalentumiset -4 969 133,08-4 535 465,53

Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -4 969 133,08-4 535 465,53 Arvonalentumiset -4 969 133,08-4 535 465,53 1. TULOSLASKELMA Euroa 1.1. - 31.12.2008 1.1. - 31.12.2007 Toimintatuotot Myyntituotot 2 906 776 2 546 860,49 Maksutuotot 5 008 898 4 671 492,19 Tuet ja avustukset 776 761 848 728,52 Vuokratuotot 1 237

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 1 (27) OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 sivu Toimintakertomus 2-3 tuloslaskelma 4 tase 5 n rahoituslaskelma 6 n tuloslaskelma 7 n tase 8 n rahoituslaskelma 9 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Yrityksen tilinpäätös ja sen lukeminen Kirjoittaja: Ensio Tikkanen

Yrityksen tilinpäätös ja sen lukeminen Kirjoittaja: Ensio Tikkanen Yrityksen tilinpäätös ja sen lukeminen Kirjoittaja: Ensio Tikkanen Tammi- ja helmikuussa pörssiyhtiöt julkaisevat tiedot edellisen vuoden taloudellisesta menestymisestään. Näitä tietoja käsitellään mediassa,

Lisätiedot