VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET"

Transkriptio

1 VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut, yksi kokemuslisä ja lomarahan osuus, jolloin kertoimeksi on saatu 1,5. Laskenta on suuntaa-antava. Muutettava vakanssi Toimialan muutosehdotus Muutoksen perustelu KJ päätösehdotus Kustannukset e sopimusala, hinnoittelukohta, palkkaus e, lkm sopimusala, hinnoittelukohta, palkkaus e, lkm Kust/ vuosi 2. Sosiaali- ja terveystoimi 24 Vanhustenpalvelut 242 Pitkäaikaishoito 4 Laitosapulainen 1 Hoiva-avustaja Muutoksella turvataan nykyistä 1 Hoiva-avustaja Toimi 1,00 KVTES paremmin Kauklahden elä ja asu - Toimi 1,00 KVTES Toimi 1,00 KVTES 04PER ,18 seniorikeskuksessa vaadittavan 04PER , henkilökuntamitoituksen toteutuminen 04PER ,61 Sosiaalihuollon ammatillisen ja asukkaiden laadukas hoiva. Sosiaalihuollon ammatillisen Soveltuva koulutus tai muu henkilöstön kelpoisuusehdoista henkilöstön kelpoisuusehdoista tehtävään soveltuva pätevyys. annetun lain (272/2005) 11 :n annetun lain (272/2005) 11 :n mukainen pätevyys. mukainen pätevyys. 4. joulukuuta 2013 VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Sivu 1 / 4

2 sopimusala, hinnoittelukohta, palkkaus e, lkm sopimusala, hinnoittelukohta, palkkaus e, lkm Kust/ vuosi 25 Terveyspalvelut 257 Terveyspalvelujen yhteiset 5 Erityissuunnittelija 1 Erityisasiantuntija Sosiaali- ja terveystoimessa 1 Erityisasiantuntija Virka 1,00 KVTES tulosyksiköiden johtajien tukena on Virka 1,00 KVTES Toimi 1,00 KVTES Hinn:ton 3 917,70 erityisasiantuntija, jonka tehtävänä on Hinn:ton 3 917, mm. valmistella tulosyksikön asioita. Hinn:ton 3 572,76 Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto Terveyspalveluissa ei Soveltuva ylempi Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto erityisasiantuntijaa ole vaan korkeakoulututkinto. tulosyksikön johtaja tai muut esimiehet joutuvat itse valmistelemaan kaikki asiat. Erityisasiantuntijan viran perustaminen terveyspalveluihin on ehdoton edellytys, jotta terveyspalvelujen johtaja pystyy keskittymään johtamiseen ja kehittämiseen. Erityisasiantuntijan työajasta 1/3 tulee kohdentumaan talousohjauksen ja terveyspalvelujen johtoryhmän väliseen yhteistyöhön, sillä terveyspalveluilla ei ole talousohjauksessa omaa toiminnan asiantuntijaa. 4. joulukuuta 2013 VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Sivu 2 / 4

3 sopimusala, hinnoittelukohta, palkkaus e, lkm sopimusala, hinnoittelukohta, palkkaus e, lkm Kust/ vuosi 27 Perhe- ja sosiaalipalvelut 271 Terv.hoito ja lapsiperheiden 1 Osastonhoitaja 1 Päällikkö Terveydenhoidon päällikön 1 Päällikkö Virka 1,00 KVTES alaisuudessa on äitiys- ja Virka 1,00 KVTES Virka 1,00 KVTES Hinn:ton 3 970,61 lastenneuvolatoiminta, koulu- ja Hinn:ton 3 970, opiskeluterveydenhuolto, 03HOI ,38 Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto lapsiperheiden perhetyö sekä v Alansa erikoistutkinto tai alusta alkaen koulu- ja Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. terveydenhuollon opistoasteen opiskeluterveydenhuollon tutkinto ja siihen liittyvä lääkäripalvelut. Osastonhoitajat, osastonhoitajan koulutus tai johtavat perheohjaajat ja ylilääkäri lääkintöhallituksen ovat terveydenhoidon päällikön sairaanhoitotoimen harjoittajista alaisuudessa. Terveydenhoidon pitämään luetteloon merkitty vastaava pätevyys. päällikön tehtävät ja suorat alaismäärät ovat tulleet liian suuriksi, joten esitetään, että terveydenhoidon päällikön alaisuuteen perustetaan äitiys- ja lastenneuvolatoiminnan päällikön virka. Äitiys- ja lastenneuvolatoiminta ovat laajentuneet voimakkaasti viime vuosina ja tällä hetkellä on vireillä useita neuvolahankkeita, jotka edellyttävät uuden palvelukonseptin kehittämistä. Uusi päällikkö tulee toimimaan osastonhoitajien esimiehenä ja hänen vastuullaan on 4. joulukuuta 2013 VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Sivu 3 / 4

4 sopimusala, hinnoittelukohta, palkkaus e, lkm sopimusala, hinnoittelukohta, palkkaus e, lkm Kust/ vuosi 29 Sosiaali- ja terveystoimen esikunta 293 Hallinto ja talous 2 Asiakirjahallinnon 1 Asiakirjahallinnon suunnittelija Tulevaisuudessa asiakirjahallinnossa 1 Asiakirjahallinnon suunnittelija Toimi 1,00 KVTES tarvitaan erityisesti suunnittelijan Toimi 1,00 KVTES Toimi 1,00 KVTES Hinn:ton 3 052,90 osaamista palvelujen siirtyessä Hinn:ton 3 052, sähköisiin välineisiin (e-arkisto). 01TOI ,24 Soveltuva korkeakoulututkinto. Esimerkiksi Espoon sairaalaan ei tule Soveltuva korkeakoulututkinto. Soveltuva korkeakoulututkinto. arkistotiloja, joten e-arkiston suunnitteluun tulee varata riittävät resurssit. Toimialalla on tällä hetkellä 1 asiakirjahallinnon suunnittelijan ja 1 asiakirjahallinnon asiantuntijan toimi. Tehtävät edellyttävät molemmilta suunnittelutason osaamista. 29 Sosiaali- ja terveystoimen esikunta 296 Kehittäminen 3 Toimistosihteeri 1 Verkkotiedottaja Toimialan viestinnässä on usean 1 Verkkotiedottaja Toimi 1,00 KVTES vuoden ajan työskennellyt Toimi 1,00 KVTES Toimi 1,00 KVTES Hinn:ton 2 725,80 verkkotiedottaja, ensin palkkatuella ja Hinn:ton 2 725, nyt oppisopimussuhteessa. Esitetään 01TOI ,79 Soveltuva ammattikorkeakoulu-, verkkotiedottajan toimen perustamista, Soveltuva ammattikorkeakoulu-, Soveltuva opisto- tai koulutasoinen opisto- tai koulutasoinen tutkinto tai jotta resurssista saadaan pysyvä. opisto- tai koulutasoinen tutkinto tutkinto tai ammattitutkinto. ammattitutkinto. Viestintä ei selviä tehtävistään, ellei tai ammattitutkinto. toimea vakinaisteta. Yhteenveto: 'Toimiala' = 2. Sosiaali- ja terveystoimi (5 tietuetta) Summa Sosiaali- ja terveystoimi joulukuuta 2013 VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Sivu 4 / 4 Liite

5 VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut, yksi kokemuslisä ja lomarahan osuus, jolloin kertoimeksi on saatu 1,5. Laskenta on suuntaa-antava. Muutettava vakanssi Toimialan muutosehdotus Muutoksen perustelu KJ päätösehdotus Kustannukset e 1. Yleishallinto 125 Konsernihallinto Konserniesikunta/henkilöstöyksikkö 1501 Työsuojelupäällikkö 1 Työhyvinvointipäällikkö 1 Työhyvinvointipäällikkö Virka 1,0 KVTES Virka 1,00 KVTES Työsuojelunpäällikön tehtäväkuvaa Virka 1,00 KVTES Hinn:ton 4 223,35 Hinn:ton 4 380,19 on muutettu vaativammaksi ja se Hinn:ton 4 380, Soveltuva ylempi Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto kattaa aiempaa laajemmin Soveltuva ylempi koulututkinto korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyys työsuojeluun työhyvinvointiin vaikuttavien osaalueiden analysoinnin, kehittämisen ja koordinoinnin. Tämän johdosta muutetaan tehtävänimike laajaalaisemmaksi ja tarkastetaan tehtäväkohtaista palkkaa vastaamaan työn vaativuutta. 4. joulukuuta 2013 VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Sivu 1 / 12

6 125 Konsernihallinto Konserniesikunta/Strategia ja talousyksikkö 1502 Sihteeri 1 Suunnittelija 1 Suunnittelija Toimi 1,0 KVTES Toimi 1,00 KVTES Yksikön assistentin jäätyä eläkkeelle Toimi 1,00 KVTES TOI ,50 Hinn:ton 3 460,54 hänen tehtävänsä järjestettiin Hinn:ton 3 460, Soveltuva opistotason tutkinto tai Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto uudelleen ja samalla jätettiin Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ammattitutkinto tai muu tehtävään soveltuva pätevyys mainittu sihteerin toimi täyttämättä. Samoihin aikoihin siirrettiin taloussuunnitteluryhmän ja rahoitusryhmän aiemmin yhteisenä toiminut suunnittelija kokonaan rahoitusryhmään varainhallinnan tehtäviin. Konserniohjausryhmän laskentapäällikkö on paikannut syntynyttä suunnittelijavajausta hoitamalla oman tehtävänsä ohella palveluliiketoimen vastuusunnittelijan tehtävät. Nyt esitettävällä tehtävämuutoksella haetaan vahvistusta taloussuunnitteluun ja -seurantaan sekä mahdollistetaan laskentapäällikkö laskennan ohjausja kehittämistehtäviin. Yhteenveto: 'Toimiala' = 1. Yleishallinto (2 tietuetta) Summa joulukuuta 2013 VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Sivu 2 / 12

7 3. Sivistystoimi Kulttuurin tulosyksikkö Museo 3507 Museo-opas 1 Museolehtori 1 Museolehtori Toimi 1,0 KVTES Toimi 1,00 KVTES Nykyinen tehtävänimike ei vastaa Toimi 1,00 KVTES Hinn:ton 2 395,76 02MUS ,28 tehtävän vaativuutta ja lisääntynyttä 02MUS , Museoalan sekä kaupallista Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto erityisosaamisen tarvetta. Nuorten ja Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto työkokemusta erityisryhmien palvelu ajantasaistaminen. Suomenkielinen varhaiskasvatus Kunnalliset päiväkodit 3502 Laitosapulainen 2 Lastenhoitaja 2 Lastenhoitaja Toimi 1,0 KVTES Toimi 1,00 KVTES Oppisopimuskoulutuksesta Toimi 1,00 KVTES PER ,12 05PKO ,17 valmistuvien laitosapulaisten 05PKO , Soveltuva koulutus tai muu Tehtävään soveltuva sosiaali- ja sijoittuminen lastenhoitajan Tehtävään soveltuva sosiaali- ja tehtävään soveltuva pätevyys. terveysalan perustutkinto tai muu tehtäviin. terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto. Muutos perustuu aiemmin tehtyyn vastaava tutkinto. tuottavuushankkeeseen: Suomenkielisten päiväkotien avustavan (laitosapulaisten) henkilön määrän vähentäminen ja laitosapulaisten kouluttaminen oppisopimuksella lastenhoitajiksi. 2 laitosapulaista valmistuu lastenhoitajaksi. Muutos koskee myös vakanssia joulukuuta 2013 VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Sivu 3 / 12

8 Suomenkielinen varhaiskasvatus Kunnalliset päiväkodit 3501 Ohjaaja 1 Lastenhoitaja 1 Lastenhoitaja Toimi 1,0 KVTES Toimi 1,00 KVTES Tehtävänimike tarkistetaan Toimi 1,00 KVTES PKO ,25 05PKO ,17 vastaamaan varhaiskasvatuksen 05PKO , Tehtävään soveltuva sosiaali- ja Tehtävään soveltuva sosiaali- ja kasvatushenkilöstön Tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai terveysalan perustutkinto tai muu henkilöstörakennetta. terveysalan perustutkinto tai muu aikaisempi kouluasteen tutkinto vastaava tutkinto. Nimikkeenmuutokseen liittyvät vastaava tutkinto. henkilöstökustannukset sisällytetään vuoden 2014 talousarvioesitykseen. Suomenkielinen varhaiskasvatus Kunnalliset päiväkodit 3503 Ryhmäperhepäivähoitaja 2 Lastenhoitaja 2 Lastenhoitaja Toimi 1,0 KVTES Toimi 1,00 KVTES Tehtävänimike tarkistetaan Toimi 1,00 KVTES PER ,53 05PKO ,17 vastaamaan varhaiskasvatuksen 05PKO , Sosiaalihuollon ammatillisen Tehtävään soveltuva sosiaali- ja kasvatushenkilöstön Tehtävään soveltuva sosiaali- ja henkilöstön kelpoisuusehdoista terveysalan perustutkinto tai muu henkilöstörakennetta. terveysalan perustutkinto tai muu annetun lain (272/2005) 11 :n vastaava tutkinto. Nimikkeenmuutokseen liittyvät vastaava tutkinto. mukainen pätevyys. henkilöstökustannukset sisällytetään vuoden 2014 talousarvioesitykseen. Muutos koskee myös vakanssia Svenska rum Päivähoito 3504 Lastenhoitaja 3 Lastentarhanopettaja 3 Lastentarhanopettaja Toimi 1,0 KVTES Toimi 1,00 KVTES Tehtävänimike tarkistetaan Toimi 1,00 KVTES PKO ,17 05PKO02B 2 343,87 vastaamaan varhaiskasvatuksen 05PKO02B 2 343, Tehtävään soveltuva sosiaali- ja Sosiaalihuollon ammatillisen kasvatushenkilöstön Sosiaalihuollon ammatillisen terveysalan perustutkinto tai muu henkilöstön kelpoisuusehdoista henkilöstörakennetta. Henkilöstön henkilöstön kelpoisuusehdoista vastaava tutkinto. annetun lain (272/2005) 7 :n pätevyysasteen nosto ja laadun annetun lain (272/2005) 7 :n mukainen pätevyys. parantaminen. Muutos koksee myös mukainen pätevyys. vakansseja ja joulukuuta 2013 VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Sivu 4 / 12

9 Svenska rum tulosyksikkö Opetus 3506 Laitosapulainen 1 Koulunkäyntiavustaja 1 Koulunkäyntiavustaja Toimi 1,0 KVTES Toimi 1,00 KVTES Laitosapulaisten määrän Toimi 1,00 KVTES PER ,12 05KOU ,21 vähentäminen (tuottavuushanke). 05KOu , Soveltuva koulutus tai muu Koulunkäyntiavustajan Koulunkäyntiavustajan tehtäviä Koulunkäyntiavustajan tehtävään soveltuva pätevyys ammattitutkinto tai muu erikseen hoidetaan tällä hetkellä ilman ammattitutkinto tai muu erikseen määritelty koulutus vakanssia, avustajatarve on jatkuva. määritelty koulutus Svenska rum tulosyksikkö Päivähoito Päiväkodit 3505 Lastentarhanopettaja 1 Erityislastentarhanopettaja 1 Erityislastentarhanopettaja Toimi 1,0 KVTES Toimi 1,00 KVTES Tulosyksikön uusi vastuualue: Toimi 1,00 KVTES PKO02B 2 343,17 05PKO02B 2 601,52 vammaisten lasten lomahoito. 05PKO02B 2 601, Sosiaalihuollon ammatillisen Sosiaalihuollon ammatillisen Konsultointitehtäviä myös Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista henkilöstön kelpoisuusehdoista ostopalvelupäiväkodeissa, joille henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun lain (272/2005) 7 :n annetun lain (272/2005) 9 :n tämän hetkisellä annetun lain (272/2005) 9 :n mukainen pätevyys. mukainen pätevyys. henkilöstömitoituksella ei pystytä mukainen pätevyys. tarjoamaan erityislastentarhanopettajan palveluja. Uuden toimen myötä voitaisiin luopua ostopalveluna Yhteenveto: 'Toimiala' = 3. Sivistystoimi (7 tietuetta) Summa joulukuuta 2013 VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Sivu 5 / 12

10 4. Tekninen ja ympäristötoimi Muut teknisen ja ympäristöpalvelut Hallinto- ja kehittämisyksikkö 4010 Arkistosuunnittelija 1 Asiakirjahallinnon suunnittelija 1 Asiakirjahallinnon suunnittelija Toimi 1,0 KVTES Toimi 1,00 KVTES Asiakirjahallinnon asiantuntija Toimi 1,00 KVTES , ,90 vastaa koko teknisen ja , Soveltuva korkeakoulututkinto. Soveltuva korkeakoulututkinto ympäristötoimen toimialan Soveltuva korkeakoulututkinto asiakirjahallinnon suunnittelusta, koordinoinnista ja koulututuksesta. Yhteenveto: 'Toimiala' = 4. Tekninen ja ympäristötoimi (1 tietue) Summa joulukuuta 2013 VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Sivu 6 / 12

11 5. Palveluliiketoimi Espoo Catering -liikelaitos 5402 Ruokapalveluesimies 1 Ravintolapäällikkö 1 Ravintolapäällikkö Toimi 1,0 KVTES Toimi 1,00 KVTES Edustuspalveluiden Toimi 1,00 KVTES RUO ,62 06RUO ,02 ravintolapäällikkö on osa- 06RUO , Soveltuva ammatillinen koulutus Soveltuva ammattikorkeakoulu- tai aikaeläkkeellä. Työn vaativuuden Soveltuva ammattikorkeakoulu- tai tai muu tehtävään soveltuva opistotasoinen tutkinto. takia tarvitaan työntekijä opistotasoinen tutkinto. perehtymään työhön ennen kuin vakinainen ravintolapäällikkö jää eläkkeelle ja vakanssi vapautuu. Espoo Catering -liikelaitos 5403 Ruokapalveluesimies 1 Palvelukoordinaattori 1 Palvelukoordinaattori Toimi 1,0 KVTES Toimi 1,00 KVTES Nimike vastaamaan tehtäviä. Toimi 1,00 KVTES RUO ,06 01TOI ,77 01TOI , Soveltuva ammatillinen koulutus Soveltuva ammattikorkeakoulu-, tai Soveltuva ammattikorkeakoulu-, tai tai muu tehtävään soveltuva koulutus opisto- tai koulutasoinen tutkinto tai opisto- tai koulutasoinen tutkinto ammattitutkinto. tai ammattitutkinto. Espoo Catering -liikelaitos 5400 Ruokapalvelutyöntekijä 5 Palveluvastaava 5 Palveluvastaava Toimi 1,0 KVTES Toimi 1,00 KVTES Väestön ja asiakasmäärän kasvu. Toimi 1,00 KVTES RUO ,75 06RUO5B 1 833,25 Esitys koskee myös vakansseja: 06RUO5B 1 833, Soveltuva ammatillinen koulutus Soveltuva ammatillinen koulutus , , , Soveltuva ammatillinen koulutus tai muu tehtävään soveltuva koulutus tai muu tehtävään soveltuva koulutus tai muu tehtävään soveltuva koulutus 4. joulukuuta 2013 VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Sivu 7 / 12

12 Espoo Catering -liikelaitos 5401 Ruokapalvelutyöntekijä 4 Kokki 4 Kokki Toimi 1,0 KVTES Toimi 1,00 KVTES Väestön ja asiakasmäärän kasvu. Toimi 1,00 KVTES RUO ,75 06RUO5A 1 892,80 Esitys koskee myös vakansseja: 06RUO5A 1 892, Soveltuva ammatillinen koulutus Soveltuva ammatillinen koulutus , , , Soveltuva ammatillinen koulutus tai muu tehtävään soveltuva koulutus tai muu tehtävään soveltuva koulutus tai muu tehtävään soveltuva koulutus Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitos Työterveyspalvelut 5406 Toimistosihteeri 1 Assistentti 1 Assistentti Toimi 1,0 KVTES Toimi 1,00 KVTES Toimintojen ja tehtävien uudelleen Toimi 1,00 KVTES TOI ,16 01TOI ,23 organisointi. Toimialan 01TOI , Soveltuva ammattikorkeakoulu-, Soveltuva korkeakoulututkinto. liikelaitoksissa on johdon tukena Soveltuva korkeakoulututkinto. tai opisto- tai koulutasoinen tutkinto tai ammattitutkinto. Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitos Työterveyspalvelut assistentti, joka Henkilöstöpalveluissa puuttuu. Työterveyspalvelujen avoin toimistosihteerin vakanssi esitetään muutettavaksi assistentin vakanssiksi alkaen Vastaanottohoitaja 1 Työterveyshoitaja 1 Työterveyshoitaja Toimi 1,0 KVTES Toimi 1,00 KVTES Työterveyden henkilöstörakennetta Toimi 1,00 KVTES HOI ,74 03HOI ,40 esitetään muutettavaksi niin, että 03HOI , Tehtävään soveltuva Terveydenhoitajan pätevyys, vastaanottohoitajan tehtävä Terveydenhoitajan pätevyys, terveydenhuollon tai sosiaalialan perehtyneisyys työterveyshuoltoon. muutetaan työterveyshoitajaksi. perehtyneisyys työterveyshuoltoon. kouluasteinen tutkinto tai tehtävään soveltuva muu koulutus. Kasvaneet työterveysneuvottelujen tarpeet sekä asiakaskäynnit edellyttävät hoitohenkilöstön lisäämistä. Vastaanottohoitajan tehtävä on nyt täytetty 4. joulukuuta 2013 VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Sivu 8 / 12

13 Espoo Logistiikka -liikelaitos Kuljetus- ja varastopalvelut 5408 Potilaskuljettaja 1 Palveluneuvoja 1 Palveluneuvoja Toimi 1,0 KVTES Toimi 1,00 KVTES Espoon kuljetuspalveluhankinnat Toimi 1,00 KVTES HOI ,45 01TOI ,75 keskitetään Espoo Logistiikka - 01TOI , Sosiaali- ja terveysalan Soveltuva opisto-, tai koulutasoinen liikelaitoksen järjestämiksi. Samalla Soveltuva opisto-, tai perustutkionto tai alan aikaisempi tutkinto tai ammattitutkinto. koko hankintojen järjestysmalli koulutasoinen tutkinto tai ammattitutkinto kouluasteinen ammattitutkinto. uudistetaan. Palveluneuvojat työskentelevät contact centerissä jonka kautta järjestetään noin asiakaskuljetusta sekä noin 500 tarvikekuljetusta kuukaudessa. Contact centerissä tullaan myös jatkossa tekemään aktiivista kuljetusten optimointia. Kuljetusten uuden toimintamallin on arvioitu tuovan kaupngille noin 1,9 M säästöt vuodessa. 4. joulukuuta 2013 VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Sivu 9 / 12

14 Espoo Logistiikka -liikelaitos Vaihdepalvelut 5411 Puhelunvälittäjä 1 Kalustopäällikkö 1 Kalustopäällikkö Toimi 1,0 KVTES Toimi 1,00 KVTES Kyseessä on toimintojen ja tehtävien Toimi 1,00 KVTES TOI , ,00 uudelleen organisointi. Vakanssi , Soveltuva ammattikorkeakoulu- tai siirretään vaihdepalveluista auto- ja Soveltuva ammattikorkeakoulu- tai opistotasoinen tutkinto. konepalveluun. Samalla vakanssin opistotasoinen tutkinto. tehtäväkuva muuttuu uuden nimikkeen ja ten mukaisesti vastaamaan uutta toimenkuvaa yksikössä. Muutos liittyy auto- ja konepalveluiden organisaatiorakenteen, tehtävien ja toimintojen uudelleen järjestelyihin. Tehtävänhoitaja vastaa korjaamon toiminnoista, kehittämisestä, kaluston takuuasioista sekä toimii palvelupäällikön sijaisena. Auto- ja konepalvelun vakanssi jätetään täyttämättä eläköitymisen johdosta vuonna joulukuuta 2013 VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Sivu 10 / 12

15 Espoo Talouspalvelut -liikelaitos Palkanlaskenta 5404 Palkanlaskentaesimies 1 Palkkajärjestelmäpäällikkö 1 Palkkajärjestelmäpäällikkö Toimi 1,0 KVTES Toimi 1,00 KVTES Toimintojen ja tehtävien uudelleen Toimi 1,00 KVTES TOI , ,00 organisointi. Nimike vastaamaan , Soveltuva ammattikorkeakoulu-, Soveltuva korkeakoulu- tai muuttuneita tehtäviä. Palkkatiimin 1 Soveltuva korkeakoulu- tai opisto tai koulutasoinen tutkinto opistotasoinen tutkinto. esimieheltä edellytetään muiden opistotasoinen tutkinto. tai ammattitutkinto. Espoo Talouspalvelut -liikelaitos Palkanlaskenta palkanlaskentaesimiesten tehtäväkuvaa laajempaa ja syvempää osaamista. Vakanssin tehtäviin kuuluu eri palkanlaskentajärjestelmien pääkäyttäjyys ja vastuu liittymistä eri järjestelmiin sekä yhteistyö toimittajien ja ICT-toimijoiden kanssa. Hän vastaa myös kaikista palkanlaskentajärjestelmään liittyvistä hankkeista ja kehittämistöistä sekä virka- ja työehtosopimusten käytännön toteutuksesta Espoossa 5405 Palkanlaskentasihteeri 2 Palkkajärjestelmäasiantuntija 2 Palkkajärjestelmäasiantuntija Toimi 1,0 KVTES Toimi 1,00 KVTES Toimintojen ja tehtävien uudelleen Toimi 1,00 KVTES TOI , ,00 organisointi. Nimike vastaamaan , Soveltuva ammattikorkeakoulu-, Soveltuva korkeakoulu- tai muuttuneita tehtäviä. Uudistuneet ja Soveltuva korkeakoulu- tai tai opisto- tai koulutasoinen opistotasoinen tutkinto. laajentuneet toimenkuvat sisältävät opistotasoinen tutkinto. tutkinto tai ammattitutkinto. Hijat-palkanlaskentajärjestelmän ja sen liittymien järjestelmäosaamista, mukaan lukien kaikki projektit ja hankkeet, joissa palkanlaskenta on mukana. Lisäksi henkilöt tulevat hoitamaan ohjaustietojen ylläpitotehtäviä sekä kaupunkitasoisia työnantajatehtäviä palkanlaskennassa, kuten erilaiset tilitykset ja tietojen luovutukset eri rekistereihin. 4. joulukuuta 2013 VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Sivu 11 / 12

16 Kaupunkitieto 5413 Yhteispalvelupäällikkö 1 Kaupunkitiedon johtaja 1 Kaupunkitiedon johtaja Virka 1,0 KVTES Virka 1,00 KVTES Yhteispalvelut siirtyy Virka 1,00 KVTES , ,00 sivistystoimesta palveluliiketoimen , Korkeakoulututkinto ja riittävä Ylempi korkeakoulututkinto toimialalle ja yhdistyy Ylempi korkeakoulututkinto esimieskokemus sekä ruotsin ja englannin kielen suullinen taito Tietotekniikkapalvelut kaupunkitiedon kanssa uudeksi kaupunkitiedon tulosyksiköksi. Avoin yhteispalvelupäällikön virka muutetaan uuden tulosyksikön 5412 ICT-asiantuntija 1 ICT-erityisasiantuntija 1 ICT-erityisasiantuntija Toimi 1,0 KVTES Toimi 1,00 KVTES Toimintojen ja tehtävien uudelleen Toimi 1,00 KVTES ATK ,11 01ATK ,22 organisointi. Henkilö on ottanut 01ATK , Soveltuva korkeakoulu tai Soveltuva korkeakoulututkinto vastaan Tietotekniikan jatkuvien Soveltuva korkeakoulututkinto aikaisempi opistotasoinen tutkinto palvelujen palveluvastaavan tehtävät. Henkilöllä on tehtävän edellyttämä kokemus ja osaaminen. Tämä vastaa muiden palveluvastaavien tehtäväluokitusta. Yhteenveto: 'Toimiala' = 5. Palveluliiketoimi (12 tietuetta) Summa Yhteensä joulukuuta 2013 VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Sivu 12 / 12

UUDET VIRAT JA TOIMET

UUDET VIRAT JA TOIMET Liite UUDET VIRAT JA TOIMET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut,

Lisätiedot

VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET

VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut,

Lisätiedot

Toimialan esitys Perustelut KJ päätösehdotus Kustannukset e. hinnoittelukohta, sopimusala, aloituspvm, pätevyysvaatimus lkm Kustannukset/ vuosi

Toimialan esitys Perustelut KJ päätösehdotus Kustannukset e. hinnoittelukohta, sopimusala, aloituspvm, pätevyysvaatimus lkm Kustannukset/ vuosi UUDET VIRAT JA TOIMET Yhteenvedossa vasemmalla on toimialan esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut,

Lisätiedot

Liite Sito, tyt, koha/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET JA LAKKAUTUKSET

Liite Sito, tyt, koha/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET JA LAKKAUTUKSET Liite Sito, tyt, koha/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET JA LAKKAUTUKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan

Lisätiedot

Toimialan esitys Perustelut KJ päätösehdotus Kustannukset e. hinnoittelukohta, sopimusala, aloituspvm, pätevyysvaatimus lkm Kustannukset/ vuosi

Toimialan esitys Perustelut KJ päätösehdotus Kustannukset e. hinnoittelukohta, sopimusala, aloituspvm, pätevyysvaatimus lkm Kustannukset/ vuosi UUDET TOIMET Yhteenvedossa vasemmalla on toimialan esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut, yksi

Lisätiedot

Toimialan esitys Perustelut KJ päätösehdotus Kustannukset e. hinnoittelukohta, sopimusala, aloituspvm, pätevyysvaatimus lkm Kustannukset/ vuosi

Toimialan esitys Perustelut KJ päätösehdotus Kustannukset e. hinnoittelukohta, sopimusala, aloituspvm, pätevyysvaatimus lkm Kustannukset/ vuosi UUDET VIRAT JA TOIMET Yhteenvedossa vasemmalla on toimialan esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut,

Lisätiedot

Toimialan esitys Perustelut KJ päätösehdotus Kustannukset e. hinnoittelukohta, sopimusala, aloituspvm, pätevyysvaatimus lkm Kustannukset/ vuosi

Toimialan esitys Perustelut KJ päätösehdotus Kustannukset e. hinnoittelukohta, sopimusala, aloituspvm, pätevyysvaatimus lkm Kustannukset/ vuosi UUDET VIRAT JA TOIMET Yhteenvedossa vasemmalla on toimialan esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut,

Lisätiedot

laajemmin sivistystoimen toimialaan kuuluvien tapahtumien toteuttamista.

laajemmin sivistystoimen toimialaan kuuluvien tapahtumien toteuttamista. Liite VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET

Sosiaali- ja terveystoimi/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Sosiaali- ja terveystoimi/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi

Lisätiedot

5. Konsernipalvelut. Liite KH / kokouksessa esittelijän tarkistama esitys VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET

5. Konsernipalvelut. Liite KH / kokouksessa esittelijän tarkistama esitys VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Liite KH 29.8.2016 / kokouksessa esittelijän tarkistama esitys VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa

Lisätiedot

VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET

VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET

Sosiaali- ja terveystoimi/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Sosiaali- ja terveystoimi/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi

Lisätiedot

VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET JA LAKKAUTUKSET

VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET JA LAKKAUTUKSET VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET JA LAKKAUTUKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu

Lisätiedot

Sivistystoimi, tekninen ja ympäristötoimi, palveluliiketoimi/uudet VIRAT JA TOIMET

Sivistystoimi, tekninen ja ympäristötoimi, palveluliiketoimi/uudet VIRAT JA TOIMET Liite Sivistystoimi, tekninen ja ympäristötoimi, palveluliiketoimi/uudet VIRAT JA TOIMET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa

Lisätiedot

VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET JA LAKKAUTUKSET

VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET JA LAKKAUTUKSET VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET JA LAKKAUTUKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu

Lisätiedot

VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET

VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut,

Lisätiedot

Sivistystoimi, tekninen ja ympäristötoimi/uudet VIRAT JA TOIMET Liite

Sivistystoimi, tekninen ja ympäristötoimi/uudet VIRAT JA TOIMET Liite Sivistystoimi, tekninen ja ympäristötoimi/uudet VIRAT JA TOIMET Liite Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma Henkilöstösuunnitelma Päiväys 30.8.2013 Työyksikkö Tulosyksikkö Toimiala Espoo Logistiikka -liikelaitos Palveluliiketoimi Yksikön perustehtävä Espoo Logistiikka -liikelaitos toimii liiketaloudellisin periaattein

Lisätiedot

Vastuualueen laajentuminen mm. toimialan palveluverkkosuunnittelun osalta. Tehtävään sisältyy hankintapäätösten tekemistä.

Vastuualueen laajentuminen mm. toimialan palveluverkkosuunnittelun osalta. Tehtävään sisältyy hankintapäätösten tekemistä. Liite VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET JA LAKKAUTUKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi

Lisätiedot

4. Tekninen ja ympäristötoimi

4. Tekninen ja ympäristötoimi Liite VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET JA LAKKAUTUKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi

Lisätiedot

VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET

VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut,

Lisätiedot

Sito, tyt, koha/uudet VIRAT JA TOIMET

Sito, tyt, koha/uudet VIRAT JA TOIMET Liite Sito, tyt, koha/uudet VIRAT JA TOIMET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut,

Lisätiedot

Toimialan esitys Nimike, vakanssilaji, osa-aikaisuus, palkkaus e, hinnoittelukohta, sopimusala, aloituspvm, pätevyysvaatimus.

Toimialan esitys Nimike, vakanssilaji, osa-aikaisuus, palkkaus e, hinnoittelukohta, sopimusala, aloituspvm, pätevyysvaatimus. Sosiaali- ja terveystoimi/uudet VIRAT JA TOIMET Yhteenvedossa vasemmalla on toimialan esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi

Lisätiedot

VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET

VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut,

Lisätiedot

KELPOISUUSLUETTELO. Kaikilta esimiesasemassa olevilta edellytetään riittävää johtamistaitoa.

KELPOISUUSLUETTELO. Kaikilta esimiesasemassa olevilta edellytetään riittävää johtamistaitoa. 1 KELPOISUUSLUETTELO Hallintosäännön mukaan kunnanhallitus ja lautakunta päättävät henkilöstöltä vaadittavista kelpoisuusehdoista. Henkilöstöltä vaadittavasta kelpoisuudesta pidetään erillistä luetteloa.

Lisätiedot

Liperin kunnan sosiaali- ja terveystoimen kelpoisuusehdot 1.7.2015

Liperin kunnan sosiaali- ja terveystoimen kelpoisuusehdot 1.7.2015 Liperin kunnan sosiaali- ja terveystoimen kelpoisuusehdot 1.7.2015 Fysioterapeutti vastaava aikaisempi rekisteröinti. Sosiaali- ja terveysalan fysioterapeutin (AMK) ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi

Lisätiedot

Vuonna 2016 perustettavat ja lakkautettavat virat ja toimet sekä vuonna 2016 tehtävät vakanssimuutokset

Vuonna 2016 perustettavat ja lakkautettavat virat ja toimet sekä vuonna 2016 tehtävät vakanssimuutokset Vuonna 2016 perustettavat ja lakkautettavat virat ja toimet sekä vuonna 2016 tehtävät vakanssimuutokset oimielin Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi ulosalue Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Yhteyshenkilö

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysviraston virkojen ja toimien. Kelpoisuus- ja kielitaito- vaatimukset

Sosiaali- ja terveysviraston virkojen ja toimien. Kelpoisuus- ja kielitaito- vaatimukset Sosiaali- ja terveysviraston virkojen ja toimien Kelpoisuus- ja kielitaito- vaatimukset 28.4.2015 1. Soveltamisala Sosiaali- ja terveysviraston virkojen ja toimien kelpoisuus- ja kielitaitovaatimukset.

Lisätiedot

5. Palveluliiketoimi. Muutettava vakanssi. Muutoksen perustelu. Toimialan muutosehdotus

5. Palveluliiketoimi. Muutettava vakanssi. Muutoksen perustelu. Toimialan muutosehdotus Liite VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut,

Lisätiedot

VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET

VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut,

Lisätiedot

Toimialan esitys Perustelut KJ päätösehdotus Kustannukset e

Toimialan esitys Perustelut KJ päätösehdotus Kustannukset e UUDET VIRAT JA TOIMET Yhteenvedossa vasemmalla on toimialan esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut,

Lisätiedot

Toimialan esitys Perustelut KJ päätösehdotus Kustannukset e. hinnoittelukohta, sopimusala, aloituspvm, pätevyysvaatimus lkm Kustannukset/ vuosi

Toimialan esitys Perustelut KJ päätösehdotus Kustannukset e. hinnoittelukohta, sopimusala, aloituspvm, pätevyysvaatimus lkm Kustannukset/ vuosi UUDET VIRAT JA TOIMET Yhteenvedossa vasemmalla on toimialan esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut,

Lisätiedot

TEHTÄVÄNIMIKKEET, KELPOISUUSEHDOT JA VALITSEVA VIRANOMAINEN

TEHTÄVÄNIMIKKEET, KELPOISUUSEHDOT JA VALITSEVA VIRANOMAINEN SIIKAJOEN KUNTA TEHTÄVÄNIMIKKEET, KELPOISUUSEHDOT JA VALITSEVA VIRANOMAINEN TEHTÄVÄ KELPOISUUSEHDOT VALITSEMINEN =irka, t=toimi Ilman merkintää oleat oat työsuhteita Yleis- ja taloushallinto Kunnanjohtaja

Lisätiedot

Etelä-Savon sairaanhoitopiirin henkilöstön kelpoisuusrekisteri 1.1.2016 alkaen

Etelä-Savon sairaanhoitopiirin henkilöstön kelpoisuusrekisteri 1.1.2016 alkaen Etelä-Savon sairaanhoitopiirin henkilöstön kelpoisuusrekisteri 1.1.2016 alkaen Kelpoisuutena virkoihin ja työsopimussuhteisiin tehtäviin vaaditaan: 1. sairaanhoitopiirin johtajalta ylempi korkeakoulututkinto

Lisätiedot

Sivistystoimen toimialan vakanssimuutokset, lakkautukset ja uudet vakanssit 2015

Sivistystoimen toimialan vakanssimuutokset, lakkautukset ja uudet vakanssit 2015 Kunnanhallitus 477 17.12.2014 Sivistystoimen toimialan vakanssimuutokset, lakkautukset ja uudet vakanssit 2015 21/01.01.00/2014 Kunnanhallitus 477 Kunnanvaltuuston 29.11.2014 hyväksymään vuoden 2015 talousarvioon

Lisätiedot

Muutoksen perustelu. tehtäviä hoitaa tehtävän. 7 Lastenhoitaja Toimi 1,00 KVTES Tehtävänimike tarkastetaan

Muutoksen perustelu. tehtäviä hoitaa tehtävän. 7 Lastenhoitaja Toimi 1,00 KVTES Tehtävänimike tarkastetaan Liite Sivistystoimi, tekninen ja ympäristötoimi, palveluliiketoimi/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET JA LAKKAUTUKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisen henkilöstön kelpoisuusehdot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisen henkilöstön kelpoisuusehdot INARIN KUNTA 30.9.2014 1/5 Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisen henkilöstön kelpoisuusehdot Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 22.5.2007 60 Voimassa 1.7.2007 Muutos soteltk 13.11.2007 117,

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2016-2019

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2016-2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2016-2019 Uudet vakanssit: Yksikkö/nimike 2016 2017 2018 2019 Suun terveydenhuolto Suuhygienisti 1 Hammaslääkäri 1 Hammashoitaja 1 Aikuisten psykososiaaliset

Lisätiedot

Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot

Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot Päivitetty 1.9.2016 Hallintosääntö 16 : virkoihin ja työsuhteisiin vaadittavasta kelpoisuudesta päättää hallitus. 1. Lääkärihenkilöstö Amanuenssi Apulaisylilääkäri

Lisätiedot

VIRKA/TOIMIESITYSLOMAKE

VIRKA/TOIMIESITYSLOMAKE VIRKA/TOIMIESITYSLOMAKE Täytettävä talousarvioesityksen liitteeksi (Pysyvä tai toistaiseksi jatkuva) erikseen jokaisesta virasta ja toimesta. NIMIKE: Iltaohjaaja VIRAN/TOIMEN NYKYINEN HALTIJA: Merja Hamari

Lisätiedot

03HOI040 Terveydenhuollon hoitohenkilöstö, hoitoalan ammattitehtävät

03HOI040 Terveydenhuollon hoitohenkilöstö, hoitoalan ammattitehtävät KOODI TILASTONIMI 01HAL031 Kunnan johto ja hallinto, B palkkaryhmä: -15 000 asukasta 01HAL032 Kunnan johto ja hallinto, B palkkaryhmä: 15 001-25 000 asukasta 01HAL033 Kunnan johto ja hallinto, B palkkaryhmä:

Lisätiedot

Perusopetus / Pajuluoman koulu Luokanopettaja (2) virka 1.8.2012 40 600 - uudet virat, kustannuslisäys 97 500 /vuosi

Perusopetus / Pajuluoman koulu Luokanopettaja (2) virka 1.8.2012 40 600 - uudet virat, kustannuslisäys 97 500 /vuosi Henkilöstösuunnitelma 2012 2015 Hj 29.8.2011, 136 Seinäjoen kaupungin henkilöstösuunnitelman 2012 2015 valmistelu edellyttää henkilöstöresurssin kokonaisarviointia. Valmistelun lähtökohtana on, että henkilöstölisäykset

Lisätiedot

3. Sivistystoimi. Muutettava vakanssi. Muutoksen perustelu. Toimialan muutosehdotus. Yhteenveto: 'Toimiala' = 3. Sivistystoimi (1 tietue) Summa 3 3

3. Sivistystoimi. Muutettava vakanssi. Muutoksen perustelu. Toimialan muutosehdotus. Yhteenveto: 'Toimiala' = 3. Sivistystoimi (1 tietue) Summa 3 3 Liite VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut,

Lisätiedot

21702174 Mielenterveystyö

21702174 Mielenterveystyö Kaupunginhallitus 30 01.02.2016 Uusien virkojen ja työsuhteiden perustaminen ja vakanssien lakkauttaminen 2016 170/01.01.00.00/2016 Kaupunginhallitus 01.02.2016 30 Valmistelijat: taloussuunnittelija Janne

Lisätiedot

1. Perusturvan toimialan vakanssit

1. Perusturvan toimialan vakanssit Kunnanhallitus 380 21.11.2016 Vuoden 2017 talousarvioon sisältyvät vakanssi- ja nimikemuutokset 847/01.01.00/2016 Kunnanhallitus 21.11.2016 380 21.11.2016 Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 14.11.2016 hyväksynyt

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma Henkilöstösuunnitelma Päiväys 26.8.2014 Toimiala Tulosyksikkö Työyksikkö Palveluliiketoimi Espoo Henkilöstöpalvelut - liikelaitos 1. Yksikön perustehtävä, palvelut ja asiakasryhmät Espoo Henkilöstöpalvelut

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 131. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1. Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaoston 16.3.

Espoon kaupunki Pöytäkirja 131. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1. Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaoston 16.3. Kaupunginhallitus 30.03.2015 Sivu 1 / 1 131 Lautakuntien ja jaostojen sekä viranhaltijoiden päätökset Päätösehdotus Kaupunginjohtaja: - Kaupunginhallituksen konsernijaoston 23.3.2015 pöytäkirja Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI. Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 26.1.2012 8.

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI. Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 26.1.2012 8. 1 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 26.1.2012 8. Tarkistettu kelpoisuusrekisteri tulee voimaan 1.3.2012 lukien Kelpoisuutena

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI. Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 27.1.2010 20.

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI. Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 27.1.2010 20. 1 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 27.1.2010 20. Tarkistettu kelpoisuusrekisteri tulee voimaan 1.3.2010 lukien Kelpoisuutena

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13. 13 Osaamisen kehittäminen suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa henkilöstön koulutustasoa nostamalla

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13. 13 Osaamisen kehittäminen suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa henkilöstön koulutustasoa nostamalla 06.06.2013 Sivu 1 / 1 2608/01.03.00/2013 13 Osaamisen kehittäminen suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa henkilöstön koulutustasoa nostamalla Valmistelijat / lisätiedot: Titta Tossavainen, puh. (09) 816

Lisätiedot

1 Perusturvan toimialan vakanssit

1 Perusturvan toimialan vakanssit Kunnanhallitus 386 30.11.2015 Vuoden 2016 talousarvion vakanssimuutokset 904/01.01.00/2015 Kunnanhallitus 386 Kunnanvaltuusto on 16.11.2015 kokouksessaan hyväksynyt kunnan talousarvion vuodelle 2016. Tehdään

Lisätiedot

2050 Läntinen avoterveydenhuolto. 2025 Aikuisneuvonta ja vastaanotto. Tehtäväkohtainen peruspalkka 2423,10.

2050 Läntinen avoterveydenhuolto. 2025 Aikuisneuvonta ja vastaanotto. Tehtäväkohtainen peruspalkka 2423,10. Kaupunginhallitus 31 02.02.2015 Uusien virkojen ja työsuhteiden perustaminen vuonna 2015 189/01.01.00.00/2015 Kaupunginhallitus 02.02.2015 31 Valmistelijat: terveyspalveluiden päällikkö Sara Sarjakoski-Peltola,

Lisätiedot

LUETTELO HENKILÖSTÖN KELPOISUUSEHDOISTA RANUAN KUNNASSA

LUETTELO HENKILÖSTÖN KELPOISUUSEHDOISTA RANUAN KUNNASSA 1 LUETTELO HENKILÖSTÖN KELPOISUUSEHDOISTA RANUAN KUNNASSA Hyväksytty Valtuusto..2012 Voimaan 1.8.2012 Ranuan kunnan hallintosäännön 17 :n mukaisesti henkilöstön kelpoisuusehdot vahvistetaan seuraavasti:

Lisätiedot

27.1.2009 / Liite 19. vähintään opistoasteinen tutkinto Koulu- tai opistoasteen tutkinto. tai terveydenhuoltoalan opistoasteinen tutkinto

27.1.2009 / Liite 19. vähintään opistoasteinen tutkinto Koulu- tai opistoasteen tutkinto. tai terveydenhuoltoalan opistoasteinen tutkinto Perusturvapalvelut KELPOISUUSEHDOT 2009 Perusturvalautakunta 27.1.2009 / Liite 19 Nimike Atk-suunnittelija Mikrotukihenkilö Avohuollon ohjaaja Erikoishammaslääkäri Farmaseutti Fysioterapeutti Hallintopäällikkö

Lisätiedot

Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot

Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot Päivitetty 19.4.2017 Hallintosääntö 16 : virkoihin ja työsuhteisiin vaadittavasta kelpoisuudesta päättää hallitus. 1. Lääkärihenkilöstö Amanuenssi Apulaisylilääkäri

Lisätiedot

Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot

Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot Päivitetty 23.2.2017 Hallintosääntö 16 : virkoihin ja työsuhteisiin vaadittavasta kelpoisuudesta päättää hallitus. 1. Lääkärihenkilöstö Amanuenssi Apulaisylilääkäri

Lisätiedot

Palktmk 12 Kuntalain 87 :n mukaan kunnan palveluksessa oleva henkilöstö on virkasuhteessa tai työsopimussuhteessa kuntaan.

Palktmk 12 Kuntalain 87 :n mukaan kunnan palveluksessa oleva henkilöstö on virkasuhteessa tai työsopimussuhteessa kuntaan. Palkkatoimikunta 12 01.12.2016 Yhdistymishallitus 161 07.12.2016 Uusien virkojen perustaminen 1.1.2017 alkaen 314/01.01.00/2016 Palktmk 12 Kuntalain 87 :n mukaan kunnan palveluksessa oleva henkilöstö on

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2016 2018 Yhteenveto

Henkilöstösuunnitelma 2016 2018 Yhteenveto Yhteenveto Henkilöstösuunnitelman yhteenveto TP 2014 TA 2015 TA 2016 TASU 2017 TASU 2018 Yleishallinto htv htv henk.kust. htv henk.kust. htv henk.kust. htv henk.kust. Vakinaiset Yleishallinto 54,31 50,83

Lisätiedot

Ylilääkäriltä tehtävään soveltuva erikoisalan pätevyys lääketieteen erikoisalalla. erikoisalalla.

Ylilääkäriltä tehtävään soveltuva erikoisalan pätevyys lääketieteen erikoisalalla. erikoisalalla. SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN SÄÄDÖSKOKOELMA 1.8 VIRKOJEN KELPOISUUSEHDOT LÄÄKÄRIHENKILÖSTÖ ensihoidon ylilääkäri erikoishammaslääkäri Ylilääkäriltä tehtävään soveltuva erikoisalan pätevyys lääketieteen

Lisätiedot

Maahanmuuttajien rekrytointimalli

Maahanmuuttajien rekrytointimalli Maahanmuuttajien rekrytointimalli Said Aden, työllisyyspäällikkö Vastuullisella työllisyydenhoidolla kestäviin ratkaisuihin, työelämälähtöisyys, tavoitteellisuus ja kumppanuus keskiössä Aiesopimus 1. Valtion

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 113. Kaupunginhallitus 25.03.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 113. Kaupunginhallitus 25.03.2013 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 25.03.2013 Sivu 1 / 1 113 Lautakuntien ja jaostojen sekä viranhaltijoiden päätökset Päätösehdotus Kaupunginjohtaja: - Kaupunginhallituksen konsernijaoston pöytäkirja 25.2.2013 - Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

VAKANSSILUETTELO TALOUSARVIO 2014

VAKANSSILUETTELO TALOUSARVIO 2014 VAKANSSILUETTELO TALOUSARVIO TOIMIELIN TEHTÄVÄALUE V=virka, T=toimi, TP=tuntip. 31.12.2013 MUUTOKSET 31.12. V T TP YHT. V T TP YHT. V T TP YHT. TEKNINEN LAUTAKUNTA PALVELUKESKUS Paikkatietosuunnittelija

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/5 13.12.2011

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/5 13.12.2011 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) 239 Esitys kaupunginhallitukselle virkojen perustamisesta HEL 2011-008297 T 01 01 00 Päätös päätti esittää kaupunginhallitukselle, että se perustaisi 1.8.2012

Lisätiedot

Sito, tyt, koha/uudet VIRAT JA TOIMET

Sito, tyt, koha/uudet VIRAT JA TOIMET Liite Sito, tyt, koha/uudet VIRAT JA TOIMET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut,

Lisätiedot

Palktmk 12 Kuntalain 87 :n mukaan kunnan palveluksessa oleva henkilöstö on virkasuhteessa tai työsopimussuhteessa kuntaan.

Palktmk 12 Kuntalain 87 :n mukaan kunnan palveluksessa oleva henkilöstö on virkasuhteessa tai työsopimussuhteessa kuntaan. Palkkatoimikunta 12 01.12.2016 Yhdistymishallitus 161 07.12.2016 Yhteisvaltuusto 25 12.12.2016 Uusien virkojen perustaminen 1.1.2017 alkaen 314/01.01.00/2016 Palktmk 12 Kuntalain 87 :n mukaan kunnan palveluksessa

Lisätiedot

KU-SELVITYS/LOPPURAPORTTI LIITE 3

KU-SELVITYS/LOPPURAPORTTI LIITE 3 KU-SELVITYS/LOPPURAPORTTI LIITE 3 Hallinto, henkilöstö ja tukipalvelut -työryhmä (29.4.2014, päivitetty 12.6.2014) VAKANSSIEN PÄÄLLEKKÄISYYKSIEN ARVIOINTI TOIMIALOITTAIN ARVIOITAVINA: JOHTAJAT JA PÄÄLLIKÖT

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen kunnille siirtyvät vakanssit Yhteiset vakanssit

Varhaiskasvatuksen kunnille siirtyvät vakanssit Yhteiset vakanssit Varhaiskasvatuksen kunnille siirtyvät vakanssit Yhteiset vakanssit 20000 Hallinto VPK 72698003 1 72698 Palvelujohtaja 10 0 99999999 73500004 1 73500 Palvelupäällikkö 10 0 99999999 73500003 1 73500 Palvelupäällikkö

Lisätiedot

Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot

Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot Päivitetty 16.6.2017 Hallintosääntö 16 : virkoihin ja työsuhteisiin vaadittavasta kelpoisuudesta päättää hallitus. 1. Lääkärihenkilöstö Amanuenssi Apulaisylilääkäri

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 25. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 25. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 07.01.2013 Sivu 1 / 1 25 Lautakuntien ja jaostojen sekä viranhaltijoiden päätökset Kaupunginjohtaja: - Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 41 / 18.12.2012 (4790/2012-3)

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13. Kaupunginhallitus 09.01.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13. Kaupunginhallitus 09.01.2012 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 09.01.2012 Sivu 1 / 1 13 Lautakuntien ja jaostojen sekä viranhaltijoiden päätökset Päätösehdotus Kaupunginjohtaja: - Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 33 / 21.12.2011

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2015-2018

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2015-2018 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2015-2018 Uudet vakanssit: Yksikkö/ke 2015 2016 2017 2018 Hoito- ja vanhuspalvelut Kotihoito: Hoitaja 2 1 2 1 Suun terveydenhuolto Suuhygienisti 1 Hammaslääkäri

Lisätiedot

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus 1 Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Kasvatus- ja opetustoimen tehtävänä on kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisena järjestää varhaiskasvatuspalveluita,

Lisätiedot

Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2007

Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Lainsäädännön muutokset voimaan 1.8.2005 Vuoden 2005 elokuun alusta tuli voimaan sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

Suora vaikutus vuositasolla. Välillinen vaikutus v. 2014

Suora vaikutus vuositasolla. Välillinen vaikutus v. 2014 Vakanssimuutokset Sivistystoimialan hallinto v. Toimistosihteeri sito hallinto 0 0 määräaikeisen työsuhteen vähentäminen Taloussihteeri sito hallinto 0 0 määräaikeisen työsuhteen vähentäminen Koulunkäyntiavustaja

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN KONSERNIHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN KONSERNIHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ. Ehdotus kaupunginhallitus

ESPOON KAUPUNGIN KONSERNIHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN KONSERNIHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ. Ehdotus kaupunginhallitus ESPOON KAUPUNGIN KONSERNIHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN KONSERNIHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 14.11.2011 Voimaan 1.1.2012 Ehdotus kaupunginhallitus 23.11.2015 1 Toiminta-ajatus Konsernihallinnon

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 376. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 376. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 16.12.2013 Sivu 1 / 1 376 Lautakuntien ja jaostojen sekä viranhaltijoiden päätökset Päätösehdotus Kaupunginjohtaja: - Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaoston pöytäkirja

Lisätiedot

1 Perusturvan toimialan vakanssit

1 Perusturvan toimialan vakanssit Kunnanhallitus 386 30.11.2015 Kunnanhallitus 22 25.01.2016 Vuoden 2016 talousarvion vakanssimuutokset perusturvan osalta 904/01.01.00/2015 Kunnanhallitus 30.11.2015 386 Kunnanvaltuusto on 16.11.2015 kokouksessaan

Lisätiedot

4 Perusturvatoimen henkilöstön kelpoisuusehdot

4 Perusturvatoimen henkilöstön kelpoisuusehdot Perusturvalautakunta 114 24.11.2015 4 Perusturvatoimen henkilöstön kelpoisuusehdot 1078/01.01.00/2012 PERLJ 24.11.2015 114 Lohjan kaupungin hallintosäännön 25 :n mukaan viran täyttävä tai työ suh tee seen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 41/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää perustaa 1.12.

Helsingin kaupunki Esityslista 41/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää perustaa 1.12. Helsingin kaupunki Esityslista 41/2016 1 (5) 7 Palvelukokonaisuuksien johtajien virkojen perustaminen ja täyttömenettely sekä sosiaali- ja terveysviraston osastopäälliköiden virkojen virkanimikkeiden muuttaminen

Lisätiedot

Perhepalvelut. Oulunkaaren sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alue Lähiesimiesorganisaation perustaminen

Perhepalvelut. Oulunkaaren sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alue Lähiesimiesorganisaation perustaminen Oulunkaaren sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alue Lähiesimiesorganisaation perustaminen Perhepalvelut Nimike: perhepalvelujen palveluesimies, virka Tehtävät: Perhepalvelujen palveluesimies

Lisätiedot

KVTES:n palkkaluokittelun numerotunnukset 2008 (1.3.2008)

KVTES:n palkkaluokittelun numerotunnukset 2008 (1.3.2008) 1 KVTES:n palkkaluokittelun numerotunnukset 2008 (1.3.2008) Liite 1 01HAL031 01HAL032 01HAL033 01TOI010 01TOI020 01VAH020 01LÄH000 01ATK021 01ATK022 01ATK030 Kunnan johto ja sisäisen palvelutoiminnan henkilöstö:

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 349. Kaupunginhallitus 23.11.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 349. Kaupunginhallitus 23.11.2015 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 23.11.2015 Sivu 1 / 1 349 Lautakuntien ja jaostojen sekä viranhaltijoiden päätökset Päätösehdotus Kaupunginjohtaja: - Kaupunginhallituksen konsernijaoston pöytäkirja 9.11.2015 - Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Muutoksen perustelu. 1 Kirjastopalvelupäällikkö Virka 1,00 KVTES voimaan tullut uusi

Muutoksen perustelu. 1 Kirjastopalvelupäällikkö Virka 1,00 KVTES voimaan tullut uusi Liite Sito, tyt ja koha/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 194. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 194. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 16.06.2014 Sivu 1 / 1 194 Lautakuntien ja jaostojen sekä viranhaltijoiden päätökset Päätösehdotus Kaupunginjohtaja: - Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaoston pöytäkirja 26.5.2014

Lisätiedot

EDUINFO Pietarsaari 30.10.2013

EDUINFO Pietarsaari 30.10.2013 EDUINFO Pietarsaari 30.10.2013 Varhaiskasvatuksen palkkauksesta ja työajasta Varhaiskasvatuksen Alueasiamies palvelupäällikkö Seppo Heinonen seppo.heinonen@seinajoki.fi 044 550 2043 Susanne Wickström susanne.wickstrom@kokkola.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 232. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 232. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 15.06.2015 Sivu 1 / 1 232 Lautakuntien ja jaostojen sekä viranhaltijoiden päätökset Päätösehdotus Kaupunginjohtaja: - Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaoston pöytäkirja

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 25 /13.6.2012. Hangon kaupungin sivistystoimen johtosääntö. 1 Toiminta-ajatus ja toimiala

Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 25 /13.6.2012. Hangon kaupungin sivistystoimen johtosääntö. 1 Toiminta-ajatus ja toimiala Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 25 /13.6.2012 Hangon kaupungin sivistystoimen johtosääntö 1 Toiminta-ajatus ja toimiala Opetustoimen toiminta-ajatuksena on tukea lapsen ja nuoren kehittymistä ja kasvua yhteistyökykyiseksi,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 03.04.2017 Sivu 1 / 1 101 Lautakuntien ja jaostojen sekä viranhaltijoiden päätökset Päätösehdotus Kaupunginjohtaja: - Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 24.3.2017 /

Lisätiedot

Kuntaliitoksen tapahtuessa Joutsan kunnan henkilöstö muodostuu nykyisestä Joutsan kunnan ja Leivonmäen kunnan henkilöstöstä.

Kuntaliitoksen tapahtuessa Joutsan kunnan henkilöstö muodostuu nykyisestä Joutsan kunnan ja Leivonmäen kunnan henkilöstöstä. Joutsan kunnanhallitus 216 24.09.2007 Kunnanvaltuusto 55 22.10.2007 Henkilöstötoimikunta 7 29.10.2007 Henkilöstötoimikunta 13 12.11.2007 Yhteinen Joutsan kunnanhallitus 37 19.11.2007 Kuntaliitossopimuksen

Lisätiedot

Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot

Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot Päivitetty 29.11.2017 Hallintosääntö 16 : virkoihin ja työsuhteisiin vaadittavasta kelpoisuudesta päättää hallitus. 1. Lääkärihenkilöstö Amanuenssi Apulaisylilääkäri

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveystoimen toimialan 2.2.2 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Perusturvajohtaja 28.12.2015 Voimaan 1.1.2016

Lisätiedot

Henkilöstö- ja henkilöstömenosuunnitelma 2015-2017

Henkilöstö- ja henkilöstömenosuunnitelma 2015-2017 Henkilöstö- ja henkilöstömenosuunnitelma 2015-2017 Virasto: Nuorisoasiainkeskus Laatija: Lilja Kinnunen Henkilöstö- ja henkilöstömenosuunnitelma 2015-2017: toteutuma 2013, 2014 käyttösuunnitelman pohjalta

Lisätiedot

1.1 Kohderahoitteiset tehtävät. Sitovuustaso. Toiminnan kuvaus/perustehtävä

1.1 Kohderahoitteiset tehtävät. Sitovuustaso. Toiminnan kuvaus/perustehtävä 1.1 Kohderahoitteiset tehtävät Toimiala/Palveluketju Vastuuhenkilö Sitovuustaso Taseyksikkö Kouvolan seudun ammattiopisto Rehtori Timo Olli Toiminnan kuvaus/perustehtävä Kouvolan seudun ammattiopiston

Lisätiedot

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä on hoidon ja hoivan palvelualueella haettavana 29.2.2012 klo 15.00 mennessä seuraavat toimet:

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä on hoidon ja hoivan palvelualueella haettavana 29.2.2012 klo 15.00 mennessä seuraavat toimet: Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän hoidon ja hoivan palvelualue tuottaa, kehittää ja turvaa oikea aikaiset ja vaikuttavat terveys ja avopalvelut yhteistoiminta alueensa eli Kauhajoen kaupungin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 64. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 64. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 03.03.2014 Sivu 1 / 1 64 Lautakuntien ja jaostojen sekä viranhaltijoiden päätökset Päätösehdotus Kaupunginjohtaja: - Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaoston pöytäkirja 10.2.2014 -

Lisätiedot

Muutos Kustannusmuutos. vuodelle 2016)

Muutos Kustannusmuutos. vuodelle 2016) Vuonna 2016 perustettavat ja lakkautettavat virat ja toimet sekä vuonna 2016 tehtävät vakanssimuutokset Kaupunginhallitus 23.11.2015 Liite 1 380 Toimielin Tulosyksikkö Muutosesitys toimeen Kaupunginhallitus

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE Z 1 (6) Kelpoisuusehdot LUONNOS XXXX/XXX/2013 2013. Autismin kirjon asiakkaiden asumispalvelujen hankinta.

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE Z 1 (6) Kelpoisuusehdot LUONNOS XXXX/XXX/2013 2013. Autismin kirjon asiakkaiden asumispalvelujen hankinta. TARJOUSPYYNTÖ / LIITE Z 1 (6) Autismin kirjon asiakkaiden asumispalvelujen hankinta Tarjoaja Tarjoajan posti- ja sähköpostiosoite (päätöksen tiedoksiantoa varten) Tarjousten vertailuvaiheeseen pääsevät

Lisätiedot

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN TARKISTAMISESTA ALKAEN

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN TARKISTAMISESTA ALKAEN 1 VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2003 2004 TARKISTAMISESTA 1.12.2003 ALKAEN 1 Taulukkokorotus 2 Palvelulisä Kunta-alan palkkausjärjestelmän kehittämisohjelman

Lisätiedot

Talous-ja henkilöstöhallinnon keskittäminen, vakanssien nimikkeiden muutokset

Talous-ja henkilöstöhallinnon keskittäminen, vakanssien nimikkeiden muutokset Kunnanhallitus 154 02.05.2017 Kunnanhallitus 173 15.05.2017 Talous-ja henkilöstöhallinnon keskittäminen, vakanssien nimikkeiden muutokset 847/01.01.00/2016 Kunnanhallitus 02.05.2017 154 Vuoden 2017 talousarvioon

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 95. Kaupunginhallitus 04.03.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 95. Kaupunginhallitus 04.03.2013 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 04.03.2013 Sivu 1 / 1 95 Lautakuntien ja jaostojen sekä viranhaltijoiden päätökset Päätösehdotus Kaupunginjohtaja: - Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 6 / 11.2.2013 (787/2013-1)

Lisätiedot