Toimialan esitys Perustelut KJ päätösehdotus Kustannukset e. hinnoittelukohta, sopimusala, aloituspvm, pätevyysvaatimus lkm Kustannukset/ vuosi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimialan esitys Perustelut KJ päätösehdotus Kustannukset e. hinnoittelukohta, sopimusala, aloituspvm, pätevyysvaatimus lkm Kustannukset/ vuosi"

Transkriptio

1 UUDET VIRAT JA TOIMET Yhteenvedossa vasemmalla on toimialan esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut, yksi kokemuslisä ja lomarahan osuus, jolloin kertoimeksi on saatu 1,5. Laskenta on Toimialan esitys Perustelut KJ päätösehdotus Kustannukset e pätevyysvaatimus Kustannukset/ vuosi 2. Sosiaali- ja terveystoimi 24 Vanhustenpalvelut 243 Espoon sairaala 3 Apulaisylilääkäri 1 Toiminnan tehostaminen, hoitoaikojen 1 Apulaisylilääkäri Virka 1, ,38 lyhentyminen, potilaiden ohjaaminen ja Virka 1,00 Lääkäriso L1TK5100 Lääkärisopi sijoittaminen hoitoisuuden ja L1TK ,38 sairaalahoidon tarpeen mukaan edellyttää Tehtävään soveltuva erikoislääkärin osaavaa, sitoutunutta ja pysyvää Tehtävään soveltuva pätevyys. erikoislääkärihenkilöstöä. Kliinisen erikoislääkärin pätevyys. potilastyön jatkuva kehittäminen ja yhteistyön kehittäminen HUS:n kanssa. Apulaisylilääkärin työnkuva on kliinistä potilastyötä ja hän toimii osastolla ylikiertäjänä, konsultoi ja kouluttaa muita lääkäreitä. 4. joulukuuta 2013 UUDET VIRAT JA TOIMET Sivu 1 / 15

2 pätevyysvaatimus Kustannukset/ vuosi 24 Vanhustenpalvelut 243 Espoon sairaala 6 Neuropsykologi 1 Neuropsykologin työpanos kohdentuu 1 Neuropsykologi 0 Toimi 1, ,73 erityisesti muistisairaiden potilaiden kotona Toimi 1,00 KVTES PSY030 KVTES selviytymisen edistämiseen sekä 99PSY ,73 neurologista kuntoutusta tarvitsevien Laillistettu psykologi, jonka lisäksi potilaiden kuntoutuksen Laillistettu psykologi, jonka lisäksi neuropsykologian erikoispsykologi. monialaistamiseen. Kotona selviämisen neuropsykologian erikoispsykologi edellytysten tukeminen ja hoitoaikojen lyhentäminen. Espoon sairaalaan on palkattu määräaikainen neuropsykologi ilman vakanssia v loppuun asti. 24 Vanhustenpalvelut 243 Espoon sairaala 7 Sosiaalityöntekijä 1 Toimintaympäristön muutos kotona 1 Sosiaalityöntekijä Virka 1, ,50 asumista tukevaksi. Palvelutarpeen Virka 1,00 KVTES SOS04A KVTES arvioinnin monialaisuuden vahvistaminen 04SOS04A 2 983,50 sekä tarpeen lisääntyminen kaikilla Sosiaalihuollon ammatillisen vanhusten palveluiden toiminta-alueilla: Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun kotihoidon palvelutarpeen arviointien henkilöstön kelpoisuusehdoista lain (272/2005) 3 :n mukainen lisääntyminen ja omaishoitajien annetun lain (272/2005) 3 :n tukeminen, kuntoutuksen ja kotiutuksen mukainen pätevyys. tehostaminen, sairaalan hoitojaksojen lyhentyminen, palvelutarpeen arvioinnin tehostaminen pitkäaikaishoitoon sijoitettaessa. 4. joulukuuta 2013 UUDET VIRAT JA TOIMET Sivu 2 / 15

3 pätevyysvaatimus Kustannukset/ vuosi 24 Vanhustenpalvelut 243 Espoon sairaala 8 Terveyskeskusavustaja 1 Kotiutukseen päättyvien hoitojaksojen 1 Terveyskeskusavustaja Toimi 1, ,61 määrä on lisääntynyt, minkä seurauksena Toimi 1,00 KVTES HOI040 KVTES potilasasiakirjojen ylläpitotyöt, potilaiden 03HOI ,61 tutkimukset ja kuljetusten tilaukset ym. Tehtävään soveltuva terveydenhuollon välillinen työ on lisääntynyt. Suurten Tehtävään soveltuva tai sosiaalialan kouluasteinen tutkinto osastojen potilasvaihto vaatii kahdelle 38- terveydenhuollon tai sosiaalialan tai tehtävään soveltuva muu koulutus. paikkaiselle osastolle yhden kouluasteinen tutkinto tai terveyskeskusavustajan lisäyksen. tehtävään soveltuva muu koulutus 24 Vanhustenpalvelut 243 Espoon sairaala 4 Erikoislääkäri 1 Toiminnan tehostaminen ja hoitoaikojen 1 Erikoislääkäri Virka 1, ,29 lyhentyminen edellyttää osaavaa, Virka 1,00 Lääkäriso L1TK5100 Lääkärisopi sitoutunutta ja pysyvää L1TK ,29 erikoislääkärihenkilöstöä. Kliinisen Tehtävään soveltuva erikoislääkärin potilatyön jatkuva kehittäminen ja Tehtävään soveltuva pätevyys. yhteistyön kehittäminen HUS:n kanssa. erikoislääkärin pätevyys. Erikoislääkäriresurssin vahvistaminen parantaa potilaan hyvää hoitoa ja 4. joulukuuta 2013 UUDET VIRAT JA TOIMET Sivu 3 / 15

4 pätevyysvaatimus Kustannukset/ vuosi 24 Vanhustenpalvelut 243 Espoon sairaala 5 Fysioterapeutti 2 Kotikuntoutustoiminnan laajentuminen, 2 Fysioterapeutti Toimi 1, ,07 toiminnan muutos kuntouttavaan suuntaan, Toimi 1,00 KVTES HOI030 KVTES kotona asumisen turvaaminen ja 03HOI ,07 Laillistettu fysioterapeutti. priorisointi edellyttävät, että alueellisessa kotihoidossa on saatavilla fysioterapeutin Laillistettu fysioterapeutti. erityisosaamista. Esitettyjen fysioterapeuttien työpanos kohdentuu 24 Vanhustenpalvelut 247 Kotihoito 1 Lähihoitaja 12 Kotihoidon käyntimäärien kasvaminen. 12 Lähihoitaja Toimi 1, ,17 Kotona asumisen tukeminen. Kotihoidon Toimi 1,00 KVTES HOI040 KVTES resurssipoolin (varahenkilöstö) 03HOI ,17 laajentaminen koskemaan kaikkia Sosiaalihuollon ammatillisen kotihoitoalueita. Matinkylä-Olarin ja Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun Espoonlahden alueilla ollut v henkilöstön kelpoisuusehdoista lain (272/2005) 8 :n mukainen pätevyys resurssipoolipilotti. Resurssipooli vastaa annetun lain (272/2005) 8 :n äkillisiin henkilöstöpuutteisiin. mukainen pätevyys. Resurssipoolitoiminta tuottaa kustannussäästöjä ja osaamisen paranemista, kun vuokratyövoiman käyttö vähenee ja palvelut tuotetaan omana toimintana. Resurssipooli mahdollistaa asiakkaan tilanteen tuntevan sijaisen saamisen välittömästi poissaolevan henkilön tilalle. Osa resurssipoolin vakansseista on siirretty pooliin alueilta, mutta kotihoidon käyntimäärien kasvu edellyttää myös uusien toimien 4. joulukuuta 2013 UUDET VIRAT JA TOIMET Sivu 4 / 15

5 pätevyysvaatimus Kustannukset/ vuosi 24 Vanhustenpalvelut 247 Kotihoito 2 Kotihoidon ohjaaja 1 Kotihoidon resurssipoolin (varahenkilöstö) 1 Kotihoidon ohjaaja Virka 1, ,62 laajentaminen koskemaan kaikkia Virka 1,00 KVTES SOS030 KVTES kotihoitoalueita. Matinkylä-Olarin ja 04SOS ,62 Espoonlahden alueilla ollut v Sosiaalihuollon ammatillisen resurssipoolipilotti. Pilotin aikana Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun esimiehenä on toiminut henkilöstön kelpoisuusehdoista lain (272/2005) 10 :n mukainen pätevyys projektisuunnittelija. Resurssipoolin annetun lain (272/2005) 10 :n vakinaistaminen edellyttää lähiesimiehen mukainen pätevyys. viran perustamista. Resurssipooli vastaa äkillisiin henkilöstöpuutteisiin. Resurssipoolitoiminta tuottaa kustannussäästöjä ja osaamisen paranemista, kun vuokratyövoiman käyttö vähenee ja palvelut tuotetaan omana toimintana. Resurssipooli mahdollistaa asiakkaan tilanteen tuntevan sijaisen saamisen välittömästi poissaolevan henkilön tilalle. 4. joulukuuta 2013 UUDET VIRAT JA TOIMET Sivu 5 / 15

6 pätevyysvaatimus Kustannukset/ vuosi 25 Terveyspalvelut 251 Avosairaanhoito 9 Osastonhoitaja 1 Matinkylä-Olari-Tapiolan alueen 1 Osastonhoitaja Virka 1, ,38 terveysasemia on johtanut yksi ylilääkäri ja Virka 1,00 KVTES HOI020 KVTES hoitohenkilökunnan esimiehenä on 03HOI ,38 toimintut yksi osastonhoitaja. Alue on Laillistettu terveydenhuollon lukien jaettu siten, että Laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö, jolla on terveystieteen Tapiolan terveysasemalla on oma ammattihenkilö, jolla on / terveydenhuollon maisterin tutkinto tai ylilääkäri ja Matinkylä-Olarin alueella on terveystieteen / terveydenhuollon terveydenhuoltoalan erikoistutkinto tai oma ylilääkäri. Alueiden suuri koko maisterin tutkinto tai terveydenhuoltoalan edellyttää, että myös hoitohenkilökunnan terveydenhuoltoalan ammattikorkeakoulututkinto ja viimeksi esimiestehtävät jaetaan siten, että erikoistutkinto tai mainittu tutkinto lisättynä vähintään 15 Tapiolassa on oma osastonhoitaja ja terveydenhuoltoalan opintoviikon työnjohdon ja hallinnon Matinkylä-Olarissa oma osastonhoitaja. ammattikorkeakoulututkinto ja lisäkoulutuksella sekä kaikkien Hoitotakuu. viimeksi mainittu tutkinto tutkintojen lisäksi terveydenhuollon lisättynä vähintään 15 työkokemusta. opintoviikon työnjohdon ja hallinnon lisäkoulutuksella sekä kaikkien tutkintojen lisäksi terveydenhuollon työkokemusta. 25 Terveyspalvelut 251 Avosairaanhoito 10 Sairaanhoitaja / terveydenhoitaja 1 Väestönkasvun ja työnjaon myötä 1 Sairaanhoitaja / Toimi 1, ,54 terveysasemien sairaanhoitajien ja Toimi 1,00 KVTES HOI030 KVTES terveydenhoitajien työmäärä lisääntyy ja 03HOI ,54 samalla heillä on kasvava rooli mm. Laillistettu sairaanhoitaja tai laillistettu pitkäaikaissairaiden hoidossa. Hoitotakuu. Laillistettu sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja. laillistettu terveydenhoitaja. 4. joulukuuta 2013 UUDET VIRAT JA TOIMET Sivu 6 / 15

7 pätevyysvaatimus Kustannukset/ vuosi 25 Terveyspalvelut 251 Avosairaanhoito 11 Terveyskeskuslääkäri 1 Terveysasematoiminnassa lääkärien tarve 1 Terveyskeskuslääkäri Virka 1, ,00 kasvaa väestön kasvaessa. Samaan aikaan Virka 1,00 Lääkäriso LPTK5200 Lääkärisopi lääkäreillä on erilaisia oheistehtäviä, joista LPTK ,00 Laillistetun lääkärin kelpoisuus. kouluttaja-/ohjaajalääkärinä toimiminen lisääntyy. Tällöin lääkäri ohjaa sekä Laillistetun lääkärin kelpoisuus. yleislääketieteeseen erikoistuvia että peruskoulutuksen jatkovaiheessa (YEK) olevia lääkäreitä. Tämän toiminnan järjestäminen laadukkaasti on keskeinen rekrytointivaltti. Hoitotakuu. Tehtäväkohtainen palkka 2907,61 euroa /kk. 25 Terveyspalvelut 251 Avosairaanhoito 32 Terveyskeskuslääkäri 1 Vuoden 2014 talousarvion 1 Terveyskeskuslääkäri Virka 1, ,70 neuvottelutuloksen mukainen lisäys. Virka 1,00 Lääkäriso L1TK5200 Lääkärisopi Kotihoidon lääkäripalvelujen turvaaminen. L1TK ,70 Laillistetun lääkärin pätevyys. Laillistetun lääkärin pätevyys. 4. joulukuuta 2013 UUDET VIRAT JA TOIMET Sivu 7 / 15

8 pätevyysvaatimus Kustannukset/ vuosi 25 Terveyspalvelut 252 Suun terveydenhuolto 14 Terveyskeskushammaslääkäri 1 Väestönkasvu. Hoitotakuu. 1 Terveyskeskushammaslääkäri Toimi 1, ,00 Tehtäväkohtainen palkka 3694,20 euroa / Toimi 1,00 Lääkäriso L2TH5200 Lääkärisopi kk. L2TH ,00 Laillistetun hammaslääkärin pätevyys. Laillistetun hammaslääkärin pätevyys. 25 Terveyspalvelut 252 Suun terveydenhuolto 15 Osastonhoitaja 1 Väestönkasvu. Kilon yksikköön tulee 22 1 Osastonhoitaja Virka 1, ,38 hoitohuonetta ja lisäksi ajanvaraus. Yksikön Virka 1,00 KVTES HOI020 KVTES toiminta edellyttää omaa osastonhoitajaa. 03HOI ,38 Hoitotakuu. Laillistettu terveydenhuollon Laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö, jolla on terveystieteen ammattihenkilö, jolla on / terveydenhuollon maisterin tutkinto tai terveystieteen / terveydenhuollon terveydenhuoltoalan erikoistutkinto tai maisterin tutkinto tai terveydenhuoltoalan terveydenhuoltoalan ammattikorkeakoulututkinto ja viimeksi erikoistutkinto tai mainittu tutkinto lisättynä vähintään 15 terveydenhuoltoalan opintoviikon työnjohdon ja hallinnon ammattikorkeakoulututkinto ja lisäkoulutuksella sekä kaikkien viimeksi mainittu tutkinto tutkintojen lisäksi terveydenhuollon lisättynä vähintään 15 työkokemusta. opintoviikon työnjohdon ja hallinnon lisäkoulutuksella sekä kaikkien tutkintojen lisäksi terveydenhuollon työkokemusta. 4. joulukuuta 2013 UUDET VIRAT JA TOIMET Sivu 8 / 15

9 pätevyysvaatimus Kustannukset/ vuosi 25 Terveyspalvelut 252 Suun terveydenhuolto 12 Hammashoitaja 2 Väestön kasvu. Terveystarkastusten 2 Hammashoitaja Toimi 1, ,32 tekeminen 0-8 -vuotiaille lapsille ja Toimi 1,00 KVTES HOI040 KVTES nuorille. Hoitotakuu. 03HOI ,32 Tehtävään soveltuva terveydenhuollon tai sosiaalialan kouluasteinen tutkinto. Tehtävään soveltuva terveydenhuollon tai sosiaalialan kouluasteinen tutkinto. 25 Terveyspalvelut 257 Terveyspalvelujen yhteiset 16 Hallintoylilääkäri 1 Esitetään perustettavaksi hallintoylilääkärin 1 Hallintoylilääkäri Virka 1, ,38 virka ennakoivan rekrytoinnin mallin Virka 1,00 Lääkäriso L1TK2000 Lääkärisopi mukaan. Nykyinen hallintoylilääkäri jää L1TK ,38 eläkkeelle , viimeinen Tehtävään soveltuva erikoislääkärin työssäolopäivä on touko-kesäkuun Tehtävään soveltuva pätevyys. vaihteessa. Hallintoylilääkärin laaja erikoislääkärin pätevyys. tehtäväkuva ja toimintaympäristössä tapahtuvat suuret muutokset edellyttävät seuraajan hyvää perehdyttämistä. Nykyinen hallintoylilääkärin virka, vakanssinumero , lakkautetaan, kun se tulee avoimeksi. 4. joulukuuta 2013 UUDET VIRAT JA TOIMET Sivu 9 / 15

10 pätevyysvaatimus Kustannukset/ vuosi 271 Terveydenhioito ja lapsiperheiden 28 Perheohjaaja 1 Vuoden 2014 talousarvion 1 Perheohjaaja Toimi 1, ,75 neuvottelutuloksen mukainen lisäys. Toimi 1,00 KVTES SOS050 KVTES Varhainen tuki lapsiperheille. 04SOS ,75 Tehtävään soveltuva sosiaali- ja Tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteinen tutkinto. terveysalan ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteinen tutkinto 271 Terveydenhoito ja lapsiperheiden 27 Terveydenhoitaja 1 Vuoden 2014 talousarvion 1 Terveydenhoitaja Toimi 1, ,54 neuvottelutuloksen mukainen lisäys. Toimi 1,00 KVTES HOI030 KVTES Terveydenhoitajan toimen perustaminen 03HOI ,54 koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon. Laillistettu terveydenhoitaja. Laillistettu terveydenhoitaja. 271 Terveydenhoito ja lapsiperheiden 25 Terveyskeskuslääkäri 1 Vuoden 2014 talousarvion 1 Terveyskeskuslääkäri Virka 1, ,70 neuvottelutuloksen mukainen lisäys. Virka 1,00 Lääkäriso L1TK5200 Lääkärisopi Koululääkäripalvelujen turvaaminen. L1TK ,70 Laillistetun lääkärin kelpoisuus. Laillistetun lääkärin kelpoisuus. 4. joulukuuta 2013 UUDET VIRAT JA TOIMET Sivu 10 / 15

11 pätevyysvaatimus Kustannukset/ vuosi 271 Terveydenhoito ja lapsiperheiden 26 Terveydenhoitaja 1 Vuoden 2014 talousarvion 1 Terveydenhoitaja Toimi 1, ,54 neuvottelutuloksen mukainen lisäys. Toimi 1,00 KVTES HOI030 KVTES Terveydenhoitajan toimen perustaminen 03HOI ,54 koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon. Laillistettu terveydenhoitaja. Laillistettu terveydenhoitaja. 271 Terveydenhoito ja lapsiperheiden 29 Perhetyöntekijä 1 Vuoden 2014 talousarvion 1 Perhetyöntekijä Toimi 1, ,91 neuvottelutuloksen mukainen lisäys. Toimi 1,00 KVTES SOS06A KVTES Varhainen tuki lapsiperheille. 04SOS06A 2 085,91 Tehtävään soveltuva sosiaali- ja Tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai aikaisempi terveysalan perustutkinto tai kouluasteinen tutkinto. aikaisempi kouluasteinen tutkinto 4. joulukuuta 2013 UUDET VIRAT JA TOIMET Sivu 11 / 15

12 pätevyysvaatimus Kustannukset/ vuosi 273 Lastensuojelupalvelut 19 Järjestelmäkoordinaattori 1 Järjestelmäkoordinaattorin tehtävää 1 Järjestelmäkoordinaattori 0 Toimi 1, ,89 hoitava henkilö on ollut kaupungilla Toimi 1,00 KVTES Hinn:ton KVTES määräaikaisessa palvelussuhteessa Hinn:ton 2 839,89 vuodesta 1994 alkaen. Hänen Tehtävään soveltuva palvelussuhteensa on vakinaiseen Tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto tai aikaisempi rinnastettava. Hän on tällä hetkellä korkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteinen tutkinto oppisopimuskoulutuksessa ja valmistuu opistoasteinen tutkinto. alkuvuodesta Hän on hoitanut lastensuojelun järjestelmäkoordinaattorin tehtävää useita vuosia. Esitetään tehtävän 273 Lastensuojelupalvelut 30 Sosiaalityöntekijä 1 Vuoden 2014 talousarvion 1 Sosiaalityöntekijä Virka 1, ,35 neuvottelutuloksen mukainen lisäys. Virka 1,00 KVTES SOS04A KVTES Sosiaalityöntekijän viran perustaminen 04SOS04A 3 141,35 lastensuojelun avopalveluihin. Sosiaalihuollon ammatillisen Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun lain (272/2005) 3 :n mukainen pätevyys henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun lain (272/2005) 3 :n mukainen pätevyys. 4. joulukuuta 2013 UUDET VIRAT JA TOIMET Sivu 12 / 15

13 pätevyysvaatimus Kustannukset/ vuosi 273 Lastensuojelupalvelut 31 Sosiaalityöntekijä 2 Vuoden 2014 talousarvion 2 Sosiaalityöntekijä Virka 1, ,35 neuvottelutuloksen mukainen lisäys. Virka 1,00 KVTES SOS04A KVTES Sosiaalityöntekijän viran perustaminen 04SOS04A 3 141,35 lastensuojelun avopalveluihin. Sosiaalihuollon ammatillisen Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun lain (272/2005) 3 :n mukainen pätevyys henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun lain (272/2005) 3 :n mukainen pätevyys. 273 Lastensuojelupalvelut 18 Sosiaalityöntekijä 2 Lastensuojelun avohuollon asiakasmäärä 2 Sosiaalityöntekijä 0 Virka 1, ,35 on noussut viime vuoden vastaavasta Virka 1, SOS04A KVTES ajankohdasta 6 %:a ja 04SOS04A 3 141,35 lastensuojeluilmoitusten määrä on Sosiaalihuollon ammatillisen lisääntynyt 10 %:a. Myös kiireellisten Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun sijoitusten määrä on kasvanut. henkilöstön kelpoisuusehdoista lain (272/2005) 3 :n mukainen pätevyys Lastensuojelun palvelutakuun annetun lain (272/2005) 3 :n toteutuminen edellyttää uusien virkojen mukainen pätevyys. perustamista. Palvelutakuun toteutumisen turvaamiseksi lastensuojelussa työskentelee tällä hetkellä 2 sosiaalityöntekijää ilman vakanssia. 4. joulukuuta 2013 UUDET VIRAT JA TOIMET Sivu 13 / 15

14 pätevyysvaatimus Kustannukset/ vuosi 274 Aikuisten sosiaalipalvelut 21 Sosiaalityöntekijä 1 Alaikäisten turvapaikanhakijoiden 1 Sosiaalityöntekijä Virka 1, ,50 lakisääteisen jälkihuoltovelvoitteen Virka 1,00 KVTES SOS04A KVTES hoitamiseksi esitetään perustettavaksi 04SOS04A 2 983,50 sosiaalityöntekijän ja sosiaaliohjaajan Sosiaalihuollon ammatillisen virat. Valtio korvaa kustannukset 100 %:sti. Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun lain (272/2005) 3 :n mukainen pätevyys henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun lain (272/2005) 3 :n mukainen pätevyys. 274 Aikuisten sosiaalipalvelut 22 Sosiaaliohjaaja 1 Alaikäisten turvapaikanhakijoiden 1 Sosiaaliohjaaja Virka 1, ,06 lakisääteisen jälkihuoltovelvoitteen Virka 1,00 KVTES SOS050 KVTES hoitamiseksi esitetään perustettavaksi 04SOS ,06 sosiaalityöntekijän ja sosiaaliohjaajan Sosiaalihuollon ammatillisen virat. Valtio korvaa kustannukset 100 %:sti. Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun lain (272/2005) 6 :n mukainen pätevyys henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun lain (272/2005) 6 :n mukainen pätevyys. 4. joulukuuta 2013 UUDET VIRAT JA TOIMET Sivu 14 / 15

15 pätevyysvaatimus Kustannukset/ vuosi 274 Aikuisten sosiaalipalvelut 20 Etuuskäsittelijä 4 Toimentulotuen asiakasmäärät ovat 4 Etuuskäsittelijä 0 Virka 1, ,58 kasvaneet. Lisääntyneen työmäärän vuoksi Virka 1,00 KVTES TOI010 KVTES etuuskäsittelijän tehtäviin on palkattu 01TOI ,58 palkkatuella määräaikaisesti 6 työntekijää. Soveltuva ammattikorkeakoulu-, opisto- Lakisääteisessä käsittelyajassa pysyminen Soveltuva ammattikorkeakoulu-, tai koulutasoinen tutkinto tai edellyttää lisähenkilökunnan palkkaamista opisto- tai koulutasoinen tutkinto ammattitutkinto. pysyvästi. Palvelutakuun toteutuminen. tai ammattitutkinto. Terveydenhoito- ja lapsiperheiden 24 Terveyskeskuslääkäri 1 Vuoden 2014 talousarvion 1 Terveyskeskuslääkäri Virka 1, ,70 neuvottelutuloksen mukainen lisäys. Virka 1,00 Lääkäriso L1TK5200 KVTES Koululääkäripalvelujen turvaaminen. L1TK ,70 Laillistetun lääkärin kelpoisuus. Laillistetun lääkärin kelpoisuus. Sosiaali- ja terveystoimi joulukuuta 2013 UUDET VIRAT JA TOIMET Sivu 15 / 15

16 Liite UUDET VIRAT JA TOIMET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut, yksi kokemuslisä ja lomarahan osuus, jolloin kertoimeksi on saatu 1,5. Laskenta on suuntaa-antava. Toimialan esitys Perustelut KJ päätösehdotus Kustannukset e KJ KJ Kust/perustamisvuosi pätevyysvaatimus pätevyysvaatimus Kust/vuosi 3. Sivistystoimi Kulttuurin tulosyksikkö Kulttuuripalvelut 3014 Kulttuurituottaja 1 Taidetalo Pikku-Auroran toiminta laajenee Kulttuurituottaja Toimi 1, ,69 voimakkaasti syyskuusta 2013 kun n.s. Toimi 1, , Hinn:ton KVTES Tilanhoitajan talo tulee käyttöön. Pikku- Hinn:ton KVTES Auroran toiminnan laajetessa Tilanhoitajan Soveltuva korkeakoulu tai opistotasoinen talon investoinnin myötä, nykyiset Soveltuva korkeakoulu tai tutkinto. henkilöstöresurssit eivät riitä tuottamaan opistotasoinen tutkinto. kuntalaisille sitä lisäarvoa mitä kaupungin Suomenkielinen varhaiskasvatus Kunnalliset päiväkodit 3002 Erityislastentarhanopettaja 1 Erityislastentarhanopettajan vakanssi tarvitaan Erityislastentarhanopettaja Toimi 1, ,52 vuoden 2014 alussa käynnistyvään Kepelin Toimi 1, , PKO02B KVTES vuorohoitopäiväkotiin ja muihin 05PKO02B KVTES käynnistettäviin ryhmiin (Riiantien päiväkoti, Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön esiopetuksen uusiin ryhmiin). Sosiaalihuollon ammatillisen kelpoisuusehdoista annetun lain henkilöstön kelpoisuusehdoista (272/2005) 9 :n mukainen pätevyys. annetun lain (272/2005) 9 :n Suomenkielinen varhaiskasvatus Kunnalliset päiväkodit 3001 Lastentarhanopettaja 22 Lastentarhanopettajan vakanssit tarvitaan Lastentarhanopettaja Toimi 1, ,87 vuoden 2014 alussa käynnistyvään Kepelin Toimi 1, , PKO02B KVTES vuorohoitopäiväkotiin ja muihin 05PKO02B KVTES käynnistettäviin ryhmiin (Riiantien päiväkoti, Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön esiopetuksen uusiin ryhmiin). Sosiaalihuollon ammatillisen kelpoisuusehdoista annetun lain henkilöstön kelpoisuusehdoista (272/2005) 7 :n mukainen pätevyys. annetun lain (272/2005) 7 :n 4. joulukuuta 2013 UUDET VIRAT JA TOIMET Sivu 1 / 8

17 KJ KJ Kust/perustamisvuosi pätevyysvaatimus pätevyysvaatimus Kust/vuosi Suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö Opetus 3004 Erityisluokanopettaja 2 Erityisen tuen oppilaiden määrän kasvu Erityisluokanopettaja Virka 1, ,45 edellyttää resursointia. Vakanssiesitykset Virka 1, , OVTES sisältyvät oppilaskasvusta aiheutuviin OVTES kustannuksiin. asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus Suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö Opetus 3005 Erityisopettaja 2 Erityisen tuen oppilaiden määrän kasvu Erityisopettaja Virka 1, ,45 edellyttää resursointia. Vakanssiesitykset Virka 1, , KVTES sisältyvät oppilaskasvusta aiheutuviin OVTES kustannuksiin. asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus Suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö Opetus 3006 Lehtori 10 Suomenkielisen opetuksen oppilasmäärän Lehtori Virka 1, ,19 kasvu (460 oppilasta) edellyttää resursointia. Virka 1, , OVTES Vakanssiesitykset sisältyvät oppilaskasvusta OVTES aiheutuviin kustannuksiin. asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus 4. joulukuuta 2013 UUDET VIRAT JA TOIMET Sivu 2 / 8

18 KJ KJ Kust/perustamisvuosi pätevyysvaatimus pätevyysvaatimus Kust/vuosi Suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö Opetus 3010 Lehtori 20 Vakituisten virkojen perustaminen ja Lehtori 20 0 Virka 1, ,19 tuntiopettajamäärän vähentäminen. Virka 1, , OVTES Esityksestä ei aiheudu kustannusvaikutuksia OVTES koska, tehtäviä on hoidettu tuntiopettajilla. asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus asetuksen 198/986 mukainen Suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö Opetus 3003 Luokanopettaja 20 Suomenkielisen perusopetuksen Luokanopettaja Virka 1, , ,19 oppilasmäärän kasvu (460 oppilasta) Virka 1, , , OVTES edellyttää resursointia. Vakanssiesitykset OVTES sisältyvät oppilaskasvusta aiheutuviin asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus Suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö Opetus 3009 Luokanopettaja 40 Vakituisten virkojen perustaminen ja Luokanopettaja 40 0 Virka 1, , ,19 tuntiopettajamäärän vähentäminen. Virka 1, , , OVTES Esityksestä ei aiheudu kustannusvaikutuksia OVTES koska, tehtäviä on hoidettu tuntiopettajilla. asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus 4. joulukuuta 2013 UUDET VIRAT JA TOIMET Sivu 3 / 8

19 KJ KJ Kust/perustamisvuosi pätevyysvaatimus pätevyysvaatimus Kust/vuosi Suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö Opetus 3008 Peruskoulun oppilaanohjaaja 3 Espoon laatutavoitteena on 250 ohjattavaa Oppilaanohjaaja Virka 1, ,34 yhtä oppilaanohjaajaa kohden/ Virka 1, , OVTES Sivistysvaliokunnan suositus on OVTES ohjattavaa yhtä oppilaanohjaajaa kohden. Perusopetuksen oppilasmäärä sekä eritystä ohjausta tarvitsevien ryhmien määrät ovat asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus kasvaneet eikä suositus nyt toteudu kaikissa asetuksen 1998/986 mukainen kouluissa. Tarvitaan lisää opinto-ohjaajia, kelpoisuus jotta resurssien mitoituksessa saavutetaan Espoon tavoite/sivistysvaliokunnan suositus ja oppilaat saavat riittävästi ohjausta toisen asteen opintoihin siirtymisessä. Tämä edistää myös nuorisotakuun toteutumista ja vähentää nuorten syrjäytymisen mahdollisuutta. Suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö Opetus 3007 Rehtori 1 Vallitsevan linjauksen mukaisesti niissä Rehtori Virka 1, ,90 kouluissa on rehtorin virka, joissa on yli 230 Virka 1, , oppilasta. Niipperin koulussa on ollut lv:na OVTES yli 250 oppilasta, ja ennusteiden mukaan oppilasmäärä ei tule lähivuosina asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus Suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö Tukipalveluiden vastuualue 3012 Autististen lasten 10 Määräaikaisten palvelussuhteiden Autististen lasten 10 0 Toimi 1, ,61 muuttaminen vakituisiksi. Esityksestä ei Toimi 1, , KOU010 KVTES aiheudu kustannusvaikutuksia. Erityisen tuen 05KOU010 KVTES oppilaiden määrän kasvu edellyttää Soveltuva toisen asteen ammatillinen Soveltuva toisen asteen ammatillinen perustutkinto. perustutkinto. 4. joulukuuta 2013 UUDET VIRAT JA TOIMET ivu 4 / 8

20 KJ KJ Kust/perustamisvuosi pätevyysvaatimus pätevyysvaatimus Kust/vuosi Suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö Tukipalveluiden vastuualue 3013 Kehitysvammaistenhoitaja 12 Määräaikaisten palvelussuhteiden Kehitysvammaistenhoitaja 12 0 Toimi 1, ,61 muuttaminen vakituisiksi. Esityksestä ei Toimi 1, , SOS06A KVTES aiheudu kustannusvaikutuksia. Erityisen tuen 04SOS06A KVTES oppilaiden määrän kasvu edellyttämä lisäys. Soveltuva toisen asteen ammatillinen Soveltuva toisen asteen ammatillinen perustutkinto perustutkinto Suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö Tukipalvelut 3011 Koulunkäyntiavustaja 8 Alakouluikäisten oppilaiden sekä erityisen Koulunkäyntiavustaja 8 0 Toimi 1, ,21 tuen oppilaiden määrän kasvu. Toimi 1, , KOU010 KVTES Vakanssiesitykset vähentävät vastaavasti 05KOU010 KVTES Koulunkäyntiavustajan ammattitutkinto tai muu soveltuva erikseen määritelty Koulunkäyntiavustajan ammattitutkinto tai muu soveltuva erikseen määritelty koulutus Yhteenveto: 'Toimiala' = 3. Sivistystoimi (14 tietuetta) Summa joulukuuta 2013 UUDET VIRAT JA TOIMET Sivu 5 / 8

21 KJ KJ Kust/perustamisvuosi pätevyysvaatimus pätevyysvaatimus Kust/vuosi 5. Palveluliiketoimi Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitos Hr-järjestelmäpalvelut Toimi 1, ,30 olevalle vakinaiseksi rinnastettavalle Toimi 1, , ATK022 KVTES tehtävälle. ERP-tuen järjestelmäneuvonta on 01ATK022 KVTES Sovellusneuvoja 4 Vakanssin perustaminen ilman vakanssia Sovellusneuvoja 4 0 perustettu Tehtävät olivat Soveltuva korkeakoulu- opisto tai määräaikaisia useita vuosia. Alussa Soveltuva korkeakoulu- opisto tai koulutasoinen tutkinto tai oletuksena oli, että järjestelmälle ei tarvita koulutasoinen tutkinto tai pysyvää tukihenkilöstöä, mutta tarve on ammattitutkinto. osoittautunut välttämättömäksi. Tehtävät on vakinaistettu , mutta siinä yhteydessä ei ole perustettu vakansseja. Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos Katuylläpito 5323 Ylläpitoautonkuljettaja 2 Vakanssin perustaminen ilman vakanssia Ylläpitoautonkuljettaja 2 0 Toimi 1, ,00 olevalle vakinaiseksi rinnastettavalle Toimi 1, , TS tehtävälle. Ei kustannusvaikutusta TS Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos Katuylläpito 5324 Ylläpitokoneenkuljettaja 8 Vakanssin perustaminen ilman vakanssia Ylläpitokoneenkuljettaja 8 0 Toimi 1, ,00 olevalle vakinaiseksi rinnastettavalle Toimi 1, , TS tehtävälle. Ei kustannusvaikutusta TS joulukuuta 2013 UUDET VIRAT JA TOIMET Sivu 6 / 8

22 KJ KJ Kust/perustamisvuosi pätevyysvaatimus pätevyysvaatimus Kust/vuosi Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos Rakentaminen 5327 Puistotyönjohtaja 1 Vakanssin perustaminen ilman vakanssia Puistotyönjohtaja 1 0 Toimi 1, ,50 olevalle vakinaiseksi rinnastettavalle Toimi 1, , TS tehtävälle. Ei kustannusvaikutusta TS Puutarha-alan soveltuva koulutus. Puutarha-alan soveltuva koulutus. Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos Rakentaminen 5326 Putkiasentaja 2 Vakanssin perustaminen ilman vakanssia Putkiasentaja 2 0 Toimi 1, ,00 olevalle vakinaiseksi rinnastettavalle Toimi 1, , TS tehtävälle. Ei kustannusvaikutusta TS Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos Rakentaminen 5328 Putkiasentaja 1 Vakanssin perustaminen ilman vakanssia Putkiasentaja 1 0 Toimi 1, ,00 olevalle vakinaiseksi rinnastettavalle Toimi 1, , TS tehtävälle. Ei kustannusvaikutusta TS Soveltuva ammattikoulu tai Soveltuva ammattikoulu tai ammattitutkinto. Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos Rakentaminen 5325 Viherrakentaja 1 Vakanssin perustaminen ilman vakanssia Viherrakentaja 1 0 Toimi 1, ,00 olevalle vakinaiseksi rinnastettavalle Toimi 1, , TS tehtävälle. Ei kustannusvaikutusta TS joulukuuta 2013 UUDET VIRAT JA TOIMET Sivu 7 / 8

23 KJ KJ Kust/perustamisvuosi pätevyysvaatimus pätevyysvaatimus Kust/vuosi Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos Ympäristöpalvelut/kaupunginpuutarha 5330 Puuseppä 2 Vakanssin perustaminen ilman vakanssia Puuseppä 2 0 Toimi 1, ,00 olevalle vakinaiseksi rinnastettavalle Toimi 1, , TS tehtävälle. Ei kustannusvaikutusta TS Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos Ympäristöpalvelut/maamassojen vastaanotto 5329 Ympäristötyöntekijä 1 Vakanssin perustaminen ilman vakanssia Ympäristötyöntekijä 1 0 Toimi 1, ,92 olevalle vakinaiseksi rinnastettavalle Toimi 1, , TS tehtävälle. Ei kustannusvaikutusta TS Yhteenveto: 'Toimiala' = 5. Palveluliiketoimi (9 tietuetta) 0 Summa Keha, SITO ja TYT yhteensä joulukuuta 2013 UUDET VIRAT JA TOIMET Sivu 8 / 8

Sosiaali- ja terveystoimi/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET

Sosiaali- ja terveystoimi/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Sosiaali- ja terveystoimi/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi

Lisätiedot

Toimialan esitys Perustelut KJ päätösehdotus Kustannukset e. hinnoittelukohta, sopimusala, aloituspvm, pätevyysvaatimus lkm Kustannukset/ vuosi

Toimialan esitys Perustelut KJ päätösehdotus Kustannukset e. hinnoittelukohta, sopimusala, aloituspvm, pätevyysvaatimus lkm Kustannukset/ vuosi UUDET VIRAT JA TOIMET Yhteenvedossa vasemmalla on toimialan esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut,

Lisätiedot

Toimialan esitys Perustelut KJ päätösehdotus Kustannukset e. hinnoittelukohta, sopimusala, aloituspvm, pätevyysvaatimus lkm Kustannukset/ vuosi

Toimialan esitys Perustelut KJ päätösehdotus Kustannukset e. hinnoittelukohta, sopimusala, aloituspvm, pätevyysvaatimus lkm Kustannukset/ vuosi UUDET VIRAT JA TOIMET Yhteenvedossa vasemmalla on toimialan esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut,

Lisätiedot

VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET

VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut,

Lisätiedot

UUDET VIRAT JA TOIMET

UUDET VIRAT JA TOIMET Liite UUDET VIRAT JA TOIMET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut,

Lisätiedot

Toimialan esitys Nimike, vakanssilaji, osa-aikaisuus, palkkaus e, hinnoittelukohta, sopimusala, aloituspvm, pätevyysvaatimus.

Toimialan esitys Nimike, vakanssilaji, osa-aikaisuus, palkkaus e, hinnoittelukohta, sopimusala, aloituspvm, pätevyysvaatimus. Sosiaali- ja terveystoimi/uudet VIRAT JA TOIMET Yhteenvedossa vasemmalla on toimialan esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi

Lisätiedot

Toimialan esitys Perustelut KJ päätösehdotus Kustannukset e. hinnoittelukohta, sopimusala, aloituspvm, pätevyysvaatimus lkm Kustannukset/ vuosi

Toimialan esitys Perustelut KJ päätösehdotus Kustannukset e. hinnoittelukohta, sopimusala, aloituspvm, pätevyysvaatimus lkm Kustannukset/ vuosi UUDET VIRAT JA TOIMET Yhteenvedossa vasemmalla on toimialan esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut,

Lisätiedot

Toimialan esitys Perustelut KJ päätösehdotus Kustannukset e. hinnoittelukohta, sopimusala, aloituspvm, pätevyysvaatimus lkm Kustannukset/ vuosi

Toimialan esitys Perustelut KJ päätösehdotus Kustannukset e. hinnoittelukohta, sopimusala, aloituspvm, pätevyysvaatimus lkm Kustannukset/ vuosi UUDET TOIMET Yhteenvedossa vasemmalla on toimialan esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut, yksi

Lisätiedot

Sivistystoimi, tekninen ja ympäristötoimi, palveluliiketoimi/uudet VIRAT JA TOIMET

Sivistystoimi, tekninen ja ympäristötoimi, palveluliiketoimi/uudet VIRAT JA TOIMET Liite Sivistystoimi, tekninen ja ympäristötoimi, palveluliiketoimi/uudet VIRAT JA TOIMET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa

Lisätiedot

laajemmin sivistystoimen toimialaan kuuluvien tapahtumien toteuttamista.

laajemmin sivistystoimen toimialaan kuuluvien tapahtumien toteuttamista. Liite VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET

Sosiaali- ja terveystoimi/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Sosiaali- ja terveystoimi/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi

Lisätiedot

Sito, tyt, koha/uudet VIRAT JA TOIMET

Sito, tyt, koha/uudet VIRAT JA TOIMET Liite Sito, tyt, koha/uudet VIRAT JA TOIMET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut,

Lisätiedot

VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET

VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut,

Lisätiedot

Liperin kunnan sosiaali- ja terveystoimen kelpoisuusehdot 1.7.2015

Liperin kunnan sosiaali- ja terveystoimen kelpoisuusehdot 1.7.2015 Liperin kunnan sosiaali- ja terveystoimen kelpoisuusehdot 1.7.2015 Fysioterapeutti vastaava aikaisempi rekisteröinti. Sosiaali- ja terveysalan fysioterapeutin (AMK) ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi

Lisätiedot

Sivistystoimi, tekninen ja ympäristötoimi/uudet VIRAT JA TOIMET Liite

Sivistystoimi, tekninen ja ympäristötoimi/uudet VIRAT JA TOIMET Liite Sivistystoimi, tekninen ja ympäristötoimi/uudet VIRAT JA TOIMET Liite Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan

Lisätiedot

Liite Sito, tyt, koha/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET JA LAKKAUTUKSET

Liite Sito, tyt, koha/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET JA LAKKAUTUKSET Liite Sito, tyt, koha/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET JA LAKKAUTUKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan

Lisätiedot

VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET

VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut,

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2016-2019

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2016-2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2016-2019 Uudet vakanssit: Yksikkö/nimike 2016 2017 2018 2019 Suun terveydenhuolto Suuhygienisti 1 Hammaslääkäri 1 Hammashoitaja 1 Aikuisten psykososiaaliset

Lisätiedot

5. Konsernipalvelut. Liite KH / kokouksessa esittelijän tarkistama esitys VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET

5. Konsernipalvelut. Liite KH / kokouksessa esittelijän tarkistama esitys VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Liite KH 29.8.2016 / kokouksessa esittelijän tarkistama esitys VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa

Lisätiedot

Toimialan esitys Perustelut KJ päätösehdotus Kustannukset e

Toimialan esitys Perustelut KJ päätösehdotus Kustannukset e UUDET VIRAT JA TOIMET Yhteenvedossa vasemmalla on toimialan esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut,

Lisätiedot

VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET

VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisen henkilöstön kelpoisuusehdot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisen henkilöstön kelpoisuusehdot INARIN KUNTA 30.9.2014 1/5 Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisen henkilöstön kelpoisuusehdot Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 22.5.2007 60 Voimassa 1.7.2007 Muutos soteltk 13.11.2007 117,

Lisätiedot

Vastuualueen laajentuminen mm. toimialan palveluverkkosuunnittelun osalta. Tehtävään sisältyy hankintapäätösten tekemistä.

Vastuualueen laajentuminen mm. toimialan palveluverkkosuunnittelun osalta. Tehtävään sisältyy hankintapäätösten tekemistä. Liite VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET JA LAKKAUTUKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi

Lisätiedot

VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET JA LAKKAUTUKSET

VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET JA LAKKAUTUKSET VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET JA LAKKAUTUKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu

Lisätiedot

VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET

VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut,

Lisätiedot

27.1.2009 / Liite 19. vähintään opistoasteinen tutkinto Koulu- tai opistoasteen tutkinto. tai terveydenhuoltoalan opistoasteinen tutkinto

27.1.2009 / Liite 19. vähintään opistoasteinen tutkinto Koulu- tai opistoasteen tutkinto. tai terveydenhuoltoalan opistoasteinen tutkinto Perusturvapalvelut KELPOISUUSEHDOT 2009 Perusturvalautakunta 27.1.2009 / Liite 19 Nimike Atk-suunnittelija Mikrotukihenkilö Avohuollon ohjaaja Erikoishammaslääkäri Farmaseutti Fysioterapeutti Hallintopäällikkö

Lisätiedot

21702174 Mielenterveystyö

21702174 Mielenterveystyö Kaupunginhallitus 30 01.02.2016 Uusien virkojen ja työsuhteiden perustaminen ja vakanssien lakkauttaminen 2016 170/01.01.00.00/2016 Kaupunginhallitus 01.02.2016 30 Valmistelijat: taloussuunnittelija Janne

Lisätiedot

Perusopetus / Pajuluoman koulu Luokanopettaja (2) virka 1.8.2012 40 600 - uudet virat, kustannuslisäys 97 500 /vuosi

Perusopetus / Pajuluoman koulu Luokanopettaja (2) virka 1.8.2012 40 600 - uudet virat, kustannuslisäys 97 500 /vuosi Henkilöstösuunnitelma 2012 2015 Hj 29.8.2011, 136 Seinäjoen kaupungin henkilöstösuunnitelman 2012 2015 valmistelu edellyttää henkilöstöresurssin kokonaisarviointia. Valmistelun lähtökohtana on, että henkilöstölisäykset

Lisätiedot

1. Perusturvan toimialan vakanssit

1. Perusturvan toimialan vakanssit Kunnanhallitus 380 21.11.2016 Vuoden 2017 talousarvioon sisältyvät vakanssi- ja nimikemuutokset 847/01.01.00/2016 Kunnanhallitus 21.11.2016 380 21.11.2016 Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 14.11.2016 hyväksynyt

Lisätiedot

2050 Läntinen avoterveydenhuolto. 2025 Aikuisneuvonta ja vastaanotto. Tehtäväkohtainen peruspalkka 2423,10.

2050 Läntinen avoterveydenhuolto. 2025 Aikuisneuvonta ja vastaanotto. Tehtäväkohtainen peruspalkka 2423,10. Kaupunginhallitus 31 02.02.2015 Uusien virkojen ja työsuhteiden perustaminen vuonna 2015 189/01.01.00.00/2015 Kaupunginhallitus 02.02.2015 31 Valmistelijat: terveyspalveluiden päällikkö Sara Sarjakoski-Peltola,

Lisätiedot

4. Tekninen ja ympäristötoimi

4. Tekninen ja ympäristötoimi Liite VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET JA LAKKAUTUKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi

Lisätiedot

KELPOISUUSLUETTELO. Kaikilta esimiesasemassa olevilta edellytetään riittävää johtamistaitoa.

KELPOISUUSLUETTELO. Kaikilta esimiesasemassa olevilta edellytetään riittävää johtamistaitoa. 1 KELPOISUUSLUETTELO Hallintosäännön mukaan kunnanhallitus ja lautakunta päättävät henkilöstöltä vaadittavista kelpoisuusehdoista. Henkilöstöltä vaadittavasta kelpoisuudesta pidetään erillistä luetteloa.

Lisätiedot

Sivistystoimen toimialan vakanssimuutokset, lakkautukset ja uudet vakanssit 2015

Sivistystoimen toimialan vakanssimuutokset, lakkautukset ja uudet vakanssit 2015 Kunnanhallitus 477 17.12.2014 Sivistystoimen toimialan vakanssimuutokset, lakkautukset ja uudet vakanssit 2015 21/01.01.00/2014 Kunnanhallitus 477 Kunnanvaltuuston 29.11.2014 hyväksymään vuoden 2015 talousarvioon

Lisätiedot

LUETTELO HENKILÖSTÖN KELPOISUUSEHDOISTA RANUAN KUNNASSA

LUETTELO HENKILÖSTÖN KELPOISUUSEHDOISTA RANUAN KUNNASSA 1 LUETTELO HENKILÖSTÖN KELPOISUUSEHDOISTA RANUAN KUNNASSA Hyväksytty Valtuusto..2012 Voimaan 1.8.2012 Ranuan kunnan hallintosäännön 17 :n mukaisesti henkilöstön kelpoisuusehdot vahvistetaan seuraavasti:

Lisätiedot

Sito, tyt, koha/uudet VIRAT JA TOIMET

Sito, tyt, koha/uudet VIRAT JA TOIMET Liite Sito, tyt, koha/uudet VIRAT JA TOIMET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut,

Lisätiedot

Muutoksen perustelu. tehtäviä hoitaa tehtävän. 7 Lastenhoitaja Toimi 1,00 KVTES Tehtävänimike tarkastetaan

Muutoksen perustelu. tehtäviä hoitaa tehtävän. 7 Lastenhoitaja Toimi 1,00 KVTES Tehtävänimike tarkastetaan Liite Sivistystoimi, tekninen ja ympäristötoimi, palveluliiketoimi/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET JA LAKKAUTUKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen.

Lisätiedot

VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET JA LAKKAUTUKSET

VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET JA LAKKAUTUKSET VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET JA LAKKAUTUKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu

Lisätiedot

1 Perusturvan toimialan vakanssit

1 Perusturvan toimialan vakanssit Kunnanhallitus 386 30.11.2015 Vuoden 2016 talousarvion vakanssimuutokset 904/01.01.00/2015 Kunnanhallitus 386 Kunnanvaltuusto on 16.11.2015 kokouksessaan hyväksynyt kunnan talousarvion vuodelle 2016. Tehdään

Lisätiedot

1 Perusturvan toimialan vakanssit

1 Perusturvan toimialan vakanssit Kunnanhallitus 386 30.11.2015 Kunnanhallitus 22 25.01.2016 Vuoden 2016 talousarvion vakanssimuutokset perusturvan osalta 904/01.01.00/2015 Kunnanhallitus 30.11.2015 386 Kunnanvaltuusto on 16.11.2015 kokouksessaan

Lisätiedot

Etelä-Savon sairaanhoitopiirin henkilöstön kelpoisuusrekisteri 1.1.2016 alkaen

Etelä-Savon sairaanhoitopiirin henkilöstön kelpoisuusrekisteri 1.1.2016 alkaen Etelä-Savon sairaanhoitopiirin henkilöstön kelpoisuusrekisteri 1.1.2016 alkaen Kelpoisuutena virkoihin ja työsopimussuhteisiin tehtäviin vaaditaan: 1. sairaanhoitopiirin johtajalta ylempi korkeakoulututkinto

Lisätiedot

Perhepalvelut. Oulunkaaren sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alue Lähiesimiesorganisaation perustaminen

Perhepalvelut. Oulunkaaren sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alue Lähiesimiesorganisaation perustaminen Oulunkaaren sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alue Lähiesimiesorganisaation perustaminen Perhepalvelut Nimike: perhepalvelujen palveluesimies, virka Tehtävät: Perhepalvelujen palveluesimies

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNNAN VAKINAISET JA MÄÄRÄAIKAISET VAKANSSIT 31.12.2014 SEKÄ MUUTOKSET VUOSINA 2015-2017

MÄNTSÄLÄN KUNNAN VAKINAISET JA MÄÄRÄAIKAISET VAKANSSIT 31.12.2014 SEKÄ MUUTOKSET VUOSINA 2015-2017 MÄNTSÄLÄN KUNNAN VAKINAISET JA MÄÄRÄAIKAISET VAKANSSIT 31.12.2014 SEKÄ MUUTOKSET VUOSINA 2015-2017 PERUSTURVAPALVELUT PERUSTURVAN JOHTO JA HALLINTO LKM 31.12.2014 LKM 31.12.2014 perusturvajohtaja 1 Avoimet

Lisätiedot

Kunnanhallitus 98 17.03.2014. Perusturvan toimialan vakanssimuutokset ja - järjestelyt 2014 21/01.01.00/2014. Kunnanhallitus 98

Kunnanhallitus 98 17.03.2014. Perusturvan toimialan vakanssimuutokset ja - järjestelyt 2014 21/01.01.00/2014. Kunnanhallitus 98 Kunnanhallitus 98 17.03.2014 Perusturvan toimialan vakanssimuutokset ja - järjestelyt 2014 21/01.01.00/2014 Kunnanhallitus 98 Perusturvan toimialan vuoden 2014 talousarvioon sisältyy useita talouden sopeuttamiseen

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI. Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 26.1.2012 8.

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI. Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 26.1.2012 8. 1 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 26.1.2012 8. Tarkistettu kelpoisuusrekisteri tulee voimaan 1.3.2012 lukien Kelpoisuutena

Lisätiedot

4 Perusturvatoimen henkilöstön kelpoisuusehdot

4 Perusturvatoimen henkilöstön kelpoisuusehdot Perusturvalautakunta 114 24.11.2015 4 Perusturvatoimen henkilöstön kelpoisuusehdot 1078/01.01.00/2012 PERLJ 24.11.2015 114 Lohjan kaupungin hallintosäännön 25 :n mukaan viran täyttävä tai työ suh tee seen

Lisätiedot

5. Palveluliiketoimi. Muutettava vakanssi. Muutoksen perustelu. Toimialan muutosehdotus

5. Palveluliiketoimi. Muutettava vakanssi. Muutoksen perustelu. Toimialan muutosehdotus Liite VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 25 19.01.2015. 25 Asianro 8193/01.01.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 25 19.01.2015. 25 Asianro 8193/01.01.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 115 16.12.2014 25 Asianro 8193/01.01.00/2014 Tehtävien lakkauttaminen ja virkojen perustaminen perusturvan palvelualueella 1.1.2015

Lisätiedot

VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET

VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 19. Valmistelija/lisätietoja: Mika Paavilainen, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 19. Valmistelija/lisätietoja: Mika Paavilainen, puh 26.02.2014 Sivu 1 / 1 19 terveystoimen toimialaan kuuluvien päätösten laillisuus Valmistelija/lisätietoja: Mika Paavilainen, puh. 046 877 1962 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Perusturvajohtaja

Lisätiedot

TEHTÄVÄNIMIKKEET, KELPOISUUSEHDOT JA VALITSEVA VIRANOMAINEN

TEHTÄVÄNIMIKKEET, KELPOISUUSEHDOT JA VALITSEVA VIRANOMAINEN SIIKAJOEN KUNTA TEHTÄVÄNIMIKKEET, KELPOISUUSEHDOT JA VALITSEVA VIRANOMAINEN TEHTÄVÄ KELPOISUUSEHDOT VALITSEMINEN =irka, t=toimi Ilman merkintää oleat oat työsuhteita Yleis- ja taloushallinto Kunnanjohtaja

Lisätiedot

Vakanssinumero 45 30.6.2009

Vakanssinumero 45 30.6.2009 Toimiala Sosiaali- ja terveystoimiala Tulosalue Sote:n yhteiset palvelut, Terveyden- ja sairaudenhoitopalvelut, Perhepalvelut sekä Vanhuspalvelut Toimialan esitys Entinen virka- /työsuhteinen tehtävä Vakanssinumero

Lisätiedot

Ylilääkäriltä tehtävään soveltuva erikoisalan pätevyys lääketieteen erikoisalalla. erikoisalalla.

Ylilääkäriltä tehtävään soveltuva erikoisalan pätevyys lääketieteen erikoisalalla. erikoisalalla. SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN SÄÄDÖSKOKOELMA 1.8 VIRKOJEN KELPOISUUSEHDOT LÄÄKÄRIHENKILÖSTÖ ensihoidon ylilääkäri erikoishammaslääkäri Ylilääkäriltä tehtävään soveltuva erikoisalan pätevyys lääketieteen

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI. Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 27.1.2010 20.

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI. Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 27.1.2010 20. 1 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 27.1.2010 20. Tarkistettu kelpoisuusrekisteri tulee voimaan 1.3.2010 lukien Kelpoisuutena

Lisätiedot

tehdä seuraavat vakanssijärjestelyt

tehdä seuraavat vakanssijärjestelyt Kunnanhallitus 76 16.02.2015 Kunnanhallitus 86 02.03.2015 Perusturvan toimialan uudet vakassit ja vakanssijärjestelyt 2015 21/01.01.00/2014 Kunnanhallitus 16.02.2015 76 Kunnanvaltuuston 29.11.2014 hyväksymään

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/5 13.12.2011

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/5 13.12.2011 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) 239 Esitys kaupunginhallitukselle virkojen perustamisesta HEL 2011-008297 T 01 01 00 Päätös päätti esittää kaupunginhallitukselle, että se perustaisi 1.8.2012

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (6) Kaupunginhallitus Sj/3 07.03.2016

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (6) Kaupunginhallitus Sj/3 07.03.2016 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (6) 213 Eräiden opetusviraston virkojen perustaminen, lakkauttaminen ja nimikkeiden muuttaminen HEL 2016-000596 T 01 01 00 Päätös päätti 1 perustaa opetusvirastoon

Lisätiedot

KVTES:n palkkaluokittelun numerotunnukset 2008 (1.3.2008)

KVTES:n palkkaluokittelun numerotunnukset 2008 (1.3.2008) 1 KVTES:n palkkaluokittelun numerotunnukset 2008 (1.3.2008) Liite 1 01HAL031 01HAL032 01HAL033 01TOI010 01TOI020 01VAH020 01LÄH000 01ATK021 01ATK022 01ATK030 Kunnan johto ja sisäisen palvelutoiminnan henkilöstö:

Lisätiedot

03HOI040 Terveydenhuollon hoitohenkilöstö, hoitoalan ammattitehtävät

03HOI040 Terveydenhuollon hoitohenkilöstö, hoitoalan ammattitehtävät KOODI TILASTONIMI 01HAL031 Kunnan johto ja hallinto, B palkkaryhmä: -15 000 asukasta 01HAL032 Kunnan johto ja hallinto, B palkkaryhmä: 15 001-25 000 asukasta 01HAL033 Kunnan johto ja hallinto, B palkkaryhmä:

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 03.04.2017 Sivu 1 / 1 101 Lautakuntien ja jaostojen sekä viranhaltijoiden päätökset Päätösehdotus Kaupunginjohtaja: - Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 24.3.2017 /

Lisätiedot

Virkojen kelpoisuusehdot

Virkojen kelpoisuusehdot Kelpoisuusehdot 1 (7) Virkojen ehdot Kelpoisuutena Siun soten virkoihin vaaditaan tässä asiakirjassa määritetyt vähimmäisehdot. Virkaan on kuitenkin aina kelpoinen henkilö, jolla on vaadittua kelpoisuutta

Lisätiedot

Lakkautettava virka/työsuhteen tehtävänimike 1.7.2008. ari (000318) 1.7.2008

Lakkautettava virka/työsuhteen tehtävänimike 1.7.2008. ari (000318) 1.7.2008 Toimiala Tulosalue Sosiaali- ja terveystoimiala Terveyden- sairaudenhoitopalvelut sekä Vanhuspalvelut Tulosalueen esitys 1. Vastuualue Tulosyksikkö Viran-/toimenhaltijan nimi Operatiivine n Osasto 7 Ohtonen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 9/2016 1 (5) Kaupunginhallitus Sj/3 7.3.2016

Helsingin kaupunki Esityslista 9/2016 1 (5) Kaupunginhallitus Sj/3 7.3.2016 Helsingin kaupunki Esityslista 9/2016 1 (5) 3 Eräiden opetusviraston virkojen perustaminen, lakkauttaminen ja nimikkeiden muuttaminen HEL 2016-000596 T 01 01 00 Päätösehdotus päättää 1 perustaa opetusvirastoon

Lisätiedot

Vuonna 2016 perustettavat ja lakkautettavat virat ja toimet sekä vuonna 2016 tehtävät vakanssimuutokset

Vuonna 2016 perustettavat ja lakkautettavat virat ja toimet sekä vuonna 2016 tehtävät vakanssimuutokset Vuonna 2016 perustettavat ja lakkautettavat virat ja toimet sekä vuonna 2016 tehtävät vakanssimuutokset oimielin Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi ulosalue Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Yhteyshenkilö

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUE HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunta

HYKS-SAIRAANHOITOALUE HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunta HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunta 22.11.2016 Liite 2 HENKILÖSTÖSUUNNITELMAN 2017 VAKANSSIMUUTOKSET Liite 2a Liite 2b Liite 2c Liite 2d Perustettavat ja lakkautettavat toimet (nimikemuutokset) Perustettavat

Lisätiedot

Perusturvatoimen henkilöstön kelpoisuusehdot

Perusturvatoimen henkilöstön kelpoisuusehdot Perusturvalautakunta 136 18.11.2014 Perusturvatoimen henkilöstön kelpoisuusehdot 1078/01.01.00/2012 PERLJ 18.11.2014 136 Lohjan kaupungin hallintosäännön 25 :n mukaan viran täyttävä tai työ suhtee seen

Lisätiedot

Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot

Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot Päivitetty 1.9.2016 Hallintosääntö 16 : virkoihin ja työsuhteisiin vaadittavasta kelpoisuudesta päättää hallitus. 1. Lääkärihenkilöstö Amanuenssi Apulaisylilääkäri

Lisätiedot

VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET

VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut,

Lisätiedot

Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot

Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot Päivitetty 19.4.2017 Hallintosääntö 16 : virkoihin ja työsuhteisiin vaadittavasta kelpoisuudesta päättää hallitus. 1. Lääkärihenkilöstö Amanuenssi Apulaisylilääkäri

Lisätiedot

LUETTELO HENKILÖSTÖN KELPOISUUSEHDOISTA RANUAN KUNNASSA

LUETTELO HENKILÖSTÖN KELPOISUUSEHDOISTA RANUAN KUNNASSA 1 LUETTELO HENKILÖSTÖN KELPOISUUSEHDOISTA RANUAN KUNNASSA Hyväksytty Valtuusto 27.3.2017 10, voimaan 1.6.2017 I Hallinto-osasto 1. Kunnanjohtaja 2. Hallintojohtaja Virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 131. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1. Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaoston 16.3.

Espoon kaupunki Pöytäkirja 131. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1. Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaoston 16.3. Kaupunginhallitus 30.03.2015 Sivu 1 / 1 131 Lautakuntien ja jaostojen sekä viranhaltijoiden päätökset Päätösehdotus Kaupunginjohtaja: - Kaupunginhallituksen konsernijaoston 23.3.2015 pöytäkirja Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysviraston virkojen ja toimien. Kelpoisuus- ja kielitaito- vaatimukset

Sosiaali- ja terveysviraston virkojen ja toimien. Kelpoisuus- ja kielitaito- vaatimukset Sosiaali- ja terveysviraston virkojen ja toimien Kelpoisuus- ja kielitaito- vaatimukset 28.4.2015 1. Soveltamisala Sosiaali- ja terveysviraston virkojen ja toimien kelpoisuus- ja kielitaitovaatimukset.

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma Henkilöstösuunnitelma Päiväys 30.8.2013 Työyksikkö Tulosyksikkö Toimiala Espoo Logistiikka -liikelaitos Palveluliiketoimi Yksikön perustehtävä Espoo Logistiikka -liikelaitos toimii liiketaloudellisin periaattein

Lisätiedot

Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot

Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot Päivitetty 16.6.2017 Hallintosääntö 16 : virkoihin ja työsuhteisiin vaadittavasta kelpoisuudesta päättää hallitus. 1. Lääkärihenkilöstö Amanuenssi Apulaisylilääkäri

Lisätiedot

Kuntaliitoksen tapahtuessa Joutsan kunnan henkilöstö muodostuu nykyisestä Joutsan kunnan ja Leivonmäen kunnan henkilöstöstä.

Kuntaliitoksen tapahtuessa Joutsan kunnan henkilöstö muodostuu nykyisestä Joutsan kunnan ja Leivonmäen kunnan henkilöstöstä. Joutsan kunnanhallitus 216 24.09.2007 Kunnanvaltuusto 55 22.10.2007 Henkilöstötoimikunta 7 29.10.2007 Henkilöstötoimikunta 13 12.11.2007 Yhteinen Joutsan kunnanhallitus 37 19.11.2007 Kuntaliitossopimuksen

Lisätiedot

Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot

Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot Päivitetty 23.2.2017 Hallintosääntö 16 : virkoihin ja työsuhteisiin vaadittavasta kelpoisuudesta päättää hallitus. 1. Lääkärihenkilöstö Amanuenssi Apulaisylilääkäri

Lisätiedot

KVTES:n palkkaluokittelun numerotunnukset 2007 (1.10.2007)

KVTES:n palkkaluokittelun numerotunnukset 2007 (1.10.2007) KVTES:n palkkaluokittelun numerotunnukset 2007 (1.10.2007) Liite 1 01HAL021 01HAL022 01HAL023 01HAL031 01HAL032 01HAL033 01TOI010 01TOI020 01VAH020 01LÄH000 01ATK021 01ATK022 01ATK030 Kunnan johto ja sisäisen

Lisätiedot

KVTES:n palkkaluokittelun numerotunnukset 2006 Koodi Hitun nimi Huom Liite 1 Kunnan johto ja sisäisen palvelutoiminnan henkilöstö:

KVTES:n palkkaluokittelun numerotunnukset 2006 Koodi Hitun nimi Huom Liite 1 Kunnan johto ja sisäisen palvelutoiminnan henkilöstö: KVTES:n palkkaluokittelun numerotunnukset 2006 Liite 1 Kunnan johto ja sisäisen palvelutoiminnan henkilöstö: 01HAL021 Kunnan johto ja hallinto, A palkkaryhmä: 6 000-15 000 asukasta 01HAL022 Kunnan johto

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUE HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunta 10.11.2015

HYKS-SAIRAANHOITOALUE HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunta 10.11.2015 HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunta 10.11.2015 LIITE 2 HENKILÖSTÖSUUNNITELMAN 2016 VAKANSSIMUUTOKSET LIITE 2a LIITE 2b LIITE 2c Perustettavat ja lakkautettavat virat (nimikemuutokset) Perustettavat ja lakkautettavat

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA Uudet vakanssit: Tehtäväalue/nimike

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA Uudet vakanssit: Tehtäväalue/nimike SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2017-2020 Uudet vakanssit: Tehtäväalue/nimike 2017 2018 2019 2020 Terveyspalvelut Terveyskeskuslääkäri 1 Kuntoutus Toimintaterapeutti 1 Suun terveydenhuolto

Lisätiedot

Helsingin kaupunki 1 (5) Sosiaali- ja terveysvirasto 21.11.2013

Helsingin kaupunki 1 (5) Sosiaali- ja terveysvirasto 21.11.2013 Helsingin kaupunki 1 (5) Kaupunginhallitus PL 1 00099 HELSINGIN KAUPUNKI n esitys kaupunginhallitukselle uusista viroista ja virkanimikkeistä 1.1.2014 lukien HEL 2013-013716 T 01 01 00 esittää, että kaupunginhallitus

Lisätiedot

Maahanmuuttajien rekrytointimalli

Maahanmuuttajien rekrytointimalli Maahanmuuttajien rekrytointimalli Said Aden, työllisyyspäällikkö Vastuullisella työllisyydenhoidolla kestäviin ratkaisuihin, työelämälähtöisyys, tavoitteellisuus ja kumppanuus keskiössä Aiesopimus 1. Valtion

Lisätiedot

Henkilöstösuunnittelua varten

Henkilöstösuunnittelua varten Sosiaaliohjaaja Lasten ja nuorten palvelut Lapsiperheiden sosiaalipalvelut 36,25 040SOS050 I sivukuluja)* 31940 Johtava sosiaalityöntekijä 1.1.2017 toimen muuttaminen viraksi alkaen Sosiaalialalle suuntaava

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 56. Valmistelija/lisätietoja: Elina Yli-Koski, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 56. Valmistelija/lisätietoja: Elina Yli-Koski, puh 19.04.2017 Sivu 1 / 1 56 terveystoimen toimialaan kuuluvien päätösten laillisuus Valmistelija/lisätietoja: Elina Yli-Koski, puh. 046 877 1962 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Perusturvajohtaja Juha

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 9/ (5) Kaupunginhallitus Stj/

Helsingin kaupunki Esityslista 9/ (5) Kaupunginhallitus Stj/ Helsingin kaupunki Esityslista 9/2014 1 (5) 2 Sosiaali- ja terveysviraston uudet virat ja virkanimikemuutokset 1.4.2014 lukien HEL 2014-000765 T 01 01 00 Päätösehdotus päättänee seuraavista sosiaali- ja

Lisätiedot

Vakinaisten henkilötyövuodet yhteensä 129,52 10,00 4,00 0,00

Vakinaisten henkilötyövuodet yhteensä 129,52 10,00 4,00 0,00 LASTEN PÄIVÄHOITOPALVELUJEN TY Kasvatustoiminnan johtaja 1,00 Toimistosihteeri 1,00 Päiväkodin johtaja 5,00 Päivähoidon ohjaaja 3,60 Erityispäivähoidon ohjaaja 1,00 Erityislastentarhanopettaja 2,00 Vastaava

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13. 13 Osaamisen kehittäminen suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa henkilöstön koulutustasoa nostamalla

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13. 13 Osaamisen kehittäminen suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa henkilöstön koulutustasoa nostamalla 06.06.2013 Sivu 1 / 1 2608/01.03.00/2013 13 Osaamisen kehittäminen suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa henkilöstön koulutustasoa nostamalla Valmistelijat / lisätiedot: Titta Tossavainen, puh. (09) 816

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN SÄÄDÖSKOKOELMA

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN SÄÄDÖSKOKOELMA SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN SÄÄDÖSKOKOELMA 1.18 TOIMIEN KELPOISUUSEHDOT 1.10.2012 (sairaanhoito, sosiaalipalvelut ja liikelaitos) Sairaanhoitopiirin johtaja päätös nro 40/9.3.2009, jota tarkistettu sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 ptltk 28.10.2015 PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 Toimintaympäristöanalyysi Suunnitelmakaudella perusturvapalvelujen toimintaan tulee voimakkaasti vaikuttamaan valtakunnan tason päätökset

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2015

JOENSUUN KAUPUNKI HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2015 JOENSUUN KAUPUNKI HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2015 SISÄLLYS YLEISTÄ 1 HENKILÖSTÖMÄÄRÄN MUUTOKSET 2013 2015 JA REKRYTOINTITARVE... 1 KESKEISET HUOMIOITAVAT ASIAT HENKILÖSTÖSUUNNITELMAN TOTEUTTAMISESSA JA PÄÄTTÄMISESSÄ...

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset, kirjelmät ja selvitykset 2017

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset, kirjelmät ja selvitykset 2017 18.01.2017 Sivu 1 / 1 115/2017 00.02.02 15 terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset, kirjelmät ja selvitykset 2017 Valmistelijat / lisätiedot: Elina Yli-Koski, puh. 046 877 1962 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Henkilöstösuunnittelua varten

Henkilöstösuunnittelua varten Sosiaalityöntekijä Toimiala/ hallinnonala/ tuotantoalue Lasten ja nuorten palvelut Osasto/ yksikkö Lastensuojelu Avopalvelut 37 Säännöll. työaika 37 tuntia/vko 047SOS04A III johtava sosiaalityöntekijä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset, kirjelmät ja selvitykset 2017

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset, kirjelmät ja selvitykset 2017 22.03.2017 Sivu 1 / 1 115/2017 00.02.02 41 terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset, kirjelmät ja selvitykset 2017 Valmistelijat / lisätiedot: Elina Yli-Koski, puh. 046 877 1962 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

1. Arkistosihteeri Tehtävään soveltuva merkonomin tutkinto sekä arkistonhoitotutkinto ja kunta-alan kokemusta toimistotehtävissä.

1. Arkistosihteeri Tehtävään soveltuva merkonomin tutkinto sekä arkistonhoitotutkinto ja kunta-alan kokemusta toimistotehtävissä. 1 Liite 3 Luettelo Wiitaunionin henkilöstön kelpoisuusehdoista PUNAISELLA MERKITTY KORJAUSTARPEET 1. Arkistosihteeri Tehtävään soveltuva merkonomin tutkinto sekä arkistonhoitotutkinto ja kunta-alan kokemusta

Lisätiedot

5. LÄHIHOITAJA, 1 vakinainen toimi

5. LÄHIHOITAJA, 1 vakinainen toimi Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä (Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Teuva) on hoidon ja hoivan palvelualueella haettavana 21.3.2014 klo 15.00 mennessä seuraavat vakinaiset toimet: 1. PALVELUOHJAAJA,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12. 12 Toimeentulotuen tilanne ja uudistukset sekä lastensuojelupalvelujen palvelurakennemuutos

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12. 12 Toimeentulotuen tilanne ja uudistukset sekä lastensuojelupalvelujen palvelurakennemuutos 17.09.2014 Sivu 1 / 1 3684/05.17.00/2014 12 Toimeentulotuen tilanne ja uudistukset sekä lastensuojelupalvelujen palvelurakennemuutos Valmistelijat / lisätiedot: Marja Dahl, puh. 050 306 2416 Mari Ahlström,

Lisätiedot

LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ SOSIAALIPALVELUISSA

LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ SOSIAALIPALVELUISSA PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY JÄSENKIRJE 11/2005 Tast 20.5.2005 Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, Sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 376. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 376. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 16.12.2013 Sivu 1 / 1 376 Lautakuntien ja jaostojen sekä viranhaltijoiden päätökset Päätösehdotus Kaupunginjohtaja: - Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaoston pöytäkirja

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna)

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YKSILÖJAOSTO HYVINVOINTIJAOSTO SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perusturva HALLINTO Perusturva Toimistopalvelut Talousasiat Terveyspalvelujen

Lisätiedot