Toimialan esitys Perustelut KJ päätösehdotus Kustannukset e

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimialan esitys Perustelut KJ päätösehdotus Kustannukset e"

Transkriptio

1 UUDET VIRAT JA TOIMET Yhteenvedossa vasemmalla on toimialan esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut, yksi kokemuslisä ja lomarahan osuus, jolloin kertoimeksi on saatu 1,5. Laskenta on suuntaa-antava. Toimialan esitys Perustelut KJ päätösehdotus Kustannukset e pätevyysvaatimus Kustannukset/ vuosi 2. Sosiaali- ja terveystoimi 21 Toimialan esikunta 211 Esikunta 37 Erityissuunnittelija 1 Sosiaali- ja terveystoimessa on vireillä 1 Erityissuunnittelija 0 Virka 1, ,35 useita sähköisen asioinnin käyttöönottoon Virka 1,00 KVTES Hinn:ton KVTES liittyviä hankkeita. Sähköiset Hinn:ton 3 521,35 asiointipalvelut lisäävät kuntalaisten Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. itsepalvelumahdollisuuksia ja vapauttavat Soveltuva ylempi työntekijöiden työaikaa välittömään korkeakoulututkinto. asiakastyöhön. Sähköisen asioinnin kehittämistä on koordinoinut määräaikainen projektipäällikkö. Sähköisen asioinnin kehittämistehtävät ovat toimialalla pysyväisluonteisia, minkä vuoksi esitetään erityissuunnittelijan viran perustamista. 3. joulukuuta 2012 UUDET VIRAT JA TOIMET Sivu 1 / 18

2 pätevyysvaatimus Kustannukset/ vuosi 21 Toimialan esikunta 211 Esikunta S05 Talousohjausyksikkö 36 Talousasiantuntija 1 Sosiaali- ja terveystoimen 1 Talousasiantuntija Toimi 1, ,10 palvelutuotannon ohjaukseen ja Toimi 1,00 KVTES Hinn:ton KVTES johtamiseen tarvitaan enemmän ja Hinn:ton 2 839,10 syvällisempää suunnittelu- ja analyysityötä. Soveltuva korkeakoulututkinto. Kaupunki on sitoutunut tuottavuuden Soveltuva korkeakoulututkinto. arviointiin ja valtakunnalliseen tuottavuuden mittaamiseen. Uudet tehtävät ja selvitystyöt ovat laaja-alaisia eikä nykyisten talousasiantuntijoiden työpanos riitä uusiin työtehtäviin. Talousasiantuntija osallistuu myös erityisesti perhe- ja sosiaalipalvelujen esimiesten tukeen sekä koko toimialan kaupungin sisäisten palvelujen suunnitteluun ja analyysiin. 242 Pitkäaikaishoito 19 Palveluvastaava 1 Viherkodin muistipalvelukeskuksen 1 Palveluvastaava Virka 1, ,05 (asumispalvelu) toiminnan käynnistyminen. Virka 1,00 KVTES SOS030 KVTES SOS ,05 Sosiaalihuollon ammatillisen Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun lain (272/2005) 10 :n mukainen pätevyys. henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun lain (272/2005) 10 :n mukainen pätevyys. 3. joulukuuta 2012 UUDET VIRAT JA TOIMET Sivu 2 / 18

3 pätevyysvaatimus Kustannukset/ vuosi 242 Pitkäaikaishoito 15 Viriketoiminnan ohjaaja 2 Viriketoiminnan ohjaajan toimet 2 Viriketoiminnan ohjaaja Toimi 1, ,51 kohdennetaan päivätoimintaan. Toinen Toimi 1,00 KVTES SOS06A KVTES vakansseista sijoittuu Taavinkodin 04SOS06A 2 041,51 päivätoimintaan ja toinen Viherkodin Tehtävään soveltuva alan kouluasteen muistipalvelukeskuksen päivätoimintaan. Tehtävään soveltuva alan ammatillinen tutkinto. kouluasteen ammatillinen tutkinto. 242 Pitkäaikaishoito 20 Laitosapulainen 4 Viherkodin muistipalvelukeskuksen 4 Laitosapulainen Toimi 1, ,70 (asumispalvelu) toiminnan käynnistyminen. Toimi 1,00 KVTES PER010 KVTES PER ,70 Soveltuva koulutus tai muu tehtävään Soveltuva koulutus tai muu soveltuva pätevyys. tehtävään soveltuva pätevyys. 242 Pitkäaikaishoito 18 Palveluohjaaja 1 Viherkodin muistipalvelukeskuksen 1 Palveluohjaaja Toimi 1, ,45 (asumispalvelu) toiminnan käynnistyminen. Toimi 1,00 KVTES SOS050 KVTES SOS ,45 Tehtävään soveltuva sosiaali- ja Tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteinen tutkinto. terveysalan ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteinen tutkinto. 3. joulukuuta 2012 UUDET VIRAT JA TOIMET Sivu 3 / 18

4 pätevyysvaatimus Kustannukset/ vuosi 242 Pitkäaikaishoito 17 Hoiva-avustaja 4 Viherkodin muistipalvelukeskuksen 4 Hoiva-avustaja Toimi 1, ,44 (asumispalvelu) toiminnan käynnistyminen. Toimi 1,00 KVTES PER010 KVTES PER ,44 Sosiaalihuollon ammatillisen Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun lain (272/2005) 11 :n mukainen pätevyys. henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun lain (272/2005) 11 :n mukainen pätevyys. 242 Pitkäaikaishoito 13 Palveluohjaaja 2 Palveluohjaajan toimet kohdennetaan 2 Palveluohjaaja Toimi 1, ,45 päivätoimintaan. Toinen vakansseista Toimi 1,00 KVTES SOS050 KVTES sijoittuu Taavinkodin päivätoimintaan ja 04SOS ,45 toinen Viherkodin muistipalvelukeskuksen Tehtävään soveltuva sosiaali- ja päivätoimintaan. Tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteinen tutkinto. terveysalan ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteinen tutkinto. 3. joulukuuta 2012 UUDET VIRAT JA TOIMET Sivu 4 / 18

5 pätevyysvaatimus Kustannukset/ vuosi 242 Pitkäaikaishoito 14 Lähihoitaja 2 Lähihoitajan toimet kohdennetaan 2 Lähihoitaja Toimi 1, ,09 päivätoimintaan. Toinen vakansseista Toimi 1,00 KVTES HOI040 KVTES sijoittuu Taavinkodin päivätoimintaan ja 03HOI ,09 toinen Viherkodin muistipalvelukeskuksen Sosiaalihuollon ammatillisen päivätoimintaan. Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun lain (272/2005) 8 :n mukainen pätevyys. henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun lain (272/2005) 8 :n mukainen pätevyys. 242 Pitkäaikaishoito 16 Lähihoitaja 2 Viherkodin muistipalvelukeskuksen 2 Lähihoitaja Toimi 1, ,09 (asumispalvelu) toiminnan käynnistyminen. Toimi 1,00 KVTES HOI040 KVTES HOI ,09 Tehtävään soveltuva sosiaali- ja Tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteinen tutkinto. terveysalan ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteinen tutkinto. 3. joulukuuta 2012 UUDET VIRAT JA TOIMET Sivu 5 / 18

6 pätevyysvaatimus Kustannukset/ vuosi 242 Pitkäaikaishoito S55 Aurorakoti 21 Lähihoitaja 1 Riittävän hoitohenkilökunnan määrän 1 Lähihoitaja Toimi 1, ,09 turvaaminen Aurorakoti os. 6:lla. Osaston Toimi 1,00 KVTES HOI040 KVTES tilat jakautuvat kahteen soluun, minkä 03HOI ,09 vuoksi riittävän hoitohenkilökunnanmäärän Sosiaalihuollon ammatillisen turvaaminen molemmissa soluissa on Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun ajoittain vaikeaa. Työterveyshuolto ja henkilöstön kelpoisuusehdoista lain (272/2005) 8 :n mukainen pätevyys. työsuojelu ovat kiinnittäneet asiaan annetun lain (272/2005) 8 :n huomiota työpaikkaselvityksessä. mukainen pätevyys. 243 Espoon sairaala 28 Hygieniahoitaja 1 Espoon sairaalassa on yksi 1 Hygieniahoitaja Toimi 1, ,87 hygieniahoitajan toimi. Sairaalan Toimi 1,00 KVTES HOI030 KVTES potilaiden ja pitkäaikaishoidon asukkaiden 03HOI ,87 Laillistettu sairaanhoitaja. määrän lisääntyminen sekä jatkuvasti vaativammiksi käyneet infektiohoidot ja - Laillistettu sairaanhoitaja. seurannat edellyttävät toisen hygieniahoitajan toimen perustamista. 3. joulukuuta 2012 UUDET VIRAT JA TOIMET Sivu 6 / 18

7 pätevyysvaatimus Kustannukset/ vuosi 243 Espoon sairaala 29 Laitosapulainen 4 Laitosapulaisten toimien lisäys Jorvin 4 Laitosapulainen Toimi 1, ,70 osastoille Tk1, Tk2 ja Tk4. Nykyisellä Toimi 1,00 KVTES PER010 KVTES laitosapulaisten määrällä ei ehditä tehdä 04PER ,70 siivousta ja vuodehuoltoa riittävän Soveltuva koulutus tai muu tehtävään nopeasti, jotta potilaat saadaan siirrettyä Soveltuva koulutus tai muu soveltuva pätevyys. päivystyksestä osastolle Jorvin päivystyksen tehtävään soveltuva pätevyys. edellyttämässä tahdissa. Lisäksi yksi laitosapulaisen toimi perustetaan Puolarmetsän osastolle 2E vahvistamaan infektio- ja eristyspotilaiden hoitoa. 243 Espoon sairaala 26 Terveyskeskuslääkäri 1 Päiväkuntoutustoiminnan aloittaminen 1 Terveyskeskuslääkäri Virka 1, ,38 Puolarmetsän sairaalassa. Virka 1,00 Lääkäriso L1TK5200 Lääkärisopi L1TK ,38 Laillistettu lääkäri. Laillistettu lääkäri. 243 Espoon sairaala 25 Puheterapeutti 1 Päiväkuntoutustoiminnan aloittaminen 1 Puheterapeutti Toimi 1, ,31 Puolarmetsän sairaalassa. Toimi 1,00 KVTES PUH00 KVTES PUH ,31 Laillistettu puheterapeutti. Laillistettu puheterapeutti. 3. joulukuuta 2012 UUDET VIRAT JA TOIMET Sivu 7 / 18

8 pätevyysvaatimus Kustannukset/ vuosi 243 Espoon sairaala 27 Terveyskeskuslääkäri 2 Kotiutukseen päättyvien hoitojaksojen 2 Terveyskeskuslääkäri Virka 1, ,38 määrä on noussut 22 %:lla viime vuoden Virka 1,00 Lääkäriso L1TK5200 Lääkärisopi vastaavaan aikaan verrattuna. Osastolla L1TK ,38 Laillistettu lääkäri. lääkäri kotiuttaa potilaan. Nykyinen lääkärimäärä ei riitä kasvaneeseen Laillistettu lääkäri. kotiutustoimintaan. 243 Espoon sairaala 23 Sairaanhoitaja 4 Kahden sairaanhoitajan lisäys Jorvin 4 Sairaanhoitaja Toimi 1, ,87 osastoille Tk1 ja Tk2. Osastojen Toimi 1,00 KVTES HOI030 KVTES potilasvaihto on lisääntynyt ja toiminta on 03HOI ,87 akutisoitunut, mikä edellyttää Laillistettu sairaanhoitaja. henkilöstömitoituksen nostoa. Laillistettu sairaanhoitaja. 243 Espoon sairaala 22 Sairaanhoitaja 3 Päiväkuntoutustoiminnan aloittaminen 3 Sairaanhoitaja Toimi 1, ,87 Puolarmetsän sairaalassa. Toimi 1,00 KVTES HOI030 KVTES HOI ,87 Laillistettu sairaanhoitaja. Laillistettu sairaanhoitaja. 3. joulukuuta 2012 UUDET VIRAT JA TOIMET Sivu 8 / 18

9 pätevyysvaatimus Kustannukset/ vuosi 243 Espoon sairaala 24 Fysioterapeutti 2 Päiväkuntoutustoiminnan aloittaminen 2 Fysioterapeutti Toimi 1, ,04 Puolarmetsän sairaalassa. Toimi 1,00 KVTES HOI030 KVTES HOI ,04 Laillistettu fysioterapeutti. Laillistettu fysioterapeutti. 243 Espoon sairaala 30 Sosiaalityöntekijä 2 Vanhusten palvelujen 2 Sosiaalityöntekijä Virka 1, ,57 pitkäaikaishoitopaikkojen määrällinen Virka 1,00 KVTES SOS04A KVTES lisäys on lisännyt sosiaalityön tarvetta (mm. 04SOS04A 2 940,57 palvelutarpeen arviointi, päätökset Sosiaalihuollon ammatillisen pitkäaikaishoitopaikan myöntämisestä, Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun oikaisuvaatimukset). Vanhusten palveluissa henkilöstön kelpoisuusehdoista lain (272/2005) 3 :n mukainen pätevyys. käyttöön otettu hoiva-asumisen annetun lain (272/2005) 3 :n palveluseteli on myös lisännyt mukainen pätevyys. sosiaalityöntekijöiden työmäärää, sillä palvelusetelin myöntämisestä päättää sosiaalityöntekijä. Vanhusten palvelujen avohoitopainotteisuus lisää sosiaalityön tarvetta niin sairaalassa kuin kotihoidossa. 3. joulukuuta 2012 UUDET VIRAT JA TOIMET Sivu 9 / 18

10 pätevyysvaatimus Kustannukset/ vuosi 25 Terveyspalvelut 251 Avosairaanhoito S77 Terveysasematoiminta 32 Sairaanhoitaja 2 Väestön kasvu. Pitkäaikaissairaiden määrän 2 Sairaanhoitaja Toimi 1, ,87 lisääntyminen. Hoitotakuu. Toimi 1,00 KVTES HOI030 KVTES HOI ,87 Laillistettu sairaanhoitaja. Laillistettu sairaanhoitaja. 25 Terveyspalvelut 251 Avosairaanhoito S77 Terveysasematoiminta 31 Terveydenhoitaja 1 Väestön ja asiakasmäärän kasvu. Suuret 1 Terveydenhoitaja Toimi 1, ,38 ikäluokat siirtyvät työterveyshuollosta Toimi 1,00 KVTES HOI030 KVTES perusterveydenhuollon piiriin. Hoitotakuu. 03HOI ,38 Laillistettu terveydenhoitaja. Laillistettu terveydenhoitaja. 25 Terveyspalvelut 252 Suun terveydenhuolto 35 Hammashoitaja 3 Valtioneuvoston asetus 3 Hammashoitaja Toimi 1, ,29 neuvolatoiminnasta, koulu- ja Toimi 1,00 KVTES HOI040 KVTES opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja 03HOI ,29 nuorten ehkäisevästä suun Tehtävään soveltuva terveydenhuollon terveydenhuollosta. Hammashoitajia Tehtävään soveltuva tai sosiaalialan kouluasteinen tutkinto. tarvitaan tekemään alle kouluikäisten terveydenhuollon tai sosiaalialan tarkastuksia sekä täydennyskoulutuksen kouluasteinen tutkinto. saatuaan kouluikäisten tarkastuksia. 3. joulukuuta 2012 UUDET VIRAT JA TOIMET Sivu 10 / 18

11 pätevyysvaatimus Kustannukset/ vuosi 25 Terveyspalvelut 252 Suun terveydenhuolto 34 Terveyskeskushammaslääkäri 1 Valtioneuvoston asetus 1 Terveyskeskushammaslääkäri Toimi 1, ,19 neuvolatoiminnasta, koulu- ja Toimi 1,00 Lääkäriso L2TH5200 Lääkärisopi opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja L2TH ,19 nuorten ehkäisevästä suun Laillistetun hammaslääkärin pätevyys. terveydenhuollosta. Lasten ja nuorten Laillistetun hammaslääkärin korjaavaan hoitoon tarvitaan pätevyys. 25 Terveyspalvelut 252 Suun terveydenhuolto 33 Suuhygienisti 1 Valtioneuvoston asetus 1 Suuhygienisti Toimi 1, ,10 neuvolatoiminnasta, koulu- ja Toimi 1,00 KVTES HOI030 KVTES opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja 03HOI ,10 Laillistettu suuhygienisti. nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta. Kouluikäisten Laillistettu suuhygienisti. tarkastusten tekeminen asetuksen mukaisesti edellyttää yhden suuhygienistin toimen 3. joulukuuta 2012 UUDET VIRAT JA TOIMET Sivu 11 / 18

12 pätevyysvaatimus Kustannukset/ vuosi 27 Perhe- ja sosiaalipalvelut 270 Terv.hoito ja lapsiperheiden V 16 Lasten ja nuorten 2 Perheohjaaja 2 Lapsiperheiden kotipalvelun tarve on 2 Perheohjaaja Toimi 1, ,29 kasvanut. Toiminnalla ennaltaehkäistään Toimi 1,00 KVTES SOS050 KVTES vakavampi haittoja ja korjaavia 04SOS ,29 toimenpiteitä. Asiakasmäärät ja käynnit Tehtävään soveltuva sosiaali- ja ovat kasvaneet viime vuosina, mutta Tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto henkilöstöä ei ole lisätty. Perheohjaajien terveysalan tai aikaisempi opistoasteinen tutkinto. määrän lisäyksellä perhetyötä pystytään ammattikorkeakoulututkinto tai kohdentamaan nykyistä enemmän aikaisempi opistoasteinen tutkinto. lastensuojelun ja vammaispalvelujen asiakkaille. Lisäksi v on tarkoitus lisätä perhetyötä ala-asteikäisten lasten perheille, joilta palvelu on puuttunut lähes kokonaan. Palvelusuunnitelmien tekeminen sekä ostopalvelut ja palvelusetelipäätösten valmistelu edellyttävät perheohjaajien määrän lisäystä. 27 Perhe- ja sosiaalipalvelut 271 Terv.hoito ja lapsiperheiden V16 Lasten ja nuorten 3 Perhetyöntekijä 2 Lapsiperheiden kotipalvelun tarve on 2 Perhetyöntekijä Toimi 1, ,89 kasvanut. Toiminnalla ennaltaehkäistään Toimi 1,00 KVTES SOS06A KVTES vakavampi haittoja ja korjaavia 04SOS06A 2 055,89 toimenpiteitä. Asiakasmäärät ja käynnit Tehtävään soveltuva sosiaali- ja ovat kasvaneet viime vuosina, mutta Tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai aikaisempi henkilöstöä ei ole lisätty. Perheohjaajien terveysalan perustutkinto tai kouluasteinen tutkinto. määrän lisäyksellä perhetyötä pystytään aikaisempi kouluasteinen tutkinto. kohdentamaan nykyistä enemmän lastensuojelun ja vammaispalvelujen asiakkaille. Lisäksi v on tarkoitus lisätä perhetyötä ala-asteikäisten lasten perheille, joilta palvelu on puuttunut lähes kokonaan. 3. joulukuuta 2012 UUDET VIRAT JA TOIMET Sivu 12 / 18

13 pätevyysvaatimus Kustannukset/ vuosi 27 Perhe- ja sosiaalipalvelut 271 Terv.hoito ja lapsiperheiden V16 Lasten ja nuorten 1 Terveydenhoitaja 2 Terveydenhoitajat toimet tarvitaan koulu- 2 Terveydenhoitaja Toimi 1, ,48 ja opiskeluterveydenhuoltoon. Väestön Toimi 1,00 KVTES HOI030 KVTES kasvu sekä maahanmuuttajataustaisten ja 03HOI ,48 Laillistettu terveydenhoitaja. erityisoppilaiden määrän lisääntyminen edellyttävät terveydenhoitajien toimien Laillistettu terveydenhoitaja. lisäämistä. 27 Perhe- ja sosiaalipalvelut 272 Lasten terapiapalvelut 4 Fysioterapeutti 1 Kilon päiväkodin lasten 1 Fysioterapeutti Toimi 1, ,04 fysioterapiapalvelujen turvaaminen. Toimi 1,00 KVTES HOI030 KVTES Fysioterapeutti on palkattu tällä hetkellä 03HOI ,04 ilman vakanssia. Laillistettu fysioterapeutti. Laillistettu fysioterapeutti. 3. joulukuuta 2012 UUDET VIRAT JA TOIMET Sivu 13 / 18

14 pätevyysvaatimus Kustannukset/ vuosi 27 Perhe- ja sosiaalipalvelut 273 Lastensuojelupalvelut V22 Lastensuojelun avopalvelut 5 Sosiaalityöntekijä 4 Väestönkasvun ja asiakasmäärän 4 Sosiaalityöntekijä Virka 1, ,15 lisääntymisen vuoksi tarvitaan Virka 1,00 KVTES SOS04A KVTES avopalveluihin Espoon eri alueille yksi 04SOS04A 3 096,15 sosiaalityöntekijä/alue. Lastensuojelun Sosiaalihuollon ammatillisen asiakkaat ovat lisääntyneet noin 400 Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun edellisvuodesta. Lastensuojelulaki henkilöstön kelpoisuusehdoista lain (272/2005) 3 :n mukainen pätevyys. määrittelee, että palvelut on saatava annetun lain (272/2005) 3 :n määräajassa. Palveluja tullaan mukainen pätevyys. kohdentamaan entistä enemmän avohuoltoon. 27 Perhe- ja sosiaalipalvelut 273 Lastensuojelupalvelut V23 Lasten erityispalvelut 6 Sosiaalityöntekijä 1 Perhehoito on lastensuojelulain mukaan 1 Sosiaalityöntekijä Virka 1, ,15 lapsen ensisijainen sijoitusmuoto, jos Virka 1,00 KVTES SOS04A KVTES hänet sijoitetaan sijaishuoltoon. 04SOS04A 3 096,15 Perhehoitoa ei ole saatu lisättyä riittävästi. Sosiaalihuollon ammatillisen Sosiaalityöntekijä hankkii ja koordinoi Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun sijaisperheitä, kouluttaa sekä osallistuu henkilöstön kelpoisuusehdoista lain (272/2005) 3 :n mukainen pätevyys. ulkopuolelta ostettavien palvelujen annetun lain (272/2005) 3 :n hankintaan. Perhehoitoon valmistellaan mukainen pätevyys. kilpailutusta, jonka tavoitteena on lisätä ostettavien palvelujen osuutta. Perhehoidon nykyisillä resursseilla ei pystytä riittävästi laajentamaan toimintaa. 3. joulukuuta 2012 UUDET VIRAT JA TOIMET Sivu 14 / 18

15 pätevyysvaatimus Kustannukset/ vuosi 27 Perhe- ja sosiaalipalvelut 274 Aikuisten sosiaalipalvelut V26 Sosiaali- ja kriisipäivystys 8 Sairaanhoitaja 1 Tällä hetkellä sosiaali- ja kriisipäivystys 1 Sairaanhoitaja Toimi 1, ,85 voidaan turvata vain virka-ajan Toimi 1,00 KVTES HOI030 KVTES ulkopuolella. Sairaanhoitajan toimi 03HOI ,85 Laillistettu sairaanhoitaja. esitetään päiväaikaiseen kriisityöhön. Uuden toimen perustaminen turvaa Laillistettu sairaanhoitaja. kriisityön päivystyksen ympäri vuorokauden. 27 Perhe- ja sosiaalipalvelut 274 Aikuisten sosiaalipalvelut V27 Aikuissosiaalityö 7 Sosiaalityöntekijä 2 Sosiaalityöntekijöiden tehtävänä on 2 Sosiaalityöntekijä Virka 1, ,57 tuettuun asumiseen sijoitettujen Virka 1,00 KVTES SOS04A KVTES asiakkaiden kuntoutuksen koordinointi, 04SOS04A 2 940,57 häätöjen ehkäisyyn liittyvät tehtävät, Sosiaalihuollon ammatillisen yhteistyö lastensuojelun kanssa sekä Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun toimeentulotuen palvelutakuuseen liittyvät henkilöstön kelpoisuusehdoista lain (272/2005) 3 :n mukainen pätevyys. tehtävät. Valtio ja Espoon kaupunki ovat annetun lain (272/2005) 3 :n sopineet pitkäaikaisasunnottomuuden mukainen pätevyys. vähentämisohjelmassa tuetun asumisen paikkojen lisäämisestä. Tuetun asumisen paikat ovat lisääntyneet yli 140 kpl. Sosiaalityöntekijän virat tarvitaan, jotta tuetun asumisen yksiköiden asiakasohjaus, sijoitus- ja asiakasmaksupäätökset sekä toimeentulotuen palvelutakuu voidaan turvata. 3. joulukuuta 2012 UUDET VIRAT JA TOIMET Sivu 15 / 18

16 pätevyysvaatimus Kustannukset/ vuosi 27 Perhe- ja sosiaalipalvelut 275 Vammaisten palvelut V35 Asumispalvelut 9 Johtava ohjaaja 1 Johtamisen resurssien vahvistaminen 1 Johtava ohjaaja Virka 1, ,52 asumispalveluissa. Vaikeavammaisten Virka 1,00 KVTES SOS030 KVTES palveluasumista järjestetään omana 04SOS ,52 toimintana kahdessa yksikössä ja lisäksi Sosiaalihuollon ammatillisen toisessa on asumisvalmennusta. Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun Kehitysvammaisten asumispalveluja henkilöstön kelpoisuusehdoista lain (272/2005) 10 :n mukainen pätevyys. järjestetään omana toimintana kuudessa annetun lain (272/2005) 10 :n yksikössä, joista osassa on lisäksi mukainen pätevyys. tukiasumista. Uuden perustettavan viran haltijan vastuualueena on vaikeavammaisten palveluasumisen ja asumisvalmennuksen johtaminen, organisointi ja kehittäminen. Lisäksi hän osallistuu yksityisten asumispalveluyksiköiden valvontatoimintaan. Nykyisen johtavan ohjaan vastuualueelle jää kehitysvammaisten asumispalvelujen ja tukiasumisen johtaminen, organisointi ja kehittäminen. 3. joulukuuta 2012 UUDET VIRAT JA TOIMET Sivu 16 / 18

17 pätevyysvaatimus Kustannukset/ vuosi 27 Perhe- ja sosiaalipalvelut 275 Vammaisten palvelut V35 Asumispalvelut 10 Vastaava ohjaaja 1 Vastaavan ohjaajan toimen perustaminen 1 Vastaava ohjaaja Toimi 1, ,15 Matinniityn asumisyksikköön. Yksiköllä on Toimi 1,00 KVTES SOS050 KVTES tällä hetkellä yhteinen vastaava ohjaaja 04SOS ,15 Kauklahden asumisyksikön kanssa. Tehtävään soveltuva Lähiesimiestyö ja työnjohdolliset tehtävät Tehtävään soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai edellyttävät oman vastaavan ohjaajan ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi vastaava opistoasteinen toimen perustamista. Matinniityn aikaisempi vastaava tutkinto. asiakasmäärä lisääntyi Vastaavat opistoasteinen tutkinto. ohjaajat osallistuvat asiakastyöhön. 27 Perhe- ja sosiaalipalvelut 275 Vammaisten palvelut V35 Asumispalvelut 11 Hoitaja 4 Soukankaaren asumisyksikön asukkaat ovat 4 Hoitaja Toimi 1, ,06 aikaisemmin selvinneet ilman yövalvontaa. Toimi 1,00 KVTES SOS06A KVTES Useat asiakkaat ovat ikääntyneet ja 04SOS06A 2 033,06 yksikössä tarvitaan yövalvontaa. Tehtävään soveltuva sosiaali- ja Soukankaaren yöhoitajaa voidaan käyttää Tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai aikaisempi myös muiden asumisyksiköiden asukkaiden terveysalan perustutkinto tai kouluasteinen tutkinto. tukena (yöaikainen puhelinpäivystys). aikaisempi kouluasteinen tutkinto. 3. joulukuuta 2012 UUDET VIRAT JA TOIMET Sivu 17 / 18

18 pätevyysvaatimus Kustannukset/ vuosi 27 Perhe- ja sosiaalipalvelut 275 Vammaisten palvelut V35 Asumispalvelut 12 Hoitaja 1 Kuninkaantien asumisyksikön asiakkaat ovat 1 Hoitaja Toimi 1, ,06 vammaisia lapsia ja nuoria. Laitoshoidon Toimi 1,00 KVTES SOS06A KVTES purun myötä yhä vaikeahoitoisempia 04SOS06A 2 033,06 lapsia ja nuoria tulee asumisyksikön Tehtävään soveltuva sosiaali- ja lyhytaikaiseen hoitoon. Nykyiseen Tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai aikaisempi hoitajaresursointiin tarvitaan lisäystä, sillä terveysalan perustutkinto tai kouluasteinen tutkinto. usea asiakas tarvitsee henkilökohtaisen aikaisempi kouluasteinen tutkinto. valvonnan myös yöaikana. Sosiaali- ja terveystoimi joulukuuta 2012 UUDET VIRAT JA TOIMET Sivu 18 / 18

19 Liite UUDET VIRAT JA TOIMET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut, yksi kokemuslisä ja lomarahan osuus, jolloin kertoimeksi on saatu 1,5. Laskenta on suuntaa-antava. Toimialan esitys Perustelut KJ päätösehdotus Kustannukset e KJ KJ Kust/perustamisvuosi pätevyysvaatimus pätevyysvaatimus Kust/vuosi 1. Yleishallinto 125 Konsernihallinto Konserniesikunta/Palvelut ja laatu -yksikkö 1003 Erityisasiantuntija 1 Konserniesikunnan Palvelut ja laatu -yksikkö Erityisasiantuntija 1 0 Toimi 1, ,00 aloitti toimintansa Toimi 1, ,00 0 Hinn:ton KVTES Konserniesikunnan toimintaohjeessa yksikölle Hinn:ton KVTES annettuihin tehtäviin nähden yksikön Soveltuva korkeakoulu- tai opistotasoinen vakinaiset henkilöresurssit ovat olleet täysin Soveltuva korkeakoulu- tai tutkinto puutteelliset. Nyt yksikköön esitetään kolmea opistotasoinen tutkinto uutta vakanssia, joista kahdelle siirtyy määräaikaisena tehtäviä hoitanut henkilö. Perustettavien tehtäville kuuluvat seuraavat tehtäväkokonaisuudet: 1. asiakkuuksien hallinnan ja palvelujen kuvaamisen mallintaminen, hallinta, ylläpito ja kehittäminen, 2. toimintamallien kuvaamisen mallintaminen, hallinta, ylläpito ja kehittäminen (toiminta-arkkitehti), 3. prosessien kuvaamisen ja laadun hallinnan mallintaminen, ylläpito ja kehittäminen. Tässä kyseessä olevalle erityisasiantuntijan toimelle siirretään vuoden 2012 ajan määräaikaisena ilman vakanssia tehtävää hoitanut henkilö, joten lisäkustannusvaikutukset talousarvioon ovat vähäiset. 3. joulukuuta 2012 UUDET VIRAT JA TOIMET Sivu 1 / 15

20 KJ KJ Kust/perustamisvuosi pätevyysvaatimus pätevyysvaatimus Kust/vuosi 125 Konsernihallinto Konserniesikunta/Palvelut ja laatu -yksikkö 1002 Kehittämispäällikkö 1 Konserniesikunnan Palvelut ja laatu -yksikkö Kehittämispäällikkö Toimi 1, ,50 aloitti toimintansa Toimi 1, , Hinn:ton KVTES Konserniesikunnan toimintaohjeessa yksikölle Hinn:ton KVTES Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto annettuihin tehtäviin nähden yksikön vakinaiset henkilöresurssit ovat olleet täysin Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto puutteelliset. Nyt yksikköön esitetään kolmea uutta vakanssia, joista kahdelle siirtyy määräaikaisena tehtäviä hoitanut henkilö. Perustettavien tehtäville kuuluvat seuraavat tehtäväkokonaisuudet: 1. asiakkuuksien hallinnan ja palvelujen kuvaamisen mallintaminen, hallinta, ylläpito ja kehittäminen, 2. toimintamallien kuvaamisen mallintaminen, hallinta, ylläpito ja kehittäminen (toiminta-arkkitehti), 3. prosessien kuvaamisen ja laadun hallinnan mallintaminen, ylläpito ja kehittäminen. 3. joulukuuta 2012 UUDET VIRAT JA TOIMET Sivu 2 / 15

21 KJ KJ Kust/perustamisvuosi pätevyysvaatimus pätevyysvaatimus Kust/vuosi 125 Konsernihallinto Konserniesikunta/Palvelut ja laatu -yksikkö 1001 Kehittämispäällikkö 1 Konserniesikunnan Palvelut ja laatu -yksikkö Kehittämispäällikkö 1 0 Toimi 1, ,50 aloitti toimintansa Toimi 1, ,50 0 Hinn:ton KVTES Konserniesikunnan toimintaohjeessa yksikölle Hinn:ton KVTES Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto annettuihin tehtäviin nähden yksikön vakinaiset henkilöresurssit ovat olleet täysin Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto puutteelliset. Nyt yksikköön esitetään kolmea uutta vakanssia, joista kahdelle siirtyy määräaikaisena tehtäviä hoitanut henkilö. Perustettavien tehtäville kuuluvat seuraavat tehtäväkokonaisuudet: 1. asiakkuuksien hallinnan ja palvelujen kuvaamisen mallintaminen, hallinta, ylläpito ja kehittäminen, 2. toimintamallien kuvaamisen mallintaminen, hallinta, ylläpito ja kehittäminen (toiminta-arkkitehti), 3. prosessien kuvaamisen ja laadun hallinnan mallintaminen, ylläpito ja kehittäminen. Tässä kyseessä olevalle kehittämispäällikön toimelle siirretään vuoden 2012 ajan määräaikaisena ilman vakanssia tehtävää hoitanut henkilö, joten lisäkustannusvaikutuksia vuoden 2012 ei tule. 3. joulukuuta 2012 UUDET VIRAT JA TOIMET Sivu 3 / 15

22 KJ KJ Kust/perustamisvuosi pätevyysvaatimus pätevyysvaatimus Kust/vuosi 125 Konsernihallinto Konserniesikunta/Strategia ja talous -yksikkö Konserniohjausryhmä 1004 Controller 1 Controllerin toimen tehtäviin kuuluvat Controller Toimi 1, ,89 kaupunkikonsernin toiminnan ja talouden Toimi 1, , Hinn:ton KVTES ohjauksen vahvistamínen, konserniyhteisöjä Hinn:ton KVTES Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto koskeva raportointi, analysointi ja ennusteet ml. tulostavoitteiden valmistelu ja seuranta Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto - konserniyhteisöjä koskevien tietojen ylläpito ja koordinointi kaupungin sisällä - konserniyhteisöjä koskevat erillisselvitykset - konsernirakenteeseen liittyvien muutosten valmistelu ja suunnittelu - konserniyhteisöille järjestettävä koulutus - omistajapolitiikan ja konserniohjauksen valmistelu- ja toimeenpanotehtävät - konsernin talouden ja toiminnan raportointi, analysointi, ennusteet ja ohjaustoimenpiteiden valmistelu - kaupungin controller-toiminta ja sen kehittä - tietovarastoon ja muihin ryhmän omistamiin järjestelmiin liittyvä kehittäminen ja niistä saatavan tiedon hyödyntäminen - tuottavuuden ja kustannusvaikuttavuuden kehittämisen ohjaus - tuottavuuslaskennan ja -mittauksen kehittäminen - kaupungin controllertoiminnan kehittäminen Yhteenveto: 'Toimiala' = 1. Yleishallinto (4 tietuetta) Summa joulukuuta 2012 UUDET VIRAT JA TOIMET Sivu 4 / 15

23 KJ KJ Kust/perustamisvuosi pätevyysvaatimus pätevyysvaatimus Kust/vuosi 3. Sivistystoimi Kaupunkikulttuurin tulosyksikkö Kaupungin museo 3015 Museomestari 1 Museomestarin vakanssi on välttämätön sekä Museomestari Toimi 1, ,72 uuden näyttelytekniikan vaatiman työmäärän Toimi 1, , MUS030 KVTES hallitsemiseksi että Pentalan saaristomuseon 02MUS030 KVTES aloittamiseksi uutena toimintana Soveltuva korkeakoulu- tai opistotasoinen kaupunginhallituksen hyväksymän Soveltuva korkeakoulu- tai tutkinto. hankesuunnitelman mukaisesti. Uuden opistotasoinen tutkinto. vakanssin myötä syntyy vastaavasti säästöä kun ulkopuolisen työn käyttö vähenee. Liikuntapalveluiden tulosyksikkö 3017 Assistentti 1 Liikuntapalveluiden tulosyksikön johdon Assistentti Toimi 1, ,00 tukipalvelujen vahvistaminen. Tulosyksikössä Toimi 1, , TOI010 KVTES ei ole aiemmin ollut assistenttiapua. 01TOI010 KVTES Työnkuvaan kuuluu tuki- ja valmistelutehtäviä Soveltuva ammattikorkeakoulu-, opisto- mm. asiakaspalvelutyytyväisyyskyselyjen Soveltuva ammattikorkeakoulu-, tai koulutasoinen tutkinto tai ammattitutkinto toteuttamisessa, päätöksentekoon liittyvien opisto- tai koulutasoinen tutkinto tai asioiden valmistelussa sekä palveluiden ammattitutkinto kuntalaismarkkinoinnissa. Ruotsinkielisen päivähoidon ja opetuksen Opetus 3010 Lehtori 1 Lehtorin (musiikin) tehtävä. Esityksestä ei Lehtori 1 0 Virka 1, ,12 aiheudu kustannusvaikutuksia, koska tehtäviä Virka 1, , OVTES on hoidettu nyt tuntiopettajuutena OVTES Opetustoimen henkilöstön Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus 3. joulukuuta 2012 UUDET VIRAT JA TOIMET Sivu 5 / 15

24 KJ KJ Kust/perustamisvuosi pätevyysvaatimus pätevyysvaatimus Kust/vuosi Ruotsinkielisen päivähoidon ja opetuksen Opetus 3009 Luokanopettaja 2 Lisääntynyt oppilasmäärä. Esityksistä ei Luokanopettaja 2 0 Virka 1, ,62 aiheudu kustannusvaikutuksia, koska tehtäviä Virka 1, , OVTES on hoidettu nyt tuntiopettajuutena OVTES Opetustoimen henkilöstön Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus Ruotsinkielisen päivähoidon ja opetuksen Päivähoito 3013 Lastenhoitaja 2 Vakansseja tarvitaan lastenhoitajien Lastenhoitaja 2 0 Toimi 1, ,83 varahenkilöksi sekä Meteorikadun Toimi 1, , PKO030 KVTES ryhmäperhepäivähoitokotiin, joka on 05PKO030 KVTES aloittanut toimintansa Tehtäviä Tehtävään soveltuva sosiaali- ja hoidettu ilman vakanssia. Tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto. vastaava tutkinto. Ruotsinkielisen päivähoidon ja opetuksen Päivähoito 3012 Lastenhoitaja 2 Lisääntynyt lapsimäärä päivähoidossa. Lastenhoitaja 2 0 Toimi 1, ,83 Tehtäviä hoidettu ilman vakanssia. Toimi 1, , PKO030 KVTES PKO030 KVTES Tehtävään soveltuva sosiaali- ja Tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto. vastaava tutkinto. Ruotsinkielisen päivähoidon ja opetuksen Päivähoito 3011 Lastentarhanopettaja 1 Lisääntynyt lapsimäärä päivähoidossa. Lastentarhanopettaja 1 0 Toimi 1, ,72 Tehtäviä hoidettu ilman vakanssia. Toimi 1, , PKO02B KVTES PKO02B KVTES Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön Sosiaalihuollon ammatillisen kelpoisuusehdoista annetun lain henkilöstön kelpoisuusehdoista (272/2005) 7 :n mukainen pätevyys. annetun lain (272/2005) 7 :n mukainen pätevyys. 3. joulukuuta 2012 UUDET VIRAT JA TOIMET Sivu 6 / 15

25 KJ KJ Kust/perustamisvuosi pätevyysvaatimus pätevyysvaatimus Kust/vuosi Ruotsinkielisen päivähoidon ja opetuksen Päivähoito 3014 Ryhmäperhepäivähoitaja 2 Vakansseja tarvitaan Meteorikadun Ryhmäperhepäivähoitaja 2 0 Toimi 1, ,96 ryhmäperhepäivähoitokotiin, joka on Toimi 1, , PER010 KVTES aloittanut toimintansa Tehtäviä 05PER010 KVTES hoidettu ilman vakanssia. Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön Sosiaalihuollon ammatillisen kelpoisuusehdoista annetun lain henkilöstön kelpoisuusehdoista (272/2005) 11 :n mukainen pätevyys. annetun lain (272/2005) 11 :n mukainen pätevyys. Suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö 3002 Erityisluokanopettaja 5 Alakouluikäisten oppilaiden sekä erityisen Erityisluokanopettaja 5 0 Virka 1, ,64 tuen oppilaiden määrän kasvu. Esityksistä ei Virka 1, , OVTES aiheudu kustannusvaikutuksia, koska tehtäviä OVTES on hoidettu nyt tuntiopettajuutena. Opetustoimen henkilöstön Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus Suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus 3003 Erityisopettaja 4 Alakouluikäisten oppilaiden sekä erityisen Erityisopettaja 4 0 Virka 1, ,64 tuen oppilaiden määrän kasvu. Esityksistä ei Virka 1, , OVTES aiheudu kustannusvaikutuksia, koska tehtäviä OVTES on hoidettu nyt tuntiopettajuutena. Opetustoimen henkilöstön Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus 3. joulukuuta 2012 UUDET VIRAT JA TOIMET Sivu 7 / 15

26 KJ KJ Kust/perustamisvuosi pätevyysvaatimus pätevyysvaatimus Kust/vuosi Suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö 3005 Koulukuraattori 2 Kuraattorien määrä on pysynyt ennallaan Koulukuraattori Toimi 1, ,65 vaikka oppilasmäärä ja koulujen määrä on Toimi 1, , SOS04A KVTES kaupunkitasoisesti kasvanut. Edelleen on 04SOS04A KVTES Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto kuraattoreita, joiden koulumäärä on neljä, jolloin oppilaiden mahdollisuus Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto Suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö tasavertaiseen palvelujen saamiseen ei toteudu. Parityömalli (kuraattori-psykologi) edellyttää toteutuakseen kuraattoritoimen lisäystä. Kuraattoreita on kaupunkitasoisesti tällä hetkellä yksi vähemmän kuin psykologeja. Toisen toimen lisäys perustuu neuvottelutulokseen Koulunkäyntiavustaja 10 Alakouluikäisten oppilaiden sekä erityisen Koulunkäyntiavustaja Toimi 1, ,98 tuen oppilaiden määrän kasvu. Toimi 1, , KOU010 KVTES Vakanssiesitykset vähentävät 05KOU010 KVTES koulunkäyntiavustajapalveluiden ostoa Koulunkäyntiavustajan ammattitutkinto Seuresta. Koulunkäyntiavustajan tai muu soveltuva erikseen määritelty koulutus ammattitutkinto tai muu soveltuva erikseen määritelty koulutus Suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö 3001 Luokanopettaja 20 Alakouluikäisten oppilaiden määrän kasvu. Luokanopettaja 20 0 Virka 1, ,62 Esityksistä ei aiheudu kustannusvaikutuksia, Virka 1, , OVTES koska tehtäviä on hoidettu nyt tuntiopettajuutena OVTES Opetustoimen henkilöstön Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus 3. joulukuuta 2012 UUDET VIRAT JA TOIMET Sivu 8 / 15

27 KJ KJ Kust/perustamisvuosi pätevyysvaatimus pätevyysvaatimus Kust/vuosi Suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö 3006 Ohjaaja 1 Ohjaaja tekee tiivistä yhteistyötä koulujen, Ohjaaja Toimi 1, ,27 oppilashuollon, lastensuojelun, Toimi 1, , SOS050 KVTES maahanmuuttajapalveluiden ja 04SOS050 KVTES somalijärjestöjen kanssa. Monikulttuurinen Soveltuva korkeakoulu-, opisto tai lapsen etu -verkosto muistuttaa, että Soveltuva korkeakoulu-, opisto tai koulutasoinen tutkinto tai kotoutumisen edistämisen lain (2010) koulutasoinen tutkinto tai mukaan olisi erityisesti kiinnitettävä huomiota ammattitutkinto. lapsen tai nuoren kehitystä tukevan ja ohjaavan vanhemmuuden edellytyksiin. Kodin ja koulun välisen yhteistyön sekä viranomaisten välisen tiedonkulun parantaminen ehkäisee etnisten vähemmistöjen lasten koulupoissaoloja ja katoamista. Espoon kaupungin monikulttuurisuusohjelman yhtenä kehittämistavoitteena on maahanmuuttajaperheiden ja koulun välisen yhteistyön parantaminen. Suomenkielisen varhaiskasvatuksen Päiväkodit 3008 Lastenhoitaja 23 Lastenhoitajan uudet vakanssit tarvitaan Lastenhoitaja Toimi 1, ,83 vuoden 2013 aikana käynnistyviin Suurpellon, Toimi 1, , PKO030 KVTES Leppavaaran ja Laajalahden uusiin 05PKO030 KVTES päiväkoteihin sekä Hiirisuon asukaspuistoon. Tehtävään soveltuva sosiaali- ja Vakansseja täytetään alkaen, jolloin Tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu kustannusvaikutus jää pienemmäksi. terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto. vastaava tutkinto. Suomenkielisen varhaiskasvatuksen Päiväkodit 3007 Lastentarhanopettaja 19 Lastentarhanopettajan uudet vakanssit Lastentarhanopettaja Toimi 1, ,72 tarvitaan vuoden 2013 aikana käynnistyviin Toimi 1, ,72 05PKO02B KVTES Suurpellon, Leppavaaran ja Laajalahden 05PKO02B KVTES uusiin päiväkoteihin. Vakansseja täytetään Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön alkaen, jolloin kustannusvaikutus jää Sosiaalihuollon ammatillisen kelpoisuusehdoista annetun lain pienemmäksi. henkilöstön kelpoisuusehdoista (272/2005) 7 :n mukainen pätevyys. annetun lain (272/2005) 7 :n mukainen pätevyys. 3. joulukuuta 2012 UUDET VIRAT JA TOIMET Sivu 9 / 15

28 KJ KJ Kust/perustamisvuosi pätevyysvaatimus pätevyysvaatimus Kust/vuosi Vapaan sivistystyön tulosyksikkö Työväenopisto 3016 Opinto-ohjaaja 1 Maahanmuuttajaopiskelijoiden ja Opinto-ohjaaja Toimi 1, ,07 erityisoppijoiden määrä on kasvanut viime Toimi 1, , OVTES vuosina ja kasvaa tasaisesti Espoon kasvavan OVTES vieraskielisen väestömäärän mukana. Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, Maahanmuuttajaopiskelijoita on pelkästään Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, pedagogiset opinnot ja opinto-ohjaajan opistossa vuositasolla nyt noin Suomen pedagogiset opinnot ja opintokoulutus. kielen opetuksen ja maahanmuuttajien ohjaajan koulutus. kotouttamisen tehostaminen ja resurssien kustannustehokas käyttö kaupunkitasoisesti vaatii aikuisten opinto-ohjauksen tehostamista. Vuonna 2010 voimaan tullut kotouttamislaki edellyttää kunnan järjestävän maahanmuuttajilleen asianmukaista ohjausta ja neuvontaa. Tutkintoon johtamattomasta aikuiskoulutuksesta, joka kotouttaa tehokaasti matalalla kynnyksellään laajasti erilaisia maahanmuuttajaryhmiä, on opisto paras taho antamaan ohjausta. Monikulttuurisuus ja maahanmuuttajakoulutus on yksi kansalais- ja työväenopistojen painopistealue. Yhteenveto: 'Toimiala' = 3. Sivistystoimi (17 tietuetta) Summa joulukuuta 2012 UUDET VIRAT JA TOIMET Sivu 10 / 15

29 KJ KJ Kust/perustamisvuosi pätevyysvaatimus pätevyysvaatimus Kust/vuosi 4. Tekninen ja ympäristötoimi Tekninen keskus Hallinto/Viranomaistehtävät 4020 Pysäköinnintarkastaja 3 Kaupungin pysäköinnin valvonnan piiriin on Pysäköinnintarkastaja Virka 1, ,56 siirtynyt yksityisten omistajien kiinteistöjä ja Virka 1, , LII020 KVTES useat kaupungin hallinnoimat kiinteistöt (mm. 08LII020 KVTES päiväkodit) ovat syksyn aikana halunneet Henkilöauton kuljettamiseen oikeuttava kaupungin pysäköinnin valvonnan piiriin. Henkilöauton kuljettamiseen ajokortti, tehtävien hoitamiseksi Syyskuussa hallitus antoi eduskunnalle oikeuttava ajokortti, tehtävien tarpeellinen liikennettä ja joutokäyntiä esityksen pysäköinninvalvonnassa avustamista hoitamiseksi tarpeellinen liikennettä ja koskevien sääntöjen tuntemus. koskevaksi lainsäädännöksi. Jotta joutokäyntiä koskevien sääntöjen tuntemus. pysäköinninvalvonta pystyisi valvomaan lisääntyneitä alueita turvallisuusmääräykset huomioon ottaen sekä täyttämään lainsaadännön tuomat uudet tarpeet tulisi pysäköinnin tarkastajia saada lisää. Tekninen keskus Katu- ja viherpalvelut 4022 Valvontarakennusmestari 1 Rakennuttamisyksikössä ulkopuolisella Valvontarakennusmestari Toimi 1, ,37 urakalla teetettävien kohteiden määrä on Toimi 1, , TS lisääntynyt huomattavasti ja niiden TS valvontaan liittyviä henkilöresursseja on liian Soveltuva korkeakoulu-, opisto-, tai Soveltuva korkeakoulu-, opisto-, tai koulutasoinen tutkinto. koulutasoinen tutkinto. Tekninen keskus Katu- ja viherpalvelut 4023 Vastaava aluetyönjohtaja 2 Viranomais- ja tilaajatehtävien keskittäminen Vastaava aluetyönjohtaja Toimi 1, ,92 ja vahvistaminen teknisessä keskuksessa. Toimi 1, , TS Tekninen keskus tilaa koko Espoon osalta katu TS ja viherpalveluiden ylläpidon. Soveltuva koulutasoinen tutkinto tai Soveltuva koulutasoinen tutkinto tai ammattitutkinto. ammattitutkinto. 3. joulukuuta 2012 UUDET VIRAT JA TOIMET Sivu 11 / 15

30 KJ KJ Kust/perustamisvuosi pätevyysvaatimus pätevyysvaatimus Kust/vuosi Tekninen keskus Kaupunkimittauspalvelut 4018 Kairausmies 3 Kyseessä on vakanssin perustaminen Kairausmies 3 0 Toimi 1, ,44 vakinaiselle tuntipalkkaiselle tehtävälle. Ei Toimi 1, , TS kustannusvaikutuksia TS Soveltuva ammattikoulu- tai Soveltuva ammattikoulu- tai ammattitutkinto tai muu tehtävään ammattitutkinto tai muu tehtävään soveltuva pätevyys. soveltuva pätevyys. Tekninen keskus Kaupunkimittauspalvelut 4019 Maaperätutkija 1 Kyseessä on vakanssin perustaminen Maaperätutkija 1 0 Toimi 1, ,44 vakinaiselle tuntipalkkaiselle tehtävälle. Ei Toimi 1, , TS kustannusvaikutuksia TS Soveltuva ammattikoulu- tai Soveltuva ammattikoulu- tai ammattitutkinto tai muu tehtävään ammattitutkinto tai muu tehtävään soveltuva pätevyys. soveltuva pätevyys. Tekninen keskus Kaupunkimittauspalvelut 4024 Mittausmies 2 Kyseessä on vakanssin perustaminen Mittausmies 2 0 Toimi 1, ,44 tuntipalkkaiselle vakinaiselle tehtävälle. Ei Toimi 1, , TS kustannusvaikutuksia TS Soveltuva ammattitutkinto tai muu Soveltuva ammattitutkinto tai muu tehtävään soveltuva pätevyys. tehtävään soveltuva pätevyys. Tekninen keskus Kaupunkimittauspalvelut 4021 Stereokartoittaja 1 Espoon kantakarttaaineisto on vanhentunut ja Stereokartoittaja Toimi 1, ,54 sen ajan tasalle saattaminen ja ylläpito Toimi 1, , TS edellyttää stereokartoittajan vakanssin TS perustamista. Soveltuva ammattitutkinto tai muu Soveltuva ammattitutkinto tai muu tehtävään soveltuva pätevyys. tehtävään soveltuva pätevyys. 3. joulukuuta 2012 UUDET VIRAT JA TOIMET Sivu 12 / 15

31 KJ KJ Kust/perustamisvuosi pätevyysvaatimus pätevyysvaatimus Kust/vuosi Tilakeskus-liikelaitos Hallinnollinen isännöinti 4025 Hallinnollinen isännöitsijä 1 Tilakeskuksen isännöitsijäresurssit ovat Hallinnollinen isännöitsijä Toimi 1, ,00 huomattavan alimitoitetut suhteessa Toimi 1, , TS hallittavana olevaan toimitilamäärään niin TS Soveltuva korkeakoulututkinto. kaupungin omien kuin vuokra-ja osaketilojen osalta. Tavoitteena on parantaa toiminnan Soveltuva korkeakoulututkinto. vaikuttavuutta ja asiakaspalvelua. Yhteenveto: 'Toimiala' = 4. Tekninen ja ympäristötoimi (8 tietuetta) Summa joulukuuta 2012 UUDET VIRAT JA TOIMET Sivu 13 / 15

32 KJ KJ Kust/perustamisvuosi pätevyysvaatimus pätevyysvaatimus Kust/vuosi 5. Palveluliiketoimi Espoo Kiinteistöpalvelut Rakennustekniset kunnossapitotyöt 5001 Rakennusmestari 1 Kaupungin kiinteistöjen korjausvelan kasvusta Rakennusmestari Toimi 1, ,13 johtuva lisäresurssin tarve sekä vuosikorjausten Toimi 1, , TS että äkillisten vikakorjausten työjohdossa ja TS alihankintojen valvonnassa. Soveltuva ammattikorkeakoulu-, opisto- Soveltuva ammattikorkeakoulu-, tai koulutasoinen tutkinto. opisto- tai koulutasoinen tutkinto. Espoo henkilöstöpalvelut Henkilöstöpalvelut 5005 Rekrytointiasiantuntija 1 Tehtävän päävastuualueena tulee olemaan Rekrytointiasiantuntija Toimi 1, ,00 maahanmuuttajarekrytointi ja Toimi 1, , Hinn:ton KVTES oppisopimustoiminnan koordinointi. Hinn:ton KVTES Maahanmuuttajarekrytointia on hoidettu Soveltuva korkeakoulu- tai opistotasoinen vuodesta 2010 määräaikaisella rahoituksella Soveltuva korkeakoulu- tai tutkinto ja se on perustunut valtion kanssa solmittuun opistotasoinen tutkinto aiesopimukseen. Tehtävät tulevat edelleen jatkumaan osana rekrytointipalvelujen perustoimintaa. Tietotekniikkapalvelut Tietotekniikkapalvelut 5002 ICT-asiantuntija 1 ICT-kehittämishankkeiden aikataulujen, ICT-asiantuntija Toimi 1, ,53 sisältöjen, laadun ja kulujen kontrolli Toimi 1, , ATK021 KVTES edellyttää päätoimista projektipäällikköä, jona 01ATK021 KVTES nyt esitettävä ICT-asiantuntija tulee toimimaan. Soveltuva korkeakoulututkinto tai Soveltuva korkeakoulututkinto tai aikaisempi opistotasoinen tutkinto aikaisempi opistotasoinen tutkinto 3. joulukuuta 2012 UUDET VIRAT JA TOIMET Sivu 14 / 15

33 KJ KJ Kust/perustamisvuosi pätevyysvaatimus pätevyysvaatimus Kust/vuosi Tietotekniikkapalvelut Tietotekniikkapalvelut 5004 Sovellusasiantuntija 1 Tekninen asiantuntija perustietotekniikan ja Sovellusasiantuntija Toimi 1, ,85 sähköisen asioinnin alueilla. Toimialojen tuki Toimi 1, , ATK021 KVTES ja asiantuntijuus projekteissa. 01ATK021 KVTES Soveltuva korkeakoulu- tai opistotasoinen Soveltuva korkeakoulu- tai tutkinto opistotasoinen tutkinto Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos 5006 Palomies 4 Palvelutasopäätöksen Palomies Virka 1, ,79 (pelastuslautakunta ) mukainen Virka 1, , TS vakanssien lisäys TS Päätoimiselta pelastustoimintaa Päätoimiselta pelastustoimintaa osallistuvalta miehistöltä vaadittava osallistuvalta miehistöltä vaadittava kelpoisuus kelpoisuus Yhteenveto: 'Toimiala' = 5. Palveluliiketoimi (5 tietuetta) Summa Keha, SITO ja TYT yhteensä joulukuuta 2012 UUDET VIRAT JA TOIMET Sivu 15 / 15

Toimialan esitys Perustelut KJ päätösehdotus Kustannukset e. hinnoittelukohta, sopimusala, aloituspvm, pätevyysvaatimus lkm Kustannukset/ vuosi

Toimialan esitys Perustelut KJ päätösehdotus Kustannukset e. hinnoittelukohta, sopimusala, aloituspvm, pätevyysvaatimus lkm Kustannukset/ vuosi UUDET VIRAT JA TOIMET Yhteenvedossa vasemmalla on toimialan esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut,

Lisätiedot

UUDET VIRAT JA TOIMET

UUDET VIRAT JA TOIMET Liite UUDET VIRAT JA TOIMET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut,

Lisätiedot

Toimialan esitys Perustelut KJ päätösehdotus Kustannukset e. hinnoittelukohta, sopimusala, aloituspvm, pätevyysvaatimus lkm Kustannukset/ vuosi

Toimialan esitys Perustelut KJ päätösehdotus Kustannukset e. hinnoittelukohta, sopimusala, aloituspvm, pätevyysvaatimus lkm Kustannukset/ vuosi UUDET VIRAT JA TOIMET Yhteenvedossa vasemmalla on toimialan esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut,

Lisätiedot

Toimialan esitys Perustelut KJ päätösehdotus Kustannukset e. hinnoittelukohta, sopimusala, aloituspvm, pätevyysvaatimus lkm Kustannukset/ vuosi

Toimialan esitys Perustelut KJ päätösehdotus Kustannukset e. hinnoittelukohta, sopimusala, aloituspvm, pätevyysvaatimus lkm Kustannukset/ vuosi UUDET VIRAT JA TOIMET Yhteenvedossa vasemmalla on toimialan esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET

Sosiaali- ja terveystoimi/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Sosiaali- ja terveystoimi/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi

Lisätiedot

VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET

VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut,

Lisätiedot

Toimialan esitys Perustelut KJ päätösehdotus Kustannukset e. hinnoittelukohta, sopimusala, aloituspvm, pätevyysvaatimus lkm Kustannukset/ vuosi

Toimialan esitys Perustelut KJ päätösehdotus Kustannukset e. hinnoittelukohta, sopimusala, aloituspvm, pätevyysvaatimus lkm Kustannukset/ vuosi UUDET VIRAT JA TOIMET Yhteenvedossa vasemmalla on toimialan esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut,

Lisätiedot

Toimialan esitys Nimike, vakanssilaji, osa-aikaisuus, palkkaus e, hinnoittelukohta, sopimusala, aloituspvm, pätevyysvaatimus.

Toimialan esitys Nimike, vakanssilaji, osa-aikaisuus, palkkaus e, hinnoittelukohta, sopimusala, aloituspvm, pätevyysvaatimus. Sosiaali- ja terveystoimi/uudet VIRAT JA TOIMET Yhteenvedossa vasemmalla on toimialan esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi

Lisätiedot

laajemmin sivistystoimen toimialaan kuuluvien tapahtumien toteuttamista.

laajemmin sivistystoimen toimialaan kuuluvien tapahtumien toteuttamista. Liite VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut,

Lisätiedot

VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET

VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut,

Lisätiedot

Liite Sito, tyt, koha/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET JA LAKKAUTUKSET

Liite Sito, tyt, koha/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET JA LAKKAUTUKSET Liite Sito, tyt, koha/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET JA LAKKAUTUKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET

Sosiaali- ja terveystoimi/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Sosiaali- ja terveystoimi/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi

Lisätiedot

Liperin kunnan sosiaali- ja terveystoimen kelpoisuusehdot 1.7.2015

Liperin kunnan sosiaali- ja terveystoimen kelpoisuusehdot 1.7.2015 Liperin kunnan sosiaali- ja terveystoimen kelpoisuusehdot 1.7.2015 Fysioterapeutti vastaava aikaisempi rekisteröinti. Sosiaali- ja terveysalan fysioterapeutin (AMK) ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi

Lisätiedot

Toimialan esitys Perustelut KJ päätösehdotus Kustannukset e. hinnoittelukohta, sopimusala, aloituspvm, pätevyysvaatimus lkm Kustannukset/ vuosi

Toimialan esitys Perustelut KJ päätösehdotus Kustannukset e. hinnoittelukohta, sopimusala, aloituspvm, pätevyysvaatimus lkm Kustannukset/ vuosi UUDET TOIMET Yhteenvedossa vasemmalla on toimialan esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut, yksi

Lisätiedot

VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET

VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut,

Lisätiedot

Sito, tyt, koha/uudet VIRAT JA TOIMET

Sito, tyt, koha/uudet VIRAT JA TOIMET Liite Sito, tyt, koha/uudet VIRAT JA TOIMET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut,

Lisätiedot

VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET

VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut,

Lisätiedot

Sivistystoimi, tekninen ja ympäristötoimi/uudet VIRAT JA TOIMET Liite

Sivistystoimi, tekninen ja ympäristötoimi/uudet VIRAT JA TOIMET Liite Sivistystoimi, tekninen ja ympäristötoimi/uudet VIRAT JA TOIMET Liite Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan

Lisätiedot

Sivistystoimi, tekninen ja ympäristötoimi, palveluliiketoimi/uudet VIRAT JA TOIMET

Sivistystoimi, tekninen ja ympäristötoimi, palveluliiketoimi/uudet VIRAT JA TOIMET Liite Sivistystoimi, tekninen ja ympäristötoimi, palveluliiketoimi/uudet VIRAT JA TOIMET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2016-2019

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2016-2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2016-2019 Uudet vakanssit: Yksikkö/nimike 2016 2017 2018 2019 Suun terveydenhuolto Suuhygienisti 1 Hammaslääkäri 1 Hammashoitaja 1 Aikuisten psykososiaaliset

Lisätiedot

VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET JA LAKKAUTUKSET

VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET JA LAKKAUTUKSET VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET JA LAKKAUTUKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu

Lisätiedot

5. Konsernipalvelut. Liite KH / kokouksessa esittelijän tarkistama esitys VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET

5. Konsernipalvelut. Liite KH / kokouksessa esittelijän tarkistama esitys VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Liite KH 29.8.2016 / kokouksessa esittelijän tarkistama esitys VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisen henkilöstön kelpoisuusehdot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisen henkilöstön kelpoisuusehdot INARIN KUNTA 30.9.2014 1/5 Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisen henkilöstön kelpoisuusehdot Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 22.5.2007 60 Voimassa 1.7.2007 Muutos soteltk 13.11.2007 117,

Lisätiedot

Vastuualueen laajentuminen mm. toimialan palveluverkkosuunnittelun osalta. Tehtävään sisältyy hankintapäätösten tekemistä.

Vastuualueen laajentuminen mm. toimialan palveluverkkosuunnittelun osalta. Tehtävään sisältyy hankintapäätösten tekemistä. Liite VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET JA LAKKAUTUKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi

Lisätiedot

KELPOISUUSLUETTELO. Kaikilta esimiesasemassa olevilta edellytetään riittävää johtamistaitoa.

KELPOISUUSLUETTELO. Kaikilta esimiesasemassa olevilta edellytetään riittävää johtamistaitoa. 1 KELPOISUUSLUETTELO Hallintosäännön mukaan kunnanhallitus ja lautakunta päättävät henkilöstöltä vaadittavista kelpoisuusehdoista. Henkilöstöltä vaadittavasta kelpoisuudesta pidetään erillistä luetteloa.

Lisätiedot

VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET

VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut,

Lisätiedot

Perusopetus / Pajuluoman koulu Luokanopettaja (2) virka 1.8.2012 40 600 - uudet virat, kustannuslisäys 97 500 /vuosi

Perusopetus / Pajuluoman koulu Luokanopettaja (2) virka 1.8.2012 40 600 - uudet virat, kustannuslisäys 97 500 /vuosi Henkilöstösuunnitelma 2012 2015 Hj 29.8.2011, 136 Seinäjoen kaupungin henkilöstösuunnitelman 2012 2015 valmistelu edellyttää henkilöstöresurssin kokonaisarviointia. Valmistelun lähtökohtana on, että henkilöstölisäykset

Lisätiedot

VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET

VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut,

Lisätiedot

27.1.2009 / Liite 19. vähintään opistoasteinen tutkinto Koulu- tai opistoasteen tutkinto. tai terveydenhuoltoalan opistoasteinen tutkinto

27.1.2009 / Liite 19. vähintään opistoasteinen tutkinto Koulu- tai opistoasteen tutkinto. tai terveydenhuoltoalan opistoasteinen tutkinto Perusturvapalvelut KELPOISUUSEHDOT 2009 Perusturvalautakunta 27.1.2009 / Liite 19 Nimike Atk-suunnittelija Mikrotukihenkilö Avohuollon ohjaaja Erikoishammaslääkäri Farmaseutti Fysioterapeutti Hallintopäällikkö

Lisätiedot

VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET

VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut,

Lisätiedot

21702174 Mielenterveystyö

21702174 Mielenterveystyö Kaupunginhallitus 30 01.02.2016 Uusien virkojen ja työsuhteiden perustaminen ja vakanssien lakkauttaminen 2016 170/01.01.00.00/2016 Kaupunginhallitus 01.02.2016 30 Valmistelijat: taloussuunnittelija Janne

Lisätiedot

4. Tekninen ja ympäristötoimi

4. Tekninen ja ympäristötoimi Liite VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET JA LAKKAUTUKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi

Lisätiedot

LUETTELO HENKILÖSTÖN KELPOISUUSEHDOISTA RANUAN KUNNASSA

LUETTELO HENKILÖSTÖN KELPOISUUSEHDOISTA RANUAN KUNNASSA 1 LUETTELO HENKILÖSTÖN KELPOISUUSEHDOISTA RANUAN KUNNASSA Hyväksytty Valtuusto..2012 Voimaan 1.8.2012 Ranuan kunnan hallintosäännön 17 :n mukaisesti henkilöstön kelpoisuusehdot vahvistetaan seuraavasti:

Lisätiedot

Sivistystoimen toimialan vakanssimuutokset, lakkautukset ja uudet vakanssit 2015

Sivistystoimen toimialan vakanssimuutokset, lakkautukset ja uudet vakanssit 2015 Kunnanhallitus 477 17.12.2014 Sivistystoimen toimialan vakanssimuutokset, lakkautukset ja uudet vakanssit 2015 21/01.01.00/2014 Kunnanhallitus 477 Kunnanvaltuuston 29.11.2014 hyväksymään vuoden 2015 talousarvioon

Lisätiedot

1 Perusturvan toimialan vakanssit

1 Perusturvan toimialan vakanssit Kunnanhallitus 386 30.11.2015 Vuoden 2016 talousarvion vakanssimuutokset 904/01.01.00/2015 Kunnanhallitus 386 Kunnanvaltuusto on 16.11.2015 kokouksessaan hyväksynyt kunnan talousarvion vuodelle 2016. Tehdään

Lisätiedot

VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET JA LAKKAUTUKSET

VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET JA LAKKAUTUKSET VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET JA LAKKAUTUKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu

Lisätiedot

1. Perusturvan toimialan vakanssit

1. Perusturvan toimialan vakanssit Kunnanhallitus 380 21.11.2016 Vuoden 2017 talousarvioon sisältyvät vakanssi- ja nimikemuutokset 847/01.01.00/2016 Kunnanhallitus 21.11.2016 380 21.11.2016 Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 14.11.2016 hyväksynyt

Lisätiedot

5. Palveluliiketoimi. Muutettava vakanssi. Muutoksen perustelu. Toimialan muutosehdotus

5. Palveluliiketoimi. Muutettava vakanssi. Muutoksen perustelu. Toimialan muutosehdotus Liite VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut,

Lisätiedot

1 Perusturvan toimialan vakanssit

1 Perusturvan toimialan vakanssit Kunnanhallitus 386 30.11.2015 Kunnanhallitus 22 25.01.2016 Vuoden 2016 talousarvion vakanssimuutokset perusturvan osalta 904/01.01.00/2015 Kunnanhallitus 30.11.2015 386 Kunnanvaltuusto on 16.11.2015 kokouksessaan

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna)

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YKSILÖJAOSTO HYVINVOINTIJAOSTO SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perusturva HALLINTO Perusturva Toimistopalvelut Talousasiat Terveyspalvelujen

Lisätiedot

Perhepalvelut. Oulunkaaren sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alue Lähiesimiesorganisaation perustaminen

Perhepalvelut. Oulunkaaren sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alue Lähiesimiesorganisaation perustaminen Oulunkaaren sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alue Lähiesimiesorganisaation perustaminen Perhepalvelut Nimike: perhepalvelujen palveluesimies, virka Tehtävät: Perhepalvelujen palveluesimies

Lisätiedot

2050 Läntinen avoterveydenhuolto. 2025 Aikuisneuvonta ja vastaanotto. Tehtäväkohtainen peruspalkka 2423,10.

2050 Läntinen avoterveydenhuolto. 2025 Aikuisneuvonta ja vastaanotto. Tehtäväkohtainen peruspalkka 2423,10. Kaupunginhallitus 31 02.02.2015 Uusien virkojen ja työsuhteiden perustaminen vuonna 2015 189/01.01.00.00/2015 Kaupunginhallitus 02.02.2015 31 Valmistelijat: terveyspalveluiden päällikkö Sara Sarjakoski-Peltola,

Lisätiedot

Maahanmuuttajien rekrytointimalli

Maahanmuuttajien rekrytointimalli Maahanmuuttajien rekrytointimalli Said Aden, työllisyyspäällikkö Vastuullisella työllisyydenhoidolla kestäviin ratkaisuihin, työelämälähtöisyys, tavoitteellisuus ja kumppanuus keskiössä Aiesopimus 1. Valtion

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNNAN VAKINAISET JA MÄÄRÄAIKAISET VAKANSSIT 31.12.2014 SEKÄ MUUTOKSET VUOSINA 2015-2017

MÄNTSÄLÄN KUNNAN VAKINAISET JA MÄÄRÄAIKAISET VAKANSSIT 31.12.2014 SEKÄ MUUTOKSET VUOSINA 2015-2017 MÄNTSÄLÄN KUNNAN VAKINAISET JA MÄÄRÄAIKAISET VAKANSSIT 31.12.2014 SEKÄ MUUTOKSET VUOSINA 2015-2017 PERUSTURVAPALVELUT PERUSTURVAN JOHTO JA HALLINTO LKM 31.12.2014 LKM 31.12.2014 perusturvajohtaja 1 Avoimet

Lisätiedot

Vuonna 2016 perustettavat ja lakkautettavat virat ja toimet sekä vuonna 2016 tehtävät vakanssimuutokset

Vuonna 2016 perustettavat ja lakkautettavat virat ja toimet sekä vuonna 2016 tehtävät vakanssimuutokset Vuonna 2016 perustettavat ja lakkautettavat virat ja toimet sekä vuonna 2016 tehtävät vakanssimuutokset oimielin Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi ulosalue Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Yhteyshenkilö

Lisätiedot

Muutoksen perustelu. tehtäviä hoitaa tehtävän. 7 Lastenhoitaja Toimi 1,00 KVTES Tehtävänimike tarkastetaan

Muutoksen perustelu. tehtäviä hoitaa tehtävän. 7 Lastenhoitaja Toimi 1,00 KVTES Tehtävänimike tarkastetaan Liite Sivistystoimi, tekninen ja ympäristötoimi, palveluliiketoimi/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET JA LAKKAUTUKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen.

Lisätiedot

Etelä-Savon sairaanhoitopiirin henkilöstön kelpoisuusrekisteri 1.1.2016 alkaen

Etelä-Savon sairaanhoitopiirin henkilöstön kelpoisuusrekisteri 1.1.2016 alkaen Etelä-Savon sairaanhoitopiirin henkilöstön kelpoisuusrekisteri 1.1.2016 alkaen Kelpoisuutena virkoihin ja työsopimussuhteisiin tehtäviin vaaditaan: 1. sairaanhoitopiirin johtajalta ylempi korkeakoulututkinto

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveystoimen toimialan 2.2.2 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Perusturvajohtaja 28.12.2015 Voimaan 1.1.2016

Lisätiedot

LUETTELO HENKILÖSTÖN KELPOISUUSEHDOISTA RANUAN KUNNASSA

LUETTELO HENKILÖSTÖN KELPOISUUSEHDOISTA RANUAN KUNNASSA 1 LUETTELO HENKILÖSTÖN KELPOISUUSEHDOISTA RANUAN KUNNASSA Hyväksytty Valtuusto 27.3.2017 10, voimaan 1.6.2017 I Hallinto-osasto 1. Kunnanjohtaja 2. Hallintojohtaja Virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveystoimen toimialan 2.2.2 1 (15) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Perusturvajohtaja 21.12.2016 Voimaan 1.1.2017

Lisätiedot

Sito, tyt, koha/uudet VIRAT JA TOIMET

Sito, tyt, koha/uudet VIRAT JA TOIMET Liite Sito, tyt, koha/uudet VIRAT JA TOIMET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut,

Lisätiedot

TEHTÄVÄNIMIKKEET, KELPOISUUSEHDOT JA VALITSEVA VIRANOMAINEN

TEHTÄVÄNIMIKKEET, KELPOISUUSEHDOT JA VALITSEVA VIRANOMAINEN SIIKAJOEN KUNTA TEHTÄVÄNIMIKKEET, KELPOISUUSEHDOT JA VALITSEVA VIRANOMAINEN TEHTÄVÄ KELPOISUUSEHDOT VALITSEMINEN =irka, t=toimi Ilman merkintää oleat oat työsuhteita Yleis- ja taloushallinto Kunnanjohtaja

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2015-2018

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2015-2018 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2015-2018 Uudet vakanssit: Yksikkö/ke 2015 2016 2017 2018 Hoito- ja vanhuspalvelut Kotihoito: Hoitaja 2 1 2 1 Suun terveydenhuolto Suuhygienisti 1 Hammaslääkäri

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysviraston virkojen ja toimien. Kelpoisuus- ja kielitaito- vaatimukset

Sosiaali- ja terveysviraston virkojen ja toimien. Kelpoisuus- ja kielitaito- vaatimukset Sosiaali- ja terveysviraston virkojen ja toimien Kelpoisuus- ja kielitaito- vaatimukset 28.4.2015 1. Soveltamisala Sosiaali- ja terveysviraston virkojen ja toimien kelpoisuus- ja kielitaitovaatimukset.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/5 13.12.2011

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/5 13.12.2011 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) 239 Esitys kaupunginhallitukselle virkojen perustamisesta HEL 2011-008297 T 01 01 00 Päätös päätti esittää kaupunginhallitukselle, että se perustaisi 1.8.2012

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 25 19.01.2015. 25 Asianro 8193/01.01.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 25 19.01.2015. 25 Asianro 8193/01.01.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 115 16.12.2014 25 Asianro 8193/01.01.00/2014 Tehtävien lakkauttaminen ja virkojen perustaminen perusturvan palvelualueella 1.1.2015

Lisätiedot

Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot

Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot Päivitetty 1.9.2016 Hallintosääntö 16 : virkoihin ja työsuhteisiin vaadittavasta kelpoisuudesta päättää hallitus. 1. Lääkärihenkilöstö Amanuenssi Apulaisylilääkäri

Lisätiedot

Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot

Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot Päivitetty 19.4.2017 Hallintosääntö 16 : virkoihin ja työsuhteisiin vaadittavasta kelpoisuudesta päättää hallitus. 1. Lääkärihenkilöstö Amanuenssi Apulaisylilääkäri

Lisätiedot

LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ SOSIAALIPALVELUISSA

LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ SOSIAALIPALVELUISSA PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY JÄSENKIRJE 11/2005 Tast 20.5.2005 Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma Henkilöstösuunnitelma Päiväys 30.8.2013 Työyksikkö Tulosyksikkö Toimiala Espoo Logistiikka -liikelaitos Palveluliiketoimi Yksikön perustehtävä Espoo Logistiikka -liikelaitos toimii liiketaloudellisin periaattein

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 03.04.2017 Sivu 1 / 1 101 Lautakuntien ja jaostojen sekä viranhaltijoiden päätökset Päätösehdotus Kaupunginjohtaja: - Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 24.3.2017 /

Lisätiedot

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena 1 STLTK 26.02.2015 Liite 3 A JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016 2017 kunnanvaltuuston 16.12.2014 päätöksen mukaisena SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN OSUUS 2 Toiminnan

Lisätiedot

Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot

Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot Päivitetty 23.2.2017 Hallintosääntö 16 : virkoihin ja työsuhteisiin vaadittavasta kelpoisuudesta päättää hallitus. 1. Lääkärihenkilöstö Amanuenssi Apulaisylilääkäri

Lisätiedot

03HOI040 Terveydenhuollon hoitohenkilöstö, hoitoalan ammattitehtävät

03HOI040 Terveydenhuollon hoitohenkilöstö, hoitoalan ammattitehtävät KOODI TILASTONIMI 01HAL031 Kunnan johto ja hallinto, B palkkaryhmä: -15 000 asukasta 01HAL032 Kunnan johto ja hallinto, B palkkaryhmä: 15 001-25 000 asukasta 01HAL033 Kunnan johto ja hallinto, B palkkaryhmä:

Lisätiedot

Ylilääkäriltä tehtävään soveltuva erikoisalan pätevyys lääketieteen erikoisalalla. erikoisalalla.

Ylilääkäriltä tehtävään soveltuva erikoisalan pätevyys lääketieteen erikoisalalla. erikoisalalla. SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN SÄÄDÖSKOKOELMA 1.8 VIRKOJEN KELPOISUUSEHDOT LÄÄKÄRIHENKILÖSTÖ ensihoidon ylilääkäri erikoishammaslääkäri Ylilääkäriltä tehtävään soveltuva erikoisalan pätevyys lääketieteen

Lisätiedot

2720 Aikuissosiaalityön palvelut 2731 Maahanmuuttajapalvelut

2720 Aikuissosiaalityön palvelut 2731 Maahanmuuttajapalvelut Kaupunginhallitus 448 19.12.2016 Hyvinvointipalveluiden uudet virat ja työsuhteet sekä nimikemuutokset 2017 2305/01.01.00.00/2016 Kaupunginhallitus 19.12.2016 448 Valmistelijat: taloussuunnittelija Janne

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI. Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 27.1.2010 20.

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI. Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 27.1.2010 20. 1 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 27.1.2010 20. Tarkistettu kelpoisuusrekisteri tulee voimaan 1.3.2010 lukien Kelpoisuutena

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI. Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 26.1.2012 8.

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI. Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 26.1.2012 8. 1 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 26.1.2012 8. Tarkistettu kelpoisuusrekisteri tulee voimaan 1.3.2012 lukien Kelpoisuutena

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2016. Sisältö

JOENSUUN KAUPUNKI HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2016. Sisältö 1 JOENSUUN KAUPUNKI HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2016 Sisältö 1 KONSERNIHALLINTO... 2 1.1 Joensuun Seudun hankinta... 3 1.2 Joensuun Tilakeskus... 3 2 KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ... 4 3 VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUSKESKUS...

Lisätiedot

4 Perusturvatoimen henkilöstön kelpoisuusehdot

4 Perusturvatoimen henkilöstön kelpoisuusehdot Perusturvalautakunta 114 24.11.2015 4 Perusturvatoimen henkilöstön kelpoisuusehdot 1078/01.01.00/2012 PERLJ 24.11.2015 114 Lohjan kaupungin hallintosäännön 25 :n mukaan viran täyttävä tai työ suh tee seen

Lisätiedot

Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot

Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot Päivitetty 16.6.2017 Hallintosääntö 16 : virkoihin ja työsuhteisiin vaadittavasta kelpoisuudesta päättää hallitus. 1. Lääkärihenkilöstö Amanuenssi Apulaisylilääkäri

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13. 13 Osaamisen kehittäminen suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa henkilöstön koulutustasoa nostamalla

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13. 13 Osaamisen kehittäminen suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa henkilöstön koulutustasoa nostamalla 06.06.2013 Sivu 1 / 1 2608/01.03.00/2013 13 Osaamisen kehittäminen suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa henkilöstön koulutustasoa nostamalla Valmistelijat / lisätiedot: Titta Tossavainen, puh. (09) 816

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 1 STLTK 28.10.2015 Liite 3 A TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa palveluita, 1. joilla

Lisätiedot

tehdä seuraavat vakanssijärjestelyt

tehdä seuraavat vakanssijärjestelyt Kunnanhallitus 76 16.02.2015 Kunnanhallitus 86 02.03.2015 Perusturvan toimialan uudet vakassit ja vakanssijärjestelyt 2015 21/01.01.00/2014 Kunnanhallitus 16.02.2015 76 Kunnanvaltuuston 29.11.2014 hyväksymään

Lisätiedot

Viranhaltijalla on oman toimialueensa osalta oikeus tehdä päätöksiä seuraavissa asioissa:

Viranhaltijalla on oman toimialueensa osalta oikeus tehdä päätöksiä seuraavissa asioissa: Viranhaltijalla on oman toimialueensa osalta oikeus tehdä päätöksiä seuraavissa asioissa: Lasten ja nuorten palvelut, peruspalvelut Palveluvastaava sosiaalihuoltolain (1301/2014) 19. :n mukaisesta lapsiperheiden

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN ORGANISOINTI KARVIAISES- SA (sk 26.9.12)

LASTENSUOJELUN ORGANISOINTI KARVIAISES- SA (sk 26.9.12) Yhtymähallitus 9.10.2012 115 LASTENSUOJELUN ORGANISOINTI KARVIAISES- SA (sk 26.9.12) Lastensuojelussa toimivien eri ammattiryhmien osaamista yhdistetään tarkoituksenmukaisesti asiakasprosessin eri vaiheissa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 131. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1. Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaoston 16.3.

Espoon kaupunki Pöytäkirja 131. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1. Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaoston 16.3. Kaupunginhallitus 30.03.2015 Sivu 1 / 1 131 Lautakuntien ja jaostojen sekä viranhaltijoiden päätökset Päätösehdotus Kaupunginjohtaja: - Kaupunginhallituksen konsernijaoston 23.3.2015 pöytäkirja Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja TP Simo Simo TP 2016

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja TP Simo Simo TP 2016 Horisontti 7 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 6 5 1 89 4 3 116 328 1 24 1 44 3 463 1 56 4 795 761 2 76 6 48 365 1 92 12 649 472 1 445 Perhehoidon ja lyhytaikaisen avohuollon

Lisätiedot

Henkilöstösuunnittelua varten

Henkilöstösuunnittelua varten Sosiaalityöntekijä Toimiala/ hallinnonala/ tuotantoalue Lasten ja nuorten palvelut Osasto/ yksikkö Lastensuojelu Avopalvelut 37 Säännöll. työaika 37 tuntia/vko 047SOS04A III johtava sosiaalityöntekijä

Lisätiedot

Perusturvalautakunnan johtosääntö. Kaupunginvaltuuston hyväksymä 3 / 21.1.2014. 1 Perusturvalautakunnan toiminta-ajatus ja toimiala

Perusturvalautakunnan johtosääntö. Kaupunginvaltuuston hyväksymä 3 / 21.1.2014. 1 Perusturvalautakunnan toiminta-ajatus ja toimiala 1 (5) Perusturvalautakunnan johtosääntö Kaupunginvaltuuston hyväksymä 3 / 21.1.2014 1 Perusturvalautakunnan toiminta-ajatus ja toimiala 2 Perusturvalautakunnan kokoonpano ja toimikausi 3 Perusturvalautakunnan

Lisätiedot

- Yhdenmukaistamista on vielä käsiteltävä valmistelutoimikunnassa/alatyöryhmien välillä.

- Yhdenmukaistamista on vielä käsiteltävä valmistelutoimikunnassa/alatyöryhmien välillä. 2.5.2012 Henkilöstökoonti; Pöytyä, Aura, Pöytyän kttky Vak. Ma Yht. Hallinto ja talous 79 5 84 Perusturva 242 4 246 Varhaiskasvatus 102 18 120 Sivistys 173 65 238 Tekninen 108 2 110 Yhteensä 703 94 797

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Tulos / Mittari / arviointikriteeri Seuranta 31.10. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus paranee vähintään 1,8 % Kotihoidon asiakaspalvelutunnin

Lisätiedot

Kunnanhallitus 98 17.03.2014. Perusturvan toimialan vakanssimuutokset ja - järjestelyt 2014 21/01.01.00/2014. Kunnanhallitus 98

Kunnanhallitus 98 17.03.2014. Perusturvan toimialan vakanssimuutokset ja - järjestelyt 2014 21/01.01.00/2014. Kunnanhallitus 98 Kunnanhallitus 98 17.03.2014 Perusturvan toimialan vakanssimuutokset ja - järjestelyt 2014 21/01.01.00/2014 Kunnanhallitus 98 Perusturvan toimialan vuoden 2014 talousarvioon sisältyy useita talouden sopeuttamiseen

Lisätiedot

Vakinaisten henkilötyövuodet yhteensä 129,52 10,00 4,00 0,00

Vakinaisten henkilötyövuodet yhteensä 129,52 10,00 4,00 0,00 LASTEN PÄIVÄHOITOPALVELUJEN TY Kasvatustoiminnan johtaja 1,00 Toimistosihteeri 1,00 Päiväkodin johtaja 5,00 Päivähoidon ohjaaja 3,60 Erityispäivähoidon ohjaaja 1,00 Erityislastentarhanopettaja 2,00 Vastaava

Lisätiedot

Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti Pöytyän kansanterveystyön

Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti Pöytyän kansanterveystyön SELVITYS TALOUSTOIMIKUNNALLE PERUSTURVAPALVELUT/Eeva-Sirkku Pöyhönen TOTEUTUNEET SÄÄSTÖT 2014 2015 Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 19. Valmistelija/lisätietoja: Mika Paavilainen, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 19. Valmistelija/lisätietoja: Mika Paavilainen, puh 26.02.2014 Sivu 1 / 1 19 terveystoimen toimialaan kuuluvien päätösten laillisuus Valmistelija/lisätietoja: Mika Paavilainen, puh. 046 877 1962 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Perusturvajohtaja

Lisätiedot

Järjestämissopimusten toteutuminen Liikennevaloraportit, osavuosikatsaus 1-4/2016

Järjestämissopimusten toteutuminen Liikennevaloraportit, osavuosikatsaus 1-4/2016 Järjestämissopimusten toteutuminen Liikennevaloraportit, osavuosikatsaus 1-4/2016 Perhepalvelut: seudullinen katsaus Toimii hyvin, tavoitteisiin päästy Toimeentulotuen Kela-siirtoon valmistauduttu

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys Sosiaali- ja terveystoimi Juha Metso

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys Sosiaali- ja terveystoimi Juha Metso Kaupunginjohtajan talousarvioesitys 2018-2020 Sosiaali- ja terveystoimi Juha Metso Turvallisesti kotona Arvoa asiakkaalle ja hukka pois Palvelun laatu, vaikuttavuus ja turvallisuus Espoolaisten toimintakyky,

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

Virkojen kelpoisuusehdot

Virkojen kelpoisuusehdot Kelpoisuusehdot 1 (7) Virkojen ehdot Kelpoisuutena Siun soten virkoihin vaaditaan tässä asiakirjassa määritetyt vähimmäisehdot. Virkaan on kuitenkin aina kelpoinen henkilö, jolla on vaadittua kelpoisuutta

Lisätiedot

Säännön nimi. Tetola 20.01.2009 Terveyden ja toimintakyvyn sekä Ikla 27.01.2009 ikäihmisten palveluiden toimintasääntö

Säännön nimi. Tetola 20.01.2009 Terveyden ja toimintakyvyn sekä Ikla 27.01.2009 ikäihmisten palveluiden toimintasääntö HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMISEN SEKÄ IKÄIHMISTEN PALVELUIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ Säännön nimi Tetola 20.01.2009 Terveyden ja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13 23.04.2015 Sivu 1 / 1 1682/00.01.02/2013 13 Väliraportti lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman (2013-16) toimeenpanosta ja suunnitelman täydentäminen oppilashuollon osalta (Kh/Kv) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot

Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot Päivitetty 29.11.2017 Hallintosääntö 16 : virkoihin ja työsuhteisiin vaadittavasta kelpoisuudesta päättää hallitus. 1. Lääkärihenkilöstö Amanuenssi Apulaisylilääkäri

Lisätiedot

Henkilöstösuunnittelua varten

Henkilöstösuunnittelua varten Sosiaaliohjaaja Lasten ja nuorten palvelut Lapsiperheiden sosiaalipalvelut 36,25 040SOS050 I sivukuluja)* 31940 Johtava sosiaalityöntekijä 1.1.2017 toimen muuttaminen viraksi alkaen Sosiaalialalle suuntaava

Lisätiedot

Kuntaliitoksen tapahtuessa Joutsan kunnan henkilöstö muodostuu nykyisestä Joutsan kunnan ja Leivonmäen kunnan henkilöstöstä.

Kuntaliitoksen tapahtuessa Joutsan kunnan henkilöstö muodostuu nykyisestä Joutsan kunnan ja Leivonmäen kunnan henkilöstöstä. Joutsan kunnanhallitus 216 24.09.2007 Kunnanvaltuusto 55 22.10.2007 Henkilöstötoimikunta 7 29.10.2007 Henkilöstötoimikunta 13 12.11.2007 Yhteinen Joutsan kunnanhallitus 37 19.11.2007 Kuntaliitossopimuksen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 9.12.2010 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

KVTES:n palkkaluokittelun numerotunnukset 2008 (1.3.2008)

KVTES:n palkkaluokittelun numerotunnukset 2008 (1.3.2008) 1 KVTES:n palkkaluokittelun numerotunnukset 2008 (1.3.2008) Liite 1 01HAL031 01HAL032 01HAL033 01TOI010 01TOI020 01VAH020 01LÄH000 01ATK021 01ATK022 01ATK030 Kunnan johto ja sisäisen palvelutoiminnan henkilöstö:

Lisätiedot

5. LÄHIHOITAJA, 1 vakinainen toimi

5. LÄHIHOITAJA, 1 vakinainen toimi Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä (Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Teuva) on hoidon ja hoivan palvelualueella haettavana 21.3.2014 klo 15.00 mennessä seuraavat vakinaiset toimet: 1. PALVELUOHJAAJA,

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhteistoiminta-alueverkoston XII tapaaminen 21.10.2010 Toimitusjohtaja Leila Pekkanen Kuntayhtymän toiminta-alue Toiminta-alueen väestö n.40.100 Iisalmi 22.223 Kiuruvesi 9.403

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13. Kaupunginhallitus 09.01.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13. Kaupunginhallitus 09.01.2012 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 09.01.2012 Sivu 1 / 1 13 Lautakuntien ja jaostojen sekä viranhaltijoiden päätökset Päätösehdotus Kaupunginjohtaja: - Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 33 / 21.12.2011

Lisätiedot