/ Liite 19. vähintään opistoasteinen tutkinto Koulu- tai opistoasteen tutkinto. tai terveydenhuoltoalan opistoasteinen tutkinto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "27.1.2009 / Liite 19. vähintään opistoasteinen tutkinto Koulu- tai opistoasteen tutkinto. tai terveydenhuoltoalan opistoasteinen tutkinto"

Transkriptio

1 Perusturvapalvelut KELPOISUUSEHDOT 2009 Perusturvalautakunta / Liite 19 Nimike Atk-suunnittelija Mikrotukihenkilö Avohuollon ohjaaja Erikoishammaslääkäri Farmaseutti Fysioterapeutti Hallintopäällikkö Hammashoitaja Voimassaoleva tai käytetty Datanomi tai muu soveltuva vähintään opistoasteinen Koulu- tai opistoasteen sosiaalialan tai terveydenhuoltoalan opistoasteinen vähintään opistoasteinen sosiaali- ja terveydenhuoltoalan taikka muu alan ammatillinen (A804/ ) Erikoishammaslääkärin oikeudet oikomishoidon erikoisalalla Korkeakoulu, kokemusta kunnallishallinnosta sekä tehtävien edellyttämä työkokemus terveydenhuollon kouluasteinen Uusi Datanomin tai muu soveltuva koulutus Datanomin tai muu soveltuva koulutus vaatimuksista /272 6 tai vastaava aikaisempi harjoittaa erikoishammaslääkärin ammattia itsenäisesti laillistettuna soveltuvalla erikoisalalla laillistetun farmaseutin laillistetun fysioterapeutin Soveltuva ylempi korkeakoulu ja kokemusta kunnallishallinnosta vaatimuksista 272/ :n mukainen terveysalan perus tai muu vastaava 1

2 Hoitaja (lähihoitaja) (kehitysvammaisten hoitaja) (kodinhoitaja) (kotiavustaja) (perhetyöntekijä) (perushoitaja) (hoitoapulainen) (kuntohoitaja) (sairaala-apulainen) Johtava hammaslääkäri Johtava hoitaja Johtava lääkäri Kehittämispäällikkö Laitoshuoltaja Lastentarhanopettaja sosiaali- tai terveysalan kouluasteinen sosiaalialan tai terveydenhuollon kouluasteinen erikoishammaslääkärin kandidaatin sekä kokemusta hallinnollisissa tehtävissä tai tehtävään soveltuva ja ao. hallinnollinen ylempi korkeakoulu (hallinnon suuntautumisvaihtoehto) sekä kokemus hallinnollisista tehtävistä Laillistetun lääkärin ja tehtävään soveltuvan erikoislääkärin oikeudet Soveltuva korkeakoulu tai aikaisempi opistoasteen ja kokemusta työllistämiseen liittyvistä tehtävistä ehdoista 4 :n mukainen lain 272/ :n mukainen terveysalan perus tai muu vastaava harjoittaa erikoishammaslääkärin ammattia itsenäisesti laillistettuna soveltuvalla erikoisalalla sekä riittävä johtamistaito Soveltuva terveydenhuollon ylempi korkeakoulu ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) mukainen laillistus sekä riittävä johtamistaito harjoittaa erikoislääkärin ammattia itsenäisesti laillistettuna soveltuvalla erikoisalalla sekä riittävä johtamistaito Soveltuva korkeakoulu ja työkokemus alalta Laitoshuoltajan peruskoulutus tai ammatti tai muu tehtävään soveltuva koulutus Sosiaalihuollon lain (272/2005) 7 :n mukainen ja asetuksen 608/2005 2

3 vähintään opistoasteinen sosiaali- tai terveydenhuoltoalan taikka muun alan ammatillinen 1 :n mukaiset varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opinnot tai vastaava aikaisempi koulutus Ohjaaja Osastonhoitaja Osastosihteeri Palvelusihteeri sekä kokemusta hallinnollisista tehtävistä Vähintään kauppakoulun, Word-, Excel-, Outlook-ohjelmien hallinta Kauppaopiston tai -koulun ja tehtävien edellyttämä työkokemus vaatimuksista (272/2005) 8 :n mukainen tai muu vastaava Soveltuva korkeakoulu ja vähintään opistoasteinen terveydenhoitoalan ammatillinen tai terveydenhuollon opistoasteinen ja siihen liittyvä osastonhoitajan koulutus tai terveydenhuollon ammattikorkeakoulu ja riittävä työnjohdon ja hallinnon lisäkoulutus (40 op) vaatimuksista 272/ :n mukainen terveysalan perus tai muu vastaava Soveltuva opisto- tai keskiasteen Perhepäivähoitaja koulutus Perhepäivähoitajan ammatti tai muu soveltuva koulutus Psykologi Laillistettu psykologin laillistetun psykologin Psykologi (perheneuvola) laillistetun psykologin sekä sen lisäksi sosiaalihuollon ammatillisen lain (272/2005) ja asetuksen 3

4 Puheterapeutti Päivähoidon johtaja Päivähoidonohjaaja Päivähoitaja/lastenhoitaja Päivähoitoavustaja (päiväkotiavustaja) (ryhmäavustaja) (henkilökohtainen avustaja) (erityisavustaja) Filosofian kandidaatin, johon sisältyy logopedian koulutusohjelma tai korkeakoulu ja kliininen puheterapeuttikurssi harjoittelujaksoineen tai kuuden kuukauden harjoituskurssi opetussairaalan foniatrisella osastolla ehdoista 2 :n mukainen ehdoista 4 :n mukainen vähintään opistoasteinen sosiaali- tai terveydenhuoltoalan taikka muun alan ammatillinen ehdoista annetun asetuksen 084/ :n mukainen (608/2005) mukainen laillistetun puheterapeutin Laki sosiaalihuollon vaatimuksista 272/ :n mukainen ylempi korkeakoulu, johon sisältyy pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot kasvatustieteessä ja alan tuntemus sekä riittävä johtamistaito Laki sosiaalihuollon vaatimuksista (272/2005) 7 :n mukainen vähintään kasvatustieteen kandidaatin, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus, taikka sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulu, johon sisältyvät varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet opinnot sen laajuisena kuin valtioneuvoston asetuksella tarkemmin säädetään tai vastaava aikaisempi lain 272/ :n mukainen terveysalan perus tai muu vastaava ammatti 4

5 Päivähoitosihteeri Ravitsemustyöntekijä Röntgenhoitaja Sairaanhoitaja Sosiaalijohtaja Sosiaaliohjaaja Sosiaalityöntekijä ehdoista 2 :n mukainen ylempi korkeakoulu, johon sisältyy tai jonka lisäksi on hankittu riittävä sosiaalityön koulutus, tai sosiaalihuoltajan. Sosiaalihuoltajan on rinnastetaan Svenska social- och kommunalhögskolan -nimisessä Helsingin yliopistossa suoritettu Soveltuva sosiaalialalle suuntaava sosiaali- ja terveysalan ammattikorkea-koulu ehdoista 2 :n mukainen ylempi korkeakoulu, johon sisältyy tai jonka lisäksi on hankittu riittävä sosiaalityön koulutus, tai sosiaalihuoltajan. Tradenomin tai opistotasoinen merkonomin Ravitsemustyöntekijän peruskoulutus laillistetun röntgenhoitajan laillistetun sairaanhoitajan vaatimuksista /272 3 sekä riittävä johtamistaito lain 272/ :n mukainen tehtävään soveltuva sosiaalialalle suuntaava sosiaalija terveysalan ammattikorkeakoulu tai vastaava aikaisempi lain 272/ :n mukainen ylempi korkeakoulu, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopistolliset 5

6 Sosiaalityöntekijä (perheneuvola) Suuhygienisti Terveydenhoitaja Terveyskeskusavustaja Terveyskeskushammaslääkäri Terveyskeskuslääkäri Terveyskeskuslääkäri (osastojen laitoslääkäri) Terveyskeskuslääkäri (psykiatria) Sosiaalihuoltajan on rinnastetaan Svenska social- och kommunalhögskolan -nimisessä Helsingin yliopistossa suoritettu Sosiaalityöntekijän, jolla on kasvatus- ja perheneuvonnan tehtävissä edellytetty soveltuva erikoistumiskoulutus tai perehtyneisyys terveydenhuollon opistotasoinen terveydenhuollon tai sosiaalialan kouluasteinen tai merkonomin Laillistettu hammaslääkäri Laillistettu lääkäri, jolla on yleislääkärin oikeudet Erikoislääkärin sisätaudeissa tai geriatriassa tai yleislääketieteessä erikoislääkärin opinnot sosiaalityössä Sosiaalihuollon lain (272/2005) 3 :n mukainen ja asetuksen 608/ :n 2 kohdan mukainen koulutus laillistetun suuhygienistin laillistetun terveydenhoitajan vaatimuksista 272/ :n mukainen terveysalan perus tai muu vastaava harjoittaa hammaslääkärin ammattia itsenäisesti laillistettuna ammattihenkilönä harjoittaa yleislääkärin ammattia itsenäisesti laillistettuna ammattihenkilönä harjoittaa erikoislääkärin ammattia itsenäisesti laillistettuna soveltuvalla erikoisalalla 6

7 Toimintaterapeutti Toimistosihteeri Työkeskuksenohjaaja Työpajanohjaaja Vanhustyönjohtaja Varhaiskasvatuksen erityisopettaja Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulu tai terveydenhuoltoalan aikaisempi opistoasteinen Vähintään kauppakoulun, Word-, Excel-, Outlook-ohjelmien hallinta Ammattikorkeakoulu tai aiemmin suoritettu opistoasteinen Soveltuva opisto ja tehtävien edellyttämä työkokemus vähintään kouluasteinen sosiaali- ja terveydenhuoltoalan tai muun alan ammatillinen ehdoista 2 :n mukainen tai tehtävään soveltuva täydennettynä ao. hallinnollisella tutkinnolla ehdoista annetun asetuksen 084/ :n mukainen Tehtävän edellyttämä koulutus ja soveltuva erikoistumiskoulutus tai perehtyneisyys Erityislastentarhanopettajan harjoittaa erikoislääkärin ammattia itsenäisesti laillistettuna soveltuvalla erikoisalalla laillistetun toimintaterapeutin Tradenomin tai opistoasteinen merkonomin lain 272/ :n mukainen tehtävän soveltuva sosiaalialalle suuntaava sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulu tai vastaava aikaisempi vaatimuksista /272 6 tai muu soveltuva. vaatimuksista (272/2005) 10 1 mom:n mukainen sekä riittävä johtamistaito Sosiaalihuollon lain (272/2005) 9 :n mukainen, jonka lisäksi asetuksen (608/2005) 2 :n mukainen soveltuva erikoistumiskoulutus tai jatko 7

8 Välinehuoltaja Välinehuoltajan ammatti 8

Liperin kunnan sosiaali- ja terveystoimen kelpoisuusehdot 1.7.2015

Liperin kunnan sosiaali- ja terveystoimen kelpoisuusehdot 1.7.2015 Liperin kunnan sosiaali- ja terveystoimen kelpoisuusehdot 1.7.2015 Fysioterapeutti vastaava aikaisempi rekisteröinti. Sosiaali- ja terveysalan fysioterapeutin (AMK) ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN SÄÄDÖSKOKOELMA

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN SÄÄDÖSKOKOELMA SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN SÄÄDÖSKOKOELMA 1.18 TOIMIEN KELPOISUUSEHDOT 1.10.2012 (sairaanhoito, sosiaalipalvelut ja liikelaitos) Sairaanhoitopiirin johtaja päätös nro 40/9.3.2009, jota tarkistettu sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Ylempi korkeakoulututkinto sekä hyvä perehtyneisyys. kunnallishallintoon. kunnallishallintoon

Ylempi korkeakoulututkinto sekä hyvä perehtyneisyys. kunnallishallintoon. kunnallishallintoon Lieksan kaupungin henkilöstön kelpoisuusehdot 2015 Johto ja sisäisen palvelutoiminnan henkilöstö Virka/toimi Kaupunginjohtaja Kaupunginsihteeri Kaupunginkamreeri Toimistonhoitaja Johdon sihteeri Kanslisti

Lisätiedot

Ylilääkäriltä tehtävään soveltuva erikoisalan pätevyys lääketieteen erikoisalalla. erikoisalalla.

Ylilääkäriltä tehtävään soveltuva erikoisalan pätevyys lääketieteen erikoisalalla. erikoisalalla. SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN SÄÄDÖSKOKOELMA 1.8 VIRKOJEN KELPOISUUSEHDOT LÄÄKÄRIHENKILÖSTÖ ensihoidon ylilääkäri erikoishammaslääkäri Ylilääkäriltä tehtävään soveltuva erikoisalan pätevyys lääketieteen

Lisätiedot

Kelpoisuusehdot Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin viroissa ja toimissa

Kelpoisuusehdot Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin viroissa ja toimissa Kelpoisuusehdot Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin viroissa ja toimissa Hallitus 19.12.2006 päivitetty 17.4.2015 Kelpoisuusehtoja määriteltäessä on pyritty siihen, että organisaatiossa eri tasoilla olevien

Lisätiedot

Kelpoisuusehdot Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin viroissa ja toimissa

Kelpoisuusehdot Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin viroissa ja toimissa Kelpoisuusehdot Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin viroissa ja toimissa Hallitus 19.12.2006 päivitetty 20.8.2015 Kelpoisuusehtoja määriteltäessä on pyritty siihen, että organisaatiossa eri tasoilla olevien

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI. Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 20.2.2014 22.

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI. Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 20.2.2014 22. 1 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 20.2.2014 22. Tarkistettu kelpoisuusrekisteri tulee voimaan 1.4.2014 lukien Kelpoisuutena

Lisätiedot

HUS KELPOISUUSEHDOT (päivitetty 12.2.2015)

HUS KELPOISUUSEHDOT (päivitetty 12.2.2015) NIMIKE AAC-ohjaaja Ajojärjestelijä Aluepäällikkö Ammattimies Apulaisosastonhoitaja KELPOISUUSEHTO Kasvatus-, sosiaali- tai terveysalan perustutkinto sekä puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkinto. tai

Lisätiedot

Esitys uusista tehtävänimikkeistä ja kelpoisuusehdoista sekä lakkautettavista tehtävänimikkeistä

Esitys uusista tehtävänimikkeistä ja kelpoisuusehdoista sekä lakkautettavista tehtävänimikkeistä Hallitus 7.12.2009, LIITE 13 Esitys uusista tehtävänimikkeistä ja kelpoisuusehdoista sekä lakkautettavista tehtävänimikkeistä NIMIKE KELPOISUUSEHTO HUOM Aluepäällikkö Ammattimies Apulaisosastonhoitaja

Lisätiedot

Sosiaalialan koulutukset ja kelpoisuudet

Sosiaalialan koulutukset ja kelpoisuudet Sosiaalialan koulutukset ja kelpoisuudet 5Tehtävän sisältö määrittelee kelpoisuuden 8Valppautta lain täytäntöönpanon valvontaan 3Lukijalle Laki parantaa asiakkaan ja ammattilaisen asemaa Kelpoisuuslaki

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön

Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2007:18 Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimukset valtio-, kunta- ja yksityissektorilla SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2007 ISSN

Lisätiedot

Liite 6 NURMEKSEN KAUPUNKI 1 (1) Kaupunginhallitus 27 8 2004. Suomen Kuntaliitto Lakiasiat Toinen linja 14 00530 HELSINKI

Liite 6 NURMEKSEN KAUPUNKI 1 (1) Kaupunginhallitus 27 8 2004. Suomen Kuntaliitto Lakiasiat Toinen linja 14 00530 HELSINKI NURMEKSEN KAUPUNKI 1 (1) Kaupunginhallitus 27 8 2004 Liite 6 Suomen Kuntaliitto Lakiasiat Toinen linja 14 00530 HELSINKI VASTAAVAN HAMMASLÄAKÄRIN VAALIKELPOISUUS Nurmeksen kaupungin tarkastuslautakunta

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Kunnanhallitus 10.12.2012 353. Kunnanvaltuusto 17.12.2012 91

PYHTÄÄN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Kunnanhallitus 10.12.2012 353. Kunnanvaltuusto 17.12.2012 91 PYHTÄÄN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 10.12.2012 353 Kunnanvaltuusto 17.12.2012 91 Voimaantulo 1.1.2013 KUNNAN TOIMINTA-AJATUS Pyhtään kunta luo edellytykset hyvälle elämälle toimien tiiviissä vuorovaikutuksessa

Lisätiedot

Mitä minun tulee opiskella, jos haluan työskennellä

Mitä minun tulee opiskella, jos haluan työskennellä Mitä minun tulee opiskella, jos haluan työskennellä ... kokkina tai keittäjänä Kokin tai keittäjän ammatteihin haluavalta edellytetään kokin tai suurtalouskeittäjän tutkintoa tai muuta elintarvikealan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään terveydenhuollon ammattihenkilöistä 28 päivänä kesäkuuta 1994 annetun lain (559/94) nojalla:

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään terveydenhuollon ammattihenkilöistä 28 päivänä kesäkuuta 1994 annetun lain (559/94) nojalla: 1 of 8 28/03/2011 11:28 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1994» 28.6.1994/564 28.6.1994/564 Seurattu SDK 239/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Asetus terveydenhuollon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstö 2008

Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstö 2008 TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report terveyspalvelujen henkilöstö 2008 Reijo Ailasmaa +358 20 610 7062 reijo.ailasmaa@thl.fi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos PL 30 (Mannerheimintie 166,

Lisätiedot

sisältö 1.3.2014 1.7.2014 1955,44 1935,44 Kunta-alan eräät terveyden- ja sosiaalihuollon

sisältö 1.3.2014 1.7.2014 1955,44 1935,44 Kunta-alan eräät terveyden- ja sosiaalihuollon lähi- ja perushoitajien vähimmäispalkat 2014-2016 sisältö Kunta-alan eräät terveyden- ja sosiaalihuollon palkkahinnoittelun palkat (KVTES)... 3 Terveydenhuollon hoitohenkilöstö... 3 Sosiaalihuollon henkilöstö...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstö 2009

Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstö 2009 TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstö 2009 Reijo Ailasmaa +358 20 610 7062 reijo.ailasmaa@thl.fi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos PL 30 (Mannerheimintie

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN KÄYTÄNNÖN OPETUKSEN TOIMINTATAVAT POHJOIS-POHJANMAAN ALUEEN VARHAISKASVATUSTA ANTAVISSA OPPILAITOKSISSA

VARHAISKASVATUKSEN KÄYTÄNNÖN OPETUKSEN TOIMINTATAVAT POHJOIS-POHJANMAAN ALUEEN VARHAISKASVATUSTA ANTAVISSA OPPILAITOKSISSA VARHAISKASVATUKSEN KÄYTÄNNÖN OPETUKSEN TOIMINTATAVAT POHJOIS-POHJANMAAN ALUEEN VARHAISKASVATUSTA ANTAVISSA OPPILAITOKSISSA Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/poske Varhaiskasvatuksen kehittämisyksikkö

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä päivänä kuuta 2014 Johtolause 2 a Psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöoikeuteen johtava

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista. Annettu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2004

Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista. Annettu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2004 Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista Annettu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2004 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään 27 päivänä kesäkuuta

Lisätiedot

Perhepalvelut. Oulunkaaren sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alue Lähiesimiesorganisaation perustaminen

Perhepalvelut. Oulunkaaren sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alue Lähiesimiesorganisaation perustaminen Oulunkaaren sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alue Lähiesimiesorganisaation perustaminen Perhepalvelut Nimike: perhepalvelujen palveluesimies, virka Tehtävät: Perhepalvelujen palveluesimies

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstö 2010 Personalen inom social- och hälsovården 2010

Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstö 2010 Personalen inom social- och hälsovården 2010 Palkat ja työvoimakustannukset 2013 Löner och arbetskraftskostnader 2013 TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstö 2010 Personalen inom social- och hälsovården

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1039/2013 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1039/2013 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013 1039/2013 Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 19

Lisätiedot

Lomautusten rajaus Alle 14 päivää lomautettavat ja lomautuksen ulkopuolelle jätettävät

Lomautusten rajaus Alle 14 päivää lomautettavat ja lomautuksen ulkopuolelle jätettävät 6.3.2014 LIITE A 162 Lomautusten rajaus Alle 14 päivää lomautettavat ja lomautuksen ulkopuolelle jätettävät 7 päivää KESKUSHALLINTO Sisäiset palvelut (puhelinvaihde, info ja postitus) Palveluneuvojat Postituksen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 792. Laki. maatalouden interventiorahastosta annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 20 päivänä elokuuta 2004

SISÄLLYS. N:o 792. Laki. maatalouden interventiorahastosta annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 20 päivänä elokuuta 2004 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 26 päivänä elokuuta 2004 N:o 792 796 SISÄLLYS N:o Sivu 792 Laki maatalouden interventiorahastosta annetun lain muuttamisesta... 2207 793 Laki korkeakoululaitoksen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 423. Valtioneuvoston asetus. ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 423. Valtioneuvoston asetus. ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 22 päivänä kesäkuuta 2005 N:o 423 428 SISÄLLYS N:o Sivu 423 Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta...

Lisätiedot

Ammatillinen opettajankoulutus Valintaperusteet 1 (11) Vuosi 2015

Ammatillinen opettajankoulutus Valintaperusteet 1 (11) Vuosi 2015 Ammatillinen opettajankoulutus Valintaperusteet 1 (11) Hakeminen ammatilliseen opettajankoulutukseen Ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteinen haku on 7. 27.1.2015. Sähköinen hakemus tulee olla tallennettuna

Lisätiedot

Lähihoitaja. vahvuutena monialaisuus. JHL:n opas työpaikoille

Lähihoitaja. vahvuutena monialaisuus. JHL:n opas työpaikoille Lähihoitaja vahvuutena monialaisuus JHL:n opas työpaikoille 2 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Sisällysluettelo Lukijalle. 5 1. Ammattina lähihoito......................................6 Lähihoitajan

Lisätiedot

KENELLÄ VASTUU JA OIKEUDET NÄYTTEIDEN OTTAMISEEN JA VERITESTIEN TEKEMISEEN?

KENELLÄ VASTUU JA OIKEUDET NÄYTTEIDEN OTTAMISEEN JA VERITESTIEN TEKEMISEEN? KENELLÄ VASTUU JA OIKEUDET NÄYTTEIDEN OTTAMISEEN JA VERITESTIEN TEKEMISEEN? Marjukka Vallimies-Patomäki Neuvotteleva virkamies, TtT Sosiaali- ja terveysministeriö TERVEYDENHUOLLON AMMATTIHENKILÖTOIMINNAN

Lisätiedot