Sito, tyt, koha/uudet VIRAT JA TOIMET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sito, tyt, koha/uudet VIRAT JA TOIMET"

Transkriptio

1 Liite Sito, tyt, koha/uudet VIRAT JA TOIMET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut, yksi kokemuslisä ja lomarahan osuus, jolloin kertoimeksi on saatu,5. Laskenta on suuntaa-antava. Toimialan esitys e, 3. Sivistystoimi Kulttuurin tulosyksikkö Tapiolan Sinfonietta 309 Sooloaltisti Toimi,00 3 0, Muu SOP Soveltuva korkeakoulu- tai ammattitutkinto tai muu tehtävänmukainen koulutus Tapiola Sinfoniettan alttoviulusektion soittajamäärän palauttaminen alkuperäiseen vahvuuteen. Uuden vakanssin perustamistoimenpiteellä taataan kansainvälisen huippuorkesterin laatuvaatimukset (soinnillinen balanssi eri sektioiden välillä), sekä strategiavelvoitteet espoolaisille: palvelutalotoiminnan sekä lasten ja nuorten parissa tehtävän työn riittävä volyymi. Alttoviulusektion vakanssilisäys täyttää myös ikäjohtamisen perusteet ja on linjassa orkesterin strategiatavoitteiden kanssa. Uuden alttoviulunsoittajan palkkakustannuksista pystymme kattamaan vajaat puolet avustajien palkkiokustannusten vähenemisenä. Uusi vakanssi vähentää toimiston työtä avustajien hankkimisessa. Sooloaltisti Toimi,00 3 0, Muu sop Soveltuva korkeakoulu- tai ammattitutkinto tai muu tehtävänmukainen koulutus Liikunta- ja nuorisopalvelut Nuorisopalvelut 3022 Nuorisonohjaaja Toimi, ,42 02VAP060 KVTES Soveltuva korkeakoulu- tai ammatillinen perustutkinto Alueellisessa nuorisotyössä avataan syyskaudella 207 uudet nuorisotilat sekä Kirkkojärvellä että Järvenperässä. Varsinainen henkilöstötarve on 5 henkilöä, joista 4 sopeutetaan nykyisistä resursseista. Nuorisotilat eivät korvaa nykyisiä tiloja. Nuorisonohjaaja Toimi, ,42 02VAP060 KVTES Soveltuva korkeakoulu- tai ammatillinen perustutkinto joulukuuta 206 UUDET VIRAT JA TOIMET Sivu / 3

2 e, Liikunta- ja nuorisopalvelut Olosuhdepalvelut 3020 Liikuntapaikanhoitaja Toimi,00 903, TS..207 Liikuntapaikanhoitajan tutkinto tai muu soveltuva ammattitutkinto Tuntipalkkaisen työntekijän siirto teknisen sopimuksen piiriin. Ei kustannusvaikutusta. Liikuntapaikanhoitaja Toimi,00 903, TS..207 Liikuntapaikanhoitajan tutkinto tai muu soveltuva ammattitutkinto Liikunta- ja nuorisopalvelut Olosuhdepalvelut 302 Ulkoilualueenhoitaja Toimi, , TS..207 Liikuntapaikanhoitajan tutkinto tai muu soveltuva ammattitutkinto Tuntipalkkainen työntekijä irtisanoutunut, rekrytointi uudelle vakanssille teknisen sopimuksen piiriin. Ei kustannusvaikutusta. Ulkoilualueenhoitaja Toimi, , TS..207 Liikuntapaikanhoitajan tutkinto tai muu soveltuva ammattitutkinto joulukuuta 206 UUDET VIRAT JA TOIMET Sivu 2 / 3

3 e, Ruotsinkielisten sivistyspalveluiden tulosyksik Kulttuuri 308 Tuotantojärjestäjä Tätä tehtävää on aikaisemmin hoidettu Toimi, ,00 vuokratyövoiman avulla ja keväästä 205 sitä on hoitanut oppisopimusopiskelija.ruotsinkieliset TS sivistyspalvelut järjestää vuosittain Soveltuva ammatillinen perustutkinto tai tapahtumaa Vindängensalissa ja 0-20 ammattitutkinto tapahtumaa kaupungin muissa kulttuuritaloissa ja muissa tapahtumapaikossa. Kaikissa näissä tapahtumissa tarvitaan asiantuntevaa tuotantojärjestäjää. Työkuvaan kuuluu tapahtumien teknisten osa-alueiden toteutukseen liittyvien tehtävien lisäksi myös teknisten laitteiden ylläpito, huolto ja käyttö sekä suunnittelutehtävät. Vindängensalia luovutetaan myös ulkopuolisten käyttöön, mikä vaatii AV-, valo- ja ääniteknisten laitteiden käyttöä osaavaa omaa henkilökuntaa. Vuokratyövoimalla kulttuuritoimintaa ei voida ylläpitää nykyisellä tasollaan. Tuotantojärjestäjän toimi on ruotsinkielisten ja suomenkielisten kulttuuriyksiköiden yhteinen (50/50). Kulttuuriyksikön tarve vuokratyövoimaan vähenisi tämän järjestelyn myötä. Tuotantojärjestäjä Toimi, , TS Soveltuva ammatillinen perustutkinto tai ammattitutkinto joulukuuta 206 UUDET VIRAT JA TOIMET Sivu 3 / 3

4 e, Ruotsinkielisten sivistyspalveluiden tulosyksik Opetus 307 Koulunkäyntiavustaja 0 Ruotsinkielisessä opetuksessa on 32 Toimi,00 964,2 koulunkäyntiavustajan toimea ja lisäksi Seuren 05KOU00 kautta on vuosittain palkattu n. 30 työntekijää. KVTES Syksystä 205 koululaisten lakisääteistä Koulunkäyntiavustajan ammattitutkinto tai iltapäivätoimintaa on järjestetty neljässä muu soveltuva erikseen määritelty koulutus koulussa kaupungin omana toimintana. Tavoitteena on, että kaupungin koulunkäyntiavustajat toimivat iltapäiväisin ohjaajina iltapäivätoiminnassa, jota tarvittaessa täydennetään vuokratyövoimalla Seuren kautta. Lukuvuonna Seuren kautta on palkattu yhteensä 2 koulunkäyntiavustajaa. Sekä koulunkäyntiavustajien että yhdistettyjen koulunkäyntiavustajien ja iltapäivätoiminnan ohjaajien tarve on jatkuvaa ja sen vuoksi tarvitaan vakituista henkilökuntaa. Koulunkäyntiavustaja Toimi,00 964,2 05KOU00 KVTES Koulunkäyntiavustajan ammattitutkinto tai muu soveltuva erikseen määritelty koulutus Ruotsinkielisten sivistyspalveluiden tulosyksik Opetus 306 Rehtori Karamalmens skola on alakoulu, jossa on Virka, ,5 vuosiluokat -6. Koulua johtaa luokanopettaja, jolle on määrätty koulunjohtajan tehtävä. Koulun OVTES oppilasmäärä on kasvanut viimeisten vuosien ajan niin, että syksystä 200 lähtien se on vaihdellut 98 oppilaasta 230 oppilaaseen. asetuksen 998/986 mukainen Asiakasennusteen perusteella oppilasmäärä tulee lähivuosina olemaan yli 200 oppilasta. Sivistystoimen koulun johtamisen nimikkeitä koskeva ohje on annettu v Ohjeen mukaan rehtorin viran perustamista käydään läpi vuosittain, kun koulussa on oppilasta. Viran perustamistarvetta seurataan vuosittain pitkällä tähtäimellä. Edellä mainituin perustein esitetään rehtorin viran perustamista Karamalmens skolaniin. Rehtori Virka, , OVTES asetuksen 998/986 mukainen joulukuuta 206 UUDET VIRAT JA TOIMET Sivu 4 / 3

5 e, Ruotsinkielisten sivistyspalveluiden tulosyksik Päivähoito 305 Avustaja 4 Tällä hetkellä varhaiskasvatuksessa on 6 Toimi,00 864,2 avustajaa. Usean vuoden ajan Seuren kautta on 05PER00 lisäksi palkattu 0 henkilöä. Ruotsinkielisessä KVTES varhaiskasvatuksessa on ainoastaan yksi Soveltuva koulutus päiväkoti, jossa on erityiosaamista erityistä tukea tarvitsevien lasten kasvun ja oppimisen tukemiseen. Muut erityistä tukea tarvitsevat lapset ovat varhaiskasvatusryhmissä omissa lähipäiväkodeissan. Lasten erityistarpeet ovat vaikeutuneet ja tuen tarpeesa olevien lasten määrä on kasvanut. Avustavan henkilöstön määrä ei ole kasvanut samassa suhteessa. Henkilöstön tarve on jatkuva, jolloin palveluiden laadun ja henkilöstöä koskevien säädösten vuoksi henkilöstön vakinaistaminen on tarpeen. Avustaja Toimi,00 864,2 05PER00 KVTES Soveltuva koulutus Lukiolinja 3008 Lukion lehtori 5 Virka, , OVTES asetuksen 998/986 mukainen Lukiokoulutuksessa opiskelijamäärän kasvu noin 70 opiskelijalla. Huomioitu kehyksessä. Lukion lehtori Virka, , OVTES asetuksen 998/986 mukainen Perusopetuslinja 3006 Apulaisrehtori Virka,00 4 8, OVTES asetuksen 998/986 mukainen Yksikkökokojen kasvaminen edellyttää johtamisresurssin kasvattamista. Virkaa esitetään kouluun, jossa oppilasmäärä on noin 650. Apulaisrehtorina toimineen opettajan TVAlisä ja apulaisrehtori tehtävien lukeminen opetusvelvollisuuteen poistuu. Uuden vakanssin kustannusvaikutus todellisuudessa on noin 50 % esityksestä. Apulaisrehtori Virka,00 4 8, OVTES asetuksen 998/986 mukainen joulukuuta 206 UUDET VIRAT JA TOIMET Sivu 5 / 3

6 e, Perusopetuslinja 3003 Erityisluokanopettaja 22 Virka, , OVTES asetuksen 998/986 mukainen Lukuvuonna Espoon peruskoulujen oppilasmäärä kasvaa 750 oppilaalla. Lukuvuodelle ennakoidaan samansuuruista kasvua. Oppilasmäärän kasvu edellyttää uusien erityisluokanopettajien palkkaamista, jotta varhainen puuttuminen ja yleinen, tehostettu ja erityinen tuki voidaan taata opetussuunnitelman tarkoittamalla tavalla. Erityisluokanopettajien vakanssiesityksistä 7 esitetään perustettavaksi sen vuoksi, että Rinnekodin koulun opetus siirtyy suomenkielisen opetuksen järjestettäväksi Erityisluokanopettajien tehtäviä on hoidettu tuntiopettajille. Erityisluokanopettaja Virka, , OVTES asetuksen 998/986 mukainen Perusopetuslinja 3004 Erityisopettaja 4 Virka, , OVTES asetuksen 998/986 mukainen Lukuvuonna Espoon peruskoulujen oppilasmäärä kasvaa noin 750 oppilaalla. Lukuvuodelle ennakoidaan samansuuruista kasvua. Oppilasmäärän kasvu edellyttää uusien erityisopettajien palkkaamista, jotta varhainen puuttuminen ja yleinen, tehostettu ja erityinen tuki voidaan taata opetussuunnitelman tarkoittamalla tavalla. Erityisopettaja Virka, , OVTES asetuksen 998/986 mukainen Perusopetuslinja 3005 Peruskoulun lehtori 7 Virka,00 2 8, OVTES asetuksen 998/986 mukainen Lukuvuonna Espoon peruskoulujen oppilasmäärä kasvaa noin 750 oppilaalla. Lukuvuodelle ennakoidaan samansuuruista kasvua. Peruskoulunl ehtori Virka,00 2 8, OVTES asetuksen 998/986 mukainen joulukuuta 206 UUDET VIRAT JA TOIMET Sivu 6 / 3

7 e, Perusopetuslinja 3007 Peruskoulun oppilaanohjaaja 2 Virka, , OVTES asetuksen 998/986 mukainen Suunnittelu- ja hallintopalvelut 30 Erityiskoulunkäyntiavustaja 22 Toimi, ,6 05KOU00 OVTES Toisen asteen ammatillinen perustutkinto Uudistettu lisäopetuksen opetussuunnitelma on normiasiakirja, joka edellyttää opiskelijoiden nykyistä vahvempaa henkilökohtaista opintojen suunnittelua ja ohjausta. Espoossa on vuosittainen tarve järjestää lisäopetusta 2-3 yläkoulun yhteydessä. Näihin kouluihin tarvitaan lisää opinto-ohjauksen resurssia. Tukipalvelujen vastuualue Oppilasmäärän kasvu. Kaupungin pysyvää toimintaa koulunkäyntiavustajapalveluiden osalta ei pystytä järjestämään nykyisellä vakanssimäärällä. Koulunkäyntiavustajapalveluiden osto Seurelta vähenee. Erityiskoulunkäyntiavustajan vakanssiesityksistä 2 esitetään perustettavaksi sen vuoksi, että Rinnekodin koulun opetus siirtyy suomenkielisen opetuksen järjestettäväksi Peruskoulun oppilaanohjaaja Virka, , OVTES asetuksen 998/986 mukainen Erityiskoulunkäyntiavustaja Toimi, ,6 05KOU00 KVTES Toisen asteen ammatillinen perustutkinto joulukuuta 206 UUDET VIRAT JA TOIMET Sivu 7 / 3

8 e, Suunnittelu- ja hallintopalvelut 3009 Koordinaattori Toimi, ,27 0ASI040 KVTES..207 Soveltuva korkeakoulututknto Kieli- ja kulttuuriryhmien vastuualue Määräaikaisen tehtävän vakinaistaminen. Kuuden vuoden aikana vieraskielisten oppilaiden määrä on kaksinkertaistunut (25- >447), samoin valmistavassa opetuksessa olevien oppilaiden määrä (300->746). Väestöennusteen mukaan vuoden 2020 mennessä 20 % peruskoululaisista on vieraskielisiä (nyt 5 %). Vastuualueen alaisuudessa toimivien opettajien määrä (oman äidinkielen ja katsomusaineiden opettajat) on kasvanut 43->73. PISA tutkimuksen mukaan vieraskielisten oppilaiden osaaminen eri oppiaineissa on Espoossa lähes 2 vuotta jäljessä verrattuna suomenkielisiin. Nykyisellä henkilöstömäärällä emme pysty kuntatasoisesti kehittämään opetusta, tarjoamaan kouluille tarvittavaa konsultointitukea eikä seuraamaan säännöllisesti nykyisten toimintamallien vaikuttuvuutta. Vastuualueella on tällä hetkellä erityismäärärahalla palkattu koordinaattori. Koordinaattori Toimi, ,27 0ASI040 KVTES..207 Soveltuva korkeakoulututknto Suunnittelu- ja hallintopalvelut 300 Koulunkäyntiavustaja 5 Toimi,00 964,2 05KOU00 KVTES Koulunkäyntiavustajan ammattitutkinto tai muu soveltuva erikseen määritelty koulutus Tukipalvelujen vastuualue Oppilasmäärän kasvu. Kaupungin pysyvää toimintaa koulunkäyntiavustajapalveluiden osalta ei pystytä järjestämään nykyisellä vakanssimäärällä. Koulunkäyntiavustajapalveluiden osto Seurelta vähenee. Koulunkäyntiavustaja Toimi,00 964,2 05KOU00 KVTES Koulunkäyntiavustajan ammattitutkinto tai muu soveltuva erikseen määritelty koulutus joulukuuta 206 UUDET VIRAT JA TOIMET Sivu 8 / 3

9 e, Suunnittelu- ja hallintopalvelut 303 Kuraattori Toimi, ,50 04SOS04A KVTES..207 Sosiaalialalle suuntaava sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto tai ylempi korkeakoulututkinto johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityöstä Oppilashuollon vastuualue Espoon perusopetuksen oppilasmäärä kasvaa vuosittain 750 oppilaalla. Lisäksi Espooseen muuttavien monikulttuuristen perheiden ja turvapaikanhakijoiden määrä on kasvanut erityisesti kuluneen vuoden aikana. Oppilas- ja opiskelijahuoltolain palvelut koskevat myös vm. ryhmää. Käytäntö on osoittanut, että monikulttuuriset lapset / nuoret ja perheet tarvitsevat huomattavasti enemmän oppilashuollollista tukea. Esiopetuksen kuraattoripalvelut on hoidettu lähtien suomenkielisen opetuksen toimesta samoilla resursseilla kuin ennen oppilas- ja opiskelijahuoltolain lain muutosta. Kuraattorien oppilasmäärä kasvoi n esiopetuksen oppilaalla ja n. 40 esiopetusyksiköllä. Nykyisillä resursseilla kuraattoripalvelut on pystytty hoitamaan ainoastaan konsultaatioperiaatteella. Se ei täytä sisällöllisiä velvoitteita, palvelujen laatua tai määrää. Ennen kaikkea kuraattoripalvelujen vähäisyys ei tue esiopetuksen lasten ja vanhempien etua. Palvelujen tarjoaminen lain asettamissa määräajoissa edellyttää, että yksikkömäärät työntekijää kohden eivät nouse liian korkeiksi. Lisäksi laki korostaa ennaltaehkäisevää ja yhteisöllisyyttä tukevaa työtä, mikä on haasteellisempaa, kun yksiköitä on monia yhtä kuraattoria kohden. Kuraattori Toimi, ,50 04SOS04A..207 Sosiaalialalle suuntaava sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto tai ylempi korkeakoulututkinto johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityöstä joulukuuta 206 UUDET VIRAT JA TOIMET Sivu 9 / 3

10 e, Suunnittelu- ja hallintopalvelut 304 Psykologi Toimi, ,73 99PSY030 KVTES..207 Laillistettu psykologi Psykologipalvelut Oppilasmäärien kasvun myötä lain vaatimissa määräajoissa pysyminen on vaikeutunut. Uusi oppilashuoltolaki edellyttää myös yhteisöllisen ja ennaltaehkäisevän työn lisäämistä. Psykologi Toimi, ,73 99PSY030 KVTES..207 Laillistettu psykologi Suunnittelu- ja hallintopalvelut 302 Suunnittelija Toimi, ,6 0ASI040 KVTES Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto 2 Tukipalvelujen vastuualue Erityisen tukeen liittyvä valmistelu- ja asiantuntijatyö on kuulunut alueellisten ja koordinoivien opettajien tehtäviin. Oppilaiden, koulujen ja kuntalaisten tasalaatuisen palvelun varmistamiseksi erityisen tuen järjestämisessä on perusteltua keskittää tämä työ suunnittelijoille. Uusi järjestely vähentää sijaiskustannuksia ja vapauttaa opettajien työtä opetukseen. Suunnittelija Toimi, ,6 0ASI040 KVTES Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksi Kunnalliset päiväkodit 300 Lastenhoitaja 22 Lastenhoitajan vakanssit tarvitaan uusiin Toimi, ,7 Kirkkojärven, Purolan, Paapurin ja Pohjois- 05PKO030 Tapiolan päiväkoteihin sekä suomenkielisen KVTES..207 varhaiskasvatuksen esiopetusryhmiin Tehtävään soveltuva sosiaali- ja Ymmerstan ja Kauklahden kouluilla. terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto Lastenhoitaja Toimi, ,7 05PKO030 KVTES..207 Tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto joulukuuta 206 UUDET VIRAT JA TOIMET Sivu 0 / 3

11 e, Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksi Kunnalliset päiväkodit 3002 Lastentarhanopettaja 7 Lastentarhanopettajan toimet tarvitaan uusiin Toimi, ,87 Kirkkojärven, Purolan, Paapurin ja Pohjois- 05PKO02B Tapiolan päiväkoteihin sekä suomenkielisen KVTES..207 varhaiskasvatuksen esiopetusryhmiin Vähintään kasvatustieteen kandidaatin Ymmerstan ja Kauklahden kouluilla. tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus, tai sosiaalija terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, johon sisältyy varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opinnot, 60 opintopistettä. Lastentarhanopettaja Toimi, ,87 05PKO02B KVTES..207 Vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus, tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, johon sisältyy varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opinnot, 60 opintopistettä Yhteenveto: 'Toimiala' = 3. Sivistystoimi (22 tietuetta) Summa joulukuuta 206 UUDET VIRAT JA TOIMET Sivu / 3

12 e, 4. Tekninen ja ympäristötoimi Rakennusvalvontakeskus Tekninen yksikkö 400 LVI-insinööri Virka, , TS..207 Soveltuva korkeakoulu- tai opistotasoinen tutkinto. Saman aikaisesti vakanssin täyttämisen kanssa lakkautetaan LVI-tarkastajan vakanssi. LVI-insinööri Virka, , TS..207 Soveltuva korkeakoulu- tai opistotasoinen tutkinto Ympäristökeskus Valvontayksikkö 4002 Ympäristötarkastaja Virka, , TS..207 Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Talousarvio 207:n neuvottelutuloksen mukainen lisäys Ympäristötarkastaja Virka, , TS..207 Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto Yhteenveto: 'Toimiala' = 4. Tekninen ja ympäristötoimi (2 tietuetta) Summa joulukuuta 206 UUDET VIRAT JA TOIMET Sivu 2 / 3

13 e, 5. Konsernipalvelut Espoo Logistiikka Kuljetus- ja materiaalipalvelut 500 Järjestelmäkoordinaattori Toimi, ,89 0ASI040 KVTES..207 Soveltuva korkeakoulututkinto. Login verkkokauppa -tilausjärjestelmän käyttö on lisääntynyt erilaisten arjen käyttötavaroiden ja palvelujen tilauskanavana niin, että järjestelmälle tarvitaan kokopäiväinen pääkäyttäjä vastaamaan järjestelmän hallinnasta, kehittämisestä ja koulutuksesta. Järjestelmäkoordinaattori Toimi, ,89 0ASI040 KVTES..207 Soveltuva korkeakoulututkinto Kaupunkitieto Yhteispalvelut 5000 Palveluneuvoja Toimi, ,9 0TOI060 KVTES..207 Soveltuva korkeakoulu- tai opistotasoinen tutkinto tai ammattitutkinto Metron liikennöinin odotetaan kasvattavan kävijämäärää edelleen. Yhteispalvelun asiakasmäärän kasvusta johtuen nykyinen henkilöstömäärä ei riitä laadukkaaseen asiakaspalveluun eikä palveluaikojen laajentamiseen. Palveluneuvoja Toimi, ,9 0TOI060 KVTES..207 Soveltuva korkeakoulu- tai opistotasoinen tutkinto tai ammattitutkinto Yhteenveto: 'Toimiala' = 5. Konsernipalvelut (2 tietuetta) Summa 2 2 Sito, tyt yhteensä joulukuuta 206 UUDET VIRAT JA TOIMET Sivu 3 / 3

Sito, tyt, koha/uudet VIRAT JA TOIMET

Sito, tyt, koha/uudet VIRAT JA TOIMET Liite Sito, tyt, koha/uudet VIRAT JA TOIMET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut,

Lisätiedot

Toimialan esitys Perustelut KJ päätösehdotus Kustannukset e. hinnoittelukohta, sopimusala, aloituspvm, pätevyysvaatimus lkm Kustannukset/ vuosi

Toimialan esitys Perustelut KJ päätösehdotus Kustannukset e. hinnoittelukohta, sopimusala, aloituspvm, pätevyysvaatimus lkm Kustannukset/ vuosi UUDET VIRAT JA TOIMET Yhteenvedossa vasemmalla on toimialan esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut,

Lisätiedot

Liite Sito, tyt, koha/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET JA LAKKAUTUKSET

Liite Sito, tyt, koha/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET JA LAKKAUTUKSET Liite Sito, tyt, koha/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET JA LAKKAUTUKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan

Lisätiedot

Sivistystoimi, tekninen ja ympäristötoimi, palveluliiketoimi/uudet VIRAT JA TOIMET

Sivistystoimi, tekninen ja ympäristötoimi, palveluliiketoimi/uudet VIRAT JA TOIMET Liite Sivistystoimi, tekninen ja ympäristötoimi, palveluliiketoimi/uudet VIRAT JA TOIMET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa

Lisätiedot

Toimialan esitys Perustelut KJ päätösehdotus Kustannukset e. hinnoittelukohta, sopimusala, aloituspvm, pätevyysvaatimus lkm Kustannukset/ vuosi

Toimialan esitys Perustelut KJ päätösehdotus Kustannukset e. hinnoittelukohta, sopimusala, aloituspvm, pätevyysvaatimus lkm Kustannukset/ vuosi UUDET VIRAT JA TOIMET Yhteenvedossa vasemmalla on toimialan esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut,

Lisätiedot

laajemmin sivistystoimen toimialaan kuuluvien tapahtumien toteuttamista.

laajemmin sivistystoimen toimialaan kuuluvien tapahtumien toteuttamista. Liite VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut,

Lisätiedot

Sivistystoimi, tekninen ja ympäristötoimi/uudet VIRAT JA TOIMET Liite

Sivistystoimi, tekninen ja ympäristötoimi/uudet VIRAT JA TOIMET Liite Sivistystoimi, tekninen ja ympäristötoimi/uudet VIRAT JA TOIMET Liite Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan

Lisätiedot

UUDET VIRAT JA TOIMET

UUDET VIRAT JA TOIMET Liite UUDET VIRAT JA TOIMET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut,

Lisätiedot

Toimialan esitys Perustelut KJ päätösehdotus Kustannukset e. hinnoittelukohta, sopimusala, aloituspvm, pätevyysvaatimus lkm Kustannukset/ vuosi

Toimialan esitys Perustelut KJ päätösehdotus Kustannukset e. hinnoittelukohta, sopimusala, aloituspvm, pätevyysvaatimus lkm Kustannukset/ vuosi UUDET VIRAT JA TOIMET Yhteenvedossa vasemmalla on toimialan esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut,

Lisätiedot

Toimialan esitys Perustelut KJ päätösehdotus Kustannukset e. hinnoittelukohta, sopimusala, aloituspvm, pätevyysvaatimus lkm Kustannukset/ vuosi

Toimialan esitys Perustelut KJ päätösehdotus Kustannukset e. hinnoittelukohta, sopimusala, aloituspvm, pätevyysvaatimus lkm Kustannukset/ vuosi UUDET TOIMET Yhteenvedossa vasemmalla on toimialan esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut, yksi

Lisätiedot

4. Tekninen ja ympäristötoimi

4. Tekninen ja ympäristötoimi Liite VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET JA LAKKAUTUKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi

Lisätiedot

VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET

VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut,

Lisätiedot

Toimialan esitys Nimike, vakanssilaji, osa-aikaisuus, palkkaus e, hinnoittelukohta, sopimusala, aloituspvm, pätevyysvaatimus.

Toimialan esitys Nimike, vakanssilaji, osa-aikaisuus, palkkaus e, hinnoittelukohta, sopimusala, aloituspvm, pätevyysvaatimus. Sosiaali- ja terveystoimi/uudet VIRAT JA TOIMET Yhteenvedossa vasemmalla on toimialan esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Espoon kaupungin suomenkielisen 3.2.2 1 (12) ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Sivistystoimen johtaja 18.12.2015 Voimaan 1.1.2016 1 Toiminta-ajatus Espoon suomenkielinen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (6) Kaupunginhallitus Sj/3 07.03.2016

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (6) Kaupunginhallitus Sj/3 07.03.2016 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (6) 213 Eräiden opetusviraston virkojen perustaminen, lakkauttaminen ja nimikkeiden muuttaminen HEL 2016-000596 T 01 01 00 Päätös päätti 1 perustaa opetusvirastoon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET

Sosiaali- ja terveystoimi/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Sosiaali- ja terveystoimi/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi

Lisätiedot

1 Perusturvan toimialan vakanssit

1 Perusturvan toimialan vakanssit Kunnanhallitus 386 30.11.2015 Vuoden 2016 talousarvion vakanssimuutokset 904/01.01.00/2015 Kunnanhallitus 386 Kunnanvaltuusto on 16.11.2015 kokouksessaan hyväksynyt kunnan talousarvion vuodelle 2016. Tehdään

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 9/2016 1 (5) Kaupunginhallitus Sj/3 7.3.2016

Helsingin kaupunki Esityslista 9/2016 1 (5) Kaupunginhallitus Sj/3 7.3.2016 Helsingin kaupunki Esityslista 9/2016 1 (5) 3 Eräiden opetusviraston virkojen perustaminen, lakkauttaminen ja nimikkeiden muuttaminen HEL 2016-000596 T 01 01 00 Päätösehdotus päättää 1 perustaa opetusvirastoon

Lisätiedot

VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET

VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/5 13.12.2011

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/5 13.12.2011 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) 239 Esitys kaupunginhallitukselle virkojen perustamisesta HEL 2011-008297 T 01 01 00 Päätös päätti esittää kaupunginhallitukselle, että se perustaisi 1.8.2012

Lisätiedot

Toimialan esitys Perustelut KJ päätösehdotus Kustannukset e. hinnoittelukohta, sopimusala, aloituspvm, pätevyysvaatimus lkm Kustannukset/ vuosi

Toimialan esitys Perustelut KJ päätösehdotus Kustannukset e. hinnoittelukohta, sopimusala, aloituspvm, pätevyysvaatimus lkm Kustannukset/ vuosi UUDET VIRAT JA TOIMET Yhteenvedossa vasemmalla on toimialan esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Suomenkielisen opetustoimen viranhaltijoiden sekä peruskoulujen ja lukioiden johtokuntien päätökset

Espoon kaupunki Pöytäkirja Suomenkielisen opetustoimen viranhaltijoiden sekä peruskoulujen ja lukioiden johtokuntien päätökset 19.04.2017 Sivu 1 / 1 74 Suomenkielisen opetustoimen viranhaltijoiden sekä peruskoulujen ja lukioiden johtokuntien päätökset Päätösehdotus Suomenkielisen opetustoimen johtaja Kaisu Toivonen ei kuntalain

Lisätiedot

Sivistystoimen toimialan vakanssimuutokset, lakkautukset ja uudet vakanssit 2015

Sivistystoimen toimialan vakanssimuutokset, lakkautukset ja uudet vakanssit 2015 Kunnanhallitus 477 17.12.2014 Sivistystoimen toimialan vakanssimuutokset, lakkautukset ja uudet vakanssit 2015 21/01.01.00/2014 Kunnanhallitus 477 Kunnanvaltuuston 29.11.2014 hyväksymään vuoden 2015 talousarvioon

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Esiopetuksen ja siihen liittyvän päivähoidon järjestämisen vaihtoehtoiset tavat

Espoon kaupunki Pöytäkirja Esiopetuksen ja siihen liittyvän päivähoidon järjestämisen vaihtoehtoiset tavat 16.12.2015 Sivu 1 / 1 5253/2015 05.10.00 219 Esiopetuksen ja siihen liittyvän päivähoidon järjestämisen vaihtoehtoiset tavat Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Mattila, puh. 09 816 23022 Juha Nurmi, puh.

Lisätiedot

KELPOISUUSLUETTELO. Kaikilta esimiesasemassa olevilta edellytetään riittävää johtamistaitoa.

KELPOISUUSLUETTELO. Kaikilta esimiesasemassa olevilta edellytetään riittävää johtamistaitoa. 1 KELPOISUUSLUETTELO Hallintosäännön mukaan kunnanhallitus ja lautakunta päättävät henkilöstöltä vaadittavista kelpoisuusehdoista. Henkilöstöltä vaadittavasta kelpoisuudesta pidetään erillistä luetteloa.

Lisätiedot

1 Perusturvan toimialan vakanssit

1 Perusturvan toimialan vakanssit Kunnanhallitus 386 30.11.2015 Kunnanhallitus 22 25.01.2016 Vuoden 2016 talousarvion vakanssimuutokset perusturvan osalta 904/01.01.00/2015 Kunnanhallitus 30.11.2015 386 Kunnanvaltuusto on 16.11.2015 kokouksessaan

Lisätiedot

1. Perusturvan toimialan vakanssit

1. Perusturvan toimialan vakanssit Kunnanhallitus 380 21.11.2016 Vuoden 2017 talousarvioon sisältyvät vakanssi- ja nimikemuutokset 847/01.01.00/2016 Kunnanhallitus 21.11.2016 380 21.11.2016 Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 14.11.2016 hyväksynyt

Lisätiedot

VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET

VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut,

Lisätiedot

VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET

VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut,

Lisätiedot

VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET JA LAKKAUTUKSET

VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET JA LAKKAUTUKSET VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET JA LAKKAUTUKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Suomenkielisen opetustoimen viranhaltijoiden sekä peruskoulujen ja lukioiden johtokuntien päätökset

Espoon kaupunki Pöytäkirja Suomenkielisen opetustoimen viranhaltijoiden sekä peruskoulujen ja lukioiden johtokuntien päätökset 10.06.2015 Sivu 1 / 1 116 Suomenkielisen opetustoimen viranhaltijoiden sekä peruskoulujen ja lukioiden johtokuntien päätökset Päätösehdotus ei kuntalain 51 :n perusteella ota käsiteltäväkseen seuraavia

Lisätiedot

Espoon kaupungin suomenkielisen opetuksen tulosyksikön toimintaohje

Espoon kaupungin suomenkielisen opetuksen tulosyksikön toimintaohje Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön toimintaohje 1 (9) Espoon kaupungin suomenkielisen opetuksen tulosyksikön toimintaohje Sivistystoimen johtaja 18.12.2015 Voimaan 1.1.2016 Muutettu 7.6.2017 Voimaan

Lisätiedot

Perusopetus / Pajuluoman koulu Luokanopettaja (2) virka 1.8.2012 40 600 - uudet virat, kustannuslisäys 97 500 /vuosi

Perusopetus / Pajuluoman koulu Luokanopettaja (2) virka 1.8.2012 40 600 - uudet virat, kustannuslisäys 97 500 /vuosi Henkilöstösuunnitelma 2012 2015 Hj 29.8.2011, 136 Seinäjoen kaupungin henkilöstösuunnitelman 2012 2015 valmistelu edellyttää henkilöstöresurssin kokonaisarviointia. Valmistelun lähtökohtana on, että henkilöstölisäykset

Lisätiedot

TILASTOTIETOJA PERUSOPETUKSESTA

TILASTOTIETOJA PERUSOPETUKSESTA TILASTOTIETOJA PERUSOPETUKSESTA 2016-2017 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Perusopetuksen oppilasmäärä 3. Opetusryhmien koot 4. Erityinen tuki 5. Maahanmuuttajaopetus 6. Kielivalinnat 2016 2017 7. Painotusopetus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 76. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 76. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 29.02.2016 Sivu 1 / 1 5651/2015 12.01.00.00 Kaupunginhallitus 24 18.1.2016 Valtuusto 22 15.2.2016 76 Valtuustokysymys integroidussa valmistavassa opetuksessa olevien oppilaiden tuen eheästä

Lisätiedot

5. Konsernipalvelut. Liite KH / kokouksessa esittelijän tarkistama esitys VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET

5. Konsernipalvelut. Liite KH / kokouksessa esittelijän tarkistama esitys VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Liite KH 29.8.2016 / kokouksessa esittelijän tarkistama esitys VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Suomenkielisen opetustoimen viranhaltijoiden sekä peruskoulujen ja lukioiden johtokuntien päätökset

Espoon kaupunki Pöytäkirja Suomenkielisen opetustoimen viranhaltijoiden sekä peruskoulujen ja lukioiden johtokuntien päätökset 17.05.2017 Sivu 1 / 1 104 Suomenkielisen opetustoimen viranhaltijoiden sekä peruskoulujen ja lukioiden johtokuntien päätökset Päätösehdotus Suomenkielisen opetustoimen johtaja Kaisu Toivonen ei kuntalain

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 18/ (6) Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 18/ (6) Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 18/2016 1 (6) 4 Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan palvelukokonaisuuksia seuraavan tason organisaatio HEL 2016-011067 T 00 01 00 Päätösehdotus päättää kasvatuksen ja koulutuksen

Lisätiedot

TILASTOTIETOJA PERUSOPETUKSESTA

TILASTOTIETOJA PERUSOPETUKSESTA TILASTOTIETOJA PERUSOPETUKSESTA 2017-2018 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Perusopetuksen oppilasmäärä 3. Opetusryhmien koot 4. Erityinen tuki 5. Maahanmuuttajaopetus 6. Kielivalinnat 2017 2018 7. Painotettu

Lisätiedot

LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ SOSIAALIPALVELUISSA

LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ SOSIAALIPALVELUISSA PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY JÄSENKIRJE 11/2005 Tast 20.5.2005 Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ

Lisätiedot

5. Palveluliiketoimi. Muutettava vakanssi. Muutoksen perustelu. Toimialan muutosehdotus

5. Palveluliiketoimi. Muutettava vakanssi. Muutoksen perustelu. Toimialan muutosehdotus Liite VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut,

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TULOSYKSIKÖN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄN TÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TULOSYKSIKÖN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄN TÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TULOSYKSIKÖN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄN TÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 10.12.2013 Voimaan 1.1.2014 ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN

Lisätiedot

Espoon kaupungin suomenkielisen opetuksen tulosyksikön viranhaltijoiden opetuslainsäädäntöön perustuva ratkaisuvalta

Espoon kaupungin suomenkielisen opetuksen tulosyksikön viranhaltijoiden opetuslainsäädäntöön perustuva ratkaisuvalta Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön viranhaltijoiden 1 (5) Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 15.6.2016 Voimaan 1.8.2016 Muutettu 17.8.2017 Voimaan 1.9.2017 Espoon kaupungin suomenkielisen opetuksen

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpano Euran kasvatus- ja opetuspalveluissa

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpano Euran kasvatus- ja opetuspalveluissa Kasvatus- ja opetuslautakunta 39 18.06.2014 Kunnanhallitus 134 11.08.2014 Valtuusto 29 29.09.2014 Oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpano Euran kasvatus- ja opetuspalveluissa 1305/12.01.03/2014 Kasvope

Lisätiedot

Yleiskirjeen 11/2015 liite 2 OVTES palkat ja palkkiot 1.1.2016 lukien OSIO A Yleinen osa Palkkiot

Yleiskirjeen 11/2015 liite 2 OVTES palkat ja palkkiot 1.1.2016 lukien OSIO A Yleinen osa Palkkiot KT Yleiskirjeen 11/2015 liite 2 OVTES palkat ja palkkiot 1.1.2016 lukien OSIO A Yleinen osa Yksityisoppilaan kuulustelu (25 ) 36,05 e/kerta OSIO B Yleissivistävän koulun opetushenkilöstön yhteiset määräykset

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 161

Espoon kaupunki Pöytäkirja 161 12.06.2013 Sivu 1 / 1 161 Viranhaltijoiden sekä peruskoulujen ja lukioiden johtokuntien päätökset Päätösehdotus ei kuntalain 51 :n perusteella ota käsiteltäväkseen seuraavia päätöksiä: Suomenkielisen opetustoimen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Esiopetusikäisten perusopetukseen valmistavan opetuksen kehittämispilotti

Espoon kaupunki Pöytäkirja Esiopetusikäisten perusopetukseen valmistavan opetuksen kehittämispilotti 19.11.2014 Sivu 1 / 1 4708/12.01.00/2014 222 Esiopetusikäisten perusopetukseen valmistavan opetuksen kehittämispilotti Valmistelijat / lisätiedot: Titta Tossavainen, puh. 09 816 23300 Astrid Kauber, puh.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Esiopetuksen ja siihen liittyvän päivähoidon järjestämisen vaihtoehtoiset tavat

Espoon kaupunki Pöytäkirja Esiopetuksen ja siihen liittyvän päivähoidon järjestämisen vaihtoehtoiset tavat 10.09.2015 Sivu 1 / 1 3801/05.10.01/2015 25 Esiopetuksen ja siihen liittyvän päivähoidon järjestämisen vaihtoehtoiset tavat Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Mattila, puh. 09 816 23022 Elina Pulli, puh.

Lisätiedot

TEHTÄVÄNIMIKKEET, KELPOISUUSEHDOT JA VALITSEVA VIRANOMAINEN

TEHTÄVÄNIMIKKEET, KELPOISUUSEHDOT JA VALITSEVA VIRANOMAINEN SIIKAJOEN KUNTA TEHTÄVÄNIMIKKEET, KELPOISUUSEHDOT JA VALITSEVA VIRANOMAINEN TEHTÄVÄ KELPOISUUSEHDOT VALITSEMINEN =irka, t=toimi Ilman merkintää oleat oat työsuhteita Yleis- ja taloushallinto Kunnanjohtaja

Lisätiedot

Monikulttuuristen lasten hyvinvointi opetuksen näkökulmasta. Monikulttuurisuusasioiden neuvottelukunta

Monikulttuuristen lasten hyvinvointi opetuksen näkökulmasta. Monikulttuurisuusasioiden neuvottelukunta Monikulttuuristen lasten hyvinvointi opetuksen näkökulmasta Monikulttuurisuusasioiden neuvottelukunta 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 syksy syksy syksy 2015 2016 2017

Lisätiedot

A B C 4 03 04 01 2 Ylempi korkeakoulututkinto ja erityisopetusta antavan opettajan kelpoisuus 49 49 49

A B C 4 03 04 01 2 Ylempi korkeakoulututkinto ja erityisopetusta antavan opettajan kelpoisuus 49 49 49 1 LIITE 1 PERUSKOULU 5 Oppilaanohjauksen lehtori 2 mom. Jos oppilaanohjauksen lehtorilla on oppilaanohjaajan koulutus, korotetaan liukuman ylärajaa yhdellä palkkaluokalla. 6 Erityisopetuksen opettajan

Lisätiedot

Vastuualueen laajentuminen mm. toimialan palveluverkkosuunnittelun osalta. Tehtävään sisältyy hankintapäätösten tekemistä.

Vastuualueen laajentuminen mm. toimialan palveluverkkosuunnittelun osalta. Tehtävään sisältyy hankintapäätösten tekemistä. Liite VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET JA LAKKAUTUKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi

Lisätiedot

OVTES palkat ja palkkiot 1.7.2014 lukien

OVTES palkat ja palkkiot 1.7.2014 lukien OVTES palkat ja palkkiot 1.7.2014 lukien Musiikkioppilaitosten tuntiopettajien tuntipalkkioidenn korotusprosentti 0,58 OSIO A Yleinen osa Kansalais- ja kansanopistojen tuntiopettajien tuntipalkkioden korotusprosentti

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Suomenkielisen opetustoimen viranhaltijoiden sekä peruskoulujen ja lukioiden johtokuntien päätökset

Espoon kaupunki Pöytäkirja Suomenkielisen opetustoimen viranhaltijoiden sekä peruskoulujen ja lukioiden johtokuntien päätökset 22.03.2017 Sivu 1 / 1 59 Suomenkielisen opetustoimen viranhaltijoiden sekä peruskoulujen ja lukioiden johtokuntien päätökset Päätösehdotus Suomenkielisen opetustoimen johtaja Kaisu Toivonen ei kuntalain

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 03.04.2017 Sivu 1 / 1 101 Lautakuntien ja jaostojen sekä viranhaltijoiden päätökset Päätösehdotus Kaupunginjohtaja: - Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 24.3.2017 /

Lisätiedot

Palkat ja palkkiot 1.1.2012 lukien

Palkat ja palkkiot 1.1.2012 lukien Palkat ja palkkiot 1.1.2012 lukien OSIO A Yleinen osa Yksityisoppilaan kuulustelu (25 ) 35,07 e/kerta OSIO B Yleissivistävän koulun opetushenkilöstön yhteiset määräykset Tehtäväkohtainen palkka Hinnoittelu-

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Suomenkielisen opetustoimen viranhaltijoiden sekä peruskoulujen ja lukioiden johtokuntien päätökset

Espoon kaupunki Pöytäkirja Suomenkielisen opetustoimen viranhaltijoiden sekä peruskoulujen ja lukioiden johtokuntien päätökset 05.04.2016 Sivu 1 / 1 57 Suomenkielisen opetustoimen viranhaltijoiden sekä peruskoulujen ja lukioiden johtokuntien päätökset Päätösehdotus Suomenkielisen opetustoimen johtaja Kaisu Toivonen ei kuntalain

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Kasvun ja oppimisen palvelualue Perusopetus

Kuopion kaupunki Kasvun ja oppimisen palvelualue Perusopetus Kuopion kaupunki Kasvun ja oppimisen palvelualue Perusopetus Tilastotietoja perusopetuksesta lukuvuonna 2014-2015 Henkilöiden määrä 1. Perusopetuksen oppilasmäärä Tilastointipäivä 20.9. lv. 2012-2013 lv.

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma Henkilöstösuunnitelma Päiväys 26.8.2016 Toimiala Tulosyksikkö Työyksikkö Sivistystoimi Svenska bildningstjänster Varhaiskasvatus, opetus, kulttuuripalvelut, nuorisotoiminta, ruotsinkielinen työväenopisto,

Lisätiedot

KT 8.4.2015 Yleiskirjeen 5/2015 liite

KT 8.4.2015 Yleiskirjeen 5/2015 liite OVTES:n 2014 2016 palkat ja palkkiot 1.7.2015 lukien Yleiskorotuksella 0,4 prosenttia korotetaan 1.7.2015 lukien - hinnoittelutunnuksen mukaisia peruspalkkoja, vähimmäispalkkoja sekä palkka-asteikkojen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/ (8) Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/ (8) Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 (8) 75 Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan palvelukokonaisuuksia seuraavan tason organisaatio HEL 2016-011067 T 00 01 00 Päätös päätti kasvatuksen ja koulutuksen

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄNTÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄNTÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA Suomenkielisen opetuksen 3.1.2 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄNTÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta 26.1.2012

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN VARHAISKASVATUKSEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN VARHAISKASVATUKSEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Suomenkielisen varhaiskasvatuksen 3.2.6 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN VARHAISKASVATUKSEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Sivistystoimen johtaja 17.12.2014 Voimaan 1.1.2015 Viimeksi muutettu 13.4.2015

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Painopistealueet ja kehittämiskohteet sekä toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset 2014:

Painopistealueet ja kehittämiskohteet sekä toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset 2014: Oheismateriaali / koultk 10.9.2013 72 Sivistyspalvelujen talousarvio 2014 Sanalliset kuvaukset ja tunnusluvut Vastuualue / tehtäväalue: Yhteispalvelut: Matti Hursti Yhteispalvelut-vastuualue tuottaa sivistysosaston

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa 29.3.2012 Ikaalinen Ohjelma Klo 14-14.20 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa aluekoordinaattorit Marika Korpinurmi, Mari Silvennoinen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 5. 5 Esiopetusikäisten perusopetukseen valmistavan opetuksen järjestäminen

Espoon kaupunki Pöytäkirja 5. 5 Esiopetusikäisten perusopetukseen valmistavan opetuksen järjestäminen 25.01.2017 Sivu 1 / 1 289/2017 12.00.01 5 Esiopetusikäisten perusopetukseen valmistavan opetuksen järjestäminen Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Mattila, puh. 09 816 23022 Elina Pulli, puh. 046 877 3888

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39. 39 Maahanmuuttajataustaisten lasten suomen kielen oppimisen tukeminen varhaiskasvatuksessa

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39. 39 Maahanmuuttajataustaisten lasten suomen kielen oppimisen tukeminen varhaiskasvatuksessa 11.11.2014 Sivu 1 / 1 4579/12.01.00/2014 39 Maahanmuuttajataustaisten lasten suomen kielen oppimisen tukeminen varhaiskasvatuksessa Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Mattila, puh. 09 816 23022 Elina Pulli,

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2011 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2011 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Tiedotusvälineille 3.8.2011 Aineistoa vapaasti käytettäväksi OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2011 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Ohessa on tietoja

Lisätiedot

Oppilashuolto Koulussa

Oppilashuolto Koulussa 1.8. 2014 Oppilashuolto Koulussa Keskeistä uudessa oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa Kokoaa yhteen oppilas- ja opiskelijahuoltoa koskevat säännökset, jotka aiemmin olleet hajallaan lainsäädännössä. Korostetaan

Lisätiedot

MONIKULTTUURIASIAIN NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS 3/2015

MONIKULTTUURIASIAIN NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS 3/2015 PÖYTÄKIRJA 1 1 MONIKULTTUURIASIAIN NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS 3/2015 Kokoustiedot Aika Keskiviikko 18.3.2015 klo 17.33 19.57 Paikka Leppävaaran lukio, Veräjäpellonkatu 10 Läsnä Luottamushenkilöjäsenet Päivi

Lisätiedot

Opetushallituksen arvioita syksyn 2017 koulutuksen aloittavien ja opiskelijoiden määristä sekä oppilaitosten lukumääristä

Opetushallituksen arvioita syksyn 2017 koulutuksen aloittavien ja opiskelijoiden määristä sekä oppilaitosten lukumääristä Tiedotusvälineille 3.8.2017 Aineistoa vapaasti käytettäväksi Opetushallituksen arvioita syksyn 2017 koulutuksen aloittavien ja opiskelijoiden määristä sekä oppilaitosten lukumääristä Tässä tilastokoosteessa

Lisätiedot

27.1.2009 / Liite 19. vähintään opistoasteinen tutkinto Koulu- tai opistoasteen tutkinto. tai terveydenhuoltoalan opistoasteinen tutkinto

27.1.2009 / Liite 19. vähintään opistoasteinen tutkinto Koulu- tai opistoasteen tutkinto. tai terveydenhuoltoalan opistoasteinen tutkinto Perusturvapalvelut KELPOISUUSEHDOT 2009 Perusturvalautakunta 27.1.2009 / Liite 19 Nimike Atk-suunnittelija Mikrotukihenkilö Avohuollon ohjaaja Erikoishammaslääkäri Farmaseutti Fysioterapeutti Hallintopäällikkö

Lisätiedot

Kuraattori- ja psykologipalvelut Turussa. Tea Kiviluoma/Johanna Käsnänen

Kuraattori- ja psykologipalvelut Turussa. Tea Kiviluoma/Johanna Käsnänen Kuraattori- ja psykologipalvelut Turussa Tea Kiviluoma/Johanna Käsnänen 9.11.2017 Historiaa Sivistystoimeen perustettiin 2006 erityispalveluyksikkö, johon kuuluivat sekä suomenkielisen perusopetuksen kuraattorit

Lisätiedot

Liperin kunnan sosiaali- ja terveystoimen kelpoisuusehdot 1.7.2015

Liperin kunnan sosiaali- ja terveystoimen kelpoisuusehdot 1.7.2015 Liperin kunnan sosiaali- ja terveystoimen kelpoisuusehdot 1.7.2015 Fysioterapeutti vastaava aikaisempi rekisteröinti. Sosiaali- ja terveysalan fysioterapeutin (AMK) ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan talousarvio 2016

Sivistyslautakunnan talousarvio 2016 1 Oheismateriaali / sivltk 1.9.2015 69 Sivistyslautakunnan talousarvio 2016 Toimintaympäristön muutokset Yhteispalvelut-vastuualue tuottaa sivistysosaston hallinto- ja opiskeluhuollon palveluja, maastouttaa

Lisätiedot

Kuukauden tilasto: Vieraskielisten opiskelijoiden osuus on kasvanut merkittävästi 2000-luvulta lähtien

Kuukauden tilasto: Vieraskielisten opiskelijoiden osuus on kasvanut merkittävästi 2000-luvulta lähtien Kuukauden tilasto: opiskelijoiden osuus on kasvanut merkittävästi 2000-luvulta lähtien Vuonna 2015 perusopetuksen oppilaista kuusi prosenttia oli vieraskielisiä, ts. äidinkieli oli jokin muu kuin suomi,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET

Sosiaali- ja terveystoimi/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Sosiaali- ja terveystoimi/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi

Lisätiedot

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 1 3 Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Tukevasti päivähoidosta esiopetuksen kautta kouluun ja alakoulusta yläkouluun. Merja von Schantz, projektisuunnittelija

Tukevasti päivähoidosta esiopetuksen kautta kouluun ja alakoulusta yläkouluun. Merja von Schantz, projektisuunnittelija Tukevasti päivähoidosta esiopetuksen kautta kouluun ja alakoulusta yläkouluun Merja von Schantz, projektisuunnittelija Toimintaperiaatteet Ehkäisevä työ / varhainen tuki Universaali Monialainen yhteistyö

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Kunnan. vähimmäispalkat. 1.2.2010 lukien

Kunnan. vähimmäispalkat. 1.2.2010 lukien Kunnan vähimmäispalkat 1.2.2010 lukien Kuntien kalleusluokitus I kalleusluokan kunnat: Enontekiö, Espoo, Helsinki, Hyrynsalmi, Hyvinkää, Hämeenlinna, Ii, Inari, Joensuu, Jyväskylä, Järvenpää, Kauniainen,

Lisätiedot

Opettajien tehtäväkohtaisen palkan TVA-perusteet 1.8.2011 lukien

Opettajien tehtäväkohtaisen palkan TVA-perusteet 1.8.2011 lukien Ylöjärven kaupunki Opettajien tehtäväkohtaisen palkan TVA-perusteet 1.8.2011 lukien 1. Laaja-alainen pedagoginen ja/tai muu kunnallinen kehittämistehtävä 1.1. Erityisopetuksen ja/tai oppilashuollon kunnallinen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 26/ (6) Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 26/ (6) Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 26/2016 1 (6) 108 Toimialan palvelukokonaisuuksien ason virkojen täyttömenettely ja kelpoisuusehdot HEL 2016-013422 T 01 01 00 Päätös päätti, että toimialojen palvelukokonaisuuksia

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TULOSYKSIKÖN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄNTÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TULOSYKSIKÖN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄNTÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 11.6.2014 Voimaan 1.8.2014 Muutettu 15.6.2016 Voimaan 1.8.2016 ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TULOSYKSIKÖN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄNTÖÖN PERUSTUVA

Lisätiedot

Maahanmuuttajien rekrytointimalli

Maahanmuuttajien rekrytointimalli Maahanmuuttajien rekrytointimalli Said Aden, työllisyyspäällikkö Vastuullisella työllisyydenhoidolla kestäviin ratkaisuihin, työelämälähtöisyys, tavoitteellisuus ja kumppanuus keskiössä Aiesopimus 1. Valtion

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 69

Espoon kaupunki Pöytäkirja 69 19.04.2017 Sivu 1 / 1 617/2017 12.01.00.00 69 Komeetan ja Päivänkehrän koulujen yhdistäminen 1.8.2017 alkaen Valmistelijat / lisätiedot: Eeva-Kaisa Ikonen, puh. 043 825 4966 Jemina Sirviö, puh. 043 8265234

Lisätiedot

KELPO- muutosta kaivataan

KELPO- muutosta kaivataan KELPO- muutosta kaivataan Erityisopetukseen otettujen tai siirrettyjen oppilaiden määrän kasvu Yleisten tuen muotojen käyttäminen niukahkoa Sosio- emotionaalisen oirehtimisen lisääntyminen Kuntien toisistaan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Suomenkielisen opetustoimen viranhaltijoiden sekä peruskoulujen ja lukioiden johtokuntien päätökset

Espoon kaupunki Pöytäkirja Suomenkielisen opetustoimen viranhaltijoiden sekä peruskoulujen ja lukioiden johtokuntien päätökset 24.08.2016 Sivu 1 / 1 136 Suomenkielisen opetustoimen viranhaltijoiden sekä peruskoulujen ja lukioiden johtokuntien päätökset Päätösehdotus Opetustoimen johtaja Kaisu Toivanen: ei kuntalain 51 :n perusteella

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN NORMAALIKOULUN JOHTOSÄÄNTÖ

JYVÄSKYLÄN NORMAALIKOULUN JOHTOSÄÄNTÖ JYVÄSKYLÄN NORMAALIKOULUN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty yliopiston hallituksen kokouksessa 25.9.2009, 14.6.2016 tehtyine muutoksineen. YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Yliopistolain (558/2009) 14 : nojalla yliopiston hallitus

Lisätiedot

KOULUTUKSEN ARVIOINTI syksy 2012

KOULUTUKSEN ARVIOINTI syksy 2012 KOULUTUKSEN ARVIOINTI syksy 2012 PERUSOPETUS ( Arviointikohteiden numerointi ja muu merkintätapa ovat samat kuin arviointisuunnitelmassa, jonka kohtaa 7 ei pystytä arvioimaan nykyisten tietosuojasäännösten

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE OPETUSVIRASTO Perusopetuslinja Linjanjohtaja

HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE OPETUSVIRASTO Perusopetuslinja Linjanjohtaja HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE 032 1 Meilahden ala-asteen koulun johtokunta Pikku Huopalahden ala-asteen koulun johtokunta Meilahden yläasteen koulun johtokunta LAUSUNTOPYYNTÖ PALVELUVERKON KEHITTÄMISESTÄ

Lisätiedot

TVA LOMAKKEET SELITYKSINEEN 2015

TVA LOMAKKEET SELITYKSINEEN 2015 TVA LOMAKKEET SELITYKSINEEN 2015 TVA-LOMAKKEET JA NIIDEN KÄYTTÖ 2015 Tämän vuoden TVA-lomakkeissa on vain pieniä muutoksia. Lomakkeiden lisäksi niistä on kirjoitettu tarkennukset erilliselle lomakkeelle.

Lisätiedot

RATKAISUVALLAN DELEGOINTI SUOMENKIELISEN VARHAIS- KASVATUKSEN JA SIVISTYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN VIRANHALTIJOILLE

RATKAISUVALLAN DELEGOINTI SUOMENKIELISEN VARHAIS- KASVATUKSEN JA SIVISTYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN VIRANHALTIJOILLE Ratkaisuvallan delegointi suomenkielisen 3.1.1 1 (6) RATKAISUVALLAN DELEGOINTI SUOMENKIELISEN VARHAIS- KASVATUKSEN JA SIVISTYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN VIRANHALTIJOILLE RATKAISUVALLAN DELEGOINTI SUOMENKIELISEN

Lisätiedot

Eteläisen alueen koulujen hallinto-ja tilakysymyksiä,

Eteläisen alueen koulujen hallinto-ja tilakysymyksiä, Eteläisen alueen koulujen hallinto-ja tilakysymyksiä, Taustaa Launeen ja Liipolan peruskoulujen hallinnolliselle yhdistämiselle aluepäällikkö Mika Silvennoinen mika.silvennoinen@lahti.fi Lähtökohtana Talousohjelma

Lisätiedot

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala. Palvelukokonaisuudet

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala. Palvelukokonaisuudet Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala Palvelukokonaisuudet KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN TOIMIALAN VUODEN 2016 BUDJETTIVOLYYMIT JA HENKILÖSTÖMÄÄRÄT Budjetti 2016 Henkilöstö Varhaiskasvatus 412 000 000 6 455

Lisätiedot

Asian valmistelu ja tiedustelut: Sivistystoimenjohtaja Timo Ahvo, puh

Asian valmistelu ja tiedustelut: Sivistystoimenjohtaja Timo Ahvo, puh Sivistys- ja 4 20.06.2017 hyvinvointivaliokunta Kaupunginhallitus 281 14.08.2017 Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta 21 19.09.2017 21 Koulukuraattoripalvelujen järjestäminen 218/12.01.03/2017 Sivhyval 20.06.2017

Lisätiedot

OPETTAJIEN TEHTÄVÄKOHTAISEN PALKAN TVA-PERUSTEET LUKIEN

OPETTAJIEN TEHTÄVÄKOHTAISEN PALKAN TVA-PERUSTEET LUKIEN YLÖJÄRVEN KAUPUNKI OPETTAJIEN TEHTÄVÄKOHTAISEN PALKAN TVA-PERUSTEET 1.8.2009 LUKIEN Tva-perusteista on tehty päätökset -Kauphall 17.12.2007 662 -Kauphall 19.5.2008 256 -Kaup.joht. 9.6.2009 71 -OVTES Tva-työryhmä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Opetuslainsäädäntöön perustuvan ratkaisuvallan delegointi suomenkielisen opetuksen tulosyksikön viranhaltijoille

Espoon kaupunki Pöytäkirja Opetuslainsäädäntöön perustuvan ratkaisuvallan delegointi suomenkielisen opetuksen tulosyksikön viranhaltijoille 10.12.2013 Sivu 1 / 1 5263/00.01.01/2013 252 Opetuslainsäädäntöön perustuvan ratkaisuvallan delegointi suomenkielisen opetuksen tulosyksikön viranhaltijoille Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh.

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 25 /13.6.2012. Hangon kaupungin sivistystoimen johtosääntö. 1 Toiminta-ajatus ja toimiala

Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 25 /13.6.2012. Hangon kaupungin sivistystoimen johtosääntö. 1 Toiminta-ajatus ja toimiala Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 25 /13.6.2012 Hangon kaupungin sivistystoimen johtosääntö 1 Toiminta-ajatus ja toimiala Opetustoimen toiminta-ajatuksena on tukea lapsen ja nuoren kehittymistä ja kasvua yhteistyökykyiseksi,

Lisätiedot