VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET JA LAKKAUTUKSET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET JA LAKKAUTUKSET"

Transkriptio

1 VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET JA LAKKAUTUKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut, yksi kokemuslisä ja lomarahan osuus, jolloin kertoimeksi on saatu 1,5. Laskenta on suuntaa-antava. Muutettava vakanssi Toimialan muutosehdotus Muutoksen perustelu KJ päätösehdotus Kustannukset e sopimusala, hinnoittelukohta, palkkaus e, lkm sopimusala, hinnoittelukohta, palkkaus e, lkm Kust/ vuosi 2. Sosiaali- ja terveystoimi 24 Vanhustenpalvelut 242 Pitkäaikaishoito 3 Osastonhoitaja 1 Palveluesimies Taavinkodin toiminnan muutos 1 Palveluesimies Virka 1,0 KVTES muistipalvelukeskukseksi. Samassa Virka 1,00 KVTES Virka 1,00 KVTES 04SOS ,54 yhteydessä johtaminen 04SOS , yhdenmukaistetaan elä ja asu - 03HOI ,38 Sosiaalihuollon ammatillisen seniorikeskuksen konseptin mukaiseksi. Sosiaalihuollon ammatillisen Laillistettu terveydenhuollon henkilöstön kelpoisuusehdoista henkilöstön kelpoisuusehdoista ammattihenkilö, jolla on annetun lain (272/2005) 10 :n annetun lain (272/2005) 10 :n terveystieteen / terveydenhuollon mukainen pätevyys. mukainen pätevyys. maisterin tutkinto tai terveydenhuoltoalan erikoistutkinto ja viimeksi mainittu tutkinto lisättynä vähintään 15 opintoviikon työnjohdon ja hallinnon lisäkoulutuksella sekä kaikkien tutkintojen lisäksi terveydenhuoltoalan työkokemusta. 14. elokuuta 2014 VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET JA LAKKAUTUKSET Sivu 1 / 4

2 sopimusala, hinnoittelukohta, palkkaus e, lkm sopimusala, hinnoittelukohta, palkkaus e, lkm Kust/ vuosi 24 Vanhustenpalvelut 242 Pitkäaikaishoito 4 Sairaanhoitaja 1 Palveluvastaava Taavinkodin toiminnan muutos 1 Palveluvastaava Virka 1,0 KVTES muistipalvelukeskukseksi. Samassa Virka 1,00 KVTES Toimi 1,00 KVTES 04SOS ,62 yhteydessä johtaminen 04SOS , yhdenmukaistetaan elä ja asu - 03HOI ,54 Sosiaalihuollon ammatillisen seniorikeskuksen konseptin mukaiseksi. Sosiaalihuollon ammatillisen Laillistettu sairaanhoitaja. henkilöstön kelpoisuusehdoista henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun lain (272/2005) 10 :n annetun lain (272/2005) 10 :n mukainen pätevyys. mukainen pätevyys. 24 Vanhustenpalvelut 245 Vanhusten palvelujen yhteiset kustannukset 5 Asiantuntija 1 Erityisasiantuntija Tehtävän vaativuus on muuttunut. 1 Erityisasiantuntija Virka 1,0 KVTES Erityisasiantuntijan tehtäväkenttään Virka 1,00 KVTES Virka 1,00 KVTES Hinnton 3 937,91 kuuluvat tulosyksikkötasoiset tehtävät. Hinnton 3 937, Tehtävät edellyttävät kaupunkitasoista Hinnton 3 481,13 Soveltuva ylempi ja valtakunnallista yhteistyötä monien Soveltuva ylempi Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. eri tahojen kanssa. Muutetaan nimike korkeakoulututkinto. korkeakoulututkinto. ja palkkaus vastaamaan nykyistä 14. elokuuta 2014 VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET JA LAKKAUTUKSET Sivu 2 / 4

3 sopimusala, hinnoittelukohta, palkkaus e, lkm sopimusala, hinnoittelukohta, palkkaus e, lkm Kust/ vuosi 25 Terveyspalvelut 250 Mielenterveys- ja päihdepalvelut 6 Ohjaaja 1 Sosiaaliohjaaja Huumeiden käyttäjien ja heidän 1 Sosiaaliohjaaja Toimi 1,0 KVTES läheistensä sosiaali- ja Toimi 1,00 KVTES Toimi 1,00 KVTES 04SOS ,06 terveysneuvonta siirtyy omaksi 04SOS , toiminnaksi. Yksikössä tehdään myös 04SOS ,75 Sosiaalihuollon ammatillisen hoidon tarpeen arviointia. Tehtävät Sosiaalihuollon ammatillisen Tehtävään soveltuva henkilöstön kelpoisuusehdoista edellyttävät sosionomi (AMK) - henkilöstön kelpoisuusehdoista ammattikorkeakoulututkinto tai annetun lain (272/2005) 6 :n annetun lain (272/2005) 6 :n aikaisempi opistoasteinen mukainen pätevyys. mukainen pätevyys. 27 Perhe- ja sosiaalipalvelut 271 Terv.hoito ja lapsiperheiden perhetyö 1 Lastenvalvoja 1 Osastonhoitaja Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa 1 Osastonhoitaja Virka 1,0 KVTES on yhtä osastonhoitajan virkaa Virka 1,00 KVTES Virka 0,60 KVTES 03HOI ,38 hoitanut seniorivakanssilla oleva 03HOI , henkilö. Kyseessä on 04SOS04A 3 065,26 Laillistettu terveydenhuollon kaupunginjohtajan toimialalle Laillistettu terveydenhuollon Sosiaalihuollon ammatillisen ammattihenkilö, jolla on siirtämä vakanssi, joka siirtyy toiseen ammattihenkilö, jolla on henkilöstön kelpoisuusehdoista soveltuva ylempi yksikköön, kun vakanssin haltija jää soveltuva ylempi annetun lain (272/2005) 5 :n korkeakoulututkinto tai syksyllä eläkkeelle. Koulu- ja korkeakoulututkinto tai yliopistossa mukainen pätevyys. yliopistossa suoritettu soveltuva opiskeluterveydenhuollon suoritettu soveltuva alempi alempi korkeakoulututkinto, henkilöstömäärä edellyttää korkeakoulututkinto, joihin joihin sisältyy tai joiden lisäksi osastonhoitajan virkaa jatkossakin. sisältyy tai joiden lisäksi on on suoritettu vähintään 24 Perhe- ja sosiaalipalveluissa on kaksi suoritettu vähintään 24 opintopisteen johtamisen ja omaa seniorivakanssia, joista toinen opintopisteen johtamisen ja hallinnon lisäkoulutus tai esitetään muutettavaksi kokoaikaiseksi hallinnon lisäkoulutus tai soveltuva osastonhoitajan viraksi, jotta riittävät soveltuva ammattikorkeakoulututkinto esimiesresurssit voidaan turvata. ammattikorkeakoulututkinto lisättynä vähintään 24 lisättynä vähintään 24 opintopisteen johtamisen ja opintopisteen johtamisen ja hallinnon lisäkoulutuksella sekä hallinnon lisäkoulutuksella sekä kaikkien tutkintojen lisäksi terveydenhuollon työkokemusta. kaikkien tutkintojen lisäksi terveydenhuollon työkokemusta. 14. elokuuta 2014 VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET JA LAKKAUTUKSET Sivu 3 / 4

4 sopimusala, hinnoittelukohta, palkkaus e, lkm sopimusala, hinnoittelukohta, palkkaus e, lkm Kust/ vuosi 27 Perhe- ja sosiaalipalvelut 276 Perhe- ja sosiaalipalvelujen hallinto 2 Suunnittelija 1 Asiantuntija Tehtävien vaativuus on selkiytynyt ja 1 Asiantuntija Toimi 1,0 KVTES muuttunut toimialan sisäisten Toimi 1,00 KVTES Toimi 1,00 KVTES Hinnton 3 304,41 tehtäväjärjestelyjen vuoksi. Muutetaan Hinnton 3 304, tehtävän nimike ja palkkaus Hinnton 3 123,17 Soveltuva korkeakoulututkinto. vastaamaan sosiaali- ja terveystoimen Soveltuva korkeakoulututkinto. Soveltuva korkeakoulututkinto. tehtävärakennetta. 29 Sosiaali- ja terveystoimen esikunta 296 Kehittäminen 7 Verkkotiedottaja 1 Tiedottaja Tehtävien uudelleen organisointi. 1 Tiedottaja Toimi 1,0 KVTES Toimialan viestinnässä on Toimi 1,00 KVTES Toimi 1,00 KVTES Hinnton 2 942,59 viestintäpäällikön viran lisäksi kaksi Hinnton 2 942, tiedottajan toimea ja yksi Hinnton 2 745,80 Soveltuva korkeakoulututkinto. verkkotiedottajan toimi. Viestinnässä Soveltuva korkeakoulututkinto. Soveltuva ammattikorkeakoulu-, tarvitaan laaja-alaista osaamista. opisto- tai koulutasoinen tutkinto tai ammattitutkinto. Kaikki tiedottajat työskentelevät nykyään verkossa eikä erillinen verkkotiedottajan tehtävä ole enää toimiva järjestely. Myöskään muilla toimialoilla ei ole erillisiä verkkotiedottajia. Tehtävien yhdenmukaistamiseksi esitetään avoimen verkkotiedottajan toimen muuttamista tiedottajan toimeksi. Yhteenveto: 'Toimiala' = 2. Sosiaali- ja terveystoimi (7 tietuetta) Summa Sosiaali- ja terveystoimi elokuuta 2014 VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET JA LAKKAUTUKSET Sivu 4 / 4

5 VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET JA LAKKAUTUKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut, yksi kokemuslisä ja lomarahan osuus, jolloin kertoimeksi on saatu 1,5. Laskenta on suuntaa-antava. Muutettava vakanssi Toimialan muutosehdotus Muutoksen perustelu KJ päätösehdotus Kustannukset e 3. Sivistystoimi Kulttuurin tulosyksikkö Kaupunginmuseo 3503 Museo-opas 1 Museolehtori 1 Museolehtori Toimi 1,0 KVTES Toimi 1,00 KVTES Nimikemuutos liittyy Toimi 1,00 KVTES MUS ,06 02MUS ,28 kaupunginmuseossa toteutettuun 02MUS , Vähintään alempi Soveltuva ylempi tehtävien uudelleenjärjestelyihin, Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto korkeakoulututkinto alaan kuuluvassa korkeakoulututkinto erityisosaamisen lisääntymiseen ja pääaineessa tai laaja käytännön nimikkeiden ajantasaistamiseen. Muutokset on aloitettu vuonna 2012 ja ne on toteutettu vaiheittain. Kyseessä on viimeinen tähän prosessiin liittyvä nimikemuutos, jolloin kaikki vastaavaa työtä tekevät toimivat museolehtorin nimikkeellä. 14. elokuuta 2014 VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET JA LAKKAUTUKSET Sivu 1 / 13

6 Kulttuurin tulosyksikkö Kehittämisyksikkö 3502 Intendentti 1 Erityisasiantuntija 1 Erityisasiantuntija Virka 1,0 KVTES Virka 1,00 KVTES Tehtävänimike muutetaan Virka 1,00 KVTES Hinn:ton 3 274,74 Hinn:ton 3 575,30 vastaamaan paremmin nykyistä Hinn:ton 3 575, Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto Soveltuva ylempi tehtäväkokonaisuutta. Aikaisemmin Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto korkeakoulututkinto kulttuuriavustuksista on vastannut kaksi intendenttiä kahdessa eri tulosyksikössä. Vastuualueena on kulttuuriavustusten kokonaisuuden suunnittelu, koordinointi ja valmistelu. Tehtävään kuuluu myös yhteydenpito kulttuuriyhteisöjen ja kumppaneiden kanssa osana avustustoimintaa. Vireillä on myös useita uusia toimintamalleja, jotka edellyttävät palvelukonseptin jatkuvaa kehittämistä. Kustannusvaikutukseen on varauduttu talousarviossa. (Ei tarvetta lisäkustannukselle) 14. elokuuta 2014 VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET JA LAKKAUTUKSET Sivu 2 / 13

7 Kulttuurin tulosyksikkö Kulttuurikeskus 3507 Tuotantojärjestäjä 1 Tuotantopäällikkö 1 Tuotantopäällikkö Toimi 1,0 TS Virka 1,00 KVTES Nimikkeen muutos sisältää Virka 1,00 KVTES ,00 Hinn:ton 3 575,30 useamman vakanssinketjun. Tässä Hinn:ton 3 575, Soveltuva ammatillinen Soveltuva korkeakoulututkinto on kyse tyhjäksi jäävästä vakanssista, Soveltuva korkeakoulututkinto perustutkinto tai ammattitutkinto joka muutetaan vaatimustasoltaan korkeammaksi tuotantopäällikön vakanssiksi. Muutos tehdään samassa yhteydessä kun kulttuuripalveluiden teknisen henkilöstön työnkuvia on muutoinkin tarkasteltu uudestaan ja tehtävänkuvia laajennettu. Toimialan muut tähän uudelleenjärjestelyyn liittyvät päätökset kompensoivat kustannusvaikutusta. Kustannusvaikutukseen on varauduttu talousarviossa. (Ei tarvetta lisäkustannukselle) Kulttuurin tulosyksikkö Kulttuuripalvelut 3508 Intendentti 1 Tuotantopäällikkö 1 Tuotantopäällikkö Virka 1,0 KVTES Virka 1,00 KVTES Kulttuuripalveluiden palvelualueen Virka 1,00 KVTES Hinn:ton 3 274,74 Hinn:ton 3 575,30 toimintoja organisoidaan uudelleen Hinn:ton 3 575, Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto Soveltuva korkeakoulututkinto ja nimikkeitä yhtenäistetään. Nimike Soveltuva korkeakoulututkinto muutetaan tuotantopäälliköksi, rinnakkaiseksi kahden muun tuotantopäällikön kanssa. Tehtäviin kuuluu alueellisten kulttuuritalojen toiminnan-, tuotannon ja viestinnän ohjaus sekä toimiminen kyseisten talojen henkilökunnan hallinnollisena esimiehenä. Kustannusvaikutukseen on varauduttu talousarviossa. (Ei tarvetta lisäkustannukselle) 14. elokuuta 2014 VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET JA LAKKAUTUKSET Sivu 3 / 13

8 Kulttuurin tulosyksikkö Kulttuuripalvelut 3509 Tuottaja 1 Kulttuurituottaja 1 Kulttuurituottaja Toimi 1,0 KVTES Toimi 1,00 KVTES Kulttuuripalveluiden palvelualueen Toimi 1,00 KVTES Hinn:ton 2 645,49 Hinn:ton 2 770,70 toimintoja organisoidaan uudelleen Hinn:ton 2 770, Soveltuva korkeakoulu- tai ja nimikkeitä yhtenäistetään. Soveltuva korkeakoulu- tai opistotasoinen tutkinto Palvelualueella on entuudestaan opistotasoinen tutkinto useita kulttuurituottajia ja on perusteltua muuttaa myös WeeGeen tuottajan vakanssi kulttuurituottajaksi. Samalla WeeGeen kulttuurituottajan toimenkuva laajenee. Kustannusvaikutukseen on varauduttu talousarviossa. (Ei tarvetta lisäkustannukselle) Liikunta- ja nuorisopalvelujen tulosyksikkö Olosuhdepalvelut 3501 Liikuntapaikkapäällikkö 1 Liikuntakoordinaattori 1 Liikuntakoordinaattori Toimi 1,0 KVTES Toimi 1,00 KVTES Liikuntakoordinaattorin tehtävänä on Toimi 1,00 KVTES Hinn:ton 2 708,12 Hinn:ton 3 020,00 toimia poikkihallinnollisesti Hinn:ton 3 020, Soveltuva amk-tutkinto ja kokemusta Soveltuva korkeakoulu- tai erityisesti varhaiskasvatuksen, Soveltuva korkeakoulu- tai työnjohto- ja toimialaan liittyvistä opistotasoinen tutkinto opetuksen ja sosiaali- ja opistotasoinen tutkinto tehtävistä. terveystoimen kanssa yhteistyössä eri ammattilaisten kanssa lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja hyvinvoinnin edistämiseksi Espoossa. Liikuntakoordinaattori suunnittelee ja työskentelee myös lasten ja nuorten kynnyksettömän harrastetakuun toteutumiseksi. Liikuntapaikkapäällikkö jää eläkkeelle alkaen. Tässä yhteydessä tehdään tehtävien ja toimintojen uudelleenjärjestelyjä. Yhteenveto: 'Toimiala' = 3. Sivistystoimi (6 tietuetta) Summa elokuuta 2014 VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET JA LAKKAUTUKSET Sivu 4 / 13

9 4. Tekninen ja ympäristötoimi Tekninen keskus Katu- ja viherpalvelut 4002 Hankepäällikkö 1 Urakointipäällikkö 1 Urakointipäällikkö Virka 1,0 TS Virka 1,00 TS Muutos liittyy katu- ja Virka 1,00 TS , ,00 viherpalveluiden toimintojen ja , Soveltuva korkeakoulu- tai Soveltuva korkeakoulu- tai tehtävien uudelleen organisointiin. Soveltuva korkeakoulu- tai opistotasoinen tutkinto opistotasoinen insinöörin Urakointipäällikkö toimii urakoiden opistotasoinen insinöörin tutkinto. tutkinto. valvontavastuuyksikön esimiehenä ja vastaa kokonaisvaltaisesti ulkopuolisilta urakoitsijoilta teetettävien hankkeiden rakentamisvaiheen valvonnasta. Hän vastaa hankkeiden johtamisen ja valvonnan resurssien käytöstä, ohjeistuksesta ja valvonnan toteuttamisesta Tekninen keskus Katu- ja viherpalvelut 4003 Työpäällikkö 1 Hankepäällikkö 1 Hankepäällikkö Toimi 1,0 TS Virka 1,00 TS Muutos liittyy katu- ja Virka 1,00 TS , ,71 viherpalveluiden toimintojen ja , Korkeakoulun tai teknillisen opiston Soveltuva korkeakoulu- opisto tehtävien uudelleen organisointiin. Soveltuva korkeakoulu- opisto tai rakennusosaston tutkinto sekä hyvä tai koulutasoinen tutkinto. Hankepäällikkö vastaa omalta koulutasoinen tutkinto. käytännön kokemus.. osaltaan ulkopuolisilta urakoitsijoilta teetettävien hankkeiden rakentamisvaiheen valvonnasta. Hän toimii urakoiden hankinta -vastuuyksikön päällikkönä. 14. elokuuta 2014 VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET JA LAKKAUTUKSET Sivu 5 / 13

10 41700 Tekninen keskus Kaupunkimittausyksikkö 4004 Mittausmies 1 Suunnitteluinsinööri 1 Suunnitteluinsinööri Toimi 1,0 TS Toimi 1,00 TS Tuotemallipohjainen (3D) Toimi 1,00 TS , ,95 suunnittelu ja , Soveltuva ammattikou- tai Soveltuva korkeakoulututkinto. koneohjausjärjestelmiin perustuva Soveltuva korkeakoulututkinto. ammattitutkinto tai muu tehtävään soveltuva pätevyys Rakennusvalvonta rakentaminen Espoossa on käynnistynyt pilottiprojektien kautta. Menettelyt otetaan lähivuosina käyttöön kaikessa suunnittelussa ja rakentamisessa. Suunnitteluinsinööri tarvitaan jotta kaupunkimittauksen lähtöainestot saadaan tukemaan tuotesuunnittelua. Suunnitteluinsinööri on myös mukana valtakunnallisissa kehittämishankkeissa kuten pysyvä kiinteistötunnus, pysyvän rakennustunnuksen käyttöönotto ja siihen liittyen VRK:n aineiston päivittäminen kaupungin toimesta, paikkatietoaineistojen rajapintojen edelleen kehittäminen ja toteuttaminen paikkatietojen välittämiseksi niitä tarvitseville sekä EU:n tiukentuvat määräykset kansallisten paikkatietojen saatavuudelle Arkistonhoitaja 1 Asiakirjahallinnon asiantuntija 1 Asiakirjahallinnon asiantuntija Toimi 1,0 KVTES Toimi 1,00 KVTES Vanhentuneen nimikkeen ja Toimi 1,00 KVTES TOI ,03 01TOI ,16 pätevyysvaatimuksen muuttaminen. 01TOI , Arkistonhoitajan tutkinto ja hyvä Soveltuva korkeakoulu- tai Soveltuva korkeakoulu- tai arkistoalan tuntemus. opistotasoinen tutkinto. opistotasoinen tutkinto. 14. elokuuta 2014 VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET JA LAKKAUTUKSET Sivu 6 / 13

11 42100 Rakennusvalvontakeskus 4005 Lupasihteeri 5 Lupa-assistentti 5 Lupa-assistentti Toimi 1,0 KVTES Toimi 1,00 KVTES Lupa-assistentti osallistuu omalta Toimi 1,00 KVTES TOI ,93 01TOI ,93 osaltaan lupahakemusten käsittelyyn, 01TOI , Soveltuva ammattikorkeakoulu, Soveltuva ammattikorkeakoulu, johon kuuluu mm. sähköisten lupien Soveltuva ammattikorkeakoulu, opistoopisto-, tai koulutasoinen tutkinto, opisto-, tai koulutasoinen vastaanotto, lupatekninen neuvonta,, tai koulutasoinen tutkinto tai ammattitutkinto tai muu tehtävään tutkinto tai ammattitutkinto. naapureiden kuuleminen, ammattitutkinto. soveltuva pätevyys. rekisteritietojen ylläpito ja rutiinilupien kuten jatkolupien valmistelu. Vakanssit , , , ja Kaupunkisuunnittelukeskus Asemakaavayksikkö 4007 Asemakaavateknikko 1 Arkkitehti 1 Arkkitehti Toimi 1,0 TS Toimi 1,00 TS Muutetaan vakanssi ja Toimi 1,00 TS , ,47 lakkautetaan vakanssi , , Teknillisen koulun rakennusosaston Soveltuva ylempi jolloin saadaan kokonaisuutena Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. tutkinto. korkeakoulututkinto. palkkasäästöä (TATU). Arkkitehti laatii metron jatkeen asema- ja osayleiskaavoja. Metron jatkopäätöksen myötä kaavoitustavoitetta velvoitetaan nostettavan 25% metron jatkeella, jotta valtion rahoitusosuus saadaan. Sen varmistamiseksi tarvitaan lisäresurssi. 14. elokuuta 2014 VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET JA LAKKAUTUKSET Sivu 7 / 13

12 43100 Kaupunkisuunnittelukeskus Asemakaavayksikkö 4006 Asemakaavateknikko 1 Asemakaavasuunnittelija 1 Asemakaavasuunnittelija Toimi 1,0 TS Toimi 1,00 TS Päätehtävänä on asemakaavojen, Toimi 1,00 TS , ,14 asemakaavan muutosten laadinta , Ei ole. Soveltuva korkeakoulu- opisto-, sekä maankäyttöön liittyvien Soveltuva korkeakoulu- opisto-, tai tai koulutasoinen tutkinto. lausuntojen valmistelu. Tehtävä koulutasoinen tutkinto. edellyttää maankäyttö- ja rakennuslainsäädännön hyvää tuntemusta ja kaavan laatijan pätevyyttä. Lisäksi tehtäviin kuuluvat asiakaspalvelu, kaava-aineistojen laadinta sekä paikkatietojen hyväksikäytön kehittäminen, mikä edellyttää suunnitteluohjelmistojen hyvää tuntemusta Tilakeskus-liikelaitos Talonrakennus 4009 Hankepäällikkö 1 Rakennuspäällikkö 1 Rakennuspäällikkö Virka 1,0 TS Virka 1,00 TS Rakennuspäällikkö toimii tilakeskus- Virka 1,00 TS , ,82 liikelaitoksen rakentamisyksikön , Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto Soveltuva ylempi päällikkönä. Muutos liittyy tilakeskus- Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. korkeakoulututkinto. liikelaitoksen tehtävien ja organisoinnin uudelleen järjestelyyn. 14. elokuuta 2014 VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET JA LAKKAUTUKSET Sivu 8 / 13

13 78000 Tilakeskus-liikelaitos Tilahallinta 4012 Kiinteistösihteeri 3 Kiinteistöassistentti 3 Kiinteistöassistentti Toimi 1,0 KVTES Toimi 1,00 KVTES Kiinteistöassistentti vastaa osaltaan Toimi 1,00 KVTES TOI ,47 01TOI ,50 tilakeskus-liikelaitoksen tilahallinnan 01TOI , Soveltuva opisto- tai koulutasoinen Soveltuva ammattikorkeakoulu, käytössä olevien vuokraukseen Soveltuva ammattikorkeakoulu, opistotutkinto tai muu tehtävään soveltuva opisto- tai koulutasoinen liittyvien ohjelmien päivityksestä ja tai koulutasoinen tutkinto tai pätevyys. tutkinto tai ammattitutkinto. kehittämisestä. Tehtäviin kuuluu ammattitutkinto. toimitilavuokralaskennan prosessin hoito, kiinteistöjärjestelmään tilojen jaon suunnittelu käyttäjätoimialoille, toimitilojen ulosvuokraus ja laskutus, ulkoisten vuokrien ja vastikkeiden maksatus. Vakanssit , ja Tilakeskus-liikelaitos Talonrakennus ja -suunnittelu 4008 Rakennuspäällikkö 1 Talopäällikkö 1 Talopäällikkö Virka 1,0 TS Virka 1,00 TS Talopäällikkö toimii tilakeskus- Virka 1,00 TS , ,38 liikelaitoksen talonrakennuksen ja , Teknillisessä korkeakoulussa tai Soveltuva ylempi talonsuunnittelun päällikkönä. Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. yliopistossa suoritettu diplomi- korkeakoulututkinto. Muutos liittyy tilakeskus-liikelaitoksen insinöörin tai arkkitehdin tutkinto. tehtävien ja organisoinnin uudelleen järjestelyyn. 14. elokuuta 2014 VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET JA LAKKAUTUKSET Sivu 9 / 13

14 78000 Tilakeskus-liikelaitos Tilahallinta 4011 Rakennuttajainsinööri 1 Hankepäällikkö 1 Hankepäällikkö Toimi 1,0 TS Toimi 1,00 TS Muutos liittyy tilakeskus-liikelaitoksen Toimi 1,00 TS , ,71 tehtävien ja organisoinnin , Soveltuva korkeakoulu- tai Soveltuva korkeakoulu- tai uudelleen järjestelyyn. Soveltuva korkeakoulu- tai opistotasoinen insinöörin tutkinto. opistotasoinen insinöörin Hankepäällikkö vastaa itsenäisesti opistotasoinen insinöörin tutkinto. tutkinto. hankkeiden rakennuttamisesta talousarvion ja käyttösuunnitelman mukaan. Tehtävät tulevat olemaan kiinteistöjen erilaisten hankkeiden ohjelmointiin ja budjetointiin, suunnitteluttamiseen ja rakennuttamiseen liittyviä tehtäviä. Yhtiömuotoisissa kiinteistöissä Tilakeskus-liikelaitos Tilahallinta 4010 Valvojahortonomi 1 Työpäällikkö 1 Työpäällikkö Toimi 1,0 TS Toimi 1,00 TS Muutos liittyy tilakeskus-liikelaitoksen Toimi 1,00 TS , ,74 tehtävien ja organisoinnin , Ammattikorkeakoulussa suoritettu Soveltuva korkeakoulututkinto. uudelleen järjestelyyn. Vakanssin Soveltuva korkeakoulututkinto. hortonomin tutkinto. tehtävät tulevat olemaan mm. kiinteistöjen pihojen ohjelmointiin ja budjetointiin, suunnitteluttamiseen ja rakentamiseen liittyviä tehtäviä. Kaupunkimittaus 4015 Mittausmies 1 Lakkautetaan alkaen 1 Lakkautetaan alkaen Toimi 1,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, elokuuta 2014 VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET JA LAKKAUTUKSET Sivu 10 / 13

15 Kaupunkisuunnittelukeskus 4013 Suunnitteluavustaja 1 Lakkautetaan alkaen 1 Lakkautetaan alkaen Toimi 1,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rakennusvalvontakeskus 4014 Järjestelmävastaava 1 Lakkautetaan alkaen 1 Lakkautetaan alkaen Toimi 1,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Yhteenveto: 'Toimiala' = 4. Tekninen ja ympäristötoimi (15 tietuetta) Summa elokuuta 2014 VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET JA LAKKAUTUKSET Sivu 11 / 13

16 5. Palveluliiketoimi Espoo Catering -liikelaitos Taavinkoti 5506 Ruokapalveluesimies 1 Ravintolapäällikkö 1 Ravintolapäällikkö Toimi 1,0 KVTES Toimi 1,00 KVTES Nimike vastaamaan vastaavien Toimi 1,00 KVTES RUO ,19 06RUO ,50 toimipaikkojen esimiesten 06RUO , Soveltuva ammatillinen koulutus tai Soveltuva nimikkeitä. Taavinkodissa on Soveltuva ammattikorkeakoulututkinto muu tehtävään soveltuva pätevyys. ammattikorkeakoulututkinto tai ympärivuorokautista toimintaa. tai opistotasoinen tutkinto tai soveltuva opistotasoinen tutkinto tai työkokemus. soveltuva työkokemus. Espoo Kaupunkitieto Tuotannon tuki 5505 Assistentti 1 Controller 1 Controller Toimi 1,0 KVTES Toimi 1,00 KVTES Muutoksen perusteena on Toimi 1,00 KVTES TOI , ,10 toimintojen ja tehtävien uudelleen , Soveltuva korkeakoulu- tai Soveltuva korkeakoulu- tai organisointi. Palveluliiketoimen Soveltuva korkeakoulu- tai opistotasoinen tutkinto tai opistotasoinen tutkinto tai toimintalinjan mukaan kussakin opistotasoinen tutkinto tai ammattitutkinto. ammattitutkinto. tulosyksikössä on johtaja, assistentti ammattitutkinto. ja controller. Kaupunkitiedon toiminnan vakiintuessa on havaittu, että controllerin ja assistentin tehtävät voidaan yhdistää ja näin säästää assistentin palkkakustannukset. Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitos Sähkötekniset kunnossapitotyöt -palveluyksikkö 5008 Sähköasentaja 1 Sähkövalvoja 1 Sähkövalvoja Toimi 1,0 TS Toimi 1,00 TS Vakanssia hoitavan työntekijän Toimi 1,00 TS , ,86 työtehtävät ovat muuttuneet , Soveltuva ammatillinen koulutus. Soveltuva ammatillinen merkittävästi. Sähköasentajan nimike Soveltuva ammatillinen koulutus. koulutus. ei vastaa työnkuvaa, sähkövalvonta lisääntyy jatkossa ostopalvelumäärien kasvaessa ja oman henkilöstön vähentyessä. 14. elokuuta 2014 VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET JA LAKKAUTUKSET Sivu 12 / 13

17 Espoo Talouspalvelut -liikelaitos Hankintapalvelut 5507 Kategoriaostaja 1 Ostoasiantuntija 1 Ostoasiantuntija Toimi 1,0 KVTES Toimi 1,00 KVTES Tavoitteena harmonisoida ostotiimin Toimi 1,00 KVTES , ,54 nimikkeistöä vastaamaan paremmin , Soveltuva korkeakoulututkinto. Soveltuva korkeakoulututkinto. tehtävävastuualuetta ja selkeyttää Soveltuva korkeakoulututkinto. hankintapalvelujen roolitusta (hankinta/osto/juridinen tuki/tuotannon tuki). Yhteenveto: 'Toimiala' = 5. Palveluliiketoimi (4 tietuetta) Summa Yhteensä elokuuta 2014 VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET JA LAKKAUTUKSET Sivu 13 / 13

Sosiaali- ja terveystoimi/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET

Sosiaali- ja terveystoimi/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Sosiaali- ja terveystoimi/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi

Lisätiedot

laajemmin sivistystoimen toimialaan kuuluvien tapahtumien toteuttamista.

laajemmin sivistystoimen toimialaan kuuluvien tapahtumien toteuttamista. Liite VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut,

Lisätiedot

VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET

VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut,

Lisätiedot

Liite Sito, tyt, koha/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET JA LAKKAUTUKSET

Liite Sito, tyt, koha/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET JA LAKKAUTUKSET Liite Sito, tyt, koha/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET JA LAKKAUTUKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan

Lisätiedot

UUDET VIRAT JA TOIMET

UUDET VIRAT JA TOIMET Liite UUDET VIRAT JA TOIMET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut,

Lisätiedot

5. Konsernipalvelut. Liite KH / kokouksessa esittelijän tarkistama esitys VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET

5. Konsernipalvelut. Liite KH / kokouksessa esittelijän tarkistama esitys VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Liite KH 29.8.2016 / kokouksessa esittelijän tarkistama esitys VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa

Lisätiedot

Toimialan esitys Perustelut KJ päätösehdotus Kustannukset e. hinnoittelukohta, sopimusala, aloituspvm, pätevyysvaatimus lkm Kustannukset/ vuosi

Toimialan esitys Perustelut KJ päätösehdotus Kustannukset e. hinnoittelukohta, sopimusala, aloituspvm, pätevyysvaatimus lkm Kustannukset/ vuosi UUDET TOIMET Yhteenvedossa vasemmalla on toimialan esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut, yksi

Lisätiedot

VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET

VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET

Sosiaali- ja terveystoimi/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Sosiaali- ja terveystoimi/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi

Lisätiedot

4. Tekninen ja ympäristötoimi

4. Tekninen ja ympäristötoimi Liite VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET JA LAKKAUTUKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi

Lisätiedot

Toimialan esitys Perustelut KJ päätösehdotus Kustannukset e. hinnoittelukohta, sopimusala, aloituspvm, pätevyysvaatimus lkm Kustannukset/ vuosi

Toimialan esitys Perustelut KJ päätösehdotus Kustannukset e. hinnoittelukohta, sopimusala, aloituspvm, pätevyysvaatimus lkm Kustannukset/ vuosi UUDET VIRAT JA TOIMET Yhteenvedossa vasemmalla on toimialan esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut,

Lisätiedot

VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET

VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut,

Lisätiedot

Toimialan esitys Perustelut KJ päätösehdotus Kustannukset e. hinnoittelukohta, sopimusala, aloituspvm, pätevyysvaatimus lkm Kustannukset/ vuosi

Toimialan esitys Perustelut KJ päätösehdotus Kustannukset e. hinnoittelukohta, sopimusala, aloituspvm, pätevyysvaatimus lkm Kustannukset/ vuosi UUDET VIRAT JA TOIMET Yhteenvedossa vasemmalla on toimialan esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut,

Lisätiedot

VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET

VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut,

Lisätiedot

Toimialan esitys Perustelut KJ päätösehdotus Kustannukset e. hinnoittelukohta, sopimusala, aloituspvm, pätevyysvaatimus lkm Kustannukset/ vuosi

Toimialan esitys Perustelut KJ päätösehdotus Kustannukset e. hinnoittelukohta, sopimusala, aloituspvm, pätevyysvaatimus lkm Kustannukset/ vuosi UUDET VIRAT JA TOIMET Yhteenvedossa vasemmalla on toimialan esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut,

Lisätiedot

3. Sivistystoimi. Muutettava vakanssi. Muutoksen perustelu. Toimialan muutosehdotus. Yhteenveto: 'Toimiala' = 3. Sivistystoimi (1 tietue) Summa 3 3

3. Sivistystoimi. Muutettava vakanssi. Muutoksen perustelu. Toimialan muutosehdotus. Yhteenveto: 'Toimiala' = 3. Sivistystoimi (1 tietue) Summa 3 3 Liite VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut,

Lisätiedot

Sivistystoimi, tekninen ja ympäristötoimi/uudet VIRAT JA TOIMET Liite

Sivistystoimi, tekninen ja ympäristötoimi/uudet VIRAT JA TOIMET Liite Sivistystoimi, tekninen ja ympäristötoimi/uudet VIRAT JA TOIMET Liite Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan

Lisätiedot

VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET JA LAKKAUTUKSET

VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET JA LAKKAUTUKSET VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET JA LAKKAUTUKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu

Lisätiedot

Toimialan esitys Nimike, vakanssilaji, osa-aikaisuus, palkkaus e, hinnoittelukohta, sopimusala, aloituspvm, pätevyysvaatimus.

Toimialan esitys Nimike, vakanssilaji, osa-aikaisuus, palkkaus e, hinnoittelukohta, sopimusala, aloituspvm, pätevyysvaatimus. Sosiaali- ja terveystoimi/uudet VIRAT JA TOIMET Yhteenvedossa vasemmalla on toimialan esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi

Lisätiedot

VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET

VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut,

Lisätiedot

VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET

VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut,

Lisätiedot

Muutoksen perustelu. tehtäviä hoitaa tehtävän. 7 Lastenhoitaja Toimi 1,00 KVTES Tehtävänimike tarkastetaan

Muutoksen perustelu. tehtäviä hoitaa tehtävän. 7 Lastenhoitaja Toimi 1,00 KVTES Tehtävänimike tarkastetaan Liite Sivistystoimi, tekninen ja ympäristötoimi, palveluliiketoimi/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET JA LAKKAUTUKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen.

Lisätiedot

Vastuualueen laajentuminen mm. toimialan palveluverkkosuunnittelun osalta. Tehtävään sisältyy hankintapäätösten tekemistä.

Vastuualueen laajentuminen mm. toimialan palveluverkkosuunnittelun osalta. Tehtävään sisältyy hankintapäätösten tekemistä. Liite VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET JA LAKKAUTUKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi

Lisätiedot

Liperin kunnan sosiaali- ja terveystoimen kelpoisuusehdot 1.7.2015

Liperin kunnan sosiaali- ja terveystoimen kelpoisuusehdot 1.7.2015 Liperin kunnan sosiaali- ja terveystoimen kelpoisuusehdot 1.7.2015 Fysioterapeutti vastaava aikaisempi rekisteröinti. Sosiaali- ja terveysalan fysioterapeutin (AMK) ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi

Lisätiedot

Sito, tyt, koha/uudet VIRAT JA TOIMET

Sito, tyt, koha/uudet VIRAT JA TOIMET Liite Sito, tyt, koha/uudet VIRAT JA TOIMET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut,

Lisätiedot

Sivistystoimi, tekninen ja ympäristötoimi, palveluliiketoimi/uudet VIRAT JA TOIMET

Sivistystoimi, tekninen ja ympäristötoimi, palveluliiketoimi/uudet VIRAT JA TOIMET Liite Sivistystoimi, tekninen ja ympäristötoimi, palveluliiketoimi/uudet VIRAT JA TOIMET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa

Lisätiedot

VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET

VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut,

Lisätiedot

5. Palveluliiketoimi. Muutettava vakanssi. Muutoksen perustelu. Toimialan muutosehdotus

5. Palveluliiketoimi. Muutettava vakanssi. Muutoksen perustelu. Toimialan muutosehdotus Liite VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut,

Lisätiedot

Toimialan esitys Perustelut KJ päätösehdotus Kustannukset e. hinnoittelukohta, sopimusala, aloituspvm, pätevyysvaatimus lkm Kustannukset/ vuosi

Toimialan esitys Perustelut KJ päätösehdotus Kustannukset e. hinnoittelukohta, sopimusala, aloituspvm, pätevyysvaatimus lkm Kustannukset/ vuosi UUDET VIRAT JA TOIMET Yhteenvedossa vasemmalla on toimialan esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut,

Lisätiedot

2050 Läntinen avoterveydenhuolto. 2025 Aikuisneuvonta ja vastaanotto. Tehtäväkohtainen peruspalkka 2423,10.

2050 Läntinen avoterveydenhuolto. 2025 Aikuisneuvonta ja vastaanotto. Tehtäväkohtainen peruspalkka 2423,10. Kaupunginhallitus 31 02.02.2015 Uusien virkojen ja työsuhteiden perustaminen vuonna 2015 189/01.01.00.00/2015 Kaupunginhallitus 02.02.2015 31 Valmistelijat: terveyspalveluiden päällikkö Sara Sarjakoski-Peltola,

Lisätiedot

Ylilääkäriltä tehtävään soveltuva erikoisalan pätevyys lääketieteen erikoisalalla. erikoisalalla.

Ylilääkäriltä tehtävään soveltuva erikoisalan pätevyys lääketieteen erikoisalalla. erikoisalalla. SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN SÄÄDÖSKOKOELMA 1.8 VIRKOJEN KELPOISUUSEHDOT LÄÄKÄRIHENKILÖSTÖ ensihoidon ylilääkäri erikoishammaslääkäri Ylilääkäriltä tehtävään soveltuva erikoisalan pätevyys lääketieteen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 25 19.01.2015. 25 Asianro 8193/01.01.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 25 19.01.2015. 25 Asianro 8193/01.01.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 115 16.12.2014 25 Asianro 8193/01.01.00/2014 Tehtävien lakkauttaminen ja virkojen perustaminen perusturvan palvelualueella 1.1.2015

Lisätiedot

KELPOISUUSLUETTELO. Kaikilta esimiesasemassa olevilta edellytetään riittävää johtamistaitoa.

KELPOISUUSLUETTELO. Kaikilta esimiesasemassa olevilta edellytetään riittävää johtamistaitoa. 1 KELPOISUUSLUETTELO Hallintosäännön mukaan kunnanhallitus ja lautakunta päättävät henkilöstöltä vaadittavista kelpoisuusehdoista. Henkilöstöltä vaadittavasta kelpoisuudesta pidetään erillistä luetteloa.

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma Henkilöstösuunnitelma Päiväys 30.8.2013 Työyksikkö Tulosyksikkö Toimiala Espoo Logistiikka -liikelaitos Palveluliiketoimi Yksikön perustehtävä Espoo Logistiikka -liikelaitos toimii liiketaloudellisin periaattein

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2016-2019

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2016-2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2016-2019 Uudet vakanssit: Yksikkö/nimike 2016 2017 2018 2019 Suun terveydenhuolto Suuhygienisti 1 Hammaslääkäri 1 Hammashoitaja 1 Aikuisten psykososiaaliset

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 131. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1. Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaoston 16.3.

Espoon kaupunki Pöytäkirja 131. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1. Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaoston 16.3. Kaupunginhallitus 30.03.2015 Sivu 1 / 1 131 Lautakuntien ja jaostojen sekä viranhaltijoiden päätökset Päätösehdotus Kaupunginjohtaja: - Kaupunginhallituksen konsernijaoston 23.3.2015 pöytäkirja Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

1. Perusturvan toimialan vakanssit

1. Perusturvan toimialan vakanssit Kunnanhallitus 380 21.11.2016 Vuoden 2017 talousarvioon sisältyvät vakanssi- ja nimikemuutokset 847/01.01.00/2016 Kunnanhallitus 21.11.2016 380 21.11.2016 Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 14.11.2016 hyväksynyt

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisen henkilöstön kelpoisuusehdot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisen henkilöstön kelpoisuusehdot INARIN KUNTA 30.9.2014 1/5 Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisen henkilöstön kelpoisuusehdot Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 22.5.2007 60 Voimassa 1.7.2007 Muutos soteltk 13.11.2007 117,

Lisätiedot

21702174 Mielenterveystyö

21702174 Mielenterveystyö Kaupunginhallitus 30 01.02.2016 Uusien virkojen ja työsuhteiden perustaminen ja vakanssien lakkauttaminen 2016 170/01.01.00.00/2016 Kaupunginhallitus 01.02.2016 30 Valmistelijat: taloussuunnittelija Janne

Lisätiedot

Etelä-Savon sairaanhoitopiirin henkilöstön kelpoisuusrekisteri 1.1.2016 alkaen

Etelä-Savon sairaanhoitopiirin henkilöstön kelpoisuusrekisteri 1.1.2016 alkaen Etelä-Savon sairaanhoitopiirin henkilöstön kelpoisuusrekisteri 1.1.2016 alkaen Kelpoisuutena virkoihin ja työsopimussuhteisiin tehtäviin vaaditaan: 1. sairaanhoitopiirin johtajalta ylempi korkeakoulututkinto

Lisätiedot

Perusopetus / Pajuluoman koulu Luokanopettaja (2) virka 1.8.2012 40 600 - uudet virat, kustannuslisäys 97 500 /vuosi

Perusopetus / Pajuluoman koulu Luokanopettaja (2) virka 1.8.2012 40 600 - uudet virat, kustannuslisäys 97 500 /vuosi Henkilöstösuunnitelma 2012 2015 Hj 29.8.2011, 136 Seinäjoen kaupungin henkilöstösuunnitelman 2012 2015 valmistelu edellyttää henkilöstöresurssin kokonaisarviointia. Valmistelun lähtökohtana on, että henkilöstölisäykset

Lisätiedot

Toimialan esitys Perustelut KJ päätösehdotus Kustannukset e

Toimialan esitys Perustelut KJ päätösehdotus Kustannukset e UUDET VIRAT JA TOIMET Yhteenvedossa vasemmalla on toimialan esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut,

Lisätiedot

LUETTELO HENKILÖSTÖN KELPOISUUSEHDOISTA RANUAN KUNNASSA

LUETTELO HENKILÖSTÖN KELPOISUUSEHDOISTA RANUAN KUNNASSA 1 LUETTELO HENKILÖSTÖN KELPOISUUSEHDOISTA RANUAN KUNNASSA Hyväksytty Valtuusto..2012 Voimaan 1.8.2012 Ranuan kunnan hallintosäännön 17 :n mukaisesti henkilöstön kelpoisuusehdot vahvistetaan seuraavasti:

Lisätiedot

Perhepalvelut. Oulunkaaren sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alue Lähiesimiesorganisaation perustaminen

Perhepalvelut. Oulunkaaren sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alue Lähiesimiesorganisaation perustaminen Oulunkaaren sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alue Lähiesimiesorganisaation perustaminen Perhepalvelut Nimike: perhepalvelujen palveluesimies, virka Tehtävät: Perhepalvelujen palveluesimies

Lisätiedot

Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot

Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot Päivitetty 19.4.2017 Hallintosääntö 16 : virkoihin ja työsuhteisiin vaadittavasta kelpoisuudesta päättää hallitus. 1. Lääkärihenkilöstö Amanuenssi Apulaisylilääkäri

Lisätiedot

Kunnanhallitus 98 17.03.2014. Perusturvan toimialan vakanssimuutokset ja - järjestelyt 2014 21/01.01.00/2014. Kunnanhallitus 98

Kunnanhallitus 98 17.03.2014. Perusturvan toimialan vakanssimuutokset ja - järjestelyt 2014 21/01.01.00/2014. Kunnanhallitus 98 Kunnanhallitus 98 17.03.2014 Perusturvan toimialan vakanssimuutokset ja - järjestelyt 2014 21/01.01.00/2014 Kunnanhallitus 98 Perusturvan toimialan vuoden 2014 talousarvioon sisältyy useita talouden sopeuttamiseen

Lisätiedot

Palktmk 12 Kuntalain 87 :n mukaan kunnan palveluksessa oleva henkilöstö on virkasuhteessa tai työsopimussuhteessa kuntaan.

Palktmk 12 Kuntalain 87 :n mukaan kunnan palveluksessa oleva henkilöstö on virkasuhteessa tai työsopimussuhteessa kuntaan. Palkkatoimikunta 12 01.12.2016 Yhdistymishallitus 161 07.12.2016 Uusien virkojen perustaminen 1.1.2017 alkaen 314/01.01.00/2016 Palktmk 12 Kuntalain 87 :n mukaan kunnan palveluksessa oleva henkilöstö on

Lisätiedot

27.1.2009 / Liite 19. vähintään opistoasteinen tutkinto Koulu- tai opistoasteen tutkinto. tai terveydenhuoltoalan opistoasteinen tutkinto

27.1.2009 / Liite 19. vähintään opistoasteinen tutkinto Koulu- tai opistoasteen tutkinto. tai terveydenhuoltoalan opistoasteinen tutkinto Perusturvapalvelut KELPOISUUSEHDOT 2009 Perusturvalautakunta 27.1.2009 / Liite 19 Nimike Atk-suunnittelija Mikrotukihenkilö Avohuollon ohjaaja Erikoishammaslääkäri Farmaseutti Fysioterapeutti Hallintopäällikkö

Lisätiedot

Palktmk 12 Kuntalain 87 :n mukaan kunnan palveluksessa oleva henkilöstö on virkasuhteessa tai työsopimussuhteessa kuntaan.

Palktmk 12 Kuntalain 87 :n mukaan kunnan palveluksessa oleva henkilöstö on virkasuhteessa tai työsopimussuhteessa kuntaan. Palkkatoimikunta 12 01.12.2016 Yhdistymishallitus 161 07.12.2016 Yhteisvaltuusto 25 12.12.2016 Uusien virkojen perustaminen 1.1.2017 alkaen 314/01.01.00/2016 Palktmk 12 Kuntalain 87 :n mukaan kunnan palveluksessa

Lisätiedot

Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot

Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot Päivitetty 1.9.2016 Hallintosääntö 16 : virkoihin ja työsuhteisiin vaadittavasta kelpoisuudesta päättää hallitus. 1. Lääkärihenkilöstö Amanuenssi Apulaisylilääkäri

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 26/ (6) Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 26/ (6) Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 26/2016 1 (6) 108 Toimialan palvelukokonaisuuksien ason virkojen täyttömenettely ja kelpoisuusehdot HEL 2016-013422 T 01 01 00 Päätös päätti, että toimialojen palvelukokonaisuuksia

Lisätiedot

Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot

Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot Päivitetty 23.2.2017 Hallintosääntö 16 : virkoihin ja työsuhteisiin vaadittavasta kelpoisuudesta päättää hallitus. 1. Lääkärihenkilöstö Amanuenssi Apulaisylilääkäri

Lisätiedot

Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot

Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot Päivitetty 16.6.2017 Hallintosääntö 16 : virkoihin ja työsuhteisiin vaadittavasta kelpoisuudesta päättää hallitus. 1. Lääkärihenkilöstö Amanuenssi Apulaisylilääkäri

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN SÄÄDÖSKOKOELMA

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN SÄÄDÖSKOKOELMA SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN SÄÄDÖSKOKOELMA 1.18 TOIMIEN KELPOISUUSEHDOT 1.10.2012 (sairaanhoito, sosiaalipalvelut ja liikelaitos) Sairaanhoitopiirin johtaja päätös nro 40/9.3.2009, jota tarkistettu sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

TEHTÄVÄNIMIKKEET, KELPOISUUSEHDOT JA VALITSEVA VIRANOMAINEN

TEHTÄVÄNIMIKKEET, KELPOISUUSEHDOT JA VALITSEVA VIRANOMAINEN SIIKAJOEN KUNTA TEHTÄVÄNIMIKKEET, KELPOISUUSEHDOT JA VALITSEVA VIRANOMAINEN TEHTÄVÄ KELPOISUUSEHDOT VALITSEMINEN =irka, t=toimi Ilman merkintää oleat oat työsuhteita Yleis- ja taloushallinto Kunnanjohtaja

Lisätiedot

Maahanmuuttajien rekrytointimalli

Maahanmuuttajien rekrytointimalli Maahanmuuttajien rekrytointimalli Said Aden, työllisyyspäällikkö Vastuullisella työllisyydenhoidolla kestäviin ratkaisuihin, työelämälähtöisyys, tavoitteellisuus ja kumppanuus keskiössä Aiesopimus 1. Valtion

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13. Kaupunginhallitus 09.01.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13. Kaupunginhallitus 09.01.2012 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 09.01.2012 Sivu 1 / 1 13 Lautakuntien ja jaostojen sekä viranhaltijoiden päätökset Päätösehdotus Kaupunginjohtaja: - Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 33 / 21.12.2011

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysviraston virkojen ja toimien. Kelpoisuus- ja kielitaito- vaatimukset

Sosiaali- ja terveysviraston virkojen ja toimien. Kelpoisuus- ja kielitaito- vaatimukset Sosiaali- ja terveysviraston virkojen ja toimien Kelpoisuus- ja kielitaito- vaatimukset 28.4.2015 1. Soveltamisala Sosiaali- ja terveysviraston virkojen ja toimien kelpoisuus- ja kielitaitovaatimukset.

Lisätiedot

KU-SELVITYS/LOPPURAPORTTI LIITE 3

KU-SELVITYS/LOPPURAPORTTI LIITE 3 KU-SELVITYS/LOPPURAPORTTI LIITE 3 Hallinto, henkilöstö ja tukipalvelut -työryhmä (29.4.2014, päivitetty 12.6.2014) VAKANSSIEN PÄÄLLEKKÄISYYKSIEN ARVIOINTI TOIMIALOITTAIN ARVIOITAVINA: JOHTAJAT JA PÄÄLLIKÖT

Lisätiedot

Viestinnän ammattilaiset tutkimus 2011

Viestinnän ammattilaiset tutkimus 2011 Jäs enyys Toimiala Keskeiset toimialat Yritykset (pl. viest.toimistot) Yrityksen koko Viranomaiset Toimipaikan sijainti Vastuualue Nimike (pääluokat) KAIKKI 1 112 3 800 2 650 3 169 4 777 6 000 ProCom 672

Lisätiedot

tehdä seuraavat vakanssijärjestelyt

tehdä seuraavat vakanssijärjestelyt Kunnanhallitus 76 16.02.2015 Kunnanhallitus 86 02.03.2015 Perusturvan toimialan uudet vakassit ja vakanssijärjestelyt 2015 21/01.01.00/2014 Kunnanhallitus 16.02.2015 76 Kunnanvaltuuston 29.11.2014 hyväksymään

Lisätiedot

LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ SOSIAALIPALVELUISSA

LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ SOSIAALIPALVELUISSA PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY JÄSENKIRJE 11/2005 Tast 20.5.2005 Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ

Lisätiedot

Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot

Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot Päivitetty 29.11.2017 Hallintosääntö 16 : virkoihin ja työsuhteisiin vaadittavasta kelpoisuudesta päättää hallitus. 1. Lääkärihenkilöstö Amanuenssi Apulaisylilääkäri

Lisätiedot

Muutoksen perustelu. 1 Kirjastopalvelupäällikkö Virka 1,00 KVTES voimaan tullut uusi

Muutoksen perustelu. 1 Kirjastopalvelupäällikkö Virka 1,00 KVTES voimaan tullut uusi Liite Sito, tyt ja koha/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi

Lisätiedot

Sivistystoimen toimialan vakanssimuutokset, lakkautukset ja uudet vakanssit 2015

Sivistystoimen toimialan vakanssimuutokset, lakkautukset ja uudet vakanssit 2015 Kunnanhallitus 477 17.12.2014 Sivistystoimen toimialan vakanssimuutokset, lakkautukset ja uudet vakanssit 2015 21/01.01.00/2014 Kunnanhallitus 477 Kunnanvaltuuston 29.11.2014 hyväksymään vuoden 2015 talousarvioon

Lisätiedot

Vuonna 2016 perustettavat ja lakkautettavat virat ja toimet sekä vuonna 2016 tehtävät vakanssimuutokset

Vuonna 2016 perustettavat ja lakkautettavat virat ja toimet sekä vuonna 2016 tehtävät vakanssimuutokset Vuonna 2016 perustettavat ja lakkautettavat virat ja toimet sekä vuonna 2016 tehtävät vakanssimuutokset oimielin Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi ulosalue Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Yhteyshenkilö

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 25. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 25. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 07.01.2013 Sivu 1 / 1 25 Lautakuntien ja jaostojen sekä viranhaltijoiden päätökset Kaupunginjohtaja: - Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 41 / 18.12.2012 (4790/2012-3)

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI. Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 27.1.2010 20.

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI. Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 27.1.2010 20. 1 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 27.1.2010 20. Tarkistettu kelpoisuusrekisteri tulee voimaan 1.3.2010 lukien Kelpoisuutena

Lisätiedot

Sääntökokoelma A 16 XII-2014 YKV Mitätöi lehden III-2012 ESPOON SEURAKUNTAYHTYMÄN VIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ. 1. Yleistä

Sääntökokoelma A 16 XII-2014 YKV Mitätöi lehden III-2012 ESPOON SEURAKUNTAYHTYMÄN VIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ. 1. Yleistä Sääntökokoelma A 16 XII-2014 YKV 10.12.2014 Mitätöi lehden III-2012 ESPOON SEURAKUNTAYHTYMÄN VIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ 1. Yleistä 1 Espoon seurakuntayhtymän viraston toiminta-ajatuksena on palvella Espoon seurakuntia

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 194. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 194. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 16.06.2014 Sivu 1 / 1 194 Lautakuntien ja jaostojen sekä viranhaltijoiden päätökset Päätösehdotus Kaupunginjohtaja: - Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaoston pöytäkirja 26.5.2014

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI LIITE 1 1 KAUPUNGINKANSLIA

HELSINGIN KAUPUNKI LIITE 1 1 KAUPUNGINKANSLIA HELSINGIN KAUPUNKI LIITE 1 1 KAUPUNKITASOINEN TVA-MALLITUS TS:N SOPIMUSALALLA Kaupunkitasoinen TVA-mallitus ohjaa teknisen sopimuksen piiriin kuuluvien tehtävien sijoittamista sopimuksen mukaisiin palkkaryhmiin

Lisätiedot

1. kirkonkirjojen pitäminen ja keskusrekisteri 2. varauspalvelut 3. hautatoimisto 4. henkilöstöasiat 5. hallintoasiat 6. lainopilliset asiat.

1. kirkonkirjojen pitäminen ja keskusrekisteri 2. varauspalvelut 3. hautatoimisto 4. henkilöstöasiat 5. hallintoasiat 6. lainopilliset asiat. Sääntökokoelma A 16 YKV 24.5.2017 YKN 8.5.2017 Mitätöi lehden 10.12.2014 ESPOON SEURAKUNTAYHTYMÄN VIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ 1. Yleistä 1 Espoon seurakuntayhtymän viraston toiminta-ajatuksena on palvella Espoon

Lisätiedot

1 Perusturvan toimialan vakanssit

1 Perusturvan toimialan vakanssit Kunnanhallitus 386 30.11.2015 Vuoden 2016 talousarvion vakanssimuutokset 904/01.01.00/2015 Kunnanhallitus 386 Kunnanvaltuusto on 16.11.2015 kokouksessaan hyväksynyt kunnan talousarvion vuodelle 2016. Tehdään

Lisätiedot

VIRKA/TOIMIESITYSLOMAKE

VIRKA/TOIMIESITYSLOMAKE VIRKA/TOIMIESITYSLOMAKE Täytettävä talousarvioesityksen liitteeksi (Pysyvä tai toistaiseksi jatkuva) erikseen jokaisesta virasta ja toimesta. NIMIKE: Iltaohjaaja VIRAN/TOIMEN NYKYINEN HALTIJA: Merja Hamari

Lisätiedot

Aikuis- ja perhepalvelujen yhdistymiseen ja perustoimeentulotuen Kelalle siirtoon liittyvät virkajärjestelyt

Aikuis- ja perhepalvelujen yhdistymiseen ja perustoimeentulotuen Kelalle siirtoon liittyvät virkajärjestelyt Yhtymähallitus 90 29.09.2016 Yhtymähallitus 111 17.11.2016 Yhtymähallitus 128 28.12.2016 Aikuis- ja perhepalvelujen yhdistymiseen ja perustoimeentulotuen Kelalle siirtoon liittyvät virkajärjestelyt Yhtymähallitus

Lisätiedot

4 Perusturvatoimen henkilöstön kelpoisuusehdot

4 Perusturvatoimen henkilöstön kelpoisuusehdot Perusturvalautakunta 114 24.11.2015 4 Perusturvatoimen henkilöstön kelpoisuusehdot 1078/01.01.00/2012 PERLJ 24.11.2015 114 Lohjan kaupungin hallintosäännön 25 :n mukaan viran täyttävä tai työ suh tee seen

Lisätiedot

LUETTELO HENKILÖSTÖN KELPOISUUSEHDOISTA RANUAN KUNNASSA

LUETTELO HENKILÖSTÖN KELPOISUUSEHDOISTA RANUAN KUNNASSA 1 LUETTELO HENKILÖSTÖN KELPOISUUSEHDOISTA RANUAN KUNNASSA Hyväksytty Valtuusto 27.3.2017 10, voimaan 1.6.2017 I Hallinto-osasto 1. Kunnanjohtaja 2. Hallintojohtaja Virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI. Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 26.1.2012 8.

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI. Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 26.1.2012 8. 1 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 26.1.2012 8. Tarkistettu kelpoisuusrekisteri tulee voimaan 1.3.2012 lukien Kelpoisuutena

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (10)

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (10) Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (10) 75 Täyttölupien myöntäminen HEL 2016-007644 T 01 01 01 00 Päätös KJ RYJ Kaupunginkanslia Hankintakeskus Rakennusvirasto Kaupunginjohtaja päätti johtajistokäsittelyssä,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 14. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 14. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 09.01.2017 Sivu 1 / 1 14 Lautakuntien ja jaostojen sekä viranhaltijoiden päätökset Päätösehdotus Kaupunginjohtaja: - Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaoston pöytäkirja

Lisätiedot

Virkojen kelpoisuusehdot

Virkojen kelpoisuusehdot Kelpoisuusehdot 1 (7) Virkojen ehdot Kelpoisuutena Siun soten virkoihin vaaditaan tässä asiakirjassa määritetyt vähimmäisehdot. Virkaan on kuitenkin aina kelpoinen henkilö, jolla on vaadittua kelpoisuutta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 45/ (8) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 45/ (8) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 45/2016 1 (8) 6 Toimialojen palvelukokonaisuuksien ason virkojen perustaminen HEL 2016-013391 T 01 01 00 Päätösehdotus päättää perustaa lukien toimialojen palvelukokonaisuuksia

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN SÄÄDÖSKOKOELMA

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN SÄÄDÖSKOKOELMA SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN SÄÄDÖSKOKOELMA 1.18 TOIMIEN KELPOISUUSEHDOT 1.10.2012 (sairaanhoito, sosiaalipalvelut ja liikelaitos) Sairaanhoitopiirin johtaja päätös nro 40/9.3.2009, jota tarkistettu sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma Henkilöstösuunnitelma Päiväys 26.8.2014 Toimiala Tulosyksikkö Työyksikkö Palveluliiketoimi Espoo Henkilöstöpalvelut - liikelaitos 1. Yksikön perustehtävä, palvelut ja asiakasryhmät Espoo Henkilöstöpalvelut

Lisätiedot

VAKANSSILUETTELO TALOUSARVIO 2014

VAKANSSILUETTELO TALOUSARVIO 2014 VAKANSSILUETTELO TALOUSARVIO TOIMIELIN TEHTÄVÄALUE V=virka, T=toimi, TP=tuntip. 31.12.2013 MUUTOKSET 31.12. V T TP YHT. V T TP YHT. V T TP YHT. TEKNINEN LAUTAKUNTA PALVELUKESKUS Paikkatietosuunnittelija

Lisätiedot

TOIMIELIN TEHTÄVÄALUE V=virka, T=toimi, TP=tuntip. V T TP YHT. V T TP YHT. V T TP YHT. TEKNINEN LAUTAKUNTA PALVELUKESKUS

TOIMIELIN TEHTÄVÄALUE V=virka, T=toimi, TP=tuntip. V T TP YHT. V T TP YHT. V T TP YHT. TEKNINEN LAUTAKUNTA PALVELUKESKUS TOIMIELIN TEHTÄVÄALUE V=virka, T=toimi, TP=tuntip. TEKNINEN LAUTAKUNTA PALVELUKESKUS 31.12.2015 31.12.2016 V T TP YHT. V T TP YHT. V T TP YHT. Paikkatietosuunnittelija 1 1 0 1 0 0 1 Talouspäällikkö 1 1

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 64. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 64. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 03.03.2014 Sivu 1 / 1 64 Lautakuntien ja jaostojen sekä viranhaltijoiden päätökset Päätösehdotus Kaupunginjohtaja: - Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaoston pöytäkirja 10.2.2014 -

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Kaupunkisuunnitteluvirasto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 15 n asemakaavaosaston II asemakaavaarkkitehdin viran täyttäminen HEL 2016-000003 T 01 01 01 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti valita arkkitehti Arja Kasasen kaupunkisuunnitteluviraston

Lisätiedot

Talous-ja henkilöstöhallinnon keskittäminen, vakanssien nimikkeiden muutokset

Talous-ja henkilöstöhallinnon keskittäminen, vakanssien nimikkeiden muutokset Kunnanhallitus 154 02.05.2017 Kunnanhallitus 173 15.05.2017 Talous-ja henkilöstöhallinnon keskittäminen, vakanssien nimikkeiden muutokset 847/01.01.00/2016 Kunnanhallitus 02.05.2017 154 Vuoden 2017 talousarvioon

Lisätiedot

Rakennus- ja. 83 10.06.2015 ympäristölautakunta Kaupunginhallitus 243 30.06.2015 Kaupunginvaltuusto 67 07.09.2015

Rakennus- ja. 83 10.06.2015 ympäristölautakunta Kaupunginhallitus 243 30.06.2015 Kaupunginvaltuusto 67 07.09.2015 Rakennus- ja 83 10.06.2015 ympäristölautakunta Kaupunginhallitus 243 30.06.2015 Kaupunginvaltuusto 67 07.09.2015 Rakennustarkastajan viran (700 039) perustaminen 1238/01.01.00.00/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/2015 1 (7) Kaupunginhallitus Stj/1 18.05.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/2015 1 (7) Kaupunginhallitus Stj/1 18.05.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/2015 1 (7) 545 Sosiaali- ja terveysviraston uudet virat ja virkanimikemuutokset 1.6.2015 lukien HEL 2015-005328 T 01 01 00 Päätös päätti sosiaali- ja terveysviraston perustettavista

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 03.04.2017 Sivu 1 / 1 101 Lautakuntien ja jaostojen sekä viranhaltijoiden päätökset Päätösehdotus Kaupunginjohtaja: - Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 24.3.2017 /

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (5) Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (5) Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2017 1 (5) 22 Kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuuden kaupunkitila- ja maisemasuunnittelupäällikön viran täyttäminen HEL 2017-001317

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 41/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää perustaa 1.12.

Helsingin kaupunki Esityslista 41/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää perustaa 1.12. Helsingin kaupunki Esityslista 41/2016 1 (5) 7 Palvelukokonaisuuksien johtajien virkojen perustaminen ja täyttömenettely sekä sosiaali- ja terveysviraston osastopäälliköiden virkojen virkanimikkeiden muuttaminen

Lisätiedot

Sito, tyt, koha/uudet VIRAT JA TOIMET

Sito, tyt, koha/uudet VIRAT JA TOIMET Liite Sito, tyt, koha/uudet VIRAT JA TOIMET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut,

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (9)

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (9) Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (9) 45 Täyttölupien myöntäminen HEL 2015-013426 T 01 01 01 00 Päätös Kaupunginjohtaja päätti johtajistokäsittelyssä, että seuraavat avoimeksi tulleet virat/toimet

Lisätiedot

Kysely AMK-kirjastojen henkilöstölle: tulokset

Kysely AMK-kirjastojen henkilöstölle: tulokset Kysely AMK-kirjastojen henkilöstölle: tulokset AMKIT-konsortion koulutusryhmä pj. (Haaga-Helia) Ryhmän jäsenet: Nina Hyvönen (Stadia), Maija Koponen (Ramk), Tarja Koskimies (Seamk) ja Jari Tyrväinen (Piramk)

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/5 13.12.2011

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/5 13.12.2011 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) 239 Esitys kaupunginhallitukselle virkojen perustamisesta HEL 2011-008297 T 01 01 00 Päätös päätti esittää kaupunginhallitukselle, että se perustaisi 1.8.2012

Lisätiedot

03HOI040 Terveydenhuollon hoitohenkilöstö, hoitoalan ammattitehtävät

03HOI040 Terveydenhuollon hoitohenkilöstö, hoitoalan ammattitehtävät KOODI TILASTONIMI 01HAL031 Kunnan johto ja hallinto, B palkkaryhmä: -15 000 asukasta 01HAL032 Kunnan johto ja hallinto, B palkkaryhmä: 15 001-25 000 asukasta 01HAL033 Kunnan johto ja hallinto, B palkkaryhmä:

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 83 10.06.2015. Rakennustarkastajan viran perustaminen 1238/01.01.00.00/2015

Rakennus- ja ympäristölautakunta 83 10.06.2015. Rakennustarkastajan viran perustaminen 1238/01.01.00.00/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 83 10.06.2015 Rakennustarkastajan viran perustaminen 1238/01.01.00.00/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 10.06.2015 83 Valmistelija: rakennus- ja ympäristövalvonnan

Lisätiedot