Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisen henkilöstön kelpoisuusehdot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisen henkilöstön kelpoisuusehdot"

Transkriptio

1 INARIN KUNTA /5 Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisen henkilöstön kelpoisuusehdot Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa Voimassa Muutos soteltk , ympäristöyksikön henkilöstön kelpoisuusehdot Muutos soteltk , hoitoapulaisen kelpoisuusehdot Muutos soteltk , uudet virat ja toimet 2010 Kunnanhallitus , sosiaali- ja terveysjohtajan kelpoisuusehdot Muutos khall ja soteltk , toimistosihteerien kelpoisuusehdot Muutos soteltk , perhetyöntekijän kelpoisuusehtojen muuttaminen Muutos soteltk , työvalmentajan kelpoisuusehdot Muutos soteltk , ympäristöyksikön viranhaltijoiden kelpoisuusehdot Muutos soteltk , hallintosihteerin ja sosiaaliohjaajan kelpoisuusehdot Muutos soteltk , hoiva-avustajan ja kunnaneläinlääkärien kelpoisuusehdot Avohoidon johtaja Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto, alan tuntemus sekä riittävä johtamistaito. Fysioterapeutti Hallintosihteeri (soteltk ) Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto tai aikaisempi opistotasoinen tutkinto ja riittävä perehtyneisyys kunnallishallintoon ja -talouteen Hammashoitaja, hammashuollon vastaanottoavustaja Hoitoapulainen (Soteltk ) Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva ammattitutkinto tai muu soveltuva koulutus. (Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 272/2005/11 ). Hoiva-avustaja Hoiva-avustajan koulutus, joka on sisältänyt lähihoitajan tutkintoon kuuluvista osioista seuraavat: kasvun tukeminen ja ohjaus sekä kuntoutuksen tukeminen ja lisäksi yhden valinnaisen tutkinnon osan. Tutkinnon laajuus on oltava vähintään 40 ov. Johtava lääkäri Kelpoisuusvaatimuksena on erikoislääkärin oikeus yleislääketieteen tai muulla tehtävään soveltuvalla erikoisalalla sekä edellä mainitun kelpoisuuden lisäksi kokemusta hallinnol-

2 INARIN KUNTA /5 li sissa tehtävissä. Kehitysvammahuollon ohjaaja Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva ammattitutkinto tai muu soveltuva koulu tus, alan tuntemus sekä riittävä johtamistaito kunnaneläinlääkäri (praktikko/valvontaeläinlääkäri) Kelpoisuusehtona on Suomessa laillistetun eläinlääkärin tutkinto sekä riittävä Suomen eläintauti-, eläinsuojelu- ja elintarvikelainsäädännön tuntemus (Eläinlääkintähuoltolaki (765/2009) 16 2 mom., VNa eläinlääkintähuollosta 2, laki eläinlääkärinammatin harjoittamisesta (29/2000) 4 ). Laillistetun eläinlääkärin sijaisena voi toimia eläinlääketieteen opiskelija (eläinlääketieteen kandidaatti), jolle maa- ja metsätalousministeriö on myöntänyt tilapäisen oikeuden toimia eläinlääkärinä. Kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja Kelpoisuusvaatimuksena on vähintään tehtävään soveltuva sosiaalialalle suuntaava sosiaa li- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto. (Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 272/2005/6 ). Kätilö Laboratoriohoitaja/bioanalyytikko Laitoshoidon johtaja Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto, alan tuntemus sekä riittävä johtamistaito. Lähihoitaja, perushoitaja, kodinhoitaja, hoitaja Maataloussihteeri (Soteltk ) Kelpoisuusehtona on virkaan soveltuva korkeakoulututkinto tai aiempi opistoasteinen tutkinto. Ohjaaja

3 INARIN KUNTA /5 (Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 272/2005/8 ). Osastoapulainen Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva ammattitutkinto tai muu soveltuva koulu tus (Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 272/2005/11 ). Osastonhoitaja Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva, vähintään opistoasteinen terveydenhoito alan ammatillinen tutkinto ja riittävä kokemus alan työnjohtotehtävissä. Palveluohjaaja Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto, alan tuntemus sekä riittävä johtamistaito. Perhetyöntekijä (Soteltk ) Kelpoisuusehtona on tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto. (Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 272/2005/8 ). Puheterapeutti Psykiatrinen sairaanhoitaja (soteltk ) (559/94) mukaan Psykologi Kelpoisuusvaatimuksena on laillistetun psykologin pätevyys Päihdetyöntekijä (Soteltk ) Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto Ravitsemistyöntekijä / laitoshuoltaja Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva koulutus/tutkinto esim. catering-alan koulutus tai vastaava aikaisempi koulutus/näyttökoe sekä tehtävään soveltuva laitoshuoltajan tutkinto tai vastaava ja kokemusta siivoustyöstä. Röntgenhoitaja

4 INARIN KUNTA /5 Sairaanhoitaja Sosiaali- ja terveysjohtaja (Khall ) Kelpoisuusvaatimuksena on virkaan soveltuva yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto, monipuolinen perehtyneisyys sosiaali- ja terveystoimen tehtäviin sekä työkokemusta erityisesti vaativissa johtamistehtävissä. Sosiaalityön johtaja Kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä se kä riittävä johtamistaito. (Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 272/2005/10.2 ). Sosiaaliohjaaja (soteltk ) Kelpoisuusvaatimuksena on vähintään tehtävään soveltuva sosiaalialalle suuntaava sosiaa li- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto. (Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 272/2005/6 ). Sosiaalityöntekijä Kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä. (Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 272/2005/3 ). Suuhygienisti (Soteltk ) Kelpoisuusvaatimuksena on Suomessa laillistetun suuhygienistin pätevyys. Terveydenhoitaja Terveyskeskusavustaja Terveyskeskushammaslääkäri Kelpoisuusvaatimuksena on laillistetun hammaslääkärin pätevyys. Terveyskeskuslääkäri Kelpoisuusvaatimuksena on yleislääkärin oikeudet omaavan laillistetun lääkärin pätevyys.

5 INARIN KUNTA /5 Terveydensuojelutarkastaja (Soteltk ) Kelpoisuusvaatimukset: terveydensuojelulain (763/1994) 7 3 mom ja elintarvikelain (23/2006) 35 tai 88 :n mukainen pätevyys Toimistosihteeri (Khall ja Soteltk ) Tehtävän vaativuuden mukaan joko: 1. Tehtävään soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteinen tutkinto ja työkokemusta vaativissa toimistotehtävissä. 2. Tehtävään soveltuva ammatillinen perustutkinto tai aikaisempi kouluasteinen tutkinto ja työkokemusta toimistotehtävissä. Työvalmentaja (soteltk ) Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva ammattitutkinto tai muu soveltuva koulutus (Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista 272/2005/11 ). Varastonhoitaja / Välinevarastonhoitaja Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva koulutus tai riittävä kokemus alalta. Vastaava sairaanhoitaja Lisäksi eduksi katsotaan hallinnollinen koulutus tai hallinnon työkokemus Välinehuoltaja Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva koulutus tai riittävä kokemus alalta Ympäristötarkastaja (Soteltk ) Kelpoisuusehtona on virkaan soveltuva korkeakoulututkinto. Ympäristöyksikön johtajan tehtävät (ent. terveysvalvonnan johtaja) / (soteltk ) Kelpoisuusehtona on alalle soveltuva korkeakoulututkinto ja riittävä kokemus ja asiantuntemus ympäristöterveydenhuollon toimeenpanoon liittyvistä tehtävistä. Osastopäällikkö voi tarvittaessa hakuilmoitukseen täsmentää vaadittavan kelpoisuuden kulloisten tehtävien mukaan. Kunnan henkilöstöohje (Kunnanhallitus ): Tehtävien, joiden hoitaminen edellyttää auton käyttöä, kelpoisuusvaatimuksiin otetaan ajokortti ja maininta vaatimuksesta käyttää työn hoitamisessa omaa autoa. SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET

6 INARIN KUNTA /5 Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (272/2005) ja laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994).