VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET"

Transkriptio

1 VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut, yksi kokemuslisä ja lomarahan osuus, jolloin kertoimeksi on saatu 1,5. Laskenta on suuntaa-antava. Muutettava vakanssi Toimialan muutosehdotus Muutoksen perustelu KJ päätösehdotus Kustannukset e sopimusala, hinnoittelukohta, palkkaus e, lkm sopimusala, hinnoittelukohta, palkkaus e, lkm Kust/ vuosi 2. Sosiaali- ja terveystoimi 21 Toimialan esikunta 211 Esikunta S08 Tieto, laatu ja kehittäminen 3 Tilastoasiantuntija 1 Tilastosuunnittelija Toimialalla on tarvetta kehittää 1 Tilastosuunnittelija Virka 1,0 KVTES tiedolla johtamista. Esitetään, että yksi Virka 1,00 KVTES Toimi 1,00 KVTES Hinn:ton 3 411,32 toimialan kolmesta tilastoasiantuntijan Hinn:ton 3 411, toimesta muutetaan tilastosuunnittelijan Hinn:ton 2 475,95 Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto viraksi. Soveltuva ylempi Soveltuva korkeakoulu- tai korkeakoulututkinto. aikaisempi opistoasteinen tutkinto. 24 Vanhustenpalvelut 243 Espoon sairaala 2 Kotihoidon ohjaaja 1 Ylihoitaja Espoon sairaalassa on yksi ylihoitajan 1 Ylihoitaja Virka 1,0 KVTES virka. Uuden sairaalan suunnittelu ja Virka 1,00 KVTES Virka 1,00 KVTES 03HOI ,54 Espoon sairaalan henkilöstömäärän 03HOI , lisääntyminen edellyttävät toisen 04SOS ,05 Terveystieteen / terveydenhuollon ylihoitajan virkan perustamista. Terveystieteen / Sosiaalihuollon ammatillisen maisterin tutkinto ja lisäksi terveydenhuollon maisterin henkilöstön kelpoisuusehdoista laillistettu terveydenhuollon tutkinto ja lisäksi laillistettu annetun lain (272/2005) 10 :n ammattihenkilö tai terveydenhuollon ammattihenkilö mukainen pätevyys. terveydenhuollon hallinnon tutkinto tai terveydenhuollon hallinnon sekä edellä mainittujen lisäksi alansa työkokemusta. tutkinto sekä edellä mainittujen lisäksi alansa työkokemusta. 3. joulukuuta 2012 VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Sivu 1 / 3

2 sopimusala, hinnoittelukohta, palkkaus e, lkm sopimusala, hinnoittelukohta, palkkaus e, lkm Kust/ vuosi 25 Terveyspalvelut 251 Avosairaanhoito S77 Terveysasematoiminta 6 Terveyskeskusavustaja 1 Sairaanhoitaja Terveysaseman työnjaon kehittäminen 1 Sairaanhoitaja Toimi 1,0 KVTES ja potilaiden hoitoon pääsyn Toimi 1,00 KVTES Toimi 1,00 KVTES 03HOI ,87 turvaaminen edellyttää itsenäiseen 03HOI , HOI ,09 Laillistettu sairaanhoitaja. vastaanottotyöhön kykenevän henkilökunnan osuuden lisäämistä, Laillistettu sairaanhoitaja. Tehtävään soveltuva minkä vuoksi esitetään avoimen terveydenhuollon tai sosiaalialan terveyskeskusavustajan toimen kouluasteinen tutkinto tai tehtävään muuttamista sairaanhoitajan toimeksi. soveltuva muu koulutus. 25 Terveyspalvelut 251 Avosairaanhoito S77 Terveysasematoiminta 5 Toimistosihteeri 1 Sairaanhoitaja Terveysaseman työnjaon kehittäminen 1 Sairaanhoitaja Toimi 1,0 KVTES ja potilaiden hoitoon pääsyn Toimi 1,00 KVTES Toimi 1,00 KVTES 03HOI ,87 turvaaminen edellyttää itsenäiseen 03HOI , vastaanottotyöhön kykenevän 01TOI ,40 Laillistettu sairaanhoitaja. henkilökunnan osuuden lisäämistä. Laillistettu sairaanhoitaja. Soveltuva ammattikorkeakoulu-, Sähköisten työkalujen käyttöönotto opisto- tai koulutasoinen tutkinto tai ammattitutkinto. vähentää toimistohenkilökunnan tarvetta, joten esitetään, että avoin toimistosihteerin toimi muutetaan sairaanhoitajan toimeksi. 3. joulukuuta 2012 VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Sivu 2 / 3

3 sopimusala, hinnoittelukohta, palkkaus e, lkm sopimusala, hinnoittelukohta, palkkaus e, lkm Kust/ vuosi 27 Perhe- ja sosiaalipalvelut 271 Terv.hoito ja lapsiperheiden V16 Lasten ja nuorten 1 Terveyskeskusavustaja 1 Terveydenhoitaja Toimi on tullut avoimeksi vakanssin 1 Terveydenhoitaja Toimi 1,0 KVTES haltijan jäätyä eläkkeelle. Muutetaan Toimi 1,00 KVTES Toimi 1,00 KVTES 03HOI ,38 vakanssi vastaamaan neuvola-, koulu- 03HOI , ja opiskeluterveydenhuollon nykyistä 03HOI ,09 Laillistettu terveydenhoitaja. tehtävärakennetta. Laillistettu terveydenhoitaja. Tehtävään soveltuva terveydenhuollon tai sosiaalialan kouluasteinen tutkinto tai tehtävään soveltuva muu koulutus. 27 Perhe- ja sosiaalipalvelut 273 Lastensuojelupalvelut V23 Lasten erityispalvelut 4 Valvoja-hoitaja 1 Ohjaaja Toimen haltija työskentelee 1 Ohjaaja Toimi 1,0 KVTES Karhukallion lastenkodissa. Hän Toimi 1,00 KVTES Toimi 1,00 KVTES 04SOS06A 2 067,82 työskentelee ohjaajan tehtävissä. 04SOS06A 2 067, Muutetaan nimike ja palkkaus 04PER ,60 Tehtävään soveltuva perustutkinto vastaamaan tehtäviä. Tehtävään soveltuva Soveltuva koulutus tai muu tai aikaisempi koulutasoinen tutkinto. perustutkinto tai aikaisempi tehtävään soveltuva pätevyys. koulutasoinen tutkinto. Yhteenveto: 'Toimiala' = 2. Sosiaali- ja terveystoimi (6 tietuetta) Summa Sosiaali- ja terveystoimi joulukuuta 2012 VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Sivu 3 / 3 Liite

4 VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut, yksi kokemuslisä ja lomarahan osuus, jolloin kertoimeksi on saatu 1,5. Laskenta on suuntaa-antava. Muutettava vakanssi Toimialan muutosehdotus Muutoksen perustelu KJ päätösehdotus Kustannukset e 3. Sivistystoimi Esikunta Talousyksikkö 351 Toimistosihteeri 1 Toimistosihteeri 1 Toimistosihteeri Toimi 1,00 KVTES Virka 1,00 KVTES Tehtäväjärjestelyt eläköitymisen Virka 1,00 KVTES TOI ,87 01TOI ,87 myötä. Toimen muuttaminen viraksi, 01TOI ,87 0 Soveltuva ammattikorkeakoulu-, Soveltuva ammattikorkeakoulu-, uusi tehtäväkuva sisältää Soveltuva ammattikorkeakoulu-, opisto tai koulutasoinen tutkinto opisto tai koulutasoinen tutkinto tai asiakasmaksupäätösten tekoa. opisto tai koulutasoinen tutkinto tai tai ammattitutkinto ammattitutkinto ammattitutkinto Kaupunkikulttuurin tulosyksikkö WeeGee 350 Asiakaspalveluneuvoja 1 Tuottaja 1 Tuottaja Toimi 1,0 KVTES Toimi 1,00 KVTES Näyttelykeskuksen tapahtumia on Toimi 1,00 KVTES TOI ,58 Hinn:ton 2 587,71 tuotettu WeeGeen henkilöstön Hinn:ton 2 587, Soveltuva opisto- tai Soveltuva korkeakoulututkinto muiden töiden ohella. Tapahtumien Soveltuva korkeakoulututkinto koulutasoinen tutkinto tai muu tehtävään soveltuva pätevyys rooli talon toiminnassa ja markkinoinnissa on keskeinen ja tähän tehtävään tarvitaan kokoaikainen tuottaja. Asiakaspalveluneuvojan vakanssin muutos on perusteltua myös siksi, että toimintojen uudelleen järjestämisessä kolmelle (nykyinen tehtävämäärä) kokopäiväiselle asiakaspalveluneuvojalle ei ole aulassa käyttöä, vaan kaksi riittää. 3. joulukuuta 2012 VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Sivu 1 / 14

5 Ruotsinkielisen päivähoidon ja opetuksen tulosyksi Opetus 350 Rehtori 1 Apulaisrehtori 1 Apulaisrehtori Virka 1,00 OVTES Virka 1,00 OVTES Mattlidenin koulu kuuluu suurimpiin Virka 1,00 OVTES , ,28 yhtenäisiin peruskouluihin Espoossa , Opetustoimen henkilöstön Opetustoimen henkilöstön Koulu on viime vuosina kasvanut ja Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun kelpoisuusvaatimuksista annetun rehtorin työmäärä on lisääntynyt. kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukainen asetuksen 1998/986 mukainen Apulaisrehtori vahvistaa johtajuutta asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus kelpoisuus koulussa ja antaa laajemman kelpoisuus perustan koulun johtamisrakenteelle ja opetustyön kehittämiselle. Muutetaan avoimena ollut rehtorin virka apulaisrehtorin viraksi. Ruotsinkielisen päivähoidon ja opetuksen tulosyksi Päivähoito 350 Laitosapulainen 3 Lastenhoitaja 3 Lastenhoitaja Toimi 1,00 KVTES Toimi 1,00 KVTES Lastenhoitajien toimia tarvitaan Toimi 1,00 KVTES PER ,81 05PKO ,83 varahenkilöiksi päivähoidossa ja 05PKO , Soveltuva koulutus tai muu Tehtävään soveltuva sosiaali- ja ryhmäperhepäivähoidossa. Muutos Tehtävään soveltuva sosiaali- ja tehtävään soveltuva pätevyys. terveysalan perustutkinto tai muu liittyy laitosapulaisten terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto. tuottavuushankeen vastaava tutkinto. tehtäväjärjestelyihin. Muutos koskee myös vakansseja ja joulukuuta 2012 VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Sivu 2 / 14

6 Ruotsinkielisen päivähoidon ja opetuksen tulosyksi Päivähoito 350 Lastenhoitaja 3 Lastentarhanopettaja 3 Lastentarhanopettaja Toimi 1,00 KVTES Toimi 1,00 KVTES Päiväkotien kasvatushenkilöstön Toimi 1,00 KVTES PKO ,83 05PKO02B 2 270,72 koulutustason nostamiseksi 05PKO02B 2 270, Tehtävään soveltuva sosiaali- ja Sosiaalihuollon ammatillisen lastentarhanopettajien määrää Sosiaalihuollon ammatillisen terveysalan perustutkinto tai muu henkilöstön kelpoisuusehdoista lisätään lapsiryhmissä asteittain henkilöstön kelpoisuusehdoista vastaava tutkinto. annetun lain (272/2005) 7 :n yhdestä kahteen. Muutos koskee annetun lain (272/2005) 7 :n mukainen pätevyys. myös vakansseja ja mukainen pätevyys. Ruotsinkielisen päivähoidon ja opetuksen tulosyksi Päivähoito 350 Lastenhoitaja 1 Erityislastentarhanopettaja 1 Erityislastentarhanopettaja Toimi 1,00 KVTES Toimi 1,00 KVTES Perustetaan uusi ryhmä tukea Toimi 1,00 KVTES PKO ,83 05PKO02B 2 524,66 tarvitseville lapsille. Uuteen 05PKO02B 2 524, Tehtävään soveltuva sosiaali- ja Sosiaalihuollon ammatillisen ryhmään tarvitaan Sosiaalihuollon ammatillisen terveysalan perustutkinto tai muu henkilöstön kelpoisuusehdoista erityislastentarhanopettajan tehtävä. henkilöstön kelpoisuusehdoista vastaava tutkinto. annetun lain (272/2005) 9 :n annetun lain (272/2005) 9 :n mukainen pätevyys. mukainen pätevyys. 3. joulukuuta 2012 VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Sivu 3 / 14

7 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikkö Päiväkodit 350 Laitosapulainen 4 Lastenhoitaja 4 Lastenhoitaja Toimi 1,00 KVTES Toimi 1,00 KVTES Oppisopimuskoulutuksesta Toimi 1,00 KVTES PER ,81 05PKO ,83 valmistuvien laitosapulaisten 05PKO , Soveltuva koulutus tai muu Tehtävään soveltuva sosiaali- ja sijoittuminen lastenhoitajan Tehtävään soveltuva sosiaali- ja tehtävään soveltuva pätevyys. terveysalan perustutkinto tai muu tehtäviin. terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto. Muutos perustuu aiemmin tehtyyn vastaava tutkinto. tuottavuushankkeeseen: Suomenkielisten päiväkotien avustavan (laitosapulaisten) henkilön määrän vähentäminen ja laitosapulaisten kouluttaminen oppisopimuksella lastenhoitajiksi. Muutos koskee myös vakansseja , ja Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikkö Päiväkodit 350 Laitosapulainen 2 Lastentarhanopettaja 2 Lastentarhanopettaja Toimi 1,00 KVTES Toimi 1,00 KVTES Päiväkotien kasvatushenkilöstön Toimi 1,00 KVTES PER ,81 05PKO02B 2 270,72 koulutustason nostamiseksi 05PKO02B 2 270, Soveltuva koulutus tai muu Sosiaalihuollon ammatillisen lastentarhanopettajien määrää Sosiaalihuollon ammatillisen tehtävään soveltuva pätevyys. henkilöstön kelpoisuusehdoista lisätään lapsiryhmissä asteittain henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun lain (272/2005) 7 :n yhdestä kahteen. Muutos koskee annetun lain (272/2005) 7 :n mukainen pätevyys. myös vakanssia mukainen pätevyys. 3. joulukuuta 2012 VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Sivu 4 / 14

8 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikkö Päiväkodit 350 Lastenhoitaja 6 Lastentarhanopettaja 6 Lastentahranopettaja Toimi 1,00 KVTES Toimi 1,00 KVTES Päiväkotien kasvatushenkilöstön Toimi 1,00 KVTES PKO ,83 05PKO02B 2 270,72 koulutustason nostamiseksi 05PKO02B 2 270, Tehtävään soveltuva sosiaali- ja Sosiaalihuollon ammatillisen lastentarhanopettajien määrää Sosiaalihuollon ammatillisen terveysalan perustutkinto tai muu henkilöstön kelpoisuusehdoista lisätään lapsiryhmissä asteittain henkilöstön kelpoisuusehdoista vastaava tutkinto. annetun lain (272/2005) 7 :n yhdestä kahteen. Muutos koskee annetun lain (272/2005) 7 :n mukainen pätevyys. myös seuraavia vakansseja: , mukainen pätevyys , , ja Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikkö Päiväkodit 350 Ryhmäperhepäivähoitaja 1 Lastentarhanopettaja 1 Lastentarhanopettaja Toimi 1,00 KVTES Toimi 1,00 KVTES Päiväkotien kasvatushenkilöstön Toimi 1,00 KVTES PER ,96 05PKO02B 2 270,72 koulutustason nostamiseksi 05PKO02B 2 270, Sosiaalihuollon ammatillisen Sosiaalihuollon ammatillisen lastentarhanopettajien määrää Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista henkilöstön kelpoisuusehdoista lisätään lapsiryhmissä asteittain henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun lain (272/2005) 11 :n annetun lain (272/2005) 7 :n yhdestä kahteen. annetun lain (272/2005) 7 :n mukainen pätevyys. mukainen pätevyys. mukainen pätevyys. 3. joulukuuta 2012 VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Sivu 5 / 14

9 Vapaan sivistystyön tulosyksikkö Kaupunginkirjasto 351 Kirjastonhoitaja 1 Informaatikko 1 Informaatikko Toimi 1,00 KVTES Toimi 1,00 KVTES Kirjastonhoitajan toimea hoitava Toimi 1,00 KVTES KIR ,33 02KIR ,87 henkilö ylläpitää nykyisin sosiaalisen 02KIR , Soveltuva korkeakoulututkinto, Soveltuva korkeakoulututkinto, median palveluja ja opastaa niiden Soveltuva korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on johon sisältyy tai jonka lisäksi on käyttöä sekä tiedonhallintataitoja johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu kirjasto- ja suoritettu kirjasto- ja kuntalaisille. Nämä tehtävät ovat suoritettu kirjasto- ja informaatioalan opintoja 25 op informaatioalan opintoja 60 op. nykyään keskeistä kirjaston informaatioalan opintoja 60 op. toimintakenttää ja ne kuuluvat informaatikon tehtäväkuvaan. Muutetaan toimen tehtävänimike vastaamaan nykyisiä tehtäviä. Vapaan sivistystyön tulosyksikkö Kaupunginkirjasto 351 Kirjastonhoitaja 1 Tietoasiantuntija 1 Tietoasiantuntija Toimi 1,00 KVTES Toimi 1,00 KVTES Kirjastohoitajan tehtävät ovat Toimi 1,00 KVTES KIR ,33 Hinn:ton 2 596,94 muuttuneet tietopalvelu- ja Hinn:ton 2 596, Soveltuva korkeakoulututkinto, Soveltuva korkeakoulututkinto tai kirjastospesifien ohjelmien Soveltuva korkeakoulututkinto tai johon sisältyy tai jonka lisäksi on ammatillinen perustutkinto. osaamista vaativiksi. Osa tehtävistä ammatillinen perustutkinto. suoritettu kirjasto- ja informaatioalan opintoja 25 op on myös pääkaupunkiyhteisiä. Kirjastonhoitajan tehtäviin on lisätty myös pääkäyttäjätehtäviä sekä koko kaupunginkirjastoa koskevia vastuita mm. tilausprosesseista. Tehtäväkuvan muutoksen vuoksi muutetaan nimike uusia tehtäviä vastaavaksi. 3. joulukuuta 2012 VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Sivu 6 / 14

10 Vapaan sivistystyön tulosyksikkö Kaupunginkirjasto 351 Kirjastonjohtaja 1 Pedagoginen informaatikko 1 Pedagoginen informaatikko Toimi 1,00 KVTES Toimi 1,00 KVTES Kirjastonjohtaja-nimikkeestä ollaan Toimi 1,00 KVTES KIR ,89 02KIR ,95 luopumassa. Vakanssin nykyiseen 02KIR , Kirjastonjohtajalta vaaditaan sen Soveltuva korkeakoulututkinto, tehtäväkuvaan kuuluu asiakkaiden Soveltuva korkeakoulututkinto, lisäksi mitä kirjastoasetuksessa on johon sisältyy tai jonka lisäksi on kirjastopalveluiden toteuttaminen. johon sisältyy tai jonka lisäksi on säädetty, vähintään kahden suoritettu kirjasto- ja Tehtävänimike on vanhentunut eikä suoritettu kirjasto- ja vuoden työskentelyä informaatioalan opintoja 60 op tai vastaa tehtävää nykyisin hoitavan informaatioalan opintoja 60 op tai kirjastonhoitajan koulutusta pedagogisia opintoja. henkilön tehtäväkuvaa, joten se pedagogisia opintoja. edellyttävässä päävirassa tai toimessa. esitetään muutettavaksi. Vapaan sivistystyön tulosyksikkö Kaupunginkirjasto 351 Kirjastovirkailija 1 Erikoiskirjastovirkailija 1 Erikoiskirjastovirkailija Toimi 1,00 KVTES Toimi Kirjastovirkailija vastaa yksin Toimi 1,00 KVTES KIR ,88 02KIR ,41 Haukilahden kirjaston toiminnasta. 02KIR , Ammatillinen perustutkinto, johon Ammatillinen perustutkinto, johon Kirjastovirkailijan esimies on Ammatillinen perustutkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu Tapiolan kirjastossa eli hän ei ole sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu kirjasto- ja kirjasto- ja informaatioalan mukana kirjaston arjen hoitamiseen suoritettu kirjasto- ja informaatioalan opintoja 25 op opintoja 25 op tai kirjastoalan liittyvissä tehtävissä. Nykyinen informaatioalan opintoja 25 op tai tai kirjastoalan ammattitutkinto. ammattitutkinto. tehtävänimike (kirjastovirkailija) on kirjastoalan ammattitutkinto. vanhentunut, eikä vastaa tehtävän vaativuustasoa. Kirjastovirkailijan työnkuvaan ei kuulu ko. tehtävän vaativuustason työtä. 3. joulukuuta 2012 VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Sivu 7 / 14

11 Vapaan sivistystyön tulosyksikkö Työväenopisto 351 Suunnittelijaopettaja 1 Erityissuunnittelija 1 Erityissuunnittelija Virka 1,00 OVTES Toimi 1,00 KVTES Uusi nimike erityissuunnittelija kuvaa Toimi 1,00 KVTES ,76 Hinn:ton 3 116,60 tällä vakanssilla olevan Hinn:ton 3 116, Opetustoimen henkilöstön Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto yhteisökoulutuksen suunnittelijan Soveltuva ylempi kelpoisuusvaatimuksista annetun työtehtäviä ja vastuualuetta. korkeakoulututkinto. asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus Yhteisökoulutus tarkoittaa mm. yrityksille, järjestöille, yhdistyksille ja julkisen hallinnon muille työyhteisöille kohdennettua liiketoimintakoulusta. Tehtävää hoitavalta työntekijältä ei ole tarpeen edellyttää opettajan pedagogisia opintoja eikä virkasuhdetta. Toimen haltijalla täytyy olla kaupallista tai markkinointiosaamista koulutusmaailman tuntemuksen lisäksi. Nimikkeenmuutoksen myötä vakanssi siirtyy ovtes-sopimusalalta kvtes-sopimusalalle. Suunnittelutyöhön käytettävissä oleva työaika lisääntyy noin 500 h vuodessa. Yhteenveto: 'Toimiala' = 3. Sivistystoimi (15 tietuetta) Summa joulukuuta 2012 VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Sivu 8 / 14

12 4. Tekninen ja ympäristötoimi kaupunkisuunnittelukeskus Asemakaavayksikkö 410 Asemakaavateknikko 1 Asemakaavainsinööri 1 Asemakaavainsinööri Toimi 1,00 TS Toimi 1,00 TS Muutetaan vanhentunut Toimi 1,00 TS , ,69 tehtävänimike ja , Ei ole Soveltuva korkeakoulututkinto. Soveltuva korkeakoulututkinto. Kaupunkisuunnittelukeskus Hallintoyksikkö 410 Lupavalmistelija 1 Arkkitehti 1 Arkkitehti Toimi 1,00 TS Toimi 1,00 TS Vanhentuneen tehtävänimikkeen ja Toimi 1,00 TS , ,16 pätevyysvaatimuksen muutos , Teknillisessä opistossa suoritettu Soveltuva ylempi Soveltuva ylempi arkkitehtitutkinto ja kokemusta korkeakoulututkinto. korkeakoulututkinto. toimialaan liittyvistä tehtävistä tahi tehtävään soveltuva koulutus ja kokemus toimialaan liittyvistä tehtävistä. 3. joulukuuta 2012 VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Sivu 9 / 14

13 Rakennusvalvontakeskus Asiakaspalvleualue 410 Rekisterinhoitaja 1 Lupasihteeri 1 Lupasihteeri Toimi 1,00 KVTES Toimi 1,00 KVTES Tehtäviä ja tehtäväkuvia on Toimi 1,00 KVTES TOI ,04 01TOI ,37 organisoitu yksikössä uudelleen. 01TOI , Soveltuva opisto- tai Soveltuva ammattikorkeakoulu-, Muutetaan avoimen toimen Soveltuva ammattikorkeakoulu-, koulutasoinen tuktinto tai muu opisto- tai koulutasoinen tutkinto, tehtävänimike vastaamaan uusia opisto- tai koulutasoinen tutkinto, tehtävään soveltuva pätevyys. ammattitutkinto tai muu tehtävään tehtäviä. ammattitutkinto tai muu tehtävään soveltuva pätevyys. soveltuva pätevyys. Tekninen keskus Geotekniikkayksikkö 410 Rakennusmestari 1 Suunnitteluinsinööri 1 Suunnitteluinsinööri Toimi 1,00 TS Toimi 1,00 TS Vanhentuneen tehtävänimikkeen ja Toimi 1,00 TS , ,74 pätevyysvaatimuksen muutos , Ei ole Soveltuva korkeakoulu- tai Soveltuva korkeakoulu- tai opistotasoinen insinöörin tutkinto. opistotasoinen insinöörin tutkinto. 3. joulukuuta 2012 VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Sivu 10 / 14

14 Ympäristökeskus Villa Elfvikin luontotalo 410 Näyttelysihteeri 1 Suunnittelija 1 Suunnittelija Toimi 1,00 KVTES Toimi 1,00 KVTES Tehtävien muuttuminen Toimi 1,00 KVTES ,22 Hinn:ton 2 900,00 vaativammiksi. Muutetaan avoin Hinn:ton 2 900, Soveltuva Soveltuva korkeakoulututkinto. näyttelysihteerin toimi suunnittelijan Soveltuva korkeakoulututkinto. ammattikorkeakoulututkinto, toimeksi. Toimenhaltija vastaa opisto- tai koulutasoinen tutkinto tai ammattitutkinto. Vihreälippu-koulutuksesta ja Villa Elfvikin kursseista yhdessä ympäristökasvattajan kanssa, toimii ympäristökasvatuksen asiantuntijana ympäristökeskuksen luonnonsuojelutyössä, toteuttaa Villa Elfvikin tiedotuksen yhdessä talon johtajan kanssa ja vastaa näyttely- ja ohjelmatarjonnasta. Yhteenveto: 'Toimiala' = 4. Tekninen ja ympäristötoimi (5 tietuetta) Summa joulukuuta 2012 VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Sivu 11 / 14

15 5. Palveluliiketoimi Espoo Catering 510 Ruokapalveluesimies 1 Suunnittelija 1 Suunnittelija Toimi 1,00 KVTES Toimi 1,00 KVTES Käyttäjänäkökulman esiin tuominen Toimi 1,00 KVTES RUO ,91 Hinn:ton 3 043,39 cateringin tuotantotilojen Hinn:ton 3 043, Soveltuva ammatillinen koulutus Soveltuva korkeakoulututkinto suunnittelussa. Muutetaan avoin Soveltuva korkeakoulututkinto tai muu tehtävään soveltuva ruokapalveluesimiehen toimi suunnittelijan toimeksi. Toimenhaltijan työ keskittyy aluksi keskuskeittiöhankkeeseen. Espoo Kiinteistöpalvelut Aula- ja turvallisuuspalvelut 510 Vahtimestari 1 Turvallisuussuunnittelija 1 Turvallisuussuunnittelija Toimi 1,00 KVTES Toimi 1,00 KVTES Turvallisuuteen liittyvän Toimi 1,00 KVTES VAH ,75 Hinn:ton 2 599,05 palvelutarpeen kasvu, palvelujen Hinn:ton 2 599, Kansa- tai peruskoulun Soveltuva opisto- tai koulutasoinen kehittäminen sekä niiden käytännön Soveltuva opisto- tai koulutasoinen oppimäärän suorittaminen. tutkinto tai turvallisuusvalvojan suunnittelu edellyttävät tutkinto tai turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto. turvallisuussuunnittelijan tehtävää. erikoisammattitutkinto. Muutetaan vahtimestarin toimi turvallisuussuunnittelijan toimeksi. Espoo Kiinteistöpalvelut LVIA-Tekniset kunnossapitotyöt 510 LVI-teknikko 1 LVI-asiantuntija 1 LVI-asiantuntija Toimi 1,00 TS Toimi 1,00 TS Alan monipuolistuminen lisää Toimi 1,00 TS , ,41 alihankintojen käyttämisen tarvetta , Soveltuva teknillisen Soveltuva ammattikorkeakoulu tai ja valvontaan on osoitettava riittävä Soveltuva ammattikorkeakoulu tai oppilaitoksen teknikon tutkinto tai opistotasoinen tutkinto. resursointi. Tehtävän pääpaino opistotasoinen tutkinto. soveltuva ammattikorkeakoulututkinto ja tulee olemaan sisäilma-asioihin liittyvissä LVI-töissä. Muutetaan avoin LVI-teknikon toimi LVIasiantuntijan toimeksi. 3. joulukuuta 2012 VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Sivu 12 / 14

16 Espoo Kiinteistöpalvelut Rakennustekniset kunnossapitotyöt 510 Laitoshuoltaja 1 Rakennusmestari 1 Rakennusmestari Toimi 1,00 KVTES Toimi 1,00 TS Kaupungin kiinteistöjen korjausvelan Toimi 1,00 TS SII , ,13 kasvusta johtuva lisäresurssin tarve , Soveltuva ammattikorkeakoulu-, sekä vuosikorjausten että äkillisten Soveltuva ammattikorkeakoulu-, opisto- tai koulutasoinen tutkinto. vikakorjausten työnjohdossa ja opisto- tai koulutasoinen tutkinto. alihankintojen valvonnassa. Muutetaan avoin laitoshuoltajan toimi rakennusmestarin toimeksi. Talouspalvelut Talouspalvelut 511 Laskentasihteeri 1 Pääkirjanpitäjä 1 Pääkirjanpitäjä Toimi 1,00 KVTES Toimi 1,00 KVTES Kirjanpidon palvelualueen Toimi 1,00 KVTES TOI ,20 Hinn:ton 2 728,55 vaativimpien tehtävänimikkeiden ja Hinn:ton 2 728, Soveltuva korkeakoulu- tai Korkeakoulu- tai opistoasteinen palkkojen yhdenmukaistaminen. Korkeakoulu- tai opistoasteinen opistoasteen tutkinto tutkinto tutkinto Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos 511 Ylipalomies 1 Turvallisuuskouluttaja 1 Turvallisuuskouluttaja Virka 1,00 TS Virka 1,00 TS Henkilöstösuunnitelmaan sisältyvä Virka 1,00 TS , ,42 esitys työtehtävistä, joissa ikääntyvän , Päätoimiselta pelastustoimintaa Soveltuva korkeakoulu-, opisto- tai työntekijän kokemus ja osaaminen Soveltuva korkeakoulu-, opisto- tai osallistuvalta miehistöltä koulutasoinen tutkinto hyödynnetään pelastustoimen koulutasoinen tutkinto vaadittava kelpoisuus ja riittävä perustehtävään. Päivätyö, jossa kokemus palomiehen tehtävistä vuorotyöstä aiheutuvat lisät jäävät pois. 3. joulukuuta 2012 VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Sivu 13 / 14

17 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Onnettomuuksien ehkäisyn palvelualue 510 Palotarkastaja 1 Johtava palotarkastaja 1 Johtava palotarkastaja Virka 1,00 TS Virka 1,00 TS Pelastuslaitoksen Virka 1,00 TS , ,50 kemikaalivalvontatehtävä on , Soveltuva opistotasoinen tutkinto Päätoimiselta pelastustoimintaan laajentunut ja vaatii Päätoimiselta pelastustoimintaan osallistuvalta päällystöltä erityisosaamista. Resursointi ja osallistuvalta päällystöltä vaadittava kelpoisuus tai soveltuva osaaminen eivät riitä lakisääteisten vaadittava kelpoisuus tai soveltuva korkeakoulu- tai insinöörin tutkinto tehtävien hoitamiseen. Osa korkeakoulu- tai insinöörin tutkinto muutoksen kustannuksista katetaan kemikaalivalvontamaksuilla. Yhteenveto: 'Toimiala' = 5. Palveluliiketoimi (7 tietuetta) Summa Yhteensä joulukuuta 2012 VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Sivu 14 / 14

VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET

VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut,

Lisätiedot

UUDET VIRAT JA TOIMET

UUDET VIRAT JA TOIMET Liite UUDET VIRAT JA TOIMET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut,

Lisätiedot

Liite Sito, tyt, koha/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET JA LAKKAUTUKSET

Liite Sito, tyt, koha/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET JA LAKKAUTUKSET Liite Sito, tyt, koha/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET JA LAKKAUTUKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan

Lisätiedot

VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET

VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut,

Lisätiedot

laajemmin sivistystoimen toimialaan kuuluvien tapahtumien toteuttamista.

laajemmin sivistystoimen toimialaan kuuluvien tapahtumien toteuttamista. Liite VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET

Sosiaali- ja terveystoimi/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Sosiaali- ja terveystoimi/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi

Lisätiedot

Toimialan esitys Perustelut KJ päätösehdotus Kustannukset e. hinnoittelukohta, sopimusala, aloituspvm, pätevyysvaatimus lkm Kustannukset/ vuosi

Toimialan esitys Perustelut KJ päätösehdotus Kustannukset e. hinnoittelukohta, sopimusala, aloituspvm, pätevyysvaatimus lkm Kustannukset/ vuosi UUDET VIRAT JA TOIMET Yhteenvedossa vasemmalla on toimialan esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut,

Lisätiedot

Toimialan esitys Perustelut KJ päätösehdotus Kustannukset e. hinnoittelukohta, sopimusala, aloituspvm, pätevyysvaatimus lkm Kustannukset/ vuosi

Toimialan esitys Perustelut KJ päätösehdotus Kustannukset e. hinnoittelukohta, sopimusala, aloituspvm, pätevyysvaatimus lkm Kustannukset/ vuosi UUDET VIRAT JA TOIMET Yhteenvedossa vasemmalla on toimialan esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut,

Lisätiedot

Toimialan esitys Perustelut KJ päätösehdotus Kustannukset e. hinnoittelukohta, sopimusala, aloituspvm, pätevyysvaatimus lkm Kustannukset/ vuosi

Toimialan esitys Perustelut KJ päätösehdotus Kustannukset e. hinnoittelukohta, sopimusala, aloituspvm, pätevyysvaatimus lkm Kustannukset/ vuosi UUDET VIRAT JA TOIMET Yhteenvedossa vasemmalla on toimialan esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut,

Lisätiedot

Toimialan esitys Perustelut KJ päätösehdotus Kustannukset e. hinnoittelukohta, sopimusala, aloituspvm, pätevyysvaatimus lkm Kustannukset/ vuosi

Toimialan esitys Perustelut KJ päätösehdotus Kustannukset e. hinnoittelukohta, sopimusala, aloituspvm, pätevyysvaatimus lkm Kustannukset/ vuosi UUDET TOIMET Yhteenvedossa vasemmalla on toimialan esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut, yksi

Lisätiedot

Sito, tyt, koha/uudet VIRAT JA TOIMET

Sito, tyt, koha/uudet VIRAT JA TOIMET Liite Sito, tyt, koha/uudet VIRAT JA TOIMET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET

Sosiaali- ja terveystoimi/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Sosiaali- ja terveystoimi/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi

Lisätiedot

5. Konsernipalvelut. Liite KH / kokouksessa esittelijän tarkistama esitys VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET

5. Konsernipalvelut. Liite KH / kokouksessa esittelijän tarkistama esitys VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Liite KH 29.8.2016 / kokouksessa esittelijän tarkistama esitys VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa

Lisätiedot

VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET

VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut,

Lisätiedot

VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET JA LAKKAUTUKSET

VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET JA LAKKAUTUKSET VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET JA LAKKAUTUKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu

Lisätiedot

Sivistystoimi, tekninen ja ympäristötoimi, palveluliiketoimi/uudet VIRAT JA TOIMET

Sivistystoimi, tekninen ja ympäristötoimi, palveluliiketoimi/uudet VIRAT JA TOIMET Liite Sivistystoimi, tekninen ja ympäristötoimi, palveluliiketoimi/uudet VIRAT JA TOIMET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa

Lisätiedot

VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET

VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut,

Lisätiedot

Vastuualueen laajentuminen mm. toimialan palveluverkkosuunnittelun osalta. Tehtävään sisältyy hankintapäätösten tekemistä.

Vastuualueen laajentuminen mm. toimialan palveluverkkosuunnittelun osalta. Tehtävään sisältyy hankintapäätösten tekemistä. Liite VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET JA LAKKAUTUKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi

Lisätiedot

VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET

VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut,

Lisätiedot

VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET

VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut,

Lisätiedot

VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET JA LAKKAUTUKSET

VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET JA LAKKAUTUKSET VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET JA LAKKAUTUKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu

Lisätiedot

Toimialan esitys Nimike, vakanssilaji, osa-aikaisuus, palkkaus e, hinnoittelukohta, sopimusala, aloituspvm, pätevyysvaatimus.

Toimialan esitys Nimike, vakanssilaji, osa-aikaisuus, palkkaus e, hinnoittelukohta, sopimusala, aloituspvm, pätevyysvaatimus. Sosiaali- ja terveystoimi/uudet VIRAT JA TOIMET Yhteenvedossa vasemmalla on toimialan esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi

Lisätiedot

Perusopetus / Pajuluoman koulu Luokanopettaja (2) virka 1.8.2012 40 600 - uudet virat, kustannuslisäys 97 500 /vuosi

Perusopetus / Pajuluoman koulu Luokanopettaja (2) virka 1.8.2012 40 600 - uudet virat, kustannuslisäys 97 500 /vuosi Henkilöstösuunnitelma 2012 2015 Hj 29.8.2011, 136 Seinäjoen kaupungin henkilöstösuunnitelman 2012 2015 valmistelu edellyttää henkilöstöresurssin kokonaisarviointia. Valmistelun lähtökohtana on, että henkilöstölisäykset

Lisätiedot

4. Tekninen ja ympäristötoimi

4. Tekninen ja ympäristötoimi Liite VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET JA LAKKAUTUKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi

Lisätiedot

Sivistystoimi, tekninen ja ympäristötoimi/uudet VIRAT JA TOIMET Liite

Sivistystoimi, tekninen ja ympäristötoimi/uudet VIRAT JA TOIMET Liite Sivistystoimi, tekninen ja ympäristötoimi/uudet VIRAT JA TOIMET Liite Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan

Lisätiedot

Toimialan esitys Perustelut KJ päätösehdotus Kustannukset e. hinnoittelukohta, sopimusala, aloituspvm, pätevyysvaatimus lkm Kustannukset/ vuosi

Toimialan esitys Perustelut KJ päätösehdotus Kustannukset e. hinnoittelukohta, sopimusala, aloituspvm, pätevyysvaatimus lkm Kustannukset/ vuosi UUDET VIRAT JA TOIMET Yhteenvedossa vasemmalla on toimialan esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut,

Lisätiedot

LUETTELO HENKILÖSTÖN KELPOISUUSEHDOISTA RANUAN KUNNASSA

LUETTELO HENKILÖSTÖN KELPOISUUSEHDOISTA RANUAN KUNNASSA 1 LUETTELO HENKILÖSTÖN KELPOISUUSEHDOISTA RANUAN KUNNASSA Hyväksytty Valtuusto..2012 Voimaan 1.8.2012 Ranuan kunnan hallintosäännön 17 :n mukaisesti henkilöstön kelpoisuusehdot vahvistetaan seuraavasti:

Lisätiedot

Liperin kunnan sosiaali- ja terveystoimen kelpoisuusehdot 1.7.2015

Liperin kunnan sosiaali- ja terveystoimen kelpoisuusehdot 1.7.2015 Liperin kunnan sosiaali- ja terveystoimen kelpoisuusehdot 1.7.2015 Fysioterapeutti vastaava aikaisempi rekisteröinti. Sosiaali- ja terveysalan fysioterapeutin (AMK) ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi

Lisätiedot

KELPOISUUSLUETTELO. Kaikilta esimiesasemassa olevilta edellytetään riittävää johtamistaitoa.

KELPOISUUSLUETTELO. Kaikilta esimiesasemassa olevilta edellytetään riittävää johtamistaitoa. 1 KELPOISUUSLUETTELO Hallintosäännön mukaan kunnanhallitus ja lautakunta päättävät henkilöstöltä vaadittavista kelpoisuusehdoista. Henkilöstöltä vaadittavasta kelpoisuudesta pidetään erillistä luetteloa.

Lisätiedot

Muutoksen perustelu. tehtäviä hoitaa tehtävän. 7 Lastenhoitaja Toimi 1,00 KVTES Tehtävänimike tarkastetaan

Muutoksen perustelu. tehtäviä hoitaa tehtävän. 7 Lastenhoitaja Toimi 1,00 KVTES Tehtävänimike tarkastetaan Liite Sivistystoimi, tekninen ja ympäristötoimi, palveluliiketoimi/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET JA LAKKAUTUKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen.

Lisätiedot

TEHTÄVÄNIMIKKEET, KELPOISUUSEHDOT JA VALITSEVA VIRANOMAINEN

TEHTÄVÄNIMIKKEET, KELPOISUUSEHDOT JA VALITSEVA VIRANOMAINEN SIIKAJOEN KUNTA TEHTÄVÄNIMIKKEET, KELPOISUUSEHDOT JA VALITSEVA VIRANOMAINEN TEHTÄVÄ KELPOISUUSEHDOT VALITSEMINEN =irka, t=toimi Ilman merkintää oleat oat työsuhteita Yleis- ja taloushallinto Kunnanjohtaja

Lisätiedot

Toimialan esitys Perustelut KJ päätösehdotus Kustannukset e

Toimialan esitys Perustelut KJ päätösehdotus Kustannukset e UUDET VIRAT JA TOIMET Yhteenvedossa vasemmalla on toimialan esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut,

Lisätiedot

1. Perusturvan toimialan vakanssit

1. Perusturvan toimialan vakanssit Kunnanhallitus 380 21.11.2016 Vuoden 2017 talousarvioon sisältyvät vakanssi- ja nimikemuutokset 847/01.01.00/2016 Kunnanhallitus 21.11.2016 380 21.11.2016 Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 14.11.2016 hyväksynyt

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI. Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 26.1.2012 8.

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI. Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 26.1.2012 8. 1 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 26.1.2012 8. Tarkistettu kelpoisuusrekisteri tulee voimaan 1.3.2012 lukien Kelpoisuutena

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI. Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 27.1.2010 20.

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI. Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 27.1.2010 20. 1 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 27.1.2010 20. Tarkistettu kelpoisuusrekisteri tulee voimaan 1.3.2010 lukien Kelpoisuutena

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13. 13 Osaamisen kehittäminen suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa henkilöstön koulutustasoa nostamalla

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13. 13 Osaamisen kehittäminen suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa henkilöstön koulutustasoa nostamalla 06.06.2013 Sivu 1 / 1 2608/01.03.00/2013 13 Osaamisen kehittäminen suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa henkilöstön koulutustasoa nostamalla Valmistelijat / lisätiedot: Titta Tossavainen, puh. (09) 816

Lisätiedot

3. Sivistystoimi. Muutettava vakanssi. Muutoksen perustelu. Toimialan muutosehdotus. Yhteenveto: 'Toimiala' = 3. Sivistystoimi (1 tietue) Summa 3 3

3. Sivistystoimi. Muutettava vakanssi. Muutoksen perustelu. Toimialan muutosehdotus. Yhteenveto: 'Toimiala' = 3. Sivistystoimi (1 tietue) Summa 3 3 Liite VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut,

Lisätiedot

LUETTELO HENKILÖSTÖN KELPOISUUSEHDOISTA RANUAN KUNNASSA

LUETTELO HENKILÖSTÖN KELPOISUUSEHDOISTA RANUAN KUNNASSA 1 LUETTELO HENKILÖSTÖN KELPOISUUSEHDOISTA RANUAN KUNNASSA Hyväksytty Valtuusto 27.3.2017 10, voimaan 1.6.2017 I Hallinto-osasto 1. Kunnanjohtaja 2. Hallintojohtaja Virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisen henkilöstön kelpoisuusehdot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisen henkilöstön kelpoisuusehdot INARIN KUNTA 30.9.2014 1/5 Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisen henkilöstön kelpoisuusehdot Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 22.5.2007 60 Voimassa 1.7.2007 Muutos soteltk 13.11.2007 117,

Lisätiedot

1 Perusturvan toimialan vakanssit

1 Perusturvan toimialan vakanssit Kunnanhallitus 386 30.11.2015 Vuoden 2016 talousarvion vakanssimuutokset 904/01.01.00/2015 Kunnanhallitus 386 Kunnanvaltuusto on 16.11.2015 kokouksessaan hyväksynyt kunnan talousarvion vuodelle 2016. Tehdään

Lisätiedot

2050 Läntinen avoterveydenhuolto. 2025 Aikuisneuvonta ja vastaanotto. Tehtäväkohtainen peruspalkka 2423,10.

2050 Läntinen avoterveydenhuolto. 2025 Aikuisneuvonta ja vastaanotto. Tehtäväkohtainen peruspalkka 2423,10. Kaupunginhallitus 31 02.02.2015 Uusien virkojen ja työsuhteiden perustaminen vuonna 2015 189/01.01.00.00/2015 Kaupunginhallitus 02.02.2015 31 Valmistelijat: terveyspalveluiden päällikkö Sara Sarjakoski-Peltola,

Lisätiedot

Etelä-Savon sairaanhoitopiirin henkilöstön kelpoisuusrekisteri 1.1.2016 alkaen

Etelä-Savon sairaanhoitopiirin henkilöstön kelpoisuusrekisteri 1.1.2016 alkaen Etelä-Savon sairaanhoitopiirin henkilöstön kelpoisuusrekisteri 1.1.2016 alkaen Kelpoisuutena virkoihin ja työsopimussuhteisiin tehtäviin vaaditaan: 1. sairaanhoitopiirin johtajalta ylempi korkeakoulututkinto

Lisätiedot

5. Palveluliiketoimi. Muutettava vakanssi. Muutoksen perustelu. Toimialan muutosehdotus

5. Palveluliiketoimi. Muutettava vakanssi. Muutoksen perustelu. Toimialan muutosehdotus Liite VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut,

Lisätiedot

27.1.2009 / Liite 19. vähintään opistoasteinen tutkinto Koulu- tai opistoasteen tutkinto. tai terveydenhuoltoalan opistoasteinen tutkinto

27.1.2009 / Liite 19. vähintään opistoasteinen tutkinto Koulu- tai opistoasteen tutkinto. tai terveydenhuoltoalan opistoasteinen tutkinto Perusturvapalvelut KELPOISUUSEHDOT 2009 Perusturvalautakunta 27.1.2009 / Liite 19 Nimike Atk-suunnittelija Mikrotukihenkilö Avohuollon ohjaaja Erikoishammaslääkäri Farmaseutti Fysioterapeutti Hallintopäällikkö

Lisätiedot

Muutoksen perustelu. 1 Kirjastopalvelupäällikkö Virka 1,00 KVTES voimaan tullut uusi

Muutoksen perustelu. 1 Kirjastopalvelupäällikkö Virka 1,00 KVTES voimaan tullut uusi Liite Sito, tyt ja koha/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma Henkilöstösuunnitelma Päiväys 30.8.2013 Työyksikkö Tulosyksikkö Toimiala Espoo Logistiikka -liikelaitos Palveluliiketoimi Yksikön perustehtävä Espoo Logistiikka -liikelaitos toimii liiketaloudellisin periaattein

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysviraston virkojen ja toimien. Kelpoisuus- ja kielitaito- vaatimukset

Sosiaali- ja terveysviraston virkojen ja toimien. Kelpoisuus- ja kielitaito- vaatimukset Sosiaali- ja terveysviraston virkojen ja toimien Kelpoisuus- ja kielitaito- vaatimukset 28.4.2015 1. Soveltamisala Sosiaali- ja terveysviraston virkojen ja toimien kelpoisuus- ja kielitaitovaatimukset.

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2016-2019

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2016-2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2016-2019 Uudet vakanssit: Yksikkö/nimike 2016 2017 2018 2019 Suun terveydenhuolto Suuhygienisti 1 Hammaslääkäri 1 Hammashoitaja 1 Aikuisten psykososiaaliset

Lisätiedot

03HOI040 Terveydenhuollon hoitohenkilöstö, hoitoalan ammattitehtävät

03HOI040 Terveydenhuollon hoitohenkilöstö, hoitoalan ammattitehtävät KOODI TILASTONIMI 01HAL031 Kunnan johto ja hallinto, B palkkaryhmä: -15 000 asukasta 01HAL032 Kunnan johto ja hallinto, B palkkaryhmä: 15 001-25 000 asukasta 01HAL033 Kunnan johto ja hallinto, B palkkaryhmä:

Lisätiedot

Ylilääkäriltä tehtävään soveltuva erikoisalan pätevyys lääketieteen erikoisalalla. erikoisalalla.

Ylilääkäriltä tehtävään soveltuva erikoisalan pätevyys lääketieteen erikoisalalla. erikoisalalla. SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN SÄÄDÖSKOKOELMA 1.8 VIRKOJEN KELPOISUUSEHDOT LÄÄKÄRIHENKILÖSTÖ ensihoidon ylilääkäri erikoishammaslääkäri Ylilääkäriltä tehtävään soveltuva erikoisalan pätevyys lääketieteen

Lisätiedot

1. Arkistosihteeri Tehtävään soveltuva merkonomin tutkinto sekä arkistonhoitotutkinto ja kunta-alan kokemusta toimistotehtävissä.

1. Arkistosihteeri Tehtävään soveltuva merkonomin tutkinto sekä arkistonhoitotutkinto ja kunta-alan kokemusta toimistotehtävissä. 1 Liite 3 Luettelo Wiitaunionin henkilöstön kelpoisuusehdoista PUNAISELLA MERKITTY KORJAUSTARPEET 1. Arkistosihteeri Tehtävään soveltuva merkonomin tutkinto sekä arkistonhoitotutkinto ja kunta-alan kokemusta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 131. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1. Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaoston 16.3.

Espoon kaupunki Pöytäkirja 131. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1. Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaoston 16.3. Kaupunginhallitus 30.03.2015 Sivu 1 / 1 131 Lautakuntien ja jaostojen sekä viranhaltijoiden päätökset Päätösehdotus Kaupunginjohtaja: - Kaupunginhallituksen konsernijaoston 23.3.2015 pöytäkirja Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

21702174 Mielenterveystyö

21702174 Mielenterveystyö Kaupunginhallitus 30 01.02.2016 Uusien virkojen ja työsuhteiden perustaminen ja vakanssien lakkauttaminen 2016 170/01.01.00.00/2016 Kaupunginhallitus 01.02.2016 30 Valmistelijat: taloussuunnittelija Janne

Lisätiedot

Sivistystoimen toimialan vakanssimuutokset, lakkautukset ja uudet vakanssit 2015

Sivistystoimen toimialan vakanssimuutokset, lakkautukset ja uudet vakanssit 2015 Kunnanhallitus 477 17.12.2014 Sivistystoimen toimialan vakanssimuutokset, lakkautukset ja uudet vakanssit 2015 21/01.01.00/2014 Kunnanhallitus 477 Kunnanvaltuuston 29.11.2014 hyväksymään vuoden 2015 talousarvioon

Lisätiedot

Vuonna 2016 perustettavat ja lakkautettavat virat ja toimet sekä vuonna 2016 tehtävät vakanssimuutokset

Vuonna 2016 perustettavat ja lakkautettavat virat ja toimet sekä vuonna 2016 tehtävät vakanssimuutokset Vuonna 2016 perustettavat ja lakkautettavat virat ja toimet sekä vuonna 2016 tehtävät vakanssimuutokset oimielin Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi ulosalue Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Yhteyshenkilö

Lisätiedot

LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ SOSIAALIPALVELUISSA

LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ SOSIAALIPALVELUISSA PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY JÄSENKIRJE 11/2005 Tast 20.5.2005 Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ

Lisätiedot

Sito, tyt, koha/uudet VIRAT JA TOIMET

Sito, tyt, koha/uudet VIRAT JA TOIMET Liite Sito, tyt, koha/uudet VIRAT JA TOIMET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut,

Lisätiedot

1 Perusturvan toimialan vakanssit

1 Perusturvan toimialan vakanssit Kunnanhallitus 386 30.11.2015 Kunnanhallitus 22 25.01.2016 Vuoden 2016 talousarvion vakanssimuutokset perusturvan osalta 904/01.01.00/2015 Kunnanhallitus 30.11.2015 386 Kunnanvaltuusto on 16.11.2015 kokouksessaan

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2015-2018

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2015-2018 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2015-2018 Uudet vakanssit: Yksikkö/ke 2015 2016 2017 2018 Hoito- ja vanhuspalvelut Kotihoito: Hoitaja 2 1 2 1 Suun terveydenhuolto Suuhygienisti 1 Hammaslääkäri

Lisätiedot

KVTES:n palkkaluokittelun numerotunnukset 2008 (1.3.2008)

KVTES:n palkkaluokittelun numerotunnukset 2008 (1.3.2008) 1 KVTES:n palkkaluokittelun numerotunnukset 2008 (1.3.2008) Liite 1 01HAL031 01HAL032 01HAL033 01TOI010 01TOI020 01VAH020 01LÄH000 01ATK021 01ATK022 01ATK030 Kunnan johto ja sisäisen palvelutoiminnan henkilöstö:

Lisätiedot

Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot

Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot Päivitetty 1.9.2016 Hallintosääntö 16 : virkoihin ja työsuhteisiin vaadittavasta kelpoisuudesta päättää hallitus. 1. Lääkärihenkilöstö Amanuenssi Apulaisylilääkäri

Lisätiedot

Perhepalvelut. Oulunkaaren sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alue Lähiesimiesorganisaation perustaminen

Perhepalvelut. Oulunkaaren sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alue Lähiesimiesorganisaation perustaminen Oulunkaaren sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alue Lähiesimiesorganisaation perustaminen Perhepalvelut Nimike: perhepalvelujen palveluesimies, virka Tehtävät: Perhepalvelujen palveluesimies

Lisätiedot

Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot

Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot Päivitetty 19.4.2017 Hallintosääntö 16 : virkoihin ja työsuhteisiin vaadittavasta kelpoisuudesta päättää hallitus. 1. Lääkärihenkilöstö Amanuenssi Apulaisylilääkäri

Lisätiedot

Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot

Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot Päivitetty 23.2.2017 Hallintosääntö 16 : virkoihin ja työsuhteisiin vaadittavasta kelpoisuudesta päättää hallitus. 1. Lääkärihenkilöstö Amanuenssi Apulaisylilääkäri

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/5 13.12.2011

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/5 13.12.2011 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) 239 Esitys kaupunginhallitukselle virkojen perustamisesta HEL 2011-008297 T 01 01 00 Päätös päätti esittää kaupunginhallitukselle, että se perustaisi 1.8.2012

Lisätiedot

Kysely AMK-kirjastojen henkilöstölle: tulokset

Kysely AMK-kirjastojen henkilöstölle: tulokset Kysely AMK-kirjastojen henkilöstölle: tulokset AMKIT-konsortion koulutusryhmä pj. (Haaga-Helia) Ryhmän jäsenet: Nina Hyvönen (Stadia), Maija Koponen (Ramk), Tarja Koskimies (Seamk) ja Jari Tyrväinen (Piramk)

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 376. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 376. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 16.12.2013 Sivu 1 / 1 376 Lautakuntien ja jaostojen sekä viranhaltijoiden päätökset Päätösehdotus Kaupunginjohtaja: - Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaoston pöytäkirja

Lisätiedot

Kunnan. vähimmäispalkat. 1.2.2010 lukien

Kunnan. vähimmäispalkat. 1.2.2010 lukien Kunnan vähimmäispalkat 1.2.2010 lukien Kuntien kalleusluokitus I kalleusluokan kunnat: Enontekiö, Espoo, Helsinki, Hyrynsalmi, Hyvinkää, Hämeenlinna, Ii, Inari, Joensuu, Jyväskylä, Järvenpää, Kauniainen,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 03.04.2017 Sivu 1 / 1 101 Lautakuntien ja jaostojen sekä viranhaltijoiden päätökset Päätösehdotus Kaupunginjohtaja: - Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 24.3.2017 /

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2016. Sisältö

JOENSUUN KAUPUNKI HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2016. Sisältö 1 JOENSUUN KAUPUNKI HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2016 Sisältö 1 KONSERNIHALLINTO... 2 1.1 Joensuun Seudun hankinta... 3 1.2 Joensuun Tilakeskus... 3 2 KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ... 4 3 VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUSKESKUS...

Lisätiedot

Ylempi korkeakoulututkinto sekä hyvä perehtyneisyys. kunnallishallintoon. kunnallishallintoon

Ylempi korkeakoulututkinto sekä hyvä perehtyneisyys. kunnallishallintoon. kunnallishallintoon Lieksan kaupungin henkilöstön kelpoisuusehdot 2015 Johto ja sisäisen palvelutoiminnan henkilöstö Virka/toimi Kaupunginjohtaja Kaupunginsihteeri Kaupunginkamreeri Toimistonhoitaja Johdon sihteeri Kanslisti

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN SÄÄDÖSKOKOELMA

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN SÄÄDÖSKOKOELMA SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN SÄÄDÖSKOKOELMA 1.18 TOIMIEN KELPOISUUSEHDOT 1.10.2012 (sairaanhoito, sosiaalipalvelut ja liikelaitos) Sairaanhoitopiirin johtaja päätös nro 40/9.3.2009, jota tarkistettu sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Palktmk 12 Kuntalain 87 :n mukaan kunnan palveluksessa oleva henkilöstö on virkasuhteessa tai työsopimussuhteessa kuntaan.

Palktmk 12 Kuntalain 87 :n mukaan kunnan palveluksessa oleva henkilöstö on virkasuhteessa tai työsopimussuhteessa kuntaan. Palkkatoimikunta 12 01.12.2016 Yhdistymishallitus 161 07.12.2016 Uusien virkojen perustaminen 1.1.2017 alkaen 314/01.01.00/2016 Palktmk 12 Kuntalain 87 :n mukaan kunnan palveluksessa oleva henkilöstö on

Lisätiedot

Palktmk 12 Kuntalain 87 :n mukaan kunnan palveluksessa oleva henkilöstö on virkasuhteessa tai työsopimussuhteessa kuntaan.

Palktmk 12 Kuntalain 87 :n mukaan kunnan palveluksessa oleva henkilöstö on virkasuhteessa tai työsopimussuhteessa kuntaan. Palkkatoimikunta 12 01.12.2016 Yhdistymishallitus 161 07.12.2016 Yhteisvaltuusto 25 12.12.2016 Uusien virkojen perustaminen 1.1.2017 alkaen 314/01.01.00/2016 Palktmk 12 Kuntalain 87 :n mukaan kunnan palveluksessa

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaisija: Espoon kaupunginkanslia. N:o 37 ESPOON KAUPUNGIN KIRJASTOTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaisija: Espoon kaupunginkanslia. N:o 37 ESPOON KAUPUNGIN KIRJASTOTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 'ESPOON'KAU ES30 STO ESPOON KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaisija: Espoon kaupunginkanslia N:o 37 ESPOON KAUPUNGIN KIRJASTOTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 11.1.1989 hyväksymä ja 19.4.1989 muuttama

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun

Lisätiedot

Mitä minun tulee opiskella, jos haluan työskennellä

Mitä minun tulee opiskella, jos haluan työskennellä Mitä minun tulee opiskella, jos haluan työskennellä ... kokkina tai keittäjänä Kokin tai keittäjän ammatteihin haluavalta edellytetään kokin tai suurtalouskeittäjän tutkintoa tai muuta elintarvikealan

Lisätiedot

Lakkautettava virka/työsuhteen tehtävänimike 1.7.2008. ari (000318) 1.7.2008

Lakkautettava virka/työsuhteen tehtävänimike 1.7.2008. ari (000318) 1.7.2008 Toimiala Tulosalue Sosiaali- ja terveystoimiala Terveyden- sairaudenhoitopalvelut sekä Vanhuspalvelut Tulosalueen esitys 1. Vastuualue Tulosyksikkö Viran-/toimenhaltijan nimi Operatiivine n Osasto 7 Ohtonen

Lisätiedot

Virkojen ja toimien kelpoisuusvaatimukset

Virkojen ja toimien kelpoisuusvaatimukset Kelpoisuusvaatimukset 1 (27) Virkojen ja toimien kelpoisuusvaatimukset 1. Lääkärit Apulaisylihammaslääkäri laillistus tai lupa toimia hammaslääkärin tehtävissä sekä erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla

Lisätiedot

KVTES:n palkkaluokittelun numerotunnukset 2007 (1.10.2007)

KVTES:n palkkaluokittelun numerotunnukset 2007 (1.10.2007) KVTES:n palkkaluokittelun numerotunnukset 2007 (1.10.2007) Liite 1 01HAL021 01HAL022 01HAL023 01HAL031 01HAL032 01HAL033 01TOI010 01TOI020 01VAH020 01LÄH000 01ATK021 01ATK022 01ATK030 Kunnan johto ja sisäisen

Lisätiedot

Kysely AMK-kirjastojen henkilöstölle: tulokset

Kysely AMK-kirjastojen henkilöstölle: tulokset Kysely AMK-kirjastojen henkilöstölle: tulokset AMKIT-konsortion koulutusryhmä pj. (Haaga-Helia) Ryhmän jäsenet: Nina Hyvönen (Stadia), Maija Koponen (Ramk), Tarja Koskimies (Seamk) ja Jari Tyrväinen (Piramk)

Lisätiedot

VIRKA/TOIMIESITYSLOMAKE

VIRKA/TOIMIESITYSLOMAKE VIRKA/TOIMIESITYSLOMAKE Täytettävä talousarvioesityksen liitteeksi (Pysyvä tai toistaiseksi jatkuva) erikseen jokaisesta virasta ja toimesta. NIMIKE: Iltaohjaaja VIRAN/TOIMEN NYKYINEN HALTIJA: Merja Hamari

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (6) Kaupunginhallitus Sj/3 07.03.2016

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (6) Kaupunginhallitus Sj/3 07.03.2016 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (6) 213 Eräiden opetusviraston virkojen perustaminen, lakkauttaminen ja nimikkeiden muuttaminen HEL 2016-000596 T 01 01 00 Päätös päätti 1 perustaa opetusvirastoon

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 26/ (6) Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 26/ (6) Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 26/2016 1 (6) 108 Toimialan palvelukokonaisuuksien ason virkojen täyttömenettely ja kelpoisuusehdot HEL 2016-013422 T 01 01 00 Päätös päätti, että toimialojen palvelukokonaisuuksia

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 1/2016 1 (5) Opetuslautakunta NAL/2 2.2.2016

Helsingin kaupunki Esityslista 1/2016 1 (5) Opetuslautakunta NAL/2 2.2.2016 Helsingin kaupunki Esityslista 1/2016 1 (5) 2 Oikaisuvaatimus koskien Stadin aikuisopiston hoitotyön opettajan virkasuhteen täyttämistä HEL 2015-012221 T 01 01 01 01 Päätösehdotus Esittelijän perustelut

Lisätiedot

4 Perusturvatoimen henkilöstön kelpoisuusehdot

4 Perusturvatoimen henkilöstön kelpoisuusehdot Perusturvalautakunta 114 24.11.2015 4 Perusturvatoimen henkilöstön kelpoisuusehdot 1078/01.01.00/2012 PERLJ 24.11.2015 114 Lohjan kaupungin hallintosäännön 25 :n mukaan viran täyttävä tai työ suh tee seen

Lisätiedot

KVTES:n palkkaluokittelun numerotunnukset 2006 Koodi Hitun nimi Huom Liite 1 Kunnan johto ja sisäisen palvelutoiminnan henkilöstö:

KVTES:n palkkaluokittelun numerotunnukset 2006 Koodi Hitun nimi Huom Liite 1 Kunnan johto ja sisäisen palvelutoiminnan henkilöstö: KVTES:n palkkaluokittelun numerotunnukset 2006 Liite 1 Kunnan johto ja sisäisen palvelutoiminnan henkilöstö: 01HAL021 Kunnan johto ja hallinto, A palkkaryhmä: 6 000-15 000 asukasta 01HAL022 Kunnan johto

Lisätiedot

Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot

Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot Päivitetty 16.6.2017 Hallintosääntö 16 : virkoihin ja työsuhteisiin vaadittavasta kelpoisuudesta päättää hallitus. 1. Lääkärihenkilöstö Amanuenssi Apulaisylilääkäri

Lisätiedot

Maahanmuuttajien rekrytointimalli

Maahanmuuttajien rekrytointimalli Maahanmuuttajien rekrytointimalli Said Aden, työllisyyspäällikkö Vastuullisella työllisyydenhoidolla kestäviin ratkaisuihin, työelämälähtöisyys, tavoitteellisuus ja kumppanuus keskiössä Aiesopimus 1. Valtion

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 9/2016 1 (5) Kaupunginhallitus Sj/3 7.3.2016

Helsingin kaupunki Esityslista 9/2016 1 (5) Kaupunginhallitus Sj/3 7.3.2016 Helsingin kaupunki Esityslista 9/2016 1 (5) 3 Eräiden opetusviraston virkojen perustaminen, lakkauttaminen ja nimikkeiden muuttaminen HEL 2016-000596 T 01 01 00 Päätösehdotus päättää 1 perustaa opetusvirastoon

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus 16.11.2017 Asetusluonnos Lausuntoversio Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia koskevan asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan opetustoimen

Lisätiedot

Kuntaliitoksen tapahtuessa Joutsan kunnan henkilöstö muodostuu nykyisestä Joutsan kunnan ja Leivonmäen kunnan henkilöstöstä.

Kuntaliitoksen tapahtuessa Joutsan kunnan henkilöstö muodostuu nykyisestä Joutsan kunnan ja Leivonmäen kunnan henkilöstöstä. Joutsan kunnanhallitus 216 24.09.2007 Kunnanvaltuusto 55 22.10.2007 Henkilöstötoimikunta 7 29.10.2007 Henkilöstötoimikunta 13 12.11.2007 Yhteinen Joutsan kunnanhallitus 37 19.11.2007 Kuntaliitossopimuksen

Lisätiedot

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus 1 Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Kasvatus- ja opetustoimen tehtävänä on kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisena järjestää varhaiskasvatuspalveluita,

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kirjastotoimenjohtajan viran väliaikainen täyttäminen 200/05/052/2015 SL 165

Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kirjastotoimenjohtajan viran väliaikainen täyttäminen 200/05/052/2015 SL 165 Sivistyslautakunta 165 09.09.2015 Sivistyslautakunta 243 17.12.2015 Kirjastotoimenjohtajan viran väliaikainen täyttäminen 200/05/052/2015 SL 165 Selostus: Savonlinnan kaupunkikirjastosta ovat jääneet eläkkeelle

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 25 /13.6.2012. Hangon kaupungin sivistystoimen johtosääntö. 1 Toiminta-ajatus ja toimiala

Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 25 /13.6.2012. Hangon kaupungin sivistystoimen johtosääntö. 1 Toiminta-ajatus ja toimiala Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 25 /13.6.2012 Hangon kaupungin sivistystoimen johtosääntö 1 Toiminta-ajatus ja toimiala Opetustoimen toiminta-ajatuksena on tukea lapsen ja nuoren kehittymistä ja kasvua yhteistyökykyiseksi,

Lisätiedot

Yleiskirjeen 11/2015 liite 2 OVTES palkat ja palkkiot 1.1.2016 lukien OSIO A Yleinen osa Palkkiot

Yleiskirjeen 11/2015 liite 2 OVTES palkat ja palkkiot 1.1.2016 lukien OSIO A Yleinen osa Palkkiot KT Yleiskirjeen 11/2015 liite 2 OVTES palkat ja palkkiot 1.1.2016 lukien OSIO A Yleinen osa Yksityisoppilaan kuulustelu (25 ) 36,05 e/kerta OSIO B Yleissivistävän koulun opetushenkilöstön yhteiset määräykset

Lisätiedot

LIITE 1 PALKKARYHMITTELY

LIITE 1 PALKKARYHMITTELY LIITE 1 KUUKAUSIPALKKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN PALKKARYHMITTELY 1 Palkkaryhmittelyn soveltaminen Tämän liitteen mukaista palkkaryhmittelyä sovelletaan Palvelulaitosten työnantajayhdistyksen kuukausipalkkaisen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13. Kaupunginhallitus 09.01.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13. Kaupunginhallitus 09.01.2012 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 09.01.2012 Sivu 1 / 1 13 Lautakuntien ja jaostojen sekä viranhaltijoiden päätökset Päätösehdotus Kaupunginjohtaja: - Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 33 / 21.12.2011

Lisätiedot

5. LÄHIHOITAJA, 1 vakinainen toimi

5. LÄHIHOITAJA, 1 vakinainen toimi Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä (Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Teuva) on hoidon ja hoivan palvelualueella haettavana 21.3.2014 klo 15.00 mennessä seuraavat vakinaiset toimet: 1. PALVELUOHJAAJA,

Lisätiedot

Henkilöstöresurssisuunnitelma

Henkilöstöresurssisuunnitelma Henkilöstöresurssisuunnitelma TAE Kasvu TS TS 2011 2012 2013 2014 2013-2014 2015 2016 (31.12) (31.12) (Ennuste 31.12) (31.12) % (31.12) (31.12) YHTEENSÄ 508 472 12 484 509 482 11 493 509 455 11 466 509

Lisätiedot