Tärinän riskit ja torjuminen työympäristössä - Opetusmateriaali

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tärinän riskit ja torjuminen työympäristössä - Opetusmateriaali"

Transkriptio

1 Tärinän riskit ja torjuminen työympäristössä - Opetusmateriaali

2 Johdanto Tärinälle altistuminen on päivittäinen ja vakava uhka tuhansien suomalaisten työntekijöiden terveydelle Aihe koskee sekä työnantajia, työtekijöitä, työterveyshuoltoa, kone- ja laitevalmistajia että virkamiehiä Koulutuksen ja materiaalin tarkoitus on lisätä tietoutta tärinästä, sen aiheuttamista vaikutuksista, tärinäntorjunnan keinoista sekä lainsäädännöstä, joka velvoittaa työnantajat toimimaan työntekijöiden suojelemiseksi.

3 Hyödyt tärinän ymmärtämisestä Työnantaja Onko työympäristössä paljon poissaoloja? - Selvitetään tärinän vaikutukset niihin ja vähennetään niitä Haluatko täyttää lainsäädännön? - Valtioneuvoston asetus 48/2005 velvoittaa selvittämään tärinän vaikutukset Haluatko varmistaa parhaan työtehokkuuden? - Tärinää vähentämällä paranee työtehokkuus, koneiden kunto ja mm. polttoainekustannukset

4 Hyödyt tärinän ymmärtämisestä Työntekijä Onko selkäsi tai niskasi kipeä töiden jälkeen? - Haluatko vähentää kipuja? Oletko säästynyt pahemmilta kivuilta? - Haluatko pitää selkäsi sekä kätesi kunnossa ja terveenä? Tunnistamalla vaarallisen tärinän edistät omaa terveyttäsi ja elät paremmin. Epämukavuuksien minimointi ylläpitää työmotivaatiota ja työssä viihtymistä.

5 Sisällysluettelo Ihmiseen kohdistuva tärinä 1. Perustietoa tärinästä 2. Tärinän vaikutukset 3. Lainsäädäntö ja standardit 4. Kenelle tärinä on ongelma 5. Tärinäaltistuksen ja riskin arviointi Altistusarvon arviointi kehotärinä Käytetty kone Tehtävä pyöräkuormaaja kaivinkone tiehöylä lastaus ojankaivuu auraus Altistusaika (h) 1 1,5 3 Päästöarvo (m/s²) Altistusarvo (m/s²) 1,4 x- suunta 1,4 y-suunta z-suunta x-suunta y-suunta z-suunta 0,2 0,4 1,1 0,1 0,1 0,4 0,5 0,3 1 0,2 0,1 0,4 0,5 0,45 0,55 0,3 0,3 0,3 Yhteensä Päivittainen A(8) 0,4 0,6 0,3 0,6 6. Lainsäädännön täyttäminen Tärinäntorjuntaohjelma 7. Käytännöntoimenpiteet tärinän vähentämiseksi 8. Työterveyshuolto 9.Tärinäarvojen mittaaminen

6 1. Perustietoa tärinästä 1.1. Mitä tärinä on 1.2. Kehotärinä 1.3. Käsitärinä 1.4. Tärinätekijät 1.5. Taajuusalueet 1.6. Tärinäkäsitteet ja suureet 1.7. Tärinänhallinta [Palaa sisällysluetteloon] [2.Tärinän vaikutukset]

7 1.1. Mitä tärinä on Tärinällä tarkoitetaan sellaista liikettä, joka välittyy fyysisesti ihmisen vartaloon esimerkiksi ajettavasta työkoneesta tai käsillä käytettävästä työkalusta ja jonka vaikutukset aiheuttavat käyttäjälle mahdollisen terveysriskin Esimerkiksi merisairautta aiheuttavaa laivan heiluntaa tai rakennusten heilumista ei tulkita (tässä tapauksessa) tärinäksi Ihmiseen kohdistuva tärinä jaetaan yleisesti kehotärinään ja käsitärinään Lisäksi tärinätyyppinä erotellaan yleensä iskut, eli yksittäiset, suuret, hetkelliset ihmiseen kohdistuvat kiihtyvyydet

8 1.2. Kehotärinä Kohdistuu ihmiseen tärisevän laitteen ja ihmisen rajapinnasta ja sitä mitataan ihmisen ja tärisevän laitteen välistä Rajapinnat on määritelty istuvalle, seisovalle ja makaavalle ihmiselle, mutta yleensä kehotärinälle altistutaan istuen Kehotärinän altistusarvon laskeminen perustuu ISO standardiin ja EUdirektiiviin Esimerkkejä yleisistä käytössä olevista koneista jotka altistavat käyttäjän kehotärinälle traktori, pyöräkuormaaja

9 1.3. Käsitärinä Kohdistuu ihmiseen tärisevän laitteen ja käden rajapinnasta ja sitä mitataan käden ja tärisevän laitteen välistä Käsitärinän altistusarvon laskeminen perustuu ISO standardiin ja EU-direktiiviin Esimerkkejä yleisistä käytössä olevista työkaluista, jotka altistavat käyttäjän käsitärinälle moottorisaha, porakone, kulmahiomakone

10 1.4. Tärinätekijät mistä altistus koostuu Tärinän voimakkuus (amplitudi) on kiihtyvyyden hetkellistä suuruutta, eli sitä kuinka nopeasti liike johonkin suuntaan muuttuu tietyllä ajan hetkellä. Mitä suurempi kiihtyvyys on, sitä voimakkaampana ihminen tärinän hetkellisesti tuntee Taajuus kuvaa tärinää aiheuttavien liikkeiden tiheyttä, eli sitä kuinka monta kertaa liikettä tapahtuu yhdessä sekunnissa. Taajuuden yksikkö on hertsi (Hz). Mitä suurempi taajuus on, sitä nopeampana ihminen tärinän tuntee Tärinän kesto (aika) vaikuttaa tärinästä johtuvien vaikutusten riskin kasvamiseen. Mitä pidempään tärinälle altistutaan sitä suurempi riski on vaikutuksille

11 1.5. Taajuusalueet Tärinän eri taajuudet vaikuttavat ihmisvartaloon eri tavoilla. Tietyn taajuuden tärinä saattaa aiheuttaa ihmiselle terveysriskin kohdistuessa käsiin, mutta ei esimerkiksi kohdistuessa selkärankaan ihmisen istuessa Tutkimusten mukaan vaaralliset taajuusalueet eri tärinöille on määritelty seuraavasti matkapahointivointi 0 0,5 Hz kehotärinä 0,5 80 Hz käsitärinä Hz iskut Hz Eri taajuuksien vaikutusten merkittävyydestä johtuen, tärinäarvoja laskettaessa eri taajuuksia painotetaan niiden aiheuttaman riskin mukaan.

12 1.6. Tärinäsuureet ja termistö RMS- arvoa (Root Mean Square; r.m.s.) käytetään tärinän suuruuden arvioinnissa ja se kuvaa kiihtyvyyden neliöllistä keskiarvoa. Tärinäaltistuksen laskemiseen käytetty RMS - arvo lasketaan taajuuspainotetusta kiihtyvyyssignaalista ja sen yksikkö on m/s² aw(t) on taajuuspainotettu kiihtyvyys ajanhetkellä t T on aika (s)

13 1.6. Tärinäsuureet ja termistö Päästöarvo on työkoneesta tai -laitteesta mitattu taajuuspainotettu kiihtyvyyden RMS - arvo, joka on suoritettu määritellyissä, mahdollisimman toistettavissa, olosuhteissa (esim. standardiradalla) Altistusaika on tiettyyn työvaiheeseen käytetty aika, joka altistaa työntekijän tärinälle Altistusarvo on työntekijäkohtainen arvo, joka muodostuu päästöarvosta ja altistusajasta. Lainsäädännössä altistusarvo suhteutetaan aina kahdeksan tunnin työpäivään, josta käytetään termiä A(8)-arvo. Työvaiheen mitattu päästöarvo vastaa suoraan altistusarvoa, jos oletetaan työntekijän altistuvan sille, ja vain sille, kahdeksan tuntia päivässä.

14 1.7. Tärinän hallinta Tärinän hallinta kattaa kokonaisvaltaisesti sekä ne toimenpiteet, joilla työkoneiden tärinää vaimennetaan, työntekijöiden altistuminen tärinän aiheuttamille riskeille arvioidaan, että toimenpiteet jotka tähtäävät altistumisen aiheuttamien riskien pienentämiseen Teknisillä ratkaisuilla tärinän siirtymistä koneesta ihmiseen voidaan minimoida mahdollisimman paljon. Koneiden jousituksilla, rengasvalinnoilla, istuimen pehmusteilla yms. on suuri vaikutus siihen kuinka vahvana ja millä taajuuksilla tärinä ihmiseen välittyy Riskin arvioinnissa lasketaan työntekijään kohdistuva tärinäaltistusarvo, jonka avulla voidaan päätellä onko tärinästä kyseiselle työntekijälle todellista terveysuhkaa Tärinäntorjuntatoimenpiteillä työntekijäkohtaista altistusarvoa pyritään tarvittaessa laskemaan käytäntöihin ja tiedotukseen perustuen

15 2. Tärinän vaikutukset 2.1. Terveydelliset vaikutukset 2.2. Epämukavuus ja käyttötuntuma 2.3. Vaikutukset koneisiin 2.4. Vaikutukset työelämään [Palaa sisällysluetteloon] [3.Lainsäädäntö ja standardit]

16 2.1. Terveydelliset vaikutukset Tärinälle altistuminen aiheuttaa ihmiselle terveysongelmia ja/tai pahentaa jo olemassa olevia vaivoja Kehotärinän terveysvaikutukset kohdistuvat pääasiassa alaselkään ja käsitärinän käsiin, olkapaihin ja hartioihin Vaikka kaikkia olemassa olevia sairauksia ei tärinää vähentämällä voida poistaa, niin riskiä uusille vaivoille voidaan huomattavasti pienentää

17 Miten kehotärinä vaikuttaa Kehotärinälle altistuva ihminen on yleensä istuma-asennossa tärinä välittyy istuimen ja takapuolen kautta selkärankaan selkärangan rakenne ei pysty vaimentamaan tärinää välilevyihin kohdistuu painetta syntyy rasitus jos selkärangan asento on epäedullinen, on vaikutukset suuremmat Käytännössä tärinä ja ergonomia yhdessä aiheuttavat terveysongelman Kehotärinän aiheuttamia yleisimpiä vaivoja ovat selkäkivut selkärangan vammat väsyminen

18 Miten kehotärinä vaikuttaa Kehotärinä aiheuttaa suoraan mm. selkäkipuja, kun tärinätasot ovat korkeita ja altistumisaika on tarpeeksi pitkä (useita tunteja) Lisäksi tärinä lisää muiden asioiden, kuten taakan nostamisen ja huonon ergonomian negatiivisia vaikutuksia Vaikutusten lisääntyminen kehotärinän kasvaessa Vaikutukset kuljettajaan Kasvu Kehotärinä Huono asento Tehtävien suoritus Hypyt Iskut...

19 Miten käsitärinä vaikuttaa Käsitärinälle altistuva työntekijä on yleisimmin käyttämässä moottorikäyttöistä käsityökalua tai käsin ohjattavaa isompaa konetta Käsitärinän aiheuttamia yleisimpiä vaivoja ovat valkosormisuus käsien puutuneisuus, pistely, kipu rannekanavaoireyhtymä käden puristusvoiman aleneminen käden ja niskan lihas- ja jännevammat kämmenen jännekuroumat käden luiden ja nivelten vauriot kuulon lasku

20 Lääketieteen tutkimustuloksia (keho- ja käsitärinä) Bussinkuljettajilla 3-kertainen ja trukinkuljettajilla 7-kertainen määrä selkäkipuja verrattuna työntekijöihin, joilla ei ole tärinäaltistusta (Bovensi & Hulshof, 1998) Traktorinkuljettajilla on 3-kertainen määrä akuutteja selkäkipuja ja tuplasti kroonisia selkäkipuja verrattuna henkilöihin, joilla ei ole tärinänaltistusta. (Bovenzi & Betta, 1994) 10 vuoden altistus traktorin kuljettajilla 3-kertaisti selkäkipuisten osuuden 20%:sta 58%:iin (Hulshof & van Zamten, 1987) Tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudosten sairaudet suurin yksittäinen pääryhmä (33%) KELAn korvaamista sairaslomapäivistä vuonna 2005 (Kelan sairausvakuutustilasto 2005, KELA) Pirkanmaan alueen metallityöntekijöille tehtyyn käsitärinätutkimukseen osallistui 285 työntekijää, joista 186:n todettiin altistuvan käsitärinälle. Heistä 24:lle todettiin tärinätauti ja 12:lle rannekanavaoireyhtymä (Työterveyslaitos, Tampere, 2006)

21 Tärinä ja muut tekijät Ihmisen kokemat tärinän vaikutukset ovat aina useiden tekijöiden yhteisvaikutus. Tämä tarkoittaa käytännössä esimerkiksi sitä, että jo pienempikin tärinä aiheuttaa riskin tärinäperäisille terveysongelmille jos sille altistutaan kauan tai huonossa asennossa Tärinätekijöiden vaikutuksia ihmiseen voidaan kuvata seuraavalla kaavalla altistusaika² X amplitudi X taajuus X ergonomia X elintavat = Vaikutukset ihmiseen

22 Tärinä ja muut tekijät Suuri amplitudinen tärinä (voimakas kiihtyvyys) aiheuttaa luonnollisesti ihmiseen suuremman impulssin kuin pienempi amplitudinen tärinä ja on täten vaarallisempaa Tärinän tietyt taajuudet ovat puolestaan ihmiselle vaarallisempia kuin toiset. Kehotärinä on vaarallisimmillaan 4-8 Hz ja käsitärinä 4-16 Hz taajuuksilla Altistusarvo ja riski tärinäperäisille vaivoille yksinkertaisesti kasvaa, mitä pidempi altistusaika on Ergonomia näyttelee edellisten lisäksi erittäin tärkeää, joskin vaikeasti mitattavaa roolia tärinän vaikutusten osatekijänä. Ihmisen asento tärinäaltistuksen aikana vaikuttaa suuresti eritoten selkärangan kokemaan rasitukseen Lisäksi mm. kylmyys ja tupakointi vahvistavat ihmisen kokeman tärinän aiheuttamia ongelmia etenkin verenkierrollisten ongelmien osalta

23 Merkittävä riski työterveydelle Tärinästä johtuvat terveysriskit nousivat esille myös Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston teettämässä kyselyssä, jossa työterveyden asiantuntujat ympäri Eurooppaa pohtivat työterveyden nousevia uhkia*. Etenkin tärinälle altistumista, yhdessä huonon ergonomian tai fyysisesti raskaan työn kanssa, pidettään yleisesti yhtenä suurimmista työterveysriskeistä Eurooppalaiselle työväestölle Linkki:

24 2.2. Epämukavuus ja käyttötuntuma Suurin osa ihmisen kokemasta tärinästä aiheuttaa epämukavuutta, joka ilmenee vaikeutena lukea tai kirjoittaa (juna, bussi, auto) matkapahoinvointina (laiva, veneet, julkinen liikenne) lisääntyneenä väsymyksenä (rekka-autot, linja-autot) työmotivaation laskuna (työkoneet) Tärisevän työkoneen käyttötuntuma on myös huomattavasti heikompi kuin hyvin vaimennetun koneen. Käyttötuntuman puutteellisuus ilmenee työsuorituksien vaikeutumisena ja tarkkuuden heikentymisenä (työkoneet) onnettomuusriskinä (kaikki liikkuvat työkoneet)

25 2.3. Vaikutukset koneisiin Ajettavien työkoneiden tapauksessa, työkoneen käytöstä aiheutumalla tärinällä on myös vaikutusta koneen omaan kuntoon tärinä rikkoo koneen rakennetta ja komponentteja lisää koneen polttoaineenkulutusta vaikeuttaa koneen hallinta Seurauksina tärinän vaikutuksista koneeseen aiheutuu huoltokustannusten nousu käyttöiän lyhentyminen

26 2.4. Vaikutukset työelämään Terveydelliset ongelmat Sairaspoissaolot Resurssivaje Epämukavuus Työsuorituksen vaikeutuminen Työtehokkuuden laskeminen Vaikutukset työkoneisiin Onnettomuusriski Tapaturmat Kuluminen Huolto

27 3. Lainsäädäntö ja standardit 3.1. Lainsäädäntö - Valtioneuvoston asetus 48/ Standardit liittyen lainsäädäntöön 3.3. Muut säädökset (Konevalmistajiin vaikuttavat säädökset/muut vaikuttavat säädökset ja muiden tahojen vastuut) 3.4. Lainsäädännön aiheuttamat vastuut [Palaa sisällysluetteloon] [4. Kenelle tärinä on ongelma]

28 3.1. Lainsäädäntö Valtioneuvoston asetus 48/2005 Pääasiassa vahvistaa EU-direktiivin 2002/44/EC Asetuksen tarkoituksena on työntekijöiden suojeleminen työssä esiintyviltä vaaroilta ja haitoilta, jotka aiheutuvat tai saattavat aiheutua altistumisesta tärinälle Sovelletaan työhön, johon sovelletaan työturvallisuuslakia (738/2002) ja jossa työntekijät altistuvat tai saattavat altistua työstä aiheutuvalle tärinälle Määrittää tärinän A(8)-altistusarvolle toiminta-arvon ja raja-arvon Kehotärinälle 0,5 m/s² 1,15 m/s² Käsitärinälle 2,5 m/s² 5,0 m/s²

29 3.1. Lainsäädäntö Valtioneuvoston asetus 48/2005 Velvoittaa työnantajaa selvittämään työntekijöiden mahdollinen tärinäaltistuminen ja sen mukaisesti tunnistamaan tärinää aiheuttavat tekijät Työnantajan on arvioitava ja tarvittaessa mitattava työntekijän tärinälle altistumisen taso Toiminta-arvon ylittyessä on työnantajan laadittava ja toimeenpantava tärinäntorjuntaohjelma altistuksen pienentämiseksi Raja-arvon ylittyessä työnanatajan on ryhdyttävä viipymättä toimenpiteisiin altistuksen vähentämiseksi alle raja-arvon

30 3.2. Standardit liittyen lainsäädäntöön ISO (1997) määrittelee menetelmät kehotärinän mittaukselle ja arvioinnille ISO (2001) määrittelee menetelmät käsitärinän mittaukselle ja arvioinnille Molemmissa käytetään mittasuureena kiihtyvyyden neliöllistä keskiarvoa (RMS arvo) Mittaukset suoritetaan ihmisen ja tärisevän laitteen välistä, yleensä siis kuljettajan ja istuimen välistä tai käden ja työkalun välistä Standardit eivät määritä tarkkoja raja-arvoja terveydelle vaaralliselle tärinälle, mutta määrittelevät terveyden varoalueet

31 3.3. Muut säädökset EU-direktiivi 2002/44/EC ( tärinädirektiivi ) määrittää työnantajan vastuut tärinäaltistuksen osalta ja vahvistetaan siis Valtioneuvoston asetuksessa 48/2005 EU-direktiivi 98/37/EC ( konedirektiivi ) velvoittaa konevalmistajat minimoimaan tärinän aiheuttamat riskit siten kun se teknisesti ja olemassa olevien mahdollisuuksien mukaan on mahdollista määrää, että koneen käyttöohjeista on löydyttävä tärinäpäästöarvo taajuuspainotettuna kiihtyvyyden neliöllisenä keskiarvona (RMS arvo) jos päästöarvo ylittää edellisessä mainitun toiminta-arvon

32 3.4. Lainsäädännön aiheuttamat vastuut Työnantaja Tehtävä selvitys työntekijöiden mahdollisesta tärinäaltistumisesta Jos syytä epäillä tärinällä olevan vaikutusta työntekijöiden terveyteen (käytössä täriseviä koneita) suoritettava tärinäaltistuksen arviointi Altistuksen arvioinnin perusteella tehtävä riskin arviointi Jos altistuksen arvioinnin tulokset ylittävät toiminta-arvon on laadittava tärinäntorjuntaohjelma, jonka mukaan päivittäistä tärinäaltistusta alennetaan

33 3.4. Lainsäädännön aiheuttamat vastuut Kone- ja laitevalmistaja Tärinän aiheuttamat riskit työkoneissa tulee minimoida parhaalla mahdollisella tavalla jo tuotekehitysvaiheessa Käyttöoppaaseen on merkittävä koneen aiheuttamat tärinäpäästöt jos ne ylittävät toiminta-arvon tai ilmoitus, että koneen tärinäpäästöt eivät ylitä toiminta-arvoa

34 3.4. Lainsäädännön aiheuttamat vastuut Viranomainen Suomessa on kahdeksan työsuojelupiiriä, joiden tehtävänä on luoda edellytyksiä turvallisille, terveellisille ja työkykyä edistäville työoloille. Tavoitteena on, että työpaikat pitävät omatoimisesti työolonsa kunnossa Työsuojelupiirit tekevät tarkastuksia viranomaisaloitteisesti sekä työnantajien ja työntekijöiden pyynnöstä Valtioneuvoston asetuksen voimaantulon myötä myös tärinäaltistuminen on tullut työsuojelupiirin valvonnan alaiseksi

35 4. Kenelle tärinä on ongelma 4.1. Pääperiaatteet 4.2. Kuinka tunnistaa terveydelle vaarallinen tärinä 4.3. Tarkistuslista kehotärinä 4.4. Tarkistuslista käsitärinä 4.5. Tärinätilanne Suomessa 4.6. TÄRY / KEISU / KEHAPA 4.7. Työkoneiden päästöarvoja [Palaa sisällysluetteloon] [5. Tärinäaltistuksen ja riskin arviointi]

36 4.1. Pääperiaatteet Liikkuvilla koneilla (mm. traktorit, kuormaajat, trukit) säännöllisesti työtä tekevät henkilöt, joiden altistusajat ovat pitkiä (yli 3 tuntia), ovat yleensä vaarassa altistua kehotärinälle yli toiminta-arvon Käsikäyttöisiä työkaluja (mm. iskukoneet, paineilmatyökalut) säännöllisesti työssään käyttävien henkilöiden altistusarvot saavuttavat usein toiminta-arvon jo noin puolen tunnin altistusajalla Todellisen altistusajan arviointi on kuitenkin kovin vaikeaa, sillä usein varsinkin käsitärinän tapauksessa ajatellaan varsinainen liipaisinaika pidemmäksi kuin se todellisuudessa on. Iskuporakonekaan ei aiheuta tärinäpäästöjä muulloin kuin porattaessa. Kehotärinän tapauksessa, samalla työkoneella suoritettujen työvaiheiden väliset erot tulisi myös tarkkaan huomioida. Yleensä siirtyminen koneella työvaiheiden välillä aiheuttaa suurimmat tärinäpäästöt

37 4.2. Kuinka tunnistaa terveydelle vaarallinen tärinä Kehotärinä on silloin vaarallista, kun se on mielestäsi epämukavaa ja sinun on vaikea hallita kehoasi Käsitärinä on vaarallista, jos tärinä tuntuu epämiellyttävältä ja kätesi väsyvät helposti

38 4.3. Tarkistuslista - kehotärinä Seuraavilla kysymyksillä voit arvioida karkeasti, onko kehotärinälle altistuminen sinulle potentiaalinen terveysriski Ajatko usein teiden ulkopuolella tai huonosti päällystetyillä teillä? Ajatko tai käytätkö täriseviä koneita pitkiä aikoja päivittäin? Ajatko kulkuneuvoja jotka eivät ole tarkoitettu tieajoon? Altistutko iskuille tai tärähtelylle? Joudutko konetta käyttäessäsi työskentelemään huonossa asennossa? Varoittavatko koneiden valmistajat kehotärinälle altistumisesta? Ovatko työntekijät ilmoittaneet tärinästä aiheutuneista vaivoista? Myönteisten vastausten tapauksessa kannattaa asiaan perehtyä tarkemmin

39 4.4. Tarkistuslista - käsitärinä Seuraavilla kysymyksillä voit arvioida karkeasti, onko käsitärinälle altistuminen sinulle potentiaalinen terveysriski Käytätkö pyöriväliikkeisiä työkaluja? Käytätkö tärähteleviä työkaluja? Varoittavatko käyttämiesi työkalujen valmistajat tärinälle altistumisesta? Aiheuttavatko käyttämäsi työkalut tikkuilua tai puutuneisuutta käsissä käytön aikana tai sen jälkeen? Ovatko tärinälle altistavia työkaluja käyttävät työntekijät ilmoittaneet minkäänlaisista tärinään liittyvistä oireista? Myönteisten vastausten tapauksessa kannattaa asiaan perehtyä tarkemmin

40 4.5. Tärinätilanne Suomessa Arviolta noin ihmistä Suomessa altistuu päivittäin haitalliselle kehotärinälle Käsitärinälle päivittäin altistuvia Suomessa on noin Toistaiseksi lainsäädännön mukaisia mittauksia tärinäaltistumisesta on Suomessa tehty todella vähän työnantajien toimesta Suurin osa suoritetuista mittauksista on suoritettu vain tietyissä maastoissa ja tietyissä olosuhteissa, mikä ei välttämättä anna oikeaa kuvaa tärinän vaikutuksista todellisissa työtilanteissa

41 4.6. Tutkimustuloksia eri projekteista Suomessa suoritettuja kehotärinätutkimuksia TÄRY: EU-direktiivin mukaisen koko kehon tärinän raja-arvojen mittaaminen, analysointi sekä tärinän torjuminen KEISU: Kehotärinän mittaamiseen ja analysointiin liittyvä menetelmä henkilökohtaisen altistusseurannan mahdollistamiseksi KEHAPA: Kehotärinän altistuksen hallittavuuden parantaminen

42 TÄRY Projektin tavoitteena oli tutkia suomalaisten yritysten valmius EUdirektiivin mukaisten kehotärinän raja-arvojen alittamiseen, niin valmistajien kuin työnantajienkin osalta, sekä luoda valmiuksia yrityksille tärinän vaimennusratkaisujen kehittämiseen ja arviointiin Mittaukset suoritettiin siten, että ne vastaisivat työkoneiden normaalia työpäivää, sisältäen eri työvaiheita Yhteensä mitattiin 25 liikkuvaa työkonetta, joiden joukossa oli työkoneita mm. maa- ja metsätaloudesta, kunnallistekniikasta, teiden kunnossapidosta, maarakennuksesta, ahtauksesta ja kaivosteollisuudesta Tulokset osoittivat että yhtäkään liikkuvaa työkonetta ei voi yksiselitteisesti rajata pois direktiivin vaikutuksesta Suurin osa työkoneista ylitti toiminta-arvon Useissa koneissa istuin vahvisti tärinää lattialta mitattuun verrattuna

43 KEISU Projektin tavoite oli kehittää kehotärinän mittaamiseen ja analysointiin liittyvä menetelmä henkilökohtaisen altistusseurannan mahdollistamiseksi työpaikoilla Kerätyn mittausdatan perusteella voitiin todeta, että tärinätasot ja altistusajat vaihtelevat merkittävästi eri päivinä, joten lyhytaikaiset mittaukset voivat johtaa merkittävästi vääriin johtopäätöksiin Tulokset osoittivat, että koska tärinäaltistusaika on harvoin kahdeksaa tuntia tai sen yli, niin keskimäärin työpäivään skaalattu tärinätaso ei ylittänyt lainsäädännön määrittelemää päivittäistä raja-arvoa, kuin poikkeustilanteissa Suurin osa mittauksista kuitenkin ylitti lainsäädännön toimintaarvon, joka velvoittaa tärinätasojen vähentämiseen

44 KEHAPA Projektin tavoitteena oli kartoittaa virastojen, laitosten ja liikelaitosten käyttämien työkoneiden tärinätasoja Projektissa mitattiin yhteensä 34 eri työkonetta eri ympäristöissä talvella ja kesällä Suurin osa työkoneista ylitti lainsäädännön toiminta-arvon kahdeksan tunnin aikana tai oli hyvin lähellä sitä, mutta vain tietyt koneet aiheuttivat yli raja-arvon meneviä tärinätasoja, joita voidaan pitää vakavana terveysriskinä Erityisen korkeita arvoja aiheuttivat pienet ja nopeasti liikkuvat koneet, kuten moottorikelkat ja -pyörät sekä veneet Tulokset osoittivat, että yhtäkään liikkuvaa työkonetta maalla, merellä tai ilmassa ei voida yksiselitteisesti rajata pois direktiivin vaikutuksesta

45 Mikä aiheutti korkeat tärinäarvot liikkuvien koneiden kuljettajille Työympäristö Ajonopeus Maaston epätasaisuuden merkitys tärinäpäästöihin on todella suuri. Tasaisilla pinnoilla liikkuvat työkoneet ovat jokseenkin tärinäturvallisia, kun taas epätasaisessa maastossa useat työkoneet ylittävät jopa lainsäädännön raja-arvon Etenkin epätasaisessa maastossa liikkuvien koneiden nopeudella on suuri merkitys tärinän voimakkuuteen Huono istuin Pahimmillaan istuin jopa vahvistaa työkoneesta ihmiseen välittyvää tärinää Usein etenkin sivuttaissuunnat ovat ongelmaisia

46 Mikä aiheutti korkeat tärinäarvot liikkuvien koneiden kuljettajille Sääolosuhteet Joissakin työympäristöissä sääolosuhteet vaikuttavat varsin merkittävästi tärinän päästöarvoihin. Toisissa sääolot vaikuttavat työ- ja altistusaikoihin Vesillä kulkevien koneiden päästöarvot kasvavat jos aallokko on suurempaa Ilmassa käytettävien (helikopteri, lentokone) koneiden tärinäarvot kasvavat myös epävakaisemmissa sääoloissa Teiden talvikunnossapito ja kesäinen ruohon leikkaus ovat esimerkkejä tapauksista, jossa sääolosuhteet vaikuttavat sekä työettä altistusaikoihin

47 Mikä aiheutti korkeat tärinäarvot liikkuvien koneiden kuljettajille Renkaiden ja muiden komponenttien resonointi Monissa tutkimuksissa ja mittauksissa on todettu renkaiden aiheuttavan resonanssin taajuusalueella 1-3 Hz, joka osuu monesti istuimen resonanssialueeseen. Näin ne yhdessä vahvistavat maastosta johtuvaa tärinää ja voivat aiheuttaa suuretkin tärinäarvot pienillä herätteillä. Joissain tapauksissa myös ohjaamon vaimennuksen resonanssitaajuus voi sattua samalle taajuusalueelle, jolloin tilanne on vielä pahempi Altistusaika Tietyissä työympäristöissä tärinän päästöarvot eivät ole merkittävän suuria, mutta pitkät työvuorot aiheuttavat korkean päivittäisen altistusarvon. Esim. merimiehet, luotsit.

48 4.7. Työkoneiden tyypillisiä päästöarvoja - Kehotärinä Pyöräkuormaaja, kuormaus RMS arvot (m/s²) x = 0,8; y = 1,1; z = 0,7 Ylittää lainsäädännön toiminta-arvon normaalin työpäivän aikana. 0,5 1,15 Päästöarvojakauma m/s²

49 4.7. Työkoneiden tyypillisiä päästöarvoja - Kehotärinä Vastapainotrukki, lastaus RMS arvot (m/s²) x = 0,2; y = 0,4; z = 0,6 Ylittää lainsäädännön toimintaarvon normaalin työpäivän aikana. 0,5 1,15 Päästöarvojakauma m/s²

50 4.7. Työkoneiden tyypillisiä päästöarvoja - Kehotärinä Vastapainotrukki (sähkö) RMS arvot (m/s²) x = 0,2; y = 0,3; z = 0,3 Ei ylitä lainsäädännön toiminta-arvoa normaalin työpäivän aikana. 0,5 1,15 Päästöarvojakauma m/s²

51 4.7. Työkoneiden tyypillisiä päästöarvoja - Kehotärinä Kuorma-auto, siirto RMS arvot (m/s²) x = 0,5; y = 0,4; z = 0,6 Ylittää lainsäädännön toiminta-arvon normaalin työpäivän aikana. 0,5 1,15 Päästöarvojakauma m/s²

52 4.7. Työkoneiden tyypillisiä päästöarvoja - Kehotärinä Traktori, siirtoajo RMS arvot (m/s²) x = 1,6; y = 1,0; z = 0,5 Ylittää lainsäädännön raja-arvon normaalin työpäivän aikana. 0,5 1,15 Päästöarvojakauma m/s²

53 4.7. Työkoneiden tyypillisiä päästöarvoja - Kehotärinä Tiehöylä, auraus RMS arvot (m/s²) x = 0,5; y = 0,5; z = 1,1 Ylittää lainsäädännön raja-arvon normaalin työpäivän aikana. 0,5 1,15 Päästöarvojakauma m/s²

54 4.7. Työkoneiden tyypillisiä päästöarvoja - Kehotärinä Harjapuhallinajoneuvo, harjaus RMS arvot (m/s²) x = 0,2; y = 0,2; z = 0,5 Ylittää lainsäädännön raja-arvon normaalin työpäivän aikana. 0,5 1,15 Päästöarvojakauma m/s²

55 4.7. Työkoneiden tyypillisiä päästöarvoja - Kehotärinä Metsätyökone RMS arvot (m/s²), avohakkuu x = 0,3; y = 0,2; z = 0,1 RMS arvot (m/s²), siirtyminen x = 0,8; y = 1,1; z = 0,4 Ylittää lainsäädännön toiminta-arvon normaalin työpäivän aikana 0,5 1,15 Päästöarvojakauma m/s²

56 4.7. Työkoneiden tyypillisiä päästöarvoja - Kehotärinä Kaivinkone, ojankaivuu RMS arvot (m/s²) x = 0,8; y = 0,6; z = 1,0 Ylittää lainsäädännön toiminta-arvon normaalin työpäivän aikana. 0,5 1,15 Päästöarvojakauma m/s²

57 4.7. Työkoneiden tyypillisiä päästöarvoja - Kehotärinä Monitoimikone, siirtyminen RMS arvot (m/s²) x = 0,2; y = 0,4; z = 0,6 Ylittää lainsäädännön toiminta-arvon normaalin työpäivän aikana 0,5 1,15 Päästöarvojakauma m/s²

58 4.7. Työkoneiden tyypillisiä päästöarvoja - Kehotärinä Moottorikelkka, maastossa RMS arvot (m/s²) x = 1,0; y = 0,8; z = 2,0 Ylittää lainsäädännön raja-arvon normaalin työpäivän aikana 0,5 1,15 Päästöarvojakauma m/s²

59 4.7. Työkoneiden tyypillisiä päästöarvoja - Kehotärinä Moottoripyörä, maastossa RMS arvot (m/s²) x = 0,9; y = 0,3; z = 2,2 Ylittää lainsäädännön raja-arvon normaalin työpäivän aikana 0,5 1,15 Päästöarvojakauma m/s²

60 4.7. Työkoneiden tyypillisiä päästöarvoja - Kehotärinä Rautavene, merellä RMS arvot (m/s²) x = 0,7; y = 0,7; z = 1,5 Ylittää lainsäädännön raja-arvon normaalin työpäivän aikana. 0,5 1,15 Päästöarvojakauma m/s²

61 4.7. Työkoneiden tyypillisiä päästöarvoja - Kehotärinä Lumilinko, linkous RMS arvot (m/s²) x = 0,4; y = 0,6; z = 1,1 Ylittää lainsäädännön raja-arvon normaalin työpäivän aikana. 0,5 1,15 Päästöarvojakauma m/s²

62 4.7. Työkoneiden tyypillisiä päästöarvoja - Kehotärinä Traktori, ruohon leikkaus RMS arvot (m/s²) x = 0,7; y = 0,9; z = 0,4 Ylittää lainsäädännön toiminta-arvon normaalin työpäivän aikana. 0,5 1,15 Päästöarvojakauma m/s²

63 4.8. Työkoneiden tyypillisiä päästöarvoja - Käsitärinä Moottorisaha RMS arvo (m/s²) ahv = 5-8 Ylittää lainsäädännön raja-arvon normaalin työpäivän aikana. 2,5 5 Päästöarvojakauma m/s²

64 4.8. Työkoneiden tyypillisiä päästöarvoja - Käsitärinä Kulmahiomakone RMS arvo (m/s²) ahv = 4-8 Ylittää lainsäädännön raja-arvon normaalin työpäivän aikana. 2,5 5 Päästöarvojakauma m/s²

65 4.8. Työkoneiden tyypillisiä päästöarvoja - Käsitärinä Iskuporakone RMS arvo (m/s²) ahv = Ylittää lainsäädännön raja-arvon normaalin työpäivän aikana. 2,5 5 Päästöarvojakauma m/s²

66 5. Tärinäaltistuksen ja riskin arviointi 5.1. Altistusarvon arviointi 5.2. Tärinäaltistuksen arvioinnin haasteet 5.3. Luotettava altistuksen arviointi pitkäaikaismittauksilla 5.4. Arviointimenetelmien vertailu 5.5. Riskin arviointi [Palaa sisällysluetteloon] [6. Tärinäntorjuntaohjelma]

67 5. Tärinäaltistuksen ja riskin arviointi Altistuksen arvioinnin tarkoitus on auttaa työnantajaa selvittämään onko tärinä yrityksen työntekijöille todellinen terveysriski Arvioinnissa määritetään mahdollisesti tärinää aiheuttavat työvaiheet ja niissä käytetyt työkoneet, sekä lasketaan työntekijäkohtainen A(8) altistusarvo Riskin arvioinnissa arvioidaan laskettujen altistusarvojen perusteella mitkä työvaiheet aiheuttavat suurimman terveysriskin ja kuinka riskiä voitaisiin pienentää

68 5.1. Altistusarvon arviointi Arvioinnissa lasketaan päivittäinen työntekijäkohtainen 8 tunnin vertailuaikaan suhteutettu A(8) altistusarvo Arviointi voi perustua työpaikalla todellisissa työolosuhteissa suoritettuihin tärinämittauksiin työkoneen käyttöohjeessa ilmoitettuihin tärinäpäästöihin muualla julkaistuun materiaaliin, jos löydettävissä käytetylle konetyypille(hyvä vertailla muutamia lähteitä) Arviointi suoritetaan viidessä vaiheessa

69 5.1. Altistusarvon arviointi vaihe 1 Lista mahdollisista tärinälle altistavista työvaiheista Listataan mitkä työkoneet/tehtävät voisivat aiheuttaa riskejä työntekijän terveydelle tai turvallisuudelle tärinäaltistumisen seurauksena Altistusarvon arviointi - kehotärinä Käytetty kone Tehtävä pyöräkuormaaja kaivinkone tiehöylä lastaus ojankaivuu auraus

70 5.1. Altistusarvon arviointi vaihe 2 Altistusaikojen määrittäminen Mitataan työntekijän altistusajat tarkasti jokaiselle työvaiheelle ja arvioidaan suorituskertojen lukumäärän perusteella päivittäinen altistusaika Altistusarvon arviointi kehotärinä Käytetty kone Tehtävä pyöräkuormaaja kaivinkone tiehöylä lastaus ojankaivuu auraus Altistusaika (h) 1 1,5 3

71 5.1. Altistusarvon arviointi vaihe 3 Päästöarvojen selvittäminen Kone ja -laitevalmistajat ovat velvollisia ilmoittamaan valmistamiensa tuotteiden tärinäpäästöt ohjekirjassa ja näitä voidaan käyttää altistusarvon arvioinnissa Arviointi voi perustua myös muuhun julkiseen materiaaliin (esim. tieteelliset julkaisut, tietokannat). Useampien lähteiden vertailu olisi suotavaa Mittaaminen on päästöarvojen selvittämisen luotettavin keino. Tarkat tiedot koneiden aiheuttamista tärinäpäästöistä saadaan vain tekemällä mittaukset koneiden todellisissa käyttöympäristöissä ja niissä tehtävissä, joissa ne kullakin yrityksellä ovat

Tärinäntorjuntaohjelma -

Tärinäntorjuntaohjelma - Tärinäntorjuntaohjelma - Rajavartiointiin käytettyjen moottorikelkkojen tärinän vaikutusten arviointi Rajavartiolaitos Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Alkusanat... 3 Johdanto... 4 Käsitteet... 4

Lisätiedot

KÄSIIN KOHDISTUVAN TÄRINÄN VAIKUTUSTEN VÄHENTÄMINEN VALIMOTYÖSSÄ

KÄSIIN KOHDISTUVAN TÄRINÄN VAIKUTUSTEN VÄHENTÄMINEN VALIMOTYÖSSÄ Teknillinen korkeakoulu, koneenrakennustekniikan laitos Helsinki University of Technology, Department of Engineering Design and Production Espoo 2008 TKK-K-1/2008 KÄSIIN KOHDISTUVAN TÄRINÄN VAIKUTUSTEN

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 2. Työsuojeluhallinto. Työmelu

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 2. Työsuojeluhallinto. Työmelu Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 2 Työsuojeluhallinto Työmelu Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 2 Työmelu TYÖSUOJELUHALLINTO Tampere 2013 ISBN 978-952-479-046-8 ISSN 1456-257X Multiprint Oy, Tampere 2012 Melusta

Lisätiedot

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja Riskien arviointi työpaikalla työkirja Sosiaali- ja terveysministeriö, Työsuojeluosasto Työturvallisuuskeskus 26.2.2013 Riski Arvin selainversion mukaiset päivitykset Kerttuli Harjanne, Työturvallisuuskeskus

Lisätiedot

TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI. Kuinka sitä voi hallita?

TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI. Kuinka sitä voi hallita? TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI Kuinka sitä voi hallita? Sisältö 1. Johdanto 2. Työstressi 2.1. Mitä stressi on? 2.2. Mikä aiheuttaa työstressiä? 2.3. Työstressin vaikutukset yksilöihin ja organisaatioihin 2.4.

Lisätiedot

Työturvallisuusohje STO 1/2009. Työsuojelu sähköaloilla. Yleinen osa. 1. Työsuojelun yleiset tavoitteet. 15.11.2012 Korvaa: 8.10.

Työturvallisuusohje STO 1/2009. Työsuojelu sähköaloilla. Yleinen osa. 1. Työsuojelun yleiset tavoitteet. 15.11.2012 Korvaa: 8.10. Työturvallisuuskeskus TTK Sähköalojen työalatoimikunta Työturvallisuusohje STO 1/2009 15.11.2012 Korvaa: 8.10.2009 Laatija: Jukka Tamminen Tietoliikenne Sähkön jakelu Energian tuotanto Sähköasennus Liittyvä

Lisätiedot

Työhyvinvointia apteekkeihin

Työhyvinvointia apteekkeihin Työhyvinvointia apteekkeihin Sisällysluettelo Johdanto......................................... 3 Työhyvinvointi...................................... 4 Työhyvinvointia johtamalla...............................

Lisätiedot

Työntutkimuksen käsitteitä, menettelytapoja ja käyttökohteita

Työntutkimuksen käsitteitä, menettelytapoja ja käyttökohteita Työntutkimuksen käsitteitä, menettelytapoja ja käyttökohteita EK-SAK tuottavuustyöryhmä 2011 Toimituskunta: Petri Ahokas Jukka Tiihonen (puheenjohtaja) Jaana Neuvonen Mirjami Suikki Teknologiateollisuus

Lisätiedot

Kemianteollisuuden riskinarviointia koskevien työturvallisuusja työterveyssäännösten vaikuttavuus

Kemianteollisuuden riskinarviointia koskevien työturvallisuusja työterveyssäännösten vaikuttavuus Työsuojelujulkaisuja 92 Toivo Niskanen, Hannu Kallio, Antti Zitting Kemianteollisuuden riskinarviointia koskevien työturvallisuusja työterveyssäännösten vaikuttavuus Työsuojeluhallinto Tampere 2009 ISBN

Lisätiedot

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojelujulkaisuja 91 Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojeluhallinto Tampere 2009 ISBN 978-952-479-093-2 ISSN 1455-4011 Multiprint Oy, Tampere 2009 ESIPUHE Valtioneuvoston asetus työvälineiden

Lisätiedot

TYÖTUTKA. TTS TYÖTUTKA Työntutkimuksen hyödyntäminen työssäoppimisessa. työntutkimuksen hyödyntäminen työssä oppimisessa

TYÖTUTKA. TTS TYÖTUTKA Työntutkimuksen hyödyntäminen työssäoppimisessa. työntutkimuksen hyödyntäminen työssä oppimisessa TTS TYÖTUTKA Työntutkimuksen hyödyntäminen työssäoppimisessa TYÖTUTKA työntutkimuksen hyödyntäminen työssä oppimisessa KEHITTÄMISMENETELMÄT JA TEHTÄVÄT 2010 2014 2 ESISANAT MUKAVA hankkeessa, joka keskittyi

Lisätiedot

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki Timo Koskinen, Anne Mironen Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus Uusi työturvallisuuslaki 1 Taitto Mikko Huttunen Paino Valkealan Painokarelia 2003 ISBN 951-714-222-6 2 Sisällys Uusi

Lisätiedot

Koneyrityksen riskienhallinta

Koneyrityksen riskienhallinta Koneyrityksen enhallinta Näkökulmana seuraavat alat: energia, metsänparannus ja puunhankinta Riskikartta Työprosessin vaihe Riskianalyysi Seurausluokka Riskiluokka Toimenpiteet Seuranta Lukijalle Käsissäsi

Lisätiedot

Juho Jussila LIIKETILOJEN RAKENTAMISPROSESSIN JOHTAMINEN ESI- MERKKINÄ H&M:N LIIKETILA KUOPION KAUPPAKESKUS MATKUKSESSA

Juho Jussila LIIKETILOJEN RAKENTAMISPROSESSIN JOHTAMINEN ESI- MERKKINÄ H&M:N LIIKETILA KUOPION KAUPPAKESKUS MATKUKSESSA Juho Jussila LIIKETILOJEN RAKENTAMISPROSESSIN JOHTAMINEN ESI- MERKKINÄ H&M:N LIIKETILA KUOPION KAUPPAKESKUS MATKUKSESSA LIIKETILOJEN RAKENTAMISPROSESSIN JOHTAMINEN ESI- MERKKINÄ H&M:N LIIKETILA KUOPION

Lisätiedot

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 36 Sinikka Soini, TuATTL Jussi Vahtera,TuATTL Marjut Joki, TuATTL Jukka Aaltonen, Tutsp Liisa Bifeldt, Tutsp Seija Lähteenmäki, Tutsp Antero Utriainen, Tutsp Psykososiaalisen

Lisätiedot

Johanna Peltonen TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA FINNEGRIP OY:LLE. Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto 2009

Johanna Peltonen TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA FINNEGRIP OY:LLE. Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto 2009 Johanna Peltonen TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA FINNEGRIP OY:LLE Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto 2009 TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA FINNEGRIP OY:LLE Peltonen, Johanna Satakunnan

Lisätiedot

Innovatiivisten tuotteiden kysynnän ennustamisen laadulliset mallit

Innovatiivisten tuotteiden kysynnän ennustamisen laadulliset mallit TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Toimitusketjun johtaminen Innovatiivisten tuotteiden kysynnän ennustamisen laadulliset mallit Qualitative methods of demand forecasting for innovative products Kandidaatintyö

Lisätiedot

Henkilöstötunnusluvut johtamisen tukena Tukea tuottavuuden ja työyhteisön hyvinvoinnin kehittämiseen

Henkilöstötunnusluvut johtamisen tukena Tukea tuottavuuden ja työyhteisön hyvinvoinnin kehittämiseen Henkilöstötunnusluvut johtamisen tukena Tukea tuottavuuden ja työyhteisön hyvinvoinnin kehittämiseen Marja-Liisa Manka & Liisa Hakala Henkilöstötunnusluvut johtamisen tukena 1 Henkilöstötunnusluvut johtamisen

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Työsuojeluhallinto Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Väkivallan uhka työssä Työsuojeluhallinto Tampere 2010 ISBN 978-952-479-095-6 ISSN 1456-257X

Lisätiedot

Työkunto ja tuottavuus metsäkonealalla

Työkunto ja tuottavuus metsäkonealalla Tämän oppaan on tuottanut ErgoWood-projekti ja opas on räätälöity urakoitsijoiden tarpeisiin COMFOR-projektissa. Projektien rahoitukseen on osallistunut EUROOPAN KOMISSIO.. Työkunto ja tuottavuus metsäkonealalla

Lisätiedot

Matkailuyrittäjän turvallisuuden hallintakansio. Sisällysluettelo. 1. Esipuhe. 2. Lomakepohjat

Matkailuyrittäjän turvallisuuden hallintakansio. Sisällysluettelo. 1. Esipuhe. 2. Lomakepohjat Matkailuyrittäjän turvallisuuden hallintakansio Sisällysluettelo 1. Esipuhe 2. Lomakepohjat Riskinarviointi Perehdyttäjän muistilista Läheltä piti -ilmoitus Ennakkotiedot asiakkaasta Työsopimus Työtodistus

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA - VÄLITÄ VARHAIN. Käytännönläheistä tietoa varhaisen välittämisen toimintamallin luomisesta ja jalkauttamisesta työpaikan arkeen.

PIDÄ HUOLTA - VÄLITÄ VARHAIN. Käytännönläheistä tietoa varhaisen välittämisen toimintamallin luomisesta ja jalkauttamisesta työpaikan arkeen. PIDÄ HUOLTA - VÄLITÄ VARHAIN Käytännönläheistä tietoa varhaisen välittämisen toimintamallin luomisesta ja jalkauttamisesta työpaikan arkeen. SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT 3 1 TAUSTA 4 2 KUSTANNUKSET JA VAIKUTTAVUUS

Lisätiedot

PIENYRITYKSEN. työturvallisuus ja työterveysriskien hallinta

PIENYRITYKSEN. työturvallisuus ja työterveysriskien hallinta PIENYRITYKSEN työturvallisuus ja työterveysriskien hallinta Työterveyslaitos TTL-Kirjakauppa Topeliuksenkatu 41 a A 00250 Helsinki puh. 030 4742 543 faksi (09) 4775 071 www.ttl.fi/verkkokauppa Työterveyslaitos

Lisätiedot

Juho Lehtinen ERGONOMIAOHJAUSTA OMAISHOITAJILLE

Juho Lehtinen ERGONOMIAOHJAUSTA OMAISHOITAJILLE Juho Lehtinen ERGONOMIAOHJAUSTA OMAISHOITAJILLE Fysioterapian koulutusohjelma 2011 ERGONOMIAOHJAUSTA OMAISHOITAJILLE Lehtinen, Juho Satakunnan ammattikorkeakoulu Fysioterapian koulutusohjelma Toukokuu

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12. Nostoapuvälineet. Turvallisuus. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12. Nostoapuvälineet. Turvallisuus. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12 Nostoapuvälineet Turvallisuus Työsuojeluhallinto Tampere 2010 ISBN 978-952-479-101-4 SSN 1456-257X Multiprint Oy, Tampere 2010 Sisällysluettelo JOHDANTO... 7 NOSTOAPUVÄLINEIDEN

Lisätiedot

Työympäristön arviointi

Työympäristön arviointi Työympäristön 1 Työympäristön Työkirja arvioinnin tekemiseksi Yli-ins., DI Helsinki 2009 Työympäristön 2 1. Johdanto Työympäristön kehittäminen on keskeisintä työpaikkojen työturvallisuustyötä. Työturvallisuuslaki

Lisätiedot

Toimintamalli RF-kenttien aiheuttamissa tapaturmaisissa ylialtistumistilanteissa. Tietoa työstä

Toimintamalli RF-kenttien aiheuttamissa tapaturmaisissa ylialtistumistilanteissa. Tietoa työstä Toimintamalli RF-kenttien aiheuttamissa tapaturmaisissa ylialtistumistilanteissa Tietoa työstä Toimintamalli RF-kenttien aiheuttamissa tapaturmaisissa ylialtistumistilanteissa Tommi Alanko Harri Lindholm

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA

TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA Opetushallitus 2003 SISÄLTÖ ESIPUHE 4 1. TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELUN TARVE SOSIAALI- JA TERVEYS- ALAN PERUSTUTKINNOSSA 5 1.1. Työssäoppiminen

Lisätiedot

VESA KÄMPPI TIETOMALLIT JA LAST PLANNER -MENETELMÄ RAKENNUSTUOTANNON SUUNNITTELUSSA JA OHJAUKSESSA. Diplomityö

VESA KÄMPPI TIETOMALLIT JA LAST PLANNER -MENETELMÄ RAKENNUSTUOTANNON SUUNNITTELUSSA JA OHJAUKSESSA. Diplomityö VESA KÄMPPI TIETOMALLIT JA LAST PLANNER -MENETELMÄ RAKENNUSTUOTANNON SUUNNITTELUSSA JA OHJAUKSESSA Diplomityö Tarkastajat: professori Jarmo Laitinen Tarkastajat ja aihe hyväksytty Rakennetun ympäristön

Lisätiedot