PANKKILINJAN ASYNKRONISEN KERMIT- TIEDOSTOSIIRRON KUVAUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PANKKILINJAN ASYNKRONISEN KERMIT- TIEDOSTOSIIRRON KUVAUS"

Transkriptio

1 PANKKILINJAN ASYNKRONISEN KERMIT- TIEDOSTOSIIRRON KUVAUS

2 2 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO...2 ASYNKRONINEN KERMIT-TIEDOSTOSIIRTO...3 YHTEYSKÄYTÄNTÖ...3 Yhteydenotto...3 Asiakkaan tunnistus...3 Palvelun pyyntö...3 Aineiston lähetys...4 Aineiston vastaanotto...9 Yhteyden purkaminen...10 MUUT MÄÄRITYKSET...10 Ohjaustiedostojen nimet...10 Virheilmoitukset...10 ESIMERKIT...11

3 3 Asynkroninen Kermit-tiedostosiirto Yhteyskäytäntö Yhteyskäytäntö on periaatteeltaan eräsiirtotyyppinen ja sisältää seuraavat vaiheet: yhteydenotto tunnistus tiedostojen lähetys/vastaanotto yhteyden katkaisu Yhteydenotto Asiakkaan tunnistus Palvelun pyyntö Asiakas muodostaa yhteyden soittamalla joko yleiseen PAD-palveluun tai suoraan Oy Samlink Ab:hen. Asiakas lähettää tunnistustietonsa (ESI-sanoman) tiedostossa, jonka nimi on ASIAKAS. ESI-sanoman sisältö on kuvattu Suomen Pankkiyhdistyksen PATUohjeessa. Pankki lähettää vastauksena ESI-turvasanomansa GGLOGG-tiedostossa. Asiakkaan palvelupyyntö välitetään PALVELU-nimisessä tiedostossa, joka sisältää yhden tietueen. Tietue sisältää eräsiirroissa sovellustunnisteen ja erätunnisteen. Tilipalvelujen osalta palvelupyyntö on erilainen. Ks. Pankkilinjan tietuekuvaukset. Sovellustunnus, erätunniste (, lisäparametri) Sovellustunnukset on lueteltu Pankkilinjan tietuekuvauksissa kohdassa Sovellustunnukset. Erätunniste yksilöi erän. Erätunniste on 4 numeroa pitkä, vapaavalintainen numerotieto. Suositeltava muoto on PPNN, jossa PP on aineiston muodostamispäivä ja NN on juokseva eränumero per päivä. Samalla eränumerolla voi lähettää aineistoa vain kerran saman vuorokauden aikana. Lisäparametrilla voidaan varsinaisen erätunnisteen lisäksi yksilöidä kyseinen erä. Lisäparametri voi olla muotoa nnnn, esim

4 4 Esimerkit: Laskujen maksupalvelu erätunnisteella 0701: LP,0701 tai LP,0701,0001. Konekielinen tapahtumaluettelo erätunnisteella 1128: OP,1128 Aineiston lähetys Aineiston lähetyksen vaiheet: aineiston lähetys koontisumman vastaanotto hyväksymisen tai hylkäämisen lähetys loppukuittauksen vastaanotto Aineiston lähetys Palvelupyynnön jälkeen lähetetään varsinainen aineistoa sisältävä tiedosto. Tiedoston nimi voi olla mikä tahansa muu kuin tämän ohjeen kohdassa Ohjaustiedostojen nimet mainitut. Kun aineisto suojataan PATU-suojauksella, SUO-sanoma on aina tiedoston alussa ja VAR-sanoma tiedoston lopussa. Sanomat on kuvattu em. Suomen Pankkiyhdistyksen PATU-ohjeessa. Koontisumman vastaanotto Kun aineistoa sisältävä tiedosto on lähetetty, odotetaan koontisummaa sisältävää tiedostoa nimeltään KYSYMYS. Mikäli aineisto on suojattu PATU-suojauksella, KYSYMYS-tiedosto sisältää PTE-turvasanoman, johon on lisätty koontisummasanoman tiedot. Huom! PTE-turvasanomalla oleva koontisummasanoma on ilman EOF tekstiä. Tietue alkaa silloin sovellustunnuksella. Koontisummatiedosto sisältää yhden tietueen, koontisummasanoman, jonka tietuekuvaus on seuraava: sovellustunnus ja erätunniste otetaan sovellussanoman vastaavista kentistä kappalemäärät ja rahamäärät ylläpidetään rahamäärä -tapahtumilla sanoman pituus on 80 merkkiä tiedon muoto: A = alfanumeerinen, N = numeerinen

5 5 Koontisummasanoman eri tietuelajit (riippuu varsinaisesta sovelluksesta): 1. Tietueessa on vain 1 rahamäärä-kenttä Koskee seuraavia sovelluksia: ML toistuvaissuoritukset WM ulkomaille lähtevät maksut; kpl-määrä = maksutapahtumat rahamäärä = valuuttamäärät yhteensä KM maksukorttitapahtumat; kpl-määrä = tietueet 2 ja 3 rahamäärä = lisätään tietueen 2/laji 0:n ja vähennetään tietueen 2/laji 1:n sekä lisätään tietue 3:n rahamäärillä Nimi Muoto Pituus Sisältö/Huom! EOF-teksti * A 4 EOF Sovellustunnus A 2 Sovellussanomasta Tyhjä A 1 Erätunniste A 4 Sovellussanomasta Nominaatio-teksti A 5 MK= / E = Rahamäärä N 16 Rahamäärän etumerkki A 1 + tai - Kpl-teksti A 5 KPL= Kpl-määrä N 5 Tyhjät A * PTE-sanomalla oleva koontisummasanoma alkaa Sovellustunnus-kentästä.

6 6 2. Tietueessa on 2 rahamäärä-kenttää Koskee seuraavia sovelluksia: MP automaattinen maksupalvelu LP laskujen maksupalvelu Nimi Muoto Pituus Sisältö/Huom! EOF-teksti * A 4 EOF Sovellustunnus A 2 Sovellussanomasta Tyhjä A 1 Erätunniste A 4 Sovellussanomasta Nominaatio-teksti A 5 MK= / E = Rahamäärä N 16 Kpl-teksti A 6 KPL= Kpl-määrä N 5 Oik./Hyv. Nominaatio-teksti A 6 OMK= / OE = Oik./Hyv. Rahamäärä N 16 Oik./Hyv. Kpl-teksti A 7 OKPL= Oik./Hyv. Kpl-määrä N 5 Tyhjä A 3 80 * PTE-sanomalla oleva koontisummasanoma alkaa Sovellustunnus-kentästä. 3. Tietueessa on vain kpl-määrä Poikkeussääntö: kpl-määrä = kaikki tapahtumat Koskee seuraavia sovelluksia: K6 maksukorttivaroitukset Nimi Muoto Pituus Sisältö/Huom! EOF-teksti * A 4 EOF Sovellustunnus A 2 Sovellussanomasta Tyhjä A 1 Erätunniste A 4 Sovellussanomasta Kpl-teksti A 6 KPL= Kpl-määrä N 5 Tyhjä A 58 80

7 7 * PTE-sanomalla oleva koontisummasanoma alkaa Sovellustunnus-kentästä.

8 8 Hyväksyminen tai hylkääminen Koontisumman vastaanoton jälkeen lähetetään kuittaus tiedostossa VASTAUS. Tiedosto sisältää tekstin HYV (hyväksytään) tai HYL (hylätään) riippuen siitä halutaanko lähetetty aineisto jatkokäsitellä vai ei. Mikäli hyväksymis/hylkäämis-sanoma annetaan muodossa HYV/HYL,KUITATAAN, asiakkaalle lähetetään loppukuittaussanoma.,kuitataan annetaan sanoman 12 positiosta eteenpäin. Loppukuittaus Kun VASTAUS-tiedosto on lähetetty, odotetaan loppukuittausta tiedostossa KUITTAUS. Tiedosto sisältää vain yhden tietueen, jonka sisältö on EOF. Mikäli asiakas on pyytänyt HYV/HYL-sanomassa kuittauksen, kuittaussanoman sisältö on seuraava: Nimi Muoto Pituus Lisätiedot EOF-teksti AN 7 EOF Sovellustunnus AN 2 Sovellussanomasta Tyhjä AN 3 Erätunniste AN 4 Sovellussanomasta Tyhjä AN 3 Erän tarkenne AN 4 Sovellussanomasta Tyhjä AN 3 HYV-teksti AN 11 HYVAKSYTTY Päivämäärä N 6 PPKKVV Tyhjä AN 1 Kellonaika N 6 HHMMSS Tyhjä AN Mikäli aineiston lähetys on hylätty, em. sanoman sisältö poikkeaa seuraavasti: EOF-teksti on muodossa EOFb!!b HYV-tekstin sisältö on HYLATTY

9 9 Aineiston vastaanotto Lähetettyään aineiston vastaanoton määrittelevän palvelupyynnön asiakas siirtyy vastaanottotilaan. Pankin lähettämän tiedoston nimi muodostetaan palvelupyynnössä olevien tietojen avulla. Esim. pyydettäessä konekielistä tapahtumaluetteloa erätunnisteella 1128 pankista lähetettävän tiedoston nimi on OP1128. Aineiston vastaanotto on muodostuu kahdesta vaiheesta: Sovelluksen määrittely palvelupyynnöllä Aineiston vastaanotto Vastaanoton sovellussanoma Palvelupyynnöllä määritellään, minkä sovelluksen aineisto otetaan vastaan. Muoto on: sovellustunnus,erätunniste Sovellustunnukset on lueteltu Pankkilinjan tietuekuvauksissa kohdassa Sovellustunnukset. Erätunniste yksilöi vastaanotettavan erän. Erätunnisteen pituus on 4 merkkiä ja muoto on seuraavanlainen riippuen siitä, ottaako yhden tietyn erän vai kaikki saatavissa olevat erät: tietty erä muodossa KKPP (kuukausi, päivä) Asiakas voi vastaanottaa sovelluskohtaisesti kaikki purkamatta olevat tiedostot yhdellä sovellussanomalla. Sovellussanomassa erätunniste korvataan neljällä tähdellä (****) tai neljällä katkoviivalla (----). Huom! Kaikki mikrot eivät hyväksy tähtiä, joten niissä on käytettävä katkoviivaa. Esim.: OP,**** tai OP,----. Huom! Poikkeava erätunnisteen rakenne on seuraavissa palveluissa: K6, korttivaroitukset: K6,LUET,** = varoitusluettelo K6,kkpp,** = päivitykset ** tarkoittaa, että asiakkaalle on valmiiksi rekisteröity minkä kortinantajien varoitukset noudetaan.

10 10 WE, ulkomailta saapuvien maksujen ennakkoilmoitus, muotoa PPNN, jossa PP on erän luontipäivä ja NN juokseva numero per päivä. Yhteyden purkaminen Asiakas purkaa yhteyden lähettämällä LOPETUS-nimisen tyhjän tiedoston. Muut määritykset Ohjaustiedostojen nimet Siirtoja ja yhteyttä ohjataan sekä tiedostojen nimillä että niiden sisällöllä. Seuraavat tiedostonimet ovat ohjauskäytössä, eikä niitä siten saa käyttää aineistojen tiedostonimiin. ASIAKAS PALVELU KYSYMYS VASTAUS KUITTAUS LOPETUS Asiakkaan tunnistetiedot Palvelupyynnöt Koontisumma lähetyksessä Lähetyksen hyväksyminen/hylkääminen Lähetyksen loppukuittaus Yhteyden katkaisu Virheilmoitukset Tiedostonimet noudattavat PC/MS-DOS-nimistandardia siten, että vain tiedoston alkuosalla on merkitystä ja mahdollista loppuosaa ei oteta huomioon. Tällöin asiakkaalla voi olla esim. useita PALVELU-tiedostoja kuten PALVELU.ML tai PALVELU.OP. Tämä koskee kaikkia ohjaustiedostonimiä. Pankkilinjan lähettämät virheilmoitukset lähetetään asiakkaalle joko virhepaketteina (Epackets) tai vastaanottotiedostossa. Yleisperiaatteet: Pankkilinjan virheilmoitustekstit lähetetään!!-alkuisina. Virhe ohjaussanomassa, esim. palvelun pyynnössä, ilmoitetaan virhepaketissa. Virhe lähetysaineistossa ilmoitetaan myös virhepaketissa. Aineiston vastaanotossa ilmoitetaan virheet vastaanotetussa tiedostossa, esim. tapahtumaerän puuttuminen.

11 11 Esimerkit Asiakas Linjayhteys Oy Samlink Ab Yhteydenotto ja tunnistus Soitto Tunnistus SEND ASIAKAS ESI-sanoma piiiiip Tarkistus ja yhteyden katkaisu, jos on virheitä Pankin tunnistus SEND GGLOGG Lähetys SEND PALVELUT --(esim. LP,0701) Tarkistus SEND <tiedosto> --(SUO-sanoma) Tarkistus.tapahtumat. Tarkistus --(VAR-sanoma) Tarkistus Tarkistus (PTE-sanoma + -- koontisumma) SEND KYSYMYS SEND VASTAUS --(HYV tai HYL) Tiedoston käsittely RECEIVE (EOF)-- SEND KUITTAUS Vastaanotto SEND PALVELU --(esim. OP,1128) Tarkistus RECEIVE (SUO-sanoma)-- SEND <tiedosto>.tapahtumat. (VAR-sanoma)-- Edellä olevassa esimerkissä aineistot on suojattu PATU-turvamenettelyllä.

PATU PANKKIEN ASIAKASYHTEYKSIEN TIETOTURVA TIEDOSTOSIIRRON SUOJAAMINEN

PATU PANKKIEN ASIAKASYHTEYKSIEN TIETOTURVA TIEDOSTOSIIRRON SUOJAAMINEN JÄRJESTELMÄKUVAUS O - 1 PATU PANKKIEN ASIAKASYHTEYKSIEN TIETOTURVA TIEDOSTOSIIRRON SUOJAAMINEN OSA 1: TODENTAMISEN JA EHEYDEN- VALVONNAN MENETELMÄT SEKÄ AVAINTEN HALLINTA Versio 1.22 10.9.1998 Tämä dokumentti

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Maksupääte VeriFone VX680

KÄYTTÖOHJE. Maksupääte VeriFone VX680 KÄYTTÖOHJE Maksupääte VeriFone VX680 KÄYTTÖOHJE Maksupääte VeriFone VX680 SISÄLLYSLUETTELO: 1. ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA 1.1 Tärkeää... 4 1.2 Päätteen rakenne... 5 1.3 Johtojen kytkeminen... 6 1.4 Akku... 7

Lisätiedot

Nettiliitu-palvelu Asiakkaan ohje. www.tulli.fi. Nettiliitu-palvelu Asiakkaan ohjeen sisältö. versio 3.0, 30.4.2015

Nettiliitu-palvelu Asiakkaan ohje. www.tulli.fi. Nettiliitu-palvelu Asiakkaan ohjeen sisältö. versio 3.0, 30.4.2015 Nettiliitu-palvelu Asiakkaan ohje www.tulli.fi versio 3.0, 30.4.2015 Nettiliitu-palvelu Asiakkaan ohjeen sisältö Nettiliitu-palvelu... 2 Tarvittavat laitteet ja ohjelmistot... 2 Rajaukset Nettiliitu-palvelun

Lisätiedot

Tiedon tuonti. Sisältö

Tiedon tuonti. Sisältö Tiedon tuonti Sisältö Yleistä... 2 Vaihe 1 Tietojen valmistelu... 2 Vaihe 2 Testaaminen... 4 Vaihe 3 Oikeellisuuden tarkistus... 5 Vaihe 4 Kenttien liittäminen... 7 Vaihe 5 Luontitapa... 10 1 Tiedon tuonti

Lisätiedot

Suoran sanoma-asioinnin yleisimmät ongelmatilanteet

Suoran sanoma-asioinnin yleisimmät ongelmatilanteet Sivu 1 / 7 Sanomaliikenne Suora sanoma-asiointi Suoran sanoma-asioinnin yleisimmät ongelmatilanteet v. 1.0, 11.8.2014 Sivu 2 / 7 Suoran sanoma-asioinnin yleisimmät ongelmatilanteet Tämä tarkistuslista

Lisätiedot

YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND )

YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND ) YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND ) Sivu 1 (8) Voimassa 15.1.2015 lukien A TIETOA RESURS BANK AB SUOMEN SIVULIIKKEESTÄ Resurs Bank AB on ruotsalainen

Lisätiedot

JHS 109 Huoneiston tunniste

JHS 109 Huoneiston tunniste JUHTA - Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta JHS 109 Huoneiston tunniste Versio: Julkaistu: Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Soveltamisala... 1 2 Huoneiston tunnisteen antaminen...

Lisätiedot

Ulkomaanmaksun esittely

Ulkomaanmaksun esittely 1 Ulkomaanmaksun esittely Palvelun kautta voit lähettää maksutoimeksiantoja ulkomaille. Ulkomaanmaksujen tekeminen poikkeaa suuresti kotimaan maksamisesta. Tutustu huolellisesti tähän esittelyyn sekä Lähtevien

Lisätiedot

Nokia 7360 -puhelimen käyttöohje. 9243658 1. painos

Nokia 7360 -puhelimen käyttöohje. 9243658 1. painos Nokia 7360 -puhelimen käyttöohje 9243658 1. painos VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote RM-127 noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta

Lisätiedot

VIPU SÄHKÖINEN TUKIHAKU 2013 KÄYTTÄJÄN OHJE

VIPU SÄHKÖINEN TUKIHAKU 2013 KÄYTTÄJÄN OHJE VIPU SÄHKÖINEN TUKIHAKU 2013 KÄYTTÄJÄN OHJE 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä sovelluksesta... 3 1.1 Laitteistovaatimukset... 3 1.2 Käyttäjätunnukset ja kirjautumisvaihtoehdot... 3 2. Toiminnallisuus...

Lisätiedot

Automaation ohjaus- ja hallintapalvelu

Automaation ohjaus- ja hallintapalvelu Automaation ohjaus- ja hallintapalvelu Ounet on talotekniikan keskitetyn etähallinnan internet-palvelu. Se on tarkoitettu Ouman-automaatiolaitteiden etäkäyttöön niin tietokoneen kuin mobiililaitteenkin

Lisätiedot

Nokia 5330 Mobile TV Edition -käyttöohje

Nokia 5330 Mobile TV Edition -käyttöohje Nokia 5330 Mobile TV Edition -käyttöohje 2. painos 2 Sisältö Sisältö Turvallisuus 4 Alkuvalmistelut 5 Näppäimet ja osat 5 SIM-kortin ja akun asettaminen paikalleen 6 Muistikortin asettaminen paikalleen

Lisätiedot

PATENTTIMÄÄRÄYKSET. Annettu Helsingissä 1. päivänä joulukuuta 2014

PATENTTIMÄÄRÄYKSET. Annettu Helsingissä 1. päivänä joulukuuta 2014 PRH/2286/01/2014 PATENTTIMÄÄRÄYKSET Annettu Helsingissä 1. päivänä joulukuuta 2014 Patentti- ja rekisterihallitus on antanut patenttilain 74 :n 4 momentin (101/2013) nojalla seuraavat patenttimääräykset:

Lisätiedot

TYÖMAAREKISTERI. Käyttöohje versio1.6

TYÖMAAREKISTERI. Käyttöohje versio1.6 TYÖMAAREKISTERI Käyttöohje versio1.6 Työmaarekisteri 1 MUUTOSHISTORIA Versio PVM Aihe Tekijä 1.2 20.8.2014 KATSOtunnistautuminen Raportointi JK 1.3 22.8.2014 Työmaan hallinnoija Urakkatiedot Raportointi

Lisätiedot

DNA Vastaaja käyttöohje

DNA Vastaaja käyttöohje 1 (9) DNA Vastaaja käyttöohje DNA Oy Puhelin Y-tunnus 044 0440 0592509-6 www.dna.fi Ansatie 6a B PL 41 Kotipaikka 01741 Vantaa Vantaa Sisältö 1 DNA Vastaaja... 3 1.1 Hyödyllistä tietoa... 3 2 DNA Vastaajan

Lisätiedot

B2B-SÄHKÖPOSTIMARKKINOINNIN HYVÄ TAPA

B2B-SÄHKÖPOSTIMARKKINOINNIN HYVÄ TAPA B2B-SÄHKÖPOSTIMARKKINOINNIN HYVÄ TAPA Tähän ohjeistukseen on koottu tärkeimmät yrityksille tehtävää sähköpostimarkkinointia, ns. B2B-sähköpostimarkkinointia koskevat hyvät käytännöt ja pelisäännöt. Tämä

Lisätiedot

Rediteq Oy 30.4.2008 1

Rediteq Oy 30.4.2008 1 Rediteq Oy 30.4.2008 1 SISÄLLYSLUETTELO Yrityksen allekirjoitusoikeuden omaavan henkilön eli seurantahenkilön käyttöliittymä... 2 1 Yleistä... 2 2 Palveluun kirjautuminen... 3 2.1 Unohtuiko salasana?...

Lisätiedot

Heittolaatikkojakeluun liittyvien suositusten antaminen sekä muiden suositusten päivittäminen

Heittolaatikkojakeluun liittyvien suositusten antaminen sekä muiden suositusten päivittäminen Jakelun kehittämisryhmän hanke 2011 Heittolaatikkojakeluun liittyvien suositusten antaminen sekä muiden suositusten päivittäminen LOPPURPORTTI - 27.12 2011 lkuperäisen hankkeen toimeksianto oli laatia

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO- LAUTAKUNNAN YLEISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET

YLIOPPILASTUTKINTO- LAUTAKUNNAN YLEISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET YLIOPPILASTUTKINTO- LAUTAKUNNAN YLEISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 6.5.2015 Ylioppilastutkintolautakunnan yleiset määräykset ja ohjeet sisältävät lukiolakiin, ylioppilastutkinnon järjestämisestä annettuun lakiin

Lisätiedot

Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012

Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012 Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012 Tämä oppimateriaali on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Tarttuva 3.0 -lisenssillä. Kurssin sisältö: 1 Johdanto... 3 2 Internet... 4 2.1 Internetin peruskäyttö... 4

Lisätiedot

ABI-OPAS OHJEITA YLIOPPILASKIRJOITUKSIIN 2015-2016

ABI-OPAS OHJEITA YLIOPPILASKIRJOITUKSIIN 2015-2016 ABI-OPAS OHJEITA YLIOPPILASKIRJOITUKSIIN 2015-2016 1 Tieto- ja viestintäteknologiasta iloa ja hyötyä opiskeluun Nykyään tietoteknologia on osa yhteiskuntaa ja jokapäiväistä elämää. Jokainen tulee tarvitsemaan

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE KOTIVAHTI 2.0 UUTUUS 2011 KOTIMAINEN OHJAUS- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ MADE IN FINLAND Kotivahti käyttö- ja asennusohje 2 Sisällysluettelo 1. Peruspakkauksen sisältö 3 2. Pikaohje 3

Lisätiedot

Nokia 6111 -käyttöohje. FI 9241589 2. painos

Nokia 6111 -käyttöohje. FI 9241589 2. painos Nokia 6111 -käyttöohje FI 9241589 2. painos VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj vakuuttaa täten, että RM-82-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin

Lisätiedot

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan Teleyrityksen palveluiden toimi tuksiin yritys- ja yhteisöasiakkaille (asiakas), ellei muuta ole erikseen sovittu.

Lisätiedot

1 (5) OPISKELIJAN KÄYTTÖLIITTYMÄ

1 (5) OPISKELIJAN KÄYTTÖLIITTYMÄ 1 (5) OPISKELIJAN KÄYTTÖLIITTYMÄ Koulutuskorvauksen hakuajan lähestyessä, sekä työnantaja/työpaikkakouluttaja että opiskelija saavat tästä ilmoituksen sähköpostiinsa. Tämän ilmoituksen jälkeen työpaikkakouluttaja

Lisätiedot

Liite 2: Liikekumppanitunnisteiden käyttö

Liite 2: Liikekumppanitunnisteiden käyttö 1 (8) LUONNOS Liite 2: Liikekumppanitunnisteiden käyttö Sisällysluettelo 1 Y-tunnus lyhyesti... 2 2 Tunnisteet... 3 2.1 Tunnisteen löytäminen... 3 2.1.1 Yritystunniste... 3 2.1.2 Yhdistystunniste... 4

Lisätiedot

Sähköiset ilmoitukset palkkahallinnon ohjelmistoista tietueiden kuvausta TYVI-rajapintaa varten on päivitetty

Sähköiset ilmoitukset palkkahallinnon ohjelmistoista tietueiden kuvausta TYVI-rajapintaa varten on päivitetty Asiakastiedote 4.11.2014 Sähköiset ilmoitukset palkkahallinnon ohjelmistoista tietueiden kuvausta TYVI-rajapintaa varten on päivitetty Tietueiden kuvausta TYVI-rajapintaa varten on päivitetty koulutuskorvauksen

Lisätiedot

Vältä yrityksen perustamiseen liittyvät karikot

Vältä yrityksen perustamiseen liittyvät karikot Vältä yrityksen perustamiseen liittyvät karikot Ohjeistus yrityksen perustamisen käytäntöihin Vesa Ilmola Kirjoittaja on Suomen Taloushallintoliittoon kuuluvan tilitoimiston Tili- ja hallintopalvelu Ilmola

Lisätiedot

Opas fi-verkkotunnuksen hankkimiseen

Opas fi-verkkotunnuksen hankkimiseen Opas fi-verkkotunnuksen hankkimiseen Kuka tahansa suomalainen voi perustaa nettisivut oli sitten kyse yrityksestä, sählyjoukkueesta, ompeluseurasta tai yksityishenkilöstä. Internetin perusoikeuksia on

Lisätiedot

EXCEL - TAULUKKOLASKENTA...2 ALOITUS...2 PERUSTAULUKKO...3 TYÖKIRJA...3

EXCEL - TAULUKKOLASKENTA...2 ALOITUS...2 PERUSTAULUKKO...3 TYÖKIRJA...3 EXCEL - TAULUKKOLASKENTA...2 ALOITUS...2 PERUSTAULUKKO...3 TYÖKIRJA...3 SOLUJEN TÄYTTÄMINEN JA MUOKKAAMINEN...4 SOLUUN KIRJOITTAMINEN...4 TEKSTIEN JA LUKUJEN KORJAUS...5 TEKSTIEN JA LUKUJEN MUOKKAUS...5

Lisätiedot