Tekninen kuvaus Aineistosiirrot Tapahtumakokonaisuudet, ohjaustietueet ja kuittaukset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tekninen kuvaus Aineistosiirrot Tapahtumakokonaisuudet, ohjaustietueet ja kuittaukset"

Transkriptio

1 Tekninen kuvaus Aineistosiirrot Tapahtumakokonaisuudet, ohjaustietueet ja kuittaukset

2 Sisällysluettelo 1 Johdanto Tapahtumakokonaisuudet Asiakkaan tunnistus Ohjaustietueet SOVELLUS- tietue EOF- tietue SIGNOFF- tietue Aineiston lähetys pankkiin Suojatun aineiston lähetys Suojaamattoman aineiston lähetys Lähetetyn aineiston hyväksyminen tai hylkääminen Aineistoerän tunnus lähetyksessä Aineiston nouto pankista Noutamattomien loogisten erien nouto Loogisen erän uudelleennouto tai tietyn erän nouto Suojatun aineiston nouto Suojaamattoman aineiston nouto Aineistojen noudon mahdolliset lisäparametrit Aineiston tilakysely Yhteyden lopetus Turva- ja kuittaustietueiden rakenne ja paluukoodit PATU- turvatietueet Pankin oma kuittaus, PSP-kuittaus PSP tietueet Palautekoodit Liite 1, Kortinantajan liittymätunnukset... 15

3 1 Johdanto Interaktiiviset yhteydet Linkki aineistosiirtopalveluun ovat TCP/IP yhteyksiä, joka on FTP yhteys ja toimii TCP/IP verkonkautta. Tässä dokumentissa kerrotaan tapahtumakokonaisuudet, ohjaustietueet ja kuittaukset. Muut dokumentit LINKKI AINEISTOSIIRTOPALVELUIHIN liittyvät tarpeelliset dokumentit ovat: 2 Tapahtumakokonaisuudet Yleiskuvaus Pankkiturva (PATU)-kuvaus, Finanssialan Keskusliitto Tapahtumakokonaisuudet, ohjaustietueet ja kuittaukset Tietuekuvaukset Lisäksi yhteystapakohtaiset dokumentit: Vuorovaikutteiset yhteydet, iftp-yhteys. Asiakasyhteys koostuu tapahtumakokonaisuuksista, jotka esiintyvät tietyssä järjestyksessä. Sama tapahtumakokonaisuus voi toistua monta kertaa saman yhteyden aikana ja saman yhteyden aikana voi esiintyä erityyppisiä tapahtumakokonaisuuksia, esim. aineistoerien lähetyksiä ja noutoja. 1. Yksi tapahtumakokonaisuus koostuu seuraavista osista: Asiakkaan lähettämä tietuejoukko: yksi tai useampi ohjaustietue ja/tai: yksi tai useampi datatietue 2. Pankin muodostama tietuejoukko: yksi tai useampi kuittaustietue ja/tai: yksi tai useampi datatietue Tapahtumakokonaisuudessa on asiakkaan lähettämä osuus ja vastauksena siihen pankin muodostama osuus. Lopetuksessa ei ole pankin muodostamaa osuutta. Seuraavassa on kuvattu tapahtumakokonaisuudet ja ohjaustietueet. PATUtietoturva- ja kuittaustietueiden sisällöt on kuvattu Finanssialan Keskusliiton PATU- kuvauksessa. 2.1 Asi akkaan tunn istu s Tietoliikenneyhteyden avauksen jälkeen asiakas kirjoittautuu Linkki järjestelmään. ESI-tietue >> ---> ---- >>ESI-tietue tai Yhteyden katkaisu

4 tai 2.2 Ohjaustietueet SOVELLUS- tietue Asiakkaan lähettämän >>ESI-tietueen vastauksena on pankin muodostama >>ESI-tietue. Sisäänkirjautuminen on onnistunut, jos Danske Bankin >>ESItietueen ONNISTUMISKOODI- kentän arvo on K. ILMOITUSKOODI- kentässä on tarkempaa paluutietoa sekä OK- että virhetilanteissa. Asiakkaan virheellisestä >>ESI-tietueesta seuraa tietoliikenneyhteyden katkaisu. Joissain virhetilanteissa pankki saattaa muodostaa PSP-kuittauksen. Ohjaustietueet SOVELLUS, EOF, SIGNOFF voivat alkaa joko >> tai //. PATUtietueet alkavat aina >>. SOVELLUS- tietueella ilmoitetaan siirrettävän aineiston tyyppi, siirron suunta ja aineistoerän tunnus. Aineistotyyppien palvelutunnukset on lueteltu yleiskuvauksessa. Aineistoerän tunnus (eränumero) ilmoitetaan erätunnuskentän nnnnnn avulla. Tunnuksen rakenne ja käyttö on kuvattu kohdassa SOVELLUS=xxxL, ERA=nnnnnn Palvelutunnus/aineistotyyppi xxx siirron suunta L, asiakas lähettää aineistoa xxx aineistoerän tunnus nnnnnn EOF- tietue SIGNOFF- tietue SOVELLUS=xxxN, ERA=nnnnnn Palvelutunnus/aineistotyyppi xxx siirron suunta N, asiakas noutaa aineistoa xxx aineistoerän tunnus nnnnnn Suojaamattoman aineiston viimeinen tietue tai >>EOF, kun asiakas lähettää aineiston tai noutopyynnön EOF, kun asiakas noutaa suojaamatonta aineistoa Asiakas lähettää viimeisenä tiedostona tiedoston, minkä sisältö on //SIGNOFF tai >>SIGNOFF ja tämä lopettaa hallitusti yhteyden. 2.3 Aineiston lähetys pankkiin Suojatun aineiston lähetys >>SOVELLUS=xxxL,ERA=nnnnnn >>SUO tietue Aineistonerä tietueet

5 >>VAR tietue PTE tietue tai Aineistotyyppi tunnistetaan yksilöinti kentästä xxxl >>SOVELLUS tietue Aineistoerä (eränumero) tunnistetaan erätunniste kentässä nnnnnn >>SOVELLUS tietue Lähetyksen jälkeen Danske Bank antaa kuittauksen aineistosta ja suojatun aineistoerän tila lähetyksen jälkeen: 1. Hyväksytyssä tilassa Aineistoerä on vastaanotettu ja esikäsitelty ilman virheitä, eli Danske Bankin muodostaman >>PTE- tietueen ONNISTUMISKOODI on K. Tässä tilassa aineistoerä siirtyy automaattisesti jatkokäsittelyyn palvelusovellukselle. Asiakkaan ei tarvitse erikseen hyväksyä aineistoerää, mutta se on vielä hylättävissä ennen kuin se siirtyy eteenpäin (ks. kohta 2.3.3). 2. Hylätyssä tilassa Aineistoerän vastaanotossa tai esikäsittelyssä on havaittu jokin virhe. Tällöin Danske Bank on muodostanut >>PTE- tietueen, jonka ONNISTUMISKOODI on E (tarkempaa virhetietoa ILMOITUSKOODI- kentässä) tai joissain virhetilanteissa pankki muodostaa PSP-kuittauksen. Hylätyssä tilassa olevaa aineistoerää ei voida siirtää palvelusovellukselle, vaan asiakkaan on lähetettävä se uudelleen tarvittaessa korjattuna Suojaamattoman aineiston lähetys //SOVELLUS=xxxL,ERA=nnnnnn Aineistonerä tietueet Aineistotyyppi ja erätunniste (eränumero) ovat samanlaiset kuin suojatun aineiston lähetyksessä. Danske Bankin lähetetty suojaamattoman aineistoerän tila lähetyksen jälkeen: 1. Odotustilassa Aineistoerä on vastaanotettu ja esikäsitelty ilman virheitä, eli Danske Bankin muodostaman PSP-kuittauksen PALUUKOODI- kentän arvo on Tässä tilassa aineistoerä ei siirry jatkokäsittelyyn palvelusovellukselle, vaan asiakkaan on vielä hyväksyttävä se (ks. kohta 2.3). Asiakas voi myös hylätä aineistoerän. 2. Hylätyssä tilassa Aineistoerän vastaanotossa on havaittu jokin virhe, esim. ohjaustiedoissa tai aineiston sisällössä. Tällöin Danske Bank on muodostanut PSPkuittauksen, jonka PALUUKOODI- kentän arvo on Hylätyssä tilassa olevaa aineistoerää ei voida hyväksyä eikä siirtää palvelusovellukselle, vaan asiakkaan on lähetettävä se uudelleen tarvittaessa korjattuna. Danske Bankin lähetetty suojaamattoman aineistoerän tila lähetyksen jälkeen:

6 2.3.3 Lähetetyn aineiston hyväksyminen tai hylkääminen Asiakkaan lähettämä suojaamaton aineistoerä on hyväksyttävä. Edellytyksenä on, että aineistoerä on odotustilassa, eli se on vastaanotettu ja esikäsitelty ilman virheitä. //SOVELLUS=xxxL,ERA=nnnnnn, HYV Hyväksyttävän aineiston tyyppi ja aineistoerän tunnus (eränumero) ovat samat kuin aineistoerän siirrossa. Hyväksyminen on onnistunut, mikäli Danske Bankin muodostaman PSP-kuittauksen PALUUKOODI-kentässä on arvo 02 tai 05. Asiakkaan lähettämä suojattu tai suojaamaton aineistoerä voidaan hylätä mikäli: - aineistoerä on lähetetty, ei hyväksytty-tilassa (suojaamaton aineistoerä) - aineistoerä on hyväksytty-tilassa eikä sitä ole vielä ehditty siirtää jatkokäsittelyyn palvelusovellukselle (suojattu tai suojaamaton aineistoerä) Aineistoerän hylkääminen on muodoltaan vastaava kuin suojaamattomien aineistoerien hyväksyminen: //SOVELLUS=xxxL,ERA=nnnnnn, HYL Hylkääminen on onnistunut mikäli Danske Bankin muodostaman PSPkuittauksen PALUUKOODI- kentän arvo on Aineistoerän tunnus lähetyksessä Aineistoerän tunnus (eränumero) yksilöi aineistoerän. Jos asiakas lähettää kaksi samalla erätunnuksella varustettua samaa aineistotyyppiä olevaa aineistoerää Danske Bankin, ensimmäinen erä hylätään, mikäli sitä ei ole ehditty viedä jatkokäsittelyyn palvelusovellukselle. Tässä tilanteessa jälkimmäinen erä jää voimaan. Eränumeroa verrataan edelliseen (sama aineistotyyppi) lähetettyyn erään. Eriä säilytetään sovelluksesta riippuen 1-30 pankkipäivää. Aineistoerän tunnus (eränumero) on numeerinen ja sen pituus on aina kuusi merkkiä. Asiakas voi muodostaa erän tunnuksen vapaasti, ottaen kuitenkin huomioon tunnusten yksiselitteisyyden. Eräs paljon käytetty tunnusten muodostustapa on: kkppnn kk Kuukausi pp Päivä nn Juokseva numero,

7 päivän sisällä Aineiston nouto pankista Aineistojen noudossa asiakas valitsee haluamansa loogiset erät aineistoerän tunnuksen (eränumeron) avulla. Vastauksena Danske Bank muodostaa yhden aineistoerän (suojatun tai suojaamattoman), jossa on peräkkäin kaikki noutopyyntöön sopivat loogiset erät. Loogisten erien sisäinen rakenne on kuvattu dokumentissa AINEISTOSIIRTOPALVELU, TIETUEKUVAUKSET. Noudettavan aineiston tyyppi ja erän tunnus ilmoitetaan SOVELLUStietueella Aineistoerän tunnus (eränumero) on numeerinen ja sen pituus on aina kuusi merkkiä. Aineistotyyppien palvelutunnukset on lueteltu yleiskuvauksessa Aineistoerän tunnuksen(eränumero) rakenne ja käyttö on kuvattu kohdassa Muutaman aineistotyypin osalta voidaan antaa haun lisäparametreja yhdellä tai useammalla lisäparametritietueella. Lisäparametritietueet ja niiden käyttö on kuvattu kohdassa Noutopyynnön viimeisenä tietueena on EOF-tietue Noutamattomien loogisten erien nouto Aikaisemmin noutamattomat loogiset erät voidaan useimpien aineistotyyppien kohdalla hakea aineistoerän tunnuksella: Seuraavien aineistotyyppien kohdalla erän tunnus on aina : Saldo Tapahtumakysely APSN TAPN Kun looginen erä on kerran noudettu, se merkitään Danske Bankin järjestelmässä noudetuksi, jolloin mm. sen säilytysaikaa (uudelleennoutoa varten) lyhennetään Loogisen erän uudelleennouto tai tietyn erän nouto Useimpien aineistotyyppien kohdalla voidaan haluttu looginen erä noutaa erän päivämäärän perusteella. Aineistoerän tunnus on silloin muotoa: kkppnn kk kuukausi pp päivä nn Eränumero päivän sisällä 00 kaikki ko. Päivän erät tietty erä Tällä tavalla voidaan hakea sekä aikaisemmin noudettuja että noutamattomia loogisia eriä Suojatun aineiston nouto >>SOVELLUS=xxxN,ERA=nnnnnn

8 mahdolliset lisäparametritietueet >>EOF >>SUO-tietue ainiestotietueet >>VAR-tietue tai Noudetun aineistoerän tyyppi ilmoitetaan SOVELLUS tietueen palvelutunniste kentässä xxxn. Käytössä olevat sovellustunnukset on lueteltu yleiskuvauksessa. Joidenkin aineistotyyppien kanssa voi asettaa lisä parametreja haettaessa yhtä tai useampaa tietuetta. Käytettävät parametrit on kuvattu kohdassa Eränumero ilmoitetaan eränumero kentässä erätietueella. Rakenne ja käytettävät tiedot on kuvattu kohdassa Vastauksena noutopyyntöön Danske Bank muodostaa joko: 1. Suojatun aineistoerän Aineistoerä voi sisältää yhden tai useita loogisia eriä, riippuen aineiston tyypistä, erätunnuksesta ja noutovälistä (ks. kohta 2.4.3). tai: 2. PSP-kuittauksen Kuittaus muodostetaan sekä virhetilanteissa että silloin, kun noudettavaa aineistoa ei ole. Kuittauksen syy selviää PALUUKOODI- kentän arvon perusteella (ks. kohta3.3.2). Mikäli aineistoerän muodostus keskeytyy virheen takia, on mahdollista, että keskeneräisen aineistoerän perään muodostuu PSP-kuittaus. Tämä tilanne on kuitenkin hyvin harvinainen Suojaamattoman aineiston nouto //SOVELLUS=xxxN,ERA=nnnnnn mahdolliset lisäparametritietueet Aineistoerän tietueet EOF tai Vastauksena noutopyyntöön Danske Bank muodostaa suojaamattoman aineistoerän, jonka viimeisen tietueen jälkeen on vakiomerkkijonon EOF sisältävä tietue Aineistojen noudon mahdolliset lisäparametrit Muutaman aineistotyypin noudon yhteydessä käytetään lisäparametritietueita, joiden avulla voidaan vaikuttaa noudettavan aineistoerän sisältöön, erätunnuksen lisäksi (kohta 2.4.4) Kotimaan maksut Saldokysely, APSN

9 Saldokyselyssä asiakas voi määritellä ne tilinsä, joiden saldotieto noudetaan. Ilman //TILI- lisäparametririviä noudetaan asiakkaan kaikkien tilien tiedot. //SOVELLUS=APSN,ERA= //TILI= xxxxxx-yyyyyyyy, xxxxxxyyyyyyyy,... There can be a maximum of 7 //TILI records. Tilinumero annetaan muodossa: xxxxxx-yyyyyyyy xxxxxx pankkiosa yyyyyyyy Tilinumeroita voidaan tässä muodossa antaa yhdellä rivillä enintään 4. Saldot ovat noudettavissa euro- sekä valuuttatileiltä. Tilinumero, tarvittaessa etunollilla täytettynä Tapahtumakysely, TAPN Tapahtumakyselyssä asiakas määrittelee Danske Bankin sen tilin, joiden tapahtumat noudetaan. >>SOVELLUS=TAPN,ERA= >>TILI=xxxxxx-yyyyyyyy. xxxxxx-yyyyyyyy >>EOF tapahtumakyselyn lisäparametrit ovat muotoa: //TILI=xxxxxxyyyyyyyy,z,ppkkvsvv,ttmmss xxxxxx-yyyyyyyy= tilinumero xxxxxx= pankkiosa yyyyyyyy= tilinumero Z= P= panot S= saldo ppkkvvvv= päivä johon asti tapahtumia noudetaan noutopäivä ja ilmoitettu päivä mukaan lukien jos päivää ei ole annettu, oletus =50 viimeisintä tilitapahtumaa noutohetkestä alkaen noutopäivä mukaan lukien enimmillään kuluvan ja edellisen kuukauden tapahtumat. hhmmss= kellonaika, johon asti tapahtumia noudetaan ajohetkestä taaksepäin vain ajopäivänä, oletus=ajopäivä. kellonajan voi antaa vain jos noudetaan ajopäivän tilitapahtumia Jos lisäparametrin lisätietoja(panot, saldo, päivämäärä tai kellonaika) ei anneta, ei pilkkuja laiteta tietueen loppuun

10 Maksupääte Maksupäätepalvelun varoitustietoja haettaessa asiakas määrittelee mitkäkortinantajaluettelot hän haluaa noutaa ja haluaako hän noutaa kannan vai päivitykset. //SOVELLUS=MKxN,ERA=nnnnnn //VA=y,zz,zz,zz... MKxN varoituslutteloaineiston aineistotyypin tunniste (varoitusluetteloaineistoja on useita) Y K K kannan nouto zz Kortinantajien liittymä tunnukset (Liite 1) P kortinantajan tunnuskoodi, päivityksen nouto Asiakas saa varoluettelopäivitystä noudettaessa viimeisimmät varotiedot. EMV (Europay, MasterCard, Visa) Maksupääte EMV AID parametrit //SOVELLUS=EMDN,ERA= //LIS,PA=nn nn AID parametrit Tyyppi1 DF3A = Aineiston tilakysely Tyyppi 2 DF43 = 25 Tyyppi 3 DF44 = 24 Tyyppi 4 DF45 = 26 Tyyppi 5 DF52 = 27 Asiakas voi kysyä aineiston tilaa joko erätunnisteella , jolloin pankki kertoo sen aineiston kaikkien erien tilan tai yksilöidyllä eränumerolla pankki kertoo sen erän tilan tai //SOVELLUS=xxxL,ERA=nnnnnn, KYS //SOVELLUS=xxxL,ERA=eränumero, KYS

11 Erien tilatiedot annetaan asiakkaalle PSP-kuittauksen muodossa kuitenkin niin, että positiossa 4 on *-merkki erotuksena normaalista PSPkuittauksesta. PSP*-kuittauksia voi muodostua 1..n kappaletta riippuen asiakkaan sovelluksen erien määrästä. 2.6 Yhteyden lopetus Asiakas lopettaa yhteyden lähettämällä: //SIGNOF Danske Bank ei muodosta vastausta. Varsinaisen tietoliikenneyhteyden katkaisu on yhteystapakohtainen. 3 Turva- ja kuittaustietueiden rakenne ja paluukoodit 3.1 PATU- turvatietueet Kaikki Linkki- yhteyksissä käytetyt turvatietueet ja paluukoodit on kuvattu Finanssialan Keskusliiton PATU- dokumentissa. 3.2 Pankin oma kuittaus, PSP-kuittaus PSP tietueet Tietue 1: Tiedonnumero Nimi Muoto Positio Selitys 1 TIETUETUNNUS AN PSP =kuittaus PSP*= kysely 2 PALVELUN AN Aineistotyypin tunnus TUNNUS 3 VÄLIMERKKI AN 9 Tyhjää 4 ERÄNUMERO AN Aineiston yksilöivä numero 5 VÄLIMERKKI AN 1 16 Tyhjää 6 PÄIVÄYS N Päiväys vvkkpp 7 VÄLIMERKKI AN 1 23 Tyhjää 8 KELLONAIKA N Kellonaika hhmm 9 VÄLIMERKKI AN 8 Tyhjää 10 PALUUKOODI N Virhe- tai ilmoitus-koodi 11 VÄLIMERKKI AN 1 31 Tyhjää 12 ILMOITUS AN Virhettä tai muuta 13 VÄLIMERKKI AN 1 74 Tyhjää 14 INFOTIETO AN I=kkpp Tietue 2: Tiedonnumero Nimi Muoto Positio Selitys 1 TIETUETUNNUS AN PSP =kuittaus PSP kysely 2 SUMMA 1 AN Rahamäärä 3 ETUMERKKI AN = negatiivinen =positiivinen 4 KAPPALEET 1 N Kappalemäärä 5 VÄLIMERKKI AN 1 29 Tyhjää

12 6 SUMMA 2 AN Rahamäärä 7 ETUMERKKI AN = negatiivinen =positiivinen 8 KAPPALEET 2 N Kappalemäärä 9 VÄLIMERKKI AN 1 54 Tyhjää 10 SUMMA 3 AN Rahamäärä 11 ETUMERKKI AN = negatiivinen =positiivinen 12 KAPPALEET 3 N Kappalemäärä 13 VARALLA AN Tyhjää

13 3.3.2 Palautekoodit 01 SIIRTO OK, HYVAKSY AINEISTO 02 AINEISTO HYVAKSYTTY 03 AINEISTO HYLATTY 04 UUSINTASIIRTO OK, HYVAKSY AINEISTO 05 UUSINTA HYVAKSYTTY 06 AINEISTO HYVAKSYTTY, EI KASITELTY, (kysely) 07 AINEISTO HYVAKSYTTY, KASITELTY, (kysely) 08 TILISIIRTO TEHTY 10 VIRHEELLINEN PARAMETRI, AIN. HYLATTY 11 VIRHEELLINEN ERANUMERO, AIN. HYLATTY 12 TUNTEMATON SOVELLUS, AIN. HYLATTY 13 EI SOVELLUKSEN KAYTTOOIKEUTTA 14 ERANUMERO KAYTETTY, AIN. HYLATTY 15 AINEISTOA EI LOYDY 16 AINEISTO POISTETTU 17 LIIKAA LISAPARAMETREJA, MAX TOIMINTO EI KAYTOSSA 19 SOVELLUS EI KAYTETTAVISSA 21 TOIMENPIDETTA EI SALLITA, AIN. HYLATTY 30 TUNTEMATON TIEDOSTO, AIN. HYLATTY 31 TIEDOSTOVIRHE PSP.SSA, YRITA MYOHEMMIN 32 TILIN KATE EI RIITA 33 EI TILIN KAYTTOOIKEUTTA 34 VIRHEELLINEN HYVITYSTILI 35 VIITE VAARIN 36 TILIA EI LOYDY 37 TILIA EI VOI KAYTTAA 38 VIRHEELLINEN RAHALAITOSTUNNUS 39 VIRHEELLINEN VELOITUSTILI 60 VIRHEELLISIA TIETUEITA 61 TIETUEIDEN JARJESTYSVIRHE 62 ERATIETUE PUUTTUU TAI VIRHEELLINEN 63 SUMMATIETUE PUUTTUU TAI VIRHEELLINEN 64 LY-TUNNUS TUNTEMATON TAI VIRHEELLINEN 65 MAKSAJATUNNUS TUNTEMATON TAI VIRHEELLINEN 66 VIRHEELLINEN MK-KENTTA

14 67 VIRHEELLINEN OIKAISUTUNNUS 68 TUNTEMATON VELOITUSTILI 69 VIRHEELLINEN TILINUMERO 70 SINETTI EI TASMAA 71 SAMAT SUMMAT KUIN ERASSA nnnnnn 72 EI TASMAA, YHTEYS TUKEEN 73 LAHETYSERANUMERO KAYTETTY 74 VIRHEELLINEN PAIVAMAARA 75 AINEISTO HYLATTY, YHTEYS AS.TUKI 79 Sovelluksen oma ilmoitus 81 LAHETYS KESKEYTYNYT, LAHETA UUD. 88 KESKUSKONEYHTEYS POIKKI 88 KESKUSKONEYHTEYS KATKENNUT 88 EI KESKUSKONEYHTEYTTÄ 89 PARAMETRIVIRHE

15 L i i t e 1, K o r t i n a n t a j a n l i i t t y m ä t u n n u k s e t b = blank in connection identifier Alphanumeric Numeric Nordea Bank 1b 010 Nordea Finance 1K 011 Nordea Finance 2S 021 Handelsbanken Tapiola Bank Savings banks and local 4b 040 co-operative banks OKO Bank 5b 050 OP-Kotipankki 5K 051 Ålandsbanken 6b 060 Sampo Bank 8b 080 Luottokunta Lb 100 American Express AX 110 Diners Club DC 120 Japan Credit Bureau JC 280 Shell SL 200 Stockmann credit card SC 088 Neocard NC 370

PANKKILINJAN ASYNKRONISEN KERMIT- TIEDOSTOSIIRRON KUVAUS

PANKKILINJAN ASYNKRONISEN KERMIT- TIEDOSTOSIIRRON KUVAUS PANKKILINJAN ASYNKRONISEN KERMIT- TIEDOSTOSIIRRON KUVAUS 2 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO...2 ASYNKRONINEN KERMIT-TIEDOSTOSIIRTO...3 YHTEYSKÄYTÄNTÖ...3 Yhteydenotto...3 Asiakkaan tunnistus...3 Palvelun

Lisätiedot

PANKKIYHTEYS. Käyttäjän ohje 19.12.2011. Copyright OY SAMLINK AB

PANKKIYHTEYS. Käyttäjän ohje 19.12.2011. Copyright OY SAMLINK AB PANKKIYHTEYS Käyttäjän ohje OY SAMLINK AB PANKKIYHTEYS 2 (19) Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Pankkiyhteys... 3 2 Tiliotepalvelu... 7 3 Lähtevät maksut... 8 4 Saapuvat viitemaksut (ent. Konekielinen

Lisätiedot

Visma Monipankki. Käyttäjän käsikirja

Visma Monipankki. Käyttäjän käsikirja Visma Monipankki Käyttäjän käsikirja Oppaan päiväys: 10.10.2011. Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä oppaassa

Lisätiedot

Web Services - yhteys

Web Services - yhteys Handelsbanken Versio 1.3 21.10.2014 Palvelukuvaus Web Services - yhteys 2 (13) Sisällysluettelo VERSIOLUETTELO... 3 1 YLEISTÄ... 4 2 WEB SERVICES... 4 2.1 PALVELUKUVAUKSESSA KÄYTETTYJÄ LYHENTEITÄ JA TERMEJÄ...

Lisätiedot

PATU PANKKIEN ASIAKASYHTEYKSIEN TIETOTURVA TIEDOSTOSIIRRON SUOJAAMINEN

PATU PANKKIEN ASIAKASYHTEYKSIEN TIETOTURVA TIEDOSTOSIIRRON SUOJAAMINEN JÄRJESTELMÄKUVAUS O - 1 PATU PANKKIEN ASIAKASYHTEYKSIEN TIETOTURVA TIEDOSTOSIIRRON SUOJAAMINEN OSA 1: TODENTAMISEN JA EHEYDEN- VALVONNAN MENETELMÄT SEKÄ AVAINTEN HALLINTA Versio 1.22 10.9.1998 Tämä dokumentti

Lisätiedot

Visma Nova Suoraveloituksesta uusiin laskutustapoihin, versio 8.5. Ohje

Visma Nova Suoraveloituksesta uusiin laskutustapoihin, versio 8.5. Ohje Visma Nova Suoraveloituksesta uusiin laskutustapoihin, versio 8.5 Ohje Oppaan päiväys: 17.9.2013. Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Nova -asiakaspalvelu: puh: 0107 562 130 (ylläpitoasiakkaat)

Lisätiedot

EMV-MAKSUPÄÄTEJÄRJESTELMÄ TOIMINNALLINEN KUVAUS 21.10.2011 / V 4.2

EMV-MAKSUPÄÄTEJÄRJESTELMÄ TOIMINNALLINEN KUVAUS 21.10.2011 / V 4.2 2(20) Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO... 3 2 KÄSITTEET... 4 3 Maksupäätejärjestelmä... 7 4 Sopimukset ja hyväksyttävät kortit... 7 5 Korttien tunnistaminen ja aitouden varmistaminen... 8 6 OSTO- JA KÄTEISNOSTOTAPAHTUMA...

Lisätiedot

Palvelukuvaus. Maksupääte

Palvelukuvaus. Maksupääte Palvelukuvaus Maksupääte 15.11.2012 Sisällysluettelo 1 Yleistä...3 2 Käsittely...3 2.1 Aineiston muodostaminen...3 2.2 Aineiston lähetys pankkiin...3 2.3 Aineiston tarkistus pankissa...3 2.4 Lähetyksen

Lisätiedot

Rajapintakuvaus verkkokaupalle TAPAHTUMAN TILAN KYSELY Maksuturva- ja emaksut-palvelulle

Rajapintakuvaus verkkokaupalle TAPAHTUMAN TILAN KYSELY Maksuturva- ja emaksut-palvelulle Rajapintakuvaus verkkokaupalle TAPAHTUMAN TILAN KYSELY Maksuturva- ja emaksut-palvelulle Versio 5.0.4 2(10) Sisältö 1 Muutokset... 3 2 Yleistä... 5 3 Tapahtuman tilan kyselyn tiedot... 5 3.1 Kenttien selitteet

Lisätiedot

Rajapintakuvaus verkkokaupalle MAKSAMINEN Maksuturvan palveluille

Rajapintakuvaus verkkokaupalle MAKSAMINEN Maksuturvan palveluille Rajapintakuvaus verkkokaupalle MAKSAMINEN Maksuturvan palveluille Versio 4.1.9 2(15) Sisältö 1. Muutokset... 3 2. Yleistä... 5 3. Maksun välityksen tiedot... 5 3.1 Kenttien selitteet - Maksun välityksen

Lisätiedot

Palveluntarjoajan ohjekirja

Palveluntarjoajan ohjekirja DANSKE BANKIN VERKKOMAKSUPALVELU Versio 4 Palveluntarjoajan ohjekirja Päiväys: 18.11.2013 Sivu 2/15 SISÄLLYSLUETTELO 1 Palvelun kuvaus... 3 1.1 Yleiskuvaus... 3 1.2 Edut palveluntarjoajalle... 3 1.3 Palvelun

Lisätiedot

YRITYSTEN VERKKOPANKIN ALOITUSOPAS

YRITYSTEN VERKKOPANKIN ALOITUSOPAS YRITYSTEN VERKKOPANKIN ALOITUSOPAS Sisällysluettelo 1. PERUSASETUKSET...2 2. TOIMINTOVALIKOT JA ETUSIVUN TIEDOT...4 3. PERUSTOIMINNOT...5 3.1 MAKSAMINEN...5 3.1.1 SEPA-tilisiirto kotimaahan ja ulkomaille...5

Lisätiedot

PALVELUKUVAUS E-LASKUPALVELU

PALVELUKUVAUS E-LASKUPALVELU PALVELUKUVAUS E-LASKUPALVELU 17.6.2013 Sivu 2 (11) Sisällysluettelo 1. E-laskupalvelukuvaus...3 1.1 E-laskupalvelu...3 1.2 E-lasku kuluttajalle palvelu...3 1.3. Suoramaksupalvelu...4 1.4. Lisäpalvelut...4

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. VeriFone VX DUET

KÄYTTÖOHJE. VeriFone VX DUET KÄYTTÖOHJE VeriFone VX DUET Point Transaction Systems Oy Vanha Nurmijärventie 62 D 01670 Vantaa www.point.fi point@point.fi Vaihde: 09 477 433 0 Fax: 09 436 24 90 Aukioloaikamme on arkisin klo 8-16 Myynti:

Lisätiedot

Pankkien TUPAS-tunnistuspalvelu palveluntarjoajille. Palvelukuvaus ja palveluntarjoajan ohje

Pankkien TUPAS-tunnistuspalvelu palveluntarjoajille. Palvelukuvaus ja palveluntarjoajan ohje Pankkien TUPAS-tunnistuspalvelu palveluntarjoajille Palvelukuvaus ja palveluntarjoajan ohje Versio 2.4 2 (18) MUUTOSLUETTELO Versio Sivu Huomautus V2.0 Kaikki Sanomarakenteet muuttuneet V2.1 Lisätty uusia

Lisätiedot

1 (5) 10.10.2013 FINVOICE SOVELTAMISOHJE VERSIO 2.01. päiv. 10.10.2013

1 (5) 10.10.2013 FINVOICE SOVELTAMISOHJE VERSIO 2.01. päiv. 10.10.2013 1 (5) FINVOICE SOVELTAMISOHJE VERSIO 2.01 päiv. 2 (5) Sisällysluettelo 1 Mikä on Finvoice... 0 2 Yleiskuvaus Finvoice-välityspalvelusta... 0 3 Kuluttajan e-lasku... 1 4 Suoramaksu... 2 5 Aineistonhoitajan

Lisätiedot

ILMOITTAMISPALVELUN SOVELTAMISOHJE. Versio 2.01. Helmikuu 2015

ILMOITTAMISPALVELUN SOVELTAMISOHJE. Versio 2.01. Helmikuu 2015 ILMOITTAMISPALVELUN SOVELTAMISOHJE Versio 2.01 Helmikuu 2015 1 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Ilmoittamispalveluun liittyvät sanomatyypit... 4 3 Sanomien skeematarkistus... 4 4 Sanoman muutokset...

Lisätiedot

Maksuturvan maksupalvelun integrointiohjeet. Päivitetty 4.6.2015

Maksuturvan maksupalvelun integrointiohjeet. Päivitetty 4.6.2015 Maksuturvan maksupalvelun äivitetty 4.6.2015 2 Maksuturvanmaksupalvelun Sisällysluettelo 1. Maksuturva-palveluiden kuvaus...4 1.1 Maksaminen...6 1.2 Toimitustietojen hallinta ja seuranta...8 1.3 Tyytyväisyystakuu...9

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Maksupääte Verifone VX520

KÄYTTÖOHJE. Maksupääte Verifone VX520 KÄYTTÖOHJE Maksupääte Verifone VX520 KÄYTTÖOHJE Maksupääte Verifone VX520 SISÄLLYSLUETTELO: 1. ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA 1.1 Tärkeää... 4 1.2 Päätteen rakenne... 5 1.3 Johtojen kytkeminen... 6 1.3.1 Virtajohdon

Lisätiedot

Katso-organisaatiotunniste & WebTaMo

Katso-organisaatiotunniste & WebTaMo Katso-organisaatiotunniste & WebTaMo Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3 2 PERUSTIETOJA KATSO-TUNNISTEESTA JA TAMO-TARKISTUSPALVELUSTA...4 Katso-organisaatiotunniste...4 WebTaMo...5 3 HENKILÖLLISYYDEN VARMENTAMINEN

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Maksupääte VeriFone VX680

KÄYTTÖOHJE. Maksupääte VeriFone VX680 KÄYTTÖOHJE Maksupääte VeriFone VX680 KÄYTTÖOHJE Maksupääte VeriFone VX680 SISÄLLYSLUETTELO: 1. ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA 1.1 Tärkeää... 4 1.2 Päätteen rakenne... 5 1.3 Johtojen kytkeminen... 6 1.4 Akku... 7

Lisätiedot

Versio 3.1 Palveluntarjoajan ohjekirja. Tämä ohjekirja tulee käyttöön 24.04.2012 VERKKOMAKSUPALVELU SIVU 1/15

Versio 3.1 Palveluntarjoajan ohjekirja. Tämä ohjekirja tulee käyttöön 24.04.2012 VERKKOMAKSUPALVELU SIVU 1/15 SIVU 1/15 SAMPO PANKIN VERKKOMAKSUPALVELU Versio 3.1 Palveluntarjoajan ohjekirja Tämä ohjekirja tulee käyttöön 24.04.2012 SIVU 2/15 - SISÄLLYSLUETTELO 1 Palvelun kuvaus... 3 1.1 Yleiskuvaus... 3 1.2 Edut

Lisätiedot

Point TCS Tapahtumien koontipalvelu Käyttäjän ohjekirja

Point TCS Tapahtumien koontipalvelu Käyttäjän ohjekirja Point TCS Tapahtumien koontipalvelu Käyttäjän ohjekirja 16.8.2012 Versio 2.0 Sisällysluettelo 1 Yleistä palvelusta... 3 1.1 Tietoturva ja käytettävyys... 3 2 Palveluun kirjautuminen... 4 3 Palvelun etusivu...

Lisätiedot

Finvoice verkkolaskutus

Finvoice verkkolaskutus AutoFutur ja KoneFutur Finvoice verkkolaskutus Käyttöohje Päivitetty 23.8.2011 Finvoice verkkolasku käyttöohje - 1 - SISÄLLYS YLEISTÄ... 3 KÄYTTÖÖNOTTO... 4 YLEISTÄ... 4 TOIMINNON REKISTERÖIMINEN KÄYTTÖÖN...

Lisätiedot

ILMOITTAMISPALVELUN SOVELTAMISOHJE

ILMOITTAMISPALVELUN SOVELTAMISOHJE ILMOITTAMISPALVELUN SOVELTAMISOHJE Versio 2 Helmikuu 2012, lisätty Vastaanottoehdotussanoma, sanomakuvaus muutokset, suoramaksu KÄYTÖSSÄ 18.1.2013 alkaen 1 (2) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 13 2 Ilmoittamispalveluun

Lisätiedot

Tikon ostolaskujen käsittely

Tikon ostolaskujen käsittely Toukokuu 2012 1 (57) Käyttöohje 6.1.2 SP1 Copyright Aditro 2012 Toukokuu 2012 2 (57) Sisällysluettelo Johdanto... 4 1. Järjestelmävaatimukset... 5 1.1. Sovellusversion päivitys... 7 1.2. Internet Explorer

Lisätiedot

LASKUTUSPALVELU. Sivu 1 / 24. Danske Bank Oyj Rekisteröity kotipaikka ja osoite Helsinki, Hiililaiturinkuja 2, 00075 DANSKE BANK. Y-tunnus 1730744-7

LASKUTUSPALVELU. Sivu 1 / 24. Danske Bank Oyj Rekisteröity kotipaikka ja osoite Helsinki, Hiililaiturinkuja 2, 00075 DANSKE BANK. Y-tunnus 1730744-7 LASKUTUSPALVELU Laskutuspalvelun kautta voit tehdä ja lähettää e-laskuja yritys- ja kuluttaja-asiakkaille sekä suoramaksuja kuluttajaasiakkaille. Voit katsella ja tulostaa lähetettyjä e-laskuja ja suoramaksuja

Lisätiedot

ISO20022 TILIOTE-OPAS. v 1.3

ISO20022 TILIOTE-OPAS. v 1.3 ISO20022 TILIOTE-OPAS v 1.3 4.10.2012 1 ISO20022 Tiliote-opas Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Yleistä... 3 2.1 Vaikutus asiakkaan toimintaan... 3 2.2 Tehtävät... 4 3 Konekielinen tiliotepalvelu... 4

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 (2) 4.3.2011

Sisällysluettelo 1 (2) 4.3.2011 Finvoice soveltamisohje versio 1.3 päiv. 23.5.2011 1 (2) 4.3.2011 Sisällysluettelo 1 Mikä on Finvoice... 1 2 Yleiskuvaus Finvoice-välityspalvelusta... 1 3 Kuluttajan e-lasku... 2 4 Aineistonhoitajan käyttö

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Maksupääte Verifone VX670

KÄYTTÖOHJE. Maksupääte Verifone VX670 KÄYTTÖOHJE Maksupääte Verifone VX670 KÄYTTÖOHJE Maksupääte Verifone VX670 SISÄLLYSLUETTELO: 1. ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA 1.1 Tärkeää... 4 1.2 Maksupäätteen rakenne... 5 1.3 Johtojen kytkeminen... 6 1.4 Lataustelineen

Lisätiedot