Tekninen kuvaus Aineistosiirrot Tapahtumakokonaisuudet, ohjaustietueet ja kuittaukset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tekninen kuvaus Aineistosiirrot Tapahtumakokonaisuudet, ohjaustietueet ja kuittaukset"

Transkriptio

1 Tekninen kuvaus Aineistosiirrot Tapahtumakokonaisuudet, ohjaustietueet ja kuittaukset

2 Sisällysluettelo 1 Johdanto Tapahtumakokonaisuudet Asiakkaan tunnistus Ohjaustietueet SOVELLUS- tietue EOF- tietue SIGNOFF- tietue Aineiston lähetys pankkiin Suojatun aineiston lähetys Suojaamattoman aineiston lähetys Lähetetyn aineiston hyväksyminen tai hylkääminen Aineistoerän tunnus lähetyksessä Aineiston nouto pankista Noutamattomien loogisten erien nouto Loogisen erän uudelleennouto tai tietyn erän nouto Suojatun aineiston nouto Suojaamattoman aineiston nouto Aineistojen noudon mahdolliset lisäparametrit Aineiston tilakysely Yhteyden lopetus Turva- ja kuittaustietueiden rakenne ja paluukoodit PATU- turvatietueet Pankin oma kuittaus, PSP-kuittaus PSP tietueet Palautekoodit Liite 1, Kortinantajan liittymätunnukset... 15

3 1 Johdanto Interaktiiviset yhteydet Linkki aineistosiirtopalveluun ovat TCP/IP yhteyksiä, joka on FTP yhteys ja toimii TCP/IP verkonkautta. Tässä dokumentissa kerrotaan tapahtumakokonaisuudet, ohjaustietueet ja kuittaukset. Muut dokumentit LINKKI AINEISTOSIIRTOPALVELUIHIN liittyvät tarpeelliset dokumentit ovat: 2 Tapahtumakokonaisuudet Yleiskuvaus Pankkiturva (PATU)-kuvaus, Finanssialan Keskusliitto Tapahtumakokonaisuudet, ohjaustietueet ja kuittaukset Tietuekuvaukset Lisäksi yhteystapakohtaiset dokumentit: Vuorovaikutteiset yhteydet, iftp-yhteys. Asiakasyhteys koostuu tapahtumakokonaisuuksista, jotka esiintyvät tietyssä järjestyksessä. Sama tapahtumakokonaisuus voi toistua monta kertaa saman yhteyden aikana ja saman yhteyden aikana voi esiintyä erityyppisiä tapahtumakokonaisuuksia, esim. aineistoerien lähetyksiä ja noutoja. 1. Yksi tapahtumakokonaisuus koostuu seuraavista osista: Asiakkaan lähettämä tietuejoukko: yksi tai useampi ohjaustietue ja/tai: yksi tai useampi datatietue 2. Pankin muodostama tietuejoukko: yksi tai useampi kuittaustietue ja/tai: yksi tai useampi datatietue Tapahtumakokonaisuudessa on asiakkaan lähettämä osuus ja vastauksena siihen pankin muodostama osuus. Lopetuksessa ei ole pankin muodostamaa osuutta. Seuraavassa on kuvattu tapahtumakokonaisuudet ja ohjaustietueet. PATUtietoturva- ja kuittaustietueiden sisällöt on kuvattu Finanssialan Keskusliiton PATU- kuvauksessa. 2.1 Asi akkaan tunn istu s Tietoliikenneyhteyden avauksen jälkeen asiakas kirjoittautuu Linkki järjestelmään. ESI-tietue >> ---> ---- >>ESI-tietue tai Yhteyden katkaisu

4 tai 2.2 Ohjaustietueet SOVELLUS- tietue Asiakkaan lähettämän >>ESI-tietueen vastauksena on pankin muodostama >>ESI-tietue. Sisäänkirjautuminen on onnistunut, jos Danske Bankin >>ESItietueen ONNISTUMISKOODI- kentän arvo on K. ILMOITUSKOODI- kentässä on tarkempaa paluutietoa sekä OK- että virhetilanteissa. Asiakkaan virheellisestä >>ESI-tietueesta seuraa tietoliikenneyhteyden katkaisu. Joissain virhetilanteissa pankki saattaa muodostaa PSP-kuittauksen. Ohjaustietueet SOVELLUS, EOF, SIGNOFF voivat alkaa joko >> tai //. PATUtietueet alkavat aina >>. SOVELLUS- tietueella ilmoitetaan siirrettävän aineiston tyyppi, siirron suunta ja aineistoerän tunnus. Aineistotyyppien palvelutunnukset on lueteltu yleiskuvauksessa. Aineistoerän tunnus (eränumero) ilmoitetaan erätunnuskentän nnnnnn avulla. Tunnuksen rakenne ja käyttö on kuvattu kohdassa SOVELLUS=xxxL, ERA=nnnnnn Palvelutunnus/aineistotyyppi xxx siirron suunta L, asiakas lähettää aineistoa xxx aineistoerän tunnus nnnnnn EOF- tietue SIGNOFF- tietue SOVELLUS=xxxN, ERA=nnnnnn Palvelutunnus/aineistotyyppi xxx siirron suunta N, asiakas noutaa aineistoa xxx aineistoerän tunnus nnnnnn Suojaamattoman aineiston viimeinen tietue tai >>EOF, kun asiakas lähettää aineiston tai noutopyynnön EOF, kun asiakas noutaa suojaamatonta aineistoa Asiakas lähettää viimeisenä tiedostona tiedoston, minkä sisältö on //SIGNOFF tai >>SIGNOFF ja tämä lopettaa hallitusti yhteyden. 2.3 Aineiston lähetys pankkiin Suojatun aineiston lähetys >>SOVELLUS=xxxL,ERA=nnnnnn >>SUO tietue Aineistonerä tietueet

5 >>VAR tietue PTE tietue tai Aineistotyyppi tunnistetaan yksilöinti kentästä xxxl >>SOVELLUS tietue Aineistoerä (eränumero) tunnistetaan erätunniste kentässä nnnnnn >>SOVELLUS tietue Lähetyksen jälkeen Danske Bank antaa kuittauksen aineistosta ja suojatun aineistoerän tila lähetyksen jälkeen: 1. Hyväksytyssä tilassa Aineistoerä on vastaanotettu ja esikäsitelty ilman virheitä, eli Danske Bankin muodostaman >>PTE- tietueen ONNISTUMISKOODI on K. Tässä tilassa aineistoerä siirtyy automaattisesti jatkokäsittelyyn palvelusovellukselle. Asiakkaan ei tarvitse erikseen hyväksyä aineistoerää, mutta se on vielä hylättävissä ennen kuin se siirtyy eteenpäin (ks. kohta 2.3.3). 2. Hylätyssä tilassa Aineistoerän vastaanotossa tai esikäsittelyssä on havaittu jokin virhe. Tällöin Danske Bank on muodostanut >>PTE- tietueen, jonka ONNISTUMISKOODI on E (tarkempaa virhetietoa ILMOITUSKOODI- kentässä) tai joissain virhetilanteissa pankki muodostaa PSP-kuittauksen. Hylätyssä tilassa olevaa aineistoerää ei voida siirtää palvelusovellukselle, vaan asiakkaan on lähetettävä se uudelleen tarvittaessa korjattuna Suojaamattoman aineiston lähetys //SOVELLUS=xxxL,ERA=nnnnnn Aineistonerä tietueet Aineistotyyppi ja erätunniste (eränumero) ovat samanlaiset kuin suojatun aineiston lähetyksessä. Danske Bankin lähetetty suojaamattoman aineistoerän tila lähetyksen jälkeen: 1. Odotustilassa Aineistoerä on vastaanotettu ja esikäsitelty ilman virheitä, eli Danske Bankin muodostaman PSP-kuittauksen PALUUKOODI- kentän arvo on Tässä tilassa aineistoerä ei siirry jatkokäsittelyyn palvelusovellukselle, vaan asiakkaan on vielä hyväksyttävä se (ks. kohta 2.3). Asiakas voi myös hylätä aineistoerän. 2. Hylätyssä tilassa Aineistoerän vastaanotossa on havaittu jokin virhe, esim. ohjaustiedoissa tai aineiston sisällössä. Tällöin Danske Bank on muodostanut PSPkuittauksen, jonka PALUUKOODI- kentän arvo on Hylätyssä tilassa olevaa aineistoerää ei voida hyväksyä eikä siirtää palvelusovellukselle, vaan asiakkaan on lähetettävä se uudelleen tarvittaessa korjattuna. Danske Bankin lähetetty suojaamattoman aineistoerän tila lähetyksen jälkeen:

6 2.3.3 Lähetetyn aineiston hyväksyminen tai hylkääminen Asiakkaan lähettämä suojaamaton aineistoerä on hyväksyttävä. Edellytyksenä on, että aineistoerä on odotustilassa, eli se on vastaanotettu ja esikäsitelty ilman virheitä. //SOVELLUS=xxxL,ERA=nnnnnn, HYV Hyväksyttävän aineiston tyyppi ja aineistoerän tunnus (eränumero) ovat samat kuin aineistoerän siirrossa. Hyväksyminen on onnistunut, mikäli Danske Bankin muodostaman PSP-kuittauksen PALUUKOODI-kentässä on arvo 02 tai 05. Asiakkaan lähettämä suojattu tai suojaamaton aineistoerä voidaan hylätä mikäli: - aineistoerä on lähetetty, ei hyväksytty-tilassa (suojaamaton aineistoerä) - aineistoerä on hyväksytty-tilassa eikä sitä ole vielä ehditty siirtää jatkokäsittelyyn palvelusovellukselle (suojattu tai suojaamaton aineistoerä) Aineistoerän hylkääminen on muodoltaan vastaava kuin suojaamattomien aineistoerien hyväksyminen: //SOVELLUS=xxxL,ERA=nnnnnn, HYL Hylkääminen on onnistunut mikäli Danske Bankin muodostaman PSPkuittauksen PALUUKOODI- kentän arvo on Aineistoerän tunnus lähetyksessä Aineistoerän tunnus (eränumero) yksilöi aineistoerän. Jos asiakas lähettää kaksi samalla erätunnuksella varustettua samaa aineistotyyppiä olevaa aineistoerää Danske Bankin, ensimmäinen erä hylätään, mikäli sitä ei ole ehditty viedä jatkokäsittelyyn palvelusovellukselle. Tässä tilanteessa jälkimmäinen erä jää voimaan. Eränumeroa verrataan edelliseen (sama aineistotyyppi) lähetettyyn erään. Eriä säilytetään sovelluksesta riippuen 1-30 pankkipäivää. Aineistoerän tunnus (eränumero) on numeerinen ja sen pituus on aina kuusi merkkiä. Asiakas voi muodostaa erän tunnuksen vapaasti, ottaen kuitenkin huomioon tunnusten yksiselitteisyyden. Eräs paljon käytetty tunnusten muodostustapa on: kkppnn kk Kuukausi pp Päivä nn Juokseva numero,

7 päivän sisällä Aineiston nouto pankista Aineistojen noudossa asiakas valitsee haluamansa loogiset erät aineistoerän tunnuksen (eränumeron) avulla. Vastauksena Danske Bank muodostaa yhden aineistoerän (suojatun tai suojaamattoman), jossa on peräkkäin kaikki noutopyyntöön sopivat loogiset erät. Loogisten erien sisäinen rakenne on kuvattu dokumentissa AINEISTOSIIRTOPALVELU, TIETUEKUVAUKSET. Noudettavan aineiston tyyppi ja erän tunnus ilmoitetaan SOVELLUStietueella Aineistoerän tunnus (eränumero) on numeerinen ja sen pituus on aina kuusi merkkiä. Aineistotyyppien palvelutunnukset on lueteltu yleiskuvauksessa Aineistoerän tunnuksen(eränumero) rakenne ja käyttö on kuvattu kohdassa Muutaman aineistotyypin osalta voidaan antaa haun lisäparametreja yhdellä tai useammalla lisäparametritietueella. Lisäparametritietueet ja niiden käyttö on kuvattu kohdassa Noutopyynnön viimeisenä tietueena on EOF-tietue Noutamattomien loogisten erien nouto Aikaisemmin noutamattomat loogiset erät voidaan useimpien aineistotyyppien kohdalla hakea aineistoerän tunnuksella: Seuraavien aineistotyyppien kohdalla erän tunnus on aina : Saldo Tapahtumakysely APSN TAPN Kun looginen erä on kerran noudettu, se merkitään Danske Bankin järjestelmässä noudetuksi, jolloin mm. sen säilytysaikaa (uudelleennoutoa varten) lyhennetään Loogisen erän uudelleennouto tai tietyn erän nouto Useimpien aineistotyyppien kohdalla voidaan haluttu looginen erä noutaa erän päivämäärän perusteella. Aineistoerän tunnus on silloin muotoa: kkppnn kk kuukausi pp päivä nn Eränumero päivän sisällä 00 kaikki ko. Päivän erät tietty erä Tällä tavalla voidaan hakea sekä aikaisemmin noudettuja että noutamattomia loogisia eriä Suojatun aineiston nouto >>SOVELLUS=xxxN,ERA=nnnnnn

8 mahdolliset lisäparametritietueet >>EOF >>SUO-tietue ainiestotietueet >>VAR-tietue tai Noudetun aineistoerän tyyppi ilmoitetaan SOVELLUS tietueen palvelutunniste kentässä xxxn. Käytössä olevat sovellustunnukset on lueteltu yleiskuvauksessa. Joidenkin aineistotyyppien kanssa voi asettaa lisä parametreja haettaessa yhtä tai useampaa tietuetta. Käytettävät parametrit on kuvattu kohdassa Eränumero ilmoitetaan eränumero kentässä erätietueella. Rakenne ja käytettävät tiedot on kuvattu kohdassa Vastauksena noutopyyntöön Danske Bank muodostaa joko: 1. Suojatun aineistoerän Aineistoerä voi sisältää yhden tai useita loogisia eriä, riippuen aineiston tyypistä, erätunnuksesta ja noutovälistä (ks. kohta 2.4.3). tai: 2. PSP-kuittauksen Kuittaus muodostetaan sekä virhetilanteissa että silloin, kun noudettavaa aineistoa ei ole. Kuittauksen syy selviää PALUUKOODI- kentän arvon perusteella (ks. kohta3.3.2). Mikäli aineistoerän muodostus keskeytyy virheen takia, on mahdollista, että keskeneräisen aineistoerän perään muodostuu PSP-kuittaus. Tämä tilanne on kuitenkin hyvin harvinainen Suojaamattoman aineiston nouto //SOVELLUS=xxxN,ERA=nnnnnn mahdolliset lisäparametritietueet Aineistoerän tietueet EOF tai Vastauksena noutopyyntöön Danske Bank muodostaa suojaamattoman aineistoerän, jonka viimeisen tietueen jälkeen on vakiomerkkijonon EOF sisältävä tietue Aineistojen noudon mahdolliset lisäparametrit Muutaman aineistotyypin noudon yhteydessä käytetään lisäparametritietueita, joiden avulla voidaan vaikuttaa noudettavan aineistoerän sisältöön, erätunnuksen lisäksi (kohta 2.4.4) Kotimaan maksut Saldokysely, APSN

9 Saldokyselyssä asiakas voi määritellä ne tilinsä, joiden saldotieto noudetaan. Ilman //TILI- lisäparametririviä noudetaan asiakkaan kaikkien tilien tiedot. //SOVELLUS=APSN,ERA= //TILI= xxxxxx-yyyyyyyy, xxxxxxyyyyyyyy,... There can be a maximum of 7 //TILI records. Tilinumero annetaan muodossa: xxxxxx-yyyyyyyy xxxxxx pankkiosa yyyyyyyy Tilinumeroita voidaan tässä muodossa antaa yhdellä rivillä enintään 4. Saldot ovat noudettavissa euro- sekä valuuttatileiltä. Tilinumero, tarvittaessa etunollilla täytettynä Tapahtumakysely, TAPN Tapahtumakyselyssä asiakas määrittelee Danske Bankin sen tilin, joiden tapahtumat noudetaan. >>SOVELLUS=TAPN,ERA= >>TILI=xxxxxx-yyyyyyyy. xxxxxx-yyyyyyyy >>EOF tapahtumakyselyn lisäparametrit ovat muotoa: //TILI=xxxxxxyyyyyyyy,z,ppkkvsvv,ttmmss xxxxxx-yyyyyyyy= tilinumero xxxxxx= pankkiosa yyyyyyyy= tilinumero Z= P= panot S= saldo ppkkvvvv= päivä johon asti tapahtumia noudetaan noutopäivä ja ilmoitettu päivä mukaan lukien jos päivää ei ole annettu, oletus =50 viimeisintä tilitapahtumaa noutohetkestä alkaen noutopäivä mukaan lukien enimmillään kuluvan ja edellisen kuukauden tapahtumat. hhmmss= kellonaika, johon asti tapahtumia noudetaan ajohetkestä taaksepäin vain ajopäivänä, oletus=ajopäivä. kellonajan voi antaa vain jos noudetaan ajopäivän tilitapahtumia Jos lisäparametrin lisätietoja(panot, saldo, päivämäärä tai kellonaika) ei anneta, ei pilkkuja laiteta tietueen loppuun

10 Maksupääte Maksupäätepalvelun varoitustietoja haettaessa asiakas määrittelee mitkäkortinantajaluettelot hän haluaa noutaa ja haluaako hän noutaa kannan vai päivitykset. //SOVELLUS=MKxN,ERA=nnnnnn //VA=y,zz,zz,zz... MKxN varoituslutteloaineiston aineistotyypin tunniste (varoitusluetteloaineistoja on useita) Y K K kannan nouto zz Kortinantajien liittymä tunnukset (Liite 1) P kortinantajan tunnuskoodi, päivityksen nouto Asiakas saa varoluettelopäivitystä noudettaessa viimeisimmät varotiedot. EMV (Europay, MasterCard, Visa) Maksupääte EMV AID parametrit //SOVELLUS=EMDN,ERA= //LIS,PA=nn nn AID parametrit Tyyppi1 DF3A = Aineiston tilakysely Tyyppi 2 DF43 = 25 Tyyppi 3 DF44 = 24 Tyyppi 4 DF45 = 26 Tyyppi 5 DF52 = 27 Asiakas voi kysyä aineiston tilaa joko erätunnisteella , jolloin pankki kertoo sen aineiston kaikkien erien tilan tai yksilöidyllä eränumerolla pankki kertoo sen erän tilan tai //SOVELLUS=xxxL,ERA=nnnnnn, KYS //SOVELLUS=xxxL,ERA=eränumero, KYS

11 Erien tilatiedot annetaan asiakkaalle PSP-kuittauksen muodossa kuitenkin niin, että positiossa 4 on *-merkki erotuksena normaalista PSPkuittauksesta. PSP*-kuittauksia voi muodostua 1..n kappaletta riippuen asiakkaan sovelluksen erien määrästä. 2.6 Yhteyden lopetus Asiakas lopettaa yhteyden lähettämällä: //SIGNOF Danske Bank ei muodosta vastausta. Varsinaisen tietoliikenneyhteyden katkaisu on yhteystapakohtainen. 3 Turva- ja kuittaustietueiden rakenne ja paluukoodit 3.1 PATU- turvatietueet Kaikki Linkki- yhteyksissä käytetyt turvatietueet ja paluukoodit on kuvattu Finanssialan Keskusliiton PATU- dokumentissa. 3.2 Pankin oma kuittaus, PSP-kuittaus PSP tietueet Tietue 1: Tiedonnumero Nimi Muoto Positio Selitys 1 TIETUETUNNUS AN PSP =kuittaus PSP*= kysely 2 PALVELUN AN Aineistotyypin tunnus TUNNUS 3 VÄLIMERKKI AN 9 Tyhjää 4 ERÄNUMERO AN Aineiston yksilöivä numero 5 VÄLIMERKKI AN 1 16 Tyhjää 6 PÄIVÄYS N Päiväys vvkkpp 7 VÄLIMERKKI AN 1 23 Tyhjää 8 KELLONAIKA N Kellonaika hhmm 9 VÄLIMERKKI AN 8 Tyhjää 10 PALUUKOODI N Virhe- tai ilmoitus-koodi 11 VÄLIMERKKI AN 1 31 Tyhjää 12 ILMOITUS AN Virhettä tai muuta 13 VÄLIMERKKI AN 1 74 Tyhjää 14 INFOTIETO AN I=kkpp Tietue 2: Tiedonnumero Nimi Muoto Positio Selitys 1 TIETUETUNNUS AN PSP =kuittaus PSP kysely 2 SUMMA 1 AN Rahamäärä 3 ETUMERKKI AN = negatiivinen =positiivinen 4 KAPPALEET 1 N Kappalemäärä 5 VÄLIMERKKI AN 1 29 Tyhjää

12 6 SUMMA 2 AN Rahamäärä 7 ETUMERKKI AN = negatiivinen =positiivinen 8 KAPPALEET 2 N Kappalemäärä 9 VÄLIMERKKI AN 1 54 Tyhjää 10 SUMMA 3 AN Rahamäärä 11 ETUMERKKI AN = negatiivinen =positiivinen 12 KAPPALEET 3 N Kappalemäärä 13 VARALLA AN Tyhjää

13 3.3.2 Palautekoodit 01 SIIRTO OK, HYVAKSY AINEISTO 02 AINEISTO HYVAKSYTTY 03 AINEISTO HYLATTY 04 UUSINTASIIRTO OK, HYVAKSY AINEISTO 05 UUSINTA HYVAKSYTTY 06 AINEISTO HYVAKSYTTY, EI KASITELTY, (kysely) 07 AINEISTO HYVAKSYTTY, KASITELTY, (kysely) 08 TILISIIRTO TEHTY 10 VIRHEELLINEN PARAMETRI, AIN. HYLATTY 11 VIRHEELLINEN ERANUMERO, AIN. HYLATTY 12 TUNTEMATON SOVELLUS, AIN. HYLATTY 13 EI SOVELLUKSEN KAYTTOOIKEUTTA 14 ERANUMERO KAYTETTY, AIN. HYLATTY 15 AINEISTOA EI LOYDY 16 AINEISTO POISTETTU 17 LIIKAA LISAPARAMETREJA, MAX TOIMINTO EI KAYTOSSA 19 SOVELLUS EI KAYTETTAVISSA 21 TOIMENPIDETTA EI SALLITA, AIN. HYLATTY 30 TUNTEMATON TIEDOSTO, AIN. HYLATTY 31 TIEDOSTOVIRHE PSP.SSA, YRITA MYOHEMMIN 32 TILIN KATE EI RIITA 33 EI TILIN KAYTTOOIKEUTTA 34 VIRHEELLINEN HYVITYSTILI 35 VIITE VAARIN 36 TILIA EI LOYDY 37 TILIA EI VOI KAYTTAA 38 VIRHEELLINEN RAHALAITOSTUNNUS 39 VIRHEELLINEN VELOITUSTILI 60 VIRHEELLISIA TIETUEITA 61 TIETUEIDEN JARJESTYSVIRHE 62 ERATIETUE PUUTTUU TAI VIRHEELLINEN 63 SUMMATIETUE PUUTTUU TAI VIRHEELLINEN 64 LY-TUNNUS TUNTEMATON TAI VIRHEELLINEN 65 MAKSAJATUNNUS TUNTEMATON TAI VIRHEELLINEN 66 VIRHEELLINEN MK-KENTTA

14 67 VIRHEELLINEN OIKAISUTUNNUS 68 TUNTEMATON VELOITUSTILI 69 VIRHEELLINEN TILINUMERO 70 SINETTI EI TASMAA 71 SAMAT SUMMAT KUIN ERASSA nnnnnn 72 EI TASMAA, YHTEYS TUKEEN 73 LAHETYSERANUMERO KAYTETTY 74 VIRHEELLINEN PAIVAMAARA 75 AINEISTO HYLATTY, YHTEYS AS.TUKI 79 Sovelluksen oma ilmoitus 81 LAHETYS KESKEYTYNYT, LAHETA UUD. 88 KESKUSKONEYHTEYS POIKKI 88 KESKUSKONEYHTEYS KATKENNUT 88 EI KESKUSKONEYHTEYTTÄ 89 PARAMETRIVIRHE

15 L i i t e 1, K o r t i n a n t a j a n l i i t t y m ä t u n n u k s e t b = blank in connection identifier Alphanumeric Numeric Nordea Bank 1b 010 Nordea Finance 1K 011 Nordea Finance 2S 021 Handelsbanken Tapiola Bank Savings banks and local 4b 040 co-operative banks OKO Bank 5b 050 OP-Kotipankki 5K 051 Ålandsbanken 6b 060 Sampo Bank 8b 080 Luottokunta Lb 100 American Express AX 110 Diners Club DC 120 Japan Credit Bureau JC 280 Shell SL 200 Stockmann credit card SC 088 Neocard NC 370

IBAN-tilinumeroiden laskenta ja tarkistus. Palvelukuvaus

IBAN-tilinumeroiden laskenta ja tarkistus. Palvelukuvaus IBAN-tilinumeroiden laskenta ja tarkistus Palvelukuvaus Sisällys 1 Palvelun toiminta... 3 2 IBAN tilinumeroiden laskenta ja tarkistus Suomen tileillä... 3 IBAN-tilinueroiden laskenta ja tarkistusta tarjotaan

Lisätiedot

PANKKILINJAN TESTITUNNUKSET

PANKKILINJAN TESTITUNNUKSET PANKKILINJAN TESTITUNNUKSET 2 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO...2 TESTAUS...3 TESTIYMPÄRISTÖT...3 TESTITILIT...3 TESTITUNNUKSET JA AVAIMET...3 AINEISTOJEN TESTAUS...4 TILIOTTEEN TESTAUS...5 SALDO- JA

Lisätiedot

Palvelukuvaus. Maksupääte

Palvelukuvaus. Maksupääte Palvelukuvaus Maksupääte 15.11.2012 Sisällysluettelo 1 Yleistä...3 2 Käsittely...3 2.1 Aineiston muodostaminen...3 2.2 Aineiston lähetys pankkiin...3 2.3 Aineiston tarkistus pankissa...3 2.4 Lähetyksen

Lisätiedot

Saldo ja tapahtumaote. Palvelukuvaus

Saldo ja tapahtumaote. Palvelukuvaus Saldo ja tapahtumaote Palvelukuvaus Marraskuu 204 Sisällysluettelo Saldon ja tapahtumien kysely... 2 Tilinumero... 2 Saldokyselyn vastaus... 2 Tapahtumaotteen sisältö... 2 Tiedostojen nouto... 2 Eräsiirron

Lisätiedot

Palvelu- ja tietuekuvaus Tilinumeroiden IBAN-laskenta ja tilin voimassaolon tarkistus

Palvelu- ja tietuekuvaus Tilinumeroiden IBAN-laskenta ja tilin voimassaolon tarkistus Palvelu- ja tietuekuvaus Tilinumeroiden IBAN-laskenta ja tilin voimassaolon tarkistus 5..202 Palvelu on tarkoitettu tilin IBAN-tilinumero laskentaan sekä tilinumeroiden voimassaolon tarkistamiseen. Palvelua

Lisätiedot

Tekninen kuvaus Aineistosiirrot Interaktiiviset yhteydet iftp-yhteydet

Tekninen kuvaus Aineistosiirrot Interaktiiviset yhteydet iftp-yhteydet Tekninen kuvaus Aineistosiirrot Interaktiiviset yhteydet iftp-yhteydet 15.11.2012 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 1.2 Interaktiivinen FTP-yhteystapa... 3 1.3 Linkki aineistosiirtopalveluun liittyvät dokumentit...

Lisätiedot

PANKKILINJAN ASYNKRONISEN KERMIT- TIEDOSTOSIIRRON KUVAUS

PANKKILINJAN ASYNKRONISEN KERMIT- TIEDOSTOSIIRRON KUVAUS PANKKILINJAN ASYNKRONISEN KERMIT- TIEDOSTOSIIRRON KUVAUS 2 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO...2 ASYNKRONINEN KERMIT-TIEDOSTOSIIRTO...3 YHTEYSKÄYTÄNTÖ...3 Yhteydenotto...3 Asiakkaan tunnistus...3 Palvelun

Lisätiedot

BUSINESS ONLINE, AINEISTOSIIRROT AINEISTOTILAUS

BUSINESS ONLINE, AINEISTOSIIRROT AINEISTOTILAUS BUSINESS ONLINE, AINEISTOSIIRROT AINEISTOTILAUS Voimassa 17.11.2014 Aineistosiirtopalvelulla lähetät ja vastaanotat maksuliikeaineistot eräsiirtona, joka tehostaa yrityksesi maksuliikkeen prosesseja. Aineistotilaus-osion

Lisätiedot

PANKKILINJAN FTP - KUVAUS

PANKKILINJAN FTP - KUVAUS PANKKILINJAN FTP - KUVAUS 2 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO...2 YLEISTÄ...3 YHTEYSKÄYTÄNTÖ...4 YHTEYDEN AVAAMINEN JA FTP-SISÄÄNKIRJAUS...4 ASIAKKAAN JA PANKIN TODENNUS...5 PALVELUN PYYNTÖ...5 AINEISTON

Lisätiedot

Saapuvat viitemaksut Palvelukuvaus

Saapuvat viitemaksut Palvelukuvaus Saapuvat viitemaksut Palvelukuvaus Sisällys 1 Yleiskuvaus... 3 2 Käyttöönotto... 3 2.1 Sopimus... 3 2.2 Testaus ja testitunnukset... 3 2.3 Käytön aloittaminen... 3 3 Viitemaksujen tapahtumaluettelo...

Lisätiedot

KONEKIELINEN TILIOTE OHJE

KONEKIELINEN TILIOTE OHJE KONEKIELINEN TILIOTE OHJE 6.4.2011 OY SAMLINK AB OHJE 2 (10) Sisällysluettelo 6.4.2011 Sisällysluettelo 1 Konekielinen tiliote... 3 2 Tiliotteen perustietue... 3 3 Tapahtuman/Ilmoitustapahtuman perustietue...

Lisätiedot

Saapuvien valuuttamaksujen ennakkotiedot Palvelukuvaus

Saapuvien valuuttamaksujen ennakkotiedot Palvelukuvaus Saapuvien valuuttamaksujen ennakkotiedot Palvelukuvaus Sisällys 1 Yleiskuvaus... 3 1.1 Palvelun edut... 3 1.2 Aikataulu... 3 1.3 Virhetilanteet ja yhteydenotto... 3 2 Palvelusopimus ja käyttöönotto...

Lisätiedot

OP-POHJOLA-RYHMÄN IBAN-MUUNTOPALVELU. Maksuliikepalvelut

OP-POHJOLA-RYHMÄN IBAN-MUUNTOPALVELU. Maksuliikepalvelut OP-POHJOLA-RYHMÄN IBAN-MUUNTOPALVELU Maksuliikepalvelut Asiakas- ja sovellusohje Elokuu 2009 Maksuliikepalvelut 2 (8) Johdanto... 3 IBAN-MUUNTOPALVELUN TOIMINTA... 4 KÄYTTÖÖNOTTO... 4 Sopimukset... 4 Palvelukohtaiset

Lisätiedot

Saapuvien valuuttamaksujen ennakkotiedot. Palvelukuvaus, Baltian liite

Saapuvien valuuttamaksujen ennakkotiedot. Palvelukuvaus, Baltian liite Saapuvien valuuttamaksujen ennakkotiedot Palvelukuvaus, Baltian liite Sisällys 1 Aineiston rakenne... 3 2 Tietuekuvaukset... 4 Maksun perustietue, tietuetunnus = T03... 4 Maksutapahtuman tiedot, tietuetunnus

Lisätiedot

BUSINESS ONLINE TRADE FINANCE TUONTIREMBURSSIT JA -PERITTÄVÄT

BUSINESS ONLINE TRADE FINANCE TUONTIREMBURSSIT JA -PERITTÄVÄT BUSINESS ONLINE TRADE FINANCE TUONTIREMBURSSIT JA -PERITTÄVÄT Danske Bank Trade Finance Danske Bank Oyj Rekisteröity kotipaikka ja osoite Helsinki, Hiililaiturinkuja 2, 00075 DANSKE BANK. Y-tunnus 1730744-7

Lisätiedot

Eräsiirto Palvelukuvaus

Eräsiirto Palvelukuvaus Eräsiirto Palvelukuvaus Sisällys 1 Yleistä... 3 2 Sopimukset... 3 3 Turvallisuus, PATU... 3 3.1 Avainten jakelu ja vaihto... 4 3.2 Aineiston lähetys pankkiin... 4 3.3 Aineiston nouto pankista... 4 4 Eräsiirtoaineistot...

Lisätiedot

Netvisor laskutusliittymä

Netvisor laskutusliittymä Päiväys: 9.4.2015 Laatinut: Riitta Kemppainen Sisällysluettelo 1 ValueFrameen tehtävät määritykset... 3 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2 Laskujen lähetys... 6 2.1 2.2 2.3 3 Yleiset ValueFrame-määritykset... 3 Operaattoritunnukset...

Lisätiedot

Solve ja Nordean verkkopankki

Solve ja Nordean verkkopankki Solve laskutus Sivu 1 Solve ja Nordean verkkopankki Alustavat toimenpiteet (nämä tarvitsee tehdä vain kerran): Hakemiston muodostaminen siirrettäville aineistoille Muodostetaan siirtohakemisto tiedostoille:

Lisätiedot

Myyntitilauserän kuvaus

Myyntitilauserän kuvaus Myyntitilauserän kuvaus Konekielinen myyntitilaustiedosto sisältää omina tietueinaan myyntitilausotsikon, toimituserän ja tilausrivin tiedot. Yksi myyntitilaus voi sisältää useita toimituseriä ja toimituserä

Lisätiedot

MAKSAMINEN. Business Onlinen etusivun Hyödylliset apuvälineet -inforuudussa on ohje kansiomaksamiseen.

MAKSAMINEN. Business Onlinen etusivun Hyödylliset apuvälineet -inforuudussa on ohje kansiomaksamiseen. MAKSAMINEN Business Onlinessa on kaksi tapaa laskujen maksamiseen; tavallinen maksaminen ja maksujen luokitteluominaisuuksia sisältävä kansiomaksaminen. On suositeltavaa, että käytät vain jompaakumpaa

Lisätiedot

1 Visma L7 päivitysaineiston nouto

1 Visma L7 päivitysaineiston nouto 1 Visma L7 päivitysaineiston nouto Tässä ohjeessa kerrotaan, kuinka Visma L7 -järjestelmän master-ympäristö päivitetään etäpäivitysohjelman avulla. 1.1 Etäpäivitysohjelman asennus/päivitys Saat etäpäivitysohjelman

Lisätiedot

Tätä ohjekirjaa sovelletaan 20.1.2014 alkaen.

Tätä ohjekirjaa sovelletaan 20.1.2014 alkaen. Tarkennukset Danske B ankin tarjoamaan Tunnistuspalveluun Tätä ohjekirjaa sovelletaan 20.1.2014 alkaen. 1. JOHDANTO Danske Bankin Tunnistuspalvelussa palveluntarjoaja voi tunnistaa luotettavasti Danske

Lisätiedot

Tulli Suomen sisäkaupan ascii-muotoinen tilastoilmoitus Sivu 1(6) Tilastointi 1.12.2014

Tulli Suomen sisäkaupan ascii-muotoinen tilastoilmoitus Sivu 1(6) Tilastointi 1.12.2014 Tulli Suomen sisäkaupan ascii-muotoinen tilastoilmoitus Sivu 1(6) SISÄKAUPAN TILASTOILMOITUKSEN (INTRASTAT) TIETUEKUVAUS TUONTI/VIENTI 1. Johdanto Sisäkaupan tilastointiohjeet julkaistaan vuosittain ilmoitusvelvollisille

Lisätiedot

MAKSULIIKENNE PINTAA SYVEMMÄLTÄ

MAKSULIIKENNE PINTAA SYVEMMÄLTÄ MAKSULIIKENNE PINTAA SYVEMMÄLTÄ Ari Keskitalo Senior Product Development Manager Basware Experience 2014 #baswareexp Australia Belgium Denmark Finland France Germany Netherlands Norway Sweden United Kingdom

Lisätiedot

OSUUSPANKIN ERÄSIIRTOPALVELU

OSUUSPANKIN ERÄSIIRTOPALVELU OSUUSPANKIN ERÄSIIRTOPALVELU Maksuliikepalvelut Liittymäkuvaus Osuuspankit / Pohjola Pankki Oyj OP-KESKUS LIITTYMÄKUVAUS 2/80 OP-Keskus pidättää itsellään oikeuden muutoksiin 11/2010 OSUUSPANKIN ERÄSIIRTOPALVELUN

Lisätiedot

SIIRTYMINEN KULUTTAJA E-LASKUTUKSEEN

SIIRTYMINEN KULUTTAJA E-LASKUTUKSEEN SIIRTYMINEN KULUTTAJA E-LASKUTUKSEEN tietoaika.fi Domus-ohjelmiston uusi sähköinen kuluttajalaskutus-ominaisuus sisältää e-laskutuksen sekä suoramaksuominaisuudet. Kuluttaja e-laskutuksella ja suoramaksulla

Lisätiedot

EMVHost Online SUBJECT: EMVHOST ONLINE CLIENT - AUTOMAATTISIIRROT COMPANY: EMVHost Online Client sovelluksen käyttöohje AUTHOR: DATE: 15.03.

EMVHost Online SUBJECT: EMVHOST ONLINE CLIENT - AUTOMAATTISIIRROT COMPANY: EMVHost Online Client sovelluksen käyttöohje AUTHOR: DATE: 15.03. EMVHost Online SUBJECT: COMPANY: COMMENTS: AUTHOR: EMVHOST ONLINE CLIENT - AUTOMAATTISIIRROT NETS OY EMVHost Online Client sovelluksen käyttöohje NETS OY DATE: 15.03.2011 VERSION: 1.0 1 SISÄLLYS SISÄLLYS...

Lisätiedot

Visma Monipankki Versioseloste Versio 6.60-004

Visma Monipankki Versioseloste Versio 6.60-004 Versioseloste Versio 6.60-004 Oppaan päiväys: 20.9.2011. Asiakasneuvonta: Helpdesk: www.visma.fi/helpdesk Tukipuhelin: 0600-397 261 (2,53 /min + pvm) Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin

Lisätiedot

Suoraveloituksesta e-laskuun ja suoramaksuun. Paula Metsäaho 01.04.2014

Suoraveloituksesta e-laskuun ja suoramaksuun. Paula Metsäaho 01.04.2014 Suoraveloituksesta e-laskuun ja suoramaksuun Paula Metsäaho 01.04.2014 Suoraveloituksen korvaavat palvelut Korvaavat palvelut henkilöasiakkaille: E-LASKU (Finvoice) Jos asiakas käyttää aktiivisesti verkkopankkia,

Lisätiedot

Laskutuspalvelu Yksittäisen e-laskun lähetys

Laskutuspalvelu Yksittäisen e-laskun lähetys Laskutuspalvelu Yksittäisen e-laskun lähetys Laskutuspalvelun kautta voit tehdä ja lähettää e-laskuja yritys- ja kuluttaja-asiakkaille. Voit katsella ja tulostaa lähetettyjä e-laskuja sekä kopioida vanhan

Lisätiedot

Myyntitilaus -tiedoston kuvaus

Myyntitilaus -tiedoston kuvaus Myyntitilaus -tiedoston kuvaus Konekielinen myyntitilaustiedosto sisältää omina tietueinaan myyntitilausotsikon, toimituserän ja tilausrivin tiedot Yksi myyntitilaus voi sisältää useita toimituseriä ja

Lisätiedot

Myyntitilausrivin kuvaus

Myyntitilausrivin kuvaus Myyntitilausrivin kuvaus Konekielinen myyntitilaustiedosto sisältää omina tietueinaan myyntitilausotsikon, toimituserän ja tilausrivin tiedot. Yksi myyntitilaus voi sisältää useita toimituseriä ja toimituserä

Lisätiedot

Rajapintakuvaus verkkokaupalle TAPAHTUMAN TILAN KYSELY Maksuturva- ja emaksut-palvelulle

Rajapintakuvaus verkkokaupalle TAPAHTUMAN TILAN KYSELY Maksuturva- ja emaksut-palvelulle Rajapintakuvaus verkkokaupalle TAPAHTUMAN TILAN KYSELY Maksuturva- ja emaksut-palvelulle Versio 4.0.3 2(8) Sisältö 1. Muutokset... 3 2. Yleistä... 4 3. Tapahtuman tilakyselyn tiedot... 4 3.1 Kenttien selitteet

Lisätiedot

Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen kuluttaja-asiakkaana

Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen kuluttaja-asiakkaana Ohje 1 (5) Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen kuluttaja-asiakkaana Energiapeiliin rekisteröityminen vaatii henkilökohtaisia pankkitunnuksia. Käytössä on seuraavien verkkopankkien tunnistautumispalvelut:

Lisätiedot

VISMA L7 KOULUTUSPÄIVÄT VANAJANLINNA 16.5. 17.5.2013

VISMA L7 KOULUTUSPÄIVÄT VANAJANLINNA 16.5. 17.5.2013 VISMA L7 KOULUTUSPÄIVÄT VANAJANLINNA 16.5. 17.5.2013 Vuokrien sähköinen laskuttaminen (yrityksille) Sopimus operaattorin kanssa lähtevistä laskuista (Maventa) Maventa on hyvä vaihtoehto (kuluttajan verkkolaskutus

Lisätiedot

Solve laskutus ja verkkolaskutus

Solve laskutus ja verkkolaskutus Solve laskutus Sivu 1 Solve laskutus ja verkkolaskutus Tässä ohjeessa on ohjeet Solven asetusten teosta, aineistojen muodostamisesta ja palautteiden käsittelystä sekä ohjeet suoraveloitettavien asiakkaiden

Lisätiedot

Tätä ohjekirjaa sovelletaan 01.05.2009 alkaen. Ohjeeseen on lisätty tietoa avainversioista ja avainten vaihtamisesta

Tätä ohjekirjaa sovelletaan 01.05.2009 alkaen. Ohjeeseen on lisätty tietoa avainversioista ja avainten vaihtamisesta Tarkennukset Samp o Pankin tarjoamaan Tunnistus palveluun Tätä ohjekirjaa sovelletaan 01.05.2009 alkaen. Ohjeeseen on lisätty tietoa avainversioista ja avainten vaihtamisesta 1. JOHDANTO Sampo Pankin Tunnistuspalvelussa

Lisätiedot

Kansiomaksaminen. 1. Uuden maksun ja kansion tekeminen...2. 2. Maksun tietojen tarkistaminen...3. 3. Maksun hyväksyminen ja kansion sulkeminen...

Kansiomaksaminen. 1. Uuden maksun ja kansion tekeminen...2. 2. Maksun tietojen tarkistaminen...3. 3. Maksun hyväksyminen ja kansion sulkeminen... Kansiomaksaminen Voit maksaa Business Onlinessa kahdella tavalla: perinteisesti tai kansiomaksaminen avulla. On suositeltavaa, että käytät pääsääntöisesti vain jompaa kumpaa tapaa, jotta maksuja ei jää

Lisätiedot

OsCommerce maksumoduulien asennus

OsCommerce maksumoduulien asennus OsCommerce maksumoduulien asennus Tässä ohjeessa oletetaan, että OsCommerce verkkokauppa on asennettu ja toimii. Testikaupan osoite on http://www.rontti.org/oscommerce-2.2ms2-051113/catalog/ jota voit

Lisätiedot

LASKUTUSPALVELU. Sivu 1 / 24. Danske Bank Oyj Rekisteröity kotipaikka ja osoite Helsinki, Hiililaiturinkuja 2, 00075 DANSKE BANK. Y-tunnus 1730744-7

LASKUTUSPALVELU. Sivu 1 / 24. Danske Bank Oyj Rekisteröity kotipaikka ja osoite Helsinki, Hiililaiturinkuja 2, 00075 DANSKE BANK. Y-tunnus 1730744-7 LASKUTUSPALVELU Laskutuspalvelun kautta voit tehdä ja lähettää e-laskuja yritys- ja kuluttaja-asiakkaille sekä suoramaksuja kuluttajaasiakkaille. Voit katsella ja tulostaa lähetettyjä e-laskuja ja suoramaksuja

Lisätiedot

Verkkopankkilinkki SUOMEN PANKKIYHDISTYS. Turvallinen linkki verkkopankista pankin ulkopuoliseen palveluun

Verkkopankkilinkki SUOMEN PANKKIYHDISTYS. Turvallinen linkki verkkopankista pankin ulkopuoliseen palveluun Turvallinen linkki verkkopankista pankin ulkopuoliseen palveluun Palvelun kuvaus ja palveluntarjoajan ohje Versio V 1.0/8.01.2002 MLT 01001 SUOMEN PANKKIYHDISTYS V 1.0/8.1.2002 Sisältö 1 VERKKOPANKKILINKIN

Lisätiedot

Päivityspalvelu. Tietuekuvaus. Tietuekuvaus 1 (5) Päivityspalvelu. Julkinen - Public

Päivityspalvelu. Tietuekuvaus. Tietuekuvaus 1 (5) Päivityspalvelu. Julkinen - Public Tietuekuvaus 1 (5) Tietuekuvaus Tietuekuvaus 2 (5) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Yleiset vaatimukset... 2 3 Huollettavat tiedot (yritys => Posti)... 2 4 Huolletut tiedot (Posti => yritys)... 3 1 Johdanto

Lisätiedot

ITELLA PANKIN VERKKOMAKSU KÄYTTÖOHJE JA TIETUEKUVAUKSET 18.03.2013

ITELLA PANKIN VERKKOMAKSU KÄYTTÖOHJE JA TIETUEKUVAUKSET 18.03.2013 ITELLA PANKIN VERKKOMAKSU KÄYTTÖOHJE JA TIETUEKUVAUKSET 18.03.2013 versio 1.2 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Palvelusopimus... 1 3 Maksamisen nimi ja logo... 1 4 Turvallisuus... 2 5 Tietuekuvaukset...

Lisätiedot

PALVELUKUVAUS E-LASKUPALVELU

PALVELUKUVAUS E-LASKUPALVELU PALVELUKUVAUS E-LASKUPALVELU 17.6.2013 Sivu 2 (11) Sisällysluettelo 1. E-laskupalvelukuvaus...3 1.1 E-laskupalvelu...3 1.2 E-lasku kuluttajalle palvelu...3 1.3. Suoramaksupalvelu...4 1.4. Lisäpalvelut...4

Lisätiedot

Rajapintakuvaus verkkokaupalle TAPAHTUMAN TILAN KYSELY Maksuturva- ja emaksut-palvelulle

Rajapintakuvaus verkkokaupalle TAPAHTUMAN TILAN KYSELY Maksuturva- ja emaksut-palvelulle Rajapintakuvaus verkkokaupalle TAPAHTUMAN TILAN KYSELY Maksuturva- ja emaksut-palvelulle Versio 5.0.4 2(10) Sisältö 1 Muutokset... 3 2 Yleistä... 5 3 Tapahtuman tilan kyselyn tiedot... 5 3.1 Kenttien selitteet

Lisätiedot

Maventa Connector Käyttöohje

Maventa Connector Käyttöohje Maventa Connector Käyttöohje 17.4.2015 Sisällys 1. Esittely... 2 1.1. Käytön edellytykset... 2 1.2. Tuetut aineistomuodot... 2 2. Asennustiedosto... 3 2.1. Sisäänkirjautuminen... 7 3. Asetuksien määrittäminen...

Lisätiedot

1 (1) 2.5.2014. Maksujärjestelmät. Sisällysluettelo

1 (1) 2.5.2014. Maksujärjestelmät. Sisällysluettelo Laskuttajailmoituksen teko-ohjelma v.2.0 käyttöohje 2014 1 (1) Sisällysluettelo 1 Laskuttajailmoitusohjelma... 1 2 Laskuttajailmoituksen lähetys... 1 3 Laskuttajailmoituksen tekeminen... 1 4 Laskuttajailmoitusohjelman

Lisätiedot

Maksun tietosisällöstä välitetään vain tämän kuvauksen mukaiset tiedot. Palvelu perustuu laskutuksessa käytettävään viitenumeroon.

Maksun tietosisällöstä välitetään vain tämän kuvauksen mukaiset tiedot. Palvelu perustuu laskutuksessa käytettävään viitenumeroon. SAAPUVAT VIITEMAKSUT PALVELUKUVAUS Versio 2.1 / 20.08.2007 1 (5) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Palvelun toiminta... 1 3 Aineiston sisältö... 1 4 Tiedoston rakenne... 2 4.1 Erätietue... 2 4.2 Tapahtumatietue...

Lisätiedot

Sähköisten aineistojen välityspalvelu (Liite 2)

Sähköisten aineistojen välityspalvelu (Liite 2) Sähköisten aineistojen välityspalvelu (Liite 2) 1. Nykytila...2 1.1 Ostolaskut...2 1.2 Myyntilaskut (tulostuspalvelu)...2 1.3 Palkkalaskelmat (tulostuspalvelu)...2 2. Tavoitetila...2 2.1 Sähköisten ostolaskujen

Lisätiedot

Visma Monipankki. Kattava maksuliikenneohjelma

Visma Monipankki. Kattava maksuliikenneohjelma Visma Monipankki Kattava maksuliikenneohjelma Visma Monipankki Visma Monipankki on kattava maksuliikenneohjelma pk-yritysten tarpeisiin. Se on selkeä ja helppokäyttöinen Windows-ohjelmisto, jolla hallitset

Lisätiedot

29.8.2012 SUOMEN PANKIN RAPORTOINTIPALVELUN KÄYTTÖOHJE. Maksutaseen kuukausikysely ulkomaisista rahoitussaamisista ja -veloista (BOPM)

29.8.2012 SUOMEN PANKIN RAPORTOINTIPALVELUN KÄYTTÖOHJE. Maksutaseen kuukausikysely ulkomaisista rahoitussaamisista ja -veloista (BOPM) 1 (7) SUOMEN PANKIN RAPORTOINTIPALVELUN KÄYTTÖOHJE Maksutaseen kuukausikysely ulkomaisista rahoitussaamisista ja -veloista (BOPM) Suomen Pankin tilastotiedonkeruu tapahtuu DCS-raportointipalvelun (Data

Lisätiedot

Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen kuluttaja-asiakkaana

Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen kuluttaja-asiakkaana Ohje 1 (5) Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen kuluttaja-asiakkaana Energiapeiliin rekisteröityminen vaatii henkilökohtaisia pankkitunnuksia. Käytössä on yleisimpien verkkopankkien tunnistautumispalvelut:

Lisätiedot

Ostolaskujen haku Netvisorista

Ostolaskujen haku Netvisorista Ostolaskujen haku Netvisorista Päiväys: 9.4.2015 Laatinut: Riitta Kemppainen Sisällysluettelo 1 ValueFrameen tehtävät määritykset... 3 1.1 1.2 1.3 1.4 2 Yleiset ValueFrame-määritykset... 3 Osaprojektien

Lisätiedot

Kortinhaltijat joilla on maksukeskeytys Maksuryhmään liitettyjen kortinhaltijoiden lukumäärä, joiden maksut ovat tilapäisesti keskeytetty.

Kortinhaltijat joilla on maksukeskeytys Maksuryhmään liitettyjen kortinhaltijoiden lukumäärä, joiden maksut ovat tilapäisesti keskeytetty. 1(6) MAKSURYHMÄN HALLINTA Maksuryhmäkohtaiselle sivulle pääset klikkaamalla yksittäisen maksuryhmän nimeä verkkopalvelun etusivulla tai valitsemalla ryhmän Maksuryhmät - osion listalta. Sivun tiedot ja

Lisätiedot

Opiskelijana Suomessa tai maailmalla

Opiskelijana Suomessa tai maailmalla Opiskelijana Suomessa tai maailmalla Aalto-yliopisto opiskelijavaihto 8.5.2014 Danske opiskelijoille Danske määrittelee opiskelijoiksi kaikki 18-32 vuotiaat. Opiskelijat saavat Danske Bankista maksuttoman

Lisätiedot

Kuluttajan e-lasku, ohjeita suoraveloitusten muuntoon Laskuttajan palvelukuvauksen liite

Kuluttajan e-lasku, ohjeita suoraveloitusten muuntoon Laskuttajan palvelukuvauksen liite Kuluttajan e-lasku, ohjeita suoraveloitusten muuntoon Laskuttajan palvelukuvauksen liite Sisällys 1 Suoraveloitusten muunto... 3 1.1 Laskuttajailmoitus... 3 1.2 Vastaanottoehdotus... 4 1.3 Vastaanottoilmoitus...

Lisätiedot

Rajapintakuvaus verkkokaupalle TAPAHTUMAN TILAN KYSELY Maksuturva- ja emaksut-palvelulle

Rajapintakuvaus verkkokaupalle TAPAHTUMAN TILAN KYSELY Maksuturva- ja emaksut-palvelulle Rajapintakuvaus verkkokaupalle TAPAHTUMAN TILAN KYSELY Maksuturva- ja emaksut-palvelulle Versio 5.0.1 Lokakuu 2013 2(10) Sisältö 1 Muutokset... 3 2 Yleistä... 5 3 Tapahtuman tilan kyselyn tiedot... 5 3.1

Lisätiedot

OVeT hinnastopalvelu (Sähkö)

OVeT hinnastopalvelu (Sähkö) OVeT hinnastopalvelu (Sähkö) Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi 1 Automaattinen tuote- ja hintatietojen päivitys Ecom OVeTista...2 2 Ecom OVeT-palveluun valittavat tiedostot...2

Lisätiedot

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto VMS-, Alpro- tai DelProtuotannonohjausjärjestelmästä Ammuohjelmistoon 5/2014 Asennettavat ohjelmat ja versiot VMS-Management

Lisätiedot

VALUUTTAPOSITIORAPORTOINNIN TEKNINEN KUVAUS 1

VALUUTTAPOSITIORAPORTOINNIN TEKNINEN KUVAUS 1 1 (5) VALUUTTAPOSITIORAPORTOINNIN TEKNINEN 1 1 Yleiskuvaus Luottolaitos raportoi kuukausittain valuuttakauppa- ja valuuttapositiotiedot Rahoitustarkastukselle sekkitililinjan tai X.400 yhteensopivan sähköpostin

Lisätiedot

Siirtoprosessiin kuuluu neljä vaihetta: 1. Aloitus (vanha seura) 2. Vastaanotto (uusi seura) 3. Maksu (uusi seura) 4. Hyväksyminen (SJL)

Siirtoprosessiin kuuluu neljä vaihetta: 1. Aloitus (vanha seura) 2. Vastaanotto (uusi seura) 3. Maksu (uusi seura) 4. Hyväksyminen (SJL) SEURASIIRROT Seurasiirtoprosessilla pelaajan edustusoikeus siirretään seurasta toiseen. Varsinaisen siirtoprosessin voi käynnistää vain se seura, jossa pelaajan edustusoikeus on voimassa. Sen lisäksi pelaajan

Lisätiedot

ARVI-järjestelmän ohje arvioinnin syöttäjälle 13.4. 2015

ARVI-järjestelmän ohje arvioinnin syöttäjälle 13.4. 2015 ARVI-järjestelmän ohje arvioinnin syöttäjälle 13.4. 2015 Sisältö ARVI-menettelyn perusteet... 1 Arvioinnin syöttäminen... 2 Arvion lähettäminen TE-toimistoon... 5 Sovelluksen sulkeminen... 6 Virhetilanteiden

Lisätiedot

Solve laskutus Sivu 1

Solve laskutus Sivu 1 Solve laskutus Sivu 1 Solve ja Osuuspankkien Kultalinkki versio 6 ohjelman asetukset Ennen asetusten tekoa tulee koneelle olla asennettuna sekä Solve että Kultalinkki -ohjelmat. Perusta ensin Kultalinkkiin

Lisätiedot

KServer Etäohjaus Spesifikaatio asiakaspuolen toteutuksille

KServer Etäohjaus Spesifikaatio asiakaspuolen toteutuksille KServer Etäohjaus 1 (5) KServer Etäohjaus Spesifikaatio asiakaspuolen toteutuksille Palvelimen toteutuksen ollessa versio 1.0, spesifikaation versio 1.0.0. 2009, Riku Eskelinen/ KServer Software Development

Lisätiedot

Maksuliikenteen ja Financen uudet ominaisuudet

Maksuliikenteen ja Financen uudet ominaisuudet A Basware Presentation Maksuliikenteen ja Financen uudet ominaisuudet Basware Käyttäjäpäivät 20.-21.9.2011 Rohkeus liiketoiminnan kehittämiseen Lahti Maksuliikenteen ja Financen uudet ominaisuudet 03 09/2011

Lisätiedot

SÄÄSTÖPANKIN VERKKOMAKSU KÄYTTÖOHJE JA TIETUEKUVAUKSET

SÄÄSTÖPANKIN VERKKOMAKSU KÄYTTÖOHJE JA TIETUEKUVAUKSET SÄÄSTÖPANKIN VERKKOMAKSU KÄYTTÖOHJE JA TIETUEKUVAUKSET 11.05.2004 versio 1.0 1.9.2014 versio 1.2 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Palvelusopimus... 1 3 Maksamisen nimi ja logo... 1 4 Turvallisuus... 1

Lisätiedot

RATKI 1.0 Talousraportin käyttäjän ohje

RATKI 1.0 Talousraportin käyttäjän ohje RATKI RATKI 1.0 Talousraportin käyttäjän ohje Ohje 21.01.2008 0.1 Vastuuhenkilö Petri Ahola Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Kuvaus... 3 1.2. Esitiedot... 3 1.3. RATKIn käyttöoikeuksien hankinta...

Lisätiedot

Kuluttajaverkkolaskutus ja esilläpitopalvelu Suomessa

Kuluttajaverkkolaskutus ja esilläpitopalvelu Suomessa Kuluttajaverkkolaskutus ja esilläpitopalvelu Suomessa Palvelun kuvaus sivu 1/7 Tiedon asiakirjat: tekijänoikeudet Tämän asiakirjan sisältöä tai mitään sen osaa ei saa jäljentää yrityksenne ulkopuolella

Lisätiedot

Anja Ahola (EK), Kari Nissinen, Jaana Lustig 23.3.2006 1( 5)

Anja Ahola (EK), Kari Nissinen, Jaana Lustig 23.3.2006 1( 5) Anja Ahola (EK), Kari Nissinen, Jaana Lustig 23.3.2006 1( 5) TIETOJEN SIIRTO ESIJÄRJESTELMISTÄ COMMUNITYYN SISÄLTÖ 1 Yleistä 2 Tiedoston rakenne 2.1 Yhteenvetotietue 2.2 Laskun otsikkotietue 2.3 Laskutustapahtuman

Lisätiedot

ExpressShipper Quick Guide

ExpressShipper Quick Guide ExpressShipper-käyttäjän pikaopas ExpressShipper Quick Guide Aloita lähetyksen teko 1. Aloita lähetyksen tekeminen klikkaamalla Tee lähetys -linkkiä. Täytä osoite- ja palvelutiedot 1. Valitse lähettäjä.

Lisätiedot

Tulosta yrityksesi tuloslaskelma ja tase myöhempää tarkastusta varten. Ota varmuuskopio tilanteesta ennen tilimuunnosta.

Tulosta yrityksesi tuloslaskelma ja tase myöhempää tarkastusta varten. Ota varmuuskopio tilanteesta ennen tilimuunnosta. Tilimuunnosohje 1 (5) Tilimuunnosajo Tilimuunnosajo täytyy tehdä jos halutaan vaihtaa yritykselle tilikartta ja säilyttää tilien tapahtumat. Tilikartan vaihtoa varten perustetaan uusi yritys, jonne muunnosajossa

Lisätiedot

TYVI-ilmoitusten antaminen Eximistä saatavilla tiedoilla 28.09.04

TYVI-ilmoitusten antaminen Eximistä saatavilla tiedoilla 28.09.04 TYVI-ilmoitusten antaminen Eximistä saatavilla tiedoilla 28.09.04 Mikä on TYVI? TYVI-operaattorit TYVI on lyhenne joka tulee sanoista Tiedot Yritykseltä VIranomaisille. Järjestelmä otetaan käyttöön 1.1.2005

Lisätiedot

TEKNINEN MÄÄRITTELY. Matkahuollon osoitekorttihaun rajapinta. Ismo Koskinen

TEKNINEN MÄÄRITTELY. Matkahuollon osoitekorttihaun rajapinta. Ismo Koskinen TEKNINEN MÄÄRITTELY Matkahuollon osoitekorttihaun rajapinta Ismo Koskinen Versio 2.2 Päiväys 12.05.2014 Tekijä Ismo Koskinen MUUTOSHISTORIA Versio ja pvm Laatija Muutoksen kuvaus 1.0 / 07.07.2009 Ismo

Lisätiedot

Sähköposti ja uutisryhmät 4.5.2005

Sähköposti ja uutisryhmät 4.5.2005 Outlook Express Käyttöliittymä Outlook Express on windows käyttöön tarkoitettu sähköpostin ja uutisryhmien luku- ja kirjoitussovellus. Se käynnistyy joko omasta kuvakkeestaan työpöydältä tai Internet Explorer

Lisätiedot

Raporttiarkiston (RATKI) käyttöohjeet Ohjeet

Raporttiarkiston (RATKI) käyttöohjeet Ohjeet Raporttiarkiston (RATKI) käyttöohjeet Ohjeet 15.11.2012 1.0 Vastuutaho TRAFI Sisällys Raporttiarkiston (RATKI) käyttöohjeet 1 1. Johdanto 3 1.1. Esitiedot 3 1.2. Käyttöoikeudet 3 1.3. Sisäänkirjautuminen

Lisätiedot

Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen yritysasiakkaana

Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen yritysasiakkaana Ohje 1 (10) Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen yritysasiakkaana Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen vaatii henkilökohtaisia pankkitunnuksia. Käytössä on seuraavien verkkopankkien

Lisätiedot

PANKKIVIIVAKOODI-OPAS. Versio 5.3

PANKKIVIIVAKOODI-OPAS. Versio 5.3 PANKKIVIIVAKOODI-OPAS Versio 5.3 8.11.2012 1 Pankkiviivakoodi-opas Sisällysluettelo 1 Yleistä... 2 2 Pankkiviivakoodi... 2 3 2 Tietojen esittäminen... 2 4 Vastuu oikeellisuudesta... 2 5 Edellytykset pankkiviivakoodin

Lisätiedot

Company confidential. Oma Palvelu. Omat sivut - ohje Päivityspaketti 3/ 2013. 2013 Tieto Corporation

Company confidential. Oma Palvelu. Omat sivut - ohje Päivityspaketti 3/ 2013. 2013 Tieto Corporation Oma Palvelu Omat sivut - ohje Päivityspaketti 3/ 2013 Omat sivut / Kirjautuminen pankkitunnuksilla Asiakas kirjautuu Omille sivuille kunnan nettisivujen linkin kautta. Sivulle kirjaudutaan Vetuma-tunnistuksen

Lisätiedot

Netvisor laskutusliittymä

Netvisor laskutusliittymä Päiväys: 9.4.2015 Laatinut: Riitta Kemppainen Sisällysluettelo 1 ValueFrameen tehtävät määritykset... 3 1.1 Yleiset ValueFrame-määritykset... 3 1.2 Operaattoritunnukset... 3 1.3 ALV koodit... 3 1.4 Asiakkaiden

Lisätiedot

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Tilausten hallinta

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Tilausten hallinta Tilausten hallinta Tilausten hallinta Tilausten hallinnassa on neljän tyyppisiä dokumentteja: Tilaukset, laskut, lähetykset ja hyvityslaskut, Tilaus on ensimmäinen dokumentti, jonka joko ostaja on luonnut

Lisätiedot

todenna.fi todenna.fi Käyttöohje Tässä käyttäohjeessa kerrotaan mikä on todenna.fi -kirjautumispalvelu ja miten sitä käytetään.

todenna.fi todenna.fi Käyttöohje Tässä käyttäohjeessa kerrotaan mikä on todenna.fi -kirjautumispalvelu ja miten sitä käytetään. Käyttöohje Tässä käyttäohjeessa kerrotaan mikä on -kirjautumispalvelu ja miten sitä käytetään. - 0 - Mikä on? Henkilökohtaisia tietojasi sisältävä verkkopalvelu on suojattu niin, että tietosi ovat turvassa.

Lisätiedot

Perustamisilmoitus Liite lomakkeeseen Y1 Osuuskunta / osuuspankki

Perustamisilmoitus Liite lomakkeeseen Y1 Osuuskunta / osuuspankki TOIMINIMI PERUSTAMISSOPIMUKSEN PÄIVÄMÄÄRÄ OSUUS, OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET SEKÄ MUUTA JÄSENYYTEEN LIITTYVÄÄ ILMOITETTAVAA (täytä tarvittaessa) Osuus Osuuden nimellisarvo (jos on) Osakepääoma ja osakkeet

Lisätiedot

Käyttöohje, terminaali. Boliden Harjavalta 4.12.2012. Copyright Lahti Precision Oy

Käyttöohje, terminaali. Boliden Harjavalta 4.12.2012. Copyright Lahti Precision Oy i Boliden, Harjavalta Käyttöohje Terminaali 4.12.2012 ii Boliden, Harjavalta LAHTI PRECISION OY Postal address Telephone int. E-mail Ahjokatu 4 A P.O.B. 22 +358 382921 general@lahtiprecision.com 15800

Lisätiedot

Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen yritysasiakkaana

Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen yritysasiakkaana Ohje 1 (10) Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen yritysasiakkaana Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen vaatii henkilökohtaisia pankkitunnuksia. Käytössä on yleisimpien verkkopankkien

Lisätiedot

SUORAVELOITUS Palvelukuvaus

SUORAVELOITUS Palvelukuvaus Laskuttajan ohje Versio 4.4/30.09.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Kenelle suoraveloitus on tarkoitettu... 2 1.2 Mitä suoraveloitusjärjestelmä on... 2 1.3 Vastuut... 2 2.1 Laskuttajan sopimus...

Lisätiedot

OP-POHJOLA-RYHMÄN Yrityksen pankkiyhteys kanavan eli Web Services kanavan ja sen tunnistepalvelun sovellusohje. Maksuliikepalvelut

OP-POHJOLA-RYHMÄN Yrityksen pankkiyhteys kanavan eli Web Services kanavan ja sen tunnistepalvelun sovellusohje. Maksuliikepalvelut OP-POHJOLA-RYHMÄN Yrityksen pankkiyhteys kanavan eli Web Services kanavan ja sen tunnistepalvelun sovellusohje Maksuliikepalvelut Sovellusohje Elokuu 2011 OP-KESKUS SOVELLUSOHJE 2 (44) Maksuliikepalvelut

Lisätiedot

Maksuturva-palvelun rajapintakuvaus verkkokaupalle / MAKSUN PERUUTUS

Maksuturva-palvelun rajapintakuvaus verkkokaupalle / MAKSUN PERUUTUS Maksuturva-palvelun rajapintakuvaus verkkokaupalle / MAKSUN PERUUTUS Versio 4.0 2(5) Sisältö 1. Muutokset... 3 2. Maksun peruutuksen tiedot... 3 2.1 Kenttien selitteet Maksun peruutuksen tiedot... 4 3.

Lisätiedot

Tietuekuva. Aineistosiirrot XML ISO 20022 XML pain.001.001.02 MT101 sanomasäännöt 15.11.2012

Tietuekuva. Aineistosiirrot XML ISO 20022 XML pain.001.001.02 MT101 sanomasäännöt 15.11.2012 Tietuekuva Aineistosiirrot XML 20022 XML pain.001.001.02 sanomasäännöt 15.11.2012 2 1. Maksusanoman rakenne ja sisältö Dokumentti on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä C2B tietuekuvauksen kanssa pain 001.001.02

Lisätiedot

YRITYSTEN VERKKOPANKIN ALOITUSOPAS

YRITYSTEN VERKKOPANKIN ALOITUSOPAS YRITYSTEN VERKKOPANKIN ALOITUSOPAS Sisällysluettelo 1. PERUSASETUKSET...2 2. TOIMINTOVALIKOT JA ETUSIVUN TIEDOT...4 3. PERUSTOIMINNOT...5 3.1 MAKSAMINEN...5 3.1.1 SEPA-tilisiirto kotimaahan ja ulkomaille...5

Lisätiedot

T2V2 Turvallisuushavaintoilmoitussanomakuvaus

T2V2 Turvallisuushavaintoilmoitussanomakuvaus Versio: 0.5 Muokattu: 23.6.2008 2(10) SISÄLLYS 1 Tarkoitus...3 1.1 Rajaus...3 1.2 Dokumentaatio...3 2 Tietojen esitystavat...3 2.1 Numeerinen tieto...3 2.2 Päivämäärät ja kellonajat...3 2.3 Totuusarvot...4

Lisätiedot

SOPIMUSTYÖNANTAJAN TYEL-VUOSI-ILMOITUKSET TIEDOSTONA

SOPIMUSTYÖNANTAJAN TYEL-VUOSI-ILMOITUKSET TIEDOSTONA 1 (7) SOPIMUSTYÖNANTAJAN TYEL-VUOSI-ILMOITUKSET TIEDOSTONA Eteran sopimustyönantaja voi tehdä TyEL-työsuhde- ja vuosi-ilmoituksen tiedostomuodossa. Kuvauksen mukaisen tiedoston voi lähettää Eteran vakuutuspalvelussa

Lisätiedot

Mikko Kalliovaara. SEPA virtaviivaistaa

Mikko Kalliovaara. SEPA virtaviivaistaa Heeros Systems Oy Tilitoimistoristeilyi i t i t 2010 Mikko Kalliovaara SEPA virtaviivaistaa SEPA ja Heeros - SEPA yleisesti (FKL) - SEPA siirtymäaikataulu (FKL) - SEPA Heeroksen sovelluksissa - Identa

Lisätiedot

10. ASIAKASHALLINTA CRM; Osoitetarrat, ryhmäsähköposti ja export

10. ASIAKASHALLINTA CRM; Osoitetarrat, ryhmäsähköposti ja export 10. ASIAKASHALLINTA CRM; Osoitetarrat, ryhmäsähköposti ja export 10.1. PERIAATE CRM asiakashallintajärjestelmästä voidaan tulostaa osoitetarrat, lähettää ryhmäsähköpostia sekä exportata (viedä) hakutuloksia

Lisätiedot

Työsähköpostin sisällön siirto uuteen postijärjestelmään

Työsähköpostin sisällön siirto uuteen postijärjestelmään Työsähköpostin sisällön siirto uuteen postijärjestelmään edupori.fi/office 365 3.10.2013 Porin kaupunki ATK Tuki Sisällys Johdanto... 2 Edupori.fi sähköpostin määrittäminen Office 365:n Outlook-ohjelmaan

Lisätiedot

ValueFrame Laskuhotelli

ValueFrame Laskuhotelli ValueFrame Laskuhotelli ValueFramen käyttäjäpäivät 30.11.2010 Harri Kanerva, ValueFrame Oy Esityksen sisältö 1 2 3 4 5 ValueFrame Laskuhotelli - taustaa Laskuhotelli-palvelun käyttöönotto Laskuhotelli-palvelun

Lisätiedot

OnniSMS Rajapintakuvaus v1.1

OnniSMS Rajapintakuvaus v1.1 OnniSMS Rajapintakuvaus v1.1 1.0 Yleistä OnniSMS on HTTPS/XML pohjainen rajapinta tekstiviestin lähettämiseen. Palvelun käyttöön tarvitaan käyttäjätunnus, salasana ja palvelimen osoite, jotka saa tekemällä

Lisätiedot

Tikon kassamaksujen käsittely

Tikon kassamaksujen käsittely Lokakuu 2012 1 (14) Käyttöohje Lokakuu 2012 2 (14) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Turvakoodisarjojen käsittely... 4 1.1. Turvakoodisarjan selausnäyttö... 4 1.2. Turvakoodisarjan ylläpitonäyttö... 4

Lisätiedot

RAHAXI Hypercom T2100

RAHAXI Hypercom T2100 RAHAXI Hypercom T2100 Käyttäjän Opas 1 SISÄLLYSLUETTELO... 1 1. RAHAXI PROCESSING OY... 2 1.1. Rahaxi-palvelu... 2 1.2. Yhteystiedot... 2 2. HYPERCOM T2100 MAKSUPÄÄTE... 3 2.1. Pakkauksen purkaminen...

Lisätiedot

Web Services - yhteys

Web Services - yhteys Handelsbanken Versio 1.3 21.10.2014 Palvelukuvaus Web Services - yhteys 2 (13) Sisällysluettelo VERSIOLUETTELO... 3 1 YLEISTÄ... 4 2 WEB SERVICES... 4 2.1 PALVELUKUVAUKSESSA KÄYTETTYJÄ LYHENTEITÄ JA TERMEJÄ...

Lisätiedot

1 (12) 11.1.2010. Maksujärjestelmät

1 (12) 11.1.2010. Maksujärjestelmät ISO20022 Tapahtumaraportointi-opas v. 1.0 Ohje 1 (12) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Yleistä... 1 3 Notification-sanoman rakenne... 2 3.1 Group Header- tiedot... 2 3.2 Notification-osan tiedot... 4

Lisätiedot