Julkinen sanomarajapinta ja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Julkinen sanomarajapinta. 4.9. ja 11.9.2009"

Transkriptio

1 4.9. ja

2 Asiakkaiden nykyiset sanomaliikenneyhteydet Tulliin Nykytilassa sanomaliikenneyhteydet Tullin asiakkaiden tietojärjestelmistä Tullin sovelluksiin välillä hoidetaan operaattoreiden kautta, tiedostopohjaisina eräsiirtoina. Asiakkaan tietojärjestelmät Tiedonsiirto: EDI (.400 tai FTP) Dataformaatti: EDIFACT tai ML Sovellus Operaattorit, VPN Nykyinen ratkaisu perustuu EDIpalvelinten ympärille rakennettuun integrointiverkkoon. Liikennöintiin käytetään operaattorien tarjoamia luotettuja verkkoyhteyksiä. Tulli: Integraatiot Integraatiokerros EDI-palvelin Tulli: Palvelut Sovelluskerros Sovellus A Sovellus B Sovellus C 2

3 Asiakkaiden sanomaliikenneyhteydet Tulliin jatkossa Jatkossa sanomaliikenne asiakkaiden ja Tullin välillä tulee olemaan yhä etenevässä määrin ML-pohjaista. ML-sanomat välitetään tällöin HTTPS / SOAP protokollan yli. Asiakkaan tietojärjestelmät Sovellus Sovellus Y Yhteys asiakasjärjestelmistä muodostetaan julkisen verkon (Internet) kautta. Yhteys on salattu. Tiedonsiirto: EDI (.400 tai FTP) Dataformaatti: EDIFACT tai ML Tulli: Integraatiot Integraatiokerros Operaattorit, VPN EDI-palvelin Internet Julkinen sanomarajapinta Tiedonsiirto: SOAP (HTTPS) Dataformaatti: ML Julkinen sanomarajapinta tarjoaa pääsyn Tullin sanomapohjaisiin palveluihin Internetistä käsin. Tulli: Palvelut Sovelluskerros Sovellus A Sovellus B Sovellus C 3

4 Sanomaliikenteen tavoitetila Pidemmän aikavälin tavoitetila on mahdollistaa kaikki asiakasyritysten ja Tullin välinen sanomaliikenne Internetin ja julkisen sanomarajapinnan kautta. Asiakasyritys voi halutessaan siirtyä käyttämään yksinomaan julkista sanomarajapintaa, ja purkaa operaattorien kautta kulkevat tietoliikenneyhteydet. Asiakkaan tietojärjestelmät Sovellus Sovellus Y Sovellus Y Operaattorit, VPN Internet Tulli: Integraatiot Integraatiokerros EDI-palvelin Julkinen sanomarajapinta Tulli: Palvelut Sovelluskerros Sovellus A Sovellus B Sovellus C 4

5 Sanomanvälitys julkisen sanomarajapinnan kautta Tullin asiakas kytkeytyy Tullin julkiseen sanomarajapintaan. Julkinen sanomarajapinta on Tullin yritysasiakkaille toteutettu Web Services (WS) -rajapinta. Yrityksen tietojärjestelmä Sanoman kehystiedot MLsovellussanoma Sanoman kehystiedot kuvataan WSDL- ja skeemakuvauksella Sanoman kehystiedot ovat vakiomalliset ja sovelluksesta riippumattomat ML-sovellussanomat ovat skeemakuvattuja ja yleensä sovelluskohtaisia Julkinen WS-rajapinta Integraatiokerros Tulkitsee kehystietoja ja tekee niihin lisäyksiä Tullin tietojärjestelmä Tulkitsee ML-sovellussanomaa ja toimii sen mukaisesti 5

6 Julkisen sanomarajapinnan toiminnallisuus Julkinen sanomarajapinta Asiakassanoman lähetys Tullille: Asiakas muodostaa ja lähettää sanoman (nro 1) Integraatiokerros kuittaa asiakkaan sanoman vastaanotetuksi (nro 2), mikä päättää asiakkaan istunnon. Asiakkaan järjestelmä 1. Sanoma 2. Kuittaus 7. Sanomalistan haku 8. Sanomalista 9. Sanoman haku 10. Sanoma Julkinen WS-rajapinta Integraatiokerros 6. Viestivarasto 3. Sanoma 5. Sanoma 4. Käsittely Tullin sovellus Asiakassanoman käsittely Tullilla: Integraatiokerros tarkastaa sanoman ja reitittää sen Tullin sovellukselle (nro 3). Tullin sovellus käsittelee asiakkaan sanoman (nro 4). Sanomankäsittelyn ajallinen kesto vaihtelee. Tullin sovellus muodostaa ja lähettää vastaussanoman (nro 5). Asiakkaalle osoitettujen sanomien nouto Tullilta: Asiakkaalle osoitetut (vastaus)sanomat jäävät odottamaan Integraatiokerroksen viestivarastoon (nro 6). Asiakkaan tulee noutaa hänelle osoitetut sanomat oma-aloitteisesti (nro 7-10). 6

7 Julkisen sanomarajapinnan operaatiot Tullin julkinen sanomarajapinta kuvataan käyttäen hyväksi WSDL-määritystä. WSDL:ssä palvelut on ryhmitelty loogisiksi operaatioiksi. Operaatio koostuu useista, toisiinsa liittyvistä tietoelementeistä. Seuraavat operaatiot ovat rajapinnassa tärkeimmät: Upload = Käytetään yhden tietokokonaisuuden, esimerkiksi tulli-ilmoituksen, toimittamiseen Tullin järjestelmiin. DownloadList = Tuottaa listan hakemista (download) odottavien vastaussanomien perustiedoista. Tämän toiminnon vastauksena saatuja tietoja käytetään downloadtoiminnossa Download = Käytetään yhden tietokokonaisuuden hakemiseen Tullin järjestelmistä. Toiminnolla voidaan esimerkiksi hakea Tullin vastaus asiakkaan aikaisemmin lähettämään tulli-ilmoitukseen. Yllämainituilla operaatioilla katetaan kaikki edellisen sivun kuvassa esitetty toiminnallisuus. 7

8 Upload-sanoman rakenne Julkista sanomarajapintaa varten on määritelty kehysrakenne, joka on sama kaikille Tullin sovelluksille. SOAP-sanoman uloin kehys on SOAP-kirjekuori (Envelope). Kirjekuori koostuu otsikko-osasta (Header) ja runko-osasta (Body). Tullille lähetettävissä SOAP-sanomissa ei ole otsikko-osaa. Upload-sanomassa runko-osa on jaettu ML-elementteihin nimeltään RequestHeader ja ApplicationRequest. ApplicationRequest-elementti sisältää tietoa, joka liittyy halutun sovelluksen ja sen toiminnon suorittamiseen. Tämän tietoelementin muodostaa ja allekirjoittaa asiakas. Keskeisimpänä elementtinä ApplicationRequest sisältää varsinaisen sovelluskohtaisen tietoelementin (Content). Sovelluksella tarkoitetaan tässä yhteydessä Tullin sovellusta, kuten esim. ARE tai EMCS. Content-elementti on aina Base64-muodossa ja voi sisältää mitä tietomuotoa tahansa. Yleensä tieto on kuitenkin MLmuodossa. Signature-elementti sisältää ML-allekirjoituksen, jota käytetään asiakkaan tunnistamiseen ja tiedon eheyden takaamiseen. Tullin sovelluksen mukainen ML-sanoma, esim. e-ad (EMCS) sijaitsee elementissä Content. 8

9 Julkista sanomarajapintaa hyödyntävät asiakastahot Tullin julkista sanomarajapintaa hyödyntävät asiakastahot voidaan jakaa kolmeen eri rooliin: 1. Ilmoittaja = Yritys, jolla on tarve tehdä tulli-ilmoitus. 2. Muodostaja = Taho, joka muodostaa tulli-ilmoituksen vaatiman ML-muotoisen sovellussanoman, ja allekirjoittaa sen digitaalisella ML-allekirjoituksella. 3. WS-lähettäjä = Taho, joka lisää edellä muodostettuun sovellussanomaan asianmukaiset SOAP-kehykset, ja lähettää sanoman Tullin julkiseen sanomarajapintaan. Yllämainitut kolme roolia voivat olla jakautuneita useammalle taholle. Seuraavassa esitetään, miten roolit voivat olla jakautuneita eri tahoille. Huomio! Tässä esityksessä käytetään termejä ilmoittaja/muodostaja/lähettäjä puhtaasti teknisessä merkityksessä. Termeillä ei viitata tullausmenettelyiden toimijoihin. Esimerkiksi termiä lähettäjä ei käytetä merkityksessä EMCS-järjestelmän lähettäjä (consignor). 9

10 Ilmoittaja muodostaa sanoman ja lähettää sen Ilmoittaja muodostaa ja allekirjoittaa sanoman itse. Ilmoittaja myös lähettää sanoman itse HTTPS-yhteyden yli. 10

11 Ilmoittaja muodostaa sanoman, eri taho lähettää sen Ilmoittaja muodostaa ja allekirjoittaa liiketoiminnallisen sanoman itse. Tietoliikenneyhteys sanomarajapintaan on ulkoistettu. Lähettäjä on eri taho. 11

12 Sanoman muodostaja ja lähettäjä sama, ilmoittaja eri Ilmoittaja ei muodosta sanomaa itse, vaan toimittaa sanomaan tarvittavat tiedot eteenpäin. ML-sanoman muodostaminen ja lähettäminen on ulkoistettu samalle taholle. 12

13 Sanoman ilmoittaja, muodostaja ja lähettäjä eri tahoja Ilmoittaja ei muodosta sanomaa itse, vaan toimittaa sanomaan tarvittavat tiedot eteenpäin. ML-sanoman muodostaminen ja lähettäminen on ulkoistettu eri tahoille. 13

14 Asiakkaan varmenteista Asiakastahot Muodostaja tarvitsee sovellussanomien allekirjoittamista varten palvelinvarmenteen. Lähettäjä tarvitsee tietoliikenneyhteyttä varten palvelinvarmenteen. (HTTPSyhteyden asiakaspäähän) Jos muodostaja ja lähettäjä ovat eri tahoja, kummankin on hankittava oma palvelinvarmenteensa. Tullin hyväksymät varmenteet Tulli hyväksyy pelkästään Väestörekisterikeskuksen (VRK) myöntämät palvelinvarmenteet. Julkinen sanomarajapinnan edellyttämään varmennerakenteeseen sisältyy yrityksen Y-tunnus. Käyttötarkoitus Varmenteiden avulla Tulli tunnistaa asiakastahot turvallisesti. 14

15 Varmennetietojen käsittely Lähettäjän tunnistus Tulli tunnistaa lähettäjän Y-tunnuksen HTTPS-yhteyden asiakasvarmenteesta. Muodostajan tunnistus Tulli tunnistaa sanoman muodostajan Y-tunnuksen sanoman MLallekirjoituksen varmenteesta. Tarkistukset Tulli tarkistaa, ettei lähettäjän tai muodostajan varmenne ole VRK:n sulkulistalla. Tulli tarkistaa, että lähettäjällä ja muodostajalla on lupa käyttää kohdesovellusta. 15

16 Tullin sähköiset palvelut yrityksille Sähköiset ilmoitustavat yrityksille Edifactsanoma (EDI) MLsanoma (EDI) Weblomake MLsanoma (WS) Sähköposti Tietokonelevyke Tuontitullaus 2011 (arvio) Vientitullaus 2010 (arvio) 2009 (poistuu 2009) (poistuu 2009) Passitus Yleisilmoitus (ARE) Tilastoilmoitukset (Intrastat) (ascii) Autoveroilmoitukset Merenkulkumaksut, alusilmoitukset (PortNet) Valmisteverotus (EMCS) = toiminnassa, muutokset merkitty vuosiluvuin 16

Suora sanoma-asiointi Tullissa. Tekninen opas. Suomen Tulli Päivitys 20.8.2015 Sähköisen asioinnin tuki

Suora sanoma-asiointi Tullissa. Tekninen opas. Suomen Tulli Päivitys 20.8.2015 Sähköisen asioinnin tuki Suora sanoma-asiointi Tullissa Tekninen opas Suomen Tulli Päivitys 20.8.2015 Sähköisen asioinnin tuki Sisällys 1 Tämän oppaan tarkoitus... 5 2 Suoran sanoma-asioinnin webservice-palvelu... 6 2.1 Suora

Lisätiedot

Sanomapohjainen asiointi Tullissa

Sanomapohjainen asiointi Tullissa Sanomapohjainen asiointi Tullissa Johdanto sanomapohjaiseen asiointiin Tullissa Suomen Tulli Päivitys 3.6.2015 Sanoma-asioinnin tuki Sisällys Johdanto... 3 1 Sähköinen asiointi Tullissa... 3 1.1 Sähköisen

Lisätiedot

Ajankohtaista Tullista. 23.5.2012 Päivi Maunuksela-Malinen, Tulli Sanoma-asioinnin tuki/eteläinen tullipiiri

Ajankohtaista Tullista. 23.5.2012 Päivi Maunuksela-Malinen, Tulli Sanoma-asioinnin tuki/eteläinen tullipiiri Ajankohtaista Tullista 23.5.2012 Päivi Maunuksela-Malinen, Tulli Sanoma-asioinnin tuki/eteläinen tullipiiri Tulli-ilmoitusten määrät 2011 Ilmoituslaji Kappalemäärä Sähköisten osuus % (suluissa 2010) Ilmoituskanavan

Lisätiedot

INTRASTATIN SANOMA-ASIAKKAIDEN TESTAUSOHJE

INTRASTATIN SANOMA-ASIAKKAIDEN TESTAUSOHJE ASIAKASOHJE INTRASTATIN SANOMA-ASIAKKAIDEN TESTAUSOHJE OPAS INTRASTATIN SANOMA-ASIAKKAAKSI HAKEUTUVALLE SISÄLLYSLUETTELO Intrastatin sanoma-asiakkaiden testausohje, versio 1.0 2(12) 1. TERMIEN MÄÄRITELMÄT...

Lisätiedot

Web Services - yhteys

Web Services - yhteys Handelsbanken Versio 1.3 21.10.2014 Palvelukuvaus Web Services - yhteys 2 (13) Sisällysluettelo VERSIOLUETTELO... 3 1 YLEISTÄ... 4 2 WEB SERVICES... 4 2.1 PALVELUKUVAUKSESSA KÄYTETTYJÄ LYHENTEITÄ JA TERMEJÄ...

Lisätiedot

Suoran sanoma-asioinnin yleisimmät ongelmatilanteet

Suoran sanoma-asioinnin yleisimmät ongelmatilanteet Sivu 1 / 7 Sanomaliikenne Suora sanoma-asiointi Suoran sanoma-asioinnin yleisimmät ongelmatilanteet v. 1.0, 11.8.2014 Sivu 2 / 7 Suoran sanoma-asioinnin yleisimmät ongelmatilanteet Tämä tarkistuslista

Lisätiedot

VIENNIN SANOMA-ASIAKKUUS

VIENNIN SANOMA-ASIAKKUUS ASIAKASOHJE VIENNIN SANOMA-ASIAKKUUS OPAS VIENNIN SANOMA-ILMOITTAJAKSI HAKEUTUVALLE SISÄLLYSLUETTELO KÄYTETYT TERMIT... 4 1. VIENNIN SANOMAILMOITTAJA... 6 1.1. Viennin sanomaliikenteessä käytettävät asiointikanavat...

Lisätiedot

T-86.5161 Special Course in Information Systems Integration

T-86.5161 Special Course in Information Systems Integration HELSINKI UNIVERISITY OF TECHNOLOGY Department of Computer Science and Engineering Software Business and Engineering Institute T-86.5161 Special Course in Information Systems Integration The messaging choreographies

Lisätiedot

JHS 164 Tunnistautuminen ja maksaminen sähköisessä asioinnissa VETUMA-palvelun avulla

JHS 164 Tunnistautuminen ja maksaminen sähköisessä asioinnissa VETUMA-palvelun avulla JHS 164 Tunnistautuminen ja maksaminen sähköisessä asioinnissa VETUMA-palvelun avulla Versio: 1.1 5.10.2012 Julkaistu: 19.6.2007 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Soveltamisala...

Lisätiedot

REST-pohjaisen web-rajapinnan kuvaaminen Case Tax Treatment Service

REST-pohjaisen web-rajapinnan kuvaaminen Case Tax Treatment Service REST-pohjaisen web-rajapinnan kuvaaminen Case Tax Treatment Service Rauhala, Teemu 2015 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara REST-pohjaisen web-rajapinnan kuvaaminen Case Tax Treatment

Lisätiedot

Visma Econet Pro. SEPA Konversioliittymän käyttöönotto-opas

Visma Econet Pro. SEPA Konversioliittymän käyttöönotto-opas Visma Econet Pro SEPA Konversioliittymän käyttöönotto-opas Oppaan päiväys: 9/2011 Asiakaspalvelu: Helpdesk: kirjautuminen Visma Econet infolinen tai osoitteen www.visma.fi kautta Visma Econet Pro: 0600-39-7261

Lisätiedot

Ammattilaisen tunnistaminen ja sähköinen allekirjoitus sosiaalihuollossa

Ammattilaisen tunnistaminen ja sähköinen allekirjoitus sosiaalihuollossa Ammattilaisen tunnistaminen ja sähköinen allekirjoitus sosiaalihuollossa SOSIAALIALAN TIETOTEKNOLOGIAHANKE SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Suomen Kuntaliitto Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Itä-Suomen

Lisätiedot

Ajanvarausrajapinnat Tekniikkariippumaton määrittely

Ajanvarausrajapinnat Tekniikkariippumaton määrittely Ajanvarausrajapinnat Tekniikkariippumaton määrittely SerAPI projekti Yhteyshenkilö Mika Tuomainen (Mika.Tuomainen@uku.fi) Dokumentin versio 1 Päiväys 30.12.2006 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 5 2 Määrityksen

Lisätiedot

OPUSCAPITA TYVI PALVELUKUVAUS. Versio 1.2. OpusCapita Group Oy Keilaranta 13 02150 Espoo FINLAND. Tel. +358 20 452 3000 Fax +358 20 452 9271

OPUSCAPITA TYVI PALVELUKUVAUS. Versio 1.2. OpusCapita Group Oy Keilaranta 13 02150 Espoo FINLAND. Tel. +358 20 452 3000 Fax +358 20 452 9271 Versio 1.2 OPUSCAPITA TYVI PALVELUKUVAUS OpusCapita Group Oy Keilaranta 13 02150 Espoo FINLAND Tel. +358 20 452 3000 Fax +358 20 452 9271 VAT FI14655702 www.opuscapita.com Sisältö 1 OpusCapita TYVI palvelu...

Lisätiedot

Samlink Customer CA - Varmenneperiaatteet

Samlink Customer CA - Varmenneperiaatteet Samlink Customer CA Versio 1.0 18.09.2009 Voimassa 22.09.2009 alkaen Samlink Customer CA - Varmenneperiaatteet WS-Aineistopalvelut varmenteita varten OID: 1.2.246.558.10.09704098.11.2. 2 (36) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Sonera CA. Varmennuskäytäntö. Voimassa 2.12.2008 lähtien Versio 2.5. Varmenteet yrityskäyttöön

Sonera CA. Varmennuskäytäntö. Voimassa 2.12.2008 lähtien Versio 2.5. Varmenteet yrityskäyttöön 1 (60) 2.12.2008 Sonera CA Varmennuskäytäntö Voimassa 2.12.2008 lähtien Versio 2.5 Varmenteet yrityskäyttöön Sonera Class 1 -varmenne Sonera Class 2 -varmenne Sonera Mobiilivarmenne Tämä suomenkielinen

Lisätiedot

SOAP protokollan hyödyntäminen PHPohjelmoinnissa

SOAP protokollan hyödyntäminen PHPohjelmoinnissa SOAP protokollan hyödyntäminen PHPohjelmoinnissa Pauli Rikala 1.8.2007 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu tutkielma Tiivistelmä Web palvelut ovat saavuttaneet suuren suosion ja niitä hyväksikäyttäen

Lisätiedot

SÄHKÖISEN KAUPPAPAIKAN TURVALLISUUS

SÄHKÖISEN KAUPPAPAIKAN TURVALLISUUS SÄHKÖISEN KAUPPAPAIKAN TURVALLISUUS Mika Valonen 27.11.2005 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu tutkielma Tiivistelmä Internetissä toimivaan sähköiseen kauppapaikkaan kohdistuu useita turvallisuusuhkia,

Lisätiedot

Sonera CA. Varmennepolitiikka Sonera Class 2 -varmenne. Voimassa 30.5.2005 lähtien Versio 2.2

Sonera CA. Varmennepolitiikka Sonera Class 2 -varmenne. Voimassa 30.5.2005 lähtien Versio 2.2 1 (42) 30.5.2005 Sonera CA Varmennepolitiikka Sonera Class 2 -varmenne Voimassa 30.5.2005 lähtien Versio 2.2 Varmennepolitiikan OID-tunnus: 1.3.6.1.4.1.271.2.3.1.1.2 Ohjelmistovarmenteet yksityinen avain

Lisätiedot

Salassa pidettävän tiedon välittäminen sähköpostitse pelastustoimessa suojaustasolla IV

Salassa pidettävän tiedon välittäminen sähköpostitse pelastustoimessa suojaustasolla IV D-sarja: Muut julkaisut [3/2014] Salassa pidettävän tiedon välittäminen sähköpostitse pelastustoimessa suojaustasolla IV Marko Hassinen Ohjeistus pelastustoimessa muodostuneen tai ulkopuolelta tulleen

Lisätiedot

Ensiaskeleet verkkolaskutukseen. Ohjeistus verkkolaskun käyttöönottoa suunnitteleville yrityksille. TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry

Ensiaskeleet verkkolaskutukseen. Ohjeistus verkkolaskun käyttöönottoa suunnitteleville yrityksille. TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Ensiaskeleet verkkolaskutukseen Ohjeistus verkkolaskun käyttöönottoa suunnitteleville yrityksille TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry SISÄLLYSLUETTELO 1 VALMISTAUTUMINEN VERKKOLASKUTUKSEEN... 1

Lisätiedot

AREX. Tavaroiden saapumisen ja poistumisen ilmoitusjärjestelmä

AREX. Tavaroiden saapumisen ja poistumisen ilmoitusjärjestelmä AREX 23.6.2011 1/77 AREX Tavaroiden saapumisen ja poistumisen ilmoitusjärjestelmä Periaatteita Tullausyksikkö Raili Sonninen Antti Hästbacka Heli Isometsä Markku Laine Pia Linsén Olli Tuomisto AREX 23.6.2011

Lisätiedot

Tiedonsiirtosuositus. 2009-09-30, v 1.00

Tiedonsiirtosuositus. 2009-09-30, v 1.00 Tiedonsiirtosuositus 2009-09-30, v 1.00 Käyttö: Kiinteistöala Sisällysluettelo 1 Johdanto... 5 2 Termit ja määritelmät... 5 3 Elektroninen standardimuotoinen tiedonsiirto... 7 4 Tiedonsiirron osapuolet...

Lisätiedot

JHS 155 Verkkolaskujen käyttö julkishallinnossa

JHS 155 Verkkolaskujen käyttö julkishallinnossa JHS 155 Verkkolaskujen käyttö julkishallinnossa Versio: 1.2 5.10.2012 Julkaistu: 27.5.2009 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Verkkolaskun määritelmä... 2 1.2 Sähköpostilasku ei

Lisätiedot

HL7 STANDARDIEN SOVELTUVUUS SOSIAALI HUOLTOON

HL7 STANDARDIEN SOVELTUVUUS SOSIAALI HUOLTOON Sosiaalialan tietoteknologiahanke HL7 STANDARDIEN SOVELTUVUUS SOSIAALI HUOLTOON Versio 1.0 Lokakuu 2007 Kuopion yliopisto, Tietojenkäsittelytieteen laitos Teppo Taskinen Timo Tiihonen Riikka Huttunen Riitta

Lisätiedot

Logistiikan sähköinen tietopaketti

Logistiikan sähköinen tietopaketti Logistiikan sähköinen tietopaketti 1 KUVA Rami Salle TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 3 Logistiikan sähköisen tiedonsiirron tietopaketti 4 Nykytilanne tietojärjestelmien

Lisätiedot

SONERA ID MOBIILIASIOINTIVARMENNE VARMENNUSKÄYTÄNTÖ. Versio 1.0.3. Voimassa 4.10.2011 lähtien

SONERA ID MOBIILIASIOINTIVARMENNE VARMENNUSKÄYTÄNTÖ. Versio 1.0.3. Voimassa 4.10.2011 lähtien SONERA ID MOBIILIASIOINTIVARMENNE VARMENNUSKÄYTÄNTÖ Versio 1.0.3 Voimassa lähtien Mobiiliasiointivarmenne CPS v1.0.3 2 (51) Yhteystiedot Varmennuskäytäntöä hallinnoiva organisaatio Tätä varmennuskäytäntöä

Lisätiedot

Saapumisen ja poistumisen ilmoitukset: Ajankohtaiset usein kysytyt kysymykset (UKK eli FAQ)

Saapumisen ja poistumisen ilmoitukset: Ajankohtaiset usein kysytyt kysymykset (UKK eli FAQ) 1 Laatija ja ylläpitäjä: Turvatietojen asiakasprojekti Päivitetty 23.1.2012 Saapumisen ja poistumisen ilmoitukset: Ajankohtaiset usein kysytyt kysymykset (UKK eli FAQ) Tässä dokumentissa on kerätty Tullilta

Lisätiedot

Luku VI: Verkkojen tietoturva II

Luku VI: Verkkojen tietoturva II Luku VI: Verkkojen tietoturva II Luvussa käsitellään seuraavia asioita: nimipalvelu eli DNS, palomuurit, SSH ja IPsec, () 13. helmikuuta 2014 1 / 78 DNS-hyökkäykset I Kontrolloimalla nimipalvelua tai muuttamalla

Lisätiedot