TM21 Sidosryhmät ja moraalinen vastuu kurssi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TM21 Sidosryhmät ja moraalinen vastuu kurssi"

Transkriptio

1 TM21 Sidosryhmät ja moraalinen vastuu kurssi Piia Nurmi projektijohtaja Turun kauppakorkeakoulu Tulevaisuuden tutkimuskeskus TM21 kurssi / luentokerta

2 Tällä luennolla käsitellään Kurssin suorittamisen päälinjat Esittelykierros Projektityö ja harjoitustyön ohjeistus + mitä luet ensi kerraksi Pieni keskusteluharjoitus Asiaa vastuullisesta liiketoiminnasta Pieni keskusteluharjoitus Asiaa sidosryhmäteoriasta Luennot tänään klo lyhyt tauko sopivassa välissä

3 Vastuullinen lt TuKKK:lla

4 Turun kauppakorkeakoulun Vastuullisen liiketoiminnan keskus eli CeReB on Suomen ensimmäinen vastuulliseen liiketoimintaan erikoistunut akateeminen ja monitieteinen tutkimus, koulutus ja kehittämisyksikkö. CeReBin tutkimustyön painopiste on vastuullisuus liiketoimintamahdollisuutena. Toimin CeReBin prijektijohtajana.

5 CeReBin yhteistyökumppaneita

6 Kurssin suorittaminen Kotisivut: Kurssin vetää KTM Piia Nurmi Vieraina: Pia Lotila, Tiina Toikka ja Linda Liukas

7 Kurssin tavoitteet Opiskelija saa kurssilla kattavan kuvan siitä, miten sidosryhmäajattelun kautta yritykset ja muut organisaatiot pystyvät hahmottamaan toiminnalleen asetettuja alueellisia ja globaaleja odotuksia yhteiskuntavastuusta ja vuorovaikutuksesta sidosryhmien kanssa.

8 Kurssin tavoitteet Opintojaksolla käsitellään sidosryhmäteoriaa, vuorovaikutusta ja prosesseja sekä viestintää. Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee erilaisia sidosryhmäteoreettisia viitekehyksiä sekä kykenee analysoimaan ja ratkomaan erilaisia (alueellisia ja eri toimijaryhmien alullepanemia) tilanteita sidosryhmäteorioiden tarjoamien viitekehysten avulla.

9 Kurssin suorittaminen Kurssin voi suorittaa joko 4 op:n tai 6 op:n kokoisena. Kevään 2009 III periodilla järjestetään kurssin TM22 Eettiset standardit ja ohjeet, joka toimii hyvänä jatkona tälle kurssille. Toki ko. kurssille voi tulla vaikkei tätä TM21 kurssia olisikaan suorittanut. Mutta ne on rakennettu siten, että ne rakentuvat kokonaisuudeksi.

10 ESITTELYKIERROS

11 Nyt käytännön asiaa Case ohjeistus: Harjoitustyö Botnia case projektityöaiheiden jako & ohjeistus Mitä luet ensi kerralle

12 Pieni keskustelu Miten määrittelisit vastuullisen liiketoiminnan tiiviisti?

13 Vastuullinen liiketoiminta

14 JO9 kurssilla.... CSR /vastuullinen liiketoiminta käydään syvällisemmin läpi JO9 Vastuullinen liiketoiminta ja ympäristökysymykset TM21 ja JO9 ovat siis molemmat osa Vastuullisen liiketoiminnan ok:ta sekä KEKOa ulutus/vastuullinen_liiketoiminta/pages/default.a spx

15 Mitä on vastuullinen liiketoiminta? Yritysten yhteiskuntavastuu tarkoittaa vastuullista liiketoimintaa eli sitä, että yritys kantaa taloudellisen vastuun lisäksi huolta myös toimintansa sosiaalisista ja ekologisista ulottuvuuksista.

16 Vastuullinen liiketoiminta, mitä se on? Eri näkökulmia: Riskien, kustannusten ja haittojen minimointi Organisaation toiminnan systemaattinen kehittäminen Uudet liiketoiminta mahdollisuudet Kestävän kehityksen tavoite

17 Euroopan komission määritelmä vastuullisesta liiketoiminnasta (englanniksi Corporate Social Responsibility, CSR) Euroopan komissiossa yrityksen yhteiskunnallisen vastuun käsite on määritelty seuraavasti: se on käsite, jolla yritykset liittävät yhteiskunnallisten ja ympäristöasioiden huolenpidon liiketoimintaansa ja kanssakäymiseensä sidosryhmiensä kanssa vapaaehtoisuuden pohjalta.

18 Elinkeinoelämän keskusliiton määritelmä EK:n mukaan yritysten yhteiskuntavastuu on: yrityksen aktiivista vastuullisuutta, joka perustuu yrityksen omiin lähtökohtiin. Se on kestävän kehityksen toteuttamista yrityksessä. Yhteiskuntavastuu koostuu taloudellisesta osasta, ympäristöosasta ja sosiaalisesta osasta. linen_yritystoiminta/fi/index.php

19 Yritysten vastuullisuudelle on tunnusomaista 1. Toimet, jotka hyödyttävät työntekijöitä ja muita yrityksen sidosryhmiä sekä ympäristöä 2. Vapaaehtoiset toimet, jotka ylittävät lainsäädännölliset ja sopimusperusteiset vaatimukset 3. Avoimuus ja toiminnan läpinäkyvyys 4. Taloudellisen vastuun sekä ympäristö ja sosiaalisen vastuun samanaikainen huomioon ottaminen 5. Johdonmukaiset teot yksittäisten ad hoc toimien sijaan 6. Vastuullisuus osana liiketoimintastrategiaa, ei irrallisena tekona

20 Kolme tukijalkaa (TT 2001)

21 Eli 3 tukijalkaa Avoimuus, läpinäkyvyys Lain määrittelemän tason ylittäminen Yritysten yhteiskuntavastuun synonyymeinä käytetään mm. seuraavia termejä: vastuullinen liiketoiminta, kestävä liiketoiminta, kestävä kehitys, yrityskansalaisuus, Triple Bottom Line, yritysetiikka ja yritysvastuu.

22 Riskien, kustannusten ja haittojen minimoinnin näkökulma Maineenhallinta Resurssien säästö Ympäristövaikutukset Sosiaalinen vastuu Taloudellinen vastuu

23 Tuotteen elinkaari (Sykli 2009)

24 Uusien liiketoimintamahdollisuuksien näkökulma

25 Esimerkkejä yrityksistä, joissa vastuullisuus on tuonut yritykselle lisää kilpailukykyä Hanke: in smes.eu

26 CSR driven innovation

27 CSR DRIVEN INNOVATION Towards the Social Purpose Business Yritykset ovat erilaisia: Reactive firms deny responsibility and do less than what stakeholders require Defensive firms admit responsibility but fight it by doing the least amount required Accommodative firms accept responsibility by doing all that is required Proactive firms anticipate responsibility by doing more than is required Strategic CSR; companies that integrate CSR into core business strategy

28 Hankkeen jaottelu yrityksistä

29

30 Vastuullinen liiketoiminta, mitä se on? Eri näkökulmia: Riskien ja haittojen minimointi? / reaktiivinen tai defensiivinen? Organisaation toiminnan kehittäminen? / mukautuva tai proaktiivinen? Uudet liiketoiminta mahdollisuudet? / strateginen CSR? Kestävän kehityksen tavoite? / sosiaalinen yritys?

31 Yritysten yhteiskuntavastuun sisältö Talous Kannattavuus, kilpailukyky, tehokkuus Omistajien tuotto odotuksiin vastaaminen Yhteiskunnan taloudellisen hyvinvoinnin tuottaminen: rahavirtavaikutukset ja välilliset vaikutukset Ympäristö Vesien, ilman ja maaperän suojelu Ilmastonmuutoksen torjunta Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen Tehokas ja säästävä luonnonvarojen käyttö Vastuu tuotteen elinkaaresta ja toiminnan arvoketjusta Sosiaalinen Henkilöstön hyvinvointi ja osaaminen Tuotevastuu ja kuluttajansuoja Hyvät toimintatavat yritysverkostossa sekä lähiyhteisö ja yhteiskuntasuhteissa Ihmisoikeudet Yleishyödyllisten toimintojen tukeminen Lähde: Yrityksen yhteiskuntavastuu, Teollisuus ja työnantajat, 2001

32 Voiko yrityksellä olla yhteiskunnallisia vastuita? Milton Friedmanin 1970 klassinen artikkeli The social responsibility of business is to increase its profits Argumentoi pontevasti yritysten yhteiskuntavastuuta vastaan esittäen kolme vasta argumenttia: Vain ihmisillä voi olla moraalinen vastuu teoistaan Yritysjohdon ainoa vastuu on toimia osakkeenomistajien intressien mukaisesti Yhteiskunnalliset aiheet ja ongelmat ovat valtionhallinnon eivätkä yritysjohdon aluetta

33 Referat fur Technik und Wissenschaftsethik Fachhochschule Karlsruhe: Cartoonist unknown Voiko yrityksellä olla yhteiskunnallisia vastuita?

34 Vakiintumaton käsitteistö Tutkimusta ja käytännön elämää koskeva käsitteistö ei ole missään nimessä vielä vakiintunutta. Yritysten yhteiskuntavastuun synonyymeinä käytetään mm. seuraavia termejä: vastuullinen liiketoiminta, kestävä liiketoiminta, kestävä kehitys, yrityskansalaisuus, kestävä yrittäjyys, Triple Bottom Line ja yritysetiikka sekä yritysvastuu.

35 Yritysten yhteiskuntavastuuseen vaikuttavia tekijöitä Niskala ja Tarna

36 Yrityksen arvo tulevaisuudessa Niskala ja Tarna 2003

37 Saadut hyödyt? hyvä maine? riskien hallinta? korkeampi hinta? sosiaalinen pääoma? verkostoitumis ja vaikuttamismahdollisuudet? kustannusten pieneneminen?

38 Vaan onko tässä kyse mistään uudesta ilmiöstä? Ei ja kyllä Perusidea on ollut aina olemassa Uutta on nykyisen keskustelun voimakkuus ja laajuus sekä systemaattinen ote / mukana yritysten strategioissa Keskustelu kietoutuu yritysten toimintaympäristön muihinkin muutoksiin.

39 Pieni keskustelu Miten määrittelisit yrityksen sidosryhmän?

40 Sidosryhmäteoria yrityksestä

41 Sidosryhmäteoria yrityksestä Teorian laajaan tietoisuuteen tuonut Edward Freeman (1984) A stakeholder in an organization is any group or individual who can affect, or is affected by, the achievement of the organization s objectives. (Freeman 1984:46)

42 Traditionaalinen malli Omistajat Asiakkaat Yritys Alihankkijat Henkilöstö

43 Tai: Executives Employees Suppliers Corporation Customers Communities Shareholders

44 Perinteinen sidosryhmäteoria yrityksestä Johto Kilpailijat Osakkeenomistajat Alihankkijat Yritys Yhteiskunta Asiakkaat Työntekijät

45 Tai oikeammin: Asiakkaat Omistajat Henkilöstö A Alihankkijat B C Tavarantoimittajat X Y Z Tiedotusvälineet Yritys Kilpailijat Å Ö Ä Kujala 2005 Paikallisyhteisöt Kansalaisjärjestöt Rahoittajat Julkinen sektori

46 Käänteinen / uudistettu sidosryhmäkartta Wal Mart Employees Suppliers Sweatshop Workers Customers (you and me) Wal Mart Communities Shareholders (including all of us) Patricia Werhane 2006

47 Verkostoajattelu / Systems Thinking A truly systemic view of considers how a set of individuals, institutions and processes operates in a system involving a complex network of interrelationships, an array of individual and institutional actors with conflicting interests and goals, and a number of feedback loops. [Wolf, 1999]

48 Ja sitä kautta uusi sidosryhmäkartta Local employees Customers Local Governments & Political Systems Corporation Franchises Global employees Social Norms & Customs Suppliers Religious influences Partners & Competitors Shareholders Communities Patricia Werhane 2006

49 The Female Health Company s Alliance Model Women and children in danger of infection Countries with HIV infections W.H.O. Female Health Company Alliance Program [not a product] Donor organizations Model Courtesy of Mary Ann Leeper, COO, Female Health Company NGOs Social Market. Orgs. Social workers USAID, UNAID, DFID

50 Miksi välittää sidosryhmistä? Milton Friedmanin mukaan yrityksiä tulisi johtaa vain omistajien intressien mukaisesti Freemanin mukaan näkemys velvollisuuksista moninaisia sidosryhmiä kohtaan asettaa johdon uuteen rooliin. Sen sijasta, että johto toimisi vain osakkeenomistajien asianhoitajina, johdon on otettava huomioon kaikkien legitiimien sidosryhmien oikeudet ja intressit.

51 Miksi välittää sidosryhmistä? Uudet ideat Uudet näkökulmat Uudet tuotteet Uudet liiketoimintaideat Riskien välttäminen Sitouttaminen Luottamus Vaikutusvalta Jne.

mitä, miksi ja miten?

mitä, miksi ja miten? Piia Nurmi 14.10.2010 Vastuullinen yritys mitä, miksi ja miten? esityksen tavoite Tähän kenttään voi sijoittaa kuvan tai kaavion Luoda yhdessä teidän kanssanne kartta siitä, mitä yritysvastuu on, missä

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuun tarkastelua asiakkaan näkökulmasta: case Osuuspankki

Yhteiskuntavastuun tarkastelua asiakkaan näkökulmasta: case Osuuspankki Markkinoinnin osasto International marketing Yhteiskuntavastuun tarkastelua asiakkaan näkökulmasta: case Osuuspankki Työn tarkastajat: Professori Sami Saarenketo Professori Olli Kuivalainen Helsinki 16.8.2007

Lisätiedot

YHTEISKUNTATIETEIDEN TIEDEKUNTA. Saara Jurmu SIDOSRYHMÄLÄHTÖISEN YRITYSVASTUURAPORTOINNIN KEHITTÄMINEN KOHDEYRITYKSELLE

YHTEISKUNTATIETEIDEN TIEDEKUNTA. Saara Jurmu SIDOSRYHMÄLÄHTÖISEN YRITYSVASTUURAPORTOINNIN KEHITTÄMINEN KOHDEYRITYKSELLE YHTEISKUNTATIETEIDEN TIEDEKUNTA Saara Jurmu SIDOSRYHMÄLÄHTÖISEN YRITYSVASTUURAPORTOINNIN KEHITTÄMINEN KOHDEYRITYKSELLE Pro gradu -tutkielma Talousjohtamisen maisteriohjelma Syksy 2012 Lapin yliopisto,

Lisätiedot

Yritysvastuutoimet ja -viestintä Finanssialan Keskusliiton jäsenyhteisöissä. Marjo Rakuuna Y07MY

Yritysvastuutoimet ja -viestintä Finanssialan Keskusliiton jäsenyhteisöissä. Marjo Rakuuna Y07MY Yritysvastuutoimet ja -viestintä Finanssialan Keskusliiton jäsenyhteisöissä Marjo Rakuuna Y07MY Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2011 Tiivistelmä Liiketalouden koulutusohjelma Tekijät Marjo Rakuuna

Lisätiedot

Elina Haverinen, Katja Huikari ja Suvi Tuuna YHTEISKUNTAVASTUU YRITYKSESSÄ - CASE BOLIDEN KOKKOLA OY

Elina Haverinen, Katja Huikari ja Suvi Tuuna YHTEISKUNTAVASTUU YRITYKSESSÄ - CASE BOLIDEN KOKKOLA OY Elina Haverinen, Katja Huikari ja Suvi Tuuna YHTEISKUNTAVASTUU YRITYKSESSÄ - CASE BOLIDEN KOKKOLA OY Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Helmikuu 2009 1 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

YRITYSETIIKKA Numero 1/2014 Vuosikerta 6 (2014) Julkaisija: EBEN Suomi ry EBEN Finland rf ISSN 1797-8866 www.eben-net.fi

YRITYSETIIKKA Numero 1/2014 Vuosikerta 6 (2014) Julkaisija: EBEN Suomi ry EBEN Finland rf ISSN 1797-8866 www.eben-net.fi Numero 1/2014 Vuosikerta 6 (2014) Julkaisija: EBEN Suomi ry EBEN Finland rf ISSN 1797-8866 www.eben-net.fi 1/2014 www.eben-net.fi Pääkirjoitus Tavoitteena geenimuunneltu elämä? Euroopan komissio hyväksyi

Lisätiedot

HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULU. Liiketalouden koulutusohjelma

HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULU. Liiketalouden koulutusohjelma HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Raija Helén JÄTELAITOSTEN YHTEISKUNTAVASTUUN GRI-TUNNUSLUVUT Opinnäytetyö 2007 TIIVISTELMÄ SAMMANDRAG ABSTRACT ZUSAMMENFASSUNG Koulutusohjelma

Lisätiedot

JULKAISIJAN ALKUSANAT

JULKAISIJAN ALKUSANAT i JULKAISIJAN ALKUSANAT Työpoliittisen tutkimussarjan niteenä nro 322 julkaistaan VTM Maija-Leena Uimosen tutkimus "Suomalaisten yritysten vapaaehtoinen sosiaalinen vastuu. Sidosryhmäviitekehys yritysten

Lisätiedot

Tiina Toivonen YHTEISKUNTAVASTUUN RAPORTOINTI KUNTASEKTORILLA CASE PORIN KAUPUNKI

Tiina Toivonen YHTEISKUNTAVASTUUN RAPORTOINTI KUNTASEKTORILLA CASE PORIN KAUPUNKI Tiina Toivonen YHTEISKUNTAVASTUUN RAPORTOINTI KUNTASEKTORILLA CASE PORIN KAUPUNKI Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Ylempi AMK 2013 2 YHTEISKUNTAVASTUUN RAPORTOINTI KUNTASEKTORILLA

Lisätiedot

YRITYSVASTUURAPORTOINNIN VERTAILUKELPOISUUS JA RAPORTOINNIN KEHIT- TÄMINEN - CASE KONE OYJ

YRITYSVASTUURAPORTOINNIN VERTAILUKELPOISUUS JA RAPORTOINNIN KEHIT- TÄMINEN - CASE KONE OYJ YRITYSVASTUURAPORTOINNIN VERTAILUKELPOISUUS JA RAPORTOINNIN KEHIT- TÄMINEN - CASE KONE OYJ Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Laskentatoimi Pro gradu -tutkielma Kesäkuu 2013 Laatija: Laura Simola

Lisätiedot

Vastuullinen Lisää tähän otsikko yritystoiminta mistä on kyse? Asiantuntija Anna-Kaisa Auvinen

Vastuullinen Lisää tähän otsikko yritystoiminta mistä on kyse? Asiantuntija Anna-Kaisa Auvinen Vastuullinen Lisää tähän otsikko yritystoiminta mistä on kyse? Asiantuntija Anna-Kaisa Auvinen Mitä vastuullinen yritystoiminta tarkoittaa? Vastuullinen yritystoiminta = yritysten tapa toteuttaa kestävää

Lisätiedot

Monologista dialogia? Kriittinen diskurssianalyysi yritysten toimija-aseman rakentumisesta yritysvastuuraporteissa

Monologista dialogia? Kriittinen diskurssianalyysi yritysten toimija-aseman rakentumisesta yritysvastuuraporteissa LTA 4/10 p. 352 368 Tiina Onkila ja Marjo Siltaoja Monologista dialogia? Kriittinen diskurssianalyysi yritysten toimija-aseman rakentumisesta yritysvastuuraporteissa Tiivistelmä Yritysvastuuraportoinnista

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuun standardi SFS-ISO 26000. Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 2011

Yhteiskuntavastuun standardi SFS-ISO 26000. Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 2011 OPPILAITOSPORTAALI Yhteiskuntavastuun standardi SFS-ISO 26000 Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 2 Tervetuloa luentoaineiston käyttäjäksi! Tämän luentoaineiston on laatinut

Lisätiedot

Yrityksen yhteiskunnallinen vastuu tausta, sisältö ja arvioiminen

Yrityksen yhteiskunnallinen vastuu tausta, sisältö ja arvioiminen Yrityksen yhteiskunnallinen vastuu tausta, sisältö ja arvioiminen Antti Järventaus Pro Gradu Teologinen tiedekunta Systemaattisen teologian laitos Sosiaalietiikka marraskuu 2002 HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS

Lisätiedot

Vastuullinen yrittäjyys pk-yrityksissä. Käytännön esimerkkejä

Vastuullinen yrittäjyys pk-yrityksissä. Käytännön esimerkkejä Vastuullinen yrittäjyys pk-yrityksissä Käytännön esimerkkejä Tämä esite on toteutettu vuonna 2009 työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta. Turun kauppakorkeakoulun Vastuullisen liiketoiminnan keskus

Lisätiedot

HENKILÖSTÖ VASTUULLISUUDEN TUOTTAJANA JA VIESTIJÄNÄ

HENKILÖSTÖ VASTUULLISUUDEN TUOTTAJANA JA VIESTIJÄNÄ HENKILÖSTÖ VASTUULLISUUDEN TUOTTAJANA JA VIESTIJÄNÄ Finnairin esimiesten näkökulma Liiketaloustiede, johtamisen ja organisoinnin pro gradu -tutkielma Laatija: Riina Kasurinen 88265 Ohjaaja: TkT Pia Arenius

Lisätiedot

Siirtolaisuusinstituutti Turku 2010

Siirtolaisuusinstituutti Turku 2010 Siirtolaisuusinstituutti Turku 2010 Siirtolaisuusinstituutti Eerikinkatu 34 20100 Turku Internet: www.migrationinstitute.fi JENNI HEINONEN Maahanmuuttajayrittäjät ja vastuullinen liiketoiminta Kokemuksia,

Lisätiedot

Finanssiosaamisen kehittäminen yhteiskuntavastuun ja sidosryhmävuoropuhelun. Silja Petäjäinen Y07MY

Finanssiosaamisen kehittäminen yhteiskuntavastuun ja sidosryhmävuoropuhelun. Silja Petäjäinen Y07MY Finanssiosaamisen kehittäminen yhteiskuntavastuun ja sidosryhmävuoropuhelun näkökulmasta Silja Petäjäinen Y07MY Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2011 Tiivistelmä Koulutusohjelma Liiketalouden

Lisätiedot

[ OPPIMATERIAALI ] KILPAILUETUA YHTEISKUNTA VASTUUSTA

[ OPPIMATERIAALI ] KILPAILUETUA YHTEISKUNTA VASTUUSTA [ OPPIMATERIAALI ] KILPAILUETUA YHTEISKUNTA VASTUUSTA YHTEISKUNTAVASTUU JA VIESTINTÄ...3 YHTEISKUNTA VASTUUVIESTINTÄ LAAJENTAA SIDOSRYHMIÄ...16 VIESTINNÄN TAUSTALLA ON TODENNETTUJA FAKTOJA...24 AVAINVIESTIT

Lisätiedot

YRITYSETIIKKA Numero 1/2013 Vuosikerta 5 (2013) Julkaisija: EBEN Suomi ry EBEN Finland rf ISSN 1797-8866 www.eben-net.fi

YRITYSETIIKKA Numero 1/2013 Vuosikerta 5 (2013) Julkaisija: EBEN Suomi ry EBEN Finland rf ISSN 1797-8866 www.eben-net.fi Numero 1/2013 Vuosikerta 5 (2013) Julkaisija: EBEN Suomi ry EBEN Finland rf ISSN 1797-8866 www.eben-net.fi 1/2013 www.eben-net.fi Pääkirjoitus Tunnetta pelissä Mitä väliä minun teoillani enää on? Näitä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖPALVELUIDEN MERKITYS JA TARVE VARSI- NAIS-SUOMEN ALUEEN PK- YRITYKSISSÄ

YMPÄRISTÖPALVELUIDEN MERKITYS JA TARVE VARSI- NAIS-SUOMEN ALUEEN PK- YRITYKSISSÄ Opinnäytetyö (AMK) Liiketalouden koulutusohjelma International Marketing 2010 Jenni Suominen YMPÄRISTÖPALVELUIDEN MERKITYS JA TARVE VARSI- NAIS-SUOMEN ALUEEN PK- YRITYKSISSÄ OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä EK 2006 Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Lisätiedot

Suomalaisten lihanjalostajien vastuullisuusviestintä niiden verkkosivuilla. KTT Aino Halinen-Kaila, KTT Juha Panula

Suomalaisten lihanjalostajien vastuullisuusviestintä niiden verkkosivuilla. KTT Aino Halinen-Kaila, KTT Juha Panula TIIVISTELMÄ x Pro gradu -tutkielma Lisensiaatintutkielma Väitöskirja Oppiaine Markkinointi Päivämäärä 28.10.2014 Tekijä Johanna Laiho Matrikkelinumero 418972 Sivumäärä 93 s. Otsikko Suomalaisten lihanjalostajien

Lisätiedot

Metsä vastuullisen yritystoiminnan mahdollisuudet! PEFC seminaaari 20.3.2013 Mikko Rou7 Toiminnanjohtaja, FIBS yritysvastuuverkosto

Metsä vastuullisen yritystoiminnan mahdollisuudet! PEFC seminaaari 20.3.2013 Mikko Rou7 Toiminnanjohtaja, FIBS yritysvastuuverkosto Metsä vastuullisen yritystoiminnan mahdollisuudet! PEFC seminaaari 20.3.2013 Mikko Rou7 Toiminnanjohtaja, FIBS yritysvastuuverkosto 1 FIBS Yritysvastuuverkosto! Suomen johtava yritysvastuuverkosto. Roolimme

Lisätiedot

VASTUULLINEN JOHTAMINEN JA JOHTAJUUS LIIKETOIMINNASSA

VASTUULLINEN JOHTAMINEN JA JOHTAJUUS LIIKETOIMINNASSA Raimo Lovio VASTUULLINEN JOHTAMINEN JA JOHTAJUUS LIIKETOIMINNASSA Vastuullisen liiketoiminnan ulottuvuudet ja terminologia Vastuullinen tai eettinen liiketoiminta on varsin vanha keskustelu- ja tutkimusaihe.

Lisätiedot

Yrityksen yhteiskuntavastuu ja sosiaalinen yritystoiminta

Yrityksen yhteiskuntavastuu ja sosiaalinen yritystoiminta Yrityksen yhteiskuntavastuu ja sosiaalinen yritystoiminta Kestävää työllisyyttä sosiaalisissa yrityksissä -projekti Kirsi Hanikka Päivi Korpela Arto Mähönen Christer Nyman 1 2 Yrityksen yhteiskuntavastuu

Lisätiedot

Yrityksen yhteiskunnallinen vastuu ja yrityksen maine suomalaisen lehtitalon esimiesten käsityksissä

Yrityksen yhteiskunnallinen vastuu ja yrityksen maine suomalaisen lehtitalon esimiesten käsityksissä LTA 3/04 P. 294 324 MARJO SILTAOJA Yrityksen yhteiskunnallinen vastuu ja yrityksen maine suomalaisen lehtitalon esimiesten käsityksissä ABSTRAKTI Yritysetiikkaan liitettävissä kysymyksissä keskustelua

Lisätiedot

YRITYSTEN YHTEISKUNTAVASTUU

YRITYSTEN YHTEISKUNTAVASTUU JULKAISU 8/2008 TUTKAS Tutkijoiden ja kansanedustajien seura YRITYSTEN YHTEISKUNTAVASTUU Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura - TUTKAS - järjesti keskiviikkona 3.12.2008

Lisätiedot

Pohjoismaisen hyvinvointivaltiomallin katsotaan

Pohjoismaisen hyvinvointivaltiomallin katsotaan Jukka Mäkinen & Arno Kourula Yritysvastuun politiikkaa Yritysvastuusta on tullut yhteiskunnassamme elävä päivänpoliittisen keskustelun aihe. Akateemisessa maailmassa yritysvastuu nähdään puolestaan epäpoliittisena

Lisätiedot

Vastuullinen yritystoiminta ja ympäristömarkkinointi autoalalla

Vastuullinen yritystoiminta ja ympäristömarkkinointi autoalalla 1 Vastuullinen yritystoiminta ja ympäristömarkkinointi autoalalla Kuva: ClipArt 8/2010 Taija Grönholm Suomen ympäristöopisto SYKLI 2 1. Vastuullinen yritystoiminta...3 1.1. Ympäristöviestintä...4 2. Ympäristömarkkinointi...5

Lisätiedot