ESSEE-TEHTÄVÄT 1. KYSYMYS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ESSEE-TEHTÄVÄT 1. KYSYMYS"

Transkriptio

1 KOE 1 Elintarvike-ekonomia ja yrittäjyys, kuluttajaekonomia, maatalousekonomia ja yrittäjyys, markkinointi, metsäekonomia ja markkinointi Sekä A- että B-osasta tulee saada vähintään 7 pistettä. Mikäli A-osan pistemäärä on vähemmän kuin 7 pistettä, B-osa jätetään arvostelematta. B-OSA, yht. 30p. ESSEE-TEHTÄVÄT Kiinnitä huomiota essee-muotoisen vastauksen loogiseen jäsentelyyn. Kirjoita vain viivoitetulle alueelle. Vastausalueen yli meneviä vastauksia ei tarkasteta. 1. KYSYMYS Hinnoittelu on osa kokonaismarkkinointistrategiaa. Millaisia hintastrategiavaihtoehtoja yrityksillä on pääsykoekirjan mukaan? (s ) Mallivastaus (1. kysymys) Yrityksen hintastrategiat jaetaan neljään ryhmään. Markkinaosuuden maksimoinnin strategioiden tavoitteena on markkinaosuuden kasvattaminen mahdollisimman nopeasti. Tällaisia strategioita ovat esimerkiksi penetraatio- ja kokemuskäyrähinnoittelu ja hinta- eli kustannusjohtajuus. Tulevaisuuden kasvun turvaavia strategioita ovat referenssi- eli tutustumistarjous- ja alle omien kustannusten hinnoittelu. Näiden strategioiden tavoitteena ovat tuotto- ja markkinaodotukset tulevaisuudessa. Neutraalit strategiat perustuvat markkinaperusteiseen ja kustannuspohjaiseen hinnoitteluun sekä laatujohtajuuteen. Hinnan rooli pidetään markkinoinnissa vähäisenä, ja tavoitteena on tuotto- ja markkinakasvuodotukset tällä hetkellä. Asiakasarvon maksimoinnin strategiat korostavat tuotto-odotuksia tässä hetkessä ja yritys pyrkii voiton maksimointiin. Tällaisia strategioita ovat muun muassa kermankuorinta- ja arvopohjainen hinnoittelu sekä hintaporrastus eli hintadifferointi eli segmentoitu hinnoittelu. Kysymys 1, pisteytys (max, 5p.) Yksi piste jokaisesta strategiasta (max. 4p.) ja 0,25 pistettä per strategia siihen liittyvän esimerkin tai strategian tarkemmasta kuvaamisesta (0,25/strategia eli max. 1p.)

2 2. KYSYMYS Kuvaa yrityksen tilinpäätöksen tehtävät eli miksi se laaditaan. Kuvaa myös lyhyesti mitä tilinpäätös sisältää. (s. 311) Mallivastaus (2. kysymys) Yrityksen tilinpäätöksellä on kaksi tehtävää: jakokelpoisen voiton laskeminen ja tiedon tuottaminen sidosyhteisöille. Jakokelpoisen voiton ohella kiinnostuksen kohteena on yrityksen taloudellinen asema. Taloudellista asemaa koskeva tieto sisältyy tuloslaskelman lisäksi etenkin yrityksen taseeseen ja tilinpäätöksen liitetietoihin sekä toimintakertomukseen. Tilinpäätös sisältää tyypillisesti viisi osaa. Nämä osat ovat tuloslaskelma (tiedot tilikauden tuloista ja menoista sekä tuloksesta), tase (tiedon yrityksen omaisuudesta sekä siitä, millä se on hankittu), tilinpäätöksen liitetiedot, rahoituslaskelma ja toimintakertomus. Nämä dokumentit yhdessä muodostavat julkistettavan tilinpäätöksen. Kysymys 2, pisteytys (max. 5p.) Tilinpäätöksen kahden tehtävän kuvaus: 1,25p. molemmista (max. 2,5p.). Tilipäätöksen sisältämien viiden dokumentin listaus: 0,5p. jokaisesta (max. 2,5p.).

3 3. KYSYMYS Mihin yrityksen sosiaalinen vastuu liittyy? Kuvaa lyhyesti yrityksen sosiaalisen vastuun elementit. (s. 354) llivastaus (3. kysymys) Yrityksen sosiaalinen vastuu liittyy ihmisten hyvinvointiin, eli se sisältää vastuun yrityksen henkilökunnasta, tavarantoimittajista, alihankkijoista ja kokonaistoimittajista, urakoitsijoista ja muistakin yhteistyökumppaneista. Sosiaalinen vastuu ulottuu myös paikallisiin asukkaisiin ja suureen yleisöön ja sitä kautta kaikkiin ihmisiin maailmassa. Juridinen vastuu omasta toiminnasta muodostaa perustan sosiaaliselle vastuulle. Yritys on talouselämän toimija, jolla on oma moraalinsa ja etiikkansa. Tämä näkyy yritys- ja työnantajakuvassa ja vaikuttaa myös asiakkaiden luottamukseen. Sosiaalisen vastuun elementtejä ovat 1.) henkilöstön hyvinvointi ja osaaminen, 2.) tuoteturvallisuus ja kuluttajansuoja, 3.) hyvät toimintatavat ja yhteistyö yritysverkostossa sekä 4.) suhteet lähiyhteisöihin ja yleishyödyllisten toimintojen tukeminen. Kysymys 3, pisteytys (max. 5p.) Vastaaja liittää yrityksen sosiaaliseen vastuuseen sen sisäisen toiminnan (eli vastuu omasta toiminnasta) ja ulkoiset vaikutukset (eli vastuu toimintaympäristöstä ja suuresta yleisöstä). 0,5p. molemmista (max. 1p.). Jokaisesta neljästä sosiaalisen vastuun elementin tunnistamisesta 1p. (max. 4p.).

4 4.KYSYMYS Selitä mitä tarkoittavat a) M2 b) vaihtoehtoiskustannus. Anna lisäksi esimerkki vaihtoehtoiskustannuksesta. (7 pistettä) Vastaus: a) Lavea raha. (1 p) M1 (Yleisön hallussa olevat lailliset maksuvälineet ja käteistalletukset: setelit, kolikot, sekkitilit ja postisiirtotilit) (2 p) + yleisön määräaikaistalletukset (1 p) (Oikea vastaus s. 270, ruotsinkielisessä s. 397) b) Toiseksi paras vaihtoehto, josta joudutaan luopumaan (2 pistettä) esim. (1 p) (Oikea vastaus s. 19, ruotsinkielisessä s. 245)

5 5. KYSYMYS.Duopolin markkinatilannetta kuvastaa oheinen pelimatriisi. Yrityksillä on valittavanaan kaksi vaihtoehtoa: matala tai korkea tuotanto. Taulukon alkiot kuvaavat yritysten voittoja. Esim. jos yritys A valitsee matalan tuotannon ja yritys B korkean tuotannon, yrityksen A voitto on 1 (miljoonaa) euroa ja yrityksen B 5 (miljoonaa) euroa. Yrityksen B tuotanto matala korkea Yrityksen A tuotanto Matala (2,2) (1,5) Korkea (3,0) (2,1) Mikä on pelin Nash-tasapaino, ja miksi? Perustele vastauksesi täsmällisesti. Vastaus: Tasapaino on (korkea, korkea) (2 p.). Kummankaan yrityksen ei kannata yksipuolisesti vaihtaa strategiaansa (4 p.), koska tällöin ne menettäisivät rahaa 1 miljoonaa euroa (2 p.). (Oikea vastaus s. 87, ruotsinkielisessä s. 211)

Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun

Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun Julkaistu vuonna 2005 osana HIMA Hinnoittelumallit asiakassuhteessa projektia Sisältö Lukijalle...3 Oppaan keskeisiä käsitteitä... 5 Miksi

Lisätiedot

KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA. Valintakoe 2011

KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA. Valintakoe 2011 KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA Valintakoe 2011 Koetyyppi Kokeessa on 40 tehtävää. Ne on ryhmitelty valintakoekirjoittain. Tehtävien 1-10 osalta vastaus pohjautuu koekirjaan ja jaettuun aineistoon.

Lisätiedot

KUNNALLISTALOUS Mallivastaukset

KUNNALLISTALOUS Mallivastaukset TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Mallivastaukset 2011 Sukunimi... Etunimet. Henkilötunnus... Pisteet yht. KUNNALLISTALOUS Mallivastaukset 1 HALLINTOTIETEEN MAISTERIN VALINTAKOE 2011 KUNNALLISTALOUS,

Lisätiedot

ENNAKKOHARJOITTELUTEHTÄVÄT 2010 LASKENTATOIMI

ENNAKKOHARJOITTELUTEHTÄVÄT 2010 LASKENTATOIMI ENNAKKOHARJOITTELUTEHTÄVÄT 2010 LASKENTATOIMI Ennakkoharjoittelutehtävät 2010 / Laskentatoimi (1) 1. Tilinpäätös 1) T / E : Kaikkien osakeyhtiöiden täytyy julkistaa tilinpäätöksensä. (s.13) 2) Tilinpäätöstä

Lisätiedot

Harjoitustehtäviä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään

Harjoitustehtäviä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Harjoitustehtäviä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2015 Alkusanat... iii Tiivistelmän johdanto... 1 1 Kansainvälistyvä tilinpäätös... 4 2 Tilinpäätösanalyysi

Lisätiedot

Talouskoulu TILINPÄÄTÖS

Talouskoulu TILINPÄÄTÖS OSA 1: MIKÄ ON TILINPÄÄTÖS? OSA 2: TULOSLASKELMA JA TASE OSA 3: YRITYKSEN TOIMINNAN LAAJUUS JA KANNATTAVUUS OSA 4: VAKAVARAISUUS OSA 5: MAKSUVALMIUS JA TEHOKKUUS OSA 6: KERTAUS JA YHTEENVETO Mikä on tilinpäätös?

Lisätiedot

Elina Haverinen, Katja Huikari ja Suvi Tuuna YHTEISKUNTAVASTUU YRITYKSESSÄ - CASE BOLIDEN KOKKOLA OY

Elina Haverinen, Katja Huikari ja Suvi Tuuna YHTEISKUNTAVASTUU YRITYKSESSÄ - CASE BOLIDEN KOKKOLA OY Elina Haverinen, Katja Huikari ja Suvi Tuuna YHTEISKUNTAVASTUU YRITYKSESSÄ - CASE BOLIDEN KOKKOLA OY Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Helmikuu 2009 1 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

LASKENTATOIMEN JA RAHOITUKSEN LUENTOJEN TEHTÄVÄT

LASKENTATOIMEN JA RAHOITUKSEN LUENTOJEN TEHTÄVÄT LASKENTATOIMEN JA RAHOITUKSEN LUENTOJEN TEHTÄVÄT 1. Yrityksen sidosryhmät 1. Mitä tarkoittaa yrityksen sidosryhmä? Luettele niin monta sidosryhmää kuin muistat. 2. Ketkä käyttävät ylintä päätösvaltaa osakeyhtiössä?

Lisätiedot

Miten ansaita aktiviteeteilla? Finland TRADE. Outdoors OPAS YRITTÄJÄLLE OUTDOORS FINL AND

Miten ansaita aktiviteeteilla? Finland TRADE. Outdoors OPAS YRITTÄJÄLLE OUTDOORS FINL AND Miten ansaita aktiviteeteilla? OPAS YRITTÄJÄLLE Outdoors Finland TRADE OUTDOORS FINL AND Lukijalle Tämä opas on tarkoitettu matkailun ohjelmapalveluja tuottaville pk-yrityksille, organisaatioille ja kehittäjille,

Lisätiedot

Yrittäjyyden opinpolku 2

Yrittäjyyden opinpolku 2 Tuula Valkeajärvi Yrittäjyyden opinpolku 2 (Käsikirjoitus) TIES463 HARJOITUSTYÖ Versio 1.1 24.4.2006 Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos Jyväskylä SISÄLTÖ Tervetuloa jatkamaan yrittäjyyden opiskelua!...2

Lisätiedot

Taksonomian tilinpäätösosion tietosisältöön liittyvät kommentit

Taksonomian tilinpäätösosion tietosisältöön liittyvät kommentit Taksonomian kommentointikierroksen yhteenveto Tähän dokumenttiin on koostettu saatuja kommentteja Suomen SBR/XBRL taksonomiaan julkisen kommentointikierroksen (helmikuu 2013) aikana. Kommentit on käyty

Lisätiedot

Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään

Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2015 Alkusanat... iii Johdanto... 1 1 Kansainvälistyvä tilinpäätös... 9 2 Tilinpäätösanalyysi omistajan

Lisätiedot

Jonne Anttila REVENUE MANAGEMENT -MENETELMÄN KÄYTTÖ KANNATTAVUUDEN LISÄÄMISEKSI CASE-YRITYKSESSÄ

Jonne Anttila REVENUE MANAGEMENT -MENETELMÄN KÄYTTÖ KANNATTAVUUDEN LISÄÄMISEKSI CASE-YRITYKSESSÄ Jonne Anttila REVENUE MANAGEMENT -MENETELMÄN KÄYTTÖ KANNATTAVUUDEN LISÄÄMISEKSI CASE-YRITYKSESSÄ Pro gradu -tutkielma Kauppatieteet / Laskentatoimi Syksy 2011 Lapin yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuun tarkastelua asiakkaan näkökulmasta: case Osuuspankki

Yhteiskuntavastuun tarkastelua asiakkaan näkökulmasta: case Osuuspankki Markkinoinnin osasto International marketing Yhteiskuntavastuun tarkastelua asiakkaan näkökulmasta: case Osuuspankki Työn tarkastajat: Professori Sami Saarenketo Professori Olli Kuivalainen Helsinki 16.8.2007

Lisätiedot

Segmenttiraportointi käytännössä. Syyskuu 2008

Segmenttiraportointi käytännössä. Syyskuu 2008 Segmenttiraportointi käytännössä Syyskuu 2008 PricewaterhouseCoopersin uusimpia IFRS-julkaisuja IFRS taskuopas 2009 Opas vieraan pääoman menojen aktivoimiseen Illustrative corporate consolidated financial

Lisätiedot

Vuoden Tulos. Opas osuustoimintayritysten tulosten raportointiin

Vuoden Tulos. Opas osuustoimintayritysten tulosten raportointiin Opas osuustoimintayritysten tulosten raportointiin Sääsatelliitin kuva Euroopasta, Ilmatieteen laitos Ylöspäin nousee lohen suku. Ot suus oiminta 5/2006 Johdon & hallinnon ammattilehti Maineteot ja mokat

Lisätiedot

Tutkinnossa jaettiin liitteeksi liikkuvan poliisin toimintakertomus vuodelta 2008, joka löytyy internetistä alla olevasta osoitteesta:

Tutkinnossa jaettiin liitteeksi liikkuvan poliisin toimintakertomus vuodelta 2008, joka löytyy internetistä alla olevasta osoitteesta: JHTT-Tutkinto OSA III Tutkinnossa jaettiin liitteeksi liikkuvan poliisin toimintakertomus vuodelta 2008, joka löytyy internetistä alla olevasta osoitteesta: http://www.poliisi.fi/poliisi/lp/home.nsf/files/toimintakertomus2008/$file/toimintakertomus2008.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSINFORMAATIOSTA TUNNUSLUKUANALYYSIIN Balance Consulting Oy:n ja Talouselämän tilinpäätösanalyysien vertailu 1999 2001

TILINPÄÄTÖSINFORMAATIOSTA TUNNUSLUKUANALYYSIIN Balance Consulting Oy:n ja Talouselämän tilinpäätösanalyysien vertailu 1999 2001 J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Taloustieteiden tiedekunta TILINPÄÄTÖSINFORMAATIOSTA TUNNUSLUKUANALYYSIIN Balance Consulting Oy:n ja Talouselämän tilinpäätösanalyysien vertailu 1999 2001 Laskentatoimi

Lisätiedot

LASKENTATOIMEN JA RAHOITUKSEN LUENTOTEHTÄVIEN

LASKENTATOIMEN JA RAHOITUKSEN LUENTOTEHTÄVIEN LASKENTATOIMEN JA RAHOITUKSEN LUENTOTEHTÄVIEN VASTAUKSET 1. Yrityksen sidosryhmät 1. Sidosryhmät ovat niitä, joilla on yrityksessä jokin taloudellinen panos, josta he saavat jotakin vastineeksi. Sidosryhmiä

Lisätiedot

KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA. Valintakoe 2010

KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA. Valintakoe 2010 KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA Valintakoe 2010 Koetyyppi Kokeessa on 40 tehtävää. Ne on ryhmitelty valintakoekirjoittain. Tehtävien 11 20 osalta vastaus pohjautuu koekirjaan ja jaettuun aineistoon.

Lisätiedot

1. Mikä seuraavista väittämistä pitää paikkansa? 2. Mikä seuraavista tunteita koskevista väittämistä pitää paikkansa?

1. Mikä seuraavista väittämistä pitää paikkansa? 2. Mikä seuraavista tunteita koskevista väittämistä pitää paikkansa? 1 Hakijan kaikki nimet: Hakijan syntymäaika: Hakijanumero (löytyy vastauslomakkeesta): Lämsä Hautala: ORGANISAATIOKÄYTTÄYTYMISEN PERUSTEET 1. Mikä seuraavista väittämistä pitää paikkansa? 1. Positivismi

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Omistajapoliittiset linjaukset 11.8.2014

Kuopion kaupunki Omistajapoliittiset linjaukset 11.8.2014 1 (15) Kuopion kaupunkikonsernin omistajapolitiikka 1 Johdanto Kuopion kaupunginvaltuuston 28.6.2010 hyväksymässä strategiassa vuoteen 2020 todetaan omistajaohjauksesta seuraavaa: Kuopion kaupunki on konserni,

Lisätiedot

Hyrrä 10h aamupäivä 8.30-9.00 9.00-10.00 10.00-11.00 11-12.30

Hyrrä 10h aamupäivä 8.30-9.00 9.00-10.00 10.00-11.00 11-12.30 Hyrrä 10h aamupäivä 8.30-9.00 Orientaatio (yrityksen perustaminen, hyvä yrittäjä, yrittäjäksi ryhtyminen, yritysmuodot) ja Yrittäjyysdiili-peli (yleiskuva, kurssin suorittaminen, arviointi) Ryhmäytyminen

Lisätiedot

Asiantuntijapalvelujen johtamisen haasteet

Asiantuntijapalvelujen johtamisen haasteet Asiantuntijapalvelujen johtamisen haasteet Opas suunnittelu- ja konsultointiyritysten liiketoiminta-osaamisen kehittämiseen Tutkimusraportti Research Report 168 Marko Torkkeli Pekka Salmi Ville Ojanen

Lisätiedot

Vastaukset tehtäviin kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään

Vastaukset tehtäviin kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Vastaukset tehtäviin kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2015 Tiivistelmän johdanto... 1 1 Kansainvälistyvä tilinpäätös... 4 2 Tilinpäätösanalyysi

Lisätiedot

Berg Paula. Tilinpäätösanalyysi. Case Metalli Oy

Berg Paula. Tilinpäätösanalyysi. Case Metalli Oy 1 Berg Paula Tilinpäätösanalyysi Case Metalli Oy Opinnäytetyö Kevät 2010 Liiketalouden, yrittäjyyden ja ravitsemusalan yksikkö Liiketalouden koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön

Lisätiedot

Yrittäminen ja yritysmuodot

Yrittäminen ja yritysmuodot Yrittäminen ja yritysmuodot Oma nimesi Tutkielma x.xx.20xx Sisällys 1 Yrittäminen... 1 1.1 Yritysrakenne Suomessa... 1 1.2 Mitä yrittäjältä vaaditaan... 2 2 Yritysidea... 2 3 Yritysmuodon valinta... 3

Lisätiedot

Kansainväliset tilinpäätösstandardit. konsernilaskenta, 6 op

Kansainväliset tilinpäätösstandardit. konsernilaskenta, 6 op Kansainväliset tilinpäätösstandardit ja konsernilaskenta, 6 op OSA 1, konsernilaskenta Timo Alho Kauppatieteellinen tiedekunta Syksy 2014 Luennot Konserni 1. periodi Maanantaisin 9-11 Sali 4301+4302 IFRS

Lisätiedot

SELVITYS POHJOISKARJALAISTEN PIENTEN JA KESKISUURTEN YRITYSTEN MARKKINOINTIOSAAMISESTA

SELVITYS POHJOISKARJALAISTEN PIENTEN JA KESKISUURTEN YRITYSTEN MARKKINOINTIOSAAMISESTA SELVITYS POHJOISKARJALAISTEN PIENTEN JA KESKISUURTEN YRITYSTEN MARKKINOINTIOSAAMISESTA Raija Komppula Tommi Laukkanen Hanna-Kaisa Raninen Helen Reijonen Niko Suhonen Sasu Tuominen ESIPUHE Pohjoiskarjalaisten

Lisätiedot

YRITYSRAHOITUS JA STRATEGINEN TALOUSJOHTAMINEN PK-YRITYKSESSÄ

YRITYSRAHOITUS JA STRATEGINEN TALOUSJOHTAMINEN PK-YRITYKSESSÄ Helena Toivanen YRITYSRAHOITUS JA STRATEGINEN TALOUSJOHTAMINEN PK-YRITYKSESSÄ Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 29.5.2007 Tekijä(t) Helena Toivanen

Lisätiedot