KORKEAKOULUJEN IMAGO 2008 YLIOPISTOT JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO. Kirjekysely helmikuussa vuotiaat suomalaiset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KORKEAKOULUJEN IMAGO 2008 YLIOPISTOT JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO. Kirjekysely helmikuussa 2008 17-29-vuotiaat suomalaiset"

Transkriptio

1 Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan käyttöön. Raporttia tai osia siitä ei saa edelleen toimittaa tai julkaista missään muodossa ilman tutkimuslaitoksen lupaa ja nimen mainitsemista. KORKEAKOULUJEN IMAGO YLIOPISTOT JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kirjekysely helmikuussa vuotiaat suomalaiset Timo Myllymäki 25.3.

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 3 2. Tiivistelmä 4 3. Koulutusaiheinen yleisosa Tärkeimmät koulutuspaikan valintaan vaikuttavat asiat Tiedonsaanti opiskeluun liittyvistä asioista Koulutusalojen mieluisuus Yliopistot Yliopistojen tunteminen Yliopistojen yleisarvosanat Imagotekijät Yliopistojen kiinnostavuus opiskelupaikkana Jyväskylän yliopiston tulosten yhteenveto t5247 / TM / tm Korkeakoulujen imagotutkimus Taloustutkimus Oy Maaliskuu

3 1. JOHDANTO Tutkimuksen toteutus Toteutettu vuosina Taloustutkimuksen omana tuotantona tutkimus. Kirjekysely, tiedonkeruu toteutettu helmikuussa. Kohderyhmä vuotiaat manner-suomessa asuvat nuoret. Otos satunnaisotantana Väestötietojärjestelmästä. Vastauksia vuonna 1234 kpl. Aineisto painotettu sukupuolen ja iän sekä asuinmaakunnan mukaan kohderyhmää vastaavaksi. Aineiston rakenne on esitetty ennen atk-taulukointeja. 3 t5247 / TM / tm Korkeakoulujen imagotutkimus Taloustutkimus Oy Maaliskuu

4 2. TIIVISTELMÄ Helsingin yliopisto on säilyttänyt asemansa tunnetuimpana yliopistona. Myös yleisarvosanan osalta on kärkipaikka ennallaan Sibelius-Akatemia saa jälleen myönteisimmät arviot. Eri imagotekijöissä kärkipaikalle sijoittuvat jälleen useimmin Helsingin kauppakorkeakoulu ja Helsingin yliopisto. Yleensäkin valtakunnallisen tarkastelun sijoittumiset kärkikolmikkoon jakautuva pääasiassa melko pienelle yliopistojoukolle. Sekä tunnettuudessa, yleisarvosanassa että imagotekijöissä on joidenkin yliopistojen osalta selviä alueellisia eroja, yleensä myönteisimmin yliopistoja arvioidaan omalla alueella asuvien nuorten keskuudessa. Sijaintipaikkakunnan merkitys koulutuspaikan valintaperusteena on lisääntynyt. Myönteisimmin tässä asiassa arvioidaan Helsingin, Tampereen, Turun ja Jyväskylän korkeakouluja. Toiseksi useimmin tärkeänä koulutuspaikan valintaperusteena mainitaan oppilaitoksen arvostus työmarkkinoilla, minkä merkitys on tasaisesti vähentynyt. Tässä asiassa parhaiten menestyviä yliopistoja ovat Helsingin kauppakorkeakoulu, Teknillinen korkeakoulu, Helsingin yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto. Tätä asiaa voidaan yleisestikin pitää yliopistojen vahvuutena Opetuksen ja tutkimuksen laatu on kolmanneksi useimmin mainittu tärkeä koulutuspaikan valintaperuste, sen merkitys on pysynyt ennallaan. Tässä asiassa yliopistoja arvioitaessa nuoret rankaavat kärkeen Helsingin yliopiston, Teknillisen korkeakoulun ja Helsingin kauppakorkeakoulun. Myös tämä asia on yleisesti yliopistojen imagollinen vahvuus. Usein ja aiempaa useammin tärkeänä valintaperusteena mainitaan myös koulutusalojen monipuolisuus, missä parhaan arvion saa Helsingin yliopisto ennen Turun, Tampereen ja Oulun yliopistoja. Useimmin opiskeluun liittyvää tietoa nuoret saavat edelleenkin oppilaitosten Internet-kotisivuilta. Kun heitä pyydettiin arvioimaan tiedonsaantia tuntemiensa yliopistojen kotisivuilta sijoittuu parhaiten Jyväskylän yliopisto ennen tasaista joukkoa. Tässä asiassa arvioita yleensä voidaan pitää hyvänä, muttei mitenkään erinomaisena. 4 t5247 / TM / tm Korkeakoulujen imagotutkimus Taloustutkimus Oy Maaliskuu

5 3. KOULUTUSAIHEINEN YLEISOSA Seuraavilla sivuilla on esitetty yleisesti koulutukseen ja opiskeluun liittyvien kysymysten tulokset Mitkä ovat tärkeimpiä koulutuspaikan valintaan vaikuttavia asioita? Mistä nuoret saavat yleensä opiskeluun liittyvää tietoa? Mitkä korkeakoulujen koulutusalat kiinnostavat, mitkä eivät? 5 t5247 / TM / tm Korkeakoulujen imagotutkimus Taloustutkimus Oy Maaliskuu

6 3.1 Tärkeimmät koulutuspaikan valintaan vaikuttavat asiat Mitkä kysytyistä 16 asiasta eniten vaikuttavat koulutuspaikan valintaan? 51% Sijaintipaikkakunnan houkuttelevuus (+ 5%-yksikköä) 45% Arvostus työmarkkinoilla (-3 %-yksikköä) 44% Opetuksen ja tutkimuksen laatu (-1 %-yksikköä) 41% Koulutusalojen monipuolisuus (+6 %-yksikköä) Nuorten naisten keskuudessa tärkein koulutuspaikan valintaperuste on sijaintipaikkakunta (56 %), toiseksi tärkein on koulutusalojen monipuolisuus (47 %), kolmanneksi tärkein opetuksen ja tutkimuksen laatu (46 %). Seuraavaksi useimmin mainitaan arvostus työmarkkinoilla (40 %). Nuorten miesten arvioimana tärkein valintaperuste on arvostus työmarkkinoilla (49 %), toiseksi tärkein on sijaintipaikkakunta (47 %) ja kolmanneksi tärkein opetuksen ja tutkimuksen laatu (43 %). Seuraavaksi tärkeimpänä mainitaan koulutusalojen monipuolisuus (36 %). 6 t5247 / TM / tm Korkeakoulujen imagotutkimus Taloustutkimus Oy Maaliskuu

7 KOULUTUSPAIKAN VALINTA (1/3) Tärkeimmät valintaan vaikuttavat asiat, % Sijaintipaikkakunnan houkuttelevuus Arvostus työmarkkinoilla Opetuksen ja tutkimuksen laatu Koulutusalojen monipuolisuus Nykyaikaisuus Jatko-opiskelumahdollisuudet (n=1649) 2005 (n=1512) 2006 (n=1312) (n=1170) (n=1234) % t5247 / TM / tm Korkeakoulujen imagotutkimus Taloustutkimus Oy Maaliskuu

8 Maine opiskelijoiden keskuudessa Opiskelun joustavuus Kansainvälisyys Pääsykokeiden helppous/pääsyn helppous Kavereiden suositus Pääsykokeiden vaativuus / pääsyn haasteellisuus KOULUTUSPAIKAN VALINTA (2/3) Tärkeimmät valintaan vaikuttavat asiat, % (n=1649) 2005 (n=1512) 2006 (n=1312) (n=1170) (n=1234) % t5247 / TM / tm Korkeakoulujen imagotutkimus Taloustutkimus Oy Maaliskuu

9 KOULUTUSPAIKAN VALINTA (3/3) Tärkeimmät valintaan vaikuttavat asiat, % Opintojen vaativuus (n=1649) 2005 (n=1512) Verkko-opiskelumahdollisuudet (n=1312) (n=1170) Internet-kotisivujen sisältö 3 2 (n=1234) Mainonnan näkyvyys Jokin muu asia Kiinnostus alaan 3 Ei vastausta % t5247 / TM / tm Korkeakoulujen imagotutkimus Taloustutkimus Oy Maaliskuu

10 3.2 Tiedonsaanti opiskeluun liittyvistä asioista Miten saat mielestäsi parhaiten tietoa opiskeluun liittyvistä asioista? 71 % Oppilaitosten www-kotisivuilta (pääsivut) (+ 3 %-yksikköä) 46 % Laitosten/osastojen www-kotisivuilta (+ 2 %-yksikköä) 32 % Tutuilta, jotka tietävät oppilaitokselta (- 2 %-yksikköä) 30 % AMK-opinto-oppaista (- 3 %-yksikköä) 30 % Yliopistojen opinto-oppaista (+ 1 %-yksikkö) Tiedonhankinta keskittyy aiempaa enemmän Internetiin. WWW-kotisivut korostuu erityisesti naisten keskuudessa. Naiset saavat tietoa miehiä useammin myös opinto-oppaista, messuilta ja tiedotusvälineistä. Toki miestenkin tietolähteitä ovat useimmin www-kotisivut, he saavat tietoa naisia useammin yleensä kavereilta, mutta myös ottamalla itse yhteyttä oppilaitokseen joko sähköpostitse tai muuten. 10 t5247 / TM / tm Korkeakoulujen imagotutkimus Taloustutkimus Oy Maaliskuu

11 Oppilaitosten www-kotisivuilta (-08: pääsivuilta) TIEDONSAANTI OPISKELUSTA (1/2) Mistä saa parhaiten tietoa opiskelusta, tärkeimmät, % Laitosten/osastojen wwwkotisivuilta Tutuilta, jotka tietävät oppilaitoksesta Amk-opinto-oppaista Yliopisto-opinto-oppaista Opinto-ohjaajilta/opettajilta Koulutusmessuilta/tapahtumista Ystäviltä/kavereilta (n=1512) 2006 (n=1312) (n=1170) (n=1234) % t5247 / TM / tm Korkeakoulujen imagotutkimus Taloustutkimus Oy Maaliskuu

12 TIEDONSAANTI OPISKELUSTA (2/2) Mistä saa parhaiten tietoa opiskelusta, tärkeimmät, % 12 Yhteyttä oppilaitokseen 11 sähköpostitse Yhteyttä oppilaitokseen muuten 11 (kuin sähköpostitse) Muualta Internetistä (kuin 17 oppil.www-sivuilta) Muista opinto-oppaista (kuin 12 amk/yo-oppaista) 12 8 Tiedotusvälineistä (n=1512) (n=1312) Omilta vanhemmilta (n=1170) Sukulaisilta 4 2 (n=1234) Jollakin muulla tavalla Ei vastausta % t5247 / TM / tm Korkeakoulujen imagotutkimus Taloustutkimus Oy Maaliskuu

13 3.3 Korkeakoulujen koulutusalojen mieluisuus Kuinka mielelläsi opiskelet/opiskelit/opiskelisit eri aloja ammattikorkeakouluissa (AMK) / yliopistoissa (YO)? (5=erittäin mielellään, 1=ei lainkaan mielellään). Naisten viisi mieluisinta koulutusalaa ovat humanistinen ja kasvatusala (AMK), kasvatustieteet (YO), sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala (AMK), humanistiset tieteet (YO) sekä taideaineet (YO). Naisia vähiten kiinnostavat viisi koulutusalaa ovat sotilas- ja suojeluala (YO), tekniset tieteet (YO), tekniikka ja liikenne (AMK), maatalous-metsätieteet (YO) sekä valtio- / yhteiskuntatieteet (YO). Miesten viisi mieluisinta koulutusalaa ovat tekniikka ja liikenne (AMK), tekniset tieteet (YO), luonnontieteet (YO), yhteiskunta, liiketalous ja hallinto (AMK) sekä kauppatieteet (YO). Miehiä vähiten kiinnostavat viisi koulutusalaa ovat kasvatustieteet (YO), terveystieteet (YO), humanistiset tieteet (YO), taideaineet (YO), kulttuuri (AMK) sekä humanistinen ja kasvatusala (AMK). 13 t5247 / TM / tm Korkeakoulujen imagotutkimus Taloustutkimus Oy Maaliskuu

14 KOULUTUSALOJEN MIELUISUUS (1/4) vuotiaat naiset Mielellään (5+4) AMK: Humanist./kasvatus Ei mielellään (1+2) YO: Kasvatustieteet AMK: Sosiaali, terveys ja liikunta YO: Humanistiset tieteet YO: Taideaineet t5247 / TM / tm Korkeakoulujen imagotutkimus Taloustutkimus Oy Maaliskuu

15 KOULUTUSALOJEN MIELUISUUS (2/4) vuotiaat naiset Mielellään (5+4) Ei mielellään (1+2) YO: Terveystieteet AMK: Kulttuuri AMK: Matkailu, ravitsemis ja talous YO: Lääketiede AMK: Luonnontieteet t5247 / TM / tm Korkeakoulujen imagotutkimus Taloustutkimus Oy Maaliskuu

16 KOULUTUSALOJEN MIELUISUUS (3/4) vuotiaat naiset Mielellään (5+4) Ei mielellään (1+2) YO: Luonnontieteet YO: Kauppatieteet AMK: Luonnonvara ja ympäristö AMK: Yhteiskunta,liiketalous ja hallinto YO: Oikeustiede t5247 / TM / tm Korkeakoulujen imagotutkimus Taloustutkimus Oy Maaliskuu

17 KOULUTUSALOJEN MIELUISUUS (4/4) vuotiaat naiset Mielellään (5+4) Ei mielellään (1+2) YO: Valtio-/yhteiskuntatieteet YO: Maatalous-metsätieteet AMK: Tekniikka ja liikenne YO: Tekniset tieteet YO: Sotilas- ja suojeluala t5247 / TM / tm Korkeakoulujen imagotutkimus Taloustutkimus Oy Maaliskuu

18 KOULUTUSALOJEN MIELUISUUS (1/4) vuotiaat miehet Mielellään (5+4) Ei mielellään (1+2) AMK: Tekniikka ja liikenne YO: Tekniset tieteet YO: Luonnontieteet AMK: Yhteiskunta,liiketalous ja hallinto YO: Kauppatieteet t5247 / TM / tm Korkeakoulujen imagotutkimus Taloustutkimus Oy Maaliskuu

19 KOULUTUSALOJEN MIELUISUUS (2/4) vuotiaat miehet Mielellään (5+4) Ei mielellään (1+2) AMK: Luonnontieteet AMK: Sosiaali, terveys ja liikunta YO: Lääketiede YO: Sotilas- ja suojeluala AMK: Luonnonvara ja ympäristö t5247 / TM / tm Korkeakoulujen imagotutkimus Taloustutkimus Oy Maaliskuu

20 KOULUTUSALOJEN MIELUISUUS (3/4) vuotiaat miehet Mielellään (5+4) Ei mielellään (1+2) YO: Oikeustiede AMK: Matkailu, ravitsemis ja talous AMK: Humanist./kasvatus AMK: Kulttuuri YO: Taideaineet t5247 / TM / tm Korkeakoulujen imagotutkimus Taloustutkimus Oy Maaliskuu

21 KOULUTUSALOJEN MIELUISUUS (4/4) vuotiaat miehet Mielellään (5+4) Ei mielellään (1+2) YO: Valtio-/yhteiskuntatieteet YO: Humanistiset tieteet YO: Maatalous-metsätieteet YO: Kasvatustieteet YO: Terveystieteet t5247 / TM / tm Korkeakoulujen imagotutkimus Taloustutkimus Oy Maaliskuu

22 4. YLIOPISTOT Seuraavilla sivuilla on esitetty yliopistoihin liittyvien kysymysten tuloksia Missä määrin eri yliopistoja tunnetaan? Minkä yleisarvosanan eri yliopistot saavat nuorilta? Millainen on yliopistojen imago erilaisten imago-ominaisuuksien avulla tarkasteltuna? Mitkä yliopistot kiinnostavat opiskelupaikkana? 22 t5247 / TM / tm Korkeakoulujen imagotutkimus Taloustutkimus Oy Maaliskuu

23 4.1 Yliopistojen tunteminen Tutkittavana oli kaikkiaan 21 yliopistoa. Muutoksena aiempiin vuosiin on tehty vain yksi täsmennys. Svenska Handelshögskolan nimen perään on lisätty sana Hanken. Muilta osin lomake on pysynyt ennallaan. Edellisvuosien tapaan tunnetuin yliopisto on Helsingin yliopisto, jonka tuntee 43 % vastaajista. Seuraavaksi tunnetuimmat ovat Jyväskylän yliopisto (34 %) ja Helsingin kauppakorkeakoulu (32 %). Näistä kolmesta Jyväskylän yliopiston tunnettuus on lisääntynyt. Kärkikolmikon jälkeen tasaisena joukkona (28 24 %) seuraavat Sibelius-Akatemia, Tampereen yliopisto, Teknillinen korkeakoulu, Turun yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Joensuun yliopisto ja Kuopion yliopisto. Tunnettuudessa on alueellisia eroja: Pääkaupunkiseudulla viisi tunnetuinta ovat Helsingin yliopisto (71 %), Helsingin kauppakorkeakoulu (60 %), Teknillinen korkeakoulu (46 %), Jyväskylän yliopisto (31 %) ja Sibelius-Akatemia (31 %). Muualla Etelä-Suomessa viisi tunnetuinta ovat Helsingin yliopisto (40 %), Sibelius-Akatemia (31 %), Lappeenrannan teknillinen yliopisto (29 %), Jyväskylän yliopisto (28 %) ja Helsingin kauppakorkeakoulu (28 %). Länsi-Suomessa viisi tunnetuinta ovat Turun yliopisto (39 %), Jyväskylän yliopisto (36 %), Tampereen yliopisto (36 %), Tampereen teknillinen yliopisto (35 %) ja Helsingin yliopisto (33 %). Itä-Suomessa viiden tunnetuimman joukkoon yltävät Joensuun yliopisto (56 %), Kuopion yliopisto (54 %), Jyväskylän yliopisto (39 %), Helsingin yliopisto (34 %) sekä Lappeenrannan teknillinen yliopisto (24 %) ja Sibelius-Akatemia (24 %). Pohjois-Suomen tunnetuimmat ovat Oulun yliopisto (74 %), Lapin yliopisto (49 %), Jyväskylän yliopisto (36 %), Helsingin yliopisto (35 %) sekä Kuopion yliopisto (26 %) ja Sibelius-Akatemia (26 %) Kaikilla alueilla viiden tunnetuimman yliopiston joukkoon sijoittuvat vain Helsingin yliopisto ja Jyväskylän yliopisto. 23 t5247 / TM / tm Korkeakoulujen imagotutkimus Taloustutkimus Oy Maaliskuu

24 4.1 Yliopistojen tunteminen Yliopistojen tunteminen on lisääntynyt useimmilla yliopistoilla. Seuraavan sivun taulukko osoittaa, että kaikkina tutkimusvuosina tunnetuin on ollut Helsingin yliopisto. Vastaavasti kolmen tunnetuimman joukkoon ovat yltäneet sen lisäksi vain Jyväskylän yliopisto ja Helsingin kauppakorkeakoulu. Ylipäänsä voidaan sanoa, että yliopistojen keskinäisessä tunnettuusjärjestyksessä on tapahtunut vähän muutoksia seitsemänä tutkimusvuotena. Suurin vaihteluväli on Maanpuolustuskorkeakoululla, joka oli vuonna 2003 viidenneksi tunnetuin ja nyt se on 12:nneksi tunnetuin. 24 t5247 / TM / tm Korkeakoulujen imagotutkimus Taloustutkimus Oy Maaliskuu

25 4.1 Yliopistojen sijoittuminen tunnettuudessa Helsingin yliopisto Jyväskylän yliopisto Helsingin kauppakorkeakoulu Sibelius-Akatemia Tampereen yliopisto Teknillinen korkeakoulu Turun yliopisto Oulun yliopisto Tampereen tekn.yliopisto Joensuun yliopisto Kuopion yliopisto Maanpuolustuskorkeakoulu Lapin yliopisto Teatterikorkeakoulu Taideteollinen korkeakoulu Åbo Akademi Lappeenrannan tekn..yliopisto Turun kauppakorkeakoulu Vaasan yliopisto Svenska Handelshögskolan Kuvataideakatemia 2002 Sijoitus Sijoitus Sijoitus 25 t5247 / TM / tm Korkeakoulujen imagotutkimus Taloustutkimus Oy Maaliskuu Sijoitus Sijoitus Sijoitus Sijoitus Sijoit. vaihtelut

26 Helsingin yliopisto Jyväskylän yliopisto Helsingin kauppakorkeakoulu Sibelius-Akatemia Tampereen yliopisto Maaliskuu 5247 TM/tsa/jom Kopiointi kielletty YLIOPISTOJEN TUNTEMINEN /4 Kaikki vastaajat, 2004 n=1649, 2005 n=1512, 2006 n=1314, n=1170, n=1234 Tuntee opiskelun kautta Tuntee muun kokemuksen kautta % 54 Tuntee muuten Korkeakoulujen imagotutkimus Yliopistot vuotiaat suomalaiset, kirjekysely

27 Teknillinen korkeakoulu Turun yliopisto Oulun yliopisto Tampereen teknillinen yliopisto Joensuun yliopisto Maaliskuu 5247 TM/tsa/jom Kopiointi kielletty YLIOPISTOJEN TUNTEMINEN /4 Kaikki vastaajat, 2004 n=1649, 2005 n=1512, 2006 n=1314, n=1170, n=1234 Tuntee opiskelun kautta Tuntee muun kokemuksen kautta Tuntee muuten % Korkeakoulujen imagotutkimus Yliopistot vuotiaat suomalaiset, kirjekysely

28 Maaliskuu 5247 TM/tsa/jom Kopiointi kielletty Kuopion yliopisto Maanpuolustuskorkeakoulu Teatterikorkeakoulu Lapin yliopisto Taideteollinen korkeakoulu YLIOPISTOJEN TUNTEMINEN /4 Kaikki vastaajat, 2004 n=1649, 2005 n=1512, 2006 n=1314, n=1170, n= Tuntee opiskelun kautta Tuntee muun kokemuksen kautta Tuntee muuten % Korkeakoulujen imagotutkimus Yliopistot vuotiaat suomalaiset, kirjekysely

29 Åbo Akademi Lappeenrannan teknillinen yliopisto Turun kauppakorkeakoulu Vaasan yliopisto Svenska Handelshögskolan Kuvataideakatemia Maaliskuu 5247 TM/tsa/jom Kopiointi kielletty YLIOPISTOJEN TUNTEMINEN /4 Kaikki vastaajat, 2004 n=1649, 2005 n=1512, 2006 n=1314, n=1170, n= Tuntee opiskelun kautta Tuntee muun kokemuksen kautta Tuntee muuten % Korkeakoulujen imagotutkimus Yliopistot vuotiaat suomalaiset, kirjekysely

30 4.2 Yliopistojen yleisarvosanat Vastaajia pyydettiin arvioimaan tuntemiaan yliopistoja yleisarvosanalla 10-4, missä 10=erinomainen ja 4=huono. Edellisvuosien tapaan myönteisimmän arvion saa Sibelius-Akatemia, 8,30. Seuraavaksi arvostetuimmat ovat Helsingin yliopisto, 8,27 ja Teknillinen korkeakoulu, 8,20. Lisäksi neljä yliopistoa - Helsingin kauppakorkeakoulu, Jyväskylän yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto ja Teatterikorkeakoulu - ylittää hyvän 8,00:n rajan. Kokonaisuudessaan kaikkien yliopistojen keskimääräinen tulos on pysynyt edelleen noin 7,9:n tasossa. Kovin suuria keskiarvon parannuksia ei ole tapahtunut, sen sijaan pari huomattavaa muutosta huonompaan suuntaan on nähtävissä. Sekä Taideteollisen korkeakoulun että Åbo Akademin tulos on viime vuoden myönteisen tulospiikin jälkeen tullut takaisin vuoden 2006 tasolle. Parhaan ja huonoimman keskiarvon välinen ero on pysynyt noin 0,95:n suuruisena. 30 t5247 / TM / tm Korkeakoulujen imagotutkimus Taloustutkimus Oy Maaliskuu

31 4.2 Yliopistojen yleisarvosanat Seuraavassa on esitetty alueittain 8,00:n tasoon yltävät yliopistot. N-luku tarkoittaa kyseisellä alueella asuvien ja yliopistolle arvosanan antaneiden määrää. PK-SEUTU Teknillinen korkeakoulu (n=75) 8,59 Tampereen teknillinen yliopisto (n=39) 8,47 Helsingin yliopisto (n=120) 8,46 Sibelius-Akatemia (n=47) 8,40 Helsingin kauppakorkeakoulu (n=99) 8,39 Tampereen yliopisto (n=32) 8,29 Teatterikorkeakoulu (n=37) 8,26 Taideteollinen korkeakoulu (n=45) 8,18 Jyväskylän yliopisto (n=51) 8,08 Svenska Handelshögskolan (n=44) 8,06 MUU ETELÄ-SUOMI Helsingin yliopisto (n=70) 8,17 Sibelius-Akatemia (n=50) 8,08 ITÄ-SUOMI Sibelius-Akatemia (n=40) 8,45 Helsingin yliopisto (n=52) 8,16 LÄNSI-SUOMI Sibelius-Akatemia (n=90) 8,34 Tampereen teknillinen yliopisto (n=129) 8,28 Jyväskylän yliopisto (n=147) 8,24 Taideteollinen korkeakoulu (n=65) 8,22 Teknillinen korkeakoulu (n=89) 8,21 Turun yliopisto (n=142) 8,20 Tampereen yliopisto (n=137) 8,16 Helsingin yliopisto (n=129) 8,15 Teatterikorkeakoulu (n=72) 8,13 Kuvataideakatemia (n=47) 8,07 Turun kauppakorkeakoulu (n=95) 8,03 Helsingin kauppakorkeakoulu (n=81) 8,00 POHJOIS-SUOMI Sibelius-Akatemia (n=37) 8,25 Oulun yliopisto (n=131) 8,12 Helsingin yliopisto (n=55) 8,10 Teatterikorkeakoulu (n=33) 8,05 Jyväskylän yliopisto (n=59) 8,00 31 t5247 / TM / tm Korkeakoulujen imagotutkimus Taloustutkimus Oy Maaliskuu

32 4.2 Yliopistojen sijoittuminen yleisarvosanassa Sibelius-Akatemia Helsingin yliopisto Teknillinen korkeakoulu Helsingin kauppakorkeakoulu Jyväskylän yliopisto Tampereen teknillinen yliopisto Teatterikorkeakoulu Taideteollinen korkeakoulu Tampereen yliopisto Turun yliopisto Kuvataideakatemia Oulun yliopisto Turun kauppakorkeakoulu Svenska Handelshögskolan Hanken Kuopion yliopisto Åbo Akademi Lapin yliopisto Joensuun yliopisto Maanpuolustuskorkeakoulu Lappeenrannan teknillinen yliopisto Vaasan yliopisto 2002 Sijoitus Sijoitus Sijoitus 32 t5247 / TM / tm Korkeakoulujen imagotutkimus Taloustutkimus Oy Maaliskuu Sijoitus Sijoitus Sijoitus Sijoitus Sijoit. vaihtelut

33 Sibelius-Akatemia, n=264 YLIOPISTOJEN ARVOSANAT 1/2 n=arvosanan antaneet Keskiarvo ,30 Helsingin yliopisto, n= ,27 Teknillinen korkeakoulu, n= ,20 Helsingin kauppakorkeakoulu, n= ,13 Jyväskylän yliopisto, n= ,03 Tampereen teknillinen yliopisto, n= ,03 Teatterikorkeakoulu, n= ,02 Taideteollinen korkeakoulu, n= ,98 Tampereen yliopisto, n= ,95 Turun yliopisto, n= ,94 Keskiarvo, n= ,89 Maaliskuu 5247 TM/tsa/jom Kopiointi kielletty % Korkeakoulujen imagotutkimus Yliopistot vuotiaat suomalaiset, kirjekysely

34 Kuvataideakatemia, n=143 YLIOPISTOJEN ARVOSANAT 2/2 n=arvosanan antaneet Keskiarvo ,78 Oulun yliopisto, n= ,78 Turun kauppakorkeakoulu, n= ,75 Svenska Handelshögskolan, n= ,69 Kuopion yliopisto, n= ,62 Åbo Akademi, n= ,62 Lapin yliopisto, n= ,59 Joensuun yliopisto, n= ,52 Maanpuolustuskorkeakoulu, n=193 Lappeenrannan teknillinen yliopisto, n=171 Vaasan yliopisto, n= ,52 7,50 7,34 Maaliskuu 5247 TM/tsa/jom Kopiointi kielletty % Korkeakoulujen imagotutkimus Yliopistot vuotiaat suomalaiset, kirjekysely

35 Maaliskuu 5247 TM/tsa/jom Kopiointi kielletty Sibelius-Akatemia (n=445/388/325/238/264) Helsingin yliopisto (n=746/633/555/425/426) Teknillinen korkeakoulu (n=456/404/303/207/243) Helsingin kauppakorkeakoulu (n=556/470/387/278/290) Tampereen teknillinen yliopisto (n=436/349/285/209/250) Jyväskylän yliopisto (n=547/492/434/294/364) Teatterikorkeakoulu (n=386/337/286/197/206) YLEISARVOSANA /3 n=arvosanan antaneet 2004/2005/2006// 8,27 8,27 8,19 8,37 8,30 8,19 8,28 8,17 8,25 8,27 8,24 8,20 8,11 8,28 8,20 8,01 8,03 8,03 8,09 8,13 7,97 8,00 7,94 8,10 8,03 8,07 8,03 7,85 8,03 8,03 8,06 7,98 8,01 8,19 8, Keskiarvo 4-10 Korkeakoulujen imagotutkimus Yliopistot vuotiaat suomalaiset, kirjekysely

36 Maaliskuu 5247 TM/tsa/jom Kopiointi kielletty Taideteollinen korkeakoulu (n=346/322/250/189/192) Tampereen yliopisto (n=450/408/360/247/282) Turun yliopisto (n=448/374/303/228/264) Keskiarvo Oulun yliopisto (n=415/366/329/244/291) Kuvataideakatemia (n=255/226/179/128/143) Turun kauppakorkeakoulu (n=301/290/197/128/183) YLEISARVOSANA /3 n=arvosanan antaneet 2004/2005/2006// 7,95 7,93 7,94 8,32 7,98 7,98 8,08 7,98 8,10 7,95 7,96 7,92 7,84 8,00 7,94 7,88 7,85 7,80 7,96 7,89 7,89 7,92 7,77 7,87 7,78 7,69 7,66 7,61 7,84 7,78 7,83 7,66 7,55 7,92 7, Keskiarvo 4-10 Korkeakoulujen imagotutkimus Yliopistot vuotiaat suomalaiset, kirjekysely

37 Maaliskuu 5247 TM/tsa/jom Kopiointi kielletty Svenska Handelshögskolan (n=267/231/156/102/145) Åbo Akademi (n=307/267/214/150/185) Kuopion yliopisto (n=370/317/277/205/251) Lapin yliopisto (n=340/270/238/182/222) Joensuun yliopisto (n=412/357/321/235/258) Maanpuolustuskorkeakoulu (n=405/327/262/167/193) Lappeenrannan teknillinen yliopisto (n=328/274/217/144/171) Vaasan yliopisto (n=280/251/206/145/181) YLEISARVOSANA /3 n=arvosanan antaneet 2004/2005/2006// 7,36 7,36 7,40 7,60 7,69 7,56 7,50 7,56 7,86 7,62 7,63 7,54 7,59 7,58 7,62 7,59 7,43 7,39 7,62 7,59 7,46 7,39 7,43 7,52 7,52 7,63 7,48 7,48 7,42 7,52 7,51 7,34 7,39 7,45 7,50 7,45 7,34 7,36 7,50 7, Keskiarvo 4-10 Korkeakoulujen imagotutkimus Yliopistot vuotiaat suomalaiset, kirjekysely

38 Yleisarvosana 4-10 (Huom! Asteikko katkaistu) 9,00 TUNNETTUUS JA YLEISARVOSANA 8,75 8,50 8,25 8,00 7,75 7,50 7,25 Sibelius-Akatemia Teknillinen korkeakoulu Tampereen teknillinen yliopisto Helsingin kauppakorkeakoulu Teatterikorkeakoulu Jyväskylän yliopisto Taideteollinen korkeakoulu Tampereen yliopisto Turun yliopisto Kuvataideakatemia Oulun yliopisto Turun kauppakorkeakoulu Svenska Handelshögskolan Åbo Akademi Kuopion yliopisto Lapin yliopisto Lappeenrannan teknillinen yliopisto Joensuun yliopisto Maanpuolustuskorkeakoulu Vaasan yliopisto Helsingin yliopisto 7,00 Maaliskuu 5247 TM/tsa/jom Kopiointi kielletty Kokonaistunnettuus % (Huom! Asteikko katkaistu) Korkeakoulujen imagotutkimus Yliopistot vuotiaat suomalaiset, kirjekysely

39 4.3 Imagotekijöiden kuvaus Vastaajat merkitsivät tuntemiensa yliopistojen kohdalle esitettyjen yhdeksän imagotekijän osalta, vaikuttaako ko. imagotekijä myönteisesti (+) vai kielteisesti (-) heidän arvioonsa yliopistosta. Tulokset vuosina kaikkien tutkittujen yliopistojen osalta kaikkien arvosanan antaneiden keskuudessa on esitetty kuvioissa. Kuvioista nähdään sekä myönteisen (+) että kielteisen (-) arvion antaneiden osuudet. Lisäksi kuvioon on laskettu nettotulos myönteisten ja kielteisten arvioiden erotuksena. Yliopistot on asetettu paremmuusjärjestykseen vuoden nettotuloksen perusteella. Mitä suurempi on positiivinen nettotulos, sitä suurempana imagollisena vahvuutena asiaa voidaan yliopiston osalta pitää. Jos nettotulos on lähellä nollatasoa tai negatiivinen on kyseinen asia yliopiston imagollinen kehittämiskohde. Tutkitut imagotekijät ovat: Maine opiskelijoiden keskuudessa Oppilaitoksen arvostus työmarkkinoilla Kansainvälisyys Koulutusalojen monipuolisuus Oppilaitoksen nykyaikaisuus Sijaintipaikkakunnan houkuttelevuus Opetuksen ja tutkimuksen laatu Mainonnan näkyvyys Tiedon saanti oppilaitoksen Internet-kotisivuilta 39 t5247 / TM / tm Korkeakoulujen imagotutkimus Taloustutkimus Oy Maaliskuu

40 4.3 Ihanneyliopisto Ihanneyliopisto on muodostettu siten, että jokaisen yksittäisen tekijän paras tulos on otettu tarkasteluun. Ihanneyliopisto muodostuu siis useiden yliopistojen tuloksista. Kunkin asian tuorein paras tulos on merkitty punaisella lihavoidulla Oppilaitoksen arvostus työmarkkinoilla Koulutusalojen monipuolisuus Maine opiskelupaikkana Kansainvälisyys Sijaintipaikkakunnan houkuttelevuus Opetuksen ja tutkimuksen laatu Oppilaitoksen nykyaikaisuus Tiedon saanti oppilaitoksen Internet-kotisivuilta Mainonnan näkyvyys Ihanneyliopiston tulos on edellisvuotta parempi Internet-kotisivujen ja mainonnan näkyvyyden osalta. Edellisvuotta huonommalla tuloksella saavutetaan kärkipaikka opetuksen ja tutkimuksen laadussa. 40 t5247 / TM / tm Korkeakoulujen imagotutkimus Taloustutkimus Oy Maaliskuu

41 4.3 Imagotekijöiden kärkipaikkojen jakautuminen Seuraavassa on esitetty vuoden parhaiden tulosten jakautuminen eri yliopistoille yhdeksässä eri asiassa Helsingin kauppakorkeakoulu 3 kpl Maine opiskelupaikkana Arvostus työmarkkinoilla Sijaintipaikkakunnan houkuttelevuus Helsingin yliopisto 3 kpl Kansainvälisyys Koulutusalojen monipuolisuus Opetuksen ja tutkimuksen laatu Teknillinen korkeakoulu 1 kpl Nykyaikaisuus Maanpuolustuskorkeakoulu 1 kpl Mainonnan näkyvyys Jyväskylän yliopisto 1 kpl Tiedonsaanti Internet-kotisivuilta 41 t5247 / TM / tm Korkeakoulujen imagotutkimus Taloustutkimus Oy Maaliskuu

42 4.3 Yliopistojen sijoittuminen TOP 3:een viime vuosina Seuraavassa on esitetty kärkikolmikkoon sijoittuneet yliopistot vuosina yht Helsingin yliopisto 6 krt 5 krt 6 krt 6 krt 23 krt Helsingin kauppakorkeakoulu 4 krt 4 krt 5 krt 5 krt 18 krt Teknillinen korkeakoulu 5 krt 4 krt 5 krt 4 krt 18 krt Sibelius-Akatemia 3 krt 2 krt 1 krt 3 krt 9 krt Jyväskylän yliopisto - 1 krt 1 krt 2 krt 4 krt Turun yliopisto - 1 krt - 2 krt 3 krt Maanpuolustuskorkeakoulu - 1 krt 1 krt 1 krt 3 krt Svenska Handelshögskolan krt 1 krt Taideteollinen korkeakoulu 1 krt 1 krt - 1 krt 3 krt Tampereen teknillinen yliopisto 1 krt 3 krt 1 krt 1 krt 6 krt Tampereen yliopisto 3 krt 3 krt 3 krt 1 krt 10 krt Turun kauppakorkeakoulu krt - 2 krt Oulun yliopisto 2 krt 1 krt 1 krt - 4 krt Vaasan yliopisto krt - 1 krt Teatterikorkeakoulu 1 krt 1 krt krt Åbo Akademi - 1 krt krt Lapin yliopisto 2 krt krt Sijoitukset kärkikolmikkoon eri asioissa näyttävät pääsääntöisesti jakautuvan Helsingin yliopiston, Helsingin kauppakorkeakoulun sekä Teknillisen korkeakoulun kesken. Vuosittain noin puolet yliopistoista yltää vähintään kerran jossakin asiassa kärkikolmikkoon valtakunnallisessa tarkastelussa. 42 t5247 / TM / tm Korkeakoulujen imagotutkimus Taloustutkimus Oy Maaliskuu

43 Helsingin kauppakorkeakoulu (n=556/470/387/278/290) Helsingin yliopisto (n=746/633/555/425/426) Sibelius-Akatemia (n=445/388/325/238/264) Jyväskylän yliopisto (n=547/492/434/294/364) Teatterikorkeakoulu (n=386/337/286/197/206) Teknillinen korkeakoulu (n=456/404/303/207/243) Tampereen yliopisto (n=450/408/360/247/282) Taideteollinen korkeakoulu (n=346/322/250/189/192) Keskiarvo Kuvataideakatemia (n=255/226/179/128/143) Turun yliopisto (n=448/374/303/228/264) IMAGOTEKIJÄT Maine opiskelupaikkana 1/2 n=arvosanan antaneet 2004/2005/2006// - kielteisen arvioiden osuus + myönteisten arvioiden osuus % Erotus Maaliskuu 5247 TM/tsa/jom Kopiointi kielletty Korkeakoulujen imagotutkimus Yliopistot vuotiaat suomalaiset, kirjekysely

44 Tampereen teknillinen yliopisto (n=436/349/285/209/250) Oulun yliopisto (n=415/366/329/244/291) Åbo Akademi (n=307/267/214/150/185) Turun kauppakorkeakoulu (n=301/290/197/128/183) Svenska Handelshögskolan (n=267/231/156/102/145) Kuopion yliopisto (n=370/317/277/205/251) Lapin yliopisto (n=340/270/238/182/222) Joensuun yliopisto (n=412/357/321/235/258) Maanpuolustuskorkeakoulu (n=405/327/262/167/193) Vaasan yliopisto (n=280/251/206/145/181) Lappeenrannan teknillinen yliopisto (n=328/274/217/144/171) IMAGOTEKIJÄT Maine opiskelupaikkana 2/2 n=arvosanan antaneet 2004/2005/2006// - kielteisen arvioiden osuus + myönteisten arvioiden osuus % Erotus Maaliskuu 5247 TM/tsa/jom Kopiointi kielletty Korkeakoulujen imagotutkimus Yliopistot vuotiaat suomalaiset, kirjekysely

45 Helsingin kauppakorkeakoulu (n=556/470/387/278/290) Teknillinen korkeakoulu (n=456/404/303/207/243) Helsingin yliopisto (n=746/633/555/425/426) Tampereen teknillinen yliopisto (n=436/349/285/209/250) Svenska Handelshögskolan (n=267/231/156/102/145) Sibelius-Akatemia (n=445/388/325/238/264) Turun kauppakorkeakoulu (n=301/290/197/128/183) Turun yliopisto (n=448/374/303/228/264) Keskiarvo Jyväskylän yliopisto (n=547/492/434/294/364) Taideteollinen korkeakoulu (n=346/322/250/189/192) IMAGOTEKIJÄT Oppilaitoksen arvostus työmarkkinoilla 1/2 n=arvosanan antaneet 2004/2005/2006// - kielteisen arvioiden osuus + myönteisten arvioiden osuus % Erotus Maaliskuu 5247 TM/tsa/jom Kopiointi kielletty Korkeakoulujen imagotutkimus Yliopistot vuotiaat suomalaiset, kirjekysely

46 IMAGOTEKIJÄT Oppilaitoksen arvostus työmarkkinoilla 2/2 n=arvosanan antaneet 2004/2005/2006// - kielteisen arvioiden osuus + myönteisten arvioiden osuus Teatterikorkeakoulu (n=386/337/286/197/206) Oulun yliopisto (n=415/366/329/244/291) Tampereen yliopisto (n=450/408/360/247/282) Åbo Akademi (n=307/267/214/150/185) Lappeenrannan teknillinen yliopisto (n=328/274/217/144/171) Maanpuolustuskorkeakoulu (n=405/327/262/167/193) Kuopion yliopisto (n=370/317/277/205/251) Lapin yliopisto (n=340/270/238/182/222) Vaasan yliopisto (n=280/251/206/145/181) Kuvataideakatemia (n=255/226/179/128/143) Joensuun yliopisto (n=412/357/321/235/258) % Erotus Maaliskuu 5247 TM/tsa/jom Kopiointi kielletty Korkeakoulujen imagotutkimus Yliopistot vuotiaat suomalaiset, kirjekysely

47 Helsingin yliopisto (n=746/633/555/425/426) Helsingin kauppakorkeakoulu (n=556/470/387/278/290) Svenska Handelshögskolan (n=267/231/156/102/145) Sibelius-Akatemia (n=445/388/325/238/264) Taideteollinen korkeakoulu (n=346/322/250/189/192) Teknillinen korkeakoulu (n=456/404/303/207/243) Åbo Akademi (n=307/267/214/150/185) Tampereen teknillinen yliopisto (n=436/349/285/209/250) Oulun yliopisto (n=415/366/329/244/291) Keskiarvo Turun kauppakorkeakoulu (n=301/290/197/128/183) IMAGOTEKIJÄT Kansainvälisyys 1/2 n=arvosanan antaneet 2004/2005/2006// - kielteisen arvioiden osuus + myönteisten arvioiden osuus % Erotus Maaliskuu 5247 TM/tsa/jom Kopiointi kielletty Korkeakoulujen imagotutkimus Yliopistot vuotiaat suomalaiset, kirjekysely

48 IMAGOTEKIJÄT Kansainvälisyys 2/2 n=arvosanan antaneet 2004/2005/2006// - kielteisen arvioiden osuus + myönteisten arvioiden osuus Turun yliopisto (n=448/374/303/228/264) Tampereen yliopisto (n=450/408/360/247/282) Vaasan yliopisto (n=280/251/206/145/181) Kuvataideakatemia (n=255/226/179/128/143) Lappeenrannan teknillinen yliopisto (n=328/274/217/144/171) Teatterikorkeakoulu (n=386/337/286/197/206) Jyväskylän yliopisto (n=547/492/434/294/364) Lapin yliopisto (n=340/270/238/182/222) Joensuun yliopisto (n=412/357/321/235/258) Kuopion yliopisto (n=370/317/277/205/251) Maanpuolustuskorkeakoulu (n=405/327/262/167/193) % Erotus Maaliskuu 5247 TM/tsa/jom Kopiointi kielletty Korkeakoulujen imagotutkimus Yliopistot vuotiaat suomalaiset, kirjekysely

49 Helsingin yliopisto (n=746/633/555/425/426) Turun yliopisto (n=448/374/303/228/264) Tampereen yliopisto (n=450/408/360/247/282) Oulun yliopisto (n=415/366/329/244/291) Tampereen teknillinen yliopisto (n=436/349/285/209/250) Jyväskylän yliopisto (n=547/492/434/294/364) Teknillinen korkeakoulu (n=456/404/303/207/243) Keskiarvo Helsingin kauppakorkeakoulu (n=556/470/387/278/290) Joensuun yliopisto (n=412/357/321/235/258) Kuopion yliopisto (n=370/317/277/205/251) IMAGOTEKIJÄT Koulutusalojen monipuolisuus 1/2 n=arvosanan antaneet 2004/2005/2006// - kielteisen arvioiden osuus + myönteisten arvioiden osuus % Erotus Maaliskuu 5247 TM/tsa/jom Kopiointi kielletty Korkeakoulujen imagotutkimus Yliopistot vuotiaat suomalaiset, kirjekysely

50 IMAGOTEKIJÄT Koulutusalojen monipuolisuus 2/2 n=arvosanan antaneet 2004/2005/2006// - kielteisen arvioiden osuus + myönteisten arvioiden osuus Åbo Akademi (n=307/267/214/150/185) Lappeenrannan teknillinen yliopisto (n=328/274/217/144/171) Taideteollinen korkeakoulu (n=346/322/250/189/192) Lapin yliopisto (n=340/270/238/182/222) Kuvataideakatemia (n=255/226/179/128/143) Sibelius-Akatemia (n=445/388/325/238/264) Svenska Handelshögskolan (n=267/231/156/102/145) Teatterikorkeakoulu (n=386/337/286/197/206) Turun kauppakorkeakoulu (n=301/290/197/128/183) Vaasan yliopisto (n=280/251/206/145/181) Maanpuolustuskorkeakoulu (n=405/327/262/167/193) % Erotus Maaliskuu 5247 TM/tsa/jom Kopiointi kielletty Korkeakoulujen imagotutkimus Yliopistot vuotiaat suomalaiset, kirjekysely

51 Teknillinen korkeakoulu (n=456/404/303/207/243) Tampereen teknillinen yliopisto (n=436/349/285/209/250) Jyväskylän yliopisto (n=547/492/434/294/364) Helsingin kauppakorkeakoulu (n=556/470/387/278/290) Taideteollinen korkeakoulu (n=346/322/250/189/192) Teatterikorkeakoulu (n=386/337/286/197/206) Keskiarvo Lapin yliopisto (n=340/270/238/182/222) Tampereen yliopisto (n=450/408/360/247/282) Helsingin yliopisto (n=746/633/555/425/426) Sibelius-Akatemia (n=445/388/325/238/264) IMAGOTEKIJÄT Oppilaitoksen nykyaikaisuus 1/2 n=arvosanan antaneet 2004/2005/2006// - kielteisen arvioiden osuus + myönteisten arvioiden osuus % Erotus Maaliskuu 5247 TM/tsa/jom Kopiointi kielletty Korkeakoulujen imagotutkimus Yliopistot vuotiaat suomalaiset, kirjekysely

52 IMAGOTEKIJÄT Oppilaitoksen nykyaikaisuus 2/2 n=arvosanan antaneet 2004/2005/2006// - kielteisen arvioiden osuus + myönteisten arvioiden osuus Lappeenrannan teknillinen yliopisto (n=328/274/217/144/171) Oulun yliopisto (n=415/366/329/244/291) Turun kauppakorkeakoulu (n=301/290/197/128/183) Svenska Handelshögskolan (n=267/231/156/102/145) Kuopion yliopisto (n=370/317/277/205/251) Kuvataideakatemia (n=255/226/179/128/143) Vaasan yliopisto (n=280/251/206/145/181) Turun yliopisto (n=448/374/303/228/264) Åbo Akademi (n=307/267/214/150/185) Joensuun yliopisto (n=412/357/321/235/258) Maanpuolustuskorkeakoulu (n=405/327/262/167/193) % Erotus Maaliskuu 5247 TM/tsa/jom Kopiointi kielletty Korkeakoulujen imagotutkimus Yliopistot vuotiaat suomalaiset, kirjekysely

53 Helsingin kauppakorkeakoulu (n=556/470/387/278/290) Sibelius-Akatemia (n=445/388/325/238/264) Helsingin yliopisto (n=746/633/555/425/426) Teatterikorkeakoulu (n=386/337/286/197/206) Tampereen yliopisto (n=450/408/360/247/282) Taideteollinen korkeakoulu (n=346/322/250/189/192) Tampereen teknillinen yliopisto (n=436/349/285/209/250) Turun yliopisto (n=448/374/303/228/264) Jyväskylän yliopisto (n=547/492/434/294/364) Teknillinen korkeakoulu (n=456/404/303/207/243) Kuvataideakatemia (n=255/226/179/128/143) IMAGOTEKIJÄT Sijaintipaikkakunnan houkuttelevuus 1/2 n=arvosanan antaneet 2004/2005/2006// - kielteisen arvioiden osuus + myönteisten arvioiden osuus % 2006 Erotus Maaliskuu 5247 TM/tsa/jom Kopiointi kielletty Korkeakoulujen imagotutkimus Yliopistot vuotiaat suomalaiset, kirjekysely

54 Svenska Handelshögskolan (n=267/231/156/102/145) Turun kauppakorkeakoulu (n=301/290/197/128/183) IMAGOTEKIJÄT Sijaintipaikkakunnan houkuttelevuus 2/2 n=arvosanan antaneet 2004/2005/2006// - kielteisen arvioiden osuus + myönteisten arvioiden osuus Keskiarvo Åbo Akademi (n=307/267/214/150/185) Oulun yliopisto (n=415/366/329/244/291) Kuopion yliopisto (n=370/317/277/205/251) Maanpuolustuskorkeakoulu (n=405/327/262/167/193) Vaasan yliopisto (n=280/251/206/145/181) Lappeenrannan teknillinen yliopisto (n=328/274/217/144/171) Lapin yliopisto (n=340/270/238/182/222) Joensuun yliopisto (n=412/357/321/235/258) % 2006 Erotus Maaliskuu 5247 TM/tsa/jom Kopiointi kielletty Korkeakoulujen imagotutkimus Yliopistot vuotiaat suomalaiset, kirjekysely

55 Helsingin yliopisto (n=746/633/555/425/426) Teknillinen korkeakoulu (n=456/404/303/207/243) Helsingin kauppakorkeakoulu (n=556/470/387/278/290) Tampereen teknillinen yliopisto (n=436/349/285/209/250) Jyväskylän yliopisto (n=547/492/434/294/364) Sibelius-Akatemia (n=445/388/325/238/264) Teatterikorkeakoulu (n=386/337/286/197/206) Keskiarvo Tampereen yliopisto (n=450/408/360/247/282) Kuvataideakatemia (n=255/226/179/128/143) Åbo Akademi (n=307/267/214/150/185) IMAGOTEKIJÄT Opetuksen ja tutkimuksen laatu 1/2 n=arvosanan antaneet 2004/2005/2006// - kielteisen arvioiden osuus + myönteisten arvioiden osuus % Erotus Maaliskuu 5247 TM/tsa/jom Kopiointi kielletty Korkeakoulujen imagotutkimus Yliopistot vuotiaat suomalaiset, kirjekysely

56 IMAGOTEKIJÄT Opetuksen ja tutkimuksen laatu 2/2 n=arvosanan antaneet 2004/2005/2006// - kielteisen arvioiden osuus + myönteisten arvioiden osuus Turun yliopisto (n=448/374/303/228/264) Taideteollinen korkeakoulu (n=346/322/250/189/192) Oulun yliopisto (n=415/366/329/244/291) Kuopion yliopisto (n=370/317/277/205/251) Lapin yliopisto (n=340/270/238/182/222) Turun kauppakorkeakoulu (n=301/290/197/128/183) Lappeenrannan teknillinen yliopisto (n=328/274/217/144/171) Joensuun yliopisto (n=412/357/321/235/258) Svenska Handelshögskolan (n=267/231/156/102/145) Maanpuolustuskorkeakoulu (n=405/327/262/167/193) Vaasan yliopisto (n=280/251/206/145/181) % Erotus Maaliskuu 5247 TM/tsa/jom Kopiointi kielletty Korkeakoulujen imagotutkimus Yliopistot vuotiaat suomalaiset, kirjekysely

57 Maanpuolustuskorkeakoulu (n=405/327/262/167/193) Teknillinen korkeakoulu (n=456/404/303/207/243) Sibelius-Akatemia (n=445/388/325/238/264) Helsingin kauppakorkeakoulu (n=556/470/387/278/290) Taideteollinen korkeakoulu (n=346/322/250/189/192) Teatterikorkeakoulu (n=386/337/286/197/206) Tampereen teknillinen yliopisto (n=436/349/285/209/250) Helsingin yliopisto (n=746/633/555/425/426) Oulun yliopisto (n=415/366/329/244/291) Åbo Akademi (n=307/267/214/150/185) Keskiarvo IMAGOTEKIJÄT Mainonnan näkyvyys** 1/2 n=arvosanan antaneet 2004/2005/2006// - kielteisen arvioiden osuus + myönteisten arvioiden osuus % Erotus Maaliskuu 5247 TM/tsa/jom Kopiointi kielletty **) v Mainonnan kiinnostavuus Korkeakoulujen imagotutkimus Yliopistot vuotiaat suomalaiset, kirjekysely

58 IMAGOTEKIJÄT Mainonnan näkyvyys** 2/2 n=arvosanan antaneet 2004/2005/2006// - kielteisen arvioiden osuus + myönteisten arvioiden osuus Lapin yliopisto (n=340/270/238/182/222) Lappeenrannan teknillinen yliopisto (n=328/274/217/144/171) Jyväskylän yliopisto (n=547/492/434/294/364) Vaasan yliopisto (n=280/251/206/145/181) Turun yliopisto (n=448/374/303/228/264) Kuvataideakatemia (n=255/226/179/128/143) Tampereen yliopisto (n=450/408/360/247/282) Turun kauppakorkeakoulu (n=301/290/197/128/183) Joensuun yliopisto (n=412/357/321/235/258) Svenska Handelshögskolan (n=267/231/156/102/145) Kuopion yliopisto (n=370/317/277/205/251) % Erotus Maaliskuu 5247 TM/tsa/jom Kopiointi kielletty **) v Mainonnan kiinnostavuus Korkeakoulujen imagotutkimus Yliopistot vuotiaat suomalaiset, kirjekysely

59 IMAGOTEKIJÄT Tiedonsaanti oppilaitoksen internet-kotisivuilta 1/2 n=arvosanan antaneet 2004/2005/2006// - kielteisen arvioiden osuus + myönteisten arvioiden osuus Jyväskylän yliopisto (n=547/492/434/294/364) Turun yliopisto (n=448/374/303/228/264) Taideteollinen korkeakoulu (n=346/322/250/189/192) Oulun yliopisto (n=415/366/329/244/291) Kuopion yliopisto (n=370/317/277/205/251) Vaasan yliopisto (n=280/251/206/145/181) Helsingin yliopisto (n=746/633/555/425/426) Lappeenrannan teknillinen yliopisto (n=328/274/217/144/171) Tampereen yliopisto (n=450/408/360/247/282) Tampereen teknillinen yliopisto (n=436/349/285/209/250) Teknillinen korkeakoulu (n=456/404/303/207/243) % Erotus Maaliskuu 5247 TM/tsa/jom Kopiointi kielletty Korkeakoulujen imagotutkimus Yliopistot vuotiaat suomalaiset, kirjekysely

60 IMAGOTEKIJÄT Tiedonsaanti oppilaitoksen internet-kotisivuilta 2/2 n=arvosanan antaneet 2004/2005/2006// - kielteisen arvioiden osuus + myönteisten arvioiden osuus Keskiarvo Turun kauppakorkeakoulu (n=301/290/197/128/183) Helsingin kauppakorkeakoulu (n=556/470/387/278/290) Kuvataideakatemia (n=255/226/179/128/143) Joensuun yliopisto (n=412/357/321/235/258) Teatterikorkeakoulu (n=386/337/286/197/206) Lapin yliopisto (n=340/270/238/182/222) Sibelius-Akatemia (n=445/388/325/238/264) Maanpuolustuskorkeakoulu (n=405/327/262/167/193) Åbo Akademi (n=307/267/214/150/185) Svenska Handelshögskolan (n=267/231/156/102/145) % Erotus Maaliskuu 5247 TM/tsa/jom Kopiointi kielletty Korkeakoulujen imagotutkimus Yliopistot vuotiaat suomalaiset, kirjekysely

61 4.4 Yliopistojen kiinnostavuus opiskelupaikkana Helsingin yliopisto on säilyttänyt asemansa kiinnostavimpana yliopistona. Noin neljännes vastanneista nuorista on/olisi kiinnostunut opiskelusta Helsingin yliopistossa jos olisi nyt aloittamassa korkeakouluopintoja. Koska sijaintipaikkakunnalla on niin suuri merkitys koulutuspaikan valinnassa on syytä haarukoida kiinnostavuutta myös sen perusteella missä päin vastaajat asuvat: Pk-seudulla asuvien keskuudessa kiinnostavimmat ovat Helsingin yliopisto (52 %), Helsingin kauppakorkeakoulu (32 %), Teknillinen korkeakoulu (20 %) sekä Taideteollinen korkeakoulu (13 %) ja Tampereen yliopisto (11 %). Muualla Etelä-Suomessa viisi kiinnostavinta ovat Helsingin yliopisto (23 %), Tampereen yliopisto (15 %), Jyväskylän yliopisto (14 %), Helsingin kauppakorkeakoulu (13 %) ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto (12 %). Länsi-Suomen läänissä kiinnostavimmat yliopistot ovat Tampereen yliopisto (20 %), Jyväskylän yliopisto (18 %), Helsingin yliopisto (16 %), Turun yliopisto (16 %) ja Tampereen teknillinen yliopisto (13 %). Itä-Suomen viisi kiinnostavinta yliopistoa ovat puolestaan Kuopion yliopisto (31 %), Joensuun yliopisto (26 %), Jyväskylän yliopisto (25 %), Helsingin yliopisto (16 %) ja Tampereen yliopisto (14 %). Pohjois-Suomessa kiinnostavimmat ovat Oulun yliopisto (51 %), Jyväskylän yliopisto (18 %), Lapin yliopisto (17 %), Helsingin yliopisto (15 %), Kuopion yliopisto (10 %) ja Tampereen yliopisto (10 %). Kiinnostavimpien yliopistojen joukkoon kaikilla alueilla yltävät Helsingin yliopisto ja Tampereen yliopisto. 61 t5247 / TM / tm Korkeakoulujen imagotutkimus Taloustutkimus Oy Maaliskuu

Neuvontajärjestöt. Suomi Tänään Helmi-maaliskuu 2012

Neuvontajärjestöt. Suomi Tänään Helmi-maaliskuu 2012 Neuvontajärjestöt Suomi Tänään Helmi-maaliskuu 2012 1 Neuvontajärjestöt 2012 Sisältö sivu Tutkimuksen sisältö ja toteutus 3 Aineiston rakenne 4 Tiivistelmä tuloksista 5-6 Tulokset graafisena esityksenä

Lisätiedot

Korkeakoulujen imagotutkimus 2012. Timo Myllymäki 13.4.2012

Korkeakoulujen imagotutkimus 2012. Timo Myllymäki 13.4.2012 Korkeakoulujen imagotutkimus 2012 Timo Myllymäki 13.4.2012 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 3 Tutkimustulosten julkaisuohjeet 6 Yhteenveto 7 Tietolähteet 9 Koulutusalojen kiinnostavuus 11 Koulutuspaikan valinnan

Lisätiedot

Taulukko 103b/1. Rahojen riittävyys opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (YO)

Taulukko 103b/1. Rahojen riittävyys opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (YO) Tauluo 103b/1. Rahojen riittävyys opiskelun keston, opiskelupaiakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (YO) erittäin hyvin tulin hyvin toimeen tulin toimeen, kun elin säästäväisesti toimeentuloni oli erittäin

Lisätiedot

TuKKK Turku. Kasv.tdk Rauma Lääk.tdk Mat-l.tdk Oik.tdk

TuKKK Turku. Kasv.tdk Rauma Lääk.tdk Mat-l.tdk Oik.tdk Turun yliiston iskelijoiden muissa yliistoissa suorittamat JOO-innot (laskutetut innot) Vuosina 1999-2005 innot on laskutettu intoviikkoina. Tilastossa tdk- tai yo-kohtaiset kokonaissummat on muutettu

Lisätiedot

Taulukko 143.1b/4. Naisten vaivojen esiintyminen opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan sukupuolittain (%) (AMK)

Taulukko 143.1b/4. Naisten vaivojen esiintyminen opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan sukupuolittain (%) (AMK) Taulukko 143.1b/3. Naisten vaivojen esiintyminen opiskelun keston, (YO) 1. vuosi 265 39.2 60.8 2.-4. vuosi 698 33.7 66.3 5.-7. vuosi 361 39.3 60.7 8.- vuosi 139 30.9 69.1 Pääkaupunkiseutu 516 35.9 64.1

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2009

Yliopistokoulutus 2009 Koulutus 2010 Yliopistokoulutus 2009 Yliopistoissa 16 500 opiskelijaa vuonna 2009 Korjattu 20.4.2010 klo 10. Korjattu luku on merkitty punaisella. Oli aiemmin 7 24. Tilastokeskuksen mukaan yliopistojen

Lisätiedot

jokseenkin samaa mieltä täysin samaa mieltä täysin eri mieltä N % % % % hiukan eri mieltä Opiskelun kesto

jokseenkin samaa mieltä täysin samaa mieltä täysin eri mieltä N % % % % hiukan eri mieltä Opiskelun kesto Taulukko 35.1b/1. Arvio väitteestä Sain selvyyden minua huolestuttaneisiin asioihin opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (YO) N % % % % 1. vuosi 328 47.6 39.9 7.9 4.6 2.-4.

Lisätiedot

Taulukko 135/1b. Rokotukset ja lääkitykset ennen matkaa opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (YO)

Taulukko 135/1b. Rokotukset ja lääkitykset ennen matkaa opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (YO) Taulukko 135/1b. Rokotukset ja lääkitykset ennen matkaa opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (YO) Otin vain En Kyllä osan suositelluista % --------- 1. vuosi 140 35.0 60.0

Lisätiedot

Taulukko 122.1b/2. Internetin käyttö opiskeluun ja työhön opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (AMK)

Taulukko 122.1b/2. Internetin käyttö opiskeluun ja työhön opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (AMK) Taulukko 122.1b/1. Internetin käyttö opiskeluun ja työhön opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (YO) 7 N % % % 1. vuosi 417 61.4 28.3 10.3 2.-4. vuosi 1079 48.2 34.7 17.1 5.-7.

Lisätiedot

Taulukko 93.1b/2. Aikaisempi tutkinto opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (AMK)

Taulukko 93.1b/2. Aikaisempi tutkinto opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (AMK) Taulukko 93.1b/1. Aikaisempi tutkinto opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (YO) Ei Kyllä N % % 1. vuosi 424 2.8 97.2 2.-4. vuosi 1090 4.1 95.9 5.-7. vuosi 620 4.7 95.3 8.-

Lisätiedot

Taulukko 43/1b. Kuntoliikunnan harrastaminen opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%)(YO)

Taulukko 43/1b. Kuntoliikunnan harrastaminen opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%)(YO) Taulukko 43/1b. Kuntoliikunnan harrastaminen opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%)(YO) ---------------------------- ---------------------------- Enintään 1-3 Vähintään Enintään

Lisätiedot

JATKOKOULUTUKSEEN HAKEMINEN LUKIO- OPINTOJEN JÄLKEEN

JATKOKOULUTUKSEEN HAKEMINEN LUKIO- OPINTOJEN JÄLKEEN JATKOKOULUTUKSEEN HAKEMINEN LUKIO- OPINTOJEN JÄLKEEN ABI-INFO KEVÄT 2014 Suomen koulutusjärjestelmä Ylioppilas voi hakea 1. Yliopistoon 2. Ammattikorkeakouluun 3. Ammatilliseen peruskoulutukseen 1.- 2.

Lisätiedot

N % % N % % Opiskelun kesto. 1. vuosi 499 93.8 6.2 2.-3. vuosi 928 93.9 6.1 4. vuosi 294 93.5 6.5 5.- vuosi 198 93.9 6.1

N % % N % % Opiskelun kesto. 1. vuosi 499 93.8 6.2 2.-3. vuosi 928 93.9 6.1 4. vuosi 294 93.5 6.5 5.- vuosi 198 93.9 6.1 Taulukko 115b/1. Oppimisvaikeudet ja oppimise vaikuttavat sairaudet tai vammat opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (YO) kyllä N % % 1. vuosi 423 96.9 3.1 2.-4. vuosi 1080

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2012

Yliopistokoulutus 2012 Koulutus 2013 Yliopistokoulutus 2012 Yliopistoopiskelijat Yliopistoissa 169 000 opiskelijaa vuonna 2012 Tilastokeskuksen mukaan yliopistojen tutkintoon johtavassa koulutuksessa oli vuonna 2012 169 000

Lisätiedot

numeroina TAMK Koulutusvastuu 7 koulutusalalla lähes 50 tutkinto-ohjelmaa meneillään/haussa

numeroina TAMK Koulutusvastuu 7 koulutusalalla lähes 50 tutkinto-ohjelmaa meneillään/haussa 2015 www.tamk.fi TAMK numeroina Koulutusvastuu 7 koulutusalalla Kulttuuriala Liiketalous Tekniikka Luonnonvara-ala Sosiaali- ja terveysala Matkailu- ja ravitsemisala Ammatillinen opettajankoulutus lähes

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2009

Yliopistokoulutus 2009 Koulutus 2010 Yliopistokoulutus 2009 Yliopistoissa suoritettiin 23 800 tutkintoa vuonna 2009 Tilastokeskuksen mukaan yliopistoissa suoritettiin vuonna 2009 yhteensä 23 800 tutkintoa. Suoritettujen tutkintojen

Lisätiedot

AMMATTISTARTIN ALOITTAVAT. Syksyn 2010 valtakunnallinen kysely. Yhteenvetoraportti, N=742, Julkaistu: 9.9.2010. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

AMMATTISTARTIN ALOITTAVAT. Syksyn 2010 valtakunnallinen kysely. Yhteenvetoraportti, N=742, Julkaistu: 9.9.2010. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat AMMATTISTARTIN ALOITTAVAT. Syksyn 2010 valtakunnallinen kysely. Yhteenvetoraportti, N=742, Julkaistu: 9.9.2010 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Oletko? Nainen 431 58,09% Mies 311 41,91% 742 100% Ikäsi?

Lisätiedot

Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa. Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012

Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa. Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012 Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012 Elokuu 2012 Suomen toiseksi suurin ammattikorkeakoulu sijaitsee Kaupin kampuksella yli 10 000

Lisätiedot

Auditointiprosessin vaiheet ja auditointivierailun toteutus

Auditointiprosessin vaiheet ja auditointivierailun toteutus Auditointiprosessin vaiheet ja auditointivierailun toteutus Auditoinnin informaatio- ja keskustelutilaisuus Oulun yliopistossa 29.10.2009 Suunnittelija MuT Marja-Liisa Saarilammi Korkeakoulujen arviointineuvosto

Lisätiedot

Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus

Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus Tampere 10.2.2009 Janne Vainikainen Helsingin yliopisto Teknillinen korkeakoulu Turun yliopisto Tampereen yliopisto Oulun yliopisto Jyväskylän yliopisto Tampereen

Lisätiedot

VALINTAINFO LOHJAN YHTEISLYSEON LUKIO OPINTO-OHJAUS 7.12.2015

VALINTAINFO LOHJAN YHTEISLYSEON LUKIO OPINTO-OHJAUS 7.12.2015 VALINTAINFO LOHJAN YHTEISLYSEON LUKIO OPINTO-OHJAUS 7.12.2015 SUOMEN KOULUTUS- JÄRJESTELMÄ VAIHTOEHTOJA LUKION JÄLKEEN Yliopistot Ammattikorkeakoulut Toisen asteen ammatillinen koulutus Oppisopimus Armeija/siviilipalvelus

Lisätiedot

Oulun yliopiston laatujärjestelmä: Toiminnan kehittämisen malli. OKTR-puheenjohtajien koulutus 10.12.2007

Oulun yliopiston laatujärjestelmä: Toiminnan kehittämisen malli. OKTR-puheenjohtajien koulutus 10.12.2007 Oulun yliopiston laatujärjestelmä: Toiminnan kehittämisen malli OKTR-puheenjohtajien koulutus 10.12.2007 Korkeakoulut kehittävät laadunvarmistusjärjestelmiään siten, että ne täyttävät Euroopan korkeakoulutusalueen

Lisätiedot

LUKION JÄLKEISET JATKO-OPINTOMAHDOLLISUUDET

LUKION JÄLKEISET JATKO-OPINTOMAHDOLLISUUDET LUKION JÄLKEISET JATKO-OPINTOMAHDOLLISUUDET Lukion jälkeen vaihtoehtoina Ammatilliset perustutkinnot Ammattikorkeakoulut Yliopistot sekä tiede- ja taidekorkeakoulut Opiskelu ulkomailla AMMATILLISET Tarjoavat

Lisätiedot

Sopimus koskee seuraavien virastojen ja laitosten virkamiehiä:

Sopimus koskee seuraavien virastojen ja laitosten virkamiehiä: TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS: OPETUSMINISTERIÖ; YLIOPISTO- JA TIEDEHALLINTO Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen erillispalkkiot Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus, joka allekirjoitettiin

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2012

Yliopistokoulutus 2012 Koulutus 203 Yliopistokoulutus 202 Yliopistotutkinnon suorittaneet Yliopistoissa suoritettiin 29 400 tutkintoa vuonna 202 Tilastokeskuksen mukaan yliopistoissa suoritettiin vuonna 202 yhteensä 29 400 tutkintoa.

Lisätiedot

Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 2005

Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 2005 Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 25 Erika Sassi ja Piia Simpanen Tinataan-verkostohanke 26 Suomessa naisten osuus tekniikan alalla on ollut kasvussa

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Liite: kysymyslomakkeet

SISÄLLYSLUETTELO. Liite: kysymyslomakkeet SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 2 2. KYSELY HALLINTOJOHTAJILLE... 3 2.1. Aineiston kuvaus ja professorien lukumäärät... 3 2.2. Mvs-professorien osuus yliopistoittain... 4 2.3. Palkka joulukuussa 2006 ja

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio Toimintaympäristö Koulutus ja tutkimus Koulutus ja tutkimus Koulutusaste muuta maata selvästi korkeampi 2011 Diat 4 6 Tamperelaisista 15 vuotta täyttäneistä 73,6 % oli suorittanut jonkin asteisen tutkinnon,

Lisätiedot

KEVÄT 2012. KYL Hannele Viljakainen

KEVÄT 2012. KYL Hannele Viljakainen ABI-INFO KEVÄT 2012 1. Yliopistoon 2. Ammattikorkeakouluun 3. Ammatilliseen peruskoulutukseen Eläinlääketiede Farmasia Hammaslääketiede Humanistinen ala Kasvatustieteet Kauppatieteet Kuvataide Liikuntatieteet

Lisätiedot

N:o 794 LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA

N:o 794 LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA 2220 Liite LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA Koulutusyksiköiden nimien lyhenteet: HKKK HY HY (SSKH) JoY JY KY KuvA LTY LY

Lisätiedot

Vanhempainilta 14.1.2014

Vanhempainilta 14.1.2014 Vanhempainilta 14.1.2014 yliopistot ja korkeakoulut: kandidaatti 3v maisteri 2v lisää ammatillinen perustutkinto (lukion käyneelle 2 v) ammattikorkeakoulu 3,5v Koulutusjärjestelmän ulkopuoliset Vaihtoehdot

Lisätiedot

PALKKASELVITYKSET 2014

PALKKASELVITYKSET 2014 PALKKASELVITYKSET 2014 TYÖNANTAJASELVITYS PALKKAKYSELY JÄSENILLE RAPORTTI HUHTIKUU 2015 FOCUS MASTER OY SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...3 1. AINEISTON KUVAUS...6 2. TYÖNANTAJASELVITYS...7 2.1. Professorien

Lisätiedot

Taulukko 44b/1. Ruoan terveellisyyden ajatteleminen opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (YO)

Taulukko 44b/1. Ruoan terveellisyyden ajatteleminen opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (YO) Taulukko 44b/1. Ruoan terveellisyyden ajatteleminen opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (YO) en koskaan tai hyvin harvoin silloin tällöin usein N % % % 1. vuosi 425 2.6 32.0

Lisätiedot

YLIOPISTOJEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUS JA UPJ

YLIOPISTOJEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUS JA UPJ YLIOPISTOJEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUS JA UPJ Tampere 1.3.2007 Opetusneuvos Juhani Dammert Opetusministeriö 1 Taustaa palvelukeskushankkeelle Palvelukeskushanke on osa tuottavuusohjelmaa

Lisätiedot

OPISKELIJASTA YRITTÄJÄKSI. Ydintuloksia selvityksestä Opiskelijayrittäjyys suomalaisissa korkeakouluissa lukuvuonna 2014 2015

OPISKELIJASTA YRITTÄJÄKSI. Ydintuloksia selvityksestä Opiskelijayrittäjyys suomalaisissa korkeakouluissa lukuvuonna 2014 2015 OPISKELIJASTA YRITTÄJÄKSI Ydintuloksia selvityksestä Opiskelijayrittäjyys suomalaisissa korkeakouluissa lukuvuonna 2014 2015 OPISKELIJASTA ON YRITTÄJÄKSI Suomalaisnuorten kiinnostus yrittäjyyttä kohtaan

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2014

Yliopistokoulutus 2014 Koulutus 25 Yliopistokoulutus 2 Yliopistojen opiskelijamäärä väheni ja tutkintojen määrä kasvoi vuonna 2 Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan yliopistojen tutkintoon johtavassa koulutuksessa oli

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa 20 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3 Kadut 3 4 Puistojen hoito

Lisätiedot

KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA

KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA Hyvä vastaaja! Kysely on osa kartoitustyötä, jolla keräämme tietoa työssäoppimisesta toisen asteen ammatillisen perustutkinnon opiskelijoilta.

Lisätiedot

Suomi Tänään syys-lokakuu

Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 2008 Suomi Tänään syys-lokakuu 27.11.2008 T-8193 MT/KTA 1 Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan käyttöön. Raporttia tai osia siitä ei saa edelleen toimittaa tai julkaista missään

Lisätiedot

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Yhteishaku, kevät 2016 Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Mitä ysin jälkeen? Peruskoulun jälkeen voit hakea ammattioppilaitokseen hakea lukioon suorittaa 3-4 vuodessa ammatillisen

Lisätiedot

Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa 2011

Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa 2011 Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete Centre for International Mobility IRMA GARAM Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa

Lisätiedot

LÄÄKÄRI 2013. Kyselytutkimus lääkäreille

LÄÄKÄRI 2013. Kyselytutkimus lääkäreille LÄÄKÄRI 2013 Kyselytutkimus lääkäreille Tutkimusryhmän jäsenet Teppo Heikkilä LL, tutkijalääkäri Kuopion yliopistollinen sairaala Jukka Vänskä VTM, tutkimuspäällikkö Suomen Lääkäriliitto Hannu Halila LKT,

Lisätiedot

Tulosten ohjeellinen tulkinta-asteikko on seuraava: alle 60 huono taso 60 75 välttävä / tyydyttävä 75 100 hyvä / erittäin hyvä.

Tulosten ohjeellinen tulkinta-asteikko on seuraava: alle 60 huono taso 60 75 välttävä / tyydyttävä 75 100 hyvä / erittäin hyvä. EPSI Rating tutkii vuosittain suomalaisten tyytyväisyyttä kunnallisiin palveluihin. Indeksi tuotetaan asteikolla 0 100, missä 75 on hyvä taso. Suomen kuntien keskimääräinen tyytyväisyys asuinkuntaan nousee

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2013

Ammattikorkeakoulukoulutus 2013 Koulutus 2013 Ammattikorkeakoulukoulutus 2013 Ammattikorkeakouluopiskelijat Ammattikorkeakoulujen uusien opiskelijoiden määrä väheni Tilastokeskuksen mukaan jen tutkintoon johtavan koulutuksen uusien opiskelijoiden

Lisätiedot

Keski-Suomen Yrittäjät. Aluejärjestöraportti

Keski-Suomen Yrittäjät. Aluejärjestöraportti Keski-Suomen Yrittäjät Aluejärjestöraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/4 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien

Lisätiedot

PROFESSORILIITTO PROFESSORSFÖRBUNDET

PROFESSORILIITTO PROFESSORSFÖRBUNDET PROFESSORILIITTO PROFESSORSFÖRBUNDET PALKKASELVITYKSET 2010 KYSELY YLIOPISTOILLE PALKKAKYSELY JÄSENILLE RAPORTTI HUHTIKUU 2011 FOCUS MASTER OY SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...3 1. TUTKIMUSAINEISTON KUVAUS...5

Lisätiedot

FSD1269 Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden integroituminen Suomeen 2002

FSD1269 Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden integroituminen Suomeen 2002 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1269 Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden integroituminen Suomeen 2002 Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot

Yliopistotutkimuksen tieteellinen vaikuttavuus ja tuottavuus päätieteenaloittain 2010-luvun alussa

Yliopistotutkimuksen tieteellinen vaikuttavuus ja tuottavuus päätieteenaloittain 2010-luvun alussa LIITE 4 Yliopistotutkimuksen tieteellinen vaikuttavuus ja tuottavuus päätieteenaloittain 2-luvun alussa Johdanto Tähän liitteeseen on koottu tiedot tutkimuksen vaikuttavuudesta ja tuottavuudesta 2- luvun

Lisätiedot

Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2013

Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2013 Koulutus 2015 Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2013 Vastavalmistuneiden työllistyminen jatkoi heikkenemistään Tilastokeskuksen mukaan vastavalmistuneiden työllisyys huonontui myös vuonna 2013. Lukuun

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Ammattikorkeakoulukirjastot I TAUSTATIEDOT 1.3 Asema kpl % Osuus % 1 amk-opiskelija 8965 77.2 2 amk-opettaja 1312 11.3 3 muu henkilökunn.

Lisätiedot

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa Yhdyskuntatekniset palvelut 04 3 1 Johdanto 1.1 Selvityksen taustaa Vuonna 1992 toteutettiin ensimmäisen kerran tämän tutkimusasetelman mukainen selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä.

Lisätiedot

TUOTEMERKKIEN ARVOSTUS 2015 HSL

TUOTEMERKKIEN ARVOSTUS 2015 HSL TUOTEMERKKIEN ARVOSTUS 2015 HSL TALOUSTUTKIMUS OY, SIRPA VINNI 30.4.2015 13667 SHT 2015 Tuotemerkkien arvostus_hsl / sv SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Tutkimuksen toteutus 3. Tutkimuksen sisältö 4. Tuotemerkkien

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2012

Ammattikorkeakoulukoulutus 2012 Koulutus 2012 Ammattikorkeakoulukoulutus 2012 Ammattikorkeakouluopiskelijat Ammattikorkeakouluissa 139 900 opiskelijaa vuonna 2012 Tilastokeskuksen mukaan jen tutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskeli

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2015 ammattikorkeakouluille

Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2015 ammattikorkeakouluille Opetus- ja kulttuuriministeriö Asemointitilastot 2015; yhteinen osio, tutkintojen jakautuminen alan sisällä ammattikorkeakouluittain Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2015 ammattikorkeakouluille

Lisätiedot

Jäsentyytyväisyyskysely 2012

Jäsentyytyväisyyskysely 2012 Jäsentyytyväisyyskysely KIINTEISTÖLIITTO Yhteenveto: Etelä-Kymenlaakson Kiinteistöyhdistys LUOTTAMUKSELLINEN.. TAUSTATIEDOT Tässä raportissa on esitetty Kiinteistöliiton jäsentyytyväisyyskyselyn tulokset

Lisätiedot

Maakunnallisen aluemielikuvakartoituksen tulokset

Maakunnallisen aluemielikuvakartoituksen tulokset Maakunnallisen aluemielikuvakartoituksen tulokset Brändiseminaari 7.11.2012 Hotelli Savonia, Kuopio Mielikuvatutkimus, vaihe 1 Tutkimuksen toteutti Innolink Research Oy. Tavoitteena oli selvittää sekä

Lisätiedot

Sijoittumisen yhteisseuranta

Sijoittumisen yhteisseuranta Sijoittumisen yhteisseuranta Seuraavat korkeakoulut keräsivät vuonna 2009 yhteistyössä tietoa valmistuneistaan Jyväskylän yliopisto Lapin yliopisto Turun yliopisto Turun kauppakorkeakoulu Åbo Akademi Hämeen

Lisätiedot

Päätös 12.12.2014. Hakijasuman purkamiseen tarkoitetut valtionavustukset vuodelle 2014

Päätös 12.12.2014. Hakijasuman purkamiseen tarkoitetut valtionavustukset vuodelle 2014 Päätös OKM/88/592/2014 12.12.2014 Jakelussa mainituille Viite Asia Hakijasuman purkamiseen tarkoitetut valtionavustukset vuodelle 2014 Opetus- ja kulttuuriministeriö teki 16.5.2014 päätöksen (18/592/2014)

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyystutkimus Sähkön myynnin, siirron, kokonaistoimituksen ja kaukolämmön asiakkaat

Asiakastyytyväisyystutkimus Sähkön myynnin, siirron, kokonaistoimituksen ja kaukolämmön asiakkaat Asiakastyytyväisyystutkimus Sähkön myynnin, siirron, kokonaistoimituksen ja kaukolämmön asiakkaat Tammikuu 20 Kokonaistyytyväisyys ja suosittelu sekä tyytyväisyys- ja imagoindeksit Yleisarvosana yhtiölle

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2011

Yliopistokoulutus 2011 Koulutus 01 Yliopistokoulutus 011 Yliopistotutkinnon suorittaneet Yliopistoissa suoritettiin 8 500 tutkintoa vuonna 011 Tilastokeskuksen mukaan yliopistoissa suoritettiin vuonna 011 yhteensä 8 500 tutkintoa.

Lisätiedot

Lukiolaisten arvot ja asenteet jatko-opiskelua sekä työelämää kohtaan. Tiivistelmä 2011

Lukiolaisten arvot ja asenteet jatko-opiskelua sekä työelämää kohtaan. Tiivistelmä 2011 Lukiolaisten arvot ja asenteet jatko-opiskelua sekä työelämää kohtaan Tiivistelmä 2011 Tervetuloa tutustumaan lukiolaisten arvoihin ja asenteisiin jatko-opiskelua sekä työelämää kohtaan Lukiolaistutkimus

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 0 Taloustutkimus Oy Marraskuu 0 Tuomo Turja 9..0 Pauliina Aho SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO....

Lisätiedot

Uraseuranta aineisto

Uraseuranta aineisto Aarresaari-verkosto Kooste vuoden 2012 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2007 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua Uraseuranta aineisto Kysely lähetettiin

Lisätiedot

Mikkelin imagotutkimus Mikkeli matkailukohteena

Mikkelin imagotutkimus Mikkeli matkailukohteena Mikkelin imagotutkimus Mikkeli matkailukohteena Taloustutkimus Oy Jari Pajunen Mikkelin elinvoima- ja kilpailustrategian ohjausryhmä 15.6.2011 1 15.6.2011 Jari Pajunen Esityksen sisältö 1. Kuntien imagotutkimus

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 30.5.2012 Oulu

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 30.5.2012 Oulu Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 30.5.2012 Oulu 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Oulun seudun kyselyn kohderyhmänä olivat paikalliset yliopistossa ja ammattiopistossa opiskelevat nuoret.

Lisätiedot

SeAMK Etelä- Pohjanmaan aikuiskoulutuksen tarveselvitys 2012

SeAMK Etelä- Pohjanmaan aikuiskoulutuksen tarveselvitys 2012 SeAMK Etelä- Pohjanmaan aikuiskoulutuksen tarveselvitys 2012 Raportti 21.2.2012 Mikko Kesä Juuso Heinisuo INNOLINK RESEARCH OY 2O12 INNOLINK RESEARCH OY SeAMK TARVESELVITYS 2012 2 (43) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Katsaus FIRST-tilastoihin 9.12.2010 FIRST-koordinaattorikokous Sini Piippo CIMO

Katsaus FIRST-tilastoihin 9.12.2010 FIRST-koordinaattorikokous Sini Piippo CIMO Katsaus FIRST-tilastoihin 9.12.2010 FIRST-koordinaattorikokous Sini Piippo CIMO FIRST-ohjelma Finnish-Russian Student and Teacher Exchange Programme Verkostoyhteistyöohjelma Suomen ja Venäjän lähialueiden

Lisätiedot

Tuotemerkkien arvostus 2014 HSL. Taloustutkimus Oy, Sirpa Vinni 2.6.2014

Tuotemerkkien arvostus 2014 HSL. Taloustutkimus Oy, Sirpa Vinni 2.6.2014 Tuotemerkkien arvostus 2014 HSL Taloustutkimus Oy, Sirpa Vinni 2.6.2014 2 2.6.2014 12230 SHT 2014 Tuotemerkkien arvostus_ Liikenneyhtiöt / sv Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Tutkimuksen toteutus 3. Tutkimuksen

Lisätiedot

Koulutusvalinnat, opinto-ohjaus ja sukupuoli

Koulutusvalinnat, opinto-ohjaus ja sukupuoli Koulutusvalinnat, opinto-ohjaus ja sukupuoli Segregaation lieventäminen kouluissa ja oppilaitoksissa keskustelutilaisuus 21.1.2010 Heli Kuusi Esityksen kuviot perustuvat Koulutus ja sukupuolten tasa-arvo

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2013

Ammattikorkeakoulukoulutus 2013 Koulutus 2014 Ammattikorkeakoulukoulutus 2013 Ammattikorkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulututkintojen määrä kasvoi edelleen Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan vuonna 2013 ammattikorkeakouluissa

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Aikuiskoulutukseen osallistuminen Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia varten järjestettyyn koulutukseen osallistui

Lisätiedot

Kun KOULU LOPPUU? -Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista 2013

Kun KOULU LOPPUU? -Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista 2013 Kun KOULU LOPPUU? -Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista 2013 2012 1 Kun koulu loppuu -tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää yläkoululaisten ja lukiolaisten tulevaisuuden suunnitelmia,

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta. Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta. Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2013 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 2005

Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 2005 Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 25 Erika Sassi ja Piia Simpanen Tinataan-verkostohanke 26 Suomessa naisten osuus tekniikan alalla on ollut kasvussa

Lisätiedot

MUUTOKSEN SUUNNAT PORISSA

MUUTOKSEN SUUNNAT PORISSA Kuva: Antero Saari Kuva: Toni Mailanen Kuva: Toni Mailanen MUUTOKSEN SUUNNAT PORISSA IV neljännes (loka-marraskuu) 2014 Kuva: Marianne Ståhl 23.2.2015 KONSERNIHALLINTO Timo Aro ja Timo Widbom Kuva: Toni

Lisätiedot

Työttömyyskatsaus Joulukuu 2015

Työttömyyskatsaus Joulukuu 2015 Työttömyyskatsaus Joulukuu 2015 Turussa oli työttömiä työnhakijoita joulukuun lopussa 14696, joista miehiä 9205 ja naisia 6926. Turun työttömyysaste oli 17,7 %, lisäystä edellisvuodesta 0,4 prosenttiyksikköä.

Lisätiedot

Opiskelijoiden työssäkäynti 2011

Opiskelijoiden työssäkäynti 2011 Koulutus 013 Opiskelijoiden työssäkäynti 011 Yli puolet opiskelijoista kävi opintojen ohella töissä Tilastokeskuksen tietojen mukaan opiskelijoiden työssäkäynti oli yleisempää vuonna 011 kuin vuotta aiemmin.

Lisätiedot

LUT Hakijamarkkinointi ja viestintä

LUT Hakijamarkkinointi ja viestintä LUT Hakijamarkkinointi ja viestintä Lähiopetuksen teemat & luennoitsijat 29.8 LUT perustiedot & brändi /Viestintäjohtaja Marjo Loisa Hakijamarkkinoinnin taustat & 2012 kampanja, infoilutoiminta & abitiimi

Lisätiedot

Tilastotietoa aikuiskoulutustuen hakijoista ja käytöstä 9.10.2015

Tilastotietoa aikuiskoulutustuen hakijoista ja käytöstä 9.10.2015 Tilastotietoa aikuiskoulutustuen hakijoista ja käytöstä 9.10.2015 Aikuiskoulutustuki 2 Aikuiskoulutustuki 3 MEUR Aikuiskoulutustuen rahoitusvastuu on jaettu kolmikantaisesti. Työttömyysvakuutusmaksuista

Lisätiedot

TIELIIKENTEEN TAVARAKULJETUKSET 2007 SKAL:n osio

TIELIIKENTEEN TAVARAKULJETUKSET 2007 SKAL:n osio TIELIIKENTEEN TAVARAKULJETUKSET 007 SKAL:n osio Taloustutkimus Oy Kesäkuu 007 Kari-Pekka Töyrylä 19.0.007 Katja Louhema Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan omaan käyttöön. Raporttia

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2014

Ammattikorkeakoulukoulutus 2014 Koulutus 2015 Ammattikorkeakoulukoulutus 2014 Ammattikorkeakoulututkinnot Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen määrä jatkoi kasvuaan Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan vuonna 2014 ammattikorkeakouluissa

Lisätiedot

JAMK Viestinnän vaikuttavuuden tutkimus 2007

JAMK Viestinnän vaikuttavuuden tutkimus 2007 JAMK Viestinnän vaikuttavuuden tutkimus 2007 JAMK / VIESTINNÄN VAIKUTTAVUUDEN TUTKIMUS 2007 2 (25) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA... 3 2. TUTKIMUSAINEISTON KUVAUS... 4 3. NUORTEN AMMATINVALINTA...

Lisätiedot

Tietoja ulkomaalaisista lääkäreistä Suomessa. Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto

Tietoja ulkomaalaisista lääkäreistä Suomessa. Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto Tietoja ulkomaalaisista lääkäreistä Suomessa Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto Kyselytutkimuksen tausta Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Lisätiedot

Sisältö. Yliopistoista valmistuneiden alueellinen sijoittuminen. Aineisto. Lähtökohdat tutkimukselle

Sisältö. Yliopistoista valmistuneiden alueellinen sijoittuminen. Aineisto. Lähtökohdat tutkimukselle Sisältö Yliopistoista valmistuneiden alueellinen sijoittuminen Heli Kurikka Tutkija 1. Taustaa 2. Yliopistojen ryhmittely 3. Valmistuneiden alueellisen sijoittumisen piirteitä eri yliopistoista eri aloilta

Lisätiedot

Koulutus. Konsultit 2HPO 17.4.2013 2HPO.FI

Koulutus. Konsultit 2HPO 17.4.2013 2HPO.FI Koulutus Konsultit 2HPO 1 Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijat 2 Peruskoulun päättäneiden ja ylioppilaiden välitön sijoittuminen jatko-opintoihin Valmistumisvuosi 2011 2010 2009 2008 2007 2006

Lisätiedot

Opiskelijoiden työssäkäynti- ja kesätyökysely 2013 Tulokset. Arttu Piri

Opiskelijoiden työssäkäynti- ja kesätyökysely 2013 Tulokset. Arttu Piri Opiskelijoiden työssäkäynti- ja kesätyökysely 2013 Tulokset Arttu Piri 1 Yleistä - Aineiston keruu sähköisesti 26.9. 14.10.12013 - Otos: Opiskelijajäsenet, poislukien 1.5.2013 jälkeen liittyneet - Otos

Lisätiedot

Julkaisufoorumin ohjausryhmä 17.11.2014 LIITE 1. Unifi lähetti 4.9.2015 yliopistojen tutkimuksesta vastaaville rehtoreille seuraavan viestin:

Julkaisufoorumin ohjausryhmä 17.11.2014 LIITE 1. Unifi lähetti 4.9.2015 yliopistojen tutkimuksesta vastaaville rehtoreille seuraavan viestin: KYSELY YLIOPISTOILLE JULKAISUFOORUMI-LUOKITUKSEN KÄYTÖSTÄ Unifi lähetti 4.9.2015 yliopistojen tutkimuksesta vastaaville rehtoreille seuraavan viestin: Hyvät tutkimuksesta vastaavat rehtorit, Tieteellisten

Lisätiedot

Tieteenaloittaiset tilastot: Yhteiskuntatieteet

Tieteenaloittaiset tilastot: Yhteiskuntatieteet Tieteen tila 212 Tieteenaloittaiset tilastot: Yhteiskuntatieteet Tässä dokumentissa tarkastellaan yhteiskuntatieteistä kansantaloustiedettä, liiketaloustiedettä, kasvatustieteitä, media- ja viestintätieteitä,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2015. Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2015. Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 05 Taloustutkimus Oy Marraskuu 05 Tuomo Turja 09..05 SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO.... Tutkimuksen

Lisätiedot

VirtuaaliAMK:n opiskelija- kyselyn 2007 tuloksia. Teija Lehto, Annina Korpela teija.lehto@amk.fi, annina.korpela@amk.fi

VirtuaaliAMK:n opiskelija- kyselyn 2007 tuloksia. Teija Lehto, Annina Korpela teija.lehto@amk.fi, annina.korpela@amk.fi VirtuaaliAMK:n opiskelija- kyselyn 2007 tuloksia Teija Lehto, Annina Korpela teija.lehto@amk.fi, annina.korpela@amk.fi 1 Kyselyn tavoitteet kartoittaa AMK-opiskelijoiden verkko-opiskelukäytäntöjä selvittää,

Lisätiedot

Kysely korkeakouluissa opiskeleville maajoukkueurheilijoille ja henkilökunnalle (2URAA-hanke)

Kysely korkeakouluissa opiskeleville maajoukkueurheilijoille ja henkilökunnalle (2URAA-hanke) Kysely korkeakouluissa opiskeleville maajoukkueurheilijoille ja henkilökunnalle (2URAA-hanke) 2013 Urheilijakysely Kyselyyn vastasi 215 suomalaisessa korkeakoulussa opiskelevaa opiskelijaa. Näistä 65 %

Lisätiedot

10. Yliopisto-opetus ja -tutkimus

10. Yliopisto-opetus ja -tutkimus 10. Yliopisto-opetus ja -tutkimus S e l v i t y s o s a : Yliopistojen, teknillisten korkeakoulujen, kauppakorkeakoulujen ja taidekorkeakoulujen (jäljempänä yliopistot) kehittäminen perustuu korkeakoululaitoksen

Lisätiedot

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6.

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6. OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat Raportti 1.6.2010 Mittarityöryhmä Jorma Honkanen Heikki Likitalo Tuula Peura TeWa LiKu TeKu

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008 FCG Efeko Oy:n tekemä kyselytutkimus 40 kunnassa Selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 1992. Vuoden 2008

Lisätiedot

REILU KAUPPA RY BRÄNDITUTKIMUS 2015. Tutkimusraportti 26.11. 2015 Merja Lintunen

REILU KAUPPA RY BRÄNDITUTKIMUS 2015. Tutkimusraportti 26.11. 2015 Merja Lintunen REILU KAUPPA RY BRÄNDITUTKIMUS 01 Tutkimusraportti 6.11. 01 Merja Lintunen TUTKIMUKSEN TOTEUTUS REILUN KAUPAN BRÄNDI- JA KAMPANJATUTKIMUS 014 Tutkimuslaitos Taloustutkimus Oy Tutkimuslaitoksen yhteyshenkilöt

Lisätiedot

Enontekiö. Kittilä. Muonio. Kolari. Pello Rovaniemi. Ylitornio. Tornio. Kemi

Enontekiö. Kittilä. Muonio. Kolari. Pello Rovaniemi. Ylitornio. Tornio. Kemi LAPIN LUKIOT, AMMATILLISET OPPILAITOKSET JA KANSANOPISTOT, JOISSA AMMATILLISTA KOULUTUSTA LUKUVUONNA 2011-2012 Utsjoki Inari Enontekiö Lukioita 23 Kittilä Ammatillisia oppilaitoksia tai niiden sivuopetuspisteitä

Lisätiedot

KOULUTUSKYSELY 2015 Studentum.fi-koulutussivuston tutkimus koulutukseen hakeutumisesta keväällä 2015

KOULUTUSKYSELY 2015 Studentum.fi-koulutussivuston tutkimus koulutukseen hakeutumisesta keväällä 2015 KOULUTUSKYSELY 2015 Studentum.fi-koulutussivuston tutkimus koulutukseen hakeutumisesta keväällä 2015 Koulutustarjonnan ja työmarkkinatilanteen toivotaan kohtaavan TUTKIMUKSESTA YLEISESTI Studentum.fi Studentum.fi-koulutussivustolla

Lisätiedot

Oulun yliopisto Auditointi syksyllä 2009. pääsihteeri FT Helka Kekäläinen Korkeakoulujen arviointineuvosto

Oulun yliopisto Auditointi syksyllä 2009. pääsihteeri FT Helka Kekäläinen Korkeakoulujen arviointineuvosto Oulun yliopisto Auditointi syksyllä 2009 pääsihteeri FT Helka Kekäläinen Korkeakoulujen arviointineuvosto Auditointien kokonaisaikataulu 2005-2011 Pilottiauditoinnit 2004-2005 Syksy 2005-kevät 2006 Kevät

Lisätiedot

OKM:N OHJAUKSEN ALAT JA ISCED-LUOKITUKSEN UUDISTUS 5.3.2015. Ylitarkastaja Jukka Haapamäki

OKM:N OHJAUKSEN ALAT JA ISCED-LUOKITUKSEN UUDISTUS 5.3.2015. Ylitarkastaja Jukka Haapamäki OKM:N OHJAUKSEN ALAT JA ISCED-LUOKITUKSEN UUDISTUS 5.3.2015 Ylitarkastaja Jukka Haapamäki Sisältö Nykyisin käytössä olevat koulutus ja tieteenalaluokitukset Koulutus ja tieteenalaluokitusten käyttö ISCED

Lisätiedot

Näkökulma itäsuomalaisten nuorten tilanteeseen

Näkökulma itäsuomalaisten nuorten tilanteeseen Näkökulma itäsuomalaisten nuorten tilanteeseen Jouko Laaksonen, Mikkelin ammattikorkeakoulu Iisalmi 5.5.2011 Raameja esitykselle: - haastava aihe; keskittyminen esityksessä erityisesti alueelle kiinnittymiseen,

Lisätiedot