Suomi Tänään syys-lokakuu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomi Tänään syys-lokakuu"

Transkriptio

1 Suomi Tänään syys-lokakuu T-8193 MT/KTA 1

2 Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan käyttöön. Raporttia tai osia siitä ei saa edelleen toimittaa tai julkaista missään muodossa ilman tutkimuslaitoksen lupaa ja nimen mainitsemista. SUOMI TÄNÄÄN SYYS-LOKAKUU 2008 Suoma ry Merja Tuominen Krister Talvinen Taloustutkimus Oy, Turku Yliopistonkatu 37 A, Turku Puh. (02)

3 2008 SISÄLTÖ 1. Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus 4 Vastaajajoukon rakenne 5 2. Tiivistelmä tuloksista Tulokset graafisena esityksenä 9 Lomailu kotimaan matkailualueilla kesällä 2008 ja aikaisemmin 10 Kesällä 2008 tehtyjen lomamatkojen määrä, käytetyt matkustusmuodot sekä polttoaineen hinnan vaikutus lomasuunnitelmiin 21 Matkailumainonnan huomaaminen alueittain, tietolähteet matkailualueista sekä alueen valintaperusteet 27 Matkailualueiden arviointi: Kokonaismielikuvat ja aluekohtaiset vastaajamäärät 33 Kokonaismielikuvat suhteessa lomailuun 41 Mielikuvatekijät 43 Mielikuvatekijät suhteessa kokonaiskuvaan 74 Matkailualueiden mielikuvaprofiilit 75 Lomailu tulevina kausina 97 Talvikaudella Kesällä 2009 omalla autolla Yhteenveto Tulosten julkaiseminen ja edelleen luovuttaminen 102 sivu T-8193 MT/KTA 3

4 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksessa selvitetään mm. lomailua kotimaan 20 kesämatkailualueilla, mielipiteitä alueista ja matkailumainonnan huomaamisesta alueittain. Lisäksi tutkimuksessa selvitetään tehtyjen matkojen määrää, käytettyjä matkustusmuotoja, matkailualueen valintaperusteita ja tietolähteitä, matkustusaikeita tulevana talvikautena ja polttoaineen hinnan vaikutusta lomasuunnitelmiin kuluneen ja tulevan kesän osalta. Tutkimuksen sisältää vertailua pääsääntöisesti vuoden 2007 tutkimukseen, mutta tuloksia verrataan soveltuvin osin myös aiempien vuosien tutkimuksiin. Muutokset kysymyslomakkeella alueiden osalta Uutena arvioitavana matkailualueena Itä-Uusimaa; lisäksi Lahden seutu oli edellisvuonna lomakkeella muodossa Päijät-Häme. Tutkimuksen toteutus Kohderyhmä: ns. suuri yleisö eli Suomessa asuvat vuotiaat valtakunnallisesti Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta. Vastaajia kaikkiaan Tutkimusmenetelmä: osana Suomi Tänään -kirjekyselyä, jonka lomakkeet vastaajilla Otos muodostettiin kohderyhmästä satunnaispoiminnalla Väestötietojärjestelmästä. Aineisto on painotettu iän, sukupuolen, asuinalueen ja talouden henkilömäärän mukaan kohdealueen väestön normaalijakaumaa vastaavasti. Vastaajajoukon rakenne on esitetty seuraavalla sivulla. Taloustutkimus Oy on tehnyt tämän tutkimuksen omasta toimeksiannostaan T-8193 MT/KTA 4

5 Sukupuoli Nainen Mies Ikäryhmä v v v v v. Koulutus Perus-/keski-/kansak. Amm.-/tekn.-/kauppak. Ylioppilas/lukio Opisto/amk Yliopisto/korkeakoulu Ei vastausta Ammattiryhmä Maatalousväestö Työväestö Toimihenkilö Yrittäjä/joht. asema Opiskelija/koululainen Eläkeläinen Kotiäiti/-isä Ei vastausta Alkuperätunniste 8193 KTA/pka/kta Kopiointi kielletty Suomi Tänään syys-lokakuu 2008: Aineiston rakenne, painotettu % Kaikki vastanneet, n=4 095, N= Talouden rakenne Lapsiperhe Muu aikuistalous Yksinäistalous Talouden bruttotulot Alle /v /v. Yli /v. Ei vastausta Asuinkunta Hki/Espoo/Vantaa/Kauniainen Turku/Tampere Muu as. kaup. Muu kaupunki Muu kunta Lääni Etelä-Suomen lääni Länsi-Suomen lääni Itä-Suomen lääni Oulun/Lapin lääni % Suomi Suomi Tänään syys-lokakuu Aineiston Rannekellot rakenne Suomessa asuvat vuotiaat

6 Tiivistelmä tuloksista (1/3) Kaksi kolmasosaa Suomen vuotiaista lomaili kesän 2008 aikana jollakin kesän kotimaisella matkailu-alueella (20 kpl). Kotimaan lomailijoiden määrä on edellistä kesää suurempi ja paras tulos pitkän seurannan aikana. Vuoden 2007 tapaan aktiivisimpia lomailijoita ovat vuotiaat, toimihenkilöt, yrittäjät/johtavassa asemassa olevat ja lapsiperheiden sekä erityisesti hyvätuloisten talouksien jäsenet. Asuinmaakunnittain tarkasteltuna muita ahkerampia lomailijoita ovat edelleen uusimaalaiset. Lapin asukkaiden kotimaan matkailu on vähentynyt ja pirkanmaalaisten kasvanut vuoden takaisesta. Muiden alueiden asukkaiden kotimaan matkailu on pysynyt ennallaan. Kokemusta omaavien osuudet eri alueista yhteensä (lomaillut kesällä 2008 tai aikaisemmin) sijoittuvat välille Helsinki ja Lappi (vähintään kaksi kolmasosaa omaa kokemuksia) Kymenlaakso ja Itä-Uusimaa (noin joka kuudes). Tunnetuin ja samalla suosituin matkailualue on Helsinki, jossa lomaili kesällä 2008 neljännes suomalaisista. Sen lisäksi tunnetuimpia ovat Lappi ja Ahvenanmaa, mutta niitä suositumpia Pirkanmaa, Varsinais-Suomi, muu Uusimaa, Keski-Suomi ja Pohjanmaa, joissa kaikissa vieraili runsas kymmenesosa suomalaisista. Muilla alueilla lomaili harvempi: 10 % (Lappi) 2 % (Ahvenanmaa). Helsinki ja Pirkanmaa ovat ainoat alueet, jotka ovat kasvattaneet matkailijaosuuksiaan vuoden takaisesta. Muiden alueiden osuudet ovat pysyneet ennallaan. Ns. ulkopuolisten matkailijoiden (eivät asu eivätkä omista kesämökkiä ko. alueella) osuudet ovat säilyneet ennallaan lukuun ottamatta Helsinkiä, Pirkanmaata ja Lahden seutua, joiden osuudet ovat kasvaneet. Kotimaan lomailijoista 40 % teki kesän aikana sekä yöpymisen sisältäviä että päivämatkoja, 35 % pelkästään yöpymismatkoja ja vain 10 % pelkästään päivämatkoja. Edelliseen kesään verrattuna yöpymisiä sisältäviä matkoja tehtiin nyt vähän vähemmän. 82 % matkusti viime kesän kotimaan lomalleen omalla tai vuokratulla autolla tai matkailuautolla. Oma/vuokrattu auto onkin selvästi suosituin matkustusmuoto, tosin autolla matkustavia on nyt viimevuotista vähemmän. Neljäsosa käytti junaa ja vajaa viidesosa linja-autoa. Polkupyörällä matkusti runsas kymmenesosa, muiden listattujen matkustusmuotojen osuudet jäävät pienemmiksi. Lapsiperheissä ehdottomasti suosituin on oma auto, kun taas yksinäistalouksien edustajista keskimääräistä useampi suosii julkisia liikennevälineitä. Polttoaineen hinnalla ei ollut mitään vaikutusta yli puolen (59 %) omalla tai vuokratulla autolla/matkailuautolla matkustaneiden kuluneen kesän lomasuunnitelmiin. Yli kolmannes otti polttoaineen hinnan kuitenkin huomioon lomansa toteutuksessa. Heistä isoin osa teki lyhyempiä tai vähemmän lomamatkoja kuin oli alun perin suunnitellut ja suunnitteli matkareitit tavallista tarkemmin. Pienempi osa viipyi yhdessä lomakohteessa ajateltua kauemmin ja muutama prosentti ei toteuttanut jotakin suunnittelemaansa matkaa/matkoja ollenkaan. Polttoaineen hinta vaikutti erityisesti pienituloisten talouksien lomasuunnitelmiin. T-8193 MT/KTA 6

7 Tiivistelmä tuloksista (2/3) Matkailualueiden kuluneen kesän mainonnan huomioarvot vaihtelevat välillä 24 4 %. Parhaiten muistetaan Helsingin, Lapin, Ahvenanmaan ja Kuusamon mainontaa (24 14 %). Myös Varsinais-Suomen ja Pirkanmaan mainontaa on huomannut keskimääräistä useampi (11 %), muiden osuudet jäävät alle kymmenen prosentin. Helsingin matkailumainonnan huomioarvo on vähän viimevuotista suurempi ja Etelä-Karjalan pienempi. Muiden alueiden mainontaa muistetaan vastaavasti kuin vuosi sitten. Kotimaan lomailijat käyttävät keskimäärin yli kolmea eri tietolähdettä matkailualueista. Aikaisempiin kokemuksiin sekä sukulaisiin ja tuttaviin luottaa vuoden 2007 tavoin puolet. Internetin merkitys tietolähteenä on kasvanut ja lähes puolet hankkii tietoa internetistä, jonka tarjonnasta maakuntien ja kaupunkien omat sivut ovat valtakunnallisia matkailuportaaleja ja matkailuyritysten sivuja selvästi suositumpia. Runsas neljäsosa hakee tietoa sanoma-/aikakauslehdistä ja matkailuesitteistä. Matkailuesitteitä on hyödyntänyt kuitenkin aiempaa harvempi. TV:stä tai radiosta saa tietoa noin joka viides ja niiden merkitys tietolähteenä on kasvanut edellisvuodesta. Messuilta/näyttelyistä tietoa on saanut kymmenesosa, entistä useampi. Matkatoimistoista tai kunnallisista matkailutoimistoista tietoa hakevien osuudet ovat muutamissa prosenteissa eikä niissä ole muutosta edelliseen vuoteen. Sukulaisten ja tuttavien tapaaminen on tärkein matkailualueen valintaan vaikuttava tekijä miltei joka toiselle suomalaiselle. Matkailualueen luonto on tärkein tekijä vajaalle kolmasosalle. Oma mökki, tapahtumat ja hyvät liikenneyhteydet ovat vaikuttimina noin viidesosalle. Alle viidesosalle tärkeitä perusteita ovat nähtävyydet, lasten kohteet ja hyvät majoitusvaihtoehdot. Muiden tekijöiden osuudet vaihtelevat noin kymmenestä pariin prosenttiin. Vuoteen 2007 verrattuna sukulaisten/tuttavien, hyvien liikenneyhteyksien sekä mainonnan/esitteiden ja internetin merkitys on kasvanut. Edellisvuotta harvemman motiivina ovat olleet luonto, tapahtumat, nähtävyydet, hyvät majoitusvaihtoehdot ja huvittelumahdollisuudet. Vastaajat arvioivat tuntemiaan kesämatkailualueita kokonaisuutena antamalla niille yleisarvosanan (4-10). Arvosanan antaneiden määrät vaihtelevat Itä-Uudenmaan 785:sta Lapin 1 580:een (ks. aluekohtaiset vastaajamäärät s. 34). Yleisarvosanojen keskiarvot vaihtelevat reilun numeron sisällä Lapin 8,61:stä Itä-Uudenmaan 7,48:aan. Lapin lisäksi Kuusamo, Helsinki, Pirkanmaa ja Ahvenanmaa sijoittuvat parhaimmistoon yli kahdeksan keskiarvoillaan. Matkailualueita keskimäärin arvioidaan hieman vuoden takaista kielteisemmin, kaikkien alueiden yhteinen yleisarvosanojen keskiarvo on 7,89 (v ka. 8,00). Yhdenkään matkailualueen kokonaismielikuva ei ole kohentunut vuoden takaisesta, ja kokonaismielikuvat ovat heikentyneet etenkin Ahvenanmaalla, Pohjois- ja Etelä-Karjalalla, muulla Uudellamaalla (kuin Hki ja Itä-Uusimaa), Pohjanmaalla ja Lahden seudulla T-8193 MT/KTA 7

8 Tiivistelmä tuloksista (3/3) Kun alueilla lomailua ja yleistä arvostusta tarkastellaan samanaikaisesti, kärkiryhmään sijoittuvat v tavoin Lappi, Helsinki, Varsinais-Suomi, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Ahvenanmaa ja Kuusamo. Pohjanmaalla lomaillaan keskimääräistä enemmän, mutta alue jää arvostuksessa keskitason alle. Etelä-Savo, Pohjois-Karjala ja Kainuu ovat arvostuksessa keskitasoa, mutta jäävät lomailijaosuuksissa keskitason alapuolelle. Loput alueet jäävät keskitason alle molemmilla mittareilla mitattuna. Matkailualueita arvioitiin kahdeksan mielikuvatekijän suhteen, joista keskimäärin myönteisimmin arvioidaan alueen luontoa. Myös nähtävyyksistä, harrastusmahdollisuuksista, internetin matkailutarjonnasta ja esitteiden saatavuudesta annetaan enemmän myönteistä kuin kielteistä palautetta. Tapahtumatarjonta ja halukkuus matkailla ensi kesänä jakavat mielipiteitä enemmän ja majoituspalveluiden hinta-laatusuhteesta annetaan lähes yhtä paljon myönteisiä kuin kielteisiäkin mainintoja. Matkailualueita keskimäärin arvioidaan yleisarvosanojen lisäksi viimevuotista kielteisemmin myös konkreettisten mielikuvatekijöiden suhteen. Matkailualueiden mielikuvaprofiilit ovat pääsääntöisesti viime vuoden kaltaisia. Helsingin mielikuvaprofiili poikkeaa muista monelta osin, sillä se saa tutkituista matkailualueista selvästi parhaat arviot tapahtumatarjonnastaan sekä nähtävyyksistään, mutta heikoimmat arviot luonnostaan ja majoituspalveluiden hinta-laatu -suhteestaan. Kun Helsinki jätetään tarkastelun ulkopuolelle, alueiden mielikuvaerot ovat suurimmillaan nähtävyyksien ja alueen luonnon osalta ja vähiten eroja koetaan olevan majoituspalveluiden hinta-laatusuhteessa. Kun kaikki kahdeksan mielikuvatekijää huomioidaan kokonaisuutena (yhteisvaikutus), kärkikolmikon muodostavat Lappi, Helsinki ja Kuusamo. Sama kolmikko oli kärjessä myös viime vuonna, tosin Helsinki ja Kuusamo ovat nyt vaihtaneet paikkaa. Kärkikymmenikkö noudattaa pitkälti viimevuotista järjestystä, merkittävin muutos on viime vuoden yhdeksikön muun Uudenmaan sijoittuminen nyt 14:nneksi. Muun Uudenmaan lisäksi viimevuotista selvästi heikompia arvioita eri mielikuvatekijöissä saavat Ahvenanmaa, Etelä-Karjala, Lahden seutu, Kymenlaakso ja Pohjanmaa, joiden kaikkien kokonaismielikuvatkin ovat viimevuotista heikompia. Kokonaismielikuvan mukainen järjestys noudattelee tekijöiden yhteisvaikutuksen mukaista järjestystä pieniä poikkeuksia lukuun ottamatta. Pohjanmaa on vahvempi kokonaismielikuvissa kuin konkreettisemmilla mittareilla arvioituna, kun taas Lahden seutu sijoittuu yhteisvaikutusvertailussa kokonaismielikuvaansa paremmin. Vajaa puolet suomalaisista aikoo tehdä lomamatkan kotimassa tulevana talvikautena. Erityisen innokkaita talvilomailijoita ovat alle 45-vuotiaat, hyvätuloisten talouksien ja lapsiperheiden edustajat sekä yrittäjät/johtavassa asemassa olevat. Jos polttoaineen hinta säilyy syyskuun 2008 mukaisella tasolla, autoilijoiden enemmistö aikoo tehdä kotimaan lomamatkoja ensi kesänä (v. 2009) samassa määrin kuin kuluneena kesänä, mutta selvästi enemmän on niitä, jotka ovat vähentämässä kuin lisäämässä kesän lomamatkoja kotimaassa T-8193 MT/KTA 8

9 Tulokset graafisena esityksenä Seuraavilla sivuilla olevassa grafiikassa esitetään tutkimuksen päätulokset kaikkien tutkittujen matkailualueiden (20 kpl) osalta. Yksityiskohtaiset tulokset vuodelta 2008 ovat liitteenä olevissa atktaulukoissa T-8193 MT/KTA 9

10 2008 Lomailu kotimaan matkailualueilla kesällä 2008 ja aikaisemmin Kuvioissa esitetään: vuosina kotimaassa lomailleiden osuudet kesällä kotimaassa lomailleiden profiili ja rakenne matkailualueiden kokonaistunnettuudet alueilla lomailleiden osuudet + vertailu aiempiin vuosiin (soveltuvin osin) T-8193 MT/KTA 10

11 Kesien aikana kotimaassa lomailleiden osuudet Kaikki vastanneet v n= v n= v n= v n= v n= v n= v n= v n= v n= v n= v n=3 889 v n=4 095 N= Alkuperätunniste 8193 MT/pka/sas Kopiointi kielletty % 11 Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat

12 n-luvut v Kesän 2008 aikana kotimaassa lomailleiden profiili vs. kesä /2 Kaikki yhteensä (n=4 095, N= ) Sukupuoli 67! Nainen (n=2 278) Mies (n=1 817) 69 65!! Ikäryhmä v. (n=653) 69! v. (n=797) 76!! v v. (n=1 133) 67! v v. (n=1 512) Ammattiryhmä 55! Työ-/maatal.väestö (n=1 157) 66! Toimihenkilö (n=882) Yrittäjä/joht.as. (n=334) 77 71!! Opisk./koululainen (n=328) 66! Eläkeläinen (n=1 198) Talouden rakenne 54! Lapsiperhe (n=862) 74! Aikuistalous (n=1 918) Yksinäistalous (n=1 300) 64 60!! Alkuperätunniste 8193 MT/pka/sas Kopiointi kielletty % 12 Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat

13 n-luvut v Kesän 2008 aikana kotimaassa lomailleiden profiili vs. kesä /2 Kaikki yhteensä (n=4 095, N= ) Talouden bruttotulot: lapsiperhe/aikuistalous Alle /v (n=1 075) /v (n=546) Yli /v (n=859) Talouden bruttotulot: yksinäistalous Alle /v (n=610) Yli /v (n=533) Asuinmaakunta Uusimaa/Itä-Uusimaa (n=1 107) Kanta-/Päijät-Häme/Kymenlaakso (n=463) Pirkanmaa (n=405) Etelä-Karjala (n=118) Varsinais-Suomi (n=390) Satakunta (n=190) Et./Keski-Pohjanmaa (n=243) Keski-Suomi (n=254) Et./Pohjois-Savo (n=335) Pohjois-Karjala (n=149) Kainuu/Pohj.Pohjanmaa (n=315) Lappi (n=126) 67! 64! 71 76!! 55!! v !! v !! 67! 69! !!!!!! 55! Alkuperätunniste 8193 MT/pka/sas Kopiointi kielletty % 13 Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat

14 Matkailualueiden kokonaistunnettuus 2008 Kaikki vastanneet, n=4 095, N= Alkuperätunniste 8193 MT/pka/sas Kopiointi kielletty Helsinki Lappi Ahvenanmaa Varsinais-Suomi Pohjanmaa Pirkanmaa Keski-Suomi Kuusamo Hämeenlinnan seutu Satakunta Etelä-Savo Pohjois-Pohjanmaa Lahden seutu Pohjois-Karjala Muu Uusimaa Etelä-Karjala Pohjois-Savo Kainuu Kymenlaakso Itä-Uusimaa % Kokemuksia yhteensä (lomaillut joskus) Lomaillut kesän 2008 aikana Lomaillut aikaisempina kesinä Tuntee muuten matkailualueena = Kokonaistunnettuus Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat

15 Lomailu eri matkailualueilla kesien aikana n=kaikki vastaajat Helsinki 26 0 Oma mökki alueella 2008 Pirkanmaa 15 % $ 3 Varsinais-Suomi Muu Uusimaa*) Keski-Suomi Pohjanmaa % $ $ % % $ % $ % v (n=4 103) $ v (n=3 835) v (n=3 813) Lappi 10 $ % 3 v (n=3 889) Etelä-Savo 9 $ % 4 v (n=4 095) Pohjois-Pohjanmaa 8 % $ 2 Hämeenlinnan seutu***) 8 % $ 2 *) v Uusimaa (myös Hki) Lahden seutu**) Satakunta Pohjois-Savo % $ % $ % $ v Muu Uusimaa (ei Hki) v Muu Uusimaa (ei Hki, ei Itä-Uusimaa) **) v myös Kymenlaakso v Päijät-Häme Pohjois-Karjala 7 $ % 2 ***) v Kanta-Häme Itä-Uusimaa 7 1 Etelä-Karjala 6 $ % 2 Kymenlaakso 6 2 Kainuu 5 % $ 1 Kuusamo 4 % $ 1 Ahvenanmaa 2% $ 0 Alkuperätunniste 8193 MT/pka/sas Kopiointi kielletty % 15 Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat

16 Lomailu eri matkailualueilla kesien aikana Lomailijat, jotka eivät asu eivätkä omista kesämökkiä ko. alueella Helsinki (n=2 973) 20 Pirkanmaa (n=3 641) 11 % $ Varsinais-Suomi (n=3 645) Pohjanmaa (n=3 948) Keski-Suomi (n=3 772) Lappi (n=3 886) Etelä-Savo (n=3 848) Muu Uusimaa*) (n=2 973) 10 % $ 10 9 % $ % $ 8 $ % 7 $ % 6 % $ % v $ v v v v Hämeenlinnan seutu***) (n=3 906) Satakunta (n=3 853) 6 % $ 6 % $ *) v Uusimaa (myös Hki) v Muu Uusimaa (ei Hki) Lahden seutu**) (n=3 709) Pohjois-Savo (n=3 853) 6 % $ 5 % $ v Muu Uusimaa (ei Hki, ei Itä-Uusimaa) **) v myös Kymenlaakso v Päijät-Häme Pohjois-Pohjanmaa (n=3 824) 5 % $ ***) v Kanta-Häme Pohjois-Karjala (n=3 906) 5 $ % Etelä-Karjala (n=3 945) 5 % $ Kainuu (n=4 000) 4 $ % Kuusamo (n=4 056) 4% $ Kymenlaakso (n=3 709) 4 Itä-Uusimaa (n=2 973) 3 Alkuperätunniste 8193 MT/pka/sas Kopiointi kielletty % Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat 16

17 Kesän 2008 aikana kotimaassa ja sen eri matkailualueilla lomailleiden rakenne 1/4 - sukupuolen mukaan - Kaikki vastaajat (N=4 156) Kaikki vastanneet, Kaikki kesällä 2008 kotim. lomailleet (N=2 772) väestö tuhansina (.000) Matkailualueet Ahvenanmaa (N=88) Nainen Varsinais-Suomi (N=597) Mies Satakunta (N=352) Pohjanmaa (N=480) Pohjois-Pohjanmaa (N=335) Helsinki (N=1088) Itä-Uusimaa (N=274) Muu Uusimaa (N=446) Hämeenlinnan seutu (N=328) Kymenlaakso (N=265) Lahden seutu (N=316) Pirkanmaa (N=625) Keski-Suomi (N=524) Etelä-Karjala (N=257) Pohjois-Karjala (N=296) Etelä-Savo (N=389) Pohjois-Savo (N=308) Kainuu (N=222) Kuusamo (N=167) Lappi (N=433) Alkuperätunniste 8193 MT/pka/sas Kopiointi kielletty % 17 Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat

18 Kesän 2008 aikana kotimaassa ja sen eri matkailualueilla lomailleiden rakenne 2/4 - ikäryhmän mukaan - Kaikki vastaajat (N=4 156) Kaikki kesällä 2008 kotim. lomailleet (N=2 772) Kaikki vastanneet, Matkailualueet väestö tuhansina (.000) Ahvenanmaa (N=88) Varsinais-Suomi (N=597) v. Satakunta (N=352) v. Pohjanmaa (N=480) v. Pohjois-Pohjanmaa (N=335) Helsinki (N=1088) v. Itä-Uusimaa (N=274) Muu Uusimaa (N=446) Hämeenlinnan seutu (N=328) Kymenlaakso (N=265) Lahden seutu (N=316) Pirkanmaa (N=625) Keski-Suomi (N=524) Etelä-Karjala (N=257) Pohjois-Karjala (N=296) Etelä-Savo (N=389) Pohjois-Savo (N=308) Kainuu (N=222) Kuusamo (N=167) Lappi (N=433) Alkuperätunniste 8193 MT/pka/sas Kopiointi kielletty % 18 Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat

19 Kesän 2008 aikana kotimaassa ja sen eri matkailualueilla lomailleiden rakenne 3/4 - talouden rakenteen mukaan - Kaikki vastaajat (N=4 156) Kaikki kesällä 2008 kotim. lomailleet (N=2 772) Matkailualueet Ahvenanmaa (N=88) Varsinais-Suomi (N=597) Satakunta (N=352) Pohjanmaa (N=480) Pohjois-Pohjanmaa (N=335) Helsinki (N=1088) Itä-Uusimaa (N=274) Muu Uusimaa (N=446) Hämeenlinnan seutu (N=328) Kymenlaakso (N=265) Lahden seutu (N=316) Pirkanmaa (N=625) Keski-Suomi (N=524) Etelä-Karjala (N=257) Pohjois-Karjala (N=296) Etelä-Savo (N=389) Pohjois-Savo (N=308) Kainuu (N=222) Kuusamo (N=167) Lappi (N=433) Kaikki vastanneet, väestö tuhansina (.000) Lapsiperhe Aikuistalous Yksinäistalous Alkuperätunniste 8193 MT/pka/sas Kopiointi kielletty % 19 Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat

20 Kesän 2008 aikana kotimaassa ja sen eri matkailualueilla lomailleiden rakenne 4/4 - asuinmaakunnan mukaan - Kaikki vastaajat (N=4 156) Kaikki kesällä 2008 kotim. lomailleet (N=2 772) Matkailualueet Ahvenanmaa (N=88) Varsinais-Suomi (N=597) Satakunta (N=352) Pohjanmaa (N=480) Pohjois-Pohjanmaa (N=335) Helsinki (N=1088) Itä-Uusimaa (N=274) Muu Uusimaa (N=446) Hämeenlinnan seutu (N=328) Kymenlaakso (N=265) Lahden seutu (N=316) Pirkanmaa (N=625) Keski-Suomi (N=524) Etelä-Karjala (N=257) Pohjois-Karjala (N=296) Etelä-Savo (N=389) Pohjois-Savo (N=308) Kainuu (N=222) Kuusamo (N=167) Lappi (N=433) Alkuperätunniste 8193 MT/pka/sas Kopiointi kielletty % 20 Kaikki vastanneet, väestö tuhansina (.000) Uusimaa/Itä-Uusimaa Kanta-/Päijät-Häme/ Kymenlaakso Pirkanmaa Etelä-Karjala Varsinais-Suomi Satakunta Et.-/Keski-Pohjanmaa Keski-Suomi Etelä-/Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Kainuu/Pohj.-Pohjanmaa Lappi Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat

21 2008 Kesällä 2008 tehtyjen lomamatkojen määrä, käytetyt matkustusmuodot sekä polttoaineen hinnan vaikutus lomasuunnitelmiin Seuraavissa kuvioissa esitetään tehtyjen päivämatkojen ja yöpymisen sisältävien matkojen määrä Lisäksi esitetään kotimaan kesälomamatkailussa käytetyt matkustusmuodot sekä polttoaineen hinnan vaikutus kuluneen kesän lomasuunnitelmien toteutumiseen T-8193 MT/KTA 21

22 Tehtyjen kotimaan lomamatkojen lukumäärä kesällä 2008 Kesällä 2008 kotimaassa lomailleet, n=2 646, N= Päivämatkat (viipyminen alle 1 vrk) 10 % Teki yhden päivämatkan Kaksi 13 % Ei yhtään/eos Vähintään yhden yöpymisen 26 % sisältävä matka 20 % Teki yhden yöpymisen sisältävän matkan Ei yhtään/ eos 51 % 9 % Kolme 5 % 3 % Neljä 8 % Viisi Kuusi tai useampia Kuusi tai useampia 9 % 4 % Viisi 8 % Neljä 14 % Kolme 20 % Kaksi Netto: teki päivämatkan/-matkoja 50 % Keskiarvo 3,07 kpl/vastaaja Netto: teki väh. 1 yöp. sis. matkan 75 % Keskiarvo 2,77 kpl/vastaaja Alkuperätunniste 8193 MT/pka/sas Kopiointi kielletty Teki - pelkästään päivämatkoja 10 % - pelkästään yöpymisen sis. matkoja 35 % - molempia 40 % 22 Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat

23 Tehtyjen kotimaan lomamatkojen lukumäärä kesällä 2007 ja 2008 Kesällä 2007/2008 kotimaassa lomailleet, 2007 n=2 439, 2008 n=2 646 Päivämatkat (viipyminen alle 1 vrk) Keskiarvo kpl/vastaaja Vähintään yhden yöpymisen sisältävä matka Keskiarvo kpl/vastaaja v ,15 v ,85 v ,07 v , % % Teki... pelkästään päivämatkoja 9 10 pelkästään yöpymisen sis. matkoja molempia v v Ei vast Alkuperätunniste 8193 MT/pka/sas Kopiointi kielletty % 23 Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat

24 Käytetyt matkustusmuodot 2008 Kesällä 2008 kotimaassa lomailleet Oma auto 76 % Oma henkilöauto $ Juna 25 % Juna $ Linja-auto 18 % % v (n=2 439) Linja-auto $ Polkupyörä 12% v (n=2 646) Polkupyörä $ Laiva/sisävesialus 7 % Laiva/sisävesialus $ Oma/vuokrattu moottori-/purjevene % 6 Oma/vuokrattu moottori-/purjevene $ Lentokone Oma/vuokrattu matkailuauto/-vaunu Moottoripyörä/mopo/ skootteri Vuokrattu henkilöauto Muu % 5 4% Auto-juna-yhdistelmä % % 3 Netto: - Oma/vuokrattu 82 % (v. 07: 85 %) - Julkinen 38 % (v. 07: 39 %) Keskiarvo: 1,8 matkustusmuotoa/vastaaja Lentokone Oma/vuokrattu matkailuauto/-vaunu Moottoripyörä/mopo/ skootteri Auto-juna-yhdistelmä Muu $ $ $ $ Vuokrattu henkilöauto $ $ Talouden rakenne: Lapsiperhe (n=643) Aikuistalous (n=1 222) $ Yksinäistalous (n=773) Ei vastausta % 10 Ei vastausta $ Alkuperätunniste 8193 MT/pka/sas Kopiointi kielletty % % Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat

25 Polttoaineen hinnan vaikutus lomasuunnitelmien toteutumiseen Lomaillut kesän 2008 aikana kotimaassa omalla/vuokratulla autolla, n=1 978, N= Millä tavoin polttoaineen hinta vaikutti viime kesänä kotimaan lomasuunnitelmienne toteutumiseen? Ei mitenkään, lomamatka/-matkat tehtiin suunnitellussa laajuudessa 59 Tehtiin vähemmän/lyhempiä lomamatkoja kuin alun perin suunniteltiin 19 Suunniteltiin matkareitit tavallista tarkemmin 15 Oltiin yhdessä lomakohteessa pitempään 9 Ei tehty suunniteltua lomamatkaa/-matkoja lainkaan 4 Ei vastausta 4 Alkuperätunniste 8193 MT/pka/sas Kopiointi kielletty % 25 Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat

26 Polttoaineen hinnan vaikutus lomasuunnitelmien toteutumiseen Lomaillut kesän 2008 aikana kotimaassa omalla/vuokratulla autolla, n=1 978, N= Millä tavoin polttoaineen hinta vaikutti viime kesänä kotimaan lomasuunnitelmienne toteutumiseen? Ei vaikuttanut mitenkään Ei vast. Vaikutti jotenkin Kaikki vast. (n=1 978) Ikäryhmä v. (n=344) v. (n=479) v. (n=584) v. (n=571) Ammattiryhmä Työ-/maatal.väestö (n=591) Toimihenkilö (n=532) Yrittäjä/joht.as. (n=189) Opisk./koululainen (n=145) Eläkeläinen (n=422) Tal. bruttotulot: lapsip./aikuistal. Alle /v (n=494) /v (n=317) Yli /v (n=578) Talouden bruttotulot: yksinäistal. Alle /v (n=167) Yli /v (n=249) Alkuperätunniste 8193 MT/pka/sas Kopiointi kielletty % 26 Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat

27 2008 Matkailumainonnan huomaaminen alueittain, tietolähteet matkailualueista sekä alueen valintaperusteet Kuvioissa esitetään: matkailumainontaa huomanneiden osuudet alueittain käytetyt tietolähteet matkailualueista kesämatkailualueen valintaan vaikuttaneet syyt (1-3 merkittävintä) Tuloksissa mukana vertailu v tutkimuksen tuloksiin T-8193 MT/KTA 27

28 Matkailualueiden mainonnan huomaaminen 2007 ja 2008 Alkuperätunniste 8193 MT/pka/sas Kopiointi kielletty Helsinki Lappi Ahvenanmaa Kuusamo Varsinais-Suomi Pirkanmaa Keski-Suomi Pohjanmaa Hämeenlinnan seutu Pohjois-Karjala Kainuu Etelä-Savo Satakunta Pohjois-Pohjanmaa Pohjois-Savo Lahden seutu* Muu Uusimaa Etelä-Karjala Kymenlaakso Itä-Uusimaa 14! 11! 11! 8! 8!!!!!!!!! !! 24 23!!! 0 20 % ! v (n=3 889) v (n=4 095) *) v Päijät-Häme Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat

29 Tietolähteet kesämatkailualueista 2007 ja 2008 Kesällä 2007 ja 2008 kotimaassa lomailleet Aikaisemmat kokemukset 50! Sukulaiset/tuttavat 50! Internet (netto): 45! - maakunnan/kaupungin omat sivut 33!! v (n=2 439) - matkailuyritysten omat sivut - valtakunnallinen portaali esim !! v (n=2 646) Sanoma-/aikakauslehdet 27! Alueelliset matkailuesitteet* 26! *) v. 2007: Tv/radio 20! Matkailuesitteet Matkakohteen omat esitteet 19 Alkuperätunniste 8193 MT/pka/sas Kopiointi kielletty Messut/näyttelyt Matkatoimisto Kunnallinen matkailutoimisto Muu Ei vastausta 10 4!! 6! 9 15!! % 29 Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat

30 Tietolähteet kesämatkailualueista 2008 eri ikäryhmissä ja sukupuolen mukaan Aikaisemmat kokemukset & $ Sukulaiset/tuttavat $ Kesällä 2008 kotimaassa lomailleet & Aikaisemmat kokemukset Sukulaiset/tuttavat Internet (netto): - maakunnan/ kaupungin omat sivut - matkailuyritysten omat sivut - valt.kunn. portaali esim. www. lomasuomi.fi/www.gofinland.fi & $ & $ & & $ $ Internet (netto): - maakunnan/ kaupungin omat sivut - matkailuyritysten omat sivut - valt.kunn. portaali esim. www. lomasuomi.fi/www.gofinland.fi Sanoma-/aikakauslehdet & $ Sanoma-/aikakauslehdet Alueelliset matkailuesitteet & $ Alueelliset matkailuesitteet Tv/radio Matkakohteen omat esitteet $ & & $ & v. (n=463) Tv/radio Matkakohteen omat esitteet Messut/näyttelyt & $ Matkatoimisto $ & Kunnallinen matkailutoimisto& $ Muu $ & Ei vastausta $ & $ v. (n=599) v. (n=751) v. (n=833) Messut/näyttelyt Matkatoimisto Kunnallinen matkailutoimisto Muu Ei vastausta Lapsiperhe (n=643) Aikuistalous (n=1 222) Yksinäistalous (n=773) Alkuperätunniste 8193 MT/pka/sas Kopiointi kielletty % % Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat

31 Kesämatkailualueen valintaan vaikuttaneet syyt 2007 ja 2008 (1-3 merkittävintä) Kesällä 2007/2008 kotimaassa lomailleet Sukulaiset/tuttavat 45! Alueen luonto 30! Oma mökki alueella Tapahtumat Hyvät liikenneyhteydet 23 20! 18!!! v (n=2 439) v (n=2 646) Nähtävyydet 17! Lasten kohteet 14! Hyvät majoitusvaihtoehdot 13! Alueen maine kesäkohteena 11! Harrastusmahdollisuudet 11! Ihmiset/elämänmeno 11! Huvittelumahdollisuudet 10! Matkan helppo varattavuus 9! Ostosmahdollisuudet 8! Mainonnan/esitteen herättämä kiinnostus! 6 Internetin herättämä kiinnostus! 5 Alueen ruokakulttuuri! 2 Muu syy 9! Ei vast./eos 14! Alkuperätunniste 8193 MT/pka/sas Kopiointi kielletty % 31 Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat

32 Sukul./tuttavien tapaaminen Alueen luonto Oma mökki alueella Tapahtumat Hyvät liikenneyhteydet Nähtävyydet Lasten kohteet Hyvät majoitusvaihtoehdot Alueen maine kesäkohteena Harrastusmahdollisuudet Ihmiset/elämänmeno Huvittelumahdollisuudet Matkan helppo varattavuus Ostosmahdollisuudet Mainonnan/esitteen herätt. kiinnostus Internetin herätt. kiinnostus Kesämatkailualueen valintaan vaikuttaneet syyt 2008 eri ikäryhmissä ja talouden rakenteen mukaan (1-3 merkittävintä) Kesällä 2008 kotimaassa lomailleet & $ & $ & $ & $ & & $ & $ $ & & $ $ & & $ $ & $ & $ & & $ Alueen ruokakulttuuri $ & Muu syy Ei vastausta $ & $ & $ & $ & v. (n=463) $ v. (n=599) v. (n=751) v. (n=833) Sukul./tuttavien tapaaminen Alueen luonto Oma mökki alueella Tapahtumat Hyvät liikenneyhteydet Nähtävyydet Lasten kohteet $ Hyvät majoitusvaihtoehdot Alueen maine kesäkohteena Harrastusmahdollisuudet Ihmiset/elämänmeno Huvittelumahdollisuudet Matkan helppo varattavuus Ostosmahdollisuudet Mainonnan/esitteen herätt. kiinnostus Internetin herätt. kiinnostus Muu syy Ei vastausta $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Alueen ruokakulttuuri $ $ $ $ $ Lapsiperhe (n=643) Aikuistalous (n=1 222) $ Yksinäistalous (n=773) Alkuperätunniste 8193 MT/pka/sas Kopiointi kielletty % % Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat

33 2008 Kokonaismielikuvat matkailualueista Yleisarvosanat: Kouluarvosana-asteikko 10-4 (10 = erinomainen, 4 = huono) Annetuista arvosanoista on laskettu aluekohtaiset keskiarvot. Tulokset on havainnollistettu kuviossa, jossa alueet on esitetty tämänvuotisessa paremmuusjärjestyksessä. Kokonaismielikuvissa tapahtunut kehitys vuoteen 2007 verrattuna. Arvosanojen jakautuminen matkailualueittain. Arvosanan antaneiden määrä (n-luku) vaihtelee aluekohtaisesti. Nämä aluekohtaiset vastaajamäärät ilmenevät seuraavan sivun taulukosta. Annetut arvosanat on tulostettu myös ko. alueilla kesällä 2008 matkailleista T-8193 MT/KTA 33

34 2008 Aluekohtaiset vastaajamäärät n=alueelle arvosanan antaneet T-8193 MT/KTA 34 v Ahvenanmaa 1333 Varsinais-Suomi 1260 Satakunta 917 Pohjanmaa 1103 Pohjois-Pohjanmaa 916 Helsinki 1635 Itä-Uusimaa 785 Muu Uusimaa 904 Hämeenlinnan seutu 962 Kymenlaakso 830 Lahden seutu 900 Pirkanmaa 1117 Keski-Suomi 1124 Etelä-Karjala 856 Pohjois-Karjala 961 Etelä-Savo 987 Pohjois-Savo 868 Kainuu 880 Kuusamo 1084 Lappi 1580

35 (1/2) Kokonaismielikuvat 2008 Keskiarvo Toimialan keskiarvo ,61 8,29 8,14 8,04 8,02 7,98 7,97 7,93 7,89 7,89 7,88 Lappi Kuusamo Helsinki Pirkanmaa Ahvenanmaa Keski-Suomi Varsinais-Suomi Etelä-Savo Pohjois-Karjala Toimialan keskiarvo Kainuu Alkuperätunniste 8193 MT/pka/kta Kopiointi kielletty 35 Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat

36 (2/2) Kokonaismielikuvat 2008 Keskiarvo Toimialan keskiarvo ,78 7,77 7,76 7,56 7,56 7,56 7,54 7,53 7,49 7,48 Hämeenlinnan seutu Etelä-Karjala Pohjois-Savo Muu Uusimaa Pohjanmaa Kymenlaakso Pohjois-Pohjanmaa Satakunta Lahden seutu Itä-Uusimaa Alkuperätunniste 8193 MT/pka/kta Kopiointi kielletty 36 Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat

37 (1/2) Kokonaismielikuvat Lappi 9 Kuusamo Helsinki 8 Pirkanmaa Keskiarvo Ahvenanmaa Keski-Suomi Varsinais-Suomi Etelä-Savo 5 Pohjois-Karjala Toimialan keskiarvo 4 Alkuperätunniste 8193 MT/pka/kta Kopiointi kielletty Kainuu Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat

38 (2/2) Kokonaismielikuvat Hämeenlinnan seutu 9 Etelä-Karjala Pohjois-Savo Keskiarvo Muu Uusimaa Pohjanmaa Kymenlaakso 6 Pohjois-Pohjanmaa 5 Satakunta Lahden seutu 4 Alkuperätunniste 8193 MT/pka/kta Kopiointi kielletty Itä-Uusimaa Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat

39 Lappi Kuusamo Helsinki Pirkanmaa Ahvenanmaa Keski-Suomi Varsinais-Suomi Etelä-Savo Pohjois-Karjala Kainuu Hämeenlinnan seutu Etelä-Karjala Pohjois-Savo Kymenlaakso Muu Uusimaa Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Satakunta Lahden seutu Itä-Uusimaa Matkailualueiden arvosanajakaumat Keskiarvo ,61 8,29 8,14 8,04 8,02 7,98 7,97 7,93 7,89 7,88 7,78 7,77 7,76 7,56 7,56 7,56 7,54 7,53 7,49 7,48 Alkuperätunniste 8193 MT/pka/kta Kopiointi kielletty % 39 Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat

40 n=kesällä 2008 alueella lomailleet/ kaikki arvosanan antaneet Alkuperätunniste 8193 MT/pka/sas Kopiointi kielletty Lappi (n=341/1580) Kuusamo (n=134/1084) Helsinki (n=822/1635) Pirkanmaa (n=472/1117) Ahvenanmaa (n=70/1333) Keski-Suomi (n=374/1124) Varsinais-Suomi (n=454/1260) Etelä-Savo (n=307/987) Pohjois-Karjala (n=241/961) Kainuu (n=169/880) Hämeenlinnan seutu (n=253/962) Etelä-Karjala (n=204/856) Pohjois-Savo (n=240/868) Muu Uusimaa (n=326/904) Pohjanmaa (n=349/1103) Kymenlaakso (n=205/830) Pohjois-Pohjanmaa (n=240/916) Satakunta (n=256/917) Lahden seutu (n=236/900) Itä-Uusimaa (n=198/785) Kokonaismielikuvat kesällä 2008 alueella lomailleet / kaikki vastaajat Keskiarvo 4 10 Kesällä 2008 alueella lomailleet Kaikki arvosanan antaneet Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat

41 2008 Kokonaismielikuvat suhteessa lomailuun Alueiden saamien yleisarvosanojen keskiarvot suhteessa alueilla lomailleiden osuuteen: Mitä ylempänä kuviossa alue on, sitä myönteisempi on siitä vallitseva kokonaiskuva. Mitä enemmän oikealla kuviossa matkailualue sijaitsee, sitä suurempi osa suomalaisista on lomaillut alueella kesällä 2008 tai aikaisemmin T-8193 MT/KTA 41

42 Lomailu ja kokonaismielikuvat Lappi Keskiarvo Keskiarvo 7,89 % Kainuu Etelä-Karjala Kuusamo Ahvenanmaa Etelä-Savo Pohjois-Karjala Hämeenlinnan seutu Pohjois-Savo Kymenlaakso Muu Uusimaa Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Itä-Uusimaa Lahden seutu Pirkanmaa Keski-Suomi Varsinais-Suomi Helsinki Satakunta Keskiarvo 26 % Lomaillut kesän 2008 aikana/aikaisemmin % Alkuperätunniste 8193 MT/pka/kta Kopiointi kielletty 42 Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat

43 2008 Mielikuvatekijät: Kahdeksan (8) tekijää: Alueen luonto Tapahtumatarjonta Nähtävyydet Majoituspalveluiden hinta-laatusuhde Harrastusmahdollisuudet Alueen matkailuesitteiden saatavuus Alueen matkailutarjonta internetissä Halukkuus matkailla ensi kesänä Tekijöiden arviointi aluekohtaisesti asteikolla: + / - (+) = myönteinen tekijä (-) = kielteinen tekijä erotus = (+) ja (-) -mainintojen prosenttiosuuksien erotus Tekijät esitellään erotusten mukaisessa paremmuusjärjestyksessä. Kehitys vuosina esitetään (+) ja (-) -mainintojen erotusten avulla T-8193 MT/KTA 43

44 Majoituspalveluiden hinta-laatu -suhde Alkuperätunniste 8193 MT/pka/kta Kopiointi kielletty 44 Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat Harrastusmahdollisuudet Alueen matkailutarjonta internetissä Alueen matkailuesitteiden saatavuus Tapahtumatarjonta Halukkuus matkailla ensi kesänä Nähtävyydet % myönteinen kielteinen erotus Kaikkien matkailualueiden keskiarvo Alueen luonto

45 Kaikkien matkailualueiden keskiarvo Alueen luonto 60 Nähtävyydet 40 Harrastusmahdollisuudet erotus % Alueen matkailutarjonta internetissä Alueen matkailuesitteiden saatavuus -40 Tapahtumatarjonta -60 Halukkuus matkailla ensi kesänä Alkuperätunniste 8193 MT/pka/kta Kopiointi kielletty Majoituspalveluiden hinta-laatu -suhde Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat

46 (1/2) 100 Mielikuvatekijät 2008 Alueen luonto 80 Toimialan keskiarvo erotus % myönteinen kielteinen erotus Lappi Kuusamo Ahvenanmaa Kainuu Pohjois-Karjala Keski-Suomi Etelä-Karjala Etelä-Savo Pohjois-Savo Varsinais-Suomi Hämeenlinnan seutu Alkuperätunniste 8193 MT/pka/kta Kopiointi kielletty 46 Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat

47 (2/2) 100 Mielikuvatekijät 2008 Alueen luonto 80 Toimialan keskiarvo erotus % myönteinen kielteinen erotus Toimialan keskiarvo Pirkanmaa Kymenlaakso Satakunta Pohjois-Pohjanmaa Muu Uusimaa Pohjanmaa Itä-Uusimaa Lahden seutu Helsinki Alkuperätunniste 8193 MT/pka/kta Kopiointi kielletty 47 Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat

48 (1/2) 100 Mielikuvatekijät Alueen luonto erotus % Lappi Kuusamo Ahvenanmaa Kainuu Pohjois-Karjala Keski-Suomi Etelä-Karjala -40 Etelä-Savo -60 Pohjois-Savo -80 Varsinais-Suomi -100 Alkuperätunniste 8193 MT/pka/kta Kopiointi kielletty Hämeenlinnan seutu Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat

49 (2/2) 100 Mielikuvatekijät Alueen luonto Toimialan keskiarvo Pirkanmaa Kymenlaakso erotus % Satakunta Pohjois-Pohjanmaa Muu Uusimaa -40 Pohjanmaa -60 Itä-Uusimaa -80 Lahden seutu -100 Alkuperätunniste 8193 MT/pka/kta Kopiointi kielletty Helsinki Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat

50 (1/2) 100 Mielikuvatekijät 2008 Nähtävyydet Toimialan keskiarvo erotus % myönteinen kielteinen erotus Helsinki Lappi Kuusamo Varsinais-Suomi Hämeenlinnan seutu Ahvenanmaa Pirkanmaa Pohjois-Karjala Toimialan keskiarvo Etelä-Savo Etelä-Karjala Alkuperätunniste 8193 MT/pka/kta Kopiointi kielletty 50 Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat

51 (2/2) 100 Mielikuvatekijät 2008 Nähtävyydet Toimialan keskiarvo erotus % myönteinen kielteinen erotus Kainuu Keski-Suomi Muu Uusimaa Pohjois-Savo Itä-Uusimaa Kymenlaakso Lahden seutu Pohjois-Pohjanmaa Satakunta Pohjanmaa Alkuperätunniste 8193 MT/pka/kta Kopiointi kielletty 51 Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat

52 (1/2) 100 Mielikuvatekijät Nähtävyydet erotus % Helsinki Lappi Kuusamo Varsinais-Suomi Hämeenlinnan seutu Ahvenanmaa Pirkanmaa -40 Pohjois-Karjala -60 Toimialan keskiarvo -80 Etelä-Savo -100 Alkuperätunniste 8193 MT/pka/kta Kopiointi kielletty Etelä-Karjala Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat

53 (2/2) 100 Mielikuvatekijät Nähtävyydet Kainuu Keski-Suomi Muu Uusimaa erotus % Pohjois-Savo Itä-Uusimaa Kymenlaakso -40 Lahden seutu -60 Pohjois-Pohjanmaa -80 Satakunta -100 Alkuperätunniste 8193 MT/pka/kta Kopiointi kielletty Pohjanmaa Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat

54 (1/2) 100 Mielikuvatekijät 2008 Harrastusmahdollisuudet Toimialan keskiarvo erotus % myönteinen kielteinen erotus Lappi Helsinki Kuusamo Pirkanmaa Kainuu Varsinais-Suomi Keski-Suomi Toimialan keskiarvo Lahden seutu Muu Uusimaa Hämeenlinnan seutu Alkuperätunniste 8193 MT/pka/kta Kopiointi kielletty 54 Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat

55 (2/2) 100 Mielikuvatekijät 2008 Harrastusmahdollisuudet Toimialan keskiarvo erotus % myönteinen kielteinen erotus Pohjois-Karjala Ahvenanmaa Etelä-Savo Pohjois-Savo Etelä-Karjala Pohjois-Pohjanmaa Itä-Uusimaa Satakunta Kymenlaakso Pohjanmaa Alkuperätunniste 8193 MT/pka/kta Kopiointi kielletty 55 Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat

56 (1/2) 100 Mielikuvatekijät Harrastusmahdollisuudet erotus % Lappi Helsinki Kuusamo Pirkanmaa Kainuu Varsinais-Suomi Keski-Suomi -40 Toimialan keskiarvo -60 Lahden seutu -80 Muu Uusimaa -100 Alkuperätunniste 8193 MT/pka/kta Kopiointi kielletty Hämeenlinnan seutu Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat

57 (2/2) 100 Mielikuvatekijät Harrastusmahdollisuudet Pohjois-Karjala Ahvenanmaa Etelä-Savo erotus % Pohjois-Savo Etelä-Karjala Pohjois-Pohjanmaa -40 Itä-Uusimaa -60 Satakunta -80 Kymenlaakso -100 Alkuperätunniste 8193 MT/pka/kta Kopiointi kielletty Pohjanmaa Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat

58 (1/2) 100 Mielikuvatekijät 2008 Alueen matkailutarjonta internetissä Toimialan keskiarvo erotus % myönteinen kielteinen erotus Helsinki Lappi Kuusamo Ahvenanmaa Pirkanmaa Varsinais-Suomi Kainuu Toimialan keskiarvo Keski-Suomi Hämeenlinnan seutu Lahden seutu Alkuperätunniste 8193 MT/pka/kta Kopiointi kielletty 58 Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat

59 (2/2) 100 Mielikuvatekijät 2008 Alueen matkailutarjonta internetissä Toimialan keskiarvo erotus % myönteinen kielteinen erotus Pohjois-Karjala Pohjois-Savo Etelä-Savo Muu Uusimaa Etelä-Karjala Itä-Uusimaa Satakunta Pohjois-Pohjanmaa Kymenlaakso Pohjanmaa Alkuperätunniste 8193 MT/pka/kta Kopiointi kielletty 59 Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat

60 (1/2) 100 Mielikuvatekijät Alueen matkailutarjonta internetissä erotus % Helsinki Lappi Kuusamo Ahvenanmaa Pirkanmaa Varsinais-Suomi Kainuu -40 Toimialan keskiarvo -60 Keski-Suomi -80 Hämeenlinnan seutu -100 Alkuperätunniste 8193 MT/pka/kta Kopiointi kielletty Lahden seutu Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat

61 (2/2) 100 Mielikuvatekijät Alueen matkailutarjonta internetissä Pohjois-Karjala Pohjois-Savo Etelä-Savo erotus % Muu Uusimaa Etelä-Karjala Itä-Uusimaa -40 Satakunta -60 Pohjois-Pohjanmaa -80 Kymenlaakso -100 Alkuperätunniste 8193 MT/pka/kta Kopiointi kielletty Pohjanmaa Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat

62 (1/2) 100 Mielikuvatekijät 2008 Alueen matkailuesitteiden saatavuus Toimialan keskiarvo erotus % myönteinen kielteinen erotus Helsinki Lappi Kuusamo Ahvenanmaa Pirkanmaa Varsinais-Suomi Toimialan keskiarvo Kainuu Hämeenlinnan seutu Pohjois-Karjala Etelä-Savo Alkuperätunniste 8193 MT/pka/kta Kopiointi kielletty 62 Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat

63 (2/2) 100 Mielikuvatekijät 2008 Alueen matkailuesitteiden saatavuus Toimialan keskiarvo erotus % myönteinen kielteinen erotus Lahden seutu Keski-Suomi Pohjois-Savo Satakunta Muu Uusimaa Etelä-Karjala Itä-Uusimaa Kymenlaakso Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Alkuperätunniste 8193 MT/pka/kta Kopiointi kielletty 63 Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat

64 (1/2) 100 Mielikuvatekijät Alueen matkailuesitteiden saatavuus erotus % Helsinki Lappi Kuusamo Ahvenanmaa Pirkanmaa Varsinais-Suomi Toimialan keskiarvo -40 Kainuu -60 Hämeenlinnan seutu -80 Pohjois-Karjala -100 Alkuperätunniste 8193 MT/pka/kta Kopiointi kielletty Etelä-Savo Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat

65 (2/2) 100 Mielikuvatekijät Alueen matkailuesitteiden saatavuus Lahden seutu Keski-Suomi Pohjois-Savo erotus % Satakunta Muu Uusimaa Etelä-Karjala -40 Itä-Uusimaa -60 Kymenlaakso -80 Pohjanmaa -100 Alkuperätunniste 8193 MT/pka/kta Kopiointi kielletty Pohjois-Pohjanmaa Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat

66 (1/2) 100 Mielikuvatekijät 2008 Halukkuus matkailla ensi kesänä Toimialan keskiarvo erotus % myönteinen kielteinen erotus Lappi Helsinki Pirkanmaa Varsinais-Suomi Kuusamo Keski-Suomi Toimialan keskiarvo Etelä-Savo Pohjois-Karjala Kainuu Pohjois-Savo Alkuperätunniste 8193 MT/pka/kta Kopiointi kielletty 66 Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat

67 (2/2) 100 Mielikuvatekijät 2008 Halukkuus matkailla ensi kesänä Toimialan keskiarvo erotus % myönteinen kielteinen erotus Ahvenanmaa Hämeenlinnan seutu Muu Uusimaa Etelä-Karjala Pohjanmaa Satakunta Kymenlaakso Itä-Uusimaa Pohjois-Pohjanmaa Lahden seutu Alkuperätunniste 8193 MT/pka/kta Kopiointi kielletty 67 Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat

68 (1/2) 100 Mielikuvatekijät Halukkuus matkailla ensi kesänä erotus % Lappi Helsinki Pirkanmaa Varsinais-Suomi Kuusamo Keski-Suomi Toimialan keskiarvo -40 Etelä-Savo -60 Pohjois-Karjala -80 Kainuu -100 Alkuperätunniste 8193 MT/pka/kta Kopiointi kielletty Pohjois-Savo Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat

69 (2/2) 100 Mielikuvatekijät Halukkuus matkailla ensi kesänä Ahvenanmaa Hämeenlinnan seutu Muu Uusimaa erotus % Etelä-Karjala Pohjanmaa Satakunta -40 Kymenlaakso -60 Itä-Uusimaa -80 Pohjois-Pohjanmaa -100 Alkuperätunniste 8193 MT/pka/kta Kopiointi kielletty Lahden seutu Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat

70 (1/2) 100 Mielikuvatekijät 2008 Majoituspalveluiden hinta-laatu -suhde Toimialan keskiarvo erotus % myönteinen kielteinen erotus Keski-Suomi Kainuu Pohjois-Karjala Pohjois-Savo Etelä-Karjala Etelä-Savo Pohjois-Pohjanmaa Kymenlaakso Hämeenlinnan seutu Pohjanmaa Pirkanmaa Alkuperätunniste 8193 MT/pka/kta Kopiointi kielletty 70 Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat

71 (2/2) 100 Mielikuvatekijät 2008 Majoituspalveluiden hinta-laatu -suhde Toimialan keskiarvo erotus % myönteinen kielteinen erotus Satakunta Lappi Toimialan keskiarvo Kuusamo Varsinais-Suomi Ahvenanmaa Lahden seutu Itä-Uusimaa Muu Uusimaa Helsinki Alkuperätunniste 8193 MT/pka/kta Kopiointi kielletty 71 Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat

Kesän kotimaiset matkailualueet

Kesän kotimaiset matkailualueet 2012 Suomi Tänään syys lokakuu 2012 2012 Sisältö Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus 3 Vastaajajoukon rakenne 4 Tiivistelmä tuloksista 5-9 Tulokset graafisena esityksenä Matkailullinen aktiivisuus menneenä

Lisätiedot

Matkailijat Keski-Suomessa

Matkailijat Keski-Suomessa Matkailijat Keski-Suomessa Matkailijamäärät Keski-Suomessa: kotimaa & ulkomaat Mistä kotimaan matkailijat tulevat ja keitä he ovat Ulkomaiset matkailijat: venäläinen matkailija eurooppalainen moderni humanisti

Lisätiedot

Seinäjoen ammattikorkeakoulu Maa- ja metsätalouden yksikkö, Ilmajoki. MATKO2 Matkailun koordinointi Etelä-Pohjanmaalla Hanke nro 2351

Seinäjoen ammattikorkeakoulu Maa- ja metsätalouden yksikkö, Ilmajoki. MATKO2 Matkailun koordinointi Etelä-Pohjanmaalla Hanke nro 2351 Hannu Tuurii,, Arjja Korteslluoma,, Jaana Riintalla ETELÄ-POHJANMAAN MATKAILIJATUTKIMUS V. 2010 Seinäjoen ammattikorkeakoulu Maa- ja metsätalouden yksikkö, Ilmajoki MATKO2 Matkailun koordinointi Etelä-Pohjanmaalla

Lisätiedot

Liikennevirasto 18.10.2012

Liikennevirasto 18.10.2012 n tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus Kesä 2012 Liikennevirasto 18.10.2012 Tutkija: Kati Valta Työnro: 220102072 TNS Gallup Oy, Miestentie 9 C, 02150 Espoo SISÄLLYSLUETTELO 1. YHTEENVETO... 3 2. TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA Muuttoliiketutkimus 2015. Tutkimusraportti

NURMIJÄRVEN KUNTA Muuttoliiketutkimus 2015. Tutkimusraportti NURMIJÄRVEN KUNTA Muuttoliiketutkimus 2015 Tutkimusraportti Taloustutkimus Oy, Markus Mervola Toukokuu 2015 Nurmijärven Kunta Muuttoliiketutkimus 2 TIIVISTELMÄ: NURMIJÄRVEN MUUTTOTUTKIMUS Nurmijärvelle

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN IMAGO- JA TUNNETTUUSTUTKIMUS

ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN IMAGO- JA TUNNETTUUSTUTKIMUS ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN IMAGO- JA TUNNETTUUSTUTKIMUS Etelä-Savon maakuntaliitto Taloustutkimus Oy, toukokuu 2011 Etelä-Savon maakunnan imago- ja tunnettuustutkimus 1. Johdanto 1.1 Tutkimuksen toteutus...3

Lisätiedot

Suomalaisten alkoholiostot Virosta

Suomalaisten alkoholiostot Virosta Suomalaisten alkoholiostot Virosta Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä... 1 Johdanto... 2 Matkustajien profiili... 3

Lisätiedot

OMNIBUS 1000 haastateltavaa 2 kertaa kuukaudessa

OMNIBUS 1000 haastateltavaa 2 kertaa kuukaudessa toy 1971 OMNIBUS 1000 haastateltavaa 2 kertaa kuukaudessa taloustutkimus oy SUOMALAISTEN TEATTERISSA KÄYNTI Huhtikuu 2004 Suomen Teatteriliitto Jari Pajunen / Helena Fagerlund 19.5.2004 Suomen Teatteriliitto

Lisätiedot

Suomi Tänään 1/2009 Kaupungit matkailukohteina LAHTI TRAVEL OY

Suomi Tänään 1/2009 Kaupungit matkailukohteina LAHTI TRAVEL OY Suomi Tänään 1/2009 Kaupungit matkailukohteina LAHTI TRAVEL OY Taloustutkimus Oy Tammi-helmikuu 2009 Vesa Ryyppö, Jussi Pajunen 31.3.2009 Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan omaan käyttöön.

Lisätiedot

DELEGAATTITUTKIMUS 2013. Finland Convention Bureau. Taloustutkimus Oy. Touko-lokakuu 2013

DELEGAATTITUTKIMUS 2013. Finland Convention Bureau. Taloustutkimus Oy. Touko-lokakuu 2013 DELEGAATTITUTKIMUS 2013 Finland Convention Bureau Taloustutkimus Oy Touko-lokakuu 2013 Christel Nummela 17.3.2014 Finland Convention Bureau Delegaattitutkimus 2013 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 1 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

ASUMINEN 2014. Tutkimusraportti / Hypo / elokuu 2014

ASUMINEN 2014. Tutkimusraportti / Hypo / elokuu 2014 ASUMINEN 2014 Tutkimusraportti / Hypo / elokuu 2014 SISÄLLYS 1. Päähavainnot tutkimustuloksista 3 2. Asuminen yleisesti 8 3. Omistusasuminen 14 4. Vuokra-asuminen 24 5. Oman talouden hallinta asumiskustannusten

Lisätiedot

MATKAILUTULO JA -TYÖLLISYYS TAMPEREEN SEUTUKUNNASSA VUONNA 2012

MATKAILUTULO JA -TYÖLLISYYS TAMPEREEN SEUTUKUNNASSA VUONNA 2012 MIKKO MANKA & MAARIT WALLENIUS MATKAILUTULO JA -TYÖLLISYYS TAMPEREEN SEUTUKUNNASSA VUONNA 2012 TUTKIMUS- JA KOULUTUSKESKUS SYNERGOS TAMPEREEN YLIOPISTON JOHTAMISKORKEAKOULU 2014 ISBN: 978-951-44-9458-1

Lisätiedot

Hannu Tuuri, Arja Kortesluoma & Sanna Jyllilä MÖKKEILYÄ JA MATKAILUA. Vapaa-ajan asukkaiden matkailupalvelujen ja rahan käyttö Etelä-Pohjanmaalla

Hannu Tuuri, Arja Kortesluoma & Sanna Jyllilä MÖKKEILYÄ JA MATKAILUA. Vapaa-ajan asukkaiden matkailupalvelujen ja rahan käyttö Etelä-Pohjanmaalla Hannu Tuuri, Arja Kortesluoma & Sanna Jyllilä MÖKKEILYÄ JA MATKAILUA Vapaa-ajan asukkaiden matkailupalvelujen ja rahan käyttö Etelä-Pohjanmaalla 3 Hannu Tuuri, Arja Kortesluoma & Sanna Jyllilä MÖKKEILYÄ

Lisätiedot

417 VAPAA-AJAN ASUNTOJEN OMISTUS JA KÄYTTÖ ESISELVITYS EKOTEHOKKUUDEN KARTOITUSTA VARTEN

417 VAPAA-AJAN ASUNTOJEN OMISTUS JA KÄYTTÖ ESISELVITYS EKOTEHOKKUUDEN KARTOITUSTA VARTEN VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS 417 VAPAA-AJAN ASUNTOJEN OMISTUS JA KÄYTTÖ ESISELVITYS EKOTEHOKKUUDEN KARTOITUSTA VARTEN Adriaan Perrels Elina Kangas Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

Lisätiedot

MATKAILU- JA RAVITSEMISALA MATKAILUN TULO- JA TYÖLLISYYS- SELVITYS POHJOIS-SAVOSSA 2013 RAPORTTI

MATKAILU- JA RAVITSEMISALA MATKAILUN TULO- JA TYÖLLISYYS- SELVITYS POHJOIS-SAVOSSA 2013 RAPORTTI MATKAILU- JA RAVITSEMISALA MATKAILUN TULO- JA TYÖLLISYYS- SELVITYS POHJOIS-SAVOSSA 2013 RAPORTTI KIRJOITTAJA Hilkka Lassila Matkailun tulo- ja työllisyysselvitys Pohjois-Savossa 2013 Raportti Hilkka Lassila

Lisätiedot

Ulkomaiset matkailijat Suomessa

Ulkomaiset matkailijat Suomessa Ulkomaiset ilijat Suomessa Talvi 2002-2003 Rajahaastattelututkimuksen maakohtaiset tulokset www. mek.fi MEK A:135 2004 Kansikuva: Comma Pictures / Arto Komulainen Painettu: Dark Oy, Vantaa 2004 Ulkomaiset

Lisätiedot

Maataloustukivalvonnan asiakastyytyväisyyskysely 2006

Maataloustukivalvonnan asiakastyytyväisyyskysely 2006 Maataloustukivalvonnan asiakastyytyväisyyskysely Laatijat: Tutkimuspäällikkö Reijo Pirttijärvi, Suomen Gallup Elintarviketieto Oy Tutkija Petri Pethman, Suomen Gallup Elintarviketieto Oy Tutkimuksen koordinointi:

Lisätiedot

Palautetta ekonomikoulutuksesta

Palautetta ekonomikoulutuksesta SEFEN RAPORTTEJA 5/2012 Palautetta ekonomikoulutuksesta kysely vastavalmistuneille 2011 Johanna Saarinen SUOMEN EKONOMILII INLANDS EKONOMFÖRBUN Sisältö 1 Johdanto... 6 2 Kauppatieteiden maisterit... 9

Lisätiedot

Vierasvenesatamien kävijätutkimus 2009 Saaristomeren alueella

Vierasvenesatamien kävijätutkimus 2009 Saaristomeren alueella Vierasvenesatamien kävijätutkimus 2009 Saaristomeren alueella Vierasvenesatamien kävijätutkimus 2009 Saaristomeren alueella Kemiönsaaren kunta/marina II-hanke Heinäkuu 2009 Merja Tuominen 31.8.2009 Taloustutkimus

Lisätiedot

Ulkomaiset matkailijat Suomessa

Ulkomaiset matkailijat Suomessa Ulkomaiset ilijat Suomessa www.. mek.fi Talvi 2004-2005 Rajahaastattelututkimuksen maakohtaiset tulokset MEK A:149 2006 Ulkomaiset ilijat Suomessa Talvi 2004-2005 Rajahaastattelututkimuksen maakohtaiset

Lisätiedot

VALITUT PALAT Mielipiteitä kirkosta

VALITUT PALAT Mielipiteitä kirkosta VALITUT PALAT Mielipiteitä kirkosta Taloustutkimus Oy Kesäkuu 2009 Tuomo Turja 15.06.2009 Valitut Palat Mielipiteitä kirkosta SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 1.1 Taustaa... 1 1.2 Kohderyhmä, tutkimusmenetelmä

Lisätiedot

Asianajajatutkimus. Asianajajatutkimus. Asianajajatutkimus

Asianajajatutkimus. Asianajajatutkimus. Asianajajatutkimus Asianajajatutkimus Asianajajatutkimus 2012 2012 Asianajajatutkimus 2012 1 2 Suomen Asianajajaliiton julkaisuja 2012 Teksti: Janne Laukkanen Elina Järvenpää 3 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 5 2. Asianajajakunnan

Lisätiedot

Ulkomaiset matkailijat Suomessa

Ulkomaiset matkailijat Suomessa Ulkomaiset ilijat Suomessa www. mek.fi Rajahaastattelututkimuksen maakohtaiset tulokset MEK A:151 2006 Kansikuva: MEK Imagebank Painettu: Dark Oy, Vantaa 2006 ISBN 952-5079-83-X (nid) ISBN 952-5079-84-8

Lisätiedot

MARKKINAKATSAUS 1/2012 KOTITALOUKSIEN INTERNETYHTEYDET

MARKKINAKATSAUS 1/2012 KOTITALOUKSIEN INTERNETYHTEYDET MARKKINAKATSAUS 1/2012 KOTITALOUKSIEN INTERNETYHTEYDET Viestintävirasto 2012 Tiedustelut: markkinaselvitykset@ficora.fi Tietoja lainatessa lähteenä on mainittava Viestintävirasto. Markkinakatsaus 1 / 2012

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 124

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 124 OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 124 National Research Institute of Legal Policy. Research Communications. Rättspolitiska forskningsinstitutet. Forskningsmeddelanden. Antti Rissanen

Lisätiedot

Viestintäpalveluiden kuluttajatutkimus 2014

Viestintäpalveluiden kuluttajatutkimus 2014 Viestintäpalveluiden kuluttajatutkimus 201 IROResearch Oy Malminkatu 00100 HELSINKI Tel. +58 9 770 600 Y 810550-1 www.iro.fi 1 Kuvailulehti 2.6.201 Julkaisija: Viestintävirasto Asiakirjan nimi: Viestintäpalvelujen

Lisätiedot

Marika Koramo TAITEEN PERUSOPETUS 2008. Selvitys taiteen perusopetuksen järjestämisestä lukuvuonna 2007 2008 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN

Marika Koramo TAITEEN PERUSOPETUS 2008. Selvitys taiteen perusopetuksen järjestämisestä lukuvuonna 2007 2008 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN Marika Koramo TAITEEN PERUSOPETUS 2008 Selvitys taiteen perusopetuksen järjestämisestä lukuvuonna 2007 2008 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN Opetushallitus Taitto: Sirpa Ropponen ISBN 978-952-13-3976-9

Lisätiedot

Moottorikelkkailu huvina, hyötynä ja häiriönä

Moottorikelkkailu huvina, hyötynä ja häiriönä SUOMEN YMPÄRISTÖ 53 2006 Moottorikelkkailu huvina, hyötynä ja häiriönä LUONTO Harrastajien, yritysten ja luonnon virkistyskäytön näkökulmia Jani Päivänen, Lauri Virrankoski Larri Liikonen YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

Lisätiedot

Rauhan Tervehdyksen lukeminen Siikasalon seurakunnassa. Rauhan Tervehdys ry

Rauhan Tervehdyksen lukeminen Siikasalon seurakunnassa. Rauhan Tervehdys ry Rauhan Tervehdyksen lukeminen Siikasalon seurakunnassa Rauhan Tervehdys ry Taloustutkimus Oy Syyskuu 2008 Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan käyttöön. Raporttia tai osia siitä ei saa

Lisätiedot

Suomalaisten matkailu 2012

Suomalaisten matkailu 2012 Liikenne ja matkailu 2013 Suomalaisten matkailu 2012 Suomalaisten matkailu ulkomaille kasvoi vuonna 2012 Vuonna 2012 suomalaiset tekivät ulkomaille 7,8 miljoonaa erilaista vapaa-ajanmatkaa. Kasvua oli

Lisätiedot