Suomi Tänään syys-lokakuu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomi Tänään syys-lokakuu"

Transkriptio

1 Suomi Tänään syys-lokakuu T-8193 MT/KTA 1

2 Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan käyttöön. Raporttia tai osia siitä ei saa edelleen toimittaa tai julkaista missään muodossa ilman tutkimuslaitoksen lupaa ja nimen mainitsemista. SUOMI TÄNÄÄN SYYS-LOKAKUU 2008 Suoma ry Merja Tuominen Krister Talvinen Taloustutkimus Oy, Turku Yliopistonkatu 37 A, Turku Puh. (02)

3 2008 SISÄLTÖ 1. Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus 4 Vastaajajoukon rakenne 5 2. Tiivistelmä tuloksista Tulokset graafisena esityksenä 9 Lomailu kotimaan matkailualueilla kesällä 2008 ja aikaisemmin 10 Kesällä 2008 tehtyjen lomamatkojen määrä, käytetyt matkustusmuodot sekä polttoaineen hinnan vaikutus lomasuunnitelmiin 21 Matkailumainonnan huomaaminen alueittain, tietolähteet matkailualueista sekä alueen valintaperusteet 27 Matkailualueiden arviointi: Kokonaismielikuvat ja aluekohtaiset vastaajamäärät 33 Kokonaismielikuvat suhteessa lomailuun 41 Mielikuvatekijät 43 Mielikuvatekijät suhteessa kokonaiskuvaan 74 Matkailualueiden mielikuvaprofiilit 75 Lomailu tulevina kausina 97 Talvikaudella Kesällä 2009 omalla autolla Yhteenveto Tulosten julkaiseminen ja edelleen luovuttaminen 102 sivu T-8193 MT/KTA 3

4 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksessa selvitetään mm. lomailua kotimaan 20 kesämatkailualueilla, mielipiteitä alueista ja matkailumainonnan huomaamisesta alueittain. Lisäksi tutkimuksessa selvitetään tehtyjen matkojen määrää, käytettyjä matkustusmuotoja, matkailualueen valintaperusteita ja tietolähteitä, matkustusaikeita tulevana talvikautena ja polttoaineen hinnan vaikutusta lomasuunnitelmiin kuluneen ja tulevan kesän osalta. Tutkimuksen sisältää vertailua pääsääntöisesti vuoden 2007 tutkimukseen, mutta tuloksia verrataan soveltuvin osin myös aiempien vuosien tutkimuksiin. Muutokset kysymyslomakkeella alueiden osalta Uutena arvioitavana matkailualueena Itä-Uusimaa; lisäksi Lahden seutu oli edellisvuonna lomakkeella muodossa Päijät-Häme. Tutkimuksen toteutus Kohderyhmä: ns. suuri yleisö eli Suomessa asuvat vuotiaat valtakunnallisesti Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta. Vastaajia kaikkiaan Tutkimusmenetelmä: osana Suomi Tänään -kirjekyselyä, jonka lomakkeet vastaajilla Otos muodostettiin kohderyhmästä satunnaispoiminnalla Väestötietojärjestelmästä. Aineisto on painotettu iän, sukupuolen, asuinalueen ja talouden henkilömäärän mukaan kohdealueen väestön normaalijakaumaa vastaavasti. Vastaajajoukon rakenne on esitetty seuraavalla sivulla. Taloustutkimus Oy on tehnyt tämän tutkimuksen omasta toimeksiannostaan T-8193 MT/KTA 4

5 Sukupuoli Nainen Mies Ikäryhmä v v v v v. Koulutus Perus-/keski-/kansak. Amm.-/tekn.-/kauppak. Ylioppilas/lukio Opisto/amk Yliopisto/korkeakoulu Ei vastausta Ammattiryhmä Maatalousväestö Työväestö Toimihenkilö Yrittäjä/joht. asema Opiskelija/koululainen Eläkeläinen Kotiäiti/-isä Ei vastausta Alkuperätunniste 8193 KTA/pka/kta Kopiointi kielletty Suomi Tänään syys-lokakuu 2008: Aineiston rakenne, painotettu % Kaikki vastanneet, n=4 095, N= Talouden rakenne Lapsiperhe Muu aikuistalous Yksinäistalous Talouden bruttotulot Alle /v /v. Yli /v. Ei vastausta Asuinkunta Hki/Espoo/Vantaa/Kauniainen Turku/Tampere Muu as. kaup. Muu kaupunki Muu kunta Lääni Etelä-Suomen lääni Länsi-Suomen lääni Itä-Suomen lääni Oulun/Lapin lääni % Suomi Suomi Tänään syys-lokakuu Aineiston Rannekellot rakenne Suomessa asuvat vuotiaat

6 Tiivistelmä tuloksista (1/3) Kaksi kolmasosaa Suomen vuotiaista lomaili kesän 2008 aikana jollakin kesän kotimaisella matkailu-alueella (20 kpl). Kotimaan lomailijoiden määrä on edellistä kesää suurempi ja paras tulos pitkän seurannan aikana. Vuoden 2007 tapaan aktiivisimpia lomailijoita ovat vuotiaat, toimihenkilöt, yrittäjät/johtavassa asemassa olevat ja lapsiperheiden sekä erityisesti hyvätuloisten talouksien jäsenet. Asuinmaakunnittain tarkasteltuna muita ahkerampia lomailijoita ovat edelleen uusimaalaiset. Lapin asukkaiden kotimaan matkailu on vähentynyt ja pirkanmaalaisten kasvanut vuoden takaisesta. Muiden alueiden asukkaiden kotimaan matkailu on pysynyt ennallaan. Kokemusta omaavien osuudet eri alueista yhteensä (lomaillut kesällä 2008 tai aikaisemmin) sijoittuvat välille Helsinki ja Lappi (vähintään kaksi kolmasosaa omaa kokemuksia) Kymenlaakso ja Itä-Uusimaa (noin joka kuudes). Tunnetuin ja samalla suosituin matkailualue on Helsinki, jossa lomaili kesällä 2008 neljännes suomalaisista. Sen lisäksi tunnetuimpia ovat Lappi ja Ahvenanmaa, mutta niitä suositumpia Pirkanmaa, Varsinais-Suomi, muu Uusimaa, Keski-Suomi ja Pohjanmaa, joissa kaikissa vieraili runsas kymmenesosa suomalaisista. Muilla alueilla lomaili harvempi: 10 % (Lappi) 2 % (Ahvenanmaa). Helsinki ja Pirkanmaa ovat ainoat alueet, jotka ovat kasvattaneet matkailijaosuuksiaan vuoden takaisesta. Muiden alueiden osuudet ovat pysyneet ennallaan. Ns. ulkopuolisten matkailijoiden (eivät asu eivätkä omista kesämökkiä ko. alueella) osuudet ovat säilyneet ennallaan lukuun ottamatta Helsinkiä, Pirkanmaata ja Lahden seutua, joiden osuudet ovat kasvaneet. Kotimaan lomailijoista 40 % teki kesän aikana sekä yöpymisen sisältäviä että päivämatkoja, 35 % pelkästään yöpymismatkoja ja vain 10 % pelkästään päivämatkoja. Edelliseen kesään verrattuna yöpymisiä sisältäviä matkoja tehtiin nyt vähän vähemmän. 82 % matkusti viime kesän kotimaan lomalleen omalla tai vuokratulla autolla tai matkailuautolla. Oma/vuokrattu auto onkin selvästi suosituin matkustusmuoto, tosin autolla matkustavia on nyt viimevuotista vähemmän. Neljäsosa käytti junaa ja vajaa viidesosa linja-autoa. Polkupyörällä matkusti runsas kymmenesosa, muiden listattujen matkustusmuotojen osuudet jäävät pienemmiksi. Lapsiperheissä ehdottomasti suosituin on oma auto, kun taas yksinäistalouksien edustajista keskimääräistä useampi suosii julkisia liikennevälineitä. Polttoaineen hinnalla ei ollut mitään vaikutusta yli puolen (59 %) omalla tai vuokratulla autolla/matkailuautolla matkustaneiden kuluneen kesän lomasuunnitelmiin. Yli kolmannes otti polttoaineen hinnan kuitenkin huomioon lomansa toteutuksessa. Heistä isoin osa teki lyhyempiä tai vähemmän lomamatkoja kuin oli alun perin suunnitellut ja suunnitteli matkareitit tavallista tarkemmin. Pienempi osa viipyi yhdessä lomakohteessa ajateltua kauemmin ja muutama prosentti ei toteuttanut jotakin suunnittelemaansa matkaa/matkoja ollenkaan. Polttoaineen hinta vaikutti erityisesti pienituloisten talouksien lomasuunnitelmiin. T-8193 MT/KTA 6

7 Tiivistelmä tuloksista (2/3) Matkailualueiden kuluneen kesän mainonnan huomioarvot vaihtelevat välillä 24 4 %. Parhaiten muistetaan Helsingin, Lapin, Ahvenanmaan ja Kuusamon mainontaa (24 14 %). Myös Varsinais-Suomen ja Pirkanmaan mainontaa on huomannut keskimääräistä useampi (11 %), muiden osuudet jäävät alle kymmenen prosentin. Helsingin matkailumainonnan huomioarvo on vähän viimevuotista suurempi ja Etelä-Karjalan pienempi. Muiden alueiden mainontaa muistetaan vastaavasti kuin vuosi sitten. Kotimaan lomailijat käyttävät keskimäärin yli kolmea eri tietolähdettä matkailualueista. Aikaisempiin kokemuksiin sekä sukulaisiin ja tuttaviin luottaa vuoden 2007 tavoin puolet. Internetin merkitys tietolähteenä on kasvanut ja lähes puolet hankkii tietoa internetistä, jonka tarjonnasta maakuntien ja kaupunkien omat sivut ovat valtakunnallisia matkailuportaaleja ja matkailuyritysten sivuja selvästi suositumpia. Runsas neljäsosa hakee tietoa sanoma-/aikakauslehdistä ja matkailuesitteistä. Matkailuesitteitä on hyödyntänyt kuitenkin aiempaa harvempi. TV:stä tai radiosta saa tietoa noin joka viides ja niiden merkitys tietolähteenä on kasvanut edellisvuodesta. Messuilta/näyttelyistä tietoa on saanut kymmenesosa, entistä useampi. Matkatoimistoista tai kunnallisista matkailutoimistoista tietoa hakevien osuudet ovat muutamissa prosenteissa eikä niissä ole muutosta edelliseen vuoteen. Sukulaisten ja tuttavien tapaaminen on tärkein matkailualueen valintaan vaikuttava tekijä miltei joka toiselle suomalaiselle. Matkailualueen luonto on tärkein tekijä vajaalle kolmasosalle. Oma mökki, tapahtumat ja hyvät liikenneyhteydet ovat vaikuttimina noin viidesosalle. Alle viidesosalle tärkeitä perusteita ovat nähtävyydet, lasten kohteet ja hyvät majoitusvaihtoehdot. Muiden tekijöiden osuudet vaihtelevat noin kymmenestä pariin prosenttiin. Vuoteen 2007 verrattuna sukulaisten/tuttavien, hyvien liikenneyhteyksien sekä mainonnan/esitteiden ja internetin merkitys on kasvanut. Edellisvuotta harvemman motiivina ovat olleet luonto, tapahtumat, nähtävyydet, hyvät majoitusvaihtoehdot ja huvittelumahdollisuudet. Vastaajat arvioivat tuntemiaan kesämatkailualueita kokonaisuutena antamalla niille yleisarvosanan (4-10). Arvosanan antaneiden määrät vaihtelevat Itä-Uudenmaan 785:sta Lapin 1 580:een (ks. aluekohtaiset vastaajamäärät s. 34). Yleisarvosanojen keskiarvot vaihtelevat reilun numeron sisällä Lapin 8,61:stä Itä-Uudenmaan 7,48:aan. Lapin lisäksi Kuusamo, Helsinki, Pirkanmaa ja Ahvenanmaa sijoittuvat parhaimmistoon yli kahdeksan keskiarvoillaan. Matkailualueita keskimäärin arvioidaan hieman vuoden takaista kielteisemmin, kaikkien alueiden yhteinen yleisarvosanojen keskiarvo on 7,89 (v ka. 8,00). Yhdenkään matkailualueen kokonaismielikuva ei ole kohentunut vuoden takaisesta, ja kokonaismielikuvat ovat heikentyneet etenkin Ahvenanmaalla, Pohjois- ja Etelä-Karjalalla, muulla Uudellamaalla (kuin Hki ja Itä-Uusimaa), Pohjanmaalla ja Lahden seudulla T-8193 MT/KTA 7

8 Tiivistelmä tuloksista (3/3) Kun alueilla lomailua ja yleistä arvostusta tarkastellaan samanaikaisesti, kärkiryhmään sijoittuvat v tavoin Lappi, Helsinki, Varsinais-Suomi, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Ahvenanmaa ja Kuusamo. Pohjanmaalla lomaillaan keskimääräistä enemmän, mutta alue jää arvostuksessa keskitason alle. Etelä-Savo, Pohjois-Karjala ja Kainuu ovat arvostuksessa keskitasoa, mutta jäävät lomailijaosuuksissa keskitason alapuolelle. Loput alueet jäävät keskitason alle molemmilla mittareilla mitattuna. Matkailualueita arvioitiin kahdeksan mielikuvatekijän suhteen, joista keskimäärin myönteisimmin arvioidaan alueen luontoa. Myös nähtävyyksistä, harrastusmahdollisuuksista, internetin matkailutarjonnasta ja esitteiden saatavuudesta annetaan enemmän myönteistä kuin kielteistä palautetta. Tapahtumatarjonta ja halukkuus matkailla ensi kesänä jakavat mielipiteitä enemmän ja majoituspalveluiden hinta-laatusuhteesta annetaan lähes yhtä paljon myönteisiä kuin kielteisiäkin mainintoja. Matkailualueita keskimäärin arvioidaan yleisarvosanojen lisäksi viimevuotista kielteisemmin myös konkreettisten mielikuvatekijöiden suhteen. Matkailualueiden mielikuvaprofiilit ovat pääsääntöisesti viime vuoden kaltaisia. Helsingin mielikuvaprofiili poikkeaa muista monelta osin, sillä se saa tutkituista matkailualueista selvästi parhaat arviot tapahtumatarjonnastaan sekä nähtävyyksistään, mutta heikoimmat arviot luonnostaan ja majoituspalveluiden hinta-laatu -suhteestaan. Kun Helsinki jätetään tarkastelun ulkopuolelle, alueiden mielikuvaerot ovat suurimmillaan nähtävyyksien ja alueen luonnon osalta ja vähiten eroja koetaan olevan majoituspalveluiden hinta-laatusuhteessa. Kun kaikki kahdeksan mielikuvatekijää huomioidaan kokonaisuutena (yhteisvaikutus), kärkikolmikon muodostavat Lappi, Helsinki ja Kuusamo. Sama kolmikko oli kärjessä myös viime vuonna, tosin Helsinki ja Kuusamo ovat nyt vaihtaneet paikkaa. Kärkikymmenikkö noudattaa pitkälti viimevuotista järjestystä, merkittävin muutos on viime vuoden yhdeksikön muun Uudenmaan sijoittuminen nyt 14:nneksi. Muun Uudenmaan lisäksi viimevuotista selvästi heikompia arvioita eri mielikuvatekijöissä saavat Ahvenanmaa, Etelä-Karjala, Lahden seutu, Kymenlaakso ja Pohjanmaa, joiden kaikkien kokonaismielikuvatkin ovat viimevuotista heikompia. Kokonaismielikuvan mukainen järjestys noudattelee tekijöiden yhteisvaikutuksen mukaista järjestystä pieniä poikkeuksia lukuun ottamatta. Pohjanmaa on vahvempi kokonaismielikuvissa kuin konkreettisemmilla mittareilla arvioituna, kun taas Lahden seutu sijoittuu yhteisvaikutusvertailussa kokonaismielikuvaansa paremmin. Vajaa puolet suomalaisista aikoo tehdä lomamatkan kotimassa tulevana talvikautena. Erityisen innokkaita talvilomailijoita ovat alle 45-vuotiaat, hyvätuloisten talouksien ja lapsiperheiden edustajat sekä yrittäjät/johtavassa asemassa olevat. Jos polttoaineen hinta säilyy syyskuun 2008 mukaisella tasolla, autoilijoiden enemmistö aikoo tehdä kotimaan lomamatkoja ensi kesänä (v. 2009) samassa määrin kuin kuluneena kesänä, mutta selvästi enemmän on niitä, jotka ovat vähentämässä kuin lisäämässä kesän lomamatkoja kotimaassa T-8193 MT/KTA 8

9 Tulokset graafisena esityksenä Seuraavilla sivuilla olevassa grafiikassa esitetään tutkimuksen päätulokset kaikkien tutkittujen matkailualueiden (20 kpl) osalta. Yksityiskohtaiset tulokset vuodelta 2008 ovat liitteenä olevissa atktaulukoissa T-8193 MT/KTA 9

10 2008 Lomailu kotimaan matkailualueilla kesällä 2008 ja aikaisemmin Kuvioissa esitetään: vuosina kotimaassa lomailleiden osuudet kesällä kotimaassa lomailleiden profiili ja rakenne matkailualueiden kokonaistunnettuudet alueilla lomailleiden osuudet + vertailu aiempiin vuosiin (soveltuvin osin) T-8193 MT/KTA 10

11 Kesien aikana kotimaassa lomailleiden osuudet Kaikki vastanneet v n= v n= v n= v n= v n= v n= v n= v n= v n= v n= v n=3 889 v n=4 095 N= Alkuperätunniste 8193 MT/pka/sas Kopiointi kielletty % 11 Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat

12 n-luvut v Kesän 2008 aikana kotimaassa lomailleiden profiili vs. kesä /2 Kaikki yhteensä (n=4 095, N= ) Sukupuoli 67! Nainen (n=2 278) Mies (n=1 817) 69 65!! Ikäryhmä v. (n=653) 69! v. (n=797) 76!! v v. (n=1 133) 67! v v. (n=1 512) Ammattiryhmä 55! Työ-/maatal.väestö (n=1 157) 66! Toimihenkilö (n=882) Yrittäjä/joht.as. (n=334) 77 71!! Opisk./koululainen (n=328) 66! Eläkeläinen (n=1 198) Talouden rakenne 54! Lapsiperhe (n=862) 74! Aikuistalous (n=1 918) Yksinäistalous (n=1 300) 64 60!! Alkuperätunniste 8193 MT/pka/sas Kopiointi kielletty % 12 Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat

13 n-luvut v Kesän 2008 aikana kotimaassa lomailleiden profiili vs. kesä /2 Kaikki yhteensä (n=4 095, N= ) Talouden bruttotulot: lapsiperhe/aikuistalous Alle /v (n=1 075) /v (n=546) Yli /v (n=859) Talouden bruttotulot: yksinäistalous Alle /v (n=610) Yli /v (n=533) Asuinmaakunta Uusimaa/Itä-Uusimaa (n=1 107) Kanta-/Päijät-Häme/Kymenlaakso (n=463) Pirkanmaa (n=405) Etelä-Karjala (n=118) Varsinais-Suomi (n=390) Satakunta (n=190) Et./Keski-Pohjanmaa (n=243) Keski-Suomi (n=254) Et./Pohjois-Savo (n=335) Pohjois-Karjala (n=149) Kainuu/Pohj.Pohjanmaa (n=315) Lappi (n=126) 67! 64! 71 76!! 55!! v !! v !! 67! 69! !!!!!! 55! Alkuperätunniste 8193 MT/pka/sas Kopiointi kielletty % 13 Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat

14 Matkailualueiden kokonaistunnettuus 2008 Kaikki vastanneet, n=4 095, N= Alkuperätunniste 8193 MT/pka/sas Kopiointi kielletty Helsinki Lappi Ahvenanmaa Varsinais-Suomi Pohjanmaa Pirkanmaa Keski-Suomi Kuusamo Hämeenlinnan seutu Satakunta Etelä-Savo Pohjois-Pohjanmaa Lahden seutu Pohjois-Karjala Muu Uusimaa Etelä-Karjala Pohjois-Savo Kainuu Kymenlaakso Itä-Uusimaa % Kokemuksia yhteensä (lomaillut joskus) Lomaillut kesän 2008 aikana Lomaillut aikaisempina kesinä Tuntee muuten matkailualueena = Kokonaistunnettuus Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat

15 Lomailu eri matkailualueilla kesien aikana n=kaikki vastaajat Helsinki 26 0 Oma mökki alueella 2008 Pirkanmaa 15 % $ 3 Varsinais-Suomi Muu Uusimaa*) Keski-Suomi Pohjanmaa % $ $ % % $ % $ % v (n=4 103) $ v (n=3 835) v (n=3 813) Lappi 10 $ % 3 v (n=3 889) Etelä-Savo 9 $ % 4 v (n=4 095) Pohjois-Pohjanmaa 8 % $ 2 Hämeenlinnan seutu***) 8 % $ 2 *) v Uusimaa (myös Hki) Lahden seutu**) Satakunta Pohjois-Savo % $ % $ % $ v Muu Uusimaa (ei Hki) v Muu Uusimaa (ei Hki, ei Itä-Uusimaa) **) v myös Kymenlaakso v Päijät-Häme Pohjois-Karjala 7 $ % 2 ***) v Kanta-Häme Itä-Uusimaa 7 1 Etelä-Karjala 6 $ % 2 Kymenlaakso 6 2 Kainuu 5 % $ 1 Kuusamo 4 % $ 1 Ahvenanmaa 2% $ 0 Alkuperätunniste 8193 MT/pka/sas Kopiointi kielletty % 15 Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat

16 Lomailu eri matkailualueilla kesien aikana Lomailijat, jotka eivät asu eivätkä omista kesämökkiä ko. alueella Helsinki (n=2 973) 20 Pirkanmaa (n=3 641) 11 % $ Varsinais-Suomi (n=3 645) Pohjanmaa (n=3 948) Keski-Suomi (n=3 772) Lappi (n=3 886) Etelä-Savo (n=3 848) Muu Uusimaa*) (n=2 973) 10 % $ 10 9 % $ % $ 8 $ % 7 $ % 6 % $ % v $ v v v v Hämeenlinnan seutu***) (n=3 906) Satakunta (n=3 853) 6 % $ 6 % $ *) v Uusimaa (myös Hki) v Muu Uusimaa (ei Hki) Lahden seutu**) (n=3 709) Pohjois-Savo (n=3 853) 6 % $ 5 % $ v Muu Uusimaa (ei Hki, ei Itä-Uusimaa) **) v myös Kymenlaakso v Päijät-Häme Pohjois-Pohjanmaa (n=3 824) 5 % $ ***) v Kanta-Häme Pohjois-Karjala (n=3 906) 5 $ % Etelä-Karjala (n=3 945) 5 % $ Kainuu (n=4 000) 4 $ % Kuusamo (n=4 056) 4% $ Kymenlaakso (n=3 709) 4 Itä-Uusimaa (n=2 973) 3 Alkuperätunniste 8193 MT/pka/sas Kopiointi kielletty % Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat 16

17 Kesän 2008 aikana kotimaassa ja sen eri matkailualueilla lomailleiden rakenne 1/4 - sukupuolen mukaan - Kaikki vastaajat (N=4 156) Kaikki vastanneet, Kaikki kesällä 2008 kotim. lomailleet (N=2 772) väestö tuhansina (.000) Matkailualueet Ahvenanmaa (N=88) Nainen Varsinais-Suomi (N=597) Mies Satakunta (N=352) Pohjanmaa (N=480) Pohjois-Pohjanmaa (N=335) Helsinki (N=1088) Itä-Uusimaa (N=274) Muu Uusimaa (N=446) Hämeenlinnan seutu (N=328) Kymenlaakso (N=265) Lahden seutu (N=316) Pirkanmaa (N=625) Keski-Suomi (N=524) Etelä-Karjala (N=257) Pohjois-Karjala (N=296) Etelä-Savo (N=389) Pohjois-Savo (N=308) Kainuu (N=222) Kuusamo (N=167) Lappi (N=433) Alkuperätunniste 8193 MT/pka/sas Kopiointi kielletty % 17 Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat

18 Kesän 2008 aikana kotimaassa ja sen eri matkailualueilla lomailleiden rakenne 2/4 - ikäryhmän mukaan - Kaikki vastaajat (N=4 156) Kaikki kesällä 2008 kotim. lomailleet (N=2 772) Kaikki vastanneet, Matkailualueet väestö tuhansina (.000) Ahvenanmaa (N=88) Varsinais-Suomi (N=597) v. Satakunta (N=352) v. Pohjanmaa (N=480) v. Pohjois-Pohjanmaa (N=335) Helsinki (N=1088) v. Itä-Uusimaa (N=274) Muu Uusimaa (N=446) Hämeenlinnan seutu (N=328) Kymenlaakso (N=265) Lahden seutu (N=316) Pirkanmaa (N=625) Keski-Suomi (N=524) Etelä-Karjala (N=257) Pohjois-Karjala (N=296) Etelä-Savo (N=389) Pohjois-Savo (N=308) Kainuu (N=222) Kuusamo (N=167) Lappi (N=433) Alkuperätunniste 8193 MT/pka/sas Kopiointi kielletty % 18 Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat

19 Kesän 2008 aikana kotimaassa ja sen eri matkailualueilla lomailleiden rakenne 3/4 - talouden rakenteen mukaan - Kaikki vastaajat (N=4 156) Kaikki kesällä 2008 kotim. lomailleet (N=2 772) Matkailualueet Ahvenanmaa (N=88) Varsinais-Suomi (N=597) Satakunta (N=352) Pohjanmaa (N=480) Pohjois-Pohjanmaa (N=335) Helsinki (N=1088) Itä-Uusimaa (N=274) Muu Uusimaa (N=446) Hämeenlinnan seutu (N=328) Kymenlaakso (N=265) Lahden seutu (N=316) Pirkanmaa (N=625) Keski-Suomi (N=524) Etelä-Karjala (N=257) Pohjois-Karjala (N=296) Etelä-Savo (N=389) Pohjois-Savo (N=308) Kainuu (N=222) Kuusamo (N=167) Lappi (N=433) Kaikki vastanneet, väestö tuhansina (.000) Lapsiperhe Aikuistalous Yksinäistalous Alkuperätunniste 8193 MT/pka/sas Kopiointi kielletty % 19 Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat

20 Kesän 2008 aikana kotimaassa ja sen eri matkailualueilla lomailleiden rakenne 4/4 - asuinmaakunnan mukaan - Kaikki vastaajat (N=4 156) Kaikki kesällä 2008 kotim. lomailleet (N=2 772) Matkailualueet Ahvenanmaa (N=88) Varsinais-Suomi (N=597) Satakunta (N=352) Pohjanmaa (N=480) Pohjois-Pohjanmaa (N=335) Helsinki (N=1088) Itä-Uusimaa (N=274) Muu Uusimaa (N=446) Hämeenlinnan seutu (N=328) Kymenlaakso (N=265) Lahden seutu (N=316) Pirkanmaa (N=625) Keski-Suomi (N=524) Etelä-Karjala (N=257) Pohjois-Karjala (N=296) Etelä-Savo (N=389) Pohjois-Savo (N=308) Kainuu (N=222) Kuusamo (N=167) Lappi (N=433) Alkuperätunniste 8193 MT/pka/sas Kopiointi kielletty % 20 Kaikki vastanneet, väestö tuhansina (.000) Uusimaa/Itä-Uusimaa Kanta-/Päijät-Häme/ Kymenlaakso Pirkanmaa Etelä-Karjala Varsinais-Suomi Satakunta Et.-/Keski-Pohjanmaa Keski-Suomi Etelä-/Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Kainuu/Pohj.-Pohjanmaa Lappi Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat

21 2008 Kesällä 2008 tehtyjen lomamatkojen määrä, käytetyt matkustusmuodot sekä polttoaineen hinnan vaikutus lomasuunnitelmiin Seuraavissa kuvioissa esitetään tehtyjen päivämatkojen ja yöpymisen sisältävien matkojen määrä Lisäksi esitetään kotimaan kesälomamatkailussa käytetyt matkustusmuodot sekä polttoaineen hinnan vaikutus kuluneen kesän lomasuunnitelmien toteutumiseen T-8193 MT/KTA 21

22 Tehtyjen kotimaan lomamatkojen lukumäärä kesällä 2008 Kesällä 2008 kotimaassa lomailleet, n=2 646, N= Päivämatkat (viipyminen alle 1 vrk) 10 % Teki yhden päivämatkan Kaksi 13 % Ei yhtään/eos Vähintään yhden yöpymisen 26 % sisältävä matka 20 % Teki yhden yöpymisen sisältävän matkan Ei yhtään/ eos 51 % 9 % Kolme 5 % 3 % Neljä 8 % Viisi Kuusi tai useampia Kuusi tai useampia 9 % 4 % Viisi 8 % Neljä 14 % Kolme 20 % Kaksi Netto: teki päivämatkan/-matkoja 50 % Keskiarvo 3,07 kpl/vastaaja Netto: teki väh. 1 yöp. sis. matkan 75 % Keskiarvo 2,77 kpl/vastaaja Alkuperätunniste 8193 MT/pka/sas Kopiointi kielletty Teki - pelkästään päivämatkoja 10 % - pelkästään yöpymisen sis. matkoja 35 % - molempia 40 % 22 Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat

23 Tehtyjen kotimaan lomamatkojen lukumäärä kesällä 2007 ja 2008 Kesällä 2007/2008 kotimaassa lomailleet, 2007 n=2 439, 2008 n=2 646 Päivämatkat (viipyminen alle 1 vrk) Keskiarvo kpl/vastaaja Vähintään yhden yöpymisen sisältävä matka Keskiarvo kpl/vastaaja v ,15 v ,85 v ,07 v , % % Teki... pelkästään päivämatkoja 9 10 pelkästään yöpymisen sis. matkoja molempia v v Ei vast Alkuperätunniste 8193 MT/pka/sas Kopiointi kielletty % 23 Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat

24 Käytetyt matkustusmuodot 2008 Kesällä 2008 kotimaassa lomailleet Oma auto 76 % Oma henkilöauto $ Juna 25 % Juna $ Linja-auto 18 % % v (n=2 439) Linja-auto $ Polkupyörä 12% v (n=2 646) Polkupyörä $ Laiva/sisävesialus 7 % Laiva/sisävesialus $ Oma/vuokrattu moottori-/purjevene % 6 Oma/vuokrattu moottori-/purjevene $ Lentokone Oma/vuokrattu matkailuauto/-vaunu Moottoripyörä/mopo/ skootteri Vuokrattu henkilöauto Muu % 5 4% Auto-juna-yhdistelmä % % 3 Netto: - Oma/vuokrattu 82 % (v. 07: 85 %) - Julkinen 38 % (v. 07: 39 %) Keskiarvo: 1,8 matkustusmuotoa/vastaaja Lentokone Oma/vuokrattu matkailuauto/-vaunu Moottoripyörä/mopo/ skootteri Auto-juna-yhdistelmä Muu $ $ $ $ Vuokrattu henkilöauto $ $ Talouden rakenne: Lapsiperhe (n=643) Aikuistalous (n=1 222) $ Yksinäistalous (n=773) Ei vastausta % 10 Ei vastausta $ Alkuperätunniste 8193 MT/pka/sas Kopiointi kielletty % % Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat

25 Polttoaineen hinnan vaikutus lomasuunnitelmien toteutumiseen Lomaillut kesän 2008 aikana kotimaassa omalla/vuokratulla autolla, n=1 978, N= Millä tavoin polttoaineen hinta vaikutti viime kesänä kotimaan lomasuunnitelmienne toteutumiseen? Ei mitenkään, lomamatka/-matkat tehtiin suunnitellussa laajuudessa 59 Tehtiin vähemmän/lyhempiä lomamatkoja kuin alun perin suunniteltiin 19 Suunniteltiin matkareitit tavallista tarkemmin 15 Oltiin yhdessä lomakohteessa pitempään 9 Ei tehty suunniteltua lomamatkaa/-matkoja lainkaan 4 Ei vastausta 4 Alkuperätunniste 8193 MT/pka/sas Kopiointi kielletty % 25 Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat

26 Polttoaineen hinnan vaikutus lomasuunnitelmien toteutumiseen Lomaillut kesän 2008 aikana kotimaassa omalla/vuokratulla autolla, n=1 978, N= Millä tavoin polttoaineen hinta vaikutti viime kesänä kotimaan lomasuunnitelmienne toteutumiseen? Ei vaikuttanut mitenkään Ei vast. Vaikutti jotenkin Kaikki vast. (n=1 978) Ikäryhmä v. (n=344) v. (n=479) v. (n=584) v. (n=571) Ammattiryhmä Työ-/maatal.väestö (n=591) Toimihenkilö (n=532) Yrittäjä/joht.as. (n=189) Opisk./koululainen (n=145) Eläkeläinen (n=422) Tal. bruttotulot: lapsip./aikuistal. Alle /v (n=494) /v (n=317) Yli /v (n=578) Talouden bruttotulot: yksinäistal. Alle /v (n=167) Yli /v (n=249) Alkuperätunniste 8193 MT/pka/sas Kopiointi kielletty % 26 Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat

27 2008 Matkailumainonnan huomaaminen alueittain, tietolähteet matkailualueista sekä alueen valintaperusteet Kuvioissa esitetään: matkailumainontaa huomanneiden osuudet alueittain käytetyt tietolähteet matkailualueista kesämatkailualueen valintaan vaikuttaneet syyt (1-3 merkittävintä) Tuloksissa mukana vertailu v tutkimuksen tuloksiin T-8193 MT/KTA 27

28 Matkailualueiden mainonnan huomaaminen 2007 ja 2008 Alkuperätunniste 8193 MT/pka/sas Kopiointi kielletty Helsinki Lappi Ahvenanmaa Kuusamo Varsinais-Suomi Pirkanmaa Keski-Suomi Pohjanmaa Hämeenlinnan seutu Pohjois-Karjala Kainuu Etelä-Savo Satakunta Pohjois-Pohjanmaa Pohjois-Savo Lahden seutu* Muu Uusimaa Etelä-Karjala Kymenlaakso Itä-Uusimaa 14! 11! 11! 8! 8!!!!!!!!! !! 24 23!!! 0 20 % ! v (n=3 889) v (n=4 095) *) v Päijät-Häme Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat

29 Tietolähteet kesämatkailualueista 2007 ja 2008 Kesällä 2007 ja 2008 kotimaassa lomailleet Aikaisemmat kokemukset 50! Sukulaiset/tuttavat 50! Internet (netto): 45! - maakunnan/kaupungin omat sivut 33!! v (n=2 439) - matkailuyritysten omat sivut - valtakunnallinen portaali esim !! v (n=2 646) Sanoma-/aikakauslehdet 27! Alueelliset matkailuesitteet* 26! *) v. 2007: Tv/radio 20! Matkailuesitteet Matkakohteen omat esitteet 19 Alkuperätunniste 8193 MT/pka/sas Kopiointi kielletty Messut/näyttelyt Matkatoimisto Kunnallinen matkailutoimisto Muu Ei vastausta 10 4!! 6! 9 15!! % 29 Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat

30 Tietolähteet kesämatkailualueista 2008 eri ikäryhmissä ja sukupuolen mukaan Aikaisemmat kokemukset & $ Sukulaiset/tuttavat $ Kesällä 2008 kotimaassa lomailleet & Aikaisemmat kokemukset Sukulaiset/tuttavat Internet (netto): - maakunnan/ kaupungin omat sivut - matkailuyritysten omat sivut - valt.kunn. portaali esim. www. lomasuomi.fi/www.gofinland.fi & $ & $ & & $ $ Internet (netto): - maakunnan/ kaupungin omat sivut - matkailuyritysten omat sivut - valt.kunn. portaali esim. www. lomasuomi.fi/www.gofinland.fi Sanoma-/aikakauslehdet & $ Sanoma-/aikakauslehdet Alueelliset matkailuesitteet & $ Alueelliset matkailuesitteet Tv/radio Matkakohteen omat esitteet $ & & $ & v. (n=463) Tv/radio Matkakohteen omat esitteet Messut/näyttelyt & $ Matkatoimisto $ & Kunnallinen matkailutoimisto& $ Muu $ & Ei vastausta $ & $ v. (n=599) v. (n=751) v. (n=833) Messut/näyttelyt Matkatoimisto Kunnallinen matkailutoimisto Muu Ei vastausta Lapsiperhe (n=643) Aikuistalous (n=1 222) Yksinäistalous (n=773) Alkuperätunniste 8193 MT/pka/sas Kopiointi kielletty % % Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat

31 Kesämatkailualueen valintaan vaikuttaneet syyt 2007 ja 2008 (1-3 merkittävintä) Kesällä 2007/2008 kotimaassa lomailleet Sukulaiset/tuttavat 45! Alueen luonto 30! Oma mökki alueella Tapahtumat Hyvät liikenneyhteydet 23 20! 18!!! v (n=2 439) v (n=2 646) Nähtävyydet 17! Lasten kohteet 14! Hyvät majoitusvaihtoehdot 13! Alueen maine kesäkohteena 11! Harrastusmahdollisuudet 11! Ihmiset/elämänmeno 11! Huvittelumahdollisuudet 10! Matkan helppo varattavuus 9! Ostosmahdollisuudet 8! Mainonnan/esitteen herättämä kiinnostus! 6 Internetin herättämä kiinnostus! 5 Alueen ruokakulttuuri! 2 Muu syy 9! Ei vast./eos 14! Alkuperätunniste 8193 MT/pka/sas Kopiointi kielletty % 31 Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat

32 Sukul./tuttavien tapaaminen Alueen luonto Oma mökki alueella Tapahtumat Hyvät liikenneyhteydet Nähtävyydet Lasten kohteet Hyvät majoitusvaihtoehdot Alueen maine kesäkohteena Harrastusmahdollisuudet Ihmiset/elämänmeno Huvittelumahdollisuudet Matkan helppo varattavuus Ostosmahdollisuudet Mainonnan/esitteen herätt. kiinnostus Internetin herätt. kiinnostus Kesämatkailualueen valintaan vaikuttaneet syyt 2008 eri ikäryhmissä ja talouden rakenteen mukaan (1-3 merkittävintä) Kesällä 2008 kotimaassa lomailleet & $ & $ & $ & $ & & $ & $ $ & & $ $ & & $ $ & $ & $ & & $ Alueen ruokakulttuuri $ & Muu syy Ei vastausta $ & $ & $ & $ & v. (n=463) $ v. (n=599) v. (n=751) v. (n=833) Sukul./tuttavien tapaaminen Alueen luonto Oma mökki alueella Tapahtumat Hyvät liikenneyhteydet Nähtävyydet Lasten kohteet $ Hyvät majoitusvaihtoehdot Alueen maine kesäkohteena Harrastusmahdollisuudet Ihmiset/elämänmeno Huvittelumahdollisuudet Matkan helppo varattavuus Ostosmahdollisuudet Mainonnan/esitteen herätt. kiinnostus Internetin herätt. kiinnostus Muu syy Ei vastausta $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Alueen ruokakulttuuri $ $ $ $ $ Lapsiperhe (n=643) Aikuistalous (n=1 222) $ Yksinäistalous (n=773) Alkuperätunniste 8193 MT/pka/sas Kopiointi kielletty % % Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat

33 2008 Kokonaismielikuvat matkailualueista Yleisarvosanat: Kouluarvosana-asteikko 10-4 (10 = erinomainen, 4 = huono) Annetuista arvosanoista on laskettu aluekohtaiset keskiarvot. Tulokset on havainnollistettu kuviossa, jossa alueet on esitetty tämänvuotisessa paremmuusjärjestyksessä. Kokonaismielikuvissa tapahtunut kehitys vuoteen 2007 verrattuna. Arvosanojen jakautuminen matkailualueittain. Arvosanan antaneiden määrä (n-luku) vaihtelee aluekohtaisesti. Nämä aluekohtaiset vastaajamäärät ilmenevät seuraavan sivun taulukosta. Annetut arvosanat on tulostettu myös ko. alueilla kesällä 2008 matkailleista T-8193 MT/KTA 33

34 2008 Aluekohtaiset vastaajamäärät n=alueelle arvosanan antaneet T-8193 MT/KTA 34 v Ahvenanmaa 1333 Varsinais-Suomi 1260 Satakunta 917 Pohjanmaa 1103 Pohjois-Pohjanmaa 916 Helsinki 1635 Itä-Uusimaa 785 Muu Uusimaa 904 Hämeenlinnan seutu 962 Kymenlaakso 830 Lahden seutu 900 Pirkanmaa 1117 Keski-Suomi 1124 Etelä-Karjala 856 Pohjois-Karjala 961 Etelä-Savo 987 Pohjois-Savo 868 Kainuu 880 Kuusamo 1084 Lappi 1580

35 (1/2) Kokonaismielikuvat 2008 Keskiarvo Toimialan keskiarvo ,61 8,29 8,14 8,04 8,02 7,98 7,97 7,93 7,89 7,89 7,88 Lappi Kuusamo Helsinki Pirkanmaa Ahvenanmaa Keski-Suomi Varsinais-Suomi Etelä-Savo Pohjois-Karjala Toimialan keskiarvo Kainuu Alkuperätunniste 8193 MT/pka/kta Kopiointi kielletty 35 Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat

36 (2/2) Kokonaismielikuvat 2008 Keskiarvo Toimialan keskiarvo ,78 7,77 7,76 7,56 7,56 7,56 7,54 7,53 7,49 7,48 Hämeenlinnan seutu Etelä-Karjala Pohjois-Savo Muu Uusimaa Pohjanmaa Kymenlaakso Pohjois-Pohjanmaa Satakunta Lahden seutu Itä-Uusimaa Alkuperätunniste 8193 MT/pka/kta Kopiointi kielletty 36 Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat

37 (1/2) Kokonaismielikuvat Lappi 9 Kuusamo Helsinki 8 Pirkanmaa Keskiarvo Ahvenanmaa Keski-Suomi Varsinais-Suomi Etelä-Savo 5 Pohjois-Karjala Toimialan keskiarvo 4 Alkuperätunniste 8193 MT/pka/kta Kopiointi kielletty Kainuu Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat

38 (2/2) Kokonaismielikuvat Hämeenlinnan seutu 9 Etelä-Karjala Pohjois-Savo Keskiarvo Muu Uusimaa Pohjanmaa Kymenlaakso 6 Pohjois-Pohjanmaa 5 Satakunta Lahden seutu 4 Alkuperätunniste 8193 MT/pka/kta Kopiointi kielletty Itä-Uusimaa Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat

39 Lappi Kuusamo Helsinki Pirkanmaa Ahvenanmaa Keski-Suomi Varsinais-Suomi Etelä-Savo Pohjois-Karjala Kainuu Hämeenlinnan seutu Etelä-Karjala Pohjois-Savo Kymenlaakso Muu Uusimaa Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Satakunta Lahden seutu Itä-Uusimaa Matkailualueiden arvosanajakaumat Keskiarvo ,61 8,29 8,14 8,04 8,02 7,98 7,97 7,93 7,89 7,88 7,78 7,77 7,76 7,56 7,56 7,56 7,54 7,53 7,49 7,48 Alkuperätunniste 8193 MT/pka/kta Kopiointi kielletty % 39 Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat

40 n=kesällä 2008 alueella lomailleet/ kaikki arvosanan antaneet Alkuperätunniste 8193 MT/pka/sas Kopiointi kielletty Lappi (n=341/1580) Kuusamo (n=134/1084) Helsinki (n=822/1635) Pirkanmaa (n=472/1117) Ahvenanmaa (n=70/1333) Keski-Suomi (n=374/1124) Varsinais-Suomi (n=454/1260) Etelä-Savo (n=307/987) Pohjois-Karjala (n=241/961) Kainuu (n=169/880) Hämeenlinnan seutu (n=253/962) Etelä-Karjala (n=204/856) Pohjois-Savo (n=240/868) Muu Uusimaa (n=326/904) Pohjanmaa (n=349/1103) Kymenlaakso (n=205/830) Pohjois-Pohjanmaa (n=240/916) Satakunta (n=256/917) Lahden seutu (n=236/900) Itä-Uusimaa (n=198/785) Kokonaismielikuvat kesällä 2008 alueella lomailleet / kaikki vastaajat Keskiarvo 4 10 Kesällä 2008 alueella lomailleet Kaikki arvosanan antaneet Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat

41 2008 Kokonaismielikuvat suhteessa lomailuun Alueiden saamien yleisarvosanojen keskiarvot suhteessa alueilla lomailleiden osuuteen: Mitä ylempänä kuviossa alue on, sitä myönteisempi on siitä vallitseva kokonaiskuva. Mitä enemmän oikealla kuviossa matkailualue sijaitsee, sitä suurempi osa suomalaisista on lomaillut alueella kesällä 2008 tai aikaisemmin T-8193 MT/KTA 41

42 Lomailu ja kokonaismielikuvat Lappi Keskiarvo Keskiarvo 7,89 % Kainuu Etelä-Karjala Kuusamo Ahvenanmaa Etelä-Savo Pohjois-Karjala Hämeenlinnan seutu Pohjois-Savo Kymenlaakso Muu Uusimaa Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Itä-Uusimaa Lahden seutu Pirkanmaa Keski-Suomi Varsinais-Suomi Helsinki Satakunta Keskiarvo 26 % Lomaillut kesän 2008 aikana/aikaisemmin % Alkuperätunniste 8193 MT/pka/kta Kopiointi kielletty 42 Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat

43 2008 Mielikuvatekijät: Kahdeksan (8) tekijää: Alueen luonto Tapahtumatarjonta Nähtävyydet Majoituspalveluiden hinta-laatusuhde Harrastusmahdollisuudet Alueen matkailuesitteiden saatavuus Alueen matkailutarjonta internetissä Halukkuus matkailla ensi kesänä Tekijöiden arviointi aluekohtaisesti asteikolla: + / - (+) = myönteinen tekijä (-) = kielteinen tekijä erotus = (+) ja (-) -mainintojen prosenttiosuuksien erotus Tekijät esitellään erotusten mukaisessa paremmuusjärjestyksessä. Kehitys vuosina esitetään (+) ja (-) -mainintojen erotusten avulla T-8193 MT/KTA 43

44 Majoituspalveluiden hinta-laatu -suhde Alkuperätunniste 8193 MT/pka/kta Kopiointi kielletty 44 Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat Harrastusmahdollisuudet Alueen matkailutarjonta internetissä Alueen matkailuesitteiden saatavuus Tapahtumatarjonta Halukkuus matkailla ensi kesänä Nähtävyydet % myönteinen kielteinen erotus Kaikkien matkailualueiden keskiarvo Alueen luonto

45 Kaikkien matkailualueiden keskiarvo Alueen luonto 60 Nähtävyydet 40 Harrastusmahdollisuudet erotus % Alueen matkailutarjonta internetissä Alueen matkailuesitteiden saatavuus -40 Tapahtumatarjonta -60 Halukkuus matkailla ensi kesänä Alkuperätunniste 8193 MT/pka/kta Kopiointi kielletty Majoituspalveluiden hinta-laatu -suhde Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat

46 (1/2) 100 Mielikuvatekijät 2008 Alueen luonto 80 Toimialan keskiarvo erotus % myönteinen kielteinen erotus Lappi Kuusamo Ahvenanmaa Kainuu Pohjois-Karjala Keski-Suomi Etelä-Karjala Etelä-Savo Pohjois-Savo Varsinais-Suomi Hämeenlinnan seutu Alkuperätunniste 8193 MT/pka/kta Kopiointi kielletty 46 Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat

47 (2/2) 100 Mielikuvatekijät 2008 Alueen luonto 80 Toimialan keskiarvo erotus % myönteinen kielteinen erotus Toimialan keskiarvo Pirkanmaa Kymenlaakso Satakunta Pohjois-Pohjanmaa Muu Uusimaa Pohjanmaa Itä-Uusimaa Lahden seutu Helsinki Alkuperätunniste 8193 MT/pka/kta Kopiointi kielletty 47 Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat

48 (1/2) 100 Mielikuvatekijät Alueen luonto erotus % Lappi Kuusamo Ahvenanmaa Kainuu Pohjois-Karjala Keski-Suomi Etelä-Karjala -40 Etelä-Savo -60 Pohjois-Savo -80 Varsinais-Suomi -100 Alkuperätunniste 8193 MT/pka/kta Kopiointi kielletty Hämeenlinnan seutu Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat

49 (2/2) 100 Mielikuvatekijät Alueen luonto Toimialan keskiarvo Pirkanmaa Kymenlaakso erotus % Satakunta Pohjois-Pohjanmaa Muu Uusimaa -40 Pohjanmaa -60 Itä-Uusimaa -80 Lahden seutu -100 Alkuperätunniste 8193 MT/pka/kta Kopiointi kielletty Helsinki Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat

50 (1/2) 100 Mielikuvatekijät 2008 Nähtävyydet Toimialan keskiarvo erotus % myönteinen kielteinen erotus Helsinki Lappi Kuusamo Varsinais-Suomi Hämeenlinnan seutu Ahvenanmaa Pirkanmaa Pohjois-Karjala Toimialan keskiarvo Etelä-Savo Etelä-Karjala Alkuperätunniste 8193 MT/pka/kta Kopiointi kielletty 50 Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat

51 (2/2) 100 Mielikuvatekijät 2008 Nähtävyydet Toimialan keskiarvo erotus % myönteinen kielteinen erotus Kainuu Keski-Suomi Muu Uusimaa Pohjois-Savo Itä-Uusimaa Kymenlaakso Lahden seutu Pohjois-Pohjanmaa Satakunta Pohjanmaa Alkuperätunniste 8193 MT/pka/kta Kopiointi kielletty 51 Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat

52 (1/2) 100 Mielikuvatekijät Nähtävyydet erotus % Helsinki Lappi Kuusamo Varsinais-Suomi Hämeenlinnan seutu Ahvenanmaa Pirkanmaa -40 Pohjois-Karjala -60 Toimialan keskiarvo -80 Etelä-Savo -100 Alkuperätunniste 8193 MT/pka/kta Kopiointi kielletty Etelä-Karjala Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat

53 (2/2) 100 Mielikuvatekijät Nähtävyydet Kainuu Keski-Suomi Muu Uusimaa erotus % Pohjois-Savo Itä-Uusimaa Kymenlaakso -40 Lahden seutu -60 Pohjois-Pohjanmaa -80 Satakunta -100 Alkuperätunniste 8193 MT/pka/kta Kopiointi kielletty Pohjanmaa Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat

54 (1/2) 100 Mielikuvatekijät 2008 Harrastusmahdollisuudet Toimialan keskiarvo erotus % myönteinen kielteinen erotus Lappi Helsinki Kuusamo Pirkanmaa Kainuu Varsinais-Suomi Keski-Suomi Toimialan keskiarvo Lahden seutu Muu Uusimaa Hämeenlinnan seutu Alkuperätunniste 8193 MT/pka/kta Kopiointi kielletty 54 Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat

55 (2/2) 100 Mielikuvatekijät 2008 Harrastusmahdollisuudet Toimialan keskiarvo erotus % myönteinen kielteinen erotus Pohjois-Karjala Ahvenanmaa Etelä-Savo Pohjois-Savo Etelä-Karjala Pohjois-Pohjanmaa Itä-Uusimaa Satakunta Kymenlaakso Pohjanmaa Alkuperätunniste 8193 MT/pka/kta Kopiointi kielletty 55 Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat

56 (1/2) 100 Mielikuvatekijät Harrastusmahdollisuudet erotus % Lappi Helsinki Kuusamo Pirkanmaa Kainuu Varsinais-Suomi Keski-Suomi -40 Toimialan keskiarvo -60 Lahden seutu -80 Muu Uusimaa -100 Alkuperätunniste 8193 MT/pka/kta Kopiointi kielletty Hämeenlinnan seutu Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat

57 (2/2) 100 Mielikuvatekijät Harrastusmahdollisuudet Pohjois-Karjala Ahvenanmaa Etelä-Savo erotus % Pohjois-Savo Etelä-Karjala Pohjois-Pohjanmaa -40 Itä-Uusimaa -60 Satakunta -80 Kymenlaakso -100 Alkuperätunniste 8193 MT/pka/kta Kopiointi kielletty Pohjanmaa Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat

58 (1/2) 100 Mielikuvatekijät 2008 Alueen matkailutarjonta internetissä Toimialan keskiarvo erotus % myönteinen kielteinen erotus Helsinki Lappi Kuusamo Ahvenanmaa Pirkanmaa Varsinais-Suomi Kainuu Toimialan keskiarvo Keski-Suomi Hämeenlinnan seutu Lahden seutu Alkuperätunniste 8193 MT/pka/kta Kopiointi kielletty 58 Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat

59 (2/2) 100 Mielikuvatekijät 2008 Alueen matkailutarjonta internetissä Toimialan keskiarvo erotus % myönteinen kielteinen erotus Pohjois-Karjala Pohjois-Savo Etelä-Savo Muu Uusimaa Etelä-Karjala Itä-Uusimaa Satakunta Pohjois-Pohjanmaa Kymenlaakso Pohjanmaa Alkuperätunniste 8193 MT/pka/kta Kopiointi kielletty 59 Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat

60 (1/2) 100 Mielikuvatekijät Alueen matkailutarjonta internetissä erotus % Helsinki Lappi Kuusamo Ahvenanmaa Pirkanmaa Varsinais-Suomi Kainuu -40 Toimialan keskiarvo -60 Keski-Suomi -80 Hämeenlinnan seutu -100 Alkuperätunniste 8193 MT/pka/kta Kopiointi kielletty Lahden seutu Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat

61 (2/2) 100 Mielikuvatekijät Alueen matkailutarjonta internetissä Pohjois-Karjala Pohjois-Savo Etelä-Savo erotus % Muu Uusimaa Etelä-Karjala Itä-Uusimaa -40 Satakunta -60 Pohjois-Pohjanmaa -80 Kymenlaakso -100 Alkuperätunniste 8193 MT/pka/kta Kopiointi kielletty Pohjanmaa Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat

62 (1/2) 100 Mielikuvatekijät 2008 Alueen matkailuesitteiden saatavuus Toimialan keskiarvo erotus % myönteinen kielteinen erotus Helsinki Lappi Kuusamo Ahvenanmaa Pirkanmaa Varsinais-Suomi Toimialan keskiarvo Kainuu Hämeenlinnan seutu Pohjois-Karjala Etelä-Savo Alkuperätunniste 8193 MT/pka/kta Kopiointi kielletty 62 Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat

63 (2/2) 100 Mielikuvatekijät 2008 Alueen matkailuesitteiden saatavuus Toimialan keskiarvo erotus % myönteinen kielteinen erotus Lahden seutu Keski-Suomi Pohjois-Savo Satakunta Muu Uusimaa Etelä-Karjala Itä-Uusimaa Kymenlaakso Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Alkuperätunniste 8193 MT/pka/kta Kopiointi kielletty 63 Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat

64 (1/2) 100 Mielikuvatekijät Alueen matkailuesitteiden saatavuus erotus % Helsinki Lappi Kuusamo Ahvenanmaa Pirkanmaa Varsinais-Suomi Toimialan keskiarvo -40 Kainuu -60 Hämeenlinnan seutu -80 Pohjois-Karjala -100 Alkuperätunniste 8193 MT/pka/kta Kopiointi kielletty Etelä-Savo Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat

65 (2/2) 100 Mielikuvatekijät Alueen matkailuesitteiden saatavuus Lahden seutu Keski-Suomi Pohjois-Savo erotus % Satakunta Muu Uusimaa Etelä-Karjala -40 Itä-Uusimaa -60 Kymenlaakso -80 Pohjanmaa -100 Alkuperätunniste 8193 MT/pka/kta Kopiointi kielletty Pohjois-Pohjanmaa Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat

66 (1/2) 100 Mielikuvatekijät 2008 Halukkuus matkailla ensi kesänä Toimialan keskiarvo erotus % myönteinen kielteinen erotus Lappi Helsinki Pirkanmaa Varsinais-Suomi Kuusamo Keski-Suomi Toimialan keskiarvo Etelä-Savo Pohjois-Karjala Kainuu Pohjois-Savo Alkuperätunniste 8193 MT/pka/kta Kopiointi kielletty 66 Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat

67 (2/2) 100 Mielikuvatekijät 2008 Halukkuus matkailla ensi kesänä Toimialan keskiarvo erotus % myönteinen kielteinen erotus Ahvenanmaa Hämeenlinnan seutu Muu Uusimaa Etelä-Karjala Pohjanmaa Satakunta Kymenlaakso Itä-Uusimaa Pohjois-Pohjanmaa Lahden seutu Alkuperätunniste 8193 MT/pka/kta Kopiointi kielletty 67 Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat

68 (1/2) 100 Mielikuvatekijät Halukkuus matkailla ensi kesänä erotus % Lappi Helsinki Pirkanmaa Varsinais-Suomi Kuusamo Keski-Suomi Toimialan keskiarvo -40 Etelä-Savo -60 Pohjois-Karjala -80 Kainuu -100 Alkuperätunniste 8193 MT/pka/kta Kopiointi kielletty Pohjois-Savo Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat

69 (2/2) 100 Mielikuvatekijät Halukkuus matkailla ensi kesänä Ahvenanmaa Hämeenlinnan seutu Muu Uusimaa erotus % Etelä-Karjala Pohjanmaa Satakunta -40 Kymenlaakso -60 Itä-Uusimaa -80 Pohjois-Pohjanmaa -100 Alkuperätunniste 8193 MT/pka/kta Kopiointi kielletty Lahden seutu Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat

70 (1/2) 100 Mielikuvatekijät 2008 Majoituspalveluiden hinta-laatu -suhde Toimialan keskiarvo erotus % myönteinen kielteinen erotus Keski-Suomi Kainuu Pohjois-Karjala Pohjois-Savo Etelä-Karjala Etelä-Savo Pohjois-Pohjanmaa Kymenlaakso Hämeenlinnan seutu Pohjanmaa Pirkanmaa Alkuperätunniste 8193 MT/pka/kta Kopiointi kielletty 70 Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat

71 (2/2) 100 Mielikuvatekijät 2008 Majoituspalveluiden hinta-laatu -suhde Toimialan keskiarvo erotus % myönteinen kielteinen erotus Satakunta Lappi Toimialan keskiarvo Kuusamo Varsinais-Suomi Ahvenanmaa Lahden seutu Itä-Uusimaa Muu Uusimaa Helsinki Alkuperätunniste 8193 MT/pka/kta Kopiointi kielletty 71 Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat

Kesän kotimaiset matkailualueet

Kesän kotimaiset matkailualueet 2012 Suomi Tänään syys lokakuu 2012 2012 Sisältö Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus 3 Vastaajajoukon rakenne 4 Tiivistelmä tuloksista 5-9 Tulokset graafisena esityksenä Matkailullinen aktiivisuus menneenä

Lisätiedot

Kesän kotimaiset matkailualueet Suoma ry

Kesän kotimaiset matkailualueet Suoma ry Suoma ry Suomi Tänään syys lokakuu 2013 Sisältö sivu Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus 3 Vastaajajoukon rakenne 4 Yhteenveto 5-6 Matkailullinen aktiivisuus menneenä kesänä ja tulevina kausina Matkailu

Lisätiedot

toy Kesän kotimaiset matkailualueet ja esitteet 2006 taloustutkimus oy Suoma ry/ Taulukkoraportti Suomi Tänään 3/2006 Syys-lokakuu

toy Kesän kotimaiset matkailualueet ja esitteet 2006 taloustutkimus oy Suoma ry/ Taulukkoraportti Suomi Tänään 3/2006 Syys-lokakuu toy taloustutkimus oy Kesän kotimaiset matkailualueet ja esitteet 2006 Suoma ry/ Taulukkoraportti Suomi Tänään 3/2006 Syys-lokakuu Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan käyttöön. Raporttia

Lisätiedot

Matkailijat Keski-Suomessa

Matkailijat Keski-Suomessa Matkailijat Keski-Suomessa Matkailijamäärät Keski-Suomessa: kotimaa & ulkomaat Mistä kotimaan matkailijat tulevat ja keitä he ovat Ulkomaiset matkailijat: venäläinen matkailija eurooppalainen moderni humanisti

Lisätiedot

Neuvontajärjestöt. Suomi Tänään Helmi-maaliskuu 2012

Neuvontajärjestöt. Suomi Tänään Helmi-maaliskuu 2012 Neuvontajärjestöt Suomi Tänään Helmi-maaliskuu 2012 1 Neuvontajärjestöt 2012 Sisältö sivu Tutkimuksen sisältö ja toteutus 3 Aineiston rakenne 4 Tiivistelmä tuloksista 5-6 Tulokset graafisena esityksenä

Lisätiedot

Suomi Tänään 1/2009 Kaupungit matkailukohteina LAHTI TRAVEL OY

Suomi Tänään 1/2009 Kaupungit matkailukohteina LAHTI TRAVEL OY Suomi Tänään 1/2009 Kaupungit matkailukohteina LAHTI TRAVEL OY Taloustutkimus Oy Tammi-helmikuu 2009 Vesa Ryyppö, Jussi Pajunen 31.3.2009 Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan omaan käyttöön.

Lisätiedot

LÄHITAPIOLA ARJEN KATSAUS

LÄHITAPIOLA ARJEN KATSAUS LÄHITAPIOLA ARJEN KATSAUS Internet-paneeli syksy 014..014 Taloustutkimus Oy Paula Lehto ..014 0674 Arjen katsaus syksy 014 / PL Sisällysluettelo Tutkimuksen toteutus Vastaajajoukon rakenne Päätulokset

Lisätiedot

toy TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkimus oy RUOTSINKIELEN OPETUS KOULUISSA Suomalaisuuden liitto Telebus vkot 14 ja 16 / 2003

toy TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkimus oy RUOTSINKIELEN OPETUS KOULUISSA Suomalaisuuden liitto Telebus vkot 14 ja 16 / 2003 toy 1990 TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkimus oy RUOTSINKIELEN OPETUS KOULUISSA Suomalaisuuden liitto Telebus vkot 14 ja 16 / Hannu Ilkas 23.4. Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan

Lisätiedot

Suomen ja Hollannin estettyä Bulgarian ja Romanian liittymisen Schengen alueeseen

Suomen ja Hollannin estettyä Bulgarian ja Romanian liittymisen Schengen alueeseen TALOUSTUTKIMUS OY 20111021 09:12:33 TYÖ 2642.12 TAULUKKO 7015 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 15-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

toy TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkimus oy Ruotsin kielenopetus suomenkielisille Suomalaisuuden liitto Telebus vkot 3-4 / 2007

toy TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkimus oy Ruotsin kielenopetus suomenkielisille Suomalaisuuden liitto Telebus vkot 3-4 / 2007 toy 1990 TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkimus oy Ruotsin kielenopetus suomenkielisille Suomalaisuuden liitto Telebus vkot 3-4 / 2007 Anne Kosonen / Helena Fagerlund 9.2.2007 Suomalaisuuden

Lisätiedot

KORKEAKOULUJEN IMAGO 2008 YLIOPISTOT JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO. Kirjekysely helmikuussa 2008 17-29-vuotiaat suomalaiset

KORKEAKOULUJEN IMAGO 2008 YLIOPISTOT JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO. Kirjekysely helmikuussa 2008 17-29-vuotiaat suomalaiset Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan käyttöön. Raporttia tai osia siitä ei saa edelleen toimittaa tai julkaista missään muodossa ilman tutkimuslaitoksen lupaa ja nimen mainitsemista.

Lisätiedot

Kotimaisen mediatarjonnan merkitys suomalaisille 2013

Kotimaisen mediatarjonnan merkitys suomalaisille 2013 Kotimaisen mediatarjonnan merkitys suomalaisille 2013 3 19.11.2013 28.11.2013 1. Johdanto Tutkimuksen tavoitteet ja kohderyhmä Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää suomalaisten mielipiteitä kotimaisesta

Lisätiedot

18-79 vuotiaat Painottamaton n= 2399 149 1134 601 212 337 327 1029 136 Painotettu (.000) N= 3976 250 1874 987 349 563 531 1695 228

18-79 vuotiaat Painottamaton n= 2399 149 1134 601 212 337 327 1029 136 Painotettu (.000) N= 3976 250 1874 987 349 563 531 1695 228 TALOUSTUTKIMUS OY 20100518 09:09:07 TYÖ 2519.14 TAULUKKO 9017 ss VER % Telebus vko 17A-19A/2010 Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 18-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kemikaaliturvallisuus -tutkimus vko 18 ja 19 / 2014 Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen 9.5.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kemikaaliturvallisuus -tutkimus vko 18 ja 19 / 2014 Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen 9.5. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kemikaaliturvallisuus -tutkimus vko ja 9 / 4 Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen 9.5.4 JOHDANTO T7,T7 Tukes / Kemikaaliturvallisuus vko ja 9 Taloustutkimus Oy on

Lisätiedot

6. Tuotemerkkien arvostus Liikenneyhtiöt

6. Tuotemerkkien arvostus Liikenneyhtiöt 6. Tuotemerkkien arvostus 54 Tuotemerkkien arvostus Seuraavilla sivuilla esitetään tekstin ja grafiikan muodossa Tuotemerkkien arvostus-osion tulokset. Tutkimuksessa selvitettiin viiden liikenneyhtiö-tuotemerkin

Lisätiedot

toy taloustutkimus oy PÄÄKAUPUNKISEUDUN MUUTTOHALUKKUUS 2004 Suur-Helsinki Tänään 2-3/2004 Lohjan yrityspalvelukeskus Oy

toy taloustutkimus oy PÄÄKAUPUNKISEUDUN MUUTTOHALUKKUUS 2004 Suur-Helsinki Tänään 2-3/2004 Lohjan yrityspalvelukeskus Oy toy taloustutkimus oy PÄÄKAUPUNKISEUDUN MUUTTOHALUKKUUS 2004 Suur-Helsinki Tänään 2-3/2004 Lohjan yrityspalvelukeskus Oy Reetta Wirman 2.3.2005 Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan käyttöön.

Lisätiedot

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016 Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1 kevät 2016 Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset Uusimaa 4968 6690 11658 593 753 1346 5561 7443 13004 Varsinais- 1333 1974 3307 104 104 208 1437

Lisätiedot

Kummasta puolueesta Keskustasta vai Kokoomuksesta tulee pääministeri?

Kummasta puolueesta Keskustasta vai Kokoomuksesta tulee pääministeri? TALOUSTUTKIMUS OY 20090114 14:07:32 TYÖ 2403.12 TAULUKKO 17012 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 18-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Henkilöauton käyttöä on vähennetty

Henkilöauton käyttöä on vähennetty TALOUSTUTKIMUS OY 20080516 08:15:12 TYÖ 9187.00 TAULUKKO 20020 ca VER % Omnibus toukokuu I 2008 Kaikki Sukupuoli Ikäryhmä Talous on Talouden bruttotulot Ilmastonmuutos nainen mies 15-24 25-34 35-49 50-64

Lisätiedot

VASL SDP KESK KOK Vihreä RKP KD Perus muu ei Liitto suoma osaa

VASL SDP KESK KOK Vihreä RKP KD Perus muu ei Liitto suoma osaa TALOUSTUTKIMUS OY 20101222 13:18:38 TYÖ 2551.25 TAULUKKO 16015 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 15-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Työllisyys Investoinnit Tuotannontekijät työ ja pääoma

Työllisyys Investoinnit Tuotannontekijät työ ja pääoma Erkki Niemi RAKENNEMUUTOS 1988..2007 Nousuja, laskuja ja tasaisia taipaleita Yleinen kehitys Tuotanto Klusterit tuotantorakenne ja sen muutos Työllisyys Investoinnit Tuotannontekijät työ ja pääoma 1 Alueiden

Lisätiedot

Tuotemerkkien arvostus 2014 HSL. Taloustutkimus Oy, Sirpa Vinni 2.6.2014

Tuotemerkkien arvostus 2014 HSL. Taloustutkimus Oy, Sirpa Vinni 2.6.2014 Tuotemerkkien arvostus 2014 HSL Taloustutkimus Oy, Sirpa Vinni 2.6.2014 2 2.6.2014 12230 SHT 2014 Tuotemerkkien arvostus_ Liikenneyhtiöt / sv Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Tutkimuksen toteutus 3. Tutkimuksen

Lisätiedot

Isännöinnin laatu 2015

Isännöinnin laatu 2015 Isännöinnin laatu 2015 Keskeiset tulokset Tutkimuksen tavoite ja toteutus Kiinteistöliiton tavoitteena oli kartoittaa taloyhtiöiden tyytyväisyyttä isännöintiyritysten ja isännöitsijöiden toimintaan tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Suomalaisten näkemyksiä matkailusta

Suomalaisten näkemyksiä matkailusta Matkailun ja elämystuotannon OSKE Taloustutkimus Oy / Christel Nummela.11.2013 T-10244///CN.11.2013 2 Johdanto Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Matkailun ja elämystuotannon OSKEn toimeksiannosta.

Lisätiedot

Tekesin ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen) sekä Finnveran lainat ja takaukset v. 2010-2014

Tekesin ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen) sekä Finnveran lainat ja takaukset v. 2010-2014 Tekesin ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen) sekä Finnveran lainat ja takaukset v. 2010-2014 Lähteet: Tekes, Pohjois-Savon ELY-keskus ja Finnvera 4.1.2016 Tekes:n ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen)

Lisätiedot

Kyllä 87 85* 88* 91* 92* 88 82* 86 89* 82* 93* 85* 91* Ei 10 11 9 7* 7* 10 13* 11 10 13* 4* 12* 8* Ei osaa sanoa 3 3* 2* 2 1* 2* 4* 3 2* 5* 2 4* 1*

Kyllä 87 85* 88* 91* 92* 88 82* 86 89* 82* 93* 85* 91* Ei 10 11 9 7* 7* 10 13* 11 10 13* 4* 12* 8* Ei osaa sanoa 3 3* 2* 2 1* 2* 4* 3 2* 5* 2 4* 1* TALOUSTUTKIMUS OY 20120330 09:43:06 TYÖ 2713.12 TAULUKKO 7015 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 15-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Iltasanomat.fi mobiilin kävijäprofiili Toukokuu 2013

Iltasanomat.fi mobiilin kävijäprofiili Toukokuu 2013 Iltasanomat.fi mobiilin kävijäprofiili Toukokuu 2013 Tutkimuksen toteutus Iltasanomat.fi mobiilipalvelun profiilitutkimus on toteutettu 21.5 3.6.2013. Tutkimukseen vastasi 300 henkilöä, ja vastausprosentti

Lisätiedot

Tutkimuksen tulokset:

Tutkimuksen tulokset: Autoliiton kotimaan matkailututkimus 2012 Autoliitto tutki kesän 2012 aikana Suomessa lomailevien autoilijoiden ja motoristien matkailutottumuksia. Tutkimuksen toteutuksesta vastasi TourNet. Autoliitto

Lisätiedot

Muuttuva väestörakenne ja tulevaisuuden kuluttajaryhmät. Jarmo Partanen

Muuttuva väestörakenne ja tulevaisuuden kuluttajaryhmät. Jarmo Partanen ja tulevaisuuden kuluttajaryhmät Jarmo Partanen Tarkan kokonaiskuvan perusta Muut rekisterit Väestötietojärjestelmä (VRK) Eläkerekisterit Työsuhderekisterit Verotusrekisterit Henkilöt Rakennukset ja huoneistot

Lisätiedot

Suomen Luonnonsuojeluliitto. Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset. Suomen Luonnonsuojeluliitto

Suomen Luonnonsuojeluliitto. Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset. Suomen Luonnonsuojeluliitto Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset Jenni Larjomaa 3.7.2009 JOHDANTO 1(2) Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Suomen Luonnonsuojeluliiton

Lisätiedot

Seuraavat henkilöt ovat ehdokkaina seuraavissa presidentinvaaleissa 2012, ketä heistä todennäköisesti äänestätte?

Seuraavat henkilöt ovat ehdokkaina seuraavissa presidentinvaaleissa 2012, ketä heistä todennäköisesti äänestätte? TALOUSTUTKIMUS OY 20120104 09:02:34 TYÖ 2701.12 TAULUKKO 9015 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 18-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Kansalaistutkimus rakentamisen materiaaleista. Rakennustuoteteollisuus RTT ry Luottamuksellinen Marraskuu 2012

Kansalaistutkimus rakentamisen materiaaleista. Rakennustuoteteollisuus RTT ry Luottamuksellinen Marraskuu 2012 Kansalaistutkimus rakentamisen materiaaleista Rakennustuoteteollisuus RTT ry Luottamuksellinen Marraskuu 2012 Tutkimusasetelma Aula Research Oy toteutti suomalaisten parissa kyselytutkimuksen asumisesta

Lisätiedot

ainen/ seutu Mitä mieltä olette ulkomaalaistaustaisten henkilöiden määrästä Suomessa? Onko heitä...

ainen/ seutu Mitä mieltä olette ulkomaalaistaustaisten henkilöiden määrästä Suomessa? Onko heitä... TALOUSTUTKIMUS OY 20130801 08:20:10 TYÖ 000010231.11 TAULUKKO 41015 np VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Hakijoiden maakunnat, kevät 2015 %-osuus Oulun ammattikorkeakoulun kaikista hakijoista

Hakijoiden maakunnat, kevät 2015 %-osuus Oulun ammattikorkeakoulun kaikista hakijoista %-osuus Oulun ammattikorkeakoulun kaikista hakijoista Tilastotietojen lähteenä Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen. Koko Oamkia koskevien prosenttiosuuksien perustana on kokonaishakijamäärä 12 409.

Lisätiedot

ainen/ seutu Haluaisin, että Suomen eurossa pysymisestä ja sen ehdoista järjestetään kansanäänestys

ainen/ seutu Haluaisin, että Suomen eurossa pysymisestä ja sen ehdoista järjestetään kansanäänestys TALOUSTUTKIMUS OY 20140425 09:29:36 TYÖ 000012062.15 TAULUKKO 41015 ss VER % Telebus vko 16Ake-17A/2014 +paneeli Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan Yrittäjyyskatsaus 2007

Etelä-Pohjanmaan Yrittäjyyskatsaus 2007 Etelä-Pohjanmaan Yrittäjyyskatsaus 2007 Yrittäjyysohjelma Etelä-Pohjanmaa Yrittäjyyskatsauksen tavoitteet Tarkastella poikkileikkauksena keväällä 2007, miltä Etelä-Pohjanmaan maakunta yrittäjyyden näkökulmasta

Lisätiedot

Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon. Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö

Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon. Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö Yleistä selvityksestä Tässä esityksessä kuvataan hankkeen

Lisätiedot

Marita Uusitalo Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Marita Uusitalo Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marita Uusitalo Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 3.10.2013 1 Lastensuojeluilmoitusten ja lasten

Lisätiedot

T U T K I M U K S E S T A Y L E E N S Ä

T U T K I M U K S E S T A Y L E E N S Ä Länsi-Uudenmaan vetovoimatutkimus 2011 KOKO Länsi-Uusimaa Tutkimusraportti 13.1.2012 MIKKO KESÄ KAISA MÄKI-KIHNIÄ JUUSO HEINISUO Innolink Research Oy T U T K I M U K S E S T A Y L E E N S Ä Tutkimus toteutettiin

Lisätiedot

Pohjanmaa Uusimaa Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme Koko maa. Varsinais-Suomi

Pohjanmaa Uusimaa Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme Koko maa. Varsinais-Suomi Vakka-Suomen Työllisyystilanne valoisa Vakka-Suomen työttömyysaste laski merkittävästi tammikuussa. Tämä johtui erityisesti myönteisestä työllisyyskehityksestä Uudessakaupungissa, jossa työttömyysaste

Lisätiedot

1. Oletteko tyytyväinen vai tyytymätön hallituksen toimintaan yhä vakavammaksi muuttuvan taloustilanteen parantamiseksi?

1. Oletteko tyytyväinen vai tyytymätön hallituksen toimintaan yhä vakavammaksi muuttuvan taloustilanteen parantamiseksi? TALOUSTUTKIMUS OY 20090213 10:39:51 TYÖ 2407.11 TAULUKKO 7014 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 15-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry Kotimaisten tuotteiden käyttö kuntien elintarvikehankinnoissa. Taloustutkimus Oy.

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry Kotimaisten tuotteiden käyttö kuntien elintarvikehankinnoissa. Taloustutkimus Oy. Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry Kotimaisten tuotteiden käyttö kuntien elintarvikehankinnoissa Taloustutkimus Oy Lokakuu 2012 Anne Kosonen 19.10.2012 Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry

Lisätiedot

Aineistonrakenne Telebus vko 38A-38B/2008 (.000) n= % N= % Kaikki Taustatiedot. Elämäntilanne

Aineistonrakenne Telebus vko 38A-38B/2008 (.000) n= % N= % Kaikki Taustatiedot. Elämäntilanne TALOUSTUTKIMUS OY 20080919 09:10:34 TYÖ 2338.21 TAULUKKO 2002 ss N-LUVUT Aineistonrakenne Painottamaton Painotettu (.000) n= % N= % Kaikki 1008 100 4156 100 Taustatiedot Sukupuoli Nainen 505 50 2095 50

Lisätiedot

18-79 vuotiaat Painottamaton n= 2399 149 1134 601 212 337 327 1029 136 Painotettu (.000) N= 3976 250 1874 987 349 563 531 1695 228

18-79 vuotiaat Painottamaton n= 2399 149 1134 601 212 337 327 1029 136 Painotettu (.000) N= 3976 250 1874 987 349 563 531 1695 228 TALOUSTUTKIMUS OY 20100518 09:08:37 TYÖ 2519.14 TAULUKKO 9016 ss VER % Telebus vko 17A-19A/2010 Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 18-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi

Lisätiedot

Taloussanomat ipad profiilitutkimus. Helmikuu 2014

Taloussanomat ipad profiilitutkimus. Helmikuu 2014 Taloussanomat ipad profiilitutkimus Helmikuu 2014 Tutkimuksen toteutus Tutkimus on toteutettu InterQuestin SPOT Internet-tutkimuksella, jossa vastaajat kutsutaan kyselyyn satunnaisotannalla suoraan tutkittavalta

Lisätiedot

Kaikki painottamaton n= 1000 17 251 98 136 53 16 13 136 227 45 Kaikki painotettu (.000) N= 4244 61 1031 412 603 245 67 81 573 946 192

Kaikki painottamaton n= 1000 17 251 98 136 53 16 13 136 227 45 Kaikki painotettu (.000) N= 4244 61 1031 412 603 245 67 81 573 946 192 TALOUSTUTKIMUS OY 20131009 08:22:28 TYÖ 000010241.12 TAULUKKO 41016 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

HS ipad profiilitutkimus. Tammikuu 2014

HS ipad profiilitutkimus. Tammikuu 2014 HS ipad profiilitutkimus Tammikuu 2014 Tutkimuksen toteutus Tulokset InterQuestin SPOT -profiilitutkimuksesta. Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin HS ipad-sovelluksessa 10.1.-22.1.2014 välisenä aikana.

Lisätiedot

Vauraimpien kehitysmaiden kuten Kiinan ja Brasilian on heti rajoitettava päästöjensä kasvua. 35 32* 37* 28* 35 32 38* 38* 31* 41* 42* 38* 30*

Vauraimpien kehitysmaiden kuten Kiinan ja Brasilian on heti rajoitettava päästöjensä kasvua. 35 32* 37* 28* 35 32 38* 38* 31* 41* 42* 38* 30* TALOUSTUTKIMUS OY 20101210 09:01:11 TYÖ 2549.11 TAULUKKO 21015 ss VER % Telebus vko 48B-49A/2010 Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti/asema nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ työn asian yrit eläke koti 25

Lisätiedot

TUOTEMERKKIEN ARVOSTUS 2015 HSL

TUOTEMERKKIEN ARVOSTUS 2015 HSL TUOTEMERKKIEN ARVOSTUS 2015 HSL TALOUSTUTKIMUS OY, SIRPA VINNI 30.4.2015 13667 SHT 2015 Tuotemerkkien arvostus_hsl / sv SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Tutkimuksen toteutus 3. Tutkimuksen sisältö 4. Tuotemerkkien

Lisätiedot

!!!!!!!!!!!!!!! SILMÄNPOHJAN!IKÄRAPPEUMAN!ALUEELLINEN! ESIINTYVYYS!SUOMESSA!1998!!2012!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Elias!Pajukangas!

!!!!!!!!!!!!!!! SILMÄNPOHJAN!IKÄRAPPEUMAN!ALUEELLINEN! ESIINTYVYYS!SUOMESSA!1998!!2012!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Elias!Pajukangas! SILMÄNPOHJANIKÄRAPPEUMANALUEELLINEN ESIINTYVYYSSUOMESSA1998 2012 EliasPajukangas Syventävienopintojenkirjallinentyö Tampereenyliopisto Lääketieteenyksikkö Elokuu2015 Tampereenyliopisto Lääketieteenyksikkö

Lisätiedot

Rakenna & Remontoi -messut, Myyrmäki-halli Vantaa 30.1.-1.2.2015

Rakenna & Remontoi -messut, Myyrmäki-halli Vantaa 30.1.-1.2.2015 Messututkimus Yhteenveto Rakenna & Remontoi -messut, Myyrmäki-halli Vantaa 30.1.-1.2. Messututkimus sisältö Kokonaiskävijämäärä 13 873 1 Kansi Kävijäperheen koko 2,06 2 Sisällysluettelo Kävijäperheet 6

Lisätiedot

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Yleisimmät akavalaistutkinnot 2014/9 ja 2015/9 Ekonomisti Heikki Taulu Koko maa -1000 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 6271 678 6949 3597 798 4395 2848

Lisätiedot

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Yleisimmät akavalaistutkinnot 2014/6 ja 2015/6 Ekonomisti Heikki Taulu Koko maa 6255 696 6951 3602 860 4462 3621 482 4103 2632 340 2972 2289 306 2595 2103 460 2563

Lisätiedot

Tilastokatsaus 12:2010

Tilastokatsaus 12:2010 Tilastokatsaus 12:2010 15.11.2010 Tietopalvelu B15:2010 Pendelöinti Vantaalle ja Vantaalta vuosina 2001-2008 Vantaalaisten työssäkäyntikunta Vantaalaisista työskenteli vuonna 2008 kotikunnassaan 44,9 prosenttia.

Lisätiedot

Messututkimus. RAKSA 2013, Lahden Messukeskus 15.-17.3.2013

Messututkimus. RAKSA 2013, Lahden Messukeskus 15.-17.3.2013 Messututkimus RAKSA, Lahden Messukeskus 15.-17.3. RAKSA, Lahden Messukeskus 15.-17.3. Yhteenveto RAKSA, Lahden Messukeskus 15.-17.3. Messututkimus sisältö Kokonaiskävijämäärä 20 000 1 Kansi Kävijäperheen

Lisätiedot

Työttömät* koulutusasteen mukaan ELY-keskuksittain

Työttömät* koulutusasteen mukaan ELY-keskuksittain Työttömät* koulutusasteen mukaan ELY-keskuksittain 2/12 215/12 Ekonomisti Heikki Taulu 45 4 35 25 Työttömien määrän suhteelliset muutokset koulutustason mukaan, koko maa Tutkijakoulutus 15 5 2/12 3/12

Lisätiedot

Pohjanmaa. Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Uusimaa. Kanta-Häme Varsinais-Suomi

Pohjanmaa. Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Uusimaa. Kanta-Häme Varsinais-Suomi TYÖLLISYYSKEHITYS VAROVAISEN POSITIIVISTA Varsinais-Suomen työllisyystilanne on kuluvan syksyn aikana kehittynyt hiljalleen positiivisempaan suuntaan. Maakunnan työttömyysaste laski lokakuussa koko maan

Lisätiedot

Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat. 08/06/2017 First name Last name 2

Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat. 08/06/2017 First name Last name 2 Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat 08/06/2017 First name 7.6.2017 Last name 2 Ulkomaisten yöpymisten määrä ja osuus kaikista alueen yöpymisistä sekä muutos edellisvuoteen matkailun

Lisätiedot

ainen/ seutu Ilmastonmuutoksen torjuminen ei ole tärkeää. 5 3* 7* 4 4 5 5 4 5 3-3* 6* Ei osaa sanoa 2 2 2 2 1 1* 3 5* 1* - 2 3* 3

ainen/ seutu Ilmastonmuutoksen torjuminen ei ole tärkeää. 5 3* 7* 4 4 5 5 4 5 3-3* 6* Ei osaa sanoa 2 2 2 2 1 1* 3 5* 1* - 2 3* 3 TALOUSTUTKIMUS OY 20140417 09:27:54 TYÖ 000012060.11 TAULUKKO 41015 np VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

TIETOISKU 7.5.2014 VALTAOSA VARSINAIS-SUOMEN MAAHANMUUTOSTA PERÄISIN EUROOPASTA

TIETOISKU 7.5.2014 VALTAOSA VARSINAIS-SUOMEN MAAHANMUUTOSTA PERÄISIN EUROOPASTA VALTAOSA VARSINAIS-SUOMEN MAAHANMUUTOSTA PERÄISIN EUROOPASTA Yli kaksi kolmasosaa Varsinais-Suomen vuonna 2013 saamasta muuttovoitosta oli peräisin maahanmuutosta. Maakuntaan ulkomailta muuttaneista puolestaan

Lisätiedot

Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä

Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen päivän esitys RAY-kiertueella Satakunnassa 25.2.2015 Janne Jalava, RAY, seurantapäällikkö, dosentti

Lisätiedot

Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa

Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille maaliskuu 2010 26.5.2010 Tieto-osasto/ PATI 1 Tiedonkeruu keväällä 2010 Hoitotakuukysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille

Lisätiedot

ainen/ seutu En hyväksy lasten ruumiillista kurittamista missään tilanteessa 56 67* 45* 53 48* 62* 58 53 61* 61 54 55 54*

ainen/ seutu En hyväksy lasten ruumiillista kurittamista missään tilanteessa 56 67* 45* 53 48* 62* 58 53 61* 61 54 55 54* TALOUSTUTKIMUS OY 20130605 08:27:30 TYÖ 000010223.11 TAULUKKO 41015 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

10.6.2011. Pankkibarometri II/2011 Ulla Halonen

10.6.2011. Pankkibarometri II/2011 Ulla Halonen 10.6.2011 barometri II/2011 Ulla Halonen barometri II/2011 Sisältö Sivu Yhteenveto 2 Kotitaloudet 3 Yritykset 5 Alueelliset tiedot 7 Finanssialan Keskusliitto kysyy barometrin avulla pankinjohtajien käsitystä

Lisätiedot

Onko eurokriisin pahin vaihe mielestäsi jo ohi?

Onko eurokriisin pahin vaihe mielestäsi jo ohi? TALOUSTUTKIMUS OY 20121219 12:27:36 TYÖ 2751.24 TAULUKKO 17015 ss VER % Telebus vko 50Bto-51Ati/2012+paneeli Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 15-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke

Lisätiedot

Eloisa ikä -ohjelman kyselytutkimus

Eloisa ikä -ohjelman kyselytutkimus Eloisa ikä -ohjelman kyselytutkimus..0 Juho Rahkonen/Marko Mäkinen 1 Tutkimuksen toteutus Täm tutkimuksen on tehnyt Vanhustyön keskusliiton toimeksiannosta Taloustutkimus Oy. Aineisto on kerätty Taloustutkimuksen

Lisätiedot

Hoidon saatavuus suun terveydenhuollossa

Hoidon saatavuus suun terveydenhuollossa Hoidon saatavuus suun terveydenhuollossa Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille maaliskuu 2009 29.5.2009 Tieto-osasto/ PATI 1 Tiedonkeruu keväällä 2009 Hoitotakuukysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille

Lisätiedot

ainen/ seutu Minkä seuraavista aiotte valita seuraavaksi matkapuhelimeksenne?

ainen/ seutu Minkä seuraavista aiotte valita seuraavaksi matkapuhelimeksenne? TALOUSTUTKIMUS OY 20130704 09:23:54 TYÖ 000010227.12 TAULUKKO 41015 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Rakenna & Remontoi -messut, Myyrmäki-halli Vantaa 24.-26.1.2014

Rakenna & Remontoi -messut, Myyrmäki-halli Vantaa 24.-26.1.2014 Messututkimus Yhteenveto Rakenna & Remontoi -messut, Myyrmäki-halli Vantaa 24.-26.1. Messututkimus sisältö Kokonaiskävijämäärä 14 8 1 Kansi Kävijäperheen koko 2,8 2 Sisällysluettelo Kävijäperheet 6 772

Lisätiedot

VASL SDP KESK KOK Vihreä RKP KD Perus muu ei Liitto suoma osaa

VASL SDP KESK KOK Vihreä RKP KD Perus muu ei Liitto suoma osaa TALOUSTUTKIMUS OY 20120119 09:05:52 TYÖ 2703.13 TAULUKKO 9015 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 18-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain Teknologiateollisuus ELY-alueittain 2014e Alueiden osuudet alan koko liikevaihdosta ja henkilöstöstä Suomessa Uusimaa Pirkanmaa Varsinais-Suomi Pohjois-Pohjanmaa

Lisätiedot

Pankkibarometri 3/2009 5.10.2009

Pankkibarometri 3/2009 5.10.2009 Pankkibarometri 3/2009 Pankkibarometri 3/2009 Sisältö Sivu Yhteenveto 1 Kotitaloudet 2 Yritykset 5 Alueelliset tiedot 9 Finanssialan Keskusliitto kysyy Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien näkemystä

Lisätiedot

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tiedosta hyvinvointia 1 Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa tilanne 31.8.2008 Tiedosta hyvinvointia Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien määrä ja odotusajat 31.8.2008 2 Joista odottaneet

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio Toimintaympäristö Koulutus ja tutkimus Koulutus ja tutkimus Koulutusaste muuta maata selvästi korkeampi 2011 Diat 4 6 Tamperelaisista 15 vuotta täyttäneistä 73,6 % oli suorittanut jonkin asteisen tutkinnon,

Lisätiedot

ainen/ seutu Mitä mieltä olette arviosta, että Suomi ei enää olisi liittoutumaton maa?

ainen/ seutu Mitä mieltä olette arviosta, että Suomi ei enää olisi liittoutumaton maa? TALOUSTUTKIMUS OY 20130612 08:44:19 TYÖ 000010224.11 TAULUKKO 41015 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 0 Taloustutkimus Oy Marraskuu 0 Tuomo Turja 9..0 Pauliina Aho SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO....

Lisätiedot

Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelma / Lapsen oikeudet -kampanja

Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelma / Lapsen oikeudet -kampanja Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelma / Lapsen oikeudet -kampanja Lasten oikeudet / Taulukkoraportti Taloustutkimus Oy Helmikuu 2010 Risto Nikunlaakso 3.2.2010 Aineiston rakenne AINEISTON

Lisätiedot

1. Hallitus aikoo tehdä muutoksia yleiseen eläkejärjestelmään. Minkälaisen muutoksen hallitus aikoo eläkejärjestelmään tehdä?

1. Hallitus aikoo tehdä muutoksia yleiseen eläkejärjestelmään. Minkälaisen muutoksen hallitus aikoo eläkejärjestelmään tehdä? TALOUSTUTKIMUS OY 20090303 08:56:10 TYÖ 2410.11 TAULUKKO 7012 np VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 15-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa. Eduskuntavaaliehdokastutkimus

Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa. Eduskuntavaaliehdokastutkimus Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa Eduskuntavaaliehdokastutkimus Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti kyselytutkimuksen eduskuntavaaliehdokkaiden parissa koskien terveyspalvelualan tulevaisuutta

Lisätiedot

ainen/ seutu Mitä sosiaalisen median yhteisöpalveluita käytätte?

ainen/ seutu Mitä sosiaalisen median yhteisöpalveluita käytätte? TALOUSTUTKIMUS OY 20141211 09:17:24 TYÖ 000012171.11 TAULUKKO 41015 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

ainen/ seutu 1. Miten arvioitte uusien ministerien pätevyyttä tehtäviinsä? Petteri Orpo

ainen/ seutu 1. Miten arvioitte uusien ministerien pätevyyttä tehtäviinsä? Petteri Orpo TALOUSTUTKIMUS OY 20140710 08:55:06 TYÖ 000012143.11 TAULUKKO 41017 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Kulttuuristen alojen rooli keskisuurissa kaupungeissa.docx

Kulttuuristen alojen rooli keskisuurissa kaupungeissa.docx 1(5) Kulttuuristen alojen rooli keskisuurissa kaupungeissa Keskisuurilla kaupungeilla tarkoitetaan muistiossa kahta asiaa: niiden väkilukua sekä niiden epävirallista asemaa maakunnan keskuksena. Poikkeus

Lisätiedot

toy TELEBUS 500 haastattelua joka viikko Hiljaiset alueet Suomen luonnonsuojeluliitto ry TELEBUS vko 40 / 2007

toy TELEBUS 500 haastattelua joka viikko Hiljaiset alueet Suomen luonnonsuojeluliitto ry TELEBUS vko 40 / 2007 toy 1990 TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkim us oy Hiljaiset alueet Suomen luonnonsuojeluliitto ry TELEBUS vko 40 / 2007 Helena Fagerlund 5.10.2007 Suomen Luonnonsuojeluliitto ry Hiljaiset

Lisätiedot

VÄESTÖKATSAUS syyskuu 2016

VÄESTÖKATSAUS syyskuu 2016 VÄESTÖKATSAUS syyskuu 2016 Ennakkoväkiluku 173 922 Muutos 9 kk -788 Hämeen parasta kehittämistä! Henkilöä Kanta-Hämeen ennakkoväkiluku syyskuun lopussa oli 173 922. Yhdeksän kuukauden aikana eli vuoden

Lisätiedot

LOVIISAN SANOMAT Sotasyyllisyyskysely

LOVIISAN SANOMAT Sotasyyllisyyskysely LOVIISAN SANOMAT Sotasyyllisyyskysely Taloustutkimus Oy Lokakuu 2009 Risto Nikunlaakso 2.10.2009 TUTKIMUKSEN TEKNINEN TOTEUTUS TELEBUS VIIKKO 40A - 40B / 2009 Tämän tutkimuksen on tehnyt Taloustutkimus

Lisätiedot

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2014. vastaanottokohtaiset tulokset

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2014. vastaanottokohtaiset tulokset Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2014 vastaanottokohtaiset tulokset Yksityisen sektorin työvoimaselvitys loka-marraskuussa 2014 Tutkimus tehtiin yhteistyössä KT Kuntatyönantajien ja sosiaali- ja

Lisätiedot

VÄESTÖKATSAUS elokuu 2016

VÄESTÖKATSAUS elokuu 2016 VÄESTÖKATSAUS elokuu 2016 Ennakkoväkiluku 174 113 Muutos 8 kk -597 Hämeen parasta kehittämistä! Henkilöä Kanta-Hämeen ennakkoväkiluku elokuun lopussa oli 174 113. Kahdeksan kuukauden aikana eli vuoden

Lisätiedot

Työvoiman saatavuus, liikkuvuus ja tarjonnan kannustimet Pekka Sinko 20.2.2007 Faktat pöytään, Kitee

Työvoiman saatavuus, liikkuvuus ja tarjonnan kannustimet Pekka Sinko 20.2.2007 Faktat pöytään, Kitee Työvoiman saatavuus, liikkuvuus ja tarjonnan kannustimet Pekka Sinko 20.2.2007 Faktat pöytään, Kitee Työvoimapula vai työpula? Lehtitietojen valossa työvoimapula on jo yritysten arkipäivää. Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

SATAKUNTA NYT JA KOHTA. Tunnuslukuja Satakunnan kehityksestä ( Osa I Miten meillä menee Satakunnassa)

SATAKUNTA NYT JA KOHTA. Tunnuslukuja Satakunnan kehityksestä ( Osa I Miten meillä menee Satakunnassa) SATAKUNTA NYT JA KOHTA Tunnuslukuja Satakunnan kehityksestä ( Osa I Miten meillä menee Satakunnassa) VTT, kehittämispäällikkö Timo Aro Porin kaupunki 25.10.2013 S I S Ä L T Ö 1. MITEN MEILLÄ MENEE SATAKUNNASSA?

Lisätiedot

Messututkimus Rakenna & Remontoi -messut 2009, Myyrmäki-halli, Myyrmäki 30.1.-1.2.2009

Messututkimus Rakenna & Remontoi -messut 2009, Myyrmäki-halli, Myyrmäki 30.1.-1.2.2009 Messututkimus Rakenna & Remontoi -messut 2009, Myyrmäki-halli, Myyrmäki 30.1.-1.2.2009 Suorakanava Oy Rakenna & Remontoi -messut 2009, Myyrmäki-halli, Myyrmäki 30.1.-1.2.2009 Messututkimus sisältö Kokonaiskävijämäärä

Lisätiedot

jäsenkysely a) maaseutututkija 30,4% 41 b) maaseudun kehittäjä 31,9% 43 c) hallintoviranomainen 15,6% 21 d) opiskelija 3,7% 5

jäsenkysely a) maaseutututkija 30,4% 41 b) maaseudun kehittäjä 31,9% 43 c) hallintoviranomainen 15,6% 21 d) opiskelija 3,7% 5 jäsenkysely 1) Olen tällä hetkellä Kysymykseen vastanneet: 135 (ka: 2,4) a) maaseutututkija 30,4% 41 b) maaseudun kehittäjä 31,9% 43 c) hallintoviranomainen 15,6% 21 d) opiskelija 3,7% 5 e) jokin muu,

Lisätiedot

1. Suomeen on parhaillaan rakenteilla viides ydinvoimareaktori. Kannatatteko viidennen reaktorin lisäksi lisäydinvoiman rakentamista Suomeen?

1. Suomeen on parhaillaan rakenteilla viides ydinvoimareaktori. Kannatatteko viidennen reaktorin lisäksi lisäydinvoiman rakentamista Suomeen? TALOUSTUTKIMUS OY 20090219 08:57:12 TYÖ 2408.12 TAULUKKO 7012 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 15-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Onko tämänhetkinen ehdokasvalintanne presidentinvaalissa...

Onko tämänhetkinen ehdokasvalintanne presidentinvaalissa... TALOUSTUTKIMUS OY 20120119 08:54:07 TYÖ 2703.13 TAULUKKO 9020 ss VER % Telebus vko 2-3/2012 Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 18-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö TULEVAISUUDEN LIIKENNE

Liikenne- ja viestintäministeriö TULEVAISUUDEN LIIKENNE Liikenne- ja viestintäministeriö TULEVAISUUDEN LIIKENNE TULEVAISUUDEN LIIKENNE KYSELYN TULOKSET Taloustutkimus Oy Pauliina Aho 24.8.2012 Tekninen johdanto 3 24.8.2012 1009 Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

GREENPEACE Tutkimus ydinvoimasta ja eduskuntavaaleista. Taloustutkimus Oy. Kesäkuu 2010

GREENPEACE Tutkimus ydinvoimasta ja eduskuntavaaleista. Taloustutkimus Oy. Kesäkuu 2010 GREENPEACE Tutkimus ydinvoimasta ja eduskuntavaaleista Taloustutkimus Oy Kesäkuu 2010 Risto Nikunlaakso 2.6.2010 TUTKIMUKSEN TEKNINEN TOTEUTUS TELEBUS VIIKKO 21A - 22A / 2010 Tämän tutkimuksen on tehnyt

Lisätiedot

Lastensuojelutoimien kustannukset ja vaikuttavuus

Lastensuojelutoimien kustannukset ja vaikuttavuus Lastensuojelutoimien kustannukset ja vaikuttavuus Valtakunnalliset lastensuojelupäivät, Turku 12.10.2010 Antti Väisänen Terveys- ja sosiaalitalous-yksikkö (CHESS) Esityksen sisältö Lastensuojelun palvelujen

Lisätiedot

Maakunnallisen aluemielikuvakartoituksen tulokset

Maakunnallisen aluemielikuvakartoituksen tulokset Maakunnallisen aluemielikuvakartoituksen tulokset Brändiseminaari 7.11.2012 Hotelli Savonia, Kuopio Mielikuvatutkimus, vaihe 1 Tutkimuksen toteutti Innolink Research Oy. Tavoitteena oli selvittää sekä

Lisätiedot

Omaehtoinen varautuminen vanhuuden varalle Suomessa

Omaehtoinen varautuminen vanhuuden varalle Suomessa Omaehtoinen varautuminen vanhuuden varalle Suomessa Kansalaisten ja poliittisten päättäjien näkemyksiä omaehtoisesta varautumisesta ja hyvinvointipalveluiden rahoituksesta Scandic Simonkenttä 21.1.2015

Lisätiedot

Kolme neljästä kuntapäättäjästä somessa vihreät ja perussuomalaiset aktiivisimpia

Kolme neljästä kuntapäättäjästä somessa vihreät ja perussuomalaiset aktiivisimpia Antti Mykkänen, asiamies, VTM KAKS Kunnallisalan kehittämissäätiö Tutkimus kuntapäättäjien some-käyttäytymisestä: Kolme neljästä kuntapäättäjästä somessa vihreät ja perussuomalaiset aktiivisimpia Kolme

Lisätiedot

Venäläiset kuluttajat Suomessa

Venäläiset kuluttajat Suomessa Venäläiset kuluttajat Suomessa - Pietarin alueen kuluttajakysely Kesä-syyskuu 2011 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Venäläisten matkailu Suomessa Yleistä

Lisätiedot