Suomi Tänään syys-lokakuu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomi Tänään syys-lokakuu"

Transkriptio

1 Suomi Tänään syys-lokakuu T-8193 MT/KTA 1

2 Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan käyttöön. Raporttia tai osia siitä ei saa edelleen toimittaa tai julkaista missään muodossa ilman tutkimuslaitoksen lupaa ja nimen mainitsemista. SUOMI TÄNÄÄN SYYS-LOKAKUU 2008 Suoma ry Merja Tuominen Krister Talvinen Taloustutkimus Oy, Turku Yliopistonkatu 37 A, Turku Puh. (02)

3 2008 SISÄLTÖ 1. Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus 4 Vastaajajoukon rakenne 5 2. Tiivistelmä tuloksista Tulokset graafisena esityksenä 9 Lomailu kotimaan matkailualueilla kesällä 2008 ja aikaisemmin 10 Kesällä 2008 tehtyjen lomamatkojen määrä, käytetyt matkustusmuodot sekä polttoaineen hinnan vaikutus lomasuunnitelmiin 21 Matkailumainonnan huomaaminen alueittain, tietolähteet matkailualueista sekä alueen valintaperusteet 27 Matkailualueiden arviointi: Kokonaismielikuvat ja aluekohtaiset vastaajamäärät 33 Kokonaismielikuvat suhteessa lomailuun 41 Mielikuvatekijät 43 Mielikuvatekijät suhteessa kokonaiskuvaan 74 Matkailualueiden mielikuvaprofiilit 75 Lomailu tulevina kausina 97 Talvikaudella Kesällä 2009 omalla autolla Yhteenveto Tulosten julkaiseminen ja edelleen luovuttaminen 102 sivu T-8193 MT/KTA 3

4 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksessa selvitetään mm. lomailua kotimaan 20 kesämatkailualueilla, mielipiteitä alueista ja matkailumainonnan huomaamisesta alueittain. Lisäksi tutkimuksessa selvitetään tehtyjen matkojen määrää, käytettyjä matkustusmuotoja, matkailualueen valintaperusteita ja tietolähteitä, matkustusaikeita tulevana talvikautena ja polttoaineen hinnan vaikutusta lomasuunnitelmiin kuluneen ja tulevan kesän osalta. Tutkimuksen sisältää vertailua pääsääntöisesti vuoden 2007 tutkimukseen, mutta tuloksia verrataan soveltuvin osin myös aiempien vuosien tutkimuksiin. Muutokset kysymyslomakkeella alueiden osalta Uutena arvioitavana matkailualueena Itä-Uusimaa; lisäksi Lahden seutu oli edellisvuonna lomakkeella muodossa Päijät-Häme. Tutkimuksen toteutus Kohderyhmä: ns. suuri yleisö eli Suomessa asuvat vuotiaat valtakunnallisesti Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta. Vastaajia kaikkiaan Tutkimusmenetelmä: osana Suomi Tänään -kirjekyselyä, jonka lomakkeet vastaajilla Otos muodostettiin kohderyhmästä satunnaispoiminnalla Väestötietojärjestelmästä. Aineisto on painotettu iän, sukupuolen, asuinalueen ja talouden henkilömäärän mukaan kohdealueen väestön normaalijakaumaa vastaavasti. Vastaajajoukon rakenne on esitetty seuraavalla sivulla. Taloustutkimus Oy on tehnyt tämän tutkimuksen omasta toimeksiannostaan T-8193 MT/KTA 4

5 Sukupuoli Nainen Mies Ikäryhmä v v v v v. Koulutus Perus-/keski-/kansak. Amm.-/tekn.-/kauppak. Ylioppilas/lukio Opisto/amk Yliopisto/korkeakoulu Ei vastausta Ammattiryhmä Maatalousväestö Työväestö Toimihenkilö Yrittäjä/joht. asema Opiskelija/koululainen Eläkeläinen Kotiäiti/-isä Ei vastausta Alkuperätunniste 8193 KTA/pka/kta Kopiointi kielletty Suomi Tänään syys-lokakuu 2008: Aineiston rakenne, painotettu % Kaikki vastanneet, n=4 095, N= Talouden rakenne Lapsiperhe Muu aikuistalous Yksinäistalous Talouden bruttotulot Alle /v /v. Yli /v. Ei vastausta Asuinkunta Hki/Espoo/Vantaa/Kauniainen Turku/Tampere Muu as. kaup. Muu kaupunki Muu kunta Lääni Etelä-Suomen lääni Länsi-Suomen lääni Itä-Suomen lääni Oulun/Lapin lääni % Suomi Suomi Tänään syys-lokakuu Aineiston Rannekellot rakenne Suomessa asuvat vuotiaat

6 Tiivistelmä tuloksista (1/3) Kaksi kolmasosaa Suomen vuotiaista lomaili kesän 2008 aikana jollakin kesän kotimaisella matkailu-alueella (20 kpl). Kotimaan lomailijoiden määrä on edellistä kesää suurempi ja paras tulos pitkän seurannan aikana. Vuoden 2007 tapaan aktiivisimpia lomailijoita ovat vuotiaat, toimihenkilöt, yrittäjät/johtavassa asemassa olevat ja lapsiperheiden sekä erityisesti hyvätuloisten talouksien jäsenet. Asuinmaakunnittain tarkasteltuna muita ahkerampia lomailijoita ovat edelleen uusimaalaiset. Lapin asukkaiden kotimaan matkailu on vähentynyt ja pirkanmaalaisten kasvanut vuoden takaisesta. Muiden alueiden asukkaiden kotimaan matkailu on pysynyt ennallaan. Kokemusta omaavien osuudet eri alueista yhteensä (lomaillut kesällä 2008 tai aikaisemmin) sijoittuvat välille Helsinki ja Lappi (vähintään kaksi kolmasosaa omaa kokemuksia) Kymenlaakso ja Itä-Uusimaa (noin joka kuudes). Tunnetuin ja samalla suosituin matkailualue on Helsinki, jossa lomaili kesällä 2008 neljännes suomalaisista. Sen lisäksi tunnetuimpia ovat Lappi ja Ahvenanmaa, mutta niitä suositumpia Pirkanmaa, Varsinais-Suomi, muu Uusimaa, Keski-Suomi ja Pohjanmaa, joissa kaikissa vieraili runsas kymmenesosa suomalaisista. Muilla alueilla lomaili harvempi: 10 % (Lappi) 2 % (Ahvenanmaa). Helsinki ja Pirkanmaa ovat ainoat alueet, jotka ovat kasvattaneet matkailijaosuuksiaan vuoden takaisesta. Muiden alueiden osuudet ovat pysyneet ennallaan. Ns. ulkopuolisten matkailijoiden (eivät asu eivätkä omista kesämökkiä ko. alueella) osuudet ovat säilyneet ennallaan lukuun ottamatta Helsinkiä, Pirkanmaata ja Lahden seutua, joiden osuudet ovat kasvaneet. Kotimaan lomailijoista 40 % teki kesän aikana sekä yöpymisen sisältäviä että päivämatkoja, 35 % pelkästään yöpymismatkoja ja vain 10 % pelkästään päivämatkoja. Edelliseen kesään verrattuna yöpymisiä sisältäviä matkoja tehtiin nyt vähän vähemmän. 82 % matkusti viime kesän kotimaan lomalleen omalla tai vuokratulla autolla tai matkailuautolla. Oma/vuokrattu auto onkin selvästi suosituin matkustusmuoto, tosin autolla matkustavia on nyt viimevuotista vähemmän. Neljäsosa käytti junaa ja vajaa viidesosa linja-autoa. Polkupyörällä matkusti runsas kymmenesosa, muiden listattujen matkustusmuotojen osuudet jäävät pienemmiksi. Lapsiperheissä ehdottomasti suosituin on oma auto, kun taas yksinäistalouksien edustajista keskimääräistä useampi suosii julkisia liikennevälineitä. Polttoaineen hinnalla ei ollut mitään vaikutusta yli puolen (59 %) omalla tai vuokratulla autolla/matkailuautolla matkustaneiden kuluneen kesän lomasuunnitelmiin. Yli kolmannes otti polttoaineen hinnan kuitenkin huomioon lomansa toteutuksessa. Heistä isoin osa teki lyhyempiä tai vähemmän lomamatkoja kuin oli alun perin suunnitellut ja suunnitteli matkareitit tavallista tarkemmin. Pienempi osa viipyi yhdessä lomakohteessa ajateltua kauemmin ja muutama prosentti ei toteuttanut jotakin suunnittelemaansa matkaa/matkoja ollenkaan. Polttoaineen hinta vaikutti erityisesti pienituloisten talouksien lomasuunnitelmiin. T-8193 MT/KTA 6

7 Tiivistelmä tuloksista (2/3) Matkailualueiden kuluneen kesän mainonnan huomioarvot vaihtelevat välillä 24 4 %. Parhaiten muistetaan Helsingin, Lapin, Ahvenanmaan ja Kuusamon mainontaa (24 14 %). Myös Varsinais-Suomen ja Pirkanmaan mainontaa on huomannut keskimääräistä useampi (11 %), muiden osuudet jäävät alle kymmenen prosentin. Helsingin matkailumainonnan huomioarvo on vähän viimevuotista suurempi ja Etelä-Karjalan pienempi. Muiden alueiden mainontaa muistetaan vastaavasti kuin vuosi sitten. Kotimaan lomailijat käyttävät keskimäärin yli kolmea eri tietolähdettä matkailualueista. Aikaisempiin kokemuksiin sekä sukulaisiin ja tuttaviin luottaa vuoden 2007 tavoin puolet. Internetin merkitys tietolähteenä on kasvanut ja lähes puolet hankkii tietoa internetistä, jonka tarjonnasta maakuntien ja kaupunkien omat sivut ovat valtakunnallisia matkailuportaaleja ja matkailuyritysten sivuja selvästi suositumpia. Runsas neljäsosa hakee tietoa sanoma-/aikakauslehdistä ja matkailuesitteistä. Matkailuesitteitä on hyödyntänyt kuitenkin aiempaa harvempi. TV:stä tai radiosta saa tietoa noin joka viides ja niiden merkitys tietolähteenä on kasvanut edellisvuodesta. Messuilta/näyttelyistä tietoa on saanut kymmenesosa, entistä useampi. Matkatoimistoista tai kunnallisista matkailutoimistoista tietoa hakevien osuudet ovat muutamissa prosenteissa eikä niissä ole muutosta edelliseen vuoteen. Sukulaisten ja tuttavien tapaaminen on tärkein matkailualueen valintaan vaikuttava tekijä miltei joka toiselle suomalaiselle. Matkailualueen luonto on tärkein tekijä vajaalle kolmasosalle. Oma mökki, tapahtumat ja hyvät liikenneyhteydet ovat vaikuttimina noin viidesosalle. Alle viidesosalle tärkeitä perusteita ovat nähtävyydet, lasten kohteet ja hyvät majoitusvaihtoehdot. Muiden tekijöiden osuudet vaihtelevat noin kymmenestä pariin prosenttiin. Vuoteen 2007 verrattuna sukulaisten/tuttavien, hyvien liikenneyhteyksien sekä mainonnan/esitteiden ja internetin merkitys on kasvanut. Edellisvuotta harvemman motiivina ovat olleet luonto, tapahtumat, nähtävyydet, hyvät majoitusvaihtoehdot ja huvittelumahdollisuudet. Vastaajat arvioivat tuntemiaan kesämatkailualueita kokonaisuutena antamalla niille yleisarvosanan (4-10). Arvosanan antaneiden määrät vaihtelevat Itä-Uudenmaan 785:sta Lapin 1 580:een (ks. aluekohtaiset vastaajamäärät s. 34). Yleisarvosanojen keskiarvot vaihtelevat reilun numeron sisällä Lapin 8,61:stä Itä-Uudenmaan 7,48:aan. Lapin lisäksi Kuusamo, Helsinki, Pirkanmaa ja Ahvenanmaa sijoittuvat parhaimmistoon yli kahdeksan keskiarvoillaan. Matkailualueita keskimäärin arvioidaan hieman vuoden takaista kielteisemmin, kaikkien alueiden yhteinen yleisarvosanojen keskiarvo on 7,89 (v ka. 8,00). Yhdenkään matkailualueen kokonaismielikuva ei ole kohentunut vuoden takaisesta, ja kokonaismielikuvat ovat heikentyneet etenkin Ahvenanmaalla, Pohjois- ja Etelä-Karjalalla, muulla Uudellamaalla (kuin Hki ja Itä-Uusimaa), Pohjanmaalla ja Lahden seudulla T-8193 MT/KTA 7

8 Tiivistelmä tuloksista (3/3) Kun alueilla lomailua ja yleistä arvostusta tarkastellaan samanaikaisesti, kärkiryhmään sijoittuvat v tavoin Lappi, Helsinki, Varsinais-Suomi, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Ahvenanmaa ja Kuusamo. Pohjanmaalla lomaillaan keskimääräistä enemmän, mutta alue jää arvostuksessa keskitason alle. Etelä-Savo, Pohjois-Karjala ja Kainuu ovat arvostuksessa keskitasoa, mutta jäävät lomailijaosuuksissa keskitason alapuolelle. Loput alueet jäävät keskitason alle molemmilla mittareilla mitattuna. Matkailualueita arvioitiin kahdeksan mielikuvatekijän suhteen, joista keskimäärin myönteisimmin arvioidaan alueen luontoa. Myös nähtävyyksistä, harrastusmahdollisuuksista, internetin matkailutarjonnasta ja esitteiden saatavuudesta annetaan enemmän myönteistä kuin kielteistä palautetta. Tapahtumatarjonta ja halukkuus matkailla ensi kesänä jakavat mielipiteitä enemmän ja majoituspalveluiden hinta-laatusuhteesta annetaan lähes yhtä paljon myönteisiä kuin kielteisiäkin mainintoja. Matkailualueita keskimäärin arvioidaan yleisarvosanojen lisäksi viimevuotista kielteisemmin myös konkreettisten mielikuvatekijöiden suhteen. Matkailualueiden mielikuvaprofiilit ovat pääsääntöisesti viime vuoden kaltaisia. Helsingin mielikuvaprofiili poikkeaa muista monelta osin, sillä se saa tutkituista matkailualueista selvästi parhaat arviot tapahtumatarjonnastaan sekä nähtävyyksistään, mutta heikoimmat arviot luonnostaan ja majoituspalveluiden hinta-laatu -suhteestaan. Kun Helsinki jätetään tarkastelun ulkopuolelle, alueiden mielikuvaerot ovat suurimmillaan nähtävyyksien ja alueen luonnon osalta ja vähiten eroja koetaan olevan majoituspalveluiden hinta-laatusuhteessa. Kun kaikki kahdeksan mielikuvatekijää huomioidaan kokonaisuutena (yhteisvaikutus), kärkikolmikon muodostavat Lappi, Helsinki ja Kuusamo. Sama kolmikko oli kärjessä myös viime vuonna, tosin Helsinki ja Kuusamo ovat nyt vaihtaneet paikkaa. Kärkikymmenikkö noudattaa pitkälti viimevuotista järjestystä, merkittävin muutos on viime vuoden yhdeksikön muun Uudenmaan sijoittuminen nyt 14:nneksi. Muun Uudenmaan lisäksi viimevuotista selvästi heikompia arvioita eri mielikuvatekijöissä saavat Ahvenanmaa, Etelä-Karjala, Lahden seutu, Kymenlaakso ja Pohjanmaa, joiden kaikkien kokonaismielikuvatkin ovat viimevuotista heikompia. Kokonaismielikuvan mukainen järjestys noudattelee tekijöiden yhteisvaikutuksen mukaista järjestystä pieniä poikkeuksia lukuun ottamatta. Pohjanmaa on vahvempi kokonaismielikuvissa kuin konkreettisemmilla mittareilla arvioituna, kun taas Lahden seutu sijoittuu yhteisvaikutusvertailussa kokonaismielikuvaansa paremmin. Vajaa puolet suomalaisista aikoo tehdä lomamatkan kotimassa tulevana talvikautena. Erityisen innokkaita talvilomailijoita ovat alle 45-vuotiaat, hyvätuloisten talouksien ja lapsiperheiden edustajat sekä yrittäjät/johtavassa asemassa olevat. Jos polttoaineen hinta säilyy syyskuun 2008 mukaisella tasolla, autoilijoiden enemmistö aikoo tehdä kotimaan lomamatkoja ensi kesänä (v. 2009) samassa määrin kuin kuluneena kesänä, mutta selvästi enemmän on niitä, jotka ovat vähentämässä kuin lisäämässä kesän lomamatkoja kotimaassa T-8193 MT/KTA 8

9 Tulokset graafisena esityksenä Seuraavilla sivuilla olevassa grafiikassa esitetään tutkimuksen päätulokset kaikkien tutkittujen matkailualueiden (20 kpl) osalta. Yksityiskohtaiset tulokset vuodelta 2008 ovat liitteenä olevissa atktaulukoissa T-8193 MT/KTA 9

10 2008 Lomailu kotimaan matkailualueilla kesällä 2008 ja aikaisemmin Kuvioissa esitetään: vuosina kotimaassa lomailleiden osuudet kesällä kotimaassa lomailleiden profiili ja rakenne matkailualueiden kokonaistunnettuudet alueilla lomailleiden osuudet + vertailu aiempiin vuosiin (soveltuvin osin) T-8193 MT/KTA 10

11 Kesien aikana kotimaassa lomailleiden osuudet Kaikki vastanneet v n= v n= v n= v n= v n= v n= v n= v n= v n= v n= v n=3 889 v n=4 095 N= Alkuperätunniste 8193 MT/pka/sas Kopiointi kielletty % 11 Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat

12 n-luvut v Kesän 2008 aikana kotimaassa lomailleiden profiili vs. kesä /2 Kaikki yhteensä (n=4 095, N= ) Sukupuoli 67! Nainen (n=2 278) Mies (n=1 817) 69 65!! Ikäryhmä v. (n=653) 69! v. (n=797) 76!! v v. (n=1 133) 67! v v. (n=1 512) Ammattiryhmä 55! Työ-/maatal.väestö (n=1 157) 66! Toimihenkilö (n=882) Yrittäjä/joht.as. (n=334) 77 71!! Opisk./koululainen (n=328) 66! Eläkeläinen (n=1 198) Talouden rakenne 54! Lapsiperhe (n=862) 74! Aikuistalous (n=1 918) Yksinäistalous (n=1 300) 64 60!! Alkuperätunniste 8193 MT/pka/sas Kopiointi kielletty % 12 Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat

13 n-luvut v Kesän 2008 aikana kotimaassa lomailleiden profiili vs. kesä /2 Kaikki yhteensä (n=4 095, N= ) Talouden bruttotulot: lapsiperhe/aikuistalous Alle /v (n=1 075) /v (n=546) Yli /v (n=859) Talouden bruttotulot: yksinäistalous Alle /v (n=610) Yli /v (n=533) Asuinmaakunta Uusimaa/Itä-Uusimaa (n=1 107) Kanta-/Päijät-Häme/Kymenlaakso (n=463) Pirkanmaa (n=405) Etelä-Karjala (n=118) Varsinais-Suomi (n=390) Satakunta (n=190) Et./Keski-Pohjanmaa (n=243) Keski-Suomi (n=254) Et./Pohjois-Savo (n=335) Pohjois-Karjala (n=149) Kainuu/Pohj.Pohjanmaa (n=315) Lappi (n=126) 67! 64! 71 76!! 55!! v !! v !! 67! 69! !!!!!! 55! Alkuperätunniste 8193 MT/pka/sas Kopiointi kielletty % 13 Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat

14 Matkailualueiden kokonaistunnettuus 2008 Kaikki vastanneet, n=4 095, N= Alkuperätunniste 8193 MT/pka/sas Kopiointi kielletty Helsinki Lappi Ahvenanmaa Varsinais-Suomi Pohjanmaa Pirkanmaa Keski-Suomi Kuusamo Hämeenlinnan seutu Satakunta Etelä-Savo Pohjois-Pohjanmaa Lahden seutu Pohjois-Karjala Muu Uusimaa Etelä-Karjala Pohjois-Savo Kainuu Kymenlaakso Itä-Uusimaa % Kokemuksia yhteensä (lomaillut joskus) Lomaillut kesän 2008 aikana Lomaillut aikaisempina kesinä Tuntee muuten matkailualueena = Kokonaistunnettuus Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat

15 Lomailu eri matkailualueilla kesien aikana n=kaikki vastaajat Helsinki 26 0 Oma mökki alueella 2008 Pirkanmaa 15 % $ 3 Varsinais-Suomi Muu Uusimaa*) Keski-Suomi Pohjanmaa % $ $ % % $ % $ % v (n=4 103) $ v (n=3 835) v (n=3 813) Lappi 10 $ % 3 v (n=3 889) Etelä-Savo 9 $ % 4 v (n=4 095) Pohjois-Pohjanmaa 8 % $ 2 Hämeenlinnan seutu***) 8 % $ 2 *) v Uusimaa (myös Hki) Lahden seutu**) Satakunta Pohjois-Savo % $ % $ % $ v Muu Uusimaa (ei Hki) v Muu Uusimaa (ei Hki, ei Itä-Uusimaa) **) v myös Kymenlaakso v Päijät-Häme Pohjois-Karjala 7 $ % 2 ***) v Kanta-Häme Itä-Uusimaa 7 1 Etelä-Karjala 6 $ % 2 Kymenlaakso 6 2 Kainuu 5 % $ 1 Kuusamo 4 % $ 1 Ahvenanmaa 2% $ 0 Alkuperätunniste 8193 MT/pka/sas Kopiointi kielletty % 15 Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat

16 Lomailu eri matkailualueilla kesien aikana Lomailijat, jotka eivät asu eivätkä omista kesämökkiä ko. alueella Helsinki (n=2 973) 20 Pirkanmaa (n=3 641) 11 % $ Varsinais-Suomi (n=3 645) Pohjanmaa (n=3 948) Keski-Suomi (n=3 772) Lappi (n=3 886) Etelä-Savo (n=3 848) Muu Uusimaa*) (n=2 973) 10 % $ 10 9 % $ % $ 8 $ % 7 $ % 6 % $ % v $ v v v v Hämeenlinnan seutu***) (n=3 906) Satakunta (n=3 853) 6 % $ 6 % $ *) v Uusimaa (myös Hki) v Muu Uusimaa (ei Hki) Lahden seutu**) (n=3 709) Pohjois-Savo (n=3 853) 6 % $ 5 % $ v Muu Uusimaa (ei Hki, ei Itä-Uusimaa) **) v myös Kymenlaakso v Päijät-Häme Pohjois-Pohjanmaa (n=3 824) 5 % $ ***) v Kanta-Häme Pohjois-Karjala (n=3 906) 5 $ % Etelä-Karjala (n=3 945) 5 % $ Kainuu (n=4 000) 4 $ % Kuusamo (n=4 056) 4% $ Kymenlaakso (n=3 709) 4 Itä-Uusimaa (n=2 973) 3 Alkuperätunniste 8193 MT/pka/sas Kopiointi kielletty % Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat 16

17 Kesän 2008 aikana kotimaassa ja sen eri matkailualueilla lomailleiden rakenne 1/4 - sukupuolen mukaan - Kaikki vastaajat (N=4 156) Kaikki vastanneet, Kaikki kesällä 2008 kotim. lomailleet (N=2 772) väestö tuhansina (.000) Matkailualueet Ahvenanmaa (N=88) Nainen Varsinais-Suomi (N=597) Mies Satakunta (N=352) Pohjanmaa (N=480) Pohjois-Pohjanmaa (N=335) Helsinki (N=1088) Itä-Uusimaa (N=274) Muu Uusimaa (N=446) Hämeenlinnan seutu (N=328) Kymenlaakso (N=265) Lahden seutu (N=316) Pirkanmaa (N=625) Keski-Suomi (N=524) Etelä-Karjala (N=257) Pohjois-Karjala (N=296) Etelä-Savo (N=389) Pohjois-Savo (N=308) Kainuu (N=222) Kuusamo (N=167) Lappi (N=433) Alkuperätunniste 8193 MT/pka/sas Kopiointi kielletty % 17 Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat

18 Kesän 2008 aikana kotimaassa ja sen eri matkailualueilla lomailleiden rakenne 2/4 - ikäryhmän mukaan - Kaikki vastaajat (N=4 156) Kaikki kesällä 2008 kotim. lomailleet (N=2 772) Kaikki vastanneet, Matkailualueet väestö tuhansina (.000) Ahvenanmaa (N=88) Varsinais-Suomi (N=597) v. Satakunta (N=352) v. Pohjanmaa (N=480) v. Pohjois-Pohjanmaa (N=335) Helsinki (N=1088) v. Itä-Uusimaa (N=274) Muu Uusimaa (N=446) Hämeenlinnan seutu (N=328) Kymenlaakso (N=265) Lahden seutu (N=316) Pirkanmaa (N=625) Keski-Suomi (N=524) Etelä-Karjala (N=257) Pohjois-Karjala (N=296) Etelä-Savo (N=389) Pohjois-Savo (N=308) Kainuu (N=222) Kuusamo (N=167) Lappi (N=433) Alkuperätunniste 8193 MT/pka/sas Kopiointi kielletty % 18 Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat

19 Kesän 2008 aikana kotimaassa ja sen eri matkailualueilla lomailleiden rakenne 3/4 - talouden rakenteen mukaan - Kaikki vastaajat (N=4 156) Kaikki kesällä 2008 kotim. lomailleet (N=2 772) Matkailualueet Ahvenanmaa (N=88) Varsinais-Suomi (N=597) Satakunta (N=352) Pohjanmaa (N=480) Pohjois-Pohjanmaa (N=335) Helsinki (N=1088) Itä-Uusimaa (N=274) Muu Uusimaa (N=446) Hämeenlinnan seutu (N=328) Kymenlaakso (N=265) Lahden seutu (N=316) Pirkanmaa (N=625) Keski-Suomi (N=524) Etelä-Karjala (N=257) Pohjois-Karjala (N=296) Etelä-Savo (N=389) Pohjois-Savo (N=308) Kainuu (N=222) Kuusamo (N=167) Lappi (N=433) Kaikki vastanneet, väestö tuhansina (.000) Lapsiperhe Aikuistalous Yksinäistalous Alkuperätunniste 8193 MT/pka/sas Kopiointi kielletty % 19 Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat

20 Kesän 2008 aikana kotimaassa ja sen eri matkailualueilla lomailleiden rakenne 4/4 - asuinmaakunnan mukaan - Kaikki vastaajat (N=4 156) Kaikki kesällä 2008 kotim. lomailleet (N=2 772) Matkailualueet Ahvenanmaa (N=88) Varsinais-Suomi (N=597) Satakunta (N=352) Pohjanmaa (N=480) Pohjois-Pohjanmaa (N=335) Helsinki (N=1088) Itä-Uusimaa (N=274) Muu Uusimaa (N=446) Hämeenlinnan seutu (N=328) Kymenlaakso (N=265) Lahden seutu (N=316) Pirkanmaa (N=625) Keski-Suomi (N=524) Etelä-Karjala (N=257) Pohjois-Karjala (N=296) Etelä-Savo (N=389) Pohjois-Savo (N=308) Kainuu (N=222) Kuusamo (N=167) Lappi (N=433) Alkuperätunniste 8193 MT/pka/sas Kopiointi kielletty % 20 Kaikki vastanneet, väestö tuhansina (.000) Uusimaa/Itä-Uusimaa Kanta-/Päijät-Häme/ Kymenlaakso Pirkanmaa Etelä-Karjala Varsinais-Suomi Satakunta Et.-/Keski-Pohjanmaa Keski-Suomi Etelä-/Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Kainuu/Pohj.-Pohjanmaa Lappi Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat

21 2008 Kesällä 2008 tehtyjen lomamatkojen määrä, käytetyt matkustusmuodot sekä polttoaineen hinnan vaikutus lomasuunnitelmiin Seuraavissa kuvioissa esitetään tehtyjen päivämatkojen ja yöpymisen sisältävien matkojen määrä Lisäksi esitetään kotimaan kesälomamatkailussa käytetyt matkustusmuodot sekä polttoaineen hinnan vaikutus kuluneen kesän lomasuunnitelmien toteutumiseen T-8193 MT/KTA 21

22 Tehtyjen kotimaan lomamatkojen lukumäärä kesällä 2008 Kesällä 2008 kotimaassa lomailleet, n=2 646, N= Päivämatkat (viipyminen alle 1 vrk) 10 % Teki yhden päivämatkan Kaksi 13 % Ei yhtään/eos Vähintään yhden yöpymisen 26 % sisältävä matka 20 % Teki yhden yöpymisen sisältävän matkan Ei yhtään/ eos 51 % 9 % Kolme 5 % 3 % Neljä 8 % Viisi Kuusi tai useampia Kuusi tai useampia 9 % 4 % Viisi 8 % Neljä 14 % Kolme 20 % Kaksi Netto: teki päivämatkan/-matkoja 50 % Keskiarvo 3,07 kpl/vastaaja Netto: teki väh. 1 yöp. sis. matkan 75 % Keskiarvo 2,77 kpl/vastaaja Alkuperätunniste 8193 MT/pka/sas Kopiointi kielletty Teki - pelkästään päivämatkoja 10 % - pelkästään yöpymisen sis. matkoja 35 % - molempia 40 % 22 Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat

23 Tehtyjen kotimaan lomamatkojen lukumäärä kesällä 2007 ja 2008 Kesällä 2007/2008 kotimaassa lomailleet, 2007 n=2 439, 2008 n=2 646 Päivämatkat (viipyminen alle 1 vrk) Keskiarvo kpl/vastaaja Vähintään yhden yöpymisen sisältävä matka Keskiarvo kpl/vastaaja v ,15 v ,85 v ,07 v , % % Teki... pelkästään päivämatkoja 9 10 pelkästään yöpymisen sis. matkoja molempia v v Ei vast Alkuperätunniste 8193 MT/pka/sas Kopiointi kielletty % 23 Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat

24 Käytetyt matkustusmuodot 2008 Kesällä 2008 kotimaassa lomailleet Oma auto 76 % Oma henkilöauto $ Juna 25 % Juna $ Linja-auto 18 % % v (n=2 439) Linja-auto $ Polkupyörä 12% v (n=2 646) Polkupyörä $ Laiva/sisävesialus 7 % Laiva/sisävesialus $ Oma/vuokrattu moottori-/purjevene % 6 Oma/vuokrattu moottori-/purjevene $ Lentokone Oma/vuokrattu matkailuauto/-vaunu Moottoripyörä/mopo/ skootteri Vuokrattu henkilöauto Muu % 5 4% Auto-juna-yhdistelmä % % 3 Netto: - Oma/vuokrattu 82 % (v. 07: 85 %) - Julkinen 38 % (v. 07: 39 %) Keskiarvo: 1,8 matkustusmuotoa/vastaaja Lentokone Oma/vuokrattu matkailuauto/-vaunu Moottoripyörä/mopo/ skootteri Auto-juna-yhdistelmä Muu $ $ $ $ Vuokrattu henkilöauto $ $ Talouden rakenne: Lapsiperhe (n=643) Aikuistalous (n=1 222) $ Yksinäistalous (n=773) Ei vastausta % 10 Ei vastausta $ Alkuperätunniste 8193 MT/pka/sas Kopiointi kielletty % % Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat

25 Polttoaineen hinnan vaikutus lomasuunnitelmien toteutumiseen Lomaillut kesän 2008 aikana kotimaassa omalla/vuokratulla autolla, n=1 978, N= Millä tavoin polttoaineen hinta vaikutti viime kesänä kotimaan lomasuunnitelmienne toteutumiseen? Ei mitenkään, lomamatka/-matkat tehtiin suunnitellussa laajuudessa 59 Tehtiin vähemmän/lyhempiä lomamatkoja kuin alun perin suunniteltiin 19 Suunniteltiin matkareitit tavallista tarkemmin 15 Oltiin yhdessä lomakohteessa pitempään 9 Ei tehty suunniteltua lomamatkaa/-matkoja lainkaan 4 Ei vastausta 4 Alkuperätunniste 8193 MT/pka/sas Kopiointi kielletty % 25 Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat

26 Polttoaineen hinnan vaikutus lomasuunnitelmien toteutumiseen Lomaillut kesän 2008 aikana kotimaassa omalla/vuokratulla autolla, n=1 978, N= Millä tavoin polttoaineen hinta vaikutti viime kesänä kotimaan lomasuunnitelmienne toteutumiseen? Ei vaikuttanut mitenkään Ei vast. Vaikutti jotenkin Kaikki vast. (n=1 978) Ikäryhmä v. (n=344) v. (n=479) v. (n=584) v. (n=571) Ammattiryhmä Työ-/maatal.väestö (n=591) Toimihenkilö (n=532) Yrittäjä/joht.as. (n=189) Opisk./koululainen (n=145) Eläkeläinen (n=422) Tal. bruttotulot: lapsip./aikuistal. Alle /v (n=494) /v (n=317) Yli /v (n=578) Talouden bruttotulot: yksinäistal. Alle /v (n=167) Yli /v (n=249) Alkuperätunniste 8193 MT/pka/sas Kopiointi kielletty % 26 Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat

27 2008 Matkailumainonnan huomaaminen alueittain, tietolähteet matkailualueista sekä alueen valintaperusteet Kuvioissa esitetään: matkailumainontaa huomanneiden osuudet alueittain käytetyt tietolähteet matkailualueista kesämatkailualueen valintaan vaikuttaneet syyt (1-3 merkittävintä) Tuloksissa mukana vertailu v tutkimuksen tuloksiin T-8193 MT/KTA 27

28 Matkailualueiden mainonnan huomaaminen 2007 ja 2008 Alkuperätunniste 8193 MT/pka/sas Kopiointi kielletty Helsinki Lappi Ahvenanmaa Kuusamo Varsinais-Suomi Pirkanmaa Keski-Suomi Pohjanmaa Hämeenlinnan seutu Pohjois-Karjala Kainuu Etelä-Savo Satakunta Pohjois-Pohjanmaa Pohjois-Savo Lahden seutu* Muu Uusimaa Etelä-Karjala Kymenlaakso Itä-Uusimaa 14! 11! 11! 8! 8!!!!!!!!! !! 24 23!!! 0 20 % ! v (n=3 889) v (n=4 095) *) v Päijät-Häme Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat

29 Tietolähteet kesämatkailualueista 2007 ja 2008 Kesällä 2007 ja 2008 kotimaassa lomailleet Aikaisemmat kokemukset 50! Sukulaiset/tuttavat 50! Internet (netto): 45! - maakunnan/kaupungin omat sivut 33!! v (n=2 439) - matkailuyritysten omat sivut - valtakunnallinen portaali esim !! v (n=2 646) Sanoma-/aikakauslehdet 27! Alueelliset matkailuesitteet* 26! *) v. 2007: Tv/radio 20! Matkailuesitteet Matkakohteen omat esitteet 19 Alkuperätunniste 8193 MT/pka/sas Kopiointi kielletty Messut/näyttelyt Matkatoimisto Kunnallinen matkailutoimisto Muu Ei vastausta 10 4!! 6! 9 15!! % 29 Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat

30 Tietolähteet kesämatkailualueista 2008 eri ikäryhmissä ja sukupuolen mukaan Aikaisemmat kokemukset & $ Sukulaiset/tuttavat $ Kesällä 2008 kotimaassa lomailleet & Aikaisemmat kokemukset Sukulaiset/tuttavat Internet (netto): - maakunnan/ kaupungin omat sivut - matkailuyritysten omat sivut - valt.kunn. portaali esim. www. lomasuomi.fi/www.gofinland.fi & $ & $ & & $ $ Internet (netto): - maakunnan/ kaupungin omat sivut - matkailuyritysten omat sivut - valt.kunn. portaali esim. www. lomasuomi.fi/www.gofinland.fi Sanoma-/aikakauslehdet & $ Sanoma-/aikakauslehdet Alueelliset matkailuesitteet & $ Alueelliset matkailuesitteet Tv/radio Matkakohteen omat esitteet $ & & $ & v. (n=463) Tv/radio Matkakohteen omat esitteet Messut/näyttelyt & $ Matkatoimisto $ & Kunnallinen matkailutoimisto& $ Muu $ & Ei vastausta $ & $ v. (n=599) v. (n=751) v. (n=833) Messut/näyttelyt Matkatoimisto Kunnallinen matkailutoimisto Muu Ei vastausta Lapsiperhe (n=643) Aikuistalous (n=1 222) Yksinäistalous (n=773) Alkuperätunniste 8193 MT/pka/sas Kopiointi kielletty % % Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat

31 Kesämatkailualueen valintaan vaikuttaneet syyt 2007 ja 2008 (1-3 merkittävintä) Kesällä 2007/2008 kotimaassa lomailleet Sukulaiset/tuttavat 45! Alueen luonto 30! Oma mökki alueella Tapahtumat Hyvät liikenneyhteydet 23 20! 18!!! v (n=2 439) v (n=2 646) Nähtävyydet 17! Lasten kohteet 14! Hyvät majoitusvaihtoehdot 13! Alueen maine kesäkohteena 11! Harrastusmahdollisuudet 11! Ihmiset/elämänmeno 11! Huvittelumahdollisuudet 10! Matkan helppo varattavuus 9! Ostosmahdollisuudet 8! Mainonnan/esitteen herättämä kiinnostus! 6 Internetin herättämä kiinnostus! 5 Alueen ruokakulttuuri! 2 Muu syy 9! Ei vast./eos 14! Alkuperätunniste 8193 MT/pka/sas Kopiointi kielletty % 31 Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat

32 Sukul./tuttavien tapaaminen Alueen luonto Oma mökki alueella Tapahtumat Hyvät liikenneyhteydet Nähtävyydet Lasten kohteet Hyvät majoitusvaihtoehdot Alueen maine kesäkohteena Harrastusmahdollisuudet Ihmiset/elämänmeno Huvittelumahdollisuudet Matkan helppo varattavuus Ostosmahdollisuudet Mainonnan/esitteen herätt. kiinnostus Internetin herätt. kiinnostus Kesämatkailualueen valintaan vaikuttaneet syyt 2008 eri ikäryhmissä ja talouden rakenteen mukaan (1-3 merkittävintä) Kesällä 2008 kotimaassa lomailleet & $ & $ & $ & $ & & $ & $ $ & & $ $ & & $ $ & $ & $ & & $ Alueen ruokakulttuuri $ & Muu syy Ei vastausta $ & $ & $ & $ & v. (n=463) $ v. (n=599) v. (n=751) v. (n=833) Sukul./tuttavien tapaaminen Alueen luonto Oma mökki alueella Tapahtumat Hyvät liikenneyhteydet Nähtävyydet Lasten kohteet $ Hyvät majoitusvaihtoehdot Alueen maine kesäkohteena Harrastusmahdollisuudet Ihmiset/elämänmeno Huvittelumahdollisuudet Matkan helppo varattavuus Ostosmahdollisuudet Mainonnan/esitteen herätt. kiinnostus Internetin herätt. kiinnostus Muu syy Ei vastausta $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Alueen ruokakulttuuri $ $ $ $ $ Lapsiperhe (n=643) Aikuistalous (n=1 222) $ Yksinäistalous (n=773) Alkuperätunniste 8193 MT/pka/sas Kopiointi kielletty % % Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat

33 2008 Kokonaismielikuvat matkailualueista Yleisarvosanat: Kouluarvosana-asteikko 10-4 (10 = erinomainen, 4 = huono) Annetuista arvosanoista on laskettu aluekohtaiset keskiarvot. Tulokset on havainnollistettu kuviossa, jossa alueet on esitetty tämänvuotisessa paremmuusjärjestyksessä. Kokonaismielikuvissa tapahtunut kehitys vuoteen 2007 verrattuna. Arvosanojen jakautuminen matkailualueittain. Arvosanan antaneiden määrä (n-luku) vaihtelee aluekohtaisesti. Nämä aluekohtaiset vastaajamäärät ilmenevät seuraavan sivun taulukosta. Annetut arvosanat on tulostettu myös ko. alueilla kesällä 2008 matkailleista T-8193 MT/KTA 33

34 2008 Aluekohtaiset vastaajamäärät n=alueelle arvosanan antaneet T-8193 MT/KTA 34 v Ahvenanmaa 1333 Varsinais-Suomi 1260 Satakunta 917 Pohjanmaa 1103 Pohjois-Pohjanmaa 916 Helsinki 1635 Itä-Uusimaa 785 Muu Uusimaa 904 Hämeenlinnan seutu 962 Kymenlaakso 830 Lahden seutu 900 Pirkanmaa 1117 Keski-Suomi 1124 Etelä-Karjala 856 Pohjois-Karjala 961 Etelä-Savo 987 Pohjois-Savo 868 Kainuu 880 Kuusamo 1084 Lappi 1580

35 (1/2) Kokonaismielikuvat 2008 Keskiarvo Toimialan keskiarvo ,61 8,29 8,14 8,04 8,02 7,98 7,97 7,93 7,89 7,89 7,88 Lappi Kuusamo Helsinki Pirkanmaa Ahvenanmaa Keski-Suomi Varsinais-Suomi Etelä-Savo Pohjois-Karjala Toimialan keskiarvo Kainuu Alkuperätunniste 8193 MT/pka/kta Kopiointi kielletty 35 Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat

36 (2/2) Kokonaismielikuvat 2008 Keskiarvo Toimialan keskiarvo ,78 7,77 7,76 7,56 7,56 7,56 7,54 7,53 7,49 7,48 Hämeenlinnan seutu Etelä-Karjala Pohjois-Savo Muu Uusimaa Pohjanmaa Kymenlaakso Pohjois-Pohjanmaa Satakunta Lahden seutu Itä-Uusimaa Alkuperätunniste 8193 MT/pka/kta Kopiointi kielletty 36 Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat

37 (1/2) Kokonaismielikuvat Lappi 9 Kuusamo Helsinki 8 Pirkanmaa Keskiarvo Ahvenanmaa Keski-Suomi Varsinais-Suomi Etelä-Savo 5 Pohjois-Karjala Toimialan keskiarvo 4 Alkuperätunniste 8193 MT/pka/kta Kopiointi kielletty Kainuu Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat

38 (2/2) Kokonaismielikuvat Hämeenlinnan seutu 9 Etelä-Karjala Pohjois-Savo Keskiarvo Muu Uusimaa Pohjanmaa Kymenlaakso 6 Pohjois-Pohjanmaa 5 Satakunta Lahden seutu 4 Alkuperätunniste 8193 MT/pka/kta Kopiointi kielletty Itä-Uusimaa Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat

39 Lappi Kuusamo Helsinki Pirkanmaa Ahvenanmaa Keski-Suomi Varsinais-Suomi Etelä-Savo Pohjois-Karjala Kainuu Hämeenlinnan seutu Etelä-Karjala Pohjois-Savo Kymenlaakso Muu Uusimaa Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Satakunta Lahden seutu Itä-Uusimaa Matkailualueiden arvosanajakaumat Keskiarvo ,61 8,29 8,14 8,04 8,02 7,98 7,97 7,93 7,89 7,88 7,78 7,77 7,76 7,56 7,56 7,56 7,54 7,53 7,49 7,48 Alkuperätunniste 8193 MT/pka/kta Kopiointi kielletty % 39 Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat

40 n=kesällä 2008 alueella lomailleet/ kaikki arvosanan antaneet Alkuperätunniste 8193 MT/pka/sas Kopiointi kielletty Lappi (n=341/1580) Kuusamo (n=134/1084) Helsinki (n=822/1635) Pirkanmaa (n=472/1117) Ahvenanmaa (n=70/1333) Keski-Suomi (n=374/1124) Varsinais-Suomi (n=454/1260) Etelä-Savo (n=307/987) Pohjois-Karjala (n=241/961) Kainuu (n=169/880) Hämeenlinnan seutu (n=253/962) Etelä-Karjala (n=204/856) Pohjois-Savo (n=240/868) Muu Uusimaa (n=326/904) Pohjanmaa (n=349/1103) Kymenlaakso (n=205/830) Pohjois-Pohjanmaa (n=240/916) Satakunta (n=256/917) Lahden seutu (n=236/900) Itä-Uusimaa (n=198/785) Kokonaismielikuvat kesällä 2008 alueella lomailleet / kaikki vastaajat Keskiarvo 4 10 Kesällä 2008 alueella lomailleet Kaikki arvosanan antaneet Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat

41 2008 Kokonaismielikuvat suhteessa lomailuun Alueiden saamien yleisarvosanojen keskiarvot suhteessa alueilla lomailleiden osuuteen: Mitä ylempänä kuviossa alue on, sitä myönteisempi on siitä vallitseva kokonaiskuva. Mitä enemmän oikealla kuviossa matkailualue sijaitsee, sitä suurempi osa suomalaisista on lomaillut alueella kesällä 2008 tai aikaisemmin T-8193 MT/KTA 41

42 Lomailu ja kokonaismielikuvat Lappi Keskiarvo Keskiarvo 7,89 % Kainuu Etelä-Karjala Kuusamo Ahvenanmaa Etelä-Savo Pohjois-Karjala Hämeenlinnan seutu Pohjois-Savo Kymenlaakso Muu Uusimaa Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Itä-Uusimaa Lahden seutu Pirkanmaa Keski-Suomi Varsinais-Suomi Helsinki Satakunta Keskiarvo 26 % Lomaillut kesän 2008 aikana/aikaisemmin % Alkuperätunniste 8193 MT/pka/kta Kopiointi kielletty 42 Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat

43 2008 Mielikuvatekijät: Kahdeksan (8) tekijää: Alueen luonto Tapahtumatarjonta Nähtävyydet Majoituspalveluiden hinta-laatusuhde Harrastusmahdollisuudet Alueen matkailuesitteiden saatavuus Alueen matkailutarjonta internetissä Halukkuus matkailla ensi kesänä Tekijöiden arviointi aluekohtaisesti asteikolla: + / - (+) = myönteinen tekijä (-) = kielteinen tekijä erotus = (+) ja (-) -mainintojen prosenttiosuuksien erotus Tekijät esitellään erotusten mukaisessa paremmuusjärjestyksessä. Kehitys vuosina esitetään (+) ja (-) -mainintojen erotusten avulla T-8193 MT/KTA 43

44 Majoituspalveluiden hinta-laatu -suhde Alkuperätunniste 8193 MT/pka/kta Kopiointi kielletty 44 Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat Harrastusmahdollisuudet Alueen matkailutarjonta internetissä Alueen matkailuesitteiden saatavuus Tapahtumatarjonta Halukkuus matkailla ensi kesänä Nähtävyydet % myönteinen kielteinen erotus Kaikkien matkailualueiden keskiarvo Alueen luonto

45 Kaikkien matkailualueiden keskiarvo Alueen luonto 60 Nähtävyydet 40 Harrastusmahdollisuudet erotus % Alueen matkailutarjonta internetissä Alueen matkailuesitteiden saatavuus -40 Tapahtumatarjonta -60 Halukkuus matkailla ensi kesänä Alkuperätunniste 8193 MT/pka/kta Kopiointi kielletty Majoituspalveluiden hinta-laatu -suhde Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat

46 (1/2) 100 Mielikuvatekijät 2008 Alueen luonto 80 Toimialan keskiarvo erotus % myönteinen kielteinen erotus Lappi Kuusamo Ahvenanmaa Kainuu Pohjois-Karjala Keski-Suomi Etelä-Karjala Etelä-Savo Pohjois-Savo Varsinais-Suomi Hämeenlinnan seutu Alkuperätunniste 8193 MT/pka/kta Kopiointi kielletty 46 Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat

47 (2/2) 100 Mielikuvatekijät 2008 Alueen luonto 80 Toimialan keskiarvo erotus % myönteinen kielteinen erotus Toimialan keskiarvo Pirkanmaa Kymenlaakso Satakunta Pohjois-Pohjanmaa Muu Uusimaa Pohjanmaa Itä-Uusimaa Lahden seutu Helsinki Alkuperätunniste 8193 MT/pka/kta Kopiointi kielletty 47 Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat

48 (1/2) 100 Mielikuvatekijät Alueen luonto erotus % Lappi Kuusamo Ahvenanmaa Kainuu Pohjois-Karjala Keski-Suomi Etelä-Karjala -40 Etelä-Savo -60 Pohjois-Savo -80 Varsinais-Suomi -100 Alkuperätunniste 8193 MT/pka/kta Kopiointi kielletty Hämeenlinnan seutu Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat

49 (2/2) 100 Mielikuvatekijät Alueen luonto Toimialan keskiarvo Pirkanmaa Kymenlaakso erotus % Satakunta Pohjois-Pohjanmaa Muu Uusimaa -40 Pohjanmaa -60 Itä-Uusimaa -80 Lahden seutu -100 Alkuperätunniste 8193 MT/pka/kta Kopiointi kielletty Helsinki Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat

50 (1/2) 100 Mielikuvatekijät 2008 Nähtävyydet Toimialan keskiarvo erotus % myönteinen kielteinen erotus Helsinki Lappi Kuusamo Varsinais-Suomi Hämeenlinnan seutu Ahvenanmaa Pirkanmaa Pohjois-Karjala Toimialan keskiarvo Etelä-Savo Etelä-Karjala Alkuperätunniste 8193 MT/pka/kta Kopiointi kielletty 50 Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat

51 (2/2) 100 Mielikuvatekijät 2008 Nähtävyydet Toimialan keskiarvo erotus % myönteinen kielteinen erotus Kainuu Keski-Suomi Muu Uusimaa Pohjois-Savo Itä-Uusimaa Kymenlaakso Lahden seutu Pohjois-Pohjanmaa Satakunta Pohjanmaa Alkuperätunniste 8193 MT/pka/kta Kopiointi kielletty 51 Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat

52 (1/2) 100 Mielikuvatekijät Nähtävyydet erotus % Helsinki Lappi Kuusamo Varsinais-Suomi Hämeenlinnan seutu Ahvenanmaa Pirkanmaa -40 Pohjois-Karjala -60 Toimialan keskiarvo -80 Etelä-Savo -100 Alkuperätunniste 8193 MT/pka/kta Kopiointi kielletty Etelä-Karjala Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat

53 (2/2) 100 Mielikuvatekijät Nähtävyydet Kainuu Keski-Suomi Muu Uusimaa erotus % Pohjois-Savo Itä-Uusimaa Kymenlaakso -40 Lahden seutu -60 Pohjois-Pohjanmaa -80 Satakunta -100 Alkuperätunniste 8193 MT/pka/kta Kopiointi kielletty Pohjanmaa Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat

54 (1/2) 100 Mielikuvatekijät 2008 Harrastusmahdollisuudet Toimialan keskiarvo erotus % myönteinen kielteinen erotus Lappi Helsinki Kuusamo Pirkanmaa Kainuu Varsinais-Suomi Keski-Suomi Toimialan keskiarvo Lahden seutu Muu Uusimaa Hämeenlinnan seutu Alkuperätunniste 8193 MT/pka/kta Kopiointi kielletty 54 Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat

55 (2/2) 100 Mielikuvatekijät 2008 Harrastusmahdollisuudet Toimialan keskiarvo erotus % myönteinen kielteinen erotus Pohjois-Karjala Ahvenanmaa Etelä-Savo Pohjois-Savo Etelä-Karjala Pohjois-Pohjanmaa Itä-Uusimaa Satakunta Kymenlaakso Pohjanmaa Alkuperätunniste 8193 MT/pka/kta Kopiointi kielletty 55 Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat

56 (1/2) 100 Mielikuvatekijät Harrastusmahdollisuudet erotus % Lappi Helsinki Kuusamo Pirkanmaa Kainuu Varsinais-Suomi Keski-Suomi -40 Toimialan keskiarvo -60 Lahden seutu -80 Muu Uusimaa -100 Alkuperätunniste 8193 MT/pka/kta Kopiointi kielletty Hämeenlinnan seutu Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat

57 (2/2) 100 Mielikuvatekijät Harrastusmahdollisuudet Pohjois-Karjala Ahvenanmaa Etelä-Savo erotus % Pohjois-Savo Etelä-Karjala Pohjois-Pohjanmaa -40 Itä-Uusimaa -60 Satakunta -80 Kymenlaakso -100 Alkuperätunniste 8193 MT/pka/kta Kopiointi kielletty Pohjanmaa Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat

58 (1/2) 100 Mielikuvatekijät 2008 Alueen matkailutarjonta internetissä Toimialan keskiarvo erotus % myönteinen kielteinen erotus Helsinki Lappi Kuusamo Ahvenanmaa Pirkanmaa Varsinais-Suomi Kainuu Toimialan keskiarvo Keski-Suomi Hämeenlinnan seutu Lahden seutu Alkuperätunniste 8193 MT/pka/kta Kopiointi kielletty 58 Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat

59 (2/2) 100 Mielikuvatekijät 2008 Alueen matkailutarjonta internetissä Toimialan keskiarvo erotus % myönteinen kielteinen erotus Pohjois-Karjala Pohjois-Savo Etelä-Savo Muu Uusimaa Etelä-Karjala Itä-Uusimaa Satakunta Pohjois-Pohjanmaa Kymenlaakso Pohjanmaa Alkuperätunniste 8193 MT/pka/kta Kopiointi kielletty 59 Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat

60 (1/2) 100 Mielikuvatekijät Alueen matkailutarjonta internetissä erotus % Helsinki Lappi Kuusamo Ahvenanmaa Pirkanmaa Varsinais-Suomi Kainuu -40 Toimialan keskiarvo -60 Keski-Suomi -80 Hämeenlinnan seutu -100 Alkuperätunniste 8193 MT/pka/kta Kopiointi kielletty Lahden seutu Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat

61 (2/2) 100 Mielikuvatekijät Alueen matkailutarjonta internetissä Pohjois-Karjala Pohjois-Savo Etelä-Savo erotus % Muu Uusimaa Etelä-Karjala Itä-Uusimaa -40 Satakunta -60 Pohjois-Pohjanmaa -80 Kymenlaakso -100 Alkuperätunniste 8193 MT/pka/kta Kopiointi kielletty Pohjanmaa Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat

62 (1/2) 100 Mielikuvatekijät 2008 Alueen matkailuesitteiden saatavuus Toimialan keskiarvo erotus % myönteinen kielteinen erotus Helsinki Lappi Kuusamo Ahvenanmaa Pirkanmaa Varsinais-Suomi Toimialan keskiarvo Kainuu Hämeenlinnan seutu Pohjois-Karjala Etelä-Savo Alkuperätunniste 8193 MT/pka/kta Kopiointi kielletty 62 Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat

63 (2/2) 100 Mielikuvatekijät 2008 Alueen matkailuesitteiden saatavuus Toimialan keskiarvo erotus % myönteinen kielteinen erotus Lahden seutu Keski-Suomi Pohjois-Savo Satakunta Muu Uusimaa Etelä-Karjala Itä-Uusimaa Kymenlaakso Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Alkuperätunniste 8193 MT/pka/kta Kopiointi kielletty 63 Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat

64 (1/2) 100 Mielikuvatekijät Alueen matkailuesitteiden saatavuus erotus % Helsinki Lappi Kuusamo Ahvenanmaa Pirkanmaa Varsinais-Suomi Toimialan keskiarvo -40 Kainuu -60 Hämeenlinnan seutu -80 Pohjois-Karjala -100 Alkuperätunniste 8193 MT/pka/kta Kopiointi kielletty Etelä-Savo Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat

65 (2/2) 100 Mielikuvatekijät Alueen matkailuesitteiden saatavuus Lahden seutu Keski-Suomi Pohjois-Savo erotus % Satakunta Muu Uusimaa Etelä-Karjala -40 Itä-Uusimaa -60 Kymenlaakso -80 Pohjanmaa -100 Alkuperätunniste 8193 MT/pka/kta Kopiointi kielletty Pohjois-Pohjanmaa Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat

66 (1/2) 100 Mielikuvatekijät 2008 Halukkuus matkailla ensi kesänä Toimialan keskiarvo erotus % myönteinen kielteinen erotus Lappi Helsinki Pirkanmaa Varsinais-Suomi Kuusamo Keski-Suomi Toimialan keskiarvo Etelä-Savo Pohjois-Karjala Kainuu Pohjois-Savo Alkuperätunniste 8193 MT/pka/kta Kopiointi kielletty 66 Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat

67 (2/2) 100 Mielikuvatekijät 2008 Halukkuus matkailla ensi kesänä Toimialan keskiarvo erotus % myönteinen kielteinen erotus Ahvenanmaa Hämeenlinnan seutu Muu Uusimaa Etelä-Karjala Pohjanmaa Satakunta Kymenlaakso Itä-Uusimaa Pohjois-Pohjanmaa Lahden seutu Alkuperätunniste 8193 MT/pka/kta Kopiointi kielletty 67 Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat

68 (1/2) 100 Mielikuvatekijät Halukkuus matkailla ensi kesänä erotus % Lappi Helsinki Pirkanmaa Varsinais-Suomi Kuusamo Keski-Suomi Toimialan keskiarvo -40 Etelä-Savo -60 Pohjois-Karjala -80 Kainuu -100 Alkuperätunniste 8193 MT/pka/kta Kopiointi kielletty Pohjois-Savo Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat

69 (2/2) 100 Mielikuvatekijät Halukkuus matkailla ensi kesänä Ahvenanmaa Hämeenlinnan seutu Muu Uusimaa erotus % Etelä-Karjala Pohjanmaa Satakunta -40 Kymenlaakso -60 Itä-Uusimaa -80 Pohjois-Pohjanmaa -100 Alkuperätunniste 8193 MT/pka/kta Kopiointi kielletty Lahden seutu Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat

70 (1/2) 100 Mielikuvatekijät 2008 Majoituspalveluiden hinta-laatu -suhde Toimialan keskiarvo erotus % myönteinen kielteinen erotus Keski-Suomi Kainuu Pohjois-Karjala Pohjois-Savo Etelä-Karjala Etelä-Savo Pohjois-Pohjanmaa Kymenlaakso Hämeenlinnan seutu Pohjanmaa Pirkanmaa Alkuperätunniste 8193 MT/pka/kta Kopiointi kielletty 70 Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat

71 (2/2) 100 Mielikuvatekijät 2008 Majoituspalveluiden hinta-laatu -suhde Toimialan keskiarvo erotus % myönteinen kielteinen erotus Satakunta Lappi Toimialan keskiarvo Kuusamo Varsinais-Suomi Ahvenanmaa Lahden seutu Itä-Uusimaa Muu Uusimaa Helsinki Alkuperätunniste 8193 MT/pka/kta Kopiointi kielletty 71 Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 Suomessa asuvat vuotiaat

KORKEAKOULUJEN IMAGO 2008 YLIOPISTOT JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO. Kirjekysely helmikuussa 2008 17-29-vuotiaat suomalaiset

KORKEAKOULUJEN IMAGO 2008 YLIOPISTOT JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO. Kirjekysely helmikuussa 2008 17-29-vuotiaat suomalaiset Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan käyttöön. Raporttia tai osia siitä ei saa edelleen toimittaa tai julkaista missään muodossa ilman tutkimuslaitoksen lupaa ja nimen mainitsemista.

Lisätiedot

6. Tuotemerkkien arvostus Liikenneyhtiöt

6. Tuotemerkkien arvostus Liikenneyhtiöt 6. Tuotemerkkien arvostus 54 Tuotemerkkien arvostus Seuraavilla sivuilla esitetään tekstin ja grafiikan muodossa Tuotemerkkien arvostus-osion tulokset. Tutkimuksessa selvitettiin viiden liikenneyhtiö-tuotemerkin

Lisätiedot

Kummasta puolueesta Keskustasta vai Kokoomuksesta tulee pääministeri?

Kummasta puolueesta Keskustasta vai Kokoomuksesta tulee pääministeri? TALOUSTUTKIMUS OY 20090114 14:07:32 TYÖ 2403.12 TAULUKKO 17012 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 18-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Suomen Luonnonsuojeluliitto. Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset. Suomen Luonnonsuojeluliitto

Suomen Luonnonsuojeluliitto. Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset. Suomen Luonnonsuojeluliitto Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset Jenni Larjomaa 3.7.2009 JOHDANTO 1(2) Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Suomen Luonnonsuojeluliiton

Lisätiedot

Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon. Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö

Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon. Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö Yleistä selvityksestä Tässä esityksessä kuvataan hankkeen

Lisätiedot

Muuttuva väestörakenne ja tulevaisuuden kuluttajaryhmät. Jarmo Partanen

Muuttuva väestörakenne ja tulevaisuuden kuluttajaryhmät. Jarmo Partanen ja tulevaisuuden kuluttajaryhmät Jarmo Partanen Tarkan kokonaiskuvan perusta Muut rekisterit Väestötietojärjestelmä (VRK) Eläkerekisterit Työsuhderekisterit Verotusrekisterit Henkilöt Rakennukset ja huoneistot

Lisätiedot

Seuraavat henkilöt ovat ehdokkaina seuraavissa presidentinvaaleissa 2012, ketä heistä todennäköisesti äänestätte?

Seuraavat henkilöt ovat ehdokkaina seuraavissa presidentinvaaleissa 2012, ketä heistä todennäköisesti äänestätte? TALOUSTUTKIMUS OY 20120104 09:02:34 TYÖ 2701.12 TAULUKKO 9015 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 18-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Pohjanmaa Uusimaa Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme Koko maa. Varsinais-Suomi

Pohjanmaa Uusimaa Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme Koko maa. Varsinais-Suomi Vakka-Suomen Työllisyystilanne valoisa Vakka-Suomen työttömyysaste laski merkittävästi tammikuussa. Tämä johtui erityisesti myönteisestä työllisyyskehityksestä Uudessakaupungissa, jossa työttömyysaste

Lisätiedot

Hakijoiden maakunnat, kevät 2015 %-osuus Oulun ammattikorkeakoulun kaikista hakijoista

Hakijoiden maakunnat, kevät 2015 %-osuus Oulun ammattikorkeakoulun kaikista hakijoista %-osuus Oulun ammattikorkeakoulun kaikista hakijoista Tilastotietojen lähteenä Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen. Koko Oamkia koskevien prosenttiosuuksien perustana on kokonaishakijamäärä 12 409.

Lisätiedot

1. Oletteko tyytyväinen vai tyytymätön hallituksen toimintaan yhä vakavammaksi muuttuvan taloustilanteen parantamiseksi?

1. Oletteko tyytyväinen vai tyytymätön hallituksen toimintaan yhä vakavammaksi muuttuvan taloustilanteen parantamiseksi? TALOUSTUTKIMUS OY 20090213 10:39:51 TYÖ 2407.11 TAULUKKO 7014 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 15-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Aineistonrakenne Telebus vko 38A-38B/2008 (.000) n= % N= % Kaikki Taustatiedot. Elämäntilanne

Aineistonrakenne Telebus vko 38A-38B/2008 (.000) n= % N= % Kaikki Taustatiedot. Elämäntilanne TALOUSTUTKIMUS OY 20080919 09:10:34 TYÖ 2338.21 TAULUKKO 2002 ss N-LUVUT Aineistonrakenne Painottamaton Painotettu (.000) n= % N= % Kaikki 1008 100 4156 100 Taustatiedot Sukupuoli Nainen 505 50 2095 50

Lisätiedot

Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa

Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille maaliskuu 2010 26.5.2010 Tieto-osasto/ PATI 1 Tiedonkeruu keväällä 2010 Hoitotakuukysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille

Lisätiedot

Hoidon saatavuus suun terveydenhuollossa

Hoidon saatavuus suun terveydenhuollossa Hoidon saatavuus suun terveydenhuollossa Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille maaliskuu 2009 29.5.2009 Tieto-osasto/ PATI 1 Tiedonkeruu keväällä 2009 Hoitotakuukysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille

Lisätiedot

Työvoiman saatavuus, liikkuvuus ja tarjonnan kannustimet Pekka Sinko 20.2.2007 Faktat pöytään, Kitee

Työvoiman saatavuus, liikkuvuus ja tarjonnan kannustimet Pekka Sinko 20.2.2007 Faktat pöytään, Kitee Työvoiman saatavuus, liikkuvuus ja tarjonnan kannustimet Pekka Sinko 20.2.2007 Faktat pöytään, Kitee Työvoimapula vai työpula? Lehtitietojen valossa työvoimapula on jo yritysten arkipäivää. Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Onko eurokriisin pahin vaihe mielestäsi jo ohi?

Onko eurokriisin pahin vaihe mielestäsi jo ohi? TALOUSTUTKIMUS OY 20121219 12:27:36 TYÖ 2751.24 TAULUKKO 17015 ss VER % Telebus vko 50Bto-51Ati/2012+paneeli Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 15-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke

Lisätiedot

VASL SDP KESK KOK Vihreä RKP KD Perus muu ei Liitto suoma osaa

VASL SDP KESK KOK Vihreä RKP KD Perus muu ei Liitto suoma osaa TALOUSTUTKIMUS OY 20120119 09:05:52 TYÖ 2703.13 TAULUKKO 9015 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 18-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

1. Hallitus aikoo tehdä muutoksia yleiseen eläkejärjestelmään. Minkälaisen muutoksen hallitus aikoo eläkejärjestelmään tehdä?

1. Hallitus aikoo tehdä muutoksia yleiseen eläkejärjestelmään. Minkälaisen muutoksen hallitus aikoo eläkejärjestelmään tehdä? TALOUSTUTKIMUS OY 20090303 08:56:10 TYÖ 2410.11 TAULUKKO 7012 np VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 15-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tiedosta hyvinvointia 1 Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa tilanne 31.8.2008 Tiedosta hyvinvointia Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien määrä ja odotusajat 31.8.2008 2 Joista odottaneet

Lisätiedot

ainen/ seutu 1. Miten arvioitte uusien ministerien pätevyyttä tehtäviinsä? Petteri Orpo

ainen/ seutu 1. Miten arvioitte uusien ministerien pätevyyttä tehtäviinsä? Petteri Orpo TALOUSTUTKIMUS OY 20140710 08:55:06 TYÖ 000012143.11 TAULUKKO 41017 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

SINIVALKOINEN JALANJÄLKI

SINIVALKOINEN JALANJÄLKI SINIVALKOINEN JALANJÄLKI Kampanjatutkimus 9..06 Tutkimuksen käytännön toteuttaja: Taloustutkimus Oy Marko Perälahti Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää suomalaisuuden ja paikallisuuden

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu 1 SFS ISO22 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista 12/1 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä

Lisätiedot

SATAKUNTA NYT JA KOHTA. Tunnuslukuja Satakunnan kehityksestä ( Osa I Miten meillä menee Satakunnassa)

SATAKUNTA NYT JA KOHTA. Tunnuslukuja Satakunnan kehityksestä ( Osa I Miten meillä menee Satakunnassa) SATAKUNTA NYT JA KOHTA Tunnuslukuja Satakunnan kehityksestä ( Osa I Miten meillä menee Satakunnassa) VTT, kehittämispäällikkö Timo Aro Porin kaupunki 25.10.2013 S I S Ä L T Ö 1. MITEN MEILLÄ MENEE SATAKUNNASSA?

Lisätiedot

1. Suomeen on parhaillaan rakenteilla viides ydinvoimareaktori. Kannatatteko viidennen reaktorin lisäksi lisäydinvoiman rakentamista Suomeen?

1. Suomeen on parhaillaan rakenteilla viides ydinvoimareaktori. Kannatatteko viidennen reaktorin lisäksi lisäydinvoiman rakentamista Suomeen? TALOUSTUTKIMUS OY 20090219 08:57:12 TYÖ 2408.12 TAULUKKO 7012 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 15-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 30.11.2016 Sivu 1 / 1 3477/2016 02.08.00 217 Liikennebarometri 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Heini Peltonen, puh. 043 824 7212 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelujohtaja

Lisätiedot

Majoitusliikekysely 2009

Majoitusliikekysely 2009 Lappeenranta ja Imatra Valtakatu 49 :: FIN 53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@takoy.fi :: www.takoy.fi Sisällysluettelo Tiivistelmä... 1 Johdanto... 2 Hotellivierailijoiden matkustaminen...

Lisätiedot

VÄESTÖKATSAUS elokuu 2016

VÄESTÖKATSAUS elokuu 2016 VÄESTÖKATSAUS elokuu 2016 Ennakkoväkiluku 174 113 Muutos 8 kk -597 Hämeen parasta kehittämistä! Henkilöä Kanta-Hämeen ennakkoväkiluku elokuun lopussa oli 174 113. Kahdeksan kuukauden aikana eli vuoden

Lisätiedot

VÄESTÖKATSAUS syyskuu 2016

VÄESTÖKATSAUS syyskuu 2016 VÄESTÖKATSAUS syyskuu 2016 Ennakkoväkiluku 173 922 Muutos 9 kk -788 Hämeen parasta kehittämistä! Henkilöä Kanta-Hämeen ennakkoväkiluku syyskuun lopussa oli 173 922. Yhdeksän kuukauden aikana eli vuoden

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden talousnäkymät alueittain Teknologiateollisuus

Teknologiateollisuuden talousnäkymät alueittain Teknologiateollisuus Teknologiateollisuuden talousnäkymät alueittain 8.11.2016 Teknologiateollisuus 1 Teknologiateollisuus ELYalueittain 2015e Alueiden osuudet alan koko liikevaihdosta ja henkilöstöstä Suomessa Uusimaa Pirkanmaa

Lisätiedot

Oletteko seuraavista presidentin valtaoikeuksiin liittyvistä väittämistä samaa mieltä vai eri mieltä?

Oletteko seuraavista presidentin valtaoikeuksiin liittyvistä väittämistä samaa mieltä vai eri mieltä? TALOUSTUTKIMUS OY 20091217 09:07:49 TYÖ 2451.11 TAULUKKO 17017 ss VER % Telebus vko 50B-51A/2009 Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 18-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis

Lisätiedot

Kyllä 19 23* 15* 38* 20 15* 14* 18 16* 15* 34* 20* 17* Ei 73 68* 78* 54* 72 77* 78* 75 78* 76 56* Ei osaa sanoa * 9* 10* 8 8

Kyllä 19 23* 15* 38* 20 15* 14* 18 16* 15* 34* 20* 17* Ei 73 68* 78* 54* 72 77* 78* 75 78* 76 56* Ei osaa sanoa * 9* 10* 8 8 TALOUSTUTKIMUS OY 20100820 09:24:15 TYÖ 2533.22 TAULUKKO 7015 np VER % Telebus vko 33A-33B/2010 Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 15-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi

Lisätiedot

Korkeakoulutuksen ja osaamisen kehittäminen on tulevaisuuden kilpailukyvyn keskeisin tekijä Tausta-aineisto

Korkeakoulutuksen ja osaamisen kehittäminen on tulevaisuuden kilpailukyvyn keskeisin tekijä Tausta-aineisto Korkeakoulutuksen ja osaamisen kehittäminen on tulevaisuuden kilpailukyvyn keskeisin tekijä Tausta-aineisto Työllisten insinöörien ja arkkitehtien määrä Turussa ja muissa suurimmissa kaupungeissa Suomessa

Lisätiedot

toy TELEBUS 500 haastattelua joka viikko Hiljaiset alueet Suomen luonnonsuojeluliitto ry TELEBUS vko 40 / 2007

toy TELEBUS 500 haastattelua joka viikko Hiljaiset alueet Suomen luonnonsuojeluliitto ry TELEBUS vko 40 / 2007 toy 1990 TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkim us oy Hiljaiset alueet Suomen luonnonsuojeluliitto ry TELEBUS vko 40 / 2007 Helena Fagerlund 5.10.2007 Suomen Luonnonsuojeluliitto ry Hiljaiset

Lisätiedot

Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Uusimaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme

Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Uusimaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme TYÖTTÖMYYDEN KASVU HIDASTUU EDELLEEN Varsinais-Suomen työttömyysasteen kasvu on hiipunut tasaisesti jo noin vuoden ajan. Merkittävin tekijä työttömyyden kasvuvauhdin hidastumisessa on Vakka-Suomen valoisa

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

MAAKUNTAKAAVATILANNE. viranomaisneuvottelut

MAAKUNTAKAAVATILANNE. viranomaisneuvottelut 31.10.2016 RATKAISTUT MAAKUNTAKAAVAT Lapin liitto Rovaniemen seudun maakuntakaava 14.4.2000 19.5.2000 26.6.2000-2.11.2001 - - (m19001) 1/5222/2000 Uudenmaan liitto Itä-Uudenmaan vaihemaakuntakaava KUMOTTU

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ tutkimus KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2009 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien maaliskuun 2009 lopussa tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä lomista ja lomatoiveista

Lisätiedot

Kaikki painottamaton n= Kaikki painotettu (.000) N=

Kaikki painottamaton n= Kaikki painotettu (.000) N= TALOUSTUTKIMUS OY 20130823 07:43:13 TYÖ 000010234.15 TAULUKKO 41017 np VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNISTÄ 0 Sisällysluettelo: Sivu JOHDANTO MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA LIITEKUVAT

Lisätiedot

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2016. Yhteenveto 14.6.2016 Pirjo Liukas

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2016. Yhteenveto 14.6.2016 Pirjo Liukas Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2016 Yhteenveto 14.6.2016 Pirjo Liukas Jäsentyytyväisyyskysely 2016 Kohderyhmän muodostivat kauppakamareiden jäsenyhteisöiden yhteyshenkilöt. Kaikki 19 kauppakamaria

Lisätiedot

Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa. Konsernijohtaja Juha Metsälä

Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa. Konsernijohtaja Juha Metsälä Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa Konsernijohtaja Juha Metsälä 4.11.2016 Suomen väestö ikääntyy, yli 65-vuotiaat suurin ikäryhmä vuodesta 2032 eteenpäin Pohjola Rakennus Oy, konserninjohtaja

Lisätiedot

VKSV yhteensä yhteensä yhteensä Yhteensä 36,9 36,8 39,4 syyttäjät 18,4 18,1 20,3 muu henkilökunta 18,5 18,7 19,1

VKSV yhteensä yhteensä yhteensä Yhteensä 36,9 36,8 39,4 syyttäjät 18,4 18,1 20,3 muu henkilökunta 18,5 18,7 19,1 1B Mukana harjoittelijat ja työllistetyt Syyttäjät 342,5 349,4 351,8 Muu henkilökunta 186,9 186,4 176,8 HENKILÖKUNTAA YHTEENSÄ 529,3 535,8 528,6 VKSV Yhteensä 36,9 36,8 39,4 syyttäjät 18,4 18,1 20,3 muu

Lisätiedot

Arjen katsaus Kuluttajakysely maaliskuu 2016

Arjen katsaus Kuluttajakysely maaliskuu 2016 Arjen katsaus Kuluttajakysely maaliskuu 2016 Tutkimuksen taustaa Tässä raportissa esitetään päätulokset LähiTapiolan Arjen Katsaukseen 1/2016 liittyvästä kuluttajatutkimuksesta. Aiheina tällä kierroksella

Lisätiedot

Varsinais-Suomen luomu ja maakuntien välistä vertailua

Varsinais-Suomen luomu ja maakuntien välistä vertailua Varsinais-Suomen luomu ja maakuntien välistä vertailua Piikkiö 28.11.2016 Ympäristöagrologi Erkki Aro Maatalous- ja puutarhayritysten lukumäärä maakunnittain vuonna 2015, kpl %, Luke Lappi; 1404; 3 % Päijät-Häme;

Lisätiedot

Väestö- ja muuttoliiketietoja Etelä-Savosta ja alueen kunnista. Tietopaketti kuntavaaliehdokkaille

Väestö- ja muuttoliiketietoja Etelä-Savosta ja alueen kunnista. Tietopaketti kuntavaaliehdokkaille Väestö- ja muuttoliiketietoja Etelä-Savosta ja alueen kunnista Tietopaketti kuntavaaliehdokkaille Sisältö Väkiluvun kehitys (maakunta, kunnat) Väestöennuste 2015-2040 (maakunta, kunnat) Ikärakenne ja ennuste

Lisätiedot

Lähiruoka Pirkanmaalla - viljelijäkyselyn tuloksia

Lähiruoka Pirkanmaalla - viljelijäkyselyn tuloksia Lähiruoka Pirkanmaalla - viljelijäkyselyn tuloksia 22.8.2012 Petri Pethman Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 1 Maatilojen Kehitysnäkymät 2020 Pirkanmaan lähiruoka Maatilojen kehitysnäkymät 2020 tutkimuksen

Lisätiedot

Metsätalous kotitalouksien tulonmuodostuksessa. Ritva Toivonen 10/2008

Metsätalous kotitalouksien tulonmuodostuksessa. Ritva Toivonen 10/2008 Metsätalous kotitalouksien tulonmuodostuksessa Ritva Toivonen 10/2008 1 SISÄLTÖ Metsät ja metsien omistus Suomessa Yksityismetsänomistajakunta - muutoksessa Lähestymistapoja metsien merkitykseen tulonlähteenä

Lisätiedot

Tiedonkeruun perustana olevat vuosiluokittaiset oppilasmäärät ja ryhmien määrät löytyvät raportoituna sarjan viimeisiltä sivuilta.

Tiedonkeruun perustana olevat vuosiluokittaiset oppilasmäärät ja ryhmien määrät löytyvät raportoituna sarjan viimeisiltä sivuilta. 28CFDAB8EF=D8@ CG:?H=A=A ) ( 1B8EFDCG:?H=A=A (&+ >FA=;>>6 ) ( Opetusryhmäkoon keskiarvo Opetusryhmäkoon Opetusryhmäkoon Ryhmäkoon keskiarvo 2008 keskiarvo 2010 muutos Oman luokan luokka-aste yhteensä 19,57

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Kevään yhteishaku 2016. Turun AMK:n hakijatilastoja

Kevään yhteishaku 2016. Turun AMK:n hakijatilastoja Kevään yhteishaku 2016 Turun AMK:n ilastoja Viestintäpalvelut 19.5.2016 Taustatietoa Tiedot hakijoista perustuvat OPH:n vipunen.fi -palvelussa julkaistuihin tilastoihin. Kevään 2016 yhteishaun osalta tiedot

Lisätiedot

Sairauspäivärahapäivien määrä kääntyi laskuun vuonna 2008

Sairauspäivärahapäivien määrä kääntyi laskuun vuonna 2008 Tilastokatsaus Lisätietoja: 16.12.2009 Anu Valle, puh. 020 634 1389, etunimi.sukunimi@kela.fi Sairauspäivärahapäivien määrä kääntyi laskuun vuonna 2008 Kela korvasi vuonna 2008 yhteensä 16,3 miljoonaa

Lisätiedot

Pirkanmaa. Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2013

Pirkanmaa. Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2013 Pirkanmaa Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2013 Toiseksi suurin Suomessa on 19 maakuntaa, joista Pirkanmaa on asukasluvultaan toiseksi suurin. Yli 9 prosenttia Suomen väestöstä asuu Pirkanmaalla,

Lisätiedot

Kaste ja avioliittoon vihkiminen suomalaisten keskuudessa ja mitä kuuluu tamperelaisnuorille 10 vuotta rippikoulun jälkeen?

Kaste ja avioliittoon vihkiminen suomalaisten keskuudessa ja mitä kuuluu tamperelaisnuorille 10 vuotta rippikoulun jälkeen? Kaste ja avioliittoon vihkiminen suomalaisten keskuudessa ja mitä kuuluu tamperelaisnuorille 10 vuotta rippikoulun jälkeen? Dos. Kati Niemelä Kirkon tutkimuskeskus Tampereen rovastikuntakokous 15.2.2012

Lisätiedot

Kyselytutkimus uusiutuvasta energiasta ja tuulivoimasta kuntapäättäjien parissa. Suomen tuulivoimayhdistys ry & Energiateollisuus ry 16.1.

Kyselytutkimus uusiutuvasta energiasta ja tuulivoimasta kuntapäättäjien parissa. Suomen tuulivoimayhdistys ry & Energiateollisuus ry 16.1. Kyselytutkimus uusiutuvasta energiasta ja tuulivoimasta kuntapäättäjien parissa Suomen tuulivoimayhdistys ry & Energiateollisuus ry 16.1.2017 Tutkimusasetelma Aula Research Oy toteutti suomalaisten kuntavaikuttajien

Lisätiedot

Tuhat suomalaista Mainonnan neuvo*elukunta

Tuhat suomalaista Mainonnan neuvo*elukunta Tuhat suomalaista 11/1 Tuhat suomalaista Mainonnan neuvo*elukunta Marraskuu 1 Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista 11/1 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista -tutkimus teh=in interne=ssä IROResearch Oy:n

Lisätiedot

Kuntien vuoden 2014 veroprosentit. Kuntaliiton tiedustelu

Kuntien vuoden 2014 veroprosentit. Kuntaliiton tiedustelu Kuntien vuoden 2014 veroprosentit Kuntaliiton tiedustelu % 20,5 Kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti sekä tuloveroprosenttia nostaneet kunnat 1985-2014 Kuntien lkm 20,0 181 180 19,5 156 160 19,0 18,5

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (5) 38 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2016 HEL 2017-000445 T 08 00 00 Hankenumero 0861_8 Päätös päätti merkitä tiedoksi tutkimuksen, jossa on selvitetty helsinkiläisten

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvo1elukunta Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvo1elukunta Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvo1elukunta Joulukuu 1 SFS ISO22 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista 12/1 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista tutkimuksen Aedonkeruu tehain interneassä IROResearch

Lisätiedot

Turun väestökatsaus. Lokakuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-lokakuussa 2016

Turun väestökatsaus. Lokakuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-lokakuussa 2016 Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-lokakuussa 2016 Helsinki 6 732 Vantaa 4 058 Espoo 3 825 Tampere 3 007 Oulu 1 707 Turku 1 525 Jyväskylä 1 432 Kuopio 911 Lahti 598 Järvenpää

Lisätiedot

INSINÖÖRILIITTO IL ry. Tutkimus/Jlar

INSINÖÖRILIITTO IL ry. Tutkimus/Jlar INSINÖÖRILIITTO IL ry Tutkimus/Jlar 14.9. TYÖTTÖMYYS SEURAA KAUSIVAIHTELUA, VASTAVALMISTUNEIDEN TILANNE KOHENTUNUT Työttömyystietoja heinäkuussa t Työttömien insinöörien määrä nousi tyypillisen kausivaihtelun

Lisätiedot

Terveyspalvelujen tulevaisuus. Kansalaistutkimuksen tulosesitys mediatilaisuus

Terveyspalvelujen tulevaisuus. Kansalaistutkimuksen tulosesitys mediatilaisuus Terveyspalvelujen tulevaisuus Kansalaistutkimuksen tulosesitys mediatilaisuus 9.6.2016 Tutkimusasetelma Aula Research Oy toteutti kyselytutkimuksen kansalaisten parissa koskien kansalaisten näkemyksiä

Lisätiedot

INTOHIMOINEN OMISTAJUUS KANSALAISKYSELY

INTOHIMOINEN OMISTAJUUS KANSALAISKYSELY INTOHIMOINEN OMISTAJUUS KANSALAISKYSELY 22.6.2016 15.6.2016 15706 Intohimoinen omistajuus Johdanto Tämän tutkimuksen on toteuttanut Taloustutkimus Oy Suomalaisen työn liiton toimeksiannosta. Tutkimuksen

Lisätiedot

Toisen asteen ammatillinen koulutus - rahoitusjärjestelmän uudistaminen - opiskelijamäärät. Opetusministeri Kiurun tiedotustilaisuus 27.6.

Toisen asteen ammatillinen koulutus - rahoitusjärjestelmän uudistaminen - opiskelijamäärät. Opetusministeri Kiurun tiedotustilaisuus 27.6. Toisen asteen ammatillinen koulutus - rahoitusjärjestelmän uudistaminen - opiskelijamäärät Opetusministeri Kiurun tiedotustilaisuus 27.6.2013 Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärien sopeuttaminen

Lisätiedot

UUSIUTUVA ETELÄ-SAVO MAAKUNTASTRATEGIA STRATEGISET AVAINMITTARIT

UUSIUTUVA ETELÄ-SAVO MAAKUNTASTRATEGIA STRATEGISET AVAINMITTARIT UUSIUTUVA ETELÄ-SAVO MAAKUNTASTRATEGIA STRATEGISET AVAINMITTARIT Etelä-Savon maakuntaliitto 174 237 Muuttovoittoinen Saimaan maakunta 2015 Väkiluku 172 389 165 725 160 507 52 155 575-231 -277 Kokonaisnettomuutto

Lisätiedot

Kysely kuntavaikuttajille uusiutuvasta energiasta Motiva Oy

Kysely kuntavaikuttajille uusiutuvasta energiasta Motiva Oy Kysely kuntavaikuttajille uusiutuvasta energiasta Motiva Oy Tutkimusasetelma Motiva toteutti yhdessä Aula Research Oy:n kanssa tutkimuksen suomalaisten kunnanvaltuutettujen parissa Tutkimuksen toimeksiantajina

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJILLE JÄRJESTETTÄVÄN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPISKELIJAT VALTIONOSUUSTILASTOISSA

MAAHANMUUTTAJILLE JÄRJESTETTÄVÄN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPISKELIJAT VALTIONOSUUSTILASTOISSA LÄÄNI MAAHANMUUTTAJILLE JÄRJESTETTÄVÄN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPISKELIJAT VALTIONOSUUSTILASTOISSA 1999-2001 20.1.1999 20.9.1999 v. 1999 20.1.2000 20.9.2000 v. 2000 20.1.2001

Lisätiedot

Tutkimus kuntien kiinteistöpalveluista. Yhteenveto tutkimuksen tuloksista

Tutkimus kuntien kiinteistöpalveluista. Yhteenveto tutkimuksen tuloksista Tutkimus kuntien kiinteistöpalveluista Yhteenveto tutkimuksen tuloksista 29.5.2013 Tutkimusasetelma Aula Research Oy toteutti kuntavaikuttajien parissa kyselytutkimuksen kuntien kiinteistöpalveluista Tutkimuksen

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntatilaisuus

Pohjanmaan maakuntatilaisuus Pohjanmaan maakuntatilaisuus 6.4.2016 Pohjanmaan maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Tulevaisuuden kunta -verkkoaivoriihen välitulokset Pohjanmaan maakuntatalous Maakuntatilaisuus

Lisätiedot

OMAKOTI-messut, Myyrmäki-halli Vantaa

OMAKOTI-messut, Myyrmäki-halli Vantaa Messututkimus Yhteenveto OMAKOTI-messut, Myyrmäki-halli Vantaa 28.-30.10.2016 Messututkimus sisältö Kokonaiskävijämäärä 11 453 1 Kansi Kävijäperheen koko 1,91 2 Sisällysluettelo Kävijäperheet 5 993 3 Hankkeet

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - kl 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi 3. Lausuntopyynnön käsittelypäivämäärä toimielimessä 4. Toimielimen nimi Nimi - kl 5. Onko vastaaja

Lisätiedot

Kauppojen aukioloaikatutkimus. Päivittäistavarakauppa ry Syyskuu 2008

Kauppojen aukioloaikatutkimus. Päivittäistavarakauppa ry Syyskuu 2008 Kauppojen aukioloaikatutkimus Päivittäistavarakauppa ry Syyskuu 008 Tutkija: Pauli Minkkinen Työnro: 7556 TNS Gallup, Itätuulenkuja 10, 0100 Espoo, puh. (09) 61 0 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2012

Ammattikorkeakoulukoulutus 2012 Koulutus 2013 Ammattikorkeakoulukoulutus 2012 Ammattikorkeakoulututkinnot Naiset suorittavat yli 60 prosenttia ammattikorkeakoulututkinnoista Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2012 ammattikorkeakouluissa

Lisätiedot

tässä selvityksessä sitä, että kyselyyn vastannut

tässä selvityksessä sitä, että kyselyyn vastannut Yksityishammaslääkärityövoima lokakuussa 2005 ANJA EEROLA, TAUNO SINISALO Hammaslääkäriliitto selvitti julkisen ja yksityisen sektorin hammaslääkärien työvoimatilanteen lokakuussa 2005 kahdella kyselyllä,

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 8:2016

TILASTOKATSAUS 8:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 8:2016 1 15.4.2016 ASUNTOKUNTIEN ELINVAIHEET JA TULOT ELINVAIHEEN MUKAAN VUOSINA 2005 2013 Asuntokunnat elinvaiheen mukaan lla, kuten muillakin tässä tarkastelluilla

Lisätiedot

Suhtautuminen digitaaliseen televisioon. Puhelinhaastattelu maaliskuussa 2005

Suhtautuminen digitaaliseen televisioon. Puhelinhaastattelu maaliskuussa 2005 Suhtautuminen digitaaliseen televisioon Puhelinhaastattelu maaliskuussa 2005 Tausta Tutkimuksella selvitettiin, mitä tiedetään digitaaliseen televisioon siirtymisestä sekä miten muutokseen suhtaudutaan

Lisätiedot

Joukkoviestinnän päivittäinen käyttö Suomessa 10 vuotta täyttäneet suomalaiset. minuuttia/päivä

Joukkoviestinnän päivittäinen käyttö Suomessa 10 vuotta täyttäneet suomalaiset. minuuttia/päivä 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Joukkoviestinnän päivittäinen käyttö Suomessa 10 vuotta täyttäneet suomalaiset minuuttia/päivä 600 540 562 560

Lisätiedot

Päijät-Hämeen maakuntatilaisuus

Päijät-Hämeen maakuntatilaisuus Päijät-Hämeen maakuntatilaisuus 22.4.2016 Päijät-Hämeen maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Tulevaisuuden kunta -verkkoaivoriihen välitulokset Aineistot: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet

Lisätiedot

Turun väestökatsaus. Marraskuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-marraskuussa 2016

Turun väestökatsaus. Marraskuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-marraskuussa 2016 Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-marraskuussa 2016 Helsinki 7 225 Vantaa 4 365 Espoo 4 239 Tampere 3 090 Oulu 1 867 Turku 1 687 Jyväskylä 1 392 Kuopio 882 Lahti 621 Järvenpää

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN VÄESTÖSUUNNITE Hämeen liitto

KANTA-HÄMEEN VÄESTÖSUUNNITE Hämeen liitto KANTA-HÄMEEN VÄESTÖSUUNNITE 2016-2040 Hämeen liitto 9.2.2016 Väestösuunnite 2016-2040 9.2.2016 Tilastokeskuksen 2012 ja 2015 trendiennusteiden lukujen keskiarvot vuonna 2040. Forssan seudulla keskiarvosta

Lisätiedot

lokakuussa 2007 Kyselytutkimus kaikille Hammaslääkäriliiton yksityishammaslääkärijäsenille (2267 kpl, 41 vähemmän kuin 2006)

lokakuussa 2007 Kyselytutkimus kaikille Hammaslääkäriliiton yksityishammaslääkärijäsenille (2267 kpl, 41 vähemmän kuin 2006) Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2007 Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2007 Kyselytutkimus kaikille Hammaslääkäriliiton yksityishammaslääkärijäsenille (2267 kpl, 41 vähemmän kuin 2006) Tutkimuksen

Lisätiedot

ainen/ seutu Ihmisiä, jotka joutuvat tulemaan toimeen alle 1,25 dollarilla eli noin eurolla päivässä, kutsutaan äärimmäisen köyhiksi.

ainen/ seutu Ihmisiä, jotka joutuvat tulemaan toimeen alle 1,25 dollarilla eli noin eurolla päivässä, kutsutaan äärimmäisen köyhiksi. TALOUSTUTKIMUS OY 20141229 11:28:59 TYÖ 000012172.12 TAULUKKO 41015 ss VER % Telebus vko 51A-52A/2014 Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta

Lisätiedot

Muuttuva väestörakenne ja tulevaisuuden kuluttajaryhmät. Jarmo Partanen

Muuttuva väestörakenne ja tulevaisuuden kuluttajaryhmät. Jarmo Partanen ja tulevaisuuden kuluttajaryhmät Jarmo Partanen Tarkan kokonaiskuvan perusta Muut rekisterit Väestötietojärjestelmä (VRK) Eläkerekisterit Työsuhderekisterit Verotusrekisterit Henkilöt Rakennukset ja huoneistot

Lisätiedot

Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja

Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja 1..01 TNS Gallup Oy Jaakko Hyry t. 0 Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Suomen Taitelijaseura halusi selvittää suomalaisten suhtautumista

Lisätiedot

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2015

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2015 Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2015 Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2015 Kyselytutkimus kaikille Hammaslääkäriliiton Suomessa toimiville yksityishammaslääkärijäsenille, joiden sähköpostiosoite

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaa maakuntatilaisuus

Pohjois-Pohjanmaa maakuntatilaisuus Pohjois-Pohjanmaa maakuntatilaisuus 15.3.216 Pohjois-Pohjanmaan Maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Toimitusjohtaja Jari Koskinen Maakuntatalous Pohjois-Pohjanmaan maakuntatilaisuus

Lisätiedot

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2014

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2014 Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2014 Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2014 Kyselytutkimus kaikille Hammaslääkäriliiton Suomessa toimiville yksityishammaslääkärijäsenille, joiden sähköpostiosoite

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan maakuntatilaisuus

Etelä-Pohjanmaan maakuntatilaisuus Etelä-Pohjanmaan maakuntatilaisuus 15.4.2016 Etelä-Pohjanmaan maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Tulevaisuuden kunta -verkkoaivoriihen välitulokset Aineistot: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet

Lisätiedot

Tuhat suomalaista Apteekkariliitto

Tuhat suomalaista Apteekkariliitto Tuhat suomalaista /0 Tuhat suomalaista Apteekkariliitto Syyskuu 0 Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista /0 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista -tutkimus tehtiin internetissä IROResearch Oy:n valtakunnalliseen

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Kuopio..0 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 1 Johdanto Selvityksen taustaa Tutkimus asukkaiden teknisiä palveluita koskevista

Lisätiedot

Valtakunnallinen raportti. Suomen Yrittäjät

Valtakunnallinen raportti. Suomen Yrittäjät Valtakunnallinen raportti Suomen Yrittäjät 18.5.2016 Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2010

Yliopistokoulutus 2010 Koulutus 2011 Yliopistokoulutus 2010 Yliopistoissa 169 400 opiskelijaa vuonna 2010 Tilastokeskuksen mukaan yliopistojen tutkintoon johtavassa koulutuksessa oli vuonna 2010 169 400 opiskelijaa. Opiskelijamäärä

Lisätiedot

Tohtori.fi SPOT - kävijäprofiilitutkimusraportti. Joulukuu 2012

Tohtori.fi SPOT - kävijäprofiilitutkimusraportti. Joulukuu 2012 Tohtori.fi SPOT - kävijäprofiilitutkimusraportti Joulukuu 2012 Tutkimuksen toteutus Tohtori.fi-sivuston kävijäprofiilitutkimus on toteutettu läpi Tohtori.fi-sivuston 21. marraskuuta - 4. joulukuuta 2012

Lisätiedot

Etsivä nuorisotyö Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla 2012

Etsivä nuorisotyö Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla 2012 Etsivä nuorisotyö Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla 2012 Lähteenä vuosittain tehtävä valtakunnallinen kysely etsivää nuorisotyötä tekeville sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön laatima kooste Etsivä nuorisotyö

Lisätiedot

Kesätyöntekijät ja lomat pk-yrityksissä

Kesätyöntekijät ja lomat pk-yrityksissä Kesätyöntekijät ja lomat pk-yrityksissä YRITTÄJYYS KANTAA SUOMEA SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 1 TIIVISTELMÄ... 2 1 JOHDANTO... 4 2 YRITTÄJIEN LOMAT... 6 3 KESÄTYÖNTEKIJÄT... 9 Tämän raportin ovat

Lisätiedot

Etsivä nuorisotyö 2012

Etsivä nuorisotyö 2012 OPETUS JA KULTTUURIMINISTERIÖ Etsivä nuorisotyö 2012 Trenditiedot 2008-2012 Erik Häggman 2013 [KIRJOITA YRITYKSEN OSOITE] Sisältö 1. Johdanto... 5 2. Etsivän nuorisotyön palvelujen saatavuus 2008 2012...

Lisätiedot

Messututkimus. ASTA Rakentaja, Tampereen Messu- ja Urheilukeskus

Messututkimus. ASTA Rakentaja, Tampereen Messu- ja Urheilukeskus Messututkimus ASTA Rakentaja, Tampereen Messu- ja Urheilukeskus 8.-10.2.2013 Yhteenveto ASTA Rakentaja, Tampereen Messu- ja Urheilukeskus 8.-10.2.2013 Messututkimus sisältö Kokonaiskävijämäärä 18 826 1

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2011

Yliopistokoulutus 2011 Koulutus 2012 Yliopistokoulutus 2011 Yliopistoopiskelijat Yliopistoissa 169 000 opiskelijaa vuonna 2011 Tilastokeskuksen mukaan yliopistojen tutkintoon johtavassa koulutuksessa oli vuonna 2011 169 000

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2010

Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2010 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 29 2012 Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2010 Helsingissä keskitulot 31 200 euroa Pääomatulot nousivat kolmanneksen Veroja ja veroluonteisia maksuja 7 400 euroa

Lisätiedot

Biathlon World Championships Kontiolahti TAPAHTUMATUTKIMUS

Biathlon World Championships Kontiolahti TAPAHTUMATUTKIMUS Biathlon World Championships Kontiolahti 4.-15.3.2015 TAPAHTUMATUTKIMUS Aineisto ja tulokset Tulokset sisältävät vastaukset tapahtuman jälkeen verkkokyselynä kerätystä aineistosta Yhteensä vastauksia 178

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINNON KOEVALINNAT

YLIOPPILASTUTKINNON KOEVALINNAT YLIOPPILASTUTKINNON KOEVALINNAT Opetus- ja kulttuuriministeriö Ylioppilastutkintolautakunta 14.12.2010 2 Tutkinnon rakenteesta Lukiokoulutuksen päätteeksi toimeenpantavaan ylioppilastutkintoon kuuluu vähintään

Lisätiedot