Kesän kotimaiset matkailualueet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kesän kotimaiset matkailualueet"

Transkriptio

1 2012 Suomi Tänään syys lokakuu 2012

2 2012 Sisältö Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus 3 Vastaajajoukon rakenne 4 Tiivistelmä tuloksista 5-9 Tulokset graafisena esityksenä Matkailullinen aktiivisuus menneenä kesänä ja tulevina kausina Matkailu kotimaassa ja ulkomailla kesän 2012 aikana 10 Kotimaan lomamatkojen määrä, suunnittelu ja rahankäyttö 16 Arviot rahankäytöstä talvikauden ja kesän 2013 matkailuun 23 Matkailu eri alueilla kotimaassa 29 Mainonnan huomioarvot, alueen valintaperusteet ja tietolähteet 36 Kokonaismielikuvat matkailualueista 42 Mielikuvatekijät 52 Matkailualueiden mielikuvaprofiilit Kunkin alueen omat mielikuvaprofiilit Yhteenveto 113 LIITTEET Laadunvarmistus Taloustutkimuksessa ja lisätiedot tutkimuksen toteutuksesta Yhteistutkimusten tulosten julkaiseminen ja edelleen luovuttaminen 116 Kysymyslomake sivu MT 2

3 2012 Tutkimuksen sisältö ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksessa selvitetään mm. lomailua kotimaan 23 kesämatkailualueilla, mielipiteitä alueista ja matkailumainonnan huomaamista. Lisäksi selvitetään matkailualueen valintaan vaikuttavia tekijöitä ja tietolähteitä, aikatauluja liittyen loman suunnitteluun ja päätöksen tekoon matkan toteuttamisesta. Myös rahan käyttöä kotimaan ja ulkomaan matkailuun selvitetään sekä menneen kesän että tulevan talven ja kesän 2013 osalta. Tutkimus sisältää vertailua pääsääntöisesti vuosien tutkimuksiin. Muutokset kysymyslomakkeella alueiden osalta Lomakkeella aiempien alueiden lisäksi: muu Kainuu Tutkimuksen toteutus: Taloustutkimus Oy on tehnyt tämän tutkimuksen omasta toimeksiannostaan. Tutkimuksen tilaaja Suoma ry Tutkimuksen nimi, Suomi Tänään syys-lokakuu 2012 Merja Tuominen, puh Tutkimusyrityksen yhteyshenkilö Taloustutkimus Oy, Yliopistonkatu 37 A, Turku Tutkimuksen kohderyhmä Manner-Suomen vuotias väestö Otantamenetelmä Satunnaisotos Väestötietojärjestelmästä Tutkimusmenetelmä ja vastaajamäärä Kirjekysely, vastaajia (tavoite väh ) Aikataulu Lomakkeet vastaajilla MT 3

4 Sukupuoli Nainen Mies Ikäryhmä v v v v v. Koulutus Perus-/keski-/kansak. Amm.-/tekn.-/kauppak. Ylioppilas/lukio Opisto/amk Yliopisto/korkeakoulu Ei vastausta Ammattiryhmä Maatalousväestö Työväestö Toimihenkilö Yrittäjä/joht. asema Opiskelija/koululainen Eläkeläinen Kotirouva/-äiti/-isä Ei vastausta 4 Suomi Tänään syys-lokakuu 2012: Vastaajajoukon rakenne, painotettu Muu kaupunki 2 Muu kunta Asuinalue (ent. läänijako) 8 Etelä-Suomi 13 Länsi-Suomi 20 Itä-Suomi 3 4 Oulu/Lappi % Kaikki vastanneet, n=3 906, N= Talouden rakenne Lapsiperhe Yksinäistalous Muu aikuistalous Talouden bruttotulot Alle /v /v. Yli /v. Ei vastausta Asuinkunta Hki/Espoo/Vantaa/Kauniainen Turku/Tampere Muu as. kaup % Alkuperätunniste 8013 JKO/ca/jko 4 Suomi Tänään syys-lokakuu 2012 Aineiston rakenne Suomessa asuvat vuotiaat

5 2012 Tiivistelmä tuloksista (1/5) Lähes seitsemän kymmenestä (69 %) Suomen vuotiaista lomaili kesän 2012 aikana jollakin 23:sta kotimaisesta matkailualueesta. Kokonaismäärässä näkyy lievästi nouseva trendi vuoden 2004 aallonpohjasta. Aktiivisimpia lomailijoita ovat alle 45-vuotiaat, naispuoliset, toimihenkilöt, opiskelijat/koululaiset ja lapsiperheiden sekä hyvätuloisten talouksien jäsenet. Asuinmaakunnittain tarkasteltuna ahkerimpia kotimaan lomailijoita ovat jälleen uusimaalaiset, mutta nyt myös keskisuomalaiset sekä Pohjois- ja Etelä-Karjalassa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa asuvat. Varsinais-Suomessa ja Savossa asuvista muita harvemmat lomailivat kotimaan alueilla. Hieman edelliskesää useampi, 42 % teki kesän 2012 aikana ulkomaan matkan. Reilu neljännes, hieman edelliskesää useampi, matkaili kesällä naapurimaissa (Ruotsi/Norja/Viro/Venäjä). Lähialuematkailua harrasti erityisen moni vuotiaista. Muualle Eurooppaan matkusti runsas viidennes, saman verran kuin edellisenä kesänä. Kaukomatkan teki kolme prosenttia väestöstä, kuten aiemminkin. Näyttää siltä, että matkustaminen hieman lisääntyi kesään 2011 verrattuna kun kotimaan ja ulkomaan matkat huomioidaan kokonaisuutena. Kesän 2012 kotimaan matkan suunnittelu aloitettiin yleisimmin aikaisintaan loppukeväällä, runsas neljännes huhtitoukokuussa ja isompi osa, liki kolmannes jätti suunnittelun kesäkuukausille. Joka toinen teki lopullisen matkapäätöksen vasta kesä-elokuussa. Suunnittelun aikajänne valui yhä useammalla kesään asti, kun tulosta verrataan aiempiin vuosiin. Kotimaan lomailijoista vajaa puolet teki kesän aikana sekä yöpymisen sisältäviä että päivämatkoja, vähän alle kolmasosa pelkästään yöpymismatkoja ja noin kymmenesosa pelkästään päivämatkoja. Keskivertolomailija teki kotimaassa noin kolme päivämatkaa ja hieman alle kolme vähintään yhden yöpymisen sisältävää matkaa. Em. määrät ovat ennallaan. Suomalaiset käyttivät kesän 2012 aikana lomamatkoihin jonkin verran vähemmän rahaa kuin edellisenä kesänä. 38 % lomailijoista käytti saman verran matkailuun kuin kesällä 2011, rahankäyttöään lisäsi 27 % ja sitä vähensi 31 %. Rahankäyttöään vähentäneiden määrä kasvoi ja lisänneiden pieneni edelliseen tutkimukseen verrattuna. Alle 45- vuotiaat lisäsivät panostustaan lomamatkoihin, samoin lapsiperheet, aikuistaloudet ja hyvätuloiset taloudet MT 5

6 2012 Tiivistelmä tuloksista (2/5) Rahankäytön väheneminen näkyi kuten aiemminkin: luovuttiin ulkomaanmatkoista tai matkojen sijasta vietettiin enemmän aikaa mökillä ja liikuttiin vähemmän. Rahaa säästettiin myös jättämällä ulkona syömisiä väliin. Rahankäyttöään lisänneiden käyttäytymisen muutos edelliseen kesään näkyi mm. siten, että tehtiin sellaisia ulkomaanmatkoja, jollaisia ei edellisenä kesänä oltu tehty tai mahdollisesti aiempaa kalliimpi ulkomaanmatka. Rahaa kului enemmän myös ulkona syömiseen, useampiin kotimaan matkoihin, niiden kestoihin ja yöpymisiin. Talven kotimaan matkoja tehtäneen hieman vähemmän kuin edellisenä talvena. Ulkomaanmatkoja tekevien osuus säilynee suurin piirtein ennallaan. Puolet suomalaisista aikoo käyttää rahaa saman verran talven kotimaanmatkailuun kuin viime vuonna. Alle kymmenesosa aikoo panostaa aiempaa enemmän talvikauden kotimaan matkailuun ja selvästi useampi, 14 % aikoo vähentää sitä. Työväestöön kuuluvat, yli 45-vuotiaat, keski- ja pienituloiset aikovat vähentää kotimaan talvimatkailuaan eniten. Kotimaan talvi puolestaan houkuttelee viimevuotista useampaa yrittäjistä/johtajista, opiskelijoista sekä hyvätuloisista. Ulkomaan talvimatkailua pitää entisellään noin kolmannes, 17 % vähentää ja vähän harvempi lisää vuotiaat ja lapsiperheet aikovat vähentää ulkomaan talvimatkailuaan. Talvimatkailua ulkomaille sen sijaan lisäävät nuoret, yrittäjät tai johtavassa asemassa olevat sekä toimihenkilöt. Kesä 2013 näyttää jälleen talvea paremmalta sekä kotimaan että ulkomaanmatkailun osalta. Noin puolet suomalaisista uskoo käyttävänsä rahaa kotimaan lomaan ensi kesänä saman verran kuin kesällä % lisää ja joka kymmenes vähentää rahankäyttöään. Ensi kesän ulkomaan matkailuun käyttää entiseen malliin rahaa reilu kolmannes suomalaisista, 16 % käyttää enemmän ja 14 % vähemmän kuin 2012 kesällä. Alle 45-vuotiaat, toimihenkilöt, yrittäjät/johtajat, opiskelijat, lapsiperheet ja hyvätuloiset arvelevat lisäävänsä rahankäyttöään eniten sekä kotimaan että ulkomaan matkoihin. Kotimaa houkuttelee em. ryhmien lisäksi entistä enemmän myös työntekijöitä. Ulkomaan matkailu, sekä kesä- että erityisesti talvimatkailu ei ole merkittävälle osalle lainkaan tuttua, joten muutoksia siihen ei voitukaan arvioida MT 6

7 2012 Tiivistelmä tuloksista (3/5) Kotimaiset matkailualueet Tunnetuin ja samalla suosituin matkailualue on edelleen Helsinki, jossa lomaili kesällä 2012 neljännes suomalaisista. Helsingin ohella suositumpia kotimaan matkailualueita ovat Varsinais-Suomi ja Pirkanmaa, joissa kummassakin lomaili 14 %. Seuraavaksi suosituimpia ovat Pohjanmaa (13 %), Keski-Suomi (12 %) ja Lappi (10 %). Kymmenen suurimman kärkeen sijoittuvat myös muu Uusimaa (pois lukien Hki, Porvoo-Loviisan seutu), Pohjois-Savo, Satakunta ja Hämeenlinnan seutu (9-7 %). Muiden alueiden matkailijaosuudet jäävät näitä pienemmiksi. Pohjois-Savo, Pohjois-Pohjanmaa ja pienistä alueista Kalajoki ovat saaneet edelliskesää enemmän matkailijoita. Matkailijamäärät ovat puolestaan hieman pienentyneet seuraavilla: Keski-Suomi, Hämeenlinnan, Mikkelin sekä Porvoon- Loviisan seudut ja Kajaani+Oulujärvi. Muiden alueiden matkailijaosuuksissa ei nähdä selvää merkitsevää muutosta edelliskesään verrattuna. Matkailualueiden mainonnan huomioarvot vaihtelevat välillä 20 3 %. Aiempien vuosien tapaan parhaiten muistetaan Helsingin, Lapin ja Ahvenanmaan mainontaa (20 12 %). Näistä Ahvenanmaan mainonnan huomioarvo on laskenut edellisestä kesästä. Kuusamon ja Kalajoen mainontaa muistaa noin joka kymmenes ja huomioarvot ovat ennallaan. Savonlinnan seudun ja Varsinais-Suomen mainontaa on huomannut 9 % ja jälkimmäisen huomioarvo on laskenut kulttuurivuodesta, mikä ei kuitenkaan näytä vaikuttaneen matkailijamääriin, jotka ovat ennallaan. Muiden alueiden matkailumainonnan huomioarvot jäävät em. Alueita pienemmiksi. Pohjanmaan ja muun Uudenmaan huomioarvoissa on nähtävissä pientä kasvua. Sukulaisten ja tuttavien tapaaminen on edelleen yksi tärkeimmistä matkailualueen valintaan vaikuttava tekijöistä, vaikka heidän merkityksensä on hieman laskenut aiempiin vuosiin verrattuna. Oma mökki, alueelliset tapahtumat sekä alueen luonto ovat kukin vaikuttimina runsaalle viidesosalle. Noin kuudesosalle tärkeitä perusteita ovat hyvät liikenneyhteydet ja nähtävyydet. Reilua kymmenesosaa houkuttelevat hyvät majoitusvaihtoehdot, ihmiset ja elämänmeno, alueen maine kesäkohteena ja lasten kohteet. Lomakkeelle lisätty vaihtoehto edulliset hintatarjoukset toimivat motiivina kymmenesosalle, kuten myös harrastus- ja huvittelumahdollisuudet. Uuden tekijän (edulliset hintatarjoukset) vaikuttaa vastauksiin siten, että alueen luonnon ohella myös liikenneyhteyksien, alueen maineen ja matkan helpon varattavuuden merkitys näyttää hieman pienentyneen matkailualueen valintaperusteina MT 7

8 2012 Tiivistelmä tuloksista (4/5) Kotimaan lomailijat käyttävät edelleenkin keskimäärin noin kolmea eri tietolähdettä matkailualueista. Internetin merkitys on edelleen kasvanut ja siinä erityisesti alueen tai paikkakunnan omien sivujen käyttö on entisestään vahvistunut. Sukulaisten ja tuttavien tapaamisen merkitys alueen valinnassa oli laskenut ja samalla myös heidän merkityksensä tietolähteenä. Myös omien kokemusten asema tietolähteenä on laskenut ja nyt on hakeuduttu enemmän uusille ennestään tuntemattomille alueille ja paikkakunnille. Perinteisistä tietolähteistä vain sanoma- ja aikakauslehtien käyttö on vuoden takaiseen nähden ennallaan, mutta esitteiden tv:n ja radion sekä messujen ja näyttelyiden merkitys on vähentynyt. Vastaajat arvioivat tuntemiaan kesämatkailualueita kokonaisuutena antamalla niille yleisarvosanat (4-10). Arvosanan antaneiden määrät vaihtelevat Kajaanin & Oulujärven 531:stä Helsingin 1 314:een. Yleisarvosanojen keskiarvot vaihtelevat Lapin 8,71:stä Kymenlaakson 7,43:een. Lapin lisäksi Kuusamo, Helsinki, Savonlinnan seutu, Varsinais-Suomi, Ahvenanmaa, Pirkanmaa, Pohjois-Karjala ja Keski-Suomi saavat kaikkien alueiden yhteistä keskiarvoa paremman keskiarvon 7,92, mikä on hieman matalampi kuin vuosi sitten, jolloin kaikkien ka. oli 8,02. Savonlinnan seudun, Keski- Suomen, Kalajoen ja Lahden seudun osalta kokonaismielikuvat ovat heikentyneet vuodentakaisesta. Muiden alueiden kohdalla ei nähdä muutosta verrattuna kesään Kun verrataan kullakin alueella lomailleiden ja muuten arvionsa antaneiden käsityksiä alueista, matkailijat antavat selvästi parempia arvosanoja kaikille alueille. Seuraavien alueiden matkailijoiden kokemukset ovat erityisen hyviä verrattuna alueiden kokonaisimagoon: Savonlinnan seutu, Etelä-Karjala, muu Kainuu, Kalajoki, Mikkelin seutu, Kajaani ja Oulujärvi ja Lahden seutu. Kun alueilla lomailleiden osuuksia ja yleistä arvostusta tarkastellaan samanaikaisesti, kärkiryhmään sijoittuvat Lappi, Helsinki, Varsinais-Suomi, Pirkanmaa, Kuusamo, Ahvenanmaa, Savonlinnan seutu ja Keski-Suomi, samat alueet kuin vuosi sitten. Pohjanmaalla puolestaan lomaillaan keskimääräistä enemmän, mutta alue jää arvostuksessa keskitason alle. Pohjois- Karjalaa arvostetaan keskimääräistä enemmän, mutta lomailijaosuuksissa se jää keskitason alapuolelle. Loput alueet jäävät keskitason alle molemmilla mittareilla mitattuna MT 8

9 2012 Tiivistelmä tuloksista (5/5) Matkailualueita arvioitiin kahdeksan mielikuvatekijän suhteen, joista keskimäärin myönteisimmin arvioidaan alueen luontoa. Myös nähtävyyksistä, harrastusmahdollisuuksista, internetin matkailutarjonnasta ja esitteiden saatavuudesta annetaan huomattavasti enemmän myönteistä kuin kielteistä palautetta. Tapahtumatarjonta, majoituspalveluiden hinta-laatusuhde ja halukkuus matkailla ensi kesänä jakavat mielipiteitä enemmän, mutta silti niistä kaikista saadaan enemmän myönteisiä kuin kielteisiä mainintoja. Matkailualueet ovat isona kokonaisuutena kehittyneet hyvään suuntaan pitkän ajan kuluessa tapahtumatarjonnan ja majoituksen hinta-laadun suhteen, jotka ehkä ainakin osittain vaikuttavat siihen, että myös uudelleenkäyntihalukkuus on hieman noussut. Kun kaikki kahdeksan mielikuvatekijää huomioidaan kokonaisuutena (yhteisvaikutus), kärkikolmikossa ovat tutut Lappi, Helsinki, Kuusamo. Seuraavan keskenään melko tasaväkisen kolmikon muodostavat Pirkanmaa, Varsinais-Suomi ja Savonlinnan seutu. Kärkikymmenikköön kuuluvat myös Ahvenanmaa, Keski-Suomi, Pohjois-Karjala ja uutena mukana oleva muu Kainuu (mm. Sotkamo ja Kuhmo). Hyvää kehitystä nähdään Hämeenlinnan seudun ja viimeiseksi kehityksestä huolimatta jäävän Kymenlaakson matkailukuvissa. Pientä heikennystä on puolestaan Varsinais-Suomen ja Savonlinnan seudun kohdalla. Alueiden kokonaismielikuvan mukainen järjestys noudattaa pääsääntöisesti tekijöiden yhteisvaikutuksen mukaista järjestystä. Porvoon ja Loviisan seutu sekä muu Uusimaa (kuin Hki) ovat vahvempi kokonaismielikuvissa kuin konkreettisemmilla mittareilla arvioituna, Pirkanmaa sijoittuu puolestaan konkretiassa hieman paremmin kuin kokonaismielikuvassa. Matkailualueiden mielikuvaprofiilit: Helsingin mielikuvaprofiili eroaa edelleen selkeimmin muista matkailualueista tapahtumatarjontansa ja nähtävyyksiensä suhteen.tapahtumatarjonnassa erottuvat myös Pirkanmaa, V-Suomi ja Savonlinna. Nähtävyydet ovat Helsingin ohella Lapin, Kuusamon ja Savonlinnan seudun vetovoimatekijöitä. Luonto on Lapin, Kuusamon, Ahvenanmaan ja P-Karjalan valtteja. Lappi ja Kuusamo erottuvat Helsingin ohella harrastustarjontansa ja viestintänsä (nettisivut ja esitteet) puolesta. Majoituspalveluiden hinta-laatusuhteessa parhaiten pärjäävät Pohjanmaa, Keski-Suomi ja Pohjois-Karjala, vaikka tässä matkailualueet ovat kovin tasaväkisiä kalliiksi koettua Helsinkiä lukuun ottamatta. Matkailijoiden uudelleentulohalukkuudessa parhaiten pärjäävät myös tänä vuonna hyvän matkailijasaldon saaneet alueet, joille siis ennustetaan menestystä myös kesällä 2013: Lappi, Helsinki, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi ja Kuusamo MT 9

10 2012 Matkailu kotimaassa ja ulkomailla kesän 2012 aikana Seuraavissa kuvioissa esitetään: vuosina kotimaassa lomailleiden osuudet kesällä kotimaassa lomailleiden profiili kesällä 2012 ulkomailla ja kotimaassa matkailleiden osuudet ja profiilit MT 10

11 Kesien aikana kotimaassa lomailleiden osuudet n=kaikki vastanneet v n= v n= v n= v n=3 782 v n=4 373 v n=4 306 v n=4 413 v n=4 103 v n=3 835 v n=3 813 v n= v n=4 095 v n=3 855 v n= v n=3 656 v n=3 906 N= %

12 Kaikki yhteensä (n=3 906, N= ) Sukupuoli Nainen (n=2 087) Mies (n=1 819) Ikäryhmä vuotta (n=687) vuotta (n=723) vuotta (n=948) vuotta (n=1 548) Ammattiryhmä Työ-/maatal.väestö (n=1 017) Toimihenkilö (n=852) Yrittäjä/joht.as. (n=304) Opisk./koululainen (n=391) Eläkeläinen (n=1 119) Talouden rakenne Lapsiperhe (n=962) Aikuistalous (n=2099) Yksinäistalous (n=827) Kesän 2012 aikana kotimaassa lomailleiden profiili vs. kesä /2 n=kaikki vastaajat (v. 2012) % 12

13 Kaikki yhteensä (n=3 906, N= ) Talouden bruttotulot Alle /v (n=1 247) /v (n=985) Yli /v (n=1 186) Asuinmaakunta Uusimaa/Itä-Uusimaa (n=1 098) Kanta-/Päijät-Häme/Kymenlaakso (n=385) Pirkanmaa (n=387) Etelä-Karjala (n=112) Varsinais-Suomi (n=381) Satakunta (n=154) Et./Keski-Pohjanmaa (n=282) Keski-Suomi (n=224) Et./Pohjois-Savo (n=285) Pohjois-Karjala (n=119) Kainuu/Pohj.Pohjanmaa (n=351) Lappi (n=128) Kesän 2012 aikana kotimaassa lomailleiden profiili vs. kesä /2 n=kaikki vastaajat (v. 2012) % 13

14 Kesän 2012 aikana kotimaassa ja ulkomailla matkailleiden osuudet vs. kesä 2011 Kaikki vastanneet 2012, n=3 906, N= On tehnyt kesän 2012/(2011) aikana kotimaan lomamatkan/ lomaillut kotimaassa 69 matkan naapurimaahan (Ruotsi/Norja/Viro/Venäjä) ulkomaanmatkan muualle Eurooppaan NETTO: tehnyt ulkomaanmatkan 2011: 40% 2012: 42% kaukomatkan 3 NETTO: ainakin jonkun matkan 77 Ei matkoja/ei vastausta % 14

15 Kesän 2012 aikana kotimaassa ja ulkomailla matkailleiden osuudet vs. kesä 2011 Kaikki vastanneet 2012, n=3 906, N= Kaikki yhteensä (n=3 906) Sukupuoli Nainen (n=2 087) Mies (n=1 819) Ikäryhmä vuotta (n=687) vuotta (n=723) vuotta (n=948) vuotta (n=1 548) Talouden rakenne Lapsiperhe (n=962) Aikuistalous (n=2 099) Yksinäistalous (n=827) Talouden bruttotulot Alle /v (n=1 247) /v (n=985) Yli /v (n=1 186) On käyttänyt rahaa v lomamatkoihin Enemmän kuin v (n=763) Vähemmän kuin v (n=903) 3% 21% 27% 69% On tehnyt kesän 2012 aikana % Ulkomaanmatkan Matkan naapurimaahan (Ruotsi/ kotimaan Lomaillut Kaukomatkan muualle Eurooppaan Norja/Viro/Venäjä) matkailualueilla 15

16 2012 Kotimaan lomamatkojen määrä, suunnittelu ja rahankäyttö Seuraavissa kuvioissa esitetään tehtyjen päivämatkojen ja yöpymisen sisältävien matkojen määrä Lisäksi esitetään pisimmän kotimaan matkan suunnittelun ja matkapäätöksen tekemisen ajankohdat. Viimeiseksi esitetään sekä ulkomaan että kotimaan matkailun osalta rahankäyttö kesän 2012 aikana verrattuna edelliskesään (v. 2011), rahankäytön lisääntymisen ja vähentymisen ilmenemismuodot sekä aikeet käyttää rahaa tulevana talvena ( ) ja ensi kesänä (v. 2013) MT 16

17 Tehtyjen kotimaan lomamatkojen lukumäärä kesällä 2007, 2008, 2009, 2011 ja 2012 Kesällä kotimaassa lomailleet, 2007 n=2 439, 2008 n=2 646, 2009 n=2 546, 2011 n=2 347, 2012 n=2 611 Päivämatkat (viipyminen alle 1 vrk) Keskiarvo kpl/vastaaja Vähintään yhden yöpymisen sisältävä matka Keskiarvo kpl/vastaaja v ,15 v ,85 v ,07 v ,77 v ,96 v ,73 v ,08 v ,80 v ,95 v , % % Teki... pelkästään päivämatkoja pelkästään yöpymisen sis. matkoja molempia Ei vastausta v v v v v %

18 Kotimaan lomamatkan suunnittelu- ja päätöksentekoajankohta 2012 "Ajatelkaa ajallisesti pisintä kotimaan lomamatkaanne viime kesänä. Milloin aloitte suunnitella matkaa alustavasti? Entä milloin teitte lopullisen päätöksen matkan toteuttamisesta?" Kesällä 2012 kotimaassa lomailleet (n=2 611) Alkoi suunnitella Teki lopullisen päätöksen Vuoden 2011 aikana 11 Vuoden 2011 aikana 4 Tammikuussa 2012 Helmikuussa Tammi-maaliskuu 13 % (2011: 12 %) Huhti-toukokuu 26 % (2011: 30 %) Kesä-heinä-elokuu 31 % (2011: 29 %) Tammikuussa 2012 Helmikuussa Tammi-maaliskuu 8 % (2011: 8 %) Huhti-toukokuu 21 % (2011: 23 %) Kesä-heinä-elokuu 49 % (2011: 49 %) Maaliskuussa Maaliskuussa Huhtikuussa Huhtikuussa Toukokuussa Toukokuussa Kesä-heinäelokuussa Kesä-heinäelokuussa Ei vastausta 19 Ei vastausta % %

19 Kesän 2012 aikana rahankäyttö lomamatkoihin vs. kesä 2011 "Käytittekö lomamatkoihin rahaa kesän 2012 aikana enemmän, saman verran vai vähemmän kuin edellisen kesän (v. 2011) aikana?" Kesällä 2012 matkailleet, n=2 944 Käytti rahaa... Huomattavasti enemmän Yht. 27 % enemmän Yht. 31 % vähemmän 16% 4% 15% 7% 20% Jonkin verran enemmän Saman verran Ei osaa sanoa Jonkin verran vähemmän 38% Huomattavasti vähemmän 2011 (n=2 529) (n=2 944) % 19

20 Kaikki matkan/matkoja v kesällä tehneet (n=2 944) Sukupuoli Nainen (n=1 594) Mies (n=1 350) vuotta (n=573) vuotta (n=607) vuotta (n=741) vuotta (n=1 023) Talouden rakenne Lapsiperhe (n=825) Aikuistalous (n=1 550) Yksinäistalous (n=556) Talouden bruttotulot Alle /v (n=831) /v (n=750) Yli /v (n=1 043) Taloudessa on Kesämökki/vapaa-ajan asunto (n=899) Kesän 2012 aikana rahankäyttö lomamatkoihin vs. kesä 2011 Käytittekö lomamatkoihin rahaa kesän 2012 aikana enemmän, saman verran vai vähemmän kuin edellisen kesän (v. 2011) aikana? 5) Huomattavasti enemmän Ikäryhmä 4) Jonkin verran enemmän n=kesällä 2012 matkailleet 3) Saman verran Ei osaa sanoa 2) Jonkin verran vähemmän 1) Huomattavasti vähemmän % 20 Keskiarvo 1-5 2,89 2,85 2,93 3,03 2,90 2,83 2,76 2,91 2,89 2,82 2,81 2,86 2,96 2,86

21 Lomamatkoihin käytetyn rahan vähentyminen 2012 Millä tavoin rahankäyttönne lomamatkoihin väheni verrattuna edelliseen kesään? Lomamatkoihin kesällä 2012 vähemmän rahaa käyttäneet vs. kesä 2011, n=1048 Ei tehty ulkomaanmatkoja lainkaan 32 Matkojen sijasta oltiin enemmän mökillä Tehtiin lukumääräisesti vähemmän kotimaan matkoja Ruokailtiin vähemmän ravintoloissa/ kahviloissa ja suosittiin enemmän itse/sukulaisten laittamaa/ kaupasta ostettua ruokaa Tehtiin edullisempia/lyhyempiä matkoja ulkomaille Kotimaan matkoilla yövyttiin sukulaisten tuttavien luona maksullisen majoituksen sijaan Ei tehty kotimaan matkoja lainkaan (lomailtiin kotiseudulla) Tehtiin ulkomaanmatkan sijasta kotimaan matkoja Tehtiin pitemmän ulkomaanmatkan sijasta risteily/pistäytyminen naapurimaahan Rahankäyttö väheni jotenkin muuten Ei vastausta % 21

22 Lomamatkoihin käytetyn rahan lisääntyminen 2012 Millä tavoin rahankäyttönne lomamatkoihin lisääntyi verrattuna edelliseen kesään? Lomamatkoihin kesällä 2012 enemmän rahaa käyttäneet vs. kesä 2011, n=771 Tehtiin ulkomaanmatka/-matkoja joita ei edellisenä kesänä tehty 45 Ruokailtiin enemmän ravintoloissa/ kahviloissa kotimaassa 23 Tehtiin kalliimpia/pitempikestoisia matkoja ulkomaille Tehtiin useampia matkoja kotimaassa Tehtiin kalliimpia/pitempikestoisia matkoja kotimaassa Käytettiin enemmän maksullisia yöpymispaikkoja kotimaassa 13 Rahankäyttö lisääntyi jotenkin muuten 23 Ei vastausta % 22

23 2012 Arviot rahankäytöstä talvikauden ja kesän 2013 matkailuun Seuraavissa kuvioissa esitetään suomalaisten arviot rahankäytöstä matkailuun tulevana talvena ( ) ensi kesänä (v. 2013) MT 23

24 Arviot rahankäytöstä matkailuun tulevien talven ja kesän 2013 aikana Miten arvioitte käyttävänne rahaa matkailuun tulevan talven ja kesän aikana verrattuna viimeksi kuluneeseen vuoteen? Tuleeko rahankäyttönne lisääntymään, pysymään samalla tasolla vai vähenemään? Kaikki vastanneet, n=3 906 Arvioi käyttävänsä rahaa matkailuun... TALVI vs. ed. talvi Enemmän Saman verran Ei vastausta Vähemmän Enemmän - vähemmän Kotimaassa % Ulkomailla % KESÄ 2013 vs. ed. kesä % Enemmän Saman verran Ei vastausta Vähemmän Enemmän - vähemmän Kotimaassa % Ulkomailla % % 24

25 Arviot rahankäytöstä kotimaan matkailuun talvi vs. ed. talvi - eri väestörymissä - n=kaikki vastanneet Arvioi käyttävänsä rahaa matkailuun... Enemmän Saman verran Ei vastausta Vähemmän Enemmän - vähemmän Kaikki vastaajat 2011 (n=3 656) Kaikki vastaajat 2012 (n=3 906) Sukupuoli Nainen (n=2 087) Mies (n=1 819) Ikäryhmä vuotta (n=687) vuotta (n=723) vuotta (n=948) vuotta (n=1 548) Ammattiryhmä Työ-/maatal.väestö (n=1 017) Toimihenkilö (n=852) Yrittäjä/joht.as. (n=304) Opisk./koululainen (n=391) Eläkeläinen (n=1 119) Talouden rakenne Lapsiperhe (n=962) Aikuistalous (n=2 099) Yksinäistalous (n=827) Talouden bruttotulot Alle /v (n=1 247) /v (n=985) Yli /v (n=1 186) Taloudessa on Kesämökki/vapaa-ajan asunto (n=1 186) % 25-4 % -6 % -6 % -5 % -1 % -4 % -8 % -8 % -7 % -4 % -2 % +1 % -9 % -3 % -8 % -6 % -8 % -7 % -2 % -6 %

26 Arviot rahankäytöstä ulkomaan matkailuun talvi vs. ed. talvi - eri väestörymissä - n=kaikki vastanneet Arvioi käyttävänsä rahaa matkailuun... Enemmän Saman verran Ei vastausta Vähemmän Enemmän - vähemmän Kaikki vastaajat 2011 (n=3 656) Kaikki vastaajat 2012 (n=3 906) Sukupuoli Nainen (n=2 087) Mies (n=1 819) Ikäryhmä vuotta (n=687) vuotta (n=723) vuotta (n=948) vuotta (n=1 548) Ammattiryhmä Työ-/maatal.väestö (n=1 017) Toimihenkilö (n=852) Yrittäjä/joht.as. (n=304) Opisk./koululainen (n=391) Eläkeläinen (n=1 119) Talouden rakenne Lapsiperhe (n=962) Aikuistalous (n=2 099) Yksinäistalous (n=827) Talouden bruttotulot Alle /v (n=1 247) /v (n=985) Yli /v (n=1 186) Taloudessa on Kesämökki/vapaa-ajan asunto (n=1 186) % 26 0 % -2 % -2 % -2 % +1 % -7 % -4 % 0 % -10 % +1 % +4 % +4 % -1 % -6 % 0 % 0 % -5 % -2 % 0 % -1 %

27 Arviot rahankäytöstä kotimaan matkailuun kesällä 2013 vs. kesä eri väestörymissä - n=kaikki vastanneet Arvioi käyttävänsä rahaa matkailuun... Enemmän Saman verran Ei vastausta Vähemmän Enemmän - vähemmän Kaikki vastaajat 2011 (n=3 656) Kaikki vastaajat 2012 (n=3 906) Sukupuoli Nainen (n=2 087) Mies (n=1 819) Ikäryhmä vuotta (n=687) vuotta (n=723) vuotta (n=948) vuotta (n=1 548) Ammattiryhmä Työ-/maatal.väestö (n=1 017) Toimihenkilö (n=852) Yrittäjä/joht.as. (n=304) Opisk./koululainen (n=391) Eläkeläinen (n=1 119) Talouden rakenne Lapsiperhe (n=962) Aikuistalous (n=2 099) Yksinäistalous (n=827) Talouden bruttotulot Alle /v (n=1 247) /v (n=985) Yli /v (n=1 186) Taloudessa on Kesämökki/vapaa-ajan asunto (n=1 186) % % +4 % +4 % +5 % +9 % +8 % +2 % -1 % +5 % +8 % +2 % +9 % -1 % +9 % +2 % +3 % +2 % +3 % +8 % +3 %

28 Arviot rahankäytöstä ulkomaan matkailuun kesällä 2013 vs. kesä eri väestörymissä - n=kaikki vastanneet Arvioi käyttävänsä rahaa matkailuun... Enemmän Saman verran Ei vastausta Vähemmän Enemmän - vähemmän Kaikki vastaajat 2011 (n=3 656) Kaikki vastaajat 2012 (n=3 906) Sukupuoli Nainen (n=2 087) Mies (n=1 819) Ikäryhmä vuotta (n=687) vuotta (n=723) vuotta (n=948) vuotta (n=1 548) Ammattiryhmä Työ-/maatal.väestö (n=1 017) Toimihenkilö (n=852) Yrittäjä/joht.as. (n=304) Opisk./koululainen (n=391) Eläkeläinen (n=1 119) Talouden rakenne Lapsiperhe (n=962) Aikuistalous (n=2 099) Yksinäistalous (n=827) Talouden bruttotulot Alle /v (n=1 247) /v (n=985) Yli /v (n=1 186) Taloudessa on Kesämökki/vapaa-ajan asunto (n=1 186) % % +2 % +4 % 0 % +8 % +1 % +2 % -2 % -1 % +6 % +6 % +7 % -2 % +5 % +1 % +1 % -2 % 0 % +7 % +3 %

29 2012 Matkailu eri alueilla kotimaassa Kuvioissa esitetään: matkailualueiden kokonaistunnettuudet alueilla lomailleiden osuudet + vertailu aiempiin vuosiin (soveltuvin osin) alueilla lomailleiden rakenteet (sukupuoli, ikä, talouden tyyppi, asuinmaakunnan mukaan) MT 29

30 Helsinki Lappi Ahvenanmaa Varsinais-Suomi Pohjanmaa Pirkanmaa Keski-Suomi Porvoon ja Loviisan seutu Savonlinnan seutu Kuusamo Satakunta Hämeenlinnan seutu Pohjois-Karjala Mikkelin seutu Muu Uusimaa Lahden seutu Pohjois-Savo Kalajoki Etelä-Karjala Muu Pohjois-Pohjanmaa Kymenlaakso Muu Kainuu Kajaani ja Oulujärvi Matkailualueiden kokonaistunnettuudet 2012 Kaikki vastanneet, n=3 906, N= Lomaillut kesän 2012 aikana Lomaillut aikaisempina kesinä Tuntee muuten matkailualueena =Kokonaistunnettuus Kokemuksia yht. (lomaillut joskus) % 30

31 Helsinki Pirkanmaa Varsinais-Suomi Pohjanmaa Keski-Suomi Lappi Muu Uusimaa*) Pohjois-Savo Satakunta Hämeenlinnan seutu Lahden seutu Muu Pohjois-Pohjanmaa Pohjois-Karjala Mikkelin seutu Porvoon ja Loviisan seutu**) Savonlinnan seutu Etelä-Karjala Kymenlaakso Kajaani ja Oulujärvi Kalajoki Kuusamo Muu Kainuu Ahvenanmaa Lomailu eri matkailualueilla kesien aikana n=kaikki vastaajat Merkitsevä muutos 2012 vs = positiivinen 7 = negatiivinen 6 6 v (n=3 906) 6 v (n=3 656) 5 5 v (n=4 104) 4 v (n=3 855) 4 v (n=4 095) Oma mökki alueella % *) v Muu Uusimaa (ei Hki, ei Itä-Uusimaa) **) v. 2008: Itä-Uusimaa 31

32 Kesän 2012 aikana kotimaassa ja sen eri matkailualueilla lomailleiden rakenne 1/4 - sukupuolen mukaan - N=kaikki vastaajat, väestö tuhansina (.000) Nainen Mies Kaikki vastaajat (N=4 227) Kesällä 2012 kotim. lomailleet (N=2 907) Matkailualueet Ahvenanmaa (N=87) Varsinais-Suomi (N=597) Satakunta (N=320) Pohjanmaa (N=536) Helsinki (N=1 043) Porvoon ja Loviisan seutu (N=273) Muu Uusimaa (N=361) Hämeenlinnan seutu (N=299) Kymenlaakso (N=228) Lahden seutu (N=296) Pirkanmaa (N=599) Keski-Suomi (N=508) Etelä-Karjala (N=230) Pohjois-Karjala (N=283) Mikkelin seutu (N=269) Savonlinnan seutu (N=240) Pohjois-Savo (N=321) Kajaani ja Oulujärvi (N=178) Muu Kainuu (N=175) Kalajoki (N=151) Muu Pohjois-Pohjanmaa (N=292) Kuusamo (N=169) Lappi (N=443) % 32

33 Kesän 2012 aikana kotimaassa ja sen eri matkailualueilla lomailleiden rakenne 2/4 Kaikki vastaajat (N=4 227) Kesällä 2012 kotim. lomailleet (N=2 907) Matkailualueet Ahvenanmaa (N=87) Varsinais-Suomi (N=597) Satakunta (N=320) Pohjanmaa (N=536) Helsinki (N=1 043) Porvoon ja Loviisan seutu (N=273) Muu Uusimaa (N=361) Hämeenlinnan seutu (N=299) Kymenlaakso (N=228) Lahden seutu (N=296) Pirkanmaa (N=599) Keski-Suomi (N=508) Etelä-Karjala (N=230) Pohjois-Karjala (N=283) Mikkelin seutu (N=269) Savonlinnan seutu (N=240) Pohjois-Savo (N=321) Kajaani ja Oulujärvi (N=178) Muu Kainuu (N=175) Kalajoki (N=151) Muu Pohjois-Pohjanmaa (N=292) Kuusamo (N=169) Lappi (N=443) - ikäryhmän mukaan - N=kaikki vastaajat, väestö tuhansina (.000) v v v v % 33

34 Kesän 2012 aikana kotimaassa ja sen eri matkailualueilla lomailleiden rakenne 3/4 Kaikki vastaajat (N=4 227) Kesällä 2012 kotim. lomailleet (N=2 907) Matkailualueet Ahvenanmaa (N=87) Varsinais-Suomi (N=597) Satakunta (N=320) Pohjanmaa (N=536) Helsinki (N=1 043) Porvoon ja Loviisan seutu (N=273) Muu Uusimaa (N=361) Hämeenlinnan seutu (N=299) Kymenlaakso (N=228) Lahden seutu (N=296) Pirkanmaa (N=599) Keski-Suomi (N=508) Etelä-Karjala (N=230) Pohjois-Karjala (N=283) Mikkelin seutu (N=269) Savonlinnan seutu (N=240) Pohjois-Savo (N=321) Kajaani ja Oulujärvi (N=178) Muu Kainuu (N=175) Kalajoki (N=151) Muu Pohjois-Pohjanmaa (N=292) Kuusamo (N=169) Lappi (N=443) - talouden rakenteen mukaan - N=kaikki vastaajat, väestö tuhansina (.000) Lapsiperhe Aikuistalous Yksinäistalous % 34

35 Kesän 2012 aikana kotimaassa ja sen eri matkailualueilla lomailleiden rakenne 4/4 - asuinmaakunnan mukaan - N=kaikki vastaajat, väestö tuhansina (.000) Uusimaa/Porvoon ja Loviisan seutu Pirkanmaa Varsinais- Suomi Et.-/Keski- Pohjanmaa Etelä-/ Pohjois-Savo Kainuu/Pohj.-Pohjanmaa Kanta-/Päijät-Häme/ Kymenlaakso Etelä- Karjala Satakunta Keski- Suomi Pohjois- Karjala Lappi Kaikki vastaajat (N=4 227) Kesällä 2012 kotim. lomailleet (N=2 907) Matkailualueet Ahvenanmaa (N=87) Varsinais-Suomi (N=597) Satakunta (N=320) Pohjanmaa (N=536) Helsinki (N=1 043) Porvoon ja Loviisan seutu (N=273) Muu Uusimaa (N=361) Hämeenlinnan seutu (N=299) Kymenlaakso (N=228) Lahden seutu (N=296) Pirkanmaa (N=599) Keski-Suomi (N=508) Etelä-Karjala (N=230) Pohjois-Karjala (N=283) Mikkelin seutu (N=269) Savonlinnan seutu (N=240) Pohjois-Savo (N=321) Kajaani ja Oulujärvi (N=178) Muu Kainuu (N=175) Kalajoki (N=151) Muu Pohjois-Pohjanmaa (N=292) Kuusamo (N=169) Lappi (N=443) % 35

36 2012 Mainonnan huomioarvot, alueen valintaperusteet ja tietolähteet Kuvioissa esitetään: matkailumainontaa huomanneiden osuudet alueittain matkailualueiden valintaan vaikuttaneet tekijät tietolähteet matkailualueista MT 36

37 Matkailualueiden mainonnan huomaaminen n=kaikki vastaajat Helsinki Lappi Ahvenanmaa Kuusamo Kalajoki Savonlinnan seutu Varsinais-Suomi Pirkanmaa Pohjanmaa Hämeenlinnan seutu Keski-Suomi Mikkelin seutu Etelä-Karjala Muu Kainuu Pohjois-Karjala Porvoon ja Loviisan seutu Satakunta Lahden seutu Muu Uusimaa Pohjois-Savo Kajaani ja Oulujärvi Kymenlaakso Muu Pohjois-Pohjanmaa Merkitsevä muutos 2012 vs 2011 = positiivinen = negatiivinen v (n=3 906) v (n=3 656) v (n=4 104) v (n=3 855) v (n=4 095) % 37

38 Kesämatkailualueen valintaan vaikuttaneet syyt (1-3 merkittävintä) n=kesällä 2007/2008/2009/2011/2012 kotimaassa lomailleet Sukulaisten/tuttavien tapaaminen 44 Oma mökki alueella 22 Tapahtumat 22 Alueen luonto yleensä 21 Hyvät liikenneyhteydet 16 Nähtävyydet 16 Hyvät majoitusvaihtoehdot Ihmiset/elämänmeno Alueen maine kesäkohteena Lasten kohteet Merkitsevä muutos 2012 vs 2011 = positiivinen = negatiivinen Edulliset hintatarjoukset Harrastusmahdollisuudet UUSI v (n=2 611) Huvittelumahdollisuudet 10 v (n=2 347) Ostosmahdollisuudet Internetin herättämä kiinnostus Kansallispuisto /-puistot Mainonnan/esitteen herättämä kiinnostus v (n=2 546) v (n=2 646) v (n=2 439) Matkan helppo varattavuus 5 Alueen ruokakulttuuri 2 Muu syy 10 Ei vastausta % 38

39 Kesämatkailualueen valintaan vaikuttaneet syyt 2012 eri ikäryhmissä ja talouden rakenteen mukaan (1 3 merkittävintä) n=kesällä 2012 kotimaassa lomailleet Sukulaisten/tuttavien tapaaminen Oma mökki alueella Tapahtumat Alueen luonto yleensä Hyvät liikenneyhteydet Nähtävyydet Hyvät majoitusvaihtoehdot Ihmiset/elämänmeno Alueen maine kesäkohteena Lasten kohteet Edulliset hintatarjoukset Harrastusmahdollisuudet Huvittelumahdollisuudet Ostosmahdollisuudet Internetin herättämä kiinnostus Kansallispuisto /-puistot Mainonnan/esitteen herättämä kiinnostus Matkan helppo varattavuus Alueen ruokakulttuuri Muu syy Ei vastausta v. (n=519) v. (n=551) v. (n=636) v. (n=905) % 39 Lapsiperhe (n=735) Aikuistalous (n=1 365) Yksinäistalous (n=501) %

40 Tietolähteet kesämatkailualueista n=kesällä 2008/2009/2010/2011/2012 kotimaassa lomailleet Internet (netto): -alueen/paikkakunnan omat sivut* -matkailuyritysten omat sivut - sosiaalinen nettiyhteisö (esim. Facebook) Sukulaiset/tuttavat Aikaisemmat kokemukset Sanoma-/aikakauslehdet Matkailuportaali (netto): - -portaali - -portaali - -portaali - -portaali - -portaali - muu matkailuportaali Alueelliset matkailuesitteet TV/radio Matkakohteen omat esitteet Messut/näyttelyt Matkatoimisto Alueen/paikkakunnan matkailutoimisto Muu Ei vastausta Merkitsevä muutos 2012 vs 2011 = positiivinen = negatiivinen v (n=2 611) v (n=2 347) v (n=2 620) v (n=2 546) v (n=2 646) % 40

41 Tietolähteet kesämatkailualueista 2012 eri ikäryhmissä ja talouden rakenteen mukaan n=kesällä 2012 kotimaassa lomailleet Internet (netto): -alueen/paikkakunnan omat sivut -matkailuyritysten omat sivut - jokin sosiaalinen nettiyhteisö (esim. Facebook) Sukulaiset/tuttavat Aikaisemmat kokemukset Sanoma-/aikakauslehdet Matkailuportaali (netto): - -portaali - -portaali - -portaali - muu matkailuportaali - -portaali - -portaali Alueelliset matkailuesitteet TV/radio Matkakohteen omat esitteet Messut/näyttelyt Alueen/paikkakunnan matkailutoimisto Matkatoimisto Muu Ei vastausta vuotta (n=519) vuotta (n=551) vuotta (n=636) vuotta (n=905) % 41 Lapsiperhe (n=735) Aikuistalous (n=1 365) Yksinäistalous (n=501) %

42 2012 Kokonaismielikuvat matkailualueista Yleisarvosanat: Kouluarvosana-asteikko 10 4 (10 = erinomainen, 4 = huono) Annetuista arvosanoista on laskettu aluekohtaiset keskiarvot. Tulokset on havainnollistettu kuviossa, jossa alueet on esitetty tämänvuotisessa paremmuusjärjestyksessä. Kokonaismielikuvissa tapahtunut kehitys Arvosanojen jakautuminen matkailualueittain. Arvosanan antaneiden määrä (n-luku) vaihtelee aluekohtaisesti. Nämä aluekohtaiset vastaajamäärät ilmenevät seuraavan sivun taulukosta. Annetut arvosanat on tulostettu myös ko. alueilla kesällä 2012 matkailleista MT 42

43 2012 Aluekohtaiset vastaajamäärät v n=alueelle arvosanan antaneet MT v Ahvenanmaa 896 Varsinais-Suomi 957 Satakunta 638 Pohjanmaa 858 Helsinki 1317 Porvoon ja Loviisan seutu 701 Muu Uusimaa 668 Hämeenlinnan seutu 691 Kymenlaakso 533 Lahden seutu 613 Pirkanmaa 854 Keski-Suomi 854 Etelä-Karjala 589 Pohjois-Karjala 677 Mikkelin seutu 689 Savonlinnan seutu 727 Pohjois-Savo 642 Kajaani ja Oulujärvi 531 Muu Kainuu 570 Kalajoki 617 Muu Pohjois-Pohjanmaa 562 Kuusamo 773 Lappi

44 (1/2) Kokonaismielikuvat 2012 Keskiarvo Toimialan keskiarvo Lappi 8,71 8,26 8,21 8,07 8,06 8,05 8,01 7,98 7,93 7,89 7,85 Kuusamo Helsinki Savonlinnan seutu Varsinais-Suomi 44 Ahvenanmaa Pirkanmaa Pohjois-Karjala Keski-Suomi Porvoon ja Loviisan seutu Etelä-Karjala

45 (2/2) Kokonaismielikuvat 2012 Keskiarvo Toimialan keskiarvo ,84 7,80 7,75 7,73 7,68 7,67 7,67 7,64 7,61 7,51 7,45 7,43 Muu Kainuu Pohjois-Savo Kalajoki Hämeenlinnan seutu Muu Uusimaa Mikkelin seutu Pohjanmaa Muu Pohjois-Pohjanmaa Kajaani ja Oulujärvi Satakunta Lahden seutu Kymenlaakso 45

46 (1/2) Kokonaismielikuvat Lappi 9 Kuusamo Helsinki 8 Savonlinnan seutu Keskiarvo Varsinais-Suomi Ahvenanmaa Pirkanmaa Pohjois-Karjala 5 Keski-Suomi Porvoon ja Loviisan seutu Etelä-Karjala

47 (2/2) Kokonaismielikuvat Muu Kainuu 9 Pohjois-Savo Kalajoki Keskiarvo Hämeenlinnan seutu Muu Uusimaa Mikkelin seutu Pohjanmaa 6 Muu Pohjois-Pohjanmaa Kajaani ja Oulujärvi 5 Satakunta Lahden seutu Kymenlaakso

48 Lappi Kuusamo Helsinki Savonlinnan seutu Varsinais-Suomi Ahvenanmaa Pirkanmaa Pohjois-Karjala Keski-Suomi Porvoon ja Loviisan seutu Etelä-Karjala Muu Kainuu Pohjois-Savo Kalajoki Hämeenlinnan seutu Muu Uusimaa Mikkelin seutu Pohjanmaa Muu Pohjois-Pohjanmaa Kajaani ja Oulujärvi Satakunta Lahden seutu Kymenlaakso Matkailualueiden arvosanajakaumat % = Merkitsevä neg. muutos vs Keskiarvo ,71 8,26 8,21 8,07 8,06 8,05 8,01 7,98 7,93 7,89 7,85 7,84 7,80 7,75 7,73 7,68 7,67 7,67 7,64 7,61 7,51 7,45 7,43

49 Kokonaismielikuvat 2012 n=kesällä 2012 alueella lomailleet / kaikki vastaajat Lappi (n=329/1158) Kuusamo (n=132/773) Helsinki (n=752/1314) Savonlinnan seutu (n=177/727) Varsinais-Suomi (n=433/957) Ahvenanmaa (n=64/896) Pirkanmaa (n=402/854) Pohjois-Karjala (n=204/677) Keski-Suomi (n=373/854) Porvoon ja Loviisan seutu (n=200/701) Etelä-Karjala (n=157/589) Muu Kainuu (n=117/570) Pohjois-Savo (n=214/642) Kalajoki (n=106/617) Hämeenlinnan seutu (n=220/691) Muu Uusimaa (n=248/668) Mikkelin seutu (n=193/689) Pohjanmaa (n=389/858) Muu Pohjois-Pohjanmaa (n=199/562) Kajaani ja Oulujärvi (n=116/531) Satakunta (n=221/638) Lahden seutu (n=206/613) Kymenlaakso (n=153/533) Kesällä 2012 alueella lomailleet Kaikki arvosanan antaneet Keskiarvo

50 2012 Kokonaismielikuvat suhteessa lomailuun Alueiden saamien yleisarvosanojen keskiarvot suhteessa alueilla lomailleiden osuuteen: Mitä ylempänä kuviossa alue on, sitä myönteisempi on siitä vallitseva kokonaiskuva. Mitä enemmän oikealla kuviossa matkailualue sijaitsee, sitä suurempi osa suomalaisista on lomaillut alueella kesällä 2012 tai aikaisemmin MT 50

51 9,0 Lomailu ja kokonaismielikuvat 2012 Lappi 8,5 Keskiarvo ,0 7,5 Kuusamo Savonlinnan seutu Ahvenanmaa Varsinais-Suomi Pirkanmaa Keskiarvo: 7,92 Pohjois-Karjala Keski-Suomi Porvoon ja Loviisan seutu Etelä-Karjala Muu Kainuu Pohjois-Savo Kalajoki Hämeenlinnan seutu Muu Uusimaa Mikkelin seutu Pohjanmaa Kajaani ja Oulujärvi Muu Pohjois-Pohjanmaa Satakunta Kymenlaakso Lahden seutu Helsinki Keskiarvo: 21% 7, Lomaillut kesän 2012 aikana/aikaisemmin % 51

52 2012 Mielikuvatekijät Kahdeksan (8) tekijää: Alueen luonto Tapahtumatarjonta Nähtävyydet Majoituspalveluiden hinta-laatu-suhde Harrastusmahdollisuudet Alueen matkailuesitteiden saatavuus Alueen matkailutarjonta internetissä Halukkuus matkailla ensi kesänä Tekijöiden arviointi aluekohtaisesti asteikolla: + / - (+) = myönteinen tekijä (-) = kielteinen tekijä erotus = (+) ja (-) -mainintojen prosenttiosuuksien erotus Tekijät esitellään erotusten mukaisessa paremmuusjärjestyksessä. Kehitys vuosina esitetään (+) ja (-) -mainintojen erotusten avulla MT 52

53 2012 Mielikuvatekijät suhteessa kokonaiskuvaan Mielikuvatekijöistä annettujen arvioiden yhteisvaikutus (%-yksikköä), yleisarvosanojen keskiarvo sekä sijoittuminen vertailuryhmässä v (suluissa v sijoitus) MT Mielikuvatekijät Kokonaiskuva (4 10) Sijoitus 2012 (-11) v Sijoitus 2012 (-11) v Lappi (1.) 8,71 1. (1.) Helsinki (2.) 8,21 3. (4.) Kuusamo (3.) 8,26 2. (2.) Pirkanmaa (6.) 8,01 7. (8.) Varsinais-Suomi (4.) 8,06 5. (6.) Savonlinnan seutu (5.) 8,07 4. (3.) Ahvenanmaa (7.) 8,05 6. (5.) Keski-Suomi (8.) 7,93 9. (9.) Pohjois-Karjala (9.) 7,98 8. (7.) Kaikkien alueiden keskiarvo 173 7,92 Muu Kainuu (-) 7, (-) Kalajoki (10.) 7, (12.) Hämeenlinnan seutu (14.) 7, (16.) Pohjois-Savo (13.) 7, (13.) Etelä-Karjala (11.) 7, (11.) Porvoon ja Loviisan seutu (12.) 7, (10.) Pohjanmaa (17.) 7, (19.) Mikkelin seutu (15.) 7, (14.) Kajaani ja Oulujärvi (16.) 7, (17.) Lahden seutu (18.) 7, (20.) Muu Uusimaa (20.) 7, (15.) Muu Pohjois-Pohjanmaa (21.) 7, (18.) Satakunta (19.) 7, (21.) Kymenlaakso (22.) 7, (22.)

54 2012 Matkailualueiden mielikuvaprofiilit Seuraavissa kuvioissa on esitetty: kesämatkailualueiden (23 kpl) mielikuvaprofiilien keskinäinen vertailu (kaikista alueille arvosanan antaneista) sekä kunkin alueen profiili (kaikista ko. alueelle arvosanan antaneista sekä ko. alueella kesällä 2012 matkailleista) MT 54

55 (1/2) 100 Mielikuvatekijät 2012 Alueen luonto 80 Toimialan keskiarvo erotus % myönteinen kielteinen erotus Lappi Ahvenanmaa Kuusamo Pohjois-Karjala Muu Kainuu Savonlinnan seutu Etelä-Karjala Keski-Suomi Kajaani ja Oulujärvi Kalajoki Varsinais-Suomi Pohjois-Savo 55

56 (2/2) 100 Mielikuvatekijät 2012 Alueen luonto 80 Toimialan keskiarvo erotus % myönteinen kielteinen erotus Porvoon ja Loviisan seutu Hämeenlinnan seutu Pirkanmaa Mikkelin seutu Muu Pohjois-Pohjanmaa Kymenlaakso Pohjanmaa Satakunta Muu Uusimaa Lahden seutu Helsinki 56

57 (1/2) Mielikuvatekijät Alueen luonto Lappi Ahvenanmaa Kuusamo 40 Pohjois-Karjala erotus % Muu Kainuu Savonlinnan seutu Etelä-Karjala Keski-Suomi Kajaani ja Oulujärvi Kalajoki Varsinais-Suomi Pohjois-Savo

58 (2/2) 100 Mielikuvatekijät Alueen luonto Porvoon ja Loviisan seutu erotus % Hämeenlinnan seutu Pirkanmaa Mikkelin seutu Muu Pohjois-Pohjanmaa Kymenlaakso Pohjanmaa -40 Satakunta -60 Muu Uusimaa -80 Lahden seutu Helsinki

59 (1/2) 100 Mielikuvatekijät 2012 Tapahtumatarjonta Toimialan keskiarvo erotus % myönteinen kielteinen erotus Helsinki Pirkanmaa Varsinais-Suomi Savonlinnan seutu Keski-Suomi Satakunta Kalajoki Pohjanmaa Lappi Lahden seutu Muu Uusimaa 59

60 (2/2) 100 Mielikuvatekijät 2012 Tapahtumatarjonta Toimialan keskiarvo erotus % myönteinen kielteinen erotus Mikkelin seutu Hämeenlinnan seutu Pohjois-Savo Kuusamo Etelä-Karjala Muu Kainuu Pohjois-Karjala Porvoon ja Loviisan seutu Muu Pohjois-Pohjanmaa Kymenlaakso Ahvenanmaa Kajaani ja Oulujärvi

61 (1/2) 100 Mielikuvatekijät Tapahtumatarjonta Helsinki erotus % Pirkanmaa Varsinais-Suomi Savonlinnan seutu Keski-Suomi Satakunta Kalajoki -40 Pohjanmaa -60 Lappi -80 Lahden seutu Muu Uusimaa

62 (2/2) Mielikuvatekijät Tapahtumatarjonta Mikkelin seutu Hämeenlinnan seutu Pohjois-Savo 40 Kuusamo erotus % Etelä-Karjala Muu Kainuu Pohjois-Karjala Porvoon ja Loviisan seutu Muu Pohjois-Pohjanmaa Kymenlaakso Ahvenanmaa Kajaani ja Oulujärvi

63 (1/2) 100 Mielikuvatekijät 2012 Nähtävyydet Toimialan keskiarvo erotus % myönteinen kielteinen erotus Helsinki Lappi Kuusamo Savonlinnan seutu Porvoon ja Loviisan seutu Varsinais-Suomi Ahvenanmaa Pirkanmaa Hämeenlinnan seutu Pohjois-Karjala Etelä-Karjala 63

64 (2/2) 100 Mielikuvatekijät 2012 Nähtävyydet Toimialan keskiarvo erotus % myönteinen kielteinen erotus Muu Kainuu Keski-Suomi Pohjois-Savo Kalajoki Kajaani ja Oulujärvi Mikkelin seutu Muu Uusimaa Kymenlaakso Muu Pohjois-Pohjanmaa Pohjanmaa Satakunta Lahden seutu 64

65 (1/2) 100 Mielikuvatekijät Nähtävyydet Helsinki erotus % Lappi Kuusamo Savonlinnan seutu Porvoon ja Loviisan seutu Varsinais-Suomi Ahvenanmaa -40 Pirkanmaa -60 Hämeenlinnan seutu -80 Pohjois-Karjala Etelä-Karjala

66 (2/2) Mielikuvatekijät Nähtävyydet Muu Kainuu Keski-Suomi Pohjois-Savo 40 Kalajoki erotus % Kajaani ja Oulujärvi Mikkelin seutu Muu Uusimaa Kymenlaakso Muu Pohjois-Pohjanmaa Pohjanmaa Satakunta Lahden seutu

67 (1/2) 100 Mielikuvatekijät 2012 Majoituspalveluiden hinta-laatu -suhde Toimialan keskiarvo erotus % myönteinen kielteinen erotus Pohjois-Karjala Pohjanmaa Keski-Suomi Kajaani ja Oulujärvi Muu Kainuu Pohjois-Savo Etelä-Karjala Mikkelin seutu Muu Pohjois-Pohjanmaa Hämeenlinnan seutu Kymenlaakso Pirkanmaa 67

68 (2/2) 100 Mielikuvatekijät 2012 Majoituspalveluiden hinta-laatu -suhde Toimialan keskiarvo erotus % myönteinen kielteinen erotus Kuusamo Lappi Lahden seutu Varsinais-Suomi Savonlinnan seutu Satakunta Ahvenanmaa Kalajoki Porvoon ja Loviisan seutu Muu Uusimaa Helsinki 68

69 (1/2) Mielikuvatekijät Majoituspalveluiden hinta-laatu -suhde Pohjois-Karjala Pohjanmaa Keski-Suomi 40 Kajaani ja Oulujärvi erotus % Muu Kainuu Pohjois-Savo Etelä-Karjala Mikkelin seutu Muu Pohjois-Pohjanmaa Hämeenlinnan seutu Kymenlaakso Pirkanmaa

70 (2/2) erotus % Mielikuvatekijät Majoituspalveluiden hinta-laatu -suhde Kuusamo Lappi Lahden seutu Varsinais-Suomi Savonlinnan seutu Satakunta Ahvenanmaa -40 Kalajoki -60 Porvoon ja Loviisan seutu -80 Muu Uusimaa Helsinki

71 (1/2) 100 Mielikuvatekijät 2012 Harrastusmahdollisuudet Toimialan keskiarvo erotus % myönteinen kielteinen erotus Lappi Helsinki Kuusamo Pirkanmaa Keski-Suomi Muu Kainuu Kalajoki Lahden seutu Varsinais-Suomi Muu Uusimaa Ahvenanmaa 71

72 (2/2) 100 Mielikuvatekijät 2012 Harrastusmahdollisuudet Toimialan keskiarvo erotus % myönteinen kielteinen erotus Hämeenlinnan seutu Pohjois-Karjala Pohjois-Savo Kajaani ja Oulujärvi Muu Pohjois-Pohjanmaa Savonlinnan seutu Etelä-Karjala Mikkelin seutu Kymenlaakso Pohjanmaa Satakunta Porvoon ja Loviisan seutu 72

73 (1/2) 100 Mielikuvatekijät Harrastusmahdollisuudet Lappi erotus % Helsinki Kuusamo Pirkanmaa Keski-Suomi Muu Kainuu Kalajoki -40 Lahden seutu -60 Varsinais-Suomi -80 Muu Uusimaa Ahvenanmaa

74 (2/2) Mielikuvatekijät Harrastusmahdollisuudet Hämeenlinnan seutu Pohjois-Karjala Pohjois-Savo 40 Kajaani ja Oulujärvi erotus % Muu Pohjois-Pohjanmaa Savonlinnan seutu Etelä-Karjala Mikkelin seutu Kymenlaakso Pohjanmaa Satakunta Porvoon ja Loviisan seutu

75 (1/2) 100 Mielikuvatekijät 2012 Alueen matkailuesitteiden saatavuus Toimialan keskiarvo erotus % myönteinen kielteinen erotus Helsinki Lappi Kuusamo Ahvenanmaa Kalajoki Pirkanmaa Savonlinnan seutu Varsinais-Suomi Muu Kainuu Pohjois-Karjala Porvoon ja Loviisan seutu 75

76 (2/2) 100 Mielikuvatekijät 2012 Alueen matkailuesitteiden saatavuus Toimialan keskiarvo erotus % myönteinen kielteinen erotus Hämeenlinnan seutu Etelä-Karjala Keski-Suomi Mikkelin seutu Pohjanmaa Pohjois-Savo Lahden seutu Kajaani ja Oulujärvi Muu Uusimaa Kymenlaakso Muu Pohjois-Pohjanmaa Satakunta 76

77 (1/2) 100 Mielikuvatekijät Alueen matkailuesitteiden saatavuus Helsinki erotus % Lappi Kuusamo Ahvenanmaa Kalajoki Pirkanmaa Savonlinnan seutu -40 Varsinais-Suomi -60 Muu Kainuu -80 Pohjois-Karjala Porvoon ja Loviisan seutu

78 (2/2) Mielikuvatekijät Alueen matkailuesitteiden saatavuus Hämeenlinnan seutu Etelä-Karjala Keski-Suomi 40 Mikkelin seutu erotus % Pohjanmaa Pohjois-Savo Lahden seutu Kajaani ja Oulujärvi Muu Uusimaa Kymenlaakso Muu Pohjois-Pohjanmaa Satakunta

79 (1/2) 100 Mielikuvatekijät 2012 Alueen matkailutarjonta internetissä Toimialan keskiarvo erotus % myönteinen kielteinen erotus Helsinki Lappi Kuusamo Ahvenanmaa Kalajoki Pirkanmaa Savonlinnan seutu Varsinais-Suomi Porvoon ja Loviisan seutu Muu Kainuu Pohjois-Karjala 79

80 (2/2) 100 Mielikuvatekijät 2012 Alueen matkailutarjonta internetissä Toimialan keskiarvo erotus % myönteinen kielteinen erotus Keski-Suomi Hämeenlinnan seutu Pohjanmaa Mikkelin seutu Pohjois-Savo Etelä-Karjala Satakunta Lahden seutu Muu Pohjois-Pohjanmaa Muu Uusimaa Kymenlaakso Kajaani ja Oulujärvi

81 (1/2) 100 Mielikuvatekijät Alueen matkailutarjonta internetissä Helsinki erotus % Lappi Kuusamo Ahvenanmaa Kalajoki Pirkanmaa Savonlinnan seutu -40 Varsinais-Suomi -60 Porvoon ja Loviisan seutu -80 Muu Kainuu Pohjois-Karjala

82 (2/2) Mielikuvatekijät Alueen matkailutarjonta internetissä Keski-Suomi Hämeenlinnan seutu Pohjanmaa 40 Mikkelin seutu erotus % Pohjois-Savo Etelä-Karjala Satakunta Lahden seutu Muu Pohjois-Pohjanmaa Muu Uusimaa Kymenlaakso Kajaani ja Oulujärvi

83 (1/2) 100 Mielikuvatekijät 2012 Halukkuus matkailla ensi kesänä Toimialan keskiarvo erotus % myönteinen kielteinen erotus Lappi Helsinki Pirkanmaa Varsinais-Suomi Kuusamo Keski-Suomi Pohjois-Karjala Savonlinnan seutu Pohjois-Savo Etelä-Karjala Muu Kainuu 83

84 (2/2) 100 Mielikuvatekijät 2012 Halukkuus matkailla ensi kesänä Toimialan keskiarvo erotus % myönteinen kielteinen erotus Pohjanmaa Porvoon ja Loviisan seutu Ahvenanmaa Hämeenlinnan seutu Kalajoki Muu Pohjois-Pohjanmaa Muu Uusimaa Lahden seutu Satakunta Mikkelin seutu Kymenlaakso Kajaani ja Oulujärvi

85 (1/2) 100 Mielikuvatekijät Halukkuus matkailla ensi kesänä Lappi erotus % Helsinki Pirkanmaa Varsinais-Suomi Kuusamo Keski-Suomi Pohjois-Karjala -40 Savonlinnan seutu -60 Pohjois-Savo -80 Etelä-Karjala Muu Kainuu

86 (2/2) Mielikuvatekijät Halukkuus matkailla ensi kesänä Pohjanmaa Porvoon ja Loviisan seutu Ahvenanmaa 40 Hämeenlinnan seutu erotus % Kalajoki Muu Pohjois-Pohjanmaa Muu Uusimaa Lahden seutu Satakunta Mikkelin seutu Kymenlaakso Kajaani ja Oulujärvi

87 Kaikkien matkailualueiden keskiarvo % myönteinen kielteinen erotus Alueen luonto Nähtävyydet Harrastusmahdollisuudet Alueen matkailutarjonta internetissä 87 Alueen matkailuesitteiden saatavuus Halukkuus matkailla ensi kesänä Tapahtumatarjonta Majoituspalveluiden hinta-laatu -suhde

88 Kaikkien matkailualueiden keskiarvo Alueen luonto 60 Nähtävyydet 40 Harrastusmahdollisuudet erotus % Alueen matkailutarjonta internetissä Alueen matkailuesitteiden saatavuus Halukkuus matkailla ensi kesänä Tapahtumatarjonta Majoituspalveluiden hinta-laatu -suhde

89 A A A A A A A A B B B B B B B B C C C C C C C C D D D D D D D D E E E E E E E E F F F F F F F F G G G G G G G G H H H H H H H H I I I I I I I I J J J J J J J J K K K K K K K K L L L L L L L L M M M M M M M M N N N N N N N N O O O O O O O O P P P P P P P P Q Q Q Q Q Q Q Q R R R R R R R R S S S S S S S S T T T T T T T T U U U U U U U U V V V V V V V V W W W W W W W W Halukkuus matkailla ensi kesänä Alueen matkailutarjonta internetissä Alueen matkailuesitteiden saatavuus Harrastusmahdollisuudet Majoituspalveluiden hinta-laatu -suhde Nähtävyydet Tapahtumatarjonta Alueen luonto (+) ja (-) arvioiden erotus % A Ahvenanmaa B Varsinais-Suomi C Satakunta D Pohjanmaa E Helsinki F Porvoon ja Loviisan seutu G Muu Uusimaa H Hämeenlinnan seutu I Kymenlaakso J Lahden seutu K Pirkanmaa L Keski-Suomi M Etelä-Karjala N Pohjois-Karjala O Mikkelin seutu P Savonlinnan seutu Q Pohjois-Savo R Kajaani ja Oulujärvi S Muu Kainuu T Kalajoki U Muu Pohjois-Pohjanmaa V Kuusamo W Lappi Matkailualueiden mielikuvaprofiilit

90 Ahvenanmaan imagoprofiili kaikki arvosanan antaneet ja kesällä 2012 alueella lomailleet - Kaikki arvosanan antaneet (n=896) Kesällä 2012 alueella lomailleet (n=64) Alueen luonto Nähtävyydet Alueen matkailuesitteiden saatavuus Alueen matkailutarjonta internetissä Harrastusmahdollisuudet Halukkuus matkailla ensi kesänä Majoituspalveluiden hinta-laatu -suhde Tapahtumatarjonta (+) ja (-) arvioiden erotus % 90

91 Varsinais-Suomen imagoprofiili kaikki arvosanan antaneet ja kesällä 2012 alueella lomailleet - Kaikki arvosanan antaneet (n=957) Kesällä 2012 alueella lomailleet (n=433) Alueen luonto Tapahtumatarjonta Nähtävyydet Halukkuus matkailla ensi kesänä Harrastusmahdollisuudet Alueen matkailutarjonta internetissä Alueen matkailuesitteiden saatavuus Majoituspalveluiden hinta-laatu -suhde (+) ja (-) arvioiden erotus % 91

92 Satakunnan imagoprofiili kaikki arvosanan antaneet ja kesällä 2012 alueella lomailleet - Kaikki arvosanan antaneet (n=638) Kesällä 2012 alueella lomailleet (n=221) Alueen luonto Tapahtumatarjonta Alueen matkailutarjonta internetissä Harrastusmahdollisuudet Majoituspalveluiden hinta-laatu -suhde Halukkuus matkailla ensi kesänä Alueen matkailuesitteiden saatavuus Nähtävyydet (+) ja (-) arvioiden erotus % 92

93 Pohjanmaan imagoprofiili kaikki arvosanan antaneet ja kesällä 2012 alueella lomailleet - Kaikki arvosanan antaneet (n=858) Kesällä 2012 alueella lomailleet (n=389) Alueen luonto Majoituspalveluiden hinta-laatu -suhde Alueen matkailutarjonta internetissä Halukkuus matkailla ensi kesänä Tapahtumatarjonta Alueen matkailuesitteiden saatavuus Harrastusmahdollisuudet Nähtävyydet (+) ja (-) arvioiden erotus % 93

94 Helsingin imagoprofiili kaikki arvosanan antaneet ja kesällä 2012 alueella lomailleet - Kaikki arvosanan antaneet (n=1314) Kesällä 2012 alueella lomailleet (n=752) Tapahtumatarjonta Nähtävyydet Alueen matkailutarjonta internetissä Alueen matkailuesitteiden saatavuus Harrastusmahdollisuudet Halukkuus matkailla ensi kesänä Alueen luonto Majoituspalveluiden hinta-laatu -suhde (+) ja (-) arvioiden erotus % 94

95 Porvoon ja Loviisan seudun imagoprofiili kaikki arvosanan antaneet ja kesällä 2012 alueella lomailleet - Kaikki arvosanan antaneet (n=701) Kesällä 2012 alueella lomailleet (n=200) Alueen luonto Nähtävyydet Alueen matkailutarjonta internetissä Alueen matkailuesitteiden saatavuus Halukkuus matkailla ensi kesänä Majoituspalveluiden hinta-laatu -suhde Harrastusmahdollisuudet Tapahtumatarjonta (+) ja (-) arvioiden erotus % 95

96 Muun Uudenmaan imagoprofiili kaikki arvosanan antaneet ja kesällä 2012 alueella lomailleet - Kaikki arvosanan antaneet (n=668) Kesällä 2012 alueella lomailleet (n=248) Alueen luonto Harrastusmahdollisuudet Alueen matkailutarjonta internetissä Halukkuus matkailla ensi kesänä Tapahtumatarjonta Nähtävyydet Alueen matkailuesitteiden saatavuus Majoituspalveluiden hinta-laatu -suhde (+) ja (-) arvioiden erotus % 96

97 Hämeenlinnan seudun imagoprofiili kaikki arvosanan antaneet ja kesällä 2012 alueella lomailleet - Kaikki arvosanan antaneet (n=691) Kesällä 2012 alueella lomailleet (n=220) Alueen luonto Nähtävyydet Harrastusmahdollisuudet Alueen matkailutarjonta internetissä Majoituspalveluiden hinta-laatu -suhde Alueen matkailuesitteiden saatavuus Halukkuus matkailla ensi kesänä Tapahtumatarjonta (+) ja (-) arvioiden erotus % 97

98 Kymenlaakson imagoprofiili kaikki arvosanan antaneet ja kesällä 2012 alueella lomailleet - Kaikki arvosanan antaneet (n=533) Kesällä 2012 alueella lomailleet (n=153) Alueen luonto Majoituspalveluiden hinta-laatu -suhde Alueen matkailutarjonta internetissä Harrastusmahdollisuudet Nähtävyydet Alueen matkailuesitteiden saatavuus Halukkuus matkailla ensi kesänä Tapahtumatarjonta (+) ja (-) arvioiden erotus % 98

99 Lahden seudun imagoprofiili kaikki arvosanan antaneet ja kesällä 2012 alueella lomailleet - Kaikki arvosanan antaneet (n=613) Kesällä 2012 alueella lomailleet (n=206) Harrastusmahdollisuudet Alueen luonto Alueen matkailutarjonta internetissä Majoituspalveluiden hinta-laatu -suhde Halukkuus matkailla ensi kesänä Tapahtumatarjonta Alueen matkailuesitteiden saatavuus Nähtävyydet (+) ja (-) arvioiden erotus % 99

100 Pirkanmaan imagoprofiili kaikki arvosanan antaneet ja kesällä 2012 alueella lomailleet - Kaikki arvosanan antaneet (n=854) Kesällä 2012 alueella lomailleet (n=402) Tapahtumatarjonta Alueen luonto Nähtävyydet Harrastusmahdollisuudet Halukkuus matkailla ensi kesänä Alueen matkailutarjonta internetissä Alueen matkailuesitteiden saatavuus Majoituspalveluiden hinta-laatu -suhde (+) ja (-) arvioiden erotus % 100

101 Keski-Suomen imagoprofiili kaikki arvosanan antaneet ja kesällä 2012 alueella lomailleet - Kaikki arvosanan antaneet (n=854) Kesällä 2012 alueella lomailleet (n=373) Alueen luonto Harrastusmahdollisuudet Halukkuus matkailla ensi kesänä Majoituspalveluiden hinta-laatu -suhde Alueen matkailutarjonta internetissä Tapahtumatarjonta Nähtävyydet Alueen matkailuesitteiden saatavuus (+) ja (-) arvioiden erotus % 101

102 Etelä-Karjalan imagoprofiili kaikki arvosanan antaneet ja kesällä 2012 alueella lomailleet - Kaikki arvosanan antaneet (n=589) Kesällä 2012 alueella lomailleet (n=157) Alueen luonto Majoituspalveluiden hinta-laatu -suhde Nähtävyydet Alueen matkailutarjonta internetissä Halukkuus matkailla ensi kesänä Alueen matkailuesitteiden saatavuus Harrastusmahdollisuudet Tapahtumatarjonta (+) ja (-) arvioiden erotus % 102

103 Pohjois-Karjalan imagoprofiili kaikki arvosanan antaneet ja kesällä 2012 alueella lomailleet - Kaikki arvosanan antaneet (n=677) Kesällä 2012 alueella lomailleet (n=204) Alueen luonto Majoituspalveluiden hinta-laatu -suhde Nähtävyydet Alueen matkailutarjonta internetissä Halukkuus matkailla ensi kesänä Harrastusmahdollisuudet Alueen matkailuesitteiden saatavuus Tapahtumatarjonta (+) ja (-) arvioiden erotus % 103

104 Mikkelin seudun imagoprofiili kaikki arvosanan antaneet ja kesällä 2012 alueella lomailleet - Kaikki arvosanan antaneet (n=689) Kesällä 2012 alueella lomailleet (n=193) Alueen luonto Majoituspalveluiden hinta-laatu -suhde Alueen matkailutarjonta internetissä Alueen matkailuesitteiden saatavuus Harrastusmahdollisuudet Nähtävyydet Tapahtumatarjonta Halukkuus matkailla ensi kesänä (+) ja (-) arvioiden erotus % 104

105 Savolinnan seudun imagoprofiili kaikki arvosanan antaneet ja kesällä 2012 alueella lomailleet - Kaikki arvosanan antaneet (n=727) Kesällä 2012 alueella lomailleet (n=177) Alueen luonto Nähtävyydet Tapahtumatarjonta Alueen matkailutarjonta internetissä Alueen matkailuesitteiden saatavuus Halukkuus matkailla ensi kesänä Harrastusmahdollisuudet Majoituspalveluiden hinta-laatu -suhde (+) ja (-) arvioiden erotus % 105

106 Pohjois-Savon imagoprofiili kaikki arvosanan antaneet ja kesällä 2012 alueella lomailleet - Kaikki arvosanan antaneet (n=642) Kesällä 2012 alueella lomailleet (n=214) Alueen luonto Harrastusmahdollisuudet Majoituspalveluiden hinta-laatu -suhde Alueen matkailutarjonta internetissä Halukkuus matkailla ensi kesänä Nähtävyydet Alueen matkailuesitteiden saatavuus Tapahtumatarjonta (+) ja (-) arvioiden erotus % 106

107 Kajaanin ja Oulujärven imagoprofiili kaikki arvosanan antaneet ja kesällä 2012 alueella lomailleet - Kaikki arvosanan antaneet (n=531) Kesällä 2012 alueella lomailleet (n=116) Alueen luonto Harrastusmahdollisuudet Majoituspalveluiden hinta-laatu -suhde Alueen matkailutarjonta internetissä Nähtävyydet Alueen matkailuesitteiden saatavuus Halukkuus matkailla ensi kesänä Tapahtumatarjonta (+) ja (-) arvioiden erotus % 107

108 Muun Kainuun imagoprofiili kaikki arvosanan antaneet ja kesällä 2012 alueella lomailleet - Kaikki arvosanan antaneet (n=570) Kesällä 2012 alueella lomailleet (n=117) Alueen luonto Harrastusmahdollisuudet Alueen matkailutarjonta internetissä Majoituspalveluiden hinta-laatu -suhde Alueen matkailuesitteiden saatavuus Nähtävyydet Halukkuus matkailla ensi kesänä Tapahtumatarjonta (+) ja (-) arvioiden erotus % 108

109 Kalajoen imagoprofiili kaikki arvosanan antaneet ja kesällä 2012 alueella lomailleet - Kaikki arvosanan antaneet (n=617) Kesällä 2012 alueella lomailleet (n=106) Alueen luonto Alueen matkailutarjonta internetissä Harrastusmahdollisuudet Alueen matkailuesitteiden saatavuus Tapahtumatarjonta Nähtävyydet Halukkuus matkailla ensi kesänä Majoituspalveluiden hinta-laatu -suhde (+) ja (-) arvioiden erotus % 109

110 Kuusamon imagoprofiili kaikki arvosanan antaneet ja kesällä 2012 alueella lomailleet - Kaikki arvosanan antaneet (n=773) Kesällä 2012 alueella lomailleet (n=132) Alueen luonto Harrastusmahdollisuudet Nähtävyydet Alueen matkailutarjonta internetissä Alueen matkailuesitteiden saatavuus Halukkuus matkailla ensi kesänä Majoituspalveluiden hinta-laatu -suhde Tapahtumatarjonta (+) ja (-) arvioiden erotus % 110

111 Muun Pohjois-Pohjanmaan imagoprofiili kaikki arvosanan antaneet ja kesällä 2012 alueella lomailleet - Kaikki arvosanan antaneet (n=562) Kesällä 2012 alueella lomailleet (n=199) Alueen luonto Majoituspalveluiden hinta-laatu -suhde Harrastusmahdollisuudet Alueen matkailutarjonta internetissä Halukkuus matkailla ensi kesänä Alueen matkailuesitteiden saatavuus Nähtävyydet Tapahtumatarjonta (+) ja (-) arvioiden erotus % 111

112 Lapin imagoprofiili kaikki arvosanan antaneet ja kesällä 2012 alueella lomailleet - Kaikki arvosanan antaneet (n=1158) Kesällä 2012 alueella lomailleet (n=329) Alueen luonto Nähtävyydet Harrastusmahdollisuudet Alueen matkailutarjonta internetissä Alueen matkailuesitteiden saatavuus Halukkuus matkailla ensi kesänä Majoituspalveluiden hinta-laatu -suhde Tapahtumatarjonta (+) ja (-) arvioiden erotus % 112

113 Yhteenveto 2012 Matkailullinen aktiivisuus menneenä kesänä ja tulevina kausina Suomen v:sta 69 % (estimaattina yli 2,9 milj.hlöä) lomaili kesällä 2012 kotimaan matkailualueilla. Matkailussa näkyy nouseva trendi kesästä 2004 lähtien. Hieman edelliskesää useampi, 42 % teki kesällä ulkomaanmatkoja. Pieni kasvu tulee tällä kertaa naapurimaihin suuntautuneista matkoista, sen sijaan kauemmas tehtyjen matkojen määrä pysyi edelliskesän tasolla. Joka toinen lomailija teki sekä päivä- että yöpymisen sisältäviä matkoja kotimaassa, samoin kuin edellisenä kesänä. Loman suunnittelun aloitus ja lopulliset päätökset tehtiin varsin myöhään, kesän kynnyksellä ja sen aikana. Suomalaisten matkailullinen aktiivisuus siis hieman kasvoi kesän aikana, mutta rahankäytössä oltiin hieman entistä varovaisempia, mikä voi johtua synkeistä talousuutisista, mutta myös huonoilla säillä saattoi olla samanlainen vaikutus. Talven kotimaan lomamatkoihin on tämän syys-lokakuun kyselyn perusteella odotettavissa rahallisen satsauksen pienenemistä edellistalveen verrattuna, mutta ulkomaan lomamatkat näyttäisivät pysyvän edellistalven tasolla. Kotimaan kesäennuste 2013 näyttää kuitenkin hyvältä. Ulkomaan kesämatkojenkin osalta tulos on plusmerkkinen. Internetin merkitys tietolähteenä on edelleen kasvanut, vastaavasti sukulaisten ja ystävien tapaaminen on matkailumotiivina aiempaa harvemmalla ja myös tietolähteenä heidän merkityksensä on pienentynyt. Kesämatkailijoiden osuuksissa Helsinki on ylivoimaisesti suurin, seuraavina Varsinais-Suomi, Pirkanmaa, Pohjanmaa, Keski- Suomi ja Lappi. Pohjois-Savo, Pohjois-Pohjanmaa ja Kalajoki ovat hieman kasvattaneet kesälomailijamääräänsä. Alueiden saamien arvosanojen yhteinen keskiarvo 7,92 on jonkin verran laskenut edellisistä kesistä. Parhaat kokonaismielikuvissa ja mielikuvatekijöissä (yhteisvaikutus): Lappi, Helsinki, Kuusamo, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi, Savonlinnan seutu, Ahvenanmaa, Keski-Suomi ja Pohjois-Karjala. Mielikuvat (kokonaisuutena ja/tai eri tekijöissä yhteensä) ovat kehittyneet vuoden aikana myönteiseen suuntaan seuraavilla: Hämeenlinnan seutu ja Kymenlaakso. Pientä heikennystä nähdään useamman kohdalla: Varsinais-Suomi, Savonlinnan seutu, Kalajoki, Keski-Suomi ja Lahden seutu. Kun alueista poimitaan eniten matkailijoita keränneet, kokonaiskuvissa ja eri mielikuvatekijöissä parhaat, kahdeksan aluetta erottuu muista: Helsinki, Lappi, Varsinais-Suomi, Pirkanmaa, Keski-Suomi, Ahvenanmaa, Savonlinnan seutu ja Kuusamo, joille voi tämän tutkimuksen perusteella ennustaa hyvää matkailijakesää myös vuonna MT 113

114 2012 Laadunvarmistus Taloustutkimuksessa SGS Fimko on myöntänyt Taloustutkimukselle sekä ISO 9001:2008 että ISO laatusertifikaatit, ja tämän projektin kaikki vaiheet on toteutettu näiden standardien sekä Suomen lakien mukaisesti. Taloustutkimus käsittelee aina kaikkia tutkimuksiin liittyviä, sekä asiakkailta saatuja että tutkimuksen yhteydessä syntyneitä, tietoja ehdottoman luottamuksellisina. Kenttätyön validoinnin tarkoituksena on varmistaa, että kenttätyöntekijöiden suorittama tiedonkeruu on suoritettu projektiohjeiden mukaisesti sisältäen tutkimuslomakkeiden ja yleisten vaatimusten seuraamisen. Taloustutkimuksessa on kirjattu tarkat menettelyohjeet validoinnin toteuttamisesta eri tiedonkeruumenetelmien kohdalla. Validointeja seurataan sekä projekti- että haastattelijakohtaisesti. Haastattelemalla tehdystä tiedonkeruusta 10 %:a uudelleen kontaktoidaan pääsääntöisesti puhelimitse ja/tai sähköisesti laadun varmistamiseksi. Kirjekysely ja nettikysely osoitetaan yleensä aina tietylle henkilölle, eikä yleensä tarkisteta erikseen, vastasiko nimetty henkilö kyselyyn. Taloustutkimus on sitoutunut noudattamaan ESOMARin ja Kansainvälisen Kauppakamarin yhdessä julkaisemia tutkimusalan kansainvälisiä perussääntöjä MT 114

115 2012 Lisätiedot tutkimuksen toteutuksesta Tietojen keruu Tutkimus suoritettiin kirjekyselynä osana Suomi Tänään 3/2012 -monitilaajatutkimusta. Kyselylomakkeita postitettiin kpl mennessä palautuneista tutkimuslomakkeista käsittelyyn hyväksyttiin kpl eli 20 % postitusmäärästä. Otos muodostettiin siten, että se kattaa alueen vuotiaan väestön valtakunnallisesti. Osoitelähteenä käytettiin Väestörekisterikeskuksen Väestötietojärjestelmää Vastaajat ovat halutessaan voineet osallistua Taloustutkimuksen palkkioarvontaan. Tietojen käsittely Aineiston on tallentanut ES-Turu-uuringute AS. Atk-tulostus on tehty Taloustutkimus Oy:n laitteistolla ja ohjelmistoilla ja aineistoa säilyttää Taloustutkimus Oy. Aineisto on painotettu sukupuolen, iän ja asuinpaikkakunnan mukaan niin, että se vastaa Suomen vuotiasta väestöä. Tulostuksessa on käytetty tulkintaa helpottavaa t-testiä, joka testaa kunkin taulukoidun taustamuuttujan jokaisen vastausvaihtoehdon kohdalla, poikkeaako ko. ryhmän tulos muiden vastaajien tuloksesta enemmän kuin on satunnaisvaihtelun osuus 95 %:n luotettavuustasolla. Tähti (*) luvun vieressä osoittaa, että ero on tilastollisesti merkitsevä. Erityisesti alle 30 vastaajan ryhmien tuloksissa satunnaisvaihtelu on huomioitava tulosten tulkinnassa, ks. luotettavuusrajataulukko (liite). Kysymykset Tutkimuksessa käytetty kysymyslomake on tämän raportin liitteenä. Raportointi Tämä raportti koostuu seuraavista osista: tekstiyhteenveto, keskeisiä tuloksia havainnollistavat kuviot ja ristiintaulukoinnit MT 115

116 2012 Yhteistutkimusten tulosten julkaiseminen ja edelleen luovuttaminen Taloustutkimus Oy:n omana tuotantona toteuttamien tutkimusten ( yhteistutkimukset ) tuloksia julkistettaessa on huomioitava seuraavat seikat: Yhteistutkimusraportti on tarkoitettu yksinomaan tilaajayrityksen käyttöön. Raporttia tai osia siitä ei saa edelleen toimittaa tai ulkoisesti julkaista missään muodossa ilman Taloustutkimus Oy:n lupaa. Yhteistutkimustuloksista saa Taloustutkimus Oy:n luvalla julkaista vain tilaajayrityksen omat tulokset sekä koko toimialan/tuoteryhmän keskiarvotulokset. Julkistamisen yhteydessä on aina mainittava tutkimuksen nimi, toteutusaika ja tutkimuksen tekijä, Taloustutkimus Oy. Toivomme, että lähetätte suunnittelemanne julkaisun (lehtiartikkeli, verkossa julkaistavat tiedot ym.) Taloustutkimus Oy:hyn tarkastettavaksi ennen julkaisemista. Lisäksi toivomme, että toimitatte meille tiedon siitä, missä ja milloin asia julkaistaan, jotta voimme vastata meille mahdollisesti tuleviin kyselyihin. Olemme mielellämme avuksi viestinnässänne MT 116

117 Lomake tähän 117

118 118

119 2012

Kesän kotimaiset matkailualueet Suoma ry

Kesän kotimaiset matkailualueet Suoma ry Suoma ry Suomi Tänään syys lokakuu 2013 Sisältö sivu Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus 3 Vastaajajoukon rakenne 4 Yhteenveto 5-6 Matkailullinen aktiivisuus menneenä kesänä ja tulevina kausina Matkailu

Lisätiedot

Suomi Tänään syys-lokakuu

Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 2008 Suomi Tänään syys-lokakuu 27.11.2008 T-8193 MT/KTA 1 Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan käyttöön. Raporttia tai osia siitä ei saa edelleen toimittaa tai julkaista missään

Lisätiedot

Matkailijat Keski-Suomessa

Matkailijat Keski-Suomessa Matkailijat Keski-Suomessa Matkailijamäärät Keski-Suomessa: kotimaa & ulkomaat Mistä kotimaan matkailijat tulevat ja keitä he ovat Ulkomaiset matkailijat: venäläinen matkailija eurooppalainen moderni humanisti

Lisätiedot

toy Kesän kotimaiset matkailualueet ja esitteet 2006 taloustutkimus oy Suoma ry/ Taulukkoraportti Suomi Tänään 3/2006 Syys-lokakuu

toy Kesän kotimaiset matkailualueet ja esitteet 2006 taloustutkimus oy Suoma ry/ Taulukkoraportti Suomi Tänään 3/2006 Syys-lokakuu toy taloustutkimus oy Kesän kotimaiset matkailualueet ja esitteet 2006 Suoma ry/ Taulukkoraportti Suomi Tänään 3/2006 Syys-lokakuu Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan käyttöön. Raporttia

Lisätiedot

Neuvontajärjestöt. Suomi Tänään Helmi-maaliskuu 2012

Neuvontajärjestöt. Suomi Tänään Helmi-maaliskuu 2012 Neuvontajärjestöt Suomi Tänään Helmi-maaliskuu 2012 1 Neuvontajärjestöt 2012 Sisältö sivu Tutkimuksen sisältö ja toteutus 3 Aineiston rakenne 4 Tiivistelmä tuloksista 5-6 Tulokset graafisena esityksenä

Lisätiedot

Suomi Tänään 1/2009 Kaupungit matkailukohteina LAHTI TRAVEL OY

Suomi Tänään 1/2009 Kaupungit matkailukohteina LAHTI TRAVEL OY Suomi Tänään 1/2009 Kaupungit matkailukohteina LAHTI TRAVEL OY Taloustutkimus Oy Tammi-helmikuu 2009 Vesa Ryyppö, Jussi Pajunen 31.3.2009 Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan omaan käyttöön.

Lisätiedot

Kotimaisen mediatarjonnan merkitys suomalaisille 2013

Kotimaisen mediatarjonnan merkitys suomalaisille 2013 Kotimaisen mediatarjonnan merkitys suomalaisille 2013 3 19.11.2013 28.11.2013 1. Johdanto Tutkimuksen tavoitteet ja kohderyhmä Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää suomalaisten mielipiteitä kotimaisesta

Lisätiedot

LÄHITAPIOLA ARJEN KATSAUS

LÄHITAPIOLA ARJEN KATSAUS LÄHITAPIOLA ARJEN KATSAUS Internet-paneeli syksy 014..014 Taloustutkimus Oy Paula Lehto ..014 0674 Arjen katsaus syksy 014 / PL Sisällysluettelo Tutkimuksen toteutus Vastaajajoukon rakenne Päätulokset

Lisätiedot

Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat. 08/06/2017 First name Last name 2

Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat. 08/06/2017 First name Last name 2 Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat 08/06/2017 First name 7.6.2017 Last name 2 Ulkomaisten yöpymisten määrä ja osuus kaikista alueen yöpymisistä sekä muutos edellisvuoteen matkailun

Lisätiedot

Tutkimuksen tulokset:

Tutkimuksen tulokset: Autoliiton kotimaan matkailututkimus 2012 Autoliitto tutki kesän 2012 aikana Suomessa lomailevien autoilijoiden ja motoristien matkailutottumuksia. Tutkimuksen toteutuksesta vastasi TourNet. Autoliitto

Lisätiedot

Suomen ja Hollannin estettyä Bulgarian ja Romanian liittymisen Schengen alueeseen

Suomen ja Hollannin estettyä Bulgarian ja Romanian liittymisen Schengen alueeseen TALOUSTUTKIMUS OY 20111021 09:12:33 TYÖ 2642.12 TAULUKKO 7015 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 15-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

toy TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkimus oy Ruotsin kielenopetus suomenkielisille Suomalaisuuden liitto Telebus vkot 3-4 / 2007

toy TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkimus oy Ruotsin kielenopetus suomenkielisille Suomalaisuuden liitto Telebus vkot 3-4 / 2007 toy 1990 TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkimus oy Ruotsin kielenopetus suomenkielisille Suomalaisuuden liitto Telebus vkot 3-4 / 2007 Anne Kosonen / Helena Fagerlund 9.2.2007 Suomalaisuuden

Lisätiedot

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016 Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1 kevät 2016 Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset Uusimaa 4968 6690 11658 593 753 1346 5561 7443 13004 Varsinais- 1333 1974 3307 104 104 208 1437

Lisätiedot

toy taloustutkimus oy PÄÄKAUPUNKISEUDUN MUUTTOHALUKKUUS 2004 Suur-Helsinki Tänään 2-3/2004 Lohjan yrityspalvelukeskus Oy

toy taloustutkimus oy PÄÄKAUPUNKISEUDUN MUUTTOHALUKKUUS 2004 Suur-Helsinki Tänään 2-3/2004 Lohjan yrityspalvelukeskus Oy toy taloustutkimus oy PÄÄKAUPUNKISEUDUN MUUTTOHALUKKUUS 2004 Suur-Helsinki Tänään 2-3/2004 Lohjan yrityspalvelukeskus Oy Reetta Wirman 2.3.2005 Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan käyttöön.

Lisätiedot

6. Tuotemerkkien arvostus Liikenneyhtiöt

6. Tuotemerkkien arvostus Liikenneyhtiöt 6. Tuotemerkkien arvostus 54 Tuotemerkkien arvostus Seuraavilla sivuilla esitetään tekstin ja grafiikan muodossa Tuotemerkkien arvostus-osion tulokset. Tutkimuksessa selvitettiin viiden liikenneyhtiö-tuotemerkin

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

toy TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkimus oy RUOTSINKIELEN OPETUS KOULUISSA Suomalaisuuden liitto Telebus vkot 14 ja 16 / 2003

toy TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkimus oy RUOTSINKIELEN OPETUS KOULUISSA Suomalaisuuden liitto Telebus vkot 14 ja 16 / 2003 toy 1990 TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkimus oy RUOTSINKIELEN OPETUS KOULUISSA Suomalaisuuden liitto Telebus vkot 14 ja 16 / Hannu Ilkas 23.4. Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan

Lisätiedot

18-79 vuotiaat Painottamaton n= 2399 149 1134 601 212 337 327 1029 136 Painotettu (.000) N= 3976 250 1874 987 349 563 531 1695 228

18-79 vuotiaat Painottamaton n= 2399 149 1134 601 212 337 327 1029 136 Painotettu (.000) N= 3976 250 1874 987 349 563 531 1695 228 TALOUSTUTKIMUS OY 20100518 09:09:07 TYÖ 2519.14 TAULUKKO 9017 ss VER % Telebus vko 17A-19A/2010 Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 18-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Venäläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Venäläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Venäläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA VENÄLÄISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN VENÄLÄISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä ja

Lisätiedot

Työllisyys Investoinnit Tuotannontekijät työ ja pääoma

Työllisyys Investoinnit Tuotannontekijät työ ja pääoma Erkki Niemi RAKENNEMUUTOS 1988..2007 Nousuja, laskuja ja tasaisia taipaleita Yleinen kehitys Tuotanto Klusterit tuotantorakenne ja sen muutos Työllisyys Investoinnit Tuotannontekijät työ ja pääoma 1 Alueiden

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Italialaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Italialaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Italialaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA ITALIALAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN ITALIALAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Japanilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Japanilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Japanilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA JAPANILAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN JAPANILAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

KORKEAKOULUJEN IMAGO 2008 YLIOPISTOT JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO. Kirjekysely helmikuussa 2008 17-29-vuotiaat suomalaiset

KORKEAKOULUJEN IMAGO 2008 YLIOPISTOT JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO. Kirjekysely helmikuussa 2008 17-29-vuotiaat suomalaiset Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan käyttöön. Raporttia tai osia siitä ei saa edelleen toimittaa tai julkaista missään muodossa ilman tutkimuslaitoksen lupaa ja nimen mainitsemista.

Lisätiedot

10.6.2011. Pankkibarometri II/2011 Ulla Halonen

10.6.2011. Pankkibarometri II/2011 Ulla Halonen 10.6.2011 barometri II/2011 Ulla Halonen barometri II/2011 Sisältö Sivu Yhteenveto 2 Kotitaloudet 3 Yritykset 5 Alueelliset tiedot 7 Finanssialan Keskusliitto kysyy barometrin avulla pankinjohtajien käsitystä

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kemikaaliturvallisuus -tutkimus vko 18 ja 19 / 2014 Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen 9.5.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kemikaaliturvallisuus -tutkimus vko 18 ja 19 / 2014 Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen 9.5. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kemikaaliturvallisuus -tutkimus vko ja 9 / 4 Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen 9.5.4 JOHDANTO T7,T7 Tukes / Kemikaaliturvallisuus vko ja 9 Taloustutkimus Oy on

Lisätiedot

Kyllä 87 85* 88* 91* 92* 88 82* 86 89* 82* 93* 85* 91* Ei 10 11 9 7* 7* 10 13* 11 10 13* 4* 12* 8* Ei osaa sanoa 3 3* 2* 2 1* 2* 4* 3 2* 5* 2 4* 1*

Kyllä 87 85* 88* 91* 92* 88 82* 86 89* 82* 93* 85* 91* Ei 10 11 9 7* 7* 10 13* 11 10 13* 4* 12* 8* Ei osaa sanoa 3 3* 2* 2 1* 2* 4* 3 2* 5* 2 4* 1* TALOUSTUTKIMUS OY 20120330 09:43:06 TYÖ 2713.12 TAULUKKO 7015 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 15-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Saksalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Saksalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Saksalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA SAKSALAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN SAKSALAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Tekesin ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen) sekä Finnveran lainat ja takaukset v. 2010-2014

Tekesin ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen) sekä Finnveran lainat ja takaukset v. 2010-2014 Tekesin ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen) sekä Finnveran lainat ja takaukset v. 2010-2014 Lähteet: Tekes, Pohjois-Savon ELY-keskus ja Finnvera 4.1.2016 Tekes:n ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen)

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Amerikkalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Amerikkalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Amerikkalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA AMERIKKALAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN AMERIKKALAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Ranskalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Ranskalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Ranskalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA RANSKALAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN RANSKALAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Hollantilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Hollantilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Hollantilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA HOLLANTILAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN HOLLANTILAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Taloussanomat ipad profiilitutkimus. Helmikuu 2014

Taloussanomat ipad profiilitutkimus. Helmikuu 2014 Taloussanomat ipad profiilitutkimus Helmikuu 2014 Tutkimuksen toteutus Tutkimus on toteutettu InterQuestin SPOT Internet-tutkimuksella, jossa vastaajat kutsutaan kyselyyn satunnaisotannalla suoraan tutkittavalta

Lisätiedot

Matkailun kehitys maakunnissa

Matkailun kehitys maakunnissa Matkailun kehitys maakunnissa 2015 15.3.2015 Helsingin seudulla liki puolet matkailijoista ulkomaisia Ulkomaisten yöpymisten määrä ja osuus kaikista alueen yöpymisistä sekä muutos edellisvuoteen matkailun

Lisätiedot

Tuotemerkkien arvostus 2014 HSL. Taloustutkimus Oy, Sirpa Vinni 2.6.2014

Tuotemerkkien arvostus 2014 HSL. Taloustutkimus Oy, Sirpa Vinni 2.6.2014 Tuotemerkkien arvostus 2014 HSL Taloustutkimus Oy, Sirpa Vinni 2.6.2014 2 2.6.2014 12230 SHT 2014 Tuotemerkkien arvostus_ Liikenneyhtiöt / sv Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Tutkimuksen toteutus 3. Tutkimuksen

Lisätiedot

Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon. Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö

Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon. Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö Yleistä selvityksestä Tässä esityksessä kuvataan hankkeen

Lisätiedot

Isännöinnin laatu 2015

Isännöinnin laatu 2015 Isännöinnin laatu 2015 Keskeiset tulokset Tutkimuksen tavoite ja toteutus Kiinteistöliiton tavoitteena oli kartoittaa taloyhtiöiden tyytyväisyyttä isännöintiyritysten ja isännöitsijöiden toimintaan tyytyväisyyttä

Lisätiedot

ainen/ seutu Haluaisin, että Suomen eurossa pysymisestä ja sen ehdoista järjestetään kansanäänestys

ainen/ seutu Haluaisin, että Suomen eurossa pysymisestä ja sen ehdoista järjestetään kansanäänestys TALOUSTUTKIMUS OY 20140425 09:29:36 TYÖ 000012062.15 TAULUKKO 41015 ss VER % Telebus vko 16Ake-17A/2014 +paneeli Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu

Lisätiedot

Miten meni Suomen matkailussa vuonna 2005?

Miten meni Suomen matkailussa vuonna 2005? Miten meni Suomen matkailussa vuonna 2005? Mitkä olivat vetovoimaisimmat alueet, paikkakunnat, suosituimmat kohteet, väkirikkaimmat tapahtumat? Entäpä flopit? Heikki Artman Art-Travel Oy Matkailun kehitys

Lisätiedot

Maakunnallisen aluemielikuvakartoituksen tulokset

Maakunnallisen aluemielikuvakartoituksen tulokset Maakunnallisen aluemielikuvakartoituksen tulokset Brändiseminaari 7.11.2012 Hotelli Savonia, Kuopio Mielikuvatutkimus, vaihe 1 Tutkimuksen toteutti Innolink Research Oy. Tavoitteena oli selvittää sekä

Lisätiedot

KAUPUNKIKUVATUTKIMUS 2017 Hämeenlinnan kaupunki. Etta Partanen Meiju Ahomäki Tiina Müller

KAUPUNKIKUVATUTKIMUS 2017 Hämeenlinnan kaupunki. Etta Partanen Meiju Ahomäki Tiina Müller KAUPUNKIKUVATUTKIMUS 2017 Hämeenlinnan kaupunki Etta Partanen Meiju Ahomäki Tiina Müller Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset

Lisätiedot

Iltasanomat.fi mobiilin kävijäprofiili Toukokuu 2013

Iltasanomat.fi mobiilin kävijäprofiili Toukokuu 2013 Iltasanomat.fi mobiilin kävijäprofiili Toukokuu 2013 Tutkimuksen toteutus Iltasanomat.fi mobiilipalvelun profiilitutkimus on toteutettu 21.5 3.6.2013. Tutkimukseen vastasi 300 henkilöä, ja vastausprosentti

Lisätiedot

HS ipad profiilitutkimus. Tammikuu 2014

HS ipad profiilitutkimus. Tammikuu 2014 HS ipad profiilitutkimus Tammikuu 2014 Tutkimuksen toteutus Tulokset InterQuestin SPOT -profiilitutkimuksesta. Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin HS ipad-sovelluksessa 10.1.-22.1.2014 välisenä aikana.

Lisätiedot

VASL SDP KESK KOK Vihreä RKP KD Perus muu ei Liitto suoma osaa

VASL SDP KESK KOK Vihreä RKP KD Perus muu ei Liitto suoma osaa TALOUSTUTKIMUS OY 20101222 13:18:38 TYÖ 2551.25 TAULUKKO 16015 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 15-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Kaikki painottamaton n= 1000 17 251 98 136 53 16 13 136 227 45 Kaikki painotettu (.000) N= 4244 61 1031 412 603 245 67 81 573 946 192

Kaikki painottamaton n= 1000 17 251 98 136 53 16 13 136 227 45 Kaikki painotettu (.000) N= 4244 61 1031 412 603 245 67 81 573 946 192 TALOUSTUTKIMUS OY 20131009 08:22:28 TYÖ 000010241.12 TAULUKKO 41016 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Muuttuva väestörakenne ja tulevaisuuden kuluttajaryhmät. Jarmo Partanen

Muuttuva väestörakenne ja tulevaisuuden kuluttajaryhmät. Jarmo Partanen ja tulevaisuuden kuluttajaryhmät Jarmo Partanen Tarkan kokonaiskuvan perusta Muut rekisterit Väestötietojärjestelmä (VRK) Eläkerekisterit Työsuhderekisterit Verotusrekisterit Henkilöt Rakennukset ja huoneistot

Lisätiedot

Matkatoimistokysely Venäjällä

Matkatoimistokysely Venäjällä Tutkimuksilla tuloksiin Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy Matkatoimistokysely Venäjällä marraskuu 2007 Laserkatu 6 :: FIN-53850 LAPPEENRANTA :: tel. +358 5 624 3190 :: fax +358 5 412 0949 :: info@takoy.fi

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Espanjalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Espanjalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Espanjalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA ESPANJALAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN ESPANJALAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Suomalaisten näkemyksiä matkailusta

Suomalaisten näkemyksiä matkailusta Matkailun ja elämystuotannon OSKE Taloustutkimus Oy / Christel Nummela.11.2013 T-10244///CN.11.2013 2 Johdanto Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Matkailun ja elämystuotannon OSKEn toimeksiannosta.

Lisätiedot

ainen/ seutu Mitä mieltä olette ulkomaalaistaustaisten henkilöiden määrästä Suomessa? Onko heitä...

ainen/ seutu Mitä mieltä olette ulkomaalaistaustaisten henkilöiden määrästä Suomessa? Onko heitä... TALOUSTUTKIMUS OY 20130801 08:20:10 TYÖ 000010231.11 TAULUKKO 41015 np VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Työttömät* koulutusasteen mukaan ELY-keskuksittain

Työttömät* koulutusasteen mukaan ELY-keskuksittain Työttömät* koulutusasteen mukaan ELY-keskuksittain 2/12 215/12 Ekonomisti Heikki Taulu 45 4 35 25 Työttömien määrän suhteelliset muutokset koulutustason mukaan, koko maa Tutkijakoulutus 15 5 2/12 3/12

Lisätiedot

TUOTEMERKKIEN ARVOSTUS 2015 HSL

TUOTEMERKKIEN ARVOSTUS 2015 HSL TUOTEMERKKIEN ARVOSTUS 2015 HSL TALOUSTUTKIMUS OY, SIRPA VINNI 30.4.2015 13667 SHT 2015 Tuotemerkkien arvostus_hsl / sv SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Tutkimuksen toteutus 3. Tutkimuksen sisältö 4. Tuotemerkkien

Lisätiedot

Kummasta puolueesta Keskustasta vai Kokoomuksesta tulee pääministeri?

Kummasta puolueesta Keskustasta vai Kokoomuksesta tulee pääministeri? TALOUSTUTKIMUS OY 20090114 14:07:32 TYÖ 2403.12 TAULUKKO 17012 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 18-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

ainen/ seutu Ilmastonmuutoksen torjuminen ei ole tärkeää. 5 3* 7* 4 4 5 5 4 5 3-3* 6* Ei osaa sanoa 2 2 2 2 1 1* 3 5* 1* - 2 3* 3

ainen/ seutu Ilmastonmuutoksen torjuminen ei ole tärkeää. 5 3* 7* 4 4 5 5 4 5 3-3* 6* Ei osaa sanoa 2 2 2 2 1 1* 3 5* 1* - 2 3* 3 TALOUSTUTKIMUS OY 20140417 09:27:54 TYÖ 000012060.11 TAULUKKO 41015 np VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Brittimatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Brittimatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Brittimatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA MATKAILUSTA ISO- BRITANNIASTA SUOMEEN BRITTIMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä ja

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö TULEVAISUUDEN LIIKENNE

Liikenne- ja viestintäministeriö TULEVAISUUDEN LIIKENNE Liikenne- ja viestintäministeriö TULEVAISUUDEN LIIKENNE TULEVAISUUDEN LIIKENNE KYSELYN TULOKSET Taloustutkimus Oy Pauliina Aho 24.8.2012 Tekninen johdanto 3 24.8.2012 1009 Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

Hoidon saatavuus suun terveydenhuollossa

Hoidon saatavuus suun terveydenhuollossa Hoidon saatavuus suun terveydenhuollossa Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille maaliskuu 2009 29.5.2009 Tieto-osasto/ PATI 1 Tiedonkeruu keväällä 2009 Hoitotakuukysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille

Lisätiedot

Työvoiman saatavuus, liikkuvuus ja tarjonnan kannustimet Pekka Sinko 20.2.2007 Faktat pöytään, Kitee

Työvoiman saatavuus, liikkuvuus ja tarjonnan kannustimet Pekka Sinko 20.2.2007 Faktat pöytään, Kitee Työvoiman saatavuus, liikkuvuus ja tarjonnan kannustimet Pekka Sinko 20.2.2007 Faktat pöytään, Kitee Työvoimapula vai työpula? Lehtitietojen valossa työvoimapula on jo yritysten arkipäivää. Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Kiinalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Kiinalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Kiinalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA KIINALAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN KIINALAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain Teknologiateollisuus ELY-alueittain 2014e Alueiden osuudet alan koko liikevaihdosta ja henkilöstöstä Suomessa Uusimaa Pirkanmaa Varsinais-Suomi Pohjois-Pohjanmaa

Lisätiedot

ainen/ seutu En hyväksy lasten ruumiillista kurittamista missään tilanteessa 56 67* 45* 53 48* 62* 58 53 61* 61 54 55 54*

ainen/ seutu En hyväksy lasten ruumiillista kurittamista missään tilanteessa 56 67* 45* 53 48* 62* 58 53 61* 61 54 55 54* TALOUSTUTKIMUS OY 20130605 08:27:30 TYÖ 000010223.11 TAULUKKO 41015 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa

Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille lokakuu 2009 10.12.2009 Tieto-osasto/ PATI 1 Tiedonkeruu syksyllä 2009 Hoitotakuukysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille

Lisätiedot

Onko eurokriisin pahin vaihe mielestäsi jo ohi?

Onko eurokriisin pahin vaihe mielestäsi jo ohi? TALOUSTUTKIMUS OY 20121219 12:27:36 TYÖ 2751.24 TAULUKKO 17015 ss VER % Telebus vko 50Bto-51Ati/2012+paneeli Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 15-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke

Lisätiedot

Rakenna & Remontoi -messut, Myyrmäki-halli Vantaa 30.1.-1.2.2015

Rakenna & Remontoi -messut, Myyrmäki-halli Vantaa 30.1.-1.2.2015 Messututkimus Yhteenveto Rakenna & Remontoi -messut, Myyrmäki-halli Vantaa 30.1.-1.2. Messututkimus sisältö Kokonaiskävijämäärä 13 873 1 Kansi Kävijäperheen koko 2,06 2 Sisällysluettelo Kävijäperheet 6

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus tuloksia Kouvolan seutu

TAK Rajatutkimus tuloksia Kouvolan seutu TAK Rajatutkimus 2014 tuloksia Kouvolan seutu 2 Suomessa / Ruotsissa vierailleet ulkomaalaiset matkailijat vuonna 2012 Venäjä Viro Ruotsi/Suomi Saksa Iso-Britannia Norja USA Japani Ranska Kiina Tanska

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden talousnäkymät alueittain Teknologiateollisuus

Teknologiateollisuuden talousnäkymät alueittain Teknologiateollisuus Teknologiateollisuuden talousnäkymät alueittain 8.11.2016 Teknologiateollisuus 1 Teknologiateollisuus ELYalueittain 2015e Alueiden osuudet alan koko liikevaihdosta ja henkilöstöstä Suomessa Uusimaa Pirkanmaa

Lisätiedot

ainen/ seutu Minkä seuraavista aiotte valita seuraavaksi matkapuhelimeksenne?

ainen/ seutu Minkä seuraavista aiotte valita seuraavaksi matkapuhelimeksenne? TALOUSTUTKIMUS OY 20130704 09:23:54 TYÖ 000010227.12 TAULUKKO 41015 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Seuraavat henkilöt ovat ehdokkaina seuraavissa presidentinvaaleissa 2012, ketä heistä todennäköisesti äänestätte?

Seuraavat henkilöt ovat ehdokkaina seuraavissa presidentinvaaleissa 2012, ketä heistä todennäköisesti äänestätte? TALOUSTUTKIMUS OY 20120104 09:02:34 TYÖ 2701.12 TAULUKKO 9015 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 18-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Tilastokatsaus 12:2010

Tilastokatsaus 12:2010 Tilastokatsaus 12:2010 15.11.2010 Tietopalvelu B15:2010 Pendelöinti Vantaalle ja Vantaalta vuosina 2001-2008 Vantaalaisten työssäkäyntikunta Vantaalaisista työskenteli vuonna 2008 kotikunnassaan 44,9 prosenttia.

Lisätiedot

Kiinteistöhuolto- ja siivouspalvelujen ostopäättäjätutkimus 2009

Kiinteistöhuolto- ja siivouspalvelujen ostopäättäjätutkimus 2009 Kiinteistöhuolto- ja siivouspalvelujen ostopäättäjätutkimus 2009 Kiinteistömessut Pekka Harjunkoski Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen tausta 2. Toteutus 3. Vastaajat 4. Kokonaisarvosanat 5. Tulokset osioittain

Lisätiedot

LOVIISAN SANOMAT Sotasyyllisyyskysely

LOVIISAN SANOMAT Sotasyyllisyyskysely LOVIISAN SANOMAT Sotasyyllisyyskysely Taloustutkimus Oy Lokakuu 2009 Risto Nikunlaakso 2.10.2009 TUTKIMUKSEN TEKNINEN TOTEUTUS TELEBUS VIIKKO 40A - 40B / 2009 Tämän tutkimuksen on tehnyt Taloustutkimus

Lisätiedot

Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa

Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille maaliskuu 2010 26.5.2010 Tieto-osasto/ PATI 1 Tiedonkeruu keväällä 2010 Hoitotakuukysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille

Lisätiedot

VÄESTÖKATSAUS elokuu 2016

VÄESTÖKATSAUS elokuu 2016 VÄESTÖKATSAUS elokuu 2016 Ennakkoväkiluku 174 113 Muutos 8 kk -597 Hämeen parasta kehittämistä! Henkilöä Kanta-Hämeen ennakkoväkiluku elokuun lopussa oli 174 113. Kahdeksan kuukauden aikana eli vuoden

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Profiili- ja trenditietoa majoitustilastoista ja Rajahaastattelututkimuksen tuloksista 26.5.2013

Markkinakatsaus. Profiili- ja trenditietoa majoitustilastoista ja Rajahaastattelututkimuksen tuloksista 26.5.2013 Markkinakatsaus Profiili- ja trenditietoa majoitustilastoista ja Rajahaastattelututkimuksen tuloksista 26.5.2013 , 177 000 yöpymistä Matkustaminen pähkinänkuoressa Pohjoismaiden osuudet japanilaisten yöpymisistä

Lisätiedot

1. Oletteko tyytyväinen vai tyytymätön hallituksen toimintaan yhä vakavammaksi muuttuvan taloustilanteen parantamiseksi?

1. Oletteko tyytyväinen vai tyytymätön hallituksen toimintaan yhä vakavammaksi muuttuvan taloustilanteen parantamiseksi? TALOUSTUTKIMUS OY 20090213 10:39:51 TYÖ 2407.11 TAULUKKO 7014 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 15-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

ainen/ seutu Uskoo 7 6* 9* 9* 8 6 7 7 5* 2* 9 11* 7 Ei usko 92 93* 91* 91 92 93 92 93 95* 98* 91 89* 92 Ei osaa sanoa 0 1 0 - - 0 1* 0 - - - - 1

ainen/ seutu Uskoo 7 6* 9* 9* 8 6 7 7 5* 2* 9 11* 7 Ei usko 92 93* 91* 91 92 93 92 93 95* 98* 91 89* 92 Ei osaa sanoa 0 1 0 - - 0 1* 0 - - - - 1 TALOUSTUTKIMUS OY 20130927 09:25:43 TYÖ 000010239.13 TAULUKKO 41019 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

VÄESTÖKATSAUS syyskuu 2016

VÄESTÖKATSAUS syyskuu 2016 VÄESTÖKATSAUS syyskuu 2016 Ennakkoväkiluku 173 922 Muutos 9 kk -788 Hämeen parasta kehittämistä! Henkilöä Kanta-Hämeen ennakkoväkiluku syyskuun lopussa oli 173 922. Yhdeksän kuukauden aikana eli vuoden

Lisätiedot

Eloisa ikä -ohjelman kyselytutkimus

Eloisa ikä -ohjelman kyselytutkimus Eloisa ikä -ohjelman kyselytutkimus..0 Juho Rahkonen/Marko Mäkinen 1 Tutkimuksen toteutus Täm tutkimuksen on tehnyt Vanhustyön keskusliiton toimeksiannosta Taloustutkimus Oy. Aineisto on kerätty Taloustutkimuksen

Lisätiedot

Aineistonrakenne Telebus vko 38A-38B/2008 (.000) n= % N= % Kaikki Taustatiedot. Elämäntilanne

Aineistonrakenne Telebus vko 38A-38B/2008 (.000) n= % N= % Kaikki Taustatiedot. Elämäntilanne TALOUSTUTKIMUS OY 20080919 09:10:34 TYÖ 2338.21 TAULUKKO 2002 ss N-LUVUT Aineistonrakenne Painottamaton Painotettu (.000) n= % N= % Kaikki 1008 100 4156 100 Taustatiedot Sukupuoli Nainen 505 50 2095 50

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ tutkimus KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2009 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien maaliskuun 2009 lopussa tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä lomista ja lomatoiveista

Lisätiedot

Vauraimpien kehitysmaiden kuten Kiinan ja Brasilian on heti rajoitettava päästöjensä kasvua. 35 32* 37* 28* 35 32 38* 38* 31* 41* 42* 38* 30*

Vauraimpien kehitysmaiden kuten Kiinan ja Brasilian on heti rajoitettava päästöjensä kasvua. 35 32* 37* 28* 35 32 38* 38* 31* 41* 42* 38* 30* TALOUSTUTKIMUS OY 20101210 09:01:11 TYÖ 2549.11 TAULUKKO 21015 ss VER % Telebus vko 48B-49A/2010 Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti/asema nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ työn asian yrit eläke koti 25

Lisätiedot

Hoitotakuun toteutuminen yleisterveydenhuollossa terveyskeskuksissa

Hoitotakuun toteutuminen yleisterveydenhuollossa terveyskeskuksissa Tiedosta hyvinvointia Lokakuu 2008 1 Hoitotakuun toteutuminen yleisterveydenhuollossa terveyskeskuksissa Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, lokakuu 2008 Tiedosta hyvinvointia Lokakuu 2008

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Tulot ja kulutus 2015 Kuluttajabarometri: taulukot 2015, syyskuu Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Tulot ja kulutus 2015 Kuluttajabarometri: taulukot 2015, joulukuu Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja

Lisätiedot

Matkailun kehitys maakunnissa

Matkailun kehitys maakunnissa Matkailun kehitys maakunnissa 2014 1.12.2015 PÄÄKAUPUNKISEUTU JÄRVI- SUOMI RANNIKKO JA SAARISTO LAPPI JA KUUSAMO Uusimaa 1 (vain pk- seutu) Lappi Etelä- Karjala Ahvenanmaa Varsinais- Suomi Pirkanmaa Etelä-

Lisätiedot

ainen/ seutu Mitä sosiaalisen median yhteisöpalveluita käytätte?

ainen/ seutu Mitä sosiaalisen median yhteisöpalveluita käytätte? TALOUSTUTKIMUS OY 20141211 09:17:24 TYÖ 000012171.11 TAULUKKO 41015 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Rakenna & Remontoi -messut, Myyrmäki-halli Vantaa 24.-26.1.2014

Rakenna & Remontoi -messut, Myyrmäki-halli Vantaa 24.-26.1.2014 Messututkimus Yhteenveto Rakenna & Remontoi -messut, Myyrmäki-halli Vantaa 24.-26.1. Messututkimus sisältö Kokonaiskävijämäärä 14 8 1 Kansi Kävijäperheen koko 2,8 2 Sisällysluettelo Kävijäperheet 6 772

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Sveitsiläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Sveitsiläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Sveitsiläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA SVEITSILÄISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN SVEITSILÄISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Suomalaiset alle 30 vuotiaat nuoret Korkeakoulujen imago Ammattikorkeakoulut Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Timo Myllymäki

Suomalaiset alle 30 vuotiaat nuoret Korkeakoulujen imago Ammattikorkeakoulut Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Timo Myllymäki Suomalaiset alle 3 vuotiaat nuoret Korkeakoulujen imago Ammattikorkeakoulut Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu 2.4. Timo Myllymäki Tutkimus on Taloustutkimuksen omaa tuotantoa. Yhteistutkimusraportti on

Lisätiedot

Väestö- ja muuttoliiketietoja Etelä-Savosta ja alueen kunnista. Tietopaketti kuntavaaliehdokkaille

Väestö- ja muuttoliiketietoja Etelä-Savosta ja alueen kunnista. Tietopaketti kuntavaaliehdokkaille Väestö- ja muuttoliiketietoja Etelä-Savosta ja alueen kunnista Tietopaketti kuntavaaliehdokkaille Sisältö Väkiluvun kehitys (maakunta, kunnat) Väestöennuste 2015-2040 (maakunta, kunnat) Ikärakenne ja ennuste

Lisätiedot

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking 2 Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking Mittaa seutukunnan vetovoimaisuutta yrittäjien ja yritysten näkökulmasta Hyödyntää kahta aineistoa: 1) Tilastotieto Kuntatalouden lähtökohdat ja

Lisätiedot

Henkilöauton käyttöä on vähennetty

Henkilöauton käyttöä on vähennetty TALOUSTUTKIMUS OY 20080516 08:15:12 TYÖ 9187.00 TAULUKKO 20020 ca VER % Omnibus toukokuu I 2008 Kaikki Sukupuoli Ikäryhmä Talous on Talouden bruttotulot Ilmastonmuutos nainen mies 15-24 25-34 35-49 50-64

Lisätiedot

VASL SDP KESK KOK Vihreä RKP KD Perus muu ei Liitto suoma osaa

VASL SDP KESK KOK Vihreä RKP KD Perus muu ei Liitto suoma osaa TALOUSTUTKIMUS OY 20120119 09:05:52 TYÖ 2703.13 TAULUKKO 9015 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 18-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Kulttuuristen alojen rooli keskisuurissa kaupungeissa.docx

Kulttuuristen alojen rooli keskisuurissa kaupungeissa.docx 1(5) Kulttuuristen alojen rooli keskisuurissa kaupungeissa Keskisuurilla kaupungeilla tarkoitetaan muistiossa kahta asiaa: niiden väkilukua sekä niiden epävirallista asemaa maakunnan keskuksena. Poikkeus

Lisätiedot

Sinivalkoinen jalanjälki

Sinivalkoinen jalanjälki Sinivalkoinen jalanjälki Kampanjatutkimus Tutkimuksen käytännön toteuttaja: Taloustutkimus Oy Marko Perälahti ja Markus Mervola Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää ) miten suomalaiset

Lisätiedot

Suomen Luonnonsuojeluliitto. Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset. Suomen Luonnonsuojeluliitto

Suomen Luonnonsuojeluliitto. Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset. Suomen Luonnonsuojeluliitto Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset Jenni Larjomaa 3.7.2009 JOHDANTO 1(2) Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Suomen Luonnonsuojeluliiton

Lisätiedot

18-79 vuotiaat Painottamaton n= 2399 149 1134 601 212 337 327 1029 136 Painotettu (.000) N= 3976 250 1874 987 349 563 531 1695 228

18-79 vuotiaat Painottamaton n= 2399 149 1134 601 212 337 327 1029 136 Painotettu (.000) N= 3976 250 1874 987 349 563 531 1695 228 TALOUSTUTKIMUS OY 20100518 09:08:37 TYÖ 2519.14 TAULUKKO 9016 ss VER % Telebus vko 17A-19A/2010 Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 18-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 0 Taloustutkimus Oy Marraskuu 0 Tuomo Turja 9..0 Pauliina Aho SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO....

Lisätiedot

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa Veikkaus toteutti matka-aiheisen kyselytutkimuksen ajalla 7.4. 15.4.2016 Kyselyyn vastasi 1 033 henkilöä Veikkauksen 1,8 miljoonasta kanta-asiakkaasta Yli tuhat asiakasta on kattava otos Veikkauksen kanta-asiakkaista.

Lisätiedot

Majoitusliikekysely 2009

Majoitusliikekysely 2009 Lappeenranta ja Imatra Valtakatu 49 :: FIN 53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@takoy.fi :: www.takoy.fi Sisällysluettelo Tiivistelmä... 1 Johdanto... 2 Hotellivierailijoiden matkustaminen...

Lisätiedot

Pohjanmaa Uusimaa Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme Koko maa. Varsinais-Suomi

Pohjanmaa Uusimaa Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme Koko maa. Varsinais-Suomi Vakka-Suomen Työllisyystilanne valoisa Vakka-Suomen työttömyysaste laski merkittävästi tammikuussa. Tämä johtui erityisesti myönteisestä työllisyyskehityksestä Uudessakaupungissa, jossa työttömyysaste

Lisätiedot