Kesän kotimaiset matkailualueet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kesän kotimaiset matkailualueet"

Transkriptio

1 2012 Suomi Tänään syys lokakuu 2012

2 2012 Sisältö Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus 3 Vastaajajoukon rakenne 4 Tiivistelmä tuloksista 5-9 Tulokset graafisena esityksenä Matkailullinen aktiivisuus menneenä kesänä ja tulevina kausina Matkailu kotimaassa ja ulkomailla kesän 2012 aikana 10 Kotimaan lomamatkojen määrä, suunnittelu ja rahankäyttö 16 Arviot rahankäytöstä talvikauden ja kesän 2013 matkailuun 23 Matkailu eri alueilla kotimaassa 29 Mainonnan huomioarvot, alueen valintaperusteet ja tietolähteet 36 Kokonaismielikuvat matkailualueista 42 Mielikuvatekijät 52 Matkailualueiden mielikuvaprofiilit Kunkin alueen omat mielikuvaprofiilit Yhteenveto 113 LIITTEET Laadunvarmistus Taloustutkimuksessa ja lisätiedot tutkimuksen toteutuksesta Yhteistutkimusten tulosten julkaiseminen ja edelleen luovuttaminen 116 Kysymyslomake sivu MT 2

3 2012 Tutkimuksen sisältö ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksessa selvitetään mm. lomailua kotimaan 23 kesämatkailualueilla, mielipiteitä alueista ja matkailumainonnan huomaamista. Lisäksi selvitetään matkailualueen valintaan vaikuttavia tekijöitä ja tietolähteitä, aikatauluja liittyen loman suunnitteluun ja päätöksen tekoon matkan toteuttamisesta. Myös rahan käyttöä kotimaan ja ulkomaan matkailuun selvitetään sekä menneen kesän että tulevan talven ja kesän 2013 osalta. Tutkimus sisältää vertailua pääsääntöisesti vuosien tutkimuksiin. Muutokset kysymyslomakkeella alueiden osalta Lomakkeella aiempien alueiden lisäksi: muu Kainuu Tutkimuksen toteutus: Taloustutkimus Oy on tehnyt tämän tutkimuksen omasta toimeksiannostaan. Tutkimuksen tilaaja Suoma ry Tutkimuksen nimi, Suomi Tänään syys-lokakuu 2012 Merja Tuominen, puh Tutkimusyrityksen yhteyshenkilö Taloustutkimus Oy, Yliopistonkatu 37 A, Turku Tutkimuksen kohderyhmä Manner-Suomen vuotias väestö Otantamenetelmä Satunnaisotos Väestötietojärjestelmästä Tutkimusmenetelmä ja vastaajamäärä Kirjekysely, vastaajia (tavoite väh ) Aikataulu Lomakkeet vastaajilla MT 3

4 Sukupuoli Nainen Mies Ikäryhmä v v v v v. Koulutus Perus-/keski-/kansak. Amm.-/tekn.-/kauppak. Ylioppilas/lukio Opisto/amk Yliopisto/korkeakoulu Ei vastausta Ammattiryhmä Maatalousväestö Työväestö Toimihenkilö Yrittäjä/joht. asema Opiskelija/koululainen Eläkeläinen Kotirouva/-äiti/-isä Ei vastausta 4 Suomi Tänään syys-lokakuu 2012: Vastaajajoukon rakenne, painotettu Muu kaupunki 2 Muu kunta Asuinalue (ent. läänijako) 8 Etelä-Suomi 13 Länsi-Suomi 20 Itä-Suomi 3 4 Oulu/Lappi % Kaikki vastanneet, n=3 906, N= Talouden rakenne Lapsiperhe Yksinäistalous Muu aikuistalous Talouden bruttotulot Alle /v /v. Yli /v. Ei vastausta Asuinkunta Hki/Espoo/Vantaa/Kauniainen Turku/Tampere Muu as. kaup % Alkuperätunniste 8013 JKO/ca/jko 4 Suomi Tänään syys-lokakuu 2012 Aineiston rakenne Suomessa asuvat vuotiaat

5 2012 Tiivistelmä tuloksista (1/5) Lähes seitsemän kymmenestä (69 %) Suomen vuotiaista lomaili kesän 2012 aikana jollakin 23:sta kotimaisesta matkailualueesta. Kokonaismäärässä näkyy lievästi nouseva trendi vuoden 2004 aallonpohjasta. Aktiivisimpia lomailijoita ovat alle 45-vuotiaat, naispuoliset, toimihenkilöt, opiskelijat/koululaiset ja lapsiperheiden sekä hyvätuloisten talouksien jäsenet. Asuinmaakunnittain tarkasteltuna ahkerimpia kotimaan lomailijoita ovat jälleen uusimaalaiset, mutta nyt myös keskisuomalaiset sekä Pohjois- ja Etelä-Karjalassa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa asuvat. Varsinais-Suomessa ja Savossa asuvista muita harvemmat lomailivat kotimaan alueilla. Hieman edelliskesää useampi, 42 % teki kesän 2012 aikana ulkomaan matkan. Reilu neljännes, hieman edelliskesää useampi, matkaili kesällä naapurimaissa (Ruotsi/Norja/Viro/Venäjä). Lähialuematkailua harrasti erityisen moni vuotiaista. Muualle Eurooppaan matkusti runsas viidennes, saman verran kuin edellisenä kesänä. Kaukomatkan teki kolme prosenttia väestöstä, kuten aiemminkin. Näyttää siltä, että matkustaminen hieman lisääntyi kesään 2011 verrattuna kun kotimaan ja ulkomaan matkat huomioidaan kokonaisuutena. Kesän 2012 kotimaan matkan suunnittelu aloitettiin yleisimmin aikaisintaan loppukeväällä, runsas neljännes huhtitoukokuussa ja isompi osa, liki kolmannes jätti suunnittelun kesäkuukausille. Joka toinen teki lopullisen matkapäätöksen vasta kesä-elokuussa. Suunnittelun aikajänne valui yhä useammalla kesään asti, kun tulosta verrataan aiempiin vuosiin. Kotimaan lomailijoista vajaa puolet teki kesän aikana sekä yöpymisen sisältäviä että päivämatkoja, vähän alle kolmasosa pelkästään yöpymismatkoja ja noin kymmenesosa pelkästään päivämatkoja. Keskivertolomailija teki kotimaassa noin kolme päivämatkaa ja hieman alle kolme vähintään yhden yöpymisen sisältävää matkaa. Em. määrät ovat ennallaan. Suomalaiset käyttivät kesän 2012 aikana lomamatkoihin jonkin verran vähemmän rahaa kuin edellisenä kesänä. 38 % lomailijoista käytti saman verran matkailuun kuin kesällä 2011, rahankäyttöään lisäsi 27 % ja sitä vähensi 31 %. Rahankäyttöään vähentäneiden määrä kasvoi ja lisänneiden pieneni edelliseen tutkimukseen verrattuna. Alle 45- vuotiaat lisäsivät panostustaan lomamatkoihin, samoin lapsiperheet, aikuistaloudet ja hyvätuloiset taloudet MT 5

6 2012 Tiivistelmä tuloksista (2/5) Rahankäytön väheneminen näkyi kuten aiemminkin: luovuttiin ulkomaanmatkoista tai matkojen sijasta vietettiin enemmän aikaa mökillä ja liikuttiin vähemmän. Rahaa säästettiin myös jättämällä ulkona syömisiä väliin. Rahankäyttöään lisänneiden käyttäytymisen muutos edelliseen kesään näkyi mm. siten, että tehtiin sellaisia ulkomaanmatkoja, jollaisia ei edellisenä kesänä oltu tehty tai mahdollisesti aiempaa kalliimpi ulkomaanmatka. Rahaa kului enemmän myös ulkona syömiseen, useampiin kotimaan matkoihin, niiden kestoihin ja yöpymisiin. Talven kotimaan matkoja tehtäneen hieman vähemmän kuin edellisenä talvena. Ulkomaanmatkoja tekevien osuus säilynee suurin piirtein ennallaan. Puolet suomalaisista aikoo käyttää rahaa saman verran talven kotimaanmatkailuun kuin viime vuonna. Alle kymmenesosa aikoo panostaa aiempaa enemmän talvikauden kotimaan matkailuun ja selvästi useampi, 14 % aikoo vähentää sitä. Työväestöön kuuluvat, yli 45-vuotiaat, keski- ja pienituloiset aikovat vähentää kotimaan talvimatkailuaan eniten. Kotimaan talvi puolestaan houkuttelee viimevuotista useampaa yrittäjistä/johtajista, opiskelijoista sekä hyvätuloisista. Ulkomaan talvimatkailua pitää entisellään noin kolmannes, 17 % vähentää ja vähän harvempi lisää vuotiaat ja lapsiperheet aikovat vähentää ulkomaan talvimatkailuaan. Talvimatkailua ulkomaille sen sijaan lisäävät nuoret, yrittäjät tai johtavassa asemassa olevat sekä toimihenkilöt. Kesä 2013 näyttää jälleen talvea paremmalta sekä kotimaan että ulkomaanmatkailun osalta. Noin puolet suomalaisista uskoo käyttävänsä rahaa kotimaan lomaan ensi kesänä saman verran kuin kesällä % lisää ja joka kymmenes vähentää rahankäyttöään. Ensi kesän ulkomaan matkailuun käyttää entiseen malliin rahaa reilu kolmannes suomalaisista, 16 % käyttää enemmän ja 14 % vähemmän kuin 2012 kesällä. Alle 45-vuotiaat, toimihenkilöt, yrittäjät/johtajat, opiskelijat, lapsiperheet ja hyvätuloiset arvelevat lisäävänsä rahankäyttöään eniten sekä kotimaan että ulkomaan matkoihin. Kotimaa houkuttelee em. ryhmien lisäksi entistä enemmän myös työntekijöitä. Ulkomaan matkailu, sekä kesä- että erityisesti talvimatkailu ei ole merkittävälle osalle lainkaan tuttua, joten muutoksia siihen ei voitukaan arvioida MT 6

7 2012 Tiivistelmä tuloksista (3/5) Kotimaiset matkailualueet Tunnetuin ja samalla suosituin matkailualue on edelleen Helsinki, jossa lomaili kesällä 2012 neljännes suomalaisista. Helsingin ohella suositumpia kotimaan matkailualueita ovat Varsinais-Suomi ja Pirkanmaa, joissa kummassakin lomaili 14 %. Seuraavaksi suosituimpia ovat Pohjanmaa (13 %), Keski-Suomi (12 %) ja Lappi (10 %). Kymmenen suurimman kärkeen sijoittuvat myös muu Uusimaa (pois lukien Hki, Porvoo-Loviisan seutu), Pohjois-Savo, Satakunta ja Hämeenlinnan seutu (9-7 %). Muiden alueiden matkailijaosuudet jäävät näitä pienemmiksi. Pohjois-Savo, Pohjois-Pohjanmaa ja pienistä alueista Kalajoki ovat saaneet edelliskesää enemmän matkailijoita. Matkailijamäärät ovat puolestaan hieman pienentyneet seuraavilla: Keski-Suomi, Hämeenlinnan, Mikkelin sekä Porvoon- Loviisan seudut ja Kajaani+Oulujärvi. Muiden alueiden matkailijaosuuksissa ei nähdä selvää merkitsevää muutosta edelliskesään verrattuna. Matkailualueiden mainonnan huomioarvot vaihtelevat välillä 20 3 %. Aiempien vuosien tapaan parhaiten muistetaan Helsingin, Lapin ja Ahvenanmaan mainontaa (20 12 %). Näistä Ahvenanmaan mainonnan huomioarvo on laskenut edellisestä kesästä. Kuusamon ja Kalajoen mainontaa muistaa noin joka kymmenes ja huomioarvot ovat ennallaan. Savonlinnan seudun ja Varsinais-Suomen mainontaa on huomannut 9 % ja jälkimmäisen huomioarvo on laskenut kulttuurivuodesta, mikä ei kuitenkaan näytä vaikuttaneen matkailijamääriin, jotka ovat ennallaan. Muiden alueiden matkailumainonnan huomioarvot jäävät em. Alueita pienemmiksi. Pohjanmaan ja muun Uudenmaan huomioarvoissa on nähtävissä pientä kasvua. Sukulaisten ja tuttavien tapaaminen on edelleen yksi tärkeimmistä matkailualueen valintaan vaikuttava tekijöistä, vaikka heidän merkityksensä on hieman laskenut aiempiin vuosiin verrattuna. Oma mökki, alueelliset tapahtumat sekä alueen luonto ovat kukin vaikuttimina runsaalle viidesosalle. Noin kuudesosalle tärkeitä perusteita ovat hyvät liikenneyhteydet ja nähtävyydet. Reilua kymmenesosaa houkuttelevat hyvät majoitusvaihtoehdot, ihmiset ja elämänmeno, alueen maine kesäkohteena ja lasten kohteet. Lomakkeelle lisätty vaihtoehto edulliset hintatarjoukset toimivat motiivina kymmenesosalle, kuten myös harrastus- ja huvittelumahdollisuudet. Uuden tekijän (edulliset hintatarjoukset) vaikuttaa vastauksiin siten, että alueen luonnon ohella myös liikenneyhteyksien, alueen maineen ja matkan helpon varattavuuden merkitys näyttää hieman pienentyneen matkailualueen valintaperusteina MT 7

8 2012 Tiivistelmä tuloksista (4/5) Kotimaan lomailijat käyttävät edelleenkin keskimäärin noin kolmea eri tietolähdettä matkailualueista. Internetin merkitys on edelleen kasvanut ja siinä erityisesti alueen tai paikkakunnan omien sivujen käyttö on entisestään vahvistunut. Sukulaisten ja tuttavien tapaamisen merkitys alueen valinnassa oli laskenut ja samalla myös heidän merkityksensä tietolähteenä. Myös omien kokemusten asema tietolähteenä on laskenut ja nyt on hakeuduttu enemmän uusille ennestään tuntemattomille alueille ja paikkakunnille. Perinteisistä tietolähteistä vain sanoma- ja aikakauslehtien käyttö on vuoden takaiseen nähden ennallaan, mutta esitteiden tv:n ja radion sekä messujen ja näyttelyiden merkitys on vähentynyt. Vastaajat arvioivat tuntemiaan kesämatkailualueita kokonaisuutena antamalla niille yleisarvosanat (4-10). Arvosanan antaneiden määrät vaihtelevat Kajaanin & Oulujärven 531:stä Helsingin 1 314:een. Yleisarvosanojen keskiarvot vaihtelevat Lapin 8,71:stä Kymenlaakson 7,43:een. Lapin lisäksi Kuusamo, Helsinki, Savonlinnan seutu, Varsinais-Suomi, Ahvenanmaa, Pirkanmaa, Pohjois-Karjala ja Keski-Suomi saavat kaikkien alueiden yhteistä keskiarvoa paremman keskiarvon 7,92, mikä on hieman matalampi kuin vuosi sitten, jolloin kaikkien ka. oli 8,02. Savonlinnan seudun, Keski- Suomen, Kalajoen ja Lahden seudun osalta kokonaismielikuvat ovat heikentyneet vuodentakaisesta. Muiden alueiden kohdalla ei nähdä muutosta verrattuna kesään Kun verrataan kullakin alueella lomailleiden ja muuten arvionsa antaneiden käsityksiä alueista, matkailijat antavat selvästi parempia arvosanoja kaikille alueille. Seuraavien alueiden matkailijoiden kokemukset ovat erityisen hyviä verrattuna alueiden kokonaisimagoon: Savonlinnan seutu, Etelä-Karjala, muu Kainuu, Kalajoki, Mikkelin seutu, Kajaani ja Oulujärvi ja Lahden seutu. Kun alueilla lomailleiden osuuksia ja yleistä arvostusta tarkastellaan samanaikaisesti, kärkiryhmään sijoittuvat Lappi, Helsinki, Varsinais-Suomi, Pirkanmaa, Kuusamo, Ahvenanmaa, Savonlinnan seutu ja Keski-Suomi, samat alueet kuin vuosi sitten. Pohjanmaalla puolestaan lomaillaan keskimääräistä enemmän, mutta alue jää arvostuksessa keskitason alle. Pohjois- Karjalaa arvostetaan keskimääräistä enemmän, mutta lomailijaosuuksissa se jää keskitason alapuolelle. Loput alueet jäävät keskitason alle molemmilla mittareilla mitattuna MT 8

9 2012 Tiivistelmä tuloksista (5/5) Matkailualueita arvioitiin kahdeksan mielikuvatekijän suhteen, joista keskimäärin myönteisimmin arvioidaan alueen luontoa. Myös nähtävyyksistä, harrastusmahdollisuuksista, internetin matkailutarjonnasta ja esitteiden saatavuudesta annetaan huomattavasti enemmän myönteistä kuin kielteistä palautetta. Tapahtumatarjonta, majoituspalveluiden hinta-laatusuhde ja halukkuus matkailla ensi kesänä jakavat mielipiteitä enemmän, mutta silti niistä kaikista saadaan enemmän myönteisiä kuin kielteisiä mainintoja. Matkailualueet ovat isona kokonaisuutena kehittyneet hyvään suuntaan pitkän ajan kuluessa tapahtumatarjonnan ja majoituksen hinta-laadun suhteen, jotka ehkä ainakin osittain vaikuttavat siihen, että myös uudelleenkäyntihalukkuus on hieman noussut. Kun kaikki kahdeksan mielikuvatekijää huomioidaan kokonaisuutena (yhteisvaikutus), kärkikolmikossa ovat tutut Lappi, Helsinki, Kuusamo. Seuraavan keskenään melko tasaväkisen kolmikon muodostavat Pirkanmaa, Varsinais-Suomi ja Savonlinnan seutu. Kärkikymmenikköön kuuluvat myös Ahvenanmaa, Keski-Suomi, Pohjois-Karjala ja uutena mukana oleva muu Kainuu (mm. Sotkamo ja Kuhmo). Hyvää kehitystä nähdään Hämeenlinnan seudun ja viimeiseksi kehityksestä huolimatta jäävän Kymenlaakson matkailukuvissa. Pientä heikennystä on puolestaan Varsinais-Suomen ja Savonlinnan seudun kohdalla. Alueiden kokonaismielikuvan mukainen järjestys noudattaa pääsääntöisesti tekijöiden yhteisvaikutuksen mukaista järjestystä. Porvoon ja Loviisan seutu sekä muu Uusimaa (kuin Hki) ovat vahvempi kokonaismielikuvissa kuin konkreettisemmilla mittareilla arvioituna, Pirkanmaa sijoittuu puolestaan konkretiassa hieman paremmin kuin kokonaismielikuvassa. Matkailualueiden mielikuvaprofiilit: Helsingin mielikuvaprofiili eroaa edelleen selkeimmin muista matkailualueista tapahtumatarjontansa ja nähtävyyksiensä suhteen.tapahtumatarjonnassa erottuvat myös Pirkanmaa, V-Suomi ja Savonlinna. Nähtävyydet ovat Helsingin ohella Lapin, Kuusamon ja Savonlinnan seudun vetovoimatekijöitä. Luonto on Lapin, Kuusamon, Ahvenanmaan ja P-Karjalan valtteja. Lappi ja Kuusamo erottuvat Helsingin ohella harrastustarjontansa ja viestintänsä (nettisivut ja esitteet) puolesta. Majoituspalveluiden hinta-laatusuhteessa parhaiten pärjäävät Pohjanmaa, Keski-Suomi ja Pohjois-Karjala, vaikka tässä matkailualueet ovat kovin tasaväkisiä kalliiksi koettua Helsinkiä lukuun ottamatta. Matkailijoiden uudelleentulohalukkuudessa parhaiten pärjäävät myös tänä vuonna hyvän matkailijasaldon saaneet alueet, joille siis ennustetaan menestystä myös kesällä 2013: Lappi, Helsinki, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi ja Kuusamo MT 9

10 2012 Matkailu kotimaassa ja ulkomailla kesän 2012 aikana Seuraavissa kuvioissa esitetään: vuosina kotimaassa lomailleiden osuudet kesällä kotimaassa lomailleiden profiili kesällä 2012 ulkomailla ja kotimaassa matkailleiden osuudet ja profiilit MT 10

11 Kesien aikana kotimaassa lomailleiden osuudet n=kaikki vastanneet v n= v n= v n= v n=3 782 v n=4 373 v n=4 306 v n=4 413 v n=4 103 v n=3 835 v n=3 813 v n= v n=4 095 v n=3 855 v n= v n=3 656 v n=3 906 N= %

12 Kaikki yhteensä (n=3 906, N= ) Sukupuoli Nainen (n=2 087) Mies (n=1 819) Ikäryhmä vuotta (n=687) vuotta (n=723) vuotta (n=948) vuotta (n=1 548) Ammattiryhmä Työ-/maatal.väestö (n=1 017) Toimihenkilö (n=852) Yrittäjä/joht.as. (n=304) Opisk./koululainen (n=391) Eläkeläinen (n=1 119) Talouden rakenne Lapsiperhe (n=962) Aikuistalous (n=2099) Yksinäistalous (n=827) Kesän 2012 aikana kotimaassa lomailleiden profiili vs. kesä /2 n=kaikki vastaajat (v. 2012) % 12

13 Kaikki yhteensä (n=3 906, N= ) Talouden bruttotulot Alle /v (n=1 247) /v (n=985) Yli /v (n=1 186) Asuinmaakunta Uusimaa/Itä-Uusimaa (n=1 098) Kanta-/Päijät-Häme/Kymenlaakso (n=385) Pirkanmaa (n=387) Etelä-Karjala (n=112) Varsinais-Suomi (n=381) Satakunta (n=154) Et./Keski-Pohjanmaa (n=282) Keski-Suomi (n=224) Et./Pohjois-Savo (n=285) Pohjois-Karjala (n=119) Kainuu/Pohj.Pohjanmaa (n=351) Lappi (n=128) Kesän 2012 aikana kotimaassa lomailleiden profiili vs. kesä /2 n=kaikki vastaajat (v. 2012) % 13

14 Kesän 2012 aikana kotimaassa ja ulkomailla matkailleiden osuudet vs. kesä 2011 Kaikki vastanneet 2012, n=3 906, N= On tehnyt kesän 2012/(2011) aikana kotimaan lomamatkan/ lomaillut kotimaassa 69 matkan naapurimaahan (Ruotsi/Norja/Viro/Venäjä) ulkomaanmatkan muualle Eurooppaan NETTO: tehnyt ulkomaanmatkan 2011: 40% 2012: 42% kaukomatkan 3 NETTO: ainakin jonkun matkan 77 Ei matkoja/ei vastausta % 14

15 Kesän 2012 aikana kotimaassa ja ulkomailla matkailleiden osuudet vs. kesä 2011 Kaikki vastanneet 2012, n=3 906, N= Kaikki yhteensä (n=3 906) Sukupuoli Nainen (n=2 087) Mies (n=1 819) Ikäryhmä vuotta (n=687) vuotta (n=723) vuotta (n=948) vuotta (n=1 548) Talouden rakenne Lapsiperhe (n=962) Aikuistalous (n=2 099) Yksinäistalous (n=827) Talouden bruttotulot Alle /v (n=1 247) /v (n=985) Yli /v (n=1 186) On käyttänyt rahaa v lomamatkoihin Enemmän kuin v (n=763) Vähemmän kuin v (n=903) 3% 21% 27% 69% On tehnyt kesän 2012 aikana % Ulkomaanmatkan Matkan naapurimaahan (Ruotsi/ kotimaan Lomaillut Kaukomatkan muualle Eurooppaan Norja/Viro/Venäjä) matkailualueilla 15

16 2012 Kotimaan lomamatkojen määrä, suunnittelu ja rahankäyttö Seuraavissa kuvioissa esitetään tehtyjen päivämatkojen ja yöpymisen sisältävien matkojen määrä Lisäksi esitetään pisimmän kotimaan matkan suunnittelun ja matkapäätöksen tekemisen ajankohdat. Viimeiseksi esitetään sekä ulkomaan että kotimaan matkailun osalta rahankäyttö kesän 2012 aikana verrattuna edelliskesään (v. 2011), rahankäytön lisääntymisen ja vähentymisen ilmenemismuodot sekä aikeet käyttää rahaa tulevana talvena ( ) ja ensi kesänä (v. 2013) MT 16

17 Tehtyjen kotimaan lomamatkojen lukumäärä kesällä 2007, 2008, 2009, 2011 ja 2012 Kesällä kotimaassa lomailleet, 2007 n=2 439, 2008 n=2 646, 2009 n=2 546, 2011 n=2 347, 2012 n=2 611 Päivämatkat (viipyminen alle 1 vrk) Keskiarvo kpl/vastaaja Vähintään yhden yöpymisen sisältävä matka Keskiarvo kpl/vastaaja v ,15 v ,85 v ,07 v ,77 v ,96 v ,73 v ,08 v ,80 v ,95 v , % % Teki... pelkästään päivämatkoja pelkästään yöpymisen sis. matkoja molempia Ei vastausta v v v v v %

18 Kotimaan lomamatkan suunnittelu- ja päätöksentekoajankohta 2012 "Ajatelkaa ajallisesti pisintä kotimaan lomamatkaanne viime kesänä. Milloin aloitte suunnitella matkaa alustavasti? Entä milloin teitte lopullisen päätöksen matkan toteuttamisesta?" Kesällä 2012 kotimaassa lomailleet (n=2 611) Alkoi suunnitella Teki lopullisen päätöksen Vuoden 2011 aikana 11 Vuoden 2011 aikana 4 Tammikuussa 2012 Helmikuussa Tammi-maaliskuu 13 % (2011: 12 %) Huhti-toukokuu 26 % (2011: 30 %) Kesä-heinä-elokuu 31 % (2011: 29 %) Tammikuussa 2012 Helmikuussa Tammi-maaliskuu 8 % (2011: 8 %) Huhti-toukokuu 21 % (2011: 23 %) Kesä-heinä-elokuu 49 % (2011: 49 %) Maaliskuussa Maaliskuussa Huhtikuussa Huhtikuussa Toukokuussa Toukokuussa Kesä-heinäelokuussa Kesä-heinäelokuussa Ei vastausta 19 Ei vastausta % %

19 Kesän 2012 aikana rahankäyttö lomamatkoihin vs. kesä 2011 "Käytittekö lomamatkoihin rahaa kesän 2012 aikana enemmän, saman verran vai vähemmän kuin edellisen kesän (v. 2011) aikana?" Kesällä 2012 matkailleet, n=2 944 Käytti rahaa... Huomattavasti enemmän Yht. 27 % enemmän Yht. 31 % vähemmän 16% 4% 15% 7% 20% Jonkin verran enemmän Saman verran Ei osaa sanoa Jonkin verran vähemmän 38% Huomattavasti vähemmän 2011 (n=2 529) (n=2 944) % 19

20 Kaikki matkan/matkoja v kesällä tehneet (n=2 944) Sukupuoli Nainen (n=1 594) Mies (n=1 350) vuotta (n=573) vuotta (n=607) vuotta (n=741) vuotta (n=1 023) Talouden rakenne Lapsiperhe (n=825) Aikuistalous (n=1 550) Yksinäistalous (n=556) Talouden bruttotulot Alle /v (n=831) /v (n=750) Yli /v (n=1 043) Taloudessa on Kesämökki/vapaa-ajan asunto (n=899) Kesän 2012 aikana rahankäyttö lomamatkoihin vs. kesä 2011 Käytittekö lomamatkoihin rahaa kesän 2012 aikana enemmän, saman verran vai vähemmän kuin edellisen kesän (v. 2011) aikana? 5) Huomattavasti enemmän Ikäryhmä 4) Jonkin verran enemmän n=kesällä 2012 matkailleet 3) Saman verran Ei osaa sanoa 2) Jonkin verran vähemmän 1) Huomattavasti vähemmän % 20 Keskiarvo 1-5 2,89 2,85 2,93 3,03 2,90 2,83 2,76 2,91 2,89 2,82 2,81 2,86 2,96 2,86

21 Lomamatkoihin käytetyn rahan vähentyminen 2012 Millä tavoin rahankäyttönne lomamatkoihin väheni verrattuna edelliseen kesään? Lomamatkoihin kesällä 2012 vähemmän rahaa käyttäneet vs. kesä 2011, n=1048 Ei tehty ulkomaanmatkoja lainkaan 32 Matkojen sijasta oltiin enemmän mökillä Tehtiin lukumääräisesti vähemmän kotimaan matkoja Ruokailtiin vähemmän ravintoloissa/ kahviloissa ja suosittiin enemmän itse/sukulaisten laittamaa/ kaupasta ostettua ruokaa Tehtiin edullisempia/lyhyempiä matkoja ulkomaille Kotimaan matkoilla yövyttiin sukulaisten tuttavien luona maksullisen majoituksen sijaan Ei tehty kotimaan matkoja lainkaan (lomailtiin kotiseudulla) Tehtiin ulkomaanmatkan sijasta kotimaan matkoja Tehtiin pitemmän ulkomaanmatkan sijasta risteily/pistäytyminen naapurimaahan Rahankäyttö väheni jotenkin muuten Ei vastausta % 21

22 Lomamatkoihin käytetyn rahan lisääntyminen 2012 Millä tavoin rahankäyttönne lomamatkoihin lisääntyi verrattuna edelliseen kesään? Lomamatkoihin kesällä 2012 enemmän rahaa käyttäneet vs. kesä 2011, n=771 Tehtiin ulkomaanmatka/-matkoja joita ei edellisenä kesänä tehty 45 Ruokailtiin enemmän ravintoloissa/ kahviloissa kotimaassa 23 Tehtiin kalliimpia/pitempikestoisia matkoja ulkomaille Tehtiin useampia matkoja kotimaassa Tehtiin kalliimpia/pitempikestoisia matkoja kotimaassa Käytettiin enemmän maksullisia yöpymispaikkoja kotimaassa 13 Rahankäyttö lisääntyi jotenkin muuten 23 Ei vastausta % 22

23 2012 Arviot rahankäytöstä talvikauden ja kesän 2013 matkailuun Seuraavissa kuvioissa esitetään suomalaisten arviot rahankäytöstä matkailuun tulevana talvena ( ) ensi kesänä (v. 2013) MT 23

24 Arviot rahankäytöstä matkailuun tulevien talven ja kesän 2013 aikana Miten arvioitte käyttävänne rahaa matkailuun tulevan talven ja kesän aikana verrattuna viimeksi kuluneeseen vuoteen? Tuleeko rahankäyttönne lisääntymään, pysymään samalla tasolla vai vähenemään? Kaikki vastanneet, n=3 906 Arvioi käyttävänsä rahaa matkailuun... TALVI vs. ed. talvi Enemmän Saman verran Ei vastausta Vähemmän Enemmän - vähemmän Kotimaassa % Ulkomailla % KESÄ 2013 vs. ed. kesä % Enemmän Saman verran Ei vastausta Vähemmän Enemmän - vähemmän Kotimaassa % Ulkomailla % % 24

25 Arviot rahankäytöstä kotimaan matkailuun talvi vs. ed. talvi - eri väestörymissä - n=kaikki vastanneet Arvioi käyttävänsä rahaa matkailuun... Enemmän Saman verran Ei vastausta Vähemmän Enemmän - vähemmän Kaikki vastaajat 2011 (n=3 656) Kaikki vastaajat 2012 (n=3 906) Sukupuoli Nainen (n=2 087) Mies (n=1 819) Ikäryhmä vuotta (n=687) vuotta (n=723) vuotta (n=948) vuotta (n=1 548) Ammattiryhmä Työ-/maatal.väestö (n=1 017) Toimihenkilö (n=852) Yrittäjä/joht.as. (n=304) Opisk./koululainen (n=391) Eläkeläinen (n=1 119) Talouden rakenne Lapsiperhe (n=962) Aikuistalous (n=2 099) Yksinäistalous (n=827) Talouden bruttotulot Alle /v (n=1 247) /v (n=985) Yli /v (n=1 186) Taloudessa on Kesämökki/vapaa-ajan asunto (n=1 186) % 25-4 % -6 % -6 % -5 % -1 % -4 % -8 % -8 % -7 % -4 % -2 % +1 % -9 % -3 % -8 % -6 % -8 % -7 % -2 % -6 %

26 Arviot rahankäytöstä ulkomaan matkailuun talvi vs. ed. talvi - eri väestörymissä - n=kaikki vastanneet Arvioi käyttävänsä rahaa matkailuun... Enemmän Saman verran Ei vastausta Vähemmän Enemmän - vähemmän Kaikki vastaajat 2011 (n=3 656) Kaikki vastaajat 2012 (n=3 906) Sukupuoli Nainen (n=2 087) Mies (n=1 819) Ikäryhmä vuotta (n=687) vuotta (n=723) vuotta (n=948) vuotta (n=1 548) Ammattiryhmä Työ-/maatal.väestö (n=1 017) Toimihenkilö (n=852) Yrittäjä/joht.as. (n=304) Opisk./koululainen (n=391) Eläkeläinen (n=1 119) Talouden rakenne Lapsiperhe (n=962) Aikuistalous (n=2 099) Yksinäistalous (n=827) Talouden bruttotulot Alle /v (n=1 247) /v (n=985) Yli /v (n=1 186) Taloudessa on Kesämökki/vapaa-ajan asunto (n=1 186) % 26 0 % -2 % -2 % -2 % +1 % -7 % -4 % 0 % -10 % +1 % +4 % +4 % -1 % -6 % 0 % 0 % -5 % -2 % 0 % -1 %

27 Arviot rahankäytöstä kotimaan matkailuun kesällä 2013 vs. kesä eri väestörymissä - n=kaikki vastanneet Arvioi käyttävänsä rahaa matkailuun... Enemmän Saman verran Ei vastausta Vähemmän Enemmän - vähemmän Kaikki vastaajat 2011 (n=3 656) Kaikki vastaajat 2012 (n=3 906) Sukupuoli Nainen (n=2 087) Mies (n=1 819) Ikäryhmä vuotta (n=687) vuotta (n=723) vuotta (n=948) vuotta (n=1 548) Ammattiryhmä Työ-/maatal.väestö (n=1 017) Toimihenkilö (n=852) Yrittäjä/joht.as. (n=304) Opisk./koululainen (n=391) Eläkeläinen (n=1 119) Talouden rakenne Lapsiperhe (n=962) Aikuistalous (n=2 099) Yksinäistalous (n=827) Talouden bruttotulot Alle /v (n=1 247) /v (n=985) Yli /v (n=1 186) Taloudessa on Kesämökki/vapaa-ajan asunto (n=1 186) % % +4 % +4 % +5 % +9 % +8 % +2 % -1 % +5 % +8 % +2 % +9 % -1 % +9 % +2 % +3 % +2 % +3 % +8 % +3 %

28 Arviot rahankäytöstä ulkomaan matkailuun kesällä 2013 vs. kesä eri väestörymissä - n=kaikki vastanneet Arvioi käyttävänsä rahaa matkailuun... Enemmän Saman verran Ei vastausta Vähemmän Enemmän - vähemmän Kaikki vastaajat 2011 (n=3 656) Kaikki vastaajat 2012 (n=3 906) Sukupuoli Nainen (n=2 087) Mies (n=1 819) Ikäryhmä vuotta (n=687) vuotta (n=723) vuotta (n=948) vuotta (n=1 548) Ammattiryhmä Työ-/maatal.väestö (n=1 017) Toimihenkilö (n=852) Yrittäjä/joht.as. (n=304) Opisk./koululainen (n=391) Eläkeläinen (n=1 119) Talouden rakenne Lapsiperhe (n=962) Aikuistalous (n=2 099) Yksinäistalous (n=827) Talouden bruttotulot Alle /v (n=1 247) /v (n=985) Yli /v (n=1 186) Taloudessa on Kesämökki/vapaa-ajan asunto (n=1 186) % % +2 % +4 % 0 % +8 % +1 % +2 % -2 % -1 % +6 % +6 % +7 % -2 % +5 % +1 % +1 % -2 % 0 % +7 % +3 %

29 2012 Matkailu eri alueilla kotimaassa Kuvioissa esitetään: matkailualueiden kokonaistunnettuudet alueilla lomailleiden osuudet + vertailu aiempiin vuosiin (soveltuvin osin) alueilla lomailleiden rakenteet (sukupuoli, ikä, talouden tyyppi, asuinmaakunnan mukaan) MT 29

30 Helsinki Lappi Ahvenanmaa Varsinais-Suomi Pohjanmaa Pirkanmaa Keski-Suomi Porvoon ja Loviisan seutu Savonlinnan seutu Kuusamo Satakunta Hämeenlinnan seutu Pohjois-Karjala Mikkelin seutu Muu Uusimaa Lahden seutu Pohjois-Savo Kalajoki Etelä-Karjala Muu Pohjois-Pohjanmaa Kymenlaakso Muu Kainuu Kajaani ja Oulujärvi Matkailualueiden kokonaistunnettuudet 2012 Kaikki vastanneet, n=3 906, N= Lomaillut kesän 2012 aikana Lomaillut aikaisempina kesinä Tuntee muuten matkailualueena =Kokonaistunnettuus Kokemuksia yht. (lomaillut joskus) % 30

31 Helsinki Pirkanmaa Varsinais-Suomi Pohjanmaa Keski-Suomi Lappi Muu Uusimaa*) Pohjois-Savo Satakunta Hämeenlinnan seutu Lahden seutu Muu Pohjois-Pohjanmaa Pohjois-Karjala Mikkelin seutu Porvoon ja Loviisan seutu**) Savonlinnan seutu Etelä-Karjala Kymenlaakso Kajaani ja Oulujärvi Kalajoki Kuusamo Muu Kainuu Ahvenanmaa Lomailu eri matkailualueilla kesien aikana n=kaikki vastaajat Merkitsevä muutos 2012 vs = positiivinen 7 = negatiivinen 6 6 v (n=3 906) 6 v (n=3 656) 5 5 v (n=4 104) 4 v (n=3 855) 4 v (n=4 095) Oma mökki alueella % *) v Muu Uusimaa (ei Hki, ei Itä-Uusimaa) **) v. 2008: Itä-Uusimaa 31

32 Kesän 2012 aikana kotimaassa ja sen eri matkailualueilla lomailleiden rakenne 1/4 - sukupuolen mukaan - N=kaikki vastaajat, väestö tuhansina (.000) Nainen Mies Kaikki vastaajat (N=4 227) Kesällä 2012 kotim. lomailleet (N=2 907) Matkailualueet Ahvenanmaa (N=87) Varsinais-Suomi (N=597) Satakunta (N=320) Pohjanmaa (N=536) Helsinki (N=1 043) Porvoon ja Loviisan seutu (N=273) Muu Uusimaa (N=361) Hämeenlinnan seutu (N=299) Kymenlaakso (N=228) Lahden seutu (N=296) Pirkanmaa (N=599) Keski-Suomi (N=508) Etelä-Karjala (N=230) Pohjois-Karjala (N=283) Mikkelin seutu (N=269) Savonlinnan seutu (N=240) Pohjois-Savo (N=321) Kajaani ja Oulujärvi (N=178) Muu Kainuu (N=175) Kalajoki (N=151) Muu Pohjois-Pohjanmaa (N=292) Kuusamo (N=169) Lappi (N=443) % 32

33 Kesän 2012 aikana kotimaassa ja sen eri matkailualueilla lomailleiden rakenne 2/4 Kaikki vastaajat (N=4 227) Kesällä 2012 kotim. lomailleet (N=2 907) Matkailualueet Ahvenanmaa (N=87) Varsinais-Suomi (N=597) Satakunta (N=320) Pohjanmaa (N=536) Helsinki (N=1 043) Porvoon ja Loviisan seutu (N=273) Muu Uusimaa (N=361) Hämeenlinnan seutu (N=299) Kymenlaakso (N=228) Lahden seutu (N=296) Pirkanmaa (N=599) Keski-Suomi (N=508) Etelä-Karjala (N=230) Pohjois-Karjala (N=283) Mikkelin seutu (N=269) Savonlinnan seutu (N=240) Pohjois-Savo (N=321) Kajaani ja Oulujärvi (N=178) Muu Kainuu (N=175) Kalajoki (N=151) Muu Pohjois-Pohjanmaa (N=292) Kuusamo (N=169) Lappi (N=443) - ikäryhmän mukaan - N=kaikki vastaajat, väestö tuhansina (.000) v v v v % 33

34 Kesän 2012 aikana kotimaassa ja sen eri matkailualueilla lomailleiden rakenne 3/4 Kaikki vastaajat (N=4 227) Kesällä 2012 kotim. lomailleet (N=2 907) Matkailualueet Ahvenanmaa (N=87) Varsinais-Suomi (N=597) Satakunta (N=320) Pohjanmaa (N=536) Helsinki (N=1 043) Porvoon ja Loviisan seutu (N=273) Muu Uusimaa (N=361) Hämeenlinnan seutu (N=299) Kymenlaakso (N=228) Lahden seutu (N=296) Pirkanmaa (N=599) Keski-Suomi (N=508) Etelä-Karjala (N=230) Pohjois-Karjala (N=283) Mikkelin seutu (N=269) Savonlinnan seutu (N=240) Pohjois-Savo (N=321) Kajaani ja Oulujärvi (N=178) Muu Kainuu (N=175) Kalajoki (N=151) Muu Pohjois-Pohjanmaa (N=292) Kuusamo (N=169) Lappi (N=443) - talouden rakenteen mukaan - N=kaikki vastaajat, väestö tuhansina (.000) Lapsiperhe Aikuistalous Yksinäistalous % 34

35 Kesän 2012 aikana kotimaassa ja sen eri matkailualueilla lomailleiden rakenne 4/4 - asuinmaakunnan mukaan - N=kaikki vastaajat, väestö tuhansina (.000) Uusimaa/Porvoon ja Loviisan seutu Pirkanmaa Varsinais- Suomi Et.-/Keski- Pohjanmaa Etelä-/ Pohjois-Savo Kainuu/Pohj.-Pohjanmaa Kanta-/Päijät-Häme/ Kymenlaakso Etelä- Karjala Satakunta Keski- Suomi Pohjois- Karjala Lappi Kaikki vastaajat (N=4 227) Kesällä 2012 kotim. lomailleet (N=2 907) Matkailualueet Ahvenanmaa (N=87) Varsinais-Suomi (N=597) Satakunta (N=320) Pohjanmaa (N=536) Helsinki (N=1 043) Porvoon ja Loviisan seutu (N=273) Muu Uusimaa (N=361) Hämeenlinnan seutu (N=299) Kymenlaakso (N=228) Lahden seutu (N=296) Pirkanmaa (N=599) Keski-Suomi (N=508) Etelä-Karjala (N=230) Pohjois-Karjala (N=283) Mikkelin seutu (N=269) Savonlinnan seutu (N=240) Pohjois-Savo (N=321) Kajaani ja Oulujärvi (N=178) Muu Kainuu (N=175) Kalajoki (N=151) Muu Pohjois-Pohjanmaa (N=292) Kuusamo (N=169) Lappi (N=443) % 35

36 2012 Mainonnan huomioarvot, alueen valintaperusteet ja tietolähteet Kuvioissa esitetään: matkailumainontaa huomanneiden osuudet alueittain matkailualueiden valintaan vaikuttaneet tekijät tietolähteet matkailualueista MT 36

37 Matkailualueiden mainonnan huomaaminen n=kaikki vastaajat Helsinki Lappi Ahvenanmaa Kuusamo Kalajoki Savonlinnan seutu Varsinais-Suomi Pirkanmaa Pohjanmaa Hämeenlinnan seutu Keski-Suomi Mikkelin seutu Etelä-Karjala Muu Kainuu Pohjois-Karjala Porvoon ja Loviisan seutu Satakunta Lahden seutu Muu Uusimaa Pohjois-Savo Kajaani ja Oulujärvi Kymenlaakso Muu Pohjois-Pohjanmaa Merkitsevä muutos 2012 vs 2011 = positiivinen = negatiivinen v (n=3 906) v (n=3 656) v (n=4 104) v (n=3 855) v (n=4 095) % 37

38 Kesämatkailualueen valintaan vaikuttaneet syyt (1-3 merkittävintä) n=kesällä 2007/2008/2009/2011/2012 kotimaassa lomailleet Sukulaisten/tuttavien tapaaminen 44 Oma mökki alueella 22 Tapahtumat 22 Alueen luonto yleensä 21 Hyvät liikenneyhteydet 16 Nähtävyydet 16 Hyvät majoitusvaihtoehdot Ihmiset/elämänmeno Alueen maine kesäkohteena Lasten kohteet Merkitsevä muutos 2012 vs 2011 = positiivinen = negatiivinen Edulliset hintatarjoukset Harrastusmahdollisuudet UUSI v (n=2 611) Huvittelumahdollisuudet 10 v (n=2 347) Ostosmahdollisuudet Internetin herättämä kiinnostus Kansallispuisto /-puistot Mainonnan/esitteen herättämä kiinnostus v (n=2 546) v (n=2 646) v (n=2 439) Matkan helppo varattavuus 5 Alueen ruokakulttuuri 2 Muu syy 10 Ei vastausta % 38

39 Kesämatkailualueen valintaan vaikuttaneet syyt 2012 eri ikäryhmissä ja talouden rakenteen mukaan (1 3 merkittävintä) n=kesällä 2012 kotimaassa lomailleet Sukulaisten/tuttavien tapaaminen Oma mökki alueella Tapahtumat Alueen luonto yleensä Hyvät liikenneyhteydet Nähtävyydet Hyvät majoitusvaihtoehdot Ihmiset/elämänmeno Alueen maine kesäkohteena Lasten kohteet Edulliset hintatarjoukset Harrastusmahdollisuudet Huvittelumahdollisuudet Ostosmahdollisuudet Internetin herättämä kiinnostus Kansallispuisto /-puistot Mainonnan/esitteen herättämä kiinnostus Matkan helppo varattavuus Alueen ruokakulttuuri Muu syy Ei vastausta v. (n=519) v. (n=551) v. (n=636) v. (n=905) % 39 Lapsiperhe (n=735) Aikuistalous (n=1 365) Yksinäistalous (n=501) %

40 Tietolähteet kesämatkailualueista n=kesällä 2008/2009/2010/2011/2012 kotimaassa lomailleet Internet (netto): -alueen/paikkakunnan omat sivut* -matkailuyritysten omat sivut - sosiaalinen nettiyhteisö (esim. Facebook) Sukulaiset/tuttavat Aikaisemmat kokemukset Sanoma-/aikakauslehdet Matkailuportaali (netto): - -portaali - -portaali - -portaali - -portaali - -portaali - muu matkailuportaali Alueelliset matkailuesitteet TV/radio Matkakohteen omat esitteet Messut/näyttelyt Matkatoimisto Alueen/paikkakunnan matkailutoimisto Muu Ei vastausta Merkitsevä muutos 2012 vs 2011 = positiivinen = negatiivinen v (n=2 611) v (n=2 347) v (n=2 620) v (n=2 546) v (n=2 646) % 40

41 Tietolähteet kesämatkailualueista 2012 eri ikäryhmissä ja talouden rakenteen mukaan n=kesällä 2012 kotimaassa lomailleet Internet (netto): -alueen/paikkakunnan omat sivut -matkailuyritysten omat sivut - jokin sosiaalinen nettiyhteisö (esim. Facebook) Sukulaiset/tuttavat Aikaisemmat kokemukset Sanoma-/aikakauslehdet Matkailuportaali (netto): - -portaali - -portaali - -portaali - muu matkailuportaali - -portaali - -portaali Alueelliset matkailuesitteet TV/radio Matkakohteen omat esitteet Messut/näyttelyt Alueen/paikkakunnan matkailutoimisto Matkatoimisto Muu Ei vastausta vuotta (n=519) vuotta (n=551) vuotta (n=636) vuotta (n=905) % 41 Lapsiperhe (n=735) Aikuistalous (n=1 365) Yksinäistalous (n=501) %

42 2012 Kokonaismielikuvat matkailualueista Yleisarvosanat: Kouluarvosana-asteikko 10 4 (10 = erinomainen, 4 = huono) Annetuista arvosanoista on laskettu aluekohtaiset keskiarvot. Tulokset on havainnollistettu kuviossa, jossa alueet on esitetty tämänvuotisessa paremmuusjärjestyksessä. Kokonaismielikuvissa tapahtunut kehitys Arvosanojen jakautuminen matkailualueittain. Arvosanan antaneiden määrä (n-luku) vaihtelee aluekohtaisesti. Nämä aluekohtaiset vastaajamäärät ilmenevät seuraavan sivun taulukosta. Annetut arvosanat on tulostettu myös ko. alueilla kesällä 2012 matkailleista MT 42

43 2012 Aluekohtaiset vastaajamäärät v n=alueelle arvosanan antaneet MT v Ahvenanmaa 896 Varsinais-Suomi 957 Satakunta 638 Pohjanmaa 858 Helsinki 1317 Porvoon ja Loviisan seutu 701 Muu Uusimaa 668 Hämeenlinnan seutu 691 Kymenlaakso 533 Lahden seutu 613 Pirkanmaa 854 Keski-Suomi 854 Etelä-Karjala 589 Pohjois-Karjala 677 Mikkelin seutu 689 Savonlinnan seutu 727 Pohjois-Savo 642 Kajaani ja Oulujärvi 531 Muu Kainuu 570 Kalajoki 617 Muu Pohjois-Pohjanmaa 562 Kuusamo 773 Lappi

44 (1/2) Kokonaismielikuvat 2012 Keskiarvo Toimialan keskiarvo Lappi 8,71 8,26 8,21 8,07 8,06 8,05 8,01 7,98 7,93 7,89 7,85 Kuusamo Helsinki Savonlinnan seutu Varsinais-Suomi 44 Ahvenanmaa Pirkanmaa Pohjois-Karjala Keski-Suomi Porvoon ja Loviisan seutu Etelä-Karjala

45 (2/2) Kokonaismielikuvat 2012 Keskiarvo Toimialan keskiarvo ,84 7,80 7,75 7,73 7,68 7,67 7,67 7,64 7,61 7,51 7,45 7,43 Muu Kainuu Pohjois-Savo Kalajoki Hämeenlinnan seutu Muu Uusimaa Mikkelin seutu Pohjanmaa Muu Pohjois-Pohjanmaa Kajaani ja Oulujärvi Satakunta Lahden seutu Kymenlaakso 45

46 (1/2) Kokonaismielikuvat Lappi 9 Kuusamo Helsinki 8 Savonlinnan seutu Keskiarvo Varsinais-Suomi Ahvenanmaa Pirkanmaa Pohjois-Karjala 5 Keski-Suomi Porvoon ja Loviisan seutu Etelä-Karjala

47 (2/2) Kokonaismielikuvat Muu Kainuu 9 Pohjois-Savo Kalajoki Keskiarvo Hämeenlinnan seutu Muu Uusimaa Mikkelin seutu Pohjanmaa 6 Muu Pohjois-Pohjanmaa Kajaani ja Oulujärvi 5 Satakunta Lahden seutu Kymenlaakso

48 Lappi Kuusamo Helsinki Savonlinnan seutu Varsinais-Suomi Ahvenanmaa Pirkanmaa Pohjois-Karjala Keski-Suomi Porvoon ja Loviisan seutu Etelä-Karjala Muu Kainuu Pohjois-Savo Kalajoki Hämeenlinnan seutu Muu Uusimaa Mikkelin seutu Pohjanmaa Muu Pohjois-Pohjanmaa Kajaani ja Oulujärvi Satakunta Lahden seutu Kymenlaakso Matkailualueiden arvosanajakaumat % = Merkitsevä neg. muutos vs Keskiarvo ,71 8,26 8,21 8,07 8,06 8,05 8,01 7,98 7,93 7,89 7,85 7,84 7,80 7,75 7,73 7,68 7,67 7,67 7,64 7,61 7,51 7,45 7,43

49 Kokonaismielikuvat 2012 n=kesällä 2012 alueella lomailleet / kaikki vastaajat Lappi (n=329/1158) Kuusamo (n=132/773) Helsinki (n=752/1314) Savonlinnan seutu (n=177/727) Varsinais-Suomi (n=433/957) Ahvenanmaa (n=64/896) Pirkanmaa (n=402/854) Pohjois-Karjala (n=204/677) Keski-Suomi (n=373/854) Porvoon ja Loviisan seutu (n=200/701) Etelä-Karjala (n=157/589) Muu Kainuu (n=117/570) Pohjois-Savo (n=214/642) Kalajoki (n=106/617) Hämeenlinnan seutu (n=220/691) Muu Uusimaa (n=248/668) Mikkelin seutu (n=193/689) Pohjanmaa (n=389/858) Muu Pohjois-Pohjanmaa (n=199/562) Kajaani ja Oulujärvi (n=116/531) Satakunta (n=221/638) Lahden seutu (n=206/613) Kymenlaakso (n=153/533) Kesällä 2012 alueella lomailleet Kaikki arvosanan antaneet Keskiarvo

50 2012 Kokonaismielikuvat suhteessa lomailuun Alueiden saamien yleisarvosanojen keskiarvot suhteessa alueilla lomailleiden osuuteen: Mitä ylempänä kuviossa alue on, sitä myönteisempi on siitä vallitseva kokonaiskuva. Mitä enemmän oikealla kuviossa matkailualue sijaitsee, sitä suurempi osa suomalaisista on lomaillut alueella kesällä 2012 tai aikaisemmin MT 50

51 9,0 Lomailu ja kokonaismielikuvat 2012 Lappi 8,5 Keskiarvo ,0 7,5 Kuusamo Savonlinnan seutu Ahvenanmaa Varsinais-Suomi Pirkanmaa Keskiarvo: 7,92 Pohjois-Karjala Keski-Suomi Porvoon ja Loviisan seutu Etelä-Karjala Muu Kainuu Pohjois-Savo Kalajoki Hämeenlinnan seutu Muu Uusimaa Mikkelin seutu Pohjanmaa Kajaani ja Oulujärvi Muu Pohjois-Pohjanmaa Satakunta Kymenlaakso Lahden seutu Helsinki Keskiarvo: 21% 7, Lomaillut kesän 2012 aikana/aikaisemmin % 51

52 2012 Mielikuvatekijät Kahdeksan (8) tekijää: Alueen luonto Tapahtumatarjonta Nähtävyydet Majoituspalveluiden hinta-laatu-suhde Harrastusmahdollisuudet Alueen matkailuesitteiden saatavuus Alueen matkailutarjonta internetissä Halukkuus matkailla ensi kesänä Tekijöiden arviointi aluekohtaisesti asteikolla: + / - (+) = myönteinen tekijä (-) = kielteinen tekijä erotus = (+) ja (-) -mainintojen prosenttiosuuksien erotus Tekijät esitellään erotusten mukaisessa paremmuusjärjestyksessä. Kehitys vuosina esitetään (+) ja (-) -mainintojen erotusten avulla MT 52

53 2012 Mielikuvatekijät suhteessa kokonaiskuvaan Mielikuvatekijöistä annettujen arvioiden yhteisvaikutus (%-yksikköä), yleisarvosanojen keskiarvo sekä sijoittuminen vertailuryhmässä v (suluissa v sijoitus) MT Mielikuvatekijät Kokonaiskuva (4 10) Sijoitus 2012 (-11) v Sijoitus 2012 (-11) v Lappi (1.) 8,71 1. (1.) Helsinki (2.) 8,21 3. (4.) Kuusamo (3.) 8,26 2. (2.) Pirkanmaa (6.) 8,01 7. (8.) Varsinais-Suomi (4.) 8,06 5. (6.) Savonlinnan seutu (5.) 8,07 4. (3.) Ahvenanmaa (7.) 8,05 6. (5.) Keski-Suomi (8.) 7,93 9. (9.) Pohjois-Karjala (9.) 7,98 8. (7.) Kaikkien alueiden keskiarvo 173 7,92 Muu Kainuu (-) 7, (-) Kalajoki (10.) 7, (12.) Hämeenlinnan seutu (14.) 7, (16.) Pohjois-Savo (13.) 7, (13.) Etelä-Karjala (11.) 7, (11.) Porvoon ja Loviisan seutu (12.) 7, (10.) Pohjanmaa (17.) 7, (19.) Mikkelin seutu (15.) 7, (14.) Kajaani ja Oulujärvi (16.) 7, (17.) Lahden seutu (18.) 7, (20.) Muu Uusimaa (20.) 7, (15.) Muu Pohjois-Pohjanmaa (21.) 7, (18.) Satakunta (19.) 7, (21.) Kymenlaakso (22.) 7, (22.)

54 2012 Matkailualueiden mielikuvaprofiilit Seuraavissa kuvioissa on esitetty: kesämatkailualueiden (23 kpl) mielikuvaprofiilien keskinäinen vertailu (kaikista alueille arvosanan antaneista) sekä kunkin alueen profiili (kaikista ko. alueelle arvosanan antaneista sekä ko. alueella kesällä 2012 matkailleista) MT 54

55 (1/2) 100 Mielikuvatekijät 2012 Alueen luonto 80 Toimialan keskiarvo erotus % myönteinen kielteinen erotus Lappi Ahvenanmaa Kuusamo Pohjois-Karjala Muu Kainuu Savonlinnan seutu Etelä-Karjala Keski-Suomi Kajaani ja Oulujärvi Kalajoki Varsinais-Suomi Pohjois-Savo 55

56 (2/2) 100 Mielikuvatekijät 2012 Alueen luonto 80 Toimialan keskiarvo erotus % myönteinen kielteinen erotus Porvoon ja Loviisan seutu Hämeenlinnan seutu Pirkanmaa Mikkelin seutu Muu Pohjois-Pohjanmaa Kymenlaakso Pohjanmaa Satakunta Muu Uusimaa Lahden seutu Helsinki 56

57 (1/2) Mielikuvatekijät Alueen luonto Lappi Ahvenanmaa Kuusamo 40 Pohjois-Karjala erotus % Muu Kainuu Savonlinnan seutu Etelä-Karjala Keski-Suomi Kajaani ja Oulujärvi Kalajoki Varsinais-Suomi Pohjois-Savo

58 (2/2) 100 Mielikuvatekijät Alueen luonto Porvoon ja Loviisan seutu erotus % Hämeenlinnan seutu Pirkanmaa Mikkelin seutu Muu Pohjois-Pohjanmaa Kymenlaakso Pohjanmaa -40 Satakunta -60 Muu Uusimaa -80 Lahden seutu Helsinki

59 (1/2) 100 Mielikuvatekijät 2012 Tapahtumatarjonta Toimialan keskiarvo erotus % myönteinen kielteinen erotus Helsinki Pirkanmaa Varsinais-Suomi Savonlinnan seutu Keski-Suomi Satakunta Kalajoki Pohjanmaa Lappi Lahden seutu Muu Uusimaa 59

60 (2/2) 100 Mielikuvatekijät 2012 Tapahtumatarjonta Toimialan keskiarvo erotus % myönteinen kielteinen erotus Mikkelin seutu Hämeenlinnan seutu Pohjois-Savo Kuusamo Etelä-Karjala Muu Kainuu Pohjois-Karjala Porvoon ja Loviisan seutu Muu Pohjois-Pohjanmaa Kymenlaakso Ahvenanmaa Kajaani ja Oulujärvi

61 (1/2) 100 Mielikuvatekijät Tapahtumatarjonta Helsinki erotus % Pirkanmaa Varsinais-Suomi Savonlinnan seutu Keski-Suomi Satakunta Kalajoki -40 Pohjanmaa -60 Lappi -80 Lahden seutu Muu Uusimaa

62 (2/2) Mielikuvatekijät Tapahtumatarjonta Mikkelin seutu Hämeenlinnan seutu Pohjois-Savo 40 Kuusamo erotus % Etelä-Karjala Muu Kainuu Pohjois-Karjala Porvoon ja Loviisan seutu Muu Pohjois-Pohjanmaa Kymenlaakso Ahvenanmaa Kajaani ja Oulujärvi

63 (1/2) 100 Mielikuvatekijät 2012 Nähtävyydet Toimialan keskiarvo erotus % myönteinen kielteinen erotus Helsinki Lappi Kuusamo Savonlinnan seutu Porvoon ja Loviisan seutu Varsinais-Suomi Ahvenanmaa Pirkanmaa Hämeenlinnan seutu Pohjois-Karjala Etelä-Karjala 63

64 (2/2) 100 Mielikuvatekijät 2012 Nähtävyydet Toimialan keskiarvo erotus % myönteinen kielteinen erotus Muu Kainuu Keski-Suomi Pohjois-Savo Kalajoki Kajaani ja Oulujärvi Mikkelin seutu Muu Uusimaa Kymenlaakso Muu Pohjois-Pohjanmaa Pohjanmaa Satakunta Lahden seutu 64

65 (1/2) 100 Mielikuvatekijät Nähtävyydet Helsinki erotus % Lappi Kuusamo Savonlinnan seutu Porvoon ja Loviisan seutu Varsinais-Suomi Ahvenanmaa -40 Pirkanmaa -60 Hämeenlinnan seutu -80 Pohjois-Karjala Etelä-Karjala

66 (2/2) Mielikuvatekijät Nähtävyydet Muu Kainuu Keski-Suomi Pohjois-Savo 40 Kalajoki erotus % Kajaani ja Oulujärvi Mikkelin seutu Muu Uusimaa Kymenlaakso Muu Pohjois-Pohjanmaa Pohjanmaa Satakunta Lahden seutu

67 (1/2) 100 Mielikuvatekijät 2012 Majoituspalveluiden hinta-laatu -suhde Toimialan keskiarvo erotus % myönteinen kielteinen erotus Pohjois-Karjala Pohjanmaa Keski-Suomi Kajaani ja Oulujärvi Muu Kainuu Pohjois-Savo Etelä-Karjala Mikkelin seutu Muu Pohjois-Pohjanmaa Hämeenlinnan seutu Kymenlaakso Pirkanmaa 67

68 (2/2) 100 Mielikuvatekijät 2012 Majoituspalveluiden hinta-laatu -suhde Toimialan keskiarvo erotus % myönteinen kielteinen erotus Kuusamo Lappi Lahden seutu Varsinais-Suomi Savonlinnan seutu Satakunta Ahvenanmaa Kalajoki Porvoon ja Loviisan seutu Muu Uusimaa Helsinki 68

69 (1/2) Mielikuvatekijät Majoituspalveluiden hinta-laatu -suhde Pohjois-Karjala Pohjanmaa Keski-Suomi 40 Kajaani ja Oulujärvi erotus % Muu Kainuu Pohjois-Savo Etelä-Karjala Mikkelin seutu Muu Pohjois-Pohjanmaa Hämeenlinnan seutu Kymenlaakso Pirkanmaa

70 (2/2) erotus % Mielikuvatekijät Majoituspalveluiden hinta-laatu -suhde Kuusamo Lappi Lahden seutu Varsinais-Suomi Savonlinnan seutu Satakunta Ahvenanmaa -40 Kalajoki -60 Porvoon ja Loviisan seutu -80 Muu Uusimaa Helsinki

71 (1/2) 100 Mielikuvatekijät 2012 Harrastusmahdollisuudet Toimialan keskiarvo erotus % myönteinen kielteinen erotus Lappi Helsinki Kuusamo Pirkanmaa Keski-Suomi Muu Kainuu Kalajoki Lahden seutu Varsinais-Suomi Muu Uusimaa Ahvenanmaa 71

72 (2/2) 100 Mielikuvatekijät 2012 Harrastusmahdollisuudet Toimialan keskiarvo erotus % myönteinen kielteinen erotus Hämeenlinnan seutu Pohjois-Karjala Pohjois-Savo Kajaani ja Oulujärvi Muu Pohjois-Pohjanmaa Savonlinnan seutu Etelä-Karjala Mikkelin seutu Kymenlaakso Pohjanmaa Satakunta Porvoon ja Loviisan seutu 72

73 (1/2) 100 Mielikuvatekijät Harrastusmahdollisuudet Lappi erotus % Helsinki Kuusamo Pirkanmaa Keski-Suomi Muu Kainuu Kalajoki -40 Lahden seutu -60 Varsinais-Suomi -80 Muu Uusimaa Ahvenanmaa

74 (2/2) Mielikuvatekijät Harrastusmahdollisuudet Hämeenlinnan seutu Pohjois-Karjala Pohjois-Savo 40 Kajaani ja Oulujärvi erotus % Muu Pohjois-Pohjanmaa Savonlinnan seutu Etelä-Karjala Mikkelin seutu Kymenlaakso Pohjanmaa Satakunta Porvoon ja Loviisan seutu

75 (1/2) 100 Mielikuvatekijät 2012 Alueen matkailuesitteiden saatavuus Toimialan keskiarvo erotus % myönteinen kielteinen erotus Helsinki Lappi Kuusamo Ahvenanmaa Kalajoki Pirkanmaa Savonlinnan seutu Varsinais-Suomi Muu Kainuu Pohjois-Karjala Porvoon ja Loviisan seutu 75

76 (2/2) 100 Mielikuvatekijät 2012 Alueen matkailuesitteiden saatavuus Toimialan keskiarvo erotus % myönteinen kielteinen erotus Hämeenlinnan seutu Etelä-Karjala Keski-Suomi Mikkelin seutu Pohjanmaa Pohjois-Savo Lahden seutu Kajaani ja Oulujärvi Muu Uusimaa Kymenlaakso Muu Pohjois-Pohjanmaa Satakunta 76

77 (1/2) 100 Mielikuvatekijät Alueen matkailuesitteiden saatavuus Helsinki erotus % Lappi Kuusamo Ahvenanmaa Kalajoki Pirkanmaa Savonlinnan seutu -40 Varsinais-Suomi -60 Muu Kainuu -80 Pohjois-Karjala Porvoon ja Loviisan seutu

78 (2/2) Mielikuvatekijät Alueen matkailuesitteiden saatavuus Hämeenlinnan seutu Etelä-Karjala Keski-Suomi 40 Mikkelin seutu erotus % Pohjanmaa Pohjois-Savo Lahden seutu Kajaani ja Oulujärvi Muu Uusimaa Kymenlaakso Muu Pohjois-Pohjanmaa Satakunta

79 (1/2) 100 Mielikuvatekijät 2012 Alueen matkailutarjonta internetissä Toimialan keskiarvo erotus % myönteinen kielteinen erotus Helsinki Lappi Kuusamo Ahvenanmaa Kalajoki Pirkanmaa Savonlinnan seutu Varsinais-Suomi Porvoon ja Loviisan seutu Muu Kainuu Pohjois-Karjala 79

80 (2/2) 100 Mielikuvatekijät 2012 Alueen matkailutarjonta internetissä Toimialan keskiarvo erotus % myönteinen kielteinen erotus Keski-Suomi Hämeenlinnan seutu Pohjanmaa Mikkelin seutu Pohjois-Savo Etelä-Karjala Satakunta Lahden seutu Muu Pohjois-Pohjanmaa Muu Uusimaa Kymenlaakso Kajaani ja Oulujärvi

81 (1/2) 100 Mielikuvatekijät Alueen matkailutarjonta internetissä Helsinki erotus % Lappi Kuusamo Ahvenanmaa Kalajoki Pirkanmaa Savonlinnan seutu -40 Varsinais-Suomi -60 Porvoon ja Loviisan seutu -80 Muu Kainuu Pohjois-Karjala

82 (2/2) Mielikuvatekijät Alueen matkailutarjonta internetissä Keski-Suomi Hämeenlinnan seutu Pohjanmaa 40 Mikkelin seutu erotus % Pohjois-Savo Etelä-Karjala Satakunta Lahden seutu Muu Pohjois-Pohjanmaa Muu Uusimaa Kymenlaakso Kajaani ja Oulujärvi

83 (1/2) 100 Mielikuvatekijät 2012 Halukkuus matkailla ensi kesänä Toimialan keskiarvo erotus % myönteinen kielteinen erotus Lappi Helsinki Pirkanmaa Varsinais-Suomi Kuusamo Keski-Suomi Pohjois-Karjala Savonlinnan seutu Pohjois-Savo Etelä-Karjala Muu Kainuu 83

84 (2/2) 100 Mielikuvatekijät 2012 Halukkuus matkailla ensi kesänä Toimialan keskiarvo erotus % myönteinen kielteinen erotus Pohjanmaa Porvoon ja Loviisan seutu Ahvenanmaa Hämeenlinnan seutu Kalajoki Muu Pohjois-Pohjanmaa Muu Uusimaa Lahden seutu Satakunta Mikkelin seutu Kymenlaakso Kajaani ja Oulujärvi

85 (1/2) 100 Mielikuvatekijät Halukkuus matkailla ensi kesänä Lappi erotus % Helsinki Pirkanmaa Varsinais-Suomi Kuusamo Keski-Suomi Pohjois-Karjala -40 Savonlinnan seutu -60 Pohjois-Savo -80 Etelä-Karjala Muu Kainuu

86 (2/2) Mielikuvatekijät Halukkuus matkailla ensi kesänä Pohjanmaa Porvoon ja Loviisan seutu Ahvenanmaa 40 Hämeenlinnan seutu erotus % Kalajoki Muu Pohjois-Pohjanmaa Muu Uusimaa Lahden seutu Satakunta Mikkelin seutu Kymenlaakso Kajaani ja Oulujärvi

87 Kaikkien matkailualueiden keskiarvo % myönteinen kielteinen erotus Alueen luonto Nähtävyydet Harrastusmahdollisuudet Alueen matkailutarjonta internetissä 87 Alueen matkailuesitteiden saatavuus Halukkuus matkailla ensi kesänä Tapahtumatarjonta Majoituspalveluiden hinta-laatu -suhde

88 Kaikkien matkailualueiden keskiarvo Alueen luonto 60 Nähtävyydet 40 Harrastusmahdollisuudet erotus % Alueen matkailutarjonta internetissä Alueen matkailuesitteiden saatavuus Halukkuus matkailla ensi kesänä Tapahtumatarjonta Majoituspalveluiden hinta-laatu -suhde

89 A A A A A A A A B B B B B B B B C C C C C C C C D D D D D D D D E E E E E E E E F F F F F F F F G G G G G G G G H H H H H H H H I I I I I I I I J J J J J J J J K K K K K K K K L L L L L L L L M M M M M M M M N N N N N N N N O O O O O O O O P P P P P P P P Q Q Q Q Q Q Q Q R R R R R R R R S S S S S S S S T T T T T T T T U U U U U U U U V V V V V V V V W W W W W W W W Halukkuus matkailla ensi kesänä Alueen matkailutarjonta internetissä Alueen matkailuesitteiden saatavuus Harrastusmahdollisuudet Majoituspalveluiden hinta-laatu -suhde Nähtävyydet Tapahtumatarjonta Alueen luonto (+) ja (-) arvioiden erotus % A Ahvenanmaa B Varsinais-Suomi C Satakunta D Pohjanmaa E Helsinki F Porvoon ja Loviisan seutu G Muu Uusimaa H Hämeenlinnan seutu I Kymenlaakso J Lahden seutu K Pirkanmaa L Keski-Suomi M Etelä-Karjala N Pohjois-Karjala O Mikkelin seutu P Savonlinnan seutu Q Pohjois-Savo R Kajaani ja Oulujärvi S Muu Kainuu T Kalajoki U Muu Pohjois-Pohjanmaa V Kuusamo W Lappi Matkailualueiden mielikuvaprofiilit

90 Ahvenanmaan imagoprofiili kaikki arvosanan antaneet ja kesällä 2012 alueella lomailleet - Kaikki arvosanan antaneet (n=896) Kesällä 2012 alueella lomailleet (n=64) Alueen luonto Nähtävyydet Alueen matkailuesitteiden saatavuus Alueen matkailutarjonta internetissä Harrastusmahdollisuudet Halukkuus matkailla ensi kesänä Majoituspalveluiden hinta-laatu -suhde Tapahtumatarjonta (+) ja (-) arvioiden erotus % 90

91 Varsinais-Suomen imagoprofiili kaikki arvosanan antaneet ja kesällä 2012 alueella lomailleet - Kaikki arvosanan antaneet (n=957) Kesällä 2012 alueella lomailleet (n=433) Alueen luonto Tapahtumatarjonta Nähtävyydet Halukkuus matkailla ensi kesänä Harrastusmahdollisuudet Alueen matkailutarjonta internetissä Alueen matkailuesitteiden saatavuus Majoituspalveluiden hinta-laatu -suhde (+) ja (-) arvioiden erotus % 91

92 Satakunnan imagoprofiili kaikki arvosanan antaneet ja kesällä 2012 alueella lomailleet - Kaikki arvosanan antaneet (n=638) Kesällä 2012 alueella lomailleet (n=221) Alueen luonto Tapahtumatarjonta Alueen matkailutarjonta internetissä Harrastusmahdollisuudet Majoituspalveluiden hinta-laatu -suhde Halukkuus matkailla ensi kesänä Alueen matkailuesitteiden saatavuus Nähtävyydet (+) ja (-) arvioiden erotus % 92

93 Pohjanmaan imagoprofiili kaikki arvosanan antaneet ja kesällä 2012 alueella lomailleet - Kaikki arvosanan antaneet (n=858) Kesällä 2012 alueella lomailleet (n=389) Alueen luonto Majoituspalveluiden hinta-laatu -suhde Alueen matkailutarjonta internetissä Halukkuus matkailla ensi kesänä Tapahtumatarjonta Alueen matkailuesitteiden saatavuus Harrastusmahdollisuudet Nähtävyydet (+) ja (-) arvioiden erotus % 93

94 Helsingin imagoprofiili kaikki arvosanan antaneet ja kesällä 2012 alueella lomailleet - Kaikki arvosanan antaneet (n=1314) Kesällä 2012 alueella lomailleet (n=752) Tapahtumatarjonta Nähtävyydet Alueen matkailutarjonta internetissä Alueen matkailuesitteiden saatavuus Harrastusmahdollisuudet Halukkuus matkailla ensi kesänä Alueen luonto Majoituspalveluiden hinta-laatu -suhde (+) ja (-) arvioiden erotus % 94

95 Porvoon ja Loviisan seudun imagoprofiili kaikki arvosanan antaneet ja kesällä 2012 alueella lomailleet - Kaikki arvosanan antaneet (n=701) Kesällä 2012 alueella lomailleet (n=200) Alueen luonto Nähtävyydet Alueen matkailutarjonta internetissä Alueen matkailuesitteiden saatavuus Halukkuus matkailla ensi kesänä Majoituspalveluiden hinta-laatu -suhde Harrastusmahdollisuudet Tapahtumatarjonta (+) ja (-) arvioiden erotus % 95

96 Muun Uudenmaan imagoprofiili kaikki arvosanan antaneet ja kesällä 2012 alueella lomailleet - Kaikki arvosanan antaneet (n=668) Kesällä 2012 alueella lomailleet (n=248) Alueen luonto Harrastusmahdollisuudet Alueen matkailutarjonta internetissä Halukkuus matkailla ensi kesänä Tapahtumatarjonta Nähtävyydet Alueen matkailuesitteiden saatavuus Majoituspalveluiden hinta-laatu -suhde (+) ja (-) arvioiden erotus % 96

97 Hämeenlinnan seudun imagoprofiili kaikki arvosanan antaneet ja kesällä 2012 alueella lomailleet - Kaikki arvosanan antaneet (n=691) Kesällä 2012 alueella lomailleet (n=220) Alueen luonto Nähtävyydet Harrastusmahdollisuudet Alueen matkailutarjonta internetissä Majoituspalveluiden hinta-laatu -suhde Alueen matkailuesitteiden saatavuus Halukkuus matkailla ensi kesänä Tapahtumatarjonta (+) ja (-) arvioiden erotus % 97

98 Kymenlaakson imagoprofiili kaikki arvosanan antaneet ja kesällä 2012 alueella lomailleet - Kaikki arvosanan antaneet (n=533) Kesällä 2012 alueella lomailleet (n=153) Alueen luonto Majoituspalveluiden hinta-laatu -suhde Alueen matkailutarjonta internetissä Harrastusmahdollisuudet Nähtävyydet Alueen matkailuesitteiden saatavuus Halukkuus matkailla ensi kesänä Tapahtumatarjonta (+) ja (-) arvioiden erotus % 98

99 Lahden seudun imagoprofiili kaikki arvosanan antaneet ja kesällä 2012 alueella lomailleet - Kaikki arvosanan antaneet (n=613) Kesällä 2012 alueella lomailleet (n=206) Harrastusmahdollisuudet Alueen luonto Alueen matkailutarjonta internetissä Majoituspalveluiden hinta-laatu -suhde Halukkuus matkailla ensi kesänä Tapahtumatarjonta Alueen matkailuesitteiden saatavuus Nähtävyydet (+) ja (-) arvioiden erotus % 99

100 Pirkanmaan imagoprofiili kaikki arvosanan antaneet ja kesällä 2012 alueella lomailleet - Kaikki arvosanan antaneet (n=854) Kesällä 2012 alueella lomailleet (n=402) Tapahtumatarjonta Alueen luonto Nähtävyydet Harrastusmahdollisuudet Halukkuus matkailla ensi kesänä Alueen matkailutarjonta internetissä Alueen matkailuesitteiden saatavuus Majoituspalveluiden hinta-laatu -suhde (+) ja (-) arvioiden erotus % 100

101 Keski-Suomen imagoprofiili kaikki arvosanan antaneet ja kesällä 2012 alueella lomailleet - Kaikki arvosanan antaneet (n=854) Kesällä 2012 alueella lomailleet (n=373) Alueen luonto Harrastusmahdollisuudet Halukkuus matkailla ensi kesänä Majoituspalveluiden hinta-laatu -suhde Alueen matkailutarjonta internetissä Tapahtumatarjonta Nähtävyydet Alueen matkailuesitteiden saatavuus (+) ja (-) arvioiden erotus % 101

102 Etelä-Karjalan imagoprofiili kaikki arvosanan antaneet ja kesällä 2012 alueella lomailleet - Kaikki arvosanan antaneet (n=589) Kesällä 2012 alueella lomailleet (n=157) Alueen luonto Majoituspalveluiden hinta-laatu -suhde Nähtävyydet Alueen matkailutarjonta internetissä Halukkuus matkailla ensi kesänä Alueen matkailuesitteiden saatavuus Harrastusmahdollisuudet Tapahtumatarjonta (+) ja (-) arvioiden erotus % 102

103 Pohjois-Karjalan imagoprofiili kaikki arvosanan antaneet ja kesällä 2012 alueella lomailleet - Kaikki arvosanan antaneet (n=677) Kesällä 2012 alueella lomailleet (n=204) Alueen luonto Majoituspalveluiden hinta-laatu -suhde Nähtävyydet Alueen matkailutarjonta internetissä Halukkuus matkailla ensi kesänä Harrastusmahdollisuudet Alueen matkailuesitteiden saatavuus Tapahtumatarjonta (+) ja (-) arvioiden erotus % 103

104 Mikkelin seudun imagoprofiili kaikki arvosanan antaneet ja kesällä 2012 alueella lomailleet - Kaikki arvosanan antaneet (n=689) Kesällä 2012 alueella lomailleet (n=193) Alueen luonto Majoituspalveluiden hinta-laatu -suhde Alueen matkailutarjonta internetissä Alueen matkailuesitteiden saatavuus Harrastusmahdollisuudet Nähtävyydet Tapahtumatarjonta Halukkuus matkailla ensi kesänä (+) ja (-) arvioiden erotus % 104

105 Savolinnan seudun imagoprofiili kaikki arvosanan antaneet ja kesällä 2012 alueella lomailleet - Kaikki arvosanan antaneet (n=727) Kesällä 2012 alueella lomailleet (n=177) Alueen luonto Nähtävyydet Tapahtumatarjonta Alueen matkailutarjonta internetissä Alueen matkailuesitteiden saatavuus Halukkuus matkailla ensi kesänä Harrastusmahdollisuudet Majoituspalveluiden hinta-laatu -suhde (+) ja (-) arvioiden erotus % 105

106 Pohjois-Savon imagoprofiili kaikki arvosanan antaneet ja kesällä 2012 alueella lomailleet - Kaikki arvosanan antaneet (n=642) Kesällä 2012 alueella lomailleet (n=214) Alueen luonto Harrastusmahdollisuudet Majoituspalveluiden hinta-laatu -suhde Alueen matkailutarjonta internetissä Halukkuus matkailla ensi kesänä Nähtävyydet Alueen matkailuesitteiden saatavuus Tapahtumatarjonta (+) ja (-) arvioiden erotus % 106

107 Kajaanin ja Oulujärven imagoprofiili kaikki arvosanan antaneet ja kesällä 2012 alueella lomailleet - Kaikki arvosanan antaneet (n=531) Kesällä 2012 alueella lomailleet (n=116) Alueen luonto Harrastusmahdollisuudet Majoituspalveluiden hinta-laatu -suhde Alueen matkailutarjonta internetissä Nähtävyydet Alueen matkailuesitteiden saatavuus Halukkuus matkailla ensi kesänä Tapahtumatarjonta (+) ja (-) arvioiden erotus % 107

108 Muun Kainuun imagoprofiili kaikki arvosanan antaneet ja kesällä 2012 alueella lomailleet - Kaikki arvosanan antaneet (n=570) Kesällä 2012 alueella lomailleet (n=117) Alueen luonto Harrastusmahdollisuudet Alueen matkailutarjonta internetissä Majoituspalveluiden hinta-laatu -suhde Alueen matkailuesitteiden saatavuus Nähtävyydet Halukkuus matkailla ensi kesänä Tapahtumatarjonta (+) ja (-) arvioiden erotus % 108

109 Kalajoen imagoprofiili kaikki arvosanan antaneet ja kesällä 2012 alueella lomailleet - Kaikki arvosanan antaneet (n=617) Kesällä 2012 alueella lomailleet (n=106) Alueen luonto Alueen matkailutarjonta internetissä Harrastusmahdollisuudet Alueen matkailuesitteiden saatavuus Tapahtumatarjonta Nähtävyydet Halukkuus matkailla ensi kesänä Majoituspalveluiden hinta-laatu -suhde (+) ja (-) arvioiden erotus % 109

110 Kuusamon imagoprofiili kaikki arvosanan antaneet ja kesällä 2012 alueella lomailleet - Kaikki arvosanan antaneet (n=773) Kesällä 2012 alueella lomailleet (n=132) Alueen luonto Harrastusmahdollisuudet Nähtävyydet Alueen matkailutarjonta internetissä Alueen matkailuesitteiden saatavuus Halukkuus matkailla ensi kesänä Majoituspalveluiden hinta-laatu -suhde Tapahtumatarjonta (+) ja (-) arvioiden erotus % 110

111 Muun Pohjois-Pohjanmaan imagoprofiili kaikki arvosanan antaneet ja kesällä 2012 alueella lomailleet - Kaikki arvosanan antaneet (n=562) Kesällä 2012 alueella lomailleet (n=199) Alueen luonto Majoituspalveluiden hinta-laatu -suhde Harrastusmahdollisuudet Alueen matkailutarjonta internetissä Halukkuus matkailla ensi kesänä Alueen matkailuesitteiden saatavuus Nähtävyydet Tapahtumatarjonta (+) ja (-) arvioiden erotus % 111

112 Lapin imagoprofiili kaikki arvosanan antaneet ja kesällä 2012 alueella lomailleet - Kaikki arvosanan antaneet (n=1158) Kesällä 2012 alueella lomailleet (n=329) Alueen luonto Nähtävyydet Harrastusmahdollisuudet Alueen matkailutarjonta internetissä Alueen matkailuesitteiden saatavuus Halukkuus matkailla ensi kesänä Majoituspalveluiden hinta-laatu -suhde Tapahtumatarjonta (+) ja (-) arvioiden erotus % 112

113 Yhteenveto 2012 Matkailullinen aktiivisuus menneenä kesänä ja tulevina kausina Suomen v:sta 69 % (estimaattina yli 2,9 milj.hlöä) lomaili kesällä 2012 kotimaan matkailualueilla. Matkailussa näkyy nouseva trendi kesästä 2004 lähtien. Hieman edelliskesää useampi, 42 % teki kesällä ulkomaanmatkoja. Pieni kasvu tulee tällä kertaa naapurimaihin suuntautuneista matkoista, sen sijaan kauemmas tehtyjen matkojen määrä pysyi edelliskesän tasolla. Joka toinen lomailija teki sekä päivä- että yöpymisen sisältäviä matkoja kotimaassa, samoin kuin edellisenä kesänä. Loman suunnittelun aloitus ja lopulliset päätökset tehtiin varsin myöhään, kesän kynnyksellä ja sen aikana. Suomalaisten matkailullinen aktiivisuus siis hieman kasvoi kesän aikana, mutta rahankäytössä oltiin hieman entistä varovaisempia, mikä voi johtua synkeistä talousuutisista, mutta myös huonoilla säillä saattoi olla samanlainen vaikutus. Talven kotimaan lomamatkoihin on tämän syys-lokakuun kyselyn perusteella odotettavissa rahallisen satsauksen pienenemistä edellistalveen verrattuna, mutta ulkomaan lomamatkat näyttäisivät pysyvän edellistalven tasolla. Kotimaan kesäennuste 2013 näyttää kuitenkin hyvältä. Ulkomaan kesämatkojenkin osalta tulos on plusmerkkinen. Internetin merkitys tietolähteenä on edelleen kasvanut, vastaavasti sukulaisten ja ystävien tapaaminen on matkailumotiivina aiempaa harvemmalla ja myös tietolähteenä heidän merkityksensä on pienentynyt. Kesämatkailijoiden osuuksissa Helsinki on ylivoimaisesti suurin, seuraavina Varsinais-Suomi, Pirkanmaa, Pohjanmaa, Keski- Suomi ja Lappi. Pohjois-Savo, Pohjois-Pohjanmaa ja Kalajoki ovat hieman kasvattaneet kesälomailijamääräänsä. Alueiden saamien arvosanojen yhteinen keskiarvo 7,92 on jonkin verran laskenut edellisistä kesistä. Parhaat kokonaismielikuvissa ja mielikuvatekijöissä (yhteisvaikutus): Lappi, Helsinki, Kuusamo, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi, Savonlinnan seutu, Ahvenanmaa, Keski-Suomi ja Pohjois-Karjala. Mielikuvat (kokonaisuutena ja/tai eri tekijöissä yhteensä) ovat kehittyneet vuoden aikana myönteiseen suuntaan seuraavilla: Hämeenlinnan seutu ja Kymenlaakso. Pientä heikennystä nähdään useamman kohdalla: Varsinais-Suomi, Savonlinnan seutu, Kalajoki, Keski-Suomi ja Lahden seutu. Kun alueista poimitaan eniten matkailijoita keränneet, kokonaiskuvissa ja eri mielikuvatekijöissä parhaat, kahdeksan aluetta erottuu muista: Helsinki, Lappi, Varsinais-Suomi, Pirkanmaa, Keski-Suomi, Ahvenanmaa, Savonlinnan seutu ja Kuusamo, joille voi tämän tutkimuksen perusteella ennustaa hyvää matkailijakesää myös vuonna MT 113

114 2012 Laadunvarmistus Taloustutkimuksessa SGS Fimko on myöntänyt Taloustutkimukselle sekä ISO 9001:2008 että ISO laatusertifikaatit, ja tämän projektin kaikki vaiheet on toteutettu näiden standardien sekä Suomen lakien mukaisesti. Taloustutkimus käsittelee aina kaikkia tutkimuksiin liittyviä, sekä asiakkailta saatuja että tutkimuksen yhteydessä syntyneitä, tietoja ehdottoman luottamuksellisina. Kenttätyön validoinnin tarkoituksena on varmistaa, että kenttätyöntekijöiden suorittama tiedonkeruu on suoritettu projektiohjeiden mukaisesti sisältäen tutkimuslomakkeiden ja yleisten vaatimusten seuraamisen. Taloustutkimuksessa on kirjattu tarkat menettelyohjeet validoinnin toteuttamisesta eri tiedonkeruumenetelmien kohdalla. Validointeja seurataan sekä projekti- että haastattelijakohtaisesti. Haastattelemalla tehdystä tiedonkeruusta 10 %:a uudelleen kontaktoidaan pääsääntöisesti puhelimitse ja/tai sähköisesti laadun varmistamiseksi. Kirjekysely ja nettikysely osoitetaan yleensä aina tietylle henkilölle, eikä yleensä tarkisteta erikseen, vastasiko nimetty henkilö kyselyyn. Taloustutkimus on sitoutunut noudattamaan ESOMARin ja Kansainvälisen Kauppakamarin yhdessä julkaisemia tutkimusalan kansainvälisiä perussääntöjä MT 114

115 2012 Lisätiedot tutkimuksen toteutuksesta Tietojen keruu Tutkimus suoritettiin kirjekyselynä osana Suomi Tänään 3/2012 -monitilaajatutkimusta. Kyselylomakkeita postitettiin kpl mennessä palautuneista tutkimuslomakkeista käsittelyyn hyväksyttiin kpl eli 20 % postitusmäärästä. Otos muodostettiin siten, että se kattaa alueen vuotiaan väestön valtakunnallisesti. Osoitelähteenä käytettiin Väestörekisterikeskuksen Väestötietojärjestelmää Vastaajat ovat halutessaan voineet osallistua Taloustutkimuksen palkkioarvontaan. Tietojen käsittely Aineiston on tallentanut ES-Turu-uuringute AS. Atk-tulostus on tehty Taloustutkimus Oy:n laitteistolla ja ohjelmistoilla ja aineistoa säilyttää Taloustutkimus Oy. Aineisto on painotettu sukupuolen, iän ja asuinpaikkakunnan mukaan niin, että se vastaa Suomen vuotiasta väestöä. Tulostuksessa on käytetty tulkintaa helpottavaa t-testiä, joka testaa kunkin taulukoidun taustamuuttujan jokaisen vastausvaihtoehdon kohdalla, poikkeaako ko. ryhmän tulos muiden vastaajien tuloksesta enemmän kuin on satunnaisvaihtelun osuus 95 %:n luotettavuustasolla. Tähti (*) luvun vieressä osoittaa, että ero on tilastollisesti merkitsevä. Erityisesti alle 30 vastaajan ryhmien tuloksissa satunnaisvaihtelu on huomioitava tulosten tulkinnassa, ks. luotettavuusrajataulukko (liite). Kysymykset Tutkimuksessa käytetty kysymyslomake on tämän raportin liitteenä. Raportointi Tämä raportti koostuu seuraavista osista: tekstiyhteenveto, keskeisiä tuloksia havainnollistavat kuviot ja ristiintaulukoinnit MT 115

116 2012 Yhteistutkimusten tulosten julkaiseminen ja edelleen luovuttaminen Taloustutkimus Oy:n omana tuotantona toteuttamien tutkimusten ( yhteistutkimukset ) tuloksia julkistettaessa on huomioitava seuraavat seikat: Yhteistutkimusraportti on tarkoitettu yksinomaan tilaajayrityksen käyttöön. Raporttia tai osia siitä ei saa edelleen toimittaa tai ulkoisesti julkaista missään muodossa ilman Taloustutkimus Oy:n lupaa. Yhteistutkimustuloksista saa Taloustutkimus Oy:n luvalla julkaista vain tilaajayrityksen omat tulokset sekä koko toimialan/tuoteryhmän keskiarvotulokset. Julkistamisen yhteydessä on aina mainittava tutkimuksen nimi, toteutusaika ja tutkimuksen tekijä, Taloustutkimus Oy. Toivomme, että lähetätte suunnittelemanne julkaisun (lehtiartikkeli, verkossa julkaistavat tiedot ym.) Taloustutkimus Oy:hyn tarkastettavaksi ennen julkaisemista. Lisäksi toivomme, että toimitatte meille tiedon siitä, missä ja milloin asia julkaistaan, jotta voimme vastata meille mahdollisesti tuleviin kyselyihin. Olemme mielellämme avuksi viestinnässänne MT 116

117 Lomake tähän 117

118 118

119 2012

417 VAPAA-AJAN ASUNTOJEN OMISTUS JA KÄYTTÖ ESISELVITYS EKOTEHOKKUUDEN KARTOITUSTA VARTEN

417 VAPAA-AJAN ASUNTOJEN OMISTUS JA KÄYTTÖ ESISELVITYS EKOTEHOKKUUDEN KARTOITUSTA VARTEN VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS 417 VAPAA-AJAN ASUNTOJEN OMISTUS JA KÄYTTÖ ESISELVITYS EKOTEHOKKUUDEN KARTOITUSTA VARTEN Adriaan Perrels Elina Kangas Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

Lisätiedot

Venäläisten matkailu Yhteenveto matkailututkimuksista

Venäläisten matkailu Yhteenveto matkailututkimuksista Venäläisten matkailu Yhteenveto matkailututkimuksista Vetovoimaa matkailuun hanke maaliskuu 2013 Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Hannu Tuuri, Arja Kortesluoma & Sanna Jyllilä MÖKKEILYÄ JA MATKAILUA. Vapaa-ajan asukkaiden matkailupalvelujen ja rahan käyttö Etelä-Pohjanmaalla

Hannu Tuuri, Arja Kortesluoma & Sanna Jyllilä MÖKKEILYÄ JA MATKAILUA. Vapaa-ajan asukkaiden matkailupalvelujen ja rahan käyttö Etelä-Pohjanmaalla Hannu Tuuri, Arja Kortesluoma & Sanna Jyllilä MÖKKEILYÄ JA MATKAILUA Vapaa-ajan asukkaiden matkailupalvelujen ja rahan käyttö Etelä-Pohjanmaalla 3 Hannu Tuuri, Arja Kortesluoma & Sanna Jyllilä MÖKKEILYÄ

Lisätiedot

MATKAILUTULO JA -TYÖLLISYYS TAMPEREEN SEUTUKUNNASSA VUONNA 2012

MATKAILUTULO JA -TYÖLLISYYS TAMPEREEN SEUTUKUNNASSA VUONNA 2012 MIKKO MANKA & MAARIT WALLENIUS MATKAILUTULO JA -TYÖLLISYYS TAMPEREEN SEUTUKUNNASSA VUONNA 2012 TUTKIMUS- JA KOULUTUSKESKUS SYNERGOS TAMPEREEN YLIOPISTON JOHTAMISKORKEAKOULU 2014 ISBN: 978-951-44-9458-1

Lisätiedot

4.5.2010. Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat

4.5.2010. Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat ..00 Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat Kevät 00 Toukokuu 00 SISÄLTÖ YHTEENVETO JOHDANTO RAHA-ASIOIDEN SUUNNITTELEMINEN JA NYKYINEN RAHATILANNE RAHANKÄYTTÖSUUNNITELMAT, -KOHTEET, ASUNNON OSTON SEKÄ

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 124

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 124 OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 124 National Research Institute of Legal Policy. Research Communications. Rättspolitiska forskningsinstitutet. Forskningsmeddelanden. Antti Rissanen

Lisätiedot

Mitä tietokirjailija tienaa?

Mitä tietokirjailija tienaa? TURUN YLIOPISTO BID INNOVAATIOT JA YRITYSKEHITYS Mitä tietokirjailija tienaa? Tietokirjailijoiden taloudellinen asema Suomessa vuonna 2012 Mikko Grönlund LOKAKUU 2013 BID Innovaatiot ja yrityskehitys/turun

Lisätiedot

SILMÄLASIEN KÄYTTÄJÄTUTKIMUS 2009

SILMÄLASIEN KÄYTTÄJÄTUTKIMUS 2009 SILMÄLASIEN KÄYTTÄJÄTUTKIMUS 009 Optisen Alan Tiedotuskes kus Lokakuu 009 Tiedotusvälineille.3.00 SUOMALAISET OVAT SILMÄLASIKANSAA - uusinta tutkimustietoa Enemmän kuin kaksi kolmasosaa yli 5-vuotiaista

Lisätiedot

SÄÄSTÄMINEN, LUOTONKÄYTTÖ JA MAKSUTAVAT. Tekstiraportti Kevät 2014

SÄÄSTÄMINEN, LUOTONKÄYTTÖ JA MAKSUTAVAT. Tekstiraportti Kevät 2014 SÄÄSTÄMINEN, LUOTONKÄYTTÖ JA MAKSUTAVAT Tekstiraportti Kevät 0..0 SÄÄSTÄMINEN, LUOTONKÄYTTÖ JA MAKSUTAVAT Sisällysluettelo YHTEENVETO... JOHDANTO.... Tutkimuksen tarkoitus.... Tutkimuksen toteutus... RAHA-ASIOIDEN

Lisätiedot

TAPAHTUU KAUPUNGISSA. Tapahtumaklusteri ja tapahtumien vaikutukset HELSINGISSÄ

TAPAHTUU KAUPUNGISSA. Tapahtumaklusteri ja tapahtumien vaikutukset HELSINGISSÄ KAUPUNGISSA TAPAHTUU Tapahtumaklusteri ja tapahtumien vaikutukset HELSINGISSÄ 2012 Kaupunkitutkimus TA Oy Päivi Kilpeläinen Eeva Kostiainen Seppo Laakso Sisältö 1 Johdanto... 4 1.1 Tapahtumat Helsingin

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN LUONTOMATKAILUTUTKIMUS 2010

KANSAINVÄLINEN LUONTOMATKAILUTUTKIMUS 2010 KANSAINVÄLINEN LUONTOMATKAILUTUTKIMUS 2010 MEK A: 169 2010 KANSAINVÄLINEN LUONTOMATKAILUTUTKIMUS 2010 2 (49) ISBN 978-952-5682-37-3 ISBN 978-952-5682-38-0 (PDF) ISSN 0355-6204 KANSAINVÄLINEN LUONTOMATKAILUTUTKIMUS

Lisätiedot

Suomen vetovoimatekijät Suomeen matkustavien venäläisten kiinnostuksen kohteet ja Suomen vetovoimatekijät

Suomen vetovoimatekijät Suomeen matkustavien venäläisten kiinnostuksen kohteet ja Suomen vetovoimatekijät Suomen vetovoimatekijät Suomeen matkustavien venäläisten kiinnostuksen kohteet ja Suomen vetovoimatekijät Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS

SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS SPECIAN JULKAISU 1/2007 Specia Kannet: Public Design Oy Piirrokset: Miiku Lehtelä Taitto: Olli Luotonen Forssan kirjapaino 2007 ISBN 978-952-5738-00-1 ISSN 1797-1810 SPECIAN

Lisätiedot

Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet

Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet Suomen pk-yrityksille Kuopio 2003 ISBN 952-5188-47-7 ISSN 1238-6383 ESIPUHE Tämän raportin tavoitteena

Lisätiedot

www.toimialaraportit.fi

www.toimialaraportit.fi Matkailun yleisosa www.toimialaraportit.fi Matkailun yleisosa Toimialaraportti 10/2007 Anneli Harju-Autti Jaakko Ryymin Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite Toimialaraportti Aleksanterinkatu

Lisätiedot

Taloushallinnon palvelut

Taloushallinnon palvelut Taloushallinnon palvelut Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinokeskus Tekes Finpro

Lisätiedot

Alueellisten työmarkkinoiden muutos

Alueellisten työmarkkinoiden muutos Alueellisten työmarkkinoiden muutos Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 1/2012 PEKKA MYRSKYLÄ Alueellisten työmarkkinoiden muutos Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys

Lisätiedot

Työolojen kolme vuosikymmentä Työolotutkimusten tuloksia 1977 2 008. Anna-Maija Lehto Hanna Sutela

Työolojen kolme vuosikymmentä Työolotutkimusten tuloksia 1977 2 008. Anna-Maija Lehto Hanna Sutela Työolojen kolme vuosikymmentä Työolotutkimusten tuloksia 1977 2 008 Anna-Maija Lehto Hanna Sutela Työolojen kolme vuosikymmentä Työolotutkimusten tuloksia 1977 2008 Anna-Maija Lehto Hanna Sutela Helsinki

Lisätiedot

Sosiaalibarometri. Sosiaalibarometri 2014. Ajankohtainen arvio hyvinvoinnista, palveluista sekä palvelujärjestelmän muutoksesta

Sosiaalibarometri. Sosiaalibarometri 2014. Ajankohtainen arvio hyvinvoinnista, palveluista sekä palvelujärjestelmän muutoksesta Sosiaalibarometri 2014 Sosiaalibarometri 2014 Sosiaalibarometri Miltä näyttää väestön hyvinvointi? Tulisiko työttömyysturvan vastikkeellisuutta lisätä ja etuuksia siirtää lisää Kelan vastuulle? Miten TE-palvelujen

Lisätiedot

Lähiruokaa, kiitos! Tutkimus suomalaisten ruoka- ja maatalousasenteista

Lähiruokaa, kiitos! Tutkimus suomalaisten ruoka- ja maatalousasenteista Lähiruokaa, kiitos! mutta Tutkimus suomalaisten ruoka- ja maatalousasenteista Sisältö YHTEENVETO..................... Vahva tuki kotimaiselle ruoalle............ Kuvio......................... Kuvio..........................

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2012

Tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2012 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta Tieto- ja viestintätekniikan käyttö Kaksi kolmasosaa suomalaisista on verkkokaupan asiakkaita Internetin käyttö yleistyy enää hitaasti. Internetin käyttäjien osuus

Lisätiedot

Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2013

Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2013 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö Yli neljännes -vuotiaista käyttää internetiä Internetin käyttö yleistyy edelleen. prosenttia -vuotiaasta väestöstä käytti

Lisätiedot

Kansalaisbarometri 2011

Kansalaisbarometri 2011 Millaisena suomalaiset kokevat hyvinvointinsa? Mihin ollaan tyytyväisiä ja tyytymättömiä? Millaisina sosiaali- ja terveys palvelut koetaan? Millaisina osallistumis- ja vaikuttamis mahdollisuudet nähdään?

Lisätiedot

Perhebarometri 2007 MIKÄ ON MINUN PERHEENI?

Perhebarometri 2007 MIKÄ ON MINUN PERHEENI? PERHEBAROMETRI 1 PIRJO PAAJANEN Perhebarometri MIKÄ ON MINUN PERHEENI? SUOMALAISTEN KÄSITYKSIÄ PERHEESTÄ VUOSILTA JA Väestöntutkimuslaitos Katsauksia E 30/ 2 PERHEBAROMETRI Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos

Lisätiedot

Suoraman täydennysrakentamisen sosiaalisten vaikutusten arviointi

Suoraman täydennysrakentamisen sosiaalisten vaikutusten arviointi Suoraman täydennysrakentamisen sosiaalisten vaikutusten arviointi 1 Jukka Ohtonen Suoraman täydennysrakentamisen sosiaalisten vaikutusten arviointi Sisältö Aluksi... 2 Suorama asuinpaikkana... 4 Suoraman

Lisätiedot

Kansi: Eeva Haartio Ulkoasun suunnittelu: Vesa Pesonen Taitto: Eeva Haartio. Helsingissä 22.9.2005

Kansi: Eeva Haartio Ulkoasun suunnittelu: Vesa Pesonen Taitto: Eeva Haartio. Helsingissä 22.9.2005 ERILAISET JA SAMANLAISET NUORISOBAROMETRI TERHI-ANNA WILSKA (TOIM.) OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA ESIPUHE Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 31 Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,

Lisätiedot

TEM raportteja 37/2013

TEM raportteja 37/2013 TEM raportteja 37/2013 Työttömyysetuudella tuetun omaehtoisen opiskelun toimivuus ja vaikuttavuus TK-Eval Kajaanin yliopistokeskuksen Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA Työllisyys- ja yrittäjyysosasto

Lisätiedot

Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006

Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006 Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006 Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 199 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES Lasten ja nuorten

Lisätiedot

PETO 2 MARKKINATUTKIMUS Matkailukeskuskohtainen osio

PETO 2 MARKKINATUTKIMUS Matkailukeskuskohtainen osio PETO 2 MARKKINATUTKIMUS Matkailukeskuskohtainen osio 23.10.2002 PETO 2 -markkinatutkimus Matkailukeskuskohtainen osio 1 1 JOHDANTO...5 2 TUTKIMUSTULOKSET...6 2.1 TAUSTATIETOJA VASTAAJISTA...6 2.1.1 Matkakohde...6

Lisätiedot

Suomalaiset ja vapaa-aika

Suomalaiset ja vapaa-aika Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Tuomas Zacheus Suomalaiset ja vapaa-aika Raportti ISSP Suomen aineistosta Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston julkaisuja, Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston julkaisuja

Lisätiedot