KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 Tark: Seurakuntaneuvosto 1. Aika: Torstaina klo 18, kahvit klo 17.30

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 Tark: Seurakuntaneuvosto 1. Aika: Torstaina 28.1.2010 klo 18, kahvit klo 17.30"

Transkriptio

1 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina klo 18, kahvit klo Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja jäsen saapui Andersson, Jari jäsen Gustafsson, Irja jäsen Hollmén, Kimmo jäsen Kosonen, Tapani jäsen Laitinen, Aila jäsen Nevalainen, Paavo jäsen Sihvonen, Leena jäsen Tapiola, Marketta jäsen Tapper, Keijo jäsen Vaitinen, Marja jäsen Hosike-Punta, Leena varajäsen Malmi, Ari varajäsen Tiainen, Minna varajäsen Kuoppala, Tatu sihteeri Poissa: Hyppönen, Sirpa jäsen Lehtonen, Mirkka jäsen Pitkänen, Marketta jäsen 1 KOKOUKSEN AVAUS Veisattiin virsi 429, puheenjohtaja luki psalmista 102 ja johdatti rukoukseen. 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Seurakuntaneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT Seurakuntaneuvosto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Leena Sihvonen ja Marketta Tapiola.

2 2 4 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Työjärjestys hyväksyttäneen. Esityslistan työjärjestys hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Kohdassa muut asiat 11 päätetään yhteisvastuukeräyksen oman seurakunnan osuuden käytöstä. 5 NUORTEN AIKUISTEN TOIMINTA JA RUKOUSTYÖ Seurakuntapastori Mika Ostela kertoo Kaarinan seurakunnan nuorten aikuisten toiminnasta sekä rukoustyöstä. Kuullaan pastori Ostelan selvitys ja keskustellaan siitä. Ei muutoksenhakuoikeutta. 6 NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRAN VAALI Kaarinan seurakunnan nuorisotyönohjaajan virka on ollut haettavana. Ensimmäisellä hakuajalla virkaan oli seitsemän hakijaa, joista kolmella oli virkaan kelpoistava tutkinto. Virka julistettiin uudelleen haettavaksi mennessä. Toisella hakuajalla tuli uusia hakemuksia kaikkiaan neljä. Hakijoista virkaan kelpoistavat tutkinnot on ensimmäisellä hakuajalla hakeneista Merja Heinosella, Suvi Palolla ja Sari Salmella, toisella hakuajalla hakeneista Patrik Aminoffilla, Jenni Haltialla, Minna Hamarilalla ja Sami Laaksosella. Virkaa hakeneista teologian maisteri Mia Rönnlundilla ja suomen kielen maisteri Johanne Iso-Tryykärillä ei ole virkaan vaadittavaa tutkintoa. Yksi hakemus tuli sähköpostilla. Tätä hakemusta ei ole otettu huomioon, koska hakemukset oli pyydetty postitse seurakuntaneuvostolle osoitettuina. Hakijalla ei myös ole vaadittavaa tutkintoa. Kooste kelpoisten hakijoiden koulutuksista, työkokemuksesta ja muista ansioista on jaettu seurakuntaneuvoston jäsenille kokouksessa Hakemusasiakirjat ovat kokouksessa nähtävillä. Hakemusasiakirjojen perusteella työjaosto kutsui haastatteluun Merja Heinosen, Suvi Palon, Sari Salmen, Minna Hamarilan, Sami Laaksosen ja Jenni Haltian. Laaksonen ilmoitti peruuttavansa hakemuksensa Kaarinan seurakunnan nuorisotyönohjaajan virkaan, koska hän on saanut viran toisesta seurakunnasta. Työjaosto haastatteli yhdessä vastaavan nuorisotyönohjaajan Mika Wallinin kanssa Heinosen, Palon ja Salmen sekä Hamarilan ja Haltian Kaikki haastatellut täyttävät virkaan liittyvät kielitaitovaatimukset. Hakuilmoituksessa todettiin seuraavaa: Haemme laaja-alaiseen nuorisotyöhön (myös rippikoulutyö) tiimityöntekijää, jolla on hyvät yhteis-

3 3 työtaidot ja intoa tehdä kirkon kasvatustyötä. Nuorisotyön tiimissä on kolme nuorisotyönohjaaja ja pappi. Haastatelluista voidaan todeta, että jokaisen heistä voisi hyvillä mielin valita täytettävänä olevaan virkaan. Työjaoston mielestä monipuolisen koulutuksensa, työkokemuksensa ja haastattelussa hänestä saadun käsityksen mukaan Minna Hamarila kuitenkin on sopivin nyt täytettävänä olevaan Kaarinan seurakunnan nuorisotyönohjaajan virkaan. Varalle työjaosto esittää Merja Heinosta, jolla on vahva kokemus kirkon nuorisotyöstä. Virkaan valitun tulee esittää ennen viran vastaanottamista hyväksytty lääkärintodistus sekä rikosrekisterilain 6 2 momentin mukainen rikosrekisteriote. Palkkaus on vaativuusryhmän 502 mukainen. Virkaan valitaan kuuden kuukauden koeajalla. Virkaan valitun toivotaan ottavan viran vastaan mahdollisimman pian, kuitenkin sopimuksen mukaan. Kaarinan seurakunnan seurakuntaneuvosto valitsee seurakunnan nuorisotyönohjaajan virkaan nuorisotyönohjaaja Minna Hamarilan ja varalle nuorisotyönohjaaja Merja Heinosen. Virkaan valitun tulee esittää ennen viran vastaanottamista hyväksytty lääkärintodistus sekä rikosrekisterilain 6 2 momentin mukainen rikosrekisteriote. Palkkaus on vaativuusryhmän 502 mukainen. Virkaan valitaan kuuden kuukauden koeajalla. Tiedoksi: Kaikki seurakuntaneuvostolle hakemuksensa mennessä toimittaneet, Mika Wallin, taloustoimisto Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. 7 LEIRIEN TURVALLISUUSVASTAAVIA VUONNA 2010 Nuorisotyön tiimin esitys seurakuntaneuvostolle kevään 2010 nuorisotyön leirien turvallisuusvastaavista on seuraava: Isosleiri Heinänokka Mika Wallin Superileiri Kunstenniemi Henri Kesti VilliTusina-leiri Kunstenniemi Mari Vierula Tykkileiri Kunstenniemi Henri Kesti Isosleiri Heinänokka Mika Wallin Diakoniatyön tiimin esitys diakonialeirien turvallisuusvastaaviksi: Omaishoidon lapsiperheet Anu Aarnivala Eläkeläisleiri Anu Aarnivala Omaishoitajat ja hoidettavat Mia Virtanen Isovanhemmat ja lapsenlapset perheleiri Anu Aarnivala Kaarinan sotaveteraanit Anu Aarnivala/sijainen vuotiaitten leiri Mia Virtanen

4 4 Seurakuntaneuvosto päättää nuorisotyön ja diakonian leirien turvallisuusvastaavat työntekijät esittelyssä kuvatulla tavalla. Tiedoksi: Mika Wallin, Anu Aarnivala, taloustoimisto Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. 8 VIRON YSTÄVYYSSEURAKUNTIEN TUKEMINEN Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän talousarviossa on myös vuodelle 2010 varattu Kaarinan virolaisten ystävyysseurakuntien avustamiseen euroa kustannuspaikalle Yleensä rahat on jaettu vuoden aikana kahdessa erässä tasan Palamusen ja Laiusen seurakuntien kesken. Seurakunnassa on kerätty kolehteja virolaisten ystävyysseurakuntien auttamiseksi. Myös nämä rahat on yleensä jaettu seurakuntien kesken tasan. Vuotta 2010 koskien seurakuntaneuvosto on pyytänyt mennessä molemmilta ystävyysseurakunnilta selvityksen seurakunnan taloudellisesta tilanteesta ja siitä, mihin mahdolliset avustukset tullaan käyttämään. Kummastakin seurakunnasta on saatu vastaus sähköpostilla. Palamusen seurakunnan selvityksen pääkohdat ovat seuraavat: Vuodesta 2006 seurakunta on käyttänyt Kaarinasta tulleen avustuksen papin asunnoksi ostamansa kerrostalo-osakkeen lainan lyhentämiseen. Vuonna 2009 seurakunta on myynyt metsää ja siitä saaduilla rahoilla maksanut ko. asuntolainan pois. Seuraavina vuosina seurakunta tulisi käyttämään avustusta papin palkan maksamiseen ja kirkon lämmityskuluihin. Pappi on seurakunnan ainoa työntekijä, jolle kuuluvat mitä erilaisimmat työt. Seurakunnan omat rahat (seurakuntalaisilta koottavat maksut ja kiinteistötuotot) riittävät kolmen kuukauden palkkaan. Papin palkka on puhtaana käteen eek kuukaudessa, kaikkine työnantajakuluineen kustannus on seurakunnalle 9570 eek. Kirkon lämmitykseen menee vuodessa noin eek. Laiusen seurakunnan selvityksen pääkohdat ovat seuraavat: Kaarinan seurakunnalta saatua avustusta on käytetty seurakunnan pappilan, joka on paitsi papin asunto, myös ainoa toimitila kirkon lisäksi, sähkö- ja kaasukulujen maksamiseen. Vuonna 2009 oli Laiusen seurakunnan vuotisjuhla, jolloin seurakunta julkaisi ulkopuolisten avustusten turvin kirjan Laiusen seurakunnan ja alueen historiasta ja erityisesti yhdestä papistaan. Parina kuukautena Laiusen seurakunnassa voitiin lukea myös kirkon sanomalehteä. Mikäli Kaarinan seurakunnan avustusta edelleen saadaan, seurakunta toivoo voivansa vuonna 2010 maksaa palkkaa seurakunnan papille.

5 5 Seurakuntaneuvosto merkitsee saadut selvitykset tiedoksi ja käy niiden pohjalta keskustelun. Ei muutoksenhakuoikeutta. 9 VUODEN 2009 TASEKIRJAAN ANNETTAVAT TOIMINTAKERTOMUKSET JA TAVOIT- TEIDEN ARVIOINNIT Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan päättänyt pyytää, että mennessä vastuuhenkilöt laativat yksikkönsä osalta toimintakertomustekstit ja yksiköt täyttävät toiminnan arviointilomakkeet sekä tallentavat ne vuoden 2009 tasekirjaa varten annettuun sähköiseen osoitteeseen. Toiminnan arviointilomakkeet sisällytetään tilinpäätöskirjaan ainoastaan niistä tavoitteista, jotka sisältyvät Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän vuoden 2009 toiminta- ja taloussuunnitelmaan. Esimerkiksi kukin seurakunta, kasvatusasiankeskus ja diakoniakeskus laativat ja tallentavat ohjeiden mukaan tasekirjaa varten vain yhden toiminnan arviointilomakkeen. Kirkkoherra on laatimassaan ehdotuksessa arvioinut, miten Kaarinan seurakunnan vuodelle 2009 asettamat tavoitteet ovat toteutuneet. Lomake lähetetään esityslistan mukana. Lisäksi tasekirjaan toivotaan vapaamuotoista toimintakertomusta Kaarinan seurakunnasta vuonna Tämän on yleensä kirjoittanut kirkkoherra. Tiukasta aikataulusta johtuen em. toimintakertomusta ei lähetetä esityslistan mukana, vaan se jaetaan kokouksen alussa pöydille. Seurakuntaneuvosto 1) hyväksyy kokouksessa valmistuvan liitteen 1 9 mukaisesti seurakuntayhtymän tasekirjaa varten vuoden 2009 tavoitteiden arvioinnin ja 2) merkitsee tiedoksi kirkkoherran laatiman lyhyen kuvauksen Kaarinan seurakunnasta vuonna Tiedoksi: Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto Ei muutoksenhakuoikeutta. 10 ILMOITUSASIOITA 1. Selvitys vuoden 2009 määrärahojen käytöstä 2. Kokouksessa on nähtävillä: - Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksen pöytäkirja Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksesta kolme lyhennysotetta:

6 6 i. 13 koskien työntekijöiden liikunta- ja kulttuuriseteleitä ii. 16 työntekijöiden H1N1-rokotuksia iii. 20 vuoden 2009 tasekirjaan annettavien toimintakertomuksien ja tavoitteiden arviointeja. 3. Yhteisvastuukeräyspäällikkö Nevalainen: - kertoi yhteisvastuuhiihdosta Littoistenjärvellä 9.3. klo Seurakuntaneuvostosta tarvitaan 3 hiihtäjää. Enemmänkin saa tulla. - toivoi yhteisvastuukerääjiä. Listat kiersivät seurakuntaneuvoston parissa ja kerääjiä löytyi jokusen verran. - totesi, että tähän asti kerätty Haitille noin 4000 euroa. 4. Selvitys Kaarinan seurakunnan väkiluvusta. Kaarinan seurakunnan väkiluku on lisääntynyt 44 jäsenellä. Vuoden 2009 loppuun mennessä Kaarinan seurakunnassa oli jäsentä. 11 MUUT ASIAT YHTEISVASTUUKERÄYKSEN 2010 OMAN SEURAKUNNAN OSUUS Vuoden 2010 kotimaan kohteena on lapsiperheitten ruokaturva. Vs. johtava diakoniatyöntekijä Anu Aarnivala ehdottaa, että yhteisvastuukeräyksen omaan seurakuntaan jäävät varat, noin 1800 euroa, voidaan käyttää erityisesti lapsiperheitten diakoniseen avustamiseen esim. lahja lapselle-keräyksen ja leirimaksujen muodossa. Kaarinan seurakunnan vuoden 2010 yhteisvastuukeräyksen oman seurakunnan osuus käytetään esittelyssä kuvatulla tavalla lapsiperheitten diakoniseen avustamiseen. Tiedoksi: Ani Aarnivala, taloustoimisto Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin TARKASTAMINEN Puheenjohtaja esitti, että tarkastetaan 6. Tarkastettiin. 13 MUUTOKSENHAKUOSOITUS Liite 1 13.

7 7 14 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Kokouksen puolesta Pirjo Vahtola puheenjohtaja Tatu Kuoppala sihteeri Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksessa tehtyjen päätösten mukaiseksi. Leena Sihvonen pöytäkirjantarkastaja Marketta Tapiola pöytäkirjantarkastaja

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 50. Aika: Torstaina 11.10.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 50. Aika: Torstaina 11.10.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Seurakuntaneuvosto 50 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 11.10.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Paikka: Poikluoman seurakuntatalo, Poikluomantie 9 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Andersson,

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto. Aika: Torstaina 23.4.2015 klo 18.00, kahvit klo 17.30

Seurakuntaneuvosto. Aika: Torstaina 23.4.2015 klo 18.00, kahvit klo 17.30 26 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 23.4.2015 klo 18.00, kahvit klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Kuoppala, Tatu puheenjohtaja Andersson, Jari jäsen Erkkilä, Raimo jäsen

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Tark: Seurakuntaneuvosto 15. Aika: Perjantaina 27.3.2015 klo 18.00, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Tark: Seurakuntaneuvosto 15. Aika: Perjantaina 27.3.2015 klo 18.00, kahvit klo 17.30 15 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Perjantaina 27.3.2015 klo 18.00, kahvit klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja jäsen Andersson, Jari jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8 / 2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.9.2009 96

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8 / 2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.9.2009 96 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.9.2009 96 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 17.9.2009 klo 18.00 20.32 Paikka Uittamon seurakuntakoti Läsnä Tuomo Norvasuo puheenjohtaja Kirsti

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 22.6.2011 50

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 22.6.2011 50 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.6.2011 50 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika keskiviikko 22.6.2011 klo 18.00 19.45 Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 15.9.2011 363. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 15.9.2011 363. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 15.9.2011 363 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 405 426. Aika torstai 15.9.2011 klo16.00 18.30. Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.9.2013 394. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.9.2013 394. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 19.9.2013 394 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 19.9.2013 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.4.2005 226. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.4.2005 226. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 21.4.2005 226 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 207 235 Aika torstai 21.4.2005 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.5.2010 262. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.5.2010 262. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 6.5.2010 262 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 270 294 Aika torstai 6.5.2010 klo 16.00 16.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.11.2010 562 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 584 610 Aika torstai 25.11.2010 klo16.00 16.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 22/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.10.2005 502. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 22/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.10.2005 502. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 27.10.2005 502 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 488 514 Aika torstai 27.10.2005 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 21/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2013 532. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 21/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2013 532. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2013 532 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika keskiviikkona 11.12.2013 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 7.12.2010 klo 18.30 PAIKKA: Laurilan srk-koti, Riihitie 2 Liite Asia sivu 242 KOKOUKSEN AVAUS 359 243 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 2 (12)

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 2 (12) VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 2 (12) 94 Kokouksen avaus Seurakuntaneuvosto tutustui ennen kokoustaan klo 17 alkaen Vaasan Seudun Rauhanyhdistyksen kutsumana Söderfjärdenin suviseura-alueeseen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 7.2.2008 19 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 7.2.2008 19 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS seurakuntaneuvosto 7.2.2008 19 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 7.2.2008 klo 18.00-19.55 Paikka Martin seurakuntatalo Läsnä Tuomo Norvasuo puheenjohtaja Pirjo Aaltonen varajäsen

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 /2013 Kirkkoneuvosto 4.6.2013. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne.

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 /2013 Kirkkoneuvosto 4.6.2013. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne. KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 /2013 Kokousaika 4.6.2013 klo 17.00 19.05 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki Leena Ala-Käkelä Liisa Kallio Laila Karlstedt Risto

Lisätiedot

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto PÖYTÄKIRJA Nro 4/2015 Kirkkoneuvosto Päivämäärä KOKOUSTIEDOT Aika 28.4.2015 klo 17 20.30 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto Miettinen Marko, puheenjohtaja Alasalmi

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/ 2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 13.10. 2011 120

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/ 2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 13.10. 2011 120 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 13.10. 2011 120 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 13.10.2011 klo 18.00-20.22 Paikka Uittamon seurakuntatalo Läsnä Norvasuo, Tuomo puheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.3.2012 131. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.3.2012 131. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 29.3.2012 131 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 171 193 Aika torstai 29.3.2012 klo 14.00 14.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

11.3.2015. Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. jäsen Langh-Lagerlöf Laura. Tuomarila Sinikka

11.3.2015. Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. jäsen Langh-Lagerlöf Laura. Tuomarila Sinikka PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 17.30 Paikka Piikkiön pappila Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja Aso Janne Hilakari Laura Huoponen Kirsi Kanervavuori Mirjo, yhteisen kirkkoneuvoston

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon kerhohuone. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa!

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 12/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.5.2008 279. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 12/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.5.2008 279. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 29.5.2008 279 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 298 331 Aika torstai 29.5.2008 klo 16.00 18.35 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2014 392. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2014 392. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2014 392 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 27.11.2014 klo 16.00 18.05. Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.3.2006 156. Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.3.2006 156. Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18 23.3.2006 156 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 172 206 Aika torstai 23.3.2006 klo 16.00 17.55 Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18 Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 12.1.2006 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 1 39 Aika torstai 12.1.2006 klo 16.00 18.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 14.12.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 14.12.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 14.12.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 18.10.2007 475 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 495 532 Aika torstai 18.10.2007 klo 16.00 17.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 16.5.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 31.10.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot