KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 Tark: Seurakuntaneuvosto 55. Aika: Torstaina klo 18, kahvit klo 17.30

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 Tark: Seurakuntaneuvosto 55. Aika: Torstaina 22.10.2009 klo 18, kahvit klo 17.30"

Transkriptio

1 55 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina klo 18, kahvit klo Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja jäsen Andersson, Jari jäsen Gustafsson, Irja jäsen Hollmén, Kimmo jäsen Hyppönen, Sirpa jäsen Kosonen, Tapani jäsen Laitinen, Aila jäsen Lehtonen, Mirkka jäsen Nevalainen, Paavo jäsen Sihvonen, Leena jäsen Tapiola, Marketta jäsen Tapper, Keijo jäsen Vaitinen, Marja jäsen Leena Hosike-Punta varajäsen Kuoppala, Tatu sihteeri Poissa: Pitkänen, Marketta jäsen 109 KOKOUKSEN AVAUS Veisattiin virrestä 539:5-7, alkuhartauden piti pappisvihkimystä anonut teol.maist. Tarmo Halttunen. 110 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Seurakuntaneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 111 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT Seurakuntaneuvosto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Irja Gustafsson ja Kimmo Hollmén.

2 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Työjärjestys hyväksyttäneen. Esityslistan työjärjestys hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Kohdassa muut asiat 121 käsitellään Suomen Lähetysseuran ylimääräistä kokousta. 113 VILLE KOUKIN ERO KAARINAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON JÄSE- NYYDESTÄ Kirkkojärjestyksen 7 luvun 2 :n 1 momentin mukaan: Jos seurakuntavaaleilla valittu luottamushenkilö menettää vaalikelpoisuutensa, on toimielimen, jonka jäsen hän, todettava hänen luottamustoimensa lakanneeksi. Hänen tilalleen kutsutaan varajäsen. Kirkon vaalijärjestyksen 2 luvun 57 :stä käy ilmi, että hänen tilalleen kutsutaan varajäsen samalta ehdokaslistalta. Kaarinan seurakuntaneuvoston jäsen Ville Kouki on muuttanut pois Kaarinasta, eikä hän siten lähtien ole enää Kaarinan seurakunnan jäsen. Täten hän on menettänyt vaalikelpoisuutensa, ja seurakuntaneuvoston tehtävä on todeta hänen luottamustoimensa lakanneeksi. Kirkon vaalijärjestyksen 2 luvun 57 :n mukaisesti hänen tilalleen nousee samalta ehdokaslistalta ensimmäinen varajäsen, joka on Keijo Tapper. Seurakuntaneuvosto 1) toteaa Ville Koukin luottamustoimen Kaarinan seurakuntaneuvoston jäsenenä lakanneen lähtien paikkakunnalta muuton vuoksi ja 2) kutsuu hänen tilalleen seurakuntaneuvoston jäseneksi kuluvan vaalikauden ajaksi vuoden 2010 loppuun asti saman ehdokaslistan ensimmäisen varajäsenen Keijo Tapperin. Tiedoksi: Ville Kouki, Keijo Tapper, yhteinen kirkkoneuvosto 114 KAARINAN KIRKON LAAJENNUS Kiinteistöjohtaja Seppo Kosola ja arkkitehti Jaakko Rautanen vierailivat seurakuntaneuvoston kokouksessa kesäkuussa 2009 ja esittelivät Kaarinan kirkon laajennussuunnitelmia ja rakennusaikataulua. Seurakuntaneuvosto teki korjausehdotuksia tehtyihin suunnitelmiin, myös työntekijät ovat antaneet palautetta. Tältä pohjalta arkkitehti Jaakko Rautanen on tehnyt vaihtoehtoisia suunnitelmia, jotka on lähetetty etukäteen tutustut-

3 57 taviksi seurakuntaneuvoston jäsenille, työntekijät ovat käsitelleet suunnitelmia kokouksessaan Seurakuntaneuvosto keskustelee Kaarinan kirkon laajennusta koskevista suunnitelmista ja päättää jatkotoimista. Tiedoksi: Kiinteistötoimisto Seurakuntaneuvosto valtuutti kirkkoherra Vahtolan ja Tapani Kososen neuvottelemaan arkkitehdin ja kiinteistötoimiston edustajan kanssa kirkon laajennukseen liittyvistä asioista. Tiedoksi: Kiinteistötoimisto 115 LAUSUNNON ANTAMINEN VUODEN 2010 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMASTA Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto on käsitellyt vuoden 2010 toiminta- ja taloussuunnitelmaa kokouksessaan ja ja pyytää siitä seurakuntaneuvostojen lausuntoja mennessä. Toiminta- ja taloussuunnitelmat liitteineen on lähetetty etukäteen seurakuntaneuvoston tutustuttaviksi. Ehdotus seurakuntaneuvoston lausunnoksi lähetetään esityslistan mukana. Seurakuntaneuvosto antaa kokouksessa valmistuvan liitteen mukaisen lausunnon Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmasta Tiedoksi: Yhteinen kirkkoneuvosto 116 KOULUTUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN VUODELLE 2010 Kaarinan seurakunnalla on taloustoimiston ilmoituksen mukaan 6651 käytettävissä henkilöstökoulutukseen vuonna Koulutussuunnitelmassa tulee ottaa huomioon seurakunnan tavoitteet ja painopistealueet. Työntekijät ovat tehneet vuoden 2010 koulutusanomuksensa. Anottujen koulutusten yhteissumma ylittää käytössä olevan määrärahan. Kaarinan seurakunnalla on vuonna 2010 edelleen maksettavana vuoden 2008 talo-

4 58 usarvion ylitystä, joten myös koulutusmäärärahan käytössä on syytä olla tarkka. Työnantajan on arvioitava, mitä koulutusta pidetään hyödyllisenä ja mitä välttämättömänä. Välttämättömäksi luokitellusta koulutuksesta maksetaan kaikki kustannukset, hyödyllisestä koulutuksesta maksetaan kustannukset työnantajan arvion mukaan. Kun seurakuntaneuvosto päättää myöntää koulutuksen, siihen saa osallistua työajalla. Kaikkien nyt anottujen koulutusten lopulliset kustannukset eivät vielä ole tiedossa. Jotta kaikki voisivat päästä anomaansa koulutukseen, voidaan hyödyllisiksi katsotuista koulutuksista päättää jättää päivärahat maksamatta. Työjaosto on käynyt toivomukset läpi, ja ehdotus koulutussuunnitelmaksi on esityslistan mukana. Seurakuntaneuvosto hyväksyy koulutussuunnitelman kokouksessa valmistuvan liitteen mukaisesti vuodelle Tiedoksi: työntekijöille kirkkoherran kautta, tuomiokapituli, taloustoimisto. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. 117 VIESTINTÄTYÖRYHMÄN EHDOTUS JA TYÖRYHMÄN NIMITTÄMINEN VUOSIKSI Viestintätyöryhmä on todennut kokouksessaan , että viestintään käytettävät määrärahat eivät riitä kaikkeen nykyiseen ilmoitteluun. Työryhmä esittää seurakuntaneuvostolle, että jumalanpalvelusten jokaviikkoisesta ilmoittelusta Turkulaisessa ja Demarissa luovuttaisiin. Lähes kaikki tietänevät, että jumalanpalvelusta vietetään klo 10. Kyseisissä lehdissä ilmoitettaisiin yksittäisistä suurista tapahtumista. Samassa kokouksessaan työryhmä on todennut, että nykyinen viestintätyöryhmä on asetettu vuosiksi Seurakuntaneuvoston olisi pitänyt asettaa työryhmä uudelleen vuoden 2009 alusta. Työryhmään kuuluvat seurakuntaneuvoston jäsenistä Marketta Pitkänen ja Paavo Nevalainen sekä lisäksi seurakuntaneuvoston varajäsen Simo Suominen ja Anne-Marie Ylikangas. Seurakuntaneuvosto päättää 1) että jokaviikkoisesta jumalanpalvelusten ilmoittamisesta Turkulaisessa ja Demarissa luovutaan, kyseisissä lehdissä ilmoitetaan yksittäisistä suurista tapahtumista, 2) nimetä vuosiksi viestintätyöryhmään samat jäsenet kuin vuosina Marketta Pitkänen, Paavo Nevalainen, Simo Suominen ja Anne-Marie Ylikangas. Viestinnästä vastaava pappi on työryhmän vetäjä ja toimii sihteerinä.

5 59 Tiedoksi: Marketta Pitkänen, Paavo Nevalainen, Simo Suominen, Anne- Marie Ylikangas, Merja Auer Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. 118 VUOSILOMIEN MYÖNTÄMINEN Ehdotus työntekijöiden jäljellä olevien lomien käytöstä lähetetään esityslistan mukana. Seurakuntaneuvosto myöntää työntekijöiden jäljellä olevat vuosilomat liitteen mukaisesti. Tiedoksi: Työntekijät kirkkoherran kautta, taloustoimisto 119 VIRKAVAPAUKSIA Asia esitellään liitteessä Seurakuntaneuvosto myöntää virkavapaudet liitteen mukaisesti. 120 ILMOITUSASIOITA 1. Pappien vapaa- aika ja lomalistat jaetaan tiedoksi kokouksessa 2. Kirkkoherran päätöspöytäkirjat 21 / 2009 ja 22 / Selvitys taloudellisesta tilanteesta 4. Kiinteistöjohtaja Kosolan viestit asioiden etenemisestä, kopio sähköpostista lähetetään esityslistan mukana 5. Kokouksessa on nähtävillä: - yhteisen kirkkovaltuuston pöytäkirja yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirja yhteisen kirkkoneuvoston kokouksen pöytäkirjanotteet Vuoden 2010 virkapaketti 517 Vuoden 2010 talousarvioehdotus

6 60 6. Kirkkoherra muistutti Kaarinan seurakunnan strategiapäivityksestä, johon ryhdytään mahdollisimman pian. 7. Kirkkoherra toi esille Kuusiston piispanpäivien tulevaisuusnäkymiä, johon liittyy mahdollinen yhdistyksen perustaminen. Mietittäväksi saattaa tulla esim. Kaarinan seurakunnan liittyminen kyseisen yhdistyksen yhdistys- tai tukijäseneksi. Ensi vuonna tullaan Kuusiston piispanpäivät joka tapauksessa pitämään. 8. Enköpingin seurakunnasta on tulossa vierailijoita Kaarinaan. Lauantaina pyritään järjestämään yhteinen tapaaminen Kaarinan seurakunnan luottamushenkilöiden kanssa. Sunnuntaina vietämme yhdessä messua. 9. Kuusiston kirkkoon suuntautuvista kirkkokyydeistä sovittiin, että tulevaisuudessa kirkkoauto kulkee sekä Kuovinkadun toimintakeskuksen että Poikluoman seurakuntatalon kautta ja edelleen Pyhän Katariinan tietä Kaarinan kirkolle ja sieltä edelleen Kuusiston kirkkoon. Paluu samaa reittiä. 121 MUUT ASIAT SUOMEN LÄHETYSSEURAN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS Suomen Lähetysseuralla on ylimääräinen kokous Helsingissä tiistaina klo 14. Kokouksessa käsitellään vuosikokouksessa hyväksytty sääntömuutosesitys sekä päätetään Vuorimiehenkadun kiinteistön luovutuksesta. Lähetysseura pyytää Kaarinan seurakuntaa nimeämään 1-2 edustajaa kyseiseen kokoukseen. Kesällä Lähetysseuran vuosikokouksessa olivat seurakunnan edustajina Sirkka Vepsä sekä Pirjo Sundqvist, heille on mahdollista osallistua kokoukseen Seurakuntaneuvosto nimeää Kaarinan seurakunnan edustajiksi Suomen Lähetysseuran ylimääräiseen kokoukseen Helsingissä Sirkka Vepsän ja Pirjo Sundqvistin. Seurakunta maksaa osallistujien matkakulut yleisten kulkuneuvojen mukaan sekä päivärahat. Tiedoksi: Suomen Lähetysseura, Sirkka Vepsä, Pirjo Sundqvist, palkkatoimisto Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. 122 MUUTOKSENHAKUOSOITUS Liite

7 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Kokouksen puolesta Pirjo Vahtola puheenjohtaja Tatu Kuoppala sihteeri Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksessa tehtyjen päätösten mukaiseksi. Irja Gustafsson pöytäkirjantarkastaja Kimmo Hollmén pöytäkirjantarkastaja

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2008 Tark: Seurakuntaneuvosto 55. Aika: Torstaina 23.10.2008.2008 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2008 Tark: Seurakuntaneuvosto 55. Aika: Torstaina 23.10.2008.2008 klo 18, kahvit klo 17.30 55 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 23.10.2008.2008 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja jäsen Gustafsson, Irja jäsen

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2009 Tark: Seurakuntaneuvosto 23. Aika: Torstaina 14.5.2009. Kahvit klo 17.30.

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2009 Tark: Seurakuntaneuvosto 23. Aika: Torstaina 14.5.2009. Kahvit klo 17.30. 23 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 14.5.2009. Kahvit klo 17.30. Paikka: Kuusiston vanha kanttorila, Linnanrauniontie 157 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja jäsen Andersson,

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto. Aika: Torstaina 23.4.2015 klo 18.00, kahvit klo 17.30

Seurakuntaneuvosto. Aika: Torstaina 23.4.2015 klo 18.00, kahvit klo 17.30 26 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 23.4.2015 klo 18.00, kahvit klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Kuoppala, Tatu puheenjohtaja Andersson, Jari jäsen Erkkilä, Raimo jäsen

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 50. Aika: Torstaina 11.10.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 50. Aika: Torstaina 11.10.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Seurakuntaneuvosto 50 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 11.10.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Paikka: Poikluoman seurakuntatalo, Poikluomantie 9 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Andersson,

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 Tark: Seurakuntaneuvosto 1. Aika: Torstaina 28.1.2010 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 Tark: Seurakuntaneuvosto 1. Aika: Torstaina 28.1.2010 klo 18, kahvit klo 17.30 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 28.1.2010 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja jäsen saapui 18.11. Andersson,

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 Tark: Seurakuntaneuvosto 60. Aika: Tiistaina 21.12.2010 klo 17, kahvit klo 16.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 Tark: Seurakuntaneuvosto 60. Aika: Tiistaina 21.12.2010 klo 17, kahvit klo 16.30 60 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Tiistaina 21.12.2010 klo 17, kahvit klo 16.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja jäsen Andersson, Jari jäsen Gustafsson,

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Tark: Seurakuntaneuvosto 15. Aika: Perjantaina 27.3.2015 klo 18.00, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Tark: Seurakuntaneuvosto 15. Aika: Perjantaina 27.3.2015 klo 18.00, kahvit klo 17.30 15 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Perjantaina 27.3.2015 klo 18.00, kahvit klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja jäsen Andersson, Jari jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/ 2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 13.10. 2011 120

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/ 2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 13.10. 2011 120 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 13.10. 2011 120 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 13.10.2011 klo 18.00-20.22 Paikka Uittamon seurakuntatalo Läsnä Norvasuo, Tuomo puheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 7.2.2008 19 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 7.2.2008 19 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS seurakuntaneuvosto 7.2.2008 19 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 7.2.2008 klo 18.00-19.55 Paikka Martin seurakuntatalo Läsnä Tuomo Norvasuo puheenjohtaja Pirjo Aaltonen varajäsen

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA / 2010-03 PÖYTÄKIRJA 1 / 9 01.06.2010

Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA / 2010-03 PÖYTÄKIRJA 1 / 9 01.06.2010 PÖYTÄKIRJA 1 / 9 Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistaina klo 18.00 20.45 Paikka Jaalan kesäkoti läsnä / poissa Osanottajat Ylikangas Kimmo, pj. Rikala Tuula, varapj., kokouksen pj.

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2007 Yhteinen kirkkovaltuusto 29.3.2007 43. (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2007 Yhteinen kirkkovaltuusto 29.3.2007 43. (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 29.3.2007 43 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 29.3.2007 klo 18.00 19.00 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9 / 2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 14.10. 2010 127

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9 / 2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 14.10. 2010 127 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 14.10. 2010 127 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 14.10.2010 klo 18.00 20.00 Paikka Martin seurakuntatalo Läsnä Tuomo Norvasuo puheenjohtaja

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Raskinen Marjatta jäsen. Vainio Marja-Leena jäsen

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Raskinen Marjatta jäsen. Vainio Marja-Leena jäsen ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 3/2014 Sivu 1 (8) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 3.4.2014 klo 17.00-19.50 Paikka Inkeroisten seurakuntatalo Läsnä et Heinonen Heikki kirkkoherra, pj.

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.4.2007 243. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.4.2007 243. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 19.4.2007 243 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 233 256 Aika torstai 19.4.2007 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 16/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.9.2007 407. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 16/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.9.2007 407. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 6.9.2007 407 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 426 455 Aika torstai 6.9.2007 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 2/2012 18.4.2012

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 2/2012 18.4.2012 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 18.4.2012 klo 17.00 19.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Lindström Sari kirkkoherra, puheenjohtaja

Lisätiedot

Puheenjohtaja avasi kokouksen. 14 Kokouksen osallistujien sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen. 14 Kokouksen osallistujien sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Perustettavan Salon seurakunnan järjestelytoimikunta Aika: 27.8.2008 klo 17.00 18.55 Paikka: Seurakuntatalo, Keskisali, Kirkkokatu 6, Salo Osallistujat: 13 Kokouksen avaus Pöytäkirja Esityslista 2/2008

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 28.4.2011 199. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 28.4.2011 199. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 28.4.2011 199 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 224 249. Aika torstai 28.4.2011 klo16.00 18.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

torstaina 13. päivänä kesäkuuta 2013 klo 19.00 alkaen

torstaina 13. päivänä kesäkuuta 2013 klo 19.00 alkaen 13.6.2013 19 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 2/2013 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA torstaina 13. päivänä kesäkuuta 2013 klo 19.00 alkaen Seurakuntatalo JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Haataja Markku Huttunen Markku Huuskonen

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 (14) A S I A L U E T T E L O: 143. Kokouksen avaus 144. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 145. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 146. Ääntenlaskijoiden valinta

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2015 09.02.2015

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2015 09.02.2015 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 09.02.2015 klo 17.00 20.15 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 AKAA Päätöksentekijät Lindström Sari puheenjohtaja paikalla

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.4.2006 185. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.4.2006 185. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 6.4.2006 185 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 207 229 Aika torstai 6.4.2006 klo 16.00 17.35 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.11.2010 562 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 584 610 Aika torstai 25.11.2010 klo16.00 16.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2013

SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2013 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2013 Kokousaika 10.4.2013 klo 18.00 20.35 Kokouspaikka Seurakuntatalo, Iso Kylätie 1 Läsnä: Tuomas Alaterä, sihteeri Raila Degerholm

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1.6.2011 N:o 3/2011 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 9.6.2011 Sivu 31

LAUKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1.6.2011 N:o 3/2011 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 9.6.2011 Sivu 31 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 9.6.2011 Sivu 31 Kokousaika Torstai 9.6.2011 kello 17.00 19.05 Kokouspaikka Päätöksen tekijät Seurakuntatalo Anttila Mika-Olli Ek Terhi Heikkinen Panu, poissa ei varajäsentä

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 5.10.2006 415. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 5.10.2006 415. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 5.10.2006 415 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 497 518 Aika torstai 5.10.2006 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.3.2009 191. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.3.2009 191. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.3.2009 191 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 203 228 Aika torstai 26.3.2009 klo 16.00 17.00 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Hovi Tauno jäsen Julkunen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.4.2005 226. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.4.2005 226. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 21.4.2005 226 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 207 235 Aika torstai 21.4.2005 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstai 2.10.2008 klo 18.00-19.40 Paikka Seurakuntatalo Läsnä: Vähä-Piikkiö Antti pj II Eskola Reima vpj I Hurme-Kouki Päivi jäsen

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 2

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 2 VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 2 50 Kokouksen avaus Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen. 51 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Seurakuntaneuvostoon

Lisätiedot