KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 50. Aika: Torstaina klo 18.00, kahvi klo 17.30

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 50. Aika: Torstaina 11.10.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30"

Transkriptio

1 Seurakuntaneuvosto 50 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina klo 18.00, kahvi klo Paikka: Poikluoman seurakuntatalo, Poikluomantie 9 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Andersson, Jari jäsen Gustafsson, Irja jäsen Hyppönen, Sirpa jäsen Kosonen, Tapani jäsen Laitinen, Aila jäsen Lehtonen, Mirkka jäsen Nevalainen, Paavo jäsen Pitkänen, Marketta jäsen Sihvonen, Leena jäsen Vaitinen, Marja jäsen Hosike Punta, Leena varajäsen Malmi, Ari varajäsen Tapper, Keijo varajäsen Kuoppala, Tatu sihteeri Poissa: Ainasoja, Merja Hollmén, Kimmo Kouki, Ville Tapiola, Marketta 108 KOKOUKSEN AVAUS Veisattiin virsi 454 ja puheenjohtaja johdatti rukoukseen. 109 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Seurakuntaneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 110 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT Seurakuntaneuvosto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jari Andersson ja Irja Gustafsson.

2 Seurakuntaneuvosto TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Työjärjestys hyväksyttäneen. Esityslistan työjärjestys hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 112 SEURAKUNNAN KIRKKOMUSIIKKITYÖN ESITTÄYTYMINEN Seurakuntaneuvoston toivomusten mukaisesti työntekijät esittäytyvät työaloittain seurakuntaneuvostolle. Tähän kokoukseen on kutsuttu kanttorit Riikka Lautjärvi ja Olli Heikki Husso. Merkitään tiedoksi kirkkomusiikkityön esittäytyminen. Ei muutoksenhakuoikeutta. Merkittiin tiedoksi. 113 VIRON YSTÄVYYSSEURAKUNTIEN TUKEMISEEN MYÖNNETYN MÄÄRÄRAHAN JA KOLEHTIEN TUOTON JAKO Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän talousarviossa vuodelle 2007 on varattu Kaarinan virolaisten ystävyysseurakuntien avustamiseen euroa kustannuspaikalle Yleensä rahat on jaettu vuoden aikana kahdessa erässä tasan Palamusen ja Laiusen seurakuntien kesken. Seurakuntaneuvosto on tehnyt päätöksen maksaa Viron ystävyysseurakuntien avustamiseen myönnetystä 5300 euron summasta puolet siten, että kumpikin seurakunta, Palamuse ja Laiuse ovat saaneet 1325 euroa. Nyt olisi hyvä päättää laittaa maksuun loputkin määrärahasta. Ystävyysseurakunnille Virossa on kerätty kolehteja, joista on kertynyt yhteensä 1125 euroa. Myös nämä rahat on syytä laittaa maksuun puoliksi molemmille seurakunnille, jolloin kummankin osuus on euroa. Seurakuntaneuvosto päättää maksaa Viron ystävyysseurakuntien avustamiseen 1) kustannuspaikalle myönnetystä 5300 euron summasta loppuosan siten, että kumpikin seurakunta, Palamuse ja Laiuse, saa 1325 euroa, 2) kolehteina kerätyt rahat, yhteensä 1125 euroa siten, että kumpikin seurakunta, Palamuse ja Laiuse, saa euroa. Tiedoksi: Palamusen ja Laiusen seurakunnat, taloustoimisto Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Esityksen mukaan.

3 Seurakuntaneuvosto NUORISOTYÖN TYÖALAVASTAAVAN PALKKIOTOIMISEN TEHTÄVÄN LAITTAMINEN KAARINAN SEURAKUNNASSA SISÄISEEN HAKUUN Kaarinan seurakunnan seurakuntaneuvosto on :n 109 kohdalla tehnyt kokouksessaan seuraavan päätöksen: Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto päätti , että jokaiseen seurakuntaan voidaan perustaa nuorisotyön työalavastaavan palkkiotoiminen tehtävä. Tähän tehtävään seurakunta voi nimetä nuorisotyönohjaajan tai papin. Ennen keväällä 2006 tehtyä kirkkoneuvoston päätöstä Kaarinan seurakunnassa on aiemmin päätetty vastaavan tehtävien kuuluvan nuorisotyönohjaajan virkaan. Kaarinan seurakunnassa jää nuorisotyönohjaajan virka tyhjäksi viranhaltijan irtisanoutumisen vuoksi alkaen. Kirkkoherra on päätöksellään palkannut tehtävää hoitamaan ensin vuosilomasijaisena ajalle ja sitten alkaen virkaa tekevänä nuorisotyönohjaajana opiskelija Johan Savolan vuoden 2006 loppuun asti tai siihen saakka kunnes virka vakinaisesti täytetään (kuitenkin korkeintaan saakka). Seurakunnan on nyt syytä perustaa nuorisotyön työalavastaavan palkkiotoiminen tehtävä. Se lienee järkevintä edelleen liittää nuorisotyönohjaajan virkaan, koska papit tekevät nuorisotyötä vain osittain. Jos ja kun em. päätös tehdään, on avoimeksi tuleva virka mahdollista julistaa haettavaksi suoraan nuorisotyönohjaajan virkana, johon liitetään nuorisotyön työalavastaavan palkkiotoiminen tehtävä (palkkaluokka H 30). Tällöin seurakunnassa nyt virassa olevien nuorisotyönohjaajien on ko. virkaa haettava, jos he ovat kiinnostuneita toimimaan vastaavan tehtävissä. Avoimeksi tulevan nuorisotyönohjaajan viran vastuualueena on ensisijaisesti rippikoulun jälkeinen nuorisotyö, kun nyt virassa olevien vastuualueena on varhaisnuorisotyö. Tässä ratkaisussa on pohdittava sitä, voiko nyt virassa oleva mahdollisena vastaavana nuorisotyönohjaajana kuitenkin jatkaa muutoin nykyisellä työnkuvalla. Toinen mahdollisuus on julistaa virka haettavaksi tavallisena nuorisotyönohjaajan virkana (palkkaluokka H 28) ja tehdä päätös vastaavan tehtävien sijoittamisesta johonkin kolmesta nuorisotyönohjaajan virasta myöhemmin. Jos haettavaksi julistetaan vastaavan tehtävä, hakijoiden joukko on todennäköisesti toisenlainen kuin pelkän nuorisotyönohjaajan viran haussa. Kirkkoherra on päätynyt esittämään jälkimmäistä: julistetaan haettavaksi nuorisotyönohjaajan virka ja todetaan hakuilmoituksessa, että siihen saatetaan myöhemmin liittää nuorisotyön työalavastaavan tehtävät. Hakijan voidaan lisäksi toivoa kertovan hakemuksessaan, onko hän kiinnostunut myös työalavastaavan tehtävästä. Päätös, mihin virkaan työalavastaavan palkkiotoiminen tehtävä sijoitetaan, tehdään myöhemmin. Nuorisotyönohjaaja Mari Vierula hoitaa tällä hetkellä kirkkoherran pyynnöstä tilapäisesti työalavastaavan käytännön tehtäviä palkkaluokan ollessa H 28. Seurakuntaneuvosto 1. perustaa yhteisen kirkkoneuvoston tekemän päätöksen mukaisesti Kaarinan seurakuntaan nuorisotyön työalavastaavan palk

4 Seurakuntaneuvosto 53 kiotoimisen tehtävän alkaen ja liittää sen myöhemmin erikseen päätettävällä tavalla johonkin nuorisotyönohjaajan virkaan, 2. nimeää nuorisotyönohjaaja Mari Vierulan hoitamaan väliaikaisesti työalavastaavan tehtäviä (palkkaluokka H 30) alkaen siihen asti, kunnes työalavastaavan tehtävän sijoittamisesta kohdan yksi mukaisesti myöhemmin erikseen päätetään, 3. julistaa haettavaksi Kaarinan seurakunnan nuorisotyönohjaajan (vastuualueena ensisijaisesti rippikoulun jälkeinen nuorisotyö) viran, palkkaluokka H 28, ja antaa valinnan työjaoston valmisteltavaksi. Hakuilmoitukseen tulee maininta virkaan mahdollisesti myöhemmin sijoitettavasta työalavastaavan tehtävästä, jolloin palkkaluokka on H 30. Tiedoksi: Mari Vierula, palkkatoimisto Muutoksenhakuoikeus kohdasta kaksi. Kohdat 1 ja 2 esityksen mukaan Kohta 3 päätettiin palauttaa valmisteluun, koska halutaan selvittää onko virkaan syytä liittää koeaika. Kaarinan seurakunnan kaikissa kolmessa nuorisotyönohjaajan virassa on vakinainen viranhaltija: Mari Vierula, Monika Hakala ja Mika Wallin. Monika Hakala on parhaillaan virkavapaalla. Nuorisotyön työalavastaavan palkkiotoimista tehtävää on edellä todetun päätöksen mukaisesti nimetty väliaikaisesti hoitamaan Mari Vierula. Nyt tehtävä on syytä julistaa Kaarinan seurakunnan nuorisotyönohjaajien kesken sisäisesti haettavaksi. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston hyväksymässä malliohjesäännössä nuorisotyön työalavastaavana toimivan nuorisotyönohjaajan tehtävistä todetaan: JOHTAVAN NUORISOTYÖNOHJAAJAN TEHTÄVÄNÄ ON: Työnjohdolliset, esimies ja suunnittelutehtävät toimia nuorisotyönohjaajien lähimpänä esimiehenä tehdä esitys tehtävien jaosta työalansa työntekijöiden kesken esittää seurakuntaneuvoston vahvistettavaksi työalansa leiritoiminnan ohjelma ja turvallisuusvastuulliset tehdä esitykset nuorisotyön henkilökuntatarpeista antaa lausunto nuorisotyön henkilövalinnoista vastata työalansa uusien työntekijöiden perehdyttämisestä huolehtia työalansa työntekijöiden koulutuksesta ja mahdollisesta työnohjaukseen ohjaamisesta laatia työalansa työntekijöiden loma ja vapaapäiväsuunnitelmat ja vastaanottaa niitä koskevat muutostoiveet vastaanottaa työalansa työntekijöiden ilmoitukset sairauslomista ja muista poissaoloista toimia paikallisseurakunnan nuorisotyön tiimin vetäjänä toimia seurakunnan rippikouluvastaavana vastata seurakunnan nuorisotyön kokonaissuunnittelusta ja kehittämisestä sekä sen niveltämisestä seurakunnan muuhun toimintaan

5 Seurakuntaneuvosto 54 laatia työalansa toiminta ja taloussuunnitelma ja seurata sen toteutumista valmistella johtokunnalle, kirkkoherralle ja seurakuntaneuvostolle ehdotukset seurakunnan nuorisotyön eri toimintamuodoista sekä toimia työalansa esittelijänä seurakunnan asianomaisessa hallintoelimessä vastata seurakunnan ja sen partiolippukuntien välisestä yhteydenpidosta Yhteydenpito osallistua seurakuntayhtymän nuorisotyön johtoryhmän kokouksiin seurata kirkon nuoriso ja kasvatustyön kehitystä seurata yhteiskunnan nuoriso ja kasvatustyön kehitystä pitää yhteyttä koteihin, oppilaitoksiin sekä kaupungin ja järjestöjen nuorisotyöhön Nuorisotyö valmistella yhdessä työalan muiden työntekijöiden kanssa johtokunnalle esitettävät asiat osallistua nuorisotyöhön yhteisesti sovitun työnjaon mukaisesti Muut tehtävät suorittaa muut esimiehen määräämät työalaan liittyvät tehtävät Kaarinan seurakunnassa on vastuu rippikoulutyöstä ja yhteyksistä partiolippukuntiin järjestetty toisella tavalla, eikä seurakunnassa ole johtokuntia, joten ko. kohdat on poistettava tai muutettava. Kaarinan seurakunnassa nuorisotyön työalavastaavan työnjohdolliset, esimies ja suunnittelutehtävät olisivat: Työnjohdolliset, esimies ja suunnittelutehtävät toimia nuorisotyönohjaajien lähimpänä esimiehenä tehdä esitys tehtävien jaosta työalansa työntekijöiden kesken esittää seurakuntaneuvoston vahvistettavaksi työalansa leiritoiminnan ohjelma ja turvallisuusvastuulliset tehdä esitykset nuorisotyön henkilökuntatarpeista antaa lausunto nuorisotyön henkilövalinnoista vastata työalansa uusien työntekijöiden perehdyttämisestä huolehtia työalansa työntekijöiden koulutuksesta ja mahdollisesta työnohjaukseen ohjaamisesta laatia työalansa työntekijöiden loma ja vapaapäiväsuunnitelmat ja vastaanottaa niitä koskevat muutostoiveet vastaanottaa työalansa työntekijöiden ilmoitukset sairauslomista ja muista poissaoloista toimia paikallisseurakunnan nuorisotyön tiimin vetäjänä vastata seurakunnan nuorisotyön kokonaissuunnittelusta ja kehittämisestä sekä sen niveltämisestä seurakunnan muuhun toimintaan

6 Seurakuntaneuvosto 55 laatia työalansa toiminta ja taloussuunnitelma ja seurata sen toteutumista Yhteydenpito osallistua seurakuntayhtymän nuorisotyön johtoryhmän kokouksiin seurata kirkon nuoriso ja kasvatustyön kehitystä seurata yhteiskunnan nuoriso ja kasvatustyön kehitystä pitää yhteyttä koteihin, oppilaitoksiin sekä kaupungin ja järjestöjen nuorisotyöhön Nuorisotyö valmistella tarvittaessa yhdessä työalan muiden työntekijöiden kanssa seurakuntaneuvostolle esitettävät asiat osallistua nuorisotyöhön yhteisesti sovitun työnjaon mukaisesti Muut tehtävät suorittaa muut esimiehen määräämät työalaan liittyvät tehtävät Seurakuntaneuvosto julistaa Kaarinan seurakunnan nuorisotyönohjaajien kesken sisäisesti haettavaksi seurakuntaneuvostolta mennessä nuorisotyön työalavastaavan palkkiotoimisen tehtävän, palkkaluokka H 30. Ei muutoksenhakuoikeutta. Tiedoksi: nuorisotyönohjaajat Mari Vierula, Monika Hakala ja Mika Wallin. Esityksen mukaan. Hakijat haastatellaan Kaarinan kirkolla klo alkaen. 115 LAPSI JA PERHETYÖN SIHTEERIN PALKKAAMINEN TILAPÄISEEN VIRKASUHTEE SEEN Seurakuntaneuvosto on kokouksessaan , 98 päättänyt solmia oppisopimuksen Jaana Engströmin kanssa lapsi ja perhetyön perustutkinnon suorittamiseksi Turun kristillisellä opistolla vuosina Palkka, silloisen arvion mukaan noin euroa vuosina 2007 ja 2008 päätettiin maksaa Bangin testamenttirahastosta. Vuoden 2007 ensimmäisessä kokouksessa , 9, seurakuntaneuvosto muutti päätöstään siten, että palkka maksetaan vuonna 2007 seurakunnan toimintamäärärahoista kustannuspaikalta Mikäli seurakunnan määrärahat em. syystä ylittyvät talousarviovuonna, maksetaan erotus Bangin rahastosta. Kustannuspaikalle on varattu yhteensä euroa. Esityslistaa postitettaessa rahaa on kustannuspaikalla jäljellä 2.454,34 euroa.

7 Seurakuntaneuvosto 56 Jaana Engströmin valmistuminen on huomattavasti aikaistunut, hän valmistuu jo vuoden 2007 loppuun mennessä lastenohjaajaksi. Lapsityön tiimi on toiminta ja taloussuunnitelmansa yhteydessä anonut Jaana Engströmin palkkaamista vuodeksi 2008 Kaarinan seurakuntaan lapsi ja perhetyön sihteeriksi lastenohjaajan palkalla R 18, jonka kokonaiskustannus on vuodessa ilman ikälisiä euroa. Oppisopimustoimistolta saataisiin tukea neljän kuukauden ajalta yhteensä 1040 euroa. Anomusta perustellaan seurakunnan laajentuvalla lapsityöllä. Seurakunnan käyttöön on syksyllä 2007 valmistunut uusi seurakuntatalo Poikluomassa. Tämän alueen lapsityön käynnistäminen, periodipyhäkoulut, perhekirkot, avoin päiväkerho, yhteistyö kasvatusasiainkeskuksen toiminnan kanssa, muut perheille suunnatut tapahtumat ja kaiken edellä mainitun koordinoiminen muuhun seurakunnan lapsityöhön vaatii resursseja vuodelle Kaarinan seurakunta on solmiessaan oppisopimuksen varautunut maksamaan vuonna 2008 oppisopimusopiskelijan palkkaa Bangin rahastosta euroa. Taloustoimisto on tehnyt laskelman, että Jaana Engströmin palkka, R 18, ikälisineen olisi noin euroa vuonna Lisäksi tulevat matka ja puhelinkulut, joihin riittänee n euroa, yhteensä Kun summasta vähennetään oppisopimustoimiston tuki on kokonaissumma noin euroa. Erotus Bangin rahastosta tehtyyn varaukseen nähden on euroa. Vuonna 2007 ns. toiminnallinen määräraha on alkuaan ollut euroa. Lisätalousarviossa Kaarinan seurakunta on saanut edellisten vuosien kertymistä euroa. Kun seurakuntayhtymässä vuonna 2007 siirryttiin kesken toimintavuotta kokonaisbudjettiin, Kaarinan seurakunta sai lisää euroa. Toiminnalliset talousarviorahat tekevät vuonna 2007 yhteensä euroa, josta lähetys ja pyhäkoulusihteerin ja lapsi ja perhetyönsihteerin palkkakustannuksiin on varattu euroa. Muuhun toimintaan on siten ollut käytettävissä euroa. Seurakuntayhtymän vuoden 2008 toiminta ja taloussuunnitelmaa valmistellaan parhaillaan. Yhteisen kirkkoneuvoston talousarviokokouksessa Kaarinan seurakunnan on arvioitu saavan kaikkiaan palkka ja toimintamäärärahoja euroa. Näistä euroa menee taloustoimiston laskelmien mukaan virkojen palkkoihin sivukuluineen ja matkakorvauksineen. Lapsi ja perhetyön sihteerin osalta palkkakuluihin on varattu euroa ja lähetys ja pyhäkoulusihteerin palkkakuluihin euroa. Toimintaan jäisi euroa. Mikäli Jaana Engström palkataan lastenohjaajana lapsi ja perhetyönsihteeriksi, pitää hänen palkkavaraukseensa vuodelle 2008 lisätä noin 8000 euroa. Tällöin toimintaan jää euroa, noin euroa vähemmän kuin vuonna Seurakunnan käytössä on vuonna 2007 myös kirkkohallituksen asessorin työstä maksama korvaus euroa. Suunnilleen saman suuruinen summa seurakunnalle tullaan maksamaan myös vuonna Toiminnallisten varojen käyttöaste on tilanteen mukaan 74,3 %. Mitä mahdollisesti vuodelta 2007 jää käyttämättä Kaarinan seura

8 Seurakuntaneuvosto 57 kunnan palkkavarauksista ja muista varauksista, joita ovat mm. matkakulut ja tietyt päivärahat, ei tässä vaiheessa ole tietoa. Jaana Engströmin oppisopimuksen päättymisen toteaminen ja hänen palkkaamisensa tilapäiseen virkasuhteeseen vuodeksi 2008 hoitamaan erityisesti Poikluoman alueen lapsi ja perhetyön projektia on perusteltua. Seurakunnassa on paljon lapsia, lapsityö kaikkiaan on vilkasta ja vaatii runsaasti yhteistyötä toimintaympäristössä sekä jatkuvaa toiminnan kehittämistä. Koska tässä vaiheessa ei ole kokonaiskäsitystä vuoden 2008 talousarviosta, seurakuntaneuvosto voinee jättää avoimeksi sen, maksetaanko palkka talousarviovaroista vai Bangin rahastosta. Bangin rahastossa on rahaa noin euroa. Kaarinan seurakunnan seurakuntaneuvosto 1) toteaa Jaana Engströmin valmistuvan oppisopimusopiskelijana suunniteltua aiemmin lastenohjaajaksi jo vuoden 2007 lopulla. Oppisopimusta ei ole syytä jatkaa, vaan sen todetaan päättyneen opiskelijan valmistumiseen. Oppisopimustoimistolta on kuitenkin mahdollisuus saada tukea 4 kk aikana yhteensä 1040 euroa vuonna 2008, mikäli seurakunta palkkaa Jaana Engströmin lastenohjaajana lapsi ja perhetyönsihteeriksi, 2) palkkaa Jaana Engströmin määräaikaiseen, tilapäiseen virkasuhteeseen lapsi ja perhetyönsihteeriksi Kaarinan seurakunnassa ajalle , palkkaluokka R 18, 3) päättää palkkakustannusten maksamisesta joko talousarviovaroista tai Bangin testamenttirahastosta myöhemmin. Tiedoksi: Jaana Engström, palkkatoimisto Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Esityksen mukaan lisäyksellä, että Jaana Engströmin tulee esittää rikosrekisterilain 6 2. momentin mukainen rikosrekisteriote. Lisäyksen ohella kohta kolme (3) muotoillaan uudestaan seuraavasti: 3) päättää myöhemmin palkkakustannusten maksamisesta ensisijaisesti talousarviovaroista tai Bangin testamenttirahastosta. 116 JÄLJELLÄ OLEVAT VUOSILOMAT Asia esitellään kokouksessa. Seurakuntaneuvosto myöntää työntekijöiden jäljellä olevat vuosilomat. Tiedoksi: Työntekijät kirkkoherran kautta, taloustoimisto Ei muutoksenhakuoikeutta.

9 Seurakuntaneuvosto 58 Seurakuntaneuvosto hyväksyy työntekijöiden jäljellä olevat vuosilomat liitteen mukaisesti. 117 ILMOITUSASIOITA 1. Kokouksessa on nähtävillä: yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirja 6.9. ja yhteisen kirkkovaltuuston pöytäkirja kirkkoherran päätöspöytäkirjat Tuomiokapitulin kiertokirje nro Turun arkkihiippakunnan kirje koskien kirkolliskokousedustajien ja hiippakuntavaltuustojäsenten vaalia: ilmoitus tuomiokapitulin ko. vaaleja varten asettamasta vaalilautakunnasta ja sen kokoonpanosta sekä maallikkoedustajien ja jäsenten ehdokasasettelun päättymispäivästä ( ). Vaali toimitetaan seurakuntaneuvoston ja seurakunnasta valittujen yhteisen kirkkovaltuuston jäsenten yhteisessä kokouksessa luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteisen suunnittelupäivän ohjelma Kaarinan kirkolla la Poikluoman seurakuntatalon vihkimisjuhla klo nuorisotyönohjaaja Mika Wallinin virkaan siunaaminen su klo 17 Kaarina messussa 6. Tatu Kuoppala toi terveiset Viron ystäväseurakuntiin suuntautuneelta seurakuntamatkalta. 7. Seuraava kokous klo MUUT ASIAT Ei muita asioita. 119 MUUTOKSENHAKUOSOITUS Liite KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen siunaukseen klo

10 Seurakuntaneuvosto 59 Kokouksen puolesta Pirjo Vahtola puheenjohtaja Tatu Kuoppala sihteeri Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksessa tehtyjen päätösten mukaiseksi. Jari Andersson pöytäkirjantarkastaja Irja Gustafsson pöytäkirjantarkastaja

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 2 (12)

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 2 (12) VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 2 (12) 94 Kokouksen avaus Seurakuntaneuvosto tutustui ennen kokoustaan klo 17 alkaen Vaasan Seudun Rauhanyhdistyksen kutsumana Söderfjärdenin suviseura-alueeseen

Lisätiedot

Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57

Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57 Laukaan seurakunnan kasvatustyön (lapsi- ja perhe-, varhaisnuoriso-, nuoriso-, rippikoulu sekä koulu- ja oppilaitostyö) JOHTOSÄÄNTÖ A. Yleissäännökset Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57 1 Laukaan

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 16. päivänä lokakuuta 2008 klo 17.00 18.53 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston kokoushuone

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 25.11.2014 N:o 14/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 25.11.2014 N:o 14/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170 Kokousaika Tiistai 25.11.2014 kello 16.30 20.30 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto

Lisätiedot

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 Kirkkoneuvosto 29.2.2012

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 Kirkkoneuvosto 29.2.2012 Aika keskiviikko 29.2.2012 klo 18:00-19.55 Paikka Uusi Pappila, Toivakantie 46 Jäsenet läsnä = x x Raija Häkkinen x Reijo Koskinen vara.pj x Pentti Marttinen poissa Sointu Ojonen poissa Elina Rantalainen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kasvatusasiain johtokunta 20.3.2013 1

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kasvatusasiain johtokunta 20.3.2013 1 20.3.2013 1 TURUN JA KAARINAN N YHTEINEN KASVATUSASIAIN JOHTOKUNTA Aika Keskiviikko 20.3.2013 kello 18.08-18.53 Paikka Kasvatusasiainkeskuksen kokoushuone, Eerikinkatu 3 A, 5. kerros, Turku Läsnä Jaana

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Aika 16.12.2014 klo 17.30-19.30 Paikka Osallistujat Ilkon kurssikeskus Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Ahonen, Valtteri Attila, Marja Haanpää,

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 8 9.6.2015 91. Henkilökohtaiset varajäsenet: Kalevi Kinnunen

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 8 9.6.2015 91. Henkilökohtaiset varajäsenet: Kalevi Kinnunen KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 8 9.6.2015 91 Kokousaika Tiistai 9.6.2015 klo 19.00 19.38 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

KAUNIAISTEN SUOMALAINEN PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 SEURAKUNTA SEURAKUNTANEUVOSTO 18.3.2015

KAUNIAISTEN SUOMALAINEN PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 SEURAKUNTA SEURAKUNTANEUVOSTO 18.3.2015 KAUNIAISTEN SUOMALAINEN PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 NEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 18.3.2015 klo 17.00 19.00 Paikka Läsnä Kauniaisten kirkko, yläsali Ala-Reinikka Tapani Cross Nina Helistekangas Laura Kauppila

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 23.4.2009 42 - Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 23.4.2009 42 - Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 23.4.2009 42 - YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 23.4.2009 klo 18.00 19.40 Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15:

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: 54 Kokouksen avaaminen 55 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN Sisältö: Liitteet: Mikä on vanhempainyhdistys? Rekisteröity vai rekisteröimätön vanhempainyhdistys? VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 1. Perustava kokous 2. Vanhempainyhdistyksen

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: 12.6.1995 Voimaantulo: 1.7.1995 Muutettu: 13.10.2003 Muutettu 8.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 SISÄLLYSLUETTELO 2 1 LUKU Yleiset määräykset

Lisätiedot

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 28.5.1997 28 Voimaantulo: 1.7. 1997 Muutos: Kaupunginvaltuusto 26.3.2009 14 Yleiset määräykset 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt

Lisätiedot

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä)

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä) IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12 KOKOUSAIKA: Maanantai 26.3.2007 Kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus, pikkukahvio Läsnä: Kortesluoma Tapio jäsen Majalahti Auli jäsen Marttila Hanna jäsen Mattila

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2 Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Sisällysluettelo Yleiset määräykset... 2 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt... 2 2 Valtuustoryhmän muodostaminen... 2 3 Valtuustoryhmään liittyminen sekä siitä

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA

Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Sisällysluettelo sivu 1. SEURAKUNNAN TOIMINNAN PERUSTA

Lisätiedot

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010 IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011 Kvalt 16.12.2010 Muutos hallintosäännön pykälään 20 hyväksytty: Kvalt 21.2.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO LUKU I...4 YLEISET

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU... 1 Yleiset määräykset... 1 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt... 1 2 Säännön

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS 1 Ylioppilaskunnan nimi on Tampereen yliopiston ylioppilaskunta, lyhennettynä Tamy. Ylioppilaskunnan nimi ruotsinkielisenä

Lisätiedot

"Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista.

Hyvä hallintotapa on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. HYVÄ HALLINTOTAPA "Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. KAUPUNGINHALLITUS, SEN JAOSTOT SEKÄ LAUTAKUNNAT JA JOHTOKUNNAT

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 70 No 4/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 22.06.2006 kello 15.00-18.41 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kunnanhallitus 15.12.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kunnanhallitus 15.12.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kokousaika 15.12.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN JA VARAVALTUUTETTUJEN SEKÄ YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN VALITSEMINEN TOIMIKAUDELLE 1.1.2014-31.12.2017

TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN JA VARAVALTUUTETTUJEN SEKÄ YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN VALITSEMINEN TOIMIKAUDELLE 1.1.2014-31.12.2017 10.9.2013/KiT TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN JA VARAVALTUUTETTUJEN SEKÄ YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN VALITSEMINEN TOIMIKAUDELLE 1.1.2014-31.12.2017 Sisältö 1. Yhteistoimintaorganisaation toimikausi ja jäsenten valinta...2

Lisätiedot

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki 2008 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 3. uudistettu painos Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-359-5

Lisätiedot