KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2008 Tark: Seurakuntaneuvosto 55. Aika: Torstaina klo 18, kahvit klo 17.30

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2008 Tark: Seurakuntaneuvosto 55. Aika: Torstaina 23.10.2008.2008 klo 18, kahvit klo 17.30"

Transkriptio

1 55 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina klo 18, kahvit klo Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja jäsen Gustafsson, Irja jäsen Hyppönen, Sirpa jäsen Laitinen, Aila jäsen Lehtonen, Mirkka jäsen Nevalainen, Paavo jäsen Pitkänen, Marketta jäsen Sihvonen, Leena jäsen Tapiola, Marketta jäsen Vaitinen, Marja jäsen Malmi, Ari varajäsen Pöyhönen, Raija varajäsen Tapper, Keijo varajäsen Kuoppala, Tatu sihteeri Poissa: Andersson, Jari jäsen Hollmén, Kimmo jäsen Kosonen, Tapani jäsen Kouki, Ville jäsen 104 KOKOUKSEN AVAUS Veisattiin virsi 581, puheenjohtaja luki Jeremian kirjan luvusta 29 ja johdatti rukoukseen 105 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Seurakuntaneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 106 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT Seurakuntaneuvosto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

2 56 Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Aila Laitinen ja Mirkka Lehtonen. 107 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Työjärjestys hyväksyttäneen. Esityslistan työjärjestys hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Kohdassa muut asiat 119 käsitellään Kaarinan kaupungin 700 vuotisjuhlaa. 108 LAUSUNNON ANTAMINEN TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TOIMIN TA JA TALOUSSUUNNITELMASTA Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto on pyytänyt mennessä seurakuntaneuvostojen lausunnot ja toiminta ja taloussuunnitelmasta , joka postitetaan jäsenille esityslistan mukana. Lausuntoehdotus lähetetään myös esityslistan mukana. Seurakuntaneuvosto antaa kokouksessa valmistuvan liitteen mukaisen lausunnon Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän toiminta ja taloussuunnitelmasta Tiedoksi: yhteinen kirkkoneuvosto. 109 KAARINAN SEURAKUNNAN ALUEELLA OLEVIEN KIRKKOJEN JA SEURAKUNTATA LOJEN YMPÄRISTÖTYÖRYHMÄN JÄSENET Kaarinan seurakuntaneuvosto on ehdottanut vuoden 2009 toiminta ja taloussuunnitelman investointisuunnitelmassa, että perustetaan yhdessä kiinteistötoimiston kanssa työryhmä suunnittelemaan kirkkojen ja Littoisten seurakuntatalon ympäristöalueiden kehittämistä. Kiinteistötoimisto ei ole ottanut kantaa asiaan, mutta suhtautunee siihen kuitenkin myönteisesti. Työryhmä voisi ottaa tehtäväkseen tarpeen mukaan myös muidenkin kuin Littoisten seurakuntatalon ympäristöjen kehittämisen. Kaarinan seurakuntaneuvosto nimeää vuosiksi ympäristötyöryhmään Kaarinan seurakunnan edustajat ja pyytää kiinteistötoimistoa nimeämään vuoden 2008 loppuun mennessä omat edustajansa.

3 57 Tiedoksi: Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kiinteistötoimisto Kaarinan seurakuntaneuvosto esittää perustettavaan ympäristötyöryhmään Kaarinan seurakunnan edustajiksi Marketta Pitkästä, kirkkoherra Vahtolaa sekä asiantuntijajäsenenä Teuvo Hartosta. Seurakuntaneuvosto pyytää kiinteistötoimistoa nimeämään omat edustajansa ympäristötyöryhmään vuoden 2008 loppuun mennessä. Tiedoksi: Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kiinteistötoimisto 110 SELVITYKSEN ANTAMINEN PIISPANTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJAA KOSKIEN Kaarinan seurakunnan seurakuntaneuvoston tulee mennessä antaa selvitys Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulille seurakunnassa keväällä 2008 toimitetun piispantarkastuksen pöytäkirjan johdosta. Pöytäkirja on ollut tutustuttavana seurakuntaneuvoston jäsenillä. Kokouksessa on hyvä käydä yleiskeskustelu pöytäkirjan johdosta. Selvityksen valmistelu voitaneen antaa työjaoston tehtäväksi siten, että vastausesitys käsitellään ennen kesää Seurakuntaneuvosto antaa piispantarkastusta koskevan selvityksen valmistelun työjaostolle. Esitys selvitykseksi tulee voida käsitellä seurakuntaneuvostossa viimeistään kesäkuussa KOULUTUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN VUODELLE 2009 Kaarinan seurakunnalla on taloustoimiston ilmoituksen mukaan 6372 euroa käytettävissä henkilöstökoulutukseen vuonna Koulutussuunnitelmassa tulee ottaa huomioon seurakunnan tavoitteet ja painopistealueet. Työntekijät ovat tehneet ehdotuksensa vuoden 2009 koulutuksista. Työjaosto on käynyt toivomukset läpi, ja ehdotus koulutussuunnitelmaksi on esityslistan mukana. Sihteeri Tatu Kuoppala poistui oman koulutuksensa käsittelyn ajaksi. Seurakuntaneuvosto hyväksyy koulutussuunnitelman kokouksessa valmistuvan liitteen mukaisesti vuodelle 2009.

4 58 Tiedoksi: työntekijöille kirkkoherran kautta, tuomiokapituli, taloustoimisto. 112 KOLEHTISUUNNITELMA AJALLE Ehdotus kolehtisuunnitelmaksi lähetetään esityslistan mukana. Seurakuntaneuvosto hyväksyy kolehtisuunnitelman kokouksessa valmistuvan liitteen mukaisesti. Kirkkoherra voi muuttaa kolehtisuunnitelmaa perustellulla syyllä. Tiedoksi: Kaarinan ja Kuusiston kirkot, taloustoimisto. 113 VIRON YSTÄVYYSSEURAKUNTIEN TUKEMISEEN MYÖNNETYN MÄÄRÄRAHAN JA VAPAISIIN VAROIHIN KERTYNEIDEN RAHOJEN JAKO Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän talousarviossa vuodelle 2008 on varattu Kaarinan virolaisten ystävyysseurakuntien avustamiseen euroa kustannuspaikalle Yleensä rahat on jaettu vuoden aikana kahdessa erässä tasan Palamusen ja Laiusen seurakuntien kesken. Seurakuntaneuvosto on tehnyt päätöksen maksaa Viron ystävyysseurakuntien avustamiseen myönnetystä 5300 euron summasta puolet siten, että kumpikin seurakunta, Palamuse ja Laiuse ovat saaneet 1325 euroa. Nyt olisi hyvä päättää laittaa maksuun loputkin määrärahasta. Ystävyysseurakunnille Virossa on kertynyt vapaiden varojen tilille varoja yhteensä 1400 euroa. Myös nämä rahat on syytä laittaa maksuun puoliksi molemmille seurakunnille, jolloin kummankin osuus on 700 euroa. Seurakuntaneuvosto päättää maksaa Viron ystävyysseurakuntien avustamiseen 1) kustannuspaikalle myönnetystä 5300 euron summasta loppuosan siten, että kumpikin seurakunta, Palamuse ja Laiuse, saa 1325 euroa, 2) vapaisiin varoihin kertyneet rahat, yhteensä 1400 euroa siten, että kumpikin seurakunta, Palamuse ja Laiuse, saa 700 euroa. Tiedoksi: Palamusen ja Laiusen seurakunnat, taloustoimisto.

5 ÄÄNITTEEN TEKEMINEN LÄHETYSTYÖN HYVÄKSI Kaksi kaarinalaista muusikkoa haluaa tehdä äänitteen, jonka tuotto menee Kaarinan seurakunnan lähetyskannatuksen hyväksi. Virikkeenä äänitteen tekemiselle on ollut Kaarinan seurakunnan piispantarkastus, jossa on keskusteltu myös lähetyskannatuksen nostamisesta. Kirkkoherra on antanut luvan käyttää Kaarinan kirkkoa äänityspaikkana. Suunnitelmia esitellään kokousaineistossa mukana olevissa asiakirjoissa. Äänitteen, 1000 kappaletta, kokonaiskustannukset ovat tehtyjen laskelmien mukaan 3590 euroa. Ehdotus on, että Kaarinan seurakunta ottaisi asiassa taloudellisen vastuun ostamalla käyttöönsä äänitteet. Sinänsä äänitteen tekeminen on kannatettava asia. On hienoa, että muusikot haluavat olla tukemassa tällä tavalla lähetystyötä. Kaarinan seurakunnan käyttöön 1000 kappaletta äänitteitä on kuitenkin aivan liikaa. Seurakunnan vuodelle 2008 käytössä olevat varat ovat myös rajoitetut. Seurakunta haluaa kuitenkin tukea edellä kuvattua hanketta ja katsoo voivansa osallistua sen kustannuksiin 1000 eurolla. Tällöin seurakunnan tulisi saada vastineeksi vähintään 200 äänitettä. Kaarinan seurakunta tukee esittelyssä kuvatun, lähetystyön tukemiseksi tehtävän äänitteen tuottamista 1000 euron summalla, josta vastineeksi seurakunnan tulee saada vähintään 200 äänitettä. Tiedoksi: Ari Hynynen, Leena Kotka, taloustoimisto. 115 YHTEISTYÖSOPIMUS EL SALVADORIN LUTERILAISEN KIRKON SEURAKUNTIEN TU KEMISEKSI Turun tuomiorovastikunnan lääninrovasti Jukka Järvensivu ja El Salvadorin luterilaisen kirkon ystävyyskirkkokoordinaattori, pastori Norma Castillo ovat tehneet ehdotuksen, että rovastikunnan seurakunnat solmisivat yhteistyösopimuksen El Salvadorin luterilaisen kirkon seurakuntien omavaraisuuden ja itsekannattavuuden kehittämiseksi, ks. taustatietoa :ään 115. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulilla on kumppanuussopimus El Salvadorin luterilaisen kirkon kanssa. Seurakuntayhtymän kirkkoherrainkokous on ilmaissut pitävänsä hanketta tär

6 60 keänä. Kirkkoherrainkokouksella ei kuitenkaan ole itsellään varoja em. hankkeen kuluihin. Hankkeelle olisi muutoinkin eduksi, että siihen sitouduttaisiin seurakunnissa ja mahdollisesti muissa seurakuntayhtymän yksiköissä. Sopimuksen kustannukset ovat vuodessa noin 3500 euroa, josta kunkin yksikön osuus voisi olla 500 euroa. Alustavaksi yhteistyökaudeksi on suunniteltu vuosia Kaarinan seurakunnalla on vuosien mittaan ollut paljon yhteyksiä El Salvadorin luterilaiseen kirkkoon, viimeksi kokouspäivänä pastori Norma Castillo on vieraillut aamulla perhekerhossa. El Salvadorin luterilaisen kirkon puolesta rukoillaan messuissamme, ja siellä rukoillaan meidän puolestamme. Kaarinan seurakunta päättää lähteä mukaan Turun tuomiorovastikunnan seurakuntien mahdollisesti solmiessa yhteistyösopimuksen vuosiksi El Salvadorin luterilaisen kirkon kanssa sen seurakuntien omavaraisuuden ja itsekannattavuuden kehittämiseksi. Kaarinan seurakunnan rahallinen osuus on vuodessa 500 euroa. Tiedoksi: Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kirkkoherrainkokous, taloustoimisto. 116 NUORISOTYÖN VUODEN 2009 LEIRIEN JA RETKIEN TURVALLISUUSVASTAAVAT Nuorisotyön tiimi on keskuudessaan tehnyt ehdotuksen vuonna 2009 järjestettävien nuorisotyön leirien turvallisuusvastaavista työntekijöistä seuraavasti: Isosleiri Kunstenmaja Mika Wallin Isosleiri Eräkämppä Mika Ostela Superileiri Kunstenpää Mika Ostela Isosleiri Kunstenkari Mika Wallin Isosleiri Kunstenpää Mari Vierula Opettajaleiri Kunstenmaja Mari Vierula Tykkileiri Kunstenniemi Mika Wallin Leirikoulu Eriksgården Monika Hakalan sijainen Leirikoulu Eriksgården Monika Hakalan sijainen Varhaisnuorten kevätretki Mari Vierula

7 Leirikoulu Kunstenkari Mari Vierula Isosleiri Mänty/Kallio Monika Hakala Kerhonohjaajaleiri Mari Vierula Superileiri Kunstenkari Mika Wallin Isosleiri Kunstenmaja Mika Ostela Isosleiri Kunstenpää Terhi Laakkonen Joululeiri Kunstenmaja Monika Hakala Seurakuntaneuvosto päättää nuorisotyön vuoden 2009 leirien ja retkien turvallisuusvastaavat työntekijät esittelyssä kuvatulla tavalla. Mahdollisista muutoksista päättää kirkkoherra. Tiedoksi: nuorisotyön tiimi, palkkatoimisto. 117 VUOSILOMIEN MYÖNTÄMINEN Asia esitellään kokouksessa. Seurakuntaneuvosto myöntää työntekijöiden jäljellä olevat vuosilomat liitteen mukaisesti. Tiedoksi: Työntekijät kirkkoherran kautta, taloustoimisto 118 ILMOITUSASIOITA 1. Pappien vapaa aika ja lomalistat 2. Kirkkoherran päätöspöytäkirjat Nuorisotyönohjaaja Riikka Salorannan siirtyminen Piikkiön seurakuntaan alkaen ja sijaisen etsiminen 4. Yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirjat ja Kirkkoherrainkokouksen pöytäkirjat ja Luottamushenkilöt ja kirkkoherra toivat terveisiä työntekijöiden ja luottamushenkilöiden matkalta Uppsalasta ja Enköpingistä.

8 62 7. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on myöntänyt pastori Terhi Laakkoselle virkavapautta ajalle ja antanut pastori Henri Kestille virkamääräyksen Terhi Laakkosen sijaiseksi ajalle Kirkkoherra selvitti Kaarinan kirkkopäivien ohjelmaa 9. Seuraava kokous MUUT ASIAT KAARINAN KAUPUNGIN 700 VUOTISJUHLA Irja Gustafsson toi terveiset Kaarinan kaupungin 700 vuotisjuhlia suunnittelevalta työryhmältä. Ohjelmassa on mm. kirkkokonsertit Kaarinan, Kuusiston, Katariinan ja Piikkiön kirkoissa. Kyseisiä konsertteja varten on anottu apurahaa yhtymän musiikkitoimikunnalta. Merkittiin tiedoksi. 120 MUUTOKSENHAKUOSOITUS Liite KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen siunaukseen klo Kokouksen puolesta Pirjo Vahtola puheenjohtaja Tatu Kuoppala sihteeri Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksessa tehtyjen päätösten mukaiseksi. Aila Laitinen pöytäkirjantarkastaja Mirkka Lehtonen pöytäkirjantarkastaja

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 50. Aika: Torstaina 11.10.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 50. Aika: Torstaina 11.10.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Seurakuntaneuvosto 50 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 11.10.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Paikka: Poikluoman seurakuntatalo, Poikluomantie 9 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Andersson,

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 Tark: Seurakuntaneuvosto 1. Aika: Torstaina 28.1.2010 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 Tark: Seurakuntaneuvosto 1. Aika: Torstaina 28.1.2010 klo 18, kahvit klo 17.30 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 28.1.2010 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja jäsen saapui 18.11. Andersson,

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 Tark: Seurakuntaneuvosto 60. Aika: Tiistaina 21.12.2010 klo 17, kahvit klo 16.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 Tark: Seurakuntaneuvosto 60. Aika: Tiistaina 21.12.2010 klo 17, kahvit klo 16.30 60 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Tiistaina 21.12.2010 klo 17, kahvit klo 16.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja jäsen Andersson, Jari jäsen Gustafsson,

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto. Aika: Torstaina 23.4.2015 klo 18.00, kahvit klo 17.30

Seurakuntaneuvosto. Aika: Torstaina 23.4.2015 klo 18.00, kahvit klo 17.30 26 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 23.4.2015 klo 18.00, kahvit klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Kuoppala, Tatu puheenjohtaja Andersson, Jari jäsen Erkkilä, Raimo jäsen

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Tark: Seurakuntaneuvosto 15. Aika: Perjantaina 27.3.2015 klo 18.00, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Tark: Seurakuntaneuvosto 15. Aika: Perjantaina 27.3.2015 klo 18.00, kahvit klo 17.30 15 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Perjantaina 27.3.2015 klo 18.00, kahvit klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja jäsen Andersson, Jari jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 7.2.2008 19 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 7.2.2008 19 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS seurakuntaneuvosto 7.2.2008 19 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 7.2.2008 klo 18.00-19.55 Paikka Martin seurakuntatalo Läsnä Tuomo Norvasuo puheenjohtaja Pirjo Aaltonen varajäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2015 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.6.2015 209. Kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2015 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.6.2015 209. Kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 11.6.2015 209 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 11.6.2015 klo 16.00 17.40 Paikka Kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2007 31. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2007 31. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.1.2007 31 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 34 59 Aika torstai 25.1.2007 klo 16.00 16.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/ 2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 13.10. 2011 120

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/ 2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 13.10. 2011 120 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 13.10. 2011 120 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 13.10.2011 klo 18.00-20.22 Paikka Uittamon seurakuntatalo Läsnä Norvasuo, Tuomo puheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.6.2005 336. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.6.2005 336. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 16.6.2005 336 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 327 355 Aika torstai 16.6.2005 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

11.3.2015. Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. jäsen Langh-Lagerlöf Laura. Tuomarila Sinikka

11.3.2015. Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. jäsen Langh-Lagerlöf Laura. Tuomarila Sinikka PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 17.30 Paikka Piikkiön pappila Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja Aso Janne Hilakari Laura Huoponen Kirsi Kanervavuori Mirjo, yhteisen kirkkoneuvoston

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 3.4.2008 163. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 3.4.2008 163. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 3.4.2008 163 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 180 205 Aika torstai 3.4.2008 klo 16.00 16.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Isotalo Seppo jäsen Korhonen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 22/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.10.2005 502. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 22/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.10.2005 502. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 27.10.2005 502 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 488 514 Aika torstai 27.10.2005 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2015 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.4.2015 140. Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja. Kanervavuori Mirjo

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2015 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.4.2015 140. Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja. Kanervavuori Mirjo Yhteinen kirkkoneuvosto 29.4.2015 140 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika keskiviikkona 29.4.2015 klo 16.00 17.10 Paikka Henrikinkirkko, Peltolantie 2 Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Korhonen Pentti varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.4.2005 226. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.4.2005 226. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 21.4.2005 226 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 207 235 Aika torstai 21.4.2005 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.4.2007 243. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.4.2007 243. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 19.4.2007 243 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 233 256 Aika torstai 19.4.2007 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/ 2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 03.05.2012 1

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/ 2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 03.05.2012 1 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 03.05.2012 1 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 03.05.2012 klo 18.00-19.44 Paikka Uittamon seurakuntakoti, Rusthollinrinne 1 Läsnä Norvasuo,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8 / 2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.9.2009 96

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8 / 2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.9.2009 96 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.9.2009 96 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 17.9.2009 klo 18.00 20.32 Paikka Uittamon seurakuntakoti Läsnä Tuomo Norvasuo puheenjohtaja Kirsti

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 28.8. 2008 99 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 28.8. 2008 99 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS seurakuntaneuvosto 28.8. 2008 99 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 28.8.2008 klo 18.00 20.50 Paikka Martin seurakuntatalo Läsnä Tuomo Norvasuo puheenjohtaja Kirsti Grönberg Anna-Liisa

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.5.2013 285. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.5.2013 285. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 30.5.2013 285 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 30.5.2013 klo 16.00 18.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

Keskiviikkona 6.5.2015 klo 18.00, kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen.

Keskiviikkona 6.5.2015 klo 18.00, kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen. PÖYTÄKIRJA 4/2015 28 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 6.5.2015 klo 18.00, kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen. Paikka: Katariinan pappila, Pyhän Katariinan kirkkoaukio 7 Läsnä: Kairavuo, Leena

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 16/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.9.2007 407. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 16/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.9.2007 407. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 6.9.2007 407 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 426 455 Aika torstai 6.9.2007 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstai 2.10.2008 klo 18.00-19.40 Paikka Seurakuntatalo Läsnä: Vähä-Piikkiö Antti pj II Eskola Reima vpj I Hurme-Kouki Päivi jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.4.2011 182. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.4.2011 182. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 14.4.2011 182 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 200 223 Aika torstai 14.4.2011 klo16.00 17.02 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2011 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2011. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2011 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2011. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 14.2.2011 klo 16.30 18.40. Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.3.2012 131. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.3.2012 131. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 29.3.2012 131 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 171 193 Aika torstai 29.3.2012 klo 14.00 14.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.4.2006 185. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.4.2006 185. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 6.4.2006 185 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 207 229 Aika torstai 6.4.2006 klo 16.00 17.35 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Raskinen Marjatta jäsen. Vainio Marja-Leena jäsen

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Raskinen Marjatta jäsen. Vainio Marja-Leena jäsen ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 3/2014 Sivu 1 (8) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 3.4.2014 klo 17.00-19.50 Paikka Inkeroisten seurakuntatalo Läsnä et Heinonen Heikki kirkkoherra, pj.

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 31.10.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 22.1.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 22.1.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO 22.1.2014 klo 17.30 Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 / 2014 Sivu 2 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen

Lisätiedot