HENKILÖKOHTAINEN APU INFOPAKETTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HENKILÖKOHTAINEN APU INFOPAKETTI"

Transkriptio

1 HENKILÖKOHTAINEN APU INFOPAKETTI Päivitetty

2 Sisällysluettelo HENKILÖKOHTAISEN AVUN TYÖNANTAJUUDEN ALKAESSA... 4 I VAIHE AVUSTAJAN HANKINTA, TYÖSOPIMUS JA VAKUUTUKSET,... 4 LAKISÄÄTEINEN TYÖTERVEYSHUOLTO Avustajan hankinta Työsopimus Työnantajan tiedot Vakuutukset Lakisääteinen työterveyshuolto TYÖAIKA Työvuorosuunnittelu Työtuntilistat... 8 II VAIHE KORVAUS TYÖNANTAJILLE Työnantajan korvaussummasta kuukausittain maksettavat suoritukset Verotilin viitenumero Vero ja sosiaaliturva maksujen maksaminen Kuukausittain tehtävä kausiveroilmoitus Työansioerittely ja verohallinnolle tehtävä vuosi-ilmoitus HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN SAIRAUSLOMA AVUSTAJAN LOMAUTTAMINEN TYÖSUHTEEN PÄÄTTYMINEN (Työsopimuslaki 55/2011) Työsopimuksen purkaminen koeajalla Toistaiseksi voimassaolevan työsopimuksen purkaminen MUUT TYÖNANTAJAN VELVOLLISUUDET YHTEYDENOTOT OHJE TYÖNTEKIJÄLLE Vakuutukset Työsopimus Työaika ja työtuntilistat Palkkakorvaus Henkilökohtaisen avustajan sairausloma Työntekijän lomauttaminen Palkan maksu Työsuhteen päättyminen

3 TYÖNANTAJAN VELVOLLISUUDET PÄHKINÄNKUORESSA

4 4 HENKILÖKOHTAISEN AVUN TYÖNANTAJUUDEN ALKAESSA Henkilökohtainen avustajatoiminta on vammaispalvelulain mukaista toimintaa ja työnantajalle maksutonta. Sosiaalityöntekijän tekemän henkilökohtaisen avun päätöksen saatuaan vammainen henkilö toimii työnantajana, päätöksessä olevan tuntimäärän mukaisesti. Työsuhde syntyy työnantajan ja avustajan välille. Avustaja ei ole työ- eikä oikeussuhteessa kuntaan. Työsuhteessa sovelletaan työlainsäädännön määräyksiä (esim. Työaikalaki, Vuosilomalaki) sekä Jyväskylän kaupungin perusturvalautakunnan vahvistamaa soveltamisohjetta. I VAIHE 1 AVUSTAJAN HANKINTA, TYÖSOPIMUS JA VAKUUTUKSET, LAKISÄÄTEINEN TYÖTERVEYSHUOLTO 1.1 Avustajan hankinta Työnantaja hakee avustajaa työvoimatoimiston MOL:n sivuilta kohdasta - Työnantajalle ja edelleen - Ilmoita avoin työpaikka Voit myös soittaa numeroon ja pyydä laittamaan ilmoituksen MOL:n sivuille. avustajaa voi hakea myös ottamalla yhteyttä Jyväskylän kaupungin henkilökohtaisen avun palveluohjaajaan p Sopivan avustajan löydyttyä työnantaja ja avustaja tekevät työsopimuksen. Työnantaja ottaa lakisääteisen tapaturmavakuutuksen valitsemastaan vakuutusyhtiöstä sekä lakisääteisen työterveyshuollon valitsemaltaan palveluntarjoajalta.

5 5 1.2 Työsopimus Työnantaja ja avustaja laativat keskenään kirjallisen työsopimuksen (työsopimus), yksi työnantajalle ja yksi työntekijälle. Työsopimuksesta toimitetaan kopio OIVA-keskukseen osoitteeseen:. Jyväskylän kaupunki OIVA-keskus/ HAV työsopimus Keljonkatu 26, A-talo Jyväskylä Työsopimuksessa tulee olla seuraavat asiat: työnantajan ja työntekijän nimet, sosiaaliturvatunnukset ja osoitteet työtehtävät työn alkamisaika voimassa pääsääntöisesti toistaiseksi. koeaika (enintään 4 kk) palkka työntekijän tilinumero työaika irtisanomisaika allekirjoitukset 1.3 Työnantajan tiedot Työnantaja ilmoittaa yhteystietonsa ja tilinumeronsa (lomake) OIVA-keskukseen, osoitteeseen Keljonkatu 26, Jyväskylä. 1.4 Vakuutukset Tapaturmavakuutus Työnantaja ottaa valitsemastaan vakuutusyhtiöstä avustajilleen lakisääteisen tapaturmavakuutuksen.

6 6 Vakuutus on haettava ennen työn aloittamista, jotta se on voimassa jo työntekijän ensimmäisellä työmatkalla. Jyväskylän kaupunki korvaa vakuutusmaksun työnantajalle. Sitä varten vakuutusyhtiölle ilmoitettava laskutusosoite: Jyväskylän kaupunki OIVA-keskus/ HAV Keljonkatu 26, A-talo Jyväskylä Tapaturmavakuutukseen liitetty ryhmähenkivakuutus: Työntekijöiden ryhmähenkivakuutus ei ole lakisääteinen vakuutus. Työnantaja voi ottaa vakuutuksen vapaaehtoisesti omalla kustannuksellaan. Työeläkevakuutus Henkilökohtaisen avustajan työsuhteet kuuluvat TyEL -eläketurvan piiriin. OIVA-keskuksesta lähetetään työantajalle Info-paketin mukana Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Eteran esitäytetty vakuutussopimuslomake. Työnantaja allekirjoittaa lomakkeen ja palauttaa sen OIVA-keskukseen. OIVA-keskus tekee ilmoituksen eläkevakuutusyhtiölle, ja se maksaa työeläkevakuutusmaksut kuukausittain keskitetysti vakuutusyhtiö Eteraan. Työttömyysvakuutusrahasto (TVR) OIVA-keskuksesta lähetetään työantajalle Info-paketin mukana TVR:n esitäytetty työttömyysvakuutusmaksun ennakon hakemuslomake. Työnantaja allekirjoittaa lomakkeen ja palauttaa sen OIVA-keskukseen. OIVA-keskus tekee ilmoituksen työttömyysvakuutusrahastolle (TVR). TVR lähettää vuoden lopussa työnantajan täytettäväksi vuosi-ilmoituslomakkeen. Lomakkeeseen kirjataan avustajan vuoden bruttotulot sekä Jyväskylän kaupungin tilinumero FI Lomake postitetaan maksutta osoitteeseen: Työttömyysvakuutusrahasto Tunnus Vastauslähetys 1.5 Lakisääteinen työterveyshuolto Työnantaja järjestää lakisääteisen työterveyshuollon avustajalleen. Velvollisuus koskee vakituisia työntekijöitä, jotka on palkattu henkilökohtaiseksi avustajaksi toistaiseksi.

7 Vakituiseen työsuhteeseen tuleva työntekijä käy työhöntulotarkastuksessa lääkärin vastaanotolla. Mikäli työsuhde on määräaikainen ja sen kesto alle 3kk, ei työhöntulotarkastusta edellytetä. Työterveyshuolto on työterveyslakiin(1383/2001) perustuvaa ehkäisevää terveyden hoitoa. Sen tavoitteena on varmistaa työympäristön turvallisuus ja terveellisyys. 7 Lakisääteiseen työterveyshuoltoon sisältyvät: työpaikan terveysvaarojen selvittäminen työpaikkaselvityksen avulla työpaikan terveysriskeihin perustuvat terveystarkastukset työkykyä ylläpitävä toiminta työpaikan ensiapuvalmiuden ohjaus työntekijöiden kuntoutukseen ohjaaminen Huomioitava että, vammaispalvelulain nojalla korvataan ainoastaan lakisääteinen työterveyshuolto. Lakisääteisen työterveyshuollon piiriin eivät kuulu: avustajan sairastumisesta johtuvat lääkärin tai sairaanhoitajan vastaanottokäynnit (sairauslomatodistukset) erikoislääkäritasoinen sairaanhoito laboratoriopalvelut muun ammattihenkilön antamaa sairaanhoito tai terveydenhuolto. Työnantaja voi sopia työterveyshuoltopalvelujen järjestämisestä valitsemansa palveluntuottajan kanssa. Lakisääteistä työterveyshuoltoa tuottavat Jyväskylässä mm: Työterveys Aalto p , Hannikaisenkatu Työterveys Dextra (ent.visita) p , Kivääritehtaankatu 8 C Työterveyshuollon kustannusten korvaaminen: Työnantaja maksaa työterveyshuollon laskut ensin kokonaisuudessaan itse: työterveyshuolto laskuttaa työnantajaa. Tilikauden (kalenterivuoden) jälkeen kuuden (6) kuukauden kuluessa työnantaja hakee työpaikkaterveydenhuollon kustannuksiin korvauksen Kelalta lomakkeella SV 98a TTH (hakemuksen täyttöohje lomake SV 101a TTH).

8 Työnantaja saa kustannuksista 50 % takaisin Kansaneläkelaitokselta. Työnantaja lähettää Kelalta tulleesta päätöksestä kopion OIVA-keskukseen/HAV. Jyväskylän kaupunki korvaa työterveyshuollon kustannuksista loppuosan, jälkikäteen, Kelan päätöstä vastaan. 8 2 TYÖAIKA Työsuhteessa noudatetaan yleistä työaikalakia. Säännöllinen työaika on enintään 8 tuntia vuorokaudessa ja 40 tuntia viikossa. Jaksotyönä tehtäessä viikoittainen 40 tunnin työaika tasoitetaan enintään kolmen viikon pituisena ajanjaksona, kuitenkin niin, ettei työnantajan päätöksessä oleva myönnetty tuntimäärä kuukaudessa ylity. (Työaikalaki 5.) 2.1 Työvuorosuunnittelu 2.2 Työtuntilistat Työtunnit merkitään työtuntilistaan (tuntilista) kaksi viikkoa etukäteen: Työtuntilistaan merkitään kuukauden viikonpäivä, työaika, kellonaika, perustunnit yhteensä. Perustunneista erotetaan ilta-,yö- ja viikonlopputyö omaan sarakkeeseen. Kodin ulkopuolinen avustaminen (30h) sisällytetään päivittäiseen työaikaan ja perustunteihin, ja ne merkitään lisäksi erikseen Huom. sarakkeeseen esim. ulkop. av Sarakkeeseen ulkopuolinen avustaminen merkitään tehdyt tunnit eli 2h. Työntekijä merkitsee tekemänsä työtunnit työtuntilistaan. Työnantaja huolehtii siitä, että avustajan tekemät ja ilmoittamat työtunnit sekä työaikalisät ovat sosiaalityöntekijän päätöksen mukaisia, eivätkä ylity. Sosiaalityöntekijän tekemässä henkilökohtaisen avun -päätöksessä mainitaan se enimmäistuntimäärä, minkä perusteella henkilökohtaisen avun palkkakorvaus maksetaan. Työnantaja on velvollinen korvaamaan avustajalle mahdolliset päätöksestä poikkeavat työtunnit. Työnantajan ja työntekijän allekirjoittamat toteutuneet työtuntilistat toimitetaan tehdyn työkuukauden lopussa tai seuraavan kuukauden ensimmäisinä päivinä, palautusaikataulun mukaisesti (palautusaikataulu) os. Oiva-keskus/ HAV tuntilista, Keljonkatu 26, Jyväskylä Työnantaja toimittaa uuden avustajan verokortin ja työsopimuskopion OIVA-keskukseen ensimmäisen työtuntilistan mukana.

9 9 II VAIHE 3 KORVAUS TYÖNANTAJILLE Henkilökohtaisen avustajan palkkakorvaus perustuntipalkasta on hyväksytty Jyväskylän kaupungin perusturvalautakunnan soveltamisohjeessa. OIVA-keskuksen toimistosihteerit laskevat avustajan palkkaukseen tulevan korvaussumman työtuntilistassa olevien toteutuneiden tuntien mukaan. OIVAkeskuksessa lasketaan palkka, erilliskorvaukset, ennakonpidätys, sosiaaliturvamaksu sekä avustajan työeläkemaksu ja työttömyysvakuutusmaksu. Palkanmaksukausi on koko kalenterikuukausi. Korvaus kuukaudessa tehdyistä työtunneista maksetaan seuraavan kuukauden maksupäivänä työantajan tai hänen edustajansa tilille. Esim. avustajan lokakuussa tehdyistä työtunneista korvaus maksetaan marraskuussa. Työsuhteen päättyessä korvaus maksetaan palautusaikataulun mukaisena maksupäivänä. Sosiaalityöntekijän päätöksen mukaan maksetaan erikseen: iltalisä 15 % (klo 18-22), yölisä 30 % (klo 22-06). Lauantailisä 20 % (klo 06-18) ja sunnuntailisä (100 %) lauantai-illasta klo 18 alkaen sunnuntaihin klo 24 saakka. Lisäprosentit lasketaan perustuntipalkasta. Vuosilomakorvaus lasketaan Vuosilomalain ( ) mukaisesti. Korvaus maksetaan yleensä kesäkuussa. Avustajan työsuhteen päättyessä muuna ajankohtana, vuosilomakorvaus maksetaan palautusaikataulun mukaisena maksupäivänä. 3.1 Työnantajan korvaussummasta kuukausittain maksettavat suoritukset Jyväskylän kaupunki maksaa toteutuneiden tuntien mukaan henkilökohtaisen avustajan korvauksen työnantajan osoittamalle tilille. OIVA-keskus lähettää työnantajalle korvauksen yhteydessä kuukausittain korvauslaskelma ja kaksi palkkalaskelmaa (toinen työnantajalle ja toinen avustajalle) Palkkalaskelmassa näkyy avustajien palkka. Työnantaja maksaa avustajan palkan avustajan tilille työsopimuksessa sovittuna päivämääränä.

10 Korvauslaskelmassa näkyy eroteltuna verohallinnon tilille maksettavat vero- ja sotumaksut sekä verohallinnolle toimitettu kausiveroilmoitus. 10 Vero ja sotumaksujen eräpäivä on palkanmaksua seuraavan kuukauden 12. päivä. Veromaksuja maksettaessa on käytettävä verotilin viitenumeroa. OHJE: Verotilin viitenumero Jokaiselle henkilökohtaisen avun työnantajalle annetaan oma viitenumero. Verotilille kuuluvia veroja maksettaessa on aina käytettävä tätä verotilin viitenumeroa. Verotilin viitenumero on hyvä kirjata talteen koska samaa viitenumeroa käytetään kuukausittain verotilimaksussa. Asiakaskohtainen viitenumero varmistaa, että maksu kohdistuu oikean maksajan verotilille. Oman viitenumeron saa soittamalla verotilin palvelunumeroon PUH Vero ja sosiaaliturva maksujen maksaminen Maksun saajaksi merkitään Verohallinto/Veronkantoyksikkö. Verotilille kuuluvat verot maksetaan jollekin seuraavista verotilin pankkitileistä: Näille pankkitileille saa maksaa vain verotilille kuuluvia veroja: Pankki IBAN BIC Nordea FI NDEAFIHH Danske Bank FI DABAFIHH Pohjola Pankki FI OKOYFIHH Viitenumeroksi merkitään asiakkaan oma verotiliviitenumero. Maksetuista vero- ja sotumaksuista toimitetaan kuitti osoitteeseen OIVA-keskus/ HAV seuraavan kuukauden tuntilistojen mukana mukana

11 Kuukausittain tehtävä kausiveroilmoitus Verohallinnolle maksettavan vero- ja sotumaksun lisäksi työnantajan on tehtävä verohallinnolle joka kuukausi KAUSIVEROILMOITUS, jossa ilmenee kohdekuukausi (aina palkanmaksukuukausi), avustajien palkkatiedot, ennakonpidätykset ja sosiaaliturvamaksut. Kausiveroilmoitustiedot näkyvät korvauslaskelman alareunassa olevassa laatikossa. Paperisen/sähköisen kausiveroilmoituksen tekeminen verohallinnolle: paperinen kausiveroilmoitus (lomake) toimitetaan verotoimistoon palkanmaksun jälkeen ennen seuraavan kuukauden 7 päivää. sähköinen kausiveroilmoitus ( ) tehdään palkanmaksun jälkeen ennen seuraavan kuukauden 12. päivää. Esim. työ tehdään maaliskuussa korvaus maksetaan huhtikuussa kausiveroilmoitus (verot ja sotut korvauslaskelman alareunassa 601, 602, 609 ja 610) tehdään verohallinnolle viimeistään toukokuussa: toimitetaan paperisena ennen toukokuun 7. päivä (jos osuu pyhäpäiväksi, toimitus aikaisemmin) sähköisenä viimeistään ennen toukokuun 12. päivä (jos osuu pyhäpäiväksi, toimitus aikaisemmin) 3.3 Työansioerittely ja verohallinnolle tehtävä vuosi-ilmoitus Työnantajan tulee pitää kirjaa avustajiensa vuoden aikana tekemistä työtunneista ja työpäivistä työansioerittelyyn (lomake). Palkkojen määrä selviää työnantajalle lähetetyistä palkkalaskelmista. Työansioerittelyn perusteella ja joulukuun palkkalaskelmassa olevan työntekijän tietojen vuoden maksupäivien perusteella. Työnantaja tekee vuosiveroilmoituksen paperisena (lomake) tai sähköisesti (www.vero.fi) verohallinnolle viimeistään palkanmaksuvuotta seuraavan tammikuun aikana. Tietoa myös osoitteesta Vuosiveroilmoitus kannattaa tehdä heti silloin kun avustajan työsuhde päättyy kesken vuoden.

12 12 4 HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN SAIRAUSLOMA Sairastuessaan avustaja hakeutuu oman alueensa terveyskeskukseen, opiskelija- terveydenhuoltoon tai muuhun valitsemaansa terveydenhuollon pisteeseen. Sairauslomatodistus toimitetaan työnantajalle, joka toimittaa sen työvuorolistan mukana OIVA-keskukseen/ HAV. Avustajan sairausloma-ajalta korvataan etukäteen laaditun työvuorolistan mukaisesti enintään 8 h/päivä (perustuntipalkan mukaisesti). Sairausajaksi lasketaan sairastumispäivä ja enintään 9 sitä seuraavaa arkipäivää. Avustajalle, jonka työsuhde on kestänyt alle kuukauden, työkyvyttömyys ajalta maksetaan 50% palkasta. Mikäli työkyvyttömyysaika kestää yli 9 päivää, työntekijä hakee sairauspäivärahaa Kansaneläkelaitokselta. Avustajan lapsen sairastuminen Työntekijän lapsen tai muun hänen taloudessaan vakituisesti asuvan alle 10 vuotiaan lapsen sairastuessa äkillisesti, avustajalla on oikeus saada enintään kolme työpäivää tilapäistä palkatonta hoitovapaata lapsen hoitoon tai lapsen hoidon järjestämiseksi. Avustajalla ei ole oikeutta palkkaan työstä poissaoloajalta. 5 AVUSTAJAN LOMAUTTAMINEN Henkilökohtaiset avustajat ovat pääsääntöisesti lomautettuina ennalta tiedettävien sairaala- ja kuntoutusjaksojen aikana. Työnantajan tulee ilmoittaa työntekijälle kirjallisesti (ilmoituslomake) lomautuksesta kaksi viikkoa ennen lomautuksen alkamista. Jos työnantaja sairastuu äkillisesti tai avustajan tarve muuten äkillisesti lakkaa, työnantaja antaa työntekijälle välittömästi ilmoituksen lomautuksesta. Korvausta maksetaan enintään 14 vuorokautta (perustunneilta suunniteltujen työvuorojen mukaan, kuitenkin enintään 8 h/pv) 6 TYÖSUHTEEN PÄÄTTYMINEN (Työsopimuslaki 55/2011). Vaikeavammaisen henkilön ja hänen henkilökohtaisen avustajansa välisen työsopimuksen päättymiseen noudatetaan työsopimuslain säännöksiä (Työsopimuslain 5-8 luvut) ja tehdyssä työ-sopimuksessa sovittuja ehtoja.

13 Työsopimus voidaan irtisanoa tai purkaa. Työnteko ja palkanmaksu voidaan myös keskeyttää lomauttamalla työntekijä. Työsuhteen päättymisestä on ilmoitettava kirjallisesti viimeistään seuraavan työtuntilistojen palauttamisen yhteydessä, jotta mahdolliset lomakorvaukset voidaan lisätä viimeiseen palkkalaskelmaan. Työnantaja ilmoittaa työsuhteen päätyttyä verotoimistolle Vuosi-ilmoituksen yhteenveto ja erittely lomakkeella (lomake edellä) tiedot työntekijälle maksetuista palkoista, ennakonpidätyksestä ja perityistä vakuutusmaksuista. 13 Työntekijän viimeinen palkkalaskelma on tosite kaikista kalenterivuoden aikana kustannusten korvauksina maksetuista palkoista. 6.1 Työsopimuksen purkaminen koeajalla Työnantaja tai työntekijä voi purkaa työsopimuksen päättymään heti, työsopimukseen merkityn koeajan aikana. Koeajasta on oltava ehto työsopimuksessa. Koeaika voidaan tehdä korkeintaan 4kk mittaiseksi. Alle 8 kk:n pituisissa määräaikaisissa työsuhteissa koeajan pituus voi olla enintään puolet työsuhteen kokonaiskestosta. 6.2 Toistaiseksi voimassaolevan työsopimuksen purkaminen Toistaiseksi oleva työsopimus päätetään työnantajan tai työntekijän tietoon saatetulla irtisanomisella kirjallisesti. Työnantaja voi irtisanoa työsopimuksen vain asiallisesta ja painavasta syystä, joita eivät ole esim. työntekijän sairaus, raskaus tai osallistuminen työtaisteluun. Jos työntekijä laiminlyö velvoitteitaan, työnantajan on ennen irtisanomista kuultava työntekijää ja annettava varoituksella mahdollisuus korjata menettelynsä. Jollei alan työehtosopimuksessa ole muita määräyksiä ja jos osapuolet eivät ole sopineet työsopimuksessa irtisanomisajasta, niin irtisanomisajat määräytyvät työsopimuslain mukaan seuraavasti: TYÖNANTAJAN IRTISANOESSA TYÖNTEKIJÄN IRTISANOUTUESSA Työsuhteen pituus Irtisanomisaika Työsuhteen pituus Irtisanomisaika 0-1 vuotta 14 pv 0-5 vuotta 14 vrk 1-4 vuotta 1 kk yli 5 vuotta 1 kk 4-8 vuotta 2kk 8-12 vuotta 4 kk yli 12 vuotta 6 kk

14 14 7 MUUT TYÖNANTAJAN VELVOLLISUUDET Työnantaja tekee vuosi-ilmoituksen tapaturmavakuutusyhtiölle sekä työttömyysvakuutusrahastolle(tvr). Ilmoituksiin kirjataan avustajien kalenterivuoden aikana yhteenlaskettu työtuntimäärä, työntekijöiden määrä sekä heidän yhteinen vuosiansionsa sekä Jyväskylän kaupungin tilinumero FI Vakuutusyhtiö ja Työttömyysvakuutusrahasto lähettävät lomakkeen työnantajan kotiin kalenterivuoden lopussa. Työnantajien velvollisuuksiin kuuluu myös avustajan palkka ja työtodistuksen kirjoittaminen. 8 YHTEYDENOTOT OIVA-keskus /HAV Maksatukseen liittyvissä asioissa: taloussihteeri Kirsti Karjalainen (014) toimistosihteeri Maila Koistinen (014) toimistosihteeri Erja Matilainen (014) toimistosihteeri Kaija Nissinen (014) toimistosihteeri Irmeli Saarinen (014) Sosiaalityöntekijät puhelinnumerot Soittoajat maanantai-perjantai klo Palveluohjaaja puhelinnumero maanantai-perjantai klo. 9-13

15 15 * * * 9 OHJE TYÖNTEKIJÄLLE 9.1 Vakuutukset 9.2 Työsopimus Henkilökohtaisessa avustajatoiminnassa työsuhde syntyy työnantajan ja avustajan välille. Avustaja ei ole kunnan työntekijä eikä hänellä ole oikeussuhdetta kuntaan. Henkilökohtaisen avustajan työtehtäviin kuuluu vammaisen henkilön avustaminen tämän kotona ja kodin ulkopuolella päivittäisissä toimissa, työssä ja opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä. Avustaminen kohdistuu kotona ja kodin ulkopuolella niihin teknisiin toimiin, jotka vammainen henkilö tekisi itse, mutta ei niistä vamman tai sairauden vuoksi selviä. Henkilökohtaisen avun työnantaja ottaa lakisääteiset vakuutukset avustajilleen. Näitä ovat : lakisääteinen tapaturmavakuutus, työeläkevakuutus ja työttömyysvakuutus. Työnantaja ja avustaja laativat keskenään kirjallisen työsopimuksen. Työsopimuksessa tulee olla seuraavat asiat: työnantajan nimi, sosiaaliturvatunnus ja osoite työntekijän nimi, sosiaaliturvatunnus ja osoite työtehtävät työn alkamisaika voimassa pääsääntöisesti toistaiseksi koeaika (enintään 4 kk) palkka työntekijän tilinumero työaika irtisanomisaika allekirjoitukset 9.3 Työaika ja työtuntilistat Työsuhteessa noudatetaan yleistä työaikalakia. Säännöllinen työaika on enintään 8 tuntia vuorokaudessa ja 40 tuntia viikossa. Tehtäessä jaksotyötä viikoittainen työaika tulee (40h) tulee tasoittaa enintään kolmen viikon pituisena ajanjaksona (Työaikalaki 5 ). Työnantaja hankkii riittävästi työntekijöitä niin, ettei ylitöitä tarvitse teettää.

16 16 Työtuntilistat 9.4 Palkkakorvaus Tulevat työtunnit suunnitellaan työtuntilistaan vähintään kaksi viikkoa etukäteen. Sekä työnantaja että työntekijä allekirjoittavat jälkikäteen työtuntilistat, joihin on merkitty toteutuneet avustustunnit. Työnantaja toimittaa allekirjoitetut työtuntilistat tehdyn työkuukauden lopussa tai seuraavan kuukauden alussa (palautusaikataulun mukaisesti) osoitteeseen OIVA-keskus/ HAV. Palkka on Jyväskylän perusturvalautakunnan hyväksymän soveltamisohjeen mukainen. Palkka maksetaan takautuvasti edellisen kuukauden tehdyistä työtunneista. Palkka voidaan maksaa viivästyneenä ja työsuhteen päättyessä palkka maksetaan seuraavana normaalina maksupäivänä, ei viimeisenä työpäivänä. Vuosilomapalkka/-korvaus maksetaan kesäkuussa. 9.5 Henkilökohtaisen avustajan sairausloma Sairausajan palkka maksetaan ainoastaan avustajaa koskevasta sairaudesta. Sairastuessaan avustaja käy joko oman alueensa terveysasemalla, opiskelijaterveydenhuollossa tms. Avustaja näyttää työnantajalle sairauslomatodistuksen ja sen jälkeen sairauslomatodistus toimitetaan OIVA-keskukseen /HAV. Sairausajalta korvataan etukäteen laaditun työvuorolistan mukaisesti enintään 8h/pv (perustuntipalkan mukaisesti). Sairausajaksi lasketaan sairastumispäivä ja enintään 9 sitä seuraavaa arkipäivää. Ylimenevältä ajalta työntekijä hakee sairauspäivärahaa Kansaneläkelaitokselta. Alle kuukauden kestäneissä työsuhteissa sovelletaan 50 %:n palkkasääntöä. 9.6 Työntekijän lomauttaminen 9.7 Palkan maksu Työnantaja lomauttaa henkilökohtaiset avustajansa ennalta tiedettyjen sairaalaja kuntoutusjaksojen ajaksi. Työnantaja ilmoittaa lomautuksesta avustajille kaksi viikkoa ennen lomautuksen alkamista. Jos työnantaja sairastuu äkillisesti tai avustajan tarve lakkaa äkillisesti, työnantaja antaa avustajalle välittömästi ilmoituksen lomautuksesta. Lomautusajalta korvataan etukäteen laaditun työvuorolistan mukaan enintään 8h/päivä ensimmäisen 14 vrk ajalta. Henkilökohtaisen avustajan tulee tarvittaessa auttaa työnantajaa palkanmaksuun liittyvissä asioissa. Työnantaja suorittaa palkan työntekijälle palautusaikataulun mukaisesti. Myöhästyneet työtuntilistat laitetaan maksuun seuraavan kuukauden korvauksen yhteydessä.

17 Työsuhteen päättyminen Työsuhteen päättyminen on ilmoitettava kirjallisesti OIVA-keskukseen viimeistään työtuntilistan palauttamisen yhteydessä, jotta lomakorvaukset voidaan lisätä lopputiliin. Työnantaja kirjoittaa avustajalle työtodistuksen. TYÖNANTAJAN VELVOLLISUUDET PÄHKINÄNKUORESSA I VAIHE 1. Avustajan hankinta: MOL:n kautta tai puhelinnumerot tai numeroon yhteydenotto henkilökohtaisen avun palveluohjaukseen p Työsopimuksen teko avustajan kanssa avustajan verokortti ja työsopimuskopio sekä työnantajan tilinumero lähetetään ensimmäisen kuukauden työtuntilistojen mukana osoitteeseen OIVAkeskus/ Hav- tuntilistat, Keljonkatu 26, Jyväskylä, 3. Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen hankkiminen hankitaan työnantajan valitsemasta vakuutusyhtiöstä. Tapaturmavakuutus on voimassa heti avustajan ensimmäisenä työpäivänä. 4. Esitäytetyn Eteran- eläkevakuutussopimuksen allekirjoitus ja toimitus OIVAkeskukseen 5. Lakisääteisen työterveyshuollon hankkiminen valitulta palveluntuottajalta. ei avustajan sairaustapauksiin 6. Avustajan työtuntien merkitseminen työtuntilistaan työnantaja ja työntekijä allekirjoittavat toteutuneet työtuntilistat työtuntilistat toimitetaan tehdyn työkuukauden lopussa tai seuraavan kuukauden ensimmäisinä päivinä (kts. palautusaikataulu) osoitteeseen OIVAkeskus/ HAV Keljonkatu 26, Jyväskylä työsuhteen alkaessa mukaan liitetään myös työsopimus, avustajan verokortti, allekirjoitettu eläkevakuutussopimus ja työnantajan tilinumero.

18 18 II VAIHE Korvaus maksetaan työnantajan tilille. Korvaussummasta työnantaja maksaa avustajan palkan (palkkalaskelma) vero ja sosiaaliturvamaksun (korvauslaskelma) verohallinnon osoittamalle tilille kts ohje Maksua varten oman henkilökohtaisen viitenumeron saa soittamalla verotilin palvelunumeroon PUH kts. ohje. Kuitti maksetuista vero ja sosiaaliturvamaksuista toimitetaan tuntilistojen mukana OIVA-keskus /HAV. Kuukausittain kausi-ilmoituksen teko Verohallinnolle, tiedot korvauslaskelmassa kts. ohje kohdekuukaudeksi merkitään korvauksenmaksu kuukausi (Ei edellistä kuukautta, jolloin avustustunnit on tehty) Työansioerittelyyn merkitään avustajan tekemät tunnit ja työpäivät tarvitaan esim. tapaturmavakuutusyhtiön lähettämään vuosi kyselyyn vuoden lopussa. Avustajan sairastuessa avustaja hakeutuu oman alueensa terveyskeskukseen tai esim. opiskelijaterveydenhuoltoon. avustaja toimittaa sairauslomatodistuksen työnantajalle, joka toimittaa sen viimeistään työvuorolistan mukana OIVA-keskukseen. Sairausloma merkitään myös työtuntilistaan. Avustajan lomautus avustajat ovat pääsääntöisesti lomautettuina ennalta tiedettävien sairaalaja kuntoutusjaksojen aikana. lomautuksesta ilmoitetaan avustajalle kaksi viikkoa ennen lomautuksen alkamista Työsopimuksen päättäminen työsuhteen päättymisestä on ilmoitettava kirjallisesti OIVA-keskus/HAV viimeistään työtuntilistojen palauttamisen yhteydessä, jotta mahdolliset lomakorvaukset voidaan lisätä lopputiliin. kts irtisanoutumisajat s. 13 työnantaja kirjoittaa työntekijälle työtodistuksen Vuosi-ilmoituksen teko tapaturmavakuutusyhtiölle ja verohallinnolle viimeistään palkanmaksu vuotta seuraavan tammikuun aikana. vuosi-ilmoitus tapaturmavakuutusyhtiölle

INFOPAKETTI HENKILÖKOHTAINEN APU. Jyväskylän kaupunki Vammaispalvelut. Päivitetty 27.5.2016

INFOPAKETTI HENKILÖKOHTAINEN APU. Jyväskylän kaupunki Vammaispalvelut. Päivitetty 27.5.2016 INFOPAKETTI HENKILÖKOHTAINEN APU Päivitetty 27.5.2016 Jyväskylän kaupunki Vammaispalvelut Sisällys 1. HENKILÖKOHTAINEN APU... 1 2. TYÖNANTAJUUDEN ALKAESSA... 1 2.1 Avustajan hankinta... 1 2.2 Vakuutukset...

Lisätiedot

TILITOIMISTO. Vantaa alkaen

TILITOIMISTO. Vantaa alkaen TILITOIMISTO Vantaa 1.1.2016 alkaen Econia Yrityspalvelut Oy Käsittelemme tänään Toimitettavat lomakkeet palkanlaskentaan Työsopimuksen täyttäminen Päätösten vaikutus palkanlaskentaan Tuntilistat Sairauslomat

Lisätiedot

Tämä ohjeistus on tarkoitettu henkilökohtaisen avustajan työnantajalle, mutta se on syytä antaa myös avustajan/avustajien luettavaksi.

Tämä ohjeistus on tarkoitettu henkilökohtaisen avustajan työnantajalle, mutta se on syytä antaa myös avustajan/avustajien luettavaksi. 1 (5) HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJAOHJE Tämä ohjeistus on tarkoitettu henkilökohtaisen avustajan työnantajalle, mutta se on syytä antaa myös avustajan/avustajien luettavaksi. Tuntilistat Työnantajat

Lisätiedot

Ohessa ohjeita henkilökohtaisen avustajan työsuhteeseen liittyen. Ohjekirje on hyvä antaa myös avustajan/-jien luettavaksi.

Ohessa ohjeita henkilökohtaisen avustajan työsuhteeseen liittyen. Ohjekirje on hyvä antaa myös avustajan/-jien luettavaksi. HYVÄ HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJA Ohessa ohjeita henkilökohtaisen avustajan työsuhteeseen liittyen. Ohjekirje on hyvä antaa myös avustajan/-jien luettavaksi. Tuntilistat Työnantajat palauttavat

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu. Pirjo Poikonen

Henkilökohtainen apu. Pirjo Poikonen Henkilökohtainen apu Pirjo Poikonen Henkilökohtaisen avun tarkoitus Vammaispalvelulain 8 c» Henkilökohtaisella avulla tarkoitetaan vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avustamista kotona ja kodin ulkopuolella:

Lisätiedot

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN 14.12.2016 1 (5) MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN Työsopimuslaki muuttuu 1.1.2017 voimaantulevalla lailla seuraavasti: Määräaikainen työsopimus voidaan

Lisätiedot

Työsuhteet ja henkilöstöasiat

Työsuhteet ja henkilöstöasiat Työsuhteet ja henkilöstöasiat Pienosuuskuntaforum 2016 Helsinki 26.9.2016 Merja Hiltunen, KTM Idekoop Osuuskunta 26.9.2016/mh 1 Työlainsäädäntö Työsopimuslaki Työehtosopimukset Työaikalaki Vuosilomalaki

Lisätiedot

Työelämän ABC. Materiaali on tarkoitettu erityisesti yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville.

Työelämän ABC. Materiaali on tarkoitettu erityisesti yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Työelämän ABC Materiaali on tarkoitettu erityisesti yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Määräaikainen vai toistaiseksi voimassa oleva työsopimus?

Lisätiedot

Hyvä seura työnantajana

Hyvä seura työnantajana Hyvä seura työnantajana Vapaaehtoisuus, tuntityö, päätoimisuus mikä on tulevaisuus? Työsuhteinen työntekijä täydentää ja tukee vapaaehtoisuutta ei korvaa Seuran talous (omarahoitus, tuet) Työoikeudelliset

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun järjestämistavat Eksotessa. Katriina Kunttu

Henkilökohtaisen avun järjestämistavat Eksotessa. Katriina Kunttu Henkilökohtaisen avun järjestämistavat Eksotessa Katriina Kunttu 2.11.2016 Henkilökohtaisen avun järjestämistavat Eksotessa käytössä kaikki 4 vaihtoehtoa: Työnantajamalli Ostopalvelu Palveluseteli Henkilökohtainen

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN APU Ohjeita avustajalle / Työsopimuksen liite

HENKILÖKOHTAINEN APU Ohjeita avustajalle / Työsopimuksen liite HENKILÖKOHTAINEN APU Ohjeita avustajalle / Työsopimuksen liite Vaikeavammaisuus ja henkilökohtainen apu Henkilökohtaisella avulla tarkoitetaan vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avustamista kotona

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun toimintaohje työnantajalle

Henkilökohtaisen avun toimintaohje työnantajalle Vammaispalvelut PL 364, 20101 Turku Puh. 02 330 000 Sähköposti: etunimi.sukunimi@turku.fi Yhteisösähköposti: vammaispalvelut@turku.fi Käyntiosoite: Aninkaistenkatu 1 D, 6. kerros Henkilökohtaisen avun

Lisätiedot

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 59/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt

Työelämän pelisäännöt Työelämän pelisäännöt Taidoista työpoluiksi projekti Sisältö Työelämän peruskäsitteet Työelämässä Poissaolot Työturvallisuus ja terveys Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet Työantajan oikeudet ja velvollisuudet

Lisätiedot

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 Mitä omaishoidon tuki on? Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon

Lisätiedot

OPAS HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJALLE. Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite Mariankatu KOKKOLA

OPAS HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJALLE. Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite Mariankatu KOKKOLA Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite Mariankatu 16-20 67200 KOKKOLA OPAS HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJALLE Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN APU Ohjeita avustajalle / Työsopimuksen liite

HENKILÖKOHTAINEN APU Ohjeita avustajalle / Työsopimuksen liite HENKILÖKOHTAINEN APU Ohjeita avustajalle / Työsopimuksen liite Vaikeavammaisuus ja henkilökohtainen apu Henkilökohtaisella avulla tarkoitetaan vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avustamista kotona

Lisätiedot

KAUSIVEROILMOITUKSEN

KAUSIVEROILMOITUKSEN KAUSIVEROILMOITUKSEN täyttöopas verovuosi 2016 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/kausiveroilmoitus SISÄLTÖ KAUSIVEROILMOITUS JA VEROTILI 3 KAUSIVEROILMOITUKSEN ANTAMINEN

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PERUSTEET JA MAKSUT 1.3.2016

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PERUSTEET JA MAKSUT 1.3.2016 LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PERUSTEET JA MAKSUT 1.3.2016 Perusturvalautakunta 25.2.2016 Liite Sivu 2 / 7 Sisällys LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.3.2016 -----------------------------

Lisätiedot

, , , ,5 48,75 52

, , , ,5 48,75 52 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Vuosivapaajärjestelmässä työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain 1.1.2017 alkaen vuosivapaata. Niissä työsuhteissa, jotka alkavat 1.1.2017 tai sen

Lisätiedot

Suomen verotus selkeästi

Suomen verotus selkeästi Suomen verotus selkeästi Avainsanat Vero: pakollinen maksu, jonka valtio kerää yhteiskunnan palveluita varten Veroprosentti: osuus, jonka työnantaja ottaa palkasta ja välittää Verohallinnolle Verohallinto:

Lisätiedot

VUOSILOMALAIN UUDISTUS HE 213/12 vp

VUOSILOMALAIN UUDISTUS HE 213/12 vp VUOSILOMALAIN UUDISTUS HE 213/12 vp MIKÄ MUUTTUU? 1. Loman siirto-oikeus: A. Vuosilomalain mukaisen loman aikana alkavaan työkyvyttömyyteen liittyvä seitsemän päivän karenssi poistuu ja B. Tes-perusteisten

Lisätiedot

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain vuosivapaata tosiasiallisesti tehtyjen työtuntien perusteella. Tehdyiksi työtunneiksi luetaan myös muu työaikalain

Lisätiedot

SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ

SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ 1. Sopimuksen osapuolet Palveluntarjoaja: Tampereen kaupunki (jäljempänä: Tampere ja Palveluntarjoaja ) sekä Palvelunsaajat: Nokian ja Ylöjärven

Lisätiedot

ULKOMAANTYÖN SOPIMUSMALLI

ULKOMAANTYÖN SOPIMUSMALLI ULKOMAANTYÖN SOPIMUSMALLI 1. Sopimusosapuolet Työnantaja Nimi Osoite Työnantajan edustaja asemamaassa Nimi Osoite Työntekijä Nimi Osoite 2. Työn suorittamispaikka Asemamaa: Paikkakunta: Toimipiste: 3.

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 27.9.2016 Taltionumero 4075 Diaarinumero 1045/3/15 1 (6) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus ja hallintoriita-asia A Päätös, jota valitus koskee

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C00100. Luento 5b: Henkilöstömenot

KIRJANPITO 22C00100. Luento 5b: Henkilöstömenot KIRJANPITO 22C00100 Luento 5b: Henkilöstömenot KULULAJIKOHTAINEN KAAVA (KPA 1:1 ) LIIKEVAIHTO Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu Heli Kulmala 1

Henkilökohtainen apu Heli Kulmala 1 Henkilökohtainen apu Heli Kulmala 1 Vammaispalvelulaki Henkilökohtainen apu on subjektiivinen oikeus vaikeavammaisille henkilöille Henkilö, joka tarvitsee pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN PELISÄÄNTÖJÄ

TYÖELÄMÄN PELISÄÄNTÖJÄ TYÖELÄMÄN PELISÄÄNTÖJÄ 1 TYÖSOPIMUS Ennen töiden alkua on hyvä tehdä kirjallinen työsopimus, johon kirjataan palkka, työaika, pääasialliset työtehtävät, työsuhteen kesto ja työntekopaikka, sovellettava

Lisätiedot

Lakisääteisen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus

Lakisääteisen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus Lakisäätsen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus Työnantaja Vakuutusnumero 56- Työnantajan nimi Tämä hakemus koskee 1.1.2007 voimaan tulleen työntekijän eläkelain mukaista lain vähimmäisehdot täyttävää eläkevakuutusta.

Lisätiedot

Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA

Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA 1.2.2017 31.1.2018 Puuliitto puuliitto.fi 1 Metsäkonealan työehtosopimus on voimassa 1.2.2017 31.1.2018. TYÖAIKA Säännöllinen työaika on enintään kahdeksan tuntia vuorokaudessa

Lisätiedot

PALKKA.FI-PALVELUUN MUUTOKSIA 18.11.2008

PALKKA.FI-PALVELUUN MUUTOKSIA 18.11.2008 18.11.2008 PALKKA.FI-PALVELUUN MUUTOKSIA 18.11.2008 Työntekijän kielivalinta Työntekijän sekä työ- ja tekijänoikeuskorvauksen saajan tietoihin on lisätty kielitieto. Palkkalaskelma ja korvauksensaajan

Lisätiedot

Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot

Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot tuntipalkkaan perustuvassa työsuhteessa 1.2.2016 31.1.2017 Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot tuntipalkkaan perustuvassa työsuhteessa

Lisätiedot

Käsiteltävät asiat. Työsopimuksen päättyminen. Takaisinottovelvollisuus. Perhevapaat. Raskaana tai perhevapaalla olevan työntekijän irtisanominen

Käsiteltävät asiat. Työsopimuksen päättyminen. Takaisinottovelvollisuus. Perhevapaat. Raskaana tai perhevapaalla olevan työntekijän irtisanominen Käsiteltävät asiat Työsopimuksen päättyminen Takaisinottovelvollisuus Perhevapaat Raskaana tai perhevapaalla olevan työntekijän irtisanominen Henkilöstön edustajien irtisanomissuoja Työsopimuksen päättyminen

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT Oripään kunta, Sosiaalilautakunta Koulutie 2 32500 Oripää puh. 02 7625 300 VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT voimaan 1.8.2014 alkaen Lasten päivähoitomaksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista

Lisätiedot

1. Säännöllinen työaika toimistotyössä on keskimäärin enintään 7 1/4 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 1/4 tuntia viikossa.

1. Säännöllinen työaika toimistotyössä on keskimäärin enintään 7 1/4 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 1/4 tuntia viikossa. 6 Työaika 1. Säännöllinen työaika toimistotyössä on keskimäärin enintään 7 1/4 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 1/4 tuntia viikossa. 2. Säännöllinen työaika muussa kuin toimistotyössä on enintään 9

Lisätiedot

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE 2007 2010

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE 2007 2010 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND Marjatta Sidarous JÄSENKIRJE M/2/2007 10.10.2007 1(5) TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE 2007 2010 Maaseudun Työnantajaliiton ja Puu- ja

Lisätiedot

MAATALOUSLOMITUSTA KOSKEVAT TYÖEHDOT

MAATALOUSLOMITUSTA KOSKEVAT TYÖEHDOT MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO MAATALOUSLOMITUS Annankatu 31-33 C 48, 00100 HELSINKI TIEDOTE 1/2011 Puhelin (09) 725 04 500, Faksi (09) 725 04 511 Sähköposti: info@tyonantajat.fi Kotisivu: www.tyonantajat.fi

Lisätiedot

Tradenomi, HSOt ja HSO-sihteerit

Tradenomi, HSOt ja HSO-sihteerit Tradenomi, HSOt ja HSO-sihteerit Työsuhteen ehdot 1.4.2016 31.3.2017 Akavan Erityisalat AE ry ja Aito HSO ry ovat laatineet tämän suosituksen työsuhteen vähimmäisehdoista tradenomi, HSOille ja HSO-sihteereille.

Lisätiedot

SUOMEN MUUSIKKOJEN 1-IITON JA VANTAAN ORKESTERI RY:N VALINEN VANTAAN VIIHDEORKESTERIA KOSKEVA TYOEHTOSOPIMUS

SUOMEN MUUSIKKOJEN 1-IITON JA VANTAAN ORKESTERI RY:N VALINEN VANTAAN VIIHDEORKESTERIA KOSKEVA TYOEHTOSOPIMUS SUOMEN MUUSIKKOJEN 1-IITON JA VANTAAN ORKESTERI RY:N VALINEN VANTAAN VIIHDEORKESTERIA KOSKEVA TYOEHTOSOPIMUS 19 Soveltamisala Tämä sopimus koskee Vantaan Viihdeorkesterin määräaikaisia muusikoita silloin

Lisätiedot

YRITYS JA VEROT. Yritystoiminta Pia Niuta

YRITYS JA VEROT. Yritystoiminta Pia Niuta YRITYS JA VEROT Verohallinto Yritystoimintaan liittyvät rekisteröintitoimenpiteet (verohallinto) Toiminnan aloittaminen Muutokset toiminnassa Toiminnan lopettaminen Ennakkoperintärekisteri Ennakkoverotus

Lisätiedot

Työntekijän Hoitoturva Työterveyshuoltoa täydentävä turva koko henkilöstölle

Työntekijän Hoitoturva Työterveyshuoltoa täydentävä turva koko henkilöstölle Työntekijän Hoitoturva Työterveyshuoltoa täydentävä turva koko henkilöstölle Onneksi olkoon! Työnantajasi haluaa pitää sinusta hyvää huolta täydentämällä terveyshuoltoasi. Työnantajasi tarjoaa sinulle

Lisätiedot

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta.

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta. Yleistä oppisopimuksesta Oppisopimustoimisto laatii virallisen oppisopimuksen yhdessä työnantajan ja opiskelijan kanssa. Oppisopimus on juridisesti pätevä määräaikainen työsopimus, jossa noudatetaan normaaleja

Lisätiedot

Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen myöntämisohjeet vuodelle 2016 Salon kaupunki, vammaispalvelut

Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen myöntämisohjeet vuodelle 2016 Salon kaupunki, vammaispalvelut 1(9) Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen myöntämisohjeet vuodelle 2016 Salon kaupunki, vammaispalvelut 2(9) SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ OMAISHOIDON TUESTA 3 2 OMAISHOIDON TUEN HAKEMINEN 4 3 OMAISHOIDON SOPIMUS 5

Lisätiedot

TUKIPAKETIN VEROTUS JA

TUKIPAKETIN VEROTUS JA TUKIPAKETIN VEROTUS JA TULONTASAUS Verohallinto Sisällys Tukipaketin verotus Tukipaketin verotus Tulontasaus ansiotulojen verotuksessa (Verohallinnon ohje 7.9.2015) Verokortin hakeminen Vero.fi-sivuston

Lisätiedot

Mikä on CV? Mitkä ovat tärkeimmät asiakirjat työpaikkaa hakiessa? Vastaus: CV on ansioluettelo. Vastaus: ansioluettelo työhakemus

Mikä on CV? Mitkä ovat tärkeimmät asiakirjat työpaikkaa hakiessa? Vastaus: CV on ansioluettelo. Vastaus: ansioluettelo työhakemus Mikä on CV? CV on ansioluettelo. Se on tiivistelmä eli luettelo, jossa on tiedot aikaisemmista työpaikoistasi, koulutuksestasi ja omasta osaamisestasi Mitkä ovat tärkeimmät asiakirjat työpaikkaa hakiessa?

Lisätiedot

Ohje korvauksen hakemisesta yliopiston hyväksymän koulutusohjelman mukaisen työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kustannuksiin

Ohje korvauksen hakemisesta yliopiston hyväksymän koulutusohjelman mukaisen työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kustannuksiin 20.12.2015 Ohje korvauksen hakemisesta yliopiston hyväksymän koulutusohjelman mukaisen työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kustannuksiin yksityisille terveyspalvelujen tuottajille ja työnantajan

Lisätiedot

Helsingissä 23. kesäkuuta 2005 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Helsingissä 23. kesäkuuta 2005 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2005 2007 VIII LUVUN JA IX LUVUN MUUTTAMISESTA Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 2005 2007 lomauttamista koskevan

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toimintasuunnitelma 1.9.2009

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toimintasuunnitelma 1.9.2009 Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toimintasuunnitelma 1.9.2009 Vammaispalvelulakiin tulee muutoksia 1.9.2009. Lakiin on lisätty säädökset vaikeavammaisille henkilöille järjestettävästä

Lisätiedot

Perhe työnantajana. Lastenhoitotoiminta Hämeessä, Keski-Suomessa, Kymessä, Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa

Perhe työnantajana. Lastenhoitotoiminta Hämeessä, Keski-Suomessa, Kymessä, Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa Perhe työnantajana Lastenhoitotoiminta Hämeessä, Keski-Suomessa, Kymessä, Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa Mannerheimin Lastensuojeluliiton lastenhoito uudistuu Mannerheimin Lastensuojeluliitto haluaa

Lisätiedot

Ajankohtaista Malmikaivosten työehtosopimus uudistettiin 15.6.2016 allekirjoitetulla sopimuksella työmarkkinakeskusjärjestöjen 14.6.2016 solmiman kilpailukykysopimuksen mukaisesti. Uusi työehtosopimus

Lisätiedot

Valtiokonttori antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä palkkakirjanpidosta ja palkkalaskennasta.

Valtiokonttori antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä palkkakirjanpidosta ja palkkalaskennasta. 4.4 Palkanmaksu 4.4.1 Palkkalaskenta ja palkkakirjanpito Tässä kohdassa käsitellään palkanmaksua pääasiassa kirjanpidon kannalta. Valtio ei kuulu kirjanpitolain mukaan kirjanpitovelvollisiin, joille ennakkoperintälain

Lisätiedot

Kuinka teen perheetuutta. maksuvaatimuksen Kelalle? Päivitetty 05/2016

Kuinka teen perheetuutta. maksuvaatimuksen Kelalle? Päivitetty 05/2016 Kuinka teen perheetuutta koskevan maksuvaatimuksen Kelalle? Päivitetty 05/2016 Hakemus vai maksuvaatimus? Tässä esityksessä kerromme, miten ja missä tilanteissa kunta tekee maksuvaatimuksen tai hakemuksen

Lisätiedot

Työsopimus kannattaa aina tehdä huolella ja tarvittaessa tarkistuttaa sen sisältö YTYn työsuhdelakimiehillä.

Työsopimus kannattaa aina tehdä huolella ja tarvittaessa tarkistuttaa sen sisältö YTYn työsuhdelakimiehillä. Työsopimus Työsopimus on sopimus, jossa työntekijä sitoutuu tekemään työtä työnantajalle tämän johdon ja valvonnan alaisena palkkaa tai muuta vastiketta vastaan. Työ voi olla kokoaikaista tai osaaikaista,

Lisätiedot

OPAS POSTIN JAKELUTYÖSSÄ OLEVALLE VUOKRATYÖNTEKIJÄLLE

OPAS POSTIN JAKELUTYÖSSÄ OLEVALLE VUOKRATYÖNTEKIJÄLLE OPAS POSTIN JAKELUTYÖSSÄ OLEVALLE VUOKRATYÖNTEKIJÄLLE Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimus 1.12.2015 31.10.2016 2 OPAS POSTIN JAKELUTYÖSSÄ OLEVALLE VUOKRATYÖNTEKIJÄLLE Vuokratyössä vuokrayritys

Lisätiedot

Perustamisilmoitus Liite lomakkeeseen Y1 Keskinäinen vakuutusyhtiö / julkinen keskinäinen vakuutusyhtiö / vakuutusyhdistys

Perustamisilmoitus Liite lomakkeeseen Y1 Keskinäinen vakuutusyhtiö / julkinen keskinäinen vakuutusyhtiö / vakuutusyhdistys YHTIÖN / YHDISTYKSEN TOIMINIMI PERUSTAMISKIRJAN / PERUSTAMISKOKOUKSEN PÄIVÄMÄÄRÄ YHTIÖ- / YHDISTYSJÄRJESTYKSEN VAHVISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ POHJARAHASTO Pohjarahaston määrä Pohjarahaston enimmäismäärä Pohjarahastosta

Lisätiedot

VEROILMOITUS OMA-ALOITTEISISTA VEROISTA, TYÖNANTAJASUORITUSTEN TIEDOT (VSRTASKV)

VEROILMOITUS OMA-ALOITTEISISTA VEROISTA, TYÖNANTAJASUORITUSTEN TIEDOT (VSRTASKV) VEROHALLINTO 1.1.2017 A88/200/2016 1.1 VEROILMOITUS OMA-ALOITTEISISTA VEROISTA, TYÖNANTAJASUORITUSTEN TIEDOT (VSRTASKV) TIETUEKUVAUS SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

Korvausten hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista. Hakemusten käsittely Kelassa Muutoksenhaku

Korvausten hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista. Hakemusten käsittely Kelassa Muutoksenhaku Korvausten hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista Hakemusten käsittely Kelassa Muutoksenhaku Takaisinperintä Regressi Mari Haavisto 4.4.20 Korvauksen hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ LUONNOS SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja Salon kaupunki (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumislain

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2017 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

Palkanlaskentaosaajan valmennuskokonaisuus

Palkanlaskentaosaajan valmennuskokonaisuus Palkanlaskentaosaajan valmennuskokonaisuus 20.4.-25.5.2016 Aika: 20.04.2016 klo 08:45-25.05.2016 klo 15:30 Jaksot: Palkanlaskennan ajokortti - osa 1 20. 21.4.2016, klo 08:45-15:30 Palkanlaskennan ajokortti

Lisätiedot

Teknisiä muutoksia vuosiilmoituksissa. Ohjelmistotalopäivä

Teknisiä muutoksia vuosiilmoituksissa. Ohjelmistotalopäivä Teknisiä muutoksia vuosiilmoituksissa Ohjelmistotalopäivä 26.11. Mitkä ilmoitukset? Työnantajan tai suorituksen maksajan vuosiilmoitus Rajoitetusti verovelvolliselle maksetut suoritukset Vuosi-ilmoitus

Lisätiedot

Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden työllistymistä, parantaa tamperelaisten välityömarkkinoiden toimivuutta

Lisätiedot

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ke klo

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ke klo TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen koulutus HARJOITTELU VUONNA 2013 Tiedotustilaisuus ke 21.11.2012 klo 12.30-13.30 Harjoittelu osana opintoja KM-tutkintoon

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJATOIMINNAN OHJEET TYÖNANTAJILLE alkaen

VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJATOIMINNAN OHJEET TYÖNANTAJILLE alkaen KANGASALAN KUNTA Sosiaali- ja terveyskeskus Vammaispalvelut VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJATOIMINNAN OHJEET TYÖNANTAJILLE 1.10.2016 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.9.2016

Lisätiedot

VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry

VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry Onnistu ja menesty vuokranantajana ja asuntosijoittajana Tuorein tieto vuokramarkkinoista, lainsäädännöstä ja yleisistä käytännöistä Neuvontapalvelu, jossa

Lisätiedot

HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN

HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN Kotipalveluun Kotisairaanhoitoon Kotiin tarjottaviin omaishoidon sijaishoitajapalveluihin Hakemus on saapunut... Palveluntuottajaa koskevat tiedot

Lisätiedot

HAKEMUS PALVELUSETELIPALVELUN TUOTTAJAKSI

HAKEMUS PALVELUSETELIPALVELUN TUOTTAJAKSI Hakemus 24.8.2015 HAKEMUS PALVELUSETELIPALVELUN TUOTTAJAKSI Saapunut: Käsitelty: PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT 1. Palvelun tuottajan tiedot Palvelutuottaja (yhteisön rekisteriotteen mukainen nimi)

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNGIN VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJEET 1.9.2015 ALKAEN

SASTAMALAN KAUPUNGIN VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJEET 1.9.2015 ALKAEN SASTAMALAN KAUPUNGIN VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJEET 1.9.2015 ALKAEN Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut 1 1. Henkilökohtainen apu ja sen järjestäminen... 4 2. Henkilökohtainen

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun hakeminen. Työpaja

Henkilökohtaisen avun hakeminen. Työpaja Henkilökohtaisen avun hakeminen Työpaja 10.10.2013 Vammaispalvelulaki - Henkilökohtainen apu liittyy vammaispalvelulakiin. - Vammaispalvelulaki uudistui 1.9.2009. - Vammaispalvelulakia muutettiin, jotta

Lisätiedot

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118 LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

Laki. ennakkoperintälain muuttamisesta

Laki. ennakkoperintälain muuttamisesta Laki ennakkoperintälain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ennakkoperintälain (1118/1996) 21, 32, 33, 33 a, 33 b ja 36, 4 luku, 47 ja 49 53 sekä 7 luku, sellaisina kuin niistä ovat

Lisätiedot

Ohjeita epätyypillisiin työsuhteisiin

Ohjeita epätyypillisiin työsuhteisiin Iivari Järvinen 3/2008 Suomen Eläinlääkäriliitto Ohjeita epätyypillisiin työsuhteisiin Tyypillinen työsuhde määritellään yksinkertaisimmillaan siten, että siinä työntekijä on työsuhteessa vakinaisena (työsuhde

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %.

TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %. 10.10.2007 TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Sopimuskausi 1.10.2007 31.1.2010 Palkankorotukset 1.10.2007 Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %. 1.3.2008 Otetaan

Lisätiedot

Kun ilmoitat avoimen työpaikan TE-toimistoon, kerro, oletko kiinnostunut rekrytoimaan palkkatuen avulla.

Kun ilmoitat avoimen työpaikan TE-toimistoon, kerro, oletko kiinnostunut rekrytoimaan palkkatuen avulla. Palkkatuki Palkkatuki on työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi tarkoitettu tuki, jota TE-toimisto voi käytettävissään olevien määrärahojen puitteissa myöntää työnantajalle palkkauskustannuksiin.

Lisätiedot

Työnantajan on irtisanoessaan työsopimuksen noudatettava työsuhteen jatkuttua keskeytyksettä

Työnantajan on irtisanoessaan työsopimuksen noudatettava työsuhteen jatkuttua keskeytyksettä 1 (5) IRTISANOMISSUOJASOPIMUS 2002 (TT-STTK) I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Yleinen soveltamisala Tämä sopimus koskee toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen irtisanomista toimihenkilöstä johtuvasta tai hänen

Lisätiedot

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää)

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 alkaen (Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1. Omaishoidon tuen perusteet Laki omaishoidon tuesta (937/ 2005) Asiakasmaksulaki

Lisätiedot

TIETOA VUODEN 2016 VUOSI-ILMOITUKSISTA SISÄLLYSLUETTELO

TIETOA VUODEN 2016 VUOSI-ILMOITUKSISTA SISÄLLYSLUETTELO TIETOA VUODEN 2016 VUOSI-ILMOITUKSISTA SISÄLLYSLUETTELO 1 Vuosi-ilmoitusten julkaisu aikataulu ja palautuspäivät... 2 2 Tietovälineellä vastaanotettavat vuosi-ilmoitukset... 2 3 Muutos yleiseen tiedonantovelvollisuuteen...

Lisätiedot

SOPIMUS ETÄTYÖN TEKEMISESTÄ. 1. Sopijapuolet. Etätyöntekijä. Työyksikkö. Lähiesimies. 2. Työpaikka. Palvelukeskus/ työyksikkö

SOPIMUS ETÄTYÖN TEKEMISESTÄ. 1. Sopijapuolet. Etätyöntekijä. Työyksikkö. Lähiesimies. 2. Työpaikka. Palvelukeskus/ työyksikkö SOPIMUS ETÄTYÖN TEKEMISESTÄ 1. Sopijapuolet Etätyöntekijä Työyksikkö Lähiesimies 2. Työpaikka Palvelukeskus/ työyksikkö Etätyön suorituspaikka (osoite, puhelinnumero) 3. Etätyön luonne Etätyö on kokoaikaista

Lisätiedot

Työlainsäädäntö uudistuu Helsingin seudun kauppakamari Sini Järvinen

Työlainsäädäntö uudistuu Helsingin seudun kauppakamari Sini Järvinen Työlainsäädäntö uudistuu 1.1.2017 Helsingin seudun kauppakamari Sini Järvinen Kilpailukykysopimukseen perustuvat muutokset 2 1) Nykyisten tes:n voimassaoloa jatketaan 12 kuukaudella Tällä aikavälillä ei

Lisätiedot

Jatkossa vuosilomaa kertyy enintään kuuden kuukauden ajalta. Koska äitiys-,

Jatkossa vuosilomaa kertyy enintään kuuden kuukauden ajalta. Koska äitiys-, 1 INFRA RY:N JÄSENTIEDOTE VUOSILOMALAKIIN MUUTOKSIA: PERHEVAPAAN LOMAKERTYMÄ PIENENEE LOMALLA SAIRASTAMISEEN OMAVASTUU Eduskunta hyväksyi vuosilomalain muutoksen. Muutos rajaa äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaan

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA 2016

Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA 2016 Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA 2016 Puuliitto www.puuliitto.fi 1 Metsäkonealan työehtosopimus on voimassa 11.1.2016 31.1.2017. TYÖAIKA Säännöllinen työaika on enintään kahdeksan tuntia vuorokaudessa

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELYkeskus) ja Lapuan kaupunki jäljempänä kaupunki) sopivat kotoutumisen

Lisätiedot

Työ kuuluu kaikille!

Työ kuuluu kaikille! Esteetön ja yhdenvertainen työelämä Työ kuuluu kaikille! Uudenmaan TE-toimisto, Pasila 9.3.2016 Anne Mäki, ry 1 Esteettömyys Esteetön työympäristö on kaikkien etu Laaja kokonaisuus, joka mahdollistaa ihmisten

Lisätiedot

Freelancer verottajan silmin

Freelancer verottajan silmin Sopimus olennainen: Työsopimus -> työsuhde -> palkka ja työlainsäädäntö Ei työsuhdetta -> työkorvaus (poikkeuksena tietyt henkilökohtaiset palkkiot) Työsuhteessa lait ja TES määrittelevät tarkkaan useita

Lisätiedot

Aktiivisen tuen avaimet

Aktiivisen tuen avaimet SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Aktiivisen tuen avaimet Työntekijän työhyvinvoinnin tukeminen Ammatillinen kuntoutus Työntekijällä on sairauden vuoksi uhka tulla työkyvyttömäksi lähivuosina. Ammatillisen

Lisätiedot

Ohje vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toteuttamisesta Keski-Karjalan yhteistoiminta-alueella

Ohje vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toteuttamisesta Keski-Karjalan yhteistoiminta-alueella Keski-Karjalan sosiaali- ja terveyslautakunta 20.9.2011 98 Ohje vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toteuttamisesta Keski-Karjalan yhteistoiminta-alueella 1 Sisällysluettelo 1. Järjestämisvelvollisuus

Lisätiedot

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 1 VÄHITTÄISKAUPAN

Lisätiedot

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS-

Lisätiedot

Vuokranantaja on Helsingin kaupunki, rakennusvirasto. Vuokralainen on xxxxxxxxxxxxxxx(y-tunnus ),xxxxxxxxxxxxxxx

Vuokranantaja on Helsingin kaupunki, rakennusvirasto. Vuokralainen on xxxxxxxxxxxxxxx(y-tunnus ),xxxxxxxxxxxxxxx VUOKRASOPIMUS 1 (5) LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS Vuokranantaja on Helsingin kaupunki, rakennusvirasto. Yhteyshenkilö puhelin Vuokralainen on xxxxxxxxxxxxxxx(y-tunnus ),xxxxxxxxxxxxxxx Osoite Postinumero

Lisätiedot

Ajankohtaista maksatuksesta

Ajankohtaista maksatuksesta Ajankohtaista maksatuksesta Lapin ELY-keskus Anne Moilanen Sivu 1 7.2.2017 Tilastotietoa 2016 kehittämishankkeet - maksupäätösten teko alkoi heinäkuussa - maksupäätöksiä 41 kpl, n. 900.000 - käsittelyaika

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 41/2006 vp. Hallituksen esitys osasairauspäivärahaa koskevaksi lainsäädännöksi. Asia. Valiokuntakäsittely.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 41/2006 vp. Hallituksen esitys osasairauspäivärahaa koskevaksi lainsäädännöksi. Asia. Valiokuntakäsittely. EDUSKUNNAN VASTAUS 41/2006 vp Hallituksen esitys osasairauspäivärahaa koskevaksi lainsäädännöksi Asia Hallitus on vuoden 2005 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä osasairauspäivärahaa koskevaksi

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2012 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja Pöytyän kunta (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumislain

Lisätiedot

KAUPPA-ALUSTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÄMINEN

KAUPPA-ALUSTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÄMINEN OHJE 10.2.2016 KAUPPA-ALUSTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÄMINEN Yleisohjeet Nämä ohjeet on annettu meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain (1277/2007) perusteella maksettavan

Lisätiedot

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND Minna Elo JÄSENKIRJE P/1/2007 11.10.2007 1(5) TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE 2007 2010 Maaseudun Työnantajaliiton ja Puu- ja erityisalojen

Lisätiedot