HENKILÖKOHTAINEN APU INFOPAKETTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HENKILÖKOHTAINEN APU INFOPAKETTI"

Transkriptio

1 HENKILÖKOHTAINEN APU INFOPAKETTI Päivitetty

2 Sisällysluettelo HENKILÖKOHTAISEN AVUN TYÖNANTAJUUDEN ALKAESSA... 4 I VAIHE AVUSTAJAN HANKINTA, TYÖSOPIMUS JA VAKUUTUKSET,... 4 LAKISÄÄTEINEN TYÖTERVEYSHUOLTO Avustajan hankinta Työsopimus Työnantajan tiedot Vakuutukset Lakisääteinen työterveyshuolto TYÖAIKA Työvuorosuunnittelu Työtuntilistat... 8 II VAIHE KORVAUS TYÖNANTAJILLE Työnantajan korvaussummasta kuukausittain maksettavat suoritukset Verotilin viitenumero Vero ja sosiaaliturva maksujen maksaminen Kuukausittain tehtävä kausiveroilmoitus Työansioerittely ja verohallinnolle tehtävä vuosi-ilmoitus HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN SAIRAUSLOMA AVUSTAJAN LOMAUTTAMINEN TYÖSUHTEEN PÄÄTTYMINEN (Työsopimuslaki 55/2011) Työsopimuksen purkaminen koeajalla Toistaiseksi voimassaolevan työsopimuksen purkaminen MUUT TYÖNANTAJAN VELVOLLISUUDET YHTEYDENOTOT OHJE TYÖNTEKIJÄLLE Vakuutukset Työsopimus Työaika ja työtuntilistat Palkkakorvaus Henkilökohtaisen avustajan sairausloma Työntekijän lomauttaminen Palkan maksu Työsuhteen päättyminen

3 TYÖNANTAJAN VELVOLLISUUDET PÄHKINÄNKUORESSA

4 4 HENKILÖKOHTAISEN AVUN TYÖNANTAJUUDEN ALKAESSA Henkilökohtainen avustajatoiminta on vammaispalvelulain mukaista toimintaa ja työnantajalle maksutonta. Sosiaalityöntekijän tekemän henkilökohtaisen avun päätöksen saatuaan vammainen henkilö toimii työnantajana, päätöksessä olevan tuntimäärän mukaisesti. Työsuhde syntyy työnantajan ja avustajan välille. Avustaja ei ole työ- eikä oikeussuhteessa kuntaan. Työsuhteessa sovelletaan työlainsäädännön määräyksiä (esim. Työaikalaki, Vuosilomalaki) sekä Jyväskylän kaupungin perusturvalautakunnan vahvistamaa soveltamisohjetta. I VAIHE 1 AVUSTAJAN HANKINTA, TYÖSOPIMUS JA VAKUUTUKSET, LAKISÄÄTEINEN TYÖTERVEYSHUOLTO 1.1 Avustajan hankinta Työnantaja hakee avustajaa työvoimatoimiston MOL:n sivuilta kohdasta - Työnantajalle ja edelleen - Ilmoita avoin työpaikka Voit myös soittaa numeroon ja pyydä laittamaan ilmoituksen MOL:n sivuille. avustajaa voi hakea myös ottamalla yhteyttä Jyväskylän kaupungin henkilökohtaisen avun palveluohjaajaan p Sopivan avustajan löydyttyä työnantaja ja avustaja tekevät työsopimuksen. Työnantaja ottaa lakisääteisen tapaturmavakuutuksen valitsemastaan vakuutusyhtiöstä sekä lakisääteisen työterveyshuollon valitsemaltaan palveluntarjoajalta.

5 5 1.2 Työsopimus Työnantaja ja avustaja laativat keskenään kirjallisen työsopimuksen (työsopimus), yksi työnantajalle ja yksi työntekijälle. Työsopimuksesta toimitetaan kopio OIVA-keskukseen osoitteeseen:. Jyväskylän kaupunki OIVA-keskus/ HAV työsopimus Keljonkatu 26, A-talo Jyväskylä Työsopimuksessa tulee olla seuraavat asiat: työnantajan ja työntekijän nimet, sosiaaliturvatunnukset ja osoitteet työtehtävät työn alkamisaika voimassa pääsääntöisesti toistaiseksi. koeaika (enintään 4 kk) palkka työntekijän tilinumero työaika irtisanomisaika allekirjoitukset 1.3 Työnantajan tiedot Työnantaja ilmoittaa yhteystietonsa ja tilinumeronsa (lomake) OIVA-keskukseen, osoitteeseen Keljonkatu 26, Jyväskylä. 1.4 Vakuutukset Tapaturmavakuutus Työnantaja ottaa valitsemastaan vakuutusyhtiöstä avustajilleen lakisääteisen tapaturmavakuutuksen.

6 6 Vakuutus on haettava ennen työn aloittamista, jotta se on voimassa jo työntekijän ensimmäisellä työmatkalla. Jyväskylän kaupunki korvaa vakuutusmaksun työnantajalle. Sitä varten vakuutusyhtiölle ilmoitettava laskutusosoite: Jyväskylän kaupunki OIVA-keskus/ HAV Keljonkatu 26, A-talo Jyväskylä Tapaturmavakuutukseen liitetty ryhmähenkivakuutus: Työntekijöiden ryhmähenkivakuutus ei ole lakisääteinen vakuutus. Työnantaja voi ottaa vakuutuksen vapaaehtoisesti omalla kustannuksellaan. Työeläkevakuutus Henkilökohtaisen avustajan työsuhteet kuuluvat TyEL -eläketurvan piiriin. OIVA-keskuksesta lähetetään työantajalle Info-paketin mukana Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Eteran esitäytetty vakuutussopimuslomake. Työnantaja allekirjoittaa lomakkeen ja palauttaa sen OIVA-keskukseen. OIVA-keskus tekee ilmoituksen eläkevakuutusyhtiölle, ja se maksaa työeläkevakuutusmaksut kuukausittain keskitetysti vakuutusyhtiö Eteraan. Työttömyysvakuutusrahasto (TVR) OIVA-keskuksesta lähetetään työantajalle Info-paketin mukana TVR:n esitäytetty työttömyysvakuutusmaksun ennakon hakemuslomake. Työnantaja allekirjoittaa lomakkeen ja palauttaa sen OIVA-keskukseen. OIVA-keskus tekee ilmoituksen työttömyysvakuutusrahastolle (TVR). TVR lähettää vuoden lopussa työnantajan täytettäväksi vuosi-ilmoituslomakkeen. Lomakkeeseen kirjataan avustajan vuoden bruttotulot sekä Jyväskylän kaupungin tilinumero FI Lomake postitetaan maksutta osoitteeseen: Työttömyysvakuutusrahasto Tunnus Vastauslähetys 1.5 Lakisääteinen työterveyshuolto Työnantaja järjestää lakisääteisen työterveyshuollon avustajalleen. Velvollisuus koskee vakituisia työntekijöitä, jotka on palkattu henkilökohtaiseksi avustajaksi toistaiseksi.

7 Vakituiseen työsuhteeseen tuleva työntekijä käy työhöntulotarkastuksessa lääkärin vastaanotolla. Mikäli työsuhde on määräaikainen ja sen kesto alle 3kk, ei työhöntulotarkastusta edellytetä. Työterveyshuolto on työterveyslakiin(1383/2001) perustuvaa ehkäisevää terveyden hoitoa. Sen tavoitteena on varmistaa työympäristön turvallisuus ja terveellisyys. 7 Lakisääteiseen työterveyshuoltoon sisältyvät: työpaikan terveysvaarojen selvittäminen työpaikkaselvityksen avulla työpaikan terveysriskeihin perustuvat terveystarkastukset työkykyä ylläpitävä toiminta työpaikan ensiapuvalmiuden ohjaus työntekijöiden kuntoutukseen ohjaaminen Huomioitava että, vammaispalvelulain nojalla korvataan ainoastaan lakisääteinen työterveyshuolto. Lakisääteisen työterveyshuollon piiriin eivät kuulu: avustajan sairastumisesta johtuvat lääkärin tai sairaanhoitajan vastaanottokäynnit (sairauslomatodistukset) erikoislääkäritasoinen sairaanhoito laboratoriopalvelut muun ammattihenkilön antamaa sairaanhoito tai terveydenhuolto. Työnantaja voi sopia työterveyshuoltopalvelujen järjestämisestä valitsemansa palveluntuottajan kanssa. Lakisääteistä työterveyshuoltoa tuottavat Jyväskylässä mm: Työterveys Aalto p , Hannikaisenkatu Työterveys Dextra (ent.visita) p , Kivääritehtaankatu 8 C Työterveyshuollon kustannusten korvaaminen: Työnantaja maksaa työterveyshuollon laskut ensin kokonaisuudessaan itse: työterveyshuolto laskuttaa työnantajaa. Tilikauden (kalenterivuoden) jälkeen kuuden (6) kuukauden kuluessa työnantaja hakee työpaikkaterveydenhuollon kustannuksiin korvauksen Kelalta lomakkeella SV 98a TTH (hakemuksen täyttöohje lomake SV 101a TTH).

8 Työnantaja saa kustannuksista 50 % takaisin Kansaneläkelaitokselta. Työnantaja lähettää Kelalta tulleesta päätöksestä kopion OIVA-keskukseen/HAV. Jyväskylän kaupunki korvaa työterveyshuollon kustannuksista loppuosan, jälkikäteen, Kelan päätöstä vastaan. 8 2 TYÖAIKA Työsuhteessa noudatetaan yleistä työaikalakia. Säännöllinen työaika on enintään 8 tuntia vuorokaudessa ja 40 tuntia viikossa. Jaksotyönä tehtäessä viikoittainen 40 tunnin työaika tasoitetaan enintään kolmen viikon pituisena ajanjaksona, kuitenkin niin, ettei työnantajan päätöksessä oleva myönnetty tuntimäärä kuukaudessa ylity. (Työaikalaki 5.) 2.1 Työvuorosuunnittelu 2.2 Työtuntilistat Työtunnit merkitään työtuntilistaan (tuntilista) kaksi viikkoa etukäteen: Työtuntilistaan merkitään kuukauden viikonpäivä, työaika, kellonaika, perustunnit yhteensä. Perustunneista erotetaan ilta-,yö- ja viikonlopputyö omaan sarakkeeseen. Kodin ulkopuolinen avustaminen (30h) sisällytetään päivittäiseen työaikaan ja perustunteihin, ja ne merkitään lisäksi erikseen Huom. sarakkeeseen esim. ulkop. av Sarakkeeseen ulkopuolinen avustaminen merkitään tehdyt tunnit eli 2h. Työntekijä merkitsee tekemänsä työtunnit työtuntilistaan. Työnantaja huolehtii siitä, että avustajan tekemät ja ilmoittamat työtunnit sekä työaikalisät ovat sosiaalityöntekijän päätöksen mukaisia, eivätkä ylity. Sosiaalityöntekijän tekemässä henkilökohtaisen avun -päätöksessä mainitaan se enimmäistuntimäärä, minkä perusteella henkilökohtaisen avun palkkakorvaus maksetaan. Työnantaja on velvollinen korvaamaan avustajalle mahdolliset päätöksestä poikkeavat työtunnit. Työnantajan ja työntekijän allekirjoittamat toteutuneet työtuntilistat toimitetaan tehdyn työkuukauden lopussa tai seuraavan kuukauden ensimmäisinä päivinä, palautusaikataulun mukaisesti (palautusaikataulu) os. Oiva-keskus/ HAV tuntilista, Keljonkatu 26, Jyväskylä Työnantaja toimittaa uuden avustajan verokortin ja työsopimuskopion OIVA-keskukseen ensimmäisen työtuntilistan mukana.

9 9 II VAIHE 3 KORVAUS TYÖNANTAJILLE Henkilökohtaisen avustajan palkkakorvaus perustuntipalkasta on hyväksytty Jyväskylän kaupungin perusturvalautakunnan soveltamisohjeessa. OIVA-keskuksen toimistosihteerit laskevat avustajan palkkaukseen tulevan korvaussumman työtuntilistassa olevien toteutuneiden tuntien mukaan. OIVAkeskuksessa lasketaan palkka, erilliskorvaukset, ennakonpidätys, sosiaaliturvamaksu sekä avustajan työeläkemaksu ja työttömyysvakuutusmaksu. Palkanmaksukausi on koko kalenterikuukausi. Korvaus kuukaudessa tehdyistä työtunneista maksetaan seuraavan kuukauden maksupäivänä työantajan tai hänen edustajansa tilille. Esim. avustajan lokakuussa tehdyistä työtunneista korvaus maksetaan marraskuussa. Työsuhteen päättyessä korvaus maksetaan palautusaikataulun mukaisena maksupäivänä. Sosiaalityöntekijän päätöksen mukaan maksetaan erikseen: iltalisä 15 % (klo 18-22), yölisä 30 % (klo 22-06). Lauantailisä 20 % (klo 06-18) ja sunnuntailisä (100 %) lauantai-illasta klo 18 alkaen sunnuntaihin klo 24 saakka. Lisäprosentit lasketaan perustuntipalkasta. Vuosilomakorvaus lasketaan Vuosilomalain ( ) mukaisesti. Korvaus maksetaan yleensä kesäkuussa. Avustajan työsuhteen päättyessä muuna ajankohtana, vuosilomakorvaus maksetaan palautusaikataulun mukaisena maksupäivänä. 3.1 Työnantajan korvaussummasta kuukausittain maksettavat suoritukset Jyväskylän kaupunki maksaa toteutuneiden tuntien mukaan henkilökohtaisen avustajan korvauksen työnantajan osoittamalle tilille. OIVA-keskus lähettää työnantajalle korvauksen yhteydessä kuukausittain korvauslaskelma ja kaksi palkkalaskelmaa (toinen työnantajalle ja toinen avustajalle) Palkkalaskelmassa näkyy avustajien palkka. Työnantaja maksaa avustajan palkan avustajan tilille työsopimuksessa sovittuna päivämääränä.

10 Korvauslaskelmassa näkyy eroteltuna verohallinnon tilille maksettavat vero- ja sotumaksut sekä verohallinnolle toimitettu kausiveroilmoitus. 10 Vero ja sotumaksujen eräpäivä on palkanmaksua seuraavan kuukauden 12. päivä. Veromaksuja maksettaessa on käytettävä verotilin viitenumeroa. OHJE: Verotilin viitenumero Jokaiselle henkilökohtaisen avun työnantajalle annetaan oma viitenumero. Verotilille kuuluvia veroja maksettaessa on aina käytettävä tätä verotilin viitenumeroa. Verotilin viitenumero on hyvä kirjata talteen koska samaa viitenumeroa käytetään kuukausittain verotilimaksussa. Asiakaskohtainen viitenumero varmistaa, että maksu kohdistuu oikean maksajan verotilille. Oman viitenumeron saa soittamalla verotilin palvelunumeroon PUH Vero ja sosiaaliturva maksujen maksaminen Maksun saajaksi merkitään Verohallinto/Veronkantoyksikkö. Verotilille kuuluvat verot maksetaan jollekin seuraavista verotilin pankkitileistä: Näille pankkitileille saa maksaa vain verotilille kuuluvia veroja: Pankki IBAN BIC Nordea FI NDEAFIHH Danske Bank FI DABAFIHH Pohjola Pankki FI OKOYFIHH Viitenumeroksi merkitään asiakkaan oma verotiliviitenumero. Maksetuista vero- ja sotumaksuista toimitetaan kuitti osoitteeseen OIVA-keskus/ HAV seuraavan kuukauden tuntilistojen mukana mukana

11 Kuukausittain tehtävä kausiveroilmoitus Verohallinnolle maksettavan vero- ja sotumaksun lisäksi työnantajan on tehtävä verohallinnolle joka kuukausi KAUSIVEROILMOITUS, jossa ilmenee kohdekuukausi (aina palkanmaksukuukausi), avustajien palkkatiedot, ennakonpidätykset ja sosiaaliturvamaksut. Kausiveroilmoitustiedot näkyvät korvauslaskelman alareunassa olevassa laatikossa. Paperisen/sähköisen kausiveroilmoituksen tekeminen verohallinnolle: paperinen kausiveroilmoitus (lomake) toimitetaan verotoimistoon palkanmaksun jälkeen ennen seuraavan kuukauden 7 päivää. sähköinen kausiveroilmoitus ( ) tehdään palkanmaksun jälkeen ennen seuraavan kuukauden 12. päivää. Esim. työ tehdään maaliskuussa korvaus maksetaan huhtikuussa kausiveroilmoitus (verot ja sotut korvauslaskelman alareunassa 601, 602, 609 ja 610) tehdään verohallinnolle viimeistään toukokuussa: toimitetaan paperisena ennen toukokuun 7. päivä (jos osuu pyhäpäiväksi, toimitus aikaisemmin) sähköisenä viimeistään ennen toukokuun 12. päivä (jos osuu pyhäpäiväksi, toimitus aikaisemmin) 3.3 Työansioerittely ja verohallinnolle tehtävä vuosi-ilmoitus Työnantajan tulee pitää kirjaa avustajiensa vuoden aikana tekemistä työtunneista ja työpäivistä työansioerittelyyn (lomake). Palkkojen määrä selviää työnantajalle lähetetyistä palkkalaskelmista. Työansioerittelyn perusteella ja joulukuun palkkalaskelmassa olevan työntekijän tietojen vuoden maksupäivien perusteella. Työnantaja tekee vuosiveroilmoituksen paperisena (lomake) tai sähköisesti ( verohallinnolle viimeistään palkanmaksuvuotta seuraavan tammikuun aikana. Tietoa myös osoitteesta Vuosiveroilmoitus kannattaa tehdä heti silloin kun avustajan työsuhde päättyy kesken vuoden.

12 12 4 HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN SAIRAUSLOMA Sairastuessaan avustaja hakeutuu oman alueensa terveyskeskukseen, opiskelija- terveydenhuoltoon tai muuhun valitsemaansa terveydenhuollon pisteeseen. Sairauslomatodistus toimitetaan työnantajalle, joka toimittaa sen työvuorolistan mukana OIVA-keskukseen/ HAV. Avustajan sairausloma-ajalta korvataan etukäteen laaditun työvuorolistan mukaisesti enintään 8 h/päivä (perustuntipalkan mukaisesti). Sairausajaksi lasketaan sairastumispäivä ja enintään 9 sitä seuraavaa arkipäivää. Avustajalle, jonka työsuhde on kestänyt alle kuukauden, työkyvyttömyys ajalta maksetaan 50% palkasta. Mikäli työkyvyttömyysaika kestää yli 9 päivää, työntekijä hakee sairauspäivärahaa Kansaneläkelaitokselta. Avustajan lapsen sairastuminen Työntekijän lapsen tai muun hänen taloudessaan vakituisesti asuvan alle 10 vuotiaan lapsen sairastuessa äkillisesti, avustajalla on oikeus saada enintään kolme työpäivää tilapäistä palkatonta hoitovapaata lapsen hoitoon tai lapsen hoidon järjestämiseksi. Avustajalla ei ole oikeutta palkkaan työstä poissaoloajalta. 5 AVUSTAJAN LOMAUTTAMINEN Henkilökohtaiset avustajat ovat pääsääntöisesti lomautettuina ennalta tiedettävien sairaala- ja kuntoutusjaksojen aikana. Työnantajan tulee ilmoittaa työntekijälle kirjallisesti (ilmoituslomake) lomautuksesta kaksi viikkoa ennen lomautuksen alkamista. Jos työnantaja sairastuu äkillisesti tai avustajan tarve muuten äkillisesti lakkaa, työnantaja antaa työntekijälle välittömästi ilmoituksen lomautuksesta. Korvausta maksetaan enintään 14 vuorokautta (perustunneilta suunniteltujen työvuorojen mukaan, kuitenkin enintään 8 h/pv) 6 TYÖSUHTEEN PÄÄTTYMINEN (Työsopimuslaki 55/2011). Vaikeavammaisen henkilön ja hänen henkilökohtaisen avustajansa välisen työsopimuksen päättymiseen noudatetaan työsopimuslain säännöksiä (Työsopimuslain 5-8 luvut) ja tehdyssä työ-sopimuksessa sovittuja ehtoja.

13 Työsopimus voidaan irtisanoa tai purkaa. Työnteko ja palkanmaksu voidaan myös keskeyttää lomauttamalla työntekijä. Työsuhteen päättymisestä on ilmoitettava kirjallisesti viimeistään seuraavan työtuntilistojen palauttamisen yhteydessä, jotta mahdolliset lomakorvaukset voidaan lisätä viimeiseen palkkalaskelmaan. Työnantaja ilmoittaa työsuhteen päätyttyä verotoimistolle Vuosi-ilmoituksen yhteenveto ja erittely lomakkeella (lomake edellä) tiedot työntekijälle maksetuista palkoista, ennakonpidätyksestä ja perityistä vakuutusmaksuista. 13 Työntekijän viimeinen palkkalaskelma on tosite kaikista kalenterivuoden aikana kustannusten korvauksina maksetuista palkoista. 6.1 Työsopimuksen purkaminen koeajalla Työnantaja tai työntekijä voi purkaa työsopimuksen päättymään heti, työsopimukseen merkityn koeajan aikana. Koeajasta on oltava ehto työsopimuksessa. Koeaika voidaan tehdä korkeintaan 4kk mittaiseksi. Alle 8 kk:n pituisissa määräaikaisissa työsuhteissa koeajan pituus voi olla enintään puolet työsuhteen kokonaiskestosta. 6.2 Toistaiseksi voimassaolevan työsopimuksen purkaminen Toistaiseksi oleva työsopimus päätetään työnantajan tai työntekijän tietoon saatetulla irtisanomisella kirjallisesti. Työnantaja voi irtisanoa työsopimuksen vain asiallisesta ja painavasta syystä, joita eivät ole esim. työntekijän sairaus, raskaus tai osallistuminen työtaisteluun. Jos työntekijä laiminlyö velvoitteitaan, työnantajan on ennen irtisanomista kuultava työntekijää ja annettava varoituksella mahdollisuus korjata menettelynsä. Jollei alan työehtosopimuksessa ole muita määräyksiä ja jos osapuolet eivät ole sopineet työsopimuksessa irtisanomisajasta, niin irtisanomisajat määräytyvät työsopimuslain mukaan seuraavasti: TYÖNANTAJAN IRTISANOESSA TYÖNTEKIJÄN IRTISANOUTUESSA Työsuhteen pituus Irtisanomisaika Työsuhteen pituus Irtisanomisaika 0-1 vuotta 14 pv 0-5 vuotta 14 vrk 1-4 vuotta 1 kk yli 5 vuotta 1 kk 4-8 vuotta 2kk 8-12 vuotta 4 kk yli 12 vuotta 6 kk

14 14 7 MUUT TYÖNANTAJAN VELVOLLISUUDET Työnantaja tekee vuosi-ilmoituksen tapaturmavakuutusyhtiölle sekä työttömyysvakuutusrahastolle(tvr). Ilmoituksiin kirjataan avustajien kalenterivuoden aikana yhteenlaskettu työtuntimäärä, työntekijöiden määrä sekä heidän yhteinen vuosiansionsa sekä Jyväskylän kaupungin tilinumero FI Vakuutusyhtiö ja Työttömyysvakuutusrahasto lähettävät lomakkeen työnantajan kotiin kalenterivuoden lopussa. Työnantajien velvollisuuksiin kuuluu myös avustajan palkka ja työtodistuksen kirjoittaminen. 8 YHTEYDENOTOT OIVA-keskus /HAV Maksatukseen liittyvissä asioissa: taloussihteeri Kirsti Karjalainen (014) toimistosihteeri Maila Koistinen (014) toimistosihteeri Erja Matilainen (014) toimistosihteeri Kaija Nissinen (014) toimistosihteeri Irmeli Saarinen (014) Sosiaalityöntekijät puhelinnumerot Soittoajat maanantai-perjantai klo Palveluohjaaja puhelinnumero maanantai-perjantai klo. 9-13

15 15 * * * 9 OHJE TYÖNTEKIJÄLLE 9.1 Vakuutukset 9.2 Työsopimus Henkilökohtaisessa avustajatoiminnassa työsuhde syntyy työnantajan ja avustajan välille. Avustaja ei ole kunnan työntekijä eikä hänellä ole oikeussuhdetta kuntaan. Henkilökohtaisen avustajan työtehtäviin kuuluu vammaisen henkilön avustaminen tämän kotona ja kodin ulkopuolella päivittäisissä toimissa, työssä ja opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä. Avustaminen kohdistuu kotona ja kodin ulkopuolella niihin teknisiin toimiin, jotka vammainen henkilö tekisi itse, mutta ei niistä vamman tai sairauden vuoksi selviä. Henkilökohtaisen avun työnantaja ottaa lakisääteiset vakuutukset avustajilleen. Näitä ovat : lakisääteinen tapaturmavakuutus, työeläkevakuutus ja työttömyysvakuutus. Työnantaja ja avustaja laativat keskenään kirjallisen työsopimuksen. Työsopimuksessa tulee olla seuraavat asiat: työnantajan nimi, sosiaaliturvatunnus ja osoite työntekijän nimi, sosiaaliturvatunnus ja osoite työtehtävät työn alkamisaika voimassa pääsääntöisesti toistaiseksi koeaika (enintään 4 kk) palkka työntekijän tilinumero työaika irtisanomisaika allekirjoitukset 9.3 Työaika ja työtuntilistat Työsuhteessa noudatetaan yleistä työaikalakia. Säännöllinen työaika on enintään 8 tuntia vuorokaudessa ja 40 tuntia viikossa. Tehtäessä jaksotyötä viikoittainen työaika tulee (40h) tulee tasoittaa enintään kolmen viikon pituisena ajanjaksona (Työaikalaki 5 ). Työnantaja hankkii riittävästi työntekijöitä niin, ettei ylitöitä tarvitse teettää.

16 16 Työtuntilistat 9.4 Palkkakorvaus Tulevat työtunnit suunnitellaan työtuntilistaan vähintään kaksi viikkoa etukäteen. Sekä työnantaja että työntekijä allekirjoittavat jälkikäteen työtuntilistat, joihin on merkitty toteutuneet avustustunnit. Työnantaja toimittaa allekirjoitetut työtuntilistat tehdyn työkuukauden lopussa tai seuraavan kuukauden alussa (palautusaikataulun mukaisesti) osoitteeseen OIVA-keskus/ HAV. Palkka on Jyväskylän perusturvalautakunnan hyväksymän soveltamisohjeen mukainen. Palkka maksetaan takautuvasti edellisen kuukauden tehdyistä työtunneista. Palkka voidaan maksaa viivästyneenä ja työsuhteen päättyessä palkka maksetaan seuraavana normaalina maksupäivänä, ei viimeisenä työpäivänä. Vuosilomapalkka/-korvaus maksetaan kesäkuussa. 9.5 Henkilökohtaisen avustajan sairausloma Sairausajan palkka maksetaan ainoastaan avustajaa koskevasta sairaudesta. Sairastuessaan avustaja käy joko oman alueensa terveysasemalla, opiskelijaterveydenhuollossa tms. Avustaja näyttää työnantajalle sairauslomatodistuksen ja sen jälkeen sairauslomatodistus toimitetaan OIVA-keskukseen /HAV. Sairausajalta korvataan etukäteen laaditun työvuorolistan mukaisesti enintään 8h/pv (perustuntipalkan mukaisesti). Sairausajaksi lasketaan sairastumispäivä ja enintään 9 sitä seuraavaa arkipäivää. Ylimenevältä ajalta työntekijä hakee sairauspäivärahaa Kansaneläkelaitokselta. Alle kuukauden kestäneissä työsuhteissa sovelletaan 50 %:n palkkasääntöä. 9.6 Työntekijän lomauttaminen 9.7 Palkan maksu Työnantaja lomauttaa henkilökohtaiset avustajansa ennalta tiedettyjen sairaalaja kuntoutusjaksojen ajaksi. Työnantaja ilmoittaa lomautuksesta avustajille kaksi viikkoa ennen lomautuksen alkamista. Jos työnantaja sairastuu äkillisesti tai avustajan tarve lakkaa äkillisesti, työnantaja antaa avustajalle välittömästi ilmoituksen lomautuksesta. Lomautusajalta korvataan etukäteen laaditun työvuorolistan mukaan enintään 8h/päivä ensimmäisen 14 vrk ajalta. Henkilökohtaisen avustajan tulee tarvittaessa auttaa työnantajaa palkanmaksuun liittyvissä asioissa. Työnantaja suorittaa palkan työntekijälle palautusaikataulun mukaisesti. Myöhästyneet työtuntilistat laitetaan maksuun seuraavan kuukauden korvauksen yhteydessä.

17 Työsuhteen päättyminen Työsuhteen päättyminen on ilmoitettava kirjallisesti OIVA-keskukseen viimeistään työtuntilistan palauttamisen yhteydessä, jotta lomakorvaukset voidaan lisätä lopputiliin. Työnantaja kirjoittaa avustajalle työtodistuksen. TYÖNANTAJAN VELVOLLISUUDET PÄHKINÄNKUORESSA I VAIHE 1. Avustajan hankinta: MOL:n kautta tai puhelinnumerot tai numeroon yhteydenotto henkilökohtaisen avun palveluohjaukseen p Työsopimuksen teko avustajan kanssa avustajan verokortti ja työsopimuskopio sekä työnantajan tilinumero lähetetään ensimmäisen kuukauden työtuntilistojen mukana osoitteeseen OIVAkeskus/ Hav- tuntilistat, Keljonkatu 26, Jyväskylä, 3. Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen hankkiminen hankitaan työnantajan valitsemasta vakuutusyhtiöstä. Tapaturmavakuutus on voimassa heti avustajan ensimmäisenä työpäivänä. 4. Esitäytetyn Eteran- eläkevakuutussopimuksen allekirjoitus ja toimitus OIVAkeskukseen 5. Lakisääteisen työterveyshuollon hankkiminen valitulta palveluntuottajalta. ei avustajan sairaustapauksiin 6. Avustajan työtuntien merkitseminen työtuntilistaan työnantaja ja työntekijä allekirjoittavat toteutuneet työtuntilistat työtuntilistat toimitetaan tehdyn työkuukauden lopussa tai seuraavan kuukauden ensimmäisinä päivinä (kts. palautusaikataulu) osoitteeseen OIVAkeskus/ HAV Keljonkatu 26, Jyväskylä työsuhteen alkaessa mukaan liitetään myös työsopimus, avustajan verokortti, allekirjoitettu eläkevakuutussopimus ja työnantajan tilinumero.

18 18 II VAIHE Korvaus maksetaan työnantajan tilille. Korvaussummasta työnantaja maksaa avustajan palkan (palkkalaskelma) vero ja sosiaaliturvamaksun (korvauslaskelma) verohallinnon osoittamalle tilille kts ohje Maksua varten oman henkilökohtaisen viitenumeron saa soittamalla verotilin palvelunumeroon PUH kts. ohje. Kuitti maksetuista vero ja sosiaaliturvamaksuista toimitetaan tuntilistojen mukana OIVA-keskus /HAV. Kuukausittain kausi-ilmoituksen teko Verohallinnolle, tiedot korvauslaskelmassa kts. ohje kohdekuukaudeksi merkitään korvauksenmaksu kuukausi (Ei edellistä kuukautta, jolloin avustustunnit on tehty) Työansioerittelyyn merkitään avustajan tekemät tunnit ja työpäivät tarvitaan esim. tapaturmavakuutusyhtiön lähettämään vuosi kyselyyn vuoden lopussa. Avustajan sairastuessa avustaja hakeutuu oman alueensa terveyskeskukseen tai esim. opiskelijaterveydenhuoltoon. avustaja toimittaa sairauslomatodistuksen työnantajalle, joka toimittaa sen viimeistään työvuorolistan mukana OIVA-keskukseen. Sairausloma merkitään myös työtuntilistaan. Avustajan lomautus avustajat ovat pääsääntöisesti lomautettuina ennalta tiedettävien sairaalaja kuntoutusjaksojen aikana. lomautuksesta ilmoitetaan avustajalle kaksi viikkoa ennen lomautuksen alkamista Työsopimuksen päättäminen työsuhteen päättymisestä on ilmoitettava kirjallisesti OIVA-keskus/HAV viimeistään työtuntilistojen palauttamisen yhteydessä, jotta mahdolliset lomakorvaukset voidaan lisätä lopputiliin. kts irtisanoutumisajat s. 13 työnantaja kirjoittaa työntekijälle työtodistuksen Vuosi-ilmoituksen teko tapaturmavakuutusyhtiölle ja verohallinnolle viimeistään palkanmaksu vuotta seuraavan tammikuun aikana. vuosi-ilmoitus tapaturmavakuutusyhtiölle

HENKILÖKOHTAINEN APU INFOPAKETTI TYÖNTEKIJÄLLE

HENKILÖKOHTAINEN APU INFOPAKETTI TYÖNTEKIJÄLLE JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Vanhus- ja vammaispalvelut HENKILÖKOHTAINEN APU INFOPAKETTI TYÖNTEKIJÄLLE 0 9 OHJEITA TYÖNTEKIJÄLLE 2 9.1 Vakuutukset... 2 9.2 Työsopimus... 2 9.3 Työaika ja työtuntilistat... 3 9.4

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN APU INFOPAKETTI

HENKILÖKOHTAINEN APU INFOPAKETTI HENKILÖKOHTAINEN APU INFOPAKETTI Päivitetty 10.3.2014 Sisällysluettelo HENKILÖKOHTAISEN AVUN TYÖNANTAJUUDEN ALKAESSA... 4 I VAIHE... 4 1 AVUSTAJAN HANKINTA, TYÖSOPIMUS JA VAKUUTUKSET,... 4 LAKISÄÄTEINEN

Lisätiedot

INFOPAKETTI HENKILÖKOHTAINEN APU. Jyväskylän kaupunki Vammaispalvelut. Päivitetty 27.5.2016

INFOPAKETTI HENKILÖKOHTAINEN APU. Jyväskylän kaupunki Vammaispalvelut. Päivitetty 27.5.2016 INFOPAKETTI HENKILÖKOHTAINEN APU Päivitetty 27.5.2016 Jyväskylän kaupunki Vammaispalvelut Sisällys 1. HENKILÖKOHTAINEN APU... 1 2. TYÖNANTAJUUDEN ALKAESSA... 1 2.1 Avustajan hankinta... 1 2.2 Vakuutukset...

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun toimintaohje avustajana toimivalle

Henkilökohtaisen avun toimintaohje avustajana toimivalle TURKU Hyvinvointitoimiala Henkilökohtaisen avun toimintaohje avustajana toimivalle - kaupunki sijaismaksajana Vammaispalvelut PL 364 20101 Turku Puh. 02 330 000 Yhteisösähköposti: vammaispalvelut@turku.fi

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun toimintaohje avustajana toimivalle

Henkilökohtaisen avun toimintaohje avustajana toimivalle TURKU Hyvinvointitoimiala 2015 Henkilökohtaisen avun toimintaohje avustajana toimivalle - kaupunki sijaismaksajana Vammaispalvelut PL 364, 20101 Turku Puh. 02 330 000 Faksi 02 262 6448 Sähköposti: etunimi.sukunimi@turku.fi

Lisätiedot

TILITOIMISTO. Vantaa alkaen

TILITOIMISTO. Vantaa alkaen TILITOIMISTO Vantaa 1.1.2016 alkaen Econia Yrityspalvelut Oy Käsittelemme tänään Toimitettavat lomakkeet palkanlaskentaan Työsopimuksen täyttäminen Päätösten vaikutus palkanlaskentaan Tuntilistat Sairauslomat

Lisätiedot

Työntekijä yrityksessä käytännön asioita. 29.1.2014 Tiina Uutela

Työntekijä yrityksessä käytännön asioita. 29.1.2014 Tiina Uutela Työntekijä yrityksessä käytännön asioita 29.1.2014 Tiina Uutela Työnantajana oleminen palkkaaminen Työsopimus kanssa Työsopimus kannattaa tehdä kirjallisena SELVITYS TYÖNTEON KESKEISISTÄ EHDOISTA Sopimuksen

Lisätiedot

Tämä ohjeistus on tarkoitettu henkilökohtaisen avustajan työnantajalle, mutta se on syytä antaa myös avustajan/avustajien luettavaksi.

Tämä ohjeistus on tarkoitettu henkilökohtaisen avustajan työnantajalle, mutta se on syytä antaa myös avustajan/avustajien luettavaksi. 1 (5) HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJAOHJE Tämä ohjeistus on tarkoitettu henkilökohtaisen avustajan työnantajalle, mutta se on syytä antaa myös avustajan/avustajien luettavaksi. Tuntilistat Työnantajat

Lisätiedot

TYÖNANTAJUUDEN PERUSTEET OSA 1. ISLO 6.10.2011 klo 14-16

TYÖNANTAJUUDEN PERUSTEET OSA 1. ISLO 6.10.2011 klo 14-16 TYÖNANTAJUUDEN PERUSTEET OSA 1 ISLO 6.10.2011 klo 14-16 TYÖLLISTÄMISEN ASKELEET 1/4 Yhdistys lähtövalmiiksi työnantajana 1. Allekirjoitusoikeudet, päätöksenteko, ry 2. Arvio rahoista 3. Y-tunnus 4. Hallitus

Lisätiedot

Ohessa ohjeita henkilökohtaisen avustajan työsuhteeseen liittyen. Ohjekirje on hyvä antaa myös avustajan/avustajien luettavaksi.

Ohessa ohjeita henkilökohtaisen avustajan työsuhteeseen liittyen. Ohjekirje on hyvä antaa myös avustajan/avustajien luettavaksi. 1 (5) HYVÄ HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJA Ohessa ohjeita henkilökohtaisen avustajan työsuhteeseen liittyen. Ohjekirje on hyvä antaa myös avustajan/avustajien luettavaksi. Tuntilistat Työnantajat

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt

Työelämän pelisäännöt Työelämän pelisäännöt 1. Työsopimus Kun työntekijä ottaa työntekijän töihin, hän tekee työntekijän kanssa ensin työsopimuksen. Työsopimus kannattaa tehdä kirjallisesti, vaikka suullinen työsopimus on yhtä

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa

Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa 1 SISÄLTÖ Työsopimus... 4 Koeaika... 4 Palkanmaksu ja verotus... 4 Oppisopimustyöntekijän oikeudet ja velvollisuudet... 5 Työnantajan oikeudet ja velvollisuudet...

Lisätiedot

Ohessa ohjeita henkilökohtaisen avustajan työsuhteeseen liittyen. Ohjekirje on hyvä antaa myös avustajan/-jien luettavaksi.

Ohessa ohjeita henkilökohtaisen avustajan työsuhteeseen liittyen. Ohjekirje on hyvä antaa myös avustajan/-jien luettavaksi. HYVÄ HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJA Ohessa ohjeita henkilökohtaisen avustajan työsuhteeseen liittyen. Ohjekirje on hyvä antaa myös avustajan/-jien luettavaksi. Tuntilistat Työnantajat palauttavat

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNNAN OHJE VAMMAISPALVELULAIN MUKAAN MYÖNNETTÄVÄSTÄ HENKILÖKOHTAISESTA AVUSTA 1.11.2015 ALKAEN (Vammaispalvelulaki 19.12.

LAPINLAHDEN KUNNAN OHJE VAMMAISPALVELULAIN MUKAAN MYÖNNETTÄVÄSTÄ HENKILÖKOHTAISESTA AVUSTA 1.11.2015 ALKAEN (Vammaispalvelulaki 19.12. Liite nro 1 Peruspalvelultk 16.9.2015 LAPINLAHDEN KUNNAN OHJE VAMMAISPALVELULAIN MUKAAN MYÖNNETTÄVÄSTÄ HENKILÖKOHTAISESTA AVUSTA 1.11.2015 ALKAEN (Vammaispalvelulaki 19.12.2008/981 8 c ) 1. YLEISTÄ HENKILÖKOHTAISEN

Lisätiedot

Työelämän ABC. Tämä esitys on tarkoitettu yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville.

Työelämän ABC. Tämä esitys on tarkoitettu yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Työelämän ABC Tämä esitys on tarkoitettu yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Muista työsuhteen alkaessa! Pyydä työsopimuksesi kirjallisena. Työsopimuksessa

Lisätiedot

Työpaikan/ Järjestön nimi: PEREHDYTYSOPAS 1/2015 Osaava tekijä hanke Verkostomainen työpaja

Työpaikan/ Järjestön nimi: PEREHDYTYSOPAS 1/2015 Osaava tekijä hanke Verkostomainen työpaja Työpaikan/ Järjestön nimi: PEREHDYTYSOPAS 1/2015 Osaava tekijä hanke Verkostomainen työpaja Työntekijä (nimi ja puhelin) Perehdyttäjä (nimi ja puhelin) Perehdytysajankohta/-kohdat 1. JÄRJESTÖN TOIMINTA

Lisätiedot

SEURA TYÖNANTAJANA VAASA 18.10.2014. www.hlu.fi 1

SEURA TYÖNANTAJANA VAASA 18.10.2014. www.hlu.fi 1 SEURA TYÖNANTAJANA VAASA 18.10.2014 1 Yhdistyksen maksamat korvaukset Palkka ja luontoisedut tehtävä ennakonpidätys ja vähennettävä sivukulut Työkorvaus => yrittäjälle maksettava ei sivukuluja ennakonpidätys,

Lisätiedot

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201 5 opintopistettä Petri Nuutinen Petri Nuutinen Lakia sovelletaan sopimukseen (työsopimus), jolla työntekijä tai työntekijät yhdessä työkuntana sitoutuvat henkilökohtaisesti

Lisätiedot

28.1.2014. Pauliina Kovanen

28.1.2014. Pauliina Kovanen 28.1.2014 Pauliina Kovanen Tarvittaessa ei palkanmaksua ilmoitus verohallintoon TVR:lle myös kausityönantajailmoitus Joulu-tammikuu: Kokonaispalkkojen ilmoitus vakuutusyhtiöille (työttömyysvakuutus TVR,

Lisätiedot

Työntekijän palkkaaminen Kirsti Paloniemi - Henkilöstötieto Oy

Työntekijän palkkaaminen Kirsti Paloniemi - Henkilöstötieto Oy Työntekijän palkkaaminen 25.10.2017 Kirsti Paloniemi - Henkilöstötieto Oy Uuden työntekijän tarve? Toimiako yksin vai toiminko työantajana ja kasvatan yritystä? Kysynnän ja tarjonnan suhde? Kasvaako yritys

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu. Pirjo Poikonen

Henkilökohtainen apu. Pirjo Poikonen Henkilökohtainen apu Pirjo Poikonen Henkilökohtaisen avun tarkoitus Vammaispalvelulain 8 c» Henkilökohtaisella avulla tarkoitetaan vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avustamista kotona ja kodin ulkopuolella:

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUOHJAUS JA NEUVONTA

HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUOHJAUS JA NEUVONTA HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUOHJAUS JA NEUVONTA Jyväskylän kaupungin henkilökohtaisen avun palveluohjaus ja neuvonta alkaen 1.6.2012 Palveluohjaaja Jaana Pekkola, (15.10.2015 alkaen sij. Mari Mäkelä),

Lisätiedot

TIEDOTE HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJALLE

TIEDOTE HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJALLE Päivitetty 27.6.2014 TIEDOTE HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJALLE Olette saaneet vammaispalvelutoimistosta päätöksen henkilökohtaisesta avusta työnantajamallilla. Tämä tarkoittaa, että te, teidän omaisenne

Lisätiedot

TIEDOTE HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJALLE

TIEDOTE HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJALLE Päivitetty 14.12.2015 TIEDOTE HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJALLE Olette saaneet vammaispalvelutoimistosta päätöksen henkilökohtaisesta avusta työnantajamallilla. Tämä tarkoittaa, että te, teidän

Lisätiedot

Työsuhteen päättäminen

Työsuhteen päättäminen Työsuhteen päättäminen Määräaikainen työsopimus Tietyksi määräajaksi sovittu työsopimus päättyy sovitun määräajan tai työn päättyessä ilman erillistä irtisanomista ja irtisanomisaikaa. Toistaiseksi voimassa

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun toimintaohje työnantajalle

Henkilökohtaisen avun toimintaohje työnantajalle TURKU Hyvinvointitoimiala Vammaispalvelut PL 364, 20101 Turku Puh. 02 330 000 : etunimi.sukunimi@turku.fi Yhteisösähköposti: vammaispalvelut@turku.fi Käyntiosoite: Linnankatu 23, 5. kerros Henkilökohtaisen

Lisätiedot

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle Nuori työntekijänä Ohjeita työnantajalle Kuka on nuori työntekijä? Laki nuorista työntekijöistä (998/1993) koskee alle 18-vuotiasta työntekijää. Lain nojalla on annettu asetus nuorten työntekijäin suojelusta

Lisätiedot

KESKEISET TOIMINTAPERIAATTEET TYÖNTEKIJÄNÄ

KESKEISET TOIMINTAPERIAATTEET TYÖNTEKIJÄNÄ KESKEISET TOIMINTAPERIAATTEET TYÖNTEKIJÄNÄ Yleinen vastuu työn tekemisestä 1. Työntekijän on työskenneltävä työsopimuksen mukaisesti vastuuntuntoisesti sekä Suomen lakia noudattaen kansalaisuudesta riippumatta.

Lisätiedot

Työsuhteet ja henkilöstöasiat

Työsuhteet ja henkilöstöasiat Työsuhteet ja henkilöstöasiat Pienosuuskuntaforum 2016 Helsinki 26.9.2016 Merja Hiltunen, KTM Idekoop Osuuskunta 26.9.2016/mh 1 Työlainsäädäntö Työsopimuslaki Työehtosopimukset Työaikalaki Vuosilomalaki

Lisätiedot

3) Työaika. Vuorotyö: Jos työtä tehdään illalla, yöllä, aamulla tai päivällä, työntekijälle maksetaan vuorotyölisää.

3) Työaika. Vuorotyö: Jos työtä tehdään illalla, yöllä, aamulla tai päivällä, työntekijälle maksetaan vuorotyölisää. 3) Työaika Työaikalaissa on yleissääntö, jonka mukaan: Työaika on 8 tuntia päivässä ja 40 tuntia viikossa. Jos työntekijä tekee enemmän työtä, työ on ylityötä. Ylityöstä maksetaan ylityökorvaus, joka on

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Ohje henkilökohtaisen avustajan palvelussuhteen ehdoista ja korvausten maksamisesta 1.6.2013 alkaen

SIILINJÄRVEN KUNTA Ohje henkilökohtaisen avustajan palvelussuhteen ehdoista ja korvausten maksamisesta 1.6.2013 alkaen SIILINJÄRVEN KUNTA Ohje henkilökohtaisen avustajan palvelussuhteen ehdoista ja korvausten maksamisesta 1.6.2013 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymä 6 / 6 2013 64 2(8) YLEISTÄ Vammaispalvelulain

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun toimintaohje työnantajalle

Henkilökohtaisen avun toimintaohje työnantajalle Vammaispalvelut PL 364, 20101 Turku Puh. 02 330 000 Sähköposti: etunimi.sukunimi@turku.fi Yhteisösähköposti: vammaispalvelut@turku.fi Käyntiosoite: Peltolantie 3, 20720 Turku Henkilökohtaisen avun toimintaohje

Lisätiedot

Työelämän ABC. Materiaali on tarkoitettu erityisesti yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville.

Työelämän ABC. Materiaali on tarkoitettu erityisesti yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Työelämän ABC Materiaali on tarkoitettu erityisesti yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Määräaikainen vai toistaiseksi voimassa oleva työsopimus?

Lisätiedot

Palkkiot, palkat, korvaukset ja työllistäminen paikallisyhdistyksissä. Toiminnanjohtaja Aki Arkiomaa Porvoo

Palkkiot, palkat, korvaukset ja työllistäminen paikallisyhdistyksissä. Toiminnanjohtaja Aki Arkiomaa Porvoo Palkkiot, palkat, korvaukset ja työllistäminen paikallisyhdistyksissä Toiminnanjohtaja Aki Arkiomaa Porvoo 24.-25.11.2012 Y-tunnus Lähtökohta: Hanki y-tunnus, jos sitä ei vielä ole. Tarvitaan, kun tehdään

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN HENKILÖ- KOHTAISEN AVUSTAJATOIMINNAN OHJEET TYÖNANTAJILLE

VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN HENKILÖ- KOHTAISEN AVUSTAJATOIMINNAN OHJEET TYÖNANTAJILLE KANGASALAN KUNTA Sosiaali- ja terveyskeskus Vammaispalvelu VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN HENKILÖ- KOHTAISEN AVUSTAJATOIMINNAN OHJEET TYÖNANTAJILLE Sosiaali- ja terveyslautakunta Vammaisneuvosto SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Näin tarkistat palkkalaskelmasi. Esimerkkejä eri palkan eristä

Näin tarkistat palkkalaskelmasi. Esimerkkejä eri palkan eristä Näin tarkistat palkkalaskelmasi Esimerkkejä eri palkan eristä Kuukausipalkka ja lisät Työaikaan liittyvät lisät maksetaan toteutuneen työvuorolistan mukaisena. Sunnuntailisänä maksetaan yksinkertainen

Lisätiedot

TYÖNANTAJAN VUOSIKELL0

TYÖNANTAJAN VUOSIKELL0 TYÖNANTAJAN VUOSIKELL0 Liisa Karhu Käsiteltäviä asioita Yhdistys työnantajana Erityistilanteita Verohallinnon ilmoitukset ja maksut Työnantajasuoritukset Verotili Työnantajan vuosikello Tärkeitä päivämääriä

Lisätiedot

OPAS HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJALLE. Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite Mariankatu KOKKOLA

OPAS HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJALLE. Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite Mariankatu KOKKOLA Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite Mariankatu 16-20 67200 KOKKOLA OPAS HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJALLE Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN APU Ohjeita avustajalle / Työsopimuksen liite

HENKILÖKOHTAINEN APU Ohjeita avustajalle / Työsopimuksen liite HENKILÖKOHTAINEN APU Ohjeita avustajalle / Työsopimuksen liite Vaikeavammaisuus ja henkilökohtainen apu Henkilökohtaisella avulla tarkoitetaan vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avustamista kotona

Lisätiedot

HENKILÖSTÖVUOKRAUS/TYÖSUHDEOPAS. terveydenhuoltoala sosiaaliala

HENKILÖSTÖVUOKRAUS/TYÖSUHDEOPAS. terveydenhuoltoala sosiaaliala HENKILÖSTÖVUOKRAUS/TYÖSUHDEOPAS terveydenhuoltoala sosiaaliala Sisällysluettelo Tervetuloa Kuhilaan työntekijäksi!... 3 KUHILAS TYÖNANTAJANA... 4 PALKANMAKSU... 5 Ylityöt...6 Lomakorvaus, lomalisä ja lomaraha...6

Lisätiedot

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN 14.12.2016 1 (5) MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN Työsopimuslaki muuttuu 1.1.2017 voimaantulevalla lailla seuraavasti: Määräaikainen työsopimus voidaan

Lisätiedot

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 1 VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 Sopimuksen ulottuvuus...

Lisätiedot

VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 2 ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki alle 3-vuotiaista

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun toimintaohje työnantajalle

Henkilökohtaisen avun toimintaohje työnantajalle Vammaispalvelut PL 364, 20101 Turku Puh. 02 330 000 Sähköposti: etunimi.sukunimi@turku.fi Yhteisösähköposti: vammaispalvelut@turku.fi Käyntiosoite: Aninkaistenkatu 1 D, 6. kerros Henkilökohtaisen avun

Lisätiedot

Hyvä seura työnantajana

Hyvä seura työnantajana Hyvä seura työnantajana Vapaaehtoisuus, tuntityö, päätoimisuus mikä on tulevaisuus? Työsuhteinen työntekijä täydentää ja tukee vapaaehtoisuutta ei korvaa Seuran talous (omarahoitus, tuet) Työoikeudelliset

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun järjestämistavat Eksotessa. Katriina Kunttu

Henkilökohtaisen avun järjestämistavat Eksotessa. Katriina Kunttu Henkilökohtaisen avun järjestämistavat Eksotessa Katriina Kunttu 2.11.2016 Henkilökohtaisen avun järjestämistavat Eksotessa käytössä kaikki 4 vaihtoehtoa: Työnantajamalli Ostopalvelu Palveluseteli Henkilökohtainen

Lisätiedot

Työterveyshuolto 2018

Työterveyshuolto 2018 Työterveyshuolto 2018 Työterveyshuollon tavoitteet Terveellinen ja turvallinen työ, työympäristö ja työyhteisö Työhön liittyvien terveysvaarojen ja -haittojen ehkäisy Työntekijän terveyden sekä työ- ja

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avustajan tietopaketti VAMMAISPALVELUT

Henkilökohtaisen avustajan tietopaketti VAMMAISPALVELUT 1 Henkilökohtaisen avustajan tietopaketti VAMMAISPALVELUT 2 Sisällysluettelo SAATESANAT... 3 YLEISTÄ... 4 TYÖSOPIMUS... 5 TYÖAIKA JA LISÄT... 6 Peruslisät... 6 Arkipyhäkorvaus... 7 Kokemuslisä... 7 PALKKA...

Lisätiedot

26.4.2013 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

26.4.2013 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 26.4.2013 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJATOIMINNAN OHJEET TYÖNANTAJALLE JA AVUSTAJALLE

HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJATOIMINNAN OHJEET TYÖNANTAJALLE JA AVUSTAJALLE Perusturvakeskus/ Vammaispalvelut HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJATOIMINNAN OHJEET TYÖNANTAJALLE JA AVUSTAJALLE Vammaispalvelulain nojalla vaikeavammaiselle henkilölle voidaan myöntää henkilökohtaisena apuna

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN APU Ohjeita avustajalle / Työsopimuksen liite

HENKILÖKOHTAINEN APU Ohjeita avustajalle / Työsopimuksen liite HENKILÖKOHTAINEN APU Ohjeita avustajalle / Työsopimuksen liite Vaikeavammaisuus ja henkilökohtainen apu Henkilökohtaisella avulla tarkoitetaan vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avustamista kotona

Lisätiedot

TYÖSOPIMUS. Työsuhteen alkamispäivämäärä Työsuhteen alkaessa on. kuukauden koeaika Työsopimus on voimassa Toistaiseksi

TYÖSOPIMUS. Työsuhteen alkamispäivämäärä Työsuhteen alkaessa on. kuukauden koeaika Työsopimus on voimassa Toistaiseksi Työnantaja TYÖSOPIMUS Työsuhteen osapuolet Työsopimuksen voimassaolo Työntekijä Henkilötunnus Yllä mainittu työntekijä sitoutuu korvausta vastaan tekemään yllä mainitun työnantajan hänelle osoittamaa työtä

Lisätiedot

KAUSIVEROILMOITUKSEN

KAUSIVEROILMOITUKSEN KAUSIVEROILMOITUKSEN täyttöopas verovuosi 2016 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/kausiveroilmoitus SISÄLTÖ KAUSIVEROILMOITUS JA VEROTILI 3 KAUSIVEROILMOITUKSEN ANTAMINEN

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt

Työelämän pelisäännöt Työelämän pelisäännöt Taidoista työpoluiksi projekti Sisältö Työelämän peruskäsitteet Työelämässä Poissaolot Työturvallisuus ja terveys Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet Työantajan oikeudet ja velvollisuudet

Lisätiedot

assistentti INFO Omainen avustajana Juha-Pekka Konttinen, lakimies assistentti.info INFO sarja nro 2

assistentti INFO Omainen avustajana Juha-Pekka Konttinen, lakimies assistentti.info INFO sarja nro 2 assistentti INFO Omainen avustajana Juha-Pekka Konttinen, lakimies assistentti.info INFO sarja nro 2 Omaisen oikeus toimia avustajana / työntekijänä Perusasetelma on, että vammaisen henkilön (työnantajan)

Lisätiedot

Palkkatodistuksen täyttöohjeet työnantajalle

Palkkatodistuksen täyttöohjeet työnantajalle Palkkatodistuksen täyttöohje S. 1 (4) Palkkatodistuksen täyttöohjeet työnantajalle Lähetä palkkatodistukset suoraan työntekijän omaan työttömyyskassaan. Yhteisjärjestöön lähetetyt palkkatodistukset palautetaan

Lisätiedot

KESÄTYÖINFO. Materiaali on tarkoitettu erityisesti määräaikaisia kesä- tai kausityösopimuksia solmiville.

KESÄTYÖINFO. Materiaali on tarkoitettu erityisesti määräaikaisia kesä- tai kausityösopimuksia solmiville. KESÄTYÖINFO Materiaali on tarkoitettu erityisesti määräaikaisia kesä- tai kausityösopimuksia solmiville. SISÄLTÖ: Työsopimus Työehtosopimus Työsopimuksen sisältö Työaika ja ylityöt Palkkaus ja palkanmaksu

Lisätiedot

Ulkomaisen työvoiman käyttö. Tommi Lantto PSAVI

Ulkomaisen työvoiman käyttö. Tommi Lantto PSAVI Ulkomaisen työvoiman käyttö Tommi Lantto PSAVI Työsuhteen ehdot kaikille samat Suomalaisen työnantajan palveluksessa oleville työntekijöille työsuhteen ehdot ovat samat kansalaisuudesta riippumatta palkka

Lisätiedot

Marjatila työnantajana TYÖVOIMAKUSTANNUKSET MARJATILA TYÖNANTAJANA -KOULUTUS - PAULIINA KOVANEN

Marjatila työnantajana TYÖVOIMAKUSTANNUKSET MARJATILA TYÖNANTAJANA -KOULUTUS - PAULIINA KOVANEN Marjatila työnantajana TYÖVOIMAKUSTANNUKSET MARJATILA TYÖNANTAJANA KOULUTUS 1.3.2017 Mikä maksaa? Palkka Palkan sivukulut Työterveys Ylläpito Majoitus, tilat+tarvikkeet? Ravinto? Kuljetukset? Työvaatteet?

Lisätiedot

Henkilöstöhallinnon toimistotyöt. Työsuhde ja palkkaus

Henkilöstöhallinnon toimistotyöt. Työsuhde ja palkkaus Henkilöstöhallinnon toimistotyöt Työsuhde ja palkkaus Henkilöstöhallinnon toimistotyöt Työsuhde Työsuhteen solmiminen Epätyypilliset työsuhteet Työsuhteen irtisanominen Palkkaus Palkkausperusteet, palkkaustavat

Lisätiedot

MITÄ TYÖNTEKIJÄN PALKKAAMINEN KÄYTÄNNÖSSÄ TARKOITTAA?

MITÄ TYÖNTEKIJÄN PALKKAAMINEN KÄYTÄNNÖSSÄ TARKOITTAA? MITÄ TYÖNTEKIJÄN PALKKAAMINEN KÄYTÄNNÖSSÄ TARKOITTAA? Palkan maksamisesta aiheutuvat velvoitteet, kustannukset ja niiden maksaminen Tilitoimisto Suomalainen Oy, Sari Suomalainen, KLT Ensimmäinen työntekijä

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN APU PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION ALUEELLA

HENKILÖKOHTAINEN APU PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION ALUEELLA HENKILÖKOHTAINEN APU PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION ALUEELLA SISÄLLYS Mitä on henkilökohtainen apu? 1 Kuka voi saada henkilökohtaista apua? 2 Mihin henkilökohtaista apua on mahdollista saada? 3 Miten

Lisätiedot

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 Mitä omaishoidon tuki on? Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon

Lisätiedot

Pidä kiinni oikeuksistasi!

Pidä kiinni oikeuksistasi! Työssä Suomessa Pidä kiinni oikeuksistasi! 2 Maahanmuuttovirasto Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä Joutsenon vastaanottokeskus www.ihmiskauppa.fi 0295 463 177 2014, suomi Työssä Suomessa Turvapaikanhakijan

Lisätiedot

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 59/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu -järjestelmä periaatteet ja lakitausta

Henkilökohtainen apu -järjestelmä periaatteet ja lakitausta Henkilökohtainen apu -järjestelmä periaatteet ja lakitausta Lakimies Mika Välimaa 13.5.2014, Turku Kynnys ry Säädökset Vammaispalvelulaki (8-8 d, 3 a ) subjektiivinen oikeus palvelusuunnitelma Laki sosiaalihuollon

Lisätiedot

27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki

Lisätiedot

Työelämä 2020 monimuotoisen työyhteisön mahdollisuudet 11.6.2014 Ritva Sillanterä, Satakunnan ELY-keskus

Työelämä 2020 monimuotoisen työyhteisön mahdollisuudet 11.6.2014 Ritva Sillanterä, Satakunnan ELY-keskus Työelämä 2020 monimuotoisen työyhteisön mahdollisuudet 11.6.2014 Ritva Sillanterä, Satakunnan ELY-keskus Palkkatuki (vamman tai sairauden perusteella) Työolosuhteiden järjestelytuki Ritva Sillanterä 11.6.2014

Lisätiedot

Kesätoimittajan ABC. Tampereen yliopisto

Kesätoimittajan ABC. Tampereen yliopisto Kesätoimittajan ABC Tampereen yliopisto 8.4.2011 sari.uusi-rauva@journalistiliitto.fi 1 Työsuhde Työlainsäädäntöä ja työehtosopimuksia sovelletaan työsuhteessa oleviin Työsuhde määräytyy suoraan lain nojalla.

Lisätiedot

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND Marjatta Sidarous JÄSENKIRJE Y/4/2009 24.9.2009 1(6) TYÖN TILAPÄINEN JA PYSYVÄ VÄHENTYMINEN Työn tilapäinen tai pysyvä vähentyminen vaikuttaa

Lisätiedot

Palvelualojen työnantajat Palta ry:n neuvottelutilat, Helsinki

Palvelualojen työnantajat Palta ry:n neuvottelutilat, Helsinki NEUVOTTELUTULOS YLEISSOPIMUKSEN PALTA -JYTY UUDISTAMINEN Aika 30.1.2018 Paikka Palvelualojen työnantajat Palta ry:n neuvottelutilat, Helsinki Läsnä PALTA ry JYTY ry. Hanne Salonen Päivi Salin 1. Sopimuskausi

Lisätiedot

Otsikko/ kirjoitetaan Calibri fontilla pistekoko noin 14 tai 16, lihavoitu

Otsikko/ kirjoitetaan Calibri fontilla pistekoko noin 14 tai 16, lihavoitu TOIMINTAOHJE HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN TYÖNANTAJILLE JA HENKILÖKOHTAISILLE AVUSTAJILLE 1.1.2014 ALKAEN 13.1.2014 Otsikko/ kirjoitetaan Calibri fontilla pistekoko noin 14 tai 16, lihavoitu. 2 Sisällys

Lisätiedot

Sopimus koskee lomauttamista sekä toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen päättämistä

Sopimus koskee lomauttamista sekä toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen päättämistä Kotimaan matkustaja-alusliikenteen työehtosopimus 1(5) LIITE 4 SUOMEN MATKUSTAJALAIVAYHDISTYKSEN JA SUOMEN MERIMIES-UNIONI SMU RY:N, SUOMEN LAIVANPÄÄLLYSTÖ- LIITON JA SUOMEN KONEPÄÄLLYSTÖLIITON VÄLINEN

Lisätiedot

POLVIJÄRVEN KUNNAN NUORTEN KESÄTYÖPAIKAT

POLVIJÄRVEN KUNNAN NUORTEN KESÄTYÖPAIKAT POLVIJÄRVEN KUNNAN NUORTEN KESÄTYÖPAIKAT Kesätöihin otetaan: v. 1994-1997 syntyneitä polvijärveläisiä koululaisia ja opiskelijoita, jotka jatkavat opintojaan syksyllä 2013 ja jotka eivät ole saaneet muuta

Lisätiedot

SAIRAUSLOMA. Sari Anetjärvi

SAIRAUSLOMA. Sari Anetjärvi SAIRAUSLOMA Sari Anetjärvi SAIRAUSLOMAN MYÖNTÄMINEN Sairaudesta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi on haettava sairauslomaa toimivaltaiselta työnantajan edustajalta. Esimies voi myöntää sairauslomaa ilman

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN PALKKAAMISEN OHJE 1.1.2015

HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN PALKKAAMISEN OHJE 1.1.2015 HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN PALKKAAMISEN OHJE 1.1.2015 stltk 20.1.2015 5 Sisällys 1 Yleistä henkilökohtaisesta avusta... 3 1.1. Työsopimus... 4 2 Henkilökohtaisen avustajan palkkaus... 5 2.1 Sairausajan

Lisätiedot

1.9.2012 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

1.9.2012 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 1.9.2012 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki

Lisätiedot

VUOSILOMALAIN MUUTOKSET

VUOSILOMALAIN MUUTOKSET VUOSILOMALAIN MUUTOKSET Vuosilomalaki muuttuu 1.5.2013. Taustalla oli EU-tuomioistuimen päätös, jonka johdosta Suomen lainsäädäntö piti saattaa vastaamaan EU-lainsäädännön vaatimuksia. Lain muutos koskee

Lisätiedot

Vuosilomalain muutokset. Mikko Nyyssölä

Vuosilomalain muutokset. Mikko Nyyssölä Vuosilomalain muutokset Mikko Nyyssölä Vuosilomalain muutokset Loman aikana alkavaan sairastumiseen liittyvä seitsemän päivän karenssi poistuu Muutos tulee voimaan 1.10.2013 Ei siis koske sitä ennen annettavia

Lisätiedot

Kotitalous työnantajana

Kotitalous työnantajana Vakuuta vaivatta Eterassa Kotitalous työnantajana Hyödy Eteran asiakkuudesta Ajantasaiset maksut ja alennukset Osaava palvelu ja joustava asiointi Kätevät laskurit työnantajan ajan apuna Vaivattomat verkkopalvelut.

Lisätiedot

MUUTOSTURVA 5.4.2012 1

MUUTOSTURVA 5.4.2012 1 MUUTOSTURVA 5.4.2012 1 Tavoite Nopeampi työllistyminen ja muutoksen aikaisen turvan lisääminen tuotannollisissa ja taloudellisissa irtisanomistilanteissa ja pidempiaikaisissa lomautustilanteissa (vähintään

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA TYÖOIKEUDESTA HR- AMMATTILAISILLE. Uudista ja Uudistu -messut 2009 HUOMISEN JOHTAMINEN Asianajaja Anu Kaisko

AJANKOHTAISTA TYÖOIKEUDESTA HR- AMMATTILAISILLE. Uudista ja Uudistu -messut 2009 HUOMISEN JOHTAMINEN Asianajaja Anu Kaisko AJANKOHTAISTA TYÖOIKEUDESTA HR- AMMATTILAISILLE Uudista ja Uudistu -messut 2009 HUOMISEN JOHTAMINEN Asianajaja Anu Kaisko KKO 2007:69 Työntekijän takaisin ottaminen Työnantaja ja työntekijä olivat tehneet

Lisätiedot

NUORTEN KESÄTYÖPASSI 2015

NUORTEN KESÄTYÖPASSI 2015 NUORTEN 2015 KESÄTYÖPASSI Mikä on kesätyöpassi? Kesätyöpassi on tarkoitettu sinulle 1.1.1997-30.6.2001 välillä syntynyt hartolalainen nuori. Työsuhteen pituus on kolme viikkoa välillä 2.5.-31.8.2015.

Lisätiedot

Määräaikaiset työsuhteet. - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille

Määräaikaiset työsuhteet. - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille Määräaikaiset työsuhteet - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille 1 2 Määräaikaiset työsuhteet - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille Uuden yliopistolain (558/2009) voimaantulon

Lisätiedot

Työsopimus ja koeaika. Henkilökohtaisen avun koulutus Kouvola

Työsopimus ja koeaika. Henkilökohtaisen avun koulutus Kouvola Työsopimus ja koeaika Henkilökohtaisen avun koulutus Kouvola 23.5.2017 1 2 Työsopimus Työnantaja Työntekijä (henkilökohtaisuus) Sopivat Työn tekemisestä Työnjohto ja työn valvonta työnantajalla Työn vastikkeellisuus

Lisätiedot

Laki. sairausvakuutuslain muuttamisesta

Laki. sairausvakuutuslain muuttamisesta Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan sairausvakuutuslain (1224/2004) 12 luvun 11 :n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1640/2009, muutetaan 8 luvun 10 :n

Lisätiedot

Mannerheimin Lastensuojeluliiton lastenhoitotoiminta apunasi. Tiedote perheelle hoitajan kotiin palkkaamisesta

Mannerheimin Lastensuojeluliiton lastenhoitotoiminta apunasi. Tiedote perheelle hoitajan kotiin palkkaamisesta Mannerheimin Lastensuojeluliiton lastenhoitotoiminta apunasi Tiedote perheelle hoitajan kotiin palkkaamisesta Tilapäistä ja lyhytaikaista apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton lastenhoitoapu on tarkoitettu

Lisätiedot

PALKKAUS. 37 Palkanmaksu --- 3 mom. Palkan maksaminen. Palkka maksetaan työntekijän osoittaman rahalaitoksen pankkitilille.

PALKKAUS. 37 Palkanmaksu --- 3 mom. Palkan maksaminen. Palkka maksetaan työntekijän osoittaman rahalaitoksen pankkitilille. PALKKAUS 37 Palkanmaksu 3 mom. Palkan maksaminen VUOSILOMA Palkka maksetaan työntekijän osoittaman rahalaitoksen pankkitilille. Maksu- tai siirtomääräys on tällöin lähetettävä niin ajoissa, että palkan

Lisätiedot

HYVÄ HALLITUSTYÖSKENTELY

HYVÄ HALLITUSTYÖSKENTELY 02940 ESPOO 23.10.2012 HYVÄ HALLITUSTYÖSKENTELY Hyvässä hallitustyöskentelyssä kunnossa ovat: Rakenteet. Tämä tarkoittaa, että hallitustyöskentely on organisoitu tarkoituksenmukaisella tavalla: - Kokousten

Lisätiedot

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS. Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti)

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS. Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti) 1 (5) 1. SOPIJAOSAPUOLET OSTAJA: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS Yhteystiedot: OSTAJAN YHTEYSHENKILÖ: Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti) (Yhteystiedot, jos poikkeavat

Lisätiedot

Suomen verotus selkeästi

Suomen verotus selkeästi Suomen verotus selkeästi Avainsanat Vero: pakollinen maksu, jonka valtio kerää yhteiskunnan palveluita varten Veroprosentti: osuus, jonka työnantaja ottaa palkasta ja välittää Verohallinnolle Verohallinto:

Lisätiedot

Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA 2015

Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA 2015 Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA 2015 Puuliitto www.puuliitto.fi 1 Metsäkonealan työehtosopimus on voimassa 1.2.2014 31.1.2017. TYÖAIKA Säännöllinen työaika on enintään kahdeksan tuntia vuorokaudessa ja

Lisätiedot

Eri järjestämistapojen valintaprosessit (miten se oikeasti Espoossa tapahtuu)

Eri järjestämistapojen valintaprosessit (miten se oikeasti Espoossa tapahtuu) Eri järjestämistapojen valintaprosessit (miten se oikeasti Espoossa tapahtuu) Anu Autio, asiantuntija Espoon kaupunki, Vammaispalvelut Henkilökohtaisen avun asiakasmäärä sekä nettokustannukset Kuusikossa

Lisätiedot

Toimihenkilöohjesääntö

Toimihenkilöohjesääntö Toimihenkilöohjesääntö 1 Toimihenkilöt ja toimikaudet Yhdistyksellä voi olla toimihenkilöitä. Toimihenkilöt valitsee hallitus. Yhdistyksen toimihenkilöiden työsuhteet ovat toistaiseksi voimassa olevia

Lisätiedot

Välityömarkkinafoorumi. Ritva Sillanterä 6.3.2015

Välityömarkkinafoorumi. Ritva Sillanterä 6.3.2015 Välityömarkkinafoorumi Ritva Sillanterä 6.3.2015 Uudistunut palkkatuki Työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi tarkoitettu tuki, jonka TE-toimisto myöntää työnantajalle palkkauskustannuksiin

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK MUISTIO 1/9 Työmarkkinat Asiantuntija Antti Kondelin 8.11.2007. Liite

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK MUISTIO 1/9 Työmarkkinat Asiantuntija Antti Kondelin 8.11.2007. Liite ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK MUISTIO 1/9 TYÖNANTAJAN VELVOLLISUUKSIA Selvitys työsuhteen ehdoista Liite Työnantajan on annettava ilman eri pyyntöä kirjallinen selvitys työnteon keskeisistä ehdoista.

Lisätiedot

Mannerheimin Lastensuojeluliiton lastenhoitotoiminta apunasi Tiedote perheelle hoitajan kotiin palkkaamisesta

Mannerheimin Lastensuojeluliiton lastenhoitotoiminta apunasi Tiedote perheelle hoitajan kotiin palkkaamisesta Mannerheimin Lastensuojeluliiton lastenhoitotoiminta apunasi Tiedote perheelle hoitajan kotiin palkkaamisesta Tilapäistä ja lyhytaikaista apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton lastenhoitoapu on tarkoitettu

Lisätiedot

Työnantajan velvollisuudet Suomessa. Tarkastaja Kristiina Linna

Työnantajan velvollisuudet Suomessa. Tarkastaja Kristiina Linna Työnantajan velvollisuudet Suomessa Tarkastaja Kristiina Linna kristiina.linna@avi.fi Työnteko-oikeus Työnantajan on varmistettava virallisesta matkustusasiakirjasta (passi tai ID-kortti ja mahdollinen

Lisätiedot