Henkilökohtaisen avun toimintaohje työnantajalle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Henkilökohtaisen avun toimintaohje työnantajalle"

Transkriptio

1 Vammaispalvelut PL 364, Turku Puh Sähköposti: Yhteisösähköposti: Käyntiosoite: Aninkaistenkatu 1 D, 6. kerros Henkilökohtaisen avun toimintaohje työnantajalle - kaupunki sijaismaksajana

2 SISÄLLYSLUETTELO ALUKSI TYÖSOPIMUKSEN TEKEMINEN Työsopimuksen sisältö Työsopimuksen kesto ja koeaika Työtehtävien määrittely ja työn suorituspaikka Kuukausittainen (tai viikoittainen) työaika Palkan määrä ja määräytymisperusteet Irtisanomisaika ja sen määräytyminen Rikosrekisteriote LAKISÄÄTEISET VAKUUTUKSET TYÖTERVEYSHUOLTO PALKANMAKSU Palkanmaksuun vaadittavat tositteet Tuntipalkka Työaikakorvaukset TYÖAIKAA KOSKEVIA SÄÄNTÖJÄ AVUSTAJAN VUOSILOMAOIKEUS JA LOMAKORVAUS SAIRAUSLOMA TYÖSUHTEEN KESKEYTYKSET JA PÄÄTTÄMINEN Lomautus Työsuhteen päättäminen Työtodistus TYÖNANTAJIEN NEUVONTA JA OHJAUS...11

3 5 1 ALUKSI Tämä toimintaohje on tarkoitettu henkilökohtaisen avun päätöksen saaneille vammaispalveluiden asiakkaille, jotka toimivat avustajan työnantajana. Toimintaohjeessa on pyritty huomioimaan keskeisimmät asiat, jotka työnantajan tulee tietää voidakseen toimia vastuullisesti työnantajana. Oppaassa on ohjeita työsopimuksen laadintaan ja tärkeää tietoa yleisistä työantajavelvoitteista sekä palkan ja muiden henkilökohtaisen avun korvausten määräytymisestä ja maksamisesta. Vaikeavammainen henkilö toimii avustajan työnantajana ja avustaja on työsopimuslain mukaisessa työsuhteessa vaikeavammaiseen henkilöön, ei kuntaan. Avustajan palkanmaksu hoidetaan sijaismaksujärjestelmän avulla, jolloin kaupunki huolehtii vaikeavammaisen henkilön puolesta avustajan palkanmaksusta vammaisen henkilön ilmoittamien tietojen perusteella. Vaikeavammaisen henkilön ja hänen avustajansa välinen työsopimus perustuu työajan osalta sosiaalityöntekijän tekemään päätökseen henkilökohtaisen avun tuntimäärästä. Kaupungilla on velvollisuus ohjata ja auttaa vaikeavammaista henkilöä avustajan palkkaamiseen liittyvissä asioissa. Sijaismaksujärjestelmässä on voimassa vammaisen henkilön ja hänen avustajansa välinen yksityinen työsuhde, joten avustajalla ei ole oikeutta esittää työsuhteesta johtuvia vaatimuksia kaupungille. Työsuhdetta määrittää yleinen työlainsäädäntö kuten työsopimuslaki, työaikalaki ja vuosilomalaki. Heta-liittoon kuuluvia työnantajia velvoittaa lisäksi Heta Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry:n ja Julkisten ja hyvinvointialojen Liitto JHL ry:n valtakunnallinen henkilökohtaisia avustajia koskeva työehtosopimus. Kaikkia työlainsäädännössä mainittuja korvauksia tai lisiä ei makseta automaattisesti, vaan maksaminen perustuu aina vammaispalvelun sosiaalityöntekijän tekemään yksilölliseen päätökseen. 2 TYÖSOPIMUKSEN TEKEMINEN Vammaisen henkilön ja hänen avustajansa välinen työsuhde perustuu työsopimukseen. Työsopimuksessa työnantaja ja työntekijä tekevät sopimuksen työn tekemisestä työnantajalle tämän johdon ja valvonnan alaisena korvausta vastaan. Työsopimus tehdään kirjallisesti kahtena samanlaisena kappaleena. Yksi sopimuskappale annetaan avustajalle (työntekijälle) ja yksi kappale jää työnantajalle. Työnantaja lähettää työsopimuksesta kopion vammaispalveluihin. Mikäli työnantajalle on nimetty edunvalvoja, allekirjoittaa edunvalvoja työsopimuksen.

4 6 2.1 Työsopimuksen sisältö Työsopimuksen laadinnassa käytetään tämän toimintaohjeen liitteenä 1 olevaa työsopimuspohjaa. Työsopimukseen on kirjattava ainakin seuraavat seikat: työsopimuksen osapuolet työsopimuksen kesto ja mahdollinen koeaika työtehtävien pääpiirteittäinen määrittely ja työn suorituspaikka työaika (korkeintaan henkilökohtaisen avun päätöksen tuntimäärä kk) palkan määrä (tuntipalkka) irtisanomisaika tai sen määräytymistapa vaitiolovelvollisuus 2.2 Työsopimuksen kesto ja koeaika Työsopimus tehdään ensisijaisesti toistaiseksi voimassa olevaksi. Työsopimus voi olla määräaikainen, jos syynä on työtehtävän luonne kuten sijaisuus, yksittäiseen tapahtumaan tarkoitettu apu tai muu perusteltu määräaikaisuutta edellyttävä seikka. Työnantaja ja työntekijä voivat sopia työsuhteen alussa enintään neljän kuukauden pituisesta koeajasta. Kahdeksaa kuukautta lyhyemmässä määräaikaisessa työssä koeaika saa olla enintään puolet työsuhteen kestosta. Neljän kuukauden koeaika on suositeltavaa. Koeajan kuluessa työsopimus voidaan purkaa puolin ja toisin heti ilman irtisanomisaikaa. 2.3 Työtehtävien määrittely ja työn suorituspaikka Työsopimukseen kirjataan lyhyt kuvaus työtehtävistä (esim. pukeutuminen, peseytyminen, kodin ulkopuolinen asiointi, harrastukset) ja työn pääasiallinen suorituspaikka. 2.4 Kuukausittainen (tai viikoittainen) työaika Henkilökohtaisen avun pienissä tuntimäärissä (korkeintaan 40 h/kk) avustaminen on pääasiassa tarpeen mukaan toistuvaa. Työsopimukseen kirjataan se tuntimäärä, joka korkeintaan voi toteutua. Tämä tuntimäärä ei ole sitova, vaan kuukausittain toteutuva tuntimäärä voi olla vähemmänkin. Mikäli avustajia on useampia, voi avustajien yhteenlaskettu tuntimäärä olla korkeintaan henkilökohtaisen avun päätöksen tuntimäärän mukainen. 2.5 Palkan määrä ja määräytymisperusteet Ajantasaiset palkkatiedot saa vammaispalveluista. Tuntipalkkaisen työntekijän palkka maksetaan toteutuneiden tai sitovasti sovittujen (viikkoa ennen) tuntien mukaan erillisen tunti-ilmoituslomakkeen perusteella.

5 2.6 Irtisanomisaika ja sen määräytyminen Irtisanomisaika määräytyy työsopimuslain mukaan ja perustuu työsuhteen kestoon. Työnantajan noudatettavia irtisanomisaikoja, jos työsuhde on jatkunut keskeytyksettä: 1) 14 päivää jos työsuhde on jatkunut enintään yhden vuoden; 2) yksi kuukausi, jos työsuhde on jatkunut yli vuoden mutta enintään neljä vuotta; 3) kaksi kuukautta, jos työsuhde on jatkunut yli neljä mutta enintään kahdeksan vuotta. Työntekijän noudatettavat irtisanomisajat työsuhteen jatkuttua keskeytyksettä ovat: 1) 14 päivää, jos työsuhde on jatkunut enintään viisi vuotta; 2) yksi kuukausi, jos työsuhde on jatkunut yli viisi vuotta. Työnantaja voi irtisanoa työntekijän vain asiallisesta ja painavasta syystä. Irtisanomisen syy ei voi olla työntekijän sairaus, ellei se aiheuta olennaista ja pysyvää työkyvyn heikentymistä. 2.7 Rikosrekisteriote Jos avustettava on alaikäinen, työntekijän tulee esittää työnantajalle voimassa oleva rikosrekisteriote. Työntekijä voi tilata otteen oikeusrekisterikeskuksesta joko sähköisesti: tai kirjallisesti: Oikeusrekisterikeskus PL 157, Hämeenlinna. 7 3 LAKISÄÄTEISET VAKUUTUKSET Lakisääteisiä vakuutuksia ovat työeläkevakuutus, sairausvakuutus, työtapaturmavakuutus, ryhmähenkivakuutus ja työttömyysvakuutus. Kaupunki huolehtii kokonaan em. vakuutusten ottamisesta ja maksamisesta valtakirjalla (liite 2). 4 TYÖTERVEYSHUOLTO Työnantajan tulee järjestää työntekijöille lakisääteinen työterveyshuolto. Lakisääteinen työterveyshuolto kattaa ainoastaan ennaltaehkäisevän terveydenhuollon. Akuuteissa sairaustapauksissa tai tapaturmissa avustajan tulee hakeutua valitsemansa (oman) lääkärin vastaanotolle tai päivystykseen. Työterveyshuollon tarkoituksena on edistää työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisyä, työntekijöiden terveyttä sekä työympäristön

6 8 terveellisyyttä ja turvallisuutta. Työterveyshuollon palveluihin kuuluvat mm. työpaikkaselvitys, toimintasuunnitelman laadinta sekä työhöntulotarkastus. Avustajien työterveyshuollon järjestää Turun Työterveystalo osoitteessa Hämeenkatu 10, Turku. Työnantajan on tehtävä vammaispalveluista saatavalla lomakkeella työterveyshuoltosopimus (liite 3) ja lähetettävä se Turun Työterveystaloon. Työterveyshuollosta saa lisätietoja: Työterveyshuollon palvelupäälliköltä p ,sähköposti: Kaupunki maksaa lakisääteisestä työterveyshuollosta aiheutuneet kustannukset sekä hakee Kela korvaukset vuosittain jälkikäteen valtakirjalla (liite 2). 5 PALKAN MAKSU 5.1 Palkanmaksuun vaadittavat tositteet Avustajan palkan maksamista varten vammaispalveluihin tulee toimittaa kopio solmitusta työsopimuksesta. Avustajan yhteystietolomake (liite 4) ja avustajan verokortti tulee toimittaa osoitteella: Taitoa, Asiakaspalvelu, Lemminkäisenkatu A 3 krs, Turku. Heta-liittoon kuuluvien työnantajien tulee edellä mainittujen lisäksi toimittaa vammaispalveluihin kuitti vuosittaisen jäsenmaksun maksamisesta. Tällöin avustajan palkka lasketaan Heta-liiton ja JHL:n tekemän työehtosopimuksen mukaisesti. Heta-liiton jäsenmaksu ei ole avustajan käytöstä johtuva vammaispalvelulain mukaan korvattava menoerä. 5.2 Tuntipalkka Tuntipalkkainen avustaja saa koko palkan jälkikäteen erillisen tunti-ilmoituslomakkeen perusteella (liite 5). Palkanmaksupäiviä on kaksi kertaa kuukaudessa. Maksupäivä riippuu siitä, missä vaiheessa kuukautta tunti-ilmoituslomake saapuu palkanlaskentaan. Ilmoituksen saapumisen ja palkanmaksun välinen viive on 2-3 viikkoa. Vammaispalveluista saa vuosittain palkanmaksuaikataulun. Avustajan tuntipalkka on alkaen 10,61 /tunti. 5.3 Työaikakorvaukset Työaikakorvaukset maksetaan (Hetan työehtosopimuksen mukaisesti) ilta-, lauantai- ja sunnuntaityöstä vain, jos ne on myönnetty henkilökohtaisen avun päätöksessä. Iltatyökorvausta (15 %) maksetaan klo välisenä aikana ja lauantaityökorvausta (20 %) lauantaina tehdystä työstä. Sunnuntaityökorvausta (100 %) maksetaan sunnuntaisin ja juhlapyhinä tehdystä työstä.

7 9 6 TYÖAIKAA KOSKEVIA SÄÄNTÖJÄ Työajoissa tulee noudattaa työaikalakia ( josta löytyvät yksityiskohtaiset määräykset eri tilanteisiin. Työajoista on laadittava kirjallinen työvuorolista täydelle viikolle ja se on saatettava työntekijän tietoon vähintään viikkoa ennen työvuorolistan mukaisen työn alkamista. Työvuorolistaa voidaan muuttaa sovittaessa tai työn teettämisedellytyksissä tapahtuvan ennalta arvaamattoman muutoksen takia. Myös viimeksi mainitussa tilanteessa muutoksesta on pyrittävä sopimaan ja siitä tulee ilmoittaa työntekijälle mahdollisimman pian. Työsopimuksessa mainittu enimmäistuntimäärä ei sido työnantajaa kuukausitasolla. Tuntimäärä voi olla pienempi kuin työsopimuksessa mainittu enimmäistuntimäärä. 7 AVUSTAJAN VUOSILOMAOIKEUS JA LOMAKORVAUS Lomanmääräytymisperusteissa noudatetaan vuosilomalakia. Kun avustajan tuntimäärä on alle 35 h/kk, hänelle ei välttämättä kerry lomaoikeutta. Ellei avustajalla ole oikeutta vuosilomaan, hänelle maksetaan lomakorvaus, joka on palvelusajan pituudesta riippuen 9 % tai 11,5 % lomanmääräytymisvuoden aikana maksetusta tai maksettavaksi erääntyneestä palkasta. Lomakorvaus maksetaan lomakauden päättyessä pääsääntöisesti syyskuun palkanmaksun yhteydessä. Mikäli avustajalle samasta työsuhteesta maksettavat työtunnit ovat kuukaudessa 35 h tai enemmän, on avustaja oikeutettu saamaan vuosilomaa kaksi arkipäivää jokaista täyttä lomanmääräytymiskuukautta kohti. Työsuhteen jatkuttua keskeytyksettä koko lomanmääräytymisvuoden, ( ), on lomaoikeus 2 ½ arkipäivää. Vuosilomaa tulee antaa 12 arkipäivää (2 viikkoa) yhtäjaksoisesti ja 24 arkipäivää (4 viikkoa) kesäkauden aikana. Työnantajan ja työntekijän on sovittava vuosiloman pitämisestä hyvissä ajoin ja ilmoitettava vammaispalveluihin viimeistään kaksi kuukautta ennen vuosiloman alkamista. Vammaispalvelut seuraa avustajan lomaoikeuden kertymistä. Ajantasaiset tiedot avustajalla kertyneestä lomaoikeudesta saa tarvittaessa vammaispalveluista.

8 10 8 SAIRAUSLOMA Avustajan tulee aina esittää työnantajalle työkyvyttömyydestään joko lääkärin tai terveydenhoitajan todistus, joka toimitetaan vammaispalveluihin. Avustaja on oikeutettu palkkaan enintään sairastumispäivää seuranneen yhdeksännen arkipäivän loppuun. Jos avustajan työsuhde on jatkunut alle kuukauden, korvataan sairaus-ajan palkkana 50 % työntekijän muutoin saamasta palkasta. 9 TYÖSUHTEEN KESKEYTYKSET JA PÄÄTTÄMINEN 9.1 Lomautus Henkilökohtaiseen apuun ei ole oikeutta laitoskuntoutuksen tai sairaalahoidon aikana. Tämän vuoksi voi tulla tilanteita, jolloin avustaja pitää lomauttaa sairaalahoidon, laitoskuntoutusjakson tai pidemmän toisella paikkakunnalla oleskelun vuoksi (esim. mökkipaikkakunnalla tai sukulaisten luona oleskelu). Lomautus tarkoittaa työnteon ja palkanmaksun keskeytystä, mutta työsuhde ja työsopimus pysyvät edelleen voimassa. Lomautuksesta tulee ilmoittaa avustajalle henkilökohtaisesti tai kirjallisesti vähintään 14 päivää aikaisemmin. Lomautuksesta tulee ilmoittaa myös vammaispalveluihin heti kun sen ajankohta on tiedossa. Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti ja siinä on mainittava lomautuksen syy, sen alkamisaika ja kesto tai arvioitu kesto (liite 6). 9.2 Työsuhteen päättäminen Irtisanomisaikoja ja irtisanomisperusteita on käsitelty tämän oppaan kohdassa 2.6. Irtisanomisperusteen tulee olla asiallinen, ja irtisanomisesta tulee etukäteen varoittaa työntekijää. Työntekijää on kuultava ennen työsuhteen päättämistä ja irtisanomisilmoitus on suositeltavaa antaa kirjallisesti. Työsuhteen päättymisestä tulee ilmoittaa kirjallisesti myös vammaispalveluihin. Jos työnantaja kuolee, työnantajan edustaja (mainittava työsopimuksessa), kuolinpesän osakkaat tai työntekijä voivat irtisanoa sopimuksen päättymään 14 päivän kuluttua, vaikka irtisanomis- tai työsopimusaika on pitempi. Kaupunki korvaa enintään 14 päivän palkkakustannukset irtisanomisesta lukien. Työnantajan edustajan tai työntekijän on ilmoitettava viipymättä kirjallisesti vammaispalveluihin työnantajansa kuolemasta ja siitä, millä päivämäärällä henkilökohtaisen avun työsopimus kuoleman vuoksi irtisanottiin.

9 9.3 Työtodistus Työsuhteen päättyessä työnantajan on annettava työntekijälle allekirjoittamansa työtodistus, jos tämä sitä vaatii. Työtodistuksesta on käytävä ilmi työsuhteen kestoaika ja työtehtävien laatu. Työntekijän pyynnöstä on todistuksessa lisäksi mainittava työsuhteen päättymissyy, sekä annettava arviointi työntekijän osoittamasta työtaidosta, ahkeruudesta ja käytöksestä TYÖNANTAJIEN NEUVONTA JA OHJAUS Lisätietoja henkilökohtaisen avun työantajana toimimiseen: Avustajakeskus: puh ma - to kello 9-12 (avustajien välitys) Ohjausta ja neuvonta ma - to kello 13-15, Kynnys ry:n PomOpas löytyy Vammaispalvelut Palkanmaksuun liittyviä asiat: kanslisti puh Asiakasvastaanotto arkipäivinä kello 9-11, Aninkaistenkatu 1 D, 6. krs. Fax Sähköposti: Vammaispalveluiden sosiaalityöntekijät: Puh , arkipäivinä klo 9-10 Sähköposti: HetaHelp!, puh , arkipäivinä klo 9 11 Puhelinpalvelu henkilökohtaisen avustajan työnantajuuteen liittyviin kysymyksiin. Kysymyksiin vastaavat oikeudellisen koulutuksen saaneet henkilöt. Vastaukset toimitetaan puhelun lisäksi kirjallisesti. Palvelu on käyttäjille maksuton. Liitteet: Työsopimuslomake Liite 1 Valtakirja (vakuutukset ja työterveyshuollon maksut) Liite 2 Työterveyshuoltosopimus Liite 3 Avustajan yhteystietolomake Liite 4 Tunti-ilmoituslomake Liite 5 Lomautusilmoitus Liite 6

10 LIITE 1 TURKU Hyvinvointitoimiala TYÖSOPIMUS Henkilökohtainen apu Vammaispalvelut Työnantajan tiedot Nimi Osoite Postinumero ja -toimipaikka Sähköposti Puhelin Työnantajan edustaja (edunvalvoja/ omainen) Nimi Sähköposti Puhelin Työntekijän tiedot Nimi Osoite Henkilötunnus Postinumero ja -toimipaikka Sähköposti Puhelin s Painatuspalvelut Työtehtävät pääpiirteissään Työsopimuksen kesto Työaika Palkka Irtisanomisaika Muut ehdot Päiväys ja allekirjoitukset Työsuhteen alkamispäivä / 20 Työsuhteen voimassaoloaika Toistaiseksi Määräaikaisuuden syy Työntekijän oma pyyntö Enimmäistuntimäärän tulee perustua vammaispalvelujen sosiaalityöntekijän tekemään työnantajana toimivan vammaisen henkilön voimassa olevaan henkilökohtaisen avun päätökseen. Työsuhteen päättyessä palkka maksetaan kaupungin palkanmaksujärjestelmän seuraavana palkka-ajopäivänä sen jälkeen, kun päättymisilmoitus on saapunut vammaispalveluihin. Työntekijä velvoitetaan noudattamaan täydellistä vaitiolovelvollisuutta työnantajaa ja hänen perhettään koskevissa henkilökohtaisissa asioissa. Työntekijä sitoutuu tekemään työtä työnantajalle tämän johdon ja valvonnan alaisena. Työsuhteeseen sovelletaan yleisen työlainsäädännön määräyksiä. Paikka Muu peruste, mikä? Epäsäännöllinen, korkeintaan tuntia/kuukausi. Palkka työsuhteen alkaessa on x/tunti. Työsopimuslain mukaisesti Työnantajan/edunvalvojan allekirjoitus Sijaisuus / 20 Koeajaksi on sovittu kuukautta. (max. 4 kk) Määräaikainen, / 20 saakka. Määrätyn tehtävän tai tehtäväkokonaisuuden tekeminen Työntekijän allekirjoitus

11 LIITE 2 Vammaispalvelut VALTAKIRJA Valtuutan Turun kaupungin toimimaan sijaisenani palkkaamani avustajan palkanmaksuun liittyvissä asioissa. Sijaismaksaja hoitaa seuraavat tehtävät: laskee palkat tekee palkkalaskelman ja lähettää sen työntekijälle lähettää verottajalle kk-ilmoituksen ja vuosi-ilmoituksen maksaa työterveyshuollon kustannukset ja hakee niihin liittyvät Kela-korvaukset maksaa palkat ja sotut + ennakonpidätykset sekä vakuutusmaksut säilyttää tositteet Paikka Päivämäärä Allekirjoitus Nimen selvennys Käyntiosoite Postiosoite Puhelin Sähköposti Linnankatu Turku PL Turku

12 LIITE 3 TURKU Hyvinvointitoimiala TYÖSOPIMUS Henkilökohtainen apu Vammaispalvelut TYÖTERVEYSHUOLTOSOPIMUS Työantajan tiedot Nimi Työnantajan Nimi Henkilötunnus tiedot Osoite Puhelinnumero/t Osoite Sähköposti Sähköposti Työhön liittyviin asioihin vastaa (ellei työnantaja itse) Työnantajan Nimi Työntekijän edustaja tiedot Nimi (edunvalvoja/ omainen) Sähköposti Henkilötunnus Osoite Puhelinnumero/t Työntekijän Nimi tiedot Sähköposti Työsuhteen alkamispäivä Osoite Postinumero ja -toimipaikka Puhelin Puhelin Henkilötunnus Postinumero ja -toimipaikka Toimiala Sähköposti Avustajapalvelu Puhelin Työtapaturmavakuutus If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Työtehtävät pääpiirteissään Työterveyshuollon piiriin kuuluvien henkilöiden määrä Tilikausi s Painatuspalvelut Laskutusosoite Työsopimuksen Työsuhteen alkamispäivä Laskutussoite Koeajaksi on sovittu kesto / 20 Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala, kuukautta. (max. 4 kk) Vammaispalvelut/Irmeli Pelkonen Työsuhteen voimassaoloaika PL 312, Turun laskut Toistaiseksi Määräaikainen, / 20 saakka. Määräaikaisuuden syy Työterveyshuoltosopimuksen Työntekijän oma pyyntö laajuus Muu peruste, mikä? Sijaisuus Määrätyn tehtävän tai tehtäväkokonaisuuden tekeminen Työaika x Ennaltaehkäisevä Epäsäännöllinen, eli korkeintaan ns. lakisääteinen tuntia/kuukausi. työterveyshuolto, ei sairaanhoitoa. Toiminnan Enimmäistuntimäärän sisältö kuvataan tulee perustua tarkemmin vammaispalvelujen toimintasuunnitelmassa. sosiaalityöntekijän tekemään työnantajana toimivan vammaisen henkilön voimassa olevaan henkilökohtaisen avun päätökseen. Palkka Palkka työsuhteen alkaessa on x/tunti. Paikka Työsuhteen päättyessä / palkka maksetaan 201 kaupungin palkanmaksujärjestelmän seuraavana palkka-ajopäivänä sen jälkeen, kun päättymisilmoitus on saapunut vammaispalveluihin. Irtisanomisaika Työsopimuslain mukaisesti Allekirjoitus Muut ehdot Työntekijä velvoitetaan noudattamaan täydellistä vaitiolovelvollisuutta työnantajaa ja hänen perhettään koskevissa henkilökohtaisissa asioissa. Nimen selvennös Työntekijä sitoutuu tekemään työtä työnantajalle tämän johdon ja valvonnan alaisena. Työsuhteeseen sovelletaan yleisen työlainsäädännön määräyksiä. Päiväys ja allekirjoitukset Paikka / 20 Hämeenkatu 10, Turku puh faksi Työnantajan/edunvalvojan allekirjoitus Työntekijän allekirjoitus

13 LIITE 3 jatkuu Tyo olosuhteet tyo paikalla Avustajan työn kuvaus (kuvaile mahdollisimman tarkasti) Mitä työhön kuuluu Millainen työympäristö on, jossa työtä tehdään Henkinen kuormitus Kiire, kireä aikataulu Yksintyöskentely Pitkät työpäivät Suuri vastuu Väkivallan uhka Muu, mikä Fyysinen kuormitus Raskas, ruumiillinen työ Kantamista Näyttöpäätetyö Nostamista Hankalat työasennot Muu, mikä Altisteet Melu Käryt, huurut Muut, Pöly, kaasut Maalit, liuottimet Onko työssä tapaturmavaaraa Ei Kyllä Tarkempi selvitys tapaturman vaarasta: Onko työnantajalla varhaisen tuen malli käytössä/halua ottaa malli käyttöön? Ei Kyllä Täytä varhaisen tuen malli-lomake tai tiedota mallista työterveyshuoltoa Onko käytössä päihdeohjelma? Ei Haluatko apua työterveyshuollosta päihdeohjelman laatimisessa Kyllä Hämeenkatu 10, Turku puh faksi

14 LIITE 4 TURKU Hyvinvointitoimiala Vammaispalvelut Henkilökohtaisen avustajan yhteystiedot / 20 Ply 041 Uusi avustaja Muutos (IBAN-pankkitilinumero, osoite tms.) Avustajan nimi Henkilötunnus Osoite Postinumero IBAN-pankkitilinumero BIC-koodi Sähköpostiosoite Avustettavan nimi Sukulaisuussuhde avustettavaan ei kyllä Hebkilökohtaisen avustajan yhteystietolomake ja verokortti postitetaan osoitteeseen Taitoa Turun toimipiste Asiakaspalvelu Lemminkäisenkatu A, 3. krs Turku s Painatuspalvelut Käyntiosoite Aninkaistenkatu 1 D, 6. krs Turku Postiosoite PL Turku Puhelin (vaihde) Sähköposti

15 LIITE 5 TURKU Hyvinvointitoimiala Henkilökohtaisen avustajan tunti-ilmoituslomake Vammaispalvelut Kuukausi 20 Työnantaja Työntekijä Henkilötunnus Täytetään vain yhden kuukauden tunnit. Tuntilista täyetään 15 minuutin tarkkuudella (8:00, 8:15, 8:30...) Pvm Työpäivä alkoi klo Koodi Työpäivä päättyi klo Työtunnit yht. Iltatyötunnit klo Lauantai työtunnit Sunnuntai työtunnit Mihin avustajaa on käytetty Työpäivät yht. Työtunnit yht. Tiliöinti s Painatuspalvelut Työsuhde päättyy / 20 / 20 Työnantajan allekirjoitus Työntekijän allekirjoitus Tunti-ilmoituslomake palautetaan: Turun kaupungin hyvinvointitoimiala, Vammaispalvelut, PL 364, Turku.

16 LIITE 6 Työnantaja LOMAUTUSILMOITUS/-TODISTUS Osoite Postinumero ja postitoimipaikka Puhelin Työntekijä Henkilötunnus Työsuhteen alkamispäivä Lomautuksen peruste Työsopimuslain 7. luvun 3 :ssä tarkoitetut taloudelliset/tuotannolliset syyt Työsopimuslain 5. luvun :ssä tarkoitettu työn tilapäinen vähentyminen (arvioitu kesto enintään 90 päivää) Lomautuksen toteuttamistapa Lomautus toteutetaan: kokoaikaisesti lyhentämällä työaikaa niin, että se on t/pv pv/vko t/vko siten, että Lomautuksen kesto ja sen alkamispäivä Lomautetaan: Toistaiseksi Määräaikaisesti alkaen alkaen Arvioitu kestoaika päättyen Ilmoituksen päiväys ja allekirjoitus Päiväys Työnantajan allekirjoitus Allekirjoituksen selvennys Tiedoksianto Edellä oleva ilmoitus on annettu työntekijälle tiedoksi Päiväys Työntekijän allekirjoitus Todistamme edellä olevan tiedoksiannon Päiväys Allekirjoituksen selvennys Allekirjoituksen selvennys

Henkilökohtaisen avun toimintaohje työnantajalle

Henkilökohtaisen avun toimintaohje työnantajalle TURKU Hyvinvointitoimiala Vammaispalvelut PL 364, 20101 Turku Puh. 02 330 000 : etunimi.sukunimi@turku.fi Yhteisösähköposti: vammaispalvelut@turku.fi Käyntiosoite: Linnankatu 23, 5. kerros Henkilökohtaisen

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun toimintaohje avustajana toimivalle

Henkilökohtaisen avun toimintaohje avustajana toimivalle TURKU Hyvinvointitoimiala 2015 Henkilökohtaisen avun toimintaohje avustajana toimivalle - kaupunki sijaismaksajana Vammaispalvelut PL 364, 20101 Turku Puh. 02 330 000 Faksi 02 262 6448 Sähköposti: etunimi.sukunimi@turku.fi

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun toimintaohje avustajana toimivalle

Henkilökohtaisen avun toimintaohje avustajana toimivalle TURKU Hyvinvointitoimiala Henkilökohtaisen avun toimintaohje avustajana toimivalle - kaupunki sijaismaksajana Vammaispalvelut PL 364 20101 Turku Puh. 02 330 000 Yhteisösähköposti: vammaispalvelut@turku.fi

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun toimintaohje työnantajalle

Henkilökohtaisen avun toimintaohje työnantajalle Vammaispalvelut PL 364, 20101 Turku Puh. 02 330 000 Sähköposti: etunimi.sukunimi@turku.fi Yhteisösähköposti: vammaispalvelut@turku.fi Käyntiosoite: Peltolantie 3, 20720 Turku Henkilökohtaisen avun toimintaohje

Lisätiedot

Tämä ohjeistus on tarkoitettu henkilökohtaisen avustajan työnantajalle, mutta se on syytä antaa myös avustajan/avustajien luettavaksi.

Tämä ohjeistus on tarkoitettu henkilökohtaisen avustajan työnantajalle, mutta se on syytä antaa myös avustajan/avustajien luettavaksi. 1 (5) HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJAOHJE Tämä ohjeistus on tarkoitettu henkilökohtaisen avustajan työnantajalle, mutta se on syytä antaa myös avustajan/avustajien luettavaksi. Tuntilistat Työnantajat

Lisätiedot

Ohessa ohjeita henkilökohtaisen avustajan työsuhteeseen liittyen. Ohjekirje on hyvä antaa myös avustajan/-jien luettavaksi.

Ohessa ohjeita henkilökohtaisen avustajan työsuhteeseen liittyen. Ohjekirje on hyvä antaa myös avustajan/-jien luettavaksi. HYVÄ HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJA Ohessa ohjeita henkilökohtaisen avustajan työsuhteeseen liittyen. Ohjekirje on hyvä antaa myös avustajan/-jien luettavaksi. Tuntilistat Työnantajat palauttavat

Lisätiedot

OPAS HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN TYÖNANTAJILLE HELSINGISSÄ

OPAS HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN TYÖNANTAJILLE HELSINGISSÄ HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Vammaistyö 1.2.2016 OPAS HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN TYÖNANTAJILLE HELSINGISSÄ SISÄLLYS 1. ALUKSI. 1 2. AVUSTAJAN ETSIMINEN. 2 3. TYÖSOPIMUKSEN TEKEMINEN.2

Lisätiedot

Työelämän ABC. Materiaali on tarkoitettu erityisesti yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville.

Työelämän ABC. Materiaali on tarkoitettu erityisesti yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Työelämän ABC Materiaali on tarkoitettu erityisesti yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Määräaikainen vai toistaiseksi voimassa oleva työsopimus?

Lisätiedot

Työsopimus kannattaa aina tehdä huolella ja tarvittaessa tarkistuttaa sen sisältö YTYn työsuhdelakimiehillä.

Työsopimus kannattaa aina tehdä huolella ja tarvittaessa tarkistuttaa sen sisältö YTYn työsuhdelakimiehillä. Työsopimus Työsopimus on sopimus, jossa työntekijä sitoutuu tekemään työtä työnantajalle tämän johdon ja valvonnan alaisena palkkaa tai muuta vastiketta vastaan. Työ voi olla kokoaikaista tai osaaikaista,

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN APU INFOPAKETTI TYÖNTEKIJÄLLE

HENKILÖKOHTAINEN APU INFOPAKETTI TYÖNTEKIJÄLLE JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Vanhus- ja vammaispalvelut HENKILÖKOHTAINEN APU INFOPAKETTI TYÖNTEKIJÄLLE 0 9 OHJEITA TYÖNTEKIJÄLLE 2 9.1 Vakuutukset... 2 9.2 Työsopimus... 2 9.3 Työaika ja työtuntilistat... 3 9.4

Lisätiedot

Hyvä seura työnantajana

Hyvä seura työnantajana Hyvä seura työnantajana Vapaaehtoisuus, tuntityö, päätoimisuus mikä on tulevaisuus? Työsuhteinen työntekijä täydentää ja tukee vapaaehtoisuutta ei korvaa Seuran talous (omarahoitus, tuet) Työoikeudelliset

Lisätiedot

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 1 VÄHITTÄISKAUPAN

Lisätiedot

Ohje vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toteuttamisesta Keski-Karjalan yhteistoiminta-alueella

Ohje vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toteuttamisesta Keski-Karjalan yhteistoiminta-alueella Keski-Karjalan sosiaali- ja terveyslautakunta 20.9.2011 98 Ohje vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toteuttamisesta Keski-Karjalan yhteistoiminta-alueella 1 Sisällysluettelo 1. Järjestämisvelvollisuus

Lisätiedot

Fysioterapeuttien opintopäivät. Mari Aspelund lakimies 16.4.2016

Fysioterapeuttien opintopäivät. Mari Aspelund lakimies 16.4.2016 Fysioterapeuttien opintopäivät Mari Aspelund lakimies 16.4.2016 Luennon aiheet Työsuhteen ehdot Mikä on työsopimus Työsopimuksen vähimmäisehdot Työsopimuksen voimassaolo Työaika Vuosiloma Muut työsuhteen

Lisätiedot

Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot

Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot tuntipalkkaan perustuvassa työsuhteessa 1.2.2016 31.1.2017 Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot tuntipalkkaan perustuvassa työsuhteessa

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN APU Ohjeita avustajalle / Työsopimuksen liite

HENKILÖKOHTAINEN APU Ohjeita avustajalle / Työsopimuksen liite HENKILÖKOHTAINEN APU Ohjeita avustajalle / Työsopimuksen liite Vaikeavammaisuus ja henkilökohtainen apu Henkilökohtaisella avulla tarkoitetaan vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avustamista kotona

Lisätiedot

1. Säännöllinen työaika toimistotyössä on keskimäärin enintään 7 1/4 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 1/4 tuntia viikossa.

1. Säännöllinen työaika toimistotyössä on keskimäärin enintään 7 1/4 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 1/4 tuntia viikossa. 6 Työaika 1. Säännöllinen työaika toimistotyössä on keskimäärin enintään 7 1/4 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 1/4 tuntia viikossa. 2. Säännöllinen työaika muussa kuin toimistotyössä on enintään 9

Lisätiedot

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201 5 opintopistettä Petri Nuutinen Petri Nuutinen Lakia sovelletaan sopimukseen (työsopimus), jolla työntekijä tai työntekijät yhdessä työkuntana sitoutuvat henkilökohtaisesti

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN PELISÄÄNTÖJÄ

TYÖELÄMÄN PELISÄÄNTÖJÄ TYÖELÄMÄN PELISÄÄNTÖJÄ 1 TYÖSOPIMUS Ennen töiden alkua on hyvä tehdä kirjallinen työsopimus, johon kirjataan palkka, työaika, pääasialliset työtehtävät, työsuhteen kesto ja työntekopaikka, sovellettava

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toimintasuunnitelma 1.9.2009

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toimintasuunnitelma 1.9.2009 Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toimintasuunnitelma 1.9.2009 Vammaispalvelulakiin tulee muutoksia 1.9.2009. Lakiin on lisätty säädökset vaikeavammaisille henkilöille järjestettävästä

Lisätiedot

Lakisääteisen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus

Lakisääteisen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus Lakisäätsen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus Työnantaja Vakuutusnumero 56- Työnantajan nimi Tämä hakemus koskee 1.1.2007 voimaan tulleen työntekijän eläkelain mukaista lain vähimmäisehdot täyttävää eläkevakuutusta.

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE Kirkkonummen kunta Perusturva Vammaispalvelut Voimassa 1.5.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ - MITÄ HENKILÖKOHTAINEN APU ON...3 2 HENKILÖKOHTAISEN AVUN MYÖNTÄMINEN...3 2.1

Lisätiedot

INFOPAKETTI HENKILÖKOHTAINEN APU. Jyväskylän kaupunki Vammaispalvelut. Päivitetty 27.5.2016

INFOPAKETTI HENKILÖKOHTAINEN APU. Jyväskylän kaupunki Vammaispalvelut. Päivitetty 27.5.2016 INFOPAKETTI HENKILÖKOHTAINEN APU Päivitetty 27.5.2016 Jyväskylän kaupunki Vammaispalvelut Sisällys 1. HENKILÖKOHTAINEN APU... 1 2. TYÖNANTAJUUDEN ALKAESSA... 1 2.1 Avustajan hankinta... 1 2.2 Vakuutukset...

Lisätiedot

Henkilökohtaisia avustajia koskeva valtakunnallinen työehtosopimus. Sopimustoimitsija Ritva Väli-Heikkilä, JHL

Henkilökohtaisia avustajia koskeva valtakunnallinen työehtosopimus. Sopimustoimitsija Ritva Väli-Heikkilä, JHL Henkilökohtaisia avustajia koskeva valtakunnallinen työehtosopimus Sopimustoimitsija Ritva Väli-Heikkilä, JHL Työehtosopimus Osapuolet Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry ja Heta Henkilökohtaisten

Lisätiedot

Tradenomi, HSOt ja HSO-sihteerit

Tradenomi, HSOt ja HSO-sihteerit Tradenomi, HSOt ja HSO-sihteerit Työsuhteen ehdot 1.4.2016 31.3.2017 Akavan Erityisalat AE ry ja Aito HSO ry ovat laatineet tämän suosituksen työsuhteen vähimmäisehdoista tradenomi, HSOille ja HSO-sihteereille.

Lisätiedot

Terveydenhoitajana työelämään. Harri Liikkanen Neuvottelupäällikkö 6.10.2015 Laurea/Tikkurila

Terveydenhoitajana työelämään. Harri Liikkanen Neuvottelupäällikkö 6.10.2015 Laurea/Tikkurila Terveydenhoitajana työelämään Harri Liikkanen Neuvottelupäällikkö 6.10.2015 Laurea/Tikkurila Työsi pääehdoista sovitaan työ- ja virkaehtosopimuksilla Työ- ja virkaehtosopimukset tehdään sopimusaloittain

Lisätiedot

Työelämän ABC. Tämä esitys on tarkoitettu yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville.

Työelämän ABC. Tämä esitys on tarkoitettu yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Työelämän ABC Tämä esitys on tarkoitettu yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Muista työsuhteen alkaessa! Pyydä työsopimuksesi kirjallisena. Työsopimuksessa

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt

Työelämän pelisäännöt Työelämän pelisäännöt Taidoista työpoluiksi projekti Sisältö Työelämän peruskäsitteet Työelämässä Poissaolot Työturvallisuus ja terveys Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet Työantajan oikeudet ja velvollisuudet

Lisätiedot

OPAS POSTIN JAKELUTYÖSSÄ OLEVALLE VUOKRATYÖNTEKIJÄLLE

OPAS POSTIN JAKELUTYÖSSÄ OLEVALLE VUOKRATYÖNTEKIJÄLLE OPAS POSTIN JAKELUTYÖSSÄ OLEVALLE VUOKRATYÖNTEKIJÄLLE Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimus 1.12.2015 31.10.2016 2 OPAS POSTIN JAKELUTYÖSSÄ OLEVALLE VUOKRATYÖNTEKIJÄLLE Vuokratyössä vuokrayritys

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNNAN OHJE VAMMAISPALVELULAIN MUKAAN MYÖNNETTÄVÄSTÄ HENKILÖKOHTAISESTA AVUSTA 1.11.2015 ALKAEN (Vammaispalvelulaki 19.12.

LAPINLAHDEN KUNNAN OHJE VAMMAISPALVELULAIN MUKAAN MYÖNNETTÄVÄSTÄ HENKILÖKOHTAISESTA AVUSTA 1.11.2015 ALKAEN (Vammaispalvelulaki 19.12. Liite nro 1 Peruspalvelultk 16.9.2015 LAPINLAHDEN KUNNAN OHJE VAMMAISPALVELULAIN MUKAAN MYÖNNETTÄVÄSTÄ HENKILÖKOHTAISESTA AVUSTA 1.11.2015 ALKAEN (Vammaispalvelulaki 19.12.2008/981 8 c ) 1. YLEISTÄ HENKILÖKOHTAISEN

Lisätiedot

Ohessa ohjeita henkilökohtaisen avustajan työsuhteeseen liittyen. Ohjekirje on hyvä antaa myös avustajan/avustajien luettavaksi.

Ohessa ohjeita henkilökohtaisen avustajan työsuhteeseen liittyen. Ohjekirje on hyvä antaa myös avustajan/avustajien luettavaksi. 1 (5) HYVÄ HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJA Ohessa ohjeita henkilökohtaisen avustajan työsuhteeseen liittyen. Ohjekirje on hyvä antaa myös avustajan/avustajien luettavaksi. Tuntilistat Työnantajat

Lisätiedot

KORVAUSHAKEMUS Luoton takaisinmaksuturva Työttömyys

KORVAUSHAKEMUS Luoton takaisinmaksuturva Työttömyys Financial Insurance Company Limited, Y-tunnus 1067708-2 HENKILÖTIEDOT Korvauksenhakija täyttää Vakuutetun suku- ja etunimet Vakuutusyhtiö täyttää 1 (5) Alkaa Päättyy Laji Vahinkonumero Lähiosoite Postinumero

Lisätiedot

Työntekijän palkkaaminen Kirsti Paloniemi - Henkilöstötieto Oy

Työntekijän palkkaaminen Kirsti Paloniemi - Henkilöstötieto Oy Työntekijän palkkaaminen 25.10.2017 Kirsti Paloniemi - Henkilöstötieto Oy Uuden työntekijän tarve? Toimiako yksin vai toiminko työantajana ja kasvatan yritystä? Kysynnän ja tarjonnan suhde? Kasvaako yritys

Lisätiedot

Työsopimus ja ohjeet sovitusta keikasta/esiintymisestä on suositeltavaa tehdä kirjallisesti. Työsopimusmalli on työehtosopimuksen liitteenä.

Työsopimus ja ohjeet sovitusta keikasta/esiintymisestä on suositeltavaa tehdä kirjallisesti. Työsopimusmalli on työehtosopimuksen liitteenä. RAVINTOLAMUUSIKKOJA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Sopimuksen soveltamisala Tällä työehtosopimuksella määrätään vähimmäispalkat ja työehdot ohjelmatoimistoihin ja ravintoloihin työsuhteessa

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNGIN VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJEET 1.9.2015 ALKAEN

SASTAMALAN KAUPUNGIN VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJEET 1.9.2015 ALKAEN SASTAMALAN KAUPUNGIN VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJEET 1.9.2015 ALKAEN Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut 1 1. Henkilökohtainen apu ja sen järjestäminen... 4 2. Henkilökohtainen

Lisätiedot

TILITOIMISTO. Vantaa alkaen

TILITOIMISTO. Vantaa alkaen TILITOIMISTO Vantaa 1.1.2016 alkaen Econia Yrityspalvelut Oy Käsittelemme tänään Toimitettavat lomakkeet palkanlaskentaan Työsopimuksen täyttäminen Päätösten vaikutus palkanlaskentaan Tuntilistat Sairauslomat

Lisätiedot

OPAS TYÖNANTAJAMALLIN KÄYTTÖÖN HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUSSA

OPAS TYÖNANTAJAMALLIN KÄYTTÖÖN HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUSSA OPAS TYÖNANTAJAMALLIN KÄYTTÖÖN HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUSSA 0 Sisällys OPAS TYÖNANTAJAMALLIN KÄYTTÖÖN HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUSSA... 1. YLEISTÄ TYÖNANTAJAMALLISTA... 2 2. AVUSTAJAN ETSIMINEN...

Lisätiedot

TYÖNANTAJUUDEN PERUSTEET OSA 1. ISLO 6.10.2011 klo 14-16

TYÖNANTAJUUDEN PERUSTEET OSA 1. ISLO 6.10.2011 klo 14-16 TYÖNANTAJUUDEN PERUSTEET OSA 1 ISLO 6.10.2011 klo 14-16 TYÖLLISTÄMISEN ASKELEET 1/4 Yhdistys lähtövalmiiksi työnantajana 1. Allekirjoitusoikeudet, päätöksenteko, ry 2. Arvio rahoista 3. Y-tunnus 4. Hallitus

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN APU Ohjeita avustajalle / Työsopimuksen liite

HENKILÖKOHTAINEN APU Ohjeita avustajalle / Työsopimuksen liite HENKILÖKOHTAINEN APU Ohjeita avustajalle / Työsopimuksen liite Vaikeavammaisuus ja henkilökohtainen apu Henkilökohtaisella avulla tarkoitetaan vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avustamista kotona

Lisätiedot

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE 2007 2010

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE 2007 2010 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND Marjatta Sidarous JÄSENKIRJE M/2/2007 10.10.2007 1(5) TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE 2007 2010 Maaseudun Työnantajaliiton ja Puu- ja

Lisätiedot

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 Mitä omaishoidon tuki on? Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE FSHKY HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE Voimassa 1.5.2016 alkaen 1 Esipuhe... 2 OSA 1... 2 2.3. HENKILÖKOHTAINEN APU... 2 2.3.1. Vaikeavammaisuus ja henkilökohtainen apu... 2 2.3.2. Toimintakyvyn ja henkilökohtaisen

Lisätiedot

Vuosilomat - koulutus 6.3.2013

Vuosilomat - koulutus 6.3.2013 Vuosilomat - koulutus 6.3.2013 Heidi Lassila 6.3.2013 1 Vuosilomaa koskevat työehtosopimusmääräykset Yliopistojen ensimmäinen työehtosopimus voimaan 1.3.2010, uusi ajalle 1.2.2012-31.3.2014 Uusia muutoksia

Lisätiedot

OPAS POSTIN VARASTOTYÖSSÄ OLEVALLE VUOKRATYÖNTEKIJÄLLE

OPAS POSTIN VARASTOTYÖSSÄ OLEVALLE VUOKRATYÖNTEKIJÄLLE OPAS POSTIN VARASTOTYÖSSÄ OLEVALLE VUOKRATYÖNTEKIJÄLLE Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimus 1.12.2015 31.10.2016 2 OPAS POSTIN VARASTOISSA TYÖSSÄ OLEVALLE VUOKRATYÖNTEKIJÄLLE Vuokratyössä

Lisätiedot

Mikä on CV? Mitkä ovat tärkeimmät asiakirjat työpaikkaa hakiessa? Vastaus: CV on ansioluettelo. Vastaus: ansioluettelo työhakemus

Mikä on CV? Mitkä ovat tärkeimmät asiakirjat työpaikkaa hakiessa? Vastaus: CV on ansioluettelo. Vastaus: ansioluettelo työhakemus Mikä on CV? CV on ansioluettelo. Se on tiivistelmä eli luettelo, jossa on tiedot aikaisemmista työpaikoistasi, koulutuksestasi ja omasta osaamisestasi Mitkä ovat tärkeimmät asiakirjat työpaikkaa hakiessa?

Lisätiedot

Työsopimus ja ohjeet sovitusta keikasta/esiintymisestä on suositeltavaa tehdä kirjallisesti tai muulla tavoin todisteellisesti.

Työsopimus ja ohjeet sovitusta keikasta/esiintymisestä on suositeltavaa tehdä kirjallisesti tai muulla tavoin todisteellisesti. RAVINTOLAMUUSIKKOJA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Sopimuksen soveltamisala Tällä työehtosopimuksella määrätään vähimmäispalkat ja työehdot ohjelmatoimistoihin ja ravintoloihin työsuhteessa

Lisätiedot

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 1 VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 Sopimuksen ulottuvuus...

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt

Työelämän pelisäännöt Työelämän pelisäännöt 1. Työsopimus Kun työntekijä ottaa työntekijän töihin, hän tekee työntekijän kanssa ensin työsopimuksen. Työsopimus kannattaa tehdä kirjallisesti, vaikka suullinen työsopimus on yhtä

Lisätiedot

Henkilökohtaisten avustajien palkanmaksusovellus pilvipalveluna.

Henkilökohtaisten avustajien palkanmaksusovellus pilvipalveluna. Henkilökohtaisten avustajien palkanmaksusovellus pilvipalveluna. Tieto Versio 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/48129115.aspx Ulkoinen hankinta ID 417256-2014 Hankinnan tyyppi Hankintailmoitus Asiakirjan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama lomake 1 (7) 13 :n (omasta tahdostaan hoidossa olleen määrääminen)

Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama lomake 1 (7) 13 :n (omasta tahdostaan hoidossa olleen määrääminen) Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama lomake 1 (7) HOITOONMÄÄRÄÄMISPÄÄTÖS Lomake M3 (täytetään lomakkeen kielellä) 1. Tutkitun henkilötiedot Sukunimi Etunimet Henkilötunnus 2. Tutkimusaika Tarkkailulähetteen

Lisätiedot

Tässä jäsenkirjeessä selvitetään vuosilomiin ja juhannuksen palkanmaksuun liittyvää tärkeää tietoa tiivistetysti.

Tässä jäsenkirjeessä selvitetään vuosilomiin ja juhannuksen palkanmaksuun liittyvää tärkeää tietoa tiivistetysti. JÄSENKIRJE M+P+T/1/2016 4.3.2016 1(8) Kristel Nybondas Tässä jäsenkirjeessä selvitetään vuosilomiin ja juhannuksen palkanmaksuun liittyvää tärkeää tietoa tiivistetysti. Maaseutuelinkeinojen, puutarha-alan

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu -järjestelmä periaatteet ja lakitausta

Henkilökohtainen apu -järjestelmä periaatteet ja lakitausta Henkilökohtainen apu -järjestelmä periaatteet ja lakitausta Lakimies Mika Välimaa 13.5.2014, Turku Kynnys ry Säädökset Vammaispalvelulaki (8-8 d, 3 a ) subjektiivinen oikeus palvelusuunnitelma Laki sosiaalihuollon

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 1 (18) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perhe- ja sosiaalipalvelut OPAS HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN TYÖNANTAJILLE HELSINGISSÄ

HELSINGIN KAUPUNKI 1 (18) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perhe- ja sosiaalipalvelut OPAS HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN TYÖNANTAJILLE HELSINGISSÄ HELSINGIN KAUPUNKI 1 (18) OPAS HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN TYÖNANTAJILLE HELSINGISSÄ SISÄLLYS 1. ALUKSI. 2 2. AVUSTAJAN ETSIMINEN. 3 3. TYÖSOPIMUKSEN TEKEMINEN...3. 4. VAKUUTUSTEN OTTAMINEN JA VAHINKOTILANTEET..

Lisätiedot

Työsuhteen kipupisteet

Työsuhteen kipupisteet A P P L E X A T T O R N E Y S P U R E B U S I N E S S L A W Työsuhteen kipupisteet Työsopimuslainsäädäntö Työsopimuksia koskeva lainsäädäntö on suurelta osin pakottavaa, eli siitä ei voida sopimuksella

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 1 (18) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perhe- ja sosiaalipalvelut OPAS HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN TYÖNANTAJILLE HELSINGISSÄ

HELSINGIN KAUPUNKI 1 (18) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perhe- ja sosiaalipalvelut OPAS HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN TYÖNANTAJILLE HELSINGISSÄ HELSINGIN KAUPUNKI 1 (18) OPAS HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN TYÖNANTAJILLE HELSINGISSÄ SISÄLLYS 1. ALUKSI. 2 2. AVUSTAJAN ETSIMINEN. 3 3. TYÖSOPIMUKSEN TEKEMINEN...3. 4. VAKUUTUSTEN OTTAMINEN JA VAHINKOTILANTEET..

Lisätiedot

Kuusamon kaupunki tukee työllisyyttä käyttämällä työmarkkinatuen kuntaosuuteen varattua määrärahaa uusien työpaikkojen luomiseen alueelle

Kuusamon kaupunki tukee työllisyyttä käyttämällä työmarkkinatuen kuntaosuuteen varattua määrärahaa uusien työpaikkojen luomiseen alueelle Uusi työ Kuusamossa Kuusamon kaupunki tukee työllisyyttä käyttämällä työmarkkinatuen kuntaosuuteen varattua määrärahaa uusien työpaikkojen luomiseen alueelle Kuusamon kaupunki haluaa tukea osaltaan alueen

Lisätiedot

Hevosyrittäjä työnantajan roolissa Marraskuu 2015

Hevosyrittäjä työnantajan roolissa Marraskuu 2015 Hevosyrittäjä työnantajan roolissa Marraskuu 2015 Työehtojen soveltaminen työsuhteessa työnantaja on se henkilö, joka vastaa työehtojen tuntemisesta ja niiden oikeasta soveltamisesta. Työnantajalla tulkintaetuoikeus.

Lisätiedot

Koulutuspaikkasopimus

Koulutuspaikkasopimus Koulutuspaikkasopimus Työterveyshuollon erikoislääkärin tutkintoon johtava koulutusohjelma Tämä sopimus on tehty Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan työterveyshuollon koulutusalan ja alla mainitun

Lisätiedot

Työharjoittelu. www.mol.fi. Työharjoittelu ja työelämävalmennus

Työharjoittelu. www.mol.fi. Työharjoittelu ja työelämävalmennus Työharjoittelu www.mol.fi Työharjoittelu ja työelämävalmennus Työtön työnhakija voi osallistua työharjoitteluun tai työelämävalmennukseen perehtyäkseen työelämään sekä edistääkseen työhönsijoittumistaan

Lisätiedot

TIEDOTE HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJALLE

TIEDOTE HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJALLE Päivitetty 27.6.2014 TIEDOTE HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJALLE Olette saaneet vammaispalvelutoimistosta päätöksen henkilökohtaisesta avusta työnantajamallilla. Tämä tarkoittaa, että te, teidän omaisenne

Lisätiedot

TIEDOTE HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJALLE

TIEDOTE HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJALLE Päivitetty 14.12.2015 TIEDOTE HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJALLE Olette saaneet vammaispalvelutoimistosta päätöksen henkilökohtaisesta avusta työnantajamallilla. Tämä tarkoittaa, että te, teidän

Lisätiedot

Helsingissä 23. kesäkuuta 2005 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Helsingissä 23. kesäkuuta 2005 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2005 2007 VIII LUVUN JA IX LUVUN MUUTTAMISESTA Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 2005 2007 lomauttamista koskevan

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu. Pirjo Poikonen

Henkilökohtainen apu. Pirjo Poikonen Henkilökohtainen apu Pirjo Poikonen Henkilökohtaisen avun tarkoitus Vammaispalvelulain 8 c» Henkilökohtaisella avulla tarkoitetaan vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avustamista kotona ja kodin ulkopuolella:

Lisätiedot

Jäsenhakemus (henkilöstöpalvelualalla alle vuoden toimineille yrityksille) - Henkilöstöpalveluyritysten Liitto HPL

Jäsenhakemus (henkilöstöpalvelualalla alle vuoden toimineille yrityksille) - Henkilöstöpalveluyritysten Liitto HPL Jäsenhakemus (henkilöstöpalvelualalla alle vuoden toiminlle yrityksille) - Henkilöstöpalveluyritysten Liitto HPL 1. Yritystiedot Virallinen nimi (ohje 1) Y-tunnus Nimilyhenne, käyttönimi Konsernitiedot

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y1 PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voi ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, säätiörekisteriin, arvonlisäverovelvollisten

Lisätiedot

TYÖELÄMÄÄN OHJAUS -Opintopiirin työkirja. Minä työsuhteen päättyessä. ESR/Väylä -hanke Rita Koivisto 30.5.2013 Rovaniemi

TYÖELÄMÄÄN OHJAUS -Opintopiirin työkirja. Minä työsuhteen päättyessä. ESR/Väylä -hanke Rita Koivisto 30.5.2013 Rovaniemi TYÖELÄMÄÄN OHJAUS -Opintopiirin työkirja Minä työsuhteen päättyessä ESR/Väylä -hanke Rita Koivisto 30.5.2013 Rovaniemi TYÖELÄMÄÄN OHJAUS - Opintopiirin työkirja Työelämään ohjauksen opintopiirin työkirja

Lisätiedot

Hakemus säännöllisen kotihoidon palveluntuottajaksi

Hakemus säännöllisen kotihoidon palveluntuottajaksi Hakemus säännöllisen kotihoidon palveluntuottajaksi Palvelun tuottaja Y-tunnus Toimintayksikön nimi Toimintayksikön postiosoite Postinumero Postitoimipaikka Puhelin Toiminnasta vastaavan henkilön nimi

Lisätiedot

Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro:

Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro: VASTAANOTTOTILOJA KOSKEVA VUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro: VUOKRALAINEN Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y-tunnus/kaupparekisteri nro: VUOKRAUKSEN KOHDE VUOKRASOPIMUKSEN

Lisätiedot

Työnantajan on irtisanoessaan työsopimuksen noudatettava työsuhteen jatkuttua keskeytyksettä

Työnantajan on irtisanoessaan työsopimuksen noudatettava työsuhteen jatkuttua keskeytyksettä 1 (5) IRTISANOMISSUOJASOPIMUS 2002 (TT-STTK) I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Yleinen soveltamisala Tämä sopimus koskee toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen irtisanomista toimihenkilöstä johtuvasta tai hänen

Lisätiedot

HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN

HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN Kotipalveluun Kotisairaanhoitoon Kotiin tarjottaviin omaishoidon sijaishoitajapalveluihin Hakemus on saapunut... Palveluntuottajaa koskevat tiedot

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %.

TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %. 10.10.2007 TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Sopimuskausi 1.10.2007 31.1.2010 Palkankorotukset 1.10.2007 Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %. 1.3.2008 Otetaan

Lisätiedot

LOMAUTUSILMOITUS TYÖSUHTEESSA OLEVALLE HENKILÖLLE

LOMAUTUSILMOITUS TYÖSUHTEESSA OLEVALLE HENKILÖLLE LOMAUTUSILMOITUS TYÖSUHTEESSA OLEVALLE HENKILÖLLE Työnantaja: Oriveden kaupunki, Keskustie 23/PL 7, 35301 Orivesi, puh. 03-565 56 000 (vaihde) Työntekijän nimi: Tehtävänimike: Työyksikkö: Lomautuksen peruste:

Lisätiedot

S U O M E N LÄHIKAUPAN MYYMÄLÄPÄÄLLIKÖIDEN

S U O M E N LÄHIKAUPAN MYYMÄLÄPÄÄLLIKÖIDEN SUOMEN LÄHIKAUPAN MYYMÄLÄPÄÄLLIKÖIDEN työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Suomen Lähikaupan myymäläpäälliköiden työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Suomen Lähikaupan myymäläpäälliköiden työehtosopimus 1.5.2014

Lisätiedot

ETÄTYÖTÄ KOSKEVA TYÖSOPIMUS/ ETÄTYÖTÄ KOSKEVAT PALVELUSSUHTEEN EHDOT. Työntekijä/virkamies/viranhaltija. Osoite Sähköposti :

ETÄTYÖTÄ KOSKEVA TYÖSOPIMUS/ ETÄTYÖTÄ KOSKEVAT PALVELUSSUHTEEN EHDOT. Työntekijä/virkamies/viranhaltija. Osoite Sähköposti : ETÄTYÖTÄ KOSKEVA TYÖSOPIMUS/ ETÄTYÖTÄ KOSKEVAT PALVELUSSUHTEEN EHDOT 5/ 2003 ha 1. Sopijapuolet Työnantaja Työntekijä/virkamies/viranhaltija 2. Työpaikka ja yhteystiedot Työpaikka /osasto Lähin esimies

Lisätiedot

HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN 1/8 HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN. Hoitoon toiseen EU-maahan

HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN 1/8 HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN. Hoitoon toiseen EU-maahan HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN 1/8 6 2010 6 2010 HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN Hoitoon toiseen EU-maahan 2/8 HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN EU-kansalaisilla on mahdollisuus sairaanhoitoon kotimaan lisäksi muissa jäsenmaissa.

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 7.3.2016 Voimaantulopäivä 1.4.2016 Soveltamisala 1 Luottamushenkilölle suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 YRJÖNKADUN UIMAHALLIKIINTEISTÖSSÄ SIJAITSEVAN TYÖTILAN VUOKRAAMINEN ADALIA SALON & SOLARIUMILLE Sopijapuolet: Vuokranantaja Vuokralaiset Helsingin kaupungin liikuntavirasto

Lisätiedot

27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki

Lisätiedot

Lomauttaminen? Irtisanominen?

Lomauttaminen? Irtisanominen? Lomauttaminen? Irtisanominen? Minäkö? Millä perusteella? Miten siitä selviää? Mitä sen jälkeen? Luottamusmiesseminaari, Kirkon alat ry, 11.- 12.5.2016 1 Lomautuksen perusteet Esityksen sisällöstä Menettelytavat

Lisätiedot

SUOMEN TEATTERIT RY:N JA SUOMEN MUUSIKKOJEN LIITON VÄLINEN SUOMEN KANSALLISOOPPERAN BALETTIOPPILAITOSTA KOSKEVA

SUOMEN TEATTERIT RY:N JA SUOMEN MUUSIKKOJEN LIITON VÄLINEN SUOMEN KANSALLISOOPPERAN BALETTIOPPILAITOSTA KOSKEVA SUOMEN TEATTERIT RY:N JA SUOMEN MUUSIKKOJEN LIITON VÄLINEN SUOMEN KANSALLISOOPPERAN BALETTIOPPILAITOSTA KOSKEVA T Y Ö E H T O S O P I M U S 2008-10 1 SOPIMUKSEN SOVELTAMISALA Tämän sopimuksen piiriin kuuluvat

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALA PALVELUSETELITUOTTAJAKSI HAKEUTUMINEN

POHJOIS-KARJALA PALVELUSETELITUOTTAJAKSI HAKEUTUMINEN HAKEMUKSEN TUNNISTE 2015/2 HAKEMUS LÄHETETTY KÄSITELTÄVÄKSI 22.02.2015 PALVELUNTUOTTAJAN TIEDOT POGOSTAN ARJENAPU Y-Tunnus 2644362-7 Toimipaikka Osoite Rajatie 2b 82900 YHTEYSHENKILÖN TIEDOT Etunimi Jorma

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS KEURUUN KAUPUNKI KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS 1. Osapuolet 1..1Keuruun kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Perusturva / työllisyyspalvelut työllisyyspäällikkö Erja Koivula Multiantie

Lisätiedot

Kuusamon kaupunki tukee vuosittain yhdistysten työllistämistä alkurahoituksella

Kuusamon kaupunki tukee vuosittain yhdistysten työllistämistä alkurahoituksella Kuusamon kaupunki tukee vuosittain yhdistysten työllistämistä alkurahoituksella Kuusamon kaupunki haluaa tukea osaltaan kolmannen sektorin työllistämismahdollisuuksia. Kaupunki maksaa päätöksensä mukaisesti

Lisätiedot

HAKEMUS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA PALVELUSTA

HAKEMUS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA PALVELUSTA HAKEMUS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA PALVELUSTA Hakemus saapui: Viranomainen /toimintayksikkö Vaasan kaupunki Vammaispalvelu PL 241, Vöyrinkatu 46 65100 VAASA P. 06 325 1111/ vaihde Henkilötiedot Sukunimi

Lisätiedot

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.4.2012-30.4.2014

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.4.2012-30.4.2014 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.4.2012-30.4.2014 VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 SOPIMUKSEN ULOTTUVUUS... 3 2 ESIMIES... 3 3 TYÖSOPIMUS... 4 4 TYÖEHDOT... 5 5 TYÖPALKAT...

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan:

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN HALLITUS Kokouspäivä 21.9.2015 Pykälät 102-108 Sivut 1-21 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Fysioterapeuttien opintopäivät 15.-16.4.2016 Yrittäjät Sosiaalipalvelualan työehtosopimus Terveyspalvelualan työehtosopimus

Fysioterapeuttien opintopäivät 15.-16.4.2016 Yrittäjät Sosiaalipalvelualan työehtosopimus Terveyspalvelualan työehtosopimus Fysioterapeuttien opintopäivät 15.-16.4.2016 Yrittäjät Sosiaalipalvelualan työehtosopimus Terveyspalvelualan työehtosopimus Vappu Okkeri Lakimies, VT Tehy ry, edunvalvonta Työsuhteen ehdot 1. Työsopimus:

Lisätiedot

(jäljempänä toimitusjohtaja)

(jäljempänä toimitusjohtaja) JOHTAJASOPIMUSMALLI Sopimusosapuolet (jäljempänä yritys) (jäljempänä toimitusjohtaja) Toimen aloittaminen ja tehtäväkuvaus Toimitusjohtaja johtaa ja valvoo yrityksen liiketoimintaa sekä hoitaa yrityksen

Lisätiedot

MAATALOUSLOMITTAJIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET

MAATALOUSLOMITTAJIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET LIITE 13 MAATALOUSLOMITTAJIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala ja sovellettavat määräykset Lomittajilla tarkoitetaan myös turkistuottajien lomituspalvelulaissa (1264/2009) tarkoitettuja paikallisyksikön

Lisätiedot

Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden työllistymistä, parantaa tamperelaisten välityömarkkinoiden toimivuutta

Lisätiedot

OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA JA TAPATURMAVAKUUTUS

OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA JA TAPATURMAVAKUUTUS TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 4/2008 Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin (09) 680 401 20.2.2008 Faksi (09) 604 714 Merja Salonen 1(5) OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA JA TAPATURMAVAKUUTUS Vuoden 2007

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämis- ja maksuperusteet 1.3.2012 alkaen

Omaishoidon tuen myöntämis- ja maksuperusteet 1.3.2012 alkaen Omaishoidon tuen myöntämis- ja maksuperusteet 1.3.2012 alkaen Omaishoidon tuen tarkoitus ja sisältö Omaishoidon tuella on tarkoitus mahdollistaa asiakkaan kotona asuminen sitä tukevine perus- ja erityispalveluineen.

Lisätiedot

VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 2 ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki alle 3-vuotiaista

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 LOIMAAN KAUPUNKI Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 Yhteistoimintamenettelyn perusteet Loimaan kaupunginhallitus päätti 23.9.2013 yhteistoimintamenettelyn käynnistämisestä tavoitteena 2,4

Lisätiedot

Hakemus omaishoidon tuen vapaan ja henkilökohtaisen avun palvelusetelituottajaksi ja hyväksymiskriteerit

Hakemus omaishoidon tuen vapaan ja henkilökohtaisen avun palvelusetelituottajaksi ja hyväksymiskriteerit 1 Hakemus omaishoidon tuen vapaan ja henkilökohtaisen avun palvelusetelituottajaksi ja hyväksymiskriteerit Omaishoitajalla on oikeus pitää vapaata kolme vuorokautta kalenterikuukautta kohti. Vapaa koskee

Lisätiedot

HAKEMUS KESÄTYÖPAIKKATUESTA

HAKEMUS KESÄTYÖPAIKKATUESTA HAKEMUS KESÄTYÖPAIKKATUESTA Palauta hakemuslomake Lapinjärven kunnantoimistoon heti kun olet täyttänyt sen, kuitenkin viimeistään 13.6.2016 mennessä. Hakemukset käsitellään niiden saapumisjärjestyksessä.

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINTA. Ohjeistus työpaikkatoiminnan vakiinnuttamiseen

TYÖPAIKKATOIMINTA. Ohjeistus työpaikkatoiminnan vakiinnuttamiseen TYÖPAIKKATOIMINTA Ohjeistus työpaikkatoiminnan vakiinnuttamiseen Työpaikkatoiminnan määritelmä Työpaikkatoiminnalla tarkoitetaan toimintaa, joka kattaa saman yrityksen kaikissa Suomen toimipisteissä työskentelevät

Lisätiedot

ULKOMAANTYÖN SOPIMUSMALLI

ULKOMAANTYÖN SOPIMUSMALLI ULKOMAANTYÖN SOPIMUSMALLI 1. Sopimusosapuolet Työnantaja Nimi Osoite Työnantajan edustaja asemamaassa Nimi Osoite Työntekijä Nimi Osoite 2. Työn suorittamispaikka Asemamaa: Paikkakunta: Toimipiste: 3.

Lisätiedot

Helsingin kaupungin rakennusvirasto vuokraa määräajaksi kioskin.

Helsingin kaupungin rakennusvirasto vuokraa määräajaksi kioskin. Vuokralle tarjotaan kioski vuokraa määräajaksi kioskin. Vuokranantaja haluaa tukea pienyrittäjyyttä ilman tarpeettomia alihankkijoita ja siksi vuokra-alueella tapahtuvan toiminnan järjestäminen alihankintana

Lisätiedot