Pidä kiinni oikeuksistasi!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pidä kiinni oikeuksistasi!"

Transkriptio

1 Työssä Suomessa Pidä kiinni oikeuksistasi! 2

2 Maahanmuuttovirasto Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä Joutsenon vastaanottokeskus , suomi Työssä Suomessa

3 Turvapaikanhakijan työnteko-oikeus Jos sinulla on voimassa oleva, rajanylitykseen oikeuttava matkustusasiakirja, saat tehdä ansiotyötä Suomessa ilman oleskelulupaa 3 kuukautta turvapaikkahakemuksen tekemisen jälkeen. Ilman tätä matkustusasiakirjaa saat tehdä ansiotyötä Suomessa ilman oleskelulupaa, kun turvapaikkahakemuksen tekemisestä on kulunut 6 kuukautta. Saat aloittaa työt, kun tämä aika on kulunut. Asiasta ei tule erillistä ilmoitusta, eikä sinun tarvitse hakea siihen lupaa. Turvapaikanhakijan työnteko-oikeutesi kestää siihen asti, kunnes turvapaikkahakemuksesi on ratkaistu. VARO työnantajaa, joka palkkaa ihmisiä ilman työnteko-oikeutta! Tämä on rangaistava teko. 1

4 Todistus työnteko-oikeudesta Työnantajan on varmistuttava siitä, että ulkomaalaisella työntekijällä on vaadittava työntekijän oleskelulupa tai että hän ei tarvitse oleskelulupaa. Jos tarvitset Maahanmuuttovirastolta todistuksen työnteko-oikeudestasi, pyydä vastaanottokeskuksestasi lomake TOD_P. Samalla saat ohjeen lomakkeen täyttämiseksi. Joudut maksamaan pankkiin käsittelymaksun ja liittämään hakemukseen kuitin maksetusta maksusta. 2 Työssä Suomessa

5 Oikeutesi työssä Kaikkia Suomessa työtä tekeviä koskevat samat työehdot. Ulkomaalaisia ja suomalaisia on kohdeltava samalla tavalla. Sinulla on oikeus: kirjallisiin työehtoihin turvalliseen työympäristöön työehtosopimuksen ja työsopimuksen mukaiseen palkkaan, työaikaan ja lomaan työterveydenhuoltoon ja sairauslomaan järjestäytyä ja kuulua ammattiliittoon 3

6 Velvollisuutesi työssä Sinun velvollisuutesi on noudattaa työnantajan antamia työmääräyksiä, tehdä työsi huolellisesti ja noudattaa työaikaa. Tule töihin ajoissa, lähde pois ajallaan Ilmoita, jos olet sairas tai et muusta syystä pääse töihin Kukaan toinen ei voi tehdä sinun työvuoroasi, jos asiasta ei ole virallisesti sovittu työnantajan kanssa Seuraa ohjeita ja tee työsi hyvin Sinun velvollisuutesi on pitää arvossa työnantajaa ja säilyttää ammattisalaisuudet. Et saa tehdä töitä ilman työntekooikeutta. 4 Työssä Suomessa

7 Työsopimus Tee kirjallinen työsopimus. Toimita se sosiaalityöntekijällesi. Älä allekirjoita sopimusta ennen kuin tiedät, mitä siinä lukee. Työsopimuksessa tulee olla: Työnantajan ja työntekijän koti- tai liikepaikka Työnteon alkamisajankohta Määräaikaisen sopimuksen kesto ja määräaikaisuuden peruste Koeajan pituus (jos koeajasta sovitaan) Pääasialliset työtehtävät ja työntekopaikka (tai selvitys periaatteista joiden mukaan työntekijä työskentelee eri kohteissa) Työhön sovellettava työehtosopimus Palkan määräytymisperusteet ja palkanmaksukausi Säännöllinen työaika ja vuosiloman määräytyminen Irtisanomisaika tai sen määräytymisperuste 5

8 Työehtosopimus Suomessa minimipalkka ja muut vähimmäisehdot määrätään alan työehtosopimuksessa. Selvitä, mitä työehtosopimusta työpaikkasi seuraa. Jos alalla ei ole työehtosopimusta, on kuitenkin noudatettava työlakeja. Jos työsopimukseen kirjatut ehdot ovat huonommat kuin työehtosopimuksessa tai laissa, ei työsopimus ole näiltä osin pätevä. 6 Työssä Suomessa

9 Työaika Työajastasi sovitaan työsopimuksessa. Pidä kirjaa työtunneista ja pitämistäsi tauoista. Jos työaikasi on yli 6 tuntia vuorokauden aikana, on sinulle annettava vähintään tunnin lepoaika työvuoron aikana. Työnantaja ja työntekijä voivat sopia lepoajan lyhentämisestä puoleen tuntiin. Ylityöstä, työstä pyhäpäivinä ja sunnuntaina saa lisäkorvausta. Työstä kertyy palkallista lomaa tai lomakorvausta. Loma-ajan palkan lisäksi voit saada lomaltapaluurahaa. Minimiehdot ovat työehtosopimuksessa. 7

10 Palkka Palkaton harjoittelu on osa opintoja tai se järjestetään työ- ja elinkeinotoimiston kautta. Normaalista työstä maksetaan aina palkkaa. Palkka määrätään työsopimuksessasi. Palkkasi on oltava vähintään alan työehtosopimuksessa sovitun suuruinen. Saat palkan vähintään kerran kuukaudessa. Se on maksettava sinulle käteisenä tai ilmoittamallesi tilille. Sinun on saatava palkan maksun yhteydessä laskelma, jossa on palkan suuruus ja sen määräytymisperusteet. 8 Työssä Suomessa

11 Vähennykset palkasta Työnantaja voi vähentää palkastasi verojen ennakkopidätyksen, eläkemaksun ja työttömyysvakuutusmaksun. Nämä ovat lakisääteisiä vähennyksiä ja näkyvät palkkakuitissasi. Verot vähennetään toimittamasi verokortin mukaisesti. Muiden vähennysten on perustuttava sopimukseen kanssasi tai lakiin. 9

12 Verot Kaikki ansiotyötä tekevät maksavat Suomessa veroja. Verot vähennetään palkastasi. Kun aloitat työt, hae verotoimistosta verokortti. Siinä kerrotaan, paljonko veroa palkastasi otetaan. Vastaanottokeskukselta saat ohjeen kortin hankkimiseksi. 10 Työssä Suomessa

13 Työterveydenhuolto ja työsuojelu Kaikkien työnantajien on järjestettävä työntekijöilleen työterveydenhuolto, joka on ehkäisevää terveydenhoitoa. Työnantaja vastaa kaikesta työpaikan työsuojelusta. Työpaikan ja työnteon on oltava turvallista. Sinun on ilmoitettava haittaa tai vaaraa aiheuttavista työoloista, koneista, laitteista ja työmenetelmistä. Työturvallisuuslaki velvoittaa myös sinua työntekijänä heti poistamaan huomaamasi vaaraa aiheuttavat viat ja puutteellisuudet, jos mahdollista. Ilmoita työnantajalle, että olet tehnyt näin. 11

14 Sairastuminen Työntekijän on ilmoitettava työnantajalle, jos hän ei pääse töihin sovitusti. Lain mukaan saat palkkaa sairausajalta, jos et pysty töihin sairauden tai tapaturman takia. Tätä maksetaan sairastumispäivältä ja 9 arkipäivältä. Usein aika on paljon pidempi, koska näin on sovittu työehtosopimuksessa. Yli kuukauden kestäneissä työsuhteissa saat sairausajalta täyden palkan, muuten puolet palkasta. 12 Työssä Suomessa

15 Työn päättyminen Työnantajan on virallisesti irtisanottava sinut ja noudatettava irtisanomisaikaa. Aika on määritelty työehtosopimuksessa. Jos sinut irtisanotaan vakavan rikkomuksen tai laiminlyönnin takia, on työnantajan ensin annettava sinulle varoitus ja mahdollisuus korjata käyttäytymistäsi. Etukäteen sovitulla koeajalla (maksimissaan 4 kuukautta) työsopimus voidaan purkaa heti, mutta ei epäasiallisilla perusteilla. 13

16 Syrjintä Suomen laki kieltää syrjinnän ja edellyttää tasapuolista kohtelua. Työnantaja ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa työntekijöitä eri asemaan iän, terveydentilan, vammaisuuden, kansallisen tai etnisen alkuperän, kansalaisuuden, sukupuolisen suuntautumisen, kielen, uskonnon, mielipiteen, vakaumuksen, perhesuhteiden, ammattiyhdistystoiminnan, poliittisen toiminnan tai muun näihin verrattavan seikan vuoksi. Työnantajan on noudatettava syrjintäkieltoa myös työhönottotilanteessa. 14 Työssä Suomessa

17 Ammattiliitto Sinulla on oikeus kuulua ammattiliittoon. Ammattiliitto voi auttaa sinua ongelmatilanteissa työpaikalla, neuvoa sinua oikeuksistasi ja tukea sinua riita-asioissa. Jos et esimerkiksi saa palkkaasi tai sinua syrjitään, voi ammattiliitto auttaa. Suurin osa suomalaisista työntekijöistä kuuluu ammattiliittoon. 15

18 Ongelmatapaukset Jos sinulla on ongelmia työpaikallasi, puhu työnantajallesi ja/tai työpaikan luottamusmiehelle. Yritä ratkaista asia ensin työpaikallasi. Kysy työtovereiltasi, kuka työpaikkasi luottamusmies on. Ammattiliittosi voi neuvoa sinua oikeuksistasi työpaikalla ja edustaa sinua, jos olet liiton jäsen. Jos työnantajasi ei maksa palkkaasi, koska on maksukyvytön, voit määräajan sisällä hakea saataviasi palkkaturvasta työ- ja elinkeinovirastosta. Voit hakea saatavia ja korvauksia jossain tapauksessa myös jälkikäteen. Työsyrjintä ja ihmiskauppa ovat rikoksia. Niistä voit ilmoittaa myös poliisille. Ihmiskaupan uhreille on Joutsenon vastaanottokeskuksessa auttamisjärjestelmä. Työsuojeluun voi ilmoittaa, jos työnantaja ei noudata työ- tai työturvallisuuslakeja. Voit ottaa yhteyttä myös sosiaalityöntekijääsi, jos et tiedä, mitä tehdä. 16 Työssä Suomessa

19 Yhteystietoja Ammattiliitot SAK Ammattiliitot AKAVA Ammattiliitot STTK Suomen laki Työ- ja elinkeinotoimistot Työsuojeluhallinto Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä Poliisin nettivinkki 17

20 Sinulla on oikeuksia Suomessa Tunne oikeutesi ja velvollisuutesi!

TYÖELÄMÄN ABC SELKOESITE

TYÖELÄMÄN ABC SELKOESITE TYÖELÄMÄN ABC SELKOESITE TERVETULOA TYÖELÄMÄÄN! Tämä opas tarjoaa perustietoa työelämästä. Oppaassa käydään läpi työelämän sanastoa ja muuta perustietoa työelämästä. Työpaikalla kannattaa pitää kiinni

Lisätiedot

Tätä lakia on sovellettava, vaikka vastikkeesta ei ole sovittu, jos tosiseikoista käy ilmi, että työtä ei ole tarkoitettu tehtäväksi vastikkeetta.

Tätä lakia on sovellettava, vaikka vastikkeesta ei ole sovittu, jos tosiseikoista käy ilmi, että työtä ei ole tarkoitettu tehtäväksi vastikkeetta. 1 of 26 27/05/2011 11:40 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2001» 26.1.2001/55 26.1.2001/55 Seurattu SDK 479/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Työsopimuslaki

Lisätiedot

TERVETULOA TYÖELÄMÄÄN!

TERVETULOA TYÖELÄMÄÄN! TYÖELÄMÄN ABC TERVETULOA TYÖELÄMÄÄN! Työelämässä pärjää, kun osaa pelisäännöt. Ne ovat kaikille samat. Omista oikeuksista kannattaa pitää kiinni ja omat velvollisuudet pitää myös tuntea. Työelämän ABC-opas

Lisätiedot

1. Yleistä vuokratyöstä... 4 6. Työturvallisuus ja työterveyshuolto... 11 2. Työsopimuksen tekeminen... 5 7. Sairausloma ja sairausajanpalkka...

1. Yleistä vuokratyöstä... 4 6. Työturvallisuus ja työterveyshuolto... 11 2. Työsopimuksen tekeminen... 5 7. Sairausloma ja sairausajanpalkka... VUOKRATYÖOPAS Sisällys Johdanto... 3 1. Yleistä vuokratyöstä... 4 Mitä vuokratyö tarkoittaa?... 4 Miten vuokratyö poikkeaa muista työsuhteista?... 4 Saako vuokratyöntekijältä periä välityspalkkiota?...

Lisätiedot

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15 OpasVuokratyöopas Sisältö 1. Johdanto 4 2. Yleistä vuokratyöstä 5 Mitä vuokratyö tarkoittaa? 5 Miten vuokratyö poikkeaa muista työsuhteista? 5 Milloin vuokratyötä voi käyttää? 6 Saako vuokratyöntekijältä

Lisätiedot

Työelämäsertifikaatti

Työelämäsertifikaatti Työelämäsertifikaatti Työelämäsertifikaatti on osaamissertifikaatti, jonka sisältää keskeisiä asioita suomalaisen työelämän pelisäännöistä sekä suomalaisesta työlainsäädännöstä. Työelämäsertifikaatin tavoitteena

Lisätiedot

Kansanopistoyhdistyksen KOJOKO-koulutus

Kansanopistoyhdistyksen KOJOKO-koulutus 1 Kansanopistoyhdistyksen KOJOKO-koulutus Lahti 23.1.2008 Työelämän sääntelyä Hyvät tilaisuuden osanottajat hyvät yhteistyökumppanit! Kiitos kutsusta! Ajattelin käyttää tilaisuutta joustavasti. Vaikka

Lisätiedot

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Sisältö Johdanto... 3 Osa 1 Työlainsäädäntö 1. Yleistä Suomesta... 4 2. Osaaminen ja koulutus... 8 3. Työnhaku... 12 4. Työmarkkinajärjestelmä... 13 5. Työsopimus...

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt 1

Työelämän pelisäännöt 1 Työelämän pelisäännöt 1 Ammattiliittoon kuulumisesta on monta etua:» Palkka ja muut työehdot Ammattiliitto neuvottelee puolestasi palkoista ja muista työehdoista. Oman alan työehtosopimuksessa sovitaan,

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt

Työelämän pelisäännöt Työelämän pelisäännöt Suomalainen työmarkkinajärjestelmä perustuu sopimiseen. Sopimuksia: Työsopimus TES eli työehtosopimus Paikallinen sopiminen Työsuhteen tunnusmerkit TYÖSOPIMUS Työsopimus on työntekijän

Lisätiedot

työelämän abc TERVETULOA TYÖELÄMÄÄN s i v u

työelämän abc TERVETULOA TYÖELÄMÄÄN s i v u TERVETULOA TYÖELÄMÄÄN w w w. s t t k. f i T e r v e t u l o a t y ö e l ä m ä ä n TERVETULOA TYÖELÄMÄÄN Työelämässä sinulla on työnantajaasi kohtaan oikeuksia ja velvollisuuksia, joista on hyvä tietää

Lisätiedot

Töissä Suomessa tietoa maahanmuuttajalle

Töissä Suomessa tietoa maahanmuuttajalle Töissä Suomessa tietoa maahanmuuttajalle Työterveyslaitos TTL-Kirjakauppa Topeliuksenkatu 41 a A 00250 Helsinki puh. 030 4742 543 faksi (09) 4775 071 www.ttl.fi/verkkokauppa Euroopan sosiaalirahasto on

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt

Työelämän pelisäännöt Työelämän pelisäännöt 1. Työsopimus Kun työntekijä ottaa työntekijän töihin, hän tekee työntekijän kanssa ensin työsopimuksen. Työsopimus kannattaa tehdä kirjallisesti, vaikka suullinen työsopimus on yhtä

Lisätiedot

Yrittäjän työlainsäädäntöopas

Yrittäjän työlainsäädäntöopas Yrittäjän työlainsäädäntöopas Yrittäjänaisten Keskusliitto ry Kaisaniemenkatu 1 B a 4 00100 Helsinki Puh. (0) 4 4140 Fax. (0) 4 41 40 www. yrittajanaiset.fi Sirpa Majaniemi 2007 Esipuhe Yrittäjänaisten

Lisätiedot

Julkaisija STTK-Opiskelijat ry Mikonkatu 8 A PL 421 00101 Helsinki

Julkaisija STTK-Opiskelijat ry Mikonkatu 8 A PL 421 00101 Helsinki Toimihenkilökeskusjärjestö STTK käyntiosoite Mikonkatu 8 A, 6. kerros postiosoite PL 421 00101 Helsinki puhelin (09) 131 521 sähköposti etunimi.sukunimi@sttk.fi www.sttk.fi Toimihenkilökeskusjärjestö STTK

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu ja työlainsäädäntö. Lakimiehet Mika Välimaa ja Terhi Toikkanen 14.11.2011

Henkilökohtainen apu ja työlainsäädäntö. Lakimiehet Mika Välimaa ja Terhi Toikkanen 14.11.2011 Henkilökohtainen apu ja työlainsäädäntö Lakimiehet Mika Välimaa ja Terhi Toikkanen 14.11.2011 Päivän ohjelma 10-10.30 henkilökohtainen apu 10.30-12 työlainsäädäntö 12-12.15 tauko 12.20-13 palkanmaksu 13-13.15

Lisätiedot

Tervetuloa työelämään! Työelämän ABC. Kaikki mitä sinun tulee tietää työelämästä.

Tervetuloa työelämään! Työelämän ABC. Kaikki mitä sinun tulee tietää työelämästä. Tervetuloa työelämään! Työelämän ABC Kaikki mitä sinun tulee tietää työelämästä. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK Tervetuloa työelämään! Toimihenkilökeskusjärjestö STTK käyntiosoite Mikonkatu 8 A, 6. krs

Lisätiedot

Hyvää työtä. Työelämäopas nuorille

Hyvää työtä. Työelämäopas nuorille Hyvää työtä Työelämäopas nuorille 1 Sisällys Hyvää työtä työelämäopas nuorille 3 1. Sinä ja valinnat 4 2. Työnhaku 10 3. Ensimmäinen työpaikka 18 4. Ohjeita ongelmatilanteisiin 28 ISBN 978-952-5628-69-2

Lisätiedot

TYÖSUHDEOPAS. Tässä uudistuneessa painoksessa on otettu huomioon kevääseen 2004 mennessä vahvistettu lainsäädäntö. ISBN 951-8968-45-4

TYÖSUHDEOPAS. Tässä uudistuneessa painoksessa on otettu huomioon kevääseen 2004 mennessä vahvistettu lainsäädäntö. ISBN 951-8968-45-4 1 TYÖSUHDEOPAS SEFEn työsuhdeopas esittelee työelämän tärkeimmät säännökset. Opas on tukenasi, kun teet työsopimusta tai kun muuten haluat varmistua työsuhteesi ehdoista ja myös, jos työsuhteen päättymisessä

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJAOPAS JA HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN PALKANMAKSUN JA TYÖSUHTEEN SOVELTAMISOHJE (SOSLTK 30.10.

HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJAOPAS JA HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN PALKANMAKSUN JA TYÖSUHTEEN SOVELTAMISOHJE (SOSLTK 30.10. 18.11.2014 HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJAOPAS JA HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN PALKANMAKSUN JA TYÖSUHTEEN SOVELTAMISOHJE (SOSLTK 30.10.2014, 109 ) Sisältö 1 Tukea työnantajuuteen 4 1.1 Oppaassa käytettävät

Lisätiedot

ULKOMAISEN TYÖNTEKIJÄN REKRYTOINTI JA PALKKAAMINEN

ULKOMAISEN TYÖNTEKIJÄN REKRYTOINTI JA PALKKAAMINEN ULKOMAISEN TYÖNTEKIJÄN REKRYTOINTI JA PALKKAAMINEN -OPAS TYÖNANTAJILLE JA ULKOMAISILLE TYÖNTEKIJÖILLE >>>> SISÄLLYSLUETTELO > 1. Johdanto 3 > 2.Työntekijän rekrytointi ulkomailta 4 2.1. EURES 4 2.2. EURESin

Lisätiedot

T YÖPERUSTEISEN MAAHANMUUTTAJAN JA HÄNEN PERHEENJÄSENTENSÄ KOTOUTUMINEN SUOMEEN

T YÖPERUSTEISEN MAAHANMUUTTAJAN JA HÄNEN PERHEENJÄSENTENSÄ KOTOUTUMINEN SUOMEEN T YÖPERUSTEISEN MAAHANMUUTTAJAN JA HÄNEN PERHEENJÄSENTENSÄ KOTOUTUMINEN SUOMEEN Koonnut: palveluohjaaja Irina Miettinen POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa hanke Mikkeli 2010 SISÄLTÖ JOHDANTO...

Lisätiedot

Vuokratyö. teknologiateollisuudessa. Opas yrityksille ja niiden työntekijöille

Vuokratyö. teknologiateollisuudessa. Opas yrityksille ja niiden työntekijöille Vuokratyö teknologiateollisuudessa Opas yrityksille ja niiden työntekijöille Tämän teoksen osittainenkin kopiointi ja saattaminen yleisön saataviin on tekijänoikeuslain (404/61, siihen myöhemmin tehtyine

Lisätiedot

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluhallinto Tampere 2008 ISSN 1456-257X ISBN 978-952-479-049-9 Multiprint Oy, Tampere 2008 20. uusittu painos Sisällysluettelo

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Työsuojeluhallinto Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2010 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2010 Työsuojeluhallinto

Lisätiedot

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2013

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2013 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2013 Työsuojeluhallinto Tampere 2013 ISSN 1456-257X ISBN 978-952-479-109-0 Multiprint Oy, Tampere 2013 24. painos 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Työsuojeluhallinto Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2012 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2012 Työsuojeluhallinto

Lisätiedot

lähihoitajan opas työelämään

lähihoitajan opas työelämään lähihoitajan opas työelämään Hyvä lähihoitaja, Työelämän pelisäännöt ovat monisäikeisiä ja välillä hankaliakin. Työntekijällä ja työnantajalla on oikeuksia ja velvollisuuksia toisiaan kohtaan. Näistä asioista

Lisätiedot

TUNNETKO TYÖEHTOSI? METALLITEOLLISUUTTA SUOMESSA OVAT TASAVERTAINEN KOHTELU

TUNNETKO TYÖEHTOSI? METALLITEOLLISUUTTA SUOMESSA OVAT TASAVERTAINEN KOHTELU Sisältö TUNNETKO TYÖEHTOSI? Metalliteollisuutta Suomessa ovat... 1 Tasavertainen kohtelu... 1 Työsopimus... 2 Teknologiateollisuuden työehtosopimus 2007 2009... 3 Kertakorvaus... 3 Yleiskorotus... 3 Työkohtaiset

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Työsuojeluhallinto Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluhallinto

Lisätiedot