Palkkatodistuksen täyttöohjeet työnantajalle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palkkatodistuksen täyttöohjeet työnantajalle"

Transkriptio

1 Palkkatodistuksen täyttöohje S. 1 (4) Palkkatodistuksen täyttöohjeet työnantajalle Lähetä palkkatodistukset suoraan työntekijän omaan työttömyyskassaan. Yhteisjärjestöön lähetetyt palkkatodistukset palautetaan hakijalle. Merkitse tiedot lomakkeelle lähtökohtaisesti työsuhteen päättymisajankohdan tai todistuksen antamisajankohdan mukaisesti. Kohta 1 Työnantaja Merkitse Y-tunnus muodossa Jos työnantaja on luonnollinen henkilö, merkitse tunnukseksi täydellinen henkilötunnus. Kohta 3 Tiedot työsuhteesta Merkitse tarkasti työsuhteen todellinen alkamispäivä. Merkitse työsuhteen päättymispäiväksi irtisanomisajan viimeinen päivä, vaikka työntekijällä ei olisi irtisanomisajalla työntekovelvoitetta. Jos työsuhde on purettu, merkitse päättymispäiväksi purkamispäivä. Työsuhteeseen sovellettu työehtosopimus Yksilöi työsuhteeseen sovellettu työehtosopimus riittävän tarkasti. Jos käytät lyhenteitä, niiden tulee olla yleisesti tunnettuja. Työehtosopimuksen / työsopimuksen mukainen enimmäistyöaika Ilmoita työehtosopimuksessa ja työntekijän työsopimuksessa sovittu enimmäistyöaika. Jos työtä tehdään vaihtelevasti tarjottaessa, merkitse palkkatodistukseen työsopimuksessa ilmoitettu pienin ja suurin määrä. Palkkausperuste Provisiopalkkana ei pidetä peruspalkkausta täydentäviä tulospalkkio- ja voittopalkkiojärjestelmiä. Kuukausipalkka luontoisetuineen Ilmoita myös provisiopalkkaukseen liittyvä kiinteä kuukausipalkka luontoisetuineen tässä kohdassa.

2 Palkkatodistuksen täyttöohje S. 2 (4) Kohta 4 Palkkatiedot Kohta 4.1 Ajalta Merkitse kohtaan palkkatiedot viimeisen 26/34 kalenteriviikon ajalta. Jos työtä on tehty vaihtelevasti, ajanjakson tulisi olla niin pitkä, että jaksolle osuu 26/34 kalenteriviikkoa, jona työtä on tehty vähintään 18 tuntia/viikko. Merkitse palkkatiedot 26 viikon ajalta, jos työntekijä on työskennellyt vähintään yhden viikon jälkeen. Merkitse palkkatiedot 34 viikon ajalta, jos työntekijä ei ole työskennellyt jälkeen. Ilmoita todistuksessa palkkatiedot myös edelliseltä ja kuluvalta kalenterivuodelta. Jos työsuhde on edellä mainittua lyhyempi, tiedot annetaan koko työsuhteen ajalta. Jos työntekijällä on pitkiä palkattomia poissaolojaksoja, työnantaja voi joutua antamaan palkkatodistuksen taannehtivasti usealtakin vuodelta. Kohta 4.2 Ennakonpidätyksen alainen palkka lisineen Ennakonpidätyksen alaiseen palkkaan kuuluvat lomaraha, lomakorvaus, vuosiloma-ajan palkka, irtisanomisajan palkka, sairausajan palkka, ylityökorvaus, arkipyhäkorvaus, varallaolo- ja päivystyskorvaus ja muut vastaavat palkanlisät ja korvaukset. Palkkaan luetaan myös luontoisetujen kuten auto-, puhelin-, ruoka-, asuntoedun verotusarvo. Kohta 4.3 Lomaraha Jos lomaraha on vaihdettu vapaaksi, lomarahan (laskennallista) määrää ei merkitä palkkatodistukseen. Lomaraha ja lomarahan sijaan annetun vapaan palkka sisältyy myös kohdan 4.2 palkkasummaan. Kohta 4.4 Lomakorvaus Lomakorvauksella tarkoitetaan työsuhteen päättyessä maksettavaa korvausta pitämättä jääneistä lomapäivistä. Lomakorvaus sisältyy myös kohdan 4.2 palkkasummaan. Lomakorvaus ilmoitetaan aina riippumatta siitä, miltä lomanmääräytymisvuodelta korvatut lomapäivät on ansaittu.

3 Palkkatodistuksen täyttöohje S. 3 (4) Kohta 4.5 Ennakonpidätyksen alaiseen palkkaan sisältyy tulospalkkioita, tuotantopalkkioita, voittopalkkioita, bonuksia, tantiemeja, optioita, osinkoja, henkilöstörahasto-osuuksia tms. Erittele kohtaan 4.5 palkkatodistuksen ajanjaksona maksettu tulospalkkio, ylityökorvaus, olosuhde- tai vuorotyölisä, bonus, tuotantopalkkio, tuotantolisä, voittopalkkio, työnantajan antama rahalahja, työsuhdelainan korkoetu, odotusajan palkka, vahingonkorvaus, voitonjakoerä, luottamustoimesta maksettu luottamustoimipalkkio, työsuhdeoptio, työsuhteeseen perustuva osakeanti tms. palkkaerä. Mikäli edellä kuvattu palkkio maksetaan palkkatodistuksen kirjoittamisen jälkeisenä aikana, voi maksuun tulevasta palkkioista kirjata todistuksen kohtaan 7 Lisätietoja. Kohdassa 4.5 ilmoitetaan myös ennakonpidätyksen alaiseen palkkaan sisältyvät erät, joita ei pidetä vakiintuneena palkkana. Tässä kohdassa ilmoitetut palkkaerät sisältyvät myös kohdan 4.2 palkkasummaan. Kohta 4.6 Työsuhteen päättymiseen liittyen on maksettu irtisanomisajan palkan sijasta tai sen lisäksi muuta korvausta tai erorahaluonteisia korvauksia (esim. kultainen kädenpuristus) tms. Merkitse palkkatodistukseen työsuhteen päättyessä irtisanomisajan palkan sijasta tai sen lisäksi maksettu korvaus, mikäli jokin seuraavista edellytyksistä täyttyy: työnantaja ja työntekijä sopivat yhdessä työsuhteen päättämisestä työnantaja irtisanoo työsuhteen irtisanomisaikaa noudattamatta työntekijä irtisanoo työsopimuksensa yli 200 päivää kestäneen lomautuksen johdosta Korvauksen nimi voi olla eroraha, kultainen kädenpuristus, tukipaketti tms. Etu voi olla muutakin kuin rahaa esim. auto tai muuta omaisuutta. Jos työsuhteen päättymiseen liittyvä ylimääräinen korvaus maksetaan myöhemmin, tulee asiasta ilmoittaa kohdan 4.6 alla olevassa kohdassa. Myöhemmin maksettavaa ylimääräistä korvausta ei tule sisällyttää kohdan 4.2 ennakonpidätyksen alaiseen palkkaan. Kohta 5 Palkattomat työstä poissaolojaksot Merkitse kohtaan ne ajanjaksot, jolloin työntekijä on ollut poissa työstä eikä työnantaja ole maksanut poissaoloajalta palkkaa. Palkattoman poissaolon syy voi olla esimerkiksi sairaus, lapsen syntymä, lapsen hoito tai sairaan lapsen tilapäinen hoitovapaa, opiskelu, yksityisasiat, lakko, työsulku tai luvaton poissaolo. Merkitse poissaolon syy palkkatodistukseen.

4 Palkkatodistuksen täyttöohje S. 4 (4) Kohta 6 Alle 18-tuntiset työviikot Erittele palkkatodistukseen kaikki alle 18-tuntiset työviikot sekä niiden ajalta maksettu palkka. Voit antaa viikoittaisen työtuntiselvityksen myös erillisellä lomakkeella. Jos työntekijän työsopimuksen mukainen työaika on esim tuntia viikossa, tulee palkkatodistukseen aina liittää erillinen kalenteriviikkokohtainen työaika- ja palkkaselvityslomake. Jos työ on tehty opetusalalla, tarkista opetusalaa koskeva erityissäännös työttömyyskassasta. Myös työsuhteisen kotityön, luovan ja esityksellisen työn alojen sekä urheilijoiden työaikaa koskee erityissäännöksiä, jotka tulee tarkistaa työttömyyskassasta. Kohta 7 Lisätiedot Kohtaan merkitään sellaiset tiedot, joilla voi olla merkitystä työttömyysetuuden määräämisessä. Tällaisia tietoja voivat olla muun muassa kuukausipalkassa tapahtuneet muutokset palkkatodistuksen ajalla, työsuhteen päättymisen jälkeen maksuun tulevat tulospalkkiot, rakennusalan työntekijätehtävissä toimivien vuosiloma-ajat, työaikapankkijärjestelmän piiriin kuuluvien työntekijöiden työaikapankkitapahtumat sekä työsuhteen päättyessä maksettu korvaus pitämättä jääneistä lomarahan vaihtovapaista. Kohta 8 Todistuksen antaja Kohdassa ilmoitetaan todistuksen antajan yksilöintitiedot. Lisäksi ilmoitetaan todistuksen antajan yhteystiedot, joista työttömyyskassa voi tarvittaessa pyytää lisäselvityksiä. Jos työnantaja on ulkoistanut palkanlaskennan palveluyritykseen, ilmoitetaan palveluyrityksen nimi. Henkilö, joka palkkatodistuksen on palveluyrityksessä laatinut, ilmoittaa myös nimensä ja yhteystietonsa.

1 (6) Toukokuu 2010 TYÖTTÖMYYSTURVAA TYÖTTÖMÄLLE

1 (6) Toukokuu 2010 TYÖTTÖMYYSTURVAA TYÖTTÖMÄLLE Toukokuu 2010 1 (6) TYÖTTÖMYYSTURVAA TYÖTTÖMÄLLE Miten toimit, kun työ päättyy Ilmoittaudu työ- ja elinkeinotoimistossa työttömäksi työnhakijaksi välittömästi työsuhteen päätyttyä tai lomautuksen alkaessa.

Lisätiedot

Työvoimakustannusten neljännesvuositilasto

Työvoimakustannusten neljännesvuositilasto Työvoimakustannusten neljännesvuositilasto Vastausohjeet Palvelualat Aineistonn vastaanottaja! Tilastoaineisto palautetaan sähköisen tiedonkeruujärjestelmän kautta, jonne pääsee osoitteesta http://www.tilastokeskus.fi/keruu/tyne/lomake

Lisätiedot

Hiusalan työehtosopimus 1.11.2013-31.5.2015

Hiusalan työehtosopimus 1.11.2013-31.5.2015 Hiusalan työehtosopimus 1.11.2013-31.5.2015 I SOVELTAMISALA JA VOIMASSAOLOAIKA 1 Sopimuksen ulottuvuus Tällä sopimuksella määrätään Suomen Hiusyrittäjät ry:n jäsenliikkeiden palveluksessa olevien parturien,

Lisätiedot

Sisällys. 6 Oikeus poiketa laista työ- ja virkaehtosopimuksella... 24 Työ- ja virkaehtosopimusmääräysten soveltaminen... 25

Sisällys. 6 Oikeus poiketa laista työ- ja virkaehtosopimuksella... 24 Työ- ja virkaehtosopimusmääräysten soveltaminen... 25 Vuosilomalaki Sisällys 6 Oikeus poiketa laista työ- ja virkaehtosopimuksella... 24 Työ- ja virkaehtosopimusmääräysten soveltaminen... 25 1 Lain soveltamisala ja pakottavuus... 4 Yleissitovan työehtosopimuksen

Lisätiedot

KUN TYÖT LOPPUVAT JA TYÖTTÖMYYS TAI LOMAUTUS ALKAVAT

KUN TYÖT LOPPUVAT JA TYÖTTÖMYYS TAI LOMAUTUS ALKAVAT KUN TYÖT LOPPUVAT JA TYÖTTÖMYYS TAI LOMAUTUS ALKAVAT Kun tietoon tulee yrityksessä tapahtuvia lomautuksia tai irtisanomisia, kannattaa ottaa ajoissa asioista selvää. Neuvoja lomautus- ja työttömyysasioissa

Lisätiedot

TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017

TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 1 TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 Työehtosopimuksen perusosa 1 Irtisanomissuojasopimus 2 Allekirjoituspöytäkirja 3 2 YKSITYISMETSÄTALOUDEN TYÖNANTAJAT - PRIVATSKOGSBRUKETS ARBETSGIVARE RY:n ja METO METSÄALAN

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017 Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017 YKSITYISEN SOSIAALIPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2014 31.1.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1 Sopimuksen ulottuvuus... 3 2 Työn johto, jakaminen

Lisätiedot

7T]ZX[ÝbcÝ_P[eT[dP[P] chýtwc^b^_x\db $! # "! &

7T]ZX[ÝbcÝ_P[eT[dP[P] chýtwc^b^_x\db $! # ! & Henkilöstöpalvelualan työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Sisällys I YLEISET MÄÄRÄYKSET. 1 1 Soveltamisala... 1 2 Määritelmät... 1 3 Keskusjärjestöjen ja liittojen väliset muut sopimukset.. 2 4 Työn johto,

Lisätiedot

Yksin ei riitä rahkeet Ajankohtaista työsuhdeasiaa yrityksen arkea tukemaan

Yksin ei riitä rahkeet Ajankohtaista työsuhdeasiaa yrityksen arkea tukemaan Yksin ei riitä rahkeet Ajankohtaista työsuhdeasiaa yrityksen arkea tukemaan SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto: Yksin ei riitä rahkeet 2. Virvon työsuhde- ja palkanlaskentapalvelut 3. Asiantuntija-artikkeli:

Lisätiedot

Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus

Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen uudistamista koskeva allekirjoituspöytäkirja... 2 1 luku Yleiset määräykset... 6 2 luku Vuosilomaa koskevat määräykset...

Lisätiedot

Henkilöihin, jotka suorittavat työnsä pääasiallisesti provisiotyönä, noudatetaan tämän sopimuksen määräyksiä soveltuvin osin.

Henkilöihin, jotka suorittavat työnsä pääasiallisesti provisiotyönä, noudatetaan tämän sopimuksen määräyksiä soveltuvin osin. TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY TOIMIHENKILÖUNIONI TU RY TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1 Soveltamisala 1 Tämän sopimuksen piiriin kuuluvat Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten palveluksessa

Lisätiedot

Terveyspalvelualan työehtosopimus

Terveyspalvelualan työehtosopimus Terveyspalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017 Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN ry Asemamiehenkatu 4, 00520 Helsinki TSN:n jäsenjärjestöt: Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO Asemamiehenkatu

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE Kirkkonummen kunta Perusturva Vammaispalvelut Voimassa 1.5.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ - MITÄ HENKILÖKOHTAINEN APU ON...3 2 HENKILÖKOHTAISEN AVUN MYÖNTÄMINEN...3 2.1

Lisätiedot

LUOTTOTIETO- JA PERINTÄALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017

LUOTTOTIETO- JA PERINTÄALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 LUOTTOTIETO- JA PERINTÄALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 Palvelualojen työnantajat PALTA ry Ammattiliitto Pro ry PALVELUALOJEN TYÖNANTAJAT PALTA ry PL 62, 00131 Helsinki (Eteläranta 10, 6 krs.) Tomi

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2015 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA JA VUOROTTELUKORVAUS. www.tyj.fi

TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2015 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA JA VUOROTTELUKORVAUS. www.tyj.fi TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2015 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA JA VUOROTTELUKORVAUS www.tyj.fi Työttömyyskassojen etuusopas 2015 Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön (TYJ) toimittama etuusopas sisältää

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Työsuojeluhallinto Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluhallinto

Lisätiedot

SÄILIÖAUTO- JA ÖLJYTUOTEALAA SEKÄ NIIHIN LIITTYVIÄ TOIMINTOJA TYÖEHTOSOPIMUS

SÄILIÖAUTO- JA ÖLJYTUOTEALAA SEKÄ NIIHIN LIITTYVIÄ TOIMINTOJA TYÖEHTOSOPIMUS Autoliikenteen Työnantajaliitto ry:n ja Öljytuote ry:n sekä Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n välinen SÄILIÖAUTO- JA ÖLJYTUOTEALAA SEKÄ NIIHIN LIITTYVIÄ TOIMINTOJA koskeva TYÖEHTOSOPIMUS

Lisätiedot

m a t k a o p a s t y ö e l ä m ä ä n

m a t k a o p a s t y ö e l ä m ä ä n T E K - S A F A m a t k a o p a s t y ö e l ä m ä ä n Arkkitehtiopiskelijan arkea Kaisa oli opiskeluaikana töissä enonsa arkkitehtitoimistossa. Palkasta sovittiin suullisesti, kun Kaisa siitä parin työpäivän

Lisätiedot

ENERGIA-ALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005 30.9.2007

ENERGIA-ALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005 30.9.2007 ENERGIA-ALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005 30.9.2007 ENERGIATEOLLISUUS RY TOIMIHENKILÖUNIONI RY SUOMEN KONEPÄÄLLYSTÖLIITTO RY 1 Työehtosopimuksen sisältö SISÄLLYSLUETTELO TYÖEHTOSOPIMUKSEN

Lisätiedot

LASIKERAAMISEN TEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS

LASIKERAAMISEN TEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS LASIKERAAMISEN TEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS 2012 2014 LASIKERAAMISEN TEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2012 28.2.2014 KULUTUSTAVARARYHMÄ RY TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITTO RY 1 2 SISÄLLYS.Sivu TYÖEHTOSOPIMUKSEN

Lisätiedot

B^bXPP[XP[P] YËaYTbcÝYË Z^bZTeP chýtwc^b^_x\db "! # "! &

B^bXPP[XP[P] YËaYTbcÝYË Z^bZTeP chýtwc^b^_x\db ! # ! & Sisällysluettelo 1 Sopimuksen ulottuvuus...1 2 Työn johto, jakaminen ja järjestäytymisoikeus...1 3 Työsuhteen alkaminen...1 4 Työsuhteen päättyminen...2 5 Palkat...2 6 Työaika...3 7 Arkipyhät...6 8 Lisätyö...6

Lisätiedot

TIETO- JA VERKOSTO- TEKNOLOGIA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS. Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI ry Sähköalojen ammattiliitto ry

TIETO- JA VERKOSTO- TEKNOLOGIA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS. Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI ry Sähköalojen ammattiliitto ry TIETO- JA VERKOSTO- TEKNOLOGIA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI ry Sähköalojen ammattiliitto ry 1 VUOSIEN 2007-2010 TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...5 1

Lisätiedot

Vuorotteluvapaa. te-palvelut.fi

Vuorotteluvapaa. te-palvelut.fi Vuorotteluvapaa te-palvelut.fi Työnhakijan ja työnantajan vuorotteluvapaa Vuorotteluvapaa on järjestely, jossa työntekijä työnantajansa kanssa tekemänsä vuorottelu sopimuksen mukaisesti vapautuu määräajaksi

Lisätiedot

Sähköiset ilmoitukset palkkahallinnon ohjelmistoista tietueiden kuvausta TYVI-rajapintaa varten on päivitetty

Sähköiset ilmoitukset palkkahallinnon ohjelmistoista tietueiden kuvausta TYVI-rajapintaa varten on päivitetty Asiakastiedote 4.11.2014 Sähköiset ilmoitukset palkkahallinnon ohjelmistoista tietueiden kuvausta TYVI-rajapintaa varten on päivitetty Tietueiden kuvausta TYVI-rajapintaa varten on päivitetty koulutuskorvauksen

Lisätiedot

Palkkaopas. sosiaalialan ammattilaiselle

Palkkaopas. sosiaalialan ammattilaiselle Palkkaopas sosiaalialan ammattilaiselle 1 Taitto: Mainostoimisto Tin can Oy Painopaikka: Art-Print Oy 2012 2 Palkkaopas sosiaalialan ammattilaiselle 3 4 Lukijalle Talentian ydintehtävä on ajaa ja valvoa

Lisätiedot

MAA- JA VESIRAKENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS 20.3.2014 29.2.2016

MAA- JA VESIRAKENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS 20.3.2014 29.2.2016 MAA- JA VESIRAKENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS 20.3.2014 29.2.2016 INFRA ry:n ja Rakennusliitto ry:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS AJALLE 20.3.2014 29.2.2016 ISBN 978-952-269-117-0 ISBN 978-952-269-118-7 (pdf) Taitto:

Lisätiedot

Lakimuutokset 1.1.2014 10.3.2014

Lakimuutokset 1.1.2014 10.3.2014 Lakimuutokset 1.1.2014 10.3.2014 Jäsenyysedellytys Palkansaajan jäsenyysehdon pituus lyheni 34 viikosta 26 viikkoon Uutta lyhyempää jäsenyysehtoa sovelletaan, kun henkilö on 29.12.2013 jälkeen ollut yhden

Lisätiedot

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Sisältö Johdanto... 3 Osa 1 Työlainsäädäntö 1. Yleistä Suomesta... 4 2. Osaaminen ja koulutus... 8 3. Työnhaku... 12 4. Työmarkkinajärjestelmä... 13 5. Työsopimus...

Lisätiedot

Huolto- ja kunnossapitoalan TYÖEHTOSOPIMUS 2014-2017

Huolto- ja kunnossapitoalan TYÖEHTOSOPIMUS 2014-2017 Huolto- ja kunnossapitoalan TYÖEHTOSOPIMUS 2014-2017 Palvelualojen työnantajat PALTA ry Sähköalojen ammattiliitto ry Painettu 2014 Tammerprint, Tampere ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA... 3 1 SOPIMUKSEN SOVELTAMISALA...

Lisätiedot

Roikkolomautuksesta. Hanna Kurtto. 1. Johdanto. 1.1. Yleistä lomauttamisesta

Roikkolomautuksesta. Hanna Kurtto. 1. Johdanto. 1.1. Yleistä lomauttamisesta Hanna Kurtto Roikkolomautuksesta 1. Johdanto 1.1. Yleistä lomauttamisesta Työsopimuslain 5 luvun 1 :n 1 momentin mukaan lomauttamisella tarkoitetaan työnantajan päätökseen tai hänen aloitteestaan tehtävään

Lisätiedot