HENKILÖKOHTAINEN APU INFOPAKETTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HENKILÖKOHTAINEN APU INFOPAKETTI"

Transkriptio

1 HENKILÖKOHTAINEN APU INFOPAKETTI Päivitetty

2 Sisällysluettelo HENKILÖKOHTAISEN AVUN TYÖNANTAJUUDEN ALKAESSA... 4 I VAIHE AVUSTAJAN HANKINTA, TYÖSOPIMUS JA VAKUUTUKSET,... 4 LAKISÄÄTEINEN TYÖTERVEYSHUOLTO Avustajan hankinta Työsopimus Työnantajan tiedot Vakuutukset Lakisääteinen työterveyshuolto TYÖAIKA Työvuorosuunnittelu Työtuntilistat... 8 II VAIHE KORVAUS TYÖNANTAJILLE Työnantajan korvaussummasta kuukausittain maksettavat suoritukset Verotilin viitenumero Vero ja sosiaaliturva maksujen maksaminen Kuukausittain tehtävä kausiveroilmoitus Työansioerittely ja verohallinnolle tehtävä vuosi-ilmoitus HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN SAIRAUSLOMA AVUSTAJAN LOMAUTTAMINEN TYÖSUHTEEN PÄÄTTYMINEN (Työsopimuslaki 55/2011) Työsopimuksen purkaminen koeajalla Toistaiseksi voimassaolevan työsopimuksen purkaminen MUUT TYÖNANTAJAN VELVOLLISUUDET YHTEYDENOTOT OHJE TYÖNTEKIJÄLLE Vakuutukset Työsopimus Työaika ja työtuntilistat Palkkakorvaus Henkilökohtaisen avustajan sairausloma Työntekijän lomauttaminen Palkan maksu Työsuhteen päättyminen

3 TYÖNANTAJAN VELVOLLISUUDET PÄHKINÄNKUORESSA

4 4 HENKILÖKOHTAISEN AVUN TYÖNANTAJUUDEN ALKAESSA Henkilökohtainen avustajatoiminta on vammaispalvelulain mukaista toimintaa ja työnantajalle maksutonta. Vammaispalvelun sosiaalityöntekijän tekemän henkilökohtaisen avun päätöksen saatuaan vammainen henkilö toimii työnantajana, päätöksessä olevan tuntimäärän mukaisesti. Työsuhde syntyy työnantajan ja avustajan välille. Avustaja ei ole työ- eikä oikeussuhteessa kuntaan. Työsuhteeseen sovelletaan työlainsäädännön määräyksiä (esim. Työaikalaki, Vuosilomalaki) sekä Jyväskylän kaupungin perusturvalautakunnan vahvistamaa soveltamisohjetta. I VAIHE 1 AVUSTAJAN HANKINTA, TYÖSOPIMUS JA VAKUUTUKSET, LAKISÄÄTEINEN TYÖTERVEYSHUOLTO 1.1 Avustajan hankinta työnantaja hakee avustajaa työvoimatoimiston MOL:n sivuilta kohdasta Työnantajalle, ilmoita avoin työpaikka tai soita numeroon tai numeroon ja pyydä laittamaan ilmoituksen MOL:n sivuille. avustajaa voi hakea myös ottamalla yhteyttä Jyväskylän kaupungin henkilökohtaisen avun palveluohjaajaan: Jaana Pekkola p Sopivan avustajan löydyttyä työnantaja ja avustaja tekevät työsopimuksen. Työnantaja ottaa, omilla tiedoillaan, lakisääteisen tapaturmavakuutuksen valitsemastaan vakuutusyhtiöstä sekä lakisääteisen työterveyshuollon valitsemaltaan palveluntarjoajalta.

5 5 1.2 Työsopimus Työnantaja ja avustaja laativat keskenään kirjallisen työsopimuksen (työsopimus), yksi työnantajalle ja yksi työntekijälle. Työsopimuksesta toimitetaan kopio OIVA-keskukseen osoitteeseen:. Jyväskylän kaupunki OIVA-keskus/ HAV työsopimus Keljonkatu 26, A-talo Jyväskylä Työsopimuksessa tulee olla seuraavat asiat: työnantajan ja työntekijän nimet, sosiaaliturvatunnukset ja osoitteet työtehtävät työn alkamisaika voimassa pääsääntöisesti toistaiseksi. koeaika (enintään 4 kk) palkka työntekijän tilinumero työaika irtisanomisaika allekirjoitukset 1.3 Työnantajan tiedot Työnantaja ilmoittaa yhteystietonsa ja tilinumeronsa (lomake). Jyväskylän kaupunki maksaa tilille korvauksen avustajan tehdyistä työtunneista. 1.4 Vakuutukset Tapaturmavakuutus Työnantaja ottaa omilla tiedoillaan lakisääteisen tapaturmavakuutuksen avustajilleen valitsemastaan vakuutusyhtiöstä. Vakuutus on haettava ennen työn aloittamista, jotta se on voimassa jo työntekijän ensimmäisellä työmatkalla.

6 6 Vakuutusyhtiölle ilmoitetaan laskutusosoitteeksi Jyväskylän kaupunki OIVA-keskus/ HAV Keljonkatu 26, A-talo Jyväskylä Työeläkevakuutus Omalla kustannuksella otetut vakuutukset: Tapaturmavakuutukseen liitetty ryhmähenkivakuutus: Työntekijöiden ryhmähenkivakuutus ei ole lakisääteinen vakuutus. Työnantaja voi ottaa vakuutuksen vapaaehtoisesti omalla kustannuksellaan. Henkilökohtaisen avustajan työsuhteet kuuluvat TyEL -eläketurvan piiriin. OIVA-keskuksesta lähetetään työantajalle Info-paketin mukana Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Eteran esitäytetty vakuutussopimuslomake. Työnantaja allekirjoittaa lomakkeen ja palauttaa sen OIVA-keskukseen. OIVA-keskus tekee ilmoituksen eläkevakuutusyhtiölle, ja se maksaa työeläkevakuutusmaksut kuukausittain keskitetysti vakuutusyhtiö Eteraan. Työttömyysvakuutusrahasto (Tvr) OIVA-keskus tekee ilmoituksen työttömyysvakuutusrahastolle ja kaupunki maksaa työnantajien työttömyysvakuutusmaksut. Työnantaja toimittaa työttömyysvakuutusrahastolta tulleet laskut suoraan OIVAkeskukseen. Tvr lähettää vuoden lopussa työnantajan täytettäväksi vuosi-ilmoituslomakkeen. Lomakkeeseen kirjataan avustajan vuoden bruttotulot sekä Jyväskylän kaupungin tilinumero FI Lakisääteinen työterveyshuolto Työnantaja järjestää lakisääteisen työterveyshuollon avustajalleen. Velvollisuus koskee vakituisia työntekijöitä, jotka on palkattu henkilökohtaiseksi avuksi toistaiseksi. Mikäli työsuhde on määräaikainen ja sen kesto alle 3kk, ei työhöntulotarkastusta edellytetä. Työterveyshuolto on työterveyslakiin(1383/2001) perustuvaa ehkäisevää terveyden hoitoa. Sen tavoitteena on varmistaa työympäristön turvallisuus ja terveellisyys.

7 7 Lakisääteiseen työterveyshuoltoon sisältyvät: työpaikan terveysvaarojen selvittäminen työpaikkaselvityksen avulla työpaikan terveysriskeihin perustuvat terveystarkastukset työkykyä ylläpitävä toiminta työpaikan ensiapuvalmiuden ohjaus työntekijöiden kuntoutukseen ohjaaminen Vammaispalvelulain nojalla korvataan ainoastaan lakisääteinen työterveyshuolto, mikä on otettava huomioon jo palveluja tilattaessa. Lakisääteisen työterveyshuollon piiriin eivät kuulu: avustajan sairastumisesta johtuvat lääkärin tai sairaanhoitajan vastaanottokäynnit (sairauslomatodistukset) erikoislääkäritasoinen sairaanhoito laboratoriopalvelut muun ammattihenkilön antamaa sairaanhoito tai terveydenhuolto. Henkilökohtaisen avustajatoiminnan työnantaja voi sopia työterveyshuoltopalvelujen järjestämisestä valitsemansa palveluntuottajan kanssa. Lakisääteistä työterveyshuoltoa tuottavat: Työterveys Aalto p , Hannikaisenkatu Työterveys Dextra (ent.visita) p , Kivääritehtaankatu 8 C Työterveyshuollon kustannusten korvaaminen: Työnantaja maksaa työterveyshuollon laskut ensin kokonaisuudessaan itse: työterveyshuolto laskuttaa työnantajaa. Tilikauden (kalenterivuoden) jälkeen kuuden (6) kuukauden kuluessa työnantaja hakee työpaikkaterveydenhuollon kustannuksiin korvauksen Kelalta lomakkeella SV 98a TTH (hakemuksen täyttöohje lomake SV 101a TTH). Työnantaja saa kustannuksista 50 % takaisin Kansaneläkelaitokselta. Työnantaja lähettää Kelalta tulleesta päätöksestä kopion OIVA-keskukseen/HAV. Jyväskylän kaupunki korvaa työterveyshuollon kustannuksista loppuosan, jälkikäteen, Kelan päätöstä vastaan.

8 8 2 TYÖAIKA Työsuhteessa noudatetaan yleistä työaikalakia. Säännöllinen työaika on enintään 8 tuntia vuorokaudessa ja 40 tuntia viikossa. Jaksotyönä tehtäessä viikoittainen 40 tunnin työaika tasoitetaan enintään kolmen viikon pituisena ajanjaksona, kuitenkin niin, ettei työnantajan päätöksessä oleva myönnetty tuntimäärä kuukaudessa ylity. (Työaikalaki 5.) 2.1 Työvuorosuunnittelu 2.2 Työtuntilistat Työtunnit merkitään työtuntilistaan (tuntilista) kaksi viikkoa etukäteen: Kuukauden viikonpäivä, työaika, kellonaika, perustunnit yhteensä. Perustunneista erotetaan ilta-,yö- ja viikonlopputyö omaan sarakkeeseen. Kodin ulkopuolinen avustaminen (30h) sisällytetään päivittäiseen työaikaan ja perustunteihin, ja ne merkitään lisäksi erikseen Huom. sarakkeeseen esim. ulkop. av Sarakkeeseen ulkopuolinen avustaminen merkitään tehdyt tunnit eli 2h. Työntekijä merkitsee tekemänsä työtunnit työtuntilistaan. Työnantaja huolehtii siitä, että avustajan tekemät ja ilmoittamat työtunnit sekä työaikalisät ovat sosiaalityöntekijän päätöksen mukaisia, eivätkä ylity. Vammaispalvelujen sosiaalityöntekijän tekemässä henkilökohtaisen avun -päätöksessä mainitaan se enimmäistuntimäärä, minkä perusteella henkilökohtaisen avun palkkakorvaus maksetaan. Työnantaja on velvollinen korvaamaan avustajalle mahdolliset päätöksestä poikkeavat ylityötunnit. Työnantaja ja työntekijä allekirjoittavat toteutuneet työtuntilistat, minkä jälkeen työtuntilistat toimitetaan tehdyn työkuukauden lopussa tai seuraavan kuukauden ensimmäisinä päivinä, palautusaikataulun mukaisesti (palautusaikataulu) os. Oiva-keskus/ HAV tuntilista, Keljonkatu 26, Jyväskylä Työnantaja toimittaa uuden avustajan verokortin ja työsopimuskopion OIVA-keskukseen ensimmäisen työtuntilistan mukana.

9 9 II VAIHE 3 KORVAUS TYÖNANTAJILLE Henkilökohtaisen avustajan palkkakorvaus perustuntipalkasta on hyväksytty Jyväskylän kaupungin perusturvalautakunnan soveltamisohjeessa. OIVA-keskuksen vammaispalvelun toimistosihteerit laskevat avustajan palkkaukseen tulevan korvaussumman työtuntilistassa olevien toteutuneiden tuntien mukaan. OIVA-keskuksessa lasketaan palkka, erilliskorvaukset, ennakonpidätys, sosiaaliturvamaksu sekä avustajan työeläkemaksu ja työttömyysvakuutusmaksu. Palkanmaksukausi on koko kalenterikuukausi. Korvaus kuukaudessa tehdyistä työtunneista maksetaan seuraavan kuukauden maksupäivänä työantajan tai hänen edustajansa tilille. Esim. avustajan lokakuussa tehdyistä työtunneista korvaus maksetaan marraskuussa. Työsuhteen päättyessä korvaus maksetaan palautusaikataulun mukaisena maksupäivänä. Sosiaalityöntekijän päätöksen mukaan maksetaan erikseen: iltalisä 15 % (klo 18-22), yölisä 30 % (klo 22-06). Lauantailisä 20 % (klo 06-18) ja sunnuntailisä (100 %) lauantai-illasta klo 18 alkaen sunnuntaihin klo 24 saakka. Lisäprosentit lasketaan perustuntipalkasta. Vuosilomakorvaus lasketaan Vuosilomalain ( ) mukaisesti. Korvaus maksetaan palautusaikataulun mukaisena maksupäivänä. 3.1 Työnantajan korvaussummasta kuukausittain maksettavat suoritukset Jyväskylän kaupunki maksaa toteutuneiden tuntien mukaan korvaussumman työnantajan osoittamalle tilille. OIVA-keskuksesta lähetetään työnantajalle korvauksen maksun yhteydessä kuukausittain korvauslaskelma ja kaksi palkkalaskelmaa (toinen työnantajalle ja toinen avustajalle) Palkkalaskelmassa näkyy avustajien palkka. Työnantaja maksaa avustajan palkan avustajan tilille työsopimuksessa sovittuna päivämääränä. Korvauslaskelmassa näkyy vero- ja sotumaksu, mikä maksetaan verohallinnon tilille ja verottajalle tehtävä kausiveroilmoitustiedot.

10 10 Vero ja sotumaksujen eräpäivä on palkanmaksua seuraavan kuukauden 12. päivä. Veromaksuja maksettaessa on käytettävä verotilin viitenumeroa. OHJE: Verotilin viitenumero Verotilille kuuluvia veroja maksettaessa on aina käytettävä verotilin viitenumeroa. Jokaiselle henkilökohtaisen avun työnantajalle annetaan oma viitenumero. Oman viitenumeron saa soittamalla verotilin palvelunumeroon PUH Verotilin viitenumero on hyvä kirjata talteen koska samaa viitenumeroa käytetään kaikissa verotilimaksuissa. Asiakaskohtainen viitenumero varmistaa, että maksu kohdistuu oikean maksajan verotilille Vero ja sosiaaliturva maksujen maksaminen Maksun saajaksi merkitään Verohallinto/Veronkantoyksikkö. Verotilille kuuluvat verot maksetaan jollekin seuraavista verotilin pankkitileistä: Näille pankkitileille saa maksaa vain verotilille kuuluvia veroja: Pankki IBAN BIC Nordea FI NDEAFIHH Danske Bank FI DABAFIHH Pohjola Pankki FI OKOYFIHH Viitenumeroksi merkitään asiakkaan oma verotiliviitenumero. Maksetuista vero- ja sotumaksuista toimitetaan kuitti osoitteeseen OIVA-keskus/ HAV seuraan kuukauden tuntilistojen mukana

11 Kuukausittain tehtävä kausiveroilmoitus Verohallinnolle maksettavan vero- ja sotumaksun lisäksi työnantajan on tehtävä verohallinnolle joka kuukausi KAUSIVEROILMOITUS, jossa ilmenee kohdekuukausi (aina palkanmaksukuukausi), avustajien palkkatiedot, ennakonpidätykset ja sosiaaliturvamaksut. Kausiveroilmoitustiedot näkyvät korvauslaskelman alareunassa olevassa laatikossa. Paperisen/sähköisen kausiveroilmoituksen tekeminen verohallinnolle: paperinen kausiveroilmoitus (lomake) toimitetaan verotoimistoon palkanmaksun jälkeen viimeistään ennen seuraavan kuukauden 7 päivää. sähköinen kausiveroilmoitus ( ) tehdään palkanmaksun jälkeen ennen seuraavan kuukauden 12. päivää. Esim. työ tehdään maaliskuussa korvaus maksetaan huhtikuussa kausiveroilmoitus (verot ja sotut korvauslaskelman alareunassa 601, 602, 609 ja 610) tehdään verohallinnolle viimeistään toukokuussa: toimitetaan paperisena ennen toukokuun 7. päivä (jos osuu pyhäpäiväksi, toimitus aikaisemmin) sähköisenä viimeistään ennen toukokuun 12. päivä (jos osuu pyhäpäiväksi, toimitus aikaisemmin) 3.3 Työansioerittely ja verohallinnolle tehtävä vuosi-ilmoitus Työnantajan tulee pitää kirjaa avustajiensa vuoden aikana tekemistä tunneista ja työpäivistä työansioerittelyyn (lomake). Palkkojen määrä selviää työnantajalle lähetetyistä palkkalaskelmista. Työansioerittelyn perusteella ja joulukuun palkkalaskelmassa olevan työntekijän tietojen vuoden maksupäivien perusteella työantaja tekee vuosiveroilmoituksen paperisena (lomake) tai sähköisesti (www.vero.fi) verohallinnolle viimeistään palkanmaksuvuotta seuraavan tammikuun aikana. Tietoa myös osoitteesta Vuosiveroilmoitus kannattaa tehdä heti, kun avustajan työsuhde päättyy kesken vuoden.

12 12 4 HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN SAIRAUSLOMA Sairastuessaan avustaja hakeutuu oman alueensa terveyskeskukseen, opiskelija terveydenhuoltoon tai muuhun valitsemaansa terveydenhuollon pisteeseen. Sairauslomatodistus toimitetaan työnantajalle, joka toimittaa sen työvuorolistan mukana OIVA-keskukseen/ HAV. Avustajan sairausloma-ajalta korvataan etukäteen laaditun työvuorolistan mukaisesti enintään 8 h/päivä (perustuntipalkan mukaisesti). Sairausajaksi lasketaan sairastumispäivä ja enintään 9 sitä seuraavaa arkipäivää. Ylimenevältä ajalta työntekijä hakee sairauspäivärahaa Kansaneläkelaitokselta. Alle kuukauden kestäneissä työsuhteissa sovelletaan 50 %:n palkkasääntöä. Avustajan lapsen sairastuminen Työntekijän lapsen tai muun hänen taloudessaan vakituisesti asuvan alle 10 vuotiaan lapsen sairastuessa äkillisesti, avustajalla on oikeus saada enintään kolme työpäivää tilapäistä palkatonta hoitovapaata lapsen hoitoon tai lapsen hoidon järjestämiseksi. Avustajalla ei ole oikeutta palkkaan työstä poissaoloajalta. 5 AVUSTAJAN LOMAUTTAMINEN Henkilökohtaiset avustajat ovat pääsääntöisesti lomautettuina ennalta tiedettävien sairaala- ja kuntoutusjaksojen aikana. Työnantajan tulee ilmoittaa työntekijälle lomautuksesta kaksi viikkoa ennen lomautuksen alkamista. Jos työnantaja sairastuu äkillisesti tai avustajan tarve muuten äkillisesti lakkaa, työnantaja antaa työntekijälle välittömästi ilmoituksen lomautuksesta. Korvausta maksetaan enintään 14 vuorokautta (suunniteltujen työvuorojen mukaan perustunneilta, kuitenkin enintään 8 h/pv) 6 TYÖSUHTEEN PÄÄTTYMINEN (Työsopimuslaki 55/2011). Vaikeavammaisen henkilön ja hänen henkilökohtaisen avustajansa välisen työsopimuksen lakkaamiseen noudatetaan työsopimuslain säännöksiä (Työsopimuslain 5-8 luvut) ja tehdyssä työ-sopimuksessa sovittuja ehtoja. Työsopimus voidaan irtisanoa tai purkaa. Työnteko ja palkanmaksu voidaan myös keskeyttää lomauttamalla työntekijä.

13 Työsuhteen päättymisestä on ilmoitettava kirjallisesti viimeistään työtuntilistojen palauttamisen yhteydessä, jotta mahdolliset lomakorvaukset voidaan lisätä viimeiseen palkkalaskelmaan. Työnantaja ilmoittaa työsuhteen päätyttyä verotoimistolle Vuosi-ilmoituksen yhteenveto ja erittely lomakkeella (lomake edellä) tiedot työntekijälle maksetuista palkoista, ennakonpidätyksestä ja perityistä vakuutusmaksuista. 13 Työntekijän viimeinen palkkalaskelma on tosite kaikista kalenterivuoden aikana kustannusten korvauksina maksetuista palkoista. 6.1 Työsopimuksen purkaminen koeajalla Työsuhteen alkamisen jälkeen työnantaja tai työntekijä voi purkaa työsopimuksen päättymään heti, työsopimukseen merkityn koeajan kuluessa. Koeajasta on oltava ehto työsopimuksessa. Koeaika voidaan tehdä korkeintaan 4kk mittaiseksi. Alle 8 kk:n pituisissa määräaikaisissa työsuhteissa koeajan pituus voi olla enintään puolet työsuhteen kokonaiskestosta. 6.2 Toistaiseksi voimassaolevan työsopimuksen purkaminen Toistaiseksi oleva työsopimus päätetään työnantajan tai työntekijän tietoon saatetulla irtisanomisella. Työnantaja voi irtisanoa työsopimuksen vain asiallisesta ja painavasta syystä, joita eivät ole esim. työntekijän sairaus, raskaus tai osallistuminen työtaisteluun. Jos työntekijä laiminlyö velvoitteitaan, työnantajan on ennen irtisanomista kuultava työntekijää ja annettava varoituksella mahdollisuus korjata menettelynsä. Jollei alan työehtosopimuksessa ole muita määräyksiä ja jos osapuolet eivät ole sopineet työsopimuksessa irtisanomisajasta, niin irtisanomisajat määräytyvät työsopimuslain mukaan seuraavasti: TYÖNANTAJAN IRTISANOESSA TYÖNTEKIJÄN IRTISANOUTUESSA Työsuhteen pituus Irtisanomisaika Työsuhteen pituus Irtisanomisaika 0-1 vuotta 14 pv 0-5 vuotta 14 vrk 1-4 vuotta 1 kk yli 5 vuotta 1 kk 4-8 vuotta 2kk 8-12 vuotta 4 kk yli 12 vuotta 6 kk

14 14 7 MUUT TYÖNANTAJAN VELVOLLISUUDET Työnantaja tekee vuosi-ilmoituksen tapaturmavakuutusyhtiölle sekä TVR (työttömyysvakuutusrahastolle). Ilmoituksiin kirjataan avustajien kalenterivuoden aikana yhteenlaskettu työtuntimäärä, työntekijöiden määrä sekä heidän yhteinen vuosiansionsa sekä Jyväskylän kaupungin tilinumero FI Vakuutusyhtiö ja Työttömyysvakuutusrahasto lähettävät lomakkeen työnantajan kotiin kalenterivuoden lopussa. Työnantajien velvollisuuksiin kuuluu myös avustajan palkka ja työtodistuksen kirjoittaminen. 8 YHTEYDENOTOT OIVA-keskus /HAV Maksatukseen liittyvissä asioissa: taloussihteeri Kirsti Karjalainen (014) toimistosihteeri Maila Koistinen (014) toimistosihteeri Erja Matilainen (014) toimistosihteeri Kaija Nissinen (014) toimistosihteeri Irmeli Saarinen (014) Sosiaalityöntekijät: Soittoajat maanantai-perjantai klo * * * *

15 15 9 OHJE TYÖNTEKIJÄLLE 9.1 Vakuutukset 9.2 Työsopimus Henkilökohtaisessa avustajatoiminnassa työsuhde syntyy työnantajan ja avustajan välille. Avustaja ei ole kunnan työntekijä eikä hänellä ole oikeussuhdetta kuntaan. Henkilökohtaisen avustajan työtehtäviin kuuluu vammaisen henkilön avustaminen tämän kotona ja kodin ulkopuolella päivittäisissä toimissa, työssä ja opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä. Avustaminen kohdistuu kotona ja kodin ulkopuolella niihin teknisiin toimiin, jotka vammainen henkilö tekisi itse, mutta ei niistä vamman tai sairauden vuoksi selviä. Henkilökohtaisen avun työnantaja ottaa lakisääteiset vakuutukset avustajilleen jotka ovat mm. lakisääteinen tapaturmavakuutus, työeläkevakuutus ja tytöttömyysvakuutus. Työnantaja ja avustaja laativat keskenään kirjallisen työsopimuksen. Työsopimuksessa tulee olla: Työsopimuksessa tulee olla seuraavat asiat: työnantajan ja työntekijän nimet, sosiaaliturvatunnukset ja osoitteet työtehtävät työn alkamisaika voimassa pääsääntöisesti toistaiseksi. koeaika (enintään 4 kk) palkka työntekijän tilinumero työaika irtisanomisaika allekirjoitukset 9.3 Työaika ja työtuntilistat Työsuhteessa noudatetaan yleistä työaikalakia. Säännöllinen työaika on enintään 8 tuntia ja viikossa 40 tuntia viikossa. Tehtäessä jaksotyötä viikoittainen työaika tulee (40h) tulee tasoittaa enintään kolmen viikon pituisena ajanjaksona (Työaikalaki 5 ). Työnantaja hankkii riittävästi työntekijöitä niin, ettei ylitöitä tarvitse teettää. Työtuntilistat Tulevat työtunnit suunnitellaan työtuntilistaan vähintään kaksi viikkoa etukäteen. Sekä työnantaja että työntekijä allekirjoittavat jälkikäteen työtuntilistat, joihin on merkitty toteutuneet avustustunnit. Työnantaja toimittaa allekirjoitetut tuntilistat

16 9.4 Palkkakorvaus tehdyn työkuukauden lopussa tai seuraavan kuukauden alussa (palautusaikataulun mukaisesti) osoitteeseen OIVA-keskus/ HAV. Palkka on Jyväskylän perusturvalautakunnan hyväksymän soveltamisohjeen mukainen. Palkka maksetaan takautuvasti edellisen kuukauden tehdyistä työtunneista. Palkka voidaan maksaa viivästyneenä ja työsuhteen päättyessä palkka maksetaan seuraavana normaalina maksupäivänä, ei viimeisenä työpäivänä. Vuosilomapalkka/-korvaus maksetaan kesäkuussa. 9.5 Henkilökohtaisen avustajan sairausloma Sairausajan palkka maksetaan ainoastaan avustajaa koskevasta sairaudesta. Sairastuessaan avustaja käy joko oman alueensa terveysasemalla tai opiskelijaterveydenhuollossa tms. Avustaja näyttää työnantajalle sairauslomatodistuksen ja sen jälkeen sairauslomatodistus toimitetaan Oiva-keskukseen /HAV. Sairausajalta korvataan etukäteen laaditun työvuorolistan mukaisesti enintään 8h/pv (perustuntipalkan mukaisesti). Sairausajaksi lasketaan sairastumispäivä ja enintään 9 sitä seuraavaa arkipäivää. Ylimenevältä ajalta työntekijä hakee sairauspäivärahaa Kansaneläkelaitokselta. Alle kuukauden kestäneissä työsuhteissa sovelletaan 50 %:n palkkasääntöä. 9.6 Työntekijän lomauttaminen 9.7 Palkan maksu Työnantaja lomauttaa henkilökohtaiset avustajansa ennalta tiedettyjen sairaalaja kuntoutusjaksojen ajaksi. Työnantaja ilmoittaa lomautuksesta avustajille kaksi viikkoa ennen lomautuksen alkamista. Jos työnantaja sairastuu äkillisesti tai avustajan tarve lakkaa äkillisesti, työnantaja antaa avustajalle välittömästi ilmoituksen lomautuksesta. Lomautusajalta korvataan etukäteen laaditun työvuorolistan mukaan enintään 8h/päviä ensimmäisen 14 vrk ajalta. Henkilökohtaisen avustajan tulee tarvittaessa auttaa työnantajaa palkanmaksuun liittyvissä asioissa. Työnantaja suorittaa palkan työntekijälle palautusaikataulun mukaisesti. Myöhästyneet tuntilistat laitetaan maksuun seuraavan kuukauden korvauksen yhteydessä. 9.8 Työsuhteen päättyminen Työsuhteen päättyminen on ilmoitettava kirjallisesti Oiva-keskukseen viimeistään työtuntilistan palauttamisen yhteydessä, jotta lomakorvaukset voidaan lisätä lopputiliin. Työnantaja on kirjoittaa avustajalle työtodistuksen. 16

17 17 TYÖNANTAJAN VELVOLLISUUDET PÄHKINÄNKUORESSA I VAIHE 1. Avustajan hankinta: MOL:n kautta tai puhelinnumerot tai numeroon yhteydenotto henkilökohtaisen avun palveluohjaukseen p Työsopimuksen teko avustajan kanssa avustajan verokortti ja työsopimuskopio sekä työnantajan tilinumero lähetetään ensimmäisen tuntilistojen mukana osoitteeseen Oiva-keskus/ Havtuntilistat, Keljonkatu 26, Jyväskylä, 3. Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen hankkiminen hankitaan työnantajan tiedoilla valitusta vakuutusyhtiöstä. Tapaturmavakuutus on voimassa heti avustajan ensimmäisenä työpäivänä. 4. Esitäytetyn Eteran- eläkevakuutussopimuksen allekirjoitus 5. Lakisääteisen työterveyshuollon hankkiminen valitulta palveluntuottajalta. ei avustajan sairaustapauksiin 6. Avustajan työtunnit merkitseminen työtuntilistaan työnantaja ja työntekijä allekirjoittavat toteutuneet työtuntilistat työtuntilistat toimitetaan tehdyn työkuukauden lopussa tai seuraavan kuukauden ensimmäisinä päivinä (kts. palautusaikataulu) osoitteeseen Oivakeskus/ HAV Keljonkatu 26, Jyväskylä työsuhteen alkaessa mukaan laitetaan myös työsopimus, avustajan verokortti, allekirjoitettu eläkevakuutussopimus ja työnantajan tilinumero.

18 18 II VAIHE 1. Korvaus avustajan tehdyistä työtunneista maksetaan työnantajan tilille. korvaussummasta työnantaja maksaa avustajan palkan (palkkalaskelma) korvaussummasta työnantaja maksaa vero ja sosiaaliturvamaksun (korvauslaskelma) verohallinnon osoittamalle tilille kts ohje maksua varten oman henkilökohtaisen viitenumeron saa soittamalla verotilin palvelunumeroon PUH kts. ohje. Kuitti maksetuista vero ja sosiaaliturvamaksuista toimitetaan tuntilistojen mukana Oiva-keskukseen vammaispalvelutoimistoon. 2. Kuukausittain kausi-ilmoituksen teko Verohallinnolle, tiedot korvauslaskelmassa kts. ohje kohdekuukaudeksi merkitään korvauksenmaksu kuukausi (Ei edellistä kuukautta, jolloin avustustunnit on tehty) 3. Työansioerittelyyn merkitään avustajan tekemät tunnit ja työpäivät tarvitaan esim. tapaturmavakuutusyhtiön lähettämään vuosi kyselyyn vuoden lopussa. 4. Avustajan sairastuessa avustaja hakeutuu oman alueensa terveyskeskukseen sairauslomatodistus toimitetaan työnantajalle, joka toimittaa sen työvuorolistan mukana vammaispalvelutoimistoon. Sairausloma merkitään työtuntilistaan. 5. Avustajan lomautus avustajat ovat pääsääntöisesti lomautettuina ennalta tiedettävien sairaalaja kuntoutusjaksojen aikana. lomautuksesta ilmoitetaan avustajalle kaksi viikkoa ennen lomautuksen alkamista 6. Työsopimuksen päättäminen työsuhteen päättymisestä on ilmoitettava kirjallisesti viimeistään työtuntilistojen palauttamisen yhteydessä, jotta mahdolliset lomakorvaukset voidaan lisätä lopputiliin. kts irtisanoutumisajat s. 13 työnantaja kirjoittaa työntekijälle työtodistuksen 7. Vuosi-ilmoituksen teko tapaturmavakuutusyhtiölle ja verohallinnolle viimeistään palkanmaksu vuotta seuraavan tammikuun aikana. vuosi-ilmoitus tapaturmavakuutusyhtiölle

HENKILÖKOHTAINEN APU INFOPAKETTI

HENKILÖKOHTAINEN APU INFOPAKETTI HENKILÖKOHTAINEN APU INFOPAKETTI Päivitetty 10.3.2014 Sisällysluettelo HENKILÖKOHTAISEN AVUN TYÖNANTAJUUDEN ALKAESSA... 4 I VAIHE... 4 1 AVUSTAJAN HANKINTA, TYÖSOPIMUS JA VAKUUTUKSET,... 4 LAKISÄÄTEINEN

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN APU INFOPAKETTI TYÖNTEKIJÄLLE

HENKILÖKOHTAINEN APU INFOPAKETTI TYÖNTEKIJÄLLE JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Vanhus- ja vammaispalvelut HENKILÖKOHTAINEN APU INFOPAKETTI TYÖNTEKIJÄLLE 0 9 OHJEITA TYÖNTEKIJÄLLE 2 9.1 Vakuutukset... 2 9.2 Työsopimus... 2 9.3 Työaika ja työtuntilistat... 3 9.4

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE Kirkkonummen kunta Perusturva Vammaispalvelut Voimassa 1.5.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ - MITÄ HENKILÖKOHTAINEN APU ON...3 2 HENKILÖKOHTAISEN AVUN MYÖNTÄMINEN...3 2.1

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE Kirkkonummen kunta Perusturva Vammaispalvelut Voimassa 1.5.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ - MITÄ HENKILÖKOHTAINEN APU ON...3 2 HENKILÖKOHTAISEN AVUN MYÖNTÄMINEN...3 2.1

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OPAS TYÖNANTAJALLE JA AVUSTAJALLE

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OPAS TYÖNANTAJALLE JA AVUSTAJALLE HENKILÖKOHTAISEN AVUN OPAS TYÖNANTAJALLE JA AVUSTAJALLE Vammaispalvelu Kirkkonummen kunta Perusturva 14.2.2011 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 2 AVUSTAJAN JA HÄNEN SIJAISENSA HANKKIMINEN JA PALKKAAMINEN...

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 1 (18) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perhe- ja sosiaalipalvelut OPAS HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN TYÖNANTAJILLE HELSINGISSÄ

HELSINGIN KAUPUNKI 1 (18) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perhe- ja sosiaalipalvelut OPAS HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN TYÖNANTAJILLE HELSINGISSÄ HELSINGIN KAUPUNKI 1 (18) OPAS HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN TYÖNANTAJILLE HELSINGISSÄ SISÄLLYS 1. ALUKSI. 2 2. AVUSTAJAN ETSIMINEN. 3 3. TYÖSOPIMUKSEN TEKEMINEN...3. 4. VAKUUTUSTEN OTTAMINEN JA VAHINKOTILANTEET..

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN HENKILÖ- KOHTAISEN AVUSTAJATOIMINNAN OHJEET TYÖNANTAJILLE

VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN HENKILÖ- KOHTAISEN AVUSTAJATOIMINNAN OHJEET TYÖNANTAJILLE KANGASALAN KUNTA Sosiaali- ja terveyskeskus Vammaispalvelu VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN HENKILÖ- KOHTAISEN AVUSTAJATOIMINNAN OHJEET TYÖNANTAJILLE Sosiaali- ja terveyslautakunta Vammaisneuvosto SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE FSHKY HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE Voimassa 1.5.2014 alkaen 1 Sisällysluettelo Esipuhe... 2 OSA 1... 2 Mitä henkilökohtainen apu on... 2 Henkilökohtaisen avun edellytyksiä... 3 Toiminta, johon korvausta

Lisätiedot

Ohje henkilökohtaisen avun käyttäjille

Ohje henkilökohtaisen avun käyttäjille Ohje henkilökohtaisen avun käyttäjille Forssan kaupunki 2010 Perusturvalautakunnan 16.12.2010 hyväksymä Sisällysluettelo Milloin henkilökohtainen avustaja palkataan?... 3 Henkilökohtainen avustaja on sinun

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Ohje henkilökohtaisen avustajan palvelussuhteen ehdoista ja korvausten maksamisesta 1.6.2013 alkaen

SIILINJÄRVEN KUNTA Ohje henkilökohtaisen avustajan palvelussuhteen ehdoista ja korvausten maksamisesta 1.6.2013 alkaen SIILINJÄRVEN KUNTA Ohje henkilökohtaisen avustajan palvelussuhteen ehdoista ja korvausten maksamisesta 1.6.2013 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymä 6 / 6 2013 64 2(8) YLEISTÄ Vammaispalvelulain

Lisätiedot

Ensi askeleet työnantajana -opas

Ensi askeleet työnantajana -opas 2013 OIVA Ensi askeleet työnantajana -opas Vähän mutta välttämättä -projekti Asumispalvelusäätiö ASPA ja Päijät-Hämeen henkilökohtaisen avun keskus Apuri Sisällysluettelo Milloin henkilökohtainen avustaja

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN PALKKAAMISEN OHJE 1.1.2015

HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN PALKKAAMISEN OHJE 1.1.2015 HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN PALKKAAMISEN OHJE 1.1.2015 stltk 20.1.2015 5 Sisällys 1 Yleistä henkilökohtaisesta avusta... 3 1.1. Työsopimus... 4 2 Henkilökohtaisen avustajan palkkaus... 5 2.1 Sairausajan

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OPAS

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OPAS HENKILÖKOHTAISEN AVUN OPAS TYÖNANTAJALLE JA AVUSTAJALLE Limingan kunta Sosiaalityö, vammaispalvelut 26.11.2014 Perusturvalautakunta 26.11.2014 89 Voimaantulo 1.1.2015 Limingan kunta, Iivarinpolku 6, 91900

Lisätiedot

Ensi askeleet työnantajana -opas

Ensi askeleet työnantajana -opas 2010 Ensi askeleet työnantajana -opas Vähän mutta välttämättä -projekti Asumispalvelusäätiö ASPA Mervi Valta Yleisopas 2010 Sisällysluettelo Milloin henkilökohtainen avustaja palkataan?... 3 Henkilökohtainen

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAJÄRJESTELMÄN YHTENÄISET TOIMINTAOHJEET KESKI-SUOMESSA VAMMAISPALVELUN SOSIAALITYÖNTEKIJÖILLE

VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAJÄRJESTELMÄN YHTENÄISET TOIMINTAOHJEET KESKI-SUOMESSA VAMMAISPALVELUN SOSIAALITYÖNTEKIJÖILLE VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAJÄRJESTELMÄN YHTENÄISET TOIMINTAOHJEET KESKI-SUOMESSA VAMMAISPALVELUN SOSIAALITYÖNTEKIJÖILLE Vammaispalveluiden sosiaalityön ja verkostoituneen erityisosaamisen

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJAOPAS JA HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN PALKANMAKSUN JA TYÖSUHTEEN SOVELTAMISOHJE (SOSLTK 30.10.

HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJAOPAS JA HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN PALKANMAKSUN JA TYÖSUHTEEN SOVELTAMISOHJE (SOSLTK 30.10. 18.11.2014 HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJAOPAS JA HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN PALKANMAKSUN JA TYÖSUHTEEN SOVELTAMISOHJE (SOSLTK 30.10.2014, 109 ) Sisältö 1 Tukea työnantajuuteen 4 1.1 Oppaassa käytettävät

Lisätiedot

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Työsuojeluosasto Tampere 2004 ISBN 952-00-1493-4 ISSN 1456-257X Kirjapaino Hermes, Tampere 2004

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu ja työlainsäädäntö. Lakimiehet Mika Välimaa ja Terhi Toikkanen 14.11.2011

Henkilökohtainen apu ja työlainsäädäntö. Lakimiehet Mika Välimaa ja Terhi Toikkanen 14.11.2011 Henkilökohtainen apu ja työlainsäädäntö Lakimiehet Mika Välimaa ja Terhi Toikkanen 14.11.2011 Päivän ohjelma 10-10.30 henkilökohtainen apu 10.30-12 työlainsäädäntö 12-12.15 tauko 12.20-13 palkanmaksu 13-13.15

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun perehdytysopas

Henkilökohtaisen avun perehdytysopas 2010 Henkilökohtaisen avun perehdytysopas HAVU - hanke Henkilökohtaisen avun perehdytysopas työnantajille, edunvalvojille, työnjohtajille ja heidän avustajilleen. Opas sisältää yleistä tietoa käytännöistä

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISIA AVUSTAJIA KOSKEVA VALTAKUNNAL- LINEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.6.2014 31.3.2016

HENKILÖKOHTAISIA AVUSTAJIA KOSKEVA VALTAKUNNAL- LINEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.6.2014 31.3.2016 Heta - Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry:n ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n välinen HENKILÖKOHTAISIA AVUSTAJIA KOSKEVA VALTAKUNNAL- LINEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.6.2014 31.3.2016

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISIA AVUSTAJIA KOSKEVA VALTAKUNNALLI- NEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.5.2012 31.5.2014

HENKILÖKOHTAISIA AVUSTAJIA KOSKEVA VALTAKUNNALLI- NEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.5.2012 31.5.2014 Heta - Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry:n ja Julkisten ja hyvinvointialojen Liitto JHL ry:n välinen HENKILÖKOHTAISIA AVUSTAJIA KOSKEVA VALTAKUNNALLI- NEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.5.2012 31.5.2014

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN TOIMINTAOHJE. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon ky Hamina Imatra Kotka Kouvola Miehikkälä Pyhtää Virolahti

HENKILÖKOHTAISEN AVUN TOIMINTAOHJE. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon ky Hamina Imatra Kotka Kouvola Miehikkälä Pyhtää Virolahti HENKILÖKOHTAISEN AVUN TOIMINTAOHJE Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon ky Hamina Imatra Kotka Kouvola Miehikkälä Pyhtää Virolahti HENKILÖKOHTAISEN AVUN TOIMINTAOHJE Kaakkois-Suomen kuntien (Eksote,

Lisätiedot

Kotitalous työnantajana

Kotitalous työnantajana Kotitalous työnantajana 2007 Miten hoidan verot, eläkkeet, sosiaaliturva- ja vakuutusmaksut? MISTÄ SAAN TUKEA? Julkaisija: Eläketurvakeskus Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELUOHJEET 1.1.2015 ALKAEN

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELUOHJEET 1.1.2015 ALKAEN 1 KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELUOHJEET 1.1.2015 ALKAEN 2 SISÄLLYSLUETTELO Sisällys 1 Vammaispalvelun tarkoitus ja tavoite... 3 2 Vammaispalvelun hakeminen yleisesti ja

Lisätiedot

Heta - Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry:n ja Julkisten ja hyvinvointialojen Liitto JHL ry:n välinen

Heta - Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry:n ja Julkisten ja hyvinvointialojen Liitto JHL ry:n välinen Heta - Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry:n ja Julkisten ja hyvinvointialojen Liitto JHL ry:n välinen HENKILÖKOHTAISIA AVUSTAJIA KOSKEVA VALTAKUNNALLINEN TYÖEHTOSOPIMUS Tällä työehtosopimuksella

Lisätiedot

PlusTerveys Oy:n ja Tehy ry:n välinen. Työehtosopimus 1.2.2014 31.1.2017

PlusTerveys Oy:n ja Tehy ry:n välinen. Työehtosopimus 1.2.2014 31.1.2017 PlusTerveys Oy:n ja Tehy ry:n välinen Työehtosopimus 1.2.2014 31.1.2017 Sisältö 1 Sopimuksen soveltamisala... 5 2 Työsuhteen alkaminen... 5 3 Työsuhteen päättyminen... 5 4 Työaika... 6 5 Lepoajat... 8

Lisätiedot

Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry:n ja Tehy ry:n välinen. Työehtosopimus 1.2.2014 31.1.2017. Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry

Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry:n ja Tehy ry:n välinen. Työehtosopimus 1.2.2014 31.1.2017. Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry:n ja Tehy ry:n välinen Työehtosopimus 1.2.2014 31.1.2017 Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry Sisältö 1 Sopimuksen soveltamisala... 5 2 Työsuhteen alkaminen... 5

Lisätiedot

Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2007 31.3.2010

Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2007 31.3.2010 Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2007 31.3.2010 KIINTEISTÖPALVELUT ry PALVELUALOJEN AMMATTILIITTO PAM ry SISÄLLYS I YLEISET MÄÄRÄYKSET 5 1 Soveltamisala 5 2 Keskusjärjestösopimukset

Lisätiedot