Ravinto ja kolesteroli: käännetään suomalaisten kolesterolitaso taas laskuun

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ravinto ja kolesteroli: käännetään suomalaisten kolesterolitaso taas laskuun"

Transkriptio

1 Katsaus tieteessä Matti J. Tikkanen LKT, sisätautiopin professori emeritus HYKS, sydän- ja keuhkokeskus, Folkhälsanin tutkimuskeskus, Helena Gylling LKT, kliinisen ravitsemustieteen professori emerita, sisätautien erikoislääkäri, HYKS medisiininen tulosyksikkö, yleissisätaudit ja geriatria, Markus Juonala dosentti, kliininen opettaja Turun yliopisto, sisätautioppi Petri T. Kovanen LT, sisätautien erikoislääkäri, professori Wihurin tutkimuslaitos, Ravinto ja kolesteroli: käännetään suomalaisten kolesterolitaso taas laskuun LDL-kolesterolipitoisuuden pienentäminen on keskeistä valtimotautien ehkäisyssä ja hoidossa. Muutokset elintavoissa ovat hyperkolesterolemian ensisijainen hoitomuoto, ja noudattamalla ruokavaliosuosituksia voidaan LDL-kolesterolipitoisuutta pienentää merkittävästi. Tärkeimmät tarvittavat ruokavalion muutokset ovat siirtyminen kovan rasvan käytöstä pehmeään, ravintokuidun saannin lisääminen sekä kasvistanolia tai -sterolia sisältävien terveysvaikutteisten elintarvikkeiden käyttö. Lääkärillä on merkittävä rooli potilaan motivoinnissa, joten ruokavaliomuutosten puheeksi ottaminen vastaanotolla on tärkeää. Tehokkaan ravitsemushoidon varmistamiseksi potilaat ohjataan ruokavalioneuvontaan ravitsemusterapeutin tai hyperkolesterolemian ruokavaliohoitoon perehtyneen hoitajan vastaanotolle. Kirjallisuutta 1 Juonala M, Viikari JSA, Simell O, Niinikoski H, Raitakari OT. Lapsuuden elintavat vaikuttavat valtimotaudin kehittymiseen. Suom Lääkäril 2012;67: Murray CJ, Vos T, Lozano R ym. Disability-adjusted life years (DALYs) for 291 diseases and injuries in 21 regions, : a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study Lancet 2012;380: Task Force for the Management of Dyslipidemias of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Atherosclerosis Society (EAS). ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidemias. Atherosclerosis 2011;217S1:S Suomen virallinen tilasto: Kuolemansyyt. ISSN= , 2. Tautikuolleisuus Helsinki: Tilastokeskus (viitattu: ). tilastokeskus.fi/til/ksyyt/2010/ ksyyt_2010_ _kat_003_ 5 Suomen virallinen tilasto: Kuolemansyyt. ISSN= , 2. Sepelvaltimotauti aiheuttaa useamman kuin joka viidennen kuoleman. Helsinki: Tilastokeskus (viitattu: ). tilastokeskus.fi/til/ksyyt/2011/ ksyyt_2011_ _kat_002_ 6 Suomen virallinen tilasto: Kuolemansyyt.ISSN= , 1. Kuolemansyyt vuonna Helsinki: Tilastokeskus (viitattu: ). Saantitapa: tilastokeskus.fi/til/ksyyt/2011/ ksyyt_2011_ _kat_001_ Vertaisarvioitu VV Lapsuudessa omaksutuilla elintavoilla on eri tutkimusten mukaan todettu olevan erittäin suuri merkitys ateroskleroottisten valtimotautien synnylle ja myöhemmälle terveydelle (1). Tässä katsauksessa kuvaamme tarkemmin ruokavalion osuutta valtimotautien ehkäisyssä ja hoidossa, sekä lääkärin ja muiden terveydenhuollon ammattilaisten roolia hyperkolesterolemian ravitsemushoidon toteuttamisessa. Valtimotautiin sairastuminen heikentää potilaan elämänlaatua, ja sepelvaltimotauti onkin maailmanlaajuisesti suurin varhaisen kuolleisuuden tai vajaakuntoisuuden aiheuttaja (2). Ateroskleroottiset valtimotaudit ovat myös edelleen suurin ennenaikaisen kuoleman ai heuttaja sekä Suomessa että muualla Euroopassa (3,4,5,6). Ateroskleroottisen valtimotaudin ehkäisyssä ja hoidossa sen syytekijän, seerumin LDL-kolesterolin, pitoisuuden pienentäminen on keskeinen tavoite (3,7,8). Koska ateroskleroosi kehittyy pitkän ajan kuluessa, odotettavissa olevat terveyshyödyt ovat sitä suuremmat, mitä aikaisemmin seerumin kolesterolipitoisuutta pienennetään (9). Ruokavalio on avainasemassa suurentuneen kokonais- ja LDL-kolesterolipitoisuuden pienentämisessä sekä väestö- että yksilö tasolla. Miksi erityinen huomio ruokavalioohjaukseen juuri nyt? Vuoden 2012 FINRISKI-tutkimus osoitti suomalaisten aikuisten veren kolesterolitason kääntyneen nousuun (10). Keskeisenä syynä tutkijat pitävät epäedullisia ruokavaliomuutoksia, erityisesti kovan, tyydyttyneen rasvan saannin lisääntymistä (11). Medioissa on tyydyttyneiden rasvojen haitallisuutta vähätelty, ja väestön epäedulliset ruokavaliomuutokset liittyvätkin todennäköisesti aiheesta julkisuudessa käytyihin keskusteluihin. Lääkärin vastaanotolla potilaan ruokavalio ja sen muutostarpeet voivat joskus jäädä kokonaan ottamatta puheeksi. Syynä voi olla kiire, mutta myös lääkärin puutteellinen ravitsemusosaaminen (12). Ruokavalion merkitys hyperkolesterolemian hoidossa tulisi kuitenkin ottaa esille kaikkien potilaiden kanssa, sillä asianmukaisesti toteutetulla ruokavaliohoidolla voidaan kolesterolitasoa alentaa merkittävästi (3,8,13). Eurooppalaiset suositukset dyslipidemioiden hoidosta ja valtimotautien ehkäisystä on päivitetty äskettäin (3,8), ja keväällä 2013 julkaistiin päivitetty dyslipidemioiden Käypä hoito -suositus (7). Käytettävissä on siis ajantasainen, näyttöön pohjautuva tietopaketti hyperkolesterolemian hoidosta. Siksi juuri nyt on oivallinen hetki korostaa ruokavaliohoidon merkitystä. Ruokavaliomuutokset parantavat valtimoterveyttä Tutkimustieto osoittaa vakuuttavasti, että ruokavaliolla voidaan vähentää valtimotautisairastuvuutta ja -kuolleisuutta. Suomessa työikäisten naisten ja miesten kuolleisuus sepelvaltimotau- 3069

2 katsaus 7 Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Sisätautilääkärien Yhdistys ry:n asettama työryhmä. Dyslipidemiat. Käypä hoito -suositus. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2013 (viitattu ). hoi50025.pdf 8 Fifth Joint Task Force of the European Society of Cardiology and other societies on cardio vascular disease prevention in clinical practice; European Association for Cardiovascular Prevention and Rehabilitation. European guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice. Atherosclerosis 2012;223: Law MR, Wald NJ, Thompson SG. By how much and how quickly does reduction in serum cholesterol concentration lower risk of ischaemic heart disease? BMJ 1994;308: Vartiainen E, Borodulin K, Sundvall J ym. FINRISKI-tutkimus: Väestön kolesterolitaso on vuosikymmenien laskun jälkeen kääntynyt nousuun. Suom Lääkäril 2012;67: Vartiainen E, Helldán A, Virtanen S. Kolesterolitaso ja tyydyttyneen rasvan saanti ovat nousseet. Tutkimuksesta tiiviisti 1, marraskuu THL, Helsinki. bitstream/handle/10024/90882/ TutkimuksestaTiiviisti1_Kolesteroli. pdf?sequence=1 12 Laitinen K, Isolauri E. Systemaattista ravitsemuskoulutusta lääkäriopintoihin. Suom Lääkäril 2009;64: US national cholesterol education program NCEP. NIH Publication No , Vartiainen E, Laatikainen T, Peltonen M ym. Thirty-five-year trends in cardiovascular risk factors in Finland. Int J Epidemiol 2010;39: Valsta LM, Tapanainen H, Sundvall J ym. Explaining the 25-year decline of serum cholesterol by dietary changes and use of lipid-lowering medication in Finland. Pub Health Nutr 2010;13: Zatonski WA, Willett W. Changes in dietary fat and declining coronary heart disease in Poland: population based study. BMJ 2005;331: Zatonski W, Campos H, Willett W. Rapid declines in coronary heart disease mortality in Eastern Europe are associated with increased consumption of oils rich in alphalinolenic acid. Eur J Epidemiol 2008;23: Estruch R, Ros E, Salas-Salvado J ym. Primary prevention of cardiovascular disease with a Mediterranean diet. New Engl J Med 2013;368: Uusitupa M, Hermansen K, Savolainen MJ ym. Effects of an isocaloric healthy Nordic diet on insulin sensitivity, lipid profile and inflammation markers in metabolic syndrome a randomized study (SYSDIET). J Intern Med 2013;274: tiin on viime vuosikymmenten aikana vähentynyt 80 % (4). Suurin tätä myönteistä kehitystä selittävä tekijä on veren kolesterolipitoisuuden pieneneminen noin 20 % väestötasolla (14). Sitä selittävät puolestaan myönteiset muutokset ruokavaliossamme, erityisesti ravinnon rasvan laadun muutos pehmeämpään suuntaan. Lääkkeiden selitysosuus kolesterolipitoisuuden pienenemiseen väestötasolla oli seuranta-aikana suhteellisen pieni (15). Ravintorasvan laadun muutos on näkynyt valtimoterveydessä myös muualla. Esimerkiksi Puolassa sepelvaltimotautikuolleisuus kääntyi vuonna 1991 dramaattiseen laskuun noustuaan sitä ennen vuosien ajan (16), ja vastaavaa kehitystä on havaittu myös muualla Itä-Euroopassa (17). Ruokavalion rasvan nopea ja merkittävä muutos kovasta pehmeään, eli käytännössä voin ja muun eläinrasvan vaihtaminen rypsi- ja soijaöljyyn, näyttää olevan myönteisen kehityksen keskeinen tekijä (17). Perinteisessä Välimeren ruokavaliossa, joka sisältää oliiviöljyä ja runsaasti vihanneksia, hedelmiä, kalaa ja palkokasveja, mutta vain rajoitetusti punaista lihaa ja maitotuotteita, rasvan laatu on kohdallaan. Tuoreessa interventiotutkimuksessa oli mukana henkilöitä, joilla oli suuri sepelvaltimotautiriski (18). Tutkimuksessa osoitettiin, että Välimeren ruokavalio vähensi valtimotautitapahtumia noin 30 %. Suomalaiseen ruokakulttuuriin on sovellettu ns. Itämeren ruokavalio, jossa korostuu paikallinen elintarvikevalikoima. Siinä suositaan rypsiöljyä ja ruista sekä kotimaisia kasviksia, marjoja ja kalaa. Alustavissa tuloksissa Itämeren ruokavalion (SYSDIET) todettiin parantavan metabolista oireyhtymää sairastavien potilaiden lipidiprofiilia (19). Tuoreet tulokset laajasta kansainvälisestä kohorttitutkimuksesta osoittivat, että terveellinen ruokavalio vähensi merkittävästi sydäntapahtumien uusiutumista (20). Tutkimuksessa oli mukana yli 55-vuotiaita valtimotauti- tai diabetespotilaita, joilla oli asianmukainen lääkitys ja kohde-elinvaurio. Terveellisellä ruokavaliolla näytti tässäkin ryhmässä olevan itsenäinen suojaava vaikutus. Tutkijoiden mukaan sydäntapahtumien uusiutumista voitaisiin ehkäistä merkittävästi ja ihmishenkiä säästää, mikäli terveydenhuollon ammattilaiset kautta maailman korostaisivat terveellisen ruokavalion merkitystä myös sekundaarisessa ehkäisyssä. Myös lapsille suunnatun ruokavalio-ohjauksen on todettu olevan tehokasta ja turvallista. Suomalainen Sepelvaltimotaudin riskitekijöiden interventioprojekti -tutkimus (STRIP) on kontrolloitu, satunnaistettu prospektiivinen interventiotutkimus. Se on osoittanut toistetun ja iänmukaiseksi suunnitellun ruokavalio- ja elämäntapaohjauksen vaikuttavan hyödyllisesti seerumin lipidiarvoihin (21). Alle vuoden iässä aloitettu tiivis interventio on jatkunut yli 20 vuoden ajan. Interventioryhmän poikien LDLkolesterolipitoisuudet ovat pysyneet keskimäärin 0,2 mmol/l matalammalla tasolla kuin verrokeilla, tytöillä ryhmien välinen ero on ollut 0,1 mmol/l (22). Mikä tärkeintä, ruokavalioneuvonnalla ei ole todettu olleen kielteisiä vaikutuksia lasten kasvuun tai neurologiseen kehitykseen (23). Hyperkolesterolemian ruokavaliohoidon peruspilarit Äskettäin on päivitetty kotimainen dyslipidemioiden Käypä hoito -suositus (7) sekä eurooppalaiset suositukset dyslipidemioiden hoidosta (3) ja valtimotautien ehkäisystä (8). Niissä kaikissa suositellaan dyslipidemioiden hoitoon ensisijaisesti elämäntapainterventiota ja sen keskeisenä osana ruokavaliomuutoksia. Ruokavaliomuutokset ovat tärkeä osa hoitoa myös silloin, kun hyperkolesterolemian hoito vaatii lisäksi lääkehoitoa. Keskeisimmät suositellut ruokavaliomuutokset ovat jo pitkään pysyneet ennallaan. Suositeltu ruokavalio on monipuolinen ja runsaskuituinen, ja sen rasva on laadultaan pääasiassa pehmeää, tyydyttymätöntä rasvaa. Tarvittaessa ruokavalioon sisältyvät myös kasvistanolia tai kasvisterolia sisältävät elintarvikkeet. Paras teho saavutetaan, kun mahdollisimman moni ruokavaliomuutos toteutetaan samanaikaisesti. Ylipainoisten ja lihavien kannattaa vähentää energian saantia ravinnosta ja lisätä liikuntaa, jolloin laihtuminen korjaa kaikkia seerumin lipidipitoisuuksia (7). Ruokavalion, jossa tyydyttyneen rasvan ja ravinnon kolesterolin määrä on pieni, mutta ravintokuidun määrä suuri, ja johon sisältyy kasvistanoli- tai kasvisteroliesteriä sisältäviä elintarvikkeita, on osoitettu pienentävän LDL-kolesterolipitoisuutta % (24,25). Suositellut ruokavaliomuutokset ja niiden keskimääräinen teho LDL-kolesterolin alentamisessa on esitetty taulukossa

3 tieteessä taulukko 1. Keskeiset ruokavaliomuutokset hyperkolesterolemian hoidossa ja niiden LDL-kolesterolipitoisuutta pienentävä teho (3,7). Muutos ruokavaliossa Tyydyttyneiden ja transrasvahappojen saannin vähentäminen ja vähentyneen saannin korvaaminen kerta- ja monityydyttymättömillä rasvahapoilla Vaikutus LDL-kolesterolipitoisuuden pienenemiseen Suuri teho kuvio 1. Hyperkolesterolemiapotilaan ruokavalioohjauksen organisointi. Ruokavaliomuutokset riittävät muun elämäntapaohjauksen ohella usein ainoaksi hyperkolesterolemian hoidoksi. Pätevä ja riittävä ruokavalio-ohjaus ja ruokavaliomuutosten seuranta ovat kuitenkin tärkeitä myös kolesterolilääkityksen yhteydessä, sekä primaarisessa että sekundaarisessa ehkäisyssä (7). Kasvistanolia- tai kasvisterolia sisältävien terveysvaikutteisten elintarvikkeiden käyttö Ravintokuidun saannin lisääminen Kolesterolin saannin vähentäminen ruokavaliosta Laihduttaminen, jos on ylipainoa Suuri teho Potilas, jolla todettu hyperkolesterolemia Aina lääkärin vastaanotolla: ruokavalion puheeksi otto ja suositeltaviin ruokavaliomuutoksiin motivointi Ruokavalio-ohjauksen toteutus 20 Dehghan M, Mente A, Teo KK ym. Relationship between healthy diet and risk of cardiovascular disease among patients on drug therapies for secondary prevention: a prospective cohort study of high-risk individuals from 40 countries. Circulation 2012;126: Simell O, Niinikoski H, Rönnemaa T ym. Cohort profile: the STRIP study (Special Turku Coronary Risk Factor Intervention Project), an infancy-onset dietary and life-style intervention trial. Int J Epidemiol 2008;38: Niinikoski H, Pahkala K, Ala-Korpela M ym. Effect of repeated dietary counseling on serum lipoproteins from infancy to adulthood. Pediatrics 2012;129:e Rask-Nissilä L, Jokinen E, Terho P ym. Neurological development of 5- year-old children receiving a low-saturated fat, low- cholesterol diet since infancy A randomized controlled trial. JAMA 2000;284: Chen SC, Judd JT, Kramer M, Meijer GW, Clevidence BA, Baer DJ. Phytosterol intake and dietary fat reduction are independent and additive in their ability to reduce plasma LDL cholesterol. Lipids 2009;44: Hallikainen MA, Uusitupa MIJ. Effects of 2 low-fat stanol estercontaining margarines on serum cholesterol concentrations as part of a low-fat diet in hypercholesterolemic subjects. Am J Clin Nutr 1999;69: Valtion ravitsemusneuvottelukunta. Nuutinen O, Mikkonen R, Peltola T ym. Ravitsemushoitosuositus 2010 (viitattu ). www. ravitsemusneuvottelukunta.fi/files/ attachments/fi/vrn/ravitsemushoito_netti_2.painos.pdf Ravitsemushoidon toteutus Käytännön kokemus hyperkolesterolemian ravitsemushoidon tehosta ei aina vastaa tutkimuksissa saavutettuja tuloksia. Ravitsemushoidon heikko tulos johtuu kuitenkin lähes poikkeuksetta siitä, ettei potilasta ole motivoitu riittävästi eikä hän ole saanut tarpeellista määrää ravitsemusneuvontaa. Ilman riittävää, motivoivaa ja yksilöllistä ohjausta terveellisen ruokavalion koostaminen onnistuu harvoin optimaalisesti (26). Päivitetyssä dyslipidemioiden Käypä hoito -suosituksessa otetaan nyt ensimmäistä kertaa kantaa ravitsemusohjauksen käytännön toteutuksen vastuukysymyksiin. Suosituksen mukaan ruokavalio-ohjauksen toteuttaa joko ravitsemusterapeutti tai asiaan erittäin perusteellisesti koulutuksella perehtynyt hoitaja (7). Ravitsemusterapeutin ohjausta tarvitaan aina, kun potilaalla on useampia terveysongelmia tai sairauksia, joita voidaan ruokavaliomuutoksilla hoitaa. Yksi neuvontakerta ei riitä, vaan potilaalla tulee olla mahdollisuus seurantakäynteihin tai yhteydenpitoon puhelimitse. Lääkärin ei yleensä tarvitse antaa hyperkolesterolemiapotilaalle yksityiskohtaista ruokavalio-ohjausta, vaan hän voi ohjata ruokavalioohjausta tarvitsevan potilaan joko ravitsemusterapeutin tai ravitsemusasioihin perehtyneen hoitajan vastaanotolle (kuvio 1). Lääkärin tulee kuitenkin tiedostaa ruokavaliohoidon teho hyperkolesterolemian hoidossa ja motivoida potilasta toteuttamaan ruokavaliossaan suositusten Ravitsemusterapeutti: Potilaat, joilla liitännäissairauksia Ravitsemusterapeutti tai lisäkoulutuksen saanut hoitaja: Muut potilaat mukaisia muutoksia. Jo ruokavalion puheeksi otto muistuttaa potilasta asian merkityksestä, ja siksi ruokavaliomuutoksista on syytä keskustella jokaisen hyperkolesterolemiapotilaan kanssa jokaisella vastaanotolla. Keille ruokavalio-ohjaus kohdistetaan? Parhaan valtimoterveyden takaisi se, että veren kolesterolitaso pysyisi matalana läpi elämän. Riski sairastua sydän- ja verisuonitauteihin on selvästi pienempi, jos LDL-kolesterolitaso pysyy matalana lapsuudesta saakka verrattuna nykykäytännön mukaiseen tilanteeseen, jossa LDLkolesterolipitoisuutta pienennetään tehokkaasti vasta keski-iässä (27). Ruokavalio-ohjaus olisi siis syytä aloittaa jo lapsuudessa. Sekä kotimaiset että kansainväliset suositukset toteavat selkeästi, että suositeltavat ruokavaliomuutokset ovat tarpeen kaikille, joiden LDL-kolesterolipitoisuus ylittää tavoitearvon tai joilla on useita riskitekijöitä. Pätevää ravitsemusohjausta tarvitaan siis sekä primaarisessa että sekundaarisessa ehkäisyssä. Primaarisessa ehkäisyssä ruokavaliomuutokset riittävät usein ainoaksi hoitomuodoksi muiden elämäntapamuutosten rinnalle, eikä niitä saa unohtaa myöskään mahdollisen lääkehoidon yhteydessä (3,7,8). Tavanomaisten ruokavaliomuutosten lisäksi tehokas ruokavaliohoito sisältää tarvittaessa 3071

4 katsaus 27 Ference BA, Yoo W, Alesh I ym. Effect of long-term exposure to lower low-density lipoprotein cholesterol beginning early in life on the risk of coronary heart disease: a Mendelian randomization analysis. J Am Coll Cardiol 2012;60: Athyros VG, Kakafika AI, Papageorgiou AA ym. Effect of a plant stanol ester-containing spread, placebo spread, or Mediterranean diet on estimated cardiovascular risk and lipid, inflammatory and haemostatic factors. Nutr Metab Cardiovasc Dis 2011;21: Hallikainen M, Lyyra-Laitinen T, Laitinen T, Moilanen L, Miettinen TA, Gylling H. Effects of plant stanol esters on serum cholesterol concentrations, relative markers of cholesterol metabolism and endothelial function in type 1 diabetes. Atherosclerosis 2008;199: Hallikainen M, Kurl S, Laakso M, Miettinen TA, Gylling H. Plant stanol esters lower LDL cholesterol level in statin-treated subjects with type 1 diabetes by interfering the absorption and synthesis of cholesterol. Atherosclerosis 2011;217: Plat J, Mackay D, Baumgartner S ym. Progress and prospective of plant sterol and plant stanol research: Report of the Maastricht meeting. Atherosclerosis 2012;22: Scholle JM, Baker WL, Talati R, Coleman CI. The effect of adding plant sterols or stanols to statin therapy in hypercholesterolemic patients: systematic review and meta-analysis. J Am Coll Nutr 2009;28: kasvistanoleja tai -steroleja. Tutkimuksessa, jossa koehenkilöillä oli lievä hyperkolesterolemia, 80 % saavutti tavoitearvon, kun ruokavaliohoitoon sisältyi kasvistanolimargariini (28). Kasvistanoleilla tai kasvisteroleilla täydennettyjen elintarvikkeiden on osoitettu alentavan myös diabetesta ja metabolista oireyhtymää (29,30,31) sekä familiaalista hyperkolesterolemiaa sairastavien (31) LDL-kolesterolia (31). Jos LDL-kolesterolipitoisuutta ei ponnisteluista huolimatta saada pelkällä elämäntapahoidolla pienennetyksi tavoitearvoon, harkitaan LDL-kolesterolia alentavan statiinilääkityksen liittämistä hoitoon. Koska ruokavalion ja statiinien vaikutukset ovat additiivisia, tehokasta ruoka valiohoitoa kannattaa aina jatkaa myös statiinilääkityksen aikana. Kasvistanolia tai -sterolia sisältävien elintarvikkeiden käyttö vakiintuneen statiinilääkityksen rinnalla pienentää LDL-koles terolipitoisuutta edelleen keskimäärin 10 %, mikä on enemmän kuin statiiniannoksen kaksinkertaistamisen tuoma lisäteho (keskimäärin 6 %) (32). Lopuksi Tutkimukset ovat osoittaneet ruokavalion turvalliseksi ja kaikille sopivaksi keinoksi pitää veren LDL-kolesterolipitoisuus pienenä ja myös pienentää tehokkaasti jo kohonnutta LDLkolesterolitasoa. Lääkärin tuleekin ottaa ruokavalio puheeksi aina hyperkolesterolemiapotilaitaan tavatessaan, ja ohjata potilas hoitoketjussa eteenpäin asianmukaisen ruokavalio-ohjauksen varmistamiseksi. Suositusten mukaisilla ruokavaliomuutoksilla on mahdollisuus kääntää suomalaisten kolesterolitaso jälleen laskuun. n Kirjoittajat ovat tekstiä työstettäessä konsultoineet ravitsemusterapeutti Sara Pohjavuorta Unilever Finland Oy:stä ja ravitsemusterapeutti Susanna Rosinia Raisio-konsernin Benecol- yksiköstä. sidonnaisuudet Kirjoittajat ovat ilmoittaneet sidonnaisuutensa seuraavasti (ICMJE:n lomake): Matti J. Tikkanen: Konsultointi ( Amgen, Pfizer), luentopalkkio ( Amgen), muut (dyslipidemiat Käypä hoito -ryhmän puheenjohtaja). Helena Gylling, Markus Juonala: Ei sidonnaisuuksia. Petri T. Kovanen: Konsultointi (Raisio, Amgen), kirjoitusapu, lääkkeet, laitteet tai hallinnollinen tuki (Raisio). English summary > in english Diet and cholesterol: Let s reduce the Finns cholesterol levels by endorsing adherence to recommended dietary changes 3072

5 tieteessä english summary Matti J. Tikkanen Professor of Internal Medicine (emeritus) Helsinki University Central Hospital, Heart and Lung Center, Folkhälsan s Research Center, Helena Gylling Markus Juonala Petri T. Kovanen Diet and cholesterol: Let s reduce the Finns cholesterol levels by endorsing adherence to recommended dietary changes According to the latest National FINRISK study, cholesterol levels in the Finnish population have increased after decades of decline. Unfavourable dietary changes are most likely the main reason behind this development. Reducing serum LDL-cholesterol concentration is a central target in the prevention and treatment of cardiovascular diseases. Lifestyle changes, especially recommended changes in the diet, can significantly reduce serum levels of total and LDL-cholesterol. Recommended dietary changes include a shift from saturated to unsaturated fats, an increase in the intake of dietary fibre, as well as the use of functional foods with added plant stanols or sterols. According to recent Finnish guidelines on the management of dyslipidaemia, dietary counselling should ideally be given by an authorized nutritionist or a nurse who has been specifically trained. The role of medical doctors is also extremely important as they can motivate their patients to make the recommended changes. Thus, the important role of diet in the prevention and treatment of cardiovascular diseases should be discussed every time a doctor meets hypercholesterolaemic patients. 3072a

FINRISKI-tutkimus: Väestön kolesterolitaso on vuosikymmenien laskun jälkeen kääntynyt nousuun

FINRISKI-tutkimus: Väestön kolesterolitaso on vuosikymmenien laskun jälkeen kääntynyt nousuun alkuperäistutkimus Erkki Vartiainen LKT, professori, ylijohtaja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimiala Katja Borodulin FT, dosentti, erikoistukija Jouko Sundvall

Lisätiedot

Voi ja sydäninfarktiriski

Voi ja sydäninfarktiriski Alkuperäistutkimus tieteessä Sari Voutilainen dosentti, ravitsemusepidemiologi sari.voutilainen@uef.fi Anna Nurmi FaT, post doc -tutkija Jyrki Virtanen dosentti, ravitsemusepidemiologi Jaakko Mursu FT,

Lisätiedot

Suositeltavat ruokavalinnat raskauden aikana

Suositeltavat ruokavalinnat raskauden aikana Katsaus tieteessä Maijaliisa Erkkola FT, dosentti, yliopistonlehtori Helsingin yliopisto, elintarvikeja ympäristötieteiden laitos, ravitsemustiede maijaliisa.erkkola@helsinki.fi Suvi Virtanen LT, ETM,

Lisätiedot

Istu ja pala! Onko istuminen uusi terveysuhka?

Istu ja pala! Onko istuminen uusi terveysuhka? Harri Helajärvi, Katja Pahkala, Olli Raitakari, Tuija Tammelin, Jorma Viikari ja Olli Heinonen KATSAUS Istu ja pala! Onko istuminen uusi terveysuhka? Vanhan viisauden mukaan vierivä kivi ei sammaloidu,

Lisätiedot

4 2012 syyskuu 41. vuosikerta Suomen Diabetesliitto. Diabetes ja lääkäri. Kuva: Janne Viinanen. diabetes.fi

4 2012 syyskuu 41. vuosikerta Suomen Diabetesliitto. Diabetes ja lääkäri. Kuva: Janne Viinanen. diabetes.fi 4 2012 syyskuu 41. vuosikerta Suomen Diabetesliitto Diabetes ja lääkäri diabetes.fi Kuva: Janne Viinanen Tämä tapa teki diabeteksesta oppimisen hauskaksi. Millaisia aiheita keskustelukartoissa käsitellään?

Lisätiedot

Diabetes ja lääkäri. Uusi opiskelupaikka verkossa. diabetes.fi. Tyyppi 2 tutuksi

Diabetes ja lääkäri. Uusi opiskelupaikka verkossa. diabetes.fi. Tyyppi 2 tutuksi 4 2013 syyskuu 42. vuosikerta Suomen Diabetesliitto Diabetes ja lääkäri www.diabetes.fi/d-opisto Uusi opiskelupaikka verkossa Tyyppi 2 tutuksi Tule rohkeasti mukaan! D-opisto on Diabetesliiton uusi opiskelupaikka

Lisätiedot

5 2012 marraskuu 41. vuosikerta Suomen Diabetesliitto. Diabetes ja lääkäri. diabetes.fi. Kuva: Rodeo

5 2012 marraskuu 41. vuosikerta Suomen Diabetesliitto. Diabetes ja lääkäri. diabetes.fi. Kuva: Rodeo 5 2012 marraskuu 41. vuosikerta Suomen Diabetesliitto Diabetes ja lääkäri diabetes.fi Kuva: Rodeo Tämä tapa teki diabeteksesta oppimisen hauskaksi. Millaisia aiheita keskustelukartoissa käsitellään? Outi

Lisätiedot

Kuntoutussäätiö. Yli 60-vuotiaiden sepelvaltimotautia sairastavien avokuntoutuksen kehittäminen ja vaikuttavuuden arviointi (Sydän 60+)

Kuntoutussäätiö. Yli 60-vuotiaiden sepelvaltimotautia sairastavien avokuntoutuksen kehittäminen ja vaikuttavuuden arviointi (Sydän 60+) Yli 60-vuotiaiden sepelvaltimotautia sairastavien avokuntoutuksen kehittäminen ja vaikuttavuuden arviointi (Sydän 60+) Kuntoutussäätiö Juhani Julkunen Piia Pietilä Mila Gustavsson-Lilius Risto Sala Tuula

Lisätiedot

Perimenopaussi ja hormonihoito

Perimenopaussi ja hormonihoito Katsaus tieteessä Henna Turunen LL, ETM, naistentauteihin ja synnytyksiin erikoistuva lääkäri HYKS Naistenklinikka henna.turunen@hus.fi Heli Lyytinen LT, naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri HYKS

Lisätiedot

Lasten ylipaino ja sen määrittämisen ongelmat

Lasten ylipaino ja sen määrittämisen ongelmat Julkaistu 9.2.2012 www.laakarilehti.fi ALKUPERÄISTUTKIMUS VERKOSSA ENSIN tieteessä Päivi Mäki TtM, asiantuntija THL, Kansantautien ehkäisyn osasto paivi.maki@thl.fi Risto Sippola FM, tilastotieteilijä

Lisätiedot

Lihavuusleikkauspotilaan seuranta

Lihavuusleikkauspotilaan seuranta TIETEESSÄ TUULA PEKKARINEN LT, osastonlääkäri HYKS, Peijaksen sairaala tuula.pekkarinen@hus.fi Lihavuusleikkauspotilaan seuranta Lihavuuden viimeisenä hoitokeinona käytetty lihavuusleikkaus aikaansaa yleensä

Lisätiedot

VOL. 37 SYYSKUU SUOMEN DIABETESLIITTO 4/2008. Transrasvahapot WCPD 2008 ADA 2008 Raskausdiabeteksen Käypä hoito -suositus. Kuva: Timo Saaristo

VOL. 37 SYYSKUU SUOMEN DIABETESLIITTO 4/2008. Transrasvahapot WCPD 2008 ADA 2008 Raskausdiabeteksen Käypä hoito -suositus. Kuva: Timo Saaristo 4/2008 VOL. 37 SYYSKUU SUOMEN DIABETESLIITTO Transrasvahapot WCPD 2008 ADA 2008 Raskausdiabeteksen Käypä hoito -suositus Kuva: Timo Saaristo 7 11 23 Transrasvahapot vähenevät Siitä lähtien, kun transrasvahappojen

Lisätiedot

Kymmenen viime vuoden aikana on laadittu runsaasti. Suomalainen astmaohjelma 10 vuotta suuri muutos parempaan. terveydenhuolto.

Kymmenen viime vuoden aikana on laadittu runsaasti. Suomalainen astmaohjelma 10 vuotta suuri muutos parempaan. terveydenhuolto. Tari Haahtela, Anne Pietinalho, Leena E. Tuomisto, Timo Klaukka, Marina Erhola, Minna Kaila, Markku M. Nieminen, Eva Kontula, Lauri A. Laitinen Suomalainen astmaohjelma 10 vuotta suuri muutos parempaan

Lisätiedot

Mitä uutta tupakkariippuvuudesta ja sen hoidosta?

Mitä uutta tupakkariippuvuudesta ja sen hoidosta? katsaus tieteessä Taru Kinnunen MA, Ph. D., Associate Professor Harvard Medical School and Harvard School of Dental Medicine Director of the Tobacco Dependence Treatment and Research Group taru_kinnunen@hms.harvard.edu

Lisätiedot

Kotona mitattu verenpaine kuvaa valtimotaudin riskiä paremmin. paremmin kuin vastaanotolla mitattu

Kotona mitattu verenpaine kuvaa valtimotaudin riskiä paremmin. paremmin kuin vastaanotolla mitattu kättä pidempää Teemu Niiranen LT, sisätautien erikoislääkäri, asiantuntijalääkäri Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Väestötutkimusyksikkö teemu.niiranen@thl.fi Antti Jula LKT, sisätautiopin dosentti, tutkimusprofessori

Lisätiedot

Sivu 1 SISÄLLYSLUETTELO

Sivu 1 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 SISÄLLYSLUETTELO PLENARY: OUTI HOVATTA...4 KOEPUTKIHEDELMÖITYS SUOMESSA...4 GRAVES ORBITOPATHY /BASEDOWIN OFTALMOPATIA...5 BASEDOWN TAUDIN SILMÄOIREYHTYMÄ...6 THE ROLE OF AN OPHTHALMOLOGIST...7

Lisätiedot

Liikunta raskauden aikana ja sen jälkeen

Liikunta raskauden aikana ja sen jälkeen kättä pidempää tieteessä Riitta Luoto LT, dosentti, tutkimusjohtaja UKK-instituutti ja THL riitta.luoto@uta.fi Liikunta raskauden aikana ja sen jälkeen Kohtuullisen tehokas liikunta (päivittäin vähintään

Lisätiedot

Koulutusryhmien välillä suuria ja kasvavia eroja elinajanodotteessa

Koulutusryhmien välillä suuria ja kasvavia eroja elinajanodotteessa Alkuperäistutkimus tieteessä Pekka Martikainen Ph.D., professori Helsingin yliopisto, sosiaalitieteiden laitos, väestöntutkimuksen yksikkö pekka.martikainen@helsinki.fi Jessica Ho M.Sc., tutkija University

Lisätiedot

Sikiön tupakka-altistuksen vaikutukset lapsen terveyteen

Sikiön tupakka-altistuksen vaikutukset lapsen terveyteen tieteessä Mikael Ekblad LT, terveyskeskuslääkäri, tutkija TYKS, lasten ja nuorten klinikka ja Turun yliopisto Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä moekbl@utu.fi Mika Gissler FT, tutkimusprofessori

Lisätiedot

Psykoosisairauksiin liittyvä fyysinen sairastavuus ja toimintakyvyn rajoitukset

Psykoosisairauksiin liittyvä fyysinen sairastavuus ja toimintakyvyn rajoitukset tieteessä Satu Viertiö FT, tutkija satu.viertio@thl.fi Jonna Perälä LL, tutkija Samuli I. Saarni LT, FT, dosentti, erikoistutkija apulaisylilääkäri HUS, psykiatrian toimiala Helsingin yliopisto Krista

Lisätiedot

Asennemuutos ennakoi parhaiten lapsen diabetestasapainon korjaantumista

Asennemuutos ennakoi parhaiten lapsen diabetestasapainon korjaantumista tieteessä Laura Kivelä lääketieteen kandidaatti Tampereen yliopisto, lääketieteen yksikkö laura.kivela@fimnet.fi Matti Salo dosentti, ylilääkäri Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, tiedekeskus Tampereen yliopisto,

Lisätiedot

Mitä ruokaa imeväiselle?

Mitä ruokaa imeväiselle? TIETEESSÄ KIRSI LAITINEN kliinisen ravitsemustieteen dosentti, yliassistentti biokemian ja elintarvikekemian laitos, kirsi.laitinen@utu.fi MAIJA PEIPPO LK Itä-Suomen yliopisto, lääketiede Mitä ruokaa imeväiselle?

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus

Käypä hoito -suositus Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä Päivitetty 19.1.2012 Käypä hoito -suositus perustuu systemaattisesti koottuun tutkimustietoon,

Lisätiedot

Aikuisen ADHD diagnoosista hoitoon

Aikuisen ADHD diagnoosista hoitoon Katsaus tieteessä Anniina Koski LL, psykiatrian erikoislääkäri HYKS, psykiatrian yksikkö Sami Leppämäki dosentti, ylilääkäri Työterveyslaitos ja HYKS, psykiatrian yksikkö sami.leppamaki@ttl.fi Aikuisen

Lisätiedot

Diabeetikon ruokavaliosuositus

Diabeetikon ruokavaliosuositus Diabeetikon ruokavaliosuositus 2008 Suomen Diabetesliitto ry:n liittohallituksen nimeämä ruokavaliosuositustyöryhmä PUHEENJOHTAJA: Suvi Virtanen Professori, LT, ETM Tampereen yliopisto, Terveystieteen

Lisätiedot

Äidin raskaudenaikaisella ravitsemuksella

Äidin raskaudenaikaisella ravitsemuksella Katsaus Raskaudenaikainen ravitsemus kohtaavatko suositukset ja käytäntö? Maijaliisa Erkkola, Marja Karppinen, Mikael Knip ja Suvi Virtanen Raskaana olevien naisten ravitsemuksesta annettiin Suomessa uudistetut

Lisätiedot

Harjoittelun vaikuttavuus ja toteutus kroonisen niskakipupotilaan kuntoutuksessa

Harjoittelun vaikuttavuus ja toteutus kroonisen niskakipupotilaan kuntoutuksessa Katsaus tieteessä Jari Ylinen LT, dosentti, ylilääkäri Keski-Suomen sairaanhoitopiiri jari.ylinen@ksshp.fi Riku Nikander TtT, professori, fysioterapeutti Jyväskylän yliopisto, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

Psykoottisen masennuksen diagnostiikka ja hoito

Psykoottisen masennuksen diagnostiikka ja hoito Katsaus tieteessä Miika Nietola LL, Turku mtniet@utu.fi Jyrki Korkeila professori Turun yliopisto, psykiatrian klinikka Psykoottisen masennuksen diagnostiikka ja hoito Psykoottinen masennus on vakava häiriö,

Lisätiedot

Kihdin muuttuva kuva. Uraatin metaboliaa

Kihdin muuttuva kuva. Uraatin metaboliaa Heikki Julkunen ja Yrjö T. Konttinen TEEMA: REUMATOLOGIA Kihdin muuttuva kuva Kihdin esiintyvyys on kaksinkertaistunut viimeisten vuosikymmenien aikana. Samaan aikaan taudin kuva on muuttunut, potilaat

Lisätiedot

RAVINTOLA ROSMARIININ LOUNAIDEN RAVINTOAINELASKELMAT JA NIIDEN VERTAAMINEN YLEISIIN RAVITSEMUSSUOSITUKSIIN

RAVINTOLA ROSMARIININ LOUNAIDEN RAVINTOAINELASKELMAT JA NIIDEN VERTAAMINEN YLEISIIN RAVITSEMUSSUOSITUKSIIN RAVINTOLA ROSMARIININ LOUNAIDEN RAVINTOAINELASKELMAT JA NIIDEN VERTAAMINEN YLEISIIN RAVITSEMUSSUOSITUKSIIN Koivikko Miia Mäkinen Erja Opinnäytetyö Syyskuu 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN

Lisätiedot