Taustatiedote: Benecol-meta-analyysi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Taustatiedote: Benecol-meta-analyysi 28.2.2011"

Transkriptio

1 Taustatiedote: Benecol-meta-analyysi Taustatiedote tarjoaa lisätietoa seuraavista aiheista: Kasvistanolit; mitä ne ovat, kuinka ne toimivat ja miten ne eroavat kasvisteroleista Nykykäsitys kasvistanolien ja kasvisterolien kolesterolia alentavista ominaisuuksista ja miten uuden meta-analyysin tulokset muuttavat sitä Mikä on meta-analyysi Miten Musa-Veloson ym. [1] meta-analyysi suoritettiin Uraauurtavat tulokset kasvistanolien kaksinkertaisesta kolesterolia alentavasta tehosta verrattuna kasvisteroleihin Taustatietoa sydän- ja verisuonitautisairastavuudesta Suomessa ja maailmalla Kasvistanolien ominaisuudet Kasvistanoliesteri on Benecol -tuotteiden sisältämä patentoitu kolesterolia alentava ainesosa. Kohonnut LDL-kolesterolipitoisuus on merkittävä sydäntaudin (sepelvaltimotaudin) riskitekijä. LDL-kolesterolin alentaminen vähentää sydäntaudin riskiä. Kasvistanolit ja kasvisterolit ovat yhdisteitä, joita on luonnostaan kasvien soluissa. Kun niitä nautitaan tarpeeksi suuri määrä, ne alentavat veren kokonais- ja LDL-kolesterolia estämällä kolesterolin imeytymistä ruoansulatuskanavasta. Kasvistanolit ja kasvisterolit eivät kuitenkaan ole täysin samanlaisia yhdisteitä. Niiden molekyylirakenteet poikkeavat hieman toisistaan, minkä vuoksi ne käyttäytyvät ihmiskehossa eri tavalla. Kasvistanolit esimerkiksi imeytyvät paljon vähemmän verenkiertoon kuin kasvisterolit. Tavallinen länsimainen ruokavalio sisältää päivässä vain noin mg kasvistanoleja [2]. Kasvistanolin saanti normaalista ruokavaliosta ei riitä aikaansaamaan merkittävää kolesterolipitoisuuden pienenemistä, ja tämän vuoksi kasvistanoliesteriä lisätään elintarvikkeisiin. Riittävä (2 g/vrk) päivittäinen kasvistanolin käyttö (kasvistanoliesterinä) alentaa LDL-kolesterolia keskimäärin noin 10 %. Valtaosaan kaupallisesti saatavilla olevista kolesterolia alentavista elintarvikkeista kasvistanoli tai kasvisteroli on lisätty kasvistanoli- tai kasvisteroliesterinä. Kasvistanoliesteri valmistetaan lisäämällä kasvistanoliin kasviöljystä peräisin olevia rasvahappoja. Esteröinti mahdollistaa sen, että kasvistanolia pystytään lisäämään elintarvikkeisiin kolesterolin tehokkaaseen alentamiseen tarvittava määrä. Vain Benecol-tuotteet sisältävät kasvistanoliesteriä. Kasvistanoliesteriä voidaan lisätä moniin erilaisiin elintarvikkeisiin, kuten margariineihin ja levitteisiin, viljatuotteisiin, tehojuomiin, soijapohjaisiin tuotteisiin jne. Suomessa on markkinoilla laaja valikoima kasvistanoliesterillä täydennettyjä Benecol-tuotteita. Kasvistanoliesterin kolesterolia alentava vaikutus Useat tieteelliset asiantuntijatahot ympäri maailmaa suosittelet päivittäistä 2 g:n kasvistanolien tai kasvisterolien käyttöä kohonneiden kolesteroliarvojen alentamiseen [3 8]. Kasvistanoliesterin

2 käyttö osana kolesterolia alentavaa ruokavaliota sisältyy myös kaikkiin keskeisiin suomalaisiin hoito- ja ruokavaliosuosituksiin [9 12]. Kasvistanoliesteri on myös yksi harvoista elintarvikkeiden ainesosista, joka on saanut oikeuden käyttää EU-komission hyväksymää, sairauden riskitekijän alentamista koskevaa terveysväitettä. Tähän mennessä suoritetut yli 60 kliinistä tutkimusta ovat osoittaneet kasvistanoliesterin tehon ja turvallisuuden kolesterolin alentajana useissa erilaisissa tutkimusasetelmissa sekä erilaisissa ihmisja potilasryhmissä. Kasvistanoliesterin kokonais- ja LDL-kolesterolia alentava vaikutus on osoitettu: eri ikäisillä naisilla, miehillä ja lapsilla henkilöillä, joilla on normaali tai kohonnut veren kolesterolitaso henkilöillä, joilla on sydäntauti, tyypin 1 tai 2 diabetes tai metabolinen syndrooma elinsiirtopotilailla statiinilääkityksen yhteydessä tavallisen länsimaisen ruokavalion yhteydessä tiukan kolesterolia alentavan ruokavalion yhteydessä eurooppalaisissa, pohjois-amerikkalaisissa, aasialaisissa ja australialaisissa väestöissä Ovatko kasvistanoliesteri ja kasvisteroliesteri yhtä tehokkaita? Tähän asti on ajateltu, että kasvistanolit ja kasvisterolit ovat yhtä tehokkaita LDL-kolesterolin alentajia. Kirjallisuudessa esitetään yleisesti, että 2 gramman päivittäinen kasvistanolin tai -sterolin saanti alentaa LDL-kolesterolia noin 10 %:lla [13]. Suuremmista päiväsaanneista ei ole katsottu olevan lisähyötyä LDL-kolesterolin alentamisessa. Kaksi äskettäin julkaistua, suurilla päiväsaanneilla (jopa 9 g kasvistanolia/päivä) tehtyä tutkimusta osoittavat kuitenkin, että kasvistanolin kolesterolia alentava teho paranee huomattavasti päiväsaannin kasvaessa nykyisin suositeltua 2 grammaa korkeammaksi [14,15]. Vastaavaa lisätehoa nykysuositusta suuremmalla kasvisterolien päiväsaannilla ei ole raportoitu. Lisäviitettä eroista kasvistanolien ja -sterolien kolesterolia alentavassa tehossa saatiin Demontyn ym. vuonna 2009 julkaisemasta meta-analyysista. Siinä kasvisteroli- ja -stanoliaineistot oli yhdistetty, ja kasvistanolien ja -sterolien yhteiseksi maksimaaliseksi LDL-kolesterolia alentavaksi tehoksi raportoitiin -12,3 %. Samassa meta-analyysissa kasvistanolien ja -sterolien kolesterolia alentava vaikutus analysoitiin myös erikseen, ja silloin niiden tehossa havaittiin 6,7 prosenttiyksikön suuruinen ero. Demonty ym. eivät kuitenkaan raportoineet, kumpi ainesosa oli tehokkaampi, eikä tehoero heidän mukaansa ollut tilastollisesti merkitsevä. Havainto oli kuitenkin mielenkiintoinen, ja sen innostamana Musa-Veloso ym. päättivät selvittää syvällisemmin mahdollista eroa kasvistanolien ja kasvisterolien kolesterolia alentavassa tehossa sekä suorittaa uuden, tiukat tieteelliset kriteerit täyttävän, päivitetyn meta-analyysin. Musa-Veloson ym. meta-analyysi osoittaaa kasvistanoliesterin kaksinkertaisen maksimaalisen tehon kasvisteroliesteriin verrattuna Meta-analyysi on tutkimus, jossa useiden yksittäisten tutkimusten tulokset yhdistetään ja analysoidaan tilastotieteellisin menetelmin, jolloin on mahdollista saada kattavampi ja täydellisempi näkemys tutkittavasta aiheesta. Yksittäiset tutkimukset ovat kuin palapelin paloja, jotka kertovat jotain kuvaamastaan kohteesta. Kokonaisuus hahmottuu kuitenkin paljon selvemmin, kun palaset, tässä tapauksessa yksittäiset tutkimukset, kootaan yhteen meta-analyysiksi. Kasvistanolin ja

3 kasvisterolin tehoa on tutkittu meta-analyyseillä jo aiemminkin, mutta näissä analyyseissä kasvistanoli- ja sterolitutkimukset on joko lähtökohtaisesti yhdistetty tai analysoidut päiväsaannit ovat olleet matalia (0,6-2,5 g/vrk). Musa-Veloson ym. tekemä meta-analyysi on ensimmäinen, jossa kasvistanoli- ja kasvisteroliaineistot analysoitiin erikseen ja jossa kasvistanolien ja -sterolien päiväsaanti vaihteli hyvin matalasta hyvin korkeaan. Meta-analyysi suoritettiin tiukkojen tieteellisten laatuvaatimusten mukaisesti. Kuten kaikki ensiluokkaiset meta-analyysit, myös tämä analyysi seurasi niin kutsutussa PRISMA-lausunnossa annettuja ohjeita analyysin teosta. Kattava ja läpinäkyvä kirjallisuushaku suoritettiin ensimmäisen kerran toukokuussa 2009 ja päivitettiin viimeisen kerran marraskuussa 2010 meta-analyysiin mukaan otettavan datan ajantasaisuuden varmistamiseksi. Tärkeimmistä tieteellisistä tietokannoista etsittiin kaikki korkealaatuiset, satunnaistetut, lumekontrolloidut, kliiniset tutkimukset. Tutkimusten mukaanotto- ja hylkäyskriteerit oli määritelty etukäteen ja niitä verrattiin kaikkiin tietokannoista löydettyihin tutkimuksiin. Löydetyistä 3456 julkaisusta mukaanottokriteerit täytti 113 julkaisua, jotka sisälsivät yhteensä 182 tutkimusaineistoa. Näistä tutkimusaineistoista 137:ssä kasvistanolit tai kasvisterolit olivat esteröityjä. Kaksi ihmistä keräsi itsenäisesti tutkimustulokset julkaisuista analyysiä varten; tällä kaksinkertaisella työllä varmistettiin aineiston virheettömyys. Useita tilastotieteellisiä analyyseja suoritettiin kasvistanoli(esteri)- ja kasvisteroli(esteri)aineistojen vastaavuuden arvioimiseksi sekä tulosten oikeellisuuden määrittämiseksi. Uusi meta-analyysi osoittaa, että kasvistanolit ja kasvisterolit eroavat kolesterolia alentavalta teholtaan. Meta-analyysi ei ole ristiriidassa suhteessa niihin aiempien meta-analyysien tuloksiin, joiden mukaan nykyisin laajalti käytetyllä 2 gramman päiväsaantitasolla kasvistanolien ja kasvisterolien teho on lähes samanlainen. Sen sijaan analyysi osoitti, että odotettavissa oleva maksimaalinen LDL-kolesterolia alentava teho on kasvistanoleilla 18,2 % ja kasvisteroleilla vain 9,1 %. Ero maksimaalisessa LDL-kolesterolia alentavassa tehossa on tilastollisesti merkitsevä. Tulokset kertovat myös, että kasvistanolien päiväsaannin kasvaessa LDL-kolesteroli laskee annosvasteisesti. Päiväsaantia lisäämällä kasvistanoliesterin saavutettavissa oleva LDL-kolesterolia alentava teho voidaan kaksinkertaistaa. Kasvisteroleilla vastaavaa annosvastetta ei pystytty osoittamaan. Vaikka analyysistä poistettiin tutkimukset, joissa kasvistanolia tai kasvisterolia oli käytetty suuria määriä (> 4 g) päivässä, pysyivät meta-analyysin tulokset muuttumattomina. Suoritetut lisäanalyysit osoittivat myös, ettei kasvistanoliesterin teho riipu sitä sisältävän elintarvikkeen rasvapitoisuudesta tai siitä, minkä tyyppiseen elintarvikkeeseen sitä on lisätty. Sydän- ja verisuonitaudit Suomessa ja muualla maailmassa Sydän- ja verisuonitaudit ovat merkittävin yksittäinen kuolemansyy sekä Suomessa että maailmanlaajuisesti. Maailmassa kuolee vuosittain noin 18 miljoonaa ihmistä sydän- ja verisuonitauteihin, ja määrä on kasvussa [16]. Suomessa sydän- ja verisuonitaudit aiheuttavat edelleen lähes puolet työikäisten kuolemista, vaikka kuolleisuus niihin on vähentynyt huomattavasti 1970-luvulta lähtien. Työikäisten sepelvaltimotautikuolleisuus laski vuosina noin 80 % [17]. Sepelvaltimotautikuolleisuus, jonka osuus on lähes 30 % kaikista kuolemista Suomessa, on laskusta huolimatta edelleen korkea muihin Länsi-Euroopan maihin verrattuna. Kolesterolitason lasku yksin selittää sepelvaltimotautikuolleisuuden pienenemisestä kolmanneksen kohonneen kolesterolin ollessa merkittävä sepelvaltimotaudin riskitekijä. Ruokavaliomuutokset puolestaan selittävät % Suomessa väestötasolla vuosina tapahtuneesta lähes 20 %:n kokonaiskolesterolin laskusta [18]. Seerumin kokonaiskolesterolitaso on alle suositellun 5 mmol/l

4 kuitenkin vain noin 40 %:lla suomalaisista, ja suurella osalla kolesterolilääkettä käyttävistä henkilöistä kolesteroliarvot eivät ole tavoitetasolla. [19,20] Raisio-konserni, Benecol-yksikkö Susanna Rosin Ravitsemusasiantuntija p Viitteet: [1] Musa-Veloso K ym. Prostag Leukot Fatty Acids (2011). doi /j.plefa [2] Ostlund RE Jr. Annu Rev Nutr 22 (2002) [3] NCEP (National Cholesterol Education Program). Third report of the National Cholesterol Education Program (NCEP) Expert Panel on Detection, Evaluation and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults. JAMA 285 (2001) [4] JBS. JBS 2: Joint British Societies' guidelines on prevention of cardiovascular disease in clinical practice. Heart 91 (suppl 5) (2005) v1 v52. [5] AHA (American Heart Association)/ACC (American College of Cardiology). AHA/ACC guidelines for secondary prevention for patients with coronary and other atherosclerotic vascular disease. Circulation 113 (2006) [6] ADA (American Diabetes Association). Nutrition recommendations and interventions for diabetes: a position statement of the American Diabetes Association. Diabetes Care 31 (suppl 1) (2008) S61 S78. [7] Health Canada. Plant Sterols and Blood Cholesterol Lowering. Ottawa (ON), Available at: <http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/alt_formats/pdf/label-etiquet/claims-reclam/assess-evalu/ phytosterols-claim-allegation-eng.pdf> [Last accessed July 6, 2010]. [8] U.S. FDA. Food labeling; health claim; phytosterols and risk of coronary heart disease; proposed rule. Available at: [Last accessed December 20, 2010]. [9] Dyslipidemiat: Käypä hoito -suositus, [10] Diabeetikon ruokavaliosuositus Suomen Diabetesliitto ry:n nimeämä ruokavaliosuositustyöryhmä. [11] Suomen Sydänliitto ry Ravinto sydänterveyden edistämisessä. Sydänliiton ravitsemusasiantuntijatyöryhmä. [12] Valtion ravitsemusneuvottelukunta Ravitsemushoitosuositus. Maa- ja metsätalousministeriö.

5 [13] Katan MB ym. Mayo Clinic Proc 78 (2003) [14] Gylling H ym. Clin Nutr 29 (2010) [15] Mensink RP ym. Am J Clin Nutr 92 (2010) [16] Strong K ym. Preventing chronic diseases: how many lives can we save? Lancet 366 (2005) [17] Vartiainen E ym. Suom Lääkäril 63 (2008) [18] Valsta LM ym. Public Health Nutr 13 (2010) [19] Salomaa V. Kansanterveys-lehti 8 (2006) 4 5. [20] Sydän- ja verisuonisairauksien ja diabeteksen asiantuntijaryhmän raportti Kansanterveyslaitoksen julkaisuja 2 (2008).

FINRISKI-tutkimus: Väestön kolesterolitaso on vuosikymmenien laskun jälkeen kääntynyt nousuun

FINRISKI-tutkimus: Väestön kolesterolitaso on vuosikymmenien laskun jälkeen kääntynyt nousuun alkuperäistutkimus Erkki Vartiainen LKT, professori, ylijohtaja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimiala Katja Borodulin FT, dosentti, erikoistukija Jouko Sundvall

Lisätiedot

Voi ja sydäninfarktiriski

Voi ja sydäninfarktiriski Alkuperäistutkimus tieteessä Sari Voutilainen dosentti, ravitsemusepidemiologi sari.voutilainen@uef.fi Anna Nurmi FaT, post doc -tutkija Jyrki Virtanen dosentti, ravitsemusepidemiologi Jaakko Mursu FT,

Lisätiedot

VOL. 37 SYYSKUU SUOMEN DIABETESLIITTO 4/2008. Transrasvahapot WCPD 2008 ADA 2008 Raskausdiabeteksen Käypä hoito -suositus. Kuva: Timo Saaristo

VOL. 37 SYYSKUU SUOMEN DIABETESLIITTO 4/2008. Transrasvahapot WCPD 2008 ADA 2008 Raskausdiabeteksen Käypä hoito -suositus. Kuva: Timo Saaristo 4/2008 VOL. 37 SYYSKUU SUOMEN DIABETESLIITTO Transrasvahapot WCPD 2008 ADA 2008 Raskausdiabeteksen Käypä hoito -suositus Kuva: Timo Saaristo 7 11 23 Transrasvahapot vähenevät Siitä lähtien, kun transrasvahappojen

Lisätiedot

Kuntoutussäätiö. Yli 60-vuotiaiden sepelvaltimotautia sairastavien avokuntoutuksen kehittäminen ja vaikuttavuuden arviointi (Sydän 60+)

Kuntoutussäätiö. Yli 60-vuotiaiden sepelvaltimotautia sairastavien avokuntoutuksen kehittäminen ja vaikuttavuuden arviointi (Sydän 60+) Yli 60-vuotiaiden sepelvaltimotautia sairastavien avokuntoutuksen kehittäminen ja vaikuttavuuden arviointi (Sydän 60+) Kuntoutussäätiö Juhani Julkunen Piia Pietilä Mila Gustavsson-Lilius Risto Sala Tuula

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn terveysvaikutusten taloudellinen arviointi

Kävelyn ja pyöräilyn terveysvaikutusten taloudellinen arviointi Kävelyn ja pyöräilyn terveysvaikutusten taloudellinen arviointi Methodology Menetelmät ja and käyttäjän user guide opas LIIKENNEINFRASTRUKTUURIN JA -TOIMENPITEIDEN TALOUDELLINEN ARVIOINTI Alkuperäinen

Lisätiedot

KASVIKSIIN POHJAUTUVAN RUOKAVALION VAIKUTUS ELIMISTÖN PROTEIINIAINEENVAIHDUNTAAN KUNTOILIJOILLA

KASVIKSIIN POHJAUTUVAN RUOKAVALION VAIKUTUS ELIMISTÖN PROTEIINIAINEENVAIHDUNTAAN KUNTOILIJOILLA KASVIKSIIN POHJAUTUVAN RUOKAVALION VAIKUTUS ELIMISTÖN PROTEIINIAINEENVAIHDUNTAAN KUNTOILIJOILLA Riikka Lamminen Liikuntafysiologia Pro Gradu -tutkielma Kevät 2014 Liikuntabiologian laitos Jyväskylän yliopisto

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Valkoinen tai vaalea kapselinmuotoinen tabletti, joka on noin 2,60 mm paksu, ja jossa toisella puolella tunnus 414.

VALMISTEYHTEENVETO. Valkoinen tai vaalea kapselinmuotoinen tabletti, joka on noin 2,60 mm paksu, ja jossa toisella puolella tunnus 414. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Ezetrol 10 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 10 mg etsetimibiä. Apuaine(et), joiden vaikutus tunnetaan: Yksi tabletti

Lisätiedot

RAVINTOLA ROSMARIININ LOUNAIDEN RAVINTOAINELASKELMAT JA NIIDEN VERTAAMINEN YLEISIIN RAVITSEMUSSUOSITUKSIIN

RAVINTOLA ROSMARIININ LOUNAIDEN RAVINTOAINELASKELMAT JA NIIDEN VERTAAMINEN YLEISIIN RAVITSEMUSSUOSITUKSIIN RAVINTOLA ROSMARIININ LOUNAIDEN RAVINTOAINELASKELMAT JA NIIDEN VERTAAMINEN YLEISIIN RAVITSEMUSSUOSITUKSIIN Koivikko Miia Mäkinen Erja Opinnäytetyö Syyskuu 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN

Lisätiedot

Matti Tolonen ja Pentti Raaste SYDÄN- TAUTIEN EHKÄISY JA ITSEHOITO

Matti Tolonen ja Pentti Raaste SYDÄN- TAUTIEN EHKÄISY JA ITSEHOITO Matti Tolonen ja Pentti Raaste SYDÄN- TAUTIEN EHKÄISY JA ITSEHOITO 1 "KEISARIN UUDET VAATTEET" RAVINTORASVAT, KOLESTEROLI, SYDÄNTAUDIT LÄÄKETIETEELLISTEN JA BIOLOGISTEN TERMIEN SELITYKSIÄ - "Mutta eihän

Lisätiedot

Kehittyvä. Ravitsemus: moneen tautiin

Kehittyvä. Ravitsemus: moneen tautiin Kehittyvä 2 2002 Ravitsemus: Ruokavaliohoito tehoaa moneen tautiin www.storaenso.com Stora Enso committed Yrityksen on kohdistettava voimansa. Me Stora Ensossa keskitymme asiakkaaseen. Sitoudumme täyttämään

Lisätiedot

4 2012 syyskuu 41. vuosikerta Suomen Diabetesliitto. Diabetes ja lääkäri. Kuva: Janne Viinanen. diabetes.fi

4 2012 syyskuu 41. vuosikerta Suomen Diabetesliitto. Diabetes ja lääkäri. Kuva: Janne Viinanen. diabetes.fi 4 2012 syyskuu 41. vuosikerta Suomen Diabetesliitto Diabetes ja lääkäri diabetes.fi Kuva: Janne Viinanen Tämä tapa teki diabeteksesta oppimisen hauskaksi. Millaisia aiheita keskustelukartoissa käsitellään?

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Tabletti. Valkoinen tai vaalea kapselinmuotoinen tabletti, jossa toisella puolella merkintä 311, 312, 313 tai 315.

VALMISTEYHTEENVETO. Tabletti. Valkoinen tai vaalea kapselinmuotoinen tabletti, jossa toisella puolella merkintä 311, 312, 313 tai 315. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Inegy 10 mg/10 mg, 10 mg/20 mg, 10 mg/40 mg ja 10 mg/80 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 10 mg etsetimibiä ja 10, 20,

Lisätiedot

5 2012 marraskuu 41. vuosikerta Suomen Diabetesliitto. Diabetes ja lääkäri. diabetes.fi. Kuva: Rodeo

5 2012 marraskuu 41. vuosikerta Suomen Diabetesliitto. Diabetes ja lääkäri. diabetes.fi. Kuva: Rodeo 5 2012 marraskuu 41. vuosikerta Suomen Diabetesliitto Diabetes ja lääkäri diabetes.fi Kuva: Rodeo Tämä tapa teki diabeteksesta oppimisen hauskaksi. Millaisia aiheita keskustelukartoissa käsitellään? Outi

Lisätiedot

INSULIINIRESISTENSSIIN LIITTYVÄT KARDIOVASKULAARISET RISKITEKIJÄT SUOMALAISILLA VARUSMIEHILLÄ

INSULIINIRESISTENSSIIN LIITTYVÄT KARDIOVASKULAARISET RISKITEKIJÄT SUOMALAISILLA VARUSMIEHILLÄ OULU 2006 D 907 ACTA Tuula Tähtinen UNIVERSITATIS OULUENSIS D MEDICA INSULIINIRESISTENSSIIN LIITTYVÄT KARDIOVASKULAARISET RISKITEKIJÄT SUOMALAISILLA VARUSMIEHILLÄ TUPAKOINNIN YHTEYS RISKITEKIJÖIHIN LÄÄKETIETEELLINEN

Lisätiedot

PITKÄAIKAISIIN HOITOIHIN SITOUTUMINEN Näyttöä toiminnan tueksi

PITKÄAIKAISIIN HOITOIHIN SITOUTUMINEN Näyttöä toiminnan tueksi PITKÄAIKAISIIN HOITOIHIN SITOUTUMINEN Näyttöä toiminnan tueksi PITKÄAIKAISIIN HOITOIHIN SITOUTUMINEN Näyttöä toiminnan tueksi Alkuperäinen WHO:n (World Health Organization) julkaisu vuodelta 2003 Adherence

Lisätiedot

SOKERIRASITUSPÄIVÄN MERKITYS DIABETEKSEN ENNALTAEHKÄISYSSÄ JA VARHAISESSA TOTEAMISESSA

SOKERIRASITUSPÄIVÄN MERKITYS DIABETEKSEN ENNALTAEHKÄISYSSÄ JA VARHAISESSA TOTEAMISESSA OPINNÄYTETYÖ SANNA SAARINIEMI 2011 SOKERIRASITUSPÄIVÄN MERKITYS DIABETEKSEN ENNALTAEHKÄISYSSÄ JA VARHAISESSA TOTEAMISESSA HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA SAIRAANHOITAJA AMK ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU TERVEYS

Lisätiedot

Christerin ravintouutisia numero 11, elokuu 2006

Christerin ravintouutisia numero 11, elokuu 2006 Christerin ravintouutisia numero 11, elokuu 2006 Kirjoittaja: christer sundqvist, FT Sisällysluettelo Christerin ravintouutisia numero 11, elokuu 2006...1 Johdanto...2 Ravintokaraoke...3 Roskaruokaa syövä

Lisätiedot

Ravitsemussuositusten mukainen vegaaninen ruokalista suurkeittiöille mallilista

Ravitsemussuositusten mukainen vegaaninen ruokalista suurkeittiöille mallilista Ravitsemussuositusten mukainen vegaaninen ruokalista suurkeittiöille mallilista Nina Johansson Opinnäytetyö Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutusohjelma 2008 Tiivistelmä 13.5.2008 Hotelli-

Lisätiedot

FYYSISEN AKTIIVISUUDEN, KOETUN FYYSISEN PÄTEVYYDEN JA TAVOI- TEORIENTAATION MUUTOKSET PERUSKOULUN JA LUKION AIKANA

FYYSISEN AKTIIVISUUDEN, KOETUN FYYSISEN PÄTEVYYDEN JA TAVOI- TEORIENTAATION MUUTOKSET PERUSKOULUN JA LUKION AIKANA FYYSISEN AKTIIVISUUDEN, KOETUN FYYSISEN PÄTEVYYDEN JA TAVOI- TEORIENTAATION MUUTOKSET PERUSKOULUN JA LUKION AIKANA Jarkko Mäkinen ja Sami Piironen Liikuntapedagogiikan pro gradu tutkielma Kevät 2014 Liikuntakasvatuksen

Lisätiedot

Optimaalisen tarkastusvälin määrittäminen suun terveydenhuollossa 11.5.2012

Optimaalisen tarkastusvälin määrittäminen suun terveydenhuollossa 11.5.2012 Projektiraportti Optimaalisen tarkastusvälin määrittäminen suun terveydenhuollossa 11.5.2012 Mat-2.4117 Operaatiotutkimuksen projektityöseminaari Toimeksiantaja: Nordic Healthcare Group Projektiryhmä:

Lisätiedot

Nuorten kahvin ja energiajuomien käyttö sekä kofeiiniin liittyvät oireet

Nuorten kahvin ja energiajuomien käyttö sekä kofeiiniin liittyvät oireet Nuorten kahvin ja energiajuomien käyttö sekä kofeiiniin liittyvät oireet Pro gradu Heini Kuoppamäki Kansanterveystiede Terveystieteiden yksikkö Tampereen yliopisto TIIVISTELMÄ TAMPEREEN YLIOPISTO Terveystieteiden

Lisätiedot

Äidin raskaudenaikaisella ravitsemuksella

Äidin raskaudenaikaisella ravitsemuksella Katsaus Raskaudenaikainen ravitsemus kohtaavatko suositukset ja käytäntö? Maijaliisa Erkkola, Marja Karppinen, Mikael Knip ja Suvi Virtanen Raskaana olevien naisten ravitsemuksesta annettiin Suomessa uudistetut

Lisätiedot

Eviran tutkimuksia 2/2013. Kvantitatiivinen riskinarviointi lasten ja aikuisten altistumisesta nitraatille ja nitriitille

Eviran tutkimuksia 2/2013. Kvantitatiivinen riskinarviointi lasten ja aikuisten altistumisesta nitraatille ja nitriitille Eviran tutkimuksia 2/2013 Kvantitatiivinen riskinarviointi lasten ja aikuisten altistumisesta nitraatille ja nitriitille Eviran tutkimuksia 2/2013 Kvantitatiivinen riskinarviointi lasten ja aikuisten

Lisätiedot

NUORTEN AIKUISTEN ISKEEMISEN AIVOINFARKTIN YHTEYS MIGREENIIN. the Helsinki Young Stroke Registry

NUORTEN AIKUISTEN ISKEEMISEN AIVOINFARKTIN YHTEYS MIGREENIIN. the Helsinki Young Stroke Registry NUORTEN AIKUISTEN ISKEEMISEN AIVOINFARKTIN YHTEYS MIGREENIIN the Helsinki Young Stroke Registry Yvonn Kraemer Tutkielma Lääketieteen koulutusohjelma Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta Lääketieteen

Lisätiedot

4.2003. Välttämätön. pelisäännöt avoimiksi 3. Teriparatidi 7 Olmesartaanimedoksimiili. 8Ruoansulatuskanavaan. kohdistuneet lääkehaittavaikutukset

4.2003. Välttämätön. pelisäännöt avoimiksi 3. Teriparatidi 7 Olmesartaanimedoksimiili. 8Ruoansulatuskanavaan. kohdistuneet lääkehaittavaikutukset 4.2003 L Ä Ä K E I N F O R M A A T I O T A L Ä Ä K E L A I T O K S E L T A LÄKEMEDELSINFORMATION FRÅN LÄKEMEDELSVERKET, FINLAND DRUG INFORMATION FROM THE NATIONAL AGENCY FOR MEDICINES, FINLAND Välttämätön

Lisätiedot

Diabetesbarometri 2009. Sari Koski

Diabetesbarometri 2009. Sari Koski Diabetesbarometri 2009 Sari Koski 2010 Diabetesbarometri 2010 Sari Koski Diabetesbarometri 2010 Julkaisija: Suomen Diabetesliitto ry ISBN 978-952-486-102-1 (painettu) ISBN 978-952-486-103-8 (pdf) Toimitustyö:

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus

Käypä hoito -suositus Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä Päivitetty 19.1.2012 Käypä hoito -suositus perustuu systemaattisesti koottuun tutkimustietoon,

Lisätiedot

Diabetes ja lääkäri. Uusi opiskelupaikka verkossa. diabetes.fi. Tyyppi 2 tutuksi

Diabetes ja lääkäri. Uusi opiskelupaikka verkossa. diabetes.fi. Tyyppi 2 tutuksi 4 2013 syyskuu 42. vuosikerta Suomen Diabetesliitto Diabetes ja lääkäri www.diabetes.fi/d-opisto Uusi opiskelupaikka verkossa Tyyppi 2 tutuksi Tule rohkeasti mukaan! D-opisto on Diabetesliiton uusi opiskelupaikka

Lisätiedot

Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014

Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014 Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014 Terveyttä ruoasta Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014 Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2014 Suositusten valmistelutyöryhmä: Mikael Fogelholm (puh.joht.) Ravitsemustieteen

Lisätiedot

Vegaaniruokavalio raskauden, imetyksen ja lapsuuden aikana

Vegaaniruokavalio raskauden, imetyksen ja lapsuuden aikana Vegaaniruokavalio raskauden, imetyksen ja lapsuuden aikana ETM Johanna Kaipiainen Lukijalle Pikaruokaa vai kotiruokaa? Korviketta vai äidinmaitoa? Vegaaniruokaa vai kasvisruokaa maidon kera? Arkipäivä

Lisätiedot