Järvenpään Asuntotuotanto-ohjelma Kaupunginhallitus hyväksynyt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Järvenpään Asuntotuotanto-ohjelma 2012-2016. Kaupunginhallitus hyväksynyt 13.2.2012 26"

Transkriptio

1 Järvenpään Asuntotuotanto-ohjelma Kaupunginhallitus hyväksynyt

2 Sisällys JÄRVENPÄÄN ASUNTOTUOTANTO-OHJELMA Ohjelmoinnin tausta, tarkoitus ja lähtökohdat 3 Väestösuunnite 3 Helsingin seudun näkymät 3 Järvenpään asuntomarkkinatilanne 4 Seutuyhteistyö 5 2. Asuntotuotannon resurssit 6 Maanhankinta ja kaavoitus 6 Kunnalliste 7 3. Asuntotuotannon toteuttaminen 8 Tonttien luovuttaminen 8 Talotyypit 8 Talotyyppitavoite 8 Hallintamuodot 9 Hallintamuototavoite 9 4. Asuntotuotanto-ohjelma Talotyyppijakauma 10 Hallintamuotojakauma 11 Järvenpään Mestariasunnot Oy 12 Arvioitu kokonaisasuntotuotanto Johtopäätökset 13 Liitteet A, kerrostaloasunnot kaupungin luovuttamille tonteille B, asuntotuotanto-ohjelma taulukkona 2 Järvenpään asuntotuotanto-ohjelma

3 JÄRVENPÄÄN ASUNTOTUOTANTO-OHJELMA Ohjelmoinnin tausta, tarkoitus ja lähtökohdat Väestösuunnite 2011 Asuntotuotannon (maankäytön) suunnittelun pääasiallisena tarkoituksena on ohjata kaupungin kasvua, maanhankintaa, varautumista oikea-aikaisesti palvelutarpeiden muuttumiseen sekä kaavoituksen ajoittamiseen ja kunnallistekniikan rakentamiseen. Kaupunginvaltuuston hyväksyessä vuosille Asuntopoliittisen ohjelman sovittiin samalla, että ko. ohjelman toteuttamiseksi määritellään suunnitelmakaudeksi asuntotuotantotavoitteet. Samalla sovittiin ohjelman päivittämisestä ja vahvistamisesta vuosittain talousarvion yhteydessä. Kaupunkisuunnittelun kokonaisuuden paremman hallittavuuden johdosta on prosessia sittemmin aikataulutettu siten, että vuosittain heti alkuvuodesta kaavoitusohjelma ja -katsaus, asuntotuotanto-ohjelma, sekä tontinluovutusohjelma valmistellaan yhtäaikaisesti ja sovitetaan toisiinsa. Suunnittelun ajoittumisesta koko kalenterivuodelle on laadittu kaupunkikehityksen vuosikello. Väestösuunnite Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan kaupunkistrategian tarkistetut toteuttamisohjelmat vuosille Kaupunkikehitysohjelma sisälsi myös väestösuunnitteen vuosille Asuntotuotanto-ohjelma noudattelee em. väestösuunnitetta. Järvenpään väestösuunnite Väestömuutos/v Väestömuutos % 1,1-0,1 1,1 1,5 2,3 2,4 2,3 2,0 1,8 1,8 1,8 1,7 Väestö Taulukko 1. Väestösuunnitteen toteuttamiseksi kaupunki luo edellytykset suunnitteen mukaiselle asuntotuotannolle. Väestösuunnitteen toteutumiseen vaikuttaviin eri tekijöihin kuten suhdanteisiin ja yksityisten tahojen omistamien tonttien toteutumiseen kaupunki ei voi vaikuttaa. Helsingin seudun näkymät Eri tahojen julkaisemien suhdannebarometrien ja muiden arvioiden mukaan suhdannenäkymät ovat syksyn 2011 aikana heikentyneet selvästi. Myös talonrakennusalan näkymät ovat laskusuunnassa. Vuonna 2009 alkanut asuntorakentamisen kasvu Uudellamaalla on jo vuoden 2010 jälkimmäisellä vuosipuoliskolla kääntynyt laskusuuntaan. Kääntyminen takaisin noususuuntaan lähiaikoina ei näytä odotettavissa olevan taantuman johdosta todennäköiseltä. Myös kuluttajien luottamus talouteen on kääntynyt laskusuuntaan. Järvenpään asuntotuotanto-ohjelma

4 Rakennuslupia on seudun kunnissa haettu enemmän kuin mitä aloituksia todellisuudessa tapahtuu. Asuntomarkkinoita leimaa nyt talouden ja rakentamisen epävarmuudet ja tämä heijastuu varovaisuutena uusien asuinrakennusten aloituksissa. Koko Helsingin seutua on jo vuosikausia vaivannut pula kohtuuhintaisista asunnoista. Asumiskustannukset Helsingin seudulla ovat muuta maata selkeästi korkeammat niin asuntoa ostettaessa kuin vuokrattaessakin. Työvoiman saatavuuden kannalta tilanne on haasteellinen. Lisäksi tilannetta hankaloittaa rakentamisen keskittyminen muutamalle isolle rakennusliikkeelle ja kilpailun puute. Asumisen kalleus on johtanut seudulla asuntokuntien velkaantumisen nopeaan kasvuun. Koko maassa asuntokuntien velat ovat vuosikymmenen aikana kasvaneet selvästi nopeammin kuin tulot. Vuonna 2002 asuntokuntien velkaantumisaste, velkojen suhde käytettävissä oleviin tuloihin, oli 70 prosenttia, vuonna 2009 se oli 109. (Tilastokeskus ). Koko maassa eniten kasvoivat asuntovelat ja niistä erityisesti ensiasuntoa varten otetut lainat. Vuodesta 2002 vuoteen 2010 ovat asuntokuntien velat reaalisesti kaksinkertaistuneet. Asuntovelkojen kasvu on vuosina ollut muita velkoja nopeampaa. Eniten ovat kasvaneet asuntovelat, 120 %. Asuntovelkojen osuus veloista on kasvanut tänä samana ajanjaksona 65 prosentista 72 prosenttiin (Tilastokeskus ). Järvenpään asuntomarkkinatilanne Kaupungin rakennusvalvonnan suorittama valmistuvien asuntojen seuranta osoittaa, että Järvenpäässä valmistui uusia asuntoja vuonna 2011 yhteensä noin 290 kpl ja vuonna 2012 valmistuu arviolta noin 540 kpl. Vuoden 2012 luvut perustuvat useisiin kerrostalohankkeisiin (mm. Keskus, Pajala ja Lepola), joiden rakennustyöt ovat käynnistyneet 2010 ja Näissä on asuntoja n. 350 kpl. Nähtäväksi jää, miten paljon tulossa oleva taantuma vähentää asuntotuotantoa jatkossa. Erityisesti vapaarahoitteisen asuntotuotannon osalta aloitukset saattavat siirtyä. Toisaalta voidaan olettaa, että tuetun asuntotuotannon aloitukset lisääntyvät mikäli olosuhteet muutoin ovat otolliset. Kohtuuhintaisten asuntojen puutteesta on muodostunut ikuisuuskysymys. Väestön sinkkuuntuminen, asuntokuntakoon pienentyminen ja maksukyvyn heikentyminen kasvattavat erityisesti pienten kohtuuhintaisten asuntojen kysyntää. Joulukuussa 2011 Asumisen rahoitus-ja kehittämiskeskukselle (=ARA) tehdyn asuntomarkkinaselvityksen mukaan Järvenpäässä haettiin ara-vuokraasuntoja kaikilta vuokranantajilta tiedusteltaessa seuraavasti: Asunnonhakijat Hakijaruokakunnan koko Ruokakunnista alle Ruokakunnista Ruokakuntia yhteensä 1 hlö vuotiaita erittäin kiireellisessä asunnon tarpeessa Taulukko Järvenpään asuntotuotanto-ohjelma

5 Hakijoista 74 % oli 1-2 hengen talouskuntia, joita kohtuuhintaisten asuntojen puute koskettaa kaikkein eniten. Vuokra-asuntojen kysyntä on kasvussa niin Järvenpäässä kuin koko seudulla. Seutuyhteistyö Huhtikuun 2012 loppuun mennessä on tarkoitus saada sovittua ja allekirjoitettua valtion ja Helsingin seudun kuntien välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus vuosille Edellinen aiesopimus oli voimassa Asuntotuotannon tavoitemääriä ei koko aiesopimuksen aikana seudulla saavutettu. Joskin tilanne parani sopimuskauden loppua kohden. Pääkaupunkiseudun kunnat pääsivät lopulta lähemmäs tavoitetta kehyskuntien jäädessä kauemmas tavoitteesta. Järvenpää asetti tavoitteeksi tuottaa 500 asuntoa vuosittain. Toteuma oli 40 % tavoitteesta eli n. 200 asuntoa/v. Tavoite oli liian korkea Järvenpäälle ja uudessa sopimuksessa tavoitetta on alennettu realistisemmalle tasolle eli noin 400 asuntoa/v. Ara-asuntojen tavoite oli 20 % kokonaistavoitteesta eli 100 asuntoa/v. Toteuma oli n. 40 ara-asuntoa/v eli 20 %. Ara-asuntojen tuotantotavoite saavutettiin prosentuaalisesti. KUUMA -kuntien kaavoittajat ovat jo pitkään tehneet yhteistyötä. Nyt valmistelussa olevan uuden aiesopimuksen myötä myös asuntopäälliköiden kokoontumiset ovat lisääntynyt ja säännöllisille tapaamisille ja yhteistyölle on selkeää tarvetta useistakin syistä. Järvenpään asuntotuotanto-ohjelma

6 2. Asuntotuotannon resurssit Maanhankinta ja kaavoitus Asuntopoliittisessa ohjelmassa kaupunginvaltuusto päätti ryhtyä määrätietoisesti hankkimaan maata vuonna 2003 hyväksytyn maapoliittisen periaateohjelman mukaisesti. Päätöksen mukaan maan hankinnassa pääpaino oli hankkia tarvittavin osin yleiskaavan mukaisia alueita kaupungin omistukseen. Tavoitteeksi asetettiin raakamaan riittävä reservi kaavoituksen käynnissä pitämiseksi. Järvenpään kaupungin maanhankintaa on tehostettu. Maapoliittista periaateohjelmaa ollaan uudistamassa vuoden 2012 aikana. Tavoitteena on edelleen, että maanhankinnassa ja luovutuksissa ovat käytössä kaikki lainmukaiset keinot. Vuonna 2009 aloitetut maanostoneuvottelut käydään loppuun ja arvioidaan tarvittavat uudet toimenpiteet v alkupuolella. Raakamaan hankinnassa onnistuminen on keskeinen edellytys sille, että yleiskaavan toteuttaminen on taloudellisesti mahdollista. Taloussuunnitelmassa vuosille on sitovana tavoitteena hankkia riittävä raakamaareservi yleiskaavan toteuttamiseksi. Kaikkia maapolitiikan keinoja hyödyntäen hankitaan raakamaata asuntorakentamiseen ha vuosittain. Kaupungin nykyinen maanomistus riittää tonttien luovutukseen vuoteen 2015 saakka, mutta sen jälkeen tontteja asuntotuotantoon kaupungilla ei ole luovuttaa. Tonttitilannetta esitellään laajemmin erillisessä tontinluovutusohjelmassa. Asuntopoliittisen ohjelman mukaan kaavoituksen tavoitteena on, että laaditaan riittävä kaavareservi tontinluovutusohjelman toteuttamiseksi. Asuntorakentamisen tarpeita varten pyritään vuosittain kaavoittamaan k-m2. JÄRVENPÄÄN ASEMAKAAVAVARANTO, kem2 As.kaavavaranto 2011 Valmistuva as.kaavavaranto Tarve *) 4*) 3*) 4*) 5*) 6*) 1*) 2*) Arv.tot. lisäys Arv.tot. lisäys as. k-m Taulukko 3 1*) Voimassa olevat asemakaavavarannot 2*) Arvio asemakaavavarantojen lisäyksestä 3*) Arvio, kuinka paljon olemassa olevasta kaavavarannosta toteutuu 4*) Arvio, kuinka paljon laaditaan uusia kaavavarantoja 5*) Asuntotuotantotavoite 6*) Asuntotuotantotavoitteen edellyttämä asemakaavavaranto Taulukosta 3 käy ilmi, että olemassa oleva ja vuosina valmistuva asemakaavavaranto riittää teoriassa 3637 uuden asunnon tuottamiseen vuosina Asuntotuotannon ohjelmointia vaikeuttaa se, että asemakaavavarannosta vain osa on kaupungin hallussa ja sitä kautta ohjelmoitavissa. 6 Järvenpään asuntotuotanto-ohjelma

7 Kunnalliste Kunnallistekniikan osalta laaditaan vuosittain investointiohjelma, jossa priorisoidaan ja resurssoidaan keskeiset infrarakentamisen hankkeet. Tavoitteena on toteuttaa infrahankkeet oikea-aikaisesti, kokonaistaloudellisesti ja tehokkaasti, jolloin varmistetaan kaavoitusohjelman toteutuminen suunnitellusti. Asuntotuotanto-ohjelma on sovitettu yhteen myös kunnallistekniikan investointiohjelman kanssa. Kaupungin palvelurakenne Asuntotuotanto-ohjelma tukeutuu lokakuussa 2011 vahvistettuun väestösuunnitteeseen, josta myös viimeisin palveluverkkosuunnitelma on johdettu. Sama väestösuunnite tulee olemaan pohjana myös vuoden 2013 palveluverkkosuunnitelman päivitykselle. Palvelualueiden suunnittelijoiden kanssa kehitetään yhteistyötä siten, että heillä on mahdollisuus osallistua asuntotuotannon suunnitteluun, saada oikea-aikaista tietoa toteutumisesta ja kyetä sitä kautta ennakoimaan palvelutarpeiden muuttumista. Järvenpään asuntotuotanto-ohjelma

8 3. Asuntotuotannon toteuttaminen Tonttien luovuttaminen Tonttien luovutus asuntotuotantoon esitetään erillisessä tontinluovutusohjelmassa, joka sisältää myös tonttien varaukset valtion tukemaan tuotantoon. Päähuomio on, että vuodesta 2016 eteenpäin luovutettavien tonttien osalta tarvitaan hyvissä ajoin tehtyjä toimenpiteitä sekä raakamaan hankinnan että kaavoituksen osalta. Talotyypit Järvenpäässä oli yhteensä asuntoa, jotka talotyypiltään jakaantuivat seuraavasti: Asunnot talotyypin mukaan Talotyyppi asuntoja % Omakotitalot % Rivi- ja ketjutalot % Kerrostalot % Muu rakennus % Yhteensä % Lähde: Tilastokeskus Taulukko 4. Taulukosta 4 ilmenee, että Järvenpään asuntokannasta n. 55 % on pientaloja ja 44 % kerrostaloasuntoja ja 1 % muun tyyppistä asuntokantaa. Talotyyppitavoite Hyväksyessään asuntopoliittisen ohjelman maaliskuussa 2010 kaupunginvaltuusto samalla linjasi, että uusista asunnoista % on pientalomaista rakentamista ja % kerrostaloasuntoja. Pientalomaiseen rakentamiseen luetaan omakotitalot, yhtiömuotoiset omakotitalot, kytketyt talot sekä rivitalot. Samassa yhteydessä päätettiin, että kaupunki luovuttaa vuosittain kpl omatoimiseen rakentamiseen tarkoitettua ok-tonttia. Tähän ei kuitenkaan päästä, vaan tontinluovutus tulee olemaan keskimäärin 30 tonttia /v (kts. tontinluovutusohjelma). 8 Järvenpään asuntotuotanto-ohjelma

9 Yksityisten omistamille tonteille omakotitalon rakentaminen on vuosikausien ajan ollut varsin vilkasta. Tästä syystä voidaan arvioida, että yksityisten omistamille tonteille rakentuu noin omakotitaloa vuosittain. Hallintamuodot Olemassa oleva asuntokanta jakaantui seuraavasti: Asuntojen hallintamuodot Hallintamuoto Asuntoja % Omistaa talon % Omistaan asunnon osakkeet % Aravavuokra-asunto % Korkotukivuokra-asunto % Muu vuokra-asunto % Asumisoikeusasunnot % Muu tai tuntematon hallintaperuste % % Lähde: Tilastokeskus Taulukko 5 Taulukosta 5 ilmenee, että asunnoista 81 % on vapaarahoitteisia asuntoja ja 19 % valtion tuella rakennettuja asuntoja (arava- ja korkotukivuokra sekä asumisoikeusasunnot). Kaikista asunnoista 31 % on vuokra-asuntokäytössä ja 69 % omistajiensa asuttamia. Järvenpäässä on huomattavat yksityiset, vapaarahoitteiset vuokra-asuntomarkkinat. Hallintamuototavoite Hallintamuototavoitteena valtuusto päätti , että 20 % vuotuisesta asuntotuotannosta on ns. ara-rahoitteisia vuokra-asuntoja ja 80 % vapaarahoitteisia asuntoja. Päätös perustui jo aiemmin mainittuun aiesopimukseen. Uusi aiesopimus on valmisteilla ja sen on tarkoitus ulottua vuoteen 2015 saakka. Järvenpään asuntotuotanto-ohjelma

10 4. Asuntotuotanto-ohjelma Liitteeseen A on koottu erikseen ohjelman kerrostalokohteet. Liitteenä B on koko asuntotuotanto-ohjelma Vuoden 2012 toteuma tulee olemaan suurempi kuin mitä viime syksyllä vahvistetussa väestösuunnitteessa on arvioitu. Tämä on huomioitu ohjelmassa. Ohjelma sisältää asuntotuotannon, joka voidaan toteuttaa kaupungin omistamille tai aiemmin luovuttamille sekä suurten rakennusliikkeiden tonteille. Muiden tontinomistajien tuotantoa kaupunki ei voi ohjelmoida. Lisäksi on huomattava, että ohjelmointivaiheen taulukossa asuntojen määrät eivät välttämättä ole oikeita. Ne tarkentuvat hankkeiden toteutuessa. Talotyyppijakauma Suunnitelmakaudella kaupungin luovuttamille tonteille toteutuvan asuntotuotannon talotyypit jakaantuvat seuraavasti: Talotyyppi AK % 46 AR AO Asuntoja yht Taulukko 6 Lähivuosien asuntotuotannossa ei päästä valtuuston asettamaan talotyyppitavoitteeseen, koska kaupunki kehittää voimakkaasti keskusta-alueita tiivistämällä ja täydennysrakentamalla ja tästä seuraa huomattavat määrät kerrostaloasuntorakentamista. Seuraava taulukko käsittää asuntotuotantomäärät, jotka toteutetaan kaupungin myymille tai omistamille tonteille sekä tiedossa oleville rakennusliikkeiden tonteille. Talotyyppi AK % 54 % AR % AO % Yht % Taulukko 7 10 Järvenpään asuntotuotanto-ohjelma

11 Hallintamuotojakauma Kaupunki osoittaa tontinluovutusohjelmassa tontit ARA-tuotantoon. Valmisteilla olevaan aiesopimukseen KUUMA-kunnat ovat yhdessä esittäneet, että 20 %:iin sisällytetään valtion tuella toteutettava kohtuuhintainen asuntotuotanto eli ara-vuokra-asunnot, asumisoikeusasunnot ja erityisryhmien asunnot. Seuraavassa taulukossa esitetään asuntotuotanto jakaantuen omistus-, aravuokra-/erityisryhmien- ja asumisoikeusasuntotuotantoon siten, että koko asuntotuotanto käsittää sekä kaupungin luovuttamille että yksityisille tonteille toteutuvaksi arvioidun asuntotuotannon. HALLINTAMUODOT Omistusasunnot % 76 % Ara-vuokra % erityisryhmät Asumisoikeus % Kaikki yhteensä % Taulukko 8 Euroopan komissio antoi vuonna 2009 kaikkia EU-maita koskevan raportin laitoshoidon purkamisesta. Tämä tarkoittaa käytännössä siirtymistä laitosasumisesta asumispalveluihin. Laitoksissa nyt asuvien vanhusten, kehitysvammaisten ja mielenterveyskuntoutujien asumisen uudelleen järjestäminen on kunnille merkittävä tehtävä. Pitkäaikaisasunnottomien kohdalla korostuu erityisesti päihde- ja mielenterveysongelmaiset. Kuntien on järjestettävä kullekin erityisryhmälle tarpeiden mukaista tuettua asumista, palveluasumista ja tehostettua palveluasumista. Uusien asumisyksiköiden sijainnin, koon ja niihin tulevien asuntojen sekä asukkaiden osalta ARA:n taholta on annettu varsin tarkat ohjeet. Edellä selostettu palvelurakennemuutos edellyttää, että ao. kaupungin palvelualueet kartoittavat tarpeet ja laativat suunnitelmat ko. hankkeiden toteuttamiseksi. Yllä olevassa taulukossa erityisryhmille on esitetty asuntoja siten, että ns. jälkihuoltonuorille tuettua asumista 10 asuntoa, kehitysvammaisille 10 asuntoa ja päihde- ja mielenterveysongelmaisille 20 asuntoa. Palvelualueiden suunnitelmien edetessä asuntojen tarve täsmentyy. Järvenpään asuntotuotanto-ohjelma

12 Järvenpään Mestariasunnot Oy Asuntopoliittisen ohjelman mukaan Järvenpään Mestariasunnot Oy tuottaa keskimäärin 50% ara-rahoitteisista vuokra-asunnoista aiesopimusaikana. Hankkeet päätettiin sopia vuosittain laadittavassa asuntotuotanto-ohjelmassa. Kaupunki on osoittanut yhtiölle tontit alla olevan taulukon mukaisten aravuokratalohankkeiden toteuttamiseksi. Uudisrakentaminen Vuokratalot Arvioidut valmistumisvuodet Osoite Talotyyppi Uusia asuntoja Saunaniitynkatu pien/rivi Torpantie 33 kerros Tupalantie 15 kerros Tähkä 2 (Lepola) IV kerros/ luhtitalot/rivi Sauvakatu 8 kerros 20*) 20*) Taulukko 9, *) Rakennus puretaan ja asuntojen määränä ilmoitettu vain asuntojen lisäys. Sauvakatu 8:aan tulee asuntoja 48, joista 20 kpl on uusia. Torpantie 33:n ja Tupalantie 15:n asuntomäärät saattavat vielä muuttua, mikäli asemakaavoja joudutaan tarkistamaan. Uusia tontteja Järvenpään Mestariasunnot Oy:lle tarvitaan 2015 ja 2016 valmistuvaan tuotantoon eli vuosien korkotukihakuun noin 50 asuntoa / vuosi. Arvioitu kokonaisasuntotuotanto Järvenpään kokonaisasuntotuotannon toteutuminen edellyttää asuntomarkkinoiden toimivan normaalisti ilman suurempia häiriöitä. Seuraavassa taulukossa numero 10 on esitetty edellä oleva ohjelmoitu asuntotuotanto sekä muiden yksityisten tonteille toteutuvan arvioidun asuntotuotannon määrä eli väestösuunnitteeseen pohjautuva arvioitu kokonaisasuntotuotanto. Talotyyppi % AK AR AO Yht % Taulukko Järvenpään asuntotuotanto-ohjelma

13 5. Johtopäätökset Järvenpäässä on olemassa edellytykset n. 400 asunnon vuosittaiselle kokonaisasuntotuotannolle. Ohjelmoinnin vaikuttavuuden kannalta olisi parempi, että asemakaavoitettu maa olisi suurimmalta osin kaupungin omistuksessa. Yksityisten tahojen omistamien ja asemakaavoitettujen tonttien toteutumisen ajankohtaan kaupungilla ei ole ohjausmahdollisuuksia, vaan ne toteutuvat asuntomarkkinatilanteen mukaan. Kaupungin luovuttamille tonteille toteutuva asuntotuotanto vastaa n. 46 % arvioidusta kokonaistuotannosta. Yksityisten omistamille tonteille valmistunee n. 54 % kokonaistuotannosta. Väestösuunnitteen toteutumisen ja palveluverkon riittävyyden vuoksi kaupungin on aktiivisesti seurattava asuntomarkkinatilannetta, toimittava aktiivisesti maanhankinnassa ja huolehdittava riittävästä kaavavarannosta. Järvenpään asuntotuotanto-ohjelma

14 JARVENPÄÄN KERROSTALOTUOTANTO KR 02 Loutti Kunnallist e Murtokatu (AK) ok muutostarve? Tupalantie 15 (AK) ok muutostarve? varattu JMA:lle 1) 05 Kinnari Kunnallist e Torpantie 33 (AK) ok kaavamuutos varattu JMAlle 06 Pöytäalho Kunnallist e Helsingintie (Paloasema) (AK) ja ok kaavamuutos tulossa 07 Pajala Kunnallist e Sauvakatu 8 (Mestariasunnot) (AK) ok kaavamuutos JMA:n tontti/ purku+peruspar. 2) YIT+Kpki/Myllyn pohjoisosa (AK) kaavamuutos osa kaupungin 09 Jamppa Kunnallist e Maahisentie (AK) ok valmis ½ kaupungin Jampankaari (AK) ok 22 Lepola Kunnallist e Tähkä (AK) valmis Lemminkäinen Lepolan Soundi / Tähkä 2 (AK) valmis JMA Vakka 1 (AK) valmis TA-Asumisoikeus Vakka (AK) valmis Lemminkäinen Yhteensä ) JMA = Järvenpään Mestariasunnot Oy 2) vain uudet asunnot/asuntojen lisäys

15 ASUNTOTUOTANTOTAULUKKO / JÄRVENPÄÄ (Kaupungin tontit + rakennusliikkeet) KR 01 Keskus Tonttitiedot Kunnalliste kniikan rakentamin en Skanska/Yhteiskouluntie (AK) ok valmis Skanska/Oikotie 7(AK) ok valmis Skanska/Oikotie 1 (AK) ok valmis Perheläkortteli (AK) ,3, kv12/2012 yht Loutti Kunnalliste Murtokatu (AK) ok muutostarve? Tupalantie 15 (AK) ok muutostarve? varattu JMA:lle yht Saunakallio Kunnalliste Saunaniitty (AR) valmis myyty JMA:lle Saunaniityn ok-talot (AO) valmis yht Kinnari Kunnalliste Torpantie 33 (AK) ok kaavamuutos yht varattu JMAlle 06 Pöytäalho Kunnalliste YIT/Sahankaari 25 (AK) ok valmis Helsingintie (Paloasema) (AK) ja ok kaavamuutos tulossa Polvipolku 20 (AR) ok muutostarve? NCC/Kartanontie 35 (AR) ok valmis rak.liike markkinoi yht Pajala Kunnalliste NCC/Myllyrakennus ja siilot (AK) ok valmis osa vapaarah ja osa ararah. nuoret NCC/Bjarnenkuja 6 (AK) ok valmis Varma/välimalli NCC/Bjarnenkuja 4 (AK) ok valmis Varma/välimalli NCC/Seutulantie 2a (AK) ok valmis myynnissä Sauvakatu 8 (Mestariasunnot) (AK) ok kaavamuutos YIT+Kpki/Myllyn pohjoisosa (AK) kaavamuutos JMA:n tontti/ purku+peruspar. *) n. 40% kaupungin

16 Pajalanpiha (AR) valmis Pajalanpiha (AO) valmis yht Jamppa Kunnalliste Maahisentie (AK) ok valmis ½ kaupungin Jampankaari (AK) ok yht Nummenkylä Kunnalliste Reservikomppania (AO) kaavamuutos yht kpl k:gin 12 Peltola Kunnalliste Peltolantie 26 (AR) ok AP-4 asumisoikeus Peltolantie (AR) ok AP-4 asumisoikeus Peltolantie (AR) ok AP-4 Peltolantie (AR) ok AP-4 Peltolantie (AR) ok AP-4 rakenteilla yht Haarajoki Kunnalliste Mäntytie 1, Lehtikuusenkatu 1 (AR) ok AL-40 yht Terhola Kunnalliste SRV/Ahotie 10 (AO) ok valmis TA-Asumisoikeus Idänpääntie 7 (AR) ok valmis SRV/Terholantie 69 (AR) ok valmis Pohjola/Terholantie 71 (AO) ok valmis YIT/Piennartie 16 (AR) ok valmis YIT/Piennatie 18 (AO) ok valmis yht Lepola Kunnalliste Tähkä (AK) valmis Lemminkäinen Lepolan Soundi / Tähkä 2 (AK) valmis JMA Lepolan Soundi / Tähkä 2 (AR) JMA Vakka 1 (AK) valmis TA-Asumisoikeus Vakka (AK) valmis Lemminkäinen Tähkä 3 (AR) valmis

17 Tähkä 5 (AR) valmis Pohjola Vakka 3 (AR) valmis Avain Asumisoikeus Vakka 5 (AR) valmis YIT Vakka 4 (AR) valmis Lepola II (AO) kaavamuutos YIT/Lepola II (AR+AP) kaavamuutos Lepola III(AR) 10 Lepola III(AO) 20 Senaatti/Lepola III(AR) 10 Senaatti/Lepola III(AO) 20 yht tontti kaupungin omistuksessa kaupungin myymälle tontille valtion tukemaa asuntotuotantoa kaavamuutos kaavamuutos kaavamuutos kaavamuutos kaupungin yksityinen alueen eteläosa /kaupungin alueen eteläosa /kaupungin alueen eteläosa /yksityinen alueen eteläosa /yksityinen *) uudet asunnot Kaikki edellä oleva yhteensä Muu asuntotuotanto kuin eo Yhteensä VÄESTÖSUUNNITE KAUPUNGIN LUOVUTTAMILLE TONTEILLE AK AR AO yht YKSITYISTEN TONTEILLE AK AR AO yht

18 Järvenpään asuntotuotanto-ohjelma

JÄRVENPÄÄN ASUNTOTUOTANTO- OHJELMA 2013-2017 JA TONTINLUOVUTUSOHJELMA 2013-2022

JÄRVENPÄÄN ASUNTOTUOTANTO- OHJELMA 2013-2017 JA TONTINLUOVUTUSOHJELMA 2013-2022 1 JÄRVENPÄÄN ASUNTOTUOTANTO- OHJELMA 2013-2017 JA TONTINLUOVUTUSOHJELMA 2013-2022 SISÄLTÖ 1. Ohjelmoinnin tausta, tarkoitus sekä lähtökohdat Tausta ja lähtökohdat Helsingin seudun näkymät Järvenpään asuntomarkkinatilanne

Lisätiedot

Järvenpään asuntotuotanto- ja tontinluovutusohjelma 2014 2018

Järvenpään asuntotuotanto- ja tontinluovutusohjelma 2014 2018 Asuntotuotanto- ja tontinluovutusohjelma 2014 2018 1 Järvenpään asuntotuotanto- ja tontinluovutusohjelma 2014 2018 Sisällysluettelo 1 Ohjelmoinnin tausta, tarkoitus ja lähtökohdat... 2 1.1 Väestösuunnite

Lisätiedot

MAANKÄYTÖN TOTEUTTAMISOHJELMA 2015-2019

MAANKÄYTÖN TOTEUTTAMISOHJELMA 2015-2019 Kunla 30.9.2014 112 Liite nro 3 MAANKÄYTÖN TOTEUTTAMISOHJELMA 2015-2019 Elinkeino- ja kuntakehityskeskus 25.9.2014 KUNLA 30.9.2014 1. MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMAN TEHTÄVÄ JA TAVOITTEET Maankäytön toteuttamisohjelman

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 2: Kaupunkikehitysohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 2: Kaupunkikehitysohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 2: Kaupunkikehitysohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki KAUPUNKIKEHITYSOHJELMA 1 Kaupunkikehitysohjelman lähtökohdat Strateginen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2030. Pekka Hinkkanen 20.4.2010

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2030. Pekka Hinkkanen 20.4.2010 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2030 Pekka Hinkkanen 20.4.2010 Ohjelman lähtökohdat: Asuntopoliittisen ohjelman konkreettisia tavoitteita ovat mm.: Asuntotuotannossa varaudutaan 91 000

Lisätiedot

Talous- ja suunnittelukeskus

Talous- ja suunnittelukeskus Helsingin kaupunki Talous- ja suunnittelukeskus Kotikaupunkina Helsinki Asumisen ja maankäytön suunnittelun päämäärät ja tavoitteet Asumisen ja maankäytön suunnittelun lähtökohtia Uutta kaupunkia Vuosina

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2030

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2030 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2030 Ohjelman lähtökohdat: Asuntopoliittisen ohjelman konkreettisia tavoitteita ovat mm.: Asuntotuotannossa varaudutaan 90 000 asukkaan väestönkasvuun;

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 2/2015

Asuntotuotantokysely 2/2015 Asuntotuotantokysely 2/2015 Sami Pakarinen Kesäkuu 2015 1 (2) Kesäkuun 2015 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmesti

Lisätiedot

Kotikaupunkina Helsinki 2016

Kotikaupunkina Helsinki 2016 Kotikaupunkina Helsinki 2016 Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma (AM-ohjelma) Kvsto 22.6.2016 Kaupunginkanslia 20.10.2016 Ohjelman sisältö Ohjelmassa linjataan kaupungin asunto- ja

Lisätiedot

ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE 2016-2018. Kärsämäen kunta Tekninen lautakunta

ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE 2016-2018. Kärsämäen kunta Tekninen lautakunta ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE 2016-2018 Kärsämäen kunta Tekninen lautakunta Joulukuukuu 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. MAANHANKINTA JA KAAVOITUS - Maanhankinta - Kaavoitus 3. ASUNTOTUOTANTO - Uusi tuotanto

Lisätiedot

Asuntotuotanto Vantaalla

Asuntotuotanto Vantaalla Asuntotuotanto Vantaalla Vantaan kaupunkirakenteen kehitys 1960-2014 Asuntopolitiikan päätavoitteita Täydennysrakentamisen edistäminen Vantaan asuntorakentamisennuste 2015-2024 ARY:n vierailu Vantaalla

Lisätiedot

Hakunilan asuntotuotanto

Hakunilan asuntotuotanto Hakunilan asuntotuotanto Kormuniityn suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailu 15.8.2017 Tomi Henriksson asumisasioiden päällikkö Hakunilan suuralueen väestö 1.1.1971-1.1.2014 ja ennuste vuoteen 2024 35 000

Lisätiedot

ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE Kontiolahden kunta tekninen lautakunta

ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE Kontiolahden kunta tekninen lautakunta ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE 2018-2021 Kontiolahden kunta tekninen lautakunta lokakuu 2017 2 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. MAANHANKINTA, KAAVOITUS JA TONTTIEN LUOVUTUS... 3 2.1 Maanhankinta... 3 2.2 Kaavoitus...

Lisätiedot

Asuntopula kasvun tulppana

Asuntopula kasvun tulppana Asuntopula kasvun tulppana Keski-Uudenmaan elinkeinopäivä 29.8.2013 Mäntsälä Suunnittelupäällikkö Kirsti Ruislehto Järvenpään kaupunki, Kaupunkikehitys Järvenpään kaupunki Ruislehto Kirsti 2 Järvenpään

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 2/2016

Asuntotuotantokysely 2/2016 Asuntotuotantokysely 2/2016 Sami Pakarinen Kesäkuu 2016 1 (2) Kesäkuun 2016 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmesti

Lisätiedot

Asunto- ja toimitilarakentaminen. Päivitetty 8.9.2014

Asunto- ja toimitilarakentaminen. Päivitetty 8.9.2014 Asunto- ja toimitilarakentaminen Päivitetty 8.9.2014 Rakennuskanta rakennuksen käyttötarkoituksen mukaan ssa, Helsingissä, lla ja kehyskunnissa 31.12.2013 Muut kuin asuinrakennukset Asuinrakennukset 0

Lisätiedot

Jyväskylän seutu. Asuntokatsaus 2012. Seudun kuntien asuntoryhmä 2013. Sisältö:

Jyväskylän seutu. Asuntokatsaus 2012. Seudun kuntien asuntoryhmä 2013. Sisältö: Jyväskylän seutu Asuntokatsaus 2012 Seudun kuntien asuntoryhmä 2013 Sisältö: Asuntoyhteistyö Jyväskylän seudulla Alueen asunto-olot Asuntomarkkinat Asuntorakentaminen Väestönmuutokset ja muuttoliike Asuntomarkkinat

Lisätiedot

MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMA 2016 2020

MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMA 2016 2020 MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMA 2016 2020 Elinkeino- ja kuntakehityskeskus 8.10.2015 Kuntasuunnittelulautakunta 13.10.2015 Kunnanhallitus 19.10.2015 Kunnanvaltuusto 11.11.2015 SISÄLTÖ 1. MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 2/2017

Asuntotuotantokysely 2/2017 Asuntotuotantokysely 2/2017 Sami Pakarinen Kesäkuu 2017 1 (2) Kesäkuun 2017 asuntokatsaus Asuntotuotantokyselyn tulokset: Asuntotuotannossa ennätys, omistusasuntojen kysyntä paikkaa kovan rahan vuokra-asuntojen

Lisätiedot

SAUNANIITYN ALUEEN VAPAARAHOITTEISEEN SEKÄ VALTION TUKEMAAN ASUNTOTUOTANTOON LUOVUTETTAVIEN TONTTIEN HINNOITTE- LU JA MYYNTIVALTUUTUS

SAUNANIITYN ALUEEN VAPAARAHOITTEISEEN SEKÄ VALTION TUKEMAAN ASUNTOTUOTANTOON LUOVUTETTAVIEN TONTTIEN HINNOITTE- LU JA MYYNTIVALTUUTUS SAUNANIITYN ALUEEN VAPAARAHOITTEISEEN SEKÄ VALTION TUKEMAAN ASUNTOTUOTANTOON LUOVUTETTAVIEN TONTTIEN HINNOITTE- LU JA MYYNTIVALTUUTUS Kaavoitus ja mittaus Kaupunginvaltuuston 13.12.2010 93 hyväksymässä

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015 Irja Henriksson 2.6.2016 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015 Lahdessa oli vuoden 2015 lopussa 61 930 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 457 asuntokunnalla. Asuntokuntien keskikoko pienenee jatkuvasti.

Lisätiedot

Katsaus Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen toteutumiseen

Katsaus Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen toteutumiseen Tiivistelmä Helsingin seudun MAL-seurannasta, 25.11.2014 Katsaus Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen toteutumiseen Valtion ja Helsingin seudun kuntien välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus

Lisätiedot

Asuminen ja rakentaminen

Asuminen ja rakentaminen Asuminen ja rakentaminen Elina Parviainen / n kaupunki elina.parviainen[at]vantaa.fi Päivitetty 12.12.2017 Asuminen ja rakentaminen Asunto- ja toimitilarakentaminen Asuminen Kuvioissa ja taulukoissa käytetyt

Lisätiedot

Asuntotuotannon haasteet Helsingille Valtakunnallinan asunto- ja yhdyskuntapäivä 8.5.2008 Helsinki

Asuntotuotannon haasteet Helsingille Valtakunnallinan asunto- ja yhdyskuntapäivä 8.5.2008 Helsinki Asuntotuotannon haasteet Helsingille Valtakunnallinan asunto- ja yhdyskuntapäivä 8.5.2008 Helsinki Apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä Helsingin kaupunki Asumisen uhkakuva on kasvanut Vuokra-asuntotuotanto

Lisätiedot

Helsingin seudun uusi asuinkerrosala käyttötarkoituksittain ja asemakaavavaiheittain 2016

Helsingin seudun uusi asuinkerrosala käyttötarkoituksittain ja asemakaavavaiheittain 2016 Helsingin seudun uusi asuinkerrosala käyttötarkoituksittain ja asemakaavavaiheittain 2016 Voimaan tullut asumisen kerrosala 2016 (NETTO) kem² Kerrostalot Rivi- ja ketjutalot Erillispientalot Yhteensä keskim.

Lisätiedot

Asuminen ja rakentaminen

Asuminen ja rakentaminen Asuminen ja rakentaminen Elina Parviainen / n kaupunki elina.parviainen[at]vantaa.fi Päivitetty 1.3.2017 Asuminen ja rakentaminen Asunto- ja toimitilarakentaminen Asuminen Kuvioissa ja taulukoissa käytetyt

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen iltakoulu 15.10.2007

Kaupunginhallituksen iltakoulu 15.10.2007 Kaupunginhallituksen iltakoulu Maapoliittinen ohjelma Liittyy asuntopoliittisiin linjauksiin Kaupungin strategia kv 28.5.2007 Linjaukset 2007 08 Kunnallistekninen valmius > 1,5 v jo rakennettu 0,5 v suunniteltu

Lisätiedot

Selvitys 2/2016. ARA-tuotanto 2015 18.2.2016. Normaalit vuokra-as. Erityisryhmien as. ASO-asunnot Omistusasunnot Välimallin asunnot Takauslainoitetut

Selvitys 2/2016. ARA-tuotanto 2015 18.2.2016. Normaalit vuokra-as. Erityisryhmien as. ASO-asunnot Omistusasunnot Välimallin asunnot Takauslainoitetut ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola p. 0400 996 067 Selvitys 2/2016 ARA-tuotanto 2015 18.2.2016 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Lisätiedot

ks. http://www.kunnat.net/k_perussivu.asp?path=1;29;60;498;75030;87898;88248

ks. http://www.kunnat.net/k_perussivu.asp?path=1;29;60;498;75030;87898;88248 Taulukko1. Tyytyväin en Ei osaa sanoa Tyytymätön Asunnon koko ja varusteet 84 8 8 5. Rauhallisuus ja yleinen järjestys 81 10 9 6. Asuinalueen arvostus 74 15 12 8. Liikenneturvallisuus 73 14 13 1. Melutaso

Lisätiedot

Tilastokatsaus 11:2012

Tilastokatsaus 11:2012 Osuus asuntokannasta, % Tilastokatsaus 11:2012 14.12.2012 Tietopalvelu B14:2012 n asuntokanta 31.12.2011 ja sen muutokset 2000-luvulla Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan lla oli vuoden 2011 lopussa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 20. 20 Asunto-ohjelman hyväksyminen (Kh-Kv-asia) (Pöydälle 20.1.2014 ja 10.2.2014)

Espoon kaupunki Pöytäkirja 20. 20 Asunto-ohjelman hyväksyminen (Kh-Kv-asia) (Pöydälle 20.1.2014 ja 10.2.2014) 24.03.2014 Sivu 1 / 1 4236/10.04.00/2013 8 20.1.2014 12 10.2.2014 20 Asunto-ohjelman hyväksyminen (Kh-Kv-asia) (Pöydälle 20.1.2014 ja 10.2.2014) Valmistelijat / lisätiedot: Anne Savolainen, puh. 040 353

Lisätiedot

Maapolitiikan pääperiaatteet. Kymppi-Moni työpaja 15.2.2012

Maapolitiikan pääperiaatteet. Kymppi-Moni työpaja 15.2.2012 Maapolitiikan pääperiaatteet Kymppi-Moni työpaja 15.2.2012 Maapoliittinen ohjelma Maapoliittinen ohjelma on asiakirja, jossa valtuusto määrittelee maapoliittiset tavoitteet ja periaatteet. Sipoon kunnan

Lisätiedot

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen seurantakokous 2.5.2013

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen seurantakokous 2.5.2013 Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen seurantakokous 2.5.2013 Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen seuranta Aiesopimuskauden ensimmäinen seurantaraportti on koottu Seurattavat

Lisätiedot

Valtion tukema asuntotuotanto. 23.9.2015 Tommi Laanti Pääsuunnittelija Ympäristöministeriö tommi.laanti@ymparisto.fi

Valtion tukema asuntotuotanto. 23.9.2015 Tommi Laanti Pääsuunnittelija Ympäristöministeriö tommi.laanti@ymparisto.fi Valtion tukema asuntotuotanto 23.9.2015 Tommi Laanti Pääsuunnittelija Ympäristöministeriö tommi.laanti@ymparisto.fi Valtion tukema asuntotuotanto o Sosiaalinen asuntotuotanto (EU, SGEI) o Vuokra-asuntoja

Lisätiedot

Helsingin seudun asuntorakentamisen ja asuntojen korkean hintatason ongelmat

Helsingin seudun asuntorakentamisen ja asuntojen korkean hintatason ongelmat Asuntopolitiikan kehittäminen Fokusryhmä 10.3.2017 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Helsingin seudun asuntorakentamisen ja asuntojen korkean hintatason ongelmat Alustavia tuloksia ja johtopäätöksiä pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

Kohtuuhintaisen asuminen turvaaminen maapoliittisilla linjauksilla

Kohtuuhintaisen asuminen turvaaminen maapoliittisilla linjauksilla 1/6 Kohtuuhintaisen asuminen turvaaminen maapoliittisilla linjauksilla Yleistä Kaupungin maapolitiikalla ymmärretään kaupungin maanhankintaan ja - luovutukseen, yksityisen maan kaavoittamiseen sekä yksityisessä

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 1/2016

Asuntotuotantokysely 1/2016 Asuntotuotantokysely 1/2016 Sami Pakarinen Helmikuu 2016 1 (2) Helmikuun 2016 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmasti

Lisätiedot

SELVITYS SYISTÄ, MIKSI ARA- JA VÄLIMUODON TAVOITTEITA EI OLE SAAVUTETTU SEKÄ TOI- MENPITEITÄ TAVOITTEISIIN PÄÄSEMISEKSI

SELVITYS SYISTÄ, MIKSI ARA- JA VÄLIMUODON TAVOITTEITA EI OLE SAAVUTETTU SEKÄ TOI- MENPITEITÄ TAVOITTEISIIN PÄÄSEMISEKSI HELSINGIN KAUPUNKI SELVITYS SYISTÄ, MIKSI ARA- JA VÄLIMUODON TAVOITTEITA EI OLE SAAVUTETTU SEKÄ TOI- MENPITEITÄ TAVOITTEISIIN PÄÄSEMISEKSI AM-ohjelman täytäntöönpanopäätöksen (27.6.2016) mukainen selvitys

Lisätiedot

Asunnot ja asuntokunnat 2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 23.1.2015

Asunnot ja asuntokunnat 2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 23.1.2015 Asunnot ja asuntokunnat 2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 23.1.2015 Hyvinkään asumistilastot Asumistilastot tarjoavat tietoa muun muassa Hyvinkään kaupungin asuntotyypeistä, asumisväljyyden muutoksesta

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 1/2004 Ari Laine 11.2.2004 ARA-tuotanto vuonna 2003 Ennakkoarvioiden mukaan vuonna 2003 aloitettiin yhteensä 30 600 uuden asunnon rakentaminen. Koko asuntotuotanto

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus 1/2013

Asuntomarkkinakatsaus 1/2013 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola 0400 996 067 Asuntomarkkinakatsaus 1/2013 31.1.2013 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) kerää ja analysoi asuntomarkkinoita ja rakentamista koskevia tietoja

Lisätiedot

Paikkatiedot Helsingin seudun MAL-seurannassa. HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Kansallismuseon auditorio Arja Salmi, erityisasiantuntija HSY

Paikkatiedot Helsingin seudun MAL-seurannassa. HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Kansallismuseon auditorio Arja Salmi, erityisasiantuntija HSY Paikkatiedot Helsingin seudun MAL-seurannassa HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Kansallismuseon auditorio Arja Salmi, erityisasiantuntija HSY Helsingin seudun MAL-aiesopimus Valtion ja Helsingin seudun

Lisätiedot

Katsaus Jätkäsaaren ja Kruunuvuorenrannan alueelta luovutettavien tonttien rahoitus- ja hallintamuotoihin

Katsaus Jätkäsaaren ja Kruunuvuorenrannan alueelta luovutettavien tonttien rahoitus- ja hallintamuotoihin Katsaus Jätkäsaaren ja Kruunuvuorenrannan alueelta luovutettavien tonttien rahoitus- ja hallintamuotoihin 1. Yleistä Kaupungilla on varattuna vuoden 2012 lopulla tontteja noin 10 000 asunnon rakentamista

Lisätiedot

Helsingin maankäytön toteutuksen ohjelmointi ja. ennakointi

Helsingin maankäytön toteutuksen ohjelmointi ja. ennakointi Helsingin maankäytön toteutuksen ohjelmointi ja kunnallisteknisten investointien ennakointi Kymppi-Moni -työpaja 1 Tampereen teknillinen yliopisto 16.2.2012 00.0.2008 Esitelmän pitäjän nimi Riikka Henriksson,

Lisätiedot

Rakennusalan suhdannenäkymät

Rakennusalan suhdannenäkymät Rakennusalan suhdannenäkymät Bo Salmén Bo Salmén 9.5.2012 1 Kokonaistuotannon ja rakentamisen kehitys muutos edellisestä vuodesta, % Lähde: Tilastokeskus, RT 2 3 Talonrakennustuotanto, kaikki rakennukset,

Lisätiedot

17.11.2015. Suuralue yhteensä: 15 kpl 302. Talotyyppi Huon. kpl Sorto Kuuselankatu 14 Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy Tuulikuja 2, 02100 ESPOO

17.11.2015. Suuralue yhteensä: 15 kpl 302. Talotyyppi Huon. kpl Sorto Kuuselankatu 14 Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy Tuulikuja 2, 02100 ESPOO ASUMISOIKEUSASUNNOT 1 Kunta: Haettava alue: Järvenpää Kaikki Keskeiset kaupunginosat Läntiset kaupunginosat Keskus Huvilakatu 20 Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy Tuulikuja 2, 02100 ESPOO 27.07.00 Kerrostalo

Lisätiedot

ASUMINEN JA RAKENTAMINEN. TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Tilastoaineisto 2015

ASUMINEN JA RAKENTAMINEN. TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Tilastoaineisto 2015 ASUMINEN JA RAKENTAMINEN TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Tilastoaineisto 2015 TAMPEREEN KAUPUNKI TILASTOT 2016 KONSERNIPALVELUYKSIKKÖ KOPPARI Tietojohtamispalvelut PL 487, 33101 Tampere http://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/tietoa-tampereesta/tietonakoala/asuminen-ja-rakentaminen.html

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 1/2017

Asuntotuotantokysely 1/2017 Asuntotuotantokysely 1/2017 Sami Pakarinen Helmikuu 2017 1 (2) Helmikuun 2017 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmasti

Lisätiedot

Taulut ja kuviot. 1. Uudisrakentaminen. Taulu 1.1. ARA-uudistuotanto alueittain vuosina ARA-uudistuotanto lainajeittain vuosina

Taulut ja kuviot. 1. Uudisrakentaminen. Taulu 1.1. ARA-uudistuotanto alueittain vuosina ARA-uudistuotanto lainajeittain vuosina Taulut ja kuviot 1. Uudisrakentaminen Taulu 1.1 ARA-uudistuotanto alueittain vuosina 2004-2006 2004 2005 2006 Alue Arava KT yhteensä Arava KT yhteensä Arava KT yhteensä as.kpl as.kpl as.kpl % as.kpl as.kpl

Lisätiedot

Paikkatieto työkaluna seudullisessa maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitteluyhteistyössä. Miliza Ryöti, HSY Tuire Valkonen, HSL

Paikkatieto työkaluna seudullisessa maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitteluyhteistyössä. Miliza Ryöti, HSY Tuire Valkonen, HSL Paikkatieto työkaluna seudullisessa maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitteluyhteistyössä Miliza Ryöti, HSY Tuire Valkonen, HSL Valmistuneet/ valmistuvat asunnot 70 % asunnoista sijoittui alueille,

Lisätiedot

MAL-seurantaraportin 19.4.2013 liitteet

MAL-seurantaraportin 19.4.2013 liitteet MAL-seurantaraportin 19.4.2013 liitteet Liite 1. Valmistunut asuntotuotanto Helsingin seudulla 2012 Liite 2. Aloitettu asuntotuotanto Helsingin seudulla 2012 Liite 3. Arvio vuonna 2013 alkavasta ja valmistuvasta

Lisätiedot

Mikä asuntostrategia?

Mikä asuntostrategia? Asuntostrategialuonnos Mari Randell Mikä asuntostrategia? Seudun yhteinen maankäyttösuunnitelma, asuntostrategia ja liikennejärjestelmäsuunnitelma on valmisteltu samaan aikaan ja tiiviissä yhteistyössä

Lisätiedot

Kunnat ja valtio vuokra-asumisen mahdollistajina Helsingin malli

Kunnat ja valtio vuokra-asumisen mahdollistajina Helsingin malli Kunnat ja valtio vuokra-asumisen mahdollistajina Helsingin malli 00.0.2008 Esitelmän pitäjän nimi Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri Tallinna 2.4.2014 Rakentamisen määrä Suomessa 2 Helsingin asuntokanta

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 3/2015

Asuntotuotantokysely 3/2015 Asuntotuotantokysely 3/2015 Sami Pakarinen Lokakuu 2015 1 (2) Lokakuun 2015 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmesti

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 9:2015

TILASTOKATSAUS 9:2015 TILASTOKATSAUS 9:2015 13.11.2015 VANTAAN ASUNTOKANTA JA SEN MUUTOKSIA 2004 2014 Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa kaikkiaan 102 455 asuntoa. Niistä runsas 62

Lisätiedot

Maankäytön toteuttamisen ajoitus ja kunnallisteknisten investointien ennakointi Jyväskylässä

Maankäytön toteuttamisen ajoitus ja kunnallisteknisten investointien ennakointi Jyväskylässä Maankäytön toteuttamisen ajoitus ja kunnallisteknisten investointien ennakointi Jyväskylässä Kymppi Moni työpaja 16.2.2012 Anna Isopoussu ja Mika Koliseva Maankäytön toteuttamisen ajoitus Lähtötietoina

Lisätiedot

MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMA Elinkeino- ja kuntakehityskeskus Kuntasuunnittelulautakunta

MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMA Elinkeino- ja kuntakehityskeskus Kuntasuunnittelulautakunta MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMA 2017 2021 Elinkeino- ja kuntakehityskeskus 16.9.2016 Kuntasuunnittelulautakunta 20.9.2016 SISÄLTÖ 1. MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMAN TEHTÄVÄ JA TAVOITTEET 3 2. NURMIJÄRVEN ASUNTOPOLIITTISET

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 196. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 196. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 14.11.2016 Sivu 1 / 1 3939/2016 02.07.00 Kaupunginhallitus 297 3.10.2016 Valtuusto 169 31.10.2016 196 Valtuustokysymys omatoimiseen rakentamiseen luovutettavista omakotitonteista (Pöydälle 31.10.2016)

Lisätiedot

Asuntopolitiikan kehittämistarpeet ja -haasteet

Asuntopolitiikan kehittämistarpeet ja -haasteet Asuntopolitiikan kehittämistarpeet ja -haasteet Yhteinen kuuleminen, Eduskunta 29.11.2017 Hannu Penttilä Apulaiskaupunginjohtaja Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialue Vantaan kaupunki Valtion

Lisätiedot

Tietoja valtion tukemasta asuntotuotannosta ja perusparannushankkeista tukimuodoittain

Tietoja valtion tukemasta asuntotuotannosta ja perusparannushankkeista tukimuodoittain ISSN 1237 1288 Lisätiedot/More information: Ari Laine Puh./tel +358 40 519 2054 Selvityksiä 2/2009 ARA tuotanto 2008 Tietoja valtion tukemasta asuntotuotannosta ja perusparannushankkeista tukimuodoittain

Lisätiedot

Kaupunginhallitus päättää tonttien varaamisesta

Kaupunginhallitus päättää tonttien varaamisesta 1 ASUNTOTONTTIEN VARAAMINEN Valtaosa uusista asuntotonteista on kaupungin maalla Helsingin kaupunki omistaa noin 63 % maapinta-alastaan, joten valtaosa tulevasta asuntorakentamisesta sijoittuu kaupungin

Lisätiedot

Tampereen tonttitarjonta ja asuntotuotantoon sekä asuinympäristöön liittyvät tavoitteet lähivuosina

Tampereen tonttitarjonta ja asuntotuotantoon sekä asuinympäristöön liittyvät tavoitteet lähivuosina Tampereen tonttitarjonta ja asuntotuotantoon sekä asuinympäristöön liittyvät tavoitteet lähivuosina Kaupunkiseudun tonttipäivä 10.3.2016 Mikko Nurminen 10.3.2016 Maakunnalliset ja seudulliset suunnitelmat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 45. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 45. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 14.04.2014 Sivu 1 / 1 4236/10.04.00/2013 Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto 8 20.1.2014 Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto 12 10.2.2014 Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto

Lisätiedot

Case Metropolialue MAL-verkosto 2.10.2014

Case Metropolialue MAL-verkosto 2.10.2014 Case Metropolialue MAL-verkosto 2.10.2014 Mari Randell, Helsingin kaupunki, asunto-ohjelmapäällikkö 3.10.2014 1 Helsingin seudun maankäyttösuunnitelma, MASU 2050 Helsingin seudun asuntostrategia 2025 Helsingin

Lisätiedot

MONISTEITA 1 / 2011 ASUNTOJEN UUDISTUOTANTO TAMPEREELLA VUOSINA 2011-2013

MONISTEITA 1 / 2011 ASUNTOJEN UUDISTUOTANTO TAMPEREELLA VUOSINA 2011-2013 MONISTEITA 1 / 2011 ASUNTOJEN UUDISTUOTANTO TAMPEREELLA VUOSINA 2011-2013 TAMPEREEN KAUPUNKI ASUNTOTOIMI 15.2.2011 Asuntojen uudistuotanto Tampereella vuosina 2011-2013 SISÄLTÖ sivu Johdanto 1 Taustaa

Lisätiedot

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen seuranta

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen seuranta Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen seuranta PÄÄKAUPUNKISEUDUN NEUVOTTELUKUNTA 26.4.2013 HELSINKI Aiesopimuksen seuranta Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 3/2014

Asuntotuotantokysely 3/2014 Asuntotuotantokysely 3/2014 Sami Pakarinen Lokakuu 2014 1 (3) Lokakuun 2014 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmesti

Lisätiedot

Asuntopolitiikan linjaukset

Asuntopolitiikan linjaukset Asuntopolitiikan linjaukset 2015 2017 Tampereen kaupunki Kaukojory 20.5.2015 Kohajory 26.5.2015 Kaupungin jory 29.5.2015 Khsuko 8.6.2015 Kaukojory 20.5.2015 Kohajory 26.5.2015 Kaupungin jory 29.5.2015

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 59. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 59. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 19.05.2014 Sivu 1 / 1 4236/10.04.00/2013 Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto 8 20.1.2014 Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto 12 10.2.2014 Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto

Lisätiedot

Turun Kaupunkiseudun asunto- ja maapoliittinen ohjelma (Yt)

Turun Kaupunkiseudun asunto- ja maapoliittinen ohjelma (Yt) Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 5579-2014 (641) Turun Kaupunkiseudun asunto- ja maapoliittinen ohjelma (Yt) Tiivistelmä: Turun kaupunkiseudun kuntien ja valtion välisen maankäytön, asumisen ja liikenteen

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden näkökulmia asuntorakentamiseen. Asumisen Think-tank Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden näkökulmia asuntorakentamiseen. Asumisen Think-tank Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden näkökulmia asuntorakentamiseen Asumisen Think-tank 9.9.2015 Tarmo Pipatti Suomi rakennemuutoksen kourissa Rakennusteollisuus RT ry 8.9.2015 2 Kuluttajien luottamus heikentynyt kesän

Lisätiedot

MIELEN ASKE Työkokous 29.1.2015. Mielenterveyskuntoutujien asuminen Maankäytön näkökulmia

MIELEN ASKE Työkokous 29.1.2015. Mielenterveyskuntoutujien asuminen Maankäytön näkökulmia MIELEN ASKE Työkokous 29.1.2015 Mielenterveyskuntoutujien asuminen Maankäytön näkökulmia 3.2.2015 Jyväskylä pähkinänkuoressa Jyväskylä on saanut kaupunkioikeudet 22.3.1837, Jyväskylän kaupunki, maalaiskunta

Lisätiedot

Hiukkavaara Oulun kaupungin keskeinen kasvusuunta. Laadittu yhteistyössä Kopa, YYP, SiKu ja Oulun Tilakeskus 18/06/2013

Hiukkavaara Oulun kaupungin keskeinen kasvusuunta. Laadittu yhteistyössä Kopa, YYP, SiKu ja Oulun Tilakeskus 18/06/2013 Oulun kaupungin keskeinen kasvusuunta Laadittu yhteistyössä Kopa, YYP, SiKu ja Oulun Tilakeskus 18/06/2013 Miksi on rakennettava? Oulun kaupunki on Pohjois-Suomen kasvava keskuskaupunki. Oulun kaupungin

Lisätiedot

Kohtuuhintaiseen metropoliasumiseen. Espoon kaupunkisuunnittelukeskus Torsti Hokkanen 12.2.2013

Kohtuuhintaiseen metropoliasumiseen. Espoon kaupunkisuunnittelukeskus Torsti Hokkanen 12.2.2013 Kohtuuhintaiseen metropoliasumiseen Espoon kaupunkisuunnittelukeskus Torsti Hokkanen Esityksen sisältö Hieman asuntotuotannon ja kaavoituksen volyymeistä Espoossa Asuntotuotannon kriittiset tekijät maankäytön

Lisätiedot

ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE 2012-2015. Kärsämäen kunta Tekninen lautakunta

ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE 2012-2015. Kärsämäen kunta Tekninen lautakunta ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE 2012-2015 Kärsämäen kunta Tekninen lautakunta Helmikuu 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. MAANHANKINTA JA KAAVOITUS - Maanhankinta - Kaavoitus 3. ASUNTOTUOTANTO - Korjausrakentaminen

Lisätiedot

Tilastokatsaus 15:2014

Tilastokatsaus 15:2014 19.12.2014 Tietopalvelu B18:2014 n asuntokanta 31.12.2013 Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan lla oli vuoden 2013 lopussa kaikkiaan 100 600 asuntoa. Niistä vajaa 62 prosenttia (62 175) oli kerrostaloissa,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 10/ (6) Kaupunginvaltuusto Kaj/

Helsingin kaupunki Esityslista 10/ (6) Kaupunginvaltuusto Kaj/ Helsingin kaupunki Esityslista 10/2016 1 (6) 16 Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän ryhmäaloite asuntojen lisäämisestä Helsinkiin ja pääkaupunkiseudulle HEL 2015-011528 T 00 00 03 Päätösehdotus Esittelijän

Lisätiedot

Selvitys pääkaupunkiseudun vuokraasuntohakemusten. eri omistajayhteisöillä

Selvitys pääkaupunkiseudun vuokraasuntohakemusten. eri omistajayhteisöillä ISSN 1237-1288 Lisätiedot/More information: Ari Laine Puh./tel +358 40 519 2054 Pekka Pelvas Puh/tel +358 400 607 831 5/2009 Selvitys pääkaupunkiseudun vuokraasuntohakemusten päällekkäisyydestä eri omistajayhteisöillä

Lisätiedot

Yleiset linjaukset ohjelman sisällöstä, rakenteesta ja käsittelystä

Yleiset linjaukset ohjelman sisällöstä, rakenteesta ja käsittelystä ASUNTO-OHJELMA Esitys 6.2.2014 / Tiina Elo Yleiset linjaukset ohjelman sisällöstä, rakenteesta ja käsittelystä 1) Ohjelman järjestystä muutetaan siten, että Tavoitteet ja toimenpide-ehdotukset siirretään

Lisätiedot

Väestöarvion laadinta ja väestötietojen hyödyntäminen Jyväskylässä

Väestöarvion laadinta ja väestötietojen hyödyntäminen Jyväskylässä Väestöarvion laadinta ja väestötietojen hyödyntäminen Jyväskylässä Kymppi Moni työpaja 22.3.2012 Leena Rossi ja Anna Isopoussu Jyväskylän väestöarvio Koko kaupungin väestöarvio Käsitteistö: väestöennuste,

Lisätiedot

Maapolitiikan pääperiaatteet ja -linjat sekä kaavavarantotietojen ylläpito

Maapolitiikan pääperiaatteet ja -linjat sekä kaavavarantotietojen ylläpito Maapolitiikan pääperiaatteet ja -linjat sekä kaavavarantotietojen ylläpito Kymppi-Moni hankkeen työpaja 15.2.2012, Tampere Tomi Henriksson asumisen erityisasiantuntija Ari Jaakola tietopalvelupäällikkö,

Lisätiedot

Maapolitiikan linjat ja yleiskaava. KV:n seminaari 5.2.2013 Timo Koivisto

Maapolitiikan linjat ja yleiskaava. KV:n seminaari 5.2.2013 Timo Koivisto Maapolitiikan linjat ja yleiskaava KV:n seminaari 5.2.2013 Timo Koivisto maapolitiikka Käsitteitä kaupungin suorittamaa maanhankintaa, tonttien luovutusta, hinnoittelua sekä omistus- ja hallintasuhteiden

Lisätiedot

ISSN Lisätiedot: Hannu Ahola, ARA Puh Selvitys 2/2011. ARA-tuotanto 2010

ISSN Lisätiedot: Hannu Ahola, ARA Puh Selvitys 2/2011. ARA-tuotanto 2010 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola, ARA Puh. +358 4 996 67 Selvitys 2/211 ARA-tuotanto 21 2.3.211 Sisällys 1 ASUNTOMARKKINAT TOIPUIVAT NOPEASTI 3 2 YLI 12 UUTTA ARA-ASUNTOA RAKENTEILLE VUONNA 21 4

Lisätiedot

OHJELMAKAUDEN 2004 2008 ASUNTOPOLIITTISET TOIMENPITEET

OHJELMAKAUDEN 2004 2008 ASUNTOPOLIITTISET TOIMENPITEET OHJELMAKAUDEN 2004 2008 ASUNTOPOLIITTISET TOIMENPITEET 1 Asuntotuotannon määrä, hallintasuhde, rahoitusmuoto ja rakennuttaminen Asemakaavoittamalla, kaupungin maan luovutusehdoilla sekä valtion lainoituksella

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014 asuntokuntia Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 25.9.2015 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014 Lahdessa oli vuoden 2014 lopussa 54 666 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 513 asuntokunnalla.

Lisätiedot

Rakentaminen Helsingissä vuonna 2005

Rakentaminen Helsingissä vuonna 2005 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2006 7 Rakentaminen Helsingissä vuonna 2005 verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-638-1 LISÄTIETOJA: Maija Vihavainen, puh. 09-169 3185 Tuula Lappalainen,

Lisätiedot

Rakentaminen Helsingissä 2015 sekä rakentamisen aikasarjoja

Rakentaminen Helsingissä 2015 sekä rakentamisen aikasarjoja 2016:10 Rakentaminen Helsingissä 2015 sekä rakentamisen aikasarjoja Kuva: Pekka Vuori, Jätkäsaari 2016 Uustuotanto ja laajennukset 2015 2000 2014 (vuosikeskiarvo) Myönnetyt luvat asuinrakentaminen, k-m

Lisätiedot

MAANKÄYTÖN TOTEUTTAMISOHJELMA 2011-2015

MAANKÄYTÖN TOTEUTTAMISOHJELMA 2011-2015 MAANKÄYTÖN TOTEUTTAMISOHJELMA 2011-2015 Elinkeino- ja kuntakehityskeskus 29.09.2010 Kuntakehitystoimikunta 5.10.2010 Valtuusto 16.11.2010 1 OHJELMAN TARKOITUS JA SISÄLTÖ... 3 2 LÄHTÖKOHTIA... 4 2.1 Päätöksiä

Lisätiedot

Palveluasumisen haasteita Millainen toimintamalli, minne (tontit) ja milloin?

Palveluasumisen haasteita Millainen toimintamalli, minne (tontit) ja milloin? Palveluasumisen haasteita Millainen toimintamalli, minne (tontit) ja milloin? Kuntamarkkinat 11.9.2013. Marko Kankare kaupungingeodeetti KAUPUNKI PÄHKINÄNKUORESSA Asukasluku 46 000, kasvu alle 1 % / vuosi,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 16/ (7) Kaupunginhallitus Kaj/

Helsingin kaupunki Esityslista 16/ (7) Kaupunginhallitus Kaj/ Helsingin kaupunki Esityslista 16/2017 1 (7) 3 Valtuutettu Kaarin Taipaleen toivomusponsi ARA- ja välimuodon tavoitteiden toteutumisesta HEL 2016-007921 T 00 00 03 Päätösehdotus Esittelijän perustelut

Lisätiedot

14.9.2011. Kuntien kokonaisvaltainen asumisen- ja maankäytön strategian kehittäminen. Kuntamarkkinat 14.9.2011

14.9.2011. Kuntien kokonaisvaltainen asumisen- ja maankäytön strategian kehittäminen. Kuntamarkkinat 14.9.2011 Kuntien kokonaisvaltainen asumisen- ja maankäytön strategian kehittäminen Kuntamarkkinat Kehittämispäällikkö Marianne Matinlassi, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA Marianne Matinlassi historiaa

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012 asuntokuntia Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 30.9.2013 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012 Lahdessa oli vuoden 2012 lopussa 53 880 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 558 asuntokunnalla.

Lisätiedot

Asuntomarkkina- ja väestötietoja 2010

Asuntomarkkina- ja väestötietoja 2010 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola 4 996 67 Pekka Pelvas 4 67 831 Selvitys 7/211 Asuntomarkkina- ja väestötietoja 21 23.6.211 Asuntomarkkina- ja väestötietoja 21 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Sami Pakarinen Lokakuu (7)

Sami Pakarinen Lokakuu (7) Sami Pakarinen Lokakuu 2017 1 (7) 2 (7) Lokakuun 2017 asuntotuotantokyselyn tulokset Asuntotuotantokyselyn tulokset: Asuntotuotannossa uusi ennätys, etenkin pääkaupunkiseutu kärsii tonttipulasta RT:n asuntotuotantokysely

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 3/2016

Asuntotuotantokysely 3/2016 Asuntotuotantokysely 3/2016 Sami Pakarinen Lokakuu 2016 1 (2) Lokakuun 2016 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmesti

Lisätiedot

Täydennysrakentamisen tärkeys ja edistäminen Vantaalla. Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen -klinikan tulosseminaari 5.3.

Täydennysrakentamisen tärkeys ja edistäminen Vantaalla. Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen -klinikan tulosseminaari 5.3. Täydennysrakentamisen tärkeys ja edistäminen Vantaalla Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen -klinikan tulosseminaari 5.3.2015 Täydennysrakentamistarpeen tausta Vantaalla 2010: 51 063 aluerakentamisen

Lisätiedot

ASEMAKAAVOITUSOHJELMA

ASEMAKAAVOITUSOHJELMA Asra 6.9.2016 64 ASEMAKAAVOITUSOHJELMA vuosille 2017-2021 Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu 1 ASEMAKAAVOITUS Asemakaava laaditaan alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä

Lisätiedot

Rakentamisen suhdanne lokakuu 2015

Rakentamisen suhdanne lokakuu 2015 Rakentamisen suhdanne lokakuu 2015 Rakennustuotannon arvo vuonna 2014 Yhteensä 28,8 mrd. Talonrakentaminen 22,5 mrd. Korjausrakentaminen 11,7 mrd. Asuinrakennukset 6,8 mrd. Muut rakennukset 4,9 mrd. Maa

Lisätiedot

Seudulliset paikkatiedot ja niiden soveltaminen. ja seurannassa. Arja Salmi

Seudulliset paikkatiedot ja niiden soveltaminen. ja seurannassa. Arja Salmi Seudulliset paikkatiedot ja niiden soveltaminen Helsingin seudun MALaiesopimuksen valmistelussa ja seurannassa Arja Salmi MAL-aiesopimus Valtion ja Helsingin seudun kuntien välinen Maankäytön, Asumisen

Lisätiedot

Kaavoituksen tulevaisuus Boostaaja vai feidaaja?

Kaavoituksen tulevaisuus Boostaaja vai feidaaja? RAKLIN ALUETOIMIKUNTA Ajankohtaisseminaari, Jyväskylä 8.10.2014 Kaavoituksen tulevaisuus Boostaaja vai feidaaja? Leena Rossi Yleiskaavapäällikkö Jyväskylän kaupunki Jyväskylän kaupungin aktiivisen palautteen

Lisätiedot