MONISTEITA 1 / 2011 ASUNTOJEN UUDISTUOTANTO TAMPEREELLA VUOSINA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MONISTEITA 1 / 2011 ASUNTOJEN UUDISTUOTANTO TAMPEREELLA VUOSINA 2011-2013"

Transkriptio

1 MONISTEITA 1 / 2011 ASUNTOJEN UUDISTUOTANTO TAMPEREELLA VUOSINA TAMPEREEN KAUPUNKI ASUNTOTOIMI

2 Asuntojen uudistuotanto Tampereella vuosina SISÄLTÖ sivu Johdanto 1 Taustaa vuosien arviolle 1-2 Uudisasuntotuotanto 3 Asuntotuotanto talotyypeittäin 3-5 Asuntotuotanto hallintamuodoittain 5-6 Senioriasuntotuotanto 6 Asuntotuotannon rahoitusmuoto 7 Muuta 7 LIITTEET LIITE 1 Kyselyssä mukana olevat yritykset / yhteisöt LIITE 2 Väestön lisäys sekä uudisasuntotuotanto Tampereella vuosina LIITE 3 Vanhojen osakeasuntojen hintakehitys vuosineljänneksittäin Tampereella vuosina LIITE 4 Valmistuneet / valmistuvat asunnot Tampereella vuosina LIITE 5 Valmistuneet / valmistuvat asunnot talotyypin mukaan vuosina LIITE 6 Valmistuneet / valmistuvat asunnot hallintamuodon mukaan vuosina LIITE 7 Valmistuneet / valmistuvat omistusasunnot kerros- ja rivitaloihin vuosina LIITE 8 Valmistuneet / valmistuvat asunnot rahoitusmuodon mukaan vuosina LIITE 9 Valmistuneet / valmistuvat vuokra-asunnot rahoitusmuodon mukaan vuosina LIITE 10 Vuonna 2011 valmistuvat asunnot kaupunginosittain

3 1 ASUNTOJEN UUDISTUOTANTO TAMPEREELLA VUOSINA Johdanto Tampereen kaupungin asuntotoimi on vuodesta 2000 lähtien tehnyt vuosittain asuntotuotantoarvion. Sen pohjana on asuntojen omistajille, rakennuttajille ja rakentajille tehtävä kysely. Tällä kertaa mukana oli 60 yritystä / yhteisöä ( LIITE 1 ). Arvion tekemisessä on käytetty lisäksi hyväksi seuraavia tilastoja ja aineistoja: arava- tai korkotukilainalla lainoitettujen tai lainoitettavaksi aiottujen kohteiden hanketietoja, rakennuslupatilastoja, kaupungin asemakaavoitusohjelmia, Tilastokeskuksen asuntojen hinnat julkaisua, uudisasuntojen markkinointijulkaisuja. Tietoihin on lisätty arviona kyselyn ulkopuolelle pääosin jäävä erillispientalotuotanto. Kyselyn vastauksista on poistettu hankkeiden päällekkäisyydet ( omistaja, rakennuttaja ja rakentaja ). Taustaa vuosien arviolle Talonrakennusala on hyvin suhdanneherkkä ala kuten viimeiset kaksi vuotta ovat jälleen kerran osoittaneet. Kulloinenkin taloustilanne ja sen odotettavissa oleva kehitys viime kädessä määrää kuinka ihmisten haaveet, toiveet ja tarpeet realisoituvat asuntojen uudistuotannossa. Asuntotuotantoarviotkin on tehtävä tietyillä oletuksilla tulevasta kehityksestä. Talouskehityksen tulevaisuuden arviointiin liittyy tällä hetkellä yksi erityisen suuri epävarmuustekijä. Kuinka euroalueen velkakriisi lopulta ratkeaa. Jos pahimmat vaihtoehdot toteutuvat, se tietää asuntorakentamisen uudelleen notkahtamista. Tässä arviossa lähdetään kuitenkin siitä, että tilanteen vakauttaminen onnistuu ja talouskasvun odotetaan vakiintuvan niin, että merkittävää vetoapua raha- ja finanssipolitiikasta ei enää tarvita. Tulevien vuosien talouskasvu on kuitenkin Suomessa maltillisempaa kuin mihin aiemmin on totuttu. Samoin suomalaisten ostovoiman kehitys ei ole enää samalla tasolla kuin aiemmin. Myös työttömyys tai sen pelko vaikuttaa asuntojen kysyntään. Joulukuussa Tampereen työttömyysaste ( 13,9 % ) oli 3,6 prosenttiyksikköä korkeampi kuin koko maassa. Korkotaso on tällä hetkellä matala. Kuitenkin jo vuoden lopulla korkotaso lähtenee maltilliseen nousuun. Senkin jälkeen korkotaso on pitkällä aikavälillä tarkastellen matalalla tasolla. Myönteinen tekijä tällä hetkellä on Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin kotitalouksien asunnonostoaikeista kertova lukema, joka osoittaa hyvin valoisaa. Tampereella niin kuin koko maassakin kahden viime vuoden asuntotuotanto ei ole ollut tarvetta ja eikä osin kysyntääkään vastaavalla tasolla. Näin on syntynyt patoutunutta kysyntää. Tampereella väkiluvun kasvu ja asuntotuotannon kehitys ovat kulkeneet rinnakkain ( LIITE 2 ). Asuntotuotannon tarpeeseen vaikuttaa väestönkasvun lisäksi

4 2 väljyyden kasvu, väestörakenteen muutos, nuorten itsenäistyminen sekä asuntojen poistuman ja varauman lisäys. Tampereella väestönkasvun osuus asuntojen kokonaiskysynnästä on tällä hetkellä hieman yli puolet. Viime vuonna vanhojen osakeasuntojen kauppoja tehtiin Tampereella Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 4 % enemmän kuin vuonna Myyntimäärä oli kaikkiaan hieman suurempi kuin 2000-luvun keskimääräinen taso. Erityisesti kerrostaloyksiöiden kauppa kävi vilkkaana. Kauppojen lukumäärä pysynee tänä vuonna viimevuotisella tasolla. Myytäviä rivi- ja kerrostaloasuntoja valmistui viime vuonna 171, joka on vuosien alhaisin. Edellisenäkään vuonna ei valmistunut kuin 286. Esimerkiksi vielä vuonna 2006 niitä valmistui Tuotannon käynnistämistä taantuman jälkeen on hidastanut kysynnän nihkeys. Esimerkiksi keväällä 2009 Tampereella oli noin 250 myymätöntä valmista uudisasuntoa, vaikka kohteita käynnistettiin jo vuonna 2008 selvästi aiempaa vähemmän. Tällä hetkellä kysyntä on jo parantunut. Pelkästään kahden viime vuoden vähäinen uudistuotanto on voimistanut uudistuotannon kysyntää. Tilastokeskuksen neljännesvuositilaston mukaan ( LIITE 3 ) vanhojen osakeasuntojen hinnat olivat nousseet 5,5 % vuodessa vuoden 2010 viimeisellä neljänneksellä. Suurinta nousu oli kerrostaloyksiöissä, joissa se oli 11,2 % ja pienintä suurissa asunnoissa ( kerrostalokolmiot ja sitä suuremmat ) 3,6 %. Rivitaloasuntojen hinnat olivat nousseet vuodessa 7,0 %. Osittain hintakehityksessä heijastuu syksyllä vallinnut tulevaisuuden näkymien paraneminen ja sen myötä patoutuneen kysynnän vähittäinen purkautumien. Tilastokeskuksen vuokrien neljännesvuositilaston mukaan Tampereella vuokrat olivat vuoden viimeisellä neljänneksellä vapaarahoitteisissa asunnoissa 0,6 % korkeammat kuin vuotta aiemmin. Voimakkainta nousu oli yksiöissä, joissa se oli 3,8 %. Vuokrissa on mukana vapaarahoitteisista vuokra-asunnoista sekä vanhojen voimassa olevien ( pääosa ) että uusien sopimusten vuokrat. Tampereen kaupungin asuntotoimi seuraa vuokra-asuntomarkkinatilannetta oman raportointinsa avulla. Siinä oli vuodenvaihteessa mukana asuntoa, joista noin oli kaupungin omia vuokra-asuntoja. Vuokra-asuntojen kysyntä lähti viime vuonna kasvuun, kun edellisenä vuonna laman seurauksena kysyntä laski ensimmäistä kertaa 2000-luvulla. Tarjonta ei kuitenkaan pysynyt kysynnän kasvun perässä ja näin vuokraasunnon saanti vaikeutui hieman Tampereella viime vuonna. Tavallisissa vuokraasunnoissa asuntojono olikin joulukuussa noin 10 % pidempi kuin vuotta aiemmin. Asuntorakentamisen vielä voimakkaamman pudotuksen vuosina 2009 ja 2010 esti valtion elvytystoimenpiteet. Valtion tukeman tuotannon määrä koko maassa oli asunnon välillä ennen taantumaa. Elvytyksen johdosta vuonna 2009 tuettiin noin asunnon ja viime vuonna noin asunnon rakentamista. Tänä vuonna ARAuudistuotanto putoaa noin asuntoon. Näistä noin asuntoa rakennettaneen vanhalla välimallilla, jossa on vain valtion täytetakaus eikä enää korkotukilainaa. Tampereen osuus ARA:n uudistuotannosta oli asunnoissa laskettuna 8,4 % vuonna Asuntotuotantoarviossa oletetaan, että Tampereen osuus pysyy vähintään tällä tasolla jatkossakin.

5 3 Uudisasuntotuotanto ( LIITE 4 ) Vuosien tuotanto Tampereella on viimeisen yhdentoista vuoden aikana valmistunut keskimäärin noin asuntoa vuodessa. Tuotanto on ollut kuitenkin koko 2000-luvun hienoisessa laskussa. Vaikka yleissuuntaus on ollut laskeva, niin yksittäisten vuosien välillä vaihtelu on ollut suurta. Kun esimerkiksi vuonna 2004 valmistui asuntoa, niin seuraavana vuonna valmistui vain Erityisen voimakas vaikutus asuntojen uudistuotannon määrään on taloudellisilla suhdanteilla kuten vuoden 2008 syksyllä alkanut taantuma osoitti vuosina 2009 ja Asuntotuotannon määrällinen tavoite Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma 2030 asettaa vuosien keskimääräiseksi tavoitteeksi Tampereelle asuntoa. Koko ohjelmakaudella varaudutaan Tampereella asukkaan kasvuun ( 50 % koko kaupunkiseudun kasvusta ) ja tämän pohjalta laaditussa väestösuunnitteessa vuosien keskimäärin kasvu olisi asukasta vuosittain. Vuosien tuotantoarvio Vuosien asuntotuotannon arvioidaan olevan keskimäärin asuntoa vuodessa. Tuleva asuntorakentaminen tulee näin ylittämään pitkän ajan tavoitteen ja osittain sillä pystytään paikkaamaan vuosien 2009 ja 2010 aikana syntynyttä vajetta. Tällä kertaa taantuma vaikutti Tampereen asuntotuotantoon vain kaksi vuotta kun 90-luvun lama vaikutti viisi vuotta. Vuonna 2012 valmistuisi asuntoa, jolla tasolla oltiin edellisen kerran vuonna 2002 ( asuntoa ) Asuntotuotanto talotyypeittäin ( LIITE 5 ) Kerrostalot Vuosien tuotanto Vuosien uudistuotannosta kerrostaloasuntojen osuus on ollut 79 %. Pienimmilläänkin kerrostaloasuntojen osuus on ollut 73 %. Vastaavasti huippuna on vuosi 2002, jolloin kerrostaloasuntojen osuus oli 85 %, johtuen tuotannon painottumisesta vuokra-asuntotuotantoon. Uudistuotanto on näin ollut varsin kerrostalopainotteista. Asuntotuotannon talotyyppijakauman tavoite Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma 2030 asettaa kerrostaloasuntojen tavoitteelliseksi osuudeksi Tampereella koko ohjelmakaudelle 60 %. Tähän pääseminen edellyttää panostamista pienimittakaavaiseen tuotantoon. Vuosien tuotantoarvio Seuraavien kolmen vuoden aikana valmistuu keskimäärin vuosittain kerrostaloasuntoa ja niiden osuus koko tuotannosta on 80 %. Tuotanto on jatkossa yhtä kerrostalovaltaista kuin se on ollut vuosina

6 4 Rivitalot Vuosien tuotanto Vuosien uudistuotannosta rivitaloasuntojen osuus on ollut 10 % ( keskimäärin 176 asuntoa vuodessa ). Vielä vuosina niitä valmistui keskimäärin 257. Rivitalotuotanto on myös 2000-luvulla vaihdellut vuosittain varsin paljon niin määrällisesti kuin suhteellisena osuutenakin laskettuna. Kun vuona 2002 rivitaloasuntojen osuus oli 7 % niin vuonna 2004 se oli 16 %. Ja kun esimerkiksi vuonna 2004 valmistui 318 rivitaloasuntoa, niin seuraavana vuonna niitä valmistui 152. Asuntotuotannon talotyyppijakauman tavoite Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma 2030 asettaa rivitaloasuntojen tavoitteelliseksi osuudeksi Tampereella koko ohjelmakaudelle 25 %. Vuosittain pitäisi valmistua 466 asuntoa rivi- ja ketjutaloihin. Viimeksi tälle tasolle on ylletty vuonna 1990, jolloin valmistui 554 rivitaloasuntoa. Siirryttäessä rakentamaan uusille isoille alueille esimerkiksi Vuorekseen tavoitteen saavuttaminen on mahdollista. Vuosien tuotantoarvio Vuosina valmistuu vuosittain keskimäärin 175 rivitaloasuntoa ja niiden osuus koko tuotannosta on 9 %. Näin myös rivitaloasuntojen osalta tilanne jatkuu samanlaisena kuin se oli vuosina niin määrällisesti kuin suhteellisestikin. Uudet rivitaloasunnot ovat yleensä Tampereella pääosin omistusasuntoja esimerkiksi asuntorakentamisen normaalivuonna eli vuonna 2008 niiden osuus oli 85 %. Ja tänä vuonna valmistuvat rivitaloasunnot ( 144 ) ovat kaikki omistusasuntoja. Vuonna 2010 valmistui vain 21 omistusrivitaloasuntoa, joten tähän verrattuna tuotanto on elpymässä. Rivitalotuotanto reagoi kaikkein nopeimmin ja rajuimmin omistusasuntojen kysynnän muutoksiin. Erillispientalot Vuosien tuotanto Vuosien uudistuotannosta erillispientalojen ( omakoti- ja paritalot ) osuus on ollut 11 % ( keskimäärin 188 asuntoa vuodessa ). Erillispientaloissa omakotitalojen tuotanto oli erityisen alhaalla Tampereella vuosina , jolloin uusia omakotitaloja valmistui alle 100 vuodessa. Tämän jälkeen suunta on ollut nousussa ja vuosina niitä valmistui vuosittain noin 140. Vuonna 2009 valmistui 104 ja viime vuonna 113 omakotitaloa. Asuntotuotannon talotyyppijakauman tavoite Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma 2030 asettaa erillispientaloasuntojen tavoitteelliseksi osuudeksi Tampereella koko ohjelmakaudelle 15 %. Vuosittain pitäisi valmistua 280 omakoti- ja paritaloasuntoa. Viimeksi tälle tasolle on ylletty vuosina

7 5 Vuosien tuotantoarvio Arviointikauden erillispientaloasuntotuotanto on keskimäärin 203 asuntoa vuodessa. Niiden osuus kokonaistuotannosta on 11 %. Näin ollaan suunnilleen samalla tasolla kuin vuosina Asuntotuotanto hallintamuodoittain ( LIITE 6 ) Asuntotuotannon hallintamuotojakauman tavoite Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma 2030 asettaa omistusasuntojen tavoitteeksi koko ohjelmakaudella Tampereella 55 % ( asuntoa vuodessa keskimäärin ). ARA-vuokra-asuntojen ja vastaavien kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tavoite on 30 % ( 560 asuntoa vuodessa ). Muiden ( vapaarahoitteiset vuokra-asunnot, asumisoikeusasunnot, osaomistusasunnot ynnä muut ) osuustavoitteena on 15 % ( 280 asuntoa vuodessa ) Vuokra-asuntotuotanto Vuosien tuotanto Vuosina valmistui keskimäärin 768 vuokra-asuntoa ja niiden osuus valmistuneista asunnoista oli 44 %. ARA-vuokra-asuntojen osuus oli tarkastelujaksolla 32 % eli uuden asuntopoliittisen ohjelman tavoite saavutettiin jo yksistään niillä. Vuokraasuntotuotanto on kuitenkin vaihdellut voimakkaasti. Edellisen kerran vuokra-asuntojen suhteellinen osuus oli suuri vuonna 2001 ollen 62 % ( asuntoa ). Sen jälkeen osuus laski jatkuvasti ja oli alimmillaan 25 % vuonna Kehitykseen on vaikuttanut toisaalta kysynnän kohdistuminen ensisijaisesti omistusasuntoihin taloudellisesti hyvinä aikoina sekä toisaalla valtion lainojen rahoitusehdot ja lainoihin liittyvät rajoitukset. Myös rakennuskustannusten nousu on vaikuttanut vuokra-asuntojen rakentamiseen. Suuntaus on ollut koko maassa samanlainen. Vuodesta 2006 lähtien vuokra-asuntojen osuus kääntyi jälleen kasvuun ja vuonna 2010 osuus oli 66 %. Valtion asuntorakentamisen elvytystoimenpiteet ovat vuosien 2009 ja 2010 tuotannon voimistumisen takana yhdessä voimakkaana pysyneen vuokra-asuntokysynnän kanssa. Vapaarahoitteinen vuokra-asuntotuotanto oli kaudella keskimäärin 209 vuokraasuntoa vuodessa ( 12 % ). Vuosien tuotantoarvio Vuosina valmistuu vuokra-asuntoja vuosittain keskimäärin 876 ja niiden osuus on 45 %. Pelkän ARA-vuokra-asuntotuotannon osuus on 36 %, joka jo yksinään ylittää pitkän tähtäyksen tavoitteen. Valtion elvytystoimenpiteet tuntuvat vielä vuosina Tämän jakson jälkeen ongelmana on paremminkin miten saada tuotettua kohtuhintaisia tavallisia vuokra-asuntoja kysyntää vastaavasti. Vapaarahoitteisia vuokraasuntoja valmistuu vuosittain keskimäärin 174 ( 9 % ). Asumisoikeusasuntotuotanto Vuosien tuotanto Vuosina valmistui keskimäärin 112 asumisoikeusasuntoa ja niiden osuus tuotannosta oli 7 %. Niiden tuotanto on vähentynyt 2000-luvulla niin, että kun vuonna 2000 valmistui 313 asuntoa, niin vuoden 2003 jälkeen valmistui enää yksittäisiä kohteita. Ja

8 6 vuonna 2007 ei valmistunut enää ainuttakaan asumisoikeusasuntoa Tampereelle. Suuntaus on ollut samanlainen koko maassakin. Vuonna 2008 alkoi asumisoikeustuotannon elpyminen viime vuosien noin 70 asunnon tasolle. Vuosien tuotantoarvio Arviointikautena valmistuu vuosittain keskimäärin 53 asumisoikeusasuntoa ja niiden osuus kokonaistuotannosta on 2 %. Kaikki asumisoikeusasunnot ovat olleet ja ovat Tampereella ARA-rahoitteisia. Omistusasuntotuotanto Vuosien tuotanto Vuosina valmistui keskimäärin 850 omistusasuntoa ja niiden osuus oli 49 %. Omistusasuntojen osuus valmistuneista asunnoista on vaihdellut 2000-luvulla paljon. Pienimmillään se oli 28 % vuonna Vuodesta 2003 lähtien omistusasuntojen osuus on ollut yli puolet. Suurimmillaan niiden osuus oli vuonna 2006 ollen 72 %, jolta tasolta ollaan tultu jatkuvasti alaspäin ja vuonna 2010 osuus oli enää 28 %. Kehitys on ollut samansuuntainen niin omatoimirakentamisessa kuin perustajaurakointikohteissakin. Esimerkiksi myytävien uusien kerros- ja rivitaloasuntojen määrän osalta saavutettiin Tampereella uusi taso vuonna 2004, jolloin niitä oli noin 1 121, kun esimerkiksi vuonna 2001 niitä oli vain 412. Myös vuonna 2006 uusia myytäviä kerros- ja rivitaloasuntoja oli yli asuntoa. Tältä tasolta tultiin sitten jatkuvasti alaspäin ja vuonna 2010 niitä valmistui vain 171 ( LIITE 7 ). Vuosien tuotantoarvio Arviointikautena valmistuu vuosittain keskimäärin omistusasuntoa ja niiden osuus kokonaistuotannosta on 53 %. Omistusasuntotuotannossa päästään näin varsin lähelle pitkän ajan keskimääräistä tavoitetta. Myytäviä kerros- ja rivitaloasuntoja valmistuu tänä vuonna 762, joka edustaa jo vuosiin 2009 ja 2010 verrattuna tavanomaisempaa tasoa. Taloudellisten suhdanteiden vaihtelu jatkuu myös tulevaisuudessa, joten yksittäisten vuosien välillä tulee olemaan suuria vaihteluita. Senioriasuntotuotanto Asuntotoimen tekemän arvion mukaan Tampereella oli vuoden 2010 lopussa noin senioriasuntoa. Näistä omistusasuntoja oli 711 ja vuokra-asuntoja Vuosien tuotantoarvio Senioriasuntoja valmistuu tänä vuonna 136, joista omistusasuntoja on 70 ja vuokraasuntoja 66. Seuraavina vuosina tuotanto lähtee nousemaan. Vuonna 2012 senioriasuntoja valmistuu noin 340 ( 110 omistusasuntoa, 162 vuokra-asuntoa ja 69 asumisoikeusasuntoa ). Valmistuvat asumisoikeusasunnot ovat ensimmäiset nimenomaan senioreille tarkoitetut asumisoikeusasunnot Tampereella. Myös vuonna 2013 senioriasuntojen rakentaminen jatkuu vilkkaana. Tällöin valmistuu noin 180 uutta asuntoa.

9 7 Asuntojen rahoitusmuoto ( LIITTEET 8 ja 9 ) Vuosien tuotanto Valtion tukeman tuotannon osuus Tampereella vuosina on ollut keskimäärin 39 %. Osuus on kuitenkin vaihdellut voimakkaasti. Tuki oli suurta 2000-luvun alussa ( suurimmillaan 64 % vuonna 2001 ), jonka jälkeen osuus pienentyi ( pienimmillään 9 % vuonna 2006 ). Tämän jälkeen valtion tukema asuntorakentaminen kääntyi jatkuvaan kasvuun ja suurimmillaan se oli viime vuonna, jolloin osuus oli 72 %. Samansuuntainen kehitys on tapahtunut myös muualla. Koko maassa esimerkiksi vuonna 2005 aloitetusta asuntotuotannosta valtion lainoittamien asuntojen osuus oli 11%. Vuonna 2009 ARAtuotantoa ( asuntoa ) käynnistyi koko maassa enemmän kuin vapaarahoitteista tuotantoa. Valtion lainoituksen muutokset ovat näkyneet erityisen voimakkaasti vuokraasuntotuotannossa. Kun vuonna 2001 valmistui Tampereella uusia ARA-rahoitteisia vuokra-asuntoja 1 112, niin vuonna 2006 niitä valmistui vain109 ja viime vuonna 713. Samaan aikaan kun valtion lainoitus väheni, se suuntautui lisäksi entistä enemmän erityisryhmien asuntoihin. Esimerkiksi Tampereella valmistui vuonna 2005 vain 97 uutta vuokra-asuntoa, jotka olivat vapaasti kaikkien vuokra-asunnoista kiinnostuneiden haettavissa. Valtion elvytystoimenpiteiden seurauksena vuosien 2009 ja 2010 ARAtuotanto monipuolistui aiemmasta. Yhtenä valtion suhdannepoliittisena elvytystoimenpiteenä otettiin käyttöön niin sanottu välimalli vuokra-asuntojen rahoituksessa. Tampereellakin valmistui viime vuonna ensimmäiset tällä rahoitusmuodolla tuotetut asunnot ( 241 asuntoa ). Vuoden tuotantoarvio Vuonna 2011 valtion tukemia vuokra-asuntoja valmistuu 828, kun edellisenä vuonna valmistui 713. Koko ennustekaudella valtion rahoituksen osuus tulee olemaan noin 38 % eli se pysyy samalla tasolla kuin vuosina Suurimmillaan se on tänä vuonna ollen 45 %, jolta tasolta se laskee vähitellen, niin että vuonna 2012 se on 41 % ja seuravana vuonna 29 %. Muuta Kaupungin määräämisvallassa oleville yrityksille/yhteisöille valmistuu uusia vuokraasuntoja tänä vuonna 198 ja niiden osuus koko kaupungin vuokra-asuntotuotannosta on 29 %. Vuonna 2010 valmistui 263 asuntoa ( 36 % ). Opiskelija-asuntoyhteisöille valmistuu tänä vuonna 279 vuokra-asuntoa, kun edellisenä vuonna niitä valmistui 48. Kaupunginosista eniten asuntoja valmistuu vuonna 2011 Härmälään ( 294 ), Naistenlahteen ( 210 ) ja Ratinaan ( 203 ). LIITE 10.

10 VUODEN 2011 RAKENTAMISKYSELYSSÄ MUKANA OLLEET YRITYKSET JA YHTEISÖT : nimi Arkta Rakennuttajat Oy Rakennusliike K ja P Salonen Oy LIITE 1 Asokodit /Suomen Asumisoikeus Oy AW-Rakennus Oy Casatino Oy Hartela Oy Icecapital Housing Fund I Ky Insinöörioppilastalo Oy Investors House Oy JTT-Kodit Oy Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö ILMARINEN Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö VARMA Kruunuasunnot Oy Kuntien Eläkevakuutus Lemminkäinen Talo Oy Lujatalo Oy Markku Kuusela Oy MKN-Urakointi Oy Monikoti Oy NCC-Rakennus Oy OP-Eläkekassa / OP-Eläkesäätiö PEAB Oy Ab Pirkanmaan Avo-Asunnot Oy Pirkanmaan Mestarirakentajat Oy Pirkan Opiskelija-asunnot Oy ja Kiint. Oy Opintanner Propertos Oy Rakennusliike Aki Hyrkkönen Oy Rakennusliike A Virtanen Oy Rakennusliike Markku Haataja Oy Rakennusliike Mauno Ojanen Oy Rakennusliike Visura Oy Rakennus Loimakoski Oy Rakennusosakeyhtiö Suomen Perusrakennus Rakennustoimisto HT-Talot Oy Rakennustoimisto Pekka Kynnös Oy Rakennustoimisto Pohjola Oy Rakennusurakointi P Parviainen Oy Sato Oyj S-Asunnot Oy Skanska Talonrakennus Oy Suomen Vuokrakodit Oy SRV Asunnot Oy / SRV Pirkanmaa TA-Asumisoikeus Oy Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymä Tampereen HJ-Rakennus Oy Tampereen Kotilinnasäätiö ja Vellamonkodit Oy Tampereen Monirakennus Oy Tampereen Seudun opiskelija-asuntosäätiö Tampereen Vanhuspalpalveluyhdistys ry Tampereen Vuokra-asunnot Oy Tampereen Vuokratalosäätiö ja Vilusen Rinne Oy VRP-Rakennuspalvelut Oy VVO Asunnot Oy YH-Länsi Oy YIT-Rakennus Oy Rakennusliike Conrak Oy

11 ASUNTOTOIMI KL LIITE 2 Väestön lisäys sekä uudisasuntotuotanto Tampereella vuosina Keskiarvo : Väestö Asunnot lkm ) ) Uudet asunnot Väestön muutos Vuodesta 1994 lähtien kotikuntalaki mahdollisti opiskelijoiden kirjautumisen opiskelupaikkakunnalle 1) Väestönkasvun ennakkotieto 2) Asuntotuotantoarvio 3) Väestösuunnite ( 4/2010 ) vuosille keskimäärin

12 ASUNTOTOIMI KL LIITE 3 / m Vanhojen rivitaloasuntojen ja eri kerrostalohuoneistotyyppien hintataso vuosineljänneksittäin Tampereella /m /m /m /m rivitaloasunnot kerrostalokaksiot kerrostaloyksiöt kerrostalokolmiot ja sitä suuremmat Lähde: Tilastokeskus

13 LIITE 4 ASUNTOTOIMI KL Valmistuneet / valmistuvat asunnot vuosina asuntoja ( kpl ) * 2012* 2013* Lähde:Tampereen kaupungin rakennusvalvonta, arvio : asuntotoimi * ARVIO, perustuu asuntotoimen tekemään kyselyyn

14 LIITE 5 ASUNTOTOIMI KL VALMISTUNEET / VALMISTUVAT ASUNNOT ASUINRAKENNUSTYYPIN MUKAAN VUOSINA asuntoja ( kpl ) huoneiston talot rivi- ja ketjutalot kerrostalot * 2012* 2013* Lähde:Tampereen kaupungin rakennusvalvonta, arvio : asuntotoimi *ARVIO, perustuu asuntotoimen tekemään kyselyyn

15 LIITE 6 ASUNTOTOIMI KL VALMISTUNEET / VALMISTUVAT ASUNNOT HALLINTAMUODON MUKAAN VUOSINA asuntoja ( kpl ) Lähde:Tampereen kaupungin asuntotoimi * ARVIO, perustuu asuntotoimen tekemään kyselyyn Vuokra-asunnot Asumisoikeusasunnot Omistusasunnot * * 2013*

16 LIITE 7 ASUNTOTOIMI KL Valmistuneet/ valmistuvat omistusasunnot kerros- ja rivitaloihin Tampereella vuosina vuonna 1996 kerrosja rivitaloihin valmistui omistusasuntoja asuntoja ( kpl ) * kerrostaloasunnot rivitaloasunnot Lähde: Asuntotoimi * ARVIO, perustuu asuntotoimen tekemään kyselyyn

17 LIITE 8 ASUNTOTOIMI KL VALMISTUNEET / VALMISTUVAT ASUNNOT RAHOITUSMUODON MUKAAN TAMPEREELLA VUOSINA % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % * Valtion lainoitus Vapaarahoitteiset Lähde: Tampereen kaupungin asuntotoimi * ARVIO, perustuu asuntotoimen tekemään kyselyyn

18 LIITE 9 ASUNTOTOIMI KL Valmistuneet / valmistuvat vuokra-asunnot rahoitusmuodon mukaan Tampereella vuosina % 80 % 60 % % % % * Valtion lainoitus Vapaarahoitteiset Lähde: Tampereen kaupungin asuntotoimi Valtion lainoittamista vuokra-asunnoista välimallin vuokra-asuntoja ( kpl ) : * * ARVIO

19 LIITE 10 Vuonna 2011 valmistuvat asunnot kaupunginosittain KAUPUNGINOSA Yhteensä asuntoja ( kpl ) Rakennustyyppi kerrostalo asuntoja ( kpl ) rivitalo asuntoja ( kpl ) Hallintamuoto Omistus asuntoja ( kpl ) Vuokra asuntoja ( kpl ) Asumisoikeusasuntoja ( kpl ) 1. Härmälä Tampella Ratina Kaukajärvi Hervanta XIX Muotiala Kalkku Nekala Vuores Pyynikki Muut kaupunginosat YHTEENSÄ

20 ASUNTOTOIMEN LAATIMIA MONISTEITA JA ESITTEITÄ MONISTEITA 1 / 2011 Asuntojen uudistuotanto Tampereella vuosina Laatija: Asuntokoordinaattori Kari Linnanen 2 / 2010 Asuntojen hinnat ja vuokrat Tampereella vuosina Laatija: Asuntopoliittinen sihteeri Jarmo Lehtinen ja asuntokoordinaattori Kari Linnanen 1 / 2010 Asuntojen uudistuotanto Tampereella vuosina Laatija: Asuntokoordinaattori Kari Linnanen

ASUNTOJEN UUDISTUOTANTO TAMPEREELLA VUOSINA 2014-2016

ASUNTOJEN UUDISTUOTANTO TAMPEREELLA VUOSINA 2014-2016 ASUNTOJEN UUDISTUOTANTO TAMPEREELLA VUOSINA 214-216 TAMPEREEN KAUPUNKI ASUNTOTOIMI 2.4.214 SISÄLTÖ sivu Johdanto 1 Taustaa vuosien 214-216 arviolle Vuoden 213 kehitys Uudistuotanto 1 Vanhojen asunto-osakkeiden

Lisätiedot

Selvitys Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittisen yhteistyön tiivistämisestä ja organisoinnin kehittämisestä

Selvitys Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittisen yhteistyön tiivistämisestä ja organisoinnin kehittämisestä Selvitys Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittisen yhteistyön tiivistämisestä ja organisoinnin kehittämisestä Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen työryhmä 12.9.2011 2 Selvitys Tampereen kaupunkiseudun

Lisätiedot

RAKENNUSALAN SUHDANNERYHMÄ

RAKENNUSALAN SUHDANNERYHMÄ 8.2.213 RAKENNUSALAN SUHDANNERYHMÄ RAKENTAMINEN 213 Määrä vähenee maltillisesti. Uudisrakentaminen ja MVR supistuvat, korjaaminen kasvaa. Työllisyystilanne heikkenee. 13 Rakennustoiminta arvonlisäys, 2=1

Lisätiedot

TEIJA OJANKOSKI Selvitys vuokra-asuntotuotannon turvaamiseksi KUUMA-kunnissa

TEIJA OJANKOSKI Selvitys vuokra-asuntotuotannon turvaamiseksi KUUMA-kunnissa TEIJA OJANKOSKI Selvitys vuokra-asuntotuotannon turvaamiseksi KUUMA-kunnissa Hyvinkää Järvenpää Kerava Kirkkonummi Mäntsälä Nurmijärvi Pornainen Sipoo Tuusula Vihti SISÄLTÖ SIVU ESIPUHE OSA I 1. TOIMEKSIANTO

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN ASUNTOSTRATEGIA 2025

HELSINGIN SEUDUN ASUNTOSTRATEGIA 2025 HELSINGIN SEUDUN ASUNTOSTRATEGIA 2025 LUONNOS MAL-NK 23.9.2014 HESE-KJ 2.10.2014 HSYK 14.10.2014 HELSINGIN SEUDUN ASUNTOSTRATEGIA 2025 1 (48) Sisällys Esipuhe... 2 OSA I Helsingin seudun asumisen ympäristökuvaus...

Lisätiedot

Akseli 2/2014. Tilastollisia tiedonantoja Tampereelta VÄ E S TÖ ASUMINEN. ORIGOSSA: Asiakaspalautteista kaikki hyöty irti

Akseli 2/2014. Tilastollisia tiedonantoja Tampereelta VÄ E S TÖ ASUMINEN. ORIGOSSA: Asiakaspalautteista kaikki hyöty irti VÄ E S TÖ T YÖ L L I S Y YS T YÖ PA I K AT ASUMINEN TA LO U S TAMPEREEN KAUPUNGIN JULKAISUJA TOIMINTA JA TALOUS 214 ORIGOSSA: Asiakaspalautteista kaikki hyöty irti Akseli 2/214 Tilastollisia tiedonantoja

Lisätiedot

Rakentaminen Helsingissä 2014 sekä rakentamisen aikasarjoja

Rakentaminen Helsingissä 2014 sekä rakentamisen aikasarjoja 215:12 Rakentaminen Helsingissä 214 sekä rakentamisen aikasarjoja Kuva: Eija Rauniomaa, 214 Uustuotanto ja laajennukset 214 2 213 (vuosikeskiarvo) Myönnetyt luvat asuinrakentaminen, k-m 2 381 271 291 292

Lisätiedot

MARKKINAKATSAUS TALVI 2011

MARKKINAKATSAUS TALVI 2011 MARKKINAKATSAUS TALVI 2011 1 REALIA GROUP OY Markkinakatsaus Talvi 2011 SISÄLLYS 03 Pääkirjoitus 04 Asuntomarkkinat Pankin näkökulmasta 05 Uudistuotantomarkkinat 07 Asuntomarkkinoiden kehitys 11 Vuokra-asuminen

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma 2030

Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma 2030 Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma 2030 Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma 2030 Kuntajohtajakokous 15.1.2010 Seutuhallitus 24.3.2010 2 Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen

Lisätiedot

5.11.2012 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2012 2013

5.11.2012 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2012 2013 5.11.212 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 212 213 MARRASKUU 212 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 212 213 Tekijä VTT Expert Services Oy PL 345, 3311 Tampere Puh. 2 722 111 Painopaikka Tampere, marraskuu 212 Kannen

Lisätiedot

Järvenpään kaupunki ASUNTOPOLIITTINEN PERIAATEOHJELMA. Kaupunginhallitus 12.2.2007 95 Kaupunginvaltuusto 26.2.2007 22

Järvenpään kaupunki ASUNTOPOLIITTINEN PERIAATEOHJELMA. Kaupunginhallitus 12.2.2007 95 Kaupunginvaltuusto 26.2.2007 22 Järvenpään kaupunki ASUNTOPOLIITTINEN PERIAATEOHJELMA Kaupunginhallitus 12.2.2007 95 Kaupunginvaltuusto 26.2.2007 22 1 (20) Sisällysluettelo SIVU ESIPUHE... 2 1. YLEISTÄ... 3 2. ASUNTOPOLIITTISET TARPEET...

Lisätiedot

Rakentaminen kääntynee ensi vuonna

Rakentaminen kääntynee ensi vuonna kevät 2015 Rakentaminen kääntynee ensi vuonna Vuoden 2014 betonirakenne, Länsisatamankatu 23, Helsingin Jätkäsaaressa. Kuva: Marko Huttunen Rakentamisen määrä vähenee vielä tänä vuonna. Neljän heikon vuoden

Lisätiedot

PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI

PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 25 26 VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA LOKAKUU 25 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 25-26 Tekijä Tilaukset VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka PL 182, 3311 TAMPERE Puh. 2-722

Lisätiedot

ALUEELLISTEN ASUNTOMARKKINOIDEN KEHITYS VUOTEEN 2013

ALUEELLISTEN ASUNTOMARKKINOIDEN KEHITYS VUOTEEN 2013 PTT työpapereita 131 PTT Working Papers 131 ALUEELLISTEN ASUNTOMARKKINOIDEN KEHITYS VUOTEEN 2013 Petri Mäki-Fränti Markus Lahtinen Sami Pakarinen Lauri Esala Helsinki, tammikuu 2011 PTT työpapereita 131

Lisätiedot

Asuntokantaa ja väestöä koskevat kehitysnäkymät ja niistä johdetut toimenpidelinjaukset

Asuntokantaa ja väestöä koskevat kehitysnäkymät ja niistä johdetut toimenpidelinjaukset 1 HOLLOLAN KUNNAN ASUNTOSTRATEGIA Johdanto Vaikka asuntoasiat näkyvät tavalla tai toisella eri ohjelmissa (Kaavoitus-ohjelmassa, Vanhuspoliittisessa ohjelmassa, Asunto-ohjelmassa jne. sekä joissakin erillisissä

Lisätiedot

PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2014 2015

PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2014 2015 4.11. PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2015 Forecon Oy päivämäärä: 4.11. tekijät: Markku Riihimäki ja Liisa Jaakkonen Pirkanmaan rakennusbarometri 2015 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2015 Tekijä Forecon Oy Hermiankatu

Lisätiedot

HELSINGIN SOSIALIDEMOKRAATIT R.Y. KOHTUUHINTAINEN ASUMINEN JA SEN EDISTÄMINEN HELSINGISSÄ

HELSINGIN SOSIALIDEMOKRAATIT R.Y. KOHTUUHINTAINEN ASUMINEN JA SEN EDISTÄMINEN HELSINGISSÄ HELSINGIN SOSIALIDEMOKRAATIT R.Y. KOHTUUHINTAINEN ASUMINEN JA SEN EDISTÄMINEN HELSINGISSÄ TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI Elokuu 214 1 2 Helsingin sosialidemokraatit r.y:lle Helsingin sos.dem. piiri asetti työryhmän

Lisätiedot

Järvenpään Asuntotuotanto-ohjelma 2012-2016. Kaupunginhallitus hyväksynyt 13.2.2012 26

Järvenpään Asuntotuotanto-ohjelma 2012-2016. Kaupunginhallitus hyväksynyt 13.2.2012 26 Järvenpään Asuntotuotanto-ohjelma 2012-2016 Kaupunginhallitus hyväksynyt 13.2.2012 26 Sisällys JÄRVENPÄÄN ASUNTOTUOTANTO-OHJELMA 2012-2016 3 1. Ohjelmoinnin tausta, tarkoitus ja lähtökohdat 3 Väestösuunnite

Lisätiedot

TAVALLISEN PIENITULOISEN IHMISEN KOHTUUHINTAINEN VUORA-ASUMINEN HELSINGIN SEUDULLA

TAVALLISEN PIENITULOISEN IHMISEN KOHTUUHINTAINEN VUORA-ASUMINEN HELSINGIN SEUDULLA TAVALLISEN PIENITULOISEN IHMISEN KOHTUUHINTAINEN VUORA-ASUMINEN HELSINGIN SEUDULLA Seppo Laakso & Eeva Kostiainen Kaupunkitutkimus TA Oy Toimeksiantaja: Y-säätiö Marraskuu 2013 Sisältö 1 Tausta, tavoitteet

Lisätiedot

VÄ E S TÖ TAMPEREEN KAUPUNGIN JULKAISUJA TOIMINTA JA TALOUS 2014. Tu l e vaisuuden Ta m p e re. Akseli 1/2014. Tilastollisia tiedonantoja Tampereelta

VÄ E S TÖ TAMPEREEN KAUPUNGIN JULKAISUJA TOIMINTA JA TALOUS 2014. Tu l e vaisuuden Ta m p e re. Akseli 1/2014. Tilastollisia tiedonantoja Tampereelta TAMPEREEN KAUPUNGIN JULKAISUJA TOIMINTA JA TALOUS 2014 VÄ E S TÖ M U U T TO L I I K E VÄ E S TÖ S U U N N I T E T YÖ L L I S Y YS T YÖ PA I K AT A S U M I N E N TA LO U S O R I G O S S A : Tu l e vaisuuden

Lisätiedot

POHJOISMAINEN ASUNTOMARKKINASELVITYS

POHJOISMAINEN ASUNTOMARKKINASELVITYS PTT raportteja 250 PTT Reports 250 POHJOISMAINEN ASUNTOMARKKINASELVITYS Kirsi Noro Markus Lahtinen Helsinki 2014 Pellervon taloustutkimus PTT Eerikinkatu 28 A 00180 Helsinki Puh. 09-348 8844 Faksi 09-3488

Lisätiedot

KTI Markkinakatsaus kevät

KTI Markkinakatsaus kevät KTI Markkinakatsaus kevät Kiinteistömarkkinoiden näkymät kääntymässä hieman positiivisemmiksi Kiinteistökauppojen määrä edelleen vähäinen Toimistojen vajaakäyttö pääkaupunkiseudun suurin haaste Asuntojen

Lisätiedot

VANTAA. Elämänmakuista asumista Vantaalla

VANTAA. Elämänmakuista asumista Vantaalla VANTAA Elämänmakuista asumista Vantaalla Vantaan asunto-ohjelma 2009-2017 2 Vantaan asunto-ohjelma 2009-2017 Sisältö 1. Strategiset lähtökohdat ja linjaukset s. 4 1.1 Asunto-ohjelman strategiset painopisteet

Lisätiedot

ASUINRAKENNUSTEN KORJAUSTARVE

ASUINRAKENNUSTEN KORJAUSTARVE PTT raportteja 251 PTT Reports 251 ASUINRAKENNUSTEN KORJAUSTARVE Mikko Hietala Janne Huovari Hanna Kaleva Markus Lahtinen Jessica Niemi Niko-Matti Ronikonmäki Terttu Vainio Pellervon taloustutkimus PTT

Lisätiedot

ALUEELLISTEN ASUNTOMARKKINOIDEN KEHITYS VUOTEEN 2016

ALUEELLISTEN ASUNTOMARKKINOIDEN KEHITYS VUOTEEN 2016 PTT työpapereita 156 PTT Working Papers 156 ALUEELLISTEN ASUNTOMARKKINOIDEN KEHITYS VUOTEEN 2016 Markus Lahtinen Eeva Alho Veera Holappa Sami Pakarinen Helsinki, tammikuu 2014 1 PTT työpapereita 156 PTT

Lisätiedot

ASUMISEN NYKYTILA JA KEHITTÄMISEN HAASTEET

ASUMISEN NYKYTILA JA KEHITTÄMISEN HAASTEET ASUMISEN NYKYTILA JA KEHITTÄMISEN HAASTEET ESISELVITYS HYVÄ ASUMINEN 2010-KEHITYSOHJELMA Osatehtävä 3. Tuotteet, prosessit ja liiketoimintakonseptit Juha-Matti Junnonen & Sami Kärnä TKK rakentamistalous

Lisätiedot

VUOKRA-ASUNTOTUOTANTOA PORNAISIIN

VUOKRA-ASUNTOTUOTANTOA PORNAISIIN VUOKRA-ASUNTOTUOTANTOA PORNAISIIN Valtuustoaloitteen pohjalta perustetun työryhmän esitys 14.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TYÖRYHMÄN TEHTÄVÄ, KOKOONPANO JA TYÖSKENTELY - Työryhmän tehtävä pohjautuu valtuustoaloitteeseen

Lisätiedot

Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita Pellervo Economic Research Institute Working Papers

Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita Pellervo Economic Research Institute Working Papers Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita Pellervo Economic Research Institute Working Papers N:o 120 (tammikuu 2010) ALUEELLISTEN ASUNTOMARKKINOIDEN KEHITYS VUOTEEN 2012 Petri Mäki-Fränti

Lisätiedot

Tilastokatsaus 8:2013

Tilastokatsaus 8:2013 Tilastokatsaus 6:2012 Vantaa 1 10.10.2013 Tietopalvelu B14:2013 Vanhojen osakeasuntojen kaupat ja hinnat Vantaalla vuosina 2003 2012 sekä alkuvuodesta 2013 Vuosien 2003 2012 aikana Vantaalla on tehty kaikkiaan

Lisätiedot

Markkinakatsaus 2 2008

Markkinakatsaus 2 2008 Markkinakatsaus 2 8 Markkinakatsaus 2 8 Realia Group Oy 1 Hurjassa kiinteistösyksyssä piilee myös potentiaalia Asioilla sanotaan olevan aina kaksi puolta, niin myös näissä asumisen asioissa: yhtäältä asuntokauppa

Lisätiedot