MONISTEITA 1 / 2011 ASUNTOJEN UUDISTUOTANTO TAMPEREELLA VUOSINA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MONISTEITA 1 / 2011 ASUNTOJEN UUDISTUOTANTO TAMPEREELLA VUOSINA 2011-2013"

Transkriptio

1 MONISTEITA 1 / 2011 ASUNTOJEN UUDISTUOTANTO TAMPEREELLA VUOSINA TAMPEREEN KAUPUNKI ASUNTOTOIMI

2 Asuntojen uudistuotanto Tampereella vuosina SISÄLTÖ sivu Johdanto 1 Taustaa vuosien arviolle 1-2 Uudisasuntotuotanto 3 Asuntotuotanto talotyypeittäin 3-5 Asuntotuotanto hallintamuodoittain 5-6 Senioriasuntotuotanto 6 Asuntotuotannon rahoitusmuoto 7 Muuta 7 LIITTEET LIITE 1 Kyselyssä mukana olevat yritykset / yhteisöt LIITE 2 Väestön lisäys sekä uudisasuntotuotanto Tampereella vuosina LIITE 3 Vanhojen osakeasuntojen hintakehitys vuosineljänneksittäin Tampereella vuosina LIITE 4 Valmistuneet / valmistuvat asunnot Tampereella vuosina LIITE 5 Valmistuneet / valmistuvat asunnot talotyypin mukaan vuosina LIITE 6 Valmistuneet / valmistuvat asunnot hallintamuodon mukaan vuosina LIITE 7 Valmistuneet / valmistuvat omistusasunnot kerros- ja rivitaloihin vuosina LIITE 8 Valmistuneet / valmistuvat asunnot rahoitusmuodon mukaan vuosina LIITE 9 Valmistuneet / valmistuvat vuokra-asunnot rahoitusmuodon mukaan vuosina LIITE 10 Vuonna 2011 valmistuvat asunnot kaupunginosittain

3 1 ASUNTOJEN UUDISTUOTANTO TAMPEREELLA VUOSINA Johdanto Tampereen kaupungin asuntotoimi on vuodesta 2000 lähtien tehnyt vuosittain asuntotuotantoarvion. Sen pohjana on asuntojen omistajille, rakennuttajille ja rakentajille tehtävä kysely. Tällä kertaa mukana oli 60 yritystä / yhteisöä ( LIITE 1 ). Arvion tekemisessä on käytetty lisäksi hyväksi seuraavia tilastoja ja aineistoja: arava- tai korkotukilainalla lainoitettujen tai lainoitettavaksi aiottujen kohteiden hanketietoja, rakennuslupatilastoja, kaupungin asemakaavoitusohjelmia, Tilastokeskuksen asuntojen hinnat julkaisua, uudisasuntojen markkinointijulkaisuja. Tietoihin on lisätty arviona kyselyn ulkopuolelle pääosin jäävä erillispientalotuotanto. Kyselyn vastauksista on poistettu hankkeiden päällekkäisyydet ( omistaja, rakennuttaja ja rakentaja ). Taustaa vuosien arviolle Talonrakennusala on hyvin suhdanneherkkä ala kuten viimeiset kaksi vuotta ovat jälleen kerran osoittaneet. Kulloinenkin taloustilanne ja sen odotettavissa oleva kehitys viime kädessä määrää kuinka ihmisten haaveet, toiveet ja tarpeet realisoituvat asuntojen uudistuotannossa. Asuntotuotantoarviotkin on tehtävä tietyillä oletuksilla tulevasta kehityksestä. Talouskehityksen tulevaisuuden arviointiin liittyy tällä hetkellä yksi erityisen suuri epävarmuustekijä. Kuinka euroalueen velkakriisi lopulta ratkeaa. Jos pahimmat vaihtoehdot toteutuvat, se tietää asuntorakentamisen uudelleen notkahtamista. Tässä arviossa lähdetään kuitenkin siitä, että tilanteen vakauttaminen onnistuu ja talouskasvun odotetaan vakiintuvan niin, että merkittävää vetoapua raha- ja finanssipolitiikasta ei enää tarvita. Tulevien vuosien talouskasvu on kuitenkin Suomessa maltillisempaa kuin mihin aiemmin on totuttu. Samoin suomalaisten ostovoiman kehitys ei ole enää samalla tasolla kuin aiemmin. Myös työttömyys tai sen pelko vaikuttaa asuntojen kysyntään. Joulukuussa Tampereen työttömyysaste ( 13,9 % ) oli 3,6 prosenttiyksikköä korkeampi kuin koko maassa. Korkotaso on tällä hetkellä matala. Kuitenkin jo vuoden lopulla korkotaso lähtenee maltilliseen nousuun. Senkin jälkeen korkotaso on pitkällä aikavälillä tarkastellen matalalla tasolla. Myönteinen tekijä tällä hetkellä on Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin kotitalouksien asunnonostoaikeista kertova lukema, joka osoittaa hyvin valoisaa. Tampereella niin kuin koko maassakin kahden viime vuoden asuntotuotanto ei ole ollut tarvetta ja eikä osin kysyntääkään vastaavalla tasolla. Näin on syntynyt patoutunutta kysyntää. Tampereella väkiluvun kasvu ja asuntotuotannon kehitys ovat kulkeneet rinnakkain ( LIITE 2 ). Asuntotuotannon tarpeeseen vaikuttaa väestönkasvun lisäksi

4 2 väljyyden kasvu, väestörakenteen muutos, nuorten itsenäistyminen sekä asuntojen poistuman ja varauman lisäys. Tampereella väestönkasvun osuus asuntojen kokonaiskysynnästä on tällä hetkellä hieman yli puolet. Viime vuonna vanhojen osakeasuntojen kauppoja tehtiin Tampereella Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 4 % enemmän kuin vuonna Myyntimäärä oli kaikkiaan hieman suurempi kuin 2000-luvun keskimääräinen taso. Erityisesti kerrostaloyksiöiden kauppa kävi vilkkaana. Kauppojen lukumäärä pysynee tänä vuonna viimevuotisella tasolla. Myytäviä rivi- ja kerrostaloasuntoja valmistui viime vuonna 171, joka on vuosien alhaisin. Edellisenäkään vuonna ei valmistunut kuin 286. Esimerkiksi vielä vuonna 2006 niitä valmistui Tuotannon käynnistämistä taantuman jälkeen on hidastanut kysynnän nihkeys. Esimerkiksi keväällä 2009 Tampereella oli noin 250 myymätöntä valmista uudisasuntoa, vaikka kohteita käynnistettiin jo vuonna 2008 selvästi aiempaa vähemmän. Tällä hetkellä kysyntä on jo parantunut. Pelkästään kahden viime vuoden vähäinen uudistuotanto on voimistanut uudistuotannon kysyntää. Tilastokeskuksen neljännesvuositilaston mukaan ( LIITE 3 ) vanhojen osakeasuntojen hinnat olivat nousseet 5,5 % vuodessa vuoden 2010 viimeisellä neljänneksellä. Suurinta nousu oli kerrostaloyksiöissä, joissa se oli 11,2 % ja pienintä suurissa asunnoissa ( kerrostalokolmiot ja sitä suuremmat ) 3,6 %. Rivitaloasuntojen hinnat olivat nousseet vuodessa 7,0 %. Osittain hintakehityksessä heijastuu syksyllä vallinnut tulevaisuuden näkymien paraneminen ja sen myötä patoutuneen kysynnän vähittäinen purkautumien. Tilastokeskuksen vuokrien neljännesvuositilaston mukaan Tampereella vuokrat olivat vuoden viimeisellä neljänneksellä vapaarahoitteisissa asunnoissa 0,6 % korkeammat kuin vuotta aiemmin. Voimakkainta nousu oli yksiöissä, joissa se oli 3,8 %. Vuokrissa on mukana vapaarahoitteisista vuokra-asunnoista sekä vanhojen voimassa olevien ( pääosa ) että uusien sopimusten vuokrat. Tampereen kaupungin asuntotoimi seuraa vuokra-asuntomarkkinatilannetta oman raportointinsa avulla. Siinä oli vuodenvaihteessa mukana asuntoa, joista noin oli kaupungin omia vuokra-asuntoja. Vuokra-asuntojen kysyntä lähti viime vuonna kasvuun, kun edellisenä vuonna laman seurauksena kysyntä laski ensimmäistä kertaa 2000-luvulla. Tarjonta ei kuitenkaan pysynyt kysynnän kasvun perässä ja näin vuokraasunnon saanti vaikeutui hieman Tampereella viime vuonna. Tavallisissa vuokraasunnoissa asuntojono olikin joulukuussa noin 10 % pidempi kuin vuotta aiemmin. Asuntorakentamisen vielä voimakkaamman pudotuksen vuosina 2009 ja 2010 esti valtion elvytystoimenpiteet. Valtion tukeman tuotannon määrä koko maassa oli asunnon välillä ennen taantumaa. Elvytyksen johdosta vuonna 2009 tuettiin noin asunnon ja viime vuonna noin asunnon rakentamista. Tänä vuonna ARAuudistuotanto putoaa noin asuntoon. Näistä noin asuntoa rakennettaneen vanhalla välimallilla, jossa on vain valtion täytetakaus eikä enää korkotukilainaa. Tampereen osuus ARA:n uudistuotannosta oli asunnoissa laskettuna 8,4 % vuonna Asuntotuotantoarviossa oletetaan, että Tampereen osuus pysyy vähintään tällä tasolla jatkossakin.

5 3 Uudisasuntotuotanto ( LIITE 4 ) Vuosien tuotanto Tampereella on viimeisen yhdentoista vuoden aikana valmistunut keskimäärin noin asuntoa vuodessa. Tuotanto on ollut kuitenkin koko 2000-luvun hienoisessa laskussa. Vaikka yleissuuntaus on ollut laskeva, niin yksittäisten vuosien välillä vaihtelu on ollut suurta. Kun esimerkiksi vuonna 2004 valmistui asuntoa, niin seuraavana vuonna valmistui vain Erityisen voimakas vaikutus asuntojen uudistuotannon määrään on taloudellisilla suhdanteilla kuten vuoden 2008 syksyllä alkanut taantuma osoitti vuosina 2009 ja Asuntotuotannon määrällinen tavoite Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma 2030 asettaa vuosien keskimääräiseksi tavoitteeksi Tampereelle asuntoa. Koko ohjelmakaudella varaudutaan Tampereella asukkaan kasvuun ( 50 % koko kaupunkiseudun kasvusta ) ja tämän pohjalta laaditussa väestösuunnitteessa vuosien keskimäärin kasvu olisi asukasta vuosittain. Vuosien tuotantoarvio Vuosien asuntotuotannon arvioidaan olevan keskimäärin asuntoa vuodessa. Tuleva asuntorakentaminen tulee näin ylittämään pitkän ajan tavoitteen ja osittain sillä pystytään paikkaamaan vuosien 2009 ja 2010 aikana syntynyttä vajetta. Tällä kertaa taantuma vaikutti Tampereen asuntotuotantoon vain kaksi vuotta kun 90-luvun lama vaikutti viisi vuotta. Vuonna 2012 valmistuisi asuntoa, jolla tasolla oltiin edellisen kerran vuonna 2002 ( asuntoa ) Asuntotuotanto talotyypeittäin ( LIITE 5 ) Kerrostalot Vuosien tuotanto Vuosien uudistuotannosta kerrostaloasuntojen osuus on ollut 79 %. Pienimmilläänkin kerrostaloasuntojen osuus on ollut 73 %. Vastaavasti huippuna on vuosi 2002, jolloin kerrostaloasuntojen osuus oli 85 %, johtuen tuotannon painottumisesta vuokra-asuntotuotantoon. Uudistuotanto on näin ollut varsin kerrostalopainotteista. Asuntotuotannon talotyyppijakauman tavoite Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma 2030 asettaa kerrostaloasuntojen tavoitteelliseksi osuudeksi Tampereella koko ohjelmakaudelle 60 %. Tähän pääseminen edellyttää panostamista pienimittakaavaiseen tuotantoon. Vuosien tuotantoarvio Seuraavien kolmen vuoden aikana valmistuu keskimäärin vuosittain kerrostaloasuntoa ja niiden osuus koko tuotannosta on 80 %. Tuotanto on jatkossa yhtä kerrostalovaltaista kuin se on ollut vuosina

6 4 Rivitalot Vuosien tuotanto Vuosien uudistuotannosta rivitaloasuntojen osuus on ollut 10 % ( keskimäärin 176 asuntoa vuodessa ). Vielä vuosina niitä valmistui keskimäärin 257. Rivitalotuotanto on myös 2000-luvulla vaihdellut vuosittain varsin paljon niin määrällisesti kuin suhteellisena osuutenakin laskettuna. Kun vuona 2002 rivitaloasuntojen osuus oli 7 % niin vuonna 2004 se oli 16 %. Ja kun esimerkiksi vuonna 2004 valmistui 318 rivitaloasuntoa, niin seuraavana vuonna niitä valmistui 152. Asuntotuotannon talotyyppijakauman tavoite Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma 2030 asettaa rivitaloasuntojen tavoitteelliseksi osuudeksi Tampereella koko ohjelmakaudelle 25 %. Vuosittain pitäisi valmistua 466 asuntoa rivi- ja ketjutaloihin. Viimeksi tälle tasolle on ylletty vuonna 1990, jolloin valmistui 554 rivitaloasuntoa. Siirryttäessä rakentamaan uusille isoille alueille esimerkiksi Vuorekseen tavoitteen saavuttaminen on mahdollista. Vuosien tuotantoarvio Vuosina valmistuu vuosittain keskimäärin 175 rivitaloasuntoa ja niiden osuus koko tuotannosta on 9 %. Näin myös rivitaloasuntojen osalta tilanne jatkuu samanlaisena kuin se oli vuosina niin määrällisesti kuin suhteellisestikin. Uudet rivitaloasunnot ovat yleensä Tampereella pääosin omistusasuntoja esimerkiksi asuntorakentamisen normaalivuonna eli vuonna 2008 niiden osuus oli 85 %. Ja tänä vuonna valmistuvat rivitaloasunnot ( 144 ) ovat kaikki omistusasuntoja. Vuonna 2010 valmistui vain 21 omistusrivitaloasuntoa, joten tähän verrattuna tuotanto on elpymässä. Rivitalotuotanto reagoi kaikkein nopeimmin ja rajuimmin omistusasuntojen kysynnän muutoksiin. Erillispientalot Vuosien tuotanto Vuosien uudistuotannosta erillispientalojen ( omakoti- ja paritalot ) osuus on ollut 11 % ( keskimäärin 188 asuntoa vuodessa ). Erillispientaloissa omakotitalojen tuotanto oli erityisen alhaalla Tampereella vuosina , jolloin uusia omakotitaloja valmistui alle 100 vuodessa. Tämän jälkeen suunta on ollut nousussa ja vuosina niitä valmistui vuosittain noin 140. Vuonna 2009 valmistui 104 ja viime vuonna 113 omakotitaloa. Asuntotuotannon talotyyppijakauman tavoite Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma 2030 asettaa erillispientaloasuntojen tavoitteelliseksi osuudeksi Tampereella koko ohjelmakaudelle 15 %. Vuosittain pitäisi valmistua 280 omakoti- ja paritaloasuntoa. Viimeksi tälle tasolle on ylletty vuosina

7 5 Vuosien tuotantoarvio Arviointikauden erillispientaloasuntotuotanto on keskimäärin 203 asuntoa vuodessa. Niiden osuus kokonaistuotannosta on 11 %. Näin ollaan suunnilleen samalla tasolla kuin vuosina Asuntotuotanto hallintamuodoittain ( LIITE 6 ) Asuntotuotannon hallintamuotojakauman tavoite Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma 2030 asettaa omistusasuntojen tavoitteeksi koko ohjelmakaudella Tampereella 55 % ( asuntoa vuodessa keskimäärin ). ARA-vuokra-asuntojen ja vastaavien kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tavoite on 30 % ( 560 asuntoa vuodessa ). Muiden ( vapaarahoitteiset vuokra-asunnot, asumisoikeusasunnot, osaomistusasunnot ynnä muut ) osuustavoitteena on 15 % ( 280 asuntoa vuodessa ) Vuokra-asuntotuotanto Vuosien tuotanto Vuosina valmistui keskimäärin 768 vuokra-asuntoa ja niiden osuus valmistuneista asunnoista oli 44 %. ARA-vuokra-asuntojen osuus oli tarkastelujaksolla 32 % eli uuden asuntopoliittisen ohjelman tavoite saavutettiin jo yksistään niillä. Vuokraasuntotuotanto on kuitenkin vaihdellut voimakkaasti. Edellisen kerran vuokra-asuntojen suhteellinen osuus oli suuri vuonna 2001 ollen 62 % ( asuntoa ). Sen jälkeen osuus laski jatkuvasti ja oli alimmillaan 25 % vuonna Kehitykseen on vaikuttanut toisaalta kysynnän kohdistuminen ensisijaisesti omistusasuntoihin taloudellisesti hyvinä aikoina sekä toisaalla valtion lainojen rahoitusehdot ja lainoihin liittyvät rajoitukset. Myös rakennuskustannusten nousu on vaikuttanut vuokra-asuntojen rakentamiseen. Suuntaus on ollut koko maassa samanlainen. Vuodesta 2006 lähtien vuokra-asuntojen osuus kääntyi jälleen kasvuun ja vuonna 2010 osuus oli 66 %. Valtion asuntorakentamisen elvytystoimenpiteet ovat vuosien 2009 ja 2010 tuotannon voimistumisen takana yhdessä voimakkaana pysyneen vuokra-asuntokysynnän kanssa. Vapaarahoitteinen vuokra-asuntotuotanto oli kaudella keskimäärin 209 vuokraasuntoa vuodessa ( 12 % ). Vuosien tuotantoarvio Vuosina valmistuu vuokra-asuntoja vuosittain keskimäärin 876 ja niiden osuus on 45 %. Pelkän ARA-vuokra-asuntotuotannon osuus on 36 %, joka jo yksinään ylittää pitkän tähtäyksen tavoitteen. Valtion elvytystoimenpiteet tuntuvat vielä vuosina Tämän jakson jälkeen ongelmana on paremminkin miten saada tuotettua kohtuhintaisia tavallisia vuokra-asuntoja kysyntää vastaavasti. Vapaarahoitteisia vuokraasuntoja valmistuu vuosittain keskimäärin 174 ( 9 % ). Asumisoikeusasuntotuotanto Vuosien tuotanto Vuosina valmistui keskimäärin 112 asumisoikeusasuntoa ja niiden osuus tuotannosta oli 7 %. Niiden tuotanto on vähentynyt 2000-luvulla niin, että kun vuonna 2000 valmistui 313 asuntoa, niin vuoden 2003 jälkeen valmistui enää yksittäisiä kohteita. Ja

8 6 vuonna 2007 ei valmistunut enää ainuttakaan asumisoikeusasuntoa Tampereelle. Suuntaus on ollut samanlainen koko maassakin. Vuonna 2008 alkoi asumisoikeustuotannon elpyminen viime vuosien noin 70 asunnon tasolle. Vuosien tuotantoarvio Arviointikautena valmistuu vuosittain keskimäärin 53 asumisoikeusasuntoa ja niiden osuus kokonaistuotannosta on 2 %. Kaikki asumisoikeusasunnot ovat olleet ja ovat Tampereella ARA-rahoitteisia. Omistusasuntotuotanto Vuosien tuotanto Vuosina valmistui keskimäärin 850 omistusasuntoa ja niiden osuus oli 49 %. Omistusasuntojen osuus valmistuneista asunnoista on vaihdellut 2000-luvulla paljon. Pienimmillään se oli 28 % vuonna Vuodesta 2003 lähtien omistusasuntojen osuus on ollut yli puolet. Suurimmillaan niiden osuus oli vuonna 2006 ollen 72 %, jolta tasolta ollaan tultu jatkuvasti alaspäin ja vuonna 2010 osuus oli enää 28 %. Kehitys on ollut samansuuntainen niin omatoimirakentamisessa kuin perustajaurakointikohteissakin. Esimerkiksi myytävien uusien kerros- ja rivitaloasuntojen määrän osalta saavutettiin Tampereella uusi taso vuonna 2004, jolloin niitä oli noin 1 121, kun esimerkiksi vuonna 2001 niitä oli vain 412. Myös vuonna 2006 uusia myytäviä kerros- ja rivitaloasuntoja oli yli asuntoa. Tältä tasolta tultiin sitten jatkuvasti alaspäin ja vuonna 2010 niitä valmistui vain 171 ( LIITE 7 ). Vuosien tuotantoarvio Arviointikautena valmistuu vuosittain keskimäärin omistusasuntoa ja niiden osuus kokonaistuotannosta on 53 %. Omistusasuntotuotannossa päästään näin varsin lähelle pitkän ajan keskimääräistä tavoitetta. Myytäviä kerros- ja rivitaloasuntoja valmistuu tänä vuonna 762, joka edustaa jo vuosiin 2009 ja 2010 verrattuna tavanomaisempaa tasoa. Taloudellisten suhdanteiden vaihtelu jatkuu myös tulevaisuudessa, joten yksittäisten vuosien välillä tulee olemaan suuria vaihteluita. Senioriasuntotuotanto Asuntotoimen tekemän arvion mukaan Tampereella oli vuoden 2010 lopussa noin senioriasuntoa. Näistä omistusasuntoja oli 711 ja vuokra-asuntoja Vuosien tuotantoarvio Senioriasuntoja valmistuu tänä vuonna 136, joista omistusasuntoja on 70 ja vuokraasuntoja 66. Seuraavina vuosina tuotanto lähtee nousemaan. Vuonna 2012 senioriasuntoja valmistuu noin 340 ( 110 omistusasuntoa, 162 vuokra-asuntoa ja 69 asumisoikeusasuntoa ). Valmistuvat asumisoikeusasunnot ovat ensimmäiset nimenomaan senioreille tarkoitetut asumisoikeusasunnot Tampereella. Myös vuonna 2013 senioriasuntojen rakentaminen jatkuu vilkkaana. Tällöin valmistuu noin 180 uutta asuntoa.

9 7 Asuntojen rahoitusmuoto ( LIITTEET 8 ja 9 ) Vuosien tuotanto Valtion tukeman tuotannon osuus Tampereella vuosina on ollut keskimäärin 39 %. Osuus on kuitenkin vaihdellut voimakkaasti. Tuki oli suurta 2000-luvun alussa ( suurimmillaan 64 % vuonna 2001 ), jonka jälkeen osuus pienentyi ( pienimmillään 9 % vuonna 2006 ). Tämän jälkeen valtion tukema asuntorakentaminen kääntyi jatkuvaan kasvuun ja suurimmillaan se oli viime vuonna, jolloin osuus oli 72 %. Samansuuntainen kehitys on tapahtunut myös muualla. Koko maassa esimerkiksi vuonna 2005 aloitetusta asuntotuotannosta valtion lainoittamien asuntojen osuus oli 11%. Vuonna 2009 ARAtuotantoa ( asuntoa ) käynnistyi koko maassa enemmän kuin vapaarahoitteista tuotantoa. Valtion lainoituksen muutokset ovat näkyneet erityisen voimakkaasti vuokraasuntotuotannossa. Kun vuonna 2001 valmistui Tampereella uusia ARA-rahoitteisia vuokra-asuntoja 1 112, niin vuonna 2006 niitä valmistui vain109 ja viime vuonna 713. Samaan aikaan kun valtion lainoitus väheni, se suuntautui lisäksi entistä enemmän erityisryhmien asuntoihin. Esimerkiksi Tampereella valmistui vuonna 2005 vain 97 uutta vuokra-asuntoa, jotka olivat vapaasti kaikkien vuokra-asunnoista kiinnostuneiden haettavissa. Valtion elvytystoimenpiteiden seurauksena vuosien 2009 ja 2010 ARAtuotanto monipuolistui aiemmasta. Yhtenä valtion suhdannepoliittisena elvytystoimenpiteenä otettiin käyttöön niin sanottu välimalli vuokra-asuntojen rahoituksessa. Tampereellakin valmistui viime vuonna ensimmäiset tällä rahoitusmuodolla tuotetut asunnot ( 241 asuntoa ). Vuoden tuotantoarvio Vuonna 2011 valtion tukemia vuokra-asuntoja valmistuu 828, kun edellisenä vuonna valmistui 713. Koko ennustekaudella valtion rahoituksen osuus tulee olemaan noin 38 % eli se pysyy samalla tasolla kuin vuosina Suurimmillaan se on tänä vuonna ollen 45 %, jolta tasolta se laskee vähitellen, niin että vuonna 2012 se on 41 % ja seuravana vuonna 29 %. Muuta Kaupungin määräämisvallassa oleville yrityksille/yhteisöille valmistuu uusia vuokraasuntoja tänä vuonna 198 ja niiden osuus koko kaupungin vuokra-asuntotuotannosta on 29 %. Vuonna 2010 valmistui 263 asuntoa ( 36 % ). Opiskelija-asuntoyhteisöille valmistuu tänä vuonna 279 vuokra-asuntoa, kun edellisenä vuonna niitä valmistui 48. Kaupunginosista eniten asuntoja valmistuu vuonna 2011 Härmälään ( 294 ), Naistenlahteen ( 210 ) ja Ratinaan ( 203 ). LIITE 10.

10 VUODEN 2011 RAKENTAMISKYSELYSSÄ MUKANA OLLEET YRITYKSET JA YHTEISÖT : nimi Arkta Rakennuttajat Oy Rakennusliike K ja P Salonen Oy LIITE 1 Asokodit /Suomen Asumisoikeus Oy AW-Rakennus Oy Casatino Oy Hartela Oy Icecapital Housing Fund I Ky Insinöörioppilastalo Oy Investors House Oy JTT-Kodit Oy Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö ILMARINEN Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö VARMA Kruunuasunnot Oy Kuntien Eläkevakuutus Lemminkäinen Talo Oy Lujatalo Oy Markku Kuusela Oy MKN-Urakointi Oy Monikoti Oy NCC-Rakennus Oy OP-Eläkekassa / OP-Eläkesäätiö PEAB Oy Ab Pirkanmaan Avo-Asunnot Oy Pirkanmaan Mestarirakentajat Oy Pirkan Opiskelija-asunnot Oy ja Kiint. Oy Opintanner Propertos Oy Rakennusliike Aki Hyrkkönen Oy Rakennusliike A Virtanen Oy Rakennusliike Markku Haataja Oy Rakennusliike Mauno Ojanen Oy Rakennusliike Visura Oy Rakennus Loimakoski Oy Rakennusosakeyhtiö Suomen Perusrakennus Rakennustoimisto HT-Talot Oy Rakennustoimisto Pekka Kynnös Oy Rakennustoimisto Pohjola Oy Rakennusurakointi P Parviainen Oy Sato Oyj S-Asunnot Oy Skanska Talonrakennus Oy Suomen Vuokrakodit Oy SRV Asunnot Oy / SRV Pirkanmaa TA-Asumisoikeus Oy Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymä Tampereen HJ-Rakennus Oy Tampereen Kotilinnasäätiö ja Vellamonkodit Oy Tampereen Monirakennus Oy Tampereen Seudun opiskelija-asuntosäätiö Tampereen Vanhuspalpalveluyhdistys ry Tampereen Vuokra-asunnot Oy Tampereen Vuokratalosäätiö ja Vilusen Rinne Oy VRP-Rakennuspalvelut Oy VVO Asunnot Oy YH-Länsi Oy YIT-Rakennus Oy Rakennusliike Conrak Oy

11 ASUNTOTOIMI KL LIITE 2 Väestön lisäys sekä uudisasuntotuotanto Tampereella vuosina Keskiarvo : Väestö Asunnot lkm ) ) Uudet asunnot Väestön muutos Vuodesta 1994 lähtien kotikuntalaki mahdollisti opiskelijoiden kirjautumisen opiskelupaikkakunnalle 1) Väestönkasvun ennakkotieto 2) Asuntotuotantoarvio 3) Väestösuunnite ( 4/2010 ) vuosille keskimäärin

12 ASUNTOTOIMI KL LIITE 3 / m Vanhojen rivitaloasuntojen ja eri kerrostalohuoneistotyyppien hintataso vuosineljänneksittäin Tampereella /m /m /m /m rivitaloasunnot kerrostalokaksiot kerrostaloyksiöt kerrostalokolmiot ja sitä suuremmat Lähde: Tilastokeskus

13 LIITE 4 ASUNTOTOIMI KL Valmistuneet / valmistuvat asunnot vuosina asuntoja ( kpl ) * 2012* 2013* Lähde:Tampereen kaupungin rakennusvalvonta, arvio : asuntotoimi * ARVIO, perustuu asuntotoimen tekemään kyselyyn

14 LIITE 5 ASUNTOTOIMI KL VALMISTUNEET / VALMISTUVAT ASUNNOT ASUINRAKENNUSTYYPIN MUKAAN VUOSINA asuntoja ( kpl ) huoneiston talot rivi- ja ketjutalot kerrostalot * 2012* 2013* Lähde:Tampereen kaupungin rakennusvalvonta, arvio : asuntotoimi *ARVIO, perustuu asuntotoimen tekemään kyselyyn

15 LIITE 6 ASUNTOTOIMI KL VALMISTUNEET / VALMISTUVAT ASUNNOT HALLINTAMUODON MUKAAN VUOSINA asuntoja ( kpl ) Lähde:Tampereen kaupungin asuntotoimi * ARVIO, perustuu asuntotoimen tekemään kyselyyn Vuokra-asunnot Asumisoikeusasunnot Omistusasunnot * * 2013*

16 LIITE 7 ASUNTOTOIMI KL Valmistuneet/ valmistuvat omistusasunnot kerros- ja rivitaloihin Tampereella vuosina vuonna 1996 kerrosja rivitaloihin valmistui omistusasuntoja asuntoja ( kpl ) * kerrostaloasunnot rivitaloasunnot Lähde: Asuntotoimi * ARVIO, perustuu asuntotoimen tekemään kyselyyn

17 LIITE 8 ASUNTOTOIMI KL VALMISTUNEET / VALMISTUVAT ASUNNOT RAHOITUSMUODON MUKAAN TAMPEREELLA VUOSINA % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % * Valtion lainoitus Vapaarahoitteiset Lähde: Tampereen kaupungin asuntotoimi * ARVIO, perustuu asuntotoimen tekemään kyselyyn

18 LIITE 9 ASUNTOTOIMI KL Valmistuneet / valmistuvat vuokra-asunnot rahoitusmuodon mukaan Tampereella vuosina % 80 % 60 % % % % * Valtion lainoitus Vapaarahoitteiset Lähde: Tampereen kaupungin asuntotoimi Valtion lainoittamista vuokra-asunnoista välimallin vuokra-asuntoja ( kpl ) : * * ARVIO

19 LIITE 10 Vuonna 2011 valmistuvat asunnot kaupunginosittain KAUPUNGINOSA Yhteensä asuntoja ( kpl ) Rakennustyyppi kerrostalo asuntoja ( kpl ) rivitalo asuntoja ( kpl ) Hallintamuoto Omistus asuntoja ( kpl ) Vuokra asuntoja ( kpl ) Asumisoikeusasuntoja ( kpl ) 1. Härmälä Tampella Ratina Kaukajärvi Hervanta XIX Muotiala Kalkku Nekala Vuores Pyynikki Muut kaupunginosat YHTEENSÄ

20 ASUNTOTOIMEN LAATIMIA MONISTEITA JA ESITTEITÄ MONISTEITA 1 / 2011 Asuntojen uudistuotanto Tampereella vuosina Laatija: Asuntokoordinaattori Kari Linnanen 2 / 2010 Asuntojen hinnat ja vuokrat Tampereella vuosina Laatija: Asuntopoliittinen sihteeri Jarmo Lehtinen ja asuntokoordinaattori Kari Linnanen 1 / 2010 Asuntojen uudistuotanto Tampereella vuosina Laatija: Asuntokoordinaattori Kari Linnanen

ASUNTOJEN UUDISTUOTANTO TAMPEREELLA VUOSINA 2014-2016

ASUNTOJEN UUDISTUOTANTO TAMPEREELLA VUOSINA 2014-2016 ASUNTOJEN UUDISTUOTANTO TAMPEREELLA VUOSINA 214-216 TAMPEREEN KAUPUNKI ASUNTOTOIMI 2.4.214 SISÄLTÖ sivu Johdanto 1 Taustaa vuosien 214-216 arviolle Vuoden 213 kehitys Uudistuotanto 1 Vanhojen asunto-osakkeiden

Lisätiedot

MONISTEITA 1 / 2013 ASUNTOJEN UUDISTUOTANTO TAMPEREELLA VUOSINA 2013-2015

MONISTEITA 1 / 2013 ASUNTOJEN UUDISTUOTANTO TAMPEREELLA VUOSINA 2013-2015 MONISTEITA 1 / 213 ASUNTOJEN UUDISTUOTANTO TAMPEREELLA VUOSINA 213-215 TAMPEREEN KAUPUNKI ASUNTOTOIMI 22.2.213 Asuntojen uudistuotanto Tampereella vuosina 213-215 SISÄLTÖ sivu Johdanto 1 Taustaa vuosien

Lisätiedot

TAMPEREEN ASUNTOTUOTANTOARVIO VUOSILLE 2016 2018

TAMPEREEN ASUNTOTUOTANTOARVIO VUOSILLE 2016 2018 TAMPEREEN ASUNTOTUOTANTOARVIO VUOSILLE 2016 2018 TAMPEREEN ASUNTOTUOTANTOARVIO VUOSILLE 2016 2018 Tampereen kaupunki asuntotoimi KAUPUNKIKEHITYSRYHMÄ Asuntotoimi http://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/tietoa-tampereesta/tutkimukset-ja-julkaisut/julkaisut.html

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2030. Pekka Hinkkanen 20.4.2010

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2030. Pekka Hinkkanen 20.4.2010 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2030 Pekka Hinkkanen 20.4.2010 Ohjelman lähtökohdat: Asuntopoliittisen ohjelman konkreettisia tavoitteita ovat mm.: Asuntotuotannossa varaudutaan 91 000

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2030

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2030 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2030 Ohjelman lähtökohdat: Asuntopoliittisen ohjelman konkreettisia tavoitteita ovat mm.: Asuntotuotannossa varaudutaan 90 000 asukkaan väestönkasvuun;

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 9:2015

TILASTOKATSAUS 9:2015 TILASTOKATSAUS 9:2015 13.11.2015 VANTAAN ASUNTOKANTA JA SEN MUUTOKSIA 2004 2014 Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa kaikkiaan 102 455 asuntoa. Niistä runsas 62

Lisätiedot

Valtion tukema asuntotuotanto. 23.9.2015 Tommi Laanti Pääsuunnittelija Ympäristöministeriö tommi.laanti@ymparisto.fi

Valtion tukema asuntotuotanto. 23.9.2015 Tommi Laanti Pääsuunnittelija Ympäristöministeriö tommi.laanti@ymparisto.fi Valtion tukema asuntotuotanto 23.9.2015 Tommi Laanti Pääsuunnittelija Ympäristöministeriö tommi.laanti@ymparisto.fi Valtion tukema asuntotuotanto o Sosiaalinen asuntotuotanto (EU, SGEI) o Vuokra-asuntoja

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 2/2015

Asuntotuotantokysely 2/2015 Asuntotuotantokysely 2/2015 Sami Pakarinen Kesäkuu 2015 1 (2) Kesäkuun 2015 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmesti

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 3/2015

Asuntotuotantokysely 3/2015 Asuntotuotantokysely 3/2015 Sami Pakarinen Lokakuu 2015 1 (2) Lokakuun 2015 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmesti

Lisätiedot

Tilastokatsaus 15:2014

Tilastokatsaus 15:2014 19.12.2014 Tietopalvelu B18:2014 n asuntokanta 31.12.2013 Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan lla oli vuoden 2013 lopussa kaikkiaan 100 600 asuntoa. Niistä vajaa 62 prosenttia (62 175) oli kerrostaloissa,

Lisätiedot

Tilastokatsaus 11:2012

Tilastokatsaus 11:2012 Osuus asuntokannasta, % Tilastokatsaus 11:2012 14.12.2012 Tietopalvelu B14:2012 n asuntokanta 31.12.2011 ja sen muutokset 2000-luvulla Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan lla oli vuoden 2011 lopussa

Lisätiedot

Rakennusliikkeet ja omistajayhteisöt ARA-tuotannossa

Rakennusliikkeet ja omistajayhteisöt ARA-tuotannossa ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Kimmo Huovinen Puh. 040 537 3493 Selvitys 3/2013 Rakennusliikkeet ja omistajayhteisöt ARA-tuotannossa Kilpailun edistäminen ja normaaleja vuokra-asuntoja omistukseensa rakennuttavien

Lisätiedot

ISSN Lisätiedot: Hannu Ahola, ARA Puh Selvitys 2/2011. ARA-tuotanto 2010

ISSN Lisätiedot: Hannu Ahola, ARA Puh Selvitys 2/2011. ARA-tuotanto 2010 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola, ARA Puh. +358 4 996 67 Selvitys 2/211 ARA-tuotanto 21 2.3.211 Sisällys 1 ASUNTOMARKKINAT TOIPUIVAT NOPEASTI 3 2 YLI 12 UUTTA ARA-ASUNTOA RAKENTEILLE VUONNA 21 4

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 1/2016

Asuntotuotantokysely 1/2016 Asuntotuotantokysely 1/2016 Sami Pakarinen Helmikuu 2016 1 (2) Helmikuun 2016 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmasti

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 2/2016

Asuntotuotantokysely 2/2016 Asuntotuotantokysely 2/2016 Sami Pakarinen Kesäkuu 2016 1 (2) Kesäkuun 2016 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmesti

Lisätiedot

Jyväskylän seutu. Asuntokatsaus 2012. Seudun kuntien asuntoryhmä 2013. Sisältö:

Jyväskylän seutu. Asuntokatsaus 2012. Seudun kuntien asuntoryhmä 2013. Sisältö: Jyväskylän seutu Asuntokatsaus 2012 Seudun kuntien asuntoryhmä 2013 Sisältö: Asuntoyhteistyö Jyväskylän seudulla Alueen asunto-olot Asuntomarkkinat Asuntorakentaminen Väestönmuutokset ja muuttoliike Asuntomarkkinat

Lisätiedot

Asuntomarkkina- ja väestötietoja 2010

Asuntomarkkina- ja väestötietoja 2010 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola 4 996 67 Pekka Pelvas 4 67 831 Selvitys 7/211 Asuntomarkkina- ja väestötietoja 21 23.6.211 Asuntomarkkina- ja väestötietoja 21 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

MONISTEITA 2 / 2010. Asuntojen hinnat ja vuokrat Tampereella vuosina 2004 2009

MONISTEITA 2 / 2010. Asuntojen hinnat ja vuokrat Tampereella vuosina 2004 2009 MONISTEITA 2 / 2010 Asuntojen hinnat ja vuokrat Tampereella vuosina 2004 2009 TAMPEREEN KAUPUNKI ASUNTOTOIMI 17.8.2010 1. JOHDANTO...2 2. TAMPEREEN ASUNTOKANTA JA MARKKINATILANNE...3 3. ASUNTOJEN HINTATILASTO

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Asuntojen hinnat ja vuokrat. 16.6.2014 Leena Salminen

Toimintaympäristö. Asuntojen hinnat ja vuokrat. 16.6.2014 Leena Salminen Toimintaympäristö Asuntojen hinnat ja vuokrat Asuntojen hinnat laskeneet Asuntojen hinnat Vuoden 2008 finanssikriisin aiheuttaman asuntojen hintojen notkahduksen jälkeen ne ovat suhteellisen nopeasti palanneet

Lisätiedot

Toimintaympäristö: Asuntojen hinnat ja vuokrat 14.3.2012

Toimintaympäristö: Asuntojen hinnat ja vuokrat 14.3.2012 Toimintaympäristö: Asuntojen hinnat ja vuokrat 14.3.2012 T A M P E R E E N K A U P U N K I Toimintaympäristö: Asuntojen hinnat ja vuokrat Tampere 14.3.2012 Jesse Marola www.tampere.fi/tilastot etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 21:2016

TILASTOKATSAUS 21:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 21:2016 1 10.11.2016 VANTAAN ASUNTOKANTA 31.12.2005 31.12.2015 Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan lla oli vuoden 2015 lopussa kaikkiaan 104 700 asuntoa. Niistä

Lisätiedot

Rakennusalan suhdannenäkymät

Rakennusalan suhdannenäkymät Rakennusalan suhdannenäkymät Bo Salmén Bo Salmén 9.5.2012 1 Kokonaistuotannon ja rakentamisen kehitys muutos edellisestä vuodesta, % Lähde: Tilastokeskus, RT 2 3 Talonrakennustuotanto, kaikki rakennukset,

Lisätiedot

Selvitys 2/2016. ARA-tuotanto 2015 18.2.2016. Normaalit vuokra-as. Erityisryhmien as. ASO-asunnot Omistusasunnot Välimallin asunnot Takauslainoitetut

Selvitys 2/2016. ARA-tuotanto 2015 18.2.2016. Normaalit vuokra-as. Erityisryhmien as. ASO-asunnot Omistusasunnot Välimallin asunnot Takauslainoitetut ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola p. 0400 996 067 Selvitys 2/2016 ARA-tuotanto 2015 18.2.2016 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Lisätiedot

Asunnot ja asuntokunnat 2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 23.1.2015

Asunnot ja asuntokunnat 2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 23.1.2015 Asunnot ja asuntokunnat 2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 23.1.2015 Hyvinkään asumistilastot Asumistilastot tarjoavat tietoa muun muassa Hyvinkään kaupungin asuntotyypeistä, asumisväljyyden muutoksesta

Lisätiedot

MONISTEITA 2 / 2006. Asuntojen hinnat ja vuokrat Tampereella vuosina 1998-2005

MONISTEITA 2 / 2006. Asuntojen hinnat ja vuokrat Tampereella vuosina 1998-2005 MONISTEITA 2 / 2006 Asuntojen hinnat ja vuokrat Tampereella vuosina 1998-2005 TAMPEREEN KAUPUNKI ASUNTOTOIMI 31.7.2006 SISÄLLYS: 1. JOHDANTO...3 2. YLEISTÄ...4 A. Asuntojen hintatiedot... 4 B. Asuntojen

Lisätiedot

Vanhojen asuntojen hintojen kasvu yhtä ripeää kuin pääkaupunkiseudulla

Vanhojen asuntojen hintojen kasvu yhtä ripeää kuin pääkaupunkiseudulla Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 14.2.2013 Vanhojen asuntojen hintojen kasvu yhtä ripeää kuin pääkaupunkiseudulla Asunnon hintaan vaikuttaa moni tekijä, joista mainittakoon rakennuksen talotyyppi,

Lisätiedot

Välimallin vuokra-asuntohankkeet ARA-tuotannossa 2009 2010

Välimallin vuokra-asuntohankkeet ARA-tuotannossa 2009 2010 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Kimmo Huovinen Puh. 040 537 3493 ARAn selvityksiä 5/2011 Välimallin vuokra-asuntohankkeet ARA-tuotannossa 2009 2010 15.4.2011 Sisällys 1 VÄLIMALLIN VUOKRA-ASUNTOJEN KORKOTUKILAINOITUS

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 3/2016

Asuntotuotantokysely 3/2016 Asuntotuotantokysely 3/2016 Sami Pakarinen Lokakuu 2016 1 (2) Lokakuun 2016 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmesti

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus 1/2013

Asuntomarkkinakatsaus 1/2013 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola 0400 996 067 Asuntomarkkinakatsaus 1/2013 31.1.2013 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) kerää ja analysoi asuntomarkkinoita ja rakentamista koskevia tietoja

Lisätiedot

Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2011

Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2011 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 12.10.2012 Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2011 Lahden seudun rakennusvalvonnan mukaan Lahteen rakennettiin vuoden 2011 aikana uutta kerrosalaa yhteensä

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus/ekonomistit 10.2.2015

Asuntomarkkinakatsaus/ekonomistit 10.2.2015 Asuntomarkkinakatsaus/ekonomistit 10.2.2015 2 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä asuntomarkkinoiden kehityksestä 2. Asuntojen hinnat 3. Asuntojen hinnat alueilla 4. Asuntojen hintojen suhde palkkaan 5. Vuokrat

Lisätiedot

SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2011. Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-6/2011 5.8.2011 1

SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2011. Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-6/2011 5.8.2011 1 SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2011 Erkka Valkila Osavuosikatsaus 1-6/2011 5.8.2011 1 Sisältö 1. Toimintaympäristö 2. Strategia 3. SATO 1-6/2011 4. Näkymät vuodelle 2011 Osavuosikatsaus 1-6/2011 5.8.2011

Lisätiedot

Asuntotuotannon haasteet Helsingille Valtakunnallinan asunto- ja yhdyskuntapäivä 8.5.2008 Helsinki

Asuntotuotannon haasteet Helsingille Valtakunnallinan asunto- ja yhdyskuntapäivä 8.5.2008 Helsinki Asuntotuotannon haasteet Helsingille Valtakunnallinan asunto- ja yhdyskuntapäivä 8.5.2008 Helsinki Apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä Helsingin kaupunki Asumisen uhkakuva on kasvanut Vuokra-asuntotuotanto

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 2:2016

TILASTOKATSAUS 2:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 2:2016 1 26.1.2016 RAKENTAMINEN VANTAALLA VUONNA 2015 1 Vantaalle rakennettiin vuoden 2015 aikana uutta kerrosalaa kaikkiaan 376 790 k-m 2, mikä on 100 820 k-m 2 (37

Lisätiedot

Talous- ja suunnittelukeskus

Talous- ja suunnittelukeskus Helsingin kaupunki Talous- ja suunnittelukeskus Kotikaupunkina Helsinki Asumisen ja maankäytön suunnittelun päämäärät ja tavoitteet Asumisen ja maankäytön suunnittelun lähtökohtia Uutta kaupunkia Vuosina

Lisätiedot

RAKENTAMINEN VANTAALLA 2014

RAKENTAMINEN VANTAALLA 2014 RAKENTAMINEN VANTAALLA 2014 RAKENNUS- JA ASUNTOKANTA 1.1.2015 Tiedustelut Jaana Calenius p. 09 8392 6082 jaana.k.calenius(at)vantaa.fi Kannen kuva: Pertti Raami, Vantaan kaupungin aineistopankki Kansi

Lisätiedot

SATO Oyj. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2011 Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-3/2011 29.4.2011 1

SATO Oyj. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2011 Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-3/2011 29.4.2011 1 SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2011 Erkka Valkila Osavuosikatsaus 1-3/2011 29.4.2011 1 Sisältö 1. Toimintaympäristö 2. Strategia 3. SATO 1-3/2011 4. Näkymät vuodelle 2011 Osavuosikatsaus 1-3/2011 29.4.2011

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus/ekonomistit 12.9.2014

Asuntomarkkinakatsaus/ekonomistit 12.9.2014 Asuntomarkkinakatsaus/ekonomistit 12.9.2014 2 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä asuntomarkkinoiden kehityksestä 2. Asuntojen hinnat 3. Asuntojen hinnat alueilla 4. Asuntojen hintojen suhde palkkaan 5. Vuokrat

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus 21.5.2015. Ekonomistit

Asuntomarkkinakatsaus 21.5.2015. Ekonomistit Asuntomarkkinakatsaus 21.5.2015 Ekonomistit 2 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä asuntomarkkinoiden kehityksestä 2. Asuntojen hinnat 3. Asuntojen hinnat alueilla 4. Asuntojen hintojen suhde palkkaan 5. Vuokrat

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2012

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2012 1 SATO OYJ Erkka Valkila Toimintaympäristö 2 kasvukeskuksissa vuokra-asuntojen kysyntä jatkunut hyvänä kaupungistuminen, perhekoon pienentyminen, väestön ikääntyminen ja työperäinen maahanmuutto tukevat

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN ASUNTOTUOTANTO- OHJELMA 2013-2017 JA TONTINLUOVUTUSOHJELMA 2013-2022

JÄRVENPÄÄN ASUNTOTUOTANTO- OHJELMA 2013-2017 JA TONTINLUOVUTUSOHJELMA 2013-2022 1 JÄRVENPÄÄN ASUNTOTUOTANTO- OHJELMA 2013-2017 JA TONTINLUOVUTUSOHJELMA 2013-2022 SISÄLTÖ 1. Ohjelmoinnin tausta, tarkoitus sekä lähtökohdat Tausta ja lähtökohdat Helsingin seudun näkymät Järvenpään asuntomarkkinatilanne

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012 asuntokuntia Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 30.9.2013 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012 Lahdessa oli vuoden 2012 lopussa 53 880 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 558 asuntokunnalla.

Lisätiedot

Välimallin vuokra-asunnot ja muu asuntotuotanto Helsingissä 2009 2013 (elokuu)

Välimallin vuokra-asunnot ja muu asuntotuotanto Helsingissä 2009 2013 (elokuu) Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 10 2014 Välimallin vuokra-asunnot ja muu asuntotuotanto Helsingissä 2009 2013 (elokuu) Valokuvat: Eija Rauniomaa Yllä:Aurinkolahti, Alla:Herttoniemi Taloudellinen

Lisätiedot

VVO-yhtymä Oyj. Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2013 Jani Nieminen toimitusjohtaja

VVO-yhtymä Oyj. Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2013 Jani Nieminen toimitusjohtaja VVO-yhtymä Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2013 Jani Nieminen toimitusjohtaja Suomen johtava asuntovuokrausyritys Vuonna 1969 perustettu VVO on Suomen johtava asuntovuokraukseen erikoistunut yritys. Liiketoiminta

Lisätiedot

Suomen johtava asuntovuokrausyritys. VVO isännöi ja vuokraa omistamansa asunnot omalla henkilökunnallaan.

Suomen johtava asuntovuokrausyritys. VVO isännöi ja vuokraa omistamansa asunnot omalla henkilökunnallaan. TILINPÄÄTÖS 2013 Suomen johtava asuntovuokrausyritys VVO isännöi ja vuokraa omistamansa asunnot omalla henkilökunnallaan. Tilinpäätös 27.2.2014 Meitä on VVO:laista (keskimäärin v. 2013) Toimintaympäristö

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2012

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2012 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/212 Erkka Valkila Toimintaympäristö 2 kasvukeskuksissa pienten vuokra-asuntojen kysyntä ylittää tarjonnan, etenkin pääkaupunkiseudulla kaupungistuminen, perhekoon pienentyminen,

Lisätiedot

Asuntotuotanto Vantaalla

Asuntotuotanto Vantaalla Asuntotuotanto Vantaalla Vantaan kaupunkirakenteen kehitys 1960-2014 Asuntopolitiikan päätavoitteita Täydennysrakentamisen edistäminen Vantaan asuntorakentamisennuste 2015-2024 ARY:n vierailu Vantaalla

Lisätiedot

Rakentaminen Helsingissä 2014 sekä rakentamisen aikasarjoja

Rakentaminen Helsingissä 2014 sekä rakentamisen aikasarjoja 215:12 Rakentaminen Helsingissä 214 sekä rakentamisen aikasarjoja Kuva: Eija Rauniomaa, 214 Uustuotanto ja laajennukset 214 2 213 (vuosikeskiarvo) Myönnetyt luvat asuinrakentaminen, k-m 2 381 271 291 292

Lisätiedot

LAKIALOITE Laki aravalain 15 a :n ja 15 d :n ja vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta.

LAKIALOITE Laki aravalain 15 a :n ja 15 d :n ja vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta. LAKIALOITE Laki aravalain 15 a :n ja 15 d :n ja vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta Eduskunnalle Yleishyödyllisyyssäädöksiä on muutettava kohtuuhintaisen

Lisätiedot

OHJELMAKAUDEN 2004 2008 ASUNTOPOLIITTISET TOIMENPITEET

OHJELMAKAUDEN 2004 2008 ASUNTOPOLIITTISET TOIMENPITEET OHJELMAKAUDEN 2004 2008 ASUNTOPOLIITTISET TOIMENPITEET 1 Asuntotuotannon määrä, hallintasuhde, rahoitusmuoto ja rakennuttaminen Asemakaavoittamalla, kaupungin maan luovutusehdoilla sekä valtion lainoituksella

Lisätiedot

Selvitys 3/2014. ARA-tuotanto

Selvitys 3/2014. ARA-tuotanto ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola puh. 029 525 0855 Selvitys 3/2014 ARA-tuotanto 2013 14.3.2014 Selvitys ARA-tuotannosta sisältää keskeiset tilastotiedot vuoden 2013 ARA-tuotannon aloituksista, rakennuskustannuksista

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Asuntojen hinnat ja vuokrat. 6.6.2013 Jukka Tapio

Toimintaympäristö. Asuntojen hinnat ja vuokrat. 6.6.2013 Jukka Tapio Toimintaympäristö Asuntojen hinnat ja vuokrat Asuntojen hinnat ja vuokrat Asuntojen hinnat nousussa Diat 4-7 Vanhojen asuntojen* hinnat nousivat Tampereella vuonna 2012 1,9 prosenttia. Asuntojen hinnat

Lisätiedot

Vuokra-asuntotilanne marraskuussa 2008 eräissä kaupungeissa - Kysely yleishyödyllisille yhteisöille

Vuokra-asuntotilanne marraskuussa 2008 eräissä kaupungeissa - Kysely yleishyödyllisille yhteisöille ISSN 12371288 Lisätiedot: Virpi Tiitinen Puh. +358 40 517 3400 Selvityksiä 1/2009 Vuokra-asuntotilanne marraskuussa 2008 eräissä kaupungeissa - Kysely yleishyödyllisille yhteisöille 4.3.2009 Vuokra-asuntotilanne

Lisätiedot

Rakennusliikkeet ja omistajayhteisöt ARA-tuotannossa

Rakennusliikkeet ja omistajayhteisöt ARA-tuotannossa Lisätiedot: Pekka Pelvas Kimmo Huovinen Puh./tel +358 40 537 3493 Selvitys 3/2016 Rakennusliikkeet ja omistajayhteisöt ARA-tuotannossa Rakentamisen kilpailutilanne vaikuttaa rakentamisen hintaan ja myös

Lisätiedot

Valmistuneet asunnot v. 2012¹, lkm

Valmistuneet asunnot v. 2012¹, lkm 1 Luonnos ASUNTOREFORMIYHDISTYS RY. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 Yleistä Vuonna 2012 valmistunut asuntotuotanto oli edellisen vuoden tapaan korkealla tasolla. Korkeaan määrään vaikutti vielä vuosina

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa

Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa Sami Pakarinen Kimmo Anttonen Huhtikuu 2016 Itä-Suomen rakentamisen suhdannetilanne hyvin tyydyttävä Itä-Suomen rakentamisen suhdannetilanne jatkunee tänä vuonna

Lisätiedot

Rakentamisen ja LVI-alan suhdanteet. LVI-treffit Sami Pakarinen

Rakentamisen ja LVI-alan suhdanteet. LVI-treffit Sami Pakarinen Rakentamisen ja LVI-alan suhdanteet LVI-treffit 14.10.2016 Sami Pakarinen Suomen talous vuosimuutos, % Suomessa talouskasvu voimistuu tänä vuonna 5 Kotimaisten talousennusteiden keskiarvoja 4 3 2 1 0 2015

Lisätiedot

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 31.3.2014 Suomen johtava asuntovuokrausyritys ASUNTOTUOTANTOA KASVUKESKUKSIIN JA SUJUVAA VUOKRAUSPALVELUA. Liikevaihto 1.1. 31.3.2014 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Kasvukäytävän pohjoinen keskus. Suomen kasvukäytävän elinvoimakartasto 2014.

Kasvukäytävän pohjoinen keskus. Suomen kasvukäytävän elinvoimakartasto 2014. MAL-sidosryhmäfoorumi 2.10.2015 Kasvukäytävän pohjoinen keskus Suomen kasvukäytävän elinvoimakartasto 2014. 1. Varaudumme väestön kasvuun 2. Tiivistämme yhdyskuntarakennetta 3. Kehitämme keskustoja ja

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden suhdanteet syksy Rakennusteollisuus RT ry

Rakennusteollisuuden suhdanteet syksy Rakennusteollisuus RT ry Rakennusteollisuuden suhdanteet syksy 2016 Rakennusteollisuus RT ry 11.10.2016 Rakennusteollisuus RT ry:n hallituksen puheenjohtaja, YIT Oyj:n varatoimitusjohtaja Tero Kiviniemi Rakennusteollisuus RT:n

Lisätiedot

Tilastokatsaus 8:2013

Tilastokatsaus 8:2013 Tilastokatsaus 6:2012 Vantaa 1 10.10.2013 Tietopalvelu B14:2013 Vanhojen osakeasuntojen kaupat ja hinnat Vantaalla vuosina 2003 2012 sekä alkuvuodesta 2013 Vuosien 2003 2012 aikana Vantaalla on tehty kaikkiaan

Lisätiedot

Rakennusalan. Rakennusfoorumi 7.5.2013 Bo Salmén

Rakennusalan. Rakennusfoorumi 7.5.2013 Bo Salmén Rakennusalan suhdannenäkymät ät Rakennusfoorumi 7.5.2013 Bo Salmén Kokonaistuotannonja rakentamisen kehitys Suomessa Vuoden 2013 alun talouskasvu jää vaimeaksi Luottamus talouteen vahvistuu vähitellen

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-6/2013

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-6/2013 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-6/213 Erkka Valkila Toimintaympäristö 2 pienien vuokra-asuntojen kysyntä ylittää tarjonnan, varsinkin pääkaupunkiseudulla uusien vuokra-asuntojen rakentaminen ollut pitkään

Lisätiedot

Markkinakommentti. Julkaisuvapaa 7.10.2009 ARVOASUNTOJEN KAUPPA KIIHTYY PERHEASUNTOJEN RINNALLA

Markkinakommentti. Julkaisuvapaa 7.10.2009 ARVOASUNTOJEN KAUPPA KIIHTYY PERHEASUNTOJEN RINNALLA Markkinakommentti Julkaisuvapaa 7.10.2009 ARVOASUNTOJEN KAUPPA KIIHTYY PERHEASUNTOJEN RINNALLA Jos perheasuntojen kauppalukumäärät ovat loppukesän ja alkusyksyn aikana kasvaneet voimakkaasti verrattuna

Lisätiedot

12 Rakentaminen Helsingissä vuonna 2008

12 Rakentaminen Helsingissä vuonna 2008 HELSINGIN KAUPUNGIN 29 TIETOKESKUS tilastoja 12 Rakentaminen Helsingissä vuonna 28 Toimitilarakentaminen jatkui vilkkaana Helsingissä vuonna 28, mutta jo vuoden kolmannella neljänneksellä alkoi näkyä merkkejä

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 18:2016

TILASTOKATSAUS 18:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 18:2016 1 10.10.2016 OSAKEASUNTOJEN MYYNTIHINTOJA VANTAALLA Vantaalla asunnoista maksettuja neliöhintoja voidaan seurata esimerkiksi Tilastokeskuksen neljännesvuosittaisista

Lisätiedot

Asuntojen hintakehitys

Asuntojen hintakehitys Kulutuksen ja asumisen hinnat Asuntojen hintakehitys Katsaus 29.10.2004 Tiedustelut Förfrågningar nquiries: sähköposti: asuminen.tilasto@tilastokeskus.fi Mikko Saarnio (09) 174 62 Annika Klimenko (09)

Lisätiedot

Tilinpäätösinfo 2012 Jani Nieminen

Tilinpäätösinfo 2012 Jani Nieminen Tilinpäätösinfo 2012 Jani Nieminen 1 Sisältö VVO yrityksenä Toimintaympäristö ja vuokraasuntomarkkina VVO katsauskaudella 2012 2 VVO yrityksenä 3 VVO yrityksenä VVO on maanlaajuinen, vuonna 1969 perustettu

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät

Rakentamisen suhdannenäkymät Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Julkiset palvelurakennukset m 3 8 7 6 5 4 3 2 1 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Bo Salmén Markku Leppälehto Huhtikuu 214 Varsinais-Suomen talonrakentamisen

Lisätiedot

SATO Oyj. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2006 Erkka Valkila

SATO Oyj. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2006 Erkka Valkila SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2006 Erkka Valkila 1 SATO > asiakkailleen parhaiden asumisratkaisujen tarjoaja > toimiala: asuntosijoitus ja asuntorakennuttaminen > toiminta-alueet: pääkaupunkiseutu,

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä tammi maaliskuussa 2011

Asuntojen hinnat Helsingissä tammi maaliskuussa 2011 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 13 2011 Asuntojen hinnat Helsingissä tammi maaliskuussa 2011 Asuntojen keskihinta 3 686 /m 2 Keskihinta kerrostaloasunnoissa 3 788 /m 2 ja rivitaloasunnoissa 3

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2012

Asuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2012 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 6 2013 Asuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2012 Asuntojen keskihinta 3 829 /m 2 Keskihinta kerrostaloasunnoissa 3 970 /m 2 ja rivitaloasunnoissa 3 336

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden näkökulmia asuntorakentamiseen. Asumisen Think-tank Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden näkökulmia asuntorakentamiseen. Asumisen Think-tank Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden näkökulmia asuntorakentamiseen Asumisen Think-tank 9.9.2015 Tarmo Pipatti Suomi rakennemuutoksen kourissa Rakennusteollisuus RT ry 8.9.2015 2 Kuluttajien luottamus heikentynyt kesän

Lisätiedot

SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-9/

SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-9/ SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2011 Erkka Valkila Osavuosikatsaus 1-9/2011 25.10.2011 1 Sisältö 1. Toimintaympäristö 2. Strategia 3. SATO 1-9/2011 4. Näkymät vuodelle 2011 Osavuosikatsaus 1-9/2011

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma 2030. Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma 2030 1

Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma 2030. Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma 2030 1 Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma 2030 Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma 2030 1 Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma 2030 Kuntajohtajakokous 15.1.2010 Seutuhallitus

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa

Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Huhtikuu 2015 Varsinais-Suomen talonrakentamisen suhdannetilanne pysynee yhä ennallaan Varsinais-Suomen talonrakentamisen

Lisätiedot

Kuvio 1. Suomen rahalaitoksista nostetut kotitalouksien uudet asuntolainat ja uusien nostojen keskikorko

Kuvio 1. Suomen rahalaitoksista nostetut kotitalouksien uudet asuntolainat ja uusien nostojen keskikorko Kuvio. Suomen rahalaitoksista nostetut kotitalouksien uudet asuntolainat ja uusien nostojen keskikorko asuntolainat, m keskikorko, %,,,,,, Lähde: Suomen Pankki Kuvio. Suomen rahalaitoksista nostetut kotitalouksien

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma vuoteen 2030 asti

Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma vuoteen 2030 asti Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma luonnos 15.10.2009 Net Effect Oy /Sampo Ruoppila, 15.10.2009 Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma vuoteen 2030 asti Sisällysluettelo Johdanto...

Lisätiedot

SATO Oyj. TILINPÄÄTÖSINFO 1.2.2011 Erkka Valkila. Tilinpäätösinfo 1.2.2011 1

SATO Oyj. TILINPÄÄTÖSINFO 1.2.2011 Erkka Valkila. Tilinpäätösinfo 1.2.2011 1 SATO Oyj TILINPÄÄTÖSINFO 1.2.211 Erkka Valkila Tilinpäätösinfo 1.2.211 1 Sisältö 1. Toimintaympäristö 2. Strategia 3. SATOn vuosi 21 4. Näkymät vuodelle 211 Tilinpäätösinfo 1.2.211 2 Toimintaympäristö

Lisätiedot

Valtion terveiset ja toimenpiteet asumisen kehittämiseen. Hannu Rossilahti Kouvola

Valtion terveiset ja toimenpiteet asumisen kehittämiseen. Hannu Rossilahti Kouvola Valtion terveiset ja toimenpiteet asumisen kehittämiseen Hannu Rossilahti Kouvola 29.10.2014 johtaja Jarmo Lindén, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 19.11.2009 ARA-tuotannon määrä eri vuosikymmeninä

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 1 SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Virpi Tiitinen 1/2005 Olavi Lehtinen Pekka Pelvas 5.1.2005 Vuokra-asuntotilanne marraskuussa 2004 eräissä kaupungeissa Kysely yleishyödyllisille yhteisöille

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2015

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2015 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2015 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Toimintaympäristö 3. Strategia 4. Osavuosikatsaus 1-3/2015 3 SATO lyhyesti SATO 4 johtava asuntosijoitusyhtiö arvonluonti

Lisätiedot

Rakennusfoorumi 2.2.2016: Hankintalaki muuttuu

Rakennusfoorumi 2.2.2016: Hankintalaki muuttuu Rakennusfoorumi 2.2.2016: Hankintalaki muuttuu Urakkamuodon vaikutus laatuun ja toteutukseen Seppo Kallio, Espoon Asunnot Oy Espoon Asunnot Lv 123,6 milj. euroa Asuntoja 15.011 Asukkaita 30.000 Henkilöstö

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 12/2013

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 12/2013 Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 12/213 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 1/214 [1] Syntyneet Vuonna 213 Kemi-Tornio seudulla on ennakkotietojen mukaan syntynyt vähemmän lapsia

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014 asuntokuntia Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 25.9.2015 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014 Lahdessa oli vuoden 2014 lopussa 54 666 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 513 asuntokunnalla.

Lisätiedot

RAKENTAMINEN HELSINGISSÄ VUONNA Kuvio 1. Valmistuneiden asuntojen määrä Helsingissä osa-alueittain vuonna Puistola. Tapanila.

RAKENTAMINEN HELSINGISSÄ VUONNA Kuvio 1. Valmistuneiden asuntojen määrä Helsingissä osa-alueittain vuonna Puistola. Tapanila. TILASTOJA 4 212 RAKENTAMINEN HELSINGISSÄ VUONNA 211 Asuinrakentaminen Helsingissä vuonna 211 jatkui edellisen vuoden tapaan vilkkaana, mutta toimitilarakentaminen väheni. Asuinrakentamiseen myönnettyjen

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma 2030

Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma 2030 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma 2030 Kangasala n Lempäälä n Nokia n Orivesi n Pirkkala n Tampere n Vesilahti n Ylöjärvi www.tampereenseutu.fi Tampereen kaupunkiseudun

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2013

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2013 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2013 Erkka Valkila Sisältö 2 Osavuosikatsausinfo 1. SATO lyhyesti 2. Toimintaympäristö 3. Strategia 4. Osavuosikatsaus 1-9/2013 1. SATO lyhyesti 3 SATO 4 6 kasvukeskusta

Lisätiedot

SATON ASUNTOJEN VUOKRAUSTILANNE PARANTUNUT JA OMISTUSASUNTOJEN KYSYNTÄ EDELLEEN KORKEA

SATON ASUNTOJEN VUOKRAUSTILANNE PARANTUNUT JA OMISTUSASUNTOJEN KYSYNTÄ EDELLEEN KORKEA 1 (5) SATON ASUNTOJEN VUOKRAUSTILANNE PARANTUNUT JA OMISTUSASUNTOJEN KYSYNTÄ EDELLEEN KORKEA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2006 SATO-konsernin liikevaihto oli 214,0 miljoonaa euroa (213,4 M, 1.1.- 30.9.2005).

Lisätiedot

Asunto- ja toimitilarakentaminen. Päivitetty 8.9.2014

Asunto- ja toimitilarakentaminen. Päivitetty 8.9.2014 Asunto- ja toimitilarakentaminen Päivitetty 8.9.2014 Rakennuskanta rakennuksen käyttötarkoituksen mukaan ssa, Helsingissä, lla ja kehyskunnissa 31.12.2013 Muut kuin asuinrakennukset Asuinrakennukset 0

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 27.2.2015

TILINPÄÄTÖS 2014 27.2.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 27.2.2015 Suomen suurin markkinaehtoinen vuokranantaja Historiansa suurin liikevaihto. Investoinnit kasvussa. Liikevaihto 1.1. 31.12.2014 miljoonaa euroa (346,6) Tulos 1.1. 31.12.2014

Lisätiedot

Osakeasuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2013

Osakeasuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2013 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 1 2014 Osakeasuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2013 Valokuva: Kallio Virva Kuparinen Asuntojen keskihinta 3 973 /m 2 Keskihinta kerrostaloasunnoissa

Lisätiedot

Rajoitusten alaiset ARA vuokraasunnot

Rajoitusten alaiset ARA vuokraasunnot ISSN 1237 1288 Lisätiedot/More information: Kimmo Huovinen Puh./tel +358 40 537 3493 Selvityksiä 5/2008 Rajoitusten alaiset ARA vuokraasunnot Rajoitusten alaiset ARA vuokra asunnot: määrä, omistajat ja

Lisätiedot

Rakentamisen ajankohtaiskatsaus. Rakentamisen Ennakointikamari 6.5.2014 Tarmo Pipatti

Rakentamisen ajankohtaiskatsaus. Rakentamisen Ennakointikamari 6.5.2014 Tarmo Pipatti Rakentamisen ajankohtaiskatsaus Rakentamisen Ennakointikamari 6.5.2014 Tarmo Pipatti Rakentamisen suhdanteet Rakennustuotannon arvo vuonna 2013: korjausrakentaminen ohitti uudisrakentamisen Yhteensä 28,8

Lisätiedot

Rakentaminen Vantaalla 2010

Rakentaminen Vantaalla 2010 Rakentaminen Vantaalla 2010 Rakennus- ja asuntokanta 1.1.2011 Tiedustelut Vantaan kaupunki Jaana Calenius p. 09 8392 6082 jaana.k.calenius(at)vantaa.fi Kannen kuva: Paino: Arkkitehtuuritoimisto Heikkinen

Lisätiedot

Vakinaisesti asutuista asunnoista 30 prosenttia vuokra-asuntoja

Vakinaisesti asutuista asunnoista 30 prosenttia vuokra-asuntoja Asuminen 2011 Asunnot ja asuinolot 2010, yleiskatsaus Vakinaisesti asutuista asunnoista 30 prosenttia vuokra-asuntoja Tilastokeskuksen tietojen mukaan vakinaisesti asutuista asunnoista 30 prosenttia oli

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa

Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa Sami Pakarinen Kimmo Anttonen Lokakuu 2015 Itä-Suomen rakentamisen suhdannetilanne on korkeintaan tyydyttävä Itä-Suomen rakentamisen suhdannetilanne on heikentynyt

Lisätiedot

Asuntojen hinnat ja vuokrat vuonna 2015

Asuntojen hinnat ja vuokrat vuonna 2015 euroa/m2 Irja Henriksson 22.3.2016 Asuntojen hinnat ja vuokrat vuonna 2015 Asunnon hintaan vaikuttaa moni tekijä, joista mainittakoon rakennuksen talotyyppi, sijainti sekä huoneistotyyppi. Yksiöiden neliöhinta

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015 Irja Henriksson 2.6.2016 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015 Lahdessa oli vuoden 2015 lopussa 61 930 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 457 asuntokunnalla. Asuntokuntien keskikoko pienenee jatkuvasti.

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Lokakuu 2015 Satakunnan talonrakentamisen suhdannetilanne on tyydyttävä Satakunnan talonrakentamisen suhdannetilanne on rakennusalan

Lisätiedot