OPETUSSUUNNITELMA MATKAILU-ALAN PERUSTUTKINTO MATKAILUPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA MATKAILUPALVELUJEN MYYNNIN JA TIETOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPETUSSUUNNITELMA MATKAILU-ALAN PERUSTUTKINTO MATKAILUPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA MATKAILUPALVELUJEN MYYNNIN JA TIETOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA"

Transkriptio

1 OPETUSSUUNNITELMA MATKAILU-ALAN PERUSTUTKINTO MATKAILUPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA MATKAILUPALVELUJEN MYYNNIN JA TIETOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA Vahvistettu Rehtorin päätös 21/10/2011

2 2 SISÄLTÖ: 1. JOHDANTO TOIMIALA MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON RAKENNE JA MUODOSTUMINEN (120 ov) AMMATILLISET TUTKINNON OSAT Kaikille pakolliset tutkinnon osat Matkailualan asiakaspalvelu (MA111-09), 20 ov Matkailupalvelujen koulutusohjelma, matkailupalvelujen tuottaja Matkailupalvelujen toteuttaminen (MA131-09),30 ov Matkailupalvelujen myynnin ja tietopalvelujen koulutusohjelma, matkailuvirkailija Matkailupalvelujen myynti ja neuvonta (MA141-09), 30 ov Kaikille valinnaiset tutkinnon osat Majoituspalvelut (MA301-09), 10 ov Matkailupalvelujen markkinointiviestintä (MA303-09), 10ov (tarjotaan Jyväskylän ao:ssa) Matkailupalvelujen tuotteistaminen (MA304-09), 10 ov Matkailu- ja matkatoimistopalvelut (MA305-09), 10 ov Matkatoimiston varausjärjestelmien käyttö (MA306-09), 10 ov (tarjotaan Jämsän ao:ssa) Opastuspalvelut (MA307-09), 10 ov Puhdistuspalvelut matkailukohteessa (MA308-09), 10 ov (tarjotaan Jyväskylän ao:ssa) Retki-, erä- ja luontoruokailupalvelut (MA310-09), 10 ov (tarjotaan Jämsän ao:ssa) Paikallisesti tarjottavat tutkinnon osat (MA390-09), 5-10 ov Himospassi (MA ), 10 ov (tarjotaan Jämsän ao:ssa) Alan työtehtävissä toimiminen ulkomailla (MA ), 10 ov Tutkinnon osat ammatillisista perustutkinnoista (MA350-09), 10 ov Muut valinnaiset tutkinnon osat Yrittäjyys (MA401-09), 10 ov Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen (MA402-09), 2 ov Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat ( ), 0-10 ov Lukio-opinnot ( ), 10 ov AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSAT (MA000-09), 20 ov VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT (MA600-09), 10 ov ARVIOINTI OPINNÄYTE LIITTEET LIITE 1 Opintojen eteneminen, ajoitus ja järjestäminen, matkailupalvelujen tuottaja LIITE 2 Opintojen eteneminen, ajoitus ja järjestäminen, matkailuvirkailija LIITE 3 Ammattiosaamisen näyttöjen tutkintokohtainen toteutus- ja arviointisuunnitelma, matkailupalvelujen tuottaja ja matkailuvirkailija... 36

3 3 1. JOHDANTO Jyväskylän koulutuskuntayhtymä tarjoaa mahdollisuuden suorittaa matkailun perustutkinnon matkailupalvelujen tuottajan sekä matkailuvirkailijan koulutusohjelmaopinnot Jyväskylän ja Jämsän ammattiopistoissa. Koulutusohjelmissa voi erikoistua paikallisen elinkeinoelämän tarpeiden mukaisiin ammatteihin kaikille valinnaisten tutkinnonosien avulla. Koulutusta toteutetaan tiiviissä yhteistyössä maakunnan matkailualan yritysten kanssa. Yritykset tarjoavat opiskelijoille monipuoliset mahdollisuudet työssäoppimiseen, mikä takaa ajan tasalla olevan koulutuksen ja edistää tutkinnon suorittaneiden opiskelijoiden työllistymistä oman alan ammattitehtävissä. Tämä opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa täydentää matkailualan perustutkinnon perusteita (OPH:n määräys 5/011/2008) ja on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä sen kanssa. 2. TOIMIALA Matkailuala toimii tärkeänä osana suomalaista palveluyhteiskuntaa. Matkailualan ammattilaiset vastaavat sekä kotimaisten että ulkomaisten matkailijoiden viihtymisestä. Matkailun asiakaspalvelu on näkyvin ja merkittävin osa matkailualaa. Asiakaspalvelun lisäksi alan ammattilaisten tehtäviä ovat matkailu- ja ohjelmapalveluiden tuotteistaminen, suunnittelu ja myynti. Matkailuvirkailijat ja matkailupalvelujen tuottajat sijoittuvat matkailu- ja hiihtokeskusten, majoitusyritysten, matkailun myynti- ja neuvontaorganisaatioiden ja sekä kotimaisten että kansainvälisten matkailuyritysten palvelukseen. Matkailualan ammattilaisen on osattava soveltaa oppimiaan taitoja ja tietoja erilaisissa tilanteissa. Matkailualan ammattilaisen on osattava toimia myynti- ja markkinointihenkisesti sekä asiakaslähtöisesti kaikissa matkailijan palveluketjun vaiheissa. Matkailunalan asiakaspalvelijana työskentely edellyttää turvallisuusajattelua, oma-aloitteisuutta, yhteistyökykyä ja yrittäjyysajattelua. Matkailualan yritykset ovat kooltaan yhden työntekijän yrityksistä satoja henkilöitä työllistäviin. Toimiala kattaa sekä kotimaisen että kansainvälisen matkailun toimijat. Tulevaisuudessa korostuu hyvinvointimatkailun sektori. Maakunnan matkailuelinkeino tarvitsee vakiintuneen määrän osaajia. Keski-Suomen maakunta muodostaa matkailualan näkökulmasta yhtenäisen kokonaisuuden, jolla matkailualan yritykset toimivat verkostoituneessa toimintaympäristössä. Jyväskylän ja Jämsän seutu muodostavat tiiviissä yhteistyössä toimivat matkailun keskittymät, jotka linkittyvät luontevasti toisiinsa. Tämä muodostaa pohjan myös tuleville yhteistoiminnan kehityshankkeille alueiden, yritysten ja oppilaitosten kesken.

4 4 3. MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON RAKENNE JA MUODOSTUMINEN (120 ov) MA Ammatilliset tutkinnon osat MA Kaikille pakolliset tutkinnon osat (20 ov) MA Matkailualan asiakaspalvelu 90 ov 20 ov Koulutusohjelmittain eriytyvät pakolliset tutkinnon osat (30 ov) MA Matkailupalvelujen koulutusohjelma, matkailupalvelujen tuottaja MA Matkailupalvelujen toteuttaminen 30 ov MA Matkailupalvelujen myynnin ja tietopalvelujen koulutusohjelma, matkailuvirkailija MA Matkailupalvelujen myynti ja neuvonta 30 ov MA Kaikille valinnaiset tutkinnon osat (10 40 ov) MA Majoituspalvelut 10 ov MA Matkailupalvelujen markkinointiviestintä (tarjotaan Jyväskylän ao:ssa) 10 ov MA Matkailupalvelujen tuotteistaminen 10 ov MA Matkailu- ja matkatoimistopalvelut 10 ov MA Matkatoimiston varausjärjestelmien käyttö (tarjotaan Jämsän ao:ssa) 10 ov MA Opastuspalvelut 10 ov MA Puhdistuspalvelut matkailukohteessa 10 ov MA Retki-, erä- ja luontoruokailupalvelut (tarjotaan Jämsän ao:ssa)10 ov MA Tutkinnon osat ammatillisista perustutkinnoista (10 ov) MA Paikallisesti tarjottavat tutkinnon osat (5-10 ov) MA Himospassi (tarjotaan Jämsän ao:ssa) MA Alan työtehtävissä toimiminen ulkomailla 10 ov 10 ov MA Muut valinnaiset tutkinnon osat (10 ov) MA Yrittäjyys 10 ov MA Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 2 ov Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat 0-10 ov Lukio-opinnot 10 ov MA Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat Pakolliset tutkinnon osat Pakollisten tutkinnon osien valinnaiset lisäopinnot MA Vapaasti valittavat tutkinnon osat 20 ov 16 ov 4 ov 10 ov

5 5 4. AMMATILLISET TUTKINNON OSAT 4.1 Kaikille pakolliset tutkinnon osat Matkailualan asiakaspalvelu (MA111-09), 20 ov Teemat, sisällöt ja oppimistehtävät Teemat ja sisällöt Matkailualan asiakaspalvelun perusteet Suomi matkailumaana matkailun tuotteet ja palvelut matkailun yritystoiminta Suomessa (y) tärkeimmät matkailijaryhmät Suomessa (y) Suomen matkailuorganisaatiot (y) kestävä kehitys matkailussa (y) työturvallinen ja hygieeninen työskentelytapa ensiaputaidot laatumääräysten perusteet ja oman työn vaikutus laatuun (y) Matkailualan asiakaspalvelun sisältö ulkomaiset ja kotimaiset matkailijat asiakkaina matkailuyrityksen asiakaspalvelu ( y) neuvonta- ja opastaminen (y) asiakaspalvelun työvälineet vuorovaikutus ja viestintä asiakaspalvelussa (y) ruotsin ja englannin kielen hyödyntäminen asiakaspalvelussa oman työn suunnittelu tietotekniikkaa hyödyntäen (y) toiminta- ja työkyvyn ylläpitäminen (y) Oppimistehtävät Ohjatut oppimistehtävät Oppimistehtäviin sisältyy työn suunnittelu sekä itse- ja vertaisarviointi eri kulttuureihin tutustuminen, parityö Suomen/Keski-Suomen esittely matkailualueena englannin ja ruotsin kielellä kaupunkikohteen opastus palvelutuotteen suunnittelu ja toteuttaminen (ateriakokonaisuuden valmistaminen, esilelaitto ja tarjoilu) perehtyminen Suomen matkailualueiden vetovoimaisuuteen ja erilaisuuteen, ryhmätyö tutustumisvierailut lähialueen matkailuyrityksiin

6 6 Opiskelijan itsenäisesti tekemät oppimistehtävät Toteutus matkailutoimialaan liittyvän toiminnan kuvaaminen työvälineohjelmilla (esim. Word, Excelillä ja Power Point) Opiskelu toteutetaan asiakas- ja työelämälähtöisesti huomioiden yrittäjämäinen toimintatapa (y). Tietopuolinen opiskelu nivelletään käytännön tehtävien opiskeluun niin, että opiskelija hahmottaa opiskeltavat asiat ammatin osaamiseen ja asiakaspalveluun liittyvinä kokonaisuuksina. Oppimistehtävät ovat osa opiskelua. Oppimistehtävien tekeminen syventää ja konkretisoi oppimisprosessia. Samalla opiskelijan ammatilliset valmiudet ja taidot kehittyvät ammattitaitovaatimusten suuntaan. Tutkinnon osan hyväksyttävä suoritus edellyttää opiskelijalta oppimistehtävien hyväksyttävää tekemistä. Oppimispaikat Opiskelu toteutetaan käytännön työtehtävälähtöisesti oppilaitoksessa ja/tai työssäoppimalla yrityksissä. Työssäoppimispaikka tulee valita siten, että siellä tehtävät työt kattavat tutkinnon osan keskeisimmät sisältöalueet ja niihin liittyvät oppimistehtävät. Mahdolliset puuttuvat sisältöalueet opiskellaan oppilaitoksessa. Tällä varmistetaan opiskelijan harjaantuminen kaikkien ammattitaitovaatimusten osalta. Oppimateriaali Käytettävästä oppimateriaalista on erillinen liite. Oppimateriaali tarkistetaan vuosittain toteutussuunnitelman laadinnan yhteydessä. Oppimateriaalina käytetään oppikirjoja, alan lehtiä, opintomonisteita, videoita ja verkkomateriaalia. Arviointi Arviointiin kuuluvan tiedottamisen, oppimisen arvioinnin, osaamisen arvioinnin ja arvioinnin perustelun periaatteet on esitetty ammatillisen perustutkinnon perusteiden luvussa 7. Oppimisen arviointi Tutkinnon osan opiskelun aikana opiskelijan oppimisprosessia arvioidaan ohjaavalla ja kannustavalla arvioinnilla. Oppimisen arviointi on jatkuvaa ja tapahtuu oppimistehtävien arvioinnilla. Arviointi tehdään arviointikohteittain ja arviointikriteereihin tukeutuen. Osaamisen arviointi Osaamisen arviointi tapahtuu ammattiosaamisen näytöllä ja muulla osaamisen arvioinnilla arviointikohteittain arviointikriteerien perusteella. Tutkinnon osan arvosana päätetään osaamisen

7 7 arvioinnilla arviointikriteerien perusteella. Arvosanasta päättävät arviointiin osallistuneet opettajat yhdessä. Ammattitaidon osoittamistavat Ammattitaito osoitetaan toimimalla matkailualan yritysten asiakaspalvelutehtävissä ja/tai -projekteissa. Arviointi tapahtuu ammattiosaamisen näytöllä. Ammattiosaamisen näyttö Ammattiosaamisen näytöllä on arvioita: Työprosessin hallinta Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta Työn perustana olevan tiedon hallinta Elinikäisen oppimisen avaintaidot Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään työn perustana oleva tiedon hallinnan osalta seuraavasti: alakohtainen kielitaito, asiakaspalvelu ruotsin ja englannin kielellä, keskustelu tai haastattelu (suullinen kielitaito) Arviointi käsitellään ammattiosaamisen näytön arviointikeskustelussa ja aineisto tallennetaan ammattiosaamisen näytön aineiston yhteydessä.

8 8 4.2 Matkailupalvelujen koulutusohjelma, matkailupalvelujen tuottaja Matkailupalvelujen toteuttaminen (MA131-09),30 ov Teemat, sisällöt ja oppimistehtävät Teemat ja sisällöt Matkailupalvelujen tuottaminen asiakkaille liikunta- ja hyvinvointimatkailun palvelut teematapahtumat ja niiden tuottaminen ohjaajana toimiminen erilaiset matkailupalvelut välineiden ja varusteiden käyttö sekä huoltaminen toimintaympäristöt ja niiden vaikutus palvelujen toteuttamiseen englannin ja ruotsin kielen hyödyntäminen asiakaspalvelussa Yritystoiminta ja tiedonhankinta liikunta- ja hyvinvointimatkailu Suomessa ja Euroopassa alueen palvelutarjonta (y) lainsäädäntö ja asetukset laadun merkitys ja osa-alueet, kestävä toimintatapa (y) työryhmässä toimiminen (y) oman työn arviointi turvallisuussuunnitelman noudattaminen kustannustehokas ja kannattava toiminta ja markkinointiasenne (y) oman työn tuotteistaminen ja arviointi (y) yrittäjyyden merkitys ja yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien arviointi matkailualalla (y) Oppimistehtävät Ohjatut oppimistehtävät itsenäisesti tai apu-oppaan roolissa toteutettu ohjelmapalvelu asiakasryhmälle kansainvälisen matkailukeskuksen ja sen palvelujen esittely muille osallistujille kulttuurimatkailukohteeseen liittyvä tehtävä hyvinvointitapahtuman toteuttaminen kulttuuriperinnetapahtuman toteuttaminen Opiskelijan itsenäisesti tekemät oppimistehtävät päiväkirja ohjelmapalvelujen lajitaidoista, turvallisuudesta, välineistä, reiteistä ja olosuhteista

9 9 Toteutus päiväkirjan pohjalta tehty kohderyhmäanalyysi tehtävä matkailupalvelujen turvallisuudesta omaan työssäoppimispaikkaan liittyvä analyysi Opiskelu toteutetaan asiakas- ja työelämälähtöisesti huomioiden yrittäjämäinen toimintatapa (y). Tietopuolinen opiskelu nivelletään käytännön tehtävien opiskeluun niin, että opiskelija hahmottaa opiskeltavat asiat ammatin osaamiseen ja asiakaspalveluun liittyvinä kokonaisuuksina. Tutkinnon osan opiskelu toteutetaan tekemällä yllä kuvatut oppimistehtävät ja osallistumalla projekteihin. Oppimistehtävien ja projektien tekeminen syventää ja konkretisoi oppimisprosessia. Samalla opiskelijan ammatilliset valmiudet ja taidot kehittyvät ammattitaitovaatimusten suuntaan. Tutkinnon osan hyväksyttävä suoritus edellyttää opiskelijalta oppimistehtävien ja projektien hyväksyttävää tekemistä. Oppimispaikat Opiskelu toteutetaan käytännön työtehtävälähtöisesti oppilaitoksessa ja/tai työssäoppimalla yrityksissä. Työssäoppimispaikka tulee valita siten, että siellä tehtävät työt kattavat tutkinnon osan keskeisimmät sisältöalueet ja niihin liittyvät oppimistehtävät. Mahdolliset puuttuvat sisältöalueet opiskellaan oppilaitoksessa. Tällä varmistetaan opiskelijan harjaantuminen kaikkien ammattitaitovaatimusten osalta. Oppimateriaali Käytettävästä oppimateriaalista on erillinen liite. Oppimateriaali tarkistetaan vuosittain toteutussuunnitelman laadinnan yhteydessä. Oppimateriaalina käytetään oppikirjoja, alan lehtiä, opintomonisteita, videoita ja verkkomateriaalia. Arviointi Arviointiin kuuluvan tiedottamisen, oppimisen arvioinnin, osaamisen arvioinnin ja arvioinnin perustelun periaatteet on esitetty ammatillisen perustutkinnon perusteiden luvussa 7. Oppimisen arviointi Tutkinnon osan opiskelun aikana opiskelijan oppimisprosessia arvioidaan ohjaavalla ja kannustavalla arvioinnilla. Oppimisen arviointi tapahtuu oppimistehtävien arvioinnilla. Arviointi tehdään arviointikohteittain ammattitaitovaatimuksiin ja arviointikriteereihin tukeutuen. Osaamisen arviointi Osaamisen arviointi tapahtuu ammattiosaamisen näytöllä ja muulla osaamisen arvioinnilla arviointikohteittain arviointikriteerien perusteella. Tutkinnon osan arvosana päätetään osaamisen arvioinnilla arviointikriteerien perusteella. Arvosanasta päättävät arviointiin osallistuneet opettajat yhdessä.

10 10 Ammattitaidon osoittamistavat Ammattitaito osoitetaan työskentelemällä työryhmän jäsenenä yrityksessä. Arviointi osoitetaan ammattiosaamisen näytöllä. Ammattiosaamisen näyttö Ammattiosaamisen näytöllä on arvioitava: Työprosessin hallinta Työmenetelmien, -välineiden ja materiaaliin hallinta Työn perustana olevan tiedon hallinta Elinikäisen oppimisen avaintaidot Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään työn perustana olevan tiedon hallinnan osalta seuraavasti: alakohtainen kielitaito ruotsin ja englannin kielellä, simuloitu ohjaus, asiakkaiden opastustilanne, keskustelu tai haastattelu Arviointi käsitellään ammattiosaamisen näytön arviointikeskustelussa ja aineisto tallennetaan ammattiosaamisen näytön aineiston yhteydessä.

11 Matkailupalvelujen myynnin ja tietopalvelujen koulutusohjelma, matkailuvirkailija Matkailupalvelujen myynti ja neuvonta (MA141-09), 30 ov Teemat, sisällöt ja oppimistehtävät Teemat ja sisällöt Yritystoiminta matkailualalla matkailualan yritykset yhteistyökumppaneina (y) matkailu- ja työlainsäädäntö kestävä kehitys (y) kustannustehokas ja kannattava toiminta (y) yrittäjyys ja yrittäjänä toimiminen matkailualalla (y) Palvelujen myynti- neuvonta ja markkinointi kansainvälinen matkailu asiakkaiden tarpeet ja odotukset sekä palautteet neuvonta- ja informaatiomateriaali tietotekniikkaa hyödyntäen (y) varausohjelmat ruotsin ja englannin kielen hyödyntäminen matkailun asiakaspalvelutehtävissä oman työn tuotteistaminen (y) yhteistyökyky ja työryhmässä toimiminen (y) Oppimistehtävät Ohjatut oppimistehtävät informaatiomateriaalin tekemiseen liittyvä oppimistehtävä (esite, mainos tai tiedote) matkapakettien suunnittelu ja järjestäminen alan lainsäädäntö huomioiden varausjärjestelmiin liittyvä harjoitustehtävä kansainväliseen matkailuun liittyvä harjoitustehtävä maaseutumatkailuyritykseen liittyvä tehtävä suullinen/kirjallinen matkailutoimialaan liittyvä tuotos ruotsin ja englannin kielellä Opiskelijan itsenäisesti tekemät oppimistehtävät Toteutus omaan työssäoppimispaikkaan liittyvä analyysi kirjallinen ja/tai suullinen matkakohteen esittely ruotsin ja englannin kielellä Opiskelu toteutetaan asiakas- ja työelämälähtöisesti huomioiden yrittäjämäinen toimintatapa (y). Tietopuolinen opiskelu nivelletään käytännön tehtävien opiskeluun niin, että opiskelija hahmottaa opiskeltavat asiat ammatin osaamiseen ja asiakaspalveluun liittyvinä kokonaisuuksina.

12 12 Oppimistehtävät ovat osa opiskelua. Oppimistehtävien tekeminen syventää ja konkretisoi oppimisprosessia. Samalla opiskelijan ammatilliset valmiudet ja taidot kehittyvät ammattitaitovaatimusten suuntaan. Tutkinnon osan hyväksyttävä suoritus edellyttää opiskelijalta oppimistehtävien hyväksyttävää tekemistä yksilönä tai ryhmätyönä. Oppimispaikat Opiskelu toteutetaan käytännön työtehtävälähtöisesti oppilaitoksessa ja/tai työssäoppimalla yrityksissä. Työssäoppimispaikka tulee valita siten, että siellä tehtävät työt kattavat tutkinnon osan keskeisimmät sisältöalueet ja niihin liittyvät oppimistehtävät. Mahdolliset puuttuvat sisältöalueet opiskellaan oppilaitoksessa. Tällä varmistetaan opiskelijan harjaantuminen kaikkien ammattitaitovaatimusten osalta. Oppimateriaali Käytettävästä oppimateriaalista on erillinen liite. Oppimateriaali tarkistetaan vuosittain toteutussuunnitelman laadinnan yhteydessä. Oppimateriaalina käytetään oppikirjoja, alan lehtiä, opintomonisteita, videoita ja verkkomateriaalia. Arviointi Arviointiin kuuluvan tiedottamisen, oppimisen arvioinnin, osaamisen arvioinnin ja arvioinnin perustelun periaatteet ovat esitetty ammatillisen perustutkinnon perusteiden luvussa 7. Oppimisen arviointi Tutkinnon osan opiskelun aikana opiskelijan oppimisprosessia arvioidaan ohjaavalla ja kannustavalla arvioinnilla. Oppimisen arviointi tapahtuu oppimistehtävien arvioinnilla. Arviointi tehdään arviointikohteittain ammattitaitovaatimuksiin ja arviointikriteereihin tukeutuen. Osaamisen arviointi Osaamisen arviointi tapahtuu ammattiosaamisen näytöllä ja muulla osaamisen arvioinnilla arviointikohteittain arviointikriteerien perusteella. Tutkinnon osan arvosana päätetään osaamisen arvioinnilla arviointikriteerien perusteella. Arvosanasta päättävät arviointiin osallistuneet opettajat yhdessä. Ammattitaidon osoittamistavat Ammattitaito osoitetaan toimimalla matkailualan yritysten asiakaspalvelutehtävissä ja/tai -projekteissa. Arviointi tapahtuu ammattiosaamisen näytöllä. Ammattiosaamisen näyttö Ammattiosaamisen näytöllä on arvioita: Työprosessin hallinta

13 13 Työmenetelmien, työvälineiden ja materiaalien hallinta Työn perustana olevan tiedon hallinta Elinikäisen oppimisen avaintaidot Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään työn perustana olevan tiedon hallinnan osalta seuraavasti: alakohtainen kielitaito asiakaspalvelu ruotsin ja englannin kielellä, keskustelu tai haastattelu (suullinen kielitaito) Arviointi käsitellään ammattiosaamisen näytön arviointikeskustelussa ja aineisto tallennetaan ammattiosaamisen näytön aineiston yhteydessä.

14 Kaikille valinnaiset tutkinnon osat Jyväskylän koulutuskuntayhtymä tarjoaa seuraavat valinnaiset tutkinnon osat: Matkailupalvelujen tuottaja ja matkailuvirkailija: MA Majoituspalvelut MA Matkailupalvelujen markkinointiviestintä (tarjotaan Jyväskylän ao:ssa) MA Matkailupalvelujen tuotteistaminen MA Matkailu- ja matkatoimistopalvelut MA Matkatoimiston varausjärjestelmien käyttö (tarjotaan Jämsän ao:ssa) MA Opastuspalvelut MA Puhdistuspalvelut matkailukohteessa (tarjotaan Jyväskylän ao:ssa) MA Retki-, erä- ja luontoruokailupalvelut (tarjotaan Jämsän ao.ssa) MA Kansainvälisyys MA Himos-passi (tarjotaan Jämsän ao:ssa)

15 Majoituspalvelut (MA301-09), 10 ov Tämä tutkinnon osa toteutetaan työssäoppien. Opiskelussa noudatetaan tutkinnon perusteita. Työssäoppimiseen voidaan liittää oppilaitoksessa tapahtuvaa perehdyttämistä. Osaamisen arviointi tehdään ammattiosaamisen näytöllä.

16 Matkailupalvelujen markkinointiviestintä (MA303-09), 10ov (tarjotaan Jyväskylän ao:ssa) Teemat, sisällöt ja oppimistehtävät Teemat ja sisällöt Matkailupalvelujen markkinointiviestinnän suunnitteleminen markkinatutkimusten ja tilastojen tuntemus ja hyödyntäminen asiakkaiden segmentointi markkinointiviestinnän keinot (sähköinen viestintä/tietoverkot) budjetointi Matkailupalvelujen markkinointiviestinnän toteuttaminen toimenpiteiden onnistumisen seuraaminen ja jälkitoimet markkinointiviestintä englannin ja ruotsin kielellä Oppimistehtävät Ohjatut oppimistehtävät matkailualan yrityksen markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toiminnallinen toteutus Opiskelijan itsenäisesti tekemät oppimistehtävät Toteutus matkailualan organisaation markkinointiviestintään tutustuminen ja toimenpiteiden esittely Opiskelu toteutetaan asiakas- ja työelämälähtöisesti. Opiskelija hahmottaa opiskeltavat asiat ammatin osaamiseen ja asiakaspalveluun liittyvinä kokonaisuuksina. Tutkinnon osan opiskelu toteutetaan tekemällä oppimistehtävät. Oppimistehtävien tekeminen syventää ja konkretisoi oppimisprosessia. Samalla opiskelijan ammatilliset valmiudet ja taidot kehittyvät ammattitaitovaatimusten suuntaan. Tutkinnon osan hyväksyttävä suoritus edellyttää opiskelijalta oppimistehtävien hyväksyttävää tekemistä. Mikäli tutkinnon osa toteutetaan työssäoppien, siihen voidaan liittää oppilaitoksessa tapahtuvaa perehdyttämistä. Osaamisen arviointi tehdään ammattiosaamisen näytöllä. Oppimispaikat Opiskelu toteutetaan käytännön työtehtävälähtöisesti oppilaitoksessa ja/tai työssäoppimalla yrityksissä. Työssäoppimispaikka tulee valita siten, että siellä tehtävät työt kattavat tutkinnon osan keskeisimmät sisältöalueet ja niihin liittyvät oppimistehtävät. Mahdolliset puuttuvat sisältöalueet

17 17 opiskellaan oppilaitoksessa. Tällä varmistetaan opiskelijan harjaantuminen kaikkien ammattitaitovaatimusten osalta. Oppimateriaali Käytettävästä oppimateriaalista on erillinen liite. Oppimateriaali tarkistetaan vuosittain toteutussuunnitelman laadinnan yhteydessä. Oppimateriaalina käytetään oppikirjoja, alan lehtiä, opintomonisteita, videoita ja verkkomateriaalia. Arviointi Arviointiin kuuluvan tiedottamisen, oppimisen arvioinnin, osaamisen arvioinnin ja arvioinnin perustelun periaatteet ovat esitelty luvussa 7. Oppimisen arviointi Tutkinnon osan opiskelun aikana opiskelijan oppimisprosessia arvioidaan ohjaavalla ja kannustavalla arvioinnilla. Oppimisen arviointi on jatkuvaa ja tapahtuu oppimistehtävien arvioinnilla Arviointi tehdään arviointikohteittain ammattitaitovaatimuksiin ja arviointikriteereihin tukeutuen. Osaamisen arviointi Osaamisen arviointi tapahtuu ammattiosaamisen näytöllä ja muulla osaamisen arvioinnilla arviointikohteittain arviointikriteerien perusteella. Tutkinnon osan arvosana päätetään osaamisen arvioinnilla arviointi kriteerien perusteella. Arvosanasta päättää arviointiin osallistuneet opettajat yhdessä. Ammattitaidon osoittamistavat Ammattitaito osoitetaan toimimalla matkailualan yrityksessä. Arviointi tapahtuu ammattiosaamisen näytöllä. Ammattiosaamisen näyttö Ammattiosaamisen näytöllä on arvioitava: Työprosessin hallinta Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta Työn perustana olevan tiedon hallinta Elinikäisen oppimisen avaintaidot Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään työn perustana olevan tiedon hallinnan osalta seuraavasti:

18 18 alakohtainen kielitaito ruotsin ja englannin kielellä, keskustelu tai haastattelu (suullinen kielitaito) Arviointi käsitellään ammattiosaamisen näytön arviointikeskustelussa ja aineisto tallennetaan ammattiosaamisen näytön aineiston yhteydessä.

19 Matkailupalvelujen tuotteistaminen (MA304-09), 10 ov Teemat, sisällöt ja oppimistehtävät Teemat ja sisällöt Matkailutuotteen suunnittelu, paketointi ja hinnoittelu matkailutuotteen tai -palvelun suunnittelu, paketointi ja hinnoittelu uuden matkailutuotteen tai palvelun testaaminen matkailun kausivaihtelut asiakasryhmien tuntemus kannattavuus lainsäädäntö ja turvallisuus tietoverkot Oppimistehtävät Ohjatut oppimistehtävät matkailupaketin tuotteistaminen esittelymateriaalin tekeminen Opiskelijan itsenäisesti tekemät oppimistehtävät matkailutuotteen tai -palvelun suunnittelu, paketointi ja/tai hinnoittelu, portfolio, esite, esitelmä tai Power Point -esitys oppimispäiväkirja Toteutus Opiskelu toteutetaan käytännön työtehtävälähtöisesti. Tietopuolinen opiskelu nivelletään käytännön tehtävien opiskeluun niin, että opiskelija hahmottaa opiskeltavat asiat ammatin osaamiseen liittyvinä kokonaisuuksina. Oppimistehtävät ovat osa opiskelua. Oppimistehtävien tekeminen syventää ja konkretisoi oppimisprosessia. Samalla opiskelijan ammatilliset valmiudet ja taidot kehittyvät ammattitaitovaatimusten suuntaan. Tutkinnon osan hyväksyttävä suoritus edellyttää opiskelijalta oppimistehtävien hyväksyttävää tekemistä. Mikäli tutkinnon osa toteutetaan työssäoppien, siihen voidaan liittää oppilaitoksessa tapahtuvaa perehdyttämistä. Osaamisen arviointi tehdään ammattiosaamisen näytöllä. Oppimispaikat Opiskelu toteutetaan käytännön työtehtävälähtöisesti oppilaitoksessa ja/tai työssäoppimalla yrityksissä. Työssäoppimispaikka tulee valita siten, että siellä tehtävät työt kattavat tutkinnon osan

20 20 keskeisimmät sisältöalueet ja niihin liittyvät oppimistehtävät. Mahdolliset puuttuvat sisältöalueet opiskellaan oppilaitoksessa. Tällä varmistetaan opiskelijan harjaantuminen kaikkien ammattitaitovaatimusten osalta. Oppimateriaali Käytettävästä oppimateriaalista on erillinen liite, joka tarkistetaan vuosittain toteuttamissuunnitelman laadinnan yhteydessä. Oppimateriaalina käytetään oppikirjoja, alan lehtiä, opintomonisteita, videoita ja verkkomateriaalia. Arviointi Arviointiin kuuluvan tiedottamisen, oppimisen arvioinnin, osaamisen arvioinnin ja arvioinnin perustelun periaatteet ovat esitelty ammatillisen perustutkinnon perusteet luvussa 7. Oppimisen ja osaamisen arviointi Oppimisen arviointi Tutkinnon osan opiskelun aikana opiskelijan oppimisprosessia arvioidaan ohjaavalla ja kannustavalla arvioinnilla. Oppimisen arviointi on jatkuvaa ja tapahtuu oppimistehtävien arvioinnilla. Arviointi tehdään arviointikohteittain ammattitaitovaatimuksiin ja arviointikriteereihin tukeutuen. Osaamisen arviointi Osaamisen arviointi tapahtuu ammattiosaamisen näytöllä. Tutkinnon osan arvosana päätetään osaamisen arvioinnilla arviointi kriteerien perusteella. Arvosanasta päättää arviointiin osallistuneet opettajat yhdessä. Ammattitaidon osoittamistavat Ammattitaito osoitetaan toimimalla matkailualan yrityksissä. Arviointi tapahtuu tällöin ammattiosaamisen näytöllä. Ammattiosaamisen näyttö Ammattiosaamisen näytöllä on arvioitava: Työprosessin hallinta Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta Työn perustana olevan tiedon hallinta Elinikäisen oppimisen avaintaidot

21 Matkailu- ja matkatoimistopalvelut (MA305-09), 10 ov Teemat, sisällöt ja oppimistehtävät Teemat ja sisällöt Matkailutoimiston palvelut oman paikkakunnan ja lähialueen matkailupalvelut ja -tuotteet muiden alueiden matkailupalvelut ja -tuotteet kotimaan kuljetuspalvelut kotimaan matkailun lainsäädäntö matkailutuotteen paketointi, hinnoittelu ja myynti asiakaspalvelu ruotsin ja englannin kielellä TAI Matkatoimiston palvelut laivayhtiöiden tuotteet ja palvelut lentoyhtiöiden tuotteet ja palvelut majoitusyhtiöiden tuotteet ja palvelut matkanjärjestäjien tuotteet ja palvelut kohdetietous (Eurooppa ja kaukokohteet) matkapaketin ja valmismatkan kokoaminen, hinnoittelu ja myynti matkatoimistoalan lainsäädäntö asiakaspalvelu ruotsin ja englannin kielellä Oppimistehtävät Ohjatut oppimistehtävät kotimaisen matkakokonaisuuden kokoaminen profiloidulle asiakkaalle ulkomaisen matkakokonaisuuden kokoaminen profiloidulle asiakkaalle perehtyminen matkailun lainsäädäntöön, ryhmätyö tutustumisvierailut lähialueen matkailu- ja matkatoimistoihin Opiskelijan itsenäisesti tekemät oppimistehtävät Toteutus kotimaisen matkakohteen esittely ulkomaisen matkakohteen esittely Opiskelu toteutetaan asiakas- ja työelämälähtöisesti. Tietopuolinen opiskelu nivelletään käytännön tehtävien opiskeluun niin, että opiskelija hahmottaa opiskeltavat asiat ammatin osaamiseen ja asiakaspalveluun liittyvinä kokonaisuuksina.

22 22 Oppimistehtävät ovat osa opiskelua. Oppimistehtävien tekeminen syventää ja konkretisoi oppimisprosessia. Samalla opiskelijan ammatilliset valmiudet ja taidot kehittyvät ammattitaitovaatimusten suuntaan. Tutkinnon osan hyväksyttävä suoritus edellyttää opiskelijalta oppimistehtävien hyväksyttävää tekemistä. Mikäli tutkinnon osa toteutetaan työssäoppien, siihen voidaan liittää oppilaitoksessa tapahtuvaa perehdyttämistä. Osaamisen arviointi tehdään ammattiosaamisen näytöllä. Oppimispaikat Opiskelu toteutetaan käytännön työtehtävälähtöisesti oppilaitoksessa ja/tai työssäoppimalla yrityksissä. Työssäoppimispaikka tulee valita siten, että siellä tehtävät työt kattavat tutkinnon osan keskeisimmät sisältöalueet ja niihin liittyvät oppimistehtävät. Mahdolliset puuttuvat sisältöalueet opiskellaan oppilaitoksessa. Tällä varmistetaan opiskelijan harjaantuminen kaikkien ammattitaitovaatimusten osalta. Oppimateriaali Käytettävästä oppimateriaalista on erillinen liite. Oppimateriaali tarkistetaan vuosittain toteutussuunnitelman laadinnan yhteydessä. Oppimateriaalina käytetään oppikirjoja, alan lehtiä, opintomonisteita, videoita ja verkkomateriaalia. Arviointi Arviointiin kuuluvan tiedottamisen, oppimisen arvioinnin, osaamisen arvioinnin ja arvioinnin perustelun periaatteet ovat esitetty ammatillisen perustutkinnon perusteet luvussa 7. Oppimisen arviointi Tutkinnon osan opiskelun aikana opiskelijan oppimisprosessia arvioidaan ohjaavalla ja kannustavalla arvioinnilla. Oppimisen arviointi tapahtuu oppimistehtävien arvioinnilla. Arviointi tehdään arviointikohteittain ammattitaitovaatimuksiin ja arviointikriteereihin tukeutuen. Osaamisen arviointi Osaamisen arviointi tapahtuu ammattiosaamisen näytöllä ja muulla osaamisen arvioinnilla arviointikohteittain arviointikriteerien perusteella. Tutkinnon osan arvosana päätetään osaamisen arvioinnilla arviointikriteerien perusteella. Arvosanasta päättävät arviointiin osallistuneet opettajat yhdessä. Ammattitaidon osoittamistavat Ammattitaito osoitetaan toimimalla matkailualan yritysten asiakaspalvelutehtävissä ja/tai projekteissa. Arviointi tapahtuu ammattiosaamisen näytöllä. Ammattiosaamisen näyttö Ammattiosaamisen näytöllä on arvioitava: Työprosessin hallinta

23 23 Työmenetelmien, työvälineiden ja materiaalien hallinta Työn perustana olevan tiedon hallinta Elinikäisen oppimisen avaintaidot Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään työn perustana olevan tiedon hallinnan osalta seuraavasti: alakohtainen kielitaito ruotsin ja englannin kielellä, keskustelu tai haastattelu (suullinen kielitaito) Arviointi käsitellään ammattiosaamisen näytön arviointikeskustelussa ja aineisto tallennetaan ammattiosaamisen näytön aineiston yhteydessä.

24 Matkatoimiston varausjärjestelmien käyttö (MA306-09), 10 ov (tarjotaan Jämsän ao:ssa) Opastuspalvelut (MA307-09), 10 ov Teemat, sisällöt ja oppimistehtävät Teemat ja sisällöt Asiakkaiden opastaminen ohjelmapalvelussa asiakkaan vastaanottaminen ja opastaminen asiakasryhmä huomioiden välineiden ja muiden resurssien oikea ja turvallinen käyttö ennakkotietojen selvittäminen asiakasryhmästä reittien ja opastuksen / ohjauksen etenemisen suunnittelu opastukseen liittyvä erityisosaaminen (historia, kulttuurin tai luonnon tuntemus tai esim. käytettävistä välineistä kertominen) asiakaspalvelu ruotsin ja englannin kielellä Oppimistehtävät Ohjatut oppimistehtävät asiakkaiden opastaminen harjoitusopastuksessa Opiskelijan itsenäisesti tekemät oppimistehtävät Toteutus opastukseen liittyvän erityisosaamisalueen tehtävä, portfolio, esitelmä tai Power Point esitys ja/tai oppimispäiväkirja Opiskelu toteutetaan käytännön työtehtävälähtöisesti. Tietopuolinen opiskelu nivelletään käytännön tehtävien opiskeluun niin, että opiskelija hahmottaa opiskeltavat asiat ammatin osaamiseen liittyvinä kokonaisuuksina. Oppimistehtävät ovat osa opiskelua. Oppimistehtävien tekeminen syventää ja konkretisoi oppimisprosessia. Samalla opiskelijan ammatilliset valmiudet ja taidot kehittyvät ammattitaitovaatimusten suuntaan. Tutkinnon osan hyväksyttävä suoritus edellyttää opiskelijalta oppimistehtävien hyväksyttävää tekemistä. Mikäli tutkinnon osa toteutetaan työssäoppien, siihen voidaan liittää oppilaitoksessa tapahtuvaa perehdyttämistä. Osaamisen arviointi tehdään ammattiosaamisen näytöllä. Oppimispaikat

25 25 Opiskelu toteutetaan käytännön työtehtävälähtöisesti oppilaitoksessa ja/tai työssäoppimalla yrityksissä. Työssäoppimispaikka tulee valita siten, että siellä tehtävät työt kattavat tutkinnon osan keskeisimmät sisältöalueet ja niihin liittyvät oppimistehtävät. Mahdolliset puuttuvat sisältöalueet opiskellaan oppilaitoksessa. Tällä varmistetaan opiskelijan harjaantuminen kaikkien ammattitaitovaatimusten osalta. Oppimateriaali Käytettävästä oppimateriaalista on erillinen liite, joka tarkistetaan vuosittain toteuttamissuunnitelman laadinnan yhteydessä. Oppimateriaalina käytetään oppikirjoja, alan lehtiä, opintomonisteita, videoita ja verkkomateriaalia. Arviointi Arviointiin kuuluvan tiedottamisen, oppimisen arvioinnin, osaamisen arvioinnin ja arvioinnin perustelun periaatteet ovat esitelty ammatillisen perustutkinnon perusteet luvussa 7. Oppimisen ja osaamisen arviointi Oppimisen arviointi Tutkinnon osan opiskelun aikana opiskelijan oppimisprosessia arvioidaan ohjaavalla ja kannustavalla arvioinnilla. Oppimisen arviointi on jatkuvaa ja tapahtuu oppimistehtävien arvioinnilla. Arviointi tehdään arviointikohteittain ammattitaitovaatimuksiin ja arviointikriteereihin tukeutuen. Osaamisen arviointi Osaamisen arviointi tapahtuu ammattiosaamisen näytöllä ja muulla osaamisen arvioinnilla arviointikohteittain arviointikriteerien perusteella. Tutkinnon osan arvosana päätetään osaamisen arvioinnilla arviointikriteerien perusteella. Arvosanasta päättävät arviointiin osallistuneet opettajat yhdessä. Ammattitaidon osoittamistavat Ammattitaito osoitetaan toimimalla matkailualan yrityksissä. Arviointi tapahtuu tällöin ammattiosaamisen näytöllä. Ammattiosaamisen näyttö Ammattiosaamisen näytöllä on arvioitava: Työprosessin hallinta Työmenetelmien, työvälineiden ja materiaalien hallinta Työn perustana olevan tiedon hallinta Elinikäisen oppimisen avaintaidot

26 26 Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkintosuorituksessa osoittaa, sitä täydennetään työn perustana olevan tiedon hallinnan osalta seuraavasti: alakohtainen kielitaito ruotsin ja englannin kielellä, keskustelu tai haastattelu (suullinen kielitaito) Arviointi käsitellään ammattiosaamisen näytön arviointikeskustelussa ja aineisto tallennetaan ammattiosaamisen näytön aineiston yhteydessä.

27 Puhdistuspalvelut matkailukohteessa (MA308-09), 10 ov (tarjotaan Jyväskylän ao:ssa) Teemat, sisällöt ja oppimistehtävät Teemat ja sisällöt Matkailuyrityksen asiakastilojen ylläpito matkailuyrityksen asiakastilojen, keittiön ja pesutilojen ylläpitosiivous hygieenisyys asiakastilojen varustaminen ja tilojen viihtyisyys tilojen perussiivous: ikkunat, lattiat, saunatilat ja kalusteet siivousmenetelmät (aineet, koneet, välineet, käyttötarkoitus) työturvallisuus kestävä kehitys Ohjatut oppimistehtävät matkailuyrityksen siivoussuunnitelmaan tutustuminen tehtävä turvallisista työmenetelmistä ja käytettävistä siivousaineista Opiskelijan itsenäisesti tekemät oppimistehtävät Toteutus siivoussuunnitelman laadinta kohdennetulle alueelle matkailuyrityksessä tai oppimispäiväkirja Opiskelu toteutetaan käytännön työtehtävälähtöisesti. Tietopuolinen opiskelu nivelletään käytännön tehtävien opiskeluun niin, että opiskelija hahmottaa opiskeltavat asiat ammatin osaamiseen liittyvinä kokonaisuuksina. Oppimistehtävät ovat osa opiskelua. Oppimistehtävien tekeminen syventää ja konkretisoi oppimisprosessia. Samalla opiskelijan ammatilliset valmiudet ja taidot kehittyvät ammattitaitovaatimusten suuntaan. Tutkinnon osan hyväksyttävä suoritus edellyttää opiskelijalta oppimistehtävien hyväksyttävää tekemistä. Mikäli tutkinnon osa toteutetaan työssäoppien, siihen voidaan liittää oppilaitoksessa tapahtuvaa perehdyttämistä. Osaamisen arviointi tehdään ammattiosaamisen näytöllä. Oppimispaikat Opiskelu toteutetaan käytännön työtehtävälähtöisesti oppilaitoksessa ja/tai työssäoppimalla yrityksissä. Työssäoppimispaikka tulee valita siten, että siellä tehtävät työt kattavat tutkinnon osan keskeisimmät sisältöalueet ja niihin liittyvät oppimistehtävät. Mahdolliset puuttuvat sisältöalueet opiskellaan oppilaitoksessa. Tällä varmistetaan opiskelijan harjaantuminen kaikkien ammattitaitovaatimusten osalta.

28 28 Oppimateriaali Käytettävästä oppimateriaalista on erillinen liite, joka tarkistetaan vuosittain toteuttamissuunnitelman laadinnan yhteydessä. Oppimateriaalina käytetään oppikirjoja, alan lehtiä, opintomonisteita, videoita ja verkkomateriaalia. Arviointi Arviointiin kuuluvan tiedottamisen, oppimisen arvioinnin, osaamisen arvioinnin ja arvioinnin perustelun periaatteet ovat esitelty ammatillisen perustutkinnon perusteet luvussa 7. Oppimisen ja osaamisen arviointi Oppimisen arviointi Tutkinnon osan opiskelun aikana opiskelijan oppimisprosessia arvioidaan ohjaavalla ja kannustavalla arvioinnilla. Oppimisen arviointi on jatkuvaa ja tapahtuu oppimistehtävien arvioinnilla avulla. Arviointi tehdään arviointikohteittain ammattitaitovaatimuksiin ja arviointikriteereihin tukeutuen. Osaamisen arviointi Osaamisen arviointi tapahtuu ammattiosaamisen näytöllä ja muulla osaamisen arvioinnilla arviointikohteittain arviointikriteerien perusteella. Tutkinnon osan arvosana päätetään osaamisen arvioinnilla arviointikriteerien perusteella. Arvosanasta päättävät arviointiin osallistuneet opettajat yhdessä. Ammattitaidon osoittamistavat Ammattitaito osoitetaan toimimalla matkailualan yrityksissä. Arviointi tapahtuu tällöin ammattiosaamisen näytöllä. Ammattiosaamisen näyttö Ammattiosaamisen näytöllä on arvioitava: Työprosessin hallinta Työmenetelmien, työvälineiden ja materiaalien hallinta Työn perustana olevan tiedon hallinta Elinikäisen oppimisen avaintaidot

29 Retki-, erä- ja luontoruokailupalvelut (MA310-09), 10 ov (tarjotaan Jämsän ao:ssa) Paikallisesti tarjottavat tutkinnon osat (MA390-09), 5-10 ov Himospassi (MA ), 10 ov (tarjotaan Jämsän ao:ssa) Alan työtehtävissä toimiminen ulkomailla (MA ), 10 ov Tämän tutkinnon osan opiskelu ja osaamisen arviointi toteutetaan ammattitaitoa täydentävienja valinnaisten opintojen opetussuunnitelman mukaisesti Tutkinnon osa toteutetaan opiskelijan henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaisesti siten, että se voi olla opiskelijan tutkintorakenteessa kohdassa paikallisesti tarjottavat tutkinnon osat tai ammattitaitoa syventävät tai laajentavat tutkinnon osat Tutkinnon osat ammatillisista perustutkinnoista (MA350-09), 10 ov Opiskelija voi valita yhden ammatillisen tutkinnon osan seuraavista perustutkinnoista: Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, 10 ov Tämän tutkinnon osan opiskelu ja osaamisen arviointi toteutetaan ko. perustutkinnon tutkintokohtaisen opetussuunnitelman mukaisesti. 4.5 Muut valinnaiset tutkinnon osat Yrittäjyys (MA401-09), 10 ov Tämän tutkinnon osan opiskelu ja osaamisen arviointi toteutetaan ammattitaitoa täydentävienja valinnaisten opintojen opetussuunnitelman mukaisesti Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen (MA402-09), 2 ov Tämän tutkinnon osan opiskelu ja osaamisen arviointi toteutetaan ammattitaitoa täydentävienja valinnaisten opintojen opetussuunnitelman mukaisesti.

30 Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat ( ), 0-10 ov Opiskelija voi valita luvussa 5 olevia ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon osia. Niiden opiskelu ja osaamisen arviointi toteutetaan ammattitaitoa täydentävien- ja valinnaisten opintojen opetussuunnitelman mukaisesti Lukio-opinnot ( ), 10 ov Lukio-opintojen opiskelu ja arviointi toteutetaan lukion opetussuunnitelman mukaisesti. 5. AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSAT (MA000-09), 20 ov Pakolliset Valinnaiset 5.1 Pakolliset tutkinnon osat 16 ov Äidinkieli 4 ov Toinen kotimainen kieli, ruotsi 1 ov Vieras kieli 2 ov Matematiikka 3 ov Fysiikka ja kemia 2 ov Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto 1 ov Liikunta 1 ov Terveystieto 1 ov Taide- ja kulttuuri 1 ov Valinnaiset tutkinnon osat Edellisistä tutkinnon osista Ympäristötieto Tieto- ja viestintätekniikka Etiikka Kulttuurien tuntemus Psykologia Yritystoiminta 0-4 Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat on kuvattu niiden omassa opetussuunnitelmassa.

31 31 6. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT (MA600-09), 10 ov Vapaasti valittavat tutkinnon osat ovat matkailualan tai muiden alojen ammatillisia tai ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon osia, lukio-opintoja tai ylioppilastutkinnon suorittamiseen tai jatkoopintoihin valmentavia opintoja. Vapaasti valittavat tutkinnon osat voivat olla myös työkokemusta tai ohjattuja harrastuksia, jotka tukevat koulutuksen yleisiä ja ammatillisia tavoitteita sekä opiskelijan persoonallista kasvua. Hyväksyttävä työkokemus on jonkin alan työehtosopimuksen mukaista työskentelyä, jossa 40 tunnin työskentely vastaa yhtä opintoviikkoa. Opiskelija esittää työnantajan laatiman työtodistuksen työkokemuksestaan. Hyväksyttävä harrastus on urheiluseuran tai muun yhdistyksen tai yhteisön piirissä tehtyä ohjattua harrastustoimintaa, josta opiskelija esittää valmentajan tai ohjaajan laatiman todistuksen. 40 tunnin ohjattu harrastustoiminta vastaa yhtä opintoviikkoa. 7. ARVIOINTI Arvioinnista tiedottaminen Tutkinnon osan opintojen aloittamisen yhteydessä opiskelijalle tiedotetaan tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset, opiskeltavat sisällöt ja opintoihin liittyvät oppimistehtävät. Opiskelijoiden kanssa käydään läpi opintojen sijoittuminen työjärjestysjaksoille ja opintojen eteneminen sekä toteuttamistavat. Opiskelijoille tiedotetaan arviointikohteet ja kriteerit ja miten niitä käytetään oppimisen arvioinnissa sekä osaamisen arvioinnissa. Erityinen huomio kiinnitetään siihen, että opiskelijat ymmärtävät mitä on oppimisen arviointi ja mitä osaamisen arviointi ja miten niiden arviointi tapahtuu sekä opiskelijan itsearvioinnin merkitys ammattitaitojen oppimisessa. Tiedottaminen arvioinnista jatkuu koko tutkinnon osan opintojen ajan. Oppimisen arviointi Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Arviointi tapahtuu arviointikeskustelussa, jossa keskeistä on opiskelijan tekemä itsearviointi. Opiskelijalle annetaan sekä suullista että kirjallista palautetta oppimisen etenemisestä. Oppimisen arvioinnissa ei anneta numeerista palautetta. Tutkinnon osan opiskelun aikana opiskelijan oppimisprosessia arvioidaan ohjaavalla ja kannustavalla arvioinnilla. Oppimisen arviointi tapahtuu pääosin oppimistehtävien arvioinnilla. Arviointi tehdään arviointikohteittain ammattitaitovaatimuksiin ja arviointikriteereihin tukeutuen. Arviointikeskusteluissa sovitaan opiskelijan kanssa mahdollisesta lisäopiskelusta tai -tehtävistä, mikäli opiskelijan valmiudet eivät vastaa arviointikriteerien tyydyttävä-tasoa, tai mikäli opiskelija haluaa kehittää ammatillista osaamistaan korkeammalle tasolle. Oppimisen arvioinnilla varmistetaan, että opiskelijalla on riittävät ammatilliset valmiudet ammattiosaamisen näyttöön osallistumista varten. Osaamisen arviointi

32 32 Opiskelijan tutkinnon osassa saavuttaman ammattitaidon arviointi perustuu ammattiosaamisen näyttöön, muuhun osaamisen arviointiin, opiskelijan itsearviointiin ja opiskelijan kanssa käytyyn arviointikeskusteluun. Arvosanasta päättävät osaamisen arviointiin osallistuneet opettajat yhdessä. Arvioinnin perustelut on aina kirjattava. Arviointi tehdään tutkinnon perusteissa kuvattujen arviointikriteerien perusteella arviointikohteittain. Ammattiosaamisen näytön arvosana päätetään arviointikeskustelussa, johon opiskelijan lisäksi osallistuvat ammattiosaamisen näyttöä arvioineet opettajat ja työelämän edustajat pääsääntöisesti yhdessä. Arviointikeskustelua varten opiskelija laatii itsearvioinnin. Siinä tapauksessa että ammattiosaamisen näyttö kattaa kaikki arviointikohteet, muuta arviointia ei tarvita. Tällaisessa tapauksessa tutkinnon osan lopullinen arvosana on sama kuin ammattiosaamisen näytön arvosana. Tutkinnon osien arviointiasteikko on kolmeportainen; tyydyttävä T1, hyvä H2 ja kiitettävä K3. Arviointikriteerit on kuvattu kolmiportaisesti tutkinnon perusteissa. Saadakseen arvosanan K3, on opiskelijan saavutettava kaikki keskeiset kiitettävän tason arviointikriteerit. Saadakseen arvosanan H2, opiskelijan on saavutettava kaikki keskeiset hyvän tason arviointikriteerit. Saadakseen arvosanan T1, opiskelijan on saavutettava kaikki tyydyttävän tason arviointikriteerit. Päätöksen lopullisesta arvosanasta tekevät opettajat yhdessä huomioiden opiskelijan itsearvioinnin. Opiskelijan kanssa sovitaan tuki- ja ohjaustoimenpiteistä, mikäli hän ei saavuta tutkinnon perusteiden tyydyttävä T1 -tasoa. Jos näyttö ei ole hyväksytysti suoritettu, opiskelija sopii ohjaavan opettajansa kanssa uuden näyttöajankohdan. Ohjaava opettaja määrittelee lisäohjauksen tarpeen yhdessä opiskelijan ja mahdollisesti työelämän edustajan kanssa. Opiskelijalla on oikeus pyytää oikaisua saamastaan arvosanasta. Tutkinnon osan ja ammattiosaamisen näyttöjen arvioinnin lisäksi opiskelijalle annetaan ohjaavaa ja kannustavaa arviointia opintojen aikana. 8. OPINNÄYTE Opiskelija suunnittelee ja tekee omaa osaamistaan kokoavan opinnäytteen, joka voi olla esimerkiksi tuote, työnäyte tai portfolio. Tuote ja työnäyte voi olla työsuoritus, kuten ammattiosaamisen näyttö, mikä dokumentoidaan kuvin ja selostuksin. Portfolion tarkoituksena on kuvata opiskelijan ammatillista kehittymistä, ja se sisältää koosteen opiskelijan työ- ja opiskeluhistoriasta. Opiskelija laatii opinnäytteestä kirjallisen raportin, PowerPoint-esityksen, internet kotisivun tai vastaavan. Opinnäytettä tehdessään opiskelija tunnistaa keskeiset ammatilliset vahvuutensa ja kehittää luovuuttaan, innovatiivisuuttaan sekä edistää ammatillista kasvuaan. Hän esittelee ja arvioi opinnäytteensä sekä sen suunnittelun ja toteutuksen työtä ohjaavalle opettajalle. Opiskelija edistää opinnäytteellä omaa työllistymistään. Opinnäyte arvioidaan niiden tutkinnonosien yhteydessä, joihin se sisältyy. Opinnäytteestä merkitään päättötodistukseen laajuus ja nimi, erillistä arvosanaa ei anneta.

33 33 LIITTEET

34 LIITE 1 Opintojen eteneminen, ajoitus ja järjestäminen, matkailupalvelujen tuottaja 1.jakso 2. jakso 3. jakso 4. jakso 5.jakso 6. jakso 1. vuosi Matkailualan asiakaspalvelu 6 ov Matkailualan asiakaspalvelu 7 ov Matkailualan asiakaspalvelu 7 ov Matkailupalvelujen toteuttaminen 6 ov Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat 6 ov tai lukio-opinnot Matkailupalvelujen toteuttaminen 6 ov Ammattiosaamisen näyttö oppilaitoksessa 2. vuosi Matkailupalvelujen toteuttaminen 6 ov Matkailupalvelujen toteuttaminen 6 ov Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat 5 ov tai lukio-opinnot Matkailupalvelujen toteuttaminen 6 ov Kaikille valinnaiset tutkinnon osat 5 ov tai lukio-opinnot Kaikille valinnaiset tutkinnon osat 5 ov Ammattiosaamisen näyttö työssäoppimispaikalla Ammattiosaamisen näyttö työssäoppimispaikalla 3. vuosi Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat 5 ov tai lukio-opinnot Kaikille valinnaiset tutkinnon osat 6 ov Kaikille valinnaiset tutkinnon osat 6 ov Kaikille valinnaiset tutkinnon osat 6 ov tai lukio-opinnot Kaikille valinnaiset tutkinnon osat 6 ov Kaikille valinnaiset tutkinnon osat 6 ov Ammattiosaamisen näyttö työssäoppimispaikalla Ammattiosaamisen näyttö työssäoppimispaikalla Ammattiosaamisen näyttö työssäoppimispaikalla

35 LIITE 2 Opintojen eteneminen, ajoitus ja järjestäminen, matkailuvirkailija 1.jakso 2. jakso 3. jakso 4. jakso 5.jakso 6. jakso 1. vuosi Matkailualan asiakaspalvelu 6 ov Matkailualan asiakaspalvelu 7 ov Matkailualan asiakaspalvelu 7 ov Matkailupalvelujen myynti ja neuvonta 6 ov Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat 6 ov tai lukio-opinnot Matkailupalvelujen myynti ja neuvonta 6 ov Ammattiosaamisen näyttö oppilaitoksessa 2. vuosi Matkailupalvelujen myynti ja neuvonta 6 ov Matkailupalvelujen myynti ja neuvonta 6 ov Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat 5 ov tai lukio-opinnot Matkailupalvelujen myynti ja neuvonta 6 ov Kaikille valinnaiset tutkinnon osat 5 ov tai lukio-opinnot Kaikille valinnaiset tutkinnon osat 5 ov Ammattiosaamisen näyttö työssäoppimispaikalla Kielitaito oppilaitoksessa Ammattiosaamisen näyttö työssäoppimispaikalla 3. vuosi Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat 5 ov tai lukio-opinnot Kaikille valinnaiset tutkinnon osat 6 ov Kaikille valinnaiset tutkinnon osat 6 ov Kaikille valinnaiset tutkinnon osat 6 ov tai lukio-opinnot Kaikille valinnaiset tutkinnon osat 6 ov Kaikille valinnaiset tutkinnon osat 6 ov Ammattiosaamisen näyttö työssäoppimispaikalla Ammattiosaamisen näyttö työssäoppimispaikalla Ammattiosaamisen näyttö työssäoppimispaikalla

OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA

OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA Vahvistettu 8.9.2011 Rehtorin päätös 64/10/2011 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

Matkailualan perustutkinto

Matkailualan perustutkinto Matkailualan perustutkinto Sisällys Johdanto... 3 2.1 Pakollinen tutkinnon osa... 4 2.1.1 Matkailualan asiakaspalvelu, 30 osp... 4 2.2 Matkailupalvelujen osaamisalan, matkailupalvelujen tuottaja, pakollinen

Lisätiedot

LABORATORIOALAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

LABORATORIOALAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2 LABORATORIOALAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA Vahvistettu 22.6.2010 Rehtorin päätös 47/10/2010 SISÄLTÖ: 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMIALA... 3 3. LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON RAKENNE

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2009 Tutkintokohtainen osa OPETUSSUUNNITELMA HIUSALAN PERUSTUTKINTO PARTURI-KAMPAAJA

OPETUSSUUNNITELMA 2009 Tutkintokohtainen osa OPETUSSUUNNITELMA HIUSALAN PERUSTUTKINTO PARTURI-KAMPAAJA OPETUSSUUNNITELMA HIUSALAN PERUSTUTKINTO PARTURI-KAMPAAJA Vahvistettu 29.11.2010 Rehtorin päätös 90/10/2010 SISÄLTÖ: 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMIALA... 3 3. HIUSALAN PERUSTUTKINNON RAKENNE JA MUODOSTUMINEN

Lisätiedot

Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja

Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja 1 Suunnitelma jen toteuttamisesta ja arvioinnista Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja Tutkinnon osan nimi ja sen laajuus (osp) Valinnainen tutkinnon osa Majoituspalvelut (15 osp) Ammatillisen

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA HOTELLIPALVELUN KOULUTUSOHJELMA

OPETUSSUUNNITELMA HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA HOTELLIPALVELUN KOULUTUSOHJELMA OPETUSSUUNNITELMA HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA HOTELLIPALVELUN KOULUTUSOHJELMA KOKIN KOULUTUSOHJELMA Vahvistettu 27.6.2011 Rehtorin päätös 139/20/2011

Lisätiedot

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, TUTKINNON MUODOSTUMINEN JA VALINNAISUUS Opetushallitus infotilaisuus 7.12.2009 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET 1 AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET Opiskelija täyttää itse hakemansa opintojakson tiedot eli mitä opintojaksoa tai opintojakson osaa hän hakee tunnustettavaksi. Samoin opiskelija

Lisätiedot

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov G. Musiikkialan perustutkinto Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV 1.1. Työtehtävän suunnittelu Yrittäjyysosaaminen ja työelämätaidot Yrittäjyyden perus 3 ov - yrittäjyys ja yrittäjyyden

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa.

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Media-assistentti Hyväksytty:9.5.205 2 Sisällys. JOHDANTO... 3 2. AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN

Lisätiedot

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ YO pohjainen 6.10.2014 Maatalousalan perustutkinto, Maatilatalouden koulutusohjelma, Maaseutuyrittäjä, 2-vuotinen Laajuus Ohjeellinen

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI

OPISKELIJAN ARVIOINTI OPISKELIJAN ARVIOINTI 26.3.2013 Jyväskylä Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Matkailupalvelujen osaamisala Matkailupalvelujen tuottaja

MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Matkailupalvelujen osaamisala Matkailupalvelujen tuottaja MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Matkailupalvelujen osaamisala Matkailupalvelujen tuottaja Matkailupalvelujen myynnin ja tietopalvelujen osaamisala Matkailuvirkailija

Lisätiedot

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä Suunnitelman laadinta Pvm 15/2 2013 Rakenteen tarkistus Pvm 21/3 2013 Muodollinen tarkistus Pvm 28/3 2013 Suunnitelman hyväksyntä Pvm 17/4 2013 Hyväksytty toisen asteen koulutuslautakunnan jaostossa Pvm

Lisätiedot

MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI

MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4.1 KAIKILLE PAKOLLINEN TUTKINNON OSA 4.1.1 Matkailualan asiakaspalvelu Ammattitaitovaatimukset w valmistautuu

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

perustutkinnon uudistaminen

perustutkinnon uudistaminen P t h t l d tilli Puutarhatalouden ammatillisen perustutkinnon uudistaminen Puutarhatalouden perustutkinto Työskenteleminen puutarha alalla Yrittäminen puutarha alalla Puutarhatuotannon koulutusohjelma/osaamisala

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto Rehtorin hyväksymä käsi- ja taideteollisuusalan opetussuunnitelman perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Puualan perustutkinto

Opetussuunnitelma. Puualan perustutkinto Opetussuunnitelma Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Tutkinnon rakenne ja muodostuminen... 5 3 Ammatilliset tutkinnon osat... 6 3.1 Pakolliset tutkinnon osat... 6 3.1.1 Materiaali- ja valmistustekniikka, 30 osp...

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET AMMATILLISEN TUTKINNON OSAN MUODOSTUMINEN JA TUTKINNON OSIEN VALINNAISUUS 19.11.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Sastamalan koulutuskuntayhtymä LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO. Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista

Sastamalan koulutuskuntayhtymä LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO. Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista Koul Sastamalan koulutuskuntayhtymä LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Kuv Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen kansallinen oppimistulosten

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO

OPETUSSUUNNITELMA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO Vahvistettu 12.6.2015 Rehtorin päätös 58/20/2015 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 TUTKINNON RAKENNE JA MUODOSTUMINEN... 4 3 AMMATILLISET TUTKINNON OSAT... 5 3.1 Pakolliset

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Hevostalouden perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Hevostalouden perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Hevostalouden perustutkinto Rehtorin hyväksymä hevostalouden perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan hyväksymän

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Media-assistentti Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2010 Tutkintokohtainen osa OPETUSSUUNNITELMA AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO

OPETUSSUUNNITELMA 2010 Tutkintokohtainen osa OPETUSSUUNNITELMA AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO Vahvistettu 2.9.2011 Rehtorin päätös 61/10/2011 SISÄLTÖ: 1. JOHDANTO... 4 2. TOIMIALA... 4 3. AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINNON RAKENNE

Lisätiedot

Opiskelu matkailualalla. Rauma 2015 WinNova

Opiskelu matkailualalla. Rauma 2015 WinNova Opiskelu matkailualalla Rauma 2015 WinNova Asiakaspalvelu Matkailualan asiakaspalvelutilanteissa oppii mm. Käyttämään kassaa ja erilaisia ohjelmistoja Käytöstapoja ja kohteliaisuutta Toimimaan erilaisten

Lisätiedot

LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Asiakaslähtöinen valmistaminen LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Asiakaslähtöinen valmistaminen LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Asiakaslähtöinen valmistaminen LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINNON

Lisätiedot

METSÄALAN PERUSTUTKINTO. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Metsätalouden osaamisala Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja

METSÄALAN PERUSTUTKINTO. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Metsätalouden osaamisala Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja METSÄALAN PERUSTUTKINTO Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Metsätalouden osaamisala Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja Hyväksytty 9.05.205 2 Sisällys. JOHDANTO... 3 2. METSÄALAN PERUSTUTKINTO... 3

Lisätiedot

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OSAAMISALASSA

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Puutarhatalouden perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Puutarhatalouden perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Puutarhatalouden perustutkinto Rehtorin hyväksymä puutarhatalouden perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan hyväksymän

Lisätiedot

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10. Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.2011 Sisältö 1. WinNova 2. Opiskelijoiden perehdyttäminen arviointiin 3.

Lisätiedot

Opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpauksessa. Merja Rui ja Heikki Tuomainen lehtorit, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus

Opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpauksessa. Merja Rui ja Heikki Tuomainen lehtorit, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus Opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpauksessa Merja Rui ja Heikki Tuomainen lehtorit, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus Pedagoginen johtaminen Salpauksessa Opiskelijat ja työelämä Maarit

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Toteuttamisen suunnittelu LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Toteuttamisen suunnittelu LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Toteuttamisen suunnittelu LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINNON

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Matkailualan perustutkinto. Matkailupalvelujen osaamisala, matkailupalvelujen tuottaja

OPETUSSUUNNITELMA. Matkailualan perustutkinto. Matkailupalvelujen osaamisala, matkailupalvelujen tuottaja 1 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMA Matkailualan perustutkinto Matkailupalvelujen osaamisala, matkailupalvelujen tuottaja Matkailupalvelujen myynnin ja tietopalvelujen

Lisätiedot

MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Ammatilliset tutkinnon osat

MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Ammatilliset tutkinnon osat MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Ammatilliset tutkinnon osat Matkailupalvelujen osaamisala Matkailupalvelujen tuottaja Matkailupalvelujen

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO RAKENNUSTEN PINTAKÄSITTELYJEN KOULUTUSOHJELMA, MAALARI

OPETUSSUUNNITELMA PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO RAKENNUSTEN PINTAKÄSITTELYJEN KOULUTUSOHJELMA, MAALARI OPETUSSUUNNITELMA PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO RAKENNUSTEN PINTAKÄSITTELYJEN KOULUTUSOHJELMA, MAALARI Vahvistettu 18.3.2011 Rehtorin päätös 12/10/2011 1 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMIALA... 3 3. PINTAKÄSITTELYALAN

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Ammaattiosaamisen näyttö Arviointisuunnitelma Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Artesaani Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen suunnitelma Määräys 53/011/2014 (sisältää määräyksen 4/011/2015

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO

OPETUSSUUNNITELMA RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO Vahvistettu 16.6.2015 Rehtorin päätös 82/20/2015 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 TUTKINNON RAKENNE JA MUODOSTUMINEN... 4 3 AMMATILLISET TUTKINNON OSAT... 5 3.1 Pakolliset

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi N TUTKINTOKOHTAINEN OSA LUONNONTIETEIDEN ALA Datanomi Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma OPH:n määräys 85/011/2014 (sisältää

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Laatija Tila Tieto- ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO

MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 1 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO MATKAILUPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

Sastamalan koulutuskuntayhtymä KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO

Sastamalan koulutuskuntayhtymä KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Sastamalan koulutuskuntayhtymä KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Koul Kuvi Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina Johdanto Ammatillisen

Lisätiedot

Työssäoppimisen ohjaus soveltuu pääosin käytettäväksi myös opiskelijoiden liikkuvuusjaksoilla

Työssäoppimisen ohjaus soveltuu pääosin käytettäväksi myös opiskelijoiden liikkuvuusjaksoilla Työssäoppimisen ohjaus soveltuu pääosin käytettäväksi myös opiskelijoiden liikkuvuusjaksoilla SUUNNITTELU JA VALMENNUS TYÖSSÄOPPIMISEEN TYÖSSÄOPPIMISEN ALOITUS TYÖELÄMÄYHTEISTYÖN SUUNNITELMA Työpaikka-analyysi

Lisätiedot

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov AMMATILLINEN PAIKALLISESTI TUOTETTU TUTKINNON OSA AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov Ammattitaitovaatimukset osaa: suunnitella ja laatia toiminnan tavoitteet asiakkaan tarpeet huomioiden ottaa huomioon

Lisätiedot

Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen

Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen Välinehuoltoalan koulutuskokeilujen jaosto 16.3.2015 Opetusneuvos Aira Rajamäki Lait

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

Sastamalan koulutuskuntayhtymä KÄSI- TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO

Sastamalan koulutuskuntayhtymä KÄSI- TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Sastamalan koulutuskuntayhtymä Koul KÄSI- TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Kuvi Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina - Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

Tutkinnon muodostuminen... 1 1. Rakenne ja näyttöjen sijoittuminen... 2

Tutkinnon muodostuminen... 1 1. Rakenne ja näyttöjen sijoittuminen... 2 SISÄLLYS Tutkinnon muodostuminen... 1 1. Rakenne ja näyttöjen sijoittuminen... 2 2. Johdanto... 5 3. Matkailualan perustutkinnon tavoitteet ja tutkinnon muodostuminen... 7 3.1 Matkailualan perustutkinnon

Lisätiedot

Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö

Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Uudistettujen osaamisperusteisten perustutkintojen toimeenpano ja yksilöllisten opintopolkujen toteuttaminen uusien säädösten, tutkinnon perusteiden ja määräysten mukaisesti 12.2.2015 Sirkka-Liisa Kärki

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

Oppimisen arviointia käytännön työtehtävissä oppimisen arviointi itsearvioinnin kehittäjänä. 4.5.2012 M-L Haapa-alho / NAO

Oppimisen arviointia käytännön työtehtävissä oppimisen arviointi itsearvioinnin kehittäjänä. 4.5.2012 M-L Haapa-alho / NAO Oppimisen arviointia käytännön työtehtävissä oppimisen arviointi itsearvioinnin kehittäjänä TEKNINEN TOTEUTUS: Oppimisen arviointi Jokaisen tutkinnon osan alussa selvitetään OPPIJOILLE ammattitaito-vaatimukset,

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5).5.2015 Tämä asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

AMMATTILUKIOTOIMINTA TORNIOSSA Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa

AMMATTILUKIOTOIMINTA TORNIOSSA Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa Mikä on ammattilukiotoiminta Torniossa? Mitä tahansa ammatillista perustutkintoa opiskeleva opiskelija voi opiskella perustutkinnon rinnalle myös ylioppilastutkinnon

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä ELINTARVIKEALAN PERUSTUTKINTO

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä ELINTARVIKEALAN PERUSTUTKINTO Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä ELINTARVIKEALAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 4 Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen kansallinen

Lisätiedot

2. tai 3. opintovuosi Menetelmät Ryhmätunnit, itsenäinen harjoittelu, orkesterien ja/tai kuorojen harjoitusten ja konserttien seuraaminen

2. tai 3. opintovuosi Menetelmät Ryhmätunnit, itsenäinen harjoittelu, orkesterien ja/tai kuorojen harjoitusten ja konserttien seuraaminen MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO 2010, MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMA OPETUSSUUNNITELMA TUTKINTOKOHTAINEN OSA PAIKALLISESTI TARJOTTAVAT TUTKINNON OSAT / täydennys Hyväksytty Helsingin Konservatorion johtokunnassa

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt

Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näytöt ovat ammatillisessa peruskoulutuksessa osa opiskelijan arviointia. Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelua, toteuttamista ja arviointia säätelevät laki ja

Lisätiedot

Tutkinnon, opetuksen ja arvioinnin tietomalli, luonnos

Tutkinnon, opetuksen ja arvioinnin tietomalli, luonnos , opetuksen ja arvioinnin tietomalli, luonnos OPH Koulutusala Opintoala / Osaamisala Koulutusohjelma Tutkintonimike Koulutuksen järjestäjä & Työelämä Opiskelija & Opettaja Koulutus Hakemus Koulutuksen

Lisätiedot

4.4.10 Retki-, erä- ja luontoruokailupalvelut

4.4.10 Retki-, erä- ja luontoruokailupalvelut 4.4.10 Retki-, erä- ja luontoruokailupalvelut Ammattitaitovaatimukset valmistautuu ruokailupalvelutilanteisiin ja tekee esivalmisteluja valmistaa toimintaympäristöön ja vuodenaikoihin sopivia aterioita

Lisätiedot

Oppimisen ja osaamisen arviointi. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Oppimisen ja osaamisen arviointi. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Oppimisen ja osaamisen arviointi Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppimisen (ammatillinen peruskoulutus) arvioinnin periaatteita kolmikantaisuus: työssäoppija, työpaikkaohjaaja

Lisätiedot

Osaamisperusteisuus todeksi ammatilliset perustutkinnot, perusteet, määräykset ja ohjeet uudistuneet 23.1.2015 EDUCA

Osaamisperusteisuus todeksi ammatilliset perustutkinnot, perusteet, määräykset ja ohjeet uudistuneet 23.1.2015 EDUCA Osaamisperusteisuus todeksi ammatilliset perustutkinnot, perusteet, määräykset ja ohjeet uudistuneet 23.1.2015 EDUCA Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö

Lisätiedot

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto Lapin ammattiopisto Opetussuunnitelma 1 (11) Sisällys 1 Tervetuloa oppimaan! - Valitsit hyvin! -Tehemä pois!... 1 2 Mikä

Lisätiedot

PERUSTEIDEN TOIMEENPANON SEURANTA: KYSELY KAIKILLE AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JÄRJESTÄJILLE 1

PERUSTEIDEN TOIMEENPANON SEURANTA: KYSELY KAIKILLE AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JÄRJESTÄJILLE 1 JÄRJESTÄJILLE 1 Taustatiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjätyyppi Kunta Kuntayhtymä Muu taustayhteisö Vastaajan nimi Vastaajan asema organisaatiossa Vastaajan sähköpostiosoite Vastaajan

Lisätiedot

PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO

PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 4 Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen kansallinen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Puualan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Puualan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Puualan perustutkinto Kuntayhtymäjohtaja-rehtorin hyväksymä Puualan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan

Lisätiedot

TUTK.OSA. 10 ov ASIAKASLÄHTÖINEN VALMISTAMINEN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA OPISKELUMENETELMÄT.

TUTK.OSA. 10 ov ASIAKASLÄHTÖINEN VALMISTAMINEN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA OPISKELUMENETELMÄT. TUTK.OSA ASIAKASLÄHTÖINEN VALMISTAMINEN AMMATTITAITOVAATIMUKSET 10 ov Opiskelija osaa suunnitella omaa työtään valmistaa tuotteen tai palvelun arvioida ja kehittää omaa toimintaansa työskennellessään ottaa

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön!

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Ammattistartin kokeilun päätösseminaari Jyväskylä 13.4.2010 Opetusneuvos Ulla Aunola OPH/Ammattikoulutus/Tutkinnot Osaamisen ja sivistyksen asialla Valmistavien

Lisätiedot

Liikunnanohjauksen perustutkinto

Liikunnanohjauksen perustutkinto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA Lapin urheiluopisto Opetussuunnitelma 1 (11) Sisällys 1 Tervetuloa oppimaan! - Valitsit hyvin! -Tehemä pois!... 1 2 Mikä on opetussuunnitelma (ops) kuvaus opiskelijalle...

Lisätiedot

Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014

Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014 Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014 Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Tutkintojärjestelmän/perusteiden kehittämisen tahtotila

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ, KAIKILLE VALINNAINEN PAIKALLINEN TUTKINNON OSA, 10 OV 1. TYÖPROSESSIN HALLINTA Suunnittelee ja toteuttaa projektin. Suunnittelu, toteutus

Lisätiedot

1. Yleistä... 2. 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2. 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus... 2. 4. Tutkintosuoritusten arvioijat...

1. Yleistä... 2. 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2. 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus... 2. 4. Tutkintosuoritusten arvioijat... Pysyväisohjeet tutkintojen järjestäjille Hyväksytty suntion tutkintotoimikunnan kokouksessa 19.3.2012 SISÄLLYS 1. Yleistä... 2 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus...

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Pintakäsittelyalan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Pintakäsittelyalan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Pintakäsittelyalan perustutkinto Rehtorin hyväksymä pintakäsittelyalan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Tutkinto- ja koulutusohjelmakohtainen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma Hyväksytty Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän

Lisätiedot

TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Putkiasentajan osaamisala Putkiasentaja

TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Putkiasentajan osaamisala Putkiasentaja TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Putkiasentajan osaamisala Putkiasentaja Hyväksytty:9.5.205 2 Sisällys. JOHDANTO...3 2. TALOTEKNIIKAN

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Matkailualan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Matkailualan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Matkailualan perustutkinto Rehtorin hyväksymä matkailualan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan hyväksymän

Lisätiedot

Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto. Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia

Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto. Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia Erja Kotimäki 14.3.2014 Osaava työelämäpedagogi -koulutus Ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelijan arviointia

Lisätiedot

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Metsäalan perustutkinto Määräys 67/011/2014. Marjatta Säisä

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Metsäalan perustutkinto Määräys 67/011/2014. Marjatta Säisä Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Metsäalan perustutkinto Määräys 67/011/2014 Marjatta Säisä Tutkintojen uudistuksessa on vahvistettu osaamisperusteisuutta opetuskeskeisestä ajattelusta

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON VALINNAISET OSAT

OPETUSSUUNNITELMA AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON VALINNAISET OSAT OPETUSSUUNNITELMA AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON VALINNAISET OSAT Johtokunnan hyväksymä 13.10.2009 / 69 Voimassa alkaen 1.8.2009 Sisältö 5.2 Valinnaiset tutkinnon osat... 3 5.2.1 Äidinkieli (0-4 ov)...

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen osaamisala. Artesaani

OPETUSSUUNNITELMA. KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen osaamisala. Artesaani OPETUSSUUNNITELMA KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen osaamisala Artesaani Tekniikan alan apulaisrehtorin hyväksymä 29.4.2015, 9. Näyttötoimikunta hyväksynyt

Lisätiedot

AMMATTIOSAAJAN TYÖKYKYPASSI AMMATTIOSAAMISEN VAHVISTAMISEN TUKENA AMMATTIOSAAJAN TYÖKYKYPASSIN SUORITTAMINEN Tiedotustilaisuus 14.5.

AMMATTIOSAAJAN TYÖKYKYPASSI AMMATTIOSAAMISEN VAHVISTAMISEN TUKENA AMMATTIOSAAJAN TYÖKYKYPASSIN SUORITTAMINEN Tiedotustilaisuus 14.5. AMMATTIOSAAJAN TYÖKYKYPASSI AMMATTIOSAAMISEN VAHVISTAMISEN TUKENA AMMATTIOSAAJAN TYÖKYKYPASSIN SUORITTAMINEN Tiedotustilaisuus 14.5.2008 Sirkka-Liisa Kärki, Opetusneuvos, asiantuntijayksikön päällikkö

Lisätiedot

09.02.2015 TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA

09.02.2015 TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 09.02.2015 TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA Tutkinto: Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: A LA CARTE tarjoilu, 20 osp, valinnainen t.o. ARVIOINNIN KESKEISET

Lisätiedot

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja ARVIOIJAKOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ NÄYTTÖTUTKINNOISTA 2. TUTKINTORAKENNE 3. AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN 1. Tutkintotilaisuuden suorittamissuunnitelma

Lisätiedot

13.3.2015 TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA

13.3.2015 TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA Tutkinto: Hevostalouden perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: 2.2.7 Hevossiittolassa työskenteleminen 20 osp, valinnainen t.o. 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Kiinteistönhoitaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen suunnitelma Määräys 49/011/2014 (sisältää

Lisätiedot

1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet:

1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet: 1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet: Opiskelija suunnittelee ja valmistelee tuoteneuvottelutilanteita. Opiskelija neuvoo asiakkaita tuotteiden

Lisätiedot

OPPISOPIMUSFOORUMI 21.11.2013

OPPISOPIMUSFOORUMI 21.11.2013 OPPISOPIMUSFOORUMI 21.11.2013 1. 2+1 TOTEUTUKSEN KRITEERIT 2. 2+1 MALLIN TOTEUTUS RAKENNUSALALLA 3. OPPIMISPOLKUJA 4. POSITIIVISTA / POHDITTAVAA Oppisopimusfoorumi Hannu Rinne TUTKINNON TAVOITTEET KOLMELLE

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Tutkinnon osan nimi ja laajuus: 2.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus, 20 osp. Pakollinen

Lisätiedot

asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma

asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Opetussuunnitelma 3.0 /30.5.2014 1 (10) LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 1 Opintopolku asiakaspalvelun ja myynnin työtehtäviin asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA. Turvallisuusalan perustutkinto Turvallisuusvalvoja

VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA. Turvallisuusalan perustutkinto Turvallisuusvalvoja VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Turvallisuusvalvoja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen opetussuunnitelma OPH:n määräys 86/011/2014

Lisätiedot

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta.

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta. Arviointisuunnitelma Arviointisuunnitelma on osa Raahen Porvari- ja Kauppakoulun 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa Opetushallituksen määräyksiin perustuvien liiketalouden perustutkinnon (Dno

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Matkailualan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Matkailualan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Matkailualan perustutkinto Kuntayhtymäjohtaja-rehtorin hyväksymä matkailualan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Maatalousalan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Maatalousalan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Maatalousalan perustutkinto Rehtorin hyväksymä maatalousalan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan hyväksymän

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO, 120 ov

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO, 120 ov OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO, 120 ov Matkailupalvelujen koulutusohjelma MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA Hyväksytty Näyttötoimikunnassa 15.5.2013 Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto Kotityöpalvelujen koulutusohjelma, kodinhuoltaja Puhdistuspalvelujen koulutusohjelma, toimitilahuoltaja SISÄLLYSLUETTELO KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO...

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA 0 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA Toimitilahuoltajan perustutkinto Hyväksytty Bovallius- ammattiopiston ja koulutuskeskus Agricolan Pieksämäen ammatillisen koulutuksen toimielimessä 29.3.2011. 1

Lisätiedot

OPINTOJEN SUUNNITTELU

OPINTOJEN SUUNNITTELU OPINTOJEN SUUNNITTELU Sisältö HOPS... 3 HENKILÖKOHTAISTAMINEN... 6 OPINTOJEN OPPIMISSUUNNITELMA... 10 OHJEITA VERKKO-OPPIJALLE... 11 TUTKINNON OSAT... 12 HOPS MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO Matkailupalvelujen

Lisätiedot