JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, hotelli-, ravintola- ja catering -alan perustutkinto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, hotelli-, ravintola- ja catering -alan perustutkinto"

Transkriptio

1

2 2

3 3 Sisällysluettelo JOHDANTO... 4 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ Kuvaus koulutusalasta Tutkinnon muodostuminen Lukusuunnitelma Tutkinnon osat... 9 a. Pakolliset tutkinnon osat... 9 a. Valinnaiset tutkinnon osat c. Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat (kaikille yhteiset aineet) Opintojen eteneminen, ajoitus ja järjestäminen Vapaasti valittavien tutkinnon osien tarjonta Suunnitelma ammattiosaamista syventävien tutkinnon osien järjestäminen Suunnitelma tutkinnon osien arvioinnista ja osaamisen arviointimenetelmistä Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteutumisesta ja arvioinnista Tutkinnon osat, joita ei ole määritelty tutkinnon perusteissa Liite 1, Alan kuvaus ja arvoperusta Liite 2, Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset ammatillisessa koulutuksessa Liite 3, Elinikäisen oppimisen avaintaidot Liite 4, Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

4 4 JOHDANTO (Ops hyväksytty SIIKA-PYHÄ kky, JEDU) OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ Tämä opetussuunnitelma on laadittu käyttäen suunnittelun perustana Hotelli-, ravintola- ja cateringalan tutkinnon perusteita, OPH:n määräys pvm , Dno 3/011/2010 ja Siika-Pyhäjokialueen koulutuskuntayhtymän opetussuunnitelman yhteistä osaa Opetussuunnitelma on hyväksytty Jokilaakson koulutuskuntayhtymässä toistaiseksi voimassa olevaksi Opetussuunnitelma on laadittu paikalliseen toimintaympäristöön sopivaksi yhteistyössä työelämän kanssa. Opetussuunnitelmaa ja sen toteuttamista kehitetään työelämästä ja opiskelijoilta saadun palautteen perusteella 1. Kuvaus koulutusalasta Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinnon suorittaneella on monipuolista alan perusosaamista. Hän palvelee suomalaisia ja ulkomaisia asiakkaita ja pystyy toimimaan eri liikeideoilla toimivissa yrityksissä ja toimipaikoissa majoitus- ja ravitsemispalvelutehtävissä. Perustutkinnon tavoitteena on saada alalle palveluhenkisiä, vastuullisia, oma-aloitteisia, luotettavia ja yhteistyökykyisiä työntekijöitä. Perustutkinnon suorittaneella on hyvä työntekijän aseman ja työelämän tuntemus. Hän alan sopimuksia, säädöksiä ja yhteiskunnallisia velvollisuuksia. Hänellä on hyvät käytöstavat, hän on suvaitsevainen ja kunnioittaa eri kulttuureista tulevia työtovereita ja asiakkaita. Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinnon suorittanut toimii työssään asiakaslähtöisesti, kannattavasti ja tuloksellisesti huolehtien tuotteiden laatuvaatimuksista, turvallisuudesta, terveellisyydestä ja esteettisyydestä. Hän arvostaa suomalaista ruoka- ja tapakulttuuria ja edistää sitä omalla toiminnallaan. Hän tuottaa työssään asiakkaille monipuolisia palveluja sekä huolehtii asiakkaiden tyytyväisyydestä. Hän tietää kuinka toimipaikan tulos muodostuu ja kuinka hän itse voi vaikuttaa siihen. Hänelle alkaa kehittyä vahva ammatti-identiteetti, hän on kiinnostunut ammattitaitonsa jatkuvasta kehittämisestä ja seuraa alan kehittymistä. Perustutkinnon suorittanut osaa suunnitella työtään, toimia annettujen ohjeiden mukaan ja arvioida omia työsuorituksiaan. Hän huolehtii ja pitää kunnossa työvälineet ja osaa käyttää tarvittavia koneita ja laitteita. Hän huolehtii omalta osaltaan tuotettujen palveluiden eettisyydestä ja toimii kestävän toimintatavan mukaisesti. Hän käyttää tietotekniikkaa ja ammatillista kielitaitoa työssään. Hän toimii terveyttä edistävästi, ylläpitää työ- ja toimintakykyään ja toimii työssään ergonomisesti. Hän ymmärtää oman toimintansa merkityksen osana palveluketjua ja vaikuttaa toiminnallaan

5 5 myönteisesti asiakkaiden tyytyväisyyteen ja työyhteisön toimintaan. Hotelli- ravintola- ja catering-ala on kansainvälinen ala, jolla edellytetään ammattisanaston hallintaa vierailla kielillä ja muutenkin eri kulttuurien tuntemusta. Kokin koulutusohjelman tai osaamisalan suorittanut kokki osaa toimia ruoanvalmistuksen tehtävissä erilaisin liikeideoin tai toiminta-ajatuksin toimivissa ravintoloissa tai julkisen sektorin toimipaikoissa. Työpaikkoja voivat olla kahvilat, henkilöstöravintolat, ravintolat, cateringalan yritykset, suurkeittiöt ja juhla- ja pitopalveluyritykset sekä lasti- ja matkustajalaivat. Kokki tuntee elintarvikkeet ja raakaaineet, valmistaa maukasta, ravitsevaa ja terveellistä ruokaa myös erityisruokavalioasiakkaille ja laittaa sen esille joko suurelle joukolle kerrallaan tai annoksittain. Toimiessaan ruoanvalmistuksen ja asiakaspalvelun tehtävissä hän tekee yhteistyötä toisten työntekijöiden kanssa asiakkaiden turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Hän toimii työssään kestävän toimintatavan, hygieniavaatimusten ja anniskelumääräyksien mukaisesti sekä muita alan sopimuksia ja säädöksiä. Lisäksi ammatillisessa peruskoulutuksessa tulee tukea opiskelijoiden kehitystä hyviksi ja tasapainoisiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille jatko-opintojen, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä tukea elinikäistä oppimista (L630/98 5 ). 2. Tutkinnon muodostuminen Ammatilliset perustutkinnot muodostuvat ammatillisista tutkinnon osista, jotka voivat olla pakollisia tai valinnaisia. Lisäksi peruskoulutuksena suoritettaviin tutkintoihin sisältyy pakollisia ja valinnaisia ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon osia (yhteiset opinnot) sekä vapaasti valittavia tutkinnon osia. Lisäksi tutkintoon tulee voida yksilöllisesti sisällyttää enemmän tutkinnon osia, jotka laajentavat suoritettua tutkintoa, silloin kun se on työelämän alakohtaisiin tai paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin vastaamisen ja tutkinnon suorittajan ammattitaidon syventämisen kannalta tarpeellista. Tutkintokohtaiset valinnaisuussäännöt on esitetty edellä hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinnon muodostuminen - taulukossa. Opiskelija tai tutkinnon suorittaja voi valita ammatilliseen perustutkintoon tutkinnon osia myös muista ammatillisista tutkinnoista. Opiskelija voi valita jatko-opintokelpoisuuden vahvistamiseksi lukio-opintoja ja suorittaa ylioppilastutkinnon. Nämä opinnot voivat korvata ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon osia (yhteisiä opintoja), muita valinnaisia tutkinnon osia ja vapaasti valittavia tutkinnon osia. Koko tutkinnon suorittaminen on ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukaisesti

6 6 järjestetyssä tutkintoon johtavassa koulutuksessa ensisijainen tavoite. Lisäksi opiskelija voi suorittaa perustutkinnon myös suunnatumman ammattipätevyyden tuottava tutkinnon osa tai osia kerrallaan, silloin kun se on yksilön opiskeluvalmiuksien, elämäntilanteen tai työllistymisen kannalta tarkoituksenmukaista. Opiskelijoilla tulee tällöin olla joustavia mahdollisuuksia suorittaa koko tutkinto myöhemmin. Tällaisissa tilanteissa koulutuksen järjestäjät laativat opiskelijalle tai tutkinnon suorittajalle, mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä työpaikan kanssa, suunnitelman koko tutkinnon suorittamisesta. 2.1 Lukusuunnitelma Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto AMMATILLISET TUTKINNON OSAT a. Pakolliset ammatilliset tutkinnonosat Majoitus- ja ravitsemispalveluissa toimiminen Palveluammatissa toimiminen Ruoanvalmistuksen perusteet Elintarvikehygienian ja puhtaanapidon perusteet sekä turvallisesti työhön Elintarvikehygieniaosaamistodistus HRC-osaston koneiden ja laitteiden perehdytys Ensiapu Opiskelijan ohjaus Majoitus- ja ravitsemispalveluissa toimimisen työssäoppiminen Lounasruokien valmistus Varastointi- ja materiaalitoiminnot Lounasruokien ja leivonnaisten valmistuksen perusteet Opiskelijan ohjaus Lounasruokien ja leivonnaisten valmistus Lounasruokien valmistuksen työssäoppiminen Annosruokien valmistus Annosruokien valmistuksen perusteet Annosruokien valmistus Annosruokien valmistus ammattityössä Annosruokien valmistuksen työssäoppiminen 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi 4 ov 7 ov 4 ov 0 ov 0 ov 0 ov 1 ov 4 ov 2 ov 8 ov 1 ov 5 ov 4 ov 6 ov 5 ov 5 ov 4 ov b. Kaikille valinnaiset tutkinnon osat (30 ov) À la Carte- ruoanvalmistus À la Carte -ruoanvalmistus À la Carte -ruoanvalmistuksen työssäoppiminen Opiskelijan ohjaus Kahvilapalvelut Kahvilapalvelut Ammatillinen ruotsinkieli Ammatillinen englanninkieli 5 ov 4 ov 1 ov 4 ov 1 ov 1 ov 4 ov Kahvilapalveluiden työssäoppiminen Pikaruokapalvelut Pikaruokapalvelut 2 ov

7 Ammatillinen ruotsinkieli Ammatillinen englanninkieli Pikaruokapalveluiden työssäoppiminen Suurkeittiön ruokatuotanto Suurkeittiön ruokatuotanto Suurkeittiön ruokatuotannon työssäoppiminen Tilaus- ja juhlaruokien valmistus Tilaus- ja juhlaruokien valmistus Opinnäyte Tilaus- ja juhlaruokien valmistuksen työssäoppiminen Yrittäjyys Yrittäjyys Yrittäjyyden työssäoppiminen 6 ov 4 ov Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 2 ov Lähiruoka ammattikeittiössä 5 ov 1 ov 1 ov 6 ov 6 ov 4 ov 4 ov 2 ov 4 ov Tilaus- ja juhlapalvelut tai Raaka-aineesta tuotteeksi 3 ov Lukio-opinnot 10 ov c. AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSAT Pakolliset tutkinnon osat Äidinkieli 2 ov 2 ov Toinen kotimainen kieli 1 ov Vieras kieli 1 ov 1 ov Matematiikka 2 ov 1 ov Fysiikka ja kemia 1 ov 1 ov Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto 1 ov Liikunta 1 ov Terveystieto 1 ov Taide ja kulttuuri 1 ov Valinnaiset tutkinnon osat Ammattitaitoa täydentävien pakollisten tutkinnon 3 ov osien valinnaiset lisäosat, ks. edellä kohdat Ympäristötieto Tieto- ja viestintätekniikka 1 ov Etiikka Kulttuurien tuntemus Psykologia Yritystoiminta VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT 5 ov 5 ov yhteensä

8 8 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN AJOITUS JA NÄYTTÖPAIKAT Tutkinto: Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto Koulutusala: Kokki 1 vuosi 2 vuosi 3 vuosi Pakolliset tutkinnon osat OV Majoitus- ja ravitsemispalveluissa toimiminen 20 O/T Lounasruokien valmistus 20 O/T Annosruokien valmistus 20 O Valinnaiset tutkinnon osat OV À la Carte- ruoanvalmistus 10 O/T Kahvilapalvelut 10 O/T Pikaruokapalvelut 10 O/T Suurkeittiön ruokatuotanto 10 O/T Tilaus- ja juhlaruokien valmistus 10 O/T Yrittäjyys 10 O/T Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 2 O/T Lähiruoka ammattikeittiössä 5 O/T Tilaus- ja juhlapalvelut tai 3 O/T Raaka-aineesta tuotteeksi 3 O/T O T NÄYTTÖ ANNETAAN OPPILAITOKSESSA NÄYTTÖ TYÖPAIKALLA O/T JOKO OPPILAITOKSESSA TAI TYÖPAIKALLA

9 9 2.2 Tutkinnon osat a. Pakolliset tutkinnon osat Majoitus- ja ravitsemispalveluissa toimiminen 20 ov Palveluammatissa toimiminen Ruoanvalmistuksen perusteet Elintarvikehygienian ja puhtaanapidon perusteet sekä turvallisesti työhön Elintarvikehygieniaosaamistodistus HRC-osaston koneiden ja laitteiden perehdytys Ensiapu Opiskelijan ohjaus Majoitus- ja ravitsemispalveluissa toimimisen työssäoppiminen Ammattitaitovaatimukset Arviointi ammattiosaamisen näyttö Opiskelija tai tutkinnon suorittaja Kunnostaa asiakas- ja työtiloja Valmistelee tai valmistaa toimipaikan tuotteita ja palveluja myyntiä varten Pitää huolta myytävien tuotteiden laadusta ja riittävyydestä Palvelee asiakkaita Myy tuotteita tai palveluja sekä rekisteröi myyntiä Järjestää ja siistii asiakas- ja työtiloja Toimii astiahuollon tehtävissä Puhdistaa työvälineitä, koneita ja laitteita sekä asiakas- ja työtiloja Noudattaa omavalvontasuunnitelmaa Kehittää vuorovaikutustaitojaan työyhteisössä toimiseen sekä itsetuntemustaan ja itsearviointitaitojaan toimintansa ja tuotostensa arviointiin Tekee koulutusta ja elämänuraa koskevia valintoja ja ratkaisuja Opintokokonaisuus arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä. Opintokokonaisuuteen sisältyy hygieniaosaamistodistuksen suorittaminen, joka tulee olla suoritettu ennen ensimmäistä työssäoppimisjaksoa. Opintojaksot Palveluammatissa toimiminen 4ov Tavoitteet Opiskelija tuntee majoitus- ja ravitsemisalan erilaisia toimipaikkoja. Hän toimii työyhteisössä, työaikoja sekä huolehtii ulkonäöstään, pukeutuu tehtävän vaatimalla tavalla. Opiskelija toimii hyvien käyttäytymistapojen mukaisesti sekä vaitiolovelvollisuutta. Opiskelija toimii tavallisimmissa asiakaspalvelutilanteissa sekä myy toimipaikan tuotteita sekä käyttää kassaa tai kassajärjestelmää. Opiskelija hallitsee tavallisimmat tarjoilutavat sekä valitsee niihin oikeat tarjoiluastiat. Opiskelija hallitsee omaehtoisen yrittävyyden eli toimii oma-aloitteisesti, tunnollisesti, rohkeasti, kekseliäästi ja luovasti. Sisältö Toimialan tunteminen

10 10 Totuttamistapa Menetelmät Välineet Oppimateriaali Työyhteisössä toimiminen Työvuorossa toimiminen Ammattietiikka Asiakaspalvelu Tuotteiden myynti ja rahastus Tarjoilutavat Tarjoiluastiat Omaehtoinen yrittävyys Teoriaopetus, opetuskeittiöopetus, ammattikeittiöopetus, opetusravintola- ja kahvilaopetus Kokkiprokkis Muuta huomioitavaa Ruoanvalmistuksen perusteet 7ov Tavoitteet Opiskelija tunnistaa tavallisimmat elintarvikkeet, säilyttää, esikäsittelee ja valmistaa niistä perusruokaohjeiden mukaisia aamiais- ja lounasruokia perusruoanvalmistus-menetelmillä. Hän muuntaa tavallisen ruoan erityisruokavalioille (laktoosirajoite, gluteeniton ja maitoallergia) sopivaksi. Opiskelija valmistaa tavallisimpia leivonnaisia sekä toimi työturvallisuusohjeiden mukaisesti. Sisältö Totuttamistapa Menetelmät Elintarvikkeet ruoanvalmistuksessa Elintarvikkeiden säilytys Ruoanvalmistusmenetelmät Leivonnan perusteet Perusohjeet Erityisruokavaliot Työturvallisuuden perusteet Teoriaopetus, opetuskeittiöopetus, ammattikeittiöopetus, opetusravintola- ja kahvilaopetus. Välineet Oppimateriaali Kokkiprokkis Muuta huomioitavaa Elintarvikehygienian ja puhtaanapidon perusteet sekä turvallisesti työhön 4 ov Elintarvikehygieniaosaamistodistus HRC-osaston koneiden ja laitteiden perehdytys Ensiapu 1

11 11 Tavoitteet Opiskelija toimii hygieenisesti, tekee omavalvonnan kirjauksia ja suorittaa hygieniapassin. Opiskelija puhdistaa keittiö- ja asiakastiloja sekä keittiölaitteita ja työvälineitä. Hän käyttää työssään oikeita puhdistusaineita ja välineitä. Opiskelija osaa käyttää HRC-osaston koneita ja laitteita oikein ja niiden työturvallisuus ohjeita. Opiskelija osaa toimia erilaisissa ensiaputilanteissa tarkoituksen mukaisesti. Sisältö Elintarvikehygienia Omavalvonnan perusteet Hygieniapassi Mikrobiologia Keittiö- ja asiakastilojen puhtaanapito Keittiölaitteiden ja työvälineiden puhtaanapito Puhdistusaineet ja -menetelmät Koneiden ja laitteiden perehdytys Hätäensiapu 8h Totuttamistapa Menetelmät Välineet Oppimateriaali Muuta huomioitavaa Teoriaopetus, opetuskeittiöopetus, ammattikeittiöopetus, opetusravintola- ja kahvilaopetus. Kokkiprokkis, Eviran materiaali Opiskelijan ohjaus 1ov Tavoitteet Opiskelija saa riittävästi tietoa koulutuksestaan ennen sen aloitusta ja sen aikana. Tietää tutkintoonsa sisältyvät tutkinnon osat ja opinnot ja niiden valinta mahdollisuudet. Toimii oppilaitosyhteisössään, kehittää opiskelu- ja vuorovaikutustaitojaan sekä itsetuntemustaan. Arvioi omaa toimintaansa ja tuotoksiaan. Suunnittelee opintonsa yhteistyössä ohjaushenkilöstön kanssa ja ottaa vastuun opinnoistaan. Seuraa opintojensa edistymistä ja hakee tarvittaessa tukea. Käyttää opiskelijahuollon palveluja tarpeen mukaan. Sisältö Hotelli-, ravintola ja catering-alan tutkinnon rakenne Suuntautumisvaihtoehdot Kaksoistutkintomahdollisuudet Luki- ja matekotestit Itsetuntemus ja erilaiset oppimistavat Henkilökohtainen opetussuunnitelma Oppilashuollonpalvelut Totuttamistapa Menetelmät Välineet Oppimateriaali Muuta huomioitavaa Majoitus- ja ravitsemispalveluissa toimimisen työssäoppiminen 4ov

12 12 Tavoitteet Liikeidean mukainen työskenteleminen majoitus- ja ravitsemispalveluja tuottavassa toimipaikassa Sisältö Ruoanvalmistuksen ja asiakaspalvelun perustehtävät Totuttamistapa Menetelmät Välineet Oppimateriaali Muuta huomioitavaa Kaikki opinnot tulee olla hyväksytysti suoritettuna ennen kuin opiskelija voi suorittaa näytön. Taulukkoon on koottu arvioinnin kohteet sekä arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Arvioinnin kohde 1. Työprosessin hallinta Työvuorossa toimiminen Asiakaspalvelussa ja ruoanvalmistuksessa toimiminen Laadukas ja kestävän kehityksen mukainen toiminta Opiskelija tai tutkinnon suorittaja tulee työvuoroon tulee työvuoroon tulee työvuoroon pukeutuneena tehtävän pukeutuneena tehtävän pukeutuneena tehtävän vaatimalla tavalla ja huolehtii vaatimalla tavalla ja huolehtii vaatimalla tavalla ja ulkoisesta olemuksestaan ulkoisesta olemuksestaan huolehtii ulkoisesta työaikoja suunnittelee ja aikatauluttaa työvuoronsa tehtäviä ohjattuna kunnostaa toisen apuna asiakas- ja työtiloja sovitulla tavalla ja/tai majoitusliikkeen huoneita asiakkaiden käyttöön toimii tavanomaisissa palvelutilanteissa ja uskaltaa kommunikoida asiakkaiden kanssa osallistuu opastettuna esivalmistustöihin ja aamiaistai lounasruokien valmistamiseen ja välttää hävikin syntymistä toimii toisen apuna tuotteiden esille laittoon, tarjoiluun, asiakaspalveluun, myyntiin ja rahastukseen liittyvissä tehtävissä työaikoja ja sopii tarvittaessa poikkeamista suunnittelee ja aikatauluttaa työvuoronsa tehtäviä ohjeen mukaan kunnostaa ohjeen mukaan asiakas- ja työtiloja ja/tai majoitusliikkeen huoneita asiakkaiden käyttöön toimii ystävällisesti palvelutilanteissa olemuksestaan työaikoja ja sopii tarvittaessa poikkeamista suunnittelee ja aikatauluttaa työvuoronsa tehtäviä omatoimisesti toimintaohjeen mukaisesti kunnostaa itsenäisesti ohjeen mukaan asiakasja työtiloja ja/tai majoitusliikkeen huoneita asiakkaiden käyttöön toimii asiakaslähtöisesti ja ystävällisesti erilaisissa palvelu- tilanteissa osallistuu ohjeiden mukaan esivalmistustöihin aamiais- tai lounasruokien valmistamiseen ja välttää hävikin syntymistä osallistuu omatoimisesti esivalmistustöihin aamiais- tai lounasruokien valmistamiseen ja välttää hävikin syntymistä toimii ohjeen mukaan toimii omatoimisesti tuotteiden esille laittoon, toimintaohjeen mukaan tarjoiluun, asiakaspalveluun, tuotteiden esille laittoon, myyntiin ja rahastukseen tarjoiluun, liittyvissä tehtävissä asiakaspalveluun, myyntiin ja rahastukseen liittyvissä tehtävissä pitää huolen toisen apuna pitää huolen ohjeiden pitää huolen myytävien tuotteiden mukaan myytävien omatoimisesti ja laadusta ja riittävyydestä tuotteiden laadusta ja vastuullisesti myytävien riittävyydestä tuotteiden laadusta ja riittävyydestä toimii astiahuollon tehtävissä toimii astiahuollon eri toimii astiahuollon eri

13 13 ja siistii astiahuollon tilat lajittelee jätteet ohjeen mukaan siistii ja järjestää toisen apuna työ- ja asiakastiloja. vaiheissa sekä siistii astiahuollon tilat lajittelee jätteet omatoimisesti siistii ja järjestää työ- ja asiakastilat ohjeen mukaan. vaiheissa omatoimisesti ja ripeästi sekä ylläpitää siisteyttä ja järjestystä työskentelyn aikana lajittelee jätteet omatoimisesti ja huolellisesti siistii ja järjestää omatoimisesti työ- ja asiakastiloja sekä pitää ne siistinä ja järjestyksessä työskentelyn aikana. Arvioinnin kohde 2.Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Opiskelija tai tutkinnon suorittaja Aamiais- tai lounasruokien valmistaminen ja asiakaspalvelussa toimiminen valmistaa toisen apuna erilaisista raaka-aineista aamiais- tai lounasruokia soveltuvia ruoanvalmistusmenetelmiä käyttäen tai kunnostaa myyntilinjastoa valmistaa ohjeen mukaan erilaisista raaka-aineista aamiais- tai lounasruokia soveltuvia ruoanvalmistusmenetelmiä käyttäen tai kunnostaa myyntilinjaston valmistaa itsenäisesti ohjeen mukaan erilaisista raaka-aineista aamiais- tai lounasruokia soveltuvia ruoanvalmistusmenetelmiä käyttäen tai kunnostaa itsenäisesti toimintaohjeen mukaan myyntilinjaston palvelee asiakkaita ohjattuna palvelee asiakkaita ohjeen mukaan palvelee asiakkaita itsenäisesti Työvälineiden ja menetelmien käyttö käyttää käyttöohjeen mukaan työtehtävissä tarvittavia työvälineitä, koneita ja laitteita, tarvittavia suojaimia sekä menetelmiä turvallisesti käyttää käyttöohjeen mukaan työtehtävissä tarvittavia työvälineitä, koneita ja laitteita, tarvittavia suojaimia sekä menetelmiä turvallisesti ja tarkoituksenmukaisesti käyttää omatoimisesti käyttöohjeen mukaan työtehtävissä tarvittavia työvälineitä, koneita ja laitteita, tarvittavia suojaimia sekä menetelmiä turvallisesti, huolellisesti ja taloudellisesti ilmoittaa viallisista työvälineistä esimiehelle huolehtii koneiden, laitteiden ja työvälineiden kunnosta ja ilmoittaa viallisista työvälineistä esimiehelle Asiakas- ja työtilojen sekä koneiden ja laitteiden puhdistaminen puhdistaa opastettuna koneita ja laitteita puhdistaa puhdistusohjeiden mukaan koneita ja laitteita puhdistaa omatoimisesti puhdistusohjeiden mukaan koneita ja laitteita kokoaa, purkaa ja puhdistaa opastettuna astianpesukoneen kokoaa, purkaa ja puhdistaa astianpesukoneen ohjeen mukaan kokoaa, purkaa ja puhdistaa astianpesukoneen itsenäisesti

14 14 puhdistaa majoitustiloja tai muita tiloja opastettuna käyttäen asianmukaista työjärjestystä, puhdistusaineita ja menetelmiä puhdistaa majoitustiloja tai muita tiloja ohjeen mukaan käyttäen asianmukaista työjärjestystä, puhdistusaineita ja menetelmiä puhdistaa majoitustiloja tai muita tiloja itsenäisesti käyttäen asianmukaista työjärjestystä, puhdistusaineita ja menetelmiä Myynnin rekisteröiminen käyttää myynnin rekisteröinnissä tutussa työtilanteessa kassaa tai kassajärjestelmää opastettuna. käyttää myynnin rekisteröinnissä kassaa tai kassajärjestelmää ohjeen mukaan. käyttää myynnin rekisteröinnissä luontevasti ja itsenäisesti kassaa tai kassajärjestelmää. Arvioinnin kohde 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Opiskelija tai tutkinnon suorittaja Toimialan tunteminen on perehtynyt paikkakunnan majoitus- ja ravitsemisalan toimipaikkoihin siten, että osaa nimetä majoitusyrityksiä, ravintoloita ja erilaisia toimipaikkoja on perehtynyt alueen majoitus- ja ravitsemisalan toimipaikkoihin siten, että nimeää majoitusyrityksiä, ravintoloita ja erilaisia toimipaikkoja esittelee niiden tuotteita ja palveluita on perehtynyt valtakunnallisiin ja alueellisiin majoitus- ja ravitsemisalan toimipaikkoihin, niiden tuotteisiin ja palveluihin siten, että pystyy vertailemaan niitä Raaka-aineiden tunteminen tunnistaa työtehtäviinsä liittyviä tavallisimpia raakaaineita tai tuotteita ja arvioi opastettuna niiden laatua ennen käyttöä ja käytön aikana tunnistaa työtehtäviinsä liittyviä raaka-aineita tai tuotteita ja arvioi niiden laatua aistinvaraisesti tunnistaa työtehtäviinsä liittyviä raaka-aineita tai tuotteita, arvioi niiden laatua aistinvaraisesti sekä ilmoittaa oma-aloitteisesti laadun poikkeamista on perehtynyt erityisruokavalioihin (laktoositon, maidoton, keliakia) siten, että pystyy opastettuna luotettavasti kertomaan asiakkaille, mitkä toimipaikan tuotteet sopivat heille on perehtynyt erityisruokavalioihin siten, että pystyy ohjeen mukaan luotettavasti kertomaan asiakkaille, mitkä toimipaikan tuotteet sopivat heille on perehtynyt erityisruokavalioihin siten, että pystyy luotettavasti kertomaan asiakkaille, mitkä toimipaikan tuotteet sopivat heille Toimiminen työssä ja työyhteisössä on perehtynyt opastettuna työtään koskeviin työyhteisön sääntöihin ja toimintatapoihin ja toimii niiden mukaan. on perehtynyt ohjeen mukaan työtään koskeviin työyhteisön sääntöihin ja toimintatapoihin ja toimii niiden mukaan. on perehtynyt omatoimisesti työtään koskeviin työyhteisön sääntöihin ja toimintatapoihin ja toimii niiden mukaan. Arvioinnin kohde

15 15 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Opiskelija tai tutkinnon suorittaja Oppiminen ja ongelmanratka isu tarvitsee opastusta arvioidessaan omien työsuorituksiensa onnistumista ja kykenee ottamaan vastaan palautetta arvioi työsuorituksiensa onnistumista ja kykenee ottamaan vastaan palautetta arvioi työsuorituksiensa onnistumista ja perustelee arviointiaan sekä muuttaa tarvittaessa työtapojaan Vuorovaikutus ja yhteistyö pystyy toimimaan erilaisten ihmisten kanssa työyhteisössä ja ryhmässä ja pyytää tarvitessaan apua muilta toimii erilaisten ihmisten kanssa työyhteisössä ja ryhmässä toimii yhteistyökykyisesti ja tasavertaisesti erilaisten ihmisten kanssa ja työyhteisön ja ryhmän jäsenenä hakee työhönsä tukea muilta työyhteisön jäseniltä toimii työssään luontevasti vuorovaikutuksessa työyhteisön jäsenien kanssa toimii työssään aktiivisena työyhteisön jäsenenä Terveys, turvallisuus ja toimintakyky annettuja ohjeita eikä aiheuta toiminnallaan vaaraa annettuja ohjeita eikä aiheuta toiminnallaan vaaraa vastuullisesti annettuja turvallisuusohjeita eikä aiheuta toiminnallaan vaaraa ylläpitää ohjattuna toiminta- ja työkykyä työssään ylläpitää toiminta- ja työkykyä työssään ylläpitää aktiivisesti toiminta- ja työkykyä työssään omavalvontasuunnitelmaa omavalvontasuunnitelmaa omavalvontasuunnitelmaa Ammattietiikka toimii hyvien käyttäytymistapojen mukaisesti toimii hyvien käyttäytymistapojen mukaisesti toimii hyvien käyttäytymistapojen ja muuttuvien tilanteiden vaatimusten mukaisesti vaitiolovelvollisuusohjeita. vaitiolovelvollisuusohjeita. vaitiolovelvollisuusohjeita. Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla majoitus- tai ravitsemisalan yrityksen tai toimipaikan yksittäisissä työtehtävissä työryhmän jäsenenä kunnostaen asiakas- ja työtiloja, valmistaen tai valmistellen tuotteita tai palveluita, rekisteröiden myyntiä sekä huolehtien asiakas- ja työtilojen siisteydestä ja viihtyisyydestä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia.. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Ammattiosaamisen näytössä osoitetaan vähintään:

16 16 työprosessin hallinta kokonaan työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta kokonaan työn perustana olevan tiedon hallinnasta raaka-aineiden tunteminen sekä toimiminen työssä ja työyhteisössä elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan Näytön/näyttöjen toteuttaminen Näyttö suoritetaan pääsääntöisesti työssäoppimispaikassa, lisäksi näyttöympäristönä voi toimia ammattiopiston ammattikeittiö, opetusravintola tai opetuskahvila. Näytön toteuttamisen edellytyksenä on se, että kaikki opintokokonaisuuteen liittyvät tehtävät on suoritettu hyväksytysti. Näyttöympäristö Valmistuskeittiö, jossa tarjoillaan ja myydään ruokia. Näytön ajoitus Työssäoppimisjaksolla ensimmäisen lukuvuoden lopussa Näytön arvioijat Opettaja, työpaikkaohjaaja ja opiskelija Mitkä tutkinnon osat näytetään samassa näytössä/ Miten tutkinnon osa jakautuu osanäyttöihin? Näytössä näytetään koko opintokokonaisuus

17 Lounasruokien valmistus 20 ov Varastointi ja materiaalitoiminnot Lounasruokien ja leivonnaisten valmistuksen perusteet Opiskelijan ohjaus Lounasruokien ja leivonnaisten valmistus Lounasruokien valmistuksen työssäoppiminen Ammattitaitovaatimukset Arviointi ammattiosaamisen näyttö Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa Vastaanottaa, varastoi ja säilyttää raaka-aineita ja muita tarvikkeita Käsittelee ja käyttää eri jalostusasteella olevia elintarvikkeita Valmistaa lounasruokia ja leivonnaisia perusruokaohjeiden ja -valmistusmenetelmien mukaan Suurentaa ja pienentää ruokaohjeita Muuntaa ruokia asiakkaiden tai asiakasryhmien tarpeet huomioiden Osallistuu tarvittaessa ruokalistan suunnitteluun Ajoittaa päivittäiset työtehtävänsä Laittaa ruokalajit esille Osallistuu toimipaikan liikeidean tai toiminta-ajatuksen mukaiseen asiakaspalveluun Siistii ja järjestää työ- ja asiakastiloja Noudattaa omavalvontasuunnitelmaa Käyttää jo olemassa olevia vuorovaikutustaitojaan työyhteisössä toimiseen ja pyrkii aktiivisesti niitä kehittämään edelleen. Kehittää itsetuntemustaan ja itsearviointitaitojaan toimintansa ja tuotostensa arviointiin Tekee koulutusta ja elämänuraa koskevia valintoja ja ratkaisuja elinikäisen oppimisen periaatteiden avulla Opintokokonaisuus arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä. Näyttöarvioinnin yhteydessä arvioidaan kirjallinen työ, joka sisältää alan reseptiohjelmalla tehdyn ruokaohjeiden suurentamisen tai pienentämisen. Opintojaksot Varastointi ja materiaalitoiminnot 2ov Tavoitteet Opiskelija vastaanottaa, varastoi ja säilyttää raaka-aineita ja muita tarvikkeita. Opiskelija huolehtii varastojen puhtaanapidosta ja omavalvonnasta Sisältö Totuttamistapa Menetelmät Tavaroiden vastaanottaminen, tarkistaminen ja siirto varastoihin. Tavaroiden säilytys ja käyttö asianmukaisella tavalla. Varastotilojen puhtaanapito ja omavalvonta. Teoriaopetus, opetuskeittiö-, opetusravintola- ja

18 18 Välineet Oppimateriaali ammattikeittiöopetus Ohjaava opettaja määrittelee Ruokapalvelut työnä; Lampi-Laurila-Pekkala Muuta huomioitavaa Lounasruokien ja leivonnaisten valmistuksen perusteet 8ov Tavoitteet Toimii työvuorossa asianmukaisesti pukeutuneena ja työaikoja Tunnistaa, käsittelee ja käyttää eri jalostusasteella olevia elintarvikkeita Valmistaa lounasruokia ja leivonnaisia perusruokaohjeiden ja -valmistusmenetelmien mukaan. Suurentaa ja pienentää ruokaohjeita. Laittaa ruokalajit esille. Osallistuu toimipaikan liikeidean tai toiminta-ajatuksen mukaiseen asiakaspalveluun. Siistii ja järjestää työ- ja asiakastiloja. Noudattaa omavalvontasuunnitelmaa. Sisältö Tuotetuntemus ja ruokalajitietous Ruoanvalmistusmenetelmät Eräkokojen muuttaminen Perusruokalajien valmistus, esille laitto Asiakaspalvelu ja puhtaanpito Omavalvonta Totuttamistapa Menetelmät Välineet Oppimateriaali Teoriaopetus, ammattikeittiöopetus Ohjaava opettaja määrittelee Vakioruokaohjeet, Kokkiprokkis Muuta huomioitavaa Opiskelijan ohjaus 1ov Tavoitteet Tietää tutkintoonsa sisältyvät tutkinnon osat ja opinnot ja niiden valintamahdollisuudet. Toimii oppilaitosyhteisössään, kehittää opiskelu- ja vuorovaikutustaitojaan sekä itsetuntemustaan. Arvioi omaa toimintaansa ja tuotoksiaan. Suunnittelee opintonsa yhteistyössä ohjaushenkilöstön kanssa huomioiden omat ammatilliset vahvuutensa ja kiinnostuneisuutensa ja ottaa vastuun opinnoistaan. Seuraa opintojensa edistymistä ja hakee tarvittaessa tukea. Käyttää opiskelijahuollon palveluja tarpeen mukaan. Sisältö Hotelli-, ravintola ja catering-alan tutkinnon rakenne ja sen valintamahdollisuudet. Henkilökohtaisen opetussuunnitelman päivitys. Koulutuksellinen, etninen- ja sukupuolten välinen tasa-arvo. Yhteisöllisyys. Totuttamistapa Menetelmät Välineet Ohjaava opettaja määrittelee Ohjaava opettaja määrittelee

19 19 Oppimateriaali Ohjaava opettaja määrittelee Muuta huomioitavaa Lounasruokien ja leivonnaisten valmistus 4ov Tavoitteet Valmistaa lounasruokia ja leivonnaisia perusruokaohjeiden ja -valmistusmenetelmien mukaan. Suurentaa ja pienentää ruokaohjeita. Muuntaa ruokia asiakkaiden tai asiakasryhmien tarpeet huomioiden. Osallistuu tarvittaessa ruokalistan suunnitteluun Ajoittaa päivittäiset työtehtävänsä. Valmistaa lounasruokia ja leivonnaisia ohjeiden ja - valmistusmenetelmien mukaan Sisältö Lounasruokien ja leivonnaisten valmistus sekä esillelaitto Ruokalista- ja ateriasuunnittelu Ruokien muuntaminen erilaisten asiakasryhmien tarpeisiin sopiviksi Annoskoot ja annosten kokoaminen Ajankäytön suunnittelu Sarjatyö ja työnkulun suunnittelu Totuttamistapa Menetelmät Välineet Oppimateriaali Muuta huomioitavaa Teoriaopetus, ammattikeittiöopetus Ohjaava opettaja määrittelee Vakioruokaohjeet Ruokapalvelut työnä; Lampi-Laurila-Pekkala Taitava kokki ammattikeittiössä; Mauno-Lipre Älykäskokki ammattikeittössä; Mauno-Lipre Lounasruokien valmistuksen työssäoppiminen 4ov Tavoitteet Liikeidean mukainen työskentely lounasruokia valmistavassa toimipaikassa Sisältö Lounasruokien valmistaminen ja esille laitto Totuttamistapa Menetelmät Välineet Oppimateriaali Muuta huomioitavaa Kaikki opinnot tulee olla hyväksytysti suoritettuna ennen kuin opiskelija voi suorittaa näytön. Taulukkoon on koottu arvioinnin kohteet sekä arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö.

20 20 Arvioinnin kohde 1. Työprosessin hallinta Työvuorossa toimiminen Lounasruokien valmistaminen ja asiakaspalvelu Työympäristön siisteydestä ja järjestyksestä huolehtiminen Opiskelija tai tutkinnon suorittaja tulee työvuoroon tulee työvuoroon tulee työvuoroon pukeutuneena tehtävän pukeutuneena tehtävän pukeutuneena tehtävän vaatimalla tavalla ja huolehtii vaatimalla tavalla ja huolehtii vaatimalla tavalla, ja ulkoisesta olemuksestaan ulkoisesta olemuksestaan ulkoinen olemus on työaikoja ja sopii tarvittaessa poikkeamista suunnittelee työvuoronsa työtehtäviä tilausmääräysten ja arvioitujen asiakasmäärien mukaan ohjattuna ajoittaa ja jaksottaa työtänsä työryhmän jäsenenä vastaanottaa, varastoi ja käsittelee raaka-aineita ja muita tarvikkeita ohjeen mukaan valmistaa maukasta, ravitsevaa ja terveellistä lounasruokaa ohjeistettuna laittaa ohjeiden mukaan lounasruokia esille kokoaa ohjeen mukaan ravitsemissuositusten mukaisia malliannoksia palvelee asiakkaita ystävällisesti yrityksen tai toimipaikan palvelumallin mukaisesti, mutta tarvitsee välillä opastusta siistii ja järjestää työympäristön toimii astiahuollon tehtävissä ja lajittelee jätteet. työaikoja ja sopii tarvittaessa poikkeamista suunnittelee ja aikatauluttaa työvuoronsa työtehtäviä tilausmääräysten ja arvioitujen asiakasmäärien perusteella ohjeen mukaan ajoittaa ja jaksottaa työtänsä työryhmän jäsenenä ohjeiden mukaan ja pysyy aikataulussa vastaanottaa, varastoi ja käsittelee raaka-aineita ja muita tarvikkeita valmistaa maukasta, ravitsevaa ja terveellistä lounasruokaa laittaa lounasruokia esille ja huolehtii niiden riittävyydestä kokoaa ravitsemissuositusten mukaisia malliannoksia palvelee asiakkaita ystävällisesti yrityksen tai toimipaikan palvelumallin mukaisesti siistii ja järjestää työympäristön omatoimisesti toimii omatoimisesti astiahuollon tehtävissä ja lajittelee jätteet. huoliteltu työaikoja ja sopii tarvittaessa poikkeamista yrityksen tai toimipaikan toimintatavan mukaisesti suunnittelee ja aikatauluttaa työvuoronsa työtehtäviä ohjeen, tilausmääräysten ja arvioitujen asiakasmäärien perusteella omatoimisesti ajoittaa ja jaksottaa työtänsä ja työtehtäviensä järjestyksen itsenäisesti toimien työryhmän jäsenenä ja pysyen aikataulussa vastaanottaa, varastoi ja käsittelee raaka-aineita ja muita tarvikkeita omatoimisesti valmistaa maukasta, ravitsevaa ja terveellistä lounasruokaa omatoimisesti toimipaikan ruokaohjeiden mukaan laittaa lounasruokia esille omatoimisesti ja viimeistellysti sekä huolehtii niiden riittävyydestä kokoaa itsenäisesti ravitsemissuositusten mukaisia malliannoksia palvelee asiakkaita ystävällisesti ja asiakaslähtöisesti yrityksen tai toimipaikan palvelumallin mukaisesti siistii ja järjestää työympäristön huolellisesti muun toiminnan lomassa toimii astiahuollon tehtävissä tarvittaessa muun työn lomassa ja lajittelee jätteet. Arvioinnin kohde 2.Työmenetelmien, - välineiden ja materiaalin hallinta Raaka-aineiden käsitteleminen Opiskelija tai tutkinnon suorittaja tunnistaa toimipaikan tavallisimpia raaka-aineita ja arvioi niiden tuoreutta ja laatua aistinvaraisesti valitsee, esikäsittelee ja käyttää lounasruokien tunnistaa toimipaikassa käytettäviä raaka-aineita ja arvioi niiden tuoreutta ja laatua aistinvaraisesti valitsee, esikäsittelee ja käyttää lounasruokien tunnistaa toimipaikassa käytettävät raaka-aineet ja arvioi niiden tuoreuden ja laadun aistinvaraisesti sekä ilmoittaa poikkeamista valitsee itsenäisesti lounasruokien raaka-

21 21 Ruoanvalmistus- ja leivontavälineiden, laitteiden ja menetelmien käyttö raaka-aineita ohjeen mukaisesti hävikkiä välttäen käyttää lounasruokien valmistuksessa ja leivonnassa tarvittavia toimipaikan koneita, laitteita ja välineitä sekä puhdistaa ne valmistaa lounasruokia ja leivonnaisia tavallisimmilla menetelmillä hyödyntäen perusreseptiikkaa tai reseptiohjelmaa säilyttää ohjeen mukaan raaka-aineita sekä ruokia myös tarjoilun aikana oikeissa lämpötiloissa käyttää turvallisesti ohjeiden mukaisia suojaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä. raaka-aineita hävikkiä välttäen käyttää omatoimisesti lounasruokien valmistuksessa ja leivonnassa tarvittavia toimipaikan koneita, laitteita ja välineitä sekä puhdistaa ne valmistaa lounasruokia ja leivonnaisia tavallisimmilla menetelmillä hyödyntäen perusreseptiikkaa tai reseptiohjelmaa säilyttää raaka-aineita sekä ruokia myös tarjoilun aikana oikeissa lämpötiloissa käyttää turvallisesti ohjeiden mukaisia suojaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä. aineita ja esikäsittelee ja valmistaa niistä maukkaita ruoka-annoksia hävikkiä välttäen käyttää sujuvasti ja itsenäisesti lounasruokien valmistuksessa ja leivonnassa tarvittavia toimipaikan koneita, laitteita ja välineitä sekä puhdistaa ne valmistaa itsenäisesti lounasruokia ja leivonnaisia tavallisimmilla menetelmillä hyödyntäen perusreseptiikkaa tai reseptiohjelmaa säilyttää omatoimisesti raaka-aineita sekä ruokia myös tarjoilun aikana oikeissa lämpötiloissa käyttää turvallisesti ohjeiden mukaisia suojaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä huolehtii koneiden, laitteiden ja työvälineiden kunnosta ja ilmoittaa viallisista työvälineistä esimiehelle. Arvioinnin kohde 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Liikeidean tai toimintaajatuksen mukainen toiminta Laadukas ja kestävän kehityksen mukainen toiminta Raaka-aineiden ja ruokalajien tunteminen Ravitsemussuositusten noudattaminen Erityisruokavalioiden valmistaminen Opiskelija tai tutkinnon suorittaja on perehtynyt oman on perehtynyt oman on perehtynyt oman työpaikan liikeideaan tai työpaikan liikeideaan tai työpaikan liikeideaan tai toiminta-ajatukseen siten, toiminta-ajatukseen siten, toiminta-ajatukseen siten, että pystyy esittelemään että pystyy esittelemään että pystyy esittelemään opastettuna sen keskeisiä sen keskeisiä tuotteita ja sen keskeiset tuotteet ja tuotteita ja palveluja palveluja palvelut sekä toimii opastettuna laatuvaatimusten mukaisesti on perehtynyt ruokalajeihin ja raaka-aineisiin siten, että pystyy kertomaan opastettuna yrityksen tai toimipaikan ruokalajeista ja raaka-aineista ja niiden alkuperästä on perehtynyt terveellisen ravitsemuksen perusperiaatteisiin siten, että pystyy valmistamaan opastettuna maukasta, terveellistä ja ravitsevaa lounasruokaa on perehtynyt opastettuna kasvis- ja erityisruokavalioihin sekä perehtyy työtään koskeviin laatuvaatimuksiin ja toimii ohjeen mukaan on perehtynyt ruokalajeihin sekä raaka-aineisiin siten, että pystyy kertomaan ohjeen mukaan yrityksen tai toimipaikan ruokalajeista ja raaka-aineista ja niiden alkuperästä on perehtynyt terveellisen ravitsemuksen perusperiaatteisiin siten, että pystyy valmistamaan maukasta, terveellistä ja ravitsevaa lounasruokaa on perehtynyt kasvis- ja erityisruokavalioihin sekä tulkitsee tuoteselosteita yhteistyökumppaneita perehtyy työtään koskeviin laatuvaatimuksiin ja niitä vastuullisesti on perehtynyt ruokalajeihin sekä raakaaineisiin siten, että pystyy kertomaan monipuolisesti yrityksen tai toimipaikan ruokalajeista ja raakaaineista ja niiden alkuperästä on perehtynyt terveelliseen ravitsemuksen perusperiaatteisiin siten, että pystyy valmistamaan ruokaohjeen mukaan itsenäisesti maukasta, terveellistä ja ravitsevaa lounasruokaa on perehtynyt kasvis- ja erityisruokavalioihin sekä tulkitsee tuoteselosteita

22 22 Ruokaohjeiden muuntaminen Ruokalistan suunnittelu tulkitsee tuoteselosteita siten, että pystyy valmistamaan toisen apuna tavallisimpia erityisruokavalioiden mukaisia lounasruokia suurentaa, pienentää ja muuntaa ruokaohjeita ohjeiden mukaan käyttäen alan reseptiohjelmia on perehtynyt ruokalistan suunnittelun periaatteisiin siten, että pystyy esittelemään, millaisista ruokalajeista yrityksen tai toimipaikan lounaslista koostuu ja osallistuu tarvittaessa ruokalistan suunnitteluun ohjatusti. siten, että pystyy valmistamaan ohjeen mukaan tavallisimpia erityisruokavalioiden mukaisia lounasruokia suurentaa, pienentää ja muuntaa ruokaohjeita käyttäen alan reseptiohjelmia tietää ruokalistan suunnittelun periaatteita ja suunnittelee tarvittaessa lounaan ruokalistan ohjeen mukaan. siten, että pystyy valmistamaan itsenäisesti tavallisimpia erityisruokavalioiden mukaisia lounasruokia tietää asiakasryhmäkohtaisen annoskoon sekä suurentaa, pienentää ja muuntaa ruokaohjeita itsenäisesti käyttäen alan reseptiohjelmia tietää ruokalistan suunnittelun periaatteet ja suunnittelee tarvittaessa lounaan ruokalistan itsenäisesti. Arvioinnin kohde 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Ammattietiikka Opiskelija tai tutkinnon suorittaja pystyy toimimaan ohjeiden mukaan työtilanteissa työskentelee työryhmän jäsenenä tekee vastuullaan olevat tehtävät, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta omavalvontasuunnitelmaa yrityksen tai toimipaikan turvallisuusohjeita ja määräyksiä työehtosopimuksen mukaisia ja muita yhteisesti sovittuja ohjeita ja sääntöjä toimii hyvien käyttäytymistapojen mukaisesti vaitiolovelvollisuusohjeita. toimii vastuullisesti työtilanteissa ja muuntaa toimintaansa annetun ohjeen mukaan työskentelee työryhmän jäsenenä tekee vastuullaan olevat työt huolellisesti omavalvontasuunnitelmaa yrityksen tai toimipaikan turvallisuusohjeita ja määräyksiä työehtosopimuksen mukaisia ja muita yhteisesti sovittuja ohjeita ja sääntöjä sitoutuu toimipaikan toimintaan toimii hyvien käyttäytymistapojen mukaisesti vaitiolovelvollisuusohjeita. toimii vastuullisesti työtilanteissa ja muuntaa toimintaansa palautteen perusteella oma-aloitteisesti työskentelee itsenäisenä työryhmän jäsenenä toimii vastuullisesti, tukee ja auttaa muita sekä ottaa työssään huomioon seuraavan työvaiheen ja työntekijän omavalvontasuunnitelmaa vastuullisesti yrityksen tai toimipaikan turvallisuusohjeita ja määräyksiä työehtosopimuksen mukaisia ja muita yhteisesti sovittuja ohjeita ja sääntöjä ja sitoutuu toimipaikan toimintaan toimii hyvien käyttäytymistapojen ja muuttuvien tilanteiden vaatimusten mukaisesti vaitiolovelvollisuusohjeita.

23 23 Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla ravintolan- tai suurkeittiön ruoanvalmistus- ja asiakaspalvelutehtävissä yhteistyössä toimipaikan muiden työntekijöiden kanssa. Hän vastaanottaa ja käsittelee raaka-aineita ja muita tuotteita, valmistaa ja laittaa esille lounasruokia sekä toteuttaa omavalvontaa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan vastaavan ammattitaitovaatimuksia. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Ammattiosaamisen näytössä osoitetaan vähintään: työprosessin hallinta kokonaan työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta kokonaan työn perustana olevan tiedon hallinnasta liikeidean tai toiminta-ajatuksen mukainen toiminta, laadukas ja kestävän kehityksen mukainen toiminta, raaka-aineiden ja ruokalajien tunteminen, erityisruokavalioiden valmistaminen, ruokaohjeiden muuntaminen ja ruokalistan suunnittelu elinikäisen oppimisen avaintaidoista oppiminen ja ongelmanratkaisu ja terveys, turvallisuus ja toimintakyky. Näytön/näyttöjen toteuttaminen Näyttö suoritetaan pääsääntöisesti työssäoppimispaikassa, lisäksi näyttöympäristönä voi toimia ammattiopiston ammattikeittiö, opetusravintola tai opetuskahvila. Näytön toteuttamisen edellytyksenä on se, että kaikki opintokokonaisuuteen liittyvät tehtävät on suoritettu hyväksytysti. Näyttöympäristö Työssäoppimispaikka, jonka liikeideaan sisältyy lounasruokien tarjoaminen asiakkaille. Näytön ajoitus Työssäoppimisjaksolla toisen lukuvuoden aikana. Näytön arvioijat Opiskelija, opettajana ja työpaikkaohjaaja Mitkä tutkinnon osat näytetään samassa näytössä/ Miten tutkinnon osa jakautuu osanäyttöihin? Ammattiosaamisen näytössä osoitetaan koko opinkokonaisuuden osaaminen

24 Annosruokien valmistus 20 ov Annosruokien valmistuksen perusteet Annosruokien valmistus Annosruokien valmistus ammattityössä Annosruokien valmistuksen työssäoppiminen Ammattitaitovaatimukset Arviointi ammattiosaamisen näyttö muu arviointi Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa Aikatauluttaa päivittäiset työtehtävänsä Muuntaa ruokia asiakkaiden tai asiakasryhmien tarpeet huomioiden Valmistaa annos- ja tilausruokia sekä leivonnaisia Laittaa ruoka-annoksia esille Osallistua toimipaikan liikeidean tai toiminta-ajatuksen mukaiseen asiakaspalveluun Siistiä ja järjestää työ- ja asiakastiloja Noudattaa omavalvontasuunnitelmaa Noudattaa gastronomian perusperiaatteita Varmistaa asiakastyytyväisyyden. Arvioida omaa työtään ja toimintaansa. Opintokokonaisuus arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä Mikäli näyttöympäristössä ei voida tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa osoittaa ammattiosaamisen näytössä, sitä täydennetään opetusravintolassa annettavalla näytöllä Annosruokien valmistuksen perusteet 6ov Tavoitteet Opiskelija tuntee raaka-aineet, valmistaa ja laittaa esille annosruokia aikatauluttaen työtehtävänsä sekä huomioiden omavalvontasuunnitelman. Sisältö Totuttamistapa Menetelmät Välineet Oppimateriaali Raaka-aineiden tuntemus Aikataulutus Ruoan esivalmistustyöt ja ruoanvalmistus Annoksien esille laitto Asiakaspalvelu Omavalvonta Teoriaopetus, opetus opetuskeittiöllä, harjoitusravintolassa ja ammattikeittiöllä Kokkiprokkis, ravintolakokin käsikirja, ravintolakokista mestariksi, opettajan omat ohjeet Muuta huomioitavaa Annosruokien valmistus 5ov Tavoitteet

25 25 Opiskelija laajentaa raaka-ainetuntemustaan ja valmistaa niistä annosruokia aikatauluttaen työtehtävänsä omavalvontasuunnitelman mukaisesti. Sisältö Totuttamistapa Menetelmät Välineet Oppimateriaali Laajennettu raaka-ainetuntemus Aikataulutus Ruoan esivalmistus ja valmistus Annoksien esille laitto Asiakaspalvelu Omavalvonta Teoriaopetus, opetus opetuskeittiöllä, harjoitusravintolassa ja ammattikeittiöllä Kokkiprokkis, ravintolakokin käsikirja, ravintolakokista mestariksi, opettajan omat ohjeet Muuta huomioitavaa Annosruokien valmistus ammattityössä 5ov Tavoitteet Opiskelija perehtyy erikoisraaka-aineisiin sekä niiden valmistukseen ja esille laittoon. Opiskelija huomioi työssään aikataulutuksen ja omavalvontasuunnitelman. Sisältö Totuttamistapa Menetelmät Välineet Oppimateriaali Muuta huomioitavaa erikoisraaka-aineiden käyttäminen aikataulutus ruoan esivalmistus ja valmistus annoksien esille laitto asiakaspalvelu omavalvonta Teoriaopetus, opetus opetuskeittiöllä, harjoitusravintolassa ja ammattikeittiöllä Kokkiprokkis, ravintolakokin käsikirja, ravintolakokista mestariksi, opettajan omat ohjeet Annosruokien valmistuksen työssäoppiminen 4ov Tavoitteet Liikeidean mukainen työskentely annosruokia valmistavassa toimipaikassa Sisältö Totuttamistapa Annosruokia valmistavan toimipaikan ruoanvalmistus- ja esillelaittotehtävät Menetelmät

26 26 Välineet Oppimateriaali Muuta huomioitavaa Taulukkoon on koottu arvioinnin kohteet sekä arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Arvioinnin kohde 1. Työprosessin hallinta Työvuorossa toimiminen Annosruokien valmistaminen Laadukas ja kestävän kehityksen mukainen toiminta Asiakastyytyväisyyden varmistaminen Vuoronvaihtoon tai seuraavaan työpäivään valmistautuminen Opiskelija tai tutkinnon suorittaja tulee työvuoroon tulee työvuoroon pukeutuneena tehtävän pukeutuneena tehtävän vaatimalla tavalla ja vaatimalla tavalla ja huolehtii ulkoisesta huolehtii ulkoisesta olemuksestaan olemuksestaan olemuksestaan työaikoja ja sopii tarvittaessa poikkeamista suunnittelee ja ajoittaa työvuoronsa työtehtäviä esivalmistaa ja valmistaa annosruokia tarviten ajoittain ohjausta laittaa annosruokia esille annoskokoja noudattaen huolehtii työympäristön siisteydestä ja järjestyksestä hoitaa astiahuollon tehtävät ja lajittelee jätteet ottaa vastaan asiakkailta palautetta palveluista tai tuotteista opastettuna ja kiittää asiakasta työskentelee toimipaikan liikeidean ja toimintaajatuksen mukaisesti asiakaspalvelussa opastettuna tekee ohjattuna vuoronvaihtoon tai seuraavaan työpäivään liittyviä tehtäviä työpaikan toimintatavan mukaisesti työaikoja ja sopii tarvittaessa poikkeamista suunnittelee ja ajoittaa työvuoronsa työtehtävät asiakasmäärien ja tilausmääräysten mukaisesti esivalmistaa ja valmistaa annosruokia omatoimisesti ohjeiden mukaan laittaa annosruokia esille annoskokoja noudattaen siististi ja viimeistellysti huolehtii työympäristön siisteydestä ja järjestyksestä hoitaa astiahuollon tehtävät omatoimisesti ja lajittelee jätteet ottaa vastaan asiakkailta palautetta palveluista tai tuotteista, kiittää asiakasta ja välittää palautteen esimiehille työskentelee toimipaikan liikeidean tai toimintaajatuksen mukaisesti asiakaspalvelussa tekee ohjeen mukaan vuoronvaihtoon tai seuraavaan työpäivään liittyvät tehtävät työpaikan toimintatavan mukaisesti tulee työvuoroon pukeutuneena tehtävän vaatimalla tavalla ja huolehtii ulkoisesta työaikoja ja sopii tarvittaessa poikkeamista yrityksen tai toimipaikan toimintatavan mukaisesti suunnittelee ja ajoittaa työvuoronsa työtehtävät asiakasmäärien ja tilausmääräysten mukaisesti itsenäisesti esivalmistaa ja valmistaa annosruokia itsenäisesti toimipaikan ruokaohjeiden mukaan laittaa annosruokia esille annoskokoja noudattaen tilaisuuden luonteen mukaan, viimeistellysti, tasalaatuisesti ja sovitun tarjoilutavan mukaan huolehtii työympäristön siisteydestä ja järjestyksestä hoitaa astiahuollon tehtävät omatoimisesti muun työn lomassa ja lajittelee jätteet hankkii aktiivisesti palautetta palveluista tai tuotteista, kiittää asiakasta sekä välittää palautteen esimiehille työskentelee sujuvasti toimipaikan liikeidean tai toiminta-ajatuksen mukaisesti asiakaspalvelussa tekee pääosin itsenäisesti vuoronvaihtoon tai seuraavaan työpäivään liittyvät tehtävät työpaikan toimintatavan mukaisesti

AHLMANIN AMMATTIOPISTO KOKKI

AHLMANIN AMMATTIOPISTO KOKKI AHLMANIN AMMATTIOPISTO KOKKI OPETUSSUUNNITELMA Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto Kokin koulutusohjelma Kokki Hyväksytty johtokunnassa 25.5.2010 1 Sisällysluettelo 1 TUTKINNON MUODOSTUMINEN...

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Hotelli-, ja ravintola- ja catering-alan perustutkinto Kokin koulutusohjelma, kokki. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä

Opetussuunnitelma. Hotelli-, ja ravintola- ja catering-alan perustutkinto Kokin koulutusohjelma, kokki. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma Hotelli-, ja ravintola- ja catering-alan Kokin koulutusohjelma, kokki Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/19.11.2012 2 (110) Sisällysluettelo 1 Hotelli-,

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, TARJOILIJA HOTELLIPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, VASTAANOTTOVIRKAILIJA KOKIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA,

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Kokin osaamisala, Haapaveden ammattiopisto

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Kokin osaamisala, Haapaveden ammattiopisto HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Kokin osaamisala, Haapaveden ammattiopisto 2 3 Sisällys 1. HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO...

Lisätiedot

Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Matkailu-, ravitsemis- ja talousala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun koulutusohjelma Hotellipalvelun koulutusohjelma Kokin koulutusohjelma TARJOILIJA

Lisätiedot

AHLMANIN AMMATTIOPISTO TARJOILIJA

AHLMANIN AMMATTIOPISTO TARJOILIJA AHLMANIN AMMATTIOPISTO TARJOILIJA OPETUSSUUNNITELMA Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto Asiakaspalvelun koulutusohjelma Tarjoilija Hyväksytty johtokunnassa 25.5.2010 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN. PERUSTUTKINTO 120 ov OPETUSSUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN. PERUSTUTKINTO 120 ov OPETUSSUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 120 ov OPETUSSUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2014 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SÁMI OAHPAHUSGUOVDDÁŠ 2 JOHDANTO... 5 1. HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN

Lisätiedot

AHLMANIN AMMATTIOPISTO TARJOILIJA

AHLMANIN AMMATTIOPISTO TARJOILIJA AHLMANIN AMMATTIOPISTO TARJOILIJA OPETUSSUUNNITELMA Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto Asiakaspalvelun koulutusohjelma Tarjoilija Hyväksytty johtokunnassa 25.5.2010 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto 2014

Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto 2014 Asiakaspalvelun osaamisala, tarjoilija Hotellipalvelun osaamisala, vastaanottovirkailija Kokin osaamisala,

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO Etelä Savon Koulutus Oy Etelä Savon ammattiopisto HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA, TARJOILIJA KOKIN KOULUTUSOHJELMA, KOKKI Tutkinnon oppilaitoskohtainen

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun osaamisala, tarjoilija Kokin osaamisala, kokki

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun osaamisala, tarjoilija Kokin osaamisala, kokki HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun osaamisala, tarjoilija Kokin osaamisala, kokki HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Matkailu-, ravitsemis- ja talousala OPETUSSUUNNITELMA, 180 OSP HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO

Matkailu-, ravitsemis- ja talousala OPETUSSUUNNITELMA, 180 OSP HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO Matkailu-, ravitsemis- ja talousala OPETUSSUUNNITELMA, 180 OSP HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun osaamisala Kokin osaamisala TARJOILIJA KOKKI Tämä opetussuunnitelma on

Lisätiedot

Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto

Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto 2015 Asiakaspalvelun osaamisala, tarjoilija Hotellipalvelun osaamisala, vastaanottovirkailija Kokin osaamisala,

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto Tarjoilija, vastaanottovirkailija, kokki Dokumentin

Lisätiedot

Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kotityöpalvelujen koulutusohjelma

Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kotityöpalvelujen koulutusohjelma Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kotityöpalvelujen koulutusohjelma KODINHUOLTAJA Tämä opetussuunnitelma on voimassa 1.8.2012

Lisätiedot

HOTELLI- RAVINTOLA JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Oulaisten ammattiopisto

HOTELLI- RAVINTOLA JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Oulaisten ammattiopisto HOTELLI- RAVINTOLA JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Oulaisten ammattiopisto 2 Sisällys 1. HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO... 4 1.1. NÄYTTÖTUTKINTOON

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING- ALAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING- ALAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING- ALAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA Asiakaspalvelun osaamisala, tarjoilija Hotellipalvelun osaamisala, vastaanottovirkailija Kokin osaamisala, kokki 1(218) Sisällys 1.

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA Hotelli-, ravintola- ja cateringala, 120ov

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA Hotelli-, ravintola- ja cateringala, 120ov Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA Hotelli-, ravintola- ja cateringala, 120ov Asiakaspalvelun koulutusohjelma, tarjoilija Hotellipalvelun koulutusohjelma, vastaanottovirkailija

Lisätiedot

SUURTALOUSKOKIN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Oulaisten ammattiopisto

SUURTALOUSKOKIN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Oulaisten ammattiopisto SUURTALOUSKOKIN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Oulaisten ammattiopisto 2 Sisällys 1. SUURTALOUSKOKIN AMMATTITUTKINTO... 4 1.1. NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS... 4 1.2.

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV Matkailupalvelujen koulutusohjelma/osaamisala, Matkailupalvelujen tuottaja Matkailupalvelujen

Lisätiedot

Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto

Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto Sisältö HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO... 6 TUTKINNON RAKENNE... 6 TYÖSSÄOPPIMINEN... 8 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT... 9 OPINNÄYTE...

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LABORATORIOALAN PERUSTUTKINTO Laboratorioalan koulutusohjelma LABORANTTI

OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LABORATORIOALAN PERUSTUTKINTO Laboratorioalan koulutusohjelma LABORANTTI Tekniikan ja liikenteen ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LABORATORIOALAN PERUSTUTKINTO Laboratorioalan koulutusohjelma LABORANTTI Salpauksen johtokunnan hyväksymä 16.12.2009 Salpauksen ammattiosaamisen toimikunta

Lisätiedot

FORSSAN AMMATTI INSTITUUTTI MATKAILU, RAVITSEMIS JA TALOUSALA CATERING ALAN PERUSTUTKINTO AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖSUUNNITELMA

FORSSAN AMMATTI INSTITUUTTI MATKAILU, RAVITSEMIS JA TALOUSALA CATERING ALAN PERUSTUTKINTO AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖSUUNNITELMA FORSSAN AMMATTI INSTITUUTTI MATKAILU, RAVITSEMIS JA TALOUSALA CATERING ALAN PERUSTUTKINTO AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖSUUNNITELMA SUURTALOUSKOKKI (MUKAUTETUT TAVOITTEET) CATERING -ALAN PERUSTUTKINTO SUURTALOUSKOKKI

Lisätiedot

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, Puualan perustutkinto

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, Puualan perustutkinto 2 3 1. TUTKINTOKOHTAINEN OSA... 4 2. KUVAUS KOULUTUSALASTA... 4 3. TUTKINNON MUODOSTUMINEN... 4 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON MUODOSTUMISPERIAATTEET... 4 LUKUSUUNNITELMA... 6 TUTKINNON OSAT... 9 Pakolliset

Lisätiedot

Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto

Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto Asiakaspalvelun osaamisala, tarjoilija Hotellipalvelun osaamisala, vastaanottovirkailija Kokin osaamisala, kokki 1 SISÄLLYSLUETTELO NÄYTTÖTUTKINTOON

Lisätiedot

MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2011 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SISÄLTÖ JOHDANTO...3 1. MATKAILUALAN KUVAUS JA ARVOT, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN...3

Lisätiedot

Kiinteistöpalvelujen perustutkinto 2010

Kiinteistöpalvelujen perustutkinto 2010 Kiinteistöpalvelujen perustutkinto 2010 Kiinteistöhoidon koulutusohjelma/osaamisala, kiinteistönhoitaja Hyväksytty 25.6.2012 Voimassa 1.8.2012 alkaen Kehitysjohtajan päätös 3 (asnro 56/500/2009) Hallintosääntö

Lisätiedot

Laboratorioalan perustutkinto 2009

Laboratorioalan perustutkinto 2009 Laboratorioalan perustutkinto 2009 Laboratorioalan koulutusohjelma / osaamisala, laborantti Hyväksytty 13.8.2009 Voimassa 1.8.2009 alkaen Kehitysjohtajan päätös 3 (asnro 56/500/2009) Hallintosääntö 1.1.2007,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN KIINTEIS- TÖPALVELUALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA

Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN KIINTEIS- TÖPALVELUALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN KIINTEIS- TÖPALVELUALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Helsingin tekniikan alan oppilaitos 8.2.2011 1 1 KIINTEISTÖPALVELUALAN

Lisätiedot

Luonnontieteiden ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Käytön tuen koulutusohjelma DATANOMI

Luonnontieteiden ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Käytön tuen koulutusohjelma DATANOMI Luonnontieteiden ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Käytön tuen koulutusohjelma DATANOMI Salpauksen ammattiosaamisen toimikunta 4.10.2010 Salpauksen johtokunnan hyväksymä

Lisätiedot