OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA. Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA. Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto"

Transkriptio

1 OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto Asiakaspalvelun koulutusohjelma Hotellipalvelun koulutusohjelma Kokin koulutusohjelma Versio 1

2 1 (98) Sisällysluettelo Yleistä... 3 Soveltamisala ja hyväksymismerkinnät Ammattialan toimintaympäristö ja alueelliset erityispiirteet Koulutuksen kehittäminen kriittisten menestystekijöiden suuntaisesti Tutkinnon muodostuminen Ammatilliset tutkinnon osat Kaikille yhteiset tutkinnon osat Majoitus- ja ravitsemispalveluissa toimiminen Asiakaspalvelun koulutusohjelman / osaamisalan tutkinnon osat Asiakaspalvelu ja myynti Annosruokien ja juomien tarjoilu Hotellipalvelun koulutusohjelman / osaamisalan tutkinnon osat Asiakaspalvelu ja myynti Vastaanoton asiakaspalvelu Kokin koulutusohjelman / osaamisalan tutkinnon osat Lounasruokien valmistus Annosruokien valmistus Kaikille valinnaiset tutkinnon osat À la carte -ruoanvalmistus À la carte -tarjoilu Juomien myynti ja tarjoilu Kokouspalvelut Majoitusliikkeen varaustoiminnot Palvelu- ja jakelukeittiön toiminnot Pikaruokapalvelut Suurkeittiön ruokatuotanto Tilaus- ja juhlaruokien valmistus Tilaus- ja juhlatarjoilu Tutkinnon osat ammatillisista perustutkinnoista Paikallisesti tarjottavat tutkinnon osat Pata ja palvelu Muut valinnaiset tutkinnon osat Yrittäjyys/Yrittäjyyskoulu (Liite 1) Lukio-opinnot... 89

3 2 (98) 4.7 Ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävät tutkinnon osat Yritystoiminta/Yrittäjyyskoulu (Liite 2) Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat Vapaasti valittavat tutkinnon osat LIITE 1 Yrittäjyys/ Yrittäjyyskoulu LIITE 2 Yritystoiminta / Yrittäjyyskoulu... 95

4 3 (98) Yleistä Tässä opetussuunnitelman koulutuksen järjestäjän tutkintokohtaisessa osassa määrätään ammatillisten tutkinnon osien ja ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien järjestäminen Lapin ammattiopistossa yhteistyössä muiden koulutuksen järjestäjien ja työelämän kanssa. Lisäksi määrätään ammattitaidon hankkimisen ajoitus tutkinnon osittain sekä kuvataan millaisessa oppimisympäristöissä ammattitaito hankitaan. Tutkintokohtainen osa sisältää myös tutkinnon osittain ammattiosaamisen tai osaamisen arviointisuunnitelman. Tutkintokohtaisessa opetussuunnitelmassa määrätään myös Lapin ammattiopiston tarjoamat tutkinnon osat muista tutkinnoista sekä opiskelijan mahdollisuudet suorittaa useampia kuin yksi tutkinto. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa perustuu valtakunnallisiin ammatillisen perustutkinnon perusteisiin sekä Lapin ammattiopiston opetussuunnitelman yhteiseen osaan. Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinnon perusteet, OPH määräys 3/ 011/ 2010 Tätä opetussuunnitelmaa käytetään rinnan edellä mainitun tutkinnon perusteiden kanssa. Suunnitelma täydentää tutkinnon perusteita siten, kuin perusteiden sivuilla on eritelty. Tutkintokohtaisen osan pohjalta laaditaan ammattitaidon hankkimisen ja ammattiosaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelma (opettajan opas). Näyttötutkinnon valmistavaan koulutukseen laaditaan vastaavasti valmistavan koulutuksen koulutuskohtaiset toteuttamissuunnitelmat (TOTSU). Ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelijalle laaditaan opetussuunnitelman pohjalta yksilöllistä opintojen valinnaisuutta toteuttava henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS), jota päivitetään koko koulutuksen ajan. Näyttötutkintona toteutettava koulutus henkilökohtaistetaan hakeutumisvaiheessa, tutkinnon suoritusvaiheessa ja tarvittavan ammattitaidon hankkimisvaiheessa tutkinnon suorittajan ohjauksen, neuvonnan, opetuksen ja tukitoimien asiakaslähtöistä suunnittelua ja toteutusta varten. Lapin ammattiopiston opetussuunnitelman yhteinen osa ja sitä täydentävät ohjeet ja tutkintokohtaiset opetussuunnitelmat löytyvät osoitteesta

5 4 (98) Soveltamisala ja hyväksymismerkinnät Tätä tutkintokohtaista opetussuunnitelmaa noudatetaan Lapin ammattiopistossa järjestettävässä ammatillisessa peruskoulutuksessa kaikkien niiden opiskelijoiden ja tutkinnon suorittajien osalta, jotka aloittavat tutkinnon suorittamisen jälkeen. Tätä tutkintokohtaista osaa noudatetaan myös aikuisten näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa vain ammattitaidon hankkimisen osalta. Tutkintokohtaisessa osassa esitetyt osaamisen tunnistaminen ja -tunnustaminen, ammattiosaamisen arviointi sekä ammattitaidon hankkimisessa tutkinnon osan ja teemojen laajuus ja ajoitus koskevat vain ammatillista peruskoulutusta. Lapin ammattiopistossa hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto on mahdollista suorittaa seuraavissa koulutusohjelmissa / osaamisaloissa. - Asiakaspalvelun koulutusohjelma / osaamisala, tarjoilija - Hotellipalvelun koulutusohjelma / osaamisala, vastaanottovirkailija - Kokin koulutusohjelma / osaamisala, kokki Hyväksytty Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan näyttöjaoston kokouksessa Tämän opetussuunnitelman on hyväksynyt Lapin ammattiopiston rehtori , päätös C20/2010.

6 5 (98) 1 Ammattialan toimintaympäristö ja alueelliset erityispiirteet Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinnon suorittaneella on monipuolista alan perusosaamista. Hän palvelee suomalaisia ja ulkomaisia asiakkaita ja pystyy toimimaan eri liikeideoilla toimivissa yrityksissä ja toimipaikoissa majoitus- ja ravitsemispalvelutehtävissä. Perustutkinnon tavoitteena on saada alalle palveluhenkisiä, vastuullisia, oma-aloitteisia, luotettavia ja yhteistyökykyisiä työntekijöitä. Perustutkinnon suorittaneella on hyvä työntekijän aseman ja työelämän tuntemus. Hän noudattaa alan sopimuksia, säädöksiä ja yhteiskunnallisia velvollisuuksia. Hänellä on hyvät käytöstavat, hän on suvaitsevainen ja kunnioittaa eri kulttuureista tulevia työtovereita ja asiakkaita. Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinnon suorittanut toimii työssään asiakaslähtöisesti, kannattavasti ja tuloksellisesti huolehtien tuotteiden laatuvaatimuksista, turvallisuudesta, terveellisyydestä ja esteettisyydestä. Hän arvostaa suomalaista ruoka- ja tapakulttuuria ja edistää sitä omalla toiminnallaan. Hän tuottaa työssään asiakkaille monipuolisia palveluja sekä huolehtii asiakkaiden tyytyväisyydestä. Hän tietää kuinka toimipaikan tulos muodostuu ja kuinka hän itse voi vaikuttaa siihen. Hänelle alkaa kehittyä vahva ammatti-identiteetti, hän on kiinnostunut ammattitaitonsa jatkuvasta kehittämisestä ja seuraa alan kehittymistä. Perustutkinnon suorittanut osaa suunnitella työtään, toimia annettujen ohjeiden mukaan ja arvioida omia työsuorituksiaan. Hän huolehtii ja pitää kunnossa työvälineet ja osaa käyttää tarvittavia koneita ja laitteita. Hän huolehtii omalta osaltaan tuotettujen palveluiden eettisyydestä ja toimii kestävän toimintatavan mukaisesti. Hän käyttää tietotekniikkaa ja ammatillista kielitaitoa työssään. Hän toimii terveyttä edistävästi, ylläpitää työ- ja toimintakykyään ja toimii työssään ergonomisesti. Hän ymmärtää oman toimintansa merkityksen osana palveluketjua ja vaikuttaa toiminnallaan myönteisesti asiakkaiden tyytyväisyyteen ja työyhteisön toimintaan. Hotelli- ravintola- ja catering-ala on kansainvälinen ala, jolla edellytetään ammattisanaston hallintaa vierailla kielillä ja muutenkin eri kulttuurien tuntemusta. Perustutkinnon suorittanut hallitsee alan perusvalmiudet ja hän on lisäksi erikoistunut asiakaspalvelun, hotellipalvelujen tai ruoanvalmistuksen tehtäviin. Asiakaspalvelun koulutusohjelman tai osaamisalan suorittanut tarjoilija osaa toimia asiakaspalvelijan tehtävissä erilaisin liikeideoin tai toiminta-ajatuksin toimivissa ravintoloissa tai julkisen sektorin toimipaikoissa. Työpaikkoja voivat olla kahvilat, ravintolat, henkilöstöravintolat, liikenneasemat, pikaruoka-, juhlapalvelu- tai matkailuyritykset sekä suurtalousalan toimipaikat. Tarjoilija kunnostaa asiakastiloja ja laittaa esille myytäviä tuotteita sekä esittelee, myy ja tarjoilee asiakkaille tuotteita ja palveluja. Hän palvelee yksittäisiä asiakkaita ja asiakasryhmiä. Hän tekee yhteistyötä toisten työntekijöiden kanssa asiakkaiden viihtyvyyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Hän toimii työssään kestävän toimintatavan ja hygieniavaatimusten mukaisesti, noudattaa anniskelumääräyksiä sekä muita alan sopimuksia ja säädöksiä. Hotellipalvelun koulutusohjelman tai osaamisalan suorittanut vastaanottovirkailija osaa toimia asiakaspalvelijan tehtävissä erilaisin liikeideoin toimivissa majoitusliikkeissä ja erilaisissa matkailu-, kokous- ja kongressi-, kylpylä-, terveys- ja hyvinvointipalveluja tarjoavissa yrityksissä ja toimipaikoissa. Vastaanottovirkailija tekee asiakkaiden huonevarauksen sekä sisään kirjaamisen ja lähtöselvityksen. Hän esittelee ja myy yrityksen muita tuotteita ja palveluja sekä opastaa asiakkaita paikallisten matkailupalvelujen käytössä. Työtehtävissä toimiessaan hän huolehtii asiakkaiden turvallisuudesta

7 6 (98) ja hyvinvoinnista. Hän toimii työssään kestävän toimintatavan ja hygieniavaatimusten mukaisesti, noudattaa anniskelumääräyksiä sekä muita alan sopimuksia ja säädöksiä. Kokin koulutusohjelman tai osaamisalan suorittanut kokki osaa toimia ruoanvalmistuksen tehtävissä erilaisin liikeideoin tai toiminta-ajatuksin toimivissa ravintoloissa tai julkisen sektorin toimipaikoissa. Työpaikkoja voivat olla kahvilat, henkilöstöravintolat, ravintolat, cateringalan yritykset, suurkeittiöt ja juhla- ja pitopalveluyritykset sekä lasti- ja matkustajalaivat. Kokki tuntee elintarvikkeet ja raaka-aineet, valmistaa maukasta, ravitsevaa ja terveellistä ruokaa myös erityisruokavalioasiakkaille ja laittaa sen esille joko suurelle joukolle kerrallaan tai annoksittain. Toimiessaan ruoanvalmistuksen ja asiakaspalvelun tehtävissä hän tekee yhteistyötä toisten työntekijöiden kanssa asiakkaiden turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Hän toimii työssään kestävän toimintatavan, hygieniavaatimusten ja anniskelumääräyksien mukaisesti sekä noudattaa muita alan sopimuksia ja säädöksiä.

8 7 (98) 2 Koulutuksen kehittäminen kriittisten menestystekijöiden suuntaisesti Toiminta-aluetta palveleva oppimis- ja kehittäjäverkosto Koulutuskuntayhtymän tulosalueiden tarjoamat tuotteet ja palvelut ovat toimintaalueellamme saavutettavissa. Tuotamme kilpailukykyisiä ja laadukkaita tuotteita ja palveluja yhteistyössä kumppaneidemme kanssa. Toimimme asiakaslähtöisesti ja joustavasti kehittämällä ja uudistamalla sisäisiä toimintatapojamme asiakkaiden tarpeiden perusteella. Olemme luotettava ja haluttu kumppani toiminta-alueemme työelämän ja osaamisen kehittäjänä. Kriittiset menestystekijät: - tuotteiden ja palvelujen saavutettavuus, uudistaminen ja uskottavuus Ammattiopisto tekee laajasti työelämä-, sidosryhmä- ja sisäistä yhteistyötä edistääkseen aluevaikuttavuutta ja parantaakseen työelämävastaavuutta ja toiminnan laatua. Yhteistyössä korostuu työelämän kehittäjän rooli mm. työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän kautta. Verkostot ja yhteistyöryhmät ennakoivat koulutus- ja osaamistarpeiden muutoksia ja osallistuvat yhteisten päämäärien määrittelyyn. Työelämä ja muut sidosryhmät ovat mukana Lapin ammattiopiston koulutuspalvelujen tuottamisessa, suunnittelussa sekä toteuttavassa ja arvioivassa kehittämisessä. Koulutuspalvelujen tuottamisessa yhteistyömuotoja ovat mm. työssäoppimisen ja ammattiosaamisen arvioinnin sekä näyttötutkintojen järjestämisessä. Kodin ja koulun välisessä yhteistyössä oppilaitos toimii aktiivisena ja vastuullisena osapuolena opiskelijalähtöisen yhteistyön kehittämisessä, jolloin opiskelijoiden vanhemmille/huoltajille järjestetään mahdollisuus perehtyä oppilaitoksen opetustyöhön ja sen toiminnan arviointiin. Yhteistyötä ohjaa opiskelijahuollon suunnitelma ja kodin ja oppilaitoksen yhteistyön suunnitelma. Osaamista uudistava oppimis- ja kehittäjäverkosto Varmistetaan tulevaisuuden elinkeinoelämän osaaminen ja oma menestyminen reagointiherkällä, edellä käyvällä tutkimus-, kehittämis-, palvelu- ja innovaatiotoiminnalla. Vahvistetaan osaamista erityisesti strategisilla Lapin elinkeinoelämän alueilla: energiatuotanto, kaivosala, matkailu ja elämystuotanto, yrittäjyys, kylmä-talviteknologian hyödyntäminen. Tuetaan kansainvälistyvän työelämän tarpeisiin suuntautuvaa osaamisen kehittymistä oppijalähtöisesti. Kriittiset menestystekijät: - systemaattinen ennakointityö, kilpailukykyinen henkilöstötyö, elinikäiset oppimispolut, innovaatio- ja oppimisympäristöt Elinikäiset oppimispolut näyttäytyvät Lapin ammattiopiston toiminnassa eri-ikäisten ja erilaisten opiskelijoiden osaamistarpeisiin vastaamalla. Koulutuksessa huomioidaan asiakaslähtöisyys ja henkilökohtaistaminen sekä joustavuus. Kaikille aloille yhteistä ydinosaamista edistetään ja kansalaisvalmiuksia parannetaan opintojen aikana. Lapin vahvuuksiin kuten luontoon ja ympäristöön, matkailuun sekä kansanvälisyyteen tukeutuvat oppimispolut vastaavat työelämän tarpeisiin. Koulutusta kehitetään työelämän osaamistarpeiden mukaisesti. Oppimispolut ovat erityviä ja yksilöllisiä, ammattialoja ylittäviä ja yhdistäviä, osista koostuvia ja aidosti yhteistoiminnallisia (opiskelijat, opettajat, työelämä) koulutuspalve-

9 8 (98) luja. Oppimispolun keskiössä on ammattiosaaminen. Vertais- ja tiimioppiminen korostuu koko Lapin ammattiopiston toiminnassa. Oppimisympäristöt ovat eri tavoin saavutettavia ja avoimia sekä joustavia. Koulutuspalveluja järjestettäessä otetaankin asiakkaan tarpeet huomioon. Vapaus ajasta, paikasta ja tilasta toteutuu avoimissa oppimisympäristöissä. Oppimisympäristöissä hyödynnetään vuorovaikutteista ja monimuotoista teknologiaa ja virtuaalisten oppimisympäristöjen merkitys kasvaa jatkuvasti. Opettajuudessa korostuu opintojen henkilökohtainen tuki ja ohjaus. Lapin ammattiopisto tukee ja mahdollistaa oppimista luokkayhteisössä, työelämässä, projekteissa sekä kehittyvien tietoverkkopalvelujen myötä esimerkiksi etäopiskelussa ja sosiaalisessa mediassa. Henkilökohtaiset oppimispolut mahdollistavat monipuolisen ja yksilölliset oppimistarpeet huomioivan osaamisen kehittämisen. Ammatillinen osaaminen vastaa alueellisen elinkeinoelämän osaamistarpeisiin. Lapin ammattiopiston opiskelijat ovat mukana kehittämässä yrityksiä sekä muita ammatillista osaamista käyttäviä työyhteisöjä. Lapin ammattiopiston tärkein voimavara on sen henkilöstö, jonka osaaminen mahdollistaa opiskelijoiden ja työelämän muuttuviin osaamistarpeisiin vastaamisen sekä työelämän ja alueen kehittämisen. Henkilöstöjohtaminen ja henkilöstön osaamisen kehittäminen Lapin ammattiopistossa on strategialähtöistä, suunnitelmallista ja arvioitua toimintaa. Henkilöstöjohtamisen tavoitteena on varmistaa, että Lapin ammattiopisto on oppiva ja vuorovaikutteinen työyhteisö, jolla on osaava ja muutosta ennakoiva henkilöstö. Hyvinvointia edistävä oppimis- ja kehittäjäverkosto Kestävän hyvinvoinnin edistäminen nähdään useiden hallinnonalojen ja sektoreiden yhteisenä toimintana. Kansalaisten elinolosuhteisiin, toimeentuloon, osallistumiseen ja terveyttä edistäviin valinnanmahdollisuuksiin vaikuttavat niin talous-, sosiaali-, työ-, ympäristö-, liikenne-, elintarvike kuin koulutus- ja kulttuuripolitiikassakin tehtävät ratkaisut. Hyvinvoinnin kehittämisessä korostetaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaista kokonaisvaltaista kehittämisnäkemystä, jossa sosiaalisen ja terveydellisen hyvinvoinnin edistäminen nähdään keskeisenä kehittämisalueena, mutta kiinteästi yhteydessä hyvinvoinnin taloudellisiin, kulttuurisiin ja ekologisiin ulottuvuuksiin. Kriittiset menestystekijät: - inhimillinen hyvinvointi, ekologinen hyvinvointi, taloudellinen hyvinvointi Lapin ammattiopiston opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa opintojensa aikana ammattiosaajan työkykypassi. Vapaaehtoisen ammattiosaajan työkykypassin tavoitteena on osaltaan varmistaa, että tulevaisuuden ammattilaiset suoriutuvat hyvää fyysistä kuntoa vaativista työtehtävistä ja jaksavat töissä terveinä ja stressaantumatta. Ammattiosaajan työkykypassi antaa tietoa toiminta- ja työkyvystä. Työkykypassi on osoitus opiskelijan fyysisestä ja sosiaalisesta toimintakyvystä, terveysosaamisesta sekä aktiivisuudesta ja harrastuneisuudesta. Tutkinnon suorittamisessa huomioidaan taloudellisuus ja kestävän kehityksen toimintatavat muun muassa itse tekemisen näkökulmista. Kansainvälinen oppimis- ja kehittäjäverkosto Aidosti kansainvälisenä yhteisönä Rovaniemen koulutuskuntayhtymä integroi kansainvälisyyden kaikkeen toimintaansa. Kansainvälisyys näkyy liikkuvuutena, monikulttuurisuutena, vieraskielisenä opetuksena ja kansainvälisinä opiskelijoina. Opetussuunnitelmat tukevat kansainvälistymistä ja globaalia vastuuta. Koulutuskuntayhtymä on profiloi-

10 9 (98) tunut vahvuusalueillaan ja valinnut strategiset kumppanit, jotka mahdollistavat opetuksen ja hanketoiminnan kehittämisen. Koulutuskuntayhtymän toimintaympäristö, sen tarjoama opetus sekä tutkimus- ja kehitystoiminta ovat kansainvälisesti kiinnostavia. Koulutuskuntayhtymän henkilöstö on kansainvälisesti osaava, motivoitunut ja monikulttuurinen. Kriittiset menestystekijät: - aidosti kansainvälinen, laadukas ja vetovoimainen, monikulttuurinen, kansainvälisesti verkostoitunut Kansainvälinen toiminta painottuu verkostoyhteistyöhön pohjautuvaan vastavuoroiseen opiskelija-, opettaja- ja asiantuntijaliikkuvuuteen sekä kansainvälisyyttä edistävään hanketoimintaan. Opiskelijoiden osalta kansanvälistäminen toteutuu mm. ulkomailla suoritettavana työssäoppimisena, opiskelija- ja asiantuntijavierailuina, erilaisia produktioita tekemällä ja ammattitaitokilpailuissa. Henkilöstön liikkuvuudessa keskeiset muodot ovat asiantuntijavaihto, seminaarit ja konferenssit, benchmarking, hanketapaamiset sekä erilaiset koulutustapahtumat ja messut. Opettajien ja opiskelijoiden kansainvälisiä kokemuksia ja verkostoja hyödynnetään opetuksessa ja sen suunnittelussa. Kansainvälinen toiminta huomioidaan opetussuunnitelmissa muutenkin kuin pelkästään opiskelijoiden ja asiantuntijoiden kansainvälisinä vaihtoina Suomesta ulkomaille. Kotikansainvälistymiseen liittyvien tapahtumien järjestäminen on osa opiskelijoiden opintoja. Kansainvälisen liikkuvuuden ja kotikansainvälistymisen lisääntyessä opiskelijoiden ja henkilökunnan osaamisessa korostuvat kielitaito, kulttuurituntemus ja -tietämys, suvaitsevuus, kyky ja halu toimia globaalissa opiskelu- ja työkulttuurissa sekä ns. ajassa kiinni oleminen koskien omaa toimialaa ja sen muutoksia; esim. viimeisimpien kansainvälisien suuntauksien ja trendien tuntemus.

11 10 (98) 3 Tutkinnon muodostuminen Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto AMMATILLISET TUTKINNON OSAT (90 ov) Pakolliset tutkinnon osat (60 ov) 4.1 Kaikille yhteiset tutkinnon osat Majoitus- ja ravitsemuspalveluissa toimiminen, 20 ov 4.2 Asiakaspalvelun koulutusohjelman / osaamisalan tutkinnon osat Asiakaspalvelu ja myynti, 20 ov Annosruokien ja juomien tarjoilu, 20 ov 4.3 Hotellipalvelun koulutusohjelman / osaamisalan tutkinnon osat Asiakaspalvelu ja myynti, 20 ov Vastaanoton asiakaspalvelu, 20 ov 4.4 Kokin koulutusohjelman / osaamisalan tutkinnon osat Lounasruokien valmistus, 20 ov Annosruokien valmistus, 20 ov Tutkinnon osiin sisältyy työssäoppimista vähintään 20 ov, yrittäjyyttä vähintään 5 ov ja opinnäyte vähintään 2 ov sekä opinto-ohjausta 1,5 ov. Valinnaiset tutkinnon osat (valittava 30 ov) 4.5 Kaikille valinnaiset tutkinnon osat À la carte-ruoanvalmistus, 10 ov À la carte -tarjoilu, 10 ov Juomien myynti ja tarjoilu, 10 ov Kokouspalvelut, 10 ov Majoitusliikkeen varaustoiminnot, 10 ov Palvelu- ja jakelukeittiön toiminnot, 10 ov Pikaruokapalvelut, 10 ov Suurkeittiön ruokatuotanto, 10 ov Tilaus- ja juhlaruokien valmistus, 10 ov Tilaus- ja juhlatarjoilu, 10 ov Tutkinnon osat ammatillisista perustutkinnoista, 10 ov Paikallisesti tarjottavat tutkinnon osat Pata ja palvelu, 10 ov Muut valinnaiset tutkinnon osat Yrittäjyys/Yrittäjyyskoulu, 10 ov (Liite 1) Lukio-opinnot, 0-10 ov Ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävät tutkinnon osat Yritystoiminta/Yrittäjyyskoulu, 10 ov (Liite 2) AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSAT (20 ov) Pakolliset tutkinnon osat (16 ov) 5.1 Pakolliset tutkinnon osat Äidinkieli (4 ov) Toinen kotimainen kieli, ruotsi (1 ov) Toinen kotimainen kieli, suomi (2 ov) Vieras kieli, englanti (2 ov) Matematiikka (3 ov) Fysiikka ja kemia (2 ov) Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto (1 ov) Liikunta (1 ov) Terveystieto (1 ov) Taide ja kulttuuri (1 ov) Valinnaiset tutkinnon osat (4 ov) Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien valinnaiset lisäosat - Äidinkieli (0-4 ov) - Toinen kotimainen kieli, ruotsi (0-4 ov) - Toinen kotimainen kieli, suomi (0-4 ov) - Vieras kieli, englanti (0-4 ov) - Matematiikka (0-4 ov) - Fysiikka ja kemia (0-4 ov) - Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto (0-4 ov) - Liikunta (0-4 ov) - Terveystieto (0-4 ov) - Taide ja kulttuuri (0-4 ov) Ympäristötieto (0-4 ov) Tieto- ja viestintätekniikka(0-4 ov) Etiikka (0-4 ov) Kulttuurien tuntemus (0-4 ov) Psykologia (0-4 ov) Yritystoiminta (0-4 ov) VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT (10 ov) Tutkintokohtaiset vapaasti valittavat Kaikille tutkinnoille tarjottavat vapaasti valittavat

12 11 (98) 4 Ammatilliset tutkinnon osat 4.1 Kaikille yhteiset tutkinnon osat Majoitus- ja ravitsemispalveluissa toimiminen Tutkinnon osan laajuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 20 ov. Tutkinnon osan perusteet tutkinnon perusteissa sivulta 24 alkaen. Opiskelijan tai tutkinnon suorittajan aiemmin hankkima osaaminen: - ammatillisessa peruskoulutuksessa tunnistetaan ja tunnustetaan ennen ammattitaidon hankkimisen aloittamista - näyttötutkinnoissa tunnistetaan hakeutumisvaiheessa ja tunnustetaan tutkinnon suorittamisvaiheessa. Ammattitaitovaatimukset Lähtökohtana tunnistamisessa ja tunnustamisessa ovat tutkinnon osan arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit. Ks. tutkinnon perusteet. AIEMMIN HANKITTU OSAAMINEN Tunnistaminen Tutkinnon suorittajan aikaisemmin hankittu osaaminen tunnistetaan LAO:n osaamisen tunnustamisen periaatteiden mukaisesti. Tunnustaminen (ammatillinen peruskoulutus) Tutkinnon suorittajan aikaisemmin hankittu osaaminen tunnustetaan LAO:n osaamisen tunnustamisen periaatteiden mukaisesti. Osaamisen tunnustaminen tehdään kahden (2) kuukauden kuluessa opiskelun aloittamisesta. Opetusjärjestelyt organisoidaan niin, että opiskelija voi edetä yksilöllistä oppimispolkuaan. Tunnustettu osaaminen poistaa opintojen päällekkäisyyttä ja lyhentää opiskelijan opiskeluaikaa. Muualla hankittua osaamista voivat olla: - aikaisemmat ammatilliset tutkinnot ja niiden tutkinnon osat - lukio-opinnot - erilliset, perustutkintoa tukevat kurssit - opinnot avoimessa korkeakoulussa, kansanopistossa, kansalaisopistossa, työväenopistoissa, ammattikorkeakouluissa, yliopistoissa ja ulkomailla suoritetut opinnot - varusmies ja siviilipalvelu - ohjattu harrastustoiminta ja vapaaehtoistyö - alalla työskentely, työkokemus Opiskelija itse arvioi, onko tunnustamisen hakeminen ja käyttäminen opintoihin tarkoituksenmukaista. Opiskelija liittää hakemukseen kopiot todistuksista ja esittää arviointikeskusteluissa opinnoistaan ja työkokemuksestaan alkuperäiset todistukset tai muut luotettavat dokumentit. Todistuksista / dokumenteista tulee ilmetä aikaisempien opintojen / todistuksen antajat, opintojen laajuudet, arvosanat, suoritusajat ja sisällöt sekä työssäolon ajankohdat ja työn laatu. Opiskelija voi pyytää osaamisen tunnistamista ja tunnustamista, vaikka hänellä ei ole opinnoista tai työkokemuksesta todistusta. Tällöin järjestetään arviointi voimassa olevien suunnitelmien ja menetelmien mukaisesti.

13 12 (98) Tutkinnon osan ja teeman laajuus ja ajoitus koskevat ammatillista peruskoulutusta. Näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa laajuus ja ajoitus päätetään koulutuskohtaisesti. Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja kunnostaa asiakas- ja työtiloja valmistelee tai valmistaa toimipaikan tuotteita ja palveluja myyntiä varten pitää huolta myytävien tuotteiden laadusta ja riittävyydestä palvelee asiakkaita myy tuotteita tai palveluja sekä rekisteröi myyntiä järjestää ja siistii asiakas- ja työtiloja ja/tai kunnostaa majoitusliikkeen huoneita toimii astiahuollon tehtävissä puhdistaa työvälineitä, koneita ja laitteita sekä asiakas- ja työtiloja noudattaa omavalvontasuunnitelmaa AMMATTITAIDON HANKKIMINEN Teeman nimi ja kuvaus Teema 1: Omaan ammattialaan perehtyminen Ammattialan vaatimukset Majoitus- ja ravitsemusala toimialana Ruokatuotanto ja puhtaanapito Ravintolapalvelu Omavalvonta ja hygieniaosaamistesti Teeman aikana tutkinnon suorittaja perehtyy matkailu-, ravitsemus- ja talousalaan, ruokatuotannon perusteisiin ja omavalvontaan. Tilanteisiin sopivat monipuoliset oppimis- ja toimintaympäristöt, jossa mahdollistuvat erilaiset oppimisprosessit ja oppimismenetelmät. on opiskelijaa motivoivaa, aktivoivaa ja opiskelijan itsearviointitaitoja kehittävää palautetta. Opiskelijan oppimista verrataan tavoiteltaviin ammattitaitovaatimuksiin. Teema 2: Ravintolan asiakaspalvelutilanteissa toimiminen ammatillinen peruskoulutus Laajuus Ajoitus OV 5 1. lv 5 1. lv Raaka-ainetuntemus Ruoanvalmistus ja asiakaspalvelu Tavallisimmat koneet, laitteet ja niiden turvallinen käyttö Kassatoiminnot ja maksuvälineet Työyhteisössä toimiminen Teeman aikana tutkinnon suorittaja valmistaa aamiais- ja lounasruokia, perehtyy koneisiin ja laitteisiin sekä erilaisiin maksutoimintoihin. Tilanteisiin sopivat monipuoliset oppimis- ja toimintaympäristöt, jossa mahdollistuvat erilaiset oppimisprosessit ja oppimismenetelmät. Teemasta 2 voidaan 4 ov suorittaa vaihtoehtoisesti työssäoppien. on opiskelijaa motivoivaa, aktivoivaa ja opiskelijan itsearviointitaitoja kehittävää palautetta. Opiskelijan oppimista verrataan tavoiteltaviin ammattitaitovaatimuksiin.

14 13 (98) Teema 3: Turvallisesti työhön 5 1. lv Alkoholilainsäädäntö ja anniskelumääräykset Asiakas- ja henkilöstöturvallisuus Ravitsemustietous Erityisruokavaliot Ammatin työkykyvalmiudet (työturvallisuus ja ergonomia) Ensiapu 1 Teeman aikana tutkinnon suorittaja suorittaa anniskelupassin ja EA1. Hän opiskelee ravitsemusta ja yleisimmät erityisruokavaliot. Opiskelija suorittaa Ammattiosaajan työkykypassista ammatin työkykyvalmiudet osa-alueen. Tilanteisiin sopivat monipuoliset oppimis- ja toimintaympäristöt, jossa mahdollistuvat erilaiset oppimisprosessit ja oppimismenetelmät. on opiskelijaa motivoivaa, aktivoivaa ja opiskelijan itsearviointitaitoja kehittävää palautetta. Opiskelijan oppimista verrataan tavoiteltaviin ammattitaitovaatimuksiin. Teema 4: Tutustuminen työelämään 5 1. lv Tutustuminen työelämään (TOP) 4 ov Opinto-ohjaus 1 ov Teeman aikana tutkinnon suorittaja perehtyy työelämän sääntöihin, normeihin ja arvomaailmaan sekä noudattaa ammattiinsa kuuluvaa etiikkaa. Työssäoppimisen toiminnallinen ja tavoitteellinen sisältö toteutetaan opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan. Tilanteisiin sopivat monipuoliset oppimis- ja toimintaympäristöt, jossa mahdollistuvat erilaiset oppimisprosessit ja oppimismenetelmät. Työssäoppiminen tapahtuu aidoissa toimintaympäristöissä käytännön työtehtävien yhteydessä. on opiskelijaa motivoivaa, aktivoivaa ja opiskelijan itsearviointitaitoja kehittävää palautetta. Opiskelijan oppimista verrataan tavoiteltaviin ammattitaitovaatimuksiin.

15 14 (98) Alla olevassa taulukossa on esitetty ammattiosaamisen arviointi ammatillisessa peruskoulutuksessa. Näyttötutkinnoissa ammattitaidon arviointi toteutetaan valtakunnallisen tutkintotoimikunnan hyväksymän järjestämissuunnitelman mukaisesti tutkinnon suorittamisvaiheen tutkintotilaisuudessa. AMMATTIOSAAMISEN ARVIOINTI - AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Arvioinnin kohteet Ammattiosaamisen näyttö 1. Työprosessin hallinta Majoitus- ja ravitsemispalveluissa toimimisen Työvuorossa toimiminen Asiakaspalvelussa ja ruoanvalmistuksessa toimiminen Laadukas ja kestävän kehityksen mukainen toiminta näyttö toteutetaan aidossa työelämätilanteessa työssäoppimisjakson yhteydessä. Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan tutkinnon osan ammattitaidon hallintaa. 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta - Aamiais- tai lounasruokien valmistaminen ja asiakaspalvelussa toimiminen - Työvälineiden ja menetelmien hallinta - Asiakas- ja työtilojen sekä koneiden ja laitteiden puhtaanapito - Myynnin rekisteröiminen 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta - Toimialan tunteminen - Raaka-aineiden tunteminen - Toimiminen työssä ja työyhteisössä 4. Elinikäisen oppimisen avaintaitojen hallinta - Oppiminen ja ongelmanratkaisu - Vuorovaikutus ja yhteistyö - Terveys, turvallisuus ja toimintakyky - Ammattietiikka Ammattiosaamisen näytössä osoitetaan vähintään työprosessin hallinta kokonaan työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta kokonaan työn perustana olevan tiedon hallinnasta raakaaineiden tunteminen sekä toimiminen työssä ja työyhteisössä elinikäisen oppimisen avaintaidoista oppiminen ja ongelmanratkaisu, vuorovaikutus ja yhteistyö ja ammattietiikka. Näytön kuvaus Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla majoitus- tai ravitsemisalan yrityksen tai toimipaikan yksittäisissä työtehtävissä työryhmän jäsenenä. Hän kunnostaa asiakas- ja työtiloja tai majoitusliikkeen huoneita, valmistaa tai valmistelee tuotteita tai palveluita, palvelee asiakkaita sekä huolehtii asiakas- ja työtilojen siisteydestä ja viihtyisyydestä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Näytön arviointi Ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin eli näytön vastaanottoon osallistuvat joko opettaja tai työelämän edustaja yksin tai yhdessä. Ensisijainen tavoite on yhdessä arviointi. Ammattiosaamisen näytön vastaanottavat ja arvioivat ja näyttöarvosanoista päättävät opettajat ja työelämän edustajat ovat kyseisen ammattialan asiantuntijoita. Ammattiosaamisen näytön jälkeiseen arviointikeskusteluun osallistuvat aina opiskelija, näytön vastaanottaja(t) ja opettaja. Arviointikeskustelussa opiskelija ja näytön vastaanottaja(t) analysoivat ja arvioivat näyttöä. Arviointipäätös perustuu ensisijaisesti opettajan ja näytön vastaanottajan arviointiin, mutta arvioinnissa huomioidaan opiskelijan itsearviointi. Näyttötodistukseen tulevasta tutkinnon osan näytön arvosanasta päättävät opettajat ja näytön vastaanottaja(t) yhdessä tai erikseen. Muu osaamisen arviointi Mikäli jotakin työtehtäväkokonaisuuden arvioinnin kohteena olevaa ammattitaitovaatimusta ei voida aidossa työelämätilanteessa osoittaa, tulee opiskelijalle järjestää oppilaitoksessa tilanne, jossa hän voi osaamisensa osoittaa myös kyseisen ammattitaitovaatimuksen osalta.

16 Päättötodistukseen tulevasta tutkinnon osan arvosanasta päättävät arvioitavien opintojen opetuksesta vastaava opettaja tai, jos opettajia on useita, opettajat yhdessä. Arvosana muodostuu näytön ja muun arvioinnin perusteella. Tutkinnon osan arvosanan antaminen edellyttää, että tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttö on suoritettu hyväksytysti. 15 (98)

17 16 (98) 4.2 Asiakaspalvelun koulutusohjelman / osaamisalan tutkinnon osat Asiakaspalvelu ja myynti Tutkinnon osan laajuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 20 ov. Tutkinnon osan perusteet tutkinnon perusteissa sivulta 29 alkaen. Opiskelijan tai tutkinnon suorittajan aiemmin hankkima osaaminen: - ammatillisessa peruskoulutuksessa tunnistetaan ja tunnustetaan ennen ammattitaidon hankkimisen aloittamista - näyttötutkinnoissa tunnistetaan hakeutumisvaiheessa ja tunnustetaan tutkinnon suorittamisvaiheessa. Ammattitaitovaatimukset Lähtökohtana tunnistamisessa ja tunnustamisessa ovat tutkinnon osan arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit. Ks. tutkinnon perusteet. AIEMMIN HANKITTU OSAAMINEN Tunnistaminen Tutkinnon suorittajan aikaisemmin hankittu osaaminen tunnistetaan LAO:n osaamisen tunnustamisen periaatteiden mukaisesti. Tunnustaminen (ammatillinen peruskoulutus) Tutkinnon suorittajan aikaisemmin hankittu osaaminen tunnustetaan LAO:n osaamisen tunnustamisen periaatteiden mukaisesti. Osaamisen tunnustaminen tehdään kahden (2) kuukauden kuluessa opiskelun aloittamisesta. Opetusjärjestelyt organisoidaan niin, että opiskelija voi edetä yksilöllistä oppimispolkuaan. Tunnustettu osaaminen poistaa opintojen päällekkäisyyttä ja lyhentää opiskelijan opiskeluaikaa. Muualla hankittua osaamista voivat olla: - aikaisemmat ammatilliset tutkinnot ja niiden tutkinnon osat - lukio-opinnot - erilliset, perustutkintoa tukevat kurssit - opinnot avoimessa korkeakoulussa, kansanopistossa, kansalaisopistossa, työväenopistoissa, ammattikorkeakouluissa, yliopistoissa ja ulkomailla suoritetut opinnot - varusmies ja siviilipalvelu - ohjattu harrastustoiminta ja vapaaehtoistyö - alalla työskentely, työkokemus Opiskelija itse arvioi, onko tunnustamisen hakeminen ja käyttäminen opintoihin tarkoituksenmukaista. Opiskelija liittää hakemukseen kopiot todistuksista ja esittää arviointikeskusteluissa opinnoistaan ja työkokemuksestaan alkuperäiset todistukset tai muut luotettavat dokumentit. Todistuksista / dokumenteista tulee ilmetä aikaisempien opintojen / todistuksen antajat, opintojen laajuudet, arvosanat, suoritusajat ja sisällöt sekä työssäolon ajankohdat ja työn laatu. Opiskelija voi pyytää osaamisen tunnistamista ja tunnustamista, vaikka hänellä ei ole opinnoista tai työkokemuksesta todistusta. Tällöin järjestetään arviointi voimassa olevien suunnitelmien ja menetelmien mukaisesti.

18 17 (98) Tutkinnon osan ja teeman laajuus ja ajoitus koskevat ammatillista peruskoulutusta. Näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa laajuus ja ajoitus päätetään koulutuskohtaisesti. Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja kunnostaa ja varustaa asiakasja työtiloja palvelee asiakkaita toimipaikan liikeidean tai toimintaohjeen mukaan hyödyntää alakohtaista kielitaitoa asiakaspalvelussa myy ruokia ja juomia ja tarvittaessa majoituspalveluja asiakkaille tai asiakasryhmille osallistuu tarvittaessa majoitusliikkeen asiakkaiden sisään kirjaamiseen ja lähtöselvitykseen toimii anniskelutehtävissä rekisteröi myyntiä ja laskuttaa asiakkaita siistii ja järjestää asiakas- ja työtiloja noudattaa omavalvontasuunnitelmaa varmistaa asiakastyytyväisyyden AMMATTITAIDON HANKKIMINEN Teeman nimi ja kuvaus Teema 1: Asiakaspalvelu ja aktiivinen myyntitoiminta Taloudellinen työskentely Vastuullinen anniskelu Majoituspalveluihin osallistuminen tarvittaessa Juomien myyminen ja valmistaminen sekä ruokien myyminen Asiakaspalautteen vastaanottaminen ja hyödyntäminen Toimipaikan toimintaohjeiden mukaisesti toimiminen Omavalvontasuunnitelman noudattaminen Teeman aikana tutkinnon suorittaja toimii erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa sekä perehtyy myyntitehtäviin. Tilanteisiin sopivat monipuoliset oppimis- ja toimintaympäristöt, jossa mahdollistuvat erilaiset oppimisprosessit ja oppimismenetelmät. on opiskelijaa motivoivaa, aktivoivaa ja opiskelijan itsearviointitaitoja kehittävää palautetta. Opiskelijan oppimista verrataan tavoiteltaviin ammattitaitovaatimuksiin. Teema 2: Kielitaito asiakaspalvelussa ammatillinen peruskoulutus Laajuus Ajoitus OV lv 5 2. lv Palveluviestintä 2 ov Service English 1 ov Service svenska 1 ov Bon Appétit! 0,5 ov Mahlzeit! 0,5 ov Teeman aikana tutkinnon suorittaja kehittää kielitaitoaan asiakaspalvelutilanteissa. Teeman sisältö integroidaan teemaan 1 asiakaspalvelu ja aktiivinen myyntitoiminta. Tilanteisiin sopivat monipuoliset oppimis- ja toimintaympäristöt, jossa mahdollistuvat erilaiset oppimisprosessit ja oppimismenetelmät. on opiskelijaa motivoivaa, aktivoivaa ja opiskelijan itsearviointitaitoja kehittävää

19 18 (98) palautetta. Opiskelijan oppimista verrataan tavoiteltaviin ammattitaitovaatimuksiin. Teema 3: Ravintolassa toimiminen 5 2. lv Ravintolassa toimiminen (TOP) 5 ov Teeman aikana tutkinnon suorittaja toimii liikeidealtaan erilaisissa MaRaTa-alan yrityksissä ja hyödyntää kielitaitoaan käytännön asiakaspalvelutilanteissa. Työssäoppimisen toiminnallinen ja tavoitteellinen sisältö toteutetaan opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan. Tilanteisiin sopivat monipuoliset oppimis- ja toimintaympäristöt, jossa mahdollistuvat erilaiset oppimisprosessit ja oppimismenetelmät. Työssäoppiminen tapahtuu aidoissa toimintaympäristöissä käytännön työtehtävien yhteydessä. on opiskelijaa motivoivaa, aktivoivaa ja opiskelijan itsearviointitaitoja kehittävää palautetta. Opiskelijan oppimista verrataan tavoiteltaviin ammattitaitovaatimuksiin. Alla olevassa taulukossa on esitetty ammattiosaamisen arviointi ammatillisessa peruskoulutuksessa. Näyttötutkinnoissa ammattitaidon arviointi toteutetaan valtakunnallisen tutkintotoimikunnan hyväksymän järjestämissuunnitelman mukaisesti tutkinnon suorittamisvaiheen tutkintotilaisuudessa. AMMATTIOSAAMISEN ARVIOINTI - AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Arvioinnin kohteet Ammattiosaamisen näyttö 1. Työprosessin hallinta Asiakaspalvelun ja myynnin näyttö - Työvuorossa toimiminen - Asiakas- ja työtilojen kunnostaminen - Asiakaspalvelussa ja myynnissä toimiminen - Asiakastyytyväisyyden varmistaminen 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta - Linjaston tai noutopöydän kunnostaminen - Juomien tarjoilu - Varausten mukainen toiminta - Myynnin rekisteröiminen ja laskuttaminen toteutetaan aidossa työelämätilanteessa työssäoppimisjakson yhteydessä. Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan tutkinnon osan ammattitaidon hallintaa. Ammattiosaamisen näytössä osoitetaan vähintään työprosessin hallinta kokonaan työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta kokonaan työn perustana olevan tiedon hallinta kokonaan (alakohtainen kielitaito osoitetaan kielitaustan mukaisesti) elinikäisen oppimisen avaintaidoista oppiminen ja ongelmanratkaisu, vuorovaikutus ja yhteistyö ja terveys, turvallisuus ja toimintakyky. Muu osaamisen arviointi Mikäli jotakin työtehtäväkokonaisuuden arvioinnin kohteena olevaa ammattitaitovaatimusta ei voida aidossa työelämätilanteessa osoittaa, tulee opiskelijalle järjestää oppilaitoksessa tilanne, jossa hän voi osaamisensa osoittaa myös kyseisen ammattitaitovaatimuksen osalta. Service English, arvioidaan T1 K3 Service svenska,

20 19 (98) 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta - Liikeidean tai toimintaajatuksen mukainen toiminta - Tuote- ja ravitsemustuntemus - Anniskelussa toimiminen - Alakohtainen kielitaidon hallinta suomenkielisillä - Alakohtainen kielitaidon hallinta ruotsinkielisillä - Alakohtainen kielitaidon hallinta muunkielisillä - Alakohtainen kielitaidon hallinta vieraskielisessä koulutuksessa 4. Elinikäisen oppimisen avaintaitojen hallinta - Oppiminen ja ongelmanratkaisu - Vuorovaikutus ja yhteistyö - Terveys, turvallisuus ja toimintakyky - Ammattietiikka Näytön kuvaus Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla majoitus-, ravitsemis- tai catering-alan asiakaspalvelutehtävissä yhteistyössä toimipaikan muiden työntekijöiden kanssa. Hän kunnostaa asiakas- ja työtiloja, myy ja tarjoilee toimipaikan tai yrityksen tuotteita ja palveluja, rekisteröi myyntiä ja laskuttaa asiakkaita sekä toimii alkoholin anniskelutehtävissä. Hän osallistuu tarvittaessa asiakkaiden majoittamiseen. Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa kielitaitonsa asiakaspalvelutilanteessa jonkin edellä olevassa taulukossa kuvatun arvioinnin kohteen mukaisesti (ranskaa ja saksaa ei tarvitse näytössä osoittaa). Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Näytön arviointi Ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin eli näytön vastaanottoon osallistuvat joko opettaja tai työelämän edustaja yksin tai yhdessä. Ensisijainen tavoite on yhdessä arviointi. Ammattiosaamisen näytön vastaanottavat ja arvioivat ja näyttöarvosanoista päättävät opettajat ja työelämän edustajat ovat kyseisen ammattialan asiantuntijoita. Ammattiosaamisen näytön jälkeiseen arviointikeskusteluun osallistuvat aina opiskelija, näytön vastaanottaja(t) ja opettaja. Arviointikeskustelussa opiskelija ja näytön vastaanottaja(t) analysoivat ja arvioivat näyttöä. Arviointipäätös perustuu ensisijaisesti opettajan ja näytön vastaanottajan arviointiin, mutta arvioinnissa huomioidaan opiskelijan itsearviointi. Näyttötodistukseen tulevasta tutkinnon osan näytön arvosanasta päättävät opettajat ja näytön vastaanottaja(t) yhdessä tai erikseen. Päättötodistukseen tulevasta tutkinnon osan arvosanasta päättävät arvioitavien opintojen opetuksesta vastaava opettaja tai, jos opettajia on useita, opettajat yhdessä. Arvosana muodostuu näytön ja muun arvioinnin perusteella. Tutkinnon osan arvosanan antaminen edellyttää, että tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttö on suoritettu hyväksytysti. arvioidaan T1 K3 Bon Appétit, arvioidaan T1 K3 (ei näyttöä) Mahlzeit, arvioidaan T1 K3 (ei näyttöä)

21 20 (98) Annosruokien ja juomien tarjoilu Tutkinnon osan laajuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 20 ov. Tutkinnon osan perusteet tutkinnon perusteissa sivulta 34 alkaen. Opiskelijan tai tutkinnon suorittajan aiemmin hankkima osaaminen: - ammatillisessa peruskoulutuksessa tunnistetaan ja tunnustetaan ennen ammattitaidon hankkimisen aloittamista - näyttötutkinnoissa tunnistetaan hakeutumisvaiheessa ja tunnustetaan tutkinnon suorittamisvaiheessa. Ammattitaitovaatimukset Lähtökohtana tunnistamisessa ja tunnustamisessa ovat tutkinnon osan arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit. Ks. tutkinnon perusteet. AIEMMIN HANKITTU OSAAMINEN Tunnistaminen Tutkinnon suorittajan aikaisemmin hankittu osaaminen tunnistetaan LAO:n osaamisen tunnustamisen periaatteiden mukaisesti. Tunnustaminen (ammatillinen peruskoulutus) Tutkinnon suorittajan aikaisemmin hankittu osaaminen tunnustetaan LAO:n osaamisen tunnustamisen periaatteiden mukaisesti. Osaamisen tunnustaminen tehdään kahden (2) kuukauden kuluessa opiskelun aloittamisesta. Opetusjärjestelyt organisoidaan niin, että opiskelija voi edetä yksilöllistä oppimispolkuaan. Tunnustettu osaaminen poistaa opintojen päällekkäisyyttä ja lyhentää opiskelijan opiskeluaikaa. Muualla hankittua osaamista voivat olla: - aikaisemmat ammatilliset tutkinnot ja niiden tutkinnon osat - lukio-opinnot - erilliset, perustutkintoa tukevat kurssit - opinnot avoimessa korkeakoulussa, kansanopistossa, kansalaisopistossa, työväenopistoissa, ammattikorkeakouluissa, yliopistoissa ja ulkomailla suoritetut opinnot - varusmies ja siviilipalvelu - ohjattu harrastustoiminta ja vapaaehtoistyö - alalla työskentely, työkokemus Opiskelija itse arvioi, onko tunnustamisen hakeminen ja käyttäminen opintoihin tarkoituksenmukaista. Opiskelija liittää hakemukseen kopiot todistuksista ja esittää arviointikeskusteluissa opinnoistaan ja työkokemuksestaan alkuperäiset todistukset tai muut luotettavat dokumentit. Todistuksista / dokumenteista tulee ilmetä aikaisempien opintojen / todistuksen antajat, opintojen laajuudet, arvosanat, suoritusajat ja sisällöt sekä työssäolon ajankohdat ja työn laatu. Opiskelija voi pyytää osaamisen tunnistamista ja tunnustamista, vaikka hänellä ei ole opinnoista tai työkokemuksesta todistusta. Tällöin järjestetään arviointi voimassa olevien suunnitelmien ja menetelmien mukaisesti.

22 21 (98) Tutkinnon osan ja teeman laajuus ja ajoitus koskevat ammatillista peruskoulutusta. Näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa laajuus ja ajoitus päätetään koulutuskohtaisesti. Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja kunnostaa asiakas- ja työtiloja ottaa vastaan asiakkaita ja palvelee heitä koko palveluprosessin ajan tuntee myytävät tuotteet ja niiden laatuvaatimukset esittelee, myy ja tarjoilee ruokia ja juomia asiakkaille ja asiakasryhmille hyödyntää alakohtaista kielitaitoa asiakaspalvelussa toimii anniskelutehtävissä rekisteröi myyntiä ja laskuttaa asiakkaita siistii ja järjestää asiakas- ja työtiloja käyttää gastronomista perussanastoa varmistaa asiakastyytyväisyyden arvioi omaa työtä ja toimintaansa AMMATTITAIDON HANKKIMINEN Teeman nimi ja kuvaus Teema 1: Palveluprosessissa toimiminen Asiakaslähtöinen palvelu Erilaisten tarjoilutapojen käyttäminen Palveluprosessin toteuttaminen Puhtaanapitoon liittyvät tehtävät Työkykyvalmiuksien vahvistaminen Teeman aikana tutkinnon suorittaja perehtyy erilaisiin työmenetelmiin ja palvelukokonaisuuteen. Opiskelija suorittaa Ammattiosaajan työkykypassista Työkykyvalmiuksien vahvistamisen osa-alueen. Tilanteisiin sopivat monipuoliset oppimis- ja toimintaympäristöt, jossa mahdollistuvat erilaiset oppimisprosessit ja oppimismenetelmät. on opiskelijaa motivoivaa, aktivoivaa ja opiskelijan itsearviointitaitoja kehittävää palautetta. Opiskelijan oppimista verrataan tavoiteltaviin ammattitaitovaatimuksiin. ammatillinen peruskoulutus Laajuus Ajoitus OV 5 3. lv Teema 2: Tuotetietous ja ruoka- ja tapakulttuurit palvelutyössä lv Myytävien juomatuotteiden ja ruokien tuntemus Tuotteiden laatuvaatimukset Tuotetietouden hyödyntäminen asiakaspalvelussa Ruoka- ja tapakulttuurien tuntemus Gastronominen perussanasto Restaurant English 1 ov Restaurang svenska 1 ov Opinnäytetyö 2 ov Teeman aikana tutkinnon suorittaja esittelee, myy ja valmistaa ruoka- ja juomatuotteita sekä majoituspalveluja erilaisissa palvelutilanteissa. Hän perehtyy erilaisiin ruoka- ja tapakulttuureihin sekä kehittää alakohtaista kielitaitoaan. Tilanteisiin sopivat monipuoliset oppimis- ja toimintaympäristöt, jossa mahdollistuvat erilaiset oppimisprosessit ja oppimismenetelmät.

23 22 (98) on opiskelijaa motivoivaa, aktivoivaa ja opiskelijan itsearviointitaitoja kehittävää palautetta. Opiskelijan oppimista verrataan tavoiteltaviin ammattitaitovaatimuksiin. Teema 3: Ruokaravintolassa toimiminen 5 3. lv Ruokaravintolassa toimiminen (TOP) 5 ov Teeman aikana tutkinnon suorittaja toimii asiakaspalvelutehtävissä. Työssäoppimisen toiminnallinen ja tavoitteellinen sisältö toteutetaan opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan. Tilanteisiin sopivat monipuoliset oppimis- ja toimintaympäristöt, jossa mahdollistuvat erilaiset oppimisprosessit ja oppimismenetelmät. Työssäoppiminen tapahtuu aidoissa toimintaympäristöissä käytännön työtehtävien yhteydessä. on opiskelijaa motivoivaa, aktivoivaa ja opiskelijan itsearviointitaitoja kehittävää palautetta. Opiskelijan oppimista verrataan tavoiteltaviin ammattitaitovaatimuksiin.

24 23 (98) Alla olevassa taulukossa on esitetty ammattiosaamisen arviointi ammatillisessa peruskoulutuksessa. Näyttötutkinnoissa ammattitaidon arviointi toteutetaan valtakunnallisen tutkintotoimikunnan hyväksymän järjestämissuunnitelman mukaisesti tutkinnon suorittamisvaiheen tutkintotilaisuudessa. AMMATTIOSAAMISEN ARVIOINTI - AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Arvioinnin kohteet Ammattiosaamisen näyttö 1. Työprosessin hallinta Annosruokien ja juomien tarjoilun näyttö - Työvuorossa toimiminen - Asiakkaiden palveleminen - Asiakastyytyväisyyden varmistaminen - Vuoronvaihtoon valmistautuminen - Oman toiminnan arviointi 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta - Ruokien ja juomien tarjoilutapojen ja tekniikoiden käyttö - Myynnin rekisteröiminen ja tilityksen tekeminen 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta - Ruokien ja juomien esitteleminen - Alakohtainen kielitaidon hallinta suomenkielisillä - Alakohtainen kielitaidon hallinta ruotsinkielisillä - Alakohtainen kielitaidon hallinta muunkielisillä - Alakohtainen kielitaidon hallinta vieraskielisessä koulutuksessa - Ruoka- ja tapakulttuurien tuntemus - Anniskelussa toimiminen - Kustannustehokas ja tuloksellinen toiminta - Kestävän kehityksen mukainen toiminta 4. Elinikäisen oppimisen avaintaitojen hallinta - Oppiminen ja ongelmanratkaisu - Vuorovaikutus ja yhteistyö - Terveys, turvallisuus ja toimintakyky - Ammattietiikka Ammattiosaamisen näytössä osoitetaan vähintään työprosessin hallinta kokonaan työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta kokonaan työn perustana olevan tiedon hallinnasta ruokien ja juomien esitteleminen, kestävän kehityksen mukainen toiminta, kustannustehokas ja tuloksellinen toiminta, anniskelussa toimiminen sekä alakohtainen kielitaidon hallinta (alakohtainen kielitaito osoitetaan kielitaustan mukaisesti) elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan. Näytön kuvaus Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla asiakaspalvelutehtävissä ruokaravintolassa, henkilöstöravintolassa tai suurkeittiön edustusasiakkaille yhteistyössä toimipaikan muiden työntekijöiden kanssa. Hän kunnostaa asiakas- ja työtiloja, esittelee, myy ja tarjoilee annos- ja tilausruokia ja juomia, toimii alkoholin anniskelutehtävissä, rekisteröi ja tilittää myynnin sekä laskuttaa asiakkaita. Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa kielitaitonsa asiakaspalvelutilanteessa jonkin edellä olevassa taulukossa kuvatun arvioinnin kohteen mukaisesti. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Näytön arviointi Ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin eli näytön vastaanottoon osallistuvat joko opettaja tai työelämän edustaja yksin tai yhdessä. Ensisijainen tavoite on yhdessä arviointi. Ammattiosaamisen näytön vastaanottavat ja arvioivat ja näyttöarvosanoista päättävät opettajat ja työelämän edustajat ovat kyseisen ammattialan asiantuntijoita. Ammattiosaamisen näytön jälkeiseen arviointikeskusteluun osallistuvat aina opiskelija, näytön vastaanottaja(t) ja opettaja. Arviointikeskustelussa opiskelija ja näytön vastaanottaja(t) analysoivat ja arvioivat näyttöä. Arviointipäätös perustuu ensisijaisesti opettajan ja näytön vastaanottajan arviointiin, mutta arvioinnissa huomioidaan opiskelijan itsearviointi. Näyttötodistukseen tulevasta tutkinnon osan näytön arvosanasta päättävät opettajat ja näytön vastaan- Muu osaamisen arviointi Mikäli jotakin työtehtäväkokonaisuuden arvioinnin kohteena olevaa ammattitaitovaatimusta ei voida aidossa työelämätilanteessa osoittaa, tulee opiskelijalle järjestää oppilaitoksessa tilanne, jossa hän voi osaamisensa osoittaa myös kyseisen ammattitaitovaatimuksen osalta. Restaurant English, arvioidaan T1 K3 Restaurang svenska, arvioidaan T1 K3

Ylä-Savon ammattiopisto. Opetussuunnitelma tutkintokohtainen osa. Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto

Ylä-Savon ammattiopisto. Opetussuunnitelma tutkintokohtainen osa. Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto Ylä-Savon ammattiopisto Opetussuunnitelma tutkintokohtainen osa Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto Asiakaspalvelun koulutusohjelma tarjoilija Kokin koulutusohjelma kokki Hyväksynyt rehtori

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 1 TAVOITTEET HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO Kun suoritat hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinnon, sinä: - osaat palvella suomalaisia ja ulkomaisia asiakkaita - osaat tehdä

Lisätiedot

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALA, SEN ARVOPERUSTA JA OSAAMISHAASTEITA

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALA, SEN ARVOPERUSTA JA OSAAMISHAASTEITA HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALA, SEN ARVOPERUSTA JA OSAAMISHAASTEITA 1 Hotelli- ja ravintola-alalla tuotetaan ja myydään vapaa-aikaan tai työhön liittyviä hotelli-, ravintola-, viihde- ja kokouspalveluja kotimaisille

Lisätiedot

Tutkinnon, opetuksen ja arvioinnin tietomalli, luonnos

Tutkinnon, opetuksen ja arvioinnin tietomalli, luonnos , opetuksen ja arvioinnin tietomalli, luonnos OPH Koulutusala Opintoala / Osaamisala Koulutusohjelma Tutkintonimike Koulutuksen järjestäjä & Työelämä Opiskelija & Opettaja Koulutus Hakemus Koulutuksen

Lisätiedot

AMMATILLISET TUTKINNON OSAT (135 osp) Kaikille pakollinen tutkinnon osa (30 osp) Asiakaspalvelun osaamisala / tarjoilija (60 osp)

AMMATILLISET TUTKINNON OSAT (135 osp) Kaikille pakollinen tutkinnon osa (30 osp) Asiakaspalvelun osaamisala / tarjoilija (60 osp) HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN SISÄLTÖ Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto (180 osp) koostuu ammatillisista tutkinnon osista (135 osp),

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING- ALAN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun osaamisala. Tarjoilija

OPETUSSUUNNITELMA. HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING- ALAN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun osaamisala. Tarjoilija OPETUSSUUNNITELMA HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING- ALAN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun osaamisala Tarjoilija Palvelualan apulaisrehtorin hyväksymä 28.4.2015, 8. Näyttötoimikunta hyväksynyt 17.3.2015, 3.

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

09.02.2015 TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA

09.02.2015 TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 09.02.2015 TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA Tutkinto: Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: A LA CARTE tarjoilu, 20 osp, valinnainen t.o. ARVIOINNIN KESKEISET

Lisätiedot

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto 2 3 JOHDANTO... 4 1. HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO... 4 1.1 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA4 1.2 TUTKINNON TAVOITTEET... 4 1.3 PAIKALLISEN

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Lapin ammattiopisto D Visualisointi - josta työssäopp. Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa suunnittelemalla, toteuttamalla ja visualisoimalla

Lisätiedot

Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinnon perusteiden muutokset ja 1.8.2015

Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinnon perusteiden muutokset ja 1.8.2015 Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinnon perusteiden muutokset ja 1.8.2015 Opetusneuvos Merja Lahdenkauppi 18.11.2014 Osaamisperusteisuuden vahvistaminen Opetus- ja oppiainekeskeisestä ajattelusta

Lisätiedot

evästyksiä toteutusvaiheen käyttöliittymäsuunnitteluun

evästyksiä toteutusvaiheen käyttöliittymäsuunnitteluun Esimerkkejä tutkinnon muodostumisesta ammatillisessa koulutuksessa evästyksiä toteutusvaiheen käyttöliittymäsuunnitteluun Diat tuottanut Jukka Söderdahl Winna Tutkinnon osa kerrallaan - esimerkki tutkinnon

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA HOTELLIPALVELUN KOULUTUSOHJELMA

OPETUSSUUNNITELMA HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA HOTELLIPALVELUN KOULUTUSOHJELMA OPETUSSUUNNITELMA HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA HOTELLIPALVELUN KOULUTUSOHJELMA KOKIN KOULUTUSOHJELMA Vahvistettu 27.6.2011 Rehtorin päätös 139/20/2011

Lisätiedot

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto 2 3 JOHDANTO... 4 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 4 1. KUVAUS KOULUTUSALASTA... 4 2. TUTKINNON MUODOSTUMINEN... 4 3. OPINTOJEN AJOITUS, 3-vuoden kuvaus... 6 4. KAIKILLE PAKOLLISET TUTKINNON OSAT... 8 Majoitus-

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ (Luonnos 19.11.2008) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ Johdanto 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON, LÄHIHOITAJA, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.1 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tavoitteet 1.2 Sosiaali-

Lisätiedot

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, hotelli-, ravintola- ja catering -alan perustutkinto, Haapaveden ammattiopisto, 2013

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, hotelli-, ravintola- ja catering -alan perustutkinto, Haapaveden ammattiopisto, 2013 2 3 Sisällysluettelo JOHDANTO... 5 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 5 1. Kuvaus koulutusalasta... 5 2. Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinnon muodostuminen... 6 3. Tutkinnon rakenne... 8 4.

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Kokin koulutusohjelma Kokki

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Kokin koulutusohjelma Kokki HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Kokin koulutusohjelma Kokki Näyttötoimikunta hyväksynyt 22.9.2010 Ammattiopiston rehtori hyväksynyt 28.9.2010 Voimaantulo 1.8.2010

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Kokin koulutusohjelma Kokki

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Kokin koulutusohjelma Kokki HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Kokin koulutusohjelma Kokki Sampon apulaisrehtori hyväksynyt 19.8.2013 Näyttötoimikunta hyväksynyt 22.9.2010 Voimaantulo 1.8.2013

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO Sivu 1 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO TUTKINNON OSA: LOUNASRUOKIEN VALMISTUS Sivu 2 LOUNASRUOKIEN VALMISTUS Tutkinnon suorittaja Tutkintotilaisuuden paikka Tutkintotilaisuuden aika

Lisätiedot

Ammatillisen perustutkinnon perusteet. Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto Kokin osaamisala, kokki 2015

Ammatillisen perustutkinnon perusteet. Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto Kokin osaamisala, kokki 2015 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto Kokin osaamisala, 2015 VAAO Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto 1 (3) Sisällysluettelo OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA Hotelli-, ravintola- ja cateringala, 120ov

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA Hotelli-, ravintola- ja cateringala, 120ov Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA Hotelli-, ravintola- ja cateringala, 120ov Asiakaspalvelun koulutusohjelma, tarjoilija Hotellipalvelun koulutusohjelma, vastaanottovirkailija

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI

OPISKELIJAN ARVIOINTI OPISKELIJAN ARVIOINTI 26.3.2013 Jyväskylä Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, TUTKINNON MUODOSTUMINEN JA VALINNAISUUS Opetushallitus infotilaisuus 7.12.2009 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpauksessa. Merja Rui ja Heikki Tuomainen lehtorit, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus

Opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpauksessa. Merja Rui ja Heikki Tuomainen lehtorit, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus Opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpauksessa Merja Rui ja Heikki Tuomainen lehtorit, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus Pedagoginen johtaminen Salpauksessa Opiskelijat ja työelämä Maarit

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa 8.4.2016 Kati Lounema yksikön päällikkö, opetusneuvos, Opetushallitus Säädökset Tutkinnon perusteet Valmentavan koulutuksen perusteet Koulutuksen

Lisätiedot

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arviointiriihi AEL 25.3.2014 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Säädökset

Lisätiedot

OPPIJAN VERKKOPALVELUT

OPPIJAN VERKKOPALVELUT OPPIJA VERKKOPALVELUT eperusteet ehops Jukka Söderdahl Länsirannikon Koulutus Oy Winova 5.6.2014 1 Loogisen tason kansallinen oppijan verkkopalveluarkkitehtuuri 2 Kansalliset oppijan palvelut Käyttöönoton

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun osaamisala, tarjoilija Kokin osaamisala, kokki

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun osaamisala, tarjoilija Kokin osaamisala, kokki HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun osaamisala, tarjoilija Kokin osaamisala, kokki HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto

Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto Sisällys Johdanto... 4 2.1 Pakolliset tutkinnon osat... 5 2.1.1 Majoitus- ja ravitsemispalveluissa toimiminen... 5 2.2 Asiakaspalvelun osaamisalan, tarjoilija,

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto 2015 Asiakaspalvelun osaamisala, Tarjoilija Kokin

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto 2015 Asiakaspalvelun osaamisala, Tarjoilija Kokin n tutkintokohtainen osa Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto 2015 Asiakaspalvelun osaamisala, Tarjoilija Kokin osaamisala, Kokki Oph määräys 44/011/2014 Luksian hallitus 12.6.2015 Sisältö

Lisätiedot

MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI

MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4.1 KAIKILLE PAKOLLINEN TUTKINNON OSA 4.1.1 Matkailualan asiakaspalvelu Ammattitaitovaatimukset w valmistautuu

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto Rehtorin hyväksymä hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinnon tutkintokohtainen osa, joka sisältää

Lisätiedot

Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja

Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja 1 Suunnitelma jen toteuttamisesta ja arvioinnista Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja Tutkinnon osan nimi ja sen laajuus (osp) Valinnainen tutkinnon osa Majoituspalvelut (15 osp) Ammatillisen

Lisätiedot

Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto

Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto 2015 Asiakaspalvelun osaamisala, tarjoilija Hotellipalvelun osaamisala, vastaanottovirkailija Kokin osaamisala,

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa.

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Media-assistentti Hyväksytty:9.5.205 2 Sisällys. JOHDANTO... 3 2. AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN

Lisätiedot

VIRIKEAINEISTO mukautettua arviointia varten

VIRIKEAINEISTO mukautettua arviointia varten VIRIKEAINEISTO mukautettua arviointia varten Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, 180 osp Kokin osaamisala Työryhmä: Mirja Alhonen, Seija Hakala, Ritva Jokela, Nina Routi, Päivi Tanner,

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ YO pohjainen 6.10.2014 Maatalousalan perustutkinto, Maatilatalouden koulutusohjelma, Maaseutuyrittäjä, 2-vuotinen Laajuus Ohjeellinen

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö

Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Uudistettujen osaamisperusteisten perustutkintojen toimeenpano ja yksilöllisten opintopolkujen toteuttaminen uusien säädösten, tutkinnon perusteiden ja määräysten mukaisesti 12.2.2015 Sirkka-Liisa Kärki

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 2011 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto 2014

Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto 2014 Asiakaspalvelun osaamisala, tarjoilija Hotellipalvelun osaamisala, vastaanottovirkailija Kokin osaamisala,

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja 30.1.2013 Arvioinnin opas Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen

Lisätiedot

Opetussuunnitelma 2011. Koulutuskeskus Sedu, Kauhajoen, Kurikan, Lapuan, Seinäjoen Kirkkokadun ja Törnäväntien sekä Ähtärin Koulutien opetuspisteet

Opetussuunnitelma 2011. Koulutuskeskus Sedu, Kauhajoen, Kurikan, Lapuan, Seinäjoen Kirkkokadun ja Törnäväntien sekä Ähtärin Koulutien opetuspisteet Koulutuskeskus Sedu, Kauhajoen, Kurikan, Lapuan, Seinäjoen Kirkkokadun ja Törnäväntien sekä Ähtärin Koulutien opetuspisteet Opetussuunnitelma 2011 Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto, tarjoilija

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet 19.3.2015 Helsinki, Messukeskus, Messuaukio 1 Aira Rajamäki, opetusneuvos, Ammatillinen

Lisätiedot

Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto 180 OSP OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2015-18

Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto 180 OSP OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2015-18 1 Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto 180 OSP OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2015-18 2 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO Sisällysluettelo HOTELLI-, RAVINTOLA-

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA , SUU POHJAN AMMATII-INSTITUUTII OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA Majoitus- ja ravitsemisala Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto 2014 Ruokapalvelun osaamisala, kokki Opetushallituksen

Lisätiedot

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa Osaamisperusteisuutta vahvistamassa 18.12.2015 opetusneuvos Hanna Autere ja yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Tutkintojärjestelmän kehittämisen tahtotila (TUTKE 2) osaamisperusteisuus työelämälähtöisyys

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Asiakaspalvelun osaamisala Tarjoilija Kokin osaamisala Kokki Hotellipalvelun

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 () Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Matkailualan perustutkinto 2015 Matkailupalvelujen osaamisala, matkailupalvelujen tuottaja

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Matkailualan perustutkinto 2015 Matkailupalvelujen osaamisala, matkailupalvelujen tuottaja Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Matkailualan perustutkinto 2015 Matkailupalvelujen osaamisala, matkailupalvelujen tuottaja Matkailupalvelujen myynnin ja tietopalvelujen osaamisala, matkailuvirkailija

Lisätiedot

4.4.10 Retki-, erä- ja luontoruokailupalvelut

4.4.10 Retki-, erä- ja luontoruokailupalvelut 4.4.10 Retki-, erä- ja luontoruokailupalvelut Ammattitaitovaatimukset valmistautuu ruokailupalvelutilanteisiin ja tekee esivalmisteluja valmistaa toimintaympäristöön ja vuodenaikoihin sopivia aterioita

Lisätiedot

perustutkinnon uudistaminen

perustutkinnon uudistaminen P t h t l d tilli Puutarhatalouden ammatillisen perustutkinnon uudistaminen Puutarhatalouden perustutkinto Työskenteleminen puutarha alalla Yrittäminen puutarha alalla Puutarhatuotannon koulutusohjelma/osaamisala

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Ammaattiosaamisen näyttö Arviointisuunnitelma Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO KOKIN KOULUTUSOHJELMA, KOKKI OPETUSSUUNNITELMA

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO KOKIN KOULUTUSOHJELMA, KOKKI OPETUSSUUNNITELMA HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO KOKIN KOULUTUSOHJELMA, KOKKI 2012 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SÁMI OAHPAHUSGUOVDDÁŠ 2 JOHDANTO... 5 1. HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN KUVAUS

Lisätiedot

Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto 2014

Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto 2014 Asiakaspalvelun osaamisala, tarjoilija Hotellipalvelun osaamisala, vastaanottovirkailija Kokin osaamisala,

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Myynnin tukipalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja o palvelee sisäisiä

Lisätiedot

1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet:

1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet: 1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet: Opiskelija suunnittelee ja valmistelee tuoteneuvottelutilanteita. Opiskelija neuvoo asiakkaita tuotteiden

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4.

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4. Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4.2015 Opetusneuvos, M. Lahdenkauppi Tutkintojärjestelmän kehittämisen

Lisätiedot

Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014

Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014 Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014 Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Tutkintojärjestelmän/perusteiden kehittämisen tahtotila

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Merja Lahdenkauppi, Riitta Karusaari & Tuula Junttila Osaamisen ja sivistyksen asialla MATKAILUALAN/ HOTELLI-, RAVINTOLA-

Lisätiedot

ARVIOINTI ARVIOINNIN OPPAASSA

ARVIOINTI ARVIOINNIN OPPAASSA ARVIOINTI ARVIOINNIN OPPAASSA Ammatillinen peruskoulutus 21.3.2013 Arvioinnin opas, sisältö Luvut A ja B samansisältöisiä: Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TUOTENEUVONTA TUNE 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TUOTENEUVONTA TUNE 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TUOTENEUVONTA TUNE 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Tuoteneuvonta, 15 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja o suunnittelee

Lisätiedot

Majoitus- ja ravitsemispalveluissa toimiminen 30 osp. Ammattitaitovaatimukset

Majoitus- ja ravitsemispalveluissa toimiminen 30 osp. Ammattitaitovaatimukset Majoitus- ja ravitsemispalveluissa 30 osp Ammattitaitovaatimukset kunnostaa asiakas- ja työtiloja valmistaa toimipaikan tuotteita ja palveluja myyntiä varten pitää huolta myytävien tuotteiden laadusta

Lisätiedot

Osaamisperusteisuus todeksi ammatilliset perustutkinnot, perusteet, määräykset ja ohjeet uudistuneet 23.1.2015 EDUCA

Osaamisperusteisuus todeksi ammatilliset perustutkinnot, perusteet, määräykset ja ohjeet uudistuneet 23.1.2015 EDUCA Osaamisperusteisuus todeksi ammatilliset perustutkinnot, perusteet, määräykset ja ohjeet uudistuneet 23.1.2015 EDUCA Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

METSÄALAN PERUSTUTKINTO. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Metsätalouden osaamisala Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja

METSÄALAN PERUSTUTKINTO. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Metsätalouden osaamisala Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja METSÄALAN PERUSTUTKINTO Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Metsätalouden osaamisala Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja Hyväksytty 9.05.205 2 Sisällys. JOHDANTO... 3 2. METSÄALAN PERUSTUTKINTO... 3

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 11.3.2009 ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, TARJOILIJA HOTELLIPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, VASTAANOTTOVIRKAILIJA KOKIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA,

Lisätiedot

10 osp Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 osp Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN 13..Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Tutkinnon osa Osaamis- Hyväksymismerkinnät 1 () Hiusalan perustutkinto Koodi: HIU3901 Päätös: LAO C3/201 Osaamisen arviointi Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan työtehtävän

Lisätiedot

Hotelli-, ravintola- ja caterin-alan perustutkinto 2010

Hotelli-, ravintola- ja caterin-alan perustutkinto 2010 Hotelli-, ravintola- ja caterin-alan perustutkinto 2010 Asiakaspalvelun koulutusohjelma/osaamisala, tarjoilija Hotellipalvelun koulutusohjelma/osaamisala, vastaanottovirkailija Kokin koulutusohjelma/osaamisala,

Lisätiedot

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OSAAMISALASSA

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen Aikaisemmin hankittua osaamista verrataan perustutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 120 ov OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 120 ov OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 120 ov N TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2013 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SÁMI OAHPAHUSGUOVDDÁŠ 2 JOHDANTO... 5 1. HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN KUVAUS

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa 12.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Oppimisen arviointi Oppimista arvioidaan antamalla opiskelijalle suullista tai

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Kokin osaamisala, Haapaveden ammattiopisto

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Kokin osaamisala, Haapaveden ammattiopisto HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Kokin osaamisala, Haapaveden ammattiopisto 2 3 Sisällys 1. HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO...

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, TARJOILIJA HOTELLIPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, VASTAANOTTOVIRKAILIJA KOKIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA,

Lisätiedot

Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto

Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto Asiakaspalvelun osaamisala, tarjoilija Hotellipalvelun osaamisala, vastaanottovirkailija Kokin osaamisala, kokki 1 SISÄLLYSLUETTELO NÄYTTÖTUTKINTOON

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Asiakaslähtöinen valmistaminen LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Asiakaslähtöinen valmistaminen LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Asiakaslähtöinen valmistaminen LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINNON

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Annamaija Aro ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen

Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen Kuljetusalan koulutuksen kehittämispäivät Helsinki pe 31.10.2014 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi Tutkintojen muodostuminen PkL 12 b ja uusi

Lisätiedot

AHLMANIN AMMATTIOPISTO TARJOILIJA

AHLMANIN AMMATTIOPISTO TARJOILIJA AHLMANIN AMMATTIOPISTO TARJOILIJA OPETUSSUUNNITELMA Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto Asiakaspalvelun koulutusohjelma Tarjoilija Hyväksytty johtokunnassa 25.5.2010 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat (1)

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat (1) AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN MUODOSTUMINEN JA OPINTOJEN VALINNAISUUS 29.9.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn

Lisätiedot

Opetus- ja opiskeluprosessin tiedonhallinta ja ydinpalvelut

Opetus- ja opiskeluprosessin tiedonhallinta ja ydinpalvelut Opetus- ja opiskeluprosessin tiedonhallinta ja ydinpalvelut Keskitetyt oppijan palvelut, opintopolku.fi Opintohallintojärjestelmä WinNan koulutustarjonta ammatillinen peruskoulutus pt-, at- ja eat näyttötutkintona

Lisätiedot

MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON, AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI

MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON, AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4 MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON, AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI sa, myynti- tai neuvontapalveluissa) yrityksen liikeidean tai toimintatavan mukaan ja tekemällä yhteistyötä

Lisätiedot

Opetussuunnitelma 2011. Koulutuskeskus Sedu, Kauhajoen, Kurikan, Lapuan, Seinäjoen Kirkkokadun ja Törnäväntien sekä Ähtärin Koulutien opetuspisteet

Opetussuunnitelma 2011. Koulutuskeskus Sedu, Kauhajoen, Kurikan, Lapuan, Seinäjoen Kirkkokadun ja Törnäväntien sekä Ähtärin Koulutien opetuspisteet Koulutuskeskus Sedu, Kauhajoen, Kurikan, Lapuan, Seinäjoen Kirkkokadun ja Törnäväntien sekä Ähtärin Koulutien opetuspisteet Opetussuunnitelma 2011 Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto, Kokin

Lisätiedot

Kahvilapalvelut 15 osp. Ammattitaitovaatimukset. Opiskelija

Kahvilapalvelut 15 osp. Ammattitaitovaatimukset. Opiskelija Kahvilapalvelut 15 osp Ammattitaitovaatimukset kunnostaa asiakas- ja työtiloja tuotteita ja huolehtii niiden laadusta käyttää ja puhdistaa kahvilan suosittelee, myy ja tarjoilee kahvilan ruoka- ja juomatuotteita

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen tunnustamisen taustaa Oppimisympäristöjen monipuolistuminen Koulutuksen taloudellisuuden, tehokkuuden

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINNIN KOKONAISUUS Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

OPISKELIJAN ARVIOINNIN KOKONAISUUS Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen OPISKELIJAN ARVIOINNIN KOKONAISUUS Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 11.11.2009 Osaamisen tunnistaminen selvitetään ennen kyseisten opintojen alkamista, mitä ja millaista osaamista opiskelijalla

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Tutkinnon osan nimi ja laajuus: 2.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus, 20 osp. Pakollinen

Lisätiedot