Työnantajakansio. KAIRA-hanke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työnantajakansio. KAIRA-hanke"

Transkriptio

1 Työnantajakansio KAIRA-hanke KAIRA-hanke 1

2 KAIRA-HANKE Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen S10179 Hallinnoija: Kainuun maakunta -kuntayhtymä Rahoittaja: Kainuun ELY-keskus

3 KAIRA-hanke 3

4 Henkilöt, joiden työllistymiseen haluamme vaikuttaa Rakennetyöttömät Perua 1990-luvun massatyöttömyydestä, myös peritty työttömyys ja suoraan työelämästä pitkäaikaistyöttömäksi jääminen (työkyvyn heikkeneminen) Työttömien koulutus ja ammattitaito eivät vastaa nykypäivän työmarkkinoiden kysyntää Osatyökykyiset Henkilöiden työkyvyssä on jonkinasteisia/-laatuisia rajoitteita Voidaan puhua myös vajaakuntoisista työnhakijoista Nuoret Nuoret, jotka eivät jostain syystä ole päässeet koulutukseen tai työhön ja ovat mm. tästä syystä syrjäytymisvaarassa On tärkeää muistaa, että nuoret ovat tulevaisuuden työntekijöitämme! KAIRA-hanke 4

5 Voimaa työvoimaan! Kainuussa on tällä hetkellä n rakennetyöttömäksi luettavaa henkilöä Heidän työpanoksensa ei ole käytössä, vaikka heillä työkykyä ja -halua olisikin Olisiko kyseisten 2700 henkilön joukosta löydettävissä ja valmennettavissa työvoimaa myös sinun yrityksesi tarpeisiin? Vaikka työttömyys on lisääntynyt laman seurauksena, ikääntyvässä Kainuussa ei ole varaa jättää hyödyntämättä työikäisten henkilöiden työpanosta Nyt on hyvä aika tehdä työvoiman etsintä- ja valmennustyötä vastaisuuden varalta! KAIRA edesauttaa ratkaisujen löytämisessä! KAIRA-hanke 5

6 Olemme kiinnostuneita: Millaisia työvoimatarpeita yrityksessä on? Löytyykö yrityksestä tehtäviä, joiden hoitamiseen voitaisiin valmentaa henkilöitä pitkäaikaistyöttömien, osatyökykyisten tai syrjäytymisvaarassa olevien nuorten joukosta? Teetättekö alihankintatöitä muualla? Löytyisikö kiinnostusta niiden siirtämisestä lähemmäs, Kainuuseen? Löytyykö yrityksestä työtä vaikka vain osa-aikaisesti? Työllistää voi myös kimpassa toisten yrittäjien kanssa, ja näin voidaan aikaansaada jollekulle työpaikka! Kerromme mahdollisuuksista! KAIRA-hanke 6

7 Tukea työllistämiseen Työnantajalle riskittömiä, eityösopimussuhteisia työllistämiskeinoja ovat esim.: Työkokeilu Työharjoittelu tai työelämävalmennus Edelleensijoittaminen Työvoiman vuokraus Työsopimukseen perustuvia työllistämiskeinoja ovat esim.: Palkkatuki Osa-aikalisä Vuorotteluvapaa Kaikki nämä keinot tarjoavat työnantajalle mahdollisuuden tutustua uuteen työvoimaan. KAIRA-hanke 7

8 Työkokeilu Selvitetään työnhakijan soveltuvuutta työhön tai ammattiin ennen työsuhdetta tai koulutukseen hakeutumista Työnantajalle riskitöntä, koska kyseessä ei ole työ- tai palvelussuhde. Sopimus kokeilusta tehdään Kesto yleensä 1-3 kk Haetaan TE-toimistosta tai eläkelaitoksista, joiden kautta tulevat myös ryhmätapaturma- ja vastuuvakuutukset Mikäli kokemukset ovat molemminpuolisesti hyvät, jatkotyöllistyminen voi mahdollistua tuetusti palkkatuen avulla tai suoraan ilman tukia Mikäli tietty koulutus nähdään tarpeellisena, työkokeilun lopputuloksena voi olla myös henkilön koulutukseen ohjaaminen Lisätietoa esim.: KAIRA-hanke 8

9 Työharjoittelu ja työelämävalmennus Työharjoittelu on tarkoitettu alle 25-vuotiaille ammatillista koulutusta vailla oleville nuorille työnhakijoille Työelämävalmennus on tarkoitettu 25 vuotta täyttäneille tai ammatillisen koulutuksen saaneille työnhakijoille Työnantaja: työvoimaa sekä riskitön tilaisuus tutustua mahdollisesti palkattavaan uuteen työntekijään Työharjoittelija: tutustuu eri ammatteihin, hakee selkeyttä ammatinvalintaan, saa työkokemusta (ja pisteitä esim. yhteishakuun), luo pohjaa työsuhteelle (esim. oppisopimuskoulutus) Työelämävalmennettava: saa tukea työelämään paluulleen, kehittää ammattitaitoaan ja työmarkkinavalmiuksiaan. Luo pohjaa työsuhteelle (esim. palkkatuettu työllistyminen) Henkilölle ei makseta palkkaa, kyseessä ei ole työ- tai palvelussuhde Kesto enintään 6 kk 4 8 h/päivä, enintään 5 pv/viikko Sopimus tehdään työnantajan, harjoittelijan/ valmennettavan sekä TE-toimiston kesken Ehto työnantajalle: ei ole irtisanonut, lomauttanut tai siirtänyt lyhennetylle työajalle työvoimaansa edeltäneiden 9 kk aikana On tärkeää, että harjoittelija tai valmennettava saa työpaikalla ohjausta tehtävässään Lisätietoja TE-toimistoista tai KAIRA-hanke 9

10 Palkkatuki (1) Palkkatukea myönnetään TE-toimistosta työsopimussuhteessa tehtävään työhön ja oppisopimuskoulutukseen TE-toimisto harkitsee tapauskohtaisesti palkkatuen määrän. Se voi olla työllistettävästä henkilöstä riippuen / kk Palkkatukea voidaan myöntää kerrallaan enintään 10 kk ajaksi Oppisopimuksen osalta palkkatukea voidaan maksaa koko oppisopimuksen ajan Palkkatuki koostuu perusosasta ja lisäosasta Palkkatuen myöntäminen edellyttää, että tuella palkattavan osaamisessa ja ammattitaidossa arvioidaan olevan puutteita tai hänen tuottavuutensa työtehtävässä arvioidaan alentuneen työttömyyden keston, vajaakuntoisuuden tai muun syyn vuoksi Lisäosan myöntäminen edellyttää, että tuella palkatun osaaminen ja ammattitaidon puutteellisuus on todettu osaamis- ja ammattitaitokartoituksessa ja palvelutarpeen arvioinnissa. Lisäksi yrityksen on sitouduttava parantamaan tuella palkattavan osaamista ja ammattitaitoa esim. koulutuksen avulla Esimerkkejä palkkatuen määristä on sivulla 30 KAIRA-hanke 10

11 Palkkatuki (2) Työnantajan on noudatettava työlainsäädännön ja alan työehtosopimuksen määräyksiä sekä maksettava työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Jos työehtosopimusta ei ole, työstä on maksettava tavanomaista ja kohtuullista palkkaa Palkkatukea voidaan myöntää yritykselle myös määräaikaiseen työsuhteeseen, jos yritys Palkkaa vajaakuntoisen, pitkäaikaistyöttömän tai vaikeasti työllistyvän henkilön Tekee työnhakijan kanssa oppisopimuksen Palkkaa työttömän, jonka yhdenjaksoinen työttömyys on kestänyt vähintään 6 kk Muissa tapauksissa tuen myöntäminen yritykselle edellyttää, että työnantaja tekee toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen palkattavan kanssa Vaikeasti työllistyvän, vajaakuntoisen tai työnsuunnittelijan palkkaukseen palkkatukea voidaan myöntää 24 kuukauden ajaksi KAIRA-hanke 11

12 Palkkatukea ei voi saada jos Työsuhde on jo alkanut ennen tuen myöntämispäätöstä Työnantaja on hakemuksen jättämistä edeltäneiden 12 kk aikana tuotannollisista tai taloudellisista syistä irtisanonut tai lomauttanut työntekijöitään samoista tai samanlaisista tehtävistä tai lyhentänyt heidän työaikaansa Tukeen perustuva työhön ottaminen aiheuttaisi muiden työntekijöiden irtisanomisen tai lomauttamisen tai heikentäisi heidän työolosuhteitaan tai etuuksiaan Työpaikka täyttyisi ilman tukeakin Työnantaja saa tuella palkattavan palkkaamiseen tai työllistämisen edistämiseen samalta ajalta muuta valtion tukea. (Ei koske oppisopimuskoulutuksessa työnantajalle maksettavaa koulutuskorvausta eikä RAY:n avustusta tai veikkausvaroista maksettavaa avustusta korkeimman korotetun palkkatuen yhteydessä.) TE-toimisto voi asettaa tuen saamiselle myös muita tuella palkattavan tai tuen tarkoituksen toteuttamisen kannalta tarpeellisia ehtoja KAIRA-hanke 12

13 Sanssi-tuki alle 30- vuotiaan nuoren työllistämiseen Sanssi-kortti on TE-toimiston vastavalmistuneelle nuorelle myöntämä työllistämisseteli, joka osoittaa, että työnantaja voi saada palkkatukea työllistäessään kyseisen nuoren Työsuhde voi olla toistaiseksi voimassa oleva, määräaikainen tai oppisopimuskoulutukseen pohjautuva. Työntekijän palkan täytyy olla työehtosopimuksen mukainen Kun alle 25-nuori työllistetään yritykseen määräaikaiseen työsuhteeseen, hänen on oltava tätä ennen yhtäjaksoisesti vähintään kolme kuukautta työttömänä. Alle 30-vuotiaalta edellytetään kuuden kuukauden työttömyyttä ennen Sanssi-tuen myöntämistä Jos Sinulla ei ole tiedossa sopivaa nuorta, jolla on Sanssi-kortti, voit kysyä TE-toimistosta sopivia ehdokkaita Lisätietoja TE-toimistoista, tai KAIRA-hanke 13

14 Osa-aikalisä Perustuu työnantajan ja työntekijän väliseen sopimukseen ja on vapaaehtoista Osa-aikalisää voi saada kokoaikainen työntekijä, jonka palvelussuhde samaan työnantajaan on yhdenjaksoisesti kestänyt vähintään vuoden välittömästi ennen osa-aikatyöhön siirtymistä Kokoaikatyöstä määräajaksi osa-aikatyöhön siirtyvälle voidaan myöntää TE-toimistosta osa-aikalisää ansionmenetyksen korvauksena Myöntämisen ehtona on, että työnantaja palkkaa osaaikalisäkauden ajaksi osa-aikatyöhön työttömän työnhakijan TE-toimiston kautta. Tavoitteena on osaaikatyöllistetyn työmarkkinavalmiuksien kehittäminen ja työhön sijoittumisen parantaminen Työtöntä ei tarvitse palkata samoihin tehtäviin, joita kokoaikatyöstä osa-aikatyöhön siirtyvä henkilö on hoitanut Osa-aikalisäkauden kesto on enintään 12 kk. Kautta voi myös jaksottaa Osa-aikatyöllistetyn määräaikainen työsuhde lakkaa sovitun määräajan päättyessä ilman irtisanomista Työnantajalle työn uudelleen jakaminen tarjoaa mahdollisuuden tutustua uuteen työvoimaan ja saada työyhteisöön joustavasti uusia ammattitaitoisia työntekijöitä Lisätietoa TE-toimistoista KAIRA-hanke 14

15 Edelleensijoittaminen Edelleensijoitus on yrityksille turvallinen ja edullinen vaihtoehto työvoiman hankintaan Yritys voi saada kunnan, yksityisen työvoimapalvelun, yhdistyksen, säätiön tai sosiaalisen yrityksen palkkatuella palkkaaman työntekijän työvoiman käyttöönsä edelleensijoituksen avulla Yritys ei voi itse edelleensijoittaa palkkatuella palkkaamaansa työntekijää, yritys voi vain vastaanottaa työntekijän Yritykselle ei synny työsuhteeseen perustuvia lakisääteisiä velvoitteita Yrityksen oikeuksia ja velvollisuuksia työnteon johtamis- ja valvontaoikeus velvollisuudet, jotka liittyvät välittömästi työn tekemiseen ja sen järjestelyihin, esim. työajoista päättäminen perehdyttäminen työtehtäviin ja työpaikan olosuhteisiin työturvallisuuteen liittyvät velvollisuudet Työntekijän sijoittamisesta ja työllistämisestä maksettavasta palkkiosta voidaan sopia vapaasti lähettävän ja vastaanottavan tahon kesken Käytännössä työntekijän vastaanottavan tahon maksettavaksi voi jäädä esim. työllistämisestä aiheutuvien kustannusten ja palkkatuen erotus Edelleensijoitus tapahtuu työntekijän suostumuksella ja edellyttää ilmoitusta TE-toimistolle Edelleensijoítusta ei voi tehdä, jos yritys on edeltäneiden 12 kuukauden aikana tuotannollisista ja taloudellisista syistä irtisanonut tai lomauttanut työntekijöitään työssäkäyntialueella samanlaisista tehtävistä tai lyhentänyt heidän työaikaansa Lisätietoa edelleensijoittamisesta liitteenä olevasta Välkeprojektin oppaasta KAIRA-hanke 15

16 Vuorotteluvapaa Työnantajan ja työntekijän yhteisestä sopimuksesta työntekijä vapautuu määräajaksi palvelussuhteeseen kuuluvien tehtävien suorittamisesta Työnantaja sitoutuu vastaavaksi ajaksi palkkaamaan TE-toimistossa työttömänä työnhakijana olevan henkilön Järjestely tarjoaa työnantajalle rekrytointikanavan uusien työntekijöiden palkkaamiseksi sekä mahdollisuuden saada joustavuutta ja uutta osaamista työyhteisöön Lisätietoa TE-toimistoista KAIRA-hanke 16

17 Työvoimaa työpajoilta Kumppaniksi ry:n työpajat toimivat Kajaanissa, Ristijärvellä, Sotkamossa ja Vaalassa Toiminnassa on mukana päivittäin noin 100 työmarkkinoille valmentautuvaa työnhakijaasiakasta Valmennusjakson aikana selvitetään asiakkaiden työkyky ja motivaatio ja heitä valmennetaan tavoitteena avoimille työmarkkinoille siirtyminen Yritykset voivat ottaa yhteyttä rekrytointitilanteissa, jolloin katsotaan löytyykö valmennettavista ko. työhön sopivia ehdokkaita Yritykset ja muut työnantajat voivat tutustua Kumppaniksi ry:ltä välitettäviin työntekijöihin riskittä työvoiman lyhytaikaista edelleensijoitusta hyödyntäen Työvoimatarpeisiin liittyen voi ottaa yhteyttä Mikko Koivuun, p Muita työpajoja toimii myös Kuhmossa, Paltamossa, Puolangalla ja Suomussalmella KAIRA-hanke 17

18 Koulutusvaihtoehtoja Henkilöiden osaamistasoa voidaan tarvittaessa kohottaa, päivittää ja räätälöidä erilaisten koulutusvaihtoehtojen avulla, esim.: Oppisopimuskoulutus Työvoimakoulutus Yhteishankintakoulutus KAIRA-hanke 18

19 Oppisopimuskoulutus Sopiva vaihtoehto esim. silloin, kun yrityksessä tarvitaan uutta työvoimaa, jolle ei heti aseteta suuria tieto- tai taitovaatimuksia Sopii myös olemassa olevan henkilöstön lisäkoulutustarpeisiin Työnantajan saama rahoitus: Koulutuskorvaus työpaikalla annettavasta koulutuksesta aiheutuneisiin kuluihin. Määrä sovitaan aina erikseen, korvauksen maksaa oppisopimustoimisto tai oppisopimuksen järjestävä oppilaitos Mikäli koulutettavaksi otetaan työtön henkilö, TEtoimisto voi maksaa palkkatukea Mitä tehdä: Saadaksesi lisätietoa oppisopimuskoulutuksesta ota yhteys Kainuun Ammattiopiston Aikuisopiston oppisopimusneuvontaan: tai Käänny paikallisen TE-toimiston puoleen sopivan koulutettavan henkilön löytämiseksi Lisätietoa myös: KAIRA-hanke 19

20 Työvoimakoulutukset Työvoimakoulutuksiin kuuluu erimittaisia työssäoppimisjaksoja, jotka myös tarjoavat mahdollisuuden tutustua tarjolla olevaan työvoimaan Paikkakunnalla meneillään olevat työvoimakoulutuset voi katsoa työhallinnon internet-sivuilta: KAIRA-hanke 20

21 Yhteishankintakoulutukset Räätälöidään yrityksen tarpeisiin työnantajan sekä työ- ja elinkeinohallinnon kanssa yhdessä RekryKoulutus: kun yrityksen tarpeisiin ei löydy ammattitaitoisia työntekijöitä, eikä lähiaikoina valmistu tarvittavia osaajia muusta koulutuksesta. Työnantajan maksuosuus 30 % TäsmäKoulutus: yrityksen ja sen henkilöstön tarpeisiin räätälöity ammatillinen perus- tai lisäkoulutus. Työnantajan maksuosuus % MuutosKoulutus: työnantaja voi auttaa taloudellisesta tai tuotannollisesta syystä irtisanottuja työntekijöitään löytämään uuden ammatin tai työpaikan. Työnantajan maksuosuus 20 % RekryKoulutuksen tavoitteena on, että yritys työllistää koulutuksen hyväksytysti suorittaneet. On myös mahdollista, että koulutuksen hyväksytysti suorittaneet työllistyvät vuokratyövoimaa tarjoavan työnantajan palvelukseen RekryKoulutusta voidaan suunnitella myös yhteistyössä useamman eri yrityksen kanssa Lisätietoa TE-toimistoista KAIRA-hanke 21

22 Vaihtovalmennus: Rekrykoulutusta ja Täsmäkoulutusta Vaihtovalmennus on ratkaisu työyhteisön tilanteisiin, joihin liittyy muutostarve ja joissa tarvitaan uutta osaamista ja uutta työvoimaa Antaa varttuneemmille työntekijöille mahdollisuuden parantaa osaamistaan ja työmarkkinavalmiuksiaan sekä siten pidentää työuraansa. Toisaalta esim. työelämään hakeutuvalle nuorelle vaihtovalmennus tarjoaa suoran väylän työpaikkaan Vaihtovalmennus sopii erityisen hyvin rekrytointitilanteisiin, joissa tarvitaan räätälöityä koulutusta. Jos sopivaa työvoimaa ei löydy työmarkkinoilta, koulutetaan yrityksen omaa henkilökuntaa uusiin vaativampiin tehtäviin ja palkataan uutta työvoimaa perusosaamistason tehtäviin, usein ns. sisääntuloammatteihin Vaihtovalmennuskoulutus toteutetaan siten, että työpaikalta lähtee yksi tai useampi työntekijä jatko- tai täydennyskoulutukseen ja joko samoihin tai eri työtehtäviin koulutetaan työtön työnhakija Koulutuksessa ollut työntekijä jatkaa koulutuksen jälkeen uusissa tehtävissä tai entisissä töissä paremmalla osaamisella ja uudella työnkuvalla KAIRA-hanke 22

23 Esimerkkejä hyvistä kokemuksista 1: Marian kartano, Kajaani Käytetty: Työkokeilijoita Työharjoittelijoita/työelämävalmennukseen osallistujia Palkkatuetusti työllistettyjä Osa-aikalisään oikeutettuja Oppisopimuskoulutettavia Lisäksi: Arvioitu alan koulutukseen hakeutuvien alalle soveltuvuutta Esim. työkokeilun, työharjoittelun ja osa-aikalisän avulla on työllistetty henkilöitä avustaviin tehtäviin yrityksessä: vanhusten auttaminen ruokailussa, ulkoilussa, lukemisessa, seurana, viriketoiminnassa (ei hoitoosaamista vaativat tehtävät) Työllistetty henkilö ajatellaan aina yrityksen edustajaksi, huomioidaan henkilön potentiaali Kuoritaan kermat eli napataan hyväksi havaitut henkilöt Työllistettyjen jatkopolkuja: Palkkatuetussa työssä vakinaistettu Oppisopimuskoulutuksessa vakinaistettu Työkokeilussa vakinaistettu kimpassa muiden alan yrittäjien kanssa Osa-aikalisällä tarjottu oppisopimuspaikka Työkokeilussa ohjattu alan koulutukseen Kesätyössä otettu samoja opiskelijoita useampana kesänä, ovat valmistuessaan valmiita tekijöitä KAIRA-hanke 23

24 Esimerkkejä hyvistä kokemuksista 2, Evox Rifa, Suomussalmi Yritys siirsi alihankintatöitään Itä- Euroopasta Kainuuseen Paltamon Työvoimatalon tehtäväksi Tuotteiden laatu sekä joustavat ja entistä lyhyemmät toimitusajat ovat osoittaneet, että alihankintatöiden siirtäminen lähelle on kannattanut Kainuussa on Paltamon Työvoimatalon lisäksi myös muita toimijoita, esim. työpajoja ja hankkeita, joissa voi olla kiinnostusta ottaa vastaan yritysten alihankintatöitä. Ota yhteys KAIRA-hankkeeseen, mikäli asia kiinnostaa! KAIRA-hanke 24

25 Esimerkkejä hyvistä kokemuksista 3, Kainuun-Herkut, Puolanka Yritys tekee yhteistyötä Puolangan työpajan kanssa Työpaja toimittaa yritykselle tuotteita myyntiin Kokemus on ollut molemminpuolisesti myönteinen, todisteena siitä on jo 700 myytyä tuotetta Yritys on myös käyttänyt LEADER-tukea ensimmäisen vieraan vakituisen työntekijän palkkaamiseen KAIRA-hanke 25

26 Esimerkkejä hyvistä kokemuksista 4, Vendado Ky, Hyrynsalmi Paikallisen TE-toimiston kanssa on sovittu käytännöstä, jossa työnhakijoiden on mahdollista tulla yritykseen 1 kk ajaksi työharjoitteluun kokeilemaan työtä ja sen soveltuvuutta itselle. Työnantajalle ei koidu harjoitteluajasta kustannuksia, työnhakija saa ko. ajalta normaalin työttömyysetuutensa muuta kautta Mikäli harjoittelujakson kokemus on ollut molemmin puolin myönteinen, työntekijä on palkattu yritykseen toistaiseksi voimassa olevalla työsopimuksella. Mikäli kokeilu ei johda työllistämiseen, työnhakija palaa TE-toimiston asiakkaaksi ilman, että kokeilusta koituu hänelle mitään seuraamuksia (karenssia tms.) Malli on osoittautunut työnantajalle hyväksi ja riskittömäksi tavaksi rekrytoida uutta henkilöstöä Riskittömyytensä vuoksi toimintatapa on hyvä mahdollisuus myös työnhakijalle KAIRA-hanke 26

27 Muita mahdollisuuksia Muita mahdollisuuksia työllistämisessä Työolosuhteiden järjestelytuki vajaakuntoisen rekrytointiin Sosiaalinen tai yhteiskunnallinen yrittäjyys Palkkatuen (sivut 10-13) ja RekryKoulutuksen (sivu 22) lisäksi yrityksillä on myös muita mahdollisuuksia hakea taloudellista tukea työntekijöiden rekrytoimiseksi Yksinyrittäjän avustus ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen LEADER-toimintaryhmien käynnistystuki yrityksille KAIRA-hanke 27

28 Työolosuhteiden järjestelytuki Työolosuhteiden järjestelytuella korvataan työnantajalle vajaakuntoisen henkilön tarvitsemia työkoneita, - välineitä, ja -menetelmiä tai työpaikan ulkoisiin olosuhteisiin tehtäviä muutoksia Tuella voidaan korvata myös toisen työntekijän apu vajaakuntoisen henkilön työssä selviytymisen parantamiseksi Tuen enimmäismäärät: Muutostöitä ja hankintoja varten 2500 / vajaakuntoinen työntekijä, 3500 / vaikeavammainen työntekijä ja/tai Toisen työntekijän antaman avun perusteella 250 /kk 1 v ajan tai 350 /kk 2 v ajan Tuen saaminen edellyttää työntekijää koskevaa lääkärinlausuntoa sekä työvoimaviranomaisen arviota järjestelyjen tarpeellisuudesta Lisätietoja TE-toimistosta KAIRA-hanke 28

29 Sosiaalinen yrittäjyys Sosiaalinen yritys tavoittelee voittoa kuten muutkin yritykset Erona tavalliseen yritykseen on, että sosiaalisen yrityksen työntekijöistä vähintään 30 % tulee olla vajaakuntoisia tai vajaakuntoisia ja pitkäaikaistyöttömiä Työkyvyn vajausta kompensoidaan työnantajalle maksamalla palkkatukea väljemmillä ehdoilla ja pidempiä aikoja kuin muille yrityksille. Vajaakuntoisen työllistämiseksi voidaan tukea myöntää kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Sosiaalinen yritys voi syntyä joko perustamalla kokonaan uusi yritys tai muuttamalla jo olemassa oleva yritys tai yhteisö tai osa siitä sosiaaliseksi yritykseksi Laki sosiaalisista yrityksistä /1351 Lisätietoa esim. KAIRA-hanke 29

30 KAIRA-hanke 30

31 Yksinyrittäjän avustus ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen Avustus on saatavissa työntekijän palkkamenoihin tietyillä alueilla, Kainuussa mahdollisuus koskee kaikkia kuntia Avustusta haetaan Kainuun ELY-keskuksesta Avustuksen määrä on 30 % palkattavan työntekijän palkkamenoista ensimmäisten 12 kk ajalta ja 15 % seuraavan 12 kk ajalta Tuki ei koske palkkauksen sivukuluja Avustusta myönnetään, jos Työntekijän työpaikka ja työnantajan kiinteä toimipaikka ovat avustuksen piiriin kuuluvalla alueella Työntekijä palkataan toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen Työntekijän työaika on vähintään 25h/vk Avustusta ei myönnetä, jos Työntekijän työsuhde on alkanut ennen avustuksen hakemista Avustusta ei voida myöntää kalatalouteen, maatalouteen, metsätalouteen eikä maataloustuotteiden jalostukseen ja markkinointiin Avustuksen saaminen edellyttää myös, että hakijalla katsotaan olevan edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan Avustus maksetaan erillisestä hakemuksesta puolivuosittain jälkikäteen. Avustus myönnetään ns. de-minimis tukena ja sitä voidaan myöntää enintään vuoden 2011 loppuun. KAIRA-hanke 31

32 LEADER-toimintaryhmien käynnistystuki yrityksille Oulujärvi LEADER ry ja Elävä Kainuu LEADER ry ovat yhdistyksiä, joiden tavoitteena on maaseudun ja mm. työllisyyden kehittäminen tietyillä alueilla LEADERkehittämisohjelmien puitteissa Oulujärvi LEADER toimii Kajaanin, Vaalan, Paltamon ja Puolangan alueilla Elävä Kainuu LEADER toimii Kuhmon, Hyrynsalmen, Ristijärven, Suomussalmen ja Sotkamon alueilla Kummallakin toimintaryhmällä on omia painotuksia tuettavaan toimintaan liittyen (esim. toimialat) Yritykset voivat hakea LEADER-ohjelmista käynnistystukea ensimmäisten vieraiden, vakituisten työntekijöiden palkkaamiseen Tuki on enintään 50 % työntekijän palkasta (ei koske sivukuluja) Tukea myönnetään enintään kahden henkilötyövuoden palkkaukseen ja enintään kahdeksi vuodeksi Tukea ei voi saada yrittäjän omaan palkkaan Yhteystiedot Oulujärvi LEADER: Toiminnanjohtaja Pirjo Oikarinen Hankeneuvoja Päivi Koivula Yhteystiedot Elävä Kainuu LEADER: Toiminnanjohtaja Pirjo Heikkinen LEADER-neuvoja Erkki Repo KAIRA-hanke 32

33 Tärkeitä asioita huomioitavaksi työelämässä Lopuksi nostamme esiin vielä pari asiaa, joiden huomioimisella on tärkeä merkityksensä sekä työnantajan että työntekijän näkökulmasta Perehdyttäminen Työterveysasiat KAIRA-hanke 33

34 Perehdyttäminen Perehdyttämisellä tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, joiden avulla uusi työntekijä oppii tuntemaan työpaikkansa, sen tavat, ihmiset ja työnsä sekä siihen liittyvät odotukset Perehdyttäminen on tärkeää paitsi työn tuloksellisuuden kannalta, niin myös työnantajan oikeusturvan näkökulmasta. Työsuojelulainsäädännössä on useita työnantajaa velvoittavia määräyksiä työhön perehdyttämisen järjestämiseksi Perehdyttämisen hyötyjä: Työtehtävät opitaan nopeammin Virheet, tapaturmat ja onnettomuudet vähenevät Työyhteisössä viihtyminen lisääntyy Työntekijöiden stressi vähenee Työteho ja työn laatu paranevat Organisaation sisäinen tiedotus tehostuu Myönteinen asennoituminen työhön ja työyhteisöön lisääntyvät Poissaolot ja vaihtuvuus vähenevät Onnistuneet työssäolokokemukset lisäävät työllistämisjaksolla olevien halua jatkaa tulevaisuudessa samalla alalla Kansion liitteenä on Työturvallisuuskeskuksen laatima Perehdyttämisen tarkistuslista avuksi perehdyttämiseen! Hyvä perehdyttäminen on koko työyhteisön etu! KAIRA-hanke 34

35 Työterveysasiat (1) Työterveyshuolto on työterveyshuoltolakiin (1383/2001) perustuvaa työnantajaa velvoittavaa, ehkäisevää terveydenhoitoa Työterveyshuollon järjestämisvelvollisuus on kaikilla työnantajilla työpaikan koosta riippumatta Myös määräaikaiset työntekijät ovat oikeutettuja työterveyshuoltoon Myös palkkatuetusti työllistetyillä on oikeus työterveyshuoltoon Työhöntulo- ja määräaikaistarkastukset Keino löytää oikeanlaisia työntekijöitä tarjolla oleviin tehtäviin Työnantaja saa vakuuden siitä, että otettu työntekijä kykenee niihin töihin, mihin hänet on otettu: Työnantajan oikeusturvanäkökulma! Työterveydestä huolehtiminen tuo taloudellista hyötyä, jokaisella sairauspäivällä on hintansa. Yksi sairauspäivä maksaa työnantajalle KAIRA-hanke 35

36 Työterveysasiat (2) Työnantaja saa korvausta järjestämästään työterveyshuollosta: Ehkäisevä työterveyshuolto, korvausluokka I: Korvauksen määrä on 60 % kustannuksista Sairaanhoito, korvausluokka II: Korvauksen määrä 50 % kustannuksista Korvaus ei kuitenkaan ylitä Kelan vahvistamia työntekijäkohtaisia laskennallisia enimmäismääriä, jotka ovat tällä hetkellä seuraavat: Korvausluokka I: Kustannusten enimmäismäärä = 152,60 Korvauksen enimmäismäärä = 91,56 Korvausluokka II: Kustannusten enimmäismäärä = 228,90 Korvauksen enimmäismäärä = 114,45 Korvausten jälkeinen kustannus on työnantajalle verovähennyskelpoista KAIRA-hanke 36

37 Yhteydet Päivi Ahola-Anttonen, projektipäällikkö p , Riitta Kaskela, projektikoordinaattori p , Elsa Kilpeläinen, projektikoordinaattori p , Outi Komulainen, projektisihteeri ti-to p (osa-aikainen) Kaisu Möttönen, projektisihteeri ma,pe p , KAIRA-hanke 37

Työnantajakansio. KAIRA-hanke

Työnantajakansio. KAIRA-hanke Työnantajakansio KAIRA-hanke KAIRA-hanke 1 KAIRA-HANKE 2008-2010 (2013) Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen S10179 Hallinnoija: Kainuun maakunta -kuntayhtymä Rahoittaja: Kainuun ELY-keskus

Lisätiedot

Palkkatuki muutoksia10.5.2010

Palkkatuki muutoksia10.5.2010 Palkkatuki muutoksia10.5.2010 Iisalmi 15.6. ja Kuopio 18.6.2010 13.8.2010 1 Palkkatuki muutoksia Palkkatuen myöntäminen elinkeinotoiminnan harjoittajille muuttui 10.5.2010 EY:n valtiotukisäännösten lähtökohtana

Lisätiedot

Palkkatuki. TEM:n hallinnonalan itse toteutettavien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus 31.8.2010 Kirsti Haapa-aho

Palkkatuki. TEM:n hallinnonalan itse toteutettavien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus 31.8.2010 Kirsti Haapa-aho Palkkatuki TEM:n hallinnonalan itse toteutettavien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus 31.8.2010 Kirsti Haapa-aho TYÖLLIST LLISTÄMISTUKIJÄRJESTELMÄ TYÖLLIST LLISTÄMISTUKI TYÖNANTAJALLLE PALKKATUKI

Lisätiedot

Työelämä 2020 monimuotoisen työyhteisön mahdollisuudet 11.6.2014 Ritva Sillanterä, Satakunnan ELY-keskus

Työelämä 2020 monimuotoisen työyhteisön mahdollisuudet 11.6.2014 Ritva Sillanterä, Satakunnan ELY-keskus Työelämä 2020 monimuotoisen työyhteisön mahdollisuudet 11.6.2014 Ritva Sillanterä, Satakunnan ELY-keskus Palkkatuki (vamman tai sairauden perusteella) Työolosuhteiden järjestelytuki Ritva Sillanterä 11.6.2014

Lisätiedot

Palkkatuki 25.11.2010 3

Palkkatuki 25.11.2010 3 Palkkatuki Tarkoituksena on parantaa työttömän työnhakijan ammattitaitoa, osaamista ja työmarkkina-asemaa sekä edistää pitkään työttömänä olleen pääsemistä avoimille työmarkkinoille Palkkatukea koskevat

Lisätiedot

Välityömarkkinafoorumi. Ritva Sillanterä 6.3.2015

Välityömarkkinafoorumi. Ritva Sillanterä 6.3.2015 Välityömarkkinafoorumi Ritva Sillanterä 6.3.2015 Uudistunut palkkatuki Työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi tarkoitettu tuki, jonka TE-toimisto myöntää työnantajalle palkkauskustannuksiin

Lisätiedot

Etelä-Pirkanmaan välityömarkkinoiden kehittämisprojekti

Etelä-Pirkanmaan välityömarkkinoiden kehittämisprojekti Etelä-Pirkanmaan välityömarkkinoiden kehittämisprojekti Tavoitteena kehittää työllisyyden hoitoa alueella Keskeisimpinä tehtävinä - Luoda työllistymisen polkuja pidempään työttömänä olleille henkilöille

Lisätiedot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot Te-toimisto työllistymisen tukimuodot Kirsi Elg Asiantuntija, Jyväskylän työvoiman palvelukeskus Keski-Suomen TE-toimisto Tuetun työllistymisen palvelulinja 1 Asiakkaalle hänen palvelutarpeensa mukaista

Lisätiedot

Hyvä työntekijä, valmiina palvelukseen!

Hyvä työntekijä, valmiina palvelukseen! Hyvä työntekijä, valmiina palvelukseen! Sisällys 1. Johdanto... 4 2. TE-toimiston työkokeilu... 6 3. Kelan työkokeilu... 8 4. Palkkatuki... 10 5. Oppisopimuskoulutus... 12 6. Työolosuhteiden järjestelytuki...

Lisätiedot

TE-palvelut työnantajille. 25.9.2014 Toimisto Otsikko

TE-palvelut työnantajille. 25.9.2014 Toimisto Otsikko TE-palvelut työnantajille 1 Ilmoita avoin työpaikka Paikan ilmoittaminen verkossa, te-palvelut.fi Kun teet työnantajana yhteistyösopimuksen TE-toimiston kanssa, saat omalta TE-toimistoltasi käyttöösi verkkopalvelutunnukset

Lisätiedot

TE-palvelut työllistymisen tukena. Uudenmaan ELY-keskus Jani Lehto

TE-palvelut työllistymisen tukena. Uudenmaan ELY-keskus Jani Lehto TE-palvelut työllistymisen tukena Uudenmaan ELY-keskus Jani Lehto 5.11.2013 TE-palvelut Vuoden 2013 alusta TE-toimiston palvelut ovat nimeltään työ- ja elinkeinopalvelut (TE-palvelut) TE-palvelut määritellään

Lisätiedot

YHTEISHANKINTAKOULUTUS

YHTEISHANKINTAKOULUTUS Yhteishankintakoulutus on yritykselle sen eri muutostilanteisiin räätälöityä aikuiskoulutusta, joka suunnitellaan yhdessä Ely-keskuksen, yrityksen ja kouluttajan kesken. Koulutuksen toteuttaa aikuiskoulutukseen

Lisätiedot

Palkkatuki ja oppisopimuskoulutus Eija Sumen, Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto

Palkkatuki ja oppisopimuskoulutus Eija Sumen, Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto Palkkatuki ja oppisopimuskoulutus 10.10.2017 Eija Sumen, Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto Palkkatuki Palkkatuki on työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi tarkoitettu harkinnanvarainen tuki. Palkkatuen

Lisätiedot

Yritysyhteistyötä tekeviä työllisyyteen liittyviä hankkeita Kainuussa

Yritysyhteistyötä tekeviä työllisyyteen liittyviä hankkeita Kainuussa 1 Yritysyhteistyötä tekeviä työllisyyteen liittyviä hankkeita Kainuussa Juuret ja Siivet, Kainuu Edistetään maahanmuuttajien työhön pääsyä, kehitetään verkostotyötä ja vuoropuhelua. Vähennetään työnantajien

Lisätiedot

Uudistuva palkkatuki. Välkky Välityömarkkinafoorumi 8.12.2014 Ritva Sillanterä

Uudistuva palkkatuki. Välkky Välityömarkkinafoorumi 8.12.2014 Ritva Sillanterä Uudistuva palkkatuki Välkky Välityömarkkinafoorumi 8.12.2014 Ritva Sillanterä Uudistamisen tavoitteet Tavoitteena on parantaa Työnantajien ja työnhakijoiden yhdenvertaista kohtelua Tukipäätösten ennakoitavuutta

Lisätiedot

hanke Apua ja tukea rekrytoinnin eri vaiheisiin www.rakennerahastot.fi TE -toimiston palkkatuki Kaupungin työllistämistuki

hanke Apua ja tukea rekrytoinnin eri vaiheisiin www.rakennerahastot.fi TE -toimiston palkkatuki Kaupungin työllistämistuki hanke Apua ja tukea rekrytoinnin eri vaiheisiin TE -toimiston palkkatuki Kaupungin työllistämistuki Kaupungin kesätyöllistämistuki nuorille TE-palvelut Oppisopimus Työkokeilu Rekrytointikoulutus www.rakennerahastot.fi

Lisätiedot

Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle

Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle 2 Milloin opiskelija voi tarvita tukea työllistymiseen? Miten oppilaitoksessa voidaan ohjata työllistymisessä? Ammatillisen koulutuksen tavoitteena

Lisätiedot

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja 050 434 0928 Markku.haurinen@jns.fi Yrityskansio sisältö Työllisyyden kuntakokeilu Koulutus- ja työhönvalmennus Työkokeilu Palkkatuki Esimerkkilaskelmat palkkatuesta

Lisätiedot

TE-palvelut. Uudenmaan ELY-keskus Jani Lehto

TE-palvelut. Uudenmaan ELY-keskus Jani Lehto TE-palvelut Uudenmaan ELY-keskus Jani Lehto 5.11. TE-palvelut perustuvat lakiin julkisista työvoima- ja yrityspalveluista TE-palvelut ovat julkisia työ- ja elinkeinopalveluita, joita tarjoavat Työ- ja

Lisätiedot

PALKKATUKI OSATYÖKYKYISEN TYÖLLISTYMISEN EDISTÄMISEKSI

PALKKATUKI OSATYÖKYKYISEN TYÖLLISTYMISEN EDISTÄMISEKSI PALKKATUKI OSATYÖKYKYISEN TYÖLLISTYMISEN EDISTÄMISEKSI 11.5.2017 1 Palkkatuen myöntämisen yleiset edellytykset 1) työ- ja elinkeinotoimisto arvioi työttömän työnhakijan työttömyyden johtuvan ammatillisen

Lisätiedot

Green Care seminaari. Kokkolan työvoiman palvelukeskus. 10.4.2013 Toimisto Otsikko

Green Care seminaari. Kokkolan työvoiman palvelukeskus. 10.4.2013 Toimisto Otsikko Green Care seminaari Kokkolan työvoiman palvelukeskus 1 Kokkolan työvoiman palvelukeskus (TYP) Työvoiman palvelukeskus on TE-toimiston, kaupungin sekä KELAN yhteinen palveluyksikkö Tavoitteena on moniammatillisesti

Lisätiedot

TE-palvelut yrityksille ja työnantajille

TE-palvelut yrityksille ja työnantajille TE-palvelut yrityksille ja työnantajille te-palvelut.fi Kun yrityksessä tarvitaan uutta, osaavaa työvoimaa tai näköpiirissä on uutta osaamista vaativa muutostilanne, kannattaa hyödyntää TE-palveluja. Olemme

Lisätiedot

Kiinni työelämässä -seminaari 11.11.09

Kiinni työelämässä -seminaari 11.11.09 MAHIS TYÖHÖN Kiinni työelämässä -seminaari Työllistymisen tuet ja palvelut Sari Honkonen ja Arja Pitkänen 11.11.09 1 TYÖLLISTYMISTÄ EDELTÄVÄT PALVELUT Työssäoppiminen on oppilaitoksen järjestämää työpaikalla

Lisätiedot

Op a ss. edelleensijoittamisesta. Riskittömin tapa puolin ja toisin tutustua toiseen osapuoleen oikeassa työssä.

Op a ss. edelleensijoittamisesta. Riskittömin tapa puolin ja toisin tutustua toiseen osapuoleen oikeassa työssä. Op a ss edelleensijoittamisesta Riskittömin tapa puolin ja toisin tutustua toiseen osapuoleen oikeassa työssä. Sisällys Johdanto 1. Mitä edelleensijoittaminen on? 2. Kuka voi edelleensijoittaa ja kenet?

Lisätiedot

Työllistymisen toimenpidesuunnitelma Ruokolahti

Työllistymisen toimenpidesuunnitelma Ruokolahti Työllistymisen toimenpidesuunnitelma 2017-2018 Ruokolahti 2(7) Aluksi Työllistymisen toimenpidesuunnitelma on kunnan ja työllistymistä edistävän monialainen yhteispalvelun (TYP) välinen suunnitelma rakennetyöttömyyden

Lisätiedot

Palkkatuen ja työkokeilun mahdollisuudet välityömarkkinoilla Katja Pietilä Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto

Palkkatuen ja työkokeilun mahdollisuudet välityömarkkinoilla Katja Pietilä Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto Palkkatuen ja työkokeilun mahdollisuudet välityömarkkinoilla 22.5.2017 Katja Pietilä Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto 1 20.9.2017 Palkkatuki Palkkatuki on työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi

Lisätiedot

Yleistä kuntouttamiseen liittyen

Yleistä kuntouttamiseen liittyen Työhön kuntoutumisen tukitoimet TE-hallinnossa 3.11.2015 1 Yleistä kuntouttamiseen liittyen Julkisen työ ja yrityspalvelulakiin liittyviä palveluita. Ovat toissijaisia palveluita eli aina ensin selvitettävä

Lisätiedot

Palkkatuki 29.10.2015

Palkkatuki 29.10.2015 Palkkatuki 29.10.2015 Palkkatuki Työnantaja voi hakea palkkatukea työhön palkattavan työttömyyden keston perusteella. Mahdollista hakea myös työhön palkattavan vamman tai sairauden perusteella. Myöntäminen

Lisätiedot

Työvoimakoulutus ja työssä oppiminen. Johanna Laukkanen 27.1.2010

Työvoimakoulutus ja työssä oppiminen. Johanna Laukkanen 27.1.2010 Työvoimakoulutus ja työssä oppiminen Johanna Laukkanen 27.1.2010 Ammatillinen työvoimakoulutus Ammatillinen työvoimakoulutus Pääosin tutkintotavoitteista koulutusta Myös lisä- ja täydennyskoulutusta Yrittäjäkoulutusta

Lisätiedot

Palkkatuen muutokset 2017

Palkkatuen muutokset 2017 Palkkatuen muutokset 2017 Timo Jalvanti Pirkanmaan TE-toimisto/Tukitiimi 1 Palkkatuen muutoksia vuoden 2017 alusta. Tuen hakeminen - Palkkatukihakemuksessa ei enää kysytä työsopimuslakiin viittaavia asioita

Lisätiedot

Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet

Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet Parantaa työttömän työnhakijan ammattitaitoa, osaamista ja työmarkkina-asemaa ja näin edistää hänen työllistymistään avoimille työmarkkinoille TE-toimisto arvioi,

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii Oppisopimuskoulutus Tekemällä oppii Sopii kuin nakutettu Perustietoa oppisopimuksesta Oppisopimus on käytännöllinen tapa kouluttautua ja kouluttaa yritykseen ammattitaitoista henkilöstöä sekä kehittää

Lisätiedot

TE-palvelut yrityksille ja työnantajille

TE-palvelut yrityksille ja työnantajille TE-palvelut yrityksille ja työnantajille te-palvelut.fi Kun yrityksessä tarvitaan uutta, osaavaa työvoimaa tai näköpiirissä on uutta osaamista vaativa muutostilanne, kannattaa hyödyntää TE-palveluja. Olemme

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

Kummiyritystoiminta Liedossa

Kummiyritystoiminta Liedossa Kummiyritystoiminta Liedossa Ajatus syntyi vuonna 2009 Nuorten vastavalmistuneiden kasvava työttömyys Tiukka taloustilanne on vaikeuttanut työpaikan saantia Vastavalmistuneita on runsaasti valmiina työhön

Lisätiedot

Työllistämistoiminnan kehittäminen vuonna 2016 / kuntalisän maksaminen

Työllistämistoiminnan kehittäminen vuonna 2016 / kuntalisän maksaminen Kaupunginhallitus 454 14.12.2015 Työllistämistoiminnan kehittäminen vuonna 2016 / kuntalisän maksaminen 1878/02.05.01/2015 KHALL 14.12.2015 454 Kaupunginvaltuusto on 7.9.2015 94 käsitellyt valtuutettu

Lisätiedot

Palkkatukea oppisopimuskoulutukseen. Oppisopimuskoulutuksen tietotori 13.5.2014, Helsinki Ylitarkastaja Kirsti Haapa-aho Työ- ja elinkeinoministeriö

Palkkatukea oppisopimuskoulutukseen. Oppisopimuskoulutuksen tietotori 13.5.2014, Helsinki Ylitarkastaja Kirsti Haapa-aho Työ- ja elinkeinoministeriö Palkkatukea oppisopimuskoulutukseen Oppisopimuskoulutuksen tietotori 13.5.2014, Helsinki Ylitarkastaja Kirsti Haapa-aho Työ- ja elinkeinoministeriö Sovellettavat säädökset ja ohjeet Laki julkisesta työvoima-

Lisätiedot

TE toimiston Yrityspalvelut yrityksen ehdoilla

TE toimiston Yrityspalvelut yrityksen ehdoilla TE toimiston Yrityspalvelut yrityksen ehdoilla Julkisen sektorin palvelut yrittäjilletapahtuma Kluuvissa 10.11.2010 KLUUVIN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO Toiminta-ajatus: Tehokkaan työnvälityksen ja osaavan

Lisätiedot

Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä?

Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä? Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä? Psykologi Tanja Josefsson, Tampereen TE-toimisto Projektipäällikkö Paula Salminen, Epilepsialiitto ry 24.4.2014 Kuka on osatyökykyinen Osatyökykyisyys (ent.

Lisätiedot

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 Yhteystiedot Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 Nuorten oppisopimuskoulutus Tarja Orellana, koulutustarkastaja p. 040 341 5189 tarja.orellana@jao.fi

Lisätiedot

Tähtäimessä työmarkkinat polkuja ja poteroita

Tähtäimessä työmarkkinat polkuja ja poteroita Tähtäimessä työmarkkinat polkuja ja poteroita Uudenmaan TE-toimisto Tuetun työllistymisen palvelulinja 1 22.9.2015 Uudenmaan TE-toimisto Anne Hirvonen Tilastotietoa koko maa 2 22.9.2015 Uudenmaan TE-toimisto

Lisätiedot

Kun ilmoitat avoimen työpaikan TE-toimistoon, kerro, oletko kiinnostunut rekrytoimaan palkkatuen avulla.

Kun ilmoitat avoimen työpaikan TE-toimistoon, kerro, oletko kiinnostunut rekrytoimaan palkkatuen avulla. Palkkatuki Palkkatuki on työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi tarkoitettu tuki, jota TE-toimisto voi käytettävissään olevien määrärahojen puitteissa myöntää työnantajalle palkkauskustannuksiin.

Lisätiedot

PALKKATUKIUUDISTUS 1.1.2015

PALKKATUKIUUDISTUS 1.1.2015 PALKKATUKIUUDISTUS 1.1.2015 Uudenmaan hanketoimijoiden seminaari 23.1.2015 Riitta Somero ja Hellä Neuvonen-Seppänen Uudenmaan ELY-keskus ja TE-toimisto 17.2.2015 1 Palkkatuki Työttömän työnhakijan työllistymisen

Lisätiedot

Yhteishankintakoulutukset

Yhteishankintakoulutukset z Yhteishankintakoulutukset RekryKoulutus, TäsmäKoulutus ja MuutosKoulutus Mari Tuomikoski Palvelujohtaja Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto Yhteishankintakouluksella lisää ammatillista osaamista Työvoimakoulutuksena

Lisätiedot

Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen

Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto MUUTOKSET PALKKATUKEEN Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen Välityömarkkinatoimijoille määräkiintiöt - yhdistyksille,

Lisätiedot

Vammaisen rekrytoinnin tuet ja työnantajan kustannukset. VATES-säätiö

Vammaisen rekrytoinnin tuet ja työnantajan kustannukset. VATES-säätiö Vammaisen rekrytoinnin tuet ja työnantajan kustannukset VATES-säätiö Vammaisten potentiaali työhön Työikäisiä vammaisia 220 000 1) Töissä (vapaaehtoistyö mukana) 15-20 % noin 40 000 Lisäksi haluaisi töihin

Lisätiedot

HEVOSYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA

HEVOSYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA HEVOSYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA ONNELAN ORIASEMA, Johanna Kivimäki Oriasemapalvelut Ravihevoskasvatusta Varsapihatto TYÖNANTAJAHISTORIA: palkattu kesätyöntekijä (palkkatuella ja ilman), oppisopimus, työkokeilu,

Lisätiedot

EK:n 3+6 oppisopimusmalli

EK:n 3+6 oppisopimusmalli EK:n 3+6 oppisopimusmalli EK:n 3+6 oppisopimusmallin tavoitteet tukea nuorten työllistymistä lisäämällä alle 25-vuotiaiden mahdollisuuksia oppisopimuskoulutukseen kehittää oppisopimuskoulutusta paremmin

Lisätiedot

EK:n 3+6 oppisopimusmalli

EK:n 3+6 oppisopimusmalli EK:n 3+6 oppisopimusmalli EK:n 3+6 oppisopimusmallin tavoitteet tukea nuorten työllistymistä lisäämällä alle 25-vuotiaiden mahdollisuuksia oppisopimuskoulutukseen kehittää oppisopimuskoulutusta paremmin

Lisätiedot

Uudistetut julkiset työvoima- ja yrityspalvelut työnhaun ja työssä pysymisen tukena. Kaapelitehdas 11.2.2013 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz

Uudistetut julkiset työvoima- ja yrityspalvelut työnhaun ja työssä pysymisen tukena. Kaapelitehdas 11.2.2013 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Uudistetut julkiset työvoima- ja yrityspalvelut työnhaun ja työssä pysymisen tukena Kaapelitehdas 11.2.2013 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz TE-toimiston uudistettu palvelumalli Palvelumalli perustuu

Lisätiedot

Työharjoittelu. www.mol.fi. Työharjoittelu ja työelämävalmennus

Työharjoittelu. www.mol.fi. Työharjoittelu ja työelämävalmennus Työharjoittelu www.mol.fi Työharjoittelu ja työelämävalmennus Työtön työnhakija voi osallistua työharjoitteluun tai työelämävalmennukseen perehtyäkseen työelämään sekä edistääkseen työhönsijoittumistaan

Lisätiedot

KAIRA-HANKE 2008-2010 (2013) Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen

KAIRA-HANKE 2008-2010 (2013) Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen KAIRA-HANKE 2008-2010 (2013) Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen HANKKEEN TOTEUTUS Hallinnoija Kainuun maakunta -kuntayhtymä Kesto 2008 2010, optio vuoteen 2013 Budjetti 645 040 Rahoitus

Lisätiedot

Väyliä Työelämään. Tietoa työnantajalle

Väyliä Työelämään. Tietoa työnantajalle Väyliä Työelämään Tietoa työnantajalle Sisällysluettelo Diili 4-5 Hankkeen tavoitteena on auttaa ammattikoulutettuja alle 29-vuotiaita työnhakijoita työllistymään hyödyntäen työvoimahallinnon palveluita

Lisätiedot

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja 050 434 0928 markku.haurinen@jns.fi

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja 050 434 0928 markku.haurinen@jns.fi Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja 050 434 0928 markku.haurinen@jns.fi Yrityskansio sisältö Työllisyyden kuntakokeilu Koulutus- ja työhönvalmennus Työkokeilu Palkkatuki Esimerkkilaskelmat palkkatuesta

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ

POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ Valtakunnalliset linjaukset rakennetyöttömyyden alentamiseksi & ajankohtaista Pohjois-Karjalassa 20.4.2011 Vaivion kurssi- ja leirikeskus Johtaja Jarmo

Lisätiedot

Muutosturvainfo PIONR

Muutosturvainfo PIONR Muutosturvainfo PIONR 08.05.2012 Jaakko Routavaara Muutosturva-asiantuntija jaakko.routavaara@te-toimisto.fi puh. 050 396 1723 1 FINGERPORI Positiivinen ajattelu Muutosturvan piiriin kuuluvalla työnhakijalla

Lisätiedot

KAINUULAISET VÄLITYÖMARKKINAT MURROKSESSA. KAIRA-hanke -Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen (S10179)

KAINUULAISET VÄLITYÖMARKKINAT MURROKSESSA. KAIRA-hanke -Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen (S10179) KAINUULAISET VÄLITÖMARKKINAT MURROKSESSA KAIRA-hanke -Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen (S10179) KAIRA-HANKE Hallinnoija Kainuun maakunta -kuntayhtymä Kesto 2008 2010, optio vuoteen

Lisätiedot

Yllätetään yhteiskunta -yritysyhteisössä Kotka

Yllätetään yhteiskunta -yritysyhteisössä Kotka Mistä kaikki alkoi? Rannikkopajalla nuorille tarjottavien palveluiden määrää lisättiin käynnistämällä 2010 vuoden maaliskuussa Nuorta ei jätetä -hankkeen työhönvalmennuspalvelu Vuoden aikana työhönvalmennuksessa

Lisätiedot

KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA. Hallitusneuvos Päivi Kerminen

KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA. Hallitusneuvos Päivi Kerminen KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA Hallitusneuvos Päivi Kerminen RAKENNETYÖTTÖMYYTTÄ KOSKEVAT KEHITTÄMISLINJAUKSET 1. Ongelmalähtöisestä tarkastelusta vahvuuksien

Lisätiedot

Kaikki mukaan vammaisten ja osatyökykyisten työpanos työelämän käyttöön. Pauliina Lampinen Kuntoutuspäivät 23.3.2012

Kaikki mukaan vammaisten ja osatyökykyisten työpanos työelämän käyttöön. Pauliina Lampinen Kuntoutuspäivät 23.3.2012 Kaikki mukaan vammaisten ja osatyökykyisten työpanos työelämän käyttöön Pauliina Lampinen Kuntoutuspäivät 23.3.2012 Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö Säätiö tukee pitkäaikaissairaita/vammaisia lapsia

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinotoimisto tänään

Työ- ja elinkeinotoimisto tänään Työ- ja elinkeinotoimisto tänään Kiuruvesi 11.4.2013 Helena Määttälä 1 18.4.2013 Pohjois-Savon työ- ja elinkeinotoimisto Otsikko TE-TOIMISTO UUDISTUS 2013 Palveluverkko Palvelumalli perustuu kolmeen palvelulinjaan

Lisätiedot

11.02.2015/ Anna-Liisa Lämsä. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä

11.02.2015/ Anna-Liisa Lämsä. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä Työnantajakysely ja työnantajien haastattelut Vuoden 2014 alussa työnantajille tehty työnantajakysely 161 vastaajaa 51 työnantajan

Lisätiedot

Jatkotyöllistymismahdollisuuksien etsiminen palkkatuetussa työssä yhdistyksissä tai säätiöissä oleville ja olleille

Jatkotyöllistymismahdollisuuksien etsiminen palkkatuetussa työssä yhdistyksissä tai säätiöissä oleville ja olleille OSTOPALVELUPILOTTI 30.10.2016 Jatkotyöllistymismahdollisuuksien etsiminen palkkatuetussa työssä yhdistyksissä tai säätiöissä oleville ja olleille 6.8 /tt PILOTTIIN OSALLISTUVAT TE-TOIMISTOT JA PALKKIOIHIN

Lisätiedot

Karikoista kartalle. Työllisyyden kuntakokeilu -hankkeen loppuseminaari. Kunnat ja työllisyyden hoito

Karikoista kartalle. Työllisyyden kuntakokeilu -hankkeen loppuseminaari. Kunnat ja työllisyyden hoito Karikoista kartalle Työllisyyden kuntakokeilu -hankkeen loppuseminaari Kunnat ja työllisyyden hoito Taustaa kuntakokeiluun mukaan lähtemiselle Haasteet pitkäaikaistyöttömyyden hoidossa Irralliset palveluprosessit

Lisätiedot

Palkkatuki. Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto Eija Ahava Toimisto Otsikko

Palkkatuki. Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto Eija Ahava Toimisto Otsikko Palkkatuki Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto Eija Ahava 26.1.2018 1 Palkkatuen määrä Työttömyyden keston perusteella määräytyvä palkkatuki palkkauskustannuksista: Enintään 30 % enintään 6 kk ajan jos

Lisätiedot

Yrittäjien aamukahvit 17.02.2015. Pekka Väisänen, Oulun toimipisteen koulutuspalvelut

Yrittäjien aamukahvit 17.02.2015. Pekka Väisänen, Oulun toimipisteen koulutuspalvelut Yrittäjien aamukahvit 17.02.2015 Pekka Väisänen, Oulun toimipisteen koulutuspalvelut Hanna Ollila Pekka Väisänen Krista Inkala Haaransuontie 8 2 Henkilöstön osaamisen kehittäminen Miten päivittäistä toimintaa

Lisätiedot

Työntekijän palkkaaminen Kirsti Paloniemi - Henkilöstötieto Oy

Työntekijän palkkaaminen Kirsti Paloniemi - Henkilöstötieto Oy Työntekijän palkkaaminen 25.10.2017 Kirsti Paloniemi - Henkilöstötieto Oy Uuden työntekijän tarve? Toimiako yksin vai toiminko työantajana ja kasvatan yritystä? Kysynnän ja tarjonnan suhde? Kasvaako yritys

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014. 1366/2014 Laki

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014. 1366/2014 Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014 1366/2014 Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta Annettu Helsingissä

Lisätiedot

Työpaikkavalmentaja koulutusmateriaali. LIITE 1.1 Mikä työpaikkavalmentaja

Työpaikkavalmentaja koulutusmateriaali. LIITE 1.1 Mikä työpaikkavalmentaja Työpaikkavalmentaja koulutusmateriaali LIITE 1.1 Mikä työpaikkavalmentaja Mikä on työpaikkavalmentaja? Sirpa Paukkeri-Reyes, Silta työhön projekti (STM) 2014 Työpaikkavalmentaja? Kun työpaikalle tulee

Lisätiedot

RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä

RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä Muutos 26! Projektien rahoituskanavat ja välityömarkkinat 2014 28.1.2014 Pori 27.1.2014 1 Esityksen rakenne RAY kansalaisjärjestötoiminnan mahdollistajana

Lisätiedot

Yhteishankintakoulutukset/ monialat rekrytoinnin muotona

Yhteishankintakoulutukset/ monialat rekrytoinnin muotona Yhteishankintakoulutukset/ monialat rekrytoinnin muotona Työllistämisen tuet yrittäjälle 14.1.2016 Sirpa Kursula 1 Yhteishankintakoulutuksen muodot RekryKoulutus Tuki 70 % TäsmäKoulutus Tuki 50-70 % MuutosKoulutus

Lisätiedot

MUUTOSTURVA 5.4.2012 1

MUUTOSTURVA 5.4.2012 1 MUUTOSTURVA 5.4.2012 1 Tavoite Nopeampi työllistyminen ja muutoksen aikaisen turvan lisääminen tuotannollisissa ja taloudellisissa irtisanomistilanteissa ja pidempiaikaisissa lomautustilanteissa (vähintään

Lisätiedot

Vantaan kaupunki työllistämisen tukena yrityksille. Anu Tirkkonen työllisyyspalveluiden johtaja vs.

Vantaan kaupunki työllistämisen tukena yrityksille. Anu Tirkkonen työllisyyspalveluiden johtaja vs. Vantaan kaupunki työllistämisen tukena yrityksille Anu Tirkkonen työllisyyspalveluiden johtaja vs. Kauppakamarin Hankintainfo Vantaa 6.3.2015 Työttömyys Vantaalla tammikuussa 2015 1/2015 1/2014 Muutos

Lisätiedot

Työnantaja osatyökykyistä nuorta rekrytoimassa

Työnantaja osatyökykyistä nuorta rekrytoimassa Työnantaja osatyökykyistä nuorta rekrytoimassa Patrik Tötterman FT, erityisasiantuntija Työ- ja elinkeinoministeriö Ja Osatyökykyisille tie työelämään -kärkihanke 13.9.2017 Lukuja osatyökykyisyydestä Osatyökykyisyys

Lisätiedot

Uudistunut palkkatuki 1.1.2015

Uudistunut palkkatuki 1.1.2015 Uudistunut palkkatuki 1.1.2015 Palkkatuen uudistamisen tavoitteet Pyritään parantamaan työnantajien ja työnhakijoiden yhdenvertaista kohtelua tukipäätösten ennakoitavuutta palkkatuetun työn vaikuttavuutta

Lisätiedot

TE-palvelut ja ammatillinen kuntoutus

TE-palvelut ja ammatillinen kuntoutus TE-palvelut ja ammatillinen kuntoutus Uudenmaan ELY-keskus Jani Lehto 11.9.2014 TE-palvelut perustuvat lakiin julkisista työvoima- ja yrityspalveluista TE-palvelut ovat julkisia työ- ja elinkeinopalveluita,

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu 2013

Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu 2013 NÄKYMIÄ 2013 KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu 2013 Julkistettavissa 23.7.2013 klo 9.00 Kainuussa työttömyys kasvoi kesäkuussa samaa tahtia kuin koko maassa Työttömyys kasvoi sekä Kainuussa

Lisätiedot

Osaavaa työvoimaa yhteishankintakoulutuksella

Osaavaa työvoimaa yhteishankintakoulutuksella Osaavaa työvoimaa yhteishankintakoulutuksella Rekry Täsmä Muutos 8.10.2014 1 RekryKoulutus Työnantaja tarvitsee uusia ammattitaitoisia työntekijöitä, eikä heitä ole tarjolla työnhakijoina tai lähiaikoina

Lisätiedot

22.02.12. Oppisopimus. - väylä ammattitaitoon. Pirjo Leskinen koulutustarkastaja Pohjois-Karjalan oppisopimuskeskus. www.pkky.

22.02.12. Oppisopimus. - väylä ammattitaitoon. Pirjo Leskinen koulutustarkastaja Pohjois-Karjalan oppisopimuskeskus. www.pkky. Oppisopimus - väylä ammattitaitoon Pirjo Leskinen koulutustarkastaja Pohjois-Karjalan oppisopimuskeskus www.pkky.fi/oppisopimus Määritelmä: OPPISOPIMUS ON PÄÄOSIN TYÖPAIKALLA KÄYTÄNNÖN TYÖTEHTÄVISSÄ TAPAHTUVA

Lisätiedot

Opsotäppä X. Vastaus asiakaslähtöisyyteen. Taitajapedagogiikkaa parhaimmillaan. Lisäarvoa asiakkaille opiskelijalle ja työnantajalle.

Opsotäppä X. Vastaus asiakaslähtöisyyteen. Taitajapedagogiikkaa parhaimmillaan. Lisäarvoa asiakkaille opiskelijalle ja työnantajalle. Opsotäppä X Vastaus asiakaslähtöisyyteen. Taitajapedagogiikkaa parhaimmillaan. Lisäarvoa asiakkaille opiskelijalle ja työnantajalle. https://www.youtube.com/watch?v=hudvcsibcyo https://www.youtube.com/playlist?list=plmhprup4imy4hrconl7cujhtcjl5ygerf

Lisätiedot

Työntekijän siirtäminen työllistämisen keinona ja yritysyhteistyö välityömarkkinoiden näkökulmasta

Työntekijän siirtäminen työllistämisen keinona ja yritysyhteistyö välityömarkkinoiden näkökulmasta Työntekijän siirtäminen työllistämisen keinona ja yritysyhteistyö välityömarkkinoiden näkökulmasta Kontti Punaisen Ristin kierrätystavaratalo, jossa myydään ainoastaan lahjoitustavaraa Kontti-toiminnan

Lisätiedot

Työtä tekijälle vaikutukset näkyviksi

Työtä tekijälle vaikutukset näkyviksi Työtä tekijälle vaikutukset näkyviksi Toiveista tekoihin -projekti 2012 2013 Teot tutuiksi -projekti 2013 2015 Osatyökykyisyys Osatyökykyisyydellä tarkoitetaan sellaista toimintakyvyn vajausta, josta on

Lisätiedot

Talousarvioseminaari 27.10.2014

Talousarvioseminaari 27.10.2014 Talousarvioseminaari 27.10.2014 Henkilöstölomautus ja sen vaikutukset 27.10.2014 Henkilöstöpäällikkö Juhani Kerman 1 Lomauttaminen Lomautusperusteet ja lomautusmenettely on määritelty työsopimuslain (55/2001)

Lisätiedot

TAUSTAA TYÖSSÄVALMENNUS

TAUSTAA TYÖSSÄVALMENNUS TAUSTAA - Palvelusetelimenettelyllä yritysvalmennusyksikkötoiminta - Työmarkkinatukikustannukset olivat vuonna 2015 keskimäärin 4145 /v (yli 300 pv) - 6020 /v (yli 1000 pv) - Jos henkilö työllistyy puoleksi

Lisätiedot

Uudenmaan TE-toimisto

Uudenmaan TE-toimisto Uudenmaan TE-toimisto Nuorten palvelut 1 Uudenmaan TE-toimiston toimipaikat Helsinki (Pasila, Keskusta ja Itäkeskus) Espoo (Leppävaara) Vantaa (Tikkurila) Hyvinkää Järvenpää Lohja Porvoo Raasepori (Tammisaari)

Lisätiedot

Nuorten Oppisopimuskoulutus

Nuorten Oppisopimuskoulutus Nuorten Oppisopimuskoulutus Oppisopimuksella tarkoitetaan työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä harjoitettavia ammatillisia opintoja, joita täydennetään tietopuolisilla opinnoilla. Työ + koulu

Lisätiedot

Osatyökykyisille tie työelämään (OTE) FT, PsL, erityisasiantuntija Patrik Tötterman TEM

Osatyökykyisille tie työelämään (OTE) FT, PsL, erityisasiantuntija Patrik Tötterman TEM Osatyökykyisille tie työelämään (OTE) FT, PsL, erityisasiantuntija Patrik Tötterman TEM Tavoite: Osatyökykyiset ihmiset jatkavat työelämässä tai työllistyvät avoimille työmarkkinoille. 2 1 Osatyökykyisten

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUJEN MERKITYS TYÖLLISTYMISEN KANNALTA

TERVEYSPALVELUJEN MERKITYS TYÖLLISTYMISEN KANNALTA TERVEYSPALVELUJEN MERKITYS TYÖLLISTYMISEN KANNALTA Päivi Ahola-Anttonen KAIRA-hanke (S10179) Kajaani 8.12.2010 KAIRA-HANKE Tavoite Keinot Kainuun rakennetyöttömyyden purkaminen 1) toimijat yhteistyöhön

Lisätiedot

3. Työntekijän työ kuuluu siihen palkkaryhmään, jonka mukaisia tehtäviä hän lähinnä suorittaa.

3. Työntekijän työ kuuluu siihen palkkaryhmään, jonka mukaisia tehtäviä hän lähinnä suorittaa. PALKKASOPIMUS 1 Palkat 1. Työehtosopimuksen piirissä oleville työntekijöille maksetaan palkkaa vähintään alan palkkaryhmittelyn, palkkasopimuksen ja siirtymäsäännösten mukaisesti. 2. Mikäli työntekijä

Lisätiedot

ISS Palveluiden esitys Työ- ja elinkeinoministeriölle nuorten työllisyyden kehittämisestä. Maria Dahlberg 1.12.2011

ISS Palveluiden esitys Työ- ja elinkeinoministeriölle nuorten työllisyyden kehittämisestä. Maria Dahlberg 1.12.2011 ISS Palveluiden esitys Työ- ja elinkeinoministeriölle nuorten työllisyyden kehittämisestä Maria Dahlberg 1.12.2011 Tavoitteemme nuorten yhteiskuntatakuu projektiin liittyen 1. Haluamme olla mukana kehittämässä

Lisätiedot

Keski-Suomen TE-palvelut

Keski-Suomen TE-palvelut Keski-Suomen TE-palvelut Kirsi Elg Asiantuntija, Tuetun ja moniammatillisen tuen palvelut Toimialue: Keski-Suomi Toimipaikat: Jyväskylä, Äänekoski, Jämsä Yhteispalvelupisteet: Joutsa, Kannonkoski, Karstula,

Lisätiedot

NUORTEN TUETTU OPPISOPIMUS alle 25-vuotiaille vantaalaisille. OPAS NUORELLE JA TYÖPAIKALLE Nuorisopalvelut/Työpajatoiminta

NUORTEN TUETTU OPPISOPIMUS alle 25-vuotiaille vantaalaisille. OPAS NUORELLE JA TYÖPAIKALLE Nuorisopalvelut/Työpajatoiminta NUORTEN TUETTU OPPISOPIMUS alle 25-vuotiaille vantaalaisille OPAS NUORELLE JA TYÖPAIKALLE Nuorisopalvelut/Työpajatoiminta Sisällysluettelo Nuorelle 3 Työpaikalle 4 Opiskelija / työpaikkaohjaaja / esimies

Lisätiedot

OULULAISILLE YRITYKSILLE MYÖNNETTÄVÄ KUNTALISÄ OPPISOPIMUSKOULUTUKSEEN (450 (350 eur/kk)

OULULAISILLE YRITYKSILLE MYÖNNETTÄVÄ KUNTALISÄ OPPISOPIMUSKOULUTUKSEEN (450 (350 eur/kk) 2014 OULULAISILLE YRITYKSILLE MYÖNNETTÄVÄ KUNTALISÄ OPPISOPIMUSKOULUTUKSEEN (450 (350 eur/kk) Työllistymiseen liittyvänä tukimuotona Oulun kaupunki myöntää yritysten palkkatuettuihin oppisopimustyösuhteisiin

Lisätiedot

Lainsäädännön muutoksia koskien työllistämistä 2015. Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto 15.12.2014 Marita Rimpeläinen-Karvonen

Lainsäädännön muutoksia koskien työllistämistä 2015. Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto 15.12.2014 Marita Rimpeläinen-Karvonen Lainsäädännön muutoksia koskien työllistämistä 2015 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto 15.12.2014 Marita Rimpeläinen-Karvonen Taustalla olevat hallituksen päätökset Hallitusohjelma ja hallituksen rakennepoliittinen

Lisätiedot

Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden työllistymistä, parantaa tamperelaisten välityömarkkinoiden toimivuutta

Lisätiedot

Kumppaniksi ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2012

Kumppaniksi ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Kumppaniksi ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Toiminta- ajatus Kajaanin kaupunki sekä Ristijärven ja Sotkamon kunnat järjestävät Kumppaniksi ry:n toimesta työhön ja koulutukseen tähtäävää valmennusta

Lisätiedot

Alkusanat. Helsingissä

Alkusanat. Helsingissä MUUTOSTURVA 2 Alkusanat Muutosturvan tavoitteena on parantaa taloudellisista, tuotannollisista tai työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä irtisanotun työntekijän asemaa ja edistää

Lisätiedot

Työnantajan kustannukset vammaisen ja osatyökykyisen palkkaamisesta

Työnantajan kustannukset vammaisen ja osatyökykyisen palkkaamisesta Työnantajan kustannukset vammaisen ja osatyökykyisen palkkaamisesta - Työnantajille on tarjolla erilaisia tukia vammaisen palkkaamiseen: korkein korotettu palkkatuki, työolosuhteiden järjestelytuki, työhönvalmennus,

Lisätiedot

Keskusjärjestöjen yhteiskuntasopimusneuvottelut

Keskusjärjestöjen yhteiskuntasopimusneuvottelut TYÖMARKKINAKIRJE 2/2015 Keskusjärjestöjen yhteiskuntasopimusneuvottelut Keskusjärjestöt neuvottelevat paraikaa yhteiskuntasopimuksesta. Hallitus edellyttää, että yksikkötyökustannukset alenisivat viidellä

Lisätiedot

Etsitkö työlle tekijää? Hyödynnä työhönvalmennusta.

Etsitkö työlle tekijää? Hyödynnä työhönvalmennusta. Etsitkö työlle tekijää? Hyödynnä työhönvalmennusta www.eksote.fi Onko yrityksessäsi työtehtäviä, jotka ovat vailla tekijää ja niiden tekemiseen menee vain muutama tunti päivässä? Olisivatko lisäkädet tarpeen

Lisätiedot