TIETOPYYNTÖ: MIKKELIN JA PIEKSÄMÄEN SEUTUJEN ALUEVERKKO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIETOPYYNTÖ: MIKKELIN JA PIEKSÄMÄEN SEUTUJEN ALUEVERKKO"

Transkriptio

1 TIETOPYYNTÖ: MIKKELIN JA PIEKSÄMÄEN SEUTUJEN ALUEVERKKO Mikkelin ja Pieksämäen seudun kunnat ja kuntayhtymät toteuttivat vuonna 2009 alueellisen tietoverkon palvelemaan omia ja yhteisiä tietoliikennetarpeitaan. Nykyisen sopimuskauden päättyessä kunnat ja kuntayhtymät ovat käynnistäneet hankkeen alueverkon kehittämiseksi ja kilpailuttamiseksi. Hanke toteutetaan mukanaolevien organisaatioiden yhteistyönä. Hankkeen vastuuorganisaatio on Mikkelin kaupunki. Konsulttina hankkeessa toimii Teletoimisto Matti Koivisto Oy ja työhön osallistuu myös Kuntien Tiera Oy. Projektissa on tällä hetkellä käynnissä suunnitteluvaihe, jossa pyrimme kartoittamaan teknisiä ja toiminnallisia vaihtoehtoja alueverkkopalvelun toteuttamiseksi sekä selvittämään markkinoilla olevaa tarjontaa. Parhaiden käytänteiden löytämiseksi käännymmekin nyt teidän - potentiaalisten toimittajien - puoleen julkaisemalla tämän tietopyynnön. Tietopyyntö sisältää hyvin tiiviin kuvauksen tämän hetkisistä alueverkkoajatuksistamme sekä joukon aiheeseen liittyviä kysymyksiä. Vaikka tämä tietopyyntö onkin julkaistu HILMA-ilmoituskanavassa, haluamme korostaa, että tämä vaihe ei ole osa hankintalain mukaista hankintaprosessia vaan sitä edeltävää valmistelua. Valmistelun tarkoituksena on saada tietoa eri toimittajien tarjonnasta, ratkaisuvaihtoehdoista ja muualta saaduista hyvistä kokemuksista, jotta voimme myöhemmin käynnistää hankintaprosessimme mahdollisimman hyviin lähtötietoihin. Tällä tavalla haluamme varmistaa tarjoajien tasapuolisen kohtelun sekä mahdollisimman hyvän lopputuloksen. Pyydämme teitä tutustumaan tähän tietopyyntöön ja lähettämään kirjalliset vastauksenne siinä esitettyihin kysymyksiin klo menneessä sähköpostilla Mikkelin kaupungin hankintapäällikkö Jarmo Autereelle (sähköposti: Kirjalliset vastausten lähettäneille toimittajille tarjoamme mahdollisuuden esittää omia näkemyksiään ja keskustella hankkeen projektiryhmän kanssa Mikkelissä järjestettävässä tilaisuudessa, jossa keskustelemme erikseen kunkin potentiaalisen tarjoajan kanssa. Tilaisuuden yksityiskohdat kuten paikka ja toimittajakohtaiset tapaamisajat ilmoitamme myöhemmin. Vastausten ja keskustelujen perusteella kehitämme omia suunnitelmiamme edelleen. Käsittelemme sekä vastauksianne että keskusteluissa esiin nousevia asioita luottamuksella. Mikäli teillä on jotain kysyttävää, pyydämme teitä ottamaan yhteyttä minuun. Ystävällisin terveisin, TELETOIMISTO Matti Koivisto puh Liite 1: Alueverkko ja siihen liittyvät kysymykset

2 LIITE 1: ALUEVERKKO JA SIIHEN LIITTYVÄT KYSYMYKSET 1. ALUEVERKKO JA SEN TARJOAMAT PALVELUT 1.1. Verkko ja sen laajuus Mikkelin ja Pieksämäen seutujen alueverkko ulottuu tällä hetkellä Mikkelin ja Pieksämäen seuduilla seuraavien kuntien alueelle: Hirvensalmi, Juva, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa, Pieksämäki ja Puumala. Nykyisin alueverkossa ovat mukana seuraavat organisaatiot: - Hirvensalmi - Istekki Oy - Kangasniemi Kuntien Tiera - Kyyhkylän kuntoutuskeskus - Mikkeli - Mäntyharju - Pertunmaa - Pieksämäki - Puumala - Etelä-Savon sairaanhoitopiiri - Etelä-Savon koulutus Oy - Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy /Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy - Vaalijalan kuntayhtymä Lisäksi verkosta on yhteyksiä palvelun tarjoajien ja muiden kolmansien osapuolten verkkoihin. Mukana olevien organisaatioiden kokoonpano voi vielä muuttua hankkeen edetessä, mutta tämän hetken näkemyksen mukaan alueverkossa tulee olemaan yhteensä noin työasemaa Verkon tarjoamat palvelut Alueverkon tavoitteena on toteuttaa sellainen tietoliikenteen perusinfrastruktuuri mukana olevien kuntien ja kuntayhtymien välille, että tietoteknisten palveluiden toteuttaminen, keskittäminen tai hajauttaminen on mahdollista kaikkialle alueverkon alueella. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että esim. kuntien käyttämät palvelut ja palvelimet voidaan sijoittaa mihin tahansa verkon alueella ja niitä voidaan tehokkaasti käyttää kaikkialta verkon piiristä. Alueverkko tarjoaa siis mukana oleville kunnille ja kuntayhtymille niiden tarvitsemia sisäisiä, organisaatioiden välisiä sekä ulkoisia datasiirtopalveluja. Käytännössä tämä tarkoittanee seuraavia palveluja: - Runkoverkko liityntäpisteineen - Liityntäyhteydet runkoverkon liityntäpisteistä asiakkaan toimitiloihin - Ulkoiset internet-yhteydet - Yhteydet kolmansien osapuolten verkkoihin ja palveluihin - Yhteydet xdsl- ja matkapuhelinoperaattoreiden verkkoihin - Palomuuri- ja VPN-palvelut

3 - Sisällönsuodatus- ja tarkistuspalvelut - Käyttö-, valvonta ja ylläpitopalvelut Haluamme kuitenkin korostaa, että emme ole tehneet lopullisia linjauksia alueverkon palveluista ja niiden kattavuudesta vaan olemme valmiit keskustelemaan tulevan tarjouspyynnön sisällöstä kanssanne Hankinnan organisointi Mikkelin seudun seutuvaliokunta päätti kokouksessaan käynnistää tämän hankkeen seudun kuntien omana työnä niin, että Mikkelin kaupunki toimii kilpailutuksen koordinaattorina. Tämän hetkinen näkemyksemme kilpailutuksen toteuttamisesta on seuraava: - Mukana olevat kunnat ja kuntayhtymät valtuuttavat Mikkelin kaupungin toimimaan hankinnassa yhteishankintayksikkönä. - Mikkelin kaupungin hankintapäällikkö toimii tulevan hankinnan hankinta-asiamiehenä. - Valittavan toimittajan kanssa laaditaan yksi sopimus, jossa on organisaatiokohtaiset liitteet. Liitteissä määritellään asiakasorganisaatioittain sen hankkimat tuotteet ja palvelut sekä niiden laajuus. - Sopimuskauden aikana mukana olevat organisaatiot sopivat suoraan valitun toimittajan kanssa mahdollisista muutoksista käytössä oleviin palveluihin. - Toimittaja laskuttaa palvelut suoraan asiakasorganisaatiolta Verkon hallinta ja operointi sekä sopimusvalvonta Valittava toimittaja vastaa kokonaisuudessaan tuottamiensa palveluiden valvonnasta, ylläpidosta ja viankorjauksesta. Koska alueverkko on erittäin keskeinen osa mukanaolevien organisaatioiden toimintaa, hankinnan yhteydessä on kiinnitettävä erityistä huomiota: - Korkeaan palvelutasoon, - Lyhyisiin vasteaikoihin sekä - Muutosten ja palvelupyyntöjen hallintaan Aikaisempien kokemustemme perusteella pidämme erityisen tärkeänä seuraavia asioita: - Yksilöityjen yhteyshenkilöiden nimeämistä kaupallisten asioiden lisäksi verkon ylläpitoon ja suunnitteluun. Vain tällä tavalla toimittaja pystyy vastaamaan yhdessä asiakkaan kanssa kokonaisuudesta tuotantotilanteessa ja myöhemmin tehtävissä muutoksissa. - Keskeisten tietojen saantia asiakkaan käyttöön tarkoittaen mm. lukuoikeuksia keskeisten laitteiden konfiguraatiotietoihin ja lokeihin. - Järjestelyjä, joilla voidaan kriittisissä tilanteissa toteuttaa tarvittavia muutoksia normaalia palvelutasomäärittelyä nopeammin esim. mahdollista lisäkorvausta vastaan. - Mahdollisuutta keskustella toimittajan asiantuntijoiden kanssa paitsi sähköisen tikettijärjestelmän kautta myös henkilökohtaisesti esim. puhelimitse.

4 2. ALUEVERKON SUUNNITTELUUN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ Alla on esitetty joukko suunnittelun kannalta keskeisiä kysymyksiä, joihin pyydämme teitä vastaamaan Referenssit ja kokemukset alueverkoista Onko teillä aikaisempia referenssejä vastaavantyyppisistä alueverkkoratkaisuista? Mikäli teillä on niitä, pyytäisimme teitä kertomaan niistä ja niissä toteutetuista ratkaisuista Tulevan hankinnan sisältö ja toteutustapa Onko kohdassa 1.2 kuvattu palvelulista mielestänne hyvä vai ehdottaisitteko sitä muutettavaksi joltain osin? Pidättekö esimerkiksi virtuaalipalvelin-, varmistus- ja tallennuspalveluiden mukaan ottamista järkevänä? Mukana olevien organisaatioiden tarpeet eivät ole kaikilta osin samanlaiset. Tämän seurauksena meille on tärkeää, että tiettyjen peruspalveluiden lisäksi mukana olevat organisaatiot voivat itse valita mitkä lisäpalvelut he ottavat käyttöön. - Mitkä mielestänne ovat kaikille organisaatioille yhteiset peruspalvelut eli palvelut jotka kaikkien mukana olevien organisaatioiden tulisi ottaa käyttöön? - Miten mielestänne voitaisiin parhaiten toteuttaa organisaatiokohtaiset palvelupaketit? Onko kohdassa 1.3. kuvattu järjestely (yksi sopimus, jossa organisaatiokohtaiset liitteet hankittavista palveluista) mielestänne hyvä tapa toteuttaa alueverkon kilpailutus? 2.3. Runkoverkko ja liityntäpisteet Käsityksemme mukaan alueverkko muodostuisi kuntakeskuksissa olevista liityntäpisteistä ja niitä yhdistävistä nopeista tietoliikenneyhteyksistä. - Onko kyseinen periaatteellinen malli kuntakeskuksiin sijoitettavine liityntäpisteineen mielestänne oikea? - Millä tekniikalla Mikkelin ja Pieksämäen seutujen alueverkko olisi mielestänne järkevintä toteuttaa ja miksi? - Millaisia siirtonopeuksia alueverkon liityntäpisteiden välillä olisi mielestänne järkevä käyttää? - Miten teidän tarjoamissa palveluissa voidaan erottaa eri asiakasorganisaatioiden ja käyttäjäryhmien liikenteet toisistaan? - Miten olisi mielestänne järkevää toteuttaa alueverkon osoitteistus? - Missä olisi syytä käyttää julkisia ja missä yksityisiä IP-osoitteita sekä miten olisi järkevintä toteuttaa tarvittavat osoitemuunnospalvelut (NAT)? 2.4. Alueverkon ja asiakasverkon rajapinta Miten tulisi mielestänne määritellä alueverkon ja asiakkaan oman verkon raja eli kuinka pitkälle asiakasorganisaation verkossa alueverkon tulisi mielestänne ulottua?

5 Mikäli asiakasorganisaatiot haluaisivat ulkoistaa joko kokonaan tai osittain omien lähiverkkolaitteidensa hallinnan ja valvonnan alueverkkopalvelun toimittajalle, miten tämä olisi toteutettavissa? Mitä tämä edellyttäisi organisaatioiden sisäverkoilta ja niiden laitteilta? 2.5. Ulkoiset internet-yhteydet Alueverkossa on useita organisaatioita ja erilaisia käyttäjäryhmiä. - Miten teidän mielestänne olisi parasta toteuttaa ulkoiset yhteydet tällaisesta heterogeenisesta alueverkosta Internetiin (yksi liittymä, useita liittymiä)? - Millaisia menetelmiä on käytössä organisaatio- ja käyttäjäryhmäkohtaiseen kaistanhallintaan / liikenteen priorisointiin? - Millaisia siirtonopeuksia suosittelette alueverkosta internetiin (kotimaa/ulkomaa)? 2.6. Yhteydet kolmansien osapuolten verkkoihin Alueverkosta on yhteyksiä myös useiden palveluntarjoajien verkkoihin - Miten nämä yhteydet olisi mielestänne parasta toteuttaa? 2.7. Yhteydet xdsl- ja matkapuhelinoperaattoreiden verkkoihin Alueverkkoon on pystyttävä liittymään kuntakeskuksissa olevien liityntäpisteiden lisäksi myös useista muista toimipisteistä esimerkiksi eri operaattoreiden xdsl-yhteyksillä. - Kuinka teidän mielestänne nämä siirtonopeudeltaan rajoitetummat yhteydet tulisi toteuttaa jatkossa ja miten ne tulisi liittää alueverkon palveluiden piiriin? Alueverkon sisällä olevia palveluja käytetään jo nykyisin ja jatkossa vielä enemmän mobiilipäätelaitteiden kuten älypuhelimien, tablet-laitteiden ja kannettavien tietokoneiden kautta. - Kuinka mobiilikäyttäjien liittäminen alueverkkoon tulisi toteuttaa? Erityistä huomiota tulee kiinnittää ratkaisun tietoturvallisuuteen, luotettavuuteen ja operaattoririippumattomuuteen (alueverkon operaattori ja matkapuhelinverkon operaattori eivät ole välttämättä samat) Palomuuri- ja VPN-palvelut Aikaisempien kokemustemme mukaan palomuuripalvelut ovat erittäin keskeisessä roolissa alueverkon toteutuksessa. - Millaista palomuuriratkaisua suosittelette käytettäväksi (esim. palomuurien määrä, DMZalueiden sijainti, fyysinen jako ulompaan ja sisempään palomuuriin, jako yhteisiin ja organisaatiokohtaisiin palomuureihin)? Alueverkossa tarvitaan erilaisia VPN-palveluja (esim. site-to-site ja remote access). - Miten alueverkon VPN-palvelut olisi mielestänne järkevintä toteuttaa? 2.9. Sisällönsuodatus- ja tarkistuspalvelut Osa mukana olevista organisaatioista harkitsee erilaisten sisältöpalveluiden (esim. HTTP-proxy-, sisällönsuodatus-, virustarkistus- ja roskapostisuodatuspalveluiden) hankkimista osana alueverkkopalvelua. Osalla mukana olevista organisaatioista on taas omat järjestelmät ja henkilöstö näiden palveluiden toteuttamiseen.

6 - Onko mahdollista toteuttaa nämä palvelut osalle mukana olevia organisaatioita mutta ei kaikille? - Millaisia palvelukokonaisuuksia teillä on tarjolla? - Millaisia hinnoitteluperusteita näille palveluille on käytössä? Käyttö-, valvonta ja ylläpitopalvelut Kuten kohdassa 1.4. todettiin alueverkon muutos- ja palvelupyyntöjen hallinta ja lyhyet vasteajat ovat erittäin keskeisiä mukanaoleville organisaatioille. - Miten voimme taata korkean palvelutason ja lyhyet vasteajat muutos- ja palvelupyynnöille? - Millaisia palvelutasovaihtoehtoja (service level agreements) teillä on tarjolla? - Millaisia sanktiomenetelmiä voidaan mielestänne liittää tarjouspyyntöön? Lisäksi kohdassa 1.4. lueteltiin aikaisempien kokemusten perusteella asiakkaiden keskeiseksi kokemia asioita kuten nimetyt tekniset yhteyshenkilöt, lukuoikeudet asiakkaan kannalta keskeisiin määritys- ja lokitietoihin, pikatoimitusjärjestelyihin sekä puhelinpalveluun. - Miten suhtaudutte näihin ajatuksiin? Muut mahdolliset palvelut Koska alueverkon piirissä on useita eri organisaatioita, tulee sen piirissä olemaan myös useita nimiavaruuksia (domaineja) ja niihin liittyviä palveluja. - Miten esim. nimi-, www- ja sähköpostipalvelut olisi järkevintä toteuttaa tässä ympäristössä? Muut huomioitavat tekijät Mitä muita seikkoja meidän tulisi huomioida alueverkon suunnittelussa ja tarjouspyynnön laadinnassa?

ASUINKIINTEISTÖJEN LAAJAKAISTAISET VIESTINTÄVERKOT

ASUINKIINTEISTÖJEN LAAJAKAISTAISET VIESTINTÄVERKOT ASUINKIINTEISTÖJEN LAAJAKAISTAISET VIESTINTÄVERKOT Suomen Kiinteistöliitto ry ja Sähköinfo Oy Julkinen, huhtikuu 2003 Projektiryhmä Nimi: Tapio Raaska Jari Sassi Risto Riihimäki Jouni Paju Tehtävä: projektipäällikkö

Lisätiedot

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Versio: 1.2 5.10.2012 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Soveltamisala... 4 3 Termit ja

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUIDEN YHTENÄISET SOPIMUSKÄYTÄNNÖT (YPA2) Juha-Matti Junnonen Antti Tieva. Teknillinen korkeakoulu

KIINTEISTÖPALVELUIDEN YHTENÄISET SOPIMUSKÄYTÄNNÖT (YPA2) Juha-Matti Junnonen Antti Tieva. Teknillinen korkeakoulu 1 KIINTEISTÖPALVELUIDEN YHTENÄISET SOPIMUSKÄYTÄNNÖT (YPA2) Juha-Matti Junnonen Antti Tieva Teknillinen korkeakoulu 2 Sisältö 1. Johdanto... 4 OSA I Operatiivisen kiinteistöjohtamisen hankintaprosessi...

Lisätiedot

Opas taloyhtiön kiinteän Internet-yhteyden hankintaan

Opas taloyhtiön kiinteän Internet-yhteyden hankintaan Opas taloyhtiön kiinteän Internet-yhteyden hankintaan 2 Sisällys Opas taloyhtiön kiinteän Internet-yhteyden hankintaan Opas Ministeriön esipuhe... 3 Johdanto... 4 Käsitteet ja liittymätyypit... 6 Tekniikkaa

Lisätiedot

Ilkka Sihvola. Onnistunut julkinen ICT-hankintaprosessi

Ilkka Sihvola. Onnistunut julkinen ICT-hankintaprosessi Ilkka Sihvola Onnistunut julkinen ICT-hankintaprosessi Sisällys Esipuhe 3 Johdanto 4 1. Julkisista ICT-hankinnoista tehdyt valitukset vuosina 2000 2005 5 1.1 Markkinaoikeudessa käsitellyt tapaukset ja

Lisätiedot

Onnistunut julkinen ICT-hankinta

Onnistunut julkinen ICT-hankinta TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA Onnistunut julkinen ICT-hankinta 1 ILKKA SIHVOLA 2 Julkaisija: TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Salomonkatu 17 A, 00100 Helsinki Puh.

Lisätiedot

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää.

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Kysymys 1. Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Vastaus: Tarvitaan 4 referenssiä. On oltava kaksi referenssiä, joille on tuotettu kuvattua

Lisätiedot

ESCO. Hankinnat. Säästöt. Energiatehokkuus. ESCO-hankinta Ohjeita julkisten ESCO-hankintojen tilaajille

ESCO. Hankinnat. Säästöt. Energiatehokkuus. ESCO-hankinta Ohjeita julkisten ESCO-hankintojen tilaajille ESCO Hankinnat Säästöt Energiatehokkuus ESCO-hankinta Ohjeita julkisten ESCO-hankintojen tilaajille 11/2012 Esipuhe Tässä raportissa käsitellään ESCO-hankinnan erityispiirteitä laajoissa, useita rakennuskohteita

Lisätiedot

JHS 129 Julkishallinnon verkkopalvelun suunnittelun ja toteuttamisen periaatteet Liite 3 Ulkoistamisen tarpeiden arviointi ja toteutus

JHS 129 Julkishallinnon verkkopalvelun suunnittelun ja toteuttamisen periaatteet Liite 3 Ulkoistamisen tarpeiden arviointi ja toteutus JHS 129 Julkishallinnon verkkopalvelun suunnittelun ja toteuttamisen periaatteet Liite 3 Ulkoistamisen tarpeiden arviointi ja toteutus Versio: 24.5.2006 Julkaistu: 15.6.2005 Voimassaoloaika: Toistaiseksi

Lisätiedot

Esiselvitys vammaispalveluiden (palveluasumisen ja henkilökohtaisen avun) hankinnoista kunnissa vastausten keskeiset tulokset

Esiselvitys vammaispalveluiden (palveluasumisen ja henkilökohtaisen avun) hankinnoista kunnissa vastausten keskeiset tulokset 1 Esiselvitys vammaispalveluiden (palveluasumisen ja henkilökohtaisen avun) hankinnoista kunnissa vastausten keskeiset tulokset Invalidiliitto ry 11.11.2011 Rotia palveluihin, kutia kumppanuuteen käyttäjäkokemuksen

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset Ari Koskela 2009 LUKIJALLE Kädessäsi on ote diplomityöstä, jossa selvitettiin

Lisätiedot

Tietoturvatarkastuksen teettäjän pikaopas

Tietoturvatarkastuksen teettäjän pikaopas Tietoturvatarkastuksen teettäjän pikaopas Joulukuu 2013 Johdanto Yritysten toiminta nojaa nykyään hyvin toimiviin ja turvallisiin tietojärjestelmiin. Kuitenkin neljä viidestä tietoturvatarkastuskohteesta

Lisätiedot

Liittymismallit KanTa-palveluihin. LIITE 1 KanTa-tietoliikenneyhteyksien suunnittelu ja toteutus

Liittymismallit KanTa-palveluihin. LIITE 1 KanTa-tietoliikenneyhteyksien suunnittelu ja toteutus Tietoliikenneyhteydet 1 (36) Liittymismallit KanTa-palveluihin LIITE 1 KanTa-tietoliikenneyhteyksien suunnittelu ja toteutus Dokumentin muutoshistoria Versio Pvm Tekijä / hyväksyjä Kuvaus 1.0 KunTo Tietoliikenneyhteydet

Lisätiedot

Kansallinen palveluväylä. Toteutussuunnitelma

Kansallinen palveluväylä. Toteutussuunnitelma Julkisen hallinnon ICT-toiminto 2.9.2013 Kansallinen palveluväylä Toteutussuunnitelma Versio 0.6 Päiväys 2.9.2013 Julkisen hallinnon ICT-toiminto 2.9.2013 2 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 4 2 Kehittämiskohteiden

Lisätiedot

Käyttäjä verkossa Kunnat ja laajakaistaiset liityntäyhteydet

Käyttäjä verkossa Kunnat ja laajakaistaiset liityntäyhteydet LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 10/2003 /V Käyttäjä verkossa Kunnat ja laajakaistaiset liityntäyhteydet Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2003 ESIPUHE Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Sähköisen kaupankäynnin aapinen päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 2(104) LUKIJALLE Tervetuloa tutustumaan pk-yrityksille laadittuun Sähköisen kaupankäynnin aapiseen.

Lisätiedot

Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 3/2002 VALTIONHALLINNON ETÄTYÖN TIETOTURVALLISUUSOHJE

Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 3/2002 VALTIONHALLINNON ETÄTYÖN TIETOTURVALLISUUSOHJE 3/2002 VALTIONHALLINNON ETÄTYÖN TIETOTURVALLISUUS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 6 1.1 Hankkeen tausta 6 1.2 Ohjeen laatiminen 6 1.3 Ohjeen tarkoitus ja rajaus 6 1.4 Ohjeen rakenne 7 1.5 Käsitteet 7 2 ETÄTYÖN

Lisätiedot

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus 1 (1) PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus Business Databases Oy Seppo Lavikka Business DataBases Oy, Tekniikantie 12, 02150 Espoo, puh: (09) 251 731 47, seppo.lavikka@bdb.fi, www.bdb.fi

Lisätiedot

TIETOTURVAN TILA SUOMESSA CASE MALMIN SEUDUN YRITYKSET

TIETOTURVAN TILA SUOMESSA CASE MALMIN SEUDUN YRITYKSET HAAGA Raportteja 7 Niina Kinnunen TIETOTURVAN TILA SUOMESSA CASE MALMIN SEUDUN YRITYKSET ISBN-10: 951-865-118-3 (pdf) ISBN-13: 978-951-865-118-8 (pdf) ISSN: 1796-2536 HAAGA Raportteja 7 TIETOTURVAN TILA

Lisätiedot

Master data tietojen ja kriteeristön sekä hallintamallin määrittely ja suunnittelu TRE:933/02.07.01/2011

Master data tietojen ja kriteeristön sekä hallintamallin määrittely ja suunnittelu TRE:933/02.07.01/2011 Lisätieto 15.2.2011 Master data tietojen ja kriteeristön sekä hallintamallin määrittely ja suunnittelu TRE:933/02.07.01/2011 Vastaukset täydentävät vaatimusmäärittelyämme lisätietona ja ne tulee ottaa

Lisätiedot

SUUNNITELMA. Maaseutuviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet

SUUNNITELMA. Maaseutuviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet SUUNNITELMA Maaseutuviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet Maaseutuviraston julkaisuja: Toimintakertomuksia ja -suunnitelmia Sisältö Sisältö 2 Johdanto 3 1. Maaseutuviraston

Lisätiedot

Keski-Suomen laajakaistastrategia

Keski-Suomen laajakaistastrategia Keski-Suomen laajakaistastrategia Keski-Suomen liitto Maakuntahallitus 20.10.2004 2 Julkaisutiedot Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä puhelin (014) 652 200 fax (014) 652 277 Yhteydet:

Lisätiedot

Päätelaitteiden. tietoturvaohje SUOJAKOODI: 5/2013 ***** 1 2 3 4 5 6 7 8 # 0 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä

Päätelaitteiden. tietoturvaohje SUOJAKOODI: 5/2013 ***** 1 2 3 4 5 6 7 8 # 0 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä Päätelaitteiden tietoturvaohje SUOJAKOODI: ***** 1 2 3 4 5 6 7 8 # 0 Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 5/2013 VAHTI Päätelaitteiden tietoturvaohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä

Lisätiedot

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT Näitä toimitusehtoja sovelletaan, kun Wippies, joka on osa Saunalahti Group Oyj:tä, tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö (jäljempänä Wippies, me ja niiden johdannaiset)

Lisätiedot

TOIMITILAPALVELUJEN TUOTTEISTAMINEN TARJOUSTOIMINNAN NÄKÖKULMASTA

TOIMITILAPALVELUJEN TUOTTEISTAMINEN TARJOUSTOIMINNAN NÄKÖKULMASTA Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion raportteja 223 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Publications 223 Espoo 2004 TKK-RTA-R223 TOIMITILAPALVELUJEN

Lisätiedot

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT Näitä toimitusehtoja sovelletaan, kun Wippies, joka on osa Saunalahti Group Oyj:tä, tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö (jäljempänä Wippies, me ja niiden johdannaiset)

Lisätiedot

Varsinais-Suomen laajakaistastrategia. -laajakaista kaikille, kaikkialla

Varsinais-Suomen laajakaistastrategia. -laajakaista kaikille, kaikkialla Varsinais-Suomen laajakaistastrategia -laajakaista kaikille, kaikkialla Varsinais-Suomen laajakaistastrategia Julkaisija: Varsinais-Suomen liitto ISBN 951-9054-84-7 2004 Kansikuva: Helkama Bica Hanko,

Lisätiedot

Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa

Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa 28.10.2014 Sisällysluettelo 1 Taustaa... 3 1.1 Internetin palveluista... 3 1.2 Sopimuksen syntyminen... 3 1.3 Internetpalvelusopimuksen

Lisätiedot

Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta

Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta Suurpellossa Antila, Heidi Isoviita, Leeni Kinnunen, Hanna Laukkonen, Patrick Liukkonen, Jussi 2014 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Palvelumuotoilulla

Lisätiedot

Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä

Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä Etelä-Savon Tarjousasiamies - Projekti Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä SISÄLLYSLUETTELO 1. Taustaa... 3

Lisätiedot