Helsingin kaupungin kestävien hankintojen edistämiseen liittyvästä konsulttityöstä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin kaupungin kestävien hankintojen edistämiseen liittyvästä konsulttityöstä"

Transkriptio

1 TARJOUS: Helsingin kaupungin kestävien hankintojen edistämiseen liittyvästä konsulttityöstä Tilaaja: Helsingin kaupungin Ympäristökeskus Y- tunnus: PL 500 Helsingin kaupunki Tarjottavan palvelun sisältö Konsulttityö, joka sisältää seuraavia kokonaisuuksia: Neljän hallintokunnan konsultoinnin kestävistä hankinnoista (tilaaja määrittelee konsultoitavat hallintokunnat; kestävillä hankinnoilla tarkoitetaan pääasiassa ekologisesti kestäviä hankintoja) Aloitus ja päätöspalaverin ympäristökeskuksen ja hankintakeskuksen yhdyshenkilöiden kanssa Yhden hallintokunnan konsultointi sisältää seuraavat osiot: Kaksi palaveria hallintokunnan hankinta- ja ympäristövastaavien kanssa (tilaaja kutsuu ensimmäisen palaverin koolle ja konsultti vastaa toisen palaverin järjestymisestä) Tutustuminen hallintokunnan hankintojen rakenteeseen ja päätuoteryhmiin, ostospendiin, hankinta/ kilpailutusprosessiin sekä hankintojen strategiseen ohjaamiseen; ennen ensimmäistä palaveria (tilaaja toimittaa osan materiaalista) Parhaimman potentiaalin sisältävien ympäristökriteerien etsiminen hallintokunnan tarpeisiin; palaverien välissä Ehdotus jatkotyöstä ympäristökriteerien määrittämiseksi ja seuraamiseksi Kirjallinen hallintokuntakohtainen raportti, joka sisältää työn prosessin kuvauksen, esitetyt ympäristökriteerit ja ehdotukset jatkotyöstä.

2 Kestävien hankintojen selvitystyön toteutus Konsulttityössä tullaan huomioimaan hallintokuntakohtaisesti: Hallintokunnan hankintaprosessikäytännöt sekä nykytilan arviointi Ympäristöystävällisten hankintojen seurantatapa sekä määrittely Ympäristökriteerien ominaisuuksien määrittely sekä rajaukset Parhaimman potentiaalin sisältävien ympäristökriteerien etsiminen Seuranta ja ympäristökriteerien edistäminen hankinnoissa Prosessin myötä kunkin hallintokunnan tilanne tullaan kuvaamaan yksityiskohtaisesti hallintokuntakohtaisessa raportissa. Konsulttityössä selvitetään ja kuvataan kunkin hallintokunnan hankinta- ja kilpailutusprosessit (mm. käytetyt raportointi- ja laskutusjärjestelmät), hankinnat sekä hankintojen strateginen ohjaaminen. Ympäristökriteerien käytön nykytilaa kartoitetaan ja tämän lisäksi huomioidaan mahdolliset esteet ja mahdollisuudet ympäristökriteerien huomioimiselle hankinnoissa. Lisäksi hankintojen parissa työskentelevien henkilöiden tietotaito ja koulutustarpeet kartoitetaan. Konsulttityön loppuraporttiin koostetaan mukaan hyviä hankintakäytäntöjä niin kotimaasta kuin ulkomailta. Loppuraporttiin tullaan kirjaamaan Helsingin kaupungin toimintaympäristöön soveltuvia kehitysehdotuksia ympäristökriteerien huomioimiseen, edistämiseen sekä seurantaan. Hallintokuntien tarjouspyynnöissä voidaan käyttää ns. yleisiä ympäristöperusteita, jotka kuitenkin on määriteltävä tarkemmin tapauskohtaisesti (esimerkkinä tuotteiden tai palveluiden tekniset eritelmät). Konsulttityössä pureudutaan yksityiskohtaisemmin kunkin hallintokunnan teknisiin eritelmiin, mikäli viraston toiminnan luonne tätä edellyttää. Osana konsulttityötä selvitetään mahdollisuuksia kehittää myös yleisiä Helsingin kaupungin toiminnalle sopivia kestävien hankintojen perusteita ekologisten hankintojen edistämiseksi hallintokunnissa. Esimerkkejä tuotteiden tai palveluiden teknisistä eritelmistä voivat olla tuotteen energiankulutus, käytetyt materiaalit, valmistusprosessit, ympäristömerkintäjärjestelmän vaatimusten täyttyminen tai muut puolueettoman tahon määrittämät kriteerit. Palvelun tilaajan kanssa tullaan keskustelemaan kestävien hankintojen kriteereistä, soveltuvuudesta sekä rajauksista. Lisäksi osana työtä on hyvä kirjata ylös hankintaprosessin ja kestävien hankintojen määritelmät. Konsulttityön varsinaisina toteuttajina ovat KTM Tiia Katajamäki sekä MMM Anna Virolainen. Työhön osallistuvien henkilöiden ansioluettelot toimitetaan tarjouksen mukana.

3 Käytetyt menetelmät Palveluntarjoaja tulee hyödyntämään tilaajan toimittamia materiaaleja liittyen hankintojen nykytilaan ja hankintaprosessien määrittelyyn. Lähteinä tullaan käyttämään myös kotimaisia sekä ulkomaisia hankintakäytäntömalleja, verkostoja sekä julkaisuja. Tilannetta kartoitetaan tarvittaessa myös henkilökohtaisilla haastatteluilla sekä sähköpostiviesteillä sekä kyselyillä. Kunkin hallintokunnan kohdalla tehdään arvio, minkälaisia keinoja tietojen koostamiseen tarvitaan. Nämä keinot, virastokohtaiset tarpeet sekä tavoitteet tullaan käymään läpi hallintokuntien aloituskokouksessa. Selvitystyön pohjalta pyritään kartoittamaan myös keinoja, millä hallintokuntien kestäviä hankintaprosesseja voisi systemaattisemmin edistää. Tilaajan kanssa keskustellaan ja käydään läpi, mitkä toimet ja hallintokunnat ovat kriittisimpiä kaupunkiorganisaation lähivuosien hankintatavoitteiden saavuttamisen kannalta. Käydyt keskustelut, kehitysideat sekä haasteet kirjataan ylös sekä lisätään kunkin hallintokunnan loppuraporttiin. Konsultointityössä voidaan myös esittää keinoja eri hallintokunnissa luotujen hyvien käytäntöjen laajempaan levittämiseen kaupunkiorganisaatiossa ja soveltamiseen Helsingin kaupungin hankintakäytännöissä. Tarjotun palvelun kustannukset Työn kustannukset ovat eritelty seuraavanlaisesti: työn vaatima arvioitu keskimääräinen tuntimäärä on noin 60 tuntia /hallintokunta ja tuntilaskutushinta ilman arvolisäveroa on 60,0 EUR (ALV 0%) /tunti sekä arvolisäveron kanssa 74,4 EUR (ALV 24%) /tunti. Tämän lisäksi konsulttityön valmisteluun ja palavereihin Ympäristökeskuksen ja Hankintakeskuksen kanssa on arvioitu kuluvan yhteensä noin 8 tuntia. Palvelun toteuttamiseen neljälle hallintokunnalle (4 X 60 h+ muu valmistelu 8h) on laskettu yhteensä 248 tuntia. Tilaajan kanssa tulee keskustella konsulttityön palvelun lopullisen toteutuksen laajuus ja käytetyt työtunnit. Hallintokunnan hankintavolyymit ja tarvittavan tiedon saatavuus voivat vaikuttaa lopullisen tuntimäärän muodostumiseen. Tilauksen kustannukset ovat: ALV 0% ALV 24% Hallintokunta (á 60h) eur eur Yhteensä (á 248 h) eur ,2 eur Työhön lasketut kustannukset ovat henkilöstökustannuksia. Matkakuluja ei laskuteta erikseen. Matkakuluja peritään ainoastaan toteutuneen mukaisina tai verohallinnon ohjeiden mukaisesti, mikäli työn toteuttaminen edellyttää matkustamista pääkaupunkiseudun rajojen ulkopuolelle.

4 Laskutus ja maksuehdot Palvelun laskutus: Ensisijaisesti laskutus toivotaan toteutettavan kahdessa erässä: palvelun toteutuksen hinnasta 50% laskutetaan tasaerin 2 kuukauden välein (laskutuspäivämäärät esimerkiksi sekä ) Muu tilaajan kanssa sovittu laskutustapa (esimerkiksi hallintokuntakohtainen laskutus tai kuukausittainen laskutus) Maksuehto 30 vrk netto hyväksytyn laskun päiväyksestä. Aikataulu Työ voidaan aloittaa elokuun puolivälissä ja saattaa päätökseen vuoden 2014 loppuun mennessä. Toteutuksen aikatauluarvio perustuu tilaajan tarjouspyynnössä määrittelemiin työosuuksiin sekä aikatauluihin. Konsulttityötä voidaan mahdollisesti jatkaa lisätilauksena useampien hallintokuntien osalta mikäli tilaajan puolelta tähän on tarvetta. Tästä tulee sopia erikseen palveluntarjoajan kanssa viimeistään 60 vuorokautta ennen konsultointityön päättymistä. Tarjous on voimassa 2 kk tarjousajan päättymisestä lukien. Tarjoajan yhteystiedot: Osuuskunta Visia Y-tunnus: Postiosoite: Läntinen Brahenkatu 10 B Helsinki Yhteyshenkilö: Tiia Katajamäki p Helsingissä Tiia Katajamäki Osuuskunta Visia

5 LIITTEET: Konsulttityön toteuttajien referenssilistaus (2 sivua) Konsulttityön toteuttajien ansioluettelot (3 sivua)

Tarjouspyyntö Pääomarahastosijoittamisen juridiset palvelut

Tarjouspyyntö Pääomarahastosijoittamisen juridiset palvelut Tarjouspyyntö Pääomarahastosijoittamisen juridiset palvelut Tekes Pääomasijoitus Oy Osoite/Address/Adress Posti/Post/Mail etunimi.sukunimi@tekes.vc Kyllikinportti 2 PL 1014, 00101 Helsinki www.tekes.vc

Lisätiedot

PROTOMOPRO 2.0-PROJEKTISSA TARVITTAVIEN ULKOPUOLISTEN PALVELUHANKINTOJEN KILPAILUTUS

PROTOMOPRO 2.0-PROJEKTISSA TARVITTAVIEN ULKOPUOLISTEN PALVELUHANKINTOJEN KILPAILUTUS TARJOUSPYYNTÖ 19.5.2015 PROTOMOPRO 2.0-PROJEKTISSA TARVITTAVIEN ULKOPUOLISTEN PALVELUHANKINTOJEN KILPAILUTUS Hanke LEAN STARTUP-menetelmään perustuva kasvuyritysten käynnistys- ja kiihdyttämömalli, myöhemmin

Lisätiedot

Puitesopimusta ja sen sisältöä koskevissa asioissa yhteydenotto tehdään sopijapuolten edustajille:

Puitesopimusta ja sen sisältöä koskevissa asioissa yhteydenotto tehdään sopijapuolten edustajille: 1. SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja: Nurmijärven kunta / Sivistystoimi, y-tunnus 9014643-2 Käyntiosoite: Keskustie 2 B, 01900 NURMIJÄRVI Postiosoite: PL 37, 01901 NURMIJÄRVI Palveluntuottaja, jäljempänä Työnohjaaja

Lisätiedot

VAASAN MANSIKKASAAREN YMPÄRISTÖN MERIARKEOLOGINEN SELVITYS

VAASAN MANSIKKASAAREN YMPÄRISTÖN MERIARKEOLOGINEN SELVITYS 22.6.2015 VAASAN MANSIKKASAAREN YMPÄRISTÖN MERIARKEOLOGINEN SELVITYS Vaasan kaupunki / kaavoitus (jäljempänä tilaaja) pyytää tarjoustanne otsikossa mainitun selvityksen laatimisesta. Tilaaja on ilmoittanut

Lisätiedot

Helsingin kaupunki 1 (10) Kaupunkisuunnitteluvirasto Asemakaavaosasto 8.12.2014

Helsingin kaupunki 1 (10) Kaupunkisuunnitteluvirasto Asemakaavaosasto 8.12.2014 Helsingin kaupunki 1 (10) Tarjouspyyntö 3D-mallinnuksen ja visualisoinnin puitesopimuksesta 2015 (optiovuosi 2016) HEL 2014-014556 T 02 08 02 00 1. Sopimuksen alaiset työt 2. Hankinnan kohde 2.1 Palvelukuvaus

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ JÄTESÄKEISTÄ JA ROSKAPUSSEISTA

TARJOUSPYYNTÖ JÄTESÄKEISTÄ JA ROSKAPUSSEISTA TARJOUSPYYNTÖ nro 2.3/2010 1/15 TARJOUSPYYNTÖ JÄTESÄKEISTÄ JA ROSKAPUSSEISTA Seutukeskus Oy Häme on Hämeenlinnan seudun kuntien omistama osakeyhtiö. Sen tehtävänä on vastata keskitetysti Hämeenlinnan seudun

Lisätiedot

Ulkoistamisen edut tarjouspyynnön tekninen liite

Ulkoistamisen edut tarjouspyynnön tekninen liite Ulkoistamisen edut tarjouspyynnön tekninen liite Tukes tilasi oheisen tarjouspyynnöksi soveltuvan dokumentin osana kansallisen kemikaaliohjelman suositusten toteuttamiseen liittyvää projektia vuonna 2009.

Lisätiedot

SÄHKÖNHANKINTAPALVELU

SÄHKÖNHANKINTAPALVELU 1(10) SÄHKÖNHANKINTAPALVELU Seutukeskus Oy Häme on Hämeenlinnan seudun kuntien omistama osakeyhtiö. Sen tehtävänä on vastata keskitetysti Hämeenlinnan seudun kuntien ja yhteisöjen palkka- ja taloushallinnosta,

Lisätiedot

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUKSEN ERILLISOHJE

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUKSEN ERILLISOHJE LIITE 2 UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUKSEN ERILLISOHJE Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto Helsinki Toukokuu 21 2 3 Esipuhe Uusiutuvan energian kuntakatselmus on työ- ja elinkeinoministeriön tukema

Lisätiedot

Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi 8.5.2014

Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi 8.5.2014 TARJOUSPYYNTÖ 7.5.2014 HENKILÖSTÖN VUOKRAVAATTEET JA PESULAPALVELUT Loimijoen Kuntapalvelut Oy pyytää tarjousta ateria- ja puhtauspalveluhenkilöstön vuokravaatteista, joihin sisältyy pesulapalvelut ja

Lisätiedot

1. Sopijapuolet Asiakas. 2. Sopimuksen tausta. 3. Sopimuksen kohde. Hankintasopimusluonnos 1 4.12.2014

1. Sopijapuolet Asiakas. 2. Sopimuksen tausta. 3. Sopimuksen kohde. Hankintasopimusluonnos 1 4.12.2014 Hankintasopimusluonnos 1 1. Sopijapuolet Asiakas KERAVAN KAUPUNKI, Kaupunkitekniiikka-Liikelaitos (jatkossa tilaaja) Kultasepänkatu 7, Toimittaja xxxxxxxxxxxxxxxxx (jatkossa palveluntuottaja) 2. Sopimuksen

Lisätiedot

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut.

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut. HÄMEENLINNAN KAUPUNKI YHDYSKUNTARAKENNE 1 (9) TARJOUS- JA HINNOITTELULOMAKE Tiehöylä Tarjoaja tekee tarjouksen täyttämällä ja allekirjoittamalla tämän tarjous- ja hinnoittelulomakkeen. Tarjouksen jättäessään

Lisätiedot

- Työn vaativuuden ja henkilökohtaisen työsuorituksen arviointijärjestelmä -

- Työn vaativuuden ja henkilökohtaisen työsuorituksen arviointijärjestelmä - NAANTALIN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ 1 (10) - Työn vaativuuden ja henkilökohtaisen työsuorituksen arviointijärjestelmä - 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Naantalin kaupunki 0135457-2 Riitta

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ. Graafinen suunnittelu. Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ. Graafinen suunnittelu. Lapin ammattikorkeakoulu Oy Viite: 03/2014/GCG Lapin ammattikorkeakoulu Oy GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ Graafinen suunnittelu Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1.1 GREEN CARE Lappi hanke...

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 28.1.2010 Dnro 19/71/2010

Tarjouspyyntö 28.1.2010 Dnro 19/71/2010 Tarjouspyyntö 28.1.2010 Dnro 19/71/2010 TARJOUSPYYNTÖ Tarjouspyyntö (Suomalaisen ruokakulttuurin edistämisohjelman) vastuulliseen syömiseen ja ruokavalintoihin liittyvästä kuluttajainformaatiomateriaalin

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 40/25/2013

Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 40/25/2013 Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 Tarjouspyyntö Osakeyhtiön taloushallintopalvelut Finnish Funding Agency for Technology and Innovation Kyllikinportti 2 P.O. Box

Lisätiedot

Osallistumispyyntö neuvottelumenettelyyn. Team Finland talon työskentelyä tukevien tilojen muotoiluratkaisut

Osallistumispyyntö neuvottelumenettelyyn. Team Finland talon työskentelyä tukevien tilojen muotoiluratkaisut 21.4.2015 1111 7/25/2015 Osallistumispyyntö neuvottelumenettelyyn Team Finland talon työskentelyä tukevien tilojen muotoiluratkaisut Tekes the Finnish Funding Agency for Innovation Kyllikinportti 2 P.O.

Lisätiedot

Naantalin kaupunki. Tarjouspyyntö 44538 Päiväys 06.08.2015

Naantalin kaupunki. Tarjouspyyntö 44538 Päiväys 06.08.2015 1/13 TARJOUSPYYNTÖ 44538 KEHITYSVAMMAISTEN HENKILÖIDEN ASUMISPALVELUT 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Airi Laurila Suomi puh. +358 447334589 airi.laurila@naantali.fi Tarjoukset lähetettävä:

Lisätiedot

Hankintasopimuksen sopimusosapuolena ja hankintayksikkönä toimii Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry.

Hankintasopimuksen sopimusosapuolena ja hankintayksikkönä toimii Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry. TARJOUSPYYNTÖ ICT-ALAN KONSULTOINTI- JA/ASIANTUNTIJAPALVELUISTA Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry pyytää tällä tarjouspyynnöllä tarjouksia Pirkanmaan ebuusti - hankkeen kautta tarjottaviin yrityskohtaisiin

Lisätiedot

HAI HAUKIPUTAAN JA IIN YRITYSTOIMINNAN KEHITTÄMISHANKKEEN OSTOPALVELUT

HAI HAUKIPUTAAN JA IIN YRITYSTOIMINNAN KEHITTÄMISHANKKEEN OSTOPALVELUT TARJOUSPYYNTÖ 12.4.2010 HAI HAUKIPUTAAN JA IIN YRITYSTOIMINNAN KEHITTÄMISHANKKEEN OSTOPALVELUT Yleistä Tarjouspyyntö Pyydämme tarjoustanne HAI Haukiputaan ja Iin yritystoiminnan kehittämishankkeen konsultointi-

Lisätiedot

Integroitu asiakashallinta

Integroitu asiakashallinta 1 (22) Integroitu asiakashallinta Kehittämiskeskus Oy Häme (hankintayksikkö/ostaja/tilaaja) pyytää tarjoustanne integroidusta asiakashallinnasta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Sopimuskausi

Lisätiedot

Ari Ali-Keskikylä, p. 050 587 0433 ari.ali-keskikyla@kuntec.fi Palvelujen sisältö ja ehdot. Esitetty jäljempänä

Ari Ali-Keskikylä, p. 050 587 0433 ari.ali-keskikyla@kuntec.fi Palvelujen sisältö ja ehdot. Esitetty jäljempänä 1 / 11 Hankinnan kohde Pvm. Työkonepalvelut 1.8.2013 30.11.2014 + optio ajalle 1.12.2014 30.11.2015 17.5.2013 Tilaaja Y-tunnus: Tilaajan yhteyshenkilö ja -tiedot Turun Seudun Kuntatekniikka Oy 2434427-0

Lisätiedot

Kunnallinen ESCO-menettely

Kunnallinen ESCO-menettely Kunnallinen ESCO-menettely Ismo Heimonen, VTT RTE Mervi Himanen, VTT RTE Juha-Matti Junnonen, TKK RTA Pertti Koski, Motiva Oy Jarek Kurnitski, TKK LVI Markku Mikkola, VTT TUO Tapani Ryynänen, VTT TUO Mika

Lisätiedot

IS-Hankinta Oy. Tarjouspyyntö 11720 Päiväys 16.10.2013. Tarjoukset lähetettävä: Tarjous tai osallistumishakemus lähetettävä Tarjouspalvelu.

IS-Hankinta Oy. Tarjouspyyntö 11720 Päiväys 16.10.2013. Tarjoukset lähetettävä: Tarjous tai osallistumishakemus lähetettävä Tarjouspalvelu. 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 11720 KORJAUSILMOITUS: Kiinteistöissä tehtävien korjaus-/muutostöiden sähkö- ja kaapelointitöiden tekeminen 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Marianne Nissinen Suomi puh.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 3.5.2013 MARKKINATUTKIMUS MAJOITUS- JA VAPAA-AJAN ASUNTORAKENTAMISEN KOKONAISKONSEPTIEN VALINTAA VARTEN

TARJOUSPYYNTÖ 3.5.2013 MARKKINATUTKIMUS MAJOITUS- JA VAPAA-AJAN ASUNTORAKENTAMISEN KOKONAISKONSEPTIEN VALINTAA VARTEN TARJOUSPYYNTÖ 3.5.2013 MARKKINATUTKIMUS MAJOITUS- JA VAPAA-AJAN ASUNTORAKENTAMISEN KOKONAISKONSEPTIEN VALINTAA VARTEN 1. Hankintayksikkö Tämän tarjouspyynnön hankintayksikkö on Heinolan kaupunki, konsernihallinto

Lisätiedot

Karkkilan kaupungin hankintaohje 1/25

Karkkilan kaupungin hankintaohje 1/25 Karkkilan kaupungin hankintaohje 1/25 Karkkilan kaupungin hankintaohje Kaupunginhallitus 116 19.5.2008 KARKKILAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEIDEN HYVÄKSYMINEN 345/0/010/2007 KHAL 116 I LUKU YLEISTÄ HANKINNOISTA

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 18.10.2012. Aleksia, kiinteistö-, ruoka- ja siivouspalvelujen kunnallinen liikelaitos

TARJOUSPYYNTÖ 18.10.2012. Aleksia, kiinteistö-, ruoka- ja siivouspalvelujen kunnallinen liikelaitos TARJOUSPYYNTÖ RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUHENKILÖSTÖN SUOJAVAATTEIDEN OSTOSTA (jäljempänä Aleksia) pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti Nurmijärven kunnan eri laitoksissa ja

Lisätiedot

Naantalin kaupunki. Tarjouspyyntö 32244 Päiväys 21.05.2015

Naantalin kaupunki. Tarjouspyyntö 32244 Päiväys 21.05.2015 1/7 TARJOUSPYYNTÖ 32244 Naantalin kaupungin varhaiskasvatuksen ja koulujen tila- ja palveluverkkosuunnitelma 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Sivistysvirasto Timo Saario PL 43 21101 Naantali

Lisätiedot

Nilakan ja Iisalmen seudun työllisyyshanke 10.11.2014

Nilakan ja Iisalmen seudun työllisyyshanke 10.11.2014 Nilakan ja Iisalmen seudun työllisyyshanke 10.11.2014 TARJOUSPYYNTÖ TYÖLLISTÄMISEN TUKIPALVELUT -HANKINTA 2015-2017 Nilakan ja Iisalmen seudun työllisyyshanke, ETAPPI työllisyyspalvelut, on kahdeksan kuntaa

Lisätiedot

Tietoliikennepalvelut ajalle 1.4.2013-31.3.2016, optiot 1 + 1 vuotta Tarjouspyyntöön esitetyt kysymykset vastauksineen

Tietoliikennepalvelut ajalle 1.4.2013-31.3.2016, optiot 1 + 1 vuotta Tarjouspyyntöön esitetyt kysymykset vastauksineen POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- TPE4005 Kysymykset ja vastaukset 1 (11) Tietoliikennepalvelut ajalle 1.4.2013-31.3.2016, optiot 1 + 1 vuotta Tarjouspyyntöön esitetyt kysymykset vastauksineen Kysymys 1: Onko

Lisätiedot