LIITE 1: TIETOVERKON KUVAUS JA SILLE ASETETUT VAATIMUKSET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIITE 1: TIETOVERKON KUVAUS JA SILLE ASETETUT VAATIMUKSET"

Transkriptio

1 MIKKELIN JA PIEKSÄMÄEN SEUTUJEN ALUEVERKKO 1 (15) : TIETOVERKON KUVAUS JA SILLE ASETETUT VAATIMUKSET 1. TIETOVERKON PERIAATE JA ARKKITEHTUURI Alueverkon tavoitteena on rakentaa sellainen tietoliikenteen perusinfrastruktuuri, jonka kapasiteetti ja palvelut mahdollistavat mukanaolevien asiakasorganisaatioiden tarvitsemien tietoteknisten palveluiden toteuttamisen joustavasti ja kustannustehokkaasti. Alueverkon tuottamat palvelut on tarkoitettu lisäämään kuntalaisten hyvinvointia tuottamalla kuntien ja kuntayhtymien tarvitsemia palveluja tehokkaasti ja taloudellisesti. Osa näistä palveluista on kuntien ja kuntayhtymien sisäiseen käyttöön, kun taas osa palveluista on avoimia kaikille. Alueverkon periaatteellinen rakenne on esitetty alla olevassa kuvassa 1. Kuva 1. Alueverkon periaatteellinen arkkitehtuuri Alueverkko rakentuu ns. ytimen ympärille, joka yhdistää asiakasorganisaatioiden verkot tietoturvallisesti toisiinsa, palveluntarjoajiin, julkiseen internetiin ja muihin verkkoihin. Korkean käytettävyyden takaamiseksi alueverkon ydin tulee mahdollisuuksien mukaan kahdentaa. Verkon toiminta perustuu käyttöönottohetkellä IPv4-osoitteisiin, mutta toteutuksen on mahdollistettava sopimusaikana mahdollisesti tapahtuva IPv6-osoitteiden käyttöönotto. Tarjoajan tulee kuvata tarjouksen liitteessä 5.2. verkon arkkitehtuuri sekä ydintoimintojen kahdennukset ja varmistukset. Asiakasorganisaatioiden omat verkot ulottuvat useiden kuntien alueelle Etelä-Savon maakunnassa ja yhden asiakasorganisaation verkon pisteitä voi olla monen kunnan alueella. Tarjottavan palvelun tulee sisältää hierarkkinen palomuuriratkaisu asiakasorganisaatiokohtaisine palomuureineen/virtuaalipalomuureineen.

2 MIKKELIN JA PIEKSÄMÄEN SEUTUJEN ALUEVERKKO 2 (15) Palveluntarjoajat liittyvät keskitetysti verkon ytimeen eivätkä suoraan asiakasorganisaatioiden verkkoihin. Tällä hetkellä tiedossa olevat palveluntarjoajat on ilmoitettu tässä tarjouspyynnössä, mutta sopimuskauden aikana verkkoon voi liittyä tai siitä voi poistua palveluntarjoajia. Asiakasorganisaatioiden Internet-yhteydet toteutetaan keskitetysti myöhemmin kuvatulla tavalla. Alueverkosta on voitava toteuttaa suoria yhteyksiä asiakasorganisaatioiden kannalta muihin keskeisiin tietoverkkoihin. Tällaisia verkkoja ovat esimerkiksi: - Eri operaattoreiden xdsl-verkot - Matkapuhelinverkot (mobiilidata) Asiakasorganisaatioiden pienten yksiköiden tietoliikennetarpeet on usein toteutettu eri operaattoreilta hankituilla xdsl-yhteyksillä. Alueverkon ja asiakasorganisaatioiden omien xdslliittymien välinen liikenne on toteuttava muuten kuin julkisen internetin yli esimerkiksi ns. nieluliittymien avulla. Mobiilidatan merkitys on viime vuosina kasvanut merkittävästi ja sen odotetaan kasvavan myös jatkossa. Tämän seurauksena matkapuhelinverkkoja käyttävien päätelaitteiden liittyminen alueverkkoon on otettava huomioon sen toteutuksessa. xdsl- ja matkapuhelinverkkojen yhdistämistä on kuvattu tarkemmin myöhemmin. Organisaatioiden tietoturvapolitiikkojen mukaiset liikenteen ohjaukset on tarkoitus toteuttaa alueverkon ytimessä. Siellä määritellään säännöt: - Asiakasorganisaatioiden sisäiselle ja niiden väliselle liikenteelle - Asiakasorganisaatioiden ja palveluntarjoajien väliselle liikenteelle - Asiakasorganisaatioiden ja internetin väliselle liikenteelle - Asiakasorganisaatioiden ja muiden verkkojen väliselle liikenteelle 2. HANKITTAVAT PALVELUT Hankintaan kuuluvat palvelut jakautuvat kolmeen luokkaan, jotka ovat: a) Peruspalvelut, jotka kaikki mukana olevat organisaatiot hankkivat. b) Lisäpalvelut, joita kuntatoimijat hankkivat omien tarpeidensa mukaisesti. c) Optiopalvelut, joiden hintoja ei huomioida tarjousten hintavertailussa. Näiden perusteella jokaiselle mukana olevalle kuntatoimijalle tulee oma palvelupaketti, joka sisältää peruspalveluiden lisäksi tietyt lisäpalvelut. Perus-, lisä- ja optiopalvelut on kuvattu alla. 3. ALUEVERKON PERUSPALVELUT 3.1. Liityntäpisteet ja niiden väliset yhteydet Alueverkon rungon muodostavat palveluntarjoajan eri puolilla maakuntaa olevat liityntäpisteet ja niiden väliset nopeat tietoliikenneyhteydet. Palveluntarjoajan tulee osoittaa liityntäpisteet taulukon 1 mukaisissa taajamissa. Mikkelin liityntäpisteessä tulee olla kaksi erillistä liityntälaitetta, jotta yhteydet asiakasorganisaatioiden keskeisimmistä toimipisteistä (Mikkelin kaupungin virastotalo ja Mikkelin keskussairaala) voidaan toteuttaa kahdennetusti.

3 MIKKELIN JA PIEKSÄMÄEN SEUTUJEN ALUEVERKKO 3 (15) Taulukko 1. Liityntäpisteiden sijaintipaikkakunnat Nro Taajama Huomio 1 Anttola 2 Haukivuori 3 Hirvensalmi 4 Juva 5 Kangasniemi 6 Mikkeli Kahdennus 7 Mäntyharju 8 Pertunmaa 9 Pieksämäki 10 Puumala 11 Ristiina 12 Suomenniemi 13 Savonlinna Palveluntarjoajan odotetaan sijoittavan liityntäpisteet omiin laitetiloihinsa tai vastaaviin taulukossa mainituissa taajamissa. Näin palvelutarjoaja voi toteuttaa liityntäpisteen laitteiden sähkönsyötön, varmistukset ja laitetilaan pääsyn haluamallaan tavalla. Liityntäpisteet on sijoitettava kyseisiin taajamiin korkean käytettävyyden sekä keskeisten siirtoyhteyksien varmistamiseksi ja, jotta uusien kohteiden liittäminen verkkoon voidaan tehdä kohtuullisin kustannuksin koko verkon alueella. Taulukossa 1 mainittujen liityntäpisteiden välisille yhteyksille asetetaan seuraavat vaatimukset: - Liityntäpisteiden välisten yhteyksien on oltava riittävän nopeita korkean palvelutason saavuttamiseksi. Vähimmäisnopeus on 1 Gbit/s - Yhteyksillä on voitava toteuttaa liikenteenpriorisointia esimerkiksi IP-osoitteiden tai muiden sääntöjen perusteella. - Luotettavuuden parantamiseksi liityntäpisteiden väliset yhteydet tulee mahdollisimman kattavasti varmentaa. Vähimmäisvaatimuksena on, että taulukossa 1 luetelluista liityntäpisteistä tulee vähintään kymmenestä olla varmennettu tietoliikenneyhteys. Mikäli varmennettu yhteys on useammasta kuin kymmenestä liityntäpisteestä se huomioidaan palvelun laatupisteytyksessä tarjouspyynnössä kuvatulla tavalla. Tarjoajan tulee kuvata tarjouksen liitteessä 5.3. (Liityntäpisteet ja niiden väliset yhteydet) liityntäpisteiden sijainnit, yhteysnopeudet, yhteyksien varmennukset ja muut ja muut palveluun liittyvät keskeiset tekijät.

4 MIKKELIN JA PIEKSÄMÄEN SEUTUJEN ALUEVERKKO 4 (15) 3.2. Asiakasorganisaatioiden liitynnät liityntäpisteisiin Kuntien ja kuntayhtymien keskeiset toimipisteet liittyvät palveluntarjoajan liityntäpisteisiin kuituyhteyksillä. Kuituyhteydet alkavat asiakasorganisaatioiden verkoista ja päättyvät operaattorin liityntäpisteeseen ja siellä olevaan ns. taajamakytkimeen. Tarjoaja vastaa palvelun ylläpidosta, huollosta ja valvonnasta taulukossa ilmoitettujen asiakkaiden toimipisteiden telejakamoihin asti. Asiakas vastaa itse mahdollisesta kiinteistön sisäverkosta ja siihen kytketyistä laitteista kuten kytkimistä. Tähän tarjouspyyntöön kuuluvat liityntäyhteydet asiakasorganisaatioiden toimipisteistä palveluntarjoajan liityntäpisteisiin on lueteltu taulukossa 2. Taulukossa on esitetty kahdennusta vaativat asiakkaan toimipisteiden (Mikkelin kaupungin virastotalon ja Mikkelin keskussairaalan) kahtena erillisenä rivinä. Taulukko 2. Liityntäyhteydet NO LIITYNTÄPISTE TOIMIPISTE OSOITE NOPEUS 1 Anttola Anttolatalo Taipaleentie 31 1 Gbps 2 Haukivuori Haukivuoritalo Keskustie 49 1 Gbps 3 Hirvensalmi Kunnantalo Keskustie 2 1 Gbps 4 Hirvensalmi Terveysasema Haapaniementie 17 1 Gbps 5 Hirvensalmi Vuoropäiväkoti Haapaniementie 17 1 Gbps 6 Hirvensalmi Heikinniemen palvelukeskus Heikinniementie 9 1 Gbps 7 Juva Kunnantalo Juvantie 13 1 Gbps 8 Juva Ammattiopisto, Juva Tirrolantie 7 1 Gbps 9 Kangasniemi Kunnantalo Otto Mannisentie 2 1 Gbps 10 Kangasniemi Terveyskeskus Sairaalantie 13 1 Gbps 11 Kangasniemi Pelastuslaitos Satamatie 22 1 Gbps 12 Mikkeli Keskussairaala Porrassalmenkatu Gbps 13 Mikkeli Keskussairaala Porrassalmenkatu Gbps 14 Mikkeli Mikonkatu Mikonkatu 3 1 Gbps 15 Mikkeli Maaherrankatu Maaherrankatu 13, 2 krs Stella 1 Gbps 16 Mikkeli Setrikatu Setrikatu 4 1 Gbps 17 Mikkeli Vuorikatu Vuorikatu 11 1 Gbps 18 Mikkeli Moisio Moisiontie 9 1 Gbps 19 Mikkeli Raviradantien toimipiste Raviradantie Gbps 20 Mikkeli Otavankadun toimipiste Otavankatu 4 1 Gbps 21 Mikkeli Kinnari Kinnarinkatu 3 1 Gbps 22 Mikkeli Hotelli Uusikuu Raviradantie 13 1 Gbps 23 Mikkeli Salosaari Metsäkouluntie 10 1 Gbps 24 Mikkeli Kaupungin virastotalo Maaherrankatu Gbps 25 Mikkeli Kaupungin virastotalo Maaherrankatu Gbps 26 Mikkeli Kalevankankaan koulu Raviradantie 16 1 Gbps 27 Mikkeli Päiväkoti Vilttihattu Ahonkatu 2 1 Gbps 28 Mikkeli Sairilan koulu Joki-Sairilantie 2 1 Gbps 29 Mikkeli Taitola Raviradantie 18 1 Gbps 30 Mikkeli Etelä-Savon työterveys Maaherrankatu 13 1 Gbps 31 Mikkeli Matkailupalvelu Maaherrankatu Stella 1 Gbps 32 Mäntyharju Kunnantalo Asematie 3 1 Gbps

5 MIKKELIN JA PIEKSÄMÄEN SEUTUJEN ALUEVERKKO 5 (15) 33 Mäntyharju Valtion virastotalo Koulutie 8 1 Gbps 34 Mäntyharju Päiväkoti Touhula Teletie 8 1 Gbps 35 Mäntyharju Terveyskeskus Sairaalantie 3 1 Gbps 36 Mäntyharju Palolaitos Koivutie 2 1 Gbps 37 Mäntyharju Soneran laitetila Teletie 1 1 Gbps 38 Mäntyharju Toivolan koulu Toivolanmutka 19 1 Gbps 39 Pertunmaa Kunnantalo Pertuntie 14 1 Gbps 40 Pertunmaa Päiväkoti Kuntotie 3 1 Gbps 41 Pertunmaa Rinnehovi Punakivientie 3 1 Gbps 42 Pertunmaa Punakivi 1 Punakiventie 5A 1 Gbps 43 Pertunmaa Punakivi 2 Punakiventie 5E 1 Gbps 44 Pertunmaa Koulukeskus/Kirjasto Kirkkotie 3 1 Gbps 45 Pertunmaa Terveyskeskus Virastokuja 1 1 Gbps 46 Pieksämäki Poleeni Savontie 13 1 Gbps 47 Pieksämäki Yrittäjätalo Myllykatu 12 1 Gbps 48 Pieksämäki Ammattiopisto, Pieksämäki Kuusitie 41 1 Gbps 49 Pieksämäki Vaalijala Nenonpellontie 40 1 Gbps 50 Puumala Kunnantalo Keskustie 14 1 Gbps 51 Puumala Terveysasema Niementie 26 1 Gbps 52 Ristiina Kunnantalo Linnatie Gbps 53 Ristiina Terveyskeskus Brahentie 10 1 Gbps 54 Ristiina Vanhainkoti Tuderuksentie 2 1 Gbps 55 Ristiina Koulukeskus Mäkitie 20 1 Gbps 56 Ristiina Brahetalo Brahentie 54 1 Gbps 57 Suomenniemi Suomenniemitalo Kirkonkyläntie 14 1 Gbps 58 Savonlinna Palolaitos Savonkatu 2 1 Gbps 59 Hirvensalmi Elomaan koulu Koulutie 5 1 Gbps 60 Hirvensalmi Lahnaniemen koulu Lahnaniementie 67 1 Gbps 61 Hirvensalmi Paloasema Pitäjäntie 4 1 Gbps 62 Mikkeli Kyyhkylän kuntoutuskeskus Kyyhkyläntie 9 1 Gbps 63 Juva Pääskylinna Tirrolantie 23 1 Gbps Asiakasorganisaatioiden verkot kehittyvät ja muuttuvat jatkuvasti. Tämän seurauksena kaikissa liityntäpisteissä on oltava kapasiteettia ja kytkinportteja uusien kohteiden liittämiseksi alueverkkoon Ulkoiset internet-yhteydet Alueverkon ulkoiset internet-yhteydet toteutetaan keskitetysti verkon ytimestä, joka sijaitsee Mikkelissä. Koska verkon ytimen laitteet on kahdennettu, myös Internet-yhteys tulee toteuttaa kahdennettuna. Kahdennus voidaan toteuttaa joko kuormanjako tai varayhteysperiaatteella, mutta mahdollisessa toisen yhteyden vikatilanteessakin tulee ulkoisen internet-yhteyden nopeuden olla vähintään taulukossa 3 esitettyjen vaihtoehtoisten nopeuksien mukainen. Taulukko 3. Ulkoisten Internet-yhteyksien vähimmäisnopeudet Intenet-yhteys Ulkomaan yhteys (taattu kaista) Vaihtoehto 1 0,5 Gbit/s 100 Mbit/s Vaihtoehto 2 1 Gbit/s 200 Mbit/s

6 MIKKELIN JA PIEKSÄMÄEN SEUTUJEN ALUEVERKKO 6 (15) Pyydämme teitä ilmoittamaan tarjouksessa hinnat myös pienemmille ja suuremmille internetnopeuksille. Nämä hinnat ovat vain tarjouksen lisätietoja ja varsinainen tarjousvertailu perustuu taulukossa 3 esitettyjen kahden vaihtoehdon hintojen keskiarvoon. Lisäksi toimittajan on pysyttävä tarjoamaan ratkaisu ulkoisten internet-yhteyksien kaistanhallintaan, jolla voidaan esimerkiksi IP-osoitteiden tai muiden sääntöjen perusteella varata siirtokapasiteettia tietyille käyttäjäryhmille. Asiakkaan on myös pystyttävä seuraamaan ulkoisen yhteyden liikenteen määrää. Tarjoajan tulee kuvata tarjouksen liitteessä 5.4. (Ulkoiset internet-yhteydet) ulkoisen internetyhteyden toteutustapa, kahdennus, kaistanhallintaominaisuudet ja muut palveluun liittyvät keskeiset tekijät Yhteydet palveluntarjoajille Verkon ytimeen on voitava liittää kuntatoimijoiden lisäksi myös palveluntarjoajia. Tietoturvan ja suorituskyvyn varmistamiseksi yhteyksiä ei voida toteuttaa julkisen internet yli vaan ne on toteutettava paikallisina erillisyhteyksinä. Taulukossa 4 on esitetty tarjouspyyntöön sisältyvät kolmansien osapuolien liittämiseen tarvittavat yhteydet. Yhteydet toteutetaan Mikkelissä sijaitsevasta verkon ytimestä taulukossa ilmoitettuihin osoitteisiin. Taulukossa on esitetty kahdennusta vaativat yhteydet (CGI, Tieto ja KYS/Erva) kahtena erillisenä rivinä. Taulukko 4. Kolmansien osapuolien yhteydet No LIITYNTÄPISTE TOIMIPISTE OSOITE NOPEUS 1 Mikkeli Kuntien Tiera Jääkärinkatu 33 1 Gbps 2 Mikkeli Medi-IT Mikonkatu 18 1 Gbps 3 Mikkeli TeliaSonera Mikonkatu 18 1 Gbps 4 Mikkeli MPY Mikonkatu 18 1 Gbps 5 Mikkeli CGI Patteristonkatu 2 1 Gbps 6 Mikkeli CGI Patteristonkatu 2 1 Gbps 7 Mikkeli Tieto Mikonkatu 18 1 Gbps 8 Mikkeli Tieto Mikonkatu 18 1 Gbps 9 Mikkeli MAMK Patteristonkatu 2 1 Gbps 10 Mikkeli Disec Patteristonkatu 2 1 Gbps 11 Mikkeli KYS/Erva Porrassalmenkatu Gbps 12 Mikkeli KYS/Erva Porrassalmenkatu Gbps 13 Mikkeli TeliaSonera Prikaatinkatu 3 1 Gbps Taulukossa 4 esitetty tiettyjen kohteiden kahdennus tarkoittaa kahta erillistä tietoliikenneyhteyttä alueverkon ytimestä kyseisiin osoitteisiin. Kahdennus voidaan toteuttaa joko kuormanjako tai varayhteysperiaatteella, mutta mahdollisessa toisen yhteyden vikatilanteessakin tulee yhteyden nopeuden olla vähintään taulukossa ilmoitetun nopeuden mukainen Yhteydet muihin verkkoihin

7 MIKKELIN JA PIEKSÄMÄEN SEUTUJEN ALUEVERKKO 7 (15) Kuntatoimijoilla on käytössä suuri määrä xdsl-yhteyksiä pienten toimipisteiden verkottamiseen. Nämä yhteydet on rajattu tämän tarjouspyynnön ulkopuolelle, mutta tarjoajan on pystyttävä liittämään kyseiset xdsl-yhteydet alueverkkoon. Liittäminen on toteutettava muuten kuin julkisen internet-yhteyden yli esimerkiksi ns. nieluliittymien avulla. Kuntatoimijoille xdsl-yhteyksiä toimittavat tällä hetkellä TeliaSonera, Mikkelin Puhelin ja DNA. Nieluliittymille asetetaan taulukossa 5 esitetyt liittymämääriin perustuvat vähimmäisnopeudet. Taulukko 5. Yhteydet xdsl-verkkoihin No OPERAATTORI SIJAINTI NOPEUS 1 Sonera xdsl-nielu Mikkeli 20 Mbit/s 2 MPY xdsl-nielu Mikkeli 100 Mbits 3 DNA xdsl-nielu Mikkeli 20 Mbit/s Tarjoajan tulee kuvata tarjouksen liitteessä 5.5. (xdsl-verkkojen liittyminen alueverkkoon) eri operaattoreiden xdsl-verkojen liittämisessä käytetty toteutustapa ja muut palveluun liittyvät keskeiset tekijät. Mobiilidatan merkitys on viime vuosina kasvanut merkittävästi ja sen odotetaan kasvavan myös jatkossa. Tämän seurauksena matkapuhelinverkkoja käyttävien päätelaitteiden liittyminen alueverkkoon on otettava huomioon sen toteutuksessa. Toteutuksessa on kiinnitettävä erityistä huomiota operaattoririippumattomuuteen eli alueverkko- ja matkapuhelinoperaattori voivat olla eri toimijat sekä siihen, että matkapuhelinoperaattoreita voi olla useita. Verkon tulee mahdollistaa matkapuhelinverkon liikenteen ohjaukset alueverkkoon sekä julkisen internetin että organisaatiokohtaisen APN:n kautta. Tarjoajan tulee kuvata tarjouksen liitteessä 5.6. (Matkapuhelinverkkojen liittyminen alueverkkoon) eri operaattoreiden mobiilidataverkkojen liittämisessä käytetty toteutustapa ja muut palveluun liittyvät keskeiset tekijät Palomuuripalvelut Verkon ytimessä tulee toteuttaa tehokkaat palomuuripalvelut organisaatioiden tietoturvapolitiikan mukaisten sääntöjen toteuttamiseksi. Palomuuripalvelulle asetetaan seuraavia vaatimuksia: - Palomuurit voidaan toteuttaa virtualisoituina kuitenkin niin, että palvelut on kahdennettava kahdella erillisellä laitteella. - Sen on tarjottava organisaatiokohtaiset palomuurit/virtuaalipalomuurit - Sen on tarjottava palomuuripalvelut palveluntarjoajiin ja muihin verkkoihin päin - Palvelun on tarjottava mahdollisuus hierarkkisten säännöstöjen luomiseen ainakin julkisen internetin ja asiakasorganisaatioiden omien verkkojen välisessä liikenteessä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että julkisesta internetistä tulevaan liikenteeseen voidaan toteuttaa suodatusta yhteisen säännöstön mukaisesti liikenteen tullessa alueverkkoon sekä asiakaskohtaisen säännöstön mukaan ennen sen siirtymistä ytimestä asiakkaan omaan verkkoon. - Palomuurin kuukausimaksuun on sisällyttävä normaalissa toimitusajassa tehtävät sääntömuutokset eli näistä sääntömuutoksista ei saa periä kertamaksuja. Pikatoimituksista voidaan periä erillinen korvaus. (kts. tarkemmin kohta palvelutasovaatimukset)

8 MIKKELIN JA PIEKSÄMÄEN SEUTUJEN ALUEVERKKO 8 (15) - Reaaliaikainen seuranta - Web-pohjainen hallinta- ja raportointijärjestelmä, jolla voidaan toteuttaa ainakin sääntöjen tilaukset ja niiden seuranta - Nopeat vaste- ja korjausajat (määritelty tarkemmin kohdassa Palvelutaso) - Palomuuripalvelun korkean käytettävyyden ja luotettavuuden saavuttamiseksi palomuurin/palomuurien on sijaittava fyysisesti alueverkon alueella Toimittajan tulee liittää tarjoukseensa seuraavat palvelukuvaukset: - Liite 5.7 Palomuuripalvelun rakenteen ja toteutuksen kuvaus - Liite 5.8 Palomuuripalveluun liittyvän web-pohjaisen hallinta- ja raportointijärjestelmän kuvaus 3.7. VPN-palvelut Avoimien ulkoisten yhteyksien lisäksi alueverkosta on pystyttävä toteuttamaan tunneloituja VPNyhteyksiä sekä verkon ulkopuolisista kohteista että verkon ulkopuolisiin kohteisiin. Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi yliopistolliset keskussairaalat, toiset keskussairaalat, palveluoperaattorit, matkapuhelinoperaattoreiden verkot sekä organisaation työntekijöiden kodit ja etätyöpisteet. VPNpalvelulle asetetaan seuraavia vaatimuksia: - Palvelun tulee mahdollistaa sekä site-to-site VPN-tunnelit että yksittäisten käyttäjien remote access VPN -yhteydet. - Remote access -palvelu tulee mitoittaa seuraavien vaihtoehtojen mukaan: - Vaihtoehto 1: enintään 200 yhtäaikaista käyttäjää - Vaihtoehto 2: enintään 100 yhtäaikaista käyttää (hintavertailussa huomioidaan vaihtoehtojen hintojen keskiarvo) - Toimittajan tulee osoittaa asiakkaalle remote access VPN -palvelun hallintaa varten käyttöliittymä, jolla voidaan hallita palvelun käyttäjiä, käyttäjäryhmiä ja niihin liittyviä IPosoitealueita. - Palvelun tulee tukea soveltuvin osin ainakin IPSec- ja TLS/SSL-tekniikoita. Tarjoajan tulee kuvata tarjouksen liitteessä 5.9. (VPN-palvelu ja sen toteutus) VPN-palveluiden toteutuksessa käytettävät tekniset ratkaisut ja ominaisuudet sekä muut palveluun liittyvät keskeiset tekijät Tunkeutumisen havaitsemis- ja estopalvelu Alueverkon ytimessä tulee olla käytössä nykyaikainen tunkeutumisen havaitsemis- ja/tai estojärjestelmä (IDS/IPS). Palvelun tulee perustua verkkoliikenteen ja sen ominaisuuksien tutkintaan ja sen tarkoituksena on havaita mahdolliset tunkeutumisyritykset ja toimia ennalta määriteltyjen ohjeiden mukaisesti vahinkojen estämiseksi ja rajaamiseksi. Tarjoajan tulee kuvata tarjouksen liitteessä (IDS/IPS-palvelu ja sen toteutus) tunkeutumisen havaitsemis- ja estopalveluiden toteutuksessa käytettävät tekniset ratkaisut ja ominaisuudet sekä muut palveluun liittyvät keskeiset tekijät IP-osoitteistus

9 MIKKELIN JA PIEKSÄMÄEN SEUTUJEN ALUEVERKKO 9 (15) Alueverkossa tullaan käyttämään sekä julkisia että nk. privaatteja IP-osoitteita. Julkisia IP-osoitteita käytetään pääasiassa verkon ytimessä ja niitä oletetaan olevan käytössä sama määrä kuin nykyisessä alueverkossa on tällä hetkellä eli noin 5 C-luokkaa taulukon 6 mukaisesti Taulukko 6. Käytössä olevat julkiset osoiteavaruudet Yksityiskohtainen osoitesuunnittelu on osa käyttöönottosuunnitelmaa. Vaikka pääperiaatteena on palveluiden keskittäminen verkon ytimeen, osoitesuunnitelman on mahdollistettava yhteisten palveluiden sijoittaminen minne tahansa alueverkossa Kehittyneet raportointipalvelut Asiakasorganisaatiot haluavat saada mahdollisimman kattavan kuvan omasta verkostaan, sen toiminnasta ja liikennemääristä. Asiakkaan seuranta- ja raportointitarpeet kohdistuvat ainakin seuraaviin kohteisiin: - Organisaation omaan palomuuriin ja sen säännöstöihin - IDS/IPS-järjestelmään - Organisaation omaan verkkoliikenteeseen eri liityntäpisteissä - Ulkoiseen internet-liikenteeseen Tarjoajan tulee kuvata tarjouksen liitteessä (Raportointipalvelu ja sen toteutus) raportointijärjestelmän tarjoamat ominaisuudet ja mahdollisuudet sekä muut palveluun liittyvät keskeiset tekijät. 4. ALUEVERKON LISÄPALVELUT Lisäpalvelut ovat palveluja, joita osa mukana olevista organisaatioista hankkii valittavalta toimittajalta ja osa ei. Tämän hetkinen käsitys siitä mitä palveluja ja missä määrin kukin organisaatio hankkii, on esitetty tarjouslomakkeella. Asiakkaat eivät sitoudu näihin ilmoituksiin vaan valinnat voivat muuttua vielä hankintaprosessin aikana. Tarjousvertailu tehdään kuitenkin tarjouslomakkeessa ilmoitetuilla tiedoilla. Asiakasorganisaatiot varaavat kuitenkin itselleen oikeuden kilpailuttaa lisäpalveluja tarvittaessa myöhemmin myös erikseen HTTP proxy palvelut Kuntatoimijat haluavat tehostaa internet-yhteyden käyttöä proxy-palvelun avulla. Palvelun tavoitteena on nopeuttaa www-likennettä sekä säästää olemassa olevaa kaistaa. Palvelun

10 MIKKELIN JA PIEKSÄMÄEN SEUTUJEN ALUEVERKKO 10 (15) toimintavarmuuden takaamiseksi palvelu tulee kahdentaa. Proxy-palvelun käytön tulisi olla käyttäjille näkymätöntä (ns. transparent proxy) eikä se saisi edellyttää käyttäjä/selainkohtaisia asetuksia tai määrittelyjä. Lisäksi palvelun on mahdollistettava proxy-palveluiden ohittaminen halutuille asiakaslaitteille, sillä eräät asiakasorganisaatioiden käyttämistä palveluista edellyttää tätä. Palvelun hinnoittelun on perustuttava palvelua käyttävien työasemien määrään. Tarjoajan tulee kuvata tarjouksen liitteessä (HTTP proxy -palvelu ja sen toteutus) proxypalvelun toteutustapa ja toiminta sekä muut palveluun liittyvät keskeiset tekijät Sisällönsuodatuspalvelut Kuntatoimijat ovat kiinnostuneet sisällönsuodatuspalvelusta, jonka avulla voidaan automaattisesti rajoittaa www-liikennettä nk. ei-toivotuille sivuille. Palvelun tulisi tarjota mahdollisimman joustavat mahdollisuudet käyttäjäryhmäkohtaisten suodatussääntöjen käyttöönotolle. Palvelun hinnoittelun on perustuttava palvelua käyttävien työasemien määrään. Tarjoajan tulee kuvata tarjouksen liitteessä (Sisällönsuodatuspalvelut ja niiden toteutus) sisällönsuodatuspalveluiden toteutustapa ja toiminta sekä muut palveluun liittyvät keskeiset tekijät Internet-liikenteen virustarkistus Kuntatoimijat ovat kiinnostuneet palvelusta, jonka avulla voidaan automaattisesti skannata internetliikennettä virusten varalta. Viiveiden minimoimiseksi ja suorituskyvyn takaamiseksi internetliikenteen virustarkistus tulee toteuttaa paikallisesti alueverkon alueella eikä ns. pilvipalveluna. Palvelun hinnoittelun on perustuttava palvelua käyttävien työasemien määrään. Tarjoajan tulee kuvata tarjouksen liitteessä (Internet -liikenteen virustarkistus) Internetliikenteen virustarkistuksen toteutustapa ja toiminta sekä muut palveluun liittyvät keskeiset tekijät Asiantuntijapalvelut Toimittajan tulee nimetä tekninen asiantuntija, jolta asiakasorganisaatiot voivat tilata teknistä konsultaatiota verkon kehittämiseen, käyttöön ja ylläpitoon liittyvissä kysymyksissä. Kyseisen palvelun käytön määrää on etukäteen vaikea arvioida, mutta tarjouslomakkeella (tarjouspyynnön liite 3) on arvioitu palvelun käyttömäärä sopimusaikana. Muiden lisäpalveluiden tapaan asiakkaat eivät kuitenkaan sitoudu tähän määrään vaan palvelua käytetään tarpeen mukaan. Toimittajan on huomioitava, että verkon käyttöönottoon liittyvästä asiantuntijatyöstä ei voi laskuteta erikseen vaan se sisältyy palveluiden hintoihin. Tarjoajan tulee kuvata tarjouksen liitteessä (Asiantuntijapalvelut) asiantuntijapalvelun sisältö ja toimintaperiaatteet sekä muut palveluun liittyvät keskeiset tekijät. 5. OPTIOPALVELUT

11 MIKKELIN JA PIEKSÄMÄEN SEUTUJEN ALUEVERKKO 11 (15) Tarjojaan pyydetään esittämään seuraavien optiopalveluiden toteutustapa sekä esittämään niiden hinnoitteluperusteet. Optiopalveluiden hintoja ei huomioida tarjousvertailussa Organisaatioiden verkkojen sisäiset yhteydet Liityntäpisteiden välisten runkoyhteyksien ja asiakasorganisaatioiden liityntäyhteyksien lisäksi asiakasorganisaatioilla on käytössä vaihteleva määrä sisäisiä kuituyhteyksiä toimipisteiden välillä. Tämän tarjouspyynnön optiona pyydetään hintoja taulukossa 7 esitetyille yhteyksille. Taulukko 7. Tarjouspyynnön optiona olevat organisaatioiden sisäiset yhteydet. No LIITYNTÄPISTE TOIMIPISTE OSOITE NOPEUS 1 Mikkeli Launialan koulu Saimaannorpankatu 1 1 Gbps 2 Mikkeli Moision koulu Kyläkouluntie 2 1 Gbps 3 Mikkeli Olkkolan koulu Porrassalmentie 57 1 Gbps 4 Mikkeli Rahulan koulu Rahulantie 26 A 1 Gbps 5 Mikkeli Rämälän koulu Vehmaskyläntie 1 1 Gbps 6 Mikkeli Rouhialan koulu Koulukatu 23 1 Gbps 7 Mikkeli Sairialan koulu Joki-Sairilantie 2 1 Gbps 8 Mikkeli Tuupuralan koulu Nuottakatu 1 1 Gbps 9 Mäntyharju Tekninen tukikohta Pyhävedentie Gbps 10 Mäntyharju Kalliorinne Sairaalantie 4 1 Gbps 11 Mäntyharju Kirkonkylän koulu Mäntyharjuntie 41 1 Gbps 12 Mäntyharju Puhdistamo Rantatie13 1 Gbps 13 Mäntyharju Nuorisotalo Kompantie 5 1 Gbps 14 Mäntyharju Ala-aste Koulutie 23 1 Gbps 15 Mäntyharju Kirjasto Lääkärinkuja 2 1 Gbps 16 Mäntyharju Ylä-aste Sairaalantie 4 1 Gbps 17 Mäntyharju Vanhainkoti Haapaseläntie 21 1 Gbps 18 Mäntyharju Lukio Kompantie 22 1 Gbps 5.2 Keskitetty DHCP-palvelu Organisaatioilla on käytössä erilaisia ratkaisuja toteuttaa DHCP-palvelut. Pyydämmekin toimittajaa tarjoamaan optiona keskitettyä DHCP-palvelua sitä haluaville organisaatioille. Tarjoajan tulee kuvata tarjouksen liitteessä (Keskitetty DHCP-palvelu) DHCP-palvelun toteutustapa ja ominaisuudet sekä muut palveluun liittyvät keskeiset tekijät Nimipalvelut Alueverkon alueella toimii useita jo rekisteröityjä internet-domaineja. Näiden domainien nimipalvelut on toteutettu hivenen vaihtelevasti. Jotkut organisaatiot vastaavat itse ko. palvelusta joko osittain tai kokonaan kun taas toiset organisaatiot haluavat hankkia sekä primääri- että sekundäärinimipalvelut alueverkon toimittajalta. Domain-nimien kokonaismäärä tiedetään vasta kun on lopullisesti selvillä mitkä organisaatiot ovat mukana alueverkossa ja miten he toteuttavat nimipalvelunsa mutta alustava arvio on yhteensä noin 50 domainia.

12 MIKKELIN JA PIEKSÄMÄEN SEUTUJEN ALUEVERKKO 12 (15) Tarjoajan tulee kuvata tarjouksen liitteessä (Nimipalvelu) Nimipalvelun toteutustapa ja ominaisuudet sekä muut palveluun liittyvät keskeiset tekijät Asiakkaan lähiverkon hallinta-, valvonta- ja ylläpitopalvelu Jotkut mukana olevista kuntatoimijoista ovat kiinnostuneet ulottamaan toimittajan verkon valvonnan omaan sisäiseen lähiverkkoon asti. Hallintapalvelun tulee sisältää ainakin seuraavat palvelut: - Lähiverkon laitteet ja niiden päivitykset - Lähiverkon aktiivilaitteiden valvonta, hallinta ja ylläpito - Verkon viankorjaus - Raportointi Tarjoajan tulee kuvata tarjouksen liitteessä (Lähiverkon hallintapalvelu) asiakkaan lähiverkon hallinta-, valvonta- ja ylläpitopalvelun toteutustapa, ominaisuudet ja hinnoitteluperusteet sekä muut palveluun liittyvät keskeiset tekijät Sähköpostin roskaposti- ja virustarkistus Kuntatoimijoiden nykyiset sopimukset sisältävät varsinaisen sähköpostipalvelun ja siksi se ei ole osa tätä tarjouspyyntöä. Sen sijaan osa asiakasorganisaatioista harkitsee sähköpostiin liittyvän roskaposti- ja virussuodatuspalvelun hankintaa osana tätä tarjouspyyntöä. Kyseisen palvelun tulee mahdollistaa ainakin saapuvassa suunnassa roskapostin leimaus ja esto, sähköpostien automaattinen virustarkistus sekä viruksia sisältävien viestien esto, raportointi ja hallinta (estettyjen viestien vapauttaminen). Palvelun hinnoittelun tulee perustua palvelua käyttävien sähköpostilaatikoiden määrään. Tarjoajan tulee kuvata tarjouksen liitteessä (Sähköpostin roskaposti- ja virustarkistus) roskaposti- ja virustarkistuspalvelun toteutustapa ja toiminta sekä muut palveluun liittyvät keskeiset tekijät Alueverkon lisäliityntäpisteet Asiakasorganisaatiot miettivät omien sisäisten verkkojensa rakenteiden kehittämistä. Tämä edellyttäisi taulukossa 1 kuvattujen liityntäpisteiden lisäksi uusien liityntäpisteiden toteuttamista. Koska nämä suunnitelmat eivät ole vielä tällä hetkellä valmiit, kyseisiä liityntäpisteitä ei ole ilmoitettu taulukossa 1. Tarjoajaa pyydetään kuitenkin ilmoittamaan optiona taulukossa 8 esitettyjen lisäliityntäpisteiden kustannukset Taulukko 8. Optiona olevat lisäliityntäpisteet Nro Taajama 14 Rantakylä, Mikkeli 15 Otava, Mikkeli

13 MIKKELIN JA PIEKSÄMÄEN SEUTUJEN ALUEVERKKO 13 (15) 6. PALVELUTASO JA SANKTIOT 6.1. Yleiset toimintaperiaatteet Asiakkaiden kannalta alueverkon palvelutaso, luotettavuus ja toimintavarmuus ovat erittäin keskeisiä tekijöitä. Häiriöt verkon toiminnassa voivat estää organisaatioita suorittamasta keskeisiä tehtäviään ja saattavat pahimmillaan aiheuttaa merkittävää haittaa ja jopa vaaratilanteita. Tämän takia asiakkaat edellyttävät, että toimittaja sitoutuu seuraaviin toimintaperiaatteisiin: - Toimittajan tulee nimetä yhteyshenkilöt, jotka ovat kokonaisvastuussa asiakkaalle alueverkon toiminnasta. - Toimittajan yhteyshenkilöt organisoivat vähintään neljä kertaa vuodessa asiakasorganisaatioiden yhdyshenkilöille seuranta- ja kehittämispalaverit. - Toimittajan tulee nimetä tekninen asiantuntija, jolta asiakasorganisaatiot voivat tilata teknistä konsultaatiota verkon kehittämiseen, käyttöön ja ylläpitoon liittyvissä kysymyksissä tarjouksen mukaisin ehdoin. Palvelua on kuvattu tarkemmin kohdassa Toimittajan on luotava järjestely, jolla asiakasorganisaatiot voivat ottaa yhteyttä palveluntarjoajan vikapalveluun 24 h vuorokaudessa puhelimitse, sähköpostilla ja wwwpalvelun kautta Palvelutasoparametrit Hankittaville palveluille asetettavat palvelutasoluokitukset perustuvat Julkisen hallinnon neuvottelukunnan tekemään dokumenttiin JHS 174 ICT-palveluiden palvelutasoluokitus, Liite 1 Palvelutasoluokitus. Mikäli palvelutasoon liittyviä tekijöitä ei ole erikseen määritelty tässä dokumentissa noudatetaan JHS 174:n mukaisia määrittelyjä. Palvelutasomäärittelyn lähtökohtana ovat seuraavat laatumääreet: - Huoltoikkuna eli etukäteen varattu ylläpitotoimintaan varattu katko - Palveluaika: Vikailmoitusten vastaanotto eli aika jolloin toimittaja ottaa vastaan vikailmoituksia. - Palveluaika: Palvelun valvonta-aika eli aika jolloin toimittaja valvoo palvelua ja sen toimintaa. - Palveluaika: Häiriöselvitysaika eli aika jolloin toimittaja tekee korjaustoimenpiteitä. - Reagointiaika eli aika jonka kuluessa tapahtuman tai häiriön havaitsemisesta tulee häiriön korjaaminen ja tapahtuman käsittely aloittaa. - Ratkaisuaika eli aika häiriön tai ongelman havaitsemisesta, jonka aikana toimittajan tulee saada poistettua häiriö tai ongelma tai muuten normalisoida palvelu. - Käytettävyys (K) eli palvelun kyky tuottaa sitä palvelua, jota kohteelta edellytetään. Käytettävyys lasketaan seuraavasti: K = ( Pa Ka + Eh) / Pa * 100 % Pa, palveluaika Ka, katkojen yhteenlaskettu kesto palveluaikana. Eh, se yhteenlaskettu katkoihin palveluaikana kuluva aika, joka johtuu asiakkaan tai kolmansien osapuolten vastuulla olevista seikoista tai suunnitelluista ja sovituista katkoista palveluaikana.

14 MIKKELIN JA PIEKSÄMÄEN SEUTUJEN ALUEVERKKO 14 (15) 6.3. Palvelutasovaatimukset Palvelut jaetaan kahteen palveluluokkaan, joille asetetaan taulukon 9 mukaisen palvelutasovaatimukset. Taulukko 9. Palvelutasovaatimukset palveluluokittain Palveluluokka 1 Palveluluokka 2 Huoltoikkuna Ennalta ilmoitettuja huoltokatkoksia enintään kerran kuukaudessa ja sen tulee ajoittua klo väliseen aikaan. Ennalta ilmoitettuja huoltokatkoksia enintään kerran kuukaudessa ja sen tulee ajoittua klo väliseen aikaan. Palveluaika: 24 / 7 / / 7 / 365 Vikailmoitusten vastaanotto Palveluaika: 24 / 7 / / 7 / 365 Palvelun valvonta-aika Palveluaika: arkisin / 7 / 365 Häiriöselvitysaika Reagointiaika 2 h 30 min Ratkaisuaika 1 työpäivä 4 h Käytettävyys 99,5 %, maksimikatko palveluaikana 2 tuntia 99,9 %, maksimikatko palveluaikana 30 min Vastaavasti palvelut sijoitetaan näihin palveluluokkiin taulukon 10 mukaisesti. Taulukko 10. Palvelut palveluluokittain Alueverkon runkoyhteydet kohdan 3.1 mukaisesti Asiakasorganisaatioiden liitynnät liityntäpisteisiin kohdan 3.2 mukaisesti Ulkoiset internet-yhteydet kohdan 3.3 mukaisesti Yhteydet palveluntarjoajille kohdan 3.4 mukaisesti Yhteydet muihin verkkoihin kohdan 3.5 mukaisesti Palomuuripalvelut kohdan 3.6 mukaisesti * VPN-palvelut kohdan 3.7 mukaisesti Tunkeutumisen havaitsemis/estopalvelut kohdan 3.8 mukaisesti Lisäpalvelut (proxy-, Palveluluokka 1 Palveluluokka 2

15 MIKKELIN JA PIEKSÄMÄEN SEUTUJEN ALUEVERKKO 15 (15) sisällönsuodatus ja internetliikenteen virustarkistus) kohdan 4 mukaisesti. Optiopalvelut kohdan 5 mukaisesti * Palomuuripalvelun sääntömuutoksille asetetaan lisäksi seuraavat vasteaikavaatimukset: Kuukausimaksuun kuuluvat normaalit sääntömuutokset: 1 työpäivän aikana Pikamuutokset, joista voidaan periä erillinen korvaus: 2 h 6.4. Sanktiot Mahdolliset palvelutasovaatimusten alitukset sanktioidaan. Mikäli sanktioita tai niihin liittyviä tekijöitä ei ole erikseen määritelty tässä dokumentissa, noudatetaan JHS 174:n mukaisia määrittelyjä. Taulukko 11. Käytettävyyspoikkeamien sanktiointi Käytettävyystavoitteen alitus tai Maksimikatkon ylitys % tavoitetasosta = Hyvitys % kyseisen kohteen kuukausimaksusta 0,01 0,24 %-yksikköä tai Ei mitata = 10 % 0,25 0,5 %-yksikköä tai 0 20 % = 20 % 0,51 1 %-yksikköä tai % = 30 % 1,01 2 %-yksikköä tai % = 40 % Yli 2 %-yksikköä (käytettävyys kuitenkin yli 90 %) tai Yli 100 % = 50 % Jos käytettävyys laskee alle 90 %, ei kyseisen palvelimen kuukausimaksua peritä lainkaan (hyvitys on 100 %). Taulukko 12. Palveluvastepoikkeamien sanktiointi Reagointiajan ylitys Hyvitys % kyseisen kohteen kuukausimaksusta 0,1 20 % tavoiteajasta 5 % % tavoiteajasta 15 % % tavoiteajasta 30 % Yli 100 % tavoiteajasta 45 % Palvelutasopoikkeamat käsitellään seuranta- ja kehittämispalavereissa, joissa toimittaja on velvollinen antamaan kirjallisen selvityksen tapahtuman syistä ja niistä toimenpiteistä, joilla vastaavat tapahtuvat voidaan jatkossa estää. Mikäli poikkeamat palvelutasovaatimuksista toistuvat kolmena kuukautena kuuden kuukauden juoksevalla tarkastelujaksolla, asiakkaalla on oikeus purkaa sopimus.

Paikallistason kiinteät yhteydet Palvelukuvaus ja hinnasto

Paikallistason kiinteät yhteydet Palvelukuvaus ja hinnasto Paikallistason kiinteät yhteydet Palvelukuvaus ja hinnasto Voimassa 1.7.2013 alkaen toistaiseksi Pietarsaaren Seudun Puhelin Oy (JNT) tarjoaa voimassa olevan lainsäädännön ja määräysten mukaisesti toisille

Lisätiedot

Paikallistason kiinteät yhteydet Palvelukuvaus ja hinnasto

Paikallistason kiinteät yhteydet Palvelukuvaus ja hinnasto Paikallistason kiinteät yhteydet Palvelukuvaus ja hinnasto Voimassa 1.1.2016 alkaen toistaiseksi Pietarsaaren Seudun Puhelin Oy (JNT) tarjoaa voimassa olevan lainsäädännön ja määräysten mukaisesti toisille

Lisätiedot

OPERAATTORILAAJAKAISTA HINNASTO JA PALVELUKUVAUS 1.6.2015

OPERAATTORILAAJAKAISTA HINNASTO JA PALVELUKUVAUS 1.6.2015 1 (11) MPY Palvelut Oyj Mikonkatu 16 50100 Mikkeli OPERAATTORILAAJAKAISTA HINNASTO JA PALVELUKUVAUS 1.6.2015 MPY Palvelut Oyj Y-tunnus 1570688-2 Kotipaikka Mikkeli 2 (11) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleiskuvaus...

Lisätiedot

WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010)

WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010) WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010) WELHO-LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 19.5.2010) 2 (3) WELHO-LAAJAKAISTAPALVELUIDEN

Lisätiedot

Palvelukuvaus LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS.

Palvelukuvaus LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS. Palvelukuvaus 1 LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 3 1.1 Verkkoturvapalvelu... 3 1.1.1 Verkkoturvapalvelun edut... 3 1.2 Palvelun perusominaisuudet... 3 1.2.1 Suodatettava

Lisätiedot

LPOnet Oy Ab Ethernet-access yhteydet voimassa 1.10.2013 alkaen toistaiseksi

LPOnet Oy Ab Ethernet-access yhteydet voimassa 1.10.2013 alkaen toistaiseksi ETH.HINNASTO 1/ 5 LPOnet Oy Ab Ethernet-access yhteydet voimassa 1.10.2013 alkaen toistaiseksi ETH.HINNASTO 2/ 5 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Saatavuusalue. 2. Operaattori Ethernet-access yhteydet tuotekuvaus

Lisätiedot

Eurajoen Puhelin Osk. operaattori Metro Ethernet palvelukuvaus

Eurajoen Puhelin Osk. operaattori Metro Ethernet palvelukuvaus 01.01.2014 1(6) Eurajoen Puhelin Osk operaattori Metro Ethernet palvelukuvaus 01.01.2014 1 01.01.2014 2(6) 1. YLEISTÄ...3 2. ETHERNET-LIITÄNTÄ...3 3. OPERAATTORI ETHERNET -LIITTYMÄ...3 4. VERKKOJEN YHTEEN

Lisätiedot

Harjoitustyö Case - HelpDesk

Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyön Case: HelpDesk -sovellus Tietotekniikkatoimittaja AB ja asiakas X ovat viime vuonna sopineet mikrotukiyksikön ulkoistamisesta X:ltä AB:n liikkeenjohdon vastuulle.

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Hankintapalvelut Hankintasihteeri Outi Laine 12.06.2008 Vakka-Suomen seutukunnan virustorjunta- ja palomuuriohjelmisto Vakka-Suomen seutukunta KY pyytää Teiltä tarjousta Vakka-Suomen

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS Palvelun rajoitukset Valvonta Ylläpito Edellytykset PALVELUKOMPONENTIT...

1 YLEISKUVAUS Palvelun rajoitukset Valvonta Ylläpito Edellytykset PALVELUKOMPONENTIT... PALVELUKUVAUS 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Palvelun rajoitukset... 2 1.2 Valvonta... 2 1.3 Ylläpito... 2 1.4 Edellytykset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Liitäntä... 3 2.2 Nopeusluokat...

Lisätiedot

1 VUOKRATTAVAT TUOTTEET... 2 2 TOIMITUSAIKA... 2 3 PALVELUKUVAUKSET... 3. 3.1 Analoginen 2- johdinyhteys, tavanomainen laatu (O)...

1 VUOKRATTAVAT TUOTTEET... 2 2 TOIMITUSAIKA... 2 3 PALVELUKUVAUKSET... 3. 3.1 Analoginen 2- johdinyhteys, tavanomainen laatu (O)... Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 VUOKRATTAVAT TUOTTEET... 2 2 TOIMITUSAIKA... 2 3 PALVELUKUVAUKSET... 3 3.1 Analoginen 2- johdinyhteys, tavanomainen laatu (O)... 3 3.2 Analoginen 2-johdinyhteys, erikoislaatu

Lisätiedot

LAITEPAIKKAHINNASTO HMV

LAITEPAIKKAHINNASTO HMV 1 (6) DNA Oy:n kiinteän verkon operaattoripalvelut LAITEPAIKKAHINNASTO HMV 2 (6) Sisällys 1 Yleistä... 3 1.1 Laitepaikka... 3 2 Sähkönsyöttö / energia... 4 2.1 Sähköenergia ilmoitetulla kulutuksella...

Lisätiedot

HIJAT HR TYÖPÖYTÄ PALVELUNA KUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 2

HIJAT HR TYÖPÖYTÄ PALVELUNA KUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 2 HIJAT HR TYÖPÖYTÄ PALVELUNA KUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 2 HELSINGIN KAUPUNKI JA LOGICA OY 1 Palvelusopimus 22005 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 PALVELUNA -PALVELUN TEKNINEN PALVELINYMPÄRISTÖN KUVAUS... 2 2 PALVELUNA-PALVELU...

Lisätiedot

LIIKENNEVALOJEN OHJAUS- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ

LIIKENNEVALOJEN OHJAUS- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ LIIKENNEVALOJEN OHJAUS- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ Liite 1: 19.8.2015 Liikennevalojen ohjaus- ja valvontajärjestelmä Sivu 1 / 4 Sisällys 1 Johdanto 2 2 Hankintayksikkö 2 3 Hankinnan kohde 2 3.1 Ohjelmistotoimitus

Lisätiedot

Puhepalveluiden kehittäminen

Puhepalveluiden kehittäminen m Alueiden ja hallinnon kehittäm Hallinnon, alu e k e h it y k s e n j a s is äis e n t u r v allis u u d e n inis t e r iö. Puhepalveluiden kehittäminen Kihlakuntien puhepalvelut kihlakunta? puhepalvelujen

Lisätiedot

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS 1 (6) v 2.1 Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS Sisällysluettelo 1 Palvelun yleiskuvaus ja palveluvaihtoehdot... 3 2 Palvelun sisältö... 3 2.1 Lilli Huolenpito Mini... 4 2.2 Lilli Huolenpito Perus... 4 2.3

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) Palvelukuvaus 5036/ / PALVELUKUVAUS. Hankittavan palvelun yksilöinti

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) Palvelukuvaus 5036/ / PALVELUKUVAUS. Hankittavan palvelun yksilöinti TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) PALVELUKUVAUS Hankittavan palvelun yksilöinti Espoon kaupunki (jäljempänä myös Asiakas) hankkii johdon konsultointipalveluja kolme vuotta kestävään espoolaisen johtamisen

Lisätiedot

LAITEPAIKKATUOTTEET PALVELUKUVAUS JA HINNASTO ALKAEN

LAITEPAIKKATUOTTEET PALVELUKUVAUS JA HINNASTO ALKAEN LAITEPAIKKATUOTTEET PALVELUKUVAUS JA HINNASTO 1.7.2016 ALKAEN Laitepaikkatuotteiden palvelukuvaus YLEISTÄ Kaisanet Oy vuokraa laitepaikkoja hallinnassaan olevista laitetiloista. Laitetilat ovat telelaitetilaksi

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Laajakaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus...

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Laajakaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus... Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Laajakaistaliittymä... 2 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Päätelaite... 3 2.2 Nopeus... 3 2.3 IP- osoitteet... 3 3 TOIMITUS

Lisätiedot

Anvia Oyj. Alueverkon Ethernet Hinnasto

Anvia Oyj. Alueverkon Ethernet Hinnasto Teleoperaattorihinnasto Anvia Oyj Alueverkon Ethernet Hinnasto Voimassa alkaen toistaiseksi 2(5) Alueverkon Ethernet -liittymän kytkentä- ja kk-maksut Tuotenro Alueverkon Ethernet -liittymä 21288 1M/1M

Lisätiedot

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti.

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) AJANVARAUS- JA KÄYTÖNHALLINTAOHJELMISTON HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupunginkirjaston asiakaskoneille (noin 200 kpl) hankittavasta ajanvaraus-

Lisätiedot

Puitejärjestely. Kari Tolonen Hankintapäällikkö Palveluntuottajien koulutus 2014

Puitejärjestely. Kari Tolonen Hankintapäällikkö Palveluntuottajien koulutus 2014 Puitejärjestely Kari Tolonen Hankintapäällikkö Palveluntuottajien koulutus 2014 Mikä on puitejärjestely? Hankintalain 31 :n säännös: Hankintayksikön on valittava toimittajat puitejärjestelyyn hankintalain

Lisätiedot

Palvelukuvaus Vaihtotilaus Versio: 1.0 9.4.2015

Palvelukuvaus Vaihtotilaus Versio: 1.0 9.4.2015 PALVELUKUVAUS 1 (8) Palvelukuvaus Vaihtotilaus Versio: 1.0 PALVELUKUVAUS 2 (8) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Vaihtotilaus prosessin osapuolet... 3 3 Vaihtotilauksen tekeminen DNA:lle... 3 4 Vaihtotilauksen

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Palvelun rajoitukset... 2. 1.2 Valvonta... 2. 1.3 Ylläpito... 2. 1.4 Edellytykset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT...

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Palvelun rajoitukset... 2. 1.2 Valvonta... 2. 1.3 Ylläpito... 2. 1.4 Edellytykset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... PALVELUKUVAUS 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Palvelun rajoitukset... 2 1.2 Valvonta... 2 1.3 Ylläpito... 2 1.4 Edellytykset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Liitäntä... 3 2.2 Nopeusluokat...

Lisätiedot

Elisa Oyj. Kapasiteettipalveluiden Käsikirja

Elisa Oyj. Kapasiteettipalveluiden Käsikirja 1 (12) Elisa Oyj Kapasiteettipalveluiden Käsikirja voimassa 1.9.2008 alkaen 2 (12) 1 LYHENTEET...3 2 JOHDANTO...4 3 PALVELUT...5 3.1 ELISA WDM PALVELU...5 3.2 ELISA SIIRTOYHTEYS PALVELU...5 3.3 ELISA ETHERNET

Lisätiedot

Häiriö (tapahtuma tai incident) on normaalista poikkeava järjestelmän käyttäytyminen joka haittaa järjestelmän sovitun mukaista käyttöä.

Häiriö (tapahtuma tai incident) on normaalista poikkeava järjestelmän käyttäytyminen joka haittaa järjestelmän sovitun mukaista käyttöä. . 1. MÄÄRITELMÄT Tässä asiakirjassa käytetyt sopimustekstin määritelmät vastaavat sopimuksessa käytettyjä, ellei erikseen ole toisin nimenomaisesti sovittu Osapuolten kesken viittaamalla sopimuksen kyseiseen

Lisätiedot

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM!

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! Tällä liitteellä yksilöidään hankinnan kohteen ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia, jotka

Lisätiedot

Tarjous pyydetään ajalle Optiona yhteisestä sopimuksesta 1 vuoden ajalle

Tarjous pyydetään ajalle Optiona yhteisestä sopimuksesta 1 vuoden ajalle TARJOUSPYYNTÖ 1. Ostaja Tohmajärven kunta Sivistyslautakunta Järnefeltintie 1 82600 TOHMAJÄRVI 2. Hankinnan kohde Tohmajärven sivistyslautakunta järjestää tarjouskilpailun hiihtolatujen kunnossapidosta

Lisätiedot

KYMP OY. Tukkutason siirtoyhteyspalvelut

KYMP OY. Tukkutason siirtoyhteyspalvelut KYMP OY Tukkutason siirtoyhteyspalvelut 2 (12) Sisältö 1. SIIRTOYHTEYSTUOTTEET... 3 1.1. TOIMITETTAVAT SIIRTOYHTEYSTUOTTEET:... 3 2. TUOTTEIDEN YLEISET OMINAISUUDET... 4 2.1 ASENNUKSEN TOIMITUSAIKA...

Lisätiedot

Vastaus: Riittää vastaus rikkoontuneen koneen korjaus. lisäksi voi toimittaa perus ylläpitohuolto listauksen, mikäli sellainen on olemassa.

Vastaus: Riittää vastaus rikkoontuneen koneen korjaus. lisäksi voi toimittaa perus ylläpitohuolto listauksen, mikäli sellainen on olemassa. Kysymykset 1(6) kysymykset ja vastaukset siivouskoneet Kysymys 1. Tarjouspyynnön kohdassa Huolto pyydetään ilmoittamaan huollon sisältö. Huollon yksityiskohtainen sisältö on aina tapauskohtainen, joten

Lisätiedot

IKAALISTEN-PARKANON PUHELIN OSAKEYHTIÖ. OPERAATTORI xdsl -HINNASTO JA TUOTEKUVAUS

IKAALISTEN-PARKANON PUHELIN OSAKEYHTIÖ. OPERAATTORI xdsl -HINNASTO JA TUOTEKUVAUS 1 (1) IKAALISTEN-PARKANON PUHELIN OSAKEYHTIÖ OPERAATTORI xdsl -HINNASTO JA TUOTEKUVAUS VOIMASSA 22.8.2011 LÄHTIEN Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiö, Kotipaikka: IKAALINEN, Y-tunnus: 0133011-6, Kauppakatu

Lisätiedot

Sopimus Keski-Pohjanmaan runkoverkon omistuksesta

Sopimus Keski-Pohjanmaan runkoverkon omistuksesta Sopimus Keski-Pohjanmaan runkoverkon omistuksesta Tämän sopimuksen Keski-Pohjanmaan runkoverkon omistuksesta ovat sanotulla päivämäärällä tehneet a) Osuuskunta Keskikaista (jäljempänä Keskikaista ) Y-tunnus:

Lisätiedot

Hinnasto. Sonera Ethernet. Julkinen

Hinnasto. Sonera Ethernet. Julkinen 1.1.2017 1 (6) Sonera Ethernet Yleistä Tämä hinnasto sisältää Sonera Ethernet Operator ja Sonera Ethernet Capacity -tuotteet. Ethernet Operator - tuote koostuu nieluliittymästä (MEOD) ja siihen kytkettävistä

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

Nurmijärven kunta TARJOUSPYYNTÖ 1(6) PL37 01901 Nurmijärvi 30.1.2014

Nurmijärven kunta TARJOUSPYYNTÖ 1(6) PL37 01901 Nurmijärvi 30.1.2014 Nurmijärven kunta TARJOUSPYYNTÖ 1(6) TAKYMETRIN HANKINTA Hankinnan kohde Hankinnan kuvaus Takymetri GNSS antennivarustuksella Pyydämme tarjoustanne käyttökiintopisteiden mittauksessa sekä kartoitus- ja

Lisätiedot

Tämän tarjouslomakkeen tiedot koskevat palvelua, jota tarjotaan seuraavaan hankittavana olevaan palvelumuotoon:

Tämän tarjouslomakkeen tiedot koskevat palvelua, jota tarjotaan seuraavaan hankittavana olevaan palvelumuotoon: HELSINGIN KAUPUNKI TARJOUSLOMAKE (A/4) 1 (7) Tämän tarjouslomakkeen tiedot koskevat palvelua, jota tarjotaan seuraavaan hankittavana olevaan palvelumuotoon: A/4. AVOKUNTOUTUS Palveluntuottaja: Tarjottava

Lisätiedot

Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen

Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen Vaatimusluettelo versio 0.17 Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen Yleiset vaatimukset 1 Koodistopalvelujärjestelmä on selainkäyttöinen 2 Käyttöliittymän tulee

Lisätiedot

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut.

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut. 1 (8) Hankinta- ja kilpailuttamisyksikkö TARJOUS- JA HINNOITTELULOMAKE 2012 Tervakosken elokuvateatterin digitalisointi Tarjoaja tekee tarjouksen täyttämällä ja allekirjoittamalla tämän tarjous- ja hinnoittelulomakkeen.

Lisätiedot

Onko tarkoitus ottaa hankittava järjestelmä kerralla 350 työntekijän käyttöön?

Onko tarkoitus ottaa hankittava järjestelmä kerralla 350 työntekijän käyttöön? Onko tarkoitus ottaa hankittava järjestelmä kerralla 350 työntekijän käyttöön? Vastaus: Hankinta vaiheistetaan, kts. tarjouspyyntö kohta 7.6: Tavoitteena on suorittaa toimitus yksikkö kerrallaan, mutta

Lisätiedot

MHS 7/2016 Asia nro 115

MHS 7/2016 Asia nro 115 Muistio 1 (5) 21.1.2013 179/2016 MHS 7/2016 Asia nro 115 Tarjousten arviointi ja vertailu: Uudenmaan liiton ICT-palvelujen kilpailutus vuosille 2017-2018 Tarjouskilpailuun jätettiin määräaikaan mennessä

Lisätiedot

Anvia Oyj. Kapasiteettituotteet - hinnasto

Anvia Oyj. Kapasiteettituotteet - hinnasto 1(7) Teleoperaattorihinnasto Anvia Oyj Kapasiteettituotteet - hinnasto Voimassa 1.1.2010 alkaen toistaiseksi 2(7) SISÄLLYSLUETTELO KAPASITEETTITUOTEHINNASTO... 3 1. SIIRTOVERKON YHTEYDET (TUOTERYHMÄ 1206)...

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Liite 2 10

Tekninen lautakunta Liite 2 10 Tekninen lautakunta 31.1.2017 Liite 2 10 04.01.2017 1/11 89432 Virallinen nimi Kansallinen yritys- ja Postiosoite Postitoimipaikka Mikkeli Postinumero 50100 Maa Suomi Carita Hakkarainen +358 447942667

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Kiinteistönhoito. Sammakkolammentie 2, Kuopio

TARJOUSPYYNTÖ. Kiinteistönhoito. Sammakkolammentie 2, Kuopio TARJOUSPYYNTÖ Kiinteistönhoito Sammakkolammentie 2, Kuopio 1.2.2017 Sivu 2/5 Sammakkolammentie 2, Kuopio 1. KOHDETIEDOT Tilaaja Savon koulutuskuntayhtymä PL 87 70101 Kuopio Tilaajan yhteyshenkilö Ari Orsjoki

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS. KOHA-kirjastotietojärjestelmä ylläpito- ja kehittämispalveluista Mikkelin kaupungin ja Koha Suomi Oy:n välillä

PALVELUSOPIMUS. KOHA-kirjastotietojärjestelmä ylläpito- ja kehittämispalveluista Mikkelin kaupungin ja Koha Suomi Oy:n välillä 1 PALVELUSOPIMUS KOHA-kirjastotietojärjestelmä ylläpito- ja kehittämispalveluista Mikkelin kaupungin ja Koha Suomi Oy:n välillä 2 1. OSAPUOLET Tilaaja: Mikkelin kaupunki (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan

Lisätiedot

Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017)

Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017) Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017) Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle

Lisätiedot

METROETHERNET-PALVELU OPERAATTOREILLE HINNASTO JA PALVELUKUVAUS

METROETHERNET-PALVELU OPERAATTOREILLE HINNASTO JA PALVELUKUVAUS 1 (6) MPY Palvelut Oyj Mikonkatu 16 50100 Mikkeli METROETHERNET-PALVELU OPERAATTOREILLE HINNASTO JA PALVELUKUVAUS 1.6.2015 MPY Palvelut Oyj Y-tunnus 1570688-2 Kotipaikka Mikkeli 2 (6) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kysymykset ja vastaukset

Kysymykset ja vastaukset Viite: TH01/PeRo Lapin ammattikorkeakoulu Oy Kysymykset ja vastaukset TYÖTERVEYSPALVELUIDEN HANKINTA Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1 Kysymykset ja vastaukset... 3

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Hammaslaboratoriotyöt

TARJOUSPYYNTÖ. Hammaslaboratoriotyöt TARJOUSPYYNTÖ Hammaslaboratoriotyöt 1(5) 23.3.2015 Seudullinen hankintapalvelukeskus Tuusulan kunta Hyvinkään kaupunki Järvenpään kaupunki Keravan kaupunki Mäntsälän kunta Sipoon kunta TARJOUSPYYNTÖ HAMMASLABORATORIOTÖIDEN

Lisätiedot

Integral Reactive PALVELUKUVAUS

Integral Reactive PALVELUKUVAUS 2016 Integral Reactive PALVELUKUVAUS Helpdesk 09 4247 5858 PALVELUKUVAUS, INTEGRAL PROACTIVE 1 (6) Sisällys 1 YLEISTÄ... 2 2 PALVELUN SISÄLTÖ... 2 3 PALVELUN TOTEUTTAMINEN... 2 3.1 Palvelupyyntöjen vastaanottaminen...

Lisätiedot

Laajakaista kaikkien ulottuville Selvitysmies Harri Pursiainen

Laajakaista kaikkien ulottuville Selvitysmies Harri Pursiainen Laajakaista kaikkien ulottuville Selvitysmies Harri Pursiainen 1 Markkinoiden muutos Ennen kattavat palvelut syntyivät markkinaehtoisesti eikä valtio puuttunut toimintaan tiukalla sääntelyllä, veroilla

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja.

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupungin tytäryhteisöiden taloustoimintojen hoito.

Lisätiedot

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Otteet Otteen liitteet

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Otteet Otteen liitteet Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (5) 197 Hiv-infektion saaneiden huumeiden käyttäjien erityispalvelujen hankinta HEL 2014-007306 T 02 08 02 01 Päätös Käsittely päätti hyväksyä hiv-infektion saaneiden

Lisätiedot

Vaatimustaulukon vaatimukset 1.2 ja 7.1. ovat sama vaatimus hieman eri sisällöllä. Kumpi vaatimus on voimassa?

Vaatimustaulukon vaatimukset 1.2 ja 7.1. ovat sama vaatimus hieman eri sisällöllä. Kumpi vaatimus on voimassa? Kysymykset ja vastaukset koskien TAMLAn ja TELKin "Asianhallintajärjestelmä" hankintailmoitusta: Liite 3.3.2-vaatimukset.xlsx Vaatimustaulukon vaatimukset 1.2 ja 7.1. ovat sama vaatimus hieman eri sisällöllä.

Lisätiedot

Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu

Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu 1 Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu Tarjouspyyntö jätekuljetuksista KIINTEISTÖJEN JÄTEKULJETUKSET Keuruun kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne kiinteistöjensä jätteidenkuljetuksista sekä

Lisätiedot

Hankinnan sisällön määrittely

Hankinnan sisällön määrittely Hankinnan sisällön määrittely lakimies Rasmus Ingman Markkinakartoitus sekä ehdokkaan tai tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun Ennen hankintamenettelyn aloittamista voi tehdä markkinakartoituksen

Lisätiedot

Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä

Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä Yleistä Asuinkiinteistön monipalveluverkko Asuinkiinteistön viestintäverkko, joka välittää suuren joukon palveluja, on avoin palveluille ja teleyritysten

Lisätiedot

TARJOUSPYYNNÖN LIITE 5(B) TARJOUSLOMAKE, KALENTERIVUOSI 2019 (OPTIO 2020)

TARJOUSPYYNNÖN LIITE 5(B) TARJOUSLOMAKE, KALENTERIVUOSI 2019 (OPTIO 2020) 1 (5) TARJOUSPYYNNÖN LIITE 5(B) TARJOUSLOMAKE, KALENTERIVUOSI 2019 (OPTIO 2020) Ohje tarjoajalle: Tarjoajan tulee antaa tarjouksessaan kaikki tässä lomakkeessa pyydetyt tiedot. Tarjoaja voi halutessaan

Lisätiedot

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 1 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1. YLEISKUVAUS... 3 2. PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1. Käyttöönotto ja opastus... 3 2.2. Huolto ja asennus... 3

Lisätiedot

Anvia Oyj. Kapasiteettituotteet - hinnasto

Anvia Oyj. Kapasiteettituotteet - hinnasto 1(8) Teleoperaattorihinnasto Anvia Oyj Kapasiteettituotteet - hinnasto Voimassa 1.3.2013 alkaen toistaiseksi 2(8) SISÄLLYSLUETTELO KAPASITEETTITUOTEHINNASTO... 3 1. SIIRTOVERKON YHTEYDET (TUOTERYHMÄ 4623)...

Lisätiedot

Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelut

Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelut Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelut Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Palvelupäällikkö Timo Karppanen Käsiteltävät asiat Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelut Valtion jaettu tuotantoympäristö

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö 29185 Päiväys 27.05.2015

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö 29185 Päiväys 27.05.2015 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Nurmeksen kaupunki Asia ja sen selvitys 29185 Nurmeksen kaupungin koulukuljetukset Hankinnan kohde: kilpailutti Nurmeksen kaupungin

Lisätiedot

Anvia Telecom Oy. Alueverkon Ethernet Palvelukuvaus

Anvia Telecom Oy. Alueverkon Ethernet Palvelukuvaus Teleoperaattoripalvelut Anvia Telecom Oy Alueverkon Ethernet Voimassa 20.2.2017 alkaen toistaiseksi Anvia Telecom Oy Anvia Telecom Ab Silmukkatie 6, 65100 Vaasa Cirkelvägen 6, 65100 Vasa Puhelin/Telefon

Lisätiedot

Bioanalyytikko-opiskelijoiden harjoittelupaikat Mikkelin aluelaboratoriossa

Bioanalyytikko-opiskelijoiden harjoittelupaikat Mikkelin aluelaboratoriossa Bioanalyytikko-opiskelijoiden harjoittelupaikat Mikkelin aluelaboratoriossa Yhteystiedot Islab, Mikkelin aluelaboratorio c/o Mikkelin keskussairaala Porrassalmenkatu 35 37 50100 Mikkeli Opiskelijavastaavat:

Lisätiedot

Operaattorilaajakaistapalvelun toimitus, siirto tai nopeudenmuutos etähallinnalla 20. Vyöhyke 0A (Pääkaupunkiseutu)

Operaattorilaajakaistapalvelun toimitus, siirto tai nopeudenmuutos etähallinnalla 20. Vyöhyke 0A (Pääkaupunkiseutu) 1(6) Elisa Operaattorilaajakaistapalvelut Operaattorilaajakaista Kertamaksu Operaattorilaajakaistapalvelun toimitus, siirto tai nopeudenmuutos etähallinnalla 20 Lisäpalvelut Kertamaksu Tilaajayhteyden

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

Tarjouspyyntö monitoimilaitteista

Tarjouspyyntö monitoimilaitteista Sivu 1 / 5 Tarjouspyyntö monitoimilaitteista Tilaaja Epilepsialiito ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki Y-tunnus: 0221136-2 Hankintamenettely Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä. Hankinnasta

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

Elisa teema-aamu 08.02.2005

Elisa teema-aamu 08.02.2005 Elisa teema-aamu 08.02.2005 Elisa työministeriön tietoliikennepalveluiden kokonaistoimittaja Petri Heino senior account manager Elisa Oyj Visio 2010 Suomi on osaamiseen perustuva hyvinvointiyhteiskunta,

Lisätiedot

METROETHERNET PALVELUKUVAUS JA HINNASTO ALKAEN

METROETHERNET PALVELUKUVAUS JA HINNASTO ALKAEN METROETHERNET PALVELUKUVAUS JA HINNASTO 1.7.2016 ALKAEN Palvelukuvaus Kaisanet Oy (myöhemmin KAISA) Metro Ethernet operaattorituote yhdistää eri pisteissä sijaitsevat lähiverkot tai muut verkkoratkaisut

Lisätiedot

25.9.2014. Viite: HANKINTAILMOITUS YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TALOUSHALLINNON JÄRJESTELMÄKOKONAISUUDEN HANKINNASTA

25.9.2014. Viite: HANKINTAILMOITUS YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TALOUSHALLINNON JÄRJESTELMÄKOKONAISUUDEN HANKINNASTA 25.9.2014 Viite: HANKINTAILMOITUS YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TALOUSHALLINNON JÄRJESTELMÄKOKONAISUUDEN HANKINNASTA Vastaukset kysymyksiin Kysymys: Sisältyykö hankinnan kohteeseen myös osto- ja

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

Kansallisen palveluväylän pilotoinnin tukeminen. JulkICTLab-projektihakemus

Kansallisen palveluväylän pilotoinnin tukeminen. JulkICTLab-projektihakemus Kansallisen palveluväylän pilotoinnin tukeminen JulkICTLab-projektihakemus v0.4 2 (6) DOKUMENTINHALLINTA Laatinut Tarkastanut Hyväksynyt VERSION HALLINTA versionro mitä tehty pvm/henkilö v0.4 3 (6) Sisällysluettelo

Lisätiedot

IPv6 käyttöönoton mahdollistajat operaattorin näkemys

IPv6 käyttöönoton mahdollistajat operaattorin näkemys IPv6 käyttöönoton mahdollistajat operaattorin näkemys Jyrki Soini TeliaSonera 1 IPv6 toimi nyt IPv4 osoitteet loppumassa hyvää vauhtia keskusvarasto (IANA) jakoi viimeiset osoitelohkot 3.2.2011 RIPE arvioi

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut Tarjouspyyntö YTHS:n pankkipalvelut Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely... 2 2.1 Hankinnasta

Lisätiedot

Sähköinen Smartum palveluseteli - Palvelusetelimalli Jyväskylä, Mikkeli, Joensuu

Sähköinen Smartum palveluseteli - Palvelusetelimalli Jyväskylä, Mikkeli, Joensuu Sähköinen palveluseteli - Palvelusetelimalli Jyväskylä, Mikkeli, Joensuu Mareena Löfgrén palveluseteliasiantuntija 050 544 5141, mareena.lofgren@smartum.fi -Kohdennetun maksamisen edelläkävijä Vuonna 1995

Lisätiedot

Kunnanhallitus 467 20.08.2007 Kunnanhallitus 644 10.12.2007 Kunnanhallitus 32 07.01.2008 PUHELINLIIKENTEEN KILPAILUTTAMINEN 464/01/013/2007 KHALL 467

Kunnanhallitus 467 20.08.2007 Kunnanhallitus 644 10.12.2007 Kunnanhallitus 32 07.01.2008 PUHELINLIIKENTEEN KILPAILUTTAMINEN 464/01/013/2007 KHALL 467 Kunnanhallitus 467 20.08.2007 Kunnanhallitus 644 10.12.2007 Kunnanhallitus 32 07.01.2008 PUHELINLIIKENTEEN KILPAILUTTAMINEN 464/01/013/2007 KHALL 467 Seutukunnan kunnille sekä kuntayhtymille on tullut

Lisätiedot

Palvelukuvaus LOUNEA KOTIPUHELIN PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi

Palvelukuvaus LOUNEA KOTIPUHELIN PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi Palvelukuvaus 1 LOUNEA KOTIPUHELIN PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 3 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Puhepalvelu... 3 2.1.1 Puhepalvelun rajoitukset... 4 2.2 Puhelinnumerot... 5 2.3 Lankapuhelinsovitin

Lisätiedot

TeliaSonera Finland Oyj. Sonera ODSL Ethernet-operaattorituote. Palvelukuvaus

TeliaSonera Finland Oyj. Sonera ODSL Ethernet-operaattorituote. Palvelukuvaus TeliaSonera Finland Oyj Sonera ODSL Ethernet-operaattorituote 1.5.2011 Yritystiedot Voimassa alkaen Versio TeliaSonera Finland Oyj Teollisuuskatu 15, 00510 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1475607-9,

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO. 1.1 Sopijapuolet. Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä

MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO. 1.1 Sopijapuolet. Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä 1 MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä Vuokralainen: Jämsän Vesi liikelaitos Y-0175622-1-300 Teollisuuskatu 10 42100 Jämsä

Lisätiedot

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 Hankintayksikkö Espoon kaupunki,., 02070 ESPOON KAUPUNKI. Tarjouspyyntö Espoon Kaupunkitekniikka-liikelaitos pyytää tarjoustanne viheralueiden rakentamiseen

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 1 TARJOUSPYYNTÖ OMPELUKONEIDEN JA SAUMUREIDEN KORJAUS- JA HUOLTOPALVELUISTA (puitejärjestely) 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunta pyytää tarjoustanne kunnan eri toimipisteisiin hankittujen ompelukoneiden

Lisätiedot

Alue 1, tiistaina 20.8.2013 kello 8.00 Lähtöpaikka: Veräjäpellonkoulu, Lintuvaarantie 14

Alue 1, tiistaina 20.8.2013 kello 8.00 Lähtöpaikka: Veräjäpellonkoulu, Lintuvaarantie 14 TARJOUSPYYNTÖ 1 (8) KIINTEISTÖJEN TALVIKUNNOSSAPITO Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoo Kiinteistöpalvelut - liikelaitokselle liitteen 1 mukaisten alueittain jaettujen kiinteistöjen

Lisätiedot

Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Vertailuvaiheeseen pääsevät ne tarjoukset, jotka täyttävät kelpoisuusehdot.

Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Vertailuvaiheeseen pääsevät ne tarjoukset, jotka täyttävät kelpoisuusehdot. 1 (5) SÄHKÖISEN OPPIMISYMPÄRISTÖPALVELUN HANKINTA Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Vertailuvaiheeseen pääsevät ne tarjoukset, jotka täyttävät kelpoisuusehdot. VERTAILUPERUSTEET 1.

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO JUANKOSKI (23) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO JUANKOSKI (23) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 11.11.2010 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 27.2.2015 1337/9520/2010 MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO JUANKOSKI (23) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA 1

Lisätiedot

Sonera Tuplanetti Plus Palvelukuvaus

Sonera Tuplanetti Plus Palvelukuvaus 1. Yleistä Sonera Tuplanetti Plus -liittymäpaketti (jäljempänä Paketti ) sisältää seuraavat liittymät ja palvelut: Kodin laajakaista, joka on Sonera Laajakaista ADSL (max. 24 Mbit/s nopeudella), Sonera

Lisätiedot

Kysymykset, vastaukset ja tarjouspyynnön tarkennukset

Kysymykset, vastaukset ja tarjouspyynnön tarkennukset 1 (8) Sauli Kleemola / SK 18.4.2016 Kysymykset, vastaukset ja tarjouspyynnön tarkennukset HUOM! Sisältää olennaisia tarjouspyynnön täsmennyksiä ja tarkennuksia. 1) G20: Yksittäisen WLAN-kontrollerin kapasiteetti

Lisätiedot

Palvelujen myynnin aloittaminen

Palvelujen myynnin aloittaminen Palvelujen myynnin aloittaminen Merja Saari Esityksen sisältö Tarjonnan alkaessa? Miten sopimukset on tehtävä? Mitä sopimusten pitää sisältää? Miten sopimuksia voi muuttaa? Miten virheet ja viivästykset

Lisätiedot

Sopimus koskee Nurmijärven kunnan kouluterveydenhuollon tarvitsemia optikon ja silmälääkärin suorittamia näöntutkimuspalveluja.

Sopimus koskee Nurmijärven kunnan kouluterveydenhuollon tarvitsemia optikon ja silmälääkärin suorittamia näöntutkimuspalveluja. SOPIMUS NÄÖNTUTKIMUSPALVELUN HANKINNASTA KOULUTERVEYDENHUOLTOON 1. Sopijaosapuolet Tilaaja: Nurmijärven kunta Keskustie 2 B/PL 37 01901 Nurmijärvi Y-tunnus: 9014643-2 Yhteyshenkilöt: Sopimusasiat: hankintajohtaja

Lisätiedot

Lämmitysöljy ja ajoneuvopolttoaineet TKS120 Tarjouspyyntö

Lämmitysöljy ja ajoneuvopolttoaineet TKS120 Tarjouspyyntö Lämmitysöljy ja ajoneuvopolttoaineet TKS120 Tarjouspyyntö Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia lämmitysöljystä sekä ajoneuvopolttoaineista Nokian, Oriveden ja Ylöjärven kaupungeille sekä Kangasalan,

Lisätiedot

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon 1 (5) MPY Mikonkatu 16 50100 Mikkeli MPY PALVELUT OYJ:N KUITULIITTYMIEN ERITYISEHDOT 1.6.2015 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston

Lisätiedot

Sähköisen asiointialustan ylläpito ja kehittäminen

Sähköisen asiointialustan ylläpito ja kehittäminen TIETOPYYNTÖ / LIITE 1 1 (6) Sähköisen asiointialustan ylläpito ja kehittäminen 1. Hankinnan kohde ja kuvaus 1.1 Taustatiedot 1.2 Tarjouksen sisältö Espoon kaupunki pyytää tarjousta sähköisen asiointialustan

Lisätiedot

OM 1/52/2010. Nuorten aloitekanavan määrittelytyön viimeistely ja toteutuksen kilpailutus

OM 1/52/2010. Nuorten aloitekanavan määrittelytyön viimeistely ja toteutuksen kilpailutus TEKNINEN IT-KONSULTOINTI Sivu 1 5.12.2013 OM 1/52/2010 Nuorten aloitekanavan määrittelytyön viimeistely ja toteutuksen kilpailutus 1. PERUSTIEDOT Oikeusministeriön demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Asia ja sen selvitys 44701 Työkonepalvelut: Traktori- ja keräävät suurtehoruohonleikkuripalvelut Hankinnan kohde:

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI ITÄ-UUSIMAA LAPINJÄRVI (6) -HANKEALUEEN TUKI- KELPOISUUDESTA

MARKKINA-ANALYYSI ITÄ-UUSIMAA LAPINJÄRVI (6) -HANKEALUEEN TUKI- KELPOISUUDESTA Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 26.11.2010 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 27.2.2015 1293/9520/2010 MARKKINA-ANALYYSI ITÄ-UUSIMAA LAPINJÄRVI (6) -HANKEALUEEN TUKI- KELPOISUUDESTA 1

Lisätiedot

MPY LAITETILAPALVELUT Palvelukuvaus

MPY LAITETILAPALVELUT Palvelukuvaus 1 (6) MPY Mikonkatu 16 50100 Mikkeli MPY LAITETILAPALVELUT Palvelukuvaus MPY Palvelut Oyj Y-tunnus 1570688-2 Kotipaikka Mikkeli ' Sisällysluettelo 1 MPY Laitetilapalveluiden yleiskuvaus... 3 Palveluiden

Lisätiedot

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki TARJOUSPYYNTÖ Perusturvalautakunta 29.9.2014 YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1 ( 5 ) ASUNNOT OY Kiinteistönhoitopalvelu 30.12.2009

TARJOUSPYYNTÖ 1 ( 5 ) ASUNNOT OY Kiinteistönhoitopalvelu 30.12.2009 TARJOUSPYYNTÖ 1 ( 5 ) 1. YLEISTÄ Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy (VVA Oy) on Viitasaarella toimiva, kaupunkiomisteinen vuokra-asuntoja tarjoava yritys. Vuokrattava on 431 huoneistoa 29 kiinteistössä. Asunnot

Lisätiedot

Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta

Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta Tarjouspyyntö pp.kk.2015 Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta 1 Tarjouskilpailun järjestäjä Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama ammatillisen osaamisen ja työelämän

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

TARJOUSKILPAILUN EHDOT - KOULULAISKULJETUKSET

TARJOUSKILPAILUN EHDOT - KOULULAISKULJETUKSET TARJOUSKILPAILUN EHDOT - KOULULAISKULJETUKSET 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Liikenneluvan automäärä 3. Yhteenliittymä 4. Alihankinta 5. Tiedot liikennöitsijästä 6. Kilpailukohteet 7. Kaluston ja palvelun

Lisätiedot