LIITE 1: TIETOVERKON KUVAUS JA SILLE ASETETUT VAATIMUKSET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIITE 1: TIETOVERKON KUVAUS JA SILLE ASETETUT VAATIMUKSET"

Transkriptio

1 MIKKELIN JA PIEKSÄMÄEN SEUTUJEN ALUEVERKKO 1 (15) : TIETOVERKON KUVAUS JA SILLE ASETETUT VAATIMUKSET 1. TIETOVERKON PERIAATE JA ARKKITEHTUURI Alueverkon tavoitteena on rakentaa sellainen tietoliikenteen perusinfrastruktuuri, jonka kapasiteetti ja palvelut mahdollistavat mukanaolevien asiakasorganisaatioiden tarvitsemien tietoteknisten palveluiden toteuttamisen joustavasti ja kustannustehokkaasti. Alueverkon tuottamat palvelut on tarkoitettu lisäämään kuntalaisten hyvinvointia tuottamalla kuntien ja kuntayhtymien tarvitsemia palveluja tehokkaasti ja taloudellisesti. Osa näistä palveluista on kuntien ja kuntayhtymien sisäiseen käyttöön, kun taas osa palveluista on avoimia kaikille. Alueverkon periaatteellinen rakenne on esitetty alla olevassa kuvassa 1. Kuva 1. Alueverkon periaatteellinen arkkitehtuuri Alueverkko rakentuu ns. ytimen ympärille, joka yhdistää asiakasorganisaatioiden verkot tietoturvallisesti toisiinsa, palveluntarjoajiin, julkiseen internetiin ja muihin verkkoihin. Korkean käytettävyyden takaamiseksi alueverkon ydin tulee mahdollisuuksien mukaan kahdentaa. Verkon toiminta perustuu käyttöönottohetkellä IPv4-osoitteisiin, mutta toteutuksen on mahdollistettava sopimusaikana mahdollisesti tapahtuva IPv6-osoitteiden käyttöönotto. Tarjoajan tulee kuvata tarjouksen liitteessä 5.2. verkon arkkitehtuuri sekä ydintoimintojen kahdennukset ja varmistukset. Asiakasorganisaatioiden omat verkot ulottuvat useiden kuntien alueelle Etelä-Savon maakunnassa ja yhden asiakasorganisaation verkon pisteitä voi olla monen kunnan alueella. Tarjottavan palvelun tulee sisältää hierarkkinen palomuuriratkaisu asiakasorganisaatiokohtaisine palomuureineen/virtuaalipalomuureineen.

2 MIKKELIN JA PIEKSÄMÄEN SEUTUJEN ALUEVERKKO 2 (15) Palveluntarjoajat liittyvät keskitetysti verkon ytimeen eivätkä suoraan asiakasorganisaatioiden verkkoihin. Tällä hetkellä tiedossa olevat palveluntarjoajat on ilmoitettu tässä tarjouspyynnössä, mutta sopimuskauden aikana verkkoon voi liittyä tai siitä voi poistua palveluntarjoajia. Asiakasorganisaatioiden Internet-yhteydet toteutetaan keskitetysti myöhemmin kuvatulla tavalla. Alueverkosta on voitava toteuttaa suoria yhteyksiä asiakasorganisaatioiden kannalta muihin keskeisiin tietoverkkoihin. Tällaisia verkkoja ovat esimerkiksi: - Eri operaattoreiden xdsl-verkot - Matkapuhelinverkot (mobiilidata) Asiakasorganisaatioiden pienten yksiköiden tietoliikennetarpeet on usein toteutettu eri operaattoreilta hankituilla xdsl-yhteyksillä. Alueverkon ja asiakasorganisaatioiden omien xdslliittymien välinen liikenne on toteuttava muuten kuin julkisen internetin yli esimerkiksi ns. nieluliittymien avulla. Mobiilidatan merkitys on viime vuosina kasvanut merkittävästi ja sen odotetaan kasvavan myös jatkossa. Tämän seurauksena matkapuhelinverkkoja käyttävien päätelaitteiden liittyminen alueverkkoon on otettava huomioon sen toteutuksessa. xdsl- ja matkapuhelinverkkojen yhdistämistä on kuvattu tarkemmin myöhemmin. Organisaatioiden tietoturvapolitiikkojen mukaiset liikenteen ohjaukset on tarkoitus toteuttaa alueverkon ytimessä. Siellä määritellään säännöt: - Asiakasorganisaatioiden sisäiselle ja niiden väliselle liikenteelle - Asiakasorganisaatioiden ja palveluntarjoajien väliselle liikenteelle - Asiakasorganisaatioiden ja internetin väliselle liikenteelle - Asiakasorganisaatioiden ja muiden verkkojen väliselle liikenteelle 2. HANKITTAVAT PALVELUT Hankintaan kuuluvat palvelut jakautuvat kolmeen luokkaan, jotka ovat: a) Peruspalvelut, jotka kaikki mukana olevat organisaatiot hankkivat. b) Lisäpalvelut, joita kuntatoimijat hankkivat omien tarpeidensa mukaisesti. c) Optiopalvelut, joiden hintoja ei huomioida tarjousten hintavertailussa. Näiden perusteella jokaiselle mukana olevalle kuntatoimijalle tulee oma palvelupaketti, joka sisältää peruspalveluiden lisäksi tietyt lisäpalvelut. Perus-, lisä- ja optiopalvelut on kuvattu alla. 3. ALUEVERKON PERUSPALVELUT 3.1. Liityntäpisteet ja niiden väliset yhteydet Alueverkon rungon muodostavat palveluntarjoajan eri puolilla maakuntaa olevat liityntäpisteet ja niiden väliset nopeat tietoliikenneyhteydet. Palveluntarjoajan tulee osoittaa liityntäpisteet taulukon 1 mukaisissa taajamissa. Mikkelin liityntäpisteessä tulee olla kaksi erillistä liityntälaitetta, jotta yhteydet asiakasorganisaatioiden keskeisimmistä toimipisteistä (Mikkelin kaupungin virastotalo ja Mikkelin keskussairaala) voidaan toteuttaa kahdennetusti.

3 MIKKELIN JA PIEKSÄMÄEN SEUTUJEN ALUEVERKKO 3 (15) Taulukko 1. Liityntäpisteiden sijaintipaikkakunnat Nro Taajama Huomio 1 Anttola 2 Haukivuori 3 Hirvensalmi 4 Juva 5 Kangasniemi 6 Mikkeli Kahdennus 7 Mäntyharju 8 Pertunmaa 9 Pieksämäki 10 Puumala 11 Ristiina 12 Suomenniemi 13 Savonlinna Palveluntarjoajan odotetaan sijoittavan liityntäpisteet omiin laitetiloihinsa tai vastaaviin taulukossa mainituissa taajamissa. Näin palvelutarjoaja voi toteuttaa liityntäpisteen laitteiden sähkönsyötön, varmistukset ja laitetilaan pääsyn haluamallaan tavalla. Liityntäpisteet on sijoitettava kyseisiin taajamiin korkean käytettävyyden sekä keskeisten siirtoyhteyksien varmistamiseksi ja, jotta uusien kohteiden liittäminen verkkoon voidaan tehdä kohtuullisin kustannuksin koko verkon alueella. Taulukossa 1 mainittujen liityntäpisteiden välisille yhteyksille asetetaan seuraavat vaatimukset: - Liityntäpisteiden välisten yhteyksien on oltava riittävän nopeita korkean palvelutason saavuttamiseksi. Vähimmäisnopeus on 1 Gbit/s - Yhteyksillä on voitava toteuttaa liikenteenpriorisointia esimerkiksi IP-osoitteiden tai muiden sääntöjen perusteella. - Luotettavuuden parantamiseksi liityntäpisteiden väliset yhteydet tulee mahdollisimman kattavasti varmentaa. Vähimmäisvaatimuksena on, että taulukossa 1 luetelluista liityntäpisteistä tulee vähintään kymmenestä olla varmennettu tietoliikenneyhteys. Mikäli varmennettu yhteys on useammasta kuin kymmenestä liityntäpisteestä se huomioidaan palvelun laatupisteytyksessä tarjouspyynnössä kuvatulla tavalla. Tarjoajan tulee kuvata tarjouksen liitteessä 5.3. (Liityntäpisteet ja niiden väliset yhteydet) liityntäpisteiden sijainnit, yhteysnopeudet, yhteyksien varmennukset ja muut ja muut palveluun liittyvät keskeiset tekijät.

4 MIKKELIN JA PIEKSÄMÄEN SEUTUJEN ALUEVERKKO 4 (15) 3.2. Asiakasorganisaatioiden liitynnät liityntäpisteisiin Kuntien ja kuntayhtymien keskeiset toimipisteet liittyvät palveluntarjoajan liityntäpisteisiin kuituyhteyksillä. Kuituyhteydet alkavat asiakasorganisaatioiden verkoista ja päättyvät operaattorin liityntäpisteeseen ja siellä olevaan ns. taajamakytkimeen. Tarjoaja vastaa palvelun ylläpidosta, huollosta ja valvonnasta taulukossa ilmoitettujen asiakkaiden toimipisteiden telejakamoihin asti. Asiakas vastaa itse mahdollisesta kiinteistön sisäverkosta ja siihen kytketyistä laitteista kuten kytkimistä. Tähän tarjouspyyntöön kuuluvat liityntäyhteydet asiakasorganisaatioiden toimipisteistä palveluntarjoajan liityntäpisteisiin on lueteltu taulukossa 2. Taulukossa on esitetty kahdennusta vaativat asiakkaan toimipisteiden (Mikkelin kaupungin virastotalon ja Mikkelin keskussairaalan) kahtena erillisenä rivinä. Taulukko 2. Liityntäyhteydet NO LIITYNTÄPISTE TOIMIPISTE OSOITE NOPEUS 1 Anttola Anttolatalo Taipaleentie 31 1 Gbps 2 Haukivuori Haukivuoritalo Keskustie 49 1 Gbps 3 Hirvensalmi Kunnantalo Keskustie 2 1 Gbps 4 Hirvensalmi Terveysasema Haapaniementie 17 1 Gbps 5 Hirvensalmi Vuoropäiväkoti Haapaniementie 17 1 Gbps 6 Hirvensalmi Heikinniemen palvelukeskus Heikinniementie 9 1 Gbps 7 Juva Kunnantalo Juvantie 13 1 Gbps 8 Juva Ammattiopisto, Juva Tirrolantie 7 1 Gbps 9 Kangasniemi Kunnantalo Otto Mannisentie 2 1 Gbps 10 Kangasniemi Terveyskeskus Sairaalantie 13 1 Gbps 11 Kangasniemi Pelastuslaitos Satamatie 22 1 Gbps 12 Mikkeli Keskussairaala Porrassalmenkatu Gbps 13 Mikkeli Keskussairaala Porrassalmenkatu Gbps 14 Mikkeli Mikonkatu Mikonkatu 3 1 Gbps 15 Mikkeli Maaherrankatu Maaherrankatu 13, 2 krs Stella 1 Gbps 16 Mikkeli Setrikatu Setrikatu 4 1 Gbps 17 Mikkeli Vuorikatu Vuorikatu 11 1 Gbps 18 Mikkeli Moisio Moisiontie 9 1 Gbps 19 Mikkeli Raviradantien toimipiste Raviradantie Gbps 20 Mikkeli Otavankadun toimipiste Otavankatu 4 1 Gbps 21 Mikkeli Kinnari Kinnarinkatu 3 1 Gbps 22 Mikkeli Hotelli Uusikuu Raviradantie 13 1 Gbps 23 Mikkeli Salosaari Metsäkouluntie 10 1 Gbps 24 Mikkeli Kaupungin virastotalo Maaherrankatu Gbps 25 Mikkeli Kaupungin virastotalo Maaherrankatu Gbps 26 Mikkeli Kalevankankaan koulu Raviradantie 16 1 Gbps 27 Mikkeli Päiväkoti Vilttihattu Ahonkatu 2 1 Gbps 28 Mikkeli Sairilan koulu Joki-Sairilantie 2 1 Gbps 29 Mikkeli Taitola Raviradantie 18 1 Gbps 30 Mikkeli Etelä-Savon työterveys Maaherrankatu 13 1 Gbps 31 Mikkeli Matkailupalvelu Maaherrankatu Stella 1 Gbps 32 Mäntyharju Kunnantalo Asematie 3 1 Gbps

5 MIKKELIN JA PIEKSÄMÄEN SEUTUJEN ALUEVERKKO 5 (15) 33 Mäntyharju Valtion virastotalo Koulutie 8 1 Gbps 34 Mäntyharju Päiväkoti Touhula Teletie 8 1 Gbps 35 Mäntyharju Terveyskeskus Sairaalantie 3 1 Gbps 36 Mäntyharju Palolaitos Koivutie 2 1 Gbps 37 Mäntyharju Soneran laitetila Teletie 1 1 Gbps 38 Mäntyharju Toivolan koulu Toivolanmutka 19 1 Gbps 39 Pertunmaa Kunnantalo Pertuntie 14 1 Gbps 40 Pertunmaa Päiväkoti Kuntotie 3 1 Gbps 41 Pertunmaa Rinnehovi Punakivientie 3 1 Gbps 42 Pertunmaa Punakivi 1 Punakiventie 5A 1 Gbps 43 Pertunmaa Punakivi 2 Punakiventie 5E 1 Gbps 44 Pertunmaa Koulukeskus/Kirjasto Kirkkotie 3 1 Gbps 45 Pertunmaa Terveyskeskus Virastokuja 1 1 Gbps 46 Pieksämäki Poleeni Savontie 13 1 Gbps 47 Pieksämäki Yrittäjätalo Myllykatu 12 1 Gbps 48 Pieksämäki Ammattiopisto, Pieksämäki Kuusitie 41 1 Gbps 49 Pieksämäki Vaalijala Nenonpellontie 40 1 Gbps 50 Puumala Kunnantalo Keskustie 14 1 Gbps 51 Puumala Terveysasema Niementie 26 1 Gbps 52 Ristiina Kunnantalo Linnatie Gbps 53 Ristiina Terveyskeskus Brahentie 10 1 Gbps 54 Ristiina Vanhainkoti Tuderuksentie 2 1 Gbps 55 Ristiina Koulukeskus Mäkitie 20 1 Gbps 56 Ristiina Brahetalo Brahentie 54 1 Gbps 57 Suomenniemi Suomenniemitalo Kirkonkyläntie 14 1 Gbps 58 Savonlinna Palolaitos Savonkatu 2 1 Gbps 59 Hirvensalmi Elomaan koulu Koulutie 5 1 Gbps 60 Hirvensalmi Lahnaniemen koulu Lahnaniementie 67 1 Gbps 61 Hirvensalmi Paloasema Pitäjäntie 4 1 Gbps 62 Mikkeli Kyyhkylän kuntoutuskeskus Kyyhkyläntie 9 1 Gbps 63 Juva Pääskylinna Tirrolantie 23 1 Gbps Asiakasorganisaatioiden verkot kehittyvät ja muuttuvat jatkuvasti. Tämän seurauksena kaikissa liityntäpisteissä on oltava kapasiteettia ja kytkinportteja uusien kohteiden liittämiseksi alueverkkoon Ulkoiset internet-yhteydet Alueverkon ulkoiset internet-yhteydet toteutetaan keskitetysti verkon ytimestä, joka sijaitsee Mikkelissä. Koska verkon ytimen laitteet on kahdennettu, myös Internet-yhteys tulee toteuttaa kahdennettuna. Kahdennus voidaan toteuttaa joko kuormanjako tai varayhteysperiaatteella, mutta mahdollisessa toisen yhteyden vikatilanteessakin tulee ulkoisen internet-yhteyden nopeuden olla vähintään taulukossa 3 esitettyjen vaihtoehtoisten nopeuksien mukainen. Taulukko 3. Ulkoisten Internet-yhteyksien vähimmäisnopeudet Intenet-yhteys Ulkomaan yhteys (taattu kaista) Vaihtoehto 1 0,5 Gbit/s 100 Mbit/s Vaihtoehto 2 1 Gbit/s 200 Mbit/s

6 MIKKELIN JA PIEKSÄMÄEN SEUTUJEN ALUEVERKKO 6 (15) Pyydämme teitä ilmoittamaan tarjouksessa hinnat myös pienemmille ja suuremmille internetnopeuksille. Nämä hinnat ovat vain tarjouksen lisätietoja ja varsinainen tarjousvertailu perustuu taulukossa 3 esitettyjen kahden vaihtoehdon hintojen keskiarvoon. Lisäksi toimittajan on pysyttävä tarjoamaan ratkaisu ulkoisten internet-yhteyksien kaistanhallintaan, jolla voidaan esimerkiksi IP-osoitteiden tai muiden sääntöjen perusteella varata siirtokapasiteettia tietyille käyttäjäryhmille. Asiakkaan on myös pystyttävä seuraamaan ulkoisen yhteyden liikenteen määrää. Tarjoajan tulee kuvata tarjouksen liitteessä 5.4. (Ulkoiset internet-yhteydet) ulkoisen internetyhteyden toteutustapa, kahdennus, kaistanhallintaominaisuudet ja muut palveluun liittyvät keskeiset tekijät Yhteydet palveluntarjoajille Verkon ytimeen on voitava liittää kuntatoimijoiden lisäksi myös palveluntarjoajia. Tietoturvan ja suorituskyvyn varmistamiseksi yhteyksiä ei voida toteuttaa julkisen internet yli vaan ne on toteutettava paikallisina erillisyhteyksinä. Taulukossa 4 on esitetty tarjouspyyntöön sisältyvät kolmansien osapuolien liittämiseen tarvittavat yhteydet. Yhteydet toteutetaan Mikkelissä sijaitsevasta verkon ytimestä taulukossa ilmoitettuihin osoitteisiin. Taulukossa on esitetty kahdennusta vaativat yhteydet (CGI, Tieto ja KYS/Erva) kahtena erillisenä rivinä. Taulukko 4. Kolmansien osapuolien yhteydet No LIITYNTÄPISTE TOIMIPISTE OSOITE NOPEUS 1 Mikkeli Kuntien Tiera Jääkärinkatu 33 1 Gbps 2 Mikkeli Medi-IT Mikonkatu 18 1 Gbps 3 Mikkeli TeliaSonera Mikonkatu 18 1 Gbps 4 Mikkeli MPY Mikonkatu 18 1 Gbps 5 Mikkeli CGI Patteristonkatu 2 1 Gbps 6 Mikkeli CGI Patteristonkatu 2 1 Gbps 7 Mikkeli Tieto Mikonkatu 18 1 Gbps 8 Mikkeli Tieto Mikonkatu 18 1 Gbps 9 Mikkeli MAMK Patteristonkatu 2 1 Gbps 10 Mikkeli Disec Patteristonkatu 2 1 Gbps 11 Mikkeli KYS/Erva Porrassalmenkatu Gbps 12 Mikkeli KYS/Erva Porrassalmenkatu Gbps 13 Mikkeli TeliaSonera Prikaatinkatu 3 1 Gbps Taulukossa 4 esitetty tiettyjen kohteiden kahdennus tarkoittaa kahta erillistä tietoliikenneyhteyttä alueverkon ytimestä kyseisiin osoitteisiin. Kahdennus voidaan toteuttaa joko kuormanjako tai varayhteysperiaatteella, mutta mahdollisessa toisen yhteyden vikatilanteessakin tulee yhteyden nopeuden olla vähintään taulukossa ilmoitetun nopeuden mukainen Yhteydet muihin verkkoihin

7 MIKKELIN JA PIEKSÄMÄEN SEUTUJEN ALUEVERKKO 7 (15) Kuntatoimijoilla on käytössä suuri määrä xdsl-yhteyksiä pienten toimipisteiden verkottamiseen. Nämä yhteydet on rajattu tämän tarjouspyynnön ulkopuolelle, mutta tarjoajan on pystyttävä liittämään kyseiset xdsl-yhteydet alueverkkoon. Liittäminen on toteutettava muuten kuin julkisen internet-yhteyden yli esimerkiksi ns. nieluliittymien avulla. Kuntatoimijoille xdsl-yhteyksiä toimittavat tällä hetkellä TeliaSonera, Mikkelin Puhelin ja DNA. Nieluliittymille asetetaan taulukossa 5 esitetyt liittymämääriin perustuvat vähimmäisnopeudet. Taulukko 5. Yhteydet xdsl-verkkoihin No OPERAATTORI SIJAINTI NOPEUS 1 Sonera xdsl-nielu Mikkeli 20 Mbit/s 2 MPY xdsl-nielu Mikkeli 100 Mbits 3 DNA xdsl-nielu Mikkeli 20 Mbit/s Tarjoajan tulee kuvata tarjouksen liitteessä 5.5. (xdsl-verkkojen liittyminen alueverkkoon) eri operaattoreiden xdsl-verkojen liittämisessä käytetty toteutustapa ja muut palveluun liittyvät keskeiset tekijät. Mobiilidatan merkitys on viime vuosina kasvanut merkittävästi ja sen odotetaan kasvavan myös jatkossa. Tämän seurauksena matkapuhelinverkkoja käyttävien päätelaitteiden liittyminen alueverkkoon on otettava huomioon sen toteutuksessa. Toteutuksessa on kiinnitettävä erityistä huomiota operaattoririippumattomuuteen eli alueverkko- ja matkapuhelinoperaattori voivat olla eri toimijat sekä siihen, että matkapuhelinoperaattoreita voi olla useita. Verkon tulee mahdollistaa matkapuhelinverkon liikenteen ohjaukset alueverkkoon sekä julkisen internetin että organisaatiokohtaisen APN:n kautta. Tarjoajan tulee kuvata tarjouksen liitteessä 5.6. (Matkapuhelinverkkojen liittyminen alueverkkoon) eri operaattoreiden mobiilidataverkkojen liittämisessä käytetty toteutustapa ja muut palveluun liittyvät keskeiset tekijät Palomuuripalvelut Verkon ytimessä tulee toteuttaa tehokkaat palomuuripalvelut organisaatioiden tietoturvapolitiikan mukaisten sääntöjen toteuttamiseksi. Palomuuripalvelulle asetetaan seuraavia vaatimuksia: - Palomuurit voidaan toteuttaa virtualisoituina kuitenkin niin, että palvelut on kahdennettava kahdella erillisellä laitteella. - Sen on tarjottava organisaatiokohtaiset palomuurit/virtuaalipalomuurit - Sen on tarjottava palomuuripalvelut palveluntarjoajiin ja muihin verkkoihin päin - Palvelun on tarjottava mahdollisuus hierarkkisten säännöstöjen luomiseen ainakin julkisen internetin ja asiakasorganisaatioiden omien verkkojen välisessä liikenteessä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että julkisesta internetistä tulevaan liikenteeseen voidaan toteuttaa suodatusta yhteisen säännöstön mukaisesti liikenteen tullessa alueverkkoon sekä asiakaskohtaisen säännöstön mukaan ennen sen siirtymistä ytimestä asiakkaan omaan verkkoon. - Palomuurin kuukausimaksuun on sisällyttävä normaalissa toimitusajassa tehtävät sääntömuutokset eli näistä sääntömuutoksista ei saa periä kertamaksuja. Pikatoimituksista voidaan periä erillinen korvaus. (kts. tarkemmin kohta palvelutasovaatimukset)

8 MIKKELIN JA PIEKSÄMÄEN SEUTUJEN ALUEVERKKO 8 (15) - Reaaliaikainen seuranta - Web-pohjainen hallinta- ja raportointijärjestelmä, jolla voidaan toteuttaa ainakin sääntöjen tilaukset ja niiden seuranta - Nopeat vaste- ja korjausajat (määritelty tarkemmin kohdassa Palvelutaso) - Palomuuripalvelun korkean käytettävyyden ja luotettavuuden saavuttamiseksi palomuurin/palomuurien on sijaittava fyysisesti alueverkon alueella Toimittajan tulee liittää tarjoukseensa seuraavat palvelukuvaukset: - Liite 5.7 Palomuuripalvelun rakenteen ja toteutuksen kuvaus - Liite 5.8 Palomuuripalveluun liittyvän web-pohjaisen hallinta- ja raportointijärjestelmän kuvaus 3.7. VPN-palvelut Avoimien ulkoisten yhteyksien lisäksi alueverkosta on pystyttävä toteuttamaan tunneloituja VPNyhteyksiä sekä verkon ulkopuolisista kohteista että verkon ulkopuolisiin kohteisiin. Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi yliopistolliset keskussairaalat, toiset keskussairaalat, palveluoperaattorit, matkapuhelinoperaattoreiden verkot sekä organisaation työntekijöiden kodit ja etätyöpisteet. VPNpalvelulle asetetaan seuraavia vaatimuksia: - Palvelun tulee mahdollistaa sekä site-to-site VPN-tunnelit että yksittäisten käyttäjien remote access VPN -yhteydet. - Remote access -palvelu tulee mitoittaa seuraavien vaihtoehtojen mukaan: - Vaihtoehto 1: enintään 200 yhtäaikaista käyttäjää - Vaihtoehto 2: enintään 100 yhtäaikaista käyttää (hintavertailussa huomioidaan vaihtoehtojen hintojen keskiarvo) - Toimittajan tulee osoittaa asiakkaalle remote access VPN -palvelun hallintaa varten käyttöliittymä, jolla voidaan hallita palvelun käyttäjiä, käyttäjäryhmiä ja niihin liittyviä IPosoitealueita. - Palvelun tulee tukea soveltuvin osin ainakin IPSec- ja TLS/SSL-tekniikoita. Tarjoajan tulee kuvata tarjouksen liitteessä 5.9. (VPN-palvelu ja sen toteutus) VPN-palveluiden toteutuksessa käytettävät tekniset ratkaisut ja ominaisuudet sekä muut palveluun liittyvät keskeiset tekijät Tunkeutumisen havaitsemis- ja estopalvelu Alueverkon ytimessä tulee olla käytössä nykyaikainen tunkeutumisen havaitsemis- ja/tai estojärjestelmä (IDS/IPS). Palvelun tulee perustua verkkoliikenteen ja sen ominaisuuksien tutkintaan ja sen tarkoituksena on havaita mahdolliset tunkeutumisyritykset ja toimia ennalta määriteltyjen ohjeiden mukaisesti vahinkojen estämiseksi ja rajaamiseksi. Tarjoajan tulee kuvata tarjouksen liitteessä (IDS/IPS-palvelu ja sen toteutus) tunkeutumisen havaitsemis- ja estopalveluiden toteutuksessa käytettävät tekniset ratkaisut ja ominaisuudet sekä muut palveluun liittyvät keskeiset tekijät IP-osoitteistus

9 MIKKELIN JA PIEKSÄMÄEN SEUTUJEN ALUEVERKKO 9 (15) Alueverkossa tullaan käyttämään sekä julkisia että nk. privaatteja IP-osoitteita. Julkisia IP-osoitteita käytetään pääasiassa verkon ytimessä ja niitä oletetaan olevan käytössä sama määrä kuin nykyisessä alueverkossa on tällä hetkellä eli noin 5 C-luokkaa taulukon 6 mukaisesti Taulukko 6. Käytössä olevat julkiset osoiteavaruudet Yksityiskohtainen osoitesuunnittelu on osa käyttöönottosuunnitelmaa. Vaikka pääperiaatteena on palveluiden keskittäminen verkon ytimeen, osoitesuunnitelman on mahdollistettava yhteisten palveluiden sijoittaminen minne tahansa alueverkossa Kehittyneet raportointipalvelut Asiakasorganisaatiot haluavat saada mahdollisimman kattavan kuvan omasta verkostaan, sen toiminnasta ja liikennemääristä. Asiakkaan seuranta- ja raportointitarpeet kohdistuvat ainakin seuraaviin kohteisiin: - Organisaation omaan palomuuriin ja sen säännöstöihin - IDS/IPS-järjestelmään - Organisaation omaan verkkoliikenteeseen eri liityntäpisteissä - Ulkoiseen internet-liikenteeseen Tarjoajan tulee kuvata tarjouksen liitteessä (Raportointipalvelu ja sen toteutus) raportointijärjestelmän tarjoamat ominaisuudet ja mahdollisuudet sekä muut palveluun liittyvät keskeiset tekijät. 4. ALUEVERKON LISÄPALVELUT Lisäpalvelut ovat palveluja, joita osa mukana olevista organisaatioista hankkii valittavalta toimittajalta ja osa ei. Tämän hetkinen käsitys siitä mitä palveluja ja missä määrin kukin organisaatio hankkii, on esitetty tarjouslomakkeella. Asiakkaat eivät sitoudu näihin ilmoituksiin vaan valinnat voivat muuttua vielä hankintaprosessin aikana. Tarjousvertailu tehdään kuitenkin tarjouslomakkeessa ilmoitetuilla tiedoilla. Asiakasorganisaatiot varaavat kuitenkin itselleen oikeuden kilpailuttaa lisäpalveluja tarvittaessa myöhemmin myös erikseen HTTP proxy palvelut Kuntatoimijat haluavat tehostaa internet-yhteyden käyttöä proxy-palvelun avulla. Palvelun tavoitteena on nopeuttaa www-likennettä sekä säästää olemassa olevaa kaistaa. Palvelun

10 MIKKELIN JA PIEKSÄMÄEN SEUTUJEN ALUEVERKKO 10 (15) toimintavarmuuden takaamiseksi palvelu tulee kahdentaa. Proxy-palvelun käytön tulisi olla käyttäjille näkymätöntä (ns. transparent proxy) eikä se saisi edellyttää käyttäjä/selainkohtaisia asetuksia tai määrittelyjä. Lisäksi palvelun on mahdollistettava proxy-palveluiden ohittaminen halutuille asiakaslaitteille, sillä eräät asiakasorganisaatioiden käyttämistä palveluista edellyttää tätä. Palvelun hinnoittelun on perustuttava palvelua käyttävien työasemien määrään. Tarjoajan tulee kuvata tarjouksen liitteessä (HTTP proxy -palvelu ja sen toteutus) proxypalvelun toteutustapa ja toiminta sekä muut palveluun liittyvät keskeiset tekijät Sisällönsuodatuspalvelut Kuntatoimijat ovat kiinnostuneet sisällönsuodatuspalvelusta, jonka avulla voidaan automaattisesti rajoittaa www-liikennettä nk. ei-toivotuille sivuille. Palvelun tulisi tarjota mahdollisimman joustavat mahdollisuudet käyttäjäryhmäkohtaisten suodatussääntöjen käyttöönotolle. Palvelun hinnoittelun on perustuttava palvelua käyttävien työasemien määrään. Tarjoajan tulee kuvata tarjouksen liitteessä (Sisällönsuodatuspalvelut ja niiden toteutus) sisällönsuodatuspalveluiden toteutustapa ja toiminta sekä muut palveluun liittyvät keskeiset tekijät Internet-liikenteen virustarkistus Kuntatoimijat ovat kiinnostuneet palvelusta, jonka avulla voidaan automaattisesti skannata internetliikennettä virusten varalta. Viiveiden minimoimiseksi ja suorituskyvyn takaamiseksi internetliikenteen virustarkistus tulee toteuttaa paikallisesti alueverkon alueella eikä ns. pilvipalveluna. Palvelun hinnoittelun on perustuttava palvelua käyttävien työasemien määrään. Tarjoajan tulee kuvata tarjouksen liitteessä (Internet -liikenteen virustarkistus) Internetliikenteen virustarkistuksen toteutustapa ja toiminta sekä muut palveluun liittyvät keskeiset tekijät Asiantuntijapalvelut Toimittajan tulee nimetä tekninen asiantuntija, jolta asiakasorganisaatiot voivat tilata teknistä konsultaatiota verkon kehittämiseen, käyttöön ja ylläpitoon liittyvissä kysymyksissä. Kyseisen palvelun käytön määrää on etukäteen vaikea arvioida, mutta tarjouslomakkeella (tarjouspyynnön liite 3) on arvioitu palvelun käyttömäärä sopimusaikana. Muiden lisäpalveluiden tapaan asiakkaat eivät kuitenkaan sitoudu tähän määrään vaan palvelua käytetään tarpeen mukaan. Toimittajan on huomioitava, että verkon käyttöönottoon liittyvästä asiantuntijatyöstä ei voi laskuteta erikseen vaan se sisältyy palveluiden hintoihin. Tarjoajan tulee kuvata tarjouksen liitteessä (Asiantuntijapalvelut) asiantuntijapalvelun sisältö ja toimintaperiaatteet sekä muut palveluun liittyvät keskeiset tekijät. 5. OPTIOPALVELUT

11 MIKKELIN JA PIEKSÄMÄEN SEUTUJEN ALUEVERKKO 11 (15) Tarjojaan pyydetään esittämään seuraavien optiopalveluiden toteutustapa sekä esittämään niiden hinnoitteluperusteet. Optiopalveluiden hintoja ei huomioida tarjousvertailussa Organisaatioiden verkkojen sisäiset yhteydet Liityntäpisteiden välisten runkoyhteyksien ja asiakasorganisaatioiden liityntäyhteyksien lisäksi asiakasorganisaatioilla on käytössä vaihteleva määrä sisäisiä kuituyhteyksiä toimipisteiden välillä. Tämän tarjouspyynnön optiona pyydetään hintoja taulukossa 7 esitetyille yhteyksille. Taulukko 7. Tarjouspyynnön optiona olevat organisaatioiden sisäiset yhteydet. No LIITYNTÄPISTE TOIMIPISTE OSOITE NOPEUS 1 Mikkeli Launialan koulu Saimaannorpankatu 1 1 Gbps 2 Mikkeli Moision koulu Kyläkouluntie 2 1 Gbps 3 Mikkeli Olkkolan koulu Porrassalmentie 57 1 Gbps 4 Mikkeli Rahulan koulu Rahulantie 26 A 1 Gbps 5 Mikkeli Rämälän koulu Vehmaskyläntie 1 1 Gbps 6 Mikkeli Rouhialan koulu Koulukatu 23 1 Gbps 7 Mikkeli Sairialan koulu Joki-Sairilantie 2 1 Gbps 8 Mikkeli Tuupuralan koulu Nuottakatu 1 1 Gbps 9 Mäntyharju Tekninen tukikohta Pyhävedentie Gbps 10 Mäntyharju Kalliorinne Sairaalantie 4 1 Gbps 11 Mäntyharju Kirkonkylän koulu Mäntyharjuntie 41 1 Gbps 12 Mäntyharju Puhdistamo Rantatie13 1 Gbps 13 Mäntyharju Nuorisotalo Kompantie 5 1 Gbps 14 Mäntyharju Ala-aste Koulutie 23 1 Gbps 15 Mäntyharju Kirjasto Lääkärinkuja 2 1 Gbps 16 Mäntyharju Ylä-aste Sairaalantie 4 1 Gbps 17 Mäntyharju Vanhainkoti Haapaseläntie 21 1 Gbps 18 Mäntyharju Lukio Kompantie 22 1 Gbps 5.2 Keskitetty DHCP-palvelu Organisaatioilla on käytössä erilaisia ratkaisuja toteuttaa DHCP-palvelut. Pyydämmekin toimittajaa tarjoamaan optiona keskitettyä DHCP-palvelua sitä haluaville organisaatioille. Tarjoajan tulee kuvata tarjouksen liitteessä (Keskitetty DHCP-palvelu) DHCP-palvelun toteutustapa ja ominaisuudet sekä muut palveluun liittyvät keskeiset tekijät Nimipalvelut Alueverkon alueella toimii useita jo rekisteröityjä internet-domaineja. Näiden domainien nimipalvelut on toteutettu hivenen vaihtelevasti. Jotkut organisaatiot vastaavat itse ko. palvelusta joko osittain tai kokonaan kun taas toiset organisaatiot haluavat hankkia sekä primääri- että sekundäärinimipalvelut alueverkon toimittajalta. Domain-nimien kokonaismäärä tiedetään vasta kun on lopullisesti selvillä mitkä organisaatiot ovat mukana alueverkossa ja miten he toteuttavat nimipalvelunsa mutta alustava arvio on yhteensä noin 50 domainia.

12 MIKKELIN JA PIEKSÄMÄEN SEUTUJEN ALUEVERKKO 12 (15) Tarjoajan tulee kuvata tarjouksen liitteessä (Nimipalvelu) Nimipalvelun toteutustapa ja ominaisuudet sekä muut palveluun liittyvät keskeiset tekijät Asiakkaan lähiverkon hallinta-, valvonta- ja ylläpitopalvelu Jotkut mukana olevista kuntatoimijoista ovat kiinnostuneet ulottamaan toimittajan verkon valvonnan omaan sisäiseen lähiverkkoon asti. Hallintapalvelun tulee sisältää ainakin seuraavat palvelut: - Lähiverkon laitteet ja niiden päivitykset - Lähiverkon aktiivilaitteiden valvonta, hallinta ja ylläpito - Verkon viankorjaus - Raportointi Tarjoajan tulee kuvata tarjouksen liitteessä (Lähiverkon hallintapalvelu) asiakkaan lähiverkon hallinta-, valvonta- ja ylläpitopalvelun toteutustapa, ominaisuudet ja hinnoitteluperusteet sekä muut palveluun liittyvät keskeiset tekijät Sähköpostin roskaposti- ja virustarkistus Kuntatoimijoiden nykyiset sopimukset sisältävät varsinaisen sähköpostipalvelun ja siksi se ei ole osa tätä tarjouspyyntöä. Sen sijaan osa asiakasorganisaatioista harkitsee sähköpostiin liittyvän roskaposti- ja virussuodatuspalvelun hankintaa osana tätä tarjouspyyntöä. Kyseisen palvelun tulee mahdollistaa ainakin saapuvassa suunnassa roskapostin leimaus ja esto, sähköpostien automaattinen virustarkistus sekä viruksia sisältävien viestien esto, raportointi ja hallinta (estettyjen viestien vapauttaminen). Palvelun hinnoittelun tulee perustua palvelua käyttävien sähköpostilaatikoiden määrään. Tarjoajan tulee kuvata tarjouksen liitteessä (Sähköpostin roskaposti- ja virustarkistus) roskaposti- ja virustarkistuspalvelun toteutustapa ja toiminta sekä muut palveluun liittyvät keskeiset tekijät Alueverkon lisäliityntäpisteet Asiakasorganisaatiot miettivät omien sisäisten verkkojensa rakenteiden kehittämistä. Tämä edellyttäisi taulukossa 1 kuvattujen liityntäpisteiden lisäksi uusien liityntäpisteiden toteuttamista. Koska nämä suunnitelmat eivät ole vielä tällä hetkellä valmiit, kyseisiä liityntäpisteitä ei ole ilmoitettu taulukossa 1. Tarjoajaa pyydetään kuitenkin ilmoittamaan optiona taulukossa 8 esitettyjen lisäliityntäpisteiden kustannukset Taulukko 8. Optiona olevat lisäliityntäpisteet Nro Taajama 14 Rantakylä, Mikkeli 15 Otava, Mikkeli

13 MIKKELIN JA PIEKSÄMÄEN SEUTUJEN ALUEVERKKO 13 (15) 6. PALVELUTASO JA SANKTIOT 6.1. Yleiset toimintaperiaatteet Asiakkaiden kannalta alueverkon palvelutaso, luotettavuus ja toimintavarmuus ovat erittäin keskeisiä tekijöitä. Häiriöt verkon toiminnassa voivat estää organisaatioita suorittamasta keskeisiä tehtäviään ja saattavat pahimmillaan aiheuttaa merkittävää haittaa ja jopa vaaratilanteita. Tämän takia asiakkaat edellyttävät, että toimittaja sitoutuu seuraaviin toimintaperiaatteisiin: - Toimittajan tulee nimetä yhteyshenkilöt, jotka ovat kokonaisvastuussa asiakkaalle alueverkon toiminnasta. - Toimittajan yhteyshenkilöt organisoivat vähintään neljä kertaa vuodessa asiakasorganisaatioiden yhdyshenkilöille seuranta- ja kehittämispalaverit. - Toimittajan tulee nimetä tekninen asiantuntija, jolta asiakasorganisaatiot voivat tilata teknistä konsultaatiota verkon kehittämiseen, käyttöön ja ylläpitoon liittyvissä kysymyksissä tarjouksen mukaisin ehdoin. Palvelua on kuvattu tarkemmin kohdassa Toimittajan on luotava järjestely, jolla asiakasorganisaatiot voivat ottaa yhteyttä palveluntarjoajan vikapalveluun 24 h vuorokaudessa puhelimitse, sähköpostilla ja wwwpalvelun kautta Palvelutasoparametrit Hankittaville palveluille asetettavat palvelutasoluokitukset perustuvat Julkisen hallinnon neuvottelukunnan tekemään dokumenttiin JHS 174 ICT-palveluiden palvelutasoluokitus, Liite 1 Palvelutasoluokitus. Mikäli palvelutasoon liittyviä tekijöitä ei ole erikseen määritelty tässä dokumentissa noudatetaan JHS 174:n mukaisia määrittelyjä. Palvelutasomäärittelyn lähtökohtana ovat seuraavat laatumääreet: - Huoltoikkuna eli etukäteen varattu ylläpitotoimintaan varattu katko - Palveluaika: Vikailmoitusten vastaanotto eli aika jolloin toimittaja ottaa vastaan vikailmoituksia. - Palveluaika: Palvelun valvonta-aika eli aika jolloin toimittaja valvoo palvelua ja sen toimintaa. - Palveluaika: Häiriöselvitysaika eli aika jolloin toimittaja tekee korjaustoimenpiteitä. - Reagointiaika eli aika jonka kuluessa tapahtuman tai häiriön havaitsemisesta tulee häiriön korjaaminen ja tapahtuman käsittely aloittaa. - Ratkaisuaika eli aika häiriön tai ongelman havaitsemisesta, jonka aikana toimittajan tulee saada poistettua häiriö tai ongelma tai muuten normalisoida palvelu. - Käytettävyys (K) eli palvelun kyky tuottaa sitä palvelua, jota kohteelta edellytetään. Käytettävyys lasketaan seuraavasti: K = ( Pa Ka + Eh) / Pa * 100 % Pa, palveluaika Ka, katkojen yhteenlaskettu kesto palveluaikana. Eh, se yhteenlaskettu katkoihin palveluaikana kuluva aika, joka johtuu asiakkaan tai kolmansien osapuolten vastuulla olevista seikoista tai suunnitelluista ja sovituista katkoista palveluaikana.

14 MIKKELIN JA PIEKSÄMÄEN SEUTUJEN ALUEVERKKO 14 (15) 6.3. Palvelutasovaatimukset Palvelut jaetaan kahteen palveluluokkaan, joille asetetaan taulukon 9 mukaisen palvelutasovaatimukset. Taulukko 9. Palvelutasovaatimukset palveluluokittain Palveluluokka 1 Palveluluokka 2 Huoltoikkuna Ennalta ilmoitettuja huoltokatkoksia enintään kerran kuukaudessa ja sen tulee ajoittua klo väliseen aikaan. Ennalta ilmoitettuja huoltokatkoksia enintään kerran kuukaudessa ja sen tulee ajoittua klo väliseen aikaan. Palveluaika: 24 / 7 / / 7 / 365 Vikailmoitusten vastaanotto Palveluaika: 24 / 7 / / 7 / 365 Palvelun valvonta-aika Palveluaika: arkisin / 7 / 365 Häiriöselvitysaika Reagointiaika 2 h 30 min Ratkaisuaika 1 työpäivä 4 h Käytettävyys 99,5 %, maksimikatko palveluaikana 2 tuntia 99,9 %, maksimikatko palveluaikana 30 min Vastaavasti palvelut sijoitetaan näihin palveluluokkiin taulukon 10 mukaisesti. Taulukko 10. Palvelut palveluluokittain Alueverkon runkoyhteydet kohdan 3.1 mukaisesti Asiakasorganisaatioiden liitynnät liityntäpisteisiin kohdan 3.2 mukaisesti Ulkoiset internet-yhteydet kohdan 3.3 mukaisesti Yhteydet palveluntarjoajille kohdan 3.4 mukaisesti Yhteydet muihin verkkoihin kohdan 3.5 mukaisesti Palomuuripalvelut kohdan 3.6 mukaisesti * VPN-palvelut kohdan 3.7 mukaisesti Tunkeutumisen havaitsemis/estopalvelut kohdan 3.8 mukaisesti Lisäpalvelut (proxy-, Palveluluokka 1 Palveluluokka 2

15 MIKKELIN JA PIEKSÄMÄEN SEUTUJEN ALUEVERKKO 15 (15) sisällönsuodatus ja internetliikenteen virustarkistus) kohdan 4 mukaisesti. Optiopalvelut kohdan 5 mukaisesti * Palomuuripalvelun sääntömuutoksille asetetaan lisäksi seuraavat vasteaikavaatimukset: Kuukausimaksuun kuuluvat normaalit sääntömuutokset: 1 työpäivän aikana Pikamuutokset, joista voidaan periä erillinen korvaus: 2 h 6.4. Sanktiot Mahdolliset palvelutasovaatimusten alitukset sanktioidaan. Mikäli sanktioita tai niihin liittyviä tekijöitä ei ole erikseen määritelty tässä dokumentissa, noudatetaan JHS 174:n mukaisia määrittelyjä. Taulukko 11. Käytettävyyspoikkeamien sanktiointi Käytettävyystavoitteen alitus tai Maksimikatkon ylitys % tavoitetasosta = Hyvitys % kyseisen kohteen kuukausimaksusta 0,01 0,24 %-yksikköä tai Ei mitata = 10 % 0,25 0,5 %-yksikköä tai 0 20 % = 20 % 0,51 1 %-yksikköä tai % = 30 % 1,01 2 %-yksikköä tai % = 40 % Yli 2 %-yksikköä (käytettävyys kuitenkin yli 90 %) tai Yli 100 % = 50 % Jos käytettävyys laskee alle 90 %, ei kyseisen palvelimen kuukausimaksua peritä lainkaan (hyvitys on 100 %). Taulukko 12. Palveluvastepoikkeamien sanktiointi Reagointiajan ylitys Hyvitys % kyseisen kohteen kuukausimaksusta 0,1 20 % tavoiteajasta 5 % % tavoiteajasta 15 % % tavoiteajasta 30 % Yli 100 % tavoiteajasta 45 % Palvelutasopoikkeamat käsitellään seuranta- ja kehittämispalavereissa, joissa toimittaja on velvollinen antamaan kirjallisen selvityksen tapahtuman syistä ja niistä toimenpiteistä, joilla vastaavat tapahtuvat voidaan jatkossa estää. Mikäli poikkeamat palvelutasovaatimuksista toistuvat kolmena kuukautena kuuden kuukauden juoksevalla tarkastelujaksolla, asiakkaalla on oikeus purkaa sopimus.

TIETOPYYNTÖ: MIKKELIN JA PIEKSÄMÄEN SEUTUJEN ALUEVERKKO

TIETOPYYNTÖ: MIKKELIN JA PIEKSÄMÄEN SEUTUJEN ALUEVERKKO TIETOPYYNTÖ: MIKKELIN JA PIEKSÄMÄEN SEUTUJEN ALUEVERKKO Mikkelin ja Pieksämäen seudun kunnat ja kuntayhtymät toteuttivat vuonna 2009 alueellisen tietoverkon palvelemaan omia ja yhteisiä tietoliikennetarpeitaan.

Lisätiedot

MIKKELIN JA PIEKSÄMÄEN SEUTUJEN ALUEVERKKO VASTAUKSIA TARJOUSPYYNTÖÖN LIITTYVIIN KYSYMYKSIIN

MIKKELIN JA PIEKSÄMÄEN SEUTUJEN ALUEVERKKO VASTAUKSIA TARJOUSPYYNTÖÖN LIITTYVIIN KYSYMYKSIIN MIKKELIN JA PIEKSÄMÄEN SEUTUJEN ALUEVERKKO VASTAUKSIA TARJOUSPYYNTÖÖN LIITTYVIIN KYSYMYKSIIN Mikkelin kaupungin tarjouspyynnössä Mikkelin ja Pieksämäen seutujen alueverkosta ilmoitettiin mahdollisuudesta

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ MIKKELIN JA PIEKSÄMÄEN SEUTUJEN ALUEVERKKO

TARJOUSPYYNTÖ MIKKELIN JA PIEKSÄMÄEN SEUTUJEN ALUEVERKKO MIKKELIN JA PIEKSÄMÄEN SEUTUJEN ALUEVERKKO 1 (10) MIKKELIN JA PIEKSÄMÄEN SEUTUJEN ALUEVERKKO Kohde: Mikkelin ja Pieksämäen seudun kuntien ja kuntayhtymien tietoliikenneverkko Sopimuskausi: 5 vuotta + enintään

Lisätiedot

Tiera Sähköinen arkistointi. Palvelun käytettävyys ja sanktiot. Sopimus Tiera Sähköinen arkistointi-palvelusta

Tiera Sähköinen arkistointi. Palvelun käytettävyys ja sanktiot. Sopimus Tiera Sähköinen arkistointi-palvelusta Sopimus -palvelusta Salon kaupunki Saapunut 9.12.2014 34/02.08.00.01.08/2014 24.6.2014 Liite 1.1, Palvelun käytettävyys ja sanktiot Palvelun käytettävyys ja sanktiot Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3

Lisätiedot

Liite 9 PROMAS Tarjouspyyntö Palvelutasovaatimukset PALVELUTASOT

Liite 9 PROMAS Tarjouspyyntö Palvelutasovaatimukset PALVELUTASOT Liite 9 PROMAS Tarjouspyyntö Palvelutasovaatimukset PALVELUTASOT 1 Asiakirjan tarkoitus Tämä asiakirja toimii asiakkaan vaatimusmäärittelynä Promas-tarjouspyynnön mukaisten palveluiden palvelutasojen määrittelyssä.

Lisätiedot

LIITE 1, Sivu 1/5. Tarjouspyyntö Jämsän seudun tietoliikenneverkosta. LIITE 1

LIITE 1, Sivu 1/5. Tarjouspyyntö Jämsän seudun tietoliikenneverkosta. LIITE 1 IITE 1, Sivu 1/5 Tarjouspyyntö Jämsän seudun tietoliikenneverkosta. IITE 1 aadullisesti pisteytettävät kohdat on merkitty sinisellä tekstillä sekä merkitty B-sarakkeeseen merkinnällä '' ja vähimmäisvaatimukset

Lisätiedot

Paikallistason kiinteät yhteydet Palvelukuvaus ja hinnasto

Paikallistason kiinteät yhteydet Palvelukuvaus ja hinnasto Paikallistason kiinteät yhteydet Palvelukuvaus ja hinnasto Voimassa 1.7.2013 alkaen toistaiseksi Pietarsaaren Seudun Puhelin Oy (JNT) tarjoaa voimassa olevan lainsäädännön ja määräysten mukaisesti toisille

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Valokaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus...

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Valokaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus... Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Valokaistaliittymä... 2 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Päätelaite... 3 2.2 Nopeus... 3 2.3 IP- osoitteet... 3 3 TOIMITUS

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Kaapelikaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus...

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Kaapelikaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus... Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Kaapelikaistaliittymä... 2 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Päätelaite... 3 2.2 Nopeus... 3 2.3 IP- osoitteet... 3 3 TOIMITUS

Lisätiedot

Elisa Oyj Palvelukuvaus 1 (5) Elisa Yrityskaista 4.4.2013 Yritysasiakkaat versio 2.1. Elisa Yrityskaista

Elisa Oyj Palvelukuvaus 1 (5) Elisa Yrityskaista 4.4.2013 Yritysasiakkaat versio 2.1. Elisa Yrityskaista Elisa Oyj Palvelukuvaus 1 (5) -palvelu liittää yrityksen yhden toimipisteen Internetiin. sisältää reitittimen ja Internet-yhteyden sekä näiden ylläpidon ja huoltopalvelut. Palvelu tarjoaa kiinteän kaksisuuntaisen

Lisätiedot

Paikallistason kiinteät yhteydet Palvelukuvaus ja hinnasto

Paikallistason kiinteät yhteydet Palvelukuvaus ja hinnasto Paikallistason kiinteät yhteydet Palvelukuvaus ja hinnasto Voimassa 1.1.2016 alkaen toistaiseksi Pietarsaaren Seudun Puhelin Oy (JNT) tarjoaa voimassa olevan lainsäädännön ja määräysten mukaisesti toisille

Lisätiedot

OPERAATTORILAAJAKAISTA HINNASTO JA PALVELUKUVAUS 1.6.2015

OPERAATTORILAAJAKAISTA HINNASTO JA PALVELUKUVAUS 1.6.2015 1 (11) MPY Palvelut Oyj Mikonkatu 16 50100 Mikkeli OPERAATTORILAAJAKAISTA HINNASTO JA PALVELUKUVAUS 1.6.2015 MPY Palvelut Oyj Y-tunnus 1570688-2 Kotipaikka Mikkeli 2 (11) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleiskuvaus...

Lisätiedot

PARAVANT REITTi-VARMENNUSPALVELU Yleinen palvelukuvaus

PARAVANT REITTi-VARMENNUSPALVELU Yleinen palvelukuvaus 1 (7) PARAVANT REITTi-VARMENNUSPALVELU Yleinen palvelukuvaus 18.04.2005 2 (7) Sisällysluettelo 1 REITTi -varmmennuspalvelun palvelukuvaus... 3 1.1 REITTi -varmennuspalvelu... 3 2 Tekninen toteutus... 4

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Verkkoturvapalvelu... 2. 1.1.1 Verkkoturvapalvelun edut... 2. 1.2 Palvelun perusominaisuudet... 2

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Verkkoturvapalvelu... 2. 1.1.1 Verkkoturvapalvelun edut... 2. 1.2 Palvelun perusominaisuudet... 2 Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Verkkoturvapalvelu... 2 1.1.1 Verkkoturvapalvelun edut... 2 1.2 Palvelun perusominaisuudet... 2 1.2.1 Suodatettava liikenne... 3 1.3 Palvelun rajoitukset...

Lisätiedot

v4.0 Palvelukuvaus 1.11.2014

v4.0 Palvelukuvaus 1.11.2014 v4.0 Palvelukuvaus 1.11.2014 - 2-5 Internetsivustopaketti nettihelmi nettihelmi on Avaimet käteen Internetsivusto ratkaisu. Palvelu sisältää laadukkaan graafisen ulkoasun nettihelmi perussivupohjaan ja

Lisätiedot

Tietoliikennepalvelut Tarjousten kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailu 12083-2014 Hankintapäätöksen liite 1 27.3.2015 Osakokonaisuus 1: Internet -kapasiteetti Tarjousten kokonaistaloudellisen edullisuuden

Lisätiedot

WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010)

WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010) WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010) WELHO-LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 19.5.2010) 2 (3) WELHO-LAAJAKAISTAPALVELUIDEN

Lisätiedot

Yhden megan laajakaista kaikille

Yhden megan laajakaista kaikille Yhden megan laajakaista kaikille Yhden megan laajakaista kaikille Kuluttajalla ja yrityksellä on 1.7.2010 alkaen oikeus saada yhden megan laajakaistaliittymä vakituiseen asuinpaikkaan tai yrityksen sijaintipaikkaan.

Lisätiedot

Palvelukuvaus LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS.

Palvelukuvaus LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS. Palvelukuvaus 1 LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 3 1.1 Verkkoturvapalvelu... 3 1.1.1 Verkkoturvapalvelun edut... 3 1.2 Palvelun perusominaisuudet... 3 1.2.1 Suodatettava

Lisätiedot

xdsl Operaattorihinnasto

xdsl Operaattorihinnasto 1. Alajärven Puhelinosuuskunnan xdsl -operaattorilaajakaistayhteydet... 2 1.1 xdsl -yhteyksien tuotekuvaus... 2 1.2 Tuotteiden toimitusaika... 3 1.3 Tuotteiden hinnoittelu... 3 1.3.1 ATM/ETHERNET-alueverkon

Lisätiedot

Storage IT Automaattinen Tiedonvarmennuspalvelu. Palvelukuvaus 1 (5)

Storage IT Automaattinen Tiedonvarmennuspalvelu. Palvelukuvaus 1 (5) Storage IT Automaattinen Tiedonvarmennuspalvelu Palvelukuvaus 1 (5) 1. Palvelun yleiskuvaus Storage IT automaattinen tiedonvarmennuspalvelu on Storage IT Oy:n asiakkailleen tarjoama palvelu, joka mahdollistaa

Lisätiedot

Vuores Palvelu Oy. Jouni Honkanen 3.2.2015. Vuores-talo Rautiolanrinne 2

Vuores Palvelu Oy. Jouni Honkanen 3.2.2015. Vuores-talo Rautiolanrinne 2 Vuores Palvelu Oy Jouni Honkanen 3.2.2015 Vuores-talo Rautiolanrinne 2 Vuores Palvelu Oy Perustaja ja pääomistaja Tampereen kaupunki Kaupungin omistusosuus tällä hetkellä noin 60 % Omistus siirtyy vähitellen

Lisätiedot

Kysymykset ja vastaukset:

Kysymykset ja vastaukset: Kysymykset ja vastaukset: Kysymys 1 Voidaanko JYSE2009 Palvelut sopimusehtoja täydentää JIT2007 sopimusehdoin (Yleiset sopimusehdot, JIT2007 sovellukset, JIT2007 Palvelut)? Vastaus 1 Hankinnassa noudatetaan

Lisätiedot

Uusia tuulia Soneran verkkoratkaisuissa

Uusia tuulia Soneran verkkoratkaisuissa Uusia tuulia Soneran verkkoratkaisuissa Cisco Expo 8.9.2009 Jari Litmanen 1 Agenda Kuinka IP-palveluverkko tukee asiakkaan liiketoimintaa Palvelukeskusten ja konsolidoinnin asettamat haasteet verkkoratkaisuille

Lisätiedot

Laitilan Puhelin Osk:n Ethernet xdsl-operaattorituote Palvelukuvaus 1.1.2014

Laitilan Puhelin Osk:n Ethernet xdsl-operaattorituote Palvelukuvaus 1.1.2014 Laitilan Puhelin Osk:n Ethernet xdsl-operaattorituote Palvelukuvaus 1.1.2014 1 Laitilan Puhelin Osk:n Operaattori Ethernet xdsl-laajakaistayhteydet Tässä palvelu- ja tuotekuvauksessa määritellään Laitilan

Lisätiedot

Sonera ODSL Ethernet. Palvelukuvaus 1.12.2013

Sonera ODSL Ethernet. Palvelukuvaus 1.12.2013 1 (11) Sonera ODSL Ethernet Palvelukuvaus Yritystiedot TeliaSonera Finland Oyj Teollisuuskatu 15, 00510 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus 1475607-9, ALV REK Yhteystiedot Vaihde 020401 www.sonera.fi/operaattoreille

Lisätiedot

LPOnet Oy Ab Ethernet-access yhteydet voimassa 1.10.2013 alkaen toistaiseksi

LPOnet Oy Ab Ethernet-access yhteydet voimassa 1.10.2013 alkaen toistaiseksi ETH.HINNASTO 1/ 5 LPOnet Oy Ab Ethernet-access yhteydet voimassa 1.10.2013 alkaen toistaiseksi ETH.HINNASTO 2/ 5 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Saatavuusalue. 2. Operaattori Ethernet-access yhteydet tuotekuvaus

Lisätiedot

Eurajoen Puhelin Osk. operaattori Metro Ethernet palvelukuvaus

Eurajoen Puhelin Osk. operaattori Metro Ethernet palvelukuvaus 01.01.2014 1(6) Eurajoen Puhelin Osk operaattori Metro Ethernet palvelukuvaus 01.01.2014 1 01.01.2014 2(6) 1. YLEISTÄ...3 2. ETHERNET-LIITÄNTÄ...3 3. OPERAATTORI ETHERNET -LIITTYMÄ...3 4. VERKKOJEN YHTEEN

Lisätiedot

1. YLEISKUVAUS... 2. 1.1. Palvelun rajoitukset... 2 2. PALVELUKOMPONENTIT... 2. 2.1. Sähköpostipalvelu... 2. 2.2. Sähköpostipalvelun lisäpalvelut...

1. YLEISKUVAUS... 2. 1.1. Palvelun rajoitukset... 2 2. PALVELUKOMPONENTIT... 2. 2.1. Sähköpostipalvelu... 2. 2.2. Sähköpostipalvelun lisäpalvelut... Palvelukuvaus 19.1.2015 1 Sisällysluettelo 1. YLEISKUVAUS... 2 1.1. Palvelun rajoitukset... 2 2. PALVELUKOMPONENTIT... 2 2.1. Sähköpostipalvelu... 2 2.2. Sähköpostipalvelun lisäpalvelut... 3 3. TOIMITUS

Lisätiedot

TeliaSonera. Marko Koukka. IT viikon seminaari 11.10. 2007 Identiteetin hallinta palveluna, Sonera Secure IDM

TeliaSonera. Marko Koukka. IT viikon seminaari 11.10. 2007 Identiteetin hallinta palveluna, Sonera Secure IDM TeliaSonera Marko Koukka IT viikon seminaari 11.10. 2007 Identiteetin hallinta palveluna, Sonera Secure IDM Sisällysluettelo Identiteetinhallinta operaattorin näkökulmasta Identiteetinhallinnan haasteet

Lisätiedot

Verkkosivujen analytiikkapalvelut -kilpailutus

Verkkosivujen analytiikkapalvelut -kilpailutus Pyyntö 1 (6) Tietopyyntö Verkkosivujen analytiikkapalvelut -kilpailutus Pyyntö 2 (6) 1 Tausta Tällä tietopyynnöllä on tarkoitus selvittää Valtorin analytiikkapalveluihin ja näiden hankintaan liittyviä

Lisätiedot

Monitoimilaitteet ja niihin liittyvät palvelut. Sopimusnumero KLKH137

Monitoimilaitteet ja niihin liittyvät palvelut. Sopimusnumero KLKH137 Monitoimilaitteet ja niihin liittyvät palvelut Sopimusnumero KLKH137 Kohde Sopimuksen kohteena ovat monitoimilaitteet ja niihin liittyvät palvelut: Laitteet, ominaisuudet määritellään asiakastarpeen perusteella

Lisätiedot

Created by Neevia docuprinter LT trial version http://www.neevia.com Created by Neevia docuprinter LT trial version

Created by Neevia docuprinter LT trial version http://www.neevia.com Created by Neevia docuprinter LT trial version KUVAUS 1 (7) VAKKA-SUOMEN PUHELIN OY:N ETHERNET DSL OPERAATTORITUOTE PALVELUKUVAUS 1.6.2008 Created by Neevia docuprinter LT trial version KUVAUS 2 (7) 1 Vakka-Suomen Puhelin Oy:n Operaattori Ethernet

Lisätiedot

Tietotekniikkapalveluiden palvelukäsikirja Liite 2 - Palvelutuotannon mittarit: Tietoliikenne- ja pilvipalvelut

Tietotekniikkapalveluiden palvelukäsikirja Liite 2 - Palvelutuotannon mittarit: Tietoliikenne- ja pilvipalvelut Tietotekniikkapalveluiden palvelukäsikirja Liite 2 - Palvelutuotannon mittarit: Tietoliikenne- ja pilvipalvelut Versiotieto: 1.0 / 2017-10-05 VERSIOHISTORIA Versionumero: Päivämäärä: Muokkaaja: Tehdyt

Lisätiedot

LIITE 2: KELPOISUUSEHTOJEN JA TARJOUKSEN RAKENTEEN TARKISTUSLOMAKE

LIITE 2: KELPOISUUSEHTOJEN JA TARJOUKSEN RAKENTEEN TARKISTUSLOMAKE LIITE 2: KELPOISUUSEHTOJEN JA TARJOUKSEN RAKENTEEN TARKISTUSLOMAKE Tarjousten käsittelyn ensimmäisessä vaihe on tarjoajien kelpoisuuden arviointi. Arviointi suoritetaan tämän lomakkeen ja sen liitteiden

Lisätiedot

IKAALISTEN-PARKANON PUHELIN OSAKEYHTIÖ. OPERAATTORI xdsl -HINNASTO JA TUOTEKUVAUS

IKAALISTEN-PARKANON PUHELIN OSAKEYHTIÖ. OPERAATTORI xdsl -HINNASTO JA TUOTEKUVAUS 1 (7) IKAALISTEN-PARKANON PUHELIN OSAKEYHTIÖ OPERAATTORI xdsl -HINNASTO JA TUOTEKUVAUS VOIMASSA LÄHTIEN Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiö, Kotipaikka: IKAALINEN, Y-tunnus: 0133011-6, Kauppakatu 1,

Lisätiedot

Tarjouksen pyytäjän Effica sovelluksien käyttötukipalvelun tarve muodostuu seuraavista osista:

Tarjouksen pyytäjän Effica sovelluksien käyttötukipalvelun tarve muodostuu seuraavista osista: Tarjouspyynnön palveluvaatimus: Tarjouksen pyytäjän Effica sovelluksien käyttötukipalvelun tarve muodostuu seuraavista osista: 1. Ajanvaraus kriittinen 2. Kertomus kriittinen 3. Työnantajan kertomus 4.

Lisätiedot

FICIX ry TARJOUSPYYNTÖ. Yhdysliikennekytkimestä ja palveluoperoinnista

FICIX ry TARJOUSPYYNTÖ. Yhdysliikennekytkimestä ja palveluoperoinnista TARJOUSPYYNTÖ Yhdysliikennekytkimestä ja palveluoperoinnista FICIX-hallitus 13.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ 13.2.2012 Yhdysliikennekytkimen vuokraus Palveluoperaattoritoiminta edelläolevaan YLEISTÄ Finnish Communication

Lisätiedot

TURVALLISUUSJOHTAMISEN KOHDEYRITYKSET sosiaalitoimi 2010

TURVALLISUUSJOHTAMISEN KOHDEYRITYKSET sosiaalitoimi 2010 TURVALLISUUSJOHTAMISEN KOHDEYRITYKSET sosiaalitoimi 2010 VALVONTAKOHDELUETTELO Sivu 1/9 ANJALANKOSKEN KAUPUNKI / KASVATUS- JA SOSIAALITYÖ TK: K00238311000 PÄÄTIE 16 46900 ANJALANKOSKI TOL: 85321 puh: 05-2841530

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Hankintapalvelut Hankintasihteeri Outi Laine 12.06.2008 Vakka-Suomen seutukunnan virustorjunta- ja palomuuriohjelmisto Vakka-Suomen seutukunta KY pyytää Teiltä tarjousta Vakka-Suomen

Lisätiedot

Julkishallinnon tietoturvatoimittaja 2013-2017

Julkishallinnon tietoturvatoimittaja 2013-2017 Julkishallinnon tietoturvatoimittaja 2013-2017 Decens - Sujuvaa yhteistyötä Decens on ICT palvelutoimittaja Perustettu vuonna 2008 Päätoimipaikka on Tampere Yrityksessä työskentelee n. 70 henkilöä Toimipisteet:

Lisätiedot

Anvia Oyj. Alueverkon Ethernet Palvelukuvaus. Voimassa 1.3.2013 alkaen toistaiseksi

Anvia Oyj. Alueverkon Ethernet Palvelukuvaus. Voimassa 1.3.2013 alkaen toistaiseksi Anvia Oyj Alueverkon Ethernet Palvelukuvaus Voimassa alkaen toistaiseksi 2(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 2 PALVELUN TOTEUTUS... 3 2.1 RUNKOVERKON ETHERNET LIITÄNTÄ... 4 2.2 ALUEVERKON ETHERNET -LIITTYMÄ...

Lisätiedot

LAITEPAIKKA- HINNASTO

LAITEPAIKKA- HINNASTO 1 OPERAATTORIHINNASTO LAITEPAIKKA- HINNASTO Hinnasto sisältää Ikaalisten- Parkanon Puhelin Osakeyhtiön vahvistamat laitepaikkahinnat Operaattorihinnaston yleiset ehdot Voimassa 1.1. 2013 lukien 1. Oikeus

Lisätiedot

Asetuksen mukaan tarkoituksenmukaisen internetyhteyden vähimmäisnopeudesta

Asetuksen mukaan tarkoituksenmukaisen internetyhteyden vähimmäisnopeudesta Raportti 1 (5) Dnro: 29.11.2017 1310/922/2017 Selvitys tarkoituksenmukaisen internetyhteyden vähimmäisnopeudesta Tietoyhteiskuntakaaren yleispalvelusääntelyllä taataan kaikille tietyt perustasoiset viestintäpalvelut

Lisätiedot

Harjoitustyö Case - HelpDesk

Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyön Case: HelpDesk -sovellus Tietotekniikkatoimittaja AB ja asiakas X ovat viime vuonna sopineet mikrotukiyksikön ulkoistamisesta X:ltä AB:n liikkeenjohdon vastuulle.

Lisätiedot

1 VUOKRATTAVAT TUOTTEET... 2 2 TOIMITUSAIKA... 2 3 PALVELUKUVAUKSET... 3. 3.1 Analoginen 2- johdinyhteys, tavanomainen laatu (O)...

1 VUOKRATTAVAT TUOTTEET... 2 2 TOIMITUSAIKA... 2 3 PALVELUKUVAUKSET... 3. 3.1 Analoginen 2- johdinyhteys, tavanomainen laatu (O)... Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 VUOKRATTAVAT TUOTTEET... 2 2 TOIMITUSAIKA... 2 3 PALVELUKUVAUKSET... 3 3.1 Analoginen 2- johdinyhteys, tavanomainen laatu (O)... 3 3.2 Analoginen 2-johdinyhteys, erikoislaatu

Lisätiedot

Puhepalveluiden kehittäminen

Puhepalveluiden kehittäminen m Alueiden ja hallinnon kehittäm Hallinnon, alu e k e h it y k s e n j a s is äis e n t u r v allis u u d e n inis t e r iö. Puhepalveluiden kehittäminen Kihlakuntien puhepalvelut kihlakunta? puhepalvelujen

Lisätiedot

Pilvi 9.0. Arkkitehtuuri. Esimerkki arkkitehtuurit

Pilvi 9.0. Arkkitehtuuri. Esimerkki arkkitehtuurit Esimerkki arkkitehtuurit Sivu 2/8 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1. Termejä... 3 2. Web hosting ilman kuormantasausta... 4 3. Web hosting kuormatasaus ja bastion... 5 3.1.... 5 3.2. Kuvaus... 5 4.

Lisätiedot

Teleoperaattoripalvelut. Sopimusnumero KLKH138

Teleoperaattoripalvelut. Sopimusnumero KLKH138 Teleoperaattoripalvelut Sopimusnumero KLKH138 Kohde Sopimuksen kohteena ovat teleoperaattoripalvelut: Matkapuhelinverkon liittymät, liikenne ja mobiilidata Välitys- ja informaatiojärjestelmät Tavoitettavuuspalvelut

Lisätiedot

Liittymät Euroclear Finlandin järjestelmiin, tietoliikenne ja osapuolen järjestelmät Toimitusjohtajan päätös

Liittymät Euroclear Finlandin järjestelmiin, tietoliikenne ja osapuolen järjestelmät Toimitusjohtajan päätös Liittymät Euroclear Finlandin järjestelmiin, tietoliikenne ja osapuolen järjestelmät Toimitusjohtajan päätös Tilinhoitajille Selvitysosapuolille Liikkeeseenlaskijan asiamiehille Sääntöviite: 1.5.9, 5)

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 15/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/5 15.9.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 15/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/5 15.9.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 15/2015 1 (5) 5 Kriisi- ja tilapäismajoituksen hankinta sosiaali- ja terveysvirastossa HEL 2015-004328 T 02 08 02 00 Päätösehdotus päättää käydyn tarjouskilpailun perusteella

Lisätiedot

DNA LAAJAKAISTA TUOTEKUVAUS

DNA LAAJAKAISTA TUOTEKUVAUS TIEDOTE 1 (5) DNA LAAJAKAISTA TUOTEKUVAUS Kohderyhmä dna Laajakaista soveltuu yksittäisen PC:n liikennöimiseen internetiin. Tyypillisin käyttäjäryhmä yksityistaloudet. Pääasiallinen käyttötarkoitus Yksityishenkilön

Lisätiedot

LIIKENNEVALOJEN OHJAUS- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ

LIIKENNEVALOJEN OHJAUS- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ LIIKENNEVALOJEN OHJAUS- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ Liite 1: 19.8.2015 Liikennevalojen ohjaus- ja valvontajärjestelmä Sivu 1 / 4 Sisällys 1 Johdanto 2 2 Hankintayksikkö 2 3 Hankinnan kohde 2 3.1 Ohjelmistotoimitus

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS Palvelun rajoitukset Valvonta Ylläpito Edellytykset PALVELUKOMPONENTIT...

1 YLEISKUVAUS Palvelun rajoitukset Valvonta Ylläpito Edellytykset PALVELUKOMPONENTIT... PALVELUKUVAUS 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Palvelun rajoitukset... 2 1.2 Valvonta... 2 1.3 Ylläpito... 2 1.4 Edellytykset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Liitäntä... 3 2.2 Nopeusluokat...

Lisätiedot

Kauanko verkot kestävät? Pilvipalveluiden haasteet verkon kannalta - mitkä asiat oltava kunnossa?

Kauanko verkot kestävät? Pilvipalveluiden haasteet verkon kannalta - mitkä asiat oltava kunnossa? Kauanko verkot kestävät? Pilvipalveluiden haasteet verkon kannalta - mitkä asiat oltava kunnossa? Pilvipalvelut ja verkko ISP kehityskaari 1.0..5.0? ISP 1.0 Internet-liittymät (POTS,ISDN..) ISP 2.0 Palvelintarjonta

Lisätiedot

1. kysymys: Tarjous annetaan tarjouspyynnön liitteenä olevilla kahdella lomakkeella. Voihan samassa tarjouksessa olla useampi hoitopaikka?

1. kysymys: Tarjous annetaan tarjouspyynnön liitteenä olevilla kahdella lomakkeella. Voihan samassa tarjouksessa olla useampi hoitopaikka? HUOM! TARJOUSPYYNTÖÄ ON KORJATTU 28.11.2012. Lisätieto 28.11.2012 Hammaslääkäripalvelut TRE: 7514//02.07.01/2012 Vastaukset täydentävät vaatimusmäärittelyämme lisätietona ja ne tulee ottaa huomioon tarjousta

Lisätiedot

Verkkopalkka. Palvelukuvaus

Verkkopalkka. Palvelukuvaus Verkkopalkka Palvelukuvaus Lokakuu 2015 Sisällysluettelo 1 Yleiskuvaus... 2 2 Edut... 2 3 Käytettävyys... 3 4 Turvallisuus... 3 5 Sopimukset... 3 6 Käyttöönotto... 3 7 Selausikkuna ja paluu verkkopankkiin...

Lisätiedot

Anvia Oyj. Operaattori DSL Kuitu Palvelukuvaus. Voimassa 1.10.2012 alkaen toistaiseksi

Anvia Oyj. Operaattori DSL Kuitu Palvelukuvaus. Voimassa 1.10.2012 alkaen toistaiseksi Anvia Oyj Operaattori DSL uitu Palvelukuvaus Voimassa alkaen toistaiseksi Anvia Operaattori DSL uitu palvelukuvaus 2(6) SSÄLLSLUEELO 1 LESÄ...3 2 DSL OPERAAORUOE UU...3 2.1 LMÄRHMÄOHAE VLA...4 2.2 LMÄOHAE

Lisätiedot

Teleoperaattoripalvelut. Sopimusnumero KLKH138

Teleoperaattoripalvelut. Sopimusnumero KLKH138 Teleoperaattoripalvelut Sopimusnumero KLKH138 Kohde Sopimuksen kohteena ovat teleoperaattoripalvelut: Matkapuhelinverkon liittymät, liikenne ja mobiilidata Välitys- ja informaatiojärjestelmät Tavoitettavuuspalvelut

Lisätiedot

Yrityksesi kumppani kaikissa yhteyksissä

Yrityksesi kumppani kaikissa yhteyksissä Yrityksesi kumppani kaikissa yhteyksissä ICT-palveluyhtiö VSP Perustettu 1896, itsenäinen operaattori ISO 9001 -laatusertifioitu palveluntarjoaja 200 alan ammattilaista viidellä paikkakunnalla Liikevaihto

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Laajakaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus...

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Laajakaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus... Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Laajakaistaliittymä... 2 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Päätelaite... 3 2.2 Nopeus... 3 2.3 IP- osoitteet... 3 3 TOIMITUS

Lisätiedot

Tiedonsiirtonopeuden vaihteluvälit

Tiedonsiirtonopeuden vaihteluvälit Palvelun avausaika on enintään neljä viikkoa tilaushetkestä tai asiakkaan toivomasta myöhemmästä avaushetkestä. Kiinteistöliittymäkohteissa toimitusaika voi olla pidempi. Avaushetki vahvistetaan asiakkaalle

Lisätiedot

Tietoturvaohjelmistot ja palvelut Sopimusnumero KLKH121

Tietoturvaohjelmistot ja palvelut Sopimusnumero KLKH121 Tietoturvaohjelmistot ja palvelut 2017-2021 Sopimusnumero KLKH121 Kohde Puitesopimuksen sisältämillä tietoturvaohjelmistoilla ja palveluilla tarkoitetaan ensisijaisesti haittaohjelmistojen torjuntaan tarkoitettuja

Lisätiedot

BUSINESSWEB PALVELUN TILAUS JA SOPIMUS

BUSINESSWEB PALVELUN TILAUS JA SOPIMUS Sivu 1 / 4 Uusi sopimus Muutos voimassa olevaan BusinessWeb sopimukseen BusinessWeb sopimuksen purku (irtisanominen) Asiakas täyttää harmaannetut kohdat. Tähdellä merkityt ovat pakollisia. Asiakkaan tiedot

Lisätiedot

LAITEPAIKKAHINNASTO HMV

LAITEPAIKKAHINNASTO HMV 1 (6) DNA Oy:n kiinteän verkon operaattoripalvelut LAITEPAIKKAHINNASTO HMV 2 (6) Sisällys 1 Yleistä... 3 1.1 Laitepaikka... 3 2 Sähkönsyöttö / energia... 4 2.1 Sähköenergia ilmoitetulla kulutuksella...

Lisätiedot

Nykyaikainen IP pohjainen provisiointi operaattorin verkkoon

Nykyaikainen IP pohjainen provisiointi operaattorin verkkoon Nykyaikainen IP pohjainen provisiointi operaattorin verkkoon Palvelun myynti lähtökohdaksi Liiketoimintamallin ja verkon muutos Säästöt verkon kustannuksissa ja asiakaspalvelussa Provisioinnin toteuttaminen

Lisätiedot

Verkkopalkan palvelukuvaus

Verkkopalkan palvelukuvaus 27.1.2012 1 (6) Verkkopalkan palvelukuvaus 27.1.2012 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Verkkopalkka-palvelun toiminta palkanmaksajalle... 3 3 Verkkopalkan käyttöönotto... 4 4 Verkkopalkka-palvelun

Lisätiedot

Häiriö (tapahtuma tai incident) on normaalista poikkeava järjestelmän käyttäytyminen joka haittaa järjestelmän sovitun mukaista käyttöä.

Häiriö (tapahtuma tai incident) on normaalista poikkeava järjestelmän käyttäytyminen joka haittaa järjestelmän sovitun mukaista käyttöä. . 1. MÄÄRITELMÄT Tässä asiakirjassa käytetyt sopimustekstin määritelmät vastaavat sopimuksessa käytettyjä, ellei erikseen ole toisin nimenomaisesti sovittu Osapuolten kesken viittaamalla sopimuksen kyseiseen

Lisätiedot

1 TELINEPAIKAT... 2 2 VIRRANSYÖTTÖ JA JÄÄHDYTYS... 3 3 TOIMITUS JA KÄYTTÖÖNOTTO... 3 4 KAAPELIREITIT LAITETILAAN... 4 5 KULKU LAITETILAAN...

1 TELINEPAIKAT... 2 2 VIRRANSYÖTTÖ JA JÄÄHDYTYS... 3 3 TOIMITUS JA KÄYTTÖÖNOTTO... 3 4 KAAPELIREITIT LAITETILAAN... 4 5 KULKU LAITETILAAN... Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 TELINEPAIKAT... 2 2 VIRRANSYÖTTÖ JA JÄÄHDYTYS... 3 3 TOIMITUS JA KÄYTTÖÖNOTTO... 3 4 KAAPELIREITIT LAITETILAAN... 4 5 KULKU LAITETILAAN... 5 6 VUOKRAUKSEN EHDOT... 6

Lisätiedot

Anvia Oyj. Alueverkon Ethernet Hinnasto

Anvia Oyj. Alueverkon Ethernet Hinnasto Teleoperaattorihinnasto Anvia Oyj Alueverkon Ethernet Hinnasto Voimassa alkaen toistaiseksi 2(5) Alueverkon Ethernet -liittymän kytkentä- ja kk-maksut Tuotenro Alueverkon Ethernet -liittymä 21288 1M/1M

Lisätiedot

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS 1 (6) v 2.1 Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS Sisällysluettelo 1 Palvelun yleiskuvaus ja palveluvaihtoehdot... 3 2 Palvelun sisältö... 3 2.1 Lilli Huolenpito Mini... 4 2.2 Lilli Huolenpito Perus... 4 2.3

Lisätiedot

Tietohallinto. Risto Laakkonen, Tuotantopäällikkö. Arki sujuu helpommin, kun apu löytyy läheltä.

Tietohallinto. Risto Laakkonen, Tuotantopäällikkö. Arki sujuu helpommin, kun apu löytyy läheltä. Tietohallinto, Tuotantopäällikkö Arki sujuu helpommin, kun apu löytyy läheltä. Sisältö Mitä tarkoittaa palvelutason hallinta? CASE HUS TIETOHALLINTO Palvelutasonhallinnan osa-alueet Tietohallinto 2012

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Laajakaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus...

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Laajakaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus... Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Laajakaistaliittymä... 2 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Päätelaite... 3 2.2 Nopeus... 3 2.3 Vasteaika... 4 2.4 IP- osoitteet...

Lisätiedot

Tuote tarkoittaa Asiakkaalle toteutettua tuotetta sisältäen Palveluiden tulokset.

Tuote tarkoittaa Asiakkaalle toteutettua tuotetta sisältäen Palveluiden tulokset. 1 (8) PALVELUTASOT Tämä dokumentti on liite 5.2 (myöhemmin palvelusopimuksen liite 2) Espoon kaupungin ja toimittajan välillä xx.xx.2013 allekirjoitettuun puitesopimukseen sähköisestä oppimisympäristö

Lisätiedot

Anvia Telecom Oy. Alueverkon Ethernet -hinnasto

Anvia Telecom Oy. Alueverkon Ethernet -hinnasto Teleoperaattorihinnasto Anvia Telecom Oy Alueverkon Ethernet -hinnasto Voimassa 1.3.2015 alkaen toistaiseksi Anvia Telecom Oy Anvia Telecom Ab Silmukkatie 6, 65100 Vaasa Cirkelvägen 6, 65100 Vasa Puhelin/Telefon

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKKAVALMIS TOIMISTO

TIETOTEKNIIKKAVALMIS TOIMISTO Ready for Business + Tarjoamme valmiiksi valikoituja vaihtoehtoja toimiston työkaluiksi ja moderneiksi yhteydenpitovälineiksi + Olemme valinneet parhaiden kumppaneiden palvelut korkealla palvelutasolla

Lisätiedot

LAITEPAIKKATUOTTEET PALVELUKUVAUS JA HINNASTO ALKAEN

LAITEPAIKKATUOTTEET PALVELUKUVAUS JA HINNASTO ALKAEN LAITEPAIKKATUOTTEET PALVELUKUVAUS JA HINNASTO 1.7.2016 ALKAEN Laitepaikkatuotteiden palvelukuvaus YLEISTÄ Kaisanet Oy vuokraa laitepaikkoja hallinnassaan olevista laitetiloista. Laitetilat ovat telelaitetilaksi

Lisätiedot

METROETHERNET-PALVELU OPERAATTOREILLE HINNASTO JA PALVELUKUVAUS

METROETHERNET-PALVELU OPERAATTOREILLE HINNASTO JA PALVELUKUVAUS 1 (6) MPY Palvelut Oyj Mikonkatu 16 50100 Mikkeli METROETHERNET-PALVELU OPERAATTOREILLE HINNASTO JA PALVELUKUVAUS 1.6.2015 MPY Palvelut Oyj Y-tunnus 1570688-2 Kotipaikka Mikkeli 2 (6) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Tietoverkkoprojekti 1, 5 OP

Tietoverkkoprojekti 1, 5 OP Tietoverkkoprojekti 1, 5 OP 3-periodi 2012 Tavoite Tietoverkkoprojektin ensimmäisen osan tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa pienimuotoinen operaattoriverkko. Kokonaisuudessaan tietoverkkotekniikan

Lisätiedot

VASO-ASUKKAAN OPAS. DNA Kiinteistölaajakaista

VASO-ASUKKAAN OPAS. DNA Kiinteistölaajakaista VASO-ASUKKAAN OPAS DNA Kiinteistölaajakaista 1 Tervetuloa nopean laajakaistan pariin! Onneksi olkoon, olet tehnyt hyvän valinnan muuttaessasi Vason asuntoon.tämä on opas laajakaistan käyttöönottoon ja

Lisätiedot

Palomuurit. Palomuuri. Teoriaa. Pakettitason palomuuri. Sovellustason palomuuri

Palomuurit. Palomuuri. Teoriaa. Pakettitason palomuuri. Sovellustason palomuuri Palomuuri Teoriaa Palomuurin tehtävä on estää ei-toivottua liikennettä paikalliseen verkkoon tai verkosta. Yleensä tämä tarkoittaa, että estetään liikennettä Internetistä paikallisverkkoon tai kotikoneelle.

Lisätiedot

Elisa Oyj. Pääjakamon kytkentärimapaikka. Voimassa 1.1.2008 alkaen

Elisa Oyj. Pääjakamon kytkentärimapaikka. Voimassa 1.1.2008 alkaen Pääjakamon kytkentärimapaikka Voimassa alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1(1) PÄÄJAKAMON KYTKENTÄRIMAPAIKKA... 1 1 TUOTEKUVAUS... 1 2 KATEGORIAT... 1 3 HINNOITTELU... 1 4 TOIMITUSPROSESSI... 1 4.1 ASIAKASPALVELU...1

Lisätiedot

YHTEENLIITTÄMISHINNASTO Voimassa 1.3.2004 lukien

YHTEENLIITTÄMISHINNASTO Voimassa 1.3.2004 lukien SONERA CARRIER NETWORKS Oy:n YHTEENLIITTÄMISHINNASTO Voimassa 1.3.2004 lukien Hinnasto sisältää TeliaSonera Finland Oyj-konserniin (Soneran) kuuluvan kiinteän televerkon yhteenliittämispalvelujen maksut

Lisätiedot

Päivä. Telia Ethernet Operator ja TeliaEthernet capacity- tuotteet

Päivä. Telia Ethernet Operator ja TeliaEthernet capacity- tuotteet 2017-10-01 1 (6) Telia Ethernet Telia Ethernet Operator ja TeliaEthernet capacity- tuotteet Tämä hinnasto sisältää Telia Ethernet Operator ja Telia Ethernet Capacity tuotteiden hinnat Suomessa. Ethernet

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Palvelun rajoitukset... 2. 1.2 Valvonta... 2. 1.3 Ylläpito... 2. 1.4 Edellytykset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT...

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Palvelun rajoitukset... 2. 1.2 Valvonta... 2. 1.3 Ylläpito... 2. 1.4 Edellytykset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... PALVELUKUVAUS 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Palvelun rajoitukset... 2 1.2 Valvonta... 2 1.3 Ylläpito... 2 1.4 Edellytykset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Liitäntä... 3 2.2 Nopeusluokat...

Lisätiedot

KYMP OY. Tukkutason siirtoyhteyspalvelut

KYMP OY. Tukkutason siirtoyhteyspalvelut KYMP OY Tukkutason siirtoyhteyspalvelut 2 (12) Sisältö 1. SIIRTOYHTEYSTUOTTEET... 3 1.1. TOIMITETTAVAT SIIRTOYHTEYSTUOTTEET:... 3 2. TUOTTEIDEN YLEISET OMINAISUUDET... 4 2.1 ASENNUKSEN TOIMITUSAIKA...

Lisätiedot

Teleoperaattorin näkökulma ja yhteistyön haasteet

Teleoperaattorin näkökulma ja yhteistyön haasteet Teleoperaattorin näkökulma ja yhteistyön haasteet Tomi Heikkilä TeliaSonera, Radio Network Planning Finland Sisäkuuluvuushaasteet Viime vuosina muuttuneet rakennusmääräykset ovat tuoneet matkapuhelinverkossa

Lisätiedot

Anvia Telecom Oy. Operaattori DSL Kuitu Palvelukuvaus

Anvia Telecom Oy. Operaattori DSL Kuitu Palvelukuvaus eleoperaattoripalvelut Anvia elecom Oy Operaattori DSL uitu Voimassa alkaen toistaiseksi Anvia Operaattori DSL uitu 2(5) leistä Operaattori DSL uitu -liittymä sisältää ADSL/-liittymän, liitännän Anvian

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) Palvelukuvaus 5036/ / PALVELUKUVAUS. Hankittavan palvelun yksilöinti

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) Palvelukuvaus 5036/ / PALVELUKUVAUS. Hankittavan palvelun yksilöinti TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) PALVELUKUVAUS Hankittavan palvelun yksilöinti Espoon kaupunki (jäljempänä myös Asiakas) hankkii johdon konsultointipalveluja kolme vuotta kestävään espoolaisen johtamisen

Lisätiedot

Virtualisointi Kankaanpään kaupungissa. Tietohallintopäällikkö Jukka Ehto

Virtualisointi Kankaanpään kaupungissa. Tietohallintopäällikkö Jukka Ehto Virtualisointi Kankaanpään kaupungissa Tietohallintopäällikkö Jukka Ehto Esityksen kulku Esittely ja taustaa Virtualisoinnin vaiheet ja käyttöhuomiot Laitteistot ja yhteenveto Kankaanpää: 12 136 asukasta

Lisätiedot

Tulostuspalvelu. Palvelukuvaus. Palvelukuvaus - Tulostuspalvelu. V1.5 Luottamuksellinen 2015-06-03. sivu 1/6. 2014 Tieto Corporation

Tulostuspalvelu. Palvelukuvaus. Palvelukuvaus - Tulostuspalvelu. V1.5 Luottamuksellinen 2015-06-03. sivu 1/6. 2014 Tieto Corporation Palvelukuvaus - Tulostuspalvelu V Tulostuspalvelu Palvelukuvaus sivu 1/6 2014 Konsultointipalvelu Palvelukuvaus - Tulostuspalvelu V Tekijänoikeudet Tämän asiakirjan tai minkään sen osan sisältöä ei saa

Lisätiedot

Anvia Oyj Laitepaikkatuotteet

Anvia Oyj Laitepaikkatuotteet 1 Teleoperaattorihinnasto Anvia Oyj Laitepaikkatuotteet Voimassa 1.7.2012 alkaen toistaiseksi 2 SISÄLLYSLUETTELO Laitepaikkatuotteet... 3 1. Yleistä... 3 2. Laitepaikkatuotteet... 3 2.1 Telinepaikka...

Lisätiedot

Onko sinun yritykselläsi jo tietotekniikka Palveluksessa? vtoasp -palvelun avulla siirrät tietojärjestelmäsi haasteet ammattilaisten hoidettaviksi.

Onko sinun yritykselläsi jo tietotekniikka Palveluksessa? vtoasp -palvelun avulla siirrät tietojärjestelmäsi haasteet ammattilaisten hoidettaviksi. Onko sinun yritykselläsi jo tietotekniikka Palveluksessa? vtoasp -palvelun avulla siirrät tietojärjestelmäsi haasteet ammattilaisten hoidettaviksi. vtoasp -palvelu 1) Huolehtii yrityksesi tietojärjestelmän

Lisätiedot

Televerkko-operaattoripalveluiden hinnasto

Televerkko-operaattoripalveluiden hinnasto Televerkko-operaattoripalveluiden hinnasto Voimassa 1.1.2015 alkaen toistaiseksi Pietarsaaren Seudun Puhelin Oy (PSP) tarjoaa voimassa olevan lainsäädännön ja määräysten mukaisesti toisille teleoperaattoreille

Lisätiedot

Pilvipalveluiden arvioinnin haasteet

Pilvipalveluiden arvioinnin haasteet Pilvipalveluiden arvioinnin haasteet Tietoturvallisuus- ja jatkuvuuden hallinnan vaatimukset ICT-hankinnoissa, 12.5.2014 Laura Kiviharju Pilvipalvelut Pilvilaskenta (CloudComputing) tarkoittaa internetissä

Lisätiedot

TIVE Rovaniemi @450-laajakaista 3.10.2008

TIVE Rovaniemi @450-laajakaista 3.10.2008 TIVE Rovaniemi @450-laajakaista 3.10.2008 1 Agenda 1. Laajakaista mobiiliksi 2. @450 on paras mobiililaajakaista ammattikäyttöön 3. @450 on kattavin mobiililaajakaista yksityiskäyttöön 4. Palvelu- ja verkko-operaattorin

Lisätiedot

Palvelukuvaus 01.05.2014

Palvelukuvaus 01.05.2014 01.05.2014 - 2-5 nettipuoti (tarkka ominaisuuslista myyjältäsi) Erittäin suosittu ja edullinen ratkaisu pieneen kauppaan, joka on varmatoiminen, eikä vaadi yrittäjältä turhaa aikaa, eikä erilisiä kalliita

Lisätiedot

Tietoturva ja käyttäjäkohtaisuus älykkäässä verkottamisessa Pekka Isomäki TeliaSonera Finland Oyj

Tietoturva ja käyttäjäkohtaisuus älykkäässä verkottamisessa Pekka Isomäki TeliaSonera Finland Oyj Tietoturva ja käyttäjäkohtaisuus älykkäässä verkottamisessa Pekka Isomäki TeliaSonera Finland Oyj Tulevaisuuden tietoverkot ovat älykkäitä 2 Verkon rakentuminen Tietokannat Todentaminen ja oikeudet Yritysjohto

Lisätiedot

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut 1(5) TARJOUSPYYNTÖ: Liedon kunnan vammaispalvelulain (VPL) ja sosiaalihuoltolain (SHL) mukaisten kuljetuspalveluiden sekä sotainvalidien kuljetuspalveluiden kilpailutus 1. Hankinnan kohde 2. Sopimuskausi

Lisätiedot