LIITE 1: TIETOVERKON KUVAUS JA SILLE ASETETUT VAATIMUKSET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIITE 1: TIETOVERKON KUVAUS JA SILLE ASETETUT VAATIMUKSET"

Transkriptio

1 MIKKELIN JA PIEKSÄMÄEN SEUTUJEN ALUEVERKKO 1 (15) : TIETOVERKON KUVAUS JA SILLE ASETETUT VAATIMUKSET 1. TIETOVERKON PERIAATE JA ARKKITEHTUURI Alueverkon tavoitteena on rakentaa sellainen tietoliikenteen perusinfrastruktuuri, jonka kapasiteetti ja palvelut mahdollistavat mukanaolevien asiakasorganisaatioiden tarvitsemien tietoteknisten palveluiden toteuttamisen joustavasti ja kustannustehokkaasti. Alueverkon tuottamat palvelut on tarkoitettu lisäämään kuntalaisten hyvinvointia tuottamalla kuntien ja kuntayhtymien tarvitsemia palveluja tehokkaasti ja taloudellisesti. Osa näistä palveluista on kuntien ja kuntayhtymien sisäiseen käyttöön, kun taas osa palveluista on avoimia kaikille. Alueverkon periaatteellinen rakenne on esitetty alla olevassa kuvassa 1. Kuva 1. Alueverkon periaatteellinen arkkitehtuuri Alueverkko rakentuu ns. ytimen ympärille, joka yhdistää asiakasorganisaatioiden verkot tietoturvallisesti toisiinsa, palveluntarjoajiin, julkiseen internetiin ja muihin verkkoihin. Korkean käytettävyyden takaamiseksi alueverkon ydin tulee mahdollisuuksien mukaan kahdentaa. Verkon toiminta perustuu käyttöönottohetkellä IPv4-osoitteisiin, mutta toteutuksen on mahdollistettava sopimusaikana mahdollisesti tapahtuva IPv6-osoitteiden käyttöönotto. Tarjoajan tulee kuvata tarjouksen liitteessä 5.2. verkon arkkitehtuuri sekä ydintoimintojen kahdennukset ja varmistukset. Asiakasorganisaatioiden omat verkot ulottuvat useiden kuntien alueelle Etelä-Savon maakunnassa ja yhden asiakasorganisaation verkon pisteitä voi olla monen kunnan alueella. Tarjottavan palvelun tulee sisältää hierarkkinen palomuuriratkaisu asiakasorganisaatiokohtaisine palomuureineen/virtuaalipalomuureineen.

2 MIKKELIN JA PIEKSÄMÄEN SEUTUJEN ALUEVERKKO 2 (15) Palveluntarjoajat liittyvät keskitetysti verkon ytimeen eivätkä suoraan asiakasorganisaatioiden verkkoihin. Tällä hetkellä tiedossa olevat palveluntarjoajat on ilmoitettu tässä tarjouspyynnössä, mutta sopimuskauden aikana verkkoon voi liittyä tai siitä voi poistua palveluntarjoajia. Asiakasorganisaatioiden Internet-yhteydet toteutetaan keskitetysti myöhemmin kuvatulla tavalla. Alueverkosta on voitava toteuttaa suoria yhteyksiä asiakasorganisaatioiden kannalta muihin keskeisiin tietoverkkoihin. Tällaisia verkkoja ovat esimerkiksi: - Eri operaattoreiden xdsl-verkot - Matkapuhelinverkot (mobiilidata) Asiakasorganisaatioiden pienten yksiköiden tietoliikennetarpeet on usein toteutettu eri operaattoreilta hankituilla xdsl-yhteyksillä. Alueverkon ja asiakasorganisaatioiden omien xdslliittymien välinen liikenne on toteuttava muuten kuin julkisen internetin yli esimerkiksi ns. nieluliittymien avulla. Mobiilidatan merkitys on viime vuosina kasvanut merkittävästi ja sen odotetaan kasvavan myös jatkossa. Tämän seurauksena matkapuhelinverkkoja käyttävien päätelaitteiden liittyminen alueverkkoon on otettava huomioon sen toteutuksessa. xdsl- ja matkapuhelinverkkojen yhdistämistä on kuvattu tarkemmin myöhemmin. Organisaatioiden tietoturvapolitiikkojen mukaiset liikenteen ohjaukset on tarkoitus toteuttaa alueverkon ytimessä. Siellä määritellään säännöt: - Asiakasorganisaatioiden sisäiselle ja niiden väliselle liikenteelle - Asiakasorganisaatioiden ja palveluntarjoajien väliselle liikenteelle - Asiakasorganisaatioiden ja internetin väliselle liikenteelle - Asiakasorganisaatioiden ja muiden verkkojen väliselle liikenteelle 2. HANKITTAVAT PALVELUT Hankintaan kuuluvat palvelut jakautuvat kolmeen luokkaan, jotka ovat: a) Peruspalvelut, jotka kaikki mukana olevat organisaatiot hankkivat. b) Lisäpalvelut, joita kuntatoimijat hankkivat omien tarpeidensa mukaisesti. c) Optiopalvelut, joiden hintoja ei huomioida tarjousten hintavertailussa. Näiden perusteella jokaiselle mukana olevalle kuntatoimijalle tulee oma palvelupaketti, joka sisältää peruspalveluiden lisäksi tietyt lisäpalvelut. Perus-, lisä- ja optiopalvelut on kuvattu alla. 3. ALUEVERKON PERUSPALVELUT 3.1. Liityntäpisteet ja niiden väliset yhteydet Alueverkon rungon muodostavat palveluntarjoajan eri puolilla maakuntaa olevat liityntäpisteet ja niiden väliset nopeat tietoliikenneyhteydet. Palveluntarjoajan tulee osoittaa liityntäpisteet taulukon 1 mukaisissa taajamissa. Mikkelin liityntäpisteessä tulee olla kaksi erillistä liityntälaitetta, jotta yhteydet asiakasorganisaatioiden keskeisimmistä toimipisteistä (Mikkelin kaupungin virastotalo ja Mikkelin keskussairaala) voidaan toteuttaa kahdennetusti.

3 MIKKELIN JA PIEKSÄMÄEN SEUTUJEN ALUEVERKKO 3 (15) Taulukko 1. Liityntäpisteiden sijaintipaikkakunnat Nro Taajama Huomio 1 Anttola 2 Haukivuori 3 Hirvensalmi 4 Juva 5 Kangasniemi 6 Mikkeli Kahdennus 7 Mäntyharju 8 Pertunmaa 9 Pieksämäki 10 Puumala 11 Ristiina 12 Suomenniemi 13 Savonlinna Palveluntarjoajan odotetaan sijoittavan liityntäpisteet omiin laitetiloihinsa tai vastaaviin taulukossa mainituissa taajamissa. Näin palvelutarjoaja voi toteuttaa liityntäpisteen laitteiden sähkönsyötön, varmistukset ja laitetilaan pääsyn haluamallaan tavalla. Liityntäpisteet on sijoitettava kyseisiin taajamiin korkean käytettävyyden sekä keskeisten siirtoyhteyksien varmistamiseksi ja, jotta uusien kohteiden liittäminen verkkoon voidaan tehdä kohtuullisin kustannuksin koko verkon alueella. Taulukossa 1 mainittujen liityntäpisteiden välisille yhteyksille asetetaan seuraavat vaatimukset: - Liityntäpisteiden välisten yhteyksien on oltava riittävän nopeita korkean palvelutason saavuttamiseksi. Vähimmäisnopeus on 1 Gbit/s - Yhteyksillä on voitava toteuttaa liikenteenpriorisointia esimerkiksi IP-osoitteiden tai muiden sääntöjen perusteella. - Luotettavuuden parantamiseksi liityntäpisteiden väliset yhteydet tulee mahdollisimman kattavasti varmentaa. Vähimmäisvaatimuksena on, että taulukossa 1 luetelluista liityntäpisteistä tulee vähintään kymmenestä olla varmennettu tietoliikenneyhteys. Mikäli varmennettu yhteys on useammasta kuin kymmenestä liityntäpisteestä se huomioidaan palvelun laatupisteytyksessä tarjouspyynnössä kuvatulla tavalla. Tarjoajan tulee kuvata tarjouksen liitteessä 5.3. (Liityntäpisteet ja niiden väliset yhteydet) liityntäpisteiden sijainnit, yhteysnopeudet, yhteyksien varmennukset ja muut ja muut palveluun liittyvät keskeiset tekijät.

4 MIKKELIN JA PIEKSÄMÄEN SEUTUJEN ALUEVERKKO 4 (15) 3.2. Asiakasorganisaatioiden liitynnät liityntäpisteisiin Kuntien ja kuntayhtymien keskeiset toimipisteet liittyvät palveluntarjoajan liityntäpisteisiin kuituyhteyksillä. Kuituyhteydet alkavat asiakasorganisaatioiden verkoista ja päättyvät operaattorin liityntäpisteeseen ja siellä olevaan ns. taajamakytkimeen. Tarjoaja vastaa palvelun ylläpidosta, huollosta ja valvonnasta taulukossa ilmoitettujen asiakkaiden toimipisteiden telejakamoihin asti. Asiakas vastaa itse mahdollisesta kiinteistön sisäverkosta ja siihen kytketyistä laitteista kuten kytkimistä. Tähän tarjouspyyntöön kuuluvat liityntäyhteydet asiakasorganisaatioiden toimipisteistä palveluntarjoajan liityntäpisteisiin on lueteltu taulukossa 2. Taulukossa on esitetty kahdennusta vaativat asiakkaan toimipisteiden (Mikkelin kaupungin virastotalon ja Mikkelin keskussairaalan) kahtena erillisenä rivinä. Taulukko 2. Liityntäyhteydet NO LIITYNTÄPISTE TOIMIPISTE OSOITE NOPEUS 1 Anttola Anttolatalo Taipaleentie 31 1 Gbps 2 Haukivuori Haukivuoritalo Keskustie 49 1 Gbps 3 Hirvensalmi Kunnantalo Keskustie 2 1 Gbps 4 Hirvensalmi Terveysasema Haapaniementie 17 1 Gbps 5 Hirvensalmi Vuoropäiväkoti Haapaniementie 17 1 Gbps 6 Hirvensalmi Heikinniemen palvelukeskus Heikinniementie 9 1 Gbps 7 Juva Kunnantalo Juvantie 13 1 Gbps 8 Juva Ammattiopisto, Juva Tirrolantie 7 1 Gbps 9 Kangasniemi Kunnantalo Otto Mannisentie 2 1 Gbps 10 Kangasniemi Terveyskeskus Sairaalantie 13 1 Gbps 11 Kangasniemi Pelastuslaitos Satamatie 22 1 Gbps 12 Mikkeli Keskussairaala Porrassalmenkatu Gbps 13 Mikkeli Keskussairaala Porrassalmenkatu Gbps 14 Mikkeli Mikonkatu Mikonkatu 3 1 Gbps 15 Mikkeli Maaherrankatu Maaherrankatu 13, 2 krs Stella 1 Gbps 16 Mikkeli Setrikatu Setrikatu 4 1 Gbps 17 Mikkeli Vuorikatu Vuorikatu 11 1 Gbps 18 Mikkeli Moisio Moisiontie 9 1 Gbps 19 Mikkeli Raviradantien toimipiste Raviradantie Gbps 20 Mikkeli Otavankadun toimipiste Otavankatu 4 1 Gbps 21 Mikkeli Kinnari Kinnarinkatu 3 1 Gbps 22 Mikkeli Hotelli Uusikuu Raviradantie 13 1 Gbps 23 Mikkeli Salosaari Metsäkouluntie 10 1 Gbps 24 Mikkeli Kaupungin virastotalo Maaherrankatu Gbps 25 Mikkeli Kaupungin virastotalo Maaherrankatu Gbps 26 Mikkeli Kalevankankaan koulu Raviradantie 16 1 Gbps 27 Mikkeli Päiväkoti Vilttihattu Ahonkatu 2 1 Gbps 28 Mikkeli Sairilan koulu Joki-Sairilantie 2 1 Gbps 29 Mikkeli Taitola Raviradantie 18 1 Gbps 30 Mikkeli Etelä-Savon työterveys Maaherrankatu 13 1 Gbps 31 Mikkeli Matkailupalvelu Maaherrankatu Stella 1 Gbps 32 Mäntyharju Kunnantalo Asematie 3 1 Gbps

5 MIKKELIN JA PIEKSÄMÄEN SEUTUJEN ALUEVERKKO 5 (15) 33 Mäntyharju Valtion virastotalo Koulutie 8 1 Gbps 34 Mäntyharju Päiväkoti Touhula Teletie 8 1 Gbps 35 Mäntyharju Terveyskeskus Sairaalantie 3 1 Gbps 36 Mäntyharju Palolaitos Koivutie 2 1 Gbps 37 Mäntyharju Soneran laitetila Teletie 1 1 Gbps 38 Mäntyharju Toivolan koulu Toivolanmutka 19 1 Gbps 39 Pertunmaa Kunnantalo Pertuntie 14 1 Gbps 40 Pertunmaa Päiväkoti Kuntotie 3 1 Gbps 41 Pertunmaa Rinnehovi Punakivientie 3 1 Gbps 42 Pertunmaa Punakivi 1 Punakiventie 5A 1 Gbps 43 Pertunmaa Punakivi 2 Punakiventie 5E 1 Gbps 44 Pertunmaa Koulukeskus/Kirjasto Kirkkotie 3 1 Gbps 45 Pertunmaa Terveyskeskus Virastokuja 1 1 Gbps 46 Pieksämäki Poleeni Savontie 13 1 Gbps 47 Pieksämäki Yrittäjätalo Myllykatu 12 1 Gbps 48 Pieksämäki Ammattiopisto, Pieksämäki Kuusitie 41 1 Gbps 49 Pieksämäki Vaalijala Nenonpellontie 40 1 Gbps 50 Puumala Kunnantalo Keskustie 14 1 Gbps 51 Puumala Terveysasema Niementie 26 1 Gbps 52 Ristiina Kunnantalo Linnatie Gbps 53 Ristiina Terveyskeskus Brahentie 10 1 Gbps 54 Ristiina Vanhainkoti Tuderuksentie 2 1 Gbps 55 Ristiina Koulukeskus Mäkitie 20 1 Gbps 56 Ristiina Brahetalo Brahentie 54 1 Gbps 57 Suomenniemi Suomenniemitalo Kirkonkyläntie 14 1 Gbps 58 Savonlinna Palolaitos Savonkatu 2 1 Gbps 59 Hirvensalmi Elomaan koulu Koulutie 5 1 Gbps 60 Hirvensalmi Lahnaniemen koulu Lahnaniementie 67 1 Gbps 61 Hirvensalmi Paloasema Pitäjäntie 4 1 Gbps 62 Mikkeli Kyyhkylän kuntoutuskeskus Kyyhkyläntie 9 1 Gbps 63 Juva Pääskylinna Tirrolantie 23 1 Gbps Asiakasorganisaatioiden verkot kehittyvät ja muuttuvat jatkuvasti. Tämän seurauksena kaikissa liityntäpisteissä on oltava kapasiteettia ja kytkinportteja uusien kohteiden liittämiseksi alueverkkoon Ulkoiset internet-yhteydet Alueverkon ulkoiset internet-yhteydet toteutetaan keskitetysti verkon ytimestä, joka sijaitsee Mikkelissä. Koska verkon ytimen laitteet on kahdennettu, myös Internet-yhteys tulee toteuttaa kahdennettuna. Kahdennus voidaan toteuttaa joko kuormanjako tai varayhteysperiaatteella, mutta mahdollisessa toisen yhteyden vikatilanteessakin tulee ulkoisen internet-yhteyden nopeuden olla vähintään taulukossa 3 esitettyjen vaihtoehtoisten nopeuksien mukainen. Taulukko 3. Ulkoisten Internet-yhteyksien vähimmäisnopeudet Intenet-yhteys Ulkomaan yhteys (taattu kaista) Vaihtoehto 1 0,5 Gbit/s 100 Mbit/s Vaihtoehto 2 1 Gbit/s 200 Mbit/s

6 MIKKELIN JA PIEKSÄMÄEN SEUTUJEN ALUEVERKKO 6 (15) Pyydämme teitä ilmoittamaan tarjouksessa hinnat myös pienemmille ja suuremmille internetnopeuksille. Nämä hinnat ovat vain tarjouksen lisätietoja ja varsinainen tarjousvertailu perustuu taulukossa 3 esitettyjen kahden vaihtoehdon hintojen keskiarvoon. Lisäksi toimittajan on pysyttävä tarjoamaan ratkaisu ulkoisten internet-yhteyksien kaistanhallintaan, jolla voidaan esimerkiksi IP-osoitteiden tai muiden sääntöjen perusteella varata siirtokapasiteettia tietyille käyttäjäryhmille. Asiakkaan on myös pystyttävä seuraamaan ulkoisen yhteyden liikenteen määrää. Tarjoajan tulee kuvata tarjouksen liitteessä 5.4. (Ulkoiset internet-yhteydet) ulkoisen internetyhteyden toteutustapa, kahdennus, kaistanhallintaominaisuudet ja muut palveluun liittyvät keskeiset tekijät Yhteydet palveluntarjoajille Verkon ytimeen on voitava liittää kuntatoimijoiden lisäksi myös palveluntarjoajia. Tietoturvan ja suorituskyvyn varmistamiseksi yhteyksiä ei voida toteuttaa julkisen internet yli vaan ne on toteutettava paikallisina erillisyhteyksinä. Taulukossa 4 on esitetty tarjouspyyntöön sisältyvät kolmansien osapuolien liittämiseen tarvittavat yhteydet. Yhteydet toteutetaan Mikkelissä sijaitsevasta verkon ytimestä taulukossa ilmoitettuihin osoitteisiin. Taulukossa on esitetty kahdennusta vaativat yhteydet (CGI, Tieto ja KYS/Erva) kahtena erillisenä rivinä. Taulukko 4. Kolmansien osapuolien yhteydet No LIITYNTÄPISTE TOIMIPISTE OSOITE NOPEUS 1 Mikkeli Kuntien Tiera Jääkärinkatu 33 1 Gbps 2 Mikkeli Medi-IT Mikonkatu 18 1 Gbps 3 Mikkeli TeliaSonera Mikonkatu 18 1 Gbps 4 Mikkeli MPY Mikonkatu 18 1 Gbps 5 Mikkeli CGI Patteristonkatu 2 1 Gbps 6 Mikkeli CGI Patteristonkatu 2 1 Gbps 7 Mikkeli Tieto Mikonkatu 18 1 Gbps 8 Mikkeli Tieto Mikonkatu 18 1 Gbps 9 Mikkeli MAMK Patteristonkatu 2 1 Gbps 10 Mikkeli Disec Patteristonkatu 2 1 Gbps 11 Mikkeli KYS/Erva Porrassalmenkatu Gbps 12 Mikkeli KYS/Erva Porrassalmenkatu Gbps 13 Mikkeli TeliaSonera Prikaatinkatu 3 1 Gbps Taulukossa 4 esitetty tiettyjen kohteiden kahdennus tarkoittaa kahta erillistä tietoliikenneyhteyttä alueverkon ytimestä kyseisiin osoitteisiin. Kahdennus voidaan toteuttaa joko kuormanjako tai varayhteysperiaatteella, mutta mahdollisessa toisen yhteyden vikatilanteessakin tulee yhteyden nopeuden olla vähintään taulukossa ilmoitetun nopeuden mukainen Yhteydet muihin verkkoihin

7 MIKKELIN JA PIEKSÄMÄEN SEUTUJEN ALUEVERKKO 7 (15) Kuntatoimijoilla on käytössä suuri määrä xdsl-yhteyksiä pienten toimipisteiden verkottamiseen. Nämä yhteydet on rajattu tämän tarjouspyynnön ulkopuolelle, mutta tarjoajan on pystyttävä liittämään kyseiset xdsl-yhteydet alueverkkoon. Liittäminen on toteutettava muuten kuin julkisen internet-yhteyden yli esimerkiksi ns. nieluliittymien avulla. Kuntatoimijoille xdsl-yhteyksiä toimittavat tällä hetkellä TeliaSonera, Mikkelin Puhelin ja DNA. Nieluliittymille asetetaan taulukossa 5 esitetyt liittymämääriin perustuvat vähimmäisnopeudet. Taulukko 5. Yhteydet xdsl-verkkoihin No OPERAATTORI SIJAINTI NOPEUS 1 Sonera xdsl-nielu Mikkeli 20 Mbit/s 2 MPY xdsl-nielu Mikkeli 100 Mbits 3 DNA xdsl-nielu Mikkeli 20 Mbit/s Tarjoajan tulee kuvata tarjouksen liitteessä 5.5. (xdsl-verkkojen liittyminen alueverkkoon) eri operaattoreiden xdsl-verkojen liittämisessä käytetty toteutustapa ja muut palveluun liittyvät keskeiset tekijät. Mobiilidatan merkitys on viime vuosina kasvanut merkittävästi ja sen odotetaan kasvavan myös jatkossa. Tämän seurauksena matkapuhelinverkkoja käyttävien päätelaitteiden liittyminen alueverkkoon on otettava huomioon sen toteutuksessa. Toteutuksessa on kiinnitettävä erityistä huomiota operaattoririippumattomuuteen eli alueverkko- ja matkapuhelinoperaattori voivat olla eri toimijat sekä siihen, että matkapuhelinoperaattoreita voi olla useita. Verkon tulee mahdollistaa matkapuhelinverkon liikenteen ohjaukset alueverkkoon sekä julkisen internetin että organisaatiokohtaisen APN:n kautta. Tarjoajan tulee kuvata tarjouksen liitteessä 5.6. (Matkapuhelinverkkojen liittyminen alueverkkoon) eri operaattoreiden mobiilidataverkkojen liittämisessä käytetty toteutustapa ja muut palveluun liittyvät keskeiset tekijät Palomuuripalvelut Verkon ytimessä tulee toteuttaa tehokkaat palomuuripalvelut organisaatioiden tietoturvapolitiikan mukaisten sääntöjen toteuttamiseksi. Palomuuripalvelulle asetetaan seuraavia vaatimuksia: - Palomuurit voidaan toteuttaa virtualisoituina kuitenkin niin, että palvelut on kahdennettava kahdella erillisellä laitteella. - Sen on tarjottava organisaatiokohtaiset palomuurit/virtuaalipalomuurit - Sen on tarjottava palomuuripalvelut palveluntarjoajiin ja muihin verkkoihin päin - Palvelun on tarjottava mahdollisuus hierarkkisten säännöstöjen luomiseen ainakin julkisen internetin ja asiakasorganisaatioiden omien verkkojen välisessä liikenteessä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että julkisesta internetistä tulevaan liikenteeseen voidaan toteuttaa suodatusta yhteisen säännöstön mukaisesti liikenteen tullessa alueverkkoon sekä asiakaskohtaisen säännöstön mukaan ennen sen siirtymistä ytimestä asiakkaan omaan verkkoon. - Palomuurin kuukausimaksuun on sisällyttävä normaalissa toimitusajassa tehtävät sääntömuutokset eli näistä sääntömuutoksista ei saa periä kertamaksuja. Pikatoimituksista voidaan periä erillinen korvaus. (kts. tarkemmin kohta palvelutasovaatimukset)

8 MIKKELIN JA PIEKSÄMÄEN SEUTUJEN ALUEVERKKO 8 (15) - Reaaliaikainen seuranta - Web-pohjainen hallinta- ja raportointijärjestelmä, jolla voidaan toteuttaa ainakin sääntöjen tilaukset ja niiden seuranta - Nopeat vaste- ja korjausajat (määritelty tarkemmin kohdassa Palvelutaso) - Palomuuripalvelun korkean käytettävyyden ja luotettavuuden saavuttamiseksi palomuurin/palomuurien on sijaittava fyysisesti alueverkon alueella Toimittajan tulee liittää tarjoukseensa seuraavat palvelukuvaukset: - Liite 5.7 Palomuuripalvelun rakenteen ja toteutuksen kuvaus - Liite 5.8 Palomuuripalveluun liittyvän web-pohjaisen hallinta- ja raportointijärjestelmän kuvaus 3.7. VPN-palvelut Avoimien ulkoisten yhteyksien lisäksi alueverkosta on pystyttävä toteuttamaan tunneloituja VPNyhteyksiä sekä verkon ulkopuolisista kohteista että verkon ulkopuolisiin kohteisiin. Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi yliopistolliset keskussairaalat, toiset keskussairaalat, palveluoperaattorit, matkapuhelinoperaattoreiden verkot sekä organisaation työntekijöiden kodit ja etätyöpisteet. VPNpalvelulle asetetaan seuraavia vaatimuksia: - Palvelun tulee mahdollistaa sekä site-to-site VPN-tunnelit että yksittäisten käyttäjien remote access VPN -yhteydet. - Remote access -palvelu tulee mitoittaa seuraavien vaihtoehtojen mukaan: - Vaihtoehto 1: enintään 200 yhtäaikaista käyttäjää - Vaihtoehto 2: enintään 100 yhtäaikaista käyttää (hintavertailussa huomioidaan vaihtoehtojen hintojen keskiarvo) - Toimittajan tulee osoittaa asiakkaalle remote access VPN -palvelun hallintaa varten käyttöliittymä, jolla voidaan hallita palvelun käyttäjiä, käyttäjäryhmiä ja niihin liittyviä IPosoitealueita. - Palvelun tulee tukea soveltuvin osin ainakin IPSec- ja TLS/SSL-tekniikoita. Tarjoajan tulee kuvata tarjouksen liitteessä 5.9. (VPN-palvelu ja sen toteutus) VPN-palveluiden toteutuksessa käytettävät tekniset ratkaisut ja ominaisuudet sekä muut palveluun liittyvät keskeiset tekijät Tunkeutumisen havaitsemis- ja estopalvelu Alueverkon ytimessä tulee olla käytössä nykyaikainen tunkeutumisen havaitsemis- ja/tai estojärjestelmä (IDS/IPS). Palvelun tulee perustua verkkoliikenteen ja sen ominaisuuksien tutkintaan ja sen tarkoituksena on havaita mahdolliset tunkeutumisyritykset ja toimia ennalta määriteltyjen ohjeiden mukaisesti vahinkojen estämiseksi ja rajaamiseksi. Tarjoajan tulee kuvata tarjouksen liitteessä (IDS/IPS-palvelu ja sen toteutus) tunkeutumisen havaitsemis- ja estopalveluiden toteutuksessa käytettävät tekniset ratkaisut ja ominaisuudet sekä muut palveluun liittyvät keskeiset tekijät IP-osoitteistus

9 MIKKELIN JA PIEKSÄMÄEN SEUTUJEN ALUEVERKKO 9 (15) Alueverkossa tullaan käyttämään sekä julkisia että nk. privaatteja IP-osoitteita. Julkisia IP-osoitteita käytetään pääasiassa verkon ytimessä ja niitä oletetaan olevan käytössä sama määrä kuin nykyisessä alueverkossa on tällä hetkellä eli noin 5 C-luokkaa taulukon 6 mukaisesti Taulukko 6. Käytössä olevat julkiset osoiteavaruudet Yksityiskohtainen osoitesuunnittelu on osa käyttöönottosuunnitelmaa. Vaikka pääperiaatteena on palveluiden keskittäminen verkon ytimeen, osoitesuunnitelman on mahdollistettava yhteisten palveluiden sijoittaminen minne tahansa alueverkossa Kehittyneet raportointipalvelut Asiakasorganisaatiot haluavat saada mahdollisimman kattavan kuvan omasta verkostaan, sen toiminnasta ja liikennemääristä. Asiakkaan seuranta- ja raportointitarpeet kohdistuvat ainakin seuraaviin kohteisiin: - Organisaation omaan palomuuriin ja sen säännöstöihin - IDS/IPS-järjestelmään - Organisaation omaan verkkoliikenteeseen eri liityntäpisteissä - Ulkoiseen internet-liikenteeseen Tarjoajan tulee kuvata tarjouksen liitteessä (Raportointipalvelu ja sen toteutus) raportointijärjestelmän tarjoamat ominaisuudet ja mahdollisuudet sekä muut palveluun liittyvät keskeiset tekijät. 4. ALUEVERKON LISÄPALVELUT Lisäpalvelut ovat palveluja, joita osa mukana olevista organisaatioista hankkii valittavalta toimittajalta ja osa ei. Tämän hetkinen käsitys siitä mitä palveluja ja missä määrin kukin organisaatio hankkii, on esitetty tarjouslomakkeella. Asiakkaat eivät sitoudu näihin ilmoituksiin vaan valinnat voivat muuttua vielä hankintaprosessin aikana. Tarjousvertailu tehdään kuitenkin tarjouslomakkeessa ilmoitetuilla tiedoilla. Asiakasorganisaatiot varaavat kuitenkin itselleen oikeuden kilpailuttaa lisäpalveluja tarvittaessa myöhemmin myös erikseen HTTP proxy palvelut Kuntatoimijat haluavat tehostaa internet-yhteyden käyttöä proxy-palvelun avulla. Palvelun tavoitteena on nopeuttaa www-likennettä sekä säästää olemassa olevaa kaistaa. Palvelun

10 MIKKELIN JA PIEKSÄMÄEN SEUTUJEN ALUEVERKKO 10 (15) toimintavarmuuden takaamiseksi palvelu tulee kahdentaa. Proxy-palvelun käytön tulisi olla käyttäjille näkymätöntä (ns. transparent proxy) eikä se saisi edellyttää käyttäjä/selainkohtaisia asetuksia tai määrittelyjä. Lisäksi palvelun on mahdollistettava proxy-palveluiden ohittaminen halutuille asiakaslaitteille, sillä eräät asiakasorganisaatioiden käyttämistä palveluista edellyttää tätä. Palvelun hinnoittelun on perustuttava palvelua käyttävien työasemien määrään. Tarjoajan tulee kuvata tarjouksen liitteessä (HTTP proxy -palvelu ja sen toteutus) proxypalvelun toteutustapa ja toiminta sekä muut palveluun liittyvät keskeiset tekijät Sisällönsuodatuspalvelut Kuntatoimijat ovat kiinnostuneet sisällönsuodatuspalvelusta, jonka avulla voidaan automaattisesti rajoittaa www-liikennettä nk. ei-toivotuille sivuille. Palvelun tulisi tarjota mahdollisimman joustavat mahdollisuudet käyttäjäryhmäkohtaisten suodatussääntöjen käyttöönotolle. Palvelun hinnoittelun on perustuttava palvelua käyttävien työasemien määrään. Tarjoajan tulee kuvata tarjouksen liitteessä (Sisällönsuodatuspalvelut ja niiden toteutus) sisällönsuodatuspalveluiden toteutustapa ja toiminta sekä muut palveluun liittyvät keskeiset tekijät Internet-liikenteen virustarkistus Kuntatoimijat ovat kiinnostuneet palvelusta, jonka avulla voidaan automaattisesti skannata internetliikennettä virusten varalta. Viiveiden minimoimiseksi ja suorituskyvyn takaamiseksi internetliikenteen virustarkistus tulee toteuttaa paikallisesti alueverkon alueella eikä ns. pilvipalveluna. Palvelun hinnoittelun on perustuttava palvelua käyttävien työasemien määrään. Tarjoajan tulee kuvata tarjouksen liitteessä (Internet -liikenteen virustarkistus) Internetliikenteen virustarkistuksen toteutustapa ja toiminta sekä muut palveluun liittyvät keskeiset tekijät Asiantuntijapalvelut Toimittajan tulee nimetä tekninen asiantuntija, jolta asiakasorganisaatiot voivat tilata teknistä konsultaatiota verkon kehittämiseen, käyttöön ja ylläpitoon liittyvissä kysymyksissä. Kyseisen palvelun käytön määrää on etukäteen vaikea arvioida, mutta tarjouslomakkeella (tarjouspyynnön liite 3) on arvioitu palvelun käyttömäärä sopimusaikana. Muiden lisäpalveluiden tapaan asiakkaat eivät kuitenkaan sitoudu tähän määrään vaan palvelua käytetään tarpeen mukaan. Toimittajan on huomioitava, että verkon käyttöönottoon liittyvästä asiantuntijatyöstä ei voi laskuteta erikseen vaan se sisältyy palveluiden hintoihin. Tarjoajan tulee kuvata tarjouksen liitteessä (Asiantuntijapalvelut) asiantuntijapalvelun sisältö ja toimintaperiaatteet sekä muut palveluun liittyvät keskeiset tekijät. 5. OPTIOPALVELUT

11 MIKKELIN JA PIEKSÄMÄEN SEUTUJEN ALUEVERKKO 11 (15) Tarjojaan pyydetään esittämään seuraavien optiopalveluiden toteutustapa sekä esittämään niiden hinnoitteluperusteet. Optiopalveluiden hintoja ei huomioida tarjousvertailussa Organisaatioiden verkkojen sisäiset yhteydet Liityntäpisteiden välisten runkoyhteyksien ja asiakasorganisaatioiden liityntäyhteyksien lisäksi asiakasorganisaatioilla on käytössä vaihteleva määrä sisäisiä kuituyhteyksiä toimipisteiden välillä. Tämän tarjouspyynnön optiona pyydetään hintoja taulukossa 7 esitetyille yhteyksille. Taulukko 7. Tarjouspyynnön optiona olevat organisaatioiden sisäiset yhteydet. No LIITYNTÄPISTE TOIMIPISTE OSOITE NOPEUS 1 Mikkeli Launialan koulu Saimaannorpankatu 1 1 Gbps 2 Mikkeli Moision koulu Kyläkouluntie 2 1 Gbps 3 Mikkeli Olkkolan koulu Porrassalmentie 57 1 Gbps 4 Mikkeli Rahulan koulu Rahulantie 26 A 1 Gbps 5 Mikkeli Rämälän koulu Vehmaskyläntie 1 1 Gbps 6 Mikkeli Rouhialan koulu Koulukatu 23 1 Gbps 7 Mikkeli Sairialan koulu Joki-Sairilantie 2 1 Gbps 8 Mikkeli Tuupuralan koulu Nuottakatu 1 1 Gbps 9 Mäntyharju Tekninen tukikohta Pyhävedentie Gbps 10 Mäntyharju Kalliorinne Sairaalantie 4 1 Gbps 11 Mäntyharju Kirkonkylän koulu Mäntyharjuntie 41 1 Gbps 12 Mäntyharju Puhdistamo Rantatie13 1 Gbps 13 Mäntyharju Nuorisotalo Kompantie 5 1 Gbps 14 Mäntyharju Ala-aste Koulutie 23 1 Gbps 15 Mäntyharju Kirjasto Lääkärinkuja 2 1 Gbps 16 Mäntyharju Ylä-aste Sairaalantie 4 1 Gbps 17 Mäntyharju Vanhainkoti Haapaseläntie 21 1 Gbps 18 Mäntyharju Lukio Kompantie 22 1 Gbps 5.2 Keskitetty DHCP-palvelu Organisaatioilla on käytössä erilaisia ratkaisuja toteuttaa DHCP-palvelut. Pyydämmekin toimittajaa tarjoamaan optiona keskitettyä DHCP-palvelua sitä haluaville organisaatioille. Tarjoajan tulee kuvata tarjouksen liitteessä (Keskitetty DHCP-palvelu) DHCP-palvelun toteutustapa ja ominaisuudet sekä muut palveluun liittyvät keskeiset tekijät Nimipalvelut Alueverkon alueella toimii useita jo rekisteröityjä internet-domaineja. Näiden domainien nimipalvelut on toteutettu hivenen vaihtelevasti. Jotkut organisaatiot vastaavat itse ko. palvelusta joko osittain tai kokonaan kun taas toiset organisaatiot haluavat hankkia sekä primääri- että sekundäärinimipalvelut alueverkon toimittajalta. Domain-nimien kokonaismäärä tiedetään vasta kun on lopullisesti selvillä mitkä organisaatiot ovat mukana alueverkossa ja miten he toteuttavat nimipalvelunsa mutta alustava arvio on yhteensä noin 50 domainia.

12 MIKKELIN JA PIEKSÄMÄEN SEUTUJEN ALUEVERKKO 12 (15) Tarjoajan tulee kuvata tarjouksen liitteessä (Nimipalvelu) Nimipalvelun toteutustapa ja ominaisuudet sekä muut palveluun liittyvät keskeiset tekijät Asiakkaan lähiverkon hallinta-, valvonta- ja ylläpitopalvelu Jotkut mukana olevista kuntatoimijoista ovat kiinnostuneet ulottamaan toimittajan verkon valvonnan omaan sisäiseen lähiverkkoon asti. Hallintapalvelun tulee sisältää ainakin seuraavat palvelut: - Lähiverkon laitteet ja niiden päivitykset - Lähiverkon aktiivilaitteiden valvonta, hallinta ja ylläpito - Verkon viankorjaus - Raportointi Tarjoajan tulee kuvata tarjouksen liitteessä (Lähiverkon hallintapalvelu) asiakkaan lähiverkon hallinta-, valvonta- ja ylläpitopalvelun toteutustapa, ominaisuudet ja hinnoitteluperusteet sekä muut palveluun liittyvät keskeiset tekijät Sähköpostin roskaposti- ja virustarkistus Kuntatoimijoiden nykyiset sopimukset sisältävät varsinaisen sähköpostipalvelun ja siksi se ei ole osa tätä tarjouspyyntöä. Sen sijaan osa asiakasorganisaatioista harkitsee sähköpostiin liittyvän roskaposti- ja virussuodatuspalvelun hankintaa osana tätä tarjouspyyntöä. Kyseisen palvelun tulee mahdollistaa ainakin saapuvassa suunnassa roskapostin leimaus ja esto, sähköpostien automaattinen virustarkistus sekä viruksia sisältävien viestien esto, raportointi ja hallinta (estettyjen viestien vapauttaminen). Palvelun hinnoittelun tulee perustua palvelua käyttävien sähköpostilaatikoiden määrään. Tarjoajan tulee kuvata tarjouksen liitteessä (Sähköpostin roskaposti- ja virustarkistus) roskaposti- ja virustarkistuspalvelun toteutustapa ja toiminta sekä muut palveluun liittyvät keskeiset tekijät Alueverkon lisäliityntäpisteet Asiakasorganisaatiot miettivät omien sisäisten verkkojensa rakenteiden kehittämistä. Tämä edellyttäisi taulukossa 1 kuvattujen liityntäpisteiden lisäksi uusien liityntäpisteiden toteuttamista. Koska nämä suunnitelmat eivät ole vielä tällä hetkellä valmiit, kyseisiä liityntäpisteitä ei ole ilmoitettu taulukossa 1. Tarjoajaa pyydetään kuitenkin ilmoittamaan optiona taulukossa 8 esitettyjen lisäliityntäpisteiden kustannukset Taulukko 8. Optiona olevat lisäliityntäpisteet Nro Taajama 14 Rantakylä, Mikkeli 15 Otava, Mikkeli

13 MIKKELIN JA PIEKSÄMÄEN SEUTUJEN ALUEVERKKO 13 (15) 6. PALVELUTASO JA SANKTIOT 6.1. Yleiset toimintaperiaatteet Asiakkaiden kannalta alueverkon palvelutaso, luotettavuus ja toimintavarmuus ovat erittäin keskeisiä tekijöitä. Häiriöt verkon toiminnassa voivat estää organisaatioita suorittamasta keskeisiä tehtäviään ja saattavat pahimmillaan aiheuttaa merkittävää haittaa ja jopa vaaratilanteita. Tämän takia asiakkaat edellyttävät, että toimittaja sitoutuu seuraaviin toimintaperiaatteisiin: - Toimittajan tulee nimetä yhteyshenkilöt, jotka ovat kokonaisvastuussa asiakkaalle alueverkon toiminnasta. - Toimittajan yhteyshenkilöt organisoivat vähintään neljä kertaa vuodessa asiakasorganisaatioiden yhdyshenkilöille seuranta- ja kehittämispalaverit. - Toimittajan tulee nimetä tekninen asiantuntija, jolta asiakasorganisaatiot voivat tilata teknistä konsultaatiota verkon kehittämiseen, käyttöön ja ylläpitoon liittyvissä kysymyksissä tarjouksen mukaisin ehdoin. Palvelua on kuvattu tarkemmin kohdassa Toimittajan on luotava järjestely, jolla asiakasorganisaatiot voivat ottaa yhteyttä palveluntarjoajan vikapalveluun 24 h vuorokaudessa puhelimitse, sähköpostilla ja wwwpalvelun kautta Palvelutasoparametrit Hankittaville palveluille asetettavat palvelutasoluokitukset perustuvat Julkisen hallinnon neuvottelukunnan tekemään dokumenttiin JHS 174 ICT-palveluiden palvelutasoluokitus, Liite 1 Palvelutasoluokitus. Mikäli palvelutasoon liittyviä tekijöitä ei ole erikseen määritelty tässä dokumentissa noudatetaan JHS 174:n mukaisia määrittelyjä. Palvelutasomäärittelyn lähtökohtana ovat seuraavat laatumääreet: - Huoltoikkuna eli etukäteen varattu ylläpitotoimintaan varattu katko - Palveluaika: Vikailmoitusten vastaanotto eli aika jolloin toimittaja ottaa vastaan vikailmoituksia. - Palveluaika: Palvelun valvonta-aika eli aika jolloin toimittaja valvoo palvelua ja sen toimintaa. - Palveluaika: Häiriöselvitysaika eli aika jolloin toimittaja tekee korjaustoimenpiteitä. - Reagointiaika eli aika jonka kuluessa tapahtuman tai häiriön havaitsemisesta tulee häiriön korjaaminen ja tapahtuman käsittely aloittaa. - Ratkaisuaika eli aika häiriön tai ongelman havaitsemisesta, jonka aikana toimittajan tulee saada poistettua häiriö tai ongelma tai muuten normalisoida palvelu. - Käytettävyys (K) eli palvelun kyky tuottaa sitä palvelua, jota kohteelta edellytetään. Käytettävyys lasketaan seuraavasti: K = ( Pa Ka + Eh) / Pa * 100 % Pa, palveluaika Ka, katkojen yhteenlaskettu kesto palveluaikana. Eh, se yhteenlaskettu katkoihin palveluaikana kuluva aika, joka johtuu asiakkaan tai kolmansien osapuolten vastuulla olevista seikoista tai suunnitelluista ja sovituista katkoista palveluaikana.

14 MIKKELIN JA PIEKSÄMÄEN SEUTUJEN ALUEVERKKO 14 (15) 6.3. Palvelutasovaatimukset Palvelut jaetaan kahteen palveluluokkaan, joille asetetaan taulukon 9 mukaisen palvelutasovaatimukset. Taulukko 9. Palvelutasovaatimukset palveluluokittain Palveluluokka 1 Palveluluokka 2 Huoltoikkuna Ennalta ilmoitettuja huoltokatkoksia enintään kerran kuukaudessa ja sen tulee ajoittua klo väliseen aikaan. Ennalta ilmoitettuja huoltokatkoksia enintään kerran kuukaudessa ja sen tulee ajoittua klo väliseen aikaan. Palveluaika: 24 / 7 / / 7 / 365 Vikailmoitusten vastaanotto Palveluaika: 24 / 7 / / 7 / 365 Palvelun valvonta-aika Palveluaika: arkisin / 7 / 365 Häiriöselvitysaika Reagointiaika 2 h 30 min Ratkaisuaika 1 työpäivä 4 h Käytettävyys 99,5 %, maksimikatko palveluaikana 2 tuntia 99,9 %, maksimikatko palveluaikana 30 min Vastaavasti palvelut sijoitetaan näihin palveluluokkiin taulukon 10 mukaisesti. Taulukko 10. Palvelut palveluluokittain Alueverkon runkoyhteydet kohdan 3.1 mukaisesti Asiakasorganisaatioiden liitynnät liityntäpisteisiin kohdan 3.2 mukaisesti Ulkoiset internet-yhteydet kohdan 3.3 mukaisesti Yhteydet palveluntarjoajille kohdan 3.4 mukaisesti Yhteydet muihin verkkoihin kohdan 3.5 mukaisesti Palomuuripalvelut kohdan 3.6 mukaisesti * VPN-palvelut kohdan 3.7 mukaisesti Tunkeutumisen havaitsemis/estopalvelut kohdan 3.8 mukaisesti Lisäpalvelut (proxy-, Palveluluokka 1 Palveluluokka 2

15 MIKKELIN JA PIEKSÄMÄEN SEUTUJEN ALUEVERKKO 15 (15) sisällönsuodatus ja internetliikenteen virustarkistus) kohdan 4 mukaisesti. Optiopalvelut kohdan 5 mukaisesti * Palomuuripalvelun sääntömuutoksille asetetaan lisäksi seuraavat vasteaikavaatimukset: Kuukausimaksuun kuuluvat normaalit sääntömuutokset: 1 työpäivän aikana Pikamuutokset, joista voidaan periä erillinen korvaus: 2 h 6.4. Sanktiot Mahdolliset palvelutasovaatimusten alitukset sanktioidaan. Mikäli sanktioita tai niihin liittyviä tekijöitä ei ole erikseen määritelty tässä dokumentissa, noudatetaan JHS 174:n mukaisia määrittelyjä. Taulukko 11. Käytettävyyspoikkeamien sanktiointi Käytettävyystavoitteen alitus tai Maksimikatkon ylitys % tavoitetasosta = Hyvitys % kyseisen kohteen kuukausimaksusta 0,01 0,24 %-yksikköä tai Ei mitata = 10 % 0,25 0,5 %-yksikköä tai 0 20 % = 20 % 0,51 1 %-yksikköä tai % = 30 % 1,01 2 %-yksikköä tai % = 40 % Yli 2 %-yksikköä (käytettävyys kuitenkin yli 90 %) tai Yli 100 % = 50 % Jos käytettävyys laskee alle 90 %, ei kyseisen palvelimen kuukausimaksua peritä lainkaan (hyvitys on 100 %). Taulukko 12. Palveluvastepoikkeamien sanktiointi Reagointiajan ylitys Hyvitys % kyseisen kohteen kuukausimaksusta 0,1 20 % tavoiteajasta 5 % % tavoiteajasta 15 % % tavoiteajasta 30 % Yli 100 % tavoiteajasta 45 % Palvelutasopoikkeamat käsitellään seuranta- ja kehittämispalavereissa, joissa toimittaja on velvollinen antamaan kirjallisen selvityksen tapahtuman syistä ja niistä toimenpiteistä, joilla vastaavat tapahtuvat voidaan jatkossa estää. Mikäli poikkeamat palvelutasovaatimuksista toistuvat kolmena kuukautena kuuden kuukauden juoksevalla tarkastelujaksolla, asiakkaalla on oikeus purkaa sopimus.

Liittymismallit KanTa-palveluihin. LIITE 1 KanTa-tietoliikenneyhteyksien suunnittelu ja toteutus

Liittymismallit KanTa-palveluihin. LIITE 1 KanTa-tietoliikenneyhteyksien suunnittelu ja toteutus Tietoliikenneyhteydet 1 (36) Liittymismallit KanTa-palveluihin LIITE 1 KanTa-tietoliikenneyhteyksien suunnittelu ja toteutus Dokumentin muutoshistoria Versio Pvm Tekijä / hyväksyjä Kuvaus 1.0 KunTo Tietoliikenneyhteydet

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA Tarjouspyyntö 1(5) ICT-yksikkö 11.5.2012. 72700000 7 tietokoneverkkopalvelut

LAUKAAN KUNTA Tarjouspyyntö 1(5) ICT-yksikkö 11.5.2012. 72700000 7 tietokoneverkkopalvelut LAUKAAN KUNTA Tarjouspyyntö 1(5) LAUKAAN KUNNAN LÄHIVERKKOJEN YHDISTÄMINEN JA INTERNET YHTEYS 1 Hankinnan NUTS koodi 2 Hankintanimike (CPV koodi) Laukaan kunta on noin 18 300 asukkaan kasvava kunta Jyvässeudulla.

Lisätiedot

JHS 174 ICT-palvelujen palvelutasoluokitus

JHS 174 ICT-palvelujen palvelutasoluokitus JHS 174 ICT-palvelujen palvelutasoluokitus Versio: 1.2 5.10.2012 Julkaistu: 10.12.2009 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Soveltamisala... 2 3 Termit ja määritelmät... 4 4 Suositukset...

Lisätiedot

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää.

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Kysymys 1. Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Vastaus: Tarvitaan 4 referenssiä. On oltava kaksi referenssiä, joille on tuotettu kuvattua

Lisätiedot

Hämeen liitto julistaa haettavaksi lain 1186/2009 mukaisen laajakaistarakentamisen tuen haja-asutusalueille Ypäjän kunnan hankealueella.

Hämeen liitto julistaa haettavaksi lain 1186/2009 mukaisen laajakaistarakentamisen tuen haja-asutusalueille Ypäjän kunnan hankealueella. LAAJAKAISTA 2015 YPÄJÄN HANKEALUE Hämeen liitto julistaa haettavaksi lain 1186/2009 mukaisen laajakaistarakentamisen tuen haja-asutusalueille Ypäjän kunnan hankealueella. Hanke-ehdotuksina saatujen hakemusten

Lisätiedot

ASUINKIINTEISTÖJEN LAAJAKAISTAISET VIESTINTÄVERKOT

ASUINKIINTEISTÖJEN LAAJAKAISTAISET VIESTINTÄVERKOT ASUINKIINTEISTÖJEN LAAJAKAISTAISET VIESTINTÄVERKOT Suomen Kiinteistöliitto ry ja Sähköinfo Oy Julkinen, huhtikuu 2003 Projektiryhmä Nimi: Tapio Raaska Jari Sassi Risto Riihimäki Jouni Paju Tehtävä: projektipäällikkö

Lisätiedot

HAJA-ASUTUSALUEIDEN LAAJAKAISTAHANKE 19.1.2015 Pyyntö hanke-ehdotuksiksi Osa 4. Hanke-ehdotusten vaatimukset, laatiminen ja käsittely

HAJA-ASUTUSALUEIDEN LAAJAKAISTAHANKE 19.1.2015 Pyyntö hanke-ehdotuksiksi Osa 4. Hanke-ehdotusten vaatimukset, laatiminen ja käsittely HAJA-ASUTUSALUEIDEN LAAJAKAISTAHANKE 19.1.2015 Pyyntö hanke-ehdotuksiksi Osa 4. Hanke-ehdotusten vaatimukset, laatiminen ja käsittely Yleistä Valtioneuvosto linjasi periaatepäätöksessään 4.12.2008 tietoliikennepolitiikkaa.

Lisätiedot

Opas taloyhtiön kiinteän Internet-yhteyden hankintaan

Opas taloyhtiön kiinteän Internet-yhteyden hankintaan Opas taloyhtiön kiinteän Internet-yhteyden hankintaan 2 Sisällys Opas taloyhtiön kiinteän Internet-yhteyden hankintaan Opas Ministeriön esipuhe... 3 Johdanto... 4 Käsitteet ja liittymätyypit... 6 Tekniikkaa

Lisätiedot

2006 Se ei pelaa, joka pelkää Tietoliikenneseminaari

2006 Se ei pelaa, joka pelkää Tietoliikenneseminaari 1 BUSINESS NETWORKS Nordic LAN & WAN Communication Oy Nordic LAN & WAN Communication Oy Langaton laajakaista on nykyaikaa Tietoliikenteen kehitys on ollut maassamme nopeaa. Tänä päivänä nopeat tietoliikenneyhteydet

Lisätiedot

Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 3/2002 VALTIONHALLINNON ETÄTYÖN TIETOTURVALLISUUSOHJE

Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 3/2002 VALTIONHALLINNON ETÄTYÖN TIETOTURVALLISUUSOHJE 3/2002 VALTIONHALLINNON ETÄTYÖN TIETOTURVALLISUUS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 6 1.1 Hankkeen tausta 6 1.2 Ohjeen laatiminen 6 1.3 Ohjeen tarkoitus ja rajaus 6 1.4 Ohjeen rakenne 7 1.5 Käsitteet 7 2 ETÄTYÖN

Lisätiedot

VAHTI VALTION TIETOHALLINNON INTERNET-TIETOTURVALLISUUSOHJE 1/2003 VALTIOVARAINMINISTERIÖ HALLINNON KEHITTÄMISOSASTO

VAHTI VALTION TIETOHALLINNON INTERNET-TIETOTURVALLISUUSOHJE 1/2003 VALTIOVARAINMINISTERIÖ HALLINNON KEHITTÄMISOSASTO VALTION TIETOHALLINNON INTERNET-TIETOTURVALLISUUSOHJE 1/2003 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ VAHTI VALTION TIETOHALLINNON INTERNET-TIETOTURVALLISUUSOHJE 1/2003 VALTIOVARAINMINISTERIÖ HALLINNON

Lisätiedot

Kopterin palvelusopimusehdot

Kopterin palvelusopimusehdot Kopterin palvelusopimusehdot Esp laajakaista- ja internetpalvelujen erityisehdot 1. Yleistä 1.1 Soveltamisala Näitä erityisehtoja sovelletaan Esp Oy:n (jatkossa toimittaja) laajakaistaan liittyvien tuotteiden

Lisätiedot

Käyttäjä verkossa Kunnat ja laajakaistaiset liityntäyhteydet

Käyttäjä verkossa Kunnat ja laajakaistaiset liityntäyhteydet LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 10/2003 /V Käyttäjä verkossa Kunnat ja laajakaistaiset liityntäyhteydet Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2003 ESIPUHE Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Nebula Oy. Nebula Oy. Nebula Oy

Yleiset sopimusehdot. 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Nebula Oy. Nebula Oy. Nebula Oy 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Sivu 2/13 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Määritelmät... 3 3. Sopimuksen syntyminen... 3 4. Sopimuskausi ja sopimuksen irtisanominen... 4 5. Palvelun toimittaminen ja

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN LAAJAKAISTASTRATEGIA

ETELÄ-POHJANMAAN LAAJAKAISTASTRATEGIA ETELÄ-POHJANMAAN LAAJAKAISTASTRATEGIA LAAJAKAISTAISET TIETOLIIKENNEYHTEYDET MAAKUNTAAN Etelä-Pohjanmaan liitto 2 3 SISÄLLYSLUETTELO 1. KESKEISET KÄSITTEET JA LYHENTEET...4 2. KANSALLINEN LAAJAKAISTASTRATEGIA...6

Lisätiedot

BusinessWeb Kotisivupalvelu

BusinessWeb Kotisivupalvelu DataInfo Oy BusinessWeb Kotisivupalvelu Palvelukuvaus 26.1.2012 Sisältö Johdanto... 4 Palveluiden käyttötarkoitus... 4 Palveluiden kokoonpanot... 5 Peruspalvelun kokoonpanot... 5 Kotisivupalvelu BusinessWeb

Lisätiedot

5 Palvelun sisältö ja palveluun sovellettavat erityiset ehdot.

5 Palvelun sisältö ja palveluun sovellettavat erityiset ehdot. palvelun kohtuullisen ajan kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta tai tilausvahvistuksesta. 1 Sopimusehtojen voimaantulo Nämä toimitusehdot tulevat voimaan 1.7.2010 ja ovat voimassa toistaiseksi. Näiden

Lisätiedot

...2...3...4...5...6...7...8...9...10...11...12...13...14...15...16

...2...3...4...5...6...7...8...9...10...11...12...13...14...15...16 1 BUSINESS NETWORKS Nordic LAN & WAN Communication Oy Nordic LAN & WAN Communication Oy Poliisin tietohallintokeskus PTHK on valinnut in sisäasiainministeriön runkoverkon valtakunnalliseksi tietoturva-

Lisätiedot

dna Kiinteistölajakaista palvelukuvaus 5.6.2008 www.dnaoy.fi

dna Kiinteistölajakaista palvelukuvaus 5.6.2008 www.dnaoy.fi www.dnaoy.fi dna Kiinteistölajakaista palvelukuvaus 5.6.2008 Sisällys Sivu 1. dna Kiinteistölaajakaista..... 3 2. Muut tarvittavat laitteistot.... 4 3. Lisäpalvelut.... 4 3.1 dna Internet peruspalvelut....

Lisätiedot

ASUINKIINTEISTÖN TIETOLIIKENNEVERKON UUDISTAMINEN

ASUINKIINTEISTÖN TIETOLIIKENNEVERKON UUDISTAMINEN ASUINKIINTEISTÖN TIETOLIIKENNEVERKON UUDISTAMINEN Suomen Isännöintiliitto ry Satelliitti- ja antenniliitto SANT ry Suomen Kiinteistöliitto ry Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry Viestintävirasto 2

Lisätiedot

Toimittaja ei vastaa Asiakkaan verkkopalvelussa olevasta tietosisällöstä tai tietosisällön toimivuudesta.

Toimittaja ei vastaa Asiakkaan verkkopalvelussa olevasta tietosisällöstä tai tietosisällön toimivuudesta. Soveltaminen ja määritelmät Näitä yleisiä Sopimusehtoja sovelletaan Timer Group Oy:n ( Toimittaja ) asiakkaalle ja sen konserniyhteisöille ( Asiakas ) tuottamiin verkkopalveluihin ( Palvelu ). Nämä sopimusehdot

Lisätiedot

Pilvipalveluiden turvallisuus

Pilvipalveluiden turvallisuus Pilvipalveluiden turvallisuus Mitä organisaatioiden tulisi huomioida pilvipalveluja hyödyntäessä Sisällysluettelo Johdanto... 4 Määritelmät... 5 Pilvipalveluiden toimintaan liittyviä käytäntöjä... 7 1.

Lisätiedot

Palvelukuvaus. Sonera Viestintäpalvelu VIP. 1.1 Palveluratkaisu 8.5.2014

Palvelukuvaus. Sonera Viestintäpalvelu VIP. 1.1 Palveluratkaisu 8.5.2014 Palvelukuvaus 8.5.2014 Sonera Viestintäpalvelu VIP 1.1 Palveluratkaisu Sonera Viestintäpalvelu VIP on yrityksille tarkoitettu viestintäratkaisu, joka yhdistää viestinnän palvelut sekä asiakaspalvelu-,

Lisätiedot

Sovelluskehityksen. tietoturvaohje 1/2013 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä

Sovelluskehityksen. tietoturvaohje 1/2013 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä Sovelluskehityksen tietoturvaohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 1/2013 VAHTI Sovelluskehityksen tietoturvaohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 1/2013 VAHTI VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Liite 1. Yleiset sopimusehdot sivu 1/8

Liite 1. Yleiset sopimusehdot sivu 1/8 Checkout-palvelun yleiset sopimusehdot Liite 1 Yleiset sopimusehdot sivu 1/8 1. MÄÄRITELMÄT... 2 2. PALVELUN TOTEUTUS... 2 2.1 LUOTTOKORTTIMAKSUT... 3 2.2 CHECKOUT.FI -PALVELUPORTAALI... 3 3. PALVELUNTARJOAJAN

Lisätiedot

Sonera CA. Varmennepolitiikka Sonera Class 2 -varmenne. Voimassa 30.5.2005 lähtien Versio 2.2

Sonera CA. Varmennepolitiikka Sonera Class 2 -varmenne. Voimassa 30.5.2005 lähtien Versio 2.2 1 (42) 30.5.2005 Sonera CA Varmennepolitiikka Sonera Class 2 -varmenne Voimassa 30.5.2005 lähtien Versio 2.2 Varmennepolitiikan OID-tunnus: 1.3.6.1.4.1.271.2.3.1.1.2 Ohjelmistovarmenteet yksityinen avain

Lisätiedot

1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO

1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO 1.1 Näitä yleisiä toimitusehtoja ( Yleiset Toimitusehdot ) sovelletaan osana sopimuksia ( Sopimus ), joilla Oy Capnova Ltd ( Toimittaja tai Palveluntarjoaja ) toimittaa

Lisätiedot

Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan

Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan TOMI raportti 5 Juhani Juuso & Päivi Iskanius Oulun yliopisto, Raahen toimintayksikkö Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan TOMI

Lisätiedot

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot

ASUINKIINTEISTÖJEN TIETOVERKKO-OPAS

ASUINKIINTEISTÖJEN TIETOVERKKO-OPAS ASUINKIINTEISTÖJEN TIETOVERKKO-OPAS Suomen Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto ry Suomen Kiinteistöliitto ry Satelliitti- ja antenniliitto SANT ry KUSTANTAJA Sähköinfo Oy Harakantie 18 02600 Espoo JULKAISIJAT

Lisätiedot