Taustaa 1/3. Sosiaali- ja terveysalalla oli vuonna 2011 lähes työllistä (16 % kaikista työllisistä)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Taustaa 1/3. Sosiaali- ja terveysalalla oli vuonna 2011 lähes 400 000 työllistä (16 % kaikista työllisistä)"

Transkriptio

1

2 Taustaa 1/3 Sosiaali- ja terveysalalla oli vuonna 2011 lähes työllistä (16 % kaikista työllisistä) sosiaalihuollon avopalveluissa sosiaalihuollon laitospalveluissa terveyspalveluissa Noin 73 prosenia julkisella sektorilla Yksityisen sektorin osuus on kasvussa Keskimääräistä vanhempi työvoimarakenne Naisvaltaisuus (87 %) Keskimääräistä yleisempi työn määräaikaisuus (23 %) osimain taustalla alan naisvaltaisuus ja vanhempainvapaat (Koponen ym. 2012)

3 Sosiaalialalla keskimääräistä suuremmat ongelmat työvoiman saatavuudessa Viidessätoista yleisimmästä työvoimapula- ammaqsta kymmenen on sosiaali- ja terveysalalla Hakijoiden epäpätevyys ja työn määräaikaisuus suurimmat ongelmat rekrytoinnissa Taustaa 2/3 Sosiaalityöntekijöiden kysyntäqlanne 5/2012. (Koponen ym. 2012)

4 Taustaa 3/3 Suomalaiset sosiaalityöntekijät ovat kuormimuneita ja kokevat työssään paljon risqriitoja Erityisen kuormimuneita julkisella sektorilla työskentelevät ja vähän työkokemusta omaavat Toimeentulotuessa ja lastensuojelussa työskentelevät eniten kuormimuneita EsiteMyjä selityksiä: Suomessa sosiaalityötä tehdään pienillä resursseilla Monen kunnan taloudellinen Qlanne heikko Muiden sektorien, esim. koulutuksen ja terveydenhuollon, leikkaukset näkyvät nopeasq sosiaalityössä Pohjoismaisessa vertailussa Suomessa on vähiten työntekijöitä asukaslukuun suhteutemuna Kroonista työntekijäpulaa paikamu palkkaamalla epäpäteviä epävarmuuma ja vaihtuvuuma PoliQikan muutokset Köyhyyden pitkimyminen ja eriarvoisuuden lisääntyminen Perusturvaetuuksien alhainen taso (Saarinen ym. 2012)

5 Selvityksen toteutus 1/2 SähköposQ- ja puhelinkysely loka- marraskuussa 2012 Mukana neljä ISOn toiminta- alueen maakuntaa: Etelä- Savo Pohjois- Savo Pohjois- Karjala Kainuu VastausprosenI 90,9 %, vastanneiden kamavuus väestöstä 98,1 % Kysely kohdisteiin julkisille toimijoille: kunnat, kuntayhtymät, sairaanhoitopiirit Mukana ei yksityistä sektoria eikä järjestöjä Vastaajina perusturvajohtajat, sosiaali- ja terveysjohtajat, palvelupäälliköt, johtavat sosiaalityöntekijät jne.

6 Selvityksen toteutus 2/2 Kyselyssä QedustelQin eri sosiaalityön tehtävissä (yhdistemy sosiaalityö, aikuissosiaalityö, lastensuojelu, kehitysvammahuolto, vammaispalvelut, päihdehuolto, vanhuspalvelut, terveydenhuollon sosiaalityö, sosiaalityön lähijohto, muu) sosiaalityöntekijöiden ja - ohjaajien virkojen tai toimien lukumäärää vakinaisten ja määräaikaisten työntekijöiden määrää täymämämä olevien työpaikkojen määrää pätevien ja epäpätevien osuuma työntekijöiden vaihtuvuuma 2 vuoden aikana ja poistumaa 3 vuoden kuluessa avoimia kommenmeja aiheesta

7 Sosiaalihuollon ammaqllinen kelpoisuus Laki sosiaalihuollon amma-llisen henkilöstön kelpoisuusvaa-muksista 272/ Kelpoisuusvaa-muksena sosiaalityöntekijän tehtäviin on ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritemu pääaineopinnot tai pääainema vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä. 10 Kelpoisuusvaa-muksena sosiaalityön amma-llisiin johtotehtäviin on 3 :n mukainen kelpoisuus sekä riimävä johtamistaito. 6 Kelpoisuusvaa-muksena sosiaaliohjaajan tehtäviin on tehtävään soveltuva sosiaalialalle suuntaava sosiaali- ja terveysalan ammaikorkeakoulututkinto (tarkoimaa sosionomi, kuntoutusohjaaja, geronomi). Lain tarkoituksena on edistää sosiaalihuollon asiakkaan oikeuma laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon ja hyvään kohteluun edellymämällä, emä sosiaalihuollon ammaqllisella henkilöstöllä on tarvimava koulutus ja perehtyneisyys

8 Selvityksen luotemavuus Ensimmäinen tämänmuotoinen kysely Kunnilla osimain vaikeuksia vastata vaihtuvuuma ja poistumaa koskeviin kysymyksiin EpäluoteMavia Qetoja ei raportoitu Sosiaaliohjaajia koskevien Qetojen ilmoimaminen vaikeampaa kuin sosiaalityöntekijöiden Kyselyn kohdealueen rajaus: julkinen sektori ml. terveydenhuollon sosiaalityö Palveluiden organisoinq kunnissa vaihtelee (esim. kehitysvammaisten erityishuolto) ErityisesQ puumeita voi olla palveluissa, jotka on voitu organisoida terveydenhuollon organisaaqon alle (päihdepalvelut, kasvatus- ja perheneuvola, vanhuspalvelut) Yksityinen sektori puumuu tarkastelusta yksityisten ostopalvelujen osuus kunnissa vaihtelee KäsiMeet tulisi jatkossa määritellä tarkemmin Vaihtuvuus - mitkä kaikki muutokset lasketaan Poistuma eläkepoistuma Määräaikaiset ja vakinaiset haetaanko tehtävän luonnema vai sitä, hoitaako sitä tällä hetkellä henkilö vakituisella vai määräaikaisella sopimuksella vai molempia Sosiaalityön luokimelu ei kaikilta osin toimi: eriytemy, yhdennemy sosiaalityö jne. Sosiaaliohjaajat tarkemmin määriteltävä, ketkä kaikki sisällytetään

9 Työntekijöiden määrä ISOn toiminta- alueen neljässä maakunnassa työskentelee julkisessa hallinnossa yhteensä 498 sosiaalityöntekijää yhteensä 262 sosiaaliohjaajaa (perustuu osimain vastaajien arvioihin) Sosiaalityöntekijät Virat Virat Vakinaiset Määräaikaiset Täyttämättä Pätevät Epäpätevät lkm % % % % % % Yhdistetty)sosiaalityö) 56, Aikuissosiaalityö Lastensuojelu Kehitysvammahuolto 13, Vammaispalvelut 18, Päihdehuolto Vanhuspalvelut 12, Terveydenhuollon)sosiaalityö Muu 38, Sosiaalityön)lähijohto) Yhteensä 497, Sosiaaliohjaajat Virat Virat Vakinaiset Määräaikaiset Täyttämättä Pätevät Epäpätevät lkm % % % % % % Yhdistetty)sosiaalityö Aikuissosiaalityö Lastensuojelu 79, Kehitysvammahuolto Vammaispalvelut Päihdehuolto Vanhuspalvelut Terveydenhuollon)sosiaalityö Muu Sosiaalityön)lähijohto Yhteensä 262,

10 Sosiaalityö lastensuojelupainomeista Suurin osa sosiaalityöntekijöitä työskentelee lastensuojelussa On huomioitava, emä sosiaalityö on eriytemy vain osassa kunqa ErityisesQ pienissä kunnissa kaikki tekevät kaikkea Kohta muu sisältää esimerkiksi kasvatus- ja perheneuvolan työntekijät Esimiehistä osa tekee myös asiakastyötä Lastensuojelu"(n"164)" Terveydenhuollon"sosiaalityö"(n"77)" Aikuissosiaalityö"(n"57)" YhdisteCy"sosiaalityö"(n"57)" Sosiaalityön"lähijohto"(n"51)" Muu"(n"38)" Vammaispalvelut"(n"18)" Kehitysvammahuolto"(n"14)" Vanhuspalvelut"(n"13)" Päihdehuolto"(n"10)" Sosiaalityöntekijät,"%" 4" 3" 3" 2" 8" 11" 11" 10" 15" 33" 0" 5" 10" 15" 20" 25" 30" 35" %"

11 Sosiaaliohjaajien työn sisältö Sosiaaliohjaajista suurin osa työskentelee lastensuojelussa ja aikuissosiaalityössä Sosiaaliohjaajat työskentelevät eri nimikkeillä (Tiedot perustuvat osimain vastaajien arvioihin) Sosiaaliohjaajat,"%" Lastensuojelu"(n"79)" Aikuissosiaalityö"(n"51)" Muu"(n"25)" Vanhuspalvelut"(n"25)" YhdisteEy"sosiaalityö"(n"23)" Kehitysvammahuolto"(n"19)" Sosiaalityön"lähijohto"(n"17)" Vammaispalvelut"(n"15)" Päihdehuolto"(n"6)" Terveydenhuollon"sosiaalityö"(n"2)" 2" 1" 10" 10" 9" 7" 6" 6" 19" 30" 0" 5" 10" 15" 20" 25" 30" 35" %"

12 Sosiaalityöntekijän tehtävien täymöaste Sosiaalityöntekijöiden viroista 83 % täytemy vakinaisesq, 15 % määräaikaisesq ja 3 % täymämämä Määräaikaisten osuus sosiaalityöntekijöistä suurin Pohjois- Karjalassa Määräaikaisuuden taustalla muun muassa alan naisvaltaisuus (vanhempainvapaat) ja kelpoisuuden omaavien työtekijöiden puumuminen Sosiaalityöntekijät:00 vakinaiset020määaikaiset020täy4ämä4ä,0%0 Sosiaalityöntekijät:0 vakinaiset020määräaikaiset020täy5ämä5ä,0%0 Päihdehuolto#(N#10)# Sosiaalityön#lähijohto#(N#51)# Vanhuspalvelut#(N#13)# Muu#(N#39)# Terveydenhuollon#sosiaalityö#(N#77)# Aikuissosiaalityö#(N#57)# Lastensuojelu#(N#164)# Vammaispalvelut#(N#18)# Kehitysvammahuolto#(N#14)# Yhdiste4y#sosiaalityö#(N#57)# 90# 88# 88# 88# 86# 84# 82# 75# 74# 71# 10# 10# 2# 12# 12# 10# 12# 17# 25# 19# 23# 4# 4# 1# 7# 6# Kainuu#(N#58)# 95# 5# Pohjois3Savo#(N#215)# 83# 16# 2# Etelä3Savo#(N#119)# 82# 14# 4# Pohjois3Karjala#(N#106#)# 76# 20# 4# 0#%# 20#%# 40#%# 60#%# 80#%# 100#%# Vakituiset# Määräaikaiset# TäyHämäHä# 0#%# 20#%# 40#%# 60#%# 80#%# 100#%# Vakinaiset# Määräaikaiset# Täy4ämä4ä#

13 Sosiaaliohjaajien tehtävien täymöaste ISOn toiminta- alueella sosiaaliohjaajien toimista 88 % on täytemy vakinaisesq ja 11 % määräaikaisesq. TäyMämäMä on 2 % toimista. Sosiaaliohjaajat:++ vakinaiset+0+määräaikaiset+0+täy5ämä5ä,+%+ Terveydenhuollon#sosiaalityö#(N#2)# Päihdehuolto#(N#6)# Vammaispalvelut#(N#15)# Muu#(25)# Kehitysvammahuolto#(N#19)# Sosiaalityön#lähijohto#(N#17)# Vanhuspalvelut#(N#25)# Aikuissosiaalityö#(N#51)# Yhdiste>y#sosiaalityö#(N#23)# Lastensuojelu#(N#79)# 100# 100# 100# 96# 95# 88# 88# 86# 83# 82# 4# 5# 12# 10# 14# 13# 14# 0#%# 20#%# 40#%# 60#%# 80#%# 100#%# Sosiaaliohjaajat:+ vakinaiset+0+määräaikaiset+0+täy5ämä5ä,+%+ Kainuu#(N#43)# Pohjois1Savo#(N#86)# Etelä1Savo#(N#78)# Pohjois1Karjala#(N#55#)# 82# 82# 91# 100# 18# 16# 0# 6# 3# 0#%# 20#%# 40#%# 60#%# 80#%# 100#%# Vakituiset# Määräaikaiset# TäyHämäHä# 1# 2# Vakinaiset# Määräaikaiset# Täy>ämä>ä#

14 Sosiaalityöntekijöiden pätevyys ISOn toiminta- alueella 88 % sosiaalityöntekijöistä täymää pätevyysvaaqmukset Pätevien sosiaalityöntekijöiden osuus vaihtelee merkimäväsq eri maakunnissa Osassa kunnista sosiaaliohjaajien määrää on lisämy, kun ei ole saatu päteviä sosiaalityöntekijöitä Päteviä sijaisia saadaan harvoin Sosiaalityöntekijät:0 pätevät030epäpätevät,0%0 Sosiaalityöntekijät:00 pätevät030epäpätevät,0%0 Terveydenhuollon"sosiaalityö"(N"74)" Sosiaalityön"lähijohto"(N"50)" 98" 96" 2" 4" Kainuu"(N"58)" 95" 5" Muu"(N"38)" 93" 7" Pohjois3Savo"(N"211)" 93" 7" Päihdehuolto"(N"10)" Vanhuspalvelut"(N"13)" 90" 88" 10" 12" Etelä3Savo"(N"114)" 86" 14" Aikuissosiaalityö"(N"55)" Lastensuojelu"(N"162)" Kehitysvammahuolto"(N"13)" 87" 86" 80" 13" 14" 20" Pohjois3Karjala"(N"102)" 77" 23" 0"%" 20"%" 40"%" 60"%" 80"%" 100"%" Vammaispalvelut"(N"18)" Yhdiste3y"sosiaalityö"(N"53)" 80" 77" 20" 23" Pätevät" Epäpätevät" 0"%" 20"%" 40"%" 60"%" 80"%" 100"%" Pätevät" Epäpätevät"

15 Sosiaaliohjaajien pätevyys ISOn toiminta- alueella 98 % sosiaaliohjaajista täymää pätevyysvaaqmukset Sosiaaliohjaajat tekevät myös sosiaalityön tehtäväkuvaan sisältyviä työtehtäviä esimerkiksi aikuissosiaalityössä VastaavasQ sosiaaliohjaajien työtä tehdään myös alemmilla koulutuksilla Sosiaalityön#lähijohto#(N#17)# Terveydenhuollon#sosiaalityö#(N#2)# Vammaispalvelut#(N#15)# Kehitysvammahuolto#(N#19)# YhdisteDy#sosiaalityö#(N#22)# Aikuissosiaalityö#(N#51)# Vanhuspalvelut#(N#25)# Sosiaaliohjaajat:++ pätevät+0+epäpätevät,+%+ Muu#(N#25)# Päihdehuolto#(N#6)# Lastensuojelu#(N#76)# 100# 100# 100# 100# 100# 100# 100# 99# 96# 96# 0#%# 20#%# 40#%# 60#%# 80#%# 100#%# 1# 4# 4# Kainuu#(N#43)# Pohjois2Savo#(N#83)# Etelä2Savo#(N#78)# Pohjois2Karjala#(N#54)# Sosiaaliohjaajat:+ pätevät+0+epäpätevät,+%+ 100# 93# 99# 98# 0#%# 20#%# 40#%# 60#%# 80#%# 100#%# Pätevät# Epäpätevät# 7# 1# 2# Pätevät# Epäpätevät#

16 Työntekijöiden vaihtuvuus Tietoja työntekijöiden vaihtuvuudesta vaikea saada Osa vastauksista perustuu vastaajan omaan arvioon Kainuun osalta Qedot puumuvat Arvion perusteella viimeisen kahden vuoden aikana sosiaalityöntekijöistä vaihtunut 20 % sosiaaliohjaajista vaihtunut vajaa 20 % Eniten vaihtuvuuma Pohjois- Karjalan sosiaalityöntekijöissä: 25 % viimeisen kahden vuoden aikana (huomaa: myös suuri epäpätevien osuus) Vähiten vaihtuvuuma Pohjois- Savossa: 10 % kahden viimeksi kuluneen vuoden aikana

17 KunQa 9 (2012) Kainuu Kainuun maakunta - kuntayhtymä järjestää sosiaalihuollon (ml. kehitysvammaisten erityishuolto) ja terveydenhuollon sosiaalityön palvelut 8 kunnan alueella Vaala osallistunut Pohjois- Pohjanmaan kyselyyn osana Oulunkaaren kuntayhtymää (POSKE). Asukkaita (2011) KaMavuus väestöstä 100 %, vastausproseni 100 % Kuntayhtymän osalta Qedot ovat vain suuntaa antavia Vastaajat: Kainuun maakunta - kuntayhtymä (Kajaani, Sotkamo, Kuhmo, Paltamo, RisQjärvi, Puolanka, Hyrynsalmi ja Suomussalmi) Kajaanin kaupungin maahanmuumajapalvelut

18 Kainuu Sosiaalityöntekijät Virat Virat Vakinaiset Määräaikaiset Täyttämättä Pätevät Epäpätevät lkm % % % % % % Yhdistetty)sosiaalityö) Aikuissosiaalityö Lastensuojelu Kehitysvammahuolto Vammaispalvelut Päihdehuolto Vanhuspalvelut Terveydenhuollon)sosiaalityö Muu Sosiaalityön)lähijohto) Yhteensä Sosiaaliohjaajat Virat Virat Vakinaiset Määräaikaiset Täyttämättä Pätevät Epäpätevät lkm % % % % % % Yhdistetty)sosiaalityö Aikuissosiaalityö Lastensuojelu Kehitysvammahuolto Vammaispalvelut Päihdehuolto Vanhuspalvelut Terveydenhuollon)sosiaalityö Muu Sosiaalityön)lähijohto Yhteensä

19 Etelä- Savo KunQa 17 (2012) Asukkaita (2011) KaMavuus väestöstä 98,8 %, vastausproseni 92,9 % Vastanneet: Enonkoski JJR- kunnat: Joroinen, Juva ja Rantasalmi (Qedot kunnimain) Kerimäki Mikkelin seutu- sote: Mikkeli, RisQina ja Hirvensalmi, kunnimain Kangasniemi ja Mäntyharju Pieksämäki Puumala Savonlinna ja Punkaharju Sulkava Itä- Savon sairaanhoitopiiri Etelä- Savon sairaanhoitopiiri/ SOSTERI Vaalijalan kuntayhtymä (kehitysvammaisten erityishuolto Etelä- ja Pohjois- Savon osalta) Ei Qetoja: Pertunmaa (Mikkelin seutu- sote)

20 Etelä- Savo Sosiaalityöntekijät Virat Virat Vakinaiset Määräaikaiset Täyttämättä Pätevät Epäpätevät lkm % % % % % % Yhdistetty)sosiaalityö) 27, Aikuissosiaalityö Lastensuojelu Kehitysvammahuolto Vammaispalvelut 2, Päihdehuolto Vanhuspalvelut Terveydenhuollon)sosiaalityö 13, Muu 5, Sosiaalityön)lähijohto) 9, Yhteensä 118, Sosiaaliohjaajat Virat Virat Vakinaiset Määräaikaiset Täyttämättä Pätevät Epäpätevät lkm % % % % % % Yhdistetty)sosiaalityö Aikuissosiaalityö Lastensuojelu 23, Kehitysvammahuolto Vammaispalvelut Päihdehuolto Vanhuspalvelut Terveydenhuollon)sosiaalityö Muu Sosiaalityön)lähijohto Yhteensä 78,

21 Pohjois- Karjala KunQa 14 (2012) Asukkaita (2011) KaMavuus väestöstä 95,6 %, vastausproseni 83,3 % Vastanneet: Ilomantsi Joensuu Juuka KesälahQ ja Kitee ja Tohmajärvi (Helli) KonQolahQ Lieksa Liperi ja Outokumpu Nurmes ValQmo PKSSH Ei Qetoja: Polvijärvi Rääkkylä

22 Pohjois- Karjala Sosiaalityöntekijät Virat Virat Vakinaiset Määräaikaiset Täyttämättä Pätevät Epäpätevät lkm % % % % % % Yhdistetty)sosiaalityö) 8, Aikuissosiaalityö Lastensuojelu 33, Kehitysvammahuolto 4, Vammaispalvelut Päihdehuolto Vanhuspalvelut 5, Terveydenhuollon)sosiaalityö Muu Sosiaalityön)lähijohto) Yhteensä Sosiaaliohjaajat Virat Virat Vakinaiset Määräaikaiset Täyttämättä Pätevät Epäpätevät lkm % % % % % % Yhdistetty)sosiaalityö Aikuissosiaalityö Lastensuojelu Kehitysvammahuolto Vammaispalvelut Päihdehuolto Vanhuspalvelut Terveydenhuollon)sosiaalityö Muu Sosiaalityön)lähijohto Yhteensä

23 Pohjois- Savo KunQa 21 (2012) Asukkaita (2011) KaMavuus väestöstä 98,9 %, vastausproseni 93,8 % Vastanneet: Ylä- Savon sote: Iisalmi, Vieremä, Sonkajärvi, Kiuruvesi (puumuu osa palveluista: päihde ja vanhustenhuolto, kasvatus- ja perheneuvola) Juankoski Kaavi Keitele ja Vesanto Kuopio LapinlahQ Leppävirta Siiliset: Maaninka, Nilsiä ja Siilinjärvi Pielavesi Rautalampi Rautavaara Suonenjoki Tervo Varkaus Pohjois- Savon sairaanhoitopiiri Ei Qetoja: Tuusniemi

24 Pohjois- Savo Sosiaalityöntekijät Virat Virat Vakinaiset Määräaikaiset Täyttämättä Pätevät Epäpätevät lkm % % % % % % Yhdistetty)sosiaalityö) 17, Aikuissosiaalityö Lastensuojelu 72, Kehitysvammahuolto Vammaispalvelut Päihdehuolto Vanhuspalvelut Terveydenhuollon)sosiaalityö 54, Muu Sosiaalityön)lähijohto) 26, Yhteensä 215, Sosiaaliohjaajat Virat Virat Vakinaiset Määräaikaiset Täyttämättä Pätevät Epäpätevät lkm % % % % % % Yhdistetty)sosiaalityö Aikuissosiaalityö Lastensuojelu Kehitysvammahuolto Vammaispalvelut Päihdehuolto Vanhuspalvelut Terveydenhuollon)sosiaalityö Muu Sosiaalityön)lähijohto Yhteensä

25 Yhteenvetoa Pätevistä sosiaalityöntekijöistä on pulaa Itä- Suomessa Yhdistetyssä sosiaalityössä lähes neljännes työntekijöistä on epäpäteviä Sosiaalityöntekijän tehtävistä lähes viidesosaa ei ole täytemy vakinaisesq, koska päteviä hakijoita ei ole riimäväsq Pula sosiaalityöntekijöistä on aiheumanut myös sen, emä sosiaaliohjaajat hoitavat sosiaalityöntekijöiden tehtäviä Sosiaalialan työvoima on iältään keskimääräistä vanhempaa ja palkkataso alhainen suhteessa työn vaaqvuuteen ja kuormimavuuteen Julkisen sektorin vetovoima sosiaalialan työnantajana on edellä mainituista syistä kärsinyt

26 Lähteet Koponen, Eija- Leena & Laiho, Ulla- Maija & Tuomaala, Mika Mistä tekijät sosiaali- ja terveysalalle työvoimatarpeen ja - tarjonnan kehitys vuoteen Työ- ja elinkeinoministeriö. Saarinen, ArMu & Blomberg, Helena & Kroll, ChrisQan Liikaa vaadimu? Sosiaalityöntekijöiden kokemukset työnsä kuormimavuudesta ja risqriitaisuudesta Pohjoismaissa. YhteiskuntapoliQikka 77 (2012):

kelpoisuudesta sekä työvoiman vaihtuvuudesta ja

kelpoisuudesta sekä työvoiman vaihtuvuudesta ja Selvitys sosiaalihuollon ll henkilöstön nykyisestä määrästä ä ja kelpoisuudesta sekä työvoiman vaihtuvuudesta ja poistumasta it t vuoteen 2015 Lapin alueella ll Pohjois Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Lisätiedot

Liikennealue // Nykyinen Waltti- Waltti Kunta // seutulipun yleiskausilipun *) kuntakausilipun **) Yhteysväli // hinta hinta hinta

Liikennealue // Nykyinen Waltti- Waltti Kunta // seutulipun yleiskausilipun *) kuntakausilipun **) Yhteysväli // hinta hinta hinta JOENSUUN LIIKENNEALUE Joensuu Paikallisliikenne 0-vyöhyke Paikallisliikenne 1-vyöhyke Joensuu-Ilomantsi 138 236 165 Joensuu-Juuka 138 254 178 Joensuu-Kitee 138 192 135 Joensuu-Lieksa 138 254 178 Joensuu-Polvijärvi

Lisätiedot

Kyselytutkimus Itä-Suomen lasten ja nuorten koulumatkaliikkumisesta

Kyselytutkimus Itä-Suomen lasten ja nuorten koulumatkaliikkumisesta Kyselytutkimus Itä-Suomen lasten ja nuorten koulumatkaliikkumisesta Itä-Suomen liikennejärjestelmän tila Juha Heltimo, Strafica Oy 30.11.2017 Koulumatkakyselyn päätulokset Koulumatkojen pituudet ovat kasvaneet

Lisätiedot

Pohjois- ja Etelä-Savon kasvihuonekaasupäästölaskenta 2010

Pohjois- ja Etelä-Savon kasvihuonekaasupäästölaskenta 2010 Kuntakoulutus 05.12.2012 Suonenjoki 12.12.2012 Mikkeli Pohjois- ja Etelä-Savon kasvihuonekaasupäästölaskenta 2010 Kimmo Koistinen, Sami Mörsky, Hannu Koponen Pohjois-Savon ELY-keskus etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Lisätiedot

Itä-Suomen alueverkosto , Savonlinna

Itä-Suomen alueverkosto , Savonlinna Itä-Suomen alueverkosto 9.5.2017, Savonlinna Alueverkostot Osa toimii useamman maakunnan alueella. Yhteystietolistalla 750 henkilöä. Osallistujat sote-alan järjestöammattilaisia (ammattilaisuus ei kuitenkaan

Lisätiedot

YHTEISTYÖSOPIMUS

YHTEISTYÖSOPIMUS YHTEISTYÖSOPIMUS 14.8.2015 Tässä yhteistyösopimuksessa sovitaan Kansa-koulu, Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano -hankkeen toteuttamisesta 1. SOPIJAOSAPUOLET Sopijaosapuoli Y-tunnus Yhteystiedot

Lisätiedot

SOTE-tuotantohanke ja miten se vaikuttaa strategian jatkovalmisteluun

SOTE-tuotantohanke ja miten se vaikuttaa strategian jatkovalmisteluun SOTE-tuotantohanke ja miten se vaikuttaa strategian jatkovalmisteluun Risto Miettunen Hallituksen seminaari 26.-27.2.2015 15.2.2015 1 15.2.2015 2 15.2.2015 3 15.2.2015 4 15.2.2015 5 Where s the beef? 15.2.2015

Lisätiedot

Hallinnoijana Rajupusu Leader ry

Hallinnoijana Rajupusu Leader ry Hallinnoijana Rajupusu Leader ry Suomessa 7 kalatalousryhmää Kalatalousryhmät valittu syksyllä 2008 Suomen ryhmien julkinen rahoitus ohjelmakaudelle on noin 8 400 000 /EKTR, tl 4 Tavoitteena uusi toimintamalli:

Lisätiedot

Vuonna 2014 päättyvät ostoliikenteet

Vuonna 2014 päättyvät ostoliikenteet Vuonna 2014 päättyvät ostoliikenteet Sopimus päättyy Ajopäivät Reitti 30.6.2014 L 08.25 Vesanto-Karttula-09.55 Kuopio 30.6.2014 L 14.15 Kuopio-Karttula-15.55 Vesanto 30.6.2014 SS 15.00 Vesanto-Karttula-16.45

Lisätiedot

V E RY I M P O RTA N T P E R S O N S

V E RY I M P O RTA N T P E R S O N S V E RY I M P O RTA N T P E R S O N S = O P P I L A AT, J OT K A O P P I M I S E N S A J A KO U L U N K Ä Y N T I N S Ä T U E K S I TA RV I T S E VAT VA AT I VA A E R I T Y I S T Ä T U K E A. Terhi Ojala

Lisätiedot

TILAUS JA NÄYTTEENOTTOSELVITYS

TILAUS JA NÄYTTEENOTTOSELVITYS Hanke 4263007, Hanhikankaan pohjavesialueen rakennetutkimus Mikkelissä Tilaaja Jari Hyvärinen Työkohde Työmaa Hanhikangas Mikkeli Kunta Mikkeli Yksikön käsittely Päiväys 24.2.2015 Jari Hyvärinen, geologi

Lisätiedot

asumisoikeus ARAvuokraasunnot

asumisoikeus ARAvuokraasunnot 29.11.2012 RAJOITUSTEN PIIRISSÄ OLEVA ARA-ASUNTOKANTA VUONNA 2011 ARAVA ARA 1 Uusimaa Muu maa Askola 32 32 0 32 1 Uusimaa Pääkaupunkiseutu Espoo 17493 3105 6818 1697 24311 4802 29113 1 Uusimaa Muu maa

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, helmikuu 2015, kaikki asunnot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, helmikuu 2015, kaikki asunnot Yhteensä: Manner-Suomi 87 200 334,6 10,9 58,4 97 008 300,0 11,7 51,0 Pääkaupunkiseutu Espoo 4 735 399,7 12,2 63,6 3 745 380,1 14,4 56,3 Helsinki 14 957 399,2 12,1 62,4 13 921 349,0 16,7 44,0 Vantaa 5 652

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto (Kela), kaikki asunnot, helmikuu 2016

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto (Kela), kaikki asunnot, helmikuu 2016 Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto (Kela), kaikki asunnot, helmikuu 2016 Yhteensä: Manner-Suomi 101 405 363,59 11,10 59,0 115 631 335,39 11,83 52,0 Pääkaupunkiseutu Espoo 6 115 429,83 12,46 63,7

Lisätiedot

Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta

Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta 1 (21) Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta Uusimaa (01) Kaupunkimaiset kunnat (1) Espoo (049) 6 516 6 407 7 342 Hanko (078) 252 277 234 Helsinki (091) 23

Lisätiedot

SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN VALTAKUNNALLINEN TILANNE

SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN VALTAKUNNALLINEN TILANNE SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN VALTAKUNNALLINEN TILANNE - Sosiaalialan osaamiskeskusten selvitysten mukaan 6.. Jorma Kurkinen jorma.kurkinen@ulapland.fi SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN VALTAKUNNALLINEN TILANNE - Tiedot

Lisätiedot

Sosiaali-ja terveydenhuollon palvelurakenteet

Sosiaali-ja terveydenhuollon palvelurakenteet Sosiaali-ja terveydenhuollon palvelurakenteet Selvityshenkilö ad 19.3.2013 Jorma Penttinen, JYL, KYS Etunimi Sukunimi Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämismallit NYKYMALLI Huom. erva ei oikeushenkilö

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 957. Valtioneuvoston asetus. ennakkoperintäasetuksen 15 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 11 päivänä marraskuuta 2004

SISÄLLYS. N:o 957. Valtioneuvoston asetus. ennakkoperintäasetuksen 15 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 11 päivänä marraskuuta 2004 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2004 N:o 957 960 SISÄLLYS N:o Sivu 957 Valtioneuvoston asetus ennakkoperintäasetuksen 15 :n muuttamisesta... 2639 958 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Kunnat 2014 Verotusmenettelylain (1558/1995) 5 :n mukainen verovuoden 2013 kotikunta

Kunnat 2014 Verotusmenettelylain (1558/1995) 5 :n mukainen verovuoden 2013 kotikunta Kunnat 2014 Verotusmenettelylain (1558/1995) 5 :n mukainen verovuoden 2013 kotikunta Maakunnat 2014 Vuonna 2011 voimaan tullut Valtioneuvoston päätös maakunnista (VNP 799/2009) 020 Akaa 06 Pirkanmaa 005

Lisätiedot

Kuntanumero Kunnan nimi Maakuntanro Maakunnan nimi Rikosseuraamusalue 020 Akaa 06 Pirkanmaa LSRA 005 Alajärvi 14 Etelä-Pohjanmaa LSRA 009 Alavieska

Kuntanumero Kunnan nimi Maakuntanro Maakunnan nimi Rikosseuraamusalue 020 Akaa 06 Pirkanmaa LSRA 005 Alajärvi 14 Etelä-Pohjanmaa LSRA 009 Alavieska Kuntanumero Kunnan nimi Maakuntanro Maakunnan nimi Rikosseuraamusalue 020 Akaa 06 Pirkanmaa LSRA 005 Alajärvi 14 Etelä-Pohjanmaa LSRA 009 Alavieska 17 Pohjois-Pohjanmaa IPRA 010 Alavus 14 Etelä-Pohjanmaa

Lisätiedot

Itä-Suomen henkilöliikennestrategia. Joukkoliikenteen järjestämistavat POS-ELYn toimivalta-alueella

Itä-Suomen henkilöliikennestrategia. Joukkoliikenteen järjestämistavat POS-ELYn toimivalta-alueella Itä-Suomen henkilöliikennestrategia Joukkoliikenteen järjestämistavat POS-ELYn toimivalta-alueella Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 1 NELJÄ OSAPROJEKTIA ITÄ-SUOMEN HENKILÖLIIKENNESTRATEGIA

Lisätiedot

Itsenäisyyspäivän korvaavat ajopäivät Kotihappitoimitukset

Itsenäisyyspäivän korvaavat ajopäivät Kotihappitoimitukset Itsenäisyyspäivän 6.12.2018 korvaavat ajopäivät Kotihappitoimitukset ALAJÄRVI Maanantai 3.12. MIKKELI Perjantai 7.12. ENONKOSKI Perjantai 7.12. MUSTASAARI Maanantai 3.12. EVIJÄRVI Maanantai 3.12. MÄNTYHARJU

Lisätiedot

Vakava piittaamattomuus: LP Kuopion yksikön alue

Vakava piittaamattomuus: LP Kuopion yksikön alue Vakava piittaamattomuus: LP Kuopion yksikön alue Tietosisällön viimeinen kk / 8 12 Tiedot poimittu LTJ:n ajo-oikeuspäätöksistä LIIKKUVA POLIISI / ANALYYSI Tietolähde päivitetty 7.8.212 Päätöksen kirjanneen

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA JA TULEVAISUUS

ITÄ-SUOMEN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA JA TULEVAISUUS 1 MUISTIO Liite kutsuun 1.9.2015 ITÄ-SUOMEN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA JA TULEVAISUUS 1. Kuntayhtymän taustaa Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä on oikeushenkilönä aloittanut vuonna 1928, jolloin

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2013

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2013 POHJOIS-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI

Lisätiedot

7.11.2013 Rintasyöpäseulontaan kutsutut ikäryhmät vuonna 2012 kunnittain. Kutsuikä (vv) lasketaan kutsuvuoden ja syntymävuoden erotuksella.

7.11.2013 Rintasyöpäseulontaan kutsutut ikäryhmät vuonna 2012 kunnittain. Kutsuikä (vv) lasketaan kutsuvuoden ja syntymävuoden erotuksella. Koodi Kunta 020 AKAA X X X X X X X X 005 ALAJÄRVI X X X X X X X X X X 009 ALAVIESKA X X X X X X X X X 010 ALAVUS X X X X X X X X X X 016 ASIKKALA X X X X X X X X X X 018 ASKOLA X X X X X X X X X X 019

Lisätiedot

Sopimus Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän purkamisesta

Sopimus Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän purkamisesta 1 Esitys kunnille 21.4.2016 / JT Sopimus Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän purkamisesta 1. Yleistä Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän jäsenkuntien valtuustot sopivat tällä sopimuksella Itä-Suomen

Lisätiedot

Kuntien vuoden 2015 veroprosentit Liite 3.

Kuntien vuoden 2015 veroprosentit Liite 3. Kuntien vuoden 2015 veroprosentit Liite 3. Lähde: Kuntaliiton tiedustelu, ennakkotieto Jos muun kuin vakituisen asuinrakennuksen veroprosenttia ei ole määrätty, on käytetty yleistä kiinteistöveroprosenttia.

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/ ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2015

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/ ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2015 POHJOIS-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI

Lisätiedot

Savon ilmasto-ohjelma

Savon ilmasto-ohjelma Savon ilmasto-ohjelma www.ymparisto.fi/savonilmasto-ohjelma Savon ilmasto-ohjelman seminaari Kestävä yhdyskunta 8.5.2012 Projektipäällikkö Sami Mörsky Hankeorganisaatio Neuvottelukunta 8+8 (ESA, POS) Jussi

Lisätiedot

Itsenäisyyspäivä korvaavat ajopäivät Sairaalatoimitukset

Itsenäisyyspäivä korvaavat ajopäivät Sairaalatoimitukset Itsenäisyyspäivä 6.12.2018 korvaavat t Sairaalatoimitukset ALAJÄRVI Maanantai 3.12. RANTASALMI Maanantai 3.12. ENONKOSKI Perjantai 7.12. RANUA Perjantai 7.12. ENONKOSKI Maanantai 3.12. ROVANIEMI Perjantai

Lisätiedot

Eri vastausvaihtoehtojen prosentuaalinen osuus eri taustaryhmissä

Eri vastausvaihtoehtojen prosentuaalinen osuus eri taustaryhmissä Eri vastausvaihtoehtojen prosentuaalinen osuus eri taustaryhmissä Liite raporttiin Tietoyhteiskunta 2004: Alueellista kirjopyykkiä Seutuverkkotutkimus 2004 (ISBN 951-563-464-4) Taloustutkimus, Tietoyhteiskunta.fi,

Lisätiedot

TOIMIPISTEET - PAKETTIPALVELUT

TOIMIPISTEET - PAKETTIPALVELUT TOIMIPISTEET - PAKETTIPALVELUT Kunta (lopullinen kysely Manner- Suomen kuntajaon 1.1.2016 mukaan) Akaa Alajärvi Alavieska Alavus Asikkala Askola Aura Enonkoski Enontekiö Espoo Eura Eurajoki Evijärvi Forssa

Lisätiedot

1.1.2013 alk. Ortokuvat. Ortobilder. Verollinen Inkl. moms. (24 %) Veroton Exkl. moms. Kunta

1.1.2013 alk. Ortokuvat. Ortobilder. Verollinen Inkl. moms. (24 %) Veroton Exkl. moms. Kunta 020 Akaa 200,00 248,00 005 Alajärvi 400,00 496,00 009 Alavieska 100,00 124,00 010 Alavus 400,00 496,00 016 Asikkala 300,00 372,00 018 Askola 100,00 124,00 019 Aura 100,00 124,00 035 Brändö 200,00 248,00

Lisätiedot

Väliarvioinnin aineisto

Väliarvioinnin aineisto Väliarvioinnin aineisto Hankkeiden lkm Hakumenettelyt maakunnittain 60 50 40 30 20 8 49 14 8 Maakuntaliitot kilpailuttaneet 226 hanketta, joista noin puoleen hanke-ehdotuksia (117 hanketta) 43 Hankkeita,

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 2011. 1089/2011 Oikeusministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 2011. 1089/2011 Oikeusministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 2011 1089/2011 Oikeusministeriön asetus oikeusapupiireistä sekä jen toimipaikoista ja edunvalvonta-alueista Annettu Helsingissä 18 päivänä

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 831. Valtioneuvoston asetus. kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain soveltamisalueesta

SISÄLLYS. N:o 831. Valtioneuvoston asetus. kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain soveltamisalueesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä syyskuuta 2007 N:o 831 834 SISÄLLYS N:o Sivu 831 Valtioneuvoston asetus kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain soveltamisalueesta...

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2013. 759/2013 Verohallinnon päätös. metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2013. 759/2013 Verohallinnon päätös. metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2013 759/2013 Verohallinnon päätös metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta Annettu Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 2013 Verohallinto

Lisätiedot

Itä-Suomen aluekehityksen mittarit 2008. Pentti Malinen Ohjelmajohtaja 28.11.2008

Itä-Suomen aluekehityksen mittarit 2008. Pentti Malinen Ohjelmajohtaja 28.11.2008 Itä-Suomen aluekehityksen mittarit 28 Pentti Malinen Ohjelmajohtaja 28.11.28 ITÄ-SUOMEN ALUE JA ALUEKEHITYSMITTARIT 28 Itä-Suomen suuralue Maakuntaraja Kuntaraja Pohjois- Savo Etelä-Savo Vuoden 28 aluerajat

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ PARAS-LAIN VELVOITTEIDEN JATKAMISESTA

LAUSUNTOPYYNTÖ PARAS-LAIN VELVOITTEIDEN JATKAMISESTA LAUSUNTOPYYNTÖ PARAS-LAIN VELVOITTEIDEN JATKAMISESTA 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Helsingin kaupunki 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Annikki Thodén 3. Vastauksen vastuuhenkilön

Lisätiedot

Maatalous- ja puutarhayritysten työvoima 2010

Maatalous- ja puutarhayritysten työvoima 2010 Maatalous- ja puutarhayritysten työvoima 2010 Ennakkotiedot Uudenmaan ELY-keskus Kunta Tuotantosuunta Tilojen lukumäärä Työntekijöiden lukumäärä Yhteensä Miehet Naiset Työmäärä yhteensä, henkilötyövuotta

Lisätiedot

Hallinnoijana Piällysmies ry

Hallinnoijana Piällysmies ry Hallinnoijana Piällysmies ry Suomessa 7 kalatalousryhmää Kalatalousryhmät valittu syksyllä 2008 Suomen ryhmien julkinen rahoitus ohjelmakaudelle on noin 8 400 000 /EKTR, tl 4 Tavoitteena uusi toimintamalli:

Lisätiedot

Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen

Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen Päätös 1 (5) Saaristonkatu 22 90100 Oulu ASIA Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen HAKIJA/PALVELUJEN TUOTTAJA Saaristonkatu 22 90100 Oulu Y-tunnus: 1824918-9 HAKEMUS

Lisätiedot

LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2013

LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2013 Dnro A129/200/2012 LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2013 Annettu Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 2012 Verohallinto on verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91a :n

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2012. 610/2012 Verohallinnon päätös. pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2012. 610/2012 Verohallinnon päätös. pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2012 610/2012 Verohallinnon päätös pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä Annettu Helsingissä 7 päivänä marraskuuta

Lisätiedot

Vammaisten tulkkauspalvelun tilastot vuodelta 2012

Vammaisten tulkkauspalvelun tilastot vuodelta 2012 Tilastot Liite 2 Vammaisten tulkkauspalvelun tilastot vuodelta 2012 sivu Vammaisten tulkkauspalveluun oikeutetut ja käyttäjät 2 Vammaisten tulkkauspalveluun oikeutetut, Etelä- ja Länsi-Suomi 3 Vammaisten

Lisätiedot

Uppföljning av behandlingstiderna för utkomststöd

Uppföljning av behandlingstiderna för utkomststöd Uppföljning av behandlingstiderna för utkomststöd 1 (10) Uppföljning av behandlingstiderna för utkomststöd Akaa (020) 563 457 573 Alajärvi (005) 206 181 203 Alavieska (009) 25 47 23 Alavus (010) 261 274

Lisätiedot

TILASTOSELVITYS MAAHANMUUTOSTA ITÄ-SUOMESSA. Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala

TILASTOSELVITYS MAAHANMUUTOSTA ITÄ-SUOMESSA. Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala TILASTOSELVITYS MAAHANMUUTOSTA ITÄ-SUOMESSA Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala Tilastoselvitys Annika Kuusela Pohjois-Savon Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 28.8.2014 SISÄLLYS 1 JOHDANTO..2

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/ ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2016

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/ ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2016 POHJOIS-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN TOIMINTATILASTOT 1.1.-31.3.2014

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN TOIMINTATILASTOT 1.1.-31.3.2014 SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN TOIMINTATILASTOT 1.1.-31.3.2014 Q1 2 (6) Saatavuustavoite Tavoite Riskialueluokka Vähintään hätäensiapuun pystyvä yksikkö Hoitotason yksikkö /Lääkäriyksikkö C D 8 min

Lisätiedot

Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan lopettaminen. 1. Palveluja tuottava toimipaikka:

Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan lopettaminen. 1. Palveluja tuottava toimipaikka: Ilmoitus 1 (5) 02.10.2017 Coronaria Kuntoutus Oy c/o Cor Group Oy Saaristonkatu 22 90100 Oulu Y-tunnus: 2646026-7 ASIA Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan lopettaminen Coronaria

Lisätiedot

Kunnan kuuluminen Risen yks-toimiston ja arviointikeskuksen toimialueeseen

Kunnan kuuluminen Risen yks-toimiston ja arviointikeskuksen toimialueeseen YKS-toimisto Kunta Yhdyskuntaseuraamustoimisto Osoite Puhelin Telekopio Arviointikeskus Akaa Tampereen yhdyskuntaseuraamustoimisto Rautatienkatu 10, 4 krs. 33100 TAMPERE 029 56 80900 029 56 80945 Länsi-Suomen

Lisätiedot

287 Kristiinan- Kristinestad

287 Kristiinan- Kristinestad 1 Suomen metsäkeskuksen Julkisissa palveluissa on kolmetoista metsäkeskusaluetta. Nimet (suomeksi ja ruotsiksi), toimipaikat ja toimialueet ovat seuraavat: 01 Rannikon alue, Helsinki 49 Espoo Esbo 78 Hanko

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ VUONNA 2014 KÄYNNISTYVISTÄ JULKISTA TUKEA HAKEVISTA LAAJAKAISTAHANKKEISTA

LAUSUNTOPYYNTÖ VUONNA 2014 KÄYNNISTYVISTÄ JULKISTA TUKEA HAKEVISTA LAAJAKAISTAHANKKEISTA Lausuntopyyntö 1 (5) Dnro: 5.11.2014 1236-1317/940/2014 Teleyritykset LAUSUNTOPYYNTÖ VUONNA 2014 KÄYNNISTYVISTÄ JULKISTA TUKEA HAKEVISTA LAAJAKAISTAHANKKEISTA Seuraavat maakuntaliitot käynnistävät laajakaistarakentamisen

Lisätiedot

Kemera -työmäärät 2016 Toteutusilmoituksen saapumispäivä

Kemera -työmäärät 2016 Toteutusilmoituksen saapumispäivä Suomen metsäkeskus 6.2.2017 Kemera -työmäärät 2016 Toteutusilmoituksen saapumispäivä 1.1.-31.12.2016 Välisumma (näkyvät rivit yhteensä) 6 368 727 495 110 66 060 Kunnostusojitus ja suometsänhoito Metsätien

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/ ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2017

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/ ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2017 POHJOIS-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI

Lisätiedot

Kotikuntaluettelo 2014 Sisältää Manner-Suomen kunnat ja 999 = Kotikunta muu tai tuntematon

Kotikuntaluettelo 2014 Sisältää Manner-Suomen kunnat ja 999 = Kotikunta muu tai tuntematon 005 Alajärvi Alajärvi 009 Alavieska Alavieska 010 Alavus Alavus 016 Asikkala Asikkala 018 Askola Askola 019 Aura Aura 020 Akaa Akaa 046 Enonkoski Enonkoski 047 Enontekiö Enontekis 049 Espoo Esbo 050 Eura

Lisätiedot

Mustola Kajaani Talo Vuoreslahdessa Oulujärven etelärannalla

Mustola Kajaani Talo Vuoreslahdessa Oulujärven etelärannalla Eelis Mustonen Lista Mustos- paikannimikilpailuun kokoamistani paikannimistä Suomessa. Luettelo Musto- johdannaisista paikannimistä Suomessa 16.8.2016 / 19.8.2016. Eelis Mustonen Nimi Kunta Tyyppi Sijaintiviite

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnusluvut

Kuntatalouden tunnusluvut Ii Oulu Kuntatalouden tunnusluvut Oulun selvitysalue Hailuoto Kempele Lumijoki Muhos Liminka Tyrnävä 7.5.2014 Heikki Miettinen Kuntatalouden indikaattorit Kriisikunnaksi voidaan nimetä sellainen kunta:

Lisätiedot

Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueen esittely. Itä-Suomen aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue 1

Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueen esittely. Itä-Suomen aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue 1 Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueen esittely Itä-Suomen aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue 1 ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO HAUTAUSTOIMILAKI Luvat ja valvonta

Lisätiedot

287 Kristiinan- Kristinestad

287 Kristiinan- Kristinestad 1 Suomen metsäkeskuksen Julkisissa palveluissa on kolmetoista metsäkeskusaluetta. Nimet (suomeksi ja ruotsiksi), toimipaikat ja toimialueet ovat seuraavat: 01 Rannikon alue, Helsinki 49 Espoo Esbo 78 Hanko

Lisätiedot

TerPS2-kysely kunnanvaltuutetuille ja hyvinvointiryhmien jäsenille maaliskuussa Kyselyn tuloksia TERVIS-hankealueelta koonnut Timo Renfors

TerPS2-kysely kunnanvaltuutetuille ja hyvinvointiryhmien jäsenille maaliskuussa Kyselyn tuloksia TERVIS-hankealueelta koonnut Timo Renfors Ter-kysely kunnanvaltuutetuille ja hyvinvointiryhmien jäsenille maaliskuussa 0 Kyselyn tuloksia -hankealueelta koonnut Timo Renfors Kyselyn toteuttaminen ja siihen vastaaminen Terps- hanke teki syyskuussa

Lisätiedot

Laajakaistahanke tulevalla hallituskaudella. Olli-Pekka Rantala liikenne- ja viestintäministeriö

Laajakaistahanke tulevalla hallituskaudella. Olli-Pekka Rantala liikenne- ja viestintäministeriö Laajakaistahanke tulevalla hallituskaudella Olli-Pekka Rantala liikenne- ja viestintäministeriö 100 megan laajakaistahanke Valtioneuvoston periaatepäätös 12/2008: Kaikki (yli 99 % väestöstä) vakinaiset

Lisätiedot

Pohjois-Savon Kylät ry

Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä

Lisätiedot

Raportteja 59 2012. Etelä- ja Pohjois-Savon maakuntien kasvihuonekaasutaseet 2010

Raportteja 59 2012. Etelä- ja Pohjois-Savon maakuntien kasvihuonekaasutaseet 2010 Raportteja 59 2012 Etelä- ja Pohjois-Savon maakuntien kasvihuonekaasutaseet 2010 HANNU KOPONEN SAMI K. MÖRSKY KIMMO KOISTINEN Etelä- ja Pohjois-Savon maakuntien kasvihuonekaasutaseet 2010 HANNU KOPONEN

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014. 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014. 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Kehitysvammahuollon ohjaus ja valvonta ajatuksia ja huomioita

Kehitysvammahuollon ohjaus ja valvonta ajatuksia ja huomioita Kehitysvammahuollon ohjaus ja valvonta ajatuksia ja huomioita Satu Syrjälä Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto 2.11.2015 Kuopio 3.11.2015 Mikkeli Itä-Suomen aluehallintovirasto,

Lisätiedot

PRONTO-järjestelmän maastoliikenneonnettomuuksien Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnat

PRONTO-järjestelmän maastoliikenneonnettomuuksien Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnat PRONTO-järjestelmän maastoliikenneonnettomuuksien analysointi 2009-2013 Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnat 7.4.2014 Pelastuslaitoksen PRONTO-onnettomuustilasto Pelastustoimen resurssi-

Lisätiedot

~ 3 oo tc&.9c(ji( Helsingissä 20. joulukuuta 2011. Hallinto- ja kuntaministeri

~ 3 oo tc&.9c(ji( Helsingissä 20. joulukuuta 2011. Hallinto- ja kuntaministeri ~ 3 oo tc&.9c(ji( VALTIOVARAINMINISTERIÖ Päätös VM/251 1 02.02.06.00/2010 Kunta- ja aluehallinto-osasto 20.12.2011 j. ~4.( ~J ~2ora.. - c,s1~ Uck Kunnanhallituksille PÄÄTÖS KUNNAN PERUSPALVELUJEN LISÄYKSESTÄ

Lisätiedot

ELY- Laajakaista- hankkeet

ELY- Laajakaista- hankkeet ELY- Laajakaista- hankkeet 15.5.2013 Antero Kauppinen, laajakaista-asiantuntija Pohjois-Savon ELY- keskus maaseutu 15.5.2013 Tavoite Laajakaistatukilain mukainen EU tuki n. 24,6 milj. euroa saatava myönnettyä

Lisätiedot

VM/KAO, 3.2.2014 maks 323 ESITYS, vos-muutokset kunnittain min -638 Vuoden 2014 tasolla mediaani -56

VM/KAO, 3.2.2014 maks 323 ESITYS, vos-muutokset kunnittain min -638 Vuoden 2014 tasolla mediaani -56 VM/KAO, 3.2.2014 maks 323 ESITYS, vos-muutokset kunnittain min -638 Vuoden 2014 tasolla mediaani -56 UUSI UUSI NYKYINEN MUUTOS MUUTOS 5 Alajärvi 10 268 38 422 387 16 199 217 2 144 020 56 765 624 35 079

Lisätiedot

Asemakaavalla suojeltujen rakennusten määrä ja kerrosala sekä niiden muutokset ELY-keskuksittain vuosina

Asemakaavalla suojeltujen rakennusten määrä ja kerrosala sekä niiden muutokset ELY-keskuksittain vuosina Asemakaavalla suojeltujen rakennusten määrä ja kerrosala sekä niiden muutokset ELY-keskuksittain vuosina 2006 2011 Liite 1 Lähde: Ympäristötiedon hallintajärjestelmä Hertta, Asemakaavojen seurantalomakkeet,

Lisätiedot

Etelä- Savon valtuuskunta Helsinki, Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen

Etelä- Savon valtuuskunta Helsinki, Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen Etelä- Savon valtuuskunta 13.2.2019 Helsinki, Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen Etelä- Savon valtuuskunta Perustettu 11.9.2011 Jäsenet tieteen, taiteen ja talouden edustajia Jäsenillä läheinen suhde Etelä-

Lisätiedot

Kuopion kaupunginkirjaston sukututkimuksen mikrotallenneluettelo

Kuopion kaupunginkirjaston sukututkimuksen mikrotallenneluettelo Kuopion kaupunginkirjaston sukututkimuksen mikrotallenneluettelo KIRKONARKISTOT ENO Rippikirjat 1780 1843 TK 1304 Rippikirjat 1844 1900 28-159 Lastenkirjat 1808 1900 1-98 Syntyneet 1797 1906 1-30 Vihityt

Lisätiedot

Laajakaistainfo Kajaanissa 21.6.2011. Kuva: Nestor Cables Kuva: Nestor Cables Oy

Laajakaistainfo Kajaanissa 21.6.2011. Kuva: Nestor Cables Kuva: Nestor Cables Oy Laajakaistainfo Kajaanissa 21.6.2011 Kuva: Nestor Cables Kuva: Nestor Cables Oy LAAJAKAISTA KAIKILLE ITÄ- JA POHJOIS-SUOMESSA HANKE MAAKUNTALIITOT: LAPIN LIITT0 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ POHJOIS-KARJALAN

Lisätiedot

Tehtävänsä toteuttamiseksi kuntayhtymä ylläpitää Tuustaipaleen kuntoutumiskeskusta ja tarpeen mukaan muita toimintayksiköitä.

Tehtävänsä toteuttamiseksi kuntayhtymä ylläpitää Tuustaipaleen kuntoutumiskeskusta ja tarpeen mukaan muita toimintayksiköitä. 1 ITÄ-SUOMEN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS (luonnos) Voimaantulopäivä 1.1.2015 1 luku KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä ja sen koti paikka

Lisätiedot

Pohjois-Savon väestörakenne v. 2013 sekä ennuste v. 2020 ja v. 2030

Pohjois-Savon väestörakenne v. 2013 sekä ennuste v. 2020 ja v. 2030 POHJOIS-SAVON SOTE-PALVELUIDEN TUOTTAMINEN Pohjois-Savon väestörakenne v. 2013 sekä ennuste v. 2020 ja v. 2030 Lähde: Tilastokeskus, ennuste vuodelta 2012 21.1.2015 Väestö yhteensä sekä 75 vuotta täyttäneet

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN TOIMINTATILASTOT 2013

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN TOIMINTATILASTOT 2013 SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN TOIMINTATILASTOT 2 (7) Saatavuustavoite Tavoite Riskialueluokka Vähintään hätäensiapuun pystyvä yksikkö Hoitotason yksikkö /Lääkäriyksikkö C D 8 min 15 min 30 min 30

Lisätiedot

Huono-osaisuuden pitkät varjot

Huono-osaisuuden pitkät varjot Huono-osaisuuden pitkät varjot Kuinka pysyvää huono-osaisuus on? Sakari Kainulainen Dosentti, Diakonia-ammattiukorkeakoulu Tackling Inequalities in Time of Austerity Please insert your text here Mistä

Lisätiedot

Väestöennusteet (2012) Lähde: Tilastokeskus

Väestöennusteet (2012) Lähde: Tilastokeskus Väestöennusteet (2012) Lähde: Tilastokeskus Väestöennustekuviot perustuvat Tilastokeskuksen viimeisimpään väestöennusteeseen vuodelta 2012 http://tilastokeskus.fi/til/vaenn/index.html Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Metsähallitus Metsätalous Oy MH 309/2017. Istutus- ja taimikonhoitopalveluiden hankinta alkaen 2017 keväthankinta

Metsähallitus Metsätalous Oy MH 309/2017. Istutus- ja taimikonhoitopalveluiden hankinta alkaen 2017 keväthankinta Metsähallitus Metsätalous Oy MH 309/2017 Istutus- ja taimikonhoitopalveluiden hankinta alkaen 2017 keväthankinta Valitut toimittajat valintaperusteena hankintaerän tai vaihtoehtoisten erien halvin kokonaishinta

Lisätiedot

Kunnan osarahoi+ama työmarkkinatuki v Lähde: Kela, Kelasto

Kunnan osarahoi+ama työmarkkinatuki v Lähde: Kela, Kelasto Kunnan osarahoi+ama työmarkkinatuki v. 2014-2016 Lähde: Kela, Kelasto 2.3.2017 Kun$en mahdollisuus vaiku1aa työmarkkinatuen sakkomaksuihin paranee Vuoden alusta on tullut voimaan lainmuutos, mikä mahdollistaa

Lisätiedot

Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue. Peruspalvelujen tila 2013

Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue. Peruspalvelujen tila 2013 Peruspalvelujen tila 2013 Itä-Suometoimialueen peruspalvelujen arviointi aluehallintoviraston 20/2014 Itä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva

Lisätiedot

Muistio 20.12.2013. Nykyinen aluejako: 2 Hallituksen päätös rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta

Muistio 20.12.2013. Nykyinen aluejako: 2 Hallituksen päätös rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta Sisäasiainministeriö Muistio SM050:0012013 20.12.2013 1 Pelastustoimen nykyiset järjestelyt Pelastustoimen nykyinen 22 alueen järjestelmä käynnistyi vuoden 2004 alusta. Pelastustoimen aluejaosta päätti

Lisätiedot

Päätös PÄÄTÖS KUNNAN PERUSPALVELUJEN VALTIONOSUUDEN KERTALUONTEISESTA LISÄYKSESTÄ VUODELLE 2011

Päätös PÄÄTÖS KUNNAN PERUSPALVELUJEN VALTIONOSUUDEN KERTALUONTEISESTA LISÄYKSESTÄ VUODELLE 2011 VALT10VARA1 N M 1 N ISTERI Ö Kunta- ja aluehallinto-osasto Päätös 20.12.2011 VM/2511 /02.02. 06.00/2010 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI kaupunginhallitus 28. 11 1011 /S/i/Z^ II Kunnanhallituksille PÄÄTÖS KUNNAN

Lisätiedot

Oppiva yritys -palvelut 12/2008 3/2014

Oppiva yritys -palvelut 12/2008 3/2014 Kaiken ydin! Oppiva Yritys on Pohjois-Savon ainoa yrityslähtöisesti suunniteltu ja toteutettu hanke Matti Rönkkö, varapuheenjohtaja Savon Yrittäjät, Oppivan yrityksen ohjausryhmän jäsen ja Yrittäjä! Oppiva

Lisätiedot

Yleiset kirjastot Itä-Suomessa vuonna Toimintatilastot

Yleiset kirjastot Itä-Suomessa vuonna Toimintatilastot Yleiset kirjastot Itä-Suomessa vuonna 2010 Toimintatilastot Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja 8/2011 Yleiset kirjastot Itä-Suomessa vuonna 2010 Toimintatilastot Pirkko

Lisätiedot

Radio 2020-toimilupakierros. Taajuuskokonaisuudet

Radio 2020-toimilupakierros. Taajuuskokonaisuudet Radio 2020-toimilupakierros Taajuuskokonaisuudet Taajuuskokonaisuudet 2020 (M74) Seuraavilla kalvoilla on kuvattu määräysluonnoksen M74 taajuuskokonaisuudet (paikkakunta, taajuus) Kokonaisuuksiin tehdyt

Lisätiedot

Aluejärjestöraportti Savon Yrittäjät. Suomen Yrittäjät

Aluejärjestöraportti Savon Yrittäjät. Suomen Yrittäjät raportti Savon Yrittäjät Suomen Yrittäjät Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/4 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien

Lisätiedot

Kuituverkkojen toteuttamismahdollisuudet Pernajan saaristoverkot ry:n hankealueella. Isnäs 25.9.2011 Sadan megan maakunta hanke Erkki Rope

Kuituverkkojen toteuttamismahdollisuudet Pernajan saaristoverkot ry:n hankealueella. Isnäs 25.9.2011 Sadan megan maakunta hanke Erkki Rope Kuituverkkojen toteuttamismahdollisuudet Pernajan saaristoverkot ry:n hankealueella Isnäs 25.9.2011 Sadan megan maakunta hanke Erkki Rope Viestintäviraston määrittelemät kaupallisesti toteutuvat alueet

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2009 N:o 819 821. Oikeusministeriön asetus. N:o 819

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2009 N:o 819 821. Oikeusministeriön asetus. N:o 819 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2009 N:o 819 821 SISÄLLYS N:o Sivu 819 Oikeusministeriön asetus oikeusapupiireistä ja oikeusaputoimistojen toimipaikoista... 4661 820

Lisätiedot

KELPO-hankkeeseen osallistuvat kunnat ja niiden koordinaattorit (syksy 2009)

KELPO-hankkeeseen osallistuvat kunnat ja niiden koordinaattorit (syksy 2009) KELPO-hankkeeseen osallistuvat kunnat ja niiden koordinaattorit (syksy 2009) KUNTA KOORDINAATTORI ETELÄ Artjärvi Asikkala Askola Borgå Esbo Espoo Forssa Hamina Hattula Heinola Helsinki Hollola Hyvinkää

Lisätiedot

651 523 Loviisanseudun Jyty ry, Lovisanejdens Jyty rf 1,26% 651 524 JYTY Naantalin seutu ry 1,35% 651 525 Jyty Nurmes ry 1,2% 651 526 Jyty Sakky ry

651 523 Loviisanseudun Jyty ry, Lovisanejdens Jyty rf 1,26% 651 524 JYTY Naantalin seutu ry 1,35% 651 525 Jyty Nurmes ry 1,2% 651 526 Jyty Sakky ry Liittotunnus yhdistysnumero Yhdistyksen nimi prosentti 2016 374 021 Jyty Espoo ry, Jyty Esbo rf 1,26% 374 022 Jyty Etelä-Pirkanmaa ry 1,19% 374 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,3% 374 066 Jyty Hämeenlinna ry

Lisätiedot

Puoluetta edustavat yhdistykset kunnissa

Puoluetta edustavat yhdistykset kunnissa Puoluetta edustavat yhdistykset kunnissa Ehdokasasetteluoikeudet vahvistettu puoluehallituksen kokouksessa 31.10.2015 (Oulun piirin osalta 16.11.2015, Lapin piiriin muutoksia 12.2.2016) Luetteloa tarkistetaan

Lisätiedot

Puoluetta edustavat yhdistykset kunnissa

Puoluetta edustavat yhdistykset kunnissa Puoluetta edustavat yhdistykset kunnissa Ehdokasasetteluoikeudet vahvistettu puoluehallituksen kokouksessa 31.10.2015 (muutoksia: Oulun piiri 16.11.2015&12.3.&15.4.2016, Lappi 12.2.2016, Varsinais-Suomi

Lisätiedot

Åldersgrupper som får screeningskallelse enligt kommun 2010 Kommuner

Åldersgrupper som får screeningskallelse enligt kommun 2010 Kommuner Åldersgrupper som får screeningskallelse enligt kommun 2010 Kommuner Kallelseåldern räknas på grund av differensen mellan kallelseåret och födelseåret Födelseår 19_ 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79

Lisätiedot

Sosiaalipalvelujen valvonta Kainuussa vanhuspalvelujohtaja Eija Tolonen. Eija Tolonen 7.12.2010 1

Sosiaalipalvelujen valvonta Kainuussa vanhuspalvelujohtaja Eija Tolonen. Eija Tolonen 7.12.2010 1 Sosiaalipalvelujen valvonta Kainuussa vanhuspalvelujohtaja Eija Tolonen Eija Tolonen 7.12.2010 1 Ivalo 625 km Kainuun väkiluku v. 2009 Kainuu 83160 henkilöä Oulu 181 km SUOMUSSALMI PUOLANKA 9435 3183 HYRYNSALMI

Lisätiedot

AVI Hakija Vaikutusalue Myönnetty Etelä-Suomen AVI Asikkalan kunta Asikkala 30000 Etelä-Suomen AVI Askolan kunta Askola 60000 Etelä-Suomen AVI Espoon

AVI Hakija Vaikutusalue Myönnetty Etelä-Suomen AVI Asikkalan kunta Asikkala 30000 Etelä-Suomen AVI Askolan kunta Askola 60000 Etelä-Suomen AVI Espoon AVI Hakija Vaikutusalue Myönnetty Etelä-Suomen AVI Asikkalan kunta Asikkala 30000 Etelä-Suomen AVI Askolan kunta Askola 60000 Etelä-Suomen AVI Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Espoo 180000 Etelä-Suomen

Lisätiedot

Yleiset kirjastot Itä-Suomen läänissä vuonna 2009

Yleiset kirjastot Itä-Suomen läänissä vuonna 2009 Yleiset kirjastot Itä-Suomen läänissä vuonna 2009 Toimintatilastot 10/2010 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen julkaisuja Yleiset kirjastot Itä-Suomen läänissä vuonna 2009 Toimintatilastot

Lisätiedot

Tulonsaajien keskitulo ja tuloluokat suurimmissa kaupungeissa, koko maassa, Päijät-Hämeen kunnissa sekä Lahdessa alueittain 2014

Tulonsaajien keskitulo ja tuloluokat suurimmissa kaupungeissa, koko maassa, Päijät-Hämeen kunnissa sekä Lahdessa alueittain 2014 Tekninen ja ympäristötoimiala I Pauli Mero 23.05.2016 Tulonsaajien keskitulo ja tuloluokat suurimmissa kaupungeissa, koko maassa, Päijät-Hämeen kunnissa sekä Lahdessa alueittain 2014 Keskitulolla tarkoitetaan

Lisätiedot