KASELY/418/ /

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KASELY/418/ /"

Transkriptio

1 Kaakkois-Suomi KASELY/418/ / KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN JÄRJESTÄMISTAPAPÄÄTÖSTÄ TÄYDENTÄVÄ HANKINTASUUNNITELMA Kaakkois-Suomen ELY-keskus on päätöksessään (KASELY/418/ /2012) määritellyt toimivalta-alueensa liikenteen järjestämistavan. Tässä esitetty tarkentaa edellä mainittua päätöstä ja kuvaa karkealla tasolla, mitä joukkoliikennettä Kaakkois-Suomen ELY-keskus (myöh. ELY-keskus) tulee lähivuosina hankkimaan. Toisaalta tämän perusteella määrittyvät ne yhteysvälit tai liikenteet, joiden oletetaan järjestyvän ensisijaisesti markkinaehtoisesti. ELY-keskus voi tarvittaessa tarkentaa alla esitettyä myöhemmin. Toimialue Kaakkois-Suomen ELY-keskus vastaa joukkoliikenteen järjestämisestä Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakunnissa omalla, joukkoliikennelaissa mainitulla, toimivalta-alueellaan. Etelä- Karjalassa ja Kymenlaaksossa muita joukkoliikennelaissa määriteltyjä toimivaltaisia viranomaisia ovat Imatran kaupunki, Kotka kaupunki, Kouvolan kaupunki ja Lappeenrannan kaupunki Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueella liikennöidään myös pitempimatkaista ja maakuntarajat ylittävää joukkoliikennettä, jonka järjestämisestä vastaa se ELY-keskus, jonka toimivalta-alueella suurin osa reitin kilometreistä on ja joka lähtökohtaisesti ajatellaan järjestyvän markkinaehtoisesti reittiliikennelupaliikenteenä. Esimerkiksi Lappeenranta-Helsinki pikavuoroliikenteestä vastaa Kaakkois-Suomen ELY-keskus, mutta Kotka-Helsinki pikavuoroliikenteestä Uudenmaan ELY-keskus. Kuva 1. Joukkoliikenneviranomaisten toimivalta-alueet Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa.

2 Liikenteen järjestämistavat Joukkoliikennelain ja Euroopan Unionin palvelusopimusasetuksen (PSA - EY N:o 1370/2007) johdosta liikennöitsijöille myönnetyt linjaliikenneluvat on muutettu siirtymäajan liikennöintisopimuksiksi. ELYkeskuksen sopimukset päättyvät asteittain aikavälillä Tämän jälkeen liikenteet järjestetään uuden lainsäädännön mukaisilla tavoilla. Järjestämistavat ovat: 1. palvelusopimusasetuksen (PSA) mukaan järjestetty liikenne ja 2. markkinaehtoisesti järjestetty liikenne. PSA:n mukaan järjestettävässä liikenteessä toimivaltaisella viranomaisella on mahdollisuus vaikuttaa aikatauluihin, reitteihin ja joukkoliikennematkan hinnoitteluun. Liikenne pääsääntöisesti kilpailutetaan. Markkinaehtoisessa liikenteessä liikenteenharjoittaja määrittelee liikenteen aikataulun, reitin ja lipun hinnan. Reittiliikenne järjestyy reittiliikenneluvilla. Kaakkois-Suomen ELY-keskus haluaa PSA:n mukaisesti järjestetyllä liikenteellä turvata ensisijaisesti työ- ja opiskelumatkayhteydet riittävän kysynnän yhteysväleillä, seuraavaksi tavoitteellisen palvelutason mukaiset yhteydet potentiaalisilla alueilla ja viimeksi peruspalvelutasoiset yhteydet muilla alueilla. ELY-keskus järjestää siten toimivalta-alueensa joukkoliikenteen lähtökohtaisesti PSA:n mukaisesti jos: 1) kunnassa tehdään nykyisin seutu- ja työmatkaliikenteen lipuilla vähintään matkaa vuodessa, 2) kuntaparin välillä työmatkapendelöinnin määrä on vähintään 400 työssäkävijää suuntaansa tai 3) silloin, kun toisen asteen opiskelijat ovat ottaneet huomattavan määrän opiskelupaikkoja vastaan kotipaikkakunnan ulkopuolisesta kunnasta. PSA-liikenteen järjestämiseen voivat vaikuttaa myös muut asiat kuten esim. joukkoliikenteen tavoitteelliset palvelutasotavoitteet sekä nykyisen joukkoliikenteen tarjonta silloin, kun liikenteelle on kysyntää. PSA-liikenne turvaa merkittävimmille kaupunkiseuduille yhtenäisen ja todennäköisesti myös asiakkaille markkinaehtoista liikennettä edullisemman lippujärjestelmän. Alueilla tai yhteysväleillä, joissa kohdat 1-3 eivät toteudu, ensisijainen järjestämistapa on markkinaehtoinen liikenne, jota täydennetään tarvittaessa PSA:n mukaisella ostoliikenteellä. Tyypillisiä markkinaehtoiseksi ohjattavia liikenteitä ovat mm. nykyistä pikavuoroliikennettä vastaava liikenne sekä kuntien sisäiset, lähinnä koululaisliikennettä palvelevat, joukkoliikenneyhteydet. Seuraavan sivun karttakuvassa (Kuva 2) on esitetty karkealla tasolla ELY-keskuksen liikenteen järjestämistavat eri alueilla.

3 Kuva 2. Joukkoliikenteen järjestämistavat karkealla tasolla kuvattuina. Päättyvät sopimukset Kaakkois-Suomen ELY-keskuksella oli vuoden 2013 alussa: 40 siirtymäajan liikennöintisopimusta yhteensä 12 eri liikennöitsijän tai liikennöitsijöiden muodostaman yhteenliittymän kanssa 41 ostoliikenteen sopimusta yhteensä 17 eri liikennöitsijän kanssa. viisi (5) yksinoikeusliikennöintisopimusta yhteensä neljän (4) eri liikennöitsijän kanssa Sopimukset päätyvät asteittain vuosina Määrällisesti sopimuksia päättyy eniten vuosina 2014 ja Kaikki sopimukset ja sopimuksissa olevat vuorot huomioiden vuonna 2014 päättyy sopimusliikenteistä lähes 60 prosenttia. Eri sopimusten mukaiset vuorot on listattu tämän asiakirjan loppuun (Liitteet 1-3). ELY-keskus ei tule kilpailuttamaan ja hankkimaan kaikkea alueella nykyisin olevaa liikennettä. Liikennettä on tarkoitus syntyä myös markkinaehtoisesti sinne, missä valtion ja kuntien seutu- tai työmatkalipputuella ei tänäkään päivänä ole ollut suurta taloudellista merkitystä. a) Merkittävämpien yhteysvälien liikenne ELY-keskus on määritellyt merkittävät yhteysvälit edellä esitettyjen PSA-liikenteen järjestämistavan kriteereitä noudattaen. Tarkastelussa on huomioitu myös keskimääräinen joukkoliikenteen matka-aika ja muiden joukkoliikennemuotojen palvelut. Merkittäviä yhteysvälejä ovat:

4 Kaupunkikeskusten välinen liikenne: Kotka-Hamina Lappeenranta-Imatra Kotka-Kouvola Kaupunkikeskusten ja lähikuntien välinen liikenne: Taipalsaari-Lappeenranta Siltakylä (Pyhtää)-Kotka Ruokolahti-Imatra (Savitaipale)-Lemi-Lappeenranta Taavetti (Luumäki)-Lappeenranta Kausala (Iitti)-Kouvola Virolahti-Hamina Kokonaisuuksiin kuuluu eri aikoina päättyvää liikennettä. Liikenteet hankitaan kilpailuttamalla vaiheittain. Siirtymäajan jälkeen käynnistyvä liikenne ei välttämättä ole aikataulultaan täsmälleen sama kuin päättyvän siirtymäajan sopimusliikenteen tai ostosopimusliikenteen nykyinen aikataulu. Edellä mainittuihin yhteysväleihin kuuluvat liikenteet hankitaan siis pääsääntöisesti kilpailuttamalla. On kuitenkin huomattava, että edellä mainituille yhteysväleille voidaan hyväksyä soveltuvin osin myös markkinaehtoista liikennettä. Markkinaehtoiseen liikenteeseen ei ole mahdollista ohjautua julkista tukea, jonka vuoksi kyseisellä yhteysvälillä markkinaehtoiseen liikenteen lipputulo on tämänhetkisen tiedon mukaisesti PSA-liikenteessä käytössä olevien tuettujen lippujen asiakashinnasta laskettava osuus. b) Muut hankittavat liikenteet ELY-keskuksella on nykyisin ostosopimuksilla vuoroja, jotka eivät kuulu edellä mainituille yhteysväleille. Tämän ostosopimuksin hankitun liikenteen osalta harkitaan liikennetarvetta tarkkaan, vaikka todennäköisesti liikenne tullaan hankkimaan suurelta osin myös jatkossa. Nämä liikenteet hankitaan myös pääsääntöisesti kilpailuttamalla. Näille yhteysväleille hyväksytään myös markkinaehtoista liikennettä. Markkinaehtoiseen liikenteeseen ei kuitenkaan ole mahdollista ohjautua julkista tukea. c) Markkinaehtoinen liikenne Nykyisissä siirtymäajan sopimuksissa on liikennettä, jossa ei kuljeta merkittävissä määrin seutu- tai työmatkalipuilla ja sitä kautta liikenteen hoitamiseen ei ohjaudu valtion ja kuntien maksamaa seutu- tai työmatkalipputukea. Tällaisten liikenteiden oletetaan jatkossa järjestyvän markkinaehtoisesti reittiliikenneluvilla. Markkinaehtoisesti oletetaan järjestyvän myös pitempimatkainen ELY-keskuksen toimivaltaan kuuluva liikenne kuten Helsinki-Imatra. PSA-liikenteen hankintamenettelyt ja aikataulutus Kaakkois-Suomen ELY-keskus ilmoittaa kynnysrajat ylittävät hankinnat HILMA-järjestelmässä. Liikennekohteiden kilpailutus toteutetaan avoimella menettelyllä. Rajoitettu menettely tulee kyseeseen tietyissä lainsäädännön osoittamissa tilanteissa. Liikenteet, jotka on päätetty järjestää PSA:n mukaan ja jotka päättyvät kesällä 2014, hankitaan kilpailuttamalla syksyn 2013 ja kevään 2014 aikana. Liite 1: Vuonna 2014 päättyvät siirtymäajan liikennöintisopimusten liikenteet Liite 2: Vuonna 2014 päättyvät osto- ja PSA-liikennöintisopimusten liikenteet Liite 3: Vuonna 2014 päättyvät yksinoikeusliikennöintisopimusten liikenteet

5 Vuonna 2014 päättyvät siirtymäajan liikennöintisopimusten liikenteet Liite 1 REITTI VRO LÄHTÖ PERILLÄ PÄÄTTYY Savitaipale - Lappeenranta M-P+ 6:50 7: Lappeenranta - Toukkala KOULP 7:40 8: Lappeenranta - Lemi KOULP 14:00 14: Lappeenranta - Lemi - Savitaipale M-P+ 12:05 13: Lappeenranta - Savitaipale M-P+ 15:10 16: Lappeenranta - Savitaipale M-P+ 16:15 17: Savitaipale - Lemi - Lappeenranta M-P++++ 7:55 8: ajetaan koulujen syys-, joulu- ja hiihtolomien aikana Savitaipale - Lemi - Lappeenranta M-P+ 14:05 15: Lemi - Lappeenranta KOULP 8:20 8: Lemi - Lappeenranta KOULP 9:20 9: Lemi - Kuukanniemi KOULP 8:30 8: Kuukanniemi - Lemi KOULP 9:00 9: Lemi - Savitaipale KOULP 14:25 15: Savitaipale - Lemi KOULP 7:30 8: Imatra - Lappeenranta KOULP 7:00 8: Imatra - Lappeenranta KOULP 8:20 9: Joutseno - Lappeenranta KOULP 7:10 7: Joutseno - Lappeenranta KOULP 14:15 14: Lappeenranta - Imatra M-P+ 14:20 15: Lappeenranta - Imatra M-P+ 6:35 7: Lappeenranta - Imatra M-P 10:55 12: Lappeenranta - Imatra L 11:55 13: Lappeenranta - Imatra M-P+ 13:50 15: Lappeenranta - Imatra M-P 14:55 16: Lappeenranta - Imatra M-P 9:55 11: Lappeenranta - Imatra LS 13:50 15: Lappeenranta - Imatra S 10:55 12: Lappeenranta - Imatra S 15:00 16: Lappeenranta - Imatra S 11:55 13: Lappeenranta - Imatra M-P++ 13:50 15: Lappeenranta - Imatra M-P 16:10 17: Imatra - Lappeenranta M-P 13:05 14: Imatra - Lappeenranta L 10:00 11: Imatra - Lappeenranta LS 17:00 18: Imatra - Lappeenranta M-PS 18:00 19: Imatra - Lappeenranta L 19:00 20: Imatra - Lappeenranta M-P++ 9:00 10: Imatra - Lappeenranta M-P+ 9:30 10: Imatra - Lappeenranta M-P 16:35 17: Imatra - Lappeenranta L 9:00 10: Imatra - Lappeenranta M-P+ 9:00 10: Lappeenranta - Imatra M-P++ 6:50 7: Lappeenranta - Imatra M-P+ 6:55 7:

6 Lappeenranta - Imatra LS 7:00 7: Lappeenranta - Imatra M-P 9:00 10: Lappeenranta - Imatra M-L 13:00 14: Lappeenranta - Imatra M-P+ 15:45 16: Lappeenranta - Imatra M-P 17:00 18: Lappeenranta - Imatra L 15:05 16: Imatra - Lappeenranta M-P 5:45 6: Imatra - Lappeenranta M-P+ 6:50 7: Imatra - Lappeenranta M-P+ 6:50 7: Imatra - Lappeenranta M-P++ 6:50 7: Imatra - Lappeenranta L 15:05 16: Imatra - Lappeenranta M-P 15:40 16: Imatra - Lappeenranta S 15:40 16: Imatra - Lappeenranta M-S 20:00 20: Imatra - Lappeenranta S 21:30 22: Imatra - Lappeenranta M-P+ 6:15 7: Imatra - Lappeenranta L 12:00 13: Imatra - Lappeenranta M-P 12:00 13: Lappeenranta - Imatra M-P+ 13:35 15: Lappeenranta - Imatra M-L 7:50 8: Lappeenranta - Imatra KOULP 7:20 8: Lappeenranta - Imatra M-P+ 8:30 9: Imatra - Lappeenranta L 14:05 15: Imatra - Lappeenranta M-P+ 14:05 15: Imatra - Lappeenranta M-P 14:35 15: Imatra - Lappeenranta S 12:00 13: Imatra - Lappeenranta M-P+ 12:35 13: Lappeenranta - Joutseno KOULP 14:20 15: Lappeenranta - Joutseno KOULP 6:30 7: Lappeenranta - Tiuru KOULP 15:00 16: Lappeenranta - Joutseno KOULP 7:00 7: Lappeenranta - Kouvola M-P 10:25 11: Lappeenranta - Kouvola M-P 15:05 16: Kouvola - Lappeenranta M-P 18:35 20: Helsinki - Imatra LS 11:15 16: Imatra - Helsinki M-S 7:50 13: Vuoksenniska - Ruokolahti KOULP 7:00 7: Ruokolahti - Vuoksenniska KOULP 16:30 16: Hamina - Virojoki M-P+ 16:10 17: Virojoki - Hamina M-P+ 6:55 7: Virojoki - Hamina M-P+ 15:05 16: Virojoki - Klamila - Virojoki M-P+ 14:05 15: Lappeenranta - Kouvola M-P+ 7:45 9: Kouvola - Lappeenranta M-P+ 13:20 14: Imatra - Helsinki M-S 13:35 20: Lappeenranta - Helsinki M-S 18:10 22:

7 Helsinki - Imatra M-S 13:30 18: Imatra - Helsinki M-PSS 19:00 23: Kotka - Hamina LS 00:10 00: Kotka - Hamina M-P 5:40 6: Kotka - Hamina M-P 6:05 6: Kotka - Hamina M-P 6:40 7: Kotka - Hamina M-P 7:00 7: Kotka - Hamina M-P 7:25 8: Kotka - Hamina M-L 8:10 8: Kotka - Hamina M-P 8:40 9: Kotka - Hamina M-S 9:10 9: Kotka - Hamina M-P 9:40 10: Kotka - Hamina M-S 10:10 10: Kotka - Hamina LS 11:10 11: Kotka - Hamina M-P 11:40 12: Kotka - Hamina M-S 12:10 12: Kotka - Hamina M-P 12:40 13: Kotka - Hamina M-S 13:10 13: Kotka - Hamina M-P 13:40 14: Kotka - Hamina M-S 14:10 14: Kotka - Hamina M-S 15:10 15: Kotka - Hamina M-P 15:40 16: Kotka - Hamina M-S 16:10 16: Kotka - Hamina M-P 16:40 17: Kotka - Hamina M-S 17:10 17: Kotka - Hamina M-P 17:40 18: Kotka - Hamina M-S 18:10 18: Kotka - Hamina M-S 19:10 19: Kotka - Hamina M-S 20:10 20: Kotka - Hamina M-S 21:10 21: Kotka - Hamina M-S 22:10 22: Kotka - Hamina M-S 23:10 23: Hamina - Kotka LS 00:10 00: Hamina - Kotka M-P 5:10 5: Hamina - Kotka M-P 6:10 6: Hamina - Kotka M-P 6:40 7: Hamina - Kotka M-L 7:10 7: Hamina - Kotka M-P+ 7:20 7: Hamina - Kotka M-P 7:40 8: Hamina - Kotka M-S 8:10 8: Hamina - Kotka M-S 9:10 9: Hamina - Kotka M-S 10:10 10: Hamina - Kotka M-P 10:40 11: Hamina - Kotka M-S 11:10 11: Hamina - Kotka M-P 11:40 12: Hamina - Kotka M-S 12:10 12:

8 Hamina - Kotka M-P 12:40 13: Hamina - Kotka M-S 13:10 13: Hamina - Kotka M-P 13:40 14: Hamina - Kotka M-S 14:10 14: Hamina - Kotka M-P 14:40 15: Hamina - Kotka M-S 15:10 15: Hamina - Kotka M-P 15:40 16: Hamina - Kotka M-S 16:10 16: Hamina - Kotka M-P 16:40 17: Hamina - Kotka M-S 17:10 17: Hamina - Kotka M-P 17:40 18: Hamina - Kotka M-S 18:10 18: Hamina - Kotka M-S 19:10 19: Hamina - Kotka M-S 20:10 20: Hamina - Kotka M-S 21:10 21: Hamina - Kotka M-S 22:10 22: Hamina - Kotka PL 23:10 23: Hamina - Rantahaka KOULP 14:10 14: Hamina - Rantahaka KOULP 14:55 15: Rantahaka - Hamina KOULP 7:20 7: Rantahaka - Hamina KOULP 8:20 8: Helsinki - Imatra M-L :50 13: voidaan ajaa myös arkipyhinä Helsinki - Imatra M-P 20:30 01: Imatra - Helsinki las M-P 11:50 17: Imatra - Helsinki las M-PSS 16:10 21: Helsinki - Lappeenranta matkakeskus M-S 18:30 22: Lappeenranta matkakeskus - Helsinki M-S 12:20 16: Jyväskylä - Kotka M-S 10:05 14: Jyväskylä - Kotka P+ 15:05 18: Jyväskylä - Kotka M-PSS 18:05 22: Kotka - Jyväskylä M-L 9:45 14: Kotka - Jyväskylä M-S 16:15 21: Kotka - Heinola SS+ 12:20 14: Heinola - Kotka SS+ 17:25 19:

9 Vuonna 2014 päättyvät osto- ja PSA-liikennöintisopimusten liikenteet REITTI VRO LÄHTÖ PERILLÄ PÄÄTTYY KOUVOLA - MÄNTYHARJU KOULP 9:50 11: MÄNTYHARJU - KOUVOLA KOULP 12:25 13: Liite 2 SAVITAIPALE - LAPPEENRANTA M-P++ 6:50 7: SAVITAIPALE - LAPPEENRANTA M-P+++ 11:10 12: TAIPALSAARI - LAPPEENRANTA M-P++ 7:15 7: LAPPEENRANTA - SAVITAIPALE M-P++ 16:15 17: SAVITAIPALE - LAPPEENRANTA M-P+++ 15:10 16: LAPPEENRANTA - LEMI M-P++ 12:10 12: LEMI - LAPPEENRANTA M-P++ 13:05 13: LAPPEENRANTA MATKAKESKUS - KOUVOLA M-P++ 7:45 9: KOUVOLA - LAPPEENRANTA MATKAKESKUS M-P++ 13:20 14: LAPPEENRANTA - TOUKKALA M-P+ 15:05 15: TOUKKALA - LAPPEENRANTA M-P+ 6:55 7: JOUTSENO - LAPPEENRANTA KOULP 7:45 8: YLÄMAA - VIROJOKI KOULP 6:50 7: VIROJOKI - YLÄMAA KOULP 14:05 15: KOUVOLA - LOVIISA M-P++ 6:45 8: LOVIISA - KOUVOLA M-P++ 9:05 10: KOUVOLA - LOVIISA M-P++ 14:35 15: VIROJOKI - MIEHIKKÄLÄ KOULP 7:45 8: MIEHIKKÄLÄ - VIROJOKI KOULP 15:15 16: MIKKELI - LAPPEENRANTA SS 15:00 17: LAPPEENRANTA - MIKKELI SS 17:20 19: LAPPEENRANTA MATKAKESKUS - SAVITAIPALE KOULP 7:10 9: SAVITAIPALE - LAPPEENRANTA MATKAKESKUS KOULP 15:10 16: SAVITAIPALE - LAPPEENRANTA MATKAKESKUS KOULP 10:00 10: LAPPEENRANTA MATKAKESKUS - SAVITAIPALE KOULP 13:10 14: LAPPEENRANTA MATKAKESKUS - SAVITAIPALE - KOUVOLA M-P 9:05 11: KOUVOLA - SAVITAIPALE - LAPPEENRANTA MATKAKESKUS M-P 15:50 18: KOTKA - KOUVOLA M-P 6:50 7: KOUVOLA - KOTKA M-P 16:30 17: PUROLA - SILTAKYLÄ KOULP 7:50 8: LIMALAHTI TH - KOTKA KOULP 7:40 8: KOTKA - HAAVISTO KOULP 14:45 16: TAAVETTI - LAPPEENRANTA M-P++ 7:00 7: PITKÄKOSKI - VIROJOKI KOULP 7:00 7: PITKÄKOSKI - VIROJOKI KOULP 7:15 7: VIROJOKI - PITKÄKOSKI KOULP 14:25 14: HAMINA - INKEROINEN - ANJALA - INKEROINEN - KOUVOLA SS+ 14:45 16: HAMINA - INKEROINEN - ANJALA - INKEROINEN - KOUVOLA SS+ 18:40 20: KOUVOLA - INKEROINEN - ANJALA - INKEROINEN - HAMINA SS+ 16:40 18: KOUVOLA - INKEROINEN - ANJALA - INKEROINEN - HAMINA SS+ 20:40 22: SAVONLINNA - IMATRA M-P+ 6:05 8:

10 IMATRA - SAVONLINNA M-P+ 15:15 17: IMATRA - SIMPELE KOULP 6:55 8: SIMPELE - IMATRA KOULP 14:35 16: KYLÄNIEMI - IMATRANKOSKI MKP++ 8:25 9: IMATRANKOSKI - KYLÄNIEMI MKP++ 13:00 14: LEMPIÄLÄ - IMATRANKOSKI TiTo++ 9:00 10: IMATRANKOSKI - LEMPIÄLÄ TiTo++ 12:45 13: IMATRANKOSKI - VIRMUTJOKI M-P+ 16:05 16: VIRMUTJOKI - IMATRANKOSKI M-P++ 6:55 7: IMATRANKOSKI - VIRMUTJOKI M-P++ 16:05 16: MIKKELI - LAPPEENRANTA M-P+++ 7:00 9: LAPPEENRANTA - MIKKELI M-P+++ 14:05 16: SUOMENNIEMI - SAVITAIPALE KOULP 8:00 8: SAVITAIPALE - SUOMENKYLÄ KOULP 15:10 16: MIKKELI - LAPPEENRANTA L+ 7:35 9: LAPPEENRANTA - MIKKELI L+ 14:05 16: SAVONLINNA - IMATRA M-P+++ 7:10 9: IMATRA - SAVONLINNA M-P+++ 13:45 16: JUKAJÄRVI - IMATRANKOSKI TiTo++ 12:30 13: IMATRANKOSKI - JUKAJÄRVI TiTo++ 14:50 16: IMATRA - LAPPEENRANTA MATKAKESKUS LS 6:00 7: LAPPEENRANTA MATKAKESKUS - IMATRA LS 21:15 22: SUOMENNIEMI - LAPPEENRANTA MKP+++ 8:55 10: LAPPEENRANTA - SUOMENNIEMI MKP+++ 13:35 15: LAPPEENRANTA - SAVITAIPALE M-P 20:40 21: LAPPEENRANTA - LEMI M-P 16:25 17: LAPPEENRANTA - LEMI M-P 17:15 17: LAPPEENRANTA - IMATRA M-P 22:10 23: TAIPALSAARI - LAPPEENRANTA M-P 5:55 6: LAPPEENRANTA - TAIPALSAARI L 9:35 10: LAPPEENRANTA - TAIPALSAARI L 12:35 13: LAPPEENRANTA - TAIPALSAARI L 13:35 14: LAPPEENRANTA - TAIPALSAARI L 15:35 16: LAPPEENRANTA - TAIPALSAARI L 16:35 17: TAIPALSAARI - LAPPEENRANTA L 8:30 9: TAIPALSAARI - LAPPEENRANTA L 10:05 10: TAIPALSAARI - LAPPEENRANTA L 13:05 13: TAIPALSAARI - LAPPEENRANTA L 15:05 15: TAIPALSAARI - LAPPEENRANTA L 16:05 16: LAPPEENRANTA - TAIPALSAARI S 12:35 13: LAPPEENRANTA - TAIPALSAARI S 16:20 16: LAPPEENRANTA - TAIPALSAARI S 17:30 18: TAIPALSAARI - LAPPEENRANTA S 12:00 12: TAIPALSAARI - LAPPEENRANTA S 14:00 14: TAIPALSAARI - LAPPEENRANTA S : LAPPEENRANTA - TAIPALSAARI M-P 22:10 22:

11 LAPPEENRANTA - IMATRA M-P 21:20 22: IMATRA - LAPPEENRANTA M-P 22:10 23: LEMI - LAPPEENRANTA KOULP 12:40 13: LEMI - LAPPEENRANTA M-P++ 7:00 7: (LAPPEENRANTA-TAIPALSAARI M-P++ 6:25 6: )

12 Vuonna 2014 päättyvät yksinoikeusliikennöintisopimusten liikenteet Liite 3 REITTI VRO LÄHTÖ PERILLÄ PÄÄTTYY Imatra - Lappeenranta M-P+ 11:00 12: Lappeenranta - Imatra Koulp 12:15 13: Imatra - Skinnarilankatu M-P 7:00 8: Imatra - Skinnarilankatu M-P+ 8:00 9: Skinnarilankatu - Imatra M-P+ 15:00 16: Skinnarilankatu - Imatra M-P 16:00 17:

Keski-Suomen ELY-keskuksen toimivalta-alueen joukkoliikenteen hankintasuunnitelma

Keski-Suomen ELY-keskuksen toimivalta-alueen joukkoliikenteen hankintasuunnitelma Keski-Suomen ELY-keskuksen toimivalta-alueen joukkoliikenteen hankintasuunnitelma Yleistä Keski-Suomen ELY-keskus on vahvistanut 21.12.2011 toimialueellaan joukkoliikennelain 4 :ssä tarkoitetun tavoitteellisen

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimivalta-alueen joukkoliikenteen hankintasuunnitelma

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimivalta-alueen joukkoliikenteen hankintasuunnitelma 26.9.2013 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimivalta-alueen joukkoliikenteen hankintasuunnitelma Yleistä: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on vahvistanut 21.12.2011 toimialueelleen joukkoliikennelain 4 :ssä

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue

KAAKKOIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue KAAKKOIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI

Lisätiedot

Infotilaisuus Keski-Suomen ELY-keskus

Infotilaisuus Keski-Suomen ELY-keskus Infotilaisuus 27.11.2012 Keski-Suomen ELY-keskus 25.11.2012 Eri viranomaisten toimivallassa olevan liikenteen sovittava yhteen Keski-Suomen ELY-keskuksen vastuulla oleva Keski- Suomen sisäinen liikenne

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue

KAAKKOIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue KAAKKOIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue

KAAKKOIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue KAAKKOIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue

KAAKKOIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue KAAKKOIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI

Lisätiedot

JOUKKOLIIKENTEEN JÄRJESTÄ- MISTAPASUUNNITELMA

JOUKKOLIIKENTEEN JÄRJESTÄ- MISTAPASUUNNITELMA Vastaanottaja Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Asiakirjatyyppi Raporttiluonnos Päivämäärä Maaliskuu 2013 KYMENLAAKSON JA ETELÄ- KARJALAN JOUKKOLIIKENTEEN JÄRJESTÄ- MISTAPASUUNNITELMA

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen toimivalta-alueen joukkoliikenteen hankintasuunnitelma

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen toimivalta-alueen joukkoliikenteen hankintasuunnitelma Päivitetty 10.9.2013 Varsinais-Suomen ELY-keskuksen toimivalta-alueen joukkoliikenteen hankintasuunnitelma Yleistä Tässä hankintasuunnitelmassa kuvataan karkealla tasolla, mitä joukkoliikennettä Varsinais-Suomen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) n:o 1370/ ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODELTA 2016

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) n:o 1370/ ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODELTA 2016 Raportti 1 (8) EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) n:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODELTA 2016 Raportti 2 (8) Sisältö sivu Toimivaltaisen viranomaisen raportointivelvollisuus

Lisätiedot

TAULUKKO 1 KUNTIEN RAHOITTAMAT KULJETUKSET VUONNA 2012 MAAKUNNITTAIN KÄYTTÖTARPEEN MUKAAN (1 000 ) TAULUKKO 2

TAULUKKO 1 KUNTIEN RAHOITTAMAT KULJETUKSET VUONNA 2012 MAAKUNNITTAIN KÄYTTÖTARPEEN MUKAAN (1 000 ) TAULUKKO 2 TAULUKKO 1 KUNTIEN RAHOITTAMAT KULJETUKSET VUONNA 2012 MAAKUNNITTAIN KÄYTTÖTARPEEN MUKAAN (1 000 ) Alue Avoin joukko- Opetustoim. Sos. toimen Yhteensä 2011 2010 liikenne kulj. kulj. 2012 Etelä-Karjala

Lisätiedot

TAULUKKO 1 KUNTIEN RAHOITTAMAT KULJETUKSET VUONNA 2013 MAAKUNNITTAIN KÄYTTÖTARPEEN MUKAAN (1 000 ) TAULUKKO 2

TAULUKKO 1 KUNTIEN RAHOITTAMAT KULJETUKSET VUONNA 2013 MAAKUNNITTAIN KÄYTTÖTARPEEN MUKAAN (1 000 ) TAULUKKO 2 TAULUKKO 1 KUNTIEN RAHOITTAMAT KULJETUKSET VUONNA 2013 MAAKUNNITTAIN KÄYTTÖTARPEEN MUKAAN (1 000 ) Alue Avoin joukko- Opetustoim. Sos. toimen Yhteensä 2012 2011 liikenne kulj. kulj. 2013 Etelä-Karjala

Lisätiedot

TAULUKKO 1 KUNTIEN RAHOITTAMAT KULJETUKSET VUONNA 2010 MAAKUNNITTAIN KÄYTTÖTARPEEN MUKAAN (1 000 ) TAULUKKO 2

TAULUKKO 1 KUNTIEN RAHOITTAMAT KULJETUKSET VUONNA 2010 MAAKUNNITTAIN KÄYTTÖTARPEEN MUKAAN (1 000 ) TAULUKKO 2 TAULUKKO 1 KUNTIEN RAHOITTAMAT KULJETUKSET VUONNA 2010 MAAKUNNITTAIN KÄYTTÖTARPEEN MUKAAN (1 000 ) Alue Avoin joukko- Opetustoim. Sos. toimen Terv.huollon Yhteensä 2009 2008 liikenne kulj. kulj. kulj.

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS JOUKKOLIIKENTEEN JÄRJESTÄMISTAPASUUNNITELMA REIJO VAARALA 2013/04/09

KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS JOUKKOLIIKENTEEN JÄRJESTÄMISTAPASUUNNITELMA REIJO VAARALA 2013/04/09 KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS JOUKKOLIIKENTEEN JÄRJESTÄMISTAPASUUNNITELMA SUUNNITTELUN TAVOITE Keski-Suomen ELY-keskuksella on suunnittelun päättyessä tiedossa, millä järjestämistavalla kunkin alueen liikenteet

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI 2012

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI 2012 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI 2012 SISÄLTÖ 1 Toimivaltaisen viranomaisen raportointivelvollisuus... 3 2 Kouvolan kaupungin

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS JOUKKOLIIKENTEEN JÄRJESTÄMISTAPASUUNNITELMA

KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS JOUKKOLIIKENTEEN JÄRJESTÄMISTAPASUUNNITELMA KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS JOUKKOLIIKENTEEN JÄRJESTÄMISTAPASUUNNITELMA TÄMÄ KALVOSARJA ESITTÄÄ TILANNEKATSAUKSEN JA RATKAISUIHIN (MM. LIIKENNEKOKONAISUUKSIIN) VOI TULLA MUUTOKSIA. Työ valmistuu maaliskuussa

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI 2010

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI 2010 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI 2010 SISÄLTÖ 1 Toimivaltaisen viranomaisen raportointivelvollisuus... 3 2 Kouvolan kaupungin

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue

KAAKKOIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue KAAKKOIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue

KAAKKOIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue KAAKKOIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/ ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2017

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/ ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2017 POHJOIS-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/ ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2016

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/ ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2016 POHJOIS-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI

Lisätiedot

Joukkoliikenteen tilannekatsaus Marja Rosenberg johtava joukkoliikenneasiantuntija

Joukkoliikenteen tilannekatsaus Marja Rosenberg johtava joukkoliikenneasiantuntija Joukkoliikenteen tilannekatsaus Marja Rosenberg johtava joukkoliikenneasiantuntija 12.9.2012 Sisältö 1.Liikenteen kilpailuttaminen 2.Lippu- ja maksujärjestelmä 3.Kunta-Ely sopimukset Liikenteen kilpailuttaminen

Lisätiedot

Jyväskylän toimivalta-alueen yhdistelmäraportti 2016

Jyväskylän toimivalta-alueen yhdistelmäraportti 2016 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN Jyväskylän toimivalta-alueen yhdistelmäraportti 2016 Toimivaltaisen viranomaisen raportointivelvollisuus Tämä

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Joukkoliikenteen palvelutaso vuosille 2016-2018 - tausta-aineisto

Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Joukkoliikenteen palvelutaso vuosille 2016-2018 - tausta-aineisto Kaakkois-Suomen ELY-keskus Joukkoliikenteen palvelutaso vuosille 216-218 - tausta-aineisto Joukkoliikenteen palvelutasomäärittelyn tavoitteet ja valtakunnallinen tausta Millaisia joukkoliikenteen palveluja

Lisätiedot

Jyväskylän toimivalta-alueen yhdistelmäraportti 2017

Jyväskylän toimivalta-alueen yhdistelmäraportti 2017 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN Jyväskylän toimivalta-alueen yhdistelmäraportti 2017 Toimivaltaisen viranomaisen raportointivelvollisuus Tämä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/ ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2015

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/ ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2015 POHJOIS-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkiseutu Askeleet joukkoliikenteessä vuoteen 2014

Jyväskylän kaupunkiseutu Askeleet joukkoliikenteessä vuoteen 2014 Jyväskylän kaupunkiseutu Askeleet joukkoliikenteessä vuoteen 2014 Lähtökohta Jyväskylän seutu Jyväskylä, Laukaa ja Muurame ovat muodostaneet 1.1.2012 alkaen kaupunkiseudun joukkoliikenteen toimivaltaisen

Lisätiedot

KAS ELY L Seutukuntakierrokset Kaakkois-Suomen ELY - keskuksen maanteiden hallinnollinen luokittelu ja kehittäminen asemakaava-alueilla

KAS ELY L Seutukuntakierrokset Kaakkois-Suomen ELY - keskuksen maanteiden hallinnollinen luokittelu ja kehittäminen asemakaava-alueilla KAS ELY L Seutukuntakierrokset 2016 Kaakkois-Suomen ELY - keskuksen maanteiden hallinnollinen luokittelu ja kehittäminen asemakaava-alueilla Lähtökohdat Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan liikennealue

Lisätiedot

KAS ELY L Seutukuntakierrokset Kaakkois-Suomen ELY - keskuksen maanteiden hallinnollinen luokittelu ja kehittäminen asemakaava-alueilla

KAS ELY L Seutukuntakierrokset Kaakkois-Suomen ELY - keskuksen maanteiden hallinnollinen luokittelu ja kehittäminen asemakaava-alueilla KAS ELY L Seutukuntakierrokset 2016 Kaakkois-Suomen ELY - keskuksen maanteiden hallinnollinen luokittelu ja kehittäminen asemakaava-alueilla Lähtökohdat Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan liikennealue

Lisätiedot

Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus

Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus Liite 5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus KASELY/349/2014, 1.4.2014 Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus Liikenteenharjoittajan toteuttama lippu- ja maksujärjestelmä Lippu- ja maksujärjestelmän toteuttaa

Lisätiedot

Jyväskylän toimivalta-alueen yhdistelmäraportti 2018

Jyväskylän toimivalta-alueen yhdistelmäraportti 2018 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN Jyväskylän toimivalta-alueen yhdistelmäraportti 2018 Käyntiosoite Postiosoite Puhelinvaihde Sähköposti & internet

Lisätiedot

Joukkoliikenne Itä-Suomessa osana koulukuljetuksia. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Joukkoliikennepäällikkö Seppo Huttunen

Joukkoliikenne Itä-Suomessa osana koulukuljetuksia. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Joukkoliikennepäällikkö Seppo Huttunen Joukkoliikenne Itä-Suomessa osana koulukuljetuksia Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Joukkoliikennepäällikkö Seppo Huttunen 27.2.2014 1 1: TAUSTATIETOJA TÄMÄN HETKISESTÄ JOUKKOLIIKENTEESTÄ

Lisätiedot

Kohti uudenlaista joukkoliikennettä

Kohti uudenlaista joukkoliikennettä Kohti uudenlaista joukkoliikennettä Joukkoliikenne on osa liikennejärjestelmää Liikenteellä ja liikennejärjestelmällä on yhteiskunnassa merkittävä rooli elinkeino elämän kilpailukyvylle ja kansalaisten

Lisätiedot

MERI-LAPIN JOUKKOLIIKENTEEN SEUDULLINEN KUNNALLINEN TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN

MERI-LAPIN JOUKKOLIIKENTEEN SEUDULLINEN KUNNALLINEN TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN MERI-LAPIN JOUKKOLIIKENTEEN SEUDULLINEN KUNNALLINEN TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) n:o 1370/2007 7 artiklan 1. kohdan mukainen JOUKKOLIIKENTEEN YHDISTELMÄRAPORTTI

Lisätiedot

MERI-LAPIN JOUKKOLIIKENTEEN SEUDULLINEN KUNNALLINEN TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN

MERI-LAPIN JOUKKOLIIKENTEEN SEUDULLINEN KUNNALLINEN TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN MERI-LAPIN JOUKKOLIIKENTEEN SEUDULLINEN KUNNALLINEN TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) n:o 1370/2007 7 artiklan 1. kohdan mukainen JOUKKOLIIKENTEEN YHDISTELMÄRAPORTTI

Lisätiedot

Etelä-Kymenlaakson henkilökuljetusyksikkö. Asiakirjatyyppi. Raportti. Päivämäärä. Helmikuu 2019

Etelä-Kymenlaakson henkilökuljetusyksikkö. Asiakirjatyyppi. Raportti. Päivämäärä. Helmikuu 2019 Etelä-Kymenlaakson henkilökuljetusyksikkö Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä Helmikuu 2019 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:O 137/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN VUOSIRA- PORTTI KOTKAN

Lisätiedot

Maaseudun lippu ja maksujärjestelmät 13.2.2013. Henriika Weiste WayStep Consulting

Maaseudun lippu ja maksujärjestelmät 13.2.2013. Henriika Weiste WayStep Consulting Maaseudun lippu ja maksujärjestelmät 13.2.2013 Henriika Weiste WayStep Consulting SELVITYKSEN TAVOITTEENA löytää ratkaisu Mitkä ovat markkinaehtoisessa joukkoliikenteessä käytettävät tuetut liput ja niiden

Lisätiedot

Helmikuun työllisyyskatsaus 2/2013

Helmikuun työllisyyskatsaus 2/2013 NÄKYMIÄ HELMIKUU 2013 KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUS Helmikuun työllikatsaus 2/2013 Julkaisuvapaa tiistaina 26.3.2013 klo 9.00 Kaakkois-Suomen työllikatsaus kuu 2013 Työttömänä olevia työnhakijoista oli Kaakkois-Suomessa

Lisätiedot

Etelä-Kymenlaakson henkilökuljetusyksikkö. Asiakirjatyyppi. Raportti. Päivämäärä. Helmikuu 2018

Etelä-Kymenlaakson henkilökuljetusyksikkö. Asiakirjatyyppi. Raportti. Päivämäärä. Helmikuu 2018 Etelä-Kymenlaakson henkilökuljetusyksikkö Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä Helmikuu 2018 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:O 137/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN VUOSIRA- PORTTI KOTKAN

Lisätiedot

Joukkoliikenteen palvelutason vahvistaminen Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueella

Joukkoliikenteen palvelutason vahvistaminen Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueella Päätös 1 (3) JAKELUN MUKAAN Joukkoliikenteen palvelutason vahvistaminen Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueella ASIA Joukkoliikenteen palvelutason vahvistaminen Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueelle RATKAISU,

Lisätiedot

Savonlinja-yhti. yhtiöt. Pysäkiltä pysäkille jo yli 85 vuotta

Savonlinja-yhti. yhtiöt. Pysäkiltä pysäkille jo yli 85 vuotta Savonlinja-yhti yhtiöt Pysäkiltä pysäkille jo yli 85 vuotta Joukkoliikennepalvelut tuottajan näkökulmasta Olli Hirvonen paikallispäällikkö Autolinjat Oy Luotettavaa matkustajapalvelua jo vuodesta 1924

Lisätiedot

ELY-keskuksen palvelut

ELY-keskuksen palvelut ELY-keskuksen palvelut Hoivayrittäjien tilaisuus 6.10.2011 Lisää viraston nimi, tekijän nimi ja osasto 11.10.2011 1 Yrittäjäkoulutukset ja valmennuspalvelut Yrittäjäkoulutusta Ideasta yritykseksi -päivä,

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Keski-Uudenmaan kuntien ja Uudenmaan ELY-keskuksen henkilöliikenneselvityksestä ja joukkoliikenteen palvelutasomäärittelystä

Lausuntopyyntö Keski-Uudenmaan kuntien ja Uudenmaan ELY-keskuksen henkilöliikenneselvityksestä ja joukkoliikenteen palvelutasomäärittelystä Lausuntopyyntö Keski-Uudenmaan kuntien ja Uudenmaan ELY-keskuksen henkilöliikenneselvityksestä ja joukkoliikenteen palvelutasomäärittelystä KUUMA-johtokunta 5.10.2016 / Jukka-Matti Laakso Joukkoliikenteen

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Kaakkois-Suomessa. Lokakuu Lähde: TEM, Työnvälitystilasto.

Nuorisotakuun seuranta Kaakkois-Suomessa. Lokakuu Lähde: TEM, Työnvälitystilasto. Nuorisotakuun seuranta Kaakkois-Suomessa Lokakuu 2014. Lähde: TEM, Työnvälitystilasto. Terminologiaa Alle 25-vuotiaiden virta yli 3kk työttömyyteen, % Alle 25-vuotiaiden kolmen kuukauden työttömyyden ylittävien

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Kaakkois-Suomessa. Syyskuu Lähde: TEM, Työnvälitystilasto.

Nuorisotakuun seuranta Kaakkois-Suomessa. Syyskuu Lähde: TEM, Työnvälitystilasto. Nuorisotakuun seuranta Kaakkois-Suomessa Syyskuu 2014. Lähde: TEM, Työnvälitystilasto. Terminologiaa Alle 25-vuotiaiden virta yli 3kk työttömyyteen, % Alle 25-vuotiaiden kolmen kuukauden työttömyyden ylittävien

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Kaakkois-Suomessa. Syyskuu Lähde: TEM, työnvälitystilasto.

Nuorisotakuun seuranta Kaakkois-Suomessa. Syyskuu Lähde: TEM, työnvälitystilasto. Nuorisotakuun seuranta Kaakkois-Suomessa Syyskuu 2015. Lähde: TEM, työnvälitystilasto. Terminologiaa Alle 25-vuotiaiden virta yli 3kk työttömyyteen, % Alle 25-vuotiaiden kolmen kuukauden työttömyyden ylittävien

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Kaakkois-Suomessa. Lokakuu Lähde: TEM, työnvälitystilasto.

Nuorisotakuun seuranta Kaakkois-Suomessa. Lokakuu Lähde: TEM, työnvälitystilasto. Nuorisotakuun seuranta Kaakkois-Suomessa Lokakuu 2015. Lähde: TEM, työnvälitystilasto. Terminologiaa Alle 25-vuotiaiden virta yli 3kk työttömyyteen, % Alle 25-vuotiaiden kolmen kuukauden työttömyyden ylittävien

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Kaakkois-Suomessa. Elokuu Lähde: TEM, työnvälitystilasto.

Nuorisotakuun seuranta Kaakkois-Suomessa. Elokuu Lähde: TEM, työnvälitystilasto. Nuorisotakuun seuranta Kaakkois-Suomessa Elokuu 2015. Lähde: TEM, työnvälitystilasto. Terminologiaa Alle 25-vuotiaiden virta yli 3kk työttömyyteen, % Alle 25-vuotiaiden kolmen kuukauden työttömyyden ylittävien

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Kaakkois-Suomessa. Toukokuu Lähde: TEM, työnvälitystilasto.

Nuorisotakuun seuranta Kaakkois-Suomessa. Toukokuu Lähde: TEM, työnvälitystilasto. Nuorisotakuun seuranta Kaakkois-Suomessa Toukokuu. Lähde: TEM, työnvälitystilasto. Terminologiaa Alle 25-vuotiaiden virta yli 3kk työttömyyteen, % Alle 25-vuotiaiden kolmen kuukauden työttömyyden ylittävien

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Kaakkois-Suomessa. Maaliskuu Lähde: TEM, Työnvälitystilasto.

Nuorisotakuun seuranta Kaakkois-Suomessa. Maaliskuu Lähde: TEM, Työnvälitystilasto. Nuorisotakuun seuranta Kaakkois-Suomessa Maaliskuu. Lähde: TEM, Työnvälitystilasto. Terminologiaa Alle 25-vuotiaiden virta yli 3kk työttömyyteen, % Alle 25-vuotiaiden kolmen kuukauden työttömyyden ylittävien

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Kaakkois-Suomessa. Marraskuu Lähde: TEM, Työnvälitystilasto.

Nuorisotakuun seuranta Kaakkois-Suomessa. Marraskuu Lähde: TEM, Työnvälitystilasto. Nuorisotakuun seuranta Kaakkois-Suomessa Marraskuu. Lähde: TEM, Työnvälitystilasto. Terminologiaa Alle 25-vuotiaiden virta yli 3kk työttömyyteen, % Alle 25-vuotiaiden kolmen kuukauden työttömyyden ylittävien

Lisätiedot

Jäsenkysely 2014 ( )

Jäsenkysely 2014 ( ) (25.9.2014) 1.10.2014 1. Vastaajan taustatiedot Vastanneiden yritysten määrä 55 yritystä Kattavuus automäärällä mitattuna n. 35% 1. Vastaajan taustatiedot : Osasto Helsingin osasto 16% Itä-Suomen osasto

Lisätiedot

LIIKENNÖINTISOPIMUS NRO

LIIKENNÖINTISOPIMUS NRO Dno Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pp.kk.2014 KASELY/1550/06.10.02/2013 20.12.2013 LIIKENNÖINTISOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: Kaakkois-Suomen ELY-keskus Osoite: Käyntiosoite:

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/ ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODELTA 2011

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/ ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODELTA 2011 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODELTA 2011 Jyväskylässä 21.3.2012 1. Toimivaltaisen viranomaisen raportointivelvollisuus

Lisätiedot

Joukkoliikenteen järjestäminen. Kehto- foorumi Pori 21.3.2013 Silja Siltala liikenneinsinööri

Joukkoliikenteen järjestäminen. Kehto- foorumi Pori 21.3.2013 Silja Siltala liikenneinsinööri Joukkoliikenteen järjestäminen Kehto- foorumi Pori 21.3.2013 Silja Siltala liikenneinsinööri Linja-autoliikenteen järjestäminen ja rooli tulevaisuudessa Liikenne- ja viestintävaliokunta kuuleminen 8.3.2013/

Lisätiedot

10 Kymenlaakso. 10.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti KYMENLAAKSO

10 Kymenlaakso. 10.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti KYMENLAAKSO Kulttuuria kartalla 10 Kymenlaakso 10.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 10.1. KYMENLAAKSO Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 3 kpl Taajaan asutut: - kpl Maaseutumaiset: 4 kpl Kymenlaakson

Lisätiedot

Huhtikuun työllisyyskatsaus 4/2013

Huhtikuun työllisyyskatsaus 4/2013 NÄKYMIÄ HUHTISKUU 2013 KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUS Huhtikuun työllikatsaus 4/2013 Julkaisuvapaa tiistaina 21.5.2013 klo 9.00 Kaakkois-Suomen työllikatsaus kuu 2013 Työttömänä olevien työnhakijoiden määrä

Lisätiedot

Joukkoliikenteen valtakunnalliset indikaattorit

Joukkoliikenteen valtakunnalliset indikaattorit Joukkoliikenteen valtakunnalliset indikaattorit Toni Bärman, Joukkoliikenteen palvelut yksikkö, Liikennevirasto 10.9.2015 Joukkoliikenteen valtakunnalliset indikaattorit Joukkoliikenteen muutokset & toimivaltaiset

Lisätiedot

toiminnanjohtaja Pekka Aalto, Suomen Paikallisliikenneliitto ry 15.1.2013

toiminnanjohtaja Pekka Aalto, Suomen Paikallisliikenneliitto ry 15.1.2013 JOUKKOLIIKENTEEN KILPAILUTTAMISEN KRIITTISET PISTEET, kun vaihtoehtoina ovat markkinaehtoinen liikenne ja PSAvaihtoehtoina bruttomalli sekä käyttöoikeussopimukset toiminnanjohtaja Pekka Aalto, Suomen Paikallisliikenneliitto

Lisätiedot

Heinäkuun työllisyyskatsaus 7/2013

Heinäkuun työllisyyskatsaus 7/2013 NÄKYMIÄ HEINÄKUU 2013 Heinäkuun työllisyyskatsaus 7/2013 Julkaisuvapaa tiistaina 20.8.2013 klo 9.00 Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus heinäkuu 2013 Työttömien työnhakijoiden määrä on kasvanut, mutta Kaakkois-Suomessa

Lisätiedot

Heinäkuun työllisyyskatsaus 7/2012

Heinäkuun työllisyyskatsaus 7/2012 2011 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu 2012 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä -5,7-6,4-6,7-5,7-5,7-4,5-4,3-4,5-4,0-3,9-2,9-2,6-0,6 1,1 2,5 2,9 3,0 3,2 4,0 NÄKYMIÄ

Lisätiedot

Linja-autoliikenteen järjestäminen ja rooli tulevaisuudessa. Liikenne- ja viestintävaliokunta kuuleminen 8.3.2013

Linja-autoliikenteen järjestäminen ja rooli tulevaisuudessa. Liikenne- ja viestintävaliokunta kuuleminen 8.3.2013 Linja-autoliikenteen järjestäminen ja rooli tulevaisuudessa Liikenne- ja viestintävaliokunta kuuleminen 8.3.2013 Joukkoliikenteen rooli tulevaisuudessa Joukkoliikenne on osa valtion, seutujen ja kuntien

Lisätiedot

Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2012

Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2012 NÄKYMIÄ MARRASKUU 2012 Marraskuun työllikatsaus 11/2012 Julkaisuvapaa perjantaina 21.12.2012 klo 9.00 Kaakkois-Suomen työllikatsaus kuu 2012 Työttömänä olevia työnhakijoita oli kuun lopussa Kaakkois-Suomessa

Lisätiedot

Toukokuun työllisyyskatsaus 5/2014

Toukokuun työllisyyskatsaus 5/2014 NÄKYMIÄ TOUKOIKUU 2014 Toukokuun työllisyyskatsaus 5/2014 Julkaisuvapaa tiistaina 24.6.2014 klo 9.00 Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus toukokuu 2014 Työttömyys on lisääntynyt toukokuussa hieman enemmän

Lisätiedot

Maaliskuun työllisyyskatsaus 3/2012

Maaliskuun työllisyyskatsaus 3/2012 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2012 Maaliskuun työllisyyskatsaus 3/2012 Julkaisuvapaa tiistaina 24.4.2012 klo 9.00 Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus maaliskuu 2012 Työttömyys kääntyi Kaakkois-Suomessa keskitalvella

Lisätiedot

Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2013

Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2013 NÄKYMIÄ MARRASKUU 2013 KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUS Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2013 Julkaisuvapaa tiistaina 20.12.2013 klo 9.00 Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus marraskuu 2013 Kaakkois-Suomessa oli

Lisätiedot

Mitä joukkoliikenteen muutos tuo tullessaan tausta ja kuntien rooli. Kuntamarkkinat 2013 Silja Siltala liikenneinsinööri

Mitä joukkoliikenteen muutos tuo tullessaan tausta ja kuntien rooli. Kuntamarkkinat 2013 Silja Siltala liikenneinsinööri Mitä joukkoliikenteen muutos tuo tullessaan tausta ja kuntien rooli Kuntamarkkinat 2013 Silja Siltala liikenneinsinööri Joukkoliikenteen rooli tulevaisuudessa Joukkoliikenne on osa valtion, seutujen ja

Lisätiedot

Toukokuun työllisyyskatsaus 5/2013

Toukokuun työllisyyskatsaus 5/2013 NÄKYMIÄ TOUKOKUU 2013 Toukokuun työllikatsaus 5/2013 Julkaisuvapaa tiistaina 25.6.2013 klo 9.00 Kaakkois-Suomen työllikatsaus kuu 2013 Talven ja kevään aiempien kuukausien mukainen työttömyyden kasvuvauhti

Lisätiedot

Liite 11: Seudullisesti tärkeä ELY-liikenne

Liite 11: Seudullisesti tärkeä ELY-liikenne Liite 11: Seudullisesti tärkeä ELY-liikenne Palvelutason ja peruspalveluiden saavutettavuuden kannalta tärkeät ELY-liikenteen vuorot Case: Puumala-Anttola, Juva, Haukivuori, Kangasniemi, Hirvensalmi, Pertunmaa,

Lisätiedot

Vaikeavammaisten kuljetuspalveluesite

Vaikeavammaisten kuljetuspalveluesite Vaikeavammaisten kuljetuspalveluesite Asiointi- ja virkistysmatkat Hakeminen Vaikeavammaisten kuljetuspalvelua voi hakea henkilö, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vammansa tai sairautensa

Lisätiedot

Vaikeavammaisten kuljetuspalveluesite 2016

Vaikeavammaisten kuljetuspalveluesite 2016 www.eksote.fi Vaikeavammaisten kuljetuspalveluesite 2016 Asiointi- ja virkistysmatkat Hakeminen Vaikeavammaisten kuljetuspalvelua voi hakea henkilö, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka

Lisätiedot

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 2011.2015 UUDELY49S/2015 Jakelun mukaan UUDENMAAN ELY-KESKUKSEN JOUKKOLIIKENNEMÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 Uudenmaan ELY-keskus on joukkoinkenteen

Lisätiedot

Toukokuun työllisyyskatsaus 5/2012

Toukokuun työllisyyskatsaus 5/2012 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu NÄKYMIÄ TOUKOKUU 2012 Toukokuun työllisyyskatsaus 5/2012 Julkaisuvapaa tiistaina 26.6.2012 klo 9.00 Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus

Lisätiedot

Postitoimipaikka. Tampere. Sähköpostiosoite

Postitoimipaikka. Tampere. Sähköpostiosoite V i r a n o m a i n e n t ä y t t ä ä Dnro REITTILIIKENNELUPAHAKEMUS Liikennöi usean toimivaltaisen lupaviranomaisen alueella 1. Hakija/liikenteenharjoittaja Yrityksen nimi tai henkilön sukunimi ja etunimet

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus heinäkuu 2015

Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus heinäkuu 2015 NÄKYMIÄ HEINÄKUU 2015 KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUS Kaakkois-Suomen työllikatsaus kuu 2015 Julkaisuvapaa tiistaina 25.8.2015 klo 9.00 Parikkala Ruokolahti Rautjärvi Savitaipale Taipalsaari Imatra Lemi Iitti

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus syyskuu 2015

Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus syyskuu 2015 NÄKYMIÄ SYYSKUU 2015 KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUS Kaakkois-Suomen työllikatsaus kuu 2015 Julkaisuvapaa tiistaina 20.10.2015 klo 9.00 Parikkala Ruokolahti Rautjärvi Savitaipale Taipalsaari Imatra Lemi Iitti

Lisätiedot

Liikennekaaren vaikutukset hankintalakiin

Liikennekaaren vaikutukset hankintalakiin Liikennekaaren vaikutukset hankintalakiin Liikenne- ja viestintävaliokunta 13.10.2016 Esityksen sisältö 1. Hankintaan liittyvät lainsäädännön soveltamisalakysymykset 2. Liikennekaaren mukaiset hankinnan

Lisätiedot

Joukkoliikenteen järjestäminen; rahoituksen riittävyys kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet. Jenni Eskola, Liikennevirasto

Joukkoliikenteen järjestäminen; rahoituksen riittävyys kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet. Jenni Eskola, Liikennevirasto Joukkoliikenteen järjestäminen; rahoituksen riittävyys kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet Jenni Eskola, Liikennevirasto Joukkoliikenneuudistuksen vaikutukset Uudistuksen vaikutuksia Markkinaehtoinen

Lisätiedot

Elokuun työllisyyskatsaus 8/2012

Elokuun työllisyyskatsaus 8/2012 NÄKYMIÄ ELOKUU 2012 Elokuun työllikatsaus 8/2012 Julkaisuvapaa tiistaina 25.9.2012 klo 9.00 Kaakkois-Suomen työllikatsaus kuu 2012 Kaakkois-Suomen työttömien työnhakijoiden määrä on kasvanut 3,0 % viime

Lisätiedot

TARJOUS Asikkalan kunta/ Hartolan kunta/ Padasjoen kunta / Sysmän kunta JOUKKOLIIKENTEEN ASIANTUNTIJAPALVELUT

TARJOUS Asikkalan kunta/ Hartolan kunta/ Padasjoen kunta / Sysmän kunta JOUKKOLIIKENTEEN ASIANTUNTIJAPALVELUT 1 TARJOUS 22.4.2013 Asikkalan kunta/ Hartolan kunta/ Padasjoen kunta / Sysmän kunta JOUKKOLIIKENTEEN ASIANTUNTIJAPALVELUT Viitaten puhelinkeskusteluun 19.4.2013 Marketta Kitkiöjoki/ Timo Ahokanto, tarjoan

Lisätiedot

Itä-Suomen henkilöliikennestrategia. Joukkoliikenteen järjestämistavat POS-ELYn toimivalta-alueella

Itä-Suomen henkilöliikennestrategia. Joukkoliikenteen järjestämistavat POS-ELYn toimivalta-alueella Itä-Suomen henkilöliikennestrategia Joukkoliikenteen järjestämistavat POS-ELYn toimivalta-alueella Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 1 NELJÄ OSAPROJEKTIA ITÄ-SUOMEN HENKILÖLIIKENNESTRATEGIA

Lisätiedot

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 1a. Nykytilan selvitys Toimintaympäristö

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 1a. Nykytilan selvitys Toimintaympäristö Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma 1a. Nykytilan selvitys Toimintaympäristö 1.9.2015 Yhteenveto toimintaympäristöstä Taipalsaaren liikenteen toimintaympäristöstä koottiin työn alussa seuraavat

Lisätiedot

Lokakuun työllisyyskatsaus 10/2012

Lokakuun työllisyyskatsaus 10/2012 NÄKYMIÄ LOKAKUU 2012 Lokakuun työllisyyskatsaus 10/2012 Julkaisuvapaa tiistaina 20.11.2012 klo 9.00 Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus lokakuu 2012 Työttömänä olevien työnhakijoiden määrä oli lokakuun lopussa

Lisätiedot

Joukkoliikenteen tila ja näkymät Kanta-Häme

Joukkoliikenteen tila ja näkymät Kanta-Häme Joukkoliikenteen tila ja näkymät Kanta-Häme Otteita LAL:n strategiatyöstä Linja-autoliitto ry on kaikkien Suomessa linja-autoliikennettä harjoittavien ja muita henkilökuljetuspalveluita tarjoavien henkilöliikenneyritysten

Lisätiedot

Huhtikuun työllisyyskatsaus 4/2012

Huhtikuun työllisyyskatsaus 4/2012 NÄKYMIÄ HUHTIKUU 2012 Huhtikuun työllisyyskatsaus 4/2012 Julkaisuvapaa tiistaina 22.5.2012 klo 9.00 Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus huhtikuu 2012 Kaakkois-Suomen työttömien työnhakijoiden määrä oli huhtikuun

Lisätiedot

Postitoimipaikka. Tampere. Sähköpostiosoite

Postitoimipaikka. Tampere. Sähköpostiosoite V i r a n o m a i n e n t ä y t t ä ä Dnro REITTILIIKENNELUPAHAKEMUS Liikennöi usean toimivaltaisen lupaviranomaisen alueella 1. Hakija/liikenteenharjoittaja Yrityksen nimi tai henkilön sukunimi ja etunimet

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus lokakuu 2015

Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus lokakuu 2015 NÄKYMIÄ LOKAKUU 2015 KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUS Kaakkois-Suomen työllikatsaus kuu 2015 Julkaisuvapaa tiistaina 24.11.2015 klo 9.00 Parikkala Ruokolahti Rautjärvi Savitaipale Taipalsaari Imatra Lemi Iitti

Lisätiedot

Vaalimaan työpaikkakeskittymän joukkoliikenteen järjestäminen. Esitys kunnille (Kotka, Hamina & Virolahti) Cursor Oy

Vaalimaan työpaikkakeskittymän joukkoliikenteen järjestäminen. Esitys kunnille (Kotka, Hamina & Virolahti) Cursor Oy Vaalimaan työpaikkakeskittymän joukkoliikenteen järjestäminen Esitys kunnille (Kotka, Hamina & Virolahti) - 13.7.2018 Cursor Oy Taustat ja lähtökohdat Vaalimaalle on kehittymässä monipuolinen työpaikkakeskittymä,

Lisätiedot

Maankäyttö, liikenne ja ympäristö Nykytilan kartoitus

Maankäyttö, liikenne ja ympäristö Nykytilan kartoitus Maankäyttö, liikenne ja ympäristö Nykytilan kartoitus Tehtävä: Liikennepalveluiden maakunnallinen kehittäminen ja järjestäminen - Joukkoliikenne - Tehtävien nykytilan kartoitus Lakiperusta: Joukkoliikenteen

Lisätiedot

SOPIMUS HANKINTAYHTEISTYÖSTÄ REITIN TURKU-LIETO-AURA-PÖYTYÄ-ORIPÄÄ JOUKKOLIIKENTEEN JÄRJESTÄMISESSÄ

SOPIMUS HANKINTAYHTEISTYÖSTÄ REITIN TURKU-LIETO-AURA-PÖYTYÄ-ORIPÄÄ JOUKKOLIIKENTEEN JÄRJESTÄMISESSÄ VARELY/2239/06.10.01/2013 1 (3) 5.12.2013 SOPIMUS HANKINTAYHTEISTYÖSTÄ REITIN TURKU-LIETO-AURA-PÖYTYÄ-ORIPÄÄ JOUKKOLIIKENTEEN JÄRJESTÄMISESSÄ Varsinais-Suomen ELY-keskus (ELY-keskus) ja Turun kaupunkiseudun

Lisätiedot

Lokakuun työllisyyskatsaus 10/2013

Lokakuun työllisyyskatsaus 10/2013 NÄKYMIÄ LOKAKUU 2013 Lokakuun työllikatsaus 10/2013 Julkaisuvapaa tiistaina 26.11.2013 klo 9.00 Kaakkois-Suomen työllikatsaus kuu 2013 Työttömyyden kuva ei ole Kaakkois-Suomessa olennaisesti muuttunut

Lisätiedot

Postitoimipaikka. Tampere. Sähköpostiosoite

Postitoimipaikka. Tampere. Sähköpostiosoite V i r a n o m a i n e n t ä y t t ä ä Dnro REITTILIIKENNELUPAHAKEMUS Liikennöi usean toimivaltaisen lupaviranomaisen alueella 1. Hakija/liikenteenharjoittaja Yrityksen nimi tai henkilön sukunimi ja etunimet

Lisätiedot

3 Etelä-Karjala. 3.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

3 Etelä-Karjala. 3.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 3 Etelä-Karjala 3.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Etelä-Karjalan maakunta jakautuu kahteen seutukuntaan ja kymmeneen kuntaan. Kunnista Imatra ja maakuntakeskus Lappeenranta

Lisätiedot

EU:n Palvelusopimusasetuksen 7 artiklan 1. kohdan mukainen Lahden seudun joukkoliikenneviranomaisen yhdistelmäraportti

EU:n Palvelusopimusasetuksen 7 artiklan 1. kohdan mukainen Lahden seudun joukkoliikenneviranomaisen yhdistelmäraportti EU:n Palvelusopimusasetuksen 7 artiklan 1. kohdan mukainen Lahden seudun joukkoliikenneviranomaisen yhdistelmäraportti 2 (8) Sisällys Raportin tausta ja tarkoitus... 3 Lahden toimivaltaisen viranomaisen

Lisätiedot

Postitoimipaikka. Tampere. Sähköpostiosoite

Postitoimipaikka. Tampere. Sähköpostiosoite V i r a n o m a i n e n t ä y t t ä ä Dnro REITTILIIKENNELUPAHAKEMUS Liikennöi usean toimivaltaisen lupaviranomaisen alueella 1. Hakija/liikenteenharjoittaja Yrityksen nimi tai henkilön sukunimi ja etunimet

Lisätiedot

Joulukuun työllisyyskatsaus 12/2013

Joulukuun työllisyyskatsaus 12/2013 NÄKYMIÄ JOULUKUU 2013 Joulukuun työllikatsaus 12/2013 Julkaisuvapaa tiistaina 21.1.2014 klo 9.00 Kaakkois-Suomen työllikatsaus kuu 2013 Työttömien työnhakijoiden määrä on Kaakkois-Suomessa lisääntynyt

Lisätiedot

Arvio PSA-suojan poiston taloudellisista vaikutuksista

Arvio PSA-suojan poiston taloudellisista vaikutuksista Arvio PSA-suojan poiston taloudellisista vaikutuksista 1.12.2015 Copyright Tempo Economics Oy Äyritie 12 B, 01510 Vantaa www.tempoeconomics.fi Havaintoja julkisen liikenteen tunnusluvuista Henkilöauton

Lisätiedot

Kaupunkiympäristö. EU:n Palvelusopimusasetuksen 7 artiklan 1. kohdan mukainen LAHDEN SEUDUN JOUKKOLIIKENNEVIRANOMAISEN YHDISTELMÄRAPORTTI 2015

Kaupunkiympäristö. EU:n Palvelusopimusasetuksen 7 artiklan 1. kohdan mukainen LAHDEN SEUDUN JOUKKOLIIKENNEVIRANOMAISEN YHDISTELMÄRAPORTTI 2015 Kaupunkiympäristö EU:n Palvelusopimusasetuksen 7 artiklan 1. kohdan mukainen LAHDEN SEUDUN JOUKKOLIIKENNEVIRANOMAISEN YHDISTELMÄRAPORTTI 2015 Lahden tekninen ja ympäristötoimiala Puhelinvaihde (03) 814

Lisätiedot

AJATUKSIA OHJAAMOSTA. Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto Antti Ronkainen. Kaakkois-Suomen TE-toimisto

AJATUKSIA OHJAAMOSTA. Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto Antti Ronkainen. Kaakkois-Suomen TE-toimisto AJATUKSIA OHJAAMOSTA Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto Antti Ronkainen 1 Kaakkois-Suomen TE-toimisto 2 4.2.2015 Kaakkois-Suomen TE-toimisto Esityksen otsikko Nuorisotakuun piiriin kuuluvat työttömät

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus marraskuu 2015

Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus marraskuu 2015 NÄKYMIÄ MARRASKUU 2015 KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUS Kaakkois-Suomen työllikatsaus kuu 2015 Julkaisuvapaa tiistaina 22.12.2015 klo 9.00 Parikkala Ruokolahti Rautjärvi Savitaipale Taipalsaari Imatra Lemi Iitti

Lisätiedot