Keski-Suomen ELY-keskuksen toimivalta-alueen joukkoliikenteen hankintasuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keski-Suomen ELY-keskuksen toimivalta-alueen joukkoliikenteen hankintasuunnitelma"

Transkriptio

1 Keski-Suomen ELY-keskuksen toimivalta-alueen joukkoliikenteen hankintasuunnitelma Yleistä Keski-Suomen ELY-keskus on vahvistanut toimialueellaan joukkoliikennelain 4 :ssä tarkoitetun tavoitteellisen palvelutason ajalle Päätöksellään ELYkeskus on päättänyt järjestää joukkoliikennepalvelut toimialueellaan palvelusopimusasetuksen mukaisesti niiltä osin kuin siirtymäajansopimukset päättyvät ja markkinaehtoisesti syntyvän liikenteen palveluja ei voida pitää riittävinä tavoitellun palvelutason saavuttamiseksi tai lippujen hintojen pitämiseksi houkuttelevalla tasolla. Tällä suunnitelmalla tarkennetaan ELY-keskuksen antamaa päätöstä liikenteen järjestämisestä siirtymäajan sopimuksilla olevan liikenteen vaiheittain päättyessä alkaen. Suunnitelmassa pyritään myös tuomaan esille ne liikenteet ja liikennöintialueet, joiden oletetaan järjestyvän ensisijaisesti markkinaehtoisesti reittiliikenneluvilla. Suunnitelmaa täydennetään tarpeen mukaan. Suunnitelman tarkoituksena on kertoa liikenteenharjoittajille tulevista hankinnoista. Toimialue Keski-Suomen ELY-keskus järjestää joukkoliikennettä Keski-Suomen maakunnassa omalla joukkoliikennelaissa mainitulla toimivalta-alueellaan. Keski-Suomessa Jyväskylän kaupunki vastaa seudullisena kunnallisena viranomaisena Jyväskylän, Laukaan ja Muuramen kunnan sisäisen joukkoliikenteen järjestämisestä. Keski-Suomen ELY-keskuksen alueella on myös pitempimatkaista, maakuntarajat ylittävää joukkoliikennettä, jonka järjestämisestä vastaa se ELY-keskus jonka toimivalta-alueella suurin osa reitin kilometreistä on. Liikenteen järjestämistavat Joukkoliikennelain ja Euroopan Unionin palvelusopimusasetuksen (PSA) johdosta liikennöitsijöille myönnetyt linjaliikenneluvat muutettiin marras-joulukuussa 2009 siirtymäajan liikennöintisopimuksiksi. Sopimukset päättyvät vaiheittain Tämän jälkeen liikenteet järjestetään uuden lainsäädännön mukaisesti. Järjestämistavat ovat: 1. palvelusopimusasetuksen (PSA) mukaan järjestetty liikenne 2. markkinaehtoisesti järjestetty liikenne.

2 PSA:n mukaan järjestettävässä joukkoliikenteessä toimivaltainen viranomainen suunnittelee reitit ja aikataulut sekä päättää asiakashinnat. Pääsääntöisesti liikenne kilpailutetaan. Markkinaehtoisessa liikenteessä liikenteenharjoittaja määrittelee liikenteen reitin, aikataulun ja asiakashinnat. Reittiliikennettä liikennöidään reittiliikenneluvilla. Liikenteen järjestäminen Keski-Suomen ELY-keskuksen toimivalta-alueella Keski-Suomen ELY-keskus järjestää toimivalta-alueensa joukkoliikenteen lähtökohtaisesti PSA:n mukaisesti, jos: a) kunnassa tehdään nykyisin seutu- ja työmatkaliikenteen lipuilla vähintään matkaa vuodessa b) kuntaparin välillä työmatkapendelöinnin määrä on vähintään 400 työssäkävijää suuntaansa, tai c) silloin, kun toisen asteen opiskelijat ovat ottaneet huomattavan määrän opiskelupaikkoja vastaan kotipaikkakunnan ulkopuolisesta kunnasta. PSA-liikenteen järjestämiseen voivat vaikuttaa myös muut asiat kuten esim. joukkoliikenteen tavoitteelliset palvelutasotavoitteet sekä nykyisen joukkoliikenteen tarjonta silloin, kun liikenteelle on kysyntää. PSA-liikenne turvaa kaupunkiseudulle yhtenäisen ja todennäköisesti myös asiakkaille markkinaehtoista liikennettä edullisemman lippujärjestelmän. Niillä alueilla ja yhteysväleillä, joissa edellä mainitut kohdat a)-c) eivät toteudu, ensisijainen tavoite on markkinaehtoinen liikenne. Tyypillisiä markkinaehtoiseksi ohjattavia liikenteitä ovat mm. nykyistä pikavuoroliikennettä vastaava liikenne sekä kuntien sisäiset, lähinnä koululaisliikennettä palvelevat joukkoliikenneyhteydet. Näihin yhteyksiin ei tälläkään hetkellä ole ohjautunut merkittävää kuntien ja valtion maksamaa seutulipputukea. Seuraavan sivun karttakuvassa on esitetty alustava suunnitelma liikenteen järjestämistavasta eri alueilla. Vihreällä merkitty alue on Jyväskylän kaupungin seudullisen toimivaltaisen viranomaisen toimivalta-aluetta.

3

4 Päättyvät sopimukset Keski-Suomen ELY-keskuksen toimivallassa olevat, päättyvät siirtymäajan liikennöintisopimukset on esitetty liitteessä 1. Keväällä päättyvät ostoliikennesopimukset on esitetty liitteessä 2. Markkinaehtoisesti järjestettävistä, vuotta 2014 koskevista reittiliikennelupahakemuksista pyritään tekemään päätökset vuoden 2013 loppuun mennessä. Hankintamenettely ja sen aikataulu Ne liikenteet, jotka on päätetty järjestää PSA:n mukaan ja joita koskevat sopimukset päättyvät vuonna 2014, hankitaan kilpailuttamalla marraskuun 2013 aikana. Hankintoja koskevat ratkaisut pyritään tekemään vuoden 2013 loppuun mennessä. Hankinnoista ilmoitetaan HILMAjärjestelmässä. PSA-liikenne hankitaan reittipohjaisina tai alueellisina käyttöoikeussopimuksina. Hankinta-asiakirjamallit on esitelty ELY-keskuksen internet-sivulla. Tarvittaessa lisätietoja Ylitarkastaja Rauni Malinen, puh Joukkoliikenneasiantuntija Ulla Ropanen, puh

5 Kesällä 2014 päättyvät siirtymäajan liikennöintisopimukset Liite 1 Sopimustunnus Reitin nimi Ajosuunta Lähtö Tulo Kausi ja vuoromerkintä SIIRTYMÄ HANKASALMI - LIEVESTUORE M KOULPM-P LIEVESTUORE - HANKASALMI P KOULPM-P JYVÄSKYLÄ - HANKASALMI M M-P+ JYVÄSKYLÄ - HANKASALMI M M-P+ JYVÄSKYLÄ - HANKASALMI M M-P+ JYVÄSKYLÄ - HANKASALMI M KOULPM-P JYVÄSKYLÄ - HANKASALMI M M-P+ JYVÄSKYLÄ - HANKASALMI M M-P JYVÄSKYLÄ - HANKASALMI M M-P+ HANKASALMI - JYVÄSKYLÄ P KOULPM-P HANKASALMI - JYVÄSKYLÄ P M-P HANKASALMI - JYVÄSKYLÄ P M-P+ HANKASALMI - JYVÄSKYLÄ P M-P+ HANKASALMI - JYVÄSKYLÄ P M-P+ HANKASALMI - JYVÄSKYLÄ P M-P+ HANKASALMI - JYVÄSKYLÄ P M-P+ SIIRTYMÄ JYVÄSKYLÄ - KORPILAHTI - JÄMSÄ M M-P+ JYVÄSKYLÄ - KORPILAHTI - JÄMSÄ M M-P+ JYVÄSKYLÄ - KORPILAHTI - JÄMSÄ M M-P+ JYVÄSKYLÄ - KORPILAHTI - JÄMSÄ M M-P JYVÄSKYLÄ - KORPILAHTI - JÄMSÄ M M-P JYVÄSKYLÄ - KORPILAHTI - JÄMSÄ M M-P JYVÄSKYLÄ - KORPILAHTI - JÄMSÄ M M-PS+ JÄMSÄ - KORPILAHTI - JYVÄSKYLÄ P M-P+ JÄMSÄ - KORPILAHTI - JYVÄSKYLÄ P KOULPM-P JÄMSÄ - KORPILAHTI - JYVÄSKYLÄ P M-P+ JÄMSÄ - KORPILAHTI - JYVÄSKYLÄ P M-P JÄMSÄ - KORPILAHTI - JYVÄSKYLÄ P M-L+ JÄMSÄ - KORPILAHTI - JYVÄSKYLÄ P M-P+ JÄMSÄ - KORPILAHTI - JYVÄSKYLÄ P M-P+ JÄMSÄ - KORPILAHTI - JYVÄSKYLÄ P KOULPM-P JÄMSÄ - KORPILAHTI - JYVÄSKYLÄ P M-P JÄMSÄ - KORPILAHTI - JYVÄSKYLÄ P S+ JÄMSÄ - KORPILAHTI - JYVÄSKYLÄ P M-P+ JYVÄSKYLÄ - KORPILAHTI - JÄMSÄNKOSKI M KOULPM-P JYVÄSKYLÄ - KORPILAHTI - JÄMSÄNKOSKI M KOULPM-P

6 JÄMSÄNKOSKI - KORPILAHTI - JYVÄSKYLÄ P KOULPM-P KAUPPATORI - KORPILAHTI - JÄMSÄNKOSKI M KOULPM-P KAUPPATORI - KORPILAHTI - JÄMSÄNKOSKI M M-P+ JÄMSÄ - KORPILAHTI - KAUPPATORI M M-P MATKAKESKUS - KORPILAHTI - JÄMSÄ M M-P+ SIIRTYMÄ HAAVISTO - JÄMSÄNKOSKI M M-P+ JÄMSÄNKOSKI - KOSKENPÄÄ M KOULPM-P KOSKENPÄÄ - JÄMSÄNKOSKI P KOULPM-P SIIRTYMÄ JÄMSÄ - JÄMSÄNKOSKI M M-P+ JÄMSÄ - JÄMSÄNKOSKI M M-P+ JÄMSÄ - JÄMSÄNKOSKI M M-P+ JÄMSÄ - JÄMSÄNKOSKI M M-P+ JÄMSÄ - JÄMSÄNKOSKI M M-P+ JÄMSÄ - JÄMSÄNKOSKI M KOULPM-P JÄMSÄ - JÄMSÄNKOSKI M M-P+ JÄMSÄ - JÄMSÄNKOSKI M M-P+ JÄMSÄ - JÄMSÄNKOSKI M M-P+ JÄMSÄ - JÄMSÄNKOSKI M KOULPM-P JÄMSÄ - JÄMSÄNKOSKI M M-P+ JÄMSÄ - JÄMSÄNKOSKI M M-P+ JÄMSÄ - JÄMSÄNKOSKI M M-P+ JÄMSÄ - JÄMSÄNKOSKI M M-P+ JÄMSÄ - JÄMSÄNKOSKI M KOULPM-P JÄMSÄ - JÄMSÄNKOSKI M M-P+ JÄMSÄ - JÄMSÄNKOSKI M M-P+ JÄMSÄ - JÄMSÄNKOSKI M M-P JÄMSÄ - JÄMSÄNKOSKI M M-P+ JÄMSÄ - JÄMSÄNKOSKI M M-P+ JÄMSÄ - JÄMSÄNKOSKI M M-P JÄMSÄ - JÄMSÄNKOSKI M M-P JÄMSÄ - JÄMSÄNKOSKI M M-PS+ JÄMSÄNKOSKI - JÄMSÄ M M-P JÄMSÄNKOSKI - JÄMSÄ M M-P+ JÄMSÄNKOSKI - JÄMSÄ M M-P+ JÄMSÄNKOSKI - JÄMSÄ M M-P+ JÄMSÄNKOSKI - JÄMSÄ M M-P+ JÄMSÄNKOSKI - JÄMSÄ M M-P JÄMSÄNKOSKI - JÄMSÄ M M-P+ JÄMSÄNKOSKI - JÄMSÄ M M-P+ JÄMSÄNKOSKI - JÄMSÄ M M-P+ JÄMSÄNKOSKI - JÄMSÄ M M-P+ JÄMSÄNKOSKI - JÄMSÄ M M-P+

7 JÄMSÄNKOSKI - JÄMSÄ M M-P+ JÄMSÄNKOSKI - JÄMSÄ M M-P+ JÄMSÄNKOSKI - JÄMSÄ M M-P+ JÄMSÄNKOSKI - JÄMSÄ M M-P+ JÄMSÄNKOSKI - JÄMSÄ M KOULPM-P JÄMSÄNKOSKI - JÄMSÄ M M-P+ JÄMSÄNKOSKI - JÄMSÄ M M-P+ JÄMSÄNKOSKI - JÄMSÄ M M-P+ JÄMSÄNKOSKI - JÄMSÄ M M-P JÄMSÄNKOSKI - JÄMSÄ M S+ JÄMSÄNKOSKI - JÄMSÄ M M-P+ JÄMSÄ - KAIPOLAN TIIRINNIEMI M KOULPM-P JÄMSÄ - KAIPOLAN TIIRINNIEMI M M-P+ JÄMSÄ - KAIPOLAN TIIRINNIEMI M M-P+ JÄMSÄ - KAIPOLAN TIIRINNIEMI M M-P+ JÄMSÄ - KAIPOLAN TIIRINNIEMI M M-P+ JÄMSÄ - KAIPOLAN TIIRINNIEMI M M-P+ JÄMSÄ - KAIPOLAN TIIRINNIEMI M KOULPM-P JÄMSÄ - KAIPOLAN TIIRINNIEMI M M-P+ JÄMSÄ - KAIPOLAN TIIRINNIEMI M KOULPM-P JÄMSÄ - KAIPOLAN TIIRINNIEMI M KOULPM-P KAIPOLAN TIIRINNIEMI - JÄMSÄ M M-P+ KAIPOLAN TIIRINNIEMI - JÄMSÄ M M-P+ KAIPOLAN TIIRINNIEMI - JÄMSÄ M M-P+ KAIPOLAN TIIRINNIEMI - JÄMSÄ M M-P+ KAIPOLAN TIIRINNIEMI - JÄMSÄ M M-P+ KAIPOLAN TIIRINNIEMI - JÄMSÄ M M-P+ KAIPOLAN TIIRINNIEMI - JÄMSÄ M M-P+ KAIPOLAN TIIRINNIEMI - JÄMSÄ M KOULPM-P KAIPOLAN TIIRINNIEMI - JÄMSÄ M KOULPM-P JÄMSÄ - PÄÄSKYSMÄKI - JÄMSÄNKOSKI M KOULPM-P JÄMSÄ - PÄÄSKYSMÄKI - JÄMSÄNKOSKI M KOULPM-P JÄMSÄ - PÄÄSKYSMÄKI - JÄMSÄNKOSKI M KOULPM-P JÄMSÄ - PÄÄSKYSMÄKI - JÄMSÄNKOSKI M M-P+ JÄMSÄNKOSKI - PÄÄSKYSMÄKI - JÄMSÄ P M-P+ JÄMSÄNKOSKI - PÄÄSKYSMÄKI - JÄMSÄ P KOULPM-P JÄMSÄNKOSKI - PÄÄSKYSMÄKI - JÄMSÄ P M-P+ JÄMSÄNKOSKI - PÄÄSKYSMÄKI - JÄMSÄ P KOULPM-P JÄMSÄNKOSKI - PÄÄSKYSMÄKI - JÄMSÄ P KOULPM-P JÄMSÄNKOSKI - PÄÄSKYSMÄKI - JÄMSÄ P KOULPM-P JÄMSÄNKOSKI - PÄÄSKYSMÄKI - JÄMSÄ P M-P+ JÄMSÄNKOSKI - PUISTOLA - MATARA M M-P+

8 JÄMSÄNKOSKI - PUISTOLA - MATARA M KOULPM-P JÄMSÄNKOSKI - PUISTOLA - MATARA M KOULPM-P JÄMSÄNKOSKI - PUISTOLA - MATARA M M-P+ MATARA - PUISTOLA - JÄMSÄNKOSKI P M-P+ MATARA - PUISTOLA - JÄMSÄNKOSKI P M-P+ MATARA - PUISTOLA - JÄMSÄNKOSKI P M-P+ MATARA - PUISTOLA - JÄMSÄNKOSKI P KOULPM-P JÄMSÄNKOSKI - PUISTOLA M KOULPM-P PUISTOLA - JÄMSÄNKOSKI P M-P+ PUISTOLA - JÄMSÄNKOSKI P M-P+ SIIRTYMÄ JÄMSÄ - HALLI - LÄNKIPOHJA - KÄÄPÄLÄ M KOULPM-P SIIRTYMÄ JYVÄSKYLÄ - YLIVIESKA M SS JYVÄSKYLÄ - YLIVIESKA M M-P++ JYVÄSKYLÄ - YLIVIESKA M PIKA M-P+ YLIVIESKA - JYVÄSKYLÄ P L YLIVIESKA - JYVÄSKYLÄ P M-P++ YLIVIESKA - JYVÄSKYLÄ P PIKA M-P+ SIIRTYMÄ HIRVASKANGAS - LAUKAA M KOULPM-P LAUKAA - ÄÄNEKOSKI, TRAKTORITEHDAS M KOULPM-P SIIRTYMÄ ÄÄNEKOSKI - SUOLAHTI M KOULPM-P ÄÄNEKOSKI - SUOLAHTI M KOULPM-P ÄÄNEKOSKI - SUOLAHTI M M-L ÄÄNEKOSKI - SUOLAHTI M KOULPM-P ÄÄNEKOSKI - SUOLAHTI M M-S ÄÄNEKOSKI - SUOLAHTI M M-P+ ÄÄNEKOSKI - SUOLAHTI M KOULPM-P ÄÄNEKOSKI - SUOLAHTI M M-P ÄÄNEKOSKI - SUOLAHTI M KOULPM-P ÄÄNEKOSKI - SUOLAHTI M M-P+ ÄÄNEKOSKI - SUOLAHTI M M-P ÄÄNEKOSKI - SUOLAHTI M M-P++ ÄÄNEKOSKI - SUOLAHTI M M-P+ ÄÄNEKOSKI - SUOLAHTI M M-P ÄÄNEKOSKI - SUOLAHTI M M-P+ SUOLAHTI - ÄÄNEKOSKI P KOULPM-P SUOLAHTI - ÄÄNEKOSKI P M-P+++ SUOLAHTI - ÄÄNEKOSKI P M-P SUOLAHTI - ÄÄNEKOSKI P KOULPM-P SUOLAHTI - ÄÄNEKOSKI P KOULPM-P SUOLAHTI - ÄÄNEKOSKI P KOULPM-P SUOLAHTI - ÄÄNEKOSKI P M-P+ SUOLAHTI - ÄÄNEKOSKI P M-P++

9 SUOLAHTI - ÄÄNEKOSKI P M-P+ SUOLAHTI - ÄÄNEKOSKI P M-P+++ ÄÄNEKOSKI-SUOLAHTI-KESKI-SUOMEN OPISTO M M-P KESKI-SUOMEN OPISTO-SUOLAHTI-ÄÄNEKOSKI P M-P+ SUOLAHTI - MÄMMENSALMI - ÄÄNEKOSKI M KOULPM-P SUOLAHTI - MÄMMENSALMI - ÄÄNEKOSKI M M-P+ SIIRTYMÄ JÄMSÄ - HALLI M KOULPM-P JÄMSÄ - HALLI M KOULPM-P HALLI - JÄMSÄ P KOULPM-P VARUSKUNTA - JÄMSÄ M KOULPM-P SIIRTYMÄ JÄMSÄNKOSKI - KOSKENPÄÄ M KOULPM-P JÄMSÄNKOSKI - KOSKENPÄÄ M KOULPM-P JÄMSÄNKOSKI - KOSKENPÄÄ M KOULPM-P JÄMSÄNKOSKI - KOSKENPÄÄ M KOULPM-P KOSKENPÄÄ - JÄMSÄNKOSKI P KOULPM-P KOSKENPÄÄ - JÄMSÄNKOSKI P KOULPM-P KOSKENPÄÄ - JÄMSÄNKOSKI P KOULPM-P KOSKENPÄÄ - JÄMSÄNKOSKI P KOULPM-P SIIRTYMÄ JKL - HUUTOMÄKI - SAARIJÄRVI - KARSTULA M M-P JKL - HUUTOMÄKI - SAARIJÄRVI - KARSTULA M M-LSS KARSTULA - SAARIJÄRVI - HUUTOMÄKI - JKL P KOULPM-P KARSTULA - SAARIJÄRVI - HUUTOMÄKI - JKL P M-P+++ KARSTULA-SAARIJÄRVI-HUUTOMÄKI-PRIIMUS- JYVÄSKYLÄ M M-P SAARIJÄRVI - HUUTOMÄKI - JYVÄSKYLÄ M KOULPM-P JKL - UURAINEN - SAARIJÄRVI - KARSTULA M M-P+++ JKL - UURAINEN - SAARIJÄRVI - KARSTULA M M-P JKL - UURAINEN - SAARIJÄRVI - KARSTULA M KOULPM-P JKL - UURAINEN - SAARIJÄRVI - KARSTULA M KOULPM-P KARSTULA - SAARIJÄRVI - UURAINEN - JKL P KOULPM-P KARSTULA - SAARIJÄRVI - UURAINEN - JKL P M-P+++ JYVÄSKYLÄ - UURAINEN M KOULPM-P JYVÄSKYLÄ - UURAINEN M KOULPM-P UURAINEN - JYVÄSKYLÄ P KOULPM-P UURAINEN - JYVÄSKYLÄ P KOULPM-P KARSTULA - KYYJÄRVI M KOULPP KYYJÄRVI - KARSTULA P KOULPP SIIRTYMÄ KARSTULA - PYLKÖNMÄKI M KOULPM-P KARSTULA - PYLKÖNMÄKI M KOULPM-P PYLKÖNMÄKI - KARSTULA P KOULPM-P SIIRTYMÄ SAARIJÄRVI - PYLKÖNMÄKI M KOULPM-P PYLKÖNMÄKI - SAARIJÄRVI P KOULPM-P PYLKÖNMÄKI - SAARIJÄRVI P KOULPM-P

10 SIIRTYMÄ KIVIJÄRVI - KINNULA - JÄÄJOKI - KINNULA M KOULPM-P KINNULA - KIVIJÄRVI M KOULPM-P KINNULA - OLHAVAINEN - MUHOLAN KOULU M KOULPM-P MUHOLAN KOULU - OLHAVAINEN - KINNULA P KOULPP MUHOLAN KOULU - OLHAVAINEN - KINNULA P KOULPM-To KINNULA - MUHOLA M KOULPP KINNULA - MUHOLA M KOULPM-To MUHOLA - KINNULA P KOULPM-P SIIRTYMÄ TOULAT TH - KYMÖNKOSKI - VIITASAARI M KOULPM-P SIIRTYMÄ PETÄJÄVESI - JYVÄSKYLÄ M KOULPM-P PETÄJÄVESI - JYVÄSKYLÄ M KOULPM-P JYVÄSKYLÄ - PETÄJÄVESI - KEURUU M M-P+ JYVÄSKYLÄ - PETÄJÄVESI - KEURUU M KOULPM-P JYVÄSKYLÄ - PETÄJÄVESI - KEURUU M M-P+++ JYVÄSKYLÄ - PETÄJÄVESI - KEURUU M M-L JYVÄSKYLÄ - PETÄJÄVESI - KEURUU M M-P JYVÄSKYLÄ - PETÄJÄVESI - KEURUU M SS JYVÄSKYLÄ - PETÄJÄVESI - KEURUU M PIKA KOULPM-P JYVÄSKYLÄ - PETÄJÄVESI - KEURUU M M-S JYVÄSKYLÄ - PETÄJÄVESI - KEURUU M M-P JYVÄSKYLÄ - PETÄJÄVESI - KEURUU M M-P JYVÄSKYLÄ - PETÄJÄVESI - KEURUU M SS KEURUU - PETÄJÄVESI - JYVÄSKYLÄ P KOULPM-P KEURUU - PETÄJÄVESI - JYVÄSKYLÄ P M-P+++ KEURUU - PETÄJÄVESI - JYVÄSKYLÄ P KOULPM-P KEURUU - PETÄJÄVESI - JYVÄSKYLÄ P M-P KEURUU - PETÄJÄVESI - JYVÄSKYLÄ P M-P KEURUU - PETÄJÄVESI - JYVÄSKYLÄ P M-L KEURUU - PETÄJÄVESI - JYVÄSKYLÄ P M-L KEURUU - PETÄJÄVESI - JYVÄSKYLÄ P M-P KEURUU - PETÄJÄVESI - JYVÄSKYLÄ P KOULPM-P KEURUU - PETÄJÄVESI - JYVÄSKYLÄ P M-S KEURUU - PETÄJÄVESI - JYVÄSKYLÄ P M-P KEURUU - PETÄJÄVESI - JYVÄSKYLÄ P SS LIISALANPERÄ - PETÄJÄVESI M KOULPM-P VIITANIEMEN KOULU - KEURUU M M-L VIITANIEMEN KOULU - KEURUU M M-P VIITANIEMEN KOULU - PETÄJÄVESI M KOULPM-P SIIRTYMÄ LASILANDIA TH - TOIVAKKA M KOULPM-P TOIVAKKA - LASILANDIA TH P KOULPM-P SIIRTYMÄ HEINOLA - JYVÄSKYLÄ M PIKA M-LSS HEINOLA - JYVÄSKYLÄ M PIKA SS

11 JYVÄSKYLÄ - HEINOLA M PIKA M-S JYVÄSKYLÄ - HEINOLA M PIKA M-PSS SIIRTYMÄ JOUTSA - JYVÄSKYLÄ M KOULPM-P SIIRTYMÄ JOUTSA - LUHANKA M KOULPM-P LUHANKA - JOUTSA P KOULPM-P SIIRTYMÄ KEURUU - KETVELNIEMI - HAAPAMÄKI M KOULPM-P KEURUU - HAAPAMÄKI M KOULPM-P HAAPAMÄKI - KEURUU M KOULPM-P HAAPAMÄKI - KEURUU M KOULPM-P KEURUU - KESKI-SUOMEN RYKMENTTI M MSS KESKI-SUOMEN RYKMENTTI - KEURUU P P+++ KESKI-SUOMEN RYKMENTTI - KEURUU P MSS KEURUU - HAAPAMÄKI M KOULPM-P

12 Kesällä 2014 päättyvät ostosopimukset Sopimustunnus Reitin nimi Ajosuunta Lähtö Tulo Liite 2 OSTO JYVÄSKYLÄ - HANKASALMI LS JYVÄSKYLÄ - HANKASALMI M M-P JYVÄSKYLÄ - HANKASALMI M L JYVÄSKYLÄ - HANKASALMI P M-P JYVÄSKYLÄ - HANKASALMI P LS JYVÄSKYLÄ - HANKASALMI P L OSTO JYVÄSKYLÄ-JÄMSÄ-JÄMSÄNKOSKI P S JYVÄSKYLÄ-JÄMSÄ-JÄMSÄNKOSKI P S++ JYVÄSKYLÄ-JÄMSÄ-JÄMSÄNKOSKI P S+ JYVÄSKYLÄ-JÄMSÄ-JÄMSÄNKOSKI M M-P++ JYVÄSKYLÄ-JÄMSÄ-JÄMSÄNKOSKI M S++ JYVÄSKYLÄ-JÄMSÄ-JÄMSÄNKOSKI M M-P+ JYVÄSKYLÄ-JÄMSÄ-JÄMSÄNKOSKI M S+ JYVÄSKYLÄ-JÄMSÄ-JÄMSÄNKOSKI M S JYVÄSKYLÄ-JÄMSÄ-JÄMSÄNKOSKI P M-P JYVÄSKYLÄ-KORPILAHTI M M-PS+ JYVÄSKYLÄ-KORPILAHTI P M-PS+ OSTO ÄÄNEKOSKI-JYVÄSKYLÄ M S SAARIJÄRVI-JYVÄSKYLÄ M M-P SAARIJÄRVI-JYVÄSKYLÄ P M-PS OSTO JYVÄSKYLÄ - HANKASALMI M M-P++ JYVÄSKYLÄ - HANKASALMI M M-P++ JYVÄSKYLÄ - HANKASALMI M M-P++ JYVÄSKYLÄ-HANKASALMI P M-P++ JYVÄSKYLÄ - HANKASALMI P M-P++ JYVÄSKYLÄ - HANKASALMI P M-P++ OSTO JYVÄSKYLÄ - HANKASALMI M L OSTO JYVÄSKYLÄ - HANKASALMI P L Kausi ja vuoromerkintä JYVÄSKYLÄ-KORPILAHTI-JÄMSÄ- JÄMSÄNKOSKI M M-P++ JYVÄSKYLÄ-KORPILAHTI-JÄMSÄ- JÄMSÄNKOSKI M M-P++ JYVÄSKYLÄ-KORPILAHTI-JÄMSÄ- JÄMSÄNKOSKI M L JYVÄSKYLÄ-KORPILAHTI-JÄMSÄ- JÄMSÄNKOSKI P M-P++ JYVÄSKYLÄ-KORPILAHTI-JÄMSÄ- JÄMSÄNKOSKI P M-P++

13 JYVÄSKYLÄ-KORPILAHTI-JÄMSÄ- JÄMSÄNKOSKI P L OSTO JÄMSÄ - KUHMOINEN M KOULP JÄMSÄ-ARVAJA M KOULP JÄMSÄ - KUHMOINEN M KOULP JÄMSÄ - KUHMOINEN P KOULP OSTO SAARIJÄRVI-KANNONKOSKI P KOULP SAARIJÄRVI-KANNONKOSKI M KOULP SAARIJÄRVI-HÄKKILÄ-SAARIJÄRVI M KOULP SAARIJÄRVI-KANNONKOSKI M KOULP SAARIJÄRVI-KANNONKOSKI M KOULP SAARIJÄRVI-KANNONKOSKI P KOULP SAARIJÄRVI-KANNONKOSKI P KOULP OSTO JÄMSÄNKOSKI-JÄMSÄ-JYVÄSKYLÄ M L JÄMSÄNKOSKI-JÄMSÄ-JYVÄSKYLÄ P L OSTO SAARIJÄRVI - JYVÄSKYLÄ P M-L SAARIJÄRVI - JYVÄSKYLÄ M M-P ÄÄNEKOSKI-JYVÄSKYLÄ M L OSTO JÄMSÄ-JYVÄSKYLÄ M M-P++ JÄMSÄ-JYVÄSKYLÄ M M-P+ OSTO SAARIJÄRVI-JYVÄSKYLÄ M SS SAARIJÄRVI-JYVÄSKYLÄ P SS OSTO SOINI-KARSTULA M KOULP SOINI-KARSTULA P KOULP OSTO KARSTULA-SAARIJÄRVI-JYVÄSKYLÄ M L+ KARSTULA-SAARIJÄRVI-JYVÄSKYLÄ P L KARSTULA-SAARIJÄRVI-UURAINEN- JYVÄSKYLÄ M L KARSTULA-SAARIJÄRVI-UURAINEN- JYVÄSKYLÄ M L++ KARSTULA-SAARIJÄRVI-UURAINEN- JYVÄSKYLÄ P L OSTO KARSTULA-KYYJÄRVI M KOULP ALAJÄRVI-KYYJÄRVI-KARSTULA M KOULP KARSTULA-LOKAKYLÄ-KANNONKOSKI M KOULP KANNONKOSKI-KARSTULA M KOULP KARSTULA-KANNONKOSKI M KOULP KARSTULA-KYYJÄRVI-ALAJÄRVI M KOULP OSTO ÄÄNEKOSKI-SAARIJÄRVI P M-P++ ÄÄNEKOSKI-SAARIJÄRVI M M-P++ OSTO KUOPIO-KONNEVESI-LAUKAA-JYVÄSKYLÄ M LS JYVÄSKYLÄ - LAUKAA-SUOLAHTI- KONNEVESI-KUOPIO P LS OSTO JYVÄSKYLÄ-KEURUU M S JYVÄSKYLÄ-KEURUU M L JYVÄSKYLÄ-KEURUU M M-P++

14 JYVÄSKYLÄ-KEURUU P L JYVÄSKYLÄ-KEURUU M M-P+ JYVÄSKYLÄ-KEURUU P M-P++ OSTO KEURUU-MÄNTTÄ M KOULP KEURUU-MÄNTTÄ P KOULPM-To KEURUU-MÄNTTÄ P KOULPP OSTO KEURUU-MULTIA M KOULP KEURUU-MULTIA M KOULP KEURUU-MULTIA P KOULP KEURUU-MULTIA P KOULP OSTO JYVÄSKYLÄ-PETÄJÄVESI-KEURUU M M-P+ JYVÄSKYLÄ-PETÄJÄVESI-KEURUU P M-P+ OSTO JYVÄSKYLÄ - YLÄ-KINTAUS - UURAINEN M KOULP JYVÄSKYLÄ - YLÄ-KINTAUS - UURAINEN M KOULP JYVÄSKYLÄ - YLÄ-KINTAUS - UURAINEN P KOULP OSTO UURAINEN-KINTAUS-JYVÄSKYLÄ M KOULP UURAINEN-KINTAUS-JYVÄSKYLÄ M M-P+++ UURAINEN-KINTAUS-JYVÄSKYLÄ P M-P+ OSTO JYVÄSKYLÄ - TOIVAKKA M L JYVÄSKYLÄ - TOIVAKKA P L OSTO JOUTSA - LUHANKA M KOULP JOUTSA-LUHANKA P KOULP JOUTSA - LUHANKA M KOULP OSTO JOUTSA - JYVÄSKYLÄ M M-P++ JOUTSA - JYVÄSKYLÄ P M-P++ JYVÄSKYLÄ - LEPPÄLAHTI - TOIVAKKA P TiTo+++ JYVÄSKYLÄ - LEPPÄLAHTI - TOIVAKKA M TiTo+++ JYVÄSKYLÄ - TOIVAKKA P M-P+++ JYVÄSKYLÄ - TOIVAKKA P MKP+++ JYVÄSKYLÄ - TOIVAKKA P M-P+++ JYVÄSKYLÄ - TOIVAKKA M M-P+++ JYVÄSKYLÄ - TOIVAKKA M M-P+++ JYVÄSKYLÄ - TOIVAKKA M MKP+++ OSTO TOIVAKKA-PUTKILAHTI-KORPILAHTI M KOULP TOIVAKKA-PUTKILAHTI-KORPILAHTI P KOULP OSTO KUOREKOSKI-VIITASAARI P M-P KUOREKOSKI-VIITASAARI M M-P OSTO KEURUU - VILPPULA M M-L VILPPULA-KEURUU P M-PS OSTO SAARIJÄRVI-KINNULA M P OSTO AHTAANSALMI-KEURUU M KOULP KEURUU-AHTAANSALMI M KOULP OSTO KINNULA-KEIHÄRINKOSKI-VIITASAARI M MP+++ VIITASAARI-KEIHÄRINKOSKI-KINNULA P MP+++ OSTO KEITELE-VIITASAARI P KOULP

15

KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS JOUKKOLIIKENTEEN JÄRJESTÄMISTAPASUUNNITELMA REIJO VAARALA 2013/04/09

KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS JOUKKOLIIKENTEEN JÄRJESTÄMISTAPASUUNNITELMA REIJO VAARALA 2013/04/09 KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS JOUKKOLIIKENTEEN JÄRJESTÄMISTAPASUUNNITELMA SUUNNITTELUN TAVOITE Keski-Suomen ELY-keskuksella on suunnittelun päättyessä tiedossa, millä järjestämistavalla kunkin alueen liikenteet

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimivalta-alueen joukkoliikenteen hankintasuunnitelma

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimivalta-alueen joukkoliikenteen hankintasuunnitelma 26.9.2013 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimivalta-alueen joukkoliikenteen hankintasuunnitelma Yleistä: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on vahvistanut 21.12.2011 toimialueelleen joukkoliikennelain 4 :ssä

Lisätiedot

KASELY/418/ /

KASELY/418/ / Kaakkois-Suomi KASELY/418/06.10.02/2012 11.10.2013 KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN JÄRJESTÄMISTAPAPÄÄTÖSTÄ TÄYDENTÄVÄ HANKINTASUUNNITELMA Kaakkois-Suomen ELY-keskus on päätöksessään 5.6.2012 (KASELY/418/06.10.02/2012)

Lisätiedot

Keski-Suomen kaupallinen palveluverkko Kaupan keskukset ja kehitysmahdollisuudet. Liite 3. Kuntakartat (verkkoliite)

Keski-Suomen kaupallinen palveluverkko Kaupan keskukset ja kehitysmahdollisuudet. Liite 3. Kuntakartat (verkkoliite) Keski-Suomen kaupallinen palveluverkko Kaupan keskukset ja kehitysmahdollisuudet Liite 3. Kuntakartat (verkkoliite) Kuntakartat liittyvät Keski-Suomen liiton Defris-hankkeen Palveluselvitykseen. Jokaisesta

Lisätiedot

Sopimustunnus Reitin nimi Ajosuunta Lähtö Tulo

Sopimustunnus Reitin nimi Ajosuunta Lähtö Tulo 2018 päättyvät käyttöoikeussopimukset Sopimustunnus Reitin nimi Ajosuunta Lähtö Tulo Kausi- ja vuoromerkintä KÄYTTÖ-615246 Keuruun palvelutaksi Ky - 31.12.2017 Keuruu - Vilppula M 5:30 6:35 M-L Vilppula

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS JOUKKOLIIKENTEEN JÄRJESTÄMISTAPASUUNNITELMA

KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS JOUKKOLIIKENTEEN JÄRJESTÄMISTAPASUUNNITELMA KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS JOUKKOLIIKENTEEN JÄRJESTÄMISTAPASUUNNITELMA TÄMÄ KALVOSARJA ESITTÄÄ TILANNEKATSAUKSEN JA RATKAISUIHIN (MM. LIIKENNEKOKONAISUUKSIIN) VOI TULLA MUUTOKSIA. Työ valmistuu maaliskuussa

Lisätiedot

Infotilaisuus Keski-Suomen ELY-keskus

Infotilaisuus Keski-Suomen ELY-keskus Infotilaisuus 27.11.2012 Keski-Suomen ELY-keskus 25.11.2012 Eri viranomaisten toimivallassa olevan liikenteen sovittava yhteen Keski-Suomen ELY-keskuksen vastuulla oleva Keski- Suomen sisäinen liikenne

Lisätiedot

MENOT JA RAHOITUS Yhteensä %-osuus. Henkilöstömenot, joista Projektiin palkattava henkilöstö Työpanoksen siirto

MENOT JA RAHOITUS Yhteensä %-osuus. Henkilöstömenot, joista Projektiin palkattava henkilöstö Työpanoksen siirto 942 538 965 729 1 908 267 63,3 % 716 038 784 229 1 500 267 49,8 % 226 500 181 500 408 000 13,5 % 492 298 468 783 961 081 31,9 % 253 750 188 750 442 500 14,7 % 7 000 5 000 12 000 0,4 % 24 278 20 763 45

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODELTA 2012

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODELTA 2012 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODELTA 2012 Jyväskylässä 6.5.2013 1. Toimivaltaisen viranomaisen raportointivelvollisuus

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen toimivalta-alueen joukkoliikenteen hankintasuunnitelma

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen toimivalta-alueen joukkoliikenteen hankintasuunnitelma Päivitetty 10.9.2013 Varsinais-Suomen ELY-keskuksen toimivalta-alueen joukkoliikenteen hankintasuunnitelma Yleistä Tässä hankintasuunnitelmassa kuvataan karkealla tasolla, mitä joukkoliikennettä Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkiseutu Askeleet joukkoliikenteessä vuoteen 2014

Jyväskylän kaupunkiseutu Askeleet joukkoliikenteessä vuoteen 2014 Jyväskylän kaupunkiseutu Askeleet joukkoliikenteessä vuoteen 2014 Lähtökohta Jyväskylän seutu Jyväskylä, Laukaa ja Muurame ovat muodostaneet 1.1.2012 alkaen kaupunkiseudun joukkoliikenteen toimivaltaisen

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue

KAAKKOIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue KAAKKOIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODELTA 2015

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODELTA 2015 PIRKANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2012

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2012 PIRKANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2011

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2011 PIRKANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue

KAAKKOIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue KAAKKOIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI

Lisätiedot

Jyväskylän toimivalta-alueen yhdistelmäraportti 2016

Jyväskylän toimivalta-alueen yhdistelmäraportti 2016 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN Jyväskylän toimivalta-alueen yhdistelmäraportti 2016 Toimivaltaisen viranomaisen raportointivelvollisuus Tämä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2010

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2010 PIRKANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI

Lisätiedot

Jyväskylän toimivalta-alueen yhdistelmäraportti 2017

Jyväskylän toimivalta-alueen yhdistelmäraportti 2017 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN Jyväskylän toimivalta-alueen yhdistelmäraportti 2017 Toimivaltaisen viranomaisen raportointivelvollisuus Tämä

Lisätiedot

ankasalmi, Joutsa, Jyväskylä, Jyväs

ankasalmi, Joutsa, Jyväskylä, Jyväs Keski-Suomen maakuntakokoelman aineistovalinnan periaatteet ankasalmi, Joutsa, Jyväskylä, Jyväsylän maalaiskunta, Jämsä, Jämsänoski, Kannonkoski, Karstula, Keuuu, Kinnula, Kivijärvi, Konnevesi, orpilahti,

Lisätiedot

ALUEELLISESTI YHTENÄINEN TIETOJÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI PALVELUIDEN JA RAKENTEIDEN KEHITTÄMISEN TUKENA

ALUEELLISESTI YHTENÄINEN TIETOJÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI PALVELUIDEN JA RAKENTEIDEN KEHITTÄMISEN TUKENA ALUEELLISESTI YHTENÄINEN TIETOJÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI PALVELUIDEN JA RAKENTEIDEN KEHITTÄMISEN TUKENA Tietohallintojohtaja Martti Pysäys Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Tapas-seminaari 19.4.2011 KESKI-SUOMEN

Lisätiedot

Merkinnällä osoitetaan sekoittuneen vakituisen asumisen, vapaa-ajan asumisen sekä matkailun ja virkistyksen kehittämisvyöhyke.

Merkinnällä osoitetaan sekoittuneen vakituisen asumisen, vapaa-ajan asumisen sekä matkailun ja virkistyksen kehittämisvyöhyke. Asumisen ja vapaaajanasumisen vetovoima-alue sekoittuneen vakituisen asumisen, vapaa-ajan asumisen sekä matkailun ja virkistyksen kehittämisvyöhyke. Suunnittelumääräys: Kehittämisvyöhykkeellä on mahdollista

Lisätiedot

:06. KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Talousosasto

:06. KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Talousosasto Raportti sisältää sairaanhoitopiirin laskutettujen hoitopalveluiden tuotemäärät jäsenkunnittain esitettyinä. Tiedot on esitetty sairaanhoitotoiminnan osalta summana sekä toimialueittain omilla sivuillaan.

Lisätiedot

:36. KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Talousosasto

:36. KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Talousosasto Raportti sisältää sairaanhoitopiirin laskutettujen hoitopalveluiden tuotemäärät jäsenkunnittain esitettyinä. Tiedot on esitetty sairaanhoitotoiminnan osalta summana sekä toimialueittain omilla sivuillaan.

Lisätiedot

:50. KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Talousosasto

:50. KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Talousosasto Raportti sisältää sairaanhoitopiirin laskutettujen hoitopalveluiden tuotemäärät jäsenkunnittain esitettyinä. Tiedot on esitetty sairaanhoitotoiminnan osalta summana sekä toimialueittain omilla sivuillaan.

Lisätiedot

Yhteenveto kuntien arvioiduista menoista

Yhteenveto kuntien arvioiduista menoista Yhteenveto kuntien arvioiduista menoista Hoitopalvelujen myyntitulot eli laskutus kunnilta sisältävät: Erikoissairaanhoidon palvelut, joihin kuuluvat omana toimintana tuotetut palvelut ja hoito muissa

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) n:o 1370/ ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODELTA 2016

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) n:o 1370/ ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODELTA 2016 Raportti 1 (8) EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) n:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODELTA 2016 Raportti 2 (8) Sisältö sivu Toimivaltaisen viranomaisen raportointivelvollisuus

Lisätiedot

Keski-Suomen työllisyyskatsaus 30.3.2012

Keski-Suomen työllisyyskatsaus 30.3.2012 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2012 KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS Keski-Suomen työllisyyskatsaus 30.3.2012 Julkaisuvapaa tiistaina 24.4.2012 klo 9:00 Työnhakijat Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan Keski-Suomessa

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN LIIKENNE SEUTULIIKENNE Koiviston Auton mobiilisovellus Matkaan

JYVÄSKYLÄN LIIKENNE SEUTULIIKENNE Koiviston Auton mobiilisovellus Matkaan JYVÄSKYLÄN LIIKENNE R SEUTULIIKENNE 4.6. 8.8.2018 Koiviston Auton mobiilisovellus Matkaan www.koivistonauto.fi/matkaan. MERKKIEN SELITYKSET Aikataulukausi 4.6. 8.8.2018 Aikataulun voimassaolosta poikkeava

Lisätiedot

Kuntien nettokustannukset vuonna 2014 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella: erikseen

Kuntien nettokustannukset vuonna 2014 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella: erikseen Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Kuntien nettokustannukset vuonna 2014 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella: erikseen 1. sosiaalitoimi: 351,1 M, ei sisällä lasten päivähoitoa 2. perusterveydenhuolto:

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2013

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2013 POHJOIS-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI

Lisätiedot

Palvelukohteiden opastus. Antti Pirttijoki Pirkanmaan ELY-keskus 6.3.2012

Palvelukohteiden opastus. Antti Pirttijoki Pirkanmaan ELY-keskus 6.3.2012 Palvelukohteiden opastus Antti Pirttijoki Pirkanmaan ELY-keskus 6.3.2012 Opastusjärjestelmän periaate 1. Taso: Tiekartta ja matkalla ajoneuvoliikenteen viitoitus 2. Taso: Opastustoimistot ja opastuskartat

Lisätiedot

ASUMINEN. Asumisen kasvavat vyöhykkeet. Tiiviimmän asutuksen taajamat hyvien liikenneyhteyksien varrella

ASUMINEN. Asumisen kasvavat vyöhykkeet. Tiiviimmän asutuksen taajamat hyvien liikenneyhteyksien varrella LUONNOS ASUMINEN 27 Asumisen kasvavat vyöhykkeet Tiiviimmän asutuksen taajamat hyvien liikenneyhteyksien varrella Kinnula Pihtipudas Sekoittuneet vakituisen asumisen, vapaa-ajan asumisen sekä matkailun

Lisätiedot

HANKEKUVAUSLOMAKE Diaarinumero: 1078/9521/2009

HANKEKUVAUSLOMAKE Diaarinumero: 1078/9521/2009 HANKEKUVAUSLOMAKE Diaarinumero: 1078/9521/2009 LIITE 1a A. Hankkeen nimi LAAJAKAISTA KAIKILLE B. Maakunta, jonka alueella laajakaistaverkkohanke sijaitsee: KESKI-SUOMI C. Kunta/kunnat, joiden alueella

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN LIIKENNE SEUTULIIKENNE

JYVÄSKYLÄN LIIKENNE SEUTULIIKENNE R JYVÄSKYLÄN LIIKENNE SEUTULIIKENNE 3.6. 7.8.2019 MERKKIEN SELITYKSET Aikataulukausi 3.6. 7.8.2019 Aikataulun voimassaolosta poikkeava linjan ajokausi mainitaan linjan yhteydessä. = maanantaista perjantaihin

Lisätiedot

Keski-Suomen työllisyyskatsaus 28.9.2012

Keski-Suomen työllisyyskatsaus 28.9.2012 NÄKYMIÄ SYYSKUU 2012 KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS Keski-Suomen työllisyyskatsaus 28.9.2012 Julkaisuvapaa tiistaina 23.10.2012 klo 9:00 Työnhakijat Keski-Suomessa oli työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston

Lisätiedot

PUOLUSTUSVOIMAT KIRJE 1 (3) Keski-Suomen aluetoimisto KESKI-SUOMEN ALUETOIMISTON JÄRJESTÄMÄT MAANPUOLUSTUSTAPAHTUMAT

PUOLUSTUSVOIMAT KIRJE 1 (3) Keski-Suomen aluetoimisto KESKI-SUOMEN ALUETOIMISTON JÄRJESTÄMÄT MAANPUOLUSTUSTAPAHTUMAT PUOLUSTUSVOIMAT KIRJE 1 (3) Keski-Suomen aluetoimisto Jyväskylä 18.6. Arvoisa Vastaanottaja KESKI-SUOMEN ALUETOIMISTON JÄRJESTÄMÄT MAANPUOLUSTUSTAPAHTUMAT 2020-2025 1 Yleistä 2 Maanpuolustusjuhlat Tämän

Lisätiedot

Itä-Suomen henkilöliikennestrategia. Joukkoliikenteen järjestämistavat POS-ELYn toimivalta-alueella

Itä-Suomen henkilöliikennestrategia. Joukkoliikenteen järjestämistavat POS-ELYn toimivalta-alueella Itä-Suomen henkilöliikennestrategia Joukkoliikenteen järjestämistavat POS-ELYn toimivalta-alueella Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 1 NELJÄ OSAPROJEKTIA ITÄ-SUOMEN HENKILÖLIIKENNESTRATEGIA

Lisätiedot

Joukkoliikenteen järjestämisvaihtoehdot suurilla kaupunkiseuduilla

Joukkoliikenteen järjestämisvaihtoehdot suurilla kaupunkiseuduilla Joukkoliikenteen järjestämisvaihtoehdot suurilla kaupunkiseuduilla PLL:n vuosikokousseminaari 17.3.2011 Tero Anttila 17.3.2011 Joukkoliikennelaki Tavoite: runsasväkisillä kaupunkiseuduilla palvelutaso

Lisätiedot

Joukkoliikenteen järjestäminen. Kehto- foorumi Pori 21.3.2013 Silja Siltala liikenneinsinööri

Joukkoliikenteen järjestäminen. Kehto- foorumi Pori 21.3.2013 Silja Siltala liikenneinsinööri Joukkoliikenteen järjestäminen Kehto- foorumi Pori 21.3.2013 Silja Siltala liikenneinsinööri Linja-autoliikenteen järjestäminen ja rooli tulevaisuudessa Liikenne- ja viestintävaliokunta kuuleminen 8.3.2013/

Lisätiedot

MERKKIEN SELITYKSET. Aikataulun voimassaolosta poikkeava linjan ajokausi mainitaan linjan yhteydessä.

MERKKIEN SELITYKSET. Aikataulun voimassaolosta poikkeava linjan ajokausi mainitaan linjan yhteydessä. JYVÄSKYLÄN LIIKENNE R SEUTULIIKENNE 9.8.2018 2.6.2019 Kuva: Jaakko Raunio Koiviston Auton mobiilisovellus Matkaan www.koivistonauto.fi/matkaan. MERKKIEN SELITYKSET Aikataulun voimassaolosta poikkeava linjan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI 2012

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI 2012 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI 2012 SISÄLTÖ 1 Toimivaltaisen viranomaisen raportointivelvollisuus... 3 2 Kouvolan kaupungin

Lisätiedot

Karstula. Kuntaraportti

Karstula. Kuntaraportti Karstula Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Keski-Suomen Yrittäjät. Aluejärjestöraportti

Keski-Suomen Yrittäjät. Aluejärjestöraportti Keski-Suomen Yrittäjät Aluejärjestöraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/4 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien

Lisätiedot

Jyväskylän toimivalta-alueen yhdistelmäraportti 2018

Jyväskylän toimivalta-alueen yhdistelmäraportti 2018 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN Jyväskylän toimivalta-alueen yhdistelmäraportti 2018 Käyntiosoite Postiosoite Puhelinvaihde Sähköposti & internet

Lisätiedot

Joukkoliikenteen tilannekatsaus Marja Rosenberg johtava joukkoliikenneasiantuntija

Joukkoliikenteen tilannekatsaus Marja Rosenberg johtava joukkoliikenneasiantuntija Joukkoliikenteen tilannekatsaus Marja Rosenberg johtava joukkoliikenneasiantuntija 12.9.2012 Sisältö 1.Liikenteen kilpailuttaminen 2.Lippu- ja maksujärjestelmä 3.Kunta-Ely sopimukset Liikenteen kilpailuttaminen

Lisätiedot

Reittipohjainen käyttöoikeussopimus Yhteenveto ELY-keskusten käyttöön tulevista hankinta-asiakirjamalleista

Reittipohjainen käyttöoikeussopimus Yhteenveto ELY-keskusten käyttöön tulevista hankinta-asiakirjamalleista Reittipohjainen käyttöoikeussopimus Yhteenveto ELY-keskusten käyttöön tulevista hankinta-asiakirjamalleista Laura Langer 1.11.2013 Yhteenvedon tarkoitus Yhteenveto on tarkoitettu liikenteenharjoittajien

Lisätiedot

Mitä keskisuomalaiset sairastavat? Vesa Kataja Johtajaylilääkäri, KSSHP

Mitä keskisuomalaiset sairastavat? Vesa Kataja Johtajaylilääkäri, KSSHP Mitä keskisuomalaiset sairastavat? Vesa Kataja Johtajaylilääkäri, KSSHP Sopimusohjauksen kehysseminaari 29.4.2015 Mitä suomalaiset sairastavat? Suomessa suurta alueellista vaihtelua Sairastavuudessa Kuolleisuudessa

Lisätiedot

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Keski-Suomi Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Metsien, vesistöjen ja vuorimaiden maakunta Vuosittaisen väestönkasvun maakunta Perusteollisuuden ja uuden teknologian maakunta Liikenteen ja logistiikan

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMINEN KESKI-SUOMEN SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ - TIETOHALLINNON ROOLI. Tietohallintojohtaja Martti Pysäys

TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMINEN KESKI-SUOMEN SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ - TIETOHALLINNON ROOLI. Tietohallintojohtaja Martti Pysäys TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMINEN KESKI-SUOMEN SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ - TIETOHALLINNON ROOLI Tietohallintojohtaja Martti Pysäys TIETOHALLINNON ALUEELLINEN YHTEISTYÖ Alueellinen tietohallintostrategia

Lisätiedot

- tulevaisuuden kunta - a municipality with a bright future. Juha Valkama, kunnanjohtaja 9.2.2016

- tulevaisuuden kunta - a municipality with a bright future. Juha Valkama, kunnanjohtaja 9.2.2016 - tulevaisuuden kunta - a municipality with a bright future Juha Valkama, kunnanjohtaja 9.2.2016 Väestönmuutos 2014 2015 (enn.) Kinnula -25 Pihtipudas -40 Kyyjärvi -21 Karstula -18 Kivijärvi -43 Kannonkoski

Lisätiedot

MERKKIEN SELITYKSET. Aikataulun voimassaolosta poikkeava linjan ajokausi mainitaan linjan yhteydessä.

MERKKIEN SELITYKSET. Aikataulun voimassaolosta poikkeava linjan ajokausi mainitaan linjan yhteydessä. JYVÄSKYLÄN LIIKENNE R SEUTULIIKENNE 9.8.2018 2.6.2019 Kuva: Jaakko Raunio Koiviston Auton mobiilisovellus Matkaan www.koivistonauto.fi/matkaan. MERKKIEN SELITYKSET Aikataulun voimassaolosta poikkeava linjan

Lisätiedot

Ennuste kunnittain palvelujen laskutuksesta

Ennuste kunnittain palvelujen laskutuksesta Talousosasto Ennuste kunnittain palvelujen laskutuksesta Toteumatiedot vuodelta 2017 eivät ole vielä valmiit, joulukuun laskutuksesta esitetään vielä ennustetieto joka voi kuntakohtaisesti vielä muuttua.

Lisätiedot

Tähän kalvosarjaan on koottuna elinkeinotilastoja keväällä 2013 käytettävissä olevista tiedoista

Tähän kalvosarjaan on koottuna elinkeinotilastoja keväällä 2013 käytettävissä olevista tiedoista Tähän kalvosarjaan on koottuna elinkeinotilastoja keväällä 213 käytettävissä olevista tiedoista Laatija kunnanjohtaja elinkeino- ja työllisyyspoliittisen ohjelman laadinnan yhteydessä Kunnan väestön jakautuminen

Lisätiedot

Jyväskylän oppisopimuskeskuksen yleisesittely

Jyväskylän oppisopimuskeskuksen yleisesittely Jyväskylän oppisopimuskeskuksen yleisesittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

KUOPION TOIMIVALTA-ALUEEN JOUKKOLIIKENTEEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2013

KUOPION TOIMIVALTA-ALUEEN JOUKKOLIIKENTEEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2013 EU:N PALVELUSOPIMUSASETUKSEN 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN KUOPION TOIMIVALTA-ALUEEN JOUKKOLIIKENTEEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. Raportin tausta... 3 2. Kuopion kaupungin toimivalta-alue...

Lisätiedot

Maatalous Keski-Suomessa. Juha Lappalainen MTK Keski-Suomi

Maatalous Keski-Suomessa. Juha Lappalainen MTK Keski-Suomi Maatalous Keski-Suomessa Juha Lappalainen MTK Keski- 1 AgriInfo Maatilojen rahavirta Tuottajaliitto KESKI-SUOMI, 2010 MAATILOJEN TULOT (brutto, ei sis. alv) yhteensä 273,17 milj. ( 7 %) * Osuus koko maan

Lisätiedot

Keski-Suomen biokaasupotentiaali raaka-aineiden ja lopputuotteiden hyödyntämismahdollisuudet

Keski-Suomen biokaasupotentiaali raaka-aineiden ja lopputuotteiden hyödyntämismahdollisuudet Keski-Suomen biokaasupotentiaali raaka-aineiden ja lopputuotteiden hyödyntämismahdollisuudet Veli-Heikki Vänttinen, Hanne Tähti, Saija Rasi, Mari Seppälä, Anssi Lensu & Jukka Rintala Jyväskylän yliopisto

Lisätiedot

Vammaisten perhehoidon koordinointi Keski-Suomessa. Sosiaali- ja terveysjohdon maakunnallinen työkokous 7.11. 2013

Vammaisten perhehoidon koordinointi Keski-Suomessa. Sosiaali- ja terveysjohdon maakunnallinen työkokous 7.11. 2013 Vammaisten perhehoidon koordinointi Keski-Suomessa Sosiaali- ja terveysjohdon maakunnallinen työkokous 7.11. 2013 Miksi vammaisten perhehoitoa ja koordinointia tulee kehittää? Vammaisten ihmisoikeudet

Lisätiedot

SEUTULIIKENNE Koiviston Auton mobiilisovellus Matkaan Kuva: Jaakko Raunio. Kuva: Jaakko Raunio

SEUTULIIKENNE Koiviston Auton mobiilisovellus Matkaan Kuva: Jaakko Raunio.   Kuva: Jaakko Raunio JYVÄSKYLÄN LIIKENNE R SEUTULIIKENNE 8.8.2019 31.5.2020 Koiviston Auton mobiilisovellus Matkaan Kuva: Jaakko Raunio www.koivistonauto.fi/matkaan. Kuva: Jaakko Raunio MERKKIEN SELITYKSET Aikataulun voimassaolosta

Lisätiedot

Liikennöintisopimusten tilanne Suomen kasvukäytävällä

Liikennöintisopimusten tilanne Suomen kasvukäytävällä 1 Liikennöintisopimusten tilanne Suomen kasvukäytävällä Kasvukäytävän toimiminen yhtenäisenä työvoimapoolina ja kansallisen kehityksen selkärankana edellyttää liikkumisen sujuvuutta. Joukkoliikenteen kokonaisuus

Lisätiedot

MERKKIEN SELITYKSET. Aikataulun voimassaolosta poikkeava linjan ajokausi mainitaan linjan yhteydessä.

MERKKIEN SELITYKSET. Aikataulun voimassaolosta poikkeava linjan ajokausi mainitaan linjan yhteydessä. JYVÄSKYLÄN LIIKENNE R SEUTULIIKENNE 9.8.2018 2.6.2019 Kuva: Jaakko Raunio Koiviston Auton mobiilisovellus Matkaan www.koivistonauto.fi/matkaan. MERKKIEN SELITYKSET Aikataulun voimassaolosta poikkeava linjan

Lisätiedot

Siirtymäajan päättymisen kynnyksellä

Siirtymäajan päättymisen kynnyksellä Siirtymäajan päättymisen kynnyksellä Marja Rosenberg PLL seminaari 14.3.2013 Sisältö Mikä muuttuu ja miksi? Mitä vaihtoehtoja viranomaisilla ja liikenteenharjoittajilla? Mitkä ovat erilaisten kuntien roolit?

Lisätiedot

ASIA. Joukkoliikenteen palvelutason vahvistaminen Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (jäljempänä ELY-keskuksen) alueelle

ASIA. Joukkoliikenteen palvelutason vahvistaminen Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (jäljempänä ELY-keskuksen) alueelle ASIA Joukkoliikenteen palvelutason vahvistaminen Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (jäljempänä ELY-keskuksen) alueelle RATKAISU, SEN VALMISTELU JA PERUSTELUT Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTIN HISTORIATIETOJA

KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTIN HISTORIATIETOJA KESKI-SUOMEN HIIHTO RY MATTI HARJU 14.11.2013 LÄHDE: KESKI-SUOMEN HIIHDON HISTORIAT, HIIHTOKALENTERIT, HAASTATTELUT KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTIN HISTORIATIETOJA - 30-LUVULLA SUOJELUSKUNTAVIESTIT PAIKKAKUNNALTA

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:O 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2015

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:O 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2015 LAPELY/868/2016 LAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikennejärjestelmäyksikkö EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:O 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI

Lisätiedot

Alueellinen lippujärjestelmäyhteistyö käytännössä

Alueellinen lippujärjestelmäyhteistyö käytännössä Alueellinen lippujärjestelmäyhteistyö käytännössä Suomen Paikallisliikenneliiton iltapäiväseminaari 16.3.2017 Jyväskylän toimivaltainen viranomainen Kunnat: Jyväskylä, Laukaa ja Muurame Väestö: Jyväskylä

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN KUNTIEN TALOUS

KESKI-SUOMEN KUNTIEN TALOUS KESKI-SUOMEN KUNTIEN TALOUS Kuntaliiton maakuntakierros ja Keski-Suomen liiton maakuntavaltuustoseminaari, 26.8.2014 Jyväskylä Maakuntasuunnittelija Kirsi Mukkala 1 Miltä vuosi 2013 näytti kuntien tilinpäätösten

Lisätiedot

SOPIMUS HENKILÖKULJETUSTEN JÄRJESTÄMISEN YHTEISTYÖSTÄ, JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄSTÄ JA JOUKKOLIIKENTEEN KUSTANNUSTEN JAKAMISESTA

SOPIMUS HENKILÖKULJETUSTEN JÄRJESTÄMISEN YHTEISTYÖSTÄ, JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄSTÄ JA JOUKKOLIIKENTEEN KUSTANNUSTEN JAKAMISESTA Pohjois-Pohjanmaa Luonnos 4.6.2014 SOPIMUS HENKILÖKULJETUSTEN JÄRJESTÄMISEN YHTEISTYÖSTÄ, JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄSTÄ JA JOUKKOLIIKENTEEN KUSTANNUSTEN JAKAMISESTA 1. Sopijapuolet Joukkoliikenteen

Lisätiedot

Koko Suomi leikkii hanke Täyskäsipäivillä 7.2.2015. Taija Savolainen Leikkilähetti Keski-Suomi

Koko Suomi leikkii hanke Täyskäsipäivillä 7.2.2015. Taija Savolainen Leikkilähetti Keski-Suomi Koko Suomi leikkii hanke Täyskäsipäivillä 7.2.2015 Taija Savolainen Leikkilähetti Keski-Suomi Mikä on Terhokerho? Sukupolvien kohtaamispaikka, jossa lapset, eläkeläiset ja muut aikuiset voivat tavata ja

Lisätiedot

Joukkoliikenteen valtakunnalliset indikaattorit

Joukkoliikenteen valtakunnalliset indikaattorit Joukkoliikenteen valtakunnalliset indikaattorit Toni Bärman, Joukkoliikenteen palvelut yksikkö, Liikennevirasto 10.9.2015 Joukkoliikenteen valtakunnalliset indikaattorit Joukkoliikenteen muutokset & toimivaltaiset

Lisätiedot

Ennuste kunnittain palvelujen laskutuksesta

Ennuste kunnittain palvelujen laskutuksesta Talousosasto Ennuste kunnittain palvelujen laskutuksesta Ennuste jäsenkunnittain laaditaan kuukausittain ja julkaistaan sairaanhoitopiirin www-sivuilla. Ennusteen julkaisemisen ajankohta on noin 20. päivä.

Lisätiedot

Väestöennusteet sekä vanhuspalvelulain seurantaindikaattorien toteutuminen

Väestöennusteet sekä vanhuspalvelulain seurantaindikaattorien toteutuminen Väestöennusteet sekä vanhuspalvelulain seurantaindikaattorien toteutuminen Hankekunnat Kokonaispinta-ala 687,76 km² - maa 571,73 km² - sisävesi 116,3 km² Väkiluku 5 329 - väestötiheys 9,32 as/km² Ikäjakauma

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 2/2018

Keski-Suomen Aikajana 2/2018 Keski-Suomen Aikajana 2/2018 Tilanne 31.12.2017 #keskisuomi vakaan #kasvunmaakunta kasvu jatkui hyvänä 2017 vientiteollisuus oivassa vedossa Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto 2010= 125 120 Keski-Suomen

Lisätiedot

Keski-Suomi nyt entä tulevaisuudessa?

Keski-Suomi nyt entä tulevaisuudessa? Keski-Suomi nyt entä tulevaisuudessa? Keskisuomalaistaustaisten vaikuttajien tapaaminen 8.12.2015, Botta, Helsinki Maakuntajohtaja, Anita Mikkonen Keski-Suomessa on 23 kuntaa, joissa asuu 5 % koko maan

Lisätiedot

Terveydenhuollon tilaverkosta ja vuoden 2012 taloudesta JYVÄSKYLÄ. JJ Koski

Terveydenhuollon tilaverkosta ja vuoden 2012 taloudesta JYVÄSKYLÄ. JJ Koski Terveydenhuollon tilaverkosta ja vuoden 2012 taloudesta JYVÄSKYLÄ JJ Koski SEUTUTERVEYSKESKUS JA JYVÄSKYLÄN YHTEISTOIMINTA-ALUE KONNEVESI MULTIA UURAINEN KEURUU LAUKAA HANKASALMI PETÄJÄVESI JYVÄSKYLÄ MUURAME

Lisätiedot

VOIMASSA 5.6.2016-4.6.2017

VOIMASSA 5.6.2016-4.6.2017 www.toysanlinja.fi Puh. 014-336 4000, 0400-644 504 keuruu@toysanlinja.fi TAMPERE-ORIVESI-VILPPULA-MÄNTTÄ-KEURUU-JYVÄSKYLÄ M-P L M-P,SS M-L M-P SS 6.05 6.05 15.00yy Tampere laituri 6 10.55 18.30 18.55 X

Lisätiedot

Taajama-aluemerkintöjen sekä asumisen ja vapaa-ajanasumisen vetovoima-alueiden määrittely ja osoittaminen Keski-Suomen maakuntakaavassa

Taajama-aluemerkintöjen sekä asumisen ja vapaa-ajanasumisen vetovoima-alueiden määrittely ja osoittaminen Keski-Suomen maakuntakaavassa MAAKUNTAKAAVAN TARKISTUS, TAUSTAMUISTIO 25.5.2016 Muistiota päivitetään/tarkennetaan valmistelun edetessä Taajama-aluemerkintöjen sekä asumisen ja vapaa-ajanasumisen vetovoima-alueiden määrittely ja osoittaminen

Lisätiedot

Katsaus liikenneturvallisuustilanteeseen

Katsaus liikenneturvallisuustilanteeseen Katsaus liikenneturvallisuustilanteeseen Kannonkosken liikenneonnettomuustilastot 1/3 Lähde: Tieliikenneonnettomuustilastopalvelu (linkki), Strafican karttapalvelu (linkki) 9 Tieliikenneonnettomuuksissa

Lisätiedot

Pelastuslaitos, henkilöstö ja työurat. Maarit Nurmijoki-Matilainen Henkilöstöpäällikkö Keski-Suomen pelastuslaitos

Pelastuslaitos, henkilöstö ja työurat. Maarit Nurmijoki-Matilainen Henkilöstöpäällikkö Keski-Suomen pelastuslaitos Pelastuslaitos, henkilöstö ja työurat Maarit Nurmijoki-Matilainen Henkilöstöpäällikkö Keski-Suomen pelastuslaitos Keski-Suomen pelastuslaitos Henkilöstö 3/2012 Henkilöstömäärä Päätoimiset 300 henkilöä

Lisätiedot

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Keski-Suomi Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Metsien, vesistöjen ja vuorimaiden maakunta Vuosittaisen väestönkasvun maakunta Perusteollisuuden ja uuden teknologian maakunta Liikenteen ja logistiikan

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI: 13.10.2009 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENNESELVITYS

LOPPURAPORTTI: 13.10.2009 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENNESELVITYS Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikenneselvitys luonnos 13.10.2009 LOPPURAPORTTI: 13.10.2009 1 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENNESELVITYS TIIVISTELMÄ...3 0. JOHDANTO...7 1. HENKILÖLIIKENNELAINSÄÄDÄNNÖSSÄ

Lisätiedot

Kohti uudenlaista joukkoliikennettä

Kohti uudenlaista joukkoliikennettä Kohti uudenlaista joukkoliikennettä Joukkoliikenne on osa liikennejärjestelmää Liikenteellä ja liikennejärjestelmällä on yhteiskunnassa merkittävä rooli elinkeino elämän kilpailukyvylle ja kansalaisten

Lisätiedot

JOUKKOLIIKENTEEN TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA YHTEISTOIMINTASOPIMUS. Hyväksytty seutuhallituksessa 24.11.

JOUKKOLIIKENTEEN TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA YHTEISTOIMINTASOPIMUS. Hyväksytty seutuhallituksessa 24.11. 1 JOUKKOLIIKENTEEN TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA YHTEISTOIMINTASOPIMUS Hyväksytty seutuhallituksessa 24.11.2009 2 YHTEISTOIMINTASOPIMUS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN

Lisätiedot

MAAKUNNAN TILA JA LÄHIAJAN HAASTEET

MAAKUNNAN TILA JA LÄHIAJAN HAASTEET 11.10.2011 Kuntaliiton maakuntakierros MAAKUNNAN TILA JA LÄHIAJAN HAASTEET maakuntajohtaja Anita Mikkonen 1 Luonnollinen väestölisäys, nettomaassamuutto ja nettosiirtolaisuus Keski-Suomessa 2001-2010 1200

Lisätiedot

Toimivat työmarkkinat - osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen 27.11.2008 Jyväskylä

Toimivat työmarkkinat - osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen 27.11.2008 Jyväskylä Toimivat työmarkkinat - osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen 27.11.2008 Jyväskylä Kommenttipuheenvuoro: Keski-Suomen malli aluetalouden näkökulmasta Hannu Tervo Kansantaloustieteen professori, JY 1 Toimivat

Lisätiedot

Liikennekaaren vaikutukset hankintalakiin

Liikennekaaren vaikutukset hankintalakiin Liikennekaaren vaikutukset hankintalakiin Liikenne- ja viestintävaliokunta 13.10.2016 Esityksen sisältö 1. Hankintaan liittyvät lainsäädännön soveltamisalakysymykset 2. Liikennekaaren mukaiset hankinnan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI 2010

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI 2010 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI 2010 SISÄLTÖ 1 Toimivaltaisen viranomaisen raportointivelvollisuus... 3 2 Kouvolan kaupungin

Lisätiedot

9 Keski-Suomi. 9.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

9 Keski-Suomi. 9.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 9 Keski-Suomi 9.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 9.1. KESKI-SUOMI Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 1 kpl Taajaan asutut: 5 kpl Maaseutumaiset: 17 kpl Keski-Suomi

Lisätiedot

Joukkoliikenne Itä-Suomessa osana koulukuljetuksia. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Joukkoliikennepäällikkö Seppo Huttunen

Joukkoliikenne Itä-Suomessa osana koulukuljetuksia. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Joukkoliikennepäällikkö Seppo Huttunen Joukkoliikenne Itä-Suomessa osana koulukuljetuksia Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Joukkoliikennepäällikkö Seppo Huttunen 27.2.2014 1 1: TAUSTATIETOJA TÄMÄN HETKISESTÄ JOUKKOLIIKENTEESTÄ

Lisätiedot

Kuntayhtymän nimi on Keski-Suomen liitto-kuntayhtymä. Nimestä voidaan käyttää myös muotoa Keski-Suomen liitto. Kotipaikka on Jyväskylän kaupunki.

Kuntayhtymän nimi on Keski-Suomen liitto-kuntayhtymä. Nimestä voidaan käyttää myös muotoa Keski-Suomen liitto. Kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. Allekirjoittaneet Keski-Suomen liiton jäsenkunnat ovat kunnanvaltuustojen yhtäpitävillä päätöksillä hyväksyneet kuntayhtymän perussopimuksen ja sopineet kuntayhtymän hallinnon ja toiminnan järjestämisestä

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. TALOUSARVION MUUTOS talousjohtaja Ari Luostarinen. Jämsä elämäsi tarina

JÄMSÄN KAUPUNKI. TALOUSARVION MUUTOS talousjohtaja Ari Luostarinen. Jämsä elämäsi tarina JÄMSÄN KAUPUNKI TALOUSARVION MUUTOS 9.4.2017 talousjohtaja Ari Luostarinen Jämsä elämäsi tarina 1 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Tavoitetaso Tuloslaskelman tunnusluvut 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Lisätiedot

Joukkoliikenneuudistuksen ensimmäisiä kokemuksia. WayStep Consulting Oy Henriika Weiste

Joukkoliikenneuudistuksen ensimmäisiä kokemuksia. WayStep Consulting Oy Henriika Weiste Joukkoliikenneuudistuksen ensimmäisiä kokemuksia WayStep Consulting Oy Henriika Weiste ELY-keskuksen edustajat pohtivat syksyllä 2013 tulossa olevan joukkoliikenneuudistuksen mm. seuraavasti Tärkein asia,

Lisätiedot

MAAKUNNAN TILA JA LÄHIAJAN HAASTEET

MAAKUNNAN TILA JA LÄHIAJAN HAASTEET 5.10.2012 MAAKUNNAN TILA JA LÄHIAJAN HAASTEET Anita Mikkonen 1 KESKI-SUOMEN VISIO Yhteistyön, yrittäjyyden ja osaamisen Keski-Suomi Maakuntavaltuuston hyväksymä 8.6.2010 1. Uusimpia tilastoja ja ennakointia:

Lisätiedot

Katsaus liikenneturvallisuustilanteeseen

Katsaus liikenneturvallisuustilanteeseen Katsaus liikenneturvallisuustilanteeseen Karstulan liikenneonnettomuustilastot 1/3 Lähde: Tieliikenneonnettomuustilastopalvelu (linkki), Strafican karttapalvelu (linkki) 16 Tieliikenneonnettomuuksissa

Lisätiedot

Maaseudun lippu ja maksujärjestelmät 13.2.2013. Henriika Weiste WayStep Consulting

Maaseudun lippu ja maksujärjestelmät 13.2.2013. Henriika Weiste WayStep Consulting Maaseudun lippu ja maksujärjestelmät 13.2.2013 Henriika Weiste WayStep Consulting SELVITYKSEN TAVOITTEENA löytää ratkaisu Mitkä ovat markkinaehtoisessa joukkoliikenteessä käytettävät tuetut liput ja niiden

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN RESERVIPIIRIEN YHTEYSTIEDOT 2014

KESKI-SUOMEN RESERVIPIIRIEN YHTEYSTIEDOT 2014 KESKI-SUOMEN RESERVIPIIRIEN YHTEYSTIEDOT 2014 Piiritoimisto Gummeruksenkatu 7, 40100 Jyväskylä Verkkosivut: www.ksrespiirit.fi Reserviupseeripiirin toiminnanjohtaja Reserviläispiirin toiminnanjohtaja reservilaispiiri@ksrespiirit.fi

Lisätiedot

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tarjouskilpailu reittipohjaisista joukkoliikennepalveluista (2/2015)

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tarjouskilpailu reittipohjaisista joukkoliikennepalveluista (2/2015) Tarjouspyyntö 1 (7) Hankintailmoitus 12.10.2015 Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tarjouskilpailu reittipohjaisista joukkoliikennepalveluista (2/2015) 1. Hankinnan kohde Lapin ELY-keskus

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI TIIVISTÄ TIETOA KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa jäsenkuntiensa tarvitsemia erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon päivystyksen sekä eräitä sosiaalihuollon palveluja

Lisätiedot

Hanketoiminta Keski-Suomen maatalouden kehittämisen apuna

Hanketoiminta Keski-Suomen maatalouden kehittämisen apuna Hanketoiminta Suomen talouden kehittämisen apuna Saarijärvi 10.4.2013 Juha Lappalainen MTK 1 Kansallinen politiikka -liikkumavara -kohdentaminen Kansallinen politiikka -liikkumavara -kohdentaminen EU-politiikka

Lisätiedot