Keski-Suomen ELY-keskuksen toimivalta-alueen joukkoliikenteen hankintasuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keski-Suomen ELY-keskuksen toimivalta-alueen joukkoliikenteen hankintasuunnitelma"

Transkriptio

1 Keski-Suomen ELY-keskuksen toimivalta-alueen joukkoliikenteen hankintasuunnitelma Yleistä Keski-Suomen ELY-keskus on vahvistanut toimialueellaan joukkoliikennelain 4 :ssä tarkoitetun tavoitteellisen palvelutason ajalle Päätöksellään ELYkeskus on päättänyt järjestää joukkoliikennepalvelut toimialueellaan palvelusopimusasetuksen mukaisesti niiltä osin kuin siirtymäajansopimukset päättyvät ja markkinaehtoisesti syntyvän liikenteen palveluja ei voida pitää riittävinä tavoitellun palvelutason saavuttamiseksi tai lippujen hintojen pitämiseksi houkuttelevalla tasolla. Tällä suunnitelmalla tarkennetaan ELY-keskuksen antamaa päätöstä liikenteen järjestämisestä siirtymäajan sopimuksilla olevan liikenteen vaiheittain päättyessä alkaen. Suunnitelmassa pyritään myös tuomaan esille ne liikenteet ja liikennöintialueet, joiden oletetaan järjestyvän ensisijaisesti markkinaehtoisesti reittiliikenneluvilla. Suunnitelmaa täydennetään tarpeen mukaan. Suunnitelman tarkoituksena on kertoa liikenteenharjoittajille tulevista hankinnoista. Toimialue Keski-Suomen ELY-keskus järjestää joukkoliikennettä Keski-Suomen maakunnassa omalla joukkoliikennelaissa mainitulla toimivalta-alueellaan. Keski-Suomessa Jyväskylän kaupunki vastaa seudullisena kunnallisena viranomaisena Jyväskylän, Laukaan ja Muuramen kunnan sisäisen joukkoliikenteen järjestämisestä. Keski-Suomen ELY-keskuksen alueella on myös pitempimatkaista, maakuntarajat ylittävää joukkoliikennettä, jonka järjestämisestä vastaa se ELY-keskus jonka toimivalta-alueella suurin osa reitin kilometreistä on. Liikenteen järjestämistavat Joukkoliikennelain ja Euroopan Unionin palvelusopimusasetuksen (PSA) johdosta liikennöitsijöille myönnetyt linjaliikenneluvat muutettiin marras-joulukuussa 2009 siirtymäajan liikennöintisopimuksiksi. Sopimukset päättyvät vaiheittain Tämän jälkeen liikenteet järjestetään uuden lainsäädännön mukaisesti. Järjestämistavat ovat: 1. palvelusopimusasetuksen (PSA) mukaan järjestetty liikenne 2. markkinaehtoisesti järjestetty liikenne.

2 PSA:n mukaan järjestettävässä joukkoliikenteessä toimivaltainen viranomainen suunnittelee reitit ja aikataulut sekä päättää asiakashinnat. Pääsääntöisesti liikenne kilpailutetaan. Markkinaehtoisessa liikenteessä liikenteenharjoittaja määrittelee liikenteen reitin, aikataulun ja asiakashinnat. Reittiliikennettä liikennöidään reittiliikenneluvilla. Liikenteen järjestäminen Keski-Suomen ELY-keskuksen toimivalta-alueella Keski-Suomen ELY-keskus järjestää toimivalta-alueensa joukkoliikenteen lähtökohtaisesti PSA:n mukaisesti, jos: a) kunnassa tehdään nykyisin seutu- ja työmatkaliikenteen lipuilla vähintään matkaa vuodessa b) kuntaparin välillä työmatkapendelöinnin määrä on vähintään 400 työssäkävijää suuntaansa, tai c) silloin, kun toisen asteen opiskelijat ovat ottaneet huomattavan määrän opiskelupaikkoja vastaan kotipaikkakunnan ulkopuolisesta kunnasta. PSA-liikenteen järjestämiseen voivat vaikuttaa myös muut asiat kuten esim. joukkoliikenteen tavoitteelliset palvelutasotavoitteet sekä nykyisen joukkoliikenteen tarjonta silloin, kun liikenteelle on kysyntää. PSA-liikenne turvaa kaupunkiseudulle yhtenäisen ja todennäköisesti myös asiakkaille markkinaehtoista liikennettä edullisemman lippujärjestelmän. Niillä alueilla ja yhteysväleillä, joissa edellä mainitut kohdat a)-c) eivät toteudu, ensisijainen tavoite on markkinaehtoinen liikenne. Tyypillisiä markkinaehtoiseksi ohjattavia liikenteitä ovat mm. nykyistä pikavuoroliikennettä vastaava liikenne sekä kuntien sisäiset, lähinnä koululaisliikennettä palvelevat joukkoliikenneyhteydet. Näihin yhteyksiin ei tälläkään hetkellä ole ohjautunut merkittävää kuntien ja valtion maksamaa seutulipputukea. Seuraavan sivun karttakuvassa on esitetty alustava suunnitelma liikenteen järjestämistavasta eri alueilla. Vihreällä merkitty alue on Jyväskylän kaupungin seudullisen toimivaltaisen viranomaisen toimivalta-aluetta.

3

4 Päättyvät sopimukset Keski-Suomen ELY-keskuksen toimivallassa olevat, päättyvät siirtymäajan liikennöintisopimukset on esitetty liitteessä 1. Keväällä päättyvät ostoliikennesopimukset on esitetty liitteessä 2. Markkinaehtoisesti järjestettävistä, vuotta 2014 koskevista reittiliikennelupahakemuksista pyritään tekemään päätökset vuoden 2013 loppuun mennessä. Hankintamenettely ja sen aikataulu Ne liikenteet, jotka on päätetty järjestää PSA:n mukaan ja joita koskevat sopimukset päättyvät vuonna 2014, hankitaan kilpailuttamalla marraskuun 2013 aikana. Hankintoja koskevat ratkaisut pyritään tekemään vuoden 2013 loppuun mennessä. Hankinnoista ilmoitetaan HILMAjärjestelmässä. PSA-liikenne hankitaan reittipohjaisina tai alueellisina käyttöoikeussopimuksina. Hankinta-asiakirjamallit on esitelty ELY-keskuksen internet-sivulla. Tarvittaessa lisätietoja Ylitarkastaja Rauni Malinen, puh Joukkoliikenneasiantuntija Ulla Ropanen, puh

5 Kesällä 2014 päättyvät siirtymäajan liikennöintisopimukset Liite 1 Sopimustunnus Reitin nimi Ajosuunta Lähtö Tulo Kausi ja vuoromerkintä SIIRTYMÄ HANKASALMI - LIEVESTUORE M KOULPM-P LIEVESTUORE - HANKASALMI P KOULPM-P JYVÄSKYLÄ - HANKASALMI M M-P+ JYVÄSKYLÄ - HANKASALMI M M-P+ JYVÄSKYLÄ - HANKASALMI M M-P+ JYVÄSKYLÄ - HANKASALMI M KOULPM-P JYVÄSKYLÄ - HANKASALMI M M-P+ JYVÄSKYLÄ - HANKASALMI M M-P JYVÄSKYLÄ - HANKASALMI M M-P+ HANKASALMI - JYVÄSKYLÄ P KOULPM-P HANKASALMI - JYVÄSKYLÄ P M-P HANKASALMI - JYVÄSKYLÄ P M-P+ HANKASALMI - JYVÄSKYLÄ P M-P+ HANKASALMI - JYVÄSKYLÄ P M-P+ HANKASALMI - JYVÄSKYLÄ P M-P+ HANKASALMI - JYVÄSKYLÄ P M-P+ SIIRTYMÄ JYVÄSKYLÄ - KORPILAHTI - JÄMSÄ M M-P+ JYVÄSKYLÄ - KORPILAHTI - JÄMSÄ M M-P+ JYVÄSKYLÄ - KORPILAHTI - JÄMSÄ M M-P+ JYVÄSKYLÄ - KORPILAHTI - JÄMSÄ M M-P JYVÄSKYLÄ - KORPILAHTI - JÄMSÄ M M-P JYVÄSKYLÄ - KORPILAHTI - JÄMSÄ M M-P JYVÄSKYLÄ - KORPILAHTI - JÄMSÄ M M-PS+ JÄMSÄ - KORPILAHTI - JYVÄSKYLÄ P M-P+ JÄMSÄ - KORPILAHTI - JYVÄSKYLÄ P KOULPM-P JÄMSÄ - KORPILAHTI - JYVÄSKYLÄ P M-P+ JÄMSÄ - KORPILAHTI - JYVÄSKYLÄ P M-P JÄMSÄ - KORPILAHTI - JYVÄSKYLÄ P M-L+ JÄMSÄ - KORPILAHTI - JYVÄSKYLÄ P M-P+ JÄMSÄ - KORPILAHTI - JYVÄSKYLÄ P M-P+ JÄMSÄ - KORPILAHTI - JYVÄSKYLÄ P KOULPM-P JÄMSÄ - KORPILAHTI - JYVÄSKYLÄ P M-P JÄMSÄ - KORPILAHTI - JYVÄSKYLÄ P S+ JÄMSÄ - KORPILAHTI - JYVÄSKYLÄ P M-P+ JYVÄSKYLÄ - KORPILAHTI - JÄMSÄNKOSKI M KOULPM-P JYVÄSKYLÄ - KORPILAHTI - JÄMSÄNKOSKI M KOULPM-P

6 JÄMSÄNKOSKI - KORPILAHTI - JYVÄSKYLÄ P KOULPM-P KAUPPATORI - KORPILAHTI - JÄMSÄNKOSKI M KOULPM-P KAUPPATORI - KORPILAHTI - JÄMSÄNKOSKI M M-P+ JÄMSÄ - KORPILAHTI - KAUPPATORI M M-P MATKAKESKUS - KORPILAHTI - JÄMSÄ M M-P+ SIIRTYMÄ HAAVISTO - JÄMSÄNKOSKI M M-P+ JÄMSÄNKOSKI - KOSKENPÄÄ M KOULPM-P KOSKENPÄÄ - JÄMSÄNKOSKI P KOULPM-P SIIRTYMÄ JÄMSÄ - JÄMSÄNKOSKI M M-P+ JÄMSÄ - JÄMSÄNKOSKI M M-P+ JÄMSÄ - JÄMSÄNKOSKI M M-P+ JÄMSÄ - JÄMSÄNKOSKI M M-P+ JÄMSÄ - JÄMSÄNKOSKI M M-P+ JÄMSÄ - JÄMSÄNKOSKI M KOULPM-P JÄMSÄ - JÄMSÄNKOSKI M M-P+ JÄMSÄ - JÄMSÄNKOSKI M M-P+ JÄMSÄ - JÄMSÄNKOSKI M M-P+ JÄMSÄ - JÄMSÄNKOSKI M KOULPM-P JÄMSÄ - JÄMSÄNKOSKI M M-P+ JÄMSÄ - JÄMSÄNKOSKI M M-P+ JÄMSÄ - JÄMSÄNKOSKI M M-P+ JÄMSÄ - JÄMSÄNKOSKI M M-P+ JÄMSÄ - JÄMSÄNKOSKI M KOULPM-P JÄMSÄ - JÄMSÄNKOSKI M M-P+ JÄMSÄ - JÄMSÄNKOSKI M M-P+ JÄMSÄ - JÄMSÄNKOSKI M M-P JÄMSÄ - JÄMSÄNKOSKI M M-P+ JÄMSÄ - JÄMSÄNKOSKI M M-P+ JÄMSÄ - JÄMSÄNKOSKI M M-P JÄMSÄ - JÄMSÄNKOSKI M M-P JÄMSÄ - JÄMSÄNKOSKI M M-PS+ JÄMSÄNKOSKI - JÄMSÄ M M-P JÄMSÄNKOSKI - JÄMSÄ M M-P+ JÄMSÄNKOSKI - JÄMSÄ M M-P+ JÄMSÄNKOSKI - JÄMSÄ M M-P+ JÄMSÄNKOSKI - JÄMSÄ M M-P+ JÄMSÄNKOSKI - JÄMSÄ M M-P JÄMSÄNKOSKI - JÄMSÄ M M-P+ JÄMSÄNKOSKI - JÄMSÄ M M-P+ JÄMSÄNKOSKI - JÄMSÄ M M-P+ JÄMSÄNKOSKI - JÄMSÄ M M-P+ JÄMSÄNKOSKI - JÄMSÄ M M-P+

7 JÄMSÄNKOSKI - JÄMSÄ M M-P+ JÄMSÄNKOSKI - JÄMSÄ M M-P+ JÄMSÄNKOSKI - JÄMSÄ M M-P+ JÄMSÄNKOSKI - JÄMSÄ M M-P+ JÄMSÄNKOSKI - JÄMSÄ M KOULPM-P JÄMSÄNKOSKI - JÄMSÄ M M-P+ JÄMSÄNKOSKI - JÄMSÄ M M-P+ JÄMSÄNKOSKI - JÄMSÄ M M-P+ JÄMSÄNKOSKI - JÄMSÄ M M-P JÄMSÄNKOSKI - JÄMSÄ M S+ JÄMSÄNKOSKI - JÄMSÄ M M-P+ JÄMSÄ - KAIPOLAN TIIRINNIEMI M KOULPM-P JÄMSÄ - KAIPOLAN TIIRINNIEMI M M-P+ JÄMSÄ - KAIPOLAN TIIRINNIEMI M M-P+ JÄMSÄ - KAIPOLAN TIIRINNIEMI M M-P+ JÄMSÄ - KAIPOLAN TIIRINNIEMI M M-P+ JÄMSÄ - KAIPOLAN TIIRINNIEMI M M-P+ JÄMSÄ - KAIPOLAN TIIRINNIEMI M KOULPM-P JÄMSÄ - KAIPOLAN TIIRINNIEMI M M-P+ JÄMSÄ - KAIPOLAN TIIRINNIEMI M KOULPM-P JÄMSÄ - KAIPOLAN TIIRINNIEMI M KOULPM-P KAIPOLAN TIIRINNIEMI - JÄMSÄ M M-P+ KAIPOLAN TIIRINNIEMI - JÄMSÄ M M-P+ KAIPOLAN TIIRINNIEMI - JÄMSÄ M M-P+ KAIPOLAN TIIRINNIEMI - JÄMSÄ M M-P+ KAIPOLAN TIIRINNIEMI - JÄMSÄ M M-P+ KAIPOLAN TIIRINNIEMI - JÄMSÄ M M-P+ KAIPOLAN TIIRINNIEMI - JÄMSÄ M M-P+ KAIPOLAN TIIRINNIEMI - JÄMSÄ M KOULPM-P KAIPOLAN TIIRINNIEMI - JÄMSÄ M KOULPM-P JÄMSÄ - PÄÄSKYSMÄKI - JÄMSÄNKOSKI M KOULPM-P JÄMSÄ - PÄÄSKYSMÄKI - JÄMSÄNKOSKI M KOULPM-P JÄMSÄ - PÄÄSKYSMÄKI - JÄMSÄNKOSKI M KOULPM-P JÄMSÄ - PÄÄSKYSMÄKI - JÄMSÄNKOSKI M M-P+ JÄMSÄNKOSKI - PÄÄSKYSMÄKI - JÄMSÄ P M-P+ JÄMSÄNKOSKI - PÄÄSKYSMÄKI - JÄMSÄ P KOULPM-P JÄMSÄNKOSKI - PÄÄSKYSMÄKI - JÄMSÄ P M-P+ JÄMSÄNKOSKI - PÄÄSKYSMÄKI - JÄMSÄ P KOULPM-P JÄMSÄNKOSKI - PÄÄSKYSMÄKI - JÄMSÄ P KOULPM-P JÄMSÄNKOSKI - PÄÄSKYSMÄKI - JÄMSÄ P KOULPM-P JÄMSÄNKOSKI - PÄÄSKYSMÄKI - JÄMSÄ P M-P+ JÄMSÄNKOSKI - PUISTOLA - MATARA M M-P+

8 JÄMSÄNKOSKI - PUISTOLA - MATARA M KOULPM-P JÄMSÄNKOSKI - PUISTOLA - MATARA M KOULPM-P JÄMSÄNKOSKI - PUISTOLA - MATARA M M-P+ MATARA - PUISTOLA - JÄMSÄNKOSKI P M-P+ MATARA - PUISTOLA - JÄMSÄNKOSKI P M-P+ MATARA - PUISTOLA - JÄMSÄNKOSKI P M-P+ MATARA - PUISTOLA - JÄMSÄNKOSKI P KOULPM-P JÄMSÄNKOSKI - PUISTOLA M KOULPM-P PUISTOLA - JÄMSÄNKOSKI P M-P+ PUISTOLA - JÄMSÄNKOSKI P M-P+ SIIRTYMÄ JÄMSÄ - HALLI - LÄNKIPOHJA - KÄÄPÄLÄ M KOULPM-P SIIRTYMÄ JYVÄSKYLÄ - YLIVIESKA M SS JYVÄSKYLÄ - YLIVIESKA M M-P++ JYVÄSKYLÄ - YLIVIESKA M PIKA M-P+ YLIVIESKA - JYVÄSKYLÄ P L YLIVIESKA - JYVÄSKYLÄ P M-P++ YLIVIESKA - JYVÄSKYLÄ P PIKA M-P+ SIIRTYMÄ HIRVASKANGAS - LAUKAA M KOULPM-P LAUKAA - ÄÄNEKOSKI, TRAKTORITEHDAS M KOULPM-P SIIRTYMÄ ÄÄNEKOSKI - SUOLAHTI M KOULPM-P ÄÄNEKOSKI - SUOLAHTI M KOULPM-P ÄÄNEKOSKI - SUOLAHTI M M-L ÄÄNEKOSKI - SUOLAHTI M KOULPM-P ÄÄNEKOSKI - SUOLAHTI M M-S ÄÄNEKOSKI - SUOLAHTI M M-P+ ÄÄNEKOSKI - SUOLAHTI M KOULPM-P ÄÄNEKOSKI - SUOLAHTI M M-P ÄÄNEKOSKI - SUOLAHTI M KOULPM-P ÄÄNEKOSKI - SUOLAHTI M M-P+ ÄÄNEKOSKI - SUOLAHTI M M-P ÄÄNEKOSKI - SUOLAHTI M M-P++ ÄÄNEKOSKI - SUOLAHTI M M-P+ ÄÄNEKOSKI - SUOLAHTI M M-P ÄÄNEKOSKI - SUOLAHTI M M-P+ SUOLAHTI - ÄÄNEKOSKI P KOULPM-P SUOLAHTI - ÄÄNEKOSKI P M-P+++ SUOLAHTI - ÄÄNEKOSKI P M-P SUOLAHTI - ÄÄNEKOSKI P KOULPM-P SUOLAHTI - ÄÄNEKOSKI P KOULPM-P SUOLAHTI - ÄÄNEKOSKI P KOULPM-P SUOLAHTI - ÄÄNEKOSKI P M-P+ SUOLAHTI - ÄÄNEKOSKI P M-P++

9 SUOLAHTI - ÄÄNEKOSKI P M-P+ SUOLAHTI - ÄÄNEKOSKI P M-P+++ ÄÄNEKOSKI-SUOLAHTI-KESKI-SUOMEN OPISTO M M-P KESKI-SUOMEN OPISTO-SUOLAHTI-ÄÄNEKOSKI P M-P+ SUOLAHTI - MÄMMENSALMI - ÄÄNEKOSKI M KOULPM-P SUOLAHTI - MÄMMENSALMI - ÄÄNEKOSKI M M-P+ SIIRTYMÄ JÄMSÄ - HALLI M KOULPM-P JÄMSÄ - HALLI M KOULPM-P HALLI - JÄMSÄ P KOULPM-P VARUSKUNTA - JÄMSÄ M KOULPM-P SIIRTYMÄ JÄMSÄNKOSKI - KOSKENPÄÄ M KOULPM-P JÄMSÄNKOSKI - KOSKENPÄÄ M KOULPM-P JÄMSÄNKOSKI - KOSKENPÄÄ M KOULPM-P JÄMSÄNKOSKI - KOSKENPÄÄ M KOULPM-P KOSKENPÄÄ - JÄMSÄNKOSKI P KOULPM-P KOSKENPÄÄ - JÄMSÄNKOSKI P KOULPM-P KOSKENPÄÄ - JÄMSÄNKOSKI P KOULPM-P KOSKENPÄÄ - JÄMSÄNKOSKI P KOULPM-P SIIRTYMÄ JKL - HUUTOMÄKI - SAARIJÄRVI - KARSTULA M M-P JKL - HUUTOMÄKI - SAARIJÄRVI - KARSTULA M M-LSS KARSTULA - SAARIJÄRVI - HUUTOMÄKI - JKL P KOULPM-P KARSTULA - SAARIJÄRVI - HUUTOMÄKI - JKL P M-P+++ KARSTULA-SAARIJÄRVI-HUUTOMÄKI-PRIIMUS- JYVÄSKYLÄ M M-P SAARIJÄRVI - HUUTOMÄKI - JYVÄSKYLÄ M KOULPM-P JKL - UURAINEN - SAARIJÄRVI - KARSTULA M M-P+++ JKL - UURAINEN - SAARIJÄRVI - KARSTULA M M-P JKL - UURAINEN - SAARIJÄRVI - KARSTULA M KOULPM-P JKL - UURAINEN - SAARIJÄRVI - KARSTULA M KOULPM-P KARSTULA - SAARIJÄRVI - UURAINEN - JKL P KOULPM-P KARSTULA - SAARIJÄRVI - UURAINEN - JKL P M-P+++ JYVÄSKYLÄ - UURAINEN M KOULPM-P JYVÄSKYLÄ - UURAINEN M KOULPM-P UURAINEN - JYVÄSKYLÄ P KOULPM-P UURAINEN - JYVÄSKYLÄ P KOULPM-P KARSTULA - KYYJÄRVI M KOULPP KYYJÄRVI - KARSTULA P KOULPP SIIRTYMÄ KARSTULA - PYLKÖNMÄKI M KOULPM-P KARSTULA - PYLKÖNMÄKI M KOULPM-P PYLKÖNMÄKI - KARSTULA P KOULPM-P SIIRTYMÄ SAARIJÄRVI - PYLKÖNMÄKI M KOULPM-P PYLKÖNMÄKI - SAARIJÄRVI P KOULPM-P PYLKÖNMÄKI - SAARIJÄRVI P KOULPM-P

10 SIIRTYMÄ KIVIJÄRVI - KINNULA - JÄÄJOKI - KINNULA M KOULPM-P KINNULA - KIVIJÄRVI M KOULPM-P KINNULA - OLHAVAINEN - MUHOLAN KOULU M KOULPM-P MUHOLAN KOULU - OLHAVAINEN - KINNULA P KOULPP MUHOLAN KOULU - OLHAVAINEN - KINNULA P KOULPM-To KINNULA - MUHOLA M KOULPP KINNULA - MUHOLA M KOULPM-To MUHOLA - KINNULA P KOULPM-P SIIRTYMÄ TOULAT TH - KYMÖNKOSKI - VIITASAARI M KOULPM-P SIIRTYMÄ PETÄJÄVESI - JYVÄSKYLÄ M KOULPM-P PETÄJÄVESI - JYVÄSKYLÄ M KOULPM-P JYVÄSKYLÄ - PETÄJÄVESI - KEURUU M M-P+ JYVÄSKYLÄ - PETÄJÄVESI - KEURUU M KOULPM-P JYVÄSKYLÄ - PETÄJÄVESI - KEURUU M M-P+++ JYVÄSKYLÄ - PETÄJÄVESI - KEURUU M M-L JYVÄSKYLÄ - PETÄJÄVESI - KEURUU M M-P JYVÄSKYLÄ - PETÄJÄVESI - KEURUU M SS JYVÄSKYLÄ - PETÄJÄVESI - KEURUU M PIKA KOULPM-P JYVÄSKYLÄ - PETÄJÄVESI - KEURUU M M-S JYVÄSKYLÄ - PETÄJÄVESI - KEURUU M M-P JYVÄSKYLÄ - PETÄJÄVESI - KEURUU M M-P JYVÄSKYLÄ - PETÄJÄVESI - KEURUU M SS KEURUU - PETÄJÄVESI - JYVÄSKYLÄ P KOULPM-P KEURUU - PETÄJÄVESI - JYVÄSKYLÄ P M-P+++ KEURUU - PETÄJÄVESI - JYVÄSKYLÄ P KOULPM-P KEURUU - PETÄJÄVESI - JYVÄSKYLÄ P M-P KEURUU - PETÄJÄVESI - JYVÄSKYLÄ P M-P KEURUU - PETÄJÄVESI - JYVÄSKYLÄ P M-L KEURUU - PETÄJÄVESI - JYVÄSKYLÄ P M-L KEURUU - PETÄJÄVESI - JYVÄSKYLÄ P M-P KEURUU - PETÄJÄVESI - JYVÄSKYLÄ P KOULPM-P KEURUU - PETÄJÄVESI - JYVÄSKYLÄ P M-S KEURUU - PETÄJÄVESI - JYVÄSKYLÄ P M-P KEURUU - PETÄJÄVESI - JYVÄSKYLÄ P SS LIISALANPERÄ - PETÄJÄVESI M KOULPM-P VIITANIEMEN KOULU - KEURUU M M-L VIITANIEMEN KOULU - KEURUU M M-P VIITANIEMEN KOULU - PETÄJÄVESI M KOULPM-P SIIRTYMÄ LASILANDIA TH - TOIVAKKA M KOULPM-P TOIVAKKA - LASILANDIA TH P KOULPM-P SIIRTYMÄ HEINOLA - JYVÄSKYLÄ M PIKA M-LSS HEINOLA - JYVÄSKYLÄ M PIKA SS

11 JYVÄSKYLÄ - HEINOLA M PIKA M-S JYVÄSKYLÄ - HEINOLA M PIKA M-PSS SIIRTYMÄ JOUTSA - JYVÄSKYLÄ M KOULPM-P SIIRTYMÄ JOUTSA - LUHANKA M KOULPM-P LUHANKA - JOUTSA P KOULPM-P SIIRTYMÄ KEURUU - KETVELNIEMI - HAAPAMÄKI M KOULPM-P KEURUU - HAAPAMÄKI M KOULPM-P HAAPAMÄKI - KEURUU M KOULPM-P HAAPAMÄKI - KEURUU M KOULPM-P KEURUU - KESKI-SUOMEN RYKMENTTI M MSS KESKI-SUOMEN RYKMENTTI - KEURUU P P+++ KESKI-SUOMEN RYKMENTTI - KEURUU P MSS KEURUU - HAAPAMÄKI M KOULPM-P

12 Kesällä 2014 päättyvät ostosopimukset Sopimustunnus Reitin nimi Ajosuunta Lähtö Tulo Liite 2 OSTO JYVÄSKYLÄ - HANKASALMI LS JYVÄSKYLÄ - HANKASALMI M M-P JYVÄSKYLÄ - HANKASALMI M L JYVÄSKYLÄ - HANKASALMI P M-P JYVÄSKYLÄ - HANKASALMI P LS JYVÄSKYLÄ - HANKASALMI P L OSTO JYVÄSKYLÄ-JÄMSÄ-JÄMSÄNKOSKI P S JYVÄSKYLÄ-JÄMSÄ-JÄMSÄNKOSKI P S++ JYVÄSKYLÄ-JÄMSÄ-JÄMSÄNKOSKI P S+ JYVÄSKYLÄ-JÄMSÄ-JÄMSÄNKOSKI M M-P++ JYVÄSKYLÄ-JÄMSÄ-JÄMSÄNKOSKI M S++ JYVÄSKYLÄ-JÄMSÄ-JÄMSÄNKOSKI M M-P+ JYVÄSKYLÄ-JÄMSÄ-JÄMSÄNKOSKI M S+ JYVÄSKYLÄ-JÄMSÄ-JÄMSÄNKOSKI M S JYVÄSKYLÄ-JÄMSÄ-JÄMSÄNKOSKI P M-P JYVÄSKYLÄ-KORPILAHTI M M-PS+ JYVÄSKYLÄ-KORPILAHTI P M-PS+ OSTO ÄÄNEKOSKI-JYVÄSKYLÄ M S SAARIJÄRVI-JYVÄSKYLÄ M M-P SAARIJÄRVI-JYVÄSKYLÄ P M-PS OSTO JYVÄSKYLÄ - HANKASALMI M M-P++ JYVÄSKYLÄ - HANKASALMI M M-P++ JYVÄSKYLÄ - HANKASALMI M M-P++ JYVÄSKYLÄ-HANKASALMI P M-P++ JYVÄSKYLÄ - HANKASALMI P M-P++ JYVÄSKYLÄ - HANKASALMI P M-P++ OSTO JYVÄSKYLÄ - HANKASALMI M L OSTO JYVÄSKYLÄ - HANKASALMI P L Kausi ja vuoromerkintä JYVÄSKYLÄ-KORPILAHTI-JÄMSÄ- JÄMSÄNKOSKI M M-P++ JYVÄSKYLÄ-KORPILAHTI-JÄMSÄ- JÄMSÄNKOSKI M M-P++ JYVÄSKYLÄ-KORPILAHTI-JÄMSÄ- JÄMSÄNKOSKI M L JYVÄSKYLÄ-KORPILAHTI-JÄMSÄ- JÄMSÄNKOSKI P M-P++ JYVÄSKYLÄ-KORPILAHTI-JÄMSÄ- JÄMSÄNKOSKI P M-P++

13 JYVÄSKYLÄ-KORPILAHTI-JÄMSÄ- JÄMSÄNKOSKI P L OSTO JÄMSÄ - KUHMOINEN M KOULP JÄMSÄ-ARVAJA M KOULP JÄMSÄ - KUHMOINEN M KOULP JÄMSÄ - KUHMOINEN P KOULP OSTO SAARIJÄRVI-KANNONKOSKI P KOULP SAARIJÄRVI-KANNONKOSKI M KOULP SAARIJÄRVI-HÄKKILÄ-SAARIJÄRVI M KOULP SAARIJÄRVI-KANNONKOSKI M KOULP SAARIJÄRVI-KANNONKOSKI M KOULP SAARIJÄRVI-KANNONKOSKI P KOULP SAARIJÄRVI-KANNONKOSKI P KOULP OSTO JÄMSÄNKOSKI-JÄMSÄ-JYVÄSKYLÄ M L JÄMSÄNKOSKI-JÄMSÄ-JYVÄSKYLÄ P L OSTO SAARIJÄRVI - JYVÄSKYLÄ P M-L SAARIJÄRVI - JYVÄSKYLÄ M M-P ÄÄNEKOSKI-JYVÄSKYLÄ M L OSTO JÄMSÄ-JYVÄSKYLÄ M M-P++ JÄMSÄ-JYVÄSKYLÄ M M-P+ OSTO SAARIJÄRVI-JYVÄSKYLÄ M SS SAARIJÄRVI-JYVÄSKYLÄ P SS OSTO SOINI-KARSTULA M KOULP SOINI-KARSTULA P KOULP OSTO KARSTULA-SAARIJÄRVI-JYVÄSKYLÄ M L+ KARSTULA-SAARIJÄRVI-JYVÄSKYLÄ P L KARSTULA-SAARIJÄRVI-UURAINEN- JYVÄSKYLÄ M L KARSTULA-SAARIJÄRVI-UURAINEN- JYVÄSKYLÄ M L++ KARSTULA-SAARIJÄRVI-UURAINEN- JYVÄSKYLÄ P L OSTO KARSTULA-KYYJÄRVI M KOULP ALAJÄRVI-KYYJÄRVI-KARSTULA M KOULP KARSTULA-LOKAKYLÄ-KANNONKOSKI M KOULP KANNONKOSKI-KARSTULA M KOULP KARSTULA-KANNONKOSKI M KOULP KARSTULA-KYYJÄRVI-ALAJÄRVI M KOULP OSTO ÄÄNEKOSKI-SAARIJÄRVI P M-P++ ÄÄNEKOSKI-SAARIJÄRVI M M-P++ OSTO KUOPIO-KONNEVESI-LAUKAA-JYVÄSKYLÄ M LS JYVÄSKYLÄ - LAUKAA-SUOLAHTI- KONNEVESI-KUOPIO P LS OSTO JYVÄSKYLÄ-KEURUU M S JYVÄSKYLÄ-KEURUU M L JYVÄSKYLÄ-KEURUU M M-P++

14 JYVÄSKYLÄ-KEURUU P L JYVÄSKYLÄ-KEURUU M M-P+ JYVÄSKYLÄ-KEURUU P M-P++ OSTO KEURUU-MÄNTTÄ M KOULP KEURUU-MÄNTTÄ P KOULPM-To KEURUU-MÄNTTÄ P KOULPP OSTO KEURUU-MULTIA M KOULP KEURUU-MULTIA M KOULP KEURUU-MULTIA P KOULP KEURUU-MULTIA P KOULP OSTO JYVÄSKYLÄ-PETÄJÄVESI-KEURUU M M-P+ JYVÄSKYLÄ-PETÄJÄVESI-KEURUU P M-P+ OSTO JYVÄSKYLÄ - YLÄ-KINTAUS - UURAINEN M KOULP JYVÄSKYLÄ - YLÄ-KINTAUS - UURAINEN M KOULP JYVÄSKYLÄ - YLÄ-KINTAUS - UURAINEN P KOULP OSTO UURAINEN-KINTAUS-JYVÄSKYLÄ M KOULP UURAINEN-KINTAUS-JYVÄSKYLÄ M M-P+++ UURAINEN-KINTAUS-JYVÄSKYLÄ P M-P+ OSTO JYVÄSKYLÄ - TOIVAKKA M L JYVÄSKYLÄ - TOIVAKKA P L OSTO JOUTSA - LUHANKA M KOULP JOUTSA-LUHANKA P KOULP JOUTSA - LUHANKA M KOULP OSTO JOUTSA - JYVÄSKYLÄ M M-P++ JOUTSA - JYVÄSKYLÄ P M-P++ JYVÄSKYLÄ - LEPPÄLAHTI - TOIVAKKA P TiTo+++ JYVÄSKYLÄ - LEPPÄLAHTI - TOIVAKKA M TiTo+++ JYVÄSKYLÄ - TOIVAKKA P M-P+++ JYVÄSKYLÄ - TOIVAKKA P MKP+++ JYVÄSKYLÄ - TOIVAKKA P M-P+++ JYVÄSKYLÄ - TOIVAKKA M M-P+++ JYVÄSKYLÄ - TOIVAKKA M M-P+++ JYVÄSKYLÄ - TOIVAKKA M MKP+++ OSTO TOIVAKKA-PUTKILAHTI-KORPILAHTI M KOULP TOIVAKKA-PUTKILAHTI-KORPILAHTI P KOULP OSTO KUOREKOSKI-VIITASAARI P M-P KUOREKOSKI-VIITASAARI M M-P OSTO KEURUU - VILPPULA M M-L VILPPULA-KEURUU P M-PS OSTO SAARIJÄRVI-KINNULA M P OSTO AHTAANSALMI-KEURUU M KOULP KEURUU-AHTAANSALMI M KOULP OSTO KINNULA-KEIHÄRINKOSKI-VIITASAARI M MP+++ VIITASAARI-KEIHÄRINKOSKI-KINNULA P MP+++ OSTO KEITELE-VIITASAARI P KOULP

15

KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS JOUKKOLIIKENTEEN JÄRJESTÄMISTAPASUUNNITELMA REIJO VAARALA 2013/04/09

KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS JOUKKOLIIKENTEEN JÄRJESTÄMISTAPASUUNNITELMA REIJO VAARALA 2013/04/09 KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS JOUKKOLIIKENTEEN JÄRJESTÄMISTAPASUUNNITELMA SUUNNITTELUN TAVOITE Keski-Suomen ELY-keskuksella on suunnittelun päättyessä tiedossa, millä järjestämistavalla kunkin alueen liikenteet

Lisätiedot

Keski-Suomen kaupallinen palveluverkko Kaupan keskukset ja kehitysmahdollisuudet. Liite 3. Kuntakartat (verkkoliite)

Keski-Suomen kaupallinen palveluverkko Kaupan keskukset ja kehitysmahdollisuudet. Liite 3. Kuntakartat (verkkoliite) Keski-Suomen kaupallinen palveluverkko Kaupan keskukset ja kehitysmahdollisuudet Liite 3. Kuntakartat (verkkoliite) Kuntakartat liittyvät Keski-Suomen liiton Defris-hankkeen Palveluselvitykseen. Jokaisesta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODELTA 2012

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODELTA 2012 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODELTA 2012 Jyväskylässä 6.5.2013 1. Toimivaltaisen viranomaisen raportointivelvollisuus

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue

KAAKKOIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue KAAKKOIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODELTA 2015

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODELTA 2015 PIRKANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2011

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2011 PIRKANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue

KAAKKOIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue KAAKKOIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2010

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2010 PIRKANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI

Lisätiedot

ankasalmi, Joutsa, Jyväskylä, Jyväs

ankasalmi, Joutsa, Jyväskylä, Jyväs Keski-Suomen maakuntakokoelman aineistovalinnan periaatteet ankasalmi, Joutsa, Jyväskylä, Jyväsylän maalaiskunta, Jämsä, Jämsänoski, Kannonkoski, Karstula, Keuuu, Kinnula, Kivijärvi, Konnevesi, orpilahti,

Lisätiedot

ALUEELLISESTI YHTENÄINEN TIETOJÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI PALVELUIDEN JA RAKENTEIDEN KEHITTÄMISEN TUKENA

ALUEELLISESTI YHTENÄINEN TIETOJÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI PALVELUIDEN JA RAKENTEIDEN KEHITTÄMISEN TUKENA ALUEELLISESTI YHTENÄINEN TIETOJÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI PALVELUIDEN JA RAKENTEIDEN KEHITTÄMISEN TUKENA Tietohallintojohtaja Martti Pysäys Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Tapas-seminaari 19.4.2011 KESKI-SUOMEN

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2013

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2013 POHJOIS-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI

Lisätiedot

Keski-Suomen työllisyyskatsaus 30.3.2012

Keski-Suomen työllisyyskatsaus 30.3.2012 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2012 KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS Keski-Suomen työllisyyskatsaus 30.3.2012 Julkaisuvapaa tiistaina 24.4.2012 klo 9:00 Työnhakijat Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan Keski-Suomessa

Lisätiedot

Kuntien nettokustannukset vuonna 2014 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella: erikseen

Kuntien nettokustannukset vuonna 2014 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella: erikseen Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Kuntien nettokustannukset vuonna 2014 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella: erikseen 1. sosiaalitoimi: 351,1 M, ei sisällä lasten päivähoitoa 2. perusterveydenhuolto:

Lisätiedot

Joukkoliikenteen järjestäminen. Kehto- foorumi Pori 21.3.2013 Silja Siltala liikenneinsinööri

Joukkoliikenteen järjestäminen. Kehto- foorumi Pori 21.3.2013 Silja Siltala liikenneinsinööri Joukkoliikenteen järjestäminen Kehto- foorumi Pori 21.3.2013 Silja Siltala liikenneinsinööri Linja-autoliikenteen järjestäminen ja rooli tulevaisuudessa Liikenne- ja viestintävaliokunta kuuleminen 8.3.2013/

Lisätiedot

Itä-Suomen henkilöliikennestrategia. Joukkoliikenteen järjestämistavat POS-ELYn toimivalta-alueella

Itä-Suomen henkilöliikennestrategia. Joukkoliikenteen järjestämistavat POS-ELYn toimivalta-alueella Itä-Suomen henkilöliikennestrategia Joukkoliikenteen järjestämistavat POS-ELYn toimivalta-alueella Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 1 NELJÄ OSAPROJEKTIA ITÄ-SUOMEN HENKILÖLIIKENNESTRATEGIA

Lisätiedot

Palvelukohteiden opastus. Antti Pirttijoki Pirkanmaan ELY-keskus 6.3.2012

Palvelukohteiden opastus. Antti Pirttijoki Pirkanmaan ELY-keskus 6.3.2012 Palvelukohteiden opastus Antti Pirttijoki Pirkanmaan ELY-keskus 6.3.2012 Opastusjärjestelmän periaate 1. Taso: Tiekartta ja matkalla ajoneuvoliikenteen viitoitus 2. Taso: Opastustoimistot ja opastuskartat

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI 2012

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI 2012 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI 2012 SISÄLTÖ 1 Toimivaltaisen viranomaisen raportointivelvollisuus... 3 2 Kouvolan kaupungin

Lisätiedot

HANKEKUVAUSLOMAKE Diaarinumero: 1078/9521/2009

HANKEKUVAUSLOMAKE Diaarinumero: 1078/9521/2009 HANKEKUVAUSLOMAKE Diaarinumero: 1078/9521/2009 LIITE 1a A. Hankkeen nimi LAAJAKAISTA KAIKILLE B. Maakunta, jonka alueella laajakaistaverkkohanke sijaitsee: KESKI-SUOMI C. Kunta/kunnat, joiden alueella

Lisätiedot

ASUMINEN. Asumisen kasvavat vyöhykkeet. Tiiviimmän asutuksen taajamat hyvien liikenneyhteyksien varrella

ASUMINEN. Asumisen kasvavat vyöhykkeet. Tiiviimmän asutuksen taajamat hyvien liikenneyhteyksien varrella LUONNOS ASUMINEN 27 Asumisen kasvavat vyöhykkeet Tiiviimmän asutuksen taajamat hyvien liikenneyhteyksien varrella Kinnula Pihtipudas Sekoittuneet vakituisen asumisen, vapaa-ajan asumisen sekä matkailun

Lisätiedot

Joukkoliikenteen tilannekatsaus Marja Rosenberg johtava joukkoliikenneasiantuntija

Joukkoliikenteen tilannekatsaus Marja Rosenberg johtava joukkoliikenneasiantuntija Joukkoliikenteen tilannekatsaus Marja Rosenberg johtava joukkoliikenneasiantuntija 12.9.2012 Sisältö 1.Liikenteen kilpailuttaminen 2.Lippu- ja maksujärjestelmä 3.Kunta-Ely sopimukset Liikenteen kilpailuttaminen

Lisätiedot

Karstula. Kuntaraportti

Karstula. Kuntaraportti Karstula Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Keski-Suomen Yrittäjät. Aluejärjestöraportti

Keski-Suomen Yrittäjät. Aluejärjestöraportti Keski-Suomen Yrittäjät Aluejärjestöraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/4 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien

Lisätiedot

- tulevaisuuden kunta - a municipality with a bright future. Juha Valkama, kunnanjohtaja 9.2.2016

- tulevaisuuden kunta - a municipality with a bright future. Juha Valkama, kunnanjohtaja 9.2.2016 - tulevaisuuden kunta - a municipality with a bright future Juha Valkama, kunnanjohtaja 9.2.2016 Väestönmuutos 2014 2015 (enn.) Kinnula -25 Pihtipudas -40 Kyyjärvi -21 Karstula -18 Kivijärvi -43 Kannonkoski

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMINEN KESKI-SUOMEN SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ - TIETOHALLINNON ROOLI. Tietohallintojohtaja Martti Pysäys

TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMINEN KESKI-SUOMEN SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ - TIETOHALLINNON ROOLI. Tietohallintojohtaja Martti Pysäys TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMINEN KESKI-SUOMEN SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ - TIETOHALLINNON ROOLI Tietohallintojohtaja Martti Pysäys TIETOHALLINNON ALUEELLINEN YHTEISTYÖ Alueellinen tietohallintostrategia

Lisätiedot

Jyväskylän oppisopimuskeskuksen yleisesittely

Jyväskylän oppisopimuskeskuksen yleisesittely Jyväskylän oppisopimuskeskuksen yleisesittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

Liikennöintisopimusten tilanne Suomen kasvukäytävällä

Liikennöintisopimusten tilanne Suomen kasvukäytävällä 1 Liikennöintisopimusten tilanne Suomen kasvukäytävällä Kasvukäytävän toimiminen yhtenäisenä työvoimapoolina ja kansallisen kehityksen selkärankana edellyttää liikkumisen sujuvuutta. Joukkoliikenteen kokonaisuus

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:O 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2015

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:O 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2015 LAPELY/868/2016 LAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikennejärjestelmäyksikkö EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:O 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI

Lisätiedot

Vammaisten perhehoidon koordinointi Keski-Suomessa. Sosiaali- ja terveysjohdon maakunnallinen työkokous 7.11. 2013

Vammaisten perhehoidon koordinointi Keski-Suomessa. Sosiaali- ja terveysjohdon maakunnallinen työkokous 7.11. 2013 Vammaisten perhehoidon koordinointi Keski-Suomessa Sosiaali- ja terveysjohdon maakunnallinen työkokous 7.11. 2013 Miksi vammaisten perhehoitoa ja koordinointia tulee kehittää? Vammaisten ihmisoikeudet

Lisätiedot

Keski-Suomen biokaasupotentiaali raaka-aineiden ja lopputuotteiden hyödyntämismahdollisuudet

Keski-Suomen biokaasupotentiaali raaka-aineiden ja lopputuotteiden hyödyntämismahdollisuudet Keski-Suomen biokaasupotentiaali raaka-aineiden ja lopputuotteiden hyödyntämismahdollisuudet Veli-Heikki Vänttinen, Hanne Tähti, Saija Rasi, Mari Seppälä, Anssi Lensu & Jukka Rintala Jyväskylän yliopisto

Lisätiedot

Maatalous Keski-Suomessa. Juha Lappalainen MTK Keski-Suomi

Maatalous Keski-Suomessa. Juha Lappalainen MTK Keski-Suomi Maatalous Keski-Suomessa Juha Lappalainen MTK Keski- 1 AgriInfo Maatilojen rahavirta Tuottajaliitto KESKI-SUOMI, 2010 MAATILOJEN TULOT (brutto, ei sis. alv) yhteensä 273,17 milj. ( 7 %) * Osuus koko maan

Lisätiedot

Joukkoliikenteen valtakunnalliset indikaattorit

Joukkoliikenteen valtakunnalliset indikaattorit Joukkoliikenteen valtakunnalliset indikaattorit Toni Bärman, Joukkoliikenteen palvelut yksikkö, Liikennevirasto 10.9.2015 Joukkoliikenteen valtakunnalliset indikaattorit Joukkoliikenteen muutokset & toimivaltaiset

Lisätiedot

JOUKKOLIIKENTEEN TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA YHTEISTOIMINTASOPIMUS. Hyväksytty seutuhallituksessa 24.11.

JOUKKOLIIKENTEEN TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA YHTEISTOIMINTASOPIMUS. Hyväksytty seutuhallituksessa 24.11. 1 JOUKKOLIIKENTEEN TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA YHTEISTOIMINTASOPIMUS Hyväksytty seutuhallituksessa 24.11.2009 2 YHTEISTOIMINTASOPIMUS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTIN HISTORIATIETOJA

KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTIN HISTORIATIETOJA KESKI-SUOMEN HIIHTO RY MATTI HARJU 14.11.2013 LÄHDE: KESKI-SUOMEN HIIHDON HISTORIAT, HIIHTOKALENTERIT, HAASTATTELUT KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTIN HISTORIATIETOJA - 30-LUVULLA SUOJELUSKUNTAVIESTIT PAIKKAKUNNALTA

Lisätiedot

Koko Suomi leikkii hanke Täyskäsipäivillä 7.2.2015. Taija Savolainen Leikkilähetti Keski-Suomi

Koko Suomi leikkii hanke Täyskäsipäivillä 7.2.2015. Taija Savolainen Leikkilähetti Keski-Suomi Koko Suomi leikkii hanke Täyskäsipäivillä 7.2.2015 Taija Savolainen Leikkilähetti Keski-Suomi Mikä on Terhokerho? Sukupolvien kohtaamispaikka, jossa lapset, eläkeläiset ja muut aikuiset voivat tavata ja

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN KUNTIEN TALOUS

KESKI-SUOMEN KUNTIEN TALOUS KESKI-SUOMEN KUNTIEN TALOUS Kuntaliiton maakuntakierros ja Keski-Suomen liiton maakuntavaltuustoseminaari, 26.8.2014 Jyväskylä Maakuntasuunnittelija Kirsi Mukkala 1 Miltä vuosi 2013 näytti kuntien tilinpäätösten

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI 2010

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI 2010 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI 2010 SISÄLTÖ 1 Toimivaltaisen viranomaisen raportointivelvollisuus... 3 2 Kouvolan kaupungin

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI: 13.10.2009 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENNESELVITYS

LOPPURAPORTTI: 13.10.2009 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENNESELVITYS Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikenneselvitys luonnos 13.10.2009 LOPPURAPORTTI: 13.10.2009 1 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENNESELVITYS TIIVISTELMÄ...3 0. JOHDANTO...7 1. HENKILÖLIIKENNELAINSÄÄDÄNNÖSSÄ

Lisätiedot

Pelastuslaitos, henkilöstö ja työurat. Maarit Nurmijoki-Matilainen Henkilöstöpäällikkö Keski-Suomen pelastuslaitos

Pelastuslaitos, henkilöstö ja työurat. Maarit Nurmijoki-Matilainen Henkilöstöpäällikkö Keski-Suomen pelastuslaitos Pelastuslaitos, henkilöstö ja työurat Maarit Nurmijoki-Matilainen Henkilöstöpäällikkö Keski-Suomen pelastuslaitos Keski-Suomen pelastuslaitos Henkilöstö 3/2012 Henkilöstömäärä Päätoimiset 300 henkilöä

Lisätiedot

Maaseudun lippu ja maksujärjestelmät 13.2.2013. Henriika Weiste WayStep Consulting

Maaseudun lippu ja maksujärjestelmät 13.2.2013. Henriika Weiste WayStep Consulting Maaseudun lippu ja maksujärjestelmät 13.2.2013 Henriika Weiste WayStep Consulting SELVITYKSEN TAVOITTEENA löytää ratkaisu Mitkä ovat markkinaehtoisessa joukkoliikenteessä käytettävät tuetut liput ja niiden

Lisätiedot

VOIMASSA 5.6.2016-4.6.2017

VOIMASSA 5.6.2016-4.6.2017 www.toysanlinja.fi Puh. 014-336 4000, 0400-644 504 keuruu@toysanlinja.fi TAMPERE-ORIVESI-VILPPULA-MÄNTTÄ-KEURUU-JYVÄSKYLÄ M-P L M-P,SS M-L M-P SS 6.05 6.05 15.00yy Tampere laituri 6 10.55 18.30 18.55 X

Lisätiedot

Taajama-aluemerkintöjen sekä asumisen ja vapaa-ajanasumisen vetovoima-alueiden määrittely ja osoittaminen Keski-Suomen maakuntakaavassa

Taajama-aluemerkintöjen sekä asumisen ja vapaa-ajanasumisen vetovoima-alueiden määrittely ja osoittaminen Keski-Suomen maakuntakaavassa MAAKUNTAKAAVAN TARKISTUS, TAUSTAMUISTIO 25.5.2016 Muistiota päivitetään/tarkennetaan valmistelun edetessä Taajama-aluemerkintöjen sekä asumisen ja vapaa-ajanasumisen vetovoima-alueiden määrittely ja osoittaminen

Lisätiedot

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tarjouskilpailu reittipohjaisista joukkoliikennepalveluista (2/2015)

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tarjouskilpailu reittipohjaisista joukkoliikennepalveluista (2/2015) Tarjouspyyntö 1 (7) Hankintailmoitus 12.10.2015 Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tarjouskilpailu reittipohjaisista joukkoliikennepalveluista (2/2015) 1. Hankinnan kohde Lapin ELY-keskus

Lisätiedot

Terveydenhuollon tilaverkosta ja vuoden 2012 taloudesta JYVÄSKYLÄ. JJ Koski

Terveydenhuollon tilaverkosta ja vuoden 2012 taloudesta JYVÄSKYLÄ. JJ Koski Terveydenhuollon tilaverkosta ja vuoden 2012 taloudesta JYVÄSKYLÄ JJ Koski SEUTUTERVEYSKESKUS JA JYVÄSKYLÄN YHTEISTOIMINTA-ALUE KONNEVESI MULTIA UURAINEN KEURUU LAUKAA HANKASALMI PETÄJÄVESI JYVÄSKYLÄ MUURAME

Lisätiedot

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Keski-Suomi Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Metsien, vesistöjen ja vuorimaiden maakunta Vuosittaisen väestönkasvun maakunta Perusteollisuuden ja uuden teknologian maakunta Liikenteen ja logistiikan

Lisätiedot

SOPIMUS HENKILÖKULJETUSTEN JÄRJESTÄMISEN YHTEISTYÖSTÄ, JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄSTÄ JA JOUKKOLIIKENTEEN KUSTANNUSTEN JAKAMISESTA

SOPIMUS HENKILÖKULJETUSTEN JÄRJESTÄMISEN YHTEISTYÖSTÄ, JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄSTÄ JA JOUKKOLIIKENTEEN KUSTANNUSTEN JAKAMISESTA Pohjois-Pohjanmaa Luonnos 4.6.2014 SOPIMUS HENKILÖKULJETUSTEN JÄRJESTÄMISEN YHTEISTYÖSTÄ, JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄSTÄ JA JOUKKOLIIKENTEEN KUSTANNUSTEN JAKAMISESTA 1. Sopijapuolet Joukkoliikenteen

Lisätiedot

Toimivat työmarkkinat - osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen 27.11.2008 Jyväskylä

Toimivat työmarkkinat - osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen 27.11.2008 Jyväskylä Toimivat työmarkkinat - osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen 27.11.2008 Jyväskylä Kommenttipuheenvuoro: Keski-Suomen malli aluetalouden näkökulmasta Hannu Tervo Kansantaloustieteen professori, JY 1 Toimivat

Lisätiedot

9 Keski-Suomi. 9.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

9 Keski-Suomi. 9.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 9 Keski-Suomi 9.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 9.1. KESKI-SUOMI Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 1 kpl Taajaan asutut: 5 kpl Maaseutumaiset: 17 kpl Keski-Suomi

Lisätiedot

Savonlinja-yhti. yhtiöt. Pysäkiltä pysäkille jo yli 85 vuotta

Savonlinja-yhti. yhtiöt. Pysäkiltä pysäkille jo yli 85 vuotta Savonlinja-yhti yhtiöt Pysäkiltä pysäkille jo yli 85 vuotta Joukkoliikennepalvelut tuottajan näkökulmasta Olli Hirvonen paikallispäällikkö Autolinjat Oy Luotettavaa matkustajapalvelua jo vuodesta 1924

Lisätiedot

KUOPION TOIMIVALTA-ALUEEN JOUKKOLIIKENTEEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2012

KUOPION TOIMIVALTA-ALUEEN JOUKKOLIIKENTEEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2012 EU:N PALVELUSOPIMUSASETUKSEN 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN KUOPION TOIMIVALTA-ALUEEN JOUKKOLIIKENTEEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 Raportin tausta... 3 2 Kuopion kaupungin toimivalta-alue...

Lisätiedot

PSA-suojan poistaminen ja paikallisliikenne

PSA-suojan poistaminen ja paikallisliikenne PSA-suojan poistaminen ja paikallisliikenne Paikallisliikenneliiton vuosikokousseminaari 10.3.2016 Osastonjohtaja Tero Anttila Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Esityksen sisältö Mistä PSA-suojan

Lisätiedot

Joukkoliikenne Itä-Suomessa osana koulukuljetuksia. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Joukkoliikennepäällikkö Seppo Huttunen

Joukkoliikenne Itä-Suomessa osana koulukuljetuksia. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Joukkoliikennepäällikkö Seppo Huttunen Joukkoliikenne Itä-Suomessa osana koulukuljetuksia Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Joukkoliikennepäällikkö Seppo Huttunen 27.2.2014 1 1: TAUSTATIETOJA TÄMÄN HETKISESTÄ JOUKKOLIIKENTEESTÄ

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN RESERVIPIIRIEN YHTEYSTIEDOT 2014

KESKI-SUOMEN RESERVIPIIRIEN YHTEYSTIEDOT 2014 KESKI-SUOMEN RESERVIPIIRIEN YHTEYSTIEDOT 2014 Piiritoimisto Gummeruksenkatu 7, 40100 Jyväskylä Verkkosivut: www.ksrespiirit.fi Reserviupseeripiirin toiminnanjohtaja Reserviläispiirin toiminnanjohtaja reservilaispiiri@ksrespiirit.fi

Lisätiedot

KUOPION TOIMIVALTA-ALUEEN JOUKKOLIIKENTEEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2014

KUOPION TOIMIVALTA-ALUEEN JOUKKOLIIKENTEEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2014 EU:N PALVELUSOPIMUSASETUKSEN 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN KUOPION TOIMIVALTA-ALUEEN JOUKKOLIIKENTEEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. Raportin tausta... 4 2. Kuopion kaupungin toimivalta-alue...

Lisätiedot

toiminnanjohtaja Pekka Aalto, Suomen Paikallisliikenneliitto ry 15.1.2013

toiminnanjohtaja Pekka Aalto, Suomen Paikallisliikenneliitto ry 15.1.2013 JOUKKOLIIKENTEEN KILPAILUTTAMISEN KRIITTISET PISTEET, kun vaihtoehtoina ovat markkinaehtoinen liikenne ja PSAvaihtoehtoina bruttomalli sekä käyttöoikeussopimukset toiminnanjohtaja Pekka Aalto, Suomen Paikallisliikenneliitto

Lisätiedot

Uusi joukkoliikennelaki ja kunnat. Sakari Kestinen 10.12.2008 KUPOA2 Tampereen yliopisto

Uusi joukkoliikennelaki ja kunnat. Sakari Kestinen 10.12.2008 KUPOA2 Tampereen yliopisto Uusi joukkoliikennelaki ja kunnat Sakari Kestinen 10.12.2008 KUPOA2 Tampereen yliopisto Joukkoliikenteen historiaa Suomessa Perinteisesti ollut työnjako eri tahojen välillä (noin 1980-luvulle asti) Helsingin,

Lisätiedot

Hanketoiminta Keski-Suomen maatalouden kehittämisen apuna

Hanketoiminta Keski-Suomen maatalouden kehittämisen apuna Hanketoiminta Suomen talouden kehittämisen apuna Saarijärvi 10.4.2013 Juha Lappalainen MTK 1 Kansallinen politiikka -liikkumavara -kohdentaminen Kansallinen politiikka -liikkumavara -kohdentaminen EU-politiikka

Lisätiedot

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO LIITE 1 KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36,

Lisätiedot

Kuntatiedot hankekunnat (osittain tarkastamattomat) Liite 3

Kuntatiedot hankekunnat (osittain tarkastamattomat) Liite 3 Kuntatiedot hankekunnat (osittain tarkastamattomat) Liite 3 Vanhuspalvelulain seurantaindikaattoreiden toteutuminen Keski-Suomessa 2013 Â ; THL, Tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnet 2005-2013 Suluissa

Lisätiedot

Pelastetaan perhepäivähoito 5/2004-12/2005

Pelastetaan perhepäivähoito 5/2004-12/2005 Pelastetaan perhepäivähoito 5/2004-12/2005 Laadukasta perhepäivähoitoa lapsiperheille nyt ja tulevaisuudessa ammattilaisia ja ammatti, jota arvostetaan Hankkeen taustaa Tarve perhepäivähoidon kehittämiseen

Lisätiedot

Joukkoliikenneuudistuksen ensimmäisiä kokemuksia. WayStep Consulting Oy Henriika Weiste

Joukkoliikenneuudistuksen ensimmäisiä kokemuksia. WayStep Consulting Oy Henriika Weiste Joukkoliikenneuudistuksen ensimmäisiä kokemuksia WayStep Consulting Oy Henriika Weiste ELY-keskuksen edustajat pohtivat syksyllä 2013 tulossa olevan joukkoliikenneuudistuksen mm. seuraavasti Tärkein asia,

Lisätiedot

Keskisuomalaista bussiliikennöintiä VOIMASSA 1.6.2015-31.5.2016 JYVÄSKYLÄ-JÄMSÄ-TAMPERE

Keskisuomalaista bussiliikennöintiä VOIMASSA 1.6.2015-31.5.2016 JYVÄSKYLÄ-JÄMSÄ-TAMPERE Keskisuomalaista bussiliikennöintiä VOIMASSA 1.6.2015-31.5.2016 UUSI VUORO! JYVÄSKYLÄ-JÄMSÄ-TAMPERE M-P M-L* M-P 10.00 JYVÄSKYLÄ 9.00 14.20 X Säynätsalo th K X X Muurame vt 9 E X X Korpilahti, Petäjävesi

Lisätiedot

KUOPION TOIMIVALTA-ALUEEN JOUKKOLIIKENTEEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2015

KUOPION TOIMIVALTA-ALUEEN JOUKKOLIIKENTEEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2015 EU:N PALVELUSOPIMUSASETUKSEN 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN KUOPION TOIMIVALTA-ALUEEN JOUKKOLIIKENTEEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Raportin tausta... 3 2. Kuopion kaupungin toimivalta-alue...

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki antaa liikennekaaresta seuraavan lausunnon:

Jyväskylän kaupunki antaa liikennekaaresta seuraavan lausunnon: Lausunto liikenne- ja viestintäministeriön liikennekaari -lakiluonnoksesta D/655/08.00.00.02/2016 Asian valmistelija Ari Tuovinen, puh. 014 266 7593 Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää muun muassa

Lisätiedot

REITTILIIKENNELUPAHAKEMUS

REITTILIIKENNELUPAHAKEMUS V i r a n o m a i n e n t ä y t t ä ä Dnro REITTILIIKENNELUPAHAKEMUS Liikennöi usean toimivaltaisen lupaviranomaisen alueella 1. Hakija/liikenteenharjoittaja Yrityksen nimi tai henkilön sukunimi ja etunimet

Lisätiedot

Sote-uudistus ja Keski-Suomen kuntien talous

Sote-uudistus ja Keski-Suomen kuntien talous Sote-uudistus ja Keski-Suomen kuntien talous 27.1.2015 Ari Hirvensalo Talousjohtaja 27.1.2015 2 27.1.2015 3 27.1.2015 7 Reunaehtoja: Sote-laki hyväksytään maaliskuussa SHP:n toiminta lakkaa 31.12.2016

Lisätiedot

LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN LOMA-AJAT ENSIMMÄISTEN LUOKKIEN JA ESILUOKKIEN OPPILASMÄÄRÄT

LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN LOMA-AJAT ENSIMMÄISTEN LUOKKIEN JA ESILUOKKIEN OPPILASMÄÄRÄT LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN LOMA-AJAT ENSIMMÄISTEN LUOKKIEN JA ESILUOKKIEN OPPILASMÄÄRÄT ENNAKKOTIEDOT LAKKAUTETTAVISTA, YHDISTETTÄVISTÄ JA PERUSTETTAVISTA PERUSKOULUISTA

Lisätiedot

Joukkoliikenteen uusi aika

Joukkoliikenteen uusi aika Joukkoliikenteen uusi aika 23.10.2014 Rauni Malinen 23.10.2014 Joukkoliikenteen merkittävin uudistus Suomalaisen joukkoliikenteen järjestämisessä on käynnissä merkittävin muutos vuosikymmeniin, kun markkinat

Lisätiedot

Linja-autoliikenteen järjestäminen ja rooli tulevaisuudessa. Liikenne- ja viestintävaliokunta kuuleminen 8.3.2013

Linja-autoliikenteen järjestäminen ja rooli tulevaisuudessa. Liikenne- ja viestintävaliokunta kuuleminen 8.3.2013 Linja-autoliikenteen järjestäminen ja rooli tulevaisuudessa Liikenne- ja viestintävaliokunta kuuleminen 8.3.2013 Joukkoliikenteen rooli tulevaisuudessa Joukkoliikenne on osa valtion, seutujen ja kuntien

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNGIN JOUKKOLIIKENTEEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2011

KUOPION KAUPUNGIN JOUKKOLIIKENTEEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2011 KUOPION KAUPUNKI Suunnittelupalvelut Joukkoliikennelautakunta 15.3.2012, 11 31.1.2012 EU:N PALVELUSOPIMUSASETUKSEN 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN KUOPION KAUPUNGIN JOUKKOLIIKENTEEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA

Lisätiedot

Kuntauudistuksen ajankohtaiset asiat. Valtiosihteeri Sari Raassina Jyväskylän seutu, 14.1.2014 Toivakan koulukeskus, Toivakka

Kuntauudistuksen ajankohtaiset asiat. Valtiosihteeri Sari Raassina Jyväskylän seutu, 14.1.2014 Toivakan koulukeskus, Toivakka Kuntauudistuksen ajankohtaiset asiat Valtiosihteeri Sari Raassina Jyväskylän seutu, 14.1.2014 Toivakan koulukeskus, Toivakka Esityksen sisältö 1. Kuntarakenteen uudistaminen 2. Kuntien tehtävien vähentäminen

Lisätiedot

LIITE 2: Yksinoikeussopimuksen mukainen liikenne vuonna 2011

LIITE 2: Yksinoikeussopimuksen mukainen liikenne vuonna 2011 LIITE 2: Yksinoikeussopimuksen mukainen liikenne vuonna 2011 Lähiliikenne Helsinki Kirkkonummi ja Helsinki Kerava ei sisälly taulukoihin. 1 (5) Vuosina 2010 ja 2011 lisätään julkisen palvelun velvoitteen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 42 05.06.2014. 42 Asianro 4014/08.01.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 42 05.06.2014. 42 Asianro 4014/08.01. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (1) 42 Asianro 4014/08.01.01/2014 Kuopion toimivalta-alueen maaseutuliikenteen kannusteurakkakohteiden liikennöintisuunnitelmat Kannusteurakkasopimukset Suunnittelupäällikkö

Lisätiedot

Keski-Suomen pelastuslaitos - SPPL / yritysturvallisuus

Keski-Suomen pelastuslaitos - SPPL / yritysturvallisuus Keski-Suomen pelastuslaitos - SPPL / yritysturvallisuus 29.0.205 Simo Tarvainen pelastusjohtaja .Helsinki 2.Länsi-Uusimaa 3.Keski-Uusimaa 4.Itä-Uusimaa 5.Varsinais-Suomi 6.Kanta-Häme 7.Päijät-Häme 8.Kymenlaakso

Lisätiedot

HE 110/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi joukkoliikennelain 12 :n muuttamisesta

HE 110/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi joukkoliikennelain 12 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi joukkoliikennelain 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan joukkoliikennelakia muutettavaksi siten, että Kotkan seudulla linjaautoliikenteen

Lisätiedot

Jyväskylän kaupallinen palveluverkko 2030

Jyväskylän kaupallinen palveluverkko 2030 Jyväskylän kaupunki Kaupallinen palveluverkkoselvitys Jyväskylän kaupallinen palveluverkko 2030 Tiivistelmä, kesäkuu 2010 Selvityksen sisältö 1. Kaupan sijainnin ohjaus 2. Kaavoitustilanne ja yhdyskuntarakenne

Lisätiedot

Vaikeavammaisten avoterapiapalveluiden kilpailutus sopimuskaudelle 2015-2018. Keski-Suomen vakuutuspiiri 18.2.2014

Vaikeavammaisten avoterapiapalveluiden kilpailutus sopimuskaudelle 2015-2018. Keski-Suomen vakuutuspiiri 18.2.2014 Vaikeavammaisten avoterapiapalveluiden kilpailutus sopimuskaudelle 2015-2018 Keski-Suomen vakuutuspiiri 18.2.2014 Kela Keski-Suomen vakuutuspiirin palveluverkko 2014 Kelan toimisto 12 kpl (sis. Karstula,Pihtipudas

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t. 2015 Tornion hallintopalvelut Nro 1

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t. 2015 Tornion hallintopalvelut Nro 1 1 TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA J u l k a i s s u t 2015 Tornion hallintopalvelut Nro 1 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.11.2015 Voimaantulopäivä 1.1.2016 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖPALVELUJEN

Lisätiedot

Keski-Suomen SOTE 2020- hanke 3000 km on the road. Henkilöstötilaisuudet joulukuu 2014-maaliskuu 2015

Keski-Suomen SOTE 2020- hanke 3000 km on the road. Henkilöstötilaisuudet joulukuu 2014-maaliskuu 2015 Keski-Suomen SOTE 2020- hanke 3000 km on the road Henkilöstötilaisuudet joulukuu 2014-maaliskuu 2015 Keski-Suomen SOTE 2020 hankkeen henkilöstötyöpajat Kaikkiaan 24 tilaisuutta (jokaisessa hankekunnassa

Lisätiedot

Paikallinen ulottuvuus aluehallinto- ja soteuudistuksessa

Paikallinen ulottuvuus aluehallinto- ja soteuudistuksessa Paikallinen ulottuvuus aluehallinto- ja soteuudistuksessa Länsi-Suomen liittojen yhteistyöfoorumi Silja Ässämäki 22.10.2015 silja.assamaki@jkl.fi p. 050 5685831 Keski-Suomen kunnat ja SOTE-rakenteet 2015

Lisätiedot

10.11.2011 LVM/1707/08/2011. liikenne- ja viestintäministeriön päätös VR-Yhtymä Oy:lle asetetun liikennöintivelvoitteen täsmennyksestä 1.1.

10.11.2011 LVM/1707/08/2011. liikenne- ja viestintäministeriön päätös VR-Yhtymä Oy:lle asetetun liikennöintivelvoitteen täsmennyksestä 1.1. ;: ft II 1/11 \\1\ "~" Liikenne- ja viestintäministeriö 10.11.2011 LVM/1707/08/2011 VR-Yhtymä Oy liikenne- ja viestintäministeriön päätös VR-Yhtymä Oy:lle asetetun liikennöintivelvoitteen täsmennyksestä

Lisätiedot

Joukkoliikenteen järjestäminen: Turku-Masku-Nousiainen- Mynämäki. 7.4.2015, Nousiainen

Joukkoliikenteen järjestäminen: Turku-Masku-Nousiainen- Mynämäki. 7.4.2015, Nousiainen Joukkoliikenteen järjestäminen: Turku-Masku-Nousiainen- Mynämäki 7.4.2015, Nousiainen Miksi täällä tänään? Mynämäki-Masku-Nousiainen-Raisio-Turku liikennettä koskevat liikennöintisopimukset (3kpl) ovat

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIPALVELUIDEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI VARHAISKASVATUKSEN PALVELURAKENNE

OPETUS- JA KULTTUURIPALVELUIDEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI VARHAISKASVATUKSEN PALVELURAKENNE 1 Jyväskylän erityinen kuntajakoselvitys OPETUS- JA KULTTUURIPALVELUIDEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI 1. PALVELUIDEN NYKYTILAN KUVAUS Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksen hallinnollinen järjestämistapa vaihtelee kunnittain.

Lisätiedot

VOIMASSA 28.12.2015-31.5.2016

VOIMASSA 28.12.2015-31.5.2016 www.toysanlinja.fi Puh. 014-336 4000, 0400-644 504 keuruu@toysanlinja.fi TAMPERE-ORIVESI-VILPPULA-MÄNTTÄ-KEURUU-JYVÄSKYLÄ M-P L M-P,SS P M-L P M-P SS 6.05 6.05 15.00yy 15.20 Tampere laituri 6 10.55 14.30

Lisätiedot

Katsaus SOTE-valmisteluun. Silja Ässämäki Kehittämisjohtaja, KS SOTE 2020-hankkeen vastuuhenkilö 15.4.2015

Katsaus SOTE-valmisteluun. Silja Ässämäki Kehittämisjohtaja, KS SOTE 2020-hankkeen vastuuhenkilö 15.4.2015 Katsaus SOTE-valmisteluun Silja Ässämäki Kehittämisjohtaja, KS SOTE 2020-hankkeen vastuuhenkilö 15.4.2015 Keski-Suomen sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän valmistelu kuntien yhteistyönä Kuntien päätöksenteko

Lisätiedot

REFERENSSILUETTELO SUUNNITTELUKOHTEISTA vv. 1997-2015

REFERENSSILUETTELO SUUNNITTELUKOHTEISTA vv. 1997-2015 Sivu 1 / 14 3.3.2015 REFERENSSILUETTELO SUUNNITTELUKOHTEISTA vv. 1997-2015 2014-2015 Ritasjärven vesiosuuskunta, Hyvinkää, rak.suunnittelu Palopuro-Kaukas Vesi- ja viemäriverkosto, 320 tal. / 35 km / 100

Lisätiedot

Kirjasto- ja tietopalvelut Pohjanmaan ELY-keskuksen alueen yleisissä kirjastoissa vuonna 2009

Kirjasto- ja tietopalvelut Pohjanmaan ELY-keskuksen alueen yleisissä kirjastoissa vuonna 2009 Kirjasto- ja tietopalvelut Pohjanmaan ELY-keskuksen alueen yleisissä kirjastoissa vuonna 2009 Pohjanmaan elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja 2/2011 Kirjasto- ja tietopalvelut Pohjanmaan

Lisätiedot

Sopimus Keski-Suomen sote- ja aluehallintouudistuksen valmistelusta

Sopimus Keski-Suomen sote- ja aluehallintouudistuksen valmistelusta Sopimus Keski-Suomen sote- ja aluehallintouudistuksen valmistelusta 1. Osapuolet Nimetään tähän jakson 1. alle erikseen kaikki maakunnan kunnat, jotka haluavat sopimusperusteisesti valmisteluun osallistua.

Lisätiedot

Lausuntopyyntö koskien poliisin lupapalvelujen vähentämistä Sisä-Suomessa Page 1 of 1

Lausuntopyyntö koskien poliisin lupapalvelujen vähentämistä Sisä-Suomessa Page 1 of 1 Lausuntopyyntö koskien poliisin lupapalvelujen vähentämistä Sisä-Suomessa Page 1 of 1 Lausuntopyyntö koskien poliisin lupapalvelujen vähentämistä Sisä- - Suomessa LAUKAAN K ININANF!.ALLITiJS Sampakoski

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1367. Työministeriön asetus. työvoimapoliittisen lausunnon antamisesta ja lausuntoon merkittävistä asioista

SISÄLLYS. N:o 1367. Työministeriön asetus. työvoimapoliittisen lausunnon antamisesta ja lausuntoon merkittävistä asioista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2002 N:o 1367 1368 SISÄLLYS N:o Sivu 1367 Työministeriön asetus työvoimapoliittisen lausunnon antamisesta ja lausuntoon merkittävistä

Lisätiedot

Keskustelua Keski-Suomen sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen strategisista periaatteista Esityslistan kohta 5

Keskustelua Keski-Suomen sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen strategisista periaatteista Esityslistan kohta 5 Keskustelua Keski-Suomen sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen strategisista periaatteista Esityslistan kohta 5 Kokous 8.4.2015 Työryhmä Raija Kolehmainen, Matti Mäkinen, Reijo Räsänen, Marja Heikkilä

Lisätiedot

1.1 Joensuun kaupunki toimivaltaisena joukkoliikenneviranomaisena (jäljempänä Joensuun

1.1 Joensuun kaupunki toimivaltaisena joukkoliikenneviranomaisena (jäljempänä Joensuun POHJOIS-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN, LIIKENNEVIRASTON JA JOENSUUN KAUPUNKISEUDUN TOIMIVALTAISEN JOUKKOLIIKENNEVIRANOMAISEN VÄLINEN AI- ESOPIMUS JOUKKOLIIKENTEEN KEHITTÄMISESTÄ JA

Lisätiedot

Taidolla tulosta. - työllisyydenhoidon asiantuntijaseminaari. 24.9.2015 Keuruu

Taidolla tulosta. - työllisyydenhoidon asiantuntijaseminaari. 24.9.2015 Keuruu Taidolla tulosta - työllisyydenhoidon asiantuntijaseminaari 24.9.2015 Keuruu Työttömyyden pitkittymisellä on suuri vaikutus julkisen talouden kestävyysvajeeseen. Yhden prosenttiyksikön työttömyyden alenema

Lisätiedot

Keskisuomalaista bussiliikennöintiä VOIMASSA 1.7.2014-31.5.2015 JYVÄSKYLÄ-JÄMSÄ-TAMPERE

Keskisuomalaista bussiliikennöintiä VOIMASSA 1.7.2014-31.5.2015 JYVÄSKYLÄ-JÄMSÄ-TAMPERE Keskisuomalaista bussiliikennöintiä VOIMASSA 1.7.2014-31.5.2015 UUSI VUORO! JYVÄSKYLÄ-JÄMSÄ-TAMPERE Hyvät jatkoyhteydet Helsinki-Vantaan lentokentälle/helsinkiin ja Turun satamaan M-P Ti-L M-L* M-P M-P

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi joukkoliikennelain muuttamisesta. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013.

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi joukkoliikennelain muuttamisesta. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013. 1 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi joukkoliikennelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Joukkoliikennelakiin ehdotetaan viranomaisten väliseen toimivallanjakoon liittyviä muutoksia. Lakia

Lisätiedot

Kansaneläkelaitos Länsi-Suomen vakuutusalue Keski-Suomen vakuutuspiiri Diaarinro: 13/331/10

Kansaneläkelaitos Länsi-Suomen vakuutusalue Keski-Suomen vakuutuspiiri Diaarinro: 13/331/10 Kansaneläkelaitos Länsi-Suomen vakuutusalue Keski-Suomen vakuutuspiiri Diaarinro: 13/331/10 KELAN KESKI-SUOMEN VAKUUTUSPIIRIN AVOTERAPIOIDEN PALVELUNTUOTTAJAT VUOSILLE 2011-2014 TERAPIALAJEITTAIN Fysioterapia/

Lisätiedot

OSASELVITYS: Tutkimuksessa mukana olleiden soiden ojitustilannekartoitus

OSASELVITYS: Tutkimuksessa mukana olleiden soiden ojitustilannekartoitus Jyväskylä 31.12.2010 KESKI-SUOMEN LIITTO/TURVA-HANKE OSASELVITYS: Tutkimuksessa mukana olleiden soiden ojitustilannekartoitus Ojituskartoituksen työmenetelmä: - Suokohtaisina kartoitusalueina käytettiin

Lisätiedot

Keski-Suomen työllisyyskatsaus 30.6.2015

Keski-Suomen työllisyyskatsaus 30.6.2015 NÄKYMIÄ KESÄKUU 2015 KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS Keski-Suomen työllisyyskatsaus 30.6.2015 Julkaisuvapaa tiistaina 21.7.2015 klo 9:00 Työnhakijat Keski-Suomessa oli työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston

Lisätiedot

1.! " # $ # % " & ' (

1.!  # $ # %  & ' ( 1.! " # $ # % " & ' ( ) #* # % % # % +, % # " " SWOT - Joutsa Vahvuudet Heikkoudet Monipuoliset palvelut (erityisesti kaupan alalla) Sijainti E75 / 4-tien varrella Aktiiviset kuntalaiset Laaja yrityspohja,

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOSIAALIPÄIVYSTYSTILASTOT TAMMI- MAALISKUU 2011

KESKI-SUOMEN SOSIAALIPÄIVYSTYSTILASTOT TAMMI- MAALISKUU 2011 1 (10) KESKI-SUOMEN SOSIAALIPÄIVYSTYSTILASTOT TAMMI- MAALISKUU 2011 Tammi-maaliskuun 2011 aikana virka-ajan ulkopuolella toimivissa sosiaalipäivystyksissä tilastoitiin 321 eri päivystystapahtumaa Keski-Suomessa

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRIN SYYSKOKOUKSEN 2015 PÖYTÄKIRJA

KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRIN SYYSKOKOUKSEN 2015 PÖYTÄKIRJA www.ksrespiirit.fi 1 (5) KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRIN SYYSKOKOUKSEN 2015 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko 7.10.2015 klo 18.30. Paikka: Luonetjärven varuskuntakerho, Punainen paroni sali. Kokouskahvit

Lisätiedot